Sunteți pe pagina 1din 1

Matematici nanciare 1. Dup a o reducere cu 20%, pret a se determine pret nainte , ul unui produs este de 320 de lei.

S , ul produsului de reducere. ( 2009, varianta 5, subiectul I, problema 4 ) 2. O sum a de 1000 de lei a fost depus a la o banc as a un an s-a obt and a de 80 de lei. S a se , i dup , inut o dob calculeze rata dob anzii. ( 2009, varianta 9, subiectul I, problema 4 ) 3. Dup a dou a scumpiri succesive cu 10%, respectiv cu 20%, pret a se determine , ul unui produs este de 660 lei. S pret , ul init , ial al produsului. ( 2009, varianta 35, subiectul I, problema 4 ) 4. Suma de 500 de lei a fost depus a la o banc a cu o rat a a dob anzii de 8%. S a se calculeze dob anda obt a , inut dup a un an. ( 2009, varianta 50, subiectul I, problema 4 ) 5. Dup a o reducere a pret a 99 lei. S a se determine pret nainte de , ului cu 10%, un produs cost , ul produsului reducere. ( 2009, varianta 51, subiectul I, problema 2 ) 6. S a se calculeze TVA-ul pentru un produs, s a pret anzare al produsului este de 238 lei (procentul , tiind c , ul de v TVA-ului este de 19%). ( 2009, varianta 59, subiectul I, problema 2 ) 7. S a se determine c at la sut a din a + b reprezint a num arul a, s a a este egal cu 25% din b. , tiind c ( 2009, varianta 68, subiectul I, problema 4 ) 8. O persoan a a depus la o banc a 1500 de lei. Ce sum a a primit persoana dup a un an, s a rata dob anzii , tiind c a fost de 8%? ( 2009, varianta 75, subiectul I, problema 4 ) 9. Dup a dou a ieftiniri succesive cu 10%, respectiv 25%, pret a se determine , ul unui produs este 540 lei. S pret nainte de cele dou a ieftiniri. , ul produsului ( 2009, varianta 81, subiectul I, problema 4 ) 10. S a se calculeze TVA-ul pentru un produs, s a pret anzare al produsului este 357 lei, (procentul , tiind c , ul de v TVA-ului este 19%). ( 2009, varianta 84, subiectul I, problema 4 ) 11. S a se determine pret a o scumpire cu 15%, cost a 460 lei. , ul init , ial al unui produs care, dup ( 2009, varianta 88, subiectul I, problema 4 ) 12. Pret a , ul unui produs este de 5400 lei. Cu ce procent trebuie ieftinit pret , ul produsului pentru ca acesta s coste 4860 lei? ( 2009, varianta 94, subiectul I, problema 4 ) 13. Dup a o reducere a pret a 680 lei. S a se calculeze pret , ului cu 15% un produs cost , ul init , ial al produsului. ( 2009, varianta 97, subiectul I, problema 4 )