Sunteți pe pagina 1din 60

IP USMF “Nicolae Testemițanu”

Școala Doctorală

Вunele Practici în Studiul Clinic:


Întroducere, definiții si terminologie

Sergiu Parii, dr. șt.med,


conferențiar cercetător
sergiu.parii@usmf.md
Reguli pentru Buna Practică în
Studiul Clinic
Buna Practica în Studiul Clinic (BPSC) = Good Clinical Practice (GCP)

Un standard în funcţie de care se efectuează:


• proiectarea
• conducerea
• desfăşurarea
• monitorizarea
• auditul (controlul)
• inregistrarea rezultatelor
• analiza şi raportarea studiului clinic
Care constituie garanţia atât a credibilităţii datelor şi rezultatelor
raportate, cît şi a faptului că sunt protejate drepturile şi integritatea
subiecţilor umani şi confidenţialitatea acestora.
Premize
• 1937 – Compania “M.E. Masengil” (SUA) a elaborat o formă farmaceutică
pediatrică, lichid oral,cu conţinut de SULFANILAMIDE (solvent –
dietilenglicol) – 107 cazuri de deces, în special copii
• 1939-1945 – Crimele Medicilor Germaniei Naziste in II-lea Razboi Mondial
• 1959-1961 – Tragedia cu “Talidomida” – peste 10 000 cazuri de
malformaţii (focolemie) şi 5000 decese a copiilor de varsta precoce
• 1930-1972 – SC “Tuskegee Study of Untreated Syphilis in the Negro Male”.
Studiu iniţiat în SUA în vedere cercetarii evoluţiei tabloului clinic şi
rezultatelor de laborator la pacienţii cu sifilis netrataţi
CERCETARE
Paul Martini (Germania)
• 1932 – “Methodology of Therapeutic Investigation”
introduce notiuni:
• Farmacologie clinica
• Placebo
• Grup de control
• Criteriile de baza a studierii eficacitatii preparatelor medicamentoase
• Marimea loturilor de cercetare
• Principiile randomizarii
• Cerintele de baza a protocolului SC
• 1933 – Organizeaza primul Comitet al studiilor clinice pe
langa Consiliul cercetarilor medicale din Germania
PREMIZE
• 1938 - FDA (SUA) elaboreaza prima lege care prevede
controlul elaborarii noilor medicamente
• 1950- Separarea farmacocineticii si farmacodinamicii
• 1960-70 Centre studii clinice - Chicago, Harvard (SUA)
• 1980 –Farmacologia clinica – divizata ca domeniu
separat al stiintei
Studiul clinic
• studiile clinice reprezintă o metodă esenţială de a
găsi opţiuni de tratament inovatoarii, mai sigure şi
mai eficiente pentru combaterea maladiilor
• Sănătatea şi siguranţa pacienţilor sunt cele mai
importante considerente în timpul desfăşurării
cercetărilor clinice
 
Studiul clinic
• Pentru ca noul produs medicamentos/metoda de
diagnostic, tratament chirurgical să fie oficial
autorizat şi permis spre utilizare, e necesar să fie
argumentată eficienţa şi inofensivitatea
preparatului/metodei pentru om.
• Anume obiectivul respectiv îl au studiile clinice –
cercetările ştiinţifice efectuate în scopul evaluării
noilor preparate medicamentoase şi metode de
diagnostic si tratament.
Studiul clinic
• Elaborarea unui nou preparat medicamentos original
este un proces îndelungat, anevoios şi costisitor, care
durează aproximativ 12–15 ani.
• În industria farmaceutică cheltuielile pentru
cercetatrea şi elaborarea medicamentelor constituie
pînă la 20 % din profitul de la vînzări.
• Spre expemplu în domeniul tehnologiilor electronicie
şi digitale investiţiile respective sunt de două ori mai
mici, în altele ramuri – de pînă la cinci ori.
Cerinte fata de noi medicamente
• Sa nu dubleze analogul
• Sa fie mai efectiv decat analogul
• Sa fie competitiv pe piata
Cerinte
• Aprobarea unui medicament testat insuficient sub
aspectul eficacităţii sau al profilului său de siguranţă,
reprezintă un risc major pentru sănătatea publică
• Este necesar ca un numar cât mai redus de subiecţi
sa fie expuşi riscului administrării unui medicament
nou, cu un profil de siguranţă incert
• Design-ul şi desfaşurarea studiilor să asigure, pe cât
posibil, prevenirea rezultatelor fals pozitive, fals
negative sau cu semnificaţie incertă
Definiţia oficială a noţiunii “Studiu Clinic” este menţionată în Îndrumarul
pentru Bună Practică în Studiul Clinic (GCP) a
Conferinţei Internaţionale de Armonizare a cerinţelor referitor la
autorizarea preparatelor medicamentoase pentru uz uman (ICH )

• Studiu clinic – orice investigaţie efectuată asupra


subiecţilor umani, pentru a descoperi sau a confirma
efectele clinice, farmacologice şi/ sau alte efecte
farmacodinamice ale unuia sau mai multor produse
medicamentoase investigaţionale, şi/ sau pentru a
identifica orice reacţie adversă la unul sau mai multe
produse medicamentoase de investigat, şi / sau pentru
a studia absorbţia, distribuţia, metabolismul şi
excreţia unuia sau mai multor produse
medicamentoase de investigat în vederea evaluării
siguranţei şi / sau eficacităţii lor.
Termeni
• “experiment clinic”
• “cercetare clinică”
• „investigaţie clinică”
• „studiu clinic”
sunt sinonime
Studiul Clinic
• Deci, studiile clinice sunt importante din punct de vedere
ştiinţific deoarece stabilesc următoarele aspecte ale
medicamentelor sau noilor combinaţii de medicamente:
• 1. Eficacitatea
• 2. Inofensivitatea
• 3. Profilul efectelor adverse
• 4. Compararea eficacităţii preparatelor medicamentoase,
• 5. Identificarea noilor efecte şi indicaţii ale preparatelor deja
utilizate
• 6. Farmacocinetica
• 7. Interactiunea preparatelor medicamentoase
Studiul Clinic
Principalele documente şi ghiduri internaţionale care au constituit puncte
de referinţă pentru bioetica studiilor clinice şi experimente pe oameni au
fost:
• Codul de la Nurnberg 1947 - a introdus prima dată conceptual de
consimţămint informat
• Declaraţia de la Helsinki a Asociaţiei Medicale Internationale 1964 - a
introdus pentru prima data principiile etice pentru medici în cercetare pe
subiecti umani; revazut 1980, 1993, 2001 şi 2002
• Convenţia Internaţională a Naţiunilor Unite asupra drepturilor politice şi
civile 1966. Consfinteste prin articolul 7 consimtamintul informat la nivel
international.
• Consiliul Europei a adoptat în 1996 Convenţia asupra drepturilor omului şi
biomedicină
Conferinţa Internaţională de Armonizare (ICH) - autorităţile
competente în domeniul medicamentulu.
Membri fondatori ai ICH (1990):
• Europa: Comisia Europeana, EFPIA - European Federation of
Pharmaceutical Industries Associations
• SUA: FDA – Food and Drug Administration, PhRMA -
Pharmaceutical Research & Manufacturers of America
• Japonia: Ministerul Sănătăţii, JPMA - Japan Pharmaceutical
Manufacturers Association
• Consiliul Organizatiilor Internaţionale de Ştiinţe Medicale
CIOMS - afiliat la WHO.
Legislatia nationala
• Legea nr. 1456 – XII din 25 mai 1993 “Cu privire la activitatea
farmaceutică” cu modificările ulterioare
• Legea nr. 1409 – XIII din 17.12.1997 “Cu privire la medicamente”
(capitolul III, art. 11-testările clinice, 12-apărarea drepturilor pacienţilor şi
voluntarilor şi 13-finanţarea testărilor cinice)
• Ordinul MS RM nr. 10 din 14.01.2002“Cu privire la desfăşurarea studiului
clinic în Republica Moldova”, aprobarea Regulilor de Bună Practică în
Studiul Clinic (ICH Guideline for GCP)
• Ordinul MS RM nr. 20 din 12.01.2006 “Cu privire la monitorizarea reacţiilor
adverse ale medicamentelor şi altor produse farmaceutice în Republica
Moldova”
• Ordinul MS RM nr. 22 din 12.01.2006 “Cu privire la desfăşurarea studiului
clinic în Republica Moldova”
• Ordinul MS RM nr. 739 din 23.07.2012 “Cu privire la reglamentarea
autorizării produselor medicamentoase de uz uman şi introducerea
modificarilor postautorizare”
Definiţii GCP
• Cei mai importanţi termeni utilizaţi în studiile clinice
sunt definiţi în:
- Directiva Europeană 2001/20/EC – pentru UE
- Code of Federal Regulations (CFR) 21- pentru SUA
- Ghidul ICH - pentru UE, SUA, Japonia
• Definiţiile din ghidul ICH sunt recunoscute de toate
ţările ICH

• În R.Moldova se aplică definiţiile din Ghidul ICH


http://amed.md/tc_userfiles/file/Anexa%20la%20ordin%2022
%202006.pd
(Ghidul GCP aprobat in R.Moldova)
Definiţii GCP
• Studiu clinic unicentric – un studiu clinic
condus cu respectarea unui singur protocol,
desfăşurat in un singur centru
• Studiu clinic multicentric – un studiu clinic
condus cu respectarea unui singur protocol,
dar desfăşurat în mai mult decît un centru şi
deci de către mai mult decît un singur
investigator, centrele putînd să fie localizate
numai în un singur stat sau în mai multe ţări
Studiu clinic non-interventional
• Studiu în cadrul căruia:
—medicamentul sau medicamentele deja autorizate
sunt prescrise in mod obisnuit in concordantă cu
termenii autorizaţiei de punere pe piaţa
—folosirea pentru pacient a unei strategii terapeutice
se supune practicii curente
—nu trebuie aplicată pacientior nici o procedură
suplimentara de diagnostic sau de supraveghere
Definiţii GCP
• Subiect- o persoană care participă voluntar într-
un studiu clinic, fie că primeşte produsul
medicamentos de investigat, fie pe cel de control.
• Investigator – un medic responsabil de
conducerea studiului clinic într-un centru(de
investigaţie clinică). Dacă, într-un centru de
investigaţie clinică, studiul este realizat de o
echipă, investigatorul este conducătorul echipei şi
poate fi numit investigator principal.
Subiecţi vulnerabili
• Persoanele a căror dorinţă de a participa ca voluntar în studiul clinic poate
fi influenţată exagerat, justificat sau nu, de speranţa în beneficii obţinute
prin participare sau de teama unor represalii din partea unor superiori
ierarhici din structura din care fac parte, în cazul unui refuz. Astfel pot fi
studenţii în medicină, farmacie, stomatologie sau cursanţii studiilor
medii medicale, personal subordonat spitalului şi laboratorului, angajaţi
în industria farmaceutică, membri ai forţelor armate şi persoane aflate în
detenţie.
• Alţi subiecţi vulnerabili pot fi pacienţii cu boli incurabile, persoane
internate în unităţi ajutătoare, şomeri sau persoane foarte sărace,
pacienţi cu stări de urgenţă, grupuri etnice minoritare, persoane fără
locuinţă, refugiaţi, minori şi persoanele incapabile să-şi exprime
consimţământul.
Reprezentantul legal

• Persoană fizică, juridică sau altă structură,


autorizate legal să dea consimţământul din
numele potenţialului subiect în eventualitatea
participării la un studiu clinic (cand subiectul
este incapabil sa o faca singur).
Definiţii GCP
• Sponsor (Solicitant) - o persoană, instituţie sau organizaţie responsabilă
de iniţierea, conducerea (managementul) şi/sau finanţarea unui studiu
clinic.
 
• Monitorizarea - activitatea de supraveghere a evolutiei studiului clinic
activitatea care asigură că acesta este condus, înregistrat şi raportat în
concordanţă cu protocolul, procedurile standard de operare, Regulile de
Bună Practică în Studiu Clinic şi reglementarile legale în domeniu.
 
• Organizaţie de Cercetare prin Contract (OCC), sau Contract Research
Organization (CRO) - persoană sau organizaţie (comercială, academică sau
de altă natură) contractată de sponsor pentru a realiza una sau mai multe
sarcini şi funcţii (ex. monitorizarea) în cadrul unui studiu clinic.
Definiţii GCP
• Produs medicamentos de investigat - forma farmaceutică a
unei substanţe active sau placebo care este testat sau folosit
ca referinţă într-un studiu clinic.
Sunt incluse şi produsele care au deja autorizaţie de punere
pe piaţă, dar care sunt utilizate sau asociate (în compoziţie
sau ambalaj) într-o formă farmaceutică diferită de cea
aprobată, sau când sunt utilizate pentru o indicaţie
terapeutică neautorizată.
• Produs de referinţă
Un produs în curs de investigare sau deja introdus în
terapeutică (ex. control activ) sau placebo, cu care se face
comparaţie, folosit ca referinţă în studiul clinic
Definiţii GCP
• Protocolul- un document care descrie
obiectul(obiectele), proiectul de desfăşurare,
metodologia, consideraţiile statistice şi modul de
organizare ale unui studiu. Termenul protocol se referă
la protocol, la versiunile succesive ale protocolului
precum şi la amendamentele acestuia
• Broşura investigatorului – un ansamblu de date clinice
şi non-clinice privind produsul medicamentos sau
produsele medicamentoase investigaţionale, care sunt
relevante pentru studierea produselor de subiecţii
umani
Definiţii GCP
• Formular de raportare a cazului- document destinat
înregistrării tuturor informaţiilor impuse prin
protocol despre fiecare subiect, document care
trebuie să fie trimis sponsorului.
• Date sursă- toate informaţiile sub formă de
înregistrări originale şi copii autentificate ale
înregistrărilor originale privind constatări clinice,
observaţii sau alte activităţi în studiul clinic,
necesare pentru reconstituirea şi evaluarea
studiului.
Definiţii GCP
• Consimţămîntul informat- procesul prin care un
subiect îşi confirmă voluntar (neconstrîns) acceptul de
a participa într-un anumit studiu, după ce:
• a primit informaţiile privind toate aspectele studiului
considerate relevante (importante şi suficiente) pentru
ca
• subiectul să poată decide includerea sa în studiul
respectiv;
• consimţămîntul informat este atestat prin formularul
de consimţămînt completat, semnat şi datat.
Definiţii GCP
• Comisia de Etică – este un organism
independent constituit din membrii cu
profesie în domeniul medical/ştiinţific, a căror
responsabilitate este să asigure protecţia
drepturilor, siguranţa şi starea de bine a
subiecţilor umani incluşi în studiul clinic.
,,Orbirea’’
• În unele cercetări participanţii se împart în cîteva
grupe – grupele de terapie (care primesc preparatul
cercetat) şi grupele de control (care primesc
preparatul de control sau placebo).
• În studiul orb (mascat) participanţii nu ştiu la care
din grupe ei se referă.
• Scopul acestei metode este de a evita erorile şi
denaturările posibile ale rezultatelor.
Terminologie
• Tipul studiului:
- Deschis: subiecţii studiului şi investigatorul cunosc tratamentul
administrat
- Simplu orb: una dintre părţi(subiectul sau investigatorul) nu cunoaşte
tratamentul administrat
- Dublu orb: ambele părţi(subiectul şi investigatorul) nu cunosc
tratamentul administrat
- Triplu orb: subiectul, investigatorul, statisticianul nu cunosc tratamentul
administrat
- Orb-deplin, repartizarea pe grupe de tratament nu le este cunoscută nici
subiecţilor, nici investigatorilor, nici oricărei alte persoane care comunică
direct cu cercetătorii, subiecţii (monitorul studiului clinic) sau are
atitudine faţă de prelucrarea datelor (statisticienii etc).
Terminologie
• Secvenţialitatea tratamentului/lor
- paralel: subiecţii primesc unul dintre tratamente
pentru o perioadă definită
- încrucişat: subiecţii primesc mai mult de 1 tratament,
fiecare dintre tratamente pentru o perioadă definită-
perioada de washout
-de supravieţuire: subiecţii continuă tratamentul pînă
la apariţia unui eveniment definit în protocol
Terminologie
• Modalitate de repartizare a subiecţilor:
- Randomizare: este un proces de repartizare întîmplătoare a
pacienţilor în grupe de tratament, metodă folosită pentru a
realiza o repartizare echitabilă a subiecţilor pentru a elimina
subiectivitatea şi deplasarea posibilă a evaluării.
- Se foloseşte un element de hazard (exemplu -repartizarea
după numărul fişei de obsenvaţie clinică, după tabelul
repartizării întimplătoare a cifrelor, programe comuterizate)
care reduc posibilitatea de influienţare a rezultatelor studiilor
prin eronare.
- Stratificare: voluntarii sunt repartizaţi în grupe în funcţie de o
variabilă determinată şi care este determinantă pentru
rezultatele studiului (varsta, sex, gradul de obezitate etc.)
Terminologie
- Fără grup martor
- Grup martor placebo: compară 1/mai multe
tratamente active cu tratament placebo
- Grup martor activ: compară 2/mai multe
tratamente care conţin diferite substanţe
active
- Grup fără tratament: compară 2 grupuri,
dintre care unul fără tratament
Terminologie
• Semnificaţia clinică: rezultatele studiului conving
cliniicianul să îşi schimbe practica curentă în terapie
• Evaluarea semnificaţiei clinice se realizează de obicei prin:
- Magnitudini ale efectului observat
- Calitatea studiului
- Probabilitatea ca efectul să fie unul adevărat
• Pentru pacient:
- calitatea vieţii
- creşterea supravieţuirii
Terminologie
• Complianta:
- Subiecţi: aderenţa la tratamentul prescris
- Investigatori: aderenţa la protocolul studiului şi
la legislaţia în vigoare
- Sponsori: aderenţa la legislaţie precum şi la
responsabilităţile şi cerinţele fiecărui studiu
• În funcţie de complianta se stabileşte calitatea
studiului clinic
Terminologie
• Eficacitate:
- Concept relativ care se referă la capacitatea
unui medicament de a realiza un efect clinic
- Poate fi măsurată prin utilizarea unor
parametri obiectivi şi subiectivi
- ! În cazul unor parametri subiectivi se încearcă
cuantificarea lor (ex. Scalele utilizate în
psihiatrie sau în oncologie)
Protocolul studiului
• Protocol- un document care descrie
obiectivul(obiectivele), proiectul de desfăşurare,
metodologia, consideraţiile statistice şi (modul de)
organizare ale unui studiu.
• Amendament- o descriere scrisă a modificărilor sau a
clarificărilor necesare la protocolul iniţial.
• Protocol revizuit (amendat)- document nou ce
reuneşte toate informaţiile din protocolul iniţial şi din
amendamentele ulterioare - o nouă versiune a
protocolului.
Protocolul studiului
• Introducere- prezentare generală a
- Produsului de investigat
- Afecţiunii studiate
- Raţionamentului studiului
• Obiectivele- definirea scopului studiului
• Faza studiului clinic (ex. I,II, III,IV, postmautorizare)
• Descrierea tratamentelor administrate:
- Descrierea perioadei/lor de tratament
- Descrierea dozajului şi schemelor de tratament
- Tipul studiului (ex. Dublu orb)
- Descrierea grupului de control
- Modalitatea de randomizare
- Descrierea produsului de investigat
- Metodele de repartizare a terapiei (produs test sau de referinţă).
Protocolul studiului

• Populaţia studiului- Descrierea criteriilor de


includere şi excludere; a criteriilor de
întrerupere a studiului pentru un subiect şi a
condiţiilor de retragere prematură.
• Evaluarea eficacităţii - definirea criteriilor de
eficacitate urmărite şi care trebuie înregistrate.
• Evaluarea siguranţei - definirea criteriilor
urmărite pentru evaluare (evenimente adverse,
criterii de laborator, examen fizic, ECG).
Protocolul studiului
• Metoda statistică- metoda/ele folosite pentru
a analiza datele privind eficacitatea şi
siguranţa, modalitatea de calcul a mărimii
grupului de subiecţi, metode de analiză
statistică interimară
• Complianta la legislaţie- modalitatea de acces
la datele sursă, de monitorizare şi audit,
cerinţele etice, modalitatea de colectare şi
raportare a datelor.
Brosura investigatorului
- Este o compilare a datelor non-clinice şi clinice
despre produsul investigat care sunt relevante pentru
studierea produsului pe subiecţi umani.
- Scopul ei este să ofere investigatorului şi altor
persoane implicate în studiu informaţii care să
favorizeze înţelegerea de către aceştia a motivelor
pentru respectarea multor aspecte cheie ale
protocolului, cum ar fi doze, intervalul/frecvenţa
dozelor, modul de administrare şi procedurile de
monitorizare a siguranţei.
Asigurarea calităţii

• Toate acţiunile planificate şi sistematice, care


sunt stabilite pentru a asigura că atât
executarea studiului cât şi obţinerea datelor,
înregistrarea şi raportarea lor se face conform
Regulilor pentru Buna Practică în Studiul Clinic
şi reglementărilor legale în vigoare în
domeniul respectiv
Acces direct

• Dreptul de a examina, analiza, verifica şi reproduce orice


înregistrare şi raport important pentru evaluarea studiului
clinic.
• Fiecare parte (ex. autorităţile legale din ţară sau străinătate,
monitorul sponsorului sau persoanele care efectuează
auditul) care are acces direct trebuie să fie foarte precaută
pentru a respecta reglementările legale referitoare la
menţinerea confidenţialităţii privind identitatea subiecţilor şi
informaţiile considerate proprietatea sponsorului
Audit
• Un control independent şi sistematic al activităţilor
întreprinse pentru studiul clinic şi al documentelor
acestuia, efectuat pentru a se aprecia modul în care:
• s-au desfăşurat aceste activităţi
• s-au înregistrat şi analizat datele
• exactitatea cu care s-au raportat,
în conformitate cu protocolul, procedura standard de
operaţiuni ale sponsorului, Regulile pentru Buna
Practică în Studiul Clinic şi reglementările legale în
vigoare.
Definiții GCP
• Starea de bine (a subiecţilor studiului)
Integritatea fizică şi mintală a subiecţilor
participanţi la studiul clinic
Codul de identificare a subiectului
• Sistem unic de identificare asigurat de
investigator pentru fiecare subiect al studiului
pentru asigurarea confidenţialităţii subiectului
şi folosit în locul numelui subiectului când
investigatorul raportează evenimentele
adverse şi/sau alte date ale studiului.
Definiții GCP
• Confidenţialitate
Prevenirea dezvăluirii către persoane neautorizate a informaţiilor care sunt
proprietatea sponsorului sau a celor referitoare la identitatea subiectului

• Consimţământul informat
• Procesul prin care un subiect îşi confirmă voluntar (neconstrâns) acceptul
de a participa într-un anumit studiu, după ce a primit informaţiile privind
toate aspectele studiului considerate relevante (importante şi suficiente)
pentru ca subiectul să poată decide includerea sa în studiul respectiv.
• Consimţământul informat este atestat prin formularul de consimţământ
completat, semnat şi datat
Definiții GCP
• Contract
O înţelegere scrisă, datată şi semnată între două sau mai multe părţi, care
precizează fiecare mod de rezolvare a unor situaţii de către anumite
persoane, distribuirea sarcinilor şi obligaţiilor, şi atunci când este cazul
incluzând domeniul financiar. Ca bază pentru un contract poate fi folosit
protocolul.
 
• Controlul calităţii
Tehnicile de lucru şi activităţile din cadrul sistemului de asigurare a
calităţii, destinate verificării îndeplinirii cerinţelor privind calitatea
activităţilor desfăşurate în cadrul studiului.
Definiții GCP
• Documente esenţiale
Documentele care în mod individual sau în ansamblu permit evaluarea
desfăşurării studiului şi calităţii datelor obţinute.
• Documente sursă (primare)
Documente originale, date şi înregistrări (ex. înregistrări în spital, grafice
(tabele) clinice şi de evoluţie, buletine de laborator, acte interne
(însemnări), foaia de observaţie a pacientului sau lista de control pentru
evaluarea acestuia, chestionare ale pacientului, documentele privind
distribuirea medicamentelor, datele înregistrate de la aparate automate,
copii sau transcrieri autentificate (după verificarea care confirmă că sunt
copii corecte), microfişe, negative ale fotografiilor, microfilme sau
înregistrări pe suporturi magnetice, înregistrări prin raze X, dosarul
subiectului, înregistrările de la farmacie, de la laborator şi de la
departamente
Definiții GCP
• Eveniment advers
Orice incident medical neaşteptat suferit de un bolnav sau
subiect al unei investigaţii clinice, căruia i se administrează un
produs farmaceutic, şi care nu trebuie să aibă obligator relaţie
de cauzalitate cu acest tratament. Un eveniment advers (EA)
poate fi deci orice semn nefavorabil sau nedorit (inclusiv
rezultate anormale ale analizelor de laborator), simptom sau
afecţiuni asociate temporar (apărute concomitent) cu
administrarea produsului medicamentos investigat, cu sau
fără relaţie de cauzalitate cu produsul medicamentos
investigat
Definiții GCP
• Eveniment advers grav sau reacţie adversă gravă
• Orice manifestare medicală neaşteptată apărută la oricare
doză care:
• se finalizează cu deces;
• pune în pericol viaţa;
• necesită spitalizarea persoanei sau prelungirea unei spitalizări
deja existente;
• duce la infirmitate/incapacitate persistentă sau semnificativă
sau
• malformaţii congenitale/defecte la naştere
Definiții GCP
• Reacţie adversă la medicament (RA)
• În perioada anterioară aprobării unui studiu clinic pentru un produs
medicamentos nou, sau pentru o nouă utilizare a acestuia, în
special ca doză terapeutică, nu pot fi stabilite toate efectele
dăunătoare şi reacţiile nedorite cauzate de produsul studiat la
diferite doze. Orice manifestări de acest fel trebuie considerate
reacţii adverse la medicament. Răspunsurile manifestate la
administrarea produsului medicamentos semnifică, în cele din
urmă, posibilitatea unei relaţii de cauzalitate între produsul
medicamentos şi evenimentul advers, sau că relaţia respectivă nu
poate fi exclusă.
• În cazul produselor medicamentoase autorizate pentru punere pe
piaţă, RA este o reacţie dăunătoare sau nedorită care apare la om
după administrarea unui medicament în doze uzuale cu scop
profilactic, terapeutic sau de diagnostic sau pentru modificarea
funcţiilor fiziologice
Definiții GCP
• Reacţie adversă neaşteptată
O reacţie adversă a cărei natură sau severitate
nu este în concordanţă cu informaţiile
existente despre produs (ex. Broşura
investigatorului pentru un produs de investigat
neautorizat sau prospectul / rezumatul
caracteristicilor produsului medicamentos
autorizat)
Definiții GCP
• Inspecţie
• Activitatea unei autorităţi legale, competente în vederea
verificării oficiale a documentelor, echipamentului, condiţiilor,
înregistrărilor şi altor informaţii care sunt considerate de
autoritatea competentă ca fiind referitoare la studiul clinic şi
care se găsesc la locul de desfăşurare al studiului clinic, la
sponsor şi/sau la Organizaţia de cercetare prin contract (OCC),
precum şi în cadrul altor organizaţii care după opinia
autorităţii competente au referire la studiul clinic.
 
