Sunteți pe pagina 1din 12

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI

UNIVERSITATEA DE STAT DIN MOLDOVA

în parteneriat cu
INSTITUTUL CULTURAL ROMÂN

Conferinţă știinţifică

100 DE ANI
DE LA ADOPTAREA
CONSTITUŢIEI
ROMÂNIEI DE LA 1923
24/03/2023 Evoluţii, context și perspective
europene în România
și Republica Moldova
Vineri / 24.03.2023

8:30-9:00
Înregistrarea participanţilor
Sala Senatului

9:00-10:30
Deschiderea festivă
Meeting ID: https://us06web.zoom.us

IGOR ȘAROV, DR., CONF. UNIV.


Rector, Universitatea de Stat din Moldova

MARIAN PREDA, DR., PROF. UNIV.


Rector, Universitatea din București

Cuvinte de salut din partea autorităţilor

VERONICA MIHAILOV-MORARU
Ministră, Ministerul Justiţiei

SERGIU NISTOR, PROF. DR. ARH.


Consilier Prezidenţial, Administraţia Prezidenţială a României

DOMNICA MANOLE
Președinte al Curţii Constituţionale a Republicii Moldova

ES CRISTIAN LEON ŢURCANU


Ambasadorul României în Republica Moldova

      Keynote speaker

BOGDAN DIMA, DR., CONF. UNIV.


Universitatea din București

10:35-13:00
„CONSTITUŢIONALISMUL ȘI VALORILE CONSTITUŢIONALE
la 100 de ani de la adoptarea Constituţiei din 1923
In Honorem Academician Ion GUCEAC

Sesiunea plenară
Meeting ID: https://us06web.zoom.us

RODICA CIOBANU & MIHAI BĂDESCU


Moderatori

IORDANCA RODICA IORDANOV


Ministră, Ministerul Mediului

ALEXANDRU STRATAN
Rector, Academia de Studii Economice a Moldovei
RĂZVAN DINCĂ
Decan, Facultatea de Drept, Universitatea din București

SERGHEI BRÎNZA
Decan, Facultatea de Drept, Universitatea de Stat din Moldova

MIHAI BĂDESCU
Președinte, „Asociaţia de Drept Constituţional” (România)

Spaţiu de intervenţii deschis

Rapoarte
Meeting ID: https://us06web.zoom.us

RODICA CIOBANU, DR. HAB., CONF. UNIV.


Universitatea de Stat din Moldova
Personalitatea și contribuţia academicianului Ion Guceac
la promovarea valorilor constituţionale

MIRCEA DUŢU, DR. HAB., PROF. UNIV.


Director „Institutul de Cercetări Juridice „ Academ. A. Rădulescu”,
Academia Română
Constituţia Statului român naţional, democratic și european

MIHAI BĂDESCU, DR., PROF. UNIV.


Academia de Studii Economice, București
Rolul unor corifei ai scrisului românesc în pregătirea adoptării
Constituţiei României din anul 1923

ION GUCEAC, ACADEMICIAN, DR. HAB., PROF. UNIV.


Universitatea de Stat din Moldova
Constituţionalizarea dreptului naţional. Provocări actuale și
perspective de evoluţie

Prezentare de carte
Meeting ID: https://us06web.zoom.us

CONSTANTIN MANOLACHE, DR. HAB, PROF. UNIV.


Universitatea de Stat din Moldova
GHEORGHE COSTACHE, DR. HAB, PROF. UNIV.
Institutul de Cercetări Juridice, Politice și Sociologice

13:00-14:00
Prânzul

14:00-16:30
Sesiuni paralele
14:00-16:00
Panel de discuţii I
Facultatea de Drept, Sala 216 A
Meeting ID: https://us06web.zoom.us

ANDRA-ROXANA TRANDAFIR & ALEXANDRU ARSENI


Moderatori

ANDREI SMOCHINĂ, DR. HAB., PROF. UNIV.


Universitatea de Stat din Moldova
Constituţia României din 1923: sursă de modernizare și dezvoltare
creatoare a constituţionalismului

VALERIUS M. CIUCĂ, PROF. DR. DHC


Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
Valori juridice europene în Constituţia tuturor românilor din 1923.
Coroana și boneta frigiană

ALEXANDRU ARSENI, DR. HAB., PROF. UNIV.


