Sunteți pe pagina 1din 42

Plante ce con in uleiuri esen iale

FARMACOGNOZIE SEMESTRUL II

Generalit
Defini ie

 Uleiurile esen iale (uneori numite simplu, esen e) sunt amestecuri complexe de substan e parfumate i volatile care sunt con inute de plante. La ora actual , utilizarea lor este considerabil n parfumerie i alimenta ie; din aceast cauz anumite organe normatoare au dat ie; o defini ie mai exact uleiurilor esen iale: acestea reprezint produ i n general parfuman i, ob inu i fie prin antrenarea cu vapori de ap din plante sau p r i de plante, fie prin presarea epicarpului proasp t ale anumitor specii de Citrus. Aceast defini ie este restrictiv , ea excluznd pe de o parte produsele parfumante de origine animal i pe de alta esen ele ob inute prin alte tipuri de extrac ie.

GENERALITATI
 Defini ie Uleiuri volatile (Aetherolea) impropriu uleiuri eterice sau uleiuri esentiale. - lichide cu caracter lipofil (se evapora in totalitate si nu lasa pete grase pe hartie) - amestecuri complexe de substante organice (aldehide, alcooli, acizi,esteri) in care predomina terpenele - miros placut aromat (rez. din met. sec. al plantelor) - gust iute, aromat sau amar - greu solubile in apa

Generalit
Starea natural

i rolul la nivelul plantelor

a) R spndire Uleiurile esen iale sunt larg r spndite n regnul vegetal, anumite familii fiind bogate n mod special n aceste substan e:

   

Conifera Coniferae, Rutaceae, Myrtaceae, Umbelifera Umbeliferae, Labiata Labiatae, Compozita Compozitae.

Generalit

Ele se pot reg si n toate organele vegetale: somit i florale (lev n ic , ment ), (le scoar (arbore de scor i oar ), r d cin (vetiververbena), (vetiver rizomi(Ghimbir), rizomi(Ghimbir), fructe(anason, fructe(anason, fenicul, Badianier), lemn(arbore lemn(arbore de camfor) La nivelul aceleia i plante ele pot fi prezente pe rnd n organe diferite; compozi ia esen elor poate astfel varia de la un organ la altul(ex. uleiurile esen iale din florile, frunzele i fructele de Citrus). Citrus).

Generalit

 b) Localizarea la nivelul plantei Esen ele pot fi localizate n celule secretoare izolate(Lauraceae), dar le izolate(Lauraceae), g sim cu prec dere n organe secretoare = buzunare secretoare schizogene sau scizolizante(Rutaceae, Myrtaceae), canale secretoare(Conifere,Umbelifere,) sau secretoare(Conifere,Umbelifere,) peri secretori(Labiate, Compozite) secretori(Labiate,

GENERALITATI
 Localizare - glande si perii glandulari de pe epiderma (fam. Lamiaceae si Asteraceae) Asteraceae) - canale si pungi secretoare de origine lizigena, schizogena (fam. Myrtaceae, Apiaceae, Myrtaceae, Apiaceae, Aurantiaceae) Aurantiaceae) - celule oleifere (fam. Lauraceae, Piperaceae, Lauraceae, Piperaceae, Magnoliaceae) Magnoliaceae)

Generalit

 c) Concentra ia Uleiurile esen iale sunt prezente n produse vegetale n concentra ii ntre 1% i 1%o, ; exist totu i i excep ii ex. 1%o, Badiana de China cu peste 5% uleiuri esen iale sau cui oarele care posed peste 15% esen e.

Generalit

 d) Rolul n plante Dup anumi i autori acestea ar avea un rol de magnet fa de insecte, favoriznd insecte, astfel polenizarea; conform altor surse, ele exercit o ac iune antiseptic fa de anumite microorganisme(ciuperci), avnd astfel un rol protector. protector.

Generalit

Propriet i fizice n ciuda compozi iei lor foarte diferite, uleiurile esen iale prezint un anumit num r de caracteristici fizice comune: y sunt n general lichide la temperatura obi nuit y sunt volatile, ceea ce le diferen iaz de uleiurile volatile, fixe (vezi cap. Lipide); de aceast proprietate se leag dei caracterul lor parfumant ct i posibilitatea de-a le ob ine prin antrenare cu vapori de ap . y sunt n general incolore sau galben palid dup procesare; exist totu i i excep ii: uleiurile esen iale cu azulene sunt de culoare albastr

Generalit

 y adesea densitatea lor este inferioar unit ii; doar 3 uleiuri esen iale oficinale au o densitate superioar apei: cel de scor i oar , de cui oare, de Sassafras y uleiurile esen iale au indice de refrac ie adesea ridicat, i sunt caracterizate i de putere rota ional y sunt pu in solubile n ap , i transmit totu i acesteia parfumul lor(apa distilat aromatic ); sunt solubile n alcooli , realiznd concentra ii ridicate n ace tia(ceea ce i diferen iaz de lipide), sunt solubile n uleiuri fixe i n marea majoritate a solven ilor organici y sunt foarte alterabile, sensibile la oxidare(dar nu alterabile, rncezesc); au tendin a de a polimeriza, formnd astfel produ i rezino i; conservarea uleiurilor esen iale este deci limitat

Generalit

Compozi ia chimic Compozi ia chimic a uleiurilor esen iale este destul de complex ; n general sunt alc tui i din numero i constituen i, ace tia f cnd parte n principal din dou mari clase chimice: compu i terpenici i compu i aromatici deriva i de fenilpropan

Generalit

 Compu i terpenici forma i din unit i izoprenice(C5), cuprind: p monoterpene (C10) p sescviterpene (C15) p diterpene (C20) p triterpene (C30) Ace tia au aceea i origine biogenetic .

Biogenez
 - 3 unit i acetil (sub form de acetil CoA) formeaz acidul F-hidroxi Fmetil glutaric(sub form de acil CoA), care prin reducere duce la eliberarea acidului mevalonic; acesta o dat activat, sufer o deshidratare intern i o decarboxilare ce duc la ob inerea pirofosfatului de izopentenil, adev rata unitate izoprenic care intr n catena terpenoida; izopentenil, exist i posibilitatea izomerizarii la pirofosfatului de dimetilalil; prin dimetilalil; condensarea a 2 molecule de izomeri se ob ine pirofosfatul de geranil(C10), geranil(C10), precursor al monoterpenelor. monoterpenelor. - o molecul de pirofosfatul de geranil se poate condensa cu o alt molec de pirofosfat de izopentenil genernd astfel pirofosfatul de farnesil(C15) , sescviterpena c reia i se poate ad uga o nou unitate geranil- geranilC5 pentru a forma geranil- geranil-pirofosfatul (diterpena C20 ) - 2 molecule de pirofosfat de farnesil prin condensare dau na tere unei triterpene, squalenul (C30); pornind de la acest squalen se formeaz pe dede-o parte compu ii steroidici, pe de alta triterpenele ciclice.

3-acetil CoA

beta-hidroxi beta-metil glutaril Coa

acid mevalonic

pirofosfat de izopentanil

pirofosfat de dimetilalil

condensare

CH
2

PP

pirofosfat de geranil(C10)

+ pirofosfat de izopentenil (C5) monoterpene(C10) pirofosfat de farnesil(C15) duplicare

Tipuri de terpene prezente n esen e


 n uleiurile esen iale reg sim cu preponderen monoterpenele, unele sescviterpene i rareori diterpene aceste terpene pot fi aciclice, monociclice, biciclice(ele apar n plante n aceasta ordine) n general exist un amestec de hidrocarburi i de compu i oxigena i deriva i ai acestor hidrocarburi; n anumite uleiuri esen iale predomin hidrocarburile: esen a de terebentin n altele propor ia majoritar din cadrul esen ei este reprezentat de compu ii oxigena i(ace tia confer n general mirosul i gustul uleiurilor esen iale):

