Sunteți pe pagina 1din 68

ACTIUNI ALE GRUPURILOR PE MULTIMI

CUPRINS
Introducere................................................................................................................pag. 3
Capitolul I: Noiuni generale...................................................................................pag. 4
Capitolul II: Grupuri finite

1. Grupul simetric S
n
........................................................................................pag.13
2. Grupul
n

.....................................................................................................pag.14
3. Grupul rdcinilor complexe ale unitii...................................................pag.15
4. Grupul diedral D
n
.........................................................................................pag.16
5. Grupul cuaternionilor..................................................................................pag.17
6. Grupul aditiv al numerelor intregi.............................................................pag.18
7. Numarul tipurilor de grupuri de ordinul n................................................pag.20
8. Laticele subgrupurilor pentru grupurile prezentate.................................pag.22
Capitolul III: Aciuni ale grupurilor pe mulimi
1. Definiii. Prezentare general......................................................................pag.25
2. Structura elementelor din grupul S
n
...........................................................pag.34
3. Signatura unei permutri. Grupul altern A
n
.............................................pag.38
4. Aciuni prin conjugare.................................................................................pag.41
5. Clasele de conjugare ale grupurilor S
n
i A
n
..............................................pag.45
6. Aplicatii..........................................................................................................pag.54
Capitolul IV: p-grupuri si teoremele lui Sylow
1. Prezentare general, p-grupuri...................................................................pag.56
2. Teoremele lui Sylow......................................................................................pag.58
2
3. Aplicaii ale teoremelor lui Sylow................................................................pag.62
INTRODUCERE

Prezentare general.
Lucrarea cuprinde patru capitole n care sunt prezentate, n mod gradat, sintetic, cele mai
importante noiuni, teoreme, rezultate, relaii i formule din teoria grupurilor.
Noiunea de grup are numeroase aplicaii n diverse ramuri ale matematicii, precum i n
fizic.
Primul capitol conine prezentarea generalizat a ctorva concepte din teoria grupurilor,
scopul fiind fixarea unor notiuni folosite in mod curent in matematica, cum sunt: lege de
compozitie, monoid, grup, subgrup, grupuri de permutari, grupuri de automorfisme, grupuri de
izometrii, subgrup ciclic, subgrup normal, grup factor, precum si teoreme importante, precum
Teorema lui Lagrange .
n capitolul II am prezentat grupurile finite (grupul simetric S
n
, grupul
n

, grupul
rdcinilor complexe ale unitii, grupul diedral D
n
, grupul cuaternionilor, grupul aditiv al
numerelor ntregi) i apoi am reprezentat laticele subgrupurilor pentru aceste grupuri, noiuni
necesare pentru celelalte capitole care urmeaz.
Capitolul III, vine n continuarea primului capitol i trateaz aciunile grupurilor pe
mulimi, structura elementelor din grupul S
n
, grupul altern A
n
, aciunile prin conjugare i clasele
de conjugare ale lui S
n
, respectiv A
n
.
Capitolul IV studiaz p-grupurile finite, care se bazeaz n esen pe considerarea unor
aciuni. Tot n acest capitol am prezentat cele trei Teoreme ale lui Sylow care au aplicaii
numeroase i importante n teoria grupurilor. Exemplele i aplicaiile redate sunt dintre cele mai
concrete.
3
CAPITOLUL I
Noiuni generale
Definitie:
Fie A o multime nevida si n un numar natural. Se numeste lege de compozitie n-ara pe
A, o aplicatie :
n
A A .
Pentru n=0 avem
0
A
={}, o multime cu un singur element, astfel incat, a da o lege de
compozitie 0-ara pe A revine la a da un element e A. Pentru n=1, avem
1
A A
si o lege de
compozitie unara pe A este o aplicatie
: A A
. Pentru n=2 avem legi de compozitie binare
2
: A A .
Definitie:
O lege de compozitie binara
2
: A A se numeste asociativa daca
( , ( , )) ( ( , ), ) a b c a b c
, oricare ar fi a,b,c

A.
Un element e A se numeste element neutru pentru legea de compozitie
2
: A A daca
( , ) ( , ) a e e a a
, a A .
Legea de asociativitate generalizata:
Presupunem ca legea de compozitie

este asociativa. Atunci pentru orice doua numere


intregi pozitive m si n si orice m+n elemente
1 2
, ,...,
m n
a a a A
+

avem:
1 2 1 2 1 2
( ( , ,..., ), ( , ,..., )) ( , ,..., )
m m n m m m n m n m n
a a a a a a a a a
+ + + + +

.
Definitie:
4
O pereche
( , ) M A
, unde A este o multime si

este o lege de compozitie binara


pentru A se numeste monoid daca sunt satisfacute urmatoarele conditii:
1.

este asociativa
2.

are element neutru.


Definitie:
Fie M un monoid. Un un element a A se numeste inversabil daca exista un element
,
a A astfel incat aa'=a'a=1. In aceasta situatie a' se numeste invers al lui a.
Definitie:
Se numeste grup un monoid G in care orice element este inversabil. Din cele de mai sus
putem defini un grup ca fiind o multime nevida G satisfacand urmatoarele conditii (numite
axiomele grupului):
1. legea de asociativitate: a(bc)=(ab)c ,
, , a b c G
2. legea elementului neutru: un element 1 G , astfel incat, a1=1a=a, a G
3. legea inversului: pentru a G , un element
,
a G , astfel incat aa'=a'a=1.
Exemple de grupuri:
1. ( ) , + Z
unde Z este multimea numerelor intregi si + este adunarea numerelor intregi,
este grup. ( ) ,g Z
este monoid, singurele elemente nenule inversabile sunt 1 si -1.
2. ( ) , +
unde

este multimea numerelor rationale este grup. (

,
g
) este monoid, unde 0
este singurul element neinversabil. (

*
,
g
) unde

*
este multimea numerelor rationale
nenule, este grup.
Propozitie:
Fie G un grup. Pentru oricare doua elemente
, a b G
, ecuatia ax=b (sau xa=b) are o
unica solutie x G .
Definitie:
5
Fie A o multime nevida si

o lege de compozitie binara pe A. Pentru numar intreg


pozitiv n, definim recursiv o lege de compozitie n-ara :
n
n
A A prin:

1
=1
A
, aplicatia identitate a lui A

n+1
(a
1
,...,a
n+1
)=

n
(a
1
,...,a
n
),a
n+1
), unde a
1
,a
2
,...,a
n+1

A.
Definitie:
Fie A o multime si

o lege de compozitie binara pe A notata multiplicativ. Doua


elemente a,b

A se numesc permutabile (in raport cu

) daca ab=ba, iar legea de compozitie


se numeste comutativa daca orice doua elemente a,b

A sunt permutabile. Un monoid se


numeste comutativ daca legea sa de compozitie este comutativa.
Legea de comutativitate generalizata:
Fie A o multime si

o lege de compozitie binara pe A, asociativa, notata multiplicativ.


Fie n un numar intreg pozitiv si
1 2
, ,...,
n
a a a A
, n elemente permutabile doua cate doua.
Atunci, pentru orice aplicatie bijectiva { } :{1, 2,..., } 1, 2,..., n n
avem:
1 2 (1) (2) ( )
... ...
n n
a a a a a a

(altfel spus, produsul


1 2
...
n
a a a
nu depinde de ordinea factorilor).
Definiie:
O funcie f : GG'

se numete morfism de grupuri de la G la G' dac verific relaia: f
(xy) = f(x) f(y), pentru orice x, y G.
Propoziie:
Pentru un morfism de grupuri

: GG

, sunt echivalente urmtoarele afirmaii:


1.

este injectiv;
2. pentru orice grup H i orice dou morfisme de grupuri f , g: HG, astfel nct

f =

g rezult f = g.
6
Definiie:
Fie G un grup, o submulime M, M G se numete subgrup al lui G dac operaia
lui G induce pe M o operaie algebric mpreun cu care M formeaz grup.
Propoziie:
Fie G un grup i H o submulime a lui G. Urmtoarele afirmaii sunt echivalente:
1. H este subgrup al lui G;
2. sunt satisfcute condiiile:
a. x, y H xyH;
b. 1H;
c. xH x
-1
H;
3. H este o submulime nevid a lui G i x, y H xy
-1
H;
Propozitie:
Fie M un monoid. Atunci multimea U(M) a tuturor elementelor inversabile ale
monoidului M este un subgrup al lui M.
Definitie:
Fie
: ' f G G
un morfism de grupuri. f(G) este un subgrup al lui G, iar
1
f

(1) este
un subgrup al lui G. Subgrupul f(G) al lui G se numeste imaginea lui f si se noteaza Im f:
Im f={f(x) | x

G} .
Subgrupul
1
f

(1) al lui G se numeste nucleul lui f si se noteaza Ker f:
Ker f={ x

G | f(x)=1}.
Propozitie:
Fie
: ' f G G
un morfism de grupuri. Au loc urmatoarele afirmatii:
1) f este o aplicatie surjectiva

Im f =G ;
2) f este o aplicatie injectiva

Ker f =1 ;
7
3) f este izomorfism

Im f =G si Ker f =1.
Propoziie:
Fie G un grup i H o submulime nevid a lui G. Atunci H este subgrup al lui G dac i
numai dac HH = H i H
-1
= H. Presupunnd n plus c H este o submulime finit, H este
subgrup al lui G dac i numai dac HH H.
Definiie:
Fie G un grup i H un subgrup al lui G. Pe mulimea elementelor lui G considerm
relaia
s
(mod H) definit prin:
x
s
y(mod H) x
-1
yH
i numit relaia de congruen la stnga modulo H. Analog, pentru relaia de congruen la
dreapta.
Propoziie:
Mulimile ( G/H )
s
i ( G/H )
d
sunt cardinal echivalente.
Definiie:
Numrul cardinal |(G/H)
s
| = |(G/H)
d
| se noteaz | G :H | i se numete indicele
subgrupului H n G.
Grupuri de permutari.
Fie A o multime si E(A) multimea tuturor aplicatiilor : A A . Compunerea
aplicatiilor defineste o lege de compozitie

pe multimea E(A):

: E(A)
2

E(A)
( , ) o
,
,
E(A).
Multimea E(A) este monoid in raport cu legea de compozitie

. Elementele inversabile ale


monoidului E(A) sunt exact aplicatiile bijective : A A ; acestea se mai numesc si permutari
ale multimii A. Grupul U(E(A)) al elementelor inversabile ale monoidului E(A) se noteaza cu
S(A) sau S
A
si se numeste grupul simetric pe multimea A, sau grupul permutarilor lui A.
8
Daca doua multimi A si B sunt cardinal echivalente, atunci grupurile simetrice S(A) si S(B)
sunt izomorfe.
Teorema lui Cayley:
Orice grup G este izomorf cu un grup de permutari pe multimea G.
Grupuri de automorfisme.
Fie G un grup. Morfismele f:G

G se numesc si endomorfisme ale lui G. Multimea


End(G) a tuturor endomorfismelor grupului G este un submonoid al monoidului E(G).
Elementele inversabile ale monoidului End(G) sunt izomorfismele f:G

G ; acestea se numesc
si automorfisme ale lui G, iar grupul U(End(G)) se noteaza cu Aut(G) si se numeste grupul
automorfismelor lui G.
Aut(G) este un grup de permutari pe multimea G. Un subgrup al lui Aut(G) se numeste
grup de automorfisme ale grupului G.
Grupuri de izometrii.
Un spatiu metric este o multime nevida X impreuna cu o functie distanta, adica o functie
2
: d X care satisface urmatoarele conditii:
1)
( , ) 0 d a b
si
( , ) 0 d a b a b
pentru orice
, a b X
2)
( , ) ( , ) d a b d b a
pentru orice
, a b X
3)
( , ) ( , ) ( , ) d a b d a c d c b +
pentru orice
, , a b c X
.
Teorema lui Lagrange:
Pentru orice subgrup H al unui grup G avem:
| G | = | H | | G :H |.
Observatie:
Daca G este un grup finit, teorema lui Lagrange arata ca ordinul oricarui subgrup al lui
G este un divizor al ordinului lui G. De exemplu, un grup de ordinul 6 nu poate avea subgrupuri
de ordinul 4.
9
Definiie:
Fie G un grup i a G . Vom numi ordinul elementului a, ordinul subgrupului ciclic
generat de elementul a n G.
Definitie:
Fie G un grup si S o submultime a lui G. Notam cu <S> intersectia tuturor
subgrupurilor lui G care contin pe S. Sunt satisfacute urmatoarele conditii:
i) S

<S> G;
ii) Daca S

H G, atunci <S> H.
<S> se numeste subgrupul lui G generat de S (sau subgrupul generat de S in G). Daca <S>=G
spunem ca S este o multime de generatori pentru G (sau ca G este generat de submultimea S).
Grupul G se numeste finit generat daca exista o submultime finita S a lui G astfel ca <S>=G.
Daca S={
1 2
, ,...,
n
x x x
} scriem <
1 2
, ,...,
n
x x x
> in loc de <S>. Grupul G se numeste ciclic daca
exista un element x

G astfel ca <x>=G; un astfel de element x

G cu <x>=G se numeste un
generator al grupului G.
Definiie:
Fie G un grup i H un subgrup al su. Se spune c H este un subgrup normal dac
pentru xG i hH, xHx
-1
H, condiie care se mai scrie xHx
-1
H, unde prin xHx
-1
notm
submulimea lui G format din toate elementele de forma xHx
-1
, cu hH. Pentru a indica faptul
ca H este un subgrup normal al lui G, vom scrie H G < .
Propozitie:
Orice subgrup H al lui G cu |G:H|=2 este normal in G.
Definiie:
Dac p : GG

este un morfism surjectiv de grupuri, se spune c cuplul (G

,p) este un
grup factor sau grup ct al grupului G. Se mai spune c G

este grup factor al lui G, iar p este


surjecia canonic sau morfismul canonic.
10
Definiie:
Fie G un grup. G se numete grup finit dac mulimea G este finit. Se numete ordinul
unui grup G numrul natural egal cu numrul elementelor grupului G dac G este finit i
simbolul n caz contrar. Este clar c ordinul unui grup G este egal cu 1 dac i numai dac G
este grupul unitate. n particular, orice subgrup i orice grup factor al unui grup finit este un
grup finit.
Teorem:
Dac G este grup finit de ordin n i H este un subgrup de ordin h, atunci n = hi, unde i
este indicele lui H n G. n particular, ordinul unui subgrup al grupului G este totdeauna un
divizor al ordinului grupului G.
Propoziie:
Fie G un grup i aG un element de ordin finit n. Atunci n este cel mai mic numr
natural nenul pentru care 1
n
a .
Corolar:
Dac G este un grup finit de ordin n, atunci oricare ar fi aG, avem a
n
= 1.
Teorema fundamentala de izomorfism:
Fie f:G

G un morfism de grupuri. Atunci:


G/Ker
f : Im
f
.
Mai precis, exista un unic onomorfism de grupuri f : G/Ker
f
Im
f
, astfel ca
f i f o o

unde i: Im
f
G este incluziunea canonica,

:G

G/Ker
f
este proiectia canonica si f
este izomorfism.
Prima teorema de izomorfism pentru grupuri:
Fie f:G

G un morfism de grupuri surjectiv si H<G. Atunci f(H)<G' si G/H:


G'/f(H).
11
A doua teorema de izomorfism pentru grupuri:
Fie G un grup si H, K subgrupuri ale lui G. Presupunem ca H H K . Atunci:
i) H K HK si H K K I <
ii) / / HK H K H K : I
0 1 1
{ , ,..., }
1
2 2
cos sin
n n
n
k
z z z
z
z
k k
z i
n n

12
CAPITOLUL II
Grupuri finite
1. Grupul simetric S
n
Fie A o mulime finit cu n elemente, sa zicem A = {x
1
,x
2
, ...,x
n
}. O aplicaie : A A
se poate descrie printr-un tablou cu dou linii, in linia de sus aprnd elementele lui A intr-o
ordine arbitrar, iar, in linia de jos, imaginile lor prin :

=

,
_

) ( ),..., (
,...,
) (
2
2
1
1
n
n
x
x
x
x
x
x

.
este o permutare a lui A (adic o aplicatie bijectiv) dac si numai dac este o aplicaie
injectiv (adic, n linia de jos, pe locuri distincte apar elemente distincte) sau dac i numai
dac este aplicaie surjectiv (adic, n linia de jos apar toate elementele lui A). Putem descrie
acum operaiile n grupul simetric S(A) astfel: dac , S(A),
=

,
_

n
n
y
x
y
x
y
x
...
...
2
2
1
1
, =

,
_

n
n
z
y
z
y
z
y
...
...
2
2
1
1
,
atunci
=

,
_

n
n
z
x
z
x
z
x
...
...
2
2
1
1
.
1 =

,
_

n
n
x
x
x
x
x
x
...
...
2
2
1
1
,
-1
=

,
_

n
n
x
y
x
y
x
y
...
...
2
2
1
1
.
Conform propoziiei urmtoare: Dac dou mulimi A i B sunt cardinal echivalente
atunci grupurile simetrice S(A) i S(B) sunt izomorfe, tipul grupului S(A) nu depinde de natura
elementelor lui A, ci numai de numrul de elemente ale lui A. De obicei se ia A= {1,2,,n},
mulimea primelor n numere naturale si S
n
= S(A).
Grupul S
n
este un grup finit i |S
n
| = n!.
Pentru a demonstra aceasta, s observm ca putem defini o permutare S
n
lund
imaginea primului element 1A = {1,2,,n} n mod arbitrar; deci sunt n posibiliti de a defini
13
pe (1). Dac (1) a fost definit (2) poate fi orice element din A diferit de (1); deci n(n-1)
posibiliti de a defini perechea ((1), (2)). Dac (1) si (2) poate fi orice element din A
diferit si de (1) i de (2), deci sunt n(n-1)(n-2) posibiliti de a defini tripletul ((1), (2),
(3)).
Continund n acest mod vedem ca numarul tuturor permutrilor S
n
este n(n-1)3 2 1 = n!
Avem S
1
= 1, deoarece |S
1
| = 1.
|S
2
| = 2! = 2

i anume
S
2
= {1, } cu =

,
_

1
2
2
1
. Avem evident
2
= 1 si S
2
C
2
.


Avem |S
3
| = 3! = 6. Considernd permutrile , S
3
, =

,
_

1
3
3
2
2
1
=

,
_

2
3
3
2
1
1
avem:

2
=

,
_

2
3
1
2
3
1
,
3
= 1,
2
= 1, =

,
_

3
3
1
2
2
1
,
2
=

,
_

1
3
2
2
3
1
, =
2
.
Rezult S
3
= {1, ,
2
, , ,
2
}.
n plus, relaiile
3
= 1,
2
= 1, =
2
ne permit s contruim imediat tabla de nmulire a lui
S
3
.
2. Grupul
n

.
Multimea * a numerelor complexe nenule este grup in raport cu inmultirea numerelor
complexe. Pentru fiecare numar intreg pozitiv n, notam
n

={ z |
1
n
z
}.
n

este un
subgrup al lui *. Elementele lui
n

se numesc n-radacini complexe ale unitatii.


1

={1},
2

={1, -1}.
In general, pentru orice numar intreg pozitiv n, avem:
0 1 1
{ , ,..., }
n n
z z z


,
unde:
2 2
cos sin
k
k k
z i
n n

+ , k

{0,1,,n-1} .
Prin urmare,
n

este un grup finit de ordin n.


14
3. Grupul rdcinilor complexe ale unitii.
Definiie.
U
n
= {k /
n
= 1} se numete grupul rdcinilor de ordin n ale unutii U
n
( k
*
, ).
Definiie.
Generatorii grupului U
n
se numete rdcini primitive de ordin n ale unitii.
Propoziie.
este rdcin primitiv de ordin n a unitii.
Fie aN
*

a
este rdcin primitiv (a, n) =1,
U
n
={1, , ...,
n-1
} Z
n
={
^
0
,
^
1
,...,
^
1 n
}

i

^
i
.
Propoziie.
(G / k) cu un subgrup de ordin d (d/(n)) al lui U(Z
n
).

Demonstraie:
Fie f : (G / k) U(Z
n
) astfel f( ) =
^
a
, unde (a, n) = 1 i ( ) =
a
.
(G, k) i rdcin prim de ordinul n a unitii ( ) este rdcin prmitiv de ordin n a
unitii.
( )
n
=(
n
) =(1) = 1
( )
m
= 1(
m
) = 1 =(1) (
n
) =(1)
n
= 1n/m
f morfism de grupuri:
f(
1
,
2
) = f(
1
)f(
2
)

1
( ) =
1
a
f(
1
) =
^
1
a

2
( ) =
2
a
f(
2
) =
^
2
a

2
( ) =
1
(
2
a
) =
1
a
2
a
f(
1
,
2
) =
^
2 1
a a
=
^
1
a
^
2
a
= f(
1
)f(
2
) f este morfism.
Dac f injectiv, atunci f() =
^
1
( ) = = id
K
. Deci (G / k) inf U(Z
n
).
15
| U(Z
n
)| = (n), unde d (n) reprezint indicatorul lui Euler.
| G(K/ k) | = d/(n).
Definiie.
Fie {
1
,
2
,...,
r
}, cu r = (n), atunci {
1
,
2
,...,
r
} reprezint numrul rdcinilor prime
de ordin n ale unitii.
4. Grupul diedral D
n
.
Printre izometriile planului euclidian E
2
sunt: translaiile, rotaiile in jurul unui punct,
simetriile in raport cu o dreapt. De asemenea, o izometrie Izom (E
2
) este unic determinat
de imaginile a trei puncte necolineare, mai exact, dac , Izom (E
2
) i x
1,
x
2,
x
3
E
2
sunt trei
puncte necolineare astfel ca (x
i
) = (x
i
), i{1, 2, 3}, atunci = .

Fie n un numr, n 3, i P
n
un poligon regulat cu n laturi in E
2
. Grupul de simetrie D
n
=
SE
2
(P
n
) se numete grupul diedral de grad n. Fie O centrul poligonului P
n,
A
1
, A
2
, , A
n
vrfurile sale i r = d(O, A
1
) = = d(O, A
n
) raza cercului circumscris polinomului P
n
. Pentru
orice AP
n,
, avem d(O, A) r i punctul O este unic determinat de aceasta proprietate; n plus,
pentru AP
n,
d(O, A) = r dac si numai dac A{A
1
, A
2
,,A
n
}. Pentru D
n
i orice A

=
(A)P
n
, avem d((O),A) = ((O), (A)) = d(O, A) r, ceea ce arat c (O) = O; n plus,
d(O,(A)) = ((O), (A)) = d(O, A), deci A{A
1
, A
2
,,A
n
} dac si numai dac (A){A
1
,
A
2
,,A
n
}. Astfel, orice izometrie D
n
induce o permutare

a mulimii {A
1
, A
2
,,A
n
} i
aplicaia : D
n
S
n
, () =

este un morfism de grupuri injectiv ( este aplicaie injectiv


deoarece exist cel puin trei vrfuri A
1
, A
2
, A
3
i acestea sunt necolineare). Prin urmare grupul
D
n
se poate scufunda in S
n.

Pentru a defini o izometrie D
n,
(A
1
) poate fi oricare din cele n vrfuri A
1
, A
2
,,A
n
,
dar dac (A
1
) a fost definit, (A
2
) nu poate fi dect unul din cele dou vrfuri alturate lui
(A
1
) (deoarece d((A
1
),(A
2
)) = d(A
1
, A
2
) i distana ntre dou vrfuri nealturate > d(A
1,
A
2
)). Dac (A
1
) i (A
2
) sunt definite, izometria este perfect determinat ((O) = O i este
unic determinat de imaginile a trei puncte necolineare). Rezult ca exist cel mult 2n
posibiliti de a defini o izometrie D
n
; altfel spus |D
n
| 2n. Pe de alt parte, rotaiile de unghi
16
n
k 2
, k{0, 1, , n-1}, n jurul lui O si simetriile n cele n axe de simetrie ale poligonului P
n
sunt izometrii aparinnd lui D
n
. Prin urmare 2n |D
n
| i deci |D
n
| = 2n. Dac este rotaia de
unghi
n
2
n jurul lui O i este simetria ntr-una din axele de simetrie ale lui P
n
avem
n
,
2
=
1, po =
n-1
op i
D
n
= {1, ,
2
,...,
n-1
, p, op,
2
op,...,
n-1
op}.
Deoarece D
3
se poate scufunda in S
3
i |D
3
| = |S
3
| = 6, rezult D
3
S
3
. Pentru a descrie
grupul diedral D
4
se observ c:
D
4
= {1, ,
2
,
3
, p, op,
2
op,
3
op } i
4
= 1, p
2
= 1, po

=
3
op
i se poate obine imediat tabla de nmulire a grupului D
4
.

Grupul diedral D
n
se poate defini i pentru numere naturale n 2. Astfel D
2
se definete
ca grupul de simetrie al unui dreptunghi care nu este ptrat. Notnd cu

i simetriile n raport
cu cele dou axe de simetrie ale dreptunghiului, o = o

este simetria n raport cu centrul
dreptunghiului. Avem:
D
2
= {1, , , o }cu
2
= 1,
2
= 1, o = o.
Grupul D
2
se numete de obicei grupul lui Klein.
Grupul D
1
se definete ca fiind grupul de simetrie al unui segment. Notnd cu
simetria in raport cu mijlocul segmentului avem D
1
i C
2
sunt izomorfe.
Grupul D
0
se poate defini ca fiind grupul trivial D
0
= 1.
5. Grupul cuaternionilor.
Considernd matricele complexe j =

,
_

i
i 0
0
, k =

,
_

1
0
0
1
se observ ca avem j
4
= 1 (1 este
aici matricea identic 1 =

,
_

1
0
0
1
, j
2
= k
2
, kj = j
3
k). Datorit relaiilor de mai sus, mulimea Q = {1,
j, j
2
, j
3
, k, jk, j
2
k,

j
3
k} este parte satbil in raport cu nmulirea matricelor. nmulirea matricelor,
n general, este asociativ i are ca element neutru matricea identic 1 =

,
_

1
0
0
1
. Examinnd tabla
de nmulire a legii de compoziie induse de nmulirea matricelor pe Q, se constat imediat c
17
Q este grup n raport cu aceast lege de compoziie indus. Grupul Q se numete grupul
cuaternionilor.
6. Grupul aditiv al numerelor ntregi.
(Z, +), unde Z este mulimea numerelor ntregi i + este adunarea numerelor ntregi, este
un grup. Acest grup se numete grupul aditiv al numerelor ntregi i se va nota tot cu Z, ca
mulimea numerelor ntregi.
Grupul Z este un grup ciclic, un generator al su fiind numrul ntreg 1:

< 1 > = {m1 | mZ} = Z.
<-1 > = Z.
1 i -1 sunt singurii generatori ai lui Z. Dac nZ i < n > = Z, avem 1< n >, deci 1 =
mn cu mZ de unde rezult n = t 1. n general, pentru un numr nZ subgrupul lui Z generat
de n este < n > = {nk|kZ}. Notm acest subgrup cu nZ.

Propoziie.
i) Pentru orice subgrup H al lui Z exist un unic numr natural n, astfel ca H =nZ;
ii) Pentru m, n Z avem: mZ nZ n|m;
iii) Pentru m, nZ avem: mZ+nZ = (m, n)Z i mZ nZ = [m, n]Z (unde (m, n) este cel mai
mare divizor comun al lui m i n, iar [m, n] este cel mai mic multiplu comun al lor).
Demonstraie:
Fie H Z. Dac H este subgrupul trivial avem H = {0}= 0Z. Presupunem c H este
netrivial. Atunci exist un nH, n 0. Avem n < 0 sau n > 0 i, n ultimul caz, avem nH, -n
>0. Deci, exist un nH, n > 0. Putem considera atunci cel mai mic numr ntreg pozitiv n care
aparine lui H. Deoarece nH avem nZ = < n > H. Fie mH. Aplicnd teorema mpririi cu
rest avem m = nq+r cu q, rZ i 0 r < n. Deoarece mH i nqnZ H, avem r = m nqH.
Astfel H nZ, deci H = nZ. Unicitatea numrului natural n cu H = nZ, rezult dup ce se
demonstreaz punctul ii).
Pentru m, nZ avem:
mZ nZ <m> nZ mnZ n|m
18
ceea ce demonstreaz ii). Acum dac H = mZ = nZ cu m i n numere naturale, rezult m|n i n|
m, deci m = n.

Deoarece Z este grup abelian, mZ+nZ este subgrup al lui Z conform propoziiei
urmtoare: Fie H, K subgrupuri ale unui grup G. Atunci HK este un subgrup al lui G dac i
numai dac HK=KH. Prin urmare mZ+nZ =dZ, cu d numr narural. Avem mZ mZ+nZ = dZ,
deci d|n. Pentru orice numr ntreg d

cu d

|m i d

|n, rezult mZ d

Z i nZ d

Z , deci
dZ =mZ+nZ = mZnZ d

Z, de unde d

|d.
Astfel d =(m, n) i mZ+nZ =(m, n)Z. Egalitatea mZnZ = [m, n]Z se demonstreaz
ntr-un mod analog.

Observaie.
Date dou numere ntregi m i n, m i n sunt prime ntre ele (adic (m, n) =1) dac i
numai dac exist dou numere ntregi m

i n

astfel ca mm

+nn

=1:
(m, n) = 1 mZ+nZ = Z 1mZ+nZ exist m

, n

Z cu 1 = mm

+nn

.
Propoziie.
Pentru orice numr natural n, avem:
|Z:nZ| =

'

0 ,
1 ,
n dac
n dac n

Demonstraie.
Pentru n = 0, 0Z este subgrupul trivial, deci |Z:0Z| = |Z| =

. Presupunem n 1.
Pentru orice xZ avem x = nq+r cu q, rZ i 0 r < n; deoarece x r = nqnZ, avem x

d
r
(mod nZ) deci x+nZ = r+nZ. Astfel
(Z/nZ)
d
= {x+nZ| xZ} = {r+nZ| 0 r < n}.
Este suficient s demonstrm c mulimea {r+nZ| 0 r < n} are exact n elemente. Pentru
aceasta observm c dac i,j{0, 1,, n-1} i i < j, atunci i+nZ

j+nZ ar implica j inZ,


deci 0 < j i < n i totodat n|j i, ceea ce este absurd.
Observaie.
De obicei, pentru x,yZ scriem x

y (mod n) n loc de x

d
y (mod nZ) (n acest caz
relaia de congruen la stnga nZ coincide cu relaia de congruen la dreapta).
19
Notnd pe scurt clasa se congruen x+nZ cu x , avem: (Z/nZ)
d
= { } 1 ,..., 1 , 0 n i
aceast mulime are n elemente.
7. Numrul tipurilor de grupuri de ordin n.
Pentru orice numr ntreg pozitiv n se noteaz cu v(n) numrul tipurilor de grupuri de
ordin n. Nu se cunoate nici o formul general pentru funcia v. Se cunosc ns diferite
majorri ale sale i una din aceste majorri rezult imediat din teorema lui Cayley: Orice grup
G este izomorf cu un grup de permutri pe mulimea G. Avem v(n) 2
n!
. Deoarece pentru orice
n exist cel puin un grup de ordinul n, avem 1 v(n). Evident v(1) = 1.
Pentru orice numr prim p, avem v(p) = 1. Acesta rezult imediat folosind urmtoarele
dou propoziii:
Propoziia 1.
Orice grup finit G de ordin p, unde p este un numr prim, este ciclic.
Demonstraie.
Fie 1

gG i H = <g>, subgrupul ciclic al lui G generat de g. Deoarece |H| |G| = p i 1


|H| avem |H| = |G|, astfel c G = H = <g>.
Propoziia 2.
Orice dou grupuri ciclice avnd acelai ordin sunt izomorfe.
(G
1
, G
2
sunt grupuri ciclice finite, |G
i
| =m
i
, i =1,2. G
1
G
2
grup ciclic (m
1
, m
2
) =1.)
Grupuri de ordinul 4.
Fie G un grup de ordinul 4. Presupunem c exist un element xG cu x
2

1. Nu putem
avea x
3
= 1 deoarece n acest caz {1, x, x
2
} ar fi un subgrup de ordinul 3 al lui G, contrar
teoremei lui Lagrange. Prin urmare x
3
1 i evident x
3
x, x
3
x
2
. Aceasta arat c G = {1, x,
x
2
, x
3
} = < x>, deci G este un grup ciclic. Presupunem acum c pentru orice element xG avem
x
2
= 1. Fie x, yG cu x

1, y

1, x

y. Deoarece xy = x implic y = 1, xy = y implic x = 1, iar


xy = 1 implic x = x1 = x y
2
= xyy = 1y = y, rezult G = {1, x, y, xy}. n plus, avem yx = y
-1
x
-1
=
(xy)
-1
= xy (ultima egalitate are loc, deoarece (xy)
2
=1). Relaiile x
2
= 1, y
2
= 1 i xy = yx arat
20
c tabla de nmulire a lui G coincide cu tabla de nmulire a grupului D
2
, de unde rezult G

D
2
. Prin urmare G este ciclic sau G

D
2
.

Deoarece orice dou grupuri ciclice avnd acelai ordin
sunt izomorfe, avem G

C
4
sau G

D
2
. Pe de alt parte, este evident c C
4
D2. Astfel v(4) = 2.

Grupuri de ordinul 6.
Fie G un grup de ordinul 6. Atunci exist un element xG cu x
2
1. ntr-adevr, dac
pentru orice xG, avem x
2
= 1, atunci, alegnd dou elemente, x,yG cu x

1, y

1, x

y, se
constat, ca mai sus, c xy = yx i relaiile x
2
= 1, y
2
= 1 i xy = yx arat c {1, x, y, xy} este un
grup de ordinul 4 al lui G, contrar teoremei lui Lagrange.
Fie deci xG cu x
2

1 i fie H = <x>, subgrupul ciclic al lui G generat de x. Dac x


3

1,
atunci 1, x, x
2
, x
3
sunt patru elemente distincte, dou cte dou, din H, deci 3 < |H| < 6. Aceasta
arat c |H| = 6 = |G|, deci H = G i G ciclic.
Presupunem acum c G nu este ciclic. Atunci x
3
=1 i H = {1, x, x
2
}. Alegem un element yG-H
i avem, deoarece |G:H|=
| |
| |
H
G
=
3
6
= 2. Deci (G/H)
d
= {H, Hy} i G = H

Hy = {1, x, x
2
, y, xy,
x
2
y}. Nu putem avea y
2
= xy sau y
2
= x
2
y (y
2
= xy implic y = xH, iar y
2
= x
2
y implic y
2
=
x
2
H). De asemenea, nu putem avea y
2
= x sau y
2
= x
2
(dac y
2
= x, atunci G ={1,y
2
, y
4
, y, y
3
, y
5
}
= <y> i dac y
2
= x
2
, atunci 1 = x
3
= x
2
x = y
2
= y
2
x, deci x = y
-2
i iari, rezult G = <y>). Prin
urmare y
2
= 1. Nu putem avea yx = 1, yx = x, yx = x
2
, yx = y(yx = 1

y =x
-1
H, yx = x

y =
1, yx = x
2

y = x, yx = y

x = 1). De asemenea nu putem avea yx = xy (dac yx = xy, atunci


(xy)
2
= x
2
y
2
= x
2
, (xy)
3
= x
3
y
3
= y, (xy)
4
= x
4
y
4
= x, (xy)
5
= x
5
y
5
= x
2
y i rezult G = <xy>). Prin
urmare yx = x
2
y. Relaiile x
3
= 1, y
2
= 1, yx = x
2
y arat imediat c tabla nmulirii a lui G este
identic cu tabla de nmulire a grupului S
3
. Astfel G

S
3
.
Prin urmare, pentru orice grup G de ordin 6, avem G

C
6
sau G

S
3
. Deoarece evident C
6
S
3
, rezult v(6) =2.
21
8. Laticele subgrupurilor pentru grupurile prezentate.
Laticea subgrupurilor lui C
4
.
Avem C
4
= {1, z, z
2
, z
3
} cu z
4
= 1 sau altfel spus C
4
= {1, -1, i, -i}C*. n afara
subgrupurilor evidente 1 i C
4
de ordin 1 i respectiv de ordin 4, C
4
mai poate avea, conform
teoremei lui Lagrange, subgrupuri de ordin 2. Un subgrup H de ordin 2 este de forma H = {1, x}
cu xC
4
i x
2
= 1, x

1. Singurul element xC
4
cu x
2
= 1, x

1 este x = z
2
. Prin urmare H = {1,
z
2
} este unicul subgrup de ordinul 2 al lui C
4
, iar laticea subgrupurilor lui C
4
se reprezint prin:

C
4
|
{1, z
2
}
|
1

Laticea subgrupurilor lui D
2
.
Avem D
2
= {1, , , o }cu
2
= 1,
2
= 1, o = o. Se vede c elementele xD
2
cu
x
2
=1, x

1 sunt , , o . Prin urmare D


2
are trei subgrupuri de ordin 2, anume {1, }, {1, },
{1, } i laticea subgrupurilor lui D
2
se reprezint prin:
D
2
{1, } {1, } {1, }

1

22
Laticea subgrupurilor lui S
3
.
Conform teoremei lui Lagrange subgrupurile lui S
3
pot avea ordinele 1, 2, 3 sau 6.
Subgrupurile de ordinul 2 ale lui S
3
sunt de forma H ={1, x} cu xS
3
, x
2
= 1, x

1. Examinnd
tabla de nmulire a lui S
3
, gsim trei astfel de subgrupuri: {1, }, {1, }, {1,
2
}.
Subgrupurile de ordinul 3 ale lui S
3
sunt de forma H = {1, x, x
2
} cu xS
3
, x
2
=1, x

1. Gsim un
singur subgrup de ordinul 3 i anume {1, ,
2
}. Laticea subgrupurilor lui S
3
se reprezint prin:
D
2
{1, } {1, ,
2
} {1, } {1,
2
}

1


Laticea subgrupurilor lui D
4
.
Subgrupurile lui D
4
pot avea ordinele 1, 2, 4 sau 8. Subgrupurile de ordinul 2 sunt de
forma H ={1, x}cu xD
4
, x
2
= 1, x

1. Examinnd tabla de nmulire a lui D


4
, gsim cinci astfel
de subgrupuri:
{1, }, {1, }, {1, }, {1,
3
}, {1,
2
}.
Subgrupurile de ordinul 4 ale lui D
4
sunt fie ciclice, deci de forma {1, x, x
2
, x
3
} cu xD
4
, x

1,
x
4
= 1, fie de tipul grupului Klein D
2
, deci de forma {1, x, y, xy}cu x, yG cu x

1, y

1, x
2
= 1,
y
2
= 1 i xy = yx. Gsim un unic subgrup ciclic de ordinul 4, anume {1, ,
2
,
3
} i dou
subgrupuri de tipul grupului lui Klein, anume {1,
2
, ,
2
}, {1,
2
, ,
3
}.
Laticea subgrupurilor lui D
4
se reprezint prin:
D
4
23
{1,
2
, ,
2
} {1, ,
2
,
3
} {1,
2
, ,
3
}
{1, } {1,
2
} {1,
2
} {1, } {1,
3
}

1
Laticea subgrupurilor lui Q.
Conform tablei sale de nmulire grupul Q are un unic subgrup de ordin 2, anume {1, j
2
}
i trei subgrupuri ciclice de ordinul 4. Datorit faptului c singurul element xQ, x
2
=1, x

1
este j
2
, Q nu are subgrupuri de tipul grupului lui Klein. Laticea subgrupurilor lui Q se reprezint
prin:
Q
{1, k, j
2
, j
2
k} {1, j, j
2
, j
3
} {1, jk, j
2
, j
3
k}
{1, j
2
}
1
CAPITOLUL III
Aciuni ale grupurilor pe mulimi
24
1. Definiii. Prezentare general.
Definiie.
Fie G un grup i M o mulime. Se numete aciune a lui G pe M o aplicaie :GMM
astfel ca:
a) pentru g, g

G i xM avem: (gg

,x) = (g, (g

,x));
b) pentru xM avem: (1,x) = x.
Pentru gG i xM, se folosete de regul, notaia multiplicativ, (g, x) = gx, iar condiiile a)
i b) se pot rescrie astfel:
a) (gg

)x =g(g

x);
b) 1x = x.
Putem spune de asemenea c grupul G acioneaz pe mulimea M cu aciunea , iar aciunea
elementului gG pe elementul xM este (g,x).

Definiie.
Fie G un grup i M o mulime. Se numete reprezentare a lui G prin permutri ale
mulimii M un morfism de grupuri :GS(M), unde S(M) este grupul simetric pe mulimea M.
Propoziie.
Fie o aciune a grupului G pe mulimea M notat multiplicativ. Atunci pentru fiecare
element gG, aplicaia
g
:MM definit prin
g
(x) =gx, xM, este o permutare a mulimii M,
iar aplicaia :GS(M) definit prin (g) =
g
,

gG, este un morfism de grupuri ( se numete
reprezentarea lui G prin permutri ale mulimii M asociat aciunii ).
Demonstraie.
Fie g, g

G. Avem
gg
(x) = (gg

)x = g(g

x) =
g
(
g
(x)) pentru orice xM, deci
gg
=
g
o

g
. n plus,
1
(x) = 1x = x pentru orice xM, deci
1
=1
M
aplicaia identic a mulimii M.
Prin urmare, pentru gG,
g o

g
-1
=
g g
-1
=
1
= 1
M
i
g
-1
=
g
-1
g
=
1
. Aceasta demonstreaz c

g
este aplicaie bijectiv i inversa sa este
g
-1
. n particular,
g


S(M) pentru orice gG i
25
putem deci considera aplicaia :GS(M) din enun. Avem (gg

) =
g g
-1
=
g o

g
, pentru orice
g, g

G, ceea ce demonstreaz c este un morfism de grupuri (deci o reprezentare a lui G prin


permutri ale mulimii M).
Propoziie.
Fie :GS(M) o reprezentare a grupului G prin permutri ale mulimii M. Pentru
fiecare gG notm
g
=(g) i definim :GMM prin (g, x) =
g
(x). Atunci este o aciune
a lui G pe M ( se numete aciunea lui G pe M asociat reprezentrii prin permutri ).
Demonstraie.
Pentru g, g

G i xM avem (gg

, x) =
gg
(x) =(
g o

g
)(x) =
g
(
g
(x)) = (g, (g

,
x)) i (1, x) =
1
(x) =x, ceea ce demonstreaz c este o aciune a lui G pe M.
Observaie.
Fie G un grup i M o mulime. Aplicaia care duce o aciune a lui G pe M n
reprezentarea prin permutri asociat ei i aplicaia care duce o reprezentare a lui G prin
permutri ale mulimii M in aciunea asociat ei, sunt aplicaii inverse una- alteia ntre mulimea
aciunilor lui G pe M i mulimea reprezentrilor lui G prin permutri ale lui M.
Definiie.
Considerm grupul G care acioneaz pe mulimea M cu aciunea i fie :GS(M)
reprezentarea prin permutri asociat aciunii. Deoarece este un morfism de grupuri, nucleul
su Ker este un subgrup normal al lui G care se va numi i nucleul aciunii i se va nota cu
Ker . Folosind notaiile standard avem:
Ker = {gG |
g
= 1
M
} = {gG | gx = x pentru orice xM}.
Aciunea se numete fidel dac reprezentarea prin permutri este un morfism
injectiv, adic, dac nucleul Ker este trivial. Prin urmare aciunea este fidel dac i numai
dac:
gx = x oricare ar fi xG implic g = 1.
Definiie.
26
Considerm o aciune a lui G pe M ca mai sus. Atunci, pentru fiecare element xM,
notm
Stab
G
(x) = {gG | gx = x}

G.
Mulimea Stab
G
(x) care se numete stabilizatorul lui x n G (relative la aciunea dat) este un
subgrup al lui G. ntr-adevr, dac g
1
, g
2
Stab
G
(x), atunci (g
1
g
2
)x = g
1
(g
2
x) = g
1
x =x, deci g
1
g
2
Stab
G
(x); avem 1x = x, deci 1 Stab
G
(x) i dac gStab
G
(x), atunci g
-1
x =g
-1
(gx) = (g
-1
g)x =1x
=x, deci g
-1
Stab
G
(x).
Avem:
gKer gx = x pentru orice xG gStab
G
(x) pentru orice xG g

M x
G
x Stab

) (
.
Prin urmare Ker =

M x
G
x Stab

) (
.
Definiie.
Considerm o aciune a grupului G pe mulimea M notat multiplicativ i definim o
relaie ~ pe M lund pentru x
1
, x
2
M, x
1
~ x
2
dac i numai dac exist un gG astfel ca gx
1
=x
2
. Relaia ~ este o relaie de echivalen pe M. ntr-adevr, pentru orice xM avem x =1x,
deci , x

~ x; dac x
1
, x
2
M i x
1
~ x
2
avem gx
1
=x
2
pentru un gG i atunci g
-1
x
2
= g
-1
(gx
1
) =(g
-
1
g)x
1
= 1x
1
= x
1
, deci x
2
~ x
1
; dac x
1
, x
2
, x
3
M i x
1
~ x
2
i x
2
~ x
3
, atunci gx
1
=x
2
i g

x
2
=x
3
pentru g, g

G, de unde rezult (g
-1
g)x
1
= g

(gx
1
) = g

x
2
= x
3
, deci x
1
~ x
3
.
Clasa de echivalen a unui element xG relativ cu relaia ~ se numete orbita lui x
reletiv la aciunea i se noteaz cu Gx. Avem:
Gx = {y M | x

~ y} = { y M | exist gG: y = gx} = {gx | gG}.

Mulimea factor M/~ este o partiie a mulimii M i prin urmare, avem:
| M | =

~ /
| |
M Gx
Gx
.
Acesta este forma originar a ceea ce se numete ecuaia claselor pentru aciunea .
27
Propoziie.
Pentru orice element xM avem:
| Gx | =| G:Stab
G
(x) | .
Demonstraie.
Pentru dou elemente g
1
, g
2
G, avem g
1
Stab
G
(x) = g
2
Stab
G
(x) g
1
-1
g
2
x g
1
x

= g
2
x.
Rezult c putem defini o aplicaie
: (G/ Stab
G
x)
s
Gx
prin
(g/Stab
G
x) = gx
i c, aceast aplicaie este bijectiv.
Observaie.
Ecuaia claselor pentru aciunea capt, conform propoziiei precedente, urmtoarea
form:
| M | =

~ /
G
| ) ( Stab : G |
M Gx
x
.
Pentru fiecare element xG, numrul cardinal |Gx| se numete i lungimea orbitei Gx.
Orbitele de lungime 1 se numesc orbite triviale. Evident orbita Gx este trivial dac Gx = {x},
adic, dac i numai dac gx = x pentru orice element gG. Un element xM a crui orbit Gx
este trivial se va numi element fixat de aciunea i vom nota cu:
Fix
G
(M) = {xM | Gx = {x}}
mulimea elementelor fixate de aciunea .
Ecuaia claselor pentru aciunea devine atunci:
| M | = | Fix
G
(M) +

netrivial orbt Gx
Gx | |
sau
| M | = | Fix
G
(M) +

netrivial orbit Gx
x | ) ( Stab : G |
G
.
Definiie.
28
Considerm c grupul G acioneaz pe o mulime M cu aciunea i fie H un subgrup al
lui G. Atunci induce o aciune

a lui H pe M definit prin:

:HMM,

(h, x) = (h, x) = hx, hH, xM.


Dac :GS(M) este reprezentarea prin permutri asociat lui , atunci reprezentarea prin
permutri asociat aciunii induse

este restricia

:HS(M) a lui la H,

se numete i
restricia aciunii la H.
Pentru fiecare element xM avem evident
Stab
H
(x) = HStab
G
(x)
i, de asemenea,
Ker

= HKer .
Presupunem acum c H este un subgrup normal n G i c H Ker adic hx = x pentru
orice hH i xM (putem spune i c H acioneaz trivial pe M). Considernd proiecia
canonic :GG/H i reprezentarea prin permutri :GS(M) asociat aciunii a avem Ker =
H Ker = Ker i atunci exist un morfism

: G/H S(M) ca

o = , adic

(gH) = (g)
pentru orice element gG. Morfismul

este o reprezentare a grupului G/H prin permutri ale


mulimii M i aciunea corespunztoare

: G/HMM este evident definit prin

(gH, x) =
(g, x), pentru orice gG i xM. Spunem c

este aciunea lui G/H pe mulimea M, indus pe


aciunea .
Pentru fiecare element xM avem H Ker = Stab
G
(x) i evident

Stab
G/H
(x) = Stab
G
(x)/H.
n particular,
Ker

= Ker / H.
Definiie.
Fie o aciune a grupului G pe o mulime M. O submulime M

a lui M se numete -
stabil dac pentru orice xM

i pentru orice gG avem gx =(g, x) M

. n aceast situaie
putem defini

: GM

M

prin

(g,x) = (g,x) (gG, xM

) i

este evident o aciune a


grupului G pe mulimea M

. Spunem c aciunea

este indus pe aciunea .
29
n particular, o orbit, s zicem orbita O = Gx, relativ la aciunea este -stabil:
pentru orice element yO avem y = x pentru un G i atunci, pentru orice gG, gy = g(x)
=(g)xGx = O.
Definiie.
O aciune a grupului G pe o mulime M se numete tranzitiv dac pentru orice dou
elemente x, x

M exist un element gG astfel nct x

= gx = (g, x).
n particular, rezult c pentru orice element xG avem Gx =M, astfel nct o aciune
tranzitiv are o unic orbit.
Dac este o aciune oarecare a lui G pe M i 0 este o orbit a acestei aciuni, aciunea


indus de pe 0 este tranzitiv.
Definiie.
Fie i

dou aciuni ale grupului G pe mulimile M i respectiv M

. Spunem c
aciunile i

sunt echivalente dac exist o aplicaie bijectiv f:MM

astfel nct:

(g, f(x)) =f((g, x))


pentru orice gG i xM, sau n notaia standard:
gf(x) =f(gx)
pentru orice gG, xM.
Dac aciunile i

sunt echivalente, pentru fiecare element xG avem:


Stab
G
(x) = Stab
G
(f(x))
i n particular
Ker = Ker

, f(Gx) = Gf(x)
i, n general, cele dou aciuni i

au aceleai proprieti.
n particular, dac aciunea este tranzitiv, atunci i

este tranzitiv i reciproc.
Aciuni prin multiplicare la dreapta.
Fie G un grup i definim o aciune a grupului G pe mulimea G a elementelor lui G, :
GGG ca fiind exact legea de compoziie binar a grupului G.
30
Condiiile a) i b) din definiia aciunii sunt verificate datorit faptului c legea de compoziie a
grupului este asociativ i are element unitate. Aciunea se numete aciunea lui G pe el nsui
prin multiplicare la dreapta.
Relativ la aciunea , avem, pentru fiecare element xG, Stab
G
(x) = {gG | gx = x} =
{1}, astfel c Stab
G
(x) = 1 i Ker = 1, deci aciunea este fidel. Rezult c reprezentarea prin
permutri :GS(G) asociat aciunii este un morfism injectiv i regsim astfel teorema lui
Cayley.
O alt aciune a grupului G pe mulimea elementelor lui G se definete prin

: GGG,

(g, x) =xg
-1
. Verificarea condiiile a) i b) din definiia unei aciuni se face astfel:

(gg

, x) = x(gg

)
-1
= x(g
-1
g
-1
) = (xg
-1
)g
-1
=

(g, xg
-1
) =

(g,

(g

, x)),

(1, x) = x 1 = 1
Spunem c

este aciunea lui G pe el nsui prin multiplicare la stnga.
Acum fie aciunea lui G pe el nsui prin multiplicare la dreapta i

aciunea lui G pe
el nsui prin multiplicare la stnga. Putem defini aplicaia f:GG prin f(x) = x
-1
i evident f
este o aplicaie bijectiv.
Deoarece:

(g, f(x)) =

(g, x
-1
) = x
-1
g
-1
= (gx)
-1
= f(gx) = f((g, x)) ,
rezult c aciunile

i

sunt echivalente.
Fie G un grup i H un subgrup al lui G. Consider aciunea lui G pe el nsui prin
multiplicare la dreapta i apoi restricia acestei aciuni la H. Orbita unui element xG relativ la
aceast restricie este exact clasa de congruen la dreapta Hx. Avem:
| Hx | = |H:Stab
H
(x)|
i conform definiiei
Stab
H
(x) = HStab
G
(x) = H1 = 1
astfel nct rezult |Hx| = |H| pentru orice xG. n plus ecuaia claselor pentru aciunea noastr
devine:
| G | =

d
H G Hx ) / (
| Hx | = | (G/H)
d
| | H | = | G:H | | H |
i reobinem astfel teorema lui Lagrange.
31
Fie G un grup, H un subgrup al lui G i considerm aciunea a lui G pe mulimea
(G/H)
s
, definit prin (g, xH) = gxH. Conduiile din definiia unei aciuni sunt evident
satisfcute. se numete aciunea lui G pe mulimea (G/H), prin multiplicare la dreapta.
Avem, pentru un element gG,
gKer gxH = xH pentru orice xG x
-1
g xH pentru orice xG gxHx
-1
pentru orice xG.
Prin urmare
Ker =
1

G x
xHx
.
Ker este un subgrup normal al lui G care se noteaz de obicei cu H
G
i se numete interiorul
normal al lui G n H. Avem, pentru orice xG,
K = xKx
-1
xHx
-1
,
deci K
1

G x
xHx
= H
G
.
Astfel H
G
este cel mai mare subgrup normal al lui G inclus n H.
Considerm acum reprezentarea prin permutri :GS((G/H)
s
) asociat aciunii i
protecia canonic : GG/H
G
. Deoarece Ker = Ker = H
G
, exist un morfism

: G/H
G
S((G/H)
s
) astfel ca

o = i n plus

este un morfism injective. Prin urmare grupul G/H
G
se poate scufunda n S((G/H)
s
). n particular dac indicele lui H in G este finit i |G:H| = n,
atunci G/H
G
se poate scufunda in S
n
.
Propoziie.
Fie G un grup finit i p cel mai mic numr prim prin care se divide ordinul lui G. Atunci
orice subgrup H al lui G de indice p este normal in G.
Demonstraie.
Rezultatele precedente arat c grupul G/H
G
se poate scufunda n S
p
i, prin teorema lui
Lagrange, obinem |G:H
G
| |p!. Deoarece H
G
H G, tot prin teorema lui Lagrange avem |G:H
G
|
= |G:H| |H:H
G
| = p|H:H
G
| i rezult |H:H
G
| | (p-1)!. Dac |H:H
G
| 1 exist un numr prim q care
divide |H:H
G
|, deci q |(p-1)!, de unde rezult q < p; pe de alt parte, |H:H
G
| | |G|, deci q divide |
G|, deci q divide |G| ceea ce contrazice faptul c p este cel mai mic numr prin care se divide
ordinul lui G. Prin urmare |H:H
G
| = 1, adic H = H
G
i astfel H este normal in G.
32
Fie G un grup i H, K subgrupuri ale lui G. Considerm aciunea a lui G pe (G/H)
s
prin multiplicare la dreapta i fie

restricia acestei aciuni la K. Orbita unui element xH


(G/H)
s
relativ la aciunea

este mulimea
K(xH) = {kxH | kK}
i reuniunea tuturor claselor din (G/H)
s
aparinnd acestei mulimi se noteaz cu KxH:
KxH =

K k
kxH

= {kxh | kK, hH}


i se numete clas dubl a lui x relative la K i H. Deoarece clasele la stnga din mulimea
K(xH) sunt disjuncte dou cte dou i au toate cardinalul egal cu H, rezult
| KxH | = | H | = | K(xH) | .
Pentru a calcula |K(xH)| se va folosi propoziia: Pentru orice element xM avem
|Gx| = |G:Stab
G
(x)| .
Mai nti avem, pentru un element gG,
g

Stab
G
(xH) gxH = xH x
-1
gxH gxHx
-1
,
deci Stab
G
(xH) = xHx
-1
i rezult
Stab
K
(xH) = KStab
G
(xH) = KxHx
-1
.
Prin urmare orbita K(xH) are lungimea
| K(xH) | = | K: Stab
K
(xH)| = | K: K xHx
-1
|
i astfel:
| KxH | = | H | | K: K xHx
-1
|.
n particular, pentru x = 1, obinem
| KH | = | H | | K: K H |,
iar n cazul n care H i K sunt finite, egalitile de mai sus se rescriu astfel
| KxH | =
| |
| | | |
1

xHx K
H K
, respectiv | KH | =
| |
| | | |
H K
H K

.
Propoziie.
O aciune a grupului G pe o mulime M este tranzitiv dac i numai dac este
echivalent cu aciunea lui G pe o mulime de forma (G/H)
s
, HG, prin multiplicare la dreapta.
33
Demonstaie:
Fie H G i a aciunea lui G pe (G/H) prin multiplicare la dreapta.

este o aciune
tranzitiv deoarece pentru orice dou elemente xH, yH(G/H)
s
, avem g = yx
-1
G i

(g, xH) =
g(xH) = yx
-1
xH = yH. Evident, orice aciune a lui G echivalent cu

este de asemenea
tranzitiv. Reciproc, s presupunem c este o aciune a grupului pe G pe mulimea M,
tranzitiv. Atunci, fixm un element a
0
M i fie H = Stab
G
(a
0
), astfel c, pentru dou elemente
x, yG, avem(presupunand actiunea x notata multiplicativ):
xa
0
= ya
0
(x
-1
y)a
0
= a
0
x
-1
yH xH = yH.
Rezult c putem defini aplicaia f:M(G/H)
s
prin f(xa
0
) = xH i aceast aplicaie este bijectiv.
n plus, este clar c
f(g(xa
0
)) = f((gx)a
0
) = (gx)H = g(xH) = gf(xa
0
)
adic
f( (g, xa
0
) ) =

(g, f(xa
0
)),
ceea ce demonstreaz c aciunile i

fiind aciunea lui G pe (G/H)
s
prin multiplicare la
dreapta, sunt echivalente.
2. Structura elementelor din grupul S
n
.
Fie M o mulime i G un grup de permutri pe mulimea M, adic G este un subgrup al
grupului simetric S(M). Aplicaia :GMM definit prin (, x) = (x) este atunci o aciune a
grupului G pe mulimea M.
Avem, pentru , G, (o)(x) = ((x)) i 1(x) = x. Aciunea se numete aciunea
canonic a lui G pe mulimea M. Este adesea notat astfel x = (x).
n particular, s considerm aciunea canonic a grupului S
n
pe mulimea M = {1, 2,
,n} a primelor n numere naturale. Presupunnd n 2, se vede c
Stab
Sn
(n) = { S
n
| (n) =n}

S
n-1
i deoarece evident aceast aciune este tranzitiv, avem
n = | M | = | S
n
: Stab
Sn
(n) | =
| |
| |
1 n
n
S
S
,
adic
34
| S
n
| = n | S
n-1
|.
Deoarece evident | S
1
| = 1, din relaia de mai sus, rezult, prin inducie dup n, | S
n
| =
n!.
Definiie.
Fie un numr n natural, S
n
i G = <>, subgrupul lui S
n
generat de . Considerm
aciunea canonic a grupului G pe mulimea M = {1, 2, ,n}. Orbitele acestei aciuni le vom
numi i -orbite.
Permutarea este permutarea identic, = 1, dac i numai dac toate -orbitele sunt
triviale. Dac exist o singur -orbit netrivial, permutarea se numete ciclu; -orbita
netrivial se numete orbita de definiie a ciclului , iar lungimea sa se numete lungimea
ciclului .
Dac {i
1
,

i
2
,,i
m
} este o submulime a lui M, permutarea notat = (i
1
,

i
2
,,i
m
) i
definit prin (i
1
) = i
2
, , (i
m-1
) = i
m
, (i
m
) = i
1
, (i) = i pentru i{i
1
,

i
2
,,i
m
} este evident
ciclu de lungime 1 i oricare din submulimile cu un singur element ale lui M se poate considera
ca orbit de definiie pentru ea.
Dou cicluri
1
i
2
se numesc disjuncte dac orbitele lor sunt submulimi disjuncte ale
lui M.
Propoziie.
Fie S
n
i iM = {1, 2, ,n}. Atunci exist un cel mai mic numr ntreg pozitiv k
astfel nct
k
i = i; acest k este egal cu lunginea -orbitei lui i i avem
<>i = {
m
i | m Z} = {i, i,
2
i,...,
k-1
i}.
Demonstraie:
Mulimea {
m
i | mZ} fiind o submulime a lui M, este finit deci exist numere ntregi
m

i m; m

< m i
m
i =
m
i. Atunci i = (
-m

m
)i =
-m
(
m
i) = (
-m

m
)i =
m-m
i i m m > 0.
Prin urmare exist cel mai mic ntreg pozitiv k astfel nct
k
i =i. Pentru orice mZ, fie m =
kq+r cu 0 r < k. Deoarece
k
i = i i
-k
i =
-k
(
k
i) =
0
i = i, rezult (
k
)
q
i = i pentru orice
qZ, i deci
35

m
i = ((
r
o(
k
)
q
)i =
r
((
k
)
q
i) =
r
i.
Aceasta demonstreaz c -orbita <>i este
<>i = {
r
i | 0 r < k}.
Dac avem 0 r < r

< k i
r
i =
r
i, atunci
r-r
i = i i 0 < r

r r

< k, ceea ce contrazice
alegerea fcut asupra lui k. Aceasta demonstreaz c mulimea {
r
i | 0 r < k} are k elemente
i deci -orbita <>i are lungimea k.
Propoziie.
Dac
1
i
2
S
n
sunt dou cicluri disjuncte, atunci
1

2
=
2

1
.

Demonstraie.
Fie O
1
i O
2
orbitele ciclurilor
1
i respectiv
2
. Dac iO
1
avem iO
2,
deci (
1

2
)i

=

1
(
2
i)

=
1
i; n plus,
1
iO
1
, deci
1
iO
2
i (
2

1
)i

=
2
(
1
i)

=
1
i. Analog pentru iO
2
vom
avea (
1

2
)i

= (
2

1
)i. Pentru iO
1

O
2
avem
1
i

=
2
i = i, deci (
1

2
)i

= (
2

1
)i = i.
Propoziie.
Fie
1
,
2
, ... ,
m
S
n
cicluri disjuncte dou cte dou, orbitele lor de definiie fiind O
1
,
O
2
, ... , O
m
i fie

=
1

2
...
m
. Atunci ciclurile
1
,
2
, ...,
m
sunt permutabile dou cte dou i
pentru un i{1, 2,, n} -orbita <>i este trivial dac iO
1

O
2

...

O
m
i egal cu O
k
dac iO
k
pentru un k{1, 2, ,m}.

Demonstraie.
Faptul c ciclurile
1
,
2
, ...,
m
sunt permutabile dou cte dou rezult din propoziia
precedent. Dac iO
1

O
2

...

O
m
, atunci
1
i =
2
i = ... =
m
i = i, deci i = i i <>i = {i}.
Acum fie iO
k,
, k{1, 2, , m}. Deoarece ciclurile
1
,
2
, ...,
m
sunt permutabile dou cte
dou, este suficient s considerm cazul k = m. Atunci
j
m
iO
m
i
j
m
i O
1

O
2

...

O
m-1
pentru orice jZ i n plus
j

=
j
1

j
2
...
j
m
, deci
j
i

= (
j
1

j
2
...
j
m-1
)(
j
m
i) =
j
m
i, astfel c <>i =
<
m
>i = O
m
.
Propoziie.
36
Pentru orice permutare S
n
exist un numr natural m i ciclurile
1
,
2
, ... ,
m
S
n
disjuncte dou cte dou astfel ca

=
1

2
...
m
. n plus ciclurile
1
,
2
, ... ,
m
sunt unic
determinate (fcnd abstracie de ordinea lor) de .

Demonstraie.
Fie O
1
, O
2
, ... , O
m
toate -orbitele netriviale i fie l
k
lungimea orbitei O
k
, k{1, 2,
,m}. Pentru fiecare k{1, 2, ,n} alegem un element i O
k
i aratm c
O
k
= {i, i,...,
l
k
-
i

}.
Considerm atunci ciclul

k
= ( i, i,...,
l
k
-1
)
a crui orbit de definiie este exact O
k
. Pentru orice i

O
k
avem i

=
j
i =
j
k
i pentru un j cu 0
j < l
k
i i

=
j+1
i =
j+1
k
i =
k

j
k
i =
k
i

, ceea ce arat n particular c


k
nu depinde de alegerea
elementului iO
k
. Ciclurile
1
,
2
, ... ,
m
sunt disjuncte dou cte dou. Pentru iO
1

O
2

...

