D.BIBLIOGRAFIE PENTRU TEMATICA STIINłIFICĂ LA DISCIPLINA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ 1.

Boici Gherghina, Stănică Ilie – Evaluarea copiilor cu CES în perspectiva integrării, Timpul, Resița, 1998 2. Boscaiu Emilia – Prevenirea si corectarea tulburărilor de vorbire în grădinițele de copii, Bucuresti, Editura Didactică si Pedagogică, 1973 3. Caraman Lucia, Caraman Alexandru – Metodologia procesului demutizării, Bucuresti, Editura Didactică si Pedagogică, 1983 4. Chassey D. Juliette, Brignone Sylvie – Terapie comportamentală si cognitivă a tulburărilor de ritm si fluență, Editura Polirom, Iasi, 2000 5. Cozma Adrian – Psihopedagogia comunicării la copii cu dizabilități mintale, Editura RAR, Bucuresti, 2008 6. Gherguț Alois, Neamțu Cristina – Psihopedagogia specială. Ghid practic pentru învățământul deschis la distanță, Editura Polorom, Iasi, 2000 7. Gherguț Alois – Sinteze de psihopedagogie specială, Ghid pentru concursuri si examene de obținere a gradelor didactice, Editura Poliorom, Iasi, 2005 8. Gherguț Alois – Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale. Strategii diferențiate si incluzive în educație, Editura Polorom, Iasi, 2006 9. Green Cristofer, Chee Kit – Să ințelegem ADHD, Editra Aramis, Bucuresti, 2009 10. Ionescu Serban – Adaptarea socio-profesională a deficienților mintal, Editura Academiei, Bucuresti, 1975 11. Kulcsar Tiberiu – Factorii psihologici ai reusitei scolare, Bucuresti, Editura Didactică si Pedagogică, 1978 12. Mihăiescu Vasile – Psihoterapie si psihosomatică, Polirom, Iasi, 1996 13. Mitrofan Nicolae– Testarea psihologică a copilului mic, EditPress Mihaela SRL, Bucuresti, 1997 14. McInnes J.M, Treffry J.A. – Copilul cu surdocecitate. Ghid de dezvoltare, Editura Semne, Bucuresti, 1999 15. Păunescu Constantin, Musu Ionel – Psihopedagogia specială integrată. Handicapul mintal. Handicapul intelectual, Pro Humanitate, Bucuresti, 1997 16. Peeters Theo – Autismul. Teorie si intervenție educațională, Editura Stiințele Educației, 2009 17. Popovici DoruVlad – Dezvoltarea comunicării la copiii cu deficiențe mintale, Editura Pro Humanitate, Bucuresti, 2000

Popovovici Doru Vlad. 1982 22. Bucuresti. neurostințe. Editura Didactică si Pedagogică Bucuresti. 1981 30. Editura Presa Universitară Clujeană. Verza Emil – Psihologia vârstelor. 1999 21. Verza Emil. 1999 23. 2007 26. Editura Didactică si Pedagogică. Popa Mariana. Editura I–Artpress. Popovici Doru Vlad – Orientări teoretice si practice în educația integrată Editura Universității Aurel Vlaicu. Cluj Napoca. 2003 36. Timisoara. Preda Vasile – Intervenția precoce în educarea copiilor deficienți vizuali. Editura Pro Humanitate.) – Repere în abordarea copilului dificil. Bucuresti. Editura Didactică si Pedagogică Bucuresti. 1998 32. Cluj Napoca. Cluj Napoca. Ungureanu Dorel – Copiii cu dificultăți de învățare. 1997 28. Verza Emil Florin – Psihologia vârstelor. Verza Emil – Psihopedagogia specială. Schiopu Ursula. Pufan Constantin – Probleme de surdo-psihologie. vol. Editura Didactică si Pedagogică Bucuresti. Editura Didactică si Pedagogică. Bucuresti. I. Editura Didactică si Pedagogică. vol. Instrument de lucru pentru cadre didactice si consilieri. Arad. Editura Didactică si Pedagogică. Stănică Ilie. 1983 33. Rosca Mariana – Psihologia deficienților mintali. Secară Otilia – Creierul social. 2001 24. vol. 2007 19. terapie. Rozorea Anca – Psihopedagogia specială – Deficiența senzorială. Editura Prohumanitate. Radu Gheorghe – Psihopedagogia scolarilor cu handicap mintal. 1967 25. Verza Emil – Tratat de logopedie. Verza Emil – Dislalia si terapia ei. Editura Didactică si Pedagogică. Sima Ioan – Psihopedagogia specială: studii si cercetări. II.18. Bucuresti. II. Pro Humanitate. 2004 31. Preda Vasile – Psihopedagogia intervenției timpurii la deficienții vizuali PUC. 1977 34. Verza Emil – Disgrafia si terapia ei. Stefan Mircea – Educarea copiilor cu vedere slabă. Musu Ionel. Radu Gheorghe – Psihopedagogia dezvoltării scolarilor cu handicap. 1995 29. Bucuresti. vol. 1972. . Autism. Editura Didactică si Pedagogică Bucuresti. Editura Didactică si Pedagogică Bucuresti. I. Editura Eikon. łinică Silvia (coord. 1998 27. Editura Fundației Humanitas. Bucuresti. 2002 20. Bucuresti. Bucuresti. 1994 35.

Verza Emil Florin – Introducere în psihopedagogia specială si asistență socială. Editura Pro Humanitate. Radu Ioan – Studii de psihologie scolară. Bucuresti. Vrăsmas Ecaterina – Învățarea scrisului-o perspectivă comprehensivă si integrativă. 1979 . 2000 37. Bucuresti. Vlad Mircea. Bucuresti. Editura Didactică si Pedagogică. Bucuresti.Bucuresti. Editura Didactică si Pedagogică. 2009 40. Editura Fundației Culturale Marin Speteanu. 1999 41. Vrăsmas Ecaterina. Cozma Adrian. Ghilas Ileana. Vasiliu Coca-Marlena – Dicționar enciclopedic de Psihopedagogie specială. 1997 42. 2002 38. Stănică Cornelia – Terapia tulburărilor de limbaj – Intervenții logopedice. Editura Fundației Humanitas. Vlad Elena – Evaluarea în actul educativ terapeutic. 1999 39. Editura Prohumanitate. Bucuresti. Zorgo Beniamin.