Sunteți pe pagina 1din 5

FISA DE CARACTERIZARE PSIHOPEDAGOGICA

NUMELE SI PRENUMELE COPILULUI GRUPA I.DATE GENERALE DESPRE COPIL SI FAMILIA SA 1.Date biografice despre copil : Data si locul nasterii Adresa: 2.Date medicale( din fisa medicala ) Antencedente patologice Evolutia psiho-fizica 3.Date despre familia copilului: Structura familiei: tata, mama, frati ( ), surori ( ), bunici, alte rude cu care locuieste copilul................................................................................................................................................ 4. Profesia parintilor, functia, pregatirea scolara: TataMama 5. Conditii de locuit: Foarte bune, Bune, Satisfacatoare, Nesatisfacatoare. 6. Climatul educativ din familie: Relatii interfamiliale :favorabile, nefavorabile, organizate, neorganizate Cine se ocupa in mod special de copil: mama, tata, fratii, bunicii, alte personae; 7. Comportamentul copilului in familie: Deprinderi de autoservire: are, nu are. Raspunsul la cerintele ce ii sunt adresate: indeplineste cerintele ce ii sunt adresate, refuza Comunicarea afectiva cu parintii: exista comunicare intre parinti si copii, nu exista. II. ACTIVITATEA COPILULUI IN GRADINITA SI IN AFARA GRADINITEI: 1. Rezultate obtinute de copil:( in cadrul categoriilor de activitati structurate in continutul invatamantului prescolar) Dezvoltarea limbajului si a comunicarii: Activitati cu continut matematic Cunostinte despre mediul inconjurator Educatie muzicala. Educatie fizica Activitati artistico -plastice Activitati practice Jocuri si activitati la alegere 2. Jocuri preferate de copil: Jocuri de creatie, Jocuri de constructii, Jocuri logico matematice, Jocuri de miscare. 3. Conduita copilului la gradinita: Si-a insusit deprinderile de comportare civilizata, le aplica in relatie cu adultii si copiii;

Si-a insusit deprinderile de comportare civilizata, dar nu le aplica numai in relatiile cu adultii ; Conduita nu este constanta; Nu si-a insusit deprinderile de comportare civilizata; 4. Concordanta intre comportarea copilului in familie si in gradinita; Exista concordanta; Nu exista concordanta; 5. Modul de indeplinire a sarcinilor; Indeplineste sarcinile totdeauna; Indeplineste uneori sarcinile; Indeplineste sarcinile daca se insista; Refuza indeplinirea sarcinilor 6. Adaptarea la grupul de copii din gradinita; Usor adaptabil; Greu adaptabil; Inadaptabil; 7. Rolul pe care il indeplineste in grupul de joc; Prefer rolul de conducator; Prefer sa fie condus; Trece cu usurinta de la un rol la altul; III.Caracteristici ale copilului: 1. motricitate: Controlul si coordonarea miscarilor: foarte bine; bine; slab Ritmul miscarilor: rapid; mediu, lent 2.capacitati cognitive: Perceptia:-perceperea formei -perceperea marimii; -spirit de observatie; -orientarea in spatiu; -orientarea in timp; Atentia: -stabilirea atentiei in activitatile organizate de educatoare:-in tot timpul activitatii; -in anumite moment ale activitatii; -stabilirea atentiei in joc:-in joc individual -in jocul cu grupuri mici de copii -concentrarea atentiei, exprimata in rezistenta la factori pertubatori care apar in timpul activitatilor: -activitati commune cu intreaga grupa -activitati la libera alegere Memeoria:-viteza de memorare a cunostintelor:.

-durata pastraii cunostintelor -reproducerea cunostintelor.. Imaginatia:-formele imaginatiei:.. . Gandirea:capacitatea de a utilize operatiile gandirii: -analiza -sinteza -comparatia -generalizarea.. -clasificarea. Limbajul: -volumul vocabularului:.. -forma de limbaj care predomina -limbajul copiilor in activitatile organizate de educatoare, in jocuri si in activitati la alegere: -din punct de vedere fonetic -din punct de vedere lexico-semantic -din punct de vedere grammatical -exprimarea : -corecta -incorecta; -expresiva; -inexpresiva; -bogata in idei; -saraca in idei; Trasaturi temperamentale: Mobilitate: accentuata, normala, lentoare Echilibru al conduitei: stabil instabil Trairi afective: explozive retinute Rezistenta la efort: rezista la solicitari oboseste usor Alte trasaturi de personalitate CONCLUZII: EDUCATOARE: