P. 1
Rezumat Teza de Doctorat

Rezumat Teza de Doctorat

|Views: 208|Likes:
Published by floranskis

More info:

Published by: floranskis on May 02, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/05/2013

pdf

text

original

UNIVERSITATEA DIN BUCUREŞTI FACULTATEA DE GEOLOGIE ŞI GEOFIZICĂ CATEDRA DE GEOLOGIE-PALEONTOLOGIE

TEZA DE DOCTORAT
STUDIUL PALEOMICOLOGIC AL DEPOZITELOR MIOCENE DIN BAZINELE VĂILOR TELEAJEN ŞI BUZĂU REZUMAT

Conducător ştiinţific: Prof. Dr. Ovidiu Dragastan

Doctorand: Victor Băcăran

Bucureşti, 2009

V. Băcăran, Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău

CUPRINS
I Introducere . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II Cuvânt înainte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III Istoricul cercetărilor paleomicologice . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IV Consemnarea geologică a fungilor fosili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V Istoricul cercetărilor paleomicologice în România . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VI Istoricul cercetărilor paleomicologice în bazinele văilor Teleajen şi Buzău . . . . . . . . . . VII Istoricul cercetărilor în micologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VIII Metodele de preparae şi studiul palinomorfelor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . IX Clasificarea sporilor fosili de ciuperci . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1. Date generale asupra regiunii cercetate . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2. Cadrul geologic al regiunii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3. Cadrul geologic al Formaţiunii cu sare de la Slănic – Prahova. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9. Reconstituirea paleomediului miocen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.1. Generalităţi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.2. Elemente morfologice folosite în procesul comparării sporilor actuali de ciuperci cu cei fosili . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 9.3. Spectrul ecologic al sinuziilor de micro- şi macromicete care se aseamănă cu cele descoperite în depozitele miocene cuprinse în bazinele văilor Teleajen şi Buzău. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . a) Profilul ecologic al ciupercilor care se aseamănă cu cele descoperite în Formaţiunea de Podu Morii. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . b) Profilul ecologic al ciupercilor care se aseamănă cu cele descoperite în Formaţiunea de Podu Morii – Calcarele de Jaslo . . . . . . . . . . . . . . . . . . c) Profilul ecologic al ciupercilor care se aseamănă cu cele descoperite în Formaţiunea Gresiei de Kliwa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d) Profilul ecologic al ciupercilor care se aseamănă cu cele descoperite în Formaţiunea de Doftana . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . e) Profilul ecologic al ciupercilor care se aseamănă cu cele descoperite în Formaţiunea cu sare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . f) Profilul ecologic al ciupercilor care se aseammănă cu cele descoperite în Formaţiunea de Şipoţelu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4. Reconstituirea paleoclimatului . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.1. Evoluţia florei în Cenozoic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.2. Evoluţia climei şi florei ăn Paleogenul Europei Occidentale . . . . . . . . . . . . . . . . 9.4.3. Factorii fizici (temperaturi şi umiditate) în dezvoltarea ciupercilor . . . . . . . . . . . 9.4.4. Procesul de tranzienţă micotică . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10. Concluzii . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.1. Consideraţii asupra paleoecosistemului miocen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10.2. Probleme de nomenclatură la sporii, hifele şi corpurile sporifere, descoperite în depozitele miocene în bazinele văilor Teleajen şi Buzău . . . . . . . . . . . 11. Bibliografie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.1. Bibliografie – Geologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.2. Bibliografie – Paleomicologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.3. Bibliografie – Micologie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II III V VII IX XI XV XVII XIX 1 2 35 37 37 39 40 40 41 41 41 41 41 41 42 42 43 43 240 240 246 249 249 256 260

I

cu implicaţii în evoluţia geologică a bazinului miocen din sudul Carpaţilor Orientali. Băcăran. rar pe sterigme. Informaţia paleomicologică cantitativă din investigarea formaţiunilor s-a dorit a fi urmărită sub diferite aspecte în încercarea de a desprinde tendinţe evolutive ale diferiţilor taxoni. s-au selectat pentru studiul de detaliu numai sporii de ciuperci. urmărindu-se evoluţia relaţiei: preevaporitic–evaporitic–postevaporitic. în majoritatea lor. Cum asemănările sunt mai mult decât evidente. Introducere Prezenta lucrare îşi propune studiul paleomicologic al formaţiunilor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău. sau din aflorimente situate la vest sau la est de perimetru. să se apeleze la studierea sporilor omologi actuali în condiţiile naturale ale sursei. Pe glob se presupune că ar exista cca. în Cainozoic. al descrierilor morfologice şi al efortului de adecvare a nomenclaturii.V. paleoclimă. Lucrarea de faţă oferă descrierea morfologică a unui număr infim de spori de ciuperci fosile. paleoecologice în lumea plantelor. În lucrare s-a abordat şi oferta de informaţie geologică din zone limitrofe perimetrului. se poate crea acel fond minim de lucrări de sporologie. Această constatare obligă pe palinolog să compare sporii de ciuperci fosili cu cei actuali. Respectând în continuare regulile atât de vechi ale principiului actualismului. cu posibilităţi de uz biostratigrafic. 200000 de specii de ciuperci (cunoscute fiind cca. s-a procedat la investigarea palinologică a unor formaţiuni miocene ale principalelor aflorimente din regiune. S-au detaliat îndeosebi formaţiunile purtătoare de evaporite. organizat astfel încât să creeze un prim fond de date în cercetarea de morfologie comparată în paleomicologie. Pe baza unui cadru stratigrafic şi tectonic. încadraţi într-un sistem de clasificare artificial. dar frecvent în corpuri sporifere. Practica determinării sporilor actuali de ciuperci indică necesitatea cercetării lor în contextul natural al corpurilor sporifere. cu necesitate. cum ar fi oportunitatea investigării forajelor din sarea de la Slănic Prahova. Cercetările paleomicologice cu mijloace palinologice aduc informaţii din care rezultă că. ascelor. în scopul elucidării datelor oferite de paleomicologie. 100000 specii). conidiofori etc. ca element în procesul de comparare cu sporii de ciuperci actuale. preluat şi însuşit din literatura geologică recentă. paleomicologia poate oferi ocazia unor noi interpretări filogenetice. instrumente de lucru pentru palinologi. uneori în asce. bazidiilor etc. Lucrarea reprezintă o încercare de prezentare a sporilor fosili în interesul procesului de cunoaştere în geologie. Paleopalinologul întâlneşte sporii de ciuperci fosile nu întotdeauna izolaţi. în completarea celor furnizate de celelalte grupuri de plante inferioare şi superioare. sporoforilor. Numai printr-un proces continuu de comparare a sporilor fosili de ciuperci cu cei actuali. sedimentologic (ciclicităţi. O vastă literatură de strictă specialitate a trebuit să fie consultată ca suport al diagnosticului paleomicologic. Numai înarmat cu informaţii de sporologie ale ciupercilor actuale. II . se pot obţine datele necesare evaluării condiţiilor paleoclimatologice şi paleobiogeografice. de încadrare. existau genurile de ciuperci cunoscute din micologia actuală. niciodată nu vom găsi o identitate morfologică între sporii fosili şi cei actuali de ciuperci. Acest avantaj presupune. Din lumea bogată şi variată a palinomorfelor constatate şi determinate. de clasificare. unele deschideri din Zona Cutelor Diapire. semnificaţii ambientale). Studiile de morfologie comparată pot aduce noi elemente utile palinologului în actul identificării formelor fosile. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău I. intuim deci cât de ridicat trebuie să fie nivelul de cunoaştere al palinologului angrenat în descifrarea tainelor paleomicologice ale Cainozoicului.

Claude Sittler – Faculté des Sciences de l'Université de Strasbourg. Dr. − Prof. cărora le aduc mulţumirile mele.C.V. în cea mai mare parte. Liviu Drăgănescu de la Salina Slănic Prahova şi Dr. W. Băcăran. Dr. al faptului că am început să lucrez sub îndrumarea Prof. membru al Academiei Române. Ellis – Commonwealth Mycological Society. De mare ajutor. S. − Conf. Dr. m-am aflat în corespondenţă: − Dr.A. Ioana Pană de la Facultatea de Geologie şi Geofizică. − Prof. D. Kalgutkar de la Geological Survey of Canada. Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. Thomas N. pentru realizarea unor fotografii la microscopul ZEISS din Laboratorul de Palinologie. Ovidiu Dragastan din Facultatea de Geologie şi Geofizică. Leonid Apostol de la Muzeul de Istorie Naturală “GR. Răzvan Givulescu. Geologic al României. R. − Prof. − Prof. S. Theodor Neagu. Zoe Apostolache Stoicescu.. M. G. catedra de Geologie şi Paleontologie a Universităţii din Bucureşti. Câmpina. şi al şansei ce am avut-o să abordez acest domeniu la îndemnul Dr. − Dr. Dr. − Dr. Justinian Petrescu de la Facultatea de Geologie. − Prof. Dr. Dr. Catedra de Geologie şi Paleontologie a Universităţii din Bucureşti. dar. înfiinţând laboratorul de palinologie şi să mi se asigure probele palinologice de către Prof. − Dr. Cuza” Iaşi. − Dr.A. J. D. S. Munteanu Emilia de la Institutul Geologic al României. − Dr. Dr. sub îndrumarea Dr. Cuvânt înainte Prezenta lucrare de doctorat este rodul pasiunii mele pentru Paleomicologie.C.L. Doubinger – Centre de recherche de sédimentoligie et de géochimie de la surface CNRS (Strasbourg).B. Calgary. Huică Ilie de la Universitatea “Petrol-Gaze” Ploieşti. ANTIPA” şi să mă iniţiez în Palinologie şi.. să patroneze aceste cercetări.Jansonius de la Geological Survey of Canada. Dumitru Frunzescu de la Universitatea “Petrol-Gaze” Ploieşti. Taylor – University of Kansas. − Dr. cu care. − Prof. − Dr. Toamnei). Tot şansa a făcut ca Muzeul de Biologie Umană Ploieşti.P.. Leonid Olaru de la Facultatea de Geologie a Universităţii “Al. − Prof. cu sediul în Bucureşti (str. Mărunţeanu Mariana de la Inst. Dr. Marcel Locquin – Laureat de l'Institut. Texas. Calgary.M. Nicolae Balteş de la I. Catedra de Geologie şi Paleontologie. în parte.U. − Dr. Dr. membru de onoare al Academiei Române. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău II. − Conf. Aurelia Bărbulescu de la Facultatea de Geologie şi Geofizică. Sheffy – Indiana University. Dr. Dr. S. personalităţi cărora le rămân îndatorat şi le prezint sincerele mele omagii.U. Catedra de Geologie şi Paleontologie a Universităţii din Bucureşti. Dr. Popescu Gheorghe de la Institutul Geologic al României. Monica Crihan de la Universitatea “Petrol-Gaze”-Ploieşti. Norris de la Geological Survey of Canada. prin persoana Dr. din Universitatea Bucureşti. − Prof. Dr. Ellis – British Mycological Society. I. Elsik – Exxon .U. Pons – Laboratoire de Paléobotanique de la Faculté des Sciences de Paris. respectiv în Paleomicologie. Dr. cărora le rămân îndatorat şi le prezint mulţumirile mele: − Prof. Mihai Popa. Un uriaş ajutor mi-au dat îndemnurile şi îndrumările următoarelor personalităţi.P. − Dr. J. Catedra de Geologie şi Paleontologie. − Prof. Dr. − Prof. − Dr. Nicolae Ţicleanu de la Facultatea de Geologie şi Geofizică.V. Houston. M.U. Dilcher – Indiana University. − Dr.P. J. Dr. cu o contribuţie majoră în abordarea de către mine a domeniului Paleomicologiei au avut-o personalităţile ce au publicat lucrări ştiinţifice esenţiale.G.A. III .A.

În elaborarea lucrării.P.C. OPTOFINA S. cu multă dărnicie. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Mulţi dintre aceşti micologi şi paleomicologi mi-au trimis lucrări ştiinţifice de mare valoare. cât şi în reproducerea materialului bibliografic de către Adrian Stocheciu. lucrări de micologie şi paleomicologie.C. dar.E. profesorilor Cornel Popescu. Dr.V. menţionându-i: Dr. Ana Ionescu de la C.G. De-a lungul timpului. din care cauză le mulţumesc cu toată recunoştinţa. Maria Oprea de la Institutul de Protecţia Plantelor Bucureşti. a domnului Şerban Ionescu-Homoriceanu şi Conferenţiar Dr. Eugenia şi Nicolae Cristea. esenţial pentru mine a fost sprijinul moral şi material al apropiaţilor mei: mama. Catedra de Geologie şi Paleontologie a Universităţii din Bucureşti. Mihai Toma de la Universitatea Agronomică şi de Medicină Veterinară “Ion Ionescu de la Brad” din Iaşi. m-au îndrumat. terminologiei latine şi corecturii. a domnului Ion Vânt). Elena Potop şi prietenul meu. Alexandru Manoliu de la Centrul de Cercetări Biologice Iaşi. cu marea disponibilitate pentru bine. Acestora le aduc profundele mele omagii şi mulţumiri. în mod special. Dr. Maria.C. Dr. Dr. Prof. Dr. Laboratoarele TONNIE S.L. Zoe Apostolache Stoicescu. Gabriela Pigulea şi Constantin Hârlav. Dr. Conf. Băcăran. uneori rămânând uluit de bunătatea lor. Valeriu Bratu. care mi-au oferit. toţi oameni de viţă basarabeană şi bucovineană. Gheorghe Popescu de la Institutul de Geologie al României. verişoara mea.R. m-am bucurat de bunăvoinţa multor personalităţi. sora şi cumnatul. Constantin Hunciag. Stănilă Iamandei de la Institutul de Geologie al României. Gheorghe Brănoiu de la Universitatea “Petrol-Gaze” – Ploieşti.-Bucureşti. fosta directoare a Complexului Muzeal Prahova. Dr. Dr. IV . Multor persoane le mulţumesc pentru ajutorul dat în procurarea microscopului (firma S. Mihai Popa de la Facultatea de Geologie şi Geofizică. Tatiana Eugenia Şesan de la Facultatea de Biologie a Universităţii din Bucureşti. fratele.L. Dr. nepoatele mele: Irina şi Cristina. Dr.R. Eugenia Puica Iamandei de la Institutul de Geologie al României. Prof. tehnoredactorului Andrei Neagu de la firma S. Titus Brustur de la Institutul de Geologie şi Ecologie Marină.

corpuri sporifere. Meschinelli rezumă cunoaşterea fungilor fosili de la sfârşitul secolului al XIX-lea în volumele 10 şi 11 ale lui Saccardo Syloge Fungorum (1892. mai ales după 1970. V . Pirozynski & Veresub (1979 a) văd dificultatea interpretării fosilelor fungice descoperite. 1983. au ignorat fungii fosili datorită dificultăţilor de identificare a acestora. sporangii (după Ainsworth & Sussman. din care cauză a avut reţineri faţă de prezenţa acestora (după Kalgutkar & Jansonius. 1851) ce defineşte ciupercile cu mai multe forme sau stadii sporifere haploide sau diploide (asexuate sau sexuate). astfel că fungii fosili sunt priviţi drept rezultatul contaminărilor. 1968). datorită dezvoltării palinologiei sporilor (după Kalgutkar & Jansonius. iar sporii fungici dispersaţi ai unei aceleiaşi specii au multă deosebire. Kindston & Lang. dar tratate autonom sunt apreciate ca forma taxon. dar numele acestora sunt discutabile: nefiind valid publicate (la numele unor genuri nu a fost asigurată diagnoza). 2000). În această mare variabilitate morfologică. iar Stubblefield & Taylor (1988) pun pe seama asemănării fungilor fosili dificultatea recunoaşterii. pe când indivizii diferitelor specii. Tiffney & Barghoorn (1974). – ramură a botanicii care se ocupă cu studiul ciupercilor (din fr. datorită factorilor de mediu sunt doi factori ce produc marea variabilitate a morfologiei sporilor fungici (după Hulea. Lange & Smith (1971) constată la polenul fosil dispersat o morfologie relativ uniformă şi o mărime apropiată. Compilaţiile lui Meschinelli rămân importante doar din punct de vedere istoric şi nomenclatural (după Tiffney & Barghoorn. Mai mult. 2000). Lange (1978 c) sesizează variabilitatea şi diversitatea sporilor fungici şi. deci polimorfismul controlat genetic. încă de la 1820 (după Kalgutkar & Jansonius.V. pertinente. Ramanujam & Rao (1978) acuză ideea că sporii fungici nu sunt adecvaţi interpretărilor stratigrafice. iar Piroyznski (1976 a). Băcăran. termenul “paleo” este element de compunere care înseamnă “vechi” (din fr. stereotipia grăunciorilor de polen (după Kalgutkar & Jansonius. Din anii 1840 până către sfârşitul secolului al XIX-lea. 1979) (din Kalgutkar & Jansonius. tocmai datorită insuficentei cunoaşteri a morfologiei fungilor moderni. spori. Piroyznski (1976 a) şi Piroyznski & Veresub (1979 a) au făcut scurte prezentări ale fungilor fosili. Până în 1950. Heer. 2000). Meschinelli a inclus 63 genuri. 2000). din Kalgutkar & Jansonius. manipulării şi interpretării acestora (după Kalgutkar & Jansonius. sinonime cu prezenţa mai multor forme de spori. 1880. împreună cu polimorfismul ce generează modificările structurilor morfologice. Paleomicologia este un domeniu foarte tânăr. puţine descoperiri importante. Etimologic. 1996). mulţi paleobotanişti (Brogniart. diferenţiate sexuat sau asexuat. Lesquereux. 1895) şi în Fungorum Fossilium Omnium (1902) (Answorth & Sussman. semnalând că interesul pentru aceştia a crescut în anii de după 1950.f. pot fi în aparenţă identici (după Kalgutkar & Jansonius. Schimer şi Ungar) au publicat note privitoare la fungii întâlniţi ca miceliu. iar morfologia variată şi compoziţia acestora ca probleme complicate de interpretare (după Kalgutkar & Jansonius. 2000). Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău III. spori disperşi etc. mycologie)(după DEX. reprezintă expresia polimorfă a unui singur organism. numele publicate. Edwards. 1921. prin comparaţie. Cercetările paleozoologice şi cele paleobotanice nu sunt asociate cu cele micologice. înainte de a deveni o ştiinţă consacrată. În “Inconographica” (1902). 2000). Wang. 2000). paleo). ca şi mulţi micropaleontologi. 2000). nu a văzut utilitatea fungilor. ea o fost cunoscută din date disparate. 2000). astfel că propagulele. iar “micologie” s. Polimorfismul (Tulasne. invalidate diferă de lista din “Index nominum genericorum plantarum” (“ING”. în lucrarea “Paleomycology”. însoţite de publicări au putut fi semnalate (Williamson. 1878. 2000). Renault. din Kalgutkar & Jansonius. Leussink & Stafleu. 1922 – din Kalgutkar & Jansonius. dar. 1976 a. 1968). 1974. 1979. Farr. Istoricul cercetărilor paleomicologice Paleomicologia se ocupă cu studiul componentelor fungilor fosili: hife. 2000). Pirozynski. evidenţiate populaţional.

din care cauză microstratigrafia a fost folosită ca instrument de explorare de către Exxon în Cenozoicul Coastei Golfului. astfel că se creează o presiune a nomenclaturii. 1978. 2000). 2000). cum tot aşa de adevărat este că numărul mic de descoperiri fungice înainte de Cenozoic a limitat lipsa interesului pentru potenţialul lor stratigrafic (după Kalgutkar & Jansonius. din Kalgutkar & Jansonius. şi de către Imperial Oil. S. 1978. 2000). Gheorghies. Băcăran. care reclamă o elucidare în detaliu (din Kalgutkar & Jansonius. Paleomicologia şi-a adus contribuţia la o înţelegere elevată a plantelor. Ctenosporites etc. oriunde în coloana geologică şi în toate regiunile lumii trebuie să aibă în vedere faptul că numărul fungilor studiaţi exhaustiv este mic şi aceia care au fost studiaţi din perspectiva biologică sunt chiar puţini (după Kalgutkar & Jansonius. 2000). din Kalgutkar & Jansonius. Larga variaţie morfologică poate induce acceptarea mai multor specii. 1988. Băcăran. Pirozynski (1976 b) a fost preocupat de fragmentele corpurilor sporifere miceliene. 2000). 1989). Tiffney & Barghoorn (1974) observă că descoperirile paleomicologice limitează afirmarea fermă a unei filogenii. Recentele sale lucrări asupra Silurianului. 2000). ca mijloace ale înţelegerii evoluţiei fungilor şi a consemnat date despre fungii flagelaţi şi neflagelaţi. fie a unei singure specii cu mare şi continuă variaţie (după Smith.şi neomicologii este benefică în cunoaşterea paleomediului. care rar furnizează suficiente informaţii ale numărului lor sau chiar filiaţia filogenetică (după Kalgutkar & Jansonius. animalelor şi mediului geologic şi a relaţiilor lor cu fungii în trecut (după Stubblefield & Taylor. în Cenozoicul inferior al Mackenzie Delta. 1997).A. cu paleo. fără a afecta independenţa taxonomiei (după Pirozynski. dar sugerează evoluţia fungilor în Paleozoicul inferior sau chiar în Precambrianul superior (după Kalgutkar & Jansonius. Recentele studii asupra fungilor străvechi au implicaţii importante în evoluţie. 2000). biostratografie. 1975a. din Kalgutkar & Jansonius. Canada (după Kalgutkar & Jansonius. asupra înţelegerii afinităţii cu taxonomii moderni şi interpretarea paleomediului. 2000). 2000. Devonianului şi Carboniferului atestă prezenţa tuturor grupurilor majore de fungi în Paleozoic. Pirozynski (1976 c) a întrevăzut în studiul grupurilor şi fragmentelor individuale fosile posibilitatea asigurării unei baze pentru rezolvarea originii şi filogeniei fungilor şi rolul lor în evoluţia vieţii (după Kalgutkar & Jansonius. astfel de informaţii au crescut rapid (Taylor & White. Sherwood-Pike (1991) a scris câteva minore comentarii despre valoarea fosilelor. din Kalgutkar & Jansonius.U. Palinomorfele fungice ajută la determinarea vârstei. Elsik (1976 b) şi susţin abundenţa fungilor în Cenozoic.). O cooperare cu micologii familiarizaţi cu fungii fosili. la subdivizarea biostratigrafică (există spori caracteristici: Pesavis.V. 2000). 1995. Fungii permit interpretarea paleomediului cu condiţia să se cunoască înrudirea (afinităţile) acestora cu speciile actuale (după Kalgutkar & Jansonius. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Descrierea nomenclaturală şi taxonomică a sporilor fungici disperşi se poate face pe baza diferenţierii în cadrul unei scări aplicate în studiile populaţionale (după Lange & Smith. Băcăran. VI . 2000). Creşterea frecvenţei noilor fungi fosili. 2000).

1968. Locquin (1982. 2000). Batra et al. 1966) de vârstă Paleozoic inferior (din Kalgutkar & Jansonius.A. din Kalgutkar & Jansonius. 2000). O veche fosilă descoperită. 1976 a). Kidston & Lang (1921) au descris diverse specii de Palaeomyces (spori fungici şi vezicule) la nişte plante din Rhynie Chert. Consemnarea geologică a fungilor fosili După cele mai autorizate ipoteze. grupul Cherokee. corali au fost semnalate forme endozoice de Palaeachlya (după Duncan. Butterworth & Williams (1988) şi Playford (1962).) încadrează arbusculele simbiotice în endomicorize şi le atribuie noului gen Glomites. 1974. localitatea tip: mina Pioneer Appleton city.c. care au fost înlocuiţi în Mezozoic. atribuite subordinelor Gigasporinae şi Glomineae (după Kalgutkar & Jansonius. astfel că ultimul a putut publica 4 fotografii ale ciupercii remarcabil conservate. diversele grupuri ale regnului Mycota au evoluat în variate condiţii de mediu şi cu diferite ritmuri. 2000). 1976 b. Schopf. VII . Halbaner & van Warmelo (1974) au descoperit. descrisă ca Sporonites de Horst (1955). 1966) Propythim şi Ordovicimyces (după Elias. 2000).U. Pirozynski (1976 a) îl compară cu zigosporul de Absidia (Mucorales) (după Locquin. Exemplarele cu 3 celule par a fi ascospori (după Kalgutkar & Jansonius. 1984 de Dubova & Jachowicz (1957). ulterior descrisă sub numele de Chaetosphaerites Felix. Baxter (1975) a atribuit-o Saprolegniales. precizează provenienţa: “sfere de cărbune din Formţiunea Cabaniss. într-un conglomerat aurifer cu thucolit din Precambrianul Africii de Sud. Phipps & Taylor (1996) descriu două arbuscule micorizante din Triasic pe rădăcinile de Antarcticycas. pe care le numes Gigasporites myriamyces şi Glomites cycestris. 2000). Barghoorn & Tyler. pot avea strămoşi în Paleozoic. asemănători Endochaetophora. 1982). Hallbaner & van Warmelo. (1969) au descoperit în Devonianul inferior de la Rhynie Chert Apodachlya pyrifera Zopf.V. Segal şi Baxter descriu Protoascon missouriensis. Taylor et al. 1965. artropode. se presupune a fi un spor de ascomicete. 1970) din Pensylvanianul mediu este probabil cea mai veche prezenţă de Basidiomycetes în sferele de cărbuni ale florei fosile. din Kalgutkar & Jansonius. Fungii vechi din Cretacic. 1989. White & Taylor (1988) au descris Endochetophora antarctica în Triasicul Anctarcticii şi ar reprezenta corespondenţă închisă a corpilor sporiferi ce aparţin de Ascomycetes. 1954. astfel că acestea au fost identificate de timpuriu (după Kalgutkar & Jansonius. În timpul geologic. 1982. Băcăran. faza Desmoinesian ale Pennsylvanianului mediu”. Grupul mare al Ascomycetes a fost statornicit în Cretacic şi a devenit viguros în Cenozoic (după Kalgutkar & Jansonius. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău IV. Haas et al. În 1964. Rămâne. Apariţia vieţii în Precambrian este indispensabil legată şi de fungi (după Pirozynski. Harvey et al. Mulţi fungi sau filamente cenocitice asemănătoare algelor au fost descoperiţi până în prezent (după Tyler & Barghoorn. Batra a încredinţat preparatele paleomicologului Marcel V. Remy et al. (1974) şi Taylor et al. Pe scoici. (1975) au descoperit arbuscule micorizante din simbiozele plantelor Devonianului inferior. Osborn. parţial încrustate cu aur. datat din Carbonifer superior. bun pentru stimularea cercetării în paleomicologie şi respectarea anumitor reguli ale “cladisticii henningienne” (după Locquin. Mai târziu. (1994) apreciază fungii descrişi la Rhynie Chert ca morfotipuri diverse de Chytridiomycetes incluse în forma class Palaeomastigomycetes (după Kalgutkar & Jansonius. Batra. 2000). În 1850 a fost consemnată ştiinţific o structură saproleginaceae fosilă (după Pirozynski. Kalgutkar & Jansonius. identificate ca fungi primitivi într-o asociere cu o algă (afinitate cu lichenii). Descoperirea miceliului cu “clamp bearing” (ansă) de Palaeancistrus (Dennis. Schopf & Barghoorn. Locquin. 2000). Mossouri. solzi de peşte. structuri silicefiate asemănătoare filamentelor cu celule ramificate şi aparent septate. ca specializare endofită şi exemplu timpuriu de micoparazitism. iniţial atribuit Ascomycetes. Taylor & White (1989) comunică Palaeofibulus ca basidiomycetă pe bază de clamp connection (ansă) şi spori din Triasicul Antarcticii (după Kalgutkar & Jansonius. S. fungii au o origine polifiletică. Marile grupuri de Eumycota au fost prezente încă din Carboniferul inferior (Stewart. 2000). 2000). Lekh R. 1969. 2000). 1984) a încercat să rezume cunoştinţele actuale în materie de ciuperci fosile sub forma unui tablou ce nu poate fi considerat încă un arbore de încrengături datorită lipsei unui anumit număr de informaţii. (l. totuşi. 1983). Aceşti didymospori (cu septul median gros) sunt incluşi în genul Felixites Elsik.

parazite şi epifite. asemănătoare unei asce moderne ce conţine 8 corpuri asemănătoare ascosporilor şi un îngust canal. VIII . În Cretacic şi Cenozoic. astfel împărţite de Clarke (1965) şi Srivastava (1968). Comparaţi cu conidiosporii de Aspergillus. fără a evidenţia modificări morfologice esenţiale. Clarke (1965) şi Singh (1971) au evidenţiat în Cretacic specia Dyadosporites ellipsus Clarke. Tot ca o presupusă filiaţie a ascomicetelor a fost descrisă de către Wilson (1962) în Permianul superior Reduviasporonites. Pirozynski şi Weresub (1979 a) fac un rezumat al reprezentărilor Ascomycetes în timpul Cretacicului: toruloide. similară speciei actuale Cirrenalia. Băcăran. Monilia şi Torula. Mai recent. 1965. biologică şi melanizării accentuate. caracterul algal al acestor fosile (după Kalgutkar & Jansonius. 2000). 2000). ambele lucrări corectate ca fiind Cretacic superior (după Kalgutkar & Jansonius. tagluensis (după Kalgutkar & Jansonius. izbitor de asemănătoare cu teliosporul de Puccinia. Specia Involutisporonites foraminus Clarke. parvus şi continuată în Eocen cu P. în totalitate. deşi ascomicetele sunt caracterizate prin ascospori şi conidii foarte diverşi. cu afinitate biologică încă nestabilită (după Kalgutkar & Jansonius. sporii descrişi evidenţiază şi diferenţe de mărime şi detalii. confirmă prezenţa fungilor elicoidali în Cretacic. datorită rezistenţei la degradarea chimică. dar şi prin dominanţa lor. reminiscenţă a porului ascal ce conectează cavitatea centrală cu exteriorul. cresc în habitate variate ca saprofite. în paralel cu evoluţia rapidă a angiospermelor. chlamidospori de Pluricellaesporites. 2000). Totuşi. relativ neschimbaţi până în prezent. 2000). nu poate fi înlăturat. conidii elicoidale de Cirrenalia (Involutisporonites). Penicillium. dominante în depozitele inferioare şi terminale ale Cretacicului. Kalgutkar & Sweet (1988) au descoperit ocurenţa lui Pesavis în Maastrichtian şi au confirmat caracterul stratigrafic al liniei filogenetice începute în Maastrichtian cu P.V. Pirozynski & Weresub (1979 a) compară lanţul scurt moniliform cu miceliul mucegaiului negru modern. 1965. ameroconidii denticulate (Lacrimasporonites) şi ascospori didymospori (Dyadosporites). capnodiacee. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Schopf & Barghoorn (1969) au descris o microfosilă bine conservată. Sporidesmium (fragmoconidii) sau Xylomyces. provenită dintr-un afloriment al marnei marine de coastă din Oklahoma. respectiv Ophiocapnocoma din Matecapnodiaceae. nenumită.

Rhynie.majus. Eocen.V. 7. glyptostrobi. Zygomycetes: Mucorites cambrensis (Carbonifer-Permian. S. Badenian. Palinologii au semnalat prezenţa sporilor de ciuperci destul de timid. Carbonifer). Rhytismites induratus. astfel că.Cenomanian. Omycetes: Palaeomyces (P. 5. Scoţia. dar nu văd în ciuperci a avea un rol stratigrafic în determinarea de vârste şi niciun rol constructor de depozite. în care probele sunt prelucrate după o tehnologie specială. Oochytridium (pe Lepidodendron. Laurus . Pliocen. castaneae Pop. într-o clasificare după structura corpului vegetativ şi modul de reproducere. Anglia). Depozites picta (pe Acer tricuspidatum . Cluj. Xylomites (pe Lepidodendron. Istoricul cercetărilor paleomicologice în România Paleomicologia în România este o ştiinţă foarte tânără şi nu are un istoric viguros. 3. R./G. de la Sărmăşag. parazită pe tulpini. pterocaryae Pop. . leguminosarum Pop. Anglia). pe lângă grăunciorii de polen şi alte palinomorfe. Phycomycetes (Liasic. parazită pe Cunninghamia şi M. Fomes Oligocen. Astfel. În lucrarea “Plante fosile” (1981). zamites (Triasic). Pop (1936) semnalează: Sphaerites phragmitis. Phragmothyrium (P. annulifer. parazită pe Pterocarya. 1971. aceştia apărând în puţine lucrări de palinologie. fără descriere. Phycomycetes: fără urme fosile. În Pliocenul de la Borsec. La Borsec au fost menţionate puţine basidiomicete şi deuteromicete prin Puccinites minutus Pop. la 1. Petrescu & Dragastan (1981) semnalează existenţa ciupercii Aecidium rhamnitertiariae. P. Pop (1936) semnalează în flora pliocenă de la Borsec urme fosilizate ale atacului unor ciuperci.Miocen la Oeningen). frunze de graminee şi Depozites pictus. Cercospora coriococcum pe Dewlaquea concava şi Hedera primordialis . Astfel. parazită pe Acer subcampestre. Petrescu & Dragastan (1981) fac o sinteză a cercetărilor paleomicologice. parazită pe frunze de Castanea. Carbonifer-Permian).Perisporales: Uncinulites baccarini (Miocen. Bazinul Petroşani (Staub. IX . Carbonifer) şi Urophlyctites (pe pinule de Alethopteris. S. autorii prezintă ciupercile începând cu Devonianul. S. Ascomycetes: . varius (pe Populus mutabilis. parazită pe Populus şi Magnolia. cu privire specială asupra condiţiilor paleoclimatice” de Gheorghe Pop şi Justinian Petrescu apare un spor din genul Diporicellaesporites Elsik. dar cu precizarea dimensiunilor. X.Pannonian F. Miocen). Pythiites disodilus şi Peronosporites miocaenicus. parazită pe leguminoase de tip Cassia. asteroxyli.Cenomanian. 4. etichetat drept “fungi”. 1889). corpuri sporifere şi hife. Miocen). evidenţiind corpuri sporifere de diverse tipuri. glyptostrobi . 1968. Dintre Plectascales . fagi Pop. parazită pe Acer. în preparatele microscopice se află şi sporii de ciuperci. gracilis. Boemia. Valea Becaş. R. parazită pe frunze de Phragmites. Perisporiacites (EocenMiocen).Oligocen).Microthyriaceae se evidenţiază: Microthyriacites cunninghamiae Givulescu. Franţa).Plectascales: Microthyrium. Archimycetes sunt prezentate genurile fosile: Olpidiopsis (Carbonifer). eocenica. Sicilia).Eocen). Băcăran. Deuteromycetes (Fungi Imperfecti): Clasterosporites eocenicus (pe Equisetum . De asemenea. Materialul prezentat de Petrescu şi Dragastan (1981) are valoarea unui index şi păstrează informaţiile pentru viitoarele cercetări ale paleofiloplanului. X. Aceste câteva exemple de abordare paleomicologică nu se referă la domeniul palinologic. P. 6. S. 2. Basidiomycetes: Puccinites (pe Eucaliptus . Observaţii paleomilogice au fost semnalate de paleobotanişti. Oligocen. În “Cercetări palinologice asupra Eocenului de la Morlaca-Huedin. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău V. parazită pe M. leguminosarum Pop şi Xylomites sp. Devonian.

120. 2. 120. “Studiul lemnelor fosile din depozitele Cretacic-Paleocene (?) din România”. fig. 5. după cum urmează: Regnul Fungi Ascomycotina . semnalează palinomorfe fungice din Gurasada . fig. X . fig. Lucia Trăistaru (2001) “Identificarea asociaţiei cu Deflandrea spinulosa în zona Stârmini. 120. 7. Ţiganului (Maastrichtian). Pânza de Tarcău” este semnalat un spor din genul Alternaria 1817 ex Fries. La Gurasada . Berlesiella nigerrina (Bloxam ex Currey) Sacc. Maastrichtian superior).V. 120. 3. Coelomycetes Myxocyclus polycistis (Berk.Discomycetes 1. În lucrarea palobotanistei Eugenia Puica Imandei (2004). Levuri asporogene (după Petrescu & Dragastan. Techereu . Mollisia aquosa (Berk. 16. fig. 120. 1981). 120.) Phill (pl. Catinella olivacea (Batsch. Hysterographium mori (Schw. (pl.V. 4). Pseudovalsa umbonata (Tul. 2). (pl.Levuri sporogene. 4.Almaşu Mare (Maastrichtian superior): Deuteromycotina. & Br. & Br.Basidiomycotina .) Bond (pl. 1). 3.) Sacc. 4).V.) Sacc. 120. 120.Almaşu Mare (Maastrichtian): Levuri asporogene La Techereu . fără a fi descris. fig.) Rehm (pl. teză de doctorat. 6). 1821 (pl. etichetat drept “spor de ciuperci”. Ascotremella faginea (Peck) Scaver (pl. 120. Ţiganului (Maastrichtian superior) din Roşia Montană (Cârnic. fig. 4).V. fig. 8. 2. 18). fig. Ţiganului (Maastrichtian superior) şi Techereu . Bucureşti. dar cu precizarea dimensiunilor. fig. 15. 11). Pleospora cytisii Fuckel (pl. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău În lucrarea palinologilor Ana Ionescu. fig. 17). Băcăran. Raj & Kendrick (pl. 3).Almaşu Mare (Maastrichtian superior): . Ascomycetes 1. Hyphomycetes Chalara ovoidea Nag. (pl. La Gurasada .

C. “Consideraţii teoretice asupra germinării sporilor ce ciuperci miocene din genul Alternaria”. Dr. Băcăran. Formaţiunea Gresiei de Kliwa . Cu ajutorul probelor din Formaţiunea de Podu Morii. dintr-un foraj (F1) ce a interceptat brecia sării cu lentile de sare pe o adâncime totală de 282m. Catedra de Geologie şi Paleontologie a Universităţii din Bucureşti. Leonard Olaru de la Facultatea de Geologie. Prin bunăvoinţa muzeologului Dr. pentru prezenta lucrare. ANTIPA” (decedat) am fost recomandat domnului Dr. care pentru elaborarea tezei de doctorat. a prelevat probele ce au fost folosite la analize palinologice. Dr. Ulterior. 1994. XI . a fost abordată problema fiziologiei sporale a germinării la genul Alternaria.. legată de ucenicia noastră făcută la I. “Originea miocenă a unor agenţi patogeni ai plantelor”. înzestrându-l cu un microscop ML4M şi obiecte de inventar anexe. Balteş Nicolae. pentru lucrarea dânsului şi paleomicologice. cu anexele aferente (componente ale lucrării mele). aducându-ne aminte de încurajările Prof. “Microspori de ciuperci din Formaţiunea cu sare de la Slănic Prahova”. Lucrarea: Frunzescu. în articolul: Băcăran.V. Balteş şi a fost prezentată la Filiala Cluj-Napoca a Academiei Române. Dr.P.. Conducerea Complexului Muzeal Prahova (director Dr. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău VI. 1995. Dumitru Frunzescu. cu greutăţile începutului. N. propriu-zise. V. Este o primă încercare de stabilire a paleomediului miocen prin compararea genurilor fosile de ciuperci cu cele actuale. m-am familiarizat în problemele acestui domeniu ştiinţific. în vederea iniţierii unor cercetări palinologice la Muzeul de Biologie Umană Ploieşti. Justinian Petrescu de la Facultatea de Geologie. Cu motivaţie monografică. V. 1997.. Frunzescu. de vârstă Badenian.I. Bucureşti în domeniul palinologiei.G. Liviu Drăgănescu din Formaţiunea cu sare de la Slănic Prahova.P. Prof. Dr. Zoe Apostolache Stoicescu) m-a ajutat în organizarea laboratorului de palinologie la “Casa de târgoveţ – sec. Liviu Drăgănescu. O a doua încercare de stabilire a paleomediului este articolul: Băcăran. Aici am aflat că aceasta era prima lucrare de paleomicologie din România şi. Calcarele de Jaslo (Miocen inferior). Dr. D. Universitatea “Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca. a fost elaborat articolul: Băcăran. Leonid Apostol de la Muzeul de Istorie Naturală “GR. Ambele analize de prelucrare palinologică le-am efectuat la Muzeul de Biologie Umană Ploieşti. În cercul abordării palinologice a fost prins şi actualul Prof. Cornel Gheorghieş. “Studiul stratigrafic şi sedimentologic al evaporitelor miocene dintre valea Buzăului şi valea Teleajenului” (1998). Cu ajutorul acestui material a fost elaborat articolul: Victor Băcăran. cu sediul în actualul Palat al Culturii. al XVIII-lea-XIX-lea – Hagi Prodan” şi apoi la Muzeul de Biologie Umană Ploieşti. N. le prezentăm recunoştinţa noastră..orizontul superior (Burdigalian) şi Formaţiunea cu sare (Badenian) a fost elaborat articolul: Victor Băcăran. Istoricul cercetărilor paleomicologice în bazinele văilor Teleajen şi Buzău Cercetarea paleomicologică a depozitelor miocene cuprinse în bazinele văilor Teleajen şi Buzău. V. Băcăran. Ţicleanu de la Facultatea de Geologie şi Geofizică. “Microspores de champignon dans l'horizon supérieur du grès de Kliwa de l'Eperon de Văleni” s-a făcut sub îndrumarea Dr. neîndoielnic. motiv pentru care îi rămân îndatorat şi îi mulţumesc. este. “Microspori de ciuperci oligocene în Calcarele de Jaslo din zona sudică a Carpaţilor Orientali”. Catedra de Geologie şi Paleontologie. V. Un al doilea lot de probe palinologice este cel oferit de Dr. D. În prima parte a anilor '80 am început documentarea în palinologie şi.. Catedra de Geologie şi Paleontologie a Universităţii “Al.. 1994. Frunzescu Dumitru de la Universitatea “Petrol-Gaze” Ploieşti. Cuza” Iaşi şi Prof. “Studiu comparativ al sporilor de ciuperci din Formaţiunea gipsurilor inferioare a Sinclinalului Slănicului (Miocen inferior) cu sporii de ciuperci actuali”. Cu materialul provenit din Formaţiunea de Doftana. Frunzescu Dumitru mi-a oferit şi capitolul de prezentare geologică a zonei studiate. Prof.

Până în anul 1989. la Muzeul de Biologie Umană a existat un climat propice cercetării ştiinţifice. Băcăran. a distrus probele palinologice şi a înstrăinat obiectele de inventar şi substanţele chimice ce-mi aparţineau. Practic. XII . 5 ani n-am mai putut continua cercetarea ştiinţifică pentru doctorat. judeţul Buzău. din care cauză au şi fost prelucrate. din Sinclinalul Cătina-Crivineni. de peste 20 de ani.V. a fost identificat un volum uriaş de polinomorfe de provenienţă fungică. am procurat un microscop MC-3 şi mi-am organizat un laborator foto de apartament. Pensionat în octombrie 1999. datorită lipsei laboratorului de palinologie şi a microscopului. Tocmai la finele anului 2004. ordonată şi disciplinată. din comuna Pătârlagele. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Al treilea lot de probe palinologice mi-a fost oferit de Dr. După 1989. sabotată cu invidie şi nesăbuinţă de conducerea muzeului. timp de cca. care mi-a violat laboratorul cu ranga. astfel am putut să termin o muncă începută în prima parte a anilor '80. la Muzeul Judeţean de Ştiinţele Naturii Prahova s-a produs o degradare continuă şi gravă a cercetării ştiinţifice. ca mărturie a muncii mele ştiinţifice. deci potrivnică activităţii mele. de vârstă Volhinian. Ilie Huică din Formaţiunea de Şipoţelu. Am întocmit această teză de doctorat. cercetate cele mai mult probe.

