Sunteți pe pagina 1din 9

CREAREA ȘI EDITAREA

TABELELOR
Crearea tabelelor

TABELUL ESTE UN OBIECT WORD ÎN CARE INFORMATIA SUB FORMA DE


TEXT, REPREZENTARI GRAFICE SAU IMAGINI ESTE PREZENTATA ÎNTR-O
FORMA ORGANIZATA PE LINII SI COLOANE.
TABELELE SUNT DEOSEBIT DE UTILE PENTRU A CREA ARANJARI ÎN
PAGINA DEOSEBITE (IMAGINI ÎNCADRATE ÎN TEXT), REPREZENTARI
GRAFICE SAU TABELE IMBRICATE (UN TABEL INSERAT ÎNTR-O CELULA A
ALTUI TABEL)
ELEMENTELE UNUI TABEL SUNT:
COLOANA
RÂND SAU LINIE
ELEMENTUL CONSTRUCTIV AL UNUI TABEL ESTE CELULA. EA SE DEFINESTE
CA FIIND ZONA DELIMITATA DE INTERSECTIA UNEI LINII CU O COLOANA.
Inserarea tabelelor goale
Microsoft Word ofera mai multe modalitati pentru a
crea un tabel, alegerea facându-se în functie de
complexitatea acestuia si de preferintele
utilizatorului. Varianta I: Inserarea tabelelor
folosind bara de instrumente Standard 
•Se pozitioneaza cursorul în locul în
care se doreste sa se insereze un
tabelul.
•În bara de instrumente Standard, se
face click pe butonul Insert Table
(Inserare tabel).
•Se gliseaza cursorul mouse-ului peste
grilajul care a aparut, pentru a selecta
numarul de linii si de coloane (acestea
se coloreaza pe masura ce se
deplaseaza mouse-ul); daca se
doreste un tabel de dimensiune mai
mare decât cea a grilajului aparut
initial, se apasa butonul stâng al
mouse-ul în timpul glisarii.
Desenarea tabelelor
Word ofera si posibilitatea de a desena un tabel
complex - de exemplu, unul care sa contina celule de
înaltimi diferite sau un numar variat de coloane pe
rând.
1.Se face click în pozitia în care se insereaza tabelul
2. Din meniul Table (Tabel), click pe Draw Table
(Desenare Tabel)
Apare bara de instrumente Tables and Borders
(Tabele si Boduri) si indicatorul se schimba într-un
creion.
Pentru a defini limitele tabelului, se deseneaza
un dreptunghi. Apoi se deseneaza liniile coloanelor si
ale rândurilor în interiorul dreptunghiului.
stergerea unei linii sau a unui bloc de linii se face
selectând Eraser (Radiera) în bara de instrumente
Tables and Borders (Tabele si Boduri). Cursorul se
transforma într-o radiera. Se face click apoi cu radiera
pe linia de sters.
Aplicarea bordurilor la tabele:
Se selecteaza tabelul, coloana, rândul sau
celula pentru care se doreste aplicarea
bordurii.
2.      Daca bordura se aplica numai anumitor
celule din tabel, acestea se selecteaza,
inclusiv marcajul de sfârsit de celula.
3.      În meniul Table (Tabel), se face click pe
Tables and Borders and Shading (Broduri si
umbrire), apoi click pe fila Borders (Borduri) .
4.      Pentru a preciza faptul ca numai
anumite laturi vor avea bordura, sub Setting
(Setari) se face click pe Custom
(Particularizare). Sub Preview (Examinare) în
partea dreapta a casetei, se face click pe
laturile diagramei sau click pe butoane pentru
a elimina sau adauga borduri. Bordura aleasa
poate avea diferite variante de stil, culoare si
latime.
Aplicarea unui stil bordurii:
În fila Borders (Borduri) a casetei Borders and Shading
(Broduri si umbrire), sub Style (Stil), se face click pe una din
tipurile de borduri. Alegerea facuta poate fi vizualizata în
caseta Preview (Examinare).

Aplicarea unei culori pentru bordura:


În fila Borders (Borduri) a casetei Borders and Shading
(Borduri si umbrire), sub Color (Culoare), se face click în lista
ascunsa si se selecteaza culoarea dorita pentru bordura.
Aplicarea unei latimi pentru
bordura:a casetei Borders and Shading
În fila Borders (Borduri)
(Broduri si umbrire), sub Width (Latime), se face click în
lista ascunsa si se selecteaza latimea dorita pentru bordura.
Aplicarea umbririi:
1.      Se selecteaza tabelul celula/celulele tabelului caruia i
se aplica umbrire.
2.      În meniul Table (Tabel), se face click pe Tables and
Borders and Shading (Borduri si umbrire).
3.      Se face click pe apoi pe fila Shading
(Umbrire).
Sub Fill (Umplere) click pe o culoare. Daca
se doreste o alta culoare alta decât cele
disponibile, se face click pe butonul de
comanda More Colors (Mai multe culori).
5.            Click sub Apply to (Se aplica
pentru) în lista ascunsa, de unde se
selecteaza tipul de obiect caruia i se aplica
umbrirea.
Eliminarea umbririi: Se selecteaza tabelul
(celula) caruia i se elimina umbrirea. Sub
Fill (Umplere), click pe caseta No Fill (Fara
umplere).
III.3    Alinirea continutului celulelor
Implicit, Microsoft Word aliniaza
continutul celulelor (text,imagini,grafice) unui
tabel "la stânga" si "sus". Exista posibilitatea
de a schimba alinirea continutului într-o
celula atât pe verticala (sus,centru, sau jos)
cât si pe orizontala (stânga, centru sau
dreapta).
Stiluri de tabel

Dintre obiectele oferite selectaţi opţiunea


„Tabel”. Apoi veţi vedea fereastra de dialog
unde definiţi numărul de coloane şi de
rânduri din tabel.
Imediat după ce creaţi diagrama de bază, va
apărea automat fila context „Instrumente
tabel” şi aveţi posibilitatea să începeţi
formatarea şi să completaţi tabelul. Un
Aţi inserat tabelul în diapozitiv. Dacă lucraţi cu
exemplu de filă context se poate observa în
alte obiecte, fila context se dezactivează
Figura următoare.
automat. Imediat după ce reveniţi la tabelul
selectat, funcţia „Instrumente tabel” se
reactivează.
Inserarea unei diagrame într-un diapozitiv
Faceţi clic pe fila „Inserare”, apoi pe pictograma „Diagramă” de pe această filă, în
grupul „Ilustraţii”
• A doua variantă este să inseraţi diagrama prin „Aspect diapozitiv”, unde selectaţi „Titlu
şi conţinut”, apoi
selectaţi pictograma de tipul „Diagramă”.
Obiectul diagramă selectat în software-ul pentru prezentări activează imediat ferestrele
Microsoft Office Excel 2007, iar acolo tabelul de bază. Trebuie să editaţi valorile din acest
tabel în funcţie de valorile noi pe care doriţi să le afişaţi în diagramă.
Imediat după ce începeţi să editaţi tabelul, diagrama din Microsoft Office PowerPoint
2007 se actualizează automat. După completarea tuturor valorilor din tabel, a anteturilor
de coloană şi a rândurilor, începeţi să formataţi diagrama.

S-ar putea să vă placă și