Sunteți pe pagina 1din 1

Poezia O,rmi este o oper liric, deoarece eul liric, transmite n mod direct propriile sentimente de bucurie, de admiraie

fa de natur n prima parte a poeziei, ct i de tristee, nelinite, melancolie n partea a doua a poeziei. Pdurea personificat, exprim dorina poetului de a rmne n mijlocul naturii , a vrstei fericite a copilriei, deoarece numai ea tie s l neleag, ea este cea pentru care poetul este un adevrat prin, n mijlocul su,poetul poate descoperi o lume plin de farmec, de mister. Imagini artistice n poezie imaginile artistice sunt: vizuale(,,al umbrei ntuneric, ,,ochi negri si cumini, ,,crd de cerbi, ,,a apei strlucire, ,,lun plin, ,,vpaia de pe lacuri) auditive(,,vuietul de valuri, ,,ngni cu glas domol, ,,uieram, ,,rznd) dinamice(,,micarea naltei ierbi, ,,mersul crdului de cerbi, ,,boli asupra-mi cltinnd). Sentimentele autorului Prin gndurile,ideile,sentimentele transmise n prima parte a poeziei se evideniaz strnsa legtur dintre poet i natur, acestea fiind sentimente de dragoste, de admiraie, de bucurie ilustrate prin verbele (,,te iubesc,,o,rmi,rmi). n partea a doua a poeziei strile, tririle se schimb devenind triste, melancolice , de regret fa de pierderea , odat cu trecerea timpului a clipelor frumoase ale copilriei. Aceste stri i sentimente sunt exprimate sub forma unei ntrebri retorice din finalul poeziei: ,,Unde eti, copilrie, Cu pdurea ta cu tot? , ntrebare ce este transmisa sub forma unui strigt de durere, sentimente sugerate i de imaginea artistica ,, Boli asuprmi cltinnd , precum i verbul ,,uieram. Poezia ,,O,rmide Mihai Eminescu este o oper liric, deoarece ntrunete toate trsturile specifice unei opere lirice.

n poe zia ,,O,r m i'' de Miha i Em inescu a pa r urm toa rele procedee a rtistice: enum e ra ia , repetiia , epite te lesi personifica rea . Re petiia r m i, r m i suge rea za am ploa rea dorine i p durii ca re vre a ca trecerea tim pului si m a turiza rea copilului snu schim be nim ic n rela ia lor. Enum e ra ia prin vuie tul de va luri, prin m ica rea na ltei ierbi sugere a zntruchipa re a frum use ii na turii. Epitete le : ,,seuit -a d nc'' , ,,ochi negri i cum ini'' , ,, v pa ia de pe la curi'' , ,,vuietul de va luri" , ,,r pit de fa rm ec" , ,,gla s dom ol'' , ,,clipe dulci'' , ,, luna plin '' , ,,zise lin contribuie la re a liza rea a tm osferei defa rm ec, de m iste r , de visa re, a tm osfer spe cific v rstei copil riei. Com pa ra ia dubldin strofa a cinceaa nii t i se pa r ca clipe / clipe dulci se pa r ca vea curi a re rolul de a a r ta m odul n ca re o persoa npoa te percepe tim pul n funcie de com pa niape ca re o a re .