Sunteți pe pagina 1din 1

CERERE DE REZILIERE

Subsemnatul(a), ., identificat(a) cu CI seria nr. ., CNP .., domiciliat(a) in ., str. nr. .., bl. ., sc. .., etaj ., apt. .., judetul .., abonat al numarului de telefon , solicit rezilierea abonamentului de telefonie mobila incheiat intre si Vodafone Romania si portarea numarului pe cartela preplatita. Va instiintez faptul ca abonamentul acesta este platit la zi si nu doresc alte oferte pentru niciun alt abonament, ci doar rezilierea ceruta. Doresc sa fiu contactata imediat si instiintat in vederea confirmarii si procesarii acestei cereri. De asemenea, doresc sa primesc confirmarea in scris la adresa postala: ..

Va multumesc.

Data: .

S-ar putea să vă placă și