Sunteți pe pagina 1din 7

Ministerul Educației,Culturii și Apărării a Republicii Moldova.

Colegiul Național de Comerț al ASEM


Catedra:,,Comerț,Merceologie,Tehnologie”.

Proiect la tema: ,,Protejarea mediului in


orașul meu”.

Realizat:Burcă Nicoleta MER-


182
Verificat:Grozav Andrian
Cuprins:
1. Sistemul de alimentare cu apa.
2. Sistemul de canalizare
3. Defrișarea copacilor
4. Guniște neautorizată
5. Acumularea deșeurilor in uzină
Sistemul de alimentare cu apa.

În prezent, în orașul Drochia, aducțiunea apei are un grad avansat


de uzură, ceea ce duce la pierderi de apă și costuri de operare
scumpe. Prin urmare, pentru buna funcți- onare a sistemului de
alimentare cu apă și pentru a asigura cu servicii 20.400 consu-
matori, este nevoie de a reabilita aducțiunea apei potabile. Aceasta
acțiune in sectorul de apa și canalizare provoacă aspecte specifice.

În cazul sistemelor de apă putem avea:


Impact negativ: epuizarea surselor de apă de suprafață și a
ecosistemelor acvatice, cu impact asupra nivelului pînzei de apă
freatică, cu consecințe asupra biotopului, asupra zonelor umede,
asupra agriculturii și pisciculturii.
Sistemul de canalizare

În cazul sistemelor de canalizare, epurare și deversare a apelor uzate pot avea:


Impact negativ: se referă la poluarea cursurilor de apă în cazul în care apele uzate nu sunt suficient epurate
,scurgere masivă a poluanților în cursurile de apă și respectiv, impact asupra biosferei acvatice și a consumatorilor
aflați în aval în caz de epurare neadecvată, impact asupra solului și subsolului.
Parcul de la lacul Comsomolist defrișat ilegal
Parcul de la lacul comsomolist este unul dintre cele mai defrișate parcuri din oraș. Principala cauza a tăierii
copacilor este cum spun cei vinovați ,, trebuie sa mă întrețin cu ceva”.
Aceasta problema s-a făcut mai vizibila in urma lucrărilor sanitare organizate în parc. Și se rezolva aceasta
prin reținerea persoanelor vinovate și amendarea acestora.
Gunoiștea neautorizată de la periferiile orașului
Gunoiştea se află lângă terenuri agricole, ce, deseori, sunt
afectate de deşeurile depozitate în această zonă. Zilnic sute
de tone de deşeuri solide sunt depozitate sau aruncate în
locuri neautorizate, deși ele de cele mai multe ori, nu
corespund tuturor cerinţelor de acumulare a acestor reziduuri.
În timpul unui vânt puternic, terenurile agricole sunt
împânzite de pungi, de obiecte din hârtie, ce afectează grav
fertilitatea solului. Între timp, mormanele de gunoi cresc,
mirosul cauzat de descompunerea materiei organice și de
arderea deșeurilor devine insuportabilă, mai ales pentru
locuitorii din preajmă.

Soluționarea problemei constă în cumpărarea alături de


gunoişte 2,5 hectare de pământ ce prevede a fi îngrădit.
Ţinând cont că pe acest teritoriu se produceau blocuri din
beton armat, există multe găuri în pământ ce vor prinde bine
la depozitarea deşeurilor. Tot acolo se va amenaja o groapă în
stil Bekker, pentru ca animalele, păsările pierite să nu fie
aruncate la nimereală. 
Deșeurile acumulate în urma prelucrării sfeclei de zahăr
Anual, fabrica de zahăr din Drochia Sudzucher Moldova S.A. prelucrează circa 300 mii tone de sfeclă de zahăr. În
rezultatul procesului tehnologic se obţin circa 80 mii tone de borhot deshidratat. Această cantitate de borhot nu este
solicitată pe piaţă şi în consecinţă se acumulează la fabrică în formă de deşeuri, care la rândul lor creează probleme pentru
mediul ambiant.

În scopul soluţionării acestei probleme în perioada se preconizează construcţia unei staţii de prelucrare biologică a acestor
deşeuri în scopul obţinerii biogazului şi a fertilizanţilor organici pentru sol. Această tehnologie de utilizare a deşeurilor va
avea un efect benefic asupra mediului ambiant