Sunteți pe pagina 1din 1

APROBAT

APROBAT

Coordonator de Rezideniat

Coordonator

de Stagiu

CERERE
Subsemnatul/a ____________________________________________
Cod rezident ___________________________________________________
medic rezident n specialitatea __________________________________,
ncadrat / la _________________________________________________,
prin prezenta v rog s- mi aprobai efectuarea stagiului de
_____________________________________________________________
din curricula de pregtire n specialitate , la Spitalul____________________
_____________________________________________________________
n secia clinic__________________________________________________
n perioada ________________________.
Data _________

Semntura______________

DOMNULUI /DOAMNEI PROF.UNIV. /CONF.UNIV./EF LUCR.DR.


___________________________________________________