O
m
avem
1
i =
2
i = ... =
m
i = i i i = i, deci i = (
1

2
...
m
)i. Deoarece conform propoziiei
anterioare ciclurile
1
,
2
, ...,
m
sunt permutabile dou cte dou este suficient demonstraia
pentru cazul k = m. Avem i =
m
i i deoarece
m
iO
1

O
2

...

O
m-1
,

(
1

2
...
m
)

= (
1

2
...
m-
1
)(
m
i) =
m
i = i. Avem astfel

=
1

2
...
m
.
Pentru a demonstra afirmaia de uniciatate s considerm c

=

2
...

m
, unde

1
,
2
, ... ,

m
sunt cicluri disjuncte dou cte dou ale cror orbite sunt O
1
, O
2
, ... , O
m
. Conform
propoziiei precedente, O
1
, O
2
, ... , O
m
sunt toate -orbitele netriviale, astfel c m

= m i
fcnd abstracie de ordinea ciclurilor

1
,
2
, ... ,

m
, putem presupune O
k
= O
k
pentru orice
k{1, 2, , m}. Din demonstraia propoziiei precedente se vede c pentru orice iO
k
= O
k
avem

k
i

= i =
k
i, i deci avem

k
=
k
pentru orice k{1, 2, ,m}.
Definiie.
Fie S
n
i fie O
1
, O
2
, ... , O
m
toate -orbitele (triviale i netriviale) i pentru fiecare
k{1, 2, ,m} definim ciclul
k
ca n demonstraia propoziiei precedente. Atunci
1
,
2
, ... ,

m
sunt cicluri disjuncte dou cte dou i avem


=
1

2
...
m
.
37
Numim aceast descompunere a lui

descompunere ca produs de cicluri disjuncte. Evident
putem presupune c primele k
1
cicluri din aceast descompunere sunt de lungime 1, urmtoarele
k
2
sunt de lungime 2, .a.m.d., deci pentru fiecare j{1, 2, ,n}, k
j
este numrul ciclurilor de
lungime j care apar n descompunerea lui , k
1
, k
2
,..., k
n
sunt numere naturale i avem k
1
+2k
2
+...
+nk
n
= n.
Sistemul ordonat (k
1
, k
2
,..., k
n
) se numete atunci tipul de descompunere a lui . Evident orice
sistem ordonat de numere naturale (k
1
, k
2
,..., k
n
) astfel nct k
1
+2k
2
+...+nk
n
= n, este tipul de
descompunere a unei permutri S
n
.
3. Signatura unei permutri. Grupul altern A
n
.
Fie n un numr natural i considerm o permutare S
n
. O pereche ordonat (i, j) cu 1
i < j n i (i) = (j) se numete inversiune a lui . Notm cu Inv() numrul de inversiuni
ale permutrii . Permutarea se numete permutare par dac Inv() este un numr par i
impar dac Inv() este un numr impar.
Numrul:
sgn() =
<

n j i
i j
i j
1
) ( ) (
se numete signatura permutrii . Acest numr se poate scrie sub forma
sgn() =

<
<


n j i
n j i
i j
i j
1
1
) (
)) ( ) ( (
=

<
<

n j i
n j i
i j
i j j i
1
1
) (
) )( , (
unde
(i, j) =

'

lui a inversiune o este nu j i dac


lui a inversiune o este j i dac
) , ( , 1
) , ( , 1
,
i gsim sgn() =

< n j i
j i
1
) , (
=(-1)
Inv(

)
. Prin urmare :
sgn() =

'

impar permutare este dac


par permutare este dac

1
1
.
38
Propoziie.
Pentru orice dou permutri , S
n
avem sgn() = sgn() sgn() .

Demonstraie.
Avem
sgn() =
<

n j i
i j
i j
1
) )( ( ) )( (
=
<

n j i
i j
i j
1
) ( ) (
)) ( ( )) ( (


.
<

n j i
i j
i j
1
) ( ) (
.
Deoarece
) ( ) (
)) ( ( )) ( (
i j
i j

=
) ( ) (
)) ( ( )) ( (
j i
j i

,
evident avem

<

n j i
i j
i j
1
) ( ) (
)) ( ( )) ( (


=
<

n j i
i j
i j
1
) ( ) (
= sgn().
Rezult sgn() = sgn() sgn() .
Definiie.
Propoziia precedent arat c aplicaia sgn: S
n
C
2
= {-1, 1}, este un morfism de
grupuri. Nucleul acestui morfism de grupuri se noteaz A
n
i se numete grupul altern pe n
elemente.
Explicit:
A
n
= Ker(sgn) = { S
n
|

este permutare par}.
Dac n = 1, avem A
1
= S
1
= 1. Dac n 2, morfismul sgn: S
n
C
2
este surjectiv. ntr-
adevr, 1 = sgn(1) i, deoarece n 2, putem considera cicluri de lungime 2, (i, j), i j. Ciclurile
de lungime 2 se numesc transpoziii i se va demonstra c orice transpoziie este o permutare
impar. n particular, vom avea -1 = sgn((i, j)), ceea ce arat c ntr-adevr sgn este un morfism
surjectiv. Aplicnd teorema fundamental de izomorfism, avem c A
n
este subgrup normal al lui
S
n
i
S
n
/A
n
C
2
.
Aplicnd teorema lui Lagrange, rezult c
39
n! = | S
n
| = | A
n
| | S
n
/A
n
| = 2 | A
n
|,
deci | A
n
| =
2
! n
(pentru n 2).
Propoziie.
Orice transpoziie (i, j), i, j {1, 2, ,n}, i j este o permutare impar.

Demonstraie.
Deoarece = (i, j) = (j, i), putem presupune i < j. Vom considera toate perechile
ordonate (k,l) cu k,l{1, 2, ,n}, k < l. Dac k,l{i, j}, avem (k) = k, (l) = l i (k,l) nu este
inversiune a lui ; dac l = i, avem (k) = k < l = i < j = (l); deci nici n acest caz perechea
(k,l) nu este inversiune; dac k < i < j = l, avem (k) = k < i = (l) i perechea (k,l) nu este
inversiune; dac i < k < l = j, avem (l) = i < k = (k) i perechea (k,l) este inversiune, numrul
inversiunilor de acest tip fiind j i 1; dac i = k < l < j avem (l) = l < j = (k) i perechea
(k,l) nu este inversiune. Rezult c numrul total de inversiuni ale permutrii = (i, j) este 2(j-i)
+1, deci este o permutare impar.
Observaie.
Pentru orice ciclu (i
1
, i
2
,, i
m
)S
n
avem evident
(i
1
, i
2
,, i
m
) = (i
1
, i
2
) (i
2
, i
3
)(i
m-1
, i
m
)
de unde rezult c
sgn(i
1
, i
2
,, i
m
) = (-1)
m-1
.
n particular, dac permutarea S
n
are tipul de descompunere
(k
1
, k
2
,, k
n
), atunci sgn () =
( )
i
n
i
k i

1
) 1 (
1
=( )
n
k n k k ) 1 ( ... 2
3 2
1
+ + +
.
Rezult c orice permutare S
n
este un produs de transpoziii i anume este o permutare
par dac i numai dac este produsul unui numr par de transpoziii.
4. Aciuni prin conjugare.

Fie G un grup. Definim aciunea a grupului G pe mulimea G a elementelor lui G prin
40
(g, x) = gxg
-1
, g, x, G. Condiiile din definiia unei aciuni se verific astfel:
(gg

, x) = (gg

)x(gg

)
-1
= g(g

x g
-1
)g
-1
= (g, (g

x)), (1, x) = 1x1


-1
= x.
Aciunea se numete aciunea lui G pe el nsui prin conjugare i se foloseste de obicei, pentru
aceast aciune, o notaie exponenial:

g
x = (g, x) = gxg
-1
.
Nucleul aciunii prin conjugarea este:
Ker = {gG |
g
x = x pentru orice xG} = {gG | gxg
-1
= x pentru orice xG} = {gG | gx =
xg pentru orice xG} = Z(G), centrul grupului G.
Pentru fiecare xG, stabilizatorul lui x n G relativ la aciunea prin conjugare se
numete centralizatorul lui x n G i se noteaz C
G
(x).
Avem
C
G
(x) = {gG |
g
x = x} = {gG | gx = xg}
i
Z(G) =

G x
G
x C

) (
.
Relaia de echivalen ~, introdus pentru o aciune oarecare a grupului G,devine, n
cazul aciunii de conjugare, o relaie de echivalen ntre elementele lui G, care se numete
relaia de conjugare pe G:
x ~y gG:
g
x = y gG: gxg
-1
= y.
Orbita unui element xG relativ la aciunea prin conjugare:
G
x = {
g
x | gG} = {gxg
-1
| gG

}
se numete i clasa de conjugare a lui x i avem:
|
G
x | = |G: C
G
(x)|
iar ecuaia claselor pentru aciunea prin conjugare devine:
| G | = | Z(G)| +

netrivial G
x
| (x) C : G |
G
Relaia de mai sus se numete i ecuaia claselor de conjugare pentru grupul G.

Propoziie.
Fie G un grup finit i presupunem c | G | = p
m
, unde p este un numr prim i m un
numr prim i m un numr ntreg pozitiv. Atunci centrul Z(G) al lui G este netrivial.

41
Demonstraie.
Pentru orice element xG, |G: C
G
(x)| este un divizor al lui |G| = p
m
dac |G: C
G
(x)| 1,
rezult |G: C
G
(x)| = p
k
pentru un numr ntreg pozitiv k.
Ecuaia claselor pentru grupul G devine atunci
p
m
= | G | = | Z(G)| +
n
k k
p p + + ...
1
unde n este numrul claselor de conjugare netriviale, iar k
1
, k
2
, ,k
n
sunt numere ntregi
pozitive. Deoarece p|
n
k k
p p + + ...
1
, ecuaia de mai sus arat c p| |Z(G)| deci Z(G) 1.
Corolar.
Fie p un numr prim. Atunci orice grup G de ordin p
2
este abelian.

Demonstraie.
Conform propoziiei precedente avem Z(G) 1 i |Z(G)| | | G | = p
2
, rezult | Z(G) | = p
sau |Z(G) | = p
2
. Nu puteam avea ns | Z(G) | = p, deoarece n acest caz | G/Z(G) | =
p
p
2
= p,
deci grupul factor G/Z(G) este ciclic (aceasta rezult de exemplu din faptul c orice grup de
ordin prim p este, conform teoremei lui Lagrange, grup simplu); aplicnd una din propoziiile
precente rezult G abelian, deci Z(G) = G, ceea ce nu se poate. Prin urmare singura posibilitate
este |Z(G) | = p
2
= | G |, de unde rezult Z(G) = G, deci G abelian.
Propoziie (Teorema lui Cauchy).
Fie G un grup finit i p un numr prim astfel c p |G|. Atunci exist un element xG cu
o(x) = p.

Demonstraie.
Prin inducie dup ordinul | G | al lui G. Presupunem nti c G este abelian. Dac G este
simplu, atunci G este grup ciclic de ordin prim i pentru un generator x al lui G avem o(x) = p.
Dac G nu este simplu, atunci exist un subgrup propriu i netrivial H al lui G i deoarece | G |
= | H | |G/H| avem p | |H| sau p| |G/H|. Dac p | H |, atunci, conform ipotezei de inducie, exist
un element xG cu o(x) = p. Dac p | H |, atunci p| |G/H | i notnd m = |H| avem (p, m) = 1,
deci exist numere ntregi k i n astfel nct pk + mn = 1. Pe de alt parte, conform ipotezei de
inducie, exist un element xG astfel ca o(xH) = p (xH ca element din grupul factor G/H), deci
42
(xH)
p
= H i x
p
H. Lum y = x
mn
i deoarece p mn avem x
mn
H, deci y 1. Pe de alt parte,
deoarece x
p
H i m = | H | avem (x
p
)
m
= 1, deci y
p
= 1. Astfel o(y) = p. Acum presupunem G
neabelian i considerm ecuaia claselor pentru grupul G:
| G | = | Z(G)| +

r
1 i
i G
| ) (x C : G |
unde x
1,
x
2
,

,

x
r
sunt elemente din G necentrale. Dac p| |Z(G)| atunci, deoarece Z(G) este
abelian, exist un element xZ(G) cu o(x) = p. Dac p Z(G), atunci exist un i{1, 2, ,r}
astfel ca p |G: C
G
(x
i
)|. Deoarece p| |G| = |C
G
(x
i
)| |G:C
G
(x
i
)|, rezult p| |C
G
(x
i
)| <
| G | i conform ipotezei de inducie, exist un element x C
G
(x
i
) cu o(x) = p.
Definiie.
Fie G un grup gG i U o submulime a lui G.
Definim
g
U = gUg
-1
= {gxg
-1
| xU}.
Atunci aplicaia
:GP(G)P(G)
(unde P(G) este mulimea tuturor submulimilor lui G) definit prin
(g, U) =
g
U
este o aciune. Condiiile din definiia unei aciuni:
g
(
g
U) =
gg
U i
1
U = U,
se verific n mod evident. Aciunea se numete aciunea lui G pe mulimea submulimilor lui
G prin conjugare.
Pentru fiecare submulime U a lui G, stabilizatorul lui U relativ la aceast aciune se
numete normalizatorul lui U n G i se noteaz N
G
(U). Avem
N
G
(U) = {gG |
g
U = U}= {gG | gUg
-1
= U} = {gG | gU = Ug}.
n cazul unui subgrup H al lui G avem H N
G
(H) i pentru orice subgrup K al lui G, H K
N
G
(H) K sau altfel spus, N
G
(H) este cel mai mic subgrup al lui G care conine pe H ca
subgrup normal.
Pentru fiecare submulime U a lui G orbita lui U relativ la aciunea prin conjugare
G
U = {
G
U | gG}
se numete i clasa de conjugare a lui U, iar dou submulimi U i U care au aceeai clas de
conjugare se numesc conjugate. Avem:
43
|
G
U| = |G: N
G
(U)|.

Pentru o submulime U a lui G, n afar de normalizatorul N
G
(U), putem considera un alt
subgrup important anume
C
G
(U) =

U x
G
x C

) (
= {gG | gx = xg pentru orice xU}
C
G
(U) se numeste centralizatorul lui U in G. Evident avem C
G
(U) N
G
(U).
Remarcm faptul c pentru un subgrup H al lui G avem:
N
G
(H) = G H G (H este subgrup normal);
C
G
(H) = G H Z(G ) (H este subgrup central).
Propoziie.
Fie G un grup finit i H un subgrup al lui G. Atunci
|

G g
g
H

| 1 + | G | - | G:H |
i

G g
g
H

= G dac i numai dac H = G.Demonstraie.
Numrul de termeni distinci ai reuniunii

G g
g
H

este r = |
G
H| = |G: N
G
(H)|. Pentru
fiecare gG, notm
g
H* =
g
H {1} i avem
|
g
H | = |gHg
-1
| = | H |, |
g
H* | = | H | - 1, |

G g
g
H

| = 1 + |

G g
g
H

*
| 1 + r ( | H | - 1).
Pe de alt parte, avem H N
G
(H), deci
r = | G: N
G
(H) | | G : H | i | G : H | | H | = | G |.
Prin urmare
|

G g
g
H

| 1 + r ( | H | - 1) 1 + | G : H |( | H | - 1 1 + | G | - | G : H |.
Dac

G g
g
H

= G din egalitatea de mai sus rezult


| G | 1 + | G | - | G : H |
deci | G : H | 1, ceea ce implic | G : H | = 1, G = H.
44
5. Clasele de conjugare ale grupurilor S
n
i A
n
.
Propoziie.
Dou permutri ,

S
n
sunt conjugate dac i numai dac au acelai tip de
descompunere.
Demonstraie.
Presupunem ca permutrile i

au acelai tip de descompunere. Atunci considernd
descompunerile lui i

ca produse de cicluri disjuncte, putem scrie:
(1) =
( )
1
1 11
, ... ,
n
a a ( )
2
2 21
, ... ,
n
a a
...
( )
s
sn s
a a , ... ,
1
(2)

=
( )
1
1 11
, ... ,
n
b b ( )
2
2 21
, ... ,
n
b b
...
( )
s
sn s
b b , ... ,
1
unde n
1
, n
2
,..., n
s
sunt numere ntregi pozitive i n
1
+ n
2
+...+ n
s
= n.
Fie
(3) =

,
_

s
s
sn s n n
sn s n n
b b b b b b
a a a a a a
... ... ... ...
... ... ... ...
1 2 21 1 11
1 2 21 1 11
2 1
2 1
Se verific prin calcul direct
-1
=

, deci rezult c i

sunt conjugate.
Reciproc, s presupunem c i

sunt conjugate,

deci c exist o permutare S
n
astfel ca

-1
=

. S zicem c descompunerea n cicluri disjuncte a luieste (1), unde n
1
, n
2
,..., n
s
sunt
numere ntregi pozitive i n
1
+ n
2
+...+ n
s
= n. Atunci permutarea se poate pune sub forma (3).
Atunci

(b
ij
) =
-1
(b
ij
) = ()(
1 + j
i
a
) = (
1 + j
i
a
) = (
1 + j
i
b
)
Pentru 1 i s i 1 j n
i
i analog

(
ni
i
b
) = (a
i1
) = b
i1.
Aceasta demonstreaz c descompunerea n cicluri disjuncte a lui

este exact (2) i deci, c
i

au acelai tip de descompunere.
Partiiile unui numr natural. Numrul claselor de conjugare ale grupului simetric S
n
.
Propoziia precedent arat c numrul claselor de conjugare ale grupului simetric S
n
este egal cu numrul tipurilor de descompunere posibile ale permutrilor din S
n
adic egal cu
numrul soluiilor (k
1,
k
2
,, k
n
) n numere naturale ale ecuaiei
45
(1) k
1
+ 2k
2
++ nk
n
= n.
La fiecare soluie (k
1,
k
2
,, k
n
) n numere naturale asociem sistemul ordonat (m
1,
m
2
,, m
n
)
definit prin:
m
1
= k
n
m
2
= k
n
+ k
n-1

m
n
= k
n
+

+k
2
+k
1
Atunci m
1,
m
2
,, m
n
sunt numere naturale i avem m
1
m
2
m
n
i m
1
+ m
2
++ m
n
= n.
Un sistem ordonat de numere naturale (m
1,
m
2
,, m
n
) astfel ca m
1
m
2
m
n
i m
1
+ m
2
++ m
n
= n se numete partiie a lui n. Am asociat astfel la fiecare soluie n numere
naturale a ecuaiei (1) o partiie a lui n. Reciproc, dac (m
1,
m
2
,, m
n
) este o partiie a lui n,
atunci (k
1,
k
2
,, k
n
), unde
k
1
= m
n
- m
n-1
k
2
= m
n-1
- m
n-2
..
k
n-1
= m
2
- m
1
k
n
= m
1
este o soluie n numere naturale a ecuaiei (1). Deducem astfel c numrul soluiilor n numere
naturale ale ecuaiei (1), deci i numrul claselor de conjugare ale grupului simetric S
n
, este egal
cu numrul partiiilor lui n.
De regul n scrierea unei partiii (m
1,
m
2
,, m
n
) se omit eventualele m-uri care sunt
egale cu 0. Numrul partiiilor lui n l notm cu (n). Avem
(1) = 1; (2) = 2;
(3) = 3, partiiile lui 3 fiind (3), (1, 2), (1, 1, 1);
(4) = 5, partiiile lui 4 fiind (4), (2, 2), (1, 3), (1, 1, 2), (1, 1, 1, 1);
(5) = 7, partiiile lui 5 fiind (5), (2, 3), (1, 4), (1, 2, 2), (1, 1, 3), (1, 1, 1, 2), (1, 1, 1, 1, 1);
(6) = 11, partiiile lui 6 fiind (6), (3, 3), (2, 4), (2, 2, 2), (1, 5), (1, 2, 3), (1, 1, 4), (1, 1, 2, 2),
(1, 1, 1, 3), (1, 1, 1, 1, 2), (1, 1, 1, 1, 1, 1).
Exemple. Formula pentru numrul elementelor unei clase de conjugare.
Vom determina clasele de conjugare ale grupurilor S
3
i S
4
astfel:
46
Corespunztor partiiilor (3), (1, 2), (1, 1, 1) ale lui 3 avem, pentru permutrile lui S
3
,
urmtoarele tipuri de descompunere: (3, 0, 0), (1, 1, 0), (0, 0, 1), astfel c S
3
are exact trei clase
de conjugare:
C
1
format din permutarea identic: C
1
= {1};
C
2
format din toate transpoziiile: C
2
= {(12), (13), (23)};
C
3
format din toate ciclurile de lungime 3: C
3
= {(123), (132)}.
Corespunztor partiiilor (4), (2, 2), (1, 3), (1, 1, 2), (1, 1, 1, 1) ale lui 4, avem pentru
permutrile lui S
4
urmtoarele tipuri de descompunere: (4, 0, 0, 0), (0, 2, 0, 0), (2, 1, 0, 0), (1, 0,
1, 0), (0, 0, 0, 1), astfel c S
4
are urmptoarele clase de conjugare:
C
1
format din permutarea identic: C
1
= {1};
C
2
format din toate produsele de dou transpoziii disjuncte: C
2
= {(12)(34), (13)(24), (14)
(23)};
C
3
format din toate transpoziiile: C
3
= {(12), (13), (14), (23), (24), (34)};

C
4
format din ciclurile de lungime 3: C
4
= {(123), (132), (124), (142), (134), (143), (234),
(243)}.
C
5
format din ciclurile de lungime 4: C
5
= {(1234), (1243), (1324), (1342), (1423),
(1432)};
Se observ ca pentru a forma o permutare care are tipul de descompunere (k
1,
k
2
,, k
n
)
trebuie s luam k
1
dintre numerele {1, 2, , n} cu care s formm k
1
cicluri de lungime 1, 2k
2
dintre numerele rmase cu care s formm k
2
cicluri de lungime 2 etc. ns cele k
i
cicluri de
lungime i pot fi schimbate ntre ele fr ca prin aceasta, permutarea s se schimbe. De
asemenea, acelai ciclu de lungime i poate fi scris n i moduri diferite n funcie de litera cu care
ncepem scrierea sa.
n concluzie numrul permutrilor care au tipul (k
1,
k
2
,, k
n
) este
n
k k k
n
n k k k
n
... 2 1 ! !... !
!
2 1
2 1
.
Corespunztor partiiilor (5), (2, 3), (1, 4), (1, 2, 2), (1, 1, 3), (1, 1, 1, 2), (1, 1, 1, 1, 1)
ale lui 5 avem, pentru permutrile lui S
5
, urmtoarele tipuri de descompunere: (5, 0, 0, 0, 0), (1,
2, 0, 0, 0), (3, 1, 0, 0, 0), (0, 1, 1, 0, 0), (2, 0, 1, 0, 0), (1, 0, 0, 1, 0), (0, 0, 0, 0, 1), crora le
corespund clase de conjugare:
C
1
format numai din permutarea identic: | C
1
| = 1;
C
2
format din toate produsele de dou transpoziii disjuncte: | C
2
| =
2
2 ! 2
! 5

= 15;
47
C
3
format din toate transpoziiile: | C
3
| =
2 ! 3
! 5

= 10;
C
4
format din toate produsele de dou cicluri disjuncte, unul de lungime 2 i unul de
lungime 3: | C
4
| =
3 2
! 5

= 20;
C
5
format din toate ciclurile de lungime 3: | C
5
| =
3 ! 2
! 5

= 20;
C
6
format din toate ciclurile de lungime 4: | C
6
| =
4
! 5
= 30;
C
7
format din toate ciclurile de lungime 5: | C
7
| =
5
! 5
= 24.
Rezult c ecuaia claselor pentru grupul simetric S
5
este:
120 = 1 + 15 + 10 + 20 + 20 + 30 + 24.
Propoziie.
Fie C o clas de conjugare a grupului simetric S
n
, corespunztoare tipului de
descompunere (k
1,
k
2
,, k
n
).
a) Avem C A
n
sau C S
n
- A
n
dup cum

n
i
i
k i
1
) 1 (
este un numr par sau impar.
b) Presupunem c C A
n
. Atunci C nu este o clas de conjugare a grupului altern A
n
dac
i numai dac k
i
1 pentru orice i {1, 2, , n} n care caz C =C
1
C
2
, unde C
1
i C
2
sunt clase
de conjugare ale lui A
n
, avnd | C
1
| = | C
2
| =
2
1
| C |.
Demonstraie.
a) Este evident deoarece signatura unei permutri S
n
nu depinde dect de tipul su de
descompunere i anume, o permutare C este par dac i numai dac

n
i
i
k i
1
) 1 (
este numr
par.
b) Fie C i fie H =
n
S
C
(). Evident avem A
n
H =
n
A
C
(). Fie C
1
=
n
A
clasa de
conjugare a lui n A
n
. Avem
48
| C
1
| = | A
n
: A
n
H | =
| : |
| : |
n n
n n
A S
H A S
=
2
| : || : | H A H H S
n n

=
2
| : || | H A H C
n

.
Deoarece A
n
H, A
n
S
n
i | Sn : A
n
| = 2, avem HA
n
= A
n
sau HA
n
= S
n
i deoarece H/A
n
H
HA
n
/A
n
rezult | H: A
n
H | = | HA
n
: A
n
| = 1 sau 2, dup cum H A
n
sau H A
n
.
n cazul cnd H A
n
, rezult | C
1
| =
2
| | C
. Alegnd o permutare C-C
1
i notnd clasa
de conjugare in A
n
cu C
2
rezult analog | C
2
| =
2
| | C
. Clasele C
1
i C
2
fiind disjuncte avem | C
1

C
2
| = | C
1
| + | C
2
| = | C |, deci C
1
C
2
= C.
n cazul cnd H A
n
avem | C
1
| = | C |, deci C = C
1
.
Rmne de artat c H A
n
dac i numai dac k
i
1 pentru orice i {1, 2, , n} i k
i
= 0 pentru orice i par, i {1, 2, , n}, sau echivalent, n descompunerea n cicluri disjuncte a
lui , =
1

2
...
p
, apar numai cicluri
i
de lungime impar i nu exist dou dintre ciclurile
1
,

2
,

... ,
p
care s aib aceeai lungime.
Presupunem mai nti c n descompunerea de cicluri disjuncte a lui apar numai
cicluri de lungime impar l
i
, i{1, 2, , p}i oricare dou din aceste cicluri au lungimi
distincte. Atunci | S
n
: H

| =
p
l l l
n
...
!
2 1
, deci | H | =
p
l l l ...
2 1
ceea ce arat c | H | este impar. Dar
atunci nu putem avea H A
n
deoarece n acest caz | H: A
n
H | = 2, deci | H | = 2| A
n
H | este
numr par. Prin urmare H A
n
.

Reciproc, s presupunem c H A
n
. Presupunem c descompunerea n cicluri disjuncte
a lui este =
1

2
...
p
, fiecare ciclu
i
avnd lungimea l
i
. Cum orice dou cicluri disjuncte
permut ntre ele, avem
i
=
i
; deci
i
H A
n
pentru orice i{1, 2, , p}. Deoarece
sgn(
i
) =
1
) 1 (

i
l
, rezult c l
i
este par pentru toi i{1, 2, , p}. Rmne s artm c
p
l l l ,..., ,
2 1
sunt distincte dou cte dou. Presupunem, prin absurd, c avem, de exemplu, l
1
= l
2
= 2m + 1. Putem presupune evident c

1
= (1, 2, , 2m+1),
2
= (2m+2, , 4m+2)
49
i fie

= (1, 2m+2)(2, 2m+3)(2m+1, , 4m+2). Atunci

1
=
1

-1
=
2
i

2
=
2

-1
=
1
.
n plus comut cu ciclurile
3
, ,

p
ceea ce arat c = i deci H A
n
. Dar sgn(0) =
1 2
) 1 (
+

m
= -1, i nu putem avea A
n
. Contradicia obinut arat c
p
l l l ,..., ,
2 1
sunt distincte
dou cte dou.
Grupul altern A
4
.
Avem | A
4
| = 12 i dintre clasele de conjugare ale lui S
4
sunt incluse n A
4
numai:
- clasa de conjugare corespunztoare tipului (4, 0, 0, 0): C
1
= {1};
- clasa de conjugare corespunztoare tipului (0, 2, 0, 0): C
2
= {(12) (34), (13) (24),
(14) (23)};
- clasa de conjugare corespunztoare tipului (1, 0, 1, 0): C
4
= {(123), (132), (124),
(142), (134), (143), (234), (243)}.
Conform propoziie precedente, C
1
i C
2
sunt clase de conjugare n A
4
n timp ce C
4
este
reuniunea disjunct a dou clase de conjugare n A
4
:
C
4
= C
4

C
4

cu | C
4

| = | C
4

| =
2
| |
4
C
= 4.
Rezult c ecuaia claselor pentru grupul altern A
4
este
12 = 1 + 3 + 4 + 4.
Vom determina acum toate subgrupurile normale ale lui A
4
. Pentru acesta observm c,
n general, un subgrup H al unui grup g este normal dac i numai dac pentru orice H avem
G
H astfel c un subgrup H este normal dac i numai dac este o reuniune de clase de
conjugare. n plus, un subgrup H conine obligatoriu clasa de conjugare a elementului unitate C
1
= {1}, iar ordinul | H | divide | G |.
Ecuaia claselor pentru grupul A
4
arat c toate reuniunile de clase de conjugare care
conin elementul unitate au cardinalele:
1, 1 + 3, 1 + 4, 1 + 3 + 4, 1 + 3 + 4 + 4
i singura reuniune de acest fel care poate fi un subgrup propriu i netrivial H este cea care are 1
+ 3 = 4 elemente, respectiv H = C
1
C
2
= {1, (12) (34), (13) (24), (14) (23) }se constat c H
este un subgrup al lui A
4
. n concluzie H este unicul subgrup normal prropriu i netrivial al lui
A
4
. De obicei acest subgrup se noteaz cu B
4
.
n particular rezult c A
4
nu are subgrupuri de ordinul 6. ntr-adevr, un subgrup de
ordinul 6 al lui A
4
ar avea indicele 2 deci ar fi normal, dar singurul subgrup normal propriu i
50
netrivial al lui A
4
are ordinul 4. Astfel, reciproca teoremei lui Lagrange: dac G este un grup
finit i d este un divizor al ordinului lui G, atunci exist un subgrup H al lui G de ordin d nu este
general adevrat. Pe de alt parte, exist evident i grupuri G care satisfac reciproca teoremei lui
Lagrange.
Grupul altern A
5
.
Avem | A
5
| = 60 i dintre clasele de conjugare ale lui S
5
sunt incluse n A
5
numai:
clasa de conjugare corespunztoare tipului (5, 0, 0, 0, 0): C
1
cu | C
1
| = 1;
clasa de conjugare corespunztoare tipului (1, 2, 0, 0, 0): C
2
cu | C
2
| = 15;
clasa de conjugare corespunztoare tipului (2, 0, 1, 0, 0): C
5
cu | C
5
| = 20;
clasa de conjugare corespunztoare tipului (0, 0, 0, 0, 1): C
7
cu | C
7
| = 24.
Dar C
1
, C
2
i C
5
sunt clase de conjugare n A
5
, n timp ce C
7
este reuniunea a dou clase de
conjugare ale lui A
5
:
C
7
= C
7

C
7

cu | C
7

| = | C
7

| =
2
| |
7
C
= 12.
Prin urmare ecuaia claselor pentru grupul altern A
5
este
60 = 1 + 15 + 20 + 12 + 12.
Reuniunile de clase de conjugare ale lui A
5
care conin elemental unitate au deci cardinalele:
1, 1 + 15 = 16, 1 + 20 = 21, 1 + 12 = 13;
1 + 15 + 20 = 36, 1 + 15 + 12 = 28, 1 + 20 + 12 = 33, 1 + 12 + 12 = 25;
1 + 15 + 20 + 12 = 48, 1 + 15 + 12 + 12 = 40, 1 + 20 + 12 + 12 = 55, 1 + 15 + 20 + 12 + 12 =
= 60.
Deoarece, n afar de primul i ultimul dintre aceste numere, nici unul nu divide pe 60 =| A
5
|,
rezult c A
5
nu are nici un subgrup normal propriu i netrivial. Prin urmare A
5
este un grup
simplu.
Propoziie.
Grupul altern A
n
este grup simplu pentru orice n 5.

Demonstraie.
Prin inducie dup n. Pentru n = 5 afirmaia este adevrat, conform celor de mai sus.
Presupunem n >5 i c A
n-1
este grup simplu. Considerm aciunea canonic a lui A
n
pe
mulimea {1, 2, , n} i pentru orice orice i {1, 2, , n}, fie H
i
= StabA
n
(i). Dac i, j{1, 2,
51
, n}, i j, putem alege o permutare A
n
(de exemplu un ciclu de lungime 3 de forma =
(i, j, k)), astfel nct (i) = j. Atunci avem H
i

-1

= H
j
. n particular, vom avea H
i
H
n
pentru
orice i{1, 2, , n} i evident avem H
n
A
n-1
astfel c, pentru orice i {1, 2, , n}, H
i
este
grup simplu. Vom presupune prin reducere la absurd c A
n
are un subgrup normal K propriu i
netrivial. Atunci, pentru orice i{1, 2, , n} avem KH
i
H
i
, deci KH
i
= 1 sau KH
i
= H
i
.
Presupunem c exist un j {1, 2, , n} astfel nct KH
j
= H
j
, adic H
j
K. Dupm cum am
vazut, pentru orice i {1, 2, , n}, exist o permutare A
n
cu

H
i
= H
j

-1
i rezult H
i
=
H
j

-1
K
-1
= K. Acum fie A
n
. Dac (1) = 1, atunci H
1
K. Presupunem c (1) = j
1 i alegem un i{1, 2, , n} cu 1 i j. Avem (j1i)A
n
, ((j1i))(1) = 1, deci (j1i)H
1

K. Deoarece n > 5, exist un l {1, 2, , n} astfel nct (j1i)
-1
= (1ji)K
l
K i rezult astfel
= (j1i)
-1
(1ji)K
.
Prin urmare dac exist un j{1, 2, , n} astfel nct H
j
K, atunci H
i
K
pentru orice i {1, 2, , n} de unde rezult A
n
= K, o contradicie.
Deci H
i
K = 1 pentru orice i{1, 2, , n}. Atunci alegem o permutare K, 1.
Deoarece H
i
K avem (i) i pentru orice i {1, 2, , n}. Alegem un a {1, 2, , n} i
fie a = b. tim c b a i putem alege c{1, 2, , n}, cu b c a i n plus c
-1
a. Lum
c = d i vom avea d{a, b, c}. Deoarece n 6 putem alege e,f{1, 2, , n} cu e f i
e,f{a, b, c, d}. Acum fie = (ab)(cdef). Atunci:
(
--1
)b = a, (
--1
)d = e
i, n plus,
--1
K, deoarece K este normal. Prin urmare (
--1
)K i avem
(
--1
)e = (
--1
)d = e deci (
--1
) 1
i
(
--1
)a = (
--1
)b = a,
ceea ce este o contradicie. Prin urmare A
n
nu are subgrupuri normale proprii i netriviale, adic
A
n
este grup simplu.
Propoziie.
Pentru orice n 3 i orice subgrup H al lui A
n
cu

|A
n
: H| = n avem H A
n-1
.

Demonstraie.
Pentru n = 3, avem | H | = 1, H A
2
. Pentru n = 4 avem | H | = 2, deci H A
3
.
Presupunem acum n 5. Conform propoziiei precedente, n acest caz, A
n
este grup simplu.
Considerm aciunea A
n
pe mulimea X = (A
n
/H)
s
prin multiplicare la dreapta. Deoarece A
n
este
52
grup simplu, aceast aciune este fidel astfel c reprezentarea prin permutri asociat :
A
n
S(X) este un morfism injectiv. Deoarece | X | =

|A
n
: H | = n, exist o aplicaie bijectiv :
X{1, 2, , n}. Atunci aplicaia

: S(X) S(X) definit prin

() =
-1
, S(X) este un
izomorfism de grupuri. Compunerea

o : A
n
S
n
este deci un morfism injectiv i notm cu K
imaginea acestui morfism. Atunci aplicaia : A
n
K indus de

o este un izomorfism.
n plus, avem, pentru orice xX,
()(x) = (

o)()(x) = (o ()o
-1
o )(x) = (o ())(x) = ( ()(x)) = (x).
Fie xX astfel ca (x) = n i fie
n
A
Stab
(x) stabilizatorul lui x relative la actiunea lui A
n
pe X
prin multiplicare la dreapta i Stab
K
(n), stabilizatorul lui n relativ la aciunea canonic a lui K pe
{1, 2, , n}.
Avem:

n
A
Stab
(x) x = x (x) = (x) ()(x) = (x) ()Stab
K
(n)
ceea ce arat c induce un izomorfism
n
A
Stab
(x) Stab
K
(n).
Elementul xX = (A
n
/H)
s
este de forma x = H, A
n
i avem

n
A
Stab
(x) H = H H
-1
astfel c
n
A
Stab
(x) = H
-1
i deoarece evident avem H H
-1
rezult H Stab
K
(n).
Deoarece K A
n
, avem | S
n
: K | =
| |
| |
n
n
A
S
= 2 deci K S
n
. Avem A
n
A
n
K S
n
, deci A
n
K = S
n
sau A
n
K = A
n
, deci A
n
K = 1. n plus
S
n
/K A
n
K/K A
n
/A
n
K A
n
de unde rezult
2 = | A
n
| =
2
! n
,
adic n! = 4, ceea ce evident nu se poate. Prin urmare, avem A
n
K = A
n
, deci K A
n
, K = A
n
.
Rezult H
n
A
Stab
(n) A
n-1
.
5. Aplicatii
53
1. Aratati ca orice grup finit de ordin p
2
, p numar prim, este abelian.
Rezolvare
Fie G un grup cu G = p
2
. avem

( G ) 1.
Deoarece

( G ) G = p
2
,avem

( G ) = p sau

( G ) = p
2
.
Daca

( G ) = p , atunci G /

( G ) = p
2
/ p = p
si deci grupul G /

( G ) este ciclic .
Rezulta G abelian .
Daca

( G ) = p
2
atunci

( G ) = G si rezulta G abelian.
2. Fie G X X o actiune a grupului G pe multimea X si x X .Sa se arate ca :
Stab
G
( x ) = { g G g x = x }
este un subgroup in G si in plus
Gx = G : Stab
G
( x ) .
Rezolvare:
Stab
G
( x ) este subgroup al lui G .In plus avem echivalentele :
g x = g' x g
-1
g' x = x g
-1
g' Stab
G
( x )
din care rezulta ca aplicatia
G x ( G / Stab
G
( x ) )
s
g x g Stab
G
( x )
este o bijectie .
Deci :
Gx = (G / Stab
G
( x ) )
s


= G : Stab
G
( x ) .
3. Fie G un grup finit si presupunem G = p
m
, p numar prim.Aratati ca Z ( G )
1.
Rezolvare:
Pentru x G avem
54
G
x
= G : C
G
( x ) = 1 C
G
( x ) = G x

( G ) .
Altfel spus , clasele de conjugare formate dintr-un singur element sunt exact cele ale
elementelor x

( G ) .Ecuatia claselor grupului G capata forma :r
G =

( G ) = G : C
G
( x
i
)
i = 1
unde x
i ,
i = 1 , 2 , . . . , r sunt elemente necentrale .
Pentru fiecare i = 1 , 2 , . . . , r , fie
m
i
= G : C
G
( x
i
)
Avem
p
n
= C
G
( x
i
) m
i
,
deci m
i
= p
ni
cu n
i
0 .
Rezulta
r
p
n
=

( G ) + p
ni


r
i = 1
si p ( p
n

- p
ni
) =

( G ) ,
in particular

( G ) 1.
CAPITOLUL IV
p-Grupuri i teoremele lui Sylow
Definiie.
Dat un numr prim p, un grup finit G se numete p-grup, dac ordinul G este o putere
a lui p. Conform teoremei lui Cauchy, un grup finit G este p-grup dac i numai dac orice
55
element xG are ca ordin o putere a lui p. Aceast observaie permite generalizarea noiunii de
p-grup i la cazul grupurilor infinite: un grup oarecare G se numete p-grup dac orice element
xG are ordinul o putere a lui p. Un subgrup H al unui grup G se numete p-subgrup al lui G
dac H este p-grup.
Propoziie.
Pentru orice p-grup finit G care acioneaz pe o mulime finit M avem
Fix
G
(x) | M |(mod p).
Demonstraie:
Considerm ecuaia claselor pentru aciunea dat:
| M | = Fix
G
(x) +

netrivial orbit Gx
G
x Stab G
. .
| ) ( : |
.
Deoarece pentru fiecare orbit netrivial
G
x, avem 1
| ) ( : | x Stab G
G
|
| | G
i cum ordinul lui
G este o putere a lui p, rezult c p |
| ) ( : | x Stab G
G
deci c p divide suma care apare n
membrul drept al egalitii de mai sus, adic
| M | | Fix
G
(x) | (mod p).
Propoziie.
Fie G un grup, H i K subgrupuri ale lui G i presupunem c H este un indice finit n G,
s zicem | G : H | = n iar K este un p-grup finit, unde p este un numr prim care nu divide pe
n. Atunci exist un element gG, astfel nct K gHg
-1
.

Demonstraie:
Considerm aciunea lui G pe mulimea M = (G/H)
s
prin multiplicare la dreapta i apoi
restricia acestei aciuni la K. Conform propoziiei precedente avem
Fix
K
(M) | M | = | G : H | n(mod p),
astfel c, deoarece p n, avem Fix
K
(M) . Exist deci un element gHM, astfel ca xgH = gH
pentru orice x K. Dar
xgH = gH xg gH x gHg
-1
rezult c
56
gH Fix
H
(M) H gHg
-1
H = gHg
-1
g N
G
(H);
ceea ce arat c
Fix
H
(M) = N
G
(H)/ H

(G/H)
s
= M.
Prin urmare
p | | N
G
(H)/ H | = | N
G
(H): H |.
Corolar.
Fie G un p-grup finit i H un subgrup al lui G. Atunci, dac H <G, avem H < N
G
(H).

Demonstraie:
Deoarece | G : H | 1 i |G : H| | |G|, avem p | | G : H | astfel c putem aplica propoziia
precedent. Conform acestei propoziii rezult p| N
G
(H): H |, deci | N
G
(H): H | 1, adic H <
N
G
(H).
Propoziie.
Fie G un grup finit, H un subgrup normal al lui G i K un p-subgrup al lui G.
Atunci, dac
| H | 1(mod p),
avem H C
G
(K) 1.

Demonstraie:
Deoarece H este normal n G, G acioneaz pe mulimea elementelor lui H prin
conjugare. Restricia acestei aciuni la K este o aciune a lui K pe H, pentru care avem
h Fix
K
(H) khk
-1
= h pentru orice k K kh = hk pentru orice kK hH C
G
(K),
astfel c
Fix
K
(H) = H C
G
(K).
Deoarece K este p-grup, rezult
| H C
G
(K)| | H |(mod p)
57
i deoarece prin ipotez | H | 1(mod p), obinem | H C
G
(K)| 1(mod p) i, n particular H
C
G
(K) 1.
Corolar.
Fie G un p-grup i H un subgrup normal netrivial al lui G. Atunci intersecia HZ(G)
este netrivial: HZ(G) 1.

Demonstraie:
Lum in propoziia precedent K = G i rezultatul este imediat.
Definiie.
Fie un grup finit i p un numr prim. Presupunem c | G | = p
m
r i p r. Atunci un
subgrup al lui G de ordin p
m
se numete p-subgrup Sylow al lui G. Existena p-subgrupurilor
Sylow ale unui grup G pentru orice numr prim p i proprietile acestor p-subgrupuri sunt de
importan fundamental n teoria grupurilor.
Propoziie (Prima teorem a lui Sylow).
Fie G un grup finit i p un numr prim. Atunci exist un p-subgrup Sylow al lui G.

Demonstraie:
Printre p-subgrupurile lui G, alegem unul H de ordin maxim i fie | H | = p
m
. Evident H
este un p-subgrup Sylow al lui G dac i numai dac p | G : H |. Presupunem, prin absurd, c p
| G : H |. Atunci, avem i p | N
G
(H): H |. n plus, putem forma N
G
(H)/ H i ordinul acestui
grup este divizibil cu p. Conform teoremei lui Cauchy, grupul N
G
(H)/ H are un element de ordin
p i acesta genereaz evident un subgrup de ordin p. Prin urmare, N
G
(H)/ H are un subgrup de
ordin p, i acesta este de forma K/ H, unde H K N
G
(H). Avem | K | = | H || K/ H | = p
m
p =
p
m+1
i aceasta contrazice alegerea lui H ca p-subgrup al lui G de ordin maxim.

Alt demonstraie a teoremei lui Sylow.
Vom demonstra pentru prima teorem a lui Sylow fr a folosi teorema lui Cauchy.
Pentru aceasta fie | G |= p
m
r, cu p r i fie X mulimea tuturor submulimilor U ale lui G care au
p
m
elemente. Numrul acestor submulimi U este
58
X = r p
m
m
C =
m
m
p
r p

1
1

m
m
p
r p

2
2

m
m
p
r p

1
1 +
m m
p r p
(unde C
k
n
nseamn numrul combinrilor de n obiecte luate cte k).
Dac ntr-unul din factorii produsului de mai sus, s zicem
j p
j r p
m
m

, j{0, 1, , p
m
-1}, facem
toate simplificrile posibile cu divizorii comuni ai numrtorului i numitorului, numrtorul
astfel obinut nu se divide cu p. Aceasta este clar pentru j = 0:
m
m
p
r p
=
1
r
i p r;
dac j > 0, lum j = p
n
s cu p s i avem
j p
j r p
m
m

=
s p p
s p r p
n m
n m

=
s p
s r p
n m
n m

.
i deoarece n < m, avem p (p
m-n
r s). Deoarece p este prim, rezult c p nu divide produsul
numrtorilor obinui dup aceste simplificri i, n concluzie, p | X |. Deoarece pentru un
gG i UX avem | gU| = | U| = p
m
, putem considera aplicaia
: G XX
definit prin (g,U) = gU i aceast aplicaie este evident o aciune.
Deoarece X este o mulime finit, aciunea noastr are un numr finit de orbite, s zicem X
1
,
X
2
,..., X
r
i avem | X | = | X
1
| + | X
2
| +...+ | X
r
|. Deoarece p | X |, exist o asemenea orbit, s
zicem X
1
, cu p | X
1
|. Alegem un element VX
1
i fie H = Stab
G
(V) = {gG | gV = V}. Atunci
H este un subgrup al lui G i vom demonstra c H este un p-subgrup Sylow. Avem |X
1
| = | G : H
|, deci p
m
r = | G| = | H|| X
1
| i, deoarece p | X
1
|, rezult p
m
|| H|. Pentru orice hH avem hV =
V, astfel c alegnd un element x
1
V, putem defini aplicaia : HV prin (h) = hx
1,
hH.
Aplicaia este evident injectiv i prin urmare | H| | V| = p
m
. De aici i faptul c p
m
| H|,
rezult | H| = p
m
.
Propoziie (A doua teorem a lui Sylow).
59
Fie G un grup finit, p un numr prim, K un p-subgrup al lui G i H un p-subgrup Sylow
al lui G. Atunci, exist un gG, astfel nct K gHg
-1
. n plus, p-grupurile Sylow ale lui G
formeaz o clas de conjugare de subgrupuri.

Demonstraie:
Prima parte a teoremei rezult evident. Pentru a doua parte, observm c, pentru orice
element gG, avem |gHg
-1
| =| H|, astfel c gHg
-1
este i el un p-subgrup Sylow pentru orice
gG. Reciproc, dac K este un p-subgrup Sylow, avem K gHg
-1
, pentru un gG i deoarece |
K| =| H| =|gHg
-1
|, rezult K = gHg
-1
.
Propoziie (A treia teorem a lui Sylow).
Fie G un grup finit, p un numr prim, H un p-subgrup Sylow al lui G i n
p
numrul p-
subgrupurilor Sylow ale lui G. Atunci
n
p
= |G : N
G
(H) |, n
p
| | G : H | i n
p
1(mod p).
Demonstraie:
Fie S
p
mulimea p-subgrupurilor Sylow ale lui G. Dar S
p
este orbita lui H relative la
aciunea prin conjugare a lui G pe mulimea submulimilor lui G motiv pentru care
n
p
= | S
p
| = |G : N
G
(H) |.

Deoarece
| G : H | = |G : N
G
(H) | | N
G
(H) : H | = n
p
| N
G
(H) : H |,

avem n
p
| | G : H |. Putem defini aplicaia : H S
p
S
p
prin (g, K) = gKg
-1
, K S
p
. Avem
| Fix
H
(S
p
) | S
p
(mod p).
Pentru un KS
p
avem
KFix
H
(S
p
) gKg
-1
= K g H H N
G
(K);
n aceast situaie H i K sunt p-subgrupuri Sylow ale lui N
G
(K) i conform propoziiei
precedente avem H = gKg
-1
pentru un g N
G
(K) adic H = K. Prin urmare Fix
H
(S
p
) = {H} i
congruena de mai sus devine n
p
1(mod p).
60
Observaie.
A doua demonstraie a teoremei lui Sylow nu folosete teorema lui Cauchy ca prima
demonstraie. Mai mult, putem deduce teorema lui Cauchy din prima teorem a lui Sylow,
astfel:
Fie G un grup finit, p un numr prim i p| | G |. Din prima teorem a lui Sylow exist un
p-subgrup Sylow H al lui G i deoarece p| | G |, avem | H | > 1, deci exist un element xH, x
1. Deoarece ordinul lui x divide | H |, ordinul lui x este o putere a lui p: o(x) = p
s
. Atunci
s
p
x
i
1 s
p
x
1. Atunci pentru y =
1 s
p
x
, avem y
p
=
s
p
x
= 1 i y 1, ceea ce arat c o(y) = p.
Propoziie (Lema lui Frattini).
Fie G un grup oarecare, K un subgrup normal finit al lui G i H un p-subgrup Sylow al
lui K, unde p este numr prim. Atunci G = N
G
(H)K.

Demonstraie:
Pentru orice element gG, avem
gHg
-1
gKg
-1
= K
i deoarece | gHg
-1
| = | H |, gHg
-1
este un p-subgrup Sylow al lui K ca i H. Prin teorema a doua
a lui Sylow, exist un element kK astfel nct gHg
-1
= kHk
-1
ceea ce implic (k
-1
g)H(h
-1
g) = H,
adic k
-1
g N
G
(H) sau g N
G
(H)k N
G
(H)K. Aceasta arat c G = N
G
(H)K.
Corolar.
Fie G un grup finit, p un numr prim i H un p-subgrup Sylow al lui G. Atunci, pentru
orice subgrup K al lui G cu N
G
(H) K, avem N
G
(K) = K.

Demonstraie:
Avem H N
G
(H) K, ceea ce arat c H este i un p-subgrup Sylow al lui K. Lum L =
N
G
(K) i aplicm lema lui Frattini grupului L. Rezult L = N
L
(H)K KK = K, deci L = K N
G
(K)
= K.
Exemple i unele aplicaii ale teoremelor lui Sylow.
Teoremele lui Sylow au aplicaii numeroase i importante n teoria grupurilor.
Exemplele i aplicaiile indicate mai jos sunt dintre cele mai concrete, ele ilustrnd ns foarte
61
bine importana teoremelor lui Sylow i modul n care se folosesc ele. O modalitate des utilizat
const n a folosi teoremele lui Sylow pentru a identifica un subgrup normal propriu i netrivial
al unui grup G: Fie p un divizor al lui G i H un p-subgrup Sylow al lui G. Deoarece p| | G |,
avem | H | > 1, iar dac G nu este un p-grup avem H < G deci H este un subgrup propriu i
netrivial. Fie n
p
numrul p-subgrupurilor Sylow ale lui G. Dac artm, folosind teorema a treia
a lui Sylow sau alte mijloace, c n
p
= 1, atunci din teorema a doua a lui Sylow rezult c H este
un subgrup normal al lui G.
Subgrupurile Sylow ale lui S
4
.
Avem
S
4
= 4! = 24 = 2
3
3.
Prin urare 2-subgrupurile Sylow ale lui S
4
sunt exact subgrupurile de ordinul 8, iar 3-
subgrupurile Sylow ale lui S
4
sunt exact subgrupurile de ordinul 3. Subgrupurile de ordinul 3 ale
lui S
4
se descoper imediat: ele sunt generate de elemente de ordinul 3, iar elementele de
ordinul 3 n S
4
sunt exact ciclurile de lungime 3. Gsim n
3
= 4 i 3.subgrupurile Sylow ale lui S
4
sunt: {1, (123), (132)}, {1, (124), (142)}, {1, (134), (143)}, {1, (234), (243)}. Pentru a descrie
2-subgrupurile Sylow ale lui S
4
, observm c dac lum = (1 2 3 4) i = (1 2)(3 4), avem
4
= 1,
2
= 1, =
3
= (2 4).
Rezult c
H = , = {1, ,
2
,
3
, , ,
2
,
3
}
este un subgrup de ordin 8 al lui S
4
, izomorf cu grupul diedral D
4
.
Orice 2-subgrup Sylow al lui S
4
este conjugat cu H, deci, de asemenea, izomorf cu D
4
. Conform
celei de-a treia teorem a lui Sylow, numrul n
2
al 2-subgrupurilor Sylow satisface condiia n
2
|3,
deci n
2
= 1 sau n
2
= 3. n cazul n
2
= 1, H ar fi normal n S
4
, ceea ce nu este adevrat.
ntr-adevr, avem:
H = {1, (1234), (1 3)(2 4), (1 4 3 2), (1 2)(3 4), (1 3), (2 4)}
Deci, de exemplu (2 4)H i
(1 4)(2 4)(1 4)
-1
= (1 2)H.
Prin urmare avem n
2
= 3, iar cele 3 subgrupuri ale lui S
4
de ordinul 8 sunt H:
(1 4)H(1 4)
-1
= {1, (1423), (1 2)(3 4), (1324), (1 3)(2 4), (3 4), (1 2)}
62
i
(1 2)H(1 2)
-1
= {1, (1342), (1 4)(2 3), (1243), (1 2)(3 4), (2 3), (1 4)}.
Subgrupurile Sylow ale lui D
n
, n impar.
Avem:
D
n
= , , unde
n
= 1,
2
= 1, =
n-1
=
-1
.
Deoarece | D
n
| = 2n, avem o() = n, deci H = < > este un subgrup al lui D
n
de ordin n.
Orice element din D
n
H are ordinul 2. n cazul cnd n este impar, 2-subgrupurile Sylow ale lui
D
n
au ordinul 2 i deci sunt tot attea 2-subgrupuri Sylow in D
n
cte elemente de ordinul 2 are
D
n
, iar aceste elemente de ordinul 2 din D
n
sunt exact elementele de forma
k
, k{0, 1, ..., n-
1}. ntr-adevr, H fiind un grup de ordin n i n fiind impar, H nu are elemente de ordin 2. Prin
urmare n
2
= n i 2-subgrupurile Sylow ale lui D
n
sunt:
{1,
k
}, k{0, 1, ..., n-1}.
Acum fie p un numr impar i presupunem c p| | D
n
| = 2n. Atunci p|n i dac P este un p-
subgrup Sylow al lui D
n
, P nu conine elemente de ordinul 2. Rezult P H.
Prin urmare, n
p
= 1 i un p-subgrup Sylow al lui D
n
este ciclic. Astfel, toate subgrupurile
Sylow ale lui D
n
, n impar, sunt ciclice.
Grupuri de ordinul p
Orice grup de ordin p ( p este un numar prim) este ciclic. Prin urmare orice grup de
ordin p este izomorf cu
p
.
Propozitie.
Fie G un grup astfel ca G/Z(G) este un grup ciclic. Atunci G este abelian.
Demonstratie.
Sa presupunem ca G/Z(G) = < >,unde = g Z (G) G /Z (G) . Atunci , pentru
orice x G avem x = ( )
n
=
n
,
n , deci x =
n
h cu h Z ( G ).
Considerand inca un element x' G cu x' = g
n
' h', n' , h' Z(G) deoarece h,
h' Z(G) avem:
63

x x' = g
n
h g
n
' h' = g
n
g
n
' h h' = g
n

+n
' h h'
si
x' x = g
n
' h' g
n
h = g
n
' g
n
h' h = g
n

+n
' h h'
Deci x x' = x' x si G este abelian.
Grupuri de ordinul p
2
Fie G un grup de ordin p
2
. Avem Z ( G ) 1 si, conform teoremei lui Lagrange, |
Z(G) | este un divizor al lui p
2
.
Deducem ca | Z ( G ) | = p sau | Z ( G ) | = p
2
.
Daca | Z ( G ) | = p atunci | G / Z ( G ) | = p
2
/ p = p si G / Z ( G ) este ciclic.
Rezulta ca G este abelian .
Daca | Z ( G ) | = p
2
, atunci Z ( G ) = G, deci G este abelian in virtutea definitiei lui Z( G
).
Am demonstrat ca orice grup G de ordin p
2
este abelian .
Deci G este izomorf cu p
2

sau
p

p
Grupuri de ordin pq.
Fie p i q numere prime distincte i fie G un grup de ordin pq. Fie P un p-subgrup
Sylow al lui G i Q un q-subgrup Sylow al lui G. Avem | P | = p i | Q | = q, astfel c P i Q
sunt grupuri ciclice, s zicem P = < x > i Q = < y >, unde o(x) = p, o(y) = q. Fie n
p
numrul p-
subgrupurilor Sylow ale lui G. Avem n
p
|q i n
p
1(mod p); rezult n
p
= 1 sau n
p
= q, iar
egalitatea n
p
= q poate avea loc numai n cazul cnd q

1(mod p); Analog, n
q
= 1 sau n
q
= p, iar
egalitatea n
q
= p poate avea loc numai n cazul cnd p

1(mod q). Deoarece p q, nu putem
avea simultan i q

1(mod p) i p

1(mod q). Prin urmare n
p
= 1 sau n
q
= 1, ceea ce arat c P
G sau Q G. Aceasta arat c G nu este grup simplu.
n plus, n cazul p 1(mod q) i q 1(mod p) avem n
p
= 1 i n
q
= 1, deci P G i Q
G. Atunci
xP, x
-1
P, yxy
-1
P.
deci
x yx
-1
y
-1
= x(yx
-1
y
-1
) P.
64
Analog
x yx
-1
y
-1
= (x yx
-1
)y
-1
Q
astfel c
x yx
-1
y
-1
P Q = 1, deci xy = yx.
Fin n un numr ntreg i presupunem (xy)
n
= 1. Din legea de comutativitate generalizat rezult
1 = (xy)
n
= x
n
y
n
,
deci
x
n
= y
-n
P Q = 1, deci x
n
= y
n
= 1.

Aceasta demonstreaz c p|n, q|n, deci pq|n i astfel o(xy) = pq = | G |. Prin urmare G =
< xy> i G este ciclic. Astfel, orice grup de ordin pq, unde p i q sunt numere prime, p 1(mod
q) i q 1(mod p) este ciclic. De exemplu orice grup de ordin 15, 33, 35 etc. este ciclic.
Grupuri de ordin p
2
q.
Fie p i q numere prime distincte i G un grup de ordin p
2
q. Fie P un p-subgrup Sylow al
lui G i Q un q-subgrup Sylow al lui G. Avem | P | = p
2
i | Q | = q. Fie n
p
numrul p-
subgrupurilor Sylow ale lui G. S presupunem c n
p
>1 i n
q
>1. Deoarece n
p
| q i q este numr
prim, rezult n
p
= q i deoarece q = n
p
1(mod p), rezult q > p. Deoarece n
p
| p
2
, avem n
q
= p
sau n
q
= p
2
i deoarece n
q
1(mod q) i q > p, nu putem avea n
q
= p. Prin urmare, n
q
= p
2
. Orice
element de ordinul q al lui G, deci un q-subgrup Sylow al lui G i orice dou asemenea
subgrupuri au intersecia trivial de unde rezult c numrul elementelor de ordin q ale lui G
este
n
q
(q - 1) = p
2
(q -1)
iar numrul elementelor lui G care nu sunt de ordin q este
p
2
q p
2
(q -1) = p
2
.
Deoarece | P | = p
2
, orice element P nu este de ordin q, de unde rezult c P coincide cu
mulimea tuturor elementelor lui G, care nu au ordinul q. Acest lucru se ntmpl de fapt pentru
orice p-subgrup Sylow al lui G, astfel c rezult n
p
= 1, o contradicie. Prin urmare n
p
= 1 sau n
q
= 1, adic P G i Q G. Astfel, orice grup cu ordin p
2
q nu este grup simplu.
65
Presupunem acum p
2
1(mod q) i q 1(mod p). Conform celor de mai sus vom avea
n
p
= 1 i n
q
= 1, deci P G i Q G. Avem | P | = p
2
, | Q | = q i | P Q | divide att pe | P | = p
2
ct i pe | Q | = q, astfel c | P Q | = 1, P Q = 1. Avem
| PQ| =
| |
| || |
Q P
Q P

= p
2
q,
astfel c G = PQ. Fie acum xP i yQ. Atunci x yx
-1
y
-1
P Q = 1, atfel xy = xy. De aici
rezult c G este abelian. ntr-adevr, pentru orice dou elemente z
1
, z
2
G avem z
i
= x
i
y
i
, x
i
P
i y
i
Q. Atunci, deoarece P i Q sunt abeliene,
z
1
z
2
= (x
1
y
1
)(x
2
y
2
) = x
1
(y
1
x
2
) y
2
= x
1
(x
2
y
1
) y
2
= (x
1
x
2
)(y
1
y
2
) = (x
2
x
1
)(y
2
y
1
) = x
2
(x
1
y
2
) y
1
= x
2
(y
2
x
1
)
y
1
=(x
2
y
2
)(x
1
y
1
) = z
2
z
1.
Prin urmare, dac | G | = p
2
q i p
2
1(mod q) i q 1(mod p), atunci G este abelian. Astfel,
orice grup de ordin 45, 99, 175 etc., este grup abelian.
Grupuri de ordin 255.
Vom demonstra acum c orice grup de ordin 255 este ciclic. Fie G un astfel de grup.
Deoarece | G | = 255 = 3 5 17, un 17-subgrup Sylow H al lui G are ordinul 17. n plus, dac
n
17
este numrul 17-subgrupurilor Sylow ale lui G, avem n
17
|3 5 = 15 i n
17
1(mod 17).
Evident rezult n
17
= 1, astfel c H G. Grupul factor G/H va avea ordinul | G/H | =
17
255
= 15.
Grupul H este ciclic deoarece ordinul su este un numr prim, iar G/H este de asemenea ciclic.
S considerm elementele a, bG astfel ca H = < a > i G/H = < bH >. Fie n = o(b). Deoarece
b
n
= 1, avem (bH)
n
= 1 i cum o(bH) = 15, rezult 15|n. n plus n| | G | = 255 = 15 17, astfel c
n = 15 sau n = 255. Dac n = 255, avem G = < b > i G este ciclic. n continuare vom presupune
o(b) = 15. Avem a H G, deci bab
-1
H = < a >, astfel c bab
-1
= a
r
, unde r este un numr
ntreg i 0 r< o(a) = 17. Presupunnd c are loc egalitatea b
m
ab
-m
=
m
r
a
pentru un mZ rezult
b
m+1
ab
-(m+1)
= b(b
m
ab
-m
)b
-1
= b
m
r
a
b
-1
= (bab
-1
)
m
r
= (a
r
)
m
r
=
1 + m
r
a
.
Aceasta arat c b
m
ab
-m
=
m
r
a
pentru orice numr natural m. Deoarece o(b) = 15 avem
15
r
a
= b
15
ab
-15
= a, astfel c r
15
1(mod 17). Deoarece r
16
1(mod 17), rezult r

1(mod 17), deci
66
r = 1. Am demonstrate astfel c bab
-1
= a, deci ab = ba. De aici rezult uor c o(ab) = o(a)o(b) =
15 17 = 255, deci G = < ab >.
Bibliografie
[1] I. D. Ion / Ni, Constantin, Bazele algebrei, vol. I, Ed. Acad. R.S.R., Bucureti, 1986.
67
[2] Nstsescu, C. / Ni, Constantin / Vraciu, C., Bazele algebrei, vol. I, Ed. Acad. R.S.R.,
Bucureti, 1986.
[3] Nstsescu, C. / Ni, Constantin / Vraciu, C., Aritmetic si algebr, Tipografia Univ.
Bucureti, 1986.
[4] Popescu, D. / Vraciu, C. , Elemente de teoria grupurilor finite, Editura Stiintifica si
Enciclopedica, Bucuresti, 1986.
68