Sunteți pe pagina 1din 14

ADMINISTRATOR

Article I.

INSTRUCTIUNI PROPRII DE SECURITATE A MUNCII IN CABINETELE DE STOMATOLOGIE

1. 2.

3. 4.

5. 6.

7. 8. 9.

La fiecare loc de munca vor exista instructiuni specifice de securitate a muncii pentru specialitatea La locul de respective. munca FUMATUL ESTE STRICT INTERZIS (conform Legii349/06.02.2002).Se poate fuma numai in locurile amenajate in acest special scop. La intrarea in schimb tot personalul se va prezenta sanatos odihnit si . inceperea lucrului , zilnic se va verifica daca aparatele La sunt in dentarestare perfecta de functionare,in caz contrar se va anunta de urgenta conducatorul locului de munca pentru a lua corespunzatoare masurile . inceperea lucrului va purta obligatoriu echipamentul La de protectie individual din dotare(in buna stare si curat) Toti angajatii au obligatia de a folosii corect mijloacele munca,cu atentie fara a indeparta echipamentul de protectie de (acolo unde este Se interzice aruncarea rezidurilor , in alta parte decat in cutiile cazul). de incinerare pentru deseuri medicale ,existand riscuri Este interzisa folosirea instrumentarelor de lucru biologice. nesterilizate. Tot personalul este obligat sa respecte legislatia in viguare si si sainsuseasca cunostintele in domeniul securitatii si sanatatii in munca . 10.Sa respecte normele specifice mijloacelor din 11.Sa execute conform normelor(EN ISO 9001 si 9002,EN dotare. 556) operatia de sterilizare a mijloacelor de munca.

12. Dupa fiecare pacient toate uneltele de munca folosite ,vor inlocuite cu unelte dezinfectate si fi sterilizate. 13. Este interzis a incepe orice operatie dentara fara manusi protectie,si de masca. 14 La locul de munca depozitarea altor materiale in afara destinate serviciilor medicale este celor interzisa.interzis a se refolosi materialele,instrumentele,de 15. Este folosinta. unica 16. La parasirea locului de munca , aparatul dentar va fi din scos functiune. 17. La terminarea programului fiecare lucrator va lasa locul munca in ordine si curatenie.Se va intrerupe energia electrica de ce alimenteaza cabinetele 18. Zilnic dentare. la incetarea lucrului se va verifica daca din punct de vedere al declansarii incendiului exista pericol,in acest caz anunta conducatorul locului de munca si se trece imediat se la indepartarea pericolului.

INTOCMI RESPONSABIL CU T
SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

APRO B ADMINISTRATO R

NORME SPECIFICE DE SECURITATE A MUNCII UNIT DENTAR

Unit dentar-ul este destinat cabinetelor stomatologice pentru profilaxia si tratamentul afectiunilor dentare. entru o functionare normala si nepericuloasa a aparatului P se impun urmatoarele o tensiunea de alimentare sa nu aiba variatii mai mari de 10masuri: 15%de tensiunea fata o nominala; fuzibile sa fie inlocuite numai cu sigurantele sigurante calibrate,conform cartii tehnice a o aparatului; legatura sigura a aparatului la priza de pamant sa existe o prin borna special o prevazuta; legatura sigura intre carcasa aparatului si sa existe o scaunul pacientului,pentru ca partile metalice ale acestora sa se la acelasi gaseasca o potential; atat inlocuirea becului proiectorului, cat si orice interventie in interiorul aparatului, se vor efectua numai dupa decuplarea la reteaua aparatului de o electrica; avarie a instalatiei de apa a aparatului,dupa in caz de remedierea etansarea instalatiei, este permisa cuplarea la defectului si electrica reteaua numai dupa uscarea interioara a aparatului; In fiecare zi,inainte de prima utilizare a turbinei,este obligatoriu introducerea unei freze in capul ei si pornirea cu freza acesteia blocata cu mana; se observa circa 10 secunde daca se produce pulverizarea uleiului (ceata fina de ului).

Este interzisa utilizarea aspiratorului aparatului in scopuri,putand fi folosit numai in interventii chirurgicale alte pentru absorbirea de materii lichide in cantitatii reduse. sfarsitul zilei de lucru salariatii deserviti au obligatia de La a efectua curatarea aparatului,utilizand pentru aceasta materialele indicate de numai producator. Nerespectarea instructiunilor de securitate a muncii dupaatrage sine sanctionarea celor vinovati. Prezentele instructiuni,sunt in conformitate cu legislatia viguare in .

INTOCMIT RESPONSABIL CU SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

APRO B ADMINISTRATO R

NORME SPECIFICE DE SECURITATE A MUNCII STERILIZATOR CU AER CALD Sterilizatorul cu aer cald este destinat instrumentelor folosite in cadrul cabinetelor sterilizarii stomatologice. o functionare normala si nepericuloasa a aparatului Pentru impun urmatoarele se o nu masuri: se instaleaza aparatul langa chiuvete sau alte surse de apa umezeala pentru a preveni contactele accidentale sau patrunderea apei si a vaporilor de apa in sistemul electric de o incalzire;de alimentare electrica trebuie controlata pentru reteaua a corespunde cu datele inscriptionate pe placuta de identificare aparatului a o ;cordonul de alimentare nu trebuie sa fie indoit sau strivit si sa ajunga usor la o priza; utilizeaza aparatul in prezenta gazelor sau nu se vaporilor sau inflamabili o expolzivi; trebuie decuplat de la reteaua electrica inainte aparatul de igienizare sau o reparatie;trebuie sa aiba impamantare conform standardelor aparatul in viguare o ;inainte de prima folosire trebuie executat un ciclu complect cu aparatul gol,pentru asigurarea ca acesta functioneaza o corect; de fiecare sterilizare instrumentalul trebuie uscat inainte o bine; interzis a se introduce in aparat obiecte este din hartie,textile,cauciuc si plastic termobil,sau alte materiale temperatura de topire scazuta,pentru ca acestea vor fi distruse cu si reprezenta o posibila sursa de pot pericol;

La sfarsitul zilei de lucru salariatii deserventi au obligatia de a efectua curatarea aparatului,utilizand pentru aceasta numai indicate de materialele producator. Nerespectarea instructiunilor de securitate a muncii dupa sine atrage sanctionarea celor vinovati. Prezentele instructiunilor,sunt in conformitate cu legislatia viguare in .

INTOCMIT RESPONSABIL CU SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

APRO B ADMINISTRATO R

NORME SPECIFICE DE SECURITATE A MUNCII PENTRU DEPOZITAREA MATERIALELOR


depozitarea materialelor se va face astfel sa se excluda de accidentare,incendii si pericolul explozii; depozitarea materialelor pe rafturi se face in asa fel incat san fie nu posibila caderea lor; pentru materialele cu mai multe cicluri de utilizare,se vor verificari dupa fiecare folosire,pentru stabilirea oportunitatii face folosirii in continuare a acestora in conditii de siguranta; noi se vor depozita in spatele celor vechi astfel materialele incat sa existe o circulatie a garantiei si calitatii lor; materialele ,substantele care prezinta un pericol se tin in spatii incuiate ;
INTOCMIT RESPONSABIL CU SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

APROB ADMINISTRATOR

INSTRUCTIUNI PROPRII (de traseu la/de la loc de munca/domiciliu) In timpul deplasarii pe traseul normal de acasa serviciu si de lala serviciu acasa , in perioada de timp normala de deplasare,salariatii sunt obligate sa respecte urmatoarele regului: 1. Sa circule numai pe trotuare , iar in lipsa acestora pe laterale potecile ale drumurilor 2. publice; Sa circule pe autostrazi pe partea carosabila a nationale drumurilorde tip (E) deschis traficului 3. international; Sa circule numai pe partea stanga a drumurilor publice , acestea nu au trotuare sau daca 4. poteci; Sa traverseze drumurile publice prin locurile unde sunt sau marcaje indicatoare pentru trecerea pietonilor , iar acolo unde marcajele si indicatoarele lipsesc , pe la coltul strazilor,dupa ce s-au 5. asigurat; Traversarea drumurilor publice se face perpendicular pe axa acestora 6. ;Toti salariatii sunt obligate sa nu urce,sa nu coboare si sa nu deschida usile autovehiculului de transport in comun in mersului timpul 7. ;Sa nu circule pe scari sa nu distraga prin conducatorilor discutii,atentia autovehiculelor de transport in 8. comun; Sa foloseasca numai acele culoare si scari rulante de acces peroanele amenajate pentru urcare/coborare in mijloacele la de transport subteran (metrou) sau de suprafata (metrou 9. usor). La deplasarea la /de la loc de munca/domiciliu cu autovehiculul proprietate personala sa respecte legislatia specifica circulatiei drumurile publice , astfel incat sa protejeze propria persoana si pe pe ceilalti participanti la INTOCMIT traffic.l
RESPONSABIL SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

NORME SPECIFICE DE SECURITATEA MUNCA APARATELE DE RADIOLOGICE Activitatea zilnica de investigare trebuie sa se desfasoare dupa anumite norme ,care au drept radiologica scop protejarea atat a personalului care efectueaza operatia, cat si pacientilor.De aceea trebuie luate o serie de masuri de protectie a atat inpotriva riscului de electocotare prin curentii de joasa si inalta cat si impotriva riscului mutagen al tensiune, radiatiilor. 1. Aparatele radiologice se monteaza obligatoriu cu priza de = pamant importanta masura importiva cea mai 2. Incaperile trebuie pardosite cu material electrocutarii. lemn,linoleum,cauciuc.placi dielectric: 3. agglomerate.sa se atinga aparatele radiologice cu mana Este interzis 4. umeda. de la aparatele cu care venim in contact Piesele (butoane, Intrerupatoare,comutatoare stechere) trebuie sa fie materiale izolatoare si in buna din stare.

5. 6. 7. 8. 9.

Sigurantele electrice sa fie bine Este interzis a incerca remedierea aparatului in caz de calibrate. defectiune de persoane In incaperea neautorizate.unde se afla aparatul radiologic obligatoriu se va afla un extinctor pentru incendiile prin scurt Aparatele radiologice se monteaza separat de salile circuit. de asteptare,sau consult ,cu avertizarea sub forma de Purtarea panouri obligatorie a echipamentului de protectie- sort,manusi din cauciuc(acest echipament se recomanda numai persoanelor lucreaza cu ecran care radioscopic).
INTOCMIT RESPONSABIL SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

SEMNALIZAREA IN CADRUL CABINETELOR STOMATOLOGIC E In cabinetele stomatologice trebuie sa existe o serie cerinte minime , pentru semnalizarea de securitate si/sau de sanatate de la locul de munca conform HG nr. 971/2006 in viguare. Panouri de interventie:EX: Fumatul interzis

Interzis persoanelor neautorizate

Panouri de avertizare:

Panori de salvare ,extinctor,directii deurmat:

INTOCMIT RESPONSABIL SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA

DENT ESTETICS
APRO ADMINISTRATO B R

INSTRUCTIUNI PRIVIND NORMELE DE SECURITATE A MUNCII LA DESEVIREA COMPRESOARELOR DE AER 1. Compresoarele de aer pot fi mobile sau fixe si trebuie sa aiba manometre,supape de siguranta,separatoarede ulei,filtru de aer mansonul de pe 2. aspiratie; unde se instaleaza compresoarele de aer trebuie Incaperile aiba sa usile cu deschidere in 3. afara; In timpul functionarii compresorului de aer sunt ungerea,curatarea sau repararea interzise 4. acestuia; compresorului se va face de acele persoane care Deservirea fost instruite si si-au insusit mormele de tehnica securitatii muncii au si regulile de 5. exploatare; Pe timpul functionarii compresorului se va urmarii cu atentie manometrele 6. ; Dupa oprirea compresorului se va controla joja de ulei pentru a vedea nivelul uleiului de ungere si eventual se va complectarea face 7. lui; vor verifica dispozitivele de racordare si tevile de legatura Se tuburile dintre de incarcat si compresor, daca aceste sunt uzate sau prezinta fisuri,filet deteriorate,se va proceda la acestora schimbarea ;

INTOCMIT RESPONSABIL CU SECURITATEA SI SANATATEA IN MUNCA