În stabilirea filogeniei ciupercilor s-au folosit date rezultate din studiul morfologiei comparate şi al biologiei ciupercilor. Actuală este teoria polifiletică (susţinută de Chadefaud. Băcăran. care a publicat “Fungorum in Pannonia Observatorum Brevis Historia”. 1965). Penicillium şi Botrytis (după Ainsworth. Phycomycetele ar deriva din algele verzi Siphonale (respectiv Heterosiphonale). toate plantele sunt înpărţite de John Ray în două grupe – plante imperfecte şi perfecte. Taxonomia este esenţială în toate ramurile biologiei. G. ferigile. Greis.V. 1965). se publică “Codul lui Clusius” de către Adriaan David.). clasificarea şi sistematizarea taxonilor (unităţilor sistematice) (după Vaczy. ca şi . care afirmă că diferitele grupuri de ciuperci sunt cu totul independente unul de altul şi sunt considerate ca provenind. plante. Chlorophytae. Istoricul cercetărilor în micologie în relaţia sa cu clasificarea ciupercilor Taxonomia. Sistematica în micologie este indispensabil legată de filogenie. pe mai multe căi. Către sfârşitul secolului al XVI-lea şi începutul secolului al XVII-lea a trăit botanisul Charles l’Escluse (Clusius) (1526-1609). della Porta (cca. Basidiomycetele ar deriva din Ascomycete (după Ainsworth.. În 1672. în tiparniţa lui Plantin de la Antwerpen. împărţindu-le în două grupuri: Fungi esculenti şi Fungi noxi et perniciosi. Marcello Malpighi (1628-1694). Din plantele imperfecte fac parte: ciupercile. de fond şi cu conţinut biologic al ştiinţei botanice. fiziologiei. trebuie amintit că el foloseşte destul de larg nomenclatura binară (după Botnariuc. Pentru stabilirea filogeniei ciupercilor se folosesc date care rezultă din studiul morfologiei comparate şi al biologiei ciupercilor. Potrivit teoriei monofiletice se consideră că toate ciupercile pot fi derivate din algele verzi Siphonale şi Flagellatae. ca serii paralele rezultate prin pierderea clorofilei şi adaptarea la viaţa heterotrofă. Clusius grupează 21 de genuri descrise în “Fungi esculenti” şi 26 din genurile descrise în “Fungi noxi et perniciosi”. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău VII. una din ramurile principale. în “Anatome Plantarum” (1679). 1965). Ascomycetele se leagă de algele roşii (Rhodophyta) prin intermediul Laboulbenialelor. din anumite Flagellatae. În 1663. 1526 (după Ainsworth. Astfel. Microscopiştii Christian Huygens (1629-1695). 1995). Evoluţia cunoaşterii în domeniul clasificării ciupercilor Naturalistul roman Plinius a făcut prima clasificare a ciupercilor. Antony Van Leeuwenhoeck (1632-1723) prin activităţile legate de microscopie au pregătit observaţiile de mai târziu în lumea sporilor fungici. lucrarea “Rariorum Plantarum Historia” (1601) (după Ainsworth. Mucor. XIII . Carolus Clusius îşi va publica. în mod tradiţional. Rhodophytae. 1961.. 1965). deoarece prin ultima descoperă legăturile naturale dintre ciuperci şi dintre acestea şi restul lumii vegetale. are ca obiect descrierea. Clasificarea ciupercilor depinde de aprecierea naturii organismului ce se clasifică după cunoaşterea morfologiei. la Antwerpen. Ainsworth. 1535-1615) în lucrarea “Phyto Gnomonica” (1588) a fost primul care a observat sporii de la Agaricaceae şi trufe. în special din cunoaşterea aprofundată a procesului sexual la diferite grupuri de ciuperci (după Mititiuc. cel care va reuşi să delimiteze şi să dea diagnoze la numeroase grupe naturale de plante. Deşi în sistemul de clasificare al lui Ray sunt numeroase erori. În această lucrare. algele. deşi vechii botanişti şi zoologi îi plasau în regnul animal. Gäuman etc. În 1675 va apărea o lucrare dedicată Fungilor “Theatrum Fungorum oft het Tooncel de Compernoelien” de Johannes Franciscus von Sterbeeck (1630-1693). bazându-se temeinic pe clasificarea naturală. hepaticele. Sistematica ciupercilor s-a definitivat mult mai târziu decât sistematica plantelor superioare. La botaniştii timpurii a existat tendinţa de a urma mersul sistemului binar din “The Grete Herbal”. Moreau. la Antwerpen. istoriei filogenetice şi ecologiei acesteia. Robert Hooke (1635-1703) face primele ilustrări ale fungilor în “Micrographia” (1655). Fungii au fost consideraţi. lichenii. 1974). Wettstein. polipii şi spongierii (!). a descris forme noi referitoare la Rhizopus. În elaborarea sistemelor actuale de clasificare a ciupercilor pe baze filogenetice s-a urmărit originea şi evoluţia diferitelor grupuri de ciuperci. muşchii. Emberger. Van Sterbeeck a fost vizitat de către John Ray (1627-1705). 1965).

care avea să cuprindă 13 volume. a devenit prioritar punctul de vedere filogenetic. profesor de botanică la Padua. Lycoperdon în altul. a fost primul care a descris ascele şi ascosporii la licheni. După apariţia “Originii speciilor” (1859). se numesc Xylaria hypoxylon. Ca deosebită inovaţie semnalăm introducerea sistemului “spore groups” – cod pentru clasificarea şi remedierea multor ascomicete şi fungi imperfecţi (după Ainsworth. a rezolvat problema sinonimiilor. asociaţia Mucor. Voronin s-a ocupat de morfologia şi fiziologia ciupercilor inferioare Archimycetes şi de ciupercile din genul Monilia (după Mititiuc. De Bary dovedeşte că ruginile şi tăciunii de la plante se datoresc unor ciuperci parazite. 1965). P.H. Din cele 1900 plante (1400 plante observate pentru prima dată). constituită din 108 xilogravuri. ne-a rămas de la el acurateţea descrierii multor ciuperci microscopice. Botrytis.D. a clasificat fungii printre Vermes (viermi) în genul său Chaos. G. “Sylloge Fungorum Omnium hucusque cognitorum” (1882-1925). în “Methodus Fungorum exhibens genera. Se recunoaşte la Fries specializarea în Agaricaceae. 1965). la John Ray. El a mai făcut cercetări asupra morfologiei şi biologiei ciupercii Phytophthora infestans De Bary (după Ainsworth. Aspergillus. în care a excelat German-Heinrich Anton De Bary (1831-1888). şi “Systema Mycologicum” (1821-1832). A fost primul care a descris cistidia şi funcţia sa de proiectare. Primul elaborează un index al plantelor gazdă a ciupercilor parazite (şi unele saprofite).J. Carl von Linné (Linnaeus) (1707-1778). enumerate în “Nova Genera Plantarum”.V. Aici a luat multe decizii taxonomice. Micheli a descris experimentele de cultivare a fungilor prin sporii de Mucor. de C. species et varietates” (1753). Micologia a beneficiat de introducerea de către Linné a nomenclaturii binare. Separarea genului Elvela (Helvella) de Peziza nu a avut succes deoarece clasificarea fungilor a fost dependentă de cunoaşterea detaliilor structurilor microscopice (după Ainsworth.P. Osterreich und der Schweiz”. Pietro Antonio Micheli (1679-1737) a fundamentat câteva din marile subdiviziuni ale micologiei actuale. În lucrarea “Die Broud Pilze” (1853). El a observat germenii (sporii) din toate grupele de fungi. Gleditsch (1714-1786). compilând.A. apropiind-o de modelul modern şi a delimitat şi denumit Phycomycetes. Polyporus. 1965). A folosit termenii clasici în noul sens al terminologiei genurilor pentru Fungi (Agaricus. Două mari lucrări sunt hotărâtoare în demararea unui proces nomenclatural. după post-Linnaean-ul Greville..M. Tournefort. a sistematizat genurile şi speciile de fungi (cu o descriere în limba latină). Oudeman (1825-1906) în “Enumeratio Systematica Fungorum” 5 volume (1919-1924). Aspergillus şi Botrytis (după Ainsworth. Boletus şi Agaricus sunt consideraţi într-un grup. a notat seria de 4 a bazidiosporilor. A. Clathrus şi Geastrum. Deşi Persoon a folosit mai puţin microscopul. Stemonitis. 1965). Fries (1704-1748). a divizat 11 genuri recunoscute în două grupuri în funcţie de expunerea sau includerea suprafeţei de sporulare. În Rusia. profesor de botanică la Halle şi mai târziu la Strasbourg. Lindau (1866-1923) şi P. Saccardo (1845-1920). 900 sunt fungi. Boletus). 1965). ca supliment la “silloge”. al doilea completează lista literaturii taxonomice micologice până în jur de 1910 (după Ainsworth. 1995). Printre noile genuri descrise. În “Morphological und Biologie der Pilze Flechten und Myxomyceten” (1866). a propus noi nume de taxoni. Syndow (1825-1925) în “Thesaurus Litteraturae Mycologicae et Lichenologicae” 5 volume (1809-1918) aduc importante contribuţii ştiinţei micologice. În 1884 apare lucrarea lui Rabenhorst L. la plante şi animale. denumită “Kryptogamen Flora von Detschland. saprofite şi parazite (după Ainsworth. 1965). Persoon (1761-1836). Băcăran. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Tournefort (1656-1708) a făcut prima clasificare a ciupercilor pe baza caracterelor macroscopice. Clavaria. Astfel. Într-o monumentală lucrare de compilaţie (25 volume). evoluţia fiind acceptată şi în sistemul clasificării plantelor. C. În “Nova Genera Plantarum” (1729). sunt Mucor. J. fungii denumiţi “Fungus ramosus niger compressus parvus apicibus albidus”. numite şi ilustrate foarte frumos. desăşurat pe etape până la Codul Internaţional: “Synopsis Methodica Fungorum” (1801). De Bary a reconstruit clasificarea fungilor. genurile sunt aranjate după metoda lu J. de E. XIV . scrisă în latină.

Fuss. Elizabeth. sistemul lui Gäumann (1964). fără a insista asupra relaţiilor filogenetice dintre clase sau grupuri de ciuperci. sistemul lui Ainsworth. derivând din algele albastre (cele sifonale) şi din Mixomycetes.U. 1995). sistemul lui Roberti şi Bouthroyd (1972). În 1853. care ţine seama în clasificare numai de caracterele morfologice. 1965). Rostrup în Danemarca.C. 1996). Mititiuc (1995) consideră că cele mai juduicioase sisteme de clasificare sunt următoarele: “sistemul lui Greis (1943). Arthur în S.R. monografia lu Thom asupra genurilor Penicillium şi Asperigillus.. apar primele lucrări româneşti de micologie. Mititiuc. sistemul lui Alexopoulos (1966). Mycologia. sistemul lui Kursanov (1954). Fischer în Elveţia. 1995).. sistemul lui Goidanich (1963-1964). Ionescu. dintre care amintim: Buletin de la société mycologique de France. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Studii privitoare la sexualitatea ciupercilor elaborează Blakeslee. Atanasoff în Bulgaria. (după Mititiuc. Fragaso în Spania. precum cele privitoare la mixomicete ale lui M. 1967-1979). După 1915.C. Constantineanu. Tot el. Bubak în Cehoslovacia (după O. Cavaro. Berlese şi Ferraris în Italia. De studiul micoflorei forestiere în ţara noastră s-a ocupat. Aug. Curvularia. Punithalingam “Specii de Ascochyta pe graminee” (2 volume. Iacobescu şi G. genuri. Petrescu (după Baicu şi Sesan. Hedwigia. Astfel cităm lucrarea lui Sidow “Monographia Uredinalelor” (2 volume). Dangeard. Sivanesan “Speciile de Bipolaris.S. a unor ordine. Tranzschel a studiat flora uredinalelor în fosta U. Dezvoltarea Micologiei în România În secolele al XVIII-lea şi al XIX-lea se fac primele semnalări de ciuperci parazite în Transilvania şi Banat. după care ciupercile derivă din diferite organisme fungoide. Spanow şi Sussman (1973) s. Annales mycologice. Kanitz. monografia lui Gäumann asupra genului Peronospora . 1964. Hazslinski. Brânză. Schur. Moesz în Ungaria.S. Kneip. 1964. Liro în Finlanda.R. indicând în împrejurimile Sibiului câteva specii de uredinale şi ustilaginale. Săvulescu. Băcăran. cu necesitate.a. Exerohilum şi alte teleomorfe pe graminee” (1987). Mordue şi G. Drechslera. Săvulescu. Klebahn. (după O. monografia lui Gutner asupra ustilaginalelor din fosta U. scrisă de C. sistemul lui Moreau (1953).S. Au mai elaborat lucrări J. Mititiuc. Maire. De la jumătatea secolului XIX-lea până în prezent au apărut numeroase reviste cu profil micologic. 1995). pentru început. din care amintim cele efectuate de: M. care publică o serie de lucrări în reviste de specialitate (după Mititiuc. Simonkai şi Römer (după Mititiuc. Dangeard. Deighton “Studii de Cercospora şi alte genuri” (2 volume. Aprofundarea cercetărilor în anumite probleme legate de ciuperci duce la apariţia unor lucrări monografice asupra unor grupuri de ciuperci. în 1878. care în bună parte este bazat pe sistemul lui Gäumann. deci şi de noi.S. a publicat o lucrare monografică în care a descris sumar 139 specii de uredinale din Transilvania (după Pârvu. familii. Kursanov în tratatul său “Myhologhia” (1940) se ocupă de morfologia. Naumov s-a ocupat de studiul mucoraceelor. (după Mititiuc. Baicu şi Sesan. Arens etc. F. 1979). 1964). F. Ainsworth asupra Ustilaginalelor din Insulele Britanice (1984). 1998). Moreau. Aceste sisteme de clasificare au fost folosite de Mititiuc (1995). A. Harper. biologia şi sistematica ciupercilor. 1996). după care ciupercile ar avea origine polifiletică. 1995.”. M. Buller. monografia lui Wallenweber asupra genului Fusarium. N. Craigie. Popovici sau despre flora micologică a Moldovei. cea despre macromicete a lui Al. Sidowia. după care ciupercile derivă din mai multe grupe de flagelate. M. Petrak în Germania. Fuss a publicat cea dintâi contribuţie asupra criptogramelor din Transilvania. Mycotaxon etc.A. Claussen. O serie de mari micologi a activat în diverse ţări: Eriksonn în Suedia. ca Mixomycetes şi Actinomycetes. 1995). În perioada sovietică. XV . Bondarzev şi Jacevski publică “Mykologhiceskaia flora Rossii” şi Determinatorul Phycomycetelor şi al Erysiphaceelor. la uredinale a lui C. Sydow. monografia lui Salmon asupra Erysiphaceelor (după O.V. Săvulescu. Apar lucrări de citologie micologică ce aparţin cercetătorilor R.

S-au făcut studii asupra Peronosporaceelor. 1998). Erysiphaceelor etc. 1995). Între 1930 şi 1951. Cluj-Napoca. Craiova). Tot în cadrul I.a. valoroşi fitopatologi: T. Bontea a publicat o lucrare de inventariere a tuturor speciilor de ciuperci descrise de diferiţi cercetători din ţara noastră.V. Erysiphaceelor. V. În perioada 1970-1975. 1998). II. Alice Săvulescu ş. distribuită la 60 de instituţii ştiinţifice din lumea întreagă (după O.R.C. precum “Monografia Uredinalelor din Republica Populară Română” (I.d.. Rayss. Săvulescu. publicând numeroase lucrări. Traian Săvulescu (1889-1963) a creat “Şcoala Fitopatologică Românească”. În anul 1953. aparţinând numeroşilor specialişti din centrele de învăţământ superior (Bucureşti.A. 1953). Ana Hulea. Alexandri. Peronosporaceelor. morfologic.m. “Ustilaginalele din Republica Populară Română” (I. au apărut peste 150 de lucrări de micologie. alături de Tr. 1964). Săvulescu şi colaboratorii săi. studiul ciupercilor parazite. au apărut 1096 de lucrări. Iaşi. XVI . 1957) (după Pârvu. asupra unor genuri sau familii din Fungii imperfecţi (Septoria. au lucrat. numită “Ciuperci parazite şi saprofite din Republica Populară Română”.R. dintre care: 133 publicate de prof. Melanconiales etc. Săvulescu. multe dintre ele de mare anvergură ştiinţifică. Ascochyta. Diplodia. Al. Ustilaginalelor. Băcăran. Săvulescu. Vera Bontea. Numărul speciilor de macromicete şi micromicete cunoscute în ţara noastră este de 8727. Tr. publicându-se lucrări cu caracter monografic asupra Uredinalelor. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Înfiinţarea secţiei de fitopatologie în fostul Institut de Cercetări Agronomice al României (I. în special. sub conducerea prof. Din anul 1929. grupuri mari de ciuperci au fost studiate din punct de vedere sistematic. 1927) a permis. biologic şi fitopatologic. Timp de peste 40 de ani.A. Săvulescu a început elaborarea exiccatei de ciuperci “Herbarium Mycologicum Romanicum”. Tr. II. cele mai multe aparţinând subîncrengăturii Deuteromycotina (după Mititiuc.) (după Pârvu.C. Sub conducerea prof. Tr.

Tratarea cu hidroxizi Este o operaţie obligatorie ce urmează unei oxidări cu un oxidant puternic. din nou să se creeze la suprafaţa lichidului o peliculă în care se află microfosilele. dându-i o culoare brun-închis. Dezagregarea mecanică Sfărâmarea probei se face pe o placă metalică până la dimensiunile de cca. Probele cu un conţinut mare în carbonaţi fac efervescenţă. Oxidarea După ultima decantare. se toarnă cu grijă. care diminuează reacţia. adâncimea (în cazul forajelor) şi numele unităţii care solicită analiza palinologică. Băcăran. 1975). După 24 ore. după care se trece la operaţiunea de spălare a probelor (de 3 ori. iar pasta umedă se aruncă. prin centrifugare. care apoi se agită şi se pune în paharul din centrifugă. operaţie ce se excută sub nişă.V.. se trece direct la tratarea cu hidroxizi. până la urmă. Durata tratării cu hidroxizi este de 15-30 minute la rece sau la cald. peste probe se toarnă apă. 1975). lichidul se varsă într-un vas de reziduuri pentru recuperarea lor. Uneori. Probele se evidenţiază într-un caiet în ordinea sccesiunii operaţiunii de prelevare. HCl. Evidenţa probelor Pentru început. pe pungile în care se află probele sunt trecute numărul şi denumirea formaţiunii. Dezagregarea chimică Peste probele sfărâmate. Fracţiunea palinologică separată se colectează cu pipeta şi se trece într-un pahar mic de 50 ml. Metode de preparare şi studiul palinomorefelor Separarea materiei organice din rocile cercetate presupune o succesiune de etape obligatorii. Particulele se pun într-un pahar de plastic pe care se află numărul din registru.. după care probele se spală de câteva ori. Se centrifughează cca. are drept scop eliminarea acizilor humici ce îmbibă materia organică. ca şi în cazurile anterioare) până la un pH neutru. sau HFl. ceea ce nu-i permite să fie observată la microscop. pentru ca. proba rămasă în pahar se tratează cu HNO3 în vederea oxidării. reacţia este exotermă. 5 minute. intră în reacţie mai violent şi este necesar să intervenim cu alcool etilic. Probele se ţin 24 ore cu acidul clorhidric sau 48 ore cu acidul fluorhidric. până se ajunge la un pH neutru. iar în cazul rocilor argiloase. preparatul ce se studiază la microscop. obţinându-se. 1-10 mm. operaţii ce se execută sub nişă. respectiv 48 ore. până se ajunge la un pH neutru. fără a se utiliza un oxidant puternic (după Dragastan et al. 48 ore. Pentru ca oxidarea să se producă. astfel ca paharul să fie aproape plin. se decantează şi se pune lichid greu cu densitatea 2. mai cărbunoase. în special la probele ce provin din roci tinere. Operaţia aceasta este deci operaţia de decolorare a materiei organice. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău VIII. “Oxidarea cu HNO3. După 2-3 ore se decantează lichidul din pahare şi se reumple cu apă.” (după Dragastan et al. Centrifugarea în lichide grele După ultima decantare se mai lasă în pahar 150 ml lichid. puţin câte puţin. XVII . Fiecare probă este înregistrată şi apoi numărul dat se trece pe punga şi pe paharul în care urmează a se face dezagregarea chimică. în cazul rocilor argiloase (câte 100 ml pentru fiecare probă). Se foloseşte hidroxid de sodiu (NaOH) sau potasiu (KOH) în soluţie diluată (5-10%). Unele probe. în cazul rocilor calcaroase. operaţie ce se repetă de 2 ori. probele trebuie lăsate cca. Din ce rămâne în paharul de centrifugă (cuva).

BIOROM. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Se spală paharul bine şi se umple cu tot ce s-a colectat şi apă. tetrabrometanul (C2H2Br4). Bucureşti şi literatura clasică în domeniu (după Dragastan et al. Studiul preparatelor palinologice Microscoapele utilizate trebuie să fie binoculare. prin transmisie. ZEISS Axiovisin Extended Focus. Băcăran. iar după răcire.-3 şi ZEISS Axoiscope A1.P. M.P.V. pentru ca lichidul să ocupe toată suprafaţa acestuia. Toate aceste microscoape au dat posibilitatea unui studiu sistematic. Se centrifughează iar. Montarea preparatorului Pentru a fi lichid.C. practica I. bromoformul (CHBr3). În prezentarea fazelor de preparare am avut în vedere.C. în principal. conţinutul tubuşorului se încălzeşte în baia de apă şi cu o baghetă de sticlă se iau 1-2 picături ce se pun pe o lamă de sticlă. se reumple paharul cu apă distilată şi iar se centrifughează. cu platina mobilă care se poate mişca pe cele două axe rectangulare. Fracţiunea organică colectată se depozitează într-un tubuşor de sticlă.G. peste care se aplică o lamelă. Studiul preparatelor palinologice s-a făcut cu microscoapele ML4-M. iodura de cadmiu (CdI2·2KI). ultimele aparţinând laboratorului Facultăţii de Geologie şi Geodezie a Universităţii din Bucureşti. numai pentru 10 fotografii. marginile preparatului se curăţă şi se lutează. după coordonate rectangulare. XVIII . în mediu fixator de gelatină-glicerină.. 1975). se scoate fiecare pahar. se decantează cu mare grijă fără ca să nu pierdem material vegetal. Ca lichide grele se utilizează clorura de zinc (ZnCl2). Cu bagheta se apasă uşor pe lamelă.

Sistemul de clasificare în versiunea Saccardo are în vedere. Adesea rupt în fragmente şi lipsa terminaţiei proximale sau distale. inaperturate sau cu un hilum mai mare sau mai mic. 1979a) şi adoptat de Alexopoulos & Mims (1983). mycelia and fructifications” de Kalgutkar & Jansonius (2000). incompatibilă cu nomenclatura şi taxonomia deja citate (după Kalgutkar & Jansonius. inaperturaţi sau aperturaţi cu un por sau hilum la capătul aperturat sau doi pori. Helicosporae: Spori uni. acesta putând fi o cicatrice sau o proiecţie. XIX .sau pluricelulari.sau pluricelulari cu un ax curb (răsucit în spirală). Băcăran. divizaţi de mai puţine sau mai multe septuri longitudinale transversale sau oblice. am adoptat. dar aceasta este. cu un por sau hilum la capătul proximal şi distal. în unul sau trei planuri contorsionate. Amerosporae: Spori unicelulari. inaperturaţi sau aperturaţi. în cazul modernelor Denteromycetes (Fungi Imperfecti). aşa cum este prezentat de autori. precizările făcute de Kendrick şi Nag Raj (1979. Aşa se explică de ce un acelaşi gen apare ca aparţinând la două familii. urmând ca aceasta să rămână pentru uzul cercetării (vezi Frunzescu & Băcăran. spori înguşti. Didymosporae: Spori dicelulari. inaperturaţi sau aperturaţi. forme variabile. Prezenta teză foloseşte şi clasificarea propusă de Elsik (1976). spori aperturaţi cu un por sau hilum. în principal. filamentoşi. la rându-mi. proximal şi distal. de lucrarea “Synopsis of fossil fungi spores. 2000). septare transversală. pentru comparaţii. raportul lungime/lăţime al corpului sporului 15:1.V. unii septaţi transversal. nu am folosit-o. doi sau mai mulţi pori sau aperturi variabile. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău IX. Dictyosporae: Spori muriformi. ca o continuarea celei publicate de Elsik (1976). Staurosporae: Spori pluricelulari cu mai mult de un ax sau stelaţi (forma stelată). Phragmosporae: Spori tri. uneori. după cum urmează. sistemul de clasificare Saccardo. spori aperturaţi cu un por sau hilum la capătul proximal sau alternativ la capătul distal sau cu doi pori la fiecare capăt. Clasificarea sporilor fosili de ciuperci Datorită faptului că în teză m-am folosit. Scolecosporae: Spori elongaţi. câte unul la fiecare sau lângă capetele proximal sau distal. pluricelulari cu o septare scalariformă (sau de forma segmentării anelidelor). 1990). Clasificarea propusă de noi în 1990.

.

ridicările lor axiale ocupând zone depresionare (Copăceni . Ciuha Nemţilor (716 m).604. depresiunile corespunzând cu Anticlinale. Vf. Poiana Braşov (641 m). Plaiul Şerban Vodă (1059.sud vest. Smeuret (1130 m). culmea Priporului (823. Vf. Cricovul. Vf.Grabicina Policiori . în Subcarpaţii Prahovei şi Subcarpaţii Buzăului (Roşu.Sângeru). La exteriorul Pintenului de Văleni. ale Subcarpaţilor Buzăului sunt separate spre nord prin culoarul depresionar Vintilă Vodă . depozitele paleogene alcătuiesc culmile alungite NE . de la 541 m în Vf.. Măciucu Berţii (902 m). Sinclinalelor neogene Slănic şi Drajna..7 m). 1 . Măgura . cu frecvente văi de falie. În profilul transversal al văilor. 1980). Cătiaşu. depresiuni pe axe de Anticlinal. fiind delimitat la est de Valea Buzăului.Arbănaşi .Pintenului” de Homorâciu este jalonată de: Vf. Pietrii (662m). Dealurile cu înălţimi de 500600 m şi pe alocuri. către Valea Prahovei.Calvini . Culmea . la vest de Valea Teleajenului. dezvoltate în jumătatea de nord a perimetrului. ale . către 400-500 m în sud. Perimetrul studiat este drenat de trei văi principale.7 m).2). Între Valea Teleajenului şi Valea Chiojdului.Cătunul cu vârfurile Jugureni – 595 m. marcată cartografic de limita cu depozitele flişului paleogen şi cretacic. orientarea generală fiind nord est . Lapoş (652. cu altitudini ce coboară de la cca. şi depresiuni cu altitudini de cca. Există şi zone depresionare legate de Sinclinale (Sinclinalul Valea Unghiului corelat cu depresiunea Văii Nişcovului) sau Sinclinorii (cuveta Surani .430 m) şi depresiuni Sinclinale (Sinclinalul Nişcovului suprapus culoarului Vintilă Vodă Grabicina . Vf. Sunt frecvente inversiunile de relief.Policiori . Ţiganului (1080 m). iar la sud de zona de câmpie şi mai exact.Nişcov. În vest este drenat de afluenţii pe stânga ai Teleajenului: Telejenel. Relieful zonei miocene dintre Valea Teleajenului şi Valea Lopatnei se prezintă sub forma unor coame cu cădere axială spre sud. cât şi către est de Valea Buzăului. perimetrul de studiu se încadrează în Subcarpaţii de curbură. Anticlinalul Pietroasa . Năeni . Durducu Mare (588 m). Vf. Vf. Măgura Măneciu (1300. Numeroase fracturi longitudinale şi transversale complică aspectul de ansamblu creând abrupturi structurale. DATE GENERALE ASUPRA REGIUNII CERCETATE 1. depozitele miocene apar cu caracter de inversiune de relief. Cetăţuie (631.Aninoasa). Vf. Leordeanul (838 m). la nord de Păcureţi). Vf. la nord de zona muntoasă. transversale pe structurile geologice: Teleajenul. 1000m în nord. Vf. Teleajenului (811 m). Râpa Bufnei. Anticlinalul Istriţa cu vârful Istriţa -.5 m. consecventă direcţiei structurilor geologice. pe alocuri marcate de alunecări. Vf. Culmea .3 m). dealuri Anticlinale (Anticlinalul Tătaru . Muchia Stânii (1117m). 300m.V. În funcţie de necesităţile de explicitare a informaţiei geologice se fac referiri in extenso atât spre vest. până la traseul dedus din foraje al liniei pericarpatice. Buzăul. Scafelor (773 m). Jumătatea sudică a perimetrului este încadrabilă depozitelor mio-pliocene ale .Monteoru identificat unor culmi mai joase. Ruptura (734 m). Marginea nordică a perimetrului e jalonată de înălţimi în care aflorează depozite grezoase de vârstă cretacică precum: Vf.. Măneciu Pământeni (830 m). le corespund zone depresionare ce se îngustează şi se închid treptat către est.zonei cutelor diapire”.Slavu.Surani. apar alternanţe de defilee (în dreptul Anticlinalelor) cu lărgiri depresionare (în dreptul Sinclinalelor). Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău 1. cu brecia sării în ax (Bădila Lapoş). Vf. CARACTERIZARE OROHIDROGRAFICĂ Perimetrul studiat este cuprins în aria judeţelor Prahova şi Buzău. Sinclinale suspendate etc. dealurile Berca ..pintenilor” de Homorâciu şi de Văleni. muchia Telejenelului. mai precis. Relieful variat cuprinde dealuri. Vf.5 m).Bâscenii de Sus). iar dealurile identificându-se cu Sinclinale (Salcia. POZIŢIA GEOGRAFICĂ ŞI DELIMITAREA REGIUNII STUDIATE. Din punct de vedere geografic. Inversiunile de relief sunt prezente mai ales în jumătatea sudică a perimetrului.Istriţa. Ţapului (773 m). La exterior.SV. incluzând aria mediană şi externă mio-pliocenă. ale cărei structuri orientate NE-SV determină forme de relief consecvente. Cetăţuia (710 m) şi către est. Stânei la 454 m în Vf. Valea Curmătura. Văile adânci ale Teleajenului şi Buzăului creează largi culoare de eroziune cu terase bine păstrate.Pintenului” de Văleni are înălţimi ceva mai reduse: Vf. Băcăran. Piscul Monteorului (1347 m). Vf. Există concordanţă de relief. de 700 m: Culmea Salciei. cu afundare către Teleajen. Berindel . cu cote de 547 .1. Zonelor de aflorare a depozitelor paleogene le corespund culmi ce domină zonele de aflorare a depozitelor neogene.

are dezvoltarea cea mai amplă. 1. 1948. Definită ca unitate plurifacială cu mai multe digitaţii (Dumitrescu. 1984): un facies intern. în regiunea amintită. Haleşul. Valea Rea. 2. În aria de maximă afundare axială dintre Valea Teleajenului şi Valea Prahovei. Pietroasa). În perimetru. Lapoş) şi de Valea Nişcovului cu afluenţii săi: Valea Unghiului. ce debutează cu Molasa de Doftana (Ştefănescu. caracterizat de Eocenul în facies de Colţi şi Oligocenul în facies bituminos cu gresii de Kliwa ce corespunde . Năianca. Izvoranu. Nehoiu. Numărul mare al lucrărilor geologice în care apar referiri directe sau indirecte la regiunea de studiu. XIX au condus.. cu depozite ce se întind de la Paleogen la MioPliocen. bineînţeles. Din bazinul Văii Buzăului spre vest. Bătrâneanca. 1980) şi se continuă cu al doilea episod molasic . sare gemă. Cercetările demarate încă de la începutul sec. Formaţiunile paleogen .V. afectate de falii longitudinale axiale. ca şi drumurile de acces aferente sunt situate pe văile principale şi de la ele pleacă o serie de drumuri comunale şi forestiere. la aspectele petrografice sau sedimentologice ale acestora. la realizarea multor sinteze cu implicaţii asupra geologiei Carpaţilor. pierzând caracterul de şariaj şi trecând la falii inverse dispuse în releu. Principalele localităţi din regiune. prezentându-se doar lucrările ce au marcat etape în evoluţia cunoaşterii geologice. faciesul de Pucioasa cu gresiile de Fusaru în Oligocen) ce corespunde .digitaţiei de Tazlău 2 . Gura Vitioarei. Tisăul. Pe marginea de nord-vest a perimetrului cercetat.2.STRATIGRAFIC AL REGIUNII 2. Nişcov). materiale de construcţii. depozitele paleogen-miocen inferioare din partea internă a pânzei de Tarcău alcătuiesc un fascicul de cute convergente şi în afundare spre vest. Cătiaşu. Chiojd.digitaţiei Gresiei de Tarcău” şi un facies extern. la realizarea unor teorii şi. ca şi prezenţa zăcămintelor de hidrocarburi. partea frontală a pânzei de Tarcău este acoperită discordant de depozitele molasice neosarmaţian . gips. Zeletin. CADRUL GEOLOGIC . Jumătatea sudică a perimetrului este drenată de afluenţii Cricovului Sărat (Sărăţel. la stabilirea de stratotipuri ale unor formaţiuni devenite clasice în literatura geologică. PÂNZA DE TARCĂU (= pânza de Skole). Băcăran. face ca partea sudică a curburii Carpaţilor Orientali să beneficieze de o mare densitate de lucrări geologice. Lopatna. În est este drenat de afluenţii pe dreapta ai Buzăului: Siriu. Salcia. de la Valea Slănicului de Buzău. ca şi obiectivul propus al tezei nu permit întocmirea unui istoric detaliat.1. iar la exterior are un contur festonat. CARACTERIZARE GEOLOGICĂ STRUCTURALĂ Teritoriul situat între Valea Teleajenului şi Valea Buzăului se încadrează sectorului sudic al Carpaţilor Orientali din cadrul unităţilor moldavidice externe şi flancului intern cutat al Avanfosei carpatice (Săndulescu.miocen inferioare. spre sud şi vest. la detalierea aspectelor economice cu finalitate practică. Versantul sudic al dealului Istriţa este drenat de o serie de pâraie mici ce se pierd în câmpie sau confluează pe dreapta cu Valea Sărata (Budureasa. Matiţa. Bâsca Chiojdului (cu afluenţii săi de dreapta: Bâsca fără cale. Tohăneanca.. aflorează depozitele cretacice în facies de fliş ale pânzei de Macla. Din dorinţa de conciziune s-a preferat redactarea acestui subcapitol sub formă de tabel în care se punctează contribuţia esenţială a fiecărui autor referitoare la cadrul stratigrafic. 1984). tectonic al depozitelor miocene. apar dezvoltate în două faciesuri ce reprezintă continuarea sud-vestică a unor subunităţi structurale bine individualizate în Moldova (Săndulescu. Chiojdeanca. cuvertura post-tectogenetică stirică veche. 1952) este delimitată la interior de fruntea şariajului pânzei de Audia (Valea Buzăului . Mărunţeanu. proprii pânzei de Tarcău. Slimnic. verticale sau înclinate spre nord vest. ISTORICUL CERCETĂRILOR GEOLOGICE Structura geologică variată şi interesantă. caracterizat de flişuri grezoase masive (gresiile de Tarcău în Eocen. orientate nord est-sud vest.Molasa de Sl ă nic (post-tectogeneza stirică nouă: Langhian / Kossovian). Greceanca. în cadrul perimetrului. Valea Muscelului.pliocene aparţinând flancului intern al avanfosei. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Drajna (cu afluentul său Ogretin). Turburea.Valea Siriului) sau a pânzei de Macla (Valea Siriului spre vest).

contur ce acoperă discordant elemente din ce în ce mai interne pe măsura apropierii de Valea Dâmboviţei.. de falia Caşin . Limita externă a avanfosei este convenţională. La sud de Valea Buzăului.pliocenă a avanfosei externe str. cu gresii de Kliwa sau conglomerate). sunt prezente formaţiuni ale digitaţiei Măgireşti . şi este cunoscută sub numele de Zona mio-pliocenă. b) post-tectogenetică (post attică) în raport cu cele mai noi şariaje. intrapleistocenă.cel superior . de unde. 1981 a. activ în subducţia spre orogen. Faciesul intern apare dezvoltat în structura intermediară (= pintenul) Smeuret . fruntea pânzei subcarpatice fiind acoperită discordant de molasa neosarmaţian . fiind marcată de îngroşarea accentuată a depozitelor neosarmaţian . cea mai externă unitate a moldavidelor este PÂNZA SUBCARPATICĂ.pliocene ale cuverturii de platformă. dezvoltat de la Valea Râmnicului Sărat spre sud şi vest.Homorâciu . şi un flanc extern. limitează la exterior pânza subcarpatică. Limita internă a avanfosei este marcată la nord de Valea Trotuşului. mediană sau de Pietricica (cu molase conglomeratice în baza celei roşii. la depresiunea care găzduieşte sedimentarea molasică neosarmaţian pliocenă (Săndulescu et. contemporană deformărilor tectogenezei valahe.Perchiu (cu o molasă roşie grezoasă şi două nivele de gipsuri în schlierul Miocen inferior . cuprinde depozite ale molasei superioare sarmaţian – pliocene. reprezentând mularea frontului de încălecare a faliei pericarpatice determinat în foraje. ca pânză incipientă. depozite ale molasei miocen inferioare.Bisoca. în timp şi spaţiu. al avanfosei. al.Buştenari.Camena la nord. 1962. AVANFOSA. mult mai tânără. Formaţiunile eocen şi oligocen-miocen inferioare ale pintenilor sunt mărginite la sud de o linie tectonică importantă de-a lungul căreia încalecă peste depozitele miocene. este determinată din date de foraj. cutat. spre sud. constituită din depozite miocene inferioare şi medii în facies predominant de molasă. iar faciesul extern este întâlnit în structura sudică (= pintenul) Lera – Văleni . limita externă a pânzei subcarpatice este marcată de încălecarea depozitelor miocene peste cuvertura de platformă a vorlandului de-a lungul faliei pericarpatice. precum şi acoperirea ei spre vest de Valea Buzăului de molase sarmaţian-pliocene.menilitic. de falia pericarpatică. această unitate a fost confirmată ulterior de foraje şi a fost denumită de Băncilă (1958) unitatea pericarpatică. care la rândul ei este acoperită discordant de cuvertura depozitelor neogene de molasă ce formează umplutura Sinclinalelor de Slănic (la nord) şi Drajna (la sud) (Săndulescu et al. au determinat încadrarea acestei unităţi în zona internă a avanfosei (Dumitrescu et al. 1984).Perchiu şi ale digitaţiei de Pietricica.de gipsuri). În accepţiunea lui Săndulescu (1984). la Valea Trotuşului. Restrângerea avanfosei.Bisoca şi prelungirea ei . Dumitrescu. 3 . falie. Depozitele celor trei structuri paleogen . prezintă un flanc intern cutat. oligocene (în facies bituminos . Zona cutelor diapire ocupă aria sudică a perimetrului de studiu. heterocrone şi cu un nivel .falia Plopeasa. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Valea Rea” sau skibelor interne (Micu.Langhian bazal).s. Predominarea depozitelor de molasă. Astfel. falia Caşin . Ea este rezultatul cutărilor valahe ce au afectat un segment de la exteriorul Carpaţilor cuprins între falia intramoesică la vest şi falia Peceneaga . Băcăran. şariată peste formaţiunea cu sare depusă pe vorland. Aceste formaţiuni apar ca petece de eroziune de sub depozitele flancului intern. iar de la Valea Buzăului spre vest. 1995). Falia pericarpatică e vizibilă în afloriment de la graniţa de nord. externă sau de Valea Mare. Între Valea Trotuşului şi Valea Buzăului.Prăjani şi cu caractere particulare.. Pânza subcarpatică conţine depozite priaboniene (straturi de Bisericani). dar mai ales (şi în cadrul perimetrului). Dintre digitaţiile separate în sectorul Subcarpaţilor Moldovei: internă sau de Măgireşti . dezvoltat ca o depresiune asimetrică cu marginea internă sprijinită pe elementele cutate ale catenei.miocene sunt urmate de o secvenţă predominant evaporitică. delimitarea pânzei subcarpatice este marcată în afloriment de conturul frontal al pânzei cutelor marginale sau al pânzei de Tarcău (în perimetrul de studiu).pliocene. care în acest sector. falia pericarpatică este înlocuită la interior de o altă falie inversă. în structura nordică (= pintenul) Slon. Săndulescu. la sud de ea. 1982). Separată iniţial de Mrazec şi Voiteşti (1914). restrânsă prin definirea pânzei subcarpatice. în cadrul perimetrului.V. 1970). de conturul de eroziune al depozitelor neosarmaţian . Limita dintre cele două flancuri ale avanfosei este marcată de asemenea de o flexură. necutat. îngroşare materializată într-o flexură mai mult sau mai puţin evidentă. care în sudul curburii Carpaţilor Orientali este denumit Zona Cutelor Diapire. dă posibilitatea unei definiri precise a pânzei subcarpatice (Săndulescu.

cunoscută sub numele de Zona Cutelor Diapire. şi un sector nordic.. În concluzie. cu încălecări miocen medii. care a determinat încheierea şariajului Pânzei Subcarpatice. intens tectonizate. cuprind următoarea succesiune (Săndulescu et al. izocrone sau heteropice. .formaţiuni bituminoase şi de fliş oligocen-miocen inferioare. Sedimentele neogene molasice. în care cutele au o poziţie structurală mai coborâtă. fiind prinse în structuri înalte (“pintenii” de Slon .pliocene. care au afectat depozitele neogene aparţin tectogenezelor: (1) stirică veche (intra-burdigaliană). Limita Oligocen / Miocen nu este subliniată de schimbări litologice.1. 1968). În bazinele văilor Cricovului şi Teleajenului se individualizează un sector sudic. depunerea evaporitelor şi anume. Contactul dintre pânzele moldavidice şi avanfosa internă este acoperit de depozite neosarmaţian . depozitele de vârstă oligocen-miocen inferioară se regăsesc în pânza de Tarcău sub două litofaciesuri specifice (Săndulescu et al. de Homorâciu. ridicate şi deversate spre sud.Măneciu. 2004). 1995): un litofacies intern (litofaciesul Fusaru – Pucioasa) în continuarea Eocenului în faciesul Gresiei de Tarcău cu arie sursă carpatică. cu cute solzi. au complicaţii Anticlinale sau Sinclinale.2. numai prin conturul de eroziune al depozitelor sarmaţian-pliocene.formaţiunea molasei inferioare. STRATIGRAFIA MIOCENULUI 2. sunt intens cutate şi faliate. respectiv Pânza de Tarcău şi Pânzele subcarpatice. 1995): . 2. .. Principalele deformări tectonice. în sectorul sudic al Carpaţilor Orientali (implicit între Valea Teleajenului şi Valea Buzăului) există formaţiuni miocen inferioare şi medii ce se regăsesc: în cadrul pânzelor moldavidice externe. (2) stirică nouă (intra-badeniană). iar delimitarea pânzei subcarpatice de avanfosă se face dificil. . în regiunea Văii Buzăului. ea traversând unităţi stratigrafice omogene. Dacianului şi Romanianului. Băcăran. gipsurile inferioare sau formaţiunea cu sare inferioară (intra-burdigaliană). Tectogenezele stirice au avut drept ecou în Subcarpaţii Munteniei.V. 1984). 4 .2. în constituţia Subcarpaţilor Munteniei intră unităţile externe ale Moldavidelor. formaţiunea cu sare superioară (langhiană). respectiv. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău De la Valea Buzăului spre sud: falia Caşin . şi (4) valahă (intra-pleistocenă). şi în cadrul cuverturilor post-tectonice (cuverturi post pânză = neo-autohtone) şi formaţiuni miocen superioare şi pliocene ce formează umplutura Avanfosei şi a unor depresiuni intramontane. mai ales cel de Văleni. Formaţiunile miocen superioare şi pliocene (din cuprinsul umpluturii avanfosei) cuprind depozite în facies salmastru atribuite Meoţianului şi Ponţianului şi respectiv. Formaţiunile miocen inferioare şi medii (din cuprinsul moldavidelor şi cuverturilor post tectonice). 2. aparţinând zonei externe a flişului.1. Pânza Cutelor Marginale şi Pânza Subcarpatică (ultimele două fiind acoperite aproape în totalitate de Pânza de Tarcău) precum şi partea internă a avanfosei carpatice. reprezentate prin Pânza de Tarcău.. stilul de cutare este ejectiv. Dr. Formaţiuni bituminoase şi de fliş oligocen-miocen inferioare În aria investigată. Formaţiunile neogene molasice.2.1.Gaze” Ploieşti (1998. După Săndulescu. Astfel. Mărunţeanu şi Popescu (1995). cu Sinclinale largi. LITOSTRATIGRAFIA MIOCENULUI Litostratigrafia depozitelor miocene este cea adoptată după datele publicate de Prof.formaţiunile molasei de vârstă miocenă medie. când s-a produs şariajul principal al Pânzei de Tarcău şi a Cutelor Marginale. geotectonic (Săndulescu. Pintenii. pânza subcarpatică îşi pierde caracterul plurifacial fiind reprezentată prin depozite asemănătoare numai digitaţiei Măgireşti-Perchiu. Dumitru Frunzescu de la Universitatea “Petrol . (3) moldavă (intra-sarmaţiană). prezintă mai multe structuri plicative cu aspecte variabile de la un sector la altul (Săndulescu et al. dezvoltate în Zona Cutelor Diapire. separate de Anticlinale diapire înguste (cu nuclee de sare intra-burdigaliană).Bisoca cu ramificaţia Plopeasa îşi pierde din importanţă. de Văleni) sau coborâte (Sinclinalele de Slănic şi de Drajna).formaţiuni evaporitice miocen inferioare.

