Sunteți pe pagina 1din 9

Factorii de

dezvoltare și
răspîndire a lumii
animale în Republica
Moldova
1.Poziția
geografică
2.Clima

Influența
3.Apele asupra 4.Vegetația
animalelor

5.Rocile și 6.Activitatea
solul umană
1.POZIȚIA GEOGRAFICĂ
Pe teritoriul R.M
conviețuiesc specii de
animale silvice centrale-
europene cu specii stepice
asiatice și specii
mediteraneene. În fluviul
Nistru-Prut își au limita de
este a arealului de
răspîndire cîteva specii
caracteristice Europei
Centrale și Europei de
Vest(pisica
sălbatică,jderul-de-piatră,
popîndăul comun,
porîndăul-cu-pete).
2. CLIMA
Clima imprimă lumii
animale un caracter zonal. În
țara noastră se întîlnesc
specii de animale
caracteristice pentru două
zone naturale. Animalele se
adaptează la anumite
condiții de temperatură,
lumină, umiditate. Astfel,
unele specii hibernează, iar
altele migrează pe durata
iernii.
3. APELE
Apele creează un anumit
mediu de trai pentru
animale(în rîu,în lac,
mlaștină,baltă). Așa se
formează fauna acvatică.
Animalele au nevoie de apă
și pentru trai și a se
dezvolta. Rețeaua fluviața a
țării creează condiții
relativ favorabile pentru
lumea animală.
4.VEGETAȚIA
Vegetația servește ca
hrană pentru
animalele erbivore,
rozătoare și
omnivoare , oferă
adăpost pentru multe
specii de animale
adaptate la anumite
medii de viață (de
pădure, de stepă, de
luncă)
5.ROCILE ȘI SOLUL
Rocile și Solul sînt mediul
vital pentru unele specii de
animale. Se întîlnesc specii
care viețuiesc în sol(rîme,
insecte, cîrtița, orbetele)în
peșteri(lilieci), în rocile din
malurile abrupte ale
rîurilor(lăstunul-de-
mal,porumbelul-de-
stîncă).Animalele au un rol
pozitiv și prin fatul că ele
contribuie la formarea și
afînarea solului.
6.ACTIVITATEA OMULUI
Influența omului aupra lumii
animale este în creștere, atît
pozitivă ,cît și negativă. S-a
redus considerabil mediul de
viața al animalelor și
numărul speciilor, în unele
specii au dispărut definitiv.
Omul a aclimatizat unele
specii de animate(cerbul-cu-
pete,maralul-de-Askania,
unele specii de pește) și a
reaclimatizat o specie
dispărută anterior(cerbul-
nobil)
Efectuat : Balanici Anastasia ,
eleva cl. VIII-a

Controlat : Noroc Rodica,


profesoară de geografie