Tipuri de terpene prezente n esen e


   y alcooli: geraniol, linalol,... alcooli: y esteri: acetat de linalil,... esteri: y aldehide: citral, citronelal,... aldehide: y cetone: menton , camfor, tuion ,... cetone: y eteri - oxizi: eucaliptol.... oxizi: de remarcat faptul c anumi i compu i (timol, carvaacrol) cu toate c au o structur aromatic sunt de origine terpenic

Deriva i de fenilpropan
 Compu i aromatici deriva i de fenilpropan Uleiurile esen iale con in de asemenea i astfel de compu i, a c ror biogenez este divers de cea a terpenoidelor.

Deriva i de fenilpropan
Biogenez n urma fix rii unei molecule de acid piruvic, acidul shikimic duce la ob inerea acidului prefenic, precursor al fenilalaninei, al tirozinei sau al altor compu i C6-C3 C6(deriva ii de fenilpropan); astfel fiind ob inu i diver i compu i naturali, dintre care unii prezint la nivelul catenei laterale o leg tur etilenic : deriva ii acidului i aldehidei cinamice; al ii prezint grup ri func ionale -OH sau -OCH3 la nivelul nucleului aromatic al i compu i cu structura C6-C1 sunt n egal m sur C6deriva i din seria fenilpropanic , ob inu i prin degradare oxidativ a catenei laterale C3

BIOGENEZA DERIVATI de FENIL-PROPAN H2C CO COOH

H H2C C COOH NH2

COOH

HOOC

H2 ac. prefenil - piruvic C CO COOH

fenilalanina

HO OH

OH OH ac. prefenic ac. shikimic H3C CO COOH H H2C C COOH NH2

OH ac. p- OH fenil - piruvic

OH tirozina

COMPU I AROMATICI DERIVA I DE FENIL-PROPAN FENILOH OMe HC C CH3 H CH CH CHO aldehida cinamica CH2 CH CH2 eugenol OMe anetol OMe aldehida anisica CHO

H2C C CH2 H OMe O O safrol

MeO

Deriva i de fenilpropan
Exemple Printre diver ii compu i aromatici deriva i ai fenilpropanului prezen i n compozi ia uleiurilor esen iale putem aminti: y acidul i aldehida cinamic (esen a de scor i oar ) y eugenol (esen a de cui oare) y anetol, aldehida anisic (ulei esen ial de Badiane, de fenicul, de anason) fenicu y safrol (ulei esen ial de Sassafras)

Alti constituienti
 Diver i al i constituen i n compozi ia uleiurilor esen iale ntr n propor ii mult mai mici i: y acizi organici cu GM reduse: acid acetic, acid valerianic, acid izovalerianic.... y cetone cu GM reduse y cumarine volatile: bergapten...

Concluzii p compozi ia uleiurilor volatile este foarte complex p marea majoritate a constituen ilor sunt de natur terpenic ; doar un num r restrns de esen e con in cu preponderen compu i aromatici p ntre compu ii prezen i n compozi ia unui ulei volatil (adesea sunt prezen i peste 100 de compu i ) unul este n general dominant, ex n esen a de Badiana i anason, anetolul este prezent n propor ie de peste 95%

 p n cadrul aceleia i specii vegetale se observ varia ii de natur chimic , att calitativ ct i cantitativ ; diferen e uneori cu nsemn tate practic , ceea ce a dus la admiterea existen ei diverselor rase chimice: n special este cazul speciilor de cimbru care con in fie timol, fie geraniol, fie linalol, etc. p compozi ia chimic a uleiurilor esen iale variaz cosiderabil i func ie de mediul culturii, perioada de vegeta ie; aceasta se poate modifica n cursul ob inerii(ceea ce explic de ce Farmacopeele i organismele normative impun un anumit mod de extrac ie), a conserv rii (de unde necesitatea p str rii flacoanelor bine nchise, ferite de lumin , cu indica ia de a le rennoi anual)

Modalit

i de ob inere

 Printre diversele procese de extrac ie a uleiurilor esen iale, doar dou sunt admise de Farmacopeea Francez ( i de AFNOR i de ISO): antrenarea cu vapori de ap i presarea la rece a pericarpului proasp t de citrice

Modalit

i de ob inere

Antrenarea cu vapori de ap 

Planta ntreag sau partea din plant adesea sub forma concissum este plasat ntr-un alambic/vas fiind traversat de un ntrcurent de vapori de ap ; principiile volatile pu in solubile n ap , sunt antrenate i n urma condens rii sunt separate din distilat prin decantare; aceast tehnic se efectueaz ntr-un vas special ntrnumit vas florentin (tipul difer n func ie de densitatea uleiului n raport cu apa)

 o variant a acestei metode numita hidrodistilare const din plasarea materialului vegetal direct n apa care va fi adus la temperatura de fierbere; aceast tehnic se aplic n cazul doz rii uleiurilor esen iale din produsele vegetale

Modalit

i de ob inere

Presarea la rece Esen ele alterabile prin antrenarea cu vapori de ap vor fi extrase conform acestei tehnici din epicarpul proasp t al citricelor prin diferite metode; n industrie se procedeaz prin scarificarea mecanic i antrenarea uleiurilor esen iale cu un curent de ap ; esen ele sunt separate prin decantare la fel ca n cazul precedent

Modalit

i de ob inere

Alte procedee: Enfleurage Organele fragile(flori de portocal, petale de trandafir)sunt puse n contact cu un corp gras la temperatura ambiant ; aceast substan se va satura cu esen n decursul ctorva zile; unguentul ob inut va fi epuizat cu alcool absolut(n care compu ii gra i sunt foarte pu in solubili); alcoolul va fi apoi evaporat sub vid

Alte procedee
Extrac ia cu solven i organici volatili Cei mai utiliza i solven i sunt carburile alifatice (pentan, carburile alifatice hexan)sau cele aromatice (benzen); cel mai adesea se lucrez la cele aromatice temperaturi obi nuite; este o metod tot mai utilizat n industria parfumurilor Esen a concretizat era considerat la nceput produsul rezultat n urma trat rii florilor cu o substan gras (enfleurage), ob inndu-se astfel esen a unguentuluiconcretes des pommades inndu; iar n urma trat rii cu alcool absolut formau dup eliminarea acestuia absolues des pommandes Ast zi i se d numele de esen concretizat extractului ob inut prin extrac ie cu solven i, i numele de esen absolut , esen ei ob inut la rece cu alcool absolut, c reia i-au fost indep rtate materiile grase prin precipitare, iar solu ia alcoolic a fost evaporat .

Caracteristici; dozare
a) Punerea n eviden a uleiurilor vegetale n sec iunile organelor plantelor: se efectueaz cu ajutorul coloran ilor lipofili ca Sudan III, care coloreaz n ro u pic turile de uleiuri esen iale

Caracteristici; dozare
b) Dozarea uleiurilor esen iale prin antrenarea cu vapori de ap : const n separarea esen elor con inute ntr-o ntrcantitate determinat de material vegetal; aceasta se realizeaz prin hidrodistilare i are loc ntr-un aparat etalonat i n condi ii bine ntrdefinite; metoda difer pu in n func ie de densitatea uleiului raportat la cea a apei.

Caracteristici; dozare
c) Analiza uleiurilor esen iale dup separare : - verificarea caracterelor organoleptice: culoare, miros,... - determinarea constantelor fizice: punct de congelare, densitate, putere rota ional , indice de refrac ie - verificarea solubilit ii n alcool - determinarea indicilor chimici: de aciditate, de ester..... Pe de alt parte, pentru fiecare ulei esen ial n parte, identificarea principalilor constituen i chimici se realizeaz prin CSS sau CG; cel mai adesea se recurge la CSS, FS fiind reprezentat de silicagel, iar ca FM se aleg amestecurile de solven i: benzen eter izopropilic sau benzen acetat de etil; revelarea spoturilor se efectueaz prin pulverizare de vanilin sulfuric i men inerea la etuv timp de 10 min la 100 oC.

Caracteristici; dozare
 cromatografia n faz gazoas permite o evaluare cantitativ i calitativ a compozi iei chimice a esen elor; sunt utilizate coloane tradi ionale umplute cu faze sta ionare divers impregnate(ex. 5% polietilen glicol sau Carbowax); cele mai fine separ ri se ob in folosind coloane capilare dozarea principalilor constituen i este cteodat preconizat (anetol n esen de Badiana sau anason, eucaliptol n cea de eucalipt) i adesea pentru aceasta se recurge la metode fizico-chimice. fizico-

Propriet

i fiziologice

 Diversitatea constituen ilor prezen i n uleiurile esen iale au ca i consecin varietate activit ilor fiziologice pe care acestea le exercit : y anumite uleiuri esen iale ac ioneaz la nivelul tubului digestiv ca stomahice, eupeptice, carminative: Badiana, ment , verbin ; altele sunt colagoge sau coleretice: salvia; iar altele sunt vermifuge: t t nesa, ceai mexican y numeroase uleiuri esen iale prezit propriet i antiseptice: - la nivel respirator: pin, eucalipt, gomenol - la nivel urinar: uleiurile din Buchu y anumite uleiuri au propriet i stimulante la nivel SNC: anetol y alte uleiuri de uz extern, au propriet i antiinflamatoare, cicatrizante: lev n ic , rozmarin, salvie....

Propriet

i fiziologice

Toxicitate: numeroase uleiuri esen iale sunt cunoscute pentru toxicitatea lor: anetolul n doz crescut , tuiona(Tuia, Pelin) au efect convulsivant de notat faptul ca esen ele administrate singure de uz intern (Aromaterapie), pot prezenta o anumit toxicitate

Utiliz ri
 n farmacie p produse vegetale cu ul.ese utilizate pentru ac iunea lor terapeutic - ca atare: ment , verbin , mu e el - pentru extrac ia esen elor; utilizate fie pe cale extern fie intrn (aten ie la toxicitate) p izolarea anumitor constituen i din produse vegetale cu uleiuri esen iale: eugenol, anetol, pinen... p ca excipien i pentru numeroase medicamente(adjuvan i sau aroma izan i)

Utiliz ri
 . n industrie p parfumerie i cosmetologie: numeroase parfumuri sunt i ast zi de origine natural i anumite uleiuri esen iale constituie baza de nenlocuit a anumitor parfumuri: trandafir, iasomie, vertiver, Ylang-ylang Ylang p alimenta ie: uleiurile esen iale sunt foarte ntrebuin ate ca aromatizan i ai unor alimente: sucuri de fructe, patiserie; un important num r de produse vegetale

MONOTERPENE (C10) monociclice

Hidrocarburi

Alcooli

Cetone

O OH O

limonen (lamaie)

mentol (menta)

mentona ( menta)

carvona(chimen)

Eteri-oxizi

Peroxizi

Fenoli

O O OH

eucaliptol= 1,8-cineol (eucalipt)

ascaridol (ceai mexican)

timol (cimbrisor)

SESCVITERPENE (C15) aciclice monociclice

biciclice

CH 2OH

farnesol(tei)

humulen

cadinen

COMPU I AROMATICI DERIVA I DE FENIL-PROPAN FENILOH OMe HC C CH3 H CH CH CHO aldehida cinamica CH2 CH CH2 eugenol OMe anetol OMe aldehida anisica CHO

H2C C CH2 H OMe O O safrol

MeO

 Va multumesc !