D.BIBLIOGRAFIE PENTRU TEMATICA STIINłIFICĂ LA DISCIPLINA PSIHOPEDAGOGIE SPECIALĂ 1.

Boici Gherghina, Stănică Ilie – Evaluarea copiilor cu CES în perspectiva integrării, Timpul, Resița, 1998 2. Boscaiu Emilia – Prevenirea si corectarea tulburărilor de vorbire în grădinițele de copii, Bucuresti, Editura Didactică si Pedagogică, 1973 3. Caraman Lucia, Caraman Alexandru – Metodologia procesului demutizării, Bucuresti, Editura Didactică si Pedagogică, 1983 4. Chassey D. Juliette, Brignone Sylvie – Terapie comportamentală si cognitivă a tulburărilor de ritm si fluență, Editura Polirom, Iasi, 2000 5. Cozma Adrian – Psihopedagogia comunicării la copii cu dizabilități mintale, Editura RAR, Bucuresti, 2008 6. Gherguț Alois, Neamțu Cristina – Psihopedagogia specială. Ghid practic pentru învățământul deschis la distanță, Editura Polorom, Iasi, 2000 7. Gherguț Alois – Sinteze de psihopedagogie specială, Ghid pentru concursuri si examene de obținere a gradelor didactice, Editura Poliorom, Iasi, 2005 8. Gherguț Alois – Psihopedagogia persoanelor cu cerințe speciale. Strategii diferențiate si incluzive în educație, Editura Polorom, Iasi, 2006 9. Green Cristofer, Chee Kit – Să ințelegem ADHD, Editra Aramis, Bucuresti, 2009 10. Ionescu Serban – Adaptarea socio-profesională a deficienților mintal, Editura Academiei, Bucuresti, 1975 11. Kulcsar Tiberiu – Factorii psihologici ai reusitei scolare, Bucuresti, Editura Didactică si Pedagogică, 1978 12. Mihăiescu Vasile – Psihoterapie si psihosomatică, Polirom, Iasi, 1996 13. Mitrofan Nicolae– Testarea psihologică a copilului mic, EditPress Mihaela SRL, Bucuresti, 1997 14. McInnes J.M, Treffry J.A. – Copilul cu surdocecitate. Ghid de dezvoltare, Editura Semne, Bucuresti, 1999 15. Păunescu Constantin, Musu Ionel – Psihopedagogia specială integrată. Handicapul mintal. Handicapul intelectual, Pro Humanitate, Bucuresti, 1997 16. Peeters Theo – Autismul. Teorie si intervenție educațională, Editura Stiințele Educației, 2009 17. Popovici DoruVlad – Dezvoltarea comunicării la copiii cu deficiențe mintale, Editura Pro Humanitate, Bucuresti, 2000

Secară Otilia – Creierul social. Schiopu Ursula. Verza Emil Florin – Psihologia vârstelor. Rosca Mariana – Psihologia deficienților mintali. 1995 29. Stănică Ilie. Arad. Bucuresti. Timisoara. 1981 30. Editura Didactică si Pedagogică Bucuresti. II. Editura Didactică si Pedagogică. vol. Radu Gheorghe – Psihopedagogia scolarilor cu handicap mintal.) – Repere în abordarea copilului dificil. Radu Gheorghe – Psihopedagogia dezvoltării scolarilor cu handicap. Editura Fundației Humanitas. 1997 28. Editura Presa Universitară Clujeană. Verza Emil – Tratat de logopedie. Editura Didactică si Pedagogică. Cluj Napoca. terapie. Editura Eikon.18. 2007 19. 1967 25. Sima Ioan – Psihopedagogia specială: studii si cercetări. Cluj Napoca. Autism. Bucuresti. Bucuresti. Verza Emil. vol. Preda Vasile – Psihopedagogia intervenției timpurii la deficienții vizuali PUC. Editura Didactică si Pedagogică Bucuresti. Bucuresti. Ungureanu Dorel – Copiii cu dificultăți de învățare. . Instrument de lucru pentru cadre didactice si consilieri. neurostințe. 1994 35. Verza Emil – Psihopedagogia specială. Editura Didactică si Pedagogică. Editura Pro Humanitate. 2007 26. Editura Prohumanitate. vol. 1999 21. 2001 24. Rozorea Anca – Psihopedagogia specială – Deficiența senzorială. 1983 33. Editura Didactică si Pedagogică. Cluj Napoca. 2003 36. Bucuresti. II. Editura Didactică si Pedagogică. Editura Didactică si Pedagogică Bucuresti. Editura Didactică si Pedagogică Bucuresti. Musu Ionel. Popa Mariana. Bucuresti. I. Bucuresti. I. Popovovici Doru Vlad. Verza Emil – Psihologia vârstelor. 1998 32. Bucuresti. 2004 31. 1999 23. 1982 22. Editura I–Artpress. Verza Emil – Disgrafia si terapia ei. Preda Vasile – Intervenția precoce în educarea copiilor deficienți vizuali. Verza Emil – Dislalia si terapia ei. Pufan Constantin – Probleme de surdo-psihologie. łinică Silvia (coord. Popovici Doru Vlad – Orientări teoretice si practice în educația integrată Editura Universității Aurel Vlaicu. Pro Humanitate. 1977 34. Editura Didactică si Pedagogică Bucuresti. Stefan Mircea – Educarea copiilor cu vedere slabă. 1972. vol. 2002 20. 1998 27.

Bucuresti. Vrăsmas Ecaterina – Învățarea scrisului-o perspectivă comprehensivă si integrativă. Vrăsmas Ecaterina. 2009 40. 2000 37. Stănică Cornelia – Terapia tulburărilor de limbaj – Intervenții logopedice. Bucuresti. Bucuresti. Vlad Mircea. Ghilas Ileana.Bucuresti. 2002 38. Vasiliu Coca-Marlena – Dicționar enciclopedic de Psihopedagogie specială. Editura Didactică si Pedagogică. Editura Fundației Culturale Marin Speteanu. Zorgo Beniamin. Editura Prohumanitate. 1979 . Bucuresti. Editura Fundației Humanitas. Cozma Adrian. Bucuresti. Verza Emil Florin – Introducere în psihopedagogia specială si asistență socială. Vlad Elena – Evaluarea în actul educativ terapeutic. 1999 41. Editura Didactică si Pedagogică. 1997 42. 1999 39. Radu Ioan – Studii de psihologie scolară. Editura Pro Humanitate.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful