Sunteți pe pagina 1din 8

Functii Excel NPV

i Date de CF 1 intrare CF 2 CF 3 i CF 1 CF 2 CF 3 Date de CF 4 intrare CF 5 CF 6 CF 7 CF 8 i CF 1 Date de CF 2 intrare CF 3 P 10.00% -100 -300 1300 12.00% 100 -300 100 -200 300 -400 -100 3000 10.00% -100 -300 1300 -400 Date calculate P=

Date calculate

P=

Date calculate

P=

NPV(rata, CF1, CF2, CF3) 637.87 lei

NPV(rata, CF1, CF2, CF3...CF8) 928.19 lei

NPV(rata, CF1, CF2, CF3)+P 237.87 lei

Functii Excel PV
i Date de A intrare n F 7.00% 500.00 20.00 50,000.00 an/ luna lei/luna ani lei

Date calculate

P=

PV(rata dobanzii, nr perioade, valoarea u -64,491.25 lei -12,380.10 lei

i Date de intrare n F

12.00% an/trimestru 7.00 ani 35,000.00 lei Date calculate P=

PV(rata dobanzii, nr perioade, valoarea u -15,297.69 lei

Aplicatia 1-a i Date de n intrare F

12.00% an 10.00 ani 12,000.00 lei

Date calculate

P=

-3,863.68 lei

PV(rata dobanzii, nr perioade, valoarea unei plati/ incasari, valoarea la momentul final, momentul efectuarii plati) Concluzie: P>F => Suma platita este mai mare decat Suma care se incaseaza la finalul etapei

PV(rata dobanzii, nr perioade, valoarea unei plati/ incasari, valoarea la momentul final, momentul efectuarii plati) Concluzie: P>F => Suma platita este mai mare decat Suma care se incaseaza la finalul etapei

Functii Excel FV
i Date de A intrare n P i Date de A intrare n F 1.00% -300.00 12.00 -1,000.00 6.99% -14,480.00 10.00 200,000.00 an/ perioada lei/ luna perioade lei an lei/ an ani lei

Date calculate

F=

FV(rata dobanzii, nr perioade, valoar 4,969.62 lei

Date calculate

F=

FV(rata dobanzii, nr perioade, valoar 200,000.00 lei

dobanzii, nr perioade, valoarea unei plati/ incasari, valoarea actualizata, momentul efectuarii plati)

dobanzii, nr perioade, valoarea unei plati/ incasari, valoarea actualizata, momentul efectuarii plati)

Functii Excel PMT


i Date de intrare n P 10.00% an/ luna 12.00 luni 10,000.00 um Date calculate PMT= PMT=

PMT(rata dobanzii, nr perioade, valo -879.16 lei -871.89 lei

Aplicatia 5 i Date de n intrare F Aplicatia 8 i Date de n intrare P 8.00% an 10.00 ani -25,000.00 um Date calculate PMT= 3,725.74 lei 7.00% an 15.00 ani 10,000.00 um Date calculate PMT= -397.95 lei

ta dobanzii, nr perioade, valoarea actualizata, valoarea la momentul final, momentul efectuarii plati) plata la sfarsitul perioadei plata la inceputul perioadei