Sunteți pe pagina 1din 11

Colegiul Economic “Virgil Madgearu” – Ploieşti

PROIECT
pentru obţinerea certificatului de calificare
profesională
NIVEL 3

Tema: Gama sortimentală a produselor firmei


S.C. Bird-Cr S.R.L. şi reţeaua de distribuţie a
acestora

Prof. coordonator: Elev:


NistoroiuGabriela Ilina
Oana-Luiza
Clasa
a XII-a B

IUNIE 2009
Cuprins:
 Argument....................................................................................
......pag 3

  Capitolul I : Prezentarea firmei S.C. Bird-Cr S.R.L.


.............................pag 5

 Capitolul II : Gama sortimetală.Politica de


distribuţie..........................pag 6

 Capitolul III : Studiu de caz :


 4.1.Gama sortimentală a produselor firmei S.C. Bird-Cr
S.R.L.......................................................................................
......pag 10
 4.2.Distribuţia
produselor.................................................................pag 17
Gama sortimentală a produselor firmei S.C. Bird-Cr
S.R.L. şi reţeaua de distribuţie a acestora
(argumentarea temei)

 Plecând de la premisa, "clienţii noştrii , stapânii noştrii" m-am gândit să fac o


lucrare în care să arăt de ce gama sortimentală şi reţeaua de distribuţie a unor
produseeste atât de importantă pentru o firmă.
 Tot ce ţine de o societate comercială este important şi anume producţia,
prezentarea, desfacerea, ofertele speciale şi tehnologia cât mai avansată, însă
toate acestea au rost doar atunci când există un cumpărător sau consumator, un
beneficiar , cu alte cuvinte – un client.
 Considerca satisfacţia sau insatisfacţia după cumpărare depinde de
performanţa ofertei în raport cu aşteptările consumatorului. Dacă performanţa
produsului nu se ridică la nivelul aşteptărilor consumatorului, acesta va fi
dezamăgit. Dacă performanţa este conform asteptărilor, clientul este satisfăcut.
 Am ales firma S.C. Bird-Cr S.R.L. deoarece se preocupă permanent să
furnizeze produse si servicii de inaltă calitate, astfel încât clienţii săi să
beneficieze de o valoare superioară, angajaţii şi partenerii de afaceri să
impărtăşeasca succesul său, iar asociaţii companiei să dispună de un randament
superior al investiţiei.
Cap. I: Prezentarea firmei
S.C. Bird-Cr S.R.L.
 S.C. Bird-Cr S.R.L. s-a infiinţat in 2002 şi are sediul
social in comuna Bucov, Judetul Prahova, strada
Soseaua Nationala, numarul 830.
 Activitatea principală a societaţii este comerţul cu
amăntul.
 S.C. Bird-Cr S.R.L. este o societate cu răspundere
limitată în care părţile nu sunt reprezentate prin titluri
negociabile şi nu pot fi cedate altor persoane decat
daca acestea din urma sunt agreate de majoritatea
celorlalti asociati.
S.C. Bird-Cr S.R.L. este o societate cu doi asociati avand
un capital 100% privat.
 Capitalul social este de 200 lei fiind impartit in 20 de
părţi sociale a câte 10 lei/bucata.
 Profiturile societăţii se împart între asociaţi în funcţie
de cota de participare la capitalul social.
Cap. II: Gama
sortimetală.Politica de
 Gama sortimentală reprezintă un ansamblu
omogen de produse, destinat satisfacerii aceleiasi nevoi
generice si cuprinde patru coordonate dimensionale :
lărgime, lungime, profunzime şi omogenitate.
 Politica de distribuţie cuprinde totalitatea
deciziilor care se referă la o asigurare a treptelor de
desfacere subordonate cu performanţele întreprinderii.
 O reţea de distribuţie reprezintă totalitatea
componentelor care participă la acţiunile de depozitare
stocare, transport, livrare si vînzare a produselor de la
producător pînă la consumator/utilizator final.
Prin urmare firmele trebuie sa-şi propună un nivel de
performanţă care să corespundă cu piata vizată şi cu
nivelurile de performantă ale concurenţilor.
Cap. III: Studiu de caz
Firma S.C. Bird-Cr S.R.L. dispune de un depozit modern de
materiale de construcţii si distribuie toata gama de adezivi şi gleturi,
produse metalurgice (cuie, sârma, plase, fier), parchet laminat,
instalaţii electrice,sanitare, termice şi de ventilare, motoutilaje,
tencuieli, vopsele...

 Tencuiala de cuarţ colorat se


utilizează la finisarea
decorativă şi de protecţie a
pereţilor exteriori pe
tencuieli de var şi ciment sau
pe termosisteme. Peliculele
sunt rezistente la apă şi
permeabile la vaporii de apă,
aderă foarte bine la suportul
pregătit corespunzător,
prezintă o excelentă
aplicabilitate pe o gamă
largă de suporturi, peliculele
sunt dure, foarte rezistente şi
 Tencuiala decorativă
structurată, se utilizează la
finisarea decorativă şi de
protecţie a pereţilor exteriori
sau interiori pe tencuieli de
var şi ciment sau pe
termosisteme. Conferă
protecţie ridicată a
suportului la factorii de
mediu (umiditate, radiaţii,
temperatură), formează
pelicule rezistente la apă şi
permeabile la vaporii de apă,
aderă foarte bine la suportul
pregătit corespunzător,
prezintă o excelentă
aplicabilitate, permite
obţinerera unor finisări cu
aspect specific: striat, periat;
oferă posibilitate de colorare
si nuanţare diversă.
 Vopseaua decorativă
structurată, se utilizează la
finisarea decorativa şi de
protecţie a pereţilor exteriori
pe tencuieli de var şi ciment
sau pe termosisteme, se
poate utiliza şi la interior.
Conferă protecţie ridicată a
suportului la factorii de
mediu (umiditate, radiaţii,
temperatură), formează
pelicule rezistente la apă şi
permeabile la vaporii de apă,
aderă foarte bine la suportul
pregătit corespunzător,
prezintă o excelentă
aplicabilitate, permite
obţinerera unor finisări cu
aspect specific: striat, periat
de finete medie; oferă
posibilitate de colorare si
nuanţare diversă.
Distribuţia produselor se realizează prin mai multe
etape:
 Circuitul documentelor:
v la societate se emite factura fiscală, avizul de însoţire a
mărfii, certificatul de calitate a mărfii, chitanţa, bonul
fiscal, documentul de transport.
v la client se semnează de primire factura fiscală, avizul
de însoţire a mărfii, certificatul de calitate a mărfii, se
înmânează chitanţa sau bonul fiscal, se semnează
documentul de transport
 Achitarea mărfii se realizează cu bonul fiscal, chitanţa,
bilet la ordin, C.E.C., proces verbal de compensare
 Strategiile urmărite:
v la vânzare: pe firme de construcţii, primării, unităţi de
cult;
v la cumpărare: pe intermediari(societaţi de distribuţie),
pe producători direcţi;
v la negociere s-a marsat pe obţinerea celor mai bune
discounturi, a termenelor de plata cât mai îndepărtate,
plata cu bilet la ordin.
Cap. IV: Concluzii
La sfârşitul anului fiscal 2007 S.C. Bird-Cr S.R.L.
avea o cifră de afaceri de aproximativ
1.475.148,00 RON, venituri de 1.486.072,00
RON şi un nr total de 4 angajaţi.
Gama sortimentală, reţeaua de distribuţie,
elaborarea unui plan strategic, sunt foarte
importante pentru fiecare întreprindere
deoarece nimeni nu îşi permite să activeze fară
a avea o perspectivă clară, atât pe termen
scurt cât şi pe termen lung care să-i asigure
subzistenţa, dar şi raţionalitatea, eficienţa în
condiţiile în care mediul ambiant devine tot mai
complex şi mai dinamic.