Sunteți pe pagina 1din 3

Transcrierea fonetică: grupul de litere ”ce”,

”ci”, ”ge”, ”gi”, ”che”, ”chi”, ”ghe”, ”ghi”


1. Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi + vocală =
transcriu 1 sunet
Ex. ceas = 1 singură silabă = [č a s ] pronunț sunetele č , a și s, dar
scriu literele c, e, a, s →e nu există ca sunet, este doar literă
Deci: Scriu Pronunț

Ce ceainic = ceai-nic = 7 litere Č a i- n i c = a este vocală, i din prima


silabă este semivocală, iar e nu există ca
sunet, este doar literă. = 6 sunete
Ci ciolan = cio-lan = 6 litere Č o l a n = 5 sunete
Ge geografie = geo-gra-fi-e = 9 litere Ğ o g r a f i e= 8 sunete
Gi Giurgiu = Giur-giu = 7 litere Ğ u r ğ u = 5 sunete
Scriu Pronunț

Che cheag = monosilabic = 5 litere [k`] [k` a g] = 3 sunete

Chi chiar – monosilabic = 5 litere K`a r = 3 sunete

Ghe gheară = ghea-ră = plurisilabic/ bisilabic = 6 litere G` a r ă = 4 sunete

Ghi ghiul = monosilabic = 5 litere G` u l = 3 sunete

Atunci = a-tunci v- cvcc


1 silabă conține obligatoriu o vocală
! Dacă grupul de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi nu face singur
silabă, atunci transcrie 1 singur sunet, adică č, ğ, k` sau g`, astfel e sau i
nu sunt sunete, ci doar litere de legătură.
2. Grupurile de litere ce, ci, ge, gi, che, chi, ghe, ghi + consoană sau
care fac singure silabă = transcriu 2 sunete
Ex. cent = 1 singură silabă/ cuvânt monosilabic = [č e n t ] pronunț
sunetele č , e, n și t, →e există ca sunet, este vocala monosilabei.
Scriu Pronunț
Cercel = cer-cel = 6 litere Č e r č e l = 6 sunete
Girafă = gi – ra – fă = 6 litere Ğ i r a f ă = 6 sunete
Cheie = che – ie chiar dacă urmează i k‘ e i e = 4 sunete, deși are 5 litere.
(semivocală), che face singur silabă, deci
e este vocală și se pronunță/ h nu se
aude, doar se scrie, deci e literă, nu
sunet.

S-ar putea să vă placă și