Sunteți pe pagina 1din 21

CONSILIERE

EDUCAŢIONALĂ
DELIMITĂRI CONCEPTUALE

Consilierea

o arie foarte largă de intervenţii care impun o pregătire


profesională de specialitate.
descrie relaţia interumană de ajutor dintre o persoană
specializată, consilierul, şi o altă persoană care solicită
asistenţă de specialitate, clientul.
Relaţia dintre consilier şi persoana consiliată este una de
alianţă, de participare şi colaborare reciprocă (Băban,
2003 apud. Ivey, 1994).
TIPURI DE CONSILIERE
⇒ Informaţională: oferirea de informaţii pe domenii/ teme specifice.
⇒ Educaţională: repere psihoeducaţionale pentru sănătatea mentală, emoţională, fizică,
socială şi spirituală a copiilor şi adolescenţilor.
⇒ De dezvoltare personală: formarea de abilităţi şi atitudini care permit o funcţionare
personală şi socială flexibilă şi eficientă în scopul atingerii stării de bine.
⇒ Suportivă: oferirea de suport emoţional, apreciativ şi material.
⇒ Carieră: dezvoltarea capacităţii de planificare a carierei.
⇒ Psihologică: asistarea psihologică a persoanelor în dificultate.
⇒ Pastorală: consiliere din perspectivă religioasă.
CONSILIEREA ŞI ORIENTARE ŞCOLARĂ
Obiective generale dezvoltarea de către elevi a
unui set de abilităţi şi competenţe de :

autocunoaştere şi dezvoltare personală,


comunicare şi abilităţi sociale şi emoţionale,
managementul învăţării,
planificarea carierei
managementul stilului de viaţă.
CONSILIEREA ŞCOLARĂ

definită ca o relaţie interumană de


asistenţă şi suport dintre persoana
specializată în psihologia şi consilierea
educaţională şi grupul de elevi în
scopul dezvoltării personale şi
prevenţiei situaţiilor problematice şi de
criză.

principala sarcină a consilierului este de a


ajuta elevii să parcurgă paşii unui
demers de conştientizare, clarificare,
evaluare şi actualizare a sistemului
personal de valori.
PROFESORUL CONSILIER PSIHOLOGUL ŞCOLAR

Profesorul poate facilita,


prin activitatea sa: Psihologul şcolar are competenţa
reducerea riscului de:
apariţiei şi dezvoltării a favoriza procesul educativ prin
de probleme care conturarea unor strategii de
solicită în mod intervenţie cognitivă,
obligatoriu expertiza emoţională, socială şi
psihologului specialist. comportamentală, atât la nivel
individual cât şi de grup.
DIFERENŢE ÎNTRE
CONSILIERE ŞI ORIENTARE
ŞI CONSILIEREA ŞCOLARĂ

Consiliere şi orientare Consiliere şcolară

CINE Profesorul abilitat Consilierul şcolar abilitat să


pentru activităţile susţină
de consiliere şi orientare activităţi de consiliere
şcolară
DIFERENŢE ÎNTRE CONSILIERE ŞI
ORIENTARE ŞI CONSILIEREA ŞCOLARĂ

Consiliere şi orientare Consiliere şcolară

UNDE •în cadrul orelor de •în cabinetul de consiliere


consiliere şi orientare •în clasă/ la şedinţa cu
(dirigenţie) părinţii, în funcţie de
•alte activităţi cu elevii solicitarea profesorului, a
sau cu adulţii (părinţi şi părinţilor sau a elevilor.
cadre didactice)
DIFERENŢE ÎNTRE CONSILIERE ŞI ORIENTARE ŞI
CONSILIEREA ŞCOLARĂ

CINE Consiliere şi orientare Consiliere şcolară

GRUP Elevii Elevii, părinţii, cadrele


ŢINTĂ
didactice
DIFERENŢE ÎNTRE CONSILIERE ŞI
ORIENTARE ŞI CONSILIEREA ŞCOLARĂ
Consiliere şi orientare Consiliere şcolară

OBIECTIVE •Planificarea carierei. •Promovarea şi menţinerea sănătăţii


•Dezvoltare personală fizice, emoţionale, sociale şi a stării de
•Promovarea sănătăţii fizice, bine.
emoţionale, sociale şi a stării •Prevenţia problemelor emoţionale şi
de bine comportamentale ale copiilor şi
•Prevenţia comportamentelor adolescenţilor.
de risc •Intervenţie pentru persoane cu
(consum de alcool, droguri, dificultăţi.
fumat, comportamente sexuale •Dezvoltarea carierei.
de risc).
Consiliere şi orientare Consiliere şcolară

TEMATICĂ • Cunoaştere şi imagine de sine 1. Evaluare psihologică


• Dezvoltarea de abilităţi emoţionale, 2. Consilierea în probleme:
sociale,comportamentale, cognitive - emoţionale (anxietate, depresie)
• Dezvoltarea stimei de sine şi a -comportamentale (agresivitate,
autoeficacităţii hiperactivitate)
• Dezvoltarea unui stil de viaţă - de învăţare (eşec şcolar, abandon şcolar)
sănătos 3. Dezvoltarea de programe de promovare a
• Managementul stresului sănătăţii emoţionale şi mentale
• Managementul timpului 4. Consiliere individuală şi de grup
• Responsabilitate socială 5. Informare şi formare pentru profesori şi cadre
• Tehnici de învăţare eficientă didactice pe teme de psihologie
• Consiliere în carieră educaţională, a dezvoltării, psihologia
• Informare privind resurse de sănătăţii
consiliere cabinete şcolare,organizaţii 6. Realizează materiale informative pentru
nonguvernamentale, cabinete de părinţi şi profesori
consiliere în carieră 7. Formează elevi-consilieri pentru
• Oferire de sprijin şi informare programe de peer counseling
părinţilor privind abilităţilor de educare 8. Intervenţie în situaţii de criză (divorţ, decesul
a copiilor, colaborarea cuşcoala, unui părinte, boală)
planificarea carierei etc. 9. Cercetare
EDUCAŢIA PENTRU CARIERĂ

În literatura de specialitate se vehiculează trei termeni în legătură cu intervenţiile de


consiliere şi orientare în carieră:
a. Orientarea în carieră sau orientare şcolară şi profesională;
b. Consilierea în carieră
c. Educaţia pentru carieră.

Deşi aceşti termeni sunt utilizaţi de multe ori pentru a desemna acelaşi lucru, ei nu sunt de
fapt sinonimi.
ORIENTAREA ÎN CARIERĂ

Acoperă gama cea mai largă de activităţi:


informare şi evaluare,
consiliere
educaţie pentru carieră

conceptul umbrelă pentru activităţile din acest


domeniu.
CONSILIEREA ÎN CARIERĂ

vizează dezvoltarea abilităţilor unei persoane sau


grup de persoane pentru rezolvarea unei
probleme specifice legate de carieră – indecizie,
anxietate legată de carieră, insatisfacţie,
academică, plan de carieră

este în esenţă o activitate psihologică.


EDUCAŢIA PENTRU CARIERĂ

reprezintă o intervenţie educaţională

- dezvoltarea personală a elevilor


- înzestrarea elevilor cu cunoştinţe şi abilităţi
necesare

- managementul propriului traseu educaţional şi


profesional.
ACTIVITĂŢI DE CARIERĂ: PUNCTE
COMUNE
Expunerea la informaţii ocupaţionale
Clarificarea aspiraţiilor vocaţionale
Furnizarea unei structuri care integrează
informaţiile despre sine, despre ocupaţii şi
relaţia dintre ele
Suport social în explorarea propriei persoane
şi a traseelor educaţionale şi profesionale
PRIN PROGRAMELE DE EDUCAŢIE PENTRU CARIERĂ ELEVII ÎŞI
FORMEAZĂ COMPETENŢE ÎN URMĂTOARELE DOMENII:

1. Autocunoaştere şi dezvoltare personală – abilităţi de autoevaluare realistă a propriilor


caracteristici şi de autoreglare emoţională şi comportamentală în situaţii diverse legate
de viaţă şi carieră.
2. Comunicare şi relaţionare interpersonală – capacitatea de ascultare activă şi
exprimare asertivă în vederea creşterii eficienţei comunicării în cadrul relaţiilor
interumane.
3. Managementul informaţiei şi al învăţării – abilităţi de informare necesare în
optimizarea performanţei în învăţare, a procesului de luare a deciziilor şi rezolvarea de
probleme.
4. Planificarea carierei – cunoştinţe şi abilităţi necesare pentru realizarea unor planuri de
carieră realiste şi adaptarea la cerinţele pieţei muncii.
5. Educaţie antreprenorială – stimularea interesului faţă de domeniul antreprenorial şi
dezvoltarea unor competenţe de analiză şi valorificare a oportunităţilor de afaceri.
6. Managementul stilului de viaţă – pentru creşterea calităţii vieţii fizice, psihice, sociale
şi ocupaţionale.
EDUCAŢIA PENTRU CARIERĂ
o intervenţie educaţională sistematică şi continuă, focalizată pe dezvoltarea de
competenţe necesare elevilor pentru managementul propriei cariere

vizează formarea unei atitudini active orientate:


- spre autocunoaştere şi dezvoltare personală
- spre explorarea oportunităţilor educaţionale şi profesionale
TESTUL CELOR TREI STRECURĂTORI
ACTIVITATE PRACTICĂ

"Dă-i unui om un peşte; îl vei hrăni o zi.


Invaţă-l pe om să pescuiască, şi se va
hrăni singur o viaţă. "

 (Autor necunoscut)

Realizaţi un material care să evidenţieze


specificul acestei
ocupaţii/profesionistului din acest
domeniu ....
Utilizaţi mijloace de exprimare grafică

S-ar putea să vă placă și