Sunteți pe pagina 1din 19

FIABILITATEA ŞI

MENTENABILITATEA
SISTEMELOR
Mr. JELER GRIGORE EDUARD
TEMA 4.
MENTENABILITATEA
ŞI DISPONIBILITATEA
SISTEMELOR

FIABILITATEA ŞI MENTENABILITATEA SISTEMELOR


CUPRINS:
4.1. Mentenabilitatea produselor
4.2. Indicatori de mentenabilitate
4.3. Disponibilitatea produselor
4.4. Indicatori de disponibilitate
4.1. Mentenabilitatea
produselor
Mentenabilitatea produselor
Mentenabilitatea, se poate defini astfel:
calitativ: mentenabilitatea
reprezintă capacitatea unui produs
de a putea fi întreţinut şi reparat
într-o perioadă de timp specificată şi
în anumite condiţii;
cantitativ: mentenabilitatea
reprezintă probabilitatea ca un
produs defect să fie repus în stare
de funcţionare într-un timp dat, în
condiţii de întreţinere specificate.
Mentenanţa reprezintă, în abordarea
clasică, totalitatea operaţiilor
efectuate în scopul menţinerii unui
sistem în stare de funcţionare şi
cuprinde operaţiile de întreţinere şi
reparaţie.
Mentenanţa poate avea caracter preventiv
sau corectiv.
Reparaţiile cu caracter preventiv se
clasifică astfel:
Reparaţiile curente (RC).
Reparaţiile mijlocii (RM)
Reparaţiile capitale (RK).
Ciclu total de funcţionare: Intervalul dintre două reparaţii
capitale consecutive
Ciclu mediu: Intervalul dintre o reparaţie capitală şi una mijlocie

CICLUL DE
REPARATII
4.2. Indicatori de
mentenabilitate
4.2. Indicatori de mentenabilitate

𝐺 𝑡 = 𝑃(𝑡 > 𝑇) – functia de mentenabilitate

𝑀 𝑡 = 1 − 𝐺 𝑡 - functia nonmentenabilitate

𝑓(𝑡)
𝜇 𝑡 = - rata reparatiilor
𝑀(𝑡)

1
𝑀𝑇𝑅 = - media timpului de reparatie
𝜇(𝑡)
EXPLOATAREA UNUI PRODUS REPARABIL

σ𝑛𝑖=1 𝑡′𝑖
𝑀𝑇𝑅 =
𝑛
1
𝜇=
𝑀𝑇𝑅
Repunerea în funcţionare a unui produs este
condiţionată de 3 aspecte cheie:
a) Accesibilitatea, care reprezintă proprietatea unui
produs complex de a permite demontarea şi
montarea cu uşurinţă a oricărui element component.
b) Piesele de schimb şi piesele de rezervă sunt
elemente strict necesare efectuării reparaţiilor şi
repunerii produselor în stare de funcţionare. De
aceea, asigurarea la timp a pieselor de schimb
reprezintă o sarcină de bază a tuturor factorilor
care concură la realizarea produsului.
c) Service-ul. Alături de accesibilitate şi piesele de
schimb echipele de reparaţii şi întreţinere constituie
de asemenea, elemente de bază în realizarea
mentenabilităţii produselor.
4.3. Disponibilitatea
produselor
4.3. Disponibilitatea produselor
Conform STAS 8174/3 – 77,
disponibilitatea este aptitudinea unui
produs sau ansamblu – sub aspectele
combinate de fiabilitate, mentenabilitate şi
de organizare a acţiunilor de mentenanţă –
de a-şi îndeplini funcţia specificată, la un
moment dat sau într-un interval de timp
dat.
Disponibilitatea produselor

FIABILITATE

DISPONIBILATE ACCESIBILITATE

MENTENABILITATE PIESE DE SCHIMB

SERVICE

Disponibilitatea
produselor
Timp de Timp de
Timp operativ Timp liber
disponibilitate indisponibilitat

Timp solicitant Timp nesolicitant

Timp total

Timp de Timp de
disponibiltate indisponibilitate

Timp operativ Timp liber Timp solicitant Timp nesolicitant

Structura timpului total


Legătura matematică dintre cele trei concepte:
disponibilitatea, fiabilitatea şi mentenabilitatea produselor,
se poate exprima prin relaţia:
𝐷 𝑡 = 𝑅 𝑡 − 1 − 𝑅(𝑡) 𝑀 𝑡′
𝐴 𝑡 = 𝑅 𝑡 + 1 − 𝑅(𝑡) 𝐺 𝑡′
Relaţiile anterioare se deosebesc doar prin notaţiile
folosite: A(t) = D(t) - reprezintă disponibilitatea, M(t’) = G(t’)
este mentenabilitatea, iar R(t) este fiabilitatea produsului.
La produsele nereparabile disponibilitatea este egală
cu fiabilitatea acestora:
A(t) = R(t), deoarece nefiind reparabile mentenabilitatea lor
este nulă (G(t’) = 0).
Disponibilitatea reprezintă de fapt măsura în care
sistemul sau elementul permite folosirea sa atunci când este
nevoie sau, altfel spus, disponibilitatea reprezintă
probabilitatea ca un produs să fie în stare de funcţionare la
momentul ,, t “.
4.4. Indicatori de
disponibilitate
4.4. Indicatori de
disponibilitate
1. Disponibilitatea staţionară
𝜆
𝐷 𝑡 =
𝜆+𝜇

2. indisponibilitatea staţionară
𝑈 𝑡 = 1 − 𝐷(𝑡)

3. coeficient de disponibilitate
𝑀𝑇𝐵𝐹
𝐷=
𝑀𝑇𝐵𝐹+𝑀𝑇𝑅
SFÂRŞIT