1955 Urmând dezvoltării tipice a “Marnelor cu Globigerine” din Priabonianul final (cunoscute în întreaga arie tethysiană). flişoidă. (5) Forma ţ iunea de Podu Morii. 1990). 1952 Separată de Teisseyre (1911). Limita Oligocen/Miocen este situată sub Forma ţ iunea menilitelor superioare. cu arie sursă situată în forland. superioară. cu structuri convolute şi mecanoglife de curent şi bioglife asemănătoare Forma ţ iunii de Izvoarele (Vineţişu) din faciesul intern. Succesiunea formaţiunilor litofaciesului extern. după Săndulescu et al. cu interferarea ariilor sursă. silicolite bituminoase (menilite) care la unul sau două momente (în zone diferite) au fost “parazitate” de veniri de mase importante de ortocuarţite având ca arie sursă marginea forlandului (actualmente subşariată sub pânzele Moldavidice). sunt două nivele: Menilitele Inferioare (asociate cu calcare marnoase bituminoase = Marne brune bituminoase) şi Menilitele Superioare (fără Marne bituminoase). Pătruţ. Popescu. Pătruţ. 300-400m în ariile de afloriment anterior descrise.Buştenari. în partea externă a Domeniului Moldavidic se dezvoltă. 1. (3) Forma ţ iunea Gresiei de Kliwa inferioar ă . Forma ţ iunea de Podu Morii este în continuitate cu formaţiunile subjacente şi apare cu o grosime stratigrafică de cca. bituminos. cu Gresie de Kliwa (Popescu. Pe ansamblu. 1952. Ca urmare a acestui fapt. A. în structura Lera – Văleni . ritmică. Pe baza intercalaţiilor cineritice.Homorâciu şi (cu caractere particulare) în structura Slon. 1995). (2) Forma ţ iunea disodilelor inferioare. corespunzătoare Forma ţ iunii Gresiei de Kliwa inferioare şi Forma ţ iunii Gresiei de Kliwa superioare = Nisipurile de Bu ş tenari (tabel nr. şistoase în straturi subcentimetrice sau compacte în straturi submetrice. b) Formaţiunea de Podu Morii Teisseyre. 1993) în Pânza de Tarcău. se citează şi un al treilea nivel menilitic Menilitele Terminale (tabel nr. argile bituminoase (şisturi disodilice).. în Pânzele Subcarpatice şi Pânza Cutelor Marginale. după Săndulescu et al. Pe alocuri. 1995). Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău în structura Monteoru – Smeuret . sau în cuprinsul Forma ţ iunii de Topilele (Ştefănescu et al. Băcăran.V. Pătruţ (1947) separă două subdiviziuni (PM1+2) dominate de tipurile petrografice brune asemănătoare Forma ţ iunii de tip Pucioasa din faciesul intern şi una (PM3) în care apare o alternanţă de siltolutite şi arenite cenuşii. o corelare a faciesurilor interne şi externe indică echivalenţa dintre Forma ţ iunile de Podu Morii şi de Bu ş tenari din faciesul extern cu Forma ţ iunea de Vine ţ i ş u din faciesul intern al Pânzei de Tarcău precum şi cu Forma ţ iunea de Starchiojd din Pânzele subcarpatice. Nivelele silicolitice (menilitele) constituie cele mai bune repere de corelare şi. formaţiunea cenuşie. eoceniformă de Podu Morii e descrisă şi divizată de Grigoraş (1955) în Valea Buzăului şi de Pătruţ (1955) în bazinul Văii Teleajen. emend. în secvenţe succesive. în cuprinsul Forma ţ iunii ş isturilor disodilice superioare (în Pânza Cutelor Marginale). în general. cu semnificaţia suitei de depozite cuprinse între cele două formaţiuni ale Gresiei de Kliwa: inferioară şi. între care se situează litofaciesuri de tranzi ţ ie. 1955) cuprinde: (1) Forma ţ iunea menilitelor inferioare cu marne bituminoase. odată cu începutul Oligocenului caracteristicile mediului depoziţional se schimbă. trecându-se la condiţii anoxice care au predominat de-a lungul întregului Oligocen şi a unei părţi din Miocenul inferior. stratonomia Forma ţ iunii de Podu Morii este dominată de lutite şi siltite (85%) în straturi foarte subţiri faţă de arenite (gresii de Kliwa şi gresii calcaroase convolute) (15%) în straturi subţiri (Dinu. (7) Forma ţ iunea Menilitelor Superioare = Forma ţ iunea de Starchiojd. Frunzescu. Ele constituie Forma ţ iunea Gresiei de Kliwa care în sectorul studiat al Pânzei de Tarcău apare la două nivele. (6) Forma ţ iunea de Bu ş tenari. Subdiviziunea dominată de tipurile petrografice brune asemănătoare Forma ţ iunii de tip Pucioasa are o grosime stratigrafică de 150-200 m şi cuprinde marno-argile cenuşii şi cenuşii negricioase.. respectiv. în continuarea Eocenului în faciesul de Colţi. (4) Forma ţ iunea de Topilele. 1911. alternând cu 5 . 1952.. şi un litofacies extern (litofaciesul bituminos cu gresie de Kliwa). în Moldova. 1. Litofaciesul bituminos cu Gresii de Kliwa Popescu.

Subordonat. 1995. foioase. 6 Gresia de Condor Formaţiunea de Goru – Mişina – Menilitele Formaţiunea de Starchiojd = Menilitele Şisturile disodilice superioare Formaţiunea gresiei de Kliwa Conglomeratele de Brebu Formaţiunea de Sărata (Formaţiunea cu sare) Formaţiunea de Cornu BURDIGALIAN Formaţiunea de Sărata = Gipsurile inferioare Formaţiunea de Starchiojd (Disodilele şi menilitele superioare) Formaţiunea de Buştenari AQUITANIAN Formaţiunea de Slon Formaţiunea de Vineţişu Formaţiunea de Podu Morii Formaţiunea de Topilele Formaţiunea gresiei de Fusaru OLIGOCEN „Orizontul argilos” Şisturile disodilice inferioare Menilitele inferioare Gresia de Fierăstrău + Şisturile ardeziene Marnele cu globigerine + Gresia de Lucăceşti PRIABONIAN SUPERIOR . de tip Fusaru. PÂNZA CUTELOR MARGINALE PÂNZA DE TARCĂU Conglomerate şi gresii Formaţiunea de Telega (Şisturi cu radiolari + Marnele cu Spirialis) PÂNZA SUBCARPATICĂ Formaţiunea de Haloş Formaţiunea de Răchitaşu LANGHIAN Formaţiunea de Telega (= Şisturile cu radiolari + Marnele cu Spirialis) Brecia de Cosmina (Formaţiunea evaporitică) Brecia de Cosmina (Formaţiunea evaporitică) Formaţiunea de Câmpiniţa (Tuful de Slănic) Formaţiunea de Câmpiniţa (Tuful de Slănic) Formaţiunea Schlier-ului cenuşiu Gipsul de Perchiu Formaţiunea de Hârja Formaţiunea de Măgireşti Conglomerate de Pietricica Formaţiunea de Tescani Formaţiunea de Doftana V. modificat). et al. apar straturi subţiri de arenite de tip Kliwa. grosier granulare. sau de marnocalcare sideritice cenuşiu-negricioase. apar gresii tip Fusaru în straturi groase. miocene inferioare şi medii din Moldavidele externe în Carpaţii Orientali (după Săndulescu M. casante. Corelarea unităţilor litostratigrafice oligocene. tufite bentonitizate.Tabel nr. gresii cu structură convolută.. negre. În bazinul pârâului Chiojd. Băcăran. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău şisturi disodilice tipice. cu intercalaţii subdecimetrice de gresii calcaroase cu abundenţă de claste micacee. 1.

s. situate în baza subdiviziunii superioare = Podu Morii str. 1985. 1993). pârâul Gâlmelor). 1971). 7 .60 m pe diferite profile (Alexandrescu. Băcăran.structurile Păltineni. Brustur. Frunzescu et. Tuful de V ă leni. Brustur. straturi groase (50-70 cm) de arenite grosiere de tip Fusaru. situat constant în faciesul extern bituminos la 40-50 m peste complexul argilelor bentonitice de Gura Vitioarei şi la 45 m sub limita cu Forma ţ iunea de Bu ş tenari. 1993) (fig. situate în partea mediană a subdiviziunii cu straturi de tip Pucioasa. precum şi bioglife de tip Sabularia reprezentând adevărate nivele diagnostic pentru această formaţiune (Alexandrescu. Frunzescu. Frunzescu. are grosimi între 2 şi 3. al. respectiv NN1 şi NN2. 1993) (fig. la coloraţia cenuşie-albicioasă şi ritmicitatea pronunţată datorată alternanţei de arenite în straturi subţiri cu siltite şi lutite în straturi foarte subţiri. la Văleni) şi intermediar pe Văile Cătina. dure. dezvoltat ca două straturi apropiate de tufit şi tuf. str. Frunzescu. Termenii petrografici elementari sunt organizaţi în secvenţe de tip Bouma pretabili unei analize secvenţiale (Dinu.1993). Astfel. Pârâul cu Apă Dulce.Sinclinalele Piatra Albă.. în care dispar marnele (siltice) cenuşii-verzui şi gresiile calcaroase micacee cu structuri convolute şi apar primele straturi groase de arenite de tip Kliwa cu intercalaţii de şisturi argiloase disodiliforme. semnalate de Pătruţ (1955) şi statuate de Alexandrescu. Bentonitele de Gura Vitioarei. c) Formaţiunea de Buştenari Ştefănescu et al.. Frunzescu. Calcarele laminitice de Jaslo. Brustur (1997) (fig. 1996).. Subliniem prezenţa în cadrul Forma ţ iunii de Podu Morii (ea însăşi un marker regional) a unor markeri litologici cu valoare de corelare regională (tabel nr.. 50-60 m sub Forma ţ iunea de Starchiojd. Limita inferioară tranşantă este marcată de trecerea de la siltolutitele brune-negricioase de tip Pucioasa. Gresiile (asemănătoare celor din Eocen) au frecvente structuri erozionale de curent. 4. Arenitele sunt reprezentate prin gresii cu claste micacee şi liant carbonatic. Valea Teleajenului . 2. Zâmbroaia.s. ar corespunde cu ceea ce. 10). 1993. cu trecere în bază la marne fin micacee. Frunzescu. Lopatna. Zeletin. 2. 1992. 10). 5.Fusaru la cca. plastice. alături de laminaţia plană paralelă. 1993. Subordonat apar argile bentonitice în straturi foarte subţiri (milimetrice) şi straturi subţiri de arenite (nisipuri sau gresii) de tip Kliwa (sau uneori. 1989. al. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Subdiviziunea dominată de alternanţa de siltolutite şi arenite cenuşii cu structuri mecanice şi biotice are grosimi stratigrafice cuprinse între 150-250 m şi apare cu aspectul unor fâşii discontinue bine deschise pe văile mai adânci (Valea Buzăului .Burdigalian timpuriu (Melinte. Pe bază de foraminifere şi nannoplancton calcaros s-au identificat zonele NP25.V. Depusă în continuitate de sedimentare peste Forma ţ iunea de Podu Morii. Brustur. ce permit diagnosticarea vârstei Chattian terminal . 1995). iar în faciesul intern de Pucioasa . 1996). 1990. Lutitele sunt marne cenuşii şi cenuşii-verzui. fine. 3. Brustur.20 m) nisip grosier cu elemente microruditice de şisturi verzi şi resturi de lamelibranhiate şi gasteropode situat la 57 m deasupra Tufului de V ă leni şi la 12 m sub limita cu Forma ţ iunea de Bu ş tenari (Grujinschi. este delimitată de aceasta printr-un pachet de tranziţie de 20-30 m. compacte sau cu desfacere după laminaţia convolută ce domină structofaciesul lor. în Valea Buzăului... Ştefănescu et. Rusu et al. 1993 descrie ca Tuful de Ml ă cile. sunt de menţionat: 1. la Gura Vitioarei şi Frânghieşti. Pachetul litologic cu silto-arenite ce adăpostesc palaeoichnocenoza cu Sabularia situat în Subdiviziunea superioar ă = Podu Morii. 40 m grosime (Alexandrescu. ca 3-4 straturi decimetrice şi 10-12 straturi centimetrice dezvoltate într-un pachet litologic de cca.Starchiojd. 1993 Forma ţ iunea de Bu ş tenari este sinonimă cu Forma ţ iunea Gresiei de Kliwa superioare denumită informal din punct de vedere al ghidului stratigrafic internaţional. Ştefănescu et al. între complexul Bentonitelor de Gura Vitioarei şi Tuful de V ă leni (Alexandrescu. Valea Lupului . Stratul de (3. după Rusu et al. brun-negricioase.. 10) (s-ar corela cu Tufurile de Vine ţ i ş u descrise de Ştefănescu et al. Valea Buzăului).

brun-negricioase. micacee). Lutitele reprezintă 47% din numărul total de straturi şi 36% din grosimea lor. cuprinzând între 3 şi 21 straturi foarte subţiri (centimetrice) de material cineritic frecvent bentonitizat (Frunzescu. solzi. bituminoase. 22% gresii cenuşii-calcaroase micacee) şi 55% ca grosime (50% gresii de Kliwa. lutite (marne. şisturi cărbunoase). lutitele. gresiile calcaroase. 5% gresii cenuşii-calcaroase. iar în treimea superioară predominând net arenitele (Frunzescu et al.V. Litologic. Siltitele. Georgescu. legate de repetarea unor cute.. dar cimentul este exclusiv silicios sau lipseşte (ortocuarţite silicioase). gresii calcaroase micacee cu structuri convolute. apar frecvent în straturi subţiri-medii (10-20 cm). accidente silicioase.. 1987. Băcăran. Arenitele reprezintă 48% ca număr (26% gresii de Kliwa.. şisturi argiloase. Are grosime stratigrafică între 300 m în est şi 400 m în vestul perimetrului. apar straturi subţiri de diatomite. 1987. Analizele de nannoplancton calcaros au identificat partea superioară a zonei NN2 (după Rusu et al. cuarţite cu silicifiere avansată). este alcătuită dintr-o alternanţă neuniformă de arenite (gresii şi nisipuri de Kliwa. ele participând la formarea unor secvenţe de tip thicker-upward (TkU) (Frunzescu et al. tufuri. Subordonat.SV bine deschise pe toate profilele anterioare. iar gresiile de Kliwa în straturi groase (mai mari de 3 m în partea superioară a formaţiunii). disodilice. microbrecii cu elemente de şisturi verzi. în treimea inferioară predominând lutitele şi silto-lutitele. 1996) raportabilă Burdigalianului inferior. 1988). siltite (marne fin nisipoase. 1988). Semnalăm prezenţa a şapte pachete litologice de 8-20m. argile plastice bentonitice). 8 . Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Forma ţ iunea de Bu ş tenari apare ca fâşii orientate NE . Petrofaciesul Gresiei de Kliwa superioare este asemănător celei inferioare. distanţate la 20-80 m între ele.1985). rare marnocalcare sideritice.

b FORMAŢIUNEA GRESIEI DE KLIWA INFERIOARĂ CALCARE DE TIP JASLO CALCARE DE TIP JASLO CALCARE DE JASLO CHATTIAN V. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău 9 FORMAŢIUNEA DE PUCIOASA CU GRESII DE FUSARU OLIGOCEN NP24 RUPELIAN CALCARE DE TYLAWA FORMAŢIUNEA MENILITELOR INFERIOARE NP23 FORMAŢIUNEA DISODILELOR INFERIOARE NP22 TUF DE VALEA TIGVEI .. b ++++ TUF DE MLĂCILE = TUF DE VĂLENI AQUITANIAN ++++ TUF DE VINEŢIŞU = BENTONITE DE GURA VITIOAREI NN1 NP25 a. Corelarea faciesurilor Oligocen – Miocenului inferior din Pânza de Tarcău în regiunea Văii Buzăului (după Rusu et al.FUSARU (INTERN) FORMAŢIUNEA DE SĂRATA (= FORMAŢIUNEA GIPSURILOR INFERIOARE) TUF DE BĂTRÂNI Nanno zone NN3 FORMAŢIUNEA DE STARCHIOJD (FORMAŢIUNEA DISODILELOR SUPERIOARE) BURDIGALIAN MIOCEN FORMAŢIUNEA DE VINEŢIŞU NN2 a. 1996). Băcăran. 2.Tabel nr. LITOFACIESUL BITUMINOS DE KLIWA (EXTERN) FORMAŢIUNEA DE STARCHIOJD (FORMAŢIUNEA MENILITELOR SUPERIOARE + ŞISTURI DISODILICE) FORMAŢIUNEA DE BUŞTENARI (GRESIA DE KLIWA SUPERIOARĂ) FORMAŢIUNEA DE PODU MORII TUF DE MLĂCILE = TUF DE VĂLENI FORMAŢIUNEA DE TOPILELE PALEOICHNOCENOZA CU SABULARIA TUF DE VINEŢIŞU LITOFACIESUL DE PUCIOASA .

V. având caractere de graywacke (Săndulescu et al.Pucioasa este predominant lutitică (= “Orizontul şistos”) fiind constituită din marne şi argile închise la culoare.V. A2 . 1952). Frunzescu. 1955. 1995). 1995). anume Forma ţ iunea de Vine ţ i ş u (Grigoraş. limita Oligocen / Miocen este situată în cadrul Forma ţ iunii de Vine ţ i ş u.Pucioasa este reprezentată de Forma ţ iunea de Starchiojd = Forma ţ iunea disodilelor ş i menilitelor superioare. 1995). cu biotit.Pucioasa. şi Tuful de Ml ă cile. Buzăului) (structura V. 8. Homorâciu). Caracterul de flexoturbidite al Gresiei de Fusaru este subliniat de intercalaţiile grosier granulare dezvoltate la diferite nivele. cu aceeaşi vârstă Oligocen-Miocen inferior. 1955 În jumătatea internă a Pânzei de Tarcău. Cea mai tânără unitate litostratigrafică a litofaciesului de Fusaru .Pucioasa se referă la arenitele Gresiei de Fusaru cu arie sursă “carpatică”. intercalaţii de secvenţe de wildfliş (olistostrome) (Săndulescu et al.. 1995). îndeosebi la cel al Forma ţ iunii de Vine ţ i ş u. A1 . în secvenţe subţiri. La partea inferioară a acestei formaţiuni. sunt intercalate şisturi disodilice şi uneori chiar menilite. Fig. opusă “sursei de forland”. Gresia de Fusaru (Popescu. Caracteristica specifică importantă a Litofaciesului de Fusaru . au fost identificate două nivele de tufuri (Ştefănescu et al. specifică arenitelor Litofaciesului Bituminos.V. Grigoraş. dar prezentând la diferite nivele. de culoare albă.. echivalentul stratigrafic al Litofaciesului Bituminos este Litofaciesul de Fusaru . Litofaciesul de Fusaru – Pucioasa Pătruţ. metaclastele componente fiind îndeosebi mezometamorfite.Pucioasa. A5 . Limita sa inferioară este situată deasupra “Marnelor cu Globigerine” de vârstă Priabonian terminal. un echivalent al Forma ţ iunii menilitelor superioare din faciesul extern (Săndulescu et al. Băcăran. Deasupra Gresiei de Fusaru se dezvoltă o importantă secvenţă de tip fliş. A4 -V.V.. cu grosimi de 1000-2000 m şi chiar mai mult. Homorâciu) (Alexandrescu. 1993): Tuful de Vine ţ i ş u. Coloane stratigrafice sintetice cu poziţia Tufului de Văleni (A) şi (B). Pe alocuri. După conţinutul de nannofosile. nisipoase. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău B. Ea este constituită dintr-un fliş de tip “straturi cu hieroglife” reprezentat printr-o alternanţă de gresii convolute cenuşii – albăstrui.V. Cosminele (flanc N P.. O dezvoltare litologică particulară apare în părţile cele mai interne ale ariei de răspândire a litofaciesului de Fusaru .. Secvenţa inferioară a Litofaciesului de Fusaru . 1996). Piatra Albă). calcaroase. micacee cu argile şi marne de culoare cenuşie deschisă (Rusu et al. Ogretin (flanc SE P. 1952) este o gresie bogată în mice. Teleajenului (Sincl. sub Tuful de Vine ţ i ş u (Melinte. cu intercalaţii subţiri. puternic bentonizat. Este lipsită de şisturi verzi din forland. Teleajenului (Sincl. Brustur. Frânghieşti). care apar în extremitatea estică a perimetrului ca un nivel foarte subţire la partea terminală a Forma ţ iunii de Plopu (Popescu. de culoare verde-negricioasă. 1955). unde Forma ţ iunea de Slon apare cu dezvoltare identică. Lupului). 1993). 10 . A3 .

V. Băcăran, Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău

2.2.1.2. Formaţiuni evaporitice miocen inferioare
În întregul domeniu al Moldavidelor, atât litofaciesul bituminos cât şi cel de Fusaru (ca şi echivalenţii lor) sunt urmate de o secvenţă predominant evaporitică (Săndulescu et al., 1995). În Pânzele Subcarpatice şi Pânza Cutelor Marginale se dezvoltă la acest nivel Forma ţ iunea s ă rii (matrice argiloasă – siltică, de culoare cenuşiu-închis cu intercalaţii: de brecii sedimentare, conglomerate, de argile sau marne salifere; gipsuri şi corpuri discontinue de sare). În unele arii, această asociaţie “haotică” este urmată de o secvenţă mai mult sau mai puţin stratificată de marne, argile şi gresii sau de gresii arcoziene grosier granulare (Gresia de Condor). Distribuţia areală a Forma ţ iunii s ă rii miocen inferioare este discontinuă din motive paleogeografice (zone de depunere separate de riduri emergente) şi tectonice (corpuri diapire). În Pânza de Tarcău, ca şi în ariile mai interne ale Domeniului Moldavidelor, secvenţa predominant evaporitică miocen inferioară a fost introdusă în literatura geologică de Mrazec (1901), sub denumirea de “Strate de Cornu”, având un “trecut zbuciumat” sub aspectul controverselor asupra conţinutului şi al vârstei, reliefat exhaustiv în istoricul tezei de doctorat a lui Grujinschi (1972). Având sensul entităţii stratigrafice cuprinse între Forma ţ iunea de Starchiojd, în bază, şi Molasa de Doftana, ce debutează cu c o n g l o m e r a t e l e d e B r e b u , la partea superioară, Forma ţ iunea de Cornu (sensu Mrazec, 1914) este divizată de către Grujinschi în: (a) Forma ţ iunea gipsurilor inferioare şi (b) Forma ţ iunea brecioas ă . După Ştefănescu (1978), în aria de curbură a Carpaţilor Orientali, finalul sedimentării flişului este marcat de un nivel evaporitic (Gipsurile inferioare din Forma ţ iunea de Cornu, sensu Mrazec, 1914), care stă discordant peste Forma ţ iunea disodilelor inferioare din litofaciesul intern (de Pucioasa-Fusaru) a Oligocen - Miocenului inferior şi, respectiv, peste Forma ţ iunea menilitelor inferioare din litofaciesul extern (bituminos cu gresii de Kliwa). De fapt, în ambele litofaciesuri nivelul evaporitic stă discordant peste unica Forma ţ iune de Starchiojd (Popescu, 2000). Nivelul evaporitic este denumit Forma ţ iunea de S ă rata (complex de roci alcătuit din două pachete de gips groase de 1-4 m, separate de un nivel de brecie sedimentară, groasă de 10-20 m şi formată din elemente provenind în special, din faciesul de Valea Caselor). După Stefănescu şi Mărunţeanu (1980), în aria de curbură a Carpaţilor Orientali, Forma ţ iunea de S ă rata (cu baza formaţiunii situată în zona NN3 = partea terminală a Burdigalianului inferior), reprezintă debutul sedimentării în facies de molasă (Molasa de Doftana de vârstă Burdigalian inferior –mediu). După Săndulescu et al. (1981), acoperişul post-tectogenetic al pânzelor de geneză miocen inferioară (discordant peste depozitele pânzei de Tarcău) are în bază Forma ţ iunea de Cornu, discordant urmată de depozitele molasice ce debutează cu Conglomeratele ş i gresiile de Brebu. După Săndulescu et al. (1995), în pânza de Tarcău, formaţiunea evaporitică a Miocenului inferior este reprezentată de: (a) gipsuri (denumite “Gipsurile inferioare”) ce au deasupra lor, (b) o secvenţă şistoasă, nisipoasă (Forma ţ iunea de Cornu s.str., Mrazec, 1907; fide Popescu Voiteşti, 1935), cu faune şi microfaune marine (ea poate fi un corespondent al GRES IEI de Condor).

2.2.1.3. Formaţiuni ale molasei miocen inferioare
Formaţiunile evaporitice miocen inferioare sunt urmate în întreg Domeniul Moldavidelor de debutul sedimentării de tip molasă. Ca şi pentru formaţiunile mai vechi există două arii sursă pentru molasă: externă (argumentată de prezenţa galeţilor sau granulelor de “şisturi verzi” din forlandul acoperit de clastitele Pânzelor Subcarpatice şi de Pânza Cutelor Marginale) şi internă (cu material de sorginte “carpatică” ce alimentează molasele Pânzei de Tarcău). Pe părţile marginale ale bazinului depoziţional al molasei inferioare, succesiunea stratigrafică începe cu conglomerate. În partea externă a Pânzei Subcarpatice aceste conglomerate masive (cu diferite denumiri locale: conglomerate de Pietricica, Pleşu, Bârseşti) sunt foarte bogate în galeţi de “şisturi verzi” asociaţi cu sediclaste (calcare jurasice şi eocene, gresii permo-triasice, marne jurasice). Conglomeratele sunt urmate de molase marnoase-nisipoase (Forma ţ iunea de Tescani)
11

V. Băcăran, Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău

sau de molase nisipoase masive (Gresia de Moi ş a), ambele bogate în granoclaste de “şisturi verzi”. Zone mai distale faţă de sursa forland ale bazinului depoziţional (părţile interne ale Pânzei Subcarpatice şi Pânza Cutelor Marginale) prezintă doar molase nisipoase-marnoase, respectiv Forma ţ iunea de M ă gire ş ti sau Forma ţ iunea de Hârja, care corespund cu conglomeratele externe şi cu o parte a molaselor nisipoase sau nisipoase-marnoase suprajacente (tabel nr.1) (Săndulescu et al., 1995). În Pânza Subcarpatică şi parţial în Pânza Cutelor Marginale, molasele sunt urmate de Forma ţ iunea de Schlier cenu ş ie, predominant lutitică (mai ales marne) cu intercalaţii de secvenţe nisipoase şi gresii subţiri şi cu unul sau două nivele evaporitice. Limita dintre Miocenul inferior şi Miocenul mediu se află în cuprinsul Forma ţ iunii de Schlier cenuşie. În Pânza de Tarcău, formaţiunile de molasă prezintă dezvoltări litologice şi paleogeografice similare (Săndulescu et al., 1995). În părţile interne (proximale “sursei carpatice”) ale Pânzei de Tarcău succesiunea litostratigrafică începe cu conglomerate (Conglomeratele de Brebu, Mrazec, fide Grujinschi, 1971), urmate de depozite de molasă, nisipoase sau marnoase-nisipoase. În partea externă a Pânzei de Tarcău (distală “sursei carpatice”) se dezvoltă doar molase nisipoase urmate de Forma ţ iunea de Schlier cenu ş ie similară celei din unităţile mai externe. Cadrul sedimentar al molaselor este de apă puţin adâncă la fluvio-deltaic, pentru formaţiunile de schlier putând fi acceptată o mică adâncire a bazinului (Săndulescu et al., 1995). Forma ţ iunea molasei inferioare (incluzând Conglomeratele de Brebu) din Pânza de Tarcău este denumită de Ştefănescu şi Mărunţeanu (1980), Molasa de Doftana. Denumirea se referă la depozitele transgresive şi discordante de peste Forma ţ iunea de Cornu s.str. (Mrazec, 1907) şi de sub Tuful de Sl ă nic, alcătuite dintr-o alternanţă ritmică, roşie spre bază şi cenuşie spre partea superioară, de rudito-arenite (predominante spre bază = Conglomeratele de Brebu) cu siltolutite (predominante spre partea superioară). Pe baza asociaţiilor cu Globigerinoides trilobus (Burdigalian) şi cu Orbulina suturalis, Globorotalia bykovae (Langhian) se atribuie vârsta Burdigalian superior = Langhian inferior. Limita Burdigalian / Langhian este în cuprinsul Molasei de Doftana la cca. 350-400 m deasupra bazei sale, unde apar primele specii ale zonei cu Praeorbulina. Săndulescu et al. (1995) restrânge termenul Molasei de Doftana şi separă: (a) Conglomeratele de Brebu şi (b) Forma ţ iunea de Doftana. În rapoarte geologice ulterioare, Mărunţeanu, Popescu (1997, 2002) păstrează sensul iniţial pentru Molasa de Doftana (adică sensul Ştefănescu, Mărunţeanu, 1980).

12

V. Băcăran, Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău

Fig. 15. Unităţi interne şi externe ale Curburii Carpaţilor (după Patrulius, 1969, modificat): 1- Pânza Transilvana; 2 -masive cristaline; 3 - zona de wildfliş; 4 – zona Dâmbovicioara; 5 – zona Pre-Leaota; 6 – Subunitatea Bratocea – Zamora; 8 - Subunitatea de Bobu; 9 - formaţiuni cretacic – paleogene ale Moldavidelor (a - Unitatea flişului curbicortical; b - Unitatea de Audia; c – Unitatea de Tarcău); 10 formaţiuni de molasă; 11 - contacte tectonice majore; 12 - prima mişcare a materialului de origine; 13 - a doua şi a treia mişcare a materialului de origine (Cehlarov, Alexandrescu, Frunzescu, 1993).

b) Formaţiunea de Doftana Săndulescu et al., 1995 În Pânza de Tarcău, Forma ţ iunea de Doftana aflorează în Sinclinalele Slănic şi Drajna, similar conglomeratelor de Brebu. Aici, concordant peste Conglomeratele de Brebu, Forma ţ iunea de Doftana debutează cu un pachet puternic de gresii grosiere, uneori conglomerate mărunte, cu rare elemente mari, cu ciment calcaros-argilos, slab roşcat. Gresiile, în straturi de la 50 cm la 2 m, alternează cu straturi de 10-30 cm de marne roşii, adesea cenuşii, şi au structuri de curent la partea inferioară. Spre partea superioară, acest pachet cu continuitate pe diferite profile şi cu un reper ichnologic în cadrul său, devine din ce în ce mai lutitic. Asociat lutitelor acestui pachet, apar nivele distincte de tuf şi gips. Tuful apare ca patru straturi mai importante, albe sau slab verzui şi unul chiar roz (în Sinclinalul Drajnei), decimetrice sau metrice, la care se adaugă numeroase intercalaţii subţiri centimetrice de tuf bentonitizat. Gipsul, alb zaharoid în straturi de la 1 la 30 cm, apare ca intercalaţii subţiri şi rare, în jumătatea inferioară a nivelului mediu şi progresiv mai groase spre partea superioară. De remarcat că gipsul apare asociat strâns cu tuful pe care îl urmează. Unul din straturile de gips are constanţă cartografică şi a fost denumit de Ştefănescu, Mărunţeanu (1980) - Gipsul de Cire ş u. Limita Miocen inferior / Miocen mediu pare a se plasa deasupra reperului Gipsului de Cire ş u (Ştefănescu, Mărunţeanu, 1980). Pachetul gipsifer de 10-25 m de la partea terminală a jumătăţii inferioare (cu tuf ş i gips, Grujinschi, 1972) a Forma ţ iunii de Doftana a fost denumit de Mrazec, Gipsurile superioare. Jumătatea superioară a Forma ţ iunii de Doftana (cu ş isturi calcaroase ş i gips, Grujinschi, 1972) are baza arenitică constituită din straturi groase (metrice) de nisipuri argiloase cenuşii, uneori slab roşcate, mediu granulometrice, în zona periSinclinalului Slănic şi fin prăfoase, în
13

V. Băcăran, Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău

restul perimetrului, micacee, adesea cu laminaţie oblică de curent (stratificaţie încrucişată). Nisipurile au structuri de curent pe feţele inferioare şi alternează cu marne plastice cenuşii şi uneori roşcate, în straturi de 30-50 cm. Partea terminală a acestei jumătăţi devine predominant lutitică, fiind alcătuită din marne cenuşii sau roşii fin micacee, nisipoase sau plastice, în straturi de 20-70 cm, alternând cu straturi foarte subţiri de nisipuri argiloase, fine, compacte. Intervalul se încheie cu un pachet lutitic puternic, alcătuit din marne roşii, pachet acoperit de tuful cu globigerine, Badenian, al megasecvenţei următoare. În partea terminală lutitică a jumătăţii superioare al Forma ţ iunii de Doftana apar mai multe intercalaţii de ş isturi calcaroase bituminoase, gălbui-ruginii, în plăci subţiri, extinse, flexibile, ce sunt urmate de gipsuri compacte, neuniform colorate, maronii-ruginii, slab bituminoase şi desfăcându-se de asemenea în plăci ca şi şisturile calcaroase. Şisturile calcaroase s-au dovedit a fi stromatolite, în care lamine micritice carbonatice alternează cu filme de bitumene autohtone (Ştefănescu, 1982). Asocierea cu indiciile de margine de bazin (urme de paşi de vertebrate, urme de picături de ploaie, laminaţii ondulate, oolite) sugerează condiţii intertidale de depunere a Forma ţ iunii de Doftana. Grosimea depozitelor burdigalian - langhiene este mai mare în flancurile interne (nord-vestice) ale Sinclinalelor neogene şi mai mică în flancurile externe (sud-estice). Fiecare nivel are cca. 500700 m grosime în flancul intern al Sinclinalului Slănic şi cca. 350-400 m în Sinclinalul Drajna. Aceeaşi dezvoltare a depozitelor burdigalian - langhiene ale Forma ţ iunii de Doftana din Sinclinalul Drajnei (cu granofacies mai fin şi grosimi mai reduse comparativ cu Sinclinalul Slănicului) apare şi în structurile Sinclinale Predeal Sărari, Albinari (la Ariceşti Zeletin) şi spre estul perimetrului, la Cătina - Crivineni. Astfel, pe Valea Turburea (Predeal Sărari) (Dragoş, 1964), Forma ţ iunea de Doftana debutează cu un pachet de cca. 110 m de marne cenuşii şi roşii, cu diaclaze umplute cu gips în bază, urmate de marne roşii şi cenuşii, cu intercalaţii de gresii la partea superioară peste care stă o secvenţă de 100 m de nisip grosier granulometric, în straturi groase şi foarte groase 7-10 m), cu intercalaţii subţiri de marne roşii şi cenuşii. Aceste nisipuri s-ar corela cu arenito-lutitele roşii din Valea Secuianca, care reprezintă echivalentul estompat pe direcţie, al conglomeratelor de Brebu. Forma ţ iunea de Doftana, se dezvoltă în continuare pe cca. 120 m, reprezentată prin aceeaşi alternanţă de marne, gresii, nisipuri, gipsuri, cu intercalaţii de tuf aferente (în membrul mediu - trei intercalaţii de 0,20-0,40 m de tuf dacitic cu biotit). În Sinclinalul Cătina - Crivineni (Huică, 1962) pare a se dezvolta numai jumătatea superioară a Forma ţ iunii de Doftana, dominant cenuşie, cu marne nisipoase, nisipuri albe-gălbui cu intercalaţii de tufuri şi gipsuri cenuşii-fumurii, fibroase şi zaharoide. Prezenţa unor asociaţii micropaleontologice cu Globigerina angustiumbilicata, Globigerina ciperoensis şi Globigerinoides trilobus în probe luate din formaţiunea superioară din Sinclinalul Drajna, indică vârsta Burdigalian, iar prezenţa speciei Globoratalia major indică Burdigalian superior. Există şi forme de Orbulina universa ce indică Langhianul. Asociaţia de nannoplancton calcaros cu Helicosphaera ampliaperta indică biozona NN3 = Burdigalian superior. Pe baza cercetărilor de nannoplancton, Săndulescu et al. (1995) consideră partea superioară a Forma ţ iunii de Doftana de vârstă langhiană. Depozitele molasei inferioare echivalente Pânzei Subcarpatice apar dezvelite de eroziune în axul structurilor Anticlinale din Zona Cutelor Diapire (flancul intern cutat al Avanfosei), litostratigrafic, încadrându-se Molasei de Doftana (Ştefănescu, Mărunţeanu, 1980), termen înlocuit ulterior (prin excluderea Conglomeratelor de Brebu) cu cel de Forma ţ iunea de Doftana de către Săndulescu et al. (1995). Această denumire are prioritate faţă de cea propusă de Papaianopol (1992), ca ,,Stratele de Vispe ş ti” pentru depozitele similare din bazinul Cricovul Sărat. Având limita inferioară necunoscută în afloriment şi limita superioară clar marcată de apariţia Marnelor ş i tufurilor cu globigerine = Forma ţ iunea de Câmpini ţ a (Crihan, 1999), Forma ţ iunea de Doftana (Săndulescu et al., 1995), are dezvoltare relativ redusă în cadrul
14

V. Băcăran, Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău

perimetrului, având grosimi stratigrafice de la 150 la 300 m şi dezvoltare cartografică sub forma unor fâşii înguste, în cadrul unor structuri Anticlinale înguste, sau pe flancurile unor Sinclinale, uneori, precum în cadrul structurii Anticlinale Năeni - Sărata Monteoru (bazinul Văii Năianca şi bazinul Văii Rele) având dezvoltare mai amplă, cu grosimi de 450-500 m în afloriment şi cca. 1.200m în foraje. Astfel, apare deschisă pe flancul de nord al Sinclinalului Cătina - Crivineni, de-a lungul Văii Muscelului; pe Valea Oancei (afluent dreapta Valea Salciei) traversând Anticlinalul Chiojdeanca - Salcia, ca şi pe continuarea sa la est de Valea Buzăului, sub forma a două fâşii corespunzând celor două Anticlinale: Tega - Vârful Geroasa şi Cislău - Punga, ale Anticlinalului recutat Cislău. Cu grosimi de 150-175 m, Forma ţ iunea de Doftana apare ca o fâşie îngustă, orientată nord est-sud vest, în axul Anticlinalului faliat Lapoş - Bădila (între pârâul Podişca, la nord-est şi pârâul Pietrei, la sud-vest; pe pârâul Podişca; la est de Vispeşti, pe văile unde se afundă periclinal sub depozitele badeniene). Mai apare cu grosimi reduse în cutele-solz Păcureţi–Matiţa, Apostolache– Mârlogea-Piatra Mică (pe pârâul Stânii), în Anticlinalul fracturat Udreşti. Dezvoltare medie are în zonele periclinale vestice ale Sinclinalelor Predeal Sărari şi Şoimari-Calvini. În general, în Zona Cutelor Diapire, Forma ţ iunea de Doftana este reprezentată prin partea ei superioară şi externă, prezentând un litofacies monoton, dominat de granofaciesul lutitic-siltic. Astfel, apare dezvoltată sub forma unor ritmuri de (65-75%) straturi decimetrice de marne, marne siltice, marne arenitice, de coloraţie cenuşie-albicioasă sau negricioasă, cu siltite şi arenite (25-35%) în straturi centimetrice, reprezentate prin nisipuri sau prin consolidare, gresii fine granulometric, micacee, cenuşii-gălbui. Structura monotonă, marnos-nisipoasă cenuşie, prezintă intercalaţii de petrofacies diferit, cu grosimi variabile şi, uneori, cu dezvoltare regională. Astfel, în partea inferioară se pot intercala pachete de 20-40 m de nisipuri în straturi metrice alternând cu marne şi asociate cu gipsuri în straturi medii (0,30-0,60 m grosime); pachete de 40-50m de marne cenuşii-friabile, cu intercalaţii centimetrice-decimetrice de tufuri albe-cenuşii fine, corelabile cu Cineritele de Helegiu din Moldova. Intercalaţiile de gipsuri, prezente la diferite nivele în marne, în straturi subţiri sau chiar ca lamine în nisipuri, cresc ca frecvenţă şi grosime, spre partea superioară individualizându-se într-un pachet care, în structura Năeni are 80-100m, denumit de Micu (1981) Gipsul de Vispe ş ti şi paralelizat cu Gipsul de Stufu din Moldova. La diferite nivele apar pachete metrice de marne roşii, care spre partea superioară sunt mai frecvente, amintind Marnele de tip Valea Calului (Olteanu, 1958 din Micu, 1981). Asociat gipsurilor, cu dezvoltare regională, apar straturi decimetrice până la metrice de calcare laminitice, care pe structura Năeni marchează partea terminală a Forma ţ iunii de Doftana, deasupra lor urmând Marnele ş i tufurile cu globigerine = Forma ţ iunea de Câmpini ţ a (Crihan, 1999) (corelabile calcarelor de tip Tilawa, după Baltreş, 1998 din Munteanu, 1998). Pe întreg Paratethysul, Burdigalianul este caracterizat de reducerea domeniului marin (Marinescu, 1992), ceea ce, în aria Subcarpaţilor Orientali a condus la acumularea unor sedimente cu aport continental major, mediul devenind neprielnic vieţii acvatice (Mărunţeanu, 1987). În regiune, nu au fost identificaţi indicatori biostratigrafici în cadrul Forma ţ iunii de Doftana. Depozitele burdigaliene se corelează (după Munteanu, 1998) litologic, cu cele din aria Pătârlagele (Valea Muscelului), de unde Mărunţeanu et al. (1997) citează asociaţii de nannoplancton cu: Helicosphaera ampliaperta Bramlette şi Wilcoxon, Helicosphaera kamptneri Hay şi Mohler, Sphenolithus heteromorphus (Deflandre), Coccolithus pelagicus (Wall), Reticulofenestra pseudoumbilicata (Gartner), care aparţin zonei NN3 – NN4, caracteristică Burdigalianului. Popescu (în Mărunţeanu et al., 1997) consideră şisturile calcaroase cu conţinut de ostracode şi gasteropode ca bun reper la limita Miocen inferior / Miocen mediu. Foraminiferele identificate de Orbocea (1979) în aria Vispeşti – Breaza- Urugoaia: Globigerina angustiumbilicata Bolli, Globigerina ottnangensis Rögl, Globorotalia siakensis Le Roy, indică Subzona Globigerina angustiumbilicata – Globigerina ottnangensis, Zona Globigerina triloba (Popescu, 1975), raportabile Burdigalianului.
15

Ştefănescu (1971) şi Ştefănescu şi Mărunţeanu (1980) introduc denumirea de Molasa de Sl ă nic. de către Papaianopol (1992). peste care se dispun depozitele celui de-al doilea Mediteranean sau straturile tortoniene. primul etaj mediteranean. În 1922. 1992) include intervalul Kossovian terminal = Volhinian în Forma ţ iunea de Valea Neago ş ului. (3) orizontul argilos cu radiolari şi (4) orizontul marnos cu Spirialis. legat genetic de creşterea activităţii lanţului vulcanic neogen. rang de membru în cadrul Forma ţ iunii de Chiojdeanca. în linii mari. care cuprinde şi depozitele Miocenul Mediu. se dezvoltă în pânzele de Tarcău şi Subcarpatică. Pentru depozitele de litologie distinctă din Subcarpaţii Munteniei. (b) Forma ţ iunea evaporitic ă . Ştefănescu menţionează prezenţa etajului Helveţian în judeţul Prahova. li se acordă. (d) Marnele cu Spirialis. (a) Tuful de Sl ă nic (rocile cineritice = tufitice). În 1877. Diferenţele dintre formaţiunea sării langhiană şi cea burdigaliană se referă nu numai la vârstă ci şi la originea materialului detritic al matricei (caracterizat de abundenţa în claste de “şisturi verzi”. Acelaşi autor (Papaianopol. fiind situată sub limita cu Kossovianul şi deasupra secvenţei cineritice. (b) Forma ţ iunea evaporitic ă aflorează în pânzele de Tarcău şi Subcarpatică. statuează entităţi litostratigrafice langhiene: (a) Tuful de Sl ă nic. Sub aspect istoric.2. aspect deja semnalat încă din 1902 de către Teisseyre şi Mrazec. Unităţile stabilite de ei sunt relativ uşor de recunoscut şi au o extindere destul de mare nu numai în Subcarpaţi. în partea externă a Pânzei Subcarpatice sunt asociate cu gresii calcaroase (Forma ţ iunea de R ă chita ş u).1. Băcăran. despre care arată că mai era cunoscut şi sub numele de schlier sau Forma ţ iunea salifer ă subcarpatic ă . cu caracter de unităţi cronostratigrafice. Ulterior. Popescu şi Olteanu stabilesc pentru Miocenul Mediu dintre Valea Prahovei şi Pârâul Bălăneasa o împărţire lito-biostratigrafică rămasă în vigoare. ce încep cu tufuri şi marne cu globigerine (Tuful de Dej). depozitele Miocenului Mediu din Subcarpaţii Munteniei au fost încadrate la diferite unităţi stratigrafice. Cuvertura post-tectogenetică a Moldavidelor include (Săndulescu et al. 1995): formaţiuni cineritice langhiene. Olteanu recunoaşte un “orizont marnos” la partea inferioară a acestora şi un “orizont nisipos–marnos” la partea superioară. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău 2. (e) volhinian-bessarabiene. Formaţiunile molasei de vârstă miocenă medie Aceste formaţiuni reprezintă cuvertura post-tectogenetică a Moldavidelor şi sunt alcătuite din depozite de vârstă badeniană şi sarmaţiană (Volhinian şi Bassarabian). formaţiuni kossoviene. în cea burdigaliană şi de absenţa acestora. şi are o poziţie stratigrafică bine datată. corelabilă cu nivele similare din Depresiunea Transilvaniei. separaţiilor litostratigrafice clasice ale autorilor Popescu şi Olteanu (1951). Formaţiunea evaporitică langhiană este reprezentată de gipsuri şi / sau de formaţiunea sării. Aradi (1906) menţionează prezenţa tufurilor şi marnelor cu globigerine în cadrul Forma ţ iunii salifere miocenice. al doilea etaj mediteranean ş i etajul sarma ţ ian. În 1897. ci chiar şi în ariile intracarpatice. Prima unitate stratigrafică separată în regiune. în bază. până astăzi. Protescu separă în cadrul formaţiunii helveţiene două orizonturi: “orizontul inferior” (straturile de Cornu) şi “orizontul superior”. 1870). formaţiuni evaporitice langhiene. cuprinse între Molasa de Doftana şi depozitele sarmaţiene. Pillide recunoaşte în regiune. (2) orizontul breciei s ă rii cu sare. Săndulescu et al. În 1951. În cadrul formaţiunilor de molasă de vârstă miocenă medie ce alcătuiesc cuvertura posttectogenetică a Moldavidelor.. în funcţie de nivelul de cunoaştere a zonei şi de evoluţia pe plan regional şi european a conceptelor privind studiile stratigrafice (Crihan. în 16 . În Zona Cutelor Diapire. Cele patru unităţi lito-biostratigrafice stabilite de Popescu şi Olteanu sunt: (1) orizontul tufurilor cu globigerine. Referitor la depozitele de vârstă sarmaţiană. Rocile cineritice = tufitice (Tuful de Sl ă nic) sunt asociate cu marne interstratificate (bogate în microfaună planctonică) şi. care are la partea terminală marne cu globigerine şi tufuri dacitice.4. a fost Forma ţ iunea salifer ă subcarpatic ă (Foetterle şi Hauer.V. de vârstă Miocen inferior-Badenian. Cei doi autori atribuie acestor unităţi vârsta tortoniană. (1995). se adaugă formaţiuni volhinian-bessarabian inferioare implicate încă în structurile Pânzei Subcarpatice. kossoviene: (c) Ş isturile cu Radiolari. 1999).

Volhinianul are depozite argiloase în partea inferioară. numeroase similitudini cu Sarmaţianul din Platforma Moldovenească. Musculus sp. Pahia sp. litologia Sarma ţ ianului inferior este variată.. se regăsesc în cuprinsul tezei Munteanu (1998) referitoare la perimetrul dintre Valea Lopatna şi Valea Buzăului. Volhinianul are un caracter pararitmic fiind alcătuit dintr-o alternanţă de argile cu nisipuri. Kersonian). Obsoletiforma sp. kersoniene: Forma ţ iunea de Valea Ciomegii. mai frecvente fiind formele Mactra bulgarica şi Mactra caspia. (e) Forma ţ iuni Sarma ţ iene (Volhinian. În depozitele bessarabiene de pe Valea Dara a fost evidenţiată existenţa zonei de nannoplancton NN8 (Zona cu Cattinaster coalitus) la nivelul straturilor cu Cryptomactra pesanseris şi a zonei NN9 (Zona cu Discoaster hamatus) la 7 m deasupra acestui bioreper. Depozitele volhiniene din regiune au furnizat o asociaţie de nannofosile calcaroase caracteristică zonei NN7 (Zona Discoaster kugleri). pe unele profile. Băcăran. Bessarabianul este constituit din depozite argiloase la partea inferioară (straturile cu Cryptomactra pesanseris) şi din depozite grezocalcaroase (Calcarul de Istri ţ a) la partea superioară. (d) Marnele cu Spirialis alcătuiesc o secvenţă predominant lutitică cu intercalaţii subsecvente de gresii sau nisipuri la partea superioară a Badenianului superior. Dezvoltarea areală discontinuă a Forma ţ iunii evaporitice langhiene poate fi determinată de o dezvoltare discontinuă a bazinelor de sedimentare şi / sau de uşoare procese de eroziune apărute înainte de depunerea depozitelor kossoviene. alcătuind Forma ţ iunea de Halo ş . 1992). Inaequicostata sp. 1972). bessarabian-kersoniene: Forma ţ iunea de Râmnic. există un ansamblu de nannofosile calcaroase care fără a include taxoni index. De exemplu. Depozitele bessarabiene din regiune conţin macrofaune cu geurile de Mactra sp. alternanţa de argile şi nisipuri cu caracter pararitmic. De la Valea Cricovului Sărat către vest până la Valea Cricovului Dulce. În sectorul nordic al arcului carpatic şi mai la nord. în mod convenţional. Mactra sp.. Bessarabian. Plicatiforma sp. alcătuite din nisipuri şi gresii cu intercalaţii. Duplicata sp. Cerithium sp. Sarma ţ ianul mediu (Bessarabianul) prezintă diferenţe litologice la nord şi sud de Valea Buzăului.. Basarabia şi Ucraina. Plicatiforma sp. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău cea langhiană). Pe Valea Dara (aliniamentul cutelor diapire externe). Macrofaunele existente permit individualizarea subetajelor Volhinian. cu rang de formaţiuni: Tuful de Sl ă nic. la nord de Valea Buzăului. deseori nisipoase. Duplicata sp. În Sinclinalul Bozioru . Entităţile litostratigrafice langhiene. Volhinianul este preponderent argilos. mai mult sau mai puţin dezvoltate. Spre deosebire de această situaţie.. Actaeocina sp. 1998).. Forma ţ iunea evaporitic ă . se dezvoltă între calcarele cu Mactra şi primele depozite meoţiene şi care este predominant lutitic. poate fi atribuită... Sarma ţ ianul superior (Kersonianul) este omogen din punct de vedere litologic fiind constituit din depozite grezocalcaroase (partea superioară a calcarului de Istriţa).Odăile.. Calliostoma sp. la sud de Valea Buzăului până la Valea Cricovului Sărat. Mohrensternia sp.. Sarmaţianul este foarte bine reprezentat şi complet dezvoltat numai în regiunea dintre Valea Cricovului Sărat şi Valea Buzăului. Pirenella sp. Ervilia sp. pe alocuri.. În complexul pestri ţ care.Odăile. 17 . zonei NN10 (Zona cu Discoaster calcaris). volhinian-bessarabiene: Forma ţ iunea de Ş ipo ţ elu (Andreescu. Faunele de moluşte includ genurile: Abrai sp. Sarmaţianul nu este reprezentat decât prin Volhinian şi. Kossovianul este reprezentat de nisipuri masive şi gresii cu interstratificări de marne... Între Valea Cricovului Dulce şi Valea Dâmboviţei nu mai aflorează depozite de vârstă sarmaţiană. Obsoletiforma sp. urmate de nisipuri cu intercalaţii de gresii.. de şisturi argiloase siltice bogate în radiolari. În funcţie de zona de depunere. kossoviene: Ş isturile cu radiolari. În schimb. Macrofauna este constituită numai din specimene ale genului Mactra. Marnele cu Spirialis la care se adaugă cele kossovian terminal-volhiniene: Forma ţ iunea de Valea Neago ş ului (Papaianopol. existentă în Volhinian. se regăseşte şi în Bessarabian. Forma ţ iunea de Valea Vizuinei (Munteanu. pe Valea Neagoşului (satul Chiojdeanca)..V. din punct de vedere faunistic. El prezintă. (c) Forma ţ iunea Ş isturilor cu Radiolari cuprinde o secvenţă arenitică din baza Badenianului superior. Bessarabian şi Kersonian. în Sinclinalul Bozioru ... Cryptomactra sp. prin Bessarabianul inferior..

Aceste unităţi litostratigrafice se vor păstra şi în prezenta lucrare. autoarea propune şi descrie pentru Miocenul Mediu dintre Valea Prahovei şi Valea Teleajenului. 1976. (b) Brecia de Cosmina. pentru depozitele în facies marin normal şi pe foraminifere bentonice. pentru depozitele în facies salmastru. (d) Forma ţ iunea de M ă ce ş u. Crihan stabileşte şi o serie de unităţi biostratigrafice bazate pe foraminifere planctonice. Încercând un compromis între cerinţele ghidului stratigrafic şi tradiţia istorică a studiilor anterioare. la sud de Sinclinalul Slănic. 1994) şi consideră unităţile litostratigrafice separate anterior ca fiind informale. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Crihan (1999) se racordează la normele actuale de nomenclatură a unităţilor stratigrafice prevăzute în Ghidul Stratigrafic Internaţional (Hedberg. 18 . (c) Forma ţ iunea de Telega. următoarele unităţi litostratigrafice: (a) Forma ţ iunea de Câmpini ţ a. În cadrul acestor depozite.V. Salvador. Băcăran.

1972 Volhinianul din aria carpatică se prezintă sub un facies predominant argilos (= “marnos”). pe alocuri. 3. Iorgulescu. 1968.V. Niculescu. CRONOSTRATIGRA.NN2b Sphenolithus dissimilis . fapt evidenţiat în literatura mai veche (Bolgiu.a. BIOZONE Helicosphaera ampliaperta -NN4 Candorb.. 1976.CRONOSTRATIGRAFICE REGIONALE MIOCEN Langhian Karpatian superior MEDIU UNITĂŢI FICE GLOBALE UNITĂŢI ACVITANIAN Ottnangian Karpatian inferior MIOCEN INFERIOR 17 18 f) Formaţiunea de Şipoţelu Andreescu. cu intercalaţii fin nisipoase. 1997. 1944. 1992. Pauliuc. 19 Globigerinoide s G. Munteanu şi Munteanu. 1998). Băcăran. primordius ciperoensis Foraminifere . Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău NN4b Sphenolithus Belemnos – NN3 Discoaster adamanteus -NN4a Helicosphaera carteri . Papaianopol. 1953.NN2 Paragloborotalia semivera Discoaster druggi Reticulofenestra pseudoumbilicus Paragloborotalia semivera Eggenburgian BURDIGALIAN 20 21 22 19 23 Globigerinoides triloba Calcidiscus macintyrei Calcidiscus leptoporus Candorbulina glomerosa Sphenolithus belemnos Sphenolithus belemnos Globigerina angustiumbilicata Sphenolithus dissimilis Helicosphaera ampliaperta Globigerinoides triloba BIOEVENIMENTE Helicosphaera mediterranea Globigerinoides primordius M.NN2a Triquetrorhabdulus Carinatus – NN1 Egerian OLIGOCEN Chattian Nannoplancton Tabel nr. Caracterizarea biostratigrafică a unităţilor cronostratigrafice ale Miocenului inferior (Raport IGR. Motaş et al. 1964. glomerosa Discoaster druggii . 2002).

Cheia (în Anticlinalul Lapoş . depozitele volhiniene aflorează pe văile Salcia şi Purcărete ca o stivă de 25-30 m de argile şi argile siltice cenuşii.Bădila). se încadrează suita argiloasă volhiniană (incluzând şi partea inferioară a Bessarabianului superior) în Forma ţ iunea de Ş ipo ţ elu (Andreescu. Mohrensternia sp. în accepţiunea Munteanu (1998. Conform dreptului la prioritate şi evoluţiei paleogeografice a Sarmaţianului din regiune. În bazinul Văii Chiojdeanca. a constituit cauza neseparării celor două subetaje în majoritatea lucrărilor geologice mai vechi. sunt atribuite Volhinianului inferior considerat Volhinian. 1972). Salcia (satul Piatra Mică). Capul Mielului. Bessarabianul debutează cu specii de Plicatiforma plicatofittoni (Sinzov). la sud de văile amintite). În aria Anticlinalului Apostolache – Buda .Stratele de Ş ipo ţ elu” cu rang de formaţiune. Andreescu (1972. 1972). nisipuri şi gresii cenuşii sau gălbui. prezenţa în întreaga arie subcarpatică a aceluiaşi litofacies predominant argilos (al Forma ţ iunii de Ş ipo ţ elu) din Volhinian şi în cuprinsul unei părţi din Bessarabian. Ervilia sp. În întreaga arie subcarpatică. Fundătura. de vârstă Volhinian superior – Bessarabian inferior (Depozitele argiloase de bază cu: Abra sp. specific Forma ţ iunii de Râmnic (Andreescu. Faunele de moluşte şi foraminifere din unele aflorimente. Plicatiforma latisulcata. pe Valea Fundătura. În regiune. Papaianopol (1992) trasează limita amintită sub argilele în care apare specia Cryptomactra pesanseris pe Valea Gruiu (sat Călţeşti) sau pentru arealul Chiojdeanca în argilele şi argilele nisipoase.V. Forma ţ iunea de Ş ipo ţ elu cuprinde 50 m de argile masive cenuşiu-roşcate. Pirenella mitralis sau a speciilor de Ervilia. argile siltice cenuşii cu rare silturi argiloase gălbui sau cu benzi de gresii fosilifere. preluată în lucrarea de faţă). După Munteanu (1998).. Băcăran. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău În aceste depozite. şi în sudul perimetrului pe văile Dara (în aval de confluenţa cu Valea Gruiul) şi Urugoaia. argilele siltice alternează cu benzi decimetrice de nisipuri argiloase. la sud de Cricovul Sărat. litofaciesul se schimbă.. caracteristice Volhinianului şi la apariţia speciilor de Mactra (Sarmatimactra) pallasi Baily şi Tapes ponderosus (d’Orbigny). La nord de văile Cricovul Sărat şi Nişcov. urmate de 450 m de argile siltice şi silturi argiloase cu macrofaună caracteristică. devenind arenitic sau arenito-ruditic. (1974) separă . litofaciesul argilos al Forma ţ iunii de Ş ipo ţ elu se extinde până în Bessarabian inferior. au permis separarea subetajelor Volhinian şi Bessarabian în cuprinsul aceluiaşi litofacies.. în litofaciesuri detritice. Elphidium. 1998). Local. Pe văile Pietroasa şi Pietrei din aria periclinală a Anticlinalului Lapoş – Bădila. Depozitele ei au fost identificate pe văile: Lopatna. Din punct de vedere microfaunistic. Bessarabianul cuprinde două entităţi litostratigrafice: (a) Forma ţ iunea de Ş ipo ţ elu (Volhinian-Bessarabian superior. iar la sud de aliniamentul acestor văi se extinde până în partea inferioară a Bessarabianului superior. Mactra eichwaldi. Quinqueloculina în litofaciesuri argiloase sau de Sinzowiella. Porosononian. După Ionesi (1980) şi Ionesi şi Ionesi (1994). în acord cu Munteanu (1998). Casele. Cheia. depozitele basarabiene se prezintă sub două litofaciesuri distincte: unul argilos si altul arenitic-calcaros. limita se trasează la dispariţia taxonilor Plicatiforma plicata. Forma ţ iunea de Ş ipo ţ elu este reprezentată prin argile calcaroase cenuşiu – albăstrui. precum cele de pe văile Capul Mielului (la nord de Nucet). Meandroloculina. Salcia. la nord de văile Cricovul Sărat – Nişcov sau Volhinian-Bessarabian terminal. Vizuina. În continuarea suitei stratigrafice. fără macrofaună dar cu foraminifere. Bessarabianul este caracterizat de genuri precum: Dogielina. Oancea. Purcărete. Saramatiella. la Vilăneşti. vitaliana d’Orbigny.Crăciuneşti. al Forma ţ iunii de Ş ipo ţ elu (Munteanu. depozitele argiloase volhiniene ating 120 m grosime. (b) Forma ţ iunea de 20 . Pe Valea Lopatna s-au separat depozite ale intervalului Volhinian–Bessarabian. după Ionesi (1968) şi Paghida – Trelea (1969). În consecinţă. în regiune. 1973) şi Andreescu et al. Mactra (Sarmatimactra) aff. Papaianopol (1992) încadrează depozitele argiloase ale Sarmaţianului inferior şi din baza Sarmaţianului mediu în Stratele de Dara. Calliostoma anceps (Eichwald) şi Duplicata duplicata (Sowerby). pe Valea Urugoaia.

. depozitele bessarabian inferioare ale Forma ţ iunii de Ş ipo ţ elu cuprind 120-150 m de argile calcaroase cenuşii–albăstrui. 1997) ca prezentând în partea sa superioară asociaţii de nannoplancton. pe Valea Viei sau Valea Bălăneasa şi. Cyclocargolithus floridanus (Roth şi Hay) şi Coccolithus pelagicus (Wallich). în Forma ţ iunea de Podu Morii. 1997) o asociaţie de foraminifere constituite din globigerine mici de tipul Globigerina ciperoensis Bolli. cu secvenţe de argile siltice şi cu două intercalaţii grezoase în jumătatea inferioară a permis extinderea intervalului stratigrafic al Forma ţ iunii de Ş ipo ţ elu (Munteanu. la Lapoş. 2.2. în cadrul celui de-al doilea pachet de tufite (superior şi mai gros decât cel inferior).V. BIOSTRATIGRAFIA MIOCENULUI 2. de 600 m de argile calcaroase cenuşii. la Cuib. în localitatea Telega.2. Pe Valea Dara (localitatea Dara). pe Valea Pietroasa. Helicosphaera scissura Miller. Băcăran. se descriu 50 m de argile siltice şi argile cenuşii nisipoase basarabiene pe Valea Lopatna (Pauliuc. Forma ţ iunea de Podu Morii este citată (Mărunţeanu et al. Discoaster druggii Bramlette şi Wilcoxon) este situată la jumătatea distanţei dintre cele două pachete de tufite. Reticulofenestra pseudoumbilicus (Gartner). nannoplanctonul are o largă răspândire în Forma ţ iunea de Podu Morii. Globigerina praebulloides Blow. apar 75 m de argile calcaroase compacte şi argile siltice cenuşii. către vest. secvenţa bessarabiană a acestei formaţiuni corespunde descrierii litologice din aria stratotipului. 1998). Helicosphaera mediteranea Muller. În cadrul regiunii cercetate. “Stratele de Ş ipo ţ elu” au fost separate ca entitate litostratigrafică cu rang de formaţiune în regiunea dintre râurile Milcov şi Râmnicu Sărat şi au fost considerate a acoperi intervalul cronostratigrafic Volhinian-Bessarabian inferior (prin echivalare cu . din arealul sudic al regiunii. Nannofosilele menţionate definesc S u b z o n a NN2b de nannoplancton.NN2a (cu Reticulofenestra pseudoumbilicus (Gartner). sunt intercalate bancuri marnoase din care se citează (Mărunţeanu et al. cu spărtură concoidală. Sphenolithus dissimilis Bukry şi Percival. 1998). compacte. Asociaţia menţionată aparţine Z o n e i Globigerinoides primordius. uneori cu intercalaţii decimetrice de gresii. În Valea Chiojdeanca şi pe pârâul Capul Mielului sau în Anticlinalul Salcia. la Vălenii de Munte.2. emend. Ele sunt reprezentate prin Helicosphaera ampliaperta Bramlette şi Wilcoxon. Depozite asemănătoare se citează către est.complexul pelitic” separat în aceeaşi arie de Andreescu şi Papaionopol. Litofaciesul bituminos cu Gresii de Kliwa a) Formaţiunea de Podu Morii Teisseyre. Pe Valea Telega. Globigerinoides primordius Blow şi Banner. Formaţiuni bituminoase şi de fliş oligocen-miocen inferioare A. stiva bogat fosiliferă. Limita dintre S u b z o n a Sphenolithus dissimilis . Continuarea în Bessarabian a litofaciesului argilos din aria Subcarpaţilor Orientali este consemnată încă din 1944 de către Bolgiu. Reticulofenestra pseudoumbilicus (Gartner). la est de Valea Rastu şi la nord de Nucet apar argile şi argile siltice cenuşii cu microfaună bessarabiană. Discoaster druggii Bramlette şi Wilcoxon) şi S u b z o n a Helicosphaera kamptneri – NN2b (cu Helicosphaera ampliaperta Bramlette şi Wilcoxon. 1970. Popescu. care par a fi primele specii ale genului Globoquadrina ce apar în Miocenul inferior. Faţă de foraminifere. Sphenolithus delphix Bukry. fiind specific zonei NN2. din Munteanu.2. 1911. pe pârâul Sarăţelu. 1968). Helicosphaera mediteranea Muller. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Râmnic (Bessarabian–Kersonian). 21 . Astfel. Helicosphaera kamptneri Hay şi Mohler. 1952 Pe Valea Teleajenului..1. Pe Valea Salcia (satul Piatra Mică).. caracteristică începutului Miocenului. pe Valea Oancei. În Anticlinalul Lapoş–Bădila. pe văile Cheia şi Grecul. spre partea terminală devenind mai siltice. precum şi numeroase specimene de Globoquadrina.

1980. Melosira clavigera Gron. cu frustule prezentând un grad avansat de fragmentare. în aval de puntea ce leagă oraşul Vălenii de Munte de satul Frânghieşti. în partea inferioară a Forma ţ iunii de Bu ş tenari. Prezenţa speciei Actinophychus thumii (Schmidt) Hanna permite încadrarea celor două nivele în cadrul asociaţiei cu Actinophychus thumii. Săndulescu et al. O serie de specii de diatomee identificate în asociaţiile de la Telega au fost descrise de Rehakova (1977) în Avanfosa carpatică a Moraviei. Vălenii de Munte. 1997) asociaţii de diatomee sărace din punct de vedere generic şi numeric. Conţinutul microfloristic este reprezentat de speciile Coscinodiscus grunowii Part. Rhaphoneis paralis Hanna. de pe Valea Buzăului.. Rhaphoneis gemmifera Ehr. la nivelul Forma ţ iunii de Starchiojd (Menilite superioare cu diatomee).2. Abundenţa speciei Aulocoseira praegranulata sugerează deci un important aport de apă dulce în cadrul bazinului de sedimentare. Forma ţ iunea de Bu ş tenari relevă (Mărunţeanu et al. 1995 În secţiunea geologică din Valea Prahovei. fin granulare. în schimb silicoflagelatele sunt un foarte bun reper biostratigrafic. Triceratium condeconum Bail. Însă. 1980). Rhaphoneis rhombica Ehr. micacee şi se 22 . Pe Valea Teleajenului. se află profilul tip al asociaţiei cu Actinophychus thumii. dispusă mai sus stratigrafic. Băcăran. în timp ce asociaţia cu Aulocoseira praegranulata este caracterizată de elemente planctonice de apă dulce (raportabilă Miocenului inferior de apă dulce din Cehoslovacia descris de Rehakova). specie de apă dulce. Dumitrică (1993) stabileşte vârsta acestor depozite ca fiind Aquitanian–Burdigalian.. Stephanodiscus hanitai Grunn. cu rare intercalaţii grezoase.. pe malul drept al Văii Teleajenului. Forma ţ iunea de Doftana (sensu Săndulescu et al.. Secvenţa mediană este constituită din argile roşii. la Telega. precum şi în diatomitele din cariera Sibiciu de Sus. Formaţiuni ale Molasei Miocen inferioare b) Formaţiunea de Doftana Ştefănescu. prin compoziţia sa. 1993 Pe Valea Telega. Asociaţia cu Actinophychus thumii este tipic marină. Diferenţa este de natură ecologică. Datarea pe bază de diatomee fiind încă imprecisă se apelează pentru raportări la scheme de zonare a intervalului Oligocen – Miocen pentru diverse bazine marine. În probe din jumătatea inferioară a formaţiunii au fost determinate specii de Actinoptychus thumii (Schmidt) Hanna. emend.. contrastează cu cea a asociaţiei Aulocoseira praegranulata.. la Breaza. din asociaţia determinată la Telega.. alternanţă de marne roşii. Secvenţa litostratigrafică superioară sau argilo – marnoasă este alcătuită din alternanţe mai mult sau mai puţin regulate de argile sau marne cenuşii şi gresii sau nisipuri. Dezvoltarea în masă a acestei specii permite paralelizarea acestei asociaţii cu asociaţia cu Aulocoseira praegranulata Sousé descrisă la partea superioară a profilului de la Vălenii de Munte.3. cunoscute ca specii tipic marine şi Aulocoseira praegranulata Sousé. mai rar cenuşii şi microconglomerate. litorală şi sublitorală. Zonarea realizată de Hajos (1986. 2. 1987) pentru depozite miocene din Ungaria nu se poate aplica arealului studiat aici lipsind din asociaţie speciile cu valoare stratigrafică ale acestei zonări. 1995) cuprinde secvenţele litostratigrafice mediană şi superioară Molasei de Doftana (sensu Ştefănescu şi Mărunţeanu. Buştenari şi Sibiciu. Toate aceste specii aparţin planctonului litoral şi sublitoral. fiind tipice marine. Mărunţeanu. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău b) Formaţiunea de Buştenari Ştefănescu et al. Asociaţia cu Actinophychus thumii. Dacă pe baza diatomeelor vârsta asociaţiei cu Actinophychus thumii (Schmidt) Hanna este apreciată cu dificultate. definită de Dumitrică şi Pestreş (în Ţicleanu et al.V.2. Coscinodiscus oculus irodis Ehr. Pe baza speciei Naviculopsis quadrata din cadrul asociaţiei cu Actinophychus thumii întâlnită pe Valea Buzăului. asociaţie apreciată de autoare ca aparţinând etajelor Ottnangian (Z o n a Coscinodiscus moronensis) şi Karpatian (Z o n a Raphidodiscus marylandicus). 1993) în partea inferioară a Forma ţ iunii de Bu ş tenari. lipsesc diatomeele penate (citate de Rehakova). în contextul unei asociaţii tipic marine. Probe din jumătatea superioară a Forma ţ iunii de Bu ş tenari oferă asociaţii diferite de cele din partea inferioară a aceleaşi formaţiuni.

argile cenuşii cu dese intercalaţii de gresii şi nisipuri sau rare intercalaţii de şisturi calcaroase. Helicosphaera intermedia Martini. caracterizând Subzona NN4a. în comunitatea de nannofosile calcaroase se înregistrează primele ocurenţe ale speciilor Calcidiscus leptoporus (Murray şi Blackman). După Mărunţeanu şi Popescu (2002). gipsuri. Helicosphaera scissura Muller. Discoaster adamanteus Bramlette şi Wilcoxon. urmată de o secvenţă predominant argilo – nisipoasă cenuşie ce debutează cu un nivel de tufite însoţite de şisturi calcaroase. Coccolithus miopelagicus Bukry. Cyclocargolithus floridanus (Roth şi Hay). Rhabdosphaera pannonica Baldi-Beke. rare intercalaţii de gresii gipsifere şi chiar un nivel de tufite. Peste acestea se dispun. mai precis al Karpatianului superior. Gipsul de Cire ş u şi partea terminală a Molasei de Doftana aparţin Miocenului mediu. variabilis. Rhabdosphaera clariger Murray şi Blackman. ce constituie un echivalent al Gipsului de Cire ş u din Sinclinalul de Slănic. Cu debutul sedimentării Molasei de Doftana. Printr-o mică lacună. precum şi în marnele cenuşii ale secvenţei superioare de sub Gipsul de Cire ş u. În această secţiune. acestea indică S u b z o n a Discoaster adamanteus – NN4. cu intercalaţii subţiri de gresii sau nisipuri. având acelaşi conţinut de nannofosile. Băcăran. Gipsul de Cire ş u. cu numeroase intercalaţii de gresii şi siltite. Helicosphaera euphratis Haq. Forma ţ iunea de Doftana stă peste Conglomeratele de Brebu şi cuprinde o secvenţă de argile şi gresii roşii. gresii gipsifere şi chiar tufite. În primele nivele argiloase. apar în primele nivele marnoase din secvenţa lutitelor roşii ale Forma ţ iunii de Doftana. ce defineşte limita dintre S u b z o n e l e NN4a–NN4b. situate imediat deasupra Gipsului de Cire ş u. Limita dintre Z o n e l e NN3 şi NN4 se regăseşte fie în cuprinsul. dispar din sedimente iar cele de nannoplancton apar numai la două nivele stratigrafice situate deasupra gresiilor din Conglomeratele de Brebu şi sub Gipsul de Cire ş u. Cyclocargolithus abisectus (Muller). 1980) este acoperită de Forma ţ iunea de Câmpini ţ a (Crihan. Spre partea superioară. această subzonă caracterizează debutul Miocenului mediu. această secvenţă admite dese intercalaţii de nisipuri. în continuitate de sedimentare. corelabilă cu Burdigalianul superior. Succesiunea continuă cu un pachet gros de gipsuri separate prin şisturi şi gresii gipsifere. Mărunţeanu. Molasa de Doftana (sensu Ştefănescu. Helicosphaera carteri (Wallich). Reticulofenestra pseudoumbilicata(Gartner). gresiile echivalente Conglomeratelor de Brebu trec gradat la alternanţe neregulate de argile roşii sau cenuşii verzui. ce începe cu o secvenţă de argile roşii şi cenuşii. Discoaster deflandrei Bramlette şi Riedel. corelabilă cu limita Miocen inferior/Miocen mediu sau Burdigalian/Karpatian superior. În secţiunea geologică de pe Valea Teleajenului. (ultimele două situându-se chiar sub Gipsul de Cireşu). concomitent cu stingerea speciilor Helicosphaera intermedia Martini. Pe Valea Muscelului. Asociaţia determinată în tufitele situate imediat deasupra Gipsului de Cire ş u prezintă primele ocurenţe ale speciei Calcidiscus leptoporus (Murray şi Blackman). la Pătârlagele. Jumătatea superioară a Forma ţ iunii de Doftana este alcătuită din alternanţe neregulate de argile cenuşii şi 23 . În Forma ţ iunea de Doftana apare nannoplancton calcaros în primele nivele argiloase din secvenţa marnelor roşii. Ca şi în secţiunea geologică de pe Valea Prahovei (Breaza). de la Homorâciu. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău încheie cu Gipsul de Cire ş u (gros de câţiva metri) şi cu frecvente intercalaţii de şisturi calcaroase. Helicosphaera euphratis Haq au fost observate şi primele ocurenţe ale speciei Discoaster cf. 1995). asociaţiile de foraminifere ale Z o n e i Globigerinoides triloba evidenţiate în Forma ţ iunea de Cornu. Helicosphaera ampliaperta Bramlette şi Wilcoxon. În secţiunea geologică de pe Valea Lupei. Calcidiscus praemacintyrei (Stradner şi Fuchs) şi Calcidiscus macintyrei (Bukry şi Bramlette) indicând S u b z o n a Calcidiscus leptoporus NN4b. Cele două secvenţe sunt separate de un pachet de gipsuri şi şisturi gipsifere. Coronocyclus nitescens (Kamptner).V. fie deasupra Conglomeratele de Brebu (care nu conţin resturi fosile) iar iviri de nannoplancton fără indivizi de Sphenolithus belemnos Bramlette şi Wilcoxon. Pontosphaera multipora Kamptner. 1999) = Tuful de Sl ă nic. Coccolithus pelagicus (Wallich). Reticulofenestra gelida (Geitznauer). peste Forma ţ iunea de Cornu urmează Forma ţ iunea de Doftana (sensu Săndulescu et al. Acesta este reprezentat prin Braarudosphaera bigelowii (Graan şi Braarud)..

sunt reprezentate în succesiune stratigrafică normală. mai ales pe baza asociaţiilor de nannoplancton. (1997). 1999) s-a raportat la biozonările lui Blow (1969. echivalentă Z o n e i cu Lagenide. iar în al doilea rând. Mărunţeanu et al. în Forma ţ iunea de Doftana. sare) cunoscute ca Brecia de Cosmina (Crihan. 24 . este diferită de cea a ariei intracarpatice. Succesiunea langhiană se încheie cu depozite de precipitaţie chimică (gipsuri. Ulterior. Băcăran.. Astfel. sub egida Institutului Geologic al României corelate cu informaţii din tezele Munteanu (1998) şi Crihan (1999). 1999) = “Marne cu Globigerine” este urmat de sedimente argiloase sau argilo-marnoase. mai ales în zonele marginale ale bazinelor de sedimentare. După cum s-a specificat la capitolul de litostratigrafie. 1979) şi Berggren et al. Formaţiuni ale Molasei de vârstă Miocenă medie Prezentarea biostratigrafiei formaţiunilor molasei de vârstă miocenă medie se bazează (ca şi biozonarea formaţiunilor miocen inferioare) pe studiile elaborate de către Popescu. Având o constituţie litostratigrafică similară pe tot cuprinsul centrului Paratethysului. având aceeaşi constituţie în întreg arealul carpatic. 2. 1995). caracteristice Z o n e i NN3 de nannoplancton..2. dezvoltate în aria extracarpatică. 1997). 1999) adică de “Şisturile cu Radiolari” (constituite predominant din argile şistoase) şi “Marnele cu Spirialis” (alcătuite din alternanţe de marne. Acest fenomen are după autorii de mai sus două explicaţii.V. Miocenul Mediu marin corespunde unităţilor cronostratigrafice Langhian şi Kossovian. Reticulofenestra pseudoumbilicata (Gartner). ar fi existenţa unei lacune de sedimentare intralanghiană. (1995). a mai fost întâlnită către partea terminală a Forma ţ iunii de Doftana. Succesiunea faunelor cantonate în depozitele langhiene. Sphenolithus belemnos Bramlette şi Wilcoxon. este imposibil de trasat exact limita NN4a/NN4b. Din lipsă de nannofosile calcaroase. lipseşte în zona subcarpatică. S u b z o n a NN4b al cărei debut este marcat de prima ocurenţă a lui Calcidiscus leptoporus începe sub nivelul reper al calcarelor cu ostracode. Sphenolithus heteromorphus Deflandre. 1997). depozitele Miocenului Mediu marin intră în constituţia cuverturi post-tectonice a pânzelor externe moldavidice (Săndulescu et al. 1995). de la localitatea Horezu spre est (Mărunţeanu.4. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău siltite între care se dezvoltă gresii subţiri. succesiunea sedimentară a Langhianului începe cu conglomerate. Coccolithus miopelagicus Bukry. Pe de o parte. foarte sărace sau lipsite de bentos. Formaţiunile kossoviene. şi este considerat a caracteriza S u b z o n a NN4b. Pe Valea Muscelului sunt întâlnite nannofosile calcaroase dezvoltate discontinuu stratigrafic. argile şi siltite cu intercalaţii de gresii calcaroase sau chiar calcare spre partea lor superioară). care urmează nivelului cu Globigerine în Bazinul Transilvaniei şi pe bordura estică a Depresiunii Pannonice. Popescu et al. mai rar calcaroase. Biozonele separate de Crihan (1999) în aria dintre râurile Prahova şi Teleajen au fost raportate preponderent la biozonarea făcută de Popescu (1975. Coccolithus pelagicus (Wallich).. autoarea (Crihan. Popescu et al. Helicosphaera kamptneri Hay şi Mohler. Secvenţa lutitică pelagică cunoscută sub numele de Forma ţ iunea de Câmpini ţ a (Crihan. Mult timp s-a admis că Badenianul (etaj al scării cronostratigrafice regionale a Paratethysului Central) poate fi corelat în totalitate cu Langhianul şi Kossovianul. bancuri de gipsuri sau gresii gipsifere şi mai multe intercalaţii de şisturi calcaroase. Pe de altă parte. s-a observat că debutul Badenianului este ulterior celui al Langhianului (Mărunţeanu. nisipuri cu intercalaţii de marne sau argile (în zone marginale) urmate de depozite pelagice (de larg) cu foarte puţin material terigen. 1998) pentru Miocenul Mediu marin din România şi la biozonarea aceluiaşi autor elaborată pentru Miocenul Mediu salmastru (Popescu. În partea inferioară a Forma ţ iunii de Doftana apar asociaţii cu Helicosphaera ampliaperta Bramlette şi Wilcoxon. 1999) = “Brecia sării cu masive de sare” = “Nivelul evaporitic superior”. de pe Valea Muscelului.2. Z o n a c u L a g e n i d e . din care dispar speciile de Sphenolithus belemnos dar în care apar specimene de Calcidiscus leptoporus. Această asociaţie. neglijând ansamblurile paleontologice se admite un control ecologic: toate depozitele din aria subcarpatică şi sectorul estic al Depresiunii Getice s-au acumulat în bazine sedimentare adânci. de către Forma ţ iunea de Telega (Crihan. microconglomerate.

Având o grosime ce nu depăşeşte 6 m. cu rang de formaţiune). în axul Sinclinalului Drajna). În stiva depozitelor Miocenului Mediu marin. Cardorbulina universa şi Globigerina drurryi). din aria Subcarpaţilor Munteniei. reprezentate printr-o succesiune de marne cu globigerine peste care urmează Brecia de Cosmina (“Brecia sării” sau “Nivelul evaporitic superior”. Câmpina). se înregistrează o îmbogăţire a asociaţiei cu foraminifere cu test porţelanos (Miliolide. care. sau prin brecii (cu grosimii cuprinse între 10 m pe Valea Murătoarei. Băcăran.V. Spre partea superioară a Marnelor cu Spirialis. se intercalează tufuri şi tufite. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Ca argument al acestei ipoteze ar fi prezenţa în Brecia de Cosmina (= Brecia s ă rii) a unor foraminifere tipice Lagenidelor inferioare precum şi faptul că peste Forma ţ iunea de Câmpini ţ a (= Marnele cu Globigerine) urmează. pe Valea Bălăneasa). la circa 2 km amonte de confluenţa cu Valea Prahovei. Autorii raportului de sinteză din 1997 au optat pentru cea de-a doua explicaţie. conţinând două intercalaţii de tufite (unul la partea superioară a “Şisturilor cu Radiolari” şi cel de-al doilea la partea superioară a “Marnelor cu Spirialis”). Pachetul de tufuri şi tufite. O altă caracteristică a depozitelor langhiene din Subcarpaţii Munteniei este dată de constituţia şi grosimea Breciei de Cosmina (= Brecia s ă rii). Paleontologic. Peneroplide). conţinutul de foraminifere planctonice cu specii ale genului Velapertina. în timp. atunci când predomină asupra depozitelor lutitice sunt cunoscute sub numele de Tuful de Sl ă nic (ca parte a Forma ţ iunii de Câmpini ţ a). Din punct de vedere litologic. ce au în partea terminală un nivel reper de calcare algale. precum şi la Greceanca în dealul Istriţa. la Bozioru până la 500-1000 m sau mai mult pe Valea Teleajenului. sunt deschise depozitele langhiene. într-o succesiune nefirească. Această entitate este reprezentată fie prin gipsuri (a căror grosime variază de la 1–2 m pe Valea Câmpiniţa până la 15-20 m la Slănic. la Câmpina). va conduce la extincţia faunelor marine kossoviene. O secţiune similară se află pe interfluviul dintre Valea Prahovei şi Valea Prahoviţei. este constant în toată stiva depozitelor kossoviene. aceste depozite sunt predominant argilo-marnoase. sau prin brecii cu lentile de sare (pe Valea Prahovei. Marnele cu Globigerine includ o cantitate redusă de cenuşă vulcanică diseminată în masa acestora. Pe Valea Câmpiniţa. Borelis. 25 . fapt ce ar atesta începutul fenomenului de desalinizare. Depozitele kossoviene ale Forma ţ iunii de Telega (= Ş isturile cu Radiolari şi Marnele cu Spirialis) au fost întâlnite în numeroase secţiuni geologice în Sinclinalele Slănic şi Drajna (la Slănic. depozite ce conţin faune cu Globorotalia transsylvanica şi Globigerina (Globoturborotalita) druryi. în apropiere de uzina electrică. constante ca apariţie în toţi Subcarpaţii şi chiar în Bazinul Transilvaniei. reprezentate prin argile cenuşii. în Dealul Piatra Verde. în Dealul Piatra Verde). ele se dispun peste depozite burdigaliene. apoi la Slănic. În secţiunea geologică de la Câmpina. tipice Langhianului terminal. pe Bălăneasa. la Bozioru (văile Fişici şi Murătoarele) în depozitele langhiene se intercalează nivele tufitice care se îngroaşă considerabil (20 – 40 m) în Marnele cu Globigerine. în talvegul Văii Prahova. legate de diferite erupţii vulcanice. În toată succesiunea amintită au fost recunoscute cele trei zone de foraminifere planctonice (Z o n e l e Candorbulina glomerosa. sau în bazinul Văii Buzăului. în Zona Cutelor Diapire (la Apostolache sau în bazinul Văii Buzăului.

1990). sarmaticum P. aragviens Bioevenimente Unităţi litostratigrafice Formaţiunea de Câmpiniţa Brecia de Cosmina Formaţiunea de Telega Formaţiunea de Măceşu . orbignyana P. reginum P. 4. universa Gt. styriaca U.Tabel nr. reussi E. Băcăran. beliicostata L.dividena V. indigena V. minuta P. transsylvanica Gb. LANGHIAN Aria mediteraneană Paratethysul Central Martini (1971) Blow (1969) SERRAVALLIAN KOSSOVIAN NN9 TORTONIAN BESSARABIAN MORAVIAN VOLHYNIAN NN 7 N 16 N 13 N 14 N 15 WIELICZIAN NN 6 N 10 NN 5 NN 8 Cronobiostratigrafie NN11 N 17 N8 N9 C. Principalele bioevenimente înregistraturi în Miocenul Mediu din Subcarpaţi (din Crihan. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău 26 U. druryi V.

Papaianopol. din argilele calcaroase negricioase care urmează celor anterioare se citează o macrofaună diversificată: Plicatiforma plicata (Eichwald). Coccolithus pelagicus. Din argilele calcaroase compacte cenuşiu – albăstrui. 1968. Munteanu şi Munteanu (1997) citează din depozitele volhiniene dintre Teleajen şi Buzău 19 specii de moluşte şi foraminifere. Elphidium minutum (Reuss). 27 . Elphidium macellum. Calliostoma angulatosarmates (Sinzov). ce urmează peste nivelul de tuf andezitic. la sud de văile amintite) ceea ce impune tratare biostratigrafică separată pentru Volhinian şi pentru Bessarabian. Actaeocina lajonkaireana. În secţiunea de pe Valea Casele. Elphidium glabrum Bystricka. Ammonia beccari. Ervilia andrussowi. Pseudotriloculina consobrina şi Bolivina sarmatica şi cu frecvenţă rară. specii care indică Z o n a NN8. dominarea bivalvelor din grupul Obsoletiforma. Microfauna acestui interval mai este caracterizată de specii de ostracode din grupul Aurila şi statolithe de Myssidae. Tapes naviculatus. Bolivina sarmatica. Tapes gregarius. Microfauna de foraminifere a acestor depozite este caracterizată de abundenţa speciilor: Varidentella sarmatica (cu forme aberante ale testului) şi Articulina problema la care se adaugă: Cycloforina stomata (Luczkowska). între care predomină Varidentella sarmatica. Tapes vitalianus. Helicosphaera carteri. Ammonia beccari. 1953. Quinqueloculina angustioris (Bogdanowich). care urmează depozitelor cu gipsuri volhiniene fosilifere. Băcăran. Ervilia dissita. Nonion bogdanowiczi. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău f) Formaţiunea de Şipoţelu Andreescu. foraminiferele mai frecvent întâlnite sunt: Ammonia beccari şi Elphidium macellum la care se adaugă cu frecvenţă moderată speciile: Varidentella rotunda (Gerke). la nord de văile Cricovul Sărat – Nişcov sau Volhinian – Bessarabian terminal. Munteanu şi Munteanu. Pseudotriloculina nitens. Fissurina basarabica Popescu. Obsoletiforma lithopodolica. 1997) asupra depozitelor volhiniene ale părţii inferioare ale Forma ţ iunii de Ş ipo ţ elu din regiunea cuprinsă între Valea Teleajenului şi Valea Buzăului se referă îndeosebi la fauna de moluşte şi foraminifere. Cercetările biostratigrafice (Iorgulescu. Conţinutul în nannoplancton din depozitele argiloase de pe văile Oancea şi Casele se referă la speciile: Catinaster coalithus (Martini şi Bramlette). Articulina sarmatica. Cycloforina predcarpatica. Calcidiscus leptoporus. Pseudotriloculina consobrina. Varidentella sarmatica. Porosononion subgranosus. Gibbula picta. Alături de Obsoletiforma ringeiseni apar exemplare de Chartocardium gleichenbergense. Porosononion subgranosus. Elphidium aculeatum. se citează foraminifere de talie mică. speciile: Elphidium hauerianum.V. Duplicata duplicata. din depozitele argiloase ale Forma ţ iunii de Ş ipo ţ elu. unele specii continuându-şi evoluţia din Volhinian: Obsoletiforma sarmatica. Elphidium macellum. Obsoletiforma obsoleta. Porosononion subgranosus. din depozitele argiloase din partea inferioară a succesiunii volhiniene. dintre care sunt date drept caracteristice speciile: Plicatiforma plicata. Mactra (Podolimactra) eichwaldi. Munteanu (1998) citează. 1972 Aşa cum s-a prezentat la capitolul de litostratigrafie Forma ţ iunea de Ş ipo ţ elu acoperă intervalul (încă neseparat) Volhinian – Bessarabian (Bessarabian superior. pe primii 8-10m. Abra reflexa. Tapes dissitus. În următorul interval se menţin speciile de Ervilia podolica şi Ervilia dissita şi apare Tapes gregarius. 1964. Ervilia dissita. otolithe şi rare exemplare de Chara. Pauliuc. Elphidium aculeatum. În secţiunea geologică de pe Valea Salcia. urmată în ordinea frecvenţei de Ammonia beccari. Pirenalla nodosoplicata. Mactra (Podolimactra) eichwaldi. Nicolescu. 1992. Calcidiscus macyntirei (Buckry şi Bramlette). Cycloforina stomata. Spiroloculina okrajantzi Bogdanowich (ultima devenind frecventă în depozitele bessarabian inferioare). Elphidium macellum. Pirenella mitralis. Obsoletiforma obsoleta. Articulina sarmatica. Pseudotriloculina nitens. Varidentella latelacunata. dinţi de peşti. Tapes vitalianus. Către topul stivei argiloase de pe Valea Oancea. În secţiunea de pe Valea Oancea (pe flancul nord vestic al Anticlinalului faliat Salcia). Munteanu (1998) citează o macrofaună săracă reprezentată prin exemplare de Chartocardium gleichenbergense cu valvele subţiri. Chartocardium gleichenbergense.

