Sunteți pe pagina 1din 1

ILCA VALENTINA - DIRECTOR IET ,, FLUTURAȘ”

Stimați colegi,
Vă rugăm să completați caseta pentru un indicator din Raportul de activitate al instituției
ATENTIE: Indicatorul va fi selectat din Dimensiunile III, IV sau V

Dimensiune: EDUCAȚIE SENSIBILĂ LA GEN


Standard 5.1 Copii sunt educați, comunică și interacționează în conformitate cu principiile
echității de gen.
Domeniu:management
Indicator: Asigurarea echității de gen prin politicile și programele de promovare a echității de
gen. prin informarea în timp util și pe diverse căi a copiilor și a părinților în privința acestor
politici și programe, prin introducerea în planurile strategice și operaționale a activităților de
prevenire a discriminării de gen, prin asigurarea serviciilor de consiliere și orientare în
domeniul interrelaționării genurilor.

Dovezi  1. Regulament de organizare  și funcționare a instituției educație timpurie ,,


Fluturaș ” Miclești
2. Planul strategic de dezvoltare al instituției pe 5 ani, 2022-2027
3. Planul de activitate pentru anul de studii 2022-2023
4. Proces verbale al ședințelor cu părinții nr.02 din 10.11.2022
5. Proces verbale al ședintelor cu părinții la grupe nr. 01.  din 28.08.2022
( cadrele didactice)
6. Activități de prevenire a descriminării de gen: 
A. Lectura povestirii ,, Am sădit un pomușor” noiembrie
B. Povestea ,, Degețica” urmează martie
C. Povestirea textului ,, Regina păsărilor cântătoare” urmează aprilie

Constatări  1. În instituția de educație timpurie ,,Fluturaș” Miclești, r-nul Criuleni se


promovează politicice și programele educaționale  a echității de gen prin
diverse căi copiilor preșcolari, și părinților acestora. Acesta este planificat atât
în planul strategic dar și operațional al IET,, Fluturaș”

Pondere/ Pondere:2 Autoevaluare conform criteriilor: Punctaj: 


punctaj
acordat

Menționez sunt manager nou în funcție, 6 luni de activitate, raport încă nu am realizat. Dar m-
am raportat la ce am făcut și ce urmează să fac la Dimnesiunea sus menționată.

S-ar putea să vă placă și