Sunteți pe pagina 1din 297

ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE

DREAPTA REAL

A
Paul GEORGESCU
March 20, 2012
Cuprins
1 NO TIUNI GENERALE 6
1.1 Teoria multimilor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
1.2 Constructia axiomatic a a multimii numerelor reale . . . . . . . . . . 9
1.2.1 Minoranti, majoranti . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
1.2.2 Multimi m arginite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
1.3 Multimea R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
1.3.1 Intervale n R si R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
1.3.2 Vecin at ati n R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
1.4 Inegalit ati ntre numere reale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
1.5 Functii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
2 SIRURI DE NUMERE REALE 31
2.1 Propriet ati generale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.1.1 Moduri de denire a unui sir . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
2.1.2 Sub siruri ale unui sir dat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
2.1.3 Siruri m arginite . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
2.1.4 Siruri monotone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
2.2 Siruri cu limit a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
2.2.1 Siruri convergente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
2.2.2 Propriet ati ale sirurilor cu limit a . . . . . . . . . . . . . . . . 48
2.2.3 Relatii intre convergent a, monotonie si m arginire . . . . . . 49
2.2.4 Operatii cu siruri convergente . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
2.2.5 Operatii cu siruri cu limit a innit a . . . . . . . . . . . . . . . 56
2.2.6 Calculul unor limite fundamentale . . . . . . . . . . . . . . . 59
2.2.7 Puncte limit a ale unui sir . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
2.2.8 Siruri fundamentale (Cauchy) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
2
2.2.9 Criterii de convergent a utiliznd raportul
x
n+1
x
n
. . . . . . . . 69
2.2.10 Teoremele Stolz-Csaro . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
2.2.11 Siruri cu limita num arul e . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
3 SERII NUMERICE 86
3.1 Serii cu termeni pozitivi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
3.1.1 Criteriul de condensare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
3.1.2 Criterii de comparatie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
3.1.3 Criterii ale radicalului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
3.1.4 Criterii ale raportului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 113
3.1.5 Criteriul Raabe-Duhamel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
3.2 Serii cu termeni oarecare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121
3.2.1 Criteriul lui Dirichlet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 122
3.2.2 Criteriul lui Abel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124
3.2.3 Serii alternante. Criteriul Leibniz . . . . . . . . . . . . . . . . 125
3.2.4 Serii absolut convergente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127
3.2.5 Produsul dup a Cauchy a dou a serii . . . . . . . . . . . . . . 129
3.3 Estimarea restului de ordin p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131
4 PROPRIET

A TI TOPOLOGICE SI DE NUM

ARARE ALE LUI R 139
4.1 Propriet ati topologice ale lui R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
4.1.1 Puncte de acumulare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139
4.1.2 Puncte aderente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142
4.1.3 Puncte interioare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144
4.1.4 Puncte de frontier a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 146
4.1.5 Multimi deschise, multimi nchise, multimi compacte . . . . 147
4.2 Propriet ati de num arare ale lui R . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
4.2.1 Numere cardinale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
4.2.2 Multimi num arabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154
4.2.3 Multimi de puterea continuului . . . . . . . . . . . . . . . . . 158
5 LIMITE DE FUNC TII 161
5.1 Limita unei functii ntr-un punct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161
5.1.1 Caracteriz ari analitice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162
5.1.2 Teorema de caracterizare cu siruri . . . . . . . . . . . . . . . 163
5.1.3 Limite laterale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165
5.1.4 Criterii de existent a a limitei unei functii ntr-un punct . . . 167
5.1.5 Propriet ati ale functiilor cu limit a . . . . . . . . . . . . . . . . 170
5.2 Propriet ati de calcul ale limitelor de functii . . . . . . . . . . . . . . 175
5.2.1 Operatii cu limite de functii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175
5.2.2 Limitele functiilor elementare . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177
5.2.3 Limite fundamentale . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186
6 FUNC TII CONTINUE 198
6.1 Continuitatea unei functii ntr-un punct . . . . . . . . . . . . . . . . 198
6.1.1 Continuitate lateral a . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 200
6.1.2 Functii continue pe o multime . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
6.1.3 Puncte de discontinuitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201
6.1.4 Prelungirea prin continuitate a unei functii ntr-un punct . . 204
6.1.5 Caracterizarea cu siruri a continuit atii unei functii ntr-un
punct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204
6.1.6 Caracterizarea cu a continuit atii unei functii ntr-un
punct . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
6.1.7 Operatii cu functii continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205
6.1.8 Propriet ati locale ale functiilor continue . . . . . . . . . . . . 207
6.2 Propriet ati ale functiilor continue pe o multime . . . . . . . . . . . . 207
6.2.1 Proprietatea lui Darboux . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207
6.2.2 Functii uniform continue . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
6.2.3 Functii Lipschitz. Contractii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 211
6.2.4 Functii continue denite pe intervale nchise si m arginite . . 213
7 DERIVATE. DIFEREN TIALE 219
7.1 Functii derivabile. Functii diferentiabile . . . . . . . . . . . . . . . . 220
7.1.1 Operatii cu functii derivabile . . . . . . . . . . . . . . . . . . 224
7.1.2 Derivatele functiilor elementare . . . . . . . . . . . . . . . . . 225
7.1.3 Derivata functiei compuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 228
7.1.4 ( f
g
)
/
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230
7.1.5 Derivata unui determinant functional . . . . . . . . . . . . . 230
7.1.6 Derivata functiei inverse . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231
7.1.7 Diferentiala unei functii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 233
7.1.8 Operatii cu functii diferentiabile . . . . . . . . . . . . . . . . 235
7.1.9 Diferentiala functiei compuse . . . . . . . . . . . . . . . . . . 236
7.2 Derivate si diferentiale de ordin superior . . . . . . . . . . . . . . . 237
7.2.1 Derivate de ordin superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 237
7.2.2 Formula lui Leibniz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 239
7.2.3 Diferentiale de ordin superior . . . . . . . . . . . . . . . . . . 241
7.3 Teoremele fundamentale ale calculului diferential . . . . . . . . . . 242
7.3.1 Teorema lui Fermat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 244
7.3.2 Teorema lui Rolle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 245
7.3.3 Teorema lui Lagrange . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 248
7.3.4 Teorema lui Cauchy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 253
7.3.5 Regulile lui LHpital . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254
7.3.6 Formula lui Taylor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 264
7.3.7 Puncte de extrem ale unei functii. Conditii necesare si su-
ciente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 271
7.4 Aspecte grace n studiul variatiei functiilor . . . . . . . . . . . . . . 273
7.4.1 Asimptote . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 273
7.4.2 Convexitate. Concavitate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 278
Capitolul 1
NO TIUNI GENERALE
1.1 Teoria multimilor
Dac a A este o multime, vom nota prin x A faptul ca x este un element al
multimii A (sau x apartine lui A), respectiv prin x , A faptul c a x nu este un
element al multimii A (sau x nu apartine lui A). Multimea care nu contine niciun
element se va numi multimea vid a si se va nota .
Submultimi, supramultimi
Fiind date dou a multimi A si B, vom spune c a A este o submultime a lui B ( si
vom nota A B), sau B este o supramultime a lui A ( si vom nota B A) dac a
orice element al lui A este si un element al lui B. Desigur, A pentru orice
multime A. Daca A este o submultime a lui B, dar A ,= B, atunci A se nume ste
submultime proprie a lui B, ceea ce se noteaz a A B. Dat a o multime A, se va nota
cu T(A) multimea submultimilor (p artilor) sale. Se observ a c a , A T(A).
Egalitatea a dou a multimi
Dou a multimi A, B vor numite egale dac a au acelea si elemente, acest lucru
ind notat A = B. Se observ a c a A = B dac a si numai dac a A B si B A,
aceast a caracterizare ind util a pentru demonstrarea practic a a multor egalit ati
de multimi. Dac a A si B nu sunt egale, acest lucru se noteaz a A ,= B, ceea ce
revine, conform observatiei anterioare, e la A B, e la B A.
6
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 7
Operatii cu multimi
Fie X o multime si A, B T(X). Denim multimile
A B = x X; x A x B ,
A B = x X; x A x B ,
numite reuniunea, respectiv intersectia lui A si B. Dac a A B = , A si B se
numesc disjuncte.
Aceste operatii cu multimi au urm atoarele propriet ati
A A = A, A A = A
A B = B A, A B = B A
(A B) C = A (B C), (A B) C = A (B C)
A (B C) = (A B) (A C), A (B C) = (A B) (A C)
(idempotent a, comutativitate, asociativitate, respectiv distributivitate). Propriet atile
de asociativitate asigur a faptul ca scrierile A B C si A B C nu sunt am-
bigue.
Operatiile de reuniune si intersectie se pot extinde la familii nu neap arat nite
de multimi. n acest sens, dat a o familie (A
i
)
iI
, unde I este o multime oarecare
de indici, nit a sau nu, vom deni
_
iI
A
i
= x X; exist a i I astfel ca x A
i
,

iI
A
i
= x X; x A
i
pentru orice i I .
Multimile
AB = x X; x A x , B ,
AB = (AB) (BA)
se numesc diferenta, respectiv diferenta simetric a a multimilor A si B. Multimea
c
X
A = x X; x , A
se nume ste complementara lui A fat a de X; dac a nu exist a pericol de confuzie, c
X
A
se noteaz a cA. Se observ a atunci c a
AB = A cB
8 Capitolul 1 NO TIUNI GENERALE
si au loc urm atoarele propriet ati, numite formulele lui de Morgan
c
_
_
iI
A
i
_
=

iI
cA
i
c
_

iI
A
i
_
=
_
iI
cA
i
.
Vom numi produs cartezian al multimilor A si B (n aceast a ordine) multimea
tuturor perechilor ordonate (x, y), cu x A, iar y B, adic a
A B = (x, y); x A y B .
n general, A B ,= B A. Dou a elemente (x
1
, y
1
) si (x
2
, y
2
) ale produsului
cartezian A B sunt egale dac a si numai dac a x
1
= x
2
si y
1
= y
2
.
Date multimile A
1
, A
2
, . . . , A
n
, numim produs cartezian al acestora multimea
tuturor perechilor ordonate cu n elemente (denumite si n-uple) (a
1
, a
2
, . . . , a
n
), cu
a
i
A
i
pentru orice 1 i n, adic a
A
1
A
2
. . . A
n
= (a
1
, a
2
, . . . , a
n
), a
i
A
i
pentru orice 1 i n .
Dac a A
i
= A pentru 1 i n, se utilizeaz a notatia prescurtat a
A A . . . A = A
n
.
Multimi de numere
n cele ce urmeaz a, vompresupune cunoscute propriet atile urm atoarelor multimi
de numere:
N =0, 1, 2, . . . - multimea numerelor naturale;
Z =0, 1, 1, 2, 2, . . . - multimea numerelor ntregi;
Q =
_
p
q
; p, q Z, q ,= 0
_
- multimea numerelor rationale.
ntre acestea au loc urm atoarele relatii de incluziune
N Z Q.
Pentru A N, Z, Q, se noteaz a cu A

= A 0 multimea numerelor nenule


din A.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 9
1.2 Constructia axiomatic a a multimii numerelor reale
Intuitiv, multimea numerelor reale poate nteleas a ca multimea tuturor fractiilor
zecimale innite, sub forma
R = r, r
1
r
2
. . . r
n
. . .; r Z, r
1
, r
2
, . . . , r
n
, . . . 0, 1, . . . , 9
=
_
r +
r
1
10
+
r
2
10
2
+ +
r
n
10
n
+
_
.
Denitia de mai sus (ndeajuns de explicit a, dar totu si pur algebric a) este ns a
greu de folosit n analiza matematic a, necesitnd unele complet ari. Din punctul
de vedere al analizei matematice, multimea numerelor reale, notat a R, va un
corp comutativ total ordonat, a c arui relatie de ordine este compatibil a cu operati-
ile de adunare si nmultire si care n plus satisface o anumit a axiom a de completi-
tudine. Aceste propriet ati, ce vor claricate n cele de mai jos, sunt motivate
de necesitatea de a efectua operatiile elementare cu numere (structura de corp),
necesitatea de a putea compara numere si de a putea lucra convenabil cu ine-
galit atile rezultate (structura de ordine, mpreun a cu relatiile de compatibilitate
cu operatiile), precum si de a diferentia multimea numerelor reale de multimea
numerelor rationale (axioma de completitudine).
Vom numi multimea numerelor reale o multime R nzestrat a cu dou a operatii
algebrice +" (adunarea) si " (nmultirea) precum si cu o relatie de ordine "
care satisfac grupurile de axiome (I), (II) si (III) de mai jos.
Axiomele structurii algebrice
(I) R este un corp comutativ, adic a
(I.1) x + (y + z) = (x + y) + z pentru orice x, y, z R.
(asociativitatea adun arii)
(I.2) x + y = y + x pentru orice x, y R.
(comutativitatea adun arii)
(I.3) Exist a 0 R astfel ca 0 + x = x + 0 = x pentru orice x R.
(existenta elementului neutru la adunare)
(I.4) Pentru orice x R exist a x R astfel ca x + (x) = (x) + x = 0.
(existenta simetricului oric arui element n raport cu adunarea)
10 Capitolul 1 NO TIUNI GENERALE
(I.5) x (y z) = (x y) z pentru orice x, y, z R.
(asociativitatea nmultirii)
(I.6) x + y = y + x pentru orice x, y R.
(comutativitatea nmultirii)
(I.7) Exist a 1 R astfel ca 1 x = x 1 = x pentru orice x R.
(existenta elementului neutru la nmultire)
(I.8) Pentru orice x R, x ,= 0 exist a
1
x
R astfel ca x
1
x
=
1
x
x = 1.
(existenta simetricului (inversului) oric arui element nenul n raport cu
nmultirea)
(I.9) x (y + z) = x y + x z pentru orice x, y, z R.
(distributivitatea nmultirii fat a de adunare)
(II) R este total ordonat, adic a
(II.1) x x pentru orice x R.
(II.2) x y si y x = x = y.
(II.3) x y si y z = x z
(" este o relatie de ordine pe R)
(II.4) Pentru orice x, y R, are loc e x y, e y x.
(relatia de ordine este total a, adic a oricare dou a elemente x, y se pot
compara)
(II.5) Dac a x y, atunci x + z y + z pentru orice z R.
(relatia de ordine este compatibil a cu operatia de adunare)
(II.6) Dac a x y iar 0 z, atunci x z y z.
(relatia de ordine este compatibil a cu operatia de nmultire)
Propriet atile de mai sus denesc structura algebric a a lui R. Pentru a enunta cea
de-a treia axiom a, care face posibil a demonstrarea rezultatelor specice analizei
matematice, vor f acute mai nti cteva preparative suplimentare.
1.2.1 Minoranti, majoranti
Fie A R, A ,= . Spunem c a A este minorat a dac a exist a m R astfel c a
m x pentru orice x A. Un astfel de element m (care nu este unic deter-
minat) se va numi minorant al multimii A. Similar, spunem c a A este majorat a
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 11
dac a exist a M R astfel ca x M pentru orice x A, un astfel de element M
(care de asemenea nu este unic determinat) numindu-se majorant al multimii A.
Minorantii si majorantii unei multimi A nu apartin neap arat acestei multimi.
Exemplu
Fie A =
_
x =
n
n+1
; n N

_
. Atunci A este majorat a, 1 ind un majorant al lui A,
deoarece x 1 pentru orice x A. Se observ a c a 1 nu este element al multimii A,
ntruct toate elementele lui A sunt subunitare, iar orice y R pentru care 1 y
este de asemenea un majorant al multimii A. n particular, 2, 3, . . . sunt majoranti
ai multimii A.
Similar, A este minorat a, 0 ind un minorant al lui A, deoarece 0 x pen-
tru orice x A. Se observ a c a 0 nu este element al multimii A, deoarece toate
elementele lui A sunt strict pozitive, iar orice y R pentru care y 0 este
de asemenea un minorant al lui A. n particular, 1, 2, . . . sunt minoranti ai
multimii A.
Margine inferioar a, margine superioar a
Se observ a c a dac a o multime A este minorat a, nu exist a un cel mai mic mi-
norant al lui A, deoarece se pot preciza minoranti orict de mici. Similar, dac a
o multime A este majorat a, nu exist a un cel mai mare majorant, ntruct se pot
preciza majoranti orict de mari.
n schimb, dac a A este minorat a si exist a un cel mai mare minorant al lui A,
acesta se va numi margine inferioar a a lui A, notat a inf A, iar dac a A este majorat a
si exist a un cel mai mic majorant al lui A, acesta se va numi margine superioar a a lui
A, notat a sup A. Dac a marginea inferioar a, respectiv marginea superioar a a unei
multimi A exist a, atunci acestea sunt unice, unicitatea derivnd din caracterul
acestora de a cea mai mare", respectiv cea mai mic a".
Axioma de completitudine
n aceste conditii, se poate enunta cea de-a treia axiom a, numit a axioma de
completitudine, sau axioma Cantor-Dedekind.
(III) Orice submultime nevid a majorat a A a lui R admite o margine superioar a
n R.
Se poate demonstra c a propriet atile de mai sus denesc existenta si unicitatea
(pn a la un izomorsm de corpuri total ordonate) lui R. Elementele multimii
12 Capitolul 1 NO TIUNI GENERALE
R astfel denite se numesc numere reale. Elementele multimii RQ se vor numi
numere irationale.
Notatii
Vom preciza n cele ce urmeaz a cteva notatii utilizate n calculul cu numere
reale. Mai nti, este util a introducerea notatiei x < y" (ordonarea strict a ata sat a
relatiei de ordine ") dac a x, y satisfac x y si x ,= y. De asemenea, vom scrie
relatia x y si sub forma y x, iar relatia x < y si sub forma y > x.
Numerele reale a pentru care a 0 (respectiv a 0) vor numite numere
pozitive (respectiv numere negative), iar numerele reale a pentru care a > 0 (respec-
tiv a < 0) vor numite numere strict pozitive (respectiv strict negative). n cele ce
urmeaz a, n loc de x + (y) vom nota x y, n loc de x y vom nota xy, iar n loc
de x
1
y
vom nota
x
y
.
Dreapta real a
Pentru ilustrarea geometrica a unor concepte ale analizei matematice, este util
ca numerele reale s a poat a reprezentate pe o dreapt a.
Fie o dreapt a d, un punct O d si un vector director u al dreptei d. Perechea
1 = (O, u) se nume ste reper cartezian al dreptei d. Denim
: R d, (x) = P, unde

OP = xu
(ec arui x R i se asociaz a punctul P de pe dreapt a pentru care

OP are co-
ordonata x n raport cu reperul 1). Se poate demonstra c a functia este bine
denit a si stabile ste o corespondent a bijectiv a ntre multimea Ra numerelor reale
si multimea punctelor dreptei d. Datorit a acestei corespondente (numit a si bijectia
lui Descartes), multimea R va putea numit a si dreapta (axa) real a, iar numerele
reale vor numite si puncte.
1.2.2 Multimi m arginite
n aceste conditii, o multime nevid a A care este majorat a se va numi m arginit a
superior, iar o multime nevid a A care este minorat a se va numi m arginit a in-
ferior. Dac a A este att m arginit a superior ct si m arginit a inferior, ea se va
numi m arginit a. Conform acestei denitii, o multime A este m arginit a dac a ex-
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 13
ist a m, M R astfel ca
m x M pentru orice x A.
Caracteriz ari analitice pentru marginea superioar a si marginea inferioar a a unei
multimi
Cu notatiile de mai sus, are loc urm atoarea teorem a de caracterizare a marginii
superioare a unei multimi, care descrie caracteristica acesteia de a cel mai mic ma-
jorant prin intermediul a dou a inegalit ati, cea dinti preciznd faptul c a marginea
superioar a este majorant, iar cea de-a doua preciznd faptul c a niciun num ar mai
mic dect marginea superioar a nu este majorant.
Teorema 1.1. Fie A ,= . Un num ar R este margine superioar a a multimii A dac a
si numai dac a
1. x pentru orice x A.
2. Pentru orice > 0 exist a x

A astfel ca x

> .
Demonstratie.
" Dac a = sup M, atunci este majorant, deci x pentru orice x A.
Cum este cel mai mic majorant, nu este majorant, deci exist a m acar un
x

A astfel ca x

> .
" Conform 1., A este majorat a (de ), deci, conform axiomei de completi-
tudine, A admite o margine superioar a; e aceasta M. Deoarece M este cel mai
mic majorant, M . Presupunem prin reducere la absurd c a M < . Atunci,
notnd = M, obtinem c a exist a x

A astfel ca x

> ( M) = M,
deci M nu este majorant, contradictie. Urmeaz a deci c a M = , ceea ce ncheie
demonstratia.
n mod absolut similar se demonstreaz a urmatoarea teorem a de caracterizare a
marginii inferioare a unei multimi.
Teorema 1.2. Fie A ,= . Un num ar R este margine inferioar a a multimii A dac a
si numai dac a
1. x pentru orice x A.
2. Pentru orice > 0 exist a x

A astfel ca x

< + .
14 Capitolul 1 NO TIUNI GENERALE
Proprietatea lui Arhimede si consecinte ale sale
Oconsecint a important a a teoremei de caracterizare a marginii superioare este
urm atorul rezultat, numit proprietatea lui Arhimede.
Teorema 1.3. Fie x, y numere reale xate, cu x > 0. Exist a atunci n N astfel ca
nx > y.
Demonstratie. Presupunem prin reducere la absurd c a nu exist a un astfel de n.
Atunci, notnd A = nx; n N, obtinem c a A este majorat a (de y), deci, con-
form axiomei de completitudine, admite un cel mai mic majorant M. Din teorema
de caracterizare a marginii superioare, aplicat a pentru = x, obtinem c a exist a
x

A astfel ca x

> M x. Cum x

este un element al lui A, n N astfel ca


x

= nx, deci nx > Mx si atunci (n + 1)x > M, contradictie.


Parte ntreag a, parte fractionar a
Printre consecintele propriet atii lui Arhimede mention am urmatoarele rezul-
tate utile.
Corolar 1.3.1. Pentru orice x R exist a n Z unic determinat astfel ca n x <
n + 1.
Pentru x R dat, num arul ntreg n denit mai sus se nume ste partea ntreag a
a lui x si se noteaz a [x]. Notnd si x = x [x] partea fractionar a a lui x, urm a-
toarele propriet ati sunt adev arate pentru orice x R
[x] x < x + 1, [x] +x = x, 0 x < 1.
Corolar 1.3.2. Dac a a, b sunt numere reale xate, a < b, exist a atunci un num ar rational
r astfel ca a < r < b.
Demonstratie. Aplicnd proprietatea lui Arhimede pentru x = 1 si y =
1
ba
,
obtinem c a exist a n N

astfel ca n >
1
ba
. Atunci
1
n
< b a. Fie r =
[na]+1
n
.
Evident, r Q, iar
r >
na 1 + 1
n
= a.
Cum r
na+1
n
, avem c a
r a +
1
n
< a + (b a) = b,
deci a < r < b.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 15
Teorema de mai sus arm a faptul c a multimea Q este dens a n R, n sensul c a
ntre orice dou a numere reale se a a m acar un num ar rational. Folosind notiuni
de a sa-numita teorie a numerelor cardinale, se poate demonstra c a RQ este de
asemenea dens a n R, adic a ntre orice dou a numere reale se a a si un num ar
irational.
Maxim, minim, signum
Pentru orice x, y R, denim maximul elementelor x, y prin
max(x, y) =
_
_
_
x, dac a x y
y, dac a x < y,
respectiv minimul elementelor x, y prin
min(x, y) =
_
_
_
y, dac a x y
x, dac a x < y.
Pentru orice x R, denim semnul s au, notat sgn x prin
sgn x =
_

_
1, dac a x > 0
0, dac a x = 0
1, dac a x < 0
.
Modulul unui num ar real
Pentru orice x R, denim modulul sau valoarea absolut a a lui x, notat [x[ prin
[x[ =
_
_
_
x, dac a x 0
x, dac a x < 0
.
Sunt atunci adev arate urm atoarele propriet ati de calcul:
M1 [x[ 0 pentru orice x R si x = 0 x = 0.
M2 [[x[[ = [x[ pentru orice x R.
M3 [xy[ = [x[[y[ pentru orice x, y R.
M4

x
y

=
[x[
[y[
pentru orice x, y R, y ,= 0.
16 Capitolul 1 NO TIUNI GENERALE
M5 [x + y[ [x[ +[y[ pentru orice x, y R.
M6 [x y[

[x[ [y[

pentru orice x, y R.
M7 [x[ M M x M pentru orice x R.
M7
/
[x[ < M M < x < M pentru orice x R.
Are loc si egalitatea
[x[ = x sgn x pentru orice x R.
De asemenea,
max(x, y) =
1
2
(x + y +[x y[) , min(x, y) =
1
2
(x + y [x y[) .
Functia modul astfel denit a poate folosit a pentru a caracteriza m arginirea unei
multimi.
Teorema 1.4. Fie A R, A ,= . Au loc urm atoarele armatii:
1. A este m arginit a M R astfel ca [x[ M pentru orice x A.
2. A este nem arginit a M R x
M
A astfel ca [x
M
[ > M.
Demonstratie. 1. " Dac a A este m arginit a, exist a m, M R astfel ca m x
M pentru orice x A, de unde [x[ max([m[, [M[).
" Dac a M R astfel ca [x[ M pentru orice x A, atunci M x M
pentru orice x A, deci A este m arginit a.
2. Rezult a prin aplicarea operatorului de negare logic a primei propriet ati.
1.3 Multimea R
n analiza matematic a, pe lng a numere reale, se utilizeaz a si dou a simboluri cu
sens aparte, + (plus innit, notat prescurtat si ) si (minus innit), cu
proprietatea c a
< x < pentru orice x R.
Vom nota
R = R +
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 17
si vomnumi aceast a multime dreapta real a ncheiat a, observnd c a ea este de aseme-
nea total ordonat a.
Operatiile aritmetice se extind (partial) la R n urm atorul mod:
x + = x () = + x R;
x + () = x = x R;
x =
_
_
_
+, dac a x > 0
, dac a x < 0
;
x () =
_
_
_
, dac a x > 0
+, dac a x < 0
;
x

=
x

= 0 x R;
respectiv
+ = ;
() + () = ();
= () () = +;
() = .
Operatiilor 0 (), , (),

nu li se atribuie niciun sens.


1.3.1 Intervale n R si R
Intervale n R
Fie a, b R. Numim intervale n R multimi de forma
[a, b] = x R; a x b (interval nchis);
(a, b) = x R; a < x < b (interval deschis);
[a, b) = x R; a x < b; (interval semideschis; interval nchis la dreapta si
deschis la stnga)
18 Capitolul 1 NO TIUNI GENERALE
(a, b] = x R; a < x b (interval semideschis; interval deschis la dreapta si
nchis la stnga);
(a, +) = x R; a < x < (interval deschis nem arginit la dreapta; semidreapt a
deschis a nem arginit a la dreapta);
(, a) = x R; < x < a (interval deschis nem arginit la stnga; semidreapt a
deschis a nem arginit a la stnga);
[a, +) = x R; a x < (semidreapt a nchis a nem arginit a la dreapta);
(, a] = x R; < x a (semidreapt a nchis a nem arginit a la stnga);
(, +) = R (axa real a).
Intervale centrate
Numim intervale centrate intervalele simetrice fat a de un punct a de pe axa
real a, de forma [a r, a +r] si (a r, a +r). Acestea pot caracterizate cu ajutorul
functiei modul sub forma
[a , a + ] = x R, [x a[ ;
(a , a + ) = x R, [x a[ < .
Intervale n R
Dac a a, b R, putem extinde notatiile pentru intervale denite mai sus si
obtine
[a, b] =
_
x R; a x b
_
, (a, b) = x R; a < x < b;
[a, b) = x R; a x < b, (a, b] = x R; a < x b,
p astrnd denumirile de intervale nchise, deschise, respectiv semideschise. De
asemenea
[, +] = R (dreapta real a ncheiat a).
Conform propriet atilor de densitate ale lui Q si RQ, se va observa c a nici Q nici
RQ nu contin intervale.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 19
Supremumul si inmumul unei multimi n R
Fie A ,= . Cu aceste notatii, vom spune c a
sup A = + dac a A nu este majorat a (este nem arginit a superior)
respectiv
inf A = dac a A nu este minorat a (este nem arginit a inferior).
si vomobserva c a n Rorice multime nevid a admite un supremum si un inmum.
Exemple supN = +, inf Z = , supZ = +;
A =
_
x; x = n
2
+ 1, n N
_
nu este m arginit a superior, deci sup A = +.
A = x; x = n + 2, n N nu este m arginit a inferior, deci inf A = .
1.3.2 Vecin at ati n R
1. Numim vecin atate a unui punct x R orice multime V R care contine un
interval deschis incluzndu-l pe x, adic a pentru care exist a a, b R astfel ca
x (a, b) V.
2. Numim vecin atate a lui + orice multime V R care contine un interval
de forma (a, ], cu a R.
3. Numim vecin atate a lui orice multime V R care contine un interval
de forma [, a), cu a R.
Exemple Multimile (2, 4], (0, 6], (, 2], (2, 5] (6, ) sunt vecin at ati ale lui
x = 1 deoarece contin intervalul deschis (0, 2) care-l include pe 1.
Multimea A = 2, 1, 0, 1, 2, 3 nu este vecin atate a lui x = 1 deoarece ea nu
contine intervale.
Multimea B = [1, 3] nu este vecin atate a lui x = 1 deoarece nu exist a a, b R
astfel ca 1 (a, b) B (ar trebui ca a < 1 si atunci (a, b) B).
20 Capitolul 1 NO TIUNI GENERALE
Teorema 1.5. Fie x R. Atunci V R este o vecin atate a lui x dac a si numai dac a ea
contine un interval deschis centrat n x, adic a exist a > 0 astfel ca
x (x , x + ) V.
Demonstratie. " Se poate lua = min(x a, b x).
" Se poate lua (a, b) = (x , x + ).
Dac a V este o vecin atate a lui x R, not am acest lucru prin V 1(x). Multimea
1(x) se nume ste multimea tuturor vecin at atilor punctului x. Aceast a multime are
urm atoarele propriet ati:
(V1) Fie V 1(x). Atunci x V.
(V2) Fie V 1(x) si W V. Atunci W 1(x).
(V3) Fie V
1
, V
2
1(x). Atunci V
1
V
2
1(x).
(V4) Fie V 1(x). Exist a atunci W 1(x) astfel ca V 1(y) pentru orice
y W.
Conform (V1), dac a V este vecin atate a lui x, atunci V l contine pe x. Datorit a
(V2), orice multime care contine o vecin atate a lui x este de asemenea o vecin atate
a lui x. Conform (V3), intersectia a dou a vecin at ati ale lui x este de asemenea o
vecin atate a lui x, (V4) reprezentnd faptul c a dac a V este o vecin atate a lui x,
atunci V este de fapt o vecin atate nu doar pentru x, ci si pentru toate punctele
dintr-o multime W, care la rndul ei este o vecin atate a lui x.
Proprietatea de separatie Hausdorff
Orice dou a puncte a, b R pot separate prin vecin atati. n acest sens, are
loc urm atoarea proprietate, numit a proprietatea de separatie Hausdorff.
Teorema 1.6. Fie a, b R. Exist a atunci V
a
1(a) si V
b
1(b) astfel ca V
a
V
b
=
.
Demonstratie. Dac a a, b R, atunci putem nota =
ba
3
si considera V
a
= (a
, a + ), respectiv V
b
= (b , b + ).
Dac a a = , b R, atunci putem considera V
a
= [, b 2), V
b
= (b
1, b + 1). Dac a a R, b = +, atunci putem considera V
a
= (a 1, a + 1),
V
b
= (a + 2, +]. Dac a a = , b = +, putem considera V
a
= [, 1),
V
b
= (1, +].
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 21
Afost mentionat anterior c a axioma de completitudine deosebe ste Rde multimea
Q a numerelor rationale. Acest lucru se poate observa din urm atorul exemplu.
Exemplu
Fie multimea A =
_
x Q; x
2
2
_
. Evident, A ,= , deoarece 0 A. Ca sub-
multime a lui R, ea este majorat a (de exemplu de 2), avnd deci, conform axiomei
de completitudine, un cel mai mic majorant sup A. n acest sens, se poate ar ata c a
sup A =

2. Ca submultime a lui Q, A este de asemenea majorat a, de exemplu
de 2 si de oricare alt a aproximare zecimal a prin adaus a lui

2: 1.42, 1.415, 1.4143,


s.a.m.d. Totu si, niciun num ar rational q mai mic dect

3 nu poate nici m acar


majorant datorit a denitiei multimii A, care va contine o aproximare zecimal a
prin lips a a lui

2 mai bun a dect q, iar niciun num ar rational mai mare dect

2 nu poate cel mai mic majorant, ntruct va exista o aproximare zecimal a


prin adaus a lui

2 mai bun a dect q.


1.4 Inegalit ati ntre numere reale
Inegalitatea mediilor
Fie n N

, n 2 si e a
1
, a
2
, . . . , a
n
numere reale strict pozitive. Denim
A
n
=
a
1
+ a
2
+ . . . + a
n
n
,
G
n
=
n

a
1
a
2
. . . a
n
,
H
n
=
n
1
a
1
+
1
a
2
+ . . . +
1
a
n
,
A
n
, G
n
, H
n
numindu-se respectiv media aritmetic a, media geometric a si media armon-
ic a a numerelor a
1
, a
2
, . . . , a
n
. Are loc atunci inegalitatea
A
n
G
n
H
n
,
numit a inegalitatea mediilor, egalit atile atingndu-se doar dac a a
1
= a
2
= . . . = a
n
.
Inegalitatea Cauchy-Buniakowski-Schwarz
Fie n N

, n 2 si e a
1
, a
2
, . . . , a
n
, b
1
, b
2
, . . . , b
n
numere reale. Atunci
(a
1
b
1
+ a
2
b
2
+ . . . + a
n
b
n
)
2

_
a
2
1
+ a
2
2
+ . . . + a
2
n
_
2
_
b
2
1
+ b
2
2
+ . . . + b
n
_
2
,
22 Capitolul 1 NO TIUNI GENERALE
egalitatea atingndu-se doar dac a a
1
, a
2
, . . . , a
n
si b
1
, b
2
, . . . , b
n
sunt proportionale,
adic a exist a k R astfel ca a
1
= kb
1
, a
2
= kb
2
, . . . a
n
= kb
n
.
Pentru b
1
= b
2
= . . . = b
n
= 1, se obtine c a
(a
1
+ a
2
+ . . . + a
n
)
2
n
_
a
2
1
+ a
2
2
+ . . . + a
2
n
_
2
,
egalitatea atingndu-se doar dac a a
1
= a
2
= . . . = a
n
.
Inegalitatea Bernoulli
Fie a R, a > 1. Atunci, pentru orice n N,
(1 + a)
n
1 + na.
1.5 Functii
Fie X, Y ,= . Numim functie denit a pe multimea X cu valori n multimea Y o
corespondent a (notat a de exemplu f ) prin care oric arui element din multimea X
i se asociaz a un singur element din multimea Y. n aceast a situatie, se noteaz a
f : X Y, X numindu-se domeniul de denitie al functiei f , iar Y codomeniul
acesteia. Dac a lui x X i corespunde prin functia f elementul y Y, acest lucru
se va nota y = f (x) sau x
f
y. n acest caz, y se nume ste imaginea lui x prin
functia f , sau valoarea lui f n x, iar x se nume ste argumentul functiei. Multimea
tuturor functiilor denite pe X cu valori n Y se va nota T(X, Y).
Egalitatea a dou a functii
Ofunctie f trebuie conceput a c a un ansamblu format din domeniul de denitie
X, codomeniul Y si corespondenta propriu-zis a ntre argumente si imagini. n
acest sens, dou a functii f : A B si g : C D vor egale dac a A = C si B = D
(domeniile, respectiv codomeniile functiilor sunt egale), iar f (x) = g(x) pentru
orice x A, adic a oric arui x din domeniul comun de denitie i se asociaz a prin
f si g un acela si element.
Restrictia si prelungirea unei functii
Dac a f : X Y este o functie, iar A X, numim restrictia functiei f la
multimea A functia notat a f [
A
cu domeniul A si codomeniul Y care p astreaz a pe
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 23
A corespondenta denit a de f , adic a f [
A
(x) = f (x) x A. Dac a g : A Y este
o functie dat a, iar A X, orice functie f : X Y pentru care f [
A
= g se nume ste
prelungirea lui A la X.
Exemplu
Fie f : [0, ) R, f (x) = x si g : R R, g(x) = [x[. Atunci g este o prelungire a
lui f (respectiv f este o restrictie a lui g), deoarece [0, ) R, iar f (x) = g(x) = x
pentru orice x [0, ).
Imagine si contraimagine
Fie functia f : X Y. Dac a A X, not am
f (A) = y B; x A astfel ca f (x) = y
imaginea multimii A prin functia f . Multimea f (X) se va numi imaginea functiei
f si se va nota Im f .
Dac a B Y, not am
f
1
(B) = x A; f (x) B
contraimaginea (imaginea invers a, preimaginea) multimii B prin functia f . Dac a B =
y, se folose ste notatia f
1
(y) n loc de f
1
(y). Cum multimea f
1
(y) poate
s a e multimea vid a sau s a contin a mai mult de un element, simbolul f
1
nu
dene ste n general o functie.
Exemplu
Fie f : R R, f (x) = x
2
2x + 3. Vom determina Im f . Fie y R astfel ca
y = f (x), cu x R, adic a y = x
2
2x + 3. Urmeaz a c a x
2
2x + 3 y = 0.
Conditia de existent a a lui x este = (2)
2
4(3 y) 0, de unde y 2.
Urmeaz a c a Im f = [2, +).
Grac, functie identic a
Multimea
G
f
= (x, y) X Y; y = f (x)
se va numi gracul functiei f . Fiind dat a o multime A, functia 1
A
: A A denit a
prin 1
A
(x) = x x A se va numi functia identic a a multimii A.
24 Capitolul 1 NO TIUNI GENERALE
Functii injective, functii surjective, functii bijective
O functie f : X Y se nume ste injectiv a dac a
x, y X, x ,= y = f (x) ,= f (y)
(la argumente diferite x, y corespund prin f imagini diferite), ceea ce este echiva-
lent cu
x, y X, f (x) = f (y) = x = y
(dac a imaginile f (x) si f (y) sunt egale, atunci sunt egale si argumentele core-
spunz atoare x si y). Aceasta conduce la faptul c a f este injectiv a dac a si numai
dac a f
1
(y) contine cel mult un element pentru orice y B.
O functie f : X Y se nume ste surjectiv a dac a f (X) = Y, adic a orice element
y din codomeniul Y al functiei este imaginea cel putin a unui argument x. Aceasta
conduce la faptul c a f este surjectiv a dac a si numai dac a f
1
(y) contine cel putin
un element pentru orice y B.
O functie f : X Y se nume ste bijectiv a dac a ea este att injectiv a ct si
surjectiv a. Din cele de mai sus, se observ a c a f este bijectiv a dac a si numai dac a
f
1
(y) contine exact un element pentru orice y B. n aceste conditii, simbolul
f
1
dene ste o functie f
1
: Y X prin f
1
(y) = x, unde x, y sunt n a sa fel
nct y = f (x). Functia f
1
astfel denit a se nume ste functia invers a a functiei f ,
iar f se nume ste inversabil a.
Compunerea a dou a functii
Fie functiile f : X Y, g : Y Z. Functia g f : X Z denit a prin
g f (x) = g( f (x)) x X se nume ste compunerea (n aceast a ordine) functiilor g
si f . Se poate observa c a operatia de compunere a functiilor nu este comutativ a,
dar este asociativ a, n sensul c a dac a f : X Y, g : Y Z, h : Z M, atunci
(h g) f = h (g f ).
Functii numerice
O functie f : E F se va numi functie numeric a (functie real a de variabil a real a)
dac a E, F R.
Functii pare, functii impare
Fie D R o multime simetric a, adic a o multime pentru care x D x D.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 25
O functie f : D R se nume ste par a dac a f (x) = f (x) pentru orice x D.
Deoarece
(a, b) G
f
b = f (a) b = f (a) (a, b) G
f
,
urmeaz a c a G
f
este simetric fat a de Oy.
O functie f : D R se nume ste impar a dac a f (x) = f (x) pentru orice
x D. Deoarece
(a, b) G
f
b = f (a) b = f (a) (a, b) G
f
,
urmeaz a c a G
f
este simetric fat a de O.
Exemplu
Functia f : R R, f (x) = x
2
este par a, deoarece f (x) = (x)
2
= x
2
= f (x),
n timp ce functia g : R R, g(x) = x
3
este impar a, deoarece g(x) = (x)
3
=
x
3
= g(x).
Functii periodice
Fie D R. O functie f : D R se nume ste periodic a dac a exist a T R

astfel
ca f (x + T) = f (x) pentru orice x R. Orice astfel de T se nume ste perioad a a
functiei f . Se observ a c a dac a T este o perioad a a functiei f , atunci si nT, n Z

este de asemenea o perioad a a functiei f . Dac a exist a o cea mai mic a perioad a
pozitiv a T
0
a functiei f , atunci aceasta se nume ste perioad a principal a a functiei f .
Pentru a studia comportarea unei functii periodice de perioad a T, este sucient
s a se analizeze comportarea acestei functii pe intervalul [0, T].
Functii m arginite
Fie D R si f : D R. Atunci
f se nume ste m arginit a superior dac a f (D) este majorat a, adic a exist a M R
astfel ca f (x) M pentru orice x D.
f se nume ste m arginit a inferior dac a f (D) este minorat a, adic a exist a m Rastfel
ca m f (x) pentru orice x D.
Dac a f este att m arginit a inferior ct si m arginit a superior, adic a exist a m, M
Rastfel ca m f (x) M pentru orice x D, atunci f se nume ste m arginit a.
26 Capitolul 1 NO TIUNI GENERALE
Conform caracteriz arii multimilor m arginite cu ajutorul functiei modul (Teorema
1.4), f este m arginit a dac a si numai dac a exist a M R astfel ca [ f (x)[ M
pentru orice x D.
Exemple f : [1, 2] R, f (x) = 2x + 1 este m arginit a, deoarece 3 f (x) 5
pentru orice x [1, 2].
f : R R, f (x) = 2 + 3 sin x este m arginit a, deoarece [ f (x)[ 2 + 3[ sin x[ 5
pentru orice x R.
Functii monotone
Fie D R si f : D R. Atunci
f se nume ste cresc atoare dac a
x, y D, x y = f (x) f (y).
f se nume ste strict cresc atoare dac a
x, y D, x < y = f (x) < f (y).
f se nume ste descresc atoare dac a
x, y D, x y = f (x) f (y).
f se nume ste strict descresc atoare dac a
x, y D, x < y = f (x) > f (y).
Se oberv a c a f este cresc atoare dac a si numai dac a
( f (x) f (y))(x y) 0 pentru orice x, y D,
respectiv strict cresc atoare dac a si numai dac a
( f (x) f (y))(x y) > 0 pentru orice x, y D, x ,= y,
propriet ati analoage avnd loc si pentru functii descresc atoare, respectiv strict
descresc atoare. De asemenea, se poate observa c a dac a f este strict monoton a,
atnci f este injectiv a.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 27
Aplicatii
1.1. Fie a R. Ar atati c a max(a, a) = [a[.
1.2. Dac a x, y R, [x[ < 1, [y[ < 1, ar atati c a

x+y
1+xy

< 1.
1.3. Demonstrati c a

2 +

3 este num ar irational.


1.4. Dac a a, b Q, iar a + b

2 = 0, atunci a = b = 0.
1.5. Dac a a
1
, a
2
, b
1
, b
2
Q, iar a
1
+ b
1

2 = a
2
+ b
2

2, atunci a
1
= a
2
, b
1
= b
2
.
1.6. Rezolvati ecuatia x
2
5[x[ + 6 = 0.
1.7. Rezolvati sistemul
_
_
_
[x 1[ +[y + 2[ = 6
x = 1 +[y + 2[
.
1.8. Determinati a R astfel ca sistemul
_
_
_
[x[ +[y[ = 2
x
2
+ y
2
= a
s a aib a exact patru solutii.
1.9. Dac a x, y R, x y + pentru orice > 0, atunci x y.
1.10. Dac a a, b, c, d (0, ), atunci
a
b
+
b
c
+
c
d
+
d
a
4.
1.11. Dac a a
1
, a
2
, . . . , a
n
, b
1
, b
2
, . . . , b
n
(0, ), atunci
a
2
1
b
1
+
a
2
2
b
2
+ . . . +
a
2
n
b
n

(a
1
+ a
2
+ . . . + a
n
)
2
b
1
+ b
2
+ . . . + b
n
.
1.12. Dac a a
1
, a
2
, . . . , a
n
, b
1
, b
2
, . . . , b
n
(0, ), atunci
n
_
(a
1
+ b
1
)(a
2
+ b
2
) . . . (a
n
+ b
n
)
n

a
1
a
2
. . . a
n
+
n
_
b
1
b
2
. . . b
n
.
1.13. Fie a, b (0, 1). Demonstra ti c a
log
a
2ab
a + b
+ log
b
2ab
a + b
2.
1.14. Determinati m R astfel ca
x
2
+ y
2
+ 4x 2y + m 0 pentru orice x, y R.
28 Capitolul 1 NO TIUNI GENERALE
1.15. Dac a A R este m arginit a, ar atati c a orice submultime a lui A este m arginit a.
1.16. Dac a A, B R sunt m arginite, ar atati c a A B, A B, AB, BA sunt m argi-
nite.
1.17. Ar atati c a A este m arginit a, unde
1. A = [0, 1) (2, 5];
2. A =
_
x; x = 2 + u
2
, u [1, 3]
_
;
3. A =
_
x; x = 2 +
(1)
n
n+1
, n N
_
;
4. A =
_
x; x =
1
n+1
+
1
n+2
+ . . . +
1
n+n
, n N
_
;
5. A = x; x = sin u + cos(2u), u R.
1.18. Fie A = tg 1, tg 2, tg3, tg 4. Precizati min A, max A.
1.19. Fie A =
_
sin
n
4
; n N
_
. Precizati min A, max A.
1.20. Fie A =
_
6+x
2
6x
2
; x [2, 1]
_
. Determinati inf A, sup A.
1.21. Fie d : RR R, d(x, y) = [x y[. Ar atati c a d are urm atoarele propriet ati
1. d(x, y) 0; d(x, y) = 0 x = y.
2. d(x, y) = d(y, x).
3. d(x, z) d(x, y) + d(y, z).
1.22. Fie f : R R, f (x) =
x
2
1
x
2
+1
. Determinati f (2x), 2f (x), f (x
2
), f (x)
2
.
1.23. Determinati valorile minime ale urm atoarelor functii:
1. f : R R, f (x) = 3
x
2
+2x+3
;
2. f : R R, f (x) =
_
1
2
_
x
2
+4x3
;
3. f : R R, f (x) =

3 sin x + cos x.
1.24. Fie f : R R o functie oarecare.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 29
1. Dac a f este simultan monoton cresc atoare si monoton descresc atoare, atunci ea este
constant a.
2. Dac a f este simultan par a si impar a, atunci ea este functia nul a.
1.25. Fie f , g : R R.
1. Dac a f , g sunt (strict) cresc atoare, atunci f + g, f g sunt (strict) cresc atoare.
2. Dac a f , g sunt (strict) descresc atoare, atunci f + g este (strict) descresc atoare, iar
f g este (strict) cresc atoare.
1.26. Fie f : R R, f (x) =
x
2
+2
x
2
+1
.
1. Demonstrati c a f este strict cresc atoare pe (, 0] si strict descresc atoare pe [0, ).
2. Determinati f ([2, 1]), f ([3, 4]), f ([1, 1]).
1.27. Determinati care dintre urm atoarele functii sunt pare sau impare:
1. f : R R, f (x) = x
5
+ x
3
;
2. f : R R, f (x) = x
5
+ cos x;
3. f : R R, f (x) = x
4
+[x[

x
2
+ 1;
4. f : R R, f (x) = x sin
2
x;
5. f : R R, f (x) = sin
2
2x + cos x.
6. f : R R, f (x) = ln
_
1x
1+x
_
.
1.28. Determinati f g si g f pentru f , g : R R date prin:
1. f (x) = x
2
, g(x) = x + 2;
2. f (x) = sin x, g(x) = x
2
+ 1.
1.29. Determinati dou a functii f , g : R R astfel ca h = f g, dac a
1. h : R R, h(x) = sin(x
2
+ 1);
2. h : R R, h(x) =

x
4
+ x
2
+ 1
3
.
30 Capitolul 1 NO TIUNI GENERALE
1.30. Fie f : R R, f (x) =
_
_
_
1, x Q
0 x RQ
. Ar atati c a orice num ar rational este
perioad a a lui f , dar niciun num ar irational nu este perioad a a lui f . Are f perioad a
principal a?
1.31. Fie f : R R, f (x) = cos x
2
. Demonstrati c a f nu este periodic a.
1.32. Fie f : Q R, f (x) = 3x
2
+ 2ax + 1. Demonstrati c a
1. f nu este injectiv a pentru nicio valoare a lui a Q.
2. f este injectiv a pentru orice a RQ.
1.33. Demonstrati c a urm atoarele functii sunt bijective si precizati inversele acestora
1. f : R R, f (x) =
5

x
3
+ 1;
2. f : R R, f (x) = ln
_
x +

x
2
+ 1
_
.
1.34. Determinati a R astfel ca functia f : R R, f (x) =
_
_
_
ax + 1, x 2
x + a, x < 2
s a e
1) injectiv a; 2) surjectiv a; 3) bijectiv a.
1.35. Demonstrati c a gracele func tiilor f
a
: R R, f
a
(x) = ax
2
+x +2 4a, a R,
trec printr-un punct care nu depinde de a.
1.36. Demonstrati c a urm atoarele functii sunt m arginite
1. f : R R, f (x) =
x
1+[x[
;
2. f : R R, f (x) =
2x
1+x
2
.
1.37. Fie f : R (1, 1), f (x) =
x
1+[x[
. Demonstrati c a f este strict cresc atoare si
surjectiv a, iar inversa sa este f
1
: (1, 1) R, f
1
(y) =
y
1[y[
.
Capitolul 2
SIRURI DE NUMERE REALE
2.1 Propriet ati generale
Fie A ,= o multime dat a. Se nume ste sir de elemente din A o functie f : N A.
Dac a A = R, sirul respectiv se va numi sir de numere reale, sir numeric sau, mai
simplu, sir. Fiind dat un sir f : N R, se vor numi termeni ai sirului numerele
f (0), f (1), f (2), . . ., notate de obicei cu ajutorul unui indice sub forma
f (0) = x
0
, f (1) = x
1
, f (2) = x
2
, . . . , f (n) = x
n
, . . . ,
x
n
numindu-se termenul general al sirului, sau termenul de rang n. Un sir cu ter-
menul general x
n
se va nota si (x
n
)
n0
. Dac a primii k termeni x
0
, x
1
, . . . , x
k1
nu
sunt deniti (ceea ce corespunde unei functii f : k, k + 1, . . . R), vom nota
sirul sub forma (x
n
)
nk
.
2.1.1 Moduri de denire a unui sir
Un sir poate denit preciznd formula termenului general, prin intermediul
unei recurente sau n mod descriptiv.
Exemple
Siruri denite prin formula termenului general:
(x
n
)
n0
: x
n
= 3n + 1; x
0
= 1, x
1
= 4, x
2
= 7, . . .
(x
n
)
n0
: x
n
=
_
_
_
1, dac a n par
0, dac a n impar
; x
0
= 1, x
1
= 0, x
2
= 1, . . ..
31
32 Capitolul 2 SIRURI DE NUMERE REALE
Siruri denite prin intermediul unei recurente
Dac a pentru un sir (x
n
)
n0
se cunosc primii k termeni x
0
, x
1
, . . . , x
k1
, ind
dat a de asemenea o relatie prin care termenul general x
n
se exprim a n functie de
x
n1
, x
n2
, . . . , x
nk
pentru orice n k, se spune c a (x
n
)
n0
este denit printr-o
recurent a de ordinul k.
Siruri denite n mod descriptiv.
Sirul (x
n
)
n1
, x
n
=aproximarea prin lipsa cu n zecimale exacte a lui

2 este denit
n mod descriptiv. Se obtine c a x
1
= 1.4, x
2
= 1.41, x
3
= 1.414, s.a.m.d.
Progresii aritmetice
Sirul (x
n
)
n0
denit prin recurenta de ordinul nti dat a de
x
0
= a si x
n+1
= x
n
+ r, n 0,
a si r R ind date, se nume ste progresie aritmetic a, r numindu-se ratia progre-
siei (din orice termen al sirului se obtine termenul care-l succede prin ad augirea
ratiei). Se obtine c a formula termenului general este x
n
= a + nr, n 0. De
asemenea, suma primilor n + 1 termeni este
S
n
= x
0
+ x
1
+ . . . + x
n
= a + (a + r) + . . . + (a + nr)
= (n + 1)a + (r + 2r + . . . + nr)
= (n + 1)a +
n(n + 1)
2
r.
Din cele de mai sus, se observ a si c a
S
n
=
n(a
0
+ a
n
)
2
.
Progresii geometrice
Sirul (x
n
)
n0
denit prin denit prin recurenta de ordinul nti dat a de
x
0
= b si x
n+1
= x
n
q, n 0,
b si q R ind date, se nume ste progresie geometric a, q numindu-se ratia progre-
siei (din orice termen al sirului se obtine termenul care-l succede prin nmultirea
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 33
cu ratia). Se obtine c a formula termenului general este x
n
= bq
n
, n 0. De
asemenea, suma primilor n + 1 termeni este
S
n
= x
0
+ x
1
+ . . . + x
n
= b + bq + . . . bq
n
= b(1 + q + . . . + q
n
)
= b
q
n+1
1
q 1
, dac a q ,= 1,
n vreme ce dac a q = 1, atunci S
n
= (n + 1)b.
Exercitiu
Determinati termenul general al sirului (x
n
)
n0
dat prin
1) x
n+1
= 2x
n
1, n 0, x
0
= 2; 2) x
n+1
=

3x
n
, n 0, x
0
= 1.
Solutie
1) Relatia de recurent a este asem an atoare celei care dene ste o progresie geo-
metric a, diferenta ind dat a de prezenta termenului liber 1. Acest termen liber
va eliminat prin sc aderea a dou a relatii de recurent a scrise pentru indici succe-
sivi.
Punnd n = 0 n relatia de recurent a se obtine c a x
1
= 3. Scriind relatia de
recurent a pentru n = k + 1, respectiv n = k, si sc aznd cele dou a relatii obtinute
se deduce c a x
k+2
x
k+1
= 2(x
k+1
x
k
). Notnd y
n
= x
n+1
x
n
, observ am c a
y
k+1
= 2y
k
, deci (y
k
)
k0
este o progresie geometric a cu ratie 2. Deoarece y
0
=
x
1
x
0
= 1, se deduce c a y
n
= y
0
2
n
= 2
n
.
Cum y
k
= x
k+1
x
k
, urmeaz a c a x
k+1
x
k
= 2
k
. Punnd succesiv k = 0, k =
1, . . . , k = n 1 si sumnd relatiile obtinute deducem c a
x
n
x
0
= 1 + 2 + . . . + 2
n
=
2
n
1
2 1
= 2
n
1,
deci x
n
= x
0
+ 2
n
1 = 2
n
+ 1.
Similar, putem determina c R astfel ca (x
n
+ c)
n0
s a e progresie geomet-
ric a. n acest scop, adunm mai nti c n ambii membri ai relatiei de recurent a.
Obtinem c a
x
n+1
+ c = 2x
n
1 + c = 2(x
n
+
c 1
2
).
34 Capitolul 2 SIRURI DE NUMERE REALE
n concluzie, pentru c =
c1
2
, adic a pentru c = 1, urmeaz a c a (x
n
+ c)
n0
este
progresie geometric a de ratie 2. De aici,
x
n
1 = 2
n
(x
0
1) = 2
n
,
de unde x
n
= 2
n
+ 1.
2) Punnd n = 0 n relatia de recurent a se obtine c a x
1
=

3. Prin logarit-
marea relatiei de recurent a se obtine c a
ln x
n+1
=
1
2
ln3 +
1
2
ln x
n+1
.
Cu notatia z
n
= ln x
n
, se obtine c a z
n+1
=
1
2
z
n
+
1
2
ln3, z
1
= ln x
1
=
1
2
ln3,
z
0
= ln x
0
= 0.
Scriind relatia de recurent a pentru n = k + 1, respectiv n = k, si sc aznd
cele dou a relatii obtinute se deduce c a z
k+2
z
k+1
=
1
2
(z
k+1
z
k
). Notnd y
n
=
z
n+1
z
n
, observ am c a y
k+1
=
1
2
y
k
, deci (y
k
)
k0
este o progresie geometric a cu
ratie
1
2
. Deoarece y
0
= z
1
z
0
=
1
2
ln3, se deduce c a y
n
= y
0
2
n
=
1
2
n+1
ln3.
Cum y
k
= z
k+1
z
k
, urmeaz a c a z
k+1
z
k
=
1
2
k+1
ln3. Punnd succesiv k =
0, k = 1, . . . , k = n 1 si sumnd relatiile obtinute deducem c a
z
n
z
0
=
1
2
ln3 +
1
2
2
ln3 + . . . +
1
2
n
ln3 =
1
2
ln3
_
1 +
1
2
+ . . . +
1
2
n1
_
=
1
2
ln3
1
1
2
n
1
1
2
=
_
1
1
2
n
_
ln3.
deci z
n
= z
0
+
_
1
1
2
n
_
ln3 =
_
1
1
2
n
_
ln3. Cum z
n
= ln x
n
, urmeaz a c a
x
n
= e
z
n
= e
(1
1
2
n ) ln3
= e
ln3
(
1
1
2
n )
= 3
1
1
2
n
.

2.1.2 Sub siruri ale unui sir dat


Numim sub sir al sirului (x
n
)
n0
un sir (x
k
n
)
n0
ai c arui termeni sunt elemente ale
multimii termenilor sirului (x
n
)
n0
, A = x
0
, x
1
, . . . , x
n
, . . ., cu k
0
< k
1
< k
2
<
. . . < k
n
. . ..
Cumun sub sir (x
k
n
)
n0
nu contine neap arat toti termenii sirului initial (x
n
)
n0
,
urmeaz a c a k
n
n pentru orice n N.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 35
Exemple
Fie sirul (x
n
)
n0
. Atunci sub sirul (x
2n
)
n0
: x
0
, x
2
, x
4
, . . . , x
2n
, . . . se nume ste sub-
sirul termenilor de rang par ai sirului. Sub sirul (x
2n+1
)
n0
: x
1
, x
3
, x
5
, . . . , x
2n+1
, . . .
se nume ste sub sirul termenilor de rang impar ai sirului. Un alt sub sir este (x
n+3
)
n0
:
x
3
, x
4
, x
5
, . . ., obtinut prin eliminarea primilor trei termeni ai sirului.
Cum pentru orice k N

putem construi sirul (x


kn
)
n0
: x
0
, x
k
, x
2k
, . . . , x
kn
, . . .
al termenilor de rang divizibil cu k, urmeaz a c a orice sir are o innitate de sub-
siruri.
2.1.3 Siruri m arginite
Fie un sir (x
n
)
n0
de numere reale si A = x
0
, x
1
, . . . , x
n
, . . . multimea termenilor
s ai. Vom spune c a (x
n
)
n0
se nume ste m arginit dac a A este m arginit a, respectiv
c a (x
n
)
n0
este m arginit superior (respectiv m arginit inferior) dac a A este majorat a
(respectiv minorat a). Un sir care nu este m arginit (respectiv nu este m arginit
superior sau nu este m arginit inferior) se nume ste nem arginit (respectiv nem arginit
superior sau nem arginit inferior).
Conform caracteriz arii multimilor m arginite, aplicat a multimii A a termenilor
sirului, se obtin urm atoarele propriet ati.
Teorema 2.1. Fie sirul de numere reale (x
n
)
n0
.
1. (x
n
)
n0
este m arginit superior dac a si numai dac a exist a b R astfel ca x
n
b
pentru orice n N.
2. (x
n
)
n0
este m arginit inferior dac a si numai dac a exist a a R astfel ca a x
n
pentru orice n N.
3. (x
n
)
n0
este m arginit dac a si numai dac a exist a a, b R astfel ca a x
n
b
pentru orice n 0 dac a si numai dac a exist a M > 0 astfel ca [x
n
[ M pentru
orice n N.
Exemple 1. (x
n
)
n0
, x
n
= sin
n
3
este m arginit, deoarece 1 x
n
1 pentru
orice n N.
2. (x
n
)
n0
, x
n
= 2 +
(1)
n
n+1
este m arginit, deoarece [x
n
[ 3 pentru orice n N.
36 Capitolul 2 SIRURI DE NUMERE REALE
3. (x
n
)
n0
, x
n
=
n
3
n
este m arginit, deoarece conform inegalit atii lui Bernoulli,
3
n
= (1 + 2)
n
1 + 2n, deci
n
3
n
<
1
2
. Se obtine c a 0 x
n

1
2
pentru orice
n N.
4. (x
n
)
n0
, x
n
= (1)
n
n nu este m arginit, neind nici m arginit inferior, nici
m arginit superior.
Aplicnd operatorul de negatie logic a armatiilor din teorema de mai sus
obtinem urm atoarea teorem a de caracterizare a sirurilor nem arginite.
Teorema 2.2. Fie sirul de numere reale (x
n
)
n0
.
1. (x
n
)
n0
este nem arginit superior dac a si numai dac a pentru orice b R exist a un
rang n
b
Nastfel ca x
n
> b.
2. (x
n
)
n0
este nem arginit inferior dac a si numai dac a pentru orice a R exist a un
rang n
a
Nastfel ca x
n
< a.
2.1.4 Siruri monotone
Fie un sir de numere reale (x
n
)
n0
. Spunem c a (x
n
)
n0
este cresc ator (respectiv
strict cresc ator) dac a x
n
x
n+1
pentru orice n 0 (respectiv x
n
< x
n+1
pentru
orice n 0), adic a orice termen al sirului este mai mic (respectiv strict mai mic)
dect termenul care-l succede.
De asemenea, spunem c a (x
n
)
n0
este descresc ator (respectiv strict descresc ator)
dac a x
n
x
n+1
pentru orice n 0 (respectiv x
n
> x
n+1
pentru orice n 0), adic a
orice termen al sirului este mai mare (respectiv strict mai mare) dect termenul
care-l succede.
Un sir (x
n
)
n0
cresc ator sau descresc ator se va numi sir monoton, iar un sir
(x
n
)
n0
strict cresc ator sau strict descresc ator se va numi sir strict monoton. De-
sigur, orice sir strict monoton este si monoton; nu si reciproc.
Pentru a preciza monotonia unui sir (x
n
)
n0
se pot folosi urm atoarele metode.
Studierea semnului diferentei x
n+1
x
n
.
Dac a x
n+1
x
n
0 pentru orice n 0, atunci (x
n
)
n0
este cresc ator.
Dac a x
n+1
x
n
0 pentru orice n 0, atunci (x
n
)
n0
este descresc a-
tor.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 37
Compararea raportului
x
n+1
x
n
cu 1, dac a (x
n
)
n0
este un sir cu termeni strict pozitivi.
Dac a
x
n+1
x
n
1 pentru orice n 0, atunci (x
n
)
n0
este cresc ator.
Dac a
x
n+1
x
n
1 pentru orice n 0, atunci (x
n
)
n0
este descresc ator.
Folosind inegalit ati stricte n locul inegalit atilor nestricte se obtin criteriile core-
spunz atoare de monotonie strict a.
Leg atura ntre monotonia si m arginirea unui sir
Dac a (x
n
)
n0
este un sir cresc ator, atunci
x
0
x
1
x
2
. . . x
n
. . . ,
deci x
0
x
n
pentru orice n N, iar (x
n
)
n0
este m arginit inferior de primul
termen x
0
.
Similar, dac a (x
n
)
n0
este un sir descresc ator, atunci
x
0
x
1
x
2
. . . x
n
. . . ,
deci x
0
x
n
pentru orice n N, iar (x
n
)
n0
este m arginit superior de primul
termen x
0
. Au loc atunci urm atoarele propriet ati.
Teorema 2.3. Fie (x
n
)
n0
un sir.
1. Dac a (x
n
)
n0
este cresc ator, atunci el este m arginit inferior.
2. Dac a (x
n
)
n0
este descresc ator, atunci el este m arginit superior.
2.2 Siruri cu limit a
Notiunea de limit a este unul dintre cele mai importante concepte ale analizei
matematice, preciznd tendinta termenilor unui sir de a se apropia de un anumit
num ar (cazul sirurilor cu limit a nit a), sau de a deveni orict de mari, respectiv
orict de mici (cazul sirurilor cu limit a innit a).
Fie (x
n
)
n0
un sir de numere reale. Spunem c a (x
n
)
n0
are limita l R dac a
orice vecin atate V 1(l) las a n afara ei cel mult un num ar nit de termeni ai
sirului, adic a exist a un rang n
V
N astfel ca x
n
V pentru orice n n
V
(altfel
spus, vecin atatea V contine toti termenii sirului de la rangul n
V
ncolo). n acest
38 Capitolul 2 SIRURI DE NUMERE REALE
caz, vom nota x
n
l pentru n sau lim
n
x
n
= l, spunndu-se si c a sirul
(x
n
)
n0
(sau termenul s au general x
n
) tinde la l.
Se poate observa c a ad augarea sau eliminarea unui num ar nit de termeni
ai sirului nu-i schimb a acestuia natura de a avea sau nu limit a si nici limita, dac a
aceasta exist a, putndu-se modica doar rangul ncepnd cu care termenii sirului
apartin unei vecin at ati date.
Exemple 1. Un sir constant (x
n
)
n0
: x
n
= c, c R, este convergent la c, n-
truct orice vecin atate V 1(c) contine toti termenii sirului.
2. Sirul (x
n
)
n0
: x
n
= n are limita +. Pentru a demonstra acest lucru,
observ am c a orice vecin atate V 1(+) contine un interval de forma
(M
V
, +]. Fie n
V
= [M
V
] + 1. Atunci n
V
> M, deci x
n
V
(M, +] V.
Analog, x
n
V pentru orice n > n
V
, deci (x
n
)
n0
are limita +.
3. n mod asem an ator se poate demonstra c a sirul (x
n
)
n0
: x
n
= n are limita
.
Unicitatea limitei unui sir
n cele ce urmeaz a, se va observa mai nti c a limita unui sir, dac a exist a, este
unic a.
Teorema 2.4. Fie (x
n
)
n0
un sir. Dac a lim
n
x
n
= l
1
R si lim
n
x
n
= l
2
R, atunci
l
1
= l
2
.
Demonstratie. Presupunem prin reducere la absurd c a l
1
,= l
2
. Conform propri-
et atii de separatie Hausdorff, l
1
si l
2
pot separate prin vecin at ati, adic a exist a
V
1
1(l
1
) si V
2
1(l
2
) astfel ca V
1
V
2
= . Cum att l
1
ct si l
2
sunt lim-
ite ale sirului (x
n
)
n0
, urmeaz a c a exist a dou a ranguri n
V
1
si n
V
2
N astfel ca
x
n
V
1
pentru orice n n
V
1
, respectiv x
n
V
2
pentru orice n n
V
2
. Urmeaz a
c a x
n
V
1
V
2
pentru orice n max(n
V
1
, n
V
2
), ceea ce contrazice faptul c a
V
1
V
2
= .
Sub siruri ale unui sir cu limit a
Este u sor de observat c a propriet atile de monotonie si m arginire se transmit
de la un sir c atre sub sirurile sale. Astfel, dac a un sir este monoton, orice sub sir
al s au este de asemenea monoton, cu acela si sens de monotonie, iar dac a un sir
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 39
este m arginit, orice sub sir al s au este de asemenea m arginit, multimea termenilor
sub sirului ind inclus a n multimea (m arginit a) a termenilor sirului. Pe aceea si
linie de gndire, proprietatea unui sir de a avea limit a se transmite de asemenea
c atre sub sirurile sale.
Teorema 2.5. Fie (x
n
)
n0
un sir de numere reale. Dac a lim
n
x
n
= l R, atunci orice
sub sir (x
k
n
)
n0
al s au are aceea si limit a.
Demonstratie. Fie (x
k
n
)
n0
un sub sir al lui (x
n
)
n0
si e V 1(l) o vecin atate
arbitrar a a lui l. Deoarece lim
n
x
n
= l, V contine toti termenii sirului (x
n
)
n0
de
la un rang ncolo, adic a exist a n
V
N astfel ca x
n
V pentru orice n n
V
.
Deoarece k
n
n pentru orice n N, urmeaz a c a k
n
V
n
V
si deci x
k
n
1 pentru
k
n
k
n
V
, de unde V contine toti termenii sub sirului (x
k
n
)
n0
de la rangul k
n
V
ncolo. Cum V era arbitrar a, urmeaz a c a lim
n
x
k
n
= l.
Conform teoremei de mai sus, se observ a c a dac a un sir (x
n
)
n0
are dou a
sub siruri care tind la limite diferite, atunci el nu are limit a, deoarece dac a (x
n
)
n0
ar avea limita l, atunci si cele dou a sub siruri ar avea aceea si limit a l.
Exemplu
Sirul (x
n
)
n0
: x
n
= (1)
n
nu are limit a, deoarece sub sirul termenilor de rang par
(x
2n
)
n0
: x
2n
= 1 si sub sirul termenilor de rang impar (x
2n+1
)
n0
: x
2n+1
= 1
au limitele diferite l
1
= 1, respectiv l
2
= 1.
2.2.1 Siruri convergente
Un sir (x
n
)
n0
cu limit a nit a l se nume ste sir convergent, spunndu-se si c a
(x
n
)
n0
este convergent c atre l. Orice sir care nu este convergent se nume ste di-
vergent.
n acest sens, sirurile divergente pot deci siruri cu limit a innit a sau siruri
f ar a limit a. n plus, orice sub sir al unui sir convergent este convergent la aceea si
limit a ca si sirul initial, conform Teoremei 2.5. De aici, dac a un sir (x
n
)
n0
contine
un sub sir cu limit a innit a, sau dou a sub siruri cu limite diferite, atunci el este
divergent.
Exemplu
Sirul (x
n
)
n0
: x
n
=
1+(1)
n
2
n este divergent, deoarece sub sirul termenilor de rang
par (x
2n
)
n0
: x
2n
= 2n are limita +.
40 Capitolul 2 SIRURI DE NUMERE REALE
Caracterizarea analitic a a limitei unui sir
Denitia cu vecin at ati a limitei unui sir, de si util a teoretic, este greu de veri-
cat sau folosit n aplicatii. Vom prezenta n cele ce urmeaz a cteva caracteriz ari
echivalente cu un pronuntat aspect numeric, utile pentru demonstrarea unor pro-
priet ati vericabile practic. Mai nti, este abordat a situatia sirurilor convergente.
Teorema 2.6. Fie (x
n
)
n0
un sir de numere reale si l R. Atunci (x
n
)
n0
este con-
vergent c atre l dac a si numai dac a pentru orice > 0 exist a un rang n

Nastfel nct
[x
n
l[ < pentru orice n n

.
Demonstratie. " Fie lim
n
x
n
= l. Fie de asemenea > 0 arbitrar. Pentru acest
, vom considera V

= (l , l + ) o vecin atate a lui l. Conform denitiei limitei


unui sir, exist a un rang n
V

(notat n continuare n

) astfel ca x
n
V

pentru orice
n n

. Atunci l < x
n
< l + pentru orice n n

, de unde [x
n
l[ < pentru
orice n n

.
" Presupunem c a sirul are proprietatea din enunt si e V o vecin atate ar-
bitrar a a lui l. Aceast a vecin atate contine un interval deschis centrat n l, adic a
exist a > 0 astfel c a (l , l + ) V. Pentru acest , conform propriet atii din
enunt, exist a un rang n

Nastfel nct [x
n
l[ < pentru orice n n

, de unde
x
n
(l , l + ) V pentru orice n n

. n concluzie, vecin atatea V contine


toti termenii sirului de la rangul n

ncolo.
De fapt, proprietatea din enuntul Teoremei 2.6 este echivalent a cu proprietatea
de denitie a sirurilor convergente, putnd folosit a n locul acesteia pentru
denirea notiunii de sir convergent.
Exercitiu
Fie (x
n
)
n0
: x
n
=
2n+5
n+2
. Ar atati c a lim
n
x
n
= 2.
Solutie
Fie > 0 arbitrar. Au loc relatiile
[x
n
2[ =
1
n + 2
<
cu conditia ca
1
n + 2
< n + 2
1

n >
1

2.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 41
Atunci
n

= [
1

2] + 1 = [
1

] 1,
iar pentru n n

, [x
n
2[ < , de unde lim
n
x
n
= 2.
Exercitiu
Fie (x
n
)
n0
un sir convergent de numere ntregi. Ar atati c a (x
n
)
n0
este constant
de la un rang ncolo.
Solutie
Fie lim
n
x
n
= l R. Pentru =
1
4
, exist a n

N astfel ca [x
n
l[ <
1
4
pentru orice n n

, deci x
n
(l
1
4
, l +
1
4
) pentru orice n n

. Cum intervalul
(l
1
4
, l +
1
4
) are lungime
1
2
, el nu poate contine dect un singur num ar ntreg, deci
(x
n
)
n0
este constant ncepnd cu rangul n

, termenii s ai ind egali cu num arul


ntreg respectiv.
Siruri cu limit a innit a (1)
n continuare, este abordat a situatia sirurilor cu limit a innit a, observndu-se
c a sirurile cu limita +au termeni orict de mari" de la un rang ncolo, respectiv
sirurile cu limita au termeni orict de mici" de la un rang ncolo.
Teorema 2.7. Fie (x
n
)
n0
un sir de numere reale. Atunci
1. (x
n
)
n0
are limita + dac a si numai dac a pentru orice M > 0 exist a un rang
n
M
Nastfel ca x
n
> M pentru orice n n
M
.
2. (x
n
)
n0
are limita dac a si numai dac a pentru orice M > 0 exist a un rang
n
M
Nastfel ca x
n
< M pentru orice n n
M
.
Demonstratie. 1. " Fie lim
n
x
n
= +. Fie de asemenea M > 0 arbitrar. Pentru
acest M, vom considera V
M
= (M, +] o vecin atate a lui +. Conform denitiei
limitei unui sir, exist a un rang n
V
M
(notat n continuare n
M
) astfel ca x
n
V
M
pentru orice n n
M
. Atunci x
n
> M pentru orice n n
M
, ceea ce trebuia
demonstrat.
1. " Presupunem c a sirul are proprietatea din enunt si e V o vecin atate
arbitrar a a lui +. Aceast a vecin atate contine un interval de forma (M, +];
f ar a a restrnge generalitatea, M poate luat pozitiv. Pentru acest M, conform
propriet atii din enunt, exist a un rang n
M
N astfel nct x
n
> M pentru orice
42 Capitolul 2 SIRURI DE NUMERE REALE
n n
M
, de unde x
n
(M, ] V pentru orice n n
M
. n concluzie, vecin atatea
V contine toti termenii sirului de la rangul n
M
ncolo.
Demonstratia celei de-a doua armatii este asem an atoare.
Exercitiu
Fie (x
n
)
n0
: x
n
=
n
2
+2n+3
n+1
. Ar atati c a lim
n
x
n
= +.
Solutie
Fie M > 0 arbitrar. Au loc relatiile
x
n
= n + 1 +
2
n + 1
> M
cu conditia ca
n + 1 > M n > M1.
Atunci n
M
= [M1] + 1 = [M], iar pentru n n
M
, x
n
> M, de unde lim
n
x
n
=
+.
Siruri cu limita 0
n aceste conditii, studiul sirurilor convergente c arora le este cunoscut a limita
poate redus la studiul unor siruri convergente la 0, observndu-se c a un sir
(x
n
)
n0
are limita l R dac a si numai dac a diferenta dintre sir si limita sa tinde
la 0; acesta este doar un alt fel de a spune c a termenii unui sir convergent devin
apropiati" de limita sirului de la un rang ncolo.
Teorema 2.8. Fie (x
n
)
n0
un sir de numere reale si l R. Atunci lim
n
x
n
= l dac a si
numai dac a lim
n
(x
n
l) = 0.
Demonstratie. Conform teoremei de caracterizare a sirurilor convergente (Teo-
rema 2.6),
lim
n
x
n
= l > 0 n

astfel nct [x
n
l[ < n n

> 0 n

astfel nct [(x


n
l) 0[ < n n

lim
n
(x
n
l) = 0.

ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REALA 43
Proprietatea de p astrare a semnului
Se poate observa c a termenii unui sir cu limit a au, cu exceptia eventual a a
unui num ar nit dintre ei, acela si semn cu limita sirului.
Teorema 2.9. Fie (x
n
)
n0
un sir de numere reale cu limita l R.
1. Dac a l > 0, atunci toti termenii sirului sunt strict pozitivi de la un rang ncolo.
2. Dac a l < 0, atunci toti termenii sirului sunt strict negativi de la un rang ncolo.
3. Dac a l ,= 0, atunci toti termenii sirului sunt nenuli de la un rang ncolo.
Demonstratie. 1. Dac a l = , alegem M = 1 n Teorema 2.7 si obtinem c a exista
n
1
N astfel ca x
n
> 1 pentru orice n n
1
, de unde concluzia. Dac a l R,
lund =
l
2
, obtinem c a exist a n

N astfel ca [x
n
l[ <
l
2
pentru orice n n

,
deci
l
2
< x
n
l <
l
2
, sau
l
2
< x
n
<
3l
2
pentru orice n n

. Cum l > 0, urmeaz a


c a x
n
> 0 pentru orice n n

.
Cea de-a doua proprietate se demonstreaz a analog, iar cea de-a treia se obtine
prin combinarea primelor dou a.
Siruri cu limit a innit a (2)
Teorema 2.10. Fie (x
n
)
n0
un sir de numere reale.
1. Dac a lim
n
x
n
= + (respectiv lim
n
x
n
= ), atunci lim
n
1
x
n
= 0.
2. Dac a lim
n
x
n
= 0, iar x
n
> 0 (respectiv x
n
< 0) de la un rang ncolo, atunci
lim
n
1
x
n
= + (respectiv lim
n
1
x
n
= ).
Demonstratie. 1. Presupunem c a lim
n
x
n
= . Fie > 0 arbitrar. Deoarece
lim
n
x
n
= +, exist a un rang n
1
Nastfel ca x
n
>
1

pentru orice n n
1
. Atunci
0 <
1
x
n
< pentru orice n n
1
. Cum era arbitrar, urmeaz a c a lim
n
1
x
n
= 0. Dac a
lim
n
x
n
= , demonstratia este analoag a.
2. Presupunem c a exist a un rang n
1
N astfel ca x
n
> 0 pentru orice n n
1
.
Fie M > 0 arbitrar. Cum lim
n
x
n
= 0, urmeaz a c a exist a un rang n
2
N astfel ca
[x
n
0[ <
1
M
pentru orice n n
2
. Atunci
0 < x
n
<
1
M
pentru orice n max(n
1
, n
2
),
44 Capitolul 2 SIRURI DE NUMERE REALE
deci
1
x
n
> M pentru orice n max(n
1
, n
2
). Cum M era arbitrar, urmeaz a c a
lim
n
1
x
n
= +. Dac a x
n
< 0 de la un rang ncolo, demonstratia este analoag a.
Rezulatele teoremei de mai sus pot prezentate sub forma prescurtat a
1
+
= 0,
1

= 0,
1
0+
= +,
1
0
= .
Cu ajutorul Teoremei 2.6, se poate acum obtine urm atorul rezultat frecvent
folosit n aplicatii.
Teorema 2.11. Fie (x
n
)
n0
un sir monoton cresc ator de numere reale care este nem arginit
superior. Atunci
lim
n
x
n
= +, lim
n
1
x
n
= 0.
Demonstratie. Fie M > 0 arbitrar. Cum (x
n
)
n0
este nem arginit superior, exist a
n
M
Nastfel ca x
n
M
> M, iar deoarece (x
n
)
n0
este monoton cresc ator, urmeaz a
c a x
n
> M pentru orice n n
M
. Conform Teoremei 2.7, lim
n
x
n
= +. Pentru
a demonstra cea de-a doua parte a teoremei, se poate folosi Teorema 2.10, sau
rationamentul de mai jos.
Fie acum > 0 arbitrar si e M
1
=
1

. Cum lim
n
x
n
= +, urmeaz a c a exist a
n
M
1
N astfel ca x
n
> M
1
pentru orice n n
M
1
. De aici,
1
x
n
> 0 pentru orice
n n
M
1
. n plus,
1
x
n
<
1
M
= pentru orice n n
M
1
. De aici, [
1
x
n
[ < pentru orice
n n
M
1
, de unde lim
n
1
x
n
= 0.
Cu un rationament asem an ator, se poate demonstra si urm atoarea teorem a
complementar a celei de mai sus.
Teorema 2.12. Fie (x
n
)
n0
un sir monoton descresc ator de numere reale care este nem arginit
inferior. Atunci
lim
n
x
n
= , lim
n
1
x
n
= 0.
Exemple Pentru k (0, ), lim
n
n
k
= , lim
n
1
n
k
= 0. De exemplu, lim
n
n
2
= ,
lim
n
1

n
= 0.
Pentru q > 1, lim
n
q
n
= , lim
n
1
q
n
= 0. De exemplu, lim
n
5
n
= , lim
n
1
2
n
= 0.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 45
Pentru q (0, 1), lim
n
q
n
= 0 (deoarece p =
1
q
> 1, iar lim
n
1
p
n
(= lim
n
q
n
) = 0).
lim
n

n
2
+ n + 1 = +, lim
n
1

n
2
+n+1
= 0.
Criterii de majorare-minorare
Conform teoremei anterioare, pentru a ar ata c a limita unui sir (x
n
)
n0
este
l R, poate studiat a diferenta dintre termenii sirului si limita acestuia. Teo-
rema urm atoare arm a faptul c a dac a aceast a diferent a poate estimat a potrivit,
cu valori din ce n ce mai mici (
n
de mai jos poate nteles ca o eroare de aprox-
imare), atunci ntr-adev ar sirul (x
n
)
n0
are limita l.
Teorema 2.13. Fie (x
n
)
n0
un sir de numere reale si l R. Dac a exist a un sir (
n
)
n0
de numere reale pozitive si un rang oarecare n
0
Nastfel ca
[x
n
l[
n
pentru orice n n
0
, iar lim
n

n
= 0
atunci lim
n
x
n
= l.
Demonstratie. Fie > 0 arbitrar. Cum (
n
)
n0
este convergent la 0, urmeaz a c a
exist a n

Nastfel ca [
n
0[ < pentru orice n n

. De aici, [x
n
l[
n
<
pentru orice n max(n
0
, n

), iar lim
n
x
n
= l.
Exercitiu
Fie sirul (x
n
)
n0
: x
n
=
2n+3
n+1
. Ar atati c a lim
n
x
n
= 2.
Solutie
Are loc relatia
[x
n
2[ =
1
n + 1
, iar lim
n
1
n + 1
= 0,
deoarece (x
n
)
n0
: x
n
= n + 1 este un sir cresc ator si nem arginit superior. De aici,
lim
n
x
n
= 2.
Exercitiu
Fie sirul (x
n
)
n1
: x
n
=
sin n
n
. Demonstrati c a lim
n
x
n
= 0.
Solutie
Au loc relatiile

sin n
n
0


1
n
, iar lim
n
1
n
= 0
46 Capitolul 2 SIRURI DE NUMERE REALE
deci lim
n
x
n
= 0.
Se va observa acum c a dac a termenii unui sir (x
n
)
n0
pot minorati cu ter-
meni orict de mari" ai unui sir (a
n
)
n0
(i.e. (a
n
)
n0
are limita +), atunci ei
sunt de asemenea orict de mari" (i.e. (x
n
)
n0
are tot limita +). De asemenea,
dac a termenii unui sir (x
n
)
n0
pot majorati cu termeni orict de mici" ai unui
sir (b
n
)
n0
(i.e. (b
n
)
n0
are limita ), atunci ei sunt de asemenea orict de
mici" (i.e. (x
n
)
n0
are tot limita ).
Teorema 2.14. Fie (x
n
)
n0
un sir de numere reale.
1. Dac a exist a un sir de numere reale (a
n
)
n0
cu proprietatea c a lim
n
a
n
= + si un
rang n
a
N astfel ca a
n
x
n
pentru orice n n
a
, atunci lim
n
x
n
= +.
2. Dac a exist a un sir de numere reale (b
n
)
n0
cu proprietatea c a lim
n
b
n
= si un
rang n
b
N astfel ca x
n
b
n
pentru orice n n
b
, atunci lim
n
x
n
= .
Demonstratie. 1. Fie (a
n
)
n0
cu proprietatea c a lim
n
a
n
= + si e M > 0 ar-
bitrar. Exist a atunci un rang n
M
astfel ca a
n
> M pentru orice n n
M
. De aici,
x
n
a
n
> M pentru orice n max(n
a
, n
M
), de unde lim
n
x
n
= +. Demon-
stratia celei de-a dou a propriet ati este asem an atoare.
Exercitiu
Fie sirul (x
n
)
n0
: x
n
= n + (1)
n
. Demonstrati c a lim
n
x
n
= .
Solutie
Are loc inegalitatea x
n
n 1 pentru orice n 0, iar lim
n
(n 1) = , de
unde concluzia.
Exercitiu
Fie sirul (x
n
)
n0
: x
n
=
1

1
+
1

2
+ . . . +
1

n
. Demonstrati c a lim
n
x
n
= .
Solutie
Mai nti, s a observ am c a
1

k
>
2

k +

k + 1
= 2(

k + 1

k) pentru orice k 1,
deci, prin sumare dup a k de la 1 la n,
x
n
> 2(

n + 1 1) pentru orice n 1,
iar cum lim
n
2(

n + 1 1) = , urmeaz a concluzia.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 47
Siruri continnd functia modul
Prezent am n continuare cteva consecinte ale Teoremei 2.13, exprimnd fap-
tul c a functia modul p astreaz a convergenta sirurilor.
Teorema 2.15. Fie (x
n
)
n0
un sir de numere reale. Atunci
1. Dac a lim
n
x
n
= l, iar l R, atunci lim
n
[x
n
[ = l.
2. Dac a lim
n
x
n
= 0, atunci lim
n
[x
n
[ = 0.
3. Dac a lim
n
[x
n
[ = 0, atunci lim
n
x
n
= 0.
Demonstratie. 1. Fie lim
n
x
n
= l R si e > 0 arbitrar. Exist a atunci n

N
astfel ca [x
n
l[ < pentru orice n n

. Cum
[[x
n
[ [l[[ [x
n
l[ < pentru orice n n

,
conform inegalit atilor modulului, urmeaz a c a lim
n
[x
n
[ = l. Cea de-a doua ar-
matie rezult a din prima pentru l = 0.
3. Fie lim
n
[x
n
[ = 0 si e > 0 arbitrar. Exist a atunci n

N astfel ca [[x
n
[
0[ < pentru orice n n

. Deoarece [[x
n
[[ = [x
n
[, urmeaz a c a [x
n
0[ < pentru
orice n n

, deci lim
n
x
n
= 0.
Se va observa c a reciproca primei armatii nu este adev arat a. n acest sens, e
(x
n
)
n0
: x
n
= (1)
n
. Atunci [x
n
[ 1 pentru n , dar (x
n
)
n0
nu are limit a.
De asemenea, dac a (x
n
)
n0
este un sir de numere reale astfel ca lim
n
x
n
= ,
atunci lim
n
[x
n
[ = +, cu un rationament asem an ator celui de mai sus.
Limita sirului (q
n
)
n0
Din cele de mai sus, se obtine c a
lim
n
q
n
= 0 pentru q (1, 1).
Acest lucru a fost observat deja pentru q (0, 1), conform Teoremei 2.11. Pentru
q (1, 0), [q
n
[ = [q[
n
, iar [q[ (0, 1), deci lim
n
[q
n
[ = 0, de unde lim
n
q
n
= 0,
conform celei de-a treia propriet ati de mai sus. n ne, proprietatea este evident a
pentru q = 0.
48 Capitolul 2 SIRURI DE NUMERE REALE
Fie acum q (, 1). Cum q
2n
iar q
2n+1
, urmeaz a c a nu exist a
lim
n
q
n
. Se observ a n mod analog ca nu exist a lim
n
q
n
nici pentru q = 1.
Discutia de mai sus poate sistematizat a sub urm atoarea form a prescurtat a
lim
n
q
n
=
_

_
nu exist a, dac a q 1
0, dac a q (1, 1)
1, dac a q = 1
+, dac a q > 1
.
2.2.2 Propriet ati ale sirurilor cu limit a
Teorema ce urmeaz a, numit a si teorema de trecere la limit a n inegalit ati exprim a
faptul c a inegalit atile (nestricte) dintre termenii a dou a siruri se p astreaz a prin
trecere la limit a.
Teorema 2.16. Fie dou a siruri (x
n
)
n0
si (y
n
)
n0
cu propriet atile
1. Exist a un rang n
0
astfel ca x
n
y
n
pentru n n
0
.
2. lim
n
x
n
= x R, lim
n
y
n
= y R.
Atunci x y.
Demonstratie. Presupunem prin reducere la absurd c a x > y. Conform propri-
et atii de separatie Hausdorff, x si y pot separate prin vecin at ati, adic a exist a
V
x
1(x) si V
y
1(y) astfel ca V
x
V
y
= ( si deci z
1
> z
2
pentru orice z
1
V
x
si z
2
V
y
).
Conform denitiei limitei, exist a n
x
N astfel ca x
n
V
x
pentru n n
x
si
n
y
N astfel ca y
n
V
y
pentru n n
y
, ambele relatii ind satisf acute pentru
n max(n
x
, n
y
). Rezult a de aici c a x
n
> y
n
pentru orice n > max(n
x
, n
y
),
contradictie.
Inegalit atile nestricte dintre termenii a dou a siruri nu se p astreaz a neap arat
prin trecere la limit a. Aceasta se poate observa considernd sirurile (x
n
)
n0
: x
n
=
1
n+2
si (y
n
)
n0
: y
n
=
1
n+1
, pentru care x
n
< y
n
pentru orice n 0, dar lim
n
x
n
=
lim
n
y
n
= 0.
Teorema de mai jos, numit a si teorema cle stelui, ne permite s a calcul am limita
unui sir care poate ncadrat ntre alte dou a siruri avnd aceea si limit a.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 49
Teorema 2.17. Fie trei siruri de numere reale (a
n
)
n0
, (x
n
)
n0
, (b
n
)
n0
cu propriet atile
1. Exist a un rang n
0
astfel ca a
n
x
n
b
n
pentru n n
0
.
2. lim
n
a
n
= lim
n
b
n
= l R.
Atunci exist a lim
n
x
n
, iar lim
n
x
n
= l.
Demonstratie. Dac a l = +, atunci lim
n
x
n
= +, folosind faptul c a a
n
x
n
pentru orice n n
0
, lim
n
a
n
= + si Teorema 2.14. Pentru situatia n care l =
se rationeaz a analog.
Fie acum l R. Exist a atunci dou a ranguri n
a
, n
b
N astfel ca [a
n
l[ <
pentru orice n n
a
, respectiv [b
n
l[ < pentru orice n n
b
. Urmeaz a atunci
c a
< a
n
l x
n
l b
n
l < pentru n max(n
a
, n
b
, n
0
),
de unde lim
n
x
n
= l.
Exercitiu
Fie sirul (x
n
)
n1
: x
n
=
1
n
2
+1
+
1
n
2
+2
+ . . . +
1
n
2
+n
. Ar atati c a lim
n
x
n
= 0.
Solutie
Observ am c a dintre cei n termeni continuti n suma care dene ste x
n
,
1
n
2
+n
este cel mai mic, iar
1
n
2
+1
este cel mai mare. Urmeaz a c a n
1
n
2
+n
x
n
n
1
n
2
+1
,
deci
1
n + 1
x
n

n
n
2
+ 1
<
1
n
,
iar deoarece lim
n
1
n+1
= lim
n
1
n
= 0, urmeaz a c a de asemenea lim
n
x
n
= 0, (x
n
)
n1
ind ncadrat ntre sirurile (
1
n+1
)
n1
, (
1
n
)
n1
cu limita 0.
2.2.3 Relatii intre convergent a, monotonie si m arginire
n cele ce urmeaz a, vomstudia relatiile dintre propriet atile de monotonie, m arginire
si convergent a.
Teorema 2.18. Orice sir convergent este m arginit.
50 Capitolul 2 SIRURI DE NUMERE REALE
Demonstratie. Fie (x
n
)
n0
astfel ca lim
n
x
n
= l R. Punnd = 1 n Teorema
2.6, obtinem c a exist a n
1
N astfel nct [x
n
l[ < 1 pentru orice n n
1
, sau
l 1 < x
n
< l + 1 pentru orice n n
1
. Pentru a obtine inegalit ati valabile si
pentru x
0
, x
1
, . . ., x
n
1
1
, observ am c a, pentru orice n 0,
min(x
0
, x
1
, . . . , x
n
1
1
, l 1) x
n
max(x
0
, x
1
, . . . , x
n
1
1
, l + 1)
deci (x
n
)
n0
este m arginit.
Teorema 2.19. Orice sir nem arginit este divergent.
Demonstratie. Se aplic a operatorul de negatie logic a propozitiei de mai sus.
Exemple 1. Nu orice sir m arginit este convergent.
Sirul (x
n
)
n0
: x
n
= (1)
n
nu este convergent, deoarece sub sirul terme-
nilor de rang par (x
2n
)
n0
: x
2n
= 1 si sub sirul termenilor de rang impar
(x
2n+1
)
n0
: x
2n+1
= 1 au limitele diferite l
1
= 1, respectiv l
2
= 1. n
schimb, (x
n
)
n0
este m arginit, deoarece 1 x
n
1 pentru orice n 0.
2. Nu orice sir convergent este monoton.
Sirul (x
n
)
n0
: x
n
=
(1)
n
n
este convergent la 0, deoarece [x
n
[ =
1
n
, iar
lim
n
1
n
= 0, dar nu este monoton, lund alternativ att valori pozitive, ct si
negative.
3. Nu orice sir monoton este m arginit.
Sirul (x
n
)
n0
: x
n
= 2n+1 este monoton, dar nu este m arginit, ind nem arginit
superior.
4. Nu orice sir m arginit este monoton.
Sirul (x
n
)
n0
: x
n
= (1)
n
este m arginit, dar nu este monoton, lund alter-
nativ att valori pozitive, ct si negative.
Teorema 2.20. Orice sir monoton si m arginit este convergent.
Demonstratie. Vom demonstra n cele ce urmeaz a c a orice sir (x
n
)
n0
mono-
ton cresc ator si m arginit superior este convergent. n acest scop, s a observ am
c a multimea A = x
0
, x
1
, . . . , x
n
, . . . a termenilor s ai este m arginit a, deoarece
sirul (x
n
)
n0
este m arginit. Fie atunci l = sup A, care este num ar real, deoarece
A este m arginit a. Vom ar ata n continuare c a l este limita sirului (x
n
)
n0
.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 51
n acest scop, e > 0 arbitrar. Deoarece l = sup A, conform Teoremei 2.7,
exist a x A astfel ca x > l . Cum x A, exist a un rang n
0
N astfel ca
x = x
n
0
, deci x
n
0
> l si, deoarece (x
n
)
n0
este monoton cresc ator, x
n
> l
pentru orice n n
0
. Deoarece l = sup A, urmeaz a c a x
n
l pentru orice n 0.
Combinnd aceste relatii, urmeaz a c a l < x l pentru orice n n
0
, deci
[x
n
l[ < pentru orice n n
0
. Cum era arbitrar, urmeaz a c a lim
n
x
n
= l.
Dac a (x
n
)
n0
este monoton descresc ator si m arginit inferior, demonstratia este
analoag a.
Din cele de mai sus, se observ a de asemenea c a toti termenii unui sir mono-
ton cresc ator si m arginit superior (x
n
)
n0
sunt mai mici sau egali cu valoarea l
a limitei sirului. Similar, toti termenii unui sir monoton descresc ator si m arginit
inferior (x
n
)
n0
sunt mai mari sau egali cu valoarea limitei sirului.
Exercitiu
Fie sirul (x
n
)
n1
: x
n
=
1
1
2
+
1
2
2
+ . . . +
1
n
2
. Ar atati c a (x
n
)
n1
este convergent.
Solutie
Vom ar ata c a (x
n
)
n1
este monoton si m arginit. n acest scop, s a observ am
c a, deoarece x
n+1
x
n
=
1
(n+1)
2
> 0, sirul (x
n
)
n1
este strict cresc ator, deci si
m arginit inferior. De asemenea,
1
n
2
<
1
n(n1)
=
1
n1

1
n
pentru orice n 2, deci
x
n
<
1
1
2
+
_
1
1

1
2
_
+
_
1
2

1
3
_
+ . . . +
_
1
n 1

1
n
_
<
1
1
2
+
1
1
= 2,
iar (x
n
)
n1
este si m arginit superior. Fiind monoton si m arginit, (x
n
)
n1
este
convergent.
Combinnd Teorema 2.11, Teorema 2.12 si Teorema 2.20, obtinem urm atorul
rezultat, care precizeaz a existenta limitei unui sir monoton.
Teorema 2.21. Orice sir monoton (x
n
)
n0
are limit a, nit a sau nu.
2.2.4 Operatii cu siruri convergente
n cele ce urmeaz a, se va observa c a proprietatea unor siruri de a convergente
se p astreaz a dup a efectuarea operatiilor uzuale de sum a, diferent a, produs cu o
constant a, produs termen cu termen, iar n anumite conditii se p astreaz a si dup a
efectuarea inverselor sau a raportului termen cu termen.
52 Capitolul 2 SIRURI DE NUMERE REALE
Teorema 2.22. Fie (x
n
)
n0
si (y
n
)
n0
dou a siruri convergente de numere reale astfel ca
lim
n
x
n
= x, lim
n
y
n
= y. Atunci sirul sum a (x
n
+ y
n
)
n0
, sirul produs cu o constant a
(cx
n
)
n0
, c R, si sirul produs (x
n
y
n
)
n0
sunt convergente, iar dac a x ,= 0 atunci si
sirul inverselor (
1
x
n
)
n0
este convergent. n plus, au loc relatiile
1. lim
n
(x
n
+ y
n
) = lim
n
x
n
+ lim
n
y
n
= x + y
(limita sumei este egal a cu suma limitelor).
2. lim
n
(cx
n
) = c lim
n
x
n
= cx
(operatia de nmultire cu o constant a comut a cu operatia de calculare a limitei).
3. lim
n
(x
n
y
n
) = lim
n
x
n
lim
n
y
n
= xy
(limita produsului este egal a cu produsul limitelor).
4. lim
n
1
x
n
=
1
lim
n
x
n
=
1
x
, dac a lim
n
x
n
,= 0
(limita inverselor este egal a cu inversa limitei).
Demonstratie. 1. Fie > 0 arbitrar. Deoarece lim
n
x
n
= x, lim
n
y
n
= y, exist a
rangurile n
1

, n
2

Nastfel ca
[x
n
x[ <

2
pentru orice n n
1

[y
n
y[ <

2
pentru orice n n
2

.
Atunci, pentru orice n max(n
1

, n
2

),
[(x
n
+ y
n
) (x + y)[ [x
n
x[ +[y
n
y[ <

2
+

2
< .
Cum era arbitrar, urmeaz a c a lim
n
(x
n
+ y
n
) = x + y = lim
n
x
n
+ lim
n
y
n
.
2. Dac a c = 0, (cx
n
)
n0
este constant nul, ind deci convergent la 0. Fie acum
c ,= 0. Fie deasemenea > 0. Exist a atunci rangul n

Nastfel ca
[x
n
x[ <

[c[
pentru orice n n

.
Atunci, pentru orice n n

,
[cx
n
cx[ = [c[[x
n
x[ < [c[

[c[
= ,
deci lim
n
(cx
n
) = cx = c lim
n
x
n
.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 53
3. Mai nti, se observ a c a au loc inegalit atile
[x
n
y
n
xy[ [x
n
y
n
x
n
y + x
n
y xy[ [x
n
y
n
x
n
y[ +[x
n
y xy[
[x
n
[[y
n
y[ +[x
n
x[[y[.
Cum (x
n
)
n0
este convergent, el este si m arginit, deci exist a M > 0 astfel ca
[x
n
[ M pentru orice n 0.
Fie > 0. Exist a atunci rangul n
1

N astfel ca [y
n
y[ <

2M
pentru orice
n n

.
Dac a y = 0, atunci, pentru orice n n
1

,
[x
n
y
n
xy[ < M

2M
=

2
< ,
deci lim
n
(x
n
y
n
) = xy = lim
n
x
n
lim
n
y
n
.
Dac a y ,= 0, exist a rangul n
2

Nastfel ca [x
n
x[ <

2[y[
pentru orice n n
2

.
Atunci, pentru orice n max(n
1

, n
2

),
[x
n
y
n
xy[ < M

2M
+

2[y[
[y[ =

2
+

2
= ,
deci lim
n
(x
n
y
n
) = xy = lim
n
x
n
lim
n
y
n
.
4. Mai nti, se observ a c a dac a lim
n
x
n
= x ,= 0, atunci toti termenii sirului
sunt nenuli de la un rang ncolo, deci sirul
_
1
x
n
_
n0
este bine denit, cu execptia
eventual a a unui num ar nit de termeni. Au loc egalit atile

1
x
n

1
x

x
n
x
x
n
x

= [x
n
x[
1
[x
n
[
1
[x[
.
Cum lim
n
x
n
= x ,= 0, exist a un rang n
x
N astfel ca [x
n
x[ <
[x[
2
pentru orice
n n
x
, deci
[x
n
[ = [x
n
x + x[ [x[ [x
n
x[ +[x[ > [x[
[x[
2
=
[x[
2
.
Fie acum > 0. Exist a atunci un rang n

N astfel ca [x
n
x[ <
[x[
2
2
. Atunci,
pentru orice n max(n
x
, n

),

1
x
n

1
x

<
[x[
2
2
2
[x[
1
[x[
= ,
deci lim
n
1
x
n
=
1
x
=
1
lim
n
x
n
.
54 Capitolul 2 SIRURI DE NUMERE REALE
Exercitiu
Fie sirul (x
n
)
n0
denit prin x
n+1
=
1
2
x
n
1, n 0, x
0
= 1. Demonstrati c a
(x
n
)
n0
este convergent.
Solutie
Mai nti, se observ a c a x
1
=
1
2
< x
0
. n plus,
x
n+1
x
n
=
1
2
x
n
1
1
2
x
n1
+ 1 =
1
2
(x
n
x
n1
) ,
deci
sgn(x
n+1
x
n
) = sgn (x
n
x
n1
) = . . . = sgn(x
1
x
0
).
Cum x
1
< x
0
, urmeaz a c a sirul (x
n
)
n0
este strict descresc ator, deci si m arginit
superior de x
0
= 1.
Deoarece x
n+1
< x
n
, urmeaz a c a x
n
<
1
2
x
n
1, deci x
n
> 2, iar (x
n
)
n0
este
si m arginit inferior. Cum (x
n
)
n0
este monoton si m arginit, el este convergent.
Fie l limita sa; atunci sirul (
1
2
x
n
)
n0
are limita
1
2
l, iar sirul (x
n+1
)
n0
are tot limita
l. Trecnd la limit a n relatia de recurent a, obtinem c a l =
1
2
l 1, deci l = 2.
Propriet atile de mai sus se pot extinde n mod imediat la operatii cu un num ar
mai mare (dar constant) de siruri. De exemplu, dac a (x
1
n
)
n0
, (x
2
n
)
n0
,. . . , (x
k
n
)
n0
sunt siruri convergente, cu limitele respectiv l
1
, l
2
, . . . , l
k
, atunci sirul sum a (x
1
n
+
x
2
n
+ . . . + x
k
n
)
n0
este convergent, iar
lim
n
_
x
1
n
+ x
2
n
+ . . . + x
k
n
_
= lim
n
x
1
n
+ lim
n
x
2
n
+ . . . + lim
n
x
k
n
.
Cazul operatiilor cu un num ar variabil de siruri trebuie tratat cu atentie, a sa cum
se observ a din urm atorul exemplu
1 = lim
n
_
1
n
+
1
n
+ . . . +
1
n
_
,= lim
n
1
n
+ lim
n
1
n
+ . . . + lim
n
1
n
= 0,
diferenta provenind din faptul c a paranteza
_
1
n
+
1
n
+ . . .
1
n
_
contine un num ar
de n siruri, n ind variabil.
Teorema 2.23. Fie (x
n
)
n0
si (y
n
)
n0
dou a siruri convergente de numere reale astfel ca
lim
n
x
n
= x, lim
n
y
n
= y. Atunci sirul diferent a (x
n
y
n
)
n0
este convergent, iar dac a
y ,= 0, atunci si sirul raport (
x
n
y
n
)
n0
este convergent. n plus, au loc relatiile
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 55
1. lim
n
(x
n
y
n
) = lim
n
x
n
lim
n
y
n
= x y
(limita diferentei este egal a cu diferenta limitelor).
2. lim
n
x
n
y
n
=
lim
n
x
n
lim
n
y
n
=
x
y
, dac a lim
n
y
n
,= 0
(limita raportului este egal a cu raportul limitelor).
Demonstratie. 1. Deoarece x
n
y
n
= x
n
+ (1)y
n
, iar ((1)y
n
)
n0
este conver-
gent cu limita y (din teorema de mai sus), urmeaz a c a
lim
n
(x
n
y
n
) = lim
n
x
n
+ lim
n
((1)y
n
) = lim
n
x
n
lim
n
y
n
.
2. Ca mai sus, sirul
_
x
n
y
n
_
este bine denit, cu exceptia eventual a a unui num ar
nit de termeni. Deoarece (
1
y
n
)
n0
este convergent cu limita
1
y
, urmeaz a c a
lim
n
x
n
y
n
= lim
n
x
n

1
y
n
= lim
n
x
n
lim
n
1
y
n
=
lim
n
x
n
lim
n
y
n
.

Se poate demonstra de asemenea urm atorul rezultat.


Teorema 2.24. Fie (x
n
)
n0
si (y
n
)
n0
dou a siruri convergente de numere reale astfel ca
lim
n
x
n
= x > 0, lim
n
y
n
= y. Atunci sirul putere (x
y
n
n
)
n0
este convergent. n plus,
are loc relatia
lim
n
(x
y
n
n
) =
_
lim
n
x
n
_
lim
n
y
n
(limita puterii se distribuie att bazei si exponentului).
Alegnd sirurile constante (b
n
)
n0
: b
n
= k, k N

, respectiv (b
n
)
n0
: b
n
=
1
p
,
p N

, p 2, se obtine urm atoarea consecint a a teoremei de mai sus.


Corolar 2.24.1. Fie (x
n
)
n0
un sir convergent de numere reale astfel ca lim
n
x
n
= x >
0, k N

, p N

, p 2. Atunci
1. lim
n
x
k
n
=
_
lim
n
x
n
_
k
= x
k
(limita puterii este egal a cu puterea limitei).
2. lim
n
p

x
n
=
p
_
lim
n
x
n
=
p

x (limita radicalului este egal a cu radicalul limitei).


Analiz am acum cazul n care (x
n
)
n0
are limita 0.
56 Capitolul 2 SIRURI DE NUMERE REALE
Teorema 2.25. Fie (x
n
)
n0
un sir convergent de numere reale pozitive astfel ca lim
n
x
n
=
0 si e (y
n
)
n0
un sir convergent de numere reale astfel ca lim
n
y
n
= y ,= 0. Atunci
1. Dac a y > 0, atunci lim
n
(x
y
n
n
) = 0.
2. Dac a y < 0, atunci lim
n
(x
y
n
n
) = +.
Consideratii asem an atoare se pot formula n cazul n care (x
n
)
n0
este un sir
convergent de numere reale negative cu limita 0, sau m acar contine termeni neg-
ativi, cu rezerva ca (x
y
n
n
)
n0
trebuie mai nti sa e bine denit. De exemplu,
pentru x
n
=
1
n
si y
n
=
1
2n
, x
y
n
n
=
2n
_

1
n
nu este denit pentru nicio valoare a lui
n.
Totu si, dac a (x
n
)
n0
si (y
n
)
n0
au ambele limita 0, nu se poate arma nimic
despre convergenta sau divergenta sirului (x
y
n
n
)
n0
, spunndu-se c a 0
0
este un
caz de nedeterminare. Acest lucru se poate observa din urm atoarele exemple.
Dac a x
n
=
1
2
n
, y
n
=
1
n
, atunci x
y
n
n
=
1
2

1
2
.
Dac a x
n
=
1
2
n
2
, y
n
=
1
n
, atunci x
y
n
n
= 2
n
+.
Dac a x
n
=
1
2
n
, y
n
=
(1)
n
n
atunci x
y
n
n
= 2
(1)
n
nici m acar nu are limit a.
2.2.5 Operatii cu siruri cu limit a innit a
Teorema 2.26. Fie (x
n
)
n0
si (y
n
)
n0
dou a siruri de numere reale.
1. Dac a lim
n
x
n
= + si lim
n
y
n
= y R , atunci lim
n
(x
n
+ y
n
) = +.
2. Dac a lim
n
x
n
= si lim
n
y
n
= y R +, atunci lim
n
(x
n
+ y
n
) = .
Rezutatul Teoremei 2.26 poate prezentat si sub forma prescurtat a
+ c = , + = ,
+ c = , + () = , c R.
Teorema 2.27. Fie (x
n
)
n0
si (y
n
)
n0
dou a siruri de numere reale.
1. Dac a lim
n
x
n
= + si lim
n
y
n
= y R, y > 0, atunci lim
n
x
n
y
n
= +.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 57
2. Dac a lim
n
x
n
= + si lim
n
y
n
= y R, y < 0, atunci lim
n
x
n
y
n
= .
3. Dac a lim
n
x
n
= si lim
n
y
n
= y R, y > 0, atunci lim
n
x
n
y
n
= .
4. Dac a lim
n
x
n
= si lim
n
y
n
= y R, y < 0, atunci lim
n
x
n
y
n
= +.
Rezutatul Teoremei 2.27 poate prezentat si sub forma prescurtat a
c.p. + = +, c.n. + = ,
c.p. = , c.n. = +,
unde prin c.p. si c.p. ntelegem constant a real a pozitiv a" si respectiv constant a
real a negativ a".
Teorema 2.28. Fie (x
n
)
n0
si (y
n
)
n0
dou a siruri de numere reale.
1. Dac a lim
n
x
n
= + si lim
n
y
n
= y R, y > 0, atunci lim
n
x
n
y
n
= +.
2. Dac a lim
n
x
n
= + si lim
n
y
n
= y R, y < 0, atunci lim
n
x
n
y
n
= .
3. Dac a lim
n
x
n
= si lim
n
y
n
= y R, y > 0, atunci lim
n
x
n
y
n
= .
4. Dac a lim
n
x
n
= si lim
n
y
n
= y R, y < 0, atunci lim
n
x
n
y
n
= +.
Rezutatul Teoremei 2.28 poate prezentat si sub forma prescurtat a

c.p.
= ,

c.n.
= ,

c.p.
= ,

c.n.
= .
Teorema 2.29. Fie (x
n
)
n0
si (y
n
)
n0
dou a siruri de numere reale.
Dac a lim
n
x
n
= x R si lim
n
y
n
= y , +, atunci lim
n
x
n
y
n
= 0.
Rezutatul Teoremei 2.29 poate prezentat si sub forma prescurtat a
c

= 0,
c

= 0, c R.
Teorema 2.30. Fie (x
n
)
n0
si (y
n
)
n0
dou a siruri de numere reale.
1. Dac a lim
n
x
n
= + si lim
n
y
n
= y R, y > 0, atunci lim
n
x
y
n
n
= +.
58 Capitolul 2 SIRURI DE NUMERE REALE
2. Dac a lim
n
x
n
= + si lim
n
y
n
= y R, y < 0, atunci lim
n
x
y
n
n
= 0.
Rezutatul Teoremei 2.30 poate prezentat si sub forma prescurtat a

c.p.
= ,
c.n.
= 0.
Dac a (x
n
)
n0
are limita iar (y
n
)
n0
are limita 0, nu se poate arma nimic despre
convergenta sau divergenta sirului (x
y
n
n
)
n0
, spunndu-se c a
0
este un caz de
nedeterminare. Acest lucru se poate observa din urm atoarele exemple.
Dac a x
n
= 2
n
, y
n
=
1
n
, atunci x
y
n
n
= 2 2.
Dac a x
n
= 2
n
2
, y
n
=
1
n
, atunci x
y
n
n
= 2
n
+.
Dac a x
n
= 2
n
, y
n
=
(1)
n
n
atunci x
y
n
n
= 2
(1)
n
nici m acar nu are limit a.
n general, nu se poate arma nimic despre convergenta sau divergenta pro-
dusului dintre un sir convergent si un alt sir care nu are neap arat limit a. Totu si,
sub ipoteze aditionale, are loc urm atorul rezultat.
Teorema 2.31. Produsul dintre un sir m arginit (x
n
)
n0
si un sir (y
n
)
n0
convergent la
0 este un sir convergent la 0.
Demonstratie. Fie > 0 arbitrar. Cum (x
n
)
n0
este m arginit, exist a M > 0 astfel
c a [x
n
[ M pentru orice n N. Deoarece (y
n
)
n0
este un sir convergent la 0,
exist a un rang n

Nastfel ca
[y
n
0[ <

M
pentru orice n n

.
Atunci
[x
n
y
n
0[ = [x
n
[[y
n
[ < M

M
= pentru orice n n

.
Cum era arbitrar, urmeaz a c a (x
n
y
n
)
n0
este convergent la 0.
Exemplu
Dac a (y
n
)
n0
este convergent la 0, atunci ((1)
n
y
n
)
n0
este de asemenea conver-
gent la 0.
Demonstratie. Este sucient s a alegem (x
n
)
n0
: x
n
= (1)
n
, care este m arginit.

ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REALA 59
2.2.6 Calculul unor limite fundamentale
Limitele functiilor polinomiale
Fie P o functie polinomial a de grad k 1,
P : R R, P(x) = a
k
x
k
+ a
k1
x
k1
+ . . . + a
1
x + a
0
, a
k
,= 0.
Consider am sirul (x
n
)
n0
, x
n
= P(n). Pentru calculul limitei sirului (x
n
)
n0
se
va scoate factor comun fortat n
k
(k = grad P). Se obtine c a
lim
n
x
n
= lim
n
a
k
n
k
+ a
k1
n
k1
+ . . . + a
1
n + a
0
= lim
n
n
k
_
a
k
+ a
k1
1
n
+ . . . + a
1
1
n
k1
+ a
0
1
n
k
_
= a
k
=
_
_
_
+, dac a a
k
> 0
, dac a a
k
< 0
.
S a observ am c a limita termenului de grad maxim al lui P este de asemenea
lim
n
a
k
n
k
= a
k
= lim
n
x
n
,
de unde se poate remarca faptul c a limita lui P(n) este egal a cu limita termenului de
grad maxim al lui P.
Exemple 1. lim
n
_
n
3
2n
2
+ n 1
_
= +, deoarece coecientul termenului
de grad maxim n
3
este pozitiv.
2. lim
n
(n
4
+ 3n
3

2n + 5) = , deoarece coecientul termenului de


grad maxim n
4
este negativ
Limitele functiilor rationale
Fie P, Q dou a functii polinomiale de grad k, respectiv l, unde k, l 1,
P : R R, P(x) = a
k
x
k
+ a
k1
x
k1
+ . . . + a
1
x + a
0
, a
k
,= 0,
Q : R R, Q(x) = b
l
x
l
+ b
l1
x
l1
+ . . . + b
1
x + b
0
, b
l
,= 0.
Consider am sirul (x
n
)
n0
, x
n
=
P(n)
Q(n)
. Pentru calculul limitei sirului (x
n
)
n0
se
va scoate factor comun fortat n
k
de la num ar ator (k = grad P), respectiv n
l
de la
60 Capitolul 2 SIRURI DE NUMERE REALE
numitor (l = grad Q). Se obtine c a
lim
n
x
n
= lim
n
a
k
n
k
+ a
k1
n
k1
+ . . . + a
1
n + a
0
b
l
n
l
+ b
l1
n
l1
+ . . . + b
1
n + b
0
= lim
n
n
k
_
a
k
+ a
k1
1
n
+ . . . + a
1
1
n
k1
+ a
0
1
n
k
_
n
l
_
b
l
+ b
l1
1
n
+ . . . + b
1
1
n
l1
+ b
0
1
n
l
_
= lim
n
n
kl
a
k
b
l
=
_

_
0, dac a k < l
a
k
b
l
, dac a k = l
+
a
k
b
l
, dac a k > l
.
S a observ am c a limita raportului termenilor de grad maxim este de asemenea
lim
n
a
k
n
k
b
l
n
l
= lim
n
n
kl
a
k
b
l
,
de unde se poate remarca faptul c a limita lui
P(n)
Q(n)
este egal a cu limita raportului ter-
menilor de grad maxim ai lui P si Q. De asemenea, dac a grad P < grad Q, atunci
lim
n
P(n)
Q(n)
= 0, deci dac a gradul numitorului este mai mare dect gradul num ar atorului,
atunci limita lui
P(n)
Q(n)
este 0. Dac a grad P = grad Q, atunci lim
n
P(n)
Q(n)
=
a
k
b
l
, deci dac a
gradul numitorului este egal cu gradul num ar atorului, atunci limita lui
P(n)
Q(n)
este rapor-
tul coecientilor termenilor dominanti. Dac a grad P > grad Q, atunci lim
n
P(n)
Q(n)
=
+
a
k
b
l
, deci dac a gradul num ar atorului este mai mare dect gradul numitorului, atunci
limita lui
P(n)
Q(n)
este + dac a coecientii termenilor dominanti au acela si semn, respectiv
dac a coecientii termenilor dominanti au semne opuse.
Exemple 1.
lim
n
2n
2
3n + 5
3n
2
+ 6n 1
= lim
n
n
2
(2 3
1
n
+ 5
1
n
2
)
n
2
(3 + 6
1
n

1
n
2
)
=
2
3
.
2.
lim
n
n
3
+ 4n
2
n + 2
2n
2
3n + 7
= lim
n
n
3
(1 + 4
1
n

1
n
2
+ 2
1
n
3
)
n
2
(2 3
1
n
+ 7
1
n
2
)
= +
1
2
= +.
3.
lim
n
5n
2
+ 3n 6
n
3
+ 4n + 1
= lim
n
n
2
(5 + 3
1
n

6
n
2
)
n
3
(1 + 4
1
n
2
+
1
n
3
)
= 0 5 = 0.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 61
Sub siruri ale sirurilor m arginite si nem arginite
A fost deja observat c a nu orice sir monoton este convergent. Totu si, cu aju-
torul teoremei de convergent a a sirurilor monotone, putem ar ata c a din orice sir
m arginit se poate extrage un sub sir convergent, acest lucru reprezentnd obiectul
urm atorului rezultat, numit si Lema lui Csaro.
Teorema 2.32. Orice sir m arginit (x
n
)
n0
contine un sub sir convergent.
Demonstratie. Fie (x
n
)
n0
un sir m arginit si e A = x
0
, x
1
, . . . , x
n
, . . . multimea
termenilor s ai. Not am a
0
= inf A, b
0
= sup A. Conform denitiilor marginii in-
ferioare si marginii superioare, a
0
x
n
b
0
pentru orice n 0, deci, n partic-
ular, a
0
< x
0
< b
0
; e k
0
= 0. n plus, m acar unul dintre intervalele [a
0
,
a
0
+b
0
2
]
si [
a
0
+b
0
2
, b
0
] contine o innitate de termeni ai sirului (x
n
)
n0
, deci si o innitate
de elemente ale multimii A
1
= x
n
; n > k
0
. Pentru xarea ideilor, e acesta
[a
0
,
a
0
+b
0
2
]. Not am atunci a
1
= a
0
si b
1
=
a
0
+b
0
2
si observ am c a
b
1
a
1
=
b
0
a
0
2
, a
1
a
0
, b
1
b
0
.
De asemenea, putem alege un termen x
k
1
al sirului astfel ca x
k
1
[a
1
, b
1
]. Din
nou, m acar unul dintre intervalele [a
1
,
a
1
+b
1
2
] si [
a
1
+b
1
2
, b
1
] contine o innitate de
elemente ale multimii A
2
= x
n
, n > k
1
; not am acest interval [a
2
, b
2
] si observ am
c a
b
2
a
2
=
b
0
a
0
2
2
, a
2
a
1
a
0
, b
2
b
1
b
0
,
putnd alege un termen x
k
2
al sirului, k
2
> k
1
, astfel ca x
k
2
[a
2
, b
2
]. Procednd
iterativ, putem construi trei siruri (a
n
)
n0
, (b
n
)
n0
si (x
k
n
)
n0
astfel nct (a
n
)
n0
este cresc ator, (b
n
)
n0
este descresc ator,
a
n
x
k
n
b
n
pentru orice n 0, iar b
n
a
n
=
b
0
a
0
2
n
.
Mai mult, deoarece [a
n
, b
n
] [a
0
, b
0
] pentru orice n 0, sirurile (a
n
)
n0
, (b
n
)
n0
sunt m arginite. Fiind si monotone, ele sunt convergente; e lim
n
a
n
= l
1
, lim
n
b
n
=
l
2
. Deoarece b
n
a
n
=
b
0
a
0
2
n
, urmeaz a c a l
1
= l
2
, iar ntruct
a
n
x
k
n
b
n
pentru orice n 0, iar lim
n
a
n
= lim
n
b
n
= l
1
urmeaz a conform Teoremei 2.17 (criteriul cle stelui) c a lim
n
x
k
n
este convergent,
avnd aceea si limit a l
1
.
62 Capitolul 2 SIRURI DE NUMERE REALE
n mod asem an ator, putem observa c a sirurile nem arginite contin sub siruri cu
limit a innit a.
Teorema 2.33. Fie (x
n
)
n0
un sir.
1. Dac a (x
n
)
n0
este nem arginit superior, atunci el contine un sub sir cu limita +.
2. Dac a (x
n
)
n0
este nem arginit inferior, atunci el contine un sub sir cu limita .
Demonstratie. 1. Fie A = x
0
, x
1
, . . . , x
n
, . . . multimea termenilor sirului (x
n
)
n0
.
Cum A este nem arginit a, exist a x A astfel ca x > 0. Deoarece x A exist a
k
0
N astfel ca x = x
k
0
. Cum A
1
= x
k
; k > k
0
este de asemenea nem arginit a,
exist a y A astfel ca y > 1, deci exist a k
1
> k
0
astfel ca x
k
1
> 1. Procednd
iterativ, putem construi un sir (x
k
n
)
n0
astfel nct x
k
n
> n pentru orice n N,
iar conform criteriului major arii (Teorema 2.14) se obtine c a lim
n
x
k
n
= . Cea
de-a dou a armatie se demonstreaz a analog.
2.2.7 Puncte limit a ale unui sir
Fie (x
n
)
n0
un sir dat. Vom numi multimea punctelor limit a ale sirului (x
n
)
n0
,
notat a LIM
n
x
n
, multimea tuturor limitelor de sub siruri ale lui (x
n
)
n0
.
Mai nti se observ a c a multimea punctelor limit a ale unui sir (x
n
)
n0
dat
este totdeauna nevid a. Mai precis, dac a sirul este m arginit, atunci el contine un
sub sir convergent (Teorema 2.32), cu o limit a oarecare l, iar n aceast a situatie
l LIM
n
x
n
. Dac a sirul este nem arginit superior (respectiv superior), atunci +
LIM
n
x
n
(respectiv LIM
n
x
n
), conform Teoremei 2.33.
Exemplu
Fie (x
n
)
n0
: x
n
= (1)
n
. Atunci LIM
n
x
n
= 1, 1. n acest scop, se observ a
c a orice sub sir cu limit a (care este n mod necesar nit a, deoarece (x
n
)
n0
este
m arginit) (x
k
n
)
n0
al lui (x
n
)
n0
este constant de la un rang ncolo, ind un sir
convergent de numere ntregi. Fiind constant de la un rang ncolo, termenii s ai
sunt toti egali cu 1 sau 1 ncepnd cu acel rang, iar (x
k
n
)
n0
poate avea e limita
1, e limita 1.
Conform denitiei, se pot observa urm atoarele propriet ati.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 63
1. Dac a o innitate de termeni ai unui sir (x
n
)
n0
sunt egali cu un acela si
num ar real x, atunci putem construi un sub sir convergent la x cu termenii
n cauz a, deci x LIM
n
x
n
.
2. Dac a un sir (x
n
)
n0
are limita l, nit a sau nu, atunci l LIM
n
x
n
, pe post de
sub sir convergent la l putnd lua chiar sirul (x
n
)
n0
.
3. Exist a siruri care au o innitate de puncte limit a. De exemplu, pentru
(x
n
)
n0
: 1, 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, . . . , 1, 2, 3, . . . n, . . . ,
orice num ar natural este punct limit a, ntruct (x
n
)
n0
contine toate nu-
merele naturale, repetate de o innitate de ori.
4. Dac a l LIM
n
x
n
, atunci orice vecin atate V a lui l contine o innitate de
termeni ai sirului (x
n
)
n0
, deoarece exist a un sub sir (x
k
n
)
n0
al lui (x
n
)
n0
care este convergent la l si deci V contine toti termenii sub sirului (x
k
n
)
n0
de la un rang ncolo.
Teorema 2.34. Fie (x
n
)
n0
un sir de numere reale. Atunci (x
n
)
n0
are limit a dac a si
numai dac a LIM
n
x
n
se reduce la un singur element.
Demonstratie. " Fie lim
n
x
n
= l. Deoarece (x
n
)
n0
are limita l, orice sub sir al
s au are aceea si limit a, iar LIM
n
x
n
= l.
" Fie LIM
n
x
n
= l si V 1(l) o vecin atate arbitrar a a lui V. Atunci n afara
lui V se pot aa doar un num ar nit de termeni ai sirului, n caz contrar din ace sti
termeni putndu-se extrage un sir cu limit a, alta dect l, deoarece ace sti termeni
se a a n afara vecin at atii V, contradictie.
Limita superioar a si limita inferioar a a unui sir
Fie (x
n
)
n0
un sir de numere reale si e sirurile (a
n
)
n0
si (b
n
)
n0
denite prin
a
n
= inf
kn
x
k
= inf x
n
, x
n+1
, . . .
b
n
= sup
kn
x
k
= supx
n
, x
n+1
, . . . .
Cumx
n+1
, . . . x
n
, x
n+1
, . . ., urmeaz a c a a
n
a
n+1
si b
n
b
n+1
pentru orice
n 0, deci (a
n
)
n0
este monoton cresc ator, iar (b
n
)
n0
este monoton descresc ator.
64 Capitolul 2 SIRURI DE NUMERE REALE
Cum (a
n
)
n0
si (b
n
)
n0
sunt monotone, ele admit limite. De asemenea, se observ a
c a a
n
b
n
pentru orice n 0.
Vomnumi atunci limit a superioar a a sirului (x
n
)
n0
, notat a limsup
n
x
n
sau lim
n
x
n
,
limita sirului (b
n
)
n0
. Similar, vom numi limit a inferioar a a sirului (x
n
)
n0
, notat a
liminf
n
x
n
sau lim
n
x
n
, limita sirului (a
n
)
n0
. Deoarece a
n
b
n
pentru orice n 0,
urmeaz a c a
liminf
n
x
n
limsup
n
x
n
.
Exemplu
Fie (x
n
)
n0
: x
n
= 2 sin
n
3
+ (1)
n
. Pentru n = 6k, k 0, urmeaz a c a x
6k
=
sin(2k) + 1 = 1. Similar, x
6k+1
=

3
2
1, x
6k+2
=

3
2
+ 1, x
6k+3
= 1, x
6k+4
=

3
2
+ 1, x
6k+5
=

3
2
1. Cum ecare dintre aceste sub siruri este convergent,
ind constant, urmeaz a c a liminf
n
x
n
=

3
2
1, limsup
n
x
n
=

3
2
+ 1.
Dac a (x
n
)
n0
este m arginit superior, exist a M R astfel ca x
n
M pen-
tru orice n 0. Urmeaz a c a de asemenea b
n
M pentru orice n 0, deci
limsup
n
x
n
(= lim
n
b
n
) este nit a. Similar, dac a (x
n
)
n0
este m arginit inferior, atunci
liminf
n
x
n
este nit a. De asemenea, conform Teoremei 2.33, dac a (x
n
)
n0
este
nem arginit superior, atunci limsup
n
x
n
= +, iar dac a (x
n
)
n0
este nem arginit
inferior, atunci liminf
n
x
n
= .
Fie acum l LIM
n
x
n
. Exist a atunci un sub sir (x
k
n
)
n0
astfel ca lim
n
x
k
n
= l.
Cum
inf
n
1
k
n
x
n
x
k
n
sup
n
1
k
n
pentru orice k
n
0,
urmeaz a c a
a
k
n
x
k
n
b
k
n
pentru orice k
n
0,
iar trecnd la limit a n aceste inegalit ati obtinem c a
liminf
n
x
n
l limsup
n
x
n
.
Mai mult, se poate demonstra c a limsup
n
x
n
LIM
n
x
n
, deci limsup
n
x
n
este cel mai
mare punct limit a al sirului (x
n
)
n0
. Similar, liminf
n
x
n
LIM
n
x
n
, deci liminf
n
x
n
este cel mai mic punct limit a al sirului (x
n
)
n0
. n plus, deoarece
a
n
= inf
kn
x
k
inf
k0
x
k
, b
n
= sup
kn
x
k
sup
k0
x
k
,
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 65
urmeaz a c a
inf
k0
x
k
liminf
n
x
n
limsup
n
x
n
sup
k0
x
k
,
deci LIM
n
x
n
este cuprins a ntre marginea inferioar a si marginea superioar a a ter-
menilor sirului. Teorema 2.34 se poate reformula atunci sub forma urm atoare.
Teorema 2.35. Fie (x
n
)
n0
un sir de numere reale. Atunci (x
n
)
n0
are limit a dac a si
numai dac a liminf
n
x
n
= limsup
n
x
n
. n aceast a situatie,
lim
n
x
n
= liminf
n
x
n
= limsup
n
x
n
.
Exemplul urm ator indic a faptul c a, dat ind un sir (x
n
)
n0
, nu trebuie confun-
dat limsup
n
x
n
cu sup
n0
x
n
si nici liminf
n
x
n
cu inf
n0
x
n
. Acest lucru este dealtfel evident
din faptul c a limsup
n
x
n
si liminf
n
x
n
, ind puncte limit a, nu sunt inuentate de
valorile primilor termeni ai sirului (x
n
)
n0
, pe cnd sup
n0
x
n
si inf
n0
x
n
da.
Exemplu
Fie (x
n
)
n0
: x
n
= (1)
n n+2
n+1
. Atunci x
2n
=
2n+2
2n+1
, care este strict descresc ator
cu limita 1, iar x
2n+1
=
2n+4
2n+3
, care este strict cresc ator, cu limita 1. Atunci
limsup
n
x
n
= 1, liminf
n
x
n
= 1, sup
n0
x
n
= x
0
= 2, inf
n0
x
n
= x
1
=
3
2
.
Totu si, limsup
n
x
n
si liminf
n
x
n
retin unele propriet ati de m arginire caracteristice
sup
n0
x
n
si inf
n0
x
n
, chiar dac a ntr-o form a mai slab a. Aceste propriet ati sunt cuprinse
n urm atorul rezultat. Reamintim c a
x
n
sup
n0
x
n
pentru orice n 0, x
n
inf
n0
x
n
pentru orice n 0.
Teorema 2.36. Fie (x
n
)
n0
un sir m arginit si e > 0. Atunci
1. Exist a n
1

Nastfel c a x
n
< limsup
n
x
n
+ pentru orice n n
1

.
2. Exist a n
2

Nastfel c a x
n
> liminf
n
x
n
pentru orice n n
2

.
Demonstratie. Presupunem prin reducere la absurd c a prima proprietate nu este
adev arat a. Exist a atunci > 0 astfel nct pentru orice n
1

Nexist a n n
1

astfel
c a x
n
limsup
n
x
n
+ .
66 Capitolul 2 SIRURI DE NUMERE REALE
Pentru n
1

= 0, exist a k
0
astfel ca x
k
0
limsup
n
x
n
+ . Pentru n
1

= k
0
+ 1,
obtinem c a exist a k
1
n
0
+ 1 > n
0
astfel ca x
k
1
limsup
n
x
n
+ . Procednd
iterativ, obtinem existenta unui sub sir (x
k
m
)
m0
cu proprietatea c a
x
k
m
limsup
n
x
n
+ pentru orice m 0.
Cum (x
k
m
)
m0
este m arginit, ind sub sir al sirului initial (x
n
)
n0
, urmeaz a c a
(x
k
m
)
m0
are la rndul lui un sub sir convergent la o limit a nit a l. Conform pro-
priet atii de trecere la limit a n inegalit ati, urmeaz a c a
l limsup
n
x
n
+ ,
ceea ce contrazice faptul c a
l limsup
n
x
n
,
deoarece l este un punct limit a al sirului (x
n
)
n0
. Cea de-a doua proprietate se
demonstreaz a analog.

Cu un rationament asem an ator, folosind teoremele de caracterizare analitic a


a marginii superioare si marginii inferioare a unei multimi, se poate demonstra
c a marginea superioar a si marginea inferioar a a unei multimi m arginite se pot
obtine ca limite de siruri cu elemente din acea multime.
Teorema 2.37. Fie A R o mul time m arginit a. Exist a atunci dou a siruri (x
n
)
n0
si
(y
n
)
n0
de elemente din M astfel ca lim
n
x
n
= sup A, lim
n
y
n
= inf A.
Demonstratie. Conformteoremei de caracterizare analitic a a marginii superioare,
folosit a pentru =
1
n+1
, pentru orice n N exist a x
n
A astfel nct x
n
>
sup A
1
n+1
. Deoarece x
n
sup A, urmeaz a conform criteriului cle stelui c a
lim
n
x
n
= sup A. Cea de-a doua parte a teoremei se demonstreaz a analog.
2.2.8 Siruri fundamentale (Cauchy)
n cazurile n care limita unui sir este dicit de intuit sau determinat numeric,
poate util un criteriu de convergent a care s a nu fac a apel la determinarea limitei
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 67
sirului. Consideratiile de mai jos permit demonstrarea convergentei unui sir f ar a
determinarea limitei acestuia.
Fie (x
n
)
n0
un sir. Spunem c a (x
n
)
n0
este sir fundamental, sau sir Cauchy, dac a
pentru orice > 0 exist a un rang n

N astfel nct [x
n
x
m
[ pentru orice
m, n n

.
Echivalent, (x
n
)
n0
este sir Cauchy dac a pentru orice > 0 exist a un rang
n

Nastfel nct [x
n
x
n+p
[ pentru orice n n

si orice p 0. Intuitiv, ntr-


un sir Cauchy toti termenii sunt apropiati unul de cel alalt de la un rang ncolo.
Teorema 2.38. Fie (x
n
)
n0
un sir Cauchy. Atunci (x
n
)
n0
este m arginit.
Demonstratie. Conform denitiei sirului Cauchy, aplicat a pentru = 1, exist a
un rang n
1
N astfel ca [x
n
x
m
[ 1 pentru orice m, n n
1
. Fixnd m = n
1
,
urmeaz a c a [x
n
x
n
1
[ 1 pentru orice n n
1
, deci 1 + x
n
1
x
n
1 + x
n
1
pentru orice n n
1
. Pentru a obtine inegalit ati valabile si pentru x
0
, x
1
. . . x
n
1
1
,
observ am c a, pentru orice n 0,
min(x
0
, x
1
, . . . x
n
1
1
, 1 + x
n
1
) x
n
max(x
0
, x
1
, . . . x
n
1
1
, 1 + x
n
1
),
deci (x
n
)
n0
este m arginit.
n particular, ind m arginit, orice sir Cauchy (x
n
)
n0
admite un sub sir con-
vergent.
Teorema 2.39. Fie (x
n
)
n0
un sir de numere reale. Atunci (x
n
)
n0
este sir Cauchy dac a
si numai dac a este convergent.
Demonstratie. ". Fie (x
n
)
n0
un sir Cauchy. Atunci el contine un sub sir con-
vergent (x
k
n
)
n0
; e x limita acestuia. Fie de asemenea > 0 arbitrar. Pentru
orice n 0, are loc inegalitatea
[x
n
x[ [x
n
x
k
n
[ +[x
k
n
x[,
n care dorim s a estim am ecare termen din membrul drept.
Cum lim
n
x
k
n
= x, exist a un rang n
1

N astfel ca [x
k
n
x[ <

2
pentru orice
n n
1
.
n plus, cum (x
n
)
n0
este sir Cauchy, exist a un rang n
2

N astfel ca [x
m

x
n
[

2
pentru orice m, n

2
. Deoarece k
n
n, urmeaz a c a [x
n
x
k
n
[

2
pentru n n
2

.
68 Capitolul 2 SIRURI DE NUMERE REALE
Atunci, pentru n max(n
1

, n
2

), au loc inegalit atile


[x
n
x[ [x
n
x
k
n
[ +[x
k
n
x[

2
+

2
= .
Cum era arbitrar, urmeaz a c a (x
n
)
n0
este convergent la x.
". Fie (x
n
)
n0
un sir convergent si e x limita sa. Fie de asemenea > 0
arbitrar. Deoarece (x
n
)
n0
este convergent, urmeaz a c a exist a un rang n

N
astfel ca [x
n
l[ <

2
pentru orice n n

. Atunci
[x
n
x
m
[ [x
n
x[ +[x x
m
[ <

2
+

2
pentru orice n n

.
Cum era arbitrar, urmeaz a c a (x
n
)
n0
este sir Cauchy.
Exercitiu
Fie (x
n
)
n1
: x
n
= 1 +
1
2
+
1
3
+. . . +
1
n
. Demonstrati c a (x
n
)
n1
nu este convergent.
Solutie
Vom ar ata c a (x
n
)
n1
nu este sir Cauchy. S a presupunem prin reducere la
absurd c a (x
n
)
n1
este sir Cauchy. Conform denitiei sirului Cauchy, aplicat a
pentru =
1
3
, exist a un rang n
1
Nastfel ca [x
n
x
m
[
1
3
pentru orice m, n n
1
.
n particular, pentru m = 2n, urmeaz a c a
[x
n
x
2n
[
1
3
pentru orice n n
1
.
De asemenea,
[x
n
x
2n
[ =

1
n + 1
+
1
n + 2
+ . . . +
1
2n

n
1
2n
=
1
2
,
contradictie. Urmeaz a c a (x
n
)
n1
nu este sir Cauchy, deci nu este nici convergent.

Exercitiu
Fie (x
n
)
n1
: x
n
=
cos x
2
+
cos 2x
2
2
+ . . . +
cos nx
2
n
. Demonstrati c a (x
n
)
n1
este conver-
gent.
Solutie
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 69
Vom ar ata c a (x
n
)
n1
este sir Cauchy. Mai nti, observ am c a au loc inegal-
it atile
[x
n+p
x
n
[ =

cos(n + 1)x
2
n+1
+
cos(n + 2)x
2
n+2
+ . . . +
cos(n + p)x
2
n+p

cos(n + 1)x
2
n+1

cos(n + 2)x
2
n+2

+ . . . +

cos(n + p)x
2
n+p

1
2
n+1
+
1
2
n+2
+ . . . +
1
2
n+p
=
1
2
n+1
_
1 +
1
2
+ . . . +
1
2
p1
_
=
1
2
n+1
1
1
2
p
1
1
2
<
1
2
n+1
2 =
1
2
n
.
Fie > 0. Deoarece lim
n
1
2
n
= 0, exist a un rang n

N astfel ca
1
2
n
< pentru
n n

. De aici,
[x
n+p
x
n
[ < pentru orice n n

si orice p 0.
Urmeaz a c a (x
n
)
n1
este sir Cauchy, deci este convergent.
2.2.9 Criterii de convergent a utiliznd raportul
x
n+1
x
n
Prezent am mai nti o inegalitate ntre limitele unor siruri de radicali, respectiv
rapoarte, asociate unui sir cu termeni strict pozitivi.
Teorema 2.40. Fie (x
n
)
n0
un sir cu termeni strict pozitivi. Are loc inegalitatea
liminf
n
x
n+1
x
n
liminf
n
n

x
n
limsup
n
n

x
n
limsup
n
x
n+1
x
n
.
Demonstratie. Demonstr am mai nti c a
limsup
n
n

x
n
limsup
n
x
n+1
x
n
.
Fie L = limsup
n
x
n+1
x
n
. Dac a L = +, inegalitatea de mai sus este evident a. Pre-
supunem acum c a L < + si e > 0.
Cum limsup
n
x
n+1
x
n
< L + , urmeaz a conform Teoremei 2.36 c a exist a n

1
astfel
ca
x
n+1
x
n
< (L + ) + pentru orice n n

1
. De aici
x
n
=
x
n
x
n1
x
n1
x
n2
. . .
x
n

1
+1
x
n

1
x
n

1
< x
n
1
(L + 2)
nn

1
pentru orice n n

1
,
70 Capitolul 2 SIRURI DE NUMERE REALE
de unde
n

x
n
<
n

x
n
1
(L + 2)
1
n

1
n
pentru orice n n

1
,
iar
limsup
n
n

x
n
L + 2,
prin trecere la limit a superioar a. Cum > 0 era arbitrar, urmeaz a c a limsup
n
n

x
n

L, ceea ce trebuia demonstrat. Cea de-a doua inegalitate se demonstreaz a ana-
log.
Conform Teoremei 2.35, din rezultatul de mai sus se poate deduce imediat
urm atorul criteriu de existent a a limitei radicalului de ordin n al unui sir dat. n
acest mod se poate reduce calculul unor limite care contin radicali de ordin n la
calculul unor limite de rapoarte, care pot mai simple dect cele dinti.
Teorema 2.41. Fie (x
n
)
n0
un sir cu termeni strict pozitivi. Dac a exist a lim
n
x
n+1
x
n
=
l R, atunci exist a si lim
n
n

x
n
= l.
Exercitiu
Demonstrati c a
1. lim
n
n

a = 1, unde a > 0.
2. lim
n
n

n = 1.
Solutie
1. Fie (x
n
)
n2
: x
n
= a. Atunci lim
n
x
n+1
x
n
= lim
n
a
a
= 1, deci de asemenea
lim
n
n

x
n
= lim
n
n

a = 1.
2. Fie (x
n
)
n2
: x
n
= n. Atunci lim
n
x
n+1
x
n
= lim
n
n+1
n
= 1, deci de asemenea
lim
n
n

x
n
= lim
n
n

n = 1.
Convergenta si divergenta sirului (a
n
)
n0
: a
n
= l
n
, pentru care raportul
a
n+1
a
n
are valoarea constant a l [0, ), a fost discutat a anterior. n cele ce urmeaz a,
vom observa c a un sir cu termeni strict pozitivi (x
n
)
n0
pentru care raportul
x
n+1
x
n
are limita l, f ar a a neap arat constant, are aceea si convergent a sau divergent a cu
(a
n
)
n0
, cu exceptia eventual a a cazului n care l = 1.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 71
Teorema 2.42. Fie (x
n
)
n0
un sir cu termeni strict pozitivi. Dac a exist a lim
n
x
n+1
x
n
=
l R, atunci
1. Dac a l [0, 1), atunci lim
n
x
n
= 0.
2. Dac a l (1, ], atunci lim
n
x
n
= +.
3. Dac a l = 1, atunci lim
n
x
n
nu poate precizat a a priori cu ajutorul limitei rapor-
tului (spunem c a este un caz de dubiu).
Demonstratie. Fie l [0, 1). Exist a atunci > 0 astfel ca l + < 1. Exist a de
asemenea n

1
Nastfel ca

lim
n
x
n+1
x
n
l

< pentru orice n n

1
. Urmeaz a c a
x
n
=
x
n
x
n1
x
n1
x
n2
. . .
x
n

1
+1
x
n

1
x
n

1
< x
n
1
(l + )
nn

1
= x
n
1
(l + )
n

1
(l + )
n
.
Cum l + < 1, urmeaz a c a lim
n
(l + )
n
= 0. Deoarece (x
n
)
n0
este un sir cu
termeni strict pozitivi, se obtine conform criteriului cle stelui c a lim
n
x
n
= 0. Cea
de-a doua armatie se poate demonstra analog. Pentru cea de-a treia, e (x
n
)
n0
:
x
n
= n. Atunci lim
n
x
n+1
x
n
= 1, iar lim
n
x
n
= +. Fie de asemenea (x
n
)
n1
: x
n
=
1
n
.
Atunci lim
n
x
n+1
x
n
= 1, iar lim
n
x
n
= 0. n concluzie, dac a lim
n
x
n+1
x
n
= 1, atunci
(x
n
)
n0
poate att convergent ct si divergent.
Exercitiu
Demonstrati c a
1. lim
n
a
n
n!
= 0, unde a > 0.
2. lim
n
n
k
a
n
= 0, unde a > 1, k > 0.
Solutie
1. Fie (x
n
)
n0
: x
n
=
a
n
n!
. Atunci
lim
n
x
n+1
x
n
= lim
n
a
n+1
(n+1)!
a
n
n!
= lim
n
a
n + 1
= 0,
deci de asemenea lim
n
x
n
= 0.
72 Capitolul 2 SIRURI DE NUMERE REALE
2. Fie (x
n
)
n0
: x
n
=
n
k
a
n
. Atunci
lim
n
x
n+1
x
n
= lim
n
(n+1)
k
a
n+1
n
k
a
n
= lim
n
n + 1
n

1
a
=
1
a
(0, 1),
deci lim
n
x
n
= 0.
Cea de-a doua proprietate poate exprimat a prescurtat prin faptul c a functia
exponential a cre ste mai rapid c atre + dect functia putere.
Exercitiu
Determinati
lim
n
2 4 6 . . . (2n + 2)
1 4 7 . . . (3n + 1)
.
Solutie
Fie (x
n
)
n0
: x
n
=
246...(2n+2)
147...(3n+1)
. Atunci
lim
n
x
n+1
x
n
= lim
n
246...(2n+2)(2n+4)
147...(3n+1)(3n+4)
246...(2n+2)
147...(3n+1)
= lim
n
2n + 4
3n + 4
=
2
3
(0, 1),
deci lim
n
x
n
= 0.
2.2.10 Teoremele Stolz-Csaro
Teoremele urm atoare, numite si Teoremele Stolz-Csaro, sunt aplicabile limitelor
de rapoarte de siruri de forma lim
n
a
n
b
n
, care pot reduse la calculul unor limite de
rapoarte de siruri de forma lim
n
a
n+1
a
n
b
n+1
b
n
, posibil mai simple, mai ales dac a (a
n
)
n0
si (b
n
)
n0
sunt denite cu ajutorul unor sume. Ele sunt denumite respectiv Teo-
rema Stolz-Csaro pentru cazul de nedeterminare

si Teorema Stolz-Csaro pentru cazul


de nedeterminare

pentru a indica situatiile uzuale de aplicabilitate, de si numai


limita numitorului este cerut a n mod explicit a +, respectiv 0.
Teorema 2.43. Fie (a
n
)
n0
si (b
n
)
n0
dou a siruri de numere reale astfel nct
1. (b
n
)
n0
este strict cresc ator si lim
n
b
n
= +.
2. Exist a lim
n
a
n+1
a
n
b
n+1
b
n
= l R.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 73
Atunci exist a si lim
n
a
n
b
n
= l.
Exercitiu
Determinati
lim
n
1 +

2 +
3

3 + . . . +
n

n
1 +

2 +

3 + . . . +

n
.
Solutie
Fie
(a
n
)
n0
: a
n
= 1 +

2 +
3

3 + . . . +
n

n
(b
n
)
n0
: b
n
= 1 +

2 +

3 + . . . +

n
Deoarece b
n+1
b
n
=

n > 0, urmeaz a c a (b
n
)
n0
este strict cresc ator. Cum
lim
n

n = +, urmeaz a c a lim
n
b
n
= +. n plus,
lim
n
a
n+1
a
n
b
n+1
b
n
= lim
n
n+1

n + 1

n + 1
= 0,
deoarece lim
n
n

n = 1. Urmeaz a c a de asemenea lim


n
a
n
b
n
= 0, deci valoarea limitei
din enunt este 0.

Exercitiu
Fie q (0, 1). Demonstrati c a lim
n
nq
n
= 0.
Solutie
Mai nti, se observ a c a
lim
n
nq
n
= lim
n
n
_
1
q
_
n
.
Fie (a
n
)
n0
: a
n
= n, (b
n
)
n0
: b
n
=
_
1
q
_
n
. Deoarece
1
q
> 1 iar b
n+1
b
n
=
_
1
q
_
n
_
1
q
1
_
> 0, urmeaz a c a (b
n
)
n0
este strict cresc ator. Cum lim
n
_
1
q
_
n
=
+, urmeaz a c a lim
n
b
n
= +. n plus,
lim
n
a
n+1
a
n
b
n+1
b
n
= lim
n
1
_
1
q
_
n
_
1
q
1
_ = 0.
Urmeaz a c a de asemenea lim
n
a
n
b
n
= 0, deci valoarea limitei din enunt este 0.
74 Capitolul 2 SIRURI DE NUMERE REALE
Teorema 2.44. Fie (a
n
)
n0
si (b
n
)
n0
dou a siruri de numere reale astfel nct
1. (b
n
)
n0
este strict descresc ator si lim
n
b
n
= 0.
2. Exist a lim
n
a
n+1
a
n
b
n+1
b
n
= l R.
Atunci exist a si lim
n
a
n
b
n
= l.
2.2.11 Siruri cu limita num arul e
Vom considera n continuare sirul (x
n
)
n0
: x
n
=
_
1 +
1
n
_
n
, c aruia i vom demon-
stra convergenta.
Teorema 2.45. Fie (x
n
)
n0
: x
n
=
_
1 +
1
n
_
n
. Atunci (x
n
)
n0
este strict cresc ator si
m arginit.
Demonstratie. Monotonie
Folosind formula binomial a, observ am c a
x
n
=
_
1 +
1
n
_
n
=
n

k=0
C
k
n
_
1
n
_
k
= 1 +
n

k=1
C
k
n
_
1
n
_
k
= 1 +
n

k=1
n(n 1) . . . (n (k 1))
k!

1
n
k
= 1 +
n

k=1
_
1
1
n
__
1
2
n
_
. . .
_
1
k 1
n
_
1
k!
Cu acela si rationament,
x
n+1
= 1 +
n+1

k=1
_
1
1
n + 1
__
1
2
n + 1
_
. . .
_
1
k 1
n + 1
_
1
k!
.
Comparnd factor cu factor, obtinem c a
_
1
1
n
__
1
2
n
_
. . .
_
1
k 1
n
_
<
_
1
1
n + 1
__
1
2
n + 1
_
. . .
_
1
k 1
n + 1
_
,
pentru orice 1 k n, deci x
n
< x
n+1
, iar (x
n
)
n0
este strict cresc ator.
M arginire
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 75
Observ am c a
x
n
= 1 +
n

k=1
_
1
1
n
__
1
2
n
_
. . .
_
1
k 1
n
_
1
k!
1 +
n

k=1
1
k!
,
iar cum
1 2 . . . k 1 2 . . . 2 = 2
k1
pentru k 2,
obtinem c a
x
n
1 + 1 +
n

k=2
1
k!
1 + 1 +
n

k=2
1
2
k1
= 1 +
_
1 +
1
2
+
1
2
2
+ . . . +
1
2
n1
_
= 1 +
1
1
2
n
1
1
2
< 3.
Cum (x
n
)
n0
este monoton cresc ator, x
n
x
1
= 2 pentru orice n 1. n con-
cluzie
2 x
n
< 3 pentru orice n 1,
deci (x
n
)
n0
este m arginit.
Fiind monoton si m arginit, (x
n
)
n0
este convergent. Prin conventie, se noteaz a
cu e limita sa, unde e = 2.71828....
Din teorema de mai sus se obtine urm atoarea egalitate important a
lim
n
_
1 +
1
n
_
n
= e.
De asemenea, se observ a c a
lim
n
_
1
1
n
_
n
= lim
n
1
_
n1
n
_
n
= lim
n
_
n
n 1
_
n
= lim
n
_
_
1 +
1
n 1
_
n1
_ n
n1
= e,
deci
lim
n
_
1
1
n
_
n
= e.
Teorema 2.46. Sirul (y
n
)
n0
: y
n
=
_
1 +
1
n
_
n+1
este strict descresc ator si convergent
la e.
76 Capitolul 2 SIRURI DE NUMERE REALE
Demonstratie. Monotonie
Pentru a demonstra c a (y
n
)
n0
este strict descresc ator, observ am c a
_
1 +
1
n
_
n+1
>
_
1 +
1
n + 1
_
n+2

_
n + 1
n
_
n+1
>
_
n + 2
n + 1
_
n+2

n + 1
n + 2
>
_
n(n + 2)
(n + 1)
2
_
n+1

n+1
_
n + 1
n + 2
>
n(n + 2)
(n + 1)
2
.
Aplicnd inegalitatea dintre media geometric a si media armonic a numerelor 1,
1,. . . ,1,
n+1
n+2
, obtinem c a
n+1
_
1 1 . . .
n + 1
n + 2
>
n + 1
1 + 1 + . . . + 1 +
n+2
n+1
=
(n + 1)
2
n
2
+ 2n + 2
.
R amne deci s a demonstr am c a
(n + 1)
2
n
2
+ 2n + 2

n(n + 2)
(n + 1)
2
,
ceea ce este imediat, deoarece
(n
2
+ 2n + 2)n(n + 2) = [(n + 1)
2
+ 1][(n + 1)
2
1] = (n + 1)
4
1 < (n + 1)
4
.
Deoarece (y
n
)
n1
este strict descresc ator, el este m arginit superior de y
1
. Conform
inegalit atii lui Bernoulli,
_
1 +
1
n
_
n+1
1 + (n + 1)
1
n
> 2,
deci (y
n
)
n1
este si m arginit inferior. Cum (y
n
)
n1
este monoton si m arginit, el
este convergent. n plus
lim
n
_
1 +
1
n
_
n+1
= lim
n
_
1 +
1
n
_
n
lim
n
_
1 +
1
n
_
= e,
deci lim
n
y
n
= e.
Cum termenii unui sir strict cresc ator sunt strict mai mici dect valoarea lim-
itei, respectiv termenii unui sir strict descresc ator sunt strict mai mari dect val-
oarea limitei, obtinem din cele de mai sus c a
_
1 +
1
n
_
n
< e <
_
1 +
1
n
_
n+1
,
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 77
de unde, prin logaritmare
1
n + 1
< ln
_
1 +
1
n
_
<
1
n
.
Cteva consecinte importante ale convergentei sirurilor de mai sus, motivate
de egalit atile deja obtinute, sunt indicate n cele ce urmeaz a.
Teorema 2.47. Au loc urm atoarele propriet ati.
1. Fie (p
n
)
n0
un sir de numere reale strict pozitive cu lim
n
p
n
= +. Atunci
lim
n
_
1 +
1
p
n
_
p
n
= e.
2. Fie (m
n
)
n0
un sir de numere reale strict negative cu lim
n
m
n
= . Atunci
lim
n
_
1 +
1
m
n
_
m
n
= e.
3. Fie (z
n
)
n0
un sir de numere reale nenule cu lim
n
z
n
= 0. Atunci lim
n
(1 + z
n
)
1
z
n
=
e.
Exemple
lim
n
_
2n + 1
2n 1
_
n+1
= lim
n
_
1 +
2
2n 1
_
n+1
= lim
n
_
_
1 +
2
2n 1
_2n1
2
_
2
2n1
(n+1)
= lim
n
_
_
1 +
2
2n 1
_2n1
2
_
lim
n
2n+2
2n1
= e
2
Aici,
(z
n
)
n1
: z
n
=
2
2n 1
0 pentru n .
78 Capitolul 2 SIRURI DE NUMERE REALE
lim
n
_
2n
2
n + 1
2n
2
+ n + 1
_
n+2
= lim
n
_
1
2n
2n
2
+ n + 1
_
n+2
= lim
n
_
_
_
1
2n
2n
2
+ n + 1
_2n
2
+n+1
2n
_
_
2n
2n
2
+n+1
(n+2)
= lim
n
_
_
_
1
2n
2n
2
+ n + 1
_2n
2
+n+1
2n
_
_
lim
n
2n
2
4n
2n
2
+n+1
= e
1
=
1
e
.
Aici,
(z
n
)
n1
: z
n
=
2n
2n
2
+ n + 1
0 pentru n .
Din Teorema 2.47 se pot deduce de asemenea si urm atoarele propriet ati.
Teorema 2.48. Fie (x
n
)
n0
un sir de numere reale nenule cu lim
n
x
n
= 0. Atunci
1. lim
n
ln (1 + x
n
)
x
n
= 1.
2. lim
n
a
x
n
1
x
n
= ln a pentru orice a > 0.
3. lim
n
(1 + x
n
)
k
1
x
n
= k pentru orice k R.
Exercitiu
Demonstrati c a
lim
n
ln n
n
k
= 0, k > 0.
Solutie
lim
n
ln n
n
k
= lim
n
ln(n + 1) ln n
(n + 1)
k
n
k
= lim
n
ln
_
1 +
1
n
_
1
n
1
(1+
1
n
)
k
1
n
k
1
n
n
k
= lim
n
ln
_
1 +
1
n
_
1
n
1
lim
n
(1+
1
n
)
k
1
n
k
1
lim
n
n
k+1
= 1
1
k
0 = 0.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 79

Proprietatea poate exprimat a prescurtat prin faptul c a functia putere cre ste
mai rapid c atre + dect functia logaritmic a.
Exemple 1.
lim
n
n(
n

2 1) = lim
n
2
1
n
1
1
n
= ln2.
2.
lim
n
_
n

2 +
n

3
2
_
n
= lim
n
_
1 +
n

2 +
n

3 2
2
_
n
= lim
n
_
_
_
1 +
n

2 +
n

3 2
2
_ 2
n

2+
n

32
_
_
n

2+
n

32
2
n
= lim
n
_
_
_
1 +
n

2 +
n

3 2
2
_ 2
n

2+
n

32
_
_
lim
n
(
n

21)+(
n

31)
2
n
= e
_
lim
n
2
1
n 1
1
n
+ lim
n
3
1
n 1
1
n
_
1
2
= e
(ln2+ln3)
1
2
= e
ln

23
=

6.
Un alt sir cu limita e
Fie acum sirul (e
n
)
n1
denit prin
e
n
= 1 +
1
1!
+
1
2!
+ . . . +
1
n!
.
Teorema 2.49. Sirul (e
n
)
n0
este convergent cu limita e.
Demonstratie. Cum e
n+1
e
n
=
1
(n+1)!
, (e
n
)
n0
este strict cresc ator, deci e
n

e
1
= 2 pentru orice n 1, iar conform inegalit atilor obtinute n Teorema 2.45,
e
n
< 3 pentru orice n 1. n concluzie, (e
n
)
n0
este m arginit. Fiind si monoton,
(e
n
)
n0
este convergent; s a not am cu e
/
limita sa. S a not am de asemenea (x
n
)
n0
:
x
n
=
_
1 +
1
n
_
n
. Deoarece x
n
< e
n
, obtinem prin trecere la limit a pentru n
c a e e
/
.
80 Capitolul 2 SIRURI DE NUMERE REALE
Fie acum 1 m < n xat. Atunci
x
n
= 1 +
n

k=1
_
1
1
n
__
1
2
n
_
. . .
_
1
k 1
n
_
1
k!
< 1 +
m

k=1
_
1
1
n
__
1
2
n
_
. . .
_
1
k 1
n
_
1
k!
.
Trecnd la limit a pentru n n relatia de mai sus, obtinem c a
e 1 +
m

k=1
1
k!
,
adic a e e
m
. Cum aceast a egalitate este valabil a n fapt pentru orice m (restrictia
m < n se elimin a prin alegerea de la nceput a unui n sucient de mare), prin
trecere la limit a se obtine c a e e
/
. Cum si e
/
e, urmeaz a c a e = e
/
, iar (e
n
)
n0
este convergent tot la e.
Din cele de mai sus, se obtine urm atoarea egalitate
lim
n
_
1 +
1
1!
+
1
2!
+ . . . +
1
n!
_
= e.
Irationalitatea lui e
Teorema 2.50. Num arul e este irational.
Demonstratie. Ca mai sus, s a not am
e
n
= 1 +
1
1!
+
1
2!
+ . . . +
1
n!
.
Atunci, pentru p 2
e
n+p
e
n
=
1
(n + 1)!
+
1
(n + 2)!
+ . . . +
1
(n + p)!
=
1
(n + 1)!
_
1 +
1
n + 2
+ . . . +
1
(n + 2) . . . (n + p)
_

1
(n + 1)!
_
1 +
1
n + 2
+ . . . +
1
(n + 2)
p1
_
=
1
(n + 1)!
1
1
(n+2)
p
1
1
n+2
<
1
(n + 1)!
n + 2
n + 1
=
1
nn!
n(n + 2)
(n + 1)
2
<
1
nn!
, pentru p 2.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 81
deci
0 < e
n+p
e
n
<
1
nn!
.
Trecnd la limit a pentru p , obtinem c a
0 < e e
n

1
nn!
.
S a presupunem prin reducere la absurd c a e este rational, e =
p
q
, p, q N, q 2.
Atunci
0 <
p
q
e
q

1
qq!
= 0 < (q 1)!p q!e
q

1
q
< 1
Cum e
q
poate scris, prin aducere la acela si numitor, ca o fractie cu numitorul q!,
q!e
q
este un num ar natural, deci ntre 0 si 1 se a a num arul ntreg (q 1)!p q!e
q
,
contradictie. n concluzie, e este num ar irational.
Constanta lui Euler
Fie acum sirul (c
n
)
n1
denit prin
c
n
= 1 +
1
2
+
1
3
+ . . . +
1
n
ln n.
Teorema 2.51. Sirul (c
n
)
n0
este convergent.
Demonstratie. Vom demonstra c a (c
n
)
n0
este monoton si m arginit.
Monotonie
Observ am c a
c
n+1
c
n
=
1
n + 1
ln(n + 1) + ln n =
1
n + 1
ln
_
1 +
1
n
_
< 0,
deci (c
n
)
n0
este strict descresc ator.
M arginire
Cum (c
n
)
n0
este strict descresc ator, el este m arginit superior. Observ am c a
ln(k + 1) ln k = ln
_
1 +
1
k
_
>
1
k + 1
, pentru k 1.
Sumnd inegalit atile obtinute pentru k = 1, k = 2, . . . , k = n 1 obtinem c a
ln n >
1
2
+ . . . +
1
n
c
n
< 1 pentru n 2,
Cum (c
n
)
n0
este monoton si m arginit, el este convergent. Prin conventie, se
noteaz a cu c limita sa, unde c = 0.57721.... Num arul c astfel denit se nume ste
constanta lui Euler.
82 Capitolul 2 SIRURI DE NUMERE REALE
Exercitiu
Determinati
lim
n
_
1
n + 1
+
1
n + 2
+ . . . +
1
2n
_
.
Solutie
Au loc relatiile
1
n + 1
+
1
n + 2
+ . . . +
1
2n
=
_
1 +
1
2
+
1
3
+ . . . +
1
2n
ln(2n)
_

_
1 +
1
2
+
1
3
+ . . . +
1
n
ln n
_
+ ln2n ln n
= c
2n
c
n
+ ln2.
Cum lim
n
c
2n
= lim
n
c
n
= e, urmeaz a c a limita din enunt este ln2.
Aplicatii
2.1. Fie (x
n
)
n0
: x
n
=
n+2
2n+5
. Precizati valorile lui n pentru care [x
n

1
2
[ <
1
9
.
2.2. Fie (x
n
)
n0
: x
n+1
= x
2
n
2x
n
+ 2, x
0
=
4
3
.
1. Demonstrati c a x
n+1
1 = (x
n
1)
2
.
2. Determinati expresia termenului general x
n
.
3. Determinati lim
n
x
n
.
2.3. Determinati valorile urm atoarelor limite de siruri:
1) lim
n
2n
4
+n
3
+3n
2
n+5
3n
3
2n
2
+n6
; 2) lim
n
_
ln(n
2
+ 2n + 3) ln(3n
2
+ n 6)
_
;
3) lim
n
ln(n
2
+n+1)
ln(n
6
+2n+3)
.
2.4. Determinati valorile urm atoarelor limite de siruri:
1) lim
n
_
_
5
3
_
n
+
_
1
4
_
n+1
+
_
2
3
_
2n+3
_
; 2) lim
n
2
n
+3
n
52
n+1
+3
n+2
; 3) lim
n
4n
2
+n1
3n
2
+2n+1

_
3
5
_
n
;
4) lim
n
1+0.5+0.5
2
+...+0.5
n
1+
1
3
+
1
3
2
+...+
1
3
n
; 5) lim
n
(

5+

3)
n+1
(

3)
n+1
(

5+

3)
n
(

3)
n
.
2.5. Dac a (x
n
)
n0
este un sir cu proprietatea c a lim
n
x
n
= +, determinati
1) lim
n
x
n
+2
2x
n
+3
; 2) lim
n
x
2
n
+2
3x
n
+1
; 3) lim
n
x
n
+3
x
3
n
+2
.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 83
2.6. Determinati valorile urm atoarelor limite de siruri:
1) lim
n
_
_
n +

n
_
n

n
_
; 2) lim
n
3n+(1)
n
2n+3
; 3) lim
n

n+2

n+1

n+4

n+3
;
4) lim
n
_
3

n
3
+ n n
_
.
2.7. Folosind eventual un criteriu de majorare-minorare, demonstrati c a
1) lim
n
sin1+2 sin2+...+n sin n
n
3
= 0; 2) lim
n
_
2n + n sin
n
2
_
= +;
3) lim
n
_
n
2
+ [n] cos
n
3
_
= .
2.8. Fie sirul (x
n
)
n1
: x
n
=
135...(2n1)
246...2n
. Demonstrati c a 0 < x
n
<
1

2n+1
pentru
orice n 1 si determinati de aici lim
n
x
n
.
2.9. Fie sirul (x
n
)
n2
: x
n
=
n

2
n
+ 3
n
. Demonstrati c a 3 < x
n
< 3
n

2 pentru orice
n 2 si determinati de aici lim
n
x
n
.
2.10. Fie sirul (x
n
)
n2
: x
n
=
n
_
1 +

2 + . . . +

n. Demonstrati c a 1 < x
n
<
n

n
2
pentru orice n 2 si determinati de aici lim
n
x
n
.
2.11. Fie sirul (x
n
)
n2
: x
n
=
n

n. Se noteaz a x
n
= 1 +
n
, n 2. Demonstrati c a
0 <
n
<
_
2
n
si determinati de aici lim
n
x
n
.
2.12. Determinati
1.

n=1
_
2n + 1
3n + 2
,
2n + 5
3n + 1
_
,

_
n=1
_
2n + 1
3n + 2
,
2n + 5
3n + 1
_
;
2.

n=1
_
3n + 4
4n + 5
,
3n + 8
4n + 9
_
,

n=1
_
3n + 4
4n + 5
,
3n + 8
4n + 9
_
.
2.13. Determinati valorile urm atoarelor limite de siruri:
1) lim
n
_
n
2
+n
n
2
+n+1
_
n+

n
; 2) lim
n
_
2
n
+3
2
n
+1
_
n+ln n
; 3) lim
n
_
2n+3

n+5
2n+5
_

n
.
2.14. Determinati valorile urm atoarelor limite de siruri:
1) lim
n
n
_
1 +
1
2
+
1
3
+ . . . +
1
n
; 2) lim
n
n

2
n
+ 3
n
+ 5
n
.
2.15. Determinati valorile urm atoarelor limite de siruri:
1) lim
n
n

n!
n
; 2) lim
n
n+1

(n+1)!
n

n!
.
84 Capitolul 2 SIRURI DE NUMERE REALE
2.16. Folosind eventual una dintre teoremele Stolz-Csaro, determinati valorile urm a-
toarelor limite de siruri:
1) lim
n
123+234+...+n(n+1)(n+2)
n
2
(n+1)
2
; 2) lim
n
1
n
_
1
ln2
+
1
ln3
+ . . . +
1
ln n
_
;
3) lim
n

1+

2+...+

n
n

n
.
2.17. Determinati limsup
n
x
n
si liminf
n
x
n
n urm atoarele situatii:
1. (x
n
)
n0
: x
n
=
(1)
n
n+1
+
(1)
n
2
n
2
+1
;
2. (x
n
)
n0
: x
n
=
sin n
2
n+1
;
3. (x
n
)
n0
: x
n
= arcsin(1)
n
+ arccos(1)
n+1
+ arctg(1)
n+2
;
4. (x
n
)
n0
: x
n
=
_
n+3
n
_
n sin
n
3
+
_

n
2
+ 3n + 2

n
2
+ 2n + 3
_
n
.
2.18. Fie (x
n
)
n0
: x
n
= 2 +
n
n+2
cos
n
2
. Determinati LIM
n
x
n
.
2.19. Determinati valoarea limitei:
lim
n
e
1
e
2
. . . e
n
n
.
2.20. Fie sirul (x
n
)
n0
: x
n+1
=
x
2
n
1+x
n
, n 0 si x
0
= 1.
1. Studiati monotonia si m arginirea sirului (x
n
)
n0
.
2. Demonstrati c a sirul (x
n
)
n0
este convergent si calculati-i limita.
3. Folosind eventual una dintre teoremele Stolz-Csaro, determinati lim
n
nx
n
.
2.21. Fie sirul (x
n
)
n0
: x
n+1
=

3x
n
2, n 0 si x
0
(1, 2).
1. Demonstrati c a 1 < x
n
< 2 pentru orice n 0.
2. Demonstrati c a (x
n
)
n0
este strict cresc ator.
3. Demonstrati c a (x
n
)
n0
este convergent si precizati-i limita.
2.22. Fie sirul (x
n
)
n0
: x
n
=
_
2 +
_
2 + . . . +

2
. .
n radicali
.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 85
1. Determinati o relatie de recurent a vericat a de termenii sirului (x
n
)
n0
.
2. Demonstrati c a 0 < x
n
< 2 pentru orice n 1.
3. Demonstrati c a (x
n
)
n0
este strict cresc ator.
4. Demonstrati c a (x
n
)
n0
este convergent si precizati-i limita.
2.23. Fie sirul (x
n
)
n0
: x
n+1
= x
n
x
2
n
+ x
3
n
, n 0 si x
0
(0, 1).
1. Demonstrati c a 0 < x
n
< 1 pentru orice n 0.
2. Demonstrati c a (x
n
)
n0
este strict descresc ator.
3. Demonstrati c a (x
n
)
n0
este convergent si precizati-i limita.
2.24. Fie sirul (x
n
)
n0
: x
n+1
= x
n
+
1
x
2
n
, n 0 si x
0
> 0.
1. Demonstrati c a x
n
> 0 pentru orice n 0.
2. Demonstrati c a (x
n
)
n0
este strict cresc ator.
3. Demonstrati c a lim
n
x
n
= +.
2.25. Determinati
lim
n
_
1
1
2
+
1
3
+ . . . +
1
2n 1

1
2n
_
.
2.26. Dac a un sir monoton (x
n
)
n0
are un sub sir convergent, atunci (x
n
)
n0
este de
asemenea convergent.
2.27. Dac a un sir (x
n
)
n0
are o innitate de sub siruri convergente, rezult a c a acesta este
convergent?
2.28. Fie (x
n
)
n0
un sir si l R. Dac a orice vecin atate V a lui l contine o innitate de
termeni ai sirului (x
n
)
n0
, rezult a c a sirul are limita l?
2.29. Determinati a, b R astfel ca
lim
n
_
_
4n
2
+ 4n + 3 an b
_
= 2.
Capitolul 3
SERII NUMERICE
Date ind numerele reale x
0
, x
1
, . . . , x
n
, n num ar nit, suma lor x
0
+ x
1
+. . . + x
n
se poate calcula f ar a dicultate, dup a regulile uzuale. Extinderea notiunii de
sum a pentru multimi innite de numere nu este ns a la fel de imediat a. Acest
lucru se poate observa ncercnd s a se calculeze suma
1 + (1) + 1 + (1) + . . . + 1 + (1) + . . .
(termenii sumei sunt, alternativ, 1 si 1). Gruparea n modul
(1 + (1)) + (1 + (1)) + . . . + (1 + (1)) + . . . ,
n care suma termenilor din ecare grup este 0, poate conduce la ideea c a valoarea
acestei sume este 0. De asemenea, gruparea n modul
1 + ((1) + 1) + ((1) + 1) + . . . + ((1) + 1) + . . . ,
poate conduce la ideea c a valoarea acestei sume este 1; desigur, asocierea a dou a
valori distincte pentru o aceea si sum a de numere reale reprezint a o situatie inac-
ceptabil a. n special, din cele de mai sus se observ a faptul c a n cazul adun arii
unui num ar innit de numere reale nu are neap arat loc proprietatea de asociativ-
itate.
n lipsa propriet atii de asociativitate, singura posibilitate de calcul a unei sume
innite r amne de a aduna termenii din sum a unul cte unul. n concluzie, pen-
tru a calcula o sum a de forma
x
0
+ x
1
+ x
2
+ . . . + x
n
+ . . .
86
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 87
vom determina
S
0
= x
0
, S
1
= x
0
+ x
1
, S
2
= x
0
+ x
1
+ x
2
, . . . ,
S
n
= x
0
+ x
1
+ x
2
+ . . . + x
n
, . . .
si vom ncerca s a extragem informatii despre comportarea sirului (S
n
)
n0
, uti-
liznd aceste informatii pentru determinarea sumei.
Numim atunci serie numeric a de termen general x
n
(sau, mai simplu, serie de
termen general x
n
) cuplul ((x
n
)
n0
, (S
n
)
n0
) format din sirul (x
n
)
n0
al termenilor
seriei si sirul (S
n
)
n0
al sumelor partiale, denit dup a regula
S
n
= x
0
+ x
1
+ x
2
+ . . . + x
n
.
n aceast a situatie, x
n
se va numi si termenul de rang n sau indice n al seriei. Vom
nota o serie de termen general x
n
prin
x
0
+ x
1
+ x
2
+ . . . + x
n
+ . . . ,
sau, sub form a prescurtat a, prin

n=0
x
n
.
Dac a primii k termeni x
0
, x
1
, . . . , x
k1
nu sunt deniti, vom nota seria de termen
general x
n
prin
x
k
+ x
k+1
+ x
k+2
+ . . . + x
n
+ . . . ,
respectiv prin

n=k
x
n
.
Notatiile de mai sus sugereaz a si denumirea de sum a innit a" pentru o se-
rie, de si, conform exemplului anterior, sumele innite de numere reale nu au
neap arat acelea si propriet ati ca si sumele nite de numere reale, aceast a denu-
mire neind deci ntrutotul justicat a.
Serii convergente, serii divergente
Spunem c a seria

n=0
x
n
este convergent a dac a sirul sumelor partiale (S
n
)
n0
este convergent, respectiv c a seria

n=0
x
n
este divergent a dac a sirul sumelor partiale
88 Capitolul 3 SERII NUMERICE
(S
n
)
n0
este divergent. Dac a sirul sumelor partiale (S
n
)
n0
are limit a, atunci
lim
n
S
n
= S R se va numi suma seriei

n=0
x
n
. Seriilor

n=0
x
n
pentru care sirul
sumelor partiale (S
n
)
n0
nu are limit a nu li se asociaz a nicio sum a.
Exemplu
Fie seria

n=0
1
2
n
. Termenul general al acestei serii este x
n
=
1
2
n
. Sub form a des-
f a surat a, seria se poate scrie n modul urm ator
1 +
1
2
+
1
2
2
+ . . . +
1
2
n
+ . . . .
Deoarece
S
n
= 1 +
1
2
+
1
2
2
+ . . . +
1
2
n
=
1
_
1
2
_
n+1
1
1
2
= 2
_
1
2
_
n
,
urmeaz a c a
lim
n
S
n
= 2,
deci seria

n=0
1
2
n
este convergent a, iar suma sa este 2.
Exemplu
Fie seria

n=0
n. Termenul general al acestei serii este x
n
= n. Sub form a desf a su-
rat a, seria se poate scrie n modul urm ator
0 + 1 + 2 + . . . + n + . . . .
Deoarece
S
n
= 0 + 1 + 2 + . . . + n =
n(n + 1)
2
,
urmeaz a c a
lim
n
S
n
= +,
deci seria

n=0
n este divergent a, iar suma sa este +.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 89
Exemplu
Fie seria

n=0
(1)
n
. Termenul general al acestei serii este x
n
= (1)
n
. Sub form a
desf a surat a, seria se poate scrie n modul urm ator
1 + (1) + 1 + (1) + . . . + 1 + (1) + . . .
Deoarece
S
2n
= (1 + (1)) + (1 + (1)) + . . . + (1 + (1)) + 1 = 1,
iar
S
2n+1
= (1 + (1)) + (1 + (1)) + . . . + (1 + (1)) + (1 + (1)) = 0,
urmeaz a c a
lim
n
S
2n
= 1, lim
n
S
2n+1
= 0,
deci nu exist a lim
n
S
n
. Atunci seria

n=0
(1)
n
este divergent a, suma sa neputnd
denit a.
n cele ce urmeaz a, vom preciza conditii pentru a stabili dac a o serie dat a este
sau nu convergent a, acolo unde este posibil determinndu-se explicit si suma
seriei.
Sume calculabile exact
Seria

n=0
q
n
Termenul general al acestei serii este x
n
= q
n
. Dac a q ,= 1, atunci
S
n
= x
0
+ x
1
+ . . . + x
n
= 1 + q + . . . + q
n
=
q
n+1
1
q 1
,
n vreme ce dac a q = 1, atunci S
n
= n + 1.
Urmeaz a atunci c a seria

n=0
q
n
este convergent a pentru q (1, 1), cu lim
n
S
n
=
1
1 q
, deoarece lim
n
q
n+1
= 0 pentru q (1, 1). n concluzie,

n=0
q
n
=
1
1 q
, pentru q (1, 1).
90 Capitolul 3 SERII NUMERICE
De asemenea, pentru q = 1 seria

n=0
q
n
este divergent a, deoarece lim
n
(n + 1) =
+, iar

n=0
q
n
= +, pentru q = 1.
Dac a q (1, +), atunci lim
n
S
n
= +, deoarece lim
n
q
n+1
= + pentru
q (1, ), iar

n=0
q
n
este divergent a. n concluzie,

n=0
q
n
= +, pentru q (1, +).
Dac a q (, 1], atunci lim
n
S
n
nu exist a, deoarece lim
n
q
n+1
nu exist a pentru
q (, 1], iar

n=0
q
n
este divergent a, acestei serii neputndu-i-se asocia o
sum a.
Discutia de mai sus poate sistematizat a sub urm atoarea form a prescurtat a

n=0
q
n
=
_

_
nu este denit a, dac a q 1
1
1q
, dac a q (1, 1)
+, dac a q 1
.
Exemplu
Fie suma

n=0
(1)
n
2
3n
9
n
. Atunci termenul general al acestei serii este
x
n
=
(1)
n
2
3n
9
n
=
_
(1)2
3
9
_
n
=
_

8
9
_
n
,
de unde

n=0
(1)
n
2
3n
9
n
=

n=0
_

8
9
_
n
=
1
1
_

8
9
_ =
9
17
.
Serii telescopice
Fie seria

n=0
x
n
. Spunem c a seria

n=0
x
n
este o serie telescopic a dac a exist a sirul
(a
n
)
n0
, astfel ca
x
n
=
n

n+1
pentru orice n 0,
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 91
adic a exist a un sir pentru care termenul general al seriei se poate scrie ca diferenta
a doi termeni consecutivi ai acestui sir, primul cu acela si indice ca si indicele
termenului general al seriei. n aceast a situatie,
S
n
=
n

k=0
x
k
= (a
0
a
1
) + (a
1
a
2
) + . . . + (a
n
a
n+1
)
= a
0
a
n+1
,
de unde seria

n=0
x
n
este convergent a dac a si numai dac a (a
n
)
n0
este convergent.
n aceast a ultim a situatie,

n=0
x
n
= lim
n
(a
0
a
n+1
) = a
0
l,
unde lim
n
a
n
= l.
Exemplu
Fie seria

n=0
1
(n + 1)(n + 2)
. Atunci termenul general al sumei este x
n
=
1
(n+1)(n+2)
.
Observ am c a
x
n
=
1
(n + 1)(n + 2)
=
(n + 2) (n + 1)
(n + 1)(n + 2)
=
1
n + 1

1
n + 2
,
de unde
S
n
=
n

k=0
x
k
=
_
1
1

1
2
_
+
_
1
2

1
3
_
+ . . . +
_
1
n + 1

1
n + 2
_
= 1
1
n + 2
,
iar

n=0
1
(n + 1)(n + 2)
= lim
n
_
1
1
n + 2
_
= 1.
Exemplu
Fie seria

n=0
1

n + 1 +

n + 2
. Atunci termenul general al sumei este x
n
=
1

n+1+

n+2
.
Observ am c a
x
n
=
1

n + 1 +

n + 2
=

n + 2

n + 1
(

n + 2 +

n + 1)(

n + 2

n + 1)
=

n + 2

n + 1
92 Capitolul 3 SERII NUMERICE
de unde
S
n
=
n

k=0
x
k
=
_

1
_
+
_

2
_
+ . . . +
_

n + 2

n + 1
_
=

n + 2 1,
iar

n=0
1

n + 1 +

n + 2
= lim
n
(

n + 2 1) = +.
Propriet ati generale ale seriilor
Eliminarea termenilor
n Capitolul 2, a fost observat c a ad augarea sau eliminarea unui num ar nit
de termeni ai unui sir nu-i modic a acestuia proprietatea de a avea sau nu avea
limit a. Cum convergenta unei serii este denit a prin intermediul sirului sumelor
partiale, este natural ca nici eliminarea unui num ar nit de termeni ai unei serii
date s a nu modice natura acesteia. Prin natur a" ntelegem aici proprietatea
unei serii de a convergent a sau divergent a, iar prin serii cu aceea si natur a"
ntelegem dou a serii care sunt ambele convergente sau ambele divergente.
Teorema 3.1. Fie

n=0
x
n
o serie dat a. Dac a se adaug a sau se elimin a un num ar nit de
termeni, atunci seria obtinut a are aceea si natur a cu seria initial a, putndu-se modica n
schimb suma sa, dac a seria este convergent a. Dac a suma seriei este +sau , aceasta
nu se modic a.
Demonstratie. Presupunem c a se elimin a termenii x
n
1
, x
n
2
, . . . , x
n
k
, n
1
< n
2
<
. . . < n
k
. Fie

n=0
y
n
seria obtinut a prin modicare si e (T
n
)
n0
sirul sumelor sale
partiale. Atunci y
n
= x
n+k
pentru orice n > n
k
k, iar
T
n
= S
n+k
(x
n
1
+ x
n
2
+ . . . + x
n
k
) pentru orice n > n
k
k.
Cum sirurile (T
n
)
n0
si (S
n+k
)
n0
difer a prin constanta C = x
n
1
+ x
n
2
+ . . . +
x
n
k
pentru n n
k
k, ele au aceea si natur a. Deoarece (S
n+k
)
n0
se obtine din
(S
n
)
n0
prin eliminarea termenilor S
0
, S
1
, . . . , S
k1
(n num ar nit), el are aceea si
natur a cu (S
n
)
n0
.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 93
Cum T
n
= S
n+k
C, urmeaz a c a dac a

n=0
x
n
= +, atunci

n=0
y
n
= +
C = +, iar dac a

n=0
x
n
= , atunci

n=0
y
n
= C = (suma seriei nu
se modic a).
Dac a

n=0
x
n
= L R, atunci

n=0
y
n
= L C (suma seriei se modic a dac a
C ,= 0). Pentru cazul n care se adaug a un num ar nit de termeni se procedeaz a
analog.
Comutativitate (Schimbarea ordinii termenilor)
Este cunoscut c a o sum a nit a are proprietatea de comutativitate, n sensul
c a valoarea sumei r amne aceea si dup a orice schimbare a ordinii termenilor. Cu
anumite precautii (schimbarea ordinii va afecta doar un num ar nit de termeni),
aceast a proprietate r amne valabil a si pentru serii.
Teorema 3.2. Fie

n=0
x
n
o serie dat a. Dac a se schimb a ordinea unui num ar nit de
termeni, atunci seria obtinut a are aceea si natur a cu seria initial a si aceea si sum a.
Demonstratie. Fie

n=0
y
n
seria obtinut a prin schimbarea ordinii. Cum aceast a
schimbare afecteaz a doar un num ar nit de termeni, exist a n
1
Nastfel ca x
n
=
y
n
pentru orice n n
1
. Deoarece
x
0
+ x
1
+ . . . + x
n
1
1
= y
0
+ y
1
+ . . . + y
n
1
1
,
aceste sume avnd aceia si termeni, eventual ntr-o alt a ordine, urmeaz a c a S
n
=
T
n
pentru orice n n
1
, de unde

n=0
x
n
si

n=0
y
n
au aceea si natur a si aceea si sum a.

Propriet ati generale ale seriilor convergente


Asociativitate
S-a observat deja c a pentru cazul seriei divergente

n=0
(1)
n
asocierea terme-
nilor cu ajutorul parantezelor conduce la mai multe valori posibile ale sumei sale.
Totu si, se poate demonstra c a prin gruparea termenilor unei serii convergente cu
94 Capitolul 3 SERII NUMERICE
ajutorul parantezelor se obtine tot o serie convergent a, cu aceea si sum a ca si seria
initial a.
Teorema 3.3. Fie

n=0
x
n
o serie convergent a. Asocierea termenilor s ai cu ajutorul paran-
tezelor conduce la o serie convergent a, cu aceea si sum a ca si seria initial a.
Demonstratie. Se observ a c a sirul sumelor partiale corespunz ator seriei n care
termenii sunt asociati cu ajutorul parantezelor este un sub sir al sirului sumelor
partiale al seriei initiale. Cum acesta din urm a este convergent, urmeaz a con-
cluzia.
Restul de ordin p
Dat a ind seria

n=0
x
n
, vom numi rest de ordin p al acesteia seria
R
p
=

n=p+1
x
n
= x
n+1
+ x
n+2
+ . . . ,
obtinut a din seria initial a prin eliminarea termenilor x
0
, x
1
, . . . , x
p
, cu indici mai
mici sau egali cu p. Se observ a atunci c a

n=0
x
n
= S
p
+ R
p
, pentru orice p 0,
unde (S
n
)
n0
este sirul sumelor partiale asociat seriei date. Din acest motiv, dac a
seria dat a este convergent a, atunci sirul sumelor partiale tinde la suma seriei,
iar sirul resturilor tinde la 0, conform formulei de mai sus. Mai precis, are loc
urm atorul rezultat.
Teorema 3.4. Seria

n=0
x
n
este convergent a dac a si numai dac a R
p
, restul de ordin p,
este o serie convergent a pentru orice p N. n plus, dac a

n=0
x
n
este convergent a,
atunci lim
p
R
p
= 0.
Demonstratie. Cum R
p
se obtine din seria

n=0
x
n
prin eliminarea termenilor x
0
,
x
1
, . . . , x
p
, n num ar nit, respectiv

n=0
x
n
se obtine din R
p
prin ad augarea ter-
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 95
menilor x
0
, x
1
, . . . , x
p
, prima parte a teoremei se obtine n mod imediat din Teo-
rema 3.1. De asemenea, dac a

n=0
x
n
este convergent a iar S este suma sa, atunci
S = S
p
+ R
p
, deci R
p
= S S
p
, iar cum lim
p
S
p
= S, urmeaz a c a lim
p
R
p
= 0.
Criteriul de convergent a Cauchy
A fost deja demonstrat n Capitolul 2 c a un sir este convergent dac a si numai
dac a este sir fundamental (Cauchy). De aici, o serie dat a este convergent a dac a si
numai dac a sirul sumelor sale partiale este sir Cauchy. Acest lucru se reect a n
urm atorul rezultat.
Teorema 3.5. Fie

n=0
x
n
o serie dat a. Atunci

n=0
x
n
este convergent a dac a si numai dac a
pentru orice > 0 exist a un rang n

Nastfel nct
[x
n+1
+ x
n+2
+ . . . + x
n+p
[ pentru orice n n

si orice p 0.
Demonstratie. Fie (S
n
)
n0
sirul sumelor partiale asociate seriei

n=0
x
n
. Atunci
[S
n+p
S
n
[ = [x
n+1
+ x
n+2
+ . . . + x
n+p
[, pentru orice n, p 0.
Cum

n=0
x
n
este convergent a dac a si numai dac a (S
n
)
n0
este sir fundamental,
adic a dac a si numai dac a pentru orice > 0 exist a un rang n

Nastfel nct
[S
n+p
S
n
[ pentru orice n n

si orice p 0,
rezult a concluzia.
Divergenta seriei

n=1
1
n
A fost demonstrat n Capitolul 2 c a sirul
(S
n
)
n1
: x
n
= 1 +
1
2
+ . . . +
1
n
nu este sir Cauchy. Cum acesta este sirul sumelor partiale asociat seriei

n=1
1
n
,
urmeaz a c a seria

n=1
1
n
este divergent a. Seria de mai sus se nume ste si seria ar-
monic a, ntruct ecare termen al seriei este media armonic a a termenilor care-l
nconjoar a, adic a
1
n
=
2
1
1
n1
+
1
1
n+1
pentru orice n > 1.
96 Capitolul 3 SERII NUMERICE
Limita termenului general
Teorema 3.6. Fie

n=0
x
n
o serie dat a. Dac a

n=0
x
n
este convergent a, atunci lim
n
x
n
= 0.
Demonstratie. Fie

n=0
x
n
o serie convergent a, cu suma l. Deoarece
x
n
= S
n
S
n1
pentru orice n 1,
iar lim
n
S
n
= lim
n
S
n1
= l, urmeaz a concluzia.
Se observ a de aici c a dac a lim
n
x
n
nu exist a, sau exist a si nu este 0, atunci seria
dat a nu este convergent a. Se obtine deci urm atorul rezultat.
Corolar 3.6.1. Fie

n=0
x
n
o serie dat a. Dac a lim
n
x
n
nu exist a, sau exist a si nu este 0,
atunci seria dat a este divergent a.
Exercitiu
Demonstrati c a urm atoarele serii sunt divergente:
1)

n=1
_
1 +
1
2n
_
3n+
1
n
; 2)

n=0
2
n
+ 5
n
2
n+1
+ 5
n+1
; 3)

n=0
3

n.
Solutie
Putem calcula limita termenului general n ecare dintre aceste cazuri. Cum
lim
n
_
1 +
1
2n
_
3n+
1
n
= lim
n
_
_
1 +
1
2n
_
2n
_
3n+
1
n
2n
= e
3
2
,= 0,
seria

n=1
_
1 +
1
2n
_
3n+
1
n
este divergent a. Se observ a c a
lim
n
2
n
+ 5
n
2
n+1
+ 5
n+1
= lim
n
5
n
(
2
5
n
+ 1)
5
n+1
(
2
5
n+1
+ 1)
=
1
5
,= 0,
deci seria

n=0
2
n
+ 5
n
2
n+1
+ 5
n+1
este divergent a. De asemenea
lim
n
3

n = + ,= 0,
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 97
deci si seria

n=0
3

n este divergent a.
Se poate observa de asemenea faptul c a doar faptul c a lim
n
x
n
= 0 nu este o
conditie sucient a pentru convergenta seriei

n=0
x
n
(ind doar necesar a). n acest
sens, se poate observa c a lim
n
1
n
= 0, dar totu si seria

n=1
1
n
este divergent a.
M arginirea sirului sumelor par tiale
Teorema 3.7. Fie

n=0
x
n
o serie convergent a. Atunci sirul (S
n
)
n0
al sumelor partiale
asociate seriei este m arginit.
Demonstratie. Fie

n=0
x
n
o serie convergent a si e (S
n
)
n0
sirul sumelor partiale
asociate seriei. Cum

n=0
x
n
este convergent a, urmeaz a c a (S
n
)
n0
este convergent,
iar cum orice sir convergent este m arginit, urmeaz a c a (S
n
)
n0
este m arginit.
Reciproc, dac a sirul sumelor partiale asociate unei serii date este nem arginit,
atunci seria este divergent a. Se obtine deci urm atorul rezultat.
Corolar 3.7.1. Fie

n=0
x
n
o serie dat a si e (S
n
)
n0
sirul sumelor partiale asociate seriei.
Dac a (S
n
)
n0
este nem arginit, atunci seria

n=0
x
n
este divergent a.
Exercitiu
Demonstrati c a seria

n=0
1

n + 1
este divergent a.
Solutie
Are loc estimarea
S
n
=
1

1
+
1

2
+ . . . +
1

n + 1
(n + 1)
1

n + 1
=

n + 1.
Cum lim
n

n + 1 = +, urmeaz a c a (S
n
)
n0
este nem arginit, deci seria

n=0
1

n + 1
este divergent a.
98 Capitolul 3 SERII NUMERICE
Operatii cu serii convergente
ntruct, a sa cum s-a mentionat anterior, convergenta unei serii se dene ste
prin intermediul convergentei sirului sumelor sale partiale, se va observa c a pro-
prietatea unor serii de a convergente se p astreaz a dup a efectuarea operatiilor
uzuale de sum a, diferent a si produs cu o constant a.
Teorema 3.8. Fie

n=0
x
n
si

n=0
y
n
dou a serii convergente de numere reale astfel ca

n=0
x
n
=
A si

n=0
y
n
= B. Atunci seria sum a

n=0
(x
n
+y
n
) si seria produs cu o constant a

n=0
cx
n
,
c R, sunt convergente. n plus, au loc relatiile
1.

n=0
x
n
+ y
n
=

n=0
x
n
+

n=0
y
n
= A + B;
2.

n=0
cx
n
= c

n=0
x
n
= cA.
Demonstratia este imediat a, utiliznd propriet atile operatiilor cu siruri con-
vergente.
Serii cu termeni pozitivi, serii cu termeni negativi, serii alternante, serii cu
termeni oarecare
Fie

n=0
x
n
o serie dat a. Spunem c a

n=0
x
n
este o serie cu termeni pozitivi dac a
toti termenii s ai de la un indice ncolo sunt pozitivi, adic a exist a N
1
N astfel
c a x
n
0 pentru orice n N
1
. Similar, spunem c a

n=0
x
n
este o serie cu termeni
negativi dac a toti termenii s ai de la un indice ncolo sunt negativi, adic a exist a
N
2
Nastfel c a x
n
0 pentru orice n N
2
.
Seria

n=0
x
n
se va numi serie cu termeni oarecare dac a are att o innitate de
termeni pozitivi, ct si o innitate de termeni negativi. Un caz particular de serii
cu termeni oarecare sunt seriile alternante. O serie

n=0
x
n
se va numi alternant a
dac a termenii s ai sunt alternativ pozitivi si negativi de la un rang ncolo, adic a
exist a N
3
N pentru care x
n
= (1)
n
a
n
pentru orice n N
3
, unde (a
n
)
n0
este
un sir de termeni nenuli cu semn constant. n concluzie, pentru o serie alternant a
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 99

n=0
x
n
, e x
n
= (1)
n
a
n
pentru orice n N
3
, e x
n
= (1)
n+1
a
n
pentru orice
n N
3
, unde (a
n
)
n0
este un sir cu termeni strict pozitivi.
n cele ce urmeaz a, conform faptului c a eliminarea unui num ar nit de ter-
meni ai seriei nu modic a natura acesteia, vom presupune acolo unde este nece-
sar c a proprietatea de pozitivitate (respectiv negativitate, alternant a) are loc n-
cepnd cu primul termen al seriei. De asemenea, ntruct nmultirea cu un num ar
negativ nu modic a natura unei serii, seriile cu termeni negativi nu vor tratate
separat, rezultate privind convergenta acestora putnd deduse cu u surint a din
rezultatele corespunz atoare privind convergenta seriilor cu termeni pozitivi.
3.1 Serii cu termeni pozitivi
Monotonia sirului sumelor par tiale
Fie

n=0
x
n
o serie cu termeni pozitivi. Deoarece S
n+1
S
n
= x
n+1
0,
urmeaz a c a sirul sumelor partiale (S
n
)
n0
este monoton cresc ator. Acest lucru are
consecinte importante asupra convergentei unei serii cu termeni pozitivi, deoarece
dac a (S
n
)
n0
este monoton, o conditie necesar a si sucient a pentru convergenta
sa este ca el s a e m arginit superior. Obtinem deci urm atorul criteriu de conver-
gent a pentru serii cu termeni pozitivi.
Teorema 3.9. Fie

n=0
x
n
o serie cu termeni pozitivi. Atunci

n=0
x
n
este convergent a
dac a si numai dac a si numai dac a sirul (S
n
)
n0
al sumelor partiale asociate seriei este
m arginit superior.
n plus, dac a

n=0
x
n
este o serie cu termeni pozitivi cu

n=0
x
n
= A, atunci,
deoarece (S
n
)
n0
tinde monoton cresc ator c atre limita sa A, urmeaz a c a S
n
A
pentru orice n 0.
Exemplu
Fie seria

n=1
1
n
2
. Deoarece
1
n
2

1
n(n 1)
=
1
n 1

1
n
pentru orice n 2,
100 Capitolul 3 SERII NUMERICE
urmeaz a c a
S
n
=
1
1
2
+
1
2
2
+ . . .
1
n
2

1
1
2
+
1
1

1
2
+
1
2

1
3
+ . . . +
1
n 1

1
n
= 1 + 1
1
n
2,
iar sirul (S
n
)
n1
al sumelor partiale este m arginit superior, deci seria

n=1
1
n
2
este
convergent a.
De asemenea, se poate observa c a pentru serii cu termeni pozitivi are loc pro-
prietatea de comutativitate, n care de aceast a dat a se pot schimba locurile unui
num ar innit de termeni.
Teorema 3.10. Fie

n=0
x
n
o serie convergent a cu termeni pozitivi. Dac a se schimb a
ordinea unor termeni din serie (chiar n num ar innit), seria

n=0
y
n
astfel obtinut a este
convergent a si are aceea si sum a.
Demonstratie. Fie

n=0
x
n
= A. Fie deasemenea (T
n
)
n0
sirul sumelor partiale
asociat seriei

n=0
y
n
. Deoarece

n=0
y
n
este obtinut a prin rearanjarea termenilor
seriei

n=0
x
n
, corespondenta
: N N, (i) = indicele lui y
i
nainte de rearanjare
dene ste o functie. Cum
T
n
= y
0
+ y
1
+ . . . + y
n
= x
(0)
+ x
(1)
+ . . . + x
(n)
S
n
M
A
unde
n
M
= max((0), (1), . . . , (n)),
urmeaz a c a (T
n
)
n0
este m arginit; ind si monoton cresc ator, el este convergent.
De aici,

n=0
y
n
este convergent a. Deoarece T
n
A pentru orice n 0, urmeaz a
c a

n=0
y
n
A =

n=0
x
n
.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 101
Ref acnd rationamentul n sens invers (privind

n=0
x
n
ca o rearanjare a

n=0
y
n
)
obtinem c a

n=0
x
n

n=0
y
n
, de unde

n=0
x
n
=

n=0
y
n
.
3.1.1 Criteriul de condensare
Un criteriu util pentru stabilirea, ntre altele, a convergentei a sa-numitei serii ar-
monice generalizate, care va folosit a ca termen de comparatie pentru alte serii,
este urm atorul rezultat, numit criteriul de condensare.
Teorema 3.11. Fie (x
n
)
n0
un sir monoton descresc ator cu termeni pozitivi. Atunci
seriile

n=0
x
n
si

n=0
2
n
x
2
n au aceea si natur a.
Demonstratie. Vom demonstra c a

n=0
x
n
este convergent a dac a si numai dac a

n=0
2
n
x
2
n este convergent a, restul teoremei obtinndu-se prin aplicarea opera-
torului de negatie logic a acestei armatii. n acest scop, e
S
n
= x
0
+ x
1
+ . . . + x
n
; T
n
= x
1
+ 2x
2
+ . . . + 2
n
x
2
n
sirurile sumelor partiale asociate celor dou a serii; se observ a c a ambele serii sunt
cu termeni pozitivi.
Dac a

n=0
x
n
este convergent a, se observ a c a
S
2
n = x
0
+ x
1
+ x
2
+ (x
3
+ x
4
) + (x
5
+ x
6
+ x
7
+ x
8
) + . . .
+ (x
2
k
+1
+ x
2
k
+2
+ . . . + x
2
k+1 ) + . . . + (x
2
n1
+1
+ x
2
n1
+2
+ . . . + x
2
n )
x
0
+ x
1
+ x
2
+ 2x
4
+ 4x
8
+ . . . + 2
k
x
2
k+1 + . . . + 2
n1
x
2
n,
ntruct (x
n
)
n0
este monoton descresc ator. De aici,
S
2
n x
0
+
1
2
x
1
+
1
2
T
n
,
iar cum

n=0
x
n
este convergent a si cu termeni pozitivi, urmeaz a c a S
2
n S, unde S
este suma seriei

n=0
x
n
. Se obtine c a (T
n
)
n0
este m arginit superior, deci

n=0
2
n
x
2
n
este convergent a.
102 Capitolul 3 SERII NUMERICE
Presupunem acum c a

n=0
2
n
x
2
n este convergent a si e n N oarecare. Exist a
atunci un unic m Nastfel c a 2
m
n < 2
m+1
(deci 2
m
este ultima putere a lui 2
mai mic a sau egal a cu n). Se observ a c a
S
n
= x
0
+ x
1
+ . . . + x
n
x
0
+ x
1
+ (x
2
+ x
3
) + (x
4
+ x
5
+ x
6
+ x
7
) + . . .
+ (x
2
k + x
2
k
+1
+ . . . + x
2
k+1
1
) + . . . + (x
2
m + x
2
m
+1
+ . . . + x
2
m+1
1
)
x
0
+ x
1
+ 2x
2
+ 4x
4
+ . . . + 2
k
x
2
k + . . . + 2
m
x
2
m,
ntruct (x
n
)
n0
este monoton descresc ator. De aici,
S
n
x
0
+ T
n
,
iar cum

n=0
2
n
x
2
n este convergent a si cu termeni pozitivi, urmeaz a c a T
n
T,
unde T este suma seriei 2
n
x
2
n. Se obtine c a (S
n
)
n0
este m arginit superior, deci

n=0
x
n
este convergent a.
Exercitiu
Studiati convergenta seriei

n=2
1
n ln n
.
Solutie
Deoarece (x
n
)
n0
: x
n
=
_
1
n ln n
_
n2
este un sir monoton descresc ator de
numere strict pozitive, urmeaz a conform criteriului de condensare c a

n=2
1
n ln n
si

n=2
2
n
1
2
n
ln2
n
=

n=2
1
n ln2
au aceea si natur a. Cum

n=2
1
n ln2
este divergent a,
ind seria armonic a multiplicat a cu o constant a, urmeaz a c a si

n=2
1
n ln n
este
divergent a.
Convergenta seriei

n=1
1
n
p
Dac a p < 0, atunci lim
n
1
n
p
= +, iar seria

n=1
1
n
p
este divergent a, ntruct
termenul s au general nu tinde la 0. Similar, pentru p = 0, lim
n
1
n
p
= lim
n
1 = 1,
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 103
deci seria

n=1
1
n
p
este de asemenea divergent a.
Fie acum p > 0. Conformcriteriului de condensare, seriile

n=1
1
n
p
si

n=1
2
n
1
(2
n
)
p
au aceea si natur a. Cum

n=1
2
n
1
(2
n
)
p
=

n=1
1
(2
p1
)
n
=

n=1
_
1
2
p1
_
n
,
iar
1
2
p1
1 pentru p (0, 1], respectiv
1
2
p1
< 1 pentru p > 1, urmeaz a c a seria

n=1
1
n
p
este divergent a pentru p (0, 1], respectiv convergent a pentru p > 1.
Discutia de mai sus poate sistematizat a sub urm atoarea form a prescurtat a

n=1
1
n
p
este
_
_
_
divergent a, dac a p 1
convergent a, dac a p > 1
.
Reprezentnd o form a mai general a a seriei

n=1
1
n
, seria

n=1
1
n
p
se mai nume ste si
seria armonic a generalizat a.
3.1.2 Criterii de compara tie
n cele ce urmeaz a vom prezenta un set de criterii care permit analiza conver-
gentei sau divergentei unei serii cu termeni pozitivi date prin stabilirea unei re-
latii ntre termenii seriei si termenii unei alte serii a c arei natur a este cunoscut a
(deseori cu seria armonic a generalizat a). Revenind la faptul c a, pentru serii cu
termeni pozitivi, convergenta acestora este echivalent a cu nem arginirea sirului
sumelor partiale, interpretarea urm atorului rezultat este imediat a: o serie ai c arei
termeni sunt mai mari dect termenii unei serii nem arginite" (i.e., divergente)
date este de asemenea nem arginit a" (i.e., divergent a), n vreme ce o serie ai c arei
termeni sunt mai mici dect termenii unei serii m arginite" (i.e., convergente)
date este de asemenea m arginit a" (i.e., convergent a).
Teorema 3.12. Fie

n=0
x
n
si

n=0
y
n
dou a serii cu termeni pozitivi. Dac a exist a N N
astfel ca
x
n
y
n
pentru orice n N,
104 Capitolul 3 SERII NUMERICE
atunci au loc urm atoarele propriet ati.
1. Dac a

n=0
y
n
este convergent a, atunci si

n=0
x
n
este convergent a.
2. Dac a

n=0
x
n
este divergent a, atunci si

n=0
y
n
este divergent a.
Demonstratie. Fie (S
n
)
n0
sirul sumelor partiale ale seriei

n=0
x
n
, respectiv (T
n
)
n0
sirul sumelor partiale ale seriei

n=0
y
n
. Cum
x
n
y
n
pentru orice n N,
urmeaz a c a
x
N
+ x
N+1
+ . . . + x
n
y
N
+ y
N+1
+ . . . + y
n
pentru orice n N,
deci
S
n
(x
0
+ x
1
+ . . . + x
N1
) T
n
(y
0
+ y
1
+ . . . + y
N1
) pentru orice n N.
(3.1)
1. Dac a

n=0
y
n
este convergent a, atunci (T
n
)
n0
este m arginit superior. Con-
form (3.1), (S
n
)
n0
este de asemenea m arginit superior. Cum (S
n
)
n0
este cresc a-
tor, urmeaz a c a el este convergent, deci

n=0
x
n
este convergent a.
2. Dac a

n=0
x
n
este divergent a, atunci (S
n
)
n0
este nem arginit superior. Con-
form (3.1), (T
n
)
n0
este de asemenea nem arginit superior, deci

n=0
y
n
este diver-
gent a.
Date ind c (0, ) si o serie cu termeni pozitivi

n=0
z
n
, se observ a c a seriile

n=0
z
n
si

n=0
cz
n
au aceea si natur a. n aceste conditii, se poate obtine u sor urm a-
torul corolar al teoremei de mai sus, numit criteriul de comparatie cu inegalit ati.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 105
Corolar 3.12.1. Fie

n=0
x
n
si

n=0
y
n
dou a serii cu termeni pozitivi si e c (0, ). Dac a
exist a N Nastfel ca
x
n
cy
n
pentru orice n N, (3.2)
atunci au loc urm atoarele propriet ati.
1. Dac a

n=0
y
n
este convergent a, atunci si

n=0
x
n
este convergent a.
2. Dac a

n=0
x
n
este divergent a, atunci si

n=0
y
n
este divergent a.
Exercitiu
Studiati convergenta urm atoarelor serii:
1)

n=1
1
n + 2
n
; 2)

n=1
1

n
4
+ n + 1
; 3)

n=0
n + 1

n
4
+ 1
; 4)

n=2
1
n
n

n
.
Solutie
1) Deoarece
1
n + 2
n

1
2
n
iar seria

n=0
1
2
n
este convergent a, urmeaz a c a seria

n=0
1
n + 2
n
este de asemenea convergent a.
2) Deoarece
1

n
4
+ n + 1

1

n
4
=
1
n
2
, iar seria

n=1
1
n
2
este convergent a,
urmeaz a c a seria

n=1
1

n
4
+ n + 1
este de asemenea convergent a.
3) Deoarece
n + 1

n
4
+ 1

n + 1
_
(n + 1)
4
=
1
n + 1
, iar seria

n=0
1
n + 1
este diver-
gent a (este acela si lucru cu seria divergent a

n=1
1
n
), urmeaz a c a seria

n=0
n + 1

n
4
+ 1
este divergent a.
4) Deoarece n 2
n
pentru orice n 2, urmeaz a c a
n

n 2 pentru orice n 2,
deci
1
n
n

n

1
2

1
n
pentru orice n 2. Cum seria

n=1
1
n
este divergent a, urmeaz a
c a si seria

n=2
1
n
n

n
este divergent a.
Informatii despre ndeplinirea relatiei (3.2), necesar a pentru utilizarea criteri-
ului de comparatie, se pot obtine studiind comportarea raportului
x
n
y
n
.
106 Capitolul 3 SERII NUMERICE
n acest sens, s a presupunem c a y
n
> 0 pentru orice n 0. Conform Teore-
mei 2.36, dac a limsup
n
x
n
y
n
= L < , iar > 0, atunci exist a un rang n
1

N astfel
c a
x
n
y
n
< L + pentru orice n n
1

. Se obtine c a
x
n
< (L + )y
n
pentru orice n n
1

.
Similar, dac a liminf
n
x
n
y
n
= l > 0, iar (0, l), atunci exist a un rang n
2

N
astfel c a
x
n
y
n
> l pentru orice n n
2

. De aici,
x
n
> (l )y
n
pentru orice n n
2

.
Putem atunci obtine urm atorul rezultat, numit criteriul de comparatie cu limite
extreme.
Corolar 3.12.2. Fie

n=0
x
n
o serie cu termeni pozitivi si

n=0
y
n
o serie cu termeni strict
pozitivi.
1. Dac a limsup
n
x
n
y
n
= L < , iar

n=0
y
n
este convergent a, atunci si

n=0
x
n
este
convergent a.
2. Dac a liminf
n
x
n
y
n
= l > 0, iar

n=0
y
n
este divergent a, atunci si

n=0
x
n
este diver-
gent a.
Demonstratie. 1) Concluzia se obtine deoarece

n=0
y
n
este convergent a si exist a
un rang n
1

Nastfel ca
x
n
< (L + )y
n
pentru orice n n
1

.
2) Concluzia se obtine deoarece

n=0
y
n
este divergent a si exist a un rang n
2

N
astfel ca
x
n
> (l )y
n
pentru orice n n
2

ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REALA 107
n situatia n care exist a lim
n
x
n
y
n
= l R, exist a si liminf
n
x
n
y
n
, limsup
n
x
n
y
n
. n
plus, au loc egalit atile
liminf
n
x
n
y
n
= limsup
n
x
n
y
n
= l.
Corolarul de mai sus se poate particulariza atunci sub forma urm atoare, numit a
si criteriul de comparatie cu limit a.
Corolar 3.12.3. Fie

n=0
x
n
o serie cu termeni pozitivi si

n=0
y
n
o serie cu termeni strict
pozitivi astfel nct exist a lim
n
x
n
y
n
= l R. Au loc urm atoarele propriet ati.
1. Dac a l < , iar

n=0
y
n
este convergent a, atunci si

n=0
x
n
este convergent a.
2. Dac a l > 0, iar

n=0
y
n
este divergent a, atunci si

n=0
x
n
este divergent a.
3. Dac a l (0, ), atunci seriile

n=0
x
n
si

n=0
y
n
au aceea si natur a.
n multe situatii, un bun termen de comparatie este seria

n=1
1
n
p
,
1
n
p
pre-
ciznd comportarea aproximativ a" a termenului general al seriei de studiat. De
exemplu, n studiul convergentei seriei

n=0
1
n
3
2n + 1
este util a comparatia cu

n=1
1
n
3
, ntruct
1
n
3
2n + 1
are comportarea aproximativ a" a lui
1
n
3
pentru n
, iar n studiul convergentei seriei

n=0
n
n
2

n n + 1
este util a comparatia cu

n=1
n
n
2

n
=

n=1
1
n

n
, ntruct
n
n
2

n n + 1
are comportarea aproximativ a" a
lui
n
n
2

n
=
1
n

n
.
Exemplu
Studiati convergenta seriilor:
1)

n=1
1

n
3
+ n
; 2)

n=0
n + 2
n
2
+ 6n + 11
; 3)

n=0
1
n +

n
2
+ 1
;
4)

n=1
1
1 +
1
2
+ . . . +
1
n
.
108 Capitolul 3 SERII NUMERICE
Solutie
1) Vom compara seria dat a cu seria

n=1
1

n
3
=

n=1
1
n
3
2
. Se obtine c a
lim
n
1

n
3
+n
1

n
3
= lim
n

n
3

n
3
+ n
= lim
n

1
1 +
1
n
2
= 1 (0, ),
de unde seriile

n=1
1

n
3
+ n
si

n=1
1
n
3
2
au aceea si natur a. Cum cea din urm a este
convergent a, ind o serie armonic a generalizat a cu p =
3
2
> 1, urmeaz a c a si

n=1
1

n
3
+ n
este convergent a.
2) Vom compara seria dat a cu seria

n=1
n
n
2
=

n=1
1
n
. Se obtine c a
lim
n
n+2
n
2
+6n+11
1
n
= lim
n
n(n + 2)
n
2
+ 6n + 11
= lim
n
1 +
2
n
1 +
6
n
+
11
n
2
= 1 (0, ),
de unde seriile

n=0
n + 2
n
2
+ 6n + 11
si

n=1
1
n
au aceea si natur a. Cum cea din urm a
este divergent a, ind o serie armonic a, urmeaz a c a si

n=0
n + 2
n
2
+ 6n + 11
este diver-
gent a.
3) Vom compara seria dat a cu seria

n=1
1
2n
. Se obtine c a
lim
n
1
n+

n
2
+1
1
2n
= lim
n
2n
n +

n
2
+ 1
= lim
n
2
1 +
_
1 +
1
n
2
= 1 (0, ),
de unde seriile

n=0
1
n +

n
2
+ 1
si

n=1
1
2n
au aceea si natur a. Cum cea din urm a
este divergent a, ind seria armonic a multiplicat a cu o constant a, urmeaz a c a si

n=0
1
n +

n
2
+ 1
este divergent a.
4) Este deja cunoscut c a lim
n
_
1 +
1
2
+ . . . +
1
n
ln n
_
= c (0, 1). De aici,
lim
n
1 +
1
2
+ . . . +
1
n
ln n
ln n
= 0,
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 109
iar
lim
n
1
1+
1
2
+...+
1
n
1
ln n
= lim
n
ln n
1 +
1
2
+ . . . +
1
n
=
1
1 + lim
n
1+
1
2
+...+
1
n
ln n
ln n
= 1 (0, ),
de unde seriile

n=1
1
1 +
1
2
+ . . . +
1
n
si

n=2
1
ln n
au aceea si natur a. Deoarece (x
n
)
n0
:
_
1
ln n
_
n2
este un sir monoton descresc ator de numere strict pozitive, urmeaz a
conform criteriului de condensare c a

n=2
1
ln n
si

n=2
2
n
1
ln2
n
=

n=2
2
n
1
n ln2
au
aceea si natur a. Deoarece n 2
n
pentru orice n 2, urmeaz a c a 2
n 1
n ln2

1
ln2
,
deci termenul general al seriei

n=2
2
n
1
n ln2
nu tinde la 0, aceasta ind n concluzie
divergent a. Urmeaz a c a si

n=1
1
1 +
1
2
+ . . . +
1
n
este divergent a.
Vom preciza n cele ce urmeaz a un alt criteriu, numit si criteriul de comparatie
cu rapoarte, prin care convergenta sau divergenta unei serii se poate stabili prin
intermediul comparatiei cu o serie a c arei natur a este cunoscut a, ce poate dedus
cu ajutorul Corolarului 3.12.1.
Teorema 3.13. Fie

n=0
x
n
si

n=0
y
n
dou a serii cu termeni strict pozitivi. Dac a exist a
N Nastfel ca
x
n+1
x
n

y
n+1
y
n
pentru orice n N, (3.3)
atunci au loc urm atoarele propriet ati.
1. Dac a

n=0
y
n
este convergent a, atunci si

n=0
x
n
este convergent a.
2. Dac a

n=0
x
n
este divergent a, atunci si

n=0
y
n
este divergent a.
Demonstratie. Cu ajutorul (3.3) se deduce c a
x
n+1
y
n+1

x
n
y
n
pentru orice n N,
de unde
x
n+1
y
n+1

x
n
y
n

x
n1
y
n1
. . .
x
N
y
N
pentru orice n N.
110 Capitolul 3 SERII NUMERICE
Cu notatia
x
N
y
N
= c, urmeaz a c a
x
n
y
n
c pentru orice n N,
de unde concluzia urmeaz a conform Corolarului 3.12.1.
3.1.3 Criterii ale radicalului
Un dezavantaj al criteriilor de comparatie este c a utilizarea acestora necesit a con-
structia unor serii ajut atoare, alegerea acestora din urm a neind totdeauna ime-
diat a. Urm atorul criteriu, numit si criteriul radicalului cu inegalit ati, este utilizat
ndeosebi pentru studierea convergentei unor serii pentru care termenul general
contine puterea de ordin n a unui alt sir si nu necesit a constructia unei serii ajut a-
toare.
Teorema 3.14. Fie

n=0
x
n
o serie cu termeni pozitivi. Au loc atunci urm atoarele propri-
et ati.
1. Dac a exist a q < 1 si N Nastfel ca
n

x
n
q pentru orice n N,
atunci

n=0
x
n
este convergent a.
2. Dac a
n

x
n
1 pentru o innitate de valori ale lui n,
atunci

n=0
x
n
este divergent a.
Demonstratie. 1. Dac a
n

x
n
q pentru orice n N,
urmeaz a c a
x
n
q
n
pentru orice n N,
iar cum

n=0
q
n
este convergent a se obtine c a si

n=0
x
n
este convergent a.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 111
2. Deoarece
n

x
n
1 pentru o innitate de valori ale lui n,
se obtine c a x
n
1 pentru o innitate de valori ale lui n, deci sirul termenilor
generali (x
n
)
n0
nu este convergent la 0, iar seria

n=0
x
n
este divergent a.
Se poate obtine atunci urm atorul criteriu al radicalului cu limite extreme.
Teorema 3.15. Fie

n=0
x
n
o serie cu termeni strict pozitivi. Au loc atunci urm atoarele
propriet ati.
1. Dac a limsup
n
n

x
n
< 1, atunci

n=0
x
n
este convergent a.
2. Dac a limsup
n
n

x
n
> 1, atunci

n=0
x
n
este divergent a.
3. Dac a limsup
n
n

x
n
= 1, atunci natura seriei

n=0
x
n
nu poate precizat a a priori cu
ajutorul criteriului radicalului cu limite extreme (spunem c a este un caz de dubiu).
Demonstratie. 1. Conform Teoremei 2.36, dac a limsup
n
n

x
n
= L < 1, iar 0 < <
1 L, atunci exist a un rang n
1

Nastfel c a
n

x
n
< L + < 1 pentru orice n n
1

,
deci x
n
< (L + )
n
pentru orice n n
1

. Cum seria

n=0
(L + )
n
este convergent a,
urmeaz a c a si

n=0
x
n
este convergent a.
2. Dac a limsup
n
n

x
n
= L > 1, cum limsup
n
n

x
n
este un punct limit a al sirului
(
n

x
n
)
n0
, urmeaz a c a exist a un sub sir (
k
n

x
k
n
)
k
n
0
astfel ca lim
n
(
k
n

x
k
n
)
k
n
0
=
L > 1.
Dac a L < , e 0 < < L 1. Atunci exist a un rang n
2

N astfel ca
k
n

x
k
n
> L > 1 pentru n n
2

. De aici, x
k
n
1 pentru n n
2

, deci (x
n
)
n0
nu
este convergent la 0, iar seria

n=0
x
n
este divergent a.
Dac a L = , exist a un rang n
3

N astfel ca
k
n

x
k
n
> 1 pentru n n
3

,
obtinndu-se n mod similar c a seria

n=0
x
n
este divergent a.
112 Capitolul 3 SERII NUMERICE
3. Este sucient s a se considere seriile

n=0
1
n
,

n=0
1
n
2
. Pentru ambele, limsup
n
n

x
n
=
1(= lim
n
n

x
n
), prima ind divergent a, iar cea de-a doua convergent a.
n situatia n care exist a lim
n
n

x
n
= l R, exist a si limsup
n
n

x
n
, iar
limsup
n
n

x
n
= l.
Teorema de mai sus se poate particulariza atunci sub forma urm atoare, numit a si
criteriul radicalului cu limit a.
Corolar 3.15.1. Fie

n=0
x
n
o serie cu termeni pozitivi astfel nct exist a lim
n
n

x
n
= l
R. Au loc urm atoarele propriet ati.
1. Dac a l < 1, atunci

n=0
x
n
este convergent a.
2. Dac a l > 1, atunci

n=0
x
n
este divergent a.
3. Dac a l = 1, atunci natura seriei

n=0
x
n
nu poate precizat a a priori cu ajutorul
criteriului radicalului cu limit a.
Exercitiu
Studiati convergenta seriei

n=0
_
3n
2
+ 2n 1
2n
2
+ 3n + 1
_
n
.
Solutie
1) Termenul general al seriei este x
n
=
_
3n
2
+ 2n 1
2n
2
+ 3n + 1
_
n
. Urmeaz a c a
lim
n
n

x
n
= lim
n
n

_
3n
2
+ 2n 1
2n
2
+ 3n + 1
_
n
= lim
n
3n
2
+ 2n 1
2n
2
+ 3n + 1
= lim
n
n
2
_
3 +
2
n

1
n
2
_
n
2
_
1 +
3
n
+
1
n
2
_
=
3
2
> 1
deci seria

n=0
_
3n
2
+ 2n 1
2n
2
+ 3n + 1
_
n
este divergent a.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 113
Exercitiu
Discutati natura seriei

n=0
_
an + 1
n + 2
_
n
, unde a > 0.
Solutie
Termenul general al seriei este x
n
=
_
an + 1
n + 2
_
n
. Urmeaz a c a
lim
n
n

x
n
= lim
n
n

_
an + 1
n + 2
_
n
= lim
n
an + 1
n + 2
= lim
n
n
_
a +
1
n
_
n
_
1 +
2
n
_ = a.
De aici,

n=0
_
an + 1
n + 2
_
n
este convergent a dac a a (0, 1), respectiv divergent a
dac a a > 1.
Dac a a = 1, urmeaz a c a x
n
=
_
n+1
n+2
_
n
, deci
lim
n
x
n
= lim
n
_
n + 1
n + 2
_
n
= lim
n
_
_
1
1
n + 2
_
(n+2)
_

n
n+2
= e
1
=
1
e
.
Urmeaz a c a (x
n
)
n0
nu este convergent la 0, iar

n=0
_
n + 1
n + 2
_
n
este divergent a.
3.1.4 Criterii ale raportului
Un alt criteriu util pentru studiul convergentei unor serii cu termeni pozitivi, n
special a acelora pentru care termenul general contine produse, este criteriul ra-
portului cu inegalit ati, indicat mai jos. De asemenea, acesta nu necesit a constructia
unei serii ajut atoare.
Teorema 3.16. Fie

n=0
x
n
o serie cu termeni strict pozitivi. Au loc atunci urm atoarele
propriet ati.
1. Dac a exist a q < 1 si N Nastfel ca
x
n+1
x
n
q pentru orice n N,
atunci

n=0
x
n
este convergent a.
114 Capitolul 3 SERII NUMERICE
2. Dac a exist a N Nastfel ca
x
n+1
x
n
1 pentru orice n N,
atunci

n=0
x
n
este divergent a.
Demonstratie. 1. Deoarece
x
n+1
x
n
q pentru orice n N,
urmeaz a c a
x
n+1
x
n

q
n+1
q
n
pentru orice n N,
iar deoarece

n=0
q
n
este convergent a, se obtine cu ajutorul Teoremei 3.13 (criteriul
de comparatie cu rapoarte) c a si seria

n=0
x
n
este convergent a.
2. Se observ a c a
x
n+1
x
n

1
n+1
1
n
pentru orice n N,
iar cum seria

n=0
1
n
este divergent a, se obtine cu ajutorul Teoremei 3.13 (criteriul
de comparatie cu rapoarte) c a si seria

n=0
x
n
este divergent a.
Se poate obtine atunci urm atorul criteriu al raportului cu limite extreme.
Teorema 3.17. Fie

n=0
x
n
o serie cu termeni strict pozitivi. Au loc atunci urm atoarele
propriet ati.
1. Dac a limsup
n
x
n+1
x
n
< 1, atunci

n=0
x
n
este convergent a.
2. Dac a liminf
n
x
n+1
x
n
> 1, atunci

n=0
x
n
este divergent a.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 115
3. Dac a limsup
n
x
n+1
x
n
1 liminf
n
x
n+1
x
n
, atunci natura seriei

n=0
x
n
nu poate
precizat a a priori cu ajutorul criteriului raportului cu limite extreme.
Demonstratie. 1. Conform Teoremei 2.36, dac a limsup
n
x
n+1
x
n
= L < 1, iar 0 < <
1 L, atunci exist a un rang n
1

Nastfel c a
x
n+1
x
n
< L + < 1 pentru orice n n
1

,
deci

n=0
x
n
este convergent a.
2. Similar, dac a liminf
n
x
n+1
x
n
= l > 1, iar 0 < < l 1, atunci exist a un rang
n
2

Nastfel c a
x
n+1
x
n
> l > 1 pentru orice n n
2

, deci

n=0
x
n
este divergent a.
3. Este sucient s a se considere seriile

n=0
1
n
,

n=0
1
n
2
. Pentru ambele, limsup
n
x
n+1
x
n
=
1 = liminf
n
x
n+1
x
n
, prima ind divergent a, iar cea de-a doua convergent a.
n situatia n care exist a lim
n
x
n+1
x
n
= l R, exist a si liminf
n
x
n+1
x
n
, limsup
n
x
n+1
x
n
.
n plus, au loc egalit atile
liminf
n
x
n+1
x
n
= limsup
n
x
n+1
x
n
= l.
Corolarul de mai sus se poate particulariza atunci sub forma urm atoare, numit a
si criteriul raportului cu limit a.
Corolar 3.17.1. Fie

n=0
x
n
o serie cu termeni strict pozitivi astfel nct exist a lim
n
x
n+1
x
n
=
l R. Au loc urm atoarele propriet ati.
1. Dac a l < 1, atunci

n=0
x
n
este convergent a.
2. Dac a l > 1, atunci si

n=0
x
n
este divergent a.
3. Dac a l = 1, atunci natura seriei

n=0
x
n
nu poate precizat a a priori cu ajutorul
criteriului raportului cu limit a.
116 Capitolul 3 SERII NUMERICE
Exercitiu
Studiati convergenta seriilor
1)

n=0
2
n
n!
n
n
; 2)

n=0
2 5 8 . . . (3n + 2)
1 3 5 . . . (2n + 1)
.
Solutie
1) Termenul general al seriei este x
n
=
2
n
n!
n
n
. Urmeaz a c a
lim
n
x
n+1
x
n
= lim
n
2
n+1
(n+1)!
(n+1)
n+1
2
n
n!
n
n
= lim
n
2
n+1
(n + 1)!
(n + 1)
n+1
n
n
2
n
n!
= lim
n
2
_
1 +
1
n
_
n
=
2
e
< 1,
deci seria

n=0
2
n
n!
n
n
este convergent a.
2) Termenul general al seriei este x
n
=
2 5 8 . . . (3n + 2)
1 3 5 . . . (2n + 1)
. Urmeaz a c a
lim
n
x
n+1
x
n
= lim
n
258...(3n+2)(3n+5)
135...(2n+1)(2n+3)
258...(3n+2)
135...(2n+1)
= lim
n
2 5 8 . . . (3n + 2)(3n + 5)
1 3 5 . . . (2n + 1)(2n + 3)

1 3 5 . . . (2n + 1)
2 5 8 . . . (3n + 2)
= lim
n
3n + 5
2n + 3
=
3
2
> 1,
deci seria

n=0
2 5 8 . . . (3n + 2)
1 3 5 . . . (2n + 1)
este divergent a.
n ceea ce prive ste relatia ntre domeniile de aplicabilitate ale criteriilor rapor-
tului si radicalului, s a not am c a dac a (x
n
)
n0
este un sir cu termeni strict pozitivi
atunci, a sa cum reiese din Teorema 2.40, are loc inegalitatea
liminf
n
x
n+1
x
n
liminf
n
n

x
n
limsup
n
n

x
n
limsup
n
x
n+1
x
n
.
Se observ a de aici c a dac a limsup
n
x
n+1
x
n
< 1 atunci si limsup
n
n

x
n
< 1, iar dac a
liminf
n
x
n+1
x
n
> 1, atunci si limsup
n
n

x
n
> 1. De aici, dac a sunt ndeplinite conditi-
ile pentru aplicarea criteriului raportului cu limite extreme, atunci sunt ndeplin-
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 117
ite si conditiile pentru aplicarea criteriului radicalului cu limite extreme, obtinndu-
se acela si rezultate. De asemenea, dac a lim
n
x
n+1
x
n
exist a, atunci si lim
n
n

x
n
exist a
si are aceea si valoare, deci dac a sunt ndeplinite conditiile pentru aplicarea cri-
teriului raportului cu limit a, atunci sunt ndeplinite si conditiile pentru aplicarea
criteriului radicalului cu limit a, obtinndu-se acela si rezultat.
n plus, exist a situatii n care criteriile raportului nu sunt aplicabile, ind apli-
cabile n schimb criterii ale radicalului. Un exemplu n acest sens este seria cu
termeni pozitivi

n=0
3 + (1)
n
2
n
. Deoarece termenul general este x
n
=
2 + (1)
n
2
n
,
urmeaz a c a
x
n+1
x
n
=
2 + (1)
n+1
2 + (1)
n

1
2
, de unde
limsup
n
x
n+1
x
n
=
3
2
> 1; liminf
n
x
n+1
x
n
=
1
6
< 1,
deci criteriul raportului cu limite extreme nu este aplicabil. Totu si,
1
2
n
x
n

3
2
n
,
de unde
1
2

n

x
n

n

3
2
, iar lim
n
n

x
n
=
1
2
< 1, conform criteriului cle stelui. De
aici, criteriul radicalului cu limit a ( si de fapt si cel cu limite extreme) este aplica-
bil, iar seria

n=0
3 + (1)
n
2
n
este convergent a. Se poate deci concluziona faptul c a
sus-mentionatele criterii ale radicalului au o arie de aplicabilitate mai larg a dect
criteriile corespunz atoare ale raportului.
3.1.5 Criteriul Raabe-Duhamel
Diversele variante are criteriului Raabe-Duhamel, mentionate n cele ce urmeaz a,
sunt n general utilizate atunci cnd aplicarea criteriul raportului conduce la un
caz de dubiu. Vom prezenta mai nti criteriul Raabe-Duhamel cu inegalit ati; a se
remarca faptul c a utilizarea raportului inversat (
x
n
x
n+1
, n contrast cu raportul
x
n+1
x
n
utilizat n cadrul criteriului raportului) conduce la obtinerea unor situatii inverse
de convergent a fat a de cele obtinute n criteriul raportului, respectiv q > 1"
pentru convergent a (n loc de q < 1" pentru criteriul raportului) si 1"
pentru divergent a (n loc de 1" pentru criteriul raportului).
Teorema 3.18. Fie

n=0
x
n
o serie cu termeni strict pozitivi. Au loc atunci urm atoarele
propriet ati.
118 Capitolul 3 SERII NUMERICE
1. Dac a exist a q > 1 si N Nastfel ca
n
_
x
n
x
n+1
1
_
q pentru orice n N,
atunci

n=0
x
n
este convergent a.
2. Dac a exist a N Nastfel ca
n
_
x
n
x
n+1
1
_
1 pentru orice n N,
atunci

n=0
x
n
este divergent a.
Demonstratie. 1. Deoarece
n
_
x
n
x
n+1
1
_
q pentru orice n N,
urmeaz a c a
nx
n
(n + 1)x
n+1
(q 1)x
n+1
pentru orice n N.
Punnd succesiv n = N, n = N +1,. . . ,n = k 1 si sumnd inegalit atile obtinute
deducem c a
Nx
N
kx
k
(q 1)(x
N+1
+ x
N+2
+ . . . + x
k
) pentru orice k N + 1,
de unde
x
N+1
+ x
N+2
+ . . . + x
k

1
q 1
Nx
N
si deci
S
k

1
q 1
Nx
N
+ (x
0
+ x
1
+ . . . + x
N
) pentru orice k N + 1,
iar sirul sumelor partiale (S
n
)
n0
este m arginit superior. Urmeaz a de aici c a

n=0
x
n
este convergent a.
2. Deoarece
n
_
x
n
x
n+1
1
_
1 pentru orice n N,
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 119
se obtine c a
x
n+1
x
n

n
n + 1
=
1
n+1
1
n
pentru orice n N.
Cum seria

n=1
1
n
este divergent a, urmeaz a conform criteriului de comparatie cu
rapoarte c a si

n=0
x
n
este divergent a.
Se poate obtine atunci urm atorul criteriu Raabe-Duhamel cu limite extreme.
Teorema 3.19. Fie

n=0
x
n
o serie cu termeni strict pozitivi. Au loc atunci urm atoarele
propriet ati.
1. Dac a liminf
n
n
_
x
n
x
n+1
1
_
> 1, atunci

n=0
x
n
este convergent a.
2. Dac a limsup
n
n
_
x
n
x
n+1
1
_
< 1, atunci

n=0
x
n
este divergent a.
3. Dac a limsup
n
n
_
x
n
x
n+1
1
_
1 liminf
n
n
_
x
n
x
n+1
1
_
, atunci natura seriei

n=0
x
n
nu poate precizat a a priori cu ajutorul criteriului Raabe-Duhamel cu limite
extreme.
Demonstratie. 1. Conform Teoremei 2.36, dac a liminf
n
n
_
x
n
x
n+1
1
_
= l > 1, iar
0 < < l 1, atunci exist a un rang n
1

N astfel ca n
_
x
n
x
n+1
1
_
> l > 1
pentru orice n n
1

, deci

n=0
x
n
este convergent a.
2. Similar, dac a limsup
n
n
_
x
n
x
n+1
1
_
= L < 1, iar 0 < < 1 L, atunci exist a
un rang n
2

N astfel ca n
_
x
n
x
n+1
1
_
< L + < 1 pentru orice n n
2

, deci

n=0
x
n
este divergent a.
n situatia n care exist a lim
n
n
_
x
n
x
n+1
1
_
= l R, exist a si liminf
n
n
_
x
n
x
n+1
1
_
,
120 Capitolul 3 SERII NUMERICE
limsup
n
n
_
x
n
x
n+1
1
_
. n plus, au loc egalit atile
liminf
n
n
_
x
n
x
n+1
1
_
= limsup
n
n
_
x
n
x
n+1
1
_
= l.
Corolarul de mai sus se poate particulariza atunci sub forma urm atoare, numit a
si criteriul Raabe-Duhamel cu limit a.
Corolar 3.19.1. Fie

n=0
x
n
o serie cu termeni strict pozitivi astfel nct exist a lim
n
n
_
x
n
x
n+1
1
_
=
l R. Au loc urm atoarele propriet ati.
1. Dac a l > 1, atunci

n=0
x
n
este convergent a.
2. Dac a l < 1, atunci

n=0
x
n
este divergent a.
3. Dac a l = 1, atunci natura seriei

n=0
x
n
nu poate precizat a a priori cu ajutorul
criteriului Raabe-Duhamel cu limit a.
Exercitiu
Demonstrati c a seria armonic a generalizat a

n=0
1
n
p
este convergent a pentru p > 1,
respectiv divergent a pentru p < 1.
Solutie
Termenul general al seriei este x
n
=
1
n
p
. Urmeaz a c a
lim
n
n
_
x
n
x
n+1
1
_
= lim
n
n
__
1 +
1
n
_
p
1
_
= lim
n
_
1 +
1
n
_
p
1
1
n
= p.
Concluzia urmeaz a atunci conform criteriului Raabe-Duhamel cu limit a.
Exercitiu
Studiati convergenta seriei

n=1
1 3 5 . . . (2n 1)
2 4 6 . . . 2n
.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 121
Solutie
Termenul general al seriei este x
n
=
1 3 5 . . . (2n 1)
2 4 6 . . . 2n
, de unde
x
n+1
x
n
=
135...(2n1)(2n+1)
246...2n(2n+2)
135...(2n1)
246...2n
=
1 3 5 . . . (2n 1) (2n + 1)
2 4 6 . . . 2n (2n + 2)

2 4 6 . . . 2n
1 3 5 . . . (2n 1)
=
2n + 1
2n + 2
.
Urmeaz a c a lim
n
x
n+1
x
n
= 1, deci aplicarea criteriul raportului conduce la un caz de
dubiu. Atunci
lim
n
n
_
x
n
x
n+1
1
_
= lim
n
n
_
2n + 2
2n + 1
1
_
= lim
n
n
2n + 1
=
1
2
< 1,
deci seria dat a este divergent a.
3.2 Serii cu termeni oarecare
Comparativ cu situatia seriilor cu termenilor pozitivi, pentru care studiul conver-
gentei se reduce la studiul m arginirii sirului sumelor partiale, deoarece monoto-
nia acestuia este asigurat a a priori, situatia seriilor cu termeni oarecare este mult
mai complicat a, ntruct aceast a cale de abordare se pierde, sirul sumelor partiale
nemaiind monoton. n concluzie, nici criteriile de convergent a obtinute anterior
(criteriile de comparatie, ale raportului si radicalului, s. a. m. d.) nu mai sunt
valabile.
Principala strategie de demonstrare a convergentei seriilor cu termeni oare-
care va acum scrierea termenului general ca un produs de doi factori, constru-
irea seriei care are ca termen general unul din factori si a sirului care are ca termen
general pe cel de-al doilea factor si determinarea unor propriet ati de convergent a,
monotonie si m arginire pentru acestea care vor conduce la convergenta seriei in-
itiale. n situatia n care seria care are ca termen general modululul termenului
general al seriei initiale este convergent a, convergenta seriei initiale se va obtine
din convergenta acesteia din urm a; desigur, convergenta celei de-a doua serii este
mult mai simplu de obtinut, ind vorba despre o serie cu termeni pozitivi. n ne,
122 Capitolul 3 SERII NUMERICE
pentru cazul particular al seriilor alternante, convergenta acestora se poate obtine
demonstrnd monotonia sirului obtinut prin eliminarea factorului alternant.
3.2.1 Criteriul lui Dirichlet
n situatia n care

n=0
x
n
este o serie nu neap arat convergent a, dar cu sirul sumelor
partiale m arginit, nmultirea termenului general x
n
cu termenul general y
n
al
unui sir cu valori mici" (monoton descresc ator si convergent la 0) mbun at ate ste"
convergenta seriei, n sensul c a seria rezultat

n=0
x
n
y
n
este convergent a. Are loc
atunci urm atorul rezultat, numit criteriul lui Dirichlet.
Teorema 3.20. Dac a

n=0
x
n
este o serie cu sirul sumelor partiale m arginit, iar (y
n
)
n0
este un sir monoton descresc ator si convergent la 0, atunci

n=0
x
n
y
n
este convergent a.
Demonstratie. Vom demonstra c a sirul (T
n
)
n0
al sumelor partiale asociat seriei

n=0
x
n
y
n
este convergent, ind sir Cauchy. n acest scop, s a not am cu (S
n
)
n0
sirul sumelor partiale asociat seriei

n=0
x
n
; cum (S
n
)
n0
este m arginit, urmeaz a
c a exist a M 0 astfel ca [S
n
[ M pentru orice n 0. S a observ am c a x
k
=
S
k
S
k1
pentru k 1. Obtinem de aici c a
[T
n+p
T
n
[ = [x
n+1
y
n+1
+ x
n+2
y
n+2
+ . . . + x
n+p
y
n+p
[
= [(S
n+1
S
n
)y
n+1
+ (S
n+2
S
n+1
)y
n+2
+ . . .
+(S
n+p
S
n+p1
)y
n+p

= [S
n+1
(y
n+1
y
n+2
) + S
n+2
(y
n+2
y
n+3
) + . . .
+S
n+p1
(y
n+p1
y
n+p
) + S
n+p
y
n+p
S
n
y
n+1

[S
n+1
(y
n+1
y
n+2
)[ +[S
n+2
(y
n+2
y
n+3
)[ + . . .
+[S
n+p1
(y
n+p1
y
n+p
)[ +[S
n+p
y
n+p
[ +[S
n
y
n+1
[.
Deoarece (y
n
)
n0
este un sir monoton descresc ator, urmeaz a c a y
n+1
y
n+2
0,
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 123
y
n+2
y
n+3
0, . . . , y
n+p1
y
n+p
0. De aici,
[T
n+p
T
n
[ [S
n+1
[(y
n+1
y
n+2
) +[S
n+2
[(y
n+2
y
n+3
) + . . .
+[S
n+p1
[(y
n+p1
y
n+p
) +[S
n+p
[[y
n+p
[ +[S
n
[[y
n+1
[
M(y
n+1
y
n+2
) + M(y
n+2
y
n+3
) + . . .
+ M(y
n+p1
y
n+p
) + My
n+p
+ My
n+1
= 2My
n+1
.
Fie > 0. Cum (y
n
)
n0
este sir convergent la 0, urmeaz a c a exist a n

N astfel
ca [y
n
[

2M
pentru orice n n

. Atunci
[T
n+p
T
n
[ 2My
n+1
2M

2M
= pentru orice n n

, p N,
de unde (T
n
)
n0
este sir Cauchy, deci si convergent. Cum sirul sumelor sale
partiale (T
n
)
n0
este convergent, seria

n=0
x
n
y
n
este convergent a.
Exercitiu
Demonstrati c a seria

n=1
sin nx
n
este convergent a, unde x R.
Solutie
Mai nti, e

n=1
sin nx
n
=

n=0
sin nx
1
n
=

n=1
x
n
y
n
.
Fie (S
n
)
n1
sirul sumelor partiale asociat seriei

n=1
x
n
,
S
n
= sin0x + sin x + sin2x + . . . + sin nx = sin x + sin2x + . . . + sin nx.
S a observ am c a
[ sin x + sin2x + . . . + sin nx[ =

cos
x
2
cos
(n+1)x
2
2 sin
x
2


2
2[ sin
x
2
[
=
1
[ sin
x
2
[
,
dac a sin
x
2
,= 0 (adic a x ,= 2k, k Z), respectiv
[ sin x + sin2x + . . . + sin nx[ = [0 + 0 + . . . + 0[ = 0,
dac a sin
x
2
= 0 (adic a x = 2k, k Z), deci n orice caz

n=1
x
n
are sirul sumelor
partiale m arginit . Cum (y
n
)
n1
=
_
1
n
_
n1
este monoton descresc ator si conver-
gent la 0, urmeaz a concluzia.
124 Capitolul 3 SERII NUMERICE
3.2.2 Criteriul lui Abel
Dac a se porne ste de aceast a dat a de la o serie convergent a

n=0
x
n
, nmultirea ter-
menului general x
n
cu termenul general y
n
al unui sir cu propriet ati sucient de
bune (i.e. monoton si m arginit) p astreaz a convergenta seriei, n sensul c a seria
rezultat

n=0
x
n
y
n
este de asemenea convergent a. Are loc atunci urm atorul rezul-
tat, numit criteriul lui Abel.
Teorema 3.21. Dac a

n=0
x
n
este o serie convergent a, iar (y
n
)
n0
este un sir monoton si
m arginit, atunci

n=0
x
n
y
n
este convergent a.
Demonstratie. Deoarece (y
n
)
n0
este un sir monoton si m arginit, el este conver-
gent; e y R limita acestuia. Observ am c a

n=0
x
n
y
n
=

n=0
x
n
(y
n
y + y) =

n=0
(x
n
(y
n
y) + x
n
y) .
Vom ar ata c a seria

n=0
x
n
y
n
este convergent a, ind suma seriilor convergente

n=0
x
n
(y
n
y) si

n=0
x
n
y; pentru a demonstra convergenta primei serii se va aplica
criteriul lui Dirichlet.
Dac a (y
n
)
n0
este monoton descresc ator, atunci (y
n
y)
n0
este monoton de-
scresc ator si convergent la 0, iar seria

n=0
x
n
are sirul sumelor partiale m arginit,
ind convergent a. Urmeaz a c a

n=0
x
n
(y
n
y) este convergent a, conform criteri-
ului lui Dirichlet.
Dac a (y
n
)
n0
este monoton cresc ator, atunci

n=0
x
n
(y
n
y) =

n=0
x
n
(y y
n
).
Cum

n=0
x
n
(y y
n
) este convergent a, conform criteriului lui Dirichlet, urmeaz a
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 125
c a si

n=0
x
n
(y
n
y), obtinut a din cea dinti prin produsul cu constanta 1, este
convergent a.
De asemenea, seria

n=0
x
n
y este convergent a, ind obtinut a prin produsul din-
tre seria convergent a

n=0
x
n
si constanta y. De aici, seria

n=0
x
n
y
n
este conver-
gent a, ind suma seriilor convergente

n=0
x
n
(y
n
y) si

n=0
x
n
y.
Exercitiu
Demonstrati c a seria

n=1
sin n cos(
1
n
)
n
este convergent a.
Solutie
Observ am mai nti c a

n=1
sin n cos(
1
n
)
n
=

n=1
sin n
n
cos(
1
n
).
A fost deja demonstrat c a seria

n=1
sin nx
n
este convergent a, unde x R, deci,
pentru x = 1, urmeaz a c a seria

n=1
sin n
n
este convergent a. Cum sirul (y
n
)
n1
:
y
n
=
1
n
este monoton descresc ator si convergent la 0, lund valori ntre 0 si 1, iar
functia cosinus este descresc atoare pe intervalul [0,

2
], urmeaz a c a (y
n
)
n1
este
monoton cresc ator. n plus, (y
n
)
n1
este m arginit, deoarece functia cosinus este
m arginit a. Urmeaz a c a seria din enunt este convergent a, conform criteriului lui
Abel.
3.2.3 Serii alternante. Criteriul Leibniz
Pentru cazul particular al seriilor alternante, se poate observa cu ajutorul criteri-
ului lui Dirichlet c a pornindu-se de la seria

n=0
(1)
n
, cu sirul sumelor partiale
m arginit, prin nmultirea termenului general (1)
n
cu termenul general y
n
al
unui sir cu valori monoton descresc ator si convergent la 0 se obtine o serie con-
vergent a. Mai precis, are loc urm atorul rezultat, numit criteriul lui Leibniz.
126 Capitolul 3 SERII NUMERICE
Teorema 3.22. Dac a (y
n
)
n0
este un sir monoton descresc ator si convergent la 0, atunci

n=0
(1)
n
y
n
este convergent a.
Demonstratie. Fie (S
n
)
n0
sirul sumelor partiale asociat seriei

n=0
(1)
n
. Deoarece
S
2k
= 1, S
2k+1
= 0 pentru orice k N, urmeaz a c a (S
n
)
n0
este m arginit.
Aplicnd criteriul lui Dirichlet, urmeaz a c a seria

n=0
(1)
n
y
n
este convergent a.

Exercitiu
Demonstrati c a seria

n=0
(1)
n+1
1

n + 2
este convergent a.
Solutie
Se observ a c a

n=0
(1)
n+1
1

n + 2
=

n=0
(1)(1)
n
1

n + 2
.
Deoarece (y
n
)
n0
: y
n
=
1
n+2
este monoton descresc ator si convergent la 0, urmeaz a
c a seria

n=0
(1)
n
1

n + 2
este convergent a, conformcriteriului lui Leibniz. Atunci
si seria

n=0
(1)
n+1
1

n + 2
este convergent a, ind obtinut a prin nmultirea seriei
convergente

n=0
(1)
n
1

n + 2
cu constanta 1.
Monotonia unor sub siruri ale sirului sumelor partiale
S a presupunem acum c a

n=0
(1)
n
y
n
este o serie alternant a, n conditiile de
aplicare ale criteriului lui Leibniz, adic a (y
n
)
n0
este un sir monoton descresc a-
tor si convergent la 0. Fie deasemenea (S
n
)
n0
sirul sumelor partiale asociat
seriei

n=0
(1)
n
y
n
. Se observ a atunci c a (S
2k
)
k0
este monoton descresc ator iar
(S
2k+1
)
k0
este monoton cresc ator. n plus, are loc relatia
S
2k+1

n=0
(1)
n
y
n
S
2k
pentru orice k 0.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 127
ntr-adev ar,
S
2(k+1)
S
2k
= (1)
2k+1
a
2k+1
+ (1)
2k+2
a
2k+2
= a
2k+2
a
2k+1
0
deci (S
2k
)
k0
este monoton descresc ator. Similar,
S
2(k+1)+1
S
2k+1
= (1)
2k+2
a
2k+2
+ (1)
2k+3
a
2k+3
= a
2k+2
a
2k+3
0,
deci (S
2k+1
)
k0
este monoton cresc ator. Deoarece orice termen al unui sir cresc a-
tor este mai mic sau egal cu limita sirului, respectiv orice termen al unui sir de-
scresc ator este mai mare sau egal cu limita sirului, urmeaz a c a
S
2k+1

n=0
(1)
n
y
n
S
2k
pentru orice k 0.
3.2.4 Serii absolut convergente
Cu ajutorul criteriului lui Leibniz, se poate observ a c a seria

n=1
(1)
n
n
este con-
vergent a. Totu si, seria asociat a a modulelor,

n=1

(1)
n
n

n=1
1
n
este divergent a.
n acela si timp, seria

n=1
(1)
n
n
2
este convergent a, iar seria asociat a a modulelor,

n=1

(1)
n
n
2

n=1
1
n
2
este de asemenea convergent a.
Aceste exemple sugereaz a o posibil a clasicare a seriilor convergente n serii
pentru care seria asociat a a modulelor este convergent a, respectiv divergent a. n
acest sens, o serie

n=0
x
n
pentru care

n=0
[x
n
[ este convergent a se va numi absolut
convergent a, n vreme ce o serie

n=0
x
n
pentru care

n=0
[x
n
[ este divergent a se va
numi conditionat convergent a sau semiconvergent a. Din cele de mai sus, se observ a
c a seria

n=1
(1)
n
n
2
este absolut convergent a, n vreme ce seria

n=1
(1)
n
n
nu este
convergent a (este conditionat convergent a, sau semiconvergent a).
Se observ a de asemenea c a pentru serii cu termeni pozitivi notiunile de con-
vergent a si absolut a convergent a coincid, deoarece modulul unui num ar pozitiv
este chiar num arul n cauz a. n general, pentru serii cu termeni oarecare, conver-
genta nu implic a absolut a convergent a, dup a cum se poate deduce din exemplul
128 Capitolul 3 SERII NUMERICE
seriei

n=1
(1)
n
n
de mai sus. Totu si, are loc implicatia invers a, n sensul c a orice
serie absolut convergent a este convergent a.
Teorema 3.23. Dac a o serie

n=0
x
n
este absolut convergent a, atunci ea este si conver-
gent a.
Demonstratie. Cumseria

n=0
x
n
este absolut convergent a, urmeaz a c a seria

n=0
[x
n
[
este convergent a. Fie > 0. Conform criteriului Cauchy, exist a un rang n

N
astfel nct

[x
n+1
[ +[x
n+2
[ + . . . +[x
n+p
[

pentru orice n n

si orice p 0.
Cum

[x
n+1
[ +[x
n+2
[ + . . . +[x
n+p
[

= [x
n+1
[ +[x
n+2
[ + . . . +[x
n+p
[,
iar

x
n+1
+ x
n+2
+ . . . + x
n+p

[x
n+1
[ +[x
n+2
[ + . . . +[x
n+p
[,
urmeaz a c a

x
n+1
+ x
n+2
+ . . . + x
n+p

pentru orice n n

si orice p 0,
deci seria

n=0
x
n
este convergent a, conform criteriului Cauchy.
Deoarece seria modulelor

n=0
[x
n
[ este o serie cu termeni pozitivi, pentru studierea
convergentei acesteia se pot utiliza criteriile de convergent a pentru serii cu ter-
meni pozitivi stabilite anterior. Acest lucru sugereaz a faptul c a se poate obtine
convergenta unei serii cu termeni oarecare demonstrnd mai nti convergenta
seriei modulelor cu ajutorul unui criteriu oarecare de convergent a, convergenta
seriei date ind atunci o consecint a a absolutei ei convergente.
Exercitiu
Studiati absoluta convergent a a seriei

n=1
cos nx
n
2
, x R.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 129
Solutie
Cum

cos nx
n
2


1
n
2
,
iar

n=1
1
n
2
este convergent a, ind o serie armonic a generalizat a cu p = 2 > 1,
urmeaz a c a si seria

n=1

cos nx
n
2

este convergent a, conform criteriului de com-


paratie cu inegalit ati. De aici, seria

n=1
cos nx
n
2
este absolut convergent a.
Exercitiu
Studiati absoluta convergent a a seriei

n=1
(1)
n

n
.
Solutie
Deoarece

n=1

(1)
n

n=1
1

n
,
iar

n=1
1

n
este divergent a, ind o serie armonic a generalizat a cu p =
1
2
< 1,
urmeaz a c a seria

n=1
(1)
n

n
nu este absolut convergent a.
3.2.5 Produsul dup a Cauchy a dou a serii
Fie seriile cu termeni oarecare

n=0
x
n
si

n=0
y
n
. Vom numi seria produs dup a Cauchy
a celor dou a serii seria

n=0
c
n
denit a prin
c
n
= x
0
y
n
+ x
1
y
n1
+ . . . + x
n
y
0
=
n

k=0
x
k
y
nk
,
pentru care c
n
, termenul de ordin n, contine suma tuturor produselor de forma
x
k
y
l
n care suma indicilor celor doi factori x
k
si y
l
este n.
Se observ a c a, denit a n acest mod, seria produs dup a Cauchy

n=0
c
n
contine
ntr-adev ar toate produsele de forma x
k
y
l
, k, l N, cte o singur a dat a, un astfel
130 Capitolul 3 SERII NUMERICE
de produs ind un termen al sumei prin care este denit c
k+l
si numai al acesteia.
Totu si, de si procedeul de sumare este natural, el nu asigur a proprietatea de
p astrare a convergentei a dou a serii. Mai precis, dac a

n=0
x
n
si

n=0
y
n
sunt dou a
serii convergente, seria produs dup a Cauchy

n=0
c
n
nu este neap arat convergent a.
n acest sens, s a consider am exemplul seriilor

n=0
x
n
=

n=0
y
n
=

n=0
(1)
n
1

n + 1
.
n primul rnd, se observ a cu ajutorul criteriului lui Leibniz c a aceste serii sunt
convergente. n plus,
c
n
=
n

k=0
(1)
k
1

k + 1
(1)
nk
1

n k + 1
= (1)
n
n

k=0
1
_
(k + 1)(n + 1 k)
.
Cum
_
(k + 1)(n + 1 k)
_
(n + 1)(n + 1) = n + 1,
urmeaz a c a
[c
n
[ =

(1)
n
n

k=0
1
_
(k + 1)(n + 1 k)

k=0
1
n + 1
= 1,
deci seria

n=0
c
n
este divergent a, ntruct termenul general c
n
nu tinde la 0.
Totu si, convergenta seriei produs dup a Cauchy este asigurat a dac a m acar una
dintre cele dou a serii

n=0
x
n
si

n=0
y
n
este absolut convergent a. n acest sens, are
loc urm atorul rezultat, numit teorema lui Mertens.
Teorema 3.24. Dac a seriile

n=0
x
n
si

n=0
y
n
sunt convergente, m acar una dintre ele ind
si absolut convergent a, atunci seria produs dup a Cauchy a celor dou a serii este si ea
convergent a, suma ei ind produsul sumelor celor dou a serii, adic a

n=0
c
n
=
_

n=0
x
n
__

n=0
y
n
_
.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 131
n situatia n care se mbun at ate ste convergenta seriilor

n=0
x
n
si

n=0
y
n
, n sen-
sul c a ambele serii sunt asumate a absolut convergente, se mbun at ate ste si
convergenta seriei produs dup a Cauchy, n sensul c a seria produs devine si ea
absolut convergent a. Mai precis, are loc urm atorul rezultat, numit teorema lui
Cauchy.
Teorema 3.25. Dac a seriile

n=0
x
n
si

n=0
y
n
sunt absolut convergente, atunci seria pro-
dus dup a Cauchy a celor dou a serii este si ea absolut convergent a, suma ei ind produsul
sumelor celor dou a serii.
Cum pentru cazul seriilor cu termeni pozitivi propriet atile de convergent a si
absolut a convergent a coincid, are loc urm atoarea consecint a.
Corolar 3.25.1. Dac a seriile cu termeni pozitivi

n=0
x
n
si

n=0
y
n
sunt convergente, atunci
si seria produs dup a Cauchy a celor dou a serii este convergent a, suma ei ind produsul
sumelor celor dou a serii.
n ne, n situatia n care

n=0
x
n
,

n=0
y
n
si seria produs dup a Cauchy a celor
dou a serii

n=0
c
n
sunt toate convergente, acest lucru este sucient pentru a ar ata
c a suma seriei produs este produsul sumelor celor dou a serii. Mai precis, are loc
urm atorul rezultat, numit teorema lui Abel.
Teorema 3.26. Dac a seriile

n=0
x
n
,

n=0
y
n
sunt convergente, cu

n=0
x
n
= A,

n=0
y
n
=
B, iar seria produs dup a Cauchy a celor dou a serii

n=0
c
n
este de asemenea convergent a,
cu

n=0
c
n
= C, atunci C = AB.
3.3 Estimarea restului de ordin p
Din punct de vedere practic, pentru calculul aproximativ al sumei unei serii con-
vergente, este important s a se cunoasc a o estimare a restului de ordin p al seriei,
132 Capitolul 3 SERII NUMERICE
aceast a estimare reprezintnd de fapt o estimare a erorii cu care S
p
, suma partial a
de ordin p, aproximeaz a suma S a seriei.
Pentru serii cu termeni pozitivi, se poate stabili o estimare a restului de ordin p
n conditiile de aplicare ale criteriului radicalului, respectiv criteriului raportului.
Teorema 3.27. Fie

n=0
x
n
o serie cu termeni pozitivi. Dac a
n

x
n
q < 1 pentru orice n N,
atunci
0 R
p

q
p+1
1 q
pentru orice p N.
Demonstratie. Se observ a c a
R
p
= x
p+1
+ x
p+2
+ . . . 0 pentru orice p 0.
Deoarece
n

x
n
q pentru orice n N, urmeaz a c a x
n
q
n
pentru orice n N.
Atunci
R
p
= x
p+1
+ x
p+2
+ . . .
q
p+1
+ q
p+2
+ . . .
q
p+1
(1 + q + q
2
+ . . .)

q
p+1
1 q
, pentru orice p N,
de unde concluzia.
Teorema 3.28. Fie

n=0
x
n
o serie cu termeni strict pozitivi. Dac a
x
n+1
x
n
q < 1 pentru orice n N,
atunci
0 R
p
x
N
q
pN+1
1 q
pentru orice p N.
Demonstratie. Deoarece
x
n+1
x
n
q pentru orice n N, urmeaz a c a
x
n
=
x
n
x
n1
x
n1
x
n2
. . .
x
N+1
x
N
x
N
q
nN
x
N
pentru orice n N.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 133
Atunci
R
p
= x
p+1
+ x
p+2
+ . . .
x
N
q
pN+1
+ x
N
q
pN+2
+ . . .
x
N
q
pN+1
(1 + q + q
2
+ . . .)
x
N
q
pN+1
1 q
, pentru orice p N,
de unde concluzia.
Pentru serii alternante, se poate stabili o estimare a restului de ordin p n
conditiile de aplicare ale criteriului lui Leibniz.
Teorema 3.29. Fie

n=0
(1)
n
y
n
o serie alternant a, unde (y
n
)
n0
este un sir monoton
descresc ator si convergent la 0. Atunci
[R
p
[ y
p+1
pentru orice p 0.
Demonstratie. Fie (S
n
)
n0
sirul sumelor partiale asociate seriei

n=0
(1)
n
y
n
. Pen-
tru orice p 0, au loc relatiile
[R
2p
[ = [S S
2p
[ = S
2p
S S
2p
S
2p+1
= (1)
2p+1
y
2p+1
= y
2p+1
,
respectiv
[R
2p+1
[ = [S S
2p+1
[ = S S
2p+1
S
2p+2
S
2p+1
= (1)
2p+2
y
2p+2
= y
2p+2
,
deoarece S
2p
S S
2p+1
. Din relatiile de mai sus, urmeaz a concluzia.
Aplicatii
3.1. Determinati sumele urm atoarelor serii folosind formula de sumare a progresiei geo-
metrice
1)

n=0
3
n
+ 4
n
7
n
; 2)

n=0
(1)
n
2
3n
; 3)

n=0
(1)
n+1
2
2n+1
; 4)

n=0
2 + (1)
n
3
2n
;
5)

n=0
2
n
+ (1)
n+1
3
2n+1
; 6)

n=0
2
n
[3 + (1)
n
]
n
.
134 Capitolul 3 SERII NUMERICE
3.2. Tinnd seama de relatia
n
(n + 1)!
=
n + 1 1
(n + 1)!
,
determinati suma seriei telescopice

n=0
n
(n + 1)!
.
3.3. Tinnd seama de relatia
log1
2
n(n + 2)
(n + 1)
2
= log1
2
n + 2
n + 1
log1
2
n + 1
n
,
determinati suma seriei telescopice

n=1
log1
2
n(n + 2)
(n + 1)
2
.
3.4. Tinnd seama de relatia
1
n(n + 1)(n + 2)
=
1
2

n + 2 n
n(n + 1)(n + 2)
,
determinati suma seriei telescopice

n=1
1
n(n + 1)(n + 2)
.
3.5. Tinnd seama de relatia
n
1 3 . . . (2n + 1)
=
1
2

2n + 1 1
1 3 . . . (2n + 1)
,
determinati suma seriei telescopice

n=0
n
1 3 . . . (2n + 1)
.
3.6. Demonstrati c a urm atoarele serii sunt divergente analiznd comportarea termenului
general
1)

n=1
1
n

n
; 2)

n=1
n + 1
n + 2
; 3)

n=1
2
n
+ 3
n
1 + 3
n
; 4)

n=1
_
n

2 +
n

5 1
_
;
5)

n=0
1

n + 2

n
; 6)

n=1
ln(e
n
+ 2)
n
; 7)

n=2
ln(ln n).
3.7. Fie (x
n
)
n0
: x
n+1
= x
n
(1 x
n
), x
0
(0, 1).
1. Demonstrati c a x
n
(0, 1) pentru orice n 0.
2. Demonstrati c a (x
n
)
n0
este strict descresc ator.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 135
3. Demonstrati c a lim
n
x
n
= 0.
4. Demonstrati c a seria

n=0
x
2
n
este convergent a.
3.8. Demonstrati c a nu exist a siruri (x
n
)
n0
astfel ca seria

n=0
([x
n
2[ +[3 x
n
[) s a
e convergent a.
3.9. Fie

n=0
x
n
o serie cu termeni pozitivi.
1. Demonstrati, folosind eventual criteriul de convergent a Cauchy, c a dac a

n=0
x
n
este
convergent a, atunci si

n=0
x
2
n
este convergent a.
2. Dac a

n=0
x
2
n
este convergent a, rezult a neap arat c a

n=0
x
n
este convergent a?
3.10. Fie

n=0
x
n
o serie convergent a cu termeni strict pozitivi. Demonstrati c a

n=0
x
n
+ x
n+1
2
,

n=0

x
n
x
n+1
si

n=0
2
1
x
n
+
1
x
n+1
sunt de asemenea convergente.
3.11. Studiati convergenta urm atoarelor serii cu ajutorul criteriului de condensare
1)

n=1
ln n
n
2
; 2)

n=2
1
n ln n ln(ln n)
; 3)

n=1
ln(ln n)
n(ln n)
2
.
3.12. Demonstrati cu ajutorul criteriului de condensare c a seria

n=2
1
n(ln n)
p
este con-
vergent a dac a p > 1, respectiv divergent a dac a p 1.
3.13. 1. Determinati lim
n
1 +

2 +
3

3 + . . . +
n

n
n
;
2. Studiati convergenta seriei

n=1
1
1 +

2 +
3

3 + . . . +
n

n
, folosind eventual un
criteriu de comparatie.
136 Capitolul 3 SERII NUMERICE
3.14. Studiati convergenta urm atoarelor serii cu ajutorul unui criteriu de comparatie
1)

n=1
5 + (1)
n
n
2
; 2)

n=1
3 + sin n
n
; 3)

n=2
1
ln n
; 4)

n=2
1
(ln n)
ln n
;
5)

n=2
1
(n + (1)
n
)
2
; 6)

n=0
1
2n + 3
; 7)

n=0
1
2n
2
+ 3n + 4
; 8)

n=0
n
2
+ n + 1
n
3
+ n + 2
;
9)

n=0
_
n + 2
n
2
+ 1
_
2
; 10)

n=1
_
n +

n
2
+ 1
n
2
; 11)

n=1
1
n
2+
3
n
; 12)

n=1
(
n

2 1);
13)

n=0
2
n
+ 1
2
2n
+ 1
; 14)

n=1
1
n
ln
_
1 +
1
n
_
; 15)

n=1
1
n
_
1
n + 1
+
1
n + 2
+ . . . +
1
2n
_
.
3.15. Studiati convergenta urm atoarelor serii cu ajutorul unui criteriu al raportului
1)

n=1
n
2
3
n
; 2)

n=0
1
(2n + 1)!
; 3)

n=0
2
n
(n + 1)!
; 4)

n=0
(n!)
2
(2n)!
; 5)

n=1
n! 2
n
n
n
;
6)

n=1
n + 1
n + 2
n
; 7)

n=1
1 3 5 . . . (2n 1)
2 5 8 . . . (3n 1)
; 8)

n=0
n
n
1 3 5 . . . (2n + 1)
;
9)

n=1
(

3
3

3)(

3
5

3) . . . (

3
2n+1

3).
3.16. Studiati convergenta urm atoarelor serii cu ajutorul unui criteriu al radicalului
1)

n=0
_
2n + 1
n + 2
_
n
; 2)

n=1
_
2n + 1
3n + 2
_
n+2
; 3)

n=2
1
(ln n)
n
; 4)

n=1
_
n + 2
2n + 3
_
n ln n
;
5)

n=0
1
3
n
+ 2
; 6)

n=1
_
4n + 1
4n + 5
_
n
2
; 7)

n=1
_
1 +
1
n
_
n
2
; 8)

n=0
_
n
2n + 1
_
n
2
;
9)

n=1
1
3
n
_
n
n + 1
_
n
2
; 10)

n=0
2n 1
2
n
; 11)

n=1
n
2
_
3 +
1
n
_
n
; 12)

n=0
n
(3n + 5)
n
;
13)

n=1
2n
n+1
(2n + 3)
n
; 14)

n=0
(

n + 1

n)
n
; 15)

n=1
_
_
(n + 1)(n + 2) n
_
n
.
3.17. Studiati convergenta urm atoarelor serii cu ajutorul criteriului Raabe-Duhamel
1)

n=1
3 7 . . . (4n 1)
4 8 . . . 4n
; 2)

n=1

n!
(3 +

1)(3 +

2) . . . (3 +

n)
;
3

n=1
1 3 . . . (2n 1)
2 4 . . . 2n

3n + 2
3n + 1
; 4)

n=1
_
1 3 . . . (2n 1)
2 4 . . . 2n
_
2

1
2n + 1
;
5)

n=1
6 12 . . . 6n
2 5 . . . (3n 1)

1
2
n
+ 1
.
3.18. Discutati convergenta urm atoarelor serii n functie de valorile parametrilor a > 0
si p R
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 137
1)

n=1
a
n
n
p
; 2)

n=1
a
n
1 +
1
2
+ . . . +
1
n
; 3)

n=1
_
a
n
2
n + 2
n
2
_
n
;
4)

n=1
1
n(1 + a + a
2
+ . . . + a
n
)
; 5)

n=1
n!
a(a + 1) . . . (a + n)
;
6)

n=1
(a + 1)(2a + 1) . . . (na + 1)
n
n
; 7)

n=0
a

n
; 8)

n=1
a
ln n
.
3.19. Discutati convergenta urm atoarelor serii n functie de valorile parametrilor a, b > 0
1)

n=1
a(a + 1)(a + 2) . . . (a + (n 1))
b(b + 1)(b + 2) . . . (b + (n 1))
; 2)

n=0
1
a
n
+ b
n
.
3.20. Discutati convergenta seriei

n=0
_
an + b
cn + d
_
n
n functie de valorile parametrilor
a, b, c, d > 0.
3.21. Studiati convergenta urm atoarelor serii cu ajutorul criteriului Dirichlet
1)

n=1
cos nx
n
2
, x R; 2)

n=0
cos 3n
ln(n + 1)
; 3)

n=0
cos
n
2
ln(n + 2)
; 4)

n=0
(
n

2 1) sin2n;
5)

n=1
(1)
n
sin n
n
; 6)

n=1
cos n sin
1
n

n
; 7)

n=1
sin n ln(1 +
1
n
)
3

n
; 8)

n=1
sin nx cos x
n
;
9)

n=1
sin n sin n
2
n
3
; 10)

n=0
cos n sin n
2
4

n
; 11)

n=1
sin
2
n
n
2
; 12)

n=1
(1)
n
sin
2
n
n
;
13)

n=0
_
1 +
1
2
+ . . . +
1
n
ln n
_
sin nx cos nx, n R; 14)

n=1
ln
_
1
1
n
_
sin(n+
1
2
).
3.22. Studiati convergenta urm atoarelor serii cu ajutorul criteriului Abel
1)

n=1
cos n
n
sin
1
n
; 2)

n=1
sin n
n
cos
1

n
; 3)

n=1
cos n
n
2
n

n; 4)

n=1
(1)
n
n
arctg n;
5)

n=1
(1)
n
n
_
e
_
1 +
1
n
_
n
_
; 6)

n=1
sin n

n + 2
sin
1
n
; 7)

n=1
cos n
n
ln
_
1 +
1
n
_
;
8)

n=1
sin(n +
1
n
)
n
.
3.23. Studiati convergenta urm atoarelor serii cu ajutorul criteriului Leibniz
1)

n=1
(1)
n

n
; 2)

n=1
(1)
3n
n + ln n
; 3)

n=1
(1)
n+1
(
n

3 1); 4)

n=0
(1)
n
n
3
n
;
5)

n=0
(1)
n
2n + 3
6
n
; 6)

n=0
(1)
n

n
n + 1
; 7)

n=1
(1)
n+1
_
n(n + 3)
; 8)

n=1
(1)
n
1 + ln
2
n
;
138 Capitolul 3 SERII NUMERICE
9)

n=0
(1)
n+3
_
3n + 2
6n + 1
_
n
.
3.24. Demonstrati c a urm atoarele serii sunt divergente
1)

n=0
(1)
n
2 + cos n
; 2)

n=0
(1)
n
ln(2
n
+ 3)
ln(3
n
+ 2)
; 3)

n=0
(1)
n
2 5 . . . (3n + 2)
4 6 . . . (2n + 4)
;
4)

n=1
(1)
n n
_
2 + (1)
n
.
3.25. Studiati convergenta absolut a a urm atoarelor serii
1)

n=0
sin nx
n
2
+ n + 1
; 2)

n=1
sin n cos
1
n
n

n
; 3)

n=1
sin n!
n ln
2
n
; 4)

n=0
(1)
n
n
2
n
;
5)

n=1
(1)
n(n+1)
2
2n
2
+ sin n
; 6)

n=1
(1)
(1)
n
n
2
+ (1)
n
.
3.26. Discutati convergenta urm atoarelor serii n functie de valorile parametrului a R.
1)

n=1
(1)
n
n
a+1
; 2)

n=1
a
n
1 +
1
2
+ . . . +
1
n
; 3)

n=1
a
n
1 + 2
n
; 4)

n=1
a
n
a
2n
+ 1
;
5)

n=1
(1)
n
(
_
n
2
+ 1 an); 6)

n=1
_
a + 3
2a + 1
_
n
; 7)

n=1
(1)
n
a
n
+

n
.
3.27. Demonstrati c a seria

n=0
(1)
n
x
n
, unde
x
n
=
_
_
_
1
n+2
, dac a n este par
1
2
n
, dac a n este impar
este divergent a.
Capitolul 4
PROPRIET

A TI TOPOLOGICE SI DE
NUM

ARARE ALE LUI R
4.1 Propriet ati topologice ale lui R
4.1.1 Puncte de acumulare
Fie o multime A R. Vom spune c a a R se nume ste punct de acumulare al
multimii A dac a orice vecin atate V a lui a contine puncte ale lui A diferite de a,
adic a
V 1(a), (V a) A ,= .
Exemple 1. a = 0 este punct de acumulare al multimii A = (0, 1) deoarece
orice vecin atate V a lui 0 contine un interval I = (, ), > 0, deci si
puncte ale lui (0, 1) diferite de 0. Altfel spus,
(V 0) A = (0, ) ,= .
2. a = 3 nu este punct de acumulare al multimii A = (0, 1) 3 deoarece
vecin atatea V = (2, 4) a lui 3 nu contine puncte ale lui A diferite de 3. Altfel
spus,
(V 3) A = .
3. a = +este punct de acumulare al multimii A = Ndeoarece orice vecin a-
tate V a lui + contine un interval I = (M, +], M > 0, deci si puncte ale
139
140 Capitolul 4 PROPRIET

A TI TOPOLOGICE SI DE NUM

ARARE ALE LUI R
lui Ndiferite de +. Altfel spus,
(V +) A = [M] + 1, [M] + 2, . . . ,= .
Din exemplele de mai sus se deduc cteva consecinte privind localizarea punctelor
de acumulare. mai nti, un punct de acumulare al unei multimi A poate s a nu
e element al acelei multimi (exemplul 1). De asemenea, nu orice element al unei
multimi A este neap arat punct de acumulare al acelei multimi (exemplul 2). Din
cel de-al treilea exemplu, se poate observa c a punctele de acumulare ale unei
multimi pot si la innit.
Multimea tuturor punctelor de acumulare ale multimii A se nume ste atunci
multimea derivat a a lui A si se noteaz a A
/
, n vreme ce un element al unei multimi
A care nu este punct de acumulare al acelei multimi se nume ste punct izolat al
lui A. De aici se poate observa c a a A este punct izolat al lui A dac a exist a o
vecin atate V a lui A care nu contine puncte din A.
Exemple 1. Dac a A = (0, 3) 5, atunci A
/
= [0, 3], iar 5 este punct izolat al
lui A.
2. Dac a A = 0, 1, 2, atunci A
/
= , toate elementele lui A ind puncte
izolate.
3. Dac a A =
_
1,
1
2
,
1
3
, . . . ,
1
n
, . . .
_
, atunci A
/
= 0, toate elementele lui A ind
puncte izolate.
Alegnd n mod potrivit n denitia unui punct de acumulare vecin at ati V din
ce n ce mai mici se obtin puncte ale lui A diferite de a care sunt din ce n ce mai
aproape de a. n acest mod se poate obtine urm atoarea caracterizare echivalent a
a unui punct de acumulare cu ajutorul sirurilor, exprimnd faptul c a o multime
care are un punct de acumulare a contine elemente orict de apropiate" de a si
diferite de a.
Teorema 4.1. Fie A R. Atunci a R este punct de acumulare al lui A dac a si numai
dac a exist a un sir a
n

n0
de elemente ale lui A, diferite de a, cu limita a.
Demonstratie. Pentru xarea ideilor, s a presupunem c a a R, situatiile n care
a tratndu-se analog.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 141
" Fie a un punct de acumulare al lui A. Conform denitiei, n vecin atatea
V
0
= (a 1, a +1) se a a un punct a
0
al lui A diferit de a. Datorit a alegerii lui V
0
,
urmeaz a si c a [a a
0
[ < 1.
Fie acum
1
= min
_
1
2
, [a a
0
[
_
si V
1
= (a
1
, a +
1
). Atunci vecin atatea V
1
contine un punct a
1
al lui A diferit de a. Are loc si [a a
1
[ <
1
<
1
2
, iar deoarece
[a a
1
[ <
1
[a a
0
[, urmeaz a c a a
1
,= a
0
. Procednd n mod inductiv si
alegnd

n
= min
_
1
2
n
, [a a
n1
[
_
, V
n
= (a
n
, a +
n
).
obtinem un sir (a
n
)
n0
de elemente ale lui A diferite de a si diferite si ntre ele.
Deoarece [a a
n
[ <
1
2
n
, urmeaz a c a (a
n
)
n0
converge c atre a.
" Fie un sir a
n

n0
de elemente ale lui A, diferite de a, cu limita a. Fie de
asemenea V 1(a) o vecin atate oarecare a lui a. Cum a
n
a pentru n ,
exist a n
V
Nastfel ca a
n
V pentru orice n n
V
. Atunci
(V a) A a
n
V
,= .
Cum V era arbitrar a, urmeaz a c a a este un punct de acumulare al lui A.
Din cele de mai sus, observnd c a sirul a
n

n0
poate ales cu termenii difer-
iti ntre ei (vezi procedeul s au de constructie), deducem c a o multime A care are
un punct de acumulare a este n mod necesar innit a. n particular, o multime
nit a nu are puncte de acumulare, toate elementele sale ind deci puncte izolate.
De asemenea, din aceea si observatie se obtine n mod imediat urm atorul rezul-
tat.
Corolar 4.1.1. Un punct a R este punct de acumulare al unei multimi A R dac a
si numai dac a orice vecin atate V 1(a) contine o innitate de elemente ale lui A.
Pot demonstrate cu ajutorul celor de mai sus urm atoarele propriet ati de
calcul.
Teorema 4.2. Fie A, B R. Au loc urm atoarele propriet ati.
1. Dac a A B, atunci A
/
B
/
.
2. (A B)
/
= A
/
B
/
.
3. (A B)
/
A
/
B
/
.
142 Capitolul 4 PROPRIET

A TI TOPOLOGICE SI DE NUM

ARARE ALE LUI R
Demonstratie. 1. Fie a A
/
. Exist a atunci un sir a
n

n0
de elemente ale lui
A, diferite de a, cu limita a. Cum A B, urmeaz a c a a
n

n0
este si un sir de
elemente ale lui B, deci si a B
/
.
2. Deoarece A A B si B A B, urmeaz a conform 2. c a A
/
(A B)
/
si
B
/
(A B)
/
, deci A
/
B
/
(A B)
/
.
Fie acum a (A B)
/
. Exist a atunci un sir a
n

n0
de elemente ale lui A B,
diferite de a, cu limita a. Acest sir contine e un num ar innit de elemente ale lui
A, e un num ar innit de elemente ale lui B, n caz contrar el avnd un num ar
nit de elemente, contradictie. S a presupunem pentru xarea ideilor c a a
n

n0
contine un num ar innit de elemente ale lui A. Atunci sub sirul format cu toate
aceste elemente are limita tot a si deci a A
/
. n concluzie, (A B)
/
A
/
B
/
,
iar deoarece si A
/
B
/
(A B)
/
, urmeaz a c a (A B)
/
= A
/
B
/
, ceea ce ncheie
demonstratia teoremei.
3. Deoarece A B A si A B B, urmeaz a conform 2. c a (A B)
/
A
/
si
(A B)
/
B
/
, deci (A B)
/
A
/
B
/
.
Faptul c a (A B)
/
si A
/
B
/
nu sunt neap arat egale se poate observa consid-
ernd A = (0, 1) si B = (1, 2). Atunci A
/
= [0, 1] si B
/
= [1, 2], deci A
/
B
/
= 1.
Totu si, A B = , deci (A B)
/
= , iar (A B)
/
,= A
/
B
/
.
4.1.2 Puncte aderente
Fie o multime A R. Vom spune c a a R se nume ste punct aderent al multimii
A dac a orice vecin atate V a lui a contine puncte ale lui A, adic a
V 1(a), V A ,= .
Cum denitia unui punct aderent este mai putin restrictiv a decat denitia unui
punct de acumulare (este necesar ca V A ,= , n loc de (V a) A ,= ,
cnd cea din urm a relatie este satisf acut a ind satisf acut a n mod evident si cea
dinti), urmeaz a c a orice punct de acumulare al unei multimi A este n acela si
timp si punct aderent al acelei multimi.
De asemenea, deoarece a V pentru orice V 1(a), urmeaz a c a a V A
pentru orice a A si orice V 1(a), deci V A ,= . De aici, orice a A este
punct aderent al lui A.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 143
Multimea tuturor punctelor aderente ale multimii A se nume ste atunci aderenta
sau nchiderea multimii A si se noteaz a A. Din cele de mai sus se observ a c a A A
si A
/
A.
n mod analog Teoremei 4.1 se poate demonstra urm atorul rezultat, care arm a
faptul c a A contine, pe lng a elementele din A, si limitele de siruri cu termeni din
A.
Teorema 4.3. Fie A R. Atunci a R este punct aderent al lui A dac a si numai dac a
exist a un sir a
n

n0
de elemente ale lui A, cu limita a.
Exemple 1. Dac a A = 0, 1, . . . , n, atunci A = A.
2. Dac a A = (0, 1), atunci A = [0, 1].
3. Dac a A = Q, atunci A = R, deoarece orice num ar real este limita unui sir
de numere rationale, + este limita sirului (x
n
)
n0
: x
n
= n Q, iar
este limita sirului (x
n
)
n0
: x
n
= n Q.
Cu ajutorul celor de mai sus se pot demonstra urm atoarele propriet ati de cal-
cul.
Teorema 4.4. Fie A, B R. Au loc urm atoarele propriet ati.
1. A = A A
/
.
2. Dac a A B, atunci A B.
3. A B = A B.
4. A B A B.
Demonstratie. 1. S-a demonstrat deja c a A A si A
/
A, deci A A
/
A.
Fie acum a A. Dac a a , A, e V 1(a) oarecare. Atunci V A ,= si cum
a , A urmeaz a c a (V a) = VA ,= . Deoarece V este o vecin atate arbitrar a,
urmeaz a c a a A
/
. n concluzie, lund n calcul si cazul n care a A, urmeaz a
c a a A A
/
, deci A A A
/
, iar deoarece A A
/
A, urmeaz a c a A = A A
/
.
Cea de-a doua si cea de-a treia armatie se demonstreaz a la fel ca armatiile
similare din Teorema 4.2.
4. Deoarece A B A si A B B, urmeaz a conform 2. c a A B A si
A B B.
144 Capitolul 4 PROPRIET

A TI TOPOLOGICE SI DE NUM

ARARE ALE LUI R
Faptul c a A B si A B nu sunt neap arat egale se poate observa considernd
A = (0, 1) si B = (1, 2). Atunci A = [0, 1], B = [1, 2], deci A B = 1. Totu si,
A B = , deci A B = , iar A B ,= A B.
4.1.3 Puncte interioare
Fie o multime A R. Vom spune c a a R se nume ste punct interior al multimii
A dac a A este vecin atate pentru a. Deoarece A este vecin atate pentru a, rezult a
c a a A, adic a un punct interior al unei multimi apartine n mod necesar acelei
multimi.
Conform denitiei vecin at atii unui punct, urmeaz a c a a R este punct inte-
rior al lui A dac a exist a (c, d) astfel ca a (c, d) A, respectiv + este punct
interior lui A dac a exist a (c, ] astfel ca + (c, ] A, iar este punct in-
terior lui A dac a exist a [, d) astfel ca [, d) A. De asemenea, dac a
A nu contine intervale, atunci A nu are puncte interioare, neputnd vecin atate
pentru niciun punct al s au. n cele ce urmeaz a, prin interval deschis I" vom
ntelege un interval de tip (c, d), (c, ] sau [, d), potrivit cu situatia n care
este utilizat.
Exemple 1. a =
1
2
este punct interior al multimii A = [0, 1) 2 deoarece a
(0, 1) A, dar a = 0 si a = 2 nu sunt puncte interioare ale lui A, ntruct A
nu contine intervale deschise n care se a a 0 si 2, necontinnd nici numere
negative, nici numere mai mari ca 2.
2. A = Q nu are puncte interioare deoarece nu contine intervale.
Multimea tuturor punctelor interioare ale multimii A se nume ste atunci inte-
riorul multimii A si se noteaz a

A.
Teorema 4.5. Fie A, B R. Au loc urm atoarele propriet ati.
1.

A A.
2. Dac a A B, atunci

A

B.
3.

A B =

A

B.
4.

A B

B.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 145
Demonstratie. Proprietatea cuprins a n prima armatie a fost deja demonstrat a.
2. Fie a

A. Exist a atunci un interval deschis I astfel ca a I A, iar cum


A B urmeaz a c a a I B, deci a

B. Cum a era arbitrar, se obtine c aA

B.
3. Deoarece A B A si A B B, se deduce conform 2. c a

A B

A si

A B

B, deci

A B

B.
Fie acum a

B. Atunci a

A si a

B, deci exist a intervalele deschise


I
1
si I
2
astfel c a a I
1
A si a I
2
B. Cum I = I
1
I
2
este tot un interval
deschis, iar a I A B, urmeaz a c a a

A B. De aici,

A

A B, iar
cum

A B

B, rezult a c a

A B =

A

B.
4. Deoarece A A B si B A B, urmeaz a conform 2. c a

A

A B si

A B, deci

A

A B.
Faptul c a

A B si

A

B nu sunt neap arat egale se poate observa considernd


A = (0, 1) si B = [1, 2). Atunci

A = (0, 1),

B = (1, 2), deci

A

B = (0, 1) (1, 2).


Totu si, A B = (0, 2), deci

A B = (0, 2), iar

A B ,=

A

B.
Un alt tip de leg atur a ntre aderenta si interiorul unei multimi, exprimat cu
ajutorul multimilor complementare, este precizat n teorema urm atoare. n cele
ce urmeaz a, pentru o multime M dat a, prin cM se va ntelege complementara
multimii M n raport cu R, adic a multimea RM. De asemenea, a R se va
numi punct exterior al multimii M dac a cM este vecin atate pentru a.
Teorema 4.6. Fie A R. Au loc egalit atile
1. cA =

cA;
2. c

A = cA.
Demonstratie. 1. Fie a cA. Atunci a , A, deci exist a V 1(a) astfel ca
V A ,= . De aici, V cA. Cum V 1(a), exist a un interval deschis I astfel ca
a I V cA. n concluzie, a

cA. De aici, cA

cA.
Fie acum a

cA. Atunci cA 1(a), deci exist a un interval deschis I astfel ca


a I cA. De aici, I A = . Cum I 1(a), urmeaz a c a a , A, deci a cA.
De aici,

cA cA, iar cum si cA

cA, urmeaz a c a cA =

cA.
146 Capitolul 4 PROPRIET

A TI TOPOLOGICE SI DE NUM

ARARE ALE LUI R
2. Fie a c

A. Presupunem prin reducere la absurd c a a , cA. Atunci exist a


V 1(a), V cA = . De aici, V A, deci A 1(a), iar a

A, contradictie.
Presupunerea f acut a este deci fals a, iar a cA, de unde c

A cA.
Fie acum a cA. Presupunem prin reducere la absurd c a a , c

A. Atunci
a

A, deci exist a un interval deschis I astfel ca a I A, deci I cA = . Cum


I 1(a), urmeaz a c a a , cA, contradictie. Presupunerea f acut a este deci fals a,
iar a c

A, de unde cA c

A. Cum c

A cA, urmeaz a c a c

A = cA.
Corolar 4.6.1. Fie B R. Au loc egalit atile
1. B = c
_
cB
_
;
2.

B = c
_
cB
_
.
Demonstratie. Demonstratiile celor dou a egalit ati se obtin n mod imediat punnd
B = cA n Teorema 4.6, tinnd seama c a c(cB) = B.
4.1.4 Puncte de frontier a
Fie A R. Vom spune c a a R se nume ste punct de frontier a al lui A dac a
a A cA.
Din denitia de mai sus se observ a c a un punct a R este punct de frontier a
al lui A dac a este limita att a unui sir de elemente din A ct si a unui sir de
elemente din cA, adic a exist a dou a siruri (a
n
)
n0
A si (b
n
)
n0
cA astfel ca
a
n
a si b
n
a pentru n .
Multimea tuturor punctelor de frontier a ale lui A se nume ste atunci frontiera
lui A si se noteaz a Fr A sau A.
Are loc de asemenea urm atoarea proprietate de calcul, util a n determinarea
frontierei unei multimi.
Teorema 4.7. Fie A R. Atunci Fr A = A

A.
Demonstratie. Au loc relatiile
Fr A = A cA = A c

A = A

A,
de unde concluzia.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 147
Exemple 1. Dac a A = (0, 1), atunci A = [0, 1],

A = (0, 1), deci Fr A = 0, 1.
2. Dac a A = 1, 2, . . . , n, atunci A = A,

A = (deoarece A nu contine
intervale), deci Fr A = A.
3. Dac a A = Q, atunci A = R,

A = , deci Fr A = R.
4.1.5 Multimi deschise, multimi nchise, multimi compacte
Multimi deschise
Fie A R. Vom spune c a A este deschis a dac a este multimea vid a sau este
vecin atate pentru orice punct al s au.
Exemple 1. Dac a A = (0, 1), atunci ea este deschis a, ind vecin atate pentru
orice a (0, 1).
2. Dac a A = [0, 2), atunci A nu este deschis a, ntruct ea nu este vecin atate
pentru a = 0.
3. Dac a A = N, atunci A nu este deschis a, ntruct ea nu este vecin atate pen-
tru niciun punct al s au, necontinnd intervale.
4. Dac a A = , ea este deschis a prin denitie. Dac a A = R, atunci pentru
orice a R, a (a 1, a + 1) R, deci R este vecin atate pentru a. Cum
a este arbitrar, R este deschis a. Dac a A = R, la observatia anterioar a se
adaug a faptul c a + (0, ] R, iar [, 0) R, deci R este de
asemenea deschis a.
Are loc urm atoarea teorem a de caracterizare a multimilor deschise prin inter-
mediul interiorului acestora.
Teorema 4.8. Fie A R. Atunci A este deschis a dac a si numai dac a A =

A.
Demonstratie. " Dac a A este deschis a, e a A oarecare. Conform denitiei,
A este vecin atate a lui a, deci a

A si atunci, deoarece a este oarecare, urmeaz a


c a

A A. Cum si A

A, urmeaz a c a A =

A.
" Dac a A =

A, atunci orice a A apartine si lui

A, deci, conform denitiei
unui punct interior, A este vecin atate pentru A. Urmeaz a atunci c a A este vecin a-
tate pentru orice a A, deci A este deschis a.
148 Capitolul 4 PROPRIET

A TI TOPOLOGICE SI DE NUM

ARARE ALE LUI R
n particular, din rezultatul de mai sus se obtine u sor faptul c a I
1
= (c, d),
I
2
= (c, +), I
3
= (c, +], I
4
= [, d] si I
5
= (, d) sunt multimi deschise
pentru orice c, d R.
Se va observa n cele ce urmeaz a c a interiorul unei multimi A este multime
deschis a si este cea mai mare multime deschis a inclus a n A, n sensul c a oricare
alt a multime deschis a inclus a n A este continut a n

A.
Teorema 4.9. Fie A R. Atunci

A este o multime deschis a, iar

A =

A. Mai mult,
dac a B A este o alt a multime deschis a, atunci B

A.
Demonstratie. Demonstr am mai nti c a

A este o multime deschis a.
Dac a

A = , teorema este demonstrat a. Fie acum a

A. Atunci exist a un
interval deschis I astfel ca a I A. Cum I este interval deschis, este multime
deschis a conform observatiei de mai sus, deci I este vecin atate pentru orice punct
al s au. Deoarece si I A, urmeaz a c a A este vecin atate pentru orice punct al lui
I, deci I

A. Deoarece a I

A, se obtine c a

A este vecin atate pentru a, iar
cum a este arbitrar, urmeaz a c a

A este deschis a.
Deoarece

A este deschis a, urmeaz a conform Teoremei 4.8 c a

A =

A. Fie acum
B A o multime deschis a. Atunci

B

A, iar deoarece B este deschis a,B = B,
de unde B

A.
Operatii cu multimi deschise
Teorema 4.10. Au loc urm atoarele propriet ati.
1. Orice reuniune de multimi deschise este multime deschis a.
2. Orice intersectie nit a de multimi deschise este multime deschis a.
Demonstratie. 1. Fie (A
i
)
iI
R multimi deschise, multimea I a indicilor ne-
ind neap arat nit a. Fie deasemenea a

iI
A
i
. Exist a atunci i
0
I astfel ca
a A
i
0
, iar cum A
i
0
este deschis a, A
i
0
1(a). Deoarece A
i
0


iI
A
i
, urmeaz a
c a de asemenea

iI
A
i
1(a). Cum a era arbitrar n

iI
A
i
, se obtine c a

iI
A
i
este
multime deschis a.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 149
2. Fie (A
i
)
1in
R multimi deschise si a
n

i=1
A
i
. Atunci a A
i
pentru
1 i n, deci pentru orice 1 i n exist a un interval deschis I
i
astfel ca
I
i
A
i
. Deoarece
n

i=1
I
i
este tot un interval deschis, iar a
n

i=1
I
i

n

i=1
A
i
, urmeaz a
c a
n

i=1
A
i
1(a). Cum a era arbitrar, se obtine c a
n

i=1
A
i
este multime deschis a.
Se poate observa c a o intersectie innit a de multimi deschise nu este neap arat
multime deschis a. n acest sens, s a consider am (A
i
)
i1
: A
i
= (
1
i
,
1
i
). Atunci A
i
este deschis a pentru orice i 1, dar

i1
A
i
= 0, care nu este multime deschis a.
Exemplu
A = (0, 1) (2, 4) este deschis a, ca reuniune a multimilor deschise (0, 1) si (2, 4).
Multimi nchise
Fie A R. Vom spune c a A este nchis a dac a cA este deschis a.
Se poate observa imediat c a are loc urm atoarea teorem a de caracterizare a
multimilor nchise prin intermediul aderentei acestora.
Teorema 4.11. Fie A R. Atunci A este nchis a dac a si numai dac a A = A.
Demonstratie. Au loc urm atoarele echivalente
A nchis a cA deschis a cA =

cA cA = cA A = A.
Din teorema de mai sus si din teorema de caracterizare a multimilor nchise cu
ajutorul limitelor de siruri (Teorema 4.3) se poate observa c a A R este nchis a
dac a si numai dac a ea contine limitele tuturor sirurilor cu elemente din A.
Exemple 1. A = [0, 1] este multime nchis a, deoarece A = A. Altfel, cA =
[, 0) (0, ], care este multime deschis a, ind reuniunea multimilor de-
schise [, 0) si (0, ].
2. A = R nu este multime nchis a, deoarece A = R ,= A. Altfel, A nu contine
+, care este limita sirului (x
n
)
n0
: x
n
= n cu elemente din A.
3. A = (, 0] nu este multime nchis a, deoarece cA = (0, ], care
nu este multime deschis a, ntruct nu este vecin atate a lui +. Altfel, A =
[, 0] ,= A, sau A nu contine , care este limita sirului (x
n
)
n0
: x
n
=
n cu elemente din A.
150 Capitolul 4 PROPRIET

A TI TOPOLOGICE SI DE NUM

ARARE ALE LUI R
4. este multime nchis a deoarece c = R, care este multime deschis a. De
asemenea, R este multime nchis a, deoarece cR = , care este multime
deschis a.
Din exemplele de mai sus se poate observa c a si R sunt att multimi de-
schise, ct si nchise. Se poate demonstra c a aceste multimi sunt singurele care au
simultan cele dou a propriet ati.
Prin analogie cu Teorema 4.9, se va observa c a aderenta unei multimi date A
este multime nchis a si este cea mai mic a multime nchis a care include pe A, n
sensul c a oricare alt a multime nchis a care include pe A contine si A.
Teorema 4.12. Fie A R. Atunci A este o multime nchis a, iar A = A. Mai mult,
dac a B A este o alt a multime nchis a, atunci B A.
Demonstratie. Demonstr am mai nti c a A este o multime nchis a.
Deoarece cA =

cA iar

cA este deschis a, urmeaz a c a cA este deschis a, deci A
este nchis a.
Au loc deasemenea urm atoarele egalit ati
c
_
A
_
=

cA =

cA =

cA = cA,
de unde A = A. Fie acum B A o multime nchis a. Atunci B A, iar deoarece
B este nchis a, B = B, de unde B A.
Operatii cu multimi nchise
Teorema 4.13. Au loc urm atoarele propriet ati.
1. Orice reuniune nit a de mul timi nchise este multime nchis a.
2. Orice intersectie de multimi nchise este multime nchis a.
Demonstratie. 1. Fie (A
i
)
1in
Rmultimi nchise. Atunci c
_
n

i=1
A
i
_
=
n

i=1
cA
i
,
iar cum (A
i
)
1in
sunt nchise, cA
i
este multime deschis a pentru orice 1 i n.
Atunci
n

i=1
cA
i
este deschis a, ind o intersectie nit a de multimi deschise. De aici,
c
_
n

i=1
A
i
_
este deschis a, iar complementara sa
n

i=1
A
i
este nchis a.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 151
2. Fie (A
i
)
iI
R multimi nchise, multimea I a indicilor neind neap arat
nit a. Atunci c
_

iI
A
i
_
=

iI
cA
i
, iar

iI
cA
i
este deschis a, ind reuniune de
multimi deschise. De aici, c
_

iI
A
i
_
este deschis a, iar complementara sa

iI
A
i
este nchis a.
Se poate observa c a o reuniune innit a de multimi nchise nu este neap arat
multime nchis a. n acest sens, s a consider am (A
i
)
i0
: A
i
= [i, i]. Atunci A
i
este nchis a pentru orice i 0, dar

i0
A
i
= R, care nu este multime nchis a.
Exemplu
A = [1, 2] [4, 5] este deschis a, ca reuniune a multimilor nchise [1, 2] si [4, 5].
Multimi compacte
Fie A R. Vom spune c a A este compact a dac a este nchis a si m arginit a.
Exemple 1. A = [0, 1] este compact a, ind nchis a si m arginit a.
2. A = [0, 2] [4, 6] este compact a, ind nchis a (ca reuniune nit a de multimi
nchise) si m arginit a.
3. A = [0, ] nu este compact a, neind m arginit a.
4. A =
_
1,
1
2
,
1
3
, . . . ,
1
n
, . . .
_
nu este compact a, neind nchis a, deoarece limita
sirului 1,
1
2
,
1
3
, . . . ,
1
n
, . . . este 0, element necontinut n multimea A.
Operatii cu multimi compacte
Teorema 4.14. Au loc urm atoarele propriet ati.
1. Orice reuniune nit a de mul timi compacte este multime compact a.
2. Orice intersectie de multimi compacte este multime compact a.
Demonstratie. 1. Fie (A
i
)
1in
R multimi compacte. Atunci
n

i=1
A
i
este n-
chis a, conform Teoremei 4.13, iar cum o reuniune nit a de multimi m arginite este
m arginit a, ea este si m arginit a. Fiind m arginit a si nchis a,
n

i=1
A
i
este compact a.
2. Fie (A
i
)
iI
R multimi nchise, multimea I a indicilor neind neap arat
nit a. Atunci

iI
A
i
este nchis a, conform Teoremei 4.13, iar cum o intersectie de
152 Capitolul 4 PROPRIET

A TI TOPOLOGICE SI DE NUM

ARARE ALE LUI R
multimi m arginite este m arginit a, ea este si m arginit a. Fiind m arginit a si nchis a,

iI
A
i
este compact a.
Teorema 4.15. Fie A R. Atunci A este compact a dac a si numai dac a din orice sir de
elemente din A se poate extrage un sub sir convergent la un element din A.
Demonstratie. " Fie A compact a si e (a
n
)
n0
un sir de elemente din A. Cum
A este compact a, ea este m arginit a si atunci (a
n
)
n0
este m arginit. Cum orice sir
m arginit contine un sub sir convergent, (a
n
)
n0
contine un sub sir (a
n
k
)
k0
con-
vergent; e a limita acestui sub sir. Deoarece a este limita unui sir de elemente
din A, urmeaz a c a a A, iar cum A este nchis a, A = A. De aici, a A, deci
(a
n
)
n0
contine un sub sir (a
n
k
)
k0
convergent la a A. Cum (a
n
)
n0
era arbitrar,
urmeaz a concluzia.
" Fie A R pentru care este ndeplinit a proprietatea din enunt. Demon-
str am mai nti c a A este nchis a. n acest scop, e a A. Atunci exist a un sir
(a
n
)
n0
de elemente din A, a
n
a pentru n , conform denitiei aderentei
unei multimi. Conform propriet atii din enunt, exist a un sub sir (a
n
k
)
k0
al aces-
tuia convergent la un element b A. Deoarece (a
n
k
)
k0
este un sub sir al unui sir
cu limita a, el are limita a, deci b = a si deci a A. Cum a era arbitrar, urmeaz a
c a A este nchis a.
Demonstr am acum c a A este si m arginit a. Mai nti, presupunem prin reduc-
ere la absurd c a A este nem arginit a superior. Atunci A contine un sir (a
n
)
n0
cu
limita +. Conform propriet atii din enunt, (a
n
)
n0
contine un sub sir (a
n
k
)
k0
convergent la a A, ceea ce este o contradictie, deoarece (a
n
k
)
k0
este divergent
cu limita +, ind sub sir al lui (a
n
)
n0
. Urmeaz a c a presupunerea f acut a este
fals a, iar A este m arginit a superior. Analog se demonstreaz a c a A este m arginit a
inferior. Fiind m arginit a superior si inferior, A este m arginit a. Deoarece A este
nchis a si m arginit a, A este compact a, ceea ce ncheie demonstratia.
Multimi dense
Fie A, B R. Vom spune c a A este dens a n B dac a orice element al lui B este
limita unui sir cu elemente din A, adic a B A. Dac a B = R, adic a orice element
al lui R este limita unui sir cu elemente din A, atunci A se nume ste dens a.
Din denitia de mai sus, se observ a c a dac a A este dens a, atunci A = R.
ntr-adev ar, conform denitiei, R A, iar cum A R, urmeaz a c a A = R.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 153
De asemenea, pentru a se demonstra c a A este dens a este sucient s a se arate c a
A R. n acest sens, dac a A R, atunci A R, iar cum A = A, urmeaz a c a
A R.
Exemple 1. Q este dens a, deoarece orice num ar real este limita unui sir de nu-
mere rationale.
2. RQ este de asemenea dens a, deoarece orice num ar real este limita unui sir
de numere irationale. Altfel,
RQ = R(Q , +) = c(Q , +)
= c

Q , + = c = R,
deci RQ este dens a. S-a folosit faptul c a

Q , + = , deoarece
Q , + nu contine intervale.
3. Q [0, 1] este dens a n [0, 1], deoarece Q [0, 1] = Q [0, 1] = R [0, 1] =
[0, 1].
4. A =
_
1,
1
2
,
1
3
, . . . ,
1
n
, . . .
_
nu este dens a n [0, 1], deoarece A = A 0 ,
[0, 1].
Denumirea de multime dens a este justicat a de urm atoarea teorem a, care
arm a faptul c a pentru oricare dou a numere reale date, o multime dens a contine
m acar un element situat ntre acestea.
Teorema 4.16. Fie A R. Atunci A este dens a dac a si numai dac a pentru orice x,
y R, x < y, exist a a A astfel ca x < a < y.
Demonstratie. " Fie A dens a si e x, y R, x < y. Atunci
x+y
2
(x, y), iar
(x, y) 1(
x+y
2
). Cum
x+y
2
A, exist a un sir (a
n
)
n0
de elemente din A astfel
c a a
n

x+y
2
pentru n si deoarece (x, y) 1(
x+y
2
), exist a N N astfel ca
a
n
(x, y) pentru orice n N. De aici, x < a
n
< y si a
n
A pentru orice n N.
" Fie A o multime cu proprietatea din enunt si e c R. Conform propri-
et atii din enunt, pentru orice n N exist a a
n
A astfel c a c
1
2
n
< a
n
< c +
1
2
n
.
Deoarece c
1
2
n
c, c +
1
2
n
c pentru n , urmeaz a c a a
n
c pentru
n , conform criteriului cle stelui, deci c A. Cum c era arbitrar, urmeaz a c a
A este dens a.
154 Capitolul 4 PROPRIET

A TI TOPOLOGICE SI DE NUM

ARARE ALE LUI R
Exemple 1. Z nu este dens a, deoarece nu contine niciun punct situat ntre 0 si
1.
2. (Q (, 1]) (Q [1, )) nu este dens a, deoarece nu contine niciun
punct situat ntre 1 si 1.
4.2 Propriet ati de num arare ale lui R
4.2.1 Numere cardinale
Fie A, B R. Vom spune c a A, B au acela si cardinal si vom nota A B dac a
exist a o functie bijectiv a f : A B. Se observ a c a relatia " astfel denit a ntre
multimi este relatie de echivalent a, ntruct este
1. reexiv a, deoarece A A, cu f : A A, f (x) = x.
2. simetric a, deoarece dac a A B, cu f : A B bijectiv a, atunci si B A, cu
f
1
: B A bijectiv a.
3. tranzitiv a, deoarece dac a A B, cu f : A B bijectiv a, iar B C, cu
g : B C bijectiv a, atunci A C, cu g f : A C bijectiv a.
Multimi nite
O multime A va numit a atunci nit a dac a este multimea vid a ( si atunci are
cardinal 0, sau are 0 elemente) sau are acela si cardinal cu A
n
= 1, 2, . . . , n pen-
tru un n Noarecare ( si atunci se spune c a are cardinal n, sau are n elemente).
4.2.2 Multimi num arabile
Fie A R. Vom spune c a A este num arabil a dac a exist a o functie bijectiv a f :
N A. n aceast a situatie, cardinalul multimii A se va nota cu
0
(alef zero). O
multime care nu este num arabil a se va numi nenum arabil a.
Dac a not am f (n) = a
n
, n N, atunci se observ a c a A este num arabil a dac a
elementele sale pot puse sub forma unui sir cu termeni distincti, anume
A = a
0
, a
1
, . . . , a
n
, . . . .
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 155
O multime A se va numi atunci cel mult num arabil a dac a este nit a sau num ara-
bil a. Se observ a atunci c a A este cel mult num arabil a dac a si numai dac a exist a o
functie injectiv a f : A N.
Exemple 1. A = N este num arabil a. n acest caz, f : N N, f (n) = n este
functia c autat a. Altfel, N = 0, 1, 2, . . ., elementele sale putnd puse sub
forma unui sir cu termeni distincti.
2. A = Z este num arabil a, deoarece Z = 0, 1, 1, 2, 2, . . ., elementele sale
putnd puse sub forma unui sir cu termeni distincti. Altfel,
f : N Z, f (n) =
_
_
_
n
2
dac a n este par

n+1
2
dac a n este impar
.
este bijectiv a.
Din Exemplul 2, n care s-a construit o functie bijectiv a f : N Z, se observ a
c a o multime innit a poate avea acela si cardinal ca si o submultime proprie a sa.
De asemenea,
f
1
: R (1, 1), f
1
(x) =
x
1 +[x[
f
2
: R (0, ), f
2
(x) =
_
_
_
1
1+x
, dac a x [0, )
1 x, dac a x (, 0)
sunt bijective, deci R, (0, ) si (1, 1) au acela si cardinal. De fapt, toate inter-
valele deschise (a, b) au acela si cardinal, ntruct au acela si cardinal cu (1, 1),
acest lucru observndu-se din faptul c a
f
3
: (a, b) (1, 1), f
3
(x) =
2
b a
x
a + b
b a
este bijectiv a. Similar, intervalele (a, ) au acela si cardinal cu (0, ) ntruct
f
4
: (a, ) (0, ), f
4
(x) = x a
este bijectiv a, iar intervalele (, b) au acela si cardinal cu (, 0) ntruct
f
5
: (, b) (, 0), f
5
(x) = x b
156 Capitolul 4 PROPRIET

A TI TOPOLOGICE SI DE NUM

ARARE ALE LUI R
este bijectiv a. Cum (0, ) si (, 0) au acela si cardinal, ntruct
f
6
: (0, ) (, 0), f
6
(x) = x
este bijectiv a, urmeaz a c a multimile R, (a, ), (, b), (a, b) au acela si cardinal
pentru orice a, b R. Vom demonstra ulterior c a aceste multimi nu sunt num ara-
bile.
Operatii cu multimi num arabile
Se poate observa c a o reuniune nit a de multimi num arabile este num arabil a.
n acest sens, e (A
i
)
1in
o familie nit a de multimi num arabile. Atunci A
i
poate pus a sub forma unui sir cu termeni distincti, A
i
=
_
a
i
0
, a
i
1
, a
i
2
, . . .
_
pentru
orice 1 i n. De aici,
n
_
i=1
A
i
=
_
a
1
0
, a
2
0
, . . . , a
n
0
, a
1
1
, a
2
1
, . . . a
n
1
, . . .
_
.
Eliminnd eventualele repet ari, elementele multimii
n

i=1
A
i
pot scrise sub forma
unui sir cu termeni distincti, iar
n

i=1
A
i
este num arabil a. Cu un rationament asem a-
n ator, se poate demonstra c a dac a F este nit a iar A este num arabil a, atunci A F
este num arabil a. De asemenea, dac a A este num arabil a, atunci orice submultime
a sa este nit a sau num arabil a.
Vom studia acum situatia n care se face reuniunea unei familii num arabile de
multimi num arabile.
Teorema 4.17. Fie (A
i
)
iN
o familie de multimi num arabile. Atunci

iN
A
i
este num ara-
bil a.
Demonstratie. Fie A
i
=
_
a
i
0
, a
i
1
, a
i
2
, . . .
_
pentru i N. Aranj amelementele multim-
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 157
ilor A
i
, i Nsub forma urm atorului tabel
a
0
0
a
0
1
a
0
2
. . .
a
1
0
a
1
1
a
1
2
. . .
a
2
0
a
2
1
a
2
2
. . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
n care pe linia i, i 0, se a a elementele multimii A
i
. Urm arind s agetile din
diagrama de mai jos
a
0
0
GG
a
0
1

a
0
2
GG
a
0
3
. . .
~~|
|
|
|
|
|
|
|
a
1
0

a
1
1
dd

a
1
2

a
1
3
. . .
a
2
0
dd

a
2
1
, a
2
2
a
2
3
. . .
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
se deduce c a,
_
iN
A
i
=
_
a
0
0
, a
0
1
, a
1
0
, a
0
2
, a
1
1
, a
2
0
, . . .
_
.
Eliminnd eventualele repet ari, se observ a c a elementele multimii

iN
A
i
pot
scrise sub forma unui sir cu termeni distincti, deci

iN
A
i
este num arabil a.
Cu ajutorul acestei teoreme se poate demonstra c a multimea numerelor rationale
este num arabil a.
Teorema 4.18. Q este num arabil a.
Demonstratie. Fie Q
+
= x Q, x > 0, Q

= x Q, x < 0. Atunci,
Q
+
=
_
n1
_
1
n
,
2
n
, . . . ,
m
n
, . . .
_
,
158 Capitolul 4 PROPRIET

A TI TOPOLOGICE SI DE NUM

ARARE ALE LUI R
unde A
n
=
_
1
n
,
2
n
, . . . ,
m
n
, . . .
_
contine toate fractiile pozitive cu numitorul n si
este num arabil a. Atunci Q
+
=

n1
A
n
este num arabil a, conform Teoremei 4.17.
De aici, Q

este num arabil a, deoarece Q


+
este num arabil a, iar f
1
: Q
+
Q

,
f
1
(x) = x este bijectiv a, n concluzie Q
+
si Q

avnd acela si cardinal. Atunci


Q
+
Q

este num arabil a, ca reuniune nit a de multimi num arabile, iar Q =


Q
+
Q

0 este de asemenea num arabil a, ca reuniunea dintre o multime


num arabil a si o multime nit a.
4.2.3 Multimi de puterea continuului
Vom demonstra n cele ce urmeaz a c a intervalul [0, 1] are mai multe elemente"
dect Q, proprietate care nu este evident a intuitiv, n sensul c a elementele lui Q
se pot num ara, iar elementele lui [0, 1] nu, de si este evident c a ambele multimi au
un num ar innit de elemente.
Teorema 4.19. Intervalul [0, 1] nu este o multime num arabil a.
Demonstratie. Presupunemprin reducere la absurd c a [0, 1] este o multime num ara-
bil a. Atunci
[0, 1] = x
0
, x
1
, x
2
, . . . , x
n
, . . . ,
intervalul [0, 1] putndu-se pune sub forma unui sir cu termeni distincti.
Notm I
0
= [0, 1] si mp artim acest interval n subintervalele [0,
1
3
], [
1
3
,
2
3
], [
2
3
, 1]
de lungimi egale; e I
1
un interval dintre acestea care nu-l contine pe x
0
. m-
p artim acum I
1
n trei subintervale de lungimi egale si e I
2
un interval dintre
acestea care nu-l contine pe x
1
. Procednd n mod inductiv, obtinem un sir de
intervale (I
n
)
n0
, I
n
= [a
n
, b
n
], b
n
a
n
=
1
3
n
, astfel ca
I
0
I
1
I
2
. . . I
n
. . .
si I
n
nu contine x
0
, x
1
, . . . x
n1
. Sirul de intervale (I
n
)
n0
este descresc ator, cu
lungimea tinznd la 0, intersectia tuturor intervalelor ind un punct.
Urmeaz a c a

n0
I
n
= x, iar cum x [0, 1], x = x
n
0
pentru n
0
N oarecare,
ceea ce este o contradictie, deoarece atunci x , I
n
0
+1
, deci x ,

n0
I
n
.
Vomnota atunci cardinalul intervalului [0, 1] cu c (puterea continuului) , ntelegnd
c a o multime cu cardinal c are mai multe elemente" dect o multime num arabil a,
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 159
de cardinal
0
. Cum
f : [0, 1] (0, 1), f (x) =
_

_
1
2
, dac a x = 0,
1
n+2
, dac a x =
1
n
, n N

x, n rest
este bijectiv a, urmeaz a c a [0, 1] si (0, 1) au acela si cardinal. Cu ajutorul unei con-
structii similare se poate demonstra c a [0, 1] si [0, 1) au acela si cardinal. Din con-
sideratiile enuntate anterior se deduce c a att multimea R ct si toate intervalele
[a, b], (a, b), (, b], (, b), [a, ), (a, ) au acela si cardinal c.
Din cele ce urmeaz a se va observa c a numerele irationale, ind n num ar
mai mare dect cele rationale, sunt responsabile" pentru faptul c a multimea nu-
merelor reale nu este num arabil a.
Corolar 4.19.1. Multimea I a numerelor irationale nu este num arabil a.
Demonstratie. Presupunemprin reducere la absurd c a I este num arabil a. Atunci,
deoarece R = Q I, urmeaz a c a R este num arabil a, ca reuniunea unui num ar
nit de multimi num arabile, contradictie.
Aplicatii
4.1. Precizati interiorul urm atoarelor multimi:
A
1
= (0, 1) [2, 3], A
2
= [0, 2) (4, 5] 6, A
3
= [2, ), A
4
= [, 5],
A
5
= Q [1, 2], A
6
= (RQ) [2, 3], A
7
= x R; 4 x < 8, A
8
= R

, A
9
=
0, 1, 2, . . . , 10.
4.2. Precizati multimea derivat a si aderenta urm atoarelor multimi:
A
1
= (0, 1) (1, 2), A
2
= (1, 2) (3, 4) 7, A
3
= N, A
4
= (2, ), A
5
= Q
(1, 1), A
6
= (RQ) (0, 2), A
7
=
_
0,
1
2
,
1
3
, . . . ,
n
n+1
, . . .
_
, A
8
=
_
2,
3
2
,
4
3
, . . . ,
n+1
n
, . . .
_
.
4.3. Fie A = [0, 1) (1, 2] 6. Determinati A
/
, A,

A, Fr A. Este A deschis a? Dar
nchis a sau compact a?
4.4. Demonstrati c a A =

i0
_
2i+1
i+1
,
2i+3
i+1
_
este multime deschis a.
160 Capitolul 4 PROPRIET

A TI TOPOLOGICE SI DE NUM

ARARE ALE LUI R
4.5. Demonstrati c a A =
10

i=1
_
2n+1
n+1
,
3n+5
n+2
_
este multime nchis a.
4.6. Precizati dac a urm atoarele multimi sunt dense n multimile precizate:
A
1
= Z n B
1
= R, A
2
= N n B
2
= Z, A
3
= [0, 1] n B
3
= [1, 2], A
4
= Q

n B
4
= R, A
5
= 0, 1, 2, . . . , 10 n B
5
= [0, 10], A
6
=
_
0,
1
2
,
1
3
, . . . ,
n
n+1
, . . .
_
n
B
6
= [0, 1].
4.7. Precizati care dintre urm atoarele multimi sunt num arabile:
A
1
= [0, 1) (2, 3], A
2
= 2Z = x; x = 2k, k Z, A
3
= NN, A
4
= QZ,
A
5
= RQ, A
6
= R
n
, A
7
= Q
n
.
Capitolul 5
LIMITE DE FUNC TII
5.1 Limita unei functii ntr-un punct
Fie o functie f : D R R. Ne punem problema de a studia comportarea lui
f n apropierea unui punct dat x
0
R, n sensul de a observa dac a pentru valori
x ale argumentului apropiate de x
0
valorile f (x) ale functiei se apropie si ele de o
valoare real a x a sau sunt arbitrar de mari, respectiv arbitrar de mici.
Formulat a n acest sens, sucient de intuitiv dar relativ imprecis, problema
necesit a unele claric ari si restrictii. Din cele de mai sus, se poate observa fap-
tul c a sunt de interes valorile functiei f pentru argumente apropiate de x
0
si nu
valoarea f (x
0
) ns a si. De fapt, f poate nici s a nu e denit a n x
0
, adic a nu este
necesar ca x
0
s a apartin a lui D. Totu si, este necesar ca D s a contin a valori x ale ar-
gumentului orict de apropiate de x
0
, adic a x
0
trebuie s a e punct de acumulare
al lui D. Mai mult, nu este necesar ca x
0
s a e nit, el putnd sau +.
Pentru o functie f : D R R si pentru x
0
D
/
, vom spune c a functia f
are limita l R n x
0
dac a pentru orice vecin atate V 1(l) exist a o vecin atate
U 1(x
0
) astfel nct pentru orice x U D, x ,= x
0
, urmeaz a c a f (x) V. n
acest caz, vom nota f (x) l pentru x x
0
sau lim
xx
0
f (x) = l, spunndu-se si c a
f (x) tinde la l pentru x tinznd la x
0
.
Se observ a c a dac a x
0
nu este punct de acumulare al lui D, adic a dac a x
0
este
punct izolat al lui D sau punct exterior lui D, atunci problema existentei limitei
lui f n D nu are sens, ntruct D nu contine valori ale argumentului x orict de
apropiate de x
0
.
161
162 Capitolul 5 LIMITE DE FUNC TII
De asemenea, ntr-un mod similar demonstratiei rezultatului corespunz ator
privind limite de siruri, se poate demonstra c a dac a limita unei functii exist a,
atunci aceasta este unic a.
Exemple 1. Fie f : (1, 1) 2 R, f (x) = x + 1. Atunci lim
x0
f (x) = 1,
iar lim
x1
f (x) = 2, problema existentei limitei lui f n x
0
= 1 avnd sens,
deoarece acesta este punct de acumulare al domeniului de denitie, chiar
dac a nu apartine acestuia. n acela si timp, problema existentei limitei lui f
n x
0
= 2 nu are sens, deoarece acesta este punct izolat al domeniului de
denitie. n mod similar, problema existentei limitei lui f n x
0
= 3 nu are
sens, deoarece acesta este punct exterior domeniului de denitie.
2. Fie f : [0, 1) R, f (x) =
_
_
_
1
x
, x (0, 1)
0, x = 0
. Atunci lim
x0
f (x) = +, n timp
ce f (0) = 0, deci o functie poate avea ntr-un punct dat o limit a diferit a de
valoarea functiei n acel punct. n general, dac a f : D R R, iar x
0
D
/
,
se poate ntmpla ca lim
xx
0
f (x) ,= f (x
0
), adic a valoarea limitei unei functii
ntr-un punct poate diferit a de valoarea functiei n acel punct. Functiile
care veric a egalitatea lim
xx
0
f (x) = f (x
0
) se numesc functii continue n x
0
si
vor studiate n capitolul urm ator.
5.1.1 Caracteriz ari analitice
S a presupunem pentru moment c a x
0
R si s a consider am vecin at ati V ale lui l
de tipul (l , l +) dac a l este nit, respectiv (M, +] dac a l = + si [, M)
dac a l = . Conform denitiei de mai sus, obtinem urm atoarea teorem a de car-
acterizare analitic a a limitei unei functii ntr-un punct, numit a si teorema de carac-
terizare cu .
Teorema 5.1. Fie f : D R R si x
0
D
/
R. Atunci au loc urm atoarele armatii.
1. lim
xx
0
f (x) = l R Pentru orice > 0 exist a

> 0 astfel ca [ f (x) l[ <


pentru orice x D, x ,= x
0
cu proprietatea c a [x x
0
[ <

.
2. lim
xx
0
f (x) = + Pentru orice M > 0 exist a
M
> 0 astfel ca f (x) > M
pentru orice x D, x ,= x
0
cu proprietatea c a [x x
0
[ <
M
.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 163
3. lim
xx
0
f (x) = Pentru orice M > 0 exist a
M
> 0 astfel ca f (x) < M
pentru orice x D, x ,= x
0
cu proprietatea c a [x x
0
[ <
M
.
Pentru x
0
= +, se obtine n mod similar urm atoarea caracterizare a functi-
ilor cu limit a la +, un rezultat asem an ator avnd loc si pentru x
0
= .
Teorema 5.2. Fie f : D R R, cu + D
/
. Atunci au loc urm atoarele armatii.
1. lim
x+
f (x) = l R Pentru orice > 0 exist a

> 0 astfel ca [ f (x) l[ <


pentru orice x D, x >

.
2. lim
x+
f (x) = + Pentru orice M > 0 exist a
M
> 0 astfel ca f (x) > M
pentru orice x D, x >
M
.
3. lim
x+
f (x) = Pentru orice M > 0 exist a
M
> 0 astfel ca f (x) < M
pentru orice x D, x >
M
.
5.1.2 Teorema de caracterizare cu siruri
Teorema urm atoare, denumit a si teorema de caracterizare cu siruri a limitei unei
functii ntr-un punct sau teorema de caracterizare Heine a limitei unei functii ntr-un
punct, permite transferul unor propriet ati si reguli de calcul ale limitelor de siruri
la limite de functii.
Teorema 5.3. Fie f : D R R si x
0
D
/
. Atunci f are limita l n x
0
(nit a sau
innit a) dac a si numai dac a pentru orice sir (a
n
)
n0
cu limita x
0
astfel nct a
n
D,
a
n
,= x
0
pentru orice n 0, urmeaz a c a sirul valorilor ( f (a
n
))
n0
are limita l.
Demonstratie. " Dac a lim
xx
0
f (x) = l, e (a
n
)
n0
un sir cu limita x
0
astfel nct
a
n
D, a
n
,= x
0
pentru orice n 0. Fie deasemenea V 1(l) o vecin atate
arbitrar a a lui l.
Deoarece lim
xx
0
f (x) = l, exist a o vecin atate U 1(x
0
) astfel nct pentru orice
x U D, x ,= x
0
, urmeaz a c a f (x) V. Cum lim
n
a
n
= x
0
, exist a un rang
n
U
Nastfel ca a
n
U pentru orice n n
U
, iar deoarece si a
n
,= x
0
pentru orice
n 0, urmeaz a c a f (a
n
) V pentru orice n n
U
. Cum vecin atatea V 1(l) era
arbitrar a, urmeaz a c a sirul valorilor ( f (a
n
))
n0
are limita l.
164 Capitolul 5 LIMITE DE FUNC TII
" Dac a pentru orice sir (a
n
)
n0
cu limita x
0
astfel nct a
n
D, a
n
,= x
0
pentru orice n 0, sirul valorilor ( f (a
n
))
n0
are limita l, s a presupunem prin
reducere la absurd c a l nu este limita functiei f n x
0
. Rezult a atunci c a exist a
V 1(l) astfel ca pentru orice U V(x
0
) exist a x U D, x ,= x
0
, astfel ca
f (x) , V.
Fie acum un sir de vecin at ati (U
n
)
n0
ale lui x
0
, U
n
= (x
0

1
n+1
, x
0
+
1
n+1
).
Cum U
n
1(x
0
) pentru orice n 0, conform celor de mai sus, exist a a
n

U
n
D, a
n
,= x
0
, astfel ca f (a
n
) , V pentru orice n 0. Deoarece a
n
U
n
,
urmeaz a c a [a
n
x
0
[ <
1
n+1
pentru orice n 0, deci (a
n
)
n0
are limita x
0
. Con-
form ipotezei, sirul valorilor ( f (a
n
))
n0
are limita l, deci vecin atatea V a lui l
contine toti termenii sirului ( f (a
n
))
n0
, cu exceptia cel mult a unui num ar nit,
contradictie cu faptul c a f (a
n
) , V pentru orice n 0.
Conditii suciente ca o functie s a nu aib a limit a ntr-un punct
Conform teoremei de mai sus, se observ a c a dac a este ndeplinit a una dintre
conditiile urm atoare, atunci functia f : D R R nu are limit a n x
0
D
/
.
1. Exist a dou a siruri (a
n
)
n0
, (b
n
)
n0
cu limita x
0
astfel ca a
n
, b
n
D, a
n
, b
n
,=
x
0
pentru orice n 0, iar sirurile de valori ( f (a
n
))
n0
, ( f (b
n
))
n0
au limite
diferite l
1
si l
2
.
2. Exist a un sir (a
n
)
n
0 cu limita x
0
astfel ca a
n
D, a
n
,= x
0
pentru orice
n 0, iar sirul valorilor ( f (a
n
))
n0
nu are limit a.
Exemplu
Functia f : R R, f (x) = sin x nu are limit a la +. n acest sens, s a observ am
c a pentru sirul (a
n
)
n0
, a
n
= 2n, cu limita +, sirul valorilor ( f (a
n
))
n0
are
limita 0, ind constant nul, n timp ce pentru sirul (b
n
)
n0
, b
n
=

2
+ 2n, de
asemenea cu limita +, sirul valorilor ( f (b
n
))
n0
are limita 1, ind constant egal
cu 1.
De fapt, cu un rationament asem an ator se poate observa c a are loc urm atoarea
proprietate mai general a.
Teorema 5.4. Fie f : R R periodic a si neconstant a. Atunci f nu are limit a la +
sau .
n particular, teorema de mai sus atest a faptul c a functiile trigonometrice di-
recte uzuale nu au limit a la .
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 165
5.1.3 Limite laterale
n situatia n care argumentul x se apropie de punctul x
0
dat doar prin valori mai
mici, respectiv mai mari dect x
0
, se obtine conceptul de limit a lateral a.
Pentru o functie f : D R R si pentru x
0
(D (, x
0
))
/
(adic a pentru
x
0
punct de acumulare la stnga al multimii D), vom spune c a functia f are limita
la stnga l
s
R n x
0
dac a pentru orice vecin atate V 1(l
s
) exist a o vecin atate
U 1(x
0
) astfel nct pentru orice x U D, x < x
0
, urmeaz a c a f (x) V. n
acest caz, vom nota
lim
xx
0
x<x
0
f (x) = l
s
, sau lim
xx
0
f (x) = l
s
, sau f (x
0
0) = l
s
.
Similar, vom spune c a functia f are limita la dreapta l
d
R n x
0
(D(x
0
, +))
/
(adic a pentru x
0
punct de acumulare la dreapta al multimii D) dac a pentru orice
vecin atate V 1(l
d
) exist a o vecin atate U 1(x
0
) astfel nct pentru orice x
U D, x > x
0
, urmeaz a c a f (x) V. n acest caz, vom nota
lim
xx
0
x>x
0
f (x) = l
d
, sau lim
xx
0
f (x) = l
d
, sau f (x
0
+ 0) = l
d
.
Limitele la stnga si la dreapta ale unei functii ntr-un punct x
0
se mai numesc si
limite laterale n x
0
.
Caracterizarea cu siruri a limitelor laterale ntr-un punct
n mod analog teoremei de caracterizare cu siruri a limitei unei functii ntr-un
punct se poate demonstra urm atorul rezultat.
Teorema 5.5. Fie f : D R R. Au loc urm atoarele armatii.
1. Functia f are limita la stnga l
s
R n x
0
(D(, x
0
))
/
dac a si numai dac a
pentru orice sir (a
n
)
n0
cu limita x
0
astfel nct a
n
D, a
n
< x
0
pentru orice
n 0, urmeaz a c a sirul valorilor ( f (a
n
))
n0
are limita l
s
.
2. Functia f are limita la dreapta l
d
R n x
0
(D (x
0
, +))
/
dac a si numai
dac a pentru orice sir (a
n
)
n0
cu limita x
0
astfel nct a
n
D, a
n
> x
0
pentru
orice n 0, urmeaz a c a sirul valorilor ( f (a
n
))
n0
are limita l
d
.
166 Capitolul 5 LIMITE DE FUNC TII
Se poate observa c a existenta uneia dintre limitele laterale ntr-un punct nu
antreneaz a automat si existenta celeilalte. n anumite situatii, se poate ntmpla
ca una dintre limitele laterale s a existe, n timp ce problema existentei celelalte
nici m acar s a nu aib a sens.
Exemplu 1. Fie f : R R, f (x) =
_
_
_
x, x 0
sin
1
x
, x > 0
. Se observ a c a, pentru x
0
=
0, l
s
= lim
x0
x<0
x = 0. Totu si, l
d
nu exist a, deoarece pentru (a
n
)
n0
, a
n
=
1
2n
,
a
n
0 pentru n , a
n
> 0 pentru n 0, f (a
n
) = sin2n = 0, deci
f (a
n
) 0 pentru n , n vreme ce pentru (b
n
)
n0
, b
n
=
1

2
+2n
, b
n
0
pentru n , b
n
> 0 pentru n 0, f (b
n
) = sin(

2
+ 2n) = 1, deci
f (b
n
) 1 pentru n .
2. Fie f : [0, 2] R, f (x) = x. Se observ a c a pentru x
0
= 0, l
d
= lim
x0
x>0
x = 0, n
vreme ce problema existentei lui l
s
nu are sens, deoarece 0 nu este punct de
acumulare la stnga al lui [0, 2].
Caracterizarea limitei unei functii ntr-un punct cu ajutorul limitelor laterale
Se poate observa c a denitia limitei ntr-un punct contine conditii mai restric-
tive dect denitiile limitelor laterale, ind necesar ca f (x) V pentru orice
x U D, x ,= x
0
, nu doar pentru x U D, x < x
0
(respectiv x > x
0
).
Urmeaz a c a dac a x
0
este simultan punct de acumulare la stnga si la dreapta al
unei multimi D, iar functia f : D R R are limita l n x
0
, atunci are n mod
necesar si limite laterale n x
0
si acestea sunt egale tot cu l. Reciproca nu este
neap arat adev arat a, n sensul c a o functie poate avea limite laterale ntr-un punct
f ar a s a aib a neap arat limit a n acel punct.
Totu si, se poate demonstra c a dac a limitele laterale ntr-un punct sunt egale,
atunci functia are limit a n acel punct, fapt descris de urm atoarea teorem a.
Teorema 5.6. Fie f : D R R si e x
0
(D (, x
0
))
/
(D (x
0
, +))
/
(adic a x
0
este simultan punct de acumulare la stnga si la dreapta al multimii D). Atunci
f are limit a n x
0
dac a si numai dac a f are limite laterale n x
0
si
l
s
= lim
xx
0
x<x
0
f (x) = lim
xx
0
x>x
0
f (x) = l
d
.
n acest caz, lim
xx
0
f (x) este egal a cu valoarea comun a a limitelor.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 167
Demonstratie. " A fost observat deja c a dac a f are limita l n x
0
, atunci f are
limite laterale n x
0
, egale tot cu l.
" Fie lim
xx
0
x<x
0
f (x) = lim
xx
0
x>x
0
f (x) = l si e V 1(l) o vecin atate arbitrar a a lui
l. Conform denitiilor limitelor laterale, exist a U
1
, U
2
1(x
0
) astfel c a f (x) V
pentru orice x U
1
D, x < x
0
, respectiv pentru orice x U
2
D, x > x
0
.
Notnd U = U
1
U
2
, urmeaz a c a f (x) V pentru x U D, x ,= x
0
. Cum
U 1(x
0
), iar V era arbitrar a, urmeaz a c a lim
xx
0
f (x) = l.
Exercitiu
Fie f : R R, f (x) =
_
_
_
ax + 1, x 2
x + 3, x > 2
. Determinati a R astfel ca f s a aib a
limit a n x
0
= 2.
Solutie
Cum
l
s
= lim
x2
x<2
f (x) = lim
x2
x<2
(ax + 1) = 2a + 1; l
d
= lim
x2
x>2
f (x) = lim
x2
x>2
(x + 3) = 5,
pentru existenta limitei functiei f n x
0
= 2 este necesar si sucient ca 2a +1 = 5,
deci a = 2.
5.1.4 Criterii de existent a a limitei unei functii ntr-un punct
Criteriu de existent a a unei limite nite
Ca si n cazul limitelor de siruri, pentru a ar ata c a limita unei functii f : D
R R n x
0
D
/
este l R, poate studiat a diferenta dintre valorile f (x)
ale functiei pentru x apropiat de x
0
si limita l. n situatia n care modulul acestei
diferente este mic", n sensul c a poate majorat cu o functie cu limita 0 n x
0
,
atunci functia f are limita l n x
0
, fapt observat n urm atorul rezultat, numit si
criteriul major arii.
Teorema 5.7. Fie f : D R R, x
0
D
/
si l R. Dac a exist a o functie : D
[0, ) si o vecin atate V 1(x
0
) astfel ca
[ f (x) l[ (x) pentru orice x V D, x ,= x
0
,
iar lim
xx
0
(x) = 0, atunci lim
xx
0
f (x) = l.
168 Capitolul 5 LIMITE DE FUNC TII
Demonstratie. Fie > 0 arbitrar. Cum lim
xx
0
(x) = 0, urmeaz a c a exist a

> 0
astfel ca [(x) 0[ < pentru orice x D cu proprietatea c a [x x
0
[ <

, x ,= x
0
.
Deoarece V 1(x
0
), exist a
1
> 0 astfel ca x
0
(x
0

1
, x
0
+
1
) V. De aici,
exist a
1

> 0,
1

= min(

,
1
) astfel ca [ f (x) l[ (x) < pentru orice x D,
[x x
0
[ <
1

, x ,= x
0
. Cum > 0 era arbitrar, urmeaz a c a lim
xx
0
f (x) = l.
Exercitiu
Fie functia f : R R, f (x) =
_
_
_
x sin
1
x
, x ,= 0
1, x = 0
. Demonstrati c a lim
x0
f (x) = 0.
Solutie
Cum [ f (x) l[ = [x sin
1
x
0[ [x[ pentru orice x ,= 0, iar lim
x0
[x[ = 0,
urmeaz a conform celor de mai sus c a lim
x0
f (x) = 0.
Criteriu de existent a a unei limite innite
De asemenea, pentru a ar ata c a o functie f : D R R are limita +
n x
0
D
/
, este sucient s a se demonstreze c a valorile lui f sunt minorate pe o
vecin atate a lui x
0
de valorile unei functii g, cu o expresie posibil mai simpl a, iar
lim
xx
0
g(x) = +. Similar, pentru a ar ata c a o functie f : D R R are limita
n x
0
D
/
este sucient s a se demonstreze c a valorile lui f sunt majorate pe
o vecin atate a lui x
0
de valorile unei functii g, iar lim
xx
0
g(x) = .
Teorema 5.8. Fie f : D R R si e x
0
D
/
.
1. Dac a exist a g : D R R cu proprietatea c a exist a o vecin atate V 1(x
0
)
astfel ca f (x) g(x) pentru orice x V D, x ,= x
0
, iar lim
xx
0
g(x) = +,
atunci lim
xx
0
f (x) = +.
2. Dac a exist a g : D R R cu proprietatea c a exist a o vecin atate V 1(x
0
)
astfel ca f (x) g(x) pentru orice x V D, x ,= x
0
, iar lim
xx
0
g(x) = ,
atunci lim
xx
0
f (x) = .
Demonstratie. 1. Fie g, V cu proprietatea din enunt si e (a
n
)
n0
cu proprietatea
c a lim
n
a
n
= x
0
, a
n
D, a
n
,= x
0
pentru n 0. Deoarece lim
n
a
n
= x
0
, exist a
n
V
Nastfel ca a
n
V pentru orice n n
V
, deci f (a
n
) g(a
n
) pentru orice n
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 169
n
V
. Cum lim
xx
0
g(x) = +, urmeaz a c a lim
n
g(a
n
) = +, deci, conform criteriului
major arii pentru siruri, lim
n
f (a
n
) = +. Folosind teorema de caracterizare cu
siruri a limitei unei functii ntr-un punct, urmeaz a c a lim
xx
0
f (x) = +.
Demonstratia celei de-a doua propriet ati este asem an atoare.
Exercitiu
Demonstrati c a lim
x
(x + sin x) = .
Solutie
Cum x + sin x x + 1 pentru orice x R, iar lim
x
(x + 1) = ,
urmeaz a conform celor de mai sus c a lim
x
(x + sin x) = .
A se nota c a, n exemplul de mai sus, lim
x
(x + sin x) exist a, de si functia
sinus, ca functie de sine st at atoare, nu are limit a la +.
Criteriul Cauchy-Bolzano
n cazul sirurilor de numere reale, se putea demonstra c a un sir (x
n
)
n0
este
convergent f ar a a-i cunoa ste limita, ar atnd c a acesta este sir Cauchy. n cazul
functiilor, se poate obtine un criteriu analog de existent a a unei limite nite ntr-
un punct, numit criteriul Cauchy-Bolzano.
Teorema 5.9. Fie f : D R R si x
0
D
/
R. Atunci f are limit a nit a n x
0
dac a
si numai dac a pentru orice > 0 exist a

> 0 astfel ca [ f (x) f (y)[ < pentru orice


x, y D, x, y ,= x
0
, astfel ca [x x
0
[ <

, [y x
0
[ <

.
Demonstratie. " Fie lim
xx
0
f (x) = l R si e > 0 arbitrar. Conform car-
acteriz arii cu a limitei unei functii ntr-un punct, exist a

> 0 astfel ca
[ f (x) f (x
0
)[ <

2
pentru orice x D, [x x
0
[ <

, x ,= x
0
. Atunci
[ f (x) f (y)[ [ f (x) f (x
0
)[ +[ f (x
0
) f (y)[ <

2
+

2
=
pentru orice x, y D, x, y ,= x
0
, astfel ca [x x
0
[ <

, [y x
0
[ <

.
" Fie un sir (a
n
)
n0
, a
n
D, a
n
,= x
0
pentru n 0 cu proprietatea c a
lim
n
a
n
= x
0
. Fie > 0 arbitrar. Exist a atunci

> 0 astfel ca [ f (x) f (y)[ <


pentru orice x, y D, x, y ,= x
0
, astfel ca [x x
0
[ <

, [y x
0
[ <

. Cum
lim
n
a
n
= x
0
, exist a un rang n

N astfel c a [a
n
x
0
[ <

pentru orice n n

.
Atunci [ f (a
n
) f (a
m
)[ < pentru orice m, n n

, deci sirul ( f (a
n
))
n0
este sir
Cauchy. Fiind sir Cauchy, ( f (a
n
))
n0
este convergent; e l R limita sa.
170 Capitolul 5 LIMITE DE FUNC TII
Demonstr am acum c a limita l nu depinde de sirul (a
n
)
n0
ales. n acest sens,
e un alt sir (b
n
)
n0
, b
n
D, b
n
,= x
0
pentru n 0, cu proprietatea c a lim
n
b
n
= x
0
.
Atunci, ca mai sus, ( f (b
n
))
n0
este convergent; e l
1
R limita sa. Construim cu
ajutorul sirurilor (a
n
)
n0
si (b
n
)
n0
sirul (c
n
)
n0
, obtinut prin intercalare,
c
0
= a
0
, c
1
= b
0
, c
2
= a
1
, c
3
= b
1
, . . . , c
2n
= a
n
, c
2n+1
= b
n
, . . . .
Ca mai sus, se obtine c a ( f (c
n
))
n0
este convergent, iar cum sub sirurile sale
( f (c
2n
))
n0
= ( f (a
n
))
n0
, ( f (c
2n+1
))
n0
= ( f (b
n
))
n0
sunt convergente, cu lim-
itele l, respectiv l
1
, urmeaz a c a l = l
1
, iar limita l nu depinde de sirul (a
n
)
n0
ales. Conform criteriului de caracterizare cu siruri, urmeaz a atunci c a lim
xx
0
f (x) =
l.
5.1.5 Propriet ati ale functiilor cu limit a
n situatia n care o functie are limit a nit a ntr-un punct x
0
, valorile sale f (x) sunt
apropiate de valoarea (nit a) a limitei pentru valori x ale argumentului sucient
de apropiate de x
0
, neputnd deveni arbitrar de mari, respectiv arbitrar de mici,
pentru aceste valori ale argumentului. Acest lucru este exprimat n urm atoarea
teorem a.
M arginirea functiilor cu limit a
Teorema 5.10. Fie f : D R R si x
0
D
/
astfel nct f are limit a nit a n x
0
.
Atunci exist a o vecin atate a lui x
0
pe care f este m arginit a.
Demonstratie. Fie lim
xx
0
f (x) = l R si e V = (l 1, l + 1) o vecin atate a lui
l. Conform denitiei limitei, exist a o vecin atate U 1(x
0
) astfel ca f (x) V
pentru orice x U D, x ,= x
0
. Atunci [ f (x)[ < [l[ + 1 pentru orice x U D,
x ,= x
0
, deci f este m arginit a pe U.
Proprietatea de p astrare a semnului
Teorema 5.11. Fie f : D R R si x
0
D
/
astfel nct f are limit a nenul a n x
0
.
Atunci exist a o vecin atate a lui x
0
pe care f p astreaz a semnul limitei.
Demonstratie. Fie lim
xx
0
f (x) = l R si e V o vecin atate a lui l format a din
numere cu acela si semn ca si l, V = (
l
2
,
3l
2
) (dac a l > 0), V = (
3l
2
,
l
2
) (dac a l < 0),
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 171
V = (0, ] (dac a l = +), V = (, 0) (dac a l = ). Conform denitiei
limitei, exist a o vecin atate U 1(x
0
) astfel ca f (x) V pentru orice x U D,
x ,= x
0
, de unde f (x) are acela si semn cu l pentru x U D, x ,= x
0
.
Trecerea la limit a n inegalit ati
Teorema ce urmeaz a, numit a si teorema de trecere la limit a n inegalit ati exprim a
faptul c a inegalit atile (nestricte) dintre dou a functii se p astreaz a prin trecere la
limit a.
Teorema 5.12. Fie dou a functii f , g : D R R si x
0
D
/
cu propriet atile
1. Exist a o vecin atate V 1(x
0
) astfel ca f (x) g(x) pentru x V D, x ,= x
0
.
2. lim
xx
0
f (x) = l
1
R, lim
xx
0
g(x) = l
2
R.
Atunci l
1
l
2
.
Demonstratie. Presupunem prin reducere la absurd c a l
1
> l
2
. Conform propri-
et atii de separatie Hausdorff, l
1
si l
2
pot separate prin vecin at ati, adic a exist a
V
l
1
1(l
1
) si V
l
2
1(l
2
) astfel ca V
l
1
V
l
2
= ( si deci z
1
> z
2
pentru orice
z
1
V
l
1
si z
2
V
l
2
).
Conform denitiei limitei, exist a dou a vecin at ati U
1
, U
2
1(x
0
) astfel ca
f (x) V
l
1
pentru x U
1
D, x ,= x
0
si g(x) V
l
2
pentru x U
2
D, x ,= x
0
,
ambele relatii ind satisf acute pentru x U D, x ,= x
0
, unde U = U
1
U
2

1(x
0
). Rezult a de aici c a f (x) > g(x) pentru orice x UD. Cum U, V 1(x
0
),
urmeaz a c a f (x) > g(x) pentru orice x U V D, contradictie.
Inegalit atile nestricte dintre termenii a dou a functii nu se p astreaz a neap arat
prin trecere la limit a. Aceasta se poate observa considernd functiile f : (0, )
R, f (x) =
1
x
si g : (0, ) R, g(x) =
2
x
pentru care f (x) < g(x) pentru orice
x > 0, dar lim
x
f (x) = lim
x
g(x) = 0, inegalitatea strict a dintre valorile lui f si g
transformndu-se n egalitate.
Teorema cle stelui
Teorema de mai jos, numit a si teorema cle stelui (pentru functii), ne permite s a
calcul am limita ntr-un punct a unei functii care, pe o vecin atate a acelui punct,
poate ncadrat a ntre alte dou a functii avnd aceea si limit a.
172 Capitolul 5 LIMITE DE FUNC TII
Teorema 5.13. Fie trei functii a, f , b : D R R si x
0
D
/
cu propriet atile
1. Exist a o vecin atate V 1(x
0
) astfel ca
a(x) f (x) b(x) pentru x V D, x ,= x
0
.
2. lim
xx
0
a(x) = lim
xx
0
b(x) = l R.
Atunci exist a lim
xx
0
f (x), iar lim
xx
0
f (x) = l.
Demonstratie. Dac a l = +, atunci lim
xx
0
f (x) = +, folosind faptul c a a(x)
f (x) pentru orice x V D, x ,= x
0
, lim
xx
0
a(x) = + si Teorema 5.8. n situatia
n care l = se rationeaz a analog.
Fie acum l R. Exist a atunci dou a vecin at ati U
1
, U
2
1(x
0
) astfel ca [a(x)
l[ < pentru orice x U
1
D, x ,= x
0
, respectiv [b(x) l[ < pentru orice
x U
2
D, x ,= x
0
. Urmeaz a atunci c a
< a(x) l f (x) l b(x) l < pentru x U
1
U
2
V D,
de unde lim
xx
0
f (x) = l.
Limita functiei compuse
Urm atoarea teorem a de calcul a limitei functiei compuse st a la baza calculului
limitelor cu ajutorul schimb arilor de variabil a.
Teorema 5.14. Fie u : D R E, f : E R R si x
0
D
/
astfel nct
lim
xx
0
u(x) = u
0
si u(x) ,= u
0
pentru x V D, x ,= x
0
, unde V 1(x
0
) este o
vecin atate a lui x
0
, iar lim
yu
0
f (y) = l. Atunci functia compus a f u : D R are limit a
n x
0
, iar
lim
xx
0
( f (u(x)) = lim
yu
0
f (y) = l.
Demonstratie. Fie (a
n
)
n0
un sir astfel ca a
n
D, a
n
,= x
0
pentru orice n 0,
iar lim
n
a
n
= x
0
. Deoarece lim
n
a
n
= x
0
, exist a un rang n
V
N astfel ca x
n
V
pentru orice n n
V
si atunci u(a
n
) ,= u
0
pentru orice n n
V
. Cum lim
n
a
n
=
x
0
, iar lim
xx
0
u(x) = u
0
, urmeaz a c a lim
n
u(a
n
) = u
0
, si atunci lim
n
( f u)(a
n
) =
lim
n
f (u(a
n
)) = l, deoarece lim
yu
0
f (y) = l. Urmeaz a atunci c a lim
xx
0
( f u)(x) =
l.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 173
Corolar 5.14.1. Dac a u : D R E, f : E R R si x
0
D
/
astfel nct
lim
xx
0
u(x) = u
0
, iar lim
yu
0
f (y) = f (u
0
), atunci
lim
xx
0
( f (u(x)) = f ( lim
xx
0
u(x)).
Corolar 5.14.2. Dac a u : D R E, f : E R R si x
0
D
/
astfel nct
lim
xx
0
u(x) = u(x
0
), iar lim
yu
0
f (y) = f (u
0
) si lim
xx
0
u(x) = u
0
, atunci
lim
xx
0
( f (u(x)) = f (u(x
0
)).
Limitele functiilor monotone
Pentru cazul sirurilor, s-a demonstrat c a orice sir monoton are limit a, nit a sau
nu. Acest lucru va r amne adev arat si n cazul functiilor monotone, cu precizarea
c a de aceast a dat a este asigurat a doar existenta limitelor laterale. n acest sens,
teorema urm atoare precizeaz a faptul c a functiile monotone au limite laterale n
orice punct de acumulare al domeniului lor de denitie.
Teorema 5.15. Fie f : D R R, f monoton a, si x
0
D
/
. Atunci exist a limitele
laterale l
s
= lim
xx
0
x<x
0
f (x) si l
d
= lim
xx
0
x>x
0
f (x), nite sau nu.
Demonstratie. Pentru xarea ideilor, s a presupunem c a f este cresc atoare, n
cazul n care f este descresc atoare rationndu-se analog.
Demonstr am mai nti c a dac a (a
n
)
n0
este un sir monoton cresc ator astfel ca
a
n
D, a
n
,= x
0
pentru orice n 0, iar lim
n
a
n
= x
0
, atunci ( f (a
n
))
n0
are lim-
it a, independent a de alegerea sirului (a
n
)
n0
cu aceste propriet ati. n acest sens,
s a observ am mai nti c a, deoarece f este cresc atoare iar (a
n
)
n0
este monoton
cresc ator, sirul ( f (a
n
))
n0
este de asemenea monoton cresc ator, deci are o limit a
l, nit a sau nu. Fie acum (b
n
)
n0
un alt sir monoton cresc ator astfel ca b
n
D,
b
n
,= x
0
pentru orice n 0, iar lim
n
b
n
= x
0
. Se observ a n mod analog c a sirul
( f (b
n
))
n0
este monoton cresc ator, deci are o limit a l
1
, nit a sau nu.
Fie acum sirul intercalat (c
k
)
k0
denit prin c
0
= a
0
, c
2k+1
= b
n
, unde n este
primul indice pentru care b
n
> c
2k
, c
2k+2
= a
n
, unde n este primul indice pentru
care a
n
> c
2k+1
. Datorit a modului de constructie, (c
k
)
k0
este monoton cresc a-
tor cu limita x
0
, deci ( f (c
k
))
k0
este de asemenea monoton cresc ator, cu limita
174 Capitolul 5 LIMITE DE FUNC TII
l
2
. Cum ( f (c
2k
))
k0
si ( f (c
2k+1
))
k0
sunt sub siruri ale sirurilor ( f (a
n
))
n0
si re-
spectiv ( f (b
n
))
n0
, ele au limitele l, respectiv l
1
, iar deoarece ( f (c
k
))
k0
are limita
l
2
, urmeaz a c a l = l
1
= l
2
, deci limita sirului ( f (a
n
))
n0
nu depinde de alegerea
sirului (a
n
)
n0
cu propriet atile cerute.
Fie acum (y
n
)
n0
un sir oarecare, nu neap arat monoton, astfel ca y
n
D,
y
n
< x
0
pentru orice n 0, iar lim
n
y
n
= x
0
. Fie deasemenea sirurile (u
n
)
n0
si
(v
n
)
n0
denite prin
u
n
= inf y
n
, y
n+1
, . . . ; v
n
= max y
0
, y
1
, . . . , y
n
.
Se observ a atunci c a u
n
y
n
v
n
pentru n 0, iar sirurile (u
n
)
n0
si (v
n
)
n0
sunt monoton cresc atoare, cu limita x
0
. Atunci sirurile ( f (u
n
))
n0
si ( f (v
n
))
n0
sunt deasemenea monoton cresc atoare, cu limita l, iar cum
f (u
n
) f (y
n
) f (v
n
) pentru n 0,
urmeaz a conform criteriului cle stelui pentru siruri c a ( f (y
n
))
n0
are deasemenea
limita l.
Din cele de mai sus, urmeaz a c a exista limita la stnga lim
xx
0
x<x
0
f (x), nit a sau
innit a, existenta limitei la dreapta lim
xx
0
x>x
0
f (x) obtinndu-se analog.
Cumlimita intr-un punct a unei functii este inuentat a doar de valorile functiei
pentru argumente dintr-o vecin atate a acelui punct, se poate observa c a n teo-
rema de mai sus este de fapt sucient ca functia s a e monoton a doar pe o vecin a-
tate a acelui punct.
Produsul dintre o functie cu limita 0 si o functie m arginit a
Teorema 5.16. Fie f , g : D R R si x
0
D
/
. Dac a f este m arginit a pe o vecin atate
V 1(x
0
), iar lim
xx
0
g(x) = 0, atunci lim
xx
0
f (x)g(x) = 0.
Demonstratie. Deoarece f este m arginit a pe V, exist a M R astfel ca [ f (x)[
M pentru x V D. Fie (a
n
)
n0
un sir astfel ca a
n
D, a
n
,= x
0
pentru orice
n 0, iar lim
n
a
n
= x
0
. Cum lim
n
a
n
= x
0
, urmeaz a c a exist a un rang n
V
N
astfel ca a
n
V pentru orice n n
V
, deci [ f (a
n
)[ M pentru orice n n
V
.
Atunci [ f (a
n
)g(a
n
)[ = [ f (a
n
)[[g(a
n
)[ M[g(a
n
), pentru orice n n
V
, deci
M[g(a
n
)[ f (a
n
)g(a
n
) M[g(a
n
)[ pentru orice n n
V
.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 175
Cum lim
xx
0
g(x) = 0, urmeaz a c a lim
n
g(a
n
) = 0, si atunci lim
n
[g(a
n
)[ = 0 de
unde, conform criteriului cle stelui, lim
n
f (a
n
)g(a
n
) = 0. Cum (a
n
)
n0
era arbitrar,
urmeaz a c a lim
xx
0
f (x)g(x) = 0.
n teorema de mai sus, trebuie remarcat faptul c a nu este necesar ca f s a aib a
limit a n x
0
.
Exercitiu
Determinati lim
x0
_
x sin
2 1
x
_
.
Solutie
Deoarece f : R

R, f (x) = sin
2 1
x
, este m arginit a pe o vecin atate a lui x
0
=
0 (de fapt, f este m arginit a pe ntreg domeniul de denitie, deoarece [ f (x)[ 1
pentru orice x R

), iar g : R R, g(x) = x are limita 0 n x


0
= 0, urmeaz a c a
lim
x0
_
x sin
2 1
x
_
= 0, conform celor de mai sus.
5.2 Propriet ati de calcul ale limitelor de functii
5.2.1 Operatii cu limite de functii
Cu ajutorul teoremei de caracterizare cu siruri a limitelor de functii, se pot de-
duce urm atoarele propriet ati ale operatiilor cu limite de functii cu ajutorul pro-
priet atilor corespunz atoare ale operatiilor cu limite de siruri.
Teorema 5.17. Fie f , g : D R R si x
0
D
/
astfel nct exist a lim
xx
0
f (x) = l
1
si
lim
xx
0
g(x) = l
2
.
1. Dac a suma l
1
+ l
2
a limitelor are sens, atunci functia sum a f + g are limit a n x
0
si
lim
xx
0
( f (x) + g(x)) =
_
lim
xx
0
f (x)
_
+
_
lim
xx
0
g(x)
_
(caz exceptat: una dintre limitele l
1
, l
2
este + iar cealalt a ).
2. Dac a produsul l
1
l
2
al limitelor are sens, atunci functia produs f g are limit a n x
0
si
lim
xx
0
( f (x)g(x)) =
_
lim
xx
0
f (x)
_

_
lim
xx
0
g(x)
_
(caz exceptat: una dintre limitele l
1
, l
2
este 0 iar cealalt a este + sau ).
176 Capitolul 5 LIMITE DE FUNC TII
3. f are limit a n x
0
pentru orice R, iar
lim
xx
0
(f (x)) =
_
lim
xx
0
f (x)
_
, pentru ,= 0,
iar lim
xx
0
(f (x)) = 0, pentru = 0.
4. Dac a raportul
l
1
l
2
al limitelor are sens, iar
f
g
este bine denit a pe o vecin atate a lui
x
0
, atunci
f
g
are limit a n x
0
si
lim
xx
0
_
f (x)
g(x)
_
=
_
lim
xx
0
f (x)
_
_
lim
xx
0
g(x)
_
(cazuri exceptate: l
2
este 0, sau ambele limite l
1
, l
2
sunt innite).
5. Dac a l
1
l
2
are sens, iar f
g
este bine denit a pe o vecin atate a lui x
0
atunci f
g
are
limit a n x
0
si
lim
xx
0
( f (x)
g(x)
) =
_
lim
xx
0
f (x)
_
_
lim
xx
0
g(x)
_
(cazuri exceptate: (l
1
, l
2
) = (0, 0), (l
1
, l
2
) = (+, 0), (l
1
, l
2
) = (1, +)).
Pentru studiul limitei raportului a dou a functii, se poate observa c a are loc si
urm atorul rezultat care completeaz a (partial) teorema de mai sus pentru cazul n
care l
2
= 0.
Teorema 5.18. Fie f , g : D R R si x
0
D
/
astfel nct exist a lim
xx
0
f (x) = l
1
,= 0
si lim
xx
0
g(x) = 0.
1. Dac a
f
g
este bine denit a pe o vecin atate V 1(x
0
), iar g(x) > 0 pentru orice
x V D, x ,= x
0
, atunci
f
g
are limit a n x
0
si
lim
xx
0
_
f (x)
g(x)
_
= + sgn(l
1
)
2. Dac a
f
g
este bine denit a pe o vecin atate V 1(x
0
), iar g(x) < 0 pentru orice
x V D, x ,= x
0
, atunci
f
g
are limit a n x
0
si
lim
xx
0
_
f (x)
g(x)
_
= sgn(l
1
)
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 177
Cazurile exceptate din teoremele de mai sus, numite, pe scurt, si cazuri de
nedeterminare, pot exprimate pe scurt sub forma (pentru sum a), 0
(pentru produs),

,
0
0
(pentru raport), 0
0
,
0
, 1

(pentru exponentiere).
Se poate de asemenea demonstra prin inductie matematic a faptul c a propri-
et atile 1 si 3 din Teorema 5.17 r amn valabile si pentru mai mult de dou a functii.
n spet a, are loc urm atorul rezultat.
Teorema 5.19. Fie f
1
, f
2
, . . . , f
n
: D R R si x
0
D
/
astfel nct exist a
lim
xx
0
f
1
(x) = l
1
, lim
xx
0
f
2
(x) = l
2
, . . . , lim
xx
0
f
n
(x) = l
n
.
1. Dac a suma l
1
+ l
2
+ . . . + l
n
a limitelor are sens, atunci functia sum a f
1
+ f
2
+
. . . + f
n
are limit a n x
0
si
lim
xx
0
( f
1
(x) + f
2
(x) +. . . + f
n
(x)) = lim
xx
0
f
1
(x) + lim
xx
0
f
2
(x) +. . . + lim
xx
0
f
n
(x).
2. Dac a produsul l
1
l
2
. . . l
n
al limitelor are sens, atunci functia produs f
1
f
2
. . . f
n
are
limit a n x
0
si
lim
xx
0
( f
1
(x) f
2
(x) . . . f
n
(x)) =
_
lim
xx
0
f
1
(x)
_

_
lim
xx
0
f
2
(x)
_
. . .
_
lim
xx
0
f
n
(x)
_
.
n particular,
lim
xx
0
( f
1
(x)
n
) =
_
lim
xx
0
f
1
(x)
_
n
.
5.2.2 Limitele functiilor elementare
Limitele functiilor polinomiale
Fie P o functie polinomial a de grad k 1,
P : R R, P(x) = a
k
x
k
+ a
k1
x
k1
+ . . . + a
1
x + a
0
, a
k
,= 0.
Pentru calculul limitei lim
xx
0
P(x), x
0
R, se observ a c a, pentru orice l N,
lim
xx
0
_
a
l
x
l
_
= a
l
_
lim
xx
0
x
l
_
= a
l
( lim
xx
0
x)
l
= a
l
x
l
0
.
178 Capitolul 5 LIMITE DE FUNC TII
Se obtine c a
lim
xx
0
P(x) = lim
xx
0
_
a
k
x
k
+ a
k1
x
k1
+ . . . + a
1
x + a
0
_
= lim
xx
0
_
a
k
x
k
_
+ lim
xx
0
_
a
k1
x
k1
_
+ . . . + lim
xx
0
_
a
1
x
_
+ a
0
= a
k
x
0
k
+ a
k1
x
0
k1
+ . . . + a
1
x
0
+ a
0
= P(x
0
).
De aici, valoarea limitei functiei polinomiale ntr-un punct x
0
R se obtine calculnd
valoarea functiei polinomiale n acel punct.
Exemple 1. lim
x2
(3x
2
+ 4x + 5) = 3 2
2
+ 4 2 + 5 = 25.
2. lim
x1
(4x
3
2x
2
+ 6) = 4 1
3
2 1
2
+ 6 = 8.
La fel ca si n cazul sirurilor, pentru calculul limitei lim
x
P(x) se va scoate factor
comun fortat x
k
(k = grad P). Se obtine c a
lim
x
P(x) = lim
x
_
a
k
x
k
+ a
k1
x
k1
+ . . . + a
1
x + a
0
_
= lim
x
x
k
_
a
k
+ a
k1
1
x
+ . . . + a
1
1
x
k1
+ a
0
1
x
k
_
= a
k
=
_
_
_
+, dac a a
k
> 0
, dac a a
k
< 0
.
S a observ am c a limita termenului de grad maxim al lui P este de asemenea
lim
x
a
k
x
k
= a
k
= lim
x
P(x),
de unde se poate remarca faptul c a limita la + a lui P(x) este egal a cu limita
termenului de grad maxim al lui P.
Cu un rationament similar, se poate obtine c a
lim
x
P(x) = ()
k
a
k
deci si limita la a lui P(x) este egal a cu limita termenului de grad maxim al lui P.
Exemple 1. lim
x+
_
x
5
+ 3x
2
2x + 1
_
= (+)
5
= +.
2. lim
x
(2x
3
+ 3x
2

1
3
x +

3) = 2()
3
= +.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 179
Limitele functiilor rationale
Fie P, Q dou a functii polinomiale de grad k, respectiv l, unde k, l 1,
P : R R, P(x) = a
k
x
k
+ a
k1
x
k1
+ . . . + a
1
x + a
0
, a
k
,= 0,
Q : R R, Q(x) = b
l
x
l
+ b
l1
x
l1
+ . . . + b
1
x + b
0
, b
l
,= 0.
Pentru calculul limitei lim
xx
0
_
P(x)
Q(x)
_
ntr-un punct x
0
Rn care numitorul nu se
anuleaz a (Q(x
0
) ,= 0), se observ a c a, datorit a propriet atilor operatiilor cu limite
de functii si celor demonstrate mai sus privitoare la limita unui polinom ntr-un
punct x
0
R,
lim
xx
0
_
P(x)
Q(x)
_
=
lim
xx
0
P(x)
lim
xx
0
Q(x)
=
P(x
0
)
Q(x
0
)
.
De aici, valoarea limitei functiei rationale ntr-un punct x
0
R n care nu se anuleaz a
numitorul se obtine calculnd valoarea functiei polinomiale n acel punct.
Dac a x
0
este r ad acin a a lui Q (Q(x
0
) = 0), atunci
lim
xx
0
_
P(x)
Q(x)
_
= lim
xx
0
(x x
0
)
p
P
1
(x)
(x x
0
)
q
Q
1
(x)
,
unde p, q sunt ordinele de multiplicitate ale r ad acinii x
0
pentru functiile polino-
miale P, respectiv Q, iar P
1
(x
0
) ,= 0, Q
1
(x
0
) ,= 0. Se obtine c a
lim
xx
0
_
P(x)
Q(x)
_
=
_

_
0, p > q
P
1
(x
0
)
Q
1
(x
0
)
, p = q
+
P
1
(x
0
)
Q
1
(x
0
)
, q > p, q p par
nu exist a, q > p, q p impar
.
Exemple 1.
lim
x2
x
3
+ 2x + 1
2x
4
5x + 9
=
2
3
+ 2 2 + 1
2 2
4
5 2 + 9
=
13
31
.
2.
lim
x1
x
3
5x
2
+ 7x 3
x
3
3x + 2
= lim
x1
(x 1)
2
(x 3)
(x 1)
2
(x + 2)
= lim
x1
x 3
x + 2
=
2
3
.
180 Capitolul 5 LIMITE DE FUNC TII
3.
lim
x1
x
2
4x + 3
x
3
3x + 2
= lim
x1
(x 1)(x 3)
(x 1)
2
(x + 2)
= lim
x1
x 3
(x 1)(x + 2)
.
Atunci lim
x1
x
2
4x + 3
x
3
3x + 2
nu exist a, deoarece lim
x1
x>1
x
2
4x + 3
x
3
3x + 2
=
2
(0+) 3
=
, iar lim
x1
x<1
x
2
4x + 3
x
3
3x + 2
=
2
(0) 3
= +.
Consider am limita lim
x
_
P(x)
Q(x)
_
. La fel ca si n cazul sirurilor, pentru calculul
acesteia se va scoate factor comun fortat x
k
de la num ar ator (k = grad P), respec-
tiv x
l
de la numitor (l = grad Q). Se obtine c a
lim
x
_
P(x)
Q(x)
_
= lim
x
a
k
x
k
+ a
k1
x
k1
+ . . . + a
1
x + a
0
b
l
x
l
+ b
l1
x
l1
+ . . . + b
1
x + b
0
= lim
x
x
k
_
a
k
+ a
k1
1
x
+ . . . + a
1
1
x
k1
+ a
0
1
x
k
_
x
l
_
b
l
+ b
l1
1
x
+ . . . + b
1
1
x
l1
+ b
0
1
x
l
_
= lim
x
x
kl
a
k
b
l
=
_

_
0, dac a k < l
a
k
b
l
, dac a k = l
+
a
k
b
l
, dac a k > l
.
S a observ am c a limita raportului termenilor de grad maxim este de asemenea
lim
x
a
k
x
k
b
l
x
l
= lim
x
x
kl
a
k
b
l
,
de unde se poate remarca faptul c a limita lui
P(x)
Q(x)
este egal a cu limita raportului
termenilor de grad maxim ai lui P si Q, pentru x +. Cu un rationament similar,
se poate obtine c a acela si lucru se ntmpl a si pentru x .
Exemple 1.
lim
x
3x
2
+ 4x + 2
2x
2
3x + 1
= lim
x
x
2
(3 + 4
1
x
+ 2
2
x
2
)
x
2
(2 3
1
x
+
1
x
2
)
=
3
2
.
2.
lim
x
2x
3
+ 3x
2
+ x 1
3x
2
+ 4x + 6
= lim
x
x
3
(2 + 3
1
x
+
1
x
2

1
x
3
)
x
2
(3 + 4
1
x
+ 6
1
x
2
)
= ()
2
3
= +.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 181
3.
lim
x
3x
2
+ 4x 2
4x
3
+ 3x
2
+ 2x + 1
= lim
x
x
2
(3 + 4
1
x

2
x
2
)
x
3
(4 + 3
1
x
+ 2
1
x
+
1
x
3
)
= 0
3
4
= 0.
Limitele radicalilor
Se poate observa c a, dac a x
0
R si n este un num ar natural impar, atunci
lim
xx
0
n

x = lim
xx
0
_
x
1
n
_
=
_
lim
xx
0
x
_1
n
= x
1
n
0
=
n

x
0
,
iar, cu acela si rationament,
lim
x
n

x = +, lim
x
n

x = .
n mod similar, dac a x
0
0 si n este un num ar natural par, n 2, atunci
lim
xx
0
n

x =
n

x
0
, lim
x
n

x = +.
Exercitiu
Determinati valoarea limitei
lim
x
_
3
_
x
3
+ x
2
+ 1 x
_
.
Solutie
Deoarece lim
x
_
x
3
+x
2
+1
_
= +, urmeaz a, conform teoremei limitei functiei
compuse si celor de mai sus, c a lim
x
3

x
3
+ x
2
+ 1 = +, ceea ce nseamn a c a
limita de mai sus prezint a o nedeterminare de forma . Pentru nl aturarea
acesteia se amplic a cu expresia conjugat a celei din enunt. Urmeaz a c a
lim
x
_
3
_
x
3
+ x
2
+ 1 x
_
= lim
x
_
3

x
3
+ x
2
+ 1 x
__
3

x
3
+ x
2
+ 1
2
+
3

x
3
+ x
2
+ 1 x + x
2
_
3

x
3
+ x
2
+ 1
2
+
3

x
3
+ x
2
+ 1 x + x
2
= lim
x
x
3
+ x
2
+ 1 x
3
3

x
3
+ x
2
+ 1
2
+
3

x
3
+ x
2
+ 1 x + x
2
= lim
x
x
2
(1 +
1
x
2
)
x
2
_
3
_
1 +
1
x
+
1
x
3
2
+
3
_
1 +
1
x
+
1
x
3
+ 1
_
182 Capitolul 5 LIMITE DE FUNC TII
= lim
x
1 +
1
x
2
3
_
1 +
1
x
+
1
x
3
2
+
3
_
1 +
1
x
+
1
x
3
+ 1
=
1
3
.

Limitele functiilor exponentiale


Fie a > 0, a ,= 1, si e f : R R, f (x) = a
x
. Se poate observa c a, dac a x
0
R,
atunci
lim
xx
0
a
x
=
_
lim
xx
0
a
_ lim
xx
0
x
= a
x
0
.
Pentru a > 1, se observ a c a f este strict cresc atoare, iar
a
x
a
[x]
= (1 + (a 1))
[x]
1 + (a 1)[x],
conform inegalit atii lui Bernoulli, de unde urmeaz a conform criteriului major arii
c a lim
x
a
x
= +. De asemenea,
lim
x
a
x
= lim
x
1
a
x
= lim
u
1
a
u
=
1

= 0,
cu notatia u = x, conform teoremei limitei functiei compuse.
Dac a a (0, 1), atunci f este strict descresc atoare, iar a =
1
b
, b > 1. Urmeaz a
c a
lim
x
a
x
= lim
x
_
1
b
_
x
= lim
x
1
b
x
=
1

= 0,
cu un rationament asem an ator obtinndu-se c a lim
x
a
x
= +.
Ad augnd si cazul a = 1, n cazul n care f este identic egal a cu 1, discutia de
mai sus se poate sistematiza sub urm atoarea form a
lim
x
a
x
=
_

_
, a > 1
1, a = 1
0, a (0, 1)
, lim
x
a
x
=
_

_
0, a > 1
1, a = 1
, a (0, 1)
.
Limitele functiilor logaritmice
Fie a > 0, a ,= 1, si e f : R R, f (x) = log
a
x. Mai nti, se observ a c a f este
strict cresc atoare pentru a > 1, respectiv strict descresc atoare pentru a (0, 1).
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 183
Dac a x
0
R, atunci, cum f este strict monoton a, ea are limite laterale n x
0
.
Mai mult, deoarece a
log
a
x
= x pentru orice x R,
lim
xx
0
_
a
log
a
x
_
= lim
xx
0
x = x
0
.
Deoarece
lim
xx
0
x>x
0
_
a
log
a
x
_
=
_
lim
xx
0
x>x
0
a
_
lim
xx
0
x>x
0
_
log
a
x
_
= a
lim
xx
0
x>x
0
_
log
a
x
_
,
urmeaz a c a a
lim
xx
0
x>x
0
_
log
a
x
_
= x
0
, deci lim
xx
0
x>x
0
_
log
a
x
_
= log
a
x
0
. n mod similar
se demonstreaz a c a lim
xx
0
x<x
0
_
log
a
x
_
= log
a
x
0
, deci exit a lim
xx
0
_
log
a
x
_
= log
a
x
0
,
deoarece limitele laterale sunt ambele egale cu aceast a valoare.
Cu un rationament analog celui realizat pentru x
0
R, obtinem c a
lim
x
log
a
x =
_
_
_
, a > 1
, a (0, 1)
, lim
x0
x>0
log
a
x =
_
_
_
, a > 1
, a (0, 1)
.
Limitele unor functii trigonometrice
Mai nti, reamintim inegalitatea
sin x < x < tg x, pentru x (0,

2
).
Tinnd seama c a sin(x) = sin x si tg(x) = tg x pentru x (0,

2
), urmeaz a
c a
[ sin x[ [x[ [ tg x[, pentru x (

2
,

2
).
De asemenea,
[ sin x[ 1 <

2
[x[, pentru x (,

2
] [

2
, +)
deci
[ sin x[ [x[, pentru x R.
184 Capitolul 5 LIMITE DE FUNC TII
Functia sinus
Fie f : R R, f (x) = sin x si e x
0
R. Se observ a c a
[ sin x sin x
0
[ = 2[ sin
x x
0
2
[[ cos
x + x
0
2
[ 2[
x x
0
2
[ = [x x
0
[,
de unde, conform criteriului major arii,
lim
xx
0
sin x = sin x
0
pentru x
0
R.
S-a observat deja c a functia sinus nu are limit a nici la +nici la . ntr-adev ar,
pentru sirul (a
n
)
n0
, a
n
= 2n, cu limita +, sirul valorilor (sin(a
n
))
n0
are
limita 0, ind constant nul, n timp ce pentru sirul (b
n
)
n0
, b
n
= 2n +

2
, de
asemenea cu limita +, sirul valorilor (sin(b
n
))
n0
are limita 1, ind constant
egal cu 1, deci functia sinus nu are limit a la +, n mod analog demonstrndu-se
c a functia sinus nu are limit a nici la .
Functia cosinus
n mod similar celor de mai sus se demonstreaz a c a
lim
xx
0
cos x = cos x
0
, pentru x

R,
n vreme ce nici functia cosinus nu are limit a nici la + nici la .
Functia tangent a
Fie functia f : R
_

2
+ n, n N
_
R, f (x) = tg x. Conform inegalit atilor
[ tg x tg x
0
[

sin x
cos x

sin x
0
cos x
0

sin(x x
0
)
cos x cos x
0

,
valabile pentru x, x
0
R
_

2
+ n, n N
_
, urmeaz a c a
lim
xx
0
tg x = tg x
0
, pentru x
0
R
_

2
+ n, n N
_
.
De asemenea,
lim
x

2
+n
x<

2
+n
tg x = lim
u

2
x<

2
tg(u + n) = lim
u

2
x<

2
tg u = +
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 185
tinnd seama de teorema limitei functiei compuse si de faptul c a functia tangent a
este periodic a de perioad a . n mod similar se demonstreaz a c a
lim
x

2
+n
x>

2
+n
tg x = .
Se poate observa c a functia tangent a nu are limit a nici la + nici la . ntr-
adev ar, pentru sirul (a
n
)
n0
, a
n
= n, cu limita +, sirul valorilor (tg(a
n
))
n0
are limita 0, ind constant nul, n timp ce pentru sirul (b
n
)
n0
, b
n
=

4
+ n,
de asemenea cu limita +, sirul valorilor (tg(b
n
))
n0
are limita 1, ind constant
egal cu 1, deci functia tangent a nu are limit a la +, n mod analog rationndu-se
pentru x .
Functia cotangent a
Fie functia f : R n, n N R, f (x) = ctg x. Ca mai sus, se obtine c a
lim
xx
0
ctg x = ctg x
0
pentru x
0
R n, n N .
De asemenea,
lim
xn
x>n
ctg x = , lim
xn
x<n
ctg x = .
Se poate observa c a nici functia cotangent a nu are limita nici la + nici la .
Functia arcsinus
Fie functia f : [1, 1]
_

2
,

2

, f (x) = arcsin x. Folosind un rationament


analog celui utilizat pentru a stabili limitele functiei logaritmice, se poate obtine
c a
lim
xx
0
arcsin x = arcsin x
0
, pentru x
0
[1, 1].
Functia arccosinus
Fie functia f : [1, 1] [0, ], f (x) = arcsin x. Ca mai sus, se poate obtine c a
lim
xx
0
arccos x = arccos x
0
, pentru x
0
[1, 1].
Functia arctangent a
Fie functia f : R
_

2
,

2
_
, f (x) = arctg x. Ca mai sus, se poate obtine c a
lim
xx
0
arctg x = arctg x
0
, pentru x
0
R,
186 Capitolul 5 LIMITE DE FUNC TII
n vreme ce
lim
x
arctg x =

2
, lim
x
arctg x =

2
.
Functia arccotangent a
Fie functia f : R (0, ), f (x) = arcctg x. Ca mai sus, se poate obtine c a
lim
xx
0
arcctg x = arcctg x
0
pentru x R,
n vreme ce
lim
x
arcctg x = 0, lim
x
arcctg x = .
5.2.3 Limite fundamentale
Au loc relatiile:
1) lim
x0
sin x
x
= 1, 2) lim
x0
arcsin x
x
= 1,
3) lim
x0
tg x
x
= 1, 4) lim
x0
arctg x
x
= 1
5) lim
x0
(1 + x)
1
x
= e,
6) lim
y
(1 +
1
y
)
y
= e, lim
y
(1 +
1
y
)
y
= e,
7) lim
x0
log
a
(1 + x)
x
= log
a
e, 8) lim
x0
ln(1 + x)
x
= 1,
9) lim
x0
a
x
1
x
= ln a, 10) lim
x0
e
x
1
x
= 1.
11) lim
x0
(1 + x)
p
1
x
= p, p R

.
lim
x0
sin x
x
= 1
Deoarece sin x < x < tg x pentru x (0,

2
), urmeaz a c a
cos x <
sin x
x
< 1 pentru x (0,

2
),
de unde, conform criteriului cle stelui, urmeaz a c a lim
x0
x>0
sin x
x
= 1. Cu un ration-
ament asem an ator, lim
x0
x<0
sin x
x
= 1, de unde lim
x0
sin x
x
= 1, limitele laterale ind
ambele egale cu 1.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 187
lim
x0
arcsin x
x
= 1
Cu schimbarea de variabil a arcsin x = u, urmeaz a c a x = sin u, iar u 0
pentru x 0. Conform teoremei limitei functiei compuse, urmeaz a c a
lim
x0
arcsin x
x
= lim
u0
u
sin u
= lim
u0
1
sin u
u
=
1
lim
u0
sin u
u
= 1.
lim
x0
tg x
x
= 1
Deoarece sin x < x < tg x pentru x (0,

2
), urmeaz a c a
1 <
tg x
x
<
1
cos x
pentru x (0,

2
),
de unde, conform criteriului cle stelui, urmeaz a c a lim
x0
x>0
tg x
x
= 1. Cu un rationa-
ment asem an ator, lim
x0
x<0
tg x
x
= 1, de unde lim
x0
tg x
x
= 1, limitele laterale ind ambele
egale cu 1.
lim
x0
arctg x
x
= 1
Cu schimbarea de variabil a arctg x = u, urmeaz a c a x = tg u, iar u 0 pentru
x 0. Conform teoremei limitei functiei compuse, urmeaz a c a
lim
x0
arctg x
x
= lim
u0
u
tg u
= lim
u0
1
tg u
u
=
1
lim
u0
tg u
u
= 1.
lim
x0
(1 + x)
1
x
= e
A fost demonstrat n capitolul anterior c a lim
n
(1 +
1
n
)
n
= e. Fie x > 0. S a
not am n =
_
1
x
_
. Cum
_
1
x
_

1
x
<
_
1
x
_
+ 1, urmeaz a c a n
1
x
< n + 1, deci
1
n
x >
1
n+1
. n concluzie,
_
1 +
1
n + 1
_
n
(1 + x)
1
x

_
1 +
1
n
_
n+1
,
188 Capitolul 5 LIMITE DE FUNC TII
adic a
_
1 +
1
n+1
_
n+1
1 +
1
n+1
(1 + x)
1
x

_
1 +
1
n
_
n

_
1 +
1
n
_
.
Cum n pentru x 0, x > 0, iar lim
n
(1 +
1
n
)
n
= e, urmeaz a conform
criteriului cle stelui c a lim
x0
x>0
(1 + x)
1
x
= e. n mod asem an ator se demonstreaz a c a
lim
x0
x<0
(1 + x)
1
x
= e, deci lim
x0
(1 + x)
1
x
= e, ambele limite laterale ind egale cu e.
lim
y
(1 +
1
y
)
y
= e, lim
y
(1 +
1
y
)
y
= e
Deoarece lim
x0
x>0
(1 + x)
1
x
= e, cu notatia
1
x
= y urmeaz a c a lim
y
(1 +
1
y
)
y
= e.
Deoarece si lim
x0
x<0
(1 + x)
1
x
= e, tot cu notatia
1
x
= y, urmeaz a c a si lim
y
(1 +
1
y
)
y
=
e.
lim
x0
log
a
(1 + x)
x
= log
a
e.
Conform propriet atilor operatiilor cu limite de functii, urmeaz a c a
lim
x0
log
a
(1 + x)
x
= lim
x0
_
log
a
(1 + x)
1
x
_
= log
a
_
lim
x0
_
(1 + x)
1
x
_
_
= log
a
e.
lim
x0
ln(1 + x)
x
= 1
Punnd a = e n formula de mai sus, obtinem c a lim
x0
ln(1 + x)
x
= log
e
e = 1.
lim
x0
a
x
1
x
= ln a
Cu schimbarea de variabil a a
x
1 = u, urmeaz a c a x = log
a
(1 + u), iar u 0
pentru x 0. Conform teoremei limitei functiei compuse, urmeaz a c a
lim
x0
a
x
1
x
= lim
u0
u
log
a
(1 + u)
=
1
lim
u0
log
a
(1+u)
u
=
1
log
a
e
= log
e
a = ln a
lim
x0
e
x
1
x
= 1
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 189
Punnd a = e n formula de mai sus, obtinem c a lim
x0
e
x
1
x
= ln e = 1.
lim
x0
(1 + x)
p
1
x
= p
Cu schimbarea de variabil a x = e
u
1, urmeaz a c a u = ln(1 + x), iar u 0
pentru x 0. Conform teoremei limitei functiei compuse, urmeaz a c a
lim
x0
(1 + x)
p
1
x
= lim
u0
(e
u
)
p
1
e
u
1
= lim
u0
e
pu
1
u
e
u
1
u
=
lim
u0
e
pu
1
pu
p
lim
u0
e
u
1
u
=
ln e p
ln e
= p.
Compararea cre sterii functiilor ln x, x
p
(p > 0) si e
x
n cele ce urmeaz a vom studia diferentele ntre vitezele de cre stere spre +
ale functiei exponentiale, functiei putere si functiei logaritmice, observnd c a
functia exponential a are cea mai mare vitez a de cre stere spre +, urmat a de
functia putere si functia logaritmic a.
Vom demonstra mai nti c a lim
x
ln x
x
p
= 0. n acest sens, s-a demonstrat deja c a
lim
n
ln n
n
p
= 0 pentru orice p > 0. Notnd [x] = n, observ am c a n x < n + 1 si
atunci
ln n
(n + 1)
p
<
ln x
x
p
<
ln(n + 1)
n
p
,
adic a
ln n
n
p
_
n
n + 1
_
p
<
ln x
x
p
<
ln(n + 1)
(n + 1)
p
_
n + 1
n
_
p
,
de unde, tinnd seama de cele de mai sus, lim
x
ln x
x
p
= 0.
Ar at am acum c a lim
x
x
p
e
x
= 0. Cu schimbarea de variabil a x = ln u, urmeaz a c a
u = e
x
si u pentru x . Tinnd seama de teorema functiei compuse, se
obtine c a
lim
x
x
p
e
x
= lim
u
(ln u)
p
u
= lim
u
_
ln u
u
1
p
_
p
=
_
lim
u
ln u
u
1
p
_
p
= 0
p
= 0.
Pentru o alt a demonstratie a acestor relatii, s a ar at am mai nti c a
ln x < x < e
x
, pentru x > 0,
inegalitate care prezint a un interes de sine st at ator.
190 Capitolul 5 LIMITE DE FUNC TII
n acest sens, s a observ am c a
e
x
e
[x]
= (1 + (e 1))
[x]
1 + (e 1)[x],
conform inegalit atii lui Bernoulli. n plus,
1 + (e 1)[x] > x + [x] = x,
de unde e
x
> x, pentru orice x > 0. Prin logaritmarea acestei inegalit ati, se obtine
c a x > ln x, pentru orice x > 0, de unde concluzia.
De aici, ln

x <

x, pentru orice x > 0, iar cum ln

x = ln x
1
2
=
1
2
ln x,
urmeaz a c a
1
2
ln x

x
< 1, deci
ln x
x
<
2

x
, pentru x > 0. Atunci
0 <
ln x
x
<
2

x
, pentru x > 1,
de unde urmeaz a conform criteriului cle stelui c a lim
x
ln x
x
= 0. Ar at am acum
c a lim
x
ln x
x
p
= 0, pentru p > 0. ntr-adev ar, cu schimbarea de variabil a u = x
p
si tinnd seama c a u cnd x , obtinem cu ajutorul teoremei limitei
functiei compuse c a
lim
x
ln x
x
p
= lim
u
ln
_
u
1
p
_
u
= lim
u
1
p
ln u
u
=
1
p
lim
u
ln u
u
= 0.
Faptul c a lim
x
x
p
e
x
= 0 se obtine ca mai sus.
n ne, s a preciz am cteva consideratii asupra trat arii cazurilor de nedeter-
minare. Cazurile
0
0
,

se trateaz a cu ajutorul limitelor fundamentale mention-


ate mai sus, pentru cazul de nedeterminare

putndu-se da si factor comun


fortat. Cazul 0 se trateaz a transformnd produsul n raport cu ajutorul for-
mulei f g =
f
1
g
. Cazul se trateaz a prin reducere la o nedeterminare de tip
0 dnd factor comun fortat, sau, n unele situatii n care apar radicali, prin
amplicare cu expresii conjugate. Cazurile 0
0
,
0
, 1

se trateaz a prin reduc-


erea nedetermin arii la una de tip produs, cu ajutorul formulei f
g
= e
g ln f
, pentru
cazul de nedeterminare 1

putndu-se utiliza si limita lim


x0
(1 + x)
1
x
= e, numit a
n continuare si limita standard ce dene ste num arul e.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 191
Exemple 1. lim
x0
ln(1 + sin x)
sin4x
Fiind vorba despre cazul de nedeterminare
0
0
, vom folosi limite fundamen-
tale. Urmeaz a c a
lim
x0
ln(1 + sin x)
sin4x
= lim
x0
ln(1+sin x)
sin x
sin x
sin4x
= lim
x0
ln(1+sin x)
sin x

sin x
x
x
sin4x
4x
4x
=
1
4
lim
x0
ln(1+sin x)
sin x

sin x
x
sin4x
4x
=
1
4
.
2. lim
x0

1 + 3x 1
3

1 + 2x 1
Fiind vorba despre cazul de nedeterminare
0
0
, vom folosi limite fundamen-
tale. Urmeaz a c a
lim
x0

1 + 3x 1
3

1 + 2x 1
= lim
x0
(1 + 3x)
1
2
1
(1 + 2x)
1
3
1
= lim
x0
(1+3x)
1
2
1
3x
3x
(1+2x)
1
3
1
2x
2x
=
3
2

lim
x0
(1+3x)
1
2
1
3x
lim
x0
(1+2x)
1
3
1
2x
=
3
2

1
2
1
3
=
9
4
.
3. lim
x0
x>0
x ln x
Fiind vorba despre cazul de nedeterminare 0 , vom transforma mai nti
nedeterminarea ntr-una de tip raport. Observ am c a
lim
x0
x>0
x ln x = lim
x0
x>0
ln x
1
x
.
Cu notatia u =
1
x
, tinnd seama c a u pentru x 0, x > 0, se obtine c a
lim
x0
x>0
ln x
1
x
= lim
u
ln
1
u
u
= lim
u
ln u
u
= 0,
de unde limita c autat a este 0.
192 Capitolul 5 LIMITE DE FUNC TII
4. lim
x0
x>0
x
x
Fiind vorba despre cazul de nedeterminare 0
0
, transform am mai nti nede-
terminarea ntr-una de tip produs. Atunci
x
x
= e
ln x
x
= e
x ln x
,
de unde
lim
x0
x>0
x
x
= lim
x0
x>0
e
x ln x
= e
lim
x0
x>0
x ln x
= e
0
= 1,
conform exemplului precedent.
5. lim
n
_
cos
1
n
+ sin
2
2
n
_
n
Vomdetermina valoarea limitei lim
x
_
cos
1
x
+ sin
2
2
x
_
x
, valoarea limitei din
enunt obtinndu-se ca un caz particular. Fiind vorba despre cazul de nede-
terminare 1

, se va folosi limita standard ce dene ste num arul e. Au loc


egalit atile
lim
x
_
cos
1
x
+ sin
2
2
x
_
x
= lim
x
_
_
1 + cos
1
x
+ sin
2
2
x
1
_ 1
cos
1
x
+sin
2 2
x
1
_
x(cos
1
x
+sin
2 2
x
1)
= lim
x
_
_
1 + cos
1
x
+ sin
2
2
x
1
_ 1
cos
1
x
+sin
2 2
x
1
_
lim
x
x(cos
1
x
+sin
2 2
x
1)
= e
lim
x
cos
1
x
+sin
2 2
x
1
1
x
.
Cu notatia u =
1
x
, tinnd seama c a u 0 cnd x , urmeaz a c a
e
lim
x
cos
1
x
+sin
2 2
x
1
1
x
= e
lim
u0
cos u+sin
2
2u1
u
= e
lim
u0
2 sin
2 u
2
+sin
2
2u
u
= e
lim
u0
2 sin
2 u
2
u
+lim
u0
sin
2
2u
u
= e
lim
u0
2 sin
2 u
2
u
+lim
u0
sin
2
2u
u
= e
lim
u0
2 sin
2 u
2
_
u
2
_
2

(
u
2
)
2
u
+lim
u0
sin
2
2u
(2u)
2

(2u)
2
u
= e
lim
u0

_
sin
u
2
u
2
_
2

u
2
+lim
u0
(
sin2u
2u
)
2
4u
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 193
= e
lim
u0
_
sin
u
2
u
2
_
2
lim
u0
u
2
+lim
u0
(
sin2u
2u
)
2
lim
u0
4u
= e
0
= 1.
Atunci
lim
x
_
cos
1
x
+ sin
2
2
x
_
x
= 1,
de unde limita din enunt este 1.
6. lim
x1

x+
3

x2
x1
O limit a calculat a pentru x tinznd la un num ar nenul poate transformat a
ntr-o limit a n care variabila tinde la zero alegnd ca nou a variabil a difer-
enta dintre x si acel num ar. Cu notatia u = x 1, tinnd seama c a u 0
cnd x 1, urmeaz a c a
lim
x1

x +
3

x 2
x 1
= lim
u0

1 + u +
3

1 + u 2
u
= lim
u0
(1 + u)
1
2
1
u
+ lim
u0
(1 + u)
1
3
1
u
=
1
2
+
1
3
=
5
6
.
Aplicatii
5.1. Determinati valorile urm atoarelor limite
1) lim
x0
2
sin x
1
x
; 2) lim
x0
(2
x
1)(3
x
1)
x
2
; 3) lim
x0
(2
x
1)
3
x
3
; 4) lim
x0
e
x
x
2
+ x 1
x
;
5) lim
x0
sin x + sin2x + . . . + sin nx
tg x + tg 2x + . . . + tg nx
; 6) lim
x0
ln(1 + arctg x)
tg(arcsin x)
; 7) lim
x0
ln
_
(1 + 3x)
2

x
;
8) lim
x0
ln(1 x
2
)
x arcsin x
; 9) lim
x0
3
x
2
x
4x
; 10) lim
x0
2
x
+ 5
x
2
3
x
+ 4
x
2
; 11) lim
x0
e
3x
e
2x
sin3x sin2x
;
12) lim
x0
e
x
2
cos x sin x
x
2
; 13) lim
x0

1 + 2x
3

1 + 3x
4x
; 14) lim
x0
1 tg(

4
+ x)
x
;
15) lim
x1
x>1
sin(2 arccos x)

1 x
2
; 16) lim
x0
(1 + mx)
n
(1 + nx)
m
x
2
, m, n N, m, n 2;
17) lim
x0
(a + x)
x
1
x
; 18) lim
x0
tg x sin x
x
3
; 19) lim
x0
tg(tg x) sin(sin x)
tg x sin x
.
5.2. Fie p, q > 0. Determinati valorile urm atoarelor limite
194 Capitolul 5 LIMITE DE FUNC TII
1) lim
x
p 2
x
q 3
x
; 2) lim
x
ln(1 + e
px
)
ln(1 + e
qx
)
; 3) lim
x
ln(x
p
+ e
x
)
ln(x
q
+ e
x
)
; 4) lim
x
x + p arctg x
x + q arcctg x
;
5) lim
x0
x>0
lnsin px
lnsin qx
.
5.3. Determinati valorile urm atoarelor limite
1) lim
x0
(1 +2tg
2
x)
4
sin
2
x
; 2) lim
x0
(1 +ln(1 + x) +ln(1 +2x) +. . . +ln(1 +nx))
1
x
;
3) lim
x0
_
a
x
+ b
x
2
_1
x
, a, b > 0; 4) lim
x0
_
a
arcsin x
+ b
arctg x
2
_
1
x
, a, b > 0; 5) lim
x
_

x + 1

x
_
x
;
6) lim
x
_

x +

x
x

x
_
x
; 7) lim
x
_
ln(x + 1)
ln x
_
x
; 8) lim
x0
_
cos x
cos nx
_ 1
x
2
; 9) lim
xa
_
sin x
sin a
_1
x
,
a R k; k Z.
5.4. Determinati valorile urm atoarelor limite
1) lim
x2
x>2
_
x
2
_ 1
x2
; 2) lim
x

2
(sin x)
1
2x
; 3) lim
x1
x
n
1 n(x 1)
(x 1)
2
; 4) lim
x

4
3
tg x
3
x

4
;
5) lim
x3
3

x + 24 3
x 3
; 6) lim
x1
3

x + 7 2
3

x 1
; 7) lim
x1
p

x 1
q

x 1
, p, q N

, p, q 2;
8) lim
x

4
sin
n
x cos
n
x
sin(x

4
)
; 9) lim
x1
x + x
2
+ . . . + x
n
n
x 1
;
10) lim
x1

x +
3

x + . . . +
n

x (n 1)
x 1
.
5.5. Determinati valorile urm atoarelor limite
1) lim
x
x sin
1
x
; 2) lim
x2
x>2
(x 2)e
1
x2
; 3) lim
x
x [ln(x + 2) ln x]; 4) lim
x
x
2
_
e
1
x
e
1
x+1
_
;
5) lim
x
x
_

4
arctg(x + 1)
_
; 6) lim
x
x
_
arctg
x
x + 2
arctg
x 1
x + 1
_
.
5.6. Determinati valorile urm atoarelor limite
1) lim
x
x
sin
1
x
; 2) lim
x0
_
1
x
2
_
sin x
; 3) lim
x
(ln x)
1
x
; 4) lim
x0
x>0
(ln x)
2x
;
5) lim
x
(x + e
x
)
1
x
.
5.7. Determinati valorile urm atoarelor limite
1) lim
x
(x ln x); 2) lim
x0
x>0
(
1
x
2
+ ln x); 3) lim
x
_
ln(e
x
+ e
x
) x
_
;
4) lim
x
_
x
n
_
(x + 1)(x + 2) . . . (x + n)
_
, n N

; 5) lim
x

2
x<

2
(tg x tg 3x).
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 195
5.8. Determinati valorile urm atoarelor limite
1) lim
x0
x>0
(sin x)
tg x
; 2) lim
x0
x>0
(arctg x)
arcsin x
; 3) lim
x0
(arctg [x[)
[ arctg x[
;
4) lim
x0
x>0
(sin x + x cos x)
x
; 5) lim
x
_
sin
_
ln x
x
__ln x
x
.
5.9. Fie P(x) = a
n
x
n
+a
n1
x
n1
+. . . +a
1
x +a
0
, a
0
, a
1
, . . . , a
n
R, a
n
,= 0. Ar atati
c a lim
x
P(x)
e
x
= 0, lim
x
ln x
P(x)
= 0.
5.10. Fie a > 0. Demonstrati c a
1) lim
xa
x
x
a
a
x a
= a
a
(1 + ln a); 2) lim
xa
x ln a a ln x
x a
= ln a 1.
5.11. Fie p (0, 1). Determinati a R astfel ca lim
x
((x + 1)
p
x
p
+ a) = p.
5.12. Fie functia f : R R, f (x) =
_
_
_
x
2
x, x Q
0, x RQ
. Determinati punctele
x
0
R pentru care f are limit a n x
0
.
5.13. 1. Demonstrati c a sin(arccos u) =

1 u
2
pentru u [1, 1].
2. Fie f : R R, f (x) =
_
_
_
arccos
2x
1+x
2
x1
, x ,= 1
1, x = 1
. Demonstrati c a f nu are limit a n
x = 1.
5.14. Fie L
n
= lim
n
1cos x cos 2x... cos nx
x
2
, n N.
1. Determinati L
0
, L
1
.
2. Demonstrati c a L
n+1
= L
n
+
(n+1)
2
2
pentru n N.
3. Demonstrati c a L
n
=
n(n+1)(2n+1)
12
pentru n N.
5.15. Fie L
n
= lim
x0
1

ln(e+x) ln(e+2x)... ln(e+nx)


x
, n N

.
1. Determinati L
1
.
2. Demonstrati c a L
n+1
= L
n

n+1
e
pentru n N.
196 Capitolul 5 LIMITE DE FUNC TII
3. Demonstrati c a L
n
=
n(n+1)
2
pentru n N.
5.16. Fie L
n
= lim
x0
(1sin x)(1sin
2
x)...(1sin
n
x)
cos
2n
x
, n N

.
1. Determinati L
1
.
2. Demonstrati c a L
n+1
=
n+1
2
L
n
pentru n N.
3. Demonstrati c a L
n
=
n!
2
n
pentru n N.
5.17. Determinati valoarea limitei lim
x
_

ax
2
+ 2x + 1

x
2
+ 2
_
n functie de val-
orile parametrului real a, a > 0.
5.18. Determinati valorile parametrilor reali a, b astfel nct
lim
x
_
x
2
+ x + 1
x + 1
ax b
_
= 1.
5.19. Determinati valorile parametrilor reali a, b astfel nct
lim
x0
cos x ax b
x
2
R.
5.20. Determinati valorile parametrilor reali a, b, a > 0, astfel nct
lim
x0
(a cos x + b sin x)
1
x
= e.
5.21. Fie f , g : (0, ) (0, ) astfel ca f (x) >
1
x
2
+x
> g(x) pentru x > 0. Demon-
strati c a lim
x0
x>0
f (x) = +, iar lim
x
g(x) = 0.
5.22. Fie a, b R.
1. Ar atati c a exist a
1
> 0 astfel ca a sin x + cos(bx) > 0 pentru x (
1
,
1
).
2. Ar atati c a exist a
2
> 0 astfel ca e
ax
bx > 0 pentru x (
2
, +).
3. Ar atati c a exist a
3
> 0 astfel ca
1
2
<
sin x
x
<
3
2
pentru x (
3
,
3
).
5.23. Demonstrati c a
1) lim
x
[x]
x
= 1; 2) lim
x0
x>0
x
_
1
x
_
= 1; 3) lim
x0
x>0
x
__
1
x
_
+
_
2
x
_
+ . . . +
_
n
x
_
_
= 1.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 197
5.24. Demonstrati c a
1) lim
x
x + 1
x
2
1
cos x = 0; 2) lim
x
x
3
x
2
+ 1
cos
1
x
= 0; 3) lim
x
sin x sin
1
x
= 0.
5.25. Fie f : R

(0, ) astfel ca lim


x0
_
f (x) +
1
f (x)
_
= 2. Ar atati c a lim
x0
f (x) = 1.
5.26. Demonstrati c a lim
x
x
1
x
= 1. Cu ajutorul acestei limite, justicati c a lim
n
n

n = 1.
5.27. Calculati urm atoarele limite de siruri
1) lim
n
n
2
+1
n
ln
_
1 +
n
n
2
+2
_
; 2) lim
n
n
_
e
sin
1
n
cos
1
n
_
; 3) lim
n
n
_
e
n+1
n
e
_
.
Capitolul 6
FUNC TII CONTINUE
6.1 Continuitatea unei functii ntr-un punct
Fie o functie f : D R R. n capitolul precedent s-a studiat comportarea lui
f n vecin atatea unui punct dat x
0
D
/
, observndu-se dac a pentru valori x ale
argumentului apropiate de x
0
valorile f (x) ale functiei se apropie si ele (sau nu)
de o valoare x a, numit a limita functiei n x
0
.
n acest capitol vom pune problema particular a a apropierii acestor valori de
valoarea f (x
0
) a functiei n x
0
; desigur, pentru a putea vorbi despre f (x
0
) va
necesar ca x
0
s a apartin a domeniului de denitie D. n plus, fat a de studiul limitei
functiei n x
0
, se va avea n vedere si cazul n care x
0
este punct izolat al lui D.
Pentru o functie f : D R R si pentru x
0
D, vom spune c a functia f
este continu a n x
0
dac a pentru orice vecin atate V 1( f (x
0
)) exist a o vecin atate
U 1(x
0
) astfel nct pentru orice x U D urmeaz a c a f (x) V.
ntruct se pune n fapt o problem a nrudit a cu existenta limitei lim
xx
0
f (x),
denitia de mai sus se obtine din denitia limitei unei functii n x
0
nlocuind l cu
f (x
0
), ind totu si necesar a nlocuirea conditiei x
0
D
/
cu conditia x
0
D.
Continuitatea ntr-un punct de acumulare
Se observ a atunci c a dac a x
0
este punct de acumulare al lui D, atunci f este
continu a n x
0
dac a si numai dac a exist a lim
xx
0
f (x), iar
lim
xx
0
f (x) = f (x
0
) = f
_
lim
xx
0
x
_
,
198
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 199
adic a operatia de aplicare a functiei f comut a cu operatia de calculare a limitei n x
0
.
Intuitiv, cum valorile f (x) ale functiei sunt apropiate de valoarea limitei (egal a
acum cu f (x
0
)) pentru x apropiat de x
0
, functiile continue ntr-un punct x
0
sunt
acele functii pentru care o schimbare minor a a argumentului de la x
0
la x va pro-
duce o schimbare minor a a valorii functiei de la f (x
0
) la f (x).
Dac a x
0
D este punct de acumulare att la dreapta ct si la stnga pentru
D, atunci f este continu a n x
0
dac a si numai dac a exist a ambele limite laterale
lim
xx
0
x<x
0
f (x) si lim
xx
0
x>x
0
f (x), iar
lim
xx
0
x<x
0
f (x) = lim
xx
0
x>x
0
f (x) = f (x
0
).
Continuitatea ntr-un punct izolat
Presupunem acum c a x
0
este punct izolat al lui D si e V 1( f (x
0
)) o vecin a-
tate a lui f (x
0
). Cum x
0
este punct izolat al lui D, exist a o vecin atate U 1(x
0
)
astfel nct U D = x
0
, si cum f (x
0
) V, urmeaz a c a denitia functiei con-
tinue n x
0
este satisf acut a pentru acest U. Rezult a de aici c a o functie este con-
tinu a n orice punct izolat al domeniului s au de denitie.
Studiul continuit atii unei functii f : D R n x
0
D ne conduce deci la una
dintre urm atoarele situatii
1. x
0
D
/
(a) f are limit a n x
0
, cu lim
xx
0
f (x) = f (x
0
). Atunci f este continu a n x
0
.
(b) f are limit a n x
0
, cu lim
xx
0
f (x) ,= f (x
0
). Atunci f nu este continu a n
x
0
.
(c) f nu are limit a n x
0
. Atunci f nu este continu a n x
0
.
2. x
0
, D
/
. Atunci f este continu a n x
0
.
Aspecte grace ale notiunii de continuitate
n fapt, conceptul de continuitate si are originea n consideratii privind re-
prezentarea grac a a functiilor. Astfel, din punct de vedere intuitiv, o functie
este continu a n x
0
dac a gracul s au nu se ntrerupe" n x
0
. n acest sens, s a
200 Capitolul 6 FUNC TII CONTINUE
consider am exemplele functiilor f
1
, f
2
, f
3
: R R denite prin
f
1
(x) = x
2
, f
2
(x) =
_
_
_
x + 1, x 1
x 1, x < 1
, f
3
(x) =
_
_
_
x + 1, x ,= 1
0, x = 1
.
Se observ a c a f
1
are limit a n x
0
= 1 si lim
x1
f
1
(x) = 1, iar cum f
1
(1) = 1, urmeaz a
c a lim
x1
f
1
(x) = f
1
(1), deci f
1
este continu a n x
0
= 1. Geometric, egalitatea
lim
x1
f
1
(x) = f
1
(1) revine la faptul c a gracul lui f
1
nu se ntrerupe" n x
0
= 1.
De asemenea, lim
x1
x<1
f
2
(x) = 1 ,= lim
x1
x>1
f
2
(x) = 3, deci f
2
nu este continu a n
x
0
= 1, ntruct f
2
nu are limit a n acest punct. Geometric, gracul lui f
2
se
ntrerupe" la stnga lui x
0
= 1 (dar nu si la dreapta lui x
0
= 1).
n plus, lim
x1
x<1
f
3
(x) = 2 = lim
x1
x>1
f
3
(x), deci f
3
are limit a n x
0
= 1. Totu si,
deoarece f
3
(1) = 0 ,= lim
x1
f
3
(x), urmeaz a c a f
3
nu este continu a n x
0
= 1. Geo-
metric, gracul lui f
3
se ntrerupe" att la stnga ct si la dreapta lui x
0
= 1.
6.1.1 Continuitate lateral a
Exemplul functiei f
2
de mai sus, pentru care gracul se ntrerupe" doar de o
parte a lui x
0
= 1, ct si existenta notiunii de limit a lateral a sugereaz a introduc-
erea conceptului de continuitate lateral a.
Pentru o functie f : D R R si pentru x
0
D, vom spune c a functia f
este continu a la stnga n x
0
dac a pentru orice vecin atate V 1( f (x
0
)) exist a o
vecin atate U 1(x
0
) astfel nct pentru orice x U D, x x
0
, urmeaz a c a
f (x) V.
Se observ a atunci c a dac a x
0
este punct de acumulare la stnga al lui D, atunci
f este continu a la stnga n x
0
dac a si numai dac a exist a lim
xx
0
x<x
0
f (x), iar
lim
xx
0
x<x
0
f (x) = f (x
0
),
adic a limita la stnga a lui f n x
0
este egal a cu f (x
0
).
n mod similar se dene ste notiunea de continuitate la dreapta ntr-un punct
x
0
, obtinndu-se c a c a dac a x
0
este punct de acumulare la dreapta al lui D, atunci
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 201
f este continu a la dreapta n x
0
dac a si numai dac a exist a lim
xx
0
x>x
0
f (x), iar
lim
xx
0
x>x
0
f (x) = f (x
0
).
Conform celor de mai sus, are loc urm atoarea proprietate.
Teorema 6.1. Fie f : D R R si x
0
D. Dac a x
0
este punct de acumulare att
la dreapta ct si la stnga al lui D, atunci f este continu a n x
0
dac a si numai dac a este
continu a att la dreapta ct si la stnga lui x
0
.
6.1.2 Functii continue pe o multime
Fie f : D R. Dac a f este continu a n ecare punct al unei multimi A D,
spunem c a f este continu a pe A. Dac a f este continu a n orice punct al domeniului
s au de denitie, atunci se spune simplu c a f este continu a. Din ceea ce s-a observat
n capitolul anterior, functiile elementare sunt continue.
Exemplu
Functia f : R R, f (x) = [x[ este continu a. ntr-adev ar, pentru x
0
< 0,
lim
xx
0
[x[ = lim
xx
0
(x) = x
0
= [x
0
[, deci f este continu a n x
0
. Similar, pen-
tru x
0
> 0, lim
xx
0
[x[ = lim
xx
0
x = x
0
= [x
0
[. n ne, pentru x
0
= 0, lim
x0
x<0
[x[ =
lim
x0
x<0
(x) = 0, iar lim
x0
x>0
[x[ = lim
x0
x>0
x = 0, deci lim
x0
x<0
[x[ = lim
x0
x>0
[x[ = [0[, iar f este
continu a n x
0
= 0.
6.1.3 Puncte de discontinuitate
Fie f : D R si x
0
D. Dac a f nu este continu a n x
0
, se spune c a f este
discontinu a n D, sau c a x
0
este punct de discontinuitate pentru f .
Clasicarea punctelor de discontinuitate
Fie f : D R si x
0
D un punct de discontinuitate pentru f . Dac a ambele
limite laterale lim
xx
0
x<x
0
f (x) si lim
xx
0
x>x
0
f (x) ale lui f n x
0
exist a si sunt nite, atunci x
0
se
nume ste punct de discontinuitate de specia (speta) nti. n orice alt a situatie (adic a
dac a m acar una din limitele laterale nu exist a, sau exist a, dar nu este nit a),
202 Capitolul 6 FUNC TII CONTINUE
x
0
se nume ste punct de discontinuitate de specia (speta) a doua. Dac a exist a limita
lim
xx
0
f (x), diferit a de f (x
0
), atunci x
0
(care este punct de discontinuitate de spe-
cia nti) se mai nume ste si discontinuitate nl aturabil a, ntruct redenind f (x
0
) ca
ind egal a cu valoarea limitei n x
0
, x
0
se transform a ntr-un punct de continui-
tate.
Exemple 1. Fie f : R R, f (x) =
_

_
1, x < 0
0, x = 0
1, x > 0
. Cum lim
x0
x<0
f (x) = 1,
lim
x0
x>0
f (x) = 1, ambele ind nite (dar diferite, 0 neind deci punct de conti-
nuitate), urmeaz a c a 0 este punct de discontinuitate de speta nti.
2. Fie f : R R, f (x) =
_
_
_
1, x ,= 0
0, x = 0
. Cum lim
x0
f (x) = 1, iar f (0) = 0 ,= 1,
urmeaz a c a 0 este punct de discontinuitate de specia nti, ind n fapt o
discontinuitate nl aturabil a.
3. Fie f : R R, f (x) =
_
_
_
1
x
, x > 0
0, x 0
. Cum lim
x0
x>0
f (x) = +, urmeaz a c a 0
este punct de discontinuitate de speta a doua.
4. Fie f : R R, f (x) =
_
_
_
sin
1
x
, x > 0
0, x 0
. Cum lim
x0
x>0
f (x) nu exist a (deoarece
lim
x0
x>0
1
x
= +, iar functia sinus nu are limit a la +), urmeaz a c a 0 este punct
de discontinuitate de speta a doua.
5. Fie f : R R, f (x) =
_
_
_
1, x Q
0, x RQ
si e x
0
R. Exist a atunci dou a
siruri (a
n
)
n0
Q, (b
n
)
n0
RQ, cu a
n
< x
0
, b
n
< x
0
pentru n 0,
lim
n
a
n
= lim
n
b
n
= x
0
. Atunci lim
n
f (a
n
) = 1, lim
n
f (b
n
) = 0, deci nu exist a
lim
xx
0
x<x
0
f (x), iar x
0
este punct de discontinuitate de speta a doua.
Tinnd cont de faptul c a functiile monotone au limite laterale n ecare punct
al domeniului de denitie, ele nu pot avea dect puncte de discontinuitate de o
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 203
anumit a natur a. Mai mult, aceste puncte de discontinuitate nu pot arbitrar de
multe.
Corolar 6.1.1. Fie f : I R o functie monoton a pe intervalul I. Atunci f nu poate
avea dect puncte de discontinuitate de specia nti pe I, multimea tuturor acestor puncte
ind cel mult num arabil a.
Demonstratie. Pentru xarea ideilor, s a presupunem c a f este cresc atoare, dac a
f este descresc atoare rationndu-se analog.
Fie x
0
I. Dac a x
0
este punct interior lui I, exist a atunci lim
xx
0
x<x
0
f (x), lim
xx
0
x>x
0
f (x),
datorit a monotoniei functiei f , iar
lim
xx
0
x<x
0
f (x) f (x
0
) lim
xx
0
x>x
0
f (x).
n plus, deoarece x
0
este punct interior lui I, exist a x
1
, x
2
I, x
1
< x
0
< x
2
, iar
conform monotoniei functiei f ,
f (x
1
) lim
xx
0
x<x
0
f (x), lim
xx
0
x>x
0
f (x) f (x
2
).
Urmeaz a de aici c a ambele limite laterale lim
xx
0
x<x
0
f (x) si lim
xx
0
x>x
0
f (x) sunt nite, deci x
0
este e punct de continuitate, e punct de discontinuitate de specia nti. Dac a x
0
nu este punct interior lui I, se poate rationa asem an ator, obtinndu-se un rezultat
similar.
Fie acum T multimea tuturor punctelor de discontinuitate ale lui f . Atunci
ec arui x D i corespunde un interval (a
x
, b
x
) = ( lim
xx
0
x<x
0
f (x), lim
xx
0
x>x
0
f (x)); dac a
x
0
< y
0
, atunci (a
x
0
, b
x
0
) (a
y
0
, b
y
0
) = , deoarece lim
xx
0
x>x
0
f (x) < lim
xy
0
x<y
0
f (x).
Pentru x T, e r
x
(a
x
, b
x
) un num ar rational oarecare. Atunci functia
F : T Q, F(x) = r
x
este injectiv a, datorit a faptului c a intervalele de tipul
(a
x
, b
x
) sunt disjuncte, iar T este n concluzie cel mult num arabil a.
204 Capitolul 6 FUNC TII CONTINUE
6.1.4 Prelungirea prin continuitate a unei functii ntr-un punct
Fie f : D R R. Dac a f nu este denit a n x
0
(deci x
0
, D), dar x
0
este punct
de acumulare al domeniului D, iar f are limita nit a l n x
0
, atunci functia

f : D x
0
R,

f (x) =
_
_
_
f (x), x D
l, x = x
0
,
obtinut a prin denirea valorii n x
0
ca ind egal a cu valoarea limitei n acela si
punct, celelalte valori r amnnd neschimbate, se nume ste prelungirea prin conti-
nuitate a lui f n x
0
. Desigur, deoarece
lim
xx
0

f (x) = lim
xx
0
f (x) = l =

f (x
0
),

f este continu a n x
0
, ceea ce justic a denumirea de prelungire prin continuitate.
Exemplu
Fie f : R

R, f (x) =
sin x
x
. Deoarece lim
x0
sin x
x
= 1, prelungirea prin continuitate
a lui f n 0 este

f : R R,

f (x) =
_
_
_
sin x
x
, x ,= 0
1, x = 0
.
6.1.5 Caracterizarea cu siruri a continuit atii unei functii ntr-un
punct
Teorema urm atoare, denumit a si teorema de caracterizare cu siruri a continuit atii unei
functii ntr-un punct permite studiul continuit atii unei functii cu ajutorul limitelor
de siruri.
Teorema 6.2. Fie f : D R R si x
0
D. Atunci f este continu a n x
0
dac a si
numai dac a pentru orice sir (a
n
)
n0
cu limita x
0
astfel nct a
n
D pentru orice n 0,
urmeaz a c a sirul valorilor ( f (a
n
))
n0
are limita f (x
0
).
Demonstratia este imediat a, cu ajutorul rezultatului corespunz ator pentru lim-
ite de functii, Teorema 5.3. S a observ am si c a teorema de mai sus (ca si dentia
continuit atii, de fapt) nu mai exclude valori ale argumentului diferite de x
0
; dac a
a
n
= x
0
, atunci f (a
n
) = f (x
0
), valoare egal a cu valoarea limitei.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 205
Teorema de mai sus se poate exprima prin faptul c a functiile continue se pot
aplica relatiilor de convergent a (adic a dac a f este continu a n x
0
, iar a
n
x
0
pentru
n , n conditiile de mai sus, atunci f (a
n
) f (x
0
) pentru n .)
6.1.6 Caracterizarea cu a continuit atii unei functii ntr-un
punct
Urm atoarea teorem a de caracterizare cu se poate obtine n mod imediat din
rezultatul similar pentru limite de functii, Teorema 5.1.
Teorema 6.3. Fie f : D R R si x
0
D. Atunci f este continu a n x
0
dac a si
numai dac a pentru orice > 0 exist a
,x
0
> 0 astfel ca [ f (x) f (x
0
)[ < pentru orice
x D cu proprietatea c a [x x
0
[ <
,x
0
.
In teorema de mai sus,
,x
0
> 0 depinde (implicit) si de punctul x
0
n care se
studiaz a continuitatea functiei, pe lng a dependenta de .
6.1.7 Operatii cu functii continue
Se poate observa c a operatiile uzuale cu functii continue au ca rezultat functii
continue, n m asura n care ele sunt bine denite, fapt observat n teorema de mai
jos.
Teorema 6.4. Fie f , g : D R, x
0
D, f , g continue n x
0
. Atunci
1. f + g, f g sunt continue n x
0
.
2. f este continu a n x
0
pentru orice R.
3. f g este continu a n x
0
.
4.
f
g
este continu a n x
0
dac a g(x
0
) ,= 0.
5. f
g
este continu a n x
0
dac a f (x
0
)
g(x
0
)
este bine denit a.
Demonstratia este imediat a, obtinndu-se cu ajutorul propriet atilor operati-
ilor cu limite de functii. O proprietate asem an atoare se poate formula n mod
similar pentru functii continue pe ntreg domeniul de denitie.
206 Capitolul 6 FUNC TII CONTINUE
Exemple 1. f : (0, ) R, f (x) = x
2
+ log
2
x este continu a, ind suma a
dou a functii elementare.
2. f : (2, ) R, f (x) = (x + 2)
x
este continu a, ntruct f
1
: (2, ) R,
f
1
(x) = x + 2, f
2
: (2, ) R, f
2
(x) = x sunt continue, iar f
f
2
1
este bine
denit a.
Continuitatea functiei compuse
S-a observat anterior c a operatiile uzuale cu functii continue au ca rezultat tot
functii continue. Teorema de mai jos exprim a faptul c a prin compunerea a dou a
functii continue se obtine tot o functie continu a.
Teorema 6.5. Fie u : D R E, f : E R R si x
0
D astfel nct u este
continu a n x
0
, iar f este continu a n u(x
0
). Atunci functia compus a f u : D R
R este continu a n x
0
.
Demonstratie. Fie (a
n
)
n0
un sir astfel ca a
n
D, iar lim
n
a
n
= x
0
. Deoarece
functia u este continu a n x
0
, urmeaz a c a lim
n
u(a
n
) = u(x
0
), conform teoremei
de caracterizare cu siruri. Deoarece si functia f este continu a, lim
n
f (u(a
n
)) =
f (u(x
0
)), de unde concluzia. Cum (a
n
)
n0
era arbitrar, urmeaz a conform teore-
mei de caracterizare cu siruri c a f u este continu a n x
0
.
Exemplu
Functia f : [1, ) R, f (x) =

x
3
1 este continu a, deoarece f = f
1
f
2
, unde
f
1
: [0, ) R, f
1
(x) =

x, f
2
: [1, ) [0, ), f
2
(x) = x
3
1, sunt continue.
Cum functia modul este continu a, se poate demonstra c a modulul unei functii
continue este tot o functie continu a, iar maximul, respectiv minimul, a dou a
functii sunt de asemenea functii continue.
Teorema 6.6. Fie f , g : D R, x
0
D, f , g continue n x
0
. Atunci
1. [ f [ este continu a n x
0
.
2. min( f , g) si max( f , g) sunt continue n x
0
.
Demonstratie. 1. Cum [ f [ reprezint a compunerea functiilor continue [ [ si f ,
[ f [ = [ [ f , ea este continu a n x
0
.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 207
2. Este cunoscut c a
max( f , g) =
f + g +[ f g[
2
, min( f , g) =
f + g [ f g[
2
.
Cum f + g, f g sunt continue, reprezentnd operatii uzuale cu functii con-
tinue, iar [ f g[ este de asemenea continu a, conform celor de mai sus, urmeaz a
c a max( f , g) si min( f , g) sunt continue, ind obtinute prin operatii uzuale cu
functii continue.
6.1.8 Propriet ati locale ale functiilor continue
Conform unei propriet ati anterioare, continuitatea unei functii ntr-un punct pre-
supune egalitatea ntre valoarea limitei si valoarea functiei n punct, functiile con-
tinue mo stenind pe aceast a cale propriet atile functiilor cu limit a.
M arginirea functiilor continue
Teorema 6.7. Fie f : D R R si x
0
D astfel nct f este continu a n x
0
. Atunci
exist a o vecin atate a lui x
0
pe care f este m arginit a.
Proprietatea de p astrare a semnului
Teorema 6.8. Fie f : D R R si x
0
D astfel nct f este continu a n x
0
, iar
f (x
0
) ,= 0. Atunci exist a o vecin atate a lui x
0
pe care f p astreaz a semnul lui f (x
0
).
6.2 Propriet ati ale functiilor continue pe o multime
6.2.1 Proprietatea lui Darboux
n cele ce urmeaz a vom demonstra c a o proprietate caracteristic a a functiilor con-
tinue este aceea de a nu omite valori. ncepem mai nti prin a demonstra urm a-
toarea proprietate, numit a lema lui Bolzano, ce exprim a faptul c a dac a o functie
continu a are valori de semne opuse la capetele unui interval, atunci ea are o
r ad acin a n interiorul acestui interval.
Teorema 6.9. Fie f : [a, b] R, continu a pe [a, b], cu proprietatea c a f (a) f (b) < 0.
Atunci exist a c (a, b) astfel ca f (c) = 0.
208 Capitolul 6 FUNC TII CONTINUE
Demonstratie. F ar a a restrnge generalitatea, s a presupunemc a f (a) < 0, f (b) >
0. Not am
A = x [a, b]; f (x) < 0 , c = sup A.
Deoarece f este continu a, ea p astreaz a semn negativ pe o vecin atate a lui a si
semn pozitiv pe o vecin atate a lui b, de unde c (a, b). Conform Teoremei 2.37,
c este limita unui unui sir cu elemente din A, deci exist a (x
n
)
n0
A astfel
nct lim
n
x
n
= c. Cum (x
n
)
n0
A, f (x
n
) < 0 si deci lim
n
f (x
n
) 0, conform
teoremei de trecere la limit a n inegalit ati. Deoarece f este continu a, iar lim
n
x
n
=
c, urmeaz a c a lim
n
f (x
n
) = f (c), si deci f (c) 0.
Presupunem acum prin reducere la absurd c a f (c) < 0. Atunci f p astreaz a
semn constant pe o vecin atate a lui c, ind continu a, iar c (a, b), si deci exist a
> 0 astfel nct (c , c + ) [a, b], iar f (x) < 0 pentru x (c , c + ).
De aici, f (c +

2
) < 0, deci c +

2
A ceea ce contrazice caracterul de margine
superioar a a lui c. Urmeaz a c a presupunerea f acut a este fals a, deci f (c) = 0.
Lema lui Bolzano, demonstrat a mai sus, este instrumental a n determinarea
aproximativ a a rad acinilor unor ecuatii care nu pot rezolvate explicit, un exem-
plu ind indicat mai jos.
Exercitiu
Demonstrati c a ecuatia e
x
= 2 cos x are cel putin o r ad acin a n intervalul (0,

3
).
Solutie
Ecuatia e
x
= 2 cos x poate pus a sub forma e
x
2 cos x = 0. Fie atunci f :
R R, f (x) = e
x
2 cos x. Atunci f este continu a pe R, iar f (0) = 1 < 0,
f (

3
) = e

3
1 > 0. Cum f ia valori de semne opuse n capetele intervalului
[0,

3
], exist a cel putin o r ad acin a a ecuatiei f (x) = 0 n interiorul acestui interval,
ceea ce trebuia demonstrat.
Exercitiu
Fie f : R R, f (x) = a
2n+1
x
2n+1
+ a
2n
x
2n
+ . . . + a
1
x + a
0
o functie polinomial a
de grad impar. Atunci ecuatia f (x) = 0 are cel putin o r ad acin a real a.
Solutie
Deoarece f este o functie polinomial a de grad impar, lim
x
f (x) = , de
unde, conform denitiei limitei, exist a x
1
< 0 astfel ca f (x
1
) < 0, deoarece
ntr-o vecin atate a lui valorile functiei f p astreaz a semnul limitei. Similar,
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 209
lim
x+
f (x) = +, de unde exist a x
2
> 0 astfel ca f (x
2
) > 0. Cum f este con-
tinu a, ind functie elementar a, iar valorile lui f n capetele intervalului [x
1
, x
2
]
au semne opuse, exist a m acar o r ad acin a a ecuatiei f (x) = 0 n interiorul acestui
interval.
Existenta r ad acinilor unor ecuatii
Din cele de mai sus se desprinde urm atorul procedeu general de localizare a
r ad acinilor unei ecuatii.
Fie o ecuatie de forma f (x) = 0, unde f : I R este o functie continu a pe
un interval I. Se determin a mai nti dou a puncte x
1
, x
2
I, x
1
< x
2
, astfel nct
f (x
1
) si f (x
2
) au semne opuse, adic a f (x
1
) f (x
2
) < 0. Deoarece f este continu a
pe I, rezult a atunci conform lemei lui Bolzano c a exist a c (x
1
, x
2
) astfel ca
f (c) = 0, adic a ecuatia f (x) = 0 are m acar r ad acina c n intervalul (x
1
, x
2
). Dac a
f (x
1
) f (x
2
) 0, ecuatia f (x) = 0 are m acar r ad acina c n intervalul [x
1
, x
2
]. n
plus, dac a f este strict monoton a pe intervalul [x
1
, x
2
] (ind deci si injectiv a pe
acest interval), atunci aceast a r ad acin a este unic a.
Dac a ecuatia de rezolvat este prezentat a sub forma f (x) = g(x), unde f , g :
I R sunt functii continu a pe I, atunci aceast a ecuatie se pune mai nti sub
forma f (x) g(x) = 0, aplicndu-se apoi consideratiile de mai sus.
Dat un interval I R, vom spune c a f are proprietatea lui Darboux pe I, sau a
valorii intermediare pe D dac a pentru orice x
1
, x
2
I astfel ca x
1
< x
2
si f (x
1
) ,=
f (x
2
) si orice num ar real cuprins ntre f (x
1
) si f (x
2
) exist a c (x
1
, x
2
) astfel ca
f (x) = .
Altfel spus, o functie f are proprietatea lui Darboux dac a odat a cu dou a valori
arbitrare f (x
1
) si f (x
2
) aceasta ia pe intervalul (x
1
, x
2
) si orice valori intermediare
situate ntre f (x
1
) si f (x
2
) (adic a toate valorile din intervalul deschis determinat
de f (x
1
si f (x
2
)). Conform acestei observatii, rezult a imediat c a functiile cu pro-
prietatea lui Darboux transform a intervalele n intervale.
Teorema 6.10. Fie f : D R R o functie cu proprietatea lui Darboux pe intervalul
I D. Atunci f (I) este un interval.
Exemplu
Fie f : R R, f (x) = [x]. Atunci f (0) = 0, f (1) = 1, dar f nu ia pe intervalul
(0, 1) si valoarea intermediar a
1
2
, deci f nu are proprietatea lui Darboux pe R.
210 Capitolul 6 FUNC TII CONTINUE
Alternativ, f (R) = Z, deci f nu transform a intervalul deschis R = (, +) tot
ntr-un interval, neavnd n concluzie proprietatea lui Darboux.
Exemplu
Fie f : R R, f (x) =
_
_
_
1, x Q
0, x RQ
. Atunci f (R) = 0, 1, deci f nu trans-
form a R tot ntr-un interval, neavnd n concluzie proprietatea lui Darboux.
Restrngnd n mod potrivit intervalul I de mai sus n jurul unui punct x
0
n
care o functie cu proprietatea lui Darboux are o limit a lateral a, se obtine imediat
urm atorul rezultat.
Teorema 6.11. Fie f : I
1
R, I
1
ind un interval pe care f are proprietatea lui
Darboux, si e x
0
I
1
astfel nct exist a o limit a lateral a a lui f n x
0
. Atunci aceast a
limit a este egal a cu f (x
0
).
Conform acestei propriet ati, functiile cu proprietatea Darboux sunt aproape
continue", n sensul c a nu pot avea dect puncte de discontinuitate de o anumit a
natur a.
Corolar 6.11.1. Fie f : I R cu proprietatea lui Darboux pe intervalul I. Atunci f nu
poate avea dect puncte de discontinuitate de specia a doua pe I.
Vom demonstra n cele ce urmeaz a c a functiile continue pe un interval au
proprietatea lui Darboux pe acel interval.
Teorema 6.12. Fie I R un interval si f : I R o functie continu a. Atunci f are
proprietatea lui Darboux pe I.
Demonstratie. Fie x
1
, x
2
I astfel ca x
1
< x
2
si f (x
1
) ,= f (x
2
) si e cuprins
ntre f (x
1
) si f (x
2
). Fie deasemenea g : I R, g(x) = f (x) .
Atunci g este continu a pe I, iar g(x
1
)g(x
2
) = ( f (x
1
) )( f (x
2
) ) < 0.
Conform teoremei Cauchy-Bolzano, exist a c (x
1
, x
2
) astfel ca g(c) = 0, de unde
f (c) = , iar f are proprietatea lui Darboux pe I.
Corolar 6.12.1. Fie f : D R R o functie continu a pe intervalul I D. Atunci
f (I) este un interval.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 211
6.2.2 Functii uniform continue
Fie f : D R si x
0
D. Dac a f este continu a n x
0
atunci, conform teoremei de
caracterizare cu , pentru orice > 0 exist a
,x
0
> 0 astfel ca [ f (x) f (x
0
)[ <
pentru orice x D cu proprietatea c a [x x
0
[ <
,x
0
. A sa cum s-a armat,
,x
0
depinde att de , ct si de x
0
, valoarea sa putnd s a se schimbe dup a substituirea
lui x
0
cu un alt argument x
1
. Cnd aceast a valoare nu se schimb a indiferent de
valoarea argumentului considerat, f se nume ste uniform continu a.
n acest sens, vom spune c a f este uniform continu a dac a pentru orice > 0
exist a

> 0 astfel ca [ f (x) f (y)[ < pentru orice x, y D cu proprietatea c a


[x y[ <

.
Denitia de mai sus exprim a faptul c a, pentru o functie uniform continu a,
dac a diferenta ntre dou a argumente x si y este sucient de mic a, atunci difer-
enta dintre valorile f (x) si f (y) este de asemenea mic a indiferent de locul argu-
mentelor x si y n domeniul de denitie. Din punct de vedere geometric, imaginea
oric arui interval cu o lungime mai mic a dect

este tot un interval, cu lungime


mai mic a dect . Desigur, orice functie uniform continu a pe o multime este si
continu a pe acea multime, denitia uniformei continuit ati ind mai restrictiv a.
Exemplu 1. f : [0, 2] R, f (x) = x
2
este uniform continu a pe [0, 2]. ntr-
adev ar,
[ f (x) f (y)[ = [x
2
y
2
[ = [x y[ [x + y[ 4[x y[,
de unde f este uniform continu a, cu

=

4
.
2. g : (0, 1] R, g(x) =
1
x
nu este uniform continu a pe (0, 1]. S a presupunem
prin reducere la absurd c a g este uniform continu a pe (0, 1]. Fie atunci = 1
si e
1
, 0 <
1
< 1, astfel ca [g(x) g(y)[ < 1 pentru orice x, y (0, 1],
[x y[ <
1
. Pentru x =
1
, y =

1
2
, urmeaz a c a
[x y[ =

1
2
<
1
, [g(x) g(y)[ =
1

1
> 1,
contradictie. Urmeaz a c a g nu este uniform continu a pe (0, 1]
6.2.3 Functii Lipschitz. Contractii
Vom preciz a n cele ce urmeaz a o categorie special a de functii uniform continue.
212 Capitolul 6 FUNC TII CONTINUE
Fie f : D R. Dac a exist a L > 0 astfel nct [ f (x) f (y)[ L[x y[ pentru
orice x, y D, atunci f se nume ste functie Lipschitz (sau functie lipschitzian a) pe D,
L numindu-se constant a Lipschitz a functiei f .
Teorema 6.13. Fie f : D R, f lipschitzian a pe D. Atunci f este uniform continu a
pe D.
Demonstratie. Fie > 0 arbitrar si e

=

L
, unde L este o constant a Lipschitz
a functiei f . Atunci
[ f (x) f (y)[ L[x y[ < L

L
= ,
pentru orice x, y D cu [x y[ <

, deci f este uniform continu a pe D.


Teorema de punct x a lui Banach
Fie T : D R. Vom spune c a x
0
D este un punct x al lui T dac a T(x
0
) = x
0
.
De asemenea, vom numi contractie o functie Lipschitz care admite o constant a
Lipschitz L < 1. n cele ce urmeaz a vom folosi notatia simplicat a T(x) = Tx, iar
T
n
= T T . . . T
. .
n ori T
.
Urm atoarea teorem a, numit a teorema de punct x a lui Banachprecizeaz a exis-
tenta si unicitatea punctului x al unei contractii a unei multimi nchise D n ea
ns a si, preciznd si o metod a de obtinere a acestui punct x, lucru care o face util a
n determinarea aproximativ a a solutiilor unor clase largi de ecuatii.
Teorema 6.14. Fie D R nchis a, iar T : D D o contractie a lui D n ea ns a si.
Exist a atunci un unic punct x al lui T, iar sirul (T
n
x
0
)
n0
este convergent la acest
punct x pentru orice punct initial x
0
D.
Demonstratie. Fie 0 < L < 1 o constant a Lipschitz a lui T si e x
0
D. Atunci
[T
n+1
x T
n
x[ = [T(T
n
x) T(T
n1
)x[ L[T
n
x T
n1
x[ . . . L
n
[Tx
0
x
0
[,
pentru orice n 0. Fie acum m, n N, m > n si e > 0 arbitrar. Urmeaz a c a
[T
m
x
0
T
n
x
0
[ [T
m
x
0
T
m1
x
0
[ +[T
m1
x
0
T
m2
x
0
[ + . . . +[T
n+1
x
0
T
n
x
0
[
(L
m1
+ L
m2
+ . . . + L
n
)[Tx
0
x
0
[ = L
n
1 L
mn
1 L
[Tx
0
x
0
[
<
L
n
1 L
[Tx
0
x
0
[.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 213
Cum 0 < L < 1, urmeaz a c a
L
n
1L
[Tx
0
x
0
[ < pentru n sucient de mare,
deci (T
n
x
0
)
n0
este sir Cauchy. Atunci (T
n
x
0
)
n0
este convergent; e l limita sa.
Cum D este nchis a, iar (T
n
x
0
)
n0
D, urmeaz a c a l D. Deoarece T
n+1
x
0
=
T(T
n
x
0
), iar T este continu a, urmeaz a prin trecere la limit a c a l = Tl, deci l este
un punct x al lui T.
Fie acum l
1
un alt punct x al lui T. Atunci
[l
1
l[ = [Tl
1
Tl[ L[l
1
l[,
iar cum 0 < L < 1, urmeaz a c a l = l
1
, deci punctul x l este unic.
6.2.4 Functii continue denite pe intervale nchise si m arginite
A fost demonstrat deja c a functiile continue transform a intervalele n intervale.
O precizare ce se poate aduce este c a functiile continue transform a intervalele
nchise si m arginite tot n intervale nchise si m arginite. Acest lucru este exprimat
n urm atorul rezultat, numit teorema lui Weierstrass.
Teorema 6.15. Fie f : [a, b] R o functie continu a. Atunci f este m arginit a si si
atinge marginile pe [a, b].
Demonstratie. S a presupunem c a f nu este m arginit a superior. Atunci exist a un
sir (a
n
)
n0
[a, b] astfel ca f (a
n
) > n. Cum (a
n
)
n0
[a, b] este m arginit, el are
un sub sir convergent, deci exist a (a
k
n
)
n0
astfel ca a
k
n
l pentru n , iar
l [a, b].
Deoarece f este continu a pe [a, b], urmeaz a c a f (a
k
n
) f (l), ns a cum f (a
k
n
) >
k
n
n, urmeaz a c a f (a
k
n
) , contradictie. Atunci presupunerea f acut a este
fals a, iar f este m arginit a superior, printr-un rationament analog demonstrndu-
se si c a f este m arginit a inferior. n concluzie, f este m arginit a.
S a not am cu m si M marginea inferioar a, respectiv superioar a, a multimii val-
orilor functiei si s a presupunem c a f nu ia valoarea M n niciun punct din [a, b].
Atunci f (x) < M pentru orice x [a, b], iar functia g : [a, b] R, g(x) =
1
Mf (x)
este bine denit a, pozitiv a si continu a pe [a, b]. Conform celor de mai sus, ea este
m arginit a inferior pe [a, b]; e m
1
marginea inferioar a a multimii valorilor sale.
Urmeaz a c a
g(x) =
1
M f (x)
m
1
pentru orice x [a, b],
214 Capitolul 6 FUNC TII CONTINUE
deci f (x) M
1
m
1
pentru orice x [a, b], iar M nu este marginea superioar a a
multimii valorilor functiei, contradictie. Urmeaz a c a f ia valoarea M n cel putin
un punct din [a, b], similar demonstrndu-se existenta unui punct n care f ia
valoarea m.
De si s-a observat mai sus c a functiile continue nu sunt necesar uniform con-
tinue, acestea devin totu si uniform continue atunci cnd domeniul lor este un
interval nchis si m arginit.
Teorema 6.16. Fie f : [a, b] R, f continu a pe [a, b]. Atunci f este uniform continu a
pe [a, b].
Demonstratie. Presupunem prin reducere la absurd c a f nu este uniform con-
tinu a pe [a, b]. Exist a atunci > 0 astfel nct pentru orice > 0 exist a x

si
y

[a, b] astfel ca [x

[ < , iar [ f (x

) f (y

)[ .
Punnd succesiv =
1
n
, n N

, obtinem c a exist a (x
n
)
n0
si (y
n
)
n0
ast-
fel nct [x
n
y
n
[ <
1
n
, iar [ f (x
n
) f (y
n
)[ . Cum (x
n
)
n0
[a, b], ex-
ist a (x
k
n
)
n0
l
x
. Cum (y
k
n
)
n0
[a, b], exist a (y
k
l
n
)
n0
l
y
, iar deoarece
[x
k
l
n
y
k
l
n
[ <
1
k
l
n
0 pentru k
l
n
, urmeaz a c a l
x
= l
y
.
ntruct x
k
l
n
l
x
, y
k
l
n
l
y
= l
x
, iar f este continu a, urmeaz a c a f (x
k
l
n
)
f (l
x
), f (y
k
l
n
) f (l
x
), deci [ f (x
k
l
n
) f (y
k
l
n
)[ 0, ceea ce contrazice faptul c a
[ f (x
k
l
n
) f (y
k
l
n
)[ . Urmeaz a c a presupunerea f acut a este fals a, iar f este
uniform continu a.
Aplicatii
6.1. Precizati un exemplu de functie f : [0, 1] R pentru care [ f [ este continu a f ar a ca
f s a e continu a.
6.2. Determinati a, b Rastfel nct functia f : R R, f (x) =
_
_
_
e
2x
2
a
x
2
, x > 0
2x
3
4x + b, x 0
s a e continu a n x
0
= 0.
6.3. Determinati a R astfel nct functia f : R R, f (x) =
_
_
_
3

x+62
x2
, x ,= 2
ax, x = 2
, s a
e continu a n x
0
= 2.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 215
6.4. Demonstrati c a functia f : [0, 1] R, f (x) =
_
_
_
x sin

x
, x (0, 1]
0, x = 0
este continu a
n x
0
= 0.
6.5. Determinati p Rastfel nct functia f : [0, ) R, f (x) =
_
_
_
x
p
arctg
1
x
, x (0, )
0, x = 0
,
s a e continu a n x
0
= 0.
6.6. Determinati p Rastfel nct functia f : [0, ) R, f (x) =
_
_
_
x
p
sin
1
x
sin x
, x (0, )
0, x = 0
,
s a e continu a n x
0
= 0.
6.7. Precizati punctele de discontinuitate ale functiei f : [1, 2] R, f (x) = [x
2
] si
natura acestora.
6.8. 1. Precizati punctele de discontinuitate ale functiei f : R R, f (x) = x si
natura acestora.
2. Demonstrati c a functia g : R R, g(x) = x (1 x), este continu a pe R.
6.9. Fie f : (0, ) R, f (x) =
_
sin x
x
_
sin x
xsin x
. Prelungiti f prin continuitate n x
0
= 0.
6.10. Fie f : R 2 R, f (x) = (x + 2)
2
sin
1
x+2
. Prelungiti f prin continuitate
n x
0
= 2.
6.11. Fie f : R 1 R, f (x) =
_
_
_
3
x
3
x1
, x < 1
ln(x 1), x > 1
. Demonstrati c a f nu poate
prelungit a prin continuitate n x
0
= 1.
6.12. Fie f : R R cu proprietatea c a [ f (x) x[ x
2
pentru orice x R.
1. Determinati f (0).
2. Demonstrati c a f este continu a n 0.
6.13. 1. Determinati functiile f : R R continue n x = 0 pentru care f (x) =
f (2x) pentru orice x R.
2. Determinati functiile f : [0, ) Rcontinue n x = 1 pentru care f (x) = f (x
2
)
pentru orice x [0, ).
216 Capitolul 6 FUNC TII CONTINUE
6.14. Fie f , g : R R continue.
1. Dac a f (x) = g(x) pentru orice x Q, atunci f (x) = g(x) pentru orice x R.
2. Dac a f (x) = g(x) pentru orice x RQ, atunci f (x) = g(x) pentru orice
x R.
3. Dac a f (x) = g(x) pentru orice x Z, rezult a c a f (x) = g(x) pentru orice
x R?
6.15. Fie f
1
, f
2
: R R, f
1
, f
2
continue si e f : R R, f (x) =
_
_
_
f
1
(x), x Q
f
2
(x), x RQ
.
Atunci f este continu a n x
0
R dac a si numai dac a f
1
(x
0
) = f
2
(x
0
).
6.16. Fie f , g : D R R si x
0
D.
1. Dac a f este continu a n x
0
, iar g este discontinu a n x
0
, atunci f + g este discon-
tinu a n x
0
.
2. Dac a f , g discontinue n x
0
, rezult a c a f + g este discontinu a n x
0
?
6.17. 1. Fie f , g : D R R si x
0
D, f , g continue n x
0
. Dac a f (x
0
) < g(x
0
),
ar atati c a exist a o vecin atate U 1(x
0
) cu proprietatea c a f (x) < g(x) pentru
orice x U D.
2. Fie f : D R R si x
0
D, f continu a n x
0
. Dac a m, M R sunt astfel
nct m < f (x
0
) < M, ar atati c a exist a o vecin atate U 1(x
0
) cu proprietatea
c a m < f (x) < M pentru orice x U D.
6.18. Demonstrati c a ecuatia 3
x
(x
3
+ 1) 2 = 0 are o unic a r ad acin a n intervalul
(0, 1).
6.19. Demonstrati c a ecuatia x
5
3x
4
2x + 1 = 0 admite cel putin o r ad acin a real a.
6.20. Demonstrati c a dac a n N

, atunci ecuatia x cos


1
x
= sin
1
x
are m acar o r ad acin a
n intervalul (
1
(2n+1)
,
1
2n
).
6.21. 1. Demonstrati c a ecuatia x
3
+ 2x = 3 +
1
n
are o unic a solutie real a x
n
pentru
orice n N

.
2. Demonstrati c a lim
n
x
n
= 1.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 217
6.22. Fie f : [a, b] [a, b], f continu a. Demonstrati c a exist a c [a, b] astfel nct
f (c) = c.
6.23. Fie f : [a, b] R, f continu a. Demonstrati c a exist a c (a, b) astfel nct
f (c) =
1
ac
+
1
bc
.
6.24. Fie f : [a, b] R, f continu a si e x
1
, x
2
, . . . , x
n
[a, b]. Demonstrati c a exist a
c [a, b] astfel ca f (c) =
1
n
( f (x
1
) + f (x
2
) + . . . + f (x
n
)).
6.25. Fie f : [2, 2] R, f (x) =
_
_
_
x
2
+ 3x + 2, x [2, 1)
x + a, x [1, 2]
. Determinati
a R astfel nct f s a aib a proprietatea lui Darboux pe [2, 2].
6.26. Demonstrati c a f : R R, f (x) = 2x
3
+ 3x + 1, este bijectiv a.
6.27. Fie f : [0, 1] [0, 1] [2, 3], f continu a. Demonstrati c a f nu este surjectiv a.
6.28. Fie f : [0, ) R, f continu a, iar lim
x
f (x) este nit a. Atunci f este m arginit a.
6.29. Fie f : [a, b] R, f cresc atoare. Demonstrati c a Im f = [ f (a), f (b)].
6.30. 1. Folosind eventual inegalitatea sin x < x pentru x > 0, demonstrati c a f :
[0, ) R, f (x) = sin
2
x este uniform continu a pe [0, ).
2. Folosind eventual inegalitatea [

y[
_
[x y[ pentru x, y 0, demon-
strati c a f : [0, ) R, f (x) =

x, este uniform continu a pe [0, ).
6.31. 1. Dac a f : D R este uniform continu a pe D, D
1
D, iar f
1
: D
1
R
este o restrictie a lui f la D
1
, atunci f
1
este uniform continu a pe D
1
2. Demonstrati c a f
1
: (0, 1] R, f
1
(x) =
sin x
x
, este uniform continu a pe (0, 1].
6.32. 1. Fie f : R R, f continu a. Dac a exist a limitele lim
x
f (x) si lim
x+
f (x)
si sunt nite, atunci f este uniform continu a pe R.
2. Demonstrati c a f : R R, f (x) = arctg x, este uniform continu a pe R.
3. Demonstrati c a g : R R, g(x) =
1
x
2
+1
, este uniform continu a pe R.
6.33. Fie f : R R continu a si periodic a. Atunci f este uniform continu a.
218 Capitolul 6 FUNC TII CONTINUE
6.34. 1. Fie f : D R, f continu a. Dac a exist a (x
n
)
n0
, (y
n
)
n0
D astfel
ca lim
n
(x
n
y
n
) = 0, dar lim
n
( f (x
n
) f (y
n
)) ,= 0, atunci f nu este uniform
continu a pe D.
2. Fie a, b R, f : (a, b) R, f continu a. Dac a exist a (x
n
)
n0
, (y
n
)
n0
(a, b)
astfel ca lim
n
x
n
= lim
n
y
n
= a sau lim
n
x
n
= lim
n
y
n
= b, dar lim
n
( f (x
n
)
f (y
n
)) ,= 0, atunci f nu este uniform continu a pe (a, b).
3. Demonstrati c a f : (0, ) R, f (x) = sin
1
x
, nu este uniform continu a pe
(0, ).
4. Demonstrati c a f : (0, ) R, f (x) = ln x, nu este uniform continu a pe (0, ).
5. Demonstrati c a f : [0, ) R, f (x) = x sin x, nu este uniform continu a pe
[0, ).
6.35. 1. Fie a, b R, f : (a, b) R, f uniform continu a. Folosind eventual
criteriul Cauchy-Bolzano, ar atati c a exist a limitele lim
xa
x>a
f (x) si lim
xb
x<b
f (x) si sunt
nite.
2. Demonstrati c a f : (0,

2
) R, f (x) = tg x, nu este uniform continu a pe (0,

2
).
3. Demonstrati c a f : (0, ) R, f (x) = e
1
x
, nu este uniform continu a pe (0, ).
Capitolul 7
DERIVATE. DIFEREN TIALE
Notiunea de derivat a, elementul fundamental al calculului diferential, are o de-
osebit a important a n studiul matematic al m arimilor variabile. Problemele prin-
cipale care au condus la introducerea notiunii de derivat a sunt problema tangen-
tei, respectiv determinarea tangentei la o curb a ntr-un punct dat, ind cunoscut a
ecuatia curbei, si problema vitezei, respectiv determinarea vitezei unui punct mo-
bil, ind cunoscut a legea de mi scare a acestuia. n cele ce urmeaz a, vom formula
aceste probleme n termeni matematici, cu ajutorul notiunii de limit a.
Problema tangentei
Fie f : I R o functie continu a pe intervalul I, e G
f
gracul functiei f si e
A(a, f (a)) un punct pe G
f
. Dorim s a determin am ecuatia tangentei n A la G
f
.
Se poate observa c a aceast a tangent a poate intersecta G
f
si ntr-un alt punct
dect A, iar dreptele care intersecteaz a G
f
doar n A nu sunt neap arat tangente
la G
f
. Nu putem deci deni aceast a tangent a ca dreapta care are n comun cu G
f
doar pe A, a sa cum s-a ntmplat pentru tangenta ntr-un punct la un cerc.
Fie M(x, f (x)) un alt punct pe G
f
. Dreapta AM care intersecteaz a G
f
cel putin
n A si M, se va numi dreapt a secant a; intuitiv, vom deni tangenta n A la G
f
ca
pozitia limit a a secantei AM atunci cnd M tinde la A.
Cum panta dreptei AM este m
AM
=
y
M
y
A
x
M
x
A
=
f (x)f (a)
xa
(presupunem c a AM
nu este vertical a, deci x ,= a), urmeaz a c a panta tangentei n A la G
f
este m
tg
=
lim
xa
f (x) f (a)
x a
. n aceste conditii, ecuatia tangentei n A la G
f
este
y f (a) = m
tg
(x a), sau y = f (a) + m
tg
(x a),
219
220 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
r amnnd a interpretate ulterior situatiile n care m
tg
(denit a ca o limit a) nu
exist a, sau exist a, dar este innit a.
Problema vitezei
Consider am un punct mobil M n mi scare rectilinie de-a lungul axei Ox, a
c arui lege de mi scare este x = x(t), unde t este timpul scurs de la momentul
initial, iar x este abscisa punctului M.
Fie [t
0
, t] un interval de timp, t > t
0
. n acest interval, M parcurge distanta
x(t) x(t
0
), deci viteza sa medie (viteza pe care ar trebui s-o aib a M pentru
a parcurge distanta x(t) x(t
0
) n timpul t t
0
, dac a s-ar mi sca uniform) este
v
[t
0
,t]
=
x(t)x(t
0
)
tt
0
. Totu si, cu ct intervalul de timp [t
0
, t] este mai mare, cu att
aceast a vitez a ofer a mai putine informatii despre viteza lui M la momentul t
0
.
Intuitiv, intervalul [t
0
, t] trebuie s a e ct mai mic, iar viteza instantanee a lui M
la momentul t
0
este atunci v(t
0
) = lim
tt
0
x(t) x(t
0
)
t t
0
.
7.1 Functii derivabile. Functii diferentiabile
Derivata unei functii ntr-un punct
Fie o functie f : D R R si e x
0
D D
/
. Vom spune c a f are derivat a
n x
0
dac a exist a limita lim
xx
0
f (x)f (x
0
)
xx
0
, numit a derivata functiei f n punctul x
0
si
notat a f
/
(x
0
), n vreme ce dac a aceast a limit a exist a si este nit a vom spune c a
functia f este derivabil a n x
0
.
Raportul
f (x)f (x
0
)
xx
0
se nume ste raport incremental si m asoar a viteza de variatie
a functiei pe intervalul [x
0
, x]; prin analogie cu problema vitezei indicat a mai sus,
putem spune c a f
/
(x
0
) reprezint a viteza de variatie instantanee a functiei f n punctul
x
0
.
De asemenea, cu notatia x = x
0
+ h, obtinem c a
f
/
(x
0
) = lim
xx
0
f (x) f (x
0
)
x x
0
= lim
h0
f (x
0
+ h) f (x
0
)
h
.
Exemple 1. Fie f : R R, f (x) = x
2
. S a studiem derivabilitatea functiei f n
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 221
x
0
= 2. Observ am c a
f
/
(2) = lim
x2
f (x) f (2)
x 2
= lim
x2
x
2
4
x 2
= lim
x2
(x + 2)(x 2)
x 2
= lim
x2
(x + 2) = 4,
deci f este derivabil a n x
0
= 2, iar f
/
(2) = 4.
2. Fie f : R R, f (x) =
3

x. S a studiem derivabilitatea functiei f n x


0
= 0.
Observ am c a
f
/
(0) = lim
x0
f (x) f (0)
x 0
= lim
x0
3

x 0
x 0
= lim
x0
3

x
x
= lim
x0
1
3

x
2
= +
deci f nu este derivabil a n x
0
= 0, dar are derivat a n acest punct, iar
f
/
(0) = +.
Cu ajutorul notiunii de derivat a ntr-un punct, putem studia rezolvarea prob-
lemelor mentionate anterior.
Ecuatia tangentei ntr-un punct la gracul unei functii
Fie f : D R si e a D D
/
. Conform consideratiilor de mai sus, obtinem
urm atoarele
1. Dac a f este derivabil a n a, atunci ecuatia tangentei n A(a, f (a)) la G
f
este
y f (a) = f
/
(a)(x a), sau y = f (a) + f
/
(a)(x a),
observndu-se c a panta tangentei n A(a, f (a)) este valoarea derivatei f
/
(a).
2. Dac a f
/
(a) = +, sau f
/
(a) = , atunci tangenta n A(a, f (a)) la G
f
este
vertical a, avnd ecuatia x = a.
Viteza unui punct material n mi scare
Fie un punct mobil M n mi scare rectilinie de-a lungul axei Ox, a c arui abscis a
x este dat a prin x = x(t), unde t este timpul scurs de la momentul initial. Atunci
viteza instantanee a lui M la momentul t este v(t) = x
/
(t).
222 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
Derivate laterale
Substituind n denitia derivatei notiunea de limit a cu notiunea de limit a lat-
eral a, obtinem notiunea de derivat a lateral a.
Astfel, dac a x
0
D este punct de acumulare la stnga pentru D, vom spune
c a f : D R are derivat a la stnga n x
0
dac a exist a limita lim
xx
0
x<x
0
f (x)f (x
0
)
xx
0
, numit a
derivata la stnga a functiei f n punctul x
0
si notat a f
/
s
(x
0
), n vreme ce dac a aceast a
limit a exist a si este nit a vom spune c a functia f este derivabil a la stnga n x
0
.
Analog denim notiunile de derivat a la dreapta, respectiv derivabilitate la dreapta.
Cu notatia x = x
0
+ h, obtinem c a
f
/
s
(x
0
) = lim
xx
0
x<x
0
f (x) f (x
0
)
x x
0
= lim
h0
h<0
f (x
0
+ h) f (x
0
)
h
;
f
/
d
(x
0
) = lim
xx
0
x>x
0
f (x) f (x
0
)
x x
0
= lim
h0
h>0
f (x
0
+ h) f (x
0
)
h
.
Dac a x
0
D este punct de acumulare att la dreapta ct si la stnga pentru D,
atunci f are derivat a n x
0
dac a si numai dac a exist a ambele derivate laterale
f
/
s
(x
0
) si f
/
d
(x
0
), iar f
/
s
(x
0
) = f
/
d
(x
0
). n aceste conditii,
f
/
(x
0
) = f
/
s
(x
0
) = f
/
d
(x
0
).
Exemplu
Fie f : R R, f (x) = [x[. S a studiem derivabilitatea functiei f n x
0
= 0.
Observ am c a
f
/
s
(0) = lim
x0
x<0
f (x) f (0)
x 0
= lim
x0
x<0
x
x
= 1,
f
/
d
(0) = lim
x0
x>0
f (x) f (0)
x 0
= lim
x0
x>0
x
x
= 1.
Cum f
/
s
(0) ,= f
/
d
(0), f nu are derivat a n x
0
= 0, neputnd deci derivabil a n
acest punct.
Semitangente
Fie f : D R si a D punct de acumulare la stnga al lui D. Dac a exist a
f
/
s
(a), spunem c a G
f
admite semitangent a la stnga n A(a, f (a)), ntelegnd c a
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 223
exist a o dreapt a tangent a n A la partea din grac aat a n stnga lui A. Ca mai
sus, ecuatia acestei semitangente este y f (a) = f
/
s
(a)(x a), dac a f
/
s
(a) este
nit a, respectiv x = a dac a f
/
s
(a) = + sau f
/
s
(a) = . n mod analog se
dene ste notiunea de semitangent a la dreapta.
Puncte unghiulare, puncte de ntoarcere
Fie acum f : I R, I interval deschis, si e a I un punct n care f este
continu a.
Dac a f
/
s
(a), f
/
d
(a) exist a si sunt innite, dar diferite, semitangentele n A la G
f
sunt n prelungire, spunndu-se c a A(a, f (a)) este un punct de ntoarcere.
Dac a f
/
s
(a), f
/
d
(a) exist a, sunt diferite, si m acar una dintre ele este nit a, semi-
tangentele n A la G
f
nu sunt n prelungire, formnd un unghi (0, ). Se
spune atunci c a A(a, f (a)) este un punct unghiular.
Din cele de mai sus, se observ a c a dac a A(a, f (a)) este un punct de ntoarcere
sau un punct unghiular, atunci f nu este derivabil a n a.
Functii derivabile pe o multime
Fie f : D R. Dac a f este derivabil a n ecare punct al unei multimi A D,
spunem c a f este derivabil a pe A. Dac a f este derivabil a n orice punct al domeni-
ului s au de denitie, atunci se spune simplu c a f este derivabil a.
Leg atura ntre derivabilitate si continuitate
n cele ce urmeaz a, vom demonstra c a o functie derivabil a ntr-un punct este
neap arat continu a n acel punct.
Teorema 7.1. Fie f : D R si e a D D
/
astfel nct f este derivabil a n a. Atunci
f este continu a n a.
Demonstratie. Deoarece
f (x) = f (a) +
f (x) f (a)
x a
(x a), pentru x ,= a,
urmeaz a c a
lim
xa
f (x) = lim
xa
_
f (a) +
f (x) f (a)
x a
(x a)
_
= f (a) + lim
xa
f (x) f (a)
x a
lim
xa
(x a)
224 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
= f (a) + f
/
(a) 0
= f (a),
deci f este continu a n a.
n mod similar, se poate ar ata c a derivabilitatea la stnga (dreapta) a functiei
f n a antreneaz a continuitatea la stnga (dreapta) a functiei n a.
7.1.1 Operatii cu functii derivabile
Se poate observa c a operatiile uzuale cu functii derivabile au ca rezultat functii
derivabile, n m asura n care ele sunt bine denite, fapt observat n teorema de
mai jos.
Teorema 7.2. Fie f , g : D R, x
0
D D
/
, f , g derivabile n x
0
. Atunci
1. f + g, f g sunt derivabile n x
0
, iar
( f + g)
/
(x
0
) = f
/
(x
0
) + g
/
(x
0
)
(derivata sumei este egal a cu suma derivatelor), respectiv
( f g)
/
(x
0
) = f
/
(x
0
) g
/
(x
0
)
(derivata diferentei este egal a cu diferenta derivatelor).
2. f este derivabil a n x
0
pentru orice R, iar
(f )
/
(x
0
) = f
/
(x
0
)
(constanta cu care se nmulte ste trece naintea derivatei).
3. f g este derivabil a n x
0
, iar
( f g)
/
(x
0
) = f
/
(x
0
)g(x
0
) + f (x
0
)g
/
(x
0
).
4.
f
g
este derivabil a n x
0
dac a g(x
0
) ,= 0, iar
_
f
g
_
/
(x
0
) =
f
/
(x
0
)g(x
0
) f (x
0
)g
/
(x
0
)
g(x
0
)
2
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 225
Demonstratie. Vom demonstra doar 4), celelalte formule obtinndu-se asem an a-
tor. Se observ a c a
_
f
g
_
/
(x
0
) = lim
xx
0
_
f
g
_
(x)
_
f
g
_
(x
0
)
x x
0
= lim
xx
0
f (x)
g(x)

f (x
0
)
g(x
0
)
x x
0
= lim
xx
0
f (x)g(x
0
) f (x
0
)g(x)
g(x)g(x
0
)(x x
0
)
=
1
g(x
0
)
2
lim
xx
0
f (x)g(x
0
) f (x
0
)g(x
0
) + f (x
0
)g(x
0
) f (x
0
)g(x)
x x
0
=
1
g(x
0
)
2
_
lim
xx
0
( f (x) f (x
0
))g(x
0
)
x x
0
lim
xx
0
f (x
0
)(g(x) g(x
0
))
x x
0
_
=
1
g(x
0
)
2
_
f
/
(x
0
)g(x
0
) f (x
0
)g
/
(x
0
)
_
,
ceea ce trebuia demonstrat.
Se poate de asemenea demonstra prin inductie matematic a faptul c a propri-
et atile 1 si 3 din Teorema 7.3 r amn valabile si pentru mai mult de dou a functii.
n spet a, are loc urm atorul rezultat.
Teorema 7.3. Fie f
1
, f
2
, . . . , f
n
: D R R si x
0
D
/
D astfel nct f
1
, f
2
, . . . , f
n
sunt derivabile n x
0
. Atunci
1. Functia sum a f
1
+ f
2
+ . . . + f
n
este derivabil a n x
0
si
( f
1
+ f
2
+ . . . + f
n
)
/
(x
0
) = f
/
1
(x
0
) + f
/
2
(x
0
) + . . . + f
/
n
(x
0
).
2. Functia produs f
1
f
2
. . . f
n
este derivabil a n x
0
si
( f
1
f
2
. . . f
n
)
/
(x
0
) = f
/
1
(x
0
) f
2
(x
0
) f
n
(x
0
) + f
1
(x
0
) f
/
2
(x
0
) f
n
(x
0
)
+ . . . + f
1
(x
0
) f
2
(x
0
) f
/
n
(x
0
).
7.1.2 Derivatele functiilor elementare
Vom calcula n cele ce urmez a derivatele unor functii uzuale.
226 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
Functia constant a
Fie f : R R, f (x) = c, unde c R. Atunci
f
/
(x) = lim
h0
f (x + h) f (x)
h
= lim
h0
c c
h
= 0,
deci
c
/
= 0.
Functia putere
Fie n N

si f : R R, f (x) = x
n
. Atunci
f
/
(x) = lim
h0
f (x + h) f (x)
h
= lim
h0
(x + h)
n
x
n
h
= lim
h0
h((x + h)
n1
+ (x + h)
n2
x + . . . + x
n1
)
h
= nx
n1
,
deci
(x
n
)
/
= nx
n1
.
Caz particular
(x)
/
= 1.
Cu ajutorul unor rationamente asem an atoare, se pot deduce formulele corespun-
z atoare de derivarea unor alte functii elementare, dup a cum urmeaz a.
Functia radical
Fie n N

. Atunci
(
n

x)
/
=
1
n
n

x
n1
, x ,= 0, dac a n este impar,
(
n

x)
/
=
1
n
n

x
n1
, x > 0, dac a n este par.
Caz particular
(

x)
/
=
1
2

x
, x > 0.
Functia exponential a cu baz a e
(e
x
)
/
= e
x
, x R.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 227
Functia exponential a cu baz a oarecare
Fie a > 0, a ,= 1. Atunci
(a
x
)
/
= a
x
ln a, x R.
Functia sinus
(sin x)
/
= cos x, x R.
Functia sinus
(cos x)
/
= sin x, x R.
Functia logaritmic a cu baz a e
(lnx)
/
=
1
x
, x > 0.
Functia logaritmic a cu baz a oarecare
Fie a > 0, a ,= 1. Atunci
(log
a
x)
/
=
_
ln x
ln a
_
/
=
1
x ln a
, x > 0
deci
(log
a
x)
/
=
1
x ln a
, x > 0.
Functia tangent a
Fie f : R
_
k +

2
; k Z
_
R, f (x) = tg x. Atunci
(tg x)
/
=
_
sin x
cos x
_
/
=
(sin x)
/
cos x (sin x)(cos x)
/
(cos x)
2
=
cos
2
x + sin
2
x
cos
2
x
=
1
cos
2
x
, x ,= k +

2
, k Z,
deci
(tg x)
/
=
1
cos
2
x
, x ,= k +

2
, k Z.
228 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
Functia cotangent a
(ctg x)
/
=
1
sin
2
x
, x ,= k, k Z.
7.1.3 Derivata functiei compuse
Teorema 7.4. Fie I
1
, I
2
dou a intervale din R, u : I
1
I
2
, f : I
2
R si e x
0
I astfel
nct u este derivabil a n x
0
, iar f este derivabil a n u(x
0
). Atunci f u este derivabil a
n x
0
, iar
( f u)
/
(x
0
) = f
/
(u(x
0
))u
/
(x
0
)
Demonstratie. Putem ncepe n mod eronat astfel
f (u(x)) f (u(x
0
))
x x
0
=
f (u(x)) f (u(x
0
))
u(x) u(x
0
)

u(x) u(x
0
)
x x
0
, (7.1)
urmnd s a trecem mai apoi la limit a n ambii membri pentru x x
0
. De si acest
articiu este motivat de denitia derivatei unei functii ntr-un punct si de faptul
c a egalitatea de demonstrat contine derivata lui u n x
0
, membrul drept al egal-
it atii nu este bine denit pentru u(x) = u(x
0
), deoarece diferenta u(x) u(x
0
)
apare ( si) la numitorul unei fractii. ncerc am s a modic am egalitatea de mai sus
n a sa fel nct s a lu am n calcul si acest lucru. n acest scop, denim functia
auxiliar a
h : I
2
R, h(y) =
_
_
_
f (y)f (u(x
0
))
yu(x
0
)
, y ,= u(x
0
)
f
/
(u(x
0
)), y = u(x
0
)
.
Deoarece
lim
yu(x
0
)
h(y) = lim
yu(x
0
)
f (y) f (u(x
0
))
y u(x
0
)
= f
/
(u(x
0
)) = h(u(x
0
)),
h este continu a n u(x
0
). n plus,
f (u(x)) f (u(x
0
))
x x
0
= h(u(x))
u(x) u(x
0
)
x x
0
, pentru x I
1
, x ,= x
0
.
ntr-adev ar, dac a u(x) = u(x
0
) atunci ambii membri ai egalit atii sunt 0, iar dac a
u(x
0
) ,= u(x
0
), egalitatea coincide cu (7.1), care este n acest caz valid a, niciun
numitor nemaiind 0. Trecnd la limit a pentru x x
0
si tinnd seama de conti-
nuitatea lui f si u, se obtine concluzia.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 229
Egalitatea mentionat a n enuntul teoremei de mai sus se mai poate pune si sub
forma prescurtat a
(f(u))
/
= f
/
(u) u
/
,
ind deosebit de util a pentru calculul derivatelor unor functii care, f ar a a ele-
mentare, se pot obtine prin compunerea unor functii elementare. n aceste situ-
atii, u se dene ste adesea cu ajutorul tuturor termenilor dintr-o parantez a, de
la exponent, de sub radical, de la numitor, s.a.m.d.. Dup a aceast a nlocuire se
identic a apoi f , tinnd cont c a functia de plecare se scrie ca f (u).
Exemple 1. (sin(x
2
+ x + 2))
/
.
Putem deni u : R R, u(x) = x
2
+ x + 2 (folosim toti termenii din
parantez a), iar n acest caz f este dat a de f : R R, f (x) = sin x, deoarece
dup a nlocuire f (u) = sin u. Atunci
(sin(x
2
+ x + 2))
/
= sin
/
(x
2
+ x + 2) (x
2
+ x + 2)
/
= cos(x
2
+ x + 2) (2x + 1).
Echivalent,
(sin(x
2
+ x + 2))
/
= (sin u)
/
= cos u u
/
= cos(x
2
+ x + 2) (x
2
+ x + 2)
/
= cos(x
2
+ x + 2) (2x + 1).
2. ((3x + 2)
5
)
/
Putem deni u : R R, u(x) = 3x + 2 (folosim toti termenii din paran-
tez a), iar n acest caz f este dat a de f : R R, f (x) = x
5
, deoarece dup a
nlocuire f (u) = u
5
. Atunci
((3x + 2)
5
)
/
= (u
5
)
/
= 5u
4
u
/
= 5(3x + 2)
4
(3x + 2)
/
= 15(3x + 2)
4
.
3. (

x
2
+ 1)
/
Putem deni u : R R, u(x) = x
2
+ 1 (folosim toti termenii de sub ra-
dical), iar n acest caz f este dat a de f : [0, ) R, f (x) =

x, deoarece
dup a nlocuire f (u) =

u. Atunci
(
_
x
2
+ 1)
/
=
_
u
_
/
=
1
2

u
u
/
=
1
2

x
2
+ 1
(x
2
+ 1)
/
=
x
x
2
+ 1
.
230 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
7.1.4 ( f
g
)
/
Formula de derivare a functiei compuse se poate aplica cu succes si pentru derivarea
functiilor exponentiale n care att baza ct si exponentul contin variabila. n
acest sens, e I un interval si e f , g : D R, unde f (x) > 0 pentru orice x D.
Putem deni atunci functia f
g
: D R, f
g
(x) = ( f (x))
g(x)
.
Deoarece f (x)
g(x)
> 0 pentru orice x D, au loc relatiile
f
g
= e
ln( f
g
)
= e
g ln f
,
de unde, tinnd seama c a (e
u
)
/
= e
u
u
/
, obtinem c a
( f
g
)
/
=
_
e
g ln f
_
/
= e
g ln f
(g ln f )
/
= e
g ln f
_
g
/
ln f + g (ln f )
/
_
= f
g
_
g
/
ln f + g
f
/
f
_
,
formul a care se poate scrie si sub forma
( f
g
)
/
= f
g
ln f g
/
+ g f
g1
f
/
.
Se poate observa c a ( f
g
)
/
este suma a doi termeni, primul reprezentnd valoarea
derivatei atunci cnd f este privit a ca o constant a (iar f
g
reprezint a n consecint a
o functie exponential a), iar al doilea reprezentnd valoarea derivatei atunci cnd
g este privit a ca o constant a (iar f
g
reprezint a n consecint a o functie putere).
7.1.5 Derivata unui determinant functional
Fie f
ij
: D R, 1 i, j n, functii derivabile pe D. Atunci determinantul
functional denit cu ajutorul acestor functii,
F : D R, F =

f
11
f
12
. . . f
1n
f
21
f
22
. . . f
2n
f
n1
f
n2
. . . f
nn

,
este la rndul s au o functie derivabil a pe D si
F
/
=

f
/
11
f
/
12
. . . f
/
1n
f
21
f
22
. . . f
2n
f
n1
f
n2
. . . f
nn

f
11
f
12
. . . f
1n
f
/
21
f
/
22
. . . f
/
2n
f
n1
f
n2
. . . f
nn

+ . . . +

f
11
f
12
. . . f
1n
f
21
f
22
. . . f
2n
f
/
n1
f
/
n2
. . . f
/
nn

,
=
1
+
2
+ . . . +
n
,
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 231
n determinantul
i
din membrul drept, 1 i n, ind derivate doar functiile
de pe linia i. Demonstratia se poate realiza cu ajutorul formulei de dezvoltare a
unui determinant.
Exercitiu
Fie f : R R, f (x) =

sin(x + a) sin(x + b) sin(x + c)


cos(x + a) cos(x + b) cos(x + c)
sin a sin b sin c

, unde a, b, c R.
Demonstrati c a f
/
(x) = 0 pentru orice x R.
Solutie
Conform formulei de mai sus,
f
/
(x) =
_
_
_

sin(x + a) sin(x + b) sin(x + c)


cos(x + a) cos(x + b) cos(x + c)
sin a sin b sin c

_
_
_
/
=

cos(x + a) cos(x + b) cos(x + c)


cos(x + a) cos(x + b) cos(x + c)
sin a sin b sin c

sin(x + a) sin(x + b) sin(x + c)


sin(x + a) sin(x + b) sin(x + c)
sin a sin b sin c

sin(x + a) sin(x + b) sin(x + c)


cos(x + a) cos(x + b) cos(x + c)
0 0 0

= 0,
deoarece att determinantii n care dou a linii sunt proportionale ct si determi-
nantii n care toate elementele de pe o linie sunt egale cu 0 sunt nuli.
7.1.6 Derivata functiei inverse
Fie I, J intervale din R si e f : I J o functie continu a si bijectiv a. Atunci f este
inversabil a, avnd loc relatiile
f
1
( f (x)) = x pentru orice x I,
respectiv
f ( f
1
(y)) = y pentru orice y J,
iar f
1
este de asemenea continu a.
232 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
Ne propunem s a determin am transmiterea derivabilit atii de la f la f
1
. De-
rivnd (formal, pentru moment) relatia f
1
( f (x)) = x cu ajutorul formulei de
derivare a functiei compuse, obtinem c a
_
f
1
_
/
( f (x)) f
/
(x) = 1, deci
_
f
1
_
/
( f (x)) =
1
f
/
(x)
.
R amne acum sa d am acestei formule un sens mai riguros.
Teorema 7.5. Fie I, J intervale din R si e f : I J o functie continu a si bijectiv a.
Dac a f este derivabil a n x
0
, iar f
/
(x
0
) ,= 0, atunci f
1
: J I este derivabil a n
y
0
= f (x
0
), iar
_
f
1
_
/
(y
0
) =
1
f
/
(x
0
)
.
Demonstratie. Fie y J, y ,= y
0
. Deoarece f este bijectiv a, exist a un unic x I
astfel ca y = f (x), iar cum y ,= y
0
= f (x
0
), urmeaz a c a x ,= x
0
. Se observ a atunci
c a
f
1
(y) f
1
(y
0
)
y y
0
=
f
1
( f (x)) f
1
( f (x
0
))
f (x) f (x
0
)
=
x x
0
f (x) f (x
0
)
=
1
f (x)f (x
0
)
xx
0
.
Dac a y f (x
0
), atunci, conform continuit atii lui f
1
, urmeaz a c a f
1
(y)
f
1
( f (x
0
)), deci x x
0
. De aici,
_
f
1
_
/
(y
0
) = lim
yy
0
f
1
(y) f
1
(y
0
)
y y
0
= lim
xx
0
1
f (x)f (x
0
)
xx
0
=
1
f
/
(x
0
)
.

Exercitiu
Fie f : R R, f (x) = x
3
+ 2x. Demonstrati c a f este bijectiv a si calculati
( f
1
)
/
(3).
Solutie
Mai nti, s a observ amfaptul c a f este continu a si strict cresc atoare, ind suma
a dou a functii continue si strict cresc atoare. Fiind strict monoton a, f este injectiv a.
Cum lim
x
f (x) = , lim
x
f (x) = +, iar f transform a un interval ntr-
un interval, ind continu a, urmeaz a c a f (R) = R, deci f este surjectiv a. Cum f
este att injectiv a ct si surjectiv a, urmeaz a c a ea este bijectiv a, deci si inversabil a.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 233
Deoarece f
/
(x) = 3x
2
+ 2 ,= 0 pentru orice x R, urmeaz a c a f
1
este deriv-
abil a n orice y = f (x) R, iar
_
f
1
_
/
(y) =
1
f
/
(x)
.
Pentru y = 3, urmeaz a c a x
3
+2x = 3, deci x = 1 (cum f este injectiv a, solutia
ecuatiei f (x) = 3 este unic a). Urmeaz a c a
_
f
1
_
/
(3) =
1
f
/
(1)
=
1
5
.
7.1.7 Diferentiala unei functii
Fie f : I R, unde I este un interval, si e x I. S a presupunem c a f este
derivabil a n x
0
. n acest caz, conform denitiei derivatei unei functii ntr-un
punct, se obtine c a
lim
xx
0
_
f (x) f (x
0
)
x x
0
f
/
(x
0
)
_
= 0
S a consider am atunci functia : I R denit a prin
(x) =
_
_
_
f (x)f (x
0
)
xx
0
f
/
(x
0
), x ,= x
0
0, x = x
0
si s a observ am c a
lim
xx
0
(x) = (x
0
) = 0,
deci este continu a n x
0
. n plus, pentru x ,= x
0
, avem c a
f (x) f (x
0
) f
/
(x
0
)(x x
0
) (x)(x x
0
)
= f (x) f (x
0
) f
/
(x
0
)(x x
0
)
_
f (x) f (x
0
)
x x
0
f
/
(x
0
)
_
(x x
0
)
= 0,
aceast a egalitate ind valabil a si pentru x = x
0
. Aceste consideratii motiveaza a
introducerea denitiei urm atoare.
Functii diferentiabile ntr-un punct
Vom spune c a functia f : I R este diferentiabil a n x
0
I dac a exist a
num arul A R si functia : I R, continu a si nul a n x
0
, astfel ca
f (x) f (x
0
) = A(x x
0
) + (x)(x x
0
).
234 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
Conform celor de mai sus, dac a f este derivabil a n x
0
, atunci f este diferenti-
abil a n x
0
, iar A = f
/
(x
0
). Reciproc, s a presupunem c a f este diferentiabil a n x
0
.
Atunci
lim
xx
0
f (x) f (x
0
)
x x
0
= lim
xx
0
A(x x
0
) + (x)(x x
0
)
x x
0
= lim
xx
0
A + (x) = A,
deci f este derivabil a n x
0
, iar f
/
(x
0
) = A. Se obtine de aici urm atorul rezultat.
Teorema 7.6. Fie f : I R. Atunci f este derivabil a n x
0
I dac a si numai dac a este
diferentiabil a n x
0
I.
Conform celor de mai sus, o functie derivabil a ntr-un punct x
0
admite n acel
punct urm atoarea dezvoltare de ordinul nti
f (x) = f (x
0
) + f
/
(x
0
)(x x
0
) + (x)(x x
0
), cu lim
xx
0
(x) = 0
(de fapt, vom vedea ulterior c a aceast a dezvoltare reprezint a formula lui Taylor
de ordinul nti asociat a functiei f n punctul x
0
). Cum lim
xx
0
(x) = 0, ter-
menul (x)(x x
0
) este de ordin mai mic decat f
/
(x
0
)(x x
0
) pentru x apropiat
de x
0
. Ignornd acest termen, obtinem urm atoarea formul a de aproximare
f (x) f (x
0
) + f
/
(x
0
)(x x
0
), pentru x x
0
,
exprimabil a si sub forma
f (x) f (x
0
) f
/
(x
0
)(x x
0
), pentru x x
0
0,
sau, cu notatia x x
0
= h,
f (x
0
+ h) f (x
0
) f
/
(x
0
)h, pentru h 0,
n care diferenta f (x
0
+ h) f (x
0
) reprezint a variatia functiei atunci cnd argu-
mentul variaz a de la x
0
la x
0
+ h. Suntem atunci condu si de considerentele de
aproximare de mai sus la a deni urm atorul concept de diferential a a unei functii.
Diferentiala unei functii ntr-un punct
Fiind dat a o functie f : I R derivabil a n x
0
I, vom numi diferential a a
functiei f n x
0
functia liniar a d f (x
0
) denit a prin
d f (x
0
)(h) = f
/
(x
0
)(h), pentru h R.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 235
Urmeaz a atunci c a
f (x) f (x
0
) d f (x
0
)(h), pentru h 0,
n loc de d f (x
0
)(h) folosindu-se si notatia d f (x
0
; h).
Pentru functia identic a g : R R, g(x) = x, urmeaz a c a
dx(x
0
)(h) = h, pentru orice x
0
R,
iar ntruct dx(x
0
) este independent de x
0
, se va folosi n cele ce urmeaz a notatia
simplicat a dx. Cu notatiile de mai sus,
d f (x
0
)(h) = f
/
(x
0
)dx(h), pentru h R,
de unde obtinem urm atoarea egalitate de functii liniare
d f (x
0
) = f
/
(x
0
)dx,
care conduce la urm atoarea notatie diferential a alternativ a a derivatei unei functii
ntr-un punct
f
/
(x
0
) =
d f (x
0
)
dx
.
Pentru un punct arbitrar x, obtinem deci
d f (x) = f
/
(x)dx, respectiv f
/
(x) =
d f (x)
dx
. (7.2)
7.1.8 Operatii cu functii diferentiabile
Datorit a relatiei (7.2), regulile de calcul ale derivatelor unor functii se transmit si
la diferentiale.
Teorema 7.7. Fie f , g : I R, x I, f , g derivabile n x. Atunci
1. f + g, f g sunt diferentiabile n x, iar
d( f + g)(x) = ( f + g)
/
(x)dx = d f (x) + dg(x),
respectiv
d( f g)(x) = ( f g)
/
(x)dx = d f (x) dg(x).
236 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
2. f este diferentiabil a n x pentru orice R, iar
d(f )
/
(x) = (f )
/
(x) = d f (x).
3. f g este diferentiabil a n x
0
, iar
d( f g)(x) = ( f g)
/
(x)dx = d f (x)g(x) + f (x)dg(x).
4.
f
g
este diferentiabil a n x dac a g(x) ,= 0, iar
d
_
f
g
_
(x) =
_
f
g
_
/
(x)dx =
d f (x)g(x) f (x)dg(x)
g(x)
2
Regulile de calcul de mai sus se mai pot scrie si sub urm atoarele forme pres-
curtate, prin omiterea punctului curent
d(f + g) = df + dg, d(f g) = df dg, d(f) = f,
d(fg) = df g + f dg, d
_
f
g
_
=
df g f dg
g
2
.
Exemple 1. d(sin x) = (sin x)
/
dx = cos xdx.
2. d(cos
3
x) = (cos
3
x)
/
dx = 3 cos
2
x(cos x)
/
dx = 3 cos
2
x sin xdx
3. d(x
2
e
x
) = (x
2
e
x
)
/
dx = (2xe
x
+ x
2
e
x
)dx.
4. d(x
2
e
x
) = d(x
2
) e
x
+ x
2
d(e
x
) = 2xe
x
dx + x
2
e
x
dx = (2x + x
2
)e
x
.
7.1.9 Diferentiala functiei compuse
Are de asemenea loc si o formul a de diferentiere a functiei compuse similar a celei
de derivare.
Teorema 7.8. Fie I
1
, I
2
dou a intervale din R, u : I
1
I
2
, f : I
2
R si e x I
1
astfel nct u este diferentiabil a n x, iar f este diferentiabil a n u(x). Atunci f u este
diferentiabil a n x, iar
d( f u)(x) = ( f u)
/
(x)dx = f
/
(u(x))du(x).
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 237
Prin omiterea punctului curent, regula de mai sus se poate scrie sub urm a-
toarea form a prescurtat a
d(f u) = f
/
(u)du.
De remarcat faptul c a diferentiala functiei compuse se calculeaz a ca si cum u ar
variabil a independent a.
Exemple 1. d(cos
3
x) = d(u
3
) = 3u
2
du = 3 cos
2
xd(cos x) = 3 cos
2
x sin xdx.
2. d(e
sin x
) = d(e
u
) = e
u
du = e
sin x
d(sin x) = e
sin x
cos xdx.
7.2 Derivate si diferentiale de ordin superior
7.2.1 Derivate de ordin superior
Fie I un interval si e f : I R o functie derivabil a pe o vecin atate a lui x
0

I. Dac a f
/
este la rndul s au derivabil a n x
0
, vom spune c a f este de dou a ori
derivabil a n x
0
iar derivata lui f
/
n x
0
se va numi derivata a doua a lui f sau derivata
de ordinul al doilea a lui f , ind notat a f
//
(x
0
) sau
d
2
f (x
0
)
dx
2
. Conform denitiei,
f
//
(x
0
) = lim
xx
0
f
/
(x) f
/
(x
0
)
x x
0
.
Dac a f este de dou a ori derivabil a n orice x I, atunci f se nume ste de dou a ori
derivabil a pe I.
n mod inductiv, dac a f este derivabil a de n 1 ori pe o vecin atate a lui x
0
, iar
derivata de ordinul n 1 este la rndul s au derivabil a n x
0
, vom spune c a f este
de n ori derivabil a n x
0
. Derivata de ordinul n a lui f n x
0
, notat a prin f
(n)
(x
0
)
sau
d
n
f (x
0
)
dx
n
, este denit a ca derivat a a derivatei de ordinul n 1, n sensul c a
f
(n)
(x
0
) = lim
xx
0
f
(n1)
(x) f
(n1)
(x
0
)
x x
0
.
Similar, dac a f este de n ori derivabil a n orice x I, atunci f se nume ste de n ori
derivabil a pe I.
Exemplu
238 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
Fie f : R R, f (x) = e
x
2
+3x
. Atunci
f
/
(x) = (2x + 3)e
x
2
+3x
,
f
//
(x) =
_
(2x + 3)e
x
2
+3x
_
/
= (4x
2
+ 12x + 11)e
x
2
+3x
f
///
(x) =
_
(4x
2
+ 12x + 11)e
x
2
+3x
_
/
= (8x
3
+ 36x
2
+ 66x + 45)e
x
2
+3x
.
Functii de clas a C
k
. Difeomorsme
Vom nota
C
n
(I) =
_
f : I R; f de n ori derivabil a pe I, f
(n)
continu a pe I
_
C

(I) = f : I R; f derivabil a de orice ordin pe I .


Dac a f C
n
(I) (respectiv f C

(I)), atunci f se va numi de clas a C


n
pe I (respec-
tiv de clas a C

pe I, sau indenit derivabil a pe I). Dac a f : I J, f inversabil a este


n a sa fel nct att f ct si f
1
sunt derivabile pe domeniile lor (respectiv sunt de
clas a C
n
pe domeniile lor), f se va numi difeomorsm (respectiv C
n
-difeomorsm)
pe I.
Exemple 1. Functia f : R R, f (x) = ax
2
+ bx + c, b, c R, a R

(functia
polinomial a de gradul al doilea) este indenit derivabil a pe R, iar f
/
(x) =
2ax + b, f
//
(x) = 2a, f
(m)
(x) = 0 pentru m 3.
2. Functia f : I R, f (x) = a
n
x
n
+ a
n1
x
n1
+ . . . + a
1
x + a
0
, a
i
R, 0 i
n 1, a
n
R

(functia polinomial a de gradul n) este indenit derivabil a pe


R, iar f
(n)
(x) = n!a
n
, f
(m)
(x) = 0 pentru m > n.
3. Functia f : R R, f (x) = e
x
este indenit indenit derivabil a pe R, iar
f
/
(x) = e
x
, f
//
(x) = e
x
, putndu-se demonstra prin inductie c a f
(n)
(x) = e
x
pentru x R si n 1.
4. Functia f : R R, f (x) = sin x este indenit derivabil a pe R, iar f
/
(x) =
cos x = sin(x +

2
), f
//
(x) = sin x = sin(x +
2
2
), putndu-se demonstra
prin inductie c a
sin
(n)
(x) = sin(x +
n
2
), pentru x R si n 1.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 239
Altfel, se poate observa c a
sin
(4k)
(x) = sin x, sin
(4k+1)
(x) = cos x
sin
(4k+2)
(x) = sin x, sin
(4k+3)
(x) = cos x
pentru x R si k 0.
5. Functia f : I R, f (x) = cos x este indenit derivabil a pe R, iar f
/
(x) =
sin x = cos(x +

2
), f
//
(x) = cos x = cos(x +
2
2
), putndu-se demon-
stra prin inductie c a
cos
(n)
(x) = cos(x +
n
2
), pentru x R si n 1.
Altfel, se poate observa c a
cos
(4k)
(x) = cos x, cos
(4k+1)
(x) = sin x
cos
(4k+2)
(x) = cos x, cos
(4k+3)
(x) = sin x
pentru x R si k 0.
6. Functia f : R a, f (x) =
1
x+a
este indenit derivabil a pe R a, iar
f
/
(x) =
1
(x+a)
2
, f
//
(x) =
2
(x+a)
3
, putndu-se demonstra prin inductie c a
_
1
x + a
_
(n)
=
(1)
n
n!
(x + a)
n+1
pentru x R a si n 1.
7.2.2 Formula lui Leibniz
Fiind date f , g : I R de clas a C
n
pe I, ne propunem s a determin am o formul a
pentru derivata de ordinul n a produsului f g al acestora.
Teorema 7.9. Fie f , g : I R de clas a C
n
pe I, n N

. Atunci f g este de clas a C


n
pe
I, iar
( f g)
(n)
= C
0
n
f
(n)
g + C
1
n
f
(n1)
g
/
+ C
2
n
f
(n2)
g
//
+ . . . + C
n
n
f g
(n)
.
Demonstratie. Vom demonstra prin inductie dup a n. Pentru n = 1, formula este
adev arat a, deoarece se reduce la
( f g)
/
= f
/
g + f g
/
,
240 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
care nu este altceva dect formula de derivare a produsului.
S a presupunem c a formula este adev arat a pentru n = k, adic a
( f g)
(k)
= C
0
k
f
(k)
g + C
1
k
f
(k1)
g
/
+ C
2
k
f
(k2)
g
//
+ . . . + C
k
k
f g
(k)
si s a demonstr am c a ea este valabil a pentru n = k + 1.
Se observ a c a
( f g)
(k+1)
= (( f g)
(k)
)
/
= (C
0
k
f
(k)
g + C
1
k
f
(k1)
g
/
+ C
2
k
f
(k2)
g
//
+ . . . + C
k
k
f g
(k)
)
/
= (C
0
k
f
(k)
g)
/
+ (C
1
k
f
(k1)
g
/
)
/
+ (C
2
k
f
(k2)
g
//
)
/
+ . . . + (C
k
k
f g
(k)
)
/
= (C
0
k
f
(k+1)
g + C
0
k
f
(k)
g
/
) + (C
1
k
f
(k)
g
/
+ C
1
k
f
(k1)
g
//
)
+ (C
2
k
f
(k1)
g
//
+ C
2
k
f
(k2)
g
///
) + . . . + (C
k
k
f
/
g
(k)
+ C
k
k
f g
(k+1)
)
= C
0
k
f
(k+1)
g + (C
0
k
+ C
1
k
) f
(k)
g
/
+ (C
1
k
+ C
2
k
) f
(k1)
g
//
+ . . .
+ C
k
k
f g
(k+1)
.
Cum C
0
k
= C
0
k+1
= 1, C
k
k
= C
k+1
k+1
= 1, iar C
l
k
+ C
l+1
k
= C
l+1
k+1
pentru 1 l k 1,
urmeaz a c a
( f g)
(k+1)
= C
0
k+1
f
(k+1)
g + C
1
k+1
f
(k)
g
/
+ C
2
k+1
f
(k1)
g
//
+ . . . + C
k+1
k+1
f g
(k+1)
,
deci propozitia este valabil a si pentru n = k + 1. n concluzie, conform principi-
ului inductiei matematice, ea este adev arat a pentru orice n N

.
Formula de calcul a derivatei de ordinul n a unui produs demonstrat a mai sus
poart a numele de formula lui Leibniz. Remarc amasem anarea ntre aceast a formul a
si formula binomial a
(a + b)
n
= C
0
n
a
n
+ C
1
n
a
n1
b + C
2
n
a
n2
b
2
+ . . . + C
n
n
b
n
.
n aplicatii, formula se utilizeaz a n special pentru functii produs n care unul
dintre factori este o functie polinomial a ( si deci pentru care derivatele de la un
anumit ordin ncolo sunt nule, mic sornd num arul termenilor nenuli din sum a),
iar cel alalt factor are derivatele de ordin superior u sor de determinat.
Exercitiu
Determinati (x
2
e
2x
)
(50)
.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 241
Solutie
Considernd f , g : R R, f (x) = x
2
, g(x) = e
2x
, observ am c a f
(k)
(x) = 0
pentru orice k 3, iar g
(k)
(x) = 2
k
e
2x
pentru orice k 0. Atunci
(x
2
e
2x
)
(50)
= C
48
50
(x
2
)
//
(e
2x
)
(48)
+ C
49
50
(x
2
)
/
(e
2x
)
(49)
+ C
50
50
x
2
(e
2x
)
(50)
= C
48
50
2 2
48
e
2x
+ C
49
50
2x 2
49
e
2x
+ C
50
50
x
2
2
50
e
2x
= 2
49
e
2x
(1225 + 100x + 2x
2
).

7.2.3 Diferentiale de ordin superior


Fie f : I R si e x
0
I. Vom spune c a f este de dou a ori diferentiabil a n x
0
dac a
f este derivabil a ntr-o vecin atate a lui x
0
, iar f
/
este diferentiabil a n x
0
. n aceste
conditii, vom numi diferentiala de ordinul al doilea a functiei f n x
0
, notat a d
2
f (x
0
),
functia de gradul al doilea denit a prin
d
2
f (x
0
)(h) = f
//
(x
0
)h
2
, pentru h R.
Obtinem atunci urm atoarea egalitate de functii de gradul al doilea
d
2
f (x
0
) = f
/
(x
0
)dx
2
,
care conduce la urm atoarea notatie diferential a alternativ a a derivatei de ordinul
al doilea a unei functii ntr-un punct
f
//
(x
0
) =
d
2
f (x
0
)
dx
2
.
Aici, prin dx
2
se va ntelege dx dx. Inductiv, vom spune c a f este de n ori diferenti-
abil a n x
0
dac a f este derivabil a de n 1 ori ntr-o vecin atate a lui x
0
, iar f
(n1)
este diferentiabil a n x
0
. n aceste conditii, vom numi diferentiala de ordinul n a
functiei f n x
0
, notat a d
n
f (x
0
), functia de gradul n denit a prin
d
n
f (x
0
)(h) = f
(n)
(x
0
)h
n
, pentru h R.
Obtinem atunci urm atoarea egalitate de functii de gradul n
d
n
f (x
0
) = f
(n)
(x
0
)dx
n
,
242 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
care conduce la urm atoarea notatie diferential a alternativ a a derivatei de ordinul
n a unei functii ntr-un punct
f
(n)
(x
0
) =
d
n
f (x
0
)
dx
n
.
Pentru un punct arbitrar x, obtinem deci
d
n
f (x) = f
(n)
(x)dx
n
, respectiv f
(n)
(x) =
d
n
f (x)
dx
n
.
Exemple 1. d
n
(e
ax
) = (e
ax
)
(n)
dx
n
= a
n
e
ax
dx
n
, pentru x R, a R.
2. d
n
(ln(ax + b)) = (ln(ax + b))
(n)
dx
n
=
(1)
n1
a
n
(n1)!
(ax+b)
n
dx
n
, pentru a, b R,
x R, ax + b > 0.
7.3 Teoremele fundamentale ale calculului diferential
n aceast a sectiune vomprezenta cteva propriet ati importante ale functiilor deriv-
abile si unele aplicatii ale acestora n studiul monotoniei si aproxim arii functiilor.
ncepem prin a deni notiunea de punct de extrem.
Puncte de minim local. Valori minime locale
Fie f : I R, I interval. Vom spune c a x
0
I este un punct de minim local
dac a exist a o vecin atate V 1(x
0
) astfel ca f (x
0
) f (x) pentru orice x V I,
adic a valoarea f (x
0
) a lui f n x
0
este cea mai mic a valoare a acestei functii pe o
vecin atate a lui x
0
. n aceste conditii f (x
0
) se nume ste valoare minim a local a.
Puncte de maxim local. Valori maxime locale
Similar, vom spune c a x
0
I este un punct de maxim local dac a exist a o vecin a-
tate V 1(x
0
) astfel ca f (x
0
) f (x) pentru orice x V I, adic a valoarea f (x
0
)
a lui f n x
0
este cea mai mare valoare a acestei functii pe o vecin atate a lui x
0
. n
aceste conditii f (x
0
) se nume ste valoare maxim a local a.
Puncte de extrem local. Valori extreme locale
Dac a x
0
este un punct de minim sau maxim local al functiei f , se spune atunci
c a x
0
este un punct de extrem local al functiei f , valorile functiei f n punctele de
extrem local numindu-se valori extreme locale ale functiei f . De asemenea, dac a
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 243
x
0
este un punct de minim (maxim) local al functiei f , punctul corespunz ator
(x
0
, f (x
0
)) de pe gracul functiei f se nume ste punct de minim (maxim) local al
gracului.
Puncte de extrem global. Valori extreme globale
Dac a x
0
este n a sa fel nct f (x
0
) f (x) pentru orice x I, vom spune c a x
0
este punct de minim global al lui f , iar dac a f (x
0
) f (x) pentru orice x I, vom
spune c a x
0
este punct de maxim global al lui f . Dac a x
0
este un punct de minim
sau maxim global al functiei f , se spune atunci c a x
0
este un punct de extrem global
al functiei f , valorile functiei f n punctele de extrem local numindu-se extreme
globale ale functiei f . De asemenea, dac a x
0
este un punct de minim (maxim)
global al functiei f , punctul corespunz ator (x
0
, f (x
0
)) de pe gracul functiei f se
nume ste punct de minim (maxim) global al gracului.
Se observ a c a orice punct de extrem global este si punct de extrem local, nu
ns a si reciproc. De exemplu 2 este punct de minim local al functiei f : R R,
f (x) = (x 1)(x 2)
2
, deoarece f (2) = 0, iar pe o vecin atate sucient de mic a
a sa f ia doar valori pozitive, dar nu este punct de minim global, deoarece f ia si
valori negative (de exemplu, f (0) = 4).
Se poate observa c a o functie f poate admite mai multe puncte de minim sau
maxim local, putnd exista deasemenea valori minime locale mai mari dect val-
ori maxime locale.
Exemple 1. f : R R, f (x) = x
2
are 0 ca punct de minim global, deoarece
f (0) = 0, iar f (x) 0 pentru orice x R. n concluzie, 0 este si punct de
minim local. Se observ a de asemenea c a f
/
(0) = 0.
2. f : R R, f (x) = (x 1)
2
(x 2)(x 3)
2
are 1 ca punct de maxim local,
deoarece f (1) = 0, iar f (x) 0 pentru x apropiat de 1 si pe 3 ca punct
de minim local, deoarece f (3) = 0, iar f (x) 0 pentru x apropiat de 3.
Totu si, acestea nu sunt puncte de extrem global, deoarece f ia att valori
strict negative (de exemplu f (0) = 18), ct si valori strict pozitive (de
exemplu f (4) = 18).
244 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
7.3.1 Teorema lui Fermat
Vom preciza n cele ce urmeaz a un principiu de localizare a punctelor de extrem
ale unei functii date, cunoscut sub numele de teorema lui Fermat
Teorema 7.10. Fie f : I R, I interval, si e x
0
un punct de extrem interior lui I n
care f este derivabil a. Atunci f
/
(x
0
) = 0.
Demonstratie. Pentru xarea ideilor, s a presupunem c a x
0
este punct de maxim
local, n caz contrar rationndu-se analog.
Deoarece x
0
este punct interior lui I, exist a atunci
1
> 0 astfel ca (x
0

1
, x
0
+

1
) I, iar deoarece x
0
este punct de maxim local, exist a o vecin atate V 1(x
0
)
astfel ca f (x
0
) f (x) pentru orice x V I. Cum V 1(x
0
), exist a
2
> 0 astfel
ca (x
0

2
, x
0
+
2
) V. Fie acum = min(
1
,
2
). Atunci f (x
0
) f (x) pentru
orice x (x
0
, x
0
+ ).
Pentru x (x
0
, x
0
), urmeaz a c a
f (x)f (x
0
)
xx
0
0, de unde, prin trecere la
limit a pentru x x
0
,
f
/
s
(x
0
) = lim
xx
0
x<x
0
f (x) f (x
0
)
x x
0
0.
Similar, pentru x (x
0
, x
0
+ ), urmeaz a c a
f (x)f (x
0
)
xx
0
0, de unde, prin trecere
la limit a pentru x x
0
,
f
/
d
(x
0
) = lim
xx
0
x>x
0
f (x) f (x
0
)
x x
0
0.
Cum f este derivabil a n x
0
, urmeaz a c a f
/
(x
0
) = f
/
s
(x
0
) = f
/
d
(x
0
), de unde
f
/
(x
0
) = 0, ceea ce ncheie demonstratia.
Se poate observa c a dac a x
0
este un punct de extrem care nu este interior in-
tervalului I, atunci f
/
(x
0
) poate s a nu e 0. n acest sens, e f : [0, 1] R,
f (x) = x. Atunci 0 si 1 sunt puncte de minim global, respectiv de maxim global,
deoarece f este strict cresc atoare pe [0, 1], deci sunt si puncte de extrem local.
Totu si, f
/
(x) = 1 ,= 0 pentru orice x [0, 1].
De asemenea, reciproca teoremei lui Fermat nu este adev arat a, n sensul c a
dac a f
/
(x
0
) = 0, atunci x
0
nu este neap arat punct de extrem, chiar dac a este
interior intervalului I. n acest sens, e f : R R, f (x) = x
3
. Atunci f este
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 245
derivabil a pe R si f
/
(x) = 3x
2
, pentru x R, deci f
/
(0) = 0. Totu si, 0 nu este
punct de extrem, deoarece f (0) = 0, iar f ia n orice vecin atate a lui 0 att valori
strict negative (pentru x < 0), ct si valori strict pozitive (pentru x > 0).
n ne, s a observ am si c a o functie poate avea puncte de extrem n care n care
nu este derivabil a. n acest sens, e f : R R, f (x) = [x[. Atunci 0 = f (0)
f (x) pentru x R, deci 0 este punct de minim global, dar f
/
s
(0) = 1 ,= f
/
d
(0) =
1, deci f nu este derivabil a n 0.
S a remarc am urm atoarea interpretare geometric a a teoremei lui Fermat.
Interpretarea geometric a a teoremei lui Fermat
Dac a f : I R si x
0
este un punct de extrem interior lui I n care f este deriv-
abil a, atunci tangenta la grac n punctul de extrem corespunz ator A(x
0
, f (x
0
))
al gracului, de pant a f
/
(x
0
) = 0, este paralel a cu Ox.
Puncte critice
Fie f : I R. Vom spune c a x
0
este un punct critic al lui f dac a f este
derivabil a n x
0
, iar f
/
(x
0
) = 0.
Altfel spus, punctele critice ale lui f sunt r ad acinile lui f
/
. Cu aceast a pre-
cizare, teorema lui Fermat arat a c a punctele de extrem ale unei functii situate n
interiorul domeniului de denitie si n care acea functie este derivabil a se g asesc
printre punctele critice. Totu si, s-a observat anterior c a nu orice punct critic este
punct de extrem.
Cu ajutorul teoremei lui Fermat, se poate demonstra si urm atorul rezultat.
Teorema 7.11. Fie f : I R, I interval, f derivabil a pe I. Atunci f
/
are proprietatea
lui Darboux pe I.
7.3.2 Teorema lui Rolle
Functie Rolle pe un interval
Fie f : [a, b] R. Vom spune c a f este functie Rolle pe [a, b] dac a f este
continu a pe [a, b] si derivabil a pe (a, b). Urm atorul rezultat poart a numele de
teorema lui Rolle.
Teorema 7.12. Fie f : [a, b] R, f functie Rolle pe [a, b], pentru care f (a) = f (b).
Atunci exist a c (a, b) astfel nct f
/
(c) = 0.
246 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
Demonstratie. Fie f : [a, b] R cu propriet atile din enunt. Deoarece f este
continu a pe [a, b], f este m arginit a si si atinge marginile pe [a, b], adic a exist a m,
M R si x
m
, x
M
[a, b] astfel ca m f (x) M pentru x [a, b], iar f (x
m
) = m,
f (x
M
) = M. Cum x
m
, x
M
[a, b], ele pot e extremit ati ale intervalului [a, b],
e puncte interioare acestuia.
Dac a att x
m
ct si x
M
sunt extremit ati ale intervalului [a, b], atunci e x
m
=
x
M
, si atunci f este constant a, valoarea sa minim a ind egal a cu valoarea sa max-
im a, e x
m
si x
M
sunt distincte si atunci tinnd seama de faptul c a f (a) = f (b),
obtinem din nou c a f este constant a. n ambele cazuri, deoarece f este constant a
pe [a, b], atunci f
/
(x) = 0 pentru orice x (a, b).
Presupunem acum c a unul dintre x
m
si x
M
este interior intervalului [a, b].
Atunci, conform teoremei lui Fermat, valoarea derivatei lui f n acest punct este
0, ceea ce ncheie demonstratia.
Interpretarea geometric a a teoremei lui Rolle
S a remarc am urm atoarea interpretare geometric a a teoremei lui Rolle.
Dac a f : [a, b] R este o functie Rolle pe [a, b] pentru care f (a) = f (b),
atunci exist a pe gracul functiei f un punct C(c, f (c)) n care tangenta la grac
este paralel a cu Ox.
Teorema lui Rolle admite dou a consecinte importante privind localizarea unor
r ad acini ale derivatei, respectiv ale functiei.
Corolar 7.12.1. Fie f : I R, I interval, f derivabil a pe I. ntre dou a r ad acini ale lui
f se a a cel putin o r ad acin a a lui f
/
.
Demonstratie. Fie x
1
, x
2
I, x
1
< x
2
, astfel c a f (x
1
) = f (x
2
) = 0. Atunci f este
functie Rolle pe [x
1
, x
2
] si aplicnd teorema lui Rolle pe acest interval obtinem c a
exist a c (x
1
, x
2
) astfel nct f
/
(c) = 0, ceea ce trebuia demonstrat.
Corolar 7.12.2. Fie f : I R, I interval, f derivabil a pe I. ntre dou a r ad acini
consecutive ale lui f
/
se a a cel mult o r ad acin a a lui f .
Demonstratie. Fie x
1
, x
2
I, x
1
< x
2
r ad acini consecutive ale lui f
/
. Presupunem
prin reducere la absurd c a exist a dou a r ad acini a, b ale lui f , a < b, situate ntre
x
1
si x
2
, deci x
1
< a < b < x
2
. Conform Corolarului 7.12.1, exist a cel putin nc a o
r ad acin a x
3
a lui f
/
situat a ntre a si b, ceea ce nseamn a c a x
1
, x
2
nu sunt r ad acini
consecutive, contradictie.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 247
Cu ajutorul acestor corolarii se va preciza un algoritmde determinare a num aru-
lui r ad acinilor unei ecuatii situate ntr-un interval dat.
Sirul lui Rolle
Fiind dat a functia derivabil a f : I R, I interval, dorim s a determin am
num arul r ad acinilor ecuatiei f (x) = 0. n acest scop, proced am n urm atoarele
etape.
1. Rezolv am ecuatia f
/
(x) = 0 si determin am r ad acinile c
1
, c
2
, . . . , c
n
ale lui f
/
.
2. Determin am f (c
1
), f (c
2
), . . . , f (c
n
) si limitele l
1
si l
2
n cap atul inferior,
respectiv superior al lui I.
3. Construim sirul R
0
= sgn(l
1
), R
1
= sgn f (c
1
), R
2
= sgn f (c
2
), . . . , R
n
=
sgn f (c
n
), R
n+1
= sgn f (l
2
), numit sirul lui Rolle, cu conventia c a sgn(+) =
1, sgn() = 1, ntruct limitele l
1
si l
2
pot si innite. De asemenea, n
acest sir se pot trece + si n loc de +1 si respectiv 1. Dac a doi termeni
consecutivi R
i
si R
i+1
sunt identici, atunci ntre abscisele care le corespund
nu se a a nicio r ad acin a a lui f . Dac a R
i
si R
i+1
sunt diferiti, dar nenuli,
atunci ntre abscisele care le corespund se a a exact o r ad acin a a lui f . n
ne, dac a un termen R
i
este nul, aceasta nseamn a c a abscisa care-i core-
spunde este r ad acin a de ordinul cel putin 2 a lui f , pentru determinarea
exact a a ordinului de multiplicitate ind necesar a determinarea valorilor
derivatelor de ordin superior n acest punct.
Exercitiu
Determinati num arul de r ad acini reale ale ecuatiei 2x
3
12x
2
+ 18x + 3 = 0.
Solutie
Fie f : R R, f (x) = 2x
3
12x
2
+ 18x + 2. Atunci f
/
(x) = 0 6x
2
24x +
18 = 0, de unde x
1
= 1, x
2
= 3, iar f (x
1
) = 11, f (x
2
) = 3. Cum lim
x
f (x) =
, lim
x
f (x) = , urmeaz a c a sirul lui Rolle este + + +, schimbarea de
semn petrecndu-se ntre R
0
(corespunz ator lui x = ) si R
1
(corespunz ator
lui x
1
= 1). Atunci ecuatia dat a are o singur a r ad acin a real a, situat a n intervalul
(, 1).
Exercitiu
Determinati num arul de r ad acini reale ale ecuatiei x
2
2 ln x + m = 0 n functie
248 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
de valorile parametrului real m.
Solutie
Fie f : (0, ) R, f (x) = x
2
2 ln x +m. Atunci f
/
(x) = 0 2x
2
x
= 0, de
unde x
1
= 1 (r ad acina x
2
= 1 nu convine, ntruct nu apartine domeniului de
denitie al logaritmului natural), iar f (x
1
) = 1 +m. De asemenea, lim
x0
f (x) =
+, lim
x
f (x) = .
Dac a m < 1, sirul lui Rolle este + +, schimb arile de semn petrecndu-se
ntre R
0
(corespunz ator lui x = 0) si R
1
(corespunz ator lui x
1
= 1), respectiv ntre
R
1
(corespunz ator lui x
1
= 1) si R
2
(corespunz ator lui x = +). Atunci ecuatia
dat a are dou a r ad acini reale, situat a n intervalele (0, 1) si respectiv (1, ).
Dac a m = 1, sirul lui Rolle este + 0 +, x
1
= 1 ind r ad acin a de ordinul cel
putin 2. Cum f
//
(x) = 2 +
2
x
2
, urmeaz a c a f
//
(1) ,= 0, iar x
1
= 1 este r ad acin a
dubl a a ecuatiei date, aceasta neavnd alte r ad acini reale.
Dac a m > 1, sirul lui Rolle este + + +, f ar a schimb ari de semn. Urmeaz a c a
ecuatia dat a nu are r ad acini reale.
7.3.3 Teorema lui Lagrange
Teorema lui Rolle este un caz particular al urm atorului rezultat, numit teorema lui
Lagrange sau teorema cre sterilor nite.
Teorema 7.13. Fie f : [a, b] R, f functie Rolle pe [a, b]. Atunci exist a c (a, b)
astfel nct f
/
(c) =
f (b)f (a)
ba
.
Demonstratie. Fie g : [a, b] R, g(x) = f (x) kx, unde k R este pentru
moment arbitrar. Atunci g este functie Rolle pe [a, b].
Determin am k astfel nct g(a) = g(b), cu scopul de a putea aplica lui g teo-
rema lui Rolle. Atunci f (b) kb = f (a) ka, de unde k =
f (b)f (a)
ba
. n aceste
conditii, exist a c R astfel nct g
/
(c) = 0. Dar
g
/
(c) = 0 f
/
(c) k = 0 f
/
(c) =
f (b) f (a)
b a
,
de unde concluzia.
Interpretarea geometric a a teoremei lui Lagrange
S a remarc am urm atoarea interpretare geometric a a teoremei lui Lagrange.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 249
Dac a f : [a, b] R este o functie Rolle pe [a, b], atunci exist a pe gracul
functiei f un punct C(c, f (c)) n care tangenta la grac este paralel a cu coarda
AB, unde A(a, f (a)) si B(b, f (b)) sunt capetele gracului lui f .
Teorema lui Lagrange are consecinte importante n studiul monotoniei functi-
ilor, enuntate n urm atorul rezultat.
Corolar 7.13.1. 1. Dac a f : I R, I interval, este derivabil a pe I, iar derivata sa
este identic nul a pe I, atunci f este constant a pe I.
2. Dac a f , g : I R, I interval, sunt derivabile pe I, iar derivatele lor sunt egale pe
I, atunci f si g difer a printr-o constant a pe I.
3. Dac a f : I R, I interval, este derivabil a pe I, iar derivata sa este pozitiv a (re-
spectiv strict pozitiv a) pe I, atunci f este cresc atoare (respectiv strict cresc atoare)
pe I. Dac a f : I R, I interval, este derivabil a pe I, iar derivata sa este neg-
ativ a (respectiv strict negativ a) pe I, atunci f este descresc atoare (respectiv strict
descresc atoare) pe I.
Demonstratie. 1. Fie f : I R derivabil a pe I astfel nct f
/
(x) = 0 pentru
x I si e a, b I, a < b. Conform teoremei lui Lagrange, exist a c [a, b]
astfel nct f
/
(c) =
f (b)f (a)
ba
. Dar f
/
(c) = 0, deci f (a) = f (b). Fixnd a I
si considernd pe b variabil, obtinem c a f este constant a pe I.
2. Fie f , g : I R, f , g derivabile pe I astfel nct f
/
(x) = g
/
(x) pentru x I.
Consider am h : I R, h(x) = f (x) g(x). Atunci h
/
(x) = f
/
(x) g
/
(x) =
0 pentru x I si, conform primei consecinte, urmeaz a c a h este constant a.
3. Fie f : I R derivabil a pe I astfel nct f
/
(x) 0 pentru x I si e
a, b I, a < b. Conform teoremei lui Lagrange, exist a c [a, b] astfel nct
f
/
(c) =
f (b)f (a)
ba
. Dar f
/
(c) 0, deci f (b) f (a). Urmeaz a c a f este
cresc atoare pe I, analog tratndu-se celelalte situatii.

Exemplu
Corolarul 1 se poate folosi pentru demonstrarea unor identit ati. n acest scop, s a
demonstr am c a
arctg x + arctg
1 x
1 + x
=

4
, pentru x (1, 1).
250 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
Fie f : (1, 1) R, f (x) = arctg x + arctg
1x
1+x
. Atunci f este derivabil a pe
(1, 1), iar
f
/
(x) =
1
1 + x
2
+
1
1 +
_
1x
1+x
_
2
_
1 x
1 + x
_
/
=
1
1 + x
2
+
(1 + x)
2
(1 + x)
2
+ (1 x)
2
2
(1 + x)
2
=
1
1 + x
2

1
1 + x
2
= 0,
de unde f este constant a pe (1, 1). Pentru a determina valoarea acestei con-
stante, d am lui x o valoare din intervalul (1, 1), de exemplu x = 0. Cum
f (0) = arctg 0 + arctg 1 = 0 +

4
=

4
,
urmeaz a concluzia.
Exemplu
Corolarul 3 este instrumental n demonstrarea multor inegalit ati. n acest sens, s a
demonstr am c a
x
1 + x
< ln(1 + x) < x, pentru x > 0.
Fie f : [0, ) R, f (x) =
x
1+x
ln(1 + x). Urmeaz a c a f este derivabil a pe
(0, ), iar
f
/
(x) =
1
(1 + x)
2

1
1 + x
=
x
(1 + x)
2
> 0, pentru x > 0,
deci f este strict cresc atoare pe (0, ). Cum f este si continu a n x = 0, urmeaz a
c a f (x) > f (0) = 0 pentru x > 0, de unde rezult a prima parte a inegalit atii, cea
de-a dou a parte demonstrndu-se analog.
Exercitiu
Aplicnd teorema lui Lagrange functiei f : (0, ) R, f (x) = ln x pe un interval
[a, b], 0 < a < b, demonstrati c a
b a
b
< ln b ln a <
b a
a
.
Solutie
Cum f este functie Rolle pe [a, b], urmeaz a conform teoremei lui Lagrange c a
exist a c (a, b) astfel nct f
/
(c) =
f (b)f (a)
ba
, deci
1
c
=
ln bln a
ba
, sau ln b ln a =
1
c
(b a). Cum c (a, b), iar a, b > 0, urmeaz a c a
1
b
<
1
c
<
1
a
, de unde concluzia.

ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REALA 251
Existenta derivatelor laterale ntr-un punct
Cu ajutorul teoremei lui Lagrange se poate determina de asemenea existenta
derivatei laterale a unei functii ntr-un punct, obtinut a ca limit a a unor alte derivate
laterale.
Corolar 7.13.2. Fie f : I R, I interval, si e x
0
I cu proprietatea c a exist a > 0
astfel ca (x
0
, x
0
) I, f este derivabil a pe (x
0
, x
0
) si continu a la stnga n x
0
.
Dac a exist a lim
xx
0
x<x
0
f
/
(x) = , atunci f are derivat a la stnga n x
0
, iar f
/
s
(x
0
) = .
Demonstratie. Fie x (x
0
, x
0
). Cum f este derivabil a pe (x
0
, x
0
), ea
este functie Rolle pe [x, x
0
] si deci i se poate aplica teorema lui Lagrange pe acest
interval. Exist a atunci c
x
(x, x
0
) astfel ca
f (x)f (x
0
)
xx
0
= f
/
(c
x
). Deoarece x <
c
x
< x
0
, urmeaz a c a lim
xx
0
x<x
0
c
x
= x
0
. De aici,
lim
xx
0
x<x
0
f (x) f (x
0
)
x x
0
= lim
xx
0
x<x
0
f
/
(c
x
) = ,
de unde deducem c a f are derivat a la stnga n x
0
, iar f
/
s
(x
0
) = .
Un rezultat asem an ator se poate formula n ceea ce prive ste existenta derivatei
la dreapta ntr-un punct.
Corolar 7.13.3. Fie f : I R, I interval, si e x
0
I cu proprietatea c a exist a > 0
astfel ca (x
0
, x
0
+ ) I, f este derivabil a pe (x
0
, x
0
+ ) si continu a la dreapta n x
0
.
Dac a exist a lim
xx
0
x>x
0
f
/
(x) = , atunci f are derivat a la dreapta n x
0
, iar f
/
d
(x
0
) = .
Prin combinarea acestor corolarii se obtine urm atorul rezultat.
Corolar 7.13.4. Fie f : I R, I interval, si e x
0
I cu proprietatea c a f este
derivabil a pe V x
0
, unde V 1(x
0
), continu a n x
0
si exist a lim
xx
0
f
/
(x) = . Atunci
f este derivabil a n x
0
, iar f
/
(x
0
) = .
Exemplu
Fie f : R R, f (x) = x[x
3
a[, a R. S a determin am a astfel nct f s a e
derivabil a pe R.
252 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
Se observ a c a f este continu a pe R, f (x) =
_
_
_
x(x
3
a), x
3

a
x(a x
3
), x <
3

a
, deci f
/
(x) =
_
_
_
4x
3
a, x >
3

a
a 4x
3
, x <
3

a
. Atunci lim
x
3

a
x<
3

a
f
/
(x) = 3a, deci, conform Corolarului 7.13.2,
f
/
s
(
3

a) = 3a. Similar, conform Corolarului 7.13.3, f


/
d
(
3

a) = 3a. Ca f s a e
derivabil a n
3

a, este necesar si sucient ca valorile acestor derivate laterale s a


e egale, deci 3a = 3a, iar a = 0. Se observ a atunci c a f (x) =
_
_
_
x
4
, x 0
x
4
, x < 0
,
ind derivabil a si pentru orice x ,= 0.
Functii Lipschitz. Contractii
Cu ajutorul teoremei lui Lagrange, se poate demonstra c a orice functie deriv-
abil a cu derivata m arginit a este o functie Lipschitz. Mai precis, are loc urm atorul
rezultat.
Corolar 7.13.5. Fie f : [a, b] R, f functie Rolle pe [a, b]. Dac a exist a L 0 astfel
nct [ f
/
(c)[ L pentru orice c (a, b), atunci f este functie Lipschitz pe [a, b]. Dac a,
n plus, L < 1, atunci f este o contractie pe [a, b].
Demonstratie. Fie x, y [a, b], x < y. Conform teoremei lui Lagrange, aplicate
pe intervalul [x, y] [a, b], pe care f este de asemenea functie Rolle, urmeaz a c a
exist a c (x, y) astfel ca f (y) f (x) = f
/
(c)(y x). Atunci
[ f (y) f (x)[ = [ f
/
(c)[ [x y[ L[x y[,
deci f este functie Lipschitz pe [a, b]. Dac a L < 1, conform denitiei, f este o
contractie pe [a, b].
n particular, acest corolar poate utilizat pentru a stabili convergenta unor
siruri recurente.
Exemplu
Fie sirul (x
n
)
n0
: x
n
=
2x
2
n
+1
3x
n
, x
0
= 2. S a demonstr am c a (x
n
)
n0
este convergent
si s a-i determin am limita.
Fie f : (0, ) (0, ), f (x) =
2x
2
+1
3x
. Mai nti, se observ a c a x
n
> 0 pentru
orice n 0, iar recurenta dat a se poate scrie sub forma x
n+1
= f (x
n
). Totu si,
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 253
(0, ) nu este o multime nchis a, neputndu-se aplica direct teorema de punct x
a lui Banach, de si f transform a multimea (0, ) n ea ns a si. Conform inegalit atii
mediilor,
f (x) =
2
3
x +
1
3x
2
_
2
3
x
1
3x
=
2

2
3
, pentru x > 0.
Deoarece
f (x) =
2
3
x +
1
3x

2
3
x +
1
3
2

2
3
<
2
3
x + 1, pentru orice x
2

2
3
,
se poate observa c a f (x) 3 pentru orice x
_
2

2
3
, 3
_
, deci f transform a in-
tervalul D =
_
2

2
3
, 3
_
n el nsu si. Deoarece f
/
(x) =
1
3
_
2
1
x
2
_
, urmeaz a c a
7
21
f
/
(x)
17
27
pentru orice x D, deci f este o contractie pe acest interval. Cum
si x
0
D, urmeaz a conform teoremei de punct x a lui Banach (teorema 6.14) c a
sirul (x
n
)
n0
este convergent la punctul x l al lui f pe D. Din conditia de punct
x, l =
2l
2
+1
3l
, deci l
2
= 1, iar l = 1, deoarece l
1
= 1 , D. Atunci sirul (x
n
)
n0
este convergent, iar limita sa este 1.
7.3.4 Teorema lui Cauchy
Urm atorul rezultat, atribuit lui Cauchy, constituie o generalizare a teoremei lui
Lagrange.
Teorema 7.14. Fie f , g : [a, b] R, f , g functii Rolle pe [a, b]. Dac a g
/
(x) ,= 0 pentru
orice x (a, b), atunci g(b) ,= g(a) si exist a c (a, b) astfel nct
f (b)f (a)
g(b)g(a)
=
f
/
(c)
g
/
(c)
.
Demonstratie. S a observ am mai nti c a dac a g(b) = g(a), atunci aplicnd teo-
rema lui Rolle functiei g pe [a, b] se obtine c a exist a c
1
(a, b) astfel nct g
/
(c
1
) =
0, contradictie. Urmeaz a atunci c a g(b) ,= g(a).
Fie h : [a, b] R, g(x) = f (x) kg(x), unde k R este pentru moment
arbitrar. Atunci h este functie Rolle pe [a, b].
Determin am k astfel nct h(a) = h(b), cu scopul de a putea aplica lui h teo-
rema lui Rolle. Atunci f (b) kg(b) = f (a) kg(a), de unde k =
f (b)f (a)
g(b)g(a)
. n
aceste conditii, exist a c R astfel nct h
/
(c) = 0. Dar
h
/
(c) = 0 f
/
(c) kg
/
(c) = 0
f
/
(c)
g
/
(c)
=
f (b) f (a)
g(b) g(a)
,
de unde concluzia.
254 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
7.3.5 Regulile lui LHpital
n unele dintre situatiile n care calculul limitelor unor functii conduce la cazuri
de nedeterminare de tipul
0
0
sau

, pot utilizate cu succes a sa-numitele reguli


ale lui LHpital.
Regula lui LHpital pentru cazul de nedeterminare
0
0
Teorema 7.15. Fie x
0
un punct de acumulare (nit sau innit) al unui interval I si
e f , g dou a functii denite pe I, cu exceptia eventual a a lui x
0
. Presupunem c a sunt
ndeplinite urm atoarele conditii
1. lim
xx
0
f (x) = lim
xx
0
g(x) = 0.
2. f , g sunt derivabile pe I, cu exceptia eventual a a lui x
0
.
3. g
/
(x) ,= 0 pentru orice x I, x ,= x
0
.
4. Exist a limita lim
xx
0
f
/
(x)
g
/
(x)
, nit a sau innit a.
Atunci g(x) ,= 0 pentru orice x I, x ,= x
0
, functia
f
g
are limit a n x
0
si
lim
xx
0
f (x)
g(x)
= lim
xx
0
f
/
(x)
g
/
(x)
.
Demonstratie. Presupunem mai nti c a x
0
este nit. S a denim functiile f si g
pe I x
0
astfel
f (x) =
_
_
_
f (x), x ,= x
0
0, x = x
0
, g(x) =
_
_
_
g(x), x ,= x
0
0, x = x
0
si s a observ am c a
lim
xx
0
f (x) = f (x
0
) = 0, lim
xx
0
g(x) = g(x
0
) = 0,
deci f , g sunt continue n x
0
. Mai mult, f , g sunt derivabile pentru orice x ,= x
0
,
iar
f
/
(x) = f
/
(x), g
/
(x) = g
/
(x), pentru orice x ,= x
0
.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 255
Fie acum (x
n
)
n1
un sir arbitrar, x
n
I pentru n N

, astfel ca x
n
x
0
pentru
n . Aplicnd teorema lui Cauchy functiilor f si g pe intervalul [x
n
, x
0
] (sau
[x
0
, x
n
]), obtinem c a exist a c
n
ntre x
n
si x
0
astfel ca
f (x
n
) f (x
0
)
g(x
n
) g(x
0
)
=
f
/
(c
n
)
g
/
(c
n
)
Deoarece f (x
0
) = g(x
0
) = 0, f (x
n
) = f (x
n
), g(x
n
) = g(x
n
), f
/
(c
n
) = f
/
(c
n
),
g
/
(c
n
) = g
/
(c
n
), urmeaz a c a
f (x
n
)
g(x
n
)
=
f
/
(c
n
)
g
/
(c
n
)
.
Cum c
n
este ntre x
n
si x
0
, iar x
n
x
0
pentru n , urmeaz a c a c
n
x
0
pentru
n si trecnd la limit a n relatia de mai sus obtinem c a
lim
n
f (x
n
)
g(x
n
)
= lim
n
f
/
(c
n
)
g
/
(c
n
)
= lim
xx
0
f
/
(x)
g
/
(x)
.
Deoarece (x
n
)
n1
era sir arbitrar cu limita x
0
, urmeaz a concluzia.
S a presupunem acum c a x
0
este innit. Fie x
0
= , pentru xarea ideilor, si
s a consider am c a I = (a, ), pentru un a > 0. Vom demonstra c a functiile
F :
_
0,
1
a
_
R, G :
_
0,
1
a
_
R, F(y) = f
_
1
y
_
, G(y) = g
_
1
y
_
veric a ipotezele teoremei pentru y
0
= 0, situatie n care putem aplica rezultatul
demonstrat anterior privitor la puncte nite. Mai nti, s a observ am c a F = f u,
G = g u, unde u :
_
0,
1
a
_
R, u(y) =
1
y
.
1) Fie (y
n
)
n0
, (y
n
)
n0
(0,
1
a
), astfel nct y
n
0 pentru n . Atunci,
tinnd seama de faptul c a
1
y
n
pentru n , urmeaz a c a
lim
n
F(y
n
) = lim
n
f
_
1
y
n
_
= 0, lim
n
G(y
n
) = lim
n
g
_
1
y
n
_
= 0,
iar cum (y
n
)
n0
este ales arbitrar, urmeaz a c a
lim
y0
F(y) = lim
y0
G(y) = 0.
256 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
2) Functiile F si G sunt derivabile pe
_
0,
1
a
_
, conform teoremei de derivare a
functiei compuse, iar
F
/
(y) = f
/
_
1
y
_

1
y
2
_
G
/
(y) = g
/
_
1
y
_

1
y
2
_
3) G
/
(y) = g
/
_
1
y
_

1
y
2
_
,= 0 pentru y
_
0,
1
a
_
, deoarece g
/
,= 0, iar
1
y
2
,= 0
pentru y
_
0,
1
a
_
.
4) Fie (y
n
)
n0
, (y
n
)
n0
(0,
1
a
), astfel nct y
n
0 pentru n . Atunci
F
/
(y
n
)
G
/
(y
n
)
=
f
/
_
1
y
n
_

1
y
2
n
_
g
/
_
1
y
n
_

1
y
2
n
_ =
f
/
_
1
y
n
_
g
/
_
1
y
n
_,
deci, tinnd seama de faptul c a
1
y
n
pentru n ,
lim
n
F
/
(y
n
)
G
/
(y
n
)
= lim
n
f
/
_
1
y
n
_
g
/
_
1
y
n
_ = lim
x
f
/
(x)
g
/
(x)
.
Deoarece (y
n
)
n0
este ales arbitrar, urmeaz a c a
lim
y0
F
/
(y)
G
/
(y)
= lim
x
f
/
(x)
g
/
(x)
. (7.3)
Atunci, conform celor demonstrate anterior, G(y) ,= 0 pentru y
_
0,
1
a
_
, iar
lim
y0
F
/
(y)
G
/
(y)
= lim
y0
F(y)
G(y)
.
Conform (7.3), are loc si egalitatea
lim
y0
F(y)
G(y)
= lim
x
f
/
(x)
g
/
(x)
.
Cum G(y) ,= 0 pentru y
_
0,
1
a
_
, urmeaz a c a g(x) ,= 0 pentru x (a, ).
R amne deci s a demonstr am c a
lim
x
f
/
(x)
g
/
(x)
= lim
x
f (x)
g(x)
.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 257
Fie atunci (x
n
)
n0

_
0,
1
a
_
astfel ca x
n
pentru n . Urmeaz a c a
lim
n
f (x
n
)
g(x
n
)
= lim
n
F
_
1
x
n
_
G
_
1
x
n
_ = lim
y0
F(y)
G(y)
= lim
x
f
/
(x)
g
/
(x)
.
Deoarece (x
n
)
n0
este ales arbitrar, urmeaz a c a
lim
x
f
/
(x)
g
/
(x)
= lim
x
f (x)
g(x)
,
ceea ce ncheie demonstratia.
Exemplu
S a determin am valoarea limitei lim
x0
x arctg x
x
3
. n acest scop, s a observ am c a
functiile
f : R R, f (x) = x arctg x, g : R R, g(x) = x
3
,
sunt n a sa fel nc at lim
x0
(x arctg x) = lim
x0
x
3
= 0, f , g sunt derivabile pe R iar
g
/
(x) = 3x
2
,= 0 pentru orice x R

. n plus,
lim
x0
(x arctg x)
/
(x
3
)
/
= lim
x0
1
1
1+x
2
3x
2
= lim
x0
1
3(1 + x
2
)
=
1
3
,
de unde obtinem c a lim
x0
x arctg x
x
3
=
1
3
.
Uneori, este necesar s a se aplice de mai multe ori succesiv regula lui LHpital,
ntruct noua limit a lim
xx
0
f
/
(x)
g
/
(x)
este tot de tip
0
0
.
Exemplu
S a determin am valoarea limitei lim
x0
e
x
e
x
2x
x sin x
n acest scop, s a observ am c a
functiile
f : (, ) R, f (x) = e
x
e
x
2x, g : (, ) R, g(x) = x sin x,
sunt n a sa fel nct lim
x0
(e
x
e
x
2x) = lim
x0
(x sin x) = 0, f , g sunt derivabile
pe (, ) iar g
/
(x) = 1 cos x ,= 0 pentru orice x (, ) 0. n plus,
lim
x0
(e
x
e
x
2x)
/
(x sin x)
/
= lim
x0
e
x
+ e
x
2
1 cos x
.
258 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
Functiile
f
1
: (, ) R, f
1
(x) = e
x
+ e
x
2, g
1
: (, ) R, g
1
(x) = 1 cos x
sunt n a sa fel nct lim
x0
(e
x
+ e
x
2) = lim
x0
(1 cos x) = 0, f
1
, g
1
sunt derivabile
pe (, ) iar g
/
1
(x) = sin x ,= 0 pentru orice x (, ) 0. n plus,
lim
x0
(e
x
+ e
x
2)
/
(1 cos x)
/
= lim
x0
e
x
e
x
sin x
= lim
x0
e
x
(e
2x
1)
sin x
= lim
x0
e
x

e
2x
1
2x
2x
sin x
x
x
= 2.
Urmeaz a c a
lim
x0
e
x
e
x
2x
x sin x
= lim
x0
e
x
+ e
x
2
1 cos x
= 2.
Regula lui LHpital pentru cazul de nedeterminare

Teorema 7.16. Fie x


0
un punct de acumulare (nit sau innit) al unui interval I si
e f , g dou a functii denite pe I, cu exceptia eventual a a lui x
0
. Presupunem c a sunt
ndeplinite urm atoarele conditii
1. lim
xx
0
[g(x)[ = .
2. f , g sunt derivabile pe I, cu exceptia eventual a a lui x
0
.
3. g
/
(x) ,= 0 pentru orice x I, x ,= x
0
.
4. Exist a limita lim
xx
0
f
/
(x)
g
/
(x)
, nit a sau innit a.
Atunci functia
f
g
are limit a n x
0
si
lim
xx
0
f (x)
g(x)
= lim
xx
0
f
/
(x)
g
/
(x)
.
Demonstratie. Consider am mai nti cazul n care x
0
nu este extremitatea stng a
a intervalului I. Fie (x
n
)
n1
I strict cresc ator cu limita x
0
. Deoarece g
/
(x) ,= 0
pentru orice x I (, x
0
), x ,= x
0
, urmeaz a c a g
/
p astreaz a semn con-
stant pe I (, x
0
), avnd proprietatea lui Darboux pe acest interval. S a pre-
supunem c a g
/
(x) > 0 pentru x I (, x
0
). Atunci g este strict cresc atoare pe
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 259
I (, x
0
), iar cum (x
n
)
n1
strict cresc ator, (g(x
n
))
n1
este de asemenea strict
cresc ator. Deoarece lim
xx
0
[g(x)[ = , urmeaz a c a lim
n
g(x
n
) = +.
Aplicnd teorema lui Cauchy functiilor f si g pe intervalul [x
n
, x
n+1
], obtinem
c a exist a c
n
(x
n
, x
n+1
) astfel ca
f (x
n+1
) f (x
n
)
g(x
n+1
) g(x
n
)
=
f
/
(c
n
)
g
/
(c
n
)
,
iar deoarece c
n
(x
n
, x
n+1
) si x
n
x
0
pentru n , urmeaz a c a c
n
x
0
pentru
n . n concluzie, exist a lim
n
f (x
n+1
)f (x
n
)
g(x
n+1
)g(x
n
)
si
lim
n
f (x
n+1
) f (x
n
)
g(x
n+1
) g(x
n
)
= lim
n
f
/
(c
n
)
g
/
(c
n
)
= lim
xx
0
f
/
(x)
g
/
(x)
.
Cum (g(x
n
))
n1
este strict cresc ator si lim
n
g(x
n
) = +, urmeaz a conform teore-
mei Stolz-Csaro c a exist a lim
n
f (x
n
)
g(x
n
)
si
lim
n
f (x
n
)
g(x
n
)
= lim
n
f (x
n+1
) f (x
n
)
g(x
n+1
) g(x
n
)
= lim
xx
0
f
/
(x)
g
/
(x)
.
Cum (x
n
)
n1
era arbitrar cu propriet atile date, urmeaz a c a
lim
xx
0
x<x
0
f (x)
g(x)
= lim
xx
0
f
/
(x)
g
/
(x)
.
Dac a x
0
nu este extremitatea stng a a lui I, atunci cu un rationament asem an ator
se obtine c a
lim
xx
0
x>x
0
f (x)
g(x)
= lim
xx
0
f
/
(x)
g
/
(x)
.
Dac a x
0
este un punct interior al intervalului I, atunci din egalitatea limitelor
laterale se obtine c a
lim
xx
0
f (x)
g(x)
= lim
xx
0
f
/
(x)
g
/
(x)
.
n timp ce dac a x
0
este una din extremit ati, atunci limita n x
0
este egal a cu acea
limit a lateral a care are sens, de unde concluzia.
Exemplu
S a calcul am limita lim
x0
x>0
ln(sin(ax))
ln(sin(bx))
, a, b (0, ). n acest scop, s a observ am c a
functiile
f : (0, ) R, f (x) = ln(sin(ax)), g : (0, ) R, g(x) = ln(sin(bx))
260 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
sunt n a sa fel nct lim
x0
x>0
ln(sin(bx)) = , f , g sunt derivabile pe (0, ) iar g
/
(x) =
b cos bx
sin bx
,= 0 pentru orice x (0, ). n plus,
lim
x0
x>0
(ln(sin(ax)))
/
(ln(sin(bx)))
/
= lim
x0
x>0
a cos ax
sin ax
b cos bx
sin bx
= lim
x0
x>0
a cos ax
b cos bx

sin bx
sin ax
= lim
x0
x>0
a cos ax
b cos bx
lim
x0
x>0
sin bx
bx
bx
sin ax
ax
ax
=
a
b

b
a
= 1.
Urmeaz a c a
lim
x0
x>0
ln(sin(ax))
ln(sin(bx))
= 1.
Alte cazuri de nedeterminare
Regulile lui LHpital sunt destinate n mod explicit calculului limitelor unor
rapoarte de functii ce conduc la cazurile de nedeterminare
0
0
si

. Totu si, dup a


rearanjarea unor termeni sau executarea unor operatii de logaritmare, si alte cazuri
de nederminare pot tratate prin intermediul acestor reguli.
Cazul 0
n situatia n care calculul limitei lim
xx
0
( f (x)g(x)) conduce la cazul de nedeter-
minare 0 (adic a lim
xx
0
f (x) = 0, lim
xx
0
[g(x)[ = ), atunci se ncearc a scrierea
produsului ca un raport. Folosind formula fg =
f
1
g
se obtine cazul de nedeter-
minare
0
0
, iar folosind formula fg =
g
1
f
se obtine cazul de nedeterminare

.
Exercitiu
Determinati lim
x0
x>0
x
3
ln x.
Solutie
Deoarece lim
x0
x>0
x
3
= 0, lim
x0
x>0
ln x = , limita se ncadreaz a n cazul de nedeter-
minare 0 . Atunci
lim
x0
x>0
x
3
ln x = lim
x0
x>0
ln x
1
x
3
[

]
== lim
x0
x>0
1
x
3
x
4
= lim
x0
x>0
x
3
3
= 0.

ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REALA 261
Cazul
n situatia n care calculul limitei lim
xx
0
( f (x) g(x)) conduce la cazul de nede-
terminare (adic a lim
xx
0
f (x) = , lim
xx
0
g(x) = sau lim
xx
0
f (x) = ,
lim
xx
0
g(x) = ), atunci se ncearc a obtinerea unui factor comun. Folosind for-
mulele f g = f(
g
f
1) sau f g = g(
f
g
1), limita dat a se transform a ntr-un
produs, iar folosind formula f g =
fg
fg
1
fg
=
1
f

1
g
1
fg
se obtine cazul de nedeter-
minare
0
0
.
Exercitiu
Determinati lim
x
(e
x
x).
Solutie
Se va da factor comun e
x
, deoarece acesta cre ste mai rapid dect x pentru
x . Se obtine c a
lim
x
(e
x
x) = lim
x
e
x
_
1
x
e
x
_
De asemenea
lim
x
x
e
x
[

]
== lim
x
1
e
x
= 0,
de unde
lim
x
(e
x
x) = (1 0) = .

Exercitiu
Determinati lim
x0
_
1
tg
2
x

1
x
2
_
.
Solutie
Mai nti, se observ a c a
lim
x0
_
1
tg
2
x

1
x
2
_
= lim
x0
x
2
tg
2
x
tg
2
x x
2
,
limita initial a ind transformat a ntr-o limit a n cazul de nedeterminare
0
0
. To-
tu si, n locul aplic arii directe a regulii lui LHpital, se recomand a simplicarea
262 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
preliminar a prin aplicarea limitelor fundamentale. Se obtine c a
lim
x0
x
2
tg
2
x
tg
2
x x
2
= lim
x0
(x + tg x)(x tg x)
x x tg
2
x
= lim
x0
x + tg x
x
lim
x0
x tg x
x
tg
2
x
x
2
x
2
= lim
x0
_
1 +
tg x
x
_
lim
x0
1
_
tg x
x
_
2
lim
x0
x tg x
x
3
= 2 lim
x0
x tg x
x
3
[
0
0
]
== 2 lim
x0
1
1
cos
2
x
3x
2
= 2 lim
x0
1
3 cos
2
x
lim
x0
cos
2
x 1
x
2
[
0
0
]
==
2
3
lim
x0
2 sin x cos x
2x
=
2
3
lim
x0
sin x
x
lim
x0
cos x =
2
3
.

Cazurile 1

, 0
0
,
0
n situatia n care calculul limitei lim
xx
0
_
f (x)
g(x)
_
conduce la unul dintre aceste
cazuri de nedeterminare, iar f (x) > 0 pe o vecin atate a lui x
0
, se folose ste formula
f
g
= e
ln(f
g
)
= e
g ln f
. Pentru cazul de nedeterminare 1

, se poate tine seama si de


faptul c a lim
f 1
ln f
f 1
= 1.
Exercitiu
Determinati lim
x0
_
cos x
cos 2x
_ 1
x
2
.
Solutie
Deoarece lim
x0
cos x
cos 2x
= 1, lim
x0
1
x
2
= +, limita dat a este n cazul de nedeter-
minare 1

. Atunci
lim
x0
_
cos x
cos 2x
_ 1
x
2
= lim
x0
e
1
x
2
ln
cos x
cos 2x
= e
lim
x0
lncos xlncos 2x
x
2
[
0
0
]
== e
lim
x0
tg x+2 tg2x
2x
= e
lim
x0
1
2
_

tg x
x
+2
tg 2x
2x
2
_
= e
3
2
.

Exercitiu
Determinati lim
x0
(x + e
x
)
1
x
.
Solutie
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 263
Deoarece lim
x0
(x + e
x
) = 1, lim
x0

1
x

= , limita dat a este n cazul de nedeter-


minare 1

. Atunci
lim
x0
(x + e
x
)
1
x
= e
lim
x0
1
x
ln(x+e
x
)
= e
lim
x0
ln(x+e
x
)
x+e
x
1
lim
x0
x+e
x
1
x
= e
lim
x0
_
1+
e
x
1
x
_
= e
2
.

Exercitiu
Determinati lim
x0
_
2 cos x
1 cos x
_
sin
2
x
.
Solutie
Deoarece lim
x0
_
2 cos x
1 cos x
_
= , iar lim
x0
sin
2
x = 0, limita dat a este n cazul de
nedeterminare
0
. Atunci
lim
x0
_
2 cos x
1 cos x
_
sin
2
x
= e
lim
x0
sin
2
x ln(
2cos x
1cos x
)
= e
lim
x0(
sin x
x
)
2
lim
x0
x
2
(ln(2cos x)ln(1cos x))
= e
lim
x0(x
2
ln(2cos x))lim
x0(x
2
ln(1cos x))
= e
lim
x0(x
2
ln(1cos x))
= e
lim
x0
ln(1cos x)
1
x
2
[

]
== e
lim
x0
sin x
1cos x
2
x
3
= e
1
2
lim
x0
x
3
sin x
1cos x
[
0
0
]
== e
1
2
lim
x0
3x
2
sin x+x
3
cos x
sin x
= e
1
2
lim
x0(3x
2
+
x
sin x
x
2
cos x)
= e
0
= 1.

Exercitiu
Determinati lim
x

2
(1 sin x)
x

2
.
Solutie
Deoarece lim
x

2
(1 sin x) = 0, lim
x

2
_
x

2
_
= 0, limita dat a este n cazul de
nedeterminare 0
0
. Atunci
lim
x

2
(1 sin x)
x

2
= e
lim
x

2
(x

2
) ln(1sin x)
= e
lim
u0
u ln(1sin(u+

2
))
= e
lim
u0
u ln(1cos u)
= e
lim
u0
ln(1cos u)
1
u
[

]
== e
lim
u0
sin u
1cos u

1
u
2
264 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
= e
lim
u0
u
2
sin u
1cos u
[
0
0
]
== e
lim
u0
2u sin u+u
2
cos u
sin u
= e
lim
u0(2u+
u
sin u
u cos u)
= e
0
= 1.

7.3.6 Formula lui Taylor


Conform denitiei diferentiabilit atii, a fost observat anterior c a dac a f : I R
este derivabil a n x
0
I, atunci exist a : I R cu lim
xx
0
(x) = (x
0
) = 0,
astfel ca
f (x) = f (x
0
) + f
/
(x
0
)(x x
0
) + (x)(x x
0
),
iar n concluzie
f (x) f (x
0
) + f
/
(x
0
)(x x
0
), pentru x x
0
.
Polinomul lui Taylor de ordinul n
n cele ce urmeaz a, dorim s a extindem aceast a formul a de aproximare la una
cu acuratete superioar a. S a presupunem c a f : I R este derivabi a de ordinul
n n x
0
I, n 1. Atunci derivatele de ordin pn a la n 1 inclusiv exist a pe o
vecin atate a lui x
0
; pentru simplitatea expunerii, s a presupunem c a acestea exist a
pe ntreg I. Functia polinomial a T
n
: I R denit a prin
T
n
(x) = f (x
0
) +
f
/
(x
0
)
1!
(x x
0
) +
f
//
(x
0
)
2!
(x x
0
)
2
+ . . . +
f
(n)
(x
0
)
n!
(x x
0
)
n
se nume ste polinomul lui Taylor de grad n ata sat functiei f n punctul x
0
.
Restul formulei lui Taylor de ordinul n
Fie acum R
n
: I R, denit a prin
R
n
(x) = f (x) T
n
(x), pentru orice x I.
Atunci
f (x) = T
n
(x) + R
n
(x), pentru orice x I,
sau
f (x) = f (x
0
) +
f
/
(x
0
)
1!
(x x
0
) +
f
//
(x
0
)
2!
(x x
0
)
2
+. . . +
f
(n)
(x
0
)
n!
(x x
0
)
n
+R
n
(x),
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 265
relatie numit a formula lui Taylor de ordinul n corespunz atoare functiei f n punctul
x
0
. Functia R
n
astfel denit a poart a numele de restul formulei lui Taylor de ordinul
n si m asoar a eroarea cu care polinomul T
n
aproximeaz a functia f .
n ceea ce urmeaz a, vom ncerca s a obtinem forme ale restului R
n
care s a pre-
cizeze mai multe informatii despre precizia aproxim arii. S a observ am mai nti
c a, n denitia diferentiabilit atii ntr-un punct x
0
,
f (x) = f (x
0
) + f
/
(x
0
)(x x
0
) + (x)(x x
0
),
functia polinomial a de gradul 1
f
1
: R R, f
1
(x) = f (x
0
) + f
/
(x
0
)(x x
0
),
reprezint a de fapt polinomul Taylor T
1
. Cum R
1
= (x)(x x
0
), urmeaz a c a
lim
xx
0
R
1
(x)
x x
0
= 0.
Vom demonstra o proprietate similar a pentru restul de ordin n. n acest scop, s a
calcul am mai nti derivatele polinomului Taylor T
n
. Se obtine c a
T
/
n
(x) = f
/
(x
0
) +
f
//
(x
0
)
1!
(x x
0
) +
f
(3)
(x
0
)
2!
(x x
0
)
2
+ . . .
+
f
(n)
(x
0
)
(n 1)!
(x x
0
)
n1
T
//
n
(x) = f
//
(x
0
) +
f
(3)
(x
0
)
1!
(x x
0
) +
f
(3)
(x
0
)
2!
(x x
0
)
2
+ . . .
+
f
(n)
(x
0
)
(n 2)!
(x x
0
)
n2
. . . . . .
T
(n1)
n
(x) = f
(n1)
(x
0
) +
f
(n)
(x
0
)
1!
(x x
0
), T
(n)
n
(x) = f
(n)
(x
0
)
T
(m)
n
(x) = 0, pentru m > n.
Putem obtine de aici urm atoarele evalu ari ale restului de ordin n si ale derivatelor
sale n x
0
R
n
(x
0
) = R
/
n
(x
0
) = R
//
n
(x
0
) = . . . = R
(n)
n
(x
0
) = 0.
266 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
S a not am g : I R, g(x) = (x x
0
)
n
. Analog relatiilor de mai sus, se observ a
c a
g(x
0
) = g
/
(x
0
) = . . . = g
(n1)
(x
0
) = 0; g
(n)
(x
0
) = n!.
Fie x I arbitrar. Aplicnd teorema lui Cauchy functiilor R
n
si g pe intervalul
[x
0
, x] (sau [x, x
0
]), obtinem c a exist a c
1
ntre x
0
si x astfel ca
R
n
(x)R
n
(x
0
)
g(x)g(x
0
)
=
R
/
n
(c
1
)
g
/
(c
1
)
,
iar cum R
n
(x
0
) = g(x
0
) = 0, urmeaz a c a
R
n
(x)
g(x)
=
R
/
n
(c
1
)
g
/
(c
1
)
.
Aplicnd nc a o dat a teorema lui Cauchy functiilor R
/
n
si g
/
pe intervalul [x
0
, c
1
]
(sau [c
1
, x
0
]), obtinem c a n mod similar c a exist a c
2
ntre x
0
, si c
1
) astfel ca
R
/
n
(c
1
)
g
/
(c
1
)
=
R
//
n
(c
2
)
g
//
(c
2
)
,
deci
R
n
(x)
g(x)
=
R
//
n
(c
2
)
g
//
(c
2
)
.
Aplicnd n mod iterativ teorema lui Cauchy, obtinem c a exist a c
n1
ntre x
0
si x
astfel nct
R
n
(x)
g(x)
=
R
(n1)
n
(c
n1
)
g
(n1)
(c
n1
)
.
Fie acum (x
k
)
k0
un sir convergent la x
0
, x
k
,= x
0
. Conform celor de mai sus,
exist a c
k,n1
ntre x
0
si x
k
astfel nct
R
n
(x
k
)
g(x
k
)
=
R
(n1)
n
(c
k,n1
)
g
(n1)
(c
k,n1
)
=
R
(n1)
n
(c
k,n1
)R
(n1)
n
(x
0
)
c
k,n1
x
0
g
(n1)
(c
k,n1
)g
(n1)
(x
0
)
c
k,n1
x
0
.
Prin trecere la limit a, obtinem c a
lim
k
R
n
(x
k
)
g(x
k
)
= lim
k
R
(n1)
n
(c
k,n1
)R
(n1)
n
(x
0
)
c
k,n1
x
0
g
(n1)
(c
k,n1
)g
(n1)
(x
0
)
c
k,n1
x
0
Cum c
k,n1
se a a ntre x
0
si x
k
, urmeaz a c a lim
k
c
k,n1
= x
0
, de unde
lim
k
R
(n1)
n
(c
k,n1
) R
(n1)
n
(x
0
)
c
k,n1
x
0
= R
(n)
n
(x
0
) = 0
lim
k
g
(n1)
(c
k,n1
) g
(n1)
(x
0
)
c
k,n1
x
0
= g
(n)
(x
0
) = n!,
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 267
iar
lim
k
R
n
(x
k
)
g(x
k
)
= 0.
Deoarece (x
k
)
k0
era un sir arbitrar convergent la x
0
, urmeaz a conform denitiei
limitei c a
lim
xx
0
R
n
(x)
(x x
0
)
n
= 0.
Consideratiile de mai sus conduc la urm atorul rezultat.
Teorema 7.17. Fie f : I R, I interval. Dac a f este derivabil a de n ori n x
0
I,
atunci exist a o functie : I R astfel nct lim
xx
0
(x) = (x
0
) = 0 si
f (x) = f (x
0
) +
f
/
(x
0
)
1!
(x x
0
) +
f
//
(x
0
)
2!
(x x
0
)
2
+ . . . +
f
(n)
(x
0
)
n!
(x x
0
)
n
+
(x)
n!
(x x
0
)
n
.
Demonstratie. S a consider am atunci functia : I R denit a prin
(x) =
_
_
_
n!
R
n
(x)
(xx
0
)
n
, x ,= x
0
0, x = x
0
si s a observ am c a lim
xx
0
(x) = (x
0
) = 0, conform celor de mai sus. n plus,
R
n
(x) =
(x)
n!
(x x
0
)
n
, pentru orice x I (chiar si pentru x = x
0
, deoarece ambii
membri sunt 0), de unde concluzia.
Restul de ordin n din formula de mai sus,
R
n
(x) =
(x)
n!
(x x
0
)
n
se nume ste restul lui Peano.
n teorema precedent a s-a presupus c a f este derivabil a de n ori n punctul
x
0
, obtinndu-se cu acest prilej o estimare a restului formulei lui Taylor. Vom
presupune n cele ce urmeaz a c a f este derivabil a de n +1 ori pe ntreg intervalul
I, lucru care ne va ajuta s a obtinem exprim ari mai precise ale restului.
Fie x
0
, x I. Fie deasemenea p N

si e C R denit prin
f (x) = f (x
0
) +
f
/
(x
0
)
1!
(x x
0
) +
f
//
(x
0
)
2!
(x x
0
)
2
+ . . . +
f
(n)
(x
0
)
n!
(x x
0
)
n
+ C(x x
0
)
p
.
268 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
Denim : I R prin
(t) = f (t) +
f
/
(t)
1!
(x t) +
f
//
(t)
2!
(x t)
2
+ . . . +
f
(n)
(t)
n!
(x t)
n
+ C(x t)
p
.
Atunci
(x) = (x
0
) = f (x),
si aplicnd teorema lui Rolle functiei pe intervalul [x
0
, x] (sau [x, x
0
]) obtinem
existenta lui c situat ntre x
0
si x (dependent de x
0
, x, n si p) astfel nct
/
(c) = 0.
ns a

/
(t) = f
/
(t) +
_
f
//
(t)
1!
(x t)
f
/
(t)
1!
_
+
_
f
///
(t)
2!
(x t)
2

f
//
(t)
1!
(x t)
_
+ . . .
+
_
f
(n+1)
(t)
n!
(x t)
n

f
(n)
(t)
(n 1)!
(x t)
n1
_
pC(x t)
p1
=
f
(n+1)
(t)
n!
(x t)
n
pC(x t)
p1
si atunci
f
(n+1)
(c)
n!
(x c)
n
pC(x c)
p1
= 0,
de unde
C =
f
(n+1)
(c)
n!p
(x c)
np+1
Se obtine atunci c a restul R
n
al formulei Taylor de ordinul n are forma
R
n
=
f
(n+1)
(c)
n!p
(x x
0
)
p
(x c)
np+1
.
Pus sub aceast a form a general a, restul R
n
al formulei Taylor de ordinul n se nu-
me ste restul lui Schlmilch-Roche. Prin particularizarea lui p n expresia de mai
sus obtinem alte forme importante ale restului de ordin n. Astfel, pentru p = 1
obtinem restul lui Cauchy, sub forma
R
n
=
f
(n+1)
(c)
n!
(x x
0
)(x c)
n
,
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 269
n vreme ce pentru p = n + 1 obtinem restul lui Lagrange, sub forma
R
n
=
f
(n+1)
(c)
(n + 1)!
(x x
0
)
n+1
.
Deoarece c se a a ntre x
0
si x, exist a (0, 1) (dependent de x
0
, x si n) astfel
nct
c = x
0
+ (x x
0
),
iar cu notatia h = x x
0
, formula lui Taylor se poate scrie astfel
f (x
0
+ h) = f (x
0
) +
f
/
(x
0
)
1!
h +
f
//
(x
0
)
2!
h
2
+ . . . +
f
(n)
(x
0
)
n!
h
n
+ R
n
,
unde R
n
se poate pune sub una dintre urm atoarele forme
R
n
=
f
(n+1)
(x
0
+ h)
n!p
h
n+1
(1 )
np+1
(Schlmilch-Roche)
R
n
=
f
(n+1)
(x
0
+ h)
n!
h
n+1
(1 )
n
(Cauchy)
R
n
=
f
(n+1)
(x
0
+ h)
(n + 1)!
h
n+1
(Lagrange).
(7.4)
Formula lui MacLaurin
Dac a n formula lui Taylor punem x
0
= 0, obtinem formula lui MacLaurin
f (x) = f (0) +
f
/
(0)
1!
x +
f
//
(0)
2!
x
2
+ . . . +
f
(n)
(0)
n!
x
n
+ R
n
,
R
n
obtinndu-se din formulele (7.4) pentru x
0
= 0. De asemenea, pentru n = 0,
formula lui Taylor cu restul lui Lagrange reprezint a chiar teorema lui Lagrange.
Exemple 1. Fie f : R R, f (x) = e
x
. Cum
f
(n)
(x) = e
x
, pentru orice n N,
avem c a f
(n)
(0) = 1 pentru orice n N, iar
e
x
= 1 +
x
1!
+
x
2
2!
+ . . . +
x
n
n!
+ R
n
,
unde
R
n
=
e
x
(n + 1)!
x
n+1
, (0, 1).
270 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
2. Fie f : R R, f (x) = sin x. Cum
f
(n)
(x) = sin(x +
n
2
), pentru orice n N,
avem c a f
(n)
(0) = sin
n
2
, deci f
(2k)
= 0, iar f
(2k+1)
= (1)
k
, k N. De
aici,
sin x =
x
1!

x
3
3!
+
x
5
5!
+ . . . +
(1)
n1
x
2n1
(2n 1)!
+ R
n
,
unde
R
n
=
(1)
n+1
sin
_
x +
(n+1)
2
_
(2n + 1)!
x
2n+1
, (0, 1).
3. Fie f : R R, f (x) = cos x. Cum
f
(n)
(x) = cos(x +
n
2
), pentru orice n N,
avem c a f
(n)
(0) = cos
n
2
, deci f
(2k+1)
= 0, iar f
(2k)
= (1)
k+1
, k N. De
aici,
cos x = 1
x
2
2!
+
x
4
4!
+ . . . +
(1)
n+1
x
2n
2n!
+ R
n
,
unde
R
n
=
(1)
n+1
cos
_
x +
(n+1)
2
_
(2n + 2)!
x
2n+2
, (0, 1).
4. Fie f : (1, ) R, f (x) = ln(1 + x). Cum
f
(n)
(x) =
(1)
n1
(n 1)!
(1 + x)
n
, pentru orice n N

,
avem c a f
(n)
(0) = (1)
(n1)
(n 1)!. De aici,
ln(1 + x) = x
x
2
2
+
x
3
3
+ . . . +
(1)
n1
x
n
n
+ R
n
,
unde
R
n
=
(1)
n
x
(n+1)
n + 1
1
(1 + x)
n
, (0, 1).
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 271
5. f : (1, ) R, f (x) = (1 + x)
p
. Cum
f
(n)
(x) = p(p 1) . . . (p n + 1)(1 + x)
pn
, pentru orice n N,
avem c a f
(n)
(0) = p(p 1) . . . (p n + 1). De aici,
(1 + x)
p
= 1 +
px
1!
+
p(p 1)x
2
2!
+ . . . +
p(p 1) . . . (p n + 1)x
2
n!
+ R
n
unde
R
n
=
p(p 1) . . . (p n)(1 + x)
pn1
(n + 1)!
, (0, 1).
7.3.7 Puncte de extrem ale unei functii. Conditii necesare si su-
ciente
Fie f : I R, I interval. S-a observat anterior c a punctele de extrem care sunt
interioare lui I si n care f este derivabil a se g asesc printre punctele critice ale
functiei f , dar nu orice punct critic al unei functii este neap arat punct de extrem.
De exemplu, e f
1
: R R, f
1
(x) = x
3
. Atunci f
/
1
(x) = 3x
2
, deci x = 0 este
punct critic al lui f
1
. Totu si, acesta nu este punct de extrem, deoarece f
1
(0) = 0,
iar n orice vecin atate a lui 0 functia f ia att valori negative ct si valori pozitive.
n cele ce urmeaz a, vom obtine conditii de extrem cu ajutorul derivatelor de ordin
superior.
Teorema 7.18. Fie f : I R si e x
0
I astfel nct
f
/
(x
0
) = f
//
(x
0
) = . . . = f
(n1)
(x
0
) = 0, f
(n)
(x
0
) ,= 0.
1. Dac a n = 2k, atunci x
0
este punct de extrem local.
(a) Dac a n = 2k, iar f
(n)
(x
0
) > 0, atunci x
0
este punct de minim local.
(b) Dac a n = 2k, iar f
(n)
(x
0
) < 0, atunci x
0
este punct de maxim local.
2. Dac a n = 2k +1, iar x
0
este punct interior lui I, atunci x
0
nu este punct de extrem
local.
Demonstratie. Conform formulei lui Taylor cu restul lui Peano, n care primele
n 1 derivate n x
0
se anuleaz a conform ipotezei, obtinem c a
f (x) = f (x
0
) +
f
(n)
(x
0
)
n!
(x x
0
)
n
+
(x)
n!
(x x
0
)
n
,
272 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
cu lim
xx
0
(x) = (x
0
) = 0. Atunci
f (x) f (x
0
) =
_
f
(n)
(x
0
) + (x)
_
(x x
0
)
n
n!
,
cu
lim
xx
0
_
f
(n)
(x
0
) + (x)
_
= f
(n)
(x
0
).
Dac a n = 2k, iar f
(n)
(x
0
) > 0, exist a V 1(x
0
) astfel ca
f
(n)
(x
0
) + (x) > 0, pentru orice x V,
iar deoarece (x x
0
)
2k
0 pentru orice x V, urmeaz a c a
f (x) f (x
0
) 0, pentru orice x V,
deci
f (x
0
) f (x), pentru orice x V,
iar x
0
este punct de minim local.
Similar, dac a n = 2k, iar f
(n)
(x
0
) < 0, exist a V 1(x
0
) astfel nct
f (x
0
) f (x), pentru orice x V,
iar x
0
este punct de maxim local.
Fie acum n = 2k + 1 si e x interior lui I. Dac a f
(n)
(x
0
) > 0, exist a V 1(x
0
)
o vecin atate a lui x
0
astfel ca
f
(n)
(x
0
) + (x) > 0, pentru orice x V,
iar deoarece (x x
0
)
2k+1
< 0 pentru orice x V, x < x
0
, respectiv (x x
0
)
2k+1
>
0 pentru orice x V, x > x
0
, urmeaz a c a
f (x) f (x
0
) 0 pentru orice x V, x < x
0
deci
f (x
0
) f (x), pentru orice x V, x < x
0
,
iar
f (x) f (x
0
) 0, pentru orice x V, x > x
0
,
deci
f (x
0
) f (x), pentru orice x V, x > x
0
,
iar x
0
nu este punct de extrem local. Cazul n care f
(n)
(x
0
) < 0 se trateaz a analog.

ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REALA 273
Pentru n = 2, se obtine urm atorul corolar foarte util n studiul variatiei functi-
ilor.
Corolar 7.18.1. Fie f : I R derivabil a de dou a ori n x
0
I astfel nct f
/
(x
0
) = 0
si f
//
(x
0
) ,= 0.
1. Dac a f
//
(x
0
) > 0, atunci x
0
este punct de minim local.
2. Dac a f
//
(x
0
) < 0, atunci x
0
este punct de maxim local.
Exercitiu
Fie f : R R, f (x) = x
3
3x. Determinati punctele de extrem ale lui f .
Solutie
Cum f este derivabil a pe ntreg R, iar toate punctele domeniului sunt puncte
interioare acestuia, urmeaz a conform teoremei lui Fermat c a punctele de extrem
sunt printre punctele critice. Deoarece f
/
(x) = 3x
2
3, f
/
se anuleaz a pentru
x
1
= 1 si x
2
= 1. Cum f
//
(x) = 6x, urmeaz a c a f
//
(1) = 6 < 0, iar f
//
(1) =
6 > 0, deci 1 este un punct de maxim local, iar 1 este un punct de minim local.

7.4 Aspecte grace n studiul variatiei functiilor


7.4.1 Asimptote
n situatia n care este necesar s a se studieze aspectul gracului unei functii sau
viteza ei de cre stere, devine adesea important s a se determine dac a acest grac are
o form a apropiat a de cea a unei linii drepte, respectiv daca functia are o crestere
de un anumit tip precizat, de exemplu echivalent a cu cea a unei functii de gradul
nti. Dreapta de care se apropie" gracul functiei se va numi asimptot a, iar n
functie de pozitia acesteia se vor obtine, respectiv, notiunile de asimptot a orizon-
tal a, vertical a sau oblic a.
Asimptote orizontale
Fie f : D R, + (respectiv ) ind punct de acumulare al multimii D.
Vom spune c a dreapta y = l , l R, este asimptot a orizontal a la gracul functiei
f spre + (respectiv spre ) la gracul functiei f dac a lim
x+
f (x) = l (re-
spectiv lim
x
f (x) = l).
274 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
Altfel spus, gracul unei functii f are asimptot a orizontal a spre +(respectiv
spre ) dac a f are o limit a nit a l la + (respectiv la ). n aceast a situatie,
gracul functiei se apropie foarte mult de dreapta orizontal a y = l spre + (re-
spectiv spre ), aceast a dreapt a ind asimptot a orizontal a la gracul functiei
spre + (respectiv spre ).
Desigur, dac a o functie nu are limit a la +, atunci gracul acesteia nu are
asimptot a orizontal a c atre +. Mai departe, dac a + nu este punct de acumu-
lare pentru domeniul functiei (de exemplu, dac a acesta este un interval de tip
(, a), cu a R), atunci de asemenea nu putem vorbi despre asimptot a ori-
zontal a la gracul acesteia c atre +, armatii similare putndu-se face si despre
despre asimptotele orizontale c atre .
Exemple 1. Fie f : R R, f (x) =
x
2
x+1
2x
2
3x+2
. Deoarece
lim
x
x
2
x + 1
2x
2
3x + 2
= lim
x
x
2
_
1
1
x
+
1
x
2
_
x
2
_
2
3
x
+
2
x
2
_ =
1
2
,
deci dreapta y =
1
2
este asimptot a orizontal a la gracul functiei f spre +.
Printr-un calcul similar, se obtine c a aceast a dreapt a este asimptot a orizon-
tal a la gracul functiei f si spre .
2. Fie f : R R, f (x) =
x

x
2
+1
. Deoarece
lim
x
x

x
2
+ 1
= lim
x
x
_
x
2
_
1 +
1
x
2
_
= lim
x
x
[x[
_
1 +
1
x
2
= lim
x
x
x
_
1 +
1
x
2
= 1,
urmeaz a c a dreapta y = 1 este asimptot a orizontal a la gracul functiei f
spre . Printr-un calcul similar, se obtine c a dreapta y = 1 este asimptot a
orizontal a la gracul functiei f spre +, cele dou a asimptote orizontale,
c atre respectiv c atre +, ind diferite ntre ele.
3. Fie f : (0, ) R, f (x) = sin x. Deoarece lim
x
sin x nu exist a, gracul
functiei f nu are asimptot a orizontal a c atre +. Nu putem vorbi despre
asimptot a orizontal a c atre , deoarece nu este punct de acumulare
pentru domeniul functiei.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 275
Asimptote oblice
Fie f : D R, + ind punct de acumulare al multimii D. Vom spune c a
dreapta y = mx + n , m R

, n R, este asimptot a oblic a la gracul functiei f


spre + dac a
lim
x+
f (x)
x
= m, iar lim
x+
( f (x) mx) = n.
Similar, e f : D R, ind punct de acumulare al multimii D. Vom spune
c a dreapta y = mx + n , m R

, n R, este asimptot a oblic a la gracul functiei f


spre la gracul functiei f dac a
lim
x
f (x)
x
= m, iar lim
x
( f (x) mx) = n.
n aceste situatii, gracul functiei se apropie foarte mult de dreapta oblic a y =
mx + n spre +, respectiv spre .
S a not am c a, deoarece lim
x
f (x)
x
= m ,= 0, o conditie necesar a (dar nu si
sucient a) ca gracul unei functi s a aib a asimptot a oblic a spre + este ca acea
functie s a aib a limit a innit a la +. n concluzie, existenta unei asimptote oblice
spre + exclude existenta unei asimptote orizontale spre + si reciproc, un
rationament similar putnd efectuat relativ la existenta asimptotelor orizontale
sau oblice spre .
Exemple 1. Fie f : R R, f (x) =
x
3
+x1
x
2
+x+1
. Atunci
m = lim
x
f (x)
x
= lim
x
x
3
+ x 1
x(x
2
+ x + 1)
= lim
x
x
3
(1 +
1
x
2

1
x
3
)
x
3
(1 +
1
x
+
1
x
2
)
= 1,
iar
lim
x
( f (x) mx) = lim
x
_
x
3
+ x 1
x
2
+ x + 1
x
_
= lim
x
x
2
1
x
2
+ x + 1
= 1.
De aici, dreapta y = x 1 este asimptot a oblic a la gracul functiei f spre
+. Printr-un calcul similar, se obtine c a aceast a dreapt a este asimptot a
oblic a la gracul functiei f si spre .
2. Fie f : [0, ) R, f (x) = xe
1

x
. Atunci
m = lim
x
f (x)
x
= lim
x
e
1

x
= 1,
276 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
iar
lim
x
( f (x) mx) = lim
x
_
xe
1

x
x
_
= lim
x
x
e
1

x
1
1

x
1

x
= lim
x

x
e
1

x
1
1

x
= 1 = +.
Cum lim
x
( f (x) mx) = +, urmeaz a c a gracul lui f nu are asimptote
oblice spre +. Nu putem vorbi despre asimptote oblice spre deoarece
nu este punct de acumulare pentru domeniul functiei.
Asimptote verticale
Fie f : D R, a R ind punct de acumulare la stnga al multimii D. Vom
spune c a dreapta x = a este asimptot a vertical a la stnga spre + (respectiv spre
) la gracul functiei f dac a
lim
xa
x<a
f (x) = +, (respectiv lim
xa
x<a
f (x) = ).
Similar, e f : D R, a R ind punct de acumulare la dreapta al multimii D.
Vom spune c a dreapta dreapta x = a este asimptot a vertical a la dreapta spre +
(respectiv spre ) la gracul functiei f dac a
lim
xa
x>a
f (x) = +, (respectiv lim
xa
x>a
f (x) = ).
n aceste situatii, gracul functiei f se apropie foarte mult de dreapta vertical a
x = a, n circumstantele precizate. S a not amc a existenta asimptotelor verticale nu
exclude nici existenta asimptotelor orizontale, nici a celor oblice, deoarece acestea
din urm a sunt determinate cu ajutorul unor limite pentru x +sau x ,
nu pentru x tinznd la valori nite, a sa cum este cazul asimptotelor verticale. De
asemenea, ntruct existenta asimptotelor verticale presupune existenta unor lim-
ite innite, gracele functiile m arginite pe domeniile de denitie nu au asimptote
verticale, iar asimptotele verticale ale functiilor nem arginite se caut a n punctele
patologice" ale domeniului de denitie sau functiei, de exemplu zerouri ale unor
numitori sau argumente de functii logaritmice.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 277
Exemple 1. Fie f : R 1, f (x) =
x+1
x1
. Atunci
lim
x1
x<1
f (x) = lim
x1
x<1
x + 1
x 1
= ,
lim
x1
x>1
f (x) = lim
x1
x>1
x + 1
x 1
= ,
iar dreapta x = 1 este asimptot a vertical a la stnga la gracul functiei f spre
, respectiv la dreapta spre +.
2. Fie f : (0, ) R, f (x) = ln x. Atunci
lim
x0
x>0
ln x = ,
iar dreapta x = 0 este asimptot a vertical a la dreapta la gracul functiei
f spre . S a not am c a 0 nu este punct de acumulare la stnga pentru
domeniul lui f (de fapt, f nici m acar nu este denit a pentru x < 0), dreapta
x = 0 neind si asimptot a vertical a la stnga la gracul functiei f .
Exercitiu
Determinati asimptotele functiei f : R 1, 0 R, f (x) =
x
2
x+1
e
1
x
.
Solutie
Deoarece
lim
x
f (x) = lim
x
x
2
x + 1
e
1
x
= 1 = ,
lim
x
f (x) = lim
x
x
2
x + 1
e
1
x
= 1 = ,
gracul functiei nu are asimptote orizontale.
Studiem acum existenta asimptotelor oblice, ncepnd cu cea spre +. Se
observ a c a
m = lim
x
f (x)
x
= lim
x
x
2
x+1
e
1
x
x
= lim
x
x
x + 1
e
1
x
= 1 1 = 1,
n = lim
x
( f (x) mx) = lim
x
_
x
2
x + 1
e
1
x
x
_
= lim
x
x
2
e
1
x
x
2
x
x + 1
= lim
x
x
2
x + 1
_
e
1
x
1
_
lim
x
x
x + 1
278 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
= lim
x
x
x + 1
e
1
x
1
1
x
1 = 1 1 = 0,
deci dreapta y = x este asimptot a oblic a la gracul functiei f spre +. Un calcul
similar arat a c a aceast a dreapt a este asimptot a oblic a la gracul functiei f si spre
.
n ceea ce prive ste existenta asimptotelor verticale, observ am c a
lim
x1
x<1
f (x) = lim
x1
x<1
x
2
x + 1
e
1
x
=
1
0
e
1
=
lim
x1
x>1
f (x) = lim
x1
x>1
x
2
x + 1
e
1
x
=
1
0+
e
1
= +,
deci dreapta x = 1 este asimptot a vertical a la stnga la gracul functiei f spre
, respectiv asimptot a vertical a la dreapta la gracul functiei f spre +. Simi-
lar,
lim
x0
x<0
f (x) = lim
x0
x<0
x
2
x + 1
e
1
x
=
0
1
e
1
0
= 0 0 = 0,
n vreme ce
lim
x0
x>0
f (x) = lim
x0
x>0
x
2
x + 1
e
1
x
= lim
x0
x>0
x
x + 1
lim
x0
x>0
e
1
x
1
x
= 1 lim
y
e
y
y
[

]
== lim
y
e
y
1
= ,
deci dreapta x = 0 este asimptot a vertical a la dreapta (nu ns a si la stnga) la
gracul functiei f spre +.
7.4.2 Convexitate. Concavitate
Adesea, informatiile oferite de prima derivat a a unei functii nu sunt suciente
pentru descrierea precis a a modului de variatie a acelei functii. n special, aceste
informatii pot insuciente pentru determinarea formei gracului functiei. In
cele ce urmeaz a, vom studia rolul derivatei a doua a unei functii n precizarea
formei gracului acelei functii.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 279
Functii convexe si strict convexe
Fie f : I R, I interval. Vom spune c a f este convex a pe I dac a oricare ar
x, y I si oricare ar t [0, 1] are loc inegalitatea
f (tx + (1 t)y) t f (x) + (1 t) f (y).
De asemenea, vom spune c a f este strict convex a pe I dac a oricare ar x, y I si
oricare ar t (0, 1) are loc inegalitatea
f (tx + (1 t)y) < t f (x) + (1 t) f (y).
Interpretarea geometric a a convexit atii
Deoarece M(tx + (1 t)y, f (tx + (1 t)y)) este punctul de pe gracul functiei
corespunz ator abscisei tx + (1 t)y, iar N(tx + (1 t)y, t f (x) + (1 t) f (y))
este punctul cu aceea si abscis a de pe segmentul determinat a de A(x, f (x)) si
B(y, f (y)), observ am c a f este convex a dac a si numai dac a pentru orice dou a
puncte A, B de pe gracul functiei, portiunea de grac dintre A si B se a a sub
segmentul AB determinat de acestea.
Functii concave si strict concave
Similar, vom spune c a f este concav a pe I dac a oricare ar x, y I si oricare
ar t [0, 1] are loc inegalitatea
f (tx + (1 t)y) t f (x) + (1 t) f (y),
respectiv c a f este strict concav a pe I dac a oricare ar x, y I si oricare ar
t (0, 1) are loc inegalitatea
f (tx + (1 t)y) > t f (x) + (1 t) f (y).
Se observ a c a f este (strict) concav a dac a si numai dac a f este (strict) convex a.
Interpretarea geometric a a concavit atii
Prin analogie cu interpretarea geometric a a convexit atii unei functii, se ob-
serv a c a f este concav a dac a si numai dac a pentru orice dou a puncte A, B de pe
gracul functiei, portiunea de grac dintre A si B se a a deasupra segmentului
AB determinat de acestea.
280 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
O proprietate de monotonie
n cele ce urmeaz a, se va observa c a proprietatea unei functii de a convex a
implic a monotonia unui anumit raport incremental.
Teorema 7.19. Fie I R un interval si e f : I R, f convex a pe I. Fie deasemenea
a R. Atunci functia g
a
: R a R, g
a
(x) =
f (x)f (x)
xa
, este cresc atoare.
Demonstratie. Fie x, y I, x < y, x, y ,= a. S a presupunem c a a < x < y,
in celelalte situatii rationndu-se analog. Atunci exist a t (0, 1) astfel ca x =
ta + (1 t)y si atunci, deoarece f este convex a, f (x) t f (a) + (1 t) f (y), deci
f (x) f (a) (1 t)( f (y) f (a)). Cum x a = (1 t)(y a), urmeaz a c a
f (x) f (a)
x a

f (y) f (a)
y a
= g
a
(x) g
a
(y),
de unde concluzia.
Continuitatea functiilor convexe
Cu ajutorul propriet atii de mai sus, putem deduce c a o functie convex a este
continu a pe interiorul domeniului ei de denitie.
Teorema 7.20. Fie I R un interval si e f : I R, f convex a pe I. Fie deasemenea
a

I. Atunci f este continu a n a.


Demonstratie. Deoarece a

I, exist a > 0 astfel ca [a , a + ] I. Conform


propriet atii anterioare, urmeaz a c a
f (a ) f (a)


f (x) f (a)
x a

f (a + ) f (a)

pentru x I,
de unde, notnd
L = max
_

f (a ) f (a)

f (a + ) f (a)

_
,
se obtine c a

f (x)f (a)
xa

L, deci [ f (x) f (a)[ L[x a[ pentru x I, ceea ce


nseamn a c a f este continu a n x = a.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 281
O alt a interpretare grac a a notiunii de convexitate
Tot cu ajutorul Teoremei 7.19, putem demonstra urm atorul rezultat.
Teorema 7.21. Fie I R un interval si e f : I R, f convex a pe I. Fie de asemenea
a I un punct n care f este derivabil a lateral. Atunci
f (x) f (a)
x a
f
/
s
(a) f
/
d
(a)
f (y) f (a)
y a
pentru x < a < y I.
Demonstratie. Fie h
1
, h
2
> 0 n a sa fel nct x < a h
1
< a + h
2
< y. Atunci
f (x) f (a)
x a

f (a h
1
) f (a)
h
1

f (a + h
2
) f (a)
h
2

f (y) f (a)
y a
.
Prin trecere la limit a pentru h
1
, h
2
0, urmeaz a concluzia.
n particular, dac a f este derivabil a n a, urmeaz a c a
f (x) f (a) f
/
(a)(x a), pentru x I,
deci
f (x) f (a) + f
/
(a)(x a), pentru x I. (7.5)
Cum B(x, f (a) + f
/
(a)(x a)) este punctul de pe tangenta la gracul functiei f
n A(a, f (a)) corespunz ator abscisei x, urmeaz a c a o functie derivabila f este con-
vex a pe I dac a si numai dac a pentru orice punct A(a, f (a)) de pe grac, gracul
functiei este situat deasupra tangentei n A la grac.
Studiul convexit atii si concavit atii cu ajutorul derivatei de ordinul al doilea
n cele ce urmeaz a, vom vedea c a se poate preciza convexitatea sau concavi-
tatea unei functii cunoscnd semnul derivatei de ordinul al doilea.
Teorema 7.22. Fie I R un interval si e f : I R de dou a ori derivabil a pe I.
Atunci au loc urm atoarele armatii.
1. f
//
(x) 0 pentru orice x I dac a si numai dac a f este convex a pe I.
2. f
//
(x) 0 pentru orice x I dac a si numai dac a f este concav a pe I.
282 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
Demonstratie. Vom demonstra doar prima armatie, cea de-a doua putnd
obtinut a printr-un rationament analog.
" Dac a f
//
(x) 0 pentru orice x I, e atunci x, y I, x < y si t [0, 1].
Deoarece are loc sirul de echivalente
f (tx + (1 t)y) t f (x) + (1 t) f (y)
(t + (1 t)) f (tx + (1 t)y) t f (x) + (1 t) f (y)
t[ f (tx + (1 t)y) f (x)] (1 t)[ f (y) f (tx + (1 t)y) f (x)],
r amne s a demonstr am ultima inegalitate. Aplicnd teorema lui Lagrange pe
intervalul [x, tx + (1 t)y], obtinem c a exist a c
1
(x, tx + (1 t)y) astfel nct
f (tx + (1 t)y) f (x) = f
/
(c
1
)[tx + (1 t)y x],
deci
t[ f (tx + (1 t)y) f (x)] = t(1 t)(y x) f
/
(c
1
). (7.6)
Aplicnd din nou teorema lui Lagrange, de aceast a dat a pe intervalul [tx + (1
t)y, y] obtinem c a exist a c
2
(tx + (1 t)y, y) astfel nct
f (y) f (tx + (1 t)y) = f
/
(c
2
)[y (tx + (1 t)y)],
deci
(1 t)[ f (y) f (tx + (1 t)y)] = t(1 t)(y x) f
/
(c
2
). (7.7)
Conform(7.6) si (7.7), r amne s a compar am f
/
(c
1
) si f
/
(c
2
). Deoarece c
1
(x, tx +
(1 t)y), iar c
2
(tx + (1 t)y, y), urmeaz a c a c
1
< c
2
. Cum f
//
0 pe I,
urmeaz a c a f
/
este cresc atoare pe I, deci f
/
(c
1
) f
/
(c
2
), de unde concluzia.
" Dac a f este convex a pe I, e x
1
, x
2
I, x
1
< x
2
. Atunci, aplicnd inegal-
itatea (7.5) pentru x = x
2
si a = x
1
, respectiv pentru x = x
1
si a = x
2
, obtinem
c a
f (x
2
) f (x
1
) f
/
(x
1
)(x
2
x
1
),
respectiv
f (x
1
) f (x
2
) f
/
(x
2
)(x
1
x
2
),
deci
f
/
(x
1
)
f (x
2
) f (x
1
)
x
2
x
1
f
/
(x
2
).
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 283
Cum x
1
, x
2
sunt arbitrari, urmeaz a c a f
/
este cresc atoare pe I, ceea ce implic a
faptul c a f
//
0 pe I.
Se poate observa c a dac a f
//
> 0 pe I, atunci f este strict convex a pe I.
Exemple 1. f : R R, f (x) = x
2
este convex a pe R, deoarece f
//
(x) = 2 > 0
pentru x R.
2. f : (0, ) R, f (x) = ln x este concav a pe (0, ), ntruct f
//
(x) =
1
x
2
<
0 pentru x (0, ).
3. f : R R este convex a pe [0, ) si concav a pe (, 0], ntruct f
//
(x) = x,
f
//
(x) 0 pentru x [0, ), f
//
(x) 0 pentru x (, 0].
Inegalitatea lui Jensen
Pornind de la denitia convexit atii, se poate demonstra prin inductie matem-
atic a faptul c a dac a f este convex a pe I, atunci
f (p
1
x
1
+ p
2
x
2
+ . . . p
n
x
n
) p
1
f (x
1
) + p
2
f (x
2
) + . . . + p
n
f (x
n
)
pentru orice x
1
, x
2
, . . . , x
n
I si orice t
1
, t
2
, . . . t
n
[0, 1] cu t
1
+ t
2
+ . . . + t
n
= 1,
inegalitate cunoscut a sub numele de inegalitatea lui Jensen, pentru functii concave
avnd loc inegalitatea invers a.
n particular, pentru t
1
= t
2
= . . . = t
n
= 1, se obtine c a
f
_
x
1
+ x
2
+ . . . x
n
n
_

f (x
1
) + f (x
2
) + . . . f (x
n
)
n
,
pentru orice x
1
, x
2
, . . . , x
n
I, pentru functii concave avnd loc inegalitatea in-
vers a.
Exemple 1. Deoarece f : R R, f (x) = sin x este concav a pe [0, ], urmeaz a
c a dac a A, B, C sunt unghiuri ale unui triunghi, atunci
sin
A + B + C
3

sin A + sin B + sin C
3
,
de unde, tinnd seama c a A + B + C = , obtinem c a
sin A + sin B + sin C
3

3
2
.
284 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
2. Deoarece f : (0, ) R, f (x) = ln x este concav a pe (0, ), urmeaz a c a
ln
x
1
+ x
2
+ . . . + x
n
n

ln x
1
+ ln x
2
+ . . . + ln x
n
n
= ln
n

x
1
x
2
. . . x
n
,
pentru orice x
1
, x
2
, . . . , x
n
(0, ) ceea ce nseamn a c a
x
1
+ x
2
+ . . . + x
n
n

n

x
1
x
2
. . . x
n
,
pentru orice x
1
, x
2
, . . . , x
n
(0, ), ceea ce, mpreun a cu observatia c a ine-
galitatea r amne adev arat a si atunci cnd unul sau mai multi x
i
sunt nuli,
demonstreaz a validitatea inegalit atii mediilor.
Puncte de inexiune
Fie g : R R, g(x) = x
3
. Observ am c a, deoarece g
//
(x) = 3x, g este concav a
pe (, 0] si convex a pe [0, ), n x
0
= 0 schimbndu-se convexitatea functiei.
Gracul functiei f are tangent a n punctul corespunz ator (x
0
, g(x
0
)) = (0, 0),
portiunea din gracul lui g corespunz atoare lui x 0 andu-se deasupra acestei
tangente, iar portiunea din gracul lui g corespunz atoare lui x 0 andu-se
dedesubtul acesteia. n cele ce urmeaz a, vom ncadra aceast a situatie tipic a ntr-
un cadru mai general.
Fie I R un interval, f : I R si e x
0

I. Atunci x
0
se nume ste punct de
inexiune al functiei f dac a
1. f este continu a n x
0
;
2. f are derivat a n x
0
, nit a sau innit a;
3. Exist a a, b I, a < x
0
< b astfel nct
f este convex a pe (a, x
0
) si concav a pe (x
0
, b), sau
f este concav a pe (a, x
0
) si convex a pe (x
0
, b).
n aceast a sitatie, se spune c a punctul corespunz ator A(x
0
, f (x
0
)) este punct de
inexiune al gracului functiei f .
Din punct de vedere geometric, faptul c a x
0
este punct de inexiune al functiei
f nseamn a c a gracul functiei f are tangent a n A(x
0
, f (x
0
)), iar tangenta n A
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 285
traverseaz a" gracul functiei f , n sensul c a de o parte a lui A tangenta se a a
sub grac, iar de cealalt a parte se a a deasupra gracului.
Avnd n vedere caracterizarea convexit atii unei functii cu ajutorul semnului
derivatei de ordinul al doilea, se obtine urm atorul rezultat.
Teorema 7.23. Fie I R un interval, f : I R si e x
0

I. Dac a sunt ndeplinite


conditiile
1. f este continu a n x
0
;
2. f are derivat a n x
0
, nit a sau innit a;
3. Exist a a, b I, a < x
0
< b astfel nct
f
//
(x) 0 pe (a, x
0
) si f
//
(x) 0 pe (x
0
, b), sau
f
//
(x) 0 pe (a, x
0
) si f
//
(x) 0 pe (x
0
, b),
atunci x
0
este punct de inexiune al functiei f .
n conditiile acestei teoreme, putem spune c a x
0
este punct de inexiune nu-
mai dac a f
//
si schimb a semnul la trecerea de la stnga lui x
0
la dreapta lui x
0
.
De asemenea, are loc urm atorul rezultat.
Teorema 7.24. Fie I R un interval, f : I R derivabil a de dou a ori pe I, iar x
0

I
un punct de inexiune al lui f . Atunci f
//
(x
0
) = 0.
Exemple 1. Fie f : R R, f (x) = x
3
3x + 2. Atunci f este de dou a ori
derivabil a pe R, iar f
//
(x) = 6x. Atunci f este concav a pe (, 0], respectiv
convex a pe [0, ). Cum f este continu a n 0, iar f are derivat a n 0, f
/
(0) =,
urmeaz a c a 0 este punct de inexiune.
2. Fie f : R R, f (x) =
3

x 2. Atunci f este continu a pe R si derivabil a de


dou a ori pe R 2 R, iar
f
/
(x) =
1
3
3
_
(x 2)
2
, f
//
(x) =
2
9
3
_
(x 2)
5
.
Cum f are derivat a n 0, f
/
(0) = lim
x0
f
/
(x) = +, iar f este convex a pe
(, 0) respectiv concav a pe (0, ), 0 este punct de inexiune.
286 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
Aplicatii
7.1. Cu ajutorul formulei de derivare (x
k
)
/
= kx
k1
, determinati valoarea sumei
n

k=1
kx
k1
.
7.2. Determinati a, b Rastfel nct functia f : R R, f (x) =
_
_
_
a
2
+ x + 1, x > 0
a sin x + b cos x, x 0
,
s a e derivabil a n x
0
= 0.
7.3. Determinati a, b R astfel nct functia f : R R, f (x) =
_
_
_
ax + b, x > 0
e
x
+ 2, x 0
,
s a e derivabil a n x
0
= 0.
7.4. Fie f , g : R R, f (x) = 1 +[x[, g(x) = 1 [x[. Demonstrati c a f , g nu sunt
derivabile n x
0
= 0, dar f + g este derivabil a n x
0
= 0.
7.5. Fie f : (1, 1) R, f par a si derivabil a n x
0
= 0. Demonstrati c a f
/
(0) = 0.
7.6. Fie f : R R, f derivabil a n x
0
R. Determinati
1) lim
n
n
_
f (x
0
+
1
n
) f (x
0
)
_
; 2) lim
n
n
2
_
f (x
0
+
1
n
2
) f (x
0

1
n
2
)
_
;
3) lim
n
n
_
f (x
0
+
1
n
) + f (x
0
+
2
n
) + f (x
0
+
3
n
) 3f (x
0
)
_
.
7.7. Determinati (dac a exist a) punctele de pe gracul functiilor f urm atoare, f : R R,
n care tangenta este paralel a cu axa Ox
1) f (x) = x
3
+ 6x
2
+ 9x + 1; 2) f (x) = x
5
+ 2x + 1; 3) f (x) = 4x + 2.
7.8. Fie f : (
2
3
, +) R, f (x) = ln(3x 2). Determinati punctele de pe gracul
functiei f n care tangenta este paralel a cu dreapta y = 3x + 4.
7.9. Determinati ecuatiile tangentelor la gracul functiei f : R R, f (x) = x x
2
n
punctele de abscise respectiv 0,
1
2
, 1 si precizati unghiurile pe care aceste tangente le fac
cu axa Ox.
7.10. S a se arate c a dreapta y = 7x 2 este tangent a la curba y = x
3
+ 4x.
7.11. Determinati cea mai mic a pant a posibil a a tangentei la curba y = x
3
3x
2
+ 7x.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 287
7.12. Demonstrati c a functia f : R R, f (x) =
_
_
_
x sin
1
x
, x ,= 0
0, x = 0
, este continu a n
x
0
= 0, dar gracul s au nu are tangent a n A(0, 0).
7.13. Fie functiile f : R R, f (x) = ax
2
+ bx + 1, g : (0, ) R, g(x) =
x+1
x
.
Determinati a, b R astfel nct gracele celor dou a functii s a aib a tangent a comun a
ntr-un punct de abscis a 1.
7.14. Precizati dac a gracele functiilor f
1
: R R, f
1
(x) = [1 x
2
[, f
2
: R R,
f
2
(x) =
_
[1 x
2
[, f
3
: R R, f
3
(x) = max(x
2
+5x, 4x +2), au puncte unghiulare
sau de ntoarcere.
7.15. Fie f : R R, f (x) =

x
3
+ 3x
2
4. Demonstrati c a f veric a relatia
f (x) f
/
(x) = x
3
_
x + 2
x 1
, pentru x R 2, 1 .
7.16. Fie f : (0, ) (0, ), f (x) = e
2

x
+ e
2

x
. Demonstrati c a f veric a relatia
x f
//
(x) + f
/
(x) f (x) = 0, pentru x (0, ).
7.17. Demonstrati c a
(ln(ax + b))
(n)
=
(1)
n
(n 1)!a
n
(ax + b)
n
, pentru n 1.
7.18. Folosind eventual o descompunere n fractii simple, demonstrati c a
_
1
x
2
1
_
(n)
=
(1)
n
2n!
_
1
(x 1)
n+1

1
(x + 1)
n+1
_
, pentru n 1.
7.19. Fie f : R R, f (x) = e
x
2
. Demonstrati c a f
(n)
(x) = P
n
(x)e
x
2
, unde P
n
este un
polinom de gradul n si determinati o formul a de recurent a pentru calculul lui P
n
.
7.20. Determinati
1) (x ln(3x 1))
(n)
; 2) (x
2
cos x)
(n)
; 3) ((x
2
+ x + 3)e
2x
)
(n)
; n N

.
7.21. Fie f : (0, ) (0, ), f (x) = x
n1
e
1
x
. Demonstrati c a f
(n)
(x) = (1)
n
f (x)
x
2n
.
7.22. Fie f : [1, ) [1, ), f (x) =
x
2
x+1
x
. Demonstrati c a f este strict cresc atoare
si precizati multimea valorilor func tiei.
288 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
7.23. Fie f : (0, ) (1, ), f (x) = e
x
+ x
2
+ 3x. Demonstrati c a f este strict
cresc atoare, bijectiv a si calculati ( f
1
)
/
(e
2
+ 10).
7.24. Fie f : R (0, ), f (x) =
1
2
x
+
1
3
x
. Demonstrati c a f este strict descresc atoare,
bijectiv a si calculati ( f
1
)
/
(2).
7.25. Fie f : R R, f (x) =
ax + a 2
x
2
+ 1
, a R. S a se determine a R astfel nct
x
0
= 1 s a e punct de extrem.
7.26. Fie a, b, c (0, ). Dac a a
x
+ b
x
+ c
x
3 pentru orice x R, demonstrati
folosind teorema lui Fermat c a abc = 1.
7.27. Fie f : R R o functie polinomial a de gradul n, n 2, cu n r ad acini reale
distincte. Demonstrati c a ecuatia f
/
(x) = 0 are exact n 1 r ad acini reale distincte.
7.28. Fie n N

. Demonstrati c a ecuatia
1
x 1
+
1
x 2
+ . . . +
1
x (n + 1)
= 0,
are exact n r ad acini reale.
7.29. Determinati num arul de r ad acini reale ale ecuatiilor
1) x
3
+ 3x
2
5 = 0; 2) x
4
14x
2
+ 24x 6 = 0; 3) x
5
5x + 1 = 0;
4) 3x ln x + 2 = 0; 5) xe
x
2 = 0
7.30. Demonstrati c a ecuatia 2x
3
+ 3x + m = 0 are o unic a r ad acin a real a indiferent de
valoarea parametrului m R.
7.31. Fie f : [a, b] R o functie Rolle pe [a, b] cu proprietatea c a f (a)
2
+b
2
= f (b)
2
+
a
2
. S a se demonstreze c a ecuatia f (x) f
/
(x) = x are m acar o r ad acin a n intervalul (a, b).
7.32. Fie f : [a, b] R o functie Rolle pe [a, b].
1. Demonstrati c a g : [a, b] R, g(x) = (x a)(x b) f (x), este de asemenea o
functie Rolle pe [a, b].
2. Demonstrati c a exist a c (a, b) astfel nct
f
/
(c)
f (c)
=
1
a c
+
1
b c
.
7.33. Fie f : R R, f (x) = arcsin
2x
1+x
2
. Determinati punctele n care functia nu este
derivabil a.
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 289
7.34. 1. Demonstrati c a e
x
1 + x pentru orice x R.
2. Folosind aceast a inegalitate, demonstrati c a
a
1
+ a
2
+ . . . + a
n
n

n

a
1
a
2
. . . a
n
,
pentru orice a
1
, a
2
, . . . , a
n
0 (inegalitatea dintre media aritmetic a si media geo-
metric a a n numere pozitive).
7.35. Folosind teorema lui Lagrange, demonstrati inegalit atile
1. na
n1
(b a) < b
n
a
n
< nb
n1
(b a), 0 a < b, n N

.
2.
ba
cos
2
a
< tg b tg a <
ba
cos
2
b
, 0 a < b <

2
.
3. 3
p
+ 6
p
> 4
p
+ 5
p
, p > 1.
4. (x + 1) cos

x+1
x cos

x
, pentru x 2.
7.36. Fie f : R R, f (x) =
x
x
6
+5
. Demonstrati cu ajutorul teoremei lui Lagrange c a
[ f (x) f (y)[ [x y[ pentru orice x, y R.
7.37. Folosind teorema lui Lagrange, demonstrati c a lim
x0
x>0
e
tg x
e
sin x
tg x sin x
= 1.
7.38. Folosind teorema lui Lagrange, ar atati c a ecuatia 3
x
+ 4
x
= 2
x
+ 5
x
, x R, are
doar solutiile x = 0 si x = 1.
7.39. Fie f , g : R (0, ) dou a functii derivabile cu propriet atile c a f (2012) =
g(2012) si f
/
g
2
= g
/
f
2
. Demonstrati c a f = g.
7.40. Demonstrati c a pe intervalele indicate functiile urm atoare difer a printr-o constant a,
a c arei valoare se cere
1. f (x) = arcsin
x

1+x
2
, g(x) = arctg x pe R.
2. f (x) = arctg(x + 2), g(x) = arctg x + arctg
(x+1)
2
2
pe R.
7.41. Fie f , g : (, 1) (1, ) R, f (x) = 2 arctg x, g(x) = arcsin
2x
1+x
2
.
Demonstrati c a f si g au aceeea si derivat a pe (, 1) (1, ), dar ( f g)(

3) = ,
( f g)(

3) = , deci f si g nu difer a printr-o constant a. Cum explicati?


290 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
7.42. Demonstrati inegalit atile
1. x
x
3
6
< sin x < x, pentru orice x > 0.
2. e
x
+ e
x
2 + x
2
, pentru orice x R.
3. 2x arctg x ln(1 + x
2
), pentru orice x R.
4. 1 + x ln(x +

1 + x
2
)

1 + x
2
, pentru orice x R.
5. sin x + tg x > 2x, pentru orice x (0,

2
).
7.43. Fie f : (0, ) R, f (x) =
ln x
x
. Determinati valoarea maxim a a lui f si deduceti
de aici c a e
x
x
e
pentru orice x (0, ).
7.44. Determinati valorile limitelor
1) lim
x0
ln(1 + x) x
x
2
; 2) lim
x0
e
x
sin x x
sin(tg x)
; 3) lim
x1
x
n
1 n(x 1)
(x 1)
2
;
4) lim
x0
x cos x sin x
x
3
; 5) lim
x
ln
_
4 + e
3x
_
ln (3 + e
4x
)
; 6) lim
x0
xe
1
sin x
; 7) lim
x0
_
1
arcsin x

1
x
_
;
8) lim
x0
x>0
(sin x)
tg
2
x
; 9) lim
x0
_
arcsin x
x
_ 1
x
2
; 10) lim
x2
x>2
ln
1
x 2
; 11) lim
x
_
2

arctg x
_
x
;
12) lim
x
(ln x)
1
x
; 13) lim
x0
x>0
x
2
3+4 ln x
.
7.45. Dezvoltati functia polinomial a f : R R, f (x) = x
3
2x
2
+ 3x + 5 dup a
puterile lui x 2.
7.46. Determinati polinomul lui Taylor de ordinul n asociat urm atoarelor functii n
punctele date
1) f (x) = e
3x
; x
0
=
1
3
; 2) f (x) = ln(1 + 3x); x
0
=
1
3
; 3) f (x) =

4x 3;
x
0
= 1; 4) f (x) = cos
2
x; x =

6
; 5) f (x) = sh x; x
0
= 1.
7.47. Determinati asimptotele functiilor
1. f : R

R, f (x) =
x
2
3x+1
x
;
2. f : (1, ) R, f (x) = x ln(1 + x);
3. f : R R, f (x) =
_
_
_
x
3
(x1)(x2)
, x R 1, 2
0, x = 1 sau x = 2
;
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 291
4. f : R 2 R, f (x) =
_

x
3
x
x+2

;
5. f : (3, 3) R, f (x) = ln
_
3x
3+x
_
;
6. f : (, 1) (1, ) R, f (x) = x arctg
1
x
2
1
;
7. f : R R, f (x) = sin
2
x + 2 cos 3x;
8. f : R 2 R, f (x) = [x 2[
1
x1
.
7.48. Determinati a R astfel nct gracul functiei f : D R, f (x) =
3

x
2
+
3
_
(x 1)
2
s a aib a dreapta y = 1 ca asimptot a orizontal a.
7.49. Determinati a R astfel nct gracul functiei f : D R, f (x) =
x
2
+2
x
2
+ax+a
, s a
aib a o unic a asimptot a vertical a.
7.50. Determinati a, b R astfel nct gracul functiei f : D R, f (x) =
ax
2
+bx+1
x+2
s a aib a dreapta y = x + 2 ca asimptot a oblic a spre +.
7.51. Determinati a, b R astfel nct gracul functiei f : D R, f (x) =
3

ax
2
+ bx
s a aib a dreapta y = 2x + 1 ca asimptot a oblic a spre +.
7.52. Demonstrati c a gracul unei functii polinomiale de grad n, n 2, nu are asimptote.
7.53. Determinati o functie f : D R care s a aib a ca asimptote verticale toate dreptele
x = k, k Z.
7.54. Fie f , g : I R, I interval, dou a functii convexe. Demonstrati c a f + g este o
functie convex a. Se poate spune acela si lucru si despre f g?
7.55. Determinati intervalele de convexitate si concavitate pentru functiile
1. f : (, 1) [1, +), f (x) =
_
x1
x+1
;
2. f : (0, ) R, f (x) = x
2
ln x;
3. f : R 1 R, f (x) = arctg
x
1x
;
4. f : R R, f (x) =

3 sin x + 2 cos x;
5. f : R R, f (x) = e
x
2
.
292 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
Au aceste functii puncte de inexiune?
7.56. Studiind eventual convexitatea functiei f : [0, ) R, f (x) = x
n
, demonstrati
c a
_
x+y
2
_
n

x
n
+y
n
2
, pentru orice x, y 0 si orice n N, n 2.
7.57. Studiind eventual convexitatea functiei f : [0,

2
], f (x) =

sin x, demonstrati c a
n orice triunghi ABC exist a relatia
_
sin
A
2
+
_
sin
B
2
+
_
sin
C
2
3

2
2
.
7.58. Stuind eventual convexitatea functiei f : (0, ) R, f (x) = x ln x, demon-
strati c a ln
x+y
2
<
x
x+y
ln x +
y
x+y
ln y, pentru orice x, y > 0.
Index
Sir
convergent, 39
caracterizare analitic a, 40
denit recurent, 32
fundamental (Cauchy), 67
limita unui, 37
limit a inferioar a, 64
limit a superioar a, 64
puncte limit a, 62
m arginit, 35
monoton
cresc ator, 36
descresc ator, 36
Rolle, 247
sub sir al unui, 34
Asimptot a
oblic a, 275
orizontal a, 273
vertical a, 276
Axioma
de completitudine (Cantor-Dedekind),
11
Continuitate
ntr-un punct, 198
caracteriz ari analitice
cu , 205
cu siruri, 204
lateral a, 200
pe o multime, 201
prelungirea prin continuitate, 204
puncte de discontinuitate, 201
de specia (speta) nti, 201
de specia (speta) a doua, 202
uniform a, 211
Contractie, 212
Criterii de convergent a a seriilor
Abel, 124
al radicalului
cu inegalit ati, 110
cu limit a, 112
cu limite extreme, 111
al raportului
cu inegalit ati, 113
cu limit a, 115
cu limite extreme, 114
Cauchy, 95
de comparatie
cu inegalit ati, 105
cu limit a, 107
cu limite extreme, 106
cu rapoarte, 109
de condensare, 101
Dirichlet, 122
Leibniz, 126
Raabe-Duhamel
293
294 Capitolul 7 DERIVATE. DIFEREN TIALE
cu inegalit ati, 117
cu limit a, 120
cu limite extreme, 119
Criterii de existent a a limitei unei functii
Cauchy-Bolzano, 169
cle stelui, 172
major arii, 167
Criterii de existent a a limitei unui sir
cle stelui, 49
major arii, 45
Derivate
ntr-un punct, 220
ale functiilor elementare, 225
de ordin superior, 237
laterale, 222
pe o multime, 223
Difeomorsm
de clas a C
k
, 238
Diferentiala unei functii
ntr-un punct, 235
de ordin superior, 241
Formula
Leibniz, 239
Formula lui Taylor
formula lui MacLaurin, 269
polinomul lui Taylor, 264
restul lui Cauchy, 268
restul lui Lagrange, 269
restul lui Peano, 267
restul lui Schlmilch-Roche, 268
Functie
bijectiv a, 24
concav a, 279
convex a, 279
impar a, 25
injectiv a, 24
Lipschitz, 212
m arginit a, 26
monoton a, 26
par a, 25
periodic a, 25
Rolle, 245
surjectiv a, 24
Inegalitatea
Bernoulli, 22
Cauchy-Buniakowski-Schwarz, 22
mediilor, 21
Lema
Bolzano, 207
Limita unei functii
ntr-un punct, 161
caracteriz ari analitice
cu , 162
cu siruri (Heine), 163
lateral a, 165
limite fundamentale, 186
limitele functiilor elementare, 177
Majorant, 11
Margine a unei multimi
caracteriz ari analitice, 13
inferioar a, 11
superioar a, 11
Minorant, 10
Multime
nchis a, 149
a punctelor interioare, 144
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 295
aderent a, 143
compact a, 151
de puterea continuului, 158
dens a, 152
derivat a, 140
deschis a, 147
frontier a, 146
m arginit a, 12
majorat a, 10
minorat a, 10
num arabil a, 154
Produs dup a Cauchy a dou a serii, 129
Progresie
aritmetic a, 32
geometric a, 32
Proprietatea
Arhimede, 14
Darboux, 209
de separatie Hausdorff, 20
Punct
aderent, 142
critic, 245
de ntoarcere, 223
de acumulare, 139
de extrem global, 243
de frontier a, 146
de inexiune, 284
de maxim local, 242
de minim local, 242
exterior, 145
interior, 144
izolat, 140
unghiular, 223
Regula lui LHpital
cazul
0
0
, 254
cazul

, 258
Serie
sirul sumelor partiale, 87
absolut convergent a, 127
alternant a, 98
armonic a, 95
armonic a generalizat a, 103
conditionat convergent a (semiconver-
gent a), 127
convergent a, 87
divergent a, 87
rest de ordin p, 94
telescopic a, 90
Teorema
Cauchy, 253
de punct x a lui Banach, 212
Fermat, 244
Lagrange (a cre sterilor nite), 248
Rolle, 245
Stolz-Csaro, 72
Weierstrass, 213
Vecin atate, 19
Bibliograe
[1] S. Caraman, Lecture notes on mathematical analysis, Editura Societ atii Aca-
demice Matei-Teiu Botez", Ia si, 2008.
[2] E. inlar, R. V. Vanderbei, Mathematical methods of engineering analysis,
http://www.princeton.edu/rvdb/506book/book.pdf
[3] I. Cr aciun, Calcul diferential, Editura Lumina, Bucure sti, 1997.
[4] V. Geangal au, 1001 probleme de analiz a matematic a, Editura Junimea, Ia si, 1994.
[5] W. J. Kaczor, M. T. Novak, Problems in mathematical analysis I: real numbers, se-
quences and series, Student Mathematical Library 4, American Mathematical
Society, Providence, RI, 2000.
[6] W. J. Kaczor, M. T. Novak, Problems in mathematical analysis II: continuity and
differentiation, Student Mathematical Library 12, American Mathematical So-
ciety, Providence, RI, 2001.
[7] M. Mure san, A concrete approach to classical analysis, Springer Verlag, New
York, 2009.
[8] M. Nicolescu, N. Ro sculet, S. Marcus, Analiz a matematic a, vol. I (Editia a IV-a),
Editura Didactic a si Pedagogic a, Bucure sti, 1984.
[9] I. Nistor, Probleme de analiz a matematic a, vol. I, Editura Cermi, Ia si, 2007.
[10] A. Precupanu, Bazele analizei matematice, Editura Polirom, Ia si, 1998.
[11] G. Procopiuc, Matematic a, Editura Universit atii Tehnice Gh. Asachi", Ia si,
1999.
296
ELEMENTE DE CALCUL DIFEREN TIAL PE DREAPTA REAL

A 297
[12] M. Ro sculet, Analiz a matematic a, Editura Didactic a si Pedagogic a, Bucure sti,
1984.
[13] G. Siretchi, Calcul diferential si integral, vol. I-II, Editura Stiintic a si Enciclo-
pedic a, Bucure sti, 1985.