Sunteți pe pagina 1din 22

UNIVERSITATEA „ŞTEFAN CEL MARE” SUCEAVA

FACULTATEA DE ŞTIINŢE ECONOMICE ŞI ADMINISTRAŢIE PUBLICĂ


PROGRAMUL DE STUDII: ADMINISTRAREA AFACERILOR

Analiza componentelor mediului intern al organizaţiei

Coordonator:
Galan Alexandra
Studenţi:
Lungu Diana-Mihaela
Precub Irina
Introducere

 Ne naştem dintr-o cultură, ne formăm şi ne


stabilizăm într-un orizont cultural, suntem
deopotrivă creatori și receptori de cultură.
 În lumea de astăzi totul este impregnat la nivel
explicit cu identitatea. Tot ceea ce este animat sau
inanimat devine, prin intervenția subiectului, prilej
de imagine care structurează, explică și legitimează
ceva.
 Organizațiile împreună cu sistemele lor
culturale reproduc și reflectă imagini despre
lume, un anumit spirit al timpului (Zeitgeist) și
anumite strategii de raportare practică la
realitate se află sub imperiul influenței
descrise.
CONCEPTUL DE ORGANIZAŢIE

 Fiecare persoană, pentru o perioadă din viaţa sa,


este membru al unei organizaţii, precum: şcoala,
echipa de sport, culturi religioase, grupuri
dedicate diverselor activităţi artistice, armata sau
întreprinderi.
 Aşadar noţiunea de organizaţie trebuie înţeleasă,
deoarece ea se prezintă sub mai multe forme de
funcţionare.
 Organizaţia poate fi constituită din două sau mai multe
persoane care desfăşoară activităţi în comun în vederea
realizării unor obiective.

 Orice tip de organizaţie, fie lucrativă sau non-lucrativă,


vizează în decursul timpului, să obţină un anumit rezultat,
să îndeplinească sau nu un anumit „ideal”.
Misiune
 Misiunea firmei reprezintă viziunea top
managementului asupra ceea ce firma va face pe
termen lung, asupra rolului pe care îl va juca în
societate; în procesul definirii misiunii decidentul ţine
sau trebuie să ţină seama de două aspecte:
 se declară activităţile pe care le va întreprinde firma şi
orientările de bază în management;
 se doreşte a răspunde cât mai pertinent la trei întrebări:
Cine este firma? Ce face ea? Încotro se îndreaptă.
COMPONENTELE CULTURII ORGANIZAŢIEI

 Aşa cum reiese şi din definiţie, cultura


organizaţiei cuprinde mai multe componente:
 Filozofia;
 Valorile;
 Normele;
 Comportamentul;
 Regulile;
 Obiectivele.
 Unele aprecieri generale privind obiectivele la care
se raportează orice organizaţie, se impun a fi făcute
distinct, deoarece:
 oricare ar fi obiectivul de activitate al firmei, acestea se
raportează la o serie de obiective, mai mult sau mai puţin
riguros definite;
 în economia modernă, nu este recomandabilă
apsolutizarea profitului ca unic obiectiv vizat de firmă;
 plecându-se de la obiective clare organizaţionale, se pot
stabili apoi priorităţile şi aloca optim resursele.
EVOLUŢIA CULTURII
ORGANIZAŢIEI

 Potrivit opiniei lui Edgar Schein , cultura


organizaţiei se formează în principal pentru a
răspunde la două probleme cu care se confruntă
orice organizaţie: de adoptare la mediul ambiant
extern şi de integrarea internă.
Problemele care trebuie soluţionate pentru o integrare
internă sunt în principal:
 Stabilirea unui limbaj comun, a unor metode de comunicare şi
definirea semnificaţiei date jargonului profesional specific
organizaţiei şi conceptelor folosite în cadrul acesteia;
 Stabilirea criteriilor de apartenenţă la organizaţie;
 Precizarea regulilor după care se obţine, se menţine şi se pierde
puterea în cadrul respectivei organizaţii, precum şi a modului
ăn care se acordă statului fiecărui angajat al acesteia;
 Fixarea regulilor după care se stabilesc relaţiile sociale ăntre
membrii organizaţiei;
 Elucidarea comportamentelor acceptabile şi inacceptabile ăn
cadrul organizaţiei.
Metode de întreţinere a culturii
organizaţiei
 Odată creată o cultură organizaţională aceasta trebuie
întreţinută prin diferite metode, în primul rând prin
angajarea unor persoane compatibile cu specificul
culturii şi concedierea celor care nu se încadrează în
respectiva cultură.
 Dar, în afară de aceste modalităţi, cultura organizaţiei
poate fi menţinută prin metode specifice, sau prin
ritualuri şi ceremonii de tot felul.
STUDIU DE CAZ
Identificarea componentelor organizaţionale ale unei
companii
Prezentarea firmei
 Denumirea firmei pe care am ales să o prezentăm este SC
Vodaofone, aceasta are sediul central în Bucureşti, România.
Aceasta are următoarele date de înregistrare: Cod unic de
înregistrare RO8971726, Nr. Registrul Comerţului:
J40/9852/1996, Cod Caen: 6120. A fost înregistrată în anul
1996.
 Vodafone este cel mai mare grup internațional de
telecomunicații mobile din lume, cu divizii în 27 de țări și
rețele partenere în peste 40 de țări. La 31 martie 2009,
Vodafone avea peste 302 milioane de clienți în întreaga lume.
SERVICII
 Vodafone oferă servicii pe abonament și în sistem pre-
paid.
 Oferta de abonamente pentru persoane fizice este una
foarte largă, fiecare client putând să-și găsească un
abonament la nivelul așteptărilor: de la Vodafone
Standard, la abonamnete cu numere favorite sau ore
favorite, de la Vodafone Family, special creat pentru
familii, pana la Vodafone 2în1, singurul abonamnet de
pe piața românească care îndeplinește simultan
caracteristicile unui abonamnet și ale unei cartele.
Climatul organizațional
 Sloganul companiei:
 2005: “Împreună”
 2006: “Trăiește fiecare clipă”
 2009: “Power to you”
MISIUNE

 “Misiunea pe care ne-am asumat-o, încă de


la început, este de a ajauta oamenii din
România să comunice mai uşor şi să fie în
legătură permanentă cu lumea”.
Valori

 Recent, Vodafone a fost recunoscută de către unele


dintre cele mai prestigioase topuri internaţionale
pentru valoarea business-ului, inovaţii, încredere şi
etică.
 Conform topului Forbes Global 2000 pentru anul
2009, Vodafone se situează printre cele mai mari
companii din lume.
Concluzii
Conform celor prezentate mai sus, putem afirma faptul că
cultura organizațională reprezintă totalitatea principiilor,
valorilor, convingerilor, ritualurilor, aptitudinilor și
atitudinilor membrilor ei, precum și a modelelor de
comportament specifice care sunt dominate într-o
organizație și sunt transmise generațiilor viitoare ca fiind
modul normal de a acționa, a gândi, a simți.
 Din punctul nostru de vedere, compania Vodafon a devenit
independentă și are toate șansele să se claseze în fruntea
companiilor de telefonie mobilă.
 Aceasta își ia angajamentul față de clienți de a oferi servicii de
calitate, care să le satisfacă nevoile, protejând mediul
înconjurător și sănătatea populației.
BIBLIOGRAFIE
 Burciu Aurel, “Management general” – suport de curs
 Eugen Burduş, „Tratat de management”, Editura Economică,
Bucuresti, 2005
 Eugen Burduş – „Fundamentele managementului
organizaţiei”, Ediţia a doua, Editura Economică, 2007
 Ovidiu Nicolescu, Ion Verboncu, „Management”, Bucureşi,
Editura Economică, 1997
 Aurel Burciu, Gabriela Prelipcean, Ionel Bostan, Valentin
Hapenciuc, Carmen Chaşovschi, Costică Roman, Mihai
Popescu, Romulus Vancea, Dumitru Dîmbu, Carmen Năstase –
Introducere în Management, Editura Economică, Bucureşti,
2008
 https://www.vodafone.ro
 http://www.mfinante.ro/infocodfiscal.html
Întrebări

1. Care sunt componentele culturii organizaţiei?


2. În câte ţări este divizată compania Vodafone?
Vă mulţumim pentru atenţie!

S-ar putea să vă placă și