Sunteți pe pagina 1din 1

Universitatea POLITEHNICA din Bucuresti Data emiterii 22.07.2013 Compartimentul de specialitate B.G.C Nr.

1890 Vizat Director General (pentru achizitii produse, lucrari si servicii)

ORDONANTARE DE PLATA
Natura cheltuielii DECONT DEPLASARE POLONIA Lista documente justificative: DECONT CHELTUIELI PROPUNERE ANGAJARE ORDIN DEPLASARE Nr./data angajamentului legal.. Modul de plata (virament/numerar) VIRAMENT Termen de plata.. Lei - 3.347,60 Suma datorata beneficiarului.. Avansuri acordate si retinute beneficiarului... Suma de plata (lei) 3.347,60
Suma de plata (valuta) - felul valutei .. - suma in valuta .. - cursul valutar - suma in lei

Calculul disponibilului din contul de angajamente bugetare


Subdiviziunea Clasificatiei bugetare Cap.subcap... Titlu.art.alin.. 1 10.01.13 20.01.30 20.06.02 Disponibil inaintea efectuarii platii (ct.8066) 1 Suma de plata 2 Disponibil dupa efectuarea platii 3=col.1-2

-leiSursa de finantare 4 CERCETARE

998,39
1.960,33 388,88
CNP: 7420519400028

Numele si adresa beneficiarului KAJZAR FRANCOIS FAC. C.A.S.M.


Cod IBAN: RO35RNCB0722117081560001

Trezoreria (banca)
Compartiment de Specialitate Data 22.07.2013 Semnatura.. Compartiment de contabilitate*) Data 22.07.2013 Semnatura. Control financiar preventiv CFPP CFPD Data Data Viza Viza Semnatura.. Semnatura.

Ordonator de credite, Data: Semnatura:


*

) raspunde de datele inscrise in col.1