Sunteți pe pagina 1din 2

Inspectoratul Şcolar Judeţean Prahova

Programul de repartizare a
posturilor didactice/catedrelor vacante pe perioadă nedeterminată
din 04 -05 august 2021

A.Repartizarea candidaţilor participanţi la concursul de ocupare a posturilor didactice/ catedrelor


vacante/ rezervate , care au obţinut media de repartizare 7,00 la concursul de ocupare a posturilor/
catedrelor vacante/ rezervate, sesiunea 2021 se va face la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Prahova
din Ploieşti, str. Democraţiei nr. 35, după următorul program :

Nr.crt. Ziua şi ora ACTIVITATEA DE REPARTIZARE


1.
04 august 2021,
orele 900 – 1000 -cadre didactice angajate cu CIM pe viabilitatea postului
(cadrul didactic angajat cu contract individual de muncă pe
durata de viabilitate a postului/catedrei care a participat la
concursul naţional , sesiunea 2021 şi a obţinut la proba scrisă
nota minimum 7 (şapte )

orele 1000 – 1130 - Educatoare

orele 1130 – 1230 - Invățători

orele 1230 – 1245 - Limba română


- Limba germana
- Limba franceză

orele 1245 – 1400 - Matematică


- Fizică, Fizică-chimie, Chimie
- Biologie
- Istorie
- Profesor consilier
- Filosofie
- Religie ortodoxă

- Educatie plastică
orele 1400 – 1500 - Educație muzicală
- Muzică instrumentală
- Educație tehnologică
- Pregatire instruire practică
- Clubul copiilor

orele 1530 – 1600 - Invăţământ special;


Nr.crt. Ziua şi ora ACTIVITATEA DE REPARTIZARE

orele 1600 – 1700 - Educaţie fizică şi sport


- Educaţie fizică specializată

05 AUGUST 2021

B.Repartizarea candidaţilor TITULARI participanţi la concursul de ocupare a posturilor didactice/


catedrelor vacante/ rezervate din 21 iulie 2021, care au obţinut media de repartizare 7,00 la concursul de
ocupare a posturilor/ catedrelor vacante/ rezervate, se va face la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean
Prahova din Ploieşti, str. Democraţiei nr. 35, după următorul program :

Inspectori şcolari cu managementul resurselor


Inspector şcolar general , umane,
Prof. Ilona Cornelia RIZEA
Prof. Tudor IANCU/ Prof. Bianca CIULAC

S-ar putea să vă placă și