Sunteți pe pagina 1din 4

FIŞA PSIHO-PEDAGOGICĂ

Numele şi prenumele:…………………………………………………….............................
Născut(ă) în anul….......….luna…....…….ziua…...…..….în localitatea…...........................
Domiciliul părinţilor…………………………………………...............................................
A absolvit clasele anterioare la şcolile:………………………………………………..........

I. Date asupra mediului familial


1. Familia
Membrii Data Pregătirea Profesiune Venitur Starea Obs
familiei naşterii profesional a i sănătăţii .
(iniţialele ă
)

2. Atmosfera în familie
relaţii în familie de
Înţelegere conflicte dezacorduri familie
dezorganizată

3. Condiţii de învăţare oferite elevului (cameră separată, birou, bibliotecă, condiţii


precare, la limită, etc)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

4. Proiectul părinţilor privind viitorul copilului


………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

II. Date medicale semnificative


1. Antecedente personale (boli ale copilăriei,boli cronice sau deficienţe confirmate de
examen de specialitate)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

2. Starea generală a sănătăţii (foarte bună, bună, bolnăvicios în general, sensibi, etc)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

III. Date asupra şcolarităţii


1. Situaţia şcolară
Materii Rezultate(pe clase)
Foarte Bune Slabe Corigenţ Repetenţi
bune e e
2. Succese remarcabile (cercuri, olimpiade, concursuri şcolare, etc)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

3. Manifestări în timpul lecţiilor (atent, receptiv, participativ, atenţia şi interesul


inegal, fluctuant, pasiv, aşteaptă să fie solicitat, prezent numai fizic, cu frecvente
distrageri, etc)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

4. Modul de pregătire a lecţiilor (cu regularitate, în salturi, prin efort propriu, ajutat,
meditat, etc)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……
5. Factori explicativi ai succesului sau insuccesului (aptitudini, interes, deprinderi,
aspiraţii şcolare şi profesionale, stare de sănătate, lacune în pregătire etc.)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

IV. Integrarea socială a elevului

1. Conduita în familie
a) relaţii cu părinţii (respect, ataşament, docilitate, dependenţă, independenţă,etc)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

b) relaţii cu fraţii (ocrotire, ajutorare, dependenţă, indiferenţă,etc)


………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

c) gradul de implicare în activităţile familiei


………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

2. Conduita în şcoală
a) relaţiile cu profesorii (cooperare, colaborare, comunicare, conflictuale,etc)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

b) relaţiile cu colegii (bun coleg, sensibil, săritor la nevoie, te poţi bizui pe el, preocupat
mai mult de sine, individualist, egoist,etc)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
c) relaţiile cu prietenii(criterii de alegere a anturajului)(activ, sociabil, comunicativ,
animator al grupului, bun organizator, mai mult retras, rezervat, izolat, puţin comunicativ,
dezinteresat, etc)
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

V. Caracteristicile psihice şi de personalitate


Nr. Procese psihice. Observaţii Caracterizati pe
crt. Trăsături de scurt!
personalitate
1. Inteligenţa Practică, verbală, spaţială,logico-
matematică, inventiv, găşeşte repede soluţii
la probleme cu manifestări creative
2. Gândirea Tipuri de operaţii(analiza, sinteza,
clasificarea, comparaţia), rezolvă probleme
specifice vârstei, înţelegerea, convergentă,
divergentă
3. Limbajul Bogat, sărac, particularităţi, expersivitate,
aspect gramatical
4. Memoria Mecanică, logică,de lungă/de scurtă
durată(stocarea informaţiei 15-20 sec.)
5. Imaginaţia Bogată/săracă, creatoare/reproductivă,
artistică, literară, tehnică, muzicală,
coregrafică
6. Atenţia Distributivă, concentrată, volumul(între 5-7
elemente), stabilitatea (creşte o dată cu
vârsta)
7. Deprinderi Intelectuale(senzorial-perceptive în
activitatea de citire, verbale, de gândire),
motrice, de igienă, de învăţare, muzicale,
sportive, grafice-plastice, etc
8. Voinţa Perseverenţă, independenţă, promptitudinea
deciziei, iniţiativă, nehotărâre
9. Motivaţia Extrinsecă /intrinsecă, pozitivă/negativă,
afectivă, cognitivă
10. Interese Literare, tehnice, ştiinţifice, artistice,
sportive
11. Afectivitate Echilibru emoţional, emoţii(simpatie,
antipatie, admiraţie, deznădejde, teamă,
dezgust, speranţa)
sentimente(intelectuale:curiozitatea,
mirarea, îndoiala, estetice:admiraţia, extaz,
morale:patriotismul, datoria,
sociale:demnitate, sociabilitate), pasiuni
12. Caracter Atitudini faţă de sine(modestia, încrederea
în sine, aroganţa, îngâmfarea), faţă de
alţii(sinceritate, altruism, egoism, laşitate),
faţă de muncă(disciplina,
sârguinţă,indisciplina, neglijenţa,
dezorganizarea)
13. Temperament Puternic, impulsiv, nestăpânit, activ, inegal
energic, mobil, uşor adaptabil, calm,
controlat, lent,rezistent la solicitări
repetitive
hipersensibil, interiorizat, retras, nesigur,
anxios
tip combinat

VI. Aprecieri de ansamblu


1. Pregătirea elevului raportată la aptitudini, stare de sănătate, condiţii de muncă şi de
locuit.
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

2. Gradul de maturizare fizică, psihică, socială


corespunzător vârstei peste nivelul sub nivelul vârstei
vârstei

VII. Recomandări psihopedagogice


1. Acţiuni în şcoală
ACŢIUNEA DATA CU CINE A COLABORAT

2. Acţiuni în colaborare cu familia (participarea părinţilor la desfăşurarea unei lecţii,


şedinţe cu părinţii )
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

3. Acţiuni pregătitoare pentru orientarea şcolară şi profesională


………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………

4. Recomandări privind orientarea şcolară şi profesională


………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………