Universitatea de Stat din Moldova
Constituţia României 1923 – reflecţie a spiritului unităţii naţionale

CRISTINA ROTARU-RADU, DR., PROF. UNIV.


Universitatea din București
Puterea judecătorească în Constituţia României din 1923

GHEORGHE COJOCARU, DR. HAB., CONF. UNIV.


Institutul de Istorie
Poziţia partidelor politice basarabene cu reprezentare parlamentară
faţa de adoptarea Constituţiei României întregite

ANDRA-ROXANA TRANDAFIR, DR., CONF. UNIV.


Universitatea din București
Protecţia dreptului de proprietate în jurisprudenţa Curţii
Constituţionale privind măsurile asigurătorii

ANCUŢA ELENA FRANŢ, DR., LECT. UNIV.


Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
O analiză a influenţei studiilor juridice critice asupra dreptului
constituţional

CARMEN MOLDOVAN, DR., CONF. UNIV.


Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
Dimensiunea constituţională a drepturilor fundamentale

MIHAI DUNEA, DR., LECT. UNIV.,


Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iași
Dinamica jurisprudenţei obligatorii a Curţii Constituţionale a
României – analiză critică raportată la unele soluţii discutabile
TEODOR CÂRNAŢ, DR. HAB., PROF. UNIV.
Universitatea de Stat din Moldova
Constituţia României din 1923: importanţa ei pentru dezvoltarea
constituţionalismului din RM

VEACESLAV ZAPOROJAN, DR., CONF. UNIV.


Academia de Studii Economice a Moldovei
Constituţionalismul Republicii Moldova prin prisma Constituţiei
României Întregite

IRINA PUNGA, EXPERT JURIDIC


AO EcoContact
IORDANOV IORDANCA-RODICA, DR., CONF. UNIV.
Universitatea de Stat din Moldova.
Rolul autorităţilor publice în procesul de asigurare a dreptului omului la
accesul liber la informaţiile de mediu

OLEG BERCU, DR., CONF. UNIV.


Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu”
Constituţionalismul românesc între tradiţii și inovaţii după 1923

GHEORGHE SULT, DR., CONF. UNIV.


Universitatea de Stat din Comrat
VADIM SUHOV, DRD.
Universitatea de Stat din Moldova
Dezvoltarea instituţiei de asistenţă juridică în Basarabia după aderarea
la Regatul României

16:00-16:30
Discuţii & Concluzii

14:00-16:00
Panel de discuţii II
Facultatea de Drept, Sala 216 B
Meeting ID: https://us06web.zoom.us

ELENA ARAMĂ & MIHAI TAȘCĂ


Moderatori

RAISA GRECU, DR. HAB., PROF. UNIV.


Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”
GHEORGHE AVORNIC, DR. HAB., PROF. UNIV.
Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”
Anteproiect de Constituţie – actualitate din perspectiva unui secol

ELENA ARAMĂ, DR. HAB., PROF. UNIV.


Universitatea de Stat din Moldova
Continuitatea tradiţiei constituţionale românești de control al
constituţionalităţii legilor
GHEORGHE COSTACHI, DR. HAB, PROF. UNIV.
Universitatea de Stat din Moldova
Garantare constituţională a demnităţii umane ca valoare supremă

MIHAI TAȘCĂ, DR., CONF. UNIV.


Agenţia pentru Știinţă și Memorie Militară
Două proiecte de constituţie elaborate în Basarabia în anul 1918

VALENTINA COPTILEŢ, DR., CONF. UNIV.


Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”
Concepţia Constituţiei din 1923 privind reglementarea drepturilor și
libertăţilor

SEVASTIAN CERCEL, DR., PROF. UNIV.


Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova
LOREDANA-MARIA ILIN-GROZOIU, DR., CERCET. ȘTIINŢ. III
Institutul de Cercetări Socio-Umane „C. S. Nicolăescu-Plopşor”, Craiova
Drepturile femeii în Constituţia din anul 1923

SILVIA GORIUC, DR., CONF. UNIV.


Universitatea de Stat din Moldova
Consacrarea controlului constituţionalităţii legilor în Constituţia
României din 1923

VALENTINA COPTILEŢ, DR., CONF. UNIV.


Universitatea de Studii Politice și Economice Europene „Constantin Stere”
MIHAI TAȘCĂ, DR., CONF. UNIV.,
Agenţia pentru Știinţă și Memorie Militară
Deputaţii juriști din Sfatul ţării

ALEXANDRU SOSNA, DR., CONF.


Universitatea de Stat din Moldova
IGOR ARSENI, DR., CONF. UNIV.
Universitatea de Stat din Comrat
Evoluţia protecţiei drepturilor omului în România și Republica
Moldova în contextul dezvoltării constituţionalismului și tradiţiilor
constituţionale

NATALIA CRECIUN, DR., LECT. UNIV.


Universitatea de Stat din Moldova
Dreptul judecătorului la liberă de exprimare – pilon al supremaţiei
dreptului

RODICA NICHITA, DR., LECT. UNIV.


Universitatea de Stat din Moldova
Statutul Femeii în Evoluţia Știinţei Juridice

VERONICA MOCANU, DR., CONF. UNIV.


Universitatea de Stat din Moldova
Progrese și regrese în evoluţia valorilor juridice constituţionale în
spaţiul românesc
MIRELA CARMEN DOBRILĂ, DR., LECT.UNIV.
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Dreptul la viaţa intimă, familială şi privată (art. 26 din Constituţia
României) și protecţia datelor cu caracter personal conform GDPR

16:00-16:30
Discuţii & Concluzii

14:00-16:00
Panel de discuţii III
Facultatea de Drept, Sala 111
Meeting ID: https://us06web.zoom.us

DOINA CUCIURCA & ȘTEFAN MILICENCO


Moderatori

XENOFON ULIANOVSCHI, DR. HAB., PROF. UNIV.


Universitatea de Stat din Moldova
Reglementări constituţionale privind examinarea cauzei penale în
ședinţa de judecată în lipsa inculpatului aflat la libertate

OLEG PANTEA, DR., CONF. UNIV.


Universitatea de Stat din Moldova
Despre carta drepturilor și obligaţiunilor condamnatului la pedeapsa
închisorii în Republica Moldova

TINCUŢA VRABIE (GUDANĂ), DR.


Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi
Impactul dreptului fundamental la petiţie, asupra managementului
public

LILIA GRIBINCEA, DR., CONF. UNIV.


Universitatea de Stat din Moldova
Principiul libertăţii comerţului, unul din principiile fundamentale
ale dreptului comerţului internaţional, consacrat și în Constituţia
Republicii Moldova

SVETLANA SLUSARENCO, DR., CONF. UNIV.


Universitatea de Stat din Moldova
Responsabilitatea ministerială: de la abordări istorice la realităţi
contemporane

NATALIA CHIPER, DR., CONF. UNIV.


Universitatea de Stat din Moldova
Suspendarea executării actului administrativ individual

LILIA CHIRTOACĂ, DR., CONF. UNIV.


Universitatea de Stat din Moldova
Rolul jurisprudenţei în asigurarea egalităţii și excluderea practicilor
discriminatorii
KAMAL MAKILI- ALIYEV, DR. HAB., CONF. UNIV.
Universitatea din Göteborg (Suedia)
HASAN ALIYEV, DRD.,
Academia de administraţie publică de pe lângă Președintele Republicii
Azerbaidjan
Конституционный подход в вопросе о соотношении
национального и международного права в Республике Молдова

OXANA CHISARI-LUNGU, DR., LECT. UNIV.


Universitatea de Stat din Moldova
Tradiţia istorică a realizării drepturilor și libertăţilor fundamentale ale
omului

ION GUCEAC, ACAD., DR. HAB., PROF. UNIV.


Universitatea de Stat din Moldova
ALINA TROFIM, MASTERANDĂ
Universitatea de Stat din Moldova
Constituţionalizarea legislaţiei în domeniul conservării şi utilizării
durabile a biodiversităţii

ION JECEV, DR., LECT. UNIV.


Universitatea de Stat din Moldova
Interconexiunea dintre suveranitate și procesul de integrare europeană

DOINA CUCIURCA, DRD., ASIST. UNIV.


Universitatea de Stat din Moldova
Raţionalizarea activităţii Parlamentului Republicii Moldova: obiectiv
iminent în perspectiva integrării europene

CRISTINA POPOVICI, DRD., LECT. UNIV.


Universitatea de Stat din Moldova
Principiile de organizare și funcţionare a Consiliului Superior al
Magistraturii

ȘTEFAN MILICENCO, DRD.


Universitatea de Stat din Moldova
Impactul Constituţiei României din 1923 în realizarea controlului
constituţionalităţii în Republica Moldova

16:00-16:30
Discuţii & Concluzii
14:00-16:00
Panel de discuţii IV
Facultatea de Drept, Sala 214
Meeting ID: https://us06web.zoom.us

IRINA SÎLI & VIOREL RUSU


Moderatori

IRINA SÎLI, DR., LECT. UNIV.


Universitatea de Stat din Moldova
Curtea Constituţională – repere pentru calificarea juridică

VIOREL RUSU, LECT. UNIV.


Universitatea de Stat din Moldova
Administraţia publică și puterea executivă prin prisma strategiei de
reformă. Perspective și provocări.

RADU MERCUȘ, DRD.


Universitatea de Stat din Moldova
Limitarea dreptului libertăţii opiniei și a exprimării în contextul
împlinirii 100 ani de la adoptarea Constituţiei României din 1923

DANIELA GÎNCO-FODOR, STUDENTĂ


Universitatea de Stat din Moldova
Constituţia României din 1923 - Documentul sacru al democraţiei
interbelice. Argumente întru susţinerea acestei ipoteze

TATIANA IGNATIUC, MAGISTRU, ASIST. UNIV.


Universitatea de Stat din Moldova
Constituţionalizarea drepturilor economice ale persoanelor tinere

VASILE FOTESCU, LECT. UNIV.,


Academia de Muzică, Teatru şi Arte Plastice
Raporturile de drept administrativ dintre organele administraţiei
publice centrale și cele locale prin prisma prevederilor constituţionale

ANATOLI COSTROMIŢCHI, DRD.


Universitatea de Stat din Moldova
Integritatea teritorială și secesiunea: un studiu constituţional și juridic

MIHAI BALABAN, DRD.


Universitatea de Stat din Moldova
Rolul șefului de stat în sistemul constituţional modern. Răspunderea
șefului de stat și responsabilitatea faţă de popor

MĂRGINEANU VALENTIN, LECT. UNIV.


Universitatea de Stat din Moldova
Consideraţiuni privind raţionalitatea și legitimitatea dreptului pozitiv
SERGIU BALABAN, DRD.
Universitatea de Stat din Moldova
Reflecţii privind principiul proporţionalităţii și aplicarea în procedurile
disciplinare cu privire la judecători

IULIAN RUSANOVSCHI, DRD.


Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Fundamentele constituţionale ale Căilor de atac prin prisma
Constituţiei României Întregite din 1923

ADRIAN CRAINIC, STUDENT


Universitatea de Stat din Moldova
Constantin Stere despre forma organizării puterii de stat

CRISTIAN GOLOGURSCHI, STUDENT


Universitatea de Stat din Moldova
România și Republica Moldova- în oglinda perspectivelor europene

16:00-16:30
Discuţii & Concluzii
Comitetul știinţific:

IGOR ȘAROV
dr. conf. univ., rector, Universitatea de Stat din Moldova
MARIAN PREDA
Prof. univ. dr., rector, Universitatea din București
ION GUCEAC
academician, dr. hab., prof. univ.
RODICA CIOBANU
dr. hab., conf. univ.

Comitetul organizatoric:

AURELIA HANGANU
dr. hab., conf. univ., prorector, USM
MIHAI BĂDESCU
dr., prof. univ.
IGOR COJOCARU
dr., conf. univ.
MIHAIL BĂţ
dr., lect. univ.
DOINA CUCIURCA
asist. univ.

S-ar putea să vă placă și