Sunteți pe pagina 1din 58

UMF ”CAROL DAVILA” BUCUREȘTI - FACULTATEA DE MEDICINĂ

Screening.
Bolile netransmisibile
Disciplina Sănătate Publică și Management

Anul V – Curs 7

An universitar 2020 - 2021

Disciplina Sănătate Publică și Management, 1


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Obiective educaționale

La finalul cursului, studenții vor fi capabili să:


 definească principalele tipuri de examene medicale în
masă și caracteristicile acestora;
 descrie modelul unui examen de screening;

 identifice caracteristicile bolilor pentru care se poate face


screening;
 cunoască aplicabilitatea screeningului;

 definească și descrie calitățile probelor de screening.

Disciplina Sănătate Publică și Management, 2


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Examenele medicale de masă

 Urmăresc identificarea de prezumpție sau/și


stabilirea existenței reale a bolilor sau altor
caracteristici biologice sau comportamentale
într-o populație (FR)

 Tipuri:
A. Anchete (studii) de prevalență
B. Screening

Disciplina Sănătate Publică și Management, 3


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
A. Anchetele (studiile) de prevalență(1)

 examene medicale care se realizează într-un interval


relativ scurt de timp, într-o populație bine definită, ocazie
cu care se pot înregistra atât expunerea, cât și rezultatul
(consecințele, boala).

Tipuri:

- pur descriptive – informații despre variabile în mod separat (câte


boli sau câte situații comportamentale se găsesc în populație);

- de tip transversal (cross-sectional) – se înregistrează


concomitent prezența bolii și prezența unor variabile (caracteristici
biologice, genetice, comportamentale) la momentul examenului
(care posibil au precedat boala).

Disciplina Sănătate Publică și Management, 4


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Anchetele (studiile) de prevalență(2)
 Scop
 să determine prezența bolii, a incapacității sau a unor caracteristici
personale;
 să producă indicatori de măsurare a stării de sănătate a populației;
 să permită cunoașterea distribuției unor factori de risc în populația
examinată, concomitent prezenți sau asociați bolii.

 Domenii de aplicare
 diagnosticul stării de sănătate a populației;
 stabilirea unor priorități în acțiunile de intervenție;
 programarea și planificarea sanitară;
 evaluarea unor acțiuni;
 identificarea posibilelor asociații epidemiologice.

Disciplina Sănătate Publică și Management, 5


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Anchetele (studiile) de prevalență (3)
Condiții de realizare:

 să corespundă unei nevoi reale;


 scopurile anchetei să fie clar formulate:
 administrativ, de planificare;
 prescriptiv (de identificare a bolnavilor în vederea tratării lor);
 să fi fost evaluate resursele disponibile sau care pot fi
obținute;
 stabilirea de priorități în funcție de resurse;
 stabilirea criteriilor de evaluare a acțiunii;
 stabilirea metodologiei anchetei;
 organizarea în detaliu a acțiunii;
 pregătirea prealabilă a populației.
Disciplina Sănătate Publică și Management, 6
Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Exemple de studii de prevalență
 PREDATORR - Studiul Naţional privind Prevalenţa Diabetului,
Prediabetului, Supraponderii, Obezităţii, Dislipidemiei, Hiperuricemiei şi
Bolii Cronice de Rinichi
- Populația de studiu - eșantion 3000 persoane (18-79 ani),
- 101 centre, 18 luni ( 2013-2014)
- Rezultate: - diabet zaharat – 11,6% , prediabet – 18,4%
- supraponderalitate – 34,6%, obezitate morbidă 2,7%
- boli cronice de rinichi – cca 7% din populația de studiu.

 Seria de studii SEPHAR (Studiul dE Prevalenţă a Hipertensiunii Arteriale


şi evaluare a riscului cardiovascular în România) – eșantion reprezentativ
pt. populația adultă a României, Min.Sănăt. + Asociația Română de
Hipertensiune
SEPHAR I – 2005 – prevalența HTA - 40,5%
SEPHAR II – 2011-2012 – 40,4%
SEPHAR III – 2015-2016 – 45,1% (eșantion 2000 persoane, 18-80 ani)
Disciplina Sănătate Publică și Management, 7
Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
B. Screeningul

 Definiție: examinarea de masă care constă


în aplicarea unui ansamblu de procedee și
tehnici de investigație asupra unui grup
populațional în scopul identificării de
prezumpție a unei boli, anomalii sau a unui
factor de risc.

Disciplina Sănătate Publică și Management, 8


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Tipuri de teste
 TEST DIAGNOSTIC: utilizat pentru
demonstrarea existenţei stării de boală sau
demonstrarea abaterii de la normalitate
(stabilește/confirmă diagnosticul).

 TEST DE SCREENING: identificarea într-o


populaţie aparent sănătoasă a persoanelor cu
risc crescut de a fi în mod real bolnave sau de a
prezenta o abatere de la normalitate (identifică
presupușii bolnavi, suspiciunea de diagnostic).

Disciplina Sănătate Publică și Management, 9


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Modelul unui program de screening

Bolnavi
Rezultat + Tratament
(real +)

Test screening
Populație Non bolnavi
(fals + )

Rezultat - Non bolnavi (real -)

Bolnavi (fals - )

Disciplina Sănătate Publică și Management, 10


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Ipotezele care justifică utilizarea
screeningului

 într-o populaţie există boli şi bolnavi necunoscuţi din


cauza unor nevoi neresimţite, neexprimate sau
nesatisfăcute;
 identificarea bolii în perioada ei de latenţă face ca
eficacitatea şi eficienţa intervenţiilor să fie mai mare;
 tratamentele efectuate în stadiile precoce ale bolii
sunt mai ieftine şi mai eficace (boala nu se agravează,
s-ar preveni decesele premature).

Disciplina Sănătate Publică și Management, 11


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Scopurile screening-ului

1. Menţinerea sănătăţii şi prevenirea bolii, în ipoteza în


care scopul screeningului este depistarea factorilor
de risc - profilaxie primară

2. Depistarea precoce a bolilor - profilaxie secundară

3. Instrument pentru planificarea şi programarea


sanitară
-determinarea prevalenţei unei boli sau factor de risc
-diagnosticul stării de sănătate a unei colectivităţi
-evaluarea unei acţiuni, a unor programe
-determinarea prezenţei unei asociaţii.

Disciplina Sănătate Publică și Management, 12


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Alte procedee de depistare precoce a
bolilor - profilaxie secundară
 depistarea pasiv-activă (căutarea cazurilor):
 cu ocazia examenelor medicale curente (consultaţii) când pacientul
se prezintă la medic pentru anumite acuze, iar medicul, după
consultaţia acordată pentru acuzele pacientului, aplică procedee şi
tehnici de investigaţie pentru boala/bolile pe care doreşte să le
depisteze;

 examenele periodice de sănătate care se fac:


 la vârste nodale (mai ales copii, în unele ţări şi adulţi) ocazie cu
care se caută bolile care au o frecvenţă aşteptată mai mare la
vârsta respectivă
 la persoanele la risc înalt care sunt supuse unor examene la
intervale regulate în vederea determinării apariţiei bolii (sugari,
gravide etc.)

 examenele tip check-up, care constau în bilanț al stării de sănătate,


din iniţiativa angajatului sau a angajatorului şi ale cărui rezultate
servesc stabilirii riscului de boală al persoanei.
Disciplina Sănătate Publică și Management, 13
Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Criteriile de alegere a bolilor care să
facă obiectul unui screening
1. Boala să constituie o problemă de sănătate (prevalenţă mare,
gravitate mare prin consecinţele sale medicale şi sociale: evoluţie fatală,
absenteism, invaliditate).
2. Boala să fie decelabilă în etapa de latenţă sau în formele sale de
debut asimptomatic.
3. Să existe probe/teste capabile să deceleze boala.
4. Testul de screening să fie acceptabil dpdv al populaţiei.
5. Istoria naturală a bolii să fie cunoscută şi înţeleasă.
6. Să existe facilităţi (servicii) disponibile pentru cei depistaţi bolnavi
7. Tratamentul să fie acceptat de bolnavi.
8. Boala şi strategia de tratament şi supraveghere să fie agreate de
autoritățile sanitare.
9. Costul acţiunii să nu fie exagerat de mare.
10. Înţelegerea de către medic sau echipa de medici a faptului că
depistarea este numai începutul procesului de diagnosticare,
tratare, urmărire a bolii.
14
Disciplina Sănătate Publică și Management,
Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Modalităţi de realizare a unui screening

1. Anchetele de tip sociologic - prin interviu sau prin


chestionar completat de către persoana investigată
-Indicate pentru screeningul care vizează identificarea de
comportamente sau factori de risc ai mediului de rezidență
(locuințe, gospodării)
-Limite: distorsiuni care ţin de memoria celor chestionaţi şi
de intervievatori.

2. Anchetele medicale: efectuarea unui examen clinic,


paraclinic sau combinat (interviu, examen clinic şi
paraclinic).

Disciplina Sănătate Publică și Management, 15


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Calităţile probelor/testelor de
screening
1. să nu facă rău;
2. să poată fi aplicate rapid;
3. să aibă cost redus;
4. să fie simple;
5. să fie acceptate de către populaţie;
6. să aibă o validitate corespunzătoare;
7. să aibă o reproductibilitate bună;
8. să aibă fiabilitate;
9. să aibă randament mare;
10. să aibă o valoare predictivă bună.

Disciplina Sănătate Publică și Management, 16


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Validitatea
 reprezintă capacitatea unei probe de a identifica
corect ceea ce este pusă să identifice (frecvenţa cu
care rezultatele probei sunt confirmate prin procedee
diagnostice mai riguroase).
 Se exprimă şi se măsoară prin sensibilitate şi
specificitate.
 Depinde de pragul de separare.
 Se determină ”a priori” - înainte de declanşarea
screeningului - aplicarea probei pe un eşantion mic.
 Modificarea validității prin aplicarea mai multor teste
în serie/paralel.
Disciplina Sănătate Publică și Management, 17
Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Reproductibilitatea probelor de
screening sau diagnostice
 Reproductibilitatea (consistenţa unei probe):
 este gradul de stabilitate,
 capacitatea probei de a da rezultate asemănătoare atunci când
este aplicată în condiţii asemănătoare, în aceeaşi populaţie, de
către persoane diferite.
 Importantă pentru epidemiolog.
 Reproductibilitatea înaltă a unei probe nu garantează şi o
validitate înaltă. Validitatea înaltă a unei probe oferă, de regulă,
şi o reproductibilitate înaltă
 Acurateţea:
 gradul în care măsurătoarea sau estimarea bazată pe o anumită
măsurătoare prezintă valoarea reală a caracteristicii măsurate.
 Importantă pentru clinician.

Disciplina Sănătate Publică și Management, 18


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Valoarea predictivă
 Este importantă din pespectiva medicului
clinician – pentru identificarea corectă a bolii.
 Depinde de prevalența bolii în populație.
 Nu depinde de pragul de separare al testului.
 Are două componente(probabilități
condiționate):
 valoarea predictivă pozitivă și
 valoarea predictivă negativă.

Disciplina Sănătate Publică și Management, 19


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Compararea testelor de screening- curba
ROC (Receiver Operating Characteristics)
 Curba ROC – relația dintre fracțiunea real pozitivilor (sensibilitate) și
fracțiunea fals pozitivilor (1-specificitate), pe măsură ce se schimbă
criteriul de pozitivitate (valoarea prag)
 AUC (area under curve) – probabilitatea distincției corecte între
bolnavi și non-bolnavi
Curba ROC pentru două teste diagnostice

Disciplina Sănătate Publică și Management, 20


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Tipuri de screening
SCREENING SELECTIV
Testele sunt utilizate pentru a detecta o boală specifică sau o
condiție predispozantă în rândul persoanelor cunoscute ca fiind
cu risc crescut de a avea sau de a dezvolta boala respectivă.

SCREENING DE MASĂ (POPULAȚIONAL)


Un număr mare de persoane este testat pentru a detecta
prezența unei boli sau a unei condiții predispozante fără a se
face legătura cu riscul individual de a avea sau a dezvolta
condiția respectivă.

SCREENING OPORTUNIST. Se aplică un test de screening


cu ocazia unei examinări medicale în alt scop.

Disciplina Sănătate Publică și Management, 21


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Boli decelabile prin screening
(exemple)
 cancer de sân;  prezbiție;
 cancer de col uterin;  sifilis;
 ciroza hepatică;  cancer testicular;
 cancer de colon și rect;  TBC;
 cancer de prostată  infecție urinară
 surditate;  Alzheimer
 glaucom;  SIDA
 HTA;
 osteoporoză;
 anemie;
Disciplina Sănătate Publică și Management, 22
Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Boli pentru care se efectuează
examene de screening în România
 Afecțiuni oncologice – Programul național de oncologie:
- Cancer de col uterin
- Cancer sân (program pilot)
- Cancer colorectal (program pilot)
 Programul național de sănătate a femeii și copilului:
- la nou născut - Fenilcetonuria
- Hipotiroidism
- Surditatea
- Retinopatie de prematuritate
- Luxația congenitală de șold
- la copilul mic - depistare precoce a unor afecțiuni cronice
(mucoviscidoza, malabsorbție, afecțiuni neuropsihice)
- la gravide – baterie complexă de teste – HIV/SIDA, sifilis, hepatite B,C,
anemie, anomalii genetice, malformații ale fătului, etc.
 Programul național pentru controlul bolilor transmisibile
- HIV/SIDA la gravide și persoanele din grupe cu risc crescut
 Program de screening al factorilor de risc cardiovasculari – cabinet MF
Disciplina Sănătate Publică și Management, 23
Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Criterii pentru realizarea programelor
de screening - strategia europeană

 Importanța bolii
 Istoria naturală a bolii
 Eficacitatea tratamentului precoce
 Existența și acceptabilitatea tratamentului
 Caracteristicile populației în care se dorește
aplicarea programului de screening
 Costul screeningului.

Disciplina Sănătate Publică și Management, 24


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Evaluarea rezultatelor unui program
de screening (I)

1. INDICATORI DE PROCES
 Numărul de persoane testate prin screening
 Proporția de persoane din populația țintă testată prin screening
 Prevalența detectată a bolii în stadiu preclinic
 Costul total al programului
 Costul pentru găsirea unui caz de boală anterior necunoscut
 Proporția persoanelor cu rezultat pozitiv la testul de screening care
sunt diagnosticate și tratate
 Valoarea predictivă a unui rezultat pozitiv în rândul populației testate
prin screening.

Disciplina Sănătate Publică și Management, 25


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Evaluarea efectelor determinate
de screening (II)
2. INDICATORI DE EFECTE / REZULTAT
 Reducerea mortalității în rândul populației testate prin
screening
 Reducerea ratei de fatalitate în rândul indivizilor testați
prin screening
 Creșterea procentului de cazuri detectate într-un stadiu
mai precoce al bolii
 Reducerea complicațiilor
 Prevenirea sau reducerea recurențelor sau metastazelor
 Îmbunătățirea calității vieții persoanelor testate prin
screening

Disciplina Sănătate Publică și Management, 26


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Program screening hepatite (I)

Disciplina Sănătate Publică și Management, 27


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Program screening hepatite (II)

Disciplina Sănătate Publică și Management, 28


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Bolile
netransmisibile

Disciplina Sănătate Publică și Management, 29


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Noțiuni generale (1)
 importantă problemă de sănătate publică

 principala cauză de mortalitate şi de morbiditate


la nivel mondial

 OMS - estimări:
 aproape două treimi din decese la nivel mondial,
majoritatea dintre acestea fiind decese premature
 aproape jumătate din povara globală a bolilor
(tendință accentuată de creștere)
 BCV, tumori, boli respiratorii, DZ - mortalitate
ridicată
Disciplina Sănătate Publică și Management, 30
Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Noțiuni generale (2)

 Prevalența bolilor cronice – creştere accentuată,


determină:
 scăderea duratei medii a vieţii,
 creşterea nivelului de mortalitate,
 scăderea calităţii vieţii,
atât în regiunea europeană cât şi în întreaga lume.

Disciplina Sănătate Publică și Management, 31


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Noțiuni generale (3)

Principalii factori de Măsuri de scădere a incidenţei


risc (OMS): bolilor cronice pe termen scurt:
 schimbarea obiceiurilor alimentare,
 Fumatul,
 creşterea activităţii fizice,

 Inactivitatea fizică,  renunţarea la fumat și alcool,

pot preveni
 Dieta nesănătoasă,  80% din bolile coronariene,

 90% din cazurile de DZ tip 2 şi


 Consumul de alcool.
 1/3 din cancere.

Disciplina Sănătate Publică și Management, 32


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Caracteristici epidemiologice (1)
1. Nu au o etiologie cunoscută;
2. Perioada de latenţă mare;
3. Debutul greu de reperat în timp;
4. Necesită un management susţinut, pe o perioadă de mai
mulţi ani, chiar decenii;
5. Determină mari disparităţi în starea de sănătate (mortalitate
prin boli cronice mai mare în țări sărace, impact major
asupra populațiilor sărace/marginalizate);
6. Apar atât în statele bogate, cât şi în cele sărace
- urbanizare - modificarea comportamentului
- industrializare alimentar,
- scăderea nivelului de activitate
- dezvoltare economică fizică
- globalizare - creşterea consumului produselor
din tutun
Disciplina Sănătate Publică și Management, 33
Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Caracteristici epidemiologice (2)
7. Au caracter plurifactorial
8. Factorii de risc au efecte diferite, în raport cu diferiţi bolnavi;
9. Cea mai mare parte a poverii acestor boli în populaţie este
determinată de un număr relativ redus de factori de risc :
 fumatul,
 consumul de alcool,
 comportamentul alimentar,
 inactivitatea fizică,
 carcinogenii din mediu.

10. Sunt o consecinţă explicabilă a tranziţiei demografice;


11. Necesită intervenţii susţinute la nivel internaţional şi
naţional, pentru a fi prevenite şi controlate.

Disciplina Sănătate Publică și Management, 34


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Instrument OMS pentru prevenirea și
controlul bolilor netransmisibile –
Plan Global de Acțiune 2013-2020
Rezultate asteptate:
 Reducerea mortalității prin BNT,

 Reducerea consumului dăunator de alcool,

 Reducerea prevalenței inactivității fizice,

 Reducerea consumului de sare,

 Reducerea consumului de tutun,

 Reducerea prevalenței HTA,

 Stoparea creșterii prevalenței diabetului și


obezității,
 Asigurarea medicației pentru prevenirea
afecțiunilor cardiace,
 Asigurarea medicamentelor esențiale.

Disciplina Sănătate Publică și Management, 35


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Primele 10 cauze de deces la nivel mondial în 2016

Disciplina Sănătate Publică și Management, 36


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Tendinţe pe plan naţional
 modelele de morbiditate şi mortalitate au suferit modificări
importante în ultimele decenii,

 creşterea prevalenţei bolilor cronice şi a mortalităţii


datorate acestora,

 creşterea ponderii populaţiei vârstnice,

 acţiunea multiplă a factorilor de risc biologici, de mediu,


comportamentali şi influenţa condiţiilor socio-economice şi
a serviciilor de sănătate.

Disciplina Sănătate Publică și Management, 37


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Structura deceselor pe cauze, în România, în anul 2019

Sursa: INS - baza de date Disciplina Sănătate Publică și Management, 38


Tempo online, oct. 2020 Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Principalele cauze de deces în Israel
în 2016

Sursa datelor: Central Bureau of Statistics


–CBS- Israel– iun 2019 Disciplina Sănătate Publică și Management, 39
Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davla"
Principalele boli cronice
1. Bolile cardio şi
cerebrovasculare
◦ hipertensiunea arterială, 4. Bolile aparatului digestiv
◦ cardiopatia ischemică, ◦ Boli digestive,
◦ bolile cerebrovasculare. ◦ Hepatite cronice şi
2. Tumori ciroza.
◦ cancerul de col uterin, 5. Boli de metabolism şi
◦ cancerul nutriţie
bronhopulmonar, ◦ Diabetul,
◦ cancerul de colon şi rect. ◦ Obezitatea.
6. Bolile psihice
3. Bolile aparatului respirator
◦ BPOC,
◦ Astmul.

Disciplina Sănătate Publică și Management, 40


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
1. Bolile cardio şi cerebrovasculare

 principala cauză de deces la nivel mondial şi nu au


graniţe geografice, economice sau sociale.

 aproape o treime din cazuri au fost fatale, principalele


categorii fiind:
- cardiopatie ischemică,
- accident vascular cerebral,
- hipertensiune arterială.

 OMS – prevalența nu este cunoscută, se estimează


supraviețuirea după IMA sau AVC la 20 mil. persoane
anual îngrijiri medicale şi sociale foarte costisitoare.
Disciplina Sănătate Publică și Management, 41
Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
1. Bolile cardio şi cerebrovasculare

In România
 Constitue principala cauză de mortalitate

 Rata standardizată de mortalitate - de peste


două ori mai mare decât media UE.

 Cele mai importante pentru România sunt:


 hipertensiunea arterială;
 cardiopatia ischemică;
 bolile cerebrovasculare.

Disciplina Sănătate Publică și Management, 42


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
446

315

190

Sursa: European Health for all, 2019 Disciplina Sănătate Publică și Management, 43
Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
2. Tumori (1)
 A doua cauză de mortalitate, la nivel mondial
 Dinamica în creştere, în special în ţările sărace.
 Factorii de risc incriminaţi în apariţia cancerelor:
 Tutunul,
 Dieta, (mai ales în țările dezvoltate)
 Supraponderalitatea/obezitatea (cancerul de
esofag, colon, sân, endometru, rinichi).

! Factorii comportamentali - mai importanți decât


factorii genetici.
Disciplina Sănătate Publică și Management, 44
Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
2. Tumori (2)
În România
 constituie a doua cauza de deces

 Incidenţa şi prevalenţa tumorilor sunt în creştere.

 Principalele cauze de morbiditate şi mortalitate prin


tumori sunt următoarele:
 cancerul de sân;
 cancerul de col uterin;
 cancerul bronhopulmonar;
 cancerul de colon şi rect.

Disciplina Sănătate Publică și Management, 45


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Principalele cauze de morbiditate şi
mortalitate prin tumori la genul masculin, 2018
Regiunea Europeană România

Disciplina Sănătate Publică și Management, 46


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
Principalele cauze de morbiditate şi mortalitate
prin tumori la genul feminin, 2018
Regiunea Europeană România

Disciplina Sănătate Publică și Management, 47


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
187

160

155

Sursa: European Health for all, 2019


Disciplina Sănătate Publică și Management, 48
Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
3. Bolile cronice ale aparatului
respirator
 A treia cauză de deces în România,

 Între ţările europene, România ocupa locul 9 la


mortalitatea din această cauză.

