Sunteți pe pagina 1din 1

APROBAT APROBAT

Coordonator de Rezidenţiat Coordonator de Stagiu

CERERE

Subsemnatul/a __________________________________, cod rezident

_________________________________, medic rezident în specialitatea

_________________________, încadrat / ă la __________________________,

prin prezenta vă rog să-mi aprobaţi efectuarea stagiului de

___________________________________ din curricula de pregătire în

specialitate, la Spitalul__________________________________________

în secţia clinică____________________ în perioada _____________________.

Data _________ Semnătura______________

DOMNULUI /DOAMNEI PROF.UNIV. /CONF.UNIV./ŞEF LUCR.DR.

__________________________________________________________

S-ar putea să vă placă și