În argilele siltice de pe Valea Bălăneasa (la nord de Valea Buzăului.b. reg. Plicatiforma latisulca (Munster). Varidentella sarmatica. druryi / G. Elphidium hauerianum. sicanus Mi 2 N6 NN 3 Mi 1 Formaţiunea de Doftana N5 Ottnangian Tabelul nr. Încadrarea bio-cronostratigrafică a depozitelor Miocenului mediu dintre Prahova şi Teleajen. Tapes naviculatus. ANI EVENIMENTE IZOTOPICE (după Miller et al. Elphidium rugosum. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău BIOSTRATIGRAFIE TIMPUL ÎN MIL. 5. 1991. Articulina problema. Ervilia podolica şi o microfaună de foraminifere reprezentată prin speciile: Varidentella reussi. 28 Burdigalian NN 4 N7 Langhian N9 C. pe Valea Caselor. 1991a) CRONOSTRATIGRAFIE ARIA MEDITERANEANĂ PARATETHYS Kossovian Wieliczian Moravian Karpatian MARTIN (1971) NN 11 NN 10 N 17 BLOW (1969) POPESCU (1998) CRIHAN (1999) LITOSTRATIGRAFIE P. universa/G. Succesiunea volhiniană se încheie. se citează (Munteanu. Duplicata duplicata. Donax dentiger. Tapes vitalianus. Pirenella disjuncta (Sowerby). 1998) o macrofaună reprezentată prin Mactra (Podolimactra) eichwaldi. Brecia de Cosmina Formaţiunea de Câmpiniţa Serravallian Sarmaţian .. Băcăran. Plicatiforma plicata. Munteanu (1998) citează o bogată asociaţie de moluşte: Musculus sarmaticus. Tapes aksajicus (Eichwald). Duplicata dissita (Dubois). Poziţia Deviaţiei Monterey după Vincent & Killinglex (1985) (din Crihan. transsylv. glomerosa / G. Ervilia dissita. Mactra (Podolimactra) urupica Danov. Pirenella nodosoplicata. Tapes dissitus. Tapes naviculatus.V. Mactra (Podolimactra) eichwaldi. aragviensis Tortonian 10 Mi 7 NN 9 NN 8 NN 7 N 16 N 15-N 14 P. Tapes gregarius. Ervilia dissita. corelată cu poziţia principalelor evenimente izotopice. Gibbula picta. Plicatiforma jammense (Hilber). satul Cozieni). Elphidium macellum. şi mai rar de Ammonia beccari. Tapes gregarius. Microfauna este dominată de Elphidium hauerianum. Calliostoma angulatosarmates (Sinzov). 1999). Tapes tricuspis. Din silturile argiloase şi nisipurile ce aflorează pe Valea Casele şi din nisipurile cu nivele grezificate fosilifere de pe Valea Oancea. cu argile siltice gălbui ce conţin încă specii volhiniene: Chartocardium gleichenbergense. L. Mi 6 Mi 5 Mi 4 Formaţiunea de Măceşu N 13 NN 6 Formaţiunea de Telega DEVIAŢIA MONTEREY Mi 3 15 NN 5 N8 P. sarmaticum V. dividens Velapertina Gb. reussi/E.

Ervilia podolica. analiza (Munteanu. Gibbula picta. din silturi argiloase cenuşii subjacente celor cu faune bessarabiene. Abra reflexa şi Inaequicostata pia. Obsoletiforma sarmatica. numeroase exemplare de Abra reflexa. Chartocardium gleichenbergense sunt caracteristice intervalului. În partea de sud a perimetrului. Subzona Chartocardium gleichenbergense (Interval Subzone).. Ervilia podolica.. 29 . Pseudoamnicola sarmatica Jekelius şi remanieri de foraminifere din depozite badeniene (Orbulina.V. 1998) o macrofaună de Mactra (Podolimactra) eichwaldi. Kojumdgieva et al. 1998) frecvenţa mare a foraminiferelor Ammonia beccari. Ervilia dissita. Tapes vitalianus. a Forma ţ iunii de Ş ipo ţ elu a pus în evidenţă 34 de specii de moluşte şi 22 specii de foraminifere (comparativ reduse faţă de depozitele volhiniene ale Forma ţ iunii de Valea Neago ş ului sau ale Forma ţ iunii de Valea Vizuinei) dintre care: . Varidentella reussi. Porosononion subgranosus. Munteanu (1998) citează o faună săracă de moluşte. este semnalată (Munteanu. Argilele siltice suprajacente conţin o macrofaună de: Plicatiforma plicata. din aria periclinală a Anticlinalului Lapoş–Bădila–Pietraru. la partea superioară a Volhinianului se remarcă dezvoltarea maximă a speciei Ammonia beccari. Este tipică pentru Sarmaţianul inferior. reprezentată prin Tapes gregarius. Munteanu (1998) citează o macrofauna cu Mactra (Podolimactra) eichwaldi. Inaequicostata pia. Munteanu (1998) citează o microfaună puţin variată dar cu număr mare de indivizi din speciile: Varidentella reussi şi Articulina problema. şi de ostracode din grupurile Candona şi Cyprinotus. 1988). . Pseudoamnicola sarmatica iar dintre foraminifere Porosononion subgranosus şi specii remaniate de Lobatula. Munteanu (1998) citează mai multe unităţi biostratigrafice create pe bază de moluşte sau foraminifere: Zona Abra reflexa (Interval Zone. Ervilia şi Tapes. Articulina problema. Obsoletiforma sp. în partea somitală a depozitelor volhiniene din Forma ţ iunea de Ş ipo ţ elu se citează de asemenea (Munteanu.). Pirenella mitralis. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău La Chiojdeanca. Pe baza faunelor determinate în cadrul părţii inferioare (din Volhinian) a Forma ţ iunii de Ş ipo ţ elu. Pe pârâul Pietroasa. volhiniană. Este raportabilă Volhinianului şi este definită în bază de ultima apariţie a speciei Inaequicostata inopinata şi la partea terminală de ultima ocurenţă stratigrafică a speciei Chartocardium gleichenbergense. Mactra (Podolimactra) eichwaldi. Tapes vitalianus. în regiune. din depozite volhinian superioare de la confluenţa Văii Gruiu cu Dara. Orbulina. în cadrul subzonei. Ervilia podolica. Pseudotriloculina consobrina.unele specii Plicatiforma plicata. Ervilia concinna. În intervalul litologic superior conţinutul de moluşte se diversifică: Chartocardium gleichenbergense. specia Mactra (Podolimactra) eichwaldi se găseşte şi în depozite argiloase. Ervilia andrussovi Kolesnikov.unele specii de Ervilia ce dau nota caracteristică pentru Sarmaţianul inferior se menţin alături de specii de Mactra (Podolimactra) eichwaldi. la ieşirea din satul Nucet. Tapes gregarius. Dintre foraminifere se remarcă dezvoltarea maximă a speciilor Varidentella sarmatica. . Globigerina. Cycloforina stomata. Elphidium macellum. Nonion bogdanowiczi. Munteanu (1998) citează din depozitele volhiniene.16 specii de moluşte îşi continuă evoluţia din Volhinian. Varidentella reussi. Mactra (Podolimactra) eichwaldi. Ervilia andrussovi. Bolivina sarmatica şi rare statolithe de Myssidae. Munteanu (1998) mai identifică: Mactra (Podolimactra) eichwaldi.se diversifică genurile Plicatiforma. Actaeocina lajonkaireana şi o microfaună dominată de foraminiferele Ammonia beccari şi Elphidium macellum. În concluzie. În aria Anticlinalului Lapoş–Bădila–Pietraru. Băcăran. Elphidium reginum. din argile siltice cenuşiu–gălbui. 1998) faunelor de moluşte şi foraminifere determinate din partea inferioară. Pe pârâul Capul Mielului. Globigerina. din argile siltice cenuşii. Articulina problema. Globorotalia. Alături de specia index. Articulina sarmatica. Microfauna identificată cuprinde: Elphidium hauerianum. Varidentella latelacunata. . Pe Valea Cheia. deci incluzând şi Volhinianul pentru care autoarea a creat Subzona Chartocardium gleichenbergense (deja enunţată). Local. etc. din argilele masive de pe pârâul Fundătura.

1970. Articulina daraensis. Obsoletiforma ringeiseni. a Bessarabianului inferior şi prima parte a Bessarabianului superior (Ionesi şi Ionesi. în depozitele Forma ţ iunii de Ş ipo ţ elu mai apar: Elphidium macellum. Partea superioară. În cel de-al doilea nivel cu Cryptomactra. “Zona cu Cryptomactra” fiind importantă pentru identificarea Sarmaţianului mediu (Saulea.. Tapes gregarius. Alături de specia indicatoare de biozonă. A fost definită (Munteanu. Nicolescu. La confluenţa cu afluentul stânga dinspre satul Călţeşti. Zona mai include taxonii: Plicatiforma latisulcata. Tapes naviculatus.Odăile sau cu depozitele volhiniene din aria Sinclinalelor Meliceşti şi Predeal Sărari. Zona Mactra (Podolimactra) eichwaldi–Plicatiforma plicata (Concurrent Range Zone. etc. raportabilă Bessarabianului. mai precis. Motaş et al. Pseudotriloculina consobrina. Popescu. speciile Varidentella reussi şi Varidentella sarmatica au dezvoltarea maximă şi sunt asociate. Porosononion subgranosus. Fauna de moluşte se diversifică prin apariţia speciilor: Musculus sarmaticus. Elphidium reginum. Dogielina sarmatica Bogdanowich şi Voloshinova.V. Acmaea subcostata Sinzov. Ervilia dissita. Elphidium sammeli. Porosononion subgranosus. raportări corelative pentru restul faunelor din perimetrul cercetat. 1995. Băcăran. Este raportabilă intervalului Volhinian superior-Kersonian superior-Meoţian inferior (= Oltenian) şi este definită de bio-orizonturile cu schimbări notabile de abundenţă ale acestui taxon. cu Articulina problema alături de care se mai citează (Munteanu. Elphidium hauerianum. Din aflorimentele următoare se citează (Munteanu. Depozitele argiloase din partea inferioară a Forma ţ iunii de Ş ipo ţ elu din cadrul perimetrului sunt corelabile cu depozitele argilo – nisipoase cu intercalaţii de gresii din Sinclinalul Bozioru . 1998) frecvente specii de Fissurina lamarae Popescu. Ionesi et al. Kojumdgieva et al. 1998) pentru încadrarea la Volhinian a depozitelor nisipoase cu gresii fosilifere din arealul Salcia. abordată în câteva cercetări anterioare (Iorgulescu. Plicatiforma jammense. Plicatiforma plicatofittoni. Mactra (Sarmatimactra) pallasi. căreia i se asociază Sarmatiella prima Bogdanowich. numeroase exemplare de Porosononion subgranosus. Elphidium macellum. 1997). Tapes gregarius. 1964. A fost identificată în depozitele volhinian superioare ale Forma ţ iunii de Ş ipo ţ elu în arealele Chiojdeanca-Nucet. Microfauna se diversifică. La acest profil se fac de obicei. Spiroloculina okrajantzi Bogdanowich. Nonion bogdanowiczi. a Forma ţ iunii de Ş ipo ţ elu. Fischericardium fischerianum 30 . În regiune. Ervilia podolica. Tapes vitalianus. Este raportabilă Volhinianului şi este definită la limita inferioară de ultima apariţie a speciei Lobatula dividens iar la limita superioară prin ultimele ocurenţe ale speciilor ce denumesc zona. Elphidium aculeatum. Calliostoma rumanum (Simionescu şi Barbu). 1974). apare primul nivel de faune cu Cryptomactra pesanseris în asociaţie cu Tapes ponderosus. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Obsoletiforma sarmatica. 1988). În intervalul stratigrafic următor se citează: Elphidium macellum. Tisău. Pseudotriloculina nitens. 150 m de confluenţa cu pârâul Gruiu. În secţiunea de pe Valea Dara. Elphidium macellum. Ammonia beccari. 1956. Pauliuc. Salcia. Brânzilă. Andreescu şi Papaianopol.. Tapes aksajicus. 1992. Papaianopol. Nichiforescu şi Nichiforescu. adăugându-se Meandroloculina schirwanensis Bogdanowich. Dogiolina simnicensis Popescu.. Duplicata duplicata. 1992. Elphidium crispum. cenuşii cu o faună bessarabiană. Dintre moluşte apar exemplare de Obsoletiforma nefanda. Popescu. Dara. reprezentată prin: Mactra (Sarmatimactra) pallasi şi numeroase specii de Pseudotriloculina nitens. microfauna este caracterizată tot prin specimene de Dogielina şi Articulina cărora li se adaugă Affinetrina cubanica Voloshinova. Obsoletiforma lithopodolica. apar argilele calcaroase compacte. Mactra (Podolimactra) urupica. 1981) sau. Munteanu şi Munteanu. 1995. 1953. la cca. fiind singurul areal dintre Lopatna şi Bozioru în care aflorează “Argilele cu Cryptomactra”. Zona Varidentella reussi – Varidentella sarmatica (Concurrent Range Zone. rare otolithe şi statolithe de Myssidae. 1976. Obsoletiforma ingrata (Kolesnikov). cu aceeaşi frecvenţă. 1998): Articulina sarmatica. Duplicata corbiana. 1995 şi respectiv Luczkowska. 1997) îşi găseşte reprezentativitatea pentru biostratigrafia acestei formaţiuni în secţiunea geologică de pe Valea Dara. pe lângă taxonii anterior citaţi. Profilul Dara este reprezentativ litologic. 1973) sau a Bessarabianului inferior (Andreescu. Subzona Ammonia beccari (Abundance Zone). Ervilia dissita. 1968. Gibbula hommairei (d'Orbigny). Elphidium hauerinum.

Tapes dissitus. Actaeocina sinzowi. Mactra (Sarmatimactra) fabreana d'Orbigny. Duplicata elegans (Simionescu şi Barbu). Calliostoma kishinevense (Kolesnikov). Sinzowella crustaformis (Bogdanowich) transportate probabil din zone de acumulare litorală. Catinaster calyculus Martini şi Bramlette. Pe Valea Chiojdeanca. Duplicata iassiense (Simionescu şi Barbu). Mactra (Podolimactra) ovata. Calliostoma poppelacki. Actaeocina lajonkaireana. etc. Elphidium macellum. Plicatiforma rustorense (Sultanov). Se adaugă otolithe. Acmaea subcostata. Amnicola zonata Eichwald. Tapes vitalianus. Prezenţa moluştelor: Plicatiforma fittoni. bryozoare. Porosononion subgranosus. Mactra (Podolimactra) macarovicii Jeanrenaud. Plicatiforma fittoni (d'Orbigny). Tapes ponderosus. Elphidium fichtellianum. Băcăran. Sunt citate şi frecvente specii de Sinzowella: Sinzowella nodula (Kareer şi Sinzow). Microfauna este comparabilă cu aceea din primele două nivele cu Cryptomactra. 1998) faune asemănătoare. Pseudotriloculina consobrina. Ultimele aflorimente de argile de pe Valea Dara sunt citate (Munteanu. Elphidium hauerinum. Calliostoma marginato sinzowi (Kolesnikov). cu frecvenţă moderată se 31 . Articulina problema. Coccolithus pelagicus (Wallich) care indică zonele NN8 şi NN9. Elphidium crispum. Littorina basarabica (Sinzov). viermi. “Argilele cu Cryptomactra” sau acumulat în intervalul Bessarabian inferior-partea inferioară a Bessarabianului superior. Modiolus naviculoides Dubois. Mactra (Podolimactra) ovata. Elphidium macellum. Mactra (Sarmatimactra) fabreana. a Forma ţ iunii de Ş ipo ţ elu. Calliostoma kishinevense. Obsoletiforma ingrata. Elphidium macellum. Porosononion aragviensis. Gibbula picta. Modiolus fuchsi Barbot. Actaeocina lajonkaireana. Pseudotriloculina nitens. Calcidiscus leptoporus (Murray şi Blackman). În raza localităţii Atârnaţi. Pseudotriloculina consobrina. Pirenella disjuncta. argilele siltice din partea superioară. Duplicata duplicata. Porosononion hyalinus. Akburnella impexa. şi prin foraminifere: Porosononion subgranosus. 1998) cu o faună de moluşte concludentă pentru Bessarabianul superior: Plicatiforma fittoni. Acmaea subcostata. Calliostoma marginata sinzowi. Calliostoma cordierianum (d'Orbigny). Duplicata nasuta (Kolesnikov). Fischericardium fischerianum (Kolesnikov). prin predominarea foraminiferelor: Porosononion subgranosus. Calliostoma cordierianum. Actaeocina sinzowi. Porosononion subgranosus. Porosononion aragviensis.V. Dintre foraminifere se menţin speciile: Pseudotriloculina consobrina. raportabilă Bessarabianului. Amnicola bilineata Simionescu şi Barbu. Inaequicostata suessi. Calliostoma woronzowi. Tapes dissitus (Eichwald). Obsoletiforma ingrata. din aceleaşi depozite. Duplicata dissita (Dubois). încă de la limita cu argilele volhiniene. Tapes ponderosus. Cyclichna melitopolitana Sokolev. Calliostoma anceps (Eichwald). Duplicata moldavica. Mactra (Sarmatimactra) fabreana. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău (Kolesnikov). Dogielina kaptarenko. 1998) a indicat taxonii: Catinaster coalithus Martini şi Bramlette. Chartocardium barboti (Hoernes). Planacardium doengingki. Porosononion subgranosus. Munteanu (1998) descrie al treilea nivel cu Cryptomactra pesanseris în care această specie apare asociată cu taxoni specifici pentru Bessarabianul superior: Musculus sarmaticus. Munteanu (1998) citează taxoni de moluşte: Musculus sarmaticus. Obsoletiforma nefanda. Mactra (Sarmatimactra) pallasi. Articulina daraensis. Discoaster variabilis Martini şi Bramlette. Actaeocina maxima (Berger). Retusa truncatula Bruguer. argilele siltice de la contactul cu gresiile meoţiene conţin foraminifere: Porosononion subgranosus. cărora li se adaugă Dogielina kaptarenko Bogdanowich şi Didovsky. Ammonia beccari. Gibbula hommairei. Hydrobia elongata (Eichwald). Mactra (Sarmatimactra) pallasi. Pseudotriloculina consobrina. Se concluzionează că în secţiunea de referinţă de pe Valea Dara. se caracterizează prin specii de moluşte: Plicatiforma plicatofittoni (Sinzow). După o secvenţă lipsită de faune. În continuarea profilului se citează 50 m de remanieri de Globigerina şi Globorotalia după care conţinutul stivei argiloase include taxonii: Nonion bogdanowiczi. Fauna de foraminifere este reprezentată prin: Pseudotriloculina nitens. Depozitele bessarabiene ale Forma ţ iunii de Ş ipo ţ elu de pe Valea Salcia (satul Piatra Mică) se caracterizează. Pe Valea Oancea se citează (Munteanu. Littorina basarabica (specifice Bessarabianului superior după Kojumdgieva. Tapes tricuspis. 1970) atestă vârsta bessarabian superioară a argilelor ce conţin al treilea nivel cu Cryptomactra pesanseris. Calliostoma poppelacki. Studiul nannoplanctonului (Mărunţeanu din Munteanu. Elphidium reginum. Pe pârâul Capul Mielului. Elphidium samueli.

Plicatiforma plicatofittoni. etc. În concluzie. 1998) specii de moluşte şi foraminifere. Planacardium doengingki. Plicatiforma fittoni etc. doar 14 îşi continuă evoluţia din Volhinian iar din cele 15 genuri de foraminifere doar 9 îşi continuă evoluţia din Volhinian. Obsoletiforma nefanda. analiza faunelor de moluşte şi foraminifere (Munteanu. Tapes ponderosus. Mactra (Sarmatimactra) vitaliana. Zona Calliostoma marginata sinzowi (Range Zone). Dintre moluşte. Specia index este însoţită de: Calliostoma 32 . 1998) de pe pârâul Andrei. Inaequicostata suessi. Chartocardium barboti. în argilele siltice bessarabiene se citează: Obsoletiforma nefanda. Mactra (Podolimactra) podolica cobălcescui. Elphidium reginum. Este raportabilă Bessarabianului superior în asociaţie cu Plicatiforma fittoni. 1988) creată pentru depozite grosiere în întregul Paratethys şi menţinută de Papaianopol pentru aria subcarpatică. . Meandroloculina. Dintre moluşte se aminteşte: Mactra (Podolimactra) podolica cobălcescui Ionesi. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău află Pseudotriloculina consobrina. Apariţia zonei marchează trecerea de la Volhinian la Bessarabian (Ionesi. 1988). 1998) determinate din partea superioară bessarabiană a Forma ţ iunii de Ş ipo ţ elu relevă o mai mare bogăţie în genuri şi specii decât în subetajele şi formaţiunile precedente (81 de specii de moluşte şi 33 de specii de foraminifere) ceea ce permite anumite sublinieri: . Tapes ponderosus. Zona este corelabilă cu Zona Mactra vitaliana pallasi (Kojumdgieva et al. Elphidium macellum. Plicatiforma plicatofittoni. În aria Anticlinalului Lapoş–Bădila. Elphidium crispum. iar la limita superioară de apariţia speciei Mactra (Sarmatimactra) fabreana. Dogielina kaptarenko. Elphidium samueli. Zona Cryptomactra pesanseris (Interval Zone. Calliostoma. Inaequicostata suessi. Caracterizează Bessarabianul superior şi este definită de extinderea taxonului care o denumeşte. În cadrul zonei mai apar: Plicatiforma rustovense. Obsoletiforma obsoletiformis. Mactra (Podolimactra) podolica ovata. Mactra (Sarmatimactra) vitaliana d'Orbigny. Tapes dissitus. sau a speciilor de foraminifere: Sinzowella. Este tipică pentru Bessarabian inferior este definită la limita inferioară de apariţia celor doi taxoni care dau numele zonei. lipsite de macrofaună. 1980. Mactra.. Dogielina. Se pot cita biozone pe bază de moluşte: Zona Mactra (Sarmatimactra) pallasi–Tapes ponderosus (Concurrent Range Zone. Pseudotriloculina nitens. 1968. etc. Zona Mactra (Sarmatimactra) fabreana-Plicatiforma fittoni (Concurrent Range Zone). argilele părţii superioare bessarabiene.V. În argilele de deasupra depozitelor cu Bolivina se citează: Dogielina kaptarenko. Ionesi. . Ionesi. Tapes gregarius.. Bolivina moldavica. Actaeocina lajonkaireana. Articulina daraensis. frecvenţa mare a taxonilor Porosononion şi Bolivina precum şi identificarea speciei de moluşte Cryptomactra pesanseris au permis stabilirea unor repere la nivelul Bessarabianului. Caracterizează Bessarabianul inferior şi este definită la limita inferioară de apariţia taxonului Mactra (Sarmatimactra) fabreana iar la limita superioară de dispariţia celor două specii. Porosononion subgranosus.din cele 26 de genuri de moluşte. Bolivina nisporenica Didkovsky. 1991). În secţiunile de pe văile Cheia şi Grecu. Sarmatiella. Distribuţia largă a speciilor Mactra (Sarmatimactra) pallasi. Nonion bogdanowiczi. Tapes ponderosus. Argilele siltice prelevate (Munteanu. iar cu frecvenţă redusă se întâlneşte Elphidium macellum. 1991). Nonion bogdanowiczi. Kojumdgieva et al. au indicat foraminifere din speciile Porosononion subgranosus. Cyclichna melitopolitana.numărul de taxoni de moluşte în litofaciesul argilos al Forma ţ iunii de Ş ipo ţ elu este de 57. Mactra (Podolimactra) podolica orata. a Forma ţ iunii de Ş ipo ţ elu conţin (după Munteanu. Inaequicostata suessi. Articulina daraensis. etc. Băcăran. Retusa truncata. Mactra (Sarmatimactra) pallasi. foraminiferele fiind diversificate. Bolivina sinzowi Didkovsky. Nonion bogdanowiczi. Asociaţia zonei mai conţine: Obsoletiforma nefanda. din argilele siltice se citează: Mactra (Sarmatimactra) pallasi. Elphidium fichtellianum. Obsoletiforma obsoletiformis. Microfauna se diferenţiază de cea volhiniană prin prezenţa cu frecvenţă maximă a taxonilor: Bolivina sarmatica. Obsoletiforma nefanda.dezvoltare maximă cunosc genurile de moluşte: Obsoletiforma. Pseudotriloculina nitens. Obsoletiforma ingrata. Obsoletiforma obsoletiformis (Kolesnikov).

sunt concludente următoarele bioevenimente (Mărunţeanu. formând împreună marea intercontinentală Paratethys (Jones şi Simmons. 2002) al asociaţiilor de foraminifere şi nannofosile calcaroase. a permis decelarea mai multor bioevenimente în evoluţia comunităţilor microplanctonice. 1998) şi Jones şi Simmons (1996) (din Crihan. dar unele din speciile ce se asociază taxonului index Dogielina kaptarenko. Duplicata nasuta. în intervalul Miocenului inferior. 33 . Articulina daraensis. 1995) şi Porosononion hyalinus se alătură o asociaţie cu Elphidium (Elphidium macellum. până în Asia Centrală.3. concomitente cu cele ale foraminiferului Globoturborotalia semivera. şi de asemenea apariţia Mării Mediterane. în vest. accentuat mai ales în Paratethysul oriental.8 milioane ani (Berggren et al. 1996 din Crihan. Popescu et al. Este o subzonă a Zonei Dogielina sarmatica. Calliostoma cordierianum. Băcăran. Mai recent. etc. Calliostoma woronzowi. datate la 23. Elphidium crispum.. În Miocenul inferior (Aquitanian şi Burdigalian). Pe lângă speciile index: Porosononion aragviensis (fosilă index pentru Bessarabianul superior după Popescu. Calliostoma kishinevense. Popescu. începând din Eocen. 1995). datate la 23. Bolivina moldavica. Munteanu (1998) subliniază abundenţa speciilor de Sinzowella.2 milioane ani (după primele ocurenţe ale lui Discoaster druggii–Berggren et al. 1996). Elphidium samueli. Littorina basarabica. ce ar defini baza Burdigalianului. Oceanul Tethys a început să se închidă cu consecinţa formării lanţului muntos alpino–carpato–himalayan. ce ar caracteriza începutul Aquitanianului superior.4 milioane ani. 1996). corelarea lor fiind extrem de dificilă.. Popescu et al.primele ocurenţe ale foraminiferului Globigerinoides primordius concomitente cu cele ale nannofosilului Helicosphaera mediteranea la limita Oligocen/Miocen sau Chattian/Aquitanian. Nonion bogdanowiczi.. care se extindeau din Austria. estimate la 21. Este tipică pentru toate litofaciesurile din Bessarabianul superior şi este definită de extinderea celor doi taxoni atât în Forma ţ iunea de Ş ipo ţ elu cât şi în partea inferioară a Forma ţ iunii de Râmnic. Alte specii de foraminifere ce însoţesc taxonul index sunt: Meandroloculina schirwanensis. Acest fapt a dus la definirea unor sisteme de etaje regionale diferite de Marea Mediterană şi diferite între zonele centrale şi orientale ale Paratethysului. Caracterizează Bessarabianul din “Argilele cu Cryptomactra”. alături de care apar şi alte forme ce caracterizează Bessarabianul: Bolivina sinzowi. . În prima parte a biozonei. Biozone create pe bază de foraminifere: Zona Dogielina sarmatica (Taxon Range Zone. concomitente cu cele ale nannofosilului Helicosphaera ampliaperta. 2002): . astfel de corelări au fost făcute de Rögl (1996. ca a doua (bessarabiană) maximă abundenţă (după cea din Volhinian) a taxonului index. Bolivina nisporenica. 2. Elphidium reginum. Subzona Bolivina sarmatica.. Zona Porosononion aragviensis–Porosononion hyalinus (Concurrent Range Zone). Studiul biostratigrafic şi paleontologic (Mărunţeanu. 1999). Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău rumanum. CRONOSTRATIGRAFIA MIOCENULUI Ca rezultat al coliziunii plăcilor de-a lungul marginii sudice a supercontinentului Eurasiatic. Spiroloculina okrajantzi se regăsesc şi în argilele basarabiene din partea superioară a Forma ţ iunii de Ş ipo ţ elu (în care lipseşte Cryptomactra pesanseris). în est.primele ocurenţe ale foraminiferului Globigerinoides triloba. Coliziunile au determinat iniţial formarea unei suite de bazine sedimentare cu orientare generală est-vest. ce au fost ulterior corelate cu diferite calibrări paleomagnetice. Elphidium fichtellianum) şi Porosononion subgranosus. 1999).primele apariţii ale nannofosilelor Discoaster druggii şi Reticulofenestra pseudoumbilicus. Duplicata elegans.V.2. Porosononion subgranosus. Evoluţia izolată faţă de oceanul deschis a Paratethysului a determinat prezenţa unor faune şi flore cu caracter endemic. . Sarmatiella prima.

4 – 16. . 100 m deasupra primei apariţii a speciei Praeorbulina sicana (Praeorbulina datum.la partea terminală a Langhianului se înregistrează prima apariţie a speciei Orbulina universa. Fornaciari et al. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău .. Papp et al.2 milioane ani (Berggren et al.Burdigalianul. . Miculan (1994) stabileşte o nouă schemă biostratigrafică pe baza foraminiferelor planctonice a depozitelor Miocenului Mediu din Italia. în cadrul Zonei N8 de foraminifere planctonice a lui Blow (1969) şi în cadrul Zonei NN4 de nannoplancton a lui Martini (1971) (Fornaciari et al. 1996. ale căror stratotipuri se află în aria mediteraneană. În conformitate cu aceste plane de datare.8 – 21. este caracterizat de Zona Globigerinoides triloba de foraminifere precum şi de Subzona Helicosphaera carteri .8 milioane ani) este intra-eggeriană.1 milioane ani)..5 milioane ani) poate fi corelat cu Eggenburgianului superior (între 21. ceea ce asigură o bună corelabilitate a unităţii biostratigrafice cu acelaşi nume. 1973. Cicha et al.5 – 16. 1978. 2001): . cunoscută ca apărând în cadrul Zonei N9 a lui Blow (1969) (Miculan.limita Chattian / Aquitanian (datată la 23.baza Langhianului. au determinat reluarea studiilor în zonele tip ale acestor etaje.primele apariţii ale nannofosilului Sphenolithus belemnos însoţite de cele ale foraminiferului Globigerina angustiumbilicata. 1994. cuprins între 23.) pot fi corelate astfel cu cele regionale (Baldi et al.NN2b..De asemenea: . Fornaciari et al. în Italia. plecând şi de la scheme mai vechi. marcând debutul Burdigalianului superior. . .. în vederea definirii lor riguroase (după Crihan. în Miocenul inferior. 1979.5 milioane ani) şi Karpatianul inferior (între 18. 1996. 1971. 1996). Prin coroborarea rezultatelor paleontologice.primele apariţii ale foraminiferului Candorbulina glomerosa concomitente cu cele ale lui Calcidiscus leptoporus..8 – 23. Iaccarino. Fornaciari et al. 1985). 2002).. corespunde Zonelor Globigerinoides primordius şi Globoturborotalita semivera de foraminifere sau Zonei Triquetrorhabdulus carinatus – NN1 şi Subzonei Discoaster Sphenolithus dissimilis – NN2a de nannoplancton.4 milioane ani) se regăseşte în Eggenburgianul superior. 1997 a).4 milioane ani. Andrehova – Grigorovic et al. în arealul românesc al bioprovinciei Paratethysului. (1997 a. etc. (1996).. 1967. Prin convenţie internaţională. precum şi datele biostratigrafice care sunt uneori în discordanţă unele cu celelalte.Aquitanianul (Miocen inferior). Rio et al. Zona Sphenolithus belemnos – NN3 şi Subzona Discoaster deflandrei – NN4a de nannoplancton. 34 . cuprins între 21. Miocenul Mediu a fost subdivizat în două etaje Langhianul şi Serravallianul (Berggren et al. 1975.Burdigalianul (cuprins între 21. Muller şi Pujol. la 16. Jenkins et al. rezultate din studii (Mărunţeanu.8 – 21. 1990. Popescu et al. Ottnangianul (între 19. etajele Aquitanian şi Burdigalian ale Miocenului inferior pot fi caracterizate biostratigrafic astfel: . .V.4 milioane ani) corespunde Egerianului superior (între 23. Berggren et al. 1999): . 1984. 1999).4 milioane ani. b) şi Rio et al. . unităţile cronostratigrafice globale (Muller..4 – 19.5 milioane ani.4 milioane ani). Theodoridis.limita Aquitanian / Burdigalian (la 21.. în urma studierii depozitelor Miocenului Mediu din Italia şi din zona Mediteranei din punct de vedere al conţinuturilor în microorganisme planctonice calcaroase. este localizată la cca.2 – 21.în cadrul Langhianului are loc evoluţia genului Orbulina (Orbulina datum) din genul Globigerinoides prin intermediul genului Praeorbulina.limita Burdigalian / Langhian (la 16.Aquitanianul (între 23. . 1985.1 – 18.. Definirea necorespunzătoare a acestor etaje (deşi sunt larg utilizate). . aproximate la 19.5 milioane ani). Steininger et al. Fornaciari şi Rio. (1997). ajung la următoarele concluzii (din Crihan. 1981). 1997 a). marcând debutul Miocenului mediu. cum sunt cele ale lui Salvatorini şi Iaccarino (1982) sau Iaccarino (1995). cu datele de acelaşi tip referitoare la bioprovincia Tethysului....2 milioane ani) – Eggenburgianului inferior (între 23.5 milioane ani) este intra-karpatiană. care din punct de vedere litostratigrafic corespunde cu baza Marnelor de Cessole. biostratigrafice şi paleomagnetice.4 – 16. Băcăran.

pe baza primei apariţii a genului Praeorbulina şi a speciei Orbulina suturalis şi pe baza Zonei NN5 de nannoplancton. Papp et al.. În aria carpatică. contemporană cu o creştere mai rapidă a banchizei est – antarctice (Kennett.. Miller. partea terminală a miocenului Mediu este echivalată. doar pe baza faunelor endemice de moluşte şi foraminifere bentonice. Rio et al. De asemenea. pentru Badenianul inferior. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău . 35 . (1997) propun ca baza Tortonianului (Miocenului superior) să fie de prima apariţie a speciei Neogloboquadrina acostaensis. se înscriu în Zona NN6. iar în regiunea mediteraneană aproape de ultima apariţie a speciei Globorotalia peripheroronda (Fornaciari et al. 1985 din Crihan. Băcăran. Motaş et al.. conduce la dificultăţi foarte mari în corelarea cu depozite contemporane.. 1985. Berggren et al. La finele Badenianului. care în ariile de latitudine medie şi în aria mediteraneană este foarte aproape de baza Zonei NN8 de nannoplancton calcaros. 1997 b). 1985 în Fornaciari et al. 1997 b. iar Langhianul şi Kossovianul ca etaje ale Badenianului. De asemenea. Acest eveniment este concomitent cu o schimbare pe plan global a δ13C atât a foraminiferelor planctonice. 1992). 1999). De aceea. cu etajul Sarmaţian (sensu Barbot de Marny. ceea ce a condus la o scădere continuă a salinităţii cu consecinţa dispariţiei faunelor de foraminifere de salinitate normală şi înlocuirea lor cu asociaţii de apă salmastră. formate în depozite marine deschise şi impune necesitatea folosirii unei scări geocronologice locale (din Crihan. 1991. atât din ariile intracarpatice cât şi extracarpatice din România.V.deoarece baza Serravalianului este aproape de ultima ocurenţă a lui Sphenolithus heteromorphus. acesta este propus ca principal criteriu de definire a GSSP (Global Stratotype Section and Point) pentru limita Langhian / Serravalian (Fornaciari et al. fenomen interpretat ca legat de productivitatea crescută a apelor reci de adâncime de la latitudinile înalte. 1997 a. unul dintre bio-orizonturile de nannoplancton calcaros cele mai uşor de recunoscut şi de corelat. Limita inferioară a Sarmaţianului este. (1978) împart Miocenul Mediu marin (= Badenianul. este foarte important faptul că ultima ocurenţă a lui Sphenolithus heteromorphus aproape coincide cu una din schimbările majore din istoria paleoclimatică – paleoocceanografică a întregului Cainozoic. el consideră că şi depozitele Wielicianului se află încă în cadrul Zonei Orbulina suturalis. parţial. limita Langhian/Serravalian ar putea fi aproximată în baza Zonei N10 a lui Blow (1969) sau cu Zona Globorotalia siakensis a lui Iaccarino (1985). Papp et al. utilizarea subetajelor Moravian şi Wielician nu se justifică şi propun utilizarea Badenianului ca superetaj. 1999). 1999). 1999). Cicha şi Seneş. în ariile oceanice. Fornaciari et al. aşa zisul “eveniment Miocen Mediu” (“mid–Miocene event”) (Miller.Rio et al. Kossovian.. 1999). cel mai probabil. . Rögl (1996) consideră că depozitele Moravianului din Avanfosa Carpatică şi din bazinele intramontane ale ariei Pannonice se pot corela cu Langhianul. . 1995).. în general. 1997 b din Crihan.contrar celor susţinute de Martini (1971). 1985. Wright et al. respectiv în regiunea mediteraneană (Fornaciari et al. 1999) arată însă că depozitele kossoviene. (1997 b) arată că limita Serravalian/Tortonian (Miocen mediu–superior poate cu fi cu uşurinţă trasată la ultima apariţie a lui Helicosphaera walbersdorfensis în aria mediteraneană şi la prima apariţie a lui Catinaster coalithus în ariile oceanice de latitudine medie (din Crihan. (1976) consideră că deoarece evoluţia foraminiferelor planctonice la nivelul Badenianului inferior şi mediu este identică cu cea din aria mediteraneană. De asemenea. aria Paratethysului a fost aproape complet izolată de marea deschisă.. 1997). 1991 din Crihan. pentru cel superior. topul stratotipului Langhianului se află în întregime în cadrul Zonei NN5 a lui Martini (1971). cât şi bentonice (finalul aşa-numitului “Monterey excursion” a lui Vincent şi Berger. 1968. Acelaşi autor arată că depozitele kossoviene se încadrează în Zonele NN6/NN7 de nannoplancton calcaros. Wielician pentru Badenianul mediu şi respectiv.. Mărunţeanu (1992) (din Crihan. Evenimentul a constat într-o creştere majoră a δ18O pentru foraminiferele bentonice. Wright şi Fairbanks.. 1866). Faptul că biostratigrafia acestor depozite salmastre se face. Woodruff şi Savin. b. . Wright şi Fairbanks (1991) au denumit creşterea maximă a δ18O ca evenimentul Mi3 şi au demonstrat larga lui corelabilitate. 1968) din Paratethysul Central în trei etaje cu caracter regional şi anume: Moravian.ultima ocurenţă a lui Sphenolithus heteromorphus are loc în ariile occenice aproape de prima apariţie a speciei Globorotalia peripheroacuta (Miller et al.

în care au fost identificate Zona Globoturborotalita druryi/Globorotalia transsylvanica de foraminifere planctonice şi respectiv. Zona Varidentella reussi. Nannofosilele calcaroase. Conţinutul biostratigrafic al întregului etaj Sarmaţian este reprezentat prin asociaţiile Zonelor de moluşte Abra reflexa (Volhinian). 1998) are vârsta Langhian superior sau. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău corelabilă cu limita dintre zonele de nannoplancton calcaros NN6 şi NN7 (Mărunţeanu.dintre depozitele de vârstă Sarmaţian inferior–mediu (Volhinian–Bessarabian). Băcăran. . referitor la încadrarea cronostratigrafică a depozitelor Miocenului Mediu. Depozitele Sinclinalului de Slănic s-au depus peste relieful creat în urma cutărilor savice şi cuprinde o succesiune ce începe cu stratele de Cornu (în sens larg). Wielician şi Kossovian). 3.Forma ţ iunea de Telega reprezintă partea terminală a Miocenului Mediu marin. 1992 din Crihan. subdivizat în Moravian. Dacă se iau în considerare propunerile de trasare a limitei Serravalian/Tortonian (Miocen mediu–superior) la baza Zonei NN8 de nannoplancton calcaros şi datele oferite de Mărunţeanu (1992). 1997). precum şi partea terminală a Zonei NN5 şi Zona NN6 de nannoplancton calcaros. Catinaster coalithus (NN8). au vârsta Langhian terminal – Serravalian inferior sau Wielician. se consideră ca utilă menţinerea. care după conţinutul în nannoplancton calcaros (Zona NN6) poate fi corelată cu Serravalianul. deşi Rögl (1996) propune corelarea limitei inferioare a Tortonianului cu limita Bessarabian / Kersonian. a cărui limită superioară poate fi corect caracterizată. 1999). Începând cu Sarmaţianul (şi până la finele Neogenului).deoarece faunele de foraminifere planctonice au o evoluţie comună doar la nivelul Langhianului.” (după Frunzescu. se pot trage anumite concluzii (din Crihan. sunt date de moluşte şi ostracode. şi are vârsta Kossovian. de foraminifere bentonice. Ca urmare a aspectelor prezentate. doar la bioorizontul reprezentat de ultima apariţie a speciei de nannoplancton calcaros Sphenolithus heteromorphus. aparţin Zonelor Discoaster kugleri (NN7). precum şi Brecia de Cosmina. respectiv Mactra bulgarica şi ale ostracodelor Miocyprideis sarmatica. 2004). Cryptomactra fabreana (Bessarabian). sunt cantonate îndeosebi în formaţiunile Sarmaţianului inferior şi mediu. destul de rare. urmate de depozitele Molasei de Doftana 36 . Discoaster hamatus (NN9) şi probabil. Moravian. îndeosebi. a schemei cronostratigrafice regionale (etajul Badenian. cele ale complexului inferior (marnos) sau median (arenitic) se încadrează la Volhinian (Zona Lobatula dividens. mult mai frecvente faţă de foraminifere. Mactra bulgarica / Mactra caspia (Kersonian). Cadrul geologic al Formaţiunii cu sare de la Slănic – Prahova Formaţiunea cu sare de la Slănic aparţine sinclinalului cu acelaşi nume dispus pe depozite ale flisului extern şi.V. 1999): . pentru Miocenul Mediu marin. deci în cadrul Serravalianului. 1998. Foraminiferele. după scara locală utilizată în Paratethysul Central. . Zona Elphidium reginum) iar cele ale complexului superior (siltic – argilos) la Bessarabian (Zona Porosononion sarmaticum şi Zona Porosononion aragviensis). în Paratethys. parţial Zonei Discoaster calcaris (NN10). Acest aspect ar face ca Bessarabianul şi chiar partea superioară a Volhinianului să corespundă părţii inferioare a Miocenului superior. din cauza îndulcirii progresive a mediului acvatic. atunci această limită se va regăsi la limita Sarmaţian inferior (Volhinian) – Sarmaţian mediu (Bessarabian) sau chiar în cadrul Volhinianului superior. Limitele subetajelor Volhinian-Bessarabian şi Bessarabian-Kersonian corespund primelor ocurenţe ale bivalvelor Cryptomactra pesanseris. Zona Pseudotriplasia minuta/Uvigerina orbignyana. . ele putând fi încadrate în Zonele Lobatula dividens – Porosononion aragviensis (Bessarabian). în ale cărei depozite a fost identificată Zona Candorbulina universa/Globorotalia bykovae de foraminifere planctonice şi Zona NN5 de nannoplancton calcaros (Mărunţeanu şi Crihan. peste cele paleogene ale Pânzei de Tarcău (planşa XXX). principalele grupuri de organisme ce pot caracteriza etajele Neogenului. respectiv Loxoconcha potetis. unde se înregistrează prima apariţie a speciei Catinaster coalithus (Meszaros.partea inferioară a Forma ţ iunii de Câmpini ţ a. .partea superioară a Forma ţ iunii de Câmpini ţ a.

Mărunţeanu. pe care a străbătut-o pe o grosime de 85m. Molasa de Slănic. Forajul s-a continuat încă 30m de la ieşirea din sare. coloana litologică prezentând. de vârstă Miocen mediu (Badenian). Forajul F1 ce face obiectul investigaţiei paleomicologice abordate în prezenta lucrare e plasat în zona marginală de subţiere a lentilei de sare. marne cu Spirialis. Frunzescu. având avantajul că intersectează stratele evaporitice.V. 1980). şisturi cu radiolari. Succesiunea întâlnită relevă un ciclu simplu de sedimentare evaporitică. oprindu-se într-un complex litologic de marne vinete (după Băcăran. doar slab cutate (constant înclinării de 30o). neexistând riscul repetării în foraj a anumitor nivele. Formaţiunea breciei sării şi la 167m a intrat în sare. 1943. urmate de formaţiunea evaporitică (halit în bază cu anhidrit) şi având în talpa forajului o formaţiune carbonatică fină. marne şi tufuri cu globigerine. Mărunţeanu. Forajul F1 a traversat o succesiune de marne cu rare intercalaţii arenitice. succesiunea se încheie cu depozitele sarmaţiene şi pliocene. brecia sării cu lentile de sare (orizont evaporitic). 37 . Băcăran. de sus în jos. 1994). cuprinde orizonturi lito-biostratigrafice tipice (Grigore Popescu. arenitice-fin ruditice. Zăcământul Slănic amplasat în zona central-sudică a Sinclinalului Slănic are o formă alungită pe trei direcţii cu îngroşare maximă în zona centrală. în zona SE a zăcământului s-au executat mai multe foraje de cercetare geologică. Forajele au interceptat brecia sării cu lentile de sare. 1980) şi cele ale Molasei de Slănic (Ştefănescu. În scopul determinării exacte a conturului sare-steril şi pentru o eventuală abordare a exploatării în carieră. 1951). Drăgănescu. La partea superioară. următoarea succesiune: roci lutitice (marne şi argilite). Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău (Ştefănescu.

.

dicelulari. 1976. 1986. însă. dându-ne imaginea diversităţii fungilor fosili care pot constitui suportul înţelegerii relaţiilor dintre marile grupuri de ciuperci. 1979. 37 . 1980. a stării evolutive a acestora în contextul paleobotanic şi palinologic respectiv. antrenat în comparaţiile sporilor actuali cu cei fosili. 1977). Resturile fosile de fungi sunt mai pretabile la interpretarea mediului înconjurător decât indexul lor. la sporii multicelulari aporaţi ce apar în Miocen. Totuşi. 1995). 1969. aplicarea în biostratigrafie a fungilor fosili a fost mărită de descoperirile caracteristice şi unice de spori care au amplitudini stratigrafice limitate (Kalgutkar & Sigler. acele modele specifice întâlnite în procesul evoluţiei ciupercilor (Locquin. Elsik (1977) a avut intuiţia unei adevărate filogenii morfologice a sporilor fungici fosili. 1966 . contrariul. 1965). Generalităţi Ca rezultat al creşterii complexităţii şi diversificării sporilor fungici de-a lungul timpului geologic. 1982). Pornind de la morfologia cea mai simplă (la sporii aporaţi. b. ce apar în Triasic. dar ajunge la apogeu în Cenozoic inferior. Rareori.. diporaţi ce apar în Maastrchtian) există o întreagă scară a reperelor care uşurează munca paleomicologului. 1975). 1969). 1968.V. acompaniată de schimbările ecologice edafice şi biotice care afectează substratul lor. 1971). Ramanujam & Srisailam. psilaţi-elicoidal (ce apar în Paleocen) şi dicelulari reticulaţi (ce apar în Miocen). Deşi cunoscuţi de timpuriu. parţial. Cercetările noastre dovedesc. precum Slaniceites caracioni. s-au format idiomorfonii. monocelulari cu veruce (ce apar în Miocen). la un moment dat.1. ciupercile şi-au manifestat prezenţa prin 645 genuri fosile şi 6000 genuri actuale (Locquin. Pirozynski. Kalgutkar & Mc. Multe esemenea informaţii au crescut. Porul a constituit apertura de bază din Triasic superior până în Cenozoic (Elsik. 1991). mulţi spori fungici distincţi evidenţiază afinităţi cu genurile moderne. 1971. ci de conservatorism şi continuitate. 1988. În sedimente din Eocen au fost identificaţi teliospori de Puccinia. Genurile moderne de Ascomycetes epifite au fost cunoscute din Cenozoic (Dilcher. Endogone sp. Elsik (1977) constată că diversitatea de forme morfologice se stabilizează în Maastrichtian (Cretacic superior). Sporii cu costaţie de tip Fusiformisporites (ce apar în Paleocen). Marcel V. la sporii multicelulari. 1977). aseptaţi şi psilaţi). iar în sedimente din Pleistacen au fost decelaţi clamidospori cu suport micelian de Phycomycetes. Existenţa unei filogenii morfologice a sporilor fungici este un argument al folosirii acestora în biostratigrafie. De la Ballistomycotina la Trichomycetes ce au stabilit primele punţi oncogenice acum 600-700 milioane de ani (sfârşitul Precambrionului) până în prezent. Ramanujam & Rao. In Cenozoic. precum Desmidiospora şi Tetraploa (Elsik. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău 9. 1983). Jarzen & Elsik. Intyre. RECONSTITUIREA PALEOMEDIULUI MIOCEN 9. Pirozynski (1976) evidenţiază că istoria fungilor nu este marcată de schimbări şi extincţii. Lange & Smith. Sporii de tip aff. Arthrinium şi Hypoxylon cu şanţ longitudinal apar în tranziţia Paleocen superiorEocen. Pirozynski et al. Combinarea studiilor fungilor fosili cu cei actuali măreşte potenţialul palinomorfelor fungice fosile în interpretarea palomediului (Wolf. până la morfologiile cu ornamentaţii (la sporii monocelulari aporaţi ce apar în Paleocen. la sporii diporaţi ce apar în Eocen. au semnificaţia unor etape în evoluţia elementelor de ornamentaţie. Aceasta poate fi atribuită variaţiei factorilor incluşi rapid de fungi. Locquin (1982) a explicat procesul evoluţiei ciupercilor prin trecerea de la simbioză la integrarea genetică într-un singur organism. Băcăran. Cercetările ulterioare au dovedit apariţia unor antecedenţi. speciile fosile corespund exact sporilor moderni. O importanţă deosebită în explicarea filogeniei morfologice o au genurile fără antecedenţi. consecvent mediului de nutriţie saprofit sau parazit (Kalgutkar. Compararea sporilor actuali cu cei fosili de ciuperci dintr-o formaţiune de o anumită vârstă realizează o imagine generală. fungii nu au o dezvoltare evolutivă pe deplin elucidată (Sheffy & Dilcher. folosindu-se de elementele sporologiei comparate. (Wolf.

2000).Dilcher (1965) compară fungii epifiţi Microthyriales. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău În practica comparării sporilor de ciuperci actuali cu cei de vârstă miocenă trebuie să se îmbine cunoştinţele dobândite în filogenia morfologică a sporilor fosili (pl. 1976. şi determină paleoclimatul regiunii. III. China. (1988) a investigat palinologic şi micologic sferele de argilă cu conţinut organic. 2000).Kalgutkar & Mc Intyre (1991) descriu doi helicospori fungici tipici (Helicoönites şi Helicosporiates Kalgutkar & Sigler. Stubblefield & Taylor.Stubblefield & Taylor (1988) şi Taylor (1990) discută semnificaţia fungilor folosiţi şi asocierea lor în paleoclimatele terestre în interacţiunea cu plantele şi animalele.Lange (1978b) a comentat semnificaţia prezenţei speciilor Pesavis tagluensis şi Ctenosporites eskerensis. au implicat în cadrul factorului paleogeografic corelarea componentelor floristice. 1982) (după Kalgutkar & Jansonius. Pirozynski et al.V. . b. 1968) leagă fluctuaţiile de abundenţă a sporilor fungici de modificarea vegetaţiei cauzată de schimbarea climatului. S. după Kalgutkar. . Mulţi cercetători s-au folosit de sporii fungici în comparări cu cei actuali în vederea determinării unui climat: .Bharadwaj (1967) şi Lange (1976). însoţitoare ale oaselor de Mastodon. Africa.. neputându-se explica asemănarea îndepărtată cu flora paleocenă din Australia şi America de Nord. relaţiile fungilor fosili cu animalele sunt valoroase: .U. indicatori ai climatului cald şi grupul generic subacvatic Helicoön.Wolf (1966 a. Malaezia şi Rusia. Interpretarea paleogeografică a prezenţei fungilor în diverse formaţiuni măreşte potenţialul informativ al acestora: . Implicarea macrofosilelor în cercetarea paleobotanică alături de cea palinologică lărgeşte posibilitatea înţelegerii relaţiilor dintre fungi şi plantele gazdă. 1981. 1995.Kalgutkar (1993) a comparat fungii Cenozoicului inferior din Formaţiunea Bonnet Plume din Canadianul Arctic cu cele de aceeaşi vârstă din Argentina. India de Sud cu cei moderni Cirrenalia şi văd în Grallomyces. Fungii sunt o sursă particulară de informaţii privitoare la paleomediu. Deşi rare. Amphissphaerella. Gray (1985) a comparat relaţiile de mediu ale microfosilelor (polen şi spori fungici) şi macrofosile.Ramanujam & Srisailam (1980) corelează sporii helicoidali Paleocirrenalia din Neogenul Kerala. 2000). după Elsik. a fost insuficient exploatat pentru Cenozoic (după Kalgutkar & Jansonius. . Canada. . Sporidesmium. India. Anglia. comunicând prezenţa numeroşilor taxoni ai diverşilor fungi (după Kalgutkar & Jansonius. Erysiphales şi Meliolales (Eocen mediu) din Tennessee. mai târziu (1973) va sugera că prin identificarea speciilor fosile şi compararea lor cu formele vii se poate deduce paleomediul.folosindu-i ca indicatori ai mediului vechi (Pirozynski. Băcăran. 1988).subliniind rolul lor determinant (van Geel et al. în studiile lor paleoclimatice. b. Helicodendron şi Helicosporium în regiunea paleomediului umed (după Kalgutkar & Jansonius. Determinarea paleomediului cu ajutorul Fungilor a fost în atenţia paleomicologilor: . în valori cantitative şi calitative şi a dus la descoperirea într-o singură secvenţă a stratului a informaţiilor valabile pentru întregul strat.trecând în revistă relaţiile fungilor cu mediul lor (Stubblefield & Taylor. . IV. Ramanujam.. altfel existând riscul erorilor. Australia. Isthmospora elementele unui climat cald. din Canadianul Arctic.Yarzen şi Elsik (1968) consideră sporii descoperiţi de-a lungul râului Luangwa din Zambia ca utili deducerii mediului din Neogen. 1968 a.A. 2000). 1977). 1988. 1988). 1995) cu ocurenţa cenozoică (pl. . . . descoperit în New Brunswic. . Descrierea şi comentarea de către Chitaley (1978) şi Chitaley & Wawale (1978) a relaţiilor dintre plantele gazdă şi fungi şi a plantelor gazdă cu fungii fosili a dus la cunoaşterea paleomediului din Mohgaonkalan din Deccanul Intertrappean-India. descoperind o diversitate ce se reflectă în morfologia sporului. descoperind semnificaţii de similaritate.Pirozynski et al. .Elsik compară speciile actuale ale genului Hypoxylon din Zona Temperată Nordică şi din zone aparent tropicale. 1995) din Eocenul Formaţiunii Eureka Sud. 38 .

accidental. cu celula terminală mai alungită şi care măsoară 58-74 x 11-14 µm (după Rădulescu. Săvulescu. la mijlocul celulei a treia. Fiecare specie (sau grupuri de specii) de spori fungici are un specific al dispunerii septurilor în asociere cu alte caractere. grupuri de 4-6-7 celule continui sau separate de alte grupuri constituite mai simplu. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău 9. XVII. dispuse în cruce sau în dreptul 1/2 . longitudinali (1-2). dând naştere la două serii de celule (după Ellis & Ellis. în mijlocul a 3 celule succesive sau numai 1-2 la jumătatea distanţei dintre 2 septuri paralele sau dispuse în V.) Sacc. La Dictyotrichiella pulcherrima Munk. astfel că a apărut noţiunea de septare tip. major (cel mai gros) sau minor (cel mai subţire) (după A. XVII. (pl. forma. Manoliu (1982) le citează la specia P. se numeşte septare de tip „bevanii”. 1985).P. 14) se întâlnesc conidii elipsoidale. simetria.(Macrosporium) carthami Tr. Ceea ce este hotărâtor în stabilirea înrudirii acestora este tocmai existenţa septării de tip „robusta”.V. dimensiunile etc.F. La Ramphoria bevanii Sivan (pl. patru. lactucicola Ellis & Everh. ei se numesc tetracelulari (triseptaţi). Rădulescu (1969) cu scopul de a evidenţia faptul că aceştia îşi găsesc antecedenţii în micoflora miocenă. este marcat la două segmente mijlocii de două septuri longitudinale. aperturile.2. Corpul simetric. cinci sau mai multe septuri. 1942. 1983). Săvulescu. se întâlneşte uneori septarea de tip „vulgaris”. sporii care au două septuri se numesc tricelulari. verticali sau oblici. brune. monoseptat). fig. 4). Septurile sunt elementele morfologice cele mai importante ale definirii sporilor actuali şi fosili de ciuperci.S. deci la un număr nesemnificativ de exemplare. pentacelulari (tetraseptaţi). multicelulari (cu 6 sau mai multe celule. dând 39 . ornamentaţia. fig.1/3 din lungimea celei opuse. Septul poate fi median (la mijlocul sporului). 14). La conidiile acestei specii se întâlneşte septarea de tip „carthami”. 1969). care prezintă aproape permanent 3 septuri transversale şi 3 septuri de tip „vulgaris” la unele celule ale sporilor. aproape în întregime paralele cu axul longitudinal. Manoliu (1982) şi E. 1942 (pl. fusiform. incapsulaţi. La sporii genului Pleospora sp. fig.. Ellis şi Pamela Ellis (1985) şi două specii din lucrările micologilor români Al. culoarea. Sporul fără sept se numeşte monocelular (aseptat). multiseptaţi). sp. În planşele XVII şi XVIII prezint imaginile a 45 de specii de spori actuali din lucrarea sporologilor Martin B. XVIII. (pl. (pl. 23). constricţiile. formând astfel tipul de septare „siparia”. clavate sau alungite. Elementele morfologice folosite în procesul comparării sporilor actuali de ciuperci cu cei fosili În compararea sporilor actuali de ciuperci cu cei fosili se foloseşte o gamă largă de elemente: septurile. 1985). care arată că acest binom este folosit în sens larg pentru a acoperi un grup variabil. fragmentată. cu 5-8 septuri transversale şi mai puţine septuri longitudinale (după Ellis & Ellis. Acest tip de septare numit „pulcherrima” este întâlnit. Redau mai jos câteva tipuri de septare. XVII. Această dispunere mozaicată a septurilor longitudinale. despărţite prin pereţi transversali (7-10). fig. Săvulescu. De la sporul cu un sept (dicelular. frecvent. fig 15) cu specificaţia L. & Br. drept. La Alternaria (Macrosporium) carthami Tr. ascosporii sunt bruni-aurii. La Pleomassaria siparia (Berk. ascosporii au 5 septuri transversale şi numai 1 sept longitudinal. 27). alcătuind. situat la fiecare a 3-a sau a 4-a celulă (după Ellis & Ellis. ascosporii au 5-6 septuri transversale şi 3-4 septuri longitudinale.A. VIII. La Gloniopsis praelonga (Schw. piriforme. constituită din 2 septuri oblice şi 2 septuri transversale ce delimitează 3 loji.) Zogg (pl. 1985). multicelulare. 1942 îşi găseşte corespondentul fosil miocenic în Alternaria robusta nov. şi la alte specii. A. diseptaţi şi pe măsură ce aceştia au trei. Wehmeyer. Al. ascosporii hialini sau subhialini au un aspect muriform datorită septurilor longitudinale prezente câte 1-2 la acelaşi nivel celular. dispuse toate trei. cu septuri curbe. fig. Băcăran. sinonimă cu cea de tip „carthami” la specia actuală Alternaria (Macrosporium) carthami Tr. XVIII. segmentat de septuri transversale la distanţe aproape egale.

globoasă (globuloasă). Ulmus. 1 specie tericolă (4. Hippophaë. Sorbus.emergent. .5 %). Din cele 10 specii de ciuperci care au fost implicate în procesul comparării. halteriformă. Taxus. subgloboasă. Cytisus. Forma sporilor fungici poate fi eliptic-îngustă.3. atunci când porul (hilul) este la acelaşi nivel cu umerii sporului (frecvent).V. liniar-curbă. filiformă.adâncit. formează un ansamblu numit de noi ansamblul poral (hilar) ce este un caracter de diferenţiere a speciilor. ovată. obovată. elipticcurbă. fusiformă. lentiformă. Quercus. Ilex. rombic-rotunjită. elipsoidală. cilindrică. Ansamblul poral (hilar) Sporii fungici de tipul conidiilor. fapt mai puţin evident la septul major. 1983). rombică. ventricoasă etc. medii şi puternice). napiformă. lageniformă.. Profilul ecologic al ciupercilor care se aseamănă cu cele descoperite în Formaţiunea de Podu Morii – Calcarele de Jaslo. monoporaţi sau diporaţi. Frecvent. a. . doliformă. Cornus. piriformă. limoniformă. 2 specii foliicole (9. asteriformă (după Hulea şi colab. 1985). atunci când porul (hilul) se ridică deasupra umerilor cu mai mult de 1/2 din înălţimea acestora (frecvent). p. 2 specii au fost cosmopolite 40 . Spectrul ecologic al sinuziilor de micro-şi macromicete care se aseamănă cu cele descoperite în depozitele miocene cuprinse în bazinele văilor Teleajen şi Buzău. 9.P. (h. Celtis. uncinată (hamată).oblic. Pinus. eliptică. alantiformă. Magnolia. . scolescospori. 2 specii parazite (9. Betula. b. Constricţiile din dreptul septurilor reprezintă un caracter de specie şi trebuie neapărat să se ţina seamă de acestea în procesul comparării (apreciate ca slabe. falcată.S. Constricţia de la mijlocul ascosporului este mai accentuată decât la restul corpului (după Ellis & Ellis. atunci când porul (hilul) are o poziţie oblică faţă de axul longitudinal al sporului. prescurtat a. 1 specie a fost lignicolă (10 %) pe lemnul rădăcinilor genurilor: Albizia. împreuna cu gâtul şi umerii sporului.9 %) pe genurile: Acer. acerosă (aculeată). Profilul ecologic al ciupercilor care se aseamănă cu cele descoperite în Formaţiunea de Podu Morii.7 %) cu Sporoschisma mirabile. obovată. poate fi: . cu capetele rotunjite şi trunchiate. Ulex. Ansamblul poral (hilar).8 %). dacrioidă.aliniat.5 %) şi o specie asociată (4.A. Aesculus. septul median este asociat cu o constricţie puternică. obpiriformă. Modul acrogen de formare a sporilor (la vârful conidioforului sau a bazidiei) asigură o simetrie a acestora. Băcăran. Tilia. circulară. Capătul proximal (uneori şi cel distal) este purtătorul porului sau hilului. clavată (măciucată) şi obclavată. atunci când porul (mai rar hilul) coboară sub nivelul umerilor sporului cu mai puţin de 1/2 din înălţimea acestora.). . Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău aspectul unei furci. atunci când porul (mai rar hilul) coboară sub nivelul umerilor sporului cu mai mult de 1/2 din înălţimea acestora. campanulată.F. obdeltat-rotunjită. 1983). Hevea. lunată. ovată.. (ovală). astfel că. helocoidală. Cele 21 specii de ciuperci care au fost implicate în procesul comparării au următorul profil ecologic: 13 specii au fost lignicole (16. eliptică.prăbuşit. vermiformă (vermiculată) naviculată. 1 specie micorizantă. Fagus. lanceolată. tip de septare numit „praelonga”. Gmelina. piriformă. (după A. Mangifera. au două extremităţi (capete): proximală şi distală. pe când modul pleurogen de formare a sporilor (pe părţile laterale) contribuie la asimetria sporului şi oblicitatea ansamblului poral (hilar).

Theobroma. Vitis. Rauvolfia. 1 specie cosmopolită (3.4 %). Dactylis.8 %) pe genurile şi speciile: Alnus. în general. Carica. Gramineae. Bersamia paullinioides. c. e. folosirea cu prudenţă a cifrelor şi limitelor. Rhamnus. 2 specii au fost foliicole (10 %) şi 11 specii parazite (55 %) pe următoarele specii. 9. asper). 8 specii parazite (42. Boulay. Betula. Băcăran. Hevea. Dianthus. Agrostis. 1966. Castanea. Cedrella. Malus. Fagus (F. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău (20 %) şi 7 specii parazite (70 %) pe genurile: Antiaris. Hymenocardia. pe membrii familiilor Leguminoase. Acer. Engelhardt. Ilex. Reconstituirea paleoclimatului Printre cele mai uzuale mijloace de reconstituire a paleoclimatului s-au dovedit a fi: fauna. Gmelina. Tinospora. nemoralis. Samanea.1 %) pe speciile şi genurile: Acer. Quercus. principiu folosit de lucrările lui Heer. Gmelima.5 %) pe plantele ierboase din genurile: Arachis. Populus. Betula. Persea. de Saporta. Lactuca. verificarea şi completarea rezultatelor. Avantajele şi inconvenientele metodei palinologice sunt valabile şi pentru paleomicologie (repartiţia de către vânt şi apă a organelor ciupercilor. Saccharum. f. Barbacenia.2 %) pe lemnul genurilor: Abies. Hibiscus. Agropyrum. Pyrus. Populus. Calcophyllum. Triticum şi. Leguminosae. 1 specie micorizantă (7. Castanea. Monanthotaxis. considerat un act complex şi delicat: necesitatea concursului tuturor metodelor utilizabile. 2 specii tericole (15. Eryobotrya japonica. Mahabalella acutisetosa Sutton & Patel. Mangifera. criticarea. Tripogon. 1 specie micorizantă (3. Ettinghausen. Quercus. genuri şi familii: Berkheya. Nyssa. Euphorbiaceae. Betula. Pyracantha coccinea. Hevea. Eucalyptus. palinologia. Profilul ecologic al ciupercilor care se aseamănă cu cele descoperite în Formaţiunea de Şipoţelu Cele 19 specii de ciuperci care au fost implicate în procesul comparării au următorul profil ecologic: 7 specii lignicole (36. Mangifera. 1 specie micorizantă (5. Urochloa. Ulmus. Triticum. Theobroma. Liquidambar. paleomicologia).9 %). Sittler (1965) propune câteva reguli în reconstituirea paleoclimatului. Albizia. Zeae etc. Nyssa.5 %). C.7 %). Ulmus.. Cicorium intybus.2 %) pe Carthamus tinctorius.7 %) pe lemnul rădăcinilor genurilor: Albizia. Carthamus tinctorius L. Cunoaşterea ecologiei plantelor actuale furnizează informaţii pentru cunoaşterea paleoecologiei speciilor fosile. flora (paleobotanica. Cedrella. Taxus. antrenarea în 41 . Saccharum. Malus. Carthamus. oleracea. Fagus. Pisidium. mineralele argiloase etc. 1 specie foliicolă (3. Gmelina. selectivitatea procesului fosilizării. grandiflora). P. Dioscorea. Fagus.V. Hevea. Salix. Poa (P. d. Raphia sp. Unger etc. 1 specie praticolă (7. (Palmae).5 %). 10 specii parazite (34. intybus. 2 specii foliicole (10. (după Sittler. 2 specii tericole (6. 1 specie lignicolă (7. pe Bambus şi Pyrus. S. Profilul ecologic al ciupercilor care se aseamănă cu cele descoperite în Formaţiunea Gresiei de Kliwa Cele 29 specii de ciuperci implicate în procesul comparării au următorul profil ecologic: 14 specii lignicole (48. Dianthus. Quercus. pratensis. Chlorophora.7 %). Callistephus chinensis.. pe alţi membri ai familiilor Euphorbiaceae.5 %).7 %) şi 6 specii parazite (46. Alnus. Festuca rubra. 1 specie foliicolă (7. Salmalia şi alţi arbori şi arbuşit. Malus.3 %). Fargesia (Ariundinaria). Corylus. Mangifera.4 %). Liquidambar.3 %) şi 1 specie entomofagă (5. Profilul ecologic al ciupercilor care se aseamănă cu cele descoperite în Formaţiunea cu sare Cele 20 specii de ciuperci care au fost implicate în procesul comparării au următorul profil ecologic: 7 specii au fost lignicole (35 %) pe genurile Albizia. Carthamus. Hura. Viburnum. Desmodium. Cichorium endivia. P. 1965). Poa. Sonchus (S. Balsa.7 %). Quercus.4. Magnolia. Profilul ecologic al ciupercilor care se aseamănă cu cele descoperite în Formaţiunea de Doftana Cele 13 specii de ciuperci care au fost implicate în procesul comparării au următorul profil ecologic: 1 specie humicolă pe plante moarte (7. trivialis).

iar al doilea îl va înlocui în Miocenul superior (Pons. Sittler (1965) a avut în vedere subdivizarea Cenozoicului în trei perioade floristice. Cenozoicul mijlociu (restul Oligocenului mijlociu şi superior plus Miocenul inferior). În microflora Schleichsandu-lui (Bazinul Mayence al Fosei Renane) se constată dispariţia genurilor termofile. Cenozoicul recent (Miocen superior şi Pliocenul). Alnus.).1. convergenţele de formă.4. sporodic.4. dar se găsesc Tsuga. va deveni preponderent în partea inferioară. Tilia. Pinus haploxylon. (după Sittler. caracterizat prin predominarea Dicotiledonatelor asupra Gimnospermelor cu numeroşi spori de Pteridofite. Specificul sedimentării la cotul Carpaţilor şi variaţiilor climei nu anulează instalarea unei flore mai noi cu care ciupercile vor stabili relaţii saprofite. cazul stratelor de Heskem (Oligocen inferior). după Sittler. 9. dar flora relativ tânără indică mai curând o degradare climatică (speciile termofile ale Pinaceelor fac loc la Sciadopitys). complexitatea procesului nomenclatural. de unde şi concluzia că variaţiunile floristice şi climatice rămân lente şi ezitante (Sittler. plantele din climatul mediteranean cald apar din ce în ce mai frecvent. dar nu au înflorit noile grupe ale Oligocenului superior. B. Alnus. dar în care Pinaceele le duc către alte grupe. care vor dispărea treptat în cursul acestei epoci şi cu forme mai boreale. 1965). în care vechile esenţe termofile au dispărut. 1965). Procesul de răcire a climatului a avut drept consecinţe instalarea formelor noi arctoterţiare şi a celor coborâte din zonele înalte. micorize etc. Pterocarya. nici Engelhardtia. având limita superioară la baza Rupelianului mijlociu. Chenopodiacee şi Symplocacee (Sittler. se constată o profundă schimbare a condiţiilor de climă între Luteţianul tropical şi umed şi Rupelian. Deci Sittler (1965) este cel care va evidenţia amploarea înlocuirii formelor termifile cu formele arctoterţiare. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău procesul sedimentării a speciilor de vârste şi provenienţe diverse. cu o imagine polinică ce reflectă parţial pe cea din Cretacicul superior. Având în vedere relaţia complexă a ciupercilor cu plantele şi animalele. 1964. Băcăran. Încălzirea de la începutul Aquitanianului este improbabilă. în care Gimnospermele sunt tot preponderente. În regiunea de la nord de Vogelsberg. în concurenţă cu Pinus silvestris. micorize etc. parazitism. parazite.2. imaginea floristică redând o răcire progresivă şi lentă (Sittler. fără ca formele tropocale să dispară în acelaşi procent. formele din regiunile mai înalte cuprind ansamblul continentului (Sittler. în care Gimnospermele domină şi împart spectrele cu Angiospermele termofile ale Cenozoicului vechi. este un fapt ce echivalează cu o racire a temperaturii. Juglans. Salix. Tilia.V. sub influenţa variaţiilor climatice. Evoluţia florei în Cenozoic În funcţie de evoluţia florei. Evoluţia climei şi florei în Paleogenul Europei Occidentale Din cercetarea florelor palogene din Fosa Renană şi Fosa Rodaniană. Betulacee (Sittler. Ulmus. 42 . Cenozoicul vechi (Eocenul. apărute la începutul acestei perioade. A. 1965). prima degradare climatică a Cenozoicului. 1965). 1965). C. incertitudinea înrudirii filogenetice etc. Odată cu invazia mării rupeliene. cu ocazia invaziei marine. nu mai sunt Palmate. în Rupelianul superior sunt semnalate. Acer. forme noi recente tipice: Carya. nu se cunosc limitele în care procesul evolutiv a afectat şi zestrea enzimatică cu care primele activează în stările de saprofitism. 1965). într-un ritm lent. 9. Sittler (1965). referindu-se la Bazinul Hesse. 1965). În Bazinul Hesse. Oligocenul inferior şi parţial Oligocenul mijlociu.

. subtropicale şi mixte totalizează un procent de 37 %.specii de ciuperci cu preferinţe de zone tropicale şi subtropicale.4 %). 1983). mezofile (t. maximă cca. atunci când am efectuat actul comparării.specii de ciuperci cu preferinţe de zone mixte.Miocen inferior.8 %) indică faptul că în Oligocen superior .4.1 % = 37 % 22. la fiecare formaţiune şi subdiviziune studiate. La temperatura minimă şi maximă. Pentru fiecare din cele 10 planşe cu speciile sporilor fosili de ciuperci descoperite pe văile bazinelor Teleajen şi Buzău am întocmit câte o listă în care au fost evidenţiate speciile de spori de ciuperci actuale cu care primele se aseamănă. psihrofile (t. de unde şi ideea deductivă că în formaţiunile şi subdiviziunile studiate există un proces de tranzienţă micotică miocenă.2 % + 44. 1964. b) cu preponderenţe climatice tropicale: în Formaţiunea cu sare (52. Nici măcar în Burdigalianul Formaţiunii Gresiei de Kliwa nu există o identitate cu Burdigalianul Formaţiunii de Doftana: speciile cu preferinţe climatice de zone tropicale. fără ca să fie omorâtă.6 % 43 . se grupează în felul următor: . „La temperatura optimă.. ciuperca este distrusă. iar oscilaţiile lor ulterioare erau doar episodice.9 %). optimă 20-35oC).6 %. temperatura optimă 40o 50 C) (după Cooney & Emerson. Ponderea ridicată a speciilor cu preferinţe de zone temperate (în ordinea citării vărstelor: 80. . Era mult mai cald în timpul Formaţiunii de Doftana (cu gipsuri) decât în timpul Formaţiunii Gresiei de Kliwa. Temperatura. Bilai & Zakharcenko. t.9 %. Se întâmplă ca în mediu să se realizeze temperatura minimă şi maximă la care ciuperca continuă să trăiască şi piere numai dacă temperatura este mortală. Ellis (Dematiaceous Hyphomycetes-1971 şi More Dematiaceous Hyphomycetes-1976) abordează şi răspândirea geografică a speciilor de ciuperci.specii de ciuperci cu preferinţe de zone temperate. miceliul ciupercii se dezvoltă abundent şi ciuperca este capabilă să fructifice. t. că speciile actuale de ciuperci rezultate din comparări. 1968. în Formaţiunea Gresiei de Kliwa (63 %) şi în Formaţiunea de Şipoţelu (53. t. în cazul celui de-al doilea. termotolerante (t. 2004).4.9 %)..” (după O. c) cu preponderenţe climatice mixte: în Formaţiunea de Doftana (44. ponderea speciilor cu preponderente climatice temperate este egală cu ponderea speciilor cu preferinţe de zone mixte (40 %). Procesul de tranzienţă micotică Primele două volume de sporologie ale lui Martin B.4 % = 66. În funcţie de afinităţile climatice ale speciilor sporilor de ciuperci actuale care se aseamănă cu speciile sporilor de ciuperci fosile descoperite în bazinele văilor Teleajen şi Buzău. ca factor ecologic esenţial. 50oC. Crisan. speciile cu preferinţe de climă temperată (arctoterţiare) erau deja cantonate. La temperatura mortală. în cazul primului. Băcăran. fapt ce aduce argumente în plus la poziţia lor de reper. Factorii fizici (temperaturi şi umiditate) în dezvoltarea ciupercilor Ralph Emerson (1964) este cel care arată rolul limitativ al factorilor fizici în distribuţia organismelor vii pe suprafaţa Pământului.V. În cazul Formaţiunii de Podu Morii – Calcarele de Jaslo. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău 9. de creştere sub 10oC. 20oC) (după Kirk şi col. 9. 53. dezvoltarea ciupercii este oprită. Săvulescu. are un rol preponderent în evoluţia ciupercilor ca temperaturi de nişă (din Ainswarh & Sussman ed. La alcătuirea celor 10 liste de spori de ciuperci actuale am constatat că sporii celor trei grupe nu se află în aceleaşi proporţii. 63 %.4. 1973. Ciupercile pot fi clasificate în: termofile (temperaturi de creştere 20-50oC. 25.8 %). 1964). .9 % + 11. de creştere 10-40oC. Am marcat pe planiglob fiecare specie de spori de ciuperci actuale în funcţie de informaţiile oferite de cele două volume de sporologie (1971-1976) ale lui Martin B. optimă sub. 1987). Hulea şi colab. Ellis.3. faţă de 66. Aşa am ajuns să constat. fiecare diagramă evidenţiează un profil climatic diferit: a) cu preponderenţe climatice temperate: în Formaţiunea de Podu Morii (80. minimă sub 20oC).

la ideea existenţei LEGII TRANZIENŢEI MICOTICE. deoarece amplitudinea dintre temperaturile minime şi maxime ale speciilor este cea care permite pendularea între optim şi extreme. la un moment dat. se numeşte proces de tranzienţă micotică miocenă. cu necesitate. al compoziţiei asociaţiilor de ciuperci miocene. Parametrii termici largi ai ciupercilor reprezintă rezultatul unei selecţii naturale.4 % în Formaţiunea de Doftana. ale vegetaţiei.1 % în Formaţiunea Gresiei de Kliwa. tranzient. Ciupercile. este un fenomen legic.1 % în Formaţiunea de Şipoţelu. asigurând destructurarea parţială a acestora prin parazitism şi saprofitism. Caracterul trecător. 11. ordonat. reprezintă o componentă indispensabilă în circuitul materiei. altfel natura nu şiar permite luxul distrugerii masive a speciilor la şocurile mari de temperatură. populaţional. capabilă să se manifeste fiabil. Ciupercile. Amploarea mulţimii uriaşe a numărului de spori este legată de alcătuirea relativ simplă a ciupercilor. care nu este un lux al naturii. Procesul trenzienţei micotice a apărut odată cu ciupercile din Precambianul superior şi s-a continuat până astăzi. decelat cu uşurinţă.. şi de disponibilitatea pentru rapiditate în înmulţire. reprezintă identitatea ecologică din umbră a plantelor şi animalelor. ciupercile sunt cele care dau profilul climatic. respectiv sporii de ciuperci. Tranzienţa micotică. sporii de ciuperci reprezintă o adevărată “bandă magnetică” sau o “cutie neagră”. 44. complex.6 % în Formaţiunea cu sare şi 23. în funcţie de afinităţile climatice ale acestora. ca doi factori de evlouţie darwiniană. permanent pe Pământ. de mare aploare. mai ales în Cenozoic. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Se remarcă procentele mici realizate de speciile de ciuperci cu preferinţe climatice mixte: 4.V. În interpretarea relaţiei Soare-Pământ. cu numărul mare de spori. existând astfel o continuitate a determinării paleoclimatului. Degradarea climatică de la sfârşitul Oligocenului superior şi începutul Miocenului inferior este susţinută de către Sittler (1965) şi de către noi (2009) cu mijloace palinologice diferite: grăunciorii de polen. Sesizând modificările climatice survenite în diferite vârste ale Miocenului. Băcăran. 44 . al formaţiunii. 17. Se realizează o efemeritate în timp geologic a asociaţiilor speciilor de ciuperci. 20 % în Formaţiunea de Podu Morii – Calcarele de Jaslo. pentru că asigură un fond ce se integrează potrivit afinităţilor climatice. nu întotdeauna. când se pot face mai uşor comparaţii cu sporii de ciuperci actuale.8 % în Formaţiunea de Podu Morii. ceea ce ne conduce. însoţitoare fidele. la un moment dat.

. paleo. micorizante şi foliicole.. deci. fungii. sugerând abilitatea acestora de a produce enzime larg răspândite. holocarpic. Hass & Remy.000 spori. 3. Hass & Remy (1992) descriu trei noi taxoni de fungi acvatici din Plasmidiophoromycetes pe alga Palaeonitella cranii: 1. indică amploarea activităţii fungice. Exemplificând. dat de numărul uriaş de indivizi.000 spori. Sclerotinia. 1991).. 1991). 1963. Krispiromyces discoides Taylor. lignicole.000 ascospori. dar este citat. praticole. cu necesitate. sunt în interacţiune cu organisme foarte variate. Băcăran. Hass & Remy. din Cole & Hoch. Voronina şi Sorodiscus). 1987.. tericole. prezenţa unui complex cutinaza nu a fost descoperită (după Van den Ende & Linskens. 45 . în stroma peritecială de Daladinia concentrica 100. Pentru a înţelege amploarea paleoecosistemului miocen. În paleoecosistemul din Devonianul inferior au fost detectate răspunsuri ale gazdei cauzate de parazitism: îngroşări (calozităţi. la Gonoderma applanatum 30. Hass & Remy. din Cole & Hoch. 1991). Pythum. paleosinuziile parazite şi lignicole evidenţiază p bogată paleofloră. foliicole. cosmopolite. 1974. CONCLUZII 10. inaequalis este realizată de apresor. tubul germinal are la exterior apresorul (după Parry & Pegg. în primele faze ale infecţiei provocate de ascospori sau conidii. micorizante şi entomofage. existenţa la aceştia a unui mecanism evoluat de penetrare a cuticulei. cu date referitoare la speciile actuale. pe un snigur bob bolnav de Tilletia caries 12. aflăm că: în „puff-boll”-ul Calvatia gigantea sunt 7. Ulocladium. iar la polul opus se situează paleosinuziile humicole. Paleosinuziile sunt. ca organisme heterotrofe. 1992. în apotecia Sclerotinia sclerotiorum 30. lignitubuli) la suprafaţa internă a pereţilor groşi ai clamidosporilor. 1996). Taylor . Milleromyces rhyniensis Taylor. praticole. cosmopolite. Lyonomyces piriformis Taylor. Enzimele descoperite la câteva din speciile genurilor Alternaria. pe Penicillium spinulosum. apertura cu o mică papilă de eliberare. După primele studii. 1991). Unii fungi şi celulele plantelor sunt controlaţi de acest tip de antagonism (după Taylor & Osborn. acizii graşi vor accentua efectul distrugerii la invadarea fungilor (după Martin. din Cole & Hoch. dar şi de desfăşurarea rapidă a procesului de înmulţire. charofita Palaeonitella din Devonianul inferior de la Rhynie chert (după Taylor et al. cea mai viguroasă în paleoecosistemul miocen. ajungem la concluzia ca Mycota reprezintă un regn redutabil.000. Rhizoctonia. precum şi prezenţa unei adaptări a plantelor la infecţia fungică. Penetrarea cuticulei în cazul V.000. În marea lor majoritate. în realizarea paleoecosistemului miocen.1. Smereka et al. din Cole & Hoch. Sunt invocate şi alte plasmodiophoromycete descoperite de Karling (de ex. 1964).000. 1972) şi pregăteşte implicarea cutinazei în penetrarea frunzei mărului. Paleosinuzia parazită evidenţiază activitatea intensă a fungilor.000. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău 10. ca exemplu clasic de gazdă în care sunt implicaţi fungii. tericole. Paleosinuzia parazită (planşa XX/g). Activitatea tranzitorie a esterazei este prezentă în prima fază a infecţiei (după Nicholson et al. 1992 cu talul discoidal. mai ales pe frunze şi tulpini. (după Ingold. Între parazitism şi simbioză (dubla mişcare a nutrienţilor) diferenţele sunt greu de decelat. Din datele cunoscute în prezent la Venturia inaequalis.000.000. aşa cum se observă în planşa XX. La Fusarium sp. parazite. Venturia dovedesc faptul că un mare număr de fungi evidenţiază a fi producători de cutinaze. nu întotdeauna întâlnite în natura cutinazei. 2. epibiotic. structurile iniţiale prenetrează cuticula şi permite formarea unei strome subcuticulare (după Gessler & Stumm. agentul patogen al rapănului mărului. din Cole & Hoch. Consideraţii asupra paleoecosistemului miocen Implicaţi.000 spori etc. Fusarium. din Taylor & Osborn. Stemphyllium. 1988.V. Sunt evidenţiaţi zoosporii care au penetrat pereţii celulei gazdei şi un zoosporange cu un tub de eliberare. 1996). entomofage. 1984. 1991).000 spori/zi. 1992 cu talul piriform-globular. 1964. 1992 cu zoosporange holocarpic. papile. După degradarea enzimatică.humicole.000. Prezenţa activităţii cutinazelor a fost cunoscută încă din 1963 (după Linskens & Haage.000.

comparabilă cu Euallomyces. 2000) sau pot destructura materialele polimere (după Lugauskas. IV. din Taylor & Osborne. 1999). din Taylor et al. 1991). similar Blastocladiales. Remy & Hass.. parafize şi perifize are semnificaţia continuităţii. Prezentarea pe scurt a mecanismului de infecţie a fungilor ne face să apreciem că acesta era deja constituit în Miocen.. fără a putea preciza. dar acesta nu a fost mai precis evidenţiat ca fungi pe frunze mai devreme de Cretacic (după Taylor & Osborn.... Celuloza şi lignina sunt descompuse de Basidiomycetes în Devonianul superior (după Stubblefield et al. Arbusculele sunt cunoscute din Trasicul Antarcticii (după Stubblefieled et. Paleosinuzia micorizantă (pl. 1975. holocarpice şi eucarpice. Somero. 20). Biotrofismul endofitic este definit ca sistem endomicorizial generalizat (după Trappe. Nicholson. filoplanul a existat din Devonianul mediu.. ca în cazul fungilor. iar din 1992. 1987. Taylor semnalează Chytridiamycetes.. completează imaginea paleoecosistemului miocen cu ciuperci endoparazite. sp. White şi Taylor (1989) citează Zygomycetes. al. endocelulare. ca principalii descompunători ai celulozei şi ligninei în Triasic (după Taylor & Taylor. din Cole & Hoch. cyanobacterii. Ca exemplu de activitate saprofită se descrie Paleoblastocladia (tufe de hife ramificate. 46 . dacă vom avea în vedere că Basidiomycetes şi Ascomycetes s-au despărţit acum 500 milioane ani (după Taylor. 1985). din Cole & Hoch. pe specia Aglaophyton major (după Taylor. Datorită aşa-ziselor enzime strategice. 1995). 1930. Tot bazidiomicetele sunt invocate ca responsabile în putrezirea lemnului rădăcinilor în Permian-Triasic-Antarctica (după Stubblefield & Taylor. 1980. 1996). Pucciniasporonites herbilis nov. Microorganismele (bacterii. din Taylor et al. ca teleutospor care indică prezenţa ruginilor la ierburi.. astfel producându-se o imunitate (după Shaykh et al. ascospori. 1983) sau endotrofă (după Mititiuc. care va contribui la introducerea în circuitul materiei a tot ceea ce a rezultat din mineralizarea acestuia. h) micoenă atestă asocierea simbiotică dintre ciuperi şi radacinile plantelor în accepţia ecto-endotrofă (după Hulea. mai ales prin deschiderile naturale sau prin lemn (după Huang. După Bashan (1985) şi bacteriile pot produce cutinaze (din Cole & Hoch. fig. Pe secţiuni subţiri au fost semnalaţi fungi saprofitici din Devonianul inferior de la Rhynie chert din genul Allomyces subgeul Euallomyces. 1994). ieşite din stomate şi de sub cuticula de Aglaophyton) (după Remy et al. dată fiind amploarea procesului parazitar la plante. 1981. capabili să inhibe cutinazele. momentan nedeterminabil. gen. cu siguranţă. Paleosinuzia lignicolă (pl. Pseudomonas putida şi Corynebacterium sp. Halket. fig. 1909. 1991).. 1996). eubacterii. Hass şi Kerp. Plantele emit anticorpi (“ferritin lobeled antibodies”). din Taylor & Osborn. 1991).) pot coexista în relaţii simbiotice. 1975. Băcăran. Devonianul inferior. 1986) şi nu direct prin suprafaţa intactă a plantei. din Taylor et al. dovediţi în m. derivat din Chytridiomycetes. 1995). ataşate cu rizoizi de Nothia (algă multicelulară). fig. Este cunoscută ocurenţa endomicorizei în rădăcini şi alte organe subpământene ale plantelor (după Malloch et al. 1994). Cazul speciei miocene Saeptatustubulus insiduosus nov. 1995).V. l) defineşte destructurarea lemnului pădurilor miocene ce a presupus existenţa unui complex de specii de ciuperci saprofite. În descrierea paleoecosistemului de la Rhynie chert de 400 milioane ani... drojdii etc. 1991). dar şi cu mult mai înainte. (necomunicată) semnalează doar creşterea într-un organ tubular. Într-o concepţie mai largă. 2000). din Paleozoic (după Osborn.. 1985). Pragian. sp. Aşa se explică existenţa fungilor ce atacă polipii celenteratelor coloniale (după Bentis şi col. penetrează plantele. cu asce. Totuşi există o cutinază bacteriană cu rol în penetrarea cuticulei (după Cole & Hoch. 1985. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Filoplanul este alcătuit din organisme neparazite la suprafaţa frunzei (după Kirk şi col. 1996). 1977. împreună cu alte microorganisme. (pl. se evidenţiază asociaţia fungică cu plante terestre. 1987). starea parazitară sau simbiotică.e. XX. Procesul saprofitismului este cunoscut ca existent din Paleozoic. 1986. organismele fungice au capacitatea adaptării la diferite medii (după Moon. 2004). Semnalarea Ascomycetes de acum 400 milioane ani din Devonianul inferior de la Rhynie chert cu preitecii de 400 µm diametru. XX. nov. Ruinen (1963) asugerat pentru prima dată că organismele filoplanului pot utiliza componentele cuticulei ca sursă de carbon.

1981. 1991). cei mai răspândiţi sunt Fungi Imperfecti şi Entomophthorales. Epicuticula. 1991).proteaze (colagenaze). Leger. lipide (după St. 1991). să dea naştere apoi tubului germinal şi apresorului (după Cole & Hoch. Esterazele şi enzimele proteolitice (endoproteaze. fig. o serie de enzime extracelulare ce au degradat mari componente ale cuticulei insectei: proteine.V. Lagenidium giganteum (oomicetă) (după Hurion et. Exemplificăm existenţa micorizei miocene cu speciile Saeptatustubulus insiduosus nov. Procuticula. sp. 8) în Formaţiunea Gresiei de Kliwa (Burdigalian). din Cole & Hoch. trebuie să adere la suprafaţa cuticulei. 1991).. multistratificată. 1970a. 1991).. Hass et Kerp. fig. 1989. 1991). sugerând că enzimele fungice sunt active la limita vecinătăţii structurilor fungice. genul Glomites Taylor. Cole & Hoch (1991) semnalează că fungii entomopatogeni produc o mare diversitate de endo.enzime proteolitice în culturi: . 1991). în funcţie de compoziţia şi structura cuticulei (după Charnley. 1986a. Hass et Kerp. al. gen.. concretizate în chinone (după Denell. dar şi prezenţa apei în condiţii de sclerozare sunt factori limitativi ai penetrării (după Hepburn.. 1995 se referă la hifele aseptate.. Taylor. ca hifă simplă. 47 . cu spori ce pot fi interpretaţi ca hifopode şi Gigasporites opimus (pl. 1977). IV. întâlnite la vârste înaintate. Leger et al. momentan nedeterminabil. St. cu poziţia stratigrafică în Siegenian. carboxipeptidaze) au apărut după ≤ 24 ore. Înţelegerea acestei fosile este legată de interpretarea degradării de către fungi a insectei prin intermediul enzimelor. din Cole & Hoch.. cuprinde fibrile de chitină. fungii traversează procuticula. prin pulverizarea cuticulei cu deoteromicetele Metarhizium anisopliae. IX. în matricea proteinelor. 19). fig. evidenţiată de prezenţa corpului sporifer Vallvitisites volhynianus nov. 1984) şi asigură rezistenţa acesteia. Beauveria bassiana şi Verticilium lecanii s-a produs. Paleosinuzia entomofagă. să tolereze potenţialul toxic al acesteia. (necomunicată) în Formaţiunea de Podu Morii (Oligocen superior-Miocen inferior) cu hifa aflată într-un organ tubular. prima barieră a infecţiei fungice. Schimbările adiţioale în compoziţia cuticulei. IX. din Cole & Hoch. un strat mult mai gros decât epicuticula. 1966). împreună cu lipidele şi chinonele (după Neville. 1995 cu specia tip Glomites rhyniensisTaylor. Vallmuscelisporites commissuralis (pl. prin epizootii. ajungând să degradeze şi endocuticula (după Robinson. Epicuticula. La degradarea enizimatică a procuticulei apar reacţii ale cuticulei în jurul hifei penetrante (după Charnley. din Cole & Hoch. Saeptatustubulus obliquus (pl.şi exo. sp. din Cole & Hoch. 1988. 1980. Băcăran. nov. 1990. are un strat exterior mai fragil (după Hackman. 1991). inclusiv prin histolize (după Hassan şi Charnley. din Cole & Hoch. extraradicale (uneori în ghemuri) şi intraradicale cu arbuscule în celulele corticale ale plantei Aglaophyton major Edwards (Edwards. asemănătoare cu S. pentru creştere şi dezvoltare (reproducere). din Cole & Hoch. Rezistenţa exocuticulei la degradare. din Cole & Hoch. 1986) (din Taylor et al. gen. 1986. 1984. ca reţea arbusculară (endomicoriză) din Formaţiunea de Şipoţelu. 1984). reglează populaţiile de insecte (după Gillespie. Chitinazele şi lipazele au apărut 3-5 zile mai târziu. şi conidia Pluricellaesporites enucleatus nov. insiduosus. aminopeptidaze. reducerea abilităţii conidiilor la aderare. astfel că hifa ajunge către epidermă (după Zacharuk. 1988) şi apariţia inhibării proteazei (după Boucias & Pendlard. 1989).. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Paleoecosistemul Rhynie chert din Devonianul inferior. 1991). 1946. când aceasta este mai puţin hidrofobă (după Boucias et al. este penetrată de stratul inferior al apresorului sau prin tubul germinal (după Zacharuk.. însă stratul interior este mai consistent şi alcătuit din lipoproteine polimerizate. este o componentă de valoare a paleoecosistemului miocen din Volhinianul Formţiunii de Şipoţelu. 1991). nov. emise de Entomophthora cornuta (zigomycetă) (după Hurion et al. sp. secvenţial. aceştia. Remy. urmate de N-acetilglucosaminidaze (NGaze). Remy. 1984). 1984. Ca experiment. Goettel şi col.. a fost descoperit de Kingston şi Lang (1921) şi cunoscut cu genul Palaeomyces Renault (spori şi hife). Deşi prezenţi în toate clasele de fungi entomopatogeni. Sporul. 1987) pot influenţa patogeneza (din Cole & Hoch. 1995). de multe ori prin extensiile laterale. 14). chitina. Penetrarea verticală a hifei afectează exocuticula. După realizarea breşei epicuticulei.

6.. A. Băcăran.. D. excuratus nov. considerat catabolit represiv.. Leger şi col. 27. Dintre exoproteaze. bassiana. anisopliae. bassiana (după Smith & Grula. sp. sp. evidenţiază următoarele asociaţii de specii paleomicologice. hifele şi corpurile sporifere. la fel cum.. (1987a) nu au reuşit evidenţierea chitinazei în primele 40 de ore critice la inocularea C. Gazdele produc proteaze inhibitoare şi pot restricţiona activitatea enzimelor patogenlor (după Cole & Hoch. 7. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău . 1991).. unde se desfăşoară activitatea saprofitică a ciupercii patogene. iar esterazele sunt heterogene şi nu au o specificitate. 26. D. paralellos nov. diferenţiat pe vârste.. 15. sp. Samnels et al. Sinteza chitinazei este reglată la M. astfel Pr2 catalizează activarea proceselor proteolitice specifice şi este mai slab ca Pr1. 20.chimotripsina. 1991). zigomicetă). hamatus nov. 1986b) şi B. 25.. sporii. Dyadosporites archaetipus nov. schistosum nov. hifele invadează întreg corpul insectei.V. Leger et.. 1965. 1989b. lecanii. al. indetritus nov. Reglarea producţiei de Pr1 şi Pr2 nu este identică. B. mititiuci nov. supuse analizei după criterii nomenclaturale. Diporicellaesporites anulatus nov. sp. 9. B. sesani nov. V. parţial cunoscută. în timpul penetrării cuticulei gazdei (M. 23. sp. sexta cu M. ca adaptare la factorul chitină din cuticula insectei (după Hackman şi Goldberg.chimoelastaze şi tripsine. 48 . Odată ajunse în celulele epidermei. catalizând inactivarea proteolitică şi activarea proceselor (după St. D. Alternaria caelestis nov. sp. ajungem să înţelegem natura corpului sporifer Vallvitisites volhynianus prin prisma procesului enzimatic declanşat de fungi până la faza în care aceştia sunt victorioşi şi din insectă nu mai rămân decât o aripă şi abdomenul. sp. D. sp. sp. N. Leger et al. A.. Abordând în această manieră.. popae nov. glucosamina o poate face.. 1991). 13. 1991). St. diadematus nov. sp. 10. Brachysporisporites singularis nov. Dicellaesporites cellaequalis Kalgutkar. A.. Diporisporites anfractuosus nov. sp. Endoproteazele conţin în mod esenţial reziduuri de histidină şi pot antrena mecanismul de control celular. Leger et al.. D.. sp. sp. sp. sp. proteină produsă major. sp. anisopliae. sp. 11. 1990). sexta) (după St.. Charnley & Cooper. anisopliae (după St. emise de M. corniculatus nov. debilis nov. A.. din Cole & Hoch. 1984) se apreciază că fibrele sale sunt adevărata barieră de penetrare pentru fungii entomopatogeni. 19.. exiguus nov. acest fapt putându-se datora extracţiei inadecvate sau inhibitorilor cuticulei.. 16. A. aleurodis (după St. 1987. epicrocus nov. în situ. 24. 17. din care se eliberează conidiile. 1991). unde concentrarea rapidă a metaboliţilor este slabă. womitoria pe aripă sau pe cuticula de M. Cu 17-50% chitină din greutatea cuticulei uscate (după Hillerton. 21. dar se ştie că nicio peptidază singură nu hidrolizează cuticula intactă (după Cole & Hoch. graminea nov. D. Se cunoaşte că lipazele nu sunt produse extracelular de tinerele micelii (după St. din Cole & Hoch.. Datorită complexităţii paleoecosistemului miocen. D.. rileyi.. prin înmulţire asexuată vegetativă. nepublicat).. 2. 1974. D.. D. ... ductilis nov. Ciuciuruites vitiori nov. 22. ca apoi. două clase de aminopeptidaze au fost izolate din culturile de creştere pe cuticula cu M. NAG (N-acetilglucoisamina) induce efectiv chitinaza. camerarius nov. D. sp. (Endomophthorales. cu datele oferite de Cole & Hoch (1991). Endoproteazele au trei componente: 2 cu pH optim alcalin (Pr1 şi Pr2) ale serinei şi una cu pH optim acid (Pr3). sp. 14. D. sp. 12. sp. 5. Leger. 1993. să apară un corp sporifer similar celui descoperit de noi. D. sp. din Cole & Hoch. emisă de Erynia ssp.. anisopliae. sp. 1987c. sp. 18. D. 3. Sinteza rapidă a proteinazelor este singura posibilă în ţesuturile gazdei.. sp.. 8. Leger et al.. conspicabilis nov.Didymoporisporonites fenestratus nov. geometricus nov. Multiplele funcţiuni asigură nutrienţi în timpul fazei saprofitice a creşterii fungilor în cuticula gazdei insectei muribunde (din Cole & Hoch. 4. 1983) de producţia de chitină degradată prin mecanismul represor de inducere. Asociaţia de specii paleomicologice din Oligocenul superior-Miocenul inferior 1. 1991)..

.. sp. 16. 7.. Pucciniasporonites herbilis nov.. T. Saeptatustubulus obliquus nov. mucronatus nov. oppositus nov. Vallmuscelisporites commissuralis nov. Alternaria renodis nov. sp. 16. sp. 50. 1997. Ciuciuruites ovalis nov. sp. sp. sp. Cyanophyceae) şi o ciupercă (Zygomycotina. Hilidicellites amoenus nov. 42. sp. 12. sp. Paleobasidiomyces pentacordae nov. implanus nov. strictissima nov.. C. bombycinus nov. nana nov. sp. conifer nov. P... Diporisporites hammenii Elsik. sp.. sp. 22. perfectus nov.. sp. Balosinuites multicius nov. D. Dyadosporites justiniani nov. D. P. 27. inopinatus nov. Pluricellaesporites capsularis (Sheffy & Dilcher) Kalgutkar & Jansonius. 35. 34.. enucleatus nov. sp. sp.. sp. P... sp. Tomaites loculatus nov.. sp.. sp. 32. 1995. symmetros nov.. lamentabilis nov. Asociaţia de specii paleomicologice din Burdigalian 1. mundus nov. sp.. Slaniceites caracioni nov. tigrinus nov. 31. Diporicellaesporites aequabilis Kalgutkar. sp. 11.. Manicsporites copulabilis nov. sp. sp. P. 24.. 3. sp.. 23. Dicellaeporisporites poratus Kalgutkar. 6. Foveodiporites pilosus nov. imperspicabilis nov. 12. Patarlageleites teodori nov.V. Multicellites bisymmetricus nov. Hilidicellites appendiculatus (Sheffy & Dilcher) Kalgutkar & Jansonius. trichorus nov. Pluricellaesporites consuetus nov. Orjanisporites fructifer nov. pileatus nov.. sp.. 19. 38. 28. 9. H.. sp. 8. sp. ignobilis nov. 5.. sp. Taylor & Taylr... 19.... sp. dragastani nov. oculatus nov. sp. 6. sp.. Dicellaesporites apendicisphaericus nov. sp. 4. 13. sp. 18.. 40. A.. sp. Diporisporites minutus nov. sp. constrictus nov. D. 36. Multicellites simplicissimus (Sheffy & Dilcher) Kalgutkar & Jansonius. sp. mendosus nov. contrarius nov.. sp. pretiosissima nov. D. P... Cranguites orthogonius nov. sp. 10.. 34. 47. P. H. sp. Lichenii reprezintă o interacţiune dintre o algă autotrofă (Chlorophyceae. P. sp.. 21. D. P.. 32. A.. sp. Taylor et al... 49. Pluricellaesporites aduncus nov. A. 2. opreae nov. Uncinulites oculatus nov. sp. 14. P. sp.. D. sp. Seciurites capitatus nov. 20. gemina nov. 14. 39. 17. P.. sp.. rugosus nov. 10. sp. sp.. Dicellaesporites cuneatus nov. 1997). Pluricellaesporites agnoscibilis nov... Catinaites opulentus nov.. sp.. Băcăran.. sp. sp. Alternaria baltesi nov. 40. 45. 26. teleajensis nov. 10. sp.. sp.. 8. sp. M. sp. 29.. A. sp. 37. sp. 6. 35. Bonteasporites magnus nov. 3... D. sp. sp. 39. 2000.. sp. sp. sp. 54. negreani nov. limbatus nov.. 8. 7. sp. sp. 1978. 2.. sp. Ascochytites eliadei nov.. 1973... 9. 27.. sp. 2000. sp. sp. strangulatus nov. inelegans nov.. truncus nov. tuberans nov... Manastirites semulcus nov. sp... H. 11. 26. sp... 55. 52. 1993. P. sp. 2000. Hilidicellites levigatus nov. sp. sp. sp. apostoli nov. sp. sp. 44. 36.. D. 38. 2. sp. sp. 28. sp. 41. 3.. D. sp. sp. eminulus nov.. 33.. Traiansavulescumyces ovalis nov. sp.. columnaris nov. Ampuliferinites contortus nov. incurvicervicus nov. littoralis nov. 51. sp. Dragastansporites primigenius nov. hastatus nov. sp... Rafailasporites laevus nov. Asociaţia de specii paleomicologice din Badenian 1.. circulus nov. modicus nov. sp. P.. belicosa nov. Didymoporisporonites biturbinatus nov. Lupuluites barbatus nov. gemmosus nov. 37. sp. sp. 17.. H. scansilis nov.. sp. 36. 22. Paleocurvularia nodosa nov. sp. Dyadosporites bipennatus nov. Gigasporites opimus nov. sp.. 21. E.. sp. sp. salmacidus nov. Asociaţia de specii paleomicologice din Volhinian 1. 34.. 23. sp. A. P. cumulata nov.. A. Chytridiosporites anomalus nov... 30.. A. P. Paragranatisporites tortuosus nov. evidens nov. P. P. fossilis nov... P. 4.. sp. 15. sp. H. 31. 15.. P. 32. sp. 5. sp. H. spongiosus nov.. thomae nov.. P. Lichenii sunt interpretaţi ca fiind înrudiţi cu: 49 . Celyphus rallus Batten. rostratus nov.. contatus nov. sp. Vallvitisites volhynianus.. 31... Frunzescuites multus nov. sp... lautiusculus nov. 17. 1968. P. 37. sp. D. sp. rostratus nov. 53.. Biseriessporites inaestimabilis nov. S. 43.. 38. Crivineniites ovidi nov.. sp.. sp. 29. 48. sp. 28. 18. P. P. 33. Eliadesporites lateralis nov.. sp. intercalaris nov. sp. P. sp. 30. 5. 14. H. sp. 4.. 13. Olarufilum levatus nov. sp. 25. 25. Sesanites comparaticius nov. imperfectus nov. D. 29. H. 16. Ascomycotina şi Basidiomycotina) (după Mititiuc. Seciurites sellifer nov.. nodosus nov. sp. semiperfectus nov. 11. 12. sp. sphaerialis nov. sp. 30. 35.. S. Doceaspora facilis nov. Diporisporites oblongatus Ke & Shi. sp. sp. 9.. pares nov. M.. Dyadosporites apostoicescui nov. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău D. A. P. 7. H. 24. 20. 1995. P.. 15.. sp.. 13. P. 33. 46. Alternaria hirundinae nov. sp.. sp. semisphaerialis nov. P. ferratilis nov.

este evidenţiat de genul Winfrenatia Taylor. Hass & Kerp. . 1995. cu poziţia stratigrafică Pragian. Spectrul ecologic parazitar este dominat de paleosinuziile parazite. lichenoide (?) şi entomofage. Se ajunge la un echilibru între categoriile ecologice parazite şi saprofite. lichenii sunt reprezentaţi de 4 celule fiice fotobionite. cosmopolite. . 1997). În vederea îndeplinirii motivaţiei ecologice a lucrării noastre de doctorat. similare cu cele evidenţiate de Taylor. 1997). insistăm pentru protejarea naturii Văii Teleajenului şi a Văii Buzăului. Paleoecosistemul din Devonianul inferior de la Rhynie chert (400 milioane ani vechime). Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău . Hass. relaţia Soare-Pământ este interpretată de către fungi prin Legea Tranzienţei Micotice. în limitele bazinelor lor.apotecia de pe un tal de lichen din Triasic (după Ziegler. Micobioniţii sunt hife de Zygomycetes. Între procesul autotrof al plantelor verzi şi procesul destructurării biomasei de către fungi şi alte microorganisme există un echilibru guvernat de către Soare. motiv de apreciere a paleoecosistemului miocen. Cyanobacteriile se divid în 3 planuri. tericole şi praticole. 1997 (din Taylor.filamentele hifale ale Thucomyces lichenoides din Precambrian (după Hallbauer. Ori. Spectrul ecologic saprofit este dominat de paleosinuziile lignicole. 1992). micorizante.structurile Pelicothallos din Cenozoic (după Sherwood-Pike. 1997). Băcăran. Jahns & Betman. Remy & Kerp. În Miocenul Formaţiunii de Şipoţelu.V. foliicole. Hass & Kerp. 1985) (din Taylor. aflate în relaţie de diviziune (necumonicate). parazitaţi de fungi. 1997 şi cu specia Winfrenatia reticulata Taylor. 50 . rezultând 64 indivizi. Hass & Kerp. Hass & Kerp.

de ex.Monoporisporites 1 gen . de ex. (pl.Pluricellaesporites 1 gen . Monoporisporites neoglobosus Kalgutkar & Jansonius. 2000 (pl. (pl. fig.. de norii sporiferi. sp. (pl. sp. de la corpul sporifer la spor. fig. sp. XII. gen. sp. fig. (pl. 7 specii. Astfel. X. fig. I. fig. sp. Slaniceites caracioni nov.2. XXI). Faptul că aceasta este afectată de o germinare impune. 2000 (pl. (pl.37%) sunt. Crivineniites ovidii nov.Dyadosporites 1 gen . 6). 3) din Formaţiunea de Şipoţelu. fig. IX. Patarlageleites teodori nov. 15). gen. IX. (pl. Dragastansporites primigenius nov. Băcăran. 10). nov. X. sp. fig. Ascochytites eliadei nov. 25 specii.: Dicellaesporites dragastani nov. (pl. nov. 2) din Formaţiunea cu sare. fig. 1973 (pl. VIII. 3) din Formaţiunea de Şipoţelu. 10 specii. VIII. Există cumva o tendinţă evolutivă către sporii multicelulari? În puţine cazuri s-a pus în discuţie identitatea fungică a unor fosile prezentate în lucrare. sp. iar sporii pluricelulari (44.. sp. VII. Inapertisporites circularis (Sheffy & Dilcher) Kalgutkar & Jansonius. (pl.75%) şi cei dicelulari (26. Hilidicellites spongiosus nov. grupate în funcţie de numărul celulelor. Celyphus rallus Batten. de ex. gen. Cazurile fericite sunt acelea în care corpurile sporifere eliberează sporii. 3 specii. 15) din Formaţiunea cu sare sau procesul este deja terminat. nov. În componenţa celor 53 genuri există următoarea distribuţie a speciilor: 1 gen . 16). 1980 (pl. Probleme de nomenclatură la sporii.Inapertisporites 1 gen . din care 22 genuri deja cunoscute şi 31 genuri noi cu un total de 170 de specii noi. fără a ştii vreun amănunt legat de natura hifelor de germinaţie. 14) din Formaţiunea cu sare. sp. (pl. Rare sunt cazurile în care sporii sunt surprinşi de fosilizare în cavitatea corpurilor sporifere. VIII. 12 specii. a fi considerată de origine fungică. 3) din Formaţiunea cu sare nu se încadrează în tiparul sporilor fungici prin aspectul spongios al episporului. 4 specii. 15) din Formaţiunea de Podu Morii-Calcarele de Jaslo. Tomaites loculatus nov. hifele şi corpurile sporifere descoperite în depozitele miocene ale bazinelor văilor Teleajen şi Buzău În depozitele miocene ale bazinelor văilor Teleajen şi Buzău au fost descoperite 53 de genuri. fără a evidenţia sursa lor. fig. (pl. 31 specii. 36 specii. în mod evident. nov. constatăm că sporii monocelulari (28. 19 specii. cu necesitate. Total 191 specii Dacă se comentează ponderea procentuală a principalelor specii de spori fosili de ciuperci (tabelele XVI. (pl. IX. 3). Ciuciuruites vitiori nov. dar o germinare evidentă atestă caracterul său fungic. de ex. Mulţi spori şi hife sunt surprinşi ca structuri parţiale dispersate. fig. de ex. VI. VII. fig. 1) din Formaţiunea cu sare ar fi putut avea unele afinităţi cu algele familiei Rivulariaceae. 12 specii. sp.: Seciurites evidens nov. 51 . gen.: Monoporisporites neyveliensis Ramanujam & Ramachar. fig. nov.Alternaria 36 genuri cu câte o specie 5 genuri cu câte 2 specii 1 gen cu 3 specii 1 gen cu 4 specii 2 genuri cu câte 6 specii 1 gen cu 7 specii Total 53 genuri 6 specii. gen. fig. fig.V.Hilidicellites 1 gen . VII. 13) din Formaţiunea de Şipoţelu.Dicellaesporites 1 gen . 3). sp. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău 10.: Pluricellaesporites constrictus nov. III. formată cu ocazia eliberării. Mai evidente sunt cazurile în care originea micotică a sporului este dată: de dâra de aşchii micotice. 18 specii. 8 specii. fig.88%) au valori aproximativ egale. preponderenţi faţă de fiecare din primele două categorii.

1971. fig. hastatus nov. gen. sp. Un comentariu este necesar la Monoporisporites fornicatus nov. deşi ridică unele probleme disputate. asemănătoare cu speciile genului actual Helminthosporium sp. atestată de prezenţa unei germinări. opreae nov. Sporii deja eliberaţi. 7) şi P. opreae nov. specie care n-a putut fi încadrată la genul Manicsporites nov. Aceeaşi delicată diferenţiere au ridicat-o câteva specii ale genului Pluricellaesporites sp. (pl. imediat după eliberarea sa. în care diferenţierea s-a făcut după caractere legate de forma celulelor şi ornamentaţie. 12) din Formaţiunea Gresiei de Kliwa – orizontul superior – din Pintenul de Văleni se aseamănă cu specia Felixites pollenisimilis 52 . şi P. sp. la genul Pluricellaesporites sp. fig. p. (pl. este evidenţiat în cazul conidiei Alternaria fossilis nov. Acelaşi proces fiziologic. fig. nu lasă niciun fel de dubii asupra originii lor. M. fig.. 21. mundus Chitaley & Sheikh. deoarece acesta nu a fost ilustrat. 1971. speciile P. sp. (pl. 4). se deosebesc prin forma celulelor. 20) ridică problema înrudirii. sp. sp. P. lăsând să se aprecieze natura sa juvenilă. sp. Băcăran. (pl. aflaţi pe Crivineniites ovidii nov. I. mendosus nov. fig. Dyadosporites apostoicescui nov. deşi decizia mea încalcă unul din criteriile principale ale definirii sporilor: numărul de celule. I. fig. fig. aduncus nov. sp. fig. sp. 1971 şi H. fig. fig. situat lângă corpul sporifer. pe când cea de-a doua specie are un a. VI. din Formaţiunea Gresiei de Kliwa – orizontul superior – din Pintenul de Văleni. (pl. cu sporii de ariergardă.. nov.. 21) din Volhinianul Formaţiunii de Şipoţelu. (pl. (pl. (pl. excuratus nov. VI. ele n-au putut fi încadrate în genul fosil Helminthosporites Chitaley & Sheikh. dar aflaţi în imediata apropiere a corpului sporifer. aduncus nov. fig. sp. 20) şi un exemplar cu 3 celule (pl. 1972. I. 14) din Formaţiunea de Podu Morii (Oligocen superior-Miocen inferior). III. II. 19). (pl. P. VI. De asemenea. în mod esenţial. modul de dispunere a septurilor şi punctul hifal de prindere plus a. 22). 9). prima specie are un annulus evident. 21. (h. D. Este cazul a trei specii: Dyadosporites diadematus nov. fig. 11). cu necesitate. sp.) au hotărât separarea lor. lipit acum de ostiolă. gen. III. limbatus nov. 18A). (pl. sp. fig. folosindu-ne de caracterele acestora. (pl. nov. Practica stabilirii unor nume diferite pentru sporii de ciuperci este legată de decelarea caracterelor ce separă diverse specii. provizoriu. fig. sp. sp. în mod cert. 16) evidenţiază trecerea de la faza sexuată a reproducerii la faza asexuată vegetativă cu Dyadosporites. Probleme mult mai delicate ridică specia Pluricellaesporites agnoscibilis nov. dar numai cu semnificaţia înmulţirii asexuate vegetative. de ex. sp. 13) din Formaţiunea de Podu Morii-Calcarele de Jaslo sunt. fig. X. nov. H. X. fig. 18B). Situaţii similare apar la A. (pl. III. 14) din Burdigalianul Formaţiunii de Doftana. Dicellaesporites mititiuci nov. fig. (pl. fig. considerăm că este de natură fungică. P. sp. nov. (pl. IX. 5). Dacă speciile Pluricellaesporites implanus nov. fig. (pl. 11) din Formaţiunea de Podu Morii (Oligocen superior-Miocen inferior). prin comparare. Jansonius. VIII. (pl. IX. din Reynolds. (pl. gen. motiv pentru care l-am încadrat. 3) din Formaţiunea de Doftana cu hifa de germinaţie surprinsă în creştere. (pl. 10). fig. P. IX. 11) şi D. sp. 5).: Seciurites evidens nov. fig. (pl.. În această optică. 1971. mundus nov. prezenţa unei cute sau a unui tub cilindric sunt hotărâtoare în definirea unei singure specii. A. (h. VII. Deşi sunt asemănătoare. toţi din Formaţiunea de Şipoţelu. X. tripertitus este forma taxon (după Hennebert.. sp. III. În contextul reproductiv dat. II. 1971. prezenţa unor hife de germinaţie atestă originea fungică a sporilor respectivi.. în care sporul este eliberat din corpul sporifer. gemina nov. precum P. V. sp. sp. apostoli nov. dar şi prin faptul că. fig. (pl. sp. speciile studiate ar trebuii să se numească Helminthosporites implanus Chitaley & Sheikh. Forma sporilor. gen. I. Pluricellaesporites enucleatus nov. fapt impus. datorită lipsei unor informaţii legate de originea sa. fig. fig. (pl. fig. gen. sp. H. 5). (pl. II. instalat pe corpul unei insecte.) emergent cu punctul hifal de prindere tronconic. fig. sp. Lupuluites barbatus nov. Trebuie comentat cazul speciei Monoporisporites rugosus nov. 1985. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Fungii fosili de tipul speciei Monoporisporites tripertitus nov. fig. (pl. aflat lângă corpul sporifer Vallvitisites volhynianus nov. hastatus Chitaley & Sheikh. pliată. II. sp. sp. fig. p.. II. apostoli Chitaley & Sheikh. 3).V. sp. Inapertisporites obscurus (Sheffy & Dilcher) Kalgutkar & Jansonius. Reduviasporonites buzoiensis nov. sp. IX. 2000 (pl. 22. IX. în care numai analiza formei celulelor. 1981). 20): două exemplare au 4 celule (pl. rugosus nov. pl. sp. pl. I. 2).

Kalgutkar & Jansonius. gen. gen şi Sesanites nov. fam.). fam. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău (Horst. şi Lupuluites nov. 53 . motiv pentru care a fost încadrat la genul Dyadosporites sp.V. sintetizează două noi moduri de înmulţire asexuată vegetativă (tabelul 13): prin decupare netranşată din corpul sporifer (genurile Seciurites nov. numai o convergenţă de formă: exemplarul nostru este prevăzut cu doi pori. dar este. 1943) Elsik. 2000). şi Vallvitaceae nov.) şi individualizarea netă din corpul sporifer (genurile Vallvisites nov. gen. Băcăran. (după Elsik. în mod cert. gen. 1989. Familiile Balosinaceae nov. 1989.

Contribuţii la stratigrafia Dacianului şi Romanianului din zona de curbură a Carpaţilor Orientali. Munteanu. 72 p.1. Gr. Roumanien Mitt. 499-512. Andreescu. In: Snelling. Crihan. seria a 4-a. An. CR Inst. 1993.. Asupra microfaunei Terţiarului regiunii Câmpina-Buştenari. Pays Hellen. Suppl. 129-212. Sur la structure geologique du gisment de petrole de Copăceni. 1958. Bucureşti. D. Andreescu.R. Buletinul Societăţii Geologice a României. 1944.. 1916. geofiz.. 1973. 118-126.. I. D.. Notă asupra Tortonianului din Valea Viei (Pătârlagele) (jud. XXVIII. LVIII/4 (1971). Berggren.. I. Popescu.. Papainopol I. paleoecology. S. p.. Rom. St. Athens (1979). Faciesurile flişului din Carpaţii Orientali. 1974. Le developpment des formations sarmatiennes dans la Depression Precarpathique de Roumanie (Le flanc interne de la Depression Valaque).. Vol. Geografie. Bratislava.. Asupra unor cinerite din partea centrală şi nordică a Carpaţilor Orientali. Alexandrescu.. geol. 1985.A... E. Comptesrendus desseances... I. Pestrea. 77-80. Brustur. Biostratigrafia depozitelor sarmaţiene dintre văile Milcov şi Rânicul Sărat. VEDA Edition. Acad. Geochronology and the geological record. Botez. G. LXVII (1981). Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău 11. Matei. Middle-Upper Neogene and Early Quaternary Chronostratigraphy from de Dacic Basin and correlation with the Neighbouring Areas VII-th Congr. 1975. 1972. Aubry. Tulsa. 129-138. R. Miozän M5 Sarmatien. 69.. Bratislava. p. 4. Pană. 1981. SEPM Special publication no. N. Neogene Geochronology and Chronostratigraphy. Atanasiu. V. geogr. I. Bucureşti. Bucureşti... van Couvering.V... 1973. 1906. Andreescu. BIBLIOGRAFIE 11. VEDA Edition. Bucureşti. C. 69-90. Băcăran. 1995. nr. Aradi. M. 511 p. Medit. p.. Chronostratigraphie und Neostratotypen. 157-176. IGR-90. An. Bucureşti. 6. p.. Alpenland.Swisher. p. Berggren.P.C. cerc geol. Geologie. Geofizică. Baldi. Andreescu. (1942). Neue Daten zur Geologic des Gebietes von Naruja-Andreiasul. Excursion Guide Dr-Stratigraphy of the Cretaceous. BIBLIOGRAFIE GEOLOGIE Andreescu. Geol. III.. Dări de Seamă Vol. O. Alexandrescu..... Bucharest. Vol. An Geolog. p. London Geological Society.. I. In: Berggren et al. J. Bucureşti. Botez. I. p. Institutul de Geologie şi Geofizică. I. Atanasiu. XXIV. Inst. I. Vehr. 211-260. p.131-156. MOTAŞ. paleogeography and systematics. VII (1915-1916).. T. Faciostratotipurile Malvensianului din zona de curbură a Carpaţilor Orientali. 1972. Brustur. Study in stratigraphy. 35 Bd. 77-80. time scales and global stratigraphic correlation. W.. Gh. p. Vol. OM Egerien. E.: Geochronology.. Géol.. I. Gr. I.. Bucureşti.. 3-6. G.. Antoescu Al. Bolgiu. W.). 1917. (Geol. Bucharest. I.A. 18/2.. 54. al Rom. T. Academic Kiado.. Kent. p. D. Tomes XXIV-XXV (résumes). Sabularia palaeoichnocoenosis between the Teleajen and Buzău Valley (East Carpathians). Vol. p. Budapest. Precizări asupra limitei etajului Meotian. Institut Géologique de Roumanie.. Les cinérites du Néogen roumain et l’âge des eruptions vulcaniques correspondantes. Chronostratigraphic und Neostratotypen. Paleogene and Neogene deposits from south Dobrogea. 232-235. Vol. Institutul Geologic al României. LVIII/4 (1971). 15/2. Buzău). et al. Dări de Seamă ale Şedinţelor. Dări de Seamă ale Şedinţelor. p. 54 . Senes. Bucureşti.A. Anuarul Comitetului Geologic.J. Kent. Bucureşti.. 1996. Neog. T. 1981. Special Paper. Dări de Seamă ale Institutului de Geologie şi Geofizică. 541-558.. T.. Baldi. Institutul de Geologie şi Geofizică. Tome IV (1912-1913)... Roumain IV. 1970.V. I.. Mollase fauna the hungarian Upper Oligocene (Egerian).. Acad. A revised Cenozoic geochronology and chronostratigraphy. Annuaire du Comité Géologique. 14.. Andreescu.V. p. Andreescu. 1952. Neagu. ed. Bucureşti. M.S.. Frunzescu.. Miozän der Zentralen Paratetys. Studii şi Cercetări de Geologie. I. Avram. Athens. V.

E.. Institut Géologique de Roumanie. XXIV. Odin. Popa. G. S. 1998. J. Alexandrescu. 89-96. 95-117.. 1938.. Senes. Le calcaire de Bădila (Buzău) et quelques considerations sur l’enveloppe du sel Comptes Rendus des Séances XXIII (1933-1934). Prospecţiuni S. Rom.. Rom. 1999. Italy). Soc.. V.C.. Frunzescu. 1962. Anuarul Comitetului Geologic.. Univ.. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Brânzilă. 4-8. p. p. Corelări stratigrafice pe baza microfaunelor. Filipescu. p.A. Dinu. Mem.. Rio. Cocioni. tehn. Cobălcescu.. Studiul geologic al regiunii dintre Oituz şi Cozia. I. F. Academia Română. Bucureşti. Bucureşti. 1-226 p. E. A. in: Montanari.. 1975. 187-144.U. 1968. Acta Paleont. Costea. Cehlarov... p. I. Anastasiu. of Bucharest. Tectonica regiunii dintre valea Teleajenului şi valea Loptna. Comptes Rendus des Séances.. Universitatea Bucureşti. 1997b.. Harta Geologică a României.. Editura Academiei Române. 1-121.. Monteforti. scara 1:200. Gr. 1997a.. Reichs.. La Nappe du Gres de Tarcău. Baltes.000. P. Ciocârdel. Coquand.. Massari. D.. Popescu. k. Institut Géologique de Roumanie. B. Paris. Cehlarov A. 273-276. Crihan. Gheaţă. France. 55 . G. p. Calcareous plankton biostratigraphy of the Langhian historical stratotype. D. 51-61. Bratislava. Rio. Dări de Seamă ale Şedinţelor Vol. 263p. Vol. Studiul stratigrafic şi sedimentologic al evoporitelor miocene dintre Valea Buzăului şi Valea Teleajenului.. Bul. L (1962-1963). Studii şi cercetări. Bucureşti.. 1867. Remarks on the composition of the Brebu conglomerates from the Teleajen Valley (Slănic syncline). D. Date noi cu privire la biostratigrafia şi corelarea Miocenului mediu din aria carpatică. p. S. p. Comitetul de Stat al Geologiei.. 505-509. P. R. Bucureşti. Frunzescu. Verhandl d. XXII/1.G. Ploieşti. H. M. 1948. Dumitrescu. Calcareous plankton biostratigraphy of the Serrvallian (Middle Miocene) stratotype section (Piedmont Tertiary Basin. Acad. II/XXIV. Elsevier Science B. Über die geologische Beschaffenheit des Gebirges im westen un norden von Buzău. Săndulescu. Bucureşti.. 1992. foaia Covasna. Frunzescu.. Clastic evaporitic events in the lower Neogene of the Pericarpathian Unit.. Institutul de Geologie şi Geofizică. Gh. Dumitrică.. Frunzescu. 1995. et al. Brustur. T. I.S. Stratonomie des Gypses inferieurs de la carriere de Ceraşu (Synclinal de Slănic). 1993. Bucureşti. Geol.. Gr. I.. Dumitrescu. N.: Chronostratigraphie und Neostratotypen M4. M. 49. S. Vol.. Alexandrescu. L.. Drăgănescu. I.V..A. M. Comitetul de Stat al Geologiei... Dragoş. 1997.G.J. Mazzei.. 195-270. Le Néogene de la partie meridionale du departament de Putna. Fornaciari. Ghibaudo. Vol. Bucureşti. Tome XXIX (19401941). 1978)-un ichnofosil nou pentru flisul Paleogen din România. Vol. X-th Congress of the Regional Committee on Mediteranean Stratigraphy. Ed.. D. Dumitrică. LXI/4 (1973-1974). Buletin tehnic-ştiinţific.. Sur la position du Miocene de la Paratethys Centrale dans le cadre du Tertiaire de l’Europe. 65-84. 1992. Contribution to the establisment of the age of „Cryptomactra clays” of the Moldavian Platform. N.. geol. M.. An Com. Universitatea Babeş-Bolyai. Institutul Geologic Bucureşti. p.. Bandrabur. 1970. Fl. Géol. Bucureşti.. p.V. Institutul Geologic. T. Salvatorini. B. Dări de Seamă ale Şedinţelor. Sci. p. N. tomul 37. Badenien. I... 1885. k. Băcăran.. 1997.. R. Bucureşti. Lito-biostratigrafia Miocenului mediu dintre valea Prahovei şi valea Teleajenului la sud de Sinclinalul Slănic.. Miocene Stratigraphy: An Integrated Approach. Wien. Revue Roumaine de Géologie. Cicha. Bucureşti. Dumitrescu. Bratislava. Padova. 1978. Bossio.. NW. la zone marginale et la zone neogene entre Caşin et Putna. D. G.. Tome 37. Teza de doctorat. 207-230. 1950.. 134-137. A. sur les qites de petrole de la Valachi et de la Moldavie et sur l’âge des terraines qui le continent.. Bucureşti.. Geol. Fornaciari.. p. D. Iaccarino. in: Papp A.. Asteriacites stelliforme (Miller & Dyer. Geologica Carpatica 19(1). Originea sării şi geneza masivelor de sare. Badenian Silicoflagelates from Central Paratethy. Bucureşti. 1952.. I. Grafica Prahoveană S.S.. p... Cluj-Napoca. R. XXIII. M. Iaccarino. A. Gr. 1964.

Severoyapadna Bulgaria. Cluj-Napoca.222.. Zeit.P. Bucureşti.). 25..S. Iva Mariana. Litostratigrafiana neoghenskie sedimenti v. Suppl. E. Precizări asupra depozitelor sarmaţiene din Unitatea Precarpatică de la Slobozia-Gura Văii (Bacău). 1972. Brănoiu. 2... V. Grujinschi. Bilg. Stratigraphie und Paläontologie des obermiozäns und Pliozäns der Muntenia (Rumänien). v. p.S.201 p. Paleont. Micropaleontology in Petroleum Exploration. B. 1931. Stud. 1988. p. 1968. 1955. Kennett. Ionesi. Vol. 90. E. Buletin U. Ionesi.. in: Kennett. L. Bucureşti. Huică. Iorgulescu.P. Grujinschi. 201-212. I.S. Bucureşti. Paleont. Contribuţiuni la studiul micropaleontologic al Miocenului superior din Muntenia de Est (Prahova şi Buzău). Cambridge University Press. Gheol. Wenz. Ionesi. B. Oxford. Inst.G..W. 65-163. Vol. 5. Sur les subdivision stratigraphiques de la molase miocen de Transylvanie et Muntenie (Romanie). Dări de Seamă ale şedinţelor.. Cluj-Napoca. p. Iaşi. W. Bucureşti. nr.. Brânzilă. Popov. J. Observaţiuni asupra discordanţei din ivirea de sare de la Baia Baciului (Slănic Prahova). 2000b. B.G. 1989. p.P. Krejci-Graf. Vol.. L. Stratigr. The Miocene from the Transylvanian Basin – Roumania. C. Acad. p.. C. T. An. Ionesi.. 1972. 56 . M. p. Grujinschi. C. Studiul comparativ al faciesurilor Paleogenului dintre Putna şi Buzău. 189-192. sect. p. J. p. Grujinschi. XXVIII.P. Kojumdgieva. Bucureşti. î. IIb..V..M. 2008. Limite Basarabien-Chersonien sur les unites de Plate-forme de Roumanie. In: Bolli. 154-150. B. Deep Sea Drilling Project Leg 90. D. 1-457 p. C. N. România. I. Mezzaros.. N.. V. L. 1970. 83.. Plankton Stratigraphy. (Ed. 2-3. 72-79.S.D. Buletinul Institutului de Petrol şi Gaze. notă asupra depozitelor Tortoniene din regiunea Pătârlagele-Orjani. st.. Frunzescu.P. 1962. J. Sofia. 25-64. K. p. Anuarul Comitetului Geologic.G. 1971. 1973. 17-22. R. Institutul Geologic Bucureşti. Iaccarino. Dări de Seamă ale Şedinţelor. 4. 109-112. N. Ştefan. Kojumdgieva. Bucureşti... 33-38..I. Gessel. Bucureşti. Text Doctorat.v. H. Sur la limite Oligocene-Miocene dans le flysch externe carpatique. 1985.. Jones. Izv. Băcăran. Tom XVII. 1969. B. Studiul complexului gresiei de Tarcău între V. 1953.. Rasvitie na sarmatskie moliuski. p.R.. XIX. Rom. 1995... Akad. XIII. L. C. Geol. Grigoraş. Nauk... Buletinul I. D. tehnic econ. Geol.G. R. LXXVI.. The oligocen from the Transylvanian Basin. Deut. Studiul geologic al sectorului vestic al Bazinului Crişului Alb şi al ramei Munţilor Codru şi Highiş. Vederi noi în problema stratelor de Cornu. p. et al... Vol. N. Mediterranean Miocene and Pliocene planctik foraminifera. Gh. D. 1971. Cuza”. Vol. I. Buletinul de ştiinţe geologice din R. Institutul Geologic Bucureşti. Perch Nielsen. p. Vol.. p. LVII/4. Saunders.. XVIII (1971).. Asupra prezenţei Volhinianului în Dobrogea de Sud. Bucureşti. 121-136. Editura Universităţii din Ploiesti. Stratigr. Buzăului.I. Vol.. An. Sarmatian of the Moldavian Platform. Bucureşti.. Iaşi. 1996. Teleajenului şi V. Sect.. XXXVI. H.. Rep.G. XLVI (1958-1959). Monografia geologică a Bazinului râului Buzău. „Al. 283-314. Vol.. LII. Washington. 133-140. Sofia. Clarandon Press. (serie nouă). p. Cuza”. Lăzărescu. Stratigr.. 391 p.. Ionesi. Buletinul Societăţii de ştiinţe geologice din R. Init. 1971. Stratigrafia depozitelor miocene de pe platforma dintre Valea Siretului şi Valea Moldovei. 8. 101-107. 187-208. 1994. p. XIX. I. p.B. D.. Geologie. 3-26.. p.J.. P. S. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Frunzescu. p. Edit. J. Miocene to early Pliocene oxygen and carbon isotope stratigraphy in the southwest Pacific. Bucureşti. Ionesi. XI.. 1985. 1972. Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. Vol.1383-1411. Istocescu. K. România. P.. i Litol... Goel. Contribuţii la cunoaşterea ruditelor Miocenului inferior din sinclinalele Slănic şi Drajna.. N. Trelea. Ionesi. Univ. Grujinschi. Com. Ionesi. Ionesi. XVII (1971). 1972.. 99-220.. Ionesi. Ploieşti.. Grujinschi. no. Geologie. Oligocenul in facies de Slon-Bertea (jud. Berlin. Prahova).. Evoluţia sectorului sudic al bazinului avanfosei Carpaţilor Orientali se reflectă în evoluţia evoporitelor miocene.

