Sunteți pe pagina 1din 14

METALELE ALCALINE

Metalele alcaline, găsite în grupa 1 a sistemului periodic, sunt


metale foarte reactive și nu sunt găsite în stare naturală decât în
compuși. Aceste metale au un singur electron pe stratul exterior.
Astfel, cedează foarte ușor acel electron în compuși ionici cu alte
elemente. La fel ca oricare alt metal, metalele alcaline sunt ductile și
maleabile, și sunt bune conductoare de căldură și curent electric.
Aceste metale sunt mai moi decât majoritatea celorlalte metale.
Cesiul și franciul sunt cele mai reactive elemente din această
categorie. Metalele alcaline pot exploda cu ușurință dacă intră în
contact cu apa.
Metalele alcaline sunt:
Litiul, Sodiul ,Potasiul, Rubidiul, Cesiul,Franciul
Proprietati:
Sunt metale extrem de reactive si nu pot fi gasite in stare
naturala ci doar in compusi.
Avand un singur electron pe stratul exterior il vor ceda foarte
usor formand compusi ionici cu alte elemente,si pot exploda foarte
usor in contact cu apa
Sunt maleabile si ductile conducand foarte usor curentul electric
si caldura.
Cele mai reactive elemente ale acestei categorii sunt:Cesiu,
Franciu
LITIUL
Litiul este un element chimic având simbolul chimic Li și numărul atomic 3.
Este un metal alcalin de culoare alb-argintie, iar în condiții normale, este
cel mai ușor metal și cel mai puțin dens solid. La fel ca toate metalele
alcaline, litiul este foarte reactiv, se corodează rapid în aer umed pierzându-
și luciul și înnegrindu-se, fiind din acest motiv păstrat sub un strat de ulei.
Proprietati fizice
Litiul pur este un metal foarte moale, care nu poate fi utilizat in industria
uneltelor, pentru a i se mari rezistenta, sunt adaugate alte metale; cand este in
combinatie cu magneziul, cele 2 metale formeaza un aliaj foarte usor si
puternic, comparativ cu fierul sau cuprul. Aceasta duritate este masurata in
scala Mohs, iar litiul prezinta duritatea 0.6 in aceasta scala
Sub flacără, litiul luminează cu flacără albă și fără eliberare de scântei și
zgomot.
Densitatea litiului este de 0.534g/cm3
Proprietati chimice
Litiul descompune apa;
In aer se aprinde formând oxid de litiu și superoxid de litiu, Li2O.
Încălzit în atmosferă de hidrogen formează hidrura de litiu, LiH, care este cea
mai stabilă dintre hidrurile metalelor alcaline.
Litiul este singurul metal alcalin care se combină direct cu azotul la rece,
formând nitrura de litiu, Li3N;
De asemenea, se combină direct la cald cu halogenii formând halogenura de litiu,
LiX, cu sulf, formând sulfura de litiu, Li2S, cu carbonul, formând carbura de
litiu, Li2C2, cu siliciul, formând siliciura de litiu, Li6Si2
SODIU
Sodiul (sau Natriu) este un element din sistemul periodic având simbolul Na și
numărul atomic11. Este un metal alcalin, argintiu, cu o reactivitate ridicată.
Din această cauză,sodiul nu există liber în natură, ci doar sub formă de
combinații chimice deosebit de stabile. În stare liberă, reacționează violent cu
apa și ia foc în aer la temperaturi de peste 115°C. La temperatură obișnuită
lăsat în aer fumegă. Datorită liniilor sale spectrale din domeniul culorii galben,
conferă unei flăcări culoarea galben
Proprietati fizice

solid, alb-argintiu, metal alcalin;


moale, ușor, luciu in taietură proaspătă;
bun conducător de căldură și electricitate;
maleabil și ductil;
punct de topire scăzut (98 °C).
Proprietăți chimice

•Sodiul reacționează violent cu apă dând hidroxid și hidrogen.


•Sodiul reacționează violent cu acizii dând sare și hidrogen.
2Na + Cl2 → 2NaCl
2Na + H2 → 2NaH (hidrură de sodiu)
2Na + S → Na2S
•Sodiul este un element cu caracter electropozitiv puternic, drept pentru care dă
toate reacțiile caracteristice metalelor.
4Na + O2 → 2Na2O
2Na + O2 (în exces) → Na2O2
•Sodiul reacționează cu oxigenul, dând oxid și/sau peroxid de sodiu.
2Na + 2HCl → 2NaCl + H2↑
•Sodiul reacționează direct cu nemetalele dând săruri, și cu hidrogenul dând
hidruri.
2Na + H2O → 2NaOH + H2↑
POTASIU
Este un metal alcalin de culoarealb-argintie, maleabil și ductil, care se oxidează
ușor în aer. Reacționează violent cu apa, generând suficientă căldură pentru a
aprinde hidrogenul gazos eliberat; poate reacționa și cu gheața până la
temperatura de -100 °C.

În natură este întâlnit numai sub formă de sare ionică, este prezent în
concentrație semnificativă, în stare dizolvată, în apa de mare, de asemenea este
întâlnit, sub forma diverșilor compuși, ca și constituent al unor minerale. Ionul
de potasiu, prezent în țesuturile vegetale și animale, este un oligoelement
indispensabil în metabolismulcelulelorvii. Cea mai ridicată concentrație de
potasiu o au celulele plantelor, fiind aglomerat în special în fructul lor.
Proprietăți fizice
densitate redusă (0.856 g/cm3);
metal moale
punct de topire scăzut
ușor de tăiat cu un cuțit.
in tăietura proaspătă, este un metal
argintiu, însă în aer începe imediat să
capete o culoare cenușie..
punctul de topire al potasiului este de 63
°C
punctul de fierbere este de 770 °C
Proprietăți chimice
Potasiul trebuie să fie protejat de aer atunci când este stocat pentru a preveni
coroziunea metalului provocată de oxidul și hidroxidul acestuia. De obicei,
mostrele sunt păstrate într-un mediu de hidrocarbură, unde nu reacționează cu
metalele alcaline, precum uleiul mineral sau kerosenul. Reacția potasiului cu
oxigenul generează superoxidul de potasiu, KO2.
La fel ca și alte metale alcaline, potasiul reacționează violent cu apa, producând
hidrogen. Reacția este mult mai violentă decât cea a litiului sau a sodiului cu apa
și este suficient de exotermă pentru a cauza aprinderea hidrogenului rezultat.
2K + 2H2O→ H2 + 2KOH
Deoarece potasiul reacționează rapid chiar și cu urme de apă, și produșii săi de
reacție sunt nonvolatili, este folosit uneori singur sau cu NaK (un aliaj cu sodiul
care este lichid la temperatura camerei) pentru a usca solvenții, metoda
alternativă distilării. În acest rol, servește ca un desicant potent.
2K + 2H2O → 2KOH + H2
Potasiul reacționează de asemenea cu halogenii, formând fluorura, clorura,
bromura și, respectiv, iodura de potasiu: KF, KCl, KBr, KI.2K + F2 → 2KF
2K + Cl2 → 2KCl

2K + Br2 → 2KBr

2K + I2 → 2KI
MULȚUMESC
PENTRU ATENȚIE