Proiect de lecţie

Data: 30.09-4.10 Clasa: a V-a Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii Obiect: Botanică Unitatea de învăţare: Botanica-Noţiuni introductive Subiect: Mediul de viaţă al plantelor. Laboratorul de biologie Propunător: Morar Camelia-Ioana Scopul lecţiei: Competenţe specifice: 1.1; 1.2; 2.1; Competenţe derivate: C1: definirea biologiei, a botanicii; C2: enumerarea elementelor importante ale laboratorului de biologie; C3: identificarea tipurilor de medii de viaţă; C4: identificarea părţilor componente ale mediilor de viaţă. Tip de lecţie: Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe; Strategia didactică: a) Resurse procedurale: explicaţia,conversaţia euristică,expunerea,dialogul,demonstraţia, observaţia, modelarea, descoperirea. b) Resurse materiale: manual, truse de biologie, microscopul optic, planşe cu ustensile de laborator.

edu. Conţinutul informaţional: conform programei. Baia Mare. 2.ro www.ro . Ed.Universităţii de Nord. 4. Jelea Stela-Gabriela. Biologie-Manual pentru clasa a V-a. Ed.didactic. www. 3. “Introducere în studiul didacticii ştiinţelor biologice”. 2010. Teora. Floarea Dobran. 2013. pe grupe. Bucureşti.c) Forma de activitate: frontală. Resurse umane: capacitatea elevilor de învăţare:foarte bună. Locul de desfăşurare: cabinetul de biologie: Bibliografie: 1.

-Sunt atenţi. -Identifică principalele medii de viaţă. prezentare. 1. conversaţie. . C4 a) expunerea. Formativă observaţia. b) manual.explicaţia. a) conversaţie Formativă euristică. b) imagini. -Notează în catalog elevii absenţi şi verifică dacă sunt condiţii optime pentru desfăşurarea lecţiei. . -Notează. C1 a)expunerea. b)tabla. . -Notează în caiete titlul lecţiei şi urmăresc obiectivele. -Notează cele mai importante idei. 4. c)frontală. explicându-le. notează. c)frontală. b) imagini. -Urmăresc imaginile. a) expunere. Activitatea profesorului -Pregăteşte materialul didactic. c)frontală. C3 -Cere elevilor să identifice principalele medii de viaţă folosind imaginile din manual. Captarea atenţiei -Sunt atenţi. Formativă C2 -Sunt atenţi. Etapele lecţiei Momentul organizatoric Cm. c)frontală.manual. laboratorul de biologie. -Profesorul notează pe tablă definiţia termenului de „biologie” şi „botanică”. îşi notează şi pun întrebări. c)frontală a)expunere. -Sunt atenţi. -Prezintă elevilor părţile componente ale mediilor de viaţă.Desfăşurarea lecţiei Nr. biologie. -Notează ideile esenţiale. urmăresc explicaţiile. 3 Prezentarea noului conţinut şi a sarcinilor de învăţare Dirijarea învăţării -Scrie pe tablă titlul lecţiei şi prezintă obiectivele pe care elevii trebuie să le cunoască la finalul lecţiei. crt. c)frontală. -Notează. a)expunerea. dialog. observaţia. b) tabla. -Prezintă elevilor laboratorul de biologie. Formativă conversaţia. a)Metode b)Mijloace c)Forme de organizare Evaluare 2. b)imagine.Prezentarea laboratorului de Activitatea elevilor -Îşi pregătesc manualele şi caietele pentru lecţie.

prin care verifică modul în care s-au atins obiectivele -Ȋmparte elevii în trei grupe :Lac cu nuferi. a)exerciţiul. Sumativă . b) tabla. Asigurarea feed-backului 7. Asigurarea retenţiei -Inventariază principalele informaţii şi solicit elevilor să dea răspunsuri rapide. câmpie. a)conversaţia dialogul. c)frontal. clare. vegetaţie montană. -Răspund la întrebări. c)pe grupe. a)observaţia. -Cere elevilor să repete acasă lecţia nouă. concrete. Obţinerea performanţei 6. c)individuală. -Rezolvă cerinţa. Sumativă Sumativă -Citesc lecţia. -Cere elevilor să specifice pentru fiecare mediu ilustrat în manual componenta biotică şi pe cea abiotică.5. b)imagini. observaţia. b) caiet.

aparate de măsură. a organismelor. -asigură condiţii pentru studierea fenomenelor biologice.Schiţa tablei Biologia -„bios”=viu. adică plantele. animalele şi oamenii. =ştiinţa care studiază lumea vie. . zoologie. Mediul de viaţă=ansamblul factorilor abiotici şi biotici care se află în strânsă interacţiune. animalele şi omul. mulaje.mediul abiotic (fără viaţă): solul. în lichid). aerul. Mediul de viaţă al plantelor Mediile de viaţă pot fi: -terestre -acvatice -aeriene Mediul de viaţă cuprinde:. atlase şi microscopul optic. Dotări: truse de biologie. -mediul biotic (cu viaţă): plantele.”logos”=ştiinţă. Botanica=ştiinţa care studiază plantele. apa. preparate (microscopice. anatomie şi ecologie. Laboratorul de biologie =spaţiul special amenajat unde se desfăşoară orele de botanică.