D.BIBLIOGRAFIE PENTRU TEMATICA STIINłIFICĂ LA DISCIPLINA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ 1.

Boici Gherghina, Stănică Ilie – Evaluarea copiilor cu CES în perspectiva integrării, Timpul, Resița, 1998 2. Boscaiu Emilia – Prevenirea si corectarea tulburărilor de vorbire în grădinițele de copii, Bucuresti, Editura Didactică si Pedagogică, 1973 3. Caraman Lucia, Caraman Alexandru – Metodologia procesului demutizării, Bucuresti, Editura Didactică si Pedagogică, 1983 4. Chassey D. Juliette, Brignone Sylvie – Terapie comportamentală si cognitivă a tulburărilor de ritm si fluență, Editura Polirom, Iasi, 2000 5. Cozma Adrian – Psihopedagogia comunicării la copii cu dizabilități mintale, Editura RAR, Bucuresti, 2008 6. Gherguț Alois, Neamțu Cristina – Psihopedagogia specială. Ghid practic pentru învățământul deschis la distanță, Editura Polorom, Iasi, 2000 7. Gherguț Alois – Sinteze de psihopedagogie specială, Ghid pentru concursuri si examene de obținere a gradelor didactice, Editura Poliorom, Iasi, 2005 8. Gherguț Alois – Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale. Strategii diferențiate si incluzive în educație, Editura Polorom, Iasi, 2006 9. Green Cristofer, Chee Kit – Să ințelegem ADHD, Editra Aramis, Bucuresti, 2009 10. Ionescu Serban – Adaptarea socio-profesională a deficienților mintal, Editura Academiei, Bucuresti, 1975 11. Kulcsar Tiberiu – Factorii psihologici ai reusitei scolare, Bucuresti, Editura Didactică si Pedagogică, 1978 12. Mihăiescu Vasile – Psihoterapie si psihosomatică, Polirom, Iasi, 1996 13. Mitrofan Nicolae– Testarea psihologică a copilului mic, EditPress Mihaela SRL, Bucuresti, 1997 14. McInnes J.M, Treffry J.A. – Copilul cu surdocecitate. Ghid de dezvoltare, Editura Semne, Bucuresti, 1999 15. Păunescu Constantin, Musu Ionel – Psihopedagogia specială integrată. Handicapul mintal. Handicapul intelectual, Pro Humanitate, Bucuresti, 1997 16. Peeters Theo – Autismul. Teorie si intervenție educațională, Editura Stiințele Educației, 2009 17. Popovici DoruVlad – Dezvoltarea comunicării la copiii cu deficiențe mintale, Editura Pro Humanitate, Bucuresti, 2000

Editura Didactică si Pedagogică Bucuresti. Rosca Mariana – Psihologia deficienților mintali. Ungureanu Dorel – Copiii cu dificultăți de învățare. łinică Silvia (coord. Secară Otilia – Creierul social. Bucuresti. Bucuresti. Arad. Verza Emil – Tratat de logopedie. Popovici Doru Vlad – Orientări teoretice si practice în educația integrată Editura Universității Aurel Vlaicu. 1997 28. vol.18. II. Editura I–Artpress. terapie. neurostințe. Verza Emil – Disgrafia si terapia ei. Bucuresti. Editura Eikon.) – Repere în abordarea copilului dificil. 2007 26. Sima Ioan – Psihopedagogia specială: studii si cercetări. vol. 1994 35. Cluj Napoca. 1999 23. 1981 30. 1998 27. Popovovici Doru Vlad. Verza Emil. Bucuresti. Editura Didactică si Pedagogică Bucuresti. Preda Vasile – Intervenția precoce în educarea copiilor deficienți vizuali. Verza Emil – Dislalia si terapia ei. 1977 34. 1999 21. Editura Didactică si Pedagogică Bucuresti. 2003 36. 1967 25. Bucuresti. Editura Fundației Humanitas. Editura Didactică si Pedagogică. Editura Didactică si Pedagogică Bucuresti. Timisoara. 2001 24. Editura Didactică si Pedagogică. Preda Vasile – Psihopedagogia intervenției timpurii la deficienții vizuali PUC. Verza Emil – Psihopedagogia specială. Radu Gheorghe – Psihopedagogia dezvoltării scolarilor cu handicap. Editura Presa Universitară Clujeană. 2004 31. Bucuresti. vol. Bucuresti. Bucuresti. Instrument de lucru pentru cadre didactice si consilieri. Rozorea Anca – Psihopedagogia specială – Deficiența senzorială. Pro Humanitate. Editura Prohumanitate. Cluj Napoca. 2002 20. Schiopu Ursula. Editura Didactică si Pedagogică. 2007 19. Verza Emil Florin – Psihologia vârstelor. 1983 33. Popa Mariana. Editura Didactică si Pedagogică. Verza Emil – Psihologia vârstelor. 1972. Radu Gheorghe – Psihopedagogia scolarilor cu handicap mintal. 1982 22. Musu Ionel. I. . Editura Didactică si Pedagogică Bucuresti. Stefan Mircea – Educarea copiilor cu vedere slabă. Autism. vol. Cluj Napoca. Editura Didactică si Pedagogică. II. Editura Pro Humanitate. 1998 32. Stănică Ilie. Pufan Constantin – Probleme de surdo-psihologie. I. 1995 29.

2000 37. Stănică Cornelia – Terapia tulburărilor de limbaj – Intervenții logopedice. Vrăsmas Ecaterina. 1999 41. Bucuresti. Editura Fundației Culturale Marin Speteanu. Editura Fundației Humanitas. Vrăsmas Ecaterina – Învățarea scrisului-o perspectivă comprehensivă si integrativă. Vlad Elena – Evaluarea în actul educativ terapeutic. 1999 39. Zorgo Beniamin. 2002 38. Bucuresti. Bucuresti. Bucuresti. Radu Ioan – Studii de psihologie scolară.Bucuresti. 2009 40. Vasiliu Coca-Marlena – Dicționar enciclopedic de Psihopedagogie specială. Editura Prohumanitate. 1979 . Ghilas Ileana. Vlad Mircea. Editura Didactică si Pedagogică. 1997 42. Verza Emil Florin – Introducere în psihopedagogia specială si asistență socială. Editura Didactică si Pedagogică. Bucuresti. Cozma Adrian. Editura Pro Humanitate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful