Sunteți pe pagina 1din 21

1

Studiu privind atitudinea faţă de


fenomenul migraţiei
(componenta imigraţiei) a
studenţilor din anul al V-lea de
la Facultatea de Medicină
Autori: Grupele 120,121 şi 122 Universitatea de Medicină
şi Farmacie “Carol Davila”
Disciplina Sănătate

Coordonator: Asist.univ. Dr. Publică şi Management

Ileana Mardare
2
Universitatea de Medicină
şi Farmacie “Carol Davila”
Disciplina Sănătate Publică
şi Management

CUPRINS
• I.Partea generală
-Importanţa problemei în România
-Importanţa problemei în U.E.
• II.Partea specială
-Scop obiective şi ipoteze
-Materiale şi metodologie
-Rezultate
-Puncte tari şi limite
-Discuţii
-Concluzii
-Propuneri
3
Universitatea de Medicină
şi Farmacie “Carol Davila”
Disciplina Sănătate Publică
şi Management

IMPORTANȚA PROBLEMEI ÎN ROMÂNIA


• În timpul perioadei comuniste graniţele erau închise,
majoritatea imigranţilor din România ajungeau pe căi ilegale în
“lagărul imperialist” unde cereau azil politic.
• După căderea regimului comunist fenomenul migraţiei în
România a luat un avânt neaşteptat
• Fenomenul a avut trei perioade :
-între 1990 şi 1995 în care destinaţia era :Israel, Turcia,
Italia, Ungaria sau Germania
-între 1996-2001,destinatia fiind Spania, Statele Unite sau
Canada
-din 2001 până în prezent cu destinaţia
Italia,Spania,Germania Ungaria şi Israel

• Imigraţia către România a devenit o soluţie pentru muncitorii din


ţările sărace după aderarea la Uniunea Europeană.
4
Universitatea de Medicină
şi Farmacie “Carol Davila”
Disciplina Sănătate Publică
şi Management

IMPORTANȚA PROBLEMEI ÎN U.E.


• Uniunea Europeană este aleasă de către cetăţenii non-
comunitari ca loc de stabilire
• Declinul demografic determina scăderea forţei de muncă în
viitor astfel un bun control al migraţiei pe teritoriul Comunitaţii
Europene poate avea un rol benefic
• Politicile migraţioniste ale UE au avut în vedere 4 aspecte în
vederea gestionării în mod eficient a procesului migraţionist:
- politici pentru reglementarea şi controlul fluxurilor
migratorii
- politici pentru combaterea migraţiei şi angajării ilegale a
lucrătorilor străini
-politici pentru integrarea imigranţilor
-politici privind cooperarea internaţională în domeniul
migraţiei
5
Universitatea de Medicină
şi Farmacie “Carol Davila”
Disciplina Sănătate Publică
şi Management

SCOP, OBIECTIVE ŞI IPOTEZE


• Scopul : De a analiza nivelul de informare și percepția
generală a studenților din anul V de la Facultatea de Medicină
Generală din cadrul Universității de Medicină și Farmacie
“Carol Davila” București cu privire la fenomenul de migrație
(componenta imigrației).
• Obiective :
1. Evaluarea percepției din perspectivă personală a
studenților la medicină despre imigrație –problemă sau
oportunitate.
2. Identificarea opiniei studenților despre implicațiile
fenomenului de imigrație țara de origine.
3. Percepția studenților asupra importanței fenomenului
imigrației în țara de origine
4. Evaluarea nivelului de cunoaștere de către studenți a
fenomenului migrației.
6
Universitatea de Medicină
şi Farmacie “Carol Davila”
Disciplina Sănătate Publică
şi Management

IPOTEZE
• Cei mai mulți studenți privesc imigrația ca pe o
oportunitate.
• Majoritatea respondenților consideră că fenomenul
imigrației în țara lor are un impact negativ.
• Cea mai mare parte a studenților consideră că cele
mai importante 2 provocări pe care țara lor le are în
legătură cu fenomenul imigrației sunt legate de
suprasolicitarea serviciilor sociale și problemele
economice, de tipul creșterii taxelor.
• În opinia majorității studenților, problema imigrației
în propria țara de origine este moderat importantă.
• Nivelul de cunoaștere a majorității studenților
despre fenomenul de imigrație este 3 pe o scală de la 1 la
5.
7
Universitatea de Medicină
şi Farmacie “Carol Davila”
Disciplina Sănătate Publică
şi Management

MATERIALE ȘI METODE
• Descrierea studiului
Studiul de fața este observațional ,descriptiv, transversal de
tip anchetă de opinie
• Populația de studiu
Este reprezentată de un lot de 403 de studenți ai anului
universitar 2018-2019 selectați pe baza unor criterii de inculdere și
excludere.
• Criterii de includere:
-studenți în anul V ai Facultății de Medicină din cadrul
Universității de Medicină și Farmacie ”Carol Davila”
București;
-seriile de studenţi care parcurg modulul Sănătate Publică și
Management (seriile X şi XV), care au acceptat să completeze
acest chestionar.
8
Universitatea de Medicină
şi Farmacie “Carol Davila”
Disciplina Sănătate Publică
şi Management

METODOLOGIE II
• Criterii de excludere :
-studenţi în alţi ani de studiu din cadrul Facultăţii de
Medicină;
-studenţi la alte facultăţi ai Universităţii de Medicină şi
Farmacie “Carol Davila” Bucureşti
-studenţi în cadrul altor Universităţi din România
• Culegerea și prelucrarea datelor
Instrumentul utilizat pentru colectarea datelor a fost un
chestionar de opinie alcatuit cu ajutorul sistemului Google Forms
şi distribuit la studenții de anul V din cadrul Facultăţii de
Medicină “Carol Davila” Bucureşti care studiază modulul de
Sănătate Publică şi Management în anul universitar 2018-2019
prin intermediul reţelei de socializare Facebook,iar prelucrarea
datelor s-a efectuat cu ajutorul Microsoft Office 2010 - Microsoft
Excel utilizând metode din statistica descriptivă.
9
Universitatea de Medicină
şi Farmacie “Carol Davila”
Disciplina Sănătate Publică
şi Management

REZULTATE
GENUL: Domiciliul:
Feminin Masculin

29%

8%

Mediul urban -
Bucureşti
Mediul urban - alte
38% oraşe
54%
Mediul rural

71%
10
Universitatea de Medicină
şi Farmacie “Carol Davila”
Disciplina Sănătate Publică
şi Management

Tară de origine: Vârsta în ani împliniți:


80.00%

100.00% 95.04%
90.00% 70.00% 68.49%

80.00%
70.00% 60.00%
60.00%
50.00% 50.00%
40.00%
30.00%
40.00%
20.00%
10.00%
0.99%0.99%0.74%0.50%0.50%0.25%0.25%0.25%0.25%0.25% 30.00%
0.00%

20.00% 17.37%

10.00% 8.19%

2.73%
0.25% 0.99%0.25%0.25%0.50%0.50%0.25%0.25%
0.00%
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 32 33
11
Universitatea de Medicină
şi Farmacie “Carol Davila”
Disciplina Sănătate Publică
şi Management

Distribuţie pe serii:
70

60

50

40

30

20

10

13.40%
0.50% 10.17% 15.38% 9.93% 11.17% 14.14% 0.50% 12.90% 0.25% 11.66%
0
I II V VI VII X XI XIII XIV XVI XV
12
Universitatea de Medicină
şi Farmacie “Carol Davila”
Disciplina Sănătate Publică
şi Management

IMIGRAȚIA – PROBLEMĂ SAU


OPORTUNITATE ?
Imigraţia este:
46.15%
Amândouă, în aceeași măsură

7.94%
Categoric o oportunitate

23.33%
Mai degrabă o oportunitate

7.69%
Nici una, nici alta

8.68%
Mai degrabă o problemă

6.20%
Categoric o problemă

0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200


13
Universitatea de Medicină
şi Farmacie “Carol Davila”
Disciplina Sănătate Publică
şi Management

IMIGRAȚIA – FENOMEN POZITIV SAU


NEGATIV?
Credeți că imigrația are o influență pozitivă sau negativă asupra țării de destinație?
250

200 191

150

105
100 89

50

10 8

0
Mai degrabă pozitivă Nu știu Mai degrabă negativă Categoric pozitivă Categoric negativă
14

CELE MAI IMPORTANTE PROVOCĂRI Universitatea de Medicină


şi Farmacie “Carol Davila”
Disciplina Sănătate Publică
şi Management

Care sunt cele mai importante două provocări pe care țara


dumneavoastră le are în legătură cu fenomenul imigrației?
250

200 196

154
150 144

100 Total

80
70 69

50
35

0
Suprasolicitarea Reducerea Probleme Probleme Creșterea ratei Supraîncărcarea Altele
serviciilor sociale șanselor economice religioase criminalității) sistemului de
cetățenilor de a (creșterea taxelor) sănătate
gasi un loc de
muncă
15

IMPORTANȚA PROBLEMEI ÎN ȚARA DE


ORIGINE
Universitatea de Medicină
şi Farmacie “Carol Davila”
Disciplina Sănătate Publică
şi Management

Cât de importantă este problema imigrației în țara dumneavoastră de


origine?
180

160 155

140 135

120

100

Total
80

60

38 38 37
40

20

0
Deloc importantă Puțin importantă Moderat importantă Foarte importantă Nu știu
16

NIVELUL DE CUNOAȘTERE A Universitatea de Medicină

FENOMENULUI MIGRAȚIEI
şi Farmacie “Carol Davila”
Disciplina Sănătate Publică
şi Management
17
Universitatea de Medicină
şi Farmacie “Carol Davila”
Disciplina Sănătate Publică
şi Management

PUNCTE TARI ŞI LIMITE


Puncte tari Limite
• Chestionarul a fost • Studiul a fost efectuat
completat de un număr mare într-un oraş mare unde
de respondenţi populaţia este mai informată şi
• Respondenţii studiului mai deschisă la schimare
sunt încadraţi într-o formă de • Număr redus de
invaţamânt superior-buna respondenţi din alte ţări
informare • În România predomină
emigraţia nu imigraţia
18
Universitatea de Medicină
şi Farmacie “Carol Davila”
Disciplina Sănătate Publică
şi Management

DISCUȚII
• Ipoteza 1 se comfirma parțial întrucât majoritatea
studențiilor considera imigrația atât ca o oportunitate
cât și ca o problema
• Imigrația este vazuta un fenomen mai degrabă
negativ
• Primele două provocări alese sunt :
suprasolicitarea serviciilor sociale şi problemele
economice
• 38% din participanţi consideră o problema moderat
importantă
• Majoritatea respondenţilor apreciază că nivelul lor
de cunoaştere referitor la fenomenul imigraţiei este 3 pe
o scală de la 1 la 5
19
Universitatea de Medicină
şi Farmacie “Carol Davila”
Disciplina Sănătate Publică
şi Management

Concluzii I
1.Evaluarea percepției din perspectivă personală despre imigrație –
problemă sau oportunitate.
-35,9% consideră acest fenomen ca fiind o problemă în timp ce 31,5%
percep imigraţia ca fiind mai degrabă o oportunitate iar restul nu are informaţii
despre acest domeniu.
2. Identificarea opiniei studenților despre implicările fenomenului de
imigrație în țara lor.
-pe prima poziţie suprasolicitarea serviciilor sociale, urmată de
problemele economice şi creşterea ratei criminalităţii.
3. Percepția studenților asupra importanței fenomenului imigrației în
țara lor
-majoritatea respondenţilor cu ţara de origine România consideră că
aceasta este o problemă moderat importantă (38%),
-imigraţia este o problemă puţin importantă in ţara lor de
origine(30,4%)
-cei mai puţini dintre respondenţi consideră că imigraţia este o
problemă foarte importantă în ţara lor de origine.
20

Universitatea de Medicină
şi Farmacie “Carol Davila”
Disciplina Sănătate Publică
şi Management

CONCLUZII II
4. Evaluarea nivelului de cunoaștere de către
studenți a fenomenului migrației
- majoritatea respondenţilor (56,5%)
evaluează nivelul lor de cunoştere în ceea ce
priveşte fenomenul de imigraţie în ţara de origine
ca fiind mediu acordând un scor de 3 din maxim 5.
- cei care se consideră bine informaţi
referitor la tema imigraţiei reprezintă doar 2,2%
dar cei ce nu sunt informaţi au un procent de 8,7%
21
Universitatea de Medicină
şi Farmacie “Carol Davila”
Disciplina Sănătate Publică
şi Management

Propuneri
• Informarea corectă a factorilor de decizie în fiecare
ţară asupra situaţiei migraţiei, precum si elaborarea unor
scenarii de către instituţiile abilitate asupra evoluţiilor
viitoare a fluxurilor migraţioniste, în vederea măsurilor
concrete care se impun.
• Conştientizarea factorilor de decizie asupra
pericolului reprezentat de porozitarea excesivă a
frontierelor.
• Elaborarea unui ghid de informare privind
drepturile,obligaţiile şi oportunităţile de integrare ale
imigranţilor.Ghidul de informare pentru imigranţi ar
trebui distribuit atât în comunitate,în locurile
frecventate de străini, biblioteci,în biserici sau lăcaşe de
cult.