Sunteți pe pagina 1din 10

SC STUDIODENT COZMA SRL

FALTICENI jud. SUCEAVA

Aprobat,

Valabil de la data de 02.06.2020


I.Prevederi generale
Parte a sistemului legislativ intern tertiar, instructiunile proprii de securitate si sanatate in
munca sunt aplicabile tuturor lucratorilor si in toate activitatile economice, cumulativ cu
prevederile generale din domeniul securitatii si sanatatii in munca.

II. Scopul:
Prezentul document a fost elaborat pentru a defini masuri de prevenire care sa duca la
eliminarea si/sau diminuarea riscurilor de accidentare si imbolnaviri profesionale existente in
cadrul respectivei activitati si / sau loc de munca, corespunzator celor patru componente ale
sistemului de munca respectiv sa ii informeze si sa ii instruiasca pe lucratori cu privire la aceste
masuri.

III. Baza legala


Prezentele instructiuni au fost eleborate tinand cont de reglementarile existente in domeniul
securitatii muncii precum si pe baza studierii preceselor de munca si identificarii riscurilor proprii.
Sistemul legislativ actual în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă cuprinde:

- Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006;

- HG nr.1425/2006- normele metodologice de aplicare a Legii 319/2006, cu modificările şi


completările ulterioare;

- Acte normative ce transpun directive proprii

Legea securităţii şi sănătăţii în muncă nr. 319/2006 prevede principii generale de prevenire
a riscurilor profesionale necesare implementării măsurilor propuse de angajator.

 Evitarea riscurilor
 Evitarea riscurilor care nu pot fi evitate
 Combaterea riscurilor la sursa
 Adaptarea muncii la om
 Adaptarea la progranul tehnic
 Inlocuirea pericolelor cu non-pericole sau pericole mai mici.
 Dezvoltarea unei politici de preveniri coerente care sa cuprinda tehnici de organizare a
muncii, conditii de munca, relatiile sociale si influienta factorilor din mediul de munca .
 Adaptarea prioritara a masurilor de protectie directa fata de cele de protectie indirecta.
 Furnizarea de instructiuni corespunzatoar lucratorilor.
Legea 319/2006: art. 13 prevede obligatiil angajatorilor de a elabora instructiuni proprii
pentru aplicarea / completarea reglementarilor de SM , in functie de particularitatile procesului
de munca.
HG -1425/2006 cu modificările şi completările ulterioare prevede că lucratorii şi/sau
reprezentanţii acestora trebuie să primească, în conformitate cu prevederile legale, toate
informaţiile necesare privind riscurile de accidentare si imbolnavire profesionala, precum şi
măsurile şi activităţile de prevenire şi protecţie atât la nivelul întreprinderii şi/sau unităţii, în
general, cât şi la nivelul fiecărui post de lucru şi/sau fiecărei funcţii.

IV. Continutul
Instructiunile proprii cuprind masuri de prevenire aplicabile locului de munca avand in
vedere cele patru componente ale sistemului de munca- executantul, sarcina de munca, mediu de
munca, echipamente de munca.

4.1.Executant – Personalul trebuie sa aiba pregatire profesionala necesara desfasurarii


activitatilor corespunzatoare procesului de munca in conditiile de eficienta si securitate maxima,
sa fie apt din punct de
vedere medical pentru sarcina de munca ce urmeaza a-i fi incredintata, sa fie instruit (prin cele
patru forme de instruire) cu toata legislatia de securitatea muncii aplicabila, cu instructiuni proprii
de securitatea muncii , masuri de prim ajutor, masuri de electrosecuritate, Codul Rutier, Codul
Muncii, consecintele necunoasterii si nerespectarii legislatiei de securitate si sanatate in munca in
vigoare. Este necesara o prezentarea a locului de munca unde lucratorul urmeaza sa-si desfasoare
activitatea si eventuale riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala care pot aparea la acel loc
de munca, a planului de prevenire si protectie, a zonelor cu risc ridicat si specific , a planului de
evacuare,alarmare, a modului de manuire a stingatorului in caz de urgente si a normelor de situatii
de urgenta.

4.2.Sarcina de serviciu:
Inainte de inceperea activitatii fiecare lucrator trebuie sa observe zona de lucru/ postul de
lucru si imprejurimile si sa respecte sarcina de munca. Trebuie vizualizata zona si felul in care se
actioneaza, tinand cont de toate aspectele care ar putea influienta negativ desfasurarea sarcinii de
munca. De asemenea trebuie ca, inainte de inceperea activitatii lucratorul sa se asigure ca riscurile
identificate sunt controlate. Orice abatere se comunica superiorului direct.
Daca sarcina de serviciu conduce catre o activitate de rutina trebuie luate pauze regulate
pentru a se putea concentra asupra acesteia.
La terminarea activitatii trebuie verificat daca activitatea a decurs normal, fara incidente care
sa puna in pericol siguranta lucratorului si a celorlalti participanti la procesul de munca si daca se
pot face imbunatatiri pe viitor. De asemenea lucratorul va asigura si dupa caz verifica curatenia la
locul de munca.
Este interzisa blocarea cailor de acces.

4.3. Mediul de munca:


Componentele mediului de munca trebuie abordate in detaliu. Astfel, trebuie urmarit daca
locul de munca este echipat in permanenta cu unelte si echipamente proiectate scopului pentru care
trebuie folosite, ergonomice, eventual daca sunt necesare,propuneri in acest sens. Locul de munca/
postul de lucru trebuie amenajat astfel incat sa fie adaptat sarcinii de munca pe care le are de
indeplinit lucratorul. La terminarea activitatii trebuie urmarit ce masuri s-au luat pentru
diminuarea pe viitor a accidentelor si incidentelor de munca.
Masurile de protectie colectiva trebuie aplicate prioritar, masurilor individuala.
Lucratorul se va informa cu privire la caracteristicile materialelor ce urmeaza a fi utilizate in
procesul de munca. Mediul de munca nu trebuie sa fie discriminatoriu , procedurile adaptate
trebuie sa elimine intimidarile, iar munca in sine nu trebuie sa provoace stres.
Lucrul in conditii de vreme rece sau calda (temperaturi extreme), necesita regulile pentru
conditii deosebite de lucru efectiv.O atentie deosebita trebuie acordata timpului foarte calduros
si/sau foarte rece (asa cum sunt definite de reglementarile in vigoare) si conditiile generate de
temperaturi extreme : gheata, furtuna, rafale, turturi,insolatie, ventilatie,etc.
Lucratorul care isi desfasoara activitate intr-un mediu cu riscuri deosebite (afara, inaltime, sol,
etc) trebuie permanent monitorizat, orice modificare a conditiilor intiale fiind anuntate imediat
sefului ierarhic superior. Lucrarile de infrastructura trebuiesc monitorizate permanent si dotate cu
echipamente individuale si colective de protectie conform activitatii desfasurate. Sunt interzise cu
desavarsire improvizatiile la echipamentele de munca.
Daca conditiile de lucru -iluminatul, zgomotul, spatiul, etc.- sunt necorespunzatoare, este
necesara informarea conducatorului locului de munca.

4.4.Echipamentele de munca
Echipamentele de munca folosite in procesul de lucru trebuie sa fie destinat doar scopului
pentru care au fost fabricate. Acestea trebuiesc verificate corespunzator periodic si inainte de
inceperea activitatilor.
Folosirea unui echipament de munca fara o instruire prealabila corespunzatoare este interzisa.
Inainte de incepera activitatilor corespunzatoare si in timpul acesteia lucratorul va folosi, daca este
cazul, EIP.

V. Domeniul de aplicare:

Prezentele instructiuni proprii se aplica pentru asistent medical stomatologie.


Instructiunile acestea se aplica intregului personal care-si desfasoara activitatea, permanent
sau cu caracter temporar cat si vizitatorilor si sunt obligatorii pentru prevenirea riscurilor de
accidentare si/sau imbolnaviri profesionale proprii locului de munca si/sau activitatii desfasurate.

VI. Reguli generale:


1. Instalaţiile sau echipamentele de muncă electrice trebuie să fie exploatate, întreţinute,
reglate sau reparate şi puse sub tensiune numai de către personal autorizat
2. EIP va fi utilizat in mod obligatoriu si corespunzator scopului pentru care a fost
acordat.
3. Este interzisa desfasurarea activitatilor sub influenta alcoolului, drogurilor sau a
medicamentelor care au efect similar, precum si introducerea acestora in
zonele/punctele de lucru.
4. Toate accidentele si/sau incidentele privind securitatea muncii trebuie raportate
deindata.
5. Prim ajutor. Nu se intervine in caz de accidentare si/sau vatamare asupra victimelor
fara o pregatire corespunzatoare.
Nu se intervine la aparitia unei avarii si/sau defectiune fara o pregatire si/sau instruire
corespunzatoare

VII. Reguli privind semnalizarea


Fiecare loc de munca , spatiile comune, incintele sunt supuse regulilor de semnalizare. Acestea
trebuie sa corespunda scopului pentru care au fost montate, atentie deosebita se va acorda
semnalizarii de pe echipamentele de munca, cat si celor pentru situatii de urgenta, alarme, etc.

VIII. Revizuirea instructiunilor proprii


Instructiunile proprii de securitate a muncii pentru activitatea proprie asistentilor medicali
stomatologie se revizuiesc periodic si se modifica ori de cate ori este necesar in concordanta cu
modificarile de natura legislative, tehnica, etc.,survenite in desfasurarea activitatii.

IX.Continutul instructiunii pentru asistentul medical stomatologie, conform HG nr.


1425/2006, cu modificarile si completarile ulterioare si a legislatiei specifice din domeniul
securitatii si sanatatii in munca

Echipamente de munca
 computer
 birou
 scaun
 accesorii de birou
 dezinfectanti
 substante pentru sterilizare
 substante toxice
 substante inflamabile
 ace

Sarcina de munca
Personalul cu functia de asistent medical stomatologie are pregatirea profesionala necesara
desfasurarii procesului de munca in conditii de eficienta si securitate maxima, este apt medical
(prin controlul medical la angajare si controalele medicale periodice) si este instruit (prin cele
patru forme de instruire - introductiv general, la locul de munca, periodic si reinstruire) cu toata
legislatia de securitate a muncii, cu instructiunile specifice de securitate a muncii, masurile de prim
ajutor, masurile de electrosecuritate, Codul Rutier, Codul Muncii, consecintele necunoasterii si
nerespectarii legislatiei in viguare si se va prezenta fiecarui lucrator locul de munca unde urmeaza
sa-si desfasoare activitatea si eventualele riscuri de accidentare si imbolnavire profesionala care
pot aparea la acel loc de munca.
Atributii:
 Pregateste materialele necesare pentru tratamentele dentare
 Pregateste instrumentele stomatologice
 Dezinfecteaza si sterilizeaza instrumentele
 Programeaza pacientii

Mediul de munca
Personalul cu functia de asistent medical stomatologie isi desfasoara activitatea in interiorul
cabinetului stomatologic. Cabinetul beneficiaza de tot sistemul de iluminare, ventilatie si
climatizare al societatii.

Pentru aceasta activitate factorii de risc existenti sunt:


 parametri fizici ai microclimatului (umiditate scazuta, curenti de aer si ambianta sonora)
 ambianta luminoasa (contraste intre fond si detalii, probleme oculare determinate de
utilizarea calculatoarelor)
 manipularea produselor toxice sau inflamabile
 Intepare cu obiecte ascutite
 Imbolnavire prin contact direct cu persoanele bolnave sau infectare

Pregatirea lucratorilor
Inainte de inceperea oricarei activitati, responsabilul lucratorilor trebuie sa aduca la
cunostiinta modul de lucru si modul de a folosi echipamentele tehnice, iar obligatoriu trebuie sa le
ofere echipamente individuale de protectie si echipamente individuale de lucru pentru a preveni
posibilele accidente de munca.

Obligatia lucratorilor
Toti lucratorii sunt obligati sa respecte cu strictete prevederile prezentelor instructiuni
specifice de securitatea muncii.
Pentru desfasurarea activitatilor in conditii optime, personalul are oligatia sa se prezinte
odihnit la locul de munca, sa nu fie sub influenta bauturilor alcoolice, sa nu consume bauturi
alcoolice in timpul programului si sa aiba o tinuta decenta.
Fiecare lucrator are obligatia sa verifice inainte de inceperea activitatii modul de functionare
a aparaturii si instalatiilor din dotare cu care opereaza, sa le exploateze conform instructiunilor de
functionare si sa anunte imediat seful direct, constatarea unei eventuale defectiuni.
Interventia altor persoane decat cele autorizate pentru intretinerea tehnicii din dotare si / sau
altor instalatii constituie abatere de la prezentele instructiuni si se sanctioneaza conform normelor
in vigoare.
In vederea evitarii riscului de accidentare personalul are obligatia de a aduce la cunostiinta
sefului deteriorarea sau defectarea aparaturii tehnice din dotare cat si orice alta situatie sau fapta
care concura la aceasta.

Echipamente individuale de lucru si echipamente individuale de protectie


Echipamentul individual de lucru si de protectie destinat sa fie purtat sau ţinut de lucrator
pentru a-l proteja impotriva unuia ori mai multor riscuri care ar putea sa îi pună în pericol
securitatea şi sănătatea la locul de munca, precum şi orice element suplimentar sau accesoriu
proiectat în acest scop.
Echipamentul individual de protecţie trebuie utilizat atunci când riscurile nu pot fi evitate sau
limitate suficient prin mijloacele tehnice de protecţie colectivă ori prin măsurile, metodele sau
procedurile de organizare a muncii.

Echipamentul individual de protecţie trebuie sa îndeplinească următoarele condiţii:


a) sa fie corespunzător pentru riscurile implicate, fără sa conducă el însuşi la un risc mărit;
b) sa corespundă condiţiilor existente la locul de munca;
c) sa ia în considerare cerinţele ergonomice şi starea sănătăţii lucrătorului;
d) sa se potriveasca în mod corect persoanei care îl poarta, după toate ajustarile necesare.

Echipamentul individual de protecţie se distribuie gratuit de angajator, care asigura buna sa


funcţionare şi o stare de igiena satisfăcătoare prin intermediul întreţinerii, repararii şi inlocuirilor
necesare.

Echipament individual de protectie corespunzator postului de munca:


 halat;
 manusi;
 masca;
 ochelari de protective/viziera;
 incaltaminte de protectie.

Verificarea echipamentelor de muncă


Echipamentul de munca pentru a functiona in conditii de securitate depinde de modalitatile de
instalare; să fie supus unei verificări iniţiale, după instalare şi înainte de prima punere în funcţiune
şi a unei verificări după fiecare montare într-un loc de muncă sau pe un nou amplasament,
efectuate de persoane competente, în conformitate cu legislaţia şi/sau cu practicile naţionale, în
scopul asigurării unei instalări corecte şi a bunei funcţionări a acestor echipamente de muncă. In
acest scop lucratorul trebuie sa verifice inainte de inceperea activitatii daca aceste conditii initiale
sunt respectate. Va executa o examinare vizuala asupra echipamentului de munca urmarind astfel
sa nu contina modificari la dispozitivele de securitate, sa nu prezinte modificari si/sau defectiuni
accidentale. In cazul in care constata abateri de la regimul de functionare normal al echipamentului
tehnic, modificari accidentale, improvizatii, dereglari, lucratorul trebuie sa anunte de urgenta seful
de loc de munca si/sau personalul specializat de intretinere al echipamentului tehnic. La terminarea
lucrului va lasa in deplina siguranta echipamentul tehnic scos din functiune , scos de sub tensiune,
cu toate dispozitivele de securitate la locul lor, curatenie si ordine la locul de munca in asa fel incat
orice abatere sau neconcordanta sa nu prezinte pericol si/sau risc de accidentare si imbolnavire
profesionala.

Actiuni gresite
Pentru evitarea accidentelor de munca si imbolnavirilor profesionala lucratorul trebuie sa tina cont
de urmatoarele:
 Inceperea activitatii fara verificarea aparaturii de utilizat si a mobilierului
 Utilizarea calculatoarelor fara reglarea diferitelor elemente ale posturilor de munca (pozitie
de lucru, unghiuri de vedere, luminozitate)
 Folosirea de echipamente, aparatura din dotare care prezinta improvizatii, deteriorari,
defectiuni la instalatiile electrice sau la nivelul carcaselor, echipamentelor de protectie
 Accidentari in timpul deplasarilor in interesul serviciului
 Raniri, accidentari de mijloace de transport care efectueaza manevre de mers cu spatele
 Raniri, accidentari prin parasirea locului de munca
 Minimizarea pericolului prin nerespectarea instructiunilor de lucru si a securitatii muncii la
realizarea sarcinii de munca
 Prezentarea la lucru in conditii psihico-fiziologice necorespunzatoare (oboseala, boala,
ebrietate)
 Neaducerea la cunostinta angajatorului a eventualelor accidente de munca si imbolnaviri
profesionale sau evenimente rutiere suferite in afara lucrului
 Neprezentare la controlul medical periodic si la angajare
 Neutilizarea EIP si EIL din dotare
 Utilizarea surselor de foc in loc interzis
 Alunecari, caderi de la acelasi nivel, de pe scari, sau la accesarea partii superioare a
rafturilor
 Interventii gresite in caz de inceput de incendiu la instalatiile electrice sau la mijlocul de
transport
 Deplasare de vertebre prin depasirea maximei admise de ridicare pentru fiecare angajat
 Sprijinire\stationare langa panourile de inalta tensiune
 Lovire, accidentare prin desfasurare de activitati care se supun autorizarii, instruirii
speciale, testarii medicale si psihologice, cunoasterii modului de functionare a diverselor
echipamente tehnice si utilaje folosite
 Innecare, asfixiere in timpul pauzelor
 Antrenare obiecte vestimentare, prindere sau strivire membre de catre echipamentele
tehnice din incinta unitatii, in timpul deplasarii de la un loc de munca la altul
 Accident de circulatie la folosirea masinii personale sau a societatii, in intereres de serviciu
 Lovire, ranire cu accesorii de birou (foarfece, cutter, capsator, perforator, rigla, capse,
agrafe, pioneze, coli de hartie, instrumente de scris etc)
 Taiere sau intepare, infectare cu diverse instrumente medicale, eprubete, ace etc

Factori de risc proprii mijloacelor de productie

Factori de risc mecanic

Miscari functionale
 Antrenare obiecte vestimentare, prindere sau strivire membre de catre echipamentele
tehnice din incinta unitatii, in timpul deplasarii de la un loc de munca la altul
 Accident de circulatie la folosirea masinii personale sau a societatii, in intereres de serviciu
 Lovire, ranire cu accesorii de birou (foarfece, cutter, capsator, perforator, rigla, capse,
agrafe, pioneze, coli de hartie, instrumente de scris etc)
 Taiere sau intepare, infectare cu diverse instrumente medicale, eprubete, ace etc

Deplasari sub efectul gravitatiei


 Accidentare membre inferioare la caderi de obiecte, materiale, tehnica de calcul de pe birou
 Ranire, strivire cu diverse obiecte sau sarcini suspendate

Factori de risc termic


 Atingerea accidentala a suprafetelor supraincalzite (mufe, becuri etc)

Factori de risc electric


 Utilizarea de instalatii electrice defecte (prize, stechere defecte, cabluri dezizolate)
Electrocutare directa prin deterioarea accidentala a izolatiilor unor circuite electrice, prin
atingere indirecta sau aparatia tensiunii de pas la deteriorarea circuitelor de legare la
instalatia de impamantare / intreruperea cablurilor de impamantare
 Interventii la instalatiile electrice (punere sub tensiune, remediere de defectiuni) de catre
persoane neautorizate
 Incendiu datorita lasarii nesupravegheate a unor echipamente ce se alimenteaza cu curent
electric

Factori de risc chimic


 Ingerarea de substante toxice
 Intoxicatie cu gaz, explozie datorita unor defectiuni la centrala termica, a compresorului
sau la echipamentele ce functioneaza cu gaz

Factori de risc biologic


 Imbolnavire datorita expunerii directe si prelungite la aerul conditionat
 Alergii la diferite substante pe care le manipuleaza
 Ranire, infectare prin folosirea necorespunzatoare a toaletelor
 Imbolnavire prin contactul direct cu persoanele bolnave

Factori de risc proprii mediului de munca


 Ambianta luminoasa disconfortabila: contrast intre fond si detalii
 Radiatii electromagnetice, ionizante si neionizante
 Umiditate relativ scazuta, temperaturi oscilante, curenti de aer si ambianta sonora
 Afectiuni mioarticulare frecvente in regiunea coloanei cervicale, umerilor, mainii si
pumnului.
 Seism, calamitati naturale

Factori de risc proprii sarcinii de munca


 Accidentari sau imbolnaviri datorita stresului
 Vatamare corporala prin atac la persoana

Respectarea prevederilor prezentei instructiuni nu duce la nerespectarea altor


prevederi legale si/sau reglementari care au loc cu activitatea desfasurata si care au ca scop
evitarea accidentelor de munca si/sau imbolnavirea profesionala atat a lucratorului,
lucratorilor, a celorlalti participanti la procesul de munca si/sau partenerilor.

S-ar putea să vă placă și