 În structura bolilor aparatului respirator se constată


scăderea ponderii deceselor prin boli respiratorii acute şi
creşterea deceselor prin boli respiratorii cronice.

 În România, cele mai importante cauze de morbiditate şi


mortalitate prin boli respiratorii cronice sunt considerate
BPOC şi Astmul bronsic.

Disciplina Sănătate Publică și Management, 49


Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
RO - 51
ER - 46
EU - 42

Sursa: European Health for all, 2019


Disciplina Sănătate Publică și Management, 50
Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
4. Bolile aparatului digestiv
România
 A patra cauză de deces,
 Mortalitatea prin boli digestive a avut o tendinţă
accentuată de creştere până în anul 1997, după care a
înregistrat o evoluţie cvasiconstantă.

Europa – România
 Locul 1 la mortalitatea prin boli digestive în Uniunea
Europeana, cu o rată standardizată de mortalitate dublă
faţă de media europeana.
 Locul 4 în Regiunea Europeană la mortalitatea prin boli
digestive (după Moldova, Kyrgystan si Uzbekistan).
 Locul 3 la morbiditatea spitalizată prin boli digestive.
Disciplina Sănătate Publică și Management, 51
Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
55

34
26

Sursa: European Health for all, 2019


Disciplina Sănătate Publică și Management, 52
Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
5. Boli de metabolism şi nutriţie

Diabetul zaharat devine o problemă de sănătate publică


din ce în ce mai importantă la nivel mondial, prin:
 costurile directe și indirecte pe care le determină,
 prevalenţa şi complicaţiile asociate,
 cauză majoră de mortalitate prematură, de accidente
vasculare cerebrale, boli cardiace, suferinţe vasculare
periferice, malformaţii congenitale, de incapacitate pe
termen lung şi de scădere a calităţii vieţii

Modelul morbidității
◦ Țările dezvoltate - majoritar > 65 ani
◦ Țările în curs de dezvoltare - vârstă medie (35-64 ani).

Mortalitatea prin diabet = decese atribuite direct diabetului


+ decese atribuite complicaţiilor acestuia
Disciplina Sănătate Publică și Management, 53
Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
13

11

Sursa: European Health for all, 2019 Disciplina Sănătate Publică și Management, 54
Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
6. Bolile psihice
 Problemă actuală de sănătate publică, prin incidenţa şi
prevalenţa în continuă expansiune.

CONSECINȚE:
 o evoluţie îndelungată, o mare putere invalidantă
 afectează atât individul, cât şi familia și comunitatea
 recuperarea necesită eforturi considerabile şi timp îndelungat
 povară nedefinită - scăderea productivităţii, suicid, incapacitate
de muncă pe termen variabil, implicarea în îngrijirea persoanei
bolnave membrilor familiei, costul susţinerii sociale a acestor
persoane, costurile suportate de familii, dezvoltarea cognitivă
precară a copiilor proveniţi din părinţi cu aceste afecţiuni, etc.
 povară ascunsă - marginalizare, stigmatizare, încălcarea
drepturilor omului
 Mortalitatea prin boli psihice - greu de evaluat.
 ! SUICID
Disciplina Sănătate Publică și Management, 55
Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
19

12

Sursa: European Health for all, 2019 Disciplina Sănătate Publică și Management, 56
Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
ER – 10,5
EU – 9,6
RO – 8,8

Sursa: European Health for all, 2019 Disciplina Sănătate Publică și Management, 57
Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"
EU – 9,16

ER – 7,82

RO – 6,02

Sursa: European Health for all, 2019 Disciplina Sănătate Publică și Management, 58
Facultatea de Medicină, UMF "Carol Davila"

S-ar putea să vă placă și