Sunteți pe pagina 1din 1

Ministerul Educației și Cercetării

Direcția Educație Criuleni,gimnaziul Stețcani


Proces -verbal
al verificării probelor scrie la disciplina : limba engleză în clasa a VI-a

în cadrul olimpiadei școlare din gimnaziul Stețcani

Nr. Numele,prenumele elevului Item I Item II Item III Total Locul


d/o Reading text Grammar Creativity
20 p 37 p 15 p 72 p
1 Homițchi Petru 20 puncte 31 puncte 15 puncte 66 I
2 Cernov Constantin 20 puncte 28 puncte 12 puncte 60 II
3 Gatman Bogdan 20 puncte 27 puncte 12 puncte 59 III
4 Parasii Seraima 16 puncte 18 puncte 12 puncte 46 IV

Profesor : Ilca Valentina

S-ar putea să vă placă și