Proiect de lecţie

Data: 30.09-4.10 Clasa: a V-a Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii Obiect: Botanică Unitatea de învăţare: Botanica-Noţiuni introductive Subiect: Mediul de viaţă al plantelor. Laboratorul de biologie Propunător: Morar Camelia-Ioana Scopul lecţiei: Competenţe specifice: 1.1; 1.2; 2.1; Competenţe derivate: C1: definirea biologiei, a botanicii; C2: enumerarea elementelor importante ale laboratorului de biologie; C3: identificarea tipurilor de medii de viaţă; C4: identificarea părţilor componente ale mediilor de viaţă. Tip de lecţie: Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe; Strategia didactică: a) Resurse procedurale: explicaţia,conversaţia euristică,expunerea,dialogul,demonstraţia, observaţia, modelarea, descoperirea. b) Resurse materiale: manual, truse de biologie, microscopul optic, planşe cu ustensile de laborator.

www.c) Forma de activitate: frontală. Bucureşti. Biologie-Manual pentru clasa a V-a. Floarea Dobran. pe grupe. 2. 4. 2013. Locul de desfăşurare: cabinetul de biologie: Bibliografie: 1. Conţinutul informaţional: conform programei.ro . Jelea Stela-Gabriela. Ed. 3. Teora. Ed.didactic. 2010.Universităţii de Nord. Baia Mare.edu. “Introducere în studiul didacticii ştiinţelor biologice”.ro www. Resurse umane: capacitatea elevilor de învăţare:foarte bună.

observaţia. dialog. prezentare. 4. -Notează. -Sunt atenţi. 1.Desfăşurarea lecţiei Nr. b) manual. biologie. conversaţie. -Notează ideile esenţiale. crt. C3 -Cere elevilor să identifice principalele medii de viaţă folosind imaginile din manual. a) conversaţie Formativă euristică. -Notează cele mai importante idei. -Prezintă elevilor părţile componente ale mediilor de viaţă.Prezentarea laboratorului de Activitatea elevilor -Îşi pregătesc manualele şi caietele pentru lecţie. C4 a) expