Sunteți pe pagina 1din 2

TEST SISTEM NERVOS 1.Stimularea parasimpatica produce: a. cresterea fortei cardiace b. dilatarea bronhiilor c. micsorarea pupilei d.

scaderea secretiei lacrimale 2. A-F: Planul transversal imparte corpul intr/o parte anterioara si una dorsala. 3. Sistemul nervos central este alcatuit din .......... si din ....... 4. Dupa localizarea sistemul eros se clasifica in ...... si in ...... 5. Stimularea SNV simpatic determina: a. relaxarea muschiului vezical b. constrictia bronhiilor c. micsorarea pupilei d. relaxarea sfincterelor digestive 6. Planul simetriei bilaterale a corpului este: a. frontal b. orizontal c. sagital d. transversal 7. A-F: Calea eferenta a arcului reflex este formata din axonii neuronilor senzitivi. 8. Dupa functie S.N. se clasifica in ..... si in...... 9.Planul frontal: a. este paralel cu fruntea b. este planul simetriei bilaterale c. strabate corpul dinainte inapoi d. trece prin axul sagital si transversal 10. Sistemul nervos vegetativ are doua componente functionale : . si .....

11. A-F: Arcul reflex reprezinta baza anatomica a actului reflex 12. Axul transversal al corpului uman are doi poli: a. anterior si posterior b. cranial si caudal c. drept si stang d. medial si lateral 13. A-F : Sistemul nervos central este alcatuit din encefal, ganglioni nervosi si nervi. 14 A-F: Sistemul nervos vegetativ primeste informatii din mediul extern. 15. Sistemul nervos periferic este format din maduva spinarii si encefal. 16. Planul transversal sau orizontal, imparte corpul intr-o parte ........ si una ... 17. Planul transversal sau orizontal trece prin axul ....... si prin axul ......... 18. A-F: Caie descendente conduc motilitatea, iar cele ascendente sensibilitatea 19. Caile sensibilitatii specifice conduc motilitatea. 20. Caile nervoase ascendente sunt fibre: a. comisurale b. de asociatie c. motorii d. senzitive 21. A-F: Functia reflexa se realizeaza prin substanta alba. 22. Caile lungi de proiectie sunt .... si .... 23. A-F : Arcul reflex reprezinta reactia de raspuns la un stimul.

24. Face parte din S.N.C. : a. cerebelul si diencefalul b. ganglionii cranieni c. ganglionii spinali d. nervii spinali 25. Stimularea S.N.V. simpatic produce: a. contractia muschiului vezical b. dilatarea vaselor coronare c. diminuarea frecventei cardiace d. micsorarea pupilei (mioza) 26. Din punct de vedere ......... S.N. se clasifica in somatic si ....... 27. Arcul reflex este substratul .......... al .......... reflex. 28. A-F: Planul sagital imparte corpul in doua jumatati: dreapta si stanga. 29. Stimularea simpaticului la nivelul tubului digestiv produce: a. stimularea secretiei gastrointestinale b. scaderea tonusului si a motilitatii c. relaxarea sfincterului vezical intern d. secretie salivara apoasa