Sunteți pe pagina 1din 1

Coordonator

CERERE DETAARE
Plecare din Centrul Universitar Constana

Subsemnatul(a)________________________________________________,student
anul__la Facultatea de Medicin din cadrul Universitii Ovidius din Constana.
V rog s binevoii a-mi aproba efectuarea practicii medicale de var n
perioada______________________________________________________________
n unitatea sanitar______________________________________________________
Secia/Secia Clinic_____________________________________________________

Data Semntura
____________________ _____________________