Definiții GCP
• Procedeul standard de operare(PSO, SOP)
Detalii, instrucţiuni scrise care să asigure
uniformitatea execuţiei pentru fiecare
operaţiune în cadrul studiului clinic, care sunt
individuale pentru fiecare subdiviziune și nu
sunt relatate în protocolul studiului clinic
Definiții GCP
• Raportul privind auditul
Raportul scris conţinând rezultatele auditului (controlului) elaborat de
persoana care efectuează auditul.
•  Raportul privind monitorizarea
Raportul scris de monitor către sponsor după fiecare vizită şi/sau alte
comunicări legate de studiu, în conformitate cu procedura standard de
lucru a sponsorului.
•  Raportul studiului clinic
O descriere în scris a studiului clinic, efectuat asupra subiecţilor umani,
prin administrarea unui produs în scop terapeutic, profilactic sau
diagnostic, în care descrierea metodelor clinice şi statistice, prezentarea şi
analiza rezultatelor sunt integrate într-un singur document (a se vedea
documentul Structura raportului studiului clinic)
PRINCIPIILE PRIVIND REGULILE PENTRU BUNA
PRACTICĂ ÎN STUDIUL CLINIC (OMS, 2012)
 
• Studiile clinice trebuie efectuate în conformitate cu principiile etice
care-şi iau originea din Declaraţia de la Helsinki şi sunt reflectate în
Regulile pentru Buna Practică în Studiul Clinic şi legislaţia în vigoare
• Înainte de iniţierea unui studiu clinic trebuie apreciată corelaţia
dintre riscurile previzibile, inconveniente şi beneficiile anticipate
pentru subiectul studiului şi societate. Studiul clinic poate fi iniţiat şi
continuat numai dacă beneficiul anticipat justifică riscul
• Drepturile, siguranţa şi sănătatea subiecţilor studiului sunt criteriile
primordiale, care trebuie să domine interesul ştiinţei şi societăţii
• Informaţiile disponibile nonclinice şi clinice privitor la produsul de
investigat trebuie să fie suficiente şi adecvate, pentru a putea
constitui suportul studiului clinic propus
PRINCIPIILE PRIVIND REGULILE PENTRU BUNA
PRACTICĂ ÎN STUDIUL CLINIC

• Studiul clinic trebuie să fie bine argumentat ştiinţific şi descris


într-un protocol clar şi detaliat
•  Studiul clinic trebuie efectuat în corespundere cu protocolul
care a fost aprobat de Comitetul de Etică
•  Responsabilitatea pentru supravegherea medicală şi ajutorul
medical acordat subiectului, precum şi pentru deciziile
medicale, care trebuie să fie în favoarea subiectului, o poartă
un medic calificat sau, în cazurile corespunzătoare, un
stomatolog calificat
•  Fiecare persoană implicată în desfăşurarea unui studiu clinic
trebuie să fie calificată prin studii, pregătire profesională şi
experienţă de lucru în domeniul respectiv
PRINCIPIILE PRIVIND REGULILE PENTRU BUNA
PRACTICĂ ÎN STUDIUL CLINIC

• Consimţământul informat benevol trebuie obţinut de la fiece


subiect înainte de includerea lui în studiul clinic, în baza
familiarizării subiectului cu condiţiile studiului
•  Toate informaţiile privind studiul clinic trebuie înregistrate,
prelucrate şi stocate în aşa fel, încât să asigure precizia şi
corectitudinea raportării, interpretării şi verificării lor
•  Trebuie protejată confidenţialitatea datelor care pot identifica
subiecţii studiului, prin respectarea drepturilor la viaţa privată
şi confidenţialitate în corespundere cu legislaţia în vigoare
 
PRINCIPIILE PRIVIND REGULILE PENTRU BUNA
PRACTICĂ ÎN STUDIUL CLINIC
• Produsele investigate trebuie fabricate, manevrate şi
stocate conform Regulilor de Bună Practică de
Fabricaţie (GMP). Ele trebuie să fie folosite în
corespundere cu protocolul studiului

•  Trebuie folosite proceduri standard de operare (SOP)


care să asigure calitatea fiecărui aspect al studiului
clinic

S-ar putea să vă placă și