Sunteți pe pagina 1din 1

VIZAT INDRUMATOR REZIDENTIAT

CATRE,

DE ACORD INDRUMATOR STAGIU

AUTORITATEA DE SANATATE PUBLICA MURES

Subsemnatul medic rezident an

,

specialitatea

incadrat

la

prin prezenta va rog sa-mi aprobati efectuarea stagiului de la

Data

in perioada

Semnatura