P. – Nannoplankton Research Vol. Univ.. Dări de Seamă ale Şedinţelor. p. Fl. M. Mărunteanu. Bucureşti. I. p. Explanatory notes to Lithotectonic Profiles of Micene Molasses from Central Moldavia (Eastern Carpathions.C. Gh..R. Popescu. L. Papaianopol. Contescu. Suppl. 66.. 247-261. I. M.. Ed. în vederea definirii şi caracterizării unor secţiuni de referinţă pentru etajele marine ale Neogenului şi Paleogenului. I. Mărunteanu. The Miocene from Transylvanian Basin – Romania. Merutiu. Vol. p. 1971. 1978. Vol. E. Szakács. Bucureşti. M. p. Cuza”. Ad WDDR. p.C. M. 1914. Popescu. Phys. Martini. F. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Macarovici. Meotian-Pleistocen dintre Călugăreni şi Vadu Săpat (jud. V... Planktonic foraminiferal biostratigraphy of the middle Miocene in Italy.. Associations de nannoplancton dans les depots sarmatiens de Muntenie (Bassin Dacique). N. St. Saltbearing Badenien Deposits in the Slănic Syncline. Gh. 155 p.. E. 4754. LXIX. 1997. p. 2. 87-92. S. A. Mărunteanu. Macovei. 1991.. I. cu privire generală asupra conţinutului şi poziţiei stratigrafice a Buglovianului.. 1994.N.G. v. 1976. R. no. L. Z. G. p..R. Cluj-Napoca. Unlocking the ice-house: Oligocene-Miocene oxygen Isotopes. 33(3). Modena. Distributions of the calcareous nannofossils in the Intra – and Extra – Carpathians areas of Romania. St. Nicorici. Bucureşti. Evoluţia microorganismelor planctonice calcaroase din România. Bill. 127-148. Mărunteanu.. Proceedings of the II Planktonic Conference. II.. Paleon.S. Acad. Miculan. Prague. R.. R. 96. M.. Anuarul Institutului de Geologie şi Geofizică. Mateescu.. Anal. Miocenul presarmaţian din culmea Istriţa.. 3-14. Institutul de Geologie şi Geofizică. M... în timpul Cainozoicului. Prahova). Ital.. Geophys. Iaşi. 57 .. Papaianopol. p. Roma. V (1913-1914). Erde. Journ. 7. în: Farinacci. Băcăran. Res.. 1967. Cercetări geologice în partea externă a curburii sud-estice a Carpaţilor Orientali. Olteanu. 1994. Bucureşti. 221244. Wright. Papainopol. 6829-6848. 32-51. Geol.. Raport de cercetare... VII/1. 1992.. R. Hodonin.. 2002. 4-th INA Conf. Vol. Micu. 1927. Potsdam. Bucureşti. 14/2. in: Hamrsmid B. Bucureşti. Motaş. Studii pentru scara biostratigrafică standard a Neogenului – Subcarpaţii Munteniei.. Essai sur le Néogene de Roumanie. Soc.. Pestrea. V (1911).31. Bucureşti. I. Marinescu.R. I.. Miller. N. Fairbanks. Biostratigrafia succesiunii.. 14b. p. Al. II. Popescu-Voiteşti. Dări de Seamă ale Şedinţelor Vol. Knihov.P. Romania) (Comment to Annex 9-12). Rom. East Carpathians. 1991. p. & Young R.. Gh..P. Macaleţ.. Contribuţii la stabilirea limitei dintre Tortonian şi Sarmaţian între Cluj şi Turda.D. III. Mărunteanu. Drăgănescu. p. Institutul Geologic al României. Contribuţiuni la cunoaşterea pânzelor Flisului carpatic în România. 1972... Veröff Zentrdinst. Motaş. marginal erosio. et al. b. eustasy and. Inst.. Edit. 1912.... Sarea în pământul românesc. 299-339. 47-60. „Al. Geologic. L. Knihoonicka YPN. Micu. Meszaros. An. Gh. Vol. J.. 1916.G. 1996. Studiul biostratigrafic detaliat al secţiunilor geologice miocen inferioare. Edizioni Tecnoscienza. K. Standard Tertiary and Quaternaryy calcareous nannoplankton zonation. 1992 Nannofossil zones in the Paleogene and Miocen deposits of Transylvanian Basin. Anuarul Institutului Geologic al României. I.. Etapa a IV-a. J. Vol. Comunicări ale Societăţii de Ştiinţe Naturale din R.. Roma.. 7. Academia R. Raport. Vol. Popescu.. Arhiva Institutului Geologic al României.. 738-785. Popescu. Caractères stratigraphiques et sédimentologiques des dépôts sarmato-pliocènes de la courbure des Carpates Orientales. Stratigrafia Neogenului superior din sectorul vestic al Bazinului Dacic. p. p. 1981. I. Geografie-Geologie. Asupra vârstei Formaţiunei salifere subcarpatice. N. Mrazec. P. Studii şi Cercetări de Geologie Geofizică Geografic. M. 1962. L. Meszaros... 1982. XVI/4. LVIII/4 (1971). Dări de Seamă ale Şedinţelor. Institutul Geologic Bucureşti. Marinescu. XIII.. 1970.. Bucureşti. 197-202.C. Bucureşti.. Motaş.V.

Bucureşti.. p. Editura Academiei R.. p. Géophysique et Géographie. Gh. Geologia şi tectonica regiunii Vălenii de Munte-Cosminele-Buştenari. Asupra sarmaţianului din V. XXXII (1943-1944). Edit. Vol. 237-290.. Tome 14/2. Contribuţiuni la cunoaşterea Sarmaţianului dintre V. M. p. LXI (1973-1974). Pauliuc. Buzăului.R. Anualele Universităţii. Kallmann. Sur le bassin néogéne de la région située au nord de Ploiesci (Valachie). Univ. Paris. Bucureşti. In: Papp et al. XXVIII-XXXIX. XI.. Munteanu.: Chronostratigraphie und Neostratotypen M4. p. Vol.. Rep. Müller.. Microfauna Miocenului dintre Siret şi Prut. Bălăneasa cu privire specială pentru regiunea Pietraru-Buzău. 58 . Munteanu. 1955. XLII. studiul depozitelor pliocene din regiunea cuprinsă între V. p. Bucureşti. p. 1992. I. M.. Vol. 1992-1993. Popescu. Bucureşti. Universitatea Iaşi. M. p. XXXIII. XVII. 277-282.S. Geol... Lopatnei (Subcarpaţi)... Comité Géologique. 42A of the deep Sea drilling project. Studii Tehnice şi Economice.S. R. Bucureşti. Anuarul Comitetului Geologic.. M. Studiul faunei sarmaţiene din regiunea cuprinsă între V. Bucureşti. 189-203. K. Vehr. 1968. Fr. St.. 19-27. Studiul Miocenului şi Pliocenului din regiunea Cislău-Salcia-Lapoş... 181.R. 136 p. Geologia masivului Bucegi şi a culoarului Dâmbovicioarei. 1877.. Fl. Fl. Mărunteanu. Vol. p. Pilide. Planktonic foraminiferal zonation in the Dej Tuff Complex. Iaşi. România. Pană. Faunal remarks (Molluscs. 1997. Janoschek. Acad. A. R.. Géol.. 189 p. 1978... Nişcovului). p. I. Pană.. Geol. 1978. XXVIII. Memoriile Institutului de Geologie şi Geofizică. Bucureşti. p. Stratigrafie. Serie de Géologie. 1968. p.-Geogr.E. 1966. Bucureşti. Bull.S. 12-18. p. 1. Inst.. R.. Băcăran. Biostratigraphie (Mallusques.. Institutul de Geologie şi Geofizică. Bund. 5-62. 1979. III. E. Neogene calcareous nannofossils from the Mediterranean . Buzăului şi V.. Rom. Gh. D. Iaşi. Viena.. Paghida.. Washington.S. Popescu. C. p. Vol.R. Forams) on the Sarmatian în Salcia Area (Prahova County) An. 1970. 22-31. Nichiforescu. Teleajen şi P. D. N. Rezumatul tezei de doctorat. Inst. T. Papp. sect. J. Geogr. T. in co-operation with Grill R. Bălăneasa. Acad.. 1969. IX. Bucureşti. Kapounek. Bucureşti.. E. Rom. Geol. An. 1951.. Turnovsky. 1951. 727-750. (st. Nichiforescu. Studiul straografic al Neogenului din molasa pericarpatică (sectorul dintre V. Popescu. 65-84.. Observaţiuni asupra apariţiilor de brecia sării cu masiv de sare în zona miopliocenă dintre Teleajen şi Bălăneasa (cu privire specială pentru regiunea Pietraru-Buzău). Teleajenului şi V. 1975.. Bucureşti. Cuza”. Munteanu. M. Teza de doctorat. Badenien.S. Cârnului (Cislău.. Asupra prezenţei stratelor cu Cryptomactra şi a vârstei stratelor de Andreiaşu în bazinul râului Putna (Vrancea). Revue Roumaine de Géologic. Academia Română.).. p. I. Patrulius. Bucureşti. Correlation of Sarmatian deposits of South Dobrogea and the Sub-carpathians of Muntenia. 113-117. 155160.. N. Anuarul Comitetului Geologic. Roumanie). I. Pătruţ. Papaianopol. -T. Dări de Seamă ale Şedinţelor Tomes. cerc Geol. Rom. Bucureşti.. Date noi cu privire la biostratigrafia şi corelarea Miocenului mediu din aria carpatică. II. A. LXX. J.. Buzău).. I. C.. al Rom. 1969.L. 231-261. XXXI-XXXV (1942-1949) (résumes). Papaianopol. p. Observaţiuni asupra „Breciei sării” cu masiv de sare din regiunea miopliocenă dintre R.. Nicolescu. K.. 1998.. 1973... Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Munteanu. Stratigrafie. Geol. nat. (Geol.V. Ser.Schmid. M. Gh. -T. Acta Paleont. Dări de Seamă ale Şedinţelor. Cricovului Sărat şi V. I. XXIX. Lopatna şi V. DSDP. Olteanu. E. Geof. Papp. Init. Univ.) Acad... 1964. Bucureşti. Nannoplancton) du Sarmatien et du Meotien de l’est de Muntenia (Bassin Dacique. Kossovian foraminifera în România. 5-98...I. 1/2. Buletinul Societăţii de ştiinţe geologice din R. of Bucharest. p. 53-77. 1997. Olteanu. Munteanu. nomenclature of the Neogene of Austria. Die Entwicklung der Uvigerinen im Badenien der Zentralen Paratethys.. 1. Bucureşti. 291-300.Leg. Bratislava. Vol. Soc. 157-162. Vol. „Al. 1969. T.

C.. R.B. Săndulescu.. 1996. 59 . Caşinului şi V. Geol. 65-73. Vărbilăului. Săndulescu. Rio. Popescu-Voiteşti. Popescu. Gh.. 76. Genetical and Structural Relation between Flysch and Molasse (The East Carpathians Model). 57-87. no.Atlasul Paleontologic al Neogenului. Gh.. 1925.. Stratigraphic correlation of the Paratethys Oligocene and Miocene.... Contribution à la connaissence de la faune burdigaliene de Cornu (V. Saulea. Popescu. Dări de Seamă ale Şedinţelor. 76. Institutul Geologic al României. Supplement 5. 76. X. . Atlasul foraminiferelor calcaroase din Miocenul mediu marin din România: Superfamilia Neosariacea. Bucureşti. Popescu. M. Zona Flisului paleogen între V. Serie de Géologie. Gr. Ges. Zaharescu. A. Bucureşti. 1987.. M. Geologia şi tectonica părţii de răsărit a jud.M. F. Academia Română. XXXVI (1948-1949). 1998. XXIX. Preda. I.. 41. Bucureşti. Vol. Popescu. 19.S. D. 1915. Popescu. 727. A. 113.. Contribution to the knowledge of the Sarmatian Foraminifera of Romania. Bucureşti.. Inst. Vol. 1958. 72-73/3 (1985-1986).. Tomes XXXI-XXXVI (1942-1949) (resumes). Contribuţiuni la stratigrafia Miocenului din Subcarpaţii Munteniei. Editura Tehnică. Georgescu. Carpathian-Balkan Geological Association XVI Congress.. 1995. 1984. Institutul de Geologie şi Geofizică.... Romanian Journal of Stratigraphy. Oligocene-Miocene transition and main geological events in Romania (excursion guide). Comite Géologique Bucureşti. Gh. Protoescu.. Popescu. Marine Middle Miocene Microbiostratigraphical correlation in Central Paratethys.S. Băcăran. X-th Congress RCMNS. Raport geologic de sinteză privind stratigrafia tectonică şi perspectivele de hidrocarburi ale zonei flisului. Geol. Gelati. p.V. 2000. Comitetul de Stat al Geologiei. Buta. Rögl. Institutul de Geologie şi Geofizică. Institutul Geologic al României. Iaccarino. Bucureşti. Lower-Middle Micene Formations in the folded Area of the East Carpathians.. p. p. M. 1971. p. Vol. G. 1966. 149-168. Gh. 1956. Romanian Journal of Paleontology. 1-82. 9. P... p. D. Géophysique et Géographie. 1997. Bucureşti. Teleajenului). Institutul Geologic al României. A. Marine Middle Miocene stratigraphy of Central Paratethys (Romanian Area). Odin. R. Cita. Gr. Rusu.. Öster.. Vol. Institutul Geologic al României. M. Serravalian and Tortonian historical stratotypes in: Montanari. Geol. Anuarul Institutului Geologic al României.. Abstracts Vol. A. p. Pătruţ. Popescu. Romanian Journal of Paleontology. Melinte. Anuarul Comitetului Geologic... Rom. Bucureşti. Bergbanstud. 3-12. Marine Mid-Miocene stratigraphy of Central Paratethys (Romanian Area). 14-19. Inst. M. Viena. Recherces sur la „brece du sel” et quelques massifs de sel de la Zone paleogene-miocene du departamente de Prahova (Valachie) Comptes Rendus des Séances. 1996. Tome XV/1.. p. Gnacolini. p. Vol. Carpatho-Balkan Geological Association XII Congress Guide book series no. An. Bucureşti.. M. Popescu. An. XXXII (1943-1944). p.Mărunţeanu. Prezenţa Mediteranului al II-lea fosilifer la Ogretin-Mierla. Coccioni.. M. Wien. Ştefănescu. Gh. Gh. de la curbura Carpaţilor Orientali (între V. Prahovei). Vol. 1922. Mitt. 489. Prahova şi datele noi ce se pot scoate din raporturile sale stratigrafice şi tectonice.. M. geol. Popescu. Gr. Dări de Seamă ale Şedinţelor.. Tema A10/1997 (8/1998. 1952. Kusko. Butac. p. Observaţiuni asupra „breciei sării” şi a unor masive de sare din zona paleogenă miocenă a jud. S. Guide to Excursion B1 (post congress). D. Dări de Seamă ale Şedinţelor. Săndulescu. Bucharest. 1998. Bucureşti. 95-98. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Popescu.. O. 1951. 241-270. Bucureşti. Arhiva Institutului Geologic Bucureşti. Geotehnica României. Elsevier Science B. Vol.... Bucureşti. Bucureşti. Prahova. Miocene Stratigraphy: An Integrated Approach. Revue Roumaine de Géologic.V. p. Institutul Geologic al României. Bucureşti. 1981. p.. Popovici.. Vol.. p. Inst. Gh. IV. 221-372. Langhian. Gr. 1.. Buzăului şi V. Contribuţiuni la studiul faunei de foaminifere terţiare din România. 1995.. Popescu. Prahova.

215-219. p. Institutul de Geologie şi Geofizică. Mărunteanu.G. Dicea. 60 . (Bucureşti). Géophysique et Géographie.. p. Teisseyre. Melinte. Wright. Buzăului. Vol. M. 3-eme serie. 1897. LXVII/4 (1979-1980). Akad. Dări de Seamă ale Şedinţelor. Bucureşti. Contribuţiuni la cunoaşterea Sarmaţianului din regiunea Rusavăţu. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău Steininger. Ştefănescu. Senes. Paleoceanography. A tentative solving bycalcareous nannoplankton. Ştefănescu.. 37-57. Soc. Vol. 1963. VI. The Algal Nature of Certain Calcareous Rocks Intercalated in the Doftana Molasse. Stoica. Popescu. et al. Ştefănescu. Dări de Seamă ale Şedinţelor. LVII/5. 455-468. I. 1991. Miller..V. 1982. Vol. L... p. Fairbanks. Comitetul Geologic Bucureşti. Băcăran. 1:50. Berger. W. p. Vol. V.. 1980. Gaze şi Gologic. F. Vyd. I. no. 1962. W. Monit. Aspect of the posibilities of lithological correlation of the Oligocene-Lower Miocene deposits of the Buzău Valley. 83-90. p.755806. 1911. LXV/4. Vol. J. F. Buletinul Institutului de Petrol. Bucureşti. M. Tome XXV. V. Paris. 1993. Tome 23/1. Petr. 6... N.. M. Revue Roumaine de Géologie. Slov. 827 p. Paleoceanogr.. Ialomiţei. Rom. Ştefănescu. 89-94. Ştefănescu. Institutul de Geologie şi Geofizică. Structura geologică a regunii dintre V. VII. Geol. On the Olgocen-Miocen Boundary in the External Flysch Zone of the Carpathian Bend (between the Teleajen Valley and the Dâmboviţa Valley). Valea de Lopatna district de Prahova Bull. Talec şi V. Age of the Doftana Molasse. III.. M. p. M. Gheţa.000. Mid.. Geophysical Monograph 32. Bucureşti.. S. Vol. paleoclimatic cycles and sediment preservation. M. Dări de Seamă ale Şedinţelor. Vied. 181-191. Carbon dioxide and polar cooling in the Miocene: the Monterey hypothesis. 1902: Privire geologică asupra formaţiunilor salifere şi zăcămintelor de sare din România.. Fr. Ştefănescu. Early and Middle Miocene stable isotope: implications for deepwater circulation and climate. Bucarest. XLV (1957-1958). Dări de Seamă ale Şedinţelor. 1971. Vol.. 75. 23-31.. E. 1992. Chronostratigraphie und Neostratotypen. Mrazec. S. p. M. Bucureşti.H.G.-Miocene sotope stratigraphy in the deep sea: high-resolution correlations... C. X. 169-182..R. Teisseyre. Woodruff. Ştefănescu. 1985... Vincent. II Miozän M1 Eggenburgien. W.. p. p.... 1971. 357-389. J. Series de Géologie. Ivan. Inst. 1979. Bratislava. Vol. Carte geologique de la region Vălenii de Munte.. Consideraţii privind stratigrafia Neogenului din V. Institutul Geologic Bucureşti. p. K. Savin. R.. Romanian Journal of Stratigraphy.D... Tudor. Academia Română. Calcarele de Podeni..G.

V. O.. C. Tampa. V. p. Acad. Univ.J. 1970. Nat. no 3-4.L. DRAGASTAN. J.L.C. XV. The Fungal Spore and Diseas Initiation in Plants and Animals. „Petrol-Gaze” Pl. Sinaia. Second International Mycological Congress. South Florida... ELSIK. IX. W. 4 text. 44. Mycologia. I. U. Băcăran. Late Neogene palynomorph diagrams. Şt. DUNZINGER. 1-1192.C.. Plante medicinale şi aromatice. Texas.. Soc. Plenum Press. Mz. Ploieşti. Studiu comparativ al sporilor de ciuperci din Formaţiunea gipsurilor inferioare a Sinclinalului Slănic (Miocen inferior) cu sporii de ciuperci actuali. Univ.. America. 1992. 2000. Classification geologic history of the microthyriaceous fungi. et al. Prahova..C.. Lucknow (1976-1977) 1:331-342. Vol.. BARR. GOLUBIC. Comunicări şi referate. 1-413. & FRUNZESCU. Les Champignons epphylles du Tertiaire de Columbie I. W.. R. L.. PETRESCU. BÂLTEANU. D..: 1-555.. ELSIK. 1973. 147-149. Ed. 61 .. Consideraţii teoretice asupra germinaţiei sporilor de ciuperci miocene din genul Alternaria. RÁCZ. Second International Mycological Congress... Prahova. 262 p.R. ELISK. 1962. 1927.J.. A. Microscopic fungal remains and Cenozoic Palynostratigraphy. Geoscience and Man. 2/2004. Bucureşti. BĂCĂRAN..... Vol. Şt. Le gisement de Cerrejón (Paléocène-Eocène). Microspori de ciuperci din Formaţiunea evaporitică cu sare de la Slănic Prahova. Association of Geological Societies. 198: 254-260 p. p. ELSIK.. G. de Şt.. 2004. New York and London. Editura Ceres. COTEANU.. no 4. 1-419. COICIU. 1989. C.. & GHEORGHIES. 1 p. Palinologie cu aplicaţii în geologie. . Abs. V. 1976. W. Criterii de clasificare la sporii de ciuperci de vârstă oligocen-miocenă. II. Institutul de Lingvistică „Iorgu Iordan”. Seria Tehnică. Fungal spores in stratigraphy Geo. FRUNZESCU. BĂCĂRAN. 1994. GH. V. Bucureşti. J. Originea miocenă a unor agenţi patogeni ai plantelor.V. 403-420. 1977. W. p. p. 43. Systematischer Botanischer Bilderatlas. Humble Oil & Refining Company Huston. OLARU. Comunicări şi referate X. Ploieşti. Cole. V. Ploieşti. K. DOUBINGER. Comunicări şi referate. Conf. V:. northen Gulf of Mexico. W... Bull. Bul. Nat. Morphological phylogeny of dispersed fossil fungal spores-Intimations. pl. 1997. 47-49. Volume XIX. Dicţionarul explicativ al limbii române. Ploieşti. 1991. Did. L. Vol. Abstracts with Programs.. 168. Simpozionul Naţional de Micologie.. J.3 Sept.C. Mz. et PONS. E. 169.. vol. p. D. 1977.. H. & ELSIK.. G. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău 11.S. Commonwalth Mycological Institute Kew. BARNAURE. figures. 1986. VIII.D. G. 1995.. DEBORAH. S.. B. Microspori de ciuperci oligocene în Calcarele de Jaslo din zona sudică a Carpaţilor Orientali. J.. Bucureşti. BĂCĂRAN. p.P. Bucureşti. Classification and geologic history of Dispersed Microthyriaceous fungi. p. (netipărit). HOCH.C. 1992. Ed.. p.C. ETHRIDGE.A. 99-112. BĂCĂRAN. 84 (1): 1-11. Univers enciclopedic. 27 Aug. 232-252. D. p. August 23. Tampa. BENTIS.C. Vol. p. Palynol.. & GOLUBIC.... Paris. Vol. O. Int. p. Ploieşti. p. W. 1996. Berlin. Comunicări şi referate IX. 115-120. de Şt. L. V.. Transactions Gulf Coast. Prahova. Prahova..T. 16 pl. Mz. 1975. p. Evolution and Kingdom of organisms from the perspective of a mycologist. D. Surrey. 1978. 3 tab. 1977... I. Univ. J. D. LVI. Nat. 283. South Florida. W.. V.3 September 1977. Nat..2.C. Endolitic Fungi in Reef Building Coral (Order: Scleractinia) Are Common Cosmopolitan and Potentially Pathogenic. BROWN.. Mz. p. Pollen et Spores.. Abs. 27 August . nr. BĂCĂRAN. XXVIII. p. Ped. ELSIK. Fitotehnic. 1969. 1994. IV. ELSIK. Academia Română. BIBLIOGRAFIE PALEOMICOLOGIE AINSWORTT & BISBY’S. ediţia a II-a. & DRĂGĂNESCU. Dictionary of the Fungi.. 1963. BĂCĂRAN. 91-97.

Taxon. XXXI. nr. nov.. & BĂCĂRAN. Ed. Tome 47. 2004. Bucureşti. Univ.. leg. & JANSONIUS. Pollen et Spores. Palynology. Conf. 1-172. Palynol. Editura Academiei Române. Amsterdam. 129-132. 421-426. 2003.A. Vol. 1-1446 p. 1996. Studiul lemnelor fosile din depozitele Cretacic-Paleocene (?) din România. W. ETHRIDGE. Academiei R. V. W. 1986. Volume 42.. Bucureşti. & BROWN. 27 pl. p. Bucureşti. D. Int.103. W. IAMANDEI. W. 1-208. Paleogene fungal spores and fruiting bodies of the Canadian Arctic. Printed in the Netherlands.. 1-229 p. Fossil Bacteria and Fungi in some Cretaceous woods and their paleoecological implications.. ELSIK. Palynology. 1983. INGOLD. Oxford University Press. Crişanei şi Maramureşului. pages 953-958 National Research Council Canada. I. Fossil fungal spores: Anatolinites gen. V.V. D. Z.. p. Rev.. 1-150 p. Lucknow (1976-1977). 403-420. Harta regiunii Crivineni.L. Oradea). D. W. FOURNIER. Roum de Géologie. 31-41.C. „Petrol-Gaze” Ploieşti. 8. 77-82. 2001. Bul.. 2003. Elsevier Scientific Publishing Company. 1974. Banatului. 156-162. FRUNZESCU.. teză de doctorat. Microspores de champignons dans l’horizon supérieur du Grès de Kliwa de l’Éperon de Văleni. Pătârlagele. 1-12.S.P. Ed. E. Pânza de Tarcău. Facultatea de Geologie şi Geofizică. A palaeogeological study of Holocene peat bag sections in Germany and the Netherlands Review of Palaeobotany and Palynology.. 1997. 2: 436-493. The utility fungal spores in marginal marine strata of the late Cenozoic. ediţia a II-a. 1978. HAWKSWORTH. p. Humanitas.. XLVII-L (1995-1998). p. Fifteen miscellaneous proposals towards the evolution of a Code appropriate to the needs of the 21st century. şi col. Dicţionar latin-român. XXIX.B.. 23. 1990. Carpatica. 2001. 1986. Revue Roumaine de Géophysique et Géografie. GEEL. Catedra de Geologie-Paleontologie. 1994. ELSIK. IONESCU. D. A. Dispersal in Fungi.R. 1-35 p. Bucureşti. 1 plate.. Fungal spores from the Upper Eocene Manning Formation. Buzău... & BATI. IAMANDEI. Number/numero 5. GIVULESCU. Ed. ELSIK.R.. + 120 planşe text. East and South Central Texas: U. & BĂCĂRAN.S. AASP Contributions Series.. Pollen et Spores. The fungal morphotype Felixites nov. Did. Băcăran. Identificarea asociaţiei cu Deflandrea spinulosa în zona Stârmini..org/names/names. Vol.. p.. & TRĂISTARU. northern Gulf of Mexico. G. 1979. 1964.. Legumicultură. ELSIK.C. Vol. Studiul palinomorfelor Molasei de Doftana din Sinclinalul Drajnei (Bazinul Văii Teleajenului). Vol. nr. L.D. ELSIK. 1976. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău ELSIK.C.C. Ed. Flora pliocenă de la Corniţel (reg. 53-63. Number 11. Bucureşti. E. V. Texas. oct. p. D.. Geoscience and Man.C.. 1963 emend. London. ELSIK. p. ELSIK. 4. p. Cătina jud. New genera of Palaeogene fungal spores. R. Ploieşti. IV.C.. Jakson Group. Serie nouă. Pollen et Spores. International Code of Botanical Nomenclature. W. 66.C. J. 5. G. revizuită. W.. Canadian Journal of Botany. 1987. Tome 34. HUICĂ.C. p. no 3-4. p. R. C. 1980. Adnotated Glossary of Fungal Palynomorphs...D. W. Volume 52. Volume 8. V.T. Revista Română de Petrol. INDEX FUNGORUM http://indexfungorum. 1-350. p. 14: 91.. no 1-2. EDIGER. no 4. XXVIII. 1993. p. Volume 15. 62 .C. 25 (1978) 1-20. southwest Harris County. XXVIII (1986). Ploieşti. 1984.asp INDREA. W. no 1. 1990.. 71-79..P. Pollen et Spores. 155-159. 1989. GH. Palynology of Late Pleistocene Giant Ground Sloth Locality. Vol. 1987. ELSIK. gen. Cluj-Napoca.L. 1998. August. GIVULESCU. The AASP Inc Workgroup on Fossil Fungal Palynomorphs. Bucureşti. p. Psilodiporites Varma and Rawat. FRUNZESCU. şi Ped.-dec.. JANSONIUS. Calvini. The stratigrafic value of Neogene fungal spores from DSDP site 493. Vol... GUŢU. Istoria pădurilor fosile din Terţiarul Transilvaniei.

. F. Some fossil fungal form-taxa from the Maastrichtian and Palaeogene ages.. Bucureşti. Plante fosile. Toronto. 87 (4). Progrese în palinologia românească.R. T.V.L. Geological Survey of Canada. R. Ed. 1972. fig.. ROMAGNESI. Rew. 1-173 p. Systematic and stratigraphic palynology of Eocene the Pliocene strata in the Imperial Nuktak C-22 Well. 1981. 1986.S. L.M. 2000. S. Palynology 24: 37-47. 1981. & SIEGLER. Stuttgart. & ELSIK. New York. în palin rom. p. a new elateroid sporomorph from the Bohemian Cenomanian (Czeh Republic) Acta Musei Naturalis Pragae Series B-Historia Naturalis Vol. Ed. Commision geologique du Canada. The importance of Fungi in shaping the paleoecosistem. Published by the American Association of Stratigraphy Palynologists Foundation. Acad. Morphology and Taxonomy of fungal Spores. International Code of Botanical nomenclature. Geleenites Dijkstra 1949. PETRESCU. 3-4: 319-334. AASP Fondation.R. R.C.N. Hawksworth. 1986. 1982. R. 1996.. nov. pp. 1-260 p. Synopsis of fossils fungal spores. A comparision of some Paleogene fungal palynomorphs from Canada and from Patagonia. & VAVRDOVA. 1995.A. Cercetări palinologice asupra Eocenului de la MorlacaHuedin. et sp. by The New York Botanical Garden Bronx: N. 1971. Vol. Ed. Dallas. Mackenzie Delta Region. Linnaean nomenclature-universal language of taxonomists and the Sporae Dispersae (with a commentary of Hughes proposal). E. et al. DIJKSTRA. Les champignons fossiles. 1971.M. Faculté des Sciences de l’Université de Strasbourg.. REYNOLDS. & DILCHER.C. Simpozionul de Palinologie Cluj. Paris. Mycologia. Bucureşti. Res. POP EMIL. II. SVOBODOVA. Progr. 458-5126. D. 64-2008. p. Zambia. 1994. 99 (5): 513-522. Printed in Great Britain. Paleontolographica Abteilung B.. a Cretaceous fungal fructification. 1995.M. Ed. T.N.. M.. Pollen et Spores 23 (3-4). Redescription of Some Fossils Fungal Spores.M.. by D. W. 63 . Le Paléogéne des Fosses Rhenan et Rhodanien etudes sédimentologiques et paléoclimatiques.A.. pp. I. 2000. 2-4. E. M. 1971. 1971. XXIII. N. T. Volume 5.V. J. 1965. Luangwa Valley. & NORRIS. Recherches sur quelques organismes fungiquest et d’affinités fongiques probables présents and Paléozoiques.N. AMEGHINIANA. The fossil history of Ascomycetes Systematics and Perspectives in the Nineties. 1-178.34-51.. 17.. 2008. C. TAYLOR.. STAFLEU. 15. G. Les champignons fossiles. no. I. & OSBORN. pl.. Palynology: Volume 10: 35-60. Southern Argentina. Thèsses.. D... Texas. TAYLOR. J. SHEFFY.Y. & JANSONIUS. G. 141152 SEPULVEDA. POP.. M. Macromycetes. & DRAGASTAN. POP. Fungal Associations in the Terrestrial Paleoecosistem. 1-279 + 2 pl. W. District of Mackenzie. Review of Palaeobotany and Palynology 85: 83-94. The distribution and interactions of some Paleozoic fungi. 1-89 p. & ELSIK. 557-562. JANSONIUS. no 1. Supervicornea pacltovae gen.. 1-351 p. U. Bordas. LOCQUIN.R. 1-392.. 163-187 + 2 pl. 14 mai 1970. 13-16.. KALGUTKAR. p.S. Paléosporologie. M. 249-262. Vol. 560-573. cu privire specială asupra condiţiilor paleoclimatice. Plenum Press. 1982. Dacia. TAYLOR. 1995.. introducere în paleobotanică. R. Mycotaxon. PO. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău JANSONIUS. no. 36 pl.M.N.S. Paris F. J. Canada.. August 1969. E. 1990...J. J. KALGUTKAR. Taxon 30 (2): 438-448. T. Tomo XIX.W. 1-471 p. & TAYLOR. 133-138. The nomenclature of fossils as fungi. D. XXIX-XXXI. nov. Atlas des champignons d’Europe. NORRIS. p. TAYLOR.. of Paleobotany and Palynology.. 1981.L. mycelia and fructifications.L.V. 1982. JANSONIUS.T. SITTLER. Bulletin 340. Vol. Băcăran.. Utrecht-Netherlands.. H.. O. 1996.. adopted by Elleventh International Botanical Congress Seatle.. p... J. 1985. Reprinted from Trends in Ecology and Evolution. R. GH. J. Paris. & KALGUTKAR. PO.. nouvelles recherches sur les champignons fossiles.V...N. T.. & PETRESCU. Fossil arbuscular micorrhizae from the Early Devonian. 167-174. M. Mycol. p. Fungal palynomorphs recovered from recent river deposits. p. Cluj-Napoca. JARZEN. LOCQUIN. TAYLOR... Acad.

. H. D. TAYLOR.N.D. H.. T. & TAYLOR.N. TAYLOR. H. The Ohio State Univ. of Botany and Institute of Polar Studies. Nature Volume 378. & KERP. Berlin. Review of Palaeobotany and Palynology 90: 229-262. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău TAYLOR. H.P. T. J. E.. Ed. Fungi and Sediments Springer-Verlag p. Mycologia. E. & HASS. Ohio. HASS..R. H.. T. W. seria Botanică... TAYLOR.. W. The oldest fossil ascomycetes. KRINGS. HASS. HASS. National Science Foundation Deutsche Forsungemein schaft and Deutscher Akademischer Austauch Dienst. TAYLOR. Review of Palaeobotany and Palynology 83: 253-260. Bronx. R. & KERP. 1997. Dep. 1992.. Columbus.N. Bucureşti.. Internaţional de Nomenclatură Botanică.. H. 1995.Y. & AXSMITH. & REMY.S.N.. C... 1972. T. GALATIER.N.N. & OSBORN. B. C. T. Nature Volume 399/ 17 iunie 1999. 244. TAYLOR. T. 1992. 24. 2000. 3. 1-254... New York. Cod.. VACZY. 10458-5126. 2005. VERECCHIA. p.. VACZY. 64 .N.V. p. M. 1994. H.M.N. Studii şi Cercetări Biologice Cluj. HASS. REMY. 68-75. 213-253. Parasitism in a 400 milion year-old green alga.N.P.. W. The Rhynie Chert Ecosystem: A Model for Understanding Fungal Interactions. Protoascon missouriensis. a complex fossil microfungus revisited.. TAYLOR. Buenos Aires. Heidelberg. T. 2000. The oldest fossil lichen. & KERP. 1999. TAYLOR. 97 (3). S. A Cyanolichen from the Lower Devonian Rhynie Chert American Journal of Botany 84 (7): 992-1004. T. T. Bucureşti.L. E. A fossil mycoflora from Antarctica. H. KLAVINS. Tipizarea nomenclaturală în Botanică. 16 november 1995. 84 (6): pp. Acad. The importance of fungi in shaping the palaeoecosistem. Fungi from the Lower Carboniferous of central France.L. TAYLOR.N. Mycologia... nr. T. Devonian Fungi: interactions with the green alga Palaeonitella. 725-729. S. 1987. 1996. by The New York Botanical Garden.. 901-910. 1974.I. & STUBBLEFIELD. & TAYLOR. Băcăran. REMY. TAYLOR. p. N. T.

Dicţionar de termeni populari..C. F. DEIGHTON.B. III: 1-571 p. 547 p.B. p. Manuale di Patologia vegetale. JIGĂU. Bologna. 1967. F. G. A. 1-208 p. Butteworths... 1979. E. 1-80 p. Mycologie générale et structurale.I.. 1-56 p. ELLIS. Vol. Bucureşti. J. G.. 1-316 p. BONTEA. Tokyo.. A... SLIAUJENE. London. 1987. 1-608 p. Vol. 1992. RĂDULESCU... MADELIN. C. Malýatlas húb... Bacău). BIBLIOGRAFIE MICOLOGIE ABBAYES. ex Ces & De not. 1984. Press Inc. & PETRESCU.. New York and London.. Lond. Tome I.C. p. BAICU. Ceres.. p. 12.C.... LOCQUIN. Paris.Sc. 1-1283 p. A.. Ed. Sc.. INGOLD. Române. B.. G. D. Complexul Muz. Academic Press. T. 1976. 2000. Masson et Cie Editeurs.. nr. p. D. Surrey. B. D. 1966.. AINSWORTH. 1965. Plant Diseases and Metabolites. AL. AINSWORTH. G. Vol. HULEA.N. A. E. Boca Raton Florida.. Bucureşti. Stuttgart.. Evolution and Kingdoms of organisms from the perspective of a micologist. Editions Paul Lechevalier. Vol. Passalora. Vol. 76-83. Alternaria. 1964. O. 1983.Sc. A. V. MANOLIU.34.. 1-11. Surrey. 65 . Nat. Bucureşti. „Ion Borcea” Bacău. Dicţionar fitopatologic în şase limbi – Micoze... II. nr. Cercetări micocenologice în asociaţia Symphyto-Cordati-Fagetum din Munţii Nemira (jud. England.S. 1-609 p. IV B: 1-504 p.F. M. et al. Dictionary of the Fungi fifth edition. 1964. 83.3.J. Elsevier – Amsterdam. 1-337 p. More Dematiaceous Hyphomycetes.. 47. B... Dictionary of the Fungi Commonwealth Mycological Institute. Mycological Papers. LUGAUSKAS. no 144. A. Mycol. Botanique. B.C. 1-161 p. 1968. St. Catalogul micromicetelor biodestructoare ale materialelor polimere. The Fungi – An Advanced Treatise. Fitopatologie agricolă.. Le Genera Alternaria.. The Ecology of the Fungi. Bratislava. Vol. Scrisoare către Băcăran Victor. M..R.B. 1963. Studies on Cercospora and allied Genera II. Studies on Cercospora and allied Genera VII New species and redisponizions. tehnici şi ştiinţifici în fitopatologie..D.. Cerc.S. Paris VIe. Studii şi Comunicări. A. & LIZON. 1-354. Champignons de Suiss. Commonwealth Mycological Institute Kew. MANOLIU. Surrey. syst. Cercosporidium and some species of Fusicladium on Euphorbia...R. 1971.. V. CHELKOVSKI. JOLY. Ed. M. p. Masson. Commonwealth Mycological Institute. ELLIS. DEREMEK. New York.C. BUIA..V. I. Editura Agro-Silvică. P. AINSWORTH. London.. M. 1-193. DEIGHTON. BREITENBACH. ELLIS. The Fungus Spore. Ph. D.. Oxford at the Clarendon Press. 1981. Lucerne. Les Ascomycetes. de Şt..S. 1-507 p.. Biol. 1997. T.. 1964. 1985. Mycologia 84 (1). P. 1982. COOKE.. p. England.V..T. GOIDÀNICH. Bucureşti. (Clasa Ascomycetes) şi reîncadrarea taxonomică a speciilor acestui gen din flora României.E. More Dematiaceous Hyphomycetes. Băcăran. 1966. F. Commonwealth Mycological Institute. 1 p.. GÄUMANN. 1996. & SESAN. New York. II: 1-804 p. Surrey. Botanica agricolă. J. 1964. Vol. & ELLIS. 1-249 p.. A. 141. Dispersal in Fungi. 1-541 p. de Ştiinţe a U.. Iaşi.C. ST:. 20: 9-14. Bucureşti. Commonwealth Mycological Institute Kew. Contribuţii la cunoaşterea genului Pleospora Rabenh.. T. 1961. 396.B. 1980... Dip. M. BARR. Ph. Sc. Ceres. 1-551 p. A. Ed. Moscova. Acad. Veget. 1-206 pl. 1-154 p. 1-340 p. Die Pilze... Commonwealth Mycological Institute Kew. 1963. Paris VIe... W. 1973. 1979. Surrey.. Kew. & SUSSAMAN..J. P. Ph. p. 1-545 p. MICULISKENE. MANOLIU. 2005. & BONTEA.. Kew. C.I. H. Acad.S.. Kew. & VISCONTI. I: 1-748 p. Mycological Society of America. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău 11.. Macmillan Publishing Company. et KRANZLIN.

T. Ed. R.. R. Îndrumător pentru determinarea bolilor şi dăunătorilor la seminţe. Vol.. 1-219 p.H. Acad. pl.. Paris. „Al. Department of Biodiversity and Systematic Biology. sec. G. RĂDULESCU. p.C. Bucureşti. Le genre Alternaria. 1-570 p. Ed. Evoluţia plantelor oglindită în opere recente de botanică filogenetică.. Ciuperci Pyrenomycetes Sphaeriales din România.. MOHAN. 1-291.V. Bucureşti. Mucorales Verlag von J. Ed. Ascochyta II. I. 1967.. I: 1-543 p. PÂRVU. 1987.. I şi II. Editions Paul Lechevalier. Cryptogams and Gymmosperms.. Ustilaginalele din Republica Populară România. I-LXXXII. Fitopatologie. M. VILLE. 1988. PUNITHALINGAM.. şi Ped. RĂDULESCU. VILLE. Acad. 1971. 1967. Tratat de fitopatologie agricolă. E... Napoca Star. Monografia Uredinalelor din Republica Populară România. Ceres. E. A. Cardif CF1 3NP. Paris VIe. A... SĂVULSECU. PARDOE. F. 1999. THOMAS.. pag. Ed. 1-355 p. 1973.. 1969. 1957. pag. 144. Cambridge. A. Curvularia. J. p.P.. Graminicolous Ascochyta Species.S. Băcăran. + 1 tab... Septoriozele în România.S.. 1979. 1-358 p. R. 66 . Paul Lechevalier Editeur. Graminicolous species of Bipolaris.. p. Introdcution to Fungi University Press Cambridge.R. 1995.. Cuza” Iaşi. 1-242. ŞTEFUREAC. PUNITHALINGAM. Atlas des champignons d’Europe. Bucureşti. 1954. Ed.. A.. E. E.S.S. Bibliography of European Palaeobotany and Palynology 1996-1997. II.. ZANOISCHI. Bucureşti. Ciupercile Erysiphaceae din România. Tome II.P. MOREAU. E. Patologie vegetală.. O. CLEAL. R. 1998.... II: 1-1166 p. + 69 tab. p. J. C. SIEPMANN. National Museums & Galleries of Wales. Ed.R. Vol. NEGRU. Univ. E. H. Cramer. S. H. 235-236. A. COROI. 1998.B. RĂDULESCU. WEBSTER.. Did. Plante inferioare din masivul Ceahlău. R. SĂVULESCU.. ZYCHA. 1-614 p.. 1995. 119. 1973. FRASER. 1964. RAFAILĂ. England. 1966... M. p.R. V.. Bucureşti. Drechslera.R. NEGRU. Vol. CAB International Mycological Institute.S. R. Les Champignons. Ed.. Ed.. SĂVULESCU... Species on Monocotyledons (excluding grasses). Agro-Silvică. 1979.I.. PATRICK. I şi II. 149-348. 1-300 p.. studiu monografic. Bucureşti. Micologie. 185. DODEA.R.. M. T. Acad. II: 1-1168 p. 1-148. Acad. Edit. Acad. Bucureşti.. 1969. p. C.. 1-325. I: 1-1329 p. E. 269. Ed.S. Iaşi. J. Ed. ROMAGNESI. T. Acad.. Bucureşti. Cluj-Napoca. Commonwealth Mycological Institute Kew.. NEGREAN. F. C.. MITITIUC.. Paris VIe. 16. Did.H. Studiul paleomicologic al depozitelor miocene din bazinele văilor Teleajen şi Buzău MANOLIU.. SIVANESAN... R. Surrey. şi Ped.R. ed. Ed. 1953.. 1-250 p.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->