Sunteți pe pagina 1din 472

privind Codul civil

Parlamentul Romniei adopt prezenta lege.


TITLUL PRELIMINAR
Despre legea civil
CAPITLUL I
Dispo!i"ii generale
#iectul Codului
civil
Art$ %$ Dispoziiile prezentului cod reglementeaz raporturile patrimoniale i
pe cele nepatrimoniale dintre persoane, ca subiecte de drept civil.
Con"inutul Codului
civil
Art$ &$ Prezentul cod este alctuit dintr-un ansamblu de reguli care constituie
dreptul comun pentru toate domeniile la care se refer litera sau spiritul
dispoziiilor sale.
Aplicarea general a
Codului civil
Art$ '$ (1 Dispoziiile prezentului cod se aplic i raporturilor dintre
profesioniti, precum i raporturilor dintre acetia i orice alte subiecte de drept
civil.
(! "unt considerai profesioniti toi cei care e#ploateaz o $ntreprindere.
(% &onstituie e#ploatarea unei $ntreprinderi e#ercitarea sistematic, de
ctre una sau mai multe persoane, a unei activiti organizate ce const $n
producerea, administrarea ori $nstrinarea de bunuri sau $n prestarea de servicii,
indiferent dac are sau nu ca scop obinerea de profit.
Aplicarea prioritar
a tratatelor
interna"ionale
privind drepturile
omului
Art$ ($ (1 'n materiile reglementate de prezentul cod, dispoziiile privind
drepturile i libertile persoanelor vor fi interpretate i aplicate $n concordan
cu &onstituia, Declaraia (niversal a Drepturilor )mului, pactele i celelalte
tratate la care *om+nia este parte.
(! Dac e#ist neconcordane $ntre pactele i tratatele privitoare la
drepturile fundamentale ale omului, la care *om+nia este parte, i prezentul cod,
au prioritate reglementrile internaionale, cu e#cepia cazului $n care prezentul
cod conine dispoziii mai favorabile.
Aplicarea prioritar
a dreptului
comunitar
Art$ )$ 'n materiile reglementate de prezentul cod, normele dreptului
comunitar se aplic $n mod prioritar, indiferent de calitatea sau statutul prilor.
CAPITLUL II
Aplicarea legii civile
Aplicarea *n timp a
legii civile
Art$ +$ ,egea civil este aplicabil c+t timp este $n vigoare. -a nu are putere
retroactiv.
Teritorialitatea legii
civile
Art$ ,$ (1 .ctele normative adoptate de autoritile i instituiile publice
centrale se aplic pe $ntreg teritoriul rii, afar de cazul $n care se prevede altfel.
(! .ctele normative adoptate, $n condiiile legii, de autoritile i
instituiile administraiei publice locale se aplic numai $n raza lor de
competen teritorial.
E-trateritorialitatea
legii civile
Art$ .$ 'n cazul raporturilor /uridice cu element de e#traneitate, determinarea
legii civile aplicabile se face in+ndu-se seama de normele de drept internaional
privat cuprinse $n cartea a 011-a din prezentul &od civil.
CAPITLUL III
Interpretarea /i e0ectele legii civile
Interpretarea legii Art$ 1$ 2 (1 &el care a adoptat norma civil este competent s fac i
interpretarea ei oficial.
(! 2orma interpretativ produce efecte numai pentru viitor.
(% 1nterpretarea legii de ctre instan se face numai $n scopul aplicrii ei
$n cazul dedus /udecii.
U!an"ele /i principiile
generale
Art$ %3$ (1 'n cazurile neprevzute de lege, se aplic uzanele, iar $n lipsa
acestora, dispoziiile legale privitoare la situaii /uridice asemntoare, iar c+nd
!
nu e#ist asemenea dispoziii, principiile generale ale dreptului.
(! 'n materiile reglementate prin lege, uzanele produc efecte numai $n
msura $n care sunt recunoscute ori admise $n mod e#pres de lege.
(% (zanele publicate $n culegeri elaborate de ctre autoritile sau
instituiile competente $n domeniu se prezum c e#ist, p+n la proba contrar.
(3 'n sensul prezentului cod, prin uzane se $nelege obiceiul locului i
uzurile profesionale.
Aplicarea unor
categorii de legi
Art$ %%$ (1 ,egile care derog de la o dispoziie general, care restr+ng
e#erciiul unor drepturi civile sau care prevd sanciuni civile se aplic numai $n
cazurile e#pres prevzute de lege.
(! 2u se poate deroga prin convenii sau acte /uridice unilaterale de la
legile care intereseaz ordinea public sau de la bunele moravuri.
Li#ertatea de a
dispune
Art$ %&$ (1 )ricine poate dispune liber de bunurile sale, dac legea nu
prevede $n mod e#pres altfel.
(! 2imeni nu poate dispune cu titlu gratuit, dac este insolvabil.
Renun"area la drept Art$ %'$ *enunarea la un drept nu se prezum.
4una5credin" Art$ %($ (1 Persoanele fizice i persoanele /uridice participante la raporturile
/uridice civile trebuie s $i e#ercite drepturile i s $i e#ecute obligaiile cu
bun-credin, $n acord cu ordinea public i bunele moravuri.
(! 4una-credin se prezum p+n la proba contrar.
A#u!ul de drept Art$ %)$ 2iciun drept nu poate fi e#ercitat $n scopul de a vtma sau pgubi pe
altul ori $ntr-un mod e#cesiv i nerezonabil, contrar bunei-credine.
6inov"ia Art$ %+$ (1 Dac prin lege nu se prevede altfel, persoana rspunde numai
pentru faptele sale sv+rite cu intenie sau din culp.
(! 5apta este sv+rit cu intenie c+nd autorul prevede rezultatul faptei
sale i fie urmrete producerea lui prin intermediul faptei, fie, dei nu $l
urmrete, accept posibilitatea producerii acestui rezultat.
(% 5apta este sv+rit din culp c+nd autorul fie prevede rezultatul faptei
sale, dar nu $l accept, socotind fr temei c nu se va produce, fie nu prevede
rezultatul faptei, dei trebuia s $l prevad. &ulpa este grav atunci c+nd autorul
a acionat cu o negli/en sau impruden pe care nici persoana cea mai lipsit de
dibcie nu ar fi manifestat-o fa de propriile interese.
(3 .tunci c+nd legea condiioneaz efectele /uridice ale unei fapte de
sv+rirea sa din culp, condiia este $ndeplinit i dac fapta a fost sv+rit cu
intenie.
Eroarea comun /i
invinci#il
Art$ %,$ (1 2imeni nu poate transmite sau constitui mai multe drepturi dec+t
are el $nsui.
(! &u toate acestea, c+nd cineva, $mprtind o credin comun i
invincibil, a considerat c o persoan are un anumit drept sau o anumit calitate
/uridic, instana /udectoreasc, in+nd seama de $mpre/urri, va putea 6otr$ c
%
actul $nc6eiat $n aceast stare va produce, fa de cel aflat $n eroare, aceleai
efecte ca i c+nd ar fi valabil, afar de cazul $n care desfiinarea lui nu i-ar cauza
niciun pre/udiciu.
(% -roarea comun i invincibil nu se prezum.
(3 Dispoziiile prezentului articol nu sunt aplicabile $n materie de carte
funciar i nici $n alte materii $n care legea reglementeaz un sistem de
publicitate.
CAPITLUL I6
Pu#licitatea drepturilor7 a actelor
/i a 0aptelor 8uridice
#iectul pu#licit"ii
/i modalit"ile de
reali!are
Art$ %.$ (1 Drepturile, actele i faptele privitoare la starea i capacitatea
persoanelor, cele $n legtur cu bunurile care aparin acestora, precum i orice
alte raporturi /uridice sunt supuse publicitii $n cazurile e#pres prevzute de
lege.
(! Publicitatea se realizeaz prin cartea funciar, .r6iva -lectronic de
7aranii *eale 8obiliare, denumit $n continuare ar6iv, registrul comerului,
precum i prin alte forme de publicitate prevzute de lege.
Condi"iile de
pu#licitate
Art$ %1$ (1 Procedura i condiiile de publicitate se stabilesc prin lege.
(! 'ndeplinirea formalitii de publicitate poate fi cerut de orice persoan,
c6iar dac este lipsit de capacitatea de e#erciiu.
(% )rice renunare sau restr+ngere a dreptului de a $ndeplini o formalitate
de publicitate, precum i orice clauz penal sau alt sanciune stipulat pentru a
$mpiedica e#ercitarea acestui drept sunt considerate nescrise.
(3 2imeni nu poate invoca faptul c nu a cunoscut dreptul, actul sau
faptul supus publicitii, dac formalitatea de publicitate a fost legal $ndeplinit.
E0ectele pu#licit"ii Art$ &3$ - (1 Publicitatea asigur opozabilitatea dreptului, actului, faptului,
precum i a oricrui alt raport /uridic supus publicitii, stabilete rangul acestora
i, dac legea prevede $n mod e#pres, condiioneaz constituirea sau efectele lor
/uridice.
(! 'ntre pri sau succesorii lor, universali ori cu titlu universal, dup caz,
drepturile, actele sau faptele /uridice, precum i orice alte raporturi /uridice
produc efecte depline, c6iar dac nu au fost $ndeplinite formalitile de
publicitate, afar de cazul $n care prin lege se dispune altfel.
(% Publicitatea nu valideaz dreptul, actul sau faptul supus ori admis la
publicitate. &u toate acestea, $n cazurile i condiiile e#pres prevzute de lege, ea
poate produce efecte ac6izitive $n favoarea terilor dob+nditori de bun-credin.
(3 Publicitatea nu $ntrerupe cursul prescripiei e#tinctive, afar de cazul $n
care prin lege se dispune altfel.
3
Pre!um"iile Art$ &%$ (1 Dac un drept, act sau fapt a fost $nscris $ntr-un registru public, se
prezum c el e#ist, c+t timp nu a fost radiat sau modificat $n condiiile legii.
(! 'n cazul $n care un drept, act sau fapt a fost radiat, se prezum c el nu
e#ist.
Lipsa pu#licit"ii$
9anc"iuni
Art$ &&$ (1 Dac formalitatea de publicitate nu a fost realizat, iar aceasta nu
era prevzut de lege cu caracter constitutiv, drepturile, actele, faptele sau alte
raporturi /uridice supuse publicitii sunt inopozabile terilor, afar de cazul $n
care se dovedete c acetia le-au cunoscut pe alt cale.
(! .tunci c+nd legea prevede c simpla cunoatere de fapt nu suplinete
lipsa de publicitate, absena acesteia poate fi invocat de orice persoan
interesat, inclusiv de terul care a cunoscut, pe alt cale, dreptul, actul, faptul
sau raportul /uridic supus publicitii.
(% 'n toate cazurile $ns, simpla cunoatere a dreptului, actului, faptului
sau raportului /uridic nu suplinete lipsa de publicitate fa de alte persoane
dec+t terul care, $n fapt, le-a cunoscut.
Concursul dintre
0ormele de
pu#licitate
Art$ &'$ Dac un drept, act, fapt sau orice raport /uridic este supus $n acelai
timp unor formaliti de publicitate diferite, neefectuarea unei cerine de
publicitate nu este acoperit de $ndeplinirea alteia.
Consultarea
registrelor pu#lice
Art$ &($ )rice persoan, c6iar fr a /ustifica un interes, poate, $n condiiile
legii, s consulte registrele publice privitoare la un drept, act, fapt sau o anumit
situaie /uridic i s obin e#trase sau copii certificate de pe acestea.
CARTEA I
Despre persoane
TITLUL I
Dispo!i"ii generale
9u#iectele de drept
civil
Art$ &)$ (1 "ubiectele de drept civil sunt persoanele fizice i persoanele
/uridice.
(! Persoana fizic este omul, privit individual, ca titular de drepturi i de
obligaii civile.
(% Persoana /uridic este orice form de organizare care, $ntrunind
condiiile cerute de lege, este titular de drepturi i de obligaii civile.
Recunoa/terea
drepturilor /i
li#ert"ilor civile
Art$ &+$ Drepturile i libertaile civile ale persoanelor fizice, precum i
drepturile i libertaile civile ale persoanelor /uridice sunt ocrotite i garantate de
lege.
9
Cet"enii strini /i
apatri!ii
Art$ &,$ :1; &etenii strini i apatrizii sunt asimilai, $n condiiile legii, cu
cetenii rom+ni, $n ceea ce privete drepturile i libertile lor civile.
(! .similarea se aplic $n mod corespunztor i persoanelor /uridice
strine.
Capacitatea civil Art$ &.$ (1 &apacitatea civil este recunoscut tuturor persoanelor.
(! )rice persoan are capacitate de folosin i, cu e#cepia cazurilor
prevzute de lege, capacitate de e#erciiu.
Limitele capacit"ii
civile
Art$ &1$ (1 2imeni nu poate fi $ngrdit $n capacitatea de folosin sau lipsit, $n
tot sau $n parte, de capacitatea de e#erciiu, dec+t $n cazurile i condiiile e#pres
prevzute de lege.
(! 2imeni nu poate renuna, $n tot sau $n parte, la capacitatea de folosin
sau la capacitatea de e#erciiu.
Egalitatea *n 0a"a
legii civile
Art$ '3$ *asa, culoarea, naionalitatea, originea etnic, limba, religia, v+rsta,
se#ul sau orientarea se#ual, opinia, convingerile personale, apartenena politic,
sindical, la o categorie social ori la o categorie defavorizat, averea, originea
social, gradul de cultur, precum i orice alt situaie similar, nu au nicio
influen asupra capacitii civile.
Patrimoniul$ Mase
patrimoniale /i
patrimonii de
a0ecta"iune
Art$ '%$ (1 )rice persoan fizic sau persoan /uridic este titular a unui
patrimoniu.
(! .cesta poate face obiectul unei diviziuni sau afectaiuni, $ns numai $n
cazurile i condiiile prevzute de lege.
(% "unt patrimonii de afectaiune masele patrimoniale fiduciare,
constituite potrivit dispoziiilor titlului 10 al crii a 111-a, cele afectate
e#ercitrii unei profesii autorizate, precum i alte patrimonii astfel determinate.
Trans0erul
intrapatrimonial
Art$ '&$ (1 'n caz de diviziune sau afectaiune, transferul drepturilor i
obligaiilor dintr-o mas patrimonial $n alta, $n cadrul aceluiai patrimoniu, se
face cu respectarea condiiilor prevzute de lege i fr a pre/udicia drepturile
creditorilor asupra fiecrei mase patrimoniale.
(! 'n toate cazurile prevzute la alin. (1, transferul drepturilor i
obligaiilor dintr-o mas patrimonial $n alta nu constituie o $nstrinare.
Patrimoniul
pro0esional
individual
Art$ ''$ (1 &onstituirea masei patrimoniale afectate e#ercitrii $n mod
individual a unei profesii autorizate se stabilete prin actul $nc6eiat de titular, cu
respectarea condiiilor de form i de publicitate prevzute de lege.
(! Dispoziiile alin.(1 se aplic $n mod corespunztor i $n cazul mririi
sau micorrii patrimoniului profesional individual.
(% ,ic6idarea patrimoniului profesional individual se face $n condiiile
prevzute de legea special.
:
TITLUL II
Persoana 0i!ic
CAPITLUL I
Capacitatea civil a persoanei 0i!ice
Seciunea 1
Capacitatea de folosin
No"iunea Art$ '($ &apacitatea de folosin este aptitudinea persoanei de a avea drepturi
i obligaii civile.
Durata capacit"ii de
0olosin"
Art$ ')$ &apacitatea de folosin $ncepe la naterea persoanei i $nceteaz
odat cu moartea acesteia.
Drepturile copilului
conceput
Art$ '+$ Drepturile copilului sunt recunoscute de la concepiune, $ns numai
dac el se nate viu. Dispoziiile art. 31! referitoare la timpul legal al
concepiunii sunt aplicabile.
Seciunea a 2-a
Capacitatea de exerciiu
No"iunea Art$ ',$ &apacitatea de e#erciiu este aptitudinea persoanei de a $nc6eia
singur acte /uridice civile.
<nceputul capacit"ii
de e-erci"iu
Art$ '.$ (1 &apacitatea de e#erciiu deplin $ncepe la data c+nd persoana
devine ma/or.
(! Persoana devine ma/or la $mplinirea v+rstei de 1; ani.
9itua"ia minorului
cstorit
Art$ '1$ (1 8inorul dob+ndete, prin cstorie, capacitatea deplin de
e#erciiu.
(! 'n cazul $n care cstoria este anulat, minorul care a fost de bun-
credin la $nc6eierea cstoriei pstreaz capacitatea deplin de e#erciiu.
Capacitatea de
e-erci"iu anticipat
Art$ (3$ Pentru motive temeinice, instana de tutel poate recunoate
minorului care a $mplinit v+rsta de 1: ani capacitatea deplin de e#erciiu. 'n
acest scop, vor fi ascultai i prinii sau tutorele minorului, lu+ndu-se, c+nd este
cazul, i avizul consiliului de familie.
Capacitatea de Art$ (%$ (1 8inorul care a $mplinit v+rsta de 13 ani are capacitatea de
<
e-erci"iu restrns e#erciiu restr+ns.
(! .ctele /uridice ale minorului cu capacitate de e#erciiu restr+ns se
$nc6eie de ctre acesta, cu $ncuviinarea prinilor sau, dup caz, a tutorelui, iar
$n cazurile prevzute de lege, i cu autorizarea instanei de tutel$ 'ncuviinarea
sau autorizarea poate fi dat, cel mai t+rziu, $n momentul $nc6eierii actului.
(% &u toate acestea, minorul cu capacitate de e#erciiu restr+ns poate face
singur acte de conservare, acte de administrare care nu $l pre/udiciaz, precum i
acte de dispoziie de mic valoare, cu caracter curent i care se e#ecut la data
$nc6eierii lor.
Actele minorului care
a *mplinit vrsta de
%) ani
Art$ (&$ (1 8inorul care a $mplinit v+rsta de 19 ani poate s $nc6eie acte
/uridice referitoare la munca, la $ndeletnicirile artistice sau sportive ori la
profesia sa, cu $ncuviinarea prinilor sau a tutorelui, precum i cu respectarea
dispoziiilor legii speciale, dac este cazul.
(! 'n acest caz, minorul e#ercit singur drepturile i e#ecut tot astfel
obligaiile izvor+te din aceste acte i poate dispune singur de veniturile
dob+ndite.
Lipsa capacit"ii de
e-erci"iu
Art$ ('$ (1 'n afara altor cazuri prevzute de lege, nu au capacitate de
e#erciiu=
a minorul care nu a $mplinit v+rsta de 13 ani>
b interzisul /udectoresc.
(! Pentru cei care nu au capacitate de e#erciiu, actele /uridice se $nc6eie,
$n numele acestora, de reprezentanii lor legali, $n condiiile prevzute de lege.
(% &u toate acestea, persoana lipsit de capacitatea de e#erciiu poate
$nc6eia singur actele anume prevzute de lege, actele de conservare, precum i
actele de dispoziie de mic valoare, cu caracter curent i care se e#ecut la
momentul $nc6eierii lor.
(3 .ctele pe care minorul le poate $nc6eia singur pot fi fcute i de
reprezentantul su legal, afar de cazul $n care legea ar dispune altfel sau natura
actului nu i-ar permite acest lucru.
9anc"iunea Art$ (($ .ctele fcute de persoana lipsit de capacitate de e#erciiu sau cu
capacitate de e#erciiu restr+ns, altele dec+t cele prevzute la art. 31 alin. (% i
la art. 3% alin. (%, precum i actele fcute de tutore fr autorizarea instanei de
tutel, atunci c+nd aceast autorizare este cerut de lege, sunt lovite de nulitate
relativ, c6iar fr dovedirea unui pre/udiciu.
=rauda comis de
incapa#il
Art$ ()$ 2ulitatea relativ nu este $nlturat de simpla declaraie a celui lipsit
de capacitate de e#erciiu sau cu capacitate de e#erciiu restr+ns c este capabil
s contracteze. Dac $ns a folosit manopere dolosive, instana, la cererea prii
induse $n eroare, poate considera valabil contractul atunci c+nd apreciaz c
aceasta ar constitui o sanciune civil adecvat.
Regimul nulit"ii Art$ (+$ (1 &el lipsit de capacitate de e#erciiu sau cu capacitate de e#erciiu
restr+ns poate invoca i singur, $n aprare, nulitatea actului pentru incapacitatea
sa rezultat din minoritate ori din punerea sub interdicie /udectoreasc.
;
(! Persoanele capabile de a contracta nu pot opune minorului sau celui
pus sub interdicie /udectoreasc incapacitatea acestuia.
(% .ciunea $n anulare poate fi e#ercitat de reprezentantul legal, de
minorul care a $mplinit v+rsta de 13 ani, precum i de ocrotitorul legal.
(3 .tunci c+nd actul s-a $nc6eiat fr autorizarea instanei de tutel,
necesar potrivit legii, aceasta va sesiza procurorul $n vederea e#ercitrii aciunii
$n anulare.
Limitele o#liga"iei de
restituire
Art$ (,$ Persoana lipsit de capacitate de e#erciiu sau cu capacitate de
e#erciiu restr+ns nu este obligat la restituire, dec+t $n limita folosului realizat.
Dispoziiile art.1.:%9-1.:3? se aplic $n mod corespunztor.
Con0irmarea actului
anula#il
Art$ (.$ 8inorul devenit ma/or poate confirma actul fcut singur $n timpul
minoritii, atunci c+nd el trebuia s fie reprezentat sau asistat. Dup descrcarea
tutorelui, el poate, de asemenea, s confirme actul fcut de tutorele su fr
respectarea tuturor formalitilor cerute pentru $nc6eierea lui valabil. 'n timpul
minoritii, confirmarea actului anulabil se poate face numai $n condiiile
art.1.!:% i art. 1.!:3.
Seciunea a 3-a
Declararea judectoreasc a morii
Ca!ul general Art$ (1$ (1 'n cazul $n care o persoan este disprut i e#ist indicii c a
$ncetat din via, aceasta poate fi declarat moart prin 6otr+re /udectoreasc,
la cererea oricrei persoane interesate, dac au trecut cel puin ! ani de la data
primirii ultimelor informaii sau indicii din care rezult c era $n via.
(! Dac data primirii ultimelor informaii sau indicii despre cel disprut nu
se poate stabili cu e#actitate, termenul prevzut $n alin.(1 se socotete de la
sf+ritul lunii $n care s-au primit ultimele informaii sau indicii, iar $n cazul $n
care nu se poate stabili nici luna, de la sf+ritul anului calendaristic.
Ca!uri speciale Art$ )3$ (1 &el disprut $n $mpre/urri deosebite, cum sunt inundaiile,
cutremurul, catastrofa de cale ferat ori aerian, naufragiul, $n cursul unor fapte
de rzboi sau $ntr-o alt $mpre/urare asemntoare, ce $ndreptete a se
presupune decesul, poate fi declarat mort, dac au trecut cel puin : luni de la
data $mpre/urrii $n care a avut loc dispariia.
(! Dac ziua $n care a intervenit $mpre/urarea c+nd a avut loc dispariia nu
poate fi stabilit, sunt aplicabile, $n mod corespunztor, dispoziiile
art. 3? alin. (!.
(% .tunci c+nd este sigur c decesul s-a produs, dei cadavrul nu poate fi
gsit sau identificat, moartea poate fi declarat prin 6otr+re /udectoreasc fr
a se atepta $mplinirea vreunui termen de la dispariie.
Procedura de
declarare a mor"ii
Art$ )%$ "oluionarea cererii de declarare a morii se face potrivit dispoziiilor
&odului de procedur civil.
?
Data pre!umat a
mor"ii celui disprut
Art$ )&$ (1 &el declarat mort este socotit c a $ncetat din via la data pe care
6otr+rea rmas definitiv a stabilit-o ca fiind aceea a morii. Dac 6otr+rea nu
arat i ora morii, se socotete c cel declarat mort a $ncetat din via $n ultima
or a zilei stabilite ca fiind aceea a morii.
(! 'n lipsa unor indicii $ndestultoare, se va stabili c cel declarat mort a
$ncetat din via $n ultima or a celei din urm zile a termenului prevzut de
art.3? sau art.9@, dup caz.
(% 1nstana /udectoreasc poate rectifica data morii stabilit potrivit
dispoziiilor alin. (1 i (!, dac se dovedete c nu era posibil ca persoana
declarat moart s fi decedat la acea dat. 'n acest caz, data morii este cea
stabilit prin 6otr+rea de rectificare.
Pre!um"ia Art$ )'$ &el disprut este socotit a fi $n via, dac nu a intervenit o 6otr+re
declarativ de moarte rmas definitiv.
Anularea >otrrii
de declarare a mor"ii
Art$ )($ (1 Dac cel declarat mort este $n via se poate cere, oric+nd,
anularea 6otr+rii prin care s-a declarat moartea.
(! &el care a fost declarat mort poate cere, dup anularea 6otr+rii
declarative de moarte, $napoierea bunurilor sale $n natur, iar dac aceasta nu
este cu putin, restituirea lor prin ec6ivalent. &u toate acestea, dob+nditorul cu
titlu oneros nu este obligat s le $napoieze dec+t dac, sub rezerva dispoziiilor $n
materie de carte funciar, se va face dovada c la data dob+ndirii tia ori trebuia
s tie c persoana declarat moart este $n via.
Descoperirea
certi0icatului de deces
Art$ ))$ - )rice persoan interesat poate cere oric+nd anularea 6otr+rii
declarative de moarte, $n cazul $n care se descoper certificatul de deces al celui
declarat mort.
Plata 0cut
mo/tenitorilor
aparen"i
Art$ )+$ Plata fcut motenitorilor legali sau legatarilor unei persoane, care
reapare ulterior 6otr+rii declarative de moarte, este valabil i liberatorie, dac
a fost fcut $nainte de radierea din registrul de stare civil a meniunii privitoare
la deces, cu e#cepia cazului $n care cel care a fcut plata a cunoscut faptul c
persoana declarat moart este $n via.
Drepturile
mo/tenitorului
aparent
Art$ ),$ 8otenitorul aparent care afl c persoana care a fost declarat
decedat prin 6otr+re /udectoreasc este $n via pstreaz posesia bunurilor i
dob+ndete fructele acestora, c+t timp cel reaprut nu solicit restituirea lor.
CAPITLUL II
Respectul 0iin"ei umane /i al drepturilor ei inerente
Seciunea 1
Dispoziii comune
Drepturile
personalit"ii
Art$ ).$ (1 )rice persoan are dreptul la via, la sntate, la integritate fizic
i psi6ic, la onoare i reputaie, dreptul la respectarea vieii private, precum i
1@
dreptul la propria imagine.
(! .ceste drepturi nu sunt transmisibile.
Atri#utele de
identi0icare
Art$ )1$ )rice persoan are dreptul la nume, la domiciliu, la reedin, precum
i la o stare civil, dob+ndite $n condiiile legii.
Dreptul de a dispune
de sine *nsu/i
Art$ +3$

Persoana fizic are dreptul s dispun de sine $nsi, dac nu $ncalc
drepturile i libertile altora, ordinea public sau bunele moravuri.
Seciunea a 2-a
Drepturile la via, la sntate i la interitate
ale persoanei fizice
?arantarea
drepturilor inerente
0iin"ei umane
Art$ +%$ (1 0iaa, sntatea i integritatea fizic i psi6ic a oricrei persoane
sunt garantate i ocrotite $n mod egal de lege.
(! 1nteresul i binele fiinei umane trebuie s primeze asupra interesului
unic al societii sau al tiinei.
Inter!icerea practicii
eugenice
Art$ +&$ (1 2imeni nu poate aduce atingere speciei umane.
(! -ste interzis orice practic eugenic prin care se tinde la organizarea
seleciei persoanelor.
Interven"iile asupra
caracterelor genetice
Art$ +'$ (1 "unt interzise orice intervenii medicale asupra caracterelor
genetice av+nd drept scop modificarea descendenei persoanei, cu e#cepia
celor care privesc prevenirea i tratamentul maladiilor genetice.
(! -ste interzis orice intervenie av+nd drept scop crearea unei fiine
umane genetic identice unei alte fiine umane vii sau moarte, precum i crearea
de embrioni umani $n scopuri de cercetare.
(% (tilizarea te6nicilor de reproducere uman asistat medical nu este
admis pentru alegerea se#ului viitorului copil dec+t $n scopul evitrii unei boli
ereditare grave legate de se#ul acestuia.
Inviola#ilitatea
corpului uman
Art$ +($ (1 &orpul uman este inviolabil.
(! )rice persoan are dreptul la integritatea sa fizic i psi6ic. 2u se
poate aduce atingere integritii fiinei umane7 dec+t $n cazurile i $n condiiile
e#pres i limitativ prevzute de lege.
E-amenul
caracteristicilor
genetice
Art$ +)$ 2 (1 -#amenul caracteristicilor genetice ale unei persoane nu poate fi
$ntreprins dec+t $n scopuri medicale sau de cercetare tiinific, efectuate $n
condiiile legii.
(! 1dentificarea unei persoane pe baza amprentelor sale genetice nu poate
fi efectuat dec+t $n cadrul unei proceduri /udiciare civile sau penale, dup caz,
sau $n scopuri medicale ori de cercetare tiinific, efectuate $n condiiile legii.
Inter!icerea unor
acte patrimoniale
Art$ ++$ )rice acte care au ca obiect conferirea unei valori patrimoniale
corpului uman, elementelor sau produselor sale sunt lovite de nulitate absolut,
cu e#cepia cazurilor e#pres prevzute de lege.
11
Interven"iile medicale
asupra unei persoane
Art$ +,$ 2icio persoan nu poate fi supus e#perienelor, testelor, prelevrilor,
tratamentelor sau altor intervenii $n scop terapeutic ori $n scop de cercetare
tiinific, dec+t $n cazurile i $n condiiile e#pres i limitativ prevzute de lege.
Prelevarea /i
transplantul de la
persoanele *n via"
Art$ +.$

(1 Prelevarea i transplantul de organe, esuturi i celule de origine
uman de la donatori $n via se face e#clusiv $n cazurile i condiiile prevzute
de lege, cu acordul scris, liber, prealabil i e#pres al acestora i numai dup ce
au fost informai, $n prealabil, asupra riscurilor interveniei. 'n toate cazurile,
donatorul poate reveni asupra consimm+ntului dat, p+n $n momentul
prelevrii.
(! "e interzice prelevarea de organe, esuturi i celule de origine uman de
la minori, precum i de la persoanele aflate $n via, lipsite de discernm+nt din
cauza unui 6andicap mintal, unei tulburri mintale grave sau dintr-un alt motiv
similar, $n afara cazurilor e#pres prevzute de lege.
9esi!area instan"ei
8udectore/ti
Art$ +1$ 2 ,a cererea persoanei interesate, instana poate lua toate msurile
necesare pentru a $mpiedica sau a face s $nceteze orice atingere ilicit adus
integritii corpului uman, precum i pentru a dispune repararea, $n condiiile
prevzute la art. !9!-!9:, a daunelor materiale i morale suferite.
Seciunea a 3-a
!espectul vieii private i al demnitii persoanei umane
Dreptul
la li#era e-primare
Art$ ,

3$ (1 )rice persoan are dreptul la libera e#primare.
(! -#ercitarea acestui drept nu poate fi restr+ns dec+t $n cazurile i
limitele prevzute la art. <9.
Dreptul la via"a
privat
Art$ ,%$ (1 )rice persoan are dreptul la respectarea vieii sale private.
(! 2imeni nu poate fi supus vreunor imi#tiuni $n viaa intim, personal
sau de familie, nici $n domiciliul, reedina sau corespondena sa, fr
consimm+ntul su ori fr respectarea limitelor prevzute la art. <9.
(% -ste, de asemenea, interzis utilizarea, $n orice mod, a corespondenei,
manuscriselor sau altor documente personale, precum i a informaiilor din viaa
privat a unei persoane, fr acordul acesteia ori fr respectarea limitelor
prevzute de art. <9.
Dreptul la demnitate Art$ ,&$ (1 )rice persoan are dreptul la respectarea demnitii sale.
(! -ste interzis orice atingere adus onoarei i reputaiei unei persoane,
fr consimm+ntul acesteia ori fr respectarea limitelor prevzute la art. <9.
Dreptul la propria
imagine
Art$ ,'$


(1 )rice persoan are dreptul la propria imagine.
(! 'n e#ercitarea dreptului la propria imagine, ea poate s interzic ori s
$mpiedice reproducerea, $n orice mod, a $nfirii sale fizice ori a vocii sale sau,
dup caz, utilizarea unei asemenea reproduceri. Dispoziiile art. <9 rm+n
1!
aplicabile.
Atingeri
aduse vie"ii private
Art$ ,($ - "ub rezerva aplicrii dispoziiilor art. <9, pot fi considerate ca atingeri
aduse vieii private=
a intrarea sau rm+nerea fr drept $n locuin sau luarea din aceasta a
oricrui obiect fr acordul celui care o ocup $n mod legal>
b interceptarea fr drept a unei convorbiri private sv+rite prin orice
mi/loace te6nice sau utilizarea, $n cunotin de cauz, a unei asemenea
interceptri>
c captarea ori utilizarea imaginii sau a vocii unei persoane, aflat $ntr-un
spaiu privat, fr acordul acesteia>
d difuzarea de imagini care prezint interioare ale unui spaiu privat, fr
acordul celui care $l ocup $n mod legal>
e inerea vieii private sub observaie, prin orice mi/loace, $n afar de
cazurile prevzute e#pres de lege>
f difuzarea de tiri, dezbateri, anc6ete sau de reporta/e scrise sau
audiovizuale privind viaa intim, personal sau de familie, fr acordul
persoanei $n cauz>
g difuzarea de materiale conin+nd imagini privind o persoan aflat la
tratament $n unitile de asisten medical, precum i a datelor cu caracter
personal privind starea de sntate, problemele de diagnostic, prognostic,
tratament, circumstane $n legtur cu boala i cu alte diverse fapte, inclusiv
rezultatul autopsiei, fr acordul persoanei $n cauz, iar $n cazul $n care aceasta
este decedat, fr acordul familiei sau al persoanelor $ndreptite>
6 utilizarea, cu rea-credin, a numelui, imaginii, vocii sau asemnrii cu
o alt persoan>
i difuzarea sau utilizarea corespondenei, manuscriselor sau a altor
documente personale, inclusiv a datelor privind domiciliul, reedina, precum i
numerele de telefon ale unei persoane sau ale membrilor familiei sale, fr
acordul persoanei creia acestea $i aparin sau care, dup caz, are dreptul de a
dispune de ele.
Limitele Art$ ,)$ (1 2u constituie o $nclcare a drepturilor prevzute $n aceast
seciune atingerile care sunt permise de lege sau de conveniile i pactele
internaionale privitoare la drepturile omului la care *om+nia este parte.
(! -#ercitarea drepturilor i libertilor constituionale cu bun-credin i
cu respectarea pactelor i conveniilor internaionale la care *om+nia este parte
nu constituie o $nclcare a drepturilor prevzute $n prezenta seciune.
Pre!um"ia de
consim"mnt
Art$ ,+$ &+nd $nsui cel la care se refer o informaie sau un material le pune
la dispoziia unei persoane fizice ori persoane /uridice despre care are cunotin
c $i desfoar activitatea $n domeniul informrii publicului, consimm+ntul
pentru utilizarea acestora este prezumat, nefiind necesar un acord scris.
Prelucrarea datelor
personale
Art$ ,,$ )rice prelucrare a datelor cu caracter personal, prin mi/loace
automate sau neautomate, se poate face numai $n cazurile i condiiile prevzute
de legea special.
1%
Seciunea a "-a
!espectul datorat persoanei i dup decesul su
Respectul datorat
persoanei decedate
Art$ ,.$ Persoanei decedate i se datoreaz respect cu privire la memoria sa,
precum i cu privire la corpul su.
Inter!icerea atingerii
memoriei persoanei
decedate
Art$ ,1$ 8emoria persoanei decedate este prote/at $n aceleai condiii ca i
imaginea i reputaia persoanei aflate $n via.
Respectarea voin"ei
persoanei decedate
Art$ .3$ (1 )rice persoan poate determina felul propriilor funeralii i poate
dispune cu privire la corpul su dup moarte. 'n cazul celor lipsii de capacitate
de e#erciiu sau al celor cu capacitate de e#erciiu restr+ns este necesar i
consimm+ntul scris al prinilor sau, dup caz, al tutorelui.
(! 'n lipsa dorinei e#prese a persoanei decedate, va fi respectat, $n
ordine, voina soului, prinilor, descendenilor, rudelor $n linie colateral p+n
la al patrulea grad inclusiv, legatarilor universali sau cu titlu universal ori
dispoziia primarului comunei, oraului, municipiului sau a sectorului
municipiului 4ucureti $n a crui raz teritorial a avut loc decesul.
Prelevarea de la
persoanele decedate
Art$ .%$ Prelevarea de organe, esuturi i celule umane, $n scop terapeutic sau
tiinific, de la persoanele decedate se efectueaz numai $n condiiile prevzute
de lege, cu acordul scris, e#primat $n timpul vieii, al persoanei decedate sau, $n
lipsa acestuia, cu acordul scris, liber, prealabil i e#pres dat, $n ordine, de soul
supravieuitor, de prini, de descendeni ori, $n sf+rit, de rudele $n linie
colateral p+n la al patrulea grad inclusiv.
CAPITLUL III
Identi0icarea persoanei 0i!ice
Seciunea 1
#umele
Dreptul la nume Art$ .&$ )rice persoan are dreptul la numele stabilit sau dob+ndit, potrivit
legii.
9tructura numelui Art$ .'$ 2umele cuprinde numele de familie i prenumele.
Do#ndirea numelui Art$ .($ (1 2umele de familie se dob+ndete prin efectul filiaiei i poate fi
modificat prin efectul sc6imbrii strii civile, $n condiiile prevzute de lege.
(! Prenumele se stabilete la data $nregistrrii naterii, pe baza declaraiei
de natere. -ste interzis $nregistrarea de ctre ofierul de stare civil a
prenumelor indecente, ridicole i a altor asemenea, de natur a afecta ordinea
13
public i bunele moravuri ori interesele copilului, dup caz.
(% 2umele de familie i prenumele copilului gsit, nscut din prini
necunoscui, precum i cele ale copilului care este prsit de ctre mam $n
spital, iar identitatea acesteia nu a fost stabilit $n termenul prevzut de lege, se
stabilesc prin dispoziia primarului comunei, oraului, municipiului sau a
sectorului municipiului 4ucureti $n a crui raz teritorial a fost gsit copilul
ori, dup caz, s-a constatat prsirea lui, $n condiiile legii speciale.
9c>im#area numelui
pe cale
administrativ
Art$ .)$ &etenii rom+ni pot obine, $n condiiile legii, sc6imbarea pe cale
administrativ a numelui de familie i a prenumelui sau numai a unuia dintre
acestea.
Seciunea a 2-a
Domiciliul i reedina
Dreptul la domiciliu
/i re/edin"
Art$ .+$ (1 &etenii rom+ni au dreptul s-i stabileasc ori s-i sc6imbe, $n
mod liber, domiciliul sau reedina, $n ar sau $n strintate, cu e#cepia
cazurilor anume prevzute de lege.
(! Dac prin lege nu se prevede altfel, o persoan fizic nu poate s aib
$n acelai timp dec+t un singur domiciliu i o singur reedin, c6iar i atunci
c+nd deine mai multe locuine.
Domiciliul Art$ .,$ Domiciliul persoanei fizice, $n vederea e#ercitrii drepturilor i
libertilor sale civile, este $n locul unde $i are principala aezare.
Re/edin"a Art$ ..$ *eedina persoanei fizice este $n locul unde $i are locuina
secundar.
9ta#ilirea /i
sc>im#area
domiciliului
Art$ .1$ (1 "tabilirea sau sc6imbarea domiciliului se face cu respectarea
dispoziiilor legii speciale.
(! "tabilirea sau sc6imbarea domiciliului nu opereaz dec+t atunci c+nd
cel care ocup sau se mut $ntr-un anumit loc a fcut-o cu intenia de a avea o
aezare principal.
(% Dovada inteniei rezult din declaraiile persoanei fcute la organele
administrative competente s opereze stabilirea sau sc6imbarea domiciliului, iar
$n lipsa acestor declaraii, din orice alte $mpre/urri de fapt.
Pre!um"ia de
domiciliu
Art$ 13$ (1 *eedina va fi considerat domiciliu c+nd acesta nu este
cunoscut.
(! 'n lips de reedin, persoana fizic este considerat c domiciliaz la
locul ultimului domiciliu, iar dac acesta nu se cunoate, la locul unde acea
persoan se gsete.
Dovada Art$ 1%$ (1 Dovada domiciliului i a reedinei se face cu meniunile cuprinse
$n cartea de identitate.
(! 'n lipsa acestor meniuni ori atunci c+nd acestea nu corespund realitii,
19
stabilirea sau sc6imbarea domiciliului ori a reedinei nu va putea fi opus altor
persoane.
(% Dispoziiile alin. (! nu se aplic $n cazul $n care domiciliul sau
reedina a fost cunoscut prin alte mi/loace de cel cruia i se opune.
Domiciliul minorului
/i al celui pus su#
interdic"ie
8udectoreasc
Art$ 1&$ - (1 Domiciliul minorului care nu a dob+ndit capacitate deplin de
e#erciiu $n condiiile prevzute de lege este la prinii si sau la acela dintre
prini la care el locuiete $n mod statornic.
(! 'n cazul $n care prinii au domicilii separate i nu se $neleg la care
dintre ei va avea domiciliul copilul, instana de tutel, ascult+nd pe prini,
precum i pe copil, dac acesta a $mplinit v+rsta de 1@ ani, va decide in+nd
seama de interesele copilului. P+n la rm+nerea definitiv a 6otr+rii
/udectoreti, minorul este prezumat c are domiciliul la printele la care
locuiete $n mod statornic.
(% Prin e#cepie, $n situaiile prevzute de lege, domiciliul minorului
poate fi la bunici, la alte rude ori persoane de $ncredere, cu consimm+ntul
acestora. De asemenea, domiciliul minorului poate fi i la o instituie de ocrotire.
(3 Domiciliul minorului, $n cazul $n care numai unul dintre prinii si $l
reprezint ori $n cazul $n care se afl sub tutel, precum i domiciliul persoanei
puse sub interdicie /udectoreasc, este la reprezentantul legal.
Ca!urile speciale Art$ 1'$ Domiciliul copilului lipsit, temporar sau definitiv, de ocrotirea
prinilor si i supus unor msuri de protecie special, $n cazurile prevzute de
lege, se afl la familia sau la persoanele crora le-a fost dat $n plasament.
Domiciliul persoanei
puse su# curatel
Art$ 1($ - 'n cazul $n care s-a instituit o curatel asupra bunurilor celui care a
disprut, acesta are domiciliul la curator, $n msura $n care acesta este $ndreptit
s-l reprezinte.
Domiciliul la custode
sau curator
Art$ 1)$ - Dac a fost numit un custode sau un curator pentru administrarea
bunurilor succesorale, cei c6emai la motenire au domiciliul la custode sau,
dup caz, la curator, $n msura $n care acesta este $ndreptit s $i reprezinte.
Domiciliul
pro0esional
Art$ 1+$ &el care e#ploateaz o $ntreprindere are domiciliul i la locul acelei
$ntreprinderi, $n tot ceea ce privete obligaiile patrimoniale ce s-au nscut sau
urmeaz a se e#ecuta $n acel loc.
Domiciliul ales Art$ 1,$ (1 Prile unui act /uridic pot s aleag un domiciliu $n vederea
e#ercitrii drepturilor sau a e#ecutrii obligaiilor nscute din acel act.
(! .legerea domiciliului nu se prezum, ci trebuie fcut $n scris.
1:
Seciunea a 3-a
$ctele de stare civil
9tarea civil Art$ 1.$ "tarea civil este dreptul persoanei de a se individualiza, $n familie i
societate, prin calitile strict personale care decurg din actele i faptele de stare
civil.
Dovada strii civile Art$ 11$ (1 "tarea civil se dovedete prin actele de natere, cstorie i deces
$ntocmite, potrivit legii, $n registrele de stare civil, precum i prin certificatele
de stare civil eliberate pe baza acestora.
(! .ctele de stare civil sunt $nscrisuri autentice i fac dovada p+n la
$nscrierea $n fals, pentru ceea ce reprezint constatrile personale ale ofierului
de stare civil i, p+n la proba contrar, pentru celelalte meniuni.
(% Aotr+rea /udectoreasc dat cu privire la starea civil a unei persoane
este opozabil oricrei alte persoane c+t timp printr-o nou 6otr+re nu s-a
stabilit contrariul.
(3 Dac printr-o 6otr+re /udectoreasc s-a stabilit o anumit stare civil
a unei persoane, iar printr-o 6otr+re /udectoreasc ulterioar este admis o
aciune prin care s-a contestat starea civil astfel stabilit, prima 6otr+re $i
pierde efectele la data rm+nerii definitive a celei de a doua 6otr+ri.
Anularea7
completarea7
modi0icarea sau
recti0icarea actelor
de stare civil
Art$ %33$ (1 .nularea, completarea sau modficarea actelor de stare civil i a
meniunilor $nscrise pe acestea se poate face numai $n temeiul unei 6otr+ri
/udectoreti definitive.
(! *ectificarea actelor de stare civil i a meniunilor $nscrise pe marginea
acestora se poate face, din oficiu sau la cerere, numai $n temeiul dispoziiei
primarului de la primria care are $n pstrare actul de stare civil.
(% "tarea civil poate fi modificat $n baza unei 6otr+ri de anulare,
completare sau modificare a unui act de stare civil numai dac a fost formulat
i o aciune de modificare a strii civile, admis printr-o 6otr+re /udectoreasc
rmas definitiv.
(3 Aotr+rea /udectoreasc prin care se dispune anularea, completarea
sau modificarea unui act de stare civil, precum i $nregistrarea fcut $n temeiul
unei asemenea 6otr+ri sunt opozabile oricrei alte persoane c+t timp printr-o
nou 6otr+re nu s-a stabilit contrariul.
<nscrierea
men"iunilor pe actul
de stare civil
Art$ %3%$ - .nularea, completarea, modificarea i rectificarea unui act de stare
civil sau a unei meniuni $nscrise pe acesta, dispuse prin 6otr+re
/udectoreasc rmas definitiv ori, dup caz, prin dispoziie a primarului, se
$nscrie numai prin meniune pe actul de stare civil corespunztor. 'n acest scop,
6otr+rea /udectoreasc rmas definitiv se comunic de $ndat, din oficiu, de
ctre instana care s-a pronunat ultima asupra fondului.
Actele *ntocmite de Art$ %3&$ .ctele de stare civil $ntocmite de o persoan care a e#ercitat $n mod
1<
un o0i"er de stare
civil necompetent
public atribuiile de ofier de stare civil, cu respectarea tuturor prevederilor
legale, sunt valabile, c6iar dac acea persoan nu avea aceast calitate, afar de
cazul $n care beneficiarii acestor acte au cunoscut, $n momentul $ntocmirii lor,
lipsa acestei caliti.
Alte mi8loace de
dovad a strii civile
Art$ %3'$ "tarea civil se poate dovedi, $naintea instanei /udectoreti, prin
orice mi/loace de prob, dac=
a nu au e#istat registre de stare civil>
b registrele de stare civil s-au pierdut ori au fost distruse, $n tot sau $n
parte>
c nu este posibil procurarea din strintate a certificatului de stare civil
sau a e#trasului de pe actul de stare civil>
d $ntocmirea actului de stare civil a fost omis sau, dup caz, refuzat.
TITLUL III
crotirea persoanei 0i!ice
CAPITLUL I
Dispo!i"ii generale
Interesul persoanei
ocrotite
Art$ %3($ (1 )rice msur de ocrotire a persoanei fizice se stabilete numai $n
interesul acesteia.
(! ,a luarea unei msuri de ocrotire, trebuie s se in seama de
posibilitatea persoanei fizice de a-i e#ercita drepturile i de a-i $ndeplini
obligaiile cu privire la persoana i bunurile sale.
Persoanele ocrotite Art$ %3)$ "unt supui unor msuri speciale de ocrotire minorii i cei care, dei
capabili, din cauza btr+neii, a bolii sau a altor motive prevzute de lege nu pot
s-i administreze bunurile i nici s-i apere interesele $n condiii
corespunztoare.
Msurile de ocrotire Art$ %3+$ (1 )crotirea minorului se realizeaz prin prini, prin instituirea
tutelei, prin darea $n plasament sau, dup caz, prin alte msuri de protecie
special anume prevzute de lege.
(! )crotirea ma/orului are loc prin punerea sub interdicie /udectoreasc
sau prin instituirea curatelei, $n condiiile prevzute de prezentul cod.
Instan"a de tutel Art$ %3,$ Procedurile prevzute de prezentul cod privind ocrotirea persoanei
prin tutel i curatel sunt de competena instanei de tutel i de familie stabilite
potrivit legii, denumit $n continuare instana de tutel.
crotirea persoanei
prin tutel
Art$ %3.$ - (1 )crotirea persoanei prin tutel se realizeaz de ctre tutore,
desemnat sau numit, $n condiiile prezentului cod, precum i de ctre consiliul de
familie, ca organ consultativ.
1;
(! &onsiliul de familie poate fi constituit de ctre instana de tutel numai
la cererea persoanelor interesate.
(% 'n cazul $n care nu se constituie consiliul de familie, atribuiile acestuia
vor fi e#ercitate de ctre instana de tutel$
crotirea persoanei
prin curatel
Art$ %31$ )crotirea persoanei prin curatel are loc numai $n cazurile i
condiiile prevzute de lege.
CAPITLUL II
Tutela minorului
Seciunea 1
Desc%iderea tutelei
Ca!urile de instituire Art$ %%3$ Butela minorului se instituie atunci c+nd ambii prini sunt, dup
caz, decedai, necunoscui, deczui din e#erciiul drepturilor printeti sau li s-a
aplicat pedeapsa penal a interzicerii drepturilor printeti, pui sub interdicie
/udectoreasc, disprui ori declarai /udectorete mori, precum i $n cazul $n
care, la $ncetarea adopiei, instana 6otrte c este $n interesul minorului
instituirea unei tutele.
Persoanele o#ligate
s *n/tiin"e!e instan"a
de tutel
Art$ %%%$ .u obligaia ca, de $ndat ce afl de e#istena unui minor lipsit de
$ngri/ire printeasc $n cazurile prevzute la art.11@, s $ntiineze instana de
tutel=
a persoanele apropiate minorului, precum i administratorii i locatarii
casei $n care locuiete minorul>
b serviciul de stare civil, cu prile/ul $nregistrrii morii unei persoane,
precum i notarul public, cu prile/ul desc6iderii unei proceduri succesorale>
c instanele /udectoreti, reprezentanii 8inisterului Public i ai poliiei,
cu prile/ul pronunrii, lurii sau e#ecutrii unei msuri privative de libertate>
d organele administraiei publice locale, instituiile de ocrotire, precum i
orice alt persoan.
Seciunea a 2-a
&utorele
Persoana care poate
0i numit tutore
Art$ %%&$ (1 Poate fi tutore o persoan fizic sau soul i soia, $mpreun, dac
nu se afl $n vreunul dintre cazurile de incompatibilitate prevzute de prezentul
cod.
(! 'n cazul $n care, $n situaia prevzut la art.11@ se afl mai muli minori
care sunt frai sau surori, se numete, de regul, un singur tutore.
Persoanele care nu
pot 0i numite tutore
Art$ %%'$ (1 2u poate fi tutore=
a minorul, persoana pus sub interdicie /udectoreasc sau cel pus sub
1?
curatel>
b cel deczut din e#erciiul drepturilor printeti sau declarat incapabil de
a fi tutore>
c cel cruia i s-a restr+ns e#erciiul unor drepturi civile, fie $n temeiul
legii, fie prin 6otr+re /udectoreasc, precum i cel cu rele purtri reinute ca
atare de ctre o instan /udectoreasc>
d cel care, e#ercit+nd o tutel, a fost $ndeprtat din aceasta $n condiiile
art. 19;>
e cel aflat $n stare de insolvabilitate>
f cel care, din cauza intereselor potrivnice cu cele ale minorului, nu ar
putea $ndeplini sarcina tutelei>
g cel $nlturat prin $nscris autentic sau prin testament de ctre printele
care e#ercita singur, $n momentul morii, autoritatea printeasc.
(! Dac una dintre $mpre/urrile prevzute la alin. (1 survine sau este
descoperit $n timpul tutelei, tutorele va fi $ndeprtat, respect+ndu-se aceeai
procedur ca i la numirea lui.
Desemnarea tutorelui
de ctre printe
Art$ %%($ (1 Printele poate desemna, prin act unilateral sau prin contract de
mandat, $nc6eiate $n form autentic, ori, dup caz, prin testament, persoana care
urmeaz a fi numit tutore al copiilor si.
(! Desemnarea fcut de printele care $n momentul morii era deczut
din drepturile printeti sau pus sub interdicie /udectoreasc, este lipsit de
efecte.
(% Desemnarea fcut $n condiiile prezentului articol poate fi revocat
oric+nd de ctre printe, c6iar i printr-un $nscris sub semntur privat.
Desemnarea mai
multor tutori
Art$ %%)$ 'n cazul $n care au fost desemnate mai multe persoane ca tutore, fr
vreo preferin, ori e#ist mai multe rude, afini sau prieteni ai familiei minorului
$n stare s $ndeplineasc sarcinile tutelei i care $i e#prim dorina de a fi tutore,
instana de tutel va 6otr$ in+nd seama de condiiile lor materiale, precum i de
garaniile morale necesare dezvoltrii armonioase a minorului.
Msurile provi!orii Art$ %%+$ (1 &el c6emat la tutel $n conformitate cu dispoziiile art.113 nu
poate fi $nlturat de ctre instan fr acordul su, dec+t dac se afl $n vreunul
dintre cazurile prevzute la art.11% sau dac prin numirea sa interesele minorului
ar fi periclitate.
(! 'n cazul $n care cel c6emat la tutel este numai temporar $mpiedicat $n
e#ercitarea atribuiilor ce i-au fost conferite, instana de tutel, dup $ncetarea
$mpiedicrii, $l numete tutore la cererea sa, dar nu mai t+rziu de : luni de la
desc6iderea tutelei. P+n atunci, instana desemneaz un tutore provizoriu.
(% Dup trecerea celor : luni, dac persoana desemnat nu a cerut numirea
sa ca tutore, cel numit provizoriu tutore rm+ne s $ndeplineasc $n continuare
sarcinile tutelei p+n la numirea unui tutore $n condiiile art.11;.
?aran"iile Art$ %%,$ ,a numirea sau, dup caz, $n timpul tutelei, instana de tutel poate
6otr$, din oficiu sau la cererea consiliului de familie, ca tutorele s dea garanii
!@
reale sau personale dac interesele minorului cer o astfel de msur. 'n acest caz,
ea stabilete potrivit cu $mpre/urrile felul i $ntinderea garaniilor.
Numirea tutorelui
de ctre instan"a de
tutel
Art$ %%.$ 'n lipsa unui tutore desemnat, instana de tutel numete cu
prioritate ca tutore, dac nu se opun motive $ntemeiate, o rud sau un afin ori un
prieten al familiei minorului, $n stare s $ndeplineasc aceast sarcin in+nd
seama, dup caz, de relaiile personale, de apropierea domiciliilor, de condiiile
materiale i de garaniile morale pe care le prezint cel c6emat la tutel.
Procedura de numire Art$ %%1$ (1 2umirea tutorelui se face, cu acordul acestuia, de ctre instana
de tutel $n camera de consiliu prin $nc6eiere definitiv. .tunci c+nd desemnarea
tutorelui s-a fcut prin contract de mandat, cel desemnat tutore nu poate refuza
numirea dec+t pentru motivele prevzute la art.1!@ alin.(!.
(! .scultarea minorului care a $mplinit v+rsta de 1@ ani este obligatorie.
(% 'n lipsa unui tutore desemnat, dac instana de tutel a constituit
consiliul de familie, numirea tutorelui se face, potrivit alin. (1, cu consultarea
consiliului de familie.
(3 'nc6eierea de numire se comunic $n scris tutorelui i se afieaz la
sediul instanei de tutel i la primria de la domiciliul minorului.
(9 Drepturile i $ndatoririle tutorelui $ncep de la data comunicrii
$nc6eierii de numire.
(: 'ntre timp, instana de tutel poate lua msuri provizorii cerute de
interesele minorului, put+nd c6iar s numeasc un curator special.
Re0u!ul continurii
tutelei
Art$ %&3$ (1 &el numit tutore este dator s continue $ndeplinirea sarcinilor
tutelei.
(! Poate refuza continuarea tutelei=
a cel care are v+rsta de :@ de ani $mplinii>
b femeia $nsrcinat sau mama unui copil mai mic de ; ani>
c cel care crete i educ ! sau mai muli copii>
d cel care, din cauza bolii, a infirmitii, a felului activitilor desfurate,
a deprtrii domiciliului de locul unde se afl bunurile minorului sau din alte
motive $ntemeiate, nu ar mai putea s $ndeplineasc aceast sarcin.
<nlocuirea tutorelui Art$ %&%$ Dac vreuna dintre $mpre/urrile prevzute la art. 1!@ alin. (!
survine $n timpul tutelei, tutorele poate cere s fie $nlocuit. &ererea de $nlocuire
se adreseaz instanei de tutel, care va 6otr$ de urgen. P+n la soluionarea
cererii sale de $nlocuire, el este obligat s continue e#ercitarea atribuiilor.
Caracterul personal
al tutelei
Art$ %&&$ (1 Butela este o sarcin personal.
(! &u toate acestea, instana de tutel, cu avizul consiliului de familie,
poate, in+nd seama de mrimea i compunerea patrimoniului minorului, s
decid ca administrarea patrimoniului ori doar a unei pri a acestuia s fie
$ncredinat, potrivit legii, unei persoane fizice sau persoane /uridice
specializate.
?ratuitatea tutelei Art$ %&'$ (1 Butela este o sarcin gratuit.
(! &u toate acestea, tutorele poate fi $ndreptit, pe perioada e#ercitrii
!1
sarcinilor tutelei, la o remuneraie al crei cuantum va fi stabilit de instana de
tutel, cu avizul consiliului de familie, in+nd seama de munca depus $n
administrarea averii i de starea material a minorului i a tutorelui, dar nu mai
mult de 1@C din veniturile produse de bunurile minorului. 1nstana de tutel, cu
avizul consiliului de familie, va putea modifica sau suprima aceast remuneraie,
potrivit $mpre/urrilor.
Seciunea a 3-a
Consiliul de familie
Rolul consiliului de
0amilie
Art$ %&($ (1 &onsiliul de familie se poate constitui pentru a supraveg6ea
modul $n care tutorele $i e#ercit drepturile i $i $ndeplinete $ndatoririle cu
privire la persoana i bunurile minorului.
(! 'n cazul ocrotirii minorului prin prini, prin darea $n plasament sau,
dup caz, prin alte msuri de protecie special prevzute de lege nu se va
institui consiliul de familie.
Mem#rii consiliului
de 0amilie
Art$ %&)$ (1 1nstana de tutel poate constitui un consiliu de familie, compus
din % rude sau afini, in+nd seama de gradul de rudenie i de relaiile personale
cu familia minorului. 'n lips de rude sau afini pot fi numite i alte persoane care
au avut legturi de prietenie cu prinii minorului sau care manifest interes
pentru situaia acestuia.
(! "oul i soia nu pot fi, $mpreun, membri ai aceluiai consiliu de
familie.
(% 'n aceleai condiii, instana de tutel numete i ! supleani.
(3 Butorele nu poate fi membru $n consiliul de familie.
Alte dispo!i"ii
aplica#ile consiliului
de 0amilie
Art$ %&+$ Dispoziiile art. 11%, art. 1!@ alin. (1 i (! lit. d, art. 1!1 i art. 13<
se aplic $n mod corespunztor i membrilor consiliului de familie.
Modi0icarea
consiliului de 0amilie
Art$ %&,$ 'n afar de cazul prevzut la art.1%1, alctuirea consiliului de familie
nu se poate modifica $n timpul tutelei, afar numai dac interesele minorului ar
cere o asemenea sc6imbare sau dac, prin moartea sau dispariia unuia dintre
membri, ar fi necesar completarea.
Constituirea
consiliului de 0amilie
Art$ %&.$ (1 'n vederea constituirii consiliului de familie, persoanele care
$ndeplinesc condiiile pentru a fi membri sunt convocate la domiciliul minorului
de ctre instana de tutel, din oficiu sau la sesizarea minorului, dac acesta a
$mplinit v+rsta de 13 ani, a tutorelui desemnat, a oricror altor persoane care au
cunotin despre situaia minorului.
(! 2umirea membrilor consiliului de familie se face, cu acordul acestora.
(% 8inorul care a $mplinit v+rsta de 1@ ani va fi ascultat $n condiiile
art. !:3.
!!
=unc"ionarea
consiliului de 0amilie
Art$ %&1$ (1 &onsiliul de familie este convocat cu cel puin 1@ zile $nainte de
data $ntrunirii, la solicitarea oricruia dintre membrii acestuia, a minorului care a
$mplinit v+rsta de 13 ani, a tutorelui sau a instanei de tutel. &u acordul tuturor
membrilor consiliului de familie, convocarea se poate face i mai devreme de
$mplinirea termenului de 1@ zile dinainte de data $ntrunirii. 'n toate cazurile,
prezena tuturor membrilor consiliului de familie acoper neregularitatea
convocrii.
(! &ei convocai sunt obligai s se prezinte personal la locul indicat $n
actul de convocare. 'n cazul $n care acetia nu se pot prezenta, ei pot fi
reprezentai de persoane care sunt rude sau afini cu prinii minorului, dac
aceste persoane nu sunt desemnate sau convocate $n nume propriu ca membri ai
consiliului de familie. "oii se pot reprezenta reciproc.
(% Dedinele consiliului de familie se in la domiciliul minorului sau, dup
caz, la sediul instanei de tutel.
Atri#u"iile Art$ %'3$ (1 &onsiliul de familie d avize consultative, la solicitarea tutorelui
sau a instanei de tutel i ia decizii, $n cazurile prevzute de lege. .vizele
consultative i deciziile se iau $n mod valabil cu votul ma/oritii membrilor si,
consiliul fiind prezidat de persoana cea mai $naintat $n v+rst.
(! ,a luarea deciziilor, minorul care a $mplinit v+rsta de 1@ ani va fi
ascultat, dispoziiile art. !:3 fiind aplicabile $n mod corespunztor.
(% Deciziile consiliului de familie vor fi motivate i consemnate $ntr-un
registru special constituit.
<nlocuirea consiliului
de 0amilie
Art$ %'%$ Butorele poate cere instituirea unui nou consiliu, dac $n pl+ngerile
formulate potrivit prezentului cod, instana a 6otr+t de cel puin dou ori, $n
mod definitiv, $mpotriva deciziilor consiliului de familie.
Imposi#ilitatea
constituirii
consiliului de 0amilie
Art$ %'&$ Dac $n cazul prevzut la art. 1%1 nu este posibil constituirea unui
nou consiliu, ca i $n cazul contrarietii de interese dintre minor i toi membrii
consiliului de familie i supleani, tutorele poate cere instanei de tutel
autorizaia de a e#ercita singur tutela.
Seciunea a "-a
'xercitarea tutelei
@%$ Dispo!i"ii generale
E-ercitarea tutelei *n
interesul minorului
Art$ %''$ Butela se e#ercit numai $n interesul minorului at+t $n ceea ce
privete persoana, c+t i bunurile acestuia.
Con"inutul tutelei Art$ %'($ (1 Butorele are $ndatorirea de a $ngri/i de minor.
(! -l este obligat s asigure $ngri/irea minorului, sntatea i dezvoltarea
lui fizic i mental, educarea, $nvtura i pregtirea profesional a acestuia,
!%
potrivit cu aptitudinile lui.
Tutela e-ercitat de
am#ii so"i
Art$ %')$ (1 'n cazul $n care tutori sunt ! soi, acetia rspund $mpreun
pentru e#ercitarea atribuiilor tutelei. Dispoziiile privind autoritatea printeasc
sunt aplicabile $n mod corespunztor.
(! 'n cazul $n care unul dintre soi introduce aciunea de divor, instana,
din oficiu, va $ntiina instana de tutel pentru a dispune cu privire la e#ercitarea
tutelei.
@&$ E-ercitarea tutelei cu privire la persoana minorului
Avi!ul consiliului de
0amilie
Art$ %'+$ 8surile privind persoana minorului se iau de ctre tutore, cu avizul
consiliului de familie, cu e#cepia msurilor care au caracter curent.
Domiciliul minorului Art$ %',$ (1 8inorul pus sub tutel are domiciliul la tutore. 2umai cu
autorizarea instanei de tutel minorul poate avea i o reedin.
(! Prin e#cepie de la prevederile alin. (1, tutorele poate $ncuviina ca
minorul s aib o reedin determinat de educarea i pregtirea sa
profesional. 'n acest caz, instana de tutel va fi de $ndat $ncunotinat de
tutore.
=elul *nv"turii sau
al pregtirii
pro0esionale
Art$ %'.$ (1 5elul $nvturii sau al pregtirii profesionale pe care minorul
care nu a $mplinit v+rsta de 13 ani o primea la data instituirii tutelei nu poate fi
sc6imbat de acesta, dec+t cu $ncuviinarea instanei de tutel.
(! 1nstana de tutel nu poate, $mpotriva voinei minorului care a $mplinit
v+rsta de 13 ani, s sc6imbe felul $nvturii acestuia, 6otr+t de prini sau pe
care minorul o primea la data instituirii tutelei.
Ascultarea minorului
care a *mplinit vrsta
de %3 ani
Art$ %'1$ 1nstana de tutel nu poate 6otr$ fr ascultarea minorului, dac
acesta a $mplinit v+rsta de 1@ ani, dispoziiile art. !:3 fiind aplicabile.
@'$ E-ercitarea tutelei cu privire la
#unurile minorului
Inventarul #unurilor
minorului
Art$ %(3$ (1 Dup numirea tutorelui i $n prezena acestuia i a membrilor
consiliului de familie, un delegat al instanei de tutel, va verifica la faa locului
toate bunurile minorului, $ntocmind un inventar, care va fi supus aprobrii
instanei de tutel. 1nventarul bunurilor minorului va $ncepe s fie $ntocmit $n
ma#imum 1@ zile de la numirea tutorelui de ctre instana de tutel.
(! &u prile/ul inventarierii, tutorele i membrii consiliului de familie sunt
inui s declare $n scris, la $ntrebarea e#pres a delegatului instanei de tutel,
creanele, datoriile sau alte pretenii pe care le au fa de minor. Declaraiile vor
fi consemnate $n procesul-verbal de inventariere.
(% Butorele sau membrii consiliului de familie care, cunosc+nd creanele
sau preteniile proprii fa de minori, nu le-au declarat, dei au fost somai s le
!3
declare, sunt prezumai c au renunat la ele. Dac tutorele sau membrii
consiliului de familie nu declar datoriile pe care le au fa de minor, dei au fost
somai s le declare, pot fi $ndeprtai din funcie.
(3 &reanele tutorelui $mpotriva minorului sau vreunuia dintre membrii
consiliului de familie, soului, ale unei rude $n linie dreapt ori ale frailor sau
surorilor acestora pot fi pltite voluntar numai cu autorizarea instanei de tutel.
Actele 0cute *n lipsa
inventarului
Art$ %(%$ 'nainte de $ntocmirea inventarului, tutorele nu poate face, $n numele
minorului, dec+t acte de conservare i acte de administrare ce nu sufer
$nt+rziere.
Administrarea
#unurilor minorului
Art$ %(&$ (1 Butorele are $ndatorirea de a administra cu bun-credin
bunurile minorului. 'n acest scop, tutorele acioneaz $n calitate de administrator
$nsrcinat cu simpla administrare a bunurilor minorului, dispoziiile titlului 0
din cartea a 111-a aplic+ndu-se $n mod corespunztor, afar de cazul $n care prin
prezentul capitol se dispune altfel.
(! 2u sunt supuse administrrii bunurile dob+ndite de minor cu titlu
gratuit, dec+t dac testatorul sau donatorul a stipulat altfel. .ceste bunuri sunt
administrate de curatorul ori de cel desemnat prin actul de dispoziie sau, dup
caz, numit de ctre instana de tutel.
Repre!entarea
minorului
Art$ %('$ Butorele are $ndatorirea de a reprezenta pe minor $n actele /uridice,
dar numai p+n c+nd acesta $mplinete v+rsta de 13 ani.
Regimul 8uridic al
actelor de dispo!i"ie
Art$ %(($ (1 Butorele nu poate, $n numele minorului, s fac donaii i nici s
garanteze obligaia altuia. 5ac e#cepie darurile obinuite, potrivite cu starea
material a minorului.
(! Butorele nu poate, fr avizul consiliului de familie i autorizarea
instanei de tutel, s fac acte de $nstrinare, $mpreal, ipotecare ori de
grevare cu alte sarcini reale a bunurilor minorului, s renune la drepturile
patrimoniale ale acestuia, precum i s $nc6eie $n mod valabil orice alte acte ce
depesc dreptul de administrare.
(% .ctele fcute cu $nclcarea dispoziiilor prevzute la alin. (1 i (! sunt
lovite de nulitate relativ. 'n aceste cazuri, aciunea $n anulare poate fi e#ercitat
de tutore, de consiliul de familie sau de oricare membru al acestuia, precum i de
ctre procuror, din oficiu sau la sesizarea instanei de tutel.
(3 &u toate acestea, tutorele poate $nstrina, fr avizul consiliului de
familie i fr autorizarea instanei de tutel, bunurile supuse pieirii, degradrii,
alterrii ori deprecierii, precum i cele devenite nefolositoare pentru minor.
Autori!area instan"ei
de tutel
Art$ %()$ (1 1nstana de tutel acord tutorelui autorizarea, numai dac actul
rspunde unei nevoi sau prezint un folos ne$ndoielnic pentru minor.
(! .utorizarea se va da pentru fiecare act $n parte, stabilindu-se, c+nd este
cazul, condiiile de $nc6eiere a actului.
(% 'n caz de v+nzare, autorizarea va arta dac v+nzarea se va face prin
acordul prilor, prin licitaie public sau $n alt mod.
(3 'n toate cazurile, instana de tutel poate indica tutorelui modul $n care
!9
se $ntrebuineaz sumele de bani obinute.
<ncuviin"area /i
autori!area actelor
minorului care a
*mplinit vrsta de
%( ani
Art$ %(+$ (1 8inorul care a $mplinit v+rsta de 13 ani $nc6eie actele /uridice cu
$ncuviinarea scris a tutorelui sau, dup caz, a curatorului.
(! Dac actul pe care minorul care a $mplinit v+rsta de 13 ani urmeaz
s-l $nc6eie face parte dintre acelea pe care tutorele nu le poate face dec+t cu
autorizarea instanei de tutel i cu avizul consiliului de familie, va fi necesar
at+t autorizarea acesteia, c+t i avizul consiliului de familie.
(% 8inorul nu poate s fac donaii, altele dec+t darurile obinuite potrivit
strii lui materiale, i nici s garanteze obligaia altuia.
(3 .ctele fcute cu $nclcarea dispoziiilor alin. (1-(% sunt lovite de
nulitate relativ, dispoziiile art. 133 alin. (% fiind aplicabile $n mod
corespunztor.
Inter!icerea unor
acte 8uridice
Art$ %(,$ (1 -ste interzis, sub sanciunea nulitii relative, $nc6eierea de acte
/uridice $ntre tutore sau soul, o rud $n linie dreapt ori fraii sau surorile
tutorelui, pe de o parte, i minor, pe de alt parte.
(! &u toate acestea, oricare dintre persoanele prevzute la alin. (1 poate
cumpra la licitaie public un bun al minorului, dac are o garanie real asupra
acestui bun ori $l deine $n coproprietate cu minorul, dup caz.
9uma anual
necesar pentru
*ntre"inerea
minorului
Art$ %(.$ (1 &onsiliul de familie stabilete suma anual necesar pentru
$ntreinerea minorului i administrarea bunurilor sale i poate modifica, potrivit
$mpre/urrilor, aceast sum. Decizia consiliului de familie se aduce la
cunotin, de $ndat, instanei de tutel.
(! &6eltuielile necesare pentru $ntreinerea minorului i administrarea
bunurilor sale se acoper din veniturile acestuia. 'n cazul $n care veniturile
minorului nu sunt $ndestultoare, instana de tutel va dispune v+nzarea
bunurilor minorului, prin acordul prilor sau prin licitaie public.
(% )biectele ce au valoare afectiv pentru familia minorului sau pentru
minor nu vor fi v+ndute dec+t $n mod e#cepional.
(3 Dac minorul este lipsit de bunuri i nu are prini sau alte rude care
sunt obligate prin lege s-i acorde $ntreinere ori aceasta nu este suficient,
minorul are dreptul la asisten social, $n condiiile legii.
Constituirea de
depo!ite #ancare
Art$ %(1$ (1 "umele de bani care depesc nevoile $ntreinerii minorului i ale
administrrii bunurilor sale, precum i instrumentele financiare se depun, pe
numele minorului, la o banc indicat de consiliul de familie, $n termen de cel
mult 9 zile de la data $ncasrii lor.
(! Butorele poate dispune de aceste sume i instrumente financiare numai
cu autorizarea prealabil a instanei de tutel, cu e#cepia operaiunilor
prevzute la alin. (%.
(% &u toate acestea, el nu va putea folosi, $n niciun caz, sumele de bani i
instrumentele financiare prevzute la alin. (1 pentru $nc6eierea, pe numele
minorului, a unor tranzacii pe piaa de capital, c6iar dac ar fi obinut
autorizarea instanei de tutel.
!:
(3 Butorele poate depune la o instituie bancar i sumele necesare
$ntreinerii, tot pe numele minorului. .cestea se trec $ntr-un cont separat i pot fi
ridicate de tutore, fr autorizarea instanei de tutel.
Ca!urile de numire a
curatorului special
Art$ %)3$ (1 )ri de c+te ori $ntre tutore i minor se ivesc interese contrare,
care nu sunt dintre cele ce trebuie s duc la $nlocuirea tutorelui, instana de
tutel va numi un curator special.
(! De asemenea, dac din cauza bolii sau din alte motive, tutorele este
$mpiedicat s $ndeplineasc un anumit act $n numele minorului pe care $l
reprezint sau ale crui acte le $ncuviineaz, instana de tutel va numi un
curator special.
Seciunea a (-a
Controlul exercitrii tutelei
Controlul instan"ei
de tutel
Art$ %)%$ (1 1nstana de tutel va efectua un control efectiv i continuu
asupra modului $n care tutorele i consiliul de familie $i $ndeplinesc atribuiile
cu privire la minor i bunurile acestuia.
(! 'n $ndeplinirea activitii de control, instana de tutel va putea cere
colaborarea autoritilor administraiei publice, a instituiilor i serviciilor
publice specializate pentru protecia copilului sau a instituiilor de ocrotire, dup
caz.
Darea de seam Art$ %)&$ (1 Butorele este dator s prezinte anual instanei de tutel o dare de
seam despre modul cum s-a $ngri/it de minor, precum i despre administrarea
bunurilor acestuia.
(! Darea de seam se va prezenta instanei de tutel $n termen de %@ de
zile de la sf+ritul anului calendaristic.
(% Dac averea minorului este de mic $nsemntate, instana de tutel
poate s autorizeze ca darea de seam privind administrarea bunurilor minorului
s se fac pe termene mai lungi, care nu vor depi $ns % ani.
(3 'n afar de darea de seam anual, tutorele este obligat, la cererea
instanei de tutel, s dea oric+nd dri de seam despre felul cum s-a $ngri/it de
minor, precum i despre administrarea bunurilor acestuia.
Descrcarea tutorelui Art$ %)'$ 1nstana de tutel va verifica socotelile privitoare la veniturile
minorului i la c6eltuielile fcute cu $ntreinerea acestuia i cu administrarea
bunurilor sale i, dac sunt corect $ntocmite i corespund realitii, va da
descrcare tutorelui.
Inter!icerea dispensei
de a da socoteal
Art$ %)($ Dispensa de a da socoteal, acordat de prini sau de o persoan
care ar fi fcut minorului o liberalitate este considerat ca nescris.
Plngerea *mpotriva
tutorelui
Art$ %))$ (1 8inorul care a $mplinit v+rsta de 13 ani, consiliul de familie,
oricare membru al acestuia, precum i toi cei prevzui la art. 111 pot face
pl+ngere la instana de tutel cu privire la actele sau faptele tutorelui pgubitoare
!<
pentru minor.
(! Pl+ngerea se soluioneaz de urgen, prin $nc6eiere e#ecutorie, de ctre
instana de tutel cu citarea prilor i a membrilor consiliului de familie.
8inorul care a $mplinit v+rsta de 1@ ani va fi ascultat, dac instana de tutel
consider c este necesar.
Seciunea a )-a
*ncetarea tutelei
Ca!urile de *ncetare Art$ %)+$ (1 Butela $nceteaz $n cazul $n care nu se mai menine situaia care a
dus la instituirea tutelei, precum i $n cazul morii minorului.
(! 5uncia tutorelui $nceteaz prin moartea acestuia, prin $ndeprtarea de
la sarcina tutelei sau prin $nlocuirea tutorelui.
Moartea tutorelui Art$ %),$ (1 'n cazul morii tutorelui, motenitorii si sau orice alt persoan
dintre cele prevzute la art. 111 au datoria de a $ntiina, de $ndat, instana de
tutel.
(! P+n la numirea unui nou tutore, motenitorii vor prelua sarcinile
tutelei. Dac sunt mai muli motenitori, acetia pot desemna, prin procur
special, pe unul dintre ei, s $ndeplineasc $n mod provizoriu sarcinile tutelei.
(% Dac motenitorii sunt minori, $ntiinarea instanei de tutel se poate
face de orice persoan interesat, precum i de cele prevzute la art. 111. 'n
acest caz, motenitorii tutorelui nu vor prelua sarcinile tutelei, ci instana de
tutel va numi de urgen un curator special, care poate fi e#ecutorul
testamentar.
<ndeprtarea
tutorelui
Art$ %).$ 'n afar de alte cazuri prevzute de lege, tutorele este $ndeprtat dac
sv+rete un abuz, o negli/en grav sau alte fapte care $l fac nedemn de a fi
tutore, precum i dac nu $i $ndeplinete $n mod corespunztor sarcina.
Numirea curatorului
special
Art$ %)1$ P+n la preluarea funciei de ctre noul tutore, $n cazurile prevzute
la art. 19< i 19;, instana de tutel poate numi un curator special.
Darea de seam
general
Art$ %+3$ (1 ,a $ncetarea din orice cauz a tutelei, tutorele sau, dup caz,
motenitorii acestuia sunt datori ca, $n termen de cel mult %@ de zile, s prezinte
instanei de tutel o dare de seam general. Butorele are aceeai $ndatorire i $n
caz de $ndeprtare de la tutel.
(! Dac funcia tutorelui $nceteaz prin moartea acestuia, darea de seam
general va fi $ntocmit de motenitorii si ma/ori sau, $n caz de incapacitate a
tuturor motenitorilor, de reprezentantul lor legal, $n termen de cel mult %@ de
zile de la data acceptrii motenirii sau, dup caz, de la data solicitrii de ctre
instana de tutel. 'n cazul $n care nu e#ist motenitori ori acetia sunt $n
imposibilitate de a aciona, darea de seam general va fi $ntocmit, de ctre un
curator special, numit de instana de tutel, $n termenul stabilit de aceasta.
(% Darea de seam general va trebui s cuprind situaiile veniturilor i a
c6eltuielilor pe ultimii ani, s indice activul i pasivul, precum i stadiul $n care
se afl procesele minorului.
!;
(3 1nstana de tutel poate constr+nge pe cel obligat s fac darea de
seam general, potrivit dispoziiilor art. 1:%.
Predarea #unurilor Art$ %+%$ 4unurile care au fost $n administrarea tutorelui vor fi predate, dup
caz, fostului minor, motenitorilor acestuia sau noului tutore de ctre tutore,
motenitorii acestuia sau reprezentantul lor legal ori, $n lips, de curatorul
special numit potrivit dispoziiilor art. 1:@ alin. (!.
Descrcarea de
gestiune
Art$ %+&$ (1 Dup predarea bunurilor, verificarea socotelilor i aprobarea lor,
instana de tutel va da tutorelui descrcare de gestiunea sa.
(! &6iar dac instana de tutel a dat tutorelui descrcare de gestiune,
acesta rspunde pentru pre/udiciul cauzat din culpa sa.
(% Butorele care $nlocuiete un alt tutore are obligaia s cear acestuia,
c6iar i dup descrcarea de gestiune, repararea pre/udiciilor pe care le-a cauzat
minorului din culpa sa, sub sanciunea de a fi obligat el $nsui de a repara aceste
pre/udicii.
Amenda civil Art$ %+'$ (1 'n cazul refuzului de a continua sarcina tutelei, $n alte cazuri
dec+t cele prevzute la art. 1!@ alin. (!, tutorele poate fi sancionat cu amend
civil, $n folosul statului, care nu poate depi valoarea unui salariu minim pe
economie. .menda poate fi repetat de cel mult % ori, la interval de c+te < zile,
dup care se va numi un alt tutore.
(! De asemenea, dac tutorele, din culpa sa, $ndeplinete defectuos sarcina
tutelei, va fi obligat la plata unei amenzi civile, $n folosul statului, care nu poate
depi % salarii medii pe economie.
(% .menda civil se aplic de ctre instana de tutel, prin $nc6eiere
e#ecutorie.
CAPITLUL III
crotirea inter!isului 8udectoresc
Condi"iile Art$ %+($ (1 Persoana care nu are discernm+ntul necesar pentru a se $ngri/i
de interesele sale, din cauza alienaiei ori debilitii mintale, va fi pus sub
interdicie /udectoreasc.
(! Pot fi pui sub interdicie /udectoreasc i minorii cu capacitate de
e#erciiu restr+ns.
Persoanele care pot
cere punerea su#
interdic"ie
Art$%+) 1nterdicia poate fi cerut de persoanele prevzute la art. 111 care este
aplicabil $n mod corespunztor.
Desemnarea tutorelui Art$ %++$ 2 )rice persoan care are capacitatea deplin de e#erciiu poate
desemna prin act unilateral sau contract de mandat, $nc6eiate $n form autentic,
persoana care urmeaz a fi numit tutore pentru a se $ngri/i de persoana i
bunurile sale $n cazul $n care ar fi pus sub interdicie /udectoreasc.
Dispoziiile art.113 alin.(% se aplic $n mod corespunztor.
!?
Numirea unui
curator special
Art$ %+,$ 'n caz de nevoie i p+n la soluionarea cererii de punere sub
interdicie /udectoreasc, instana de tutel poate numi un curator special
pentru $ngri/irea i reprezentarea celui a crui interdicie a fost cerut, precum i
pentru administrarea bunurilor acestuia.
Procedura Art$ %+.$ "oluionarea cererii de punere sub interdicie /udectoreasc se face
potrivit dispoziiilor &odului de procedur civil.
po!a#ilitatea
interdic"iei
Art$ %+1$ (1 1nterdicia $i produce efectele de la data c+nd 6otr+rea
/udectoreasc a rmas definitiv.
(! &u toate acestea, lipsa de capacitate a celui interzis nu poate fi opus
unei tere persoane dec+t de la data $ndeplinirii formalitilor de publicitate
prevzute de &odul de procedur civil, afar numai dac cel de-al treilea a
cunoscut punerea sub interdicie pe alt cale.
Comunicarea
>otrrii de punere
su# interdic"ie
8udectoreasc
Art$ %,3$ (1 Aotr+rea de punere sub interdicie va fi comunicat, $n
condiiile legii, instanei de tutel, care va desemna, de $ndat, un tutore pentru
ocrotirea celui pus sub interdicie /udectoreasc. Dispoziiile art. 113-1!@ se
aplic $n mod corespunztor.
(! De asemenea, 6otr+rea de punere sub interdicie rmas definitiv va fi
comunicat i autoritilor de sntate public teritoriale, pentru ca acestea s
instituie asupra celui interzis o supraveg6ere medical permanent, potrivit legii.
Aplicarea regulilor
de la tutel
Art$ %,%$ *egulile privitoare la tutela minorului care nu a $mplinit v+rsta de 13
ani se aplic i $n cazul tutelei celui pus sub interdicie /udectoreasc, $n msura
$n care legea nu dispune altfel.
Actele *nc>eiate de
cel pus su#
interdic"ie
8udectoreasc
Art$ %,&$ .ctele /uridice $nc6eiate de persoana pus sub interdicie
/udectoreasc, altele dec+t cele prevzute la art. 3% alin. (%, sunt lovite de
nulitate relativ, c6iar dac la data $nc6eierii lor aceasta ar fi avut discernm+nt.
<nlocuirea tutorelui Art$ %,'$ (1 Butorele celui pus sub interdicie /udectoreasc este $n drept s
cear $nlocuirea sa dup % ani de la numire.
(! Pentru motive temeinice tutorele poate cere $nlocuirea sa i $naintea
$mplinirii termenului de % ani.
#liga"iile tutorelui Art$ %,($ (1 Butorele este dator s $ngri/easc de cel pus sub interdicie
/udectoreasc, spre a-i grbi vindecarea i a-i $mbunti condiiile de via. 'n
acest scop, se vor $ntrebuina veniturile i, la nevoie, toate bunurile celui pus sub
interdicie /udectoreasc.
(! 1nstana de tutel, lu+nd avizul consiliului de familie i consult+nd un
medic de specialitate, va 6otr$, in+nd seama de $mpre/urri, dac cel pus sub
interdicie /udectoreasc va fi $ngri/it la locuina lui sau $ntr-o instituie sanitar.
(% &+nd cel pus sub interdicie /udectoreasc este cstorit, va fi ascultat
i soul acestuia.
%@
Li#eralit"ile primite
de descenden"ii
inter!isului
8udectoresc
Art$ %,)$ Din bunurile celui pus sub interdicie /udectoreasc, descendenii
acestuia pot fi gratificai sau $nzestrai de ctre tutore cu avizul consiliului de
familie i cu autorizarea instanei de tutel, fr $ns s se poat da scutire de
raport.
Minorul pus su#
interdic"ie
8udectoreasc
Art$ %,+$ (1 8inorul care, la data punerii sub interdicie /udectoreasc, se
afla sub ocrotirea prinilor, rm+ne sub aceast ocrotire p+n la data c+nd
devine ma/or, fr a i se numi un tutore. Dispoziiile art. 1<3 sunt aplicabile i
situaiei prevzute $n prezentul alineat.
(! Dac la data c+nd minorul devine ma/or acesta se afl $nc sub
interdicie /udectoreasc, instana de tutel numete un tutore.
(% 'n cazul $n care, la data punerii sub interdicie /udectoreasc, minorul
se afla sub tutel, instana de tutel va 6otr$ dac fostul tutore al minorului
pstreaz sarcina tutelei sau dac trebuie numit un nou tutore.
Ridicarea interdic"iei
8udectore/ti
Art$ %,,$ (1 Dac au $ncetat cauzele care au provocat interdicia, instana
/udectoreasc va pronuna ridicarea ei.
(! &ererea se poate introduce de cel pus sub interdicie /udectoreasc, de
tutore, precum i de persoanele sau instituiile prevzute la art. 111.
(% Aotr+rea prin care se pronun ridicarea interdiciei /udectoreti $i
produce efectele de la data c+nd a rmas definitiv.
(3 &u toate acestea, $ncetarea dreptului de reprezentare al tutorelui nu va
putea fi opus dec+t $n condiiile prevzute la art. 1:? alin. (!, care se aplic $n
mod corespunztor.
CAPITLUL I6
Curatela
Ca!urile de instituire Art$ %,.$ 'n afar de cazurile prevzute de lege, instana de tutel poate
institui curatela=
a dac, din cauza btr+neii, a bolii sau a unei infirmiti fizice, o
persoan, dei capabil, nu poate, personal, s-i administreze bunurile sau s-i
apere interesele $n condiii corespunztoare i, din motive temeinice, nu-i poate
numi un reprezentant sau un administrator>
b dac din cauza bolii sau din alte motive o persoan, dei capabil, nu
poate, nici personal, nici prin reprezentant, s ia msurile necesare $n cazuri a
cror rezolvare nu sufer am+nare>
c dac o persoan, fiind obligat s lipseasc vreme $ndelungat de la
domiciliu, nu a lsat un mandatar sau un administrator general>
d dac o persoan a disprut fr a e#ista informaii despre ea i nu a
lsat un mandatar sau un administrator general.
Competen"a instan"ei
de tutel
Art$ %,1$ 1nstana de tutela competent este=
a $n cazul prevzut la art. 1<; lit. a, instana de la domiciliul persoanei
%1
reprezentate>
b $n cazul prevzut la art. 1<; lit. b, fie instana de la domiciliul
persoanei reprezentate, fie instana de la locul unde trebuie luate msurile
urgente>
c $n cazurile prevzute la art. 1<; lit. c sau d, instana de la ultimul
domiciliu din ar al celui lips ori al celui disprut.
Persoana care poate
0i numit curator
Art$ %.3$ :1 Poate fi numit curator orice persoan fizic av+nd deplin
capacitate de e#erciiu i care este $n msur s $ndeplineasc aceast sarcin.
(! &+nd cel interesat a desemnat, prin act unilateral sau prin contract de
mandat, $nc6eiate $n form autentic, o persoan care s fie numit curator,
aceasta va fi numit cu prioritate. 2umirea poate fi $nlturat numai pentru
motive temeinice, dispoziiile art. 113-1!@ aplic+ndu-se $n mod corespunztor.
E0ectele curatelei Art$ %.%$ 'n cazurile prevzute la art. 1<;, instituirea curatelei nu aduce nicio
atingere capacitii celui pe care curatorul $l reprezint.
Procedura de
instituire
Art$ %.&$ (1 &uratela se poate institui la cererea celui care urmeaz a fi
reprezentat, a soului su, a rudelor sau a celor prevzui la art. 111.
(! &uratela nu se poate institui dec+t cu consimm+ntul celui reprezentat,
$n afar de cazurile $n care consimm+ntul nu poate fi dat.
(% 2umirea curatorului se face de instana de tutel, cu acordul celui
desemnat, printr-o $nc6eiere care se comunic $n scris curatorului i se afieaz
la sediul instanei de tutel, precum i la primria de la domiciliul celui
reprezentat.
Con"inutul curatelei Art$ %.'$ (1 'n cazurile $n care se instituie curatela, se aplic regulile de la
mandat, cu e#cepia cazului $n care, la cererea persoanei interesate ori din oficiu,
instana de tutel va 6otr$ c se impune $nvestirea curatorului cu drepturile i
obligaiile unui administrator $nsrcinat cu simpla administrare a bunurilor
altuia.
(! Dac sunt aplicabile regulile de la mandat, instana de tutel poate
stabili limitele mandatului i poate da instruciuni curatorului, $n locul celui
reprezentat, $n toate cazurile $n care acesta din urm nu este $n msur s o fac.
<nlocuirea
curatorului
Art$ %.($ (1 &uratorul este $n drept s cear $nlocuirea sa dup % ani de la
numire.
(! Pentru motive temeinice curatorul poate cere $nlocuirea sa i $naintea
$mplinirii termenului de % ani.
<ncetarea curatelei Art$ %.)$ Dac au $ncetat cauzele care au provocat instituirea curatelei, aceasta
va fi ridicat de instana de tutel la cererea curatorului, a celui reprezentat sau a
celor prevzui la art. 111.
Dispo!i"ii speciale Art$ %.+$ Dispoziiile prezentului capitol nu se aplic i curatorului special
prevzut de art. 19@, art. 19? i art. 1:<. 'n aceste din urm cazuri, drepturile i
obligaiile stabilite de lege $n sarcina tutorelui se aplic, $n mod corespunztor, i
%!
curatorului special.
TITLUL I6
Persoana 8uridic
CAPITLUL I
Dispo!i"ii generale
Elementele
constitutive
Art$ %.,$ )rice persoan /uridic trebuie s aib o organizare de sine
stttoare i un patrimoniu propriu, afectat realizrii unui anumit scop licit i
moral, $n acord cu interesul general.
Calitatea de persoan
8uridic
Art$ %..$ "unt persoane /uridice entitile prevzute de lege, precum i orice
alte organizaii legal $nfiinate care, dei nu sunt declarate de lege persoane
/uridice, $ndeplinesc toate condiiile prevzute la art. 1;<.
Categorii de
persoane 8uridice
Art$ %.1$ Persoanele /uridice sunt de drept public sau de drept privat.
Persoana 8uridic de
drept privat
Art$ %13$ Persoanele /uridice de drept privat se pot constitui, $n mod liber, $ntr-
una din formele prevzute de lege.
Persoana 8uridic de
drept pu#lic
Art$ %1%$ (1 Persoanele /uridice de drept public se $nfiineaz prin lege.
(! Prin e#cepie de la dispoziiile alin. (1, $n cazurile anume prevzute
de lege, persoanele /uridice de drept public se pot $nfiina prin acte ale
autoritilor administraiei publice centrale sau locale ori prin alte moduri
prevzute de lege.
Regimul 8uridic
aplica#il
Art$%1& Persoanele /uridice legal $nfiinate se supun dispoziiilor aplicabile
categoriei din care fac parte, precum i celor cuprinse $n prezentul cod, dac prin
lege nu se prevede altfel.
E0ectele personalit"ii
8uridice
Art$ %1'$ - (1 Persoana /uridic particip $n nume propriu la circuitul civil i
rspunde pentru obligaiile asumate cu bunurile proprii, afar de cazul $n care
prin lege s-ar dispune altfel.
(! 2imeni nu poate invoca $mpotriva unei persoane de bun-credin
calitatea de subiect de drept a unei persoane /uridice, dac prin aceasta se
urmrete ascunderea unei fraude, a unui abuz de drept sau a unei atingeri aduse
ordinii publice.
%%
CAPITLUL II
<n0iin"area persoanei 8uridice
Seciunea 1
Dispoziii comune
Modurile de
*n0iin"are
Art$ %1($ (1 Persoana /uridic se $nfiineaz=
a prin actul de $nfiinare al organului competent, $n cazul autoritilor i al
instituiilor publice, al unitilor administrativ-teritoriale, precum i al
operatorilor economici care se constituie de ctre stat sau de ctre unitile
administrativ-teritoriale. 'n toate cazurile, actul de $nfiinare trebuie s prevad $n
mod e#pres dac autoritatea public sau instituia public este persoan /uridic>
b prin actul de $nfiinare al celor care o constituie, autorizat, $n condiiile
legii>
c $n orice alt mod prevzut de lege.
(! Dac prin lege nu se dispune altfel, prin act de $nfiinare se $nelege
actul de constituire a persoanei /uridice i, dup caz, statutul acesteia.
Durata persoanei
8uridice
Art$ %1)$ Persoana /uridic se $nfiineaz pe durat nedeterminat dac prin
lege, actul de constituire sau statut nu se prevede altfel.
Seciunea a 2-a
#ulitatea persoanei juridice
Cau!ele de nulitate Art$ %1+$ (1 2ulitatea unei persoane /uridice poate fi constatat sau, dup caz,
declarat de instana /udectoreasc numai atunci c+nd=
a lipsete actul de $nfiinare sau nu a fost $nc6eiat $n forma autentic $n
situaiile anume prevzute de lege>
b toi fondatorii sau asociaii au fost, potrivit legii, incapabili, la data
$nfiinrii persoanei /uridice>
c obiectul de activitate este ilicit, contrar ordinii publice ori bunelor
moravuri>
d lipsete autorizaia administrativ necesar pentru $nfiinarea acesteia>
e actul de $nfiinare nu prevede denumirea, sediul sau obiectul de
activitate>
f actul de $nfiinare nu prevede aporturile fondatorilor sau ale asociailor
ori capitalul social subscris i vrsat>
g s-au $nclcat dispoziiile legale privind patrimoniul iniial sau capitalul
social minim, subscris i vrsat>
6 nu s-a respectat numrul minim de fondatori sau asociai prevzut de
lege>
i au fost nesocotite alte dispoziii legale imperative prevzute sub
%3
sanciunea nulitii actului de $nfiinare a persoanei /uridice.
(! 2erespectarea dispoziiilor alin. (1 lit. a, c g se sancioneaz cu
nulitatea absolut.
Aspectele speciale
privind regimul
nulit"ii
Art$ %1,$ (1 2ulitatea relativ a persoanei /uridice poate fi invocat $n termen
de un an de la data $nregistrrii sau $nfiinrii acesteia, dup caz.
(! 2ulitatea absolut sau relativ a persoanei /uridice se acoper $n toate
cazurile, dac, p+n la $nc6iderea dezbaterilor $n faa primei instane de /udecat,
cauza de nulitate a fost $nlturat.
E0ectele nulit"ii Art$ %1.$ (1 De la data la care 6otr+rea /udectoreasc de constatare sau
declarare a nulitii a devenit definitiv, persoana /uridic $nceteaz fr efect
retroactiv i intr $n lic6idare.
(! Prin 6otr+rea /udectoreasc de constatare sau declarare a nulitii se
numesc i lic6idatorii.
(% Aotr+rea /udectoreasc definitiv se comunic, din oficiu, spre a fi
notat $n toate registrele publice $n care persoana /uridic a fost $nregistrat sau,
dup caz, menionat.
(3 'n toate cazurile, fondatorii sau asociaii rspund, $n condiiile legii,
pentru obligaiile persoanei /uridice care s-au nscut $n sarcina acesteia de la
data $nfiinrii ei i p+n la data notrii $n registrele publice a 6otr+rii
/udectoreti prevzute la alin. (%.
Regimul actelor
8uridice *nc>eiate cu
ter"ii
Art$ %11$ (1 &onstatarea sau, dup caz, declararea nulitii nu aduce atingere
actelor $nc6eiate anterior $n numele persoanei /uridice de ctre organele de
administrare, direct sau prin reprezentare, dup caz.
(! 2ici persoana /uridic i nici fondatorii sau asociaii nu pot opune
terilor nulitatea acesteia, $n afar de cazul $n care se dovedete c acetia
cunoteau cauza de nulitate la momentul $nc6eierii actului.
Seciunea a 3-a
*nreistrarea persoanei juridice
<nregistrarea
persoanei 8uridice
Art$ &33$ (1 Persoanele /uridice sunt supuse $nregistrrii, dac legile care le
sunt aplicabile prevd aceast $nregistrare.
(! Prin nregistrare se $nelege $nscrierea, $nmatricularea sau, dup caz,
orice alt formalitate de publicitate prevzut de lege, fcut $n scopul
dob+ndirii personalitii /uridice sau al lurii $n eviden a persoanelor /uridice
legal $nfiinate, dup caz.
(% 'nregistrarea se face la cerere sau, $n cazurile anume prevzute de lege,
din oficiu.
#liga"ia de
veri0icare a
Art$ &3%$ Persoana /uridic este obligat s verifice identitatea dintre te#tul
actului constitutiv sau al statutului i te#tul depus la registrul public i cel aprut
%9
documentelor
pu#licate
$ntr-o publicaie oficial. 'n caz de neconcordan, terii pot opune persoanei
/uridice oricare dintre aceste te#te, $n afar de cazul $n care se face dovada c ei
cunoteau te#tul depus la registru.
Lipsa *nregistrrii Art$ &3&$ (1 Dac $nregistrarea persoanei /uridice are caracter constitutiv,
persoana /uridic nu se consider legal $nfiinat, c+t timp $nregistrarea nu a fost
efectuat.
(! Dac $ns $nregistrarea este cerut numai pentru opozabilitate fa de
teri, actele sau faptele /uridice fcute $n numele sau $n contul persoanei /uridice,
pentru care nu s-a efectuat publicitatea prevzut $n acest scop de lege, nu pot fi
opuse terilor, $n afar de cazul $n care se face dovada c acetia cunoteau c
publicitatea nu a fost $ndeplinit.
Rspunderea pentru
nee0ectuarea
0ormalit"ilor de
*nregistrare
Art$ &3'$ 5ondatorii, reprezentanii persoanei /uridice supuse $nregistrrii,
precum i primii membri ai organelor de conducere, de administrare i de
control ale acesteia rspund nelimitat i solidar pentru pre/udiciul cauzat prin
ne$ndeplinirea formalitilor de $nregistrare a persoanei /uridice, dac aceste
formaliti trebuia s fie cerute de aceste persoane.
<nregistrarea
modi0icrilor aduse
actului de *n0iin"are
Art$ &3($ Dispoziiile art. !@@-!@%

sunt aplicabile i $n cazul $nregistrrii
modificrilor aduse actului de $nfiinare a persoanei /uridice realizate cu
respectarea condiiilor prevzute de lege sau de actul de $nfiinare a acesteia,
dup caz.
CAPITLUL III
Capacitatea civil a persoanei 8uridice
Seciunea 1
Capacitatea de folosin a persoanei juridice
Data do#ndirii
capacit"ii de
0olosin"
Art$ &3)$ - (1 Persoanele /uridice care sunt supuse $nregistrrii au capacitatea
de a avea drepturi i obligaii de la data $nregistrrii lor.
(! &elelalte persoane /uridice au capacitatea de a avea drepturi i obligaii,
dup caz, potrivit art.1?3, de la data actului de $nfiinare, de la data autorizrii
constituirii lor sau de la data $ndeplinirii oricrei alte cerine prevzute de lege.
(% &u toate acestea, persoanele /uridice prevzute la alin. (1 pot, c6iar de
la data actului de $nfiinare, s dob+ndeasc drepturi i s-i asume obligaii, $ns
numai $n msura necesar pentru ca persoana /uridic s ia fiin $n mod valabil.
(3 5ondatorii, asociaii, reprezentanii i orice alte persoane care au lucrat
$n numele unei persoane /uridice $n curs de constituire rspund nelimitat i
solidar fa de teri pentru actele /uridice $nc6eiate $n contul acesteia cu
$nclcarea dispoziiilor alin. (%, $n afar de cazul $n care persoana /uridic nou
creat, dup ce a dob+ndit personalitate /uridic, le-a preluat asupra sa. .ctele
astfel preluate sunt considerate a fi ale persoanei /uridice $nc de la data
$nc6eierii lor i produc efecte depline.
Con"inutul Art$ &3+$ (1 Persoana /uridic poate avea orice drepturi i obligaii civile,
%:
capacit"ii de
0olosin"
afar de acelea care, prin natura lor sau potrivit legii, nu pot aparine dec+t
persoanei fizice.
(! Persoanele /uridice fr scop patrimonial pot avea doar acele drepturi
i obligaii civile care sunt necesare pentru realizarea scopului, stabilit prin lege,
actul de constituire sau statut.
(% .ctul /uridic $nc6eiat cu $nclcarea dispoziiilor alin. (1 i (! este lovit
de nulitate absolut.
Des0/urarea
activit"ilor
autori!ate
Art$ &3,$ (1 'n cazul activitilor care trebuie autorizate de organele
competente, dreptul de a desfura asemenea activiti se nate numai din
momentul obinerii autorizaiei respective, dac prin lege nu se prevede altfel.
(! .ctele i operaiunile sv+rite fr autorizaiile prevzute de lege sunt
lovite de nulitate absolut, iar persoanele care le-au fcut rspund nelimitat i
solidar pentru toate pre/udiciile cauzate, independent de aplicarea altor sanciuni
prevzute de lege.
Capacitatea de a
primi li#eralit"i
Art$ &3.$ Prin e#cepie de la prevederile art. !@9 alin. (% i dac prin lege nu
se dispune altfel, orice persoan /uridic poate primi liberaliti $n condiiile
dreptului comun, de la data actului de $nfiinare sau, $n cazul fundaiilor
testamentare, din momentul desc6iderii motenirii testatorului, c6iar i $n cazul
$n care liberalitile nu sunt necesare pentru ca persoana /uridic s ia fiin $n
mod legal.
Seciunea a 2-a
Capacitatea de exerciiu i funcionarea
persoanei juridice
@%$ Capacitatea de e-erci"iu
Data do#ndirii
capacit"ii de
e-erci"iu
Art$ &31$ (1 Persoana /uridic $i e#ercit drepturile i $i $ndeplinete
obligaiile prin organele sale de administrare, de la data constituirii lor.
(! .u calitatea de organe de administrare, $n sensul alin. (1, persoanele
fizice sau persoanele /uridice care prin lege, actul de constituire sau statut, sunt
desemnate s acioneze, $n raporturile cu terii, individual sau colectiv, $n
numele i pe seama persoanei /uridice.
(% *aporturile dintre persoana /uridic i cei care alctuiesc organele sale
de administrare sunt supuse, prin analogie, regulilor mandatului, dac nu s-a
prevzut altfel prin lege, actul de constituire sau statut.
Lipsa organelor de
administrare
Art$ &%3$ - (1 P+n la data constituirii organelor de administrare, e#ercitarea
drepturilor i $ndeplinirea obligaiilor care privesc persoana /uridic se fac de
ctre fondatori ori de ctre persoanele fizice sau persoanele /uridice desemnate
$n acest scop.
(! .ctele /uridice $nc6eiate de ctre fondatori sau de ctre persoanele
desemnate cu depirea puterilor conferite potrivit legii, actului de constituire
ori statutului, pentru $nfiinarea persoanei /uridice, precum i actele $nc6eiate de
%<
alte persoane nedesemnate oblig persoana /uridic $n condiiile gestiunii de
afaceri.
(% &el care contracteaz pentru persoana /uridic rm+ne personal inut
fa de teri dac aceasta nu se $nfiineaz ori dac nu $i asum obligaia
contractat, $n afara cazului c+nd prin contract a fost e#onerat de aceast
obligaie.
Incapacit"i /i
incompati#ilit"i
Art$ &%%$ (1 2u pot face parte din organele de administrare i de control ale
persoanei /uridice incapabilii, cei cu capacitate de e#erciiu restr+ns, cei
deczui din dreptul de a e#ercita o funcie $n cadrul acestor organe, precum i
cei declarai prin lege sau prin actul de constituire incompatibili s ocupe o
astfel de funcie.
(! .ctele $nc6eiate cu $nclcarea dispoziiilor alin. (1 sunt lovite de
nulitate relativ. .cestea nu pot fi anulate pentru simplul fapt c persoanele care
fac parte din aceste organe sunt incapabile ori incompatibile, dup caz, sau
pentru c acestea au fost numite cu $nclcarea dispoziiilor legale ori statutare,
dac nu s-a produs o vtmare.
@&$ =unc"ionarea persoanei 8uridice
Actele emise de
organele persoanei
8uridice
Art$ &%&$ (1 Aotr+rile i deciziile luate de organele de conducere i
administrare $n condiiile legii, actului de constituire sau statutului sunt
obligatorii c6iar pentru cei care nu au luat parte la deliberare sau au votat
$mpotriv.
(! 5a de teri 6otr+rile i deciziile luate, $n condiiile legii, actului de
constituire sau statutului produc efecte numai de la data publicrii lor, $n
condiiile prevzute de lege, $n afar de cazul $n care se face dovada c acetia
le-au cunoscut pe alt cale.
#liga"iile
mem#rilor organelor
de administrare
Art$ &%'$ 8embrii organelor de administrare ai unei persoane /uridice trebuie
s acioneze $n interesul acesteia cu prudena i diligena cerute unui bun
proprietar.
9epararea
patrimoniilor
Art$ &%($ (1 8embrii organelor de administrare au obligaia s asigure i s
menin separaia dintre patrimoniul persoanei /uridice i propriul lor
patrimoniu.
(! -i nu pot folosi $n profitul ori $n interesul lor sau al unor teri, dup caz,
bunurile persoanei /uridice ori informaiile pe care le obin $n virtutea funciei
lor, afar de cazul $n care ar fi autorizai $n acest scop de ctre cei care i-au
numit.
Contrarietatea de
interese
Art$ &%)$ 2 (1 -ste lovit de nulitate relativ actul /uridic $nc6eiat $n frauda
intereselor persoanei /uridice de un membru al organelor de administrare dac
acesta din urm, soul, ascendenii sau descendenii lui, rudele $n linie colateral
sau afinii si7 p+n la gradul al patrulea inclusiv, aveau vreun interes s se
$nc6eie acel act i dac partea cealalt a cunoscut sau trebuia s cunoasc acest
%;
lucru.
(! .tunci c+nd cel care face parte din organele de administrare ale
persoanei /uridice ori una dintre persoanele prevzute la alin. (1 are interes $ntr-
o problem supus 6otr+rii acestor organe, trebuie s $ntiineze persoana
/uridic i s nu ia parte la nicio deliberare privitoare la aceasta. 'n caz contrar,
el rspunde pentru daunele cauzate persoanei /uridice, dac fr votul lui nu s-ar
fi putut obine ma/oritatea cerut.
Nulitatea actelor
emise de organele
persoanei 8uridice
Art$ &%+$ (1 Aotr+rile i deciziile contrare legii, actului de constituire sau
statutului pot fi atacate $n /ustiie de oricare dintre membrii organelor de
conducere i administrare care nu au participat la deliberare sau care au votat
$mpotriv i au cerut s se insereze aceasta $n procesul-verbal de edin, $n
termen de 19 zile de la data c+nd li s-a comunicat copia de pe 6otr+rea sau
decizia respectiv ori de la data c+nd a avut loc edina, dup caz.
(! .dministratorii nu pot $ns ataca 6otr+rea privitoare la revocarea lor
din funcie. -i au numai dreptul de a fi despgubii, dac revocarea a fost
ne/ustificat sau intempestiv i au suferit astfel un pre/udiciu.
(% &ererea de anulare se soluioneaz $n camera de consiliu de ctre
instana competent $n circumscripia creia persoana /uridic $i are sediul, $n
contradictoriu cu persoana /uridic $n cauz, reprezentat prin administratori.
Aotr+rea instanei este supus numai apelului.
(3 Dac 6otr+rea este atacat de toi administratorii, persoana /uridic
este reprezentat $n /ustiie de persoana desemnat de preedintele instanei
dintre membrii persoanei /uridice, care va $ndeplini mandatul cu care a fost
$nsrcinat p+n c+nd organul de conducere competent, convocat $n acest scop,
va alege o alt persoan.
(9 Aotr+rea definitiv de anulare va fi menionat $n registrul public $n
care este $nregistrat persoana /uridic, fiind opozabil de la aceast dat fa de
orice persoan, inclusiv fa de membrii acelei persoane /uridice.
(: Dac se invoc motive de nulitate absolut, dreptul la aciunea $n
constatarea nulitii este imprescriptibil, iar cererea poate fi formulat de orice
persoan interesat. Dispoziiile alin. (%-(9 rm+n aplicabile.
(< Prevederile prezentului articol se aplic $n msura $n care prin legi
speciale nu se dispune altfel.
9uspendarea actelor
atacate
Art$ &%,$ (1 )dat cu intentarea aciunii $n anulare, reclamantul poate cere
instanei, pe cale de ordonan preedinial, suspendarea e#ecutrii actelor
atacate.
(! Pentru a $ncuviina suspendarea, instana poate obliga pe reclamant s
depun o cauiune, $n condiiile legii.
Participarea la
circuitul civil
Art$ &%.$ - (1 .ctele /uridice fcute de organele de administrare ale persoanei
/uridice, $n limitele puterilor ce le-au fost conferite, sunt actele persoanei
/uridice $nsei.
(! 'n raporturile cu terii, persoana /uridic este anga/at prin actele
organelor sale, c6iar dac aceste acte depesc puterea de reprezentare conferit
prin actul de constituire sau statut, $n afar de cazul $n care ea dovedete c terii
%?
o cunoteau la data $nc6eierii actului. "impla publicare a actului de constituire
sau a statutului persoanei /uridice nu constituie dovada cunoaterii acestui fapt.
(% &lauzele sau dispoziiile actului de constituire ori ale statutului, precum
i 6otr+rile organelor statutare ale persoanei /uridice care limiteaz sau lrgesc
puterile conferite e#clusiv de lege acestor organe sunt considerate nescrise, c6iar
dac au fost publicate.
Rspunderea pentru
0apte 8uridice
Art$ &%1$ (1 5aptele licite sau ilicite sv+rite de organele persoanei /uridice
oblig $nsi persoana /uridic, $ns numai dac ele au legtur cu atribuiile sau
cu scopul funciilor $ncredinate.
(! 5aptele ilicite atrag i rspunderea personal i solidar a celor care le-
au sv+rit, at+t fa de persoana /uridic, c+t i fa de teri.
Rspunderea
mem#rilor organelor
persoanei 8uridice
Art$ &&3$ (1 .ciunea $n rspundere $mpotriva administratorilor, cenzorilor,
directorilor i a altor persoane care au acionat $n calitate de membri ai organelor
persoanei /uridice, pentru pre/udiciile cauzate persoanei /uridice de ctre acetia
prin $nclcarea $ndatoririlor stabilite $n sarcina lor, aparine, $n numele persoanei
/uridice, organului de conducere competent care va decide cu ma/oritatea cerut
de lege, iar $n lips, cu ma/oritatea cerut de prevederile statutare.
(! Aotr+rea poate fi luat c6iar dac problema rspunderii persoanelor
prevzute la alin. (1 nu figureaz pe ordinea de zi.
(% )rganul de conducere competent desemneaz cu aceeai ma/oritate
persoana $nsrcinat s e#ercite aciunea $n /ustiie.
(3 Dac s-a 6otr+t introducerea aciunii $n rspundere $mpotriva
administratorilor, mandatul acestora $nceteaz de drept i organul de conducere
competent va proceda la $nlocuirea lor.
(9 'n cazul $n care aciunea se introduce $mpotriva directorilor anga/ai $n
baza unui alt contract dec+t a unui contract individual de munc, acetia sunt
suspendai de drept din funcie p+n la rm+nerea definitiv a 6otr+rii
/udectoreti.
@'$ Dispo!i"ii speciale
Rspunderea
persoanelor 8uridice
de drept pu#lic
Art$ &&%$ - Dac prin lege nu se dispune altfel, persoanele /uridice de drept
public sunt obligate pentru faptele licite sau ilicite ale organele lor, $n aceleai
condiii ca persoanele /uridice de drept privat.
Independen"a
patrimonial
Art$ &&&$ Persoana /uridic av+nd $n subordine o alt persoan /uridic nu
rspunde pentru nee#ecutarea obligaiilor acesteia din urm i nici persoana
/uridic subordonat nu rspunde pentru persoana /uridic fa de care este
subordonat, dac prin lege nu se dispune altfel.
9tatul /i unit"ile
administrativ5
teritoriale
Art$ &&'$ (1 'n raporturile civile $n care se prezint nemi/locit, $n nume
propriu, ca titular de drepturi i obligaii, statul particip prin 8inisterul
5inanelor Publice, afar de cazul $n care legea stabilete un alt organ $n acest
3@
sens.
(! Dispoziiile alin. (1 sunt aplicabile $n mod corespunztor i unitilor
administrativ-teritoriale care particip la raporturile civile $n nume propriu, prin
organele prevzute de lege.
Rspunderea civil a
statului /i a unit"ilor
administrativ5
teritoriale
Art$ &&($ (1 Dac prin lege nu se dispune altfel, statul nu rspunde dec+t $n
mod subsidiar pentru obligaiile organelor, autoritilor i instituiilor publice,
care sunt persoane /uridice i niciuna dintre aceste persoane /uridice nu rspunde
pentru obligaiile statului.
(! Dispoziiile alin. (1 sunt aplicabile $n mod corespunztor i unitilor
administrativ-teritoriale care nu rspund dec+t $n mod subsidiar pentru
obligaiile organelor, instituiilor i serviciilor publice din subordinea acestora
atunci c+nd acestea au personalitate /uridic.
CAPITLUL I6
Identi0icarea persoanei 8uridice
Na"ionalitatea
persoanei 8uridice
Art$ &&)$ "unt de naionalitate rom+n toate persoanele /uridice al cror sediu,
potrivit actului de constituire sau statutului, este stabilit $n *om+nia.
Denumirea persoanei
8uridice
Art$ &&+$ (1 Persoana /uridic poart denumirea stabilit $n condiiile legii
prin actul de constituire sau prin statut.
(! )dat cu $nregistrarea persoanei /uridice, se va trece $n registrul public
denumirea ei i celelalte atribute de identificare.
9ediul persoanei
8uridice
Art$ &&,$ (1 "ediul persoanei /uridice se stabilete potrivit actului de
constituire sau statutului.
(! 'n funcie de obiectul de activitate, persoana /uridic poate avea mai
multe sedii cu caracter secundar pentru sucursalele, reprezentanele sale
teritoriale i punctele de lucru. Dispoziiile art. ?< sunt aplicabile $n mod
corespunztor.
9c>im#area
denumirii /i sediului
Art$ &&.$ Persoana /uridic poate s-i sc6imbe denumirea sau sediul, $n
condiiile prevzute de lege.
Dovada denumirii /i
sediului
Art$ &&1$ 2 (1 'n raporturile cu terii, dovada denumirii i a sediului persoanei
/uridice se face cu meniunile $nscrise $n registrele de publicitate sau de eviden
prevzute de lege pentru persoana /uridic respectiv.
(! 'n lipsa acestor meniuni, stabilirea sau sc6imbarea denumirii i a
sediului nu va putea fi opus altor persoane.
Alte atri#ute de
identi0icare
Art$ &'3$ 'n funcie de specificul obiectului de activitate, persoana /uridic
mai poate avea i alte atribute de identificare, cum sunt numrul de $nregistrare
$n registrul comerului sau $ntr-un alt registru public, codul unic de $nregistrare
i alte elemente de identificare, $n condiiile legii.
31
Men"iunile
o#ligatorii
Art$ &'%$ Boate documentele, indiferent de form, care eman de la persoana
/uridic, trebuie s cuprind denumirea i sediul, precum i alte atribute de
identificare, $n cazurile prevzute de lege, sub sanciunea plii de
daune-interese persoanei pre/udiciate.
CAPITLUL 6
Reorgani!area persoanei 8uridice
No"iunea Art$ &'&$ *eorganizarea persoanei /uridice este operaiunea /uridic $n care
pot fi implicate una sau mai multe persoane /uridice i care are ca efecte
$nfiinarea, modificarea ori $ncetarea acestora.
Modurile de
reorgani!are
Art$ &''$ (1 *eorganizarea persoanei /uridice se realizeaz prin fuziune, prin
divizare sau prin transformare.
(! *eorganizarea se face cu respectarea condiiilor prevzute pentru
dob+ndirea personalitii /uridice, $n afar de cazurile $n care prin lege, actul de
constituire sau statut se dispune altfel.
=u!iunea Art$ &'($ 5uziunea se face prin absorbia unei persoane /uridice de ctre o alt
persoan /uridic sau prin contopirea mai multor persoane /uridice pentru a
alctui o persoan /uridic nou.
E0ectele 0u!iunii Art$ &')$ (1 'n cazul absorbiei, drepturile i obligaiile persoanei /uridice
absorbite se transfer $n patrimoniul persoanei /uridice care o absoarbe.
(! 'n cazul contopirii persoanelor /uridice, drepturile i obligaiile acestora
se transfer $n patrimoniul persoanei /uridice nou $nfiinate.
Divi!area Art$ &'+$ (1 Divizarea poate fi total sau parial.
(! Divizarea total se face prin $mprirea $ntregului patrimoniu al unei
persoane /uridice $ntre dou sau mai multe persoane /uridice care e#ist de/a sau
care se $nfiineaz prin divizare.
(% Divizarea parial const $n desprinderea unei pri din patrimoniul
unei persoane /uridice, care continu s e#iste, i $n transmiterea acestei pri
ctre una sau mai multe persoane /uridice care e#ist sau care se $nfiineaz $n
acest mod.
E0ectele divi!rii Art$ &',$ (1 Patrimoniul persoanei /uridice care a $ncetat de a avea fiin prin
divizare se $mparte $n mod egal $ntre persoanele /uridice dob+nditoare, dac prin
actul ce a dispus divizarea nu s-a stabilit o alt proporie.
(! 'n cazul divizrii pariale, c+nd o parte din patrimoniul unei persoane
/uridice se desprinde i se transmite unei singure persoane /uridice de/a e#istente
sau care se $nfiineaz $n acest mod, reducerea patrimoniului persoanei /uridice
divizate este proporional cu partea transmis.
(% 'n cazul $n care partea desprins se transmite mai multor persoane
3!
/uridice de/a e#istente sau care se $nfiineaz $n acest mod, $mprirea
patrimoniului $ntre persoana /uridic fa de care s-a fcut desprinderea i
persoanele /uridice dob+nditoare se va face potrivit dispoziiilor alin. (!, iar
$ntre persoanele /uridice dob+nditoare, $mprirea prii desprinse se va face
potrivit dispoziiilor alin. (1, ce se vor aplica $n mod corespunztor.
<ntinderea
rspunderii *n ca! de
divi!are
Art$ &'.$ (1 'n cazul divizrii, fiecare dintre persoanele /uridice dob+nditoare
va rspunde=
a pentru obligaiile legate de bunurile care formeaz obiectul drepturilor
dob+ndite sau pstrate integral>
b pentru celelalte obligaii ale persoanei /uridice divizate, proporional cu
valoarea drepturilor dob+ndite sau pstrate, socotit dup scderea obligaiilor
prevzute la lit. a.
(! Dac o persoan /uridic $nfiinat $n condiiile art. 1?3 alin. (1 lit. a
este supus divizrii prin actul de reorganizare se va putea stabili i un alt mod
de repartizare a obligaiilor dec+t acela prevzut $n prezentul articol.
Reparti!area
contractelor *n ca! de
divi!are
Art$ &'1$ 'n caz de divizare, contractele se vor repartiza, cu respectarea
dispoziiilor art. !@: alin. (!, art. !%< i !%;, astfel $nc+t e#ecutarea fiecruia
dintre ele s se fac $n $ntregime de ctre o singur persoan /uridic
dob+nditoare, afar numai dac aceasta nu este cu putin.
<ncetarea unor
contracte
Art$ &(3$ 2 (1 'n cazul contractelor $nc6eiate $n considerarea calitii persoanei
/uridice supuse reorganizrii, acestea nu $i $nceteaz efectele, cu e#cepia
cazului $n care prile au stipulat e#pres contrariul sau meninerea ori
repartizarea contractului este condiionat de acordul prii interesate.
(! Dac meninerea sau repartizarea contractului este condiionat de
acordul prii interesate, aceasta va fi notificat sau, dup caz, $ntiinat prin
scrisoare recomandat, cu confirmare de primire, pentru a-i da ori nu
consimm+ntul $n termen de 1@ zile lucrtoare de la comunicarea notificrii sau
$ntiinrii. ,ipsa de rspuns $n acest termen ec6ivaleaz cu refuzul de meninere
sau preluare a contractului de ctre persoana /uridic succesoare.
Trans0ormarea
persoanei 8uridice
Art$ &(%$ (1 Bransformarea persoanei /uridice intervine $n cazurile prevzute
de lege, atunci c+nd o persoan /uridic $i $nceteaz e#istena, concomitent cu
$nfiinarea, $n locul ei, a unei alte persoane /uridice.
(! 'n cazul transformrii, drepturile i obligaiile persoanei /uridice care
i-a $ncetat e#istena se transfer $n patrimoniul persoanei /uridice nou $nfiinate,
cu e#cepia cazului $n care prin actul prin care s-a dispus transformarea se
prevede altfel. 'n aceste din urm cazuri, dispoziiile art. !%?, !3@ i !3% rm+n
aplicabile.
Data transmiterii
drepturilor /i
o#liga"iilor
Art$ &(&$ (1 'n cazul reorganizrii persoanelor /uridice supuse $nregistrrii,
transmiterea drepturilor i obligaiilor se realizeaz at+t $ntre pri, c+t i fa de
teri, numai prin $nregistrarea operaiunii i de la data acesteia.
(! 'n ceea ce privete celelalte persoane /uridice nesupuse $nregistrrii,
3%
transmiterea drepturilor i obligaiilor, $n cazurile prevzute la alin. (1, se
realizeaz at+t $ntre pri, c+t i fa de teri numai pe data aprobrii de ctre
organul competent a inventarului, a bilanului contabil $ntocmit $n vederea
predrii-primirii, a evidenei i a repartizrii tuturor contractelor $n curs de
e#ecutare, precum i a oricror alte asemenea acte prevzute de lege.
(% 'n cazul bunurilor imobile care fac obiectul transmisiunii, dreptul de
proprietate i celelalte drepturi reale se dob+ndesc numai prin $nscrierea $n
cartea funciar, $n baza actului de reorganizare $nc6eiat $n form autentic sau,
dup caz, a actului administrativ prin care s-a dispus reorganizarea, $n ambele
situaii $nsoit, dac este cazul, de certificatul de $nregistrare a persoanei /uridice
nou $nfiinate.
po!i"iile Art$ &('$ (1 .ctele prin care s-a 6otr+t reorganizarea pot fi atacate, dac prin
lege nu se dispune altfel, prin opoziie, de ctre creditori i orice alte persoane
interesate $n termen de %@ de zile de la data c+nd au luat cunotin de aprobarea
reorganizrii, dar nu mai t+rziu de un an de la data publicrii acesteia, sau, dup
caz, de la data aprobrii acesteia de ctre organul competent, potrivit legii.
(! )poziia suspend e#ecutarea fa de oponeni p+n la rm+nerea
definitiv a 6otr+rii /udectoreti, $n afar de cazul $n care persoana /uridic
debitoare face dovada e#ecutrii obligaiilor sau ofer garanii acceptate de
creditori ori $nc6eie cu acetia un acord pentru plata datoriilor.
(% )poziia se /udec $n camera de consiliu, cu citarea prilor, de ctre
instana competent.
(3 Aotr+rea pronunat asupra opoziiei este supus numai apelului.
CAPITLUL 6I
<ncetarea persoanei 8uridice
Seciunea 1
Dispoziii enerale
Modurile de *ncetare Art$ &(($ Persoana /uridic $nceteaz, dup caz, prin constatarea ori declararea
nulitii, prin fuziune, divizare total, transformare, dizolvare sau desfiinare, ori
printr-un alt mod prevzut de actul constitutiv sau de lege.
Seciunea a 2-a
Dizolvarea persoanei juridice
Di!olvarea
persoanelor 8uridice
de drept privat
Art$ &()$ Persoanele /uridice de drept privat se dizolv=
a dac termenul pentru care au fost constituite s-a $mplinit>
b dac scopul a fost realizat ori nu mai poate fi $ndeplinit>
c dac scopul pe care $l urmresc sau mi/loacele $ntrebuinate pentru
realizarea acestuia au devenit contrare legii sau ordinii publice, ori dac ele
urmresc un alt scop dec+t cel declarat>
d prin 6otr+rea organelor competente ale acestora>
33
e prin orice alt mod prevzut de lege, actul de constituire sau statut.
Di!olvarea
persoanelor 8uridice
de drept pu#lic
Art$ &(+$ Persoanele /uridice de drept public se dizolv numai $n cazurile i $n
condiiile anume prevzute de lege.
po!i"iile Art$ &(,$ 'n cazul $n care persoana /uridic se dizolv prin 6otr+rea organului
competent, creditorii sau orice alte persoane interesate pot face opoziie,
dispoziiile art. !3% aplic+ndu-se $n mod corespunztor.
Lic>idarea Art$ &(.$ (1 Prin efectul dizolvrii persoana /uridic intr $n lic6idare $n
vederea valorificrii activului i a plii pasivului.
(! Persoana /uridic $i pstreaz capacitatea civil pentru operaiunile
necesare lic6idrii p+n la finalizarea acesteia.
(% Dac $ncetarea persoanei /uridice are loc prin fuziune, transformare
sau prin divizare total nu se declaneaz procedura lic6idrii.
Destina"ia #unurilor
rmase dup
lic>idare
Art$ &(1$ (1 )ricare ar fi cauzele dizolvrii, bunurile persoanei /uridice
rmase dup lic6idare vor primi destinaia stabilit $n actul de constituire sau
statut, ori destinaia stabilit $n 6otr+rea organului competent luat $nainte de
dizolvare.
(! 'n lipsa unei asemenea prevederi $n actul de constituire sau statut ori $n
lipsa unei 6otr+ri luate $n condiiile alin. (1, precum i $n cazul $n care
prevederea sau 6otr+rea este contrar legii sau ordinii publice, la propunerea
lic6idatorului bunurile rmase dup lic6idare se atribuie de instana competent,
prin 6otr+re supus numai apelului, unei persoane /uridice cu scop identic sau
asemntor, dac prin lege nu se prevede altfel. .tunci c+nd e#ist mai multe
astfel de persoane /uridice, lic6idatorul propune cel puin % persoane /uridice,
caz $n care bunurile se atribuie prin tragere la sori.
(% 'n cazul $n care persoana /uridic a fost dizolvat pentru motivele
prevzute la art. !39 lit. d, precum i $n cazul $n care nicio persoan /uridic nu
este de acord cu preluarea bunurilor rmase dup lic6idare $n condiiile alin. (!,
acestea vor trece $n proprietatea comunei, oraului sau municipiului $n a crui
raz teritorial se afl bunurile.
(3 'n toate cazurile, transmiterea dreptului de proprietate asupra bunurilor
rmase dup lic6idare are loc la data prelurii lor de ctre beneficiari, dac prin
lege nu se prevede altfel. Procesul-verbal de predare-primire i 6otr+rea
/udectoreasc rmas definitiv, $n cazurile prevzute de alin. (! ori (%,
constituie titlu de proprietate sau, dup caz, poate servi drept temei /uridic
pentru intabularea $n cartea funciar. 'n cazul bunurilor imobile, dispoziiile
art.1.!33 i cele $n materie de carte funciar rm+n aplicabile.
Seciunea a 3-a
Dispoziii speciale
Des0iin"area unor Art$ &)3$ (1 Persoanele /uridice $nfiinate de ctre autoritile publice centrale
39
persoane 8uridice sau locale, nesupuse dizolvrii, pot fi desfiinate prin 6otr+rea organului care
le-a $nfiinat.
(! 'n acest caz, dac organul competent nu a dispus altfel, drepturile i
obligaiile persoanei /uridice desfiinate se transfer persoanei /uridice
dob+nditoare, proporional cu valoarea bunurilor transmise acesteia, in+ndu-se
$ns seama i de natura obligaiilor respective.
Data *ncetrii
personalit"ii 8uridice
Art$ &)%$ (1 Persoanele /uridice supuse $nregistrrii $nceteaz la data radierii
din registrele $n care au fost $nscrise.
(! &elelalte persoane /uridice $nceteaz la data actului prin care s-a dispus
$ncetarea sau, dup caz, la data $ndeplinirii oricrei alte cerine prevzute de
lege.
TITLUL 6
Aprarea drepturilor nepatrimoniale
crotirea
personalit"ii umane
Art$ &)&$ )rice persoan fizic are dreptul la ocrotirea valorilor str+ns legate
de fiina uman, cum sunt viaa, sntatea, integritatea fizic, demnitatea,
intimitatea vieii private, creaia tiinific, artistic, literar sau te6nic, precum
i a oricror alte drepturi nepatrimoniale.
Mi8loacele de
aprare
Art$ &)'$ (1 Persoana fizic ale crei drepturi nepatrimoniale au fost lezate
ori ameninate poate cere oric+nd instanei=
a interzicerea sv+ririi faptei ilicite, dac aceasta este iminent>
b $ncetarea $nclcrii i interzicerea pentru viitor, dac aceasta dureaz
$nc>
c constatarea caracterului ilicit al faptei sv+rite, dac tulburarea pe care
a produs-o subzist.
(! Prin e#cepie de la prevederile alin. (1, $n cazul lezrii prin e#ecitarea
dreptului la libera e#primare, instana poate dispune numai msurile prevzute la
alin. (1 lit. b i c.
(% Botodat, cel care a suferit o $nclcare a unor asemenea drepturi poate
cere instanei s-l oblige pe autorul faptei s $ndeplineasc orice msuri socotite
necesare de ctre instan spre a a/unge la restabilirea dreptului atins, cum sunt=
a obligarea autorului, pe c6eltuiala sa, la publicarea 6otr+rii de
condamnare>
b orice alte msuri necesare pentru $ncetarea faptei ilicite sau pentru
repararea pre/udiciului cauzat.
(3 De asemenea, persoana pre/udiciat poate cere despgubiri sau, dup
caz, o reparaie patrimonial pentru pre/udiciul, c6iar nepatrimonial, ce i-a fost
cauzat, dac vtmarea este imputabil autorului faptei pre/udiciabile. 'n aceste
cazuri, dreptul la aciune este supus prescripiei e#tinctive.
Aprarea dreptului
la nume
Art$ &)($ 2 (1 &el al crui nume este contestat poate s cear instanei
/udectoreti recunoaterea dreptului su la acel nume.
3:
(! De asemenea, cel care este lezat prin uzurparea, $n tot sau $n parte, a
numelui su poate s cear oric+nd instanei /udectoreti s dispun $ncetarea
acestei atingeri nelegitime.
(% Dispoziiile prezentului articol se aplic, $n mod corespunztor, i
aprrii dreptului la pseudonim, ales $n condiiile legii.
Msurile provi!orii Art$ &))$ (1 Dac persoana care se consider lezat face dovada credibil c
drepturile sale nepatrimoniale fac obiectul unei aciuni ilicite, actuale sau
iminente i c aceast aciune risc s-i cauzeze un pre/udiciu greu de reparat,
poate s cear instanei /udectoreti luarea unor msuri provizorii.
(! 1nstana /udectoreasc poate s dispun $n special=
a interzicerea $nclcrii sau $ncetarea ei provizorie>
b luarea msurilor necesare pentru a asigura conservarea probelor.
(% 'n cazul pre/udiciilor aduse prin mi/loacele presei scrise sau
audiovizuale, instana /udectoreasc nu poate s dispun $ncetarea, cu titlu
provizoriu, a aciunii pre/udiciabile dec+t dac pre/udiciile cauzate reclamantului
sunt grave, dac aciunea nu este $n mod evident /ustificat, potrivit art. <9, i
dac msura luat de instan nu apare ca fiind disproporionat $n raport cu
pre/udiciile cauzate. Dispoziiile art. !9% alin. (! rm+n aplicabile.
(3 1nstana soluioneaz cererea potrivit dispoziiilor privitoare la
ordonana preedinial, care se aplic $n mod corespunztor. 'n cazul $n care
cererea este formulat $nainte de introducerea aciunii de fond, prin 6otr+rea
prin care s-a dispus msura provizorie se va fi#a i termenul $n care aciunea $n
fond trebuie s fie introdus, sub sanciunea $ncetrii de drept a acelei msuri.
Dispoziiile alin. (: sunt aplicabile.
(9 Dac msurile luate sunt de natur s produc un pre/udiciu prii
adverse, instana poate obliga pe reclamant s dea o cauiune $n cuantumul fi#at
de aceasta, sub sanciunea $ncetrii de drept a msurii dispuse.
(: 8surile luate potrivit prezentului articol anterior introducerii aciunii
$n /ustiie pentru aprarea dreptului nepatrimonial $nclcat $nceteaz de drept,
dac reclamantul nu a sesizat instana $n termenul fi#at de aceasta, dar nu mai
t+rziu de %@ de zile de la luarea acestora.
(< *eclamantul este inut s repare, la cererea prii interesate, pre/udiciul
cauzat prin msurile provizorii luate, dac aciunea de fond este respins ca
ne$ntemeiat. &u toate acestea, dac reclamantul nu a fost $n culp ori a avut o
culp uoar, instana, $n raport cu circumstanele concrete, poate fie s refuze
obligarea sa la despgubirile cerute de partea advers, fie s dispun reducerea
acestora.
(; Dac partea advers nu solicit daune-interese, instana va dispune
eliberarea cauiunii, la cererea reclamantului, prin 6otr+re dat cu citarea
prilor. &ererea se /udec potrivit dispoziiilor privitoare la ordonana
preedinial, care se aplic $n mod corespunztor. 'n cazul $n care p+r+tul se
opune la eliberarea cauiunii, instana va fi#a un termen $n vederea introducerii
aciunii de fond, care nu poate fi mai lung de %@ de zile de la data pronunrii
6otr+rii, sub sanciunea $ncetrii de drept a msurii de indisponibilizare a sumei
depuse cu titlu de cauiune.
3<
Decesul titularului
dreptului
nepatrimonial
Art$ &)+$ (1 .ciunea pentru restabilirea dreptului nepatrimonial $nclcat
poate fi continuat sau pornit, dup moartea persoanei vtmate, de ctre soul
supravieuitor, de oricare dintre rudele $n linie dreapt ale persoanei decedate,
precum i de oricare dintre rudele sale colaterale p+n la gradul al patrulea
inclusiv.
(! .ciunea pentru restabilirea integritii memoriei unei persoane
decedate poate fi pornit de cei prevzui la alin. (1.
Aprarea drepturilor
nepatrimoniale ale
persoanei 8uridice
Art$ &),$ - Dispoziiile prezentului titlu se aplic prin asemnare i drepturilor
nepatrimoniale ale persoanelor /uridice.
CARTEA A II5A
Despre 0amilie
TITLUL I
Dispo!i"ii generale
=amilia Art$ &).$ (1 5amilia se $ntemeiaz pe cstoria liber consimit $ntre soi, pe
egalitatea acestora, precum i pe dreptul i $ndatorirea prinilor de a asigura
creterea i educarea copiilor lor.
(! 5amilia are dreptul la ocrotire din partea societii i a statului.
(% "tatul este obligat s spri/ine, prin msuri economice i sociale,
$nc6eierea cstoriei, precum i dezvoltarea i consolidarea familiei.
(3 'n sensul prezentului &od civil, prin soi se $nelege brbatul i femeia
unii prin cstorie.
Cstoria Art$ &)1$ - (1 &storia este uniunea liber consimit $ntre un barbat i o
femeie, $nc6eiat $n condiiile legii.
(! 4rbatul i femeia au dreptul de a se cstori $n scopul de a $ntemeia o
familie.
(% &elebrarea religioas a cstoriei poate fi fcut numai dup $nc6eierea
cstoriei civile.
(3 &ondiiile de $nc6eiere i cauzele de nulitate ale cstoriei se stabilesc
prin prezentul &od civil.
(9 &storia $nceteaz prin decesul sau prin declararea /udectoreasc a
morii unuia dintre soi.
(: &storia poate fi desfcut prin divor, $n condiiile legii.
Egalitatea *n drepturi
a copiilor
Art$ &+3$ &opiii din afara cstoriei sunt egali $n faa legii cu cei din
cstorie, precum i cu cei adoptai.
<ndatorirea Art$ &+%$ Prinii sunt cei care au, $n primul r+nd, $ndatorirea de cretere i
3;
prin"ilor educare a copiilor lor minori.
Rela"iile dintre
prin"i /i copii
Art$ &+&$ (1 &opilul nu poate fi separat de prinii si fr $ncuviinarea
acestora, cu e#cepia cazurilor prevzute de lege.
(! &opilul care nu locuiete la prinii si sau, dup caz, la unul dintre ei
are dreptul de a avea legturi personale cu acetia. -#erciiul acestui drept nu
poate fi limitat dec+t $n condiiile prevzute de lege, pentru motive temeinice,
lu+nd $n considerare interesul superior al copilului.
Principiul interesului
superior al copilului
Art$ &+'$ (1 )rice msur privitoare la copil, indiferent de autorul ei, trebuie
s fie luat cu respectarea interesului superior al copilului.
(! Pentru rezolvarea cererilor care se refer la copii, autoritile
competente sunt datoare s dea toate $ndrumrile necesare pentru ca prile s
recurg la metodele de soluionare a conflictelor pe cale amiabil.
(% Procedurile referitoare la relaiile $ntre prini i copii trebuie s
garanteze c dorinele i interesele prinilor referitoare la copii pot fi aduse la
cunotina autoritilor i c acestea in cont de ele $n 6otr+rile pe care le iau.
(3 Procedurile privitoare la copii trebuie s se desfoare $ntr-un timp
rezonabil, astfel $nc+t interesul superior al copilului i relaiile de familie s nu
fie afectate.
(9 'n sensul prevederilor legale privind protecia copilului, prin copil se
$nelege persoana care nu a $mplinit v+rsta de 1; ani i nici nu a dob+ndit
capacitatea deplin de e#erciiu, potrivit legii.
Ascultarea copilului Art$ &+($ (1 'n procedurile administrative sau /udiciare care $l privesc,
ascultarea copilului care a $mplinit v+rsta de 1@ ani este obligatorie. &u toate
acestea, poate fi ascultat i copilul care nu a $mplinit v+rsta de 1@ ani, dac
autoritatea competent consider c acest lucru este necesar pentru soluionarea
cauzei.
(! Dreptul de a fi ascultat presupune posibilitatea copilului de a cere i a
primi orice informaie, potrivit cu v+rsta sa, de a-i e#prima opinia i de a fi
informat asupra consecinelor pe care le poate avea aceasta, dac este
respectat, precum i asupra consecinelor oricrei decizii care $l privete.
(% )rice copil poate cere s fie ascultat, potrivit prevederilor
alin. (1 i (!. *espingerea cererii de ctre autoritatea competent trebuie
motivat.
(3 )piniile copilului ascultat vor fi luate $n considerare $n raport cu v+rsta
i cu gradul su de maturitate.
(9 Dispoziiile legale speciale privind consimm+ntul sau prezena
copilului, $n procedurile care $l privesc, precum i prevederile referitoare la
desemnarea de ctre instan a unui reprezentant $n caz de conflict de interese,
rm+n aplicabile$
Instan"a competent Art$ &+)$ Boate msurile date prin prezenta carte $n competena instanei
/udectoreti, precum i toate litigiile privind aplicarea dispoziiilor prezentei
cri sunt de competena instanei de tutel prevzute la art. 1@<.
3?
TITLUL II
Cstoria
CAPITLUL I
Logodna
<nc>eierea logodnei Art$ &++$ (1 ,ogodna este promisiunea reciproc de a $nc6eia cstoria.
(! Dispoziiile privind condiiile de fond pentru $nc6eierea cstoriei sunt
aplicabile $n mod corespunztor, cu e#cepia avizului medical i a autorizrii
organului administrativ competent.
(% 'nc6eierea logodnei nu este supus niciunei formaliti i poate fi
dovedit cu orice mi/loc de prob.
(3 'nc6eierea cstoriei nu este condiionat de $nc6eierea logodnei.
(9 ,ogodna se poate $nc6eia doar $ntre brbat i femeie.
Ruperea logodnei Art$ &+,$ (1 ,ogodnicul care rupe logodna nu poate fi constr+ns s $nc6eie
cstoria.
(! &lauza penal stipulat pentru ruperea logodnei este considerat
nescris.
(% *uperea logodnei nu este supus niciunei formaliti i poate fi
dovedit cu orice mi/loc de prob.
Restituirea darurilor Art$ &+.$ :1 'n cazul ruperii logodnei, sunt supuse restituirii darurile pe care
logodnicii le-au primit $n considerarea logodnei sau, pe durata acesteia, $n
vederea cstoriei, cu e#cepia darurilor obinuite.
(! Darurile se restituie $n natur sau, dac aceasta nu mai este cu putin,
$n msura $mbogirii.
(% )bligaia de restituire nu e#ist dac logodna a $ncetat prin moartea
unuia dintre logodnici.
Rspunderea pentru
ruperea logodnei
Art$ &+1$ (1 Partea care rupe logodna $n mod abuziv poate fi obligat la
despgubiri pentru c6eltuielile fcute sau contractate $n vederea cstoriei, $n
msura $n care au fost potrivite cu $mpre/urrile, precum i pentru orice alte
pre/udicii cauzate.
(! Partea care, $n mod culpabil, l-a determinat pe cellalt s rup logodna
poate fi obligat la despgubiri $n condiiile alin. (1.
Termenul de
prescrip"ie
Art$ &,3$ Dreptul la aciune $ntemeiat pe dispoziiile art. !:; i !:? se
prescrie $ntr-un an de la ruperea logodnei.
9@
CAPITLUL II
<nc>eierea cstoriei
Seciunea 1
Condiiile de fond pentru +nc%eierea cstoriei
Consim"mntul la
cstorie
Art$ &,%$ &storia se $nc6eie $ntre brbat i femeie prin consimm+ntul
personal i liber al acestora.
6rsta matrimonial Art$ &,&$ (1 &storia se poate $nc6eia dac viitorii soi au $mplinit v+rsta de
1; ani.
(! Pentru motive temeinice, minorul care a $mplinit v+rsta de 1: ani se
poate cstori $n temeiul unui aviz medical, cu $ncuviinarea prinilor si, sau,
dup caz, a tutorelui, i cu autorizarea instanei de tutel $n a crei circumscripie
minorul $i are domiciliul. 'n cazul $n care unul dintre prini refuz s
$ncuviineze cstoria, instana de tutel 6otrte i asupra acestei divergene,
av+nd $n vedere interesul superior al copilului.
(% Dac unul dintre prini este decedat sau se afl $n imposibilitate de a-i
manifesta voina, $ncuviinarea celuilalt printe este suficient.
(3 De asemenea, $n condiiile art.%?;, este suficient $ncuviinarea
printelui care e#ercit autoritatea printeasc.
(9 Dac nu e#ist nici prini, nici tutore care s poat $ncuviina
cstoria, este necesar $ncuviinarea persoanei sau a autoritii care a fost
abilitat s e#ercite drepturile printeti.
4igamia Art$ &,'$ - -ste interzis $nc6eierea unei noi cstorii de ctre persoana care este
cstorit.
Inter!icerea
cstoriei *ntre rude
Art$ &,($ - (1 -ste interzis $nc6eierea cstoriei $ntre rudele $n linie dreapt,
precum i $ntre cele $n linie colateral p+n la al patrulea grad inclusiv.
(! Pentru motive temeinice, cstoria $ntre rudele $n linie colateral de
gradul al patrulea poate fi autorizat de instana de tutel $n a crei
circumscripie $i are domiciliul cel care cere $ncuviinarea. 1nstana se va putea
pronuna pe baza unui aviz medical special dat $n acest sens$
(% Dispoziiile alin. (1 i (! sunt aplicabile i $n cazul rudeniei din
adopie.
Inter!icerea
cstoriei *ntre tutore
/i persoana minor
Art$ &,)$ &storia este oprit $ntre tutore i persoana minor care se afl sub
tutela sa.
Aliena"ia /i
de#ilitatea mintal
Art$ &,+$ - -ste interzis s se cstoreasc alienatul mintal i debilul mintal.
91
Inter!icerea sau
ec>ivalarea unor
0orme de convie"uire
cu cstoria
Art$ &,,$ (1 -ste interzis cstoria $ntre persoane de acelai se#.
(! &storiile $ntre persoane de acelai se# $nc6eiate sau contractate $n
strintate, fie de ceteni rom+ni, fie de ceteni strini nu sunt recunoscute $n
*om+nia.
(% Parteneriatele civile $ntre persoane de se# opus sau de acelai se#
$nc6eiate sau contractate $n strintate fie de ceteni rom+ni, fie de ceteni
strini nu sunt recunoscute $n *om+nia.
(3 Dispoziiile legale privind libera circulaiei pe teritoriul *om+niei a
cetenilor statelor membre ale (niunii -uropene i "paiului -conomic
-uropean rm+n aplicabile.
Seciunea a 2-a
,ormalitile pentru +nc%eierea cstoriei
Comunicarea strii
de sntate
Art$ &,.$ &storia nu se $nc6eie dac viitorii soi nu declar c i-au
comunicat reciproc starea sntii lor. Dispoziiile legale prin care este oprit
cstoria celor care sufer de anumite boli rm+n aplicabile.
Locul *nc>eierii
cstoriei
Art$ &,1$ (1 &storia se celebreaz de ctre ofierul de stare civil, la sediul
primriei.
(! Prin e#cepie, cstoria se poate celebra, cu aprobarea primarului, de
ctre un ofier de stare civil de la o alt primrie dec+t cea $n a crei raz
teritorial domiciliaz sau $i au reedina viitorii soi, cu obligativitatea
$ntiinrii primriei de domiciliu sau de reedin a viitorilor soi, $n vederea
publicrii.
Declara"ia de
cstorie
Art$ &.3$ (1 &ei care vor s se cstoreasc vor face personal declaraia de
cstorie, potrivit legii, la primria unde urmeaz a se $nc6eia cstoria.
(! 'n cazurile prevzute de lege, declaraia de cstorie se poate face i
$n afara sediului primriei.
(% .tunci c+nd viitorul so este minor, prinii sau, dup caz, tutorele
vor face personal o declaraie prin care $ncuviineaz $nc6eierea cstoriei.
Dispoziiile art. !<! alin. (9 rm+n aplicabile.
(3 Dac unul dintre viitorii soi, prinii sau tutorele nu se afl $n
localitatea unde urmeaz a se $nc6eia cstoria, ei pot face declaraia la primria
$n a crei raz teritorial $i au domiciliul sau reedina, care o transmite, $n
termen de 3; de ore, la primria unde urmeaz a se $nc6eia cstoria.
Con"inutul
declara"iei de
cstorie
Art$ &.%$ (1 'n declaraia de cstorie, viitorii soi vor arta c nu e#ist
niciun impediment legal la cstorie i vor meniona numele de familie pe care $l
vor purta $n timpul cstoriei, precum i regimul matrimonial ales.
(! )dat cu declaraia de cstorie, ei vor prezenta dovezile cerute de
lege pentru $nc6eierea cstoriei.
Alegerea numelui de
0amilie
Art$ &.&$ 0iitorii soi pot conveni s-i pstreze numele dinaintea cstoriei,
s ia numele oricruia dintre ei sau numele lor reunite. De asemenea, un so
9!
poate s-i pstreze numele de dinaintea cstoriei, iar cellalt s poarte numele
lor reunite.
Pu#licitatea
declara"iei de
cstorie
Art$ &.'$ - (1 'n aceeai zi cu primirea declaraiei de cstorie, ofierul de stare
civil dispune publicarea acesteia, prin afiarea $n e#tras, $ntr-un loc special
amena/at la sediul primriei i pe pagina de internet a acesteia unde urmeaz s
se $nc6eie cstoria i, dup caz, la sediul primriei unde cellalt so $i are
domiciliul sau reedina.
(! -#trasul din declaraia de cstorie cuprinde, $n mod obligatoriu= data
afirii, datele de stare civil ale viitorilor soi i, dup caz, $ncuviinarea
prinilor sau a tutorelui, precum i $ntiinarea c orice persoan poate face
opoziie la cstorie, $n termen de 1@ zile de la data afirii.
(% &storia se $nc6eie dup 1@ zile de la afiarea declaraiei de cstorie,
termen $n care se cuprind at+t data afirii, c+t i data $nc6eierii cstoriei.
(3 Primarul municipiului, al sectorului municipiului 4ucureti, al oraului
sau al comunei unde urmeaz a se $nc6eia cstoria poate s $ncuviineze, pentru
motive temeinice, $nc6eierea cstoriei $nainte de $mplinirea termenului
prevzut la alin. (%.
Re*nnoirea
declara"iei de
cstorie
Art$ &.($ 'n cazul $n care cstoria nu s-a $nc6eiat $n termen de %@ de zile de la
data afirii declaraiei de cstorie sau dac viitorii soi doresc s modifice
declaraia iniial, trebuie s se fac o nou declaraie de cstorie i s se
dispun publicarea acesteia.
po!i"ia la cstorie Art$ &.)$ (1 )rice persoan poate face opoziie la cstorie, dac e#ist un
impediment legal sau dac alte cerine ale legii nu sunt $ndeplinite.
(! )poziia la cstorie se face numai $n scris, cu artarea dovezilor pe
care se $ntemeiaz.
Re0u!ul cele#rrii
cstoriei
Art$ &.+$ )fierul de stare civil refuz s celebreze cstoria dac, pe baza
verificrilor pe care este obligat s le efectueze, a opoziiilor primite sau a
informaiilor pe care le deine, $n msura $n care acestea din urm sunt notorii,
constat c nu sunt $ndeplinite condiiile prevzute de lege.
Cele#rarea cstoriei Art$ &.,$ (1 0iitorii soi sunt obligai s se prezinte $mpreun, la sediul
primriei, pentru a-i da consimm+ntul la cstorie $n mod public, $n prezena
a ! martori, $n faa ofierului de stare civil.
(! &u toate acestea, $n cazurile prevzute de lege, ofierul de stare civil
poate celebra cstoria i $n afara sediului serviciului de stare civil, cu
respectarea celorlalte condiii menionate la alin. (1.
(% Persoanele care aparin minoritilor naionale pot solicita celebrarea
cstoriei $n limba lor matern, cu condiia ca ofierul de stare civil sau cel care
oficiaz cstoria s cunoasc aceast limb.
Martorii la cstorie Art$ &..$ (1 8artorii atest faptul c soii i-au e#primat consimm+ntul
potrivit art. !;<.
(! 2u pot fi martori la $nc6eierea cstoriei incapabilii, precum i cei care
9%
din cauza unei deficiene psi6ice sau fizice nu sunt api s ateste faptele
prevzute la alin. (1.
(% 8artorii pot fi i rude sau afini, indiferent de grad, cu oricare dintre
viitorii soi.
Momentul *nc>eierii
cstoriei
Art$ &.1$ &storia este $nc6eiat $n momentul $n care, dup ce ia
consimm+ntul fiecruia dintre viitorii soi, ofierul de stare civil $i declar
cstorii.
CAPITLUL III
=ormalit"i ulterioare *nc>eierii cstoriei
Actul de cstorie Art$ &13$ Dup $nc6eierea cstoriei, ofierul de stare civil $ntocmete, de
$ndat, $n registrul actelor de stare civil, actul de cstorie, care se semneaz de
ctre soi, de cei ! martori i de ctre ofierul de stare civil.
=ormalit"ile privind
regimul matrimonial
Art$ &1%$ )fierul de stare civil face meniune pe actul de cstorie despre
regimul matrimonial ales. -l are obligaia ca, din oficiu i de $ndat, s
comunice la registrul prevzut la art. %%3 alin. (1, precum i, dup caz, notarului
public care a autentificat convenia matrimonial, o copie de pe actul de
cstorie.
Dovada cstoriei Art$ &1&$ (1 &storia se dovedete cu actul de cstorie i prin certificatul de
cstorie eliberat pe baza acestuia.
(! &u toate acestea, $n situaiile prevzute de lege, cstoria se poate
dovedi cu orice mi/loc de prob.
CAPITLUL I6
Nulitatea cstoriei
Seciunea 1
#ulitatea a-solut a cstoriei
Ca!urile de nulitate
a#solut
Art$ &1'$ (1 -ste lovit de nulitate absolut cstoria $nc6eiat cu $nclcarea
dispoziiilor prevzute la art. !<1, !<%, !<3, !<: i art. !;< alin. (1.
(! 'n cazul $n care soul unei persoane declarate moarte s-a recstorit i,
dup aceasta, 6otr+rea declarativ de moarte este anulat, noua cstorie
rm+ne valabil, dac soul celui declarat mort a fost de bun-credin. Prima
cstorie se consider desfcut pe data $nc6eierii noii cstorii.
Lipsa vrstei
matrimoniale
Art$ &1($ (1 &storia $nc6eiat de minorul care nu a $mplinit v+rsta de 1: ani
este lovit de nulitate absolut.
(! &u toate acestea, nulitatea cstoriei se acoper dac, p+n la
93
rm+nerea definitiv a 6otr+rii /udectoreti, ambii soi au $mplinit v+rsta de 1;
ani sau dac soia a nscut ori a rmas $nsrcinat.
Cstoria 0ictiv Art$ &1)$ (1 &storia $nc6eiat $n alte scopuri dec+t acela de a $ntemeia o
familie este lovit de nulitate absolut.
(! &u toate acestea, nulitatea cstoriei se acoper dac, p+n la
rm+nerea definitiv a 6otr+rii /udectoreti, a intervenit convieuirea soilor,
soia a nscut sau a rmas $nsrcinat ori au trecut ! ani de la $nc6eierea
cstoriei.
Persoanele care pot
invoca nulitatea
a#solut
Art$ &1+$ )rice persoan interesat poate introduce aciunea $n constatarea
nulitii absolute a cstoriei. &u toate acestea, procurorul nu poate introduce
aciunea dup $ncetarea sau desfacerea cstoriei, cu e#cepia cazului $n care ar
aciona pentru aprarea drepturilor minorilor sau a persoanelor puse sub
interdicie.
Seciunea a 2-a
#ulitatea relativ a cstoriei
Lipsa *ncuviin"rilor
cerute de lege
Art$ &1,$ - (1 -ste lovit de nulitate relativ cstoria $nc6eiat fr
$ncuviinrile sau autorizarea prevzute la art. !<! alin. (! i (3.
(! 2ulitatea poate fi invocat numai de cel a crui $ncuviinare ori
autorizare era necesar.
6iciile de
consim"mnt
Art$ &1.$ (1 &storia poate fi anulat la cererea soului al crui
consimm+nt a fost viciat prin eroare, prin dol sau prin violen.
(! -roarea constituie viciu de consimm+nt numai atunci c+nd privete
identitatea fizic a viitorului so.
Lipsa
discernmntului
Art$ &11$ -ste lovit de nulitate relativ cstoria $nc6eiat de persoana
lipsit vremelnic de discernm+nt.
E-isten"a tutelei Art$ '33$ &storia $nc6eiat $ntre tutore i persoana minor aflat sub tutela
sa, este lovit de nulitate relativ.

Termenul de
prescrip"ie
Art$ '3%$ (1 .nularea cstoriei poate fi cerut $n termen de : luni.
(! 'n cazul prevzut la art. !?<, termenul curge de la data la care cei a
cror $ncuviinare sau autorizare era necesar pentru $nc6eierea cstoriei au
luat cunotin de aceasta.
(% 'n cazul nulitii pentru vicii de consimm+nt ori pentru lipsa
discernm+ntului, termenul curge de la data $ncetrii violenei sau, dup caz,
de la data la care cel interesat a cunoscut dolul, eroarea ori lipsa vremelnic a
discernm+ntului.
(3 'n cazul prevzut la art. %@@,

termenul curge de la data $nc6eierii
cstoriei.
Caracterul personal al Art$ '3&$ Dreptul la aciunea $n anulabilitate nu se transmite motenitorilor.
99
ac"iunii &u toate acestea, dac aciunea a fost pornit de ctre unul dintre soi, ea
poate fi continuat de ctre oricare dintre motenitorii si.
Acoperirea nulit"ii Art$ '3'$ (1 'n cazurile prevzute la art. !<! alin. (! i (3, nulitatea
relativ a cstoriei se acoper dac, p+n la rm+nerea definitiv a 6otr+rii
/udectoreti, s-au obinut $ncuviinrile i autorizarea cerute de lege.
(! &storia nu poate fi anulat dac soii au convieuit timp de : luni de
la data $ncetrii violenei sau de la data descoperirii dolului, a erorii ori a lipsei
vremelnice a facultilor mintale.
(% 'n toate cazurile, nulitatea cstoriei se acoper dac, $ntre timp, ambii
soi au $mplinit v+rsta de 1; ani sau dac soia a nscut ori a rmas $nsrcinat.
Seciunea a 3-a
'fectele nulitii cstoriei
Cstoria putativ Art$ '3($ (1 "oul de bun-credin la $nc6eierea unei cstorii nule sau
anulate pstreaz, p+n la data c+nd 6otr+rea /udectoreasc rm+ne definitiv,
situaia unui so dintr-o cstorie valabil.
(! 'n situaia prevzut la alin. (1, raporturile patrimoniale dintre fotii
soi sunt supuse, prin asemnare, dispoziiilor privitoare la divor.
9itua"ia copiilor Art$ '3)$ (1 2ulitatea cstoriei nu are niciun efect $n privina copiilor, care
pstreaz situaia de copii din cstorie.
(! 'n ceea ce privete drepturile i obligaiile dintre prini i copii se
aplic, prin asemnare, dispoziiile privitoare la divor.
po!a#ilitatea
>otrrii
8udectore/ti
Art$ '3+$ - (1 Aotr+rea /udectoreasc de constatare a nulitii sau de anulare a
cstoriei este opozabil terelor persoane, $n condiiile legii. Dispoziiile
art. !?1, %%3 i %%9 sunt aplicabile $n mod corespunztor.
(! &u toate acestea, nulitatea cstoriei nu poate fi opus unei tere
persoane $mpotriva unui act $nc6eiat anterior de aceasta cu unul dintre soi, afar
de cazul $n care au fost $ndeplinite formalitile de publicitate prevzute de lege
cu privire la aciunea $n nulitate ori anulabilitate sau terul a cunoscut, pe alt
cale, $nainte de $nc6eierea actului, cauza de nulitate a cstoriei.
CAPITLUL 6
Drepturile /i *ndatoririle personale ale so"ilor
Reglementarea
raporturilor
personale dintre so"i
Art$ '3,$ Dispoziiile prezentului capitol se aplic raporturilor personale dintre
soi, oricare ar fi regimul lor matrimonial.
Luarea deci!iilor de
ctre so"i
Art$ '3.$ "oii 6otrsc de comun acord $n tot ceea ce privete cstoria.
<ndatoririle so"ilor Art$ '31$ (1 "oii $i datoreaz reciproc respect, fidelitate i spri/in moral.
9:
(! -i au $ndatorirea de a locui $mpreun. Pentru motive temeinice, ei pot
6otr$ s locuiasc separat.
Independen"a so"ilor Art$ '%3$ (n so nu are dreptul s cenzureze corespondena, relaiile sociale
sau alegerea profesiei celuilalt so.
9c>im#area numelui
de 0amilie
Art$ '%%$ (1 "oii sunt obligai s poarte numele declarat la $nc6eierea
cstoriei.
(! Dac soii au convenit s poarte $n timpul cstoriei un nume comun i
l-au declarat potrivit dispoziiilor art. !;1, unul dintre soi nu poate cere
sc6imbarea acestui nume pe cale administrativ, dec+t cu consimm+ntul
celuilalt so.
CAPITLUL 6I
Drepturile /i o#liga"iile patrimoniale ale so"ilor
Seciunea 1
Dispoziii comune
@%$ Despre regimul matrimonial *n general
Regimurile
matrimoniale
Art$ '%&$ (1 0iitorii soi pot alege ca regim matrimonial= comunitatea legal,
separaia de bunuri sau comunitatea convenional.
(! 1ndiferent de regimul matrimonial ales, nu se poate deroga de la
dispoziiile prezentei seciuni, dac prin lege nu se prevede altfel.
E0ectele regimului
matrimonial
Art$ '%'$ - (1 'ntre soi, regimul matrimonial produce efecte numai din ziua
$nc6eierii cstoriei.
(! 5a de teri, regimul matrimonial este opozabil de la data $ndeplinirii
formalitilor de publicitate prevzute de lege, afar de cazul $n care acetia l-au
cunoscut pe alt cale.
(% 2e$ndeplinirea formalitilor de publicitate face ca soii s fie
considerai, $n raport cu terii de bun-credin, ca fiind cstorii sub regimul
matrimonial al comunitii legale.
Mandatul
conven"ional
Art$ '%($ (n so poate s dea mandat celuilalt so s-l reprezinte pentru
e#ercitarea drepturilor pe care le are potrivit regimului matrimonial.
Mandatul 8udiciar Art$ '%)$ (1 'n cazul $n care unul dintre soi se afl $n imposibilitate de a-i
manifesta voina, cellalt so poate cere instanei de tutel $ncuviinarea de a-l
reprezenta pentru e#ercitarea drepturilor pe care le are potrivit regimului
matrimonial. Prin 6otr+rea pronunat se stabilesc condiiile, limitele i
perioada de valabilitate a acestui mandat.
(! 'n afara altor cazuri prevzute de lege, mandatul $nceteaz atunci c+nd
soul reprezentat nu se mai afl $n situaia prevzut la alin. (1 sau c+nd este
numit un tutore ori, dup caz, un curator.
9<
(% Dispoziiile art. %3: i %3< sunt aplicabile $n mod corespunztor.
Actele de dispo!i"ie
care pun *n pericol
grav interesele
0amiliei
Art$ '%+$ (1 'n mod e#cepional, dac unul dintre soi $nc6eie acte /uridice
prin care pune $n pericol grav interesele familiei, cellalt so poate cere instanei
de tutel ca, pentru o durat determinat, dreptul de a dispune de anumite bunuri
s poat fi e#ercitat numai cu consimm+ntul su e#pres. Durata acestei msuri
poate fi prelungit, fr $ns a se depi $n total ! ani. Aotr+rea de $ncuviinare
a msurii se comunic $n vederea efecturii formalitilor de publicitate
imobiliar sau mobiliar, dup caz.
(! .ctele $nc6eiate cu nerespectarea 6otr+rii /udectoreti sunt lovite de
nulitate relativ. Dreptul la aciune se prescrie $n termen de un an, care $ncepe s
curg de la data c+nd soul vtmat a luat cunotin de e#istena actului.
(% Dispoziiile art. %3: i %3< sunt aplicabile $n mod corespunztor.
Independen"a
patrimonial a so"ilor
Art$ '%,$ (1 Dac prin lege nu se prevede altfel, fiecare so poate s $nc6eie
orice acte /uridice cu cellalt so sau cu tere persoane.
(! 5iecare so poate s fac singur, fr consimm+ntul celuilalt,
depozite bancare, precum i orice alte operaiuni $n legtur cu acestea.
(% 'n raport cu societatea bancar, soul titular al contului are, c6iar i
dup desfacerea sau $ncetarea cstoriei, dreptul de a dispune de fondurile
depuse, dac prin 6otr+re /udectoreasc e#ecutorie nu s-a decis altfel.
Dreptul la in0ormare Art$ '%.$ (1 5iecare so poate s $i cear celuilalt s $l informeze cu privire la
bunurile, veniturile i datoriile sale, iar $n caz de refuz ne/ustificat se poate
adresa instanei de tutel.
(! 1nstana poate s $l oblige pe soul celui care a sesizat-o sau pe orice
ter s furnizeze informaiile cerute i s depun probele necesare $n acest sens.
(% Berii pot s refuze furnizarea informaiilor cerute atunci c+nd, potrivit
legii, refuzul este /ustificat de pstrarea secretului profesional.
(3 .tunci c+nd informaiile solicitate de un so pot fi obinute, potrivit
legii, numai la cererea celuilalt so, refuzul acestuia de a le solicita nate
prezumia relativ c susinerile soului reclamant sunt adevrate.
<ncetarea regimului
matrimonial
Art$ '%1$ :1 *egimul matrimonial $nceteaz prin constatarea nulitii,
anularea, desfacerea sau $ncetarea cstoriei.
(! 'n timpul cstoriei, regimul matrimonial poate fi modificat, $n
condiiile legii.
Lic>idarea regimului
matrimonial
Art$ '&3$ 'n caz de $ncetare sau de sc6imbare, regimul matrimonial se
lic6ideaz potrivit legii, prin bun $nvoial sau, $n caz de ne$nelegere, pe cale
/udiciar. Aotar+rea /udecatoreasc definitiv sau, dup caz, $nscrisul
$ntocmit $n form autentic notarial constituie act de lic6idare.
@&$ Locuin"a 0amiliei
No"iunea Art$ '&%$ (1 ,ocuina familiei este locuina comun a soilor sau, $n lips,
9;
locuina soului la care se afl copiii.
(! )ricare dintre soi poate cere notarea $n cartea funciar, $n condiiile
legii, a unui imobil ca locuin a familiei, c6iar dac nu este proprietarul
imobilului.
Regimul unor acte
8uridice
Art$ '&&$ - (1 2iciunul dintre soi, c6iar dac este proprietar e#clusiv, nu poate
dispune fr consimm+ntul scris al celuilalt so de drepturile asupra locuinei
familiei.
(! De asemenea, un so nu poate deplasa din locuin bunurile ce
mobileaz sau decoreaz locuina familiei i nu poate dispune de acestea fr
consimm+ntul scris al celuilalt so.
(% 'n cazul $n care consimm+ntul este refuzat fr un motiv legitim,
cellalt so poate s sesizeze instana de tutel, pentru ca aceasta s autorizeze
$nc6eierea actului.
(3 "oul care nu i-a dat consimm+ntul la $nc6eierea actului poate cere
anularea lui $n termen de un an de la data la care a luat cunotin despre acesta,
dar nu mai t+rziu de un an de la data $ncetrii regimului matrimonial.
(9 'n lipsa notrii locuinei familiei $n cartea funciar, soul care nu i-a
dat consimm+ntul nu poate cere anularea actului, ci numai daune-interese de la
cellalt so, cu e#cepia cazului $n care terul dob+nditor a cunoscut, pe alt cale,
calitatea de locuin a familiei.
(: Dispoziiile alin. (9 se aplic $n mod corespunztor actelor $nc6eiate
cu $nclcarea prevederilor alin. (!.
Drepturile so"ilor
asupra locuin"ei
*nc>iriate
Art$ '&'$ (1 'n cazul $n care locuina este deinut $n temeiul unui contract de
$nc6iriere, fiecare so are un drept locativ propriu, c6iar dac numai unul dintre
ei este titularul contractului ori contractul este $nc6eiat $nainte de cstorie.
(! Dispoziiile art. %!! sunt aplicabile $n mod corespunztor.
Atri#uirea
#ene0iciului
contractului de
*nc>iriere
Art$ '&($ - (1 ,a desfacerea cstoriei, dac nu este posibil folosirea locuinei
de ctre ambii soi i acetia nu se $neleg, beneficiul contractului de $nc6iriere
poate fi atribuit unuia dintre soi, in+nd seama, $n ordine, de interesul superior al
copiilor minori, de culpa $n desfacerea cstoriei i de posibilitile locative
proprii ale fotilor soi.
(! "oul cruia i s-a atribuit beneficiul contractului de $nc6iriere este dator
s plteasc celuilalt so o indemnizaie pentru acoperirea c6eltuielilor de
instalare $ntr-o alt locuin, cu e#cepia cazului $n care divorul a fost pronunat
din culpa e#clusiv a acestuia din urm. Dac e#ist bunuri comune,
indemnizaia se poate imputa, la parta/, asupra cotei cuvenite soului cruia i s-a
atribuit beneficiul contractului de $nc6iriere.
(% .tribuirea beneficiului contractului de $nc6iriere se face cu citarea
locatorului i produce efecte fa de acesta de la data c+nd 6otr+rea
/udectoreasc a rmas definitiv.
(3 Prevederile alin. (1-(% se aplic $n mod similar i $n cazul $n care
bunul este proprietatea comun a celor ! soi, atribuirea beneficiului locuinei
con/ugale produc+nd efecte p+n la data rm+nerii irevocabile a 6otr+rii de
parta/.
9?
@'$C>eltuielile cstoriei
Contri#u"ia
so"ilor
Art$ '&)$ - (1 "oii sunt obligai s-i acorde spri/in material reciproc.
(! -i sunt obligai s contribuie, $n raport cu mi/loacele fiecruia, la
c6eltuielile cstoriei, dac prin convenie matrimonial nu s5a prevzut altfel.
(% )rice convenie care prevede c suportarea c6eltuielilor cstoriei
revine doar unuia dintre soi este considerat nescris.
Munca *n gospodrie Art$ '&+$ - 8unca oricruia dintre soi $n gospodrie i pentru creterea copiilor
reprezint o contribuie la c6eltuielile cstoriei.
6eniturile din
pro0esie
Art$ '&,$ 5 5iecare so este liber s e#ercite o profesie i s dispun, $n condiiile
legii, de veniturile $ncasate, cu respectarea obligaiilor ce-i revin privind
c6eltuielile cstoriei.
Dreptul la
compensa"ie
Art$ '&.$ "oul care a participat efectiv la activitatea profesional a celuilalt
so poate obine o compensaie, $n msura $mbogirii acestuia din urm, dac
participarea sa a depit limitele obligaiei de spri/in material i ale obligaiei de
a contribui la c6eltuielile cstoriei.
@($ Alegerea regimului matrimonial
Conven"ia
matrimonial
Art$ '&1$ .legerea unui alt regim matrimonial dec+t cel al comunitii legale
se face prin $nc6eierea unei convenii matrimoniale.
<nc>eierea conven"iei
matrimoniale
Art$ ''3$ (1 "ub sanciunea nulitii absolute, convenia matrimonial se
$nc6eie prin $nscris autentificat de notarul public, cu consimm+ntul tuturor
prilor, e#primat personal sau prin mandatar cu procur autentic, special i
av+nd coninut predeterminat.
(! &onvenia matrimonial $nc6eiat $nainte de cstorie produce efecte
numai de la data $nc6eierii cstoriei.
(% &onvenia $nc6eiat $n timpul cstoriei produce efecte de la data
prevzut de pri sau, $n lips, de la data $nc6eierii ei.
9imula"ia conven"iei
matrimoniale
Art$ ''%$ .ctul secret, prin care se alege un alt regim matrimonial sau se
modific regimul matrimonial pentru care sunt $ndeplinite formalitile de
publicitate prevzute de lege, produce efecte numai $ntre soi i nu poate fi opus
terilor de bun-credin.
#iectul conven"iei
matrimoniale
Art$ ''&$ (1 Prin convenia matrimonial nu se poate deroga, sub sanciunea
nulitii absolute, de la dispoziiile legale privind regimul matrimonial ales,
dec+t $n cazurile anume prevzute de lege.
(! De asemenea, convenia matrimonial nu poate aduce atingere
egalitii dintre soi, autoritii printeti sau devoluiunii succesorale legale.
:@
Clau!a de preciput Art$ '''$ (1 Prin convenie matrimonial se poate stipula ca soul
supravieuitor s preia fr plat, $nainte de parta/ul motenirii, unul sau mai
multe dintre bunurile comune, deinute $n devlmie sau $n coproprietate.
(! &lauza de preciput nu este supus raportului donaiilor, ci numai
reduciunii, $n condiiile legii.
(% &lauza de preciput nu aduce nicio atingere dreptului creditorilor
comuni de a urmri, c6iar $nainte de $ncetarea comunitii, bunurile ce fac
obiectul clauzei.
(3 &lauza de preciput devine caduc atunci c+nd comunitatea $nceteaz $n
timpul vieii soilor, c+nd acetia au decedat $n acelai timp sau c+nd bunurile
care au fcut obiectul ei au fost v+ndute la cererea creditorilor comuni.
(9 -#ecutarea clauzei de preciput se face $n natur sau, dac acest lucru
nu este posibil, prin ec6ivalent.
Pu#licitatea
conven"iei
matrimoniale
Art$ ''($ (1 Pentru a fi opozabile terilor, conveniile matrimoniale se $nscriu
$n *egistrul naional notarial al regimurilor matrimoniale, inut $n format
electronic, potrivit legii.
(! Dup autentificarea conveniei matrimoniale $n timpul cstoriei, sau,
dup primirea copiei de pe actul cstoriei, potrivit art. %%@, notarul public
e#pediaz, din oficiu, un e#emplar al conveniei la registrul menionat la alin.
(1, precum i la celelalte registre de publicitate, $n condiiile alin. (3 .
(% Dispoziiile alin. (! nu e#clud dreptul oricruia dintre soi de a solicita
$ndeplinirea formalitilor de publicitate.
(3 Ein+nd seama de natura bunurilor, conveniile matrimoniale se vor nota
$n cartea funciar, se vor $nscrie $n registrul comerului, precum i $n alte registre
de publicitate prevzute de lege. 'n toate aceste cazuri, ne$ndeplinirea
formalitilor de publicitate speciale nu poate fi acoperit prin $nscrierea fcut
$n registrul menionat la alin. (1.
(9 )rice persoan, fr a fi inut s /ustifice vreun interes, poate cerceta
registrul menionat la alin. (1

i poate solicita, $n condiiile legii, eliberarea de
e#trase certificate.

Inopo!a#ilitatea
conven"iei
matrimoniale
Art$ '')$ (1 &onvenia matrimonial nu poate fi opus terilor cu privire la
actele $nc6eiate de acetia cu unul dintre soi, dec+t dac au fost $ndeplinite
formalitile de publicitate prevzute la art. %%3 sau dac terii au cunoscut-o pe
alt cale.
(! De asemenea, convenia matrimonial nu poate fi opus terilor cu
privire la actele $nc6eiate de acetia cu oricare dintre soi $nainte de $nc6eierea
cstoriei.
Modi0icarea
conven"iei
matrimoniale
Art$ ''+$ - &onvenia matrimonial poate fi modificat $nainte de $nc6eierea
cstoriei, cu respectarea condiiilor prevzute la art. %%@ i %%!. Dispoziiile
art. %%3 i %%9 sunt aplicabile.
<nc>eierea conven"iei Art$ '',$ (1 8inorul care a $mplinit v+rsta matrimonial poate $nc6eia sau
:1
matrimoniale de
ctre minor
modifica o convenie matrimonial numai cu $ncuviinarea ocrotitorului su
legal i cu autorizarea instanei de tutel.
(! 'n lipsa $ncuviinrii sau a autorizrii prevzute la alin. (1, convenia
$nc6eiat de minor poate fi anulat $n condiiile art. 3:, care se aplic $n mod
corespunztor.
(% .ciunea $n anulare nu poate fi formulat dac a trecut un an de la
$nc6eierea cstoriei.
Nulitatea conven"iei
matrimoniale
Art$ ''.$ 'n cazul $n care convenia matrimonial este lovit de nulitate, $ntre
soi se aplic regimul comunitii legale, fr a fi afectate drepturile dob+ndite
de terii de bun-credin.
Seciunea a 2-a
!eimul comunitii leale
4unurile comune Art$ ''1$ 4unurile dob+ndite $n timpul regimului comunitii legale de oricare
dintre soi sunt, de la data dob+ndirii lor, bunuri comune $n devlmie ale
soilor.
4unurile proprii Art$ '(3$ 2u sunt bunuri comune, ci bunuri proprii ale fiecrui so=
a bunurile dob+ndite prin motenire legal, legat sau donaie, cu e#cepia
cazului $n care dispuntorul a prevzut, $n mod e#pres, c ele vor fi comune>
b bunurile de uz personal>
c bunurile destinate e#ercitrii profesiei unuia dintre soi, dac nu sunt
elemente ale unui fond de comer care face parte din comunitatea de bunuri>
d drepturile patrimoniale de proprietate intelectual asupra creaiilor sale
i asupra semnelor distinctive pe care le-a $nregistrat>
e bunurile dob+ndite cu titlu de premiu sau recompens, manuscrisele
tiinifice sau literare, sc6iele i proiectele artistice, proiectele de invenii i alte
asemenea bunuri>
f indemnizaia de asigurare i despgubirile pentru orice pre/udiciu
material sau moral adus unuia dintre soi>
g bunurile, sumele de bani sau orice valori care $nlocuiesc un bun propriu,
precum i bunul dob+ndit $n sc6imbul acestora>
6 fructele bunurilor proprii.
6eniturile din munc
/i cele asimilate
acestora
Art$ '(%$ - 0eniturile din munc, sumele de bani cuvenite cu titlu de pensie $n
cadrul asigurrilor sociale i altele asemenea, precum i veniturile cuvenite $n
temeiul unui drept de proprietate intelectual sunt bunuri comune, indiferent de
data dob+ndirii lor, $ns numai $n cazul $n care creana privind $ncasarea lor
devine scadent $n timpul comunitii.
Regimul 8uridic al
#unurilor proprii
Art$ '(&$ 5iecare so poate folosi, administra i dispune liber de bunurile sale
proprii, $n condiiile legii.
Dovada #unurilor
so"ilor
Art$ '('$ (1 &alitatea de bun comun nu trebuie s fie dovedit.
(! Dovada c un bun este propriu se poate face $ntre soi prin orice mi/loc
:!
de prob. 'n cazul prevzut la art. %3@ lit. a, dovada se face $n condiiile legii.
(% Pentru bunurile mobile dob+ndite anterior cstoriei, $nainte de
$nc6eierea acesteia se $ntocmete un inventar de ctre notarul public sau sub
semntur privat dac prile convin astfel. 'n lipsa inventarului, se prezum,
p+n la proba contrar, c bunurile sunt comune.
=ormalit"ile de
pu#licitate
Art$ '(($ )ricare dintre soi poate cere s se fac meniune $n cartea funciar
ori, dup caz, $n alte registre de publicitate prevzute de lege despre apartenena
unui bun la comunitate.
Actele de conservare7
de 0olosin" /i de
administrare
Art$ '()$ (1 5iecare so are dreptul de a folosi bunul comun fr
consimm+ntul e#pres al celuilalt so. &u toate acestea, sc6imbarea destinaiei
bunului comun nu se poate face dec+t prin acordul soilor.
(! De asemenea, fiecare so poate $nc6eia singur acte de conservare, acte
de administrare cu privire la oricare dintre bunurile comune, precum i acte de
dob+ndire a bunurilor comune.
(% Dispoziiile art. %!! rm+n aplicabile.
(3 'n msura $n care interesele sale legate de comunitatea de bunuri au
fost pre/udiciate printr-un act /uridic, soul care nu a participat la $nc6eierea
actului nu poate pretinde dec+t daune-interese de la cellalt so, fr a fi afectate
drepturile dob+ndite de terii de bun-credin.
Actele de *nstrinare
/i de grevare
Art$ '(+$ (1 .ctele de $nstrinare sau de grevare cu drepturi reale av+nd ca
obiect bunurile comune nu pot fi $nc6eiate dec+t cu acordul ambilor soi.
(! &u toate acestea, oricare dintre soi poate dispune singur, cu titlu
oneros, de bunurile mobile comune a cror $nstrinare nu este supus, potrivit
legii, anumitor formaliti de publicitate. Dispoziiile art. %39 alin. (3 rm+n
aplicabile.
(% "unt, de asemenea, e#ceptate de la prevederile alin . (1 darurile
obinuite.
Nulitatea relativ Art$ '(,$ (1 .ctul $nc6eiat fr consimm+ntul e#pres al celuilalt so, atunci
c+nd el este necesar potrivit legii, este lovit de nulitate relativ.
(! Berul dob+nditor care a depus diligena necesar pentru a se informa
cu privire la natura bunului este aprat de efectele nulitii. Dispoziiile art. %39
alin. (3 rm+n aplicabile.
Aportul de #unuri
comune
Art$ '(.$ (1 4unurile comune pot face obiectul unui aport la societi,
asociaii sau fundaii, $n condiiile legii, dispoziiile art. %3: alin. (1 i art. %3<
aplic+ndu-se $n mod corespunztor.
(! Pentru e#ercitarea drepturilor ce le revin ca asociai soii trebuie s
desemneze un reprezentant comun, care poate fi oricare dintre ei sau un ter, $n
condiiile legii.
Regimul aporturilor
de #unuri comune
Art$ '(1$ - (1 "ub sanciunea prevzut la art. %3<, niciunul dintre soi nu poate
singur, fr acordul celuilalt so, s dispun de bunurile comune ca aport la o
:%
societate sau pentru dob+ndirea de pri sociale ori, dup caz, de aciuni. 'n cazul
societilor comerciale ale cror aciuni sunt tranzacionate pe o pia
reglementat, soul care nu i-a dat acordul la $ntrebuinarea bunurilor comune
nu poate pretinde dec+t daune-interese de la cellalt so, fr a fi afectate
drepturile dob+ndite de teri.
(! 'n toate cazurile, prile sociale sau, dup caz, aciunile sunt bunuri
comune. &u toate acestea, soul care a devenit asociat e#ercit singur toate
drepturile ce decurg din aceast calitate.
Dispo!i"iile
testamentare
Art$ ')3$ 5iecare so poate dispune prin legat de partea ce i s-ar cuveni, la
$ncetarea cstoriei, din comunitatea de bunuri.
Datoriile comune ale
so"ilor
Art$ ')%$ "oii rspund cu bunurile comune pentru=
a obligaiile nscute $n legtur cu conservarea, administrarea sau
dob+ndirea bunurilor comune>
b obligaiile pe care le-au contractat $mpreun>
c obligaiile asumate de oricare dintre soi pentru acoperirea c6eltuielilor
obinuite ale cstoriei>
d repararea pre/udiciului cauzat prin $nsuirea, de ctre unul dintre soi, a
bunurilor aparin+nd unui ter, $n msura $n care, prin aceasta, au sporit bunurile
comune ale soilor.
Rspunderea
su#sidiar pentru
datoriile comune
Art$ ')&$ (1 'n msura $n care obligaiile comune nu au fost acoperite prin
urmrirea bunurilor comune, soii rspund solidar, cu bunurile proprii. 'n acest
caz, cel care a pltit datoria comun se subrog $n drepturile creditorului pentru
ceea ce a suportat peste cota-parte ce i-ar reveni din comunitate dac lic6idarea
s-ar face la data plii datoriei.
(! "oul care a pltit datoria comun $n condiiile alin. (1 are un drept de
retenie asupra bunurilor celuilalt so p+n la acoperirea integral a creanelor pe
care acesta i le datoreaz.
Urmrirea #unurilor
comune
Art$ ')'$ (1 4unurile comune nu pot fi urmrite de creditorii personali ai
unuia dintre soi.
(! &u toate acestea, dup urmrirea bunurilor proprii ale soului debitor,
creditorul su personal poate cere parta/ul bunurilor comune, $ns numai $n
msura necesar pentru acoperirea creanei sale.
(% 4unurile astfel $mprite devin bunuri proprii.
Urmrirea
veniturilor din
pro0esie
Art$ ')($ - 0eniturile din munc ale unui so, precum i cele asimilate acestora
nu pot fi urmrite pentru datoriile comune asumate de ctre cellalt so, cu
e#cepia celor prevzute la art. %91 lit. c.
Lic>idarea regimului
comunit"ii
Art$ '))$ - (1 ,a $ncetarea comunitii, acesta se lic6ideaz prin 6otr+re
/udectoreasc sau act autentic notarial.
(! P+n la finalizarea lic6idrii, comunitatea subzist at+t $n privina
bunurilor, c+t i $n privina obligaiilor.
(% &+nd comunitatea $nceteaz prin decesul unuia dintre soi, lic6idarea se
face $ntre soul supravieuitor i motenitorii soului decedat. 'n acest caz,
:3
obligaiile soului decedat se divid $ntre motenitori proporional cu cotele ce le
revin din motenire.
E0ectele *ncetrii
regimului
comunit"ii
Art$ ')+$ Dac regimul comunitii de bunuri $nceteaz prin desfacerea
cstoriei, fotii soi rm+n coproprietari $n devlmie asupra bunurilor comune
p+n la stabilirea cotei-pri ce revine fiecruia.
Lic>idarea
comunit"ii$ Parta8ul
Art$ '),$ (1 'n cadrul lic6idrii comunitii, fiecare dintre soi preia bunurile
sale proprii, dup care se va proceda la parta/ul bunurilor comune.
(! 'n acest scop, se determin mai $nt+i cota-parte ce revine fiecrui so,
pe baza contribuiei sale at+t la dob+ndirea bunurilor comune, c+t i la
$ndeplinirea obligaiilor comune. P+n la proba contrar, se prezum c soii au
avut o contribuie egal.
(% Dispoziiile art. %:3 alin. (! se aplic $n mod corespunztor.
Parta8ul *n timpul
regimului
comunit"ii
Art$ ').$ (1 'n timpul regimului comunitii, bunurile comune pot fi
$mprite, $n tot sau $n parte, prin act $nc6eiat $n form autentic notarial, $n caz
de bun $nvoial, ori pe cale /udectoreasc, $n caz de ne$nelegere.
(! Prevederile art. %9< alin. (! se aplic $n mod corespunztor.
(% 4unurile atribuite fiecrui so prin parta/ devin bunuri proprii, iar
bunurile ne$mprite rm+n bunuri comune.
(3 *egimul comunitii nu $nceteaz dec+t $n condiiile legii, c6iar dac
toate bunurile comune au fost $mprite potrivit acestui articol.
Conven"iile contrare
regimului
comunit"ii legale
Art$ ')1$ )rice convenie contrar dispoziiilor prezentei seciuni este lovit
de nulitate absolut, $n msura $n care nu este compatibil cu regimul
comunitii convenionale.
Seciunea a 3-a
!eimul separaiei de -unuri
Regimul #unurilor Art$ '+3$ 5iecare dintre soi este proprietar e#clusiv $n privina bunurilor
dob+ndite $nainte de $nc6eierea cstoriei, precum i a celor pe care le
dob+ndete $n nume propriu dup aceast dat.
Inventarul #unurilor
mo#ile
Art$ '+%$ (1 ,a adoptarea acestui regim, notarul public $ntocmete un
inventar al bunurilor mobile proprii, indiferent de modul lor de dob+ndire .
(! "e poate $ntocmi un inventar i pentru bunurile mobile dob+ndite $n
timpul separaiei de bunuri.
(% 'n toate cazurile, pentru opozabilitate fa de teri, inventarul se
ane#eaz la convenia matrimonial, supun+ndu-se la aceleai formaliti de
publicitate ca i convenia matrimonial.
(3 'n lipsa inventarului se prezum, p+n la proba contrarie, c dreptul de
proprietate e#clusiv aparine soului posesor.
(9 Dac bunul a fost dob+ndit printr-un act /uridic supus, potrivit legii,
unei condiii de form pentru validitate ori unor cerine de publicitate, dreptul de
proprietate e#clusiv nu se poate dovedi dec+t prin $nscrisul care $ndeplinete
formele cerute de lege.
:9
4unurile proprietate
comun pe cote5pr"i
Art$ '+&$ (1 4unurile dob+ndite $mpreun de soi aparin acestora $n
proprietate comun pe cote-pri, $n condiiile legii.
(! Dovada coproprietii se face $n condiiile art.%:1, care se aplic $n
mod corespunztor.
=olosin"a #unurilor
celuilalt so"
Art$ '+'$ (1 "oul care se folosete de bunurile celuilalt so fr $mpotrivirea
acestuia din urm are obligaiile unui uzufructuar, cu e#cepia celor prevzute la
art. <!%, <!: i <!<. -l este dator s restituie numai fructele e#istente la data
solicitrii lor de ctre cellalt so sau, dup caz, la data $ncetrii ori sc6imbrii
regimului matrimonial.
(! Dac unul dintre soi $nc6eie singur un act prin care dob+ndete un bun
folosindu-se, $n tot sau $n parte, de bunuri aparin+nd celuilalt so, acesta din
urm poate alege, $n proporia bunurilor proprii folosite fr acordul su, $ntre a
reclama pentru sine proprietatea bunului ac6iziionat i a pretinde daune-interese
de la soul dob+nditor. Proprietatea nu poate fi $ns reclamat dec+t $nainte ca
soul dob+nditor s dispun de bunul dob+ndit, cu e#cepia cazului $n care terul
dob+nditor a cunoscut c bunul a fost ac6iziionat de ctre soul v+nztor prin
valorificarea bunurilor celuilalt so.
Rspunderea pentru
o#liga"iile personale
Art$ '+($ (1 2iciunul dintre soi nu poate fi inut de obligaiile nscute din
acte sv+rite de cellalt so.
(! &u toate acestea, soii rspund solidar pentru obligaiile asumate de
oricare dintre ei pentru acoperirea c6eltuielilor obinuite ale cstoriei i a celor
legate de creterea i educarea copiilor.
Dreptul de reten"ie Art$ '+)$ ,a $ncetarea regimului separaiei de bunuri, fiecare dintre soi are un
drept de retenie asupra bunurilor celuilalt p+n la acoperirea integral a
datoriilor pe care le au unul fa de cellalt.
Seciunea a "-a
!eimul comunitii convenionale
Domeniul de aplicare Art$ '++$ 2 *egimul comunitii convenionale se aplic atunci c+nd, $n
condiiile i limitele prevzute $n prezenta seciune, se derog, prin convenie
matrimonial, de la dispoziiile privind regimul comunitii legale.
#iectul conven"iei
matrimoniale
Art$ '+,$ 'n cazul $n care se adopt comunitatea convenional, convenia
matrimonial se poate referi la unul sau mai multe dintre urmtoarele aspecte=
a includerea $n comunitate a unor bunuri proprii dob+ndite $nainte sau
dup $nc6eierea cstoriei, cu e#cepia celor prevzute la art. %3@ lit. b i c>
b restr+ngerea comunitii la bunurile anume determinate $n convenia
matrimonial, indiferent dac sunt dob+ndite $nainte sau $n timpul cstoriei>
c obligativitatea acordului ambilor soi pentru $nc6eierea anumitor acte
de administrare> $n acest caz, dac unul dintre soi se afl $n imposibilitate de
::
a-i e#prima voina sau se opune $n mod abuziv, cellalt so poate s $nc6eie
singur actul, $ns numai cu $ncuviinarea prealabil a instanei de tutel>
d includerea clauzei de preciput> e#ecutarea clauzei de preciput se face
$n natur sau, dac acest lucru nu este posibil, prin ec6ivalent, din valoarea
activului net al comunitii>
e modaliti privind lic6idarea comunitii convenionale.
Alte dispo!i"ii
aplica#ile
Art$ '+.$ 'n msura $n care prin convenie matrimonial nu se prevede altfel,
regimul /uridic al comunitii convenionale se completeaz cu dispoziiile
legale privind regimul comunitii legale.
Seciunii a (-a
/odificarea reimului matrimonial
@%$ Modi0icarea conven"ional
Condi"iile Art$ '+1$ - (1 Dup cel puin un an de la $nc6eierea cstoriei, soii pot, ori de
c+te ori doresc, s $nlocuiasc regimul matrimonial e#istent cu un alt regim
matrimonial ori s $l modifice, cu respectarea condiiilor prevzute de lege
pentru $nc6eierea conveniilor matrimoniale.
(! Dispoziiile art. !?1, %%3, %%9 i %:1 sunt aplicabile $n mod
corespunztor.
(% &reditorii pre/udiciai prin sc6imbarea sau lic6idarea regimului
matrimonial pot formula aciunea revocatorie $n termen de un an de la data la
care au fost $ndeplinite formalitile de publicitate sau, dup caz, de c+nd au luat
cunotin mai $nainte de aceste $mpre/urri pe alt cale.
(3 &reditorii prevzui la alin. (% pot invoca oric+nd, pe cale de e#cepie,
inopozabilitatea modificrii sau lic6idrii regimului matrimonial fcute $n frauda
intereselor lor.
@&$ Modi0icarea 8udiciar
9epara"ia 8udiciar
de #unuri
Art$ ',3$ (1 Dac regimul matrimonial al soilor este cel al comunitii legale
sau convenionale, instana, la cererea unuia dintre soi, poate pronuna separaia
de bunuri, atunci c+nd cellalt so $nc6eie acte care pun $n pericol interesele
patrimoniale ale familiei.
(! Botodat, instana va face aplicarea dispoziiilor art. %9< .
(% Dispoziiile art. !?1, %%3, %%9 i %:1 se aplic $n mod
corespunztor.
E0ectele *ntre so"i Art$ ',%$ - (1 "eparaia de bunuri pronunat de ctre instan face ca regimul
matrimonial anterior s $nceteze, iar soilor li se aplic regimul matrimonial
prevzut la art. %:@-%:9.
(! 'ntre soi, efectele separaiei se produc de la data formulrii cererii, cu
:<
e#cepia cazului $n care instana, la cererea oricruia dintre ei, dispune ca aceste
efecte s li se aplice de la data despririi $n fapt.
E0ectele 0a" de ter"i Art$ ',&$ (1 &reditorii soilor nu pot cere separaia de bunuri, dar pot
interveni $n cauz.
(! Dispoziiile art. %:? alin. (% i (3 se aplic $n mod corespunztor.
CAPITLUL 6II
Des0acerea cstoriei
Seciunea 1
Cazurile de divor
@%$ Dispo!i"ii generale
Motivele de divor" Art$ ','$ Divorul poate avea loc=
a prin acordul soilor, la cererea ambilor soi sau a unuia dintre soi
acceptat de cellalt so>
b atunci c+nd, din cauza unor motive temeinice, raporturile dintre soi
sunt grav vtmate i continuarea cstoriei nu mai este posibil>
c la cererea unuia dintre soi, dup o separare $n fapt care a durat cel
puin ! ani>
d la cererea aceluia dintre soi a crui stare de sntate face imposibil
continuarea cstoriei.
@&$ Divor"ul prin acordul so"ilor pe cale 8udiciar
Condi"iile Art$ ',($ (1 Divorul prin acordul soilor poate fi pronunat indiferent de data
$nc6eierii cstoriei i indiferent dac e#ist sau nu copii minori rezultai din
cstorie.
(! Divorul prin acordul soilor nu poate fi admis dac unul dintre soi
este pus sub interdicie.
(% 1nstana este obligat s verifice e#istena consimm+ntului liber i
neviciat al fiecrui so.
@'$ Divor"ul prin acordul so"ilor pe cale administrativ sau prin procedur notarial
Condi"iile Art$ ',)$ (1 Dac soii sunt de acord cu divorul i nu au copii minori, nscui
din cstorie sau adoptai, ofierul de stare civil sau notarul public de la locul
cstoriei sau al ultimei locuine comune a soilor poate constata desfacerea
cstoriei prin acordul soilor, eliber+ndu-le un certificat de divor, potrivit legii.
(! Dispoziiile art. %<3 alin. (! rm+n aplicabile$
Procedura Art$ ',+$ (1 &ererea de divor se depune de soi $mpreun. )fierul de stare
:;
civil sau notarul public $nregistreaz cererea i le acord un termen de %@ de
zile pentru eventuala retragere a cererii de divor.
(! ,a e#pirarea acestui termen, ofierul de stare civil sau, dup caz,
notarul public verific dac soii struie s divoreze i dac, $n acest sens,
consimm+ntul lor este liber i neviciat.
(% Dac soii struie $n divor, ofierul de stare civil sau, dup caz,
notarul public elibereaz certificatul de divor fr s fac vreo meniune cu
privire la culpa soilor.
(3 Dispoziiile art. %;% alin. (1 i (% se aplic $n mod corespunztor.
Dac soii nu se $neleg asupra numelui de familie pe care s $l poarte dup
divor, ofierul de stare civil sau, dup caz, notarul public emite o dispoziie de
respingere a cererii de divor i $ndrum soii s se adreseze instanei de
/udecat, potrivit prevederilor art. %<3.
(9 "oluionarea cererilor privind alte efecte ale divorului, asupra crora
soii nu se $neleg, sunt de competena instanei /udectoreti.
Men"iunea *n actul
de cstorie
Art$ ',,$

(1 &+nd cererea de divor este depus la primria unde s-a $nc6eiat
cstoria, ofierul de stare civil, dup emiterea certificatului de divor, face
cuvenita meniune $n actul de cstorie.
(! 'n cazul depunerii cererii la primria $n a crei raz teritorial soii au
avut ultima locuin comun ofierul de stare civil emite certificatul de divor i
$nainteaz, de $ndat, o copie certificat de pe acesta la primria locului unde s-a
$nc6eiat cstoria, spre a se face meniune $n actul de cstorie.
(% 'n cazul constatrii divorului de ctre notarul public, acesta emite
certificatul de divor i $nainteaz, de $ndat, o copie certificat de pe acesta la
primria locului unde s-a $nc6eiat cstoria, spre a se face meniune $n actul de
cstorie.
Re0u!ul o0i"erului de
stare civil sau
notarului pu#lic
Art$ ',.$ (1 Dac nu sunt $ndeplinite condiiile art. %<9 ofierul de stare civil
sau, dup caz, notarul public respinge cererea de divor.
(! 'mpotriva refuzului ofierului de stare civil sau notarului public nu
e#ist cale de atac, dar soii se pot adresa cu cererea de divor instanei de
/udecat, pentru a dispune desfacerea cstoriei prin acordul lor sau $n baza unui
alt temei prevzut de lege.
(% Pentru repararea pre/udiciului prin refuzul abuziv al ofierului de stare
civil sau notarului public de a constata desfacerea cstoriei prin acordul soilor
i de a emite certificatul de divor, oricare dintre soi se poate adresa, pe cale
separat, instanei competente.
@($ Divor"ul din culp
Condi"iile Art$ ',1$ (1 'n cazul prevzut la art. %<% lit. b, divorul se poate pronuna
dac instana stabilete culpa unuia dintre soi $n destrmarea cstoriei. &u toate
acestea, dac din probele administrate rezult culpa ambilor soi, instana poate
pronuna divorul din culpa lor comun, c6iar dac numai unul dintre ei a fcut
cerere de divor. Dac culpa aparine $n totalitate reclamantului, sunt aplicabile
:?
prevederile art. %;;.
(! 'n ipoteza prevzut de art. %<% lit. c, divorul se pronun din culpa
e#clusiv a soului reclamant, cu e#cepia situaiei $n care p+r+tul se declar de
acord cu divorul, c+nd acesta se pronun fr a se face meniune despre culpa
soilor.
Continuarea ac"iunii
de divor"
Art$ '.3$ (1 'n situaia prevzut la art. %<? alin. (1, dac soul reclamant
decedeaz $n timpul procesului, motenitorii si pot continua aciunea de divor.
(! .ciunea continuat de motenitori este admis numai dac instana
constat culpa e#clusiv a soului p+r+t.
@)$ Divor"ul din cau!a strii snt"ii unui so"
Condi"iile divor"ului Art$ '.%$ - 'n cazul prevzut la art. %<% lit. d, desfacerea cstoriei se pronun
fr a se face meniune despre culpa soilor.
Seciunea a 2-a
'fectele divorului
@%$ Data des0acerii cstoriei
Data des0acerii
cstoriei
Art$ '.&$ - (1 &storia este desfcut din ziua c+nd 6otr+rea prin care s-a
pronunat divorul a rmas definitiv.
(! Prin e#cepie, dac aciunea de divor este continuat de motenitorii
soului reclamant, potrivit art. %;@, cstoria se socotete desfcut la data
decesului.
(% 'n cazul prevzut de art. %<9, cstoria este desfcut pe data eliberrii
certificatului de divor.

@&$ E0ectele divor"ului cu privire la raporturile nepatrimoniale dintre so"i
Numele de 0amilie
dup cstorie
Art$ '.'$ (1 ,a desfacerea cstoriei prin divor, soii pot conveni s pstreze
numele purtat $n timpul cstoriei. 1nstana ia act de aceast $nelegere prin
6otr+rea de divor.
(! Pentru motive temeinice, /ustificate de interesul unuia dintre soi sau de
interesul superior al copilului, instana poate s $ncuviineze ca soii s pstreze
numele purtat $n timpul cstoriei, c6iar $n lipsa unei $nelegeri $ntre ei.
(% Dac nu a intervenit o $nelegere sau dac instana nu a dat
$ncuviinarea, fiecare dintre fotii soi poart numele dinaintea cstoriei.
Drepturile so"ului
divor"at
Art$ '.($ (1 Divorul este considerat pronunat $mpotriva soului din a crui
culp e#clusiv s-a desfcut cstoria.
(! "oul $mpotriva cruia a fost pronunat divorul pierde drepturile pe
care legea sau conveniile $nc6eiate anterior cu terii le atribuie acestuia.
<@
(% .ceste drepturi nu sunt pierdute $n cazul culpei comune sau al
divorului prin acordul soilor.
@'$ E0ectele divor"ului cu privire la raporturile patrimoniale dintre so"i
I$ E0ecte cu privire la regimul matrimonial
<ncetarea regimului
matrimonial
Art$ '.)$ (1 'n cazul divorului, regimul matrimonial $nceteaz $ntre soi la
data introducerii cererii de divor.
(! &u toate acestea, oricare dintre soi sau am+ndoi, $mpreun, $n cazul
divorului prin acordul lor, pot cere instanei de divor s constate c regimul
matrimonial a $ncetat de la data separaiei $n fapt.
(% Prevederile acestui articol se aplic $n mod corespunztor i $n cazul
divorului prevzut de art. %<9.
Actele *nc>eiate *n
0rauda celuilalt so"
Art$ '.+$ (1 .ctele menionate la art. %3: alin. (!, precum i actele din care
se nasc obligaii $n sarcina comunitii, $nc6eiate de unul dintre soi dup data
introducerii cererii de divor sunt lovite de nulitate relativ, dac au fost fcute
$n frauda celuilalt so.
(! Dispoziiile art. %39 alin. (3 rm+n aplicabile.
po!a#ilitatea 0a"
de ter"i
Art$ '.,$ (1 Aotr+rea /udectoreasc prin care s-a pronunat divorul i, dup
caz, certificatul de divor, prevzut de art. %<9

sunt opozabile fa de teri, $n
condiiile legii.
(! Dispoziiile art. !?1, %%3 i %%9 sunt aplicabile $n mod corespunztor,
inclusiv $n cazul prevzut la art. %<9.
II$ Dreptul la despgu#iri
Acordarea
despgu#irilor
Art$ '..$ Distinct de dreptul la prestaia compensatorie prevzut la art. %?@,
soul nevinovat, care sufer un pre/udiciu prin desfacerea cstoriei, poate cere
soului vinovat s-l despgubeasc. 1nstana de tutel soluioneaz cererea prin
6otr+rea de divor.
III$ #liga"ia de *ntre"inere *ntre 0o/tii so"i
#liga"ia de
*ntre"inere
Art$ '.1$ (1 Prin desfacerea cstoriei, obligaia de $ntreinere $ntre soi
$nceteaz.
(! "oul divorat are dreptul la $ntreinere, dac se afl $n nevoie din
pricina unei incapaciti de munc survenite $nainte de cstorie ori $n timpul
cstoriei. -l are drept la $ntreinere i atunci c+nd incapacitatea se ivete $n
decurs de un an de la desfacerea cstoriei, $ns numai dac incapacitatea este
cauzat de o $mpre/urare $n legtur cu cstoria.
(% 'ntreinerea datorat potrivit dispoziiilor alin. (! se stabilete p+n la
<1
o ptrime din venitul net al celui obligat la plata ei, $n raport cu mi/loacele sale
i cu starea de nevoie a creditorului. .ceast $ntreinere, $mpreun cu
$ntreinerea datorat copiilor, nu va putea depi /umtate din venitul net al
celui obligat la plat.
(3 &+nd divorul este pronunat din culpa e#clusiv a unuia dintre soi,
acesta nu beneficiaz de prevederile alin. (! i (% dec+t timp de un an de la
desfacerea cstoriei.
(9 'n afara altor cazuri prevzute de lege, obligaia de $ntreinere $nceteaz
prin recstorirea celui $ndreptit.
I6$ Presta"ia compensatorie
Condi"iile presta"iei
compensatorii
Art$ '13$ (1 'n cazul $n care divorul se pronun din culpa e#clusiv a soului
p+r+t, soul reclamant poate beneficia de o prestaie care s compenseze, at+t c+t
este posibil, un dezec6ilibru semnificativ pe care divorul l-ar determina $n
condiiile de via ale celui care o solicit.
(! Prestaia compensatorie se poate acorda numai $n cazul $n care
cstoria a durat cel puin !@ de ani.
(% "oul care solicit prestaia compensatorie nu poate cere de la fostul
su so i pensie de $ntreinere, $n condiiile art. %;?.
9ta#ilirea presta"iei
compensatorii
Art$ '1%$ (1 Prestaia compensatorie nu se poate solicita dec+t odat cu
desfacerea cstoriei.
(! ,a stabilirea prestaiei compensatorii se ine seama at+t de resursele
soului care o solicit, c+t i de mi/loacele celuilalt so din momentul divorului,
de efectele pe care le are sau le va avea lic6idarea regimului matrimonial,
precum i de orice alte $mpre/urri previzibile de natur s le modifice, cum ar fi
v+rsta i starea de sntate a soilor, contribuia la creterea copiilor minori pe
care a avut-o i urmeaz s o aib fiecare so, pregtirea profesional,
posibilitatea de a desfura o activitate productoare de venituri i altele
asemenea.
=orma presta"iei
compensatorii
Art$ '1&$ (1 Prestaia compensatorie poate fi stabilit $n bani, sub forma unei
sume globale sau a unei rente viagere, ori $n natur, sub forma uzufructului
asupra unor bunuri mobile sau imobile care aparin debitorului.
(! *enta poate fi stabilit $ntr-o cot procentual din venitul debitorului
sau $ntr-o sum de bani determinat.
(% *enta i uzufructul se pot constitui pe toat durata vieii celui care
solicit prestaia compensatorie sau pentru o perioad mai scurt, care se
stabilete prin 6otr+rea de divor.
?aran"iile Art$ '1'$ 1nstana, la cererea soului creditor, poate obliga pe soul debitor s
constituie o garanie real sau s dea cauiune pentru a asigura e#ecutarea rentei.
Modi0icarea
presta"iei
Art$ '1($ (1 1nstana poate mri sau micora prestaia compensatorie, dac se
modific, $n mod semnificativ, mi/loacele debitorului i resursele creditorului.
<!
compensatorii (! 'n cazul $n care prestaia compensatorie const $ntr-o sum de bani,
aceasta se inde#eaz de drept, trimestrial, $n funcie de rata inflaiei.
<ncetarea presta"iei
compensatorii
Art$ '1)$ Prestaia compensatorie $nceteaz prin decesul unuia dintre soi, prin
recstorirea soului creditor, precum i atunci c+nd acesta obine resurse de
natur s $i asigure condiii de via asemntoare celor din timpul cstoriei.
@($ E0ectele divor"ului cu privire la raporturile dintre prin"i /i copiii lor minori
Raporturile dintre
prin"ii divor"a"i /i
copiii lor minori
Art$ '1+$ - (1 1nstana de tutel 6otrte, odat cu pronunarea divorului,
asupra raporturilor dintre prinii divorai i copiii lor minori, in+nd seama de
interesul superior al copiilor, de concluziile raportului de anc6et psi6o-social,
precum i, dac este cazul, de $nvoiala prinilor, pe care $i ascult.
(! Dispoziiile art. !:3 sunt aplicabile.
E-ercitarea
autorit"ii printe/ti
de ctre am#ii
prin"i
Art$ '1,$ 2 Dup divor, autoritatea printeasc revine $n comun ambilor prini,
afar de cazul $n care instana decide altfel.
E-ercitarea
autorit"ii printe/ti
de ctre un singur
printe
Art$ '1.$ - (1; Dac e#ist motive $ntemeiate, av+nd $n vedere interesul superior
al copilului, instana 6otrte ca autoritatea printeasc s fie e#ercitat numai
de ctre unul dintre prini.
(! &ellalt printe pstreaz dreptul de a veg6ea asupra modului de
cretere i educare a copilului, precum i dreptul de a consimi la adopia sau la
cstoria acestuia.
E-ercitara autorit"ii
printe/ti de ctre
alte persoane
Art$ '11$ (1 'n mod e#cepional, instana de tutel poate 6otr$ plasamentul
copilului la o rud sau la o alt familie ori persoan, cu consimm+ntul acestora
sau $ntr-o instituie de ocrotire. .cestea e#ercit drepturile i $ndatoririle care
revin prinilor cu privire la persoana copilului.
(! 1nstana stabilete dac drepturile cu privire la bunurile copilului se
e#ercit de ctre prini $n comun sau de ctre unul dintre ei.
Locuin"a copilului
dup divor"
Art$ (33$ (1 'n lipsa $nelegerii dintre prini sau dac aceasta este contrar
interesului superior al copilului, instana de tutel stabilete, odat cu
pronunarea divorului, locuina copilului minor la printele cu care locuiete $n
mod statornic.
(! Dac p+n la divor copilul a locuit cu ambii prini, instana $i
stabilete locuina la unul dintre ei, in+nd seama de interesul su superior.
(% 'n mod e#cepional, i numai dac este $n interesul superior al
copilului, instana poate stabili locuina acestuia la bunici sau la alte rude ori
persoane, cu consimm+ntul acestora, ori la o instituie de ocrotire. .cestea
e#ercit supraveg6erea copilului i $ndeplinesc toate actele obinuite privind
sntatea, educaia i $nvtura sa.
Drepturile printelui Art$ (3%$ - (1 'n cazurile prevzute de art.3@@, printele sau, dup caz, prinii
<%
separat de copil separai de copilul lor, au dreptul de a avea legturi personale cu acesta.
(! 'n caz de ne$nelegere $ntre prini, instana de tutel decide cu privire
la modalitile de e#ercitare a acestui drept. .scultarea copilului este obligatorie,
art. !:3 fiind aplicabil.
9ta#ilirea
contri#u"iei
prin"ilor
Art$ (3&$ (1 1nstana de tutel, prin 6otr+rea de divor, stabilete contribuia
fiecrui printe la c6eltuielile de cretere, educare, $nvtur i pregtire
profesional a copiilor.
(! Dispoziiile titlului 0 privind obligaia de $ntreinere se aplic $n mod
corespunztor.
Modi0icarea
msurilor luate cu
privire la copil
Art$ (3'$ - 'n cazul sc6imbrii $mpre/urrilor, instana de tutel poate modifica
msurile cu privire la drepturile i $ndatoririle prinilor divorai fa de copii
lor minori, la cererea oricruia dintre prini sau a unui alt membru de familie, a
copilului, a instituiei de ocrotire, a instituiei publice specializate pentru
protecia copilului sau a procurorului.
Raporturile dintre
prin"i /i copiii lor
minori *n alte ca!uri
Art$ (3($ 'n cazul prevzut la art. !?% alin. (!, instana 6otrte asupra
raporturilor dintre prini i copiii lor minori, dispoziiile art. %?:-3@% fiind
aplicabile $n mod corespunztor.
TITLUL III
Rudenia
CAPITLUL I
Dispo!i"ii generale
No"iunea Art$ (3)$ (1 *udenia fireasc este legtura bazat pe descendena unei
persoane dintr-o alt persoan sau pe faptul c mai multe persoane au un
ascendent comun.
(! *udenia civil este legtura rezultat din adopia $nc6eiat $n condiiile
prevzute de lege.
Rudenia *n linie
dreapt sau
colateral
Art$ (3+$ (1 *udenia este $n linie dreapt $n cazul descendenei unei persoane
dintr-o alt persoan i poate fi ascendent sau descendent.
(! *udenia este $n linie colateral atunci c+nd rezult din faptul c mai
multe persoane au un ascendent comun.
(% 7radul de rudenie se stabilete astfel=
a $n linie dreapt, dup numrul naterilor= astfel, copiii i prinii sunt
rude de gradul $nt+i, nepoii i bunicii sunt rude de gradul al doilea>
b $n linie colateral, dup numrul naterilor, urc+nd de la una dintre
rude p+n la ascendentul comun i cobor+nd de la acesta p+n la cealalt rud>
astfel, fraii sunt rude de gradul al doilea, unc6iul sau mtua i nepotul de
gradul al treilea, verii primari de gradul al patrulea.
<3
A0initatea Art$ (3,$ (1 .finitatea este legtura dintre un so i rudele celuilalt so.
(! *udele soului sunt, $n aceeai linie i acelai grad, afinii celuilalt so.
CAPITLUL II
=ilia"ia
Seciunea 1
Sta-ilirea filiaiei
@%$ Dispo!i"ii generale
Modurile de sta#ilire
a 0ilia"iei
Art$ (3.$ (1 5iliaia fa de mam rezult din faptul naterii> ea se poate
stabili i prin recunoatere sau prin 6otr+re /udectoreasc.
(! 5iliaia fa de tatl din cstorie se stabilete prin efectul prezumiei
de paternitate.
(% 5iliaia fa de tatl din afara cstoriei se stabilete prin recunoatere
sau prin 6otr+re /udectoreasc, dup caz.
Dovada 0ilia"iei Art$ (31$ (1 5iliaia se dovedete prin actul de natere $ntocmit $n registrul de
stare civil, precum i cu certificatul de natere eliberat pe baza acestuia.
(! 'n cazul copilului din cstorie, dovada se face prin actul de natere i
prin actul de cstorie al prinilor, trecute $n registrele de stare civil, precum i
prin certificatele de stare civil corespunztoare.

Posesia de stat Art$ (%3$ (1 Posesia de stat este starea de fapt care indic legturile de filiaie
i rudenie dintre copil i familia din care se pretinde c face parte. -a const, $n
principal, $n oricare dintre urmtoarele $mpre/urri=
a o persoan se comport fa de un copil ca fiind al su, $ngri/indu-se de
creterea i educarea sa, iar copilul se comport fa de aceast persoan ca fiind
printele su>
b copilul este recunoscut de ctre familie, $n societate i, c+nd este cazul,
de ctre autoritile publice, ca fiind al persoanei despre care se pretinde c este
printele su>
c copilul poart numele persoanei despre care se pretinde c este
printelui su.
(! Posesia de stat trebuie s fie continu, panic, public i neec6ivoc.
Posesia de stat
con0orm cu actul de
na/tere
Art$ (%%$ (1 2icio persoan nu poate reclama o alt filiaie fa de mam
dec+t aceea ce rezult din actul su de natere i posesia de stat conform cu
acesta.
(! 2imeni nu poate contesta filiaia fa de mam a persoanei care are o
posesie de stat conform cu actul su de natere.
(% &u toate acestea, dac printr-o 6otr+re /udectoreasc s-a stabilit c a
avut loc o substituire de copil ori c a fost $nregistrat ca mam a unui copil o
alt femeie dec+t aceea care l-a nscut, se poate face dovada adevratei filiaii cu
<9
orice mi/loc de prob.
Timpul legal al
concep"iunii

Art$ (%&$ - (1 1ntervalul de timp cuprins $ntre a trei suta i a o sut optzecea zi
dinaintea naterii copilului este timpul legal al concepiunii. -l se calculeaz zi
cu zi.
(! Prin mi/loace de prob tiinifice se poate face dovada concepiunii
copilului $ntr-o anumit perioad din intervalul de timp prevzut la alin. (1 sau
c6iar $n afara acestui interval.
Domeniul de
aplicare$
Art$ (%'$ - Dispoziiile prezentului capitol referitoare la copil sunt aplicabile i
persoanei ma/ore a crei filiaie este cercetat.
@&$ Pre!um"ia de paternitate
Pre!um"ia de
paternitate
Art$ (%($ (1 &opilul nscut sau conceput $n timpul cstoriei are ca tat pe
soul mamei.
(! Paternitatea poate fi tgduit, dac este cu neputin ca soul mamei
s fie tatl copilului.
@'$ Recunoa/terea copilului
=elurile recunoa/terii Art$ (%)$ (1 Dac naterea nu a fost $nregistrat $n registrul de stare civil sau
copilul a fost trecut $n registrul de stare civil ca nscut din prini necunoscui,
mama $l poate recunoate pe copil.
(! &opilul conceput i nscut $n afara cstoriei poate fi recunoscut de
ctre tatl su.
(% Dup moartea copilului, acesta poate fi recunoscut numai dac a lsat
descendeni fireti.
=ormele
recunoa/terii
Art$ (%+$ - (1 *ecunoaterea poate fi fcut prin declaraie la serviciul de stare
civil, prin $nscris autentic sau prin testament.
(! Dac recunoaterea este fcut prin $nscris autentic, o copie a acestuia
este trimis din oficiu serviciului de stare civil competent, pentru a se face
meniunea corespunztoare $n registrele de stare civil.
(% *ecunoaterea, c6iar dac a fost fcut prin testament, este irevocabil.
Recunoa/terea de
ctre minorul
necstorit
Art$ (%,$ 8inorul necstorit poate recunoate singur pe copilul su, dac are
discernm+nt la momentul recunoaterii.
Nulitatea a#solut a
recunoa/terii
Art$ (%.$ *ecunoaterea este lovit de nulitate absolut dac=
a a fost recunoscut un copil a crui filiaie, stabilit potrivit legii, nu a fost
$nlturat. &u toate acestea, dac filiaia anterioar a fost $nlturat prin 6otr+re
/udectoreasc, recunoaterea este valabil>
<:
b a fost fcut dup decesul copilului, iar acesta nu a lsat descendeni
fireti>
c a fost fcut $n alte forme dec+t cele prevzute de lege.
Nulitatea relativ a
recunoa/terii
Art$ (%1$ (1 *ecunoaterea poate fi anulat pentru eroare, dol sau violen.
(! Prescripia dreptului la aciune $ncepe s curg de la data $ncetrii
violenei ori, dup caz, a descoperirii erorii sau dolului.
Contestarea
recunoa/terii de
0ilia"ie
Art$ (&3$ - (1 *ecunoaterea care nu corespunde adevrului poate fi contestat
oric+nd i de orice persoan interesat.
(! Dac recunoaterea este contestat de cellalt printe, de copilul
recunoscut sau de descendenii acestuia, dovada filiaiei este $n sarcina autorului
recunoaterii sau a motenitorilor si.
@($ Ac"iuni privind 0ilia"ia
I$ Contestarea 0ilia"iei
Ac"iunea *n
contesta"ia 0ilia"iei
Art$ (&%$ (1 )rice persoan interesat poate contesta oric+nd, prin aciune $n
/ustiie, filiaia stabilit printr-un act de natere ce nu este conform cu posesia de
stat.
(! 'n acest caz, filiaia se dovedete prin certificatul medical constatator al
naterii, prin e#pertiza medico-legal de stabilire a filiaiei sau, $n lipsa
certificatului ori $n cazul imposibilitii efecturii e#pertizei, prin orice mi/loc de
prob, inclusiv prin posesia de stat.
(% &u toate acestea, dovada filiaiei nu se face prin martori dec+t $n cazul
prevzut la art. 311 alin. (% sau atunci c+nd e#ist $nscrisuri care fac demn de
crezare aciunea formulat.
II$ Ac"iunea *n sta#ilirea 0ilia"iei 0a" de mam
Ac"iunea *n sta#ilirea
maternit"ii
Art$ (&&$ 'n cazul $n care, din orice motiv, dovada filiaiei fa de mam nu se
poate face prin certificatul constatator al naterii ori $n cazul $n care se contest
realitatea celor cuprinse $n certificatul constatator al naterii, filiaia fa de
mam se poate stabili printr-o aciune $n stabilirea maternitii, $n cadrul creia
pot fi administrate orice mi/loace de prob.
Regimul 8uridic al
ac"iunii *n sta#ilirea
maternit"ii
Art$ (&'$ (1 Dreptul la aciunea $n stabilirea filiaiei fa de mam aparine
copilului i se pornete, $n numele acestuia, de ctre reprezentantul su legal.
(! .ciunea poate s fie pornit sau, dup caz, continuat i de
motenitorii copilului, $n condiiile legii.
(%.ciunea poate fi introdus i $mpotriva motenitorilor pretinsei mame.
(3 Dreptul la aciune este imprescriptibil.
<<
(9 Dac, $ns, copilul a decedat $nainte de a introduce aciunea,
motenitorii si pot s o introduc $n termen de un an de la data decesului.
III$ Ac"iunea *n sta#ilirea paternit"ii din a0ara cstoriei
9ta#ilirea paternit"ii
prin >otrre
8udectoreasc
Art$ (&($ Dac tatl din afara cstoriei nu $l recunoate pe copil, paternitatea
acestuia se poate stabili prin 6otr+re /udectoreasc.
Ac"iunea *n sta#ilirea
paternit"ii
Art$ (&)$ (1 .ciunea $n stabilirea paternitii din afara cstoriei aparine
copilului i se pornete $n numele lui de ctre mam, c6iar dac este minor, sau
de ctre reprezentantul lui legal.
(! -a poate fi pornit sau, dup caz, continuat i de motenitorii
copilului, $n condiiile legii.
(% .ciunea $n stabilirea paternitii poate fi pornit i $mpotriva
motenitorilor pretinsului tat.
Pre!um"ia 0ilia"iei
0a" de pretinsul tat
Art$ (&+$ (1 Paternitatea se prezum dac se dovedete c pretinsul tat a
convieuit cu mama copilului $n perioada timpului legal al concepiunii.
(! Prezumia este $nlturat dac pretinsul tat dovedete c este e#clus ca
el s $l fi conceput pe copil.
Termenul de
prescrip"ie
Art$ (&,$ (1 Dreptul la aciunea $n stabilirea paternitii nu se prescrie $n
timpul vieii copilului.
(! Dispoziiile art. 3!% alin. (9 se aplic $n mod corespunztor.
Despgu#irile Art$ (&.$ (1 8ama copilului poate cere pretinsului tat s $i plteasc
/umtate din=
a c6eltuielile naterii i ale le6uziei>
b c6eltuielile fcute cu $ntreinerea ei $n timpul sarcinii i $n perioda de
le6uzie.
(! 8ama poate solicita aceste despgubiri c6iar i atunci c+nd copilul s-a
nscut mort sau a murit $nainte de pronunarea 6otr+rii privind stabilirea
paternitii.
(% Dreptul la aciune al mamei se prescrie $n termen de % ani de la
naterea copilului.
(3 8ama nu poate cere aceste despgubiri dac nu a formulat i aciune
pentru stabilirea paternitii.
(9 'n afara c6eltuielilor prevzute la alin. (1, mama i motenitorii ei au
dreptul la despgubiri pentru orice alte pre/udicii, potrivit dreptului comun.
I6$ Ac"iuni privind 0ilia"ia 0a" de tatl din cstorie
Ac"iunea *n tgada
paternit"ii
Art$ (&1$ (1 .ciunea $n tgada paternitii poate fi pornit de soul mamei,
de mam, de tatl biologic, precum i de copil. -a poate fi pornit sau, dup caz,
continuat i de motenitorii acestora, $n condiiile legii.
<;
(! .ciunea se introduce de ctre soul mamei $mpotriva copilului> c+nd
acesta este decedat, aciunea se pornete $mpotriva mamei sale i, dac este
cazul, a altor motenitori ai si.
(% Dac soul este pus sub interdicie, aciunea poate fi pornit de tutore,
iar $n lips, de un curator numit de instana /udectoreasc.
(3 8ama sau copilul poate introduce aciunea $mpotriva soului. Dac
acesta este decedat, aciunea se pornete $mpotriva motenitorilor lui.
(9 Batl biologic poate introduce aciunea $mpotriva soului mamei i a
copilului. Dac acetia sunt decedai, aciunea se pornete $mpotriva
motenitorilor.
Tgada paternit"ii
de ctre so"ul mamei
Art$ ('3$ (1 "oul mamei poate introduce aciunea $n tgada paternitii $n
termen de % ani, care curge fie de la data la care soul a cunoscut c este
prezumat tat al copilului, fie de la o dat ulterioar, c+nd a aflat c prezumia
nu corespunde realitii.
(! Bermenul nu curge $mpotriva soului pus sub interdicie /udectoreasc
i, c6iar dac aciunea nu a fost pornit de tutore, ea poate fi introdus de so $n
termen de % ani de la data ridicrii interdiciei.
(% Dac soul a murit $nainte de $mplinirea termenul artat la alin. (1, fr
a porni aciunea, aceasta poate fi pornit de ctre motenitori $n termen de un an
de la data decesului.
Tgada paternit"ii
de ctre mam
Art$ ('%$ (1 .ciunea $n tgada paternitii poate fi pornit de ctre mam $n
termen de % ani de la data naterii copilului.
(! Dispoziiile art. 3!? alin. (% i 3%@ alin. (! i (% se aplic $n mod
corespunztor.
Tgada paternit"ii
de ctre pretinsul
tat #iologic
Art$ ('&$ (1 .ciunea $n tgada paternitii introdus de ctre cel care se
pretinde tat biologic poate fi admis numai dac acesta face dovada paternitii
sale fa de copil.
(! Dreptul la aciune nu se prescrie $n timpul vieii tatlui biologic. Dac
acesta a decedat, aciunea poate fi formulat de motenitorii si $n termen de cel
mult un an de la data decesului.
(% Dispoziiile art. 3!? alin. (% se aplic $n mod corespunztor.
Tgada paternit"ii
de ctre copil /i de
ctre mo/tenitori
Art$ (''$ (1 .ciunea $n tgada paternitii se pornete de copil, $n timpul
minoritii sale, prin reprezentantul su legal.
(! Dreptul la aciune nu se prescrie $n timpul vieii copilului.
(% Dispoziiile art. 3!% alin. (9 i 3!? alin. (% se aplic $n mod
corespunztor.
Contestarea 0ilia"iei
0a" de tatl din
cstorie
Art$ ('($ )rice persoan interesat poate cere, oric+nd, instanei s constate
c nu sunt $ntrunite condiiile pentru ca prezumia de paternitate s se aplice
unui copil $nregistrat $n actele de stare civil ca fiind nscut din cstorie.
6$ Dispo!i"ii comune privind ac"iunile re0eritoare la 0ilia"ie
<?
=ilia"ia legal sta#ilit Art$ (')$ (1 .t+t timp c+t o legtur de filiaie legal stabilit n-a fost
contestat $n /ustiie, nu se poate stabili, pe nicio cale, o alt filiaie.
(! Dispoziiile art. ?? alin. (3 rm+n aplicabile.
Citarea prin"ilor /i
a copilului
Art$ ('+$ Prinii i copilul vor fi citai $n toate cauzele referitoare la filiaie,
c6iar i atunci c+nd nu au calitatea de reclamant sau de p+r+t.
Inadmisi#ilitatea
renun"rii
Art$ (',$ (1 'n aciunile privitoare la filiaie nu se poate renuna la drept.
(! De asemenea, cel care introduce o aciune privitoare la filiaie $n
numele unui copil sau a unei persoane puse sub interdicie /udectoreasc,
precum i copilul minor care a introdus singur, potrivit legii, o astfel de aciune,
nu pot renuna la /udecarea ei.
9itua"ia copilului Art$ ('.$ (1 Prin 6otr+rea de admitere a aciunii instana se pronun i cu
privire la stabilirea numelui copilului, e#ercitarea autoritii printeti i
obligaia prinilor de a-l $ntreine pe copil.
(! 'n cazul $n care admite o aciune $n contestarea filiaiei, instana poate
stabili, dac este cazul, modul $n care copilul pstreaz legturi personale cu
acela care l-a crescut.
Ac"iunea 0ormulat
*n ca! de mo/tenire
vacant
Art$ ('1$ 'n cazul $n care, potrivit legii, o aciune privitoare la filiaie poate fi
pornit $mpotriva motenitorilor, iar motenirea este vacant, aciunea poate fi
introdus $mpotriva comunei, oraului sau, dup caz, municipiului de la locul
desc6iderii motenirii. &itarea $n proces a renuntorilor, dac e#ist, este
obligatorie.
E0ectele sta#ilirii
0ilia"iei asupra unui
proces penal
Art$ ((3$ 'n cazul infraciunilor a cror calificare presupune e#istena unui
raport de filiaie care nu este legal stabilit, 6otr+rea penal nu poate fi
pronunat $nainte de rm+nerea definitiv a 6otr+rii civile privitoare la raportul
de filiaie.
Seciunea a 2-a
!eproducerea uman asistat medical cu ter donator
Regimul 0ilia"iei Art$ ((%$ (1 *eproducerea uman asistat medical, cu ter donator, nu
determin nicio legtur de filiaie $ntre copil i donator.
(! 'n acest caz, nicio aciune $n rspundere nu poate fi pornit $mpotriva
donatorului.
(% Prini, $n sensul dat de prezenta seciune, nu pot fi dec+t un brbat i o
femeie sau o femeie singur.
Condi"iile Art$ ((&$ (1 Prinii care, pentru a avea un copil, doresc s recurg la
reproducerea asistat medical cu ter donator trebuie s $i dea consimm+ntul
$n prealabil, $n condiii care s asigure deplina confidenialitate, $n faa unui
;@
notar public care s le e#plice, $n mod e#pres, consecinele actului lor cu privire
la filiaie.
(! &onsimm+ntul rm+ne fr efect $n cazul decesului, al formulrii
unei cereri de divor sau al separaiei $n fapt, survenite anterior momentului
concepiunii realizate $n cadrul reproducerii umane asistate medical. -l poate fi
revocat oric+nd, $n scris, inclusiv $n faa medicului c6emat s asigure asistena
pentru reproducerea cu ter donator.
Contestarea 0ilia"iei Art$ (('$ (1 2imeni nu poate contesta filiaia copilului pentru motive ce in
de reproducerea asistat medical i nici copilul astfel nscut nu poate contesta
filiaia sa.
(! &u toate acestea, soul mamei poate tgdui paternitatea copilului, $n
condiiile legii, dac nu a consimit la reproducerea asistat medical realizat cu
a/utorul unui ter donator.
(% 'n cazul $n care copilul nu a fost conceput $n acest mod, dispoziiile
privind tgduirea paternitii rm+n aplicabile.
Rspunderea tatlui Art$ ((($ &el care, dup ce a consimit la reproducerea asistat medical cu ter
donator, nu recunoate copilul astfel nscut $n afara cstoriei, rspunde fa de
mam i fa de copil. 'n acest caz, paternitatea copilului este stabilit pe cale
/udectoreasc $n condiiile art. 311 i 3!%.
Con0iden"ialitatea
in0orma"iilor
Art$ (()$ - (1 )rice informaii privind reproducerea uman asistat medical
sunt confideniale.
(! &u toate acestea, $n cazul $n care, $n lipsa unor astfel de informaii,
e#ist riscul unui pre/udiciu grav pentru sntatea unei persoane astfel concepute
sau a descendenilor acesteia, instana poate autoriza transmiterea lor, $n mod
confidenial, medicului sau autoritilor competente.
(% De asemenea, oricare dintre descendenii persoanei astfel concepute
poate s se prevaleze de acest drept, dac faptul de a fi privat de informaiile pe
care le cere poate s pre/udicieze grav sntatea sa ori pe cea a unei persoane
care $i este apropiat.
Raporturile dintre
tat /i copil
Art$ ((+$ Batl are aceleai drepturi i obligaii fa de copilul nscut prin
reproducere asistat medical cu ter donator ca i fa de un copil nscut prin
concepiune natural.
Regulile aplica#ile Art$ ((,$ *eproducerea uman asistat medical cu ter donator, regimul su
/uridic, asigurarea confidenialitii informaiilor care in de aceasta, precum i
modul de transmitere a lor se stabilesc prin lege special.
Seciunea a 3-a
Situaia leal a copilului
Egalitatea *n drepturi
a copiilor
Art$ ((.$ &opilul din afara cstoriei a crui filiaie a fost stabilit potrivit
legii are, fa de fiecare printe i rudele acestuia, aceeai situaie ca i aceea a
;1
unui copil din cstorie.

Numele copilului din
cstorie
Art$ ((1$ - (1 &opilul din cstorie ia numele de familie comun al prinilor si.
(! Dac prinii nu au un nume comun, copilul ia numele unuia dintre ei
sau numele lor reunite. 'n acest caz numele copilului se stabilete prin acordul
prinilor i se declar, odat cu naterea copilului, la serviciul de stare civil.
(% 'n lipsa acordului prinilor, instana de tutel 6otrte i comunic de
$ndat 6otr+rea rmas definitiv la serviciul de stare civil unde a fost
$nregistrat naterea.
Numele copilului din
a0ara cstoriei
Art$ ()3$ - (1 &opilul din afara cstoriei ia numele de familie al aceluia dintre
prini fa de care filiaia a fost mai $nt+i stabilit.
(! 'n cazul $n care filiaia a fost stabilit ulterior i fa de cellalt printe,
copilul, prin acordul prinilor, poate lua numele de familie al printelui fa de
care i-a stabilit filiaia ulterior sau numele reunite ale acestora. 2oul nume de
familie al copilului se declar, de ctre prini, $mpreun, la serviciul de stare
civil la care a fost $nregistrat naterea. 'n lipsa acordului prinilor se aplic
dispoziiile art. 33? alin. (%.
(% 'n cazul $n care copilul i-a stabilit filiaia $n acelai timp fa de ambii
prini, se aplic $n mod corespunztor dispoziiile art. 33? alin. (! i (%.
CAPITLUL III
Adop"ia
Seciunea 1
Dispoziii enerale
No"iunea Art$ ()%$ Adopia este operaiunea /uridic prin care se creeaz legtura de
filiaie $ntre adoptator i adoptat, precum i legturi de rudenie $ntre adoptat i
rudele adoptatorului.
Principiile adop"iei Art$ ()&$ .dopia este supus cumulativ urmtoarelor principii=
a interesul superior al copilului>
b necesitatea de a asigura creterea i educarea copilului $ntr-un mediu
familial>
c continuitatea creterii i educrii copilului, in+ndu-se seama de originea
sa etnic, lingvistic, religioas i cultural.
Adop"ia
interna"ional
Art$ ()'$ &ondiiile i procedura adopiei internaionale, ca i efectele acesteia
asupra ceteniei copilului, se stabilesc prin lege special.
Procedura adop"iei Art$ ()($ (1 .dopia se $ncuviineaz de ctre instana de tutel.
(! Procedura adopiei este reglementat prin lege special.
;!
Seciunea a 2-a
Condiiile de fond ale adopiei
@%$ Persoanele care pot 0i adoptate
6rsta adoptatului Art$ ())$ (1 &opilul poate fi adoptat p+n la dob+ndirea capacitii depline de
e#erciiu.
(! &u toate acestea, poate fi adoptat, $n condiiile legii, i persoana care a
dob+ndit capacitate deplin de e#erciiu, dac a fost crescut $n timpul
minoritii de ctre cel care dorete s o adopte.
Pluralitatea de
adopta"i 2 0ra"i /i
surori
Art$ ()+$ .dopia frailor, indiferent de se#, de ctre persoane sau familii
diferite se poate face numai dac acest lucru este $n interesul lor superior.
Inter!icerea adop"iei
*ntre 0ra"i
Art$ (),$ .dopia $ntre frai, indiferent de se#, este interzis.
9itua"ia so"ilor Art$ ().$ .dopia a doi soi sau foti soi de ctre acelai adoptator sau familie
adoptatoare, precum i adopia $ntre soi sau foti soi sunt interzise.
@&$ Persoanele care pot adopta
Capacitatea /i starea
de sntate
Art$ ()1$ Persoanele care nu au capacitate deplin de e#erciiu, alienaii sau
debilii mintali precum i cei cu boli psi6ice grave nu pot adopta.
Di0eren"a de vrst Art$ (+3$ :1 .doptatorul trebuie s fie cu cel puin 1; ani mai $n v+rst dec+t
adoptatul.
(! Pentru motive temeinice, instana de tutel poate $ncuviina adopia
c6iar dac diferena de v+rst dintre adoptat i adoptator este mai mic dec+t 1;
ani, dar nu mai puin de 1: ani.

Condi"iile morale /i
materiale
Art$ (+%$ (1 .doptatorul sau familia adoptatoare trebuie s $ndeplineasc
garaniile morale i condiiile materiale necesare creterii, educrii i dezvoltrii
armonioase a copilului.
(! 'ndeplinirea condiiilor prevzute la alin. (1 se atest de ctre
autoritile competente, potrivit legii speciale.
Adop"ia simultan
sau succesiv
Art$ (+&$ (1 Dou persoane nu pot adopta $mpreun, nici simultan i nici
succesiv, cu e#cepia cazului $n care sunt so i soie.
(! &u toate acestea, o nou adopie poate fi $ncuviinat atunci c+nd=
a adoptatorul sau soii adoptatori au decedat> $n acest caz, adopia
anterioar se consider desfcut pe data rm+nerii definitive a 6otr+rii
;%
/udectoreti de $ncuviinare a noii adopii>
b adopia anterioar a $ncetat din orice alt motiv.
(% Dou persoane de acelai se# nu pot adopta $mpreun.
@'$ Consim"mntul la adop"ie
Persoanele care
consimt la adop"ie
Art$ (+'$ (1 Pentru $nc6eierea unei adopii este necesar consimm+ntul
urmtoarelor persoane=
a prinii fireti ai adoptatului minor sau cel care e#ercit autoritatea
printeasc, dac prinii sunt necunoscui, mori, declarai mori sau pui sub
interdicie /udectoreasc>
b adoptatul care a $mplinit 1@ ani>
c adoptatorul sau, dup caz, soii din familia adoptatoare, c+nd acetia
adopt $mpreun>
d soul celui care adopt, cu e#cepia cazului $n care lipsa
discernm+ntului $l pune $n imposibilitatea de a-i manifesta voina.
(! 2u este valabil consimm+ntul dat $n considerarea promisiunii sau
obinerii efective a unor foloase, indiferent de natura acestora.
9itua"ii speciale
privind
consim"mntul
prin"ilor
Art$ (+($ (1 Dac unul dintre prinii fireti este necunoscut, mort, declarat
mort, precum i dac se afl, din orice motiv, $n imposibilitate de a-i manifesta
voina, consimm+ntul celuilalt printe este $ndestultor. &+nd ambii prini se
afl $ntr-una dintre aceste situaii, adopia se poate $nc6eia fr consimm+ntul
lor.
(! Printele sau prinii deczui din e#erciiul drepturilor printeti ori
crora li s-a aplicat pedeapsa interzicerii drepturilor printeti pstreaz dreptul
de a consimi la adopia copilului. 'n aceste cazuri, consimm+ntul celui care
e#ercit autoritatea printeasc este i el obligatoriu.
(% Persoana cstorit care a adoptat un copil trebuie s consimt la
adopia aceluiai copil de ctre soul su. &onsimm+ntul prinilor fireti nu
mai este necesar $n acest caz.
Li#ertatea
consim"mntului
prin"ilor
Art$ (+)$ Prinii fireti ai copilului sau, dup caz, cel care e#ercit autoritatea
printeasc, trebuie s consimt la adopie $n mod liber, necondiionat i numai
dup ce au fost informai $n mod corespunztor asupra consecinelor adopiei, $n
special asupra $ncetrii legturilor de rudenie ale copilului cu familia sa de
origine.
Data /i revocarea
consim"mntului
prin"ilor
Art$ (++$ (1 &onsimm+ntul la adopie al prinilor fireti sau, dup caz, al
tutorelui poate fi dat numai dup trecerea unui termen de :@ de zile de la data
naterii copilului.
(! &onsimm+ntul dat $n condiiile alin. (1 poate fi revocat $n termen de
%@ de zile de la data e#primrii lui.
Re0u!ul prin"ilor de
a5/i da
Art$ (+,$ 0 'n cazul copilului abandonat, $n mod e#cepional, instana de tutel
poate trece peste refuzul prinilor fireti sau al tutorelui de a consimi la
;3
consim"mntul adopie, dac se dovedete, cu orice mi/loc de prob, c acesta este abuziv i
instana apreciaz c adopia este $n interesul copilului, in+nd seama i de
consimm+ntul acestuia, dat $n condiiile legii.
Condi"iile e-primrii
consim"mntului
Art$ (+.$ &ondiiile $n care $i e#prim consimm+ntul persoanele c6emate s
consimt la adopie sunt reglementate prin lege special.
Seciunea a 3-a
'fectele adopiei
Data adop"iei Art$ (+1$ .dopia produce efecte de la data rm+nerii definitive a 6otr+rii
/udectoreti prin care a fost $ncuviinat.
E0ectele asupra
rudeniei
Art$ (,3$ (1 Prin adopie se stabilesc filiaia $ntre adoptat i cel care adopt,
precum i legturi de rudenie $ntre adoptat i rudele adoptatorului.
(! *aporturile de rudenie $nceteaz $ntre adoptat i descendenii si, pe
de o parte, i prinii fireti i rudele acestora, pe de alt parte.
(% &+nd adoptator este soul printelui firesc sau adoptiv, legturile de
rudenie a adoptatului $nceteaz numai $n raport cu printele firesc i rudele
printelui firesc care nu este cstorit cu adoptatorul.
Raporturile
dintre
adoptator /i adoptat
Art$ (,%$ (1 .doptatorul are fa de copilul adoptat drepturile i $ndatoririle
printelui fa de copilul su firesc.
(! 'n cazul $n care cel care adopt este soul printelui firesc al
adoptatului, drepturile i $ndatoririle printeti se e#ercit de ctre adoptator i
printele firesc cstorit cu acesta.
(% .doptatul are fa de adoptator drepturile i $ndatoririle pe care le are
orice persoan fa de prinii si fireti.
Decderea
adoptatorului din
e-erci"iul drepturilor
printe/ti
Art$ (,&$ Dac adoptatorul este deczut din e#erciiul drepturilor printeti,
instana de tutel, in+nd seama de interesul superior al copilului, poate s
instituie una dintre msurile de protecie prevzute de lege. .scultarea
copilului este obligatorie, dispoziiile art. !:3 fiind aplicabile.
Numele adoptatului Art$ (,'$ (1 &opilul adoptat dob+ndete prin adopie numele de familie al
celui care adopt.
(! Dac adopia se face de ctre ! soi ori de ctre soul care adopt
copilul celuilalt so, iar soii au nume comun, copilul adoptat poart acest
nume. 'n cazul $n care soii nu au nume de familie comun, ei sunt obligai s
declare instanei care $ncuviineaz adopia, numele pe care acesta urmeaz
s-l poarte. Dac soii nu se $neleg, 6otrte instana. Dispoziiile art. !:3
rm+n aplicabile.
(% Pentru motive temeinice, instana, $ncuviin+nd adopia, la cererea
adoptatorului sau a familiei adoptatoare i cu consimm+ntul copilului care a
$mplinit v+rsta de 1@ ani, poate dispune sc6imbarea prenumelui copilului
adoptat.
(3 'n cazul adopiei unei persoane cstorite, care poart un nume
;9
comun cu cellalt so, soul adoptat poate lua numele adoptatorului, cu
consimm+ntul celuilalt so, dat $n faa instanei care $ncuviineaz adopia.
(9 Pe baza 6otr+rii definitive de $ncuviinare a adopiei, serviciul de
stare civil competent $ntocmete, $n condiiile legii, un nou act de natere al
copilului, $n care adoptatorii vor fi trecui ca fiind prinii si fireti. 0ec6iul
act de natere se pstreaz, menion+ndu-se pe marginea acestuia $ntocmirea
noului act.
In0orma"iile cu privire
la adop"ie
Art$ (,($ 1nformaiile cu privire la adopie sunt confideniale. 8odul $n care
adoptatul este informat cu privire la adopie i la familia sa de origine, precum
i regimul /uridic general al informaiilor privind adopia se stabilesc prin lege
special.
Seciunea a "-a
*ncetarea adopiei
<ncetarea adop"iei Art$ (,)$ .dopia $nceteaz prin desfacere sau ca urmare a anulrii ori a
constatrii nulitii sale.
Des0acerea de drept a
adop"iei
Art$ (,+$ .dopia este desfcut de drept $n cazul prevzut de
art. 3:! alin. (! lit.a.
Des0acerea adop"iei la
cererea adoptatorului
Art$ (,,$ (1 .dopia poate fi desfcut la cererea adoptatorului sau a
familiei adoptatoare, dac adoptatul a atentat la viaa lor sau a ascendenilor
ori descendenilor lor, precum i atunci c+nd adoptatul s-a fcut vinovat fa de
adoptatori de fapte penale pedepsite cu o pedeaps privativ de libertate de cel
puin ! ani.
(! Dac adoptatorul a decedat ca urmare a faptelor adoptatului, adopia
poate fi desfcut la cererea celor care ar fi venit la motenire $mpreun cu
adoptatul sau $n lipsa acestuia.
Des0acerea adop"iei la
cererea adoptatului
Art$ (,.$ .dopia poate fi desfcut la cererea adoptatului dac adoptatorul
s-a fcut vinovat fa de adoptat de faptele prevzute de art. 3<<.
Anularea adop"iei Art$ (,1$ (1 .dopia poate fi anulat la cererea oricrei persoane c6emate
s consimt la $nc6eierea ei i al crei consimm+nt a fost viciat prin eroare
asupra identitii adoptatului, dol sau violen.
(! .ciunea poate fi formulat $n termen de : luni de la descoperirea
erorii sau a dolului ori de la data $ncetrii violenei, dar nu mai t+rziu de ! ani
de la $nc6eierea adopiei.
Nulitatea a#solut a
adop"iei
Art$ (.3$ :1 -ste nul adopia fictiv, precum i cea $nc6eiat cu $nclcarea
condiiilor de form sau de fond, dac, $n acest din urm caz, legea nu o
sancioneaz cu nulitatea relativ.
(! .dopia este fictiv dac a fost $nc6eiat $n alt scop dec+t cel al
ocrotirii interesului superior al copilului.
;:
(% .ciunea $n constatarea nulitii adopiei poate fi formulat de orice
persoan interesat.
Men"inerea adop"iei Art$ (.%$ 1nstana poate respinge cererea privind nulitatea dac meninerea
adopiei este $n interesul celui adoptat. .cesta este $ntotdeauna ascultat,
dispoziiile art. !:3 aplic+ndu-se $n mod corespunztor.
E0ectele *ncetrii
adop"iei
Art$ (.&$ (1 ,a $ncetarea adopiei, prinii fireti ai copilului redob+ndesc
drepturile i $ndatoririle printeti, cu e#cepia cazului c+nd instana 6otrte
c este $n interesul superior al copilului s instituie tutela sau o alt msur de
protecie a copilului, $n condiiile legii.
(! De asemenea, adoptatul redob+ndete numele de familie i, dup caz,
prenumele avut $nainte de $ncuviinarea adopiei. &u toate acestea, pentru
motive temeinice, instana poate $ncuviina ca acesta s pstreze numele
dob+ndit prin adopie.
(% .doptatul este $ntotdeauna ascultat $n condiiile art. !:3.
TITLUL I6
Autoritatea printeasc
CAPITLUL I
Dispo!i"ii generale
Autoritatea
printeasc
Art$ (.'$ (1 Autoritatea printeasc este ansamblul de drepturi i $ndatoriri,
care privesc at+t persoana, c+t i bunurile copilului i aparin $n mod egal
ambilor prini.
(! Prinii e#ercit autoritatea printeasc numai $n interesul superior al
copilului, cu respectul datorat persoanei acestuia, i $l asociaz pe copil la
toate deciziile care $l privesc, in+nd cont de v+rsta i de gradul su de
maturitate.
(% .mbii prini rspund pentru creterea copiilor lor minori.
Durata autorit"ii
printe/ti
Art$ (.($ .utoritatea printeasc se e#ercit p+n la data c+nd copilul
dob+ndete capacitatea deplin de e#erciiu.
<ndatorirea de respect Art$ (.)$ &opilul datoreaz respect prinilor si indiferent de v+rsta sa.
Ne*n"elegerile dintre
prin"i
Art$ (.+$ )ri de c+te ori e#ist ne$nelegeri $ntre prini cu privire la
e#erciiul drepturilor sau la $ndeplinirea $ndatoririlor printeti, instana de
tutel, dup ce ascult pe prini i lu+nd $n considerare concluziile raportului
referitor la anc6eta psi6o-social, 6otrte potrivit interesului superior al
copilului. .scultarea copilului este obligatorie, dispoziiile art. !:3 fiind
aplicabile.
;<
CAPITLUL II
Drepturile /i *ndatoririle printe/ti
Con"inutul autorit"ii
printe/ti
Art$ (.,$ Prinii au dreptul i $ndatorirea de a crete copilul, $ngri/ind de
sntatea i dezvoltarea lui fizic, psi6ic i intelectual, de educaia,
$nvtura i pregtirea profesional a acestuia, potrivit propriilor lor
convingeri, $nsuirilor i nevoilor copilului> ei sunt datori s dea copilului
orientarea i sfaturile necesare e#ercitrii corespunztoare a drepturilor pe care
legea le recunoate acestuia.
<ndatoririle speci0ice Art$ (..$ (1 Prinii au $ndatorirea de a crete copilul $n condiii care s
asigure dezvoltarea sa fizic, mental, spiritual, moral i social $n mod
armonios.
(! 'n acest scop, prinii sunt obligai=
a s coopereze cu copilul i s $i respecte viaa intim, privat i
demnitatea>
b s prezinte i s permit informarea i lmurirea copilului despre toate
actele i faptele care l-ar putea afecta i s ia $n considerare opinia acestuia >
c s ia toate msurile necesare pentru prote/area i realizarea drepturilor
copilului>
d s coopereze cu persoanele fizice i persoanele /uridice cu atribuii $n
domeniul $ngri/irii, educrii i formrii profesionale a copilului.
Msurile disciplinare Art$ (.1$ 8surile disciplinare nu pot fi luate de prini dec+t cu respectarea
demnitii copilului. "unt interzise luarea unor msuri, precum i aplicarea
unor pedepse fizice, de natur a afecta dezvoltarea fizic, psi6ic sau starea
emoional a copilului.
Drepturile printelui
minor
Art$ (13$ (1 Printele minor care a $mplinit v+rsta de 13 ani are numai
drepturile i $ndatoririle printeti cu privire la persoana copilului.
(! Drepturile i $ndatoririle cu privire la bunurile copilului revin tutorelui
sau, dup caz, altei persoane, $n condiiile legii.
Religia copilului Art$ (1%$ (1 Prinii $ndrum copilul, potrivit propriilor convingeri, $n
alegerea unei religii, $n condiiile legii, in+nd seama de opinia, v+rsta i de
gradul de maturitate a acestuia, fr a-l putea obliga s adere la o anumit
religie sau la un anumit cult religios.
(! &opilul care a $mplinit v+rsta de 13 ani are dreptul s-i aleag liber
confesiunea religioas.
Numele copilului Art$ (1&$ Prinii aleg prenumele i, c+nd e cazul, numele de familie al
copilului, $n condiiile legii.
;;
9upraveg>erea
copilului
Art$ (1'$ Prinii au dreptul i $ndatorirea de supraveg6ere a copilului
minor.
Rela"iile sociale ale
copilului
Art$ (1($ Prinii sau reprezentanii legali ai copilului pot, numai $n baza
unor motive temeinice, s $mpiedice corespondena i legturile personale ale
copilului $n v+rst de p+n la 13 ani. 2e$nelegerile se soluioneaz de ctre
instana de tutel, cu ascultarea copilului, $n condiiile art. !:3.
<napoierea copilului de
la alte persoane
Art$ (1)$ (1 Prinii pot cere oric+nd instanei de tutel $napoierea copilului
de la orice persoan care $l ine fr drept.
(! 1nstana de tutel poate respinge cererea numai dac $napoierea este
vdit contrar interesului superior copilului.
(% .scultarea copilului este obligatorie, dispoziiile art. !:3 fiind
aplicabile.
Locuin"a copilului Art$ (1+$ (1 &opilul minor locuiete la prinii si.
(! Dac prinii nu locuiesc $mpreun, acetia vor stabili, de comun
acord, locuina copilului.
(% 'n caz de ne$nelegere $ntre prini, instana de tutel 6otrte, lu+nd
$n considerare concluziile raportului de anc6et psi6o-social i ascult+ndu-i
pe prini i pe copil, dac a $mplinit v+rsta de 1@ ani. Dispoziiile art. !:3
rm+n aplicabile.
(3 ,ocuina copilului, stabilit potrivit acestui articol, nu poate fi
sc6imbat fr acordul prinilor, dec+t $n cazurile prevzute e#pres de lege.
(9 Printele, la care copilul nu locuiete $n mod statornic, are dreptul
de a avea legturi personale cu minorul, la locuina acestuia. 1nstana de
tutel poate limita e#erciiul acestui drept, dac aceasta este $n interesul
superior al acestuia.
9c>im#area locuin"ei
copilului
Art$ (1,$ (1 Dac afecteaz e#erciiul autoritii sau al unor drepturi
printeti, sc6imbarea locuinei copilului, $mpreun cu printele la care
locuiete, nu poate avea loc dec+t cu acordul prealabil al celuilalt printe.
(! 'n caz de ne$nelegere $ntre prini, 6otrte instana de tutel
potrivit interesului superior al copilului, lu+nd $n considerare concluziile
raportului de anc6et psi6o-social i ascult+ndu-i pe prini. .scultarea
copilului este obligatorie, dispoziiile art. !:3 fiind aplicabile.
9c>im#area 0elului
*nv"turii ori al
pregtirii pro0esionale
Art$ (1.$ (1 &opilul care a $mplinit v+rsta de 13 ani poate cere prinilor s
$i sc6imbe felul $nvturii sau al pregtirii profesionale ori locuina necesar
desv+ririi $nvturii ori pregtirii sale profesionale.
(! Dac prinii se opun, copilul poate sesiza instana de tutel, iar
aceasta 6otrte pe baza raportului de anc6et psi6o-social. .scultarea
copilului este obligatorie, dispoziiile art. !:3 fiind aplicabile.
#liga"ia de
*ntre"inere
Art$ (11$ (1 Batl i mama sunt obligai, $n solidar, s dea $ntreinere
copilului lor minor, asigur+ndu-i cele necesare traiului, precum i educaia,
;?
$nvtura i pregtirea sa profesional.
(! Dac minorul are un venit propriu care nu este $ndestultor, prinii
au obligaia de a-i asigura condiiile necesare pentru creterea, educarea i
pregtirea sa profesional.
(% Prinii sunt obligai s-l $ntrein pe copilul devenit ma/or, dac se
afl $n continuarea studiilor, p+n la terminarea acestora, dar fr a depi
v+rsta de !: de ani.
(3 'n caz de ne$nelegere, $ntinderea obligaiei de $ntreinere, felul i
modalitile e#ecutrii, precum i contribuia fiecruia dintre prini se
stabilesc de instana de tutel pe baza raportului de anc6et psi6o-social.
Independen"a
patrimonial
Art$ )33$ Printele nu are niciun drept asupra bunurilor copilului i nici
copilul asupra bunurilor printelui, $n afar de dreptul la motenire i la
$ntreinere.
Administrarea
#unurilor copilului
Art$ )3%$ (1 Prinii au dreptul i $ndatorirea de a administra bunurile
copilului lor minor, precum i de a-l reprezenta $n actele /uridice civile ori de
a-i $ncuviina aceste acte, dup caz.
(! Dup $mplinirea v+rstei de 13 ani minorul $i e#ercit drepturile i $i
e#ecut obligaiile singur, $n condiiile legii, $ns numai cu $ncuviinarea
prinilor i, dup caz, a instanei de tutel.
Alte dispo!i"ii
aplica#ile
Art$ )3&$ (1 Drepturile i $ndatoririle prinilor cu privire la bunurile
copilului, sunt aceleai cu cele ale tutorelui, dispoziiile care reglementeaz
tutela fiind aplicabile $n mod corespunztor.
(! &u toate acestea, nu se $ntocmete inventarul prevzut la art. 13@, $n
cazul $n care copilul nu are alte bunuri dec+t cele de uz personal.
CAPITLUL III
E-ercitarea autorit"ii printe/ti
Modul de e-ercitare a
autorit"ii printe/ti
Art$ )3'$ (1 Prinii e#ercit $mpreun i $n mod egal autoritatea
printeasc.
(! 5a de terii de bun-credin, oricare dintre prini, care $ndeplinete
singur un act curent pentru e#ercitarea drepturilor i $ndeplinirea $ndatoririlor
printeti, este prezumat c are i consimm+ntul celuilalt printe.
E-ercitarea autorit"ii
printe/ti *n ca! de
divor"
Art$ )3($ Dac prinii sunt divorai, autoritatea printeasc se e#ercit
potrivit dispoziiilor referitoare la efectele divorului $n raporturile dintre
prini i copii.
Copilul din a0ara
cstoriei
Art$ )3)$ (1 'n cazul copilului din afara cstoriei a crui filiaie a fost
stabilit concomitent sau, dup caz, succesiv, fa de ambii prini, autoritatea
printeasc se e#ercit $n comun i $n mod egal, de ctre prini, dac acetia
convieuiesc.
(! Dac prinii copilului din afara cstoriei nu convieuiesc, modul de
?@
e#ercitare a autoritii printeti se stabilete de ctre instana de tutel, fiind
aplicabile prin asemnare dispoziiile privitoare la divor.
(% 1nstana sesizat cu o cerere privind stabilirea filiaiei, este obligat s
dispun asupra modului de e#ercitare a autoritii printeti, fiind aplicabile
prin asemnare dispoziiile privitoare la divor.
<nvoiala prin"ilor Art$ )3+$ &u $ncuviinarea instanei de tutel prinii se pot $nelege cu
privire la e#ercitarea autoritii printeti sau cu privire la luarea unei msuri
de protecie a copilului, dac este respectat interesul superior al acestuia.
.scultarea copilului este obligatorie, dispoziiile art. !:3 fiind aplicabile.
E-ercitarea autorit"ii
printe/ti de ctre un
singur printe
Art$ )3,$ Dac unul dintre prini este decedat, declarat mort prin 6otr+re
/udectoreasc, pus sub interdicie, deczut din e#erciiul drepturilor printeti
sau dac, din orice motiv, se afl $n neputin de a-i e#prima voina, cellalt
printe e#ercit singur autoritatea printeasc.
CAPITLUL I6
Decderea din e-erci"iul drepturilor printe/ti
Condi"iile Art$ )3.$ (1 1nstana de tutel, la cererea autoritilor administraiei publice
cu atribuii $n domeniul proteciei copilului, poate pronuna decderea din
e#erciiul drepturilor printeti dac printele pune $n pericol viaa, sntatea
sau dezvoltarea copilului prin relele tratamente aplicate acestuia, prin
consumul de alcool sau stupefiante, prin purtarea abuziv, prin negli/ena
grav $n $ndeplinirea obligaiilor printeti ori prin atingerea grav a
interesului superior al copilului.
(! &ererea se /udec de urgen, cu citarea prinilor i pe baza
raportului de anc6et psi6o-social. Participarea procurorului este obligatorie.
<ntinderea decderii Art$ )31$ (1 Decderea din e#erciiul drepturilor printeti este total i se
$ntinde asupra tuturor copiilor nscui la data pronunrii 6otr+rii.
(! &u toate acestea, instana poate dispune decderea numai cu privire la
anumite drepturi printeti ori la anumii copii, dar numai dac, $n acest fel, nu
sunt prime/duite creterea, educarea, $nvtura i pregtirea profesional a
copiilor.
#liga"ia de
*ntre"inere
Art$ )%3$ - Decderea din e#erciiul drepturilor printeti nu scutete printele
de obligaia sa de a da $ntreinere copilului.
Instituirea tutelei Art$ )%%$ 'n cazul $n care, dup decderea din e#erciiul drepturilor
printeti, copilul se afl $n situaia de a fi lipsit de $ngri/irea ambilor prini,
se instituie tutela.
Redarea e-erci"iului
drepturilor printe/ti
Art$ )%&$ (1 1nstana red printelui e#erciiul drepturilor printeti, dac au
$ncetat $mpre/urrile care au dus la decderea din e#erciiul acestora i dac
printele nu mai pune $n pericol viaa, sntatea i dezvoltarea copilului.
?1
(! P+n la soluionarea cererii, instana poate $ngdui printelui s aib
legturi personale cu copilul, dac aceasta este $n interesul superior al
copilului.
TITLUL 6
#liga"ia de *ntre"inere
CAPITLUL I
Dispo!i"ii generale
Caracterul legal al
o#liga"iei de *ntre"inere
Art$ )%'$ )bligaia de $ntreinere e#ist numai $ntre persoanele prevzute de
lege. -a se datoreaz numai dac sunt $ntrunite condiiile cerute de lege.
Caracterul personal al
o#liga"iei de *ntre"inere
Art$ )%($ (1 )bligaia de $ntreinere are caracter personal.
(! -a se stinge prin moartea debitorului sau a creditorului obligaiei de
$ntreinere, dac prin lege nu se prevede altfel.
(% Dreptul la $ntreinere nu poate fi cedat i nu poate fi urmrit dec+t $n
condiiile prevzute de lege.
Inadmisi#ilitatea
renun"rii la
*ntre"inere
Art$ )%)$ 2imeni nu poate renuna pentru viitor la dreptul su la $ntreinere.
CAPITLUL II
Persoanele *ntre care e-ist o#liga"ia de *ntre"inere
/i ordinea *n care aceasta se datorea!
9u#iectele o#liga"iei de
*ntre"inere
Art$ )%+$ (1 )bligaia de $ntreinere e#ist $ntre so i soie, rudele $n linie
dreapt, $ntre frai i surori, precum i $ntre celelalte persoane anume prevzute
de lege.
(! Dispoziiile alin. (1 privind obligaia de $ntreinere $ntre rudele $n
linie dreapt, precum i $ntre frai i surori sunt aplicabile i $n cazul adopiei.
(% )bligaia de $ntreinere e#ist $ntre fotii soi, $n condiiile prevzute
de lege.
<ntre"inerea copilului
de ctre so"ul
printelui su
Art$ )%,$ (1 "oul care a contribuit la $ntreinerea copilului celuilalt so este
obligat s presteze $ntreinere copilului c+t timp acesta este minor, $ns numai
dac prinii si fireti au murit, sunt disprui ori sunt $n nevoie.
(! ,a r+ndul su, copilul poate fi obligat s dea $ntreinere celui care
l-a $ntreinut astfel timp de 1@ ani.
?!
#liga"ia de
*ntre"inere apar"innd
mo/tenitorilor
Art$ )%.$ (1 8otenitorii persoanei care a fost obligat la $ntreinerea unui
minor sau care i-a dat $ntreinere fr a avea obligaia legal sunt inui, $n
msura valorii bunurilor motenite, s continue $ntreinerea, dac prinii
minorului au murit, sunt disprui sau sunt $n nevoie, $ns numai c+t timp cel
$ntreinut este minor.
(! 'n cazul $n care sunt mai muli motenitori, obligaia este solidar,
fiecare dintre ei contribuind la $ntreinerea minorului proporional cu valoarea
bunurilor motenite.
rdinea de plat a
*ntre"inerii
Art$ )%1$ 'ntreinerea se datoreaz $n ordinea urmtoare=
a soii i fotii soi $i datoreaz $ntreinere $naintea celorlali obligai>
b descendentul este obligat la $ntreinere $naintea ascendentului, iar,
dac sunt mai muli descendeni sau mai muli ascendeni, cel $n grad mai
apropiat $naintea celui mai $ndeprtat>
c fraii i surorile $i datoreaz $ntreinere dup prini, $ns $naintea
bunicilor.
<ntre"inerea *n ca!ul
des0acerii adop"iei
Art$ )&3$ Dup $ncetarea adopiei, adoptatul poate cere $ntreinere numai de
la rudele sale fireti sau, dup caz, de la soul su.
Pluralitatea de de#itori Art$ )&%$ (1 'n cazul $n care mai multe dintre persoanele prevzute la
art. 91: sunt obligate s $ntrein aceeai persoan, ele vor contribui la plata
$ntreinerii, proporional cu mi/loacele pe care le au.
(! Dac printele are drept la $ntreinere de la mai muli copii, el poate,
$n caz de urgen, s porneasc aciunea numai $mpotriva unuia dintre ei. &el
care a pltit $ntreinerea se poate $ntoarce $mpotriva celorlali obligai pentru
partea fiecruia.
#liga"ia su#sidiar Art$ )&&$ 'n cazul $n care cel obligat $n primul r+nd la $ntreinere nu are
mi/loace $ndestultoare pentru a acoperi nevoile celui care o cere, instana de
tutel poate obliga pe celelalte persoane $ndatorate la $ntreinere s o
completeze, $n ordinea stabilit la art. 91?.
Divi!i#ilitatea
*ntre"inerii
Art$ )&'$ &+nd cel obligat nu poate presta, $n acelai timp, $ntreinere tuturor
celor $ndreptii s o cear, instana de tutel, in+nd seama de nevoile
fiecreia dintre aceste persoane, poate 6otr$ fie ca $ntreinerea s se plteasc
numai uneia dintre ele, fie ca $ntreinerea s se $mpart $ntre mai multe sau
toate persoanele $ndreptite s o cear. 'n acest caz, instana 6otrte,
totodat, modul $n care se $mparte $ntreinerea $ntre persoanele care urmeaz a
o primi.
CAPITLUL III
Condi"iile o#liga"iei de *ntre"inere
Creditorul *ntre"inerii Art$ )&($ .re drept la $ntreinere numai cel care se afl $n nevoie,
neput+ndu-se $ntreine din munca sau din bunurile sale.
?%
Dreptul la *ntre"inere
al minorului
Art$ )&)$ (1 8inorul care cere $ntreinere de la prinii si se afl $n nevoie
dac nu se poate $ntreine din munca sa, c6iar dac ar avea bunuri.
(! &u toate acestea, $n cazul $n care prinii n-ar putea presta
$ntreinerea fr a-i prime/dui propria lor e#isten, instana de tutel poate
$ncuviina ca $ntreinerea s se asigure prin valorificarea bunurilor pe care
acesta le are, cu e#cepia celor de strict necesitate.
Comportamentul
necorespun!tor
Art$ )&+$ (1 2u poate pretinde $ntreinere acela care s-a fcut vinovat fa
de cel obligat la $ntreinere de fapte grave, contrare legii sau bunelor moravuri.
(! .cela care se afl $n stare de nevoie din culpa sa, poate cere numai
$ntreinerea de strict necesitate.
De#itorul *ntre"inerii Art$ )&,$ (1 Poate fi obligat la $ntreinere numai cel care are mi/loacele
pentru a o plti sau are posibilitatea de a dob+ndi aceste mi/loace.
(! ,a stabilirea mi/loacelor celui care datoreaz $ntreinerea se ine
seama de veniturile i bunurile acestuia, precum i de posibilitile de realizare
a acestora> de asemenea, vor fi avute $n vedere celelalte obligaii ale sale.
Dovada strii de nevoie Art$ )&.$ "tarea de nevoie a persoanei $ndreptite la $ntreinere, precum i
mi/loacele celui care datoreaz $ntreinere pot fi dovedite prin orice mi/loc de
prob.
CAPITLUL I6
9ta#ilirea /i e-ecutarea o#liga"iei de *ntre"inere
Cuantumul *ntre"inerii Art$ )&1$ (1 'ntreinerea este datorat potrivit cu nevoia celui care o cere i
cu mi/loacele celui care urmeaz a o plti.
(! &+nd $ntreinerea este datorat de printe, ea se stabilete p+n la o
ptrime din venitul su lunar net pentru un copil, o treime pentru ! copii i o
/umtate pentru % sau mai muli copii.
(% &uantumul $ntreinerii datorate copiilor, $mpreun cu $ntreinerea
datorat altor persoane, potrivit legii, nu poate depi /umtate din venitul net
lunar al celui obligat.
Modalit"ile de
e-ecutare
Art$ )'3$ (1 )bligaia de $ntreinere se e#ecut $n natur, prin asigurarea
celor necesare traiului i, dup caz, a c6eltuielilor pentru educare, $nvtur i
pregtire profesional.
(! Dac obligaia de $ntreinere nu se e#ecut de bun-voie, $n natur,
instana de tutel dispune e#ecutarea ei prin plata unei pensii de $ntreinere,
stabilit $n bani.
(% Pensia de $ntreinere se poate stabili sub forma unei sume fi#e sau
$ntr-o cot procentual din venitul net lunar al celui care datoreaz $ntreinere.
Dispoziiile art. 9!? alin. (! i (% rm+n aplicabile.
?3
Modi0icarea /i
*ncetarea pensiei de
*ntre"inere
Art$ )'%$ (1 Dac se ivete o sc6imbare $n ceea ce privete mi/loacele celui
care presteaz $ntreinerea i nevoia celui care o primete, instana de tutel,
potrivit $mpre/urrilor, poate mri sau micora pensia de $ntreinere sau poate
6otr$ $ncetarea plii ei.
(! Pensia de $ntreinere stabilit $ntr-o sum fi# se inde#eaz de drept,
trimestrial, $n funcie de rata inflaiei.
Data de la care se
datorea! pensia de
*ntre"inere
Art$ )'&$ (1 Pensia de $ntreinere se datoreaz de la data cererii de c6emare
$n /udecat.
(! &u toate acestea, pensia poate fi acordat i pentru o perioad
anterioar, dac introducerea cererii de c6emare $n /udecat a fost $nt+rziat
din culpa debitorului.
Plata pensiei de
*ntre"inere

Art$ )''$ (1 Pensia de $ntreinere se pltete $n rate periodice, la termenele
convenite de pri sau, $n lipsa acordului lor, la cele stabilite prin 6otr+re
/udectoreasc.
(! &6iar dac creditorul $ntreinerii a decedat $n perioada
corespunztoare unei rate, $ntreinerea este datorat $n $ntregime pentru acea
perioad.
(% De asemenea, prile pot conveni sau, dac sunt motive temeinice,
instana de tutel poate 6otr$ ca $ntreinerea s se e#ecute prin plata anticipat
a unei sume globale care s acopere nevoile de $ntreinere ale celui $ndreptit
pe o perioad mai $ndelungat sau pe $ntreaga perioad $n care se datoreaz
$ntreinerea $n msura $n care debitorul $ntreinerii are mi/loacele necesare
acoperirii acestei obligaii.
Restituirea *ntre"inerii
nedatorate
Art$ )'($ Dac, din orice motiv, se dovedete c $ntreinerea prestat, de
bunvoie sau ca urmare a unei 6otr+ri /udectoreti, nu era datorat, cel care a
e#ecutat obligaia poate s cear restituirea de la cel care a primit-o sau de la
cel care avea, $n realitate, obligaia s o presteze, $n acest din urm caz, pe
temeiul $mbogirii fr /ust cauz.
CARTEA a III5a
Despre #unuri
TITLUL I
4unurile /i drepturile reale *n general
CAPITLUL I
Despre #unuri *n general
Seciunea 1
?9
Despre distincia -unurilor
No"iunea Art$ )')$ "unt bunuri lucrurile, corporale sau necorporale, care constituie
obiectul unui drept patrimonial.
4unurile mo#ile /i
imo#ile
Art$ )'+$ 4unurile sunt mobile sau imobile.
4unurile imo#ile Art$ )',$ "unt imobile terenurile, izvoarele i cursurile de ap, plantaiile
prinse $n rdcini, construciile i orice alte lucrri fi#ate $n pm+nt cu caracter
permanent, platformele i alte instalaii de e#ploatare a resurselor submarine
situate pe platoul continental, precum i tot ceea ce, $n mod natural sau
artificial, este $ncorporat $n acestea cu caracter permanent.
4unurile care rmn
sau devin imo#ile
Art$ )'.$ (1 *m+n bunuri imobile materialele separate $n mod provizoriu
de un imobil, pentru a fi din nou $ntrebuinate, at+t timp c+t sunt pstrate $n
aceeai form, precum i prile integrante ale unui imobil care sunt temporar
detaate de acesta, dac sunt destinate spre a fi reintegrate.
(! 8aterialele aduse pentru a fi $ntrebuinate $n locul celor vec6i devin
bunuri imobile din momentul $n care au dob+ndit aceast destinaie.
4unurile mo#ile Art$ )'1$ (1 4unurile pe care legea nu le consider imobile sunt bunuri
mobile.
(! "unt bunuri mobile i undele electromagnetice sau asimilate
acestora, precum i energia de orice fel produs, captat i transmis, $n
condiiile legii, de orice persoan i puse $n serviciul su, indiferent de natura
mobiliar sau imobiliar a sursei acestora.
4unurile mo#ile prin
anticipa"ie
Art$ )(3$ (1 4ogiile de orice natur ale solului i subsolului, fructele
neculese $nc, plantaiile i construciile $ncorporate $n sol devin mobile prin
anticipaie, atunci c+nd, prin voina prilor, sunt privite $n natura lor
individual $n vederea detarii lor.
(! Pentru opozabilitate fa de teri, este necesar notarea $n cartea
funciar.
Universalitatea de 0apt Art$ )(%$ (1 &onstituie o universalitate de fapt ansamblul bunurilor care
aparin aceleiai persoane i au o destinaie comun stabilit prin voina
acesteia sau prin lege.
(! 4unurile care alctuiesc universalitatea de fapt pot, $mpreun sau
separat, s fac obiectul unor acte sau raporturi /uridice distincte.
Regulile aplica#ile
drepturilor purtnd
asupra #unurilor
Art$ )(&$ (1 Dac nu se prevede altfel, sunt supuse regulilor referitoare la
bunurile imobile i drepturile reale asupra acestora.
(! &elelalte drepturi patrimoniale sunt supuse, $n limitele prevzute de
lege, regulilor referitoare la bunurile mobile.
4unurile 0ungi#ile /i Art$ )('$ (1 4unurile sunt fungibile sau nefungibile.
?:
#unurile ne0ungi#ile (! "unt fungibile bunurile determinabile dup numr, msur sau
greutate, astfel $nc+t pot fi $nlocuite unele prin altele $n e#ecutarea unei
obligaii.
(% Prin act /uridic, un bun fungibil prin natura sa poate fi considerat ca
nefungibil.
4unurile consumpti#ile
/i #unurile
neconsumpti#ile
Art$ )(($ (1 4unurile sunt consumptibile sau neconsumptibile.
(! "unt consumptibile bunurile mobile a cror $ntrebuinare obinuit
implic $nstrinarea sau consumarea substanei.
(% (n bun consumptibil prin natura sa poate deveni neconsumptibil
dac, prin act /uridic, i se sc6imb $ntrebuinarea.
4unurile divi!i#ile /i
#unurile indivi!i#ile
Art$ )()$ (1 4unurile sunt divizibile sau indivizibile.
(! 4unurile care nu pot fi $mprite $n natur fr a li se sc6imba
destinaia sunt bunuri indivizibile.
(% Prin act /uridic, un bun divizibil prin natura lui poate fi considerat
indivizibil.
4unurile principale /i
#unurile accesorii
Art$ )(+$ (1 4unul care a fost destinat, $n mod stabil i e#clusiv,
$ntrebuinrii economice a altui bun este accesoriu at+t timp c+t satisface
aceast utilizare.
(! Destinaia comun poate s fie stabilit numai de proprietarul
ambelor bunuri.
(% Dac nu se prevede altfel, bunul accesoriu urmeaz situaia /uridic a
bunului principal, inclusiv $n caz de $nstrinare sau de grevare a bunului
principal.
(3 'ncetarea calitii de bun accesoriu nu poate fi, $ns, opus unui ter
care a dob+ndit anterior drepturi privitoare la bunul principal.
(9 "epararea temporar a unui bun accesoriu de bunul principal nu-i
$nltur aceast calitate.
(: Drepturile unui ter privitoare la un bun nu pot fi $nclcate prin
transformarea acestuia $n bun accesoriu.
Seciunea a 2-a
1rodusele -unurilor
Produsele #unurilor Art$ )(,$ Produsele bunurilor sunt fructele i productele.
=ructele Art$ )(.$ (1 5ructele reprezint acele produse care deriv din folosirea unui
bun, fr a diminua substana acestuia. 5ructele sunt= naturale, industriale i
civile. 5ructele civile se numesc i venituri.
(! 5ructele naturale sunt produsele directe i periodice ale unui bun,
obinute fr intervenia omului, cum ar fi acelea pe care pm+ntul le produce
de la sine, producia i sporul animalelor.
(% 5ructele industriale sunt produsele directe i periodice ale unui bun,
?<
obinute ca rezultat al interveniei omului, cum ar fi recoltele de orice fel.
(3 5ructele civile sunt veniturile rezultate din folosirea bunului de ctre
o alt persoan $n virtutea unui act /uridic, precum c6iriile, arenzile, dob+nzile,
venitul rentelor i dividendele.
Productele Art$ )(1$ Productele sunt produsele obinute dintr-un bun cu consumarea
sau diminuarea substanei acestuia, precum copacii unei pduri, piatra dintr-o
carier i altele asemenea.
Do#ndirea 0ructelor /i
a productelor
Art$ ))3$ (1 5ructele i productele se cuvin proprietarului, dac prin lege
nu se dispune altfel.
(! Dreptul de proprietate asupra fructelor naturale i industriale se
dob+ndete la data separrii de bunul care le-a produs.
(% Dreptul de proprietate asupra fructelor civile se dob+ndete zi cu zi.
(3 &el care, fr acordul proprietarului, avanseaz c6eltuielile necesare
pentru producerea i perceperea fructelor sau productelor poate cere restituirea
c6eltuielilor.
(9 'n acest caz, produsele sau contravaloarea acestora pot fi reinute
p+n la restituirea c6eltuielilor. &u toate acestea, proprietarul poate cere
obligarea posesorului la predarea produselor ori a contravalorii acestora dac
furnizeaz o garanie $ndestultoare.
CAPITLUL II
Drepturile reale *n general
Drepturile reale Art$ ))%$ "unt drepturi reale=
1. dreptul de proprietate >
!. dreptul de superficie>
%. dreptul de uzufruct>
3. dreptul de uz>
9. dreptul de abitaie>
:. dreptul de servitute>
<. dreptul de administrare>
;. dreptul de concesiune>
?. dreptul de folosin>
1@. drepturile reale de garanie>
11. alte drepturi crora legea le recunoate acest caracter.
=ormele de proprietate Art$ ))&$ Proprietatea este public sau privat.
Proprietatea privat Art$ ))'$ (1 "unt obiect al proprietii private toate bunurile de uz sau de
interes privat aparin+nd persoanelor fizice, persoanelor /uridice de drept
privat sau de drept public, inclusiv bunurile care alctuiesc domeniul privat al
statului i al unitilor administrativ-teritoriale.
(! 8otenirile vacante se constat prin certificat de vacan succesoral
i intr $n domeniul privat al comunei, oraului sau municipiului, dup caz,
fr $nscriere $n cartea funciar. 1mobilele cu privire la care s-a renunat la
dreptul de proprietate conform art. 9:! alin. (! se dob+ndesc, fr $nscriere $n
?;
cartea funciar, de comun, ora sau municipiu, dup caz i intr $n domeniul
privat al acestora prin 6otr+rea consiliului local.
(% 8otenirile vacante i imobilele menionate la alin. (!, aflate $n
strintate, se cuvin statului rom+n.
(3 4unurile obiect al proprietii private, indiferent de titular, sunt i
rm+n $n circuitul civil, dac prin lege nu se dispune altfel. -le pot fi
$nstrinate, pot face obiectul unei urmriri silite i pot fi dob+ndite prin orice
mod prevzut de lege.
Proprietatea pu#lic Art$ ))($ (1 4unurile statului i ale unitilor administrativ-teritoriale care,
prin natura lor sau prin declaraia legii, sunt de uz sau de interes public
formeaz obiectul proprietii publice, $ns numai dac au fost legal dob+ndite
de ctre acestea.
(! Dac prin lege nu se prevede altfel, dispoziiile aplicabile dreptului
de proprietate privat se aplic i dreptului de proprietate public, $ns numai
$n msura $n care sunt compatibile cu acesta din urm.
TITLUL II
Proprietatea privat
CAPITLUL I
Dispo!i"ii generale
Seciunea 1
Coninutul, +ntinderea i stinerea dreptului de proprietate privat
Con"inutul dreptului
de proprietate privat
Art$ )))$ (1 Proprietatea privat este dreptul titularului de a poseda, folosi
i dispune de un bun $n mod e#clusiv, absolut i perpetuu, $n limitele stabilite
de lege.
(! 'n condiiile legii, dreptul de proprietate privat este susceptibil de
modaliti i dezmembrminte, dup caz.
Limitele e-ercitrii
dreptului de
proprietate privat
Art$ ))+$

(1 Dreptul de proprietate poate fi e#ercitat $n limitele materiale ale
obiectului su. .cestea sunt limitele corporale ale bunului care formeaz
obiectul dreptului de proprietate, cu $ngrdirile stabilite prin lege.
(! Prin lege poate fi limitat e#ercitarea atributelor dreptului de
proprietate.
(% .ceast limitare se poate face i prin convenie, cu e#cepiile
prevzute de lege.
Do#ndirea dreptului
de proprietate
Art$ )),$ (1 Dreptul de proprietate se poate dob+ndi, $n condiiile legii, prin
convenie, testament, motenire legal, accesiune, uzucapiune, ca efect al
posesiei de bun-credin $n cazul bunurilor mobile i al fructelor, prin
ocupaiune, tradiiune, precum i prin 6otr+re /udectoreasc, atunci c+nd ea
este translativ de proprietate prin ea $nsi.
(! 'n cazurile prevzute de lege, proprietatea se poate dob+ndi prin
??
efectul unui act administrativ.
(% Prin lege se pot reglementa i alte moduri de dob+ndire a dreptului
de proprietate.
(3 &u e#cepia cazurilor anume prevzute de lege, $n cazul bunurilor
imobile dreptul de proprietate se dob+ndete prin $nscriere $n cartea funciar,
cu respectarea dispoziiilor prevzute la art. ;;;.
Riscul pieirii #unului Art$ )).$ Proprietarul suport riscul pieirii bunului, dac acesta n-a fost
asumat de o alt persoan sau dac prin lege nu se dispune altfel.
<ntinderea dreptului de
proprietate asupra
terenurilor
Art$ ))1$ (1 Proprietatea terenului se $ntinde i asupra subsolului i a
spaiului de deasupra terenului, cu respectarea limitelor legale.
(! Proprietarul poate face, deasupra i $n subsolul terenului, toate
construciile, plantaiile i lucrrile ce gsete de cuviin, $n afar de
e#cepiile stabilite de lege, i poate trage din ele toate foloasele ce acestea ar
produce. -l este inut s respecte, $n condiiile i $n limitele determinate de
lege, drepturile terilor asupra resurselor minerale ale subsolului, izvoarelor i
apelor subterane, lucrrilor i instalaiilor subterane i altora asemenea.
(% .pele de suprafa i albiile acestora aparin proprietarului terenului
pe care se formeaz sau curg, $n condiiile prevzute de lege. Proprietarul unui
teren are, de asemenea, dreptul de a apropria i de a utiliza, $n condiiile legii,
apa izvoarelor i a lacurilor aflate pe terenul respectiv, apa freatic, precum i
apele pluviale.
#liga"ia de grni"uire Art$ )+3$ Proprietarii terenurilor $nvecinate sunt obligai s contribuie la
grniuire prin reconstituirea 6otarului i fi#area semnelor corespunztoare,
suport+nd, $n mod egal, c6eltuielile ocazionate de aceasta.
Dreptul de *ngrdire Art$ )+%$ )rice proprietar poate s-i $ngrdeasc proprietatea, suport+nd, $n
condiiile legii, c6eltuielile ocazionate.
9tingerea dreptului de
proprietate
Art$ )+&$ (1 Dreptul de proprietate privat se stinge prin pieirea bunului,
dar nu se stinge prin neuz. -l poate fi $ns dob+ndit de altul prin uzucapiune
sau $ntr-un alt mod, $n cazurile i condiiile anume determinate de lege.
(! Proprietarul poate abandona bunul su mobil sau poate renuna, prin
declaraie autentic, la dreptul de proprietate asupra bunului imobil, $nscris $n
cartea funciar. Dreptul se stinge $n momentul prsirii bunului mobil, iar dac
bunul este imobil, prin $nscrierea $n cartea funciar, $n condiiile legii, a
declaraiei de renunare.
(% -#proprierea se poate face numai pentru o cauz de utilitate public
stabilit potrivit legii, cu /ust i prealabil despgubire, fi#at de comun acord
$ntre proprietar i e#propriator. 'n caz de divergen asupra cuantumului
despgubirilor, acesta se stabilete pe cale /udectoreasc.
(3 2u pot fi supuse confiscrii dec+t bunurile destinate sau folosite
pentru sv+rirea unei infraciuni ori contravenii sau cele rezultate din acestea.
1@@
Seciunea a 2-a
$prarea dreptului de proprietate privat
Ac"iunea *n
revendicare
Art$ )+'$ (1 Proprietarul unui bun are dreptul de a-l revendica de la posesor
sau de la o alt persoan care $l deine fr drept. -l are, de asemenea, dreptul
la despgubiri, dac este cazul.
(! Dreptul la aciunea $n revendicare este imprescriptibil, cu e#cepia
cazurilor $n care prin lege se dispune altfel.
(% Dreptul de proprietate dob+ndit cu bun-credin $n condiiile legii
este pe deplin recunoscut.
(3 Aotr+rea /udectoreasc prin care s-a admis aciunea $n revendicare
introdus $mpotriva posesorului este opozabil i celui care deine bunul
pentru posesor, put+nd fi e#ecutat direct $mpotriva acestuia. Aotr+rea
/udectoreasc prin care s-a admis aciunea $n revendicare $mpotriva celui care
deine lucrul pentru posesor nu este opozabil posesorului, dac acesta nu a
fost introdus $n cauz.
Ac"iunea negatorie Art$ )+($ (1 Proprietarul poate intenta aciunea negatorie contra oricrei
persoane care pretinde c este titularul vreunui drept real, altul dec+t cel de
proprietate, asupra bunului su.
(! Dreptul la aciunea negatorie este imprescriptibil.
Pro#a dreptului de
proprietate asupra
imo#ilelor *nscrise *n
cartea 0unciar
Art$ )+)$ 'n cazul imobilelor $nscrise $n cartea funciar, dovada dreptului de
proprietate se face cu e#trasul de carte funciar.
E0ectele admiterii
ac"iunii *n revendicare
Art$ )++$ (1 P+r+tul va fi obligat la restituirea bunului sau la despgubiri
dac bunul a pierit din culpa sa ori a fost $nstrinat. 'n aceleai condiii, p+r+tul
va fi obligat la restituirea productelor sau a contravalorii acestora. 'n toate
cazurile, despgubirile vor fi evaluate $n raport cu momentul restituirii.
(! Posesorul de rea-credin sau detentorul precar va fi obligat, la
cerere, i la restituirea fructelor produse de bun p+n la $napoierea acestuia
ctre proprietar.
(% Proprietarul poate fi obligat, la cerere, s restituie posesorului
c6eltuielile necesare pe care acesta le-a fcut.
(3 &6eltuielile utile se restituie, la cerere, $n limita sporului de valoare,
dac prin lege nu se prevede altfel.
(9 De asemenea, proprietarul va putea fi obligat, la cerere, la restituirea
c6eltuielilor necesare pentru producerea i culegerea fructelor sau a
productelor.
(: P+r+tul are un drept de retenie asupra produselor p+n la restituirea
c6eltuielilor fcute pentru producerea i culegerea acestora, cu e#cepia
cazului $n care proprietarul furnizeaz p+r+tului o garanie $ndestultoare.
1@1
(< Dreptul de retenie nu poate fi e#ercitat $n niciun caz asupra bunului
frugifer sau c+nd intrarea $n stp+nirea material a bunului s-a fcut prin
violen ori fraud sau c+nd produsele sunt bunuri perisabile ori sunt supuse,
ca urmare a trecerii unei perioade scurte de timp, unei scderi semnificative a
valorii lor.
(; Proprietarul nu este dator s acopere c6eltuielile voluptuare.
Posesorul are dreptul de a-i $nsui lucrrile efectuate cu aceste c6eltuieli
numai dac prin aceasta bunul nu se deterioreaz.
CAPITLUL II
Accesiunea
Seciunea 1
Dispoziii enerale
Do#ndirea dreptului
de proprietate prin
accesiune
Art$ )+,$ Prin accesiune, proprietarul unui bun devine proprietarul a tot ce
se alipete cu bunul ori se $ncorporeaz $n acesta, dac legea nu prevede altfel.
=ormele accesiunii Art$ )+.$ .ccesiunea este natural, c+nd unirea sau $ncorporarea este
urmarea unui eveniment natural7 ori artificial7 c+nd rezult din fapta
proprietarului ori a unei alte persoane.
Seciunea a 2-a
$ccesiunea imo-iliar natural
Aluviunile Art$ )+1$ .dugirile de teren la malurile apelor curgtoare revin
proprietarului fondului riveran, numai dac ele se formeaz treptat.
Terenul lsat de apele
curgtoare
Art$ ),3$ Proprietarul fondului riveran dob+ndete, de asemenea, terenul
lsat de apele curgtoare care s-au retras treptat de la rmul respectiv.
Terenul lsat de apele
stttoare
Art$ ),%$ (1 Proprietarul terenului $ncon/urat de 6eleteie, iazuri, canale i
alte asemenea ape stttoare, nu devine proprietarul terenurilor aprute prin
scderea temporar a acestor ape sub $nlimea de scurgere.
(! Bot astfel, proprietarul acestor ape nu dob+ndete niciun drept asupra
terenului acoperit ca urmare a unor revrsri sporadice.
Avulsiunea Art$ ),&$ Proprietarul terenului de la care o ap curgtoare a smuls brusc o
poriune de mal din teren, alipind-o la terenul altui proprietar riveran, nu
pierde dreptul de proprietate asupra prii desprinse dac o revendic $n termen
de un an de la data faptului.
Al#iile rurilor7 Art$ ),'$ (1 .lbiile r+urilor aparin proprietarilor riverani, cu e#cepia
1@!
insulele /i prundi/urile acelora care, potrivit legii, fac obiectul proprietii publice.
(! 1nsulele i prundurile care nu sunt $n legtur cu terenurile av+nd
malul la nivelul mediu al apei revin proprietarului albiei.
(% Dac insula aparine proprietarilor riverani i trece peste /umtatea
apei, fiecare dintre ei are dreptul de proprietate asupra prii de insul ce se
$ntinde spre el pornind de la /umtatea apei.
Dreptul de proprietate
asupra insulelor
nou50ormate
Art$ ),($ 'n cazul $n care o ap curgtoare, form+ndu-i un bra nou,
$ncon/oar terenul unui proprietar riveran, el rm+ne proprietar asupra insulei
astfel create.
Al#iile prsite de
apele curgtoare
Art$ ),)$ .lbia prsit de o ap curgtoare care i-a format un nou curs va
avea regimul /uridic stabilit $n legea special.
Accesiunea natural
asupra animalelor
Art$ ),+$ (1 .nimalele domestice rtcite pe terenul altuia revin acestuia
din urm dac proprietarul nu le revendic $n termen de %@ de zile de la data
declaraiei fcute la primrie de ctre proprietarul terenului.
(! Porumbeii, iepurii, petii i alte asemenea animale care trec pe fondul
altui proprietar aparin acestuia c+t timp rm+n pe fond, cu e#cepia cazului $n
care trecerea a fost provocat prin fraud sau prin artificii.
(% *oiul de albine trecut pe terenul altuia revine proprietarului acestuia
numai dac proprietarul roiului nu $l urmrete sau $nceteaz s $l urmreasc
timp de dou zile.
Seciunea a 3-a
$ccesiunea imo-iliar artificial
@%$ Dispo!i"ii comune
Do#ndirea lucrrii de
ctre proprietarul
imo#ilului
Art$ ),,$ (1 &onstruciile, plantaiile i orice alte lucrri efectuate asupra
unui imobil, denumite $n continuare lucrri, revin proprietarului acelui imobil
dac prin lege sau act /uridic nu se prevede altfel.
(! Dreptul de proprietate asupra lucrrii se nate $n favoarea
proprietarului imobilului din momentul $nceperii lucrrii, pe msura realizrii
ei, dac prin lege sau act /uridic nu se prevede altfel.
Categoriile de lucrri Art$ ),.$ (1 ,ucrrile pot fi autonome sau adugate, cu caracter durabil sau
provizoriu.
(! ,ucrrile autonome sunt construciile, plantaiile i orice alte lucrri
cu caracter de sine stttor realizate asupra unui imobil.
(% ,ucrrile adugate nu au caracter de sine stttor. -le pot fi=
a necesare, atunci c+nd $n lipsa acestora imobilul ar pieri sau s-ar
deteriora>
b utile, atunci c+nd sporesc valoarea economic a imobilului>
1@%
c voluptuare, atunci c+nd sunt fcute pentru simpla plcere a celui care
le-a realizat, fr a spori valoarea economic a imobilului.
Pre!um"iile *n 0avoarea
proprietarului
imo#ilului
Art$ ),1$ (1 )rice lucrare este prezumat a fi fcut de proprietarul
imobilului, cu c6eltuiala sa i c este a lui, p+n la proba contrar.
(! Proba contrar se poate face c+nd s-a constituit un drept de
superficie, c+nd proprietarul imobilului nu i-a intabulat dreptul de proprietate
asupra lucrrii noi sau $n alte cazuri prevzute de lege.
@&$ Reali!area lucrrii cu materialele altuia
Regimul 8uridic Art$ ).3$ (1 'n cazul $n care a realizat lucrarea cu materialele altuia,
proprietarul imobilului devine proprietarul lucrrii, neput+nd fi obligat la
desfiinarea acesteia i nici la restituirea materialelor $ntrebuinate.
(! Proprietarul materialelor are numai dreptul la contravaloarea
materialelor, precum i la repararea, $n condiiile legii, a oricror alte
pre/udicii cauzate.
@'$ Reali!area unei lucrri autonome cu caracter dura#il asupra imo#ilului altuia
Lucrrile autonome cu
caracter dura#il
e0ectuate cu
#un5credin"
Art$ ).%$ 'n cazul $n care autorul lucrrii autonome cu caracter durabil
asupra imobilului altuia este de bun-credin, proprietarul imobilului are
dreptul =
a s cear instanei s dispun $nscrierea sa $n cartea funciar ca
proprietar al lucrrii, pltind, la alegerea sa, autorului lucrrii, fie valoarea
materialelor i a manoperei, fie sporul de valoare adus imobilului prin
efectuarea lucrrii> sau
b s cear obligarea autorului lucrrii s cumpere imobilul la valoarea de
circulaie pe care acesta ar fi avut-o dac lucrarea nu s-ar fi efectuat.
Lucrrile autonome cu
caracter dura#il
e0ectuate cu
rea5credin"
Art$ ).&$ (1 'n cazul $n care autorul lucrrii autonome cu caracter durabil
asupra imobilului altuia este de rea-credin, proprietarul imobilului are
dreptul=
a s cear instanei s dispun $nscrierea sa $n cartea funciar ca
proprietar al lucrrii, cu plata, la alegerea sa, ctre autorul lucrrii, a /umtate
din valoarea materialelor i a manoperei ori din sporul de valoare adus
imobilului> sau
b s cear obligarea autorului lucrrii la desfiinarea acesteia> sau
c s cear obligarea autorului lucrrii s cumpere imobilul la valoarea de
circulaie pe care acesta ar fi avut-o dac lucrarea nu s-ar fi efectuat.
(! Desfiinarea lucrrii se face, cu respectarea dispoziiilor legale $n
materie, pe c6eltuiala autorului acesteia, care este inut, totodat, s repare
orice pre/udicii cauzate, inclusiv pentru lipsa de folosin.
@( Reali!area unei lucrri adugate cu caracter dura#il asupra imo#ilului altuia
1@3
Lucrrile adugate
necesare
Art$ ).'$ (1 Proprietarul imobilului dob+ndete dreptul de proprietate
asupra lucrrii adugate necesare din momentul efecturii acesteia, pltind
autorului c6eltuielile rezonabile fcute de acesta, c6iar dac imobilul nu mai
e#ist.
(! 'n cazul $n care lucrarea a fost efectuat cu rea-credin, din suma
datorat de proprietarul imobilului se va putea deduce valoarea fructelor
imobilului diminuat cu costurile necesare obinerii acestora.
Lucrrile adugate
utile
Art$ ).($ (1 'n cazul $n care autorul lucrrii utile este de bun-credin,
proprietarul imobilului devine proprietarul lucrrii din momentul efecturii
acesteia, cu plata, la alegerea sa=
a a valorii materialelor i a manoperei> sau
b a sporului de valoare adus imobilului.
(! 'n cazul $n care autorul lucrrii utile este de rea-credin, proprietarul
imobilului are dreptul=
a s devin proprietarul lucrrii, $n funcie de regimul acesteia, cu sau
fr $nscriere $n cartea funciar, dup caz, pltind, la alegerea sa, autorului
lucrrii fie /umtate din valoarea materialelor i a manoperei, fie /umtate din
sporul de valoare adus imobilului> sau
b s cear obligarea autorului lucrrii la desfiinarea acesteia, cu
repunerea imobilului $n situaia anterioar i plata de daune-interese.
(% 'n ambele cazuri, c+nd valoarea lucrrii este considerabil,
proprietarul imobilului poate cere obligarea autorului s $l cumpere la valoarea
de circulaie pe care imobilul ar fi avut-o dac lucrarea nu s-ar fi efectuat.
Lucrrile adugate
voluptuare
Art$ ).)$ (1 'n cazul lucrrii voluptuare, proprietarul imobilului are dreptul=
a s devin proprietarul lucrrii, fr $nscriere $n cartea funciar i fr
nicio obligaie ctre autorul lucrrii>
b s cear obligarea autorului de rea-credin a lucrrii la desfiinarea
acesteia, cu readucerea imobilului $n situaia anterioar i plata de daune-
interese.
(! .utorul de bun-credin al lucrrii poate s o ridice $nainte de
restituirea imobilului ctre proprietar, cu condiia de a readuce imobilul $n
situaia anterioar.
@)$ <n"elesul unor termeni
4una5credin" a
autorului lucrrii
Art$ ).+$ (1 .utorul lucrrii este de bun-credin dac se $ntemeiaz fie
pe cuprinsul crii funciare $n care, la data realizrii lucrrii, era $nscris ca
proprietar al imobilului, fie pe un mod de dob+ndire nesupus $nscrierii $n
cartea funciar, dac, $n ambele cazuri, nu rezulta din cartea funciar i nu a
cunoscut pe nicio alt cale viciul titlului su.
(! &u toate acestea, nu poate invoca buna-credin cel care construiete
$n lipsa sau cu nerespectarea autorizaiilor cerute de lege.
(% Dispoziiile alin. (1 i (! sunt aplicabile i autorului lucrrii care se
1@9
$ntemeiaz pe un drept de superficie sau pe orice alt drept care, potrivit legii, $i
permite, realiz+nd o lucrare asupra imobilului altuia, s devin proprietarul
acesteia.
@+$ Dispo!i"ii speciale
Lucrrile reali!ate
par"ial asupra
imo#ilului autorului
Art$ ).,$ (1 'n cazul lucrrii cu caracter durabil realizate cu bun-credin
parial asupra imobilului autorului i parial pe terenul proprietarului vecin,
acesta din urm poate cere $nscrierea $ntr-o nou carte funciar a unui drept de
coproprietate al vecinilor asupra imobilului rezultat, incluz+nd terenul aferent,
$n raport cu valoarea contribuiei fiecruia.
(! Dac lucrarea a fost realizat cu rea-credin, proprietarul terenului
vecin poate opta $ntre a cere ridicarea lucrrii de pe teren, cu obligarea
autorului acesteia la plata de daune-interese, dac este cazul, i a cere
$nscrierea $n cartea funciar a unui drept de coproprietate al vecinilor. ,a
stabilirea cotelor-pri, se va ine seama de valoarea terenului proprietarului
vecin i de /umtate din valoarea contribuiei autorului lucrrii.
(% 'n caz de ne$nelegere $ntre pri, instana de /udecat va stabili
valoarea contribuiei fiecreia la imobilul rezultat, respectiv a cotelor-pri din
dreptul de proprietate.
Lucrrile provi!orii Art$ )..$ &+nd lucrarea are caracter provizoriu, $n absena unei $nelegeri
contrare, autorul ei va fi obligat s o desfiineze, cu respectarea dispoziiilor
legale $n materie, i, dac este de rea-credin, s plteasc despgubiri pentru
pre/udiciile cauzate, inclusiv pentru lipsa de folosin.
<nscrierea dreptului de
proprietate *n cartea
0unciar
Art$ ).1$ )ri de c+te ori dob+ndirea dreptului de proprietate, e#clusiv sau
pe cote-pri, este condiionat, potrivit reglementrilor din aceast seciune,
de $nscrierea $n cartea funciar, $nscrierea se face $n temeiul conveniei prilor
$nc6eiat $n form autentic sau, dup caz, al 6otr+rii /udectoreti.
Dreptul autorului
lucrrii la ridicarea
materialelor
Art$ )13$ (1 P+n la data $nc6eierii conveniei sau a introducerii aciunii de
ctre cel $ndreptit la $nscrierea $n cartea funciar, autorul lucrrii $i poate
ridica materialele.
(! Dac lucrarea a fost efectuat cu rea-credin, autorul acesteia va
putea fi obligat, dac este cazul, la plata de daune-interese.
Regulile privind
e-ercitarea dreptului
autorului lucrrii la
indemni!a"ie
Art$ )1%$ (1 Prescripia dreptului la aciune al autorului lucrrii privind
plata indemnizaiei nu curge c+t timp el este lsat de proprietar s dein
imobilul.
(! .utorul lucrrii de bun-credin are, $n condiiile art.!.%;!, un drept
de ipotec legal asupra imobilului p+n la plata indemnizaiei.
Regulile privind
o#ligarea autorului
lucrrii la cumprarea
imo#ilului
Art$ )1&$ (1 )ri de c+te ori proprietarul opteaz pentru obligarea autorului
lucrrii la cumprarea imobilului, $n absena $nelegerii prilor, proprietarul
poate cere instanei /udectoreti stabilirea preului i pronunarea unei 6otr+ri
care s in loc de contract de v+nzare-cumprare.
1@:
(! Proprietarul iniial al imobilului are un drept de ipotec legal asupra
acestuia pentru plata preului de ctre autorul lucrrii.
Pasivitatea
proprietarului pe
durata reali!rii
lucrrii
Art$ )1'$ .utorul de rea-credin al lucrrii nu poate s opun proprietarului
terenului pasivitatea pe care ar fi vdit-o pe durata realizrii lucrrii.
Autorul lucrrii care
0olose/te materialele
altuia
Art$ )1($ Dac nu sunt $ndeplinite condiiile legale pentru dob+ndirea
bunurilor mobile prin posesia de bun-credin, cel care realizeaz o lucrare
asupra imobilului altuia folosind materialele unui ter este obligat la plata
contravalorii materialelor, precum i la repararea, $n condiiile legii, a oricror
alte pre/udicii cauzate.
9ta#ilirea
indemni!a"iei sau a
despgu#irii
Art$ )1)$ )ri de c+te ori, $n aplicarea unei dispoziii din prezenta seciune,
instana este $nvestit s stabileasc $ntinderea indemnizaiei sau a
despgubirii, ea va ine seama de valoarea de circulaie a bunului calculat la
data 6otr+rii /udectoreti.
Ca!urile speciale de
accesiune
Art$ )1+$ (1 Bitularul dreptului de superficie ori al altui drept real asupra
imobilului altuia care $i permite s dob+ndeasc proprietatea asupra lucrrii
realizate asupra acelui imobil va avea, $n caz de accesiune, $n mod
corespunztor, drepturile i obligaiile reglementate pentru proprietarul
imobilului, dac nu s-a prevzut altfel $n momentul constituirii dreptului real.
(! Dispoziiile art. 9;! i art. 9;< alin. (! se aplic, $n mod
corespunztor, i lucrrilor autonome cu caracter durabil efectuate de titularul
unui drept real asupra imobilului altuia care nu $i permite s dob+ndeasc
proprietatea asupra lucrrii realizate asupra acelui imobil.
(% Pentru lucrrile adugate efectuate de titularul unui drept real asupra
imobilului altuia care nu $i permite s dob+ndeasc proprietatea lucrrii
realizate asupra acelui imobil se aplic, $n mod corespunztor, dispoziiile
art. <1:, $n lipsa unei prevederi contrare.
Lucrrile e0ectuate de
un detentor precar
Art$ )1,$ (1 ,ucrrile fcute de un detentor precar sunt supuse, $n mod
corespunztor, regulilor aplicabile posesorului de rea-credin.
(! Detentorul precar nu poate fi $ns obligat s cumpere imobilul.
Seciunea a "-a
$ccesiunea mo-iliar
Accesiunea mo#iliar Art$ )1.$ (1 4unul mobil produs cu materialele altuia aparine celui care l-a
confecionat sau, dup caz, proprietarului materialelor, $n funcie de raportul
dintre manoper i valoarea materialelor, determinat la data confecionrii
bunului.
(! Proprietarul bunului datoreaz despgubiri egale cu valoarea
manoperei sau, dup caz, cu valoarea materialelor.
1@<
Raportul dintre
valoarea manoperei /i
valoarea materialelor
Art$ )11$ 'n toate cazurile $n care valoarea materialelor este egal cu
manopera sau e#ist o diferen nesemnificativ, proprietatea asupra bunului
este comun i se e#ercit $n condiiile "eciunii a !-a a &apitolului 0 din
prezentul titlu.
Unirea a dou #unuri
mo#ile
Art$ +33$ 'n cazul $n care se unesc dou bunuri mobile av+nd proprietari
diferii, fiecare poate pretinde separarea bunurilor dac prin aceasta cellalt
proprietar nu ar suferi un pre/udiciu mai mare de o zecime din valoarea
bunului su.
Regulile aplica#ile *n
ca!ul imposi#ilit"ii de
separare a #unurilor
unite
Art$ +3%$ Dac nu se poate obine separarea bunurilor mobile unite sunt
aplicabile, $n mod corespunztor, dispoziiile art. 9?; i 9??.
CAPITLUL III
Limitele 8uridice ale dreptului de proprietate privat
Seciunea 1
2imite leale
@%$ Dispo!i"ii comune
Interesul pu#lic /i
interesul privat
Art$ +3&$ (1 ,egea poate limita e#ercitarea dreptului de proprietate fie $n
interes public, fie $n interes privat.
(! ,imitele legale $n interes privat pot fi modificate ori desfiinate
temporar prin acordul prilor. Pentru opozabilitate fa de teri este necesar
$ndeplinirea formalitilor de publicitate prevzute de lege.
Regulile privind
protec"ia mediului /i
#una vecintate
Art$ +3'$ Dreptul de proprietate oblig la respectarea sarcinilor privind
protecia mediului i asigurarea bunei vecinti, precum i la respectarea
celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.
@&$ =olosirea apelor
Regulile privind
curgerea 0ireasc a
apelor
Art$ +3($ (1 Proprietarul fondului inferior nu poate $mpiedica $n niciun fel
curgerea fireasc a apelor provenite de pe fondul superior.
(! Dac aceast curgere cauzeaz pre/udicii fondului inferior,
proprietarul acestuia poate cere autorizarea /ustiiei spre a face pe fondul su
lucrrile necesare sc6imbrii direciei apelor, suport+nd toate c6eltuielile
ocazionate.
1@;
(% ,a r+ndul su, proprietarul fondului superior este obligat s nu
efectueze nicio lucrare de natur s agraveze situaia fondului inferior.
Regulile privind
curgerea provocat a
apelor
Art$ +3)$ (1 Proprietarul fondului inferior nu poate $mpiedica nici curgerea
provocat de proprietarul fondului superior sau de alte persoane, aa cum este
cazul apelor care +nesc pe acest din urm fond datorit unor lucrri subterane
$ntreprinse de proprietarul acestuia, al apelor provenite din secarea terenurilor
mltinoase, al apelor folosite $ntr-un scop casnic, agricol sau industrial, $ns
numai dac aceast curgere preced vrsarea $ntr-un curs de ap sau $ntr-un
an.
(! 'n acest caz, proprietarul fondului superior este obligat s aleag
calea i mi/loacele de scurgere de natur s aduc pre/udicii minime fondului
inferior, rm+n+nd dator la plata unei despgubiri /uste i prealabile ctre
proprietarul acestui din urm fond.
(% Dispoziiile prezentului articol nu se aplic atunci c+nd pe fondul
inferior se afl o construcie, $mpreun cu grdina i curtea aferent, sau un
cimitir.
C>eltuielile re0eritoare
la iriga"ii
Art$ +3+$ (1 Proprietarul care vrea s foloseasc pentru irigarea terenului
su apele naturale i artificiale de care poate dispune $n mod efectiv, are
dreptul ca, pe c6eltuiala sa e#clusiv, s fac pe terenul riveranului opus
lucrrile necesare pentru captarea apei.
(! Dispoziiile art. :@9 alin. (! i (% se aplic $n mod corespunztor.
#liga"ia
proprietarului cruia *i
prisose/te apa
Art$ +3,$ (1 Proprietarul cruia $i prisosete apa pentru necesitile curente
este obligat ca, $n sc6imbul unei /uste i prealabile compensaii, s ofere acest
surplus pentru proprietarul care nu i-ar putea procura apa necesar pentru
fondul su dec+t cu o c6eltuial e#cesiv.
(! Proprietarul nu poate fi scutit de obligaia prevzut la alin. (1
pretinz+nd c ar putea acorda surplusului de ap o alt destinaie dec+t
satisfacerea necesitilor curente. -l poate $ns cere despgubiri suplimentare
proprietarului aflat $n nevoie, cu condiia de a dovedi e#istena real a
destinaiei pretinse.
<ntre#uin"area
i!voarelor
Art$ +3.$ (1 Proprietarul poate acorda orice $ntrebuinare izvorului ce ar
e#ista pe fondul su7 sub rezerva de a nu aduce atingere drepturilor dob+ndite
de proprietarul fondului inferior.
(! Proprietarul fondului pe care se afl izvorul nu poate s-i sc6imbe
cursul dac prin aceast sc6imbare ar lipsi locuitorii unei localiti de apa
necesar pentru satisfacerea nevoilor curente.
Despgu#irile datorate
proprietarului
0ondului pe care se a0l
i!vorul
Art$ +31$ (1 Proprietarul fondului pe care se afl izvorul poate cere
repararea pre/udiciilor cauzate de persoana care, prin lucrrile efectuate, a
secat, a micorat ori a alterat apele sale.
(! Dac starea de fapt o permite, proprietarul fondului poate pretinde
restabilirea situaiei anterioare atunci c+nd apa era indispensabil pentru
e#ploatarea fondului su.
1@?
(% 'n cazul $n care izvorul se $ntinde pe dou fonduri $nvecinate,
dispoziiile alin. (1 i (! se aplic $n mod corespunztor, in+nd seama de
$ntinderea izvorului pe fiecare fond.
Regulile speciale
privind 0olosirea
apelor
Art$ +%3$ Dispoziiile prezentului paragraf se completeaz cu reglementrile
speciale $n materia regimului apelor.
@'$ Pictura stre/inii
Pictura stre/inii Art$ +%%$ Proprietarul este obligat s $i fac streaina casei sale astfel $nc+t
apele provenind de la ploi s nu se scurg pe fondul proprietarului vecin.
@($ Distan"a /i lucrrile intermediare cerute pentru anumite construc"ii7 lucrri /i planta"ii
Distan"a minim *n
construc"ii
Art$ +%&$ )rice construcii, lucrri sau plantaii se pot face de ctre
proprietarul fondului numai cu respectarea unei distane minime de :@ de cm
fa de linia de 6otar, dac nu se prevede altfel prin lege sau prin regulamentul
de urbanism, astfel $nc+t s nu se aduc atingere drepturilor proprietarului
vecin. )rice derogare de la distana minim se poate face prin acordul prilor
e#primat printr-un $nscris autentic.
Distan"a minim
pentru ar#ori
Art$ +%'$ (1 'n lipsa unor dispoziii cuprinse $n lege, regulamentul de
urbanism sau a obiceiului locului, arborii trebuie sdii la o distan de cel
puin ! metri de linia de 6otar, cu e#cepia acelora mai mici de ! metri, a
plantaiilor i a gardurilor vii.
(! 'n caz de nerespectare a distanei, proprietarul vecin este $ndreptit
s cear scoaterea ori, dup caz, tierea, la $nlimea cuvenit, a arborilor,
plantaiilor ori a gardurilor vii, pe c6eltuiala proprietarului fondului pe care
acestea sunt ridicate.
(% Proprietarul fondului peste care se $ntind rdcinile sau ramurile
arborilor aparin+nd proprietarului vecin are dreptul de a le tia, precum i
dreptul de a pstra fructele czute $n mod natural pe fondul su.
@)$ 6ederea asupra propriet"ii vecinului
=ereastra sau
desc>iderea *n !idul
comun
Art$ +%($ 2u este permis s se fac fereastr sau desc6idere $n zidul comun,
dec+t cu acordul proprietarilor.
Distan"a minim
pentru 0ereastra de
vedere
Art$ +%)$ (1 -ste obligatorie pstrarea unei distane de cel puin ! metri
$ntre fondul, $ngrdit sau ne$ngrdit, aparin+nd proprietarului vecin, i
fereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrri ce ar fi orientate
ctre acest fond.
(! 5ereastra pentru vedere, balconul ori alte asemenea lucrri neparalele
cu linia de 6otar spre fondul $nvecinat sunt interzise la o distan mai mic de
11@
un metru.
(% Distana se calculeaz de la punctul cel mai apropiat de linia de 6otar,
e#istent pe faa zidului $n care s-a desc6is vederea sau, dup caz, pe linia
e#terioar a balconului, p+n la linia de 6otar. Distana, i $n cazul lucrrilor
neparalele, se msoar tot perpendicular, de la punctul cel mai apropiat al
lucrrii de linia de 6otar i p+n la aceast linie.
=ereastra de lumin Art$ +%+$ Dispoziiile art. :19 nu e#clud dreptul proprietarului de a-i
desc6ide, fr limit de distan, ferestre de lumin dac sunt astfel construite
$nc+t s $mpiedice vederea spre fondul $nvecinat.
@+$ Dreptul de trecere
Dreptul de trecere Art$ +%,$ (1 Proprietarul fondului care este lipsit de acces la calea public
are dreptul s i s permit trecerea pe fondul vecinului su pentru e#ploatarea
fondului propriu.
(! Brecerea trebuie s se fac $n condiii de natur s aduc o minim
st+n/enire e#ercitrii dreptului de proprietate asupra fondului ce are acces la
calea public> $n cazul $n care mai multe fonduri vecine au acces la calea
public, trecerea se va face pe fondul cruia i s-ar aduce cele mai puine
pre/udicii .
(% Dreptul de trecere este imprescriptibil. -l se stinge $n momentul $n
care fondul dominant dob+ndete un alt acces la calea public.
E-ercitarea dreptului
de trecere *n situa"ii
speciale
Art$ +%.$ (1 Dac lipsa accesului provine din v+nzare, sc6imb, parta/ sau
dintr-un alt act /uridic, trecerea nu va putea fi cerut dec+t celor care au
dob+ndit partea de teren pe care se fcea anterior trecerea.
(! &+nd lipsa accesului este imputabil proprietarului care pretinde
trecerea, aceasta poate fi stabilit numai cu consimm+ntul proprietarului
fondului care are acces la calea public i cu plata dublului despgubirii.
<ntinderea /i modul de
sta#ilire a dreptului de
trecere
Art$ +%1$ 'ntinderea i modul de e#ercitare a dreptului de trecere sunt
determinate prin $nelegerea prilor, prin 6otr+re /udectoreasc sau printr-o
folosin continu pe timp de 1@ ani.
Prescrip"ia ac"iunii *n
despgu#ire /i
restituirea despgu#irii
*ncasate
Art$ +&3$ (1 Bermenul de prescripie pentru dreptul la aciunea $n
despgubire pe care o are proprietarul fondului aservit $mpotriva proprietarului
fondului dominant $ncepe s curg din momentul stabilirii dreptului de trecere.
(! 'n cazul $n care $nceteaz dreptul de trecere, proprietarul fondului
aservit este dator s restituie despgubirea $ncasat, cu deducerea pagubei
suferite $n raport cu durata efectiv a dreptului de trecere.
@,$ Alte limite legale
Dreptul de trecere
pentru utilit"i
Art$ +&%$ (1 Proprietarul este obligat s permit trecerea prin fondul su a
reelelor edilitare ce deservesc fonduri $nvecinate sau din aceeai zon de
111
natura conductelor de ap, gaz sau altele asemenea, a canalelor i a cablurilor
electrice, subterane ori aeriene, dup caz, precum i a oricror alte instalaii
sau materiale cu acelai scop.
(! .ceast obligaie subzist numai pentru situaia $n care trecerea prin
alt parte ar fi imposibil, periculoas sau foarte costisitoare.
(% 'n toate cazurile, proprietarul are dreptul la plata unei despgubiri
/uste. Dac este vorba despre utiliti noi, despgubirea trebuie s fie i
prealabil.
(3 &ldirile, curile i grdinile acestora sunt e#ceptate de la acest drept
de trecere, dac ea are ca obiect conducte i canale, subterane, $n cazul $n care
acestea sunt utiliti noi.
Dreptul de trecere
pentru e0ectuarea unor
lucrri
Art$ +&&$ (1 De asemenea, proprietarul este obligat s permit folosirea
fondului su pentru efectuarea unor lucrri necesare fondului $nvecinat,
precum i accesul vecinului pe terenul su pentru tierea crengilor i culegerea
fructelor, $n sc6imbul unei despgubiri dac este cazul.
(! Dispoziiile art. :!1 alin. (! sunt aplicabile.
Dreptul de trecere
pentru reintrarea *n
posesie
Art$ +&'$ (1 Proprietarul unui fond nu poate $mpiedica accesul altuia pentru
a redob+ndi posesia unui bun al su, a/uns $nt+mpltor pe fondul respectiv,
dac a fost $ntiinat $n prealabil.
(! 'n toate cazurile, proprietarul fondului are dreptul la o /ust
despgubire pentru pre/udiciile ocazionate de reintrarea $n posesie, precum i
pentru cele pe care bunul le-a cauzat fondului.
9tarea de necesitate Art$ +&($ (1 'n cazul $n care o persoan a folosit sau a distrus un bun al
altuia pentru a se apra pe sine ori pe altul de un pericol iminent, proprietarul
bunului are dreptul s cear o despgubire ec6itabil numai de la cel care a
fost salvat.
(! 2u poate pretinde nicio despgubire proprietarul care a provocat sau
a favorizat apariia pericolului.
Regulile speciale Art$ +&)$ 'ngrdirile cuprinse $n prezenta seciune se completeaz cu
dispoziiile legilor speciale privind regimul /uridic al anumitor bunuri, cum ar
fi terenurile i construciile de orice fel, pdurile, bunurile din patrimoniul
naional-cultural, bunurile sacre ale cultelor religioase, precum i altele
asemenea.
Seciunea a 2-a
2imite convenionale
Limitarea dreptului de
proprietate prin acte
8uridice
Art$ +&+$ Proprietarul poate s consimt la limitarea dreptului su prin acte
/uridice dac nu $ncalc ordinea public i bunele moravuri.
Clau!a de Art$ +&,$ (1 Prin convenie sau testament se poate interzice $nstrinarea
11!
inaliena#ilitate$
Condi"ii$ Domeniu de
aplicare
unui bun, $ns numai pentru o durat de cel mult 3? de ani i dac e#ist un
interes serios i legitim. Bermenul $ncepe s curg de la data dob+ndirii
bunului.
(! Dob+nditorul poate fi autorizat de ctre instan s dispun de bun
dac interesul care a /ustificat clauza de inalienabilitate a bunului a disprut
sau dac un interes superior o impune.
(% 2ulitatea clauzei de inalienabilitate stipulate $ntr-un contract atrage
nulitatea $ntregului contract dac a fost determinant la $nc6eierea acestuia. 'n
contractele cu titlu oneros, caracterul determinant se prezum, p+n la proba
contrar.
(3 &lauza de inalienabilitate este sub$neleas $n conveniile din care se
nate obligaia de a transmite $n viitor proprietatea ctre o persoan
determinat sau determinabil.
(9 Bransmiterea bunului pe cale de succesiune nu poate fi oprit prin
stipularea inalienabilitii.
Condi"iile de
opo!a#ilitate
Art$ +&.$ (1 &lauza de inalienabilitate nu poate fi invocat $mpotriva
dob+nditorilor bunului sau a creditorilor proprietarului care s-a obligat s nu
$nstrineze dec+t dac este valabil i $ndeplinete condiiile de opozabilitate.
(! Pentru opozabilitate, clauza de inalienabilitate trebuie s fie supus
formalitilor de publicitate prevzute de lege, dac este cazul.
(% 'n cazul bunurilor mobile, sunt aplicabile, $n mod corespunztor,
regulile prevzute pentru dob+ndirea proprietii prin posesia de bun-credin.
(3 'n cazul $n care clauza de inalienabilitate a fost prevzut $ntr-un
contract cu titlu gratuit, ea este opozabil i creditorilor anteriori ai
dob+nditorului.
(9 2e$ndeplinirea condiiilor de opozabilitate nu $l lipsete pe
beneficiarul clauzei de inalienabilitate de dreptul de a pretinde daune-interese
proprietarului care nu se conformeaz acestei obligaii.
9anc"iunile pentru
nerespectarea clau!ei
de inaliena#ilitate
Art$ +&1$ :1; 'nstrintorul poate s cear rezoluiunea contractului $n cazul
$nclcrii clauzei de inalienabilitate de ctre dob+nditor.
:!; .t+t $nstrintorul, c+t i terul, dac inalienabilitatea s-a stipulat $n
favoarea acestuia, pot s cear anularea actului de $nstrinare subsecvent
$nc6eiat cu nerespectarea clauzei.
:%; 2u pot fi supuse urmririi bunurile pentru care s-a stipulat
inalienabilitatea, c+t timp clauza produce efecte, dac prin lege nu se prevede
altfel.
Seciunea a 3-a
2imite judiciare
Dep/irea
inconvenientelor
normale ale vecint"ii
Art$ +'3$ (1 Dac proprietarul cauzeaz, prin e#ercitarea dreptului su,
inconveniente mai mari dec+t cele normale $n relaiile de vecintate, instana
de /udecat poate, din considerente de ec6itate, s $l oblige la despgubiri $n
folosul celui vtmat, precum i la restabilirea situaiei anterioare atunci c+nd
acest lucru este posibil.
11%
(! 'n cazul $n care pre/udiciul cauzat ar fi minor $n raport cu necesitatea
sau utilitatea desfurrii activitii pre/udiciabile de ctre proprietar, instana
va putea $ncuviina desfurarea acelei activiti. &el pre/udiciat va avea $ns
dreptul la despgubiri.
(% Dac pre/udiciul este iminent sau foarte probabil, instana poate s
$ncuviineze, pe cale de ordonan preedinial, msurile necesare pentru
prevenirea pagubei.
CAPITLUL I6
Proprietatea comun
Seciunea 1
Dispoziii enerale
No"iunea Art$ +'%$ Dispoziiile prezentului capitol se aplic ori de c+te ori, $n temeiul
unui act /uridic sau al altui mod de dob+ndire prevzut de lege, dreptul de
proprietate privat are ! sau mai muli titulari.
=ormele propriet"ii
comune
Art$ +'&$ (1 5ormele proprietii comune sunt urmtoarele=
a proprietatea pe cote-pri (coproprietatea>
b proprietatea $n devlmie (devlmia.
(! &oproprietatea poate fi obinuit sau forat.
(% &oproprietatea forat nu poate $nceta prin parta/ /udiciar.
Pre!um"ia de
coproprietate
Art$ +''$ Dac bunul este stp+nit $n comun, coproprietatea se prezum,
p+n la proba contrar.
Seciunea a 2-a
Coproprietatea o-inuit
<ntinderea
cotelor5pr"i
Art$ +'($ (1 5iecare coproprietar este titularul e#clusiv al unei cote-pri din
dreptul de proprietate i poate dispune $n mod liber de aceasta $n lips de
stipulaie contrar.
(! &otele-pri sunt prezumate a fi egale, p+n la proba contrar. Dac
bunul a fost dob+ndit prin act /uridic, proba contrar nu se va putea face dec+t
prin $nscrisuri.
Reparti!area
#ene0iciilor /i a
sarcinilor *ntre
coproprietari
Art$ +')$ &oproprietarii vor $mpri beneficiile i vor suporta sarcinile
coproprietii, proporional cu cota lor parte din drept .
E-ercitarea *n comun a
dreptului de 0olosin"
Art$ +'+$ (1 5iecare coproprietar are dreptul de a folosi bunul comun $n
msura $n care nu sc6imb destinaia i nu aduce atingere drepturilor celorlali
coproprietari.
113
(! &el care, $mpotriva voinei celorlali proprietari, e#ercit $n mod
e#clusiv folosina bunului comun poate fi obligat la despgubiri.
=ructele #unului
comun
Art$ +',$ 5ructele produse de bunul comun se cuvin tuturor coproprietarilor,
proporional cu cota lor parte din drept.
Dreptul la restituirea
c>eltuielilor
Art$ +'.$ (1 &oproprietarul care a suportat singur c6eltuielile producerii sau
culegerii fructelor are dreptul la restituirea acestor c6eltuieli de ctre
coproprietari, $n proporie cu cotele lor pri.
(! 5ructele naturale sau fructele industriale ale bunului comun $nsuite
de un coproprietar fac parte din masa parta/abil c+t timp ele nu au fost
consumate ori $nstrinate sau nu au pierit i pot fi identificate distinct. 'n caz
contrar, coproprietarul interesat are dreptul la despgubiri, cu e#cepia cazului
$n care fructele au pierit $n mod fortuit. Dreptul la aciunea $n despgubiri este
supus prescripiei, potrivit dreptului comun.
(% Dreptul de a reclama fructele civile ale bunului comun $nsuite de un
coproprietar este supus prescripiei, potrivit dreptului comun.
Modul de 0olosire a
#unului comun
Art$ +'1$ 8odul de folosire a bunului comun se stabilete prin acordul
coproprietarilor, iar $n caz de ne$nelegere, prin 6otr+re /udectoreasc.
Actele de conservare Art$ +(3$ 5iecare coproprietar poate s fac acte de conservare cu privire la
bunul comun fr acordul celorlali coproprietari.
Actele de administrare
/i de dispo!i"ie
Art$ +(%$ (1 .ctele de administrare, precum $nc6eierea sau denunarea unor
contracte de locaiune, cesiunile de venituri imobiliare i altele asemenea cu
privire la bunul comun pot fi fcute numai cu acordul coproprietarilor ce detin
ma/oritatea cotelor-pri.
(! .ctele de administrare care limiteaz $n mod substanial posibilitatea
unui coproprietar de a folosi bunul comun $n raport cu cota sa parte ori care
impun acestuia o sarcin e#cesiv prin raportare la cota sa parte sau la
c6eltuielile suportate de ctre ceilali coproprietari nu vor putea fi efectuate
dec+t cu acordul acestuia.
(% &oproprietarul sau coproprietarii interesai pot cere instanei s
suplineasc acordul coproprietarului aflat $n imposibilitate de a-i e#prima
voina sau care se opune $n mod abuziv la efectuarea unui act de administrare
indispensabil meninerii utilitii sau valorii bunului.
(3 )rice acte /uridice de dispoziie cu privire la bunul comun, actele de
folosin cu titlu gratuit, cesiunile de venituri imobiliare i locaiunile $nc6eiate
pe termen mai mare de % ani, precum i actele care urmresc e#clusiv
$nfrumusearea bunului nu se pot $nc6eia dec+t cu acordul tuturor
coproprietarilor. )rice act /uridic cu titlu gratuit va fi considerat act de
dispoziie.
9anc"iunile Art$ +(&$ (1 .ctele /uridice fcute cu nerespectarea regulilor prevzute la
art. :31 sunt inopozabile coproprietarului care nu a consimit, e#pres ori tacit,
la $nc6eierea actului.
119
(! &oproprietarului vtmat i se recunoate dreptul ca, $nainte de parta/, s
e#ercite aciunile posesorii $mpotriva terului care ar fi intrat $n posesia
bunului comun $n urma $nc6eierii actului. 'n acest caz, restituirea posesiei
bunului se va face $n folosul tuturor coproprietarilor, cu daune-interese, dac
este cazul, $n sarcina celor care au participat la $nc6eierea actului.
Ac"iunile *n 8usti"ie Art$ +('$ (1 5iecare coproprietar poate sta singur $n /ustiie, indiferent de
calitatea procesual, $n orice aciune privitoare la coproprietate, inclusiv $n
cazul aciunii $n revendicare.
(! Aotr+rile /udectoreti pronunate $n folosul coproprietii
profit tuturor coproprietarilor. Aotr+rile /udectoreti potrivnice unui
coproprietar nu sunt opozabile celorlali coproprietari.
(% &+nd aciunea nu este introdus de toi coproprietarii, p+r+tul poate
cere instanei de /udecat introducerea $n cauz a celorlali coproprietari $n
calitate de reclamani, $n termenul i condiiile prevzute $n &odul de
procedur civil pentru c6emarea $n /udecat a altor persoane.
Contractele de
administrare a
copropriet"ii
Art$ +(($ (1 "e poate deroga de la dispoziiile art. :%9, :%:, :31 i
art. :3! alin. (1 printr-un contract de administrare a coproprietii $nc6eiat cu
acordul tuturor coproprietarilor.
(! 'n cazul $n care oricare dintre coproprietari denun contractul de
administrare, acesta $i $nceteaz e#istena, rm+n+nd aplicabile regulile din
prezenta seciune.
(% 'n cazul $n care, printre bunurile aflate $n coproprietate, se afl i
bunuri imobile, contractele de administrare a coproprietii i declaraiile de
denunare a acestora vor fi notate $n cartea funciar, la cererea oricruia dintre
coproprietari.
Regulile aplica#ile *n
ca!ul cotitularilor altor
drepturi reale
Art$ +()$ Dispoziiile prezentei seciuni se aplic $n mod corespunztor i $n
cazul e#ercitrii $mpreun, de ctre dou sau mai multe persoane, a unui alt
drept real principal.
Seciunea a 3-a
Coproprietatea forat
@%$ Dispo!i"ii comune
Ca!urile de
coproprietate 0or"at
Art$ +(+$ "e afl $n coproprietate forat=
1. bunurile prevzute la art. :3?, ::@, :;< i 1.131>
!.bunurile comune necesare sau utile pentru folosirea a dou imobile
vecine, situate pe linia de 6otar $ntre acestea, cum ar fi potecile, f+nt+nile,
drumurile i izvoarele>
%. bunurile comune afectate utilizrii a dou sau a mai multor fonduri, cum
ar fi o central termic sau alte instalaii care deservesc dou sau mai multe
cldiri, un drum comun $ntr-un cartier de locuine sau alte asemenea bunuri>
3. orice alt bun comun prevzut de lege.
11:
Regimul 8uridic
general
Art$ +(,$ (1 5iecare coproprietar poate e#ercita folosina bunului comun, cu
condiia s respecte destinaia acestuia i s permit e#ercitarea folosinei de
ctre ceilali coproprietari.
(! &+nd bunul comun are caracter accesoriu $n raport cu un bun
principal, fiecare coproprietar poate s dispun cu privire la cota sa parte din
dreptul de proprietate asupra bunului comun numai odat cu e#ercitarea
dreptului de dispoziie asupra bunului principal.
(% &6eltuielile pentru $ntreinerea i conservarea bunului comun se
suport $n mod proporional cu cota-parte din drept a fiecrui coproprietar.
&+nd bunul comun are caracter accesoriu, $n absena unei convenii contrare,
cota-parte din drept a fiecrui coproprietar se stabilete $n funcie de $ntinderea
bunului principal.
@&$ Coproprietatea asupra pr"ilor comune din cldirile
cu mai multe eta8e sau apartamente
I$ Pr"ile comune
No"iunea Art$ +(.$ (1 Dac $ntr-o cldire sau $ntr-un ansamblu rezidenial e#ist
spaii cu destinaie de locuin sau cu alt destinaie av+nd proprietari diferii,
prile din cldire care, fiind destinate $ntrebuinrii spaiilor respective, nu pot
fi folosite dec+t $n comun sunt obiectul unui drept de coproprietate forat.
(! Prile comune sunt bunuri accesorii $n raport cu spaiile locative,
care constituie bunurile principale $n sensul art. 93:.
Pr"ile comune Art$ +(1$ (1 "unt considerate pri comune, $n msura $n care prin lege ori
prin act /uridic nu se prevede altfel=
a terenul pe care se afl cldirea, compus at+t din suprafaa construit,
c+t i din cea neconstruit necesar, potrivit naturii sau destinaiei construciei,
pentru a asigura e#ploatarea normal a acesteia> pentru eventuala suprafa
e#cedentar proprietarii sunt titularii unei coproprieti obinuite>
b fundaia, curtea interioar, structura, structura de rezisten, pereii
perimetrali i despritori dintre proprieti iFsau spaiile comune, acoperiul,
terasele, scrile i casa scrilor, 6olurile, pivniele i subsolurile
necompartimentate, rezervoarele de ap, centralele termice proprii i
ascensoarele>
c instalaiile de ap i canalizare, electrice, de telecomunicaii, de
$nclzire i de gaze de la branamentFracord p+n la punctul de distribuie ctre
prile aflate $n proprietate e#clusiv, canalele pluviale, paratrsnetele,
antenele colective, precum i alte asemenea pri>
d alte bunuri care, potrivit legii sau voinei prilor, sunt $n folosin
comun.
(! &ourile de fum i de aerisire, precum i spaiile pentru spltorii i
usctorii sunt considerate pri comune e#clusiv pentru coproprietarii care
11<
utilizeaz aceste utiliti $n conformitate cu proiectul cldirii.
Atri#uirea *n 0olosin"
e-clusiv a pr"ilor
comune
Art$ +)3$ (1 Prile comune pot fi atribuite coproprietarilor $n folosin
e#clusiv numai dac prin aceasta nu sunt lezate drepturile celorlali
coproprietari.
(! Decizia de atribuire $n folosin e#clusiv trebuie adoptat cu o
ma/oritate de dou treimi din numrul coproprietarilor i al cotelor-pri. 'n
cldirile unde sunt constituite asociaii de proprietari, decizia se adopt de
ctre adunarea general, cu aceeai ma/oritate.
Actele 8uridice privind
cotele5pr"i
Art$ +)%$ &ota-parte din dreptul de proprietate asupra prilor comune are
caracter accesoriu $n raport cu dreptul de proprietate asupra spaiului din
cldire care constituie bunul principal> $nstrinarea sau ipotecarea cotei-pri
nu se va putea face dec+t odat cu dreptul asupra spaiului care constituie
bunul principal.
9ta#ilirea
cotelor5pr"i
Art$ +)&$ 'n lipsa unei stipulaii contrare e#istente $n titlurile de proprietate,
cotele-pri se stabilesc prin raportarea suprafeei utile a fiecrui spaiu locativ
la totalul suprafeei utile a spaiilor locative din cldire.
II$ Drepturile /i o#liga"iile coproprietarilor
E-ercitarea dreptului
de 0olosin"
Art$ +)'$ 5iecare coproprietar poate folosi, $n condiiile acordului de
asociere, at+t spaiul care constituie bunul principal, c+t i prile comune, fr
a aduce atingere drepturilor celorlali proprietari i fr a sc6imba destinaia
cldirii. 'n lipsa acordului de asociere, dispoziiile art. :3< rm+n aplicabile.
C>eltuielile legate de
*ntre"inerea7 repararea
/i e-ploatarea pr"ilor
comune
Art$ +)($ (1 'n lipsa unor prevederi legale sau $nelegeri contrare, fiecare
coproprietar suport c6eltuielile legate de $ntreinerea, repararea i e#ploatarea
prilor comune, $n proporie cu cota sa parte.
(! &u toate acestea, c6eltuielile legate de prile comune folosite
e#clusiv de ctre unii dintre coproprietari cad $n sarcina acestora din urm.
#liga"ia de
conservare a cldirii
Art$ +))$ Proprietarul este obligat s asigure $ntreinerea spaiului care
constituie bunul principal, astfel $nc+t cldirea s se pstreze $n stare bun.
#liga"ia de a permite
accesul *n spa"iile care
constituie #unurile
principale
Art$ +)+$ (1 &oproprietarii sunt obligai s permit accesul $n spaiile care
constituie bunuri principale pentru efectuarea lucrrilor necesare conservrii
cldirii i $ntreinerii prilor comune.
(! 'n aceast situaie, pentru pre/udiciile cauzate, ei vor fi despgubii
de ctre asociaia de proprietari sau, dup caz, de ctre proprietarul $n interesul
cruia au fost efectuate lucrrile.
Regulile aplica#ile *n
ca!ul distrugerii
Art$ +),$ (1 'n cazul $n care cldirea a fost distrus $n $ntregime ori $ntr-o
proporie mai mare de /umtate din valoarea ei, orice coproprietar poate, $n
11;
cldirii lipsa unei $nelegeri contrare, s solicite v+nzarea la licitaie public a terenului
i a materialelor de construcie care au rezultat.
(! 'n caz de distrugere a unei pri mai mici dec+t cea prevzut la
alin. (1, coproprietarii vor contribui la refacerea prilor comune, proporional
cu cotele-pri. Dac unul sau mai muli coproprietari refuz sau nu pot s
participe la refacere, ei sunt obligai s cedeze celorlali coproprietari cotele
lor pri din dreptul de proprietate. Preul se stabilete de pri ori, $n caz de
ne$nelegere, de ctre instana /udectoreasc.
<ncetarea destina"iei
0olosin"ei comune
Art$ +).$ (1 'ncetarea destinaiei de folosin comun pentru prile
comune din cldirile cu mai multe eta/e sau apartamente se poate 6otr$
motivat cu o ma/oritate de dou treimi din numrul coproprietarilor.
(! 'n acest caz, devin aplicabile dispoziiile privitoare la coproprietatea
obinuit i temporar. &u toate acestea, $nstrinarea sau ipotecarea se poate
realiza dac e#ist o ma/oritate de dou treimi din numrul coproprietarilor.
(% 'n cazurile prevzute la alin. (1 i (!, coproprietarii care nu au votat
ori, dup caz, s-au opus la $nstrinare sau ipotecare au dreptul la o despgubire
/ust stabilit pe cale convenional ori, $n caz de ne$nelegere, pe cale
/udectoreasc.
(3 &onstatarea $ncetrii destinaiei de folosin comun pentru aceste
pri se face prin 6otr+re a adunrii generale a asociaiei de proprietari
adoptat cu o ma/oritate de dou treimi din numrul coproprietarilor.
III$ Asocia"ia de proprietari
Constituirea
asocia"iilor de
proprietari
Art$ +)1$ 'n cazul cldirilor cu mai multe eta/e sau apartamente sau $n cazul
ansamblurilor rezideniale formate din locuine individuale, amplasate izolat,
$niruit sau cuplat, $n care e#ist proprieti comune i proprieti individuale,
se constituie asociaia de proprietari, care se organizeaz i funcioneaz $n
condiiile legii.
@'$ Coproprietatea asupra despr"iturilor comune
Pre!um"ia de
coproprietate asupra
despr"iturilor comune
Art$ ++3$ (1 Gidul, anul, precum i orice alt despritur $ntre dou
fonduri sunt prezumate a fi $n proprietatea comun a vecinilor, dac nu rezult
contrariul din titlul de proprietate, dintr-un semn de necomunitate ori dac
proprietatea comun nu a devenit proprietate e#clusiv prin uzucapiune, $n
condiiile legii.
(! Dispoziiile art. :91 sunt aplicabile $n mod corespunztor.
9emnele de
necomunitate
Art$ ++%$ (1 -#ist semn de necomunitate a zidului atunci c+nd culmea
acestuia este dreapt i perpendicular spre un fond i $nclinat spre cellalt
fond. Gidul este prezumat a fi $n proprietatea e#clusiv a proprietarului
fondului ctre care este $nclinat coama zidului.
(! -#ist semn de necomunitate a anului atunci c+nd pm+ntul este
11?
aruncat ori $nlat e#clusiv pe o parte a anului. Danul este prezumat a fi $n
proprietatea e#clusiv a proprietarului fondului pe care este aruncat pm+ntul.
(% 0or fi considerate semne de necomunitate orice alte semne care fac
s se prezume c zidul a fost construit e#clusiv de unul dintre proprietari.
#liga"ia de construire
a despr"iturilor
comune
Art$ ++&$ (1 )ricare dintre vecini poate obliga pe proprietarii fondurilor
$nvecinate s contribuie la construirea unei desprituri comune.
(! 'n lipsa unor dispoziii legale, a regulamentului de urbanism sau a
obiceiului locului, $nlimea zidului comun va fi stabilit de pri, dar fr a
depi ! metri, socotindu-se i coama zidului.
C>eltuielile de
*ntre"inere /i reparare
a despr"iturilor
comune
Art$ ++'$ (1 &oproprietarii sunt inui s suporte c6eltuielile ocazionate de
$ntreinerea i repararea despriturii comune, proporional cu dreptul
fiecruia.
(! &u toate acestea, fiecare coproprietar poate s nu participe la
c6eltuielile de $ntreinere i reparare, renun+nd la dreptul su de proprietate
asupra despriturii comune, dispoziiile $n materie de carte funciar fiind
aplicabile. &oproprietarul nu va putea fi aprat de a participa la c6eltuieli, $n
cazul $n care are o construcie spri/init de zidul comun ori $n cazul $n care
trage un alt folos din e#ploatarea despriturii comune.
Construc"iile /i
instala"iile a0late *n
legtur cu !idul
comun
Art$ ++($ (1 )ricare dintre coproprietari are dreptul s spri/ine construcii
ori s instaleze grinzi $n zidul comun cu obligaia de a lsa : centimetri spre
cellalt coproprietar i fr a afecta dreptul acestuia de a spri/ini construciile
sale ori de a instala propriile grinzi $n zidul comun.
(! (n coproprietar va avea dreptul de a scurta grinzile puse de vecinul
su p+n $n /umtatea zidului, $n cazul $n care ar dori s instaleze el $nsui
grinzi ori s construiasc un co de fum $n acelai loc.
<nl"area !idului
comun
Art$ ++)$ (1 )ricare dintre coproprietari poate s $nale zidul, cu $ndatorirea
de a suporta singur c6eltuielile de $nlare peste limita zidului comun, precum
i c6eltuielile de reparare a prii comune a zidului ca urmare a $nlrii
acestuia.
(! 'n cazul $n care zidul nu poate rezista $nlrii, proprietarul care
dorete s fac aceast $nlare este dator s reconstruiasc zidul $n $ntregime
lu+nd din fondul su suprafaa pentru a asigura grosimea necesar zidului nou
ridicat.
(% 0ecinul care nu a contribuit la $nlare poate dob+ndi coproprietatea,
pltind /umtate din valoarea actualizat a materialelor i manoperei folosite,
precum i, dac este cazul, /umtate din valoarea terenului $ntrebuinat pentru
$ngroarea zidului.
Do#ndirea
copropriet"ii asupra
despr"iturilor
Art$ +++$ 0ecinul care nu a contribuit la realizarea despriturii comune
poate dob+ndi un drept de coproprietate asupra despriturii, pltind /umtate
din valoarea actualizat a materialelor i manoperei folosite i, dup caz,
/umtate din valoarea terenului pe care despritura a fost construit.
Dispoziiile $n materie de carte funciar rm+n aplicabile.
1!@
Seciunea a "-a
1roprietatea comun +n devlmie
Proprietatea comun
*n devlm/ie
Art$ ++,$ -#ist proprietate $n devlmie atunci c+nd, prin efectul legii sau
$n temeiul unui act /uridic, dreptul de proprietate aparine concomitent mai
multor persoane fr ca vreuna dintre acestea s fie titularul unei cote-pri
determinate din dreptul de proprietate asupra bunului sau bunurilor comune.
Regulile aplica#ile
propriet"ii devlma/e
Art$ ++.$ (1 Dac se nate prin efectul legii, proprietatea $n devlmie este
supus dispoziiilor acelei legi care se completeaz, $n mod corespunztor, cu
cele privind regimul comunitii legale.
(! 'n cazul $n care izvorul proprietii $n devlmie este un act /uridic,
dispoziiile privitoare la regimul comunitii legale se aplic $n mod
corespunztor.
Seciunea a (-a
1artajul
Imprescripti#ilitatea
ac"iunii de parta8
Art$ ++1$ 'ncetarea coproprietii prin parta/ poate fi cerut oric+nd, afar
de cazul $n care parta/ul a fost suspendat prin lege, act /uridic ori 6otr+re
/udectoreasc.
=elurile parta8ului Art$ +,3$ Parta/ul poate fi fcut prin bun $nvoial sau prin 6otr+re
/udectoreasc, $n condiiile legii.
<mpr"eala pr"ilor
comune ale cldirilor
Art$ +,%$ (1 Parta/ul este inadmisibil $n cazurile prevzute de
seciunile a %-a i a 3-a din prezentul capitol, precum i $n alte cazuri
prevzute de lege.
(! &u toate acestea, parta/ul poate fi cerut $n cazul prilor comune din
cldirile cu mai multe eta/e sau apartamente atunci c+nd aceste pri
$nceteaz de a mai fi destinate folosinei comune.
(% 'n cazul proprietii periodice i a celorlalte cazuri de coproprietate
forat, parta/ul este posibil numai prin bun $nvoial.
Conven"iile privitoare la
suspendarea parta8ului
Art$ +,&$ &onveniile privind suspendarea parta/ului nu pot fi $nc6eiate
pentru o perioad mai mare de 9 ani. 'n cazul imobilelor, conveniile trebuie
$nc6eiate $n form autentic i supuse formalitilor de publicitate prevzute
de lege.
9uspendarea pronun"rii
parta8ului prin >otrre
8udectoreasc
Art$ +,'$ 1nstana sesizat cu cererea de parta/ poate suspenda pronunarea
parta/ului, pentru cel mult un an, pentru a nu se aduce pre/udicii grave
intereselor celorlali coproprietari. Dac pericolul acestor pre/udicii este
$nlturat $nainte de $mplinirea termenului, instana, la cererea prii
1!1
interesate, va reveni asupra msurii.
Condi"iile speciale
privind capacitatea de
e-erci"iu
Art$ +,($ Dac un coproprietar este lipsit de capacitate de e#erciiu ori are
capacitate de e#erciiu restr+ns, parta/ul va putea fi fcut prin bun $nvoial
numai cu autorizarea instanei de tutel, precum i, dac este cazul, a
ocrotitorului legal.
Inadmisi#ilitatea
parta8ului *n ca!ul
u!ucapiunii
Art$ +,)$ Parta/ul poate fi cerut c6iar atunci c+nd unul dintre coproprietari
a folosit e#clusiv bunul, afar de cazul c+nd acesta l-a uzucapat, $n condiiile
legii.
Regulile privitoare la
modul de *mpr"ire
Art$ +,+$ (1 Parta/ul bunurilor comune se va face $n natur, proporional
cu cota-parte a fiecrui coproprietar.
(! Dac bunul este indivizibil ori nu este comod parta/abil $n natur,
parta/ul se va face $ntr-unul din urmtoarele moduri=
a atribuirea $ntregului bun, $n sc6imbul unei sulte, $n favoarea unuia
ori a mai multor coproprietari, la cererea acestora>
b v+nzarea bunului $n modul stabilit de coproprietari ori, $n caz de
ne$nelegere, la licitaie public, $n condiiile legii, i distribuirea preului
ctre coproprietari proporional cu cota-parte a fiecruia dintre ei.
Datoriile nscute *n
legtur cu #unul comun
Art$ +,,$ (1 )ricare dintre coproprietari poate cere stingerea datoriilor
nscute $n legtur cu coproprietatea i care sunt scadente ori devin scadente
$n cursul anului $n care are loc parta/ul.
(! "uma necesar pentru stingerea acestor obligaii va fi preluat, $n
lipsa unei stipulaii contrare, din preul v+nzrii bunului comun cu ocazia
parta/ului i va fi suportat de ctre coproprietari proporional cu cota-parte a
fiecruia.
E-ecutarea silit
privitoare la #unul
comun
Art$ +,.$ (1 &reditorii unui coproprietar pot urmri silit cota lui parte din
dreptul asupra bunului comun sau pot cere instanei $mpreala bunului, caz
$n care urmrirea se va face asupra prii de bun sau, dup caz, asupra sumei
de bani cuvenite debitorului.
(! 'n cazul v+nzrii silite a unei cote-pri din dreptul de proprietate
asupra unui bun, e#ecutorul /udectoresc va notifica pe ceilali coproprietari
cu cel puin dou sptm+ni $nainte de data stabilit pentru v+nzare,
$ntiin+ndu-i despre ziua, ora i locul licitaiei. ,a pre egal, coproprietarii
vor fi preferai la ad/udecarea cotei-pri.
(% &reditorii care au un drept de garanie asupra bunului comun ori cei
a cror crean s-a nscut $n legtur cu conservarea sau administrarea
acestuia au dreptul s urmreasc silit bunul, $n m+inile oricui s-ar gsi, at+t
$nainte, c+t i dup parta/.
(3 &onveniile de suspendare a $mprelii pot fi opuse creditorilor
numai dac, $nainte de naterea creanelor, au dob+ndit dat cert $n cazul
bunurilor mobile sau au fost autentificate $n cazul bunurilor imobile i s-au
$ndeplinit formalitile de publicitate prevzute de lege, dac este cazul.
1!!
Drepturile creditorilor
personali ai
coproprietarului
Art$ +,1$ (1 &reditorii personali ai unui coproprietar vor putea, de
asemenea, s intervin, pe c6eltuiala lor, $n parta/ul cerut de coproprietari ori
de un alt creditor. -i nu pot $ns s atace un parta/ efectuat, afar numai dac
acesta s-a fcut $n lipsa lor i fr s se in seama de opoziia ce au fcut-o,
precum i $n cazurile c+nd parta/ul a fost simulat ori s-a fcut astfel $nc+t
creditorii nu au putut s intervin $n proces.
(! Dispoziiile alin. (1 sunt aplicabile i $n cazul creditorilor care au
un drept de garanie asupra bunului comun ori cei a cror crean s-a nscut
$n legtur cu conservarea sau administrarea acestuia.
E0ectele 8uridice ale
parta8ului
Art$ +.3$ (1 5iecare coproprietar devine proprietarul e#clusiv al bunurilor
sau, dup caz, al sumelor de bani ce i-au fost atribuite numai cu $ncepere de
la data stabilit $n actul de parta/, dar nu mai devreme de data $nc6eierii
actului, $n cazul $mprelii voluntare, sau, dup caz, de la data rm+nerii
definitive a 6otr+rii /udectoreti.
(! 'n cazul imobilelor, efectele /uridice ale parta/ului se produc numai
dac actul de parta/ $nc6eiat $n form autentic sau 6otr+rea /udectoreasc
rmas definitiv, dup caz, au fost $nscrise $n cartea funciar.
po!a#ilitatea unor acte
8uridice
Art$ +.%$ .ctele $nc6eiate, $n condiiile legii, de un coproprietar cu privire
la bunul comun, rm+n valabile i sunt opozabile celui cruia i-a fost atribuit
bunul $n urma parta/ului.
9trmutarea garan"iilor Art$ +.&$ 7araniile constituite de un coproprietar asupra cotei sale pri se
strmut de drept asupra bunului atribuit acestuia sau, dup caz, a sumelor
de bani care i-au fost atribuite prin parta/.
?aran"ia pentru
evic"iune /i vicii ascunse
Art$+.' - (1 &oproprietarii $i datoreaz, $n limita cotelor-pri, garanie
pentru eviciune i vicii ascunse, dispoziiile legale privitoare la obligaia de
garanie a v+nztorului aplic+ndu-se $n mod corespunztor.
(! 5iecare este obligat s despgubeasc pe coproprietarul pre/udiciat
prin efectul eviciunii sau al viciului ascuns. Dac unul dintre coproprietari
este insolvabil, partea datorat de acesta se va suporta, proporional, de ctre
ceilali coproprietari, inclusiv de coproprietarul pre/udiciat.
(% &oproprietarii nu datoreaz garanie dac pre/udiciul este urmarea
faptei sv+rite de un alt coproprietar sau dac au fost scutii prin actul de
parta/.
Des0iin"area parta8ului Art$ +.($ (1 Parta/ul prin bun $nvoial poate fi desfiinat pentru aceleai
cauze ca i contractele.
(! Parta/ul fcut fr participarea tuturor coproprietarilor este lovit de
nulitate absolut.
(% Parta/ul este $ns valabil c6iar dac nu cuprinde toate bunurile
1!%
comune> pentru bunurile omise se poate face oric+nd un parta/ suplimentar.
<nstrinarea #unurilor
atri#uite
Art$ +.)$ 2u poate invoca nulitatea relativ a parta/ului prin bun-$nvoial
coproprietarul care, cunosc+nd cauza de nulitate, $nstrineaz $n tot sau $n
parte bunurile atribuite.
Regulile aplica#ile
#unurilor a0late *n
coproprietate /i *n
devlm/ie
Art$ +.+$ Prevederile prezentei seciuni sunt aplicabile bunurilor aflate $n
coproprietate, indiferent de izvorul su, precum i celor aflate $n devlmie.
CAPITLUL 6
Proprietatea periodic
Proprietatea periodic Art$ +.,$ Dispoziiile prezentului capitol se aplic, $n absena unei
reglementri speciale, ori de c+te ori mai multe persoane e#ercit succesiv i
repetitiv atributul folosinei specific dreptului de proprietate asupra unui bun
mobil sau imobil, $n intervale de timp determinate, egale sau inegale.
Temeiul propriet"ii
periodice
Art$ +..$ Proprietatea periodic se nate $n temeiul unui act /uridic,
dispoziiile $n materie de carte funciar aplic+ndu-se $n mod corespunztor.
6ala#ilitatea actelor
*nc>eiate de
coproprietar
Art$ +.1$ (1 'n privina intervalului de timp ce $i revine, orice coproprietar
poate $nc6eia, $n condiiile legii, acte precum $nc6irierea, v+nzarea, ipotecarea
i altele asemenea.
(! .ctele de administrare sau de dispoziie privind cota-parte din dreptul
de proprietate aferent unui alt interval de timp sunt inopozabile titularului
cotei-pri respective. Dispoziiile art. :3! alin. (! i art. :3% se aplic $n mod
corespunztor.
(% 'n raporturile cu terii cocontractani de bun-credin, actele de
administrare sau de dispoziie menionate la alin. (! sunt lovite de nulitate
relativ.
Drepturile /i o#liga"iile
coproprietarilor
Art$ +13$ (1 5iecare coproprietar este obligat s fac toate actele de
conservare, $n aa fel $nc+t s nu $mpiedice ori s $ngreuneze e#ercitarea
drepturilor celorlali coproprietari. Pentru reparaiile mari, coproprietarul care
avanseaz c6eltuielile necesare are dreptul la despgubiri $n raport cu valoarea
drepturilor celorlali coproprietari.
(! .ctele prin care se consum $n tot sau $n parte substana bunului pot
fi fcute numai cu acordul celorlali coproprietari.
(% ,a $ncetarea intervalului, coproprietarul este dator s predea bunul
coproprietarului $ndreptit s $l foloseasc $n urmtorul interval.
(3 &oproprietarii pot $nc6eia un contract de administrare, dispoziiile
art. :33 alin. (! aplic+ndu-se $n mod corespunztor.
1!3
#liga"ia de
despgu#ire /i
e-cluderea
Art$ +1%$ (1 2erespectarea obligaiilor prevzute $n prezentul capitol atrage
plata de despgubiri.
(! 'n cazul $n care unul dintre coproprietari tulbur $n mod grav
e#ercitarea proprietii periodice, acesta va putea fi e#clus, prin 6otr+re
/udectoreasc, la cererea coproprietarului vtmat.
(% -#cluderea va putea fi dispus numai dac unul dintre ceilali
coproprietari sau un ter cumpr cota-parte a celui e#clus.
(3 'n acest scop, se va pronuna, mai $nt+i, o $nc6eiere de admitere $n
principiu a cererii de e#cludere prin care se va stabili c sunt $ndeplinite
condiiile e#cluderii, $nc6eiere care va putea fi atacat cu recurs pe cale
separat.
(9 Dup rm+nerea definitiv a $nc6eierii de admitere $n principiu, $n
absena $nelegerii prilor, se va stabili preul v+nzrii silite pe baz de
e#pertiz. Dup consemnarea preului la banca stabilit de instan, se va
pronuna 6otr+rea care va ine loc de contract de v+nzare-cumprare.
(: Dup rm+nerea definitiv a acestei 6otr+ri, dob+nditorul $i va
putea $nscrie dreptul $n cartea funciar, iar transmitorul va putea s ridice
suma consemnat la banca stabilit de instan.
<ncetarea propriet"ii
periodice
Art$ +1&$ - Proprietatea periodic $nceteaz prin radiere din cartea funciar $n
temeiul dob+ndirii de ctre o singur persoan a tuturor cotelor-pri din
dreptul de proprietate periodic, precum i $n alte cazuri prevzute de lege.
TITLUL III
De!mem#rmintele
dreptului de proprietate privat
CAPITLUL I
9uper0icia
No"iunea Art$ +1'$ (1 "uperficia este dreptul de a avea sau de a edifica o construcie
pe terenul altuia, deasupra ori $n subsolul acelui teren, asupra cruia
superficiarul dob+ndete un drept de folosin.
(! Dreptul de superficie se dob+ndete $n temeiul unui act /uridic,
precum i prin uzucapiune sau prin alt mod prevzut de lege. Dispoziiile $n
materie de carte funciar rm+n aplicabile.
(% "uperficia se poate $nscrie i $n temeiul unui act /uridic prin care
proprietarul $ntregului fond a transmis e#clusiv construcia ori a transmis
terenul i construcia, $n mod separat, ctre dou persoane, c6iar dac nu s-a
stipulat e#pres constituirea superficiei.
(3 'n situaia $n care s-a construit pe terenul altuia, superficia se poate
$nscrie pe baza renunrii proprietarului terenului la dreptul de a invoca
1!9
accesiunea, $n favoarea constructorului. De asemenea, ea se poate $nscrie $n
favoarea unui ter pe baza cesiunii dreptului de a invoca accesiunea.
Durata dreptului de
super0icie
Art$ +1($ Dreptul de superficie se poate constitui pe o durat de cel mult
?? de ani. ,a $mplinirea termenului, dreptul de superficie poate fi re$nnoit.
<ntinderea /i
e-ercitarea dreptului
de super0icie
Art$ +1)$ (1 Dreptul de superficie se e#ercit $n limitele i $n condiiile
actului constitutiv. 'n lipsa unei stipulaii contrare7 e#ercitarea dreptului de
superficie este delimitat de suprafaa de teren pe care urmeaz s se
construiasc i de cea necesar e#ploatrii construciei sau, dup caz, de
suprafaa de teren aferent i de cea necesar e#ploatrii construciei edificate.
(! 'n cazul prevzut la art. :?% alin. (%, $n absena unei stipulaii
contrare, titularul dreptului de superficie nu poate modifica structura
construciei. -l o poate $ns demola, dar cu obligaia de a o reconstrui $n forma
iniial.
(% 'n cazul $n care superficiarul modific structura construciei,
proprietarul terenului poate s cear, $n termen de % ani, $ncetarea dreptului de
superficie sau repunerea $n situaia anterioar. 'n al doilea caz, curgerea
termenului de prescripie de % ani este suspendat p+n la e#pirarea duratei
superficiei.
(3 Bitularul poate dispune $n mod liber de dreptul su. &+t timp
construcia e#ist, dreptul de folosin asupra terenului se poate $nstrina ori
ipoteca numai odat cu dreptul de proprietate asupra construciei.
Ac"iunea con0esorie de
super0icie
Art$ +1+$ (1 .ciunea confesorie de superficie poate fi intentat $mpotriva
oricrei persoane care $mpiedic e#ercitarea dreptului, c6iar i a proprietarului
terenului.
(! Dreptul la aciune este imprescriptibil.
Evaluarea presta"iei
super0iciarului
Art$ +1,$ (1 'n cazul $n care superficia s-a constituit cu titlu oneros, dac
prile nu au prevzut alte modaliti de plat a prestaiei de ctre superficiar,
titularul dreptului de superficie datoreaz, sub form de rate lunare, o sum
egal cu c6iria stabilit pe piaa liber, in+nd seama de natura terenului, de
destinaia construciei $n cazul $n care aceasta e#ist, de zona $n care se afl
terenul, precum i de orice alte criterii de determinare a contravalorii
folosinei.
(! 'n caz de ne$nelegere $ntre pri, suma datorat proprietarului
terenului va fi stabilit pe cale /udectoreasc.
Ca!urile de *ncetare a
super0iciei
Art$ +1.$ Dreptul de superficie se stinge prin radierea din cartea funciar,
pentru una din urmtoarele cauze=
a la e#pirarea termenului>
b prin consolidare, dac terenul i construcia devin proprietatea
aceleiai persoane>
c prin pieirea construciei, dac e#ist stipulaie e#pres $n acest sens>
d $n alte cazuri prevzute de lege.
1!:
E0ectele *ncetrii
super0iciei prin
e-pirarea termenului
Art$ +11$ (1 'n cazul prevzut la art. :?; lit. a, $n absena unei stipulaii
contrare, proprietarul terenului dob+ndete dreptul de proprietate asupra
construciei edificate de superficiar prin accesiune, cu obligaia de a plti
valoarea de circulaie a acesteia de la data e#pirrii termenului.
(! &+nd construcia nu e#ista $n momentul constituirii dreptului de
superficie, iar valoarea acesteia este egal sau mai mare dec+t aceea a
terenului, proprietarul terenului poate cere obligarea constructorului s
cumpere terenul la valoarea de circulaie pe care acesta ar fi avut-o dac nu ar
fi e#istat construcia. &onstructorul poate refuza s cumpere terenul dac
ridic, pe c6eltuiala sa, construcia cldit pe teren i repune terenul $n situaia
anterioar.
(% 'n absena unei $nelegeri contrare $nc6eiate cu proprietarul terenului,
dezmembrmintele consimite de superficiar se sting $n momentul $ncetrii
dreptului de superficie. 1potecile care greveaz dreptul de superficie se
strmut de drept asupra sumei primite de la proprietarul terenului $n cazul
prevzut la alin. (1, se e#tind de drept asupra terenului $n cazul prevzut la
alin. (! teza 1 sau se strmut de drept asupra materialelor, $n cazul prevzut
la alin. (! teza a 11-a.
(3 1potecile constituite cu privire la teren pe durata e#istenei superficiei
nu se e#tind cu privire la $ntregul imobil $n momentul $ncetrii dreptului de
superficie $n cazul prevzut la alin. (1. -le se strmut de drept asupra sumei
de bani primite de proprietarul terenului $n cazul prevzut la alin. (! teza 1 sau
se e#tind de drept cu privire la $ntregul teren $n cazul prevzut la alin. (! teza
a 11-a.
E0ectele *ncetrii
super0iciei prin
consolidare
Art$ ,33$ (1 'n cazul $n care dreptul de superficie s-a stins prin consolidare,
$n absena unei stipulaii contrare, dezmembrmintele consimite de superficiar
se menin pe durata pentru care au fost constituite, dar nu mai t+rziu de
$mplinirea termenului iniial al superficiei.
(! 1potecile nscute pe durata e#istenei superficiei se menin fiecare $n
funcie de obiectul asupra crora s-au constituit.
E0ectele *ncetrii
super0iciei prin pieirea
construc"iei
Art$ ,3%$ (1 'n cazul stingerii dreptului de superficie prin pieirea
construciei, drepturile reale care greveaz dreptul de superficie se sting, dac
legea nu prevede altfel.
(! 1potecile nscute cu privire la nuda proprietate asupra terenului pe
durata e#istenei dreptului de superficie se menin asupra dreptului de
proprietate re$ntregit.
Alte dispo!i"ii
aplica#ile
Art$ ,3&$ Dispoziiile prezentului capitol sunt aplicabile i $n cazul
plantaiilor, precum i al altor lucrri autonome cu caracter durabil.
1!<
CAPITLUL II
U!u0ructul
Seciunea 1
Dispoziii enerale
No"iunea Art$ ,3'$ (zufructul este dreptul de a folosi bunul altei persoane i de a
culege fructele acestuia, $ntocmai ca proprietarul, $ns cu $ndatorirea de a-i
conserva substana.
Constituirea
u!u0ructului
Art$ ,3($ (1 (zufructul se poate constitui prin act /uridic, uzucapiune sau
alte moduri prevzute de lege, dispoziiile $n materie de carte funciar fiind
aplicabile.
(! (zufructul se poate constitui numai $n favoarea unei persoane
e#istente.
Ac"iunea con0esorie de
u!u0ruct
Art$ ,3)$ Dispoziiile art. :?: alin. (l se aplic uzufructului $n mod
corespunztor.
#iectul u!u0ructului Art$ ,3+$ Pot fi date $n uzufruct orice bunuri mobile sau imobile, corporale
ori necorporale, inclusiv o mas patrimonial, o universalitate de fapt ori o
cot-parte din acestea.
Accesoriile #unurilor
ce 0ormea! o#iectul
u!u0ructului
Art$ ,3,$ (zufructul poart asupra tuturor accesoriilor bunului dat $n
uzufruct, precum i asupra a tot ce se unete sau se $ncorporeaz $n acesta.
Durata u!u0ructului Art$ ,3.$ (1 (zufructul $n favoarea unei persoane fizice este cel mult
viager.
(! (zufructul constituit $n favoarea unei persoane /uridice poate avea
durata de cel mult %@ de ani. .tunci c+nd este constituit cu depirea acestui
termen, uzufructul se reduce de drept la %@ de ani.
(% Dac nu s-a prevzut durata uzufructului, se prezum c este viager
sau, dup caz, c este constituit pe o durat de %@ de ani.
(3 (zufructul constituit p+n la data la care o alt persoan va a/unge la
o anumit v+rst dureaz p+n la acea dat, c6iar dac acea persoan ar muri
$nainte de $mplinirea v+rstei stabilite.
Seciunea a 2-a
Drepturile i o-liaiile uzufructuarului i ale nudului proprietar
@%$ Drepturile u!u0ructuarului /i ale nudului proprietar
1!;
Drepturile
u!u0ructuarului
Art$ ,31$ 'n lips de stipulaie contrar, uzufructuarul are folosina
e#clusiv a bunului, inclusiv dreptul de a culege fructele acestuia.
=ructele naturale /i
industriale
Art$ ,%3$ 5ructele naturale i industriale percepute dup constituirea
uzufructului aparin uzufructuarului, iar cele percepute dup stingerea
uzufructului revin nudului proprietar, fr a putea pretinde unul altuia
despgubiri pentru c6eltuielile ocazionate de producerea lor.
=ructele civile Art$ ,%%$ 5ructele civile se cuvin uzufructuarului proporional cu durata
uzufructului, dreptul de a le pretinde dob+ndindu-se zi cu zi.
Cvasiu!u0ructul Art$ ,%&$ Dac uzufructul cuprinde, printre altele, i bunuri consumptibile,
cum ar fi bani, gr+ne, buturi, uzufructuarul are dreptul de a dispune de ele,
$ns cu obligaia de a restitui bunuri de aceeai cantitate, calitate i valoare sau,
la alegerea proprietarului, contravaloarea lor la data stingerii uzufructului.
U!u0ructul asupra
#unurilor
neconsumpti#ile
Art$ ,%'$ - (1 Dac uzufructul poart asupra unor bunuri care, fr a fi
consumptibile, se uzeaz ca urmare a utilizrii lor, uzufructuarul are dreptul de
a le folosi ca un bun proprietar i potrivit destinaiei lor.
(! 'n acest caz, el nu va fi obligat s le restituie dec+t $n starea $n care se
vor afla la data stingerii uzufructului.
(% (zufructuarul poate s dispun, ca un bun proprietar, de bunurile
care, fr a fi consumptibile, se deterioreaz rapid prin utilizare. 'n acest caz,
la sf+ritul uzufructului, uzufructuarul va restitui valoarea pe care ar fi avut-o
bunul la aceast din urm dat.
Cesiunea u!u0ructului Art$ ,%($ (1 'n absena unei prevederi contrare, uzufructuarul poate ceda
dreptul su unei alte persoane fr acordul nudului proprietar, dispoziiile $n
materie de carte funciar fiind aplicabile.
(! (zufructuarul rm+ne dator e#clusiv fa de nudul proprietar numai
pentru obligaiile nscute $nainte de cesiune. P+n la notificarea cesiunii,
uzufructuarul i cesionarul rspund solidar pentru $ndeplinirea tuturor
obligaiilor fa de nudul proprietar.
(% Dup notificarea cesiunii, cesionarul este dator fa de nudul
proprietar pentru toate obligaiile nscute dup notificarea cesiunii. 'n acest
caz, uzufructuarului i se aplic, $n mod corespunztor, dispoziiile legale din
materia fideiusiunii.
(3 Dup cesiune, dreptul de uzufruct continu, dup caz, p+n la
$mplinirea termenului iniial sau p+n la decesul uzufructuarului iniial.
Contractele de
loca"iune
Art$ ,%)$ (1 (zufructuarul are dreptul de a $nc6iria sau, dup caz, de a
arenda bunul primit $n uzufruct.
(! ,ocaiunile de imobile $nc6eiate de uzufructuar, $nscrise $n cartea
funciar, sunt opozabile proprietarului sau motenitorilor acestuia, dup
stingerea uzufructului prin decesul sau, dup caz, $ncetarea e#istenei /uridice
a uzufructuarului, p+n la $mplinirea termenului lor, dar nu mai mult de % ani
1!?
de la $ncetarea uzufructului.
(% *e$nnoirile de $nc6irieri de imobile sau de arendri fcute de
uzufructuar i $nscrise $n cartea funciar $nainte de e#pirarea contractelor
iniiale sunt opozabile proprietarului i motenitorilor si pe o perioad de cel
mult : luni ori, dup caz, de un an, dac la data stingerii uzufructului nu au
fost puse $n e#ecutare. 'n niciun caz, locaiunile nu pot dura mai mult de % ani
de la data stingerii uzufructului.
(3 'n cazul $n care uzufructul s-a stins prin e#pirarea termenului,
locaiunile $nceteaz, $n toate cazurile, odat cu stingerea uzufructului.
Lucrrile /i
*m#unt"irile
Art$ ,%+$ (1 ,a $ncetarea uzufructului, uzufructuarul nu poate pretinde vreo
despgubire pentru lucrrile adugate unui bun imobil, cu e#cepia celor
necesare, sau pentru $mbuntirile aduse unui bun mobil, c6iar atunci c+nd
prin acestea s-a sporit valoarea bunului.
(! Dac lucrrile sau $mbuntirile au fost fcute fr $ncuviinarea
proprietarului, acesta poate cere obligarea uzufructuarului la ridicarea lor i la
readucerea bunului $n starea $n care i-a fost $ncredinat.
(% (zufructuarul va putea cere o indemnizaie ec6itabil pentru lucrrile
necesare adugate. De asemenea, el va putea cere o indemnizaie ec6itabil i
pentru celelalte lucrri adugate sau pentru $mbuntirile fcute cu
$ncuviinarea proprietarului, dac, prin acestea, s-a sporit valoarea bunului.
(3 'n cazul lucrrilor autonome fcute de uzufructuar asupra unui bun
imobil, vor fi aplicabile, $n mod corespunztor, $n lips de stipulaie sau
dispoziie legal contrar, dispoziiile din materia accesiunii imobiliare
artificiale.
E-ploatarea pdurilor
tinere
Art$ ,%,$ (1 Dac uzufructul cuprinde pduri tinere destinate de proprietarul
lor unor tieri periodice, uzufructuarul este dator s pstreze ordinea i c+timea
tierii, potrivit regulilor stabilite de proprietar $n conformitate cu dispoziiile
legale7 fr ca uzufructuarul s poat pretinde vreo despgubire pentru prile
lsate netiate $n timpul uzufructului.
(! .rborii care se scot din pepiniere fr degradarea acestora nu fac
parte din uzufruct, dec+t cu obligaia uzufructuarului de a se conforma
dispoziiilor legale $n ce privete $nlocuirea lor.
E-ploatarea pdurilor
*nalte
Art$ ,%.$ (1 (zufructuarul poate, conform+ndu-se dispoziiilor legale i
folosinei obinuite a proprietarului, s e#ploateze prile de pduri $nalte care
au fost destinate tierii regulate, fie c aceste tieri se fac periodic pe o
$ntindere de pm+nt determinat, fie c se fac numai pentru un numr de arbori
alei pe toat suprafaa fondului.
(! 'n celelalte cazuri, uzufructuarul nu poate tia arborii $nali> va putea
$ns $ntrebuina, pentru a face reparaiile la care este obligat, arbori czui
accidental> $n acest scop poate c6iar s taie arborii trebuincioi, cu $ndatorirea
$ns de a constata, $n prezena nudului proprietar, aceast trebuin.
Alte drepturi ale
u!u0ructuarului asupra
Art$ ,%1$ (zufructuarul poate lua din pduri araci pentru vii> poate, de
asemenea, lua produsele anuale sau periodice ale arborilor, cu respectarea
1%@
pdurilor ce 0ac
o#iectul u!u0ructului
folosinei obinuite a proprietarului $n limitele dispoziiilor legale.
Dreptul asupra
pomilor 0ructi0eri
Art$ ,&3$ Pomii fructiferi ce se usuc i cei czui accidental se cuvin
uzufructuarului cu $ndatorirea de a-i $nlocui cu alii.
Dreptul asupra
carierelor de piatr /i
de nisip a0late *n
e-ploatare
Art$ ,&% 'n condiiile legii, uzufructuarul se folosete $ntocmai ca nudul
proprietar de carierele de piatr i de nisip ce sunt $n e#ploatare la constituirea
dreptului de uzufruct.
9itua"ia carierelor de
piatr /i de nisip
nedesc>ise /i a
comorilor
Art$ ,&&$ (zufructuarul nu are niciun drept asupra carierelor nedesc6ise $nc
i nici asupra comorii ce s-ar putea descoperi $n timpul uzufructului.
@&$ #liga"iile u!u0ructuarului /i nudului proprietar
Inventarierea
#unurilor
Art$ ,&'$ (1 (zufructuarul preia bunurile $n starea $n care se afl la data
constituirii uzufructului> acesta nu va putea intra $ns $n posesia lor dec+t dup
inventarierea bunurilor mobile i constatarea strii $n care se afl imobilele, cu
e#cepia cazului $n care uzufructul unui bun mobil este dob+ndit prin
uzucapiune.
(! 1nventarul se $ntocmete numai $n prezena nudului proprietar ori
dup notificarea acestuia.
Respectarea destina"iei
#unurilor
Art$ ,&($ 'n e#ercitarea dreptului su, uzufructuarul este inut s respecte
destinaia dat bunurilor de nudul proprietar, cu e#cepia cazului $n care se
asigur o cretere a valorii bunului sau cel puin nu se pre/udiciaz $n niciun
fel interesele proprietarului.
Rspunderea
u!u0ructuarului
pentru pre8udicii
Art$ ,&)$ (zufructuarul este obligat s-1 despgubeasc pe nudul proprietar
pentru orice pre/udiciu cauzat prin folosirea necorespunztoare a bunurilor
date $n uzufruct.
Constituirea garan"iei
pentru *ndeplinirea
o#liga"iilor
u!u0ructuarului
Art$ ,&+$ (1 'n lipsa unei stipulaii contrare, uzufructuarul este obligat s
depun o garanie pentru $ndeplinirea obligaiilor sale.
(! "unt scutii s depun garanie v+nztorul i donatorul care i-au
rezervat dreptul de uzufruct.
(% 'n cazul $n care uzufructuarul este scutit de garanie, instana poate
dispune depunerea unei garanii sau luarea unei msuri conservatorii atunci
c+nd uzufructuarul, prin fapta sa ori prin starea de insolvabilitate $n care se
afla, pune $n pericol drepturile nudului proprietar.
Numirea Art$ ,&,$ (1 Dac uzufructuarul nu poate oferi o garanie, instana, la
1%1
administratorului cererea nudului proprietar, va numi un administrator al imobilelor i va
dispune ca fructele civile $ncasate i sumele ce reprezint contravaloarea
fructelor naturale i industriale percepute s fie depuse la o banc aleas de
pri. 'n acest caz, uzufructuarul va $ncasa numai dob+nzile aferente.
(! 2udul proprietar poate cere v+nzarea bunurilor ce se uzeaz prin
folosin i depunerea sumelor la o banc aleas de pri. Dob+nzile produse $n
cursul uzufructului revin uzufructuarului.
(% &u toate acestea, uzufructuarul va putea cere s $i fie lsate o parte
din bunurile mobile necesare folosinei sale sau familiei sale, cu obligaia de a
le restitui la stingerea uzufructului.
<ntr!ierea *n
depunerea garan"iei
Art$ ,&.$ 'nt+rzierea $n depunerea garaniei nu afecteaz dreptul
uzufructuarului de a percepe fructele care i se cuvin de la data constituirii
uzufructului.
Modul de suportare a
repara"iilor de ctre
u!u0ructuar /i nudul
proprietar
Art$ ,&1$ (1 (zufructuarul este obligat s efectueze reparaiile de $ntreinere
a bunului.
(! *eparaiile mari sunt $n sarcina nudului proprietar.
(% "unt reparaii mari acelea ce au ca obiect o parte important din bun
i care implic o c6eltuial e#cepional, cum ar fi cele referitoare la
consolidarea ori reabilitarea construciilor privind structura de rezisten,
zidurile interioare iFsau e#terioare, acoperiul, instalaiile electrice, termice
ori sanitare aferente acestora, la $nlocuirea sau repararea motorului ori
caroseriei unui automobil sau a unui sistem electronic $n ansamblul su.
(3 *eparaiile mari sunt $n sarcina uzufructuarului atunci c+nd sunt
determinate de neefectuarea reparaiilor de $ntreinere.
E0ectuarea repara"iilor
mari
Art$ ,'3$ (1 (zufructuarul este obligat s-1 $ntiineze pe nudul proprietar
despre necesitatea reparaiilor mari.
(! .tunci c+nd nudul proprietar nu efectueaz la timp reparaiile mari,
uzufructuarul le poate face pe c6eltuiala sa, nudul proprietar fiind obligat s
restituie contravaloarea lor p+n la sf+ritul anului $n curs, actualizat la data
plii.
Distrugerile datorate
vec>imii ori ca!ului
0ortuit
Art$ ,'%$ (zufructuarul i nudul proprietar nu sunt obligai s reconstruiasc
ceea ce s-a distrus datorit vec6imii ori dintr-un caz fortuit.
U!u0ructul cu titlu
particular
Art$ ,'&$ (zufructuarul cu titlu particular nu este obligat la plata datoriilor
pentru care fondul este ipotecat, iar dac le va plti, are aciune contra nudului
proprietar.
9uportarea sarcinilor
/i a c>eltuielilor *n ca!
de litigiu
Art$ ,''$ (1 (zufructuarul suport toate sarcinile i c6eltuielile ocazionate
de litigiile privind folosina bunului, culegerea fructelor ori $ncasarea
veniturilor.
(! Dac bunul este asigurat, pe durata uzufructului primele de asigurare
sunt pltite de uzufructuar.
1%!
<n/tiin"area nudului
proprietar
Art$ ,'($ (zufructuarul este obligat s aduc de $ndat la cunotina nudului
proprietar orice uzurpare a fondului i orice contestare a dreptului de
proprietate, sub sanciunea obligrii la plata de daune-interese.
9uportarea sarcinilor
/i a c>eltuielilor
propriet"ii
Art$ ,')$ (1 &6eltuielile i sarcinile proprietii revin nudului proprietar.
(! .tunci c+nd sarcinile i c6eltuielile proprietarului au fost suportate
de uzufructuar, nudul proprietar este obligat la rambursarea acestora, iar c+nd
uzufructul este cu titlu oneros, nudul proprietar datoreaz acestuia i dob+nda
legal.
#liga"iile *n ca! de
pieire a turmei
Art$ ,'+$ (1 Dac turma dat $n uzufruct a pierit $n $ntregime din cauze
neimputabile uzufructuarului acesta va restitui numai pieile ori valoarea
acestora.
(! Dac turma nu a pierit $n $ntregime, uzufructuarul este obligat s
$nlocuiasc animalele pierite cu cele de prsil.
@'$ Dispo!i"ii speciale
po!a#ilitatea
u!u0ructului asupra
crean"elor
Art$ ,',$ (zufructul asupra unei creane este opozabil terilor $n aceleai
condiii ca i cesiunea de crean i cu $ndeplinirea formalitilor de publicitate
prevzute de lege.
Drepturile /i o#liga"iile
*n ca!ul u!u0ructului
asupra crean"elor
Art$ ,'.$ (1 (zufructuarul are dreptul s $ncaseze capitalul i s perceap
dob+nzile creanei i s $ndeplineasc toate actele necesare pentru conservarea
ori $ncasarea dob+nzilor. Bitularul dreptului de crean poate face toate actele
de dispoziie care nu aduc atingere drepturilor uzufructuarului.
(! Dup plata creanei, uzufructul continu asupra capitalului, cu
obligaia uzufructuarului de a-l restitui creditorului la stingerea uzufructului.
(% (zufructuarul suport toate c6eltuielile i sarcinile referitoare la
dob+nzi.
U!u0ructul rentei
viagere
Art$ ,'1$ (zufructuarul rentei viagere are dreptul de a percepe, pe durata
uzufructului su, veniturile dob+ndite zi cu zi. .cesta va fi obligat numai la
restituirea veniturilor $ncasate cu anticipaie.
Dreptul de a spori
capitalul
Art$ ,(3$ (1 Dreptul de a spori capitalul care face obiectul uzufructului,
cum ar fi cel de a dob+ndi valori mobiliare, aparine nudului proprietar, iar
uzufructuarul are numai dreptul de a e#ercita uzufructul asupra bunurilor astfel
dob+ndite.
(! Dac nudul proprietar cedeaz dreptul su, bunul dob+ndit $n urma
$nstrinrii este predat uzufructuarului care va da socoteal la sf+ritul
uzufructului.
1%%
Dreptul de vot Art$ ,(%$ (1 Dreptul de vot aferent unei aciuni sau altei valori mobiliare,
unei pri indivize, unei cote-pri din dreptul de proprietate sau a oricrui alt
bun, aparine uzufructuarului.
(! &u toate acestea, aparine nudului proprietar votul care are ca efect
modificarea substanei bunului principal, cum ar fi capitalul social sau bunul
deinut $n coproprietate, ori de a sc6imba destinaia acestui bun sau de a 6otr$
$ncetarea societii, reorganizarea ori $ncetarea persoanei /uridice sau, dup
caz, a unei $ntreprinderi.
(% *epartizarea e#ercitrii dreptului de vot, $n alte condiii dec+t cele
prevzute la alin. (1 i (! nu este opozabil terilor, afar de cazul $n care
acetia au cunoscut-o $n mod e#pres.
Dreptul la dividende Art$ ,(&$ Dividendele a cror distribuire a fost aprobat, $n condiiile legii,
de adunarea general $n timpul uzufructului se cuvin uzufructuarului de la
data stabilit prin 6otr+rea adunrii generale.
#liga"ia nudului
proprietar de a restitui
sumele avansate de
u!u0ructuar
Art$ ,('$ (1 Dac uzufructuarul universal ori cu titlu universal pltete
datoriile aferente masei patrimoniale sau prii din masa patrimonial date $n
uzufruct, nudul proprietar trebuie s restituie sumele avansate, la stingerea
uzufructului, fr nici o dob+nd.
(! 'n cazul $n care uzufructuarul nu pltete datoriile prevzute la
alin. (l, nudul proprietar poate, la alegere, s le plteasc el $nsui sau s
v+nd o parte suficient din bunurile date $n uzufruct. Dac $ns nudul
proprietar pltete aceste datorii, uzufructuarul datoreaz dob+nzi pe toata
durata uzufructului.
(% &u toate acestea, cel care motenete un uzufruct av+nd ca obiect o
mas patrimonial sau o fraciune dintr-o mas patrimonial este obligat s
ac6ite, $n proporie cu obiectul uzufructului i fr niciun drept de restituire,
legatele cu titlu particular av+nd ca obiect obligaii de $ntreinere sau, dup
caz, rente viagere.
Dreptul creditorilor
asupra #unurilor
u!u0ructului
Art$ ,(($ Dac plata datoriilor nu se va face $n modul prevzut la art. <3%,
creditorii pot s urmreasc bunurile date $n uzufruct.
U!u0ructul 0ondului de
comer"
Art$ ,()$ 'n lips de stipulaie contrar, uzufructuarul unui fond de comer
nu poate s dispun de bunurile ce-1 compun. 'n situaia $n care dispune de
aceste bunuri are obligaia de a le $nlocui cu altele similare i de valoare egal.
Seciunea a 3-a
Stinerea uzufructului
Ca!urile de stingere a
u!u0ructului
Art$ ,(+$ (1 (zufructul se stinge pe cale principal prin=
a moartea uzufructuarului ori, dup caz, $ncetarea personalitii /uridice>
b a/ungerea la termen>
c consolidare, atunci c+nd calitatea de uzufructuar i de nud proprietar
1%3
se $ntrunesc $n aceeai persoan>
d renunarea la uzufruct>
e neuzul timp de 1@ de ani sau, dup caz, timp de ! ani $n cazul
uzufructului unei creane.
(! (zufructul se stinge prin decesul ori, dup caz, $ncetarea e#istenei
/uridice a uzufructuarului c6iar dac termenul nu s-a $mplinit.
(% 'n cazul imobilelor sunt aplicabile dispoziiile $n materie de carte
funciar.
9tingerea u!u0ructului
*n ca! de a#u! de
0olosin"
Art$ ,(,$ (1 (zufructul poate $nceta la cererea nudului proprietar atunci
c+nd uzufructuarul abuzeaz de folosina bunului, aduce stricciuni acestuia
ori $l las s se degradeze.
(! &reditorii uzufructuarului pot interveni $n proces pentru conservarea
drepturilor lor> ei se pot anga/a s repare stricciunile i pot oferi garanii
pentru viitor.
(% 1nstana poate dispune, dup $mpre/urri, fie stingerea uzufructului,
fie preluarea folosinei bunului de ctre nudul proprietar cu obligaia acestuia
de a plti uzufructuarului o rent pe durata uzufructului. &+nd bunul este
imobil, pentru garantarea rentei, instana poate dispune $nscrierea unei ipoteci
$n cartea funciar.
9tingerea u!u0ructului
*n ca! de pieire a
#unului
Art$ ,(.$ (1 (zufructul se stinge $n cazul $n care bunul a fost distrus $n
$ntregime dintr-un caz fortuit. &+nd bunul a fost distrus $n parte, uzufructul
continu asupra prii rmase.
(! 'n toate cazurile, uzufructul va continua asupra despgubirii pltite de
ter sau, dup caz, asupra indemnizaiei de asigurare, dac aceasta nu este
folosit pentru repararea bunului. Dispoziiile art. <1! se aplic $n mod
corespunztor.
CAPITLUL III
U!ul /i a#ita"ia
Dreptul de u! Art$ ,(1$ (zul este dreptul unei persoane de a folosi lucrul altuia i de a-i
culege fructele naturale i industriale numai pentru nevoile proprii i ale
familiei sale.
Dreptul de a#ita"ie Art$ ,)3$ Bitularul dreptului de abitaie are dreptul de a locui $n locuina
nudului proprietar $mpreun cu soul i copiii si, c6iar dac nu a fost cstorit
sau nu avea copii la data la care s-a constituit abitaia, precum i cu prinii ori
alte persoane aflate $n $ntreinere.
1%9
Constituirea u!ului /i a
a#ita"iei
Art$ ,)%$ (zul i abitaia se constituie $n temeiul unui act /uridic sau prin
alte moduri prevzute de lege.
Limitele dreptului de
u! /i a#ita"ie
Art$ ,)&$ Dreptul de uz ori de abitaie nu poate fi cedat, iar bunul ce face
obiectul acestor drepturi nu poate fi $nc6iriat sau, dup caz, arendat.
#liga"ia u!uarului /i
a titularului dreptului
de a#ita"ie
Art$ ,)'$ (1 Dac titularul dreptului de uz sau de abitaie este $ndreptit s
perceap toate fructele naturale i industriale produse de bun ori, dup caz, s
ocupe $ntreaga locuin, este dator s plteasc toate c6eltuielile de cultur i
reparaiile de $ntreinere $ntocmai ca i uzufructuarul.
(! Dac titularul dreptului de uz sau de abitaie nu este $ndreptit s
perceap dec+t o parte din fructe ori s ocupe dec+t o parte din locuin, va
suporta c6eltuielile de cultur sau de $ntreinere $n proporie cu partea de care
se folosete.
Alte dispo!i"ii
aplica#ile
Art$ ,)($ Dispoziiile prezentului capitol se completeaz, $n mod
corespunztor, cu cele privitoare la uzufruct.
CAPITLUL I6
9ervitu"ile
Seciunea 1
Dispoziii enerale
No"iunea Art$ ,))$ (1 "ervitutea este sarcina care greveaz un imobil, pentru uzul sau
utilitatea imobilului unui alt proprietar.
(! (tilitatea rezult din destinaia economic a fondului dominant sau
const $ntr-o sporire a confortului acestuia.
Constituirea servitu"ii Art$ ,)+$ "ervitutea se poate constitui $n temeiul unui act /uridic ori prin
uzucapiune, dispoziiile $n materie de carte funciar rm+n+nd aplicabile.
Ac"iunea con0esorie de
servitute
Art$ ,),$ Dispoziiile art. :?: alin. (l se aplic $n mod corespunztor.
Constituirea servitu"ii
*n vederea utilit"ii
viitoare
Art$ ,).$ "ervitutea se poate constitui $n vederea unei utiliti viitoare a
fondului dominant.
#liga"iile *n sarcina
proprietarului 0ondului
aservit
Art$ ,)1$ (1 Prin actul de constituire se pot impune $n sarcina proprietarului
fondului aservit anumite obligaii pentru asigurarea uzului i utilitii fondului
dominant.
(! 'n acest caz, sub condiia notrii $n cartea funciar, obligaia se
1%:
transmite dob+nditorilor subsecveni ai fondului aservit.
9ervitu"ile aparente /i
neaparente
Art$ ,+3$ (1 "ervituile sunt aparente sau neaparente.
(! "ervituile aparente sunt acelea a cror e#isten este atestat de un
semn vizibil de servitute, cum ar fi o u, o fereastr, un apeduct.
(% "ervituile neaparente sunt acelea a cror e#isten nu este atestat de
vreun semn vizibil de servitute, cum ar fi servitutea de a nu construi ori de a
nu construi peste o anumit $nlime.
9ervitu"ile continue /i
necontinue
Art$ ,+%$ (1 "ervituile sunt continue sau necontinue.
(! "ervituile continue sunt acelea al cror e#erciiu este sau poate fi
continuu fr a fi necesar faptul actual al omului, cum ar fi servitutea de
vedere ori servitutea de a nu construi.
(% "ervituile necontinue sunt acelea pentru a cror e#isten este
necesar faptul actual al omului, cum ar fi servitutea de trecere cu piciorul ori
cu mi/loace de transport.
9ervitu"ile po!itive /i
negative
Art$ ,+&$ (1 "ervituile sunt pozitive sau negative.
(! "ervituile pozitive sunt acelea prin care proprietarul fondului
dominant e#ercit o parte din prerogativele dreptului de proprietate asupra
fondului aservit, cum ar fi servitutea de trecere.
(% "ervituile negative sunt acelea prin care proprietarul fondului
aservit este obligat s se abin de la e#ercitarea unora din prerogativele
dreptului su de proprietate, cum ar fi servitutea de a nu construi.
Do#ndirea servitu"ii
prin u!ucapiune
Art$ ,+'$ 2umai servituile pozitive se pot dob+ndi prin uzucapiune
tabular, $n condiiile legii.
Alte dispo!i"ii
aplica#ile
Art$ ,+($ 8odul de e#erciiu al servituii se dob+ndete $n aceleai condiii
ca i dreptul de servitute.
Seciunea a 2-a
Drepturile i o-liaiile proprietarilor
Regulile privind
e-ercitarea /i
conservarea servitu"ii
Art$ ,+)$ (1 'n lipsa vreunei prevederi contrare, proprietarul fondului
dominant poate lua toate msurile i poate face, pe c6eltuiala sa, toate lucrrile
pentru a e#ercita i conserva servitutea.
(! &6eltuielile legate de conservarea acestor lucrri revin celor doi
proprietari, proporional cu avanta/ele pe care le obin, $n msura $n care
lucrrile efectuate pentru e#erciiul servituii sunt necesare i profit inclusiv
fondului aservit.
E-onerarea de
rspundere
Art$ ,++$ 'n toate cazurile $n care c6eltuielile lucrrilor necesare pentru
e#ercitarea i conservarea servituilor revin proprietarului fondului aservit,
1%<
acesta se va putea e#onera de obligaie renun+nd la dreptul de proprietate
asupra fondului aservit $n $ntregime sau asupra prii din fondul aservit
necesare pentru e#ercitarea servituii $n favoarea proprietarului fondului
dominant. Dispoziiile $n materie de carte funciar rm+n aplicabile.
9c>im#area locului de
e-ercitare a servitu"ii
Art$ ,+,$ (1 Proprietarul fondului aservit este obligat s se abin de la orice
act care limiteaz ori $mpiedic e#erciiul servituii. .stfel, el nu va putea
sc6imba starea locurilor ori strmuta e#ercitarea servituii $n alt loc.
(! Dac are un interes serios i legitim, proprietarul fondului aservit va
putea sc6imba locul prin care se e#ercit servitutea $n msura $n care
e#ercitarea servituii rm+ne la fel de comod pentru proprietarul fondului
dominant.
#liga"ia de a nu
agrava situa"ia
0ondului aservit
Art$,+.$ Proprietarul fondului dominant nu poate agrava situaia fondului
aservit i nu poate produce pre/udicii proprietarului fondului aservit prin
e#ercitarea servituii.
E-ercitarea servitu"ii
*n ca! de *mpr"ire a
0ondurilor
Art$ ,+1$ (1 Dac fondul dominant se $mparte, servitutea va putea fi
e#ercitat pentru uzul i utilitatea fiecrei pri, fr ca situaia fondului aservit
s poat fi agravat.
(! Dac fondul aservit se $mparte, servitutea se poate e#ercita, pentru
uzul i utilitatea fondului dominant, pe toate prile rezultate din $mprire, sub
rezerva prevederilor art. <:;.
(% &u toate acestea, dac servitutea este e#ercitat pentru uzul i
utilitatea e#clusiv a uneia dintre prile desprite din fondul dominant ori nu
se poate e#ercita dec+t pe una din prile desprite din fondul aservit,
servitutea asupra celorlalte pri se stinge.
Seciunea a 3-a
Stinerea servituilor
Cau!ele de stingere a
servitu"ilor
Art$ ,,3$ (1 "ervituile se sting pe cale principal prin radierea lor din
cartea funciar pentru una din urmtoarele cauze=
a consolidarea, atunci c+nd ambele fonduri a/ung s aib acelai
proprietar>
b renunarea proprietarului fondului dominant>
c a/ungerea la termen>
d rscumprarea>
e imposibilitatea definitiv de e#ercitare>
f neuzul timp de 1@ de ani>
g dispariia oricrei utiliti a acestora.
(! "ervitutea se stinge, de asemenea, prin e#proprierea fondului aservit,
dac servitutea este contrar utilitii publice creia $i va fi afectat bunul
e#propriat.
9tingerea servitu"ii Art$ ,,%$ (1 Bermenul de 1@ de ani prevzut la art. <<@ alin. (1 lit. f curge
1%;
prin neu! de la data ultimului act de e#erciiu al servituilor necontinue ori de la data
primului act contrar servituilor continue.
(! -#ercitarea servituii de ctre un coproprietar ori de ctre uzufructuar
profit i celorlali coproprietari, respectiv nudului proprietar.
Rscumprarea
servitu"ii de trecere
Art$ ,,&$ (1 "ervitutea de trecere va putea fi rscumprat de proprietarul
fondului aservit dac e#ist o disproporie vdit $ntre utilitatea care o procur
fondului dominant i inconvenientele sau deprecierea provocat fondului
aservit.
(! 'n caz de ne$nelegere $ntre pri, instana poate suplini
consimm+ntul proprietarului fondului dominant. ,a stabilirea preului de
rscumprare, instana va ine cont de vec6imea servituii i de sc6imbarea
valorii celor dou fonduri.
TITLUL I6
=iducia
No"iunea Art$ ,,'$ 5iducia este operaiunea /uridic prin care unul sau mai muli
constituitori transfer drepturi reale, drepturi de crean, garanii ori alte
drepturi patrimoniale sau un ansamblu de asemenea drepturi, prezente ori
viitoare, ctre unul sau mai muli fiduciari care le administreaz cu un scop
determinat, $n folosul unuia sau al mai multor beneficiari. .ceste drepturi
alctuiesc o mas patrimonial autonom, distinct de celelalte drepturi i
obligaii din patrimoniile fiduciarilor.
I!voarele 0iduciei Art$ ,,($ (1 5iducia este stabilit prin lege sau prin contract $nc6eiat $n
form autentic. -a trebuie s fie e#pres.
(! ,egea $n temeiul creia este stabilit fiducia se completeaz cu
dispoziiile prezentului titlu, $n msura $n care nu cuprinde dispoziii contrare.
Interdic"ia li#eralit"ii
indirecte
Art$ ,,)$ &ontractul de fiducie este lovit de nulitate absolut dac prin el se
realizeaz o liberalitate indirect $n folosul beneficiarului.
Pr"ile contractului de
0iducie
Art$ ,,+$ (1 )rice persoan fizic sau /uridic poate fi constituitor $n
contractul de fiducie.
(! Pot avea calitatea de fiduciari $n acest contract numai instituiile de
credit, societile de investiii i de administrare a investiiilor, societile de
servicii de investiii financiare, societile de asigurare i de reasigurare legal
$nfiinate.
(% De asemenea, pot avea calitatea de fiduciari notarii publici i
avocaii, indiferent de forma de e#ercitare a profesiei.
4ene0iciarul 0iduciei Art$ ,,,$ 4eneficiarul fiduciei poate fi constituitorul, fiduciarul sau o ter
persoan.
1%?
Repre!entarea
intereselor
constituitorului
Art$ ,,.$ 'n absena unei stipulaii contrare, constituitorul poate, $n orice
moment, s desemneze un ter care s $i reprezinte interesele $n e#ecutarea
contractului i care s $i e#ercite drepturile nscute din contractul de fiducie.
Con"inutul
contractului de 0iducie
Art$ ,,1$ &ontractul de fiducie trebuie s menioneze, sub sanciunea
nulitii absolute=
a drepturile reale, drepturile de crean, garaniile i orice alte drepturi
patrimoniale transferate>
b durata transferului, care nu poate depi %% de ani $ncep+nd de la
data $nc6eierii sale>
c identitatea constituitorului sau a constituitorilor>
d identitatea fiduciarului sau fiduciarilor>
e identitatea beneficiarului sau a beneficiarilor ori cel puin regulile
care permit determinarea acestora>
f scopul fiduciei i $ntinderea puterilor de administrare i de dispoziie
ale fiduciarului ori ale fiduciarilor.
<nregistrarea 0iscal Art$ ,.3$ (1 "ub sanciunea nulitii absolute, contractul de fiducie i
modificrile sale trebuie s fie $nregistrate la cererea fiduciarului, $n termen de
o lun de la data $nc6eierii acestora, la organul fiscal competent s
administreze sumele datorate de fiduciar bugetului general consolidat.
(! &+nd masa patrimonial fiduciar cuprinde drepturi reale imobiliare,
acestea sunt $nregistrate, $n condiiile prevzute de lege, sub aceeai sanciune,
la compartimentul de specialitate al autoritii administraiei publice locale
competent pentru administrarea sumelor datorate bugetelor locale ale unitilor
administrativ-teritoriale $n raza crora se afl imobilul, dispoziiile de carte
funciar rm+n+nd aplicabile.
(% Desemnarea ulterioar a beneficiarului, $n cazul $n care acesta nu este
precizat c6iar $n contractul de fiducie, trebuie s fie fcut, sub aceeai
sanciune, printr-un act scris $nregistrat $n aceleai condiii.
(3 Dac pentru transmiterea unor drepturi este necesar $ndeplinirea
unor cerine speciale de form, se va $nc6eia un act separat cu respectarea
cerinelor legale. 'n aceste cazuri, lipsa $nregistrrii fiscale atrage aplicarea
sanciunilor administrative prevzute de lege.
Registrul na"ional al
0iduciilor
Art$ ,.%$ (1 (n registru naional al fiduciilor i modalitile de $nscriere a
acestora vor fi reglementate prin 6otr+re a 7uvernului.
(! &ontractul de fiducie este opozabil terilor numai dup $nscrierea $n
acest registru.
(% 1ntabularea drepturilor reale imobiliare care fac obiectul contractului
de fiducie se poate face numai dup $nscrierea contractului de fiducie $n
registrul naional al fiduciilor, precum i la compartimentul de specialitate al
autoritii administraiei publice locale.
Preci!area calit"ii
0iduciarului
Art$ ,.&$ (1 &+nd fiduciarul acioneaz $n contul masei patrimoniale
fiduciare, el trebuie s fac meniune e#pres $n acest sens.
(! De asemenea, c+nd masa patrimonial fiduciar cuprinde drepturi a
cror transmitere este supus publicitii, $n registrul de publicitate trebuie s
13@
se menioneze denumirea fiduciarului i calitatea $n care acioneaz. 'n caz
contrar, dac actul este pgubitor pentru constituitor, se va considera c actul a
fost $nc6eiat de fiduciar $n nume propriu.
#liga"ia de a da
socoteal
Art$ ,.'$ &ontractul de fiducie trebuie s cuprind condiiile $n care
fiduciarul d socoteal constituitorului cu privire la $ndeplinirea obligaiilor
sale. De asemenea, fiduciarul trebuie s dea socoteal, la intervale precizate $n
contractul de fiducie, beneficiarului i reprezentantului constituitorului, la
cererea acestora.
Puterile /i
remunerarea
0iduciarului
Art$,.($ (1 'n raporturile cu terii, se consider c fiduciarul are puterile
cele mai largi asupra masei patrimoniale fiduciare, cu e#cepia cazului $n care
se dovedete c terii aveau cunotin de limitarea acestor puteri.
(! 5iduciarul va fi remunerat potrivit $nelegerii prilor, iar $n lipsa
acesteia, potrivit regulilor care c+rmuiesc administrarea bunurilor altuia.
Limitarea rspunderii
0iduciarului *n ca! de
insolven"
Art$ ,.)$ Desc6iderea procedurii insolvenei $mpotriva fiduciarului nu
afecteaz masa patrimonial fiduciar.
Limitarea rspunderii
*n 0unc"ie de separa"ia
maselor patrimoniale
Art$ ,.+$ (1 4unurile din masa patrimonial fiduciar pot fi urmrite, $n
condiiile legii, de titularii de creane nscute $n legtur cu aceste bunuri sau
de acei creditori ai constituitorului care au o garanie real asupra bunurilor
acestuia i a crei opozabilitate este dob+ndit, potrivit legii, anterior stabilirii
fiduciei. Dreptul de urmrire poate fi e#ercitat i de ceilali creditori ai
constituitorului, $ns numai $n temeiul 6otr+rii /udectoreti definitive de
admitere a aciunii prin care a fost desfiinat contractul de fiducie $nc6eiat $n
frauda dreptului lor de crean.
(! Bitularii creanelor nscute $n legtur cu bunurile din masa
patrimonial fiduciar nu pot urmri dec+t aceste bunuri, cu e#cepia cazului
$n care, prin contractul de fiducie, s-a prevzut obligaia fiduciarului sauFi a
constituitorului de a rspunde pentru o parte sau pentru tot pasivul fiduciei. 'n
acest caz, va fi urmrit mai $nt+i activul masei patrimoniale fiduciare, iar apoi,
dac este necesar, bunurile fiduciarului sauFi ale constituitorului, $n limita i
$n ordinea prevzute $n contractul de fiducie.
Rspunderea
0iduciarului pentru
pre8udiciile cau!ate
Art$ ,.,$ Pentru pre/udiciile cauzate prin actele de conservare sau
administrare a masei patrimoniale fiduciare, fiduciarul rspunde numai cu
celelalte drepturi cuprinse $n patrimoniul su.
<nlocuirea 0iduciarului Art$ ,..$ (1 Dac fiduciarul nu $i $ndeplinete obligaiile sau pune $n
pericol interesele care i-au fost $ncredinate, constituitorul, reprezentantul su
sau beneficiarul poate cere $n /ustiie $nlocuirea fiduciarului i numirea unui
administrator provizoriu al masei patrimoniale fiduciare. 8andatul
administratorului provizoriu $nceteaz $n momentul $nlocuirii fiduciarului sau
$n momentul respingerii definitive a cererii de $nlocuire.
(! 2umirea noului fiduciar i a administratorului provizoriu poate fi
dispus de instana de /udecat numai cu acordul acestora.
131
(% 'n cazul $n care instana de /udecat a numit un nou fiduciar, acesta
va avea toate drepturile i obligaiile prevzute $n contractul de fiducie.
(3 &onstituitorul, reprezentatul acestuia, noul fiduciar sau
administratorul provizoriu poate s $nregistreze aceast modificare a fiduciei,
aplic+ndu-se $n mod corespunztor dispoziiile art. <;@ i art. <;1. 'nlocuirea
fiduciarului se produce numai dup aceast $nregistrare.
Denun"area7
modi0icarea /i
revocarea contractului
de 0iducie
Art$ ,.1$ (1 &+t timp nu a fost acceptat de ctre beneficiar, contractul de
fiducie poate fi denunat unilateral de ctre constituitor.
(! Dup acceptarea de ctre beneficiar, contractul nu poate fi modificat
sau revocat de ctre pri ori denunat unilateral de ctre constituitor dec+t cu
acordul beneficiarului sau, $n absena acestuia, cu autorizarea instanei
/udectoreti.
<ncetarea contractului
de 0iducie
Art$ ,13$ (1 &ontractul de fiducie $nceteaz prin $mplinirea termenului sau
prin realizarea scopului urmrit c+nd aceasta intervine $nainte de $mplinirea
termenului.
(! -l $nceteaz, de asemenea, $n cazul $n care toi beneficiarii renun la
fiducie, iar $n contract nu s-a precizat cum vor continua raporturile fiduciare
$ntr-o asemenea situaie. Declaraiile de renunare sunt supuse acelorai
formaliti de $nregistrare ca i contractul de fiducie. 'ncetarea se produce la
data finalizrii formalitilor de $nregistrare pentru ultima declaraie de
renunare.
(% &ontractul de fiducie $nceteaz i $n momentul $n care s-a dispus
desc6iderea procedurii insolvenei $mpotriva fiduciarului sau $n momentul $n
care se produc, potrivit legii, efectele reorganizrii persoanei /uridice.
E0ectele *ncetrii
contractului de 0iducie
Art$ ,1%$ (1 &+nd contractul de fiducie $nceteaz, masa patrimonial
fiduciar e#istent $n acel moment se transfer la beneficiar, iar $n absena
acestuia, la constituitor.
(! &ontopirea masei patrimoniale fiduciare $n patrimoniul beneficiarului
sau al constituitorului se va produce numai dup plata datoriilor fiduciare.
TITLUL 6
Administrarea #unurilor altuia
CAPITLUL I
Dispo!i"ii generale
Calitatea de
administrator al
#unurilor altuia
Art$ ,1&$ (1 Persoana care este $mputernicit, prin legat sau convenie, cu
administrarea unuia sau mai multor bunuri, a unei mase patrimoniale sau a
unui patrimoniu care nu $i aparine are calitatea de administrator al bunurilor
altuia.
(! 'mputernicirea prin legat produce efecte dac este acceptat de
13!
administratorul desemnat.
(% Prevederile prezentului titlu sunt aplicabile oricrei administrri a
bunurilor altuia, cu e#cepia cazului $n care legea, actul constitutiv sau
$mpre/urrile concrete impun aplicarea unui alt regim /uridic de administrare.
(3 .dministratorul persoan fizic trebuie s aib capacitate deplin de
e#erciiu.
Remunera"ia
administratorului
Art$ ,1'$ (1 &u e#cepia cazului $n care, potrivit legii, actului constitutiv
sau $nelegerii ulterioare a prilor ori $mpre/urrilor concrete, administrarea se
realizeaz cu titlu gratuit, administratorul are dreptul la o remuneraie stabilit
prin actul constitutiv sau prin $nelegerea ulterioar a prilor, prin lege ori, $n
lips, prin 6otr+re /udectoreasc> $n acest ultim caz, se va ine seama de
obiceiul locului i, $n lipsa unui asemenea criteriu, de valoarea serviciilor
prestate de administrator.
(! Persoana care acioneaz fr a avea acest drept sau fr a fi
autorizat $n acest sens nu are dreptul la remuneraie, rm+n+nd aplicabile,
dac este cazul, regulile de la gestiunea de afaceri.
Domeniul de aplicare Art$ ,1($ 'n absena unor dispoziii legale speciale, prevederile prezentului
titlu se aplic $n toate cazurile de administrare a bunurilor altuia.
CAPITLUL II
=ormele de administrare
Seciunea 1
$dministrarea simpl
No"iunea Art$ ,1)$ Persoana $mputernicit cu administrarea simpl este inut s
efectueze toate actele necesare pentru conservarea bunurilor, precum i actele
utile pentru ca acestea s poat fi folosite conform destinaiei lor obinuite.
Atri#u"iile
administratorului
Art$ ,1+$ (1 &el $mputernicit cu administrarea simpl este inut s culeag
fructele bunurilor i s e#ercite drepturile aferente administrrii acestora.
(! .dministratorul $ncaseaz creanele administrate, eliber+nd $n mod
valabil c6itanele corespunztoare, i e#ercit drepturile aferente valorilor
mobiliare pe care le are $n administrare, precum dreptul de vot, de conversie i
de rscumprare.
Men"inerea destina"iei
#unurilor
Art$,1, .dministratorul este obligat s continue modul de folosire sau de
e#ploatare a bunurilor frugifere fr a sc6imba destinaia acestora, cu e#cepia
cazului $n care este autorizat de ctre beneficiar sau, $n caz de $mpiedicare a
acestuia, de ctre instana /udectoreasc.
Investirea sumelor de Art$ ,1.$ (1 .dministratorul este obligat s investeasc sumele de bani
13%
#ani aflate $n administrarea sa $n conformitate cu dispoziiile prezentului titlu
referitoare la plasamentele considerate prudente.
(! .dministratorul poate, totodat, s modifice investiiile efectuate
anterior dob+ndirii de ctre acesta a calitii sale ori efectuate de el $nsui $n
calitate de administrator.
Autori!area actelor de
dispo!i"ie
Art$ ,11$ (1 &+nd administrarea are ca obiect un bun individual determinat,
administratorul va putea s $nstrineze cu titlu oneros bunul sau s-l greveze
cu o garanie real, atunci c+nd este necesar pentru conservarea valorii
bunului, ac6itarea datoriilor ori meninerea modului de folosin potrivit
destinaiei obinuite a bunului numai cu autorizarea beneficiarului sau, $n caz
de $mpiedicare a acestuia ori $n cazul $n care acesta nu a fost $nc determinat, a
instanei /udectoreti.
(! (n bun supus pericolului deprecierii sau pieirii imediate poate fi
$nstrinat fr aceast autorizare.
(% &+nd administrarea are ca obiect o mas patrimonial sau un
patrimoniu, administratorul poate s $nstrineze un bun individual determinat
sau s $l greveze cu o garanie real ori de c+te ori este necesar pentru buna
administrare a universalitii. 'n celelalte cazuri, este necesar autorizarea
prealabil a beneficiarului sau, dup caz, a instanei /udectoreti.
(3 'nc6eierea actului de $nstrinare $n lipsa autorizrii prealabile cerute
potrivit prezentului articol atrage, $n cazul $n care cauzeaz pre/udicii,
obligaia de reparare integral i reprezint motiv de $nlocuire a
administratorului.
Seciunea a 2-a
$dministrarea deplin
Atri#u"iile
administratorului
Art$ .33$ Persoana $mputernicit cu administrarea deplin este inut s
conserve i s e#ploateze $n mod profitabil bunurile, s sporeasc patrimoniul
sau s realizeze afectaiunea masei patrimoniale, $n msura $n care aceasta este
$n interesul beneficiarului.
<ntinderea puterilor
administratorului
Art$ .3%$ Pentru aducerea la $ndeplinire a obligaiilor sale, administratorul
va putea s $nstrineze, cu titlu oneros, bunurile sau s le greveze cu un drept
real ori c6iar s le sc6imbe destinaia, precum i s efectueze orice alte acte
necesare sau utile, inclusiv orice form de investiie.
133
CAPITLUL III
Regimul 8uridic al administrrii
Seciunea 1
3-liaiile administratorului fa de -eneficiar
Limitele rspunderii
administratorului
Art$ .3&$ (1 .dministratorul bunurilor altuia acioneaz numai $n limitele
puterilor ce $i sunt conferite i este inut, $n e#ercitarea atribuiilor sale, s
respecte obligaiile ce-i incumb potrivit legii, actului constitutiv sau
$nelegerii ulterioare a prilor.
(! .dministratorul nu va fi rspunztor pentru pieirea bunurilor
pricinuit de fora ma/or, vec6imea sau natura perisabil a bunurilor ori de
folosirea obinuit i autorizat a acestora.
#liga"ia de diligen"7
onestitate /i loialitate
Art$ .3'$ (1 .dministratorul trebuie s acioneze cu diligena pe care un
bun proprietar o depune $n administrarea bunurilor sale.
(! .dministratorul trebuie, totodat, s acioneze cu onestitate i
loialitate $n vederea realizrii optime a intereselor beneficiarului sau a scopului
urmrit.
Evitarea con0lictului de
interese
Art$ .3($ (1 .dministratorul nu $i poate e#ercita atribuiile $n interesul su
propriu sau al unei tere persoane.
(! .dministratorul este obligat s evite apariia unui conflict $ntre
interesul su propriu i obligaiile sale de administrator.
(% 'n msura $n care administratorul $nsui este i beneficiar, acesta
este inut s-i e#ercite atribuiile $n interesul comun al tuturor beneficiarilor,
prin acordarea unui tratament egal interesului su i celui al celorlali
beneficiari.
Anun"area con0lictului
de interese
Art$ .3)$ .dministratorul este obligat s $l anune de $ndat pe beneficiar
despre orice interes pe care l-ar avea $ntr-o anumit activitate i care este de
natur s $l pun $ntr-o situaie de conflict de interese, precum i drepturile pe
care le-ar putea invoca $mpotriva beneficiarului sau a bunurilor administrate,
indic+nd, dup caz, natura i valoarea drepturilor respective, cu e#cepia
intereselor i drepturilor nscute din actul constitutiv al administrrii.
Interdic"ia do#ndirii
de drepturi *n legtur
cu #unurile
administrate
Art$ .3+$ (1 'n timpul e#ercitrii calitii sale, administratorul nu va putea
deveni parte la niciun contract av+nd ca obiect bunurile administrate sau s
dob+ndeasc, altfel dec+t prin succesiune, orice fel de drepturi asupra
bunurilor respective sau $mpotriva beneficiarului.
(! Prin e#cepie de la dispoziiile alin. (1, administratorul va putea
$nc6eia actele menionate, cu $mputernicirea e#pres a beneficiarului sau, $n
caz de $mpiedicare a acestuia sau $n cazul $n care acesta nu a fost $nc
determinat, a instanei /udectoreti.
139
9epara"ia #unurilor
administrate
Art$ .3,$ .dministratorul este obligat s in o eviden a bunurilor sale
proprii distinct de cea a bunurilor preluate $n administrare. .ceast obligaie
subzist i $n cazul $n care, la preluarea bunurilor beneficiarului administrrii,
nu a fost $ntocmit un inventar.
Interdic"ia 0olosirii
#unurilor administrate
*n interes propriu
Art$ .3.$ 'n absena acordului beneficiarului sau a $mputernicirii conferite
prin lege, prin actul constitutiv ori prin $nelegerea ulterioar a prilor,
administratorul este obligat a nu folosi $n propriul su avanta/ bunurile
administrate, precum i datele sau informaiile care $i parvin $n virtutea
administrrii.
Interdic"ia actelor de
dispo!i"ie cu titlu
gratuit
Art$ .31$ .dministratorul nu va putea dispune cu titlu gratuit de bunurile sau
drepturile care $i sunt $ncredinate, cu e#cepia cazului $n care interesul unei
bune administrri o impune.
Dreptul de a
repre!enta *n 8usti"ie
Art$ .%3$ .dministratorul poate sta $n /ustiie pentru orice cerere sau aciune
referitoare la administrarea bunurilor i poate interveni $n orice cerere sau
aciune av+nd drept obiect bunurile administrate.
Impar"ialitatea
administratorului
Art$ .%%$ Dac e#ist mai muli beneficiari, concomiteni sau succesivi,
administratorul este inut s acioneze cu imparialitate, in+nd cont de
drepturile i interesele fiecruia dintre ei.
Atenuarea rspunderii
administratorului
Art$ .%&$ 'n aprecierea limitelor rspunderii administratorului i a
despgubirilor datorate de acesta, instana /udectoreasc va putea reduce
$ntinderea acestora, in+nd cont de circumstanele asumrii administrrii sau de
caracterul gratuit al serviciului administratorului.
Seciunea a 2-a
3-liaiile administratorului i ale -eneficiarului +n raporturile cu terii
Rspunderea
personal a
administratorului
Art$ .%'$ (1 .dministratorul care, $n limitele puterilor conferite, $i asum
obligaii $n numele beneficiarului sau al fiduciarului, pentru masa patrimonial
fiduciar, nu va fi inut personal rspunztor fa de terii contractani.
(! .dministratorul este personal rspunztor fa de terii cu care
contracteaz dac se oblig $n nume propriu, sub rezerva drepturilor deinute
de acetia $mpotriva beneficiarului sau, dup caz, a fiduciarului, pentru masa
patrimonial fiduciar.
Rspunderea
personal a
administratorului *n
ca!ul dep/irii
puterilor con0erite
Art$ .%($ .dministratorul care-i depete puterile este inut personal fa
de terii cu care a contractat, $n msura $n care acetia nu au cunoscut faptul
depirii puterilor ori beneficiarul nu a ratificat $n mod e#pres sau tacit actul
$nc6eiat de administrator cu depirea puterilor conferite.

13:
Dep/irea puterilor
*ncredin"ate mai
multor persoane
Art$ .%)$ (1 "e consider o depire a puterilor conferite fapta
administratorului de a e#ercita $n mod individual atribuiile pe care trebuie s
le e#ercite $mpreun cu altcineva.
(! Prin e#cepie de la prevederile alin. (1, nu constituie o $nclcare a
puterilor e#ercitarea acestora $ntr-un mod mai avanta/os dec+t acela care $i era
impus prin actul de $mputernicire.
Limitarea rspunderii
#ene0iciarului 0a" de
ter"i
Art$ .%+$ (1 4eneficiarul rspunde fa de teri pentru pre/udiciile pricinuite
$n mod culpabil de administrator $n e#ercitarea atribuiilor sale numai p+n la
concurena c+tigului obinut.
(! Prevederile alin. (1 se aplic, $n mod corespunztor, $n cazul masei
patrimoniale fiduciare.
Administratorul
aparent
Art$ .%,$ )rice persoan care, av+nd capacitate deplin de e#erciiu, creeaz
aparena despre o alt persoan c este administratorul bunurilor sale, va fi
inut de toate contractele pe care aceast din urm persoan le $nc6eie cu terii
de bun-credin.
Seciunea a 3-a
4nventar, aranii i asiurare
I!vorul o#liga"iei
privind inventarul7
garan"iile /i asigurarea
Art$ .%.. (1 .dministratorul nu este obligat s fac inventarul, s subscrie o
poli de asigurare sau s furnizeze o alt garanie pentru buna e#ecutare a
$ndatoririlor sale, $n absena unei clauze a actului constitutiv, a $nelegerii
ulterioare a prilor, a unei dispoziii legale contrare sau a unei 6otr+ri
/udectoreti pronunate la cererea beneficiarului sau a oricrei persoane
interesate.
(! 'n cazul $n care o asemenea obligaie a fost stabilit $n sarcina
administratorului prin lege sau prin 6otr+re /udectoreasc, administratorul va
putea solicita instanei /udectoreti, pentru motive temeinice, s fie dispensat
de $ndeplinirea ei.
Criteriile pentru
aprecierea motivelor
temeinice
Art$ .%1$ (1 'n soluionarea cererilor prevzute la art. ;1;, instana
/udectoreasc va ine seama de valoarea bunurilor, de situaia prilor,
precum i de alte circumstane.
(! 1nstana nu va putea admite cererea de stabilire a obligaiei
administratorului privind inventarul, garaniile sau asigurarea, dac pe aceast
cale s-ar $nclca o clauz contrar din actul constitutiv sau din $nelegerea
ulterioar a prilor.
Cuprinsul inventarului Art$ .&3$ (1 'n cazurile $n care administratorul este obligat s $ntocmeasc
un inventar, acesta trebuie s cuprind o enumerare complet a bunurilor
$ncredinate sau a coninutului masei patrimoniale ori a patrimoniului supus
administrrii.
(! 1nventarul conine, ori de c+te ori este cazul=
a datele de identificare a bunurilor imobile i descrierea bunurilor
13<
mobile, cu indicarea valorii acestora, iar $n cazul unei universaliti de bunuri
mobile, o identificare corespunztoare a universalitii respective>
b identificarea sumelor de bani>
c lista instrumentelor financiare.
(% De asemenea, $n cazul administrrii unei mase patrimoniale sau a unui
patrimoniu, inventarul cuprinde lista datoriilor i se $nc6eie cu o recapitulaie a
activului i pasivului.
(3 .dministratorul are obligaia s notifice beneficiarului, prin scrisoare
recomandat cu confirmare de primire, data i locul $ntocmirii inventarului.
(9 1nventarul se $ntocmete fie prin $nscris autentic, fie prin $nscris sub
semntur privat cuprinz+nd data i locul $ntocmirii i semnat de autor i de
beneficiar, iar $n absena acestuia din urm de doi martori. &onstatrile cu
privire la care beneficiarul nu a fcut obieciuni au deplin for probant fa
de acesta din urm.
4unurile de u!
personal
Art$ .&%$ 'n msura $n care patrimoniul administrat cuprinde bunuri de uz
personal ale titularului sau, dup caz, ale defunctului, $n inventar se face o
meniune de ordin general cu privire la acestea, descriindu-se doar obiectele de
$mbrcminte, $nscrisurile personale, bi/uteriile sau obiectele de uz curent a
cror valoare individual depete ec6ivalentul $n lei al sumei de 1@@ euro.
9tarea #unurilor
indicate *n inventar
Art$ .&&$ 4unurile indicate $n inventar sunt prezumate a fi $n bun stare la
data $ntocmirii acestuia, cu e#cepia cazului $n care inventarul cuprinde o
meniune contrar agreat de beneficiar sau, $n absena acordului
beneficiarului, meniunea este $nsoit de un document doveditor.
Comunicarea /i
contestarea
inventarului
Art$ .&'$ (1 ) copie a inventarului va fi predat de administrator persoanei
care l-a desemnat i beneficiarului, precum i oricrei alte persoane interesate
despre care acesta are cunotin.
(! 1nventarul poate fi fcut public numai $n cazurile i potrivit
procedurii prevzute de lege.
(% )rice persoan interesat poate contesta $n /ustiie inventarul sau
oricare din meniunile coninute de acesta i va putea solicita $ntocmirea unui
nou inventar, cu participarea unui e#pert /udiciar.
Asigurarea 0acultativ Art$ .&($ (1 &6iar $n absena unei obligaii stabilite prin lege, prin actul
constitutiv sau prin $nelegerea prilor ori prin 6otr+re /udectoreasc,
administratorul poate asigura bunurile $ncredinate $mpotriva riscurilor
obinuite, precum furtul sau incendiul, pe c6eltuiala beneficiarului sau a
patrimoniului fiduciar.
(! .dministratorul poate subscrie, totodat, o poli de asigurare
profesional pentru buna e#ecutare a obligaiilor sale.
(% &6eltuielile prile/uite de asigurarea prevzut la alin. (! sunt $n
sarcina beneficiarului sau ale patrimoniului fiduciar, $n cazul $n care
administrarea este efectuat cu titlu gratuit.
13;
Seciunea a "-a
$dministrarea colectiv i delearea
Adoptarea >otrrilor Art$ .&)$ 'n cazul $n care sunt desemnate mai multe persoane $n calitate de
administratori, dac legea sau actul de desemnare nu prevede altfel, 6otr+rile
se iau prin voina ma/oritii acestora.
Adoptarea >otrrilor
*n situa"ii speciale
Art$ .&+$ (1 .dministratorii vor putea efectua $n mod individual acte de
conservare.
(! 'n cazul $n care nu se pot lua 6otr+ri $n mod valabil din cauza
opunerii constante a unora dintre administratori, celelalte acte de administrare
a bunurilor altuia vor putea fi fcute, $n caz de urgen, cu autorizarea instanei
/udectoreti.
(% 'n msura $n care ne$nelegerile dintre administratori persist, iar
administrarea este serios afectat, instana va putea dispune, la solicitarea
oricrei persoane interesate, una sau mai multe dintre urmtoarele msuri=
a stabilirea unui mecanism simplificat de adoptare a 6otr+rilor>
b repartizarea atribuiilor $ntre administratori>
c conferirea votului decisiv, $n caz de paritate de voturi, unuia dintre
administratori>
d $nlocuirea administratorului sau, dup caz, a administratorilor crora le
este imputabil situaia creat.
Rspunderea solidar Art$ .&,$ (1 .dministratorii sunt rspunztori $n mod solidar pentru
$ndeplinirea atribuiilor lor.
(! &u toate acestea, $n cazul $n care atribuiile sunt repartizate prin lege,
actul de desemnare sau 6otr+re /udectoreasc, iar repartizarea a fost
respectat, fiecare administrator este rspunztor doar pentru partea sa de
administrare.
Pre!um"ia de apro#are
a >otrrilor
Art$ .&.$ (1 "e prezum c administratorul a aprobat toate 6otr+rile
adoptate de ceilali administratori i va rspunde pentru acestea $n solidar cu ei
$n msura $n care nu s-a opus $n momentul adoptrii 6otr+rii i nu a notificat
aceast opoziie beneficiarului $ntr-un termen rezonabil.
(! "e prezum c administratorul a aprobat 6otr+rea adoptat $n
absena sa $n msura $n care nu-i face cunoscut opoziia celorlali
administratori i beneficiarului $ntr-un termen rezonabil de la data la care a
luat cunotin de 6otr+rea respectiv.
(% .dministratorul nu va rspunde $n situaia $n care nu a putut, pentru
motive temeinice, s notifice opoziia sa $n condiiile alin. (1.
Delegarea Art$ .&1$ (1 .dministratorul $i poate delega parial atribuiile sau poate
$mputernici un ter s $l reprezinte la $nc6eierea unui act determinat.
(! .dministratorul nu poate delega unei tere persoane administrarea
general sau e#erciiul unei puteri discreionare, cu e#cepia cazului $n care
13?
delegarea se face ctre un coadministrator.
(% .dministratorul rspunde pentru faptele celui substituit $n msura $n
care beneficiarul nu a autorizat $n mod e#pres substituirea, iar $n cazul $n care
autorizarea e#ist, rspunde numai pentru lipsa de diligen $n alegerea i
$ndrumarea $nlocuitorului.
Rspunderea
repre!entantului
administratorului
Art$ .'3$ (1 .ctele prin care reprezentantul administratorului a $nclcat
prevederile actului de desemnare sau uzanele sunt inopozabile beneficiarului.
(! De asemenea, beneficiarul se poate $ndrepta $mpotriva
reprezentantului administratorului pentru pre/udiciile suferite, c6iar dac era
autorizat e#pres s $ncredineze reprezentarea.
Seciunea a (-a
1lasamentele considerate siure
Categoriile de
plasamente considerate
sigure
Art$ .'%$ "unt prezumate a fi sigure plasamentele stabilite periodic de 4anca
2aional a *om+niei i de &omisia 2aional a 0alorilor 8obiliare.
Limitele pruden"iale
ale e0ecturii
plasamentelor
Art$ .'&$ (1 .dministratorul 6otrte cu privire la efectuarea
plasamentelor $n funcie de randament i de creterea estimat a valorii.
.dministratorul va cuta s realizeze un portofoliu diversificat, care s
produc venituri fi#e i, respectiv, variabile, $ntr-o proporie stabilit $n funcie
de con/unctura economic.
(! .dministratorul nu va putea ac6iziiona mai mult de 9C din aciunile
aceleiai societi comerciale i nici nu va putea ac6iziiona aciuni, obligaiuni
sau alte valori mobiliare ale unei persoane /uridice care nu i-a $ndeplinit
obligaia de plat a dividendelor ori dob+nzilor sau acorda $mprumuturi
persoanei /uridice respective.
Plasarea sumelor de
#ani
Art$ .''$ (1 .dministratorul va putea depozita sumele de bani care $i sunt
$ncredinate la o instituie de credit sau de asigurare ori la un organism de
plasament colectiv, $n msura $n care depozitul este rambursabil la vedere sau
$n urma unui aviz de ma#imum %@ de zile.
(! .dministratorul va putea efectua, totodat, depuneri pe perioade mai
lungi $n msura $n care acestea sunt garantate integral de 5ondul de garantare a
depozitelor $n sistemul bancar sau, dup caz, de 5ondul de prote/are a
asigurailor.
(% 'n lipsa garaniei prevzute la alin. (!, administratorul nu va putea
efectua depuneri pe perioade mai lungi, cu e#cepia cazului $n care instana $l
autorizeaz $n acest sens i $n conformitate cu regulile determinate de aceasta.
Men"inerea
plasamentelor
anterioare
Art$ .'($ (1 .dministratorul va putea menine plasamentele e#istente la
data prelurii funciei c6iar dac acestea nu sunt considerate sigure.
(! .dministratorul va putea, totodat, s dein valori mobiliare care le
$nlocuiesc pe cele deinute anterior ca urmare a reorganizrii, lic6idrii sau
19@
fuziunii persoanei /uridice emitente.
#liga"ia de reparare a
pre8udiciului pentru
plasamentele nesigure
Art$ .')$ (1 "e prezum c un administrator acioneaz prudent dac $i
$ndeplinete atribuiile $n conformitate cu prevederile prezentei seciuni.
(! .dministratorul care efectueaz un alt plasament dec+t cele
menionate la art. ;%1 i care nu a fost autorizat e#pres de ctre beneficiar va fi
inut s repare pre/udiciul rezultat fr a se ine seama de e#istena vreunei
culpe.
#liga"ia
administratorului de
a5/i arta calitatea
Art$ .'+$

(1 .dministratorul trebuie s indice calitatea sa i persoana
beneficiarului pentru plasamentele fcute $n cursul administrrii.
(! 'n caz contrar, plasamentul i profitul aferent vor reveni tot
beneficiarului. Dac plasamentele sunt nerentabile, administratorul va acoperi
personal pierderile cauzate beneficiarului.
Seciunea a )-a
!epartiia profiturilor i a pierderilor
Reparti"ia pro0itului /i
a pierderilor
Art$ .',$ (1 *epartiia profitului i a pierderilor $ntre beneficiarul fructelor
i cel al capitalului se va realiza $n conformitate cu prevederile actului
constitutiv.
(! 'n lipsa unei indicaii e#prese $n act, repartiia se face ec6itabil,
in+nd seama de obiectul administrrii, de circumstanele care au dat natere la
administrare, precum i de practicile contabile general acceptate.
De#itarea contului de
venituri
Art$ .'.$ (1 &ontul de venituri se va debita cu sumele reprezent+nd
urmtoarele c6eltuieli i alte c6eltuieli de natur similar, $n urmtoarea
ordine=
a impozitele i ta#ele pltite, aferente bunurilor administrate>
b /umtate din remuneraia administratorului i din c6eltuielile
rezonabile efectuate de acesta pentru administrarea comun a capitalului i a
dob+nzilor>
c primele de asigurare, costurile reparaiilor minore, precum i celelalte
c6eltuieli obinuite ale administrrii>
d c6eltuielile efectuate pentru conservarea drepturilor beneficiarului
fructelor i /umtate din costurile prile/uite de descrcarea /udiciar de
gestiune, $n msura $n care instana /udectoreasc nu dispune altfel>
e costurile amortizrii bunurilor, cu e#cepia celor utilizate $n scop
personal de ctre beneficiar.
(! .dministratorul va putea repartiza c6eltuielile importante pe o
perioad de timp rezonabil, pentru a menine veniturile la un nivel constant.
De#itarea contului de
capital
Art$ .'1$ (1 &ontul de capital se va debita cu sumele reprezent+nd c6eltuieli
care nu sunt trecute $n debitul contului de venituri, precum c6eltuielile
191
referitoare la investiiile de capital, $nstrinarea de bunuri, conservarea
drepturilor beneficiarului capitalului sau a dreptului de proprietate a bunurilor
administrate.
(! &ontul de capital se va debita, totodat, cu sumele reprezent+nd ta#e
i impozite pltite asupra c+tigurilor din capital, c6iar i atunci c+nd legea
special le calific impozite pe venit.
Momentul na/terii
dreptului
#ene0iciarului la
venitul net
Art$ .(3$ 4eneficiarul fructelor este $ndreptit la venitul net rezultat din
administrarea bunurilor $ncep+nd cu data prevzut $n actul constitutiv sau, $n
lipsa unei asemenea date, de la momentul $nceperii administrrii ori, dup caz,
al decesului testatorului.
Do#ndirea 0ructelor Art$ .(%$ (1 &+nd beneficiarul este proprietarul bunului frugifer, fructele se
dob+ndesc potrivit regulilor prevzute la art. 99@ alin. (! i (%. 'n cazul $n
care beneficiarul este o ter persoan, se aplic $n mod corespunztor regulile
prevzute la art. <1@ i <11.
(! Dividendele i distribuiile unei persoane /uridice se datoreaz de la
data indicat $n 6otr+rea de distribuie sau, $n lipsa acesteia, de la data
6otr+rii respective. 4eneficiarul nu va avea dreptul la plata dividendelor
stabilite ulterior momentului $ncetrii dreptului su.
Seciunea a 5-a
Darea de seam anual
#liga"ia privind
darea de seam
Art$ .(&$

&el puin o dat pe an administratorul $i va prezenta beneficiarului
o dare de seam a gestiunii sale.
Con"inutul /i auditarea
drii de seam
Art$ .('$ (1 Darea de seam trebuie s cuprind toate informaiile necesare
verificrii e#actitii acesteia.
(! ,a cererea persoanei interesate, darea de seam poate fi auditat de
ctre un e#pert independent.
(% 'n cazul $n care administratorul se opune auditrii, persoana
interesat poate s solicite instanei /udectoreti desemnarea unui e#pert
independent pentru a verifica darea de seam.
Darea de seam *n
ipote!a *n care sunt
mai mul"i
administratori
Art$ .(($ Dac sunt mai muli administratori, acetia vor $ntocmi o singur
dare de seam, cu e#cepia cazului $n care atribuiile lor au fost repartizate prin
lege, prin actul constitutiv sau de ctre instana /udectoreasc, iar aceast
repartizare a fost respectat.
E-aminarea registrelor Art$ .()$ .dministratorul este obligat s-i permit beneficiarului, $n orice
moment, e#aminarea registrelor i a documentelor /ustificative ce au legtur
cu gestiunea sa.
19!
CAPITLUL I6
<ncetarea administrrii
Seciunea 1
Cauzele de +ncetare
Ca!urile de *ncetare Art$ .(+$ .dministrarea $nceteaz=
a prin stingerea dreptului beneficiarului asupra bunurilor administrate>
b prin e#pirarea termenului sau $mplinirea condiiei stipulate $n actul
constitutiv>
c prin $ndeplinirea scopului administrrii sau prin $ncetarea cauzei care
a dat natere administrrii>
d prin denunarea de ctre beneficiar a actului de desemnare, ca urmare a
solicitrii comunicate administratorului, prin scrisoare recomandat cu
confirmare de primire, de a restitui bunurile de $ndat>
e prin $nlocuirea administratorului de ctre beneficiar sau de ctre
instana /udectoreasc, la cererea altei persoane interesate>
f prin decesul, punerea sub interdicie /udectoreasc, renunarea
administratorului ori supunerea acestuia la procedura insolvenei>
g prin punerea sub interdicie /udectoreasc a beneficiarului sau
supunerea acestuia la procedura insolvenei, $n msura $n care aceasta
afecteaz bunurile administrate.
Noti0icarea renun"rii Art$ .(,$ (1 .dministratorul poate renuna la atribuiile sale, pe baza
notificrii adresate, prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire,
beneficiarului i, dup caz, celorlali administratori sau persoanei
$mputernicite s desemneze un $nlocuitor.
(! 2otificarea va cuprinde un termen de preaviz rezonabil, care s
permit beneficiarului s numeasc un alt administrator sau s preia el $nsui
administrarea bunurilor. 'n caz contrar, administratorul va repara pre/udiciul
cauzat prin renunarea sa intempestiv.
(% *enunarea administratorului produce efecte de la data e#pirrii
termenului de preaviz.

Moartea sau punerea
su# interdic"ie a
administratorului
Art$ .(.$ (1 8oartea sau punerea sub interdicie a administratorului va fi
comunicat beneficiarului i, dup caz, celorlali administratori, de ctre
motenitorii acestuia sau e#ecutorul testamentar ori de ctre tutorele
administratorului.
(! 8otenitorii, e#ecutorul testamentar i tutorele, dup caz, sunt
obligai s $ntreprind, $n privina oricrei afaceri $ncepute, orice msur
imediat care este necesar pentru prevenirea producerii unei pierderi, precum
i s dea socoteal i s predea bunurile ctre persoana $ndreptit.
#liga"iile asumate
ulterior *ncetrii
administrrii
Art$ .(1$

(1 )bligaiile asumate fa de teri, ulterior $ncetrii administrrii,
de un administrator de bun-credin sunt pe deplin valabile i $l oblig pe
beneficiar sau, dup caz, pe fiduciar.
19%
(! Prevederile alin. (1 se aplic i $n cazul obligaiilor asumate de
administrator ulterior $ncetrii administrrii, atunci c+nd aceasta este o
consecin necesar sau o msur necesar pentru prevenirea pierderilor.
(% 4eneficiarul sau fiduciarul este de asemenea inut de obligaiile
asumate fa de terii care nu au cunoscut faptul $ncetrii administrrii.
(3 5iduciarul rspunde numai $n limitele activului masei patrimoniale
fiduciare.
Seciunea a 2-a
Darea de seam i predarea -unurilor
Darea de seam 0inal Art$ .)3$ (1 ,a $ncetarea raporturilor de administrare, administratorul va
prezenta o dare de seam final beneficiarului i, dup caz, administratorului
$nlocuitor sau celorlali administratori. 'n cazul $ncetrii simultane a
raporturilor de administrare a mai multor administratori, acetia vor prezenta o
singur dare de seam, cu e#cepia cazului $n care atribuiile acestora sunt
separate.
(! Darea de seam va cuprinde toate datele necesare pentru a permite
verificarea e#actitii sale. *egistrele i celelalte documente /ustificative vor
putea fi consultate de persoanele interesate.
(% .cceptarea drii de seam de ctre beneficiar $l descarc pe
administrator.
Descrcarea 8udiciar
de gestiune
Art$ .)%$ (1 'n cazul $n care oricare dintre beneficiari nu accept darea de
seam, administratorul poate cere instanei /udectoreti s o $ncuviineze.
(! )ri de c+te ori se consider necesar, instana /udectoreasc va
dispune efectuarea unei e#pertize de specialitate.
Locul predrii
#unurilor
Art$ .)&$ 'n lipsa unei stipulaii contrare, administratorul pred bunurile
administrate la locul unde se gsesc acestea.
<ntinderea o#liga"iei de
restituire
Art$ .)'$ (1 .dministratorul este obligat s predea tot ce a primit $n
e#ercitarea atribuiilor sale, c6iar dac plata primit de la ter este nedatorat
beneficiarului sau, dup caz, fiduciarului, pentru masa patrimonial fiduciar.
(! .dministratorul este, de asemenea, obligat s restituie orice profit sau
orice alt avanta/ patrimonial, realizat $n folos personal, prin utilizarea, fr
permisiune, a datelor i a informaiilor obinute $n virtutea calitii sale.
(% .dministratorul care a folosit, fr permisiune, un bun este obligat
s-l indemnizeze pe beneficiar sau, dup caz, pe fiduciar, $n contul masei
patrimoniale fiduciare cu ec6ivalentul folosinei bunului.
9uportarea
c>eltuielilor
administrrii
Art$ .)($ 5 (1 &6eltuielile administrrii, inclusiv cele ocazionate de
prezentarea drii de seam i de predarea bunurilor, sunt $n sarcina
beneficiarului sau, dup caz, a fiduciarului, pentru masa patrimonial
fiduciar.
(! 'n cazul renunrii, denunrii actului de desemnare sau al $nlocuirii
administratorului, beneficiarul ori fiduciarul, $n contul masei patrimoniale
193
fiduciare, are $n sarcin, pe l+ng c6eltuielile menionate la alin. (1, i plata
remuneraiei cuvenite administratorului $n raport cu durata activitii sale.
Data curgerii
do#n!ilor
Art$ .))$ (1 .dministratorul datoreaz dob+nzi asupra soldului de la data
acceptrii ori a $ncuviinrii /udiciare a drii de seam sau, dup caz, de la data
notificrii prin scrisoare recomandat cu confirmare de primire sau prin orice
alt mi/loc prevzut de lege.
(! 4eneficiarul sau fiduciarul, pentru masa patrimonial fiduciar,
datoreaz dob+nzi pentru sumele cuvenite administratorului doar de la punerea
$n $nt+rziere potrivit alin. (1.
Deducerea
remunera"iei
Art$ .)+$ (1 .dministratorul poate deduce din soldul administrrii
remuneraia care $i este datorat de beneficiar sau de fiduciar, $n contul masei
patrimoniale fiduciare, pentru activitatea sa.
(! .dministratorul are drept de retenie asupra bunului administrat p+n
la plata integral a datoriei fa de el.
9olidaritatea
#ene0iciarilor
Art$ .),$ 'n caz de pluralitate de beneficiari, acetia sunt inui solidar la
$ndeplinirea obligaiilor fa de administrator.
TITLUL 6I
Proprietatea pu#lic
CAPITLUL I
Dispo!i"ii generale
De0ini"ia dreptului de
proprietate pu#lic
Art$ .).$ Proprietatea public este dreptul de proprietate ce aparine statului
sau unei uniti administrativ-teritoriale asupra bunurilor care, prin natura lor
sau prin declaraia legii, sunt de uz ori de interes public, cu condiia s fie
dob+ndite printr-unul din modurile prevzute de lege.
#iectul propriet"ii
pu#lice$ Delimitarea de
domeniul privat
Art$ .)1$ (1 &onstituie obiect e#clusiv al proprietii publice bogiile de
interes public ale subsolului, spaiul aerian, apele cu potenial energetic
valorificabil, de interes naional, pla/ele, marea teritorial, resursele naturale
ale zonei economice i ale platoului continental, precum i alte bunuri stabilite
prin lege organic.
(! &elelalte bunuri care aparin statului ori unitilor administrativ-
teritoriale fac parte, dup caz, din domeniul public sau din domeniul privat al
acestora, $ns numai dac au fost, la r+ndul lor, dob+ndite printr-unul din
modurile prevzute de lege.
199
Domeniul pu#lic
na"ional7 8ude"ean /i
local
Art$ .+3$ (1 4unurile proprietate public fac parte din domeniul public
naional, /udeean sau, dup caz, local.
(! Delimitarea dintre domeniul public naional, /udeean i local se face
$n condiiile legii.
(% 4unurile care formeaz obiectul e#clusiv al proprietii publice a
statului sau a unitilor administrativ-teritoriale potrivit unei legi organice nu
pot fi trecute din domeniul public al statului $n domeniul public al unitii
administrativ-teritoriale sau invers dec+t ca urmare a modificrii legii
organice. 'n celelalte cazuri, trecerea unui bun din domeniul public al statului
$n domeniul public al unitii administrativ-teritoriale i invers se face $n
condiiile legii.
Caracterele dreptului
de proprietate pu#lic
Art$ .+%$ (1 4unurile proprietate public sunt inalienabile, imprescriptibile
i insesizabile.
(! Proprietatea asupra acestor bunuri nu se stinge prin neuz i nu poate
fi dob+ndit de teri prin uzucapiune sau, dup caz, prin posesia de bun-
credin asupra bunurilor mobile.
(% 'n condiiile legii, bunurile proprietate public pot fi date $n
administrare sau $n folosin i pot fi concesionate ori $nc6iriate.
Limitele e-ercitrii
dreptului de
proprietate pu#lic
Art$ .+&$ (1 Dreptul de proprietate public este susceptibil de orice limite
reglementate de lege sau de prezentul cod pentru dreptul de proprietate
privat, $n msura $n care acestea sunt compatibile cu uzul sau interesul public
cruia $i sunt destinate bunurile afectate.
(! 1ncompatibilitatea se constat prin acordul $ntre titularul proprietii
publice i persoana interesat sau, $n caz de divergen, pe cale /udectoreasc.
(% 'n aceste cazuri, persoana interesat are dreptul la o /ust i
prompt despgubire din partea titularului proprietii publice.
Ca!urile de do#ndire
a dreptului de
proprietate pu#lic
Art$ .+'$ Dreptul de proprietate public se dob+ndete=
a prin ac6iziie public, efectuat $n condiiile legii>
b prin e#propriere pentru cauz de utilitate public, $n condiiile legii>
c prin donaie sau legat, acceptat $n condiiile legii, dac bunul, prin
natura lui sau prin voina dispuntorului, devine de uz ori de interes public>
d prin convenie cu titlu oneros, dac bunul, prin natura lui sau prin
voina dob+nditorului, devine de uz ori de interes public>
e prin transferul unui bun din domeniul privat al statului $n domeniul
public al acestuia sau din domeniul privat al unei uniti administrativ-
teritoriale $n domeniul public al acesteia, $n condiiile legii>
f prin alte moduri stabilite de lege.
9tingerea dreptului de
proprietate pu#lic
Art$ .+($ Dreptul de proprietate public se stinge dac bunul a pierit ori a
fost trecut $n domeniul privat, dac a $ncetat uzul sau interesul public, cu
respectarea condiiilor prevzute de lege.
Aprarea dreptului de
proprietate pu#lic
Art$ .+)$ (1 )bligaia aprrii $n /ustiie a proprietii publice revine
titularului.
19:
(! Bitularii drepturilor corespunztoare proprietii publice sunt obligai=
a s $l informeze pe proprietar cu privire la orice tulburare adus
dreptului de proprietate public>
b s $l introduc $n proces pe titularul dreptului de proprietate public,
$n condiiile prevzute de &odul de procedur civil.
(% Dispoziiile art. 9:% se aplic $n mod corespunztor.
CAPITLUL II
Drepturile reale corespun!toare
propriet"ii pu#lice
Seciunea 1
Dispoziii enerale
Drepturile reale
corespun!toare
propriet"ii pu#lice
Art$ .++$ Drepturile reale corespunztoare proprietii publice sunt dreptul de
administrare, dreptul de concesiune i dreptul de folosin cu titlu gratuit.
Seciunea a 2-a
Dreptul de administrare
Constituirea
dreptului de
administrare
Art$ .+,$ (1 Dreptul de administrare se constituie prin 6otr+re a 7uvernului,
a consiliului /udeean sau, dup caz, a consiliului local.
(! .utoritile prevzute la alin. (l controleaz modul de e#ercitare a
dreptului de administrare.
E-ercitarea dreptului
de administrare
Art$ .+.$ (1 Dreptul de administrare aparine regiilor autonome sau, dup caz,
autoritilor administraiei publice centrale sau locale i altor instituii publice de
interes naional, /udeean ori local.
(! Bitularul dreptului de administrare poate folosi i dispune de bunul dat
$n administrare $n condiiile stabilite de lege i, dac este cazul, de actul de
constituire.
9tingerea dreptului
de administrare
Art$ .+1$ Dreptul de administrare $nceteaz odat cu $ncetarea dreptului de
proprietate public sau prin actul de revocare emis, $n condiiile legii, dac
interesul o impune, de organul care l-a constituit.
Aprarea dreptului
de administrare
Art$ .,3$ (1 .prarea $n /ustiie a dreptului de administrare revine titularului
dreptului.
(! Dispoziiile art. :?: alin. (1 se aplic $n mod corespunztor.
19<
Seciunea a 3-a
Dreptul de concesiune
Con"inutul dreptului
de concesiune
Art$ .,%$ (1 &oncesionarul are dreptul i, $n acelai timp, obligaia de
e#ploatare a bunului, $n sc6imbul unei redevene i pentru o durat determinat,
cu respectarea condiiilor prevzute de lege i a contractului de concesiune.
(! &alitatea de concesionar o poate avea orice persoan fizic sau
persoan /uridic.
(% Procedura de concesionare, precum i $nc6eierea, e#ecutarea i
$ncetarea contractului de concesiune sunt supuse condiiilor prevzute de lege.
E-ercitarea dreptului
de concesiune
Art$ .,&$ (1 &oncesionarul poate efectua orice acte materiale sau /uridice
necesare pentru a asigura e#ploatarea bunului. &u toate acestea, sub sanciunea
nulitii absolute, concesionarul nu poate $nstrina i nici greva bunul dat $n
concesiune sau, dup caz, bunurile destinate ori rezultate din realizarea
concesiunii i care trebuie, potrivit legii sau actului constitutiv, s fie predate
concedentului la $ncetarea, din orice motive, a concesiunii.
(! 5ructele, precum i, $n limitele prevzute de lege i $n actul de
constituire, productele bunului concesionat revin concesionarului.
(% 'n toate cazurile, e#ercitarea dreptului de concesiune este supus
controlului din partea concedentului, $n condiiile legii i ale contractului de
concesiune.
Aprarea dreptului
de concesiune
Art$ .,'$ (1 .prarea $n /ustiie a dreptului de concesiune revine
concesionarului.
(! Dispoziiile art. :?: alin. (1 se aplic $n mod corespunztor.
Seciunea a "-a
Dreptul de folosin cu titlu ratuit
Con"inutul /i limitele
dreptului de 0olosin"
cu titlu gratuit
Art$ .,($ (1 Dreptul de folosin asupra bunurilor proprietate public se
acord, cu titlu gratuit, pe termen limitat, $n favoarea instituiilor de utilitate
public.
(! 'n lipsa unor dispoziii contrare $n actul de constituire, titularul nu
beneficiaz de fructele civile ale bunului.
(% Dispoziiile privind constituirea i $ncetarea dreptului de administrare
se aplic $n mod corespunztor.
Aprarea dreptului
de 0olosin" cu titlu
gratuit
Art$ .,)$ (1 .prarea $n /ustiie a dreptului de folosin cu titlu gratuit revine
titularului dreptului.
(! Dispoziiile art. :?: alin.(1 se aplic $n mod corespunztor.
19;
TITLUL 6II
Cartea 0unciar
CAPITLUL I
Dispo!i"ii generale
9copul /i o#iectul
cr"ii 0unciare
Art$ .,+$ (1 &artea funciar descrie imobilele i arat drepturile reale ce au ca
obiect aceste bunuri.
(! 'n cazurile prevzute de lege pot fi $nscrise $n cartea funciar i alte
drepturi, fapte sau raporturi /uridice dac au legtur cu imobilele cuprinse $n
cartea funciar.
(% Prin imobil, $n sensul prezentului titlu, se $nelege una sau mai multe
parcele de teren alturate, indiferent de categoria de folosin, cu sau fr
construcii, aparin+nd aceluiai proprietar, situate pe teritoriul unei uniti
administrativ-teritoriale i care sunt identificate printr-un numr cadastral unic.
Drepturile ta#ulare Art$ .,,$ Drepturile reale imobiliare $nscrise $n cartea funciar sunt drepturi
tabulare. -le se dob+ndesc, modific i sting numai cu respectarea regulilor de
carte funciar.
#iectul drepturilor
ta#ulare
Art$ .,.$ (1 )biectul drepturilor tabulare este imobilul, definit la art. ;<:
alin.(%, care dup $nscrierea $n cartea funciar nu mai poate s fie modificat
dec+t cu respectarea regulilor de carte funciar.
(! .ceeai carte funciar nu poate cuprinde dec+t un singur imobil.
Modi0icarea
imo#ilului
*nscris *n cartea
0unciar
Art$ .,1$ (1 1mobilul $nscris $n cartea funciar se poate modifica prin alipiri,
dac mai multe imobile alturate se unesc $ntr-un singur imobil sau dac se
adaug o parte dintr-un imobil la un alt imobil ori, dup caz, se mrete
$ntinderea acestuia.
(! De asemenea, imobilul $nscris $n cartea funciar se modific i prin
dezlipiri, dac se desparte o parte din imobil sau se micoreaz $ntinderea
acestuia.
(% .lipirea sau dezlipirea unui imobil grevat cu sarcini nu se poate face
dec+t cu consimm+ntul titularilor acelor sarcini. *efuzul titularilor sarcinilor
nu trebuie s fie abuziv, el put+nd fi cenzurat de ctre instana /udectoreasc.
(3 Dac $ns creditorii ipotecari consimt la alipirea, sau, dup caz, at+t la
dezlipirea c+t i la alipirea imobilului grevat la un alt imobil, $n lips de
convenie contrar, ipotecile vor lua rang dup cele ce greveaz imobilul la care
s-a fcut alipirea.
(9 )peraiunile de modificare a imobilului $nscris $n cartea funciar,
prin alipiri sau dezlipiri, au caracter material i nu implic niciun transfer de
proprietate.
19?
<nscrierile *n ca! de
alipire sau de!lipire
Art$ ..3$ (1 'n caz de alipire sau dezlipire, se vor efectua transcrieri, dac un
imobil trece dintr-o carte funciar $n alta, sau re$nscrieri, dac transcriindu-se o
parte din imobil $ntr-o alt carte funciar, restul se trece $n vec6ea carte funciar,
cu menionarea noului numr cadastral.
(! Dac $ntregul imobil $nscris $n cartea funciar a fost transcris, aceasta
se va $nc6ide i nu va mai putea fi redesc6is pentru noi $nscrieri.
=elurile *nscrierilor Art$ ..%$ (1 'nscrierile sunt de trei feluri= intabularea, $nscrierea provizorie i
notarea.
(! 1ntabularea i $nscrierea provizorie au ca obiect drepturile tabulare, iar
notarea se refer la $nscrierea altor drepturi, acte, fapte sau raporturi /uridice $n
legtur cu imobilele cuprinse $n cartea funciar.
(% 'nscrierea provizorie i notarea se fac numai $n cazurile anume
prevzute de lege.
<nscrierea
drepturilor reale
a0ectate de modalit"i
Art$ ..&$ (1 Drepturile reale sub condiie suspensiv sau rezolutorie nu se
intabuleaz. -le se pot $ns $nscrie provizoriu.
(! Bermenul e#tinctiv sau sarcina liberalitii se va putea arta at+t $n
cuprinsul intabulrii, c+t i al $nscrierii provizorii.
Cercetarea cr"ii
0unciare
Art$ ..'$ (1 )rice persoan, fr a fi inut s /ustifice vreun interes, poate
cerceta orice carte funciar, precum i celelalte documente cu care aceasta se
$ntregete, potrivit legii, cu e#cepia evidenelor privitoare la sigurana naional.
8apa cu $nscrisurile care au stat la baza efecturii $nscrierilor $n cartea funciar
poate fi consultat de orice persoan interesat cu respectarea dispoziiilor legale
cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal i libera circulaie a acestor
date.
(! ,a cerere, se vor elibera e#trase sau copii certificate, conforme cu
e#emplarul original aflat $n ar6iv.
(% 2imeni nu va putea invoca faptul c nu a avut cunotin de e#istena
vreunei $nscrieri efectuate $n cartea funciar sau, dup caz, a unei cereri de
$nscriere $nregistrate la biroul de cadastru i publicitate imobiliar.
Procedura de
*nscriere
Art$ ..($ Procedura de $nscriere $n cartea funciar se va stabili prin lege
special.
CAPITLUL II
<nscrierea drepturilor ta#ulare
Do#ndirea /i
stingerea drepturilor
reale asupra
imo#ilelor
Art$ ..)$ (1 "ub rezerva unor dispoziii legale contrare, drepturile reale
asupra imobilelor cuprinse $n cartea funciar se dob+ndesc, at+t $ntre pri, c+t i
fa de teri, numai prin $nscrierea lor $n cartea funciar, pe baza actului sau
faptului care a /ustificat $nscrierea.
(! Drepturile reale se vor pierde sau stinge numai prin radierea lor din
cartea funciar cu consimm+ntul titularului dat prin act autentic notarial. .cest
consimm+nt nu este necesar dac dreptul se stinge prin $mplinirea termenului
artat $n $nscriere ori prin decesul sau, dup caz, prin $ncetarea e#istenei /uridice
1:@
a titularului, dac acesta era o persoan /uridic.
(% Dac dreptul ce urmeaz s fie radiat este grevat $n folosul unei tere
persoane, radierea se va face cu pstrarea dreptului acestei persoane, cu e#cepia
cazurilor anume prevzute de lege.
(3 Aotr+rea /udectoreasc definitiv sau, $n cazurile prevzute de lege,
actul autoritii administrative, va $nlocui acordul de voin sau, dup caz,
consimm+ntul titularului.
Modi0icarea
drepturilor reale
asupra imo#ilelor
Art$ ..+$ 8odificarea unui drept real imobiliar se face potrivit regulilor
stabilite pentru dob+ndirea sau stingerea drepturilor reale, dac prin lege nu se
dispune altfel.
Do#ndirea unor
drepturi reale 0r
*nscriere
Art$ ..,$ (1 Drepturile reale se dob+ndesc fr $nscriere $n cartea funciar
c+nd provin din motenire, accesiune natural, v+nzare silit, e#propriere pentru
cauz de utilitate public, precum i $n alte cazuri e#pres prevzute de lege.
(! &u toate acestea, $n cazul v+nzrii silite, dac urmrirea imobilului nu a
fost $n prealabil notat $n cartea funciar, drepturile reale astfel dob+ndite nu vor
putea fi opuse terilor dob+nditori de bun-credin.
(% 'n cazurile prevzute la alin. (1, titularul drepturilor astfel dob+ndite
nu va putea $ns dispune de ele prin cartea funciar dec+t dup ce s-a fcut
$nscrierea.
Condi"iile de
*nscriere
Art$ ...$ 'nscrierea $n cartea funciar se efectueaz $n baza actului autentic
notarial, a 6otr+rii /udectoreti rmas definitiv, a certificatului de motenitor
sau $n baza unui alt act $n cazurile $n care legea prevede aceasta.
Renun"area la
dreptul de
proprietate
Art$ ..1$ (1 Proprietarul poate renuna la dreptul su printr-o declaraie
autentic notarial $nregistrat la biroul de cadastru i publicitate imobiliar
pentru a se $nscrie radierea dreptului.
(! 'n acest caz, comuna, oraul sau municipiul, dup caz, poate cere
$nscrierea dreptului de proprietate $n folosul su, $n baza 6otr+rii consiliului
local, cu respectarea dispoziiilor legale privind transferul drepturilor reale
imobiliare, dac o alt persoan nu a solicitat $nscrierea $n temeiul uzucapiunii.
(% 'n situaia bunurilor grevate de sarcini reale unitatea administrativ-
teritorial care a preluat bunul este inut $n limita valorii bunului.
Data producerii
e0ectelor *nscrierilor
Art$ .13$ (1 'nscrierile $n cartea funciar $i vor produce efectele de la data
$nregistrrii cererilor, in+ndu-se $ns cont de data, ora i minutul $nregistrrii
acestora $n toate cazurile $n care cererea a fost depus personal, prin mandatar
ori notar public sau, dup caz, comunicat prin telefa#, pot electronic sau
prin alte mi/loace ce asigur transmiterea te#tului i confirmarea primirii cererii
de $nscriere cu toate documentele /ustificative.
(! 'n cazul drepturilor de ipotec, ordinea $nregistrrii cererilor va
determina i rangul acestora.
(% Dac mai multe cereri s-au primit $n aceeai zi prin pot sau curier,
drepturile de ipotec vor avea acelai rang, iar celelalte drepturi vor dob+ndi
numai provizoriu rang egal, urm+nd ca instana s se pronune, la cererea
1:1
oricrei persoane interesate, asupra rangului i, dac va fi cazul, asupra radierii
$nscrierii nevalabile.
(3 'n cazul $n care dou sau mai multe drepturi au primit provizoriu rang
egal, potrivit dispoziiilor alin. (%, va fi preferat, indiferent de data cert a
titlurilor aflate $n concurs, cel care a fost pus $n posesia bunului sau, dup caz,
cel fa de care debitorul i-a e#ecutat cel dint+i obligaiile ce $i incumb, cu
e#cepia drepturilor de ipotec care vor avea acelai rang. 'n situaia $n care
niciunul din dob+nditori n-a fost pus $n posesia bunului sau, dup caz, debitorul
nu i-a e#ecutat obligaiile fa de niciunul dintre ei, va fi preferat cel care a
sesizat cel dint+i instana de /udecat $n temeiul dispoziiilor prezentului articol.
(9 Dispoziiile alin. (% i (3 se aplic i atunci c+nd $n aceeai zi o cerere
de $nscriere a fost primit personal, iar alta prin pot sau curier.
Con0lictul dintre
ter"ii do#nditori de
la un autor comun
Art$ .1%$ 'n cazul $n care dou sau mai multe persoane au fost $ndreptite s
dob+ndeasc, prin acte $nc6eiate cu acelai autor, drepturi asupra aceluiai
imobil care se e#clud reciproc, cel care i-a $nscris primul dreptul va fi socotit
titularul dreptului tabular, indiferent de data titlului $n temeiul cruia s-a sv+rit
$nscrierea $n cartea funciar.
9itua"ia ter"ului
do#nditor de rea5
credin"
Art$ .1&$ (1 &el care a fost $ndreptit, printr-un act /uridic valabil $nc6eiat, s $nscrie
un drept real $n folosul su poate cere radierea din cartea funciar a unui drept
concurent sau, dup caz, acordarea de rang preferenial fa de $nscrierea efectuat de
alt persoan, $ns numai dac sunt $ntrunite urmtoarele trei condiii=
a actul /uridic $n temeiul cruia se solicit radierea sau acordarea rangului
preferenial s fie anterior aceluia $n baza cruia terul i-a $nscris dreptul>
b dreptul reclamantului i cel al terului dob+nditor s provin de la un
autor comun>
c $nscrierea dreptului $n folosul reclamantului s fi fost $mpiedicat de
terul dob+nditor prin violen sau viclenie, dup caz.
(! *adierea sau acordarea rangului preferenial poate fi cerut i dac
violena ori viclenia a provenit de la o alt persoan dec+t terul dob+nditor, dar
numai dac acesta din urm a cunoscut sau, dup caz, trebuia s cunoasc
aceast $mpre/urare la data $nc6eierii contractului $n baza cruia a dob+ndit
dreptul intabulat $n folosul su.
(% Dreptul la aciune se prescrie $n termen de % ani de la data $nscrierii de
ctre ter a dreptului $n folosul su.
Persoanele *mpotriva
crora se poate 0ace
*nscrierea drepturilor
ta#ulare
Art$ .1'$ 'nscrierea unui drept real se poate efectua numai=
a $mpotriva aceluia care, la data $nregistrrii cererii, este $nscris ca titular
al dreptului asupra cruia $nscrierea urmeaz s fie fcut>
b $mpotriva aceluia care, $nainte de a fi fost $nscris, i-a grevat dreptul,
dac am+ndou $nscrierile se cer deodat.
1:!
<nscrierea
drepturilor reale *n
ca!ul actelor 8uridice
succesive
Art$ .1($ 2 'n cazul $n care un drept supus $nscrierii $n cartea funciar a fcut
obiectul unor cesiuni succesive fr ca $nscrierile s fi fost efectuate, cel din
urm $ndreptit nu va putea cere $nscrierea dreptului $n folosul su dec+t dac
solicit, odat cu $nscrierea acestuia, i $nscrierea dob+ndirilor succesive
anterioare pe care le va dovedi cu $nscrisuri originale sau copii legalizate, dup
caz.
<nscrierile *ntemeiate
pe o#liga"iile
de0unctului
Art$ .1)$ 'nscrierile $ntemeiate pe obligaiile defunctului se vor putea sv+ri
i dup ce dreptul a fost $nscris pe numele motenitorului, $ns numai $n msura
$n care motenitorul este inut de aceste obligaii.
Ac"iunea *n presta"ie
ta#ular
Art$ .1+$ (1 'n cazurile $n care cel obligat s transmit, s constituie ori s
modifice $n folosul altuia un drept real asupra unui imobil nu $i e#ecut
obligaiile necesare pentru $nscrierea $n cartea funciar, se va putea cere instanei
/udectoreti s dispun $nscrierea> dreptul la aciune este prescriptibil $n
condiiile legii.
(! Dac aciunea $n prestaie tabular a fost notat $n cartea funciar,
6otr+rea /udectoreasc se va $nscrie, din oficiu, i $mpotriva acelora care au
dob+ndit vreun drept tabular dup notare.
E0ectele ac"iunii *n
presta"ie ta#ular
0a" de ter"ul
do#nditor de rea5
credin"
Art$ .1,$ (1 .ciunea $n prestaie tabular se va putea $ndrepta i $mpotriva
terului dob+nditor $nscris anterior $n cartea funciar, dac actul /uridic invocat
de reclamant este anterior celui $n temeiul cruia a fost $nscris dreptul terului
dob+nditor, iar acesta a fost de rea-credin la data $nc6eierii actului.
(! Dreptul la aciune $mpotriva terului se prescrie $n termen de % ani de la
data $nscrierii de ctre acesta a dreptului $n folosul su, cu e#cepia cazului $n
care dreptul la aciune al reclamantului contra antecesorului tabular s-a prescris
mai $nainte.
<nscrierea provi!orie Art$ .1.$ 'n afara altor cazuri prevzute de lege, $nscrierea provizorie $n cartea
funciar se va putea cere=
1. dac dreptul real dob+ndit este afectat de o condiie suspensiv ori
rezolutorie sau dac privete ori greveaz o construcie viitoare> $n cazul
$nscrierii provizorii av+nd ca obiect o construcie viitoare, /ustificarea acesteia se
face $n condiiile legii>
!. dac, $n temeiul unei 6otr+ri care nu este $nc definitiv, partea czut
$n pretenii a fost obligat la strmutarea, constituirea sau stingerea unui drept
tabular ori cel care administreaz bunurile unei alte persoane a fost obligat s
dea o garanie ipotecar>
%. dac debitorul a consemnat sumele pentru care a fost $nscris ipoteca>
3. dac se dob+ndete un drept tabular $nscris provizoriu>
9.dac ambele pri consimt doar pentru efectuarea unei $nscrieri
provizorii.
E0ectele *nscrierii
provi!orii
Art$ .11$ (1 'nscrierea provizorie are ca efect dob+ndirea, modificarea sau
stingerea unui drept tabular de la data $nregistrrii cererii, sub condiia i $n
1:%
msura /ustificrii ei.
(! Hustificarea unei $nscrieri provizorii se face cu consimm+ntul celui
$mpotriva cruia s-a efectuat $nscrierea provizorie sau $n temeiul unei 6otr+ri
/udectoreti definitive.
(% Hustificarea radierii dreptului de ipotec se face $n temeiul 6otr+rii
/udectoreti de validare rmase definitive, a consimm+ntului creditorului dat
$n form autentic, a procesului-verbal $ntocmit de e#ecutorul /udectoresc prin
care se constat acceptarea plii sau, dup caz, a $nc6eierii $ntocmite de acesta
prin care se constat efectuarea plii, rmas definitiv.
(3 Hustificarea unei $nscrieri provizorii $i $ntinde efectul asupra tuturor
$nscrierilor care s-au fcut condiionat de /ustificarea ei> ne/ustificarea unei
$nscrieri provizorii atrage, la cererea celui interesat, radierea ei i a tuturor
$nscrierilor care s-au fcut condiionat de /ustificarea ei.
Pre!um"ia e-isten"ei
sau ine-isten"ei unui
drept ta#ular
Art$ 133$ (1 Dac $n cartea funciar s-a $nscris un drept real $n folosul unei
persoane, se prezum c dreptul e#ist $n folosul ei.
(! Dac un drept real s-a radiat din cartea funciar, se prezum c acel
drept nu e#ist.
(% Dovada contrar se poate face numai $n cazurile prevzute la art. ;;<,
precum i pe calea aciunii $n rectificare.
Do#ndirea cu
#un5credin" a unui
drept ta#ular
Art$ 13%$ (1 "ub rezerva unor dispoziii legale contrare, oricine a dob+ndit cu
bun-credin vreun drept real $nscris $n cartea funciar, $n temeiul unui act
/uridic cu titlu oneros, va fi socotit titularul dreptului $nscris $n folosul su, c6iar
dac, la cererea adevratului titular, dreptul autorului su este radiat din cartea
funciar.
(! Berul dob+nditor este considerat de bun-credin numai dac, la data
$nregistrrii cererii de $nscriere a dreptului $n folosul su, sunt $ndeplinite
urmtoarele condiii=
a nu a fost $nregistrat nicio aciune prin care se contest cuprinsul crii
funciare>
b din cuprinsul crii funciare nu rezult nicio cauz care s /ustifice
rectificarea acesteia $n favoarea altei persoane> i
c nu a cunoscut, pe alt cale, ine#actitatea cuprinsului crii funciare.
(% Dispoziiile prezentului articol sunt aplicabile i terului care a
dob+ndit cu bun-credin un drept de ipotec $n temeiul unui act /uridic $nc6eiat
cu titularul de carte funciar ori cu succesorul su $n drepturi, dup caz.
(3 Dispoziiile prezentului articol nu pot fi $ns opuse de o parte
contractant celeilalte i nici de succesorii lor universali sau cu titlu universal,
dup caz.
1:3
CAPITLUL III
Notarea unor drepturi7 0apte /i raporturi 8uridice
Actele sau 0aptele
supuse notrii
Art$ 13&$ (1 Drepturile, faptele sau alte raporturi /uridice prevzute la
art. ;<: alin. (! devin opozabile terelor persoane e#clusiv prin notare, dac nu
se dovedete c au fost cunoscute pe alt cale, $n afara cazului $n care din lege
rezult c simpla cunoatere a acestora nu este suficient pentru a suplini lipsa
de publicitate. 'n caz de conflict de drepturi care provin de la un autor comun,
dispoziiile art. ;?@-;?!, ;?: i art. ;?< se aplic $n mod corespunztor.
(! 'n afara altor cazuri prevzute de lege, sunt supuse notrii $n cartea
funciar=
1.punerea sub interdicie /udectoreasc i ridicarea acestei msuri>
!. cererea de declarare a morii unei persoane fizice, 6otr+rea
/udectoreasc de declarare a morii i cererea de anulare sau de rectificare a
6otr+rii /udectoreti de declarare a morii>
%. calitatea de bun comun a unui imobil>
3. convenia matrimonial, precum i modificarea sau, dup caz, $nlocuirea
ei>
9. destinaia unui imobil de locuin a familiei>
:. locaiunea i cesiunea de venituri>
<. aportul de folosin la capitalul social al unei societi>
;. interdicia convenional de $nstrinare sau de grevare a unui drept
$nscris>
?. v+nzarea fcut cu rezerva dreptului de proprietate>
1@. dreptul de a revoca sau denuna unilateral contractul>
11. pactul comisoriu i declaraia de rezoluiune sau de reziliere unilateral
a contractului>
1!. antecontractul i pactul de opiune>
1%. dreptul de preempiune nscut din convenii>
13. intenia de a $nstrina sau de a ipoteca>
19. sc6imbarea rangului ipotecii, poprirea, ga/ul sau constituirea altei
garanii reale asupra creanei ipotecare>
1:. desc6iderea procedurii insolvenei, ridicarea dreptului de administrare
al debitorului supus acestei msuri, precum i $nc6iderea acestei proceduri>
1<. sec6estrul, urmrirea imobilului, a fructelor ori veniturilor sale>
1;. aciunea $n prestaie tabular, aciunea $n /ustificare i aciunea $n
rectificare>
1?. aciunile pentru aprarea drepturilor reale $nscrise $n cartea funciar,
aciunea $n parta/, aciunile $n desfiinarea actului /uridic pentru nulitate,
rezoluiune ori alte cauze de ineficacitate, aciunea revocatorie, precum i orice
alte aciuni privitoare la alte drepturi, fapte, alte raporturi /uridice $n legtur cu
imobilele $nscrise>
!@. punerea $n micare a aciunii penale pentru o $nscriere $n cartea funciar
sv+rit printr-o fapt prevzut de legea penal.
(% 'n sensul prezentului articol, prin teri se $nelege orice persoan care a
dob+ndit un drept real sau un alt drept $n legtur cu imobilul $nscris $n cartea
funciar.
1:9
Actele sau 0aptele
care pot 0i notate *n
cartea 0unciar
Art$ 13'$ "e vor putea nota $n cartea funciar fr $ns ca opozabilitatea fa
de teri s depind de aceast $nscriere=
1. incapacitatea sau restr+ngerea, prin efectul legii, a capacitii de e#erciiu
ori de folosin>
!. declaraia de utilitate public $n vederea e#proprierii unui imobil>
%. orice alte fapte sau raporturi /uridice care au legtur cu imobilul i care
sunt prevzute $n acest scop de lege.
Notarea inten"iei de a
*nstrina sau de a
ipoteca
Art$ 13($ (1 Proprietarul unui imobil poate cere ca intenia sa de a $nstrina
sau de a ipoteca $n folosul unei anumite persoane s fie notat, art+nd $n acest
din urm caz i suma ce corespunde obligaiei garantate.
(! Dac $nstrinarea sau ipotecarea se realizeaz $n termen de % luni de la
notarea inteniei de a $nstrina sau ipoteca, dreptul $nscris va avea rangul
notrii.
Pierderea e0ectului
notrii
Art$ 13)$ (1 2otarea inteniei de a $nstrina sau de a ipoteca $i pierde efectul
prin trecerea unui termen de % luni de la data $nregistrrii cererii.
(! .nul, luna i ziua $n care notarea $i pierde efectul vor fi menionate
at+t $n notare, c+t i $n $nc6eierea ce a dispus-o.
Notarea
antecontractelor /i a
pactelor de op"iune
Art$ 13+$ (1 Promisiunea de a $nc6eia un contract av+nd ca obiect dreptul de
proprietate asupra imobilului sau un alt drept $n legtur cu acesta se poate nota
$n cartea funciar, dac promitentul este $nscris $n cartea funciar ca titularul
dreptului care face obiectul promisiunii, iar antecontractul, sub sanciunea
respingerii cererii de notare, prevede termenul $n care urmeaz a fi $nc6eiat
contractul. 2otarea se poate efectua oric+nd $n termenul stipulat $n antecontract
pentru e#ecutarea sa, dar nu mai t+rziu de : luni de la e#pirarea lui.
(! Promisiunea se va putea radia, dac cel $ndreptit nu a cerut instanei
pronunarea unei 6otr+ri care s in loc de contract, $n termen de : luni de la
trecerea termenului fi#at pentru $nc6eierea lui sau dac, $ntre timp, imobilul a
fost definitiv ad/udecat $n cadrul v+nzrii silite de ctre un ter care nu este inut
s rspund de obligaiile promitentului.
(% *adierea se va dispune din oficiu, dac, p+n la e#pirarea termenului
de : luni prevzut la alin. (!, n-a fost cerut $nscrierea dreptului care a fcut
obiectul promisiunii, cu e#cepia cazului c+nd cel $ndreptit a cerut notarea $n
cartea funciar a aciunii prevzute la alin. (!. De asemenea, promisiunea se va
radia din oficiu $n toate cazurile c+nd, p+n la $nc6eierea contractului amintit
mai sus ori p+n la soluionarea definitiv a aciunii prevzute la alin. (!,
imobilul a fost definitiv ad/udecat $n cadrul v+nzrii silite de ctre un ter care nu
este inut s rspund de obligaiile promitentului.
(3 Dispoziiile prezentului articol se aplic prin asemnare i pactelor de
opiune notate $n cartea funciar. 'n aceste cazuri, dac, p+n la e#pirarea
termenului stipulat $n contract pentru e#ercitarea opiunii, beneficiarul pactului
nu solicit, $n baza declaraiei de opiune i a dovezii comunicrii sale ctre
cealalt parte, intabularea dreptului ce urmeaz a fi dob+ndit, se va dispune din
oficiu radierea pactului $nscris $n folosul su.
1::
CAPITLUL I6
Recti0icarea *nscrierilor de carte 0unciar
No"iunea Art$ 13,$ (1 &+nd o $nscriere fcut $n cartea funciar nu corespunde cu
situaia /uridic real, se poate cere rectificarea acesteia.
(! Prin rectificare se $nelege radierea, $ndreptarea sau corectarea oricrei
$nscrieri ine#acte efectuate $n cartea funciar.
(% "ituaia /uridic real trebuie s rezulte dintr-o recunoatere fcut de
titularul $nscrierii a crei rectificare se solicit prin declaraie $n form autentic
notarial ori dintr-o 6otr+re /udectoreasc definitiv pronunat $mpotriva
acestuia, prin care s-a admis aciunea de fond. .ciunea de fond poate fi, dup
caz, o aciune $n nulitate, rezoluiune, reduciune sau orice alt aciune
$ntemeiat pe o cauz de ineficacitate a actului.
Recti0icarea
inta#ulrii sau
*nscrierii provi!orii
Art$ 13.$ (1 )rice persoan interesat poate cere rectificarea unei intabulri
sau $nscrieri provizorii, dac=
1. $nscrierea, $nc6eierea sau, dup caz, actul $n temeiul cruia s-a dispus
$nscrierea nu este valabil>
!. dreptul $nscris a fost greit calificat>
%. nu mai sunt $ntrunite condiiile de e#isten a dreptului $nscris sau au
$ncetat efectele actului /uridic $n temeiul cruia s-a fcut $nscrierea>
3. $nscrierea $n cartea funciar nu mai este, din orice alte motive, $n
concordan cu situaia /uridic real a imobilului.
(! *ectificarea $nscrierilor $n cartea funciar se poate face fie pe cale
amiabil, prin declaraia autentic notarial a titularului dreptului ce urmeaz a fi
radiat sau modificat, fie $n caz de litigiu prin 6otr+re /udectoreasc definitiv.
(% &+nd dreptul $nscris $n cartea funciar urmeaz a fi rectificat, titularul
lui este obligat sa predea celui $ndreptit, odat cu consimm+ntul $n form
autentic notarial pentru efectuarea rectificrii i $nscrisurile necesare, iar $n
caz contrar, persoana interesat va putea solicita instanei s dispun $nscrierea
$n cartea funciar. 'n acest din urm caz, 6otr+rea instanei de /udecat va
suplini consimm+ntul la $nscriere al prii care are obligaia de a preda
$nscrisurile necesare rectificrii.
(3 .ciunea $n rectificare poate fi introdus concomitent sau separat,
dup ce a fost admis aciunea de fond, c+nd este cazul. -a poate fi formulat
at+t $mpotriva dob+nditorului nemi/locit, c+t i $mpotriva terilor dob+nditori, cu
titlu oneros sau cu titlu gratuit, $n condiiile prevzute la art. ?@?, cu e#cepia
aciunii $ntemeiate pe dispoziiile alin. (1 pct. % i 3, care nu poate fi pornit
$mpotriva terilor care i-au $nscris vreun drept real, dob+ndit cu bun-credin i
printr-un act /uridic cu titlu oneros sau, dup caz, $n temeiul unui contract de
ipotec, $ntemeindu-se pe cuprinsul crii funciare.
Termenele de
e-ercitare a ac"iunii
*n recti0icare
Art$ 131$ (1 "ub rezerva prescripiei dreptului la aciunea $n fond, aciunea $n
rectificare este imprescriptibil fa de dob+nditorul nemi/locit, precum i fa
de terul care a dob+ndit cu rea-credin dreptul $nscris $n folosul su. Dac
1:<
aciunea de fond introdus pe cale separat a fost admis, aciunea $n rectificare
este, de asemenea, imprescriptibil at+t $mpotriva celor care au fost c6emai $n
/udecat, c+t i $mpotriva terilor care au dob+ndit un drept real dup ce aciunea
de fond a fost notat $n cartea funciar.
(! 5a de terele persoane care au dob+ndit cu bun-credin un drept real
prin donaie sau legat cu titlu particular, aciunea $n rectificare, sub rezerva
prescripiei dreptului la aciunea de fond, nu se va putea introduce dec+t $n
termen de 9 ani, socotii de la $nregistrarea cererii lor de $nscriere.
(% De asemenea, sub rezerva prescripiei dreptului la aciunea $n fond,
aciunea $n rectificare, $ntemeiat e#clusiv pe dispoziiile art. ?@; alin. (1
pct. 1 i !, se va putea $ndrepta i $mpotriva terelor persoane care i-au $nscris
vreun drept real, dob+ndit cu bun-credin i printr-un act /uridic cu titlu oneros
sau, dup caz, $n temeiul unui contract de ipotec, $ntemeindu-se pe cuprinsul
crii funciare. 'n aceste cazuri, termenul va fi de % ani, socotii de la data
$nregistrrii cererii de $nscriere formulate de ctre dob+nditorul nemi/locit al
dreptului a crui rectificare se cere, cu e#cepia cazului c+nd $nc6eierea, prin
care s-a ordonat $nscrierea care face obiectul aciunii $n rectificare, a fost
comunicat celui $ndreptit, caz $n care termenul va fi de un an de la
comunicarea acesteia.
(3 Bermenele prevzute la alin. (! i (% sunt termene de decdere.
E0ectele admiterii
ac"iunii *n recti0icare
Art$ 1%3$ (1 Aotr+rea prin care se admite rectificarea unei $nscrieri nu va
aduce atingere drepturilor $nscrise $n folosul celor care nu au fost pri $n cauz.
(! Dac $ns aciunea $n rectificare a fost notat $n cartea funciar,
6otr+rea /udectoreasc de admitere se va $nscrie, din oficiu, i $mpotriva
acelora care au dob+ndit vreun drept tabular dup notare, care se va radia odat
cu dreptul autorului lor.
Recti0icarea notrii
*n cartea 0unciar
Art$ 1%%$ (1 'n lipsa consimm+ntul titularului, orice persoan interesat va
putea cere rectificarea unei notri $n cazurile prevzute la art. ?@;, precum i ori
de c+te ori, din alte cauze, notarea nu este sau a $ncetat s fie e#act.
(! *ectificarea se va $ncuviina $n temeiul unei 6otr+ri /udectoreti
definitive> dreptul la aciune este imprescriptibil.
(% Dispoziiile art. ?1@ rm+n aplicabile.
Radierea drepturilor
condi"ionale
Art$ 1%&$ (1 Dreptul afectat de o condiie suspensiv se va radia din oficiu,
dac nu se dovedete $ndeplinirea condiiei care afecteaz dreptul, $n termen de
9 ani de la $nscriere.
(! Bot astfel, se va radia condiia rezolutorie, dac nu s-a cerut, $n temeiul
ei, radierea dreptului $nscris sub o asemenea modalitate, timp de 1@ ani de la
$nscriere.
<ndreptarea erorilor
materiale
Art$ 1%'$ -rorile materiale sv+rite cu prile/ul $nscrierilor efectuate $n cartea
funciar, altele dec+t cele care constituie cazuri de rectificare, se pot $ndrepta la
cerere sau din oficiu. Dispoziiile art. ?@?-?11 sunt aplicabile $n mod
corespunztor.
1:;
Modi0icarea
descrierii imo#ilului
Art$ 1%($ Proprietarul imobilului $nscris $n cartea funciar va putea cere
oric+nd modificarea meniunilor din cartea funciar privitoare la descrierea,
destinaia sau suprafaa acestuia, $n condiiile legii.
Rspunderea pentru
"inerea de0ectuoas a
cr"ii 0unciare
Art$ 1%)$ (1 &el pre/udiciat printr-o fapt sv+rit, c6iar din culp, $n
pstrarea i administrarea crii funciare va putea cere obligarea, $n solidar, la
plata de despgubiri a oficiului teritorial de cadastru i publicitate imobiliar de
la locul siturii imobilului i a persoanei rspunztoare de pre/udiciul astfel
cauzat, dac pre/udiciul nu a putut fi $nlturat, $n tot sau $n parte, prin e#ercitarea
aciunilor i cilor de atac prevzute de lege.
(! Dreptul la aciune se prescrie $ntr-un termen de un an, socotit din ziua
$n care cel vtmat a cunoscut faptul pgubitor, $ns nu mai t+rziu de % ani de la
data c+nd s-a sv+rit fapta prin care s-a cauzat pre/udiciul. Prescripia este
suspendat prin e#ercitarea aciunilor i cilor de atac prevzute de lege pentru
$nlturarea efectelor faptei pgubitoare.
TITLUL 6III
Posesia
Capitolul I
Dispo!i"ii generale
No"iunea Art$ 1%+$ (1 Posesia este e#ercitarea $n fapt a prerogativelor dreptului de
proprietate asupra unui bun de ctre persoana care $l stp+nete i care se
comport ca un proprietar.
(! Dispoziiile prezentului titlu se aplic, $n mod corespunztor, i $n
privina posesorului care se comport ca un titular al altui drept real, cu e#cepia
drepturilor reale de garanie.
E-ercitarea posesiei Art$ 1%,$ (1 Posesorul poate e#ercita prerogativele dreptului de proprietate
asupra bunului fie $n mod nemi/locit, prin putere proprie, fie prin intermediul
unei alte persoane.
(! Persoanele lipsite de capacitate de e#erciiu i persoanele /uridice
e#ercit posesia prin reprezentantul lor legal.
Ca!urile care nu
constituie posesie
Art$ 1%.$ (1 2u constituie posesie stp+nirea unui bun de ctre un detentor
precar, precum=
a locatarul, comodatarul, depozitarul, creditorul ga/ist>
b titularul dreptului de superficie, uzufruct, uz, abitaie sau servitute, fa
de nuda proprietate>
c fiecare coproprietar, $n proporie cu cotele-pri ce revin celorlali
coproprietari>
d orice alt persoan care, dein+nd temporar un bun al altuia, este
1:?
obligat s $l restituie sau care $l stp+nete cu $ngduina acestuia.
(! Detentorul precar poate invoca efectele recunoscute posesiei numai $n
cazurile i limitele prevzute de lege.
Pre!um"ia de posesie
/i pre!um"ia de
proprietate
Art$ 1%1$ (1 P+n la proba contrar, acela care stp+nete bunul este prezumat
posesor.
(! Detenia precar, o dat dovedit, este prezumat c se menine p+n la
proba intervertirii sale.
(% P+n la proba contrar, posesorul este considerat proprietar, cu e#cepia
imobilelor $nscrise $n cartea funciar.
Intervertirea
precarit"ii *n posesie
Art$ 1&3$ (1 1ntervertirea deteniei precare $n posesie nu se poate face dec+t $n
urmtoarele cazuri=
a dac detentorul precar $nc6eie cu bun-credin un act translativ de
proprietate cu titlu particular cu alt persoan dec+t cu proprietarul bunului>
b dac detentorul sv+rete $mpotriva posesorului acte de rezisten
neec6ivoce $n privina inteniei sale de a $ncepe s se comporte ca un proprietar>
$n acest caz, intervertirea nu se va produce $ns mai $nainte de $mplinirea
termenului prevzut pentru restituirea bunului>
c dac detentorul precar $nstrineaz bunul, printr-un act translativ de
proprietate cu titlu particular, cu condiia ca dob+nditorul s fie de bun-
credin.
(! 'n cazul imobilelor $nscrise $n cartea funciar, dob+nditorul este de
bun-credin dac $nscrie dreptul $n folosul su $ntemeindu-se pe cuprinsul
crii funciare. 'n celelalte cazuri, este de bun-credin dob+nditorul care nu
cunotea i nici nu trebuia, dup $mpre/urri, s cunoasc lipsa calitii de
proprietar a celui de la care a dob+ndit bunul.
<ncetarea posesiei Art$ 1&%$ Posesia $nceteaz prin=
a transformarea sa $n detenie precar>
b $nstrinarea bunului>
c abandonarea bunului mobil sau $nscrierea $n cartea funciar a declaraiei
de renunare la dreptul de proprietate asupra unui bun imobil>
d pieirea bunului>
e trecerea bunului $n proprietate public>
f $nscrierea dreptului de proprietate al comunei, oraului sau municipiului,
dup caz, conform art. ;;? alin. (!>
g deposedare, dac posesorul rm+ne lipsit de posesia bunului mai mult de
un an.
CAPITLUL II
6iciile posesiei
6iciile posesiei Art$ 1&&$ (1 'n afara situaiilor prevzute de lege, nu poate produce efecte
/uridice dec+t posesia util.
(! 2u este util posesia discontinu, tulburat sau clandestin. P+n la
proba contrar, posesia este prezumat a fi util.
1<@
Discontinuitatea Art$ 1&'$ Posesia este discontinu at+t timp c+t posesorul o e#ercit cu
intermitene anormale $n raport cu natura bunului.
6iolen"a Art$ 1&($ Posesia este tulburat at+t timp c+t este dob+ndit sau conservat
prin acte de violen, fizic sau moral, care nu au fost provocate de o alt
persoan.
Clandestinitatea Art$ 1&)$ Posesia este clandestin, dac se e#ercit astfel $nc+t nu poate fi
cunoscut.
Invocarea viciilor
posesiei
Art$ 1&+$ (1 Discontinuitatea poate fi opus posesorului de ctre orice
persoan interesat.
(! 2umai persoana fa de care posesia este tulburat sau clandestin
poate invoca aceste vicii.
<ncetarea viciilor
posesiei
Art$ 1&,$ Posesia viciat devine util $ndat ce viciul $nceteaz.
CAPITLUL III
E0ectele posesiei
Seciunea 1
Dispoziii enerale
U!ucapiunea /i
do#ndirea 0ructelor
Art$ 1&.$ 'n condiiile prezentului capitol, posesorul poate dob+ndi
proprietatea asupra bunului posedat sau, dup caz, asupra fructelor produse de
acesta.
4unurile care nu pot
0i u!ucapate
Art$ 1&1$ 2u pot fi uzucapate bunurile care, $nainte sau dup intrarea $n
posesie, au fost declarate prin lege inalienabile.
Seciunea a 2-a
6zucapiunea imo-iliar
U!ucapiunea
e-trata#ular
Art$ 1'3$ (1 Dreptul de proprietate asupra unui imobil i dezmembrmintele
sale pot fi $nscrise $n cartea funciar, $n temeiul uzucapiunii, $n folosul celui care
l-a posedat timp de 1@ ani dac=
a proprietarul $nscris $n cartea funciar a decedat ori, dup caz, i-a $ncetat
e#istena>
b a fost $nscris $n cartea funciar declaraia de renunare la proprietate>
c imobilul nu era $nscris $n nicio carte funciar.
1<1
(! 'n toate cazurile, uzucapantul poate dob+ndi dreptul numai dac i-a
$nregistrat cererea de $nscriere $n cartea funciar $nainte ca o ter persoan s $i
fi $nregistrat propria cerere de $nscriere a dreptului $n folosul su, pe baza unei
cauze legitime, $n cursul sau c6iar dup $mplinirea termenului de uzucapiune.
U!ucapiunea
ta#ular
Art$ 1'%$ (1 Drepturile celui care a fost $nscris, fr cauz legitim, $n cartea
funciar, ca proprietar al unui imobil sau titular al unui alt drept real, nu mai pot
fi contestate c+nd cel $nscris cu bun-credin a posedat imobilul timp de 9 ani
dup momentul $nregistrrii cererii de $nscriere, dac posesia sa a fost neviciat.
(! -ste suficient ca buna-credin s e#iste $n momentul $nregistrrii
cererii de $nscriere i $n momentul intrrii $n posesie.
Curgerea termenului
u!ucapiunii
Art$ 1'&$ (1 'n cazurile prevzute la art. ?%@ alin. (l lit. a i b, termenul
uzucapiunii nu $ncepe s curg $nainte de data decesului sau, dup caz, a
$ncetrii e#istenei /uridice a proprietarului, respectiv $nainte de data $nscrierii
declaraiei de renunare la proprietate, c6iar dac intrarea $n posesie s-a produs
la o dat anterioar.
(! 0iciile posesiei suspend cursul uzucapiunii.
Aonc"iunea posesiilor Art$ 1''$ - (1 5iecare posesor este considerat c $ncepe $n persoana sa o nou
posesie, indiferent dac bunul a fost transmis cu titlu universal sau particular.
(! &u toate acestea, pentru a invoca uzucapiunea, posesorul actual poate
s uneasc propria posesie cu aceea a autorului su.
Alte dispo!i"ii
aplica#ile
Art$ 1'($ Dispoziiile prezentei seciuni se completeaz, $n mod
corespunztor, cu cele privitoare la prescripia e#tinctiv.
Seciunea a 3-a
Do-7ndirea proprietii mo-iliare prin posesia
de -un-credin
Pre!um"ia de titlu de
proprietate
Art$ 1')$ )ricine se afl la un moment dat $n posesia unui bun mobil este
prezumat c are un titlu de dob+ndire a dreptului de proprietate asupra bunului.
po!a#ilitatea 0a"
de ter"i
Art$ 1'+$ &u e#cepia cazurilor prevzute de lege, posesia de bun-credin a
bunului mobil asigur opozabilitatea fa de teri a actelor /uridice constitutive
sau translative de drepturi reale.
Do#ndirea
propriet"ii
mo#iliare prin
posesia de
#un5credin"
Art$ 1',$ (1 Persoana care, cu bun-credin, $nc6eie cu un neproprietar un
act translativ de proprietate cu titlu oneros av+nd ca obiect un bun mobil devine
proprietarul acelui bun din momentul lurii sale $n posesie efectiv.
(! &u toate acestea, bunul pierdut sau furat poate fi revendicat de la
posesorul de bun-credin, dac aciunea este intentat, sub sanciunea
decderii, $n termen de % ani de la data la care proprietarul a pierdut stp+nirea
material a bunului.
(% Dac bunul pierdut sau furat a fost cumprat dintr-un loc ori de la o
1<!
persoan care vinde $n mod obinuit bunuri de acelai fel ori dac a fost
ad/udecat la o licitaie public, iar aciunea $n revendicare a fost introdus
$nuntrul termenului de % ani, posesorul de bun-credin poate reine bunul
p+n la indemnizarea sa integral pentru preul pltit v+nztorului.
(3 Dispoziiile prezentului articol nu se aplic bunurilor mobile care sunt
accesorii unui imobil.
(9 Dispoziiile prezentului articol se aplic $n mod corespunztor i $n
legtur cu dob+ndirea dreptului de uzufruct i a dreptului de uz asupra unui bun
mobil.
4una5credin" Art$ 1'.$ (1 -ste de bun-credin posesorul care nu cunotea i nici nu
trebuia, dup $mpre/urri, s cunoasc lipsa calitii de proprietar a
$nstrintorului.
(! 4una-credin trebuie s e#iste la data intrrii $n posesia efectiv a
bunului.
Do#ndirea #unului
mo#il *n temeiul
u!ucapiunii
Art$ 1'1$ .cela care posed bunul altuia timp de 1@ ani, $n alte condiii dec+t
cele prevzute $n prezenta seciune, poate dob+ndi dreptul de proprietate, $n
temeiul uzucapiunii. Dispoziiile art. ?%! alin. (!, art. ?%% i ?%3 se aplic $n
mod corespunztor.
Posesia titlurilor la
purttor
Art$ 1(3$ Dispoziiile prezentei seciuni se aplic i titlurilor la purttor, $n
msura $n care prin legi speciale nu se dispune altfel.
Seciunea a "-a
3cupaiunea
Do#ndirea #unului
prin ocupa"iune
Art$ 1(%$ (1 Posesorul unui lucru mobil care nu aparine nimnui devine
proprietarul acestuia, prin ocupaiune, de la data intrrii $n posesie.
(! "unt lucruri fr stp+n bunurile mobile abandonate, precum i
bunurile care, prin natura lor, nu au un proprietar, cum sunt animalele slbatice,
petele i resursele acvatice vii din bazinele piscicole naturale, fructele de
pdure, ciupercile comestibile din flora spontan, plantele medicinale i
aromatice i altele asemenea, $ns numai dac intrarea $n posesie se face $n
condiiile legii.
(% ,ucrurile mobile de valoare foarte mic sau foarte deteriorate care sunt
lsate $ntr-un loc public, inclusiv pe un drum public sau $ntr-un mi/loc de
transport $n comun, sunt considerate lucruri abandonate.
Proprietatea #unului
gsit
Art$ 1(&$ (1 4unul mobil pierdut continu s aparin proprietarului su.
(! 7sitorul bunului este obligat ca, $n termen de 1@ zile, s-1 restituie
proprietarului ori dac acesta nu poate fi cunoscut, s-1 predea organului de
poliie din localitatea $n care a fost gsit. .cesta are obligaia de a pstra bunul
timp de : luni, fiind aplicabile $n acest sens dispoziiile privitoare la depozitul
necesar.
(% )rganul de poliie va afia la sediul su i pe pagina de internet un
anun privitor la pierderea bunului, cu menionarea tuturor elementelor de
1<%
descriere a acestuia.
Proprietatea asupra
#unului gsit *n loc
pu#lic
Art$ 1('$ Dac bunul a fost gsit $ntr-un loc public, el va fi predat, pe baz de
proces-verbal, persoanei care deine un titlu, altul dec+t titlul de proprietate
public, asupra locului respectiv, $n termen de % zile de la data prelurii bunului
pierdut, aceast persoan este obligat s-l predea, pe baz de proces-verbal,
organelor de poliie din localitate. 'n acelai termen, anunul menionat la
art. ?3! alin. (% se va afia la locul unde a fost gsit bunul.
6n!area #unului
gsit
Art$ 1(($ Dac, datorit $mpre/urrilor sau a naturii bunului, pstrarea sa tinde
s-i diminueze valoarea ori devine prea costisitoare, el va fi v+ndut prin licitaie
public, conform legii. 'n acest caz, drepturile i obligaiile legate de bun se vor
e#ercita $n legtur cu preul obinut $n urma v+nzrii.
Restituirea #unului
gsit ctre proprietar
Art$ 1()$ (1 4unul sau preul obinut din valorificarea lui se va remite
proprietarului, dac acesta $l pretinde, sub sanciunea decderii, $n termenul
prevzut la art. ?3! alin. (! teza a 11-a, $ns nu mai $nainte de a se ac6ita
c6eltuielile legate de pstrarea bunului.
(! De asemenea, $n cazul bunurilor cu valoare comercial, proprietarul
este obligat s plteasc gsitorului o recompens reprezent+nd a zecea parte din
pre sau din valoarea actual a bunului. )bligaia de plat a recompensei nu
e#ist $n cazul prevzut la art. ?3% dac gsitorul este persoana care deine
spaiul ori un reprezentant sau un anga/at al acesteia.
(% 'n cazul $n care proprietarul a fcut o ofert public de recompens,
gsitorul are dreptul de a opta $ntre suma la care s-a obligat proprietarul prin
aceast ofert i recompensa fi#at de lege ori stabilit de ctre instana
/udectoreasc.
(3 Dac bunul ori preul nu este pretins de proprietarul originar, el va fi
considerat lucru fr stp+n i remis gsitorului pe baz de proces-verbal. 'n
acest caz, gsitorul dob+ndete dreptul de proprietate prin ocupaiune. Dovada
ocupaiunii se poate face prin procesul verbal menionat sau prin orice alt mi/loc
de prob.
(9 Dac gsitorul refuz s preia bunul sau preul, acesta revine comunei,
oraului sau municipiului pe teritoriul cruia a fost gsit i intr $n domeniul
privat al acesteia.
Drepturile asupra
te!aurului gsit
Art$ 1(+$ (1 Bezaurul este orice bun mobil ascuns sau $ngropat, c6iar
involuntar, $n privina cruia nimeni nu poate dovedi c este proprietar.
(! Dreptul de proprietate asupra tezaurului descoperit $ntr-un bun imobil
sau $ntr-un bun mobil aparine, $n cote egale, proprietarului bunului imobil sau al
bunului mobil $n care a fost descoperit i descoperitorului.
(% Dispoziiile prezentului articol nu se aplic bunurilor mobile culturale,
calificate astfel potrivit legii, care sunt descoperite fortuit sau ca urmare a unor
cercetri ar6eologice sistematice, i nici acelor bunuri care, potrivit legii, fac
obiectul proprietii publice.
1<3
Alte dispo!i"ii
aplica#ile
Art$ 1(,$ Dispoziiile prezentei seciuni se aplic $n mod corespunztor i
persoanelor care, pe un alt temei, au dreptul la restituirea bunului pierdut.
Seciunea a (-a
Do-7ndirea fructelor prin posesia de -un-credin
Condi"iile do#ndirii
0ructelor #unului
posedat
Art$ 1(.$ (1 Posesorul de bun-credin dob+ndete dreptul de proprietate
asupra fructelor bunului posedat.
(! Posesorul trebuie s fie de bun-credin la data perceperii fructelor.
5ructele civile percepute anticipat revin posesorului $n msura $n care buna sa
credin se menine la data scadenei acestora.
(% 'n cazul fructelor produse de imobile $nscrise $n cartea funciar, buna-
credin se apreciaz $n raport cu condiiile cerute terilor dob+nditori pentru a
respinge aciunea $n rectificare.
(3 'n celelalte cazuri, posesorul este de bun-credin atunci c+nd are
convingerea c este proprietarul bunului $n temeiul unui act translativ de
proprietate ale crui cauze de ineficacitate nu le cunoate i nici nu ar trebui,
dup $mpre/urri, s le cunoasc. 4una-credin $nceteaz din momentul $n care
cauzele de ineficacitate $i sunt cunoscute.
(9 Posesorul de rea-credin trebuie s restituie fructele percepute, precum
i contravaloarea acelora pe care a omis s le perceap.
CAPITLUL I6
Ac"iunile posesorii
Ac"iunile posesorii Art$ 1(1$ (1 &el care a posedat un bun cel puin un an poate solicita instanei
de /udecat prevenirea ori $nlturarea oricrei tulburri a posesiei sale sau, dup
caz, restituirea bunului. De asemenea, posesorul este $ndreptit s pretind
despgubiri pentru pre/udiciile cauzate.
(! -#erciiul aciunilor posesorii este recunoscut i detentorului
precar.
Persoanele *mpotriva
crora se pot
introduce ac"iunile
posesorii
Art$ 1)3$ (1 .ciunile posesorii pot fi introduse i $mpotriva proprietarului.
(! .ciunea posesorie nu poate fi $ns introdus $mpotriva persoanei fa
de care e#ist obligaia de restituire a bunului.
Termenul de
e-ercitare a ac"iunii
posesorii
Art$ 1)%$ (1 'n caz de tulburare ori de deposedare, panic sau violent,
aciunea se introduce $n termenul de prescripie de un an de la data tulburrii sau
deposedrii.
(! Dac tulburarea ori deposedarea este violent, aciunea poate fi
introdus i de cel care e#ercit o posesie viciat, indiferent de durata posesiei
sale.
1<9
Luarea msurilor
pentru conservarea
#unului posedat
Art$ 1)&$ (1 Dac e#ist motive temeinice s se considere c bunul posedat
poate fi distrus ori deteriorat de un lucru aflat $n posesia unei alte persoane sau
ca urmare a unor lucrri, precum ridicarea unei construcii, tierea unor arbori
ori efectuarea unor spturi pe fondul $nvecinat, posesorul poate s cear luarea
msurilor necesare pentru evitarea pericolului sau, dac este cazul, $ncetarea
lucrrilor.
(! P+n la soluionarea cererii, posesorul ori, dup caz, cealalt persoan
poate fi obligat la plata unei cauiuni, lsate la aprecierea instanei, numai $n
urmtoarele situaii=
a dac instana dispune, $n mod provizoriu, deplasarea lucrului ori
$ncetarea lucrrilor, cauiunea se stabilete $n sarcina posesorului astfel $nc+t s
se poat repara pre/udiciul ce s-ar cauza p+r+tului prin aceast msur>
b dac instana $ncuviineaz meninerea lucrului $n starea sa actual ori
continuarea lucrrilor, cauiunea se stabilete $n sarcina p+r+tului astfel $nc+t s
se asigure posesorului sumele necesare pentru restabilirea situaiei anterioare.
Cartea a I6 5 a
Despre mo/tenire /i li#eralit"i
TITLUL I
Dispo!i"ii re0eritoare la mo/tenire *n general
CAPITLUL I
Dispo!i"ii generale
No"iunea Art$ 1)'$ 8otenirea este transmiterea patrimoniului unei persoane fizice
decedate ctre una sau mai multe persoane $n fiin.
Desc>iderea
mo/tenirii
Art$ 1)($ (1 8otenirea unei persoane se desc6ide $n momentul decesului
acesteia.
(! 8otenirea se desc6ide la ultimul domiciliu al defunctului. Dovada
ultimului domiciliu se face cu certificatul de deces sau, dup caz, cu 6otr+rea
/udectoreasc declarativ de moarte rmas definitiv.
(% Dac ultimul domiciliu al defunctului nu este cunoscut sau nu se afl
pe teritoriul *om+niei, motenirea se desc6ide la locul din ar aflat $n
circumscripia notarului public cel dint+i sesizat, cu condiia ca $n aceast
circumscripie s e#iste cel puin un bun imobil al celui care las motenirea. 'n
cazul $n care $n patrimoniul succesoral nu e#ist bunuri imobile, locul
desc6iderii motenirii este $n circumscripia notarului public cel dint+i sesizat,
cu condiia ca $n aceast circumscripie s se afle bunuri mobile ale celui ce las
motenirea. .tunci c+nd $n patrimoniul succesoral nu e#ist bunuri situate $n
*om+nia, locul desc6iderii motenirii este $n circumscripia notarului public cel
1<:
dint+i sesizat.
(3 Dispoziiile alin. (% se aplic $n mod corespunztor atunci c+nd primul
organ sesizat $n vederea desfurrii procedurii succesorale este instana
/udectoreasc.
=elurile mo/tenirii Art$ 1))$ (1 Patrimoniul defunctului se transmite prin motenire legal, $n
msura $n care cel care las motenirea nu a dispus altfel prin testament.
(! ) parte din patrimoniul defunctului se poate transmite prin motenire
testamentar, iar cealalt parte prin motenire legal.
Actele 8uridice
asupra mo/tenirii
nedesc>ise
Art$ 1)+$ Dac prin lege nu se prevede altfel7 sunt lovite de nulitate absolut
actele /uridice av+nd ca obiect drepturi eventuale asupra unei moteniri
nedesc6ise $nc, precum actele prin care se accept motenirea sau se renun la
aceasta, $nainte de desc6iderea ei, ori actele prin care se $nstrineaz sau se
promite $nstrinarea unor drepturi care s-ar putea dob+ndi la desc6iderea
motenirii.
CAPITLUL II
Condi"iile generale ale dreptului de a mo/teni
Capacitatea de a
mo/teni
Art$ 1),$ (1 ) persoan poate moteni dac e#ist la momentul desc6iderii
motenirii. Dispoziiile art.%:, 9% i art. !@; sunt aplicabile.
(! Dac, $n cazul morii mai multor persoane, nu se poate stabili c una a
supravieuit alteia, acestea nu au capacitatea de a se moteni una pe alta.
Nedemnitatea de
drept
Art$ 1).$ (1 -ste de drept nedemn de a moteni=
a persoana condamnat penal pentru sv+rirea unei infraciuni cu
intenia de a-l ucide pe cel care las motenirea>
b persoana condamnat penal pentru sv+rirea, $nainte de desc6iderea
motenirii, a unei infraciuni cu intenia de a-l ucide pe un alt succesibil care,
dac motenirea ar fi fost desc6is la data sv+ririi faptei, ar fi $nlturat sau ar fi
restr+ns vocaia la motenire a fptuitorului.
(! 'n cazul $n care condamnarea pentru faptele menionate la alin. (1 este
$mpiedicat prin decesul autorului faptei, prin amnistie sau prin prescripia
rspunderii penale, nedemnitatea opereaz dac acele fapte au fost constatate
printr-o 6otr+re /udectoreasc civil definitiv.
(% 2edemnitatea de drept poate fi constatat oric+nd, la cererea oricrei
persoane interesate sau din oficiu de ctre instana de /udecat ori de ctre
notarul public, pe baza 6otr+rii /udectoreti din care rezult nedemnitatea.
Nedemnitatea
8udiciar
Art$ 1)1$ (1 Poate fi declarat nedemn de a moteni=
a persoana condamnat penal pentru sv+rirea, cu intenie, $mpotriva
celui care las motenirea a unor fapte grave de violen, fizic sau moral, ori,
dup caz, unor fapte care au avut ca urmare moartea victimei>
b persoana care, cu rea-credin, a ascuns, a alterat, a distrus sau a
falsificat testamentul defunctului>
1<<
c persoana care, prin dol sau violen, l-a $mpiedicat pe cel care las
motenirea s $ntocmeasc, s modifice sau s revoce testamentul.
(! "ub sanciunea decderii, orice succesibil poate cere instanei
/udectoreti s declare nedemnitatea $n termen de un an de la data desc6iderii
motenirii. 1ntroducerea aciunii constituie un act de acceptare tacit a motenirii
de ctre succesibilul reclamant.
(% Dac 6otr+rea de condamnare pentru faptele prevzute la alin. (1
lit. a se pronun ulterior datei desc6iderii motenirii, termenul de un an se
calculeaz de la data rm+nerii definitive a 6otr+rii de condamnare.
(3 .tunci c+nd condamnarea pentru faptele menionate la alin. (1 lit. a
este $mpiedicat prin decesul autorului faptei, prin amnistie sau prin prescripia
rspunderii penale, nedemnitatea se poate declara dac acele fapte au fost
constatate printr-o 6otr+re /udectoreasc civil definitiv. 'n acest caz,
termenul de un an curge de la apariia cauzei de $mpiedicare a condamnrii, dac
aceasta a intervenit dup desc6iderea motenirii.
(9 'n cazurile prevzute la alin. (1 lit. b i c, termenul de un an curge de
la data c+nd succesibilul a cunoscut motivul de nedemnitate, dac aceast dat
este ulterioar desc6iderii motenirii.
(: &omuna, oraul sau, dup caz, municipiul $n a crui raz teritorial se
aflau bunurile la data desc6iderii motenirii poate introduce aciunea prevzut
la alin. (!, $n cazul $n care, cu e#cepia autorului uneia dintre faptele prevzute
la alin. (1, nu mai e#ist ali succesibili. Dispoziiile alin. (! (9 se aplic $n
mod corespunztor.
E0ectele nedemnit"ii Art$ 1+3$ (1 2edemnul este $nlturat at+t de la motenirea legal, c+t i de la
cea testamentar.
(! Posesia e#ercitat de nedemn asupra bunurilor motenirii este
considerat posesie de rea-credin.
(% .ctele de conservare, precum i actele de administrare, $n msura $n
care profit motenitorilor, $nc6eiate $ntre nedemn i teri, sunt valabile. De
asemenea, se menin i actele de dispoziie cu titlu oneros $nc6eiate $ntre
nedemn i terii dob+nditori de bun-credin, regulile din materia crii funciare
fiind $ns aplicabile.
<nlturarea e0ectelor
nedemnit"ii
Art$ 1+%$ (1 -fectele nedemnitii de drept sau /udiciare pot fi $nlturate
e#pres prin testament sau printr-un act autentic notarial de ctre cel care las
motenirea. 5r o declaraie e#pres, nu constituie $nlturare a efectelor
nedemnitii legatul lsat nedemnului dup sv+rirea faptei care atrage
nedemnitatea.
(! -fectele nedemnitii nu pot fi $nlturate prin reabilitarea nedemnului,
amnistie intervenit dup condamnare, graiere sau prin prescripia e#ecutrii
pedepsei penale.
6oca"ia la mo/tenire Art$ 1+&$ Pentru a putea moteni, o persoan trebuie s aib calitatea cerut
de lege sau s fi fost desemnat de ctre defunct prin testament.
1<;
TITLUL II
Mo/tenirea legal
CAPITLUL I
Dispo!i"ii generale
Mo/tenitorii legali Art$ 1+'$ (1 8otenirea se cuvine, $n ordinea i dup regulile stabilite $n
prezentul titlu, soului supravieuitor i rudelor defunctului, i anume
descendenilor, ascendenilor i colateralilor acestuia, dup caz.
(! Descendenii i ascendenii au vocaie la motenire indiferent de gradul
de rudenie cu defunctul, iar colateralii numai p+n la gradul al patrulea inclusiv.
(% 'n lipsa motenitorilor legali sau testamentari, patrimoniul defunctului
se transmite comunei, oraului sau, dup caz, municipiului $n a crui raz
teritorial se aflau bunurile la data desc6iderii motenirii.
Principiile generale
ale devolu"iunii legale
a mo/tenirii
Art$ 1+($ (1 *udele defunctului vin la motenire $n urmtoarea ordine=
a clasa $nt+i= descendenii>
b clasa a doua= ascendenii privilegiai i colateralii privilegiai>
c clasa a treia= ascendenii ordinari>
d clasa a patra= colateralii ordinari.
(! Dac $n urma dezmotenirii rudele defunctului din clasa cea mai
apropiat nu pot culege $ntreaga motenire, atunci partea rmas se atribuie
rudelor din clasa subsecvent care $ndeplinesc condiiile pentru a moteni.
(% 'nuntrul fiecrei clase, rudele de gradul cel mai apropiat cu defunctul
$nltur de la motenire rudele de grad mai $ndeprtat, cu e#cepia cazurilor
pentru care legea dispune altfel.
(3 'ntre rudele din aceeai clas i de acelai grad, motenirea se $mparte
$n mod egal, dac legea nu prevede altfel.
CAPITLUL II
Repre!entarea succesoral
No"iunea Art$ 1+)$ Prin reprezentare succesoral, un motenitor legal de un grad mai
$ndeprtat, numit reprezentant, urc, $n virtutea legii, $n drepturile ascendentului
su, numit reprezentat, pentru a culege partea din motenire ce i s-ar fi cuvenit
acestuia dac nu ar fi fost nedemn fa de defunct sau decedat la data desc6iderii
motenirii.
Domeniul de
aplicare
Art$ 1++$ (1 Pot veni la motenire prin reprezentare succesoral numai
descendenii copiilor defunctului i descendenii frailor sau surorilor defunctului.
(! 'n limitele prevzute la alin. (1 i dac sunt $ndeplinite condiiile
1<?
prevzute la art. ?:<, reprezentarea opereaz $n toate cazurile, fr a deosebi dup
cum reprezentanii sunt rude de acelai grad ori de grade diferite $n raport cu
defunctul.
Condi"iile Art$ 1+,$ (1 Poate fi reprezentat persoana lipsit de capacitatea de a moteni,
precum i nedemnul, c6iar aflat $n via la data desc6iderii motenirii i c6iar dac
renun la motenire.
(! Pentru a veni prin reprezentare succesoral la motenirea defunctului,
reprezentantul trebuie s $ndeplineasc toate condiiile generale pentru a-l moteni
pe acesta.
(% *eprezentarea opereaz c6iar dac reprezentantul este nedemn fa de
reprezentat sau a renunat la motenirea lsat de acesta ori a fost dezmotenit de
el.
E0ectul general al
repre!entrii
succesorale
Art$ 1+.$ (1 'n cazurile $n care opereaz reprezentarea succesoral, motenirea
se $mparte pe tulpin.
(! Prin tulpin se $nelege=
- $nuntrul clasei $nt+i, descendentul de gradul $nt+i care culege motenirea sau
este reprezentat la motenire>
- $nuntrul clasei a doua, colateralul privilegiat de gradul al doilea care culege
motenirea sau este reprezentat la motenire.
(% Dac aceeai tulpin a produs mai multe ramuri, $n cadrul fiecrei ramuri
subdivizarea se face tot pe tulpin, partea cuvenit descendenilor de acelai grad
din aceeai ramur $mprindu-se $ntre ei $n mod egal.
E0ectul particular
al repre!entrii
succesorale
Art$ 1+1$ 2 (1 &opiii nedemnului concepui $nainte de desc6iderea motenirii de
la care nedemnul a fost e#clus vor raporta la motenirea acestuia din urm
bunurile pe care le-au motenit prin reprezentarea nedemnului, dac vin la
motenirea lui $n concurs cu ali copii ai si, concepui dup desc6iderea
motenirii de la care a fost $nlturat nedemnul. *aportul se face numai $n cazul i
$n msura $n care valoarea bunurilor primite prin reprezentarea nedemnului a
depit valoarea pasivului succesoral pe care reprezentantul a trebuit s-l suporte
ca urmare a reprezentrii.
(! *aportul se face potrivit dispoziiilor prevzute $n seciunea a !-a a
capitolului 10 din titlul 10 al prezentei cri.
CAPITLUL III
Mo/tenitorii legali
Seciunea 1
Soul supravieuitor
Condi"iile Art$ 1,3$ "oul supravieuitor $l motenete pe soul decedat dac, la data
desc6iderii motenirii, nu e#ist o 6otr+re de divor definitiv.
1;@
6oca"ia la
mo/tenire a so"ului
supravie"uitor
Art$ 1,%$ (1 "oul supravieuitor este c6emat la motenire $n concurs cu oricare
dintre clasele de motenitori legali.
(! 'n absena persoanelor prevzute la alin. (1 sau dac niciuna dintre ele
nu vrea ori nu poate s vin la motenire, soul supravieuitor culege $ntreaga
motenire.
Cota succesoral a
so"ului
supravie"uitor
Art$ 1,&$ (1 &ota soului supravieuitor este de=
a un sfert din motenire, dac vine $n concurs cu descendenii defunctului>
b o treime din motenire, dac vine $n concurs at+t cu ascendeni
privilegiai, c+t i cu colaterali privilegiai ai defunctului>
c o /umtate din motenire, dac vine $n concurs fie numai cu ascendeni
privilegiai, fie numai cu colaterali privilegiai ai defunctului>
d trei sferturi din motenire, dac vine $n concurs fie cu ascendeni ordinari,
fie cu colaterali ordinari ai defunctului.
(! &ota soului supravieuitor $n concurs cu motenitori legali aparin+nd
unor clase diferite se stabilete ca i c+nd acesta ar fi venit $n concurs numai cu
cea mai apropiat dintre ele.
(% Dac, $n urma cstoriei putative, dou sau mai multe persoane au
situaia unui so supravieuitor, cota stabilit potrivit alin. (1 i (! se $mparte $n
mod egal $ntre acestea.
Dreptul de a#ita"ie
al so"ului
supravie"uitor
Art$ 1,'$ (1 "oul supravieuitor care nu este titular al niciunui drept real de a
folosi o alt locuin corespunztoare nevoilor sale, beneficiaz de un drept de
abitaie asupra casei $n care a locuit p+n la data desc6iderii motenirii, dac
aceast cas face parte din bunurile motenirii.
(! Dreptul de abitaie este gratuit, inalienabil i insesizabil.
(% )ricare dintre motenitori poate cere fie restr+ngerea dreptului de
abitaie, dac locuina nu este necesar $n $ntregime soului supravieuitor, fie
sc6imbarea obiectului abitaiei, dac pune la dispoziia soului supravieuitor o alt
locuin corespunztoare.
(3 Dreptul de abitaie se stinge la parta/, dar nu mai devreme de un an de la
data desc6iderii motenirii. .cest drept $nceteaz, c6iar $nainte de $mplinirea
termenului de un an, $n caz de recstorire a soului supravieuitor.
(9 Boate litigiile cu privire la dreptul de abitaie reglementat prin prezentul
articol se soluioneaz de ctre instana competent s /udece parta/ul motenirii,
care va 6otr$ de urgen, $n camera de consiliu.
Dreptul special de
mo/tenire al so"ului
supravie"uitor
Art$ 1,($ &+nd nu vine $n concurs cu descendenii defunctului, soul
supravieuitor motenete, pe l+ng cota stabilit potrivit art.?<!, mobilierul i
obiectele de uz casnic care au fost afectate folosinei comune a soilor.
1;1
Seciunea a 2-a
Descendenii defunctului
Dreptul de
mo/tenire al
descenden"ilor
Art$ 1,)$ (1 Descendenii sunt copiii defunctului i urmaii lor $n linie dreapt
la nesf+rit.
(! Descendenii defunctului $nltur motenitorii din celelalte clase i vin la
motenire $n ordinea pro#imitii gradului de rudenie. Dispoziiile art.?:3 alin.(!
se aplic $n mod corespunztor.
(% 'n concurs cu soul supravieuitor, descendenii defunctului, indiferent de
numrul lor, culeg $mpreun trei sferturi din motenire.
(3 8otenirea sau partea din motenire care li se cuvine descendenilor se
$mparte $ntre acetia $n mod egal, c+nd vin la motenire $n nume propriu, ori pe
tulpin, c+nd vin la motenire prin reprezentare succesoral.
Seciunea a 3-a
$scendenii privileiai i colateralii privileiai
6oca"ia la
mo/tenire a
ascenden"ilor
privilegia"i /i a
colateralilor
privilegia"i
Art$ 1,+$ (1 .scendenii privilegiai sunt tatl i mama defunctului.
(! &olateralii privilegiai sunt fraii i surorile defunctului, precum i
descendenii acestora, p+n la al patrulea grad inclusiv cu defunctul.
(% .scendenii privilegiai i colateralii privilegiai vin la motenire dac
descendenii nu $ndeplinesc condiiile necesare pentru a moteni. Dispoziiile
art.?:% alin. (! se aplic $n mod corespunztor.
<mpr"irea
mo/tenirii *ntre
so"ul
supravie"uitor7
ascenden"ii
privilegia"i /i
colateralii
privilegia"i
Art$ 1,,$ (1 Dac soul supravieuitor vine la motenire $n concurs at+t cu
ascendeni privilegiai, c+t i cu colaterali privilegiai ai defunctului, partea
cuvenit clasei a doua este de dou treimi din motenire.
(! Dac soul supravieuitor vine la motenire $n concurs fie numai cu
ascendeni privilegiai, fie numai cu colaterali privilegiai ai defunctului, partea
cuvenit clasei a doua este de o /umtate din motenire.
<mpr"irea
mo/tenirii *ntre
ascenden"ii
privilegia"i /i
colateralii
privilegia"i
Art$ 1,.$ 8otenirea sau partea din motenire cuvenit ascendenilor privilegiai
i colateralilor privilegiai se $mparte $ntre acetia $n funcie de numrul
ascendenilor privilegiai care vin la motenire, dup cum urmeaz=
a $n cazul $n care la motenire vine un singur printe, acesta va culege un
sfert, iar colateralii privilegiai, indiferent de numrul lor, vor culege trei sferturi>
b $n cazul $n care la motenire vin doi prini, acetia vor culege $mpreun o
/umtate, iar colateralii privilegiai, indiferent de numrul lor, vor culege cealalt
/umtate.
1;!
A#sen"a
ascenden"ilor
privilegia"i sau a
colateralilor
privilegia"i
Art$ 1,1$ (1 'n cazul $n care colateralii privilegiai nu $ndeplinesc condiiile
necesare pentru a moteni, ascendenii privilegiai vor culege motenirea sau
partea din motenire cuvenit clasei a doua.
(! 'n cazul $n care ascendenii privilegiai nu $ndeplinesc condiiile
necesare pentru a moteni, colateralii privilegiai vor culege motenirea sau partea
din motenire cuvenit clasei a doua.
<mpr"irea
mo/tenirii *ntre
ascenden"ii
privilegia"i
Art$ 1.3$ 8otenirea sau partea din motenire cuvenit ascendenilor privilegiai
se $mparte $ntre acetia $n mod egal.
<mpr"irea
mo/tenirii *ntre
colateralii
privilegia"i
Art$ 1.%$ (1 8otenirea sau partea din motenire cuvenit colateralilor
privilegiai se $mparte $ntre acetia $n mod egal.
(! 'n cazul $n care colateralii privilegiai vin la motenire prin reprezentare
succesoral, motenirea sau partea din motenire ce li se cuvine se $mparte $ntre ei
pe tulpin.
(% 'n cazul $n care colateralii privilegiai sunt rude cu defunctul pe linii
colaterale diferite, motenirea sau partea din motenire ce li se cuvine se $mparte ,
$n mod egal, $ntre linia matern i cea patern. 'n cadrul fiecrei linii, sunt
aplicabile dispoziiile alin. (1 i (!.
(3 'n ipoteza prevzut la alin. (%, colateralii privilegiai care sunt rude cu
defunctul pe ambele linii vor culege, pe fiecare dintre acestea, partea din
motenire ce li se cuvine.
Seciunea a "-a
$scendenii ordinari
Dreptul de
mo/tenire al
ascenden"ilor
ordinari
Art$ 1.&$ (1 .scendenii ordinari sunt rudele $n linie dreapt ascendent ale
defunctului, cu e#cepia prinilor acestuia.
(! .scendenii ordinari vin la motenire dac descendenii, ascendenii
privilegiai i colateralii privilegiai nu $ndeplinesc condiiile necesare pentru a
moteni. Dispoziiile art. ?:3 alin. (! se aplic $n mod corespunztor.
(% .scendenii ordinari vin la motenire $n ordinea gradelor de rudenie cu
defunctul.
(3 'n concurs cu soul supravieuitor, ascendenii ordinari ai defunctului,
indiferent de numrul lor, culeg $mpreun un sfert din motenire.
(9 8otenirea sau partea din motenire cuvenit ascendenilor ordinari de
acelai grad se $mparte $ntre acetia $n mod egal.
1;%
Seciunea a (-a
Colateralii ordinari
Dreptul de
mo/tenire al
colateralilor
ordinari
Art$ 1.'$ (1 &olateralii ordinari sunt rudele colaterale ale defunctului p+n la
gradul al patrulea inclusiv, cu e#cepia colateralilor privilegiai.
(! &olateralii ordinari vin la motenire dac descendenii, ascendenii
privilegiai, colateralii privilegiai i ascendenii ordinari nu $ndeplinesc condiiile
necesare pentru a moteni. Dispoziiile art. ?:3 alin. (! se aplic $n mod
corespunztor.
(% &olateralii ordinari vin la motenire $n ordinea gradelor de rudenie cu
defunctul.
(3 'n concurs cu soul supravieuitor, colateralii ordinari ai defunctului,
indiferent de numrul lor, culeg $mpreun un sfert din motenire.
(9 8otenirea sau partea din motenire cuvenit colateralilor ordinari de
acelai grad se $mparte $ntre acetia $n mod egal.
TITLUL III
Li#eralit"ile
CAPITLUL I
Dispo!i"ii comune
Seciunea 1
Dispoziii preliminare
No"iunea /i
categoriile
Art$ 1.($ (1 ,iberalitatea este actul /uridic prin care o persoan dispune cu titlu
gratuit de bunurile sale, $n tot sau $n parte, $n favoarea unei alte persoane.
(! 2u se pot face liberaliti dec+t prin donaie sau prin legat cuprins $n
testament.
Dona"ia Art$ 1.)$ Donaia este contractul prin care, cu intenia de a gratifica, o parte,
numit donator, dispune $n mod irevocabil de un bun $n favoarea celeilalte pri,
numit donatar.
Legatul Art$ 1.+$ ,egatul este dispoziia testamentar prin care testatorul stipuleaz ca,
la decesul su, unul sau mai muli legatari s dob+ndeasc $ntregul su patrimoniu,
o fraciune din acesta sau anumite bunuri determinate.
Seciunea a 2-a
Capacitatea +n materie de li-eraliti
Capacitatea de
0olosin"
Art$ 1.,$ (1 )rice persoan poate face i primi liberaliti, cu respectarea
regulilor privind capacitatea.
1;3
(! &ondiia capacitii de a dispune prin liberaliti trebuie $ndeplinit la
data la care dispuntorul $i e#prim consimm+ntul.
(% &ondiia capacitii de a primi o donaie trebuie $ndeplinit la data la care
donatarul accept donaia.
(3 &ondiia capacitii de a primi un legat trebuie $ndeplinit la data
desc6iderii motenirii testatorului.
Lipsa capacit"ii
depline de e-erci"iu
a dispuntorului
Art$ 1..$ (1 &el lipsit de capacitate de e#erciiu sau cu capacitate de e#erciiu
restr+ns nu poate dispune de bunurile sale prin liberaliti, cu e#cepia cazurilor
prevzute de lege.
(! "ub sanciunea nulitii relative, nici c6iar dup dob+ndirea capacitii
depline de e#erciiu persoana nu poate dispune prin liberaliti $n folosul celui care
a avut calitatea de reprezentant ori ocrotitor legal al su, $nainte ca acesta s fi
primit de la instana de tutel descrcare pentru gestiunea sa. "e e#cepteaz
situaia $n care reprezentantul ori, dup caz, ocrotitorul legal este ascendentul
dispuntorului.
Desemnarea
#ene0iciarului
li#eralit"ii
Art$ 1.1$ 2 (1 "ub sanciunea nulitii absolute, dispuntorul trebuie s $l
determine pe beneficiarul liberalitii ori cel puin s prevad criteriile pe baza
crora acest beneficiar s poat fi determinat la data la care liberalitatea produce
efecte /uridice.
(! Persoana care nu e#ist la data $ntocmirii liberalitii poate beneficia de o
liberalitate dac aceasta este fcut $n favoarea unei persoane capabile, cu sarcina
pentru aceasta din urm de a transmite beneficiarului obiectul liberalitii $ndat ce
va fi posibil.
(% "ub sanciunea nulitii absolute, dispuntorul nu poate lsa unui ter
dreptul de a-l desemna pe beneficiarul liberalitii sau de a stabili obiectul
acesteia. &u toate acestea, repartizarea bunurilor transmise prin legat unor
persoane desemnate de testator poate fi lsat la aprecierea unui ter.
(3 -ste valabil liberalitatea fcut unei persoane desemnate de dispuntor,
cu o sarcin $n favoarea unei persoane alese fie de gratificat, fie de un ter
desemnat, la r+ndul su, tot de ctre dispuntor.
Incapacit"ile
speciale
Art$ 113$ (1 "unt lovite de nulitate relativ liberalitile fcute medicilor,
farmacitilor sau altor persoane, $n perioada $n care, $n mod direct sau indirect, $i
acordau $ngri/iri de specialitate dispuntorului pentru boala care este cauz a
decesului.
(! "unt e#ceptate de la prevederile alin. (1=
a liberalitile fcute soului, rudelor $n linie dreapt sau colateralilor
privilegiai>
b liberalitile fcute altor rude p+n la al patrulea grad inclusiv, dac, la
data liberalitii, dispuntorul nu are so i nici rude $n linie dreapt sau colaterali
privilegiai.
(% Dispoziiile alin. (1 i (! sunt aplicabile i $n privina preoilor sau a
altor persoane care acordau asisten religioas $n timpul bolii care este cauz a
decesului.
(3 Dac dispuntorul a decedat din cauza bolii, termenul de prescripie a
1;9
aciunii $n nulitate relativ curge de la data la care motenitorii au luat cunotin
de e#istena liberalitii.
(9 'n cazul $n care dispuntorul s-a restabilit, legatul devine valabil, iar
aciunea $n anularea donaiei poate fi introdus $n termen de % ani de la data la
care dispuntorul s-a restabilit.
Incapacit"ile
speciale *n materia
legatelor
Art$ 11%$

"unt lovite de nulitate relativ legatele $n favoarea=
a notarului public care a autentificat testamentul>
b interpretului care a participat la procedura de autentificare a testamentului>
c martorilor, $n cazurile prevzute la art. 1.@3% alin. (! i art. 1.@3< alin. (%>
d agenilor instrumentatori, $n cazurile prevzute la art.1.@3<>
e persoanelor care au acordat, $n mod legal, asisten /uridic la redactarea
testamentului.
9imula"ia Art$ 11&$ (1 "anciunea nulitii relative prevzute de art. ?;; alin. (!, art. ??@
i ??1 se aplic i liberalitilor deg6izate sub forma unui contract cu titlu oneros
sau fcute unei persoane interpuse.
(! "unt prezumate p+n la proba contrar ca fiind persoane interpuse
ascendenii, descendenii i soul persoanei incapabile de a primi liberaliti,
precum i ascendenii i descendenii soului acestei persoane.
Seciunea a 3-a
Su-stituiile fideicomisare
No"iunea Art$ 11'$ Dispoziia prin care o persoan, numit instituit, este obligat s
conserve bunul care constituie obiectul liberalitii i s-l transmit unui ter,
numit substituit, desemnat de dispuntor, nu produce efecte dec+t $n cazul $n care
este permis de lege.
9u#stitu"ia
0ideicomisar
Art$ 11($ ) liberalitate poate fi grevat de o sarcin care const $n obligaia
instituitului, donatar sau legatar, de a conserva bunurile care constituie obiectul
liberalitii i de a le transmite, la decesul su, substituitului desemnat de
dispuntor.
E0ectele cu privire
la #unuri
Art$ 11)$ (1 "arcina prevzut la art. ??3 produce efecte numai cu privire la
bunurile care au constituit obiectul liberalitii i care la data decesului instituitului
pot fi identificate i se afl $n patrimoniul su.
(! .tunci c+nd liberalitatea are ca obiect valori mobiliare, sarcina produce
efecte i asupra valorilor mobiliare care le $nlocuiesc.
(% Dac liberalitatea are ca obiect drepturi supuse formalitilor de
publicitate, sarcina trebuie s respecte aceleai formaliti. 'n cazul imobilelor,
sarcina este supus notrii $n cartea funciar.
1;:
Drepturile
su#stituitului
Art$ 11+$ (1 Drepturile substituitului se nasc la moartea instituitului.
(! "ubstituitul dob+ndete bunurile care constituie obiectul liberalitii de la
dispuntor.
(% "ubstituitul nu poate fi supus obligaiei de conservare i de transmitere a
bunurilor.
?aran"iile /i
asigurrile
Art$ 11,$ 'n vederea e#ecutrii sarcinii, dispuntorul poate impune instituitului
constituirea de garanii i $nc6eierea unor contracte de asigurare.
Imputarea sarcinii
asupra cotit"ii
disponi#ile
Art$ 11.$

Dac instituitul este motenitor rezervatar al dispuntorului, sarcina nu
poate $nclca rezerva sa succesoral.
Acceptarea dona"iei
dup decesul
dispuntorului
Art$ 111$ )ferta de donaie fcut substituitului poate fi acceptat de acesta i
dup decesul dispuntorului.
Ine0icacitatea
su#stitu"iei
Art$ %$333$

.tunci c+nd substituitul predecedeaz instituitului sau renun la
beneficiul liberalitii, bunul revine instituitului, cu e#cepia cazului $n care s-a
prevzut c bunul va fi cules de motenitorii substituitului ori a fost desemnat un
al doilea substituit.
Seciunea a "-a
2i-eralitile reziduale
No"iunea Art$ %$33%$ Dispuntorul poate stipula ca substituitul s fie gratificat cu ceea ce
rm+ne, la data decesului instituitului, din donaiile sau legatele fcute $n favoarea
acestuia din urm.
Dreptul de
dispo!i"ie al
instituitului
Art$ %$33&$ ,iberalitatea rezidual nu $l $mpiedic pe instituit s $nc6eie acte cu
titlu oneros i nici s rein bunurile ori sumele obinute $n urma $nc6eierii
acestora.
Interdic"ia de a
dispune cu titlu
gratuit
Art$ %$33'$


(1 1nstituitul nu poate dispune prin testament de bunurile care au
constituit obiectul unei liberaliti reziduale.
(! Dispuntorul poate interzice instituitului s dispun de bunuri prin
donaie. &u toate acestea, atunci c+nd este motenitor rezervatar al dispuntorului,
instituitul pstreaz posibilitatea de a dispune prin acte $ntre vii sau pentru cauz
de moarte de bunurile care au constituit obiectul donaiilor imputate asupra
rezervei sale succesorale.
Independen"a
patrimonial a
instituitului
Art$ %$33($

1nstituitul nu este inut s dea socoteal dispuntorului ori
motenitorilor acestuia.
1;<
Aplicarea regulilor
su#stitu"iei
0ideicomisare
Art$ %$33)$


Dispoziiile prevzute la art. ??9, ??: alin. (!, art. ??<, ??? i la
art. 1.@@@ sunt aplicabile liberalitilor reziduale.
Seciunea a (-a
!evizuirea condiiilor i sarcinilor
Domeniul de
aplicare
Art$ %$33+$ Dac, din cauza unor situaii imprevizibile i neimputabile
beneficiarului, survenite acceptrii liberalitii, $ndeplinirea condiiilor sau
e#ecutarea sarcinilor care afecteaz liberalitatea a devenit e#trem de dificil ori
e#cesiv de oneroas pentru beneficiar, acesta poate cere revizuirea sarcinilor sau a
condiiilor.
9olu"ionarea cererii
de revi!uire
Art$ %$33,$ (1 &u respectarea, pe c+t posibil, a voinei dispuntorului, instana
de /udecat sesizat cu cererea de revizuire poate s dispun modificri cantitative
sau calitative ale condiiilor sau ale sarcinilor care afecteaz liberalitatea ori s le
grupeze cu acelea similare provenind din alte liberaliti.
(! 1nstana de /udecat poate autoriza $nstrinarea parial sau total a
obiectului liberalitii7 stabilind ca preul s fie folosit $n scopuri conforme cu
voina dispuntorului, precum i orice alte msuri care s menin pe c+t posibil
destinaia urmrit de acesta.
<nlturarea
e0ectelor revi!uirii
Art$ %$33.$ Dac motivele care au determinat revizuirea condiiilor sau a
sarcinilor nu mai subzist, persoana interesat poate cere $nlturarea pentru viitor
a efectelor revizuirii.
Seciunea a )-a
Dispoziii speciale
Clau!ele
considerate
nescrise
Art$ %$331$ (1 -ste considerat nescris clauza prin care, sub sanciunea
desfiinrii liberalitii sau restituirii obiectului acesteia, beneficiarul este obligat
s nu conteste validitatea unei clauze de inalienabilitate ori s nu solicite
revizuirea condiiilor sau a sarcinilor.
(! De asemenea, este considerat nescris dispoziia testamentar prin care
se prevede dezmotenirea ca sanciune pentru $nclcarea obligaiilor prevzute la
alin.(1 sau pentru contestarea dispoziiilor din testament care aduc atingere
drepturilor motenitorilor rezervatari ori sunt contrare ordinii publice sau bunelor
moravuri.
Con0irmarea
li#eralit"ilor
Art$ %$3%3$ &onfirmarea unei liberaliti de ctre motenitorii universali ori cu
titlu universal ai dispuntorului atrage renunarea la dreptul de a opune viciile de
form sau orice alte motive de nulitate, fr ca prin aceast renunare s se
pre/udicieze drepturile terilor.
1;;
CAPITLUL II
Dona"ia
Seciunea 1
*nc%eierea contractului
=orma dona"iei Art$ %$3%%$ (1 Donaia se $nc6eie prin $nscris autentic, sub sanciunea nulitii
absolute.
(! 2u sunt supuse dispoziiei de la alin. (1 donaiile indirecte, cele
deg6izate i darurile manuale.
(% 4unurile mobile care constituie obiectul donaiei trebuie enumerate i
evaluate $ntr-un $nscris, c6iar sub semntur privat, sub sanciunea nulitii
absolute a donaiei.
(3 Dac sunt de valoare redus, bunurile mobile corporale pot fi donate
prin dar manual. Darul manual se $nc6eie valabil prin acordul de voin al prilor
$nsoit de tradiiunea bunului de la donator la donatar. 'n aprecierea valorii reduse
a bunurilor care constituie obiectul darului manual se ine seama de starea
material a donatorului.
<nregistrarea
dona"iei autentice
Art$ %$3%&$ 'n scop de informare a persoanelor care /ustific e#istena unui
interes legitim, notarul care autentific un contract de donaie are obligaia s
$nscrie de $ndat acest contract $n registrul naional notarial, inut $n format
electronic, potrivit legii. Dispoziiile $n materie de carte funciar rm+n aplicabile.
=ormarea
contractului
Art$ %$3%'$ (1 )ferta de donaie poate fi revocat c+t timp ofertantul nu a luat
cunotin de acceptarea destinatarului. 1ncapacitatea sau decesul ofertantului
atrage caducitatea acceptrii.
(! )ferta nu mai poate fi acceptat dup decesul destinatarului ei.
8otenitorii destinatarului pot $ns comunica acceptarea fcut de acesta.
(% )ferta de donaie fcut unei persoane lipsit de capacitate de e#erciiu
se accept de ctre reprezentantul legal.
(3 )ferta de donaie fcut unei persoane cu capacitate de e#erciiu
restr+ns poate fi acceptat de ctre aceasta cu $ncuviinarea ocrotitorului legal.
Promisiunea de
dona"ie
Art$ %$3%($ (1 "ub sanciunea nulitii absolute, promisiunea de donaie este
supus formei autentice.
(! 'n caz de nee#ecutare din partea promitentului, promisiunea de donaie
nu confer beneficiarului dec+t dreptul de a pretinde daune-interese ec6ivalente cu
c6eltuielile pe care le-a fcut i avanta/ele pe care le-a acordat terilor, $n
considerarea promisiunii.
Principiul
irevoca#ilit"ii
Art$ %$3%)$ (1 Donaia nu este valabil atunci c+nd cuprinde clauze ce permit
donatorului s o revoce prin voina sa.
(! .stfel, este lovit de nulitate absolut donaia care=
1;?
a este afectat de o condiie a crei realizare depinde e#clusiv de voina
donatorului>
b impune donatarului plata datoriilor pe care donatorul le-ar contracta $n
viitor, dac valoarea ma#im a acestora nu este determinat $n contractul de
donaie>
c confer donatorului dreptul de a denuna unilateral contractul>
d permite donatorului s dispun $n viitor de bunul donat, c6iar dac
donatorul moare fr s fi dispus de acel bun. Dac dreptul de a dispune vizeaz
doar o parte din bunurile donate, nulitatea opereaz numai $n privina acestei pri.
<ntoarcerea
conven"ional
Art$ %$3%+$ (1 &ontractul poate s prevad $ntoarcerea bunurilor druite, fie
pentru cazul c+nd donatarul ar predeceda donatorului, fie pentru cazul c+nd at+t
donatarul, c+t i descendenii si ar predeceda donatorului.
(! 'n cazul $n care donaia are ca obiect bunuri supuse unor formaliti de
publicitate, at+t dreptul donatarului, c+t i dreptul de $ntoarcere sunt supuse acestor
formaliti.
Seciunea a 2-a
'fectele donaiei
Rspunderea
donatorului
Art$ %$3%,$ 'n e#ecutarea donaiei, dispuntorul rspunde numai pentru dol i
culp grav.
?aran"ia contra
evic"iunii
Art$ %3%.$ (1 Donatorul nu rspunde pentru eviciune dec+t dac a promis
e#pres garania sau dac eviciunea decurge din fapta sa ori dintr-o $mpre/urare
care afecteaz dreptul transmis, pe care a cunoscut-o i nu a comunicat-o
donatarului la $nc6eierea contractului.
(! 'n cazul donaiei cu sarcini, $n limita valorii acestora, donatorul
rspunde pentru eviciune ca i v+nztorul.
?aran"ia contra
viciilor ascunse
Art$ %$3%1$ (1 Donatorul nu rspunde pentru viciile ascunse ale bunului
donat.
(! Botui, dac a cunoscut viciile ascunse i nu le-a adus la cunotina
donatarului la $nc6eierea contractului, donatorul este inut s repare pre/udiciul
cauzat donatarului prin aceste vicii.
(% 'n cazul donaiei cu sarcini, $n limita valorii acestora, donatorul
rspunde pentru viciile ascunse ca i v+nztorul.
Seciunea a 3-a
!evocarea donaiei
@%$ Dispo!i"ii comune
Cau!ele de
revocare
Art$ %$3&3$ Donaia poate fi revocat pentru ingratitudine i pentru nee#ecutarea
culpabil a sarcinilor la care s-a obligat donatarul.
1?@
Modul de operare Art$ %$3&%$ *evocarea pentru ingratitudine i pentru ne$ndeplinirea sarcinilor nu
opereaz de drept.
Revocarea
promisiunii de
dona"ie
Art$ %$3&&$

(1 Promisiunea de donaie se revoc de drept dac anterior
e#ecutrii sale se ivete unul dintre cazurile de revocare pentru ingratitudine
prevzute la art. 1@!%.
(! De asemenea, promisiunea de donaie se revoc de drept i atunci c+nd,
anterior e#ecutrii sale, situaia material a promitentului s-a deteriorat $ntr-o
asemenea msur $nc+t e#ecutarea promisiunii a devenit e#cesiv de oneroas
pentru acesta ori promitentul a devenit insolvabil.
@&$ Revocarea pentru ingratitudine
Ca!urile Art$ %$3&'$ Donaia se revoc pentru ingratitudine $n urmtoarele cazuri=
a dac donatarul a atentat la viaa donatorului, a unei persoane apropiate lui
sau, tiind c alii intenioneaz s atenteze, nu l-a $ntiinat>
b dac donatarul se face vinovat de fapte penale, cruzimi sau in/urii grave
fa de donator>
c dac donatarul refuz $n mod ne/ustificat s asigure alimente donatorului
a/uns $n nevoie, $n limita valorii actuale a bunului donat, in+ndu-se $ns seama de
starea $n care se afla bunul la momentul donaiei.
Cererea de
revocare
Art$ %$3&($ (1 Dreptul la aciunea prin care se solicit revocarea pentru
ingratitudine se prescrie $n termen de un an din ziua $n care donatorul a tiut c
donatarul a sv+rit fapta de ingratitudine.
(! .ciunea $n revocare pentru ingratitudine poate fi e#ercitat numai
$mpotriva donatarului. Dac donatarul moare dup introducerea aciunii, aceasta
poate fi continuat $mpotriva motenitorilor.
(% &ererea de revocare nu poate fi introdus de motenitorii donatorului, cu
e#cepia cazului $n care donatorul a decedat $n termenul prevzut la alin.(1 fr
s-l fi iertat pe donatar. De asemenea, motenitorii pot introduce aciunea $n
revocare $n termen de un an de la data morii donatorului, dac acesta a decedat
fr s fi cunoscut cauza de revocare.
(3 .ciunea pornit de donator poate fi continuat de motenitorii acestuia.
E0ectele generale
ale revocrii
Art$ %$3&)$ (1 'n caz de revocare pentru ingratitudine, dac restituirea $n natur
a bunului donat nu este posibil, donatarul va fi obligat s plteasc valoarea
acestuia, socotit la data soluionrii cauzei.
(! 'n urma revocrii donaiei pentru ingratitudine, donatarul va fi obligat s
restituie fructele pe care le-a perceput $ncep+nd cu data introducerii cererii de
revocare a donaiei.
E0ectele speciale ale
revocrii
Art$ %$3&+$ *evocarea pentru ingratitudine nu are niciun efect $n privina
drepturilor reale asupra bunului donat dob+ndite de la donatar, cu titlu oneros, de
ctre terii de bun-credin i nici asupra garaniilor constituite $n favoarea
1?1
acestora. 'n cazul bunurilor supuse unor formaliti de publicitate, dreptul terului
trebuie s fi fost $nscris anterior $nregistrrii cererii de revocare $n registrele de
publicitate aferente.
@'$ Revocarea pentru nee-ecutarea sarcinii
Ac"iunile *n ca! de
nee-ecutare a
sarcinii
Art$ %$3&,$ (1 Dac donatarul nu $ndeplinete sarcina la care s-a obligat,
donatorul sau succesorii si $n drepturi pot cere fie e#ecutarea sarcinii, fie
revocarea donaiei.
(! 'n cazul $n care sarcina a fost stipulat $n favoarea unui ter, acesta poate
cere numai e#ecutarea sarcinii.
(% Dreptul la aciunea prin care se solicit e#ecutarea sarcinii sau revocarea
donaiei se prescrie $n termen de % ani de la data la care sarcina trebuia e#ecutat.
<ntinderea
o#liga"iei de
e-ecutare
Art$ %$3&.$ Donatarul este inut s $ndeplineasc sarcina numai $n limita valorii
bunului donat, actualizat la data la care sarcina trebuia $ndeplinit.
E0ectele Art$ %$3&1$ &+nd donaia este revocat pentru ne$ndeplinirea sarcinilor, bunul
reintr $n patrimoniul donatorului liber de orice drepturi constituite $ntre timp
asupra lui, sub rezerva dispoziiilor art.1.:3;.
Seciunea a "-a
Donaiile fcute viitorilor soi +n vederea cstoriei
i donaiile +ntre soi
Caducitatea
dona"iilor
Art$ %$3'3$ Donaiile fcute viitorilor soi sau unuia dintre ei, sub condiia
$nc6eierii cstoriei, nu produc efecte $n cazul $n care cstoria nu se $nc6eie.
Revoca#ilitatea
dona"iei *ntre so"i
Art$ %$3'%$ )rice donaie $nc6eiat $ntre soi este revocabil numai $n timpul
cstoriei.
Nulitatea dona"iei
*ntre so"i
Art$ %$3'&$

2ulitatea cstoriei atrage nulitatea relativ a donaiei fcute
soului de rea-credin.
Dona"iile simulate Art$ %$3''$ (1 -ste lovit de nulitate orice simulaie $n care donaia reprezint
contractul secret $n scopul de a eluda revocabilitatea donaiilor $ntre soi.
(! -ste prezumat persoan interpus, p+n la proba contrar7 orice rud a
donatarului la a crei motenire acesta ar avea vocaie $n momentul donaiei i
care nu a rezultat din cstoria cu donatorul.
1?!
CAPITLUL III
Testamentul
Seciunea 1
Dispoziii enerale
No"iunea Art$ %$3'($ Bestamentul este actul unilateral, personal i revocabil prin care o
persoan, numit testator, dispune, $ntr-una din formele cerute de lege, pentru
timpul c+nd nu va mai fi $n via.
Con"inutul
testamentului
Art$ %$3')$ Bestamentul conine dispoziii referitoare la patrimoniul succesoral
sau la bunurile ce fac parte din acesta, precum i la desemnarea direct sau
indirect a legatarului. .lturi de aceste dispoziii sau c6iar i $n lipsa unor
asemenea dispoziii, testamentul poate s conin dispoziii referitoare la parta/,
revocarea dispoziiilor testamentare anterioare, dezmotenire, numirea de
e#ecutori testamentari, sarcini impuse legatarilor sau motenitorilor legali i alte
dispoziii care produc efecte dup decesul testatorului.
Testamentul reciproc Art$ %$3'+$ "ub sanciunea nulitii absolute a testamentului, dou sau mai
multe persoane nu pot dispune, prin acelai testament7 una $n favoarea celeilalte
sau $n favoarea unui ter.
Pro#a testamentului Art$ %$3',$ (1 )rice persoan care pretinde un drept ce se $ntemeiaz pe un
testament trebuie s dovedeasc e#istena i coninutul lui $n una din formele
prevzute de lege.
(! Dac testamentul a disprut printr-un caz fortuit sau de for ma/or ori
prin fapta unui ter, fie dup moartea testatorului, fie $n timpul vieii sale, $ns
fr ca acesta s-i fi cunoscut dispariia, valabilitatea formei i cuprinsul
testamentului vor putea fi dovedite prin orice mi/loc de prob.
Consim"mntul
testatorului
Art$ %$3'.$ (1 Bestamentul este valabil numai dac testatorul a avut
discernm+nt i consimm+ntul su nu a fost viciat.
(! Dolul poate atrage anularea testamentului c6iar dac manoperele
dolosive nu au fost sv+rite de beneficiarul dispoziiilor testamentare i nici nu
au fost cunoscute de ctre acesta.
Interpretarea
testamentului
Art$ %$3'1$ (1 *egulile de interpretare a contractelor sunt aplicabile i
testamentului, $n msura $n care sunt compatibile cu caracterele /uridice ale
acestuia.
(! -lementele e#trinseci $nscrisului testamentar pot fi folosite numai $n
msura $n care se spri/in pe cele intrinseci.
(% ,egatul $n favoarea creditorului nu este prezumat a fi fcut $n
compensaia creanei sale.
1?%
Seciunea a 2-a
,ormele testamentului
=ormele
testamentului
ordinar
Art$ %$3(3$ Bestamentul ordinar poate fi olograf sau autentic.
Testamentul ologra0 Art$ %$3(%$ "ub sanciunea nulitii absolute, testamentul olograf trebuie scris
$n $ntregime, datat i semnat de m+na testatorului.
Desc>iderea
testamentului ologra0
Art$ %$3(&$ (1 'nainte de a fi e#ecutat, testamentul olograf se va prezenta unui
notar public pentru a fi vizat spre nesc6imbare.
(! 'n cadrul procedurii succesorale, notarul public procedeaz, $n
condiiile legii speciale, la desc6iderea i validarea testamentului olograf i $l
depune $n dosarul succesoral. Desc6iderea testamentului i starea $n care se
gsete se constat prin proces-verbal.
(% &ei interesai pot primi, dup vizarea spre nesc6imbare, pe c6eltuiala
lor, copii legalizate ale testamentului olograf.
(3 Dup finalizarea procedurii succesorale, originalul testamentului se
pred legatarilor, potrivit $nelegerii dintre ei, iar $n lipsa acesteia, persoanei
desemnate prin 6otr+re /udectoreasc.
Testamentul autentic Art$ %$3('$ (1 Bestamentul este autentic dac a fost autentificat de un notar
public sau de o alt persoan $nvestit cu autoritate public de ctre stat, potrivit
legii.
(! &u ocazia autentificrii, testatorul poate fi asistat de unul sau de doi
martori.
<ntocmirea
testamentului
autentic
Art$ %$3(($ (1 Bestatorul $i dicteaz dispoziiile $n faa notarului, care se $ngri/ete
de scrierea actului i apoi i-l citete sau, dup caz, i-l d s-l citeasc, menion+ndu-se
e#pres $ndeplinirea acestor formaliti. Dac dispuntorul $i redactase de/a actul de
ultim voin, testamentul autentic $i va fi citit de ctre notar.
(! Dup citire, dispuntorul trebuie s declare c actul e#prim ultima sa
voin.
(% Bestamentul este apoi semnat de ctre testator, iar $nc6eierea de
autentificare de ctre notar.
Autenti0icarea *n
situa"ii particulare
Art$ %$3()$ (1 'n cazul acelora care, din pricina infirmitii, a bolii sau din
orice alte cauze nu pot semna, notarul public, $ndeplinind actul, va face
meniune despre aceast $mpre/urare $n $nc6eierea pe care o $ntocmete,
meniunea astfel fcut in+nd loc de semntur. 8eniunea va fi citit
testatorului de ctre notar, $n prezena a doi martori, aceast formalitate
suplinind absena semnturii testatorului.
(! Declaraia de voin a surdului, mutului sau surdomutului, tiutori de
carte, se va da $n scris $n faa notarului public, prin $nscrierea de ctre parte,
$naintea semnturii, a meniunii Iconsimt la prezentul act, pe care l-am cititJ.
(% Dac surdul, mutul sau surdomutul este, din orice motiv, $n
1?3
imposibilitate de a scrie, declaraia de voin se va lua prin interpret, dispoziiile
alin. (1 aplic+ndu-se $n mod corespunztor.
(3 Pentru a lua consimm+ntul unui nevztor, notarul public va $ntreba
dac a auzit bine c+nd i s-a citit cuprinsul testamentului, consemn+nd aceastea $n
$nc6eierea de autentificare.
<nregistrarea
testamentului
autentic
Art$ %$3(+$ 'n scop de informare a persoanelor care /ustific e#istena unui
interes legitim, notarul care autentific testamentul are obligaia s $l $nscrie, de
$ndat, $n registrul naional notarial inut $n format electronic, potrivit legii.
1nformaii cu privire la e#istena unui testament se pot da numai dup decesul
testatorului.
Testamentele
privilegiate
Art$ %$3(,$ (1 "e poate $ntocmi $n mod valabil un testament $n urmtoarele
situaii speciale=
a $n faa unui funcionar competent al autoritii civile locale, $n caz de
epidemii, catastrofe, rzboaie sau alte asemenea $mpre/urri e#cepionale>
b $n faa comandantului vasului sau a celui ce-l $nlocuiete, dac
testatorul se afl la bordul unui vas sub pavilionul *om+niei, $n cursul unei
cltorii maritime sau fluviale. Bestamentul $ntocmit la bordul unei aeronave
este supus acelorai condiii>
c $n faa comandantului unitii militare ori a celui care $l $nlocuiete,
dac testatorul este militar sau, fr a avea aceast calitate, este salariat sau
presteaz servicii $n cadrul forelor armate ale *om+niei i nu se poate adresa
unui notar public>
d $n faa directorului, medicului ef al instituiei sanitare sau a medicului
ef al serviciului ori, $n lipsa acestora, $n faa medicului de gard, c+t timp
dispuntorul este internat $ntr-o instituie sanitar $n care notarul public nu are
acces.
(! 'n toate cazurile de la alin. (1 este obligatoriu ca testamentul s se
$ntocmeasc $n prezena a doi martori.
(% Bestamentul privilegiat se semneaz de testator, de agentul
instrumentator i de cei doi martori. Dac testatorul sau unul dintre martori nu
poate semna se va face meniune despre cauza care l-a $mpiedicat s semneze.
(3 Dispoziiile alin. (% sunt prevzute sub sanciunea nulitii absolute.
(9 Prevederile art. 1.@3! se aplic $n mod corespunztor i $n privina
testamentului privilegiat.
Caducitatea
testamentelor
privilegiate
Art$ %$3(.$ (1 Bestamentul privilegiat devine caduc la 19 zile de la data c+nd
dispuntorul ar fi putut s testeze $n vreuna din formele ordinare. Bermenul se
suspend dac testatorul a a/uns $ntr-o stare $n care nu-i este cu putin s
testeze.
(! Prevederile alin. (1 nu se aplic dispoziiei testamentare prin care se
recunoate un copil.
1?9
Testamentul sumelor
/i valorilor depo!itate
Art$ %$3(1$ Dispoziiile testamentare privind sumele de bani, valorile sau
titlurile de valoare depuse la instituii specializate sunt valabile cu respectarea
condiiilor de form prevzute de legile speciale aplicabile acestor instituii.
Conversiunea 0ormei
testamentare
Art$ %$3)3$ (n testament nul din cauza unui viciu de form produce efecte
dac $ndeplinete condiiile prevzute de lege pentru alt form testamentar.
Seciunea a 3-a
!evocarea voluntar a testamentului
Revocarea
voluntar e-pres
Art$ %$3)%$ (1 (n testament nu poate fi revocat e#pres, $n tot sau $n parte,
dec+t printr-un act autentic notarial sau printr-un testament ulterior.
(! Bestamentul care revoc un testament anterior poate fi $ntocmit $ntr-o
form diferit de aceea a testamentului revocat.
(% *evocarea e#pres a testamentului fcut printr-un act autentic notarial
sau printr-un testament autentic se va $nscrie de $ndat, de ctre notar, $n registrul
naional notarial prevzut la art. 1.@3:.
Revocarea
voluntar tacit
Art$ %$3)&$ (1 Bestatorul poate revoca testamentul olograf i prin distrugerea,
ruperea sau tergerea sa. Dtergerea unei dispoziii a testamentului olograf de ctre
testator implic revocarea acelei dispoziii. 8odificrile realizate prin tergere se
semneaz de ctre testator.
(! Distrugerea, ruperea sau tergerea testamentului olograf, cunoscut de
testator, atrage de asemenea revocarea, cu condiia ca acesta s fi fost $n msur
s-l refac.
(% Bestamentul ulterior nu-l revoc pe cel anterior dec+t $n msura $n care
conine dispoziii contrare sau incompatibile cu acesta. -fectele revocrii nu sunt
$nlturate $n caz de caducitate sau revocare a testamentului ulterior.
Retractarea
revocrii
Art$ %$3)'$ (1 Dispoziia revocatorie poate fi retractat $n mod e#pres prin act
autentic notarial sau prin testament.
(! *etractarea unei dispoziii revocatorii $nltur efectele revocrii, cu
e#cepia cazului $n care testatorul i-a manifestat voina $n sens contrar sau dac
aceast intenie a testatorului rezult din $mpre/urrile concrete. Dispoziiile art.
1.@91 alin. (% rm+n aplicabile.
(% *etractarea unei dispoziii revocatorii fcut printr-un act autentic notarial
sau printr-un testament autentic se va $nscrie de $ndat, de ctre notar, $n registrul
naional notarial prevzut la art. 1.@3:.
1?:
Seciunea a "-a
2eatul
@%$ Categorii de legate
Clasi0icarea
legatelor
Art$ %$3)($ (1 ,egatele sunt universale, cu titlu universal sau cu titlu particular.
(! ,egatul poate fi pur i simplu, cu termen, sub condiie sau cu sarcin.
Legatul universal Art$%$3))$ ,egatul universal este dispoziia testamentar care confer uneia sau
mai multor persoane vocaie la $ntreaga motenire.
Legatul cu titlu
universal
Art$%$3)+$ (1 ,egatul cu titlu universal este dispoziia testamentar care confer
uneia sau mai multor persoane vocaie la o fraciune a motenirii.
(! Prin fraciune a motenirii se $nelege=
a fie proprietatea unei cote-pri din aceasta>
b fie un dezmembrm+nt al proprietii asupra totalitii sau a unei cote-
pri din motenire>
c fie proprietatea sau un dezmembrm+nt asupra totalitii ori asupra unei
cote-pri din universalitatea bunurilor determinate dup natura sau proveniena
lor.
Legatul cu titlu
particular
Art$ %$3),$ )rice legat care nu este universal sau cu titlu universal este un legat
cu titlu particular.
@&$E0ectele legatelor
=ructele #unurilor
ce constituie
o#iectul legatului
Art$ %$3).$ ,egatarul are dreptul la fructele bunurilor motenirii care i se cuvin
din ziua desc6iderii motenirii sau din ziua $n care legatul produce efecte $n
privina sa, cu e#cepia cazului $n care cel care a posedat bunurile ce constituie
obiectul legatului a fost de bun-credin.
Drepturile
legatarului cu titlu
particular
Art$ %$3)1$ (1 ,egatarul cu titlu particular al unui bun individual determinat
dob+ndete proprietatea acestuia de la data desc6iderii motenirii.
(! ,egatarul cu titlu particular al unor bunuri de gen este titularul unei
creane asupra motenirii. Dac testatorul nu a prevzut altfel, cel $nsrcinat cu
e#ecutarea acestui legat este obligat a preda bunuri de calitate medie.
9arcina e-cesiv a
legatului cu titlu
particular
Art$ %$3+3$ (1 Dac legatarul nu poate $ndeplini sarcina cu care este grevat
legatul su fr a depi valoarea bunurilor primite $n temeiul acestuia, se va putea
libera pred+nd beneficiarului sarcinii bunurile ce i-au fost lsate prin legat sau
valoarea lor.
(! 0aloarea bunurilor lsate prin legat i a sarcinilor va fi aceea de la data
desc6iderii motenirii.
1?<
Accesoriile #unului
care constituie
o#iectul unui legat
cu titlu particular
Art$ %$3+%$ (1 4unul care constituie obiectul unui legat cu titlu particular se
pred cu accesoriile sale, $n starea $n care se gsete la data desc6iderii motenirii.
(! ,egatul cuprinde i dreptul la aciunea $n despgubire pentru pre/udiciul
adus bunului de ctre un ter dup $ntocmirea testamentului.
(% ,egatul unui bun care, dup $ntocmirea testamentului, a cunoscut creteri
cantitative, calitative sau valorice prin alipire, lucrri autonome, lucrri adugate
sau ac6iziionarea altor bunuri $n cadrul unei universaliti se prezum, p+n la
proba contrar, a viza $ntreg bunul ori universalitatea rezultat.
Legatul rentei
viagere sau al unei
crean"e de
*ntre"inere
Art$ %$3+&$ &+nd obiectul legatului cuprinde o rent viager sau o crean de
$ntreinere, e#ecutarea acestuia este datorat din ziua desc6iderii motenirii.
Legatul alternativ Art$ %$3+'$ 'n cazul $n care legatarului cu titlu particular i-a fost lsat fie un bun,
fie altul, dreptul de alegere revine celui inut s e#ecute legatul, dac testatorul nu
a conferit acest drept legatarului sau unui ter.
Legatul #unului
altuia
Art$ %$3+($ (1 &+nd bunul individual determinat care a fcut obiectul unui legat
cu titlu particular aparine unei alte persoane dec+t testatorul i nu este cuprins $n
patrimoniul acestuia la data desc6iderii motenirii, atunci se aplic dispoziiile
prezentului articol.
(! Dac, la data $ntocmirii testamentului, testatorul nu a tiut c bunul nu
este al su, legatul este lovit de nulitate relativ.
(% 'n cazul $n care testatorul a tiut c bunul nu este al su, cel $nsrcinat cu
e#ecutarea legatului este obligat, la alegerea sa, s dea fie bunul $n natur, fie
valoarea acestuia de la data desc6iderii motenirii.
Legatul con8unctiv Art$ %$3+)$ (1 ,egatul cu titlu particular este prezumat a fi con/unctiv atunci
c+nd testatorul a lsat, prin acelai testament, un bun determinat individual sau
generic, mai multor legatari cu titlu particular, fr a preciza partea fiecruia.
(! 'n cazul legatului con/unctiv, dac unul dintre legatari nu vrea sau nu
poate s primeasc legatul, partea lui va profita celorlali legatari.
(% Prevederile alin. (! se aplic i atunci c+nd obiectul legatului con/unctiv
$l constituie un dezmembrm+nt al dreptului de proprietate.
C>eltuielile
predrii legatului
Art$ %$3++$ 'n lipsa unei dispoziii testamentare sau legale contrare, c6eltuielile
predrii legatului sunt $n sarcina motenirii, fr ca prin aceasta s se aduc
atingere rezervei succesorale.
Dreptul de
pre0erin" al
creditorilor
mo/tenirii 0a" de
legatari
Art$ %$3+,$ (1 &reditorii motenirii au dreptul s fie pltii cu prioritate fa de legatari.
(! Dac legatele cu titlu particular depesc activul net al motenirii, ele vor
fi reduse $n msura depirii, la cererea creditorilor motenirii sau a celui care este
obligat s le e#ecute.
(% 'n cazul $n care, fr a se cunoate anumite datorii sau sarcini ale
motenirii, a fost e#ecutat un legat, motenitorul legal sau testamentar, creditorii
sau orice persoan interesat poate solicita restituirea de la legatarul pltit, $n
1?;
msura $n care legatul urmeaz a fi redus.
@'$ Ine0icacitatea legatelor
Revocarea
voluntar a
legatului
Art$ %$3+.$ (1 ,egatele sunt supuse dispoziiilor privind revocarea voluntar a
testamentului.
(! )rice $nstrinare a bunului ce constituie obiectul unui legat cu titlu
particular, consimit de ctre testator, c6iar dac este afectat de modaliti,
revoc implicit legatul pentru tot ceea ce s-a $nstrinat.
(% 1neficacitatea $nstrinrii nu afecteaz revocarea, dec+t dac=
a este determinat de incapacitatea sau vicierea voinei testatorului> ori
b $nstrinarea reprezint o donaie $n favoarea beneficiarului legatului i nu
s-a fcut sub condiii sau cu sarcini substanial diferite de acelea care afecteaz
legatul.
(3 Distrugerea voluntar de ctre testator a bunului ce constituie obiectul
legatului cu titlu particular revoc implicit legatul.
Revocarea
8udectoreasc
Art$ %$3+1$ (1 *evocarea /udectoreasc a legatului poate fi cerut $n caz de
ne$ndeplinire culpabil a sarcinii instituite de testator. 2e$ndeplinirea fortuit a
sarcinii poate atrage revocarea numai dac, potrivit voinei testatorului,
eficacitatea legatului este condiionat de e#ecutarea sarcinii.
(! *evocarea /udectoreasc a legatului poate fi solicitat i pentru
ingratitudine $n urmtoarele cazuri=
a dac legatarul a atentat la viaa testatorului, a unei persoane apropiate lui
sau, tiind c alii intenioneaz s atenteze, nu l-a $ntiinat>
b dac legatarul se face vinovat de fapte penale, cruzimi sau in/urii grave
fa de testator ori de in/urii grave la adresa memoriei testatorului.
Termenul de
prescrip"ie
Art$ %$3,3$ Dreptul la aciunea $n revocarea /udectoreasc a legatului se
prescrie $n termen de un an de la data la care motenitorul a cunoscut fapta de
ingratitudine sau, dup caz, de la data la care sarcina trebuia e#ecutat.
Caducitatea
legatului
Art$ %$3,%$ )rice legat devine caduc atunci c+nd=
a legatarul nu mai este $n via la data desc6iderii motenirii>
b legatarul este incapabil de a primi legatul la data desc6iderii motenirii>
c legatarul este nedemn>
d legatarul renun la legat>
e legatarul decedeaz $naintea $mplinirii condiiei suspensive ce afecteaz
legatul, dac aceasta avea un caracter pur personal>
f bunul ce formeaz obiectul legatului cu titlu particular a pierit $n totalitate
din motive care nu in de voina testatorului, $n timpul vieii testatorului sau
$naintea $mplinirii condiiei suspensive ce afecteaz legatul.
Dreptul de
acrescmnt
Art$ %$3,&$ 1neficacitatea legatului din cauza nulitii, revocrii, caducitii sau
desfiinrii pentru nerealizarea condiiei suspensive ori pentru $ndeplinirea
1??
condiiei rezolutorii profit motenitorilor ale cror drepturi succesorale ar fi fost
micorate sau, dup caz, $nlturate prin e#istena legatului sau care aveau obligaia
s e#ecute legatul.
Regimul
legatului 5 sarcin
Art$ %$3,'$ &u e#cepia cazului prevzut de art.1.@<1 lit.f, caducitatea sau
revocarea /udectoreasc a unui legat grevat cu un legat-sarcin $n favoarea unui
ter nu atrage ineficacitatea acestui din urm legat. 8otenitorii care beneficiaz
de dreptul de acrescm+nt sunt obligai s e#ecute legatul-sarcin.
Seciunea a (-a
Dezmotenirea
No"iunea Art$%$ 3,($

(1 Dezmotenirea este dispoziia testamentar prin care testatorul $i
$nltur de la motenire, $n tot sau $n parte, pe unul sau mai muli dintre
motenitorii si legali.
(! Dezmotenirea este direct atunci c+nd testatorul dispune prin testament
$nlturarea de la motenire a unuia sau mai multor motenitori legali i indirect
atunci c+nd testatorul instituie unul sau mai muli legatari.
E0ectele Art$ %$3,)$ (1 'n cazul dezmotenirii soului supravieuitor, motenitorii din
clasa cu care acesta vine $n concurs culeg partea din motenire rmas dup
atribuirea cotei cuvenite soului supravieuitor ca urmare a dezmotenirii.
(! Dac, $n urma dezmotenirii, pe l+ng soul supravieuitor, vin la
motenire at+t cel dezmotenit, c+t i acela care beneficiaz de dezmotenire,
acesta din urm culege partea rmas dup atribuirea cotei soului supravieuitor i
a cotei celui dezmotenit.
(% .tunci c+nd, $n urma dezmotenirii, un motenitor primete o cot
inferioar cotei sale legale, motenitorul cu care vine $n concurs culege partea care
ar fi revenit celui dezmotenit.
(3 Dac, $n urma dezmotenirii, o persoan este $nlturat total de la
motenire, cota ce i s-ar fi cuvenit se atribuie motenitorilor cu care ar fi venit $n
concurs sau, $n lipsa acestora, motenitorilor subsecveni.
(9 Dispoziiile prevzute la alin. (1 (3 nu pot profita persoanelor
incapabile de a primi legate.
Nulitatea Art$ %$3,+$

(1 Dispoziia testamentar prin care motenitorii legali au fost
dezmotenii este supus cauzelor de nulitate, absolut sau relativ, prevzute de
lege.
(! Bermenul de prescripie a aciunii $n anulabilitate curge de la data la care
cei dezmotenii au luat cunotin de dispoziia testamentar prin care au fost
$nlturai de la motenire, dar nu mai devreme de data desc6iderii motenirii.
!@@
Seciunea a )-a
'xecuiunea testamentar
Desemnarea /i
misiunea
e-ecutorului
Art$ %$3,,$ (1 Bestatorul poate numi una sau mai multe persoane, conferindu-le
$mputernicirea necesar e#ecutrii dispoziiilor testamentare. -#ecutorul
testamentar poate fi desemnat i de ctre un ter determinat prin testament.
(! Dac au fost desemnai mai muli e#ecutori testamentari, oricare dintre ei
poate aciona fr concursul celorlali, cu e#cepia cazului $n care testatorul a
dispus altfel sau le-a $mprit atribuiile.
(% Puterile e#ecutorului testamentar pot fi e#ercitate de la data acceptrii
misiunii prin declaraie autentic notarial.
Capacitatea
e-ecutorului
Art$ %$3,.$ Persoana lipsit de capacitate de e#erciiu sau cu capacitate de
e#erciiu restr+ns nu poate fi e#ecutor testamentar.
Dreptul de
administrare
Art$ %$3,1$ (1 -#ecutorul testamentar are dreptul s administreze patrimoniul
succesoral pe o perioad de cel mult ! ani de la data desc6iderii motenirii, c6iar
dac testatorul nu i-a conferit $n mod e#pres acest drept.
(! Prin testament, dreptul de administrare poate fi restr+ns doar la o parte
din patrimoniul succesoral sau la un termen mai scurt.
(% Bermenul de ! ani poate fi prelungit de instana de /udecat, pentru
motive temeinice, prin acordarea unor termene succesive de c+te un an.
Puterile
e-ecutorului
Art$ %$3.3$ (1 -#ecutorul testamentar=
a va cere, $n condiiile legii, punerea sigiliilor, dac printre motenitori
sunt i minori, persoane puse sub interdicie /udectoreasc sau disprute>
b va strui a se face inventarul bunurilor motenirii $n prezena sau cu
citarea motenitorilor>
c va cere instanei s $ncuviineze v+nzarea bunurilor, $n lips de sume
suficiente pentru e#ecutarea legatelor. 1nstana va putea $ncuviina v+nzarea
imobilelor succesorale numai dac nu e#ist motenitori rezervatari>
d va depune diligene pentru e#ecutarea testamentului, iar $n caz de
contestaie pentru a apra validitatea sa>
e va plti datoriile motenirii dac a fost $mputernicit $n acest sens prin
testament. 'n lipsa unei asemenea $mputerniciri, e#ecutorul testamentar va putea
ac6ita datoriile numai cu $ncuviinarea instan>
f va $ncasa creanele motenirii.
(! Bestatorul poate dispune ca e#ecutorul testamentar s procedeze la
parta/area bunurilor motenirii. Parta/ul produce efecte numai dac proiectul
prezentat de ctre e#ecutor a fost aprobat de toi motenitorii.
Transmiterea
e-ecu"iunii
Art$ %$3.%$ (1 Puterile e#ecutorului testamentar nu pot fi transmise.
(! 8isiunea e#ecutorului testamentar numit $n considerarea unei funcii
determinate poate fi continuat de ctre persoana care preia acea funcie.
!@1
#liga"ia de a da
socoteal /i
rspunderea
e-ecutorului
Art$ %$3.&$ (1 ,a sf+ritul fiecrui an i la $ncetarea misiunii sale, e#ecutorul
testamentar este obligat s dea socoteal pentru gestiunea sa, c6iar dac nu e#ist
motenitori rezervatari. .ceast obligaie se transmite motenitorilor e#ecutorului.
(! -#ecutorul testamentar rspunde ca un mandatar $n legtur cu
e#ecutarea dispoziiilor testamentare.
(% Dac au fost desemnai mai muli e#ecutori testamentari, rspunderea
acestora este solidar, cu e#cepia cazului $n care testatorul le-a $mprit atribuiile
i fiecare dintre ei s-a limitat la misiunea $ncredinat.
Remunera"ia
e-ecutorului
Art$ %$3.'$ 8isiunea e#ecutorului testamentar este gratuit, dac testatorul nu a
stabilit o remuneraie $n sarcina motenirii.
9uportarea
c>eltuielilor
Art$ %$3.($ &6eltuielile fcute de e#ecutorul testamentar $n e#ercitarea puterilor
sale sunt $n sarcina motenirii.
<ncetarea
e-ecu"iunii
Art$ %$3.)$ -#ecuiunea testamentar poate $nceta=
a prin $ndeplinirea sau imposibilitatea aducerii la $ndeplinire a misiunii
primite>
b prin renunare $n forma unei declaraii autentice notariale>
c prin decesul e#ecutorului testamentar>
d prin punerea sub interdicie /udectoreasc a e#ecutorului testamentar>
e prin revocarea de ctre instan a e#ecutorului testamentar care nu $i
$ndeplinete misiunea ori o $ndeplinete $n mod necorespunztor>
f prin e#pirarea termenului $n care se e#ercit dreptul de administrare, afar
de cazul $n care instana decide prelungirea termenului.
CAPITLUL I6
Re!erva succesoral7 cotitatea disponi#il /i reduc"iunea li#eralit"ilor e-cesive
Seciunea 1
!ezerva succesoral i cotitatea disponi-il
No"iunea de re!erv
succesoral
Art$ %$3.+ *ezerva succesoral este partea din bunurile motenirii la care
motenitorii rezervatari au dreptul $n virtutea legii, c6iar $mpotriva voinei
defunctului, manifestat prin liberaliti ori dezmoteniri.
Mo/tenitorii
re!ervatari
Art$ %$3.,$ "unt motenitori rezervatari soul supravieuitor, descendenii i
ascendenii privilegiai ai defunctului.
<ntinderea re!ervei
succesorale
Art$ %$3..$ *ezerva succesoral a fiecrui motenitor rezervatar este de
/umtate din cota succesoral care, $n absena liberalitilor sau dezmotenirilor,
i s-ar fi cuvenit ca motenitor legal.
!@!
No"iunea de cotitate
disponi#il
Art$ %$3.1$ &otitatea disponibil este partea din bunurile motenirii care nu
este rezervat prin lege i de care defunctul poate dispune $n mod ne$ngrdit,
inclusiv prin liberaliti.
Cotitatea disponi#il
special a so"ului
supravie"uitor
Art$ %$313$ (1 ,iberalitile neraportabile fcute soului supravieuitor, care
vine la motenire $n concurs cu descendeni care nu provin din cstoria sa cu
defunctul, nu pot depi un sfert din motenire i nici partea descendentului care
a primit cel mai puin.
(! Dac defunctul nu a dispus prin liberaliti de diferena dintre cotitatea
disponibil stabilit potrivit art.1.@;? i cotitatea disponibil special, atunci
aceast diferen revine descendenilor.
(% Dispoziiile alin. (1 i (! se aplic $n mod corespunztor atunci c+nd
descendentul menionat la alin. (1 a fost dezmotenit direct, iar de aceast
dezmotenire ar beneficia soul supravieuitor.
Seciunea a 2-a
!educiunea li-eralitilor excesive
9ta#ilirea re!ervei
succesorale /i a
cotit"ii disponi#ile
Art$ %$31%$ (1 0aloarea masei succesorale, $n funcie de care se determin
rezerva succesoral i cotitatea disponibil, se stabilete astfel=
a determinarea activului brut al motenirii, prin $nsumarea valorii
bunurilor e#istente $n patrimoniul succesoral la data desc6iderii motenirii>
b determinarea activului net al motenirii, prin scderea pasivului
succesoral din activul brut>
c reunirea fictiv, doar pentru calcul, la activul net, a valorii donaiilor
fcute de cel care las motenirea.
(! 'n vederea aplicrii alin. (1 lit. c, se ia $n considerare valoarea la data
desc6iderii motenirii a bunurilor donate, in+ndu-se $ns cont de starea lor $n
momentul donaiei, din care se scade valoarea sarcinilor asumate prin
contractele de donaie. Dac bunurile au fost $nstrinate de donatar, se ine
seama de valoarea lor la data $nstrinrii. Dac bunurile donate au fost $nlocuite
cu altele, se ine cont de valoarea, la data desc6iderii motenirii, a bunurilor
intrate $n patrimoniu i de starea lor la momentul dob+ndirii. Botui, dac
devalorizarea bunurilor intrate $n patrimoniu era inevitabil la data dob+ndirii, $n
virtutea naturii lor, $nlocuirea bunurilor nu este luat $n considerare. 'n msura $n
care bunul donat sau cel care l-a $nlocuit pe acesta a pierit fortuit, indiferent de
data pieirii, donaia nu se va supune reunirii fictive. "umele de bani sunt supuse
inde#rii $n raport cu indicele inflaiei, corespunztor perioadei cuprinse $ntre
data intrrii lor $n patrimoniul donatarului i data desc6iderii motenirii.
(% 2u se va ine seama $n stabilirea rezervei de darurile obinuite, de
donaiile remuneratorii i, $n msura $n care nu sunt e#cesive, nici de sumele
c6eltuite pentru $ntreinerea sau, dac este cazul, pentru formarea profesional a
descendenilor, a prinilor sau a soului i nici de c6eltuielile de nunt.
(3 P+n la dovada contrar, $nstrinarea cu titlu oneros ctre un
descendent ori un ascendent privilegiat sau ctre soul supravieuitor este
!@%
prezumat a fi donaie dac $nstrinarea s-a fcut cu rezerva uzufructului, uzului
ori abitaiei sau $n sc6imbul $ntreinerii pe via ori a unei rente viagere.
Prezumia opereaz numai $n favoarea descendenilor, ascendenilor privilegiai
i a soului supravieuitor ai defunctului, dac acetia nu au consimit la
$nstrinare.
(9 *ezerva succesoral i cotitatea disponibil se calculeaz $n funcie de
valoarea stabilit potrivit alin. (1. ,a stabilirea rezervei nu se ine seama de cei
care au renunat la motenire, cu e#cepia celor obligai la raport potrivit
art. 1.13: alin.(!.
Modul de operare Art$ %$31&$ Dup desc6iderea motenirii, liberalitile care $ncalc rezerva
succesoral sunt supuse reduciunii, la cerere.
Persoanele care pot
cere reduc"iunea
Art$ %$31'$ *educiunea liberalitilor e#cesive poate fi cerut numai de ctre
motenitorii rezervatari, de succesorii lor, precum i de ctre creditorii
c6irografari ai motenitorilor rezervatari.
Cile de reali!are a
reduc"iunii
Art$ %$31($


(1 *educiunea liberalitilor e#cesive se poate realiza prin buna
$nvoial a celor interesai.
(! 'n lipsa unei asemenea $nvoieli, reduciunea poate fi invocat $n faa
instanei de /udecat pe cale de e#cepie sau pe cale de aciune, dup caz.
(% 'n cazul pluralitii de motenitori rezervatari, reduciunea opereaz
numai $n limita cotei de rezerv cuvenite celui care a cerut-o i profit numai
acestuia.
Termenul de
prescrip"ie
Art$ %$31)$

(1 Dreptul la aciunea $n reduciune a liberalitilor e#cesive se
prescrie $n termen de % ani de la data desc6iderii motenirii sau, dup caz, de la
data la care motenitorii rezervatari au pierdut posesia bunurilor care formeaz
obiectul liberalitilor.
(! 'n cazul liberalitilor e#cesive a cror e#isten nu a fost cunoscut de
motenitorii rezervatari, termenul de prescripie $ncepe s curg de la data c+nd
au cunoscut e#istena acestora i caracterul lor e#cesiv.
(% -#cepia de reduciune este imprescriptibil e#tinctiv.
rdinea reduc"iunii Art$ %$31+$ (1 ,egatele se reduc $naintea donaiilor.
(! ,egatele se reduc toate deodat i proporional, afar dac testatorul a
dispus c anumite legate vor avea preferin, caz $n care vor fi reduse mai $nt+i
celelalte legate.
(% Donaiile se reduc succesiv, $n ordinea invers a datei lor, $ncep+nd cu
cea mai nou.
(3 Donaiile concomitente se reduc toate deodat i proporional, afar
dac donatorul a dispus c anumite donaii vor avea preferin, caz $n care vor fi
reduse mai $nt+i celelalte donaii.
(9 Dac beneficiarul donaiei care ar trebui redus este insolvabil, se va
proceda la reduciunea donaiei anterioare.
!@3
E0ectele reduc"iunii Art$ %$31,$ (1 *educiunea are ca efect ineficacitatea legatelor sau, dup caz,
desfiinarea donaiilor $n msura necesar $ntregirii rezervei succesorale.
(! 'ntregirea rezervei, ca urmare a reduciunii, se realizeaz $n natur.
(% *educiunea se realizeaz prin ec6ivalent $n cazul $n care, $nainte de
desc6iderea motenirii, donatarul a $nstrinat bunul ori a constituit asupra lui
drepturi reale, precum i atunci c+nd bunul a pierit dintr-o cauz imputabil
donatarului.
(3 &+nd donaia supus reduciunii a fost fcut unui motenitor
rezervatar care nu este obligat la raportul donaiei, acesta va putea pstra $n
contul rezervei sale partea care depete cotitatea disponibil.
(9 Dac donatarul este un succesibil obligat la raport, iar obiectul donaiei
este un imobil i partea supus reduciunii reprezint mai puin de /umtate din
valoarea imobilului, donatarul rezervatar poate pstra imobilul, iar reduciunea
necesar $ntregirii rezervei celorlali motenitori rezervatari se va face prin luare
mai puin sau prin ec6ivalent bnesc.
(: 'n cazul $ntregirii rezervei $n natur, gratificatul pstreaz fructele prii
din bun care depete cotitatea disponibil, percepute p+n la data la care cei
$ndreptii au cerut reduciunea.
Reduc"iunea unor
li#eralit"i speciale
Art$ %$31.$ (1 Dac donaia sau legatul are ca obiect un uzufruct, uz ori
abitaie sau o rent ori $ntreinere viager, motenitorii rezervatari au facultatea
fie de a e#ecuta liberalitatea astfel cum a fost stipulat, fie de a abandona
proprietatea cotitii disponibile $n favoarea beneficiarului liberalitii, fie de a
solicita reduciunea potrivit dreptului comun.
(! Dac motenitorii rezervatari nu se $neleg asupra opiunii, reduciunea
se va face potrivit dreptului comun.
Imputarea
li#eralit"ilor
Art$ %$311$ (1 Dac beneficiarul liberalitii nu este motenitor rezervatar,
liberalitatea primit se imput asupra cotitii disponibile, iar dac o depete
este supus reduciunii.
(! Dac gratificatul este motenitor rezervatar i liberalitatea nu este
supus raportului, ea se imput asupra cotitii disponibile. Dac este cazul,
e#cedentul se imput asupra cotei de rezerv la care are dreptul gratificatul i,
dac o depete, este supus reduciunii.
(% Dac gratificatul este motenitor rezervatar i liberalitatea este supus
raportului, ea se imput asupra rezervei celui gratificat, iar, dac e#ist,
e#cedentul se imput asupra cotitii disponibile, afar de cazul $n care
dispuntorul a stipulat imputarea sa asupra rezervei globale. 'n acest ultim caz,
numai partea care e#cede rezervei globale se imput asupra cotitii disponibile.
'n toate cazurile, dac se depete cotitatea disponibil, liberalitatea este supus
reduciunii.
(3 Dac e#ist mai multe liberaliti, imputarea se face potrivit
alin. (1 (%, in+nd seama i de ordinea reduciunii liberalitilor e#cesive.
!@9
TITLUL I6
Transmisiunea /i parta8ul mo/tenirii
CAPITLUL I
Transmisiunea mo/tenirii
Seciunea 1
Dispoziii enerale
No"iunile de op"iune
succesoral /i de
succesi#il
Art$ %$%33$ (1 &el c6emat la motenire $n temeiul legii sau al voinei
defunctului poate accepta motenirea sau poate renuna la ea.
(! Prin succesibil se $nelege persoana care $ndeplinete condiiile
prevzute de lege pentru a putea moteni, dar care nu i-a e#ercitat $nc
dreptul de opiune succesoral.
Caracterele 8uridice ale
op"iunii
Art$ %$ %3%$ "ub sanciunea nulitii absolute, opiunea succesoral este
indivizibil i nu poate fi afectat de nicio modalitate.
6oca"ia multipl la
mo/tenire
Art$ %$%3&$ (1 8otenitorul care, $n baza legii sau a testamentului,
cumuleaz mai multe vocaii la motenire are, pentru fiecare dintre ele, un
drept de opiune distinct.
(! ,egatarul c6emat la motenire i ca motenitor legal $i va putea
e#ercita opiunea $n oricare dintre aceste caliti. Dac, dei nu a fost $nclcat
rezerva, din testament rezult c defunctul a dorit s diminueze cota ce i s-ar fi
cuvenit legatarului ca motenitor legal, acesta din urm poate opta doar ca
legatar.
Termenul de op"iune
succesoral
Art$ %$%3'$ (1 Dreptul de opiune succesoral se e#ercit $n termen de un
an de la data desc6iderii motenirii.
(! Bermenul de opiune curge =
a de la data naterii celui c6emat la motenire, dac naterea s-a produs
dup desc6iderea motenirii>
b de la data $nregistrrii morii $n registrul de stare civil, dac
$nregistrarea se face $n temeiul unei 6otr+ri /udectoreti de declarare a morii
celui care las motenirea, afar numai dac succesibilul a cunoscut faptul
morii sau 6otr+rea de declarare a morii la o dat anterioar, caz $n care
termenul curge de la aceast din urm dat>
c de la data la care legatarul a cunoscut sau trebuia s cunoasc legatul
su, dac testamentul cuprinz+nd acest legat este descoperit dup desc6iderea
motenirii>
d de la data la care succesibilul a cunoscut sau trebuia s cunoasc
legtura de rudenie pe care se $ntemeiaz vocaia sa la motenire, dac aceast
dat este ulterioar desc6iderii motenirii.
(% Bermenului prevzut la alin. (1 i se aplic prevederile cuprinse $n
cartea a 01-a referitoare la suspendarea i repunerea $n termenul de prescripie
e#tinctiv.
!@:
Prorogarea termenului Art$ %$%3($ (1 'n cazul $n care succesibilul a cerut $ntocmirea inventarului
anterior e#ercitrii dreptului de opiune succesoral, termenul de opiune nu se
va $mplini mai devreme de ! luni de la data la care i se comunic procesul-
verbal de inventariere.
(! Pe durata efecturii inventarului, succesibilul nu poate fi considerat
motenitor, cu e#cepia cazului $n care a acceptat motenirea.
Retransmiterea
dreptului de op"iune
Art$ %$%3)$ (1 8otenitorii celui care a decedat fr a fi e#ercitat dreptul de
opiune succesoral $l e#ercit separat, fiecare pentru partea sa, $n termenul
aplicabil dreptului de opiune privind motenirea autorului lor.
(! 'n cazul prevzut la alin. (1, partea succesibilului care renun
profit celorlali motenitori ai autorului su.
Seciunea a 2-a
$cceptarea motenirii
Li#ertatea acceptrii
mo/tenirii
Art$ %$%3+$ 2imeni nu poate fi obligat s accepte o motenire ce i se cuvine.
Acceptarea mo/tenirii
de ctre creditori
Art$ %$%3,$

&reditorii succesibilului pot accepta motenirea, pe cale oblic,
$n limita $ndestulrii creanei lor.
=elurile acceptrii Art$ %$%3.$ (1 .cceptarea poate fi e#pres sau tacit.
(! .cceptarea este e#pres c+nd succesibilul $i $nsuete e#plicit titlul
sau calitatea de motenitor printr-un $nscris autentic sau sub semntur privat.
(% .cceptarea este tacit c+nd succesibilul face un act sau fapt pe care
n-ar putea s-l fac dec+t $n calitate de motenitor.
<nregistrarea actelor
de acceptare
Art$ %$%31$

'n situaia $n care acceptarea este fcut printr-un $nscris
autentic, declaraia de acceptare se va $nscrie $n registrul naional notarial,
inut $n format electronic, potrivit legii.
Actele cu valoare de
acceptare tacit
Art$ %$%%3$ (1 .ctele de dispoziie /uridic privind o parte sau totalitatea
drepturilor asupra motenirii atrag acceptarea tacit a acesteia. "unt astfel de
acte=
a $nstrinarea, cu titlu gratuit sau oneros, de ctre succesibil a
drepturilor asupra motenirii>
b renunarea, c6iar gratuit, $n folosul unuia sau mai multor
motenitori determinai>
c renunarea la motenire cu titlu oneros, c6iar $n favoarea tuturor
comotenitorilor sau motenitorilor subsecveni.
(! De asemenea, pot avea valoare de acceptare tacit a motenirii actele
de dispoziie, administrare definitiv ori folosin a unor bunuri din motenire .
(% .ctele de conservare, supraveg6ere i de administrare provizorie nu
valoreaz acceptare, dac din $mpre/urrile $n care acestea s-au efectuat nu
!@<
rezult c succesibilul i-a $nsuit prin ele calitatea de motenitor.
(3 "unt considerate a fi de administrare provizorie actele de natur
urgent a cror $ndeplinire este necesar pentru normala punere $n valoare, pe
termen scurt, a bunurilor motenirii.
Declara"ia de
neacceptare
Art$ %$%%%$ "uccesibilul care intenioneaz s $ndeplineasc un act ce poate
avea semnificaia acceptrii motenirii, dar care dorete ca prin aceasta s nu
fie considerat acceptant, trebuie s dea $n acest sens, anterior $ndeplinirii
actului, o declaraie autentic notarial.
Pre!um"ia de
renun"are
Art$ %$%%&$ -ste prezumat, p+n la proba contrar, c a renunat la motenire
succesibilul care, dei cunotea desc6iderea motenirii i calitatea lui de
succesibil ca urmare a notificrii sale $n condiiile legii, nu accept motenirea
$n termenul prevzut la art. 1.1@%.
Reducerea termenului
de op"iune
Art$ %$%%'$ (1 Pentru motive temeinice, la cererea oricrei persoane
interesate, un succesibil poate fi obligat, cu aplicarea procedurii prevzute de
lege pentru ordonana preedinial, s $i e#ercite dreptul de opiune
succesoral $nuntrul unui termen stabilit de instana /udectoreasc, mai scurt
dec+t cel prevzut la art.1.1@%.
(! "uccesibilul care nu opteaz $n termenul stabilit de instana
/udectoreasc este considerat c a renunat la motenire.
E0ectele acceptrii Art$ %$%%($ (1 .cceptarea consolideaz transmisiunea motenirii realizat
de plin drept la data decesului.
(! 8otenitorii legali i legatarii universali sau cu titlu universal
rspund pentru datoriile i sarcinile motenirii numai cu bunurile din
patrimoniul succesoral, proporional cu cota fiecruia.
(% ,egatarul cu titlu particular nu este obligat s suporte datoriile i
sarcinile motenirii. Prin e#cepie, el rspunde pentru pasivul motenirii, $ns
numai cu bunul sau bunurile ce formeaz obiectul legatului, dac=
a testatorul a dispus $n mod e#pres $n acest sens>
b dreptul lsat prin legat are ca obiect o universalitate, cum ar fi o
motenire culeas de ctre testator i nelic6idat $nc;
c celelalte bunuri ale motenirii sunt insuficiente pentru plata datoriilor
i sarcinilor motenirii.
(3 'n cazul $nstrinrii bunurilor motenirii dup desc6iderea acesteia,
bunurile intrate $n patrimoniul succesoral prin efectul subrogaiei pot fi
afectate stingerii datoriilor i sarcinilor motenirii.
<ntocmirea
inventarului
Art$ %$%%)$ (1 "uccesibilii, creditorii motenirii i orice persoan interesat
pot cere notarului competent s dispun efectuarea unui inventar al bunurilor
din patrimoniul succesoral, toate c6eltuielile care se vor face $n acest scop
fiind $n sarcina motenirii.
(! Dac succesibilii sau persoanele care dein bunuri din patrimoniul
succesoral se opun, efectuarea inventarului este dispus de ctre instana
/udectoreasc de la locul desc6iderii motenirii.
!@;
(% 1nventarul se efectueaz de ctre persoana desemnat prin acordul
succesibililor i al creditorilor sau, $n lipsa unui asemenea acord, de ctre
persoana desemnat fie de notar, fie, dup caz, de instana de /udecat
competent.
Procesul5ver#al de
inventariere
Art$ %$%%+$ (1 Procesul-verbal de inventariere cuprinde enumerarea,
descrierea i evaluarea provizorie a bunurilor ce se aflau $n posesia defunctului
la data desc6iderii motenirii.
(! 4unurile a cror proprietate este contestat se vor meniona separat.
(% 'n inventar se cuprind meniuni privind pasivul succesoral.
(3 4unurile motenirii care se gsesc $n posesia altei persoane vor fi
inventariate cu precizarea locului unde se afl i a motivului pentru care se
gsesc acolo.
(9 'n cazul $n care, cu ocazia inventarierii, se va gsi vreun testament
lsat de defunct, acesta va fi vizat spre nesc6imbare i va fi depus $n depozit la
biroul notarului public.
(: 1nventarul se semneaz de cel care l-a $ntocmit, de succesibilii aflai
la locul inventarului, iar $n lipsa acestora sau $n cazul refuzului lor de a semna,
inventarul va fi semnat de doi martori.
Msurile speciale de
conservare a #unurilor
Art$ %$%%,$ (1 Dac e#ist pericol de $nstrinare, pierdere, $nlocuire sau
distrugere a bunurilor, notarul va putea pune bunurile sub sigiliu sau le va
preda unui custode.
(! Poate fi numit custode, cu acordul tuturor celor interesai, unul dintre
succesibili, iar $n caz contrar o alt persoan aleas de ctre notar.
(% 'n cazul $n care conservarea bunurilor motenirii necesit anumite
c6eltuieli, acestea vor fi fcute, cu $ncuviinarea notarului, de ctre custodele
prevzut la alin. (1 sau, $n lipsa custodelui, de un curator special, numit de
notar pentru administrarea bunurilor.
(3 4unurile date $n custodie sau $n administrare se predau pe baza de
proces-verbal semnat de notar i de custode sau curator. Dac predarea are loc
concomitent cu inventarierea, se va face meniune $n procesul-verbal, un
e#emplar al acestuia pred+ndu-se custodelui sau curatorului.
(9 &ustodele sau curatorul este obligat s restituie bunurile i s dea
socoteal notarului asupra c6eltuielilor de conservare sau administrare a
acestor bunuri la finalizarea procedurii succesorale sau atunci c+nd notarul
consider necesar.
Msurile speciale
privind sumele de #ani
/i alte valori
Art$ %$%%.$ (1 Dac $n timpul efecturii inventarului se vor gsi sume de
bani, 6+rtii de valoare, cecuri sau alte valori, se vor depune $n depozitul
notarial sau la o instituie specializat, fc+ndu-se meniune despre aceasta i
$n procesul-verbal de inventariere.
(! Din sumele de bani gsite la inventariere, se vor lsa motenitorilor
sau celor care locuiau cu defunctul i gospodreau $mpreun cu acesta sumele
necesare pentru=
a $ntreinerea persoanelor ce erau $n sarcina celui decedat, pentru
ma#imum : luni>
!@?
b plata sumelor datorate $n baza contractelor individuale de munc sau
pentru plata asigurrilor sociale>
c acoperirea c6eltuielilor pentru conservarea i administrarea bunurilor
motenirii.
Acceptarea 0or"at Art$ %$%%1$ (1 "uccesibilul care, cu rea-credin, a sustras ori a ascuns
bunuri din patrimoniul succesoral sau a ascuns o donaie supus raportului sau
reduciunii este considerat c a acceptat motenirea, c6iar dac anterior
renunase la ea. -l nu va avea $ns niciun drept cu privire la bunurile sustrase
sau ascunse i, dup caz, va fi obligat s raporteze sau s reduc donaia
ascuns fr a participa la distribuirea bunului donat.
(! 8otenitorul aflat $n situaia prevzut la alin. (1 este inut s
plteasc datoriile i sarcinile motenirii proporional cu cota sa din motenire,
inclusiv cu propriile sale bunuri.
Seciunea a 3-a
!enunarea la motenire
=orma renun"rii Art$ %$%&3$ (1 *enunarea la motenire nu se presupune.
(! Declaraia de renunare se face $n form autentic la orice notar
public sau, dup caz, la misiunile diplomatice i oficiile consulare ale
*om+niei, $n condiiile i limitele prevzute de lege.
(% Pentru informarea terilor, declaraia de renunare se va $nscrie, pe
c6eltuiala renuntorului, $n registrul naional notarial, inut $n format
electronic, potrivit legii.

E0ectele renun"rii Art$ %$%&%$ (1 "uccesibilul care renun este considerat c nu a fost
niciodat motenitor.
(! Partea renuntorului profit motenitorilor pe care i-ar fi $nlturat de
la motenire sau celor a cror parte ar fi diminuat-o dac ar fi acceptat
motenirea.
Renun"area
0rauduloas
Art$ %$%&&$ (1 &reditorii succesibilului care a renunat la motenire $n
frauda lor pot cere instanei revocarea renunrii $n ceea ce $i privete, $ns
numai $n termen de % luni de la data la care au cunoscut renunarea.
(! .dmiterea aciunii $n revocare produce efectele acceptrii motenirii
de ctre succesibilul debitor numai $n privina creditorului reclamant i $n
limita creanei acestuia.
Revocarea renun"rii Art$ %$%&'$ (1 'n tot cursul termenului de opiune, renuntorul poate revoca
renunarea, dac motenirea nu a fost de/a acceptat de ali succesibili care au
vocaie la partea care i-ar reveni, dispoziiile art.1.1!@ aplic+ndu-se $n mod
corespunztor.
(! *evocarea renunrii valoreaz acceptare, bunurile motenirii fiind
preluate $n starea $n care se gsesc i sub rezerva drepturilor dob+ndite de teri
asupra acelor bunuri.
!1@
Termenul de
prescrip"ie
Art$ %$%&($ - Dreptul la aciunea $n anularea acceptrii sau renunrii se
prescrie $n termen de : luni, calculat $n caz de violen de la $ncetarea acesteia,
iar $n celelalte cazuri din momentul $n care titularul dreptului la aciune a
cunoscut cauza de nulitate relativ.
Seciunea a "-a
Sezina
No"iunea Art$ %$%&)$ Pe l+ng stp+nirea de fapt e#ercitat asupra patrimoniului
succesoral, sezina le confer motenitorilor i dreptul de a administra acest
patrimoniu i de a e#ercita drepturile i aciunile defunctului.
Mo/tenitorii se!inari Art$ %$%&+$ (1 "unt motenitori sezinari soul supravieuitor, descendenii i
ascendenii privilegiai, iar $n lipsa acestora colateralii privilegiai.
(! P+n la atestarea calitii de motenitor prin certificatul de motenitor
sau 6otr+rea /udectoreasc, motenitorii sezinari dob+ndesc de drept
stp+nirea de fapt a motenirii.
Do#ndirea se!inei de
ctre mo/tenitorii
legali nese!inari
Art$ %$%&,$ 2 (1 8otenitorii legali nesezinari intr $n stp+nirea de fapt a
motenirii numai prin eliberarea certificatului de motenitor, dar cu efect
retroactiv din ziua desc6iderii motenirii.
(! P+n la intrarea $n stp+nirea de fapt a motenirii, motenitorul legal
nesezinar nu poate fi urmrit $n calitate de motenitor.
Intrarea legatarului
universal sau cu titlu
universal *n stpnirea
mo/tenirii
Art$ %$%&.$ (1 ,egatarul universal poate cere intrarea $n stp+nirea de fapt a
motenirii de la motenitorii rezervatari. Dac asemenea motenitori nu e#ist
sau refuz, legatarul universal intr $n stp+nirea motenirii prin eliberarea
certificatului de motenitor.
(! ,egatarul cu titlu universal poate cere intrarea $n stp+nirea de fapt a
motenirii de la motenitorii rezervatari sau, dup caz, de la legatarul universal
intrat $n stp+nirea motenirii ori de la motenitorii legali nerezervatari care au
intrat $n stp+nirea motenirii, fie de drept, fie prin eliberarea certificatului de
motenitor. Dac asemenea motenitori nu e#ist sau refuz, legatarul cu titlu
universal intr $n stp+nirea motenirii prin eliberarea certificatului de
motenitor.
Predarea legatului cu
titlu particular
Art$ %$%&1$ ,egatarul cu titlu particular intr $n posesia obiectului legatului
din ziua $n care acesta i-a fost predat de bunvoie sau, $n lips, din ziua
depunerii la instan a cererii de predare.
!11
Seciunea a (-a
1etiia de ereditate
Persoanele care pot
o#"ine recunoa/terea
calit"ii de mo/tenitor
Art$ %$%'3$ 8otenitorul cu vocaie universal sau cu titlu universal poate
obine oric+nd recunoaterea calitii sale de motenitor contra oricrei
persoane care, pretinz+nd c se $ntemeiaz pe titlul de motenitor, posed toate
sau o parte din bunurile din patrimoniul succesoral.
E0ectele recunoa/terii
calit"ii de mo/tenitor
Art$ %$%'%$ (1 *ecunoaterea calitii de motenitor oblig pe deintorul
fr titlu al bunurilor din patrimoniul succesoral la restituirea acestor bunuri cu
aplicarea regulilor prevzute la art. 1.:%9 1.:3?.
(! 'n privina actelor /uridice $nc6eiate $ntre deintorul fr titlu al
bunurilor succesorale i teri, dispoziiile art. ?:@ alin. (% se aplic $n mod
corespunztor.
Seciunea a )-a
Certificatul de motenitor
No"iunea Art$ %$%'&$ &ertificatul de motenitor se elibereaz de ctre notarul public i
cuprinde constatri referitoare la patrimoniul succesoral, numrul i calitatea
motenitorilor i cotele ce le revin din acest patrimoniu, precum i alte
meniuni prevzute de lege.
E0ectele Art$ %$%''$ (1 &ertificatul de motenitor face dovada calitii de motenitor,
precum i a cotei sau a bunurilor care se cuvin fiecrui motenitor $n parte.
(! 'n vederea stabilirii componenei patrimoniului succesoral, notarul
public procedeaz, mai $nt+i, la lic6idarea regimului matrimonial.
Nulitatea Art$ %$%'($ &ei care se consider vtmai $n drepturile lor prin eliberarea
certificatului de motenitor pot cere instanei /udectoreti constatarea sau,
dup caz, declararea nulitii acestuia i stabilirea drepturilor lor, conform
legii.
CAPITLUL II
Mo/tenirea vacant
No"iunea Art$ %$%')$ 2 (1 Dac nu sunt motenitori legali sau testamentari, motenirea
este vacant.
(! Dac prin legat s-a atribuit numai o parte a motenirii i nu e#ist
motenitori legali ori vocaia acestora a fost restr+ns ca efect al testamentului
lsat de defunct, partea din motenire rmas neatribuit este vacant.
!1!
Administrarea
provi!orie a #unurilor
mo/tenirii
Art$ %$%'+$ Dac e#ist indicii c motenirea urmeaz a fi declarat vacant,
notarul public $ncunotiineaz organul care reprezint comuna, oraul sau,
dup caz, municipiul, iar acest organ are obligaia s $ncredineze, de $ndat,
administrarea provizorie a bunurilor din patrimoniul succesoral unui curator
special desemnat.
9omarea succesi#ililor Art$ %$%',$ (1 Dac $n termen de un an i ase luni de la desc6iderea
motenirii nu s-a $nfiat niciun succesibil, notarul, la cererea oricrei
persoane interesate, va soma pe toi succesibilii, printr-o publicaie fcut la
locul desc6iderii motenirii, la locul unde se afl imobilele din patrimoniul
succesoral, precum i $ntr-un ziar de larg circulaie, pe c6eltuiala motenirii,
s se $nfieze la biroul su $n termen de cel mult dou luni de la publicare.
(! Dac niciun succesibil nu se prezint $n termenul fi#at $n publicaie,
notarul va constata c motenirea este vacant.
Dreptul de a culege
mo/tenirea vacant
Art$ %$%'.$ 8otenirile vacante revin comunei, oraului sau, dup caz,
municipiului $n a crui raz teritorial se aflau bunurile la data desc6iderii
motenirii i intr $n domeniul lor privat. -ste considerat nescris orice
dispoziie testamentar care, fr a stipula transmiterea bunurilor motenirii,
urmrete s $nlture aceast regul.
Intrarea *n stpnirea
mo/tenirii vacante /i
rspunderea pentru
pasiv
Art$ %$%'1$ (1 &omuna, oraul sau, dup caz, municipiul intr $n stp+nirea
de fapt a motenirii de $ndat ce toi succesibilii cunoscui au renunat la
motenire ori, la $mplinirea termenului prevzut la art. 1.1%<, dac niciun
motenitor nu este cunoscut. 8otenirea se dob+ndete retroactiv de la data
desc6iderii sale.
(! &omuna, oraul sau, dup caz, municipiul suport pasivul motenirii
vacante numai $n limita valorii bunurilor din patrimoniul succesoral.
Des0iin"area vacan"ei
mo/tenirii
Art$ %$%(3$ Dac, dei s-a constatat vacana motenirii, e#ist motenitori,
atunci acetia pot e#ercita petiia de ereditate $mpotriva comunei, oraului sau,
dup caz, municipiului.
CAPITLUL III
Amintirile de 0amilie
4unurile care
constituie amintiri de
0amilie
Art$ %$%(%$ (1 &onstituie amintiri de familie bunurile ce au aparinut
membrilor familiei i stau mrturie istoriei acesteia.
(! "unt incluse $n aceast categorie bunuri precum corespondena
purtat de membrii familiei, ar6ivele familiale, decoraiile, armele de colecie,
portretele de familie, documentele, precum i orice alte bunuri cu semnificaie
moral deosebit pentru respectiva familie.
!1%
Regimul 8uridic al
amintirilor de 0amilie
Art$ %$%(&$ (1 8otenitorii pot iei din indiviziune cu privire la bunurile
care constituie amintiri de familie numai prin parta/ voluntar.
(! 'n cazul $n care nu se realizeaz parta/ul voluntar, bunurile care
constituie amintiri de familie rm+n $n indiviziune.
(% Pe durata indiviziunii, prin acordul motenitorilor sau, $n lipsa
acestuia, prin 6otr+rea instanei, amintirile de familie sunt depozitate $n
interesul familiei la unul ori mai muli dintre motenitori sau $n locul convenit
de ei.
(3 8otenitorul desemnat ca depozitar poate revendica bunurile care
constituie amintiri de familie de la cel care le deine pe nedrept, dar nu le poate
$nstrina, $mprumuta sau da $n locaiune fr acordul unanim al
coindivizarilor.
CAPITLUL I6
Parta8ul succesoral /i raportul
Seciunea 1
Dispoziii enerale referitoare la partajul succesoral
9tarea de indivi!iune Art$ %$%('$ (1 2imeni nu poate fi obligat a rm+ne $n indiviziune.
8otenitorul poate cere oric+nd ieirea din indiviziune, c6iar i atunci c+nd
e#ist convenii sau clauze testamentare care prevd altfel.
(! Dispoziiile art. ::? :;: se aplic i parta/ului succesoral $n msura
$n care nu sunt incompatibile cu acesta.
Parta8ul voluntar Art$ %$%(($ (1 Dac toi motenitorii sunt prezeni i au capacitate de
e#erciiu deplin, parta/ul se poate realiza prin bun $nvoial, $n forma i prin
actul pe care prile le convin. Dac printre bunurile succesorale se afl
imobile, convenia de parta/ trebuie $nc6eiat $n form autentic, sub
sanciunea nulitii absolute.
(! Dac nu sunt prezeni toi motenitorii sau dac printre ei se afl
minori sau persoane puse sub interdicie /udectoreasc ori persoane disprute,
atunci se vor pune sigilii pe bunurile motenirii $n cel mai scurt termen, iar
parta/ul voluntar se va realiza cu respectarea regulilor referitoare la protecia
persoanelor lipsite de capacitate de e#erciiu sau cu capacitate de e#erciiu
restr+ns ori privitoare la persoanele disprute.
Msurile conservatorii Art$ %$%()$ 4unurile motenirii pot s fac obiectul unor msuri
conservatorii, $n tot sau $n parte, la cererea persoanelor interesate, $n condiiile
legii.
!13
Seciunea a 2-a
!aportul donaiilor
No"iunea Art$ %$%(+$ (1 *aportul donaiilor este obligaia pe care o au $ntre ei soul
supravieuitor i descendenii defunctului care vin efectiv i $mpreun la
motenirea legal, de a readuce la motenire bunurile care le-au fost donate
fr scutire de raport de ctre cel ce las motenirea.
(! 'n lips de stipulaie contrar din partea donatorului, cei menionai la
alin. (1 sunt obligai la raport numai dac ar fi avut vocaie concret la
motenirea defunctului $n cazul $n care aceasta s-ar fi desc6is la data donaiei.
9cutirea de raport a
renun"torului la
mo/tenirea legal
Art$ %$%(,$ (1 'n caz de renunare la motenirea legal, descendentul sau
soul supravieuitor nu mai are obligaia de raport, put+nd pstra liberalitatea
primit $n limitele cotitii disponibile.
(! Prin stipulaie e#pres $n contractul de donaie, donatarul poate fi
obligat la raportul donaiei i $n cazul renunrii la motenire. 'n acest caz,
donatarul va readuce la motenire numai valoarea bunului donat care
depete partea din bunurile defunctului la care ar fi avut dreptul ca
motenitor legal.
Persoanele care pot
cere raportul dona"iei
Art$ %$%(.$ Dreptul de a cere raportul $l au numai descendenii i soul
supravieuitor, precum i, pe cale oblic, creditorii personali ai acestora.
Caracterul personal al
o#liga"iei de raport
Art$ %$%(1$ (1 8otenitorul datoreaz raportul numai pentru donaiile pe
care le-a primit personal de la donator.
(! Dac descendentul donatarului vine $n nume propriu la motenirea
donatorului, nu este obligat s raporteze donaia fcut ascendentului su,
c6iar dac a acceptat motenirea acestuia din urm.
(% Descendentul care vine la motenire prin reprezentare succesoral
este obligat s raporteze donaia primit de la defunct de ctre ascendentul su
pe care $l reprezint, c6iar dac nu l-a motenit pe acesta din urm.
E-cep"iile de la
o#liga"ia de raport
Art$ %$%)3$ (1 2u sunt supuse raportului=
a donaiile pe care defunctul le-a fcut cu scutire de raport. "cutirea
poate fi fcut prin c6iar actul de donaie sau printr-un act ulterior, $ntocmit
$ntr-una din formele prevzute pentru liberaliti>
b donaiile deg6izate sub forma unor $nstrinri cu titlu oneros sau
efectuate prin persoane interpuse, cu e#cepia cazului $n care se dovedete c
cel care a lsat motenirea a urmrit un alt scop dec+t scutirea de raport>
c darurile obinuite, donaiile remuneratorii i, $n msura $n care nu sunt
e#cesive, sumele c6eltuite pentru $ntreinerea sau, dac este cazul, pentru
formarea profesional a descendenilor, a prinilor sau a soului i nici
c6eltuielile de nunt, $n msura $n care cel care las motenirea nu a dispus
altfel>
d fructele culese, veniturile scadente p+n $n ziua desc6iderii motenirii
i ec6ivalentul bnesc al folosinei e#ercitate de donatar asupra bunului donat.
(! De asemenea, raportul nu este datorat nici $n cazul $n care bunul
!19
donat a pierit fr culpa donatarului. &u toate acestea, dac bunul a fost
reconstituit prin folosirea unei indemnizaii $ncasate ca urmare a pieirii sale,
donatarul este inut s fac raportul bunului $n msura $n care indemnizaia a
servit la reconstituirea acelui bun. 'n cazul $n care indemnizaia nu a fost
utilizat $n acest scop, ea $nsi este supus raportului. Dac indemnizaia
rezult dintr-un contract de asigurare, aceasta se raporteaz numai $n msura $n
care depete cuantumul total al primelor pltite de donatar.
Modul de e0ectuare a
raportului
Art$ %$%)%$ (1 *aportul se face prin ec6ivalent. -ste considerat ca nescris
dispoziia care impune donatarului raportul $n natur.
(! &u toate acestea, donatarul poate efectua raportul $n natur dac la
data cererii de raport este $nc proprietarul bunului i nu l-a grevat cu o sarcin
real i nici nu l-a dat $n locaiune pentru o perioad mai mare de % ani.
(% *aportul prin ec6ivalent se poate realiza prin preluare, prin imputaie
sau $n bani.
(3 *aportul prin preluare se realizeaz prin luarea din masa succesoral
de ctre motenitorii $ndreptii la raport a unor bunuri, pe c+t posibil de
aceeai natur i calitate cu cele care au format obiectul donaiei, in+nd seama
de cotele succesorale ale fiecruia.
(9 'n cazul raportului prin imputaie, valoarea donaiei se scade din
partea motenitorului obligat la raport.
(: 'n cazul raportului $n bani, cel obligat la raport va depune la
dispoziia celorlali motenitori o sum de bani care reprezint diferena dintre
valoarea bunului donat i partea din aceast valoare ce corespunde cotei sale
succesorale.
Cile de reali!are a
raportului$ Prescrip"ia
Art$ %$%)&$ (1 *aportul se poate realiza prin bun $nvoial sau pe cale
/udectoreasc fie printr-o aciune separat, fie printr-o cerere incidental
formulat $n cadrul procesului de parta/.
(! *aportul cerut de unul dintre motenitori profit i celorlali
motenitori $ndreptii s solicite raportul, cu e#cepia celor care au renunat
$n mod e#pres la raport.
(% Dreptul la aciunea prin care se solicit raportul se prescrie $n termen
de % ani de la data la care cel $ndreptit s cear raportul a cunoscut donaia,
dar nu mai devreme de data desc6iderii motenirii sau de data la care bunul
donat i-a fost predat celui obligat la raport, dac aceast dat este ulterioar
desc6iderii motenirii.
Evaluarea #unului *n
ca!ul raportului prin
ec>ivalent
Art$ %$%)'$ (1 'n vederea efecturii raportului prin ec6ivalent, se ia $n
considerare valoarea bunului donat la momentul /udecii, in+ndu-se $ns cont
de starea lui $n momentul donaiei, din care se scade valoarea, la momentul
/udecii, a sarcinilor asumate prin contractul de donaie.
(! Dac bunul a fost $nstrinat de donatar anterior cererii de raport, se
ine seama de valoarea lui la data $nstrinrii. Dac bunul donat a fost $nlocuit
cu altul, se ine cont de valoarea, la data raportului, a bunului intrat $n
patrimoniu i de starea lui la momentul dob+ndirii. Botui, dac devalorizarea
bunului intrat $n patrimoniu era inevitabil la data dob+ndirii, $n virtutea
!1:
naturii sale, $nlocuirea bunului nu este luat $n considerare.
(% "umele de bani sunt supuse inde#rii $n raport cu indicele inflaiei,
corespunztor perioadei cuprinse $ntre data intrrii lor $n patrimoniul
donatarului i data realizrii raportului.
Ameliorrile /i
degradrile #unului
donat *n ca!ul
raportului *n natur
Art$ %$%)($ (1 Donatarul are dreptul s recupereze, proporional cu cotele
succesorale, c6eltuielile rezonabile pe care le-a fcut cu lucrrile adugate,
precum i cu lucrrile autonome necesare i utile p+n la data raportului.
(! Botodat, donatarul este rspunztor de toate degradrile i
deteriorrile care au micorat valoarea bunului ca urmare a faptei sale
culpabile.
(% Donatarul poate reine bunul p+n la plata efectiv a sumelor ce-i
sunt datorate pentru c6eltuielile prevzute la alin. (1, afar de cazul $n care
creana lui se compenseaz cu despgubirile pe care le datoreaz potrivit
alin. (!.
Seciunea a 3-a
1lata datoriilor
Plata pasivului$
E-cep"iile de la
divi!area de drept a
pasivului mo/tenirii
Art$ %$%))$ (1 8otenitorii universali i cu titlu universal contribuie la plata
datoriilor i sarcinilor motenirii proporional cu cota succesoral ce-i revine
fiecruia.
(! 'nainte de parta/ul succesoral, creditorii ale cror creane provin din
conservarea sau din administrarea bunurilor motenirii ori s-au nscut $nainte
de desc6iderea motenirii pot cere s fie pltii din bunurile aflate $n
indiviziune. De asemenea, ei pot solicita e#ecutarea silit asupra acestor
bunuri.
(% *egula divizrii de drept a pasivului succesoral nu se aplic dac=
a obligaia este indivizibil>
b obligaia are ca obiect un bun individual determinat ori o prestaie
determinat asupra unui astfel de bun>
c obligaia este garantat cu o ipotec sau o alt garanie real, caz $n
care motenitorul care primete bunul afectat garaniei va fi obligat pentru tot,
$ns numai $n limita valorii acelui bun, iar participarea sa la restul pasivului
motenirii se reduce corespunztor>
d unul dintre motenitori este $nsrcinat, prin titlu, s e#ecute singur
obligaia. 'n acest caz, dac titlul $l reprezint testamentul, scutirea celorlali
motenitori constituie o liberalitate, supus reduciunii dac este cazul.
9itua"ia creditorilor
personali ai
mo/tenitorilor
Art$ %$%)+$ (1 'nainte de parta/ul succesoral, creditorii personali ai unui
motenitor nu pot urmri partea acestuia din bunurile motenirii.
(! &reditorii personali ai motenitorilor i orice persoan ce /ustific un
interes legitim pot s cear parta/ul $n numele debitorului lor, pot pretinde s
fie prezeni la parta/ul prin bun $nvoial sau pot s intervin $n procesul de
parta/.
!1<
(% &eilali motenitori pot obine respingerea aciunii de parta/ introduse
de ctre creditor pltind datoria $n numele i pe seama motenitorului debitor.
(3 &reditorii pot solicita revocarea parta/ului fr a fi obligai s
dovedeasc frauda coprtailor numai dac, dei au cerut s fie prezeni,
parta/ul s-a realizat $n lipsa lor i fr s fi fost convocai. 'n toate celelalte
cazuri, aciunea $n revocarea parta/ului rm+ne supus dispoziiilor art. 1.9:!.
(9 Din bunurile motenirii atribuite la parta/, precum i din cele care le
iau locul $n patrimoniul motenitorului, creditorii motenirii vor fi pltii cu
preferin fa de creditorii personali ai motenitorului.
(: Dispoziiile alin. (9 sunt aplicabile i legatarilor cu titlu particular ori
de c+te ori obiectul legatului nu const $ntr-un bun individual determinat.
Regresul *ntre
mo/tenitori$
Insolva#ilitatea unuia
dintre mo/tenitori
Art$ %$%),$ (1 8otenitorul universal sau cu titlu universal care, din cauza
garaniei reale sau din orice alt cauz, a pltit din datoria comun mai mult
dec+t partea sa, are drept de regres $mpotriva celorlali motenitori, $ns numai
pentru partea din datoria comun ce revenea fiecruia, c6iar i atunci c+nd
motenitorul care a pltit datoria ar fi fost subrogat $n drepturile creditorilor.
(! &+nd unul din motenitorii universali sau cu titlu universal este
insolvabil, partea lui din pasivul motenirii se $mparte $ntre toi ceilali $n
proporie cu cotele succesorale ale fiecruia.
(% 8otenitorul are dreptul de a cere plata creanelor pe care le are fa
de motenire de la ceilali motenitori, ca orice alt creditor al motenirii. 'n
privina prii din datorie care $i revine ca motenitor, dispoziiile art.1.:!@-
1.:!3 sunt aplicabile.
Raportul datoriilor Art$ %$%).$ (1 Dac, la data parta/ului succesoral, un motenitor are o
datorie cert i lic6id fa de motenire, aceasta se lic6ideaz prin luare mai
puin.
(! Dac motenitorul are mai multe datorii fa de motenire care nu
sunt acoperite cu partea sa din bunurile motenirii, aceste datorii se sting
proporional prin raport $n limita prii respective.
(% *aportul nu opereaz $n privina creanei pe care un motenitor o are
fa de motenire. 'ns, motenitorul care este at+t creditor, c+t i debitor al
motenirii se poate prevala de compensaia legal, c6iar dac nu ar fi $ntrunite
condiiile acesteia.
(3 Prin acordul tuturor motenitorilor, raportul datoriilor se poate realiza
i $nainte de parta/ul succesoral.
Titlurile e-ecutorii
o#"inute *mpotriva
de0unctului
Art$ %$%)1$ Bitlurile e#ecutorii obinute $mpotriva defunctului pot fi
e#ecutate i $mpotriva motenitorilor si, $n condiiile prevzute de &odul de
procedur civil.
Seciunea a "-a
1artajul de ascendent
9u#iectele Art$ %$%+3$ .scendenii pot face parta/ul bunurilor lor $ntre descendeni.
!1;
=ormele Art$%$%+%$ (1 Parta/ul de ascendent se poate realiza prin donaie sau prin
testament, cu respectarea formelor, condiiilor i regulilor prevzute de lege
pentru aceste acte /uridice.
(! Parta/ul realizat prin donaie nu poate avea ca obiect dec+t bunurile
prezente.
Cuprinsul Art$ %$%+&$ Dac $n parta/ul de ascendent nu au fost cuprinse toate bunurile
motenirii, bunurile necuprinse se vor parta/a conform legii.
Ine0icacitatea Art$ %$%+'$ (1 -ste lovit de nulitate absolut parta/ul $n care nu s-au cuprins
toi descendenii care $ndeplinesc condiiile pentru a veni la motenire, fie $n
nume propriu, fie prin reprezentare succesoral.
(! Dispoziiile alin. (1 nu se aplic parta/ului $n care nu a fost inclus un
descendent care vine la motenire prin reprezentare succesoral, $ns a fost
cuprins acela pe care $l reprezint.
(% Dac prin parta/ul de ascendent se $ncalc rezerva succesoral a
vreunui descendent sau a soului supravieuitor, sunt aplicabile dispoziiile
privitoare la reduciunea liberalitilor e#cesive.
Cartea a 65a
Despre o#liga"ii
TITLUL I
Dispo!i"ii generale
Con"inutul
raportului
o#liga"ional
Art$ %$%+($ )bligaia este o legtur de drept $n virtutea creia debitorul este
inut s procure o prestaie creditorului, iar acesta are dreptul s obin
prestaia datorat.
I!voarele o#liga"iilor Art$ %$%+)$ )bligaiile izvorsc din contract, act unilateral, gestiunea de
afaceri, $mbogirea fr /ust cauz, plata nedatorat, fapta ilicit, precum i
din orice alt act sau fapt de care legea leag naterea unei obligaii.
!1?
TITLUL II
I!voarele o#liga"iilor
CAPITLUL I
Contractul
Seciunea 1
Dispoziii enerale
No"iunea Art$ %$%++$ &ontractul este acordul de voin $ntre dou sau mai multe
persoane cu intenia de a constitui, modifica, transmite sau stinge un raport
/uridic.
Regulile aplica#ile
contractelor
Art$ %$%+,$ (1 Boate contractele se supun regulilor generale din prezentul
capitol.
(! *egulile particulare privitoare la anumite contracte sunt prevzute $n
prezentul cod sau $n legi speciale.
Regulile aplica#ile
contractelor
nenumite
Art$ %$%+.$ 2 &ontractelor nereglementate de lege li se aplic prevederile
prezentului capitol, iar dac acestea nu sunt $ndestultoare, regulile speciale
privitoare la contractul cu care se aseamn cel mai mult.
Li#ertatea de a
contracta
Art$ %$%+1$ Prile sunt libere s $nc6eie orice contracte i s determine
coninutul acestora, $n limitele impuse de lege, de ordinea public i de bunele
moravuri.
4una5credin" Art$ %$%,3$ Prile trebuie s acioneze cu bun-credin, at+t la negocierea i
$nc6eierea contractului, c+t i pe tot timpul e#ecutrii sale. -le nu pot $nltura
sau limita aceast obligaie.
Seciunea a 2-a
Diferite cateorii de contracte
Contractul
sinalagmatic /i
contractul unilateral
Art$ %$%,%$ &ontractul este sinalagmatic atunci c+nd obligaiile nscute din
acesta sunt reciproce i interdependente. 'n caz contrar, contractul este unilateral
c6iar dac e#ecutarea lui presupune obligaii $n sarcina ambelor pri.
Contractul cu titlu
oneros /i contractul
cu titlu gratuit
Art$ %$%,&$ (1 &ontractul prin care fiecare parte urmrete s $i procure un
avanta/ $n sc6imbul obligaiilor asumate este cu titlu oneros.
(! &ontractul prin care una dintre pri urmrete s procure celeilalte pri
un beneficiu, fr a obine $n sc6imb vreun avanta/ este cu titlu gratuit.
!!@
Contractul comutativ
/i contractul
aleatoriu
Art$ %$%,'$ (1 -ste comutativ contractul $n care, la momentul $nc6eierii sale,
e#istena drepturilor i obligaiilor prilor este cert, iar $ntinderea acestora este
determinat sau determinabil.
(! -ste aleatoriu contractul care, prin natura lui sau prin voina prilor,
ofer cel puin uneia din pri ansa unui c+tig i o e#pune totodat la riscul
unei pierderi, ce depind de un eveniment viitor i incert.
Contractul
consensual7 solemn
sau real
Art$ %$%,($ (1 &ontractul poate fi consensual, solemn sau real.
(! &ontractul este consensual atunci c+nd se formeaz prin simplul acord
de voin al prilor.
(% &ontractul este solemn atunci c+nd validitatea sa este supus
$ndeplinirii unor formaliti prevzute de lege.
(3 &ontractul este real atunci c+nd, pentru validitatea sa, este necesar
predarea unui bun al debitorului.
Contractul de
ade!iune
Art$ %$%,)$ &ontractul este de adeziune atunci c+nd clauzele sale eseniale sunt
impuse ori sunt redactate de una din pri, pentru aceasta sau ca urmare a
instruciunilor sale, cealalt parte neav+nd dec+t s le accepte ca atare.
Contractul5cadru Art$ %$%,+$ (1 &ontractul-cadru este acordul prin care prile convin s
negocieze, s $nc6eie sau s menin raporturi contractuale ale cror elemente
eseniale sunt determinate de acesta.
(! 8odalitatea de e#ecutare a contractului-cadru, $n special termenul i
volumul prestaiilor, precum i, dac este cazul, preul acestora sunt precizate
prin convenii ulterioare.
Contractul *nc>eiat
cu consumatorii
Art$ %$%,,$ &ontractul $nc6eiat cu consumatorii este supus legilor speciale i,
$n completare, dispoziiilor prezentului cod.
Seciunea a 3-a
*nc%eierea contractului
@%$ Dispo!i"ii preliminare
Li#ertatea 0ormei Art$ %$%,.$ &ontractul se $nc6eie prin simplul acord de voin al prilor,
capabile de a contracta, daca legea nu impune o anumit formalitate pentru
$nc6eierea sa valabil.
Condi"iile esen"iale
pentru validitatea
contractului
Art$ %$%,1$ (1 &ondiiile eseniale pentru validitatea unui contract sunt=
1. capacitatea de a contracta>
!. consimm+ntul valabil al prilor>
%. un obiect determinat, posibil i licit>
3. o cauz valabil a obligaiilor.
(! 'n msura $n care legea prevede o anumit form a contractului,
aceasta trebuie respectat, sub sanciunea prevzut de dispoziiile legale
aplicabile.
!!1
@&$ Capacitatea pr"ilor
Capacitatea pr"ilor Art$ %$%.3$ Poate contracta orice persoan care nu este declarat incapabil de
lege i nici oprit s $nc6eie anumite contracte.
Regulile aplica#ile Art$ %$%.%$ 2 *egulile privitoare la capacitatea de a contracta sunt reglementate
$n principal $n cartea 1.
@'$ Consim"mntul
I$ =ormarea contractului
<nc>eierea contractului Art$ %$%.&$ (1 &ontractul se $nc6eie prin negocierea lui de ctre pri sau
prin acceptarea fr rezerve a unei oferte de a contracta.
(! -ste suficient ca prile s se pun de acord asupra elementelor
eseniale ale contractului, c6iar dac las unele elemente secundare spre a fi
convenite ulterior ori $ncredineaz determinarea acestora unei alte persoane.
(% 'n condiiile prevzute la alin. (!, dac prile nu a/ung la un acord
asupra elementelor secundare ori persoana creia i-a fost $ncredinat
determinarea lor nu ia o decizie, instana va dispune, la cererea oricreia dintre
pri, completarea contractului, in+nd seama, dup $mpre/urri, de natura
acestuia i de intenia prilor.
4una5credin" *n
negocieri
Art$ %$%.'$

(1 Prile au libertatea iniierii, desfurrii i ruperii
negocierilor i nu pot fi inute rspunztoare pentru eecul acestora.
(! Partea care se anga/eaz $ntr-o negociere este inut s respecte
e#igenele bunei-credine. Prile nu pot conveni limitarea sau e#cluderea
acestei obligaii.
(% -ste contrar e#igenelor bunei-credine, $ntre altele, conduita prii
care iniiaz sau continu negocieri fr intenia de a $nc6eia contractul.
(3 Partea care iniiaz, continu sau rupe negocierile contrar bunei-
credine rspunde pentru pre/udiciul cauzat celeilalte pri. Pentru stabilirea
acestui pre/udiciu se va ine seama de c6eltuielile anga/ate $n vederea
negocierilor, de renunarea de ctre cealalt parte la alte oferte i de orice
$mpre/urri asemntoare.
#liga"ia de
con0iden"ialitate *n
negocierile
precontractuale
Art$ %$%.($ &+nd o informaie confidenial este comunicat de ctre o parte
$n cursul negocierilor, cealalt parte este inut s nu o divulge i s nu o
foloseasc $n interes propriu, indiferent dac se $nc6eie sau nu contractul.
'nclcarea acestei obligaii atrage rspunderea prii $n culp.
Elementele de care
depinde *nc>eierea
contractului
Art$ %$%.)$

.tunci c+nd, $n timpul negocierilor, o parte insist s se a/ung la
un acord asupra unui anumit element sau asupra unei anumite forme,
contractul nu se $nc6eie p+n nu se a/unge la un acord cu privire la acestea.
!!!
Momentul /i locul
*nc>eierii contractului
Art$ %$%.+$ (1 &ontractul se $nc6eie $n momentul i $n locul $n care
acceptarea a/unge la ofertant, c6iar dac acesta nu ia cunotin de ea din
motive care nu $i sunt imputabile.
(! De asemenea, contractul se consider $nc6eiat $n momentul $n care
destinatarul ofertei sv+rete un act sau un fapt concludent, fr a-l $ntiina
pe ofertant, dac, $n temeiul ofertei, al practicilor stabilite $ntre pri, al
uzanelor sau potrivit naturii afacerii, acceptarea se poate face $n acest mod.
=orma o0ertei /i a
acceptrii
Art$ %$%.,$ )ferta i acceptarea trebuie emise $n forma cerut de lege pentru
$nc6eierea valabil a contractului.
0erta de a contracta Art$ %$%..$ 2 (1 ) propunere constituie ofert de a contracta dac aceasta
conine suficiente elemente pentru formarea contractului i e#prim intenia
ofertantului de a se obliga $n cazul acceptrii ei de ctre destinatar.
(! )ferta poate proveni de la persoana care are iniiativa $nc6eierii
contractului, care $i determin coninutul sau, dup $mpre/urri, care propune
ultimul element esenial al contractului.
(% Dispoziiile art.1.1;! 1.!@% se aplic $n mod corespunztor i atunci
c+nd $mpre/urrile $n care se $nc6eie contractul nu permit identificarea ofertei
sau a acceptrii.
Propunerea adresat
unor persoane
nedeterminate
Art$ %$%.1$ (1 Propunerea adresat unor persoane nedeterminate, c6iar dac
este precis, nu valoreaz ofert ci, dup $mpre/urri, solicitare de ofert sau
intenie de negociere.
(! &u toate acestea, propunerea valoreaz ofert dac aceasta rezult
astfel din lege, din uzane ori, $n mod ne$ndoielnic, din $mpre/urri. 'n aceste
cazuri, revocarea ofertei adresate unor persoane nedeterminate produce efecte
numai dac este fcut $n aceeai form cu oferta $nsi sau $ntr-o modalitate
care permite s fie cunoscut $n aceeai msur cu aceasta.
9olicitarea de o0erte Art$ %$%13$ "olicitarea de a formula oferte, adresat uneia sau mai multor
persoane determinate, nu constituie, prin ea $nsi, ofert de a contracta.
0erta irevoca#il Art$ %$%1%$ (1 )ferta este irevocabil de $ndat ce autorul ei se oblig s o
menin un anumit termen. )ferta este, de asemenea, irevocabil atunci c+nd
poate fi considerat astfel $n temeiul acordului prilor, al practicilor stabilite
$ntre acestea, al negocierilor, al coninutului ofertei ori al uzanelor.
(! Declaraia de revocare a unei oferte irevocabile nu produce niciun
efect.
Termenul de acceptare Art$ %$%1&$ Bermenul de acceptare curge din momentul $n care oferta a/unge
la destinatar.
0erta
0r termen adresat
unei persoane a#sente
Art$ %$%1'$ (1 )ferta fr termen de acceptare, adresat unei persoane care
nu este prezent, trebuie meninut un termen rezonabil, dup $mpre/urri,
pentru ca destinatarul s o primeasc, s o analizeze i s e#pedieze
acceptarea.
!!%
(! P+n la $nc6eierea contractului, aceast ofert poate fi revocat
oric+nd, $ns revocarea nu $mpiedic $nc6eierea contractului dec+t dac a/unge
la destinatar $nainte ca acesta s fi e#pediat acceptarea sau, $n cazurile
prevzute de art.1.1;: alin. (!, $naintea sv+ririi actului sau faptului care
determin $nc6eierea contractului.
(% )fertantul rspunde pentru pre/udiciul cauzat prin revocarea ofertei
$naintea e#pirrii termenului prevzut la alin. (1.
0erta 0r termen
adresat unei persoane
pre!ente
Art$ %$%1($ (1 )ferta fr termen de acceptare, adresat unei persoane
prezente rm+ne fr efecte dac nu este acceptat de $ndat.
(! Dispoziiile alin. (1 se aplic i $n cazul ofertei transmise prin telefon
sau prin alte asemenea mi/loace de comunicare la distan.
Caducitatea o0ertei Art$ %$%1)$ 2 (1 )ferta devine caduc dac=
a acceptarea nu a/unge la ofertant $n termenul stabilit sau, $n lips, $n
termenul prevzut de art.1.1?% alin. (1>
b destinatarul o refuz.
(! Decesul sau incapacitatea ofertantului atrage caducitatea ofertei
irevocabile numai atunci c+nd natura afacerii sau $mpre/urrile o impun.
Acceptarea o0ertei Art$ %$%1+$ (1 )rice act sau fapt al destinatarului constituie acceptare dac
indic $n mod ne$ndoielnic acordul su cu privire la ofert, astfel cum aceasta
a fost formulat, i a/unge $n termen la autorul ofertei. Dispoziiile art.11;:
rm+n aplicabile.
(! Bcerea sau inaciunea destinatarului nu valoreaz acceptare dec+t
atunci c+nd aceasta rezult din lege, din acordul prilor, din practicile stabilite
$ntre acestea, din uzane sau din alte $mpre/urri.
Acceptarea
necorespun!toare a
o0ertei
Art$ %$%1,$ (1 *spunsul destinatarului nu constituie acceptare atunci c+nd=
a cuprinde modificri sau completri care nu corespund ofertei primite>
b nu respect forma cerut anume de ofertant>
c a/unge la ofertant dup ce oferta a devenit caduc.
(! *spunsul destinatarului, e#primat potrivit alin. (l, poate fi
considerat, dup $mpre/urri, ca o contraofert.
Acceptarea tardiv Art$ %$%1.$ (1 .cceptarea tardiv produce efecte numai dac autorul ofertei
$l $ntiineaz de $ndat pe acceptant despre $nc6eierea contractului.
(! .cceptarea fcut $n termen dar, a/uns la ofertant dup e#pirarea
termenului, din motive neimputabile acceptantului, produce efecte dac
ofertantul nu-l $ntiineaz despre aceasta de $ndat.
Retragerea o0ertei sau
a acceptrii
Art$ %$%11$ )ferta sau acceptarea poate fi retras dac retragerea a/unge la
destinatar anterior ori concomitent cu oferta sau, dup caz, cu acceptarea.
Comunicarea o0ertei7
acceptrii /i revocrii
Art$ %$&33$ (1 )ferta, acceptarea, precum i revocarea acestora produc
efecte numai din momentul $n care a/ung la destinatar, c6iar dac acesta nu ia
!!3
cunotin de ele din motive care nu $i sunt imputabile.
(! &omunicarea acceptrii trebuie fcut prin mi/loace cel puin la fel de
rapide ca cele folosite de ofertant, dac din lege, din acordul prilor, din
practicile stabilite $ntre acestea sau din alte asemenea $mpre/urri nu rezult
contrariul.
Clau!ele e-terne Art$ %$&3%$ Dac prin lege nu se prevede altfel, prile sunt inute de
clauzele e#trinseci la care contractul face trimitere.
Clau!ele standard Art$ %$&3&$

(1 "ub rezerva prevederilor art. 1.!@%, dispoziiile prezentei
seciuni se aplic $n mod corespunztor i atunci c+nd la $nc6eierea
contractului sunt utilizate clauze standard.
(! "unt clauze standard stipulaiile stabilite $n prealabil de una dintre
pri pentru a fi utilizate $n mod general i repetat i care sunt incluse $n
contract $n urma negocierii $ntre pri.
Clau!ele neu!uale Art$ %$&3'$ &lauzele standard care prevd $n folosul celui care le propune
limitarea rspunderii, dreptul de a denuna unilateral contractul, de a suspenda
e#ecutarea obligaiilor sau care prevd $n detrimentul celeilalte pri decderea
din drepturi ori din beneficiul termenului, limitarea dreptului de a opune
e#cepii, restr+ngerea libertii de a contracta cu alte persoane, re$nnoirea
tacit a contractului, legea aplicabil, clauze compromisorii sau prin care se
derog de la normele privitoare la competena instanelor /udectoreti nu
produc efecte dec+t dac sunt acceptate, $n mod e#pres, $n scris, de cealalt
parte.
II$ 6ala#ilitatea consim"mntului
Condi"iile Art$ %$&3($ &onsimm+ntul prilor trebuie s fie serios, liber i e#primat $n
cunotin de cauz.
Lipsa
discernmntului
Art$ %$&3)$ (1 -ste anulabil contractul $nc6eiat de o persoan care, la
momentul $nc6eierii acestuia, se afla, fie i numai vremelnic, $ntr-o stare care o
punea $n neputin de a-i da seama de urmrile faptei sale.
(! &ontractul $nc6eiat de o persoan pus ulterior sub interdicie poate fi
anulat dac, la momentul c+nd actul a fost fcut, cauzele punerii sub interdicie
e#istau i erau $ndeobte cunoscute.
III$ 6iciile consim"mntului
Ca!urile Art$ %$&3+$ (1 &onsimm+ntul este viciat c+nd este dat din eroare, surprins
prin dol sau smuls prin violen.
(! De asemenea, consimm+ntul este viciat $n caz de leziune.
Eroarea Art$ %$&3,$ (1 Partea care, la momentul $nc6eierii contractului, se afla $ntr-o
!!9
eroare esenial poate cere anularea acestuia, dac cealalt parte tia sau, dup
caz, trebuia s tie c faptul asupra cruia a purtat eroarea era esenial pentru
$nc6eierea contractului.
(! -roarea este esenial=
1. c+nd poart asupra naturii sau obiectului contractului>
!. c+nd poart asupra identitii obiectului prestaiei sau asupra unei
caliti a acestuia ori asupra unei alte $mpre/urri considerate eseniale de ctre
pri $n absena creia contractul nu s-ar fi $nc6eiat>
%. c+nd poart asupra identitii persoanei sau asupra unei caliti a
acesteia $n absena creia contractul nu s-ar fi $nc6eiat.
(% -roarea de drept este esenial atunci c+nd privete o norm /uridic
determinant, potrivit voinei prilor, pentru $nc6eierea contractului.
(3 -roarea care privete simplele motive ale contractului nu este
esenial, cu e#cepia cazului $n care prin voina prilor asemenea motive au
fost considerate 6otr+toare.
Eroarea nescu!a#il Art$ %$&3.$ :1 &ontractul nu poate fi anulat dac faptul asupra cruia a
purtat eroarea putea fi, dup $mpre/urri, cunoscut cu diligene rezonabile.
(! -roarea de drept nu poate fi invocat $n cazul dispoziiilor legale
accesibile i previzibile.
Eroarea asumat Art$ %$&31$

2u atrage anularea contractului eroarea care poart asupra unui
element cu privire la care riscul de eroare a fost asumat de cel care o invoc
sau, dup $mpre/urri, trebuia s fie asumat de acesta.
Eroarea de calcul Art$ %$&%3$

"impla eroare de calcul nu atrage anularea contractului, ci numai
rectificarea, afar de cazul $n care, concretiz+ndu-se $ntr-o eroare asupra
cantitii, a fost esenial pentru $nc6eierea contractului. -roarea de calcul
trebuie corectat la cererea oricreia dintre pri.
Eroarea de comunicare
sau de transmitere
Art$ %$&%%$ Dispoziiile privitoare la eroare se aplic $n mod corespunztor i
atunci c+nd eroarea poart asupra declaraiei de voin ori c+nd declaraia a
fost transmis ine#act prin intermediul unei alte persoane sau prin mi/loace de
comunicare la distan.
Invocarea erorii cu
#un5credin"
Art$ %$&%&$

Partea care este victima unei erori nu se poate prevala de aceasta
contrar e#igenelor bunei-credine.
Adaptarea contractului Art$ %$&%'$

Partea care este victima erorii eseniale rm+ne legat de
contractul astfel $nc6eiat dac cealalt parte este de acord cu e#ecutarea,
urm+nd ca prevederile contractuale s fie adaptate $n mod corespunztor.
Dolul Art$ %$&%($ (1 &onsimm+ntul este viciat prin dol atunci c+nd partea s-a
aflat $ntr-o eroare provocat de manoperele frauduloase ale celeilalte pri ori
c+nd aceasta din urm a omis, $n mod fraudulos, s-l informeze pe contractant
asupra unor $mpre/urri pe care se cuvenea s i le dezvluie.
(! Partea al crei consimm+nt a fost viciat prin dol poate cere anularea
!!:
contractului, c6iar dac eroarea $n care s-a aflat nu a fost esenial.
(% &ontractul este anulabil i atunci c+nd dolul eman de la
reprezentantul, prepusul ori gerantul afacerilor celeilalte pri.
(3 Dolul nu se presupune.
Dolul comis de
un ter"
Art$ %$&%)$ (1 Partea care este victima dolului unui ter nu poate cere
anularea, dec+t dac cealalt parte a cunoscut sau, dup caz, ar fi trebuit s
cunoasc dolul la $nc6eierea contractului.
(! 1ndependent de anularea contractului, autorul dolului rspunde
pentru pre/udiciile ce ar rezulta.
6iolen"a Art$ %$&%+$ (1 Poate cere anularea contractului partea care a contractat sub
imperiul unei temeri /ustificate induse, fr drept, de cealalt parte sau de un
ter.
(! -#ist violen c+nd temerea insuflat este de aa natur $nc+t partea
ameninat putea s cread, dup $mpre/urri, c, $n lipsa consimm+ntului
su, viaa, persoana, onoarea sau bunurile sale ar fi e#puse unui pericol grav i
iminent.
(% 0iolena poate atrage anularea contractului i atunci c+nd este
$ndreptat $mpotriva unei persoane apropiate, precum soul, soia, ascendenii
ori descendenii prii al crei consimm+nt a fost viciat.
(3 'n toate cazurile, e#istena violenei se apreciaz in+nd seama de
v+rsta, starea social, sntatea i caracterul celui asupra cruia s-a e#ercitat
violena, precum i de orice alt $mpre/urare ce a putut influena starea
acestuia la momentul $nc6eierii contractului.
Amenin"area cu
e-erci"iul unui drept
Art$ %$&%,$ &onstituie violen i temerea insuflat prin ameninarea cu
e#erciiul unui drept fcut cu scopul de a obine avanta/e ne/ustificate.
9tarea de necesitate Art$ %$&%.$ &ontractul $nc6eiat de o parte aflat $n stare de necesitate nu
poate fi anulat dec+t dac cealalt parte a profitat de aceast $mpre/urare.
Temerea reveren"iar Art$ %$&%1$ "impla temere izvor+t din respect, fr s fi fost violen, nu
atrage anularea contractului.
6iolen"a svr/it de
un ter"
Art$ %$&&3$ (1 0iolena atrage anularea contractului i atunci c+nd este
e#ercitat de un ter, $ns numai dac partea al crei consimm+nt nu a fost
viciat cunotea sau, dup caz, ar fi trebuit s cunoasc violena sv+rit de
ctre ter.
(! 1ndependent de anularea contractului, autorul violenei rspunde
pentru pre/udiciile ce ar rezulta.
!!<
Le!iunea Art$ %$&&%$ (1 -#ist leziune atunci c+nd una dintre pri, profit+nd de
starea de nevoie, de lipsa de e#perien ori de lipsa de cunotine a celeilalte
pri, stipuleaz $n favoarea sa ori a unei alte persoane o prestaie de o valoare
considerabil mai mare, la data $nc6eierii contractului, dec+t valoarea propriei
prestaii.
(! -#istena leziunii se apreciaz i $n funcie de natura i scopul
contractului.
(% ,eziunea poate e#ista i atunci c+nd minorul $i asum o obligaie
e#cesiv prin raportare la starea sa patrimonial, la avanta/ele pe care le obine
din contract ori la ansamblul circumstanelor.
9anc"iunea Art$ %$&&&$ (1 Partea al crei consimm+nt a fost viciat prin leziune poate
cere, la alegerea sa, anularea contractului sau reducerea obligaiilor sale cu
valoarea daunelor-interese la care ar fi $ndreptit.
(! &u e#cepia cazului prevzut de art. 1.!!1 alin. (%, aciunea $n
anulare este admisibil numai dac leziunea depete /umtate din valoarea
pe care o avea, la momentul $nc6eierii contractului, prestaia promis sau
e#ecutat de partea lezat. Disproporia trebuie s subziste p+n la data cererii
de anulare.
(% 'n toate cazurile, instana poate s menin contractul dac cealalt
parte ofer, $n mod ec6itabil, o reducere a propriei creane sau, dup caz, o
ma/orare a propriei obligaii.
Termenul de
prescrip"ie
Art$ %$&&'$ Dreptul la aciunea $n anulare sau $n reducerea obligaiilor pentru
leziune se prescrie $n termen de ! ani de la data $nc6eierii contractului.
Inadmisi#ilitatea
le!iunii
Art$ %$&&($ 2u pot fi atacate pentru leziune contractele aleatorii, tranzacia,
precum i alte contracte anume prevzute de lege.
@($ #iectul contractului
#iectul contractului Art$ %$&&)$ (1 )biectul contractului $l reprezint operaiunea /uridic,
precum v+nzarea, locaiunea, $mprumutul i altele asemenea, convenit de
pri, astfel cum aceasta reiese din ansamblul drepturilor i obligaiilor
contractuale.
(! )biectul contractului trebuie s fie determinat i licit, sub sanciunea
nulitii absolute.
(% )biectul este ilicit atunci c+nd este pro6ibit de lege sau contravine
ordinii publice ori bunelor moravuri.
#iectul o#liga"iei Art$ %$&&+$ (1 )biectul obligaiei este prestaia la care se anga/eaz
debitorul.
(! "ub sanciunea nulitii absolute, el trebuie s fie determinat sau cel
puin determinabil i licit.
!!;
Imposi#ilitatea ini"ial
a o#iectului o#liga"iei
Art$ %$&&,$ &ontractul este valabil c6iar dac, la momentul $nc6eierii sale,
una dintre pri se afl $n imposibilitate de a-i e#ecuta obligaia, afar de
cazul $n care prin lege se prevede altfel.
4unurile viitoare Art$ %$&&.$ 2 'n lipsa unei prevederi legale contrare, contractele pot purta i
asupra bunurilor viitoare.
4unurile care nu sunt
*n circuitul civil
Art$ %$&&1$ 2 2umai bunurile care sunt $n circuitul civil pot face obiectul unei
prestaii contractuale.
4unurile care apar"in
altuia
Art$ %$&'3$ Dac prin lege nu se prevede altfel, bunurile unui ter pot face
obiectul unei prestaii, debitorul fiind obligat s le procure i s le transmit
creditorului sau, dup caz, s obin acordul terului. 'n cazul nee#ecutrii
obligaiei, debitorul rspunde pentru pre/udiciile cauzate.
Determinarea calit"ii
o#iectului
Art$ %$&'%$ .tunci c+nd nu poate fi stabilit potrivit contractului, calitatea
prestaiei sau a obiectului acesteia trebuie s fie rezonabil sau, dup
$mpre/urri, cel puin de nivel mediu.
Determinarea
o#iectului de ctre un
ter"
Art$ %$&'&$ (1 .tunci c+nd preul sau orice alt element al contractului
urmeaz s fie determinat de un ter, acesta trebuie s acioneze $n mod corect,
diligent i ec6idistant.
(! Dac terul nu poate sau nu dorete s acioneze ori aprecierea sa este
$n mod manifest nerezonabil, instana, la cererea prii interesate, va stabili,
dup caz, preul sau elementul nedeterminat de ctre pri.
Determinarea pre"ului
*ntre pro0esioni/ti
Art$ %$&''$ Dac un contract $nc6eiat $ntre profesioniti nu stabilete preul
i nici nu indic o modalitate pentru a-l determina, se presupune c prile au
avut $n vedere preul practicat $n mod obinuit $n domeniul respectiv pentru
aceleai prestaii realizate $n condiii comparabile sau, $n lipsa unui asemenea
pre, un pre rezonabil.
Raportarea la un
0actor de re0erin"
Art$ %$&'($ .tunci c+nd, potrivit contractului, preul se determin prin
raportare la un factor de referin, iar acest factor nu e#ist, a $ncetat s mai
e#iste ori nu mai este accesibil, el se $nlocuiete, $n absena unei convenii
contrare, cu factorul de referin cel mai apropiat.
@)$ Cau!a
No"iunea Art$ %$&')$ &auza este motivul care determin fiecare parte s $nc6eie
contractul.
Condi"iile Art$ %$&'+$ (1 &auza trebuie s e#iste, s fie licit i moral.
(! &auza este ilicit c+nd este contrar legii i ordinii publice.
(% &auza este imoral c+nd este contrar bunelor moravuri.
!!?
=rauda la lege Art$ %$&',$ &auza este ilicit i atunci c+nd contractul este doar mi/locul
pentru a eluda aplicarea unei norme legale imperative.
9anc"iunea Art$ %$&'.$ (1 ,ipsa cauzei atrage nulitatea relativ a contractului, cu
e#cepia cazului $n care contractul a fost greit calificat i poate produce alte
efecte /uridice.
(! &auza ilicit sau imoral atrage nulitatea absolut a contractului dac
este comun sau, $n caz contrar, dac cealalt parte a cunoscut-o sau, dup
$mpre/urri, trebuia s-o cunoasc.
Pro#a cau!ei Art$ %$&'1$ (1 &ontractul este valabil c6iar atunci c+nd cauza nu este e#pres
prevzut.
(! -#istena unei cauze valabile se prezum p+n la proba contrar.
@+$ =orma contractului
=ormele de e-primare
a consim"mntului
Art$ %$&(3$ (1 0oina de a contracta poate fi e#primat verbal sau $n scris.
(! 0oina poate fi manifestat i printr-un comportament care, potrivit
legii, conveniei prilor, practicilor stabilite $ntre acestea sau uzanelor, nu
las nicio $ndoial asupra inteniei de a produce efectele /uridice
corespunztoare.
=orma scris Art$ %$&(%$ 'nscrisul care constat $nc6eierea contractului poate fi sub
semntur privat sau autentic, av+nd fora probant prevzut de lege.
9anc"iunea Art$ %$&(&$ (1 -ste lovit de nulitate absolut contractul $nc6eiat $n lipsa
formei pe care, $n c6ip ne$ndoielnic, legea o cere pentru $nc6eierea sa valabil.
(! Dac prile s-au $nvoit ca un contract s fie $nc6eiat $ntr5o anumit
form, pe care legea nu o cere, contractul se socotete valabil c6iar dac forma
nu a fost respectat.
Modi0icarea
contractului
Art$ %$&('$ Dac prin lege nu se prevede altfel, orice modificare a
contractului este supus condiiilor de form cerute de lege pentru $nc6eierea
sa.
=orma cerut pentru
*nscrierea *n cartea
0unciar
Art$ %$&(($ 'n afara altor cazuri prevzute de lege, trebuie s fie $nc6eiate
prin $nscris autentic, sub sanciunea nulitii absolute, conveniile care
strmut sau constituie drepturi reale care urmeaz a fi $nscrise $n cartea
funciar.
=orma contractelor
electronice
Art$ %$&()$ &ontractele care se $nc6eie prin mi/loace electronice sunt supuse
condiiilor de form prevzute de legea special.
!%@
Seciunea a "-a
#ulitatea contractului
@%$ Dispo!i"ii generale
Nulitatea Art$ %$&(+$ (1 )rice contract $nc6eiat cu $nclcarea condiiilor cerute de lege
pentru $nc6eierea sa valabil este lovit de nulitate, dac prin lege nu se prevede o
alt sanciune.
(! 2ulitatea poate fi absolut sau relativ.
Nulitatea a#solut Art$ %$&(,$ 2 (1 -ste nul contractul $nc6eiat cu $nclcarea unei dispoziii legale
instituite pentru ocrotirea unui interes general.
(! 2ulitatea absolut poate fi invocat de orice persoan interesat, pe
cale de aciune sau de e#cepie.
(% 1nstana este obligat s invoce din oficiu nulitatea absolut.
(3 &ontractul lovit de nulitate absolut nu este susceptibil de confirmare
dec+t $n cazurile prevzute de lege.
Nulitatea relativ Art$ %$&(.$ (1 &ontractul $nc6eiat cu $nclcarea unei dispoziii legale instituite
pentru ocrotirea unui interes particular este anulabil.
(! 2ulitatea relativ poate fi invocat numai de cel al crui interes este
ocrotit prin dispoziia legal $nclcat.
(% 2ulitatea relativ nu poate fi invocat din oficiu de instana
/udectoreasc.
(3 &ontractul lovit de nulitate relativ este susceptibil de confirmare.
Prescrip"ia Art$ %$&(1$ (1 Dac prin lege nu se prevede altfel, nulitatea absolut poate fi
invocat oric+nd, fie pe cale de aciune, fie pe cale de e#cepie.
(! 2ulitatea relativ poate fi invocat pe cale aciune numai $n termenul
de prescripie stabilit de lege. &u toate acestea, partea creia i se cere e#ecutarea
contractului poate opune oric+nd nulitatea relativ a contractului, c6iar i dup
$mplinirea termenului de prescripie a dreptului la aciunea $n anulare.
@&$ Cau!ele de nulitate
Cau!ele de nulitate
a#solut
Art$ %$&)3$ &ontractul este lovit de nulitate absolut $n cazurile anume
prevzute de lege, precum i atunci c+nd rezult ne$ndoielnic din lege c
interesul ocrotit este unul general.
Cau!ele de nulitate
relativ
Art$%$&)%$ &ontractul este lovit de nulitate relativ c+nd au fost nesocotite
dispoziiile legale privitoare la capacitatea de e#erciiu, c+nd consimm+ntul
uneia dintre pri a fost viciat, precum i $n alte cazuri anume prevzute de lege.
!%1
Pre!um"ia de nulitate
relativ
Art$ %$&)&$ 'n cazurile $n care natura nulitii nu este determinat ori nu reiese
$n c6ip ne$ndoielnic din lege, contractul este lovit de nulitate relativ.
Nulitatea virtual Art$ %$&)'$ 'n afara cazurilor $n care legea prevede sanciunea nulitii,
contractul se desfiineaz i atunci c+nd sanciunea nulitii absolute sau, dup
caz, relative trebuie aplicat pentru ca scopul dispoziiei legale $nclcate s fie
atins.
@'$ E0ectele nulit"ii
Des0iin"area
retroactiv a
contractului
Art$ %$&)($ (1 &ontractul lovit de nulitate este considerat a nu fi fost niciodat
$nc6eiat.
(! &6iar i $n cazul $n care contractul este cu e#ecutare succesiv, fiecare
parte trebuie s restituie celeilalte, $n natur sau prin ec6ivalent, prestaiile
primite, potrivit dispoziiilor art.1.:%?-1.:3<.
Nulitatea par"ial Art$ %$&))$ (1 &lauzele contrare legii, ordinii publice sau bunelor moravuri i
care nu sunt considerate nescrise, atrag nulitatea contractului $n $ntregul su
numai dac sunt, prin natura lor, eseniale sau dac, $n lipsa acestora, contractul
nu s-ar fi $nc6eiat.
(! 'n cazul $n care contractul este meninut $n parte, clauzele nule sunt
$nlocuite de drept cu dispoziiile legale aplicabile.
(% Dispoziiile alin. (! se aplic $n mod corespunztor i clauzelor care
contravin unor dispoziii legale imperative i sunt considerate de lege nescrise.
Nulitatea
contractului
plurilateral
Art$ %$&)+$ 'n cazul contractelor cu mai multe pri $n care prestaia fiecrei
pri este fcut $n considerarea unui scop comun, nulitatea contractului $n
privina uneia dintre pri nu atrage desfiinarea $n $ntregime a contractului, afar
de cazul $n care participarea acesteia este esenial pentru e#istena contractului.
Daunele5interese$
Reducerea
presta"iilor
Art$ %$&),$ 'n caz de violen sau dol, cel al crui consimm+nt este viciat are
dreptul de a pretinde, $n afar de anulare, i daune-interese sau, dac prefer
meninerea contractului, de a solicita numai reducerea prestaiei sale cu valoarea
daunelor-interese la care ar fi $ndreptit.
Repararea
pre8udiciului *n ca!ul
nulit"ii contractului
*nc>eiat *n 0orm
autentic
Art$ %$&).$ 'n cazul anulrii sau constatrii nulitii contractului $nc6eiat $n
form autentic pentru o cauz de nulitate a crei e#isten rezult din $nsui
te#tul contractului, partea pre/udiciat poate cere obligarea notarului public la
repararea pre/udiciilor suferite, $n condiiile rspunderii civile delictuale pentru
fapta proprie.
Re0acerea
contractului nul
Art$ %$&)1$ &ontractul nul poate fi refcut, $n tot sau $n parte, cu respectarea
tuturor condiiilor prevzute de lege la data refacerii lui. 'n toate cazurile,
contractul refcut nu va produce efecte dec+t pentru viitor, iar nu i pentru
trecut.
!%!
Conversiunea
contractului nul
Art$ %$&+3$ (1 (n contract lovit de nulitate absolut va produce, totui,
efectele actului /uridic pentru care sunt $ndeplinite condiiile de fond i de form
prevzute de lege.
(! &u toate acestea, dispoziiile alin. (1 nu se aplic dac intenia de a
e#clude aplicarea conversiunii este stipulat $n contractul lovit de nulitate sau
reiese, $n c6ip ne$ndoielnic, din scopurile urmrite de pri la data $nc6eierii
contractului.
@($ 6alidarea contractului
Cau!ele de validare Art$ %$&+%$ (1 &ontractul afectat de o cauz de nulitate este validat atunci
c+nd nulitatea este acoperit.
(! 2ulitatea poate fi acoperit prin confirmare sau prin alte moduri
anume prevzute de lege.
Con0irmarea
contractului
Art$ %$&+&$ (1 &onfirmarea unui contract anulabil rezult din voina, e#pres
sau tacit, de a renuna la dreptul de a invoca nulitatea.
(! 0oina de a renuna trebuie s fie cert.
Condi"iile
con0irmrii
Art$ %$&+'$ (1 (n contract anulabil poate fi confirmat dac $n momentul
confirmrii condiiile sale de validitate sunt $ntrunite.
(! Persoana care poate invoca nulitatea poate confirma contractul numai
cunosc+nd cauza de nulitate i, $n caz de violen, numai dup $ncetarea acesteia.
(% Persoana c6emat de lege s $ncuviineze actele minorului poate, $n
numele i $n interesul acestuia, cere anularea contractului fcut fr
$ncuviinarea sa ori s confirme contractul atunci c+nd aceast $ncuviinare era
suficient pentru $nc6eierea valabil a acestuia.
(3 Dispoziiile alin. (% se aplic $n mod corespunztor i $n cazul actelor
$nc6eiate fr autorizarea instanei tutelare.
(9 'n lipsa confirmrii e#prese, este suficient ca obligaia s fie e#ecutat
$n mod voluntar la data la care ea putea fi valabil confirmat de ctre partea
interesat.
(: &el care trebuie s confirme poate s fie pus $n $nt+rziere printr-o
notificare prin care partea interesat s-i solicite fie s confirme contractul
anulabil, fie s e#ercite aciunea $n anulare, $n termen de : luni de la notificare,
sub sanciunea decderii din dreptul de a cere anularea contractului.
Cuprinsul actului
con0irmativ
Art$ %$&+($ Pentru a fi valabil, actul confirmativ trebuie s cuprind obiectul,
cauza i natura obligaiei i s fac meniune despre motivul aciunii $n nulitate,
precum i despre intenia de a repara viciul pe care se $ntemeiaz acea aciune.
E0ectele con0irmrii Art$ %$&+)$ (1 &onfirmarea $i produce efectele din momentul $nc6eierii
contractului i atrage renunarea la mi/loacele i e#cepiile ce puteau fi opuse,
sub rezerva $ns a drepturilor dob+ndite i conservate de terii de bun-credin.
(! &+nd fiecare dintre pri poate invoca nulitatea contractului sau mai
multe pri o pot invoca $mpotriva alteia, confirmarea fcut de una dintre
!%%
acestea nu $mpiedic invocarea nulitii de ctre celelalte pri.
(% &onfirmarea unui contract anulabil pentru vicierea consimm+ntului
prin dol sau violen nu implic prin ea $nsi renunarea la dreptul de a cere
daune-interese.
Seciunea a (-a
4nterpretarea contractului
Interpretarea dup
voin"a concordant a
pr"ilor
Art$ %$&++$ (1 &ontractele se interpreteaz dup voina concordant a prilor,
iar nu dup sensul literal al termenilor.
(! ,a stabilirea voinei concordante se va ine seama, $ntre altele, de
scopul contractului, de negocierile purtate de pri, de practicile stabilite $ntre
acestea i de comportamentul lor ulterior $nc6eierii contractului.
Interpretarea
sistematic
Art$ %$&+,$ &lauzele se interpreteaz unele prin altele, d+nd fiecreia $nelesul
ce rezult din ansamblul contractului.
Interpretarea
clau!elor *ndoielnice
Art$ %$&+.$ (1 &lauzele susceptibile de mai multe $nelesuri se interpreteaz $n
sensul ce se potrivete cel mai bine naturii i obiectului contractului.
(! &lauzele $ndoielnice se interpreteaz in+nd seama, $ntre altele, de
natura contractului, de $mpre/urrile $n care a fost $nc6eiat, de interpretarea dat
anterior de pri, de sensul atribuit $n general clauzelor i e#presiilor $n domeniu
i de uzane.
(% &lauzele se interpreteaz $n sensul $n care pot produce efecte, iar nu $n
acela $n care nu ar putea produce niciunul.
(3 &ontractul nu cuprinde dec+t lucrul asupra cruia prile i-au propus a
contracta, oric+t de generali ar fi termenii folosii.
(9 &lauzele destinate s e#emplifice sau s $nlture orice $ndoial asupra
aplicrii contractului la un caz particular nu-i restr+ng aplicarea $n alte cazuri
care nu au fost e#pres prevzute.
Regulile su#sidiare
de interpretare
Art$ %$&+1$ (1 Dac, dup aplicarea regulilor de interpretare, contractul
rm+ne neclar, acesta se interpreteaz $n favoarea celui care se oblig.
(! "tipulaiile $nscrise $n contractele de adeziune se interpreteaz
$mpotriva celui care le-a propus.
Seciunea a )-a
'fectele contractului
@%$ E0ectele *ntre pr"i
=or"a o#ligatorie Art$ %$&,3$ (1 &ontractul valabil $nc6eiat are putere de lege $ntre prile
contractante.
(! &ontractul se modific sau $nceteaz numai prin acordul prilor sau
din cauze autorizate de lege.
!%3
(% &ontractul trebuie e#ecutat cu bun-credin.
Imprevi!iunea Art$ %$&,%$

(1 Prile sunt inute s-i e#ecute obligaiile, c6iar dac
e#ecutarea lor a devenit mai oneroas.
(! &u toate acestea, prile sunt obligate s negocieze $n vederea adaptrii
contractului sau $ncetrii acestuia dac e#ecutarea devine e#cesiv de oneroas
pentru una dintre pri din cauza unei sc6imbri a $mpre/urrilor=
a care a survenit dup $nc6eierea contractului>
b care nu putea fi avut $n vedere $n mod rezonabil $n momentul
$nc6eierii contractului> i
c cu privire la care partea lezat nu trebuie s suporte riscul producerii.
(% Dac $ntr-un termen rezonabil, prile nu a/ung la un acord, instana
poate s dispun=
a adaptarea contractului pentru a distribui $n mod ec6itabil $ntre pri
pierderile i beneficiile ce rezult din sc6imbarea $mpre/urrilor>
b $ncetarea contractului la momentul i $n condiiile pe care le stabilete.
<ntinderea
o#liga"iilor
Art$ %$&,&$ (1 &ontractul valabil $nc6eiat oblig nu numai la ceea ce este
e#pres stipulat, dar i la toate urmrile ce legea, obiceiul sau ec6itatea d
obligaiei, dup natura sa.
(! &lauzele obinuite $ntr-un contract se sub$neleg, dei nu sunt stipulate
$n mod e#pres.
Constituirea /i
trans0erul
drepturilor reale
Art$ %$&,'$ (1 Drepturile reale se constituie i se transmit prin acordul de
voin al prilor, c6iar dac bunurile nu au fost predate, dac acest acord poart
asupra unor bunuri determinate ori prin individualizarea bunurilor, dac acordul
poart asupra unor bunuri de gen.
(! 5ructele bunului sau dreptului transmis se cuvin dob+nditorului de la
data transferului proprietii bunului ori, dup caz, a cesiunii dreptului, afar de
cazul $n care prin lege sau prin voina prilor se dispune altfel.
(% Dispoziiile $n materie de carte funciar, precum i dispoziiile speciale
referitoare la transferul anumitor categorii de bunuri mobile rm+n aplicabile.
Riscul *n contractul
translativ de
proprietate
Art$ %$&,($ (1 'n lips de stipulaie contrar, c+t timp bunul nu este predat,
riscul contractului rm+ne $n sarcina debitorului obligaiei de predare, c6iar dac
proprietatea a fost transferat dob+nditorului. 'n cazul pieirii fortuite a bunului,
debitorul obligaiei de predare pierde dreptul la contraprestaie, iar dac a primit-
o, este obligat s o restituie.
(! &u toate acestea, creditorul pus $n $nt+rziere preia riscul pieirii fortuite
a bunului. -l nu se poate libera c6iar dac ar dovedi c bunul ar fi pierit i dac
obligaia de predare ar fi fost e#ecutat la timp.
Transmiterea
succesiv a unui #un
mo#il
Art$ %$&,)$ (1 Dac cineva a transmis succesiv ctre mai multe persoane
proprietatea unui bun mobil, cel care a dob+ndit cu bun-credin posesia
efectiv a bunului este titular al dreptului, c6iar dac titlul su are dat
ulterioar.
(! -ste de bun-credin dob+nditorul care, la data intrrii $n posesie, nu a
!%9
cunoscut i nici nu putea s cunoasc obligaia asumat anterior de $nstrintor.
(% Dac niciunul dintre dob+nditori nu a obinut posesia efectiv a bunului
mobil, va fi preferat cel al crui titlu are dat cert anterioar.
Denun"area
unilateral
Art$ %$&,+$ (1 Dac dreptul de a denuna contractul este recunoscut uneia
dintre pri, acesta poate fi e#ercitat at+t timp c+t e#ecutarea contractului nu a
$nceput.
(! 'n contractele cu e#ecutare succesiv sau continu, acest drept poate fi
e#ercitat cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz, c6iar i dup
$nceperea e#ecutrii contractului, $ns denunarea nu produce efecte $n privina
prestaiilor e#ecutate sau care se afl $n curs de e#ecutare.
(% Dac s-a stipulat o prestaie $n sc6imbul denunrii7 aceasta produce
efecte numai atunci c+nd prestaia este e#ecutat.
(3 Dispoziiile prezentului articol se aplic $n lips de convenie contrar.
Contractul pe durat
nedeterminat
Art$ %$&,,$ &ontractul $nc6eiat pe durat nedeterminat poate fi denunat
unilateral de oricare dintre pri cu respectarea unui termen rezonabil de preaviz.
)rice clauz contrar sau stipularea unei prestaii $n sc6imbul denunrii
contractului se consider nescris.
Pactul de op"iune Art$ %$&,.$ (1 .tunci c+nd prile convin ca una dintre ele s rm+n legat
de propria declaraie de voin, iar cealalt s o poat accepta sau refuza, acea
declaraie se consider o ofert irevocabil i produce efectele prevzute la
art.11?1.
(! Dac prile nu au convenit un termen pentru acceptare, acesta poate fi
stabilit de instan prin ordonan preedinial, cu citarea prilor.
(% Pactul de opiune trebuie s conin toate elementele contractului pe
care prile urmresc s-l $nc6eie, astfel $nc+t acesta s se poat $nc6eia prin
simpla acceptare a beneficiarului opiunii.
(3 &ontractul se $nc6eie prin e#ercitarea opiunii $n sensul acceptrii de
ctre beneficiar a declaraiei de voin a celeilalte pri, $n condiiile convenite
prin pact.
(9 .t+t pactul de opiune, c+t i declaraia de acceptare trebuie $nc6eiate $n
forma prevzut de lege pentru contractul pe care prile urmresc s-l $nc6eie.

Promisiunea de a
contracta
Art$ %$&,1$ (1 Promisiunea de a contracta trebuie s conin toate acele clauze
ale contractului promis, $n lipsa crora prile nu ar putea e#ecuta promisiunea.
(! 'n caz de nee#ecutare a promisiunii beneficiarul are dreptul la daune-
interese.
(% De asemenea, dac promitentul refuz s $nc6eie contractul promis,
instana, la cererea prii care i-a $ndeplinit propriile obligaii, poate s pronune
o 6otr+re care s in loc de contract, atunci c+nd natura contractului o permite,
iar cerinele legii pentru validitatea acestuia sunt $ndeplinite. Prevederile
prezentului alineat nu sunt aplicabile $n cazul promisiunii de a $nc6eia un
contract real, dac prin lege nu se prevede altfel.
(3 &onvenia prin care prile se oblig s negocieze $n vederea $nc6eierii
sau modificrii unui contract nu constituie promisiune de a contracta.
!%:
@&$ E0ectele 0a" de ter"i
I$ Dispo!i"ii generale
Relativitatea
e0ectelor contractului
Art$ %$&.3$ &ontractul produce efecte numai $ntre pri, dac prin lege nu se
prevede altfel.
po!a#ilitatea
e0ectelor contractului
Art$ %$&.%$ &ontractul este opozabil terilor, care nu pot aduce atingere
drepturilor i obligaiilor nscute din contract. Berii se pot prevala de efectele
contractului, $ns fr a avea dreptul de a cere e#ecutarea lui, cu e#cepia
cazurilor prevzute de lege.
Transmisiunea
drepturilor /i
o#liga"iilor ctre
succesori
Art$ %$&.&$ (1 ,a moartea unei pri, drepturile i obligaiile contractuale ale
acesteia se transmit succesorilor si universali sau cu titlu universal, dac din
lege, din stipulaia prilor ori din natura contractului nu rezult contrariul.
(! Drepturile contractuale accesorii unui bun sau care sunt str+ns legate de
acesta se transmit, odat cu bunul, succesorilor cu titlu particular ai prilor.
II$ Promisiunea 0aptei altuia
E0ectele Art$ %$&.'$ (1 &el care se anga/eaz la a determina un ter s $nc6eie sau s
ratifice un act este inut s repare pre/udiciul cauzat dac terul refuz s se
oblige sau, atunci c+nd s-a obligat i ca fideiusor, dac terul nu e#ecut prestaia
promis.
(! &u toate acestea, promitentul nu rspunde dac asigur e#ecutarea
obligaiei terului, fr a se produce vreun pre/udiciu creditorului.
(% 1ntenia promitentului de a se anga/a personal nu se prezum, ci trebuie
s reias ne$ndoielnic din contract sau din $mpre/urrile $n care acesta a fost
$nc6eiat.
III$ 9tipula"ia pentru altul
E0ectele Art$ %$&.($ (1 )ricine poate stipula $n numele su, $ns $n beneficiul unui ter.
(! Prin efectul stipulaiei, beneficiarul dob+ndete dreptul de a cere
direct promitentului e#ecutarea prestaiei.
Condi"iile privind
ter"ul #ene0iciar
Art$ %$&.)$ 2 4eneficiarul trebuie s fie determinat sau, cel puin, determinabil,
la data $nc6eierii stipulaiei i s e#iste $n momentul $n care promitentul trebuie
s $i e#ecute obligaia. 'n caz contrar, stipulaia profit stipulantului, fr a
agrava $ns sarcina promitentului.
Acceptarea stipula"iei Art$ %$&.+$ (1 Dac terul beneficiar nu accept stipulaia, dreptul su se
consider a nu fi e#istat niciodat.
(! "tipulaia poate fi revocat c+t timp acceptarea beneficiarului nu a
a/uns la stipulant sau la promitent. "tipulaia poate fi acceptat i dup decesul
!%<
stipulantului sau al promitentului.
Revocarea stipula"iei Art$ %$&.,$ (1 "tipulantul este singurul $ndreptit s revoce stipulaia,
creditorii sau motenitorii si neput+nd s o fac. "tipulantul nu poate $ns
revoca stipulaia fr acordul promitentului dac acesta din urm are interesul s
o e#ecute.
(! *evocarea stipulaiei produce efecte din momentul $n care a/unge la
promitent. Dac nu a fost desemnat un alt beneficiar, revocarea profit
stipulantului sau motenitorilor acestuia, fr a agrava $ns sarcina
promitentului.
Mi8loacele de
aprare ale
promitentului
Art$ %$&..$ Promitentul poate opune beneficiarului numai aprrile $ntemeiate
pe contractul care cuprinde stipulaia.
I6$ 9imula"ia
E0ecte *ntre pr"i Art$ %$&.1$ (1 &ontractul secret produce efecte numai $ntre pri i, dac din
natura contractului ori din stipulaia prilor nu rezult contrariul, $ntre
succesorii lor universali sau cu titlu universal.
(! &u toate acestea, contractul secret nu produce efecte nici $ntre pri
dac nu $ndeplinete condiiile de fond cerute de lege pentru $nc6eierea sa
valabil.
E0ecte 0a" de ter"i Art$ %$&13$ (1 "imulaia nu poate fi invocat de pri, de ctre succesorii lor
universali, cu titlu universal sau cu titlu particular i nici de ctre creditorii
$nstrintorului aparent $mpotriva terilor care, $ntemeindu-se cu bun-credin
pe contractul public, au dob+ndit drepturi de la ac6izitorul aparent.
(! Berii pot invoca simulaia $mpotriva prilor, atunci c+nd aceasta le
vatm drepturile.
Raporturile cu
creditorii
Art$ %$&1%$ (1 "imulaia nu poate fi opus de pri creditorilor dob+nditorului
aparent care, cu bun-credin, au notat $nceperea urmririi silite $n cartea
funciar sau au obinut sec6estru asupra bunurilor care au fcut obiectul
simulaiei.
(! Dac e#ist un conflict $ntre creditorii $nstrintorului aparent i
creditorii dob+nditorului aparent, sunt preferai cei dint+i, dac creana lor este
anterioar simulaiei.
Pro#a simula"iei Art$ %$&1&$ Dovada simulaiei poate fi fcut de teri sau de creditori cu orice
mi/loc de prob. Prile pot dovedi i ele simulaia cu orice mi/loc de prob
atunci c+nd pretind c aceasta are caracter ilicit.
Actele unilaterale Art$ %$&1'$ Dispoziiile referitoare la simulaie se aplic $n mod corespunztor
i actelor /uridice unilaterale destinate unei persoane determinate, care au fost
simulate prin acordul dintre autorul actului i destinatarul su.
!%;
Actele
nepatrimoniale
Art$ %$&1($ Dispoziiile referitoare la simulaie nu se aplic actelor /uridice
nepatrimoniale.
Seciunea a 5-a
!eprezentarea
Temeiul
repre!entrii
Art$ %$&1)$ Puterea de a reprezenta poate rezulta fie din lege, fie dintr-un act
/uridic ori dintr-o 6otr+re /udectoreasc, dup caz.
E0ecte Art$ %$&1+$ &ontractul $nc6eiat de reprezentant, $n limitele $mputernicirii, $n
numele reprezentatului produce efecte direct $ntre reprezentat i cealalt parte.
Neartarea calit"ii
de repre!entant
Art$ %$&1,$ (1 &ontractul $nc6eiat de reprezentant $n limita puterilor conferite,
atunci c+nd terul contractant nu cunotea i nici nu ar fi trebuit sa cunoasc
faptul c reprezentantul aciona $n aceast calitate, oblig numai pe reprezentant
i pe ter, dac prin lege nu se prevede altfel.
(! &u toate acestea, dac reprezentantul, atunci c+nd contracteaz cu terul
$n limita puterilor conferite, pe seama unei $ntreprinderi, pretinde c este
titularul acesteia, terul care descoper ulterior identitatea adevratului titular
poate s e#ercite i $mpotriva acestuia din urm drepturile pe care le are
$mpotriva reprezentantului.
Capacitatea pr"ilor Art$ %$&1.$ 'n cazul reprezentrii convenionale, at+t reprezentatul, c+t i
reprezentantul trebuie s aib capacitatea de a $nc6eia actul pentru care
reprezentarea a fost dat.
6iciile de
consim"mnt
Art$ %$&11$ &ontractul este anulabil atunci c+nd consimm+ntul
reprezentantului este viciat. Dac $ns viciul de consimm+nt privete elemente
stabilite de reprezentat, contractul este anulabil numai dac voina acestuia din
urm a fost viciat.
4una5credin" Art$ %$'33$ (1 .far de cazul $n care sunt relevante pentru elementele stabilite
de reprezentat, buna sau reaua-credin, cunoaterea sau necunoaterea unei
anumite $mpre/urri se apreciaz $n persoana reprezentantului.
(! *eprezentatul de rea-credin nu poate invoca niciodat buna-credin a
reprezentantului.
=orma *mputernicirii Art$ %$'3%$ 'mputernicirea nu produce efecte dec+t dac este dat cu
respectarea formelor cerute de lege pentru $nc6eierea valabil a contractului pe
care reprezentantul urmeaz s $l $nc6eie.
Austi0icarea puterii
de a repre!enta
Art$ %$'3&$ &ontractantul poate $ntotdeauna cere reprezentantului s fac
dovada puterilor $ncredinate de reprezentat i, dac reprezentarea este cuprins
$ntr-un $nscris, s $i remit o copie a $nscrisului, semnat pentru conformitate.
Con0lictul de interese Art$ %$'3'$ &ontractul $nc6eiat de un reprezentant aflat $n conflict de interese
cu reprezentatul poate fi anulat la cererea reprezentatului, atunci c+nd conflictul
!%?
era cunoscut sau trebuia s fie cunoscut de contractant la data $nc6eierii
contractului.
Contractul cu sine
*nsu/i /i du#la
repre!entare
Art$%$'3($ (1 &ontractul $nc6eiat de reprezentant cu sine $nsui, $n nume
propriu, este anulabil numai la cererea reprezentatului, cu e#cepia cazului $n
care reprezentantul a fost $mputernicit $n mod e#pres $n acest sens sau cuprinsul
contractului nu a fost determinat $n asemenea mod $nc+t s e#clud posibilitatea
unui conflict de interese.
(! Dispoziiile alin. (1 se aplic i $n cazul dublei reprezentri.
<ncetarea
*mputernicirii
Art$ %$'3)$ Puterea de reprezentare $nceteaz prin renunarea de ctre
reprezentant la $mputernicire sau prin revocarea acesteia de ctre reprezentat.
Modi0icarea /i
revocarea
*mputernicirii
Art$ %$'3+$ 8odificarea i revocarea $mputernicirii trebuie aduse la cunotina
terilor prin mi/loace corespunztoare. 'n caz contrar, acestea nu sunt opozabile
terilor, dec+t dac se dovedete c acetia le cunoteau ori puteau s le cunoasc
$n momentul $nc6eierii contractului.
Alte cau!e de
*ncetare a puterii de
a repre!enta
Art$ %$'3,$ (1 Puterea de a reprezenta $nceteaz prin decesul sau incapacitatea
reprezentantului ori a reprezentatului, dac din convenie ori din natura afacerii
nu rezult contrariul.
(! Dac reprezentantul sau reprezentatul este persoan /uridic, puterea
de a reprezenta $nceteaz la data la care persoana /uridic $i $nceteaz e#istena.
(% 'n cazul desc6iderii procedurii insolvenei asupra reprezentantului sau
reprezentatului puterea de a reprezenta $nceteaz $n condiiile prevzute de lege.
(3 'ncetarea puterii de a reprezenta nu produce efecte $n privina terilor
care, $n momentul $nc6eierii contractului, nu cunoteau i nici nu trebuiau s
cunoasc aceast $mpre/urare.
#liga"iile
repre!entantului la
*ncetarea
*mputernicirii
Art$ %$'3.$ (1 ,a $ncetarea puterilor $ncredinate, reprezentantul este obligat
s restituie reprezentatului $nscrisul care constat aceste puteri.
(! *eprezentantul nu poate reine acest $nscris drept garanie a creanelor
sale asupra reprezentatului, dec+t dac acesta din urm refuz s $i remit o
copie certificat de pe $nscris cu meniunea c puterea de reprezentare a $ncetat.
Lipsa sau dep/irea
puterii de
repre!entare
Art$ %$'31$ (1 &ontractul $nc6eiat de persoana care acioneaz $n calitate de
reprezentant, $ns fr a avea $mputernicire sau cu depirea puterilor conferite,
nu produce efecte $ntre reprezentat i ter.
(! Dac $ns, prin comportamentul su, reprezentatul l-a determinat pe
terul contractant s cread $n mod rezonabil c reprezentantul are puterea de a-l
reprezenta i c acioneaz $n limita puterilor conferite, reprezentatul nu se poate
prevala fa de terul contractant de lipsa puterii de a reprezenta.
Rspunderea
repre!entantului
Art$ %$'%3$ &el care $nc6eie un contract $n calitate de reprezentant, neav+nd
$mputernicire ori depind limitele puterilor care i-au fost $ncredinate, rspunde
pentru pre/udiciile cauzate terului contractant care s-a $ncrezut, fr culp, $n
$nc6eierea valabil a contractului.
!3@
Rati0icarea Art$ %$'%%$ (1 'n cazurile prevzute de art.1.%@?, cel $n numele cruia s-a
$nc6eiat contractul poate s $l ratifice, respect+nd formele cerute de lege pentru
$nc6eierea sa valabil.
(! Berul contractant poate, printr-o notificare, s acorde un termen
rezonabil pentru ratificare, dup a crui $mplinire contractul nu mai poate fi
ratificat.

E0ectele rati0icrii Art$ %$'%&$ *atificarea are efect retroactiv, fr a afecta $ns drepturile
dob+ndite de teri $ntre timp.
Transmisiunea
0acult"ii de a rati0ica
Art$ %$'%'$ 5acultatea de a ratifica se transmite motenitorilor.
Des0iin"area
contractului *naintea
rati0icrii
Art$ %$'%($ Berul contractant i cel care a $nc6eiat contractul $n calitate de
reprezentant pot conveni desfiinarea contractului c+t timp acesta nu a fost
ratificat.
Seciunea a 8-a
Cesiunea contractului
No"iunea Art$ %$'%)$ (1 ) parte poate s-i substituie un ter $n raporturile nscute
dintr-un contract numai dac prestaiile nu au fost $nc integral e#ecutate, iar
cealalt parte consimte la aceasta.
(! "unt e#ceptate cazurile anume prevzute de lege.
=orma cesiunii Art$ %$'%+$ &esiunea contractului i acceptarea acesteia de ctre contractantul
cedat trebuie $nc6eiate $n forma cerut de lege pentru validitatea contractului
cedat.
Momentul cesiunii Art$ %$'%,$ (1 Dac o parte a consimit $n mod anticipat ca partea cealalt s
$i poat substitui un ter $n raporturile nscute din contract, cesiunea produce
efecte fa de acea parte din momentul $n care substituirea $i este notificat ori,
dup caz, din momentul $n care o accept.
(! 'n cazul $n care toate elementele contractului rezult dintr-un $nscris $n
care este cuprins clauza Ila ordinJ sau o alt meniune ec6ivalent, dac prin
lege nu se prevede altfel, girarea $nscrisului produce efectul substituirii
giratarului $n toate drepturile i obligaiile girantului.
(% Dispoziiile $n materie de carte funciar, precum i dispoziiile
referitoare la transferul ori publicitatea anumitor categorii de bunuri mobile
rm+n aplicabile.
Li#erarea cedentului Art$ %$'%.$ (1 &edentul este liberat de obligaiile sale fa de contractantul
cedat din momentul $n care substituirea $i produce efectele fa de acesta.
(! 'n cazul $n care a declarat c nu libereaz pe cedent, contractantul cedat
se poate $ndrepta $mpotriva acestuia atunci c+nd cesionarul nu $i e#ecut
obligaiile. 'n acest caz, contractantul cedat trebuie s notifice cedentului
nee#ecutarea obligaiilor de ctre cesionar $n termen de 19 zile de la data
!31
nee#ecutrii.
E-cep"iile
contractantului cedat
Art$ %$'%1$ &ontractantul cedat poate opune cesionarului toate e#cepiile ce
rezult din contract. &ontractantul cedat nu poate invoca $ns fa de cesionar
vicii de consimm+nt, precum i orice aprri sau e#cepii nscute $n raporturile
sale cu cedentul, dec+t dac i-a rezervat acest drept atunci c+nd a consimit la
substituire.
#liga"ia de garan"ie Art$ %$'&3$ (1 &edentul garanteaz validitatea contractului.
(! .tunci c+nd cedentul garanteaz e#ecutarea contractului, acesta va fi
inut ca un fideiusor pentru obligaiile contractantului cedat.
Seciunea a 9-a
*ncetarea contractului
Cau!ele de *ncetare Art$ %$'&%$ &ontractul $nceteaz, $n condiiile legii, prin e#ecutare, acordul de
voin al prilor, denunare unilateral, e#pirarea termenului, $ndeplinirea sau,
dup caz, ne$ndeplinirea condiiei, imposibilitate fortuit de e#ecutare, precum i
din orice alte cauze prevzute de lege.
E0ectele *ncetrii Art$ %$'&&$ ,a $ncetarea contractului prile sunt liberate de obligaiile
asumate. -le pot fi $ns inute la repararea pre/udiciilor cauzate i, dup caz, la
restituirea, $n natur sau prin ec6ivalent, a prestaiilor primite $n urma $nc6eierii
contractului.
Restituirea
presta"iilor
Art$ %$'&'$ *estituirea prestaiilor primite se face potrivit dispoziilor
art.1.:%9-1.:3?.
CAPITLUL II
Actul 8uridic unilateral
Seciunea 1
Dispoziii enerale
No"iunea Art$ %$'&($ -ste unilateral actul /uridic care presupune numai manifestarea de
voin a autorului su.
Regimul 8uridic Art$ %$'&)$ Dac prin lege nu se prevede altfel7 dispoziiile legale privitoare la
contracte se aplic $n mod corespunztor actelor unilaterale.
Actele unilaterale
supuse
comunicrii
Art$ %$'&+$ (1 .ctul unilateral este supus comunicrii atunci c+nd constituie,
modific sau stinge un drept al destinatarului i ori de c+te ori informarea
destinatarului este necesar potrivit naturii actului.
(! Dac prin lege nu se prevede altfel, comunicarea se poate face $n orice
!3!
modalitate adecvat, dup $mpre/urri.
(% .ctul unilateral produce efecte din momentul $n care comunicarea a/unge
la destinatar, c6iar dac acesta nu a luat cunotin de aceasta din motive care nu $i
sunt imputabile.
Seciunea a 2-a
$ctul unilateral ca izvor de o-liaii
Promisiunea
unilateral
Art$ %$'&,$ (1 Promisiunea unilateral fcut cu intenia de a se obliga
independent de acceptare $l leag numai pe autor.
(! Destinatarul actului poate s refuze dreptul astfel nscut.
(% Dac autorul actului nu a stipulat e#pres un termen, promisiunea se
consider fcut pentru o anumit durat, potrivit cu natura obligaiei i cu
$mpre/urrile $n care a fost asumat.

Promisiunea
pu#lic de
recompens

Art$ %$'&.$ (1 &el care promite $n mod public o recompens $n sc6imbul
e#ecutrii unei prestaii este obligat s fac plata, c6iar dac prestaia a fost
e#ecutat fr a se cunoate promisiunea.
(! Dac prestaia a fost e#ecutat de mai multe persoane $mpreun,
recompensa se $mparte $ntre ele, potrivit contribuiei fiecreia la obinerea
rezultatului, iar dac aceasta nu se poate stabili, recompensa se $mparte $n mod egal.
(% .tunci c+nd prestaia a fost e#ecutat separat de mai multe persoane,
recompensa se cuvine aceleia care a comunicat cea dint+i rezultatul.
Revocarea
promisiunii
pu#lice de
recompens
Art$ %$'&1$ (1 Promisiunea poate fi revocat $n aceeai form $n care a fost
fcut public sau $ntr-o form ec6ivalent.
(! *evocarea nu produce efecte fa de cel care, mai $nainte de publicarea ei,
a e#ecutat prestaia.
(% Dac revocarea a fost fcut fr /ust cauz, autorul promisiunii datoreaz
o despgubire ec6itabil care nu va putea depi recompensa promis, celor care
$nainte de publicarea revocrii, au fcut c6eltuieli $n vederea e#ecutrii prestaiei.
&u toate acestea, promitentul nu datoreaz despgubiri, dac dovedete c rezultatul
cerut nu putea fi obinut.
(3 Dreptul la aciunea $n despgubire se prescrie $n termen de un an de la data
publicrii revocrii.
!3%
CAPITLUL III
=aptul 8uridic licit
Seciunea 1
:estiunea de afaceri
Condi"ii Art$ %$''3$ (1 -#ist gestiune de afaceri atunci c+nd, fr s fie obligat, o
persoan, numit gerant, gestioneaz $n mod voluntar i oportun afacerile altei
persoane, numit gerat, care nu cunoate e#istena gestiunii sau, cunosc+nd
gestiunea, nu este $n msur s desemneze un mandatar ori s se $ngri/easc $n alt
fel de afacerile sale.
(! &el care, fr s tie, lucreaz $n interesul altuia nu este inut de obligaiile
ce revin, potrivit legii, gerantului. -l este $ndreptit la restituire potrivit regulilor
aplicabile $mbogirii fr /ust cauz.
(% 2u e#ist gestiune de afaceri atunci c+nd cel care administreaz afacerile
unei alte persoane acioneaz cu intenia de a o gratifica.
#liga"ia
de *n/tiin"are
Art$ %$''%$ 7erantul trebuie s-l $ntiineze pe gerat despre gestiunea $nceput
de $ndat ce acest lucru este posibil.
Continuarea
gestiunii
Art$ %$''&$ 7estiunea de afaceri oblig pe gerant s continue gestiunea $nceput
p+n c+nd o poate abandona fr riscul vreunei pierderi sau p+n c+nd geratul,
personal sau prin reprezentant, ori, dup caz, motenitorii acestuia sunt $n msur
s o preia.
Continuarea
gestiunii de ctre
mo/tenitorii
gerantului
Art$ %$'''$ 8otenitorii gerantului care cunosc gestiunea sunt inui s continue
afacerile $ncepute de acesta din urm, $n aceleai condiii ca i gerantul.
Diligen"a datorat
de gerant
Art$ %$''($ (1 7erantul este dator s se $ngri/easc de interesele geratului cu
diligena pe care un bun proprietar o depune $n administrarea bunurilor sale.
(! &+nd gestiunea a urmrit s-l apere pe gerat de o pagub iminent,
gerantul nu rspunde dec+t pentru pre/udiciile cauzate geratului cu intenie sau din
culp grav.
#liga"iile
gerantului
Art$ %$'')$ ,a $ncetarea gestiunii, gerantul trebuie s dea socoteal geratului i
s-i remit acestuia toate bunurile obinute cu ocazia gestiunii.
Actele *nc>eiate de
gerant
Art$ %$''+$ (1 7erantul care acioneaz $n nume propriu este inut fa de terii
cu care a contractat, fr a limita dreptul oricruia dintre acetia de a se regresa
$mpotriva geratului.
(! .tunci c+nd acioneaz $n numele geratului, gerantul nu este inut fa de
terii cu care a contractat dec+t dac geratul nu este obligat fa de acetia.
!33
#liga"iile
geratului
Art$ %$'',$ (1 .tunci c+nd condiiile gestiunii de afaceri sunt $ntrunite, c6iar
dac rezultatul nu a fost atins, geratul trebuie s ramburseze gerantului c6eltuielile
necesare, precum i, $n limita sporului de valoare, c6eltuielile utile fcute de gerant,
$mpreun cu dob+nzile din ziua $n care au fost efectuate i s-l despgubeasc
pentru pre/udiciul pe care, fr culpa sa, gerantul l-a suferit din cauza gestiunii.
(! 7eratul trebuie s e#ecute i obligaiile nscute din actele necesare i utile
care, $n numele ori $n beneficiul su, au fost $nc6eiate de gerant.
(% &aracterul necesar sau util al actelor i c6eltuielilor se apreciaz la
momentul la care gerantul le-a fcut.
(3 'n vederea garantrii c6eltuielilor necesare, gerantul are dreptul de a cere
instanei, $n urma unei e#pertize dispuse de aceasta cu procedura prevzut de lege
pentru ordonana preedinial, $nscrierea $n cartea funciar a unei ipoteci legale, $n
condiiile legii.
<mpotrivirea
#ene0iciarului
gestiunii
Art$ %$''.$ (1 &el care $ncepe sau continu o gestiune, cunosc+nd sau trebuind
s cunoasc $mpotrivirea titularului afacerii, poate cere numai restituirea
c6eltuielilor necesare. 'n acest caz, instana, la cererea titularului afacerii, poate
acorda un termen pentru e#ecutarea obligaiei de restituire.
(! De asemenea, cel care ignor $mpotrivirea titularului este rspunztor
pentru pre/udiciile cauzate i prin cea mai uoar culp.
?estiunea
inoportun
Art$ %$''1$ .ctele i c6eltuielile care, fr a fi necesare sau utile, au fost efectuate
pe perioada gestiunii $l oblig pe gerat la restituire numai $n msura $n care
i-au procurat vreun avanta/.
Rati0icarea
gestiunii
Art$ %$'(3$ 'n privina actelor /uridice, gestiunea ratificat produce, de la data
c+nd a fost $nceput, efectele unui mandat.
Seciunea a 2-a
1lata nedatorat
No"iunea Art$ %$'(%$ (1 &el care pltete fr a datora are dreptul la restituire.
(! 2u este supus restituirii ceea ce s-a pltit cu titlu de liberalitate sau
gestiune de afaceri.
(% "e prezum, p+n la proba contrar, c plata s-a fcut cu intenia de a
stinge o datorie proprie.
Plata primit cu
#un5credin" de
creditor
Art$ %$'(&$ (1 *estituirea nu poate fi dispus atunci c+nd, $n urma plii, cel care
a primit-o cu bun-credin a lsat s se $mplineasc termenul de prescripie i
s-a lipsit, $n orice mod, de titlul su de crean ori a renunat la garaniile creanei.
(! 'n acest caz, cel care a pltit are drept de regres $mpotriva adevratului
debitor $n temeiul subrogaiei legale $n drepturile creditorului pltit.
Restituirea pl"ii
anticipate
Art$ %$'('$ &eea ce debitorul a pltit $nainte de $mplinirea termenului suspensiv
nu se poate restitui dec+t atunci c+nd plata s-a fcut prin dol sau violen. De
asemenea, este supus restituirii i plata fcut $nainte de $ndeplinirea condiiei
!39
suspensive.
Reguli aplica#ile
restituirii
Art$ %$'(($ *estituirea plii nedatorate se face potrivit dispoziiilor
art.1.:%9-1.:3?.
Seciunea a 3-a
*m-oirea fr just cauz
Condi"ii Art$ %$'()$ &el care s-a $mbogit fr /ust cauz $n detrimentul altuia este
obligat la restituire, $n msura propriei sale $mbogiri i $n limita pierderii
patrimoniale suferite de cealalt persoan.
<m#og"irea
8usti0icat
Art$ %$'(+$ 'mbogirea este /ustificat atunci c+nd rezult=
a din e#ecutarea unei obligaii valabile>
b din nee#ercitarea de ctre cel pgubit a unui drept contra celui $mbogit>
c dintr-un act $ndeplinit de cel pgubit $n interesul su personal i e#clusiv,
pe riscul su ori, dup caz, cu intenia de a gratifica.
Condi"iile
restituirii
Art$ %$'(,$ (1 *estituirea nu este datorat dec+t dac $mbogirea subzist la data
sesizrii instanei.
(! 'n raport cu aceeai dat, se apreciaz e#istena i $ntinderea at+t a
$mbogirii, c+t i a pierderii patrimoniale.
(% &u toate acestea, cel care s-a $mbogit cu rea-credin este obligat la
restituire $n raport cu data $mbogirii.
Caracterul
su#sidiar
Art$ %$'(.$ &ererea de restituire nu poate fi admis, dac cel pre/udiciat are
dreptul la o alt aciune pentru a obine ceea ce $i este datorat.
CAPITLUL I6
Rspunderea civil
Seciunea 1
Dispoziii enerale
Rspunderea
delictual
Art$ %$'(1$ (1 )rice persoan are $ndatorirea s respecte regulile de conduit pe
care legea sau obiceiul locului le impune i s nu aduc atingere, prin aciunile ori
inaciunile sale, drepturilor sau intereselor legitime ale altor persoane.
(! &el care, av+nd discernm+nt, $ncalc aceast $ndatorire rspunde de toate
pre/udiciile cauzate, fiind obligat s le repare integral.
(% 'n cazurile anume prevzute de lege, o persoan este obligat s repare
pre/udiciul cauzat de fapta altuia, de lucrurile ori animalele aflate sub paza sa,
precum i de ruina edificiului.
(3 *spunderea pentru pre/udiciile cauzate de produsele cu defecte se
stabilete prin lege special.
!3:
Rspunderea
contractual
Art$ %$')3$ (1 )rice persoan trebuie s-i e#ecute obligaiile pe care
le-a contractat.
(! .tunci c+nd, fr /ustificare, nu $i $ndeplinete aceast $ndatorire, ea este
rspunztoare de pre/udiciul cauzat celeilalte pri i este obligat s repare acest
pre/udiciu, $n condiiile legii.
(% Dac prin lege nu se prevede altfel, niciuna dintre pri nu poate $nltura
aplicarea regulilor rspunderii contractuale pentru a opta $n favoarea altor reguli
care i-ar fi mai favorabile.
Seciunea a 2-a
Cauze exoneratoare de rspundere
=or"a ma8or /i
ca!ul 0ortuit
Art$ %$')%$ (1 Dac legea nu prevede altfel sau prile nu convin contrariul,
rspunderea este $nlturat atunci c+nd pre/udiciul este cauzat de for ma/or sau
de caz fortuit.
(! 5ora ma/or este orice eveniment e#tern, imprevizibil, absolut invincibil i
inevitabil.
(% &azul fortuit este un eveniment care nu poate fi prevzut i nici $mpiedicat
de ctre cel care ar fi fost c6emat s rspund dac evenimentul nu s-ar fi produs.
(3 Dac, potrivit legii, debitorul este e#onerat de rspundere contractual
pentru un caz fortuit, el este, de asemenea, e#onerat i $n caz de for ma/or.
=apta victimei
sau a ter"ului
Art$ %$')&$ 5apta victimei $nsei i fapta terului $nltur rspunderea c6iar dac
nu au trsturi similare forei ma/ore, $ns numai $n cazurile $n care, potrivit legii
sau conveniei prilor, cazul fortuit este e#onerator de rspundere.
E-erci"iul
drepturilor
Art$ %$')'$ &el care cauzeaz un pre/udiciu prin c6iar e#erciiul drepturilor sale
nu este obligat s $l repare, cu e#cepia cazului $n care a sv+rit fapta cu intenia de
a-l vtma pe altul.
Alte cau!e de
e-onerare
Art$ %$')($ 0ictima nu poate obine repararea pre/udiciului cauzat de persoana
care i-a acordat a/utor $n mod dezinteresat sau de lucrul, animalul ori edificiul de
care s-a folosit cu titlu gratuit, dec+t dac dovedete intenia sau culpa grav a celui
care, potrivit legii, ar fi fost c6emat s rspund.
Clau!e privind
rspunderea
Art$ %$'))$ (1 2u se poate e#clude sau limita, prin convenii sau acte unilaterale,
rspunderea pentru pre/udiciul material cauzat altuia printr-o fapt sv+rit cu
intenie sau din culp grav.
(! "unt valabile clauzele care e#clud rspunderea pentru pre/udiciile cauzate,
printr-o simpl impruden sau negli/en, bunurilor victimei.
(% *spunderea pentru pre/udiciile cauzate integritii fizice sau psi6ice ori
sntii nu poate fi $nlturat ori diminuat dec+t $n condiiile legii.
(3 Declaraia de acceptare a riscului producerii unui pre/udiciu nu constituie,
prin ea $nsi, renunarea victimei la dreptul de a obine plata despgubirilor.
!3<
Anun"uri
privitoare
la rspundere
Art$ %$')+$ (1 (n anun care e#clude sau limiteaz rspunderea contractual,
indiferent dac este adus ori nu la cunotina publicului, nu are niciun efect dec+t
dac acela care $l invoc face dovada c cel pre/udiciat cunotea e#istena anunului
la momentul $nc6eierii contractului.
(! Printr-un anun nu poate fi e#clus sau limitat rspunderea delictual
pentru pre/udiciile cauzate victimei. (n asemenea anun poate avea $ns valoarea
semnalrii unui pericol, fiind aplicabile, dup $mpre/urri, dispoziiile
art.1.%<1

alin.(1.
Seciunea a 3-a
!spunderea pentru fapta proprie
Condi"iile
rspunderii
Art$ %$'),$ (1 &el care cauzeaz altuia un pre/udiciu printr-o fapt ilicit,
sv+rit cu intenie sau din culp, este obligat s $l repare.
(! .utorul pre/udiciului rspunde pentru cea mai uoar culp.
Criterii
particulare de
apreciere a culpei
Art$ %$').$ Pentru aprecierea culpei, se va ine seama de $mpre/urrile $n care
s-a produs pre/udiciul, strine de persoana autorului faptei, precum i, dac este
cazul, de faptul c pre/udiciul a fost cauzat de un profesionist $n e#erciiul activitii
sale.
Repararea
pre8udiciului
constnd *n
vtmarea unui
interes
Art$ %$')1$ .utorul faptei ilicite este obligat s repare pre/udiciul cauzat i c+nd
acesta este urmare a atingerii aduse unui interes al altuia, dac interesul este
legitim, serios i, prin felul $n care se manifest, creeaz aparena unui drept
subiectiv.
Legitima aprare Art$ %$'+3$ (1 2u datoreaz despgubire cel care, fiind $n legitim aprare,
a cauzat agresorului un pre/udiciu.
(! &u toate acestea, va putea fi obligat la plata unei indemnizaii adecvate i
ec6itabile cel care a sv+rit o infraciune prin depirea limitelor legitimei aprri.
9tarea de
necesitate
Art$ %$'+%$ &el care, aflat $n stare de necesitate, a distrus sau a deteriorat bunurile
altuia pentru a se apra pe sine ori bunurile proprii de un pre/udiciu sau pericol
iminent este obligat s repare pre/udiciul cauzat, potrivit regulilor aplicabile
$mbogirii fr /ust cauz.
#liga"ia ter"ului
de reparare a
pre8udiciului
Art$ %$'+&$ Dac, $n cazurile prevzute de art.1.%:@ alin.(! i art.1.%:1, fapta
pgubitoare a fost sv+rit $n interesul unei tere persoane, cel pre/udiciat se va
$ndrepta $mpotriva acesteia $n temeiul $mbogirii fr /ust cauz.
Divulgarea
secretului
comercial
Art$ %$'+'$ ) persoan se poate e#onera de rspundere pentru pre/udiciul cauzat
prin divulgarea secretului comercial dovedind c divulgarea a fost impus de
$mpre/urri grave ce priveau sntatea sau sigurana public.
!3;
<ndeplinirea unei
activit"i impuse
ori permise de lege
Art$ %$'+($ 'ndeplinirea unei activiti impuse ori permise de lege sau ordinul
superiorului nu $l e#onereaz de rspundere pe cel care putea s $i dea seama de
caracterul ilicit al faptei sale sv+rite $n asemenea $mpre/urri.
E0ectele >otrrii
penale
Art$ %$'+)$ 1nstana civil nu este legat de dispoziiile legii penale i nici de
6otr+rea definitiv de ac6itare sau de $ncetare a procesului penal $n ceea ce
privete e#istena pre/udiciului ori a vinoviei autorului faptei ilicite.
Rspunderea
minorului /i a
celui pus su#
interdic"ie
8udectoreasc
Art$ %$'++$ (1 8inorul care nu a $mplinit v+rsta de 13 ani sau persoana pus sub
interdicie /udectoreasc nu rspunde de pre/udiciul cauzat, dac nu se dovedete
discernm+ntul su la data sv+ririi faptei.
(! 8inorul care a $mplinit v+rsta de 13 ani rspunde de pre/udiciul cauzat,
$n afar de cazul $n care dovedete c a fost lipsit de discernm+nt la data sv+ririi
faptei.
Rspunderea altor
persoane lipsite de
discernmnt
Art$ %$'+,$ (1 &el care a cauzat un pre/udiciu nu este rspunztor dac $n
momentul $n care a sv+rit fapta pgubitoare era $ntr-o stare, c6iar vremelnic, de
tulburare a minii care l-a pus $n neputin de a-i da seama de urmrile faptei sale.
(! &u toate acestea, cel care a cauzat pre/udiciul este rspunztor, dac starea
vremelnic de tulburare a minii a fost provocat de el $nsui, prin beia produs de
alcool, de stupefiante sau de alte substane.
#liga"ia
su#sidiar de
indemni!are a
victimei
Art$ %$'+.$ (1 ,ipsa discernm+ntului nu $l scutete pe autorul pre/udiciului de
plata unei indemnizaii ctre victim ori de c+te ori nu poate fi anga/at rspunderea
persoanei care avea, potrivit legii, $ndatorirea de a-l supraveg6ea.
(! 1ndemnizaia va fi stabilit $ntr-un cuantum ec6itabil, in+ndu-se seama de
starea patrimonial a prilor$
Rspunderea altor
persoane
Art$ %$'+1$ (1 &el care l-a $ndemnat sau l-a determinat pe altul s cauzeze un
pre/udiciu, l-a a/utat $n orice fel s-l pricinuiasc sau, cu bun tiin, a tinuit
bunuri ce proveneau dintr-o fapt ilicit ori a tras foloase din pre/udicierea altuia,
rspunde solidar cu autorul faptei.
(! Dispoziiile alin.(1 se aplic i $n privina celui care, $n orice fel,
a $mpiedicat ori a $nt+rziat c6emarea $n /udecat a autorului faptei ilicite.
Imposi#ilitatea de
individuali!are a
autorului 0aptei
ilicite
Art$ %$',3$ Dac pre/udiciul a fost cauzat prin aciunea simultan sau succesiv a
mai multor persoane, fr s se poat stabili c a fost cauzat sau, dup caz, c nu
putea fi cauzat prin fapta vreuneia dintre ele, toate aceste persoane vor rspunde
solidar fa de victim.
Culpa comun$
Concursul culpei
cu alte cau!e
e-oneratoare
Art$ %$',%$ (1 'n cazul $n care victima a contribuit cu intenie sau din culp la
cauzarea ori la mrirea pre/udiciului sau nu le-a evitat, $n tot sau $n parte, dei putea
s o fac, cel c6emat s rspund va fi inut numai pentru partea de pre/udiciu pe
care a pricinuit-o.
(! Dispoziiile alin.(1 se aplic i $n cazul $n care la cauzarea pre/udiciului au
contribuit at+t fapta sv+rit de autor, cu intenie sau din culp, c+t i fora ma/or,
cazul fortuit ori fapta terului pentru care autorul nu este obligat s rspund.
!3?
Seciunea a "-a
!spunderea pentru fapta altuia
Rspunderea
pentru 0apta
minorului sau a
celui pus su#
interdic"ie
Art$ %$',&$ (1 &el care $n temeiul legii, al unui contract ori al unei 6otr+ri
/udectoreti este obligat s supraveg6eze un minor sau o persoan pus sub
interdicie rspunde de pre/udiciul cauzat altuia de ctre aceste din urme persoane.
(! *spunderea subzist c6iar $n cazul c+nd fptuitorul, fiind lipsit de
discernm+nt, nu rspunde pentru fapta proprie.
(% &el obligat la supraveg6ere este e#onerat de rspundere numai dac
dovedete c nu a putut $mpiedica fapta pre/udiciabil.
Rspunderea
comiten"ilor
pentru prepu/i
Art$ %$','$ (1 &omitentul este obligat s repare pre/udiciul cauzat de prepuii si
ori de c+te ori fapta sv+rit de acetia are legtur cu atribuiile sau cu scopul
funciilor $ncredinate.
(! -ste comitent cel care, $n virtutea unui contract sau $n temeiul legii, e#ercit
direcia, supraveg6erea i controlul asupra celui care $ndeplinete anumite funcii sau
$nsrcinri $n interesul su ori al altuia.
(% &omitentul nu rspunde dac dovedete c victima cunotea sau, dup
$mpre/urri, putea s cunoasc, la data sv+ririi faptei pre/udiciabile, c prepusul
a acionat fr nicio legtur cu atribuiile sau cu scopul funciilor $ncredinate.
Corela"ia 0ormelor
de rspundere
pentru 0apta altei
persoane
Art$ %$',($ (1 Prinii nu rspund dac fac dovada c sunt $ndeplinite cerinele
rspunderii persoanei care avea obligaia de supraveg6ere a minorului.
(! 2icio alt persoan, $n afara comitentului, nu rspunde pentru fapta
pre/udiciabil sv+rit de minorul care avea calitatea de prepus. &u toate acestea, $n
cazul $n care comitentul este printele minorului care a sv+rit fapta ilicit, victima
are dreptul de a opta asupra temeiului rspunderii.
Seciunea a (-a
!spunderea pentru prejudiciul cauzat de animale sau de lucruri
Rspunderea
pentru pre8udiciile
cau!ate de
animale
Art$ %$',)$ Proprietarul unui animal sau cel care se servete de el rspunde,
independent de orice culp, de pre/udiciul cauzat de animal, c6iar dac acesta
a scpat de sub paza sa.
Rspunderea
pentru pre8udiciile
cau!ate de lucruri
Art$ %$',+$ (1 )ricine este obligat s repare, independent de orice culp,
pre/udiciul cauzat de lucrul aflat sub paza sa.
(! Dispoziiile alin.(1 sunt aplicabile i $n cazul coliziunii unor ve6icule sau
$n alte cazuri similare. &u toate acestea, $n astfel de cazuri, sarcina reparrii tuturor
pre/udiciilor va reveni numai celui a crui fapt culpabil $ntrunete, fa de ceilali,
condiiile forei ma/ore.
!9@
No"iunea de pa! Art$ %$',,$ 'n $nelesul art.1.%<9 i 1.%<:, are paza animalului sau a lucrului
proprietarul sau cel care, $n temeiul unei dispoziii legale sau al unui contract ori
c6iar numai $n fapt, e#ercit controlul i supraveg6erea asupra animalului sau a
lucrului i se servete de acesta $n interes propriu.
Rspunderea
pentru ruina
edi0iciului
Art$ %$',.$ Proprietarul unui edificiu sau al unei construcii de orice fel este
obligat s repare pre/udiciul cauzat prin ruina lor ori prin desprinderea unor pri
din ele, dac acestea au fost cauzate de lipsa $ntreinerii sau de un viciu de
construcie.
Alte ca!uri de
rspundere
Art$ %$',1$ (1 &el care ocup un imobil, c6iar fr niciun titlu, rspunde pentru
pre/udiciul cauzat prin cderea sau aruncarea din imobil a unui lucru.
(! Dac, $n cazul prevzut la alin.(1, sunt $ndeplinite i condiiile rspunderii
pentru pre/udiciile cauzate de lucruri, victima are un drept de opiune $n vederea
reparrii pre/udiciului.
Cau!e de
e-onerare
Art$ %$'.3$ 'n cazurile prevzute de art.1.%<9, 1.%<:, 1.%<; i 1.%<?, nu e#ist
obligaia de reparare a pre/udiciului, atunci c+nd acesta se datoreaz e#clusiv faptei
victimei $nsei, faptei unui ter sau, dup caz, pre/udiciul este urmarea unui caz de
for ma/or.
Seciunea a )-a
!epararea prejudiciului +n cazul rspunderii delictuale
#iectul
repara"iei
Art$ %$'.%$ (1 )rice pre/udiciu d dreptul la reparaie.
(! Dreptul la reparaie se nate din ziua cauzrii pre/udiciului, c6iar dac acest
drept nu poate fi valorificat imediat.
(% Dreptului la reparaie $i sunt aplicabile, de la data naterii sale, toate
dispoziiile legale privind e#ecutarea, transmisiunea, transformarea i stingerea
obligaiilor.
Rspunderea
solidar
Art$ %$'.&$ &ei care rspund pentru o fapt pre/udiciabil sunt inui solidar la
reparaie fa de cel pre/udiciat.
Raporturile *ntre
de#itori
Art$ %$'.'$ 'ntre cei care rspund solidar, sarcina reparaiei se $mparte
proporional $n msura $n care fiecare a participat la cauzarea pre/udiciului ori
potrivit cu intenia sau cu gravitatea culpei fiecruia, dac aceast participare nu
poate fi stabilit. 'n cazul $n care nici astfel nu se poate $mpri sarcina reparaiei,
fiecare va contribui $n mod egal la repararea pre/udiciului.
Dreptul de regres Art$ %$'.($ (1 &el care rspunde pentru fapta altuia se poate $ntoarce $mpotriva
aceluia care a cauzat pre/udiciul, cu e#cepia cazului $n care acesta din urm nu este
rspunztor pentru pre/udiciul cauzat.
(! &+nd cel care rspunde pentru fapta altuia este statul, 8inisterul 5inanelor
Publice se va $ntoarce $n mod obligatoriu, pe cale /udiciar, $mpotriva aceluia care a
!91
cauzat pre/udiciul, $n msura $n care acesta din urm este rspunztor, potrivit legii
speciale, pentru producerea acelui pre/udiciu.
(% Dac pre/udiciul a fost cauzat de mai multe persoane, cel care, fiind
rspunztor pentru fapta uneia dintre ele, a pltit despgubirea se poate $ntoarce i
$mpotriva celorlalte persoane care au contribuit la cauzarea pre/udiciului sau, dac
va fi cazul, $mpotriva celor care rspund pentru acestea. 'n toate cazurile, regresul
va fi limitat la ceea ce depete partea ce revine persoanei pentru care se rspunde
i nu poate depi partea din despgubire ce revine fiecreia dintre persoanele
$mpotriva crora se e#ercit regresul.
(3 'n toate cazurile, cel care e#ercit regresul nu poate recupera partea din
despgubire care corespunde propriei sale contribuii la cauzarea pre/udiciului.
<ntinderea
repara"iei
Art$ %$'.)$ (1 Pre/udiciul se repar integral, dac prin lege nu se prevede altfel.
(! "e vor putea acorda despgubiri i pentru un pre/udiciu viitor dac
producerea lui este ne$ndoielnic.
(% Despgubirea trebuie s cuprind pierderea suferit de cel pre/udiciat,
c+tigul pe care $n condiii obinuite el ar fi putut s-l realizeze i de care a fost
lipsit, precum i c6eltuielile pe care le-a fcut pentru evitarea sau limitarea
pre/udiciului.
(3 &u toate acestea, dac fapta ilicit a determinat i pierderea ansei de a
obine un avanta/, reparaia va fi proporional cu probabilitatea obinerii
avanta/ului, in+nd cont de $mpre/urri i de situaia concret a victimei.
=ormele repara"iei Art$ %$'.+$ (1 *epararea pre/udiciului se face $n natur, prin restabilirea situaiei
anterioare, iar dac aceasta nu este cu putin ori dac victima nu este interesat de
reparaia $n natur, prin plata unei despgubiri, stabilite prin acordul prilor sau, $n
lips, prin 6otr+re /udectoreasc.
(! ,a stabilirea despgubirii se va avea $n vedere, dac prin lege nu se prevede
altfel, data producerii pre/udiciului.
(% Dac pre/udiciul are un caracter de continuitate, despgubirea se acord
sub form de prestaii periodice.
(3 'n cazul pre/udiciului viitor, despgubirea, indiferent de forma $n care
s-a acordat, va putea fi sporit, redus sau suprimat, dac, dup stabilirea ei,
pre/udiciul s-a mrit, s-a micorat ori a $ncetat.
6tmarea
integrit"ii
corporale sau a
snt"ii
Art$ %$'.,$ (1 'n caz de vtmare a integritii corporale sau a sntii unei
persoane, despgubirea trebuie s cuprind, $n condiiile art.1.%;; i 1.%;?, dup
caz, ec6ivalentul c+tigului din munc de care cel pgubit a fost lipsit sau pe care
este $mpiedicat s-l dob+ndeasc, prin efectul pierderii sau reducerii capacitii sale
de munc. 'n afar de aceasta, despgubirea trebuie s acopere c6eltuielile de
$ngri/ire medical i, dac va fi cazul, c6eltuielile determinate de sporirea nevoilor
de via ale celui pgubit, precum i orice alte pre/udicii materiale.
(! Despgubirea pentru pierderea sau nerealizarea c+tigului din munc
se acord, in+ndu-se seama i de sporirea nevoilor de via ale celui pre/udiciat,
sub forma de prestaii bneti periodice. ,a cererea victimei, instana va putea
acorda despgubirea, pentru motive temeinice, sub forma unei sume globale.
(% 'n toate cazurile, instana va putea acorda celui pgubit o despgubire
!9!
provizorie pentru acoperirea nevoilor urgente.
9ta#ilirea
pierderii /i a
nereali!rii
c/tigului din
munc
Art$ %$'..$ (1 Despgubirea pentru pierderea sau nerealizarea c+tigului din
munc se va stabili pe baza venitului mediu lunar net din munc al celui pgubit
din ultimul an $nainte de pierderea sau reducerea capacitii sale de munc ori, $n
lips, pe baza venitului lunar net pe care l-ar fi putut realiza, in+ndu-se seama de
calificarea profesional pe care o avea sau ar fi avut-o la terminarea pregtirii pe
care era $n curs s o primeasc.
(! &u toate acestea, dac cel pgubit face dovada posibilitii obinerii unui
venit din munc mai mare $n baza unui contract $nc6eiat $n ultimul an, iar acesta nu
a fost pus $n e#ecutare se va ine seama $n stabilirea despgubirii de aceste venituri.
(% Dac cel pgubit nu avea o calificare profesional i nici nu era $n curs s
o primeasc, despgubirea se va stabili pe baza salariului minim net pe economie.
6tmarea
minorului
Art$ %$'.1$ (1 Dac cel care a suferit vtmarea integritii corporale sau
a sntii este un minor, despgubirea stabilit potrivit prevederilor
art.1.%;; alin.(1 va fi datorat de la data c+nd, $n mod normal, minorul i-ar fi
terminat pregtirea profesional ce primea.
(! P+n la acea dat, dac minorul avea un c+tig la momentul vtmrii,
despgubirea se va stabili pe baza c+tigului de care a fost lipsit, iar dac nu avea
un c+tig, potrivit dispoziiilor art.1.%;;, care se aplic $n mod corespunztor.
.ceast din urm despgubire va fi datorat de la data c+nd minorul a $mplinit
v+rsta prevzut de lege pentru a putea fi parte $ntr-un raport de munc.
Persoana
*ndrept"it la
despgu#ire *n ca!
de deces
Art$ %$'13$ (1 Despgubirea pentru pre/udiciile cauzate prin decesul unei
persoane se cuvine numai celor $ndreptii, potrivit legii, la $ntreinere din partea
celui decedat.
(! &u toate acestea, instana, in+nd seama de $mpre/urri, poate acorda
despgubire i celui cruia victima, fr a fi obligat de lege, $i presta $ntreinere $n
mod curent.
(% ,a stabilirea despgubirii se va ine seama de nevoile celui pgubit, precum
i de veniturile pe care, $n mod normal, cel decedat le-ar fi avut pe timpul pentru
care s-a acordat despgubirea. Dispoziiile art.1.%;<-1.%;? se aplic $n mod
corespunztor.
Repararea
pre8udiciului
nepatrimonial
Art$ %$'1%$ (1 'n caz de vtmare a integritii corporale sau a sntii, poate fi
acordat i o despgubire pentru restr+ngerea posibilitilor de via familial i
social.
(! 1nstana /udectoreasc va putea, de asemenea, s acorde despgubiri
ascendenilor, descendenilor, frailor, surorilor i soului, pentru durerea $ncercat
prin moartea victimei, precum i oricrei alte persoane care, la r+ndul ei, ar putea
dovedi e#istena unui asemenea pre/udiciu.
(% Dreptul la despgubire pentru atingerile aduse drepturilor inerente
personalitii oricrui subiect de drept va putea fi cedat numai $n cazul c+nd a fost
stabilit printr-o tranzacie sau printr-o 6otr+re /udectoreasc definitiv.
(3 Dreptul la despgubire, recunoscut potrivit dispoziiilor prezentului articol,
nu trece la motenitori. .cetia $l pot, $ns, e#ercita, dac aciunea a fost pornit de
!9%
defunct.
(9 Dispoziiile art.!9%-!9: rm+n aplicabile.
C>eltuieli de
*ngri8ire a
snt"ii$
C>eltuieli de
*nmormntare
Art$ %$'1&$ &el care a fcut c6eltuieli pentru $ngri/irea sntii victimei sau, $n
caz de deces a acesteia, pentru $nmorm+ntare, are dreptul la $napoierea lor de la cel
care rspunde pentru fapta ce a prile/uit aceste c6eltuieli.
Despgu#irea *n
raport cu a8utorul
/i pensia
Art$ %$'1'$ (1 Dac $n cadrul asigurrilor sociale s-a recunoscut dreptul la un
a/utor sau la o pensie, reparaia este datorat numai $n msura $n care paguba
suferit prin vtmare sau moarte depete a/utorul ori pensia.
(! &+t timp a/utorul sau pensia nu a fost efectiv acordat sau, dup caz,
refuzat celui pgubit, instana nu $l poate obliga pe cel c6emat s rspund dec+t la
o despgubire provizorie, $n condiiile dispoziiilor art.1.%;< alin.(%.
Prorogarea
termenului
prescrip"iei
Art$ %$'1($ 'n toate cazurile $n care despgubirea deriv dintr-un fapt supus de
legea penal unei prescripii mai lungi dec+t cea civil, termenul de prescripie
a rspunderii penale se aplic i dreptului la aciunea $n rspundere civil.
9uspendarea
prescrip"iei
Art$ %$'1)$ Prescripia dreptului la aciune cu privire la repararea pre/udiciului
cauzat prin vtmarea integritii corporale sau a sntii ori prin decesul unei
persoane, este suspendat p+n la stabilirea pensiei sau a a/utoarelor ce s-ar cuveni,
$n cadrul asigurrilor sociale, celui $ndreptit la reparaie.
TITLUL III
Modalit"ile o#liga"iilor
CAPITLUL I
Dispo!i"ii generale
Categorii de
o#liga"ii
Art$ %$'1+$ (1 )bligaiile pot fi pure i simple, obligaii simple sau afectate
de modaliti.
(! )bligaiile pure i simple nu sunt susceptibile de modaliti.
#liga"iile simple Art$ %$'1,$ (1 )bligaia simpl nu este afectat de termen sau condiie i poate
fi e#ecutat imediat, din proprie iniiativ sau la cererea creditorului.
(! )bligaia este simpl, iar nu condiional, dac eficacitatea sau desfiinarea
ei depinde de un eveniment care, fr ca prile s tie, avusese de/a loc $n
momentul $n care debitorul s-a obligat sub condiie.
#liga"iile a0ectate
de modalit"i
Art$ %$'1.$ )bligaiile pot fi afectate de termen sau condiie.
!93
CAPITLUL II
Condi"ia
#liga"ia
condi"ional
Art$ %$'11$ -ste afectat de condiie obligaia a crei eficacitate sau desfiinare
depinde de un eveniment viitor i nesigur.
Condi"ia
suspensiv
Art$ %$(33$ &ondiia este suspensiv atunci c+nd de $ndeplinirea sa depinde
eficacitatea obligaiei.
Condi"ia
re!olutorie
Art$ %$(3%$ (1 &ondiia este rezolutorie atunci c+nd $ndeplinirea ei determin
desfiinarea obligaiei.
(! P+n la proba contrar, condiia se prezum a fi rezolutorie ori de c+te ori
scadena obligaiilor principale preced momentul la care condiia s-ar putea
$ndeplini.
Condi"ia
imposi#il7 ilicit
sau imoral
Art$ %$(3&$ &ondiia imposibil, contrar legii sau bunelor moravuri este
considerat nescris, iar dac este $nsi cauza contractului, atrage nulitatea
absolut a acestuia.
Condi"ia pur
potestativ
Art$ %$(3'$ )bligaia contractat sub o condiie suspensiv ce depinde e#clusiv
de voina debitorului nu produce niciun efect.
Constatarea
*ndeplinirii
condi"iei
Art$ %$(3($ (1 'ndeplinirea condiiei se apreciaz dup criteriile stabilite de pri
sau pe care acestea este probabil s le fi avut $n vedere dup $mpre/urri.
(! &+nd obligaia este contractat sub condiia producerii unui eveniment
$ntr-un anumit termen, condiia este socotit ne$ndeplinit dac termenul s-a
$mplinit fr ca evenimentul s se produc. 'n lipsa unui termen, condiia se
consider ne$ndeplinit numai atunci c+nd este sigur c evenimentul nu se va
produce.
(% .tunci c+nd obligaia este contractat sub condiia c un eveniment nu se
va produce $ntr-un anumit termen, condiia se consider $ndeplinit dac este sigur
c evenimentul nu se va produce. 'n lipsa unui termen, condiia nu se consider
$ndeplinit dec+t atunci c+nd este sigur c evenimentul nu se va produce.
(3 Partea interesat poate cere oric+nd instanei sa constate $ndeplinirea sau
ne$ndeplinirea condiiei.
Determinarea
*ndeplinirii sau
ne*ndeplinirii
condi"iei
Art$ %$(3)$ (1 &ondiia se consider $ndeplinit dac debitorul obligat sub
aceast condiie $mpiedic realizarea ei.
(! &ondiia se consider ne$ndeplinit dac partea interesat de $ndeplinirea
condiiei determin, cu rea-credin, realizarea evenimentului.
Renun"area la
condi"ie
Art$ %$(3+$ (1 Partea $n al crei interes e#clusiv a fost stipulat condiia este
liber s renune unilateral la aceasta at+t timp c+t condiia nu s-a $ndeplinit.
(! *enunarea la condiie face ca obligaia s fie simpl.
!99
E0ectele
*ndeplinirii
condi"iei
Art$ %$(3,$ (1 &ondiia $ndeplinit este prezumat a produce efecte retroactiv,
din momentul $nc6eierii contractului, dac din voina prilor, natura contractului
ori dispoziiile legale nu rezult contrariul.
(! 'n cazul contractelor cu e#ecutare continu sau succesiv afectate de o
condiie rezolutorie, $ndeplinirea acesteia, $n lipsa unei stipulaii contrare, nu are
niciun efect asupra prestaiilor de/a e#ecutate.
(% .tunci c+nd condiia suspensiv produce efecte retroactive, $n caz de
$ndeplinire, debitorul este obligat la e#ecutare ca i cum obligaia ar fi fost simpl.
.ctele $nc6eiate de proprietarul sub condiie suspensiv sunt valabile i, $n cazul
$ndeplinirii condiiei, produc efecte de la data $nc6eierii lor.
(3 .tunci c+nd condiia rezolutorie produce efecte retroactive, $n caz de
$ndeplinire, fiecare dintre pri este obligat s restituie celeilalte prestaiile pe care
le-a primit $n temeiul obligaiei ca i cum aceasta nu ar fi e#istat niciodat.
Dispoziiile privitoare la restituirea prestaiilor se aplic $n mod corespunztor.
Transmiterea
o#liga"iei
condi"ionale
Art$ %$(3.$ (1 )bligaia afectat de condiie este transmisibil, drepturile
dob+nditorului fiind $ns supuse aceleiai condiii.
(! )bligaia afectat de condiie se poate prelua.
Actele
conservatorii
Art$ %$(31$ &reditorul poate, c6iar $nainte de $ndeplinirea condiiei, s fac orice
acte de conservare a dreptului su.
=ructele culese
*naintea
*ndeplinirii
condi"iei
Art$ %$(%3$ 'n lips de stipulaie sau prevedere legal contrar, fructele culese ori
$ncasate $naintea $ndeplinirii condiiei se cuvin proprietarului sub condiie
rezolutorie.
CAPITLUL III
Termenul
#liga"ia a0ectat
de termen
Art$ %$(%%$ (1 )bligaia este afectat de termen atunci c+nd e#ecutarea sau
stingerea ei depinde de un eveniment viitor i sigur.
(! Bermenul poate fi stabilit de pri sau de instan ori prevzut de lege.
Categorii de
termene
Art$ %$(%&$ (1 Bermenul este suspensiv atunci c+nd, p+n la $mplinirea lui,
este am+nat scadena obligaiei.
(! Bermenul este e#tinctiv atunci c+nd, la $mplinirea lui, obligaia se stinge.
4ene0iciul
termenului
Art$ %$(%'$ (1 Bermenul profit debitorului, afar de cazul c+nd din lege,
din voina prilor sau din $mpre/urri rezult c a fost stipulat $n favoarea
creditorului sau a ambelor pri.
(! &el ce are beneficiul e#clusiv al termenului poate renuna oric+nd la acesta,
fr consimm+ntul celeilalte pri.
!9:
E0ectul termenului
suspensiv
Art$ %$(%($ &eea ce este datorat cu termen nu se poate cere $nainte de $mplinirea
acestuia, dar ceea ce s-a e#ecutat, de bunvoie i $n cunotin de cauz $nainte de
$mplinirea termenului nu este supus restituirii.
9ta#ilirea
8udiciar a
termenului
Art$ %$(%)$ (1 .tunci c+nd prile convin s am+ne stabilirea termenului sau las
uneia dintre ele sarcina de a-l stabili i c+nd, dup o durat rezonabil de timp,
termenul nu a fost $nc stabilit, instana poate, la cererea uneia dintre pri, s
fi#eze termenul in+nd seama de natura obligaiei, de situaia prilor i de orice alte
$mpre/urri.
(! 1nstana poate, de asemenea, s fi#eze termenul atunci c+nd, prin natura sa,
obligaia presupune un termen i nu e#ist nicio convenie prin care acesta s poat
fi determinat.
(% &ererea pentru stabilirea termenului se soluioneaz potrivit regulilor
aplicabile ordonanei preediniale, fiind supus prescripiei, care $ncepe s curg
de la data $nc6eierii contractului.
Calculul
termenelor
Art$ %$(%+$ &alculul termenelor, indiferent de durata i izvorul lor, se face
potrivit regulilor stabilite $n Bitlul 111 din &artea a 01-a.
Decderea din
#ene0iciul
termenului
Art$ %$(%,$ (1 Debitorul decade din beneficiul termenului dac se afl $n stare de
insolvabilitate sau, dup caz, de insolven declarat $n condiiile legii, precum i
atunci c+nd, cu intenie sau dintr-o culp grav, diminueaz prin fapta sa garaniile
constituite $n favoarea creditorului sau nu constituie garaniile promise.
(! "tarea de insolvabilitate rezult din inferioritatea activului patrimonial ce
poate fi supus, potrivit legii, e#ecutrii silite, fa de valoarea total a datoriilor
e#igibile. Dac prin lege nu se prevede altfel, aceast stare se constat de instan
care, $n acest scop, poate ine seama de anumite $mpre/urri, precum dispariia
intempestiv a debitorului, neplata unor datorii devenite scadente, declanarea
$mpotriva sa a unei proceduri de e#ecutare silit i altele asemenea.
(% Decderea din beneficiul termenului poate fi cerut i atunci c+nd, din
culpa sa, debitorul a/unge $n situaia de a nu mai satisface o condiie considerat
esenial de creditor la data $nc6eierii contractului. 'n acest caz, este necesar s se fi
stipulat e#pres caracterul esenial al condiiei i posibilitatea sanciunii decderii,
precum i s fi e#istat un interes legitim pentru creditor s considere condiia
respectiv drept esenial.
E-igi#ilitatea
anticipat
Art$ %$(%.$ *enunarea la termen sau decderea din beneficiul termenului face ca
obligaia s devin de $ndat e#igibil.
Inopo!a#ilitatea
decderii din
termen
Art$ %$(%1$ Decderea din beneficiul termenului a unui debitor, c6iar solidar,
nu este opozabil celorlali codebitori.
!9<
Nereali!area
evenimentului
Art$ %$(&3$ Dac un eveniment pe care prile $l consider ca fiind un termen nu
se realizeaz, obligaia devine e#igibil $n ziua $n care evenimentul ar fi trebuit $n
mod normal s se produc. 'n acest caz, sunt aplicabile prevederile prezentului
capitol.
TITLUL I6
#liga"iile comple-e
CAPITLUL I
#liga"iile divi!i#ile /i o#liga"iile indivi!i#ile
Categorii de
o#liga"ii
Art$ %$(&%$ (1 )bligaiile pot fi divizibile sau indivizibile.
(! )bligaiile divizibile pot fi con/uncte sau solidare.
#liga"ia
con8unct
Art$ %$(&&$ (1 )bligaia este con/unct $ntre mai muli debitori atunci c+nd
acetia sunt obligai fa de creditor la aceeai prestaie, dar fiecare dintre ei nu
poate fi constr+ns la e#ecutarea obligaiei dec+t separat i $n limita prii sale din
datorie.
(! )bligaia este con/unct $ntre mai muli creditori atunci c+nd fiecare dintre
acetia nu poate s cear de la debitorul comun dec+t e#ecutarea prii sale din
crean.
E0ectele o#liga"iei
con8uncte
Art$ %$(&'$ Dac prin lege ori prin contract nu se dispune altfel, debitorii unei
obligaii con/uncte sunt inui fa de creditor $n pri egale.
Pre!um"ia de
divi!i#ilitate$
E-cep"ii
Art$ %$(&($ )bligaia este divizibil de plin drept, afar numai dac
indivizibilitatea nu a fost stipulat $n mod e#pres ori dac obiectul obligaiei nu
este, prin natura sa, susceptibil de divizare material sau intelectual.
E0ectele o#liga"iei
indivi!i#ile
Art$ %$(&)$ (1 )bligaia indivizibil nu se divide $ntre debitori, $ntre creditori i
nici $ntre motenitorii acestora.
(! 5iecare dintre debitori sau dintre motenitorii acestora poate fi constr+ns
separat la e#ecutarea $ntregii obligaii i, respectiv, fiecare dintre creditori sau
dintre motenitorii acestora poate cere e#ecutarea integral, c6iar dac obligaia nu
este solidar.
9olidaritatea /i
indivi!i#ilitatea
Art$ %$(&+$ (1 "olidaritatea debitorilor sau creditorilor nu atrage, prin ea $nsi,
indivizibilitatea obligaiilor.
(! 'n lips de stipulaie contrar, creditorii i debitorii unei obligaii
indivizibile nu sunt legai solidar.
!9;
Divi!i#ilitatea
o#liga"iei *ntre
mo/tenitori
Art$ %$(&,$ )bligaia divizibil prin natura ei, care nu are dec+t un singur debitor
i un singur creditor, trebuie s fie e#ecutat $ntre acetia ca i cum ar fi
indivizibil, $ns ea rm+ne divizibil $ntre motenitorii fiecruia dintre ei.
E-ecutarea *n
natur
Art$ %$(&.$ &+nd e#ecutarea obligaiei indivizibile are loc $n natur, fiecare
creditor nu poate cere i primi prestaia datorat dec+t $n $ntregime.
Restituirea
presta"iilor
Art$ %$(&1$ )bligaia de restituire a prestaiilor efectuate $n temeiul unei obligaii
indivizibile este divizibil, afar de cazul $n care indivizibilitatea obligaiei de
restituire rezult din c6iar natura ei.
Daunele5interese Art$ %$('3$ (1 )bligaia de a e#ecuta prin ec6ivalent o obligaie indivizibil este
divizibil.
(! Daunele-interese suplimentare nu pot fi cerute dec+t debitorului vinovat de
nee#ecutarea obligaiei. -le se cuvin creditorilor numai $n proporie cu partea din
crean ce revine fiecruia dintre ei.
E-isten"a mai
multor creditori
Art$ %$('%$ (1 &reditorii i debitorii unei obligaii indivizibile nu sunt prezumai
a-i fi $ncredinat reciproc puterea de a aciona pentru ceilali $n privina creanei.
(! 2ovaia, remiterea de datorie, compensaia ori confuziunea consimite sau
care opereaz fa de un creditor nu sting obligaia dec+t pentru partea din crean
ce revine acestuia. 5a de ceilali creditori, debitorul rm+ne obligat pentru tot.
(% Debitorul care a pltit celorlali creditori este $ndreptit s primeasc de la
acetia ec6ivalentul prii din obligaie cuvenite creditorului care a consimit la
stingerea creanei sau fa de care aceasta a operat.
E-isten"a mai
multor de#itori
Art$ %$('&$ (1 2ovaia, remiterea de datorie, compensaia ori confuziunea
consimite sau care opereaz $n privina unui debitor sting obligaia indivizibil i $i
libereaz pe ceilali debitori, acetia rm+n+nd $ns inui s plteasc celui dint+i
ec6ivalentul prilor lor.
(! &reditorul poate s cear oricruia dintre debitori e#ecutarea $ntregii
obligaii, oricare ar fi partea din obligaie ce revine acestuia. &reditorul poate, de
asemenea, s cear ca toi debitorii s efectueze plata $n acelai timp.
(% Debitorul c6emat $n /udecat pentru totalitatea obligaiei, poate cere un
termen pentru a introduce $n cauz pe ceilali debitori, cu e#cepia cazului $n care
prestaia nu poate fi realizat dec+t de cel c6emat $n /udecat, care, $n acest caz,
poate fi obligat s e#ecute singur $ntreaga prestaie, av+nd, $ns, drept de regres
$mpotriva celorlali debitori.
(3 Punerea $n $nt+rziere nu produce efecte dec+t pentru debitorul care a fost
notificat.
(9 'ndat ce cauza indivizibilitii $nceteaz, obligaia devine divizibil.
Prescrip"ia Art$ %$(''$ (1 "uspendarea prescripiei fa de unul dintre creditorii sau debitorii
unei obligaii indivizibile produce efecte i fa de ceilali.
(! Bot astfel, $ntreruperea prescripiei $n privina unuia dintre creditorii sau
debitorii unei obligaii indivizibile produce efecte i fa de ceilali.
!9?
CAPITLUL II
#liga"iile solidare
Seciunea 1
3-liaiile solidare +ntre creditori
9olidaritatea *ntre
creditori
Art$ %$('($ (1 )bligaia solidar confer fiecrui creditor dreptul de a cere
e#ecutarea $ntregii obligaii i de a da c6itan liberatorie pentru tot.
(! -#ecutarea obligaiei $n beneficiul unuia dintre creditorii solidari $l
libereaz pe debitor $n privina celorlali creditori solidari.
I!vorul solidarit"ii Art$ %$(')$ "olidaritatea $ntre creditori nu e#ist dec+t dac este stipulat $n
mod e#pres.
Repre!entarea
reciproc a
creditorilor
Art$ %$('+$ (1 &reditorii solidari sunt prezumai a-i fi $ncredinat reciproc
puterea de a aciona pentru gestionarea i satisfacerea interesului lor comun.
(! )rice acte prin care unul dintre creditorii solidari ar consimi la reducerea
sau $nlturarea drepturilor, accesoriilor sau beneficiilor creanei ori ar pre/udicia
$n orice alt mod interesele celorlali creditori sunt inopozabile acestora din urm.
(% Aotr+rea /udectoreasc obinut de unul din creditori $mpotriva
debitorului comun profit i celorlali creditori.
(3 Aotr+rea /udectoreasc pronunat $n favoarea debitorului comun nu
poate fi invocat i $mpotriva creditorilor care nu au fost parte $n proces.
Alegerea de#itorului Art$ %$(',$ Debitorul poate plti, la alegerea sa, oricruia dintre creditorii
solidari, liber+ndu-se, astfel, fa de toi, $ns numai at+t timp c+t niciunul dintre
creditori nu l-a urmrit $n /ustiie. 'n acest din urm caz, debitorul nu se poate
libera dec+t pltind creditorului reclamant.
Compensa"ia Art$ %$('.$ Debitorul poate opune unui creditor solidar compensaia care a
operat $n raport cu un alt creditor solidar, $ns numai $n proporie cu partea din
crean ce revine acestuia din urm.
Con0u!iunea Art$ %$('1$ Dac unul dintre creditorii solidari dob+ndete i calitatea de
debitor, confuziunea nu stinge creana solidar dec+t $n proporie cu partea din
crean ce revine acelui creditor. &eilali creditori solidari $i pstreaz dreptul de
regres $mpotriva creditorului $n persoana cruia a operat confuziunea,
proporional cu partea din crean ce revine fiecruia din ei.
Remiterea de
datorie
Art$ %$((3$ *emiterea de datorie consimit de unul dintre creditorii solidari nu
$l libereaz pe debitor dec+t pentru partea din crean ce revine acelui creditor.
Prescrip"ia Art$ %$((%$ (1 "uspendarea prescripiei $n folosul unuia dintre creditorii
solidari poate fi invocat i de ctre ceilali creditori solidari.
!:@
(! 'ntreruperea prescripiei $n privina unuia dintre creditorii solidari profit
tuturor creditorilor solidari.
Divi!i#ilitatea
o#liga"iei *ntre
mo/tenitori
Art$ %$((&$ )bligaia $n favoarea unui creditor solidar se $mparte de drept $ntre
motenitorii si.
Seciunea a 2-a
3-liaiile solidare +ntre de-itori
@%$ Dispo!i"ii generale
9olidaritatea *ntre
de#itori
Art$ %$(('$ )bligaia este solidar $ntre debitori atunci c+nd toi sunt obligai la
aceeai prestaie, astfel $nc+t fiecare poate s fie inut separat pentru $ntreaga
obligaie, iar e#ecutarea acesteia de ctre unul dintre codebitori $i libereaz pe
ceilali fa de creditor.
#liga"iile solidare
a0ectate de
modalit"i
Art$ %$((($ -#ist solidaritate c6iar dac debitorii sunt obligai sub modaliti
diferite.
I!voarele
solidarit"ii
Art$ %$(()$ "olidaritatea $ntre debitori nu se prezum. -a nu e#ist dec+t atunci
c+nd este stipulat e#pres de pri ori este prevzut de lege.
Pre!um"ie de
solidaritate
Art$ %$((+$ "olidaritatea se prezum $ntre debitorii unei obligaii contractate $n
e#erciiul activitii unei $ntreprinderi, dac prin lege nu se prevede altfel.
@&$ E0ectele solidarit"ii *n raporturile dintre creditor /i de#itorii solidari
I$ E0ectele principale *n raporturile dintre creditor /i de#itorii solidari
Drepturile
creditorului
Art$ %$((,$ (1 &reditorul poate cere plata oricruia dintre debitorii solidari,
fr ca acesta s $i poat opune beneficiul de diviziune.
(! (rmrirea pornit contra unuia dintre debitorii solidari nu $mpiedic pe
creditor s se $ndrepte $mpotriva celorlali codebitori. Debitorul urmrit poate $ns
cere introducerea $n cauz a celorlali codebitori.
E-cep"ii /i aprri
contra creditorului
comun
Art$ %$((.$ (1 Debitorul solidar poate s opun creditorului toate mi/loacele de
aprare care $i sunt personale, precum i pe cele care sunt comune tuturor
codebitorilor. -l nu poate $ns folosi mi/loacele de aprare care sunt pur
personale altui codebitor.
(! Debitorul solidar care, prin fapta creditorului, este lipsit de o garanie sau
de un drept pe care ar fi putut s-l valorifice prin subrogaie, este liberat de
datorie p+n la concurena valorii acelor garanii sau drepturi.
(% *ecunoaterea datoriei fcut de unul dintre debitorii solidari nu produce
!:1
efecte fa de ceilali codebitori.
Prescrip"ia Art$ %$((1$ (1 "uspendarea i $ntreruperea prescripiei fa de unul dintre
debitorii solidari produce efecte i fa de ceilali codebitori.
(! 'ntreruperea prescripiei fa de un motenitor al debitorului solidar nu
produce efecte fa de ceilali codebitori dec+t pentru partea acelui motenitor,
c6iar dac este vorba despre o crean ipotecar.
Compensa"ia Art$ %$()3$ (1 &ompensaia nu opereaz $ntre creditor i un debitor solidar
dec+t $n limita prii din datorie ce revine acestuia din urm.
(! 'n acest caz, ceilali codebitori nu sunt inui solidar dec+t pentru partea
rmas din datorie dup ce a operat compensaia.
Remiterea de
datorie
Art$ %$()%$ (1 *emiterea de datorie consimit unuia dintre debitorii solidari
nu $i libereaz pe ceilali codebitori, cu e#cepia cazului $n care creditorul declar
aceasta $n mod e#pres sau remite de bunvoie debitorului originalul $nscrisului
sub semntur privat constatator al creanei. Dac unui codebitor $i este remis
originalul $nscrisului autentic constatator al creanei, creditorul poate dovedi c
nu a consimit remiterea de datorie dec+t $n privina acelui debitor.
(! Dac remiterea de datorie s-a fcut numai $n favoarea unuia dintre
codebitorii solidari, ceilali rm+n inui solidar fa de creditor, dar cu scderea
prii din datorie pentru care a operat remiterea. &u toate acestea, ei continu s
rspund pentru tot atunci c+nd, la data remiterii de datorie, creditorul i-a
rezervat $n mod e#pres aceast posibilitate, caz $n care ceilali codebitori $i
pstreaz dreptul de regres $mpotriva debitorului beneficiar al remiterii de datorie.
Con0u!iunea Art$ %$()&$ &onfuziunea libereaz pe ceilali codebitori solidari pentru partea
aceluia care reunete $n persoana sa calitile de creditor i debitor al obligaiei
solidare.
Renun"area la
solidaritate
Art$%$()'$ (1 *enunarea la solidaritate $n privina unuia dintre codebitorii
solidari nu afecteaz e#istena obligaiei solidare $n raport cu ceilali. &odebitorul
solidar care beneficiaz de renunarea la solidaritate rm+ne inut pentru partea sa
at+t fa de creditor, c+t i fa de ceilali codebitori $n cazul regresului acestora
din urm.
(! *enunarea la solidaritate trebuie s fie e#pres.
(% De asemenea, creditorul renun la solidaritate atunci c+nd=
a fr a-i rezerva beneficiul solidaritii $n raport cu debitorul solidar care a
fcut plata, menioneaz $n c6itan c plata reprezint partea acestuia din urm
din obligaia solidar. Dac plata are ca obiect numai o parte din dob+nzi,
renunarea la solidaritate nu se $ntinde i asupra dob+nzilor nepltite ori asupra
capitalului dec+t dac plata separat a dob+nzilor, astfel menionat $n c6itan, se
face timp de % ani>
b c6eam $n /udecat pe unul dintre codebitorii solidari pentru partea
acestuia, iar cererea av+nd acest obiect este admis.
!:!
II$ E0ectele secundare *n raporturile dintre creditor /i de#itorii solidari
Imposi#ilitatea
e-ecutrii o#liga"iei
*n natur
Art$ %$()($ (1 .tunci c+nd e#ecutarea $n natur a unei obligaii devine
imposibil din fapta unuia sau mai multor debitori solidari sau dup ce acetia au
fost pui personal $n $nt+rziere, ceilali codebitori nu sunt liberai de obligaia de a
plti creditorului prin ec6ivalent, $ns nu rspund de daunele-interese
suplimentare care i s-ar cuveni.
(! &reditorul nu poate cere daune-interese suplimentare dec+t codebitorilor
solidari din a cror culp obligaia a devenit imposibil de e#ecutat $n natur,
precum i celor care se aflau $n $nt+rziere atunci c+nd obligaia a devenit
imposibil de e#ecutat.
E0ectele >otrrii
8udectore/ti
Art$ %$())$ (1 Aotr+rea /udectoreasc pronunat $mpotriva unuia dintre
codebitorii solidari nu are autoritate de lucru /udecat fa de ceilali codebitori.
(! Aotr+rea /udectoreasc pronunat $n favoarea unuia dintre codebitorii
solidari profit i celorlali, cu e#cepia cazului $n care s-a $ntemeiat pe o cauz ce
putea fi invocat numai de acel codebitor.
@'$ E0ectele solidarit"ii *n raporturile dintre de#itori
Regresul *ntre
code#itori
Art$ %$()+$ (1 Debitorul solidar care a e#ecutat obligaia nu poate cere
codebitorilor si dec+t partea din datorie ce revine fiecruia dintre ei, c6iar dac
se subrog $n drepturile creditorului.
(! Prile ce revin codebitorilor solidari sunt prezumate ca fiind egale, dac
din convenie, lege sau din $mpre/urri nu rezult contrariul.
Insolva#ilitatea
code#itorilor
Art$ %$(),$ (1 Pierderea ocazionat de insolvabilitatea unuia dintre codebitorii
solidari se suport de ctre ceilali codebitori $n proporie cu partea din datorie ce
revine fiecruia din ei.
(! &u toate acestea, creditorul care renun la solidaritate sau care consimte
o remitere de datorie $n favoarea unuia dintre codebitori suport partea din datorie
ce ar fi revenit acestuia.
Mi8loacele de
aprare ale
de#itorului urmrit
Art$ %$().$ Debitorul urmrit pentru partea sa din datoria pltit poate opune
codebitorului solidar care a fcut plata toate mi/loacele de aprare comun pe
care acesta din urm nu le-a opus creditorului. .cesta poate, de asemenea, s
opun codebitorului care a e#ecutat obligaia mi/loacele de aprare care $i sunt
personale, $ns nu i pe acelea care sunt pur personale altui codebitor.
9olidaritatea
contractat *n
interesul unui
code#itor
Art$ %$()1$ Dac obligaia solidar este contractat $n interesul e#clusiv al
unuia dintre codebitori sau rezult din fapta unuia dintre ei, acesta este inut
singur de $ntreaga datorie fa de ceilali codebitori, care, $n acest caz, sunt
considerai, $n raport cu acesta, fideiusori.
!:%
Divi!i#ilitatea
o#liga"iei solidare
*ntre mo/tenitori
Art$ %$(+3$ )bligaia unui debitor solidar se $mparte de drept $ntre motenitorii
acestuia, afar de cazul $n care obligaia este indivizibil.
CAPITLUL III
#liga"iile alternative /i 0acultative
Seciunea 1
3-liaiile alternative
#liga"ia
alternativ
Art$ %$(+%$ (1 )bligaia este alternativ atunci c+nd are ca obiect dou prestaii
principale, iar e#ecutarea uneia dintre acestea libereaz pe debitor de $ntreaga
obligaie.
(! )bligaia rm+ne alternativ c6iar dac, la momentul la care se nate, una
din prestaii era imposibil de e#ecutat.
Alegerea presta"iei Art$ %$(+&$ (1 .legerea prestaiei prin care se va stinge obligaia revine
debitorului, cu e#cepia cazului $n care este acordat $n mod e#pres creditorului.
(! Dac partea creia $i aparine alegerea prestaiei nu $i e#prim opiunea
$n termenul care $i este acordat $n acest scop, alegerea prestaiei va aparine
celeilalte pri.
Limitele alegerii Art$ %$(+'$ Debitorul nu poate e#ecuta i nici nu poate fi constr+ns s e#ecute o
parte dintr-o prestaie i o parte din cealalt.
Alegerea presta"iei
de ctre de#itor
Art$ %$(+($ (1 Debitorul care are alegerea prestaiei este obligat, atunci c+nd
una dintre prestaii a devenit imposibil de e#ecutat c6iar din culpa sa, s e#ecute
cealalt prestaie.
(! Dac, $n acelai caz, ambele prestaii devin imposibil de e#ecutat, iar
imposibilitatea cu privire la una dintre prestaii este imputabil debitorului, acesta
este inut fa de creditor p+n la concurena valorii prestaiei care a devenit
ultima imposibil de e#ecutat.
Alegerea presta"iei
de ctre creditor
Art$ %$(+)$ 'n cazul $n care alegerea prestaiei revine creditorului=
a dac una din prestaii a devenit imposibil de e#ecutat, fr culpa vreuneia
dintre pri, creditorul este obligat s o primeasc pe cealalt>
b dac creditorului $i este imputabil imposibilitatea de e#ecutare a uneia
dintre prestaii, el poate fie s pretind e#ecutarea celeilalte prestaii,
despgubindu-l pe debitor pentru pre/udiciile cauzate, fie s $l libereze pe acesta
de e#ecutarea obligaiei>
c dac debitorului $i este imputabil imposibilitatea de a e#ecuta una dintre
prestaii, creditorul poate cere fie despgubiri pentru prestaia imposibil de
e#ecutat, fie cealalt prestaie>
d dac debitorului $i este imputabil imposibilitatea de a e#ecuta ambele
prestaii, creditorul poate cere despgubiri pentru oricare dintre acestea.
!:3
9tingerea o#liga"iei Art$ %$(++$ )bligaia se stinge dac toate prestaiile devin imposibil de e#ecutat
fr culpa debitorului i $nainte ca acesta s fi fost pus $n $nt+rziere.
Pluralitatea de
presta"ii
Art$ %$(+,$ Dispoziiile acestei seciuni se aplic $n mod corespunztor $n cazul
$n care obligaia alternativ are ca obiect mai mult de dou prestaii principale.
Seciunea a 2-a
3-liaiile facultative
Regimul 8uridic Art$ %$(+.$ (1 )bligaia este facultativ atunci c+nd are ca obiect o singur
prestaie principal de care debitorul se poate $ns libera e#ecut+nd o alt
prestaie determinat.
(! Debitorul este liberat dac prestaia principal devine imposibil de
e#ecutat, fr ca aceasta s se datoreze culpei sale.
TITLUL 6
E-ecutarea o#liga"iilor
CAPITLUL I
Plata
Seciunea 1
Dispoziii enerale
No"iunea Art$ %$ (+1$ (1 )bligaia se stinge prin plat atunci c+nd prestaia datorat este
e#ecutat de bunvoie.
(! Plata const $n remiterea unei sume de bani sau, dup caz, $n e#ecutarea
oricrei alte prestaii care constituie obiectul $nsui al obligaiei.
Temeiul pl"ii Art$ %$(,3$ )rice plat presupune o datorie.
Plata o#liga"iei
naturale
Art$ %$(,%$ *estituirea nu este admis $n privina obligaiilor naturale care au
fost e#ecutate de bunvoie.
Seciunea a 2-a
Su-iectele plii
Persoanele care pot
0ace plata
Art$ %$(,&$ Plata poate s fie fcut de orice persoan, c6iar dac este un ter $n
raport cu acea obligaie.
!:9
Plata 0cut de un
incapa#il
Art$ %$(,'$ Debitorul care a e#ecutat prestaia datorat nu poate cere restituirea
invoc+nd incapacitatea sa la data e#ecutrii.
Plata o#liga"iei de
ctre un ter"
Art$ %$(,($ (1 &reditorul este dator s refuze plata oferit de ter dac debitorul
l-a $ncunotinat $n prealabil c se opune la aceasta, cu e#cepia cazului $n care un
asemenea refuz l-ar pre/udicia pe creditor.
(! 'n celelalte cazuri, creditorul nu poate refuza plata fcut de un ter dec+t
dac natura obligaiei sau convenia prilor impune ca obligaia s fie e#ecutat
numai de debitor.
(% Plata fcut de un ter stinge obligaia dac este fcut pe seama
debitorului. 'n acest caz, terul nu se subrog $n drepturile creditorului pltit dec+t
$n cazurile i condiiile prevzute de lege.
(3 Dispoziiile prezentului capitol privind condiiile plii se aplic $n mod
corespunztor atunci c+nd plata este fcut de un ter.
Persoanele care pot
primi plata
Art$ %$(,)$ Plata trebuie fcut creditorului, reprezentantului su, legal sau
convenional, persoanei indicate de acesta ori persoanei autorizate de instan s o
primeasc.
Plata 0cut unui
incapa#il
Art$ %$(,+$ Plata fcut unui creditor care este incapabil de a o primi nu
libereaz pe debitor dec+t $n msura $n care profit creditorului.
Plata 0cut unui
ter"
Art$ %$(,,$ (1 Plata fcut unei alte persoane dec+t cele menionate la art.13<9
este totui valabil dac=
a este ratificat de creditor>
b cel care a primit plata devine ulterior titularul creanei>
c a fost fcut celui care a pretins plata $n baza unei c6itane liberatorii
semnate de creditor.
(! Plata fcut $n alte condiii dec+t cele menionate la alin.(1 stinge
obligaia numai $n msura $n care profit creditorului.
Plata 0cut unui
creditor aparent
Art$ %$(,.$ (1 Plata fcut cu bun-credin unui creditor aparent este valabil,
c6iar dac ulterior se stabilete c acesta nu era adevratul creditor.
(! &reditorul aparent este inut s restituie adevratului creditor plata
primit, potrivit regulilor stabilite pentru restituirea prestaiilor.
Plata #unurilor
indisponi#ili!ate
Art$ %$(,1$ Plata fcut cu nesocotirea unui sec6estru, a unei popriri ori a unei
opoziii formulate, $n condiiile legii, pentru a opri efectuarea plii de ctre
debitor nu $i $mpiedic pe creditorii care au obinut luarea unei asemenea msuri
s cear din nou plata. 'n acest caz, debitorul pstreaz dreptul de regres
$mpotriva creditorului care a primit plata nevalabil fcut.
!::
Seciunea a 3-a
Condiiile plii
Diligen"a cerut *n
e-ecutarea
o#liga"iilor
Art$ %$(.3$ (1 Debitorul este inut s-i e#ecute obligaiile cu diligena pe care
un bun proprietar o depune $n administrarea bunurilor sale, afar de cazul $n care
prin lege sau prin contract s-ar dispune altfel.
(! 'n cazul unor obligaii inerente unei activiti profesionale, diligena se
apreciaz in+nd seama de natura activitii e#ercitate.
#liga"iile de
mi8loace /i
o#liga"iile de
re!ultat
Art$ %$(.%$ (1 'n cazul obligaiei de rezultat, debitorul este inut s procure
creditorului rezultatul promis.
(! 'n cazul obligaiilor de mi/loace, debitorul este inut s foloseasc toate
mi/loacele necesare pentru atingerea rezultatului promis.
(% Pentru a stabili dac o obligaie este de mi/loace sau de rezultat, se va ine
seama $ndeosebi de=
a modul $n care obligaia este stipulat $n contract>
b e#istena i natura contraprestaiei i celelalte elemente ale contractului>
c gradul de risc pe care $l presupune atingerea rezultatului>
d influena pe care cealalt parte o are asupra e#ecutrii obligaiei.
#liga"ia de a preda
#unuri individual
determinate
Art$ %$(.&$ (1 Debitorul unui bun individual determinat este liberat prin
predarea acestuia $n starea $n care se gsete $n momentul plii, afar de cazul $n
care deteriorrile pe care bunul le-a suferit $i sunt imputabile debitorului ori au
survenit $n timp ce acesta se afla $n $nt+rziere.
(! Dac $ns, la data e#ecutrii, debitorul nu este titularul dreptului ce
trebuia transmis ori cedat sau, dup caz, nu poate dispune de acesta $n mod liber,
obligaia debitorului nu se stinge, dispoziiile art.1.!%@ aplic+ndu-se $n mod
corespunztor.
#liga"ia de a
strmuta
proprietatea
Art$ %$(.'$ (1 )bligaia de a strmuta proprietatea cuprinde i pe aceea de a
preda lucrul i de a-l conserva p+n la predare.
(! 'n ceea ce privete imobilele $nscrise $n cartea funciar, obligaia de a
strmuta proprietatea cuprinde i pe aceea de a preda $nscrisurile necesare pentru
efectuarea $nscrierii.
Cedarea drepturilor
sau ac"iunilor
Art$ %$(.($ Dac bunul a pierit, s-a pierdut sau a fost scos din circuitul civil,
fr culpa debitorului, acesta este dator s cedeze creditorului drepturile sau
aciunile $n despgubire pe care le are cu privire la bunul respectiv.
#liga"ia de a preda
un #un
Art$ %$(.)$ )bligaia de a preda un bun individual determinat cuprinde i pe
aceea de a-l conserva p+n la predare.
#liga"ia de a da
#unuri de gen
Art$ %$(.+$ Dac obligaia are ca obiect bunuri de gen, debitorul are dreptul s
aleag bunurile ce vor fi predate. -l nu este, $ns, liberat dec+t prin predarea unor
bunuri de calitate cel puin medie.
!:<
#liga"ia de a
constitui o garan"ie
Art$ %$(.,$ &el care este inut s constituie o garanie, fr ca modalitatea i
forma acesteia s fie determinate, poate oferi, la alegerea sa, o garanie real sau
personal ori o alt garanie suficient.
#liga"ia de a da o
sum de #ani
Art$ %$(..$ (1 Debitorul unei sume de bani este liberat prin remiterea ctre
creditor a sumei nominale datorate.
(! Plata se poate face prin orice mi/loc folosit $n mod obinuit $n locul unde
aceasta trebuie efectuat.
(% &u toate acestea, creditorul care accept $n condiiile alin.(! un cec ori
un alt instrument de plat este prezumat c o face numai cu condiia ca acesta s
fie onorat.
Do#n!ile sumelor
de #ani
Art$ %$(.1$ (1 Dob+nda este cea convenit de pri sau, $n lips, cea stabilit de
lege.
(! Dob+nzile scadente produc ele $nsele dob+nzi numai atunci c+nd legea
sau contractul, $n limitele permise de lege, o prevede ori, $n lips, atunci c+nd
sunt cerute $n instan. 'n acest din urm caz, dob+nzile curg numai de la data
cererii de c6emare $n /udecat.
Plata par"ial Art$ %$(13$ (1 &reditorul poate refuza s primeasc o e#ecutare parial, c6iar
dac prestaia ar fi divizibil.
(! &6eltuielile suplimentare cauzate creditorului de faptul e#ecutrii pariale
sunt $n sarcina debitorului, c6iar i atunci c+nd creditorul accept o asemenea
e#ecutare.
Plata 0cut cu
#unul altuia
Art$ %$(1%$ (1 .tunci c+nd, $n e#ecutarea obligaiei sale, debitorul pred un
bun care nu-i aparine sau de care nu poate dispune, el nu poate cere creditorului
restituirea bunului predat dec+t dac se anga/eaz s e#ecute prestaia datorat cu
un alt bun de care acesta poate dispune.
(! &reditorul de bun-credin poate, $ns, restitui bunul primit i solicita,
dac este cazul, daune-interese pentru repararea pre/udiciului suferit.
Darea *n plat Art$ %$(1&$ (1 Debitorul nu se poate libera e#ecut+nd o alt prestaie dec+t cea
datorat, c6iar dac valoarea prestaiei oferite ar fi egal sau mai mare, dec+t dac
creditorul consimte la aceasta. 'n acest din urm caz, obligaia se stinge atunci
c+nd noua prestaie este efectuat.
(! Dac prestaia oferit $n sc6imb const $n transferul proprietii sau al
unui alt drept, debitorul este inut de garania contra eviciunii i de garania
contra viciilor lucrului, potrivit regulilor aplicabile $n materia v+nzrii, cu
e#cepia cazului $n care creditorul prefer s cear prestaia iniial i repararea
pre/udiciului. 'n aceste cazuri, garaniile oferite de teri nu renasc.
Cesiunea de crean"
*n locul e-ecutrii
Art$ %$(1'$ (1 .tunci c+nd, $n locul prestaiei iniiale, este cedat o crean,
obligaia se stinge $n momentul satisfacerii creanei cedate, dac din voina
prilor nu rezult contrariul.
(! Dispoziiile art.1.9;1 rm+n aplicabile.
!:;
Locul pl"ii Art$ %$(1($ (1 'n lipsa unei stipulaii contrare ori dac locul plii nu se poate
stabili potrivit naturii prestaiei sau $n temeiul contractului, al practicilor stabilite
$ntre pri ori al uzanelor=
a obligaiile bneti trebuie e#ecutate la domiciliul sau, dup caz, sediul
creditorului de la data plii>
b obligaia de a preda un lucru individual determinat trebuie e#ecutat $n
locul $n care bunul se afla la data $nc6eierii contractului>
c celelalte obligaii se e#ecut la domiciliul sau, dup caz, sediul debitorului
la data $nc6eierii contractului.
(! &u condiia de a-l notifica $n prealabil pe creditor, debitorul poate solicita
ca obligaia s fie e#ecutat la domiciliul sau, dup caz, sediul su dac
sc6imbarea domiciliului creditorului face obligaia substanial mai oneroas.
Data pl"ii Art$ %$(1)$ (1 'n lipsa unui termen stipulat de pri sau determinat $n temeiul
contractului, al practicilor stabilite $ntre acestea ori al uzanelor, obligaia trebuie
e#ecutat de $ndat.
(! 1nstana poate stabili un termen atunci c+nd natura prestaiei sau locul
unde urmeaz s se fac plata o impune.
Plata anticipat Art$ %$(1+$ (1 Debitorul este liber s e#ecute obligaia c6iar $naintea scadenei
dac prile nu au convenit contrariul ori dac aceasta nu rezult din natura
contractului sau din $mpre/urrile $n care a fost $nc6eiat.
(! &u toate acestea, creditorul poate refuza e#ecutarea anticipat dac are un
interes legitim ca plata s fie fcut la scaden.
(% 'n toate cazurile, c6eltuielile suplimentare cauzate creditorului de faptul
e#ecutrii anticipate a obligaiei sunt $n sarcina debitorului.
Data pl"ii prin
virament #ancar
Art$ %$(1,$ Dac plata se face prin virament bancar, data plii este aceea la
care contul creditorului a fost alimentat cu suma de bani care a fcut obiectul
plii.
C>eltuielile pl"ii Art$ %$(1.$ &6eltuielile plii sunt $n sarcina debitorului, $n lips de stipulaie
contrar.
Seciunea a "-a
Dovada plii
Mi8loace de dovad Art$ %$(11$ Dac prin lege nu se prevede altfel, dovada plii se face cu orice
mi/loc de prob.
C>itan"a li#eratorie Art$ %$)33$ (1 &el care pltete are dreptul la o c6itan liberatorie precum i,
dac este cazul, la remiterea $nscrisului original al creanei.
(! &6eltuielile $ntocmirii c6itanei sunt $n sarcina debitorului, $n lips de
stipulaie contrar.
(% 'n cazul $n care creditorul refuz, $n mod ne/ustificat, s elibereze
c6itana, debitorul are dreptul s suspende plata.
!:?
Pre!um"ia
e-ecutrii presta"iei
accesorii
Art$ %$)3%$ &6itana $n care se consemneaz primirea prestaiei principale face
s se prezume, p+n la proba contrar, e#ecutarea prestaiilor accesorii.
Pre!um"ia
e-ecutrii
presta"ilor periodice
Art$ %$)3&$ &6itana dat pentru primirea uneia dintre prestaiile periodice care
fac obiectul obligaiei face s se prezume, p+n la proba contrar, e#ecutarea
prestaiilor devenite scadente anterior.
Remiterea
*nscrisului original
al crean"ei
Art$ %$)3'$ (1 *emiterea voluntar a $nscrisului original constatator al creanei,
fcut de creditor ctre debitor, unul din codebitori sau fideiusor, nate prezumia
stingerii obligaiei prin plat. Proba contrar revine celui interesat s dovedeasc
stingerea obligaiei pe alt cale.
(! Dac $nscrisul original remis voluntar este $ntocmit $n form autentic,
creditorul are dreptul s probeze c remiterea s-a fcut pentru un alt motiv dec+t
stingerea obligaiei.
(% "e prezum, p+n la proba contrar, c intrarea persoanelor menionate la
alin.(1 $n posesia $nscrisului original al creanei s-a fcut printr-o remitere
voluntar din partea creditorului.
Plata prin virament
#ancar
Art$ %$)3($ (1 Dac plata se face prin virament bancar, ordinul de plat semnat
de debitor i vizat de banca pltitoare prezum efectuarea plii, p+n la proba
contrar.
(! Debitorul are oric+nd dreptul s solicite bncii creditorului o confirmare,
$n scris, a efecturii plii prin virament. .ceast confirmare face dovada plii.
Li#erarea
garan"iilor
Art$ %$)3)$ Dac prile nu au convenit c garaniile vor asigura e#ecutarea
unei alte obligaii, creditorul care a primit plata trebuie s consimt la liberarea
bunurilor afectate de garaniile reale constituite pentru satisfacerea creanei sale,
precum i s restituie bunurile deinute $n garanie, dac este cazul.
Seciunea a (-a
4mputaia plii
Imputa"ia pl"ii
0cut prin acordul
pr"ilor
Art$ %$)3+$ 2 (1 Plata efectuat de debitorul mai multor datorii fa de acelai
creditor, care au acelai obiect, se imput asupra acestora conform acordului
prilor.
(! 'n lipsa acordului prilor, se aplic dispoziiile prezentei seciuni.
Imputa"ia 0cut de
de#itor
Art$ %$)3,$ (1 Debitorul mai multor datorii care au ca obiect bunuri de acelai
fel are dreptul s indice, atunci c+nd pltete, datoria pe care $nelege s o
e#ecute. Plata se imput mai $nt+i asupra c6eltuielilor, apoi asupra dob+nzilor i,
la urm, asupra capitalului.
(! Debitorul nu poate, fr consimm+ntul creditorului, s impute plata
asupra unei datorii care nu este $nc e#igibil cu preferin fa de o datorie
scadent, cu e#cepia cazului $n care s-a prevzut c debitorul poate plti
anticipat.
!<@
(% 'n cazul plii efectuate prin virament bancar, debitorul face imputaia
prin meniunile corespunztoare consemnate de el pe ordinul de plat.
Imputa"ia 0cut de
creditor
Art$ %$)3.$ (1 'n lipsa unei indicaii din partea debitorului, creditorul poate,
$ntr-un termen rezonabil dup ce a primit plata, s indice debitorului datoria
asupra creia aceasta se va imputa. &reditorul nu poate imputa plata asupra unei
datorii nee#igibile ori litigioase.
(! .tunci c+nd creditorul remite debitorului o c6itan liberatorie, el este
dator s fac imputaia prin acea c6itan.
Imputa"ia legal Art$ %$)31$ (1 Dac niciuna din pri nu face imputaia plii, vor fi aplicate, $n
ordine, urmtoarele reguli=
a plata se imput cu prioritate asupra datoriilor a/unse la scaden>
b se vor considera stinse, $n primul r+nd, datoriile negarantate sau cele
pentru care creditorul are cele mai puine garaniiB
c imputaia se va face mai $nt+i asupra datoriilor mai oneroase pentru
debitor>
d dac toate datoriile sunt deopotriv scadente, precum i, $n egal msur,
garantate i oneroase, se vor stinge datoriile mai vec6i>
e $n lipsa tuturor criteriilor menionate la lit.a - d, imputaia se va face
proporional cu valoarea datoriilor.
(! 'n toate cazurile, plata se va imputa mai $nt+i asupra c6eltuielilor de
/udecat i e#ecutare, apoi asupra ratelor, dob+nzilor i penalitilor, $n ordinea
cronologic a scadenei acestora, i, $n final, asupra capitalului, dac prile nu
convin altfel.
Seciunea a )-a
1unerea +n +nt7rziere a creditorului
Ca!uri de punere
*n *ntr!iere
a creditorului
Art$ %$)%3$ &reditorul poate fi pus $n $nt+rziere atunci c+nd refuz, $n mod
ne/ustificat, plata oferit $n mod corespunztor sau c+nd refuz s $ndeplineasc
actele pregtitoare fr de care debitorul nu $i poate e#ecuta obligaia.
E0ectele punerii *n
*ntr!iere a
creditorului
Art$ %$)%%$ (1 &reditorul pus $n $nt+rziere preia riscul imposibilitii de
e#ecutare a obligaiei, iar debitorul nu este inut s restituie fructele culese dup
punerea $n $nt+rziere.
(! &reditorul este inut la repararea pre/udiciilor cauzate prin $nt+rziere i la
acoperirea c6eltuielilor de conservare a bunului datorat.
Drepturile
de#itorului
Art$ %$)%&$ Debitorul poate consemna bunul pe c6eltuiala i riscurile
creditorului, liber+ndu-se astfel de obligaia sa.
Procedur Art$ %$)%'$ Procedura ofertei de plat i a consemnaiunii este prevzut de
&odul de procedur civil.
!<1
6n!area pu#lic Art$ %$)%($ (1 Dac natura bunului face imposibil consemnarea, dac bunul
este perisabil sau dac depozitarea lui necesit costuri de $ntreinere ori c6eltuieli
considerabile, debitorul poate porni v+nzarea public a bunului i poate consemna
preul, notific+nd $n prealabil creditorului i primind $ncuviinarea instanei
/udectoreti.
(! Dac bunul este cotat la burs sau pe o alt pia reglementat, dac are
un pre curent sau are o valoare prea mic fa de c6eltuielile unei v+nzri
publice, instana poate $ncuviina v+nzarea bunului fr notificarea creditorului.
Retragerea #unului
consemnat
Art$ %$)%)$ Debitorul are dreptul s retrag bunul consemnat c+t timp creditorul
nu a declarat c accept consemnarea sau aceasta nu a fost validat de instan.
&reana renate cu toate accesoriile sale, din momentul retragerii bunului.
CAPITLUL II
E-ecutarea silit a o#liga"iilor
Seciunea 1
Dispoziii enerale
Drepturile
creditorului
Art$ %$)%+$ (1 &reditorul are dreptul la $ndeplinirea integral, e#act i la timp
a obligaiei.
(! .tunci c+nd, fr /ustificare, debitorul nu-i e#ecut obligaia i se afl $n
$nt+rziere, creditorul poate, la alegerea sa i fr a pierde dreptul la
daune-interese, dac i se cuvin=
1. s cear sau, dup caz, s treac la e#ecutarea silit a obligaiei>
!. s obin, dac obligaia este contractual, rezoluiunea sau rezilierea
contractului ori, dup caz, reducerea propriei obligaii corelative>
%. s foloseasc, atunci c+nd este cazul, orice alt mi/loc prevzut de lege
pentru realizarea dreptului su.
Nee-ecutarea
imputa#il
creditorului
Art$ %$)%,$ ) parte nu poate invoca nee#ecutarea obligaiilor celeilalte pri
$n msura $n care nee#ecutarea este cauzat de propria sa aciune sau omisiune.
Rspunderea
de#itorului
Art$ %$)%.$ (1 Dac prin lege nu se dispune altfel, debitorul rspunde personal
de $ndeplinirea obligaiilor sale.
(! *spunderea debitorului poate fi limitat numai $n cazurile i condiiile
prevzute de lege.
Rspunderea pentru
0apta ter"ilor
Art$ %$)%1$ Dac prile nu convin altfel, debitorul rspunde pentru pre/udiciile
cauzate din culpa persoanei de care se folosete pentru e#ecutarea obligaiilor
contractuale.
!<!
Rspunderea
ter"ilor
Art$ %$)&3$ &reditorul poate urmri i bunurile care aparin terilor, dac acestea
sunt afectate pentru plata datoriilor debitorului ori au fcut obiectul unor acte
/uridice care au fost revocate ca fiind $nc6eiate $n frauda creditorului.
Seciunea a 2-a
1unerea +n +nt7rziere a de-itorului
Moduri Art$ %$)&%$ Punerea $n $nt+rziere a debitorului poate opera de drept sau la
cererea creditorului.
Punerea *n
*ntr!iere de ctre
creditor
Art$ %$)&&$ (1 Debitorul poate fi pus $n $nt+rziere fie printr-o notificare scris
prin care creditorul $i solicit e#ecutarea obligaiei, fie prin cererea de c6emare $n
/udecat.
(! Dac prin lege sau prin contract nu se prevede altfel, notificarea se
comunic debitorului prin e#ecutor /udectoresc sau prin orice alt mi/loc care
asigur dovada comunicrii.
(% Prin notificare trebuie s se acorde debitorului un termen de e#ecutare,
in+nd seama de natura obligaiei i de $mpre/urri. Dac prin notificare nu se
acord un asemenea termen, debitorul poate s e#ecute obligaia $ntr-un termen
rezonabil, calculat din ziua comunicrii notificrii.
(3 P+n la e#pirarea termenului prevzut la alin.(% creditorul poate
suspenda e#ecutarea propriei obligaii, poate cere daune-interese $ns nu poate
e#ercita celelalte drepturi prevzute la art.1.91:, dac prin lege nu se prevede
altfel. &u toate acestea, creditorul poate e#ercita aceste drepturi dac debitorul $l
informeaz c nu va e#ecuta obligaiile $n termenul stabilit sau dac, la e#pirarea
termenului, obligaia nu a fost e#ecutat.
(9 &ererea de c6emare $n /udecat formulat de creditor, fr ca anterior
debitorul s fi fost pus $n $nt+rziere, confer debitorului dreptul de a e#ecuta
obligaia $ntr-un termen rezonabil, calculat de la data c+nd cererea i-a fost
comunicat. Dac obligaia este e#ecutat $n acest termen, c6eltuielile de /udecat
rm+n $n sarcina creditorului.
<ntr!ierea de drept
*n e-ecutarea
o#liga"iei
Art$ %$)&'$ (1 Debitorul se afl de drept $n $nt+rziere atunci c+nd s-a stipulat c
simpla $mplinire a termenului stabilit pentru e#ecutare produce un asemenea
efect.
(! De asemenea, debitorul se afl de drept $n $nt+rziere $n cazurile anume
prevzute de lege, precum i atunci c+nd=
a obligaia nu putea fi e#ecutat $n mod util dec+t $ntr-un anumit timp, ce
debitorul a lsat s treac sau c+nd nu a e#ecutat-o imediat, dei e#ista urgen>
b prin fapta sa, debitorul a fcut imposibil e#ecutarea $n natur a obligaiei
sau c+nd a $nclcat o obligaie de a nu face>
c debitorul i-a manifestat $n mod ne$ndoielnic fa de creditor intenia de a
nu e#ecuta obligaia sau c+nd, fiind vorba de o obligaie cu e#ecutare succesiv,
refuz ori negli/eaz s-i e#ecute obligaia $n mod repetat>
d nu a fost e#ecutat obligaia de a plti o sum de bani, asumat $n
!<%
e#erciiul activitii unei $ntreprinderi>
e obligaia se nate din sv+rirea unei fapte ilicite e#tracontractuale.
(% 'n cazurile prevzute la alin.(1 i (! dac obligaia devine scadent dup
decesul debitorului, motenitorii acestuia nu sunt $n $nt+rziere dec+t dup trecerea
a ; zile de la data la care creditorul i-a notificat.
(3 &azurile $n care debitorul se afl de drept $n $nt+rziere trebuie dovedite de
creditor. )rice declaraie sau stipulaie contrar se consider nescris.
0erta de e-ecutare Art$ %$)&($ Debitorul nu este $n $nt+rziere dac a oferit, c+nd se cuvenea,
prestaia datorat, c6iar fr a respecta formalitile prevzute de art.1.9@:1.911,
$ns creditorul a refuzat, fr temei legitim, s o primeasc.
E0ectele *ntr!ierii
de#itorului
Art$ %$)&)$ Debitorul rspunde, de la data la care se afl $n $nt+rziere, pentru
orice pierdere cauzat de un caz fortuit, cu e#cepia situaiei $n care cazul fortuit $l
libereaz pe debitor de $nsi e#ecutarea obligaiei.
Ca!ul o#liga"iilor
solidare
Art$ %$)&+$ (1 2otificarea prin care creditorul pune $n $nt+rziere pe unul dintre
codebitorii solidari produce efecte i $n privina celorlali.
(! 2otificarea fcut de unul dintre creditorii solidari produce, tot astfel,
efecte i $n privina celorlali creditori.
Seciunea a 3-a
'xecutarea silit +n natur
Dreptul la
e-ecutarea *n natur
Art$ %$)&,$ (1 &reditorul poate cere $ntotdeauna ca debitorul s fie constr+ns s
e#ecute obligaia $n natur, cu e#cepia cazului $n care o asemenea e#ecutare este
imposibil.
(! Dreptul la e#ecutare $n natur cuprinde, dac este cazul, dreptul la
repararea sau $nlocuirea bunului, precum i orice alt mi/loc pentru a remedia o
e#ecutare defectuoas.
E-ecutarea
o#liga"iei de a 0ace
Art$ %$)&.$ (1 'n cazul nee#ecutrii unei obligaii de a face, creditorul poate, pe
c6eltuiala debitorului, s e#ecute el $nsui ori s fac s fie e#ecutat obligaia.
(! &u e#cepia cazului $n care debitorul este de drept $n $nt+rziere, creditorul
poate s e#ercite acest drept numai dac $l $ntiineaz pe debitor fie odat cu
punerea $n $nt+rziere, fie ulterior acesteia.
E-ecutarea
o#liga"iei de a nu
0ace
Art$ %$)&1$ 'n cazul nee#ecutrii obligaiei de a nu face, creditorul poate cere
instanei $ncuviinarea s $nlture ori s ridice ceea ce debitorul a fcut cu
$nclcarea obligaiei, pe c6eltuiala debitorului, $n limita stabilit prin 6otr+re
/udectoreasc.
!<3
Seciunea a "-a
'xecutarea prin ec%ivalent
@%$ Dispo!i"ii generale
Dreptul la
daune5interese
Art$ %$)'3$ &reditorul are dreptul la daune-interese pentru repararea
pre/udiciului pe care debitorul i l-a cauzat i care este consecina direct i
necesar a nee#ecutrii obligaiei.
@&$ Pre8udiciul
I$ Evaluarea pre8udiciului
Repararea integral Art$ %$)'%$ (1 &reditorul are dreptul la repararea integral a pre/udiciului pe
care l-a suferit din faptul nee#ecutrii.
(! Pre/udiciul cuprinde pierderea efectiv suferit de creditor i beneficiul de
care acesta este lipsit. ,a stabilirea pre/udiciului, se ine seama de reducerea unor
c6eltuieli sau de evitarea unor pierderi de ctre creditor ca urmare a nee#ecutrii
obligaiei.
(% &reditorul are dreptul i la repararea pre/udiciului nepatrimonial.
Caracterul cert al
pre8udiciului
Art$ %$)'&$ (1 ,a stabilirea daunelor-interese se ine seama de pre/udiciile
viitoare, atunci c+nd acestea sunt certe.
(! Pre/udiciul ce ar fi cauzat prin pierderea unei anse poate fi reparat $n
msura probabilitii sale de realizare.
(% Pre/udiciul al crui cuantum nu poate fi stabilit cu certitudine se
determin de instana de /udecat.
Previ!i#ilitatea
pre8udiciului
Art$ %$)''$ Debitorul rspunde numai pentru pre/udiciile pe care le-a prevzut
sau pe care putea s le prevad ca urmare a nee#ecutrii la momentul $nc6eierii
contractului, afar de cazul $n care nee#ecutarea este intenionat ori se datoreaz
culpei grave a acestuia. &6iar i $n acest din urm caz, daunele-interese nu
cuprind dec+t ceea ce este consecina direct i necesar a nee#ecutrii obligaiei.
Pre8udiciul
imputa#il
creditorului
Art$ %$)'($ (1 Dac, prin aciunea sau omisiunea sa culpabil, creditorul a
contribuit la producerea pre/udiciului, despgubirile datorate de debitor se vor
diminua $n mod corespunztor. .ceast dispoziie se aplic i atunci c+nd
pre/udiciul este cauzat $n parte de un eveniment al crui risc a fost asumat de
creditor.
(! Debitorul nu datoreaz despgubiri pentru pre/udiciile pe care creditorul
le-ar fi putut evita cu o minim diligen. &reditorul poate $ns recupera
c6eltuielile rezonabile fcute $n vederea limitrii pre/udiciului.
!<9
Daunele moratorii
*n ca!ul o#liga"iilor
#ne/ti
Art$ %$)')$ (1 'n cazul $n care o sum de bani nu este pltit la scaden,
creditorul are dreptul la daune moratorii, de la scaden p+n $n momentul plii,
$n cuantumul convenit de pri sau, $n lips, $n cel prevzut de lege, fr a trebui
s dovedeasc vreun pre/udiciu. 'n acest caz, debitorul nu are dreptul s fac
dovada c pre/udiciul suferit de creditor ca urmare a $nt+rzierii plii ar fi mai
mic.
(! Dac, $nainte de scaden, debitorul datora dob+nzi mai mari dec+t
dob+nda legal, daunele moratorii sunt datorate la nivelul aplicabil $nainte de
scaden.
(% &reditorul are dreptul, $n plus, la daune-interese pentru orice pre/udiciu
suplimentar pe care l-a suferit din cauza nee#ecutrii obligaiei.
Daunele moratorii
*n ca!ul o#liga"iilor
de a 0ace
Art$ %$)'+$ 'n cazul altor obligaii dec+t cele av+nd ca obiect plata unei sume de
bani, e#ecutarea cu $nt+rziere d $ntotdeauna dreptul la daune-interese egale cu
dob+nda legal, calculat de la data la care debitorul este $n $nt+rziere asupra
ec6ivalentului $n bani al obligaiei, cu e#cepia cazului $n care s-a stipulat o
clauz penal ori creditorul poate dovedi un pre/udiciu mai mare cauzat de
$nt+rzierea $n e#ecutarea obligaiei.
Dovada
pre8udiciului
Art$ %$)',$ Dovada nee#ecutrii obligaiei nu $l scutete pe creditor de proba
pre/udiciului, cu e#cepia cazului $n care prin lege sau prin convenia prilor
se prevede altfel.
II$ Clau!a penal /i arvuna
Clau!a penal Art$ %$)'.$ (1 &lauza penal este aceea prin care prile stipuleaz c debitorul
se oblig la o anumit prestaie $n cazul nee#ecutrii obligaiei principale.
(! 'n caz de nee#ecutare, creditorul poate cere fie e#ecutarea silit $n natur
a obligaiei principale, fie clauza penal.
(% Debitorul nu se poate libera oferind despgubirea convenit.
(3 &reditorul poate cere e#ecutarea clauzei penale fr a fi inut s
dovedeasc vreun pre/udiciu.
(9 Dispoziiile privitoare la clauza penal sunt aplicabile conveniei prin
care creditorul este $ndreptit ca, $n cazul rezoluiunii sau rezilierii contractului
din culpa debitorului, s pstreze plata parial fcut de acesta din urm. "unt
e#ceptate dispoziiile privitoare la arvun.
Cumulul penalit"ii
cu e-ecutarea *n
natur
Art$ %$)'1$ &reditorul nu poate cere at+t e#ecutarea $n natur a obligaiei
principale, c+t i plata penalitii, afar de cazul $n care penalitatea a fost stipulat
pentru nee#ecutarea obligaiilor la timp sau $n locul stabilit. 'n acest din urm caz,
creditorul poate cere at+t e#ecutarea obligaiei principale, c+t i a penalitii, dac
nu renun la acest drept sau dac nu accept, fr rezerve, e#ecutarea obligaiei.
Nulitatea clau!ei
penale
Art$ %$)(3$ 2 (1 2ulitatea obligaiei principale atrage pe aceea a clauzei penale.
2ulitatea clauzei penale nu atrage pe aceea a obligaiei principale.
(! Penalitatea nu poate fi cerut atunci c+nd e#ecutarea obligaiei a devenit
imposibil din cauze neimputabile debitorului.
!<:
Reducerea
cuantumului
penalit"ii
Art$ %$)(%$ 2 (1 1nstana nu poate reduce penalitatea dec+t atunci c+nd=
a obligaia principal a fost e#ecutat $n parte i aceast e#ecutare a profitat
creditorului>
b penalitatea este vdit e#cesiv fa de pre/udiciul ce putea fi prevzut de
pri la $nc6eierea contractului.
(! 'n cazul prevzut la alin.(1 lit. b, penalitatea astfel redus trebuie, $ns,
s rm+n superioar obligaiei principale.
(% )rice stipulaie contrar se consider nescris.
#liga"ia principal
indivi!i#il
Art$ %$)(&$ .tunci c+nd obligaia principal este indivizibil, fr a fi solidar,
iar nee#ecutarea acesteia rezult din fapta unuia dintre codebitori, penalitatea
poate fi cerut fie $n totalitate celui care nu a e#ecutat, fie celorlali codebitori,
fiecruia pentru partea sa. .cetia pstreaz dreptul de regres $n contra celui care
a provocat nee#ecutarea.
#liga"ia principal
divi!i#il
Art$ %$)('$ (1 .tunci c+nd obligaia principal este divizibil, penalitatea este,
de asemenea, divizibil, fiind suportat numai de codebitorul care este vinovat de
nee#ecutare i numai pentru partea de care acesta este inut.
(! Dispoziiile alin.(1 nu se aplic atunci c+nd clauza penal a fost stipulat
pentru a $mpiedica o plat parial, iar unul dintre codebitori a $mpiedicat
e#ecutarea obligaiei $n totalitate. 'n acest caz, $ntreaga penalitate poate fi cerut
acestuia din urm, iar de la ceilali codebitori numai proporional cu partea
fiecruia din datorie, fr a limita regresul acestora $mpotriva celui care nu a
e#ecutat obligaia.
Arvuna
con0irmatorie
Art$ %$)(($ (1 Dac, la momentul $nc6eierii contractului, o parte d celeilalte,
cu titlu de arvun, o sum de bani sau alte bunuri fungibile, $n caz de e#ecutare
arvuna trebuie imputat asupra prestaiei datorate sau, dup caz, restituit.
(! Dac partea care a dat arvuna nu e#ecut obligaia, cealalt parte poate
denuna contractul, rein+nd arvuna. .tunci c+nd nee#ecutarea provine de la
partea care a primit arvuna, cealalt parte poate denuna contractul i poate cere
dublul acesteia.
(% Dac partea care nu este $n culp prefer s cear e#ecutarea sau
rezoluiunea contractului, repararea pre/udiciului se face potrivit dreptului comun.
Arvuna
penali!atoare
Art$ %$)()$ Dac $n contract este stipulat e#pres dreptul uneia dintre pri sau
dreptul ambelor pri de a se dezice de contract, cel care denun contractul
pierde arvuna dat sau, dup caz, trebuie s restituie dublul celei primite.
Restituirea arvunei Art$ %$)(+$ .rvuna se restituie c+nd contractul $nceteaz din cauze ce nu atrag
rspunderea vreuneia dintre pri.
@'$ 6inov"ia de#itorului
Culpa
De#itorului
Art$ %$)(,$ Debitorul este inut s repare pre/udiciile cauzate din culpa sa.
!<<
Pre!um"ia de culp Art$ %$)(.$ &ulpa debitorului unei obligaii contractuale se prezum prin
simplul fapt al nee#ecutrii.
Seciunea a (-a
!ezoluiunea, rezilierea i reducerea prestaiilor
Dreptul la
re!olu"iune sau
re!iliere
Art$ %$)(1$ (1 Dac nu cere e#ecutarea silit a obligaiilor contractuale,
creditorul are dreptul la rezoluiunea sau dup caz, rezilierea contractului, precum
i la daune-interese, dac i se cuvin.
(! *ezoluiunea poate avea loc pentru o parte a contractului, numai atunci
c+nd e#ecutarea sa este divizibil.
(% Dac nu se prevede altfel, dispoziiile referitoare la rezoluiune se aplic
i $n cazul rezilierii.
Modul de operare Art$ %$))3$

*ezoluiunea poate fi dispus de instan, la cerere sau, dup caz,
poate fi declarat unilateral de ctre partea $ndreptit.
Reducerea
presta"iilor
Art$ %$))%$ (1 &reditorul nu are dreptul la rezoluiune atunci c+nd nee#ecutarea
este de mic $nsemntate. 'n cazul contractelor cu e#ecutare succesiv, creditorul
are dreptul la reziliere, c6iar dac nee#ecutarea este de mic $nsemntate, $ns
are un caracter repetat. )rice stipulaie contrar este considerat nescris.
(! -l are $ns dreptul la reducerea proporional a prestaiei sale dac, dup
$mpre/urri, aceasta este posibil.
(% Dac reducerea prestaiilor nu poate avea loc, creditorul nu are dreptul
dec+t la daune-interese.
Re!olu"iunea
unilateral
Art$ %$))&$ (1 *ezoluiunea sau rezilierea contractului poate avea loc prin
notificarea scris a debitorului atunci c+nd prile au convenit astfel, c+nd
debitorul se afl de drept $n $nt+rziere ori c+nd acesta nu a e#ecutat obligaia $n
termenul fi#at prin punerea $n $nt+rziere.
(! Declaraia de rezoluiune sau de reziliere trebuie fcut $n termenul de
prescripie prevzut de lege pentru aciunea corespunztoare acestora.
(% 'n cazurile prevzute de lege, declaraia de rezoluiune sau de reziliere se
$nscrie $n cartea funciar sau, dup caz, $n alte registre publice, pentru a fi
opozabil terilor.
Pactul comisoriu Art$ %$))'$ (1 Pactul comisoriu produce efecte dac prevede, $n mod e#pres,
obligaiile a cror nee#ecutare atrage rezoluiunea sau rezilirea de drept a
contractului.
(! 'n cazul prevzut la alin.(1, rezoluiunea sau rezilierea este subordonat
punerii $n $nt+rziere a debitorului, afar de cazul $n care s-a convenit c ea va
rezulta din simplul fapt al nee#ecutrii.
(% Punerea $n $nt+rziere nu produce efecte dec+t dac indic $n mod e#pres
condiiile $n care pactul comisoriu opereaz.
!<;
E0ectele re!olu"iunii
/i ale re!ilierii
Art$ %$))($ (1 &ontractul desfiinat prin rezoluiune se consider c nu a fost
niciodat $nc6eiat. Dac prin lege nu se prevede altfel, fiecare parte este inut, $n
acest caz, s restituie celeilalte pri prestaiile primite.
(! *ezoluiunea nu produce efecte asupra clauzelor referitoare la
soluionarea diferendelor ori asupra celor care sunt destinate s produc efecte
c6iar $n caz de rezoluiune.
(% &ontractul reziliat $nceteaz doar pentru viitor.
Seciunea a )-a
Cauze justificate de neexecutare a o-liaiilor contractuale
rdinea e-ecutrii
o#liga"iilor
Art$ %$)))$ (1 Dac din convenia prilor sau din $mpre/urri nu rezult
contrariul, $n msura $n care obligaiile pot fi e#ecutate simultan, prile sunt
inute s le e#ecute $n acest fel.
(! 'n msura $n care e#ecutarea obligaiei unei pri necesit o perioad de
timp, acea parte este inut s e#ecute contractul prima, dac din convenia
prilor sau din $mpre/urri nu rezult altfel.
E-cep"ia de
nee-ecutare
Art$ %$))+$ (1 .tunci c+nd obligaiile nscute dintr-un contract sinalagmatic
sunt e#igibile, iar una dintre pri nu e#ecut sau nu ofer e#ecutarea obligaiei,
cealalt parte poate, $ntr-o msur corespunztoare, s refuze e#ecutarea propriei
obligaii, afar de cazul $n care din lege, din voina prilor sau din uzane rezult
c cealalt parte este obligat s e#ecute mai $nt+i.
(! -#ecutarea nu poate fi refuzat dac, potrivit $mpre/urrilor i in+nd
seama de mica $nsemntate a prestaiei nee#ecutate, acest refuz ar fi contrar
bunei-credine$
Imposi#ilitatea de
e-ecutare
Art$ %$)),$ (1 .tunci c+nd imposibilitatea de e#ecutare este absolut i
permanent i privete o obligaie contractual important, contractul este
desfiinat de plin drept i fr vreo notificare, c6iar din momentul producerii
evenimentului fortuit. Dispoziiile art.1.!<3

alin.(! rm+n aplicabile.
(! Dac imposibilitatea de e#ecutare a obligaiei nu este absolut i
permanent, creditorul poate suspenda e#ecutarea propriilor obligaii ori poate
desfiina contractul. 'n acest din urm caz, regulile din materia rezoluiunii sunt
aplicabile $n mod corespunztor.
!<?
CAPITLUL III
Mi8loacele de protec"ie a drepturilor creditorului
Seciunea 1
/surile conservatorii
Msurile
conservatorii
Art$ %$)).$ &reditorul poate s ia toate msurile necesare sau utile pentru
conservarea drepturilor sale, precum asigurarea dovezilor, $ndeplinirea unor
formaliti de publicitate i informare pe contul debitorului, e#ercitarea aciunii
oblice ori luarea unor msuri asigurtorii.
Msurile
asigurtorii
Art$ %$))1$ Principalele msuri asigurtorii sunt sec6estrul i poprirea
asigurtorie. 8surile asigurtorii se iau $n conformitate cu dispoziiile &odului
de procedur civil.
Seciunea a 2-a
$ciunea o-lic
No"iunea Art$ %$)+3$ (1 &reditorul a crui crean este cert i e#igibil poate s e#ercite
drepturile i aciunile debitorului atunci c+nd acesta, $n pre/udiciul creditorului,
refuz sau negli/eaz s le e#ercite.
(! &reditorul nu va putea e#ercita drepturile i aciunile care sunt str+ns
legate de persoana debitorului.
(% &el $mpotriva cruia se e#ercit aciunea oblic poate opune creditorului
toate mi/loacele de aprare pe care le-ar fi putut opune debitorului.
E0ectele admiterii
ac"iunii o#lice
Art$ %$)+%$ Aotr+rea /udectoreasc de admitere a aciunii oblice profit
tuturor creditorilor, fr nicio preferin $n favoarea creditorului care a e#ercitat
aciunea.
Seciunea a 3-a
$ciunea revocatorie
No"iunea Art$ %$)+&$ (1 Dac dovedete un pre/udiciu, creditorul poate cere s fie
declarate inopozabile, fa de el, actele /uridice $nc6eiate de debitor $n frauda
drepturilor sale, cum sunt cele prin care debitorul $i creeaz sau $i mrete o
stare de insolvabilitate.
(! (n contract cu titlu oneros sau o plat fcut $n e#ecutarea unui asemenea
contract poate fi declarat inopozabil numai atunci c+nd terul contractant ori
cel care a primit plata cunotea faptul c debitorul $i creeaz sau $i mrete
starea de insolvabilitate.
!;@
Condi"ii privitoare
la crean"
Art$ %$)+'$ &reana trebuie s fie cert la data introducerii aciunii.
Termen de
prescrip"ie
Art$ %$)+($ Dac prin lege nu se prevede altfel, dreptul la aciune se prescrie
$n termen de un an de la data la care creditorul a cunoscut sau trebuia s cunoasc
pre/udiciul ce rezult din actul atacat.
E0ectele admiterii
ac"iunii
Art$ %$)+)$ (1 .ctul atacat va fi declarat inopozabil at+t fa de creditorul care
a introdus aciunea, c+t i fa de toi ceilali creditori care, put+nd introduce
aciunea, au intervenit $n cauz. .cetia vor avea dreptul de a fi pltii din preul
bunului urmrit, cu respectarea cauzelor de preferin e#istente $ntre ei.
(! Berul dob+nditor poate pstra bunul pltind creditorului cruia profit
admiterea aciunii o sum de bani egal cu pre/udiciul suferit de acesta din urm
prin $nc6eierea actului. 'n caz contrar, 6otr+rea /udectoreasc de admitere a
aciunii revocatorii indisponibilizeaz bunul p+n la $ncetarea e#ecutrii silite a
creanei pe care s-a $ntemeiat aciunea, dispoziiile privitoare la publicitatea i
efectele clauzei de inalienabilitate aplic+ndu-se $n mod corespunztor.
TITLUL 6I
Transmisiunea /i trans0ormarea o#liga"iilor
CAPITLUL I
Cesiunea de crean"
Seciunea 1
Cesiunea de crean +n eneral
No"iunea Art$ %$)++$ (1 &esiunea de crean este convenia prin care creditorul cedent
transmite cesionarului o crean $mpotriva unui ter.
(! Dispoziiile prezentului capitol nu se aplic=
a transferului creanelor $n cadrul unei transmisiuni universale sau cu titlu
universal>
b transferului instrumentelor financiare, titlurilor reprezentative ori titlurilor
de valoare, cu e#cepia dispoziiilor seciunii a !-a din prezentul capitol.
=elurile cesiunii Art$ %$)+,$ (1 &esiunea de crean poate fi cu titlu oneros sau cu titlu gratuit.
(! Dac cesiunea este cu titlu gratuit, dispoziiile prezentei seciuni se
completeaz $n mod corespunztor cu cele din materia contractului de donaie.
(% Dac cesiunea este cu titlu oneros, dispoziiile prezentului capitol se
completeaz $n mod corespunztor cu cele din materia contractului de
v+nzare-cumprare sau, dup caz, cu cele care reglementeaz orice alt
operaiune /uridic $n cadrul creia prile au convenit s se e#ecute prestaia
const+nd $n transmiterea unei creane.
!;1
Trans0erul
drepturilor
Art$ %$)+.$ (1 &esiunea de crean transfer cesionarului=
a toate drepturile pe care cedentul le are $n legtur cu creana cedat>
b drepturile de garanie i toate celelalte accesorii ale creanei cedate.
(! &u toate acestea, cedentul nu poate s predea cesionarului, fr acordul
constituitorului, posesia bunului luat $n ga/. 'n cazul $n care constituitorul se
opune, bunul ga/at rm+ne $n custodia cedentului.
Crean"e care nu pot
0i cedate
Art$ %$)+1$ (1 2u pot face obiectul unei cesiuni creanele care sunt declarate
netransmisibile de lege.
(! &reana ce are ca obiect o alt prestaie dec+t plata unei sume de bani
poate fi cedat numai dac cesiunea nu face ca obligaia s fie, $n mod
substanial, mai oneroas.
Clau!a de
inaliena#ilitate
Art$ %$),3$ (1 &esiunea care este interzis sau limitat prin convenia
cedentului cu debitorul nu produce efecte $n privina debitorului dec+t dac=
a debitorul a consimit la cesiune>
b interdicia nu este e#pres menionat $n $nscrisul constatator al creanei, iar
cesionarul nu a cunoscut i nu trebuia s cunoasc e#istena interdiciei la
momentul cesiunii>
c cesiunea privete o crean ce are ca obiect o sum de bani.
(! Dispoziiile alin.(1 nu limiteaz rspunderea cedentului fa de debitor
pentru $nclcarea interdiciei de a ceda creana.
Cesiunea par"ial Art$ %$),%$ (1 &reana privitoare la o sum de bani poate fi cedat $n parte.
(! &reana ce are ca obiect o alt prestaie nu poate fi cedat $n parte dec+t
dac obligaia este divizibil, iar cesiunea nu face ca aceasta s devin, $n mod
substanial, mai oneroas pentru debitor.
Crean"e viitoare Art$ %$),&$ (1 'n caz de cesiune a unei creane viitoare, actul trebuie s
cuprind elementele care permit identificarea creanei cedate.
(! &reana se consider transferat din momentul $nc6eierii contractului de
cesiune.
=orma cesiunii Art$ %$),'$

(1 &reana este cedat prin simpla convenie a cedentului i a
cesionarului, fr notificarea debitorului.
(! &onsimm+ntul debitorului nu este cerut dec+t atunci c+nd, dup
$mpre/urri, creana este legat $n mod esenial de persoana creditorului.
Predarea *nscrisului
constatator al
crean"ei
Art$ %$),($ (1 &edentul este obligat s remit cesionarului titlul constatator al
creanei aflat $n posesia sa, precum i orice alte $nscrisuri doveditoare ale
dreptului transmis.
(! 'n caz de cesiune parial a creanei, cesionarul are dreptul la o copie
legalizat a $nscrisului constatator al creanei, precum i la menionarea cesiunii,
cu semntura prilor, pe $nscrisul original. Dac cesionarul dob+ndete i restul
creanei, devin aplicabile dispoziiile alin.(1.
!;!
E0ectele cesiunii
*nainte de noti0icare
Art$ %$),)$ (1 &esiunea de crean produce efecte $ntre cedent i cesionar, iar
acesta din urm poate pretinde tot ceea ce primete cedentul de la debitor, c6iar
dac cesiunea nu a fost fcut opozabil debitorului.
(! &esionarul poate, $n aceleai $mpre/urri, s fac acte de conservare cu
privire la dreptul cedat.
Do#n!ile scadente
/i ne*ncasate
Art$ %$),+$ 2 Dac nu s-a convenit altfel, dob+nzile i orice alte venituri aferente
creanei, devenite scadente, dar ne$ncasate $nc de cedent, se cuvin cesionarului,
cu $ncepere de la data cesiunii.
Costuri
suplimentare
Art$ %$),,$ Debitorul are dreptul s fie despgubit de cedent i de cesionar
pentru orice c6eltuieli suplimentare cauzate de cesiune.
Comunicarea /i
acceptarea cesiunii
Art$ %$),.$ (1 Debitorul este inut s plteasc cesionarului din momentul $n
care=
a accept cesiunea printr-un $nscris cu dat cert>
b primete o comunicare scris a cesiunii, pe suport de 6+rtie sau $n format
electronic, care arat identitatea cesionarului, identific $n mod rezonabil creana
cedat i, $n cazul unei cesiuni pariale, indic $ntinderea cesiunii i solicit
debitorului s plteasc cesionarului.
(! 'nainte de acceptare sau de primire a comunicrii, debitorul nu se poate
libera dec+t pltind cedentului.
(% .tunci c+nd comunicarea cesiunii este fcut de cesionar, debitorul poate
cere acestuia s-i prezinte dovada scris a cesiunii.
(3 P+n la primirea unei asemenea dovezi, debitorul poate s suspende plata.
(9 &omunicarea cesiunii nu produce efecte dac dovada scris a cesiunii nu
este comunicat debitorului.
po!a#ilitatea
cesiunii unei
universalit"i
de crean"e
Art$ %$),1$ &esiunea unei universaliti de creane, actuale sau viitoare, nu este
opozabil terilor dec+t prin $nscrierea cesiunii $n ar6iv. &u toate acestea,
cesiunea nu este opozabil debitorilor dec+t din momentul comunicrii ei.
Comunicarea odat
cu cererea de
c>emare *n 8udecat
Art$ %$).3$ .tunci c+nd cesiunea se comunic odat cu aciunea intentat
$mpotriva debitorului, acesta nu poate fi obligat la c6eltuieli de /udecat dac
pltete p+n la primul termen, afar de cazul $n care, la momentul comunicrii
cesiunii, debitorul se afla de/a $n $nt+rziere.
po!a#ilitatea
cesiunii 0a" de
0ideiusor
Art$ %$).%$ &esiunea nu este opozabil fideiusorului dec+t dac formalitile
prevzute pentru opozabilitatea cesiunii fa de debitor au fost $ndeplinite i $n
privina fideiusorului $nsui.
E0ectele cesiunii
*ntre cesionar /i
de#itorul cedat
Art$ %$).&$ (1 Debitorul poate s opun cesionarului toate mi/loacele de
aprare pe care le-ar fi putut invoca $mpotriva cedentului. .stfel, el poate s
opun plata fcut cedentului $nainte ca cesiunea s $i fi devenit opozabil,
indiferent dac are sau nu cunotin de e#istena altor cesiuni, precum i orice
!;%
alt cauz de stingere a obligaiilor survenit $nainte de acel moment.
(! Debitorul poate, de asemenea, s opun cesionarului plata pe care el
$nsui ori fideiusorul su a fcut-o cu bun-credin unui creditor aparent, c6iar
dac au fost $ndeplinite formalitile cerute pentru a face opozabil cesiunea
debitorului i terilor.
(% 'n cazul $n care cesiunea i-a devenit opozabil prin acceptare, debitorul
cedat nu mai poate opune cesionarului compensaia pe care o putea invoca $n
raporturile cu cedentul.
Cesiuni succesive Art$ %$).'$ (1 .tunci c+nd cedentul a transmis aceeai crean mai multor
cesionari succesivi, debitorul se libereaz pltind $n temeiul cesiunii care i-a fost
comunicat mai $nt+i sau pe care a acceptat-o mai $nt+i printr-un $nscris cu dat
cert.
(! 'n raporturile dintre cesionarii succesivi ai aceleiai creane este preferat
cel care i-a $nscris mai $nt+i cesiunea la ar6iv, indiferent de data cesiunii sau a
comunicrii acesteia ctre debitor.
E0ectele cesiunii
par"iale *ntre
cesionarii crean"ei
Art$ %$).($ 'n cazul unei cesiuni pariale, cedentul i cesionarul sunt pltii
proporional cu valoarea creanei fiecruia dintre ei. .ceast regul se aplic $n
mod corespunztor cesionarilor care dob+ndesc $mpreun aceeai crean.
#liga"ia de
garan"ie
Art$ %$).)$ (1 Dac cesiunea este cu titlu oneros, cedentul are, de drept,
obligaia de garanie fa de cesionar.
(! .stfel, cedentul garanteaz e#istena creanei $n raport cu data cesiunii,
fr a rspunde i de solvabilitatea debitorului cedat. Dac cedentul s-a obligat
e#pres s garanteze pentru solvabilitatea debitorului cedat se prezum, $n lipsa
unei stipulaii contrare, c s-a avut $n vedere numai solvabilitatea de la data
cesiunii.
(% *spunderea pentru solvabilitatea debitorului cedat se $ntinde p+n la
concurena preului cesiunii, la care se adaug c6eltuielile suportate de cesionar $n
legtur cu cesiunea.
(3 De asemenea, dac cedentul cunotea, la data cesiunii, starea de
insolvabilitate a debitorului cedat, sunt aplicabile, $n mod corespunztor
dispoziiile legale privind rspunderea v+nztorului de rea-credin pentru viciile
ascunse ale bunului v+ndut.
(9 'n lips de stipulaie contrar, cedentul cu titlu gratuit nu garanteaz nici
mcar e#istena creanei la data cesiunii.
Rspunderea
cedentului pentru
evic"iune
Art$ %$).+$ (1 'n toate cazurile, cedentul rspunde dac, prin fapta sa proprie,
singur ori concurent cu fapta unei alte persoane, cesionarul nu dob+ndete
creana $n patrimoniul su ori nu poate s o fac opozabil terilor.
(! 'ntr-un asemenea caz, $ntinderea rspunderii cedentului se determin
potrivit dispoziiilor art.1.9;9 alin.(3.
!;3
Seciunea a 2-a
Cesiunea unei creane constatate printr-un titlu nominativ, la ordin sau la purttor
No"iune /i 0eluri Art$ %$).,$ (1 &reanele $ncorporate $n titluri nominative, la ordin ori la
purttor nu se pot transmite prin simplul acord de voin al prilor.
(! *egimul titlurilor menionate la alin.(1, precum i al altor titluri de
valoare se stabilete prin lege special.
Modalit"i de
transmitere
Art$ %$)..$ (1 'n cazul titlurilor nominative, transmisiunea se menioneaz at+t
pe $nscrisul respectiv, c+t i $n registrul inut pentru evidena acestora.
(! Pentru transmiterea titlurilor la ordin, este necesar girul, efectuat potrivit
dispoziiilor aplicabile $n materia cambiilor.
(% &reana $ncorporat $ntr-un titlu la purttor se transmite prin remiterea
material a titlului. )rice stipulaie contrar se consider nescris.
Mi8loace de aprare Art$ %$).1$ 2 (1 Debitorul nu poate opune deintorului titlului alte e#cepii
dec+t cele care privesc nulitatea titlului, cele care reies ne$ndoielnic din cuprinsul
acestuia, precum i cele care pot fi invocate personal $mpotriva deintorului.
(! &u toate acestea, deintorul care a dob+ndit titlul $n frauda debitorului nu
se poate prevala de dispoziiile alin.(1.
Plata crean"ei Art$ %$)13$ Debitorul care a emis titlul la purttor este inut s plteasc creana
constatat prin acel titlu oricrui deintor care $i remite titlul, cu e#cepia cazului
$n care i s-a comunicat o 6otr+re /udectoreasc prin care este obligat s refuze
plata.
Punerea *n
circula"ie 0r voia
emitentului
Art$ %$)1%$ Debitorul care a emis titlul la purttor rm+ne inut fa de orice
deintor de bun-credin, c6iar dac demonstreaz c titlul a fost pus $n
circulaie $mpotriva voinei sale.
Ac"iunea
de"intorului
deposedat *n mod
nelegitim
Art$ %$)1&$ &el care a fost deposedat $n mod nelegitim de un titlu la purttor nu
poate $mpiedica pe debitor s plteasc creana celui care $i prezint titlul dec+t
prin comunicarea unei 6otr+ri /udectoreti. 'n acest caz, instana se va pronuna
pe cale de ordonan preedinial.
CAPITLUL II
9u#roga"ia
=elurile su#roga"iei Art$ %$)1'$ (1 )ricine pltete $n locul debitorului poate fi subrogat $n
drepturile creditorului, fr a putea $ns dob+ndi mai multe drepturi dec+t acesta.
(! "ubrogaia poate fi convenional sau legal.
(% "ubrogaia convenional poate fi consimit de debitor sau de creditor.
-a trebuie s fie e#pres i, pentru a fi opus terilor, trebuie constatat prin
$nscris.
!;9
9u#roga"ia
consim"it de
creditor
Art$ %$)1($ (1 "ubrogaia este consimit de creditor atunci c+nd, primind plata
de la un ter, $i transmite acestuia, la momentul plii, toate drepturile pe care le
avea $mpotriva debitorului.
(! "ubrogaia opereaz fr consimm+ntul debitorului. )rice stipulaie
contrar se consider nescris.
9u#roga"ia
consim"it de
de#itor
Art$ %$)1)$ (1 "ubrogaia este consimit de debitor atunci c+nd acesta se
$mprumut spre a-i plti datoria i, pe aceast cale, transmite $mprumuttorului
drepturile creditorului fa de care avea datoria respectiv.
(! "ubrogaia este valabil numai dac actul de $mprumut i c6itana de
plat a datoriei au dat cert, $n actul de $mprumut se declar c suma a fost
$mprumutat spre a se plti datoria, iar $n c6itan se menioneaz c plata a fost
fcut cu banii $mprumutai de noul creditor.
(% "ubrogaia consimit de debitor are loc fr consimm+ntul creditorului
iniial, $n lips de stipulaie contrar.
9u#roga"ia legal Art$ %$)1+$ 2 'n afar de alte cazuri prevzute de lege, subrogaia se produce de
drept=
a $n folosul creditorului, c6iar c6irografar, care pltete unui creditor care
are un drept de preferin, potrivit legii>
b $n folosul dob+nditorului unui bun care $l pltete pe titularul creanei
$nsoite de o garanie asupra bunului respectiv>
c $n folosul celui care, fiind obligat $mpreun cu alii sau pentru alii, are
interes s sting datoria>
d $n folosul motenitorului care pltete din bunurile sale datoriile
succesiunii>
e $n alte cazuri stabilite de lege.
E0ectele su#roga"iei Art$ %$)1,$ (1 "ubrogaia $i produce efectele din momentul plii pe care
terul o face $n folosul creditorului.
(! "ubrogaia produce efecte $mpotriva debitorului principal i a celor care
au garantat obligaia. .cetia pot opune noului creditor mi/loacele de aprare pe
care le aveau $mpotriva creditorului iniial.
9u#roga"ia par"ial Art$ %$)1.$ (1 'n caz de subrogaie parial, creditorul iniial, titular al unei
garanii, poate e#ercita drepturile sale pentru partea nepltit din crean cu
preferin fa de noul creditor.
(! &u toate acestea, $n cazul $n care creditorul iniial s-a obligat fa de noul
creditor s garanteze suma pentru care a operat subrogaia, cel din urm este
preferat.
!;:
CAPITLUL III
Preluarea datoriei
Seciunea 1
Dispoziii enerale
Condi"ii Art$ %$)11$ )bligaia de a plti o sum de bani ori de a e#ecuta o alt prestaie
poate fi transmis de debitor unei alte persoane=
a fie printr-un contract $nc6eiat $ntre debitorul iniial i noul debitor,
sub rezerva dispoziiilor art.1.:@9>
b fie printr-un contract $nc6eiat $ntre creditor