Sunteți pe pagina 1din 21

Instruirea diferenţiată

Teoria inteligenţelor multiple


Howard Gardner
Teorii operaţionale

Inteligenţa este capacitatea generală de


-a acţiona
-a gandi raţional
-a avea relaţii eficiente cu mediul

Teorii analitice

Charles Spearman:
În structura inteligenţei se disting doi factori:
-inteligenţa generală „G”
-factori specifici diferitelor domenii „s”
L. Thurstone:
Inteligenţa este produsul a şapte factori:
- fluenţă verbală
-înţelegere verbală
-raţionament
-rapiditate perceptivă
-calcul numeric
-memorie
-vedere spaţială

J.P. Guilford:
Inteligenţa se compune din 120 de factori.Fiecare factor
reprezintă:
-un produs rezultat din interacţiunea
-unei operaţii
-asupra unui conţinut
R.Cattell, Hornj:
Inteligenţa se comportă ca:
- inteligenţă fluidă (nativă)
- inteligenţă cristalizată (achiziţionată prin educaţie)

Teoria triarhică a inteligenţei:

Stenrnberg, R. :
Inteligenţa include trei aptitudini:
- componenţială/analitică
- contextuală/practică
- experienţială/creativă
Teoria lui Gardner:

Definiţie:
Inteligenţa este un mod de a rezolva probleme şi de a
dezvolta produse considerate valori de celpuţin o
cultură.

Criterii de identificare a unei inteligenţe:


- să existe de la începuturile omenirii
- să aibă o localizare cerebrală
- să aibă un cod, un limbaj specific

Inteligenţe multiple: verbală/lingvistică, matematică/logică,


vizuală/spaţială,ritmică/muzicală, corporală/kinestezică,
interpersonală, intrapersonală, naturalistă.
Inteligenţa lingvistică

-Cei care posedă acest tip dominant de inteligenţă


gandesc cu predilecţie în cuvinte şi folosesc cu uşurinţă
limba pentru a exprima şi înţelege realităţi complexe. Ei
au o deosebită sensibilitate pentru înţelesul şi ordinea
cuvintelor, sonoritatea şi ritmurile limbii.

-Copiii cu inteligenţă predominant lingvistică învaţă


repede limba maternă şi limbi străine, citesc cu plăcere,
folosesc metafore şi îşi aleg mai târziu cariera pe baza
capacităţilor lingvistice.
Inteligenţa logico -matematică
Prevalenţa ei determină analiza cauzelor şi efectelor,
înţelegerea relaţiilor dintre acţiuni, obiecte, idei.
Abilitatea de a calcula, cuantifica, evalua propoziţiişi
efectua operaţii logice complexe sunt caracteristici care ies
în evidenţă în cazul acestei inteligenţe împreună cu abilităţi
de gandire deductivă şi inductivă şi capacităţi critice şi creative
de rezolvare a problemelor.
Oamenii cu inteligenţă logico-matematică îşi aleg meserii de
contabil, matematician, chimist, fizician etc.
Inteligenţa spaţială

Înseamnă a gândi în imagini şi a percepe cu acurateţe


lumea vizuală. Abilitatea de a gândi în trei dimensiuni, de a
transforma percepţiile şi a recrea aspecte ale experienţei
vizuale cu ajutorul imaginaţie sunt caracteristice acestei
inteligenţe.
Posesorii ei au capacitatea de a înţelege relaţiile din
spaţiu şi de a lucra cu obiecte. Această inteligenţă o posedă
cu precădere pictorii, arhitecţii, fotografii.
Inteligenţa naturalistă

Persoanele la care această inteligenţă este


dominantă, înţeleg lumea naturală, iubesc plantele şi
animalele. Au abilitatea de a recunoaşte şi clasifica
indivizi şi specii şi de a stabili realţii ecologice.

Interacţionează eficient cu creaturi vii şi pot discerne


cu uşurinţă fenomene legate de viaţă şi de forţele naturii.
Astronomii, biologii, ecologii care o posedă nu operează
cu simboluri sau scheme ca matematicienii, fizicienii sau
chimiştii, ci mai degrabă organizează tiparele observate
clasificându-le şi categorisindu-le.
Inteligenţa kinestezică

Dominanţa acestei inteligenţe aduce după sine


gândirea în mişcări şi folosirea corpului în moduri
sugestive şi complexe.
Ea implică simţul timpului şi al coordonării mişcărilor
întregului corp şi ale mâinilor în manipularea obiectelor.
O au cu precădere dansatorii, sculptorii, sportivii,
actorii.
Inteligenţa interpersonală

Înseamnă a gândi despre alte persoane şi a le


înţelege, a avea empatie, a recunoaştediferenţele dintre
oameni şi a aprecia modul lor de gândire, fiind sensibili la
motivele, intenţiile şi stările lor.
Ea implică o interacţiune eficientă cu una sau mai
multe persoane din familie sau din societate.
Persoanele cu inteligenţa interpersonală dominantă
sunt conducători, vânzători, psihologi care înţeleg cum
„funcţionează” oamenii
Inteligenţă intrapersonală

Determină o gândire şi înţelegere de sine, a fi


conştient de punctele tate tari şi slabe, a planifica eficient
atingerea obiectivelor personale, monitorizarea şi controlul
eficient al gândurilor şi emoţiilor, abilitatea de a se
monitoriza în relaţiile cu alţii.
Este vorba de cunoaşterea de sine şi de luarea
deciziilor pe baza acesteia.

Inteligenţa existenţială

Gardner este convins că este o modalitate de


cunoaştere a lumii care îi caracterizează pe filosofi, pe cei
care pun întrebări despre sensul fericirii, începutul
universului etc.
Probabil că şi spiritualitatea aparţine acestui tip de
inteligenţă.
Tehnici şi materiale ce pot fi folosite în predare prin
valorificarea inteligenţelor multiple

Inteligenţa lingvistică:
-lecturi
-discuţii în grupuri mici sau mari
-folosirea cărţilor
-fişe de lucru
-manuale
-brainstorming
-activităţi de scriere
-jocuri de cuvinte
-prezentări făcute de elevi
-povestiri, dezbateri, jurnale,
-citire in cor şi individualizată
-memorarea faptelor de limbă,publicaţii
Inteligenţa logico-matematică
-probleme de matematică rezolvate pe tablă
întrebări socratice
demonstraţii
- ştiinţifice
clasificări şi categorisiri
creare de coduri
jocuri matematice
cuantificări şi calcule
prezentări logico-secvenţiale ale unei teme

Inteligenţă spaţială
-hărţi, grafice, diagrame, vizualizare, fotografii, video, film,
evaluări artistice, povestiri în imagini, pictură, colage, arte
vizuale,simboluri grafice, exerciţii de gândire vizuală,folosirea
organizatorilor grafici,
iluzii optice, culori, folosirea microscoapelor etc.
Inteligenţa kinestezică

-mişcare creativă
-mimă
-dramatizare
-exerciţii fizice
-lucru manual
-sculptură corporală
-folosirea limbajului corporal
-materiale palpabile
-exerciţii derelaxare fizică
-răspunsuri corporale
Inteligenţă muzicală

-cântat, murmurat, fluierat


-ascultarea muzicii
-folosirea instrumentelor muzicale
-analiza muzicii
-baterede ritm
-folosirea muzicii de fond
-legarea melodiilor de concepte
-crearea de noi melodii
-discografii
-supermemorie muzicală
Inteligenţa interpersonală

-cooperare în grup
-mediere de conflict
-predare reciprocă
-sesiuni de brainstorming
-implicare în viaţa comunităţii
-simulări
-cluburi academice
-întâlniri şi consultări în contextul învăţării
Inteligenţa intrapersonală

-studiu independent
-învăţare în ritm propriu
-spaţii personale de învăţare
-perioade de reflecţie de un moment
-centre de interes
-opţiuni la tema de casă
-alegerea timpului
-intruire autoprogramată
-activităţi autoevaluate
-sesiuni de stabilire a ţelurilor proprii
Aplicaţii:
1. Ce tipuri de activităţi specifice fiecărei ineligenţe puteţi
identifica în cadrul ariei curriculare în care predaţi?
( Exerciţiu în grupe constituite pe arii curriculare. Produsul
se prezintă sub formă de afiş.)
2. Ce tipuri de produse specifice fiecărei inteligenţe puteţi
realiza cu elevii în cadrul ariei curriculare în care predaţi?

3. Elaboraţi sarcini pentru elevii cu inteligenţă dominant


-lingvistică, urmând treptele taxonomiei lui B. Bloom după
următorul model:
- Tema -Mediul înconjurător- Copacii din jurul nostru
Cunoaştere: Citiţi descrierea diferitelor tipuri de copaci
Înţelegere: Prezentaţi ciclurile de viaţă ale unor copaci
Aplicare: Scrieţi trei paragrafe pentru a descrie un copac
Analiză: Faceţi o listă cu părţile unui copac
Sinteză: În trei poezii cunoscute explicaţi legătura dintre
copaci şi starea sufletească a poeţilor care i-au scris.
Evaluare: Descrieţi importanţa pomilor în viaţa oamenilor
Sarcini pentru elevii cu inteligenţă logico-matematică

Cunoaştere: Aminteşte-ţi numărul de vârfuri


Înţelegere: Comparaţi diferenţele de înălţime între copacii din
jurul şcolii
Aplicare: Exprimaţi raportul dintre înălţimile copacilor măsuraţi
Analiză: Calculaţi procentul de reziduuri lemnoase din trei kg. de
sol din grădină
Sinteza: Date fiind vremea, solul şi alte informaţii, faceţi graficul
viitoarei creşteri a unui pom.
Evaluare: Clasificaţi diferitele tipuri de îngrăţăminte pentru
copaci pe baza caracteristicilor lor.
Sarcină pentru elevii cu inteligenţă dominant
interpersonală

Cunoaştere: Înregistraţi răspunsurile la întrebarea „Care


este copacul tău preferat?”
Înţelegere: Determinaţi cel mai popular copac printre
colegi pe baza interviului
Aplicare: Folosiţi rezultatele sondajului pentru a alege
locul excursiei pe teren la o livadă
Analiza: Grupaţi-vă colegii conform copacului favorit
Sinteza: Organizaţi excursia la livadă prin contactarea
persoanelor necesare.
Evaluarea: Enumeraţi trei metode de intervievare a
colegilor despre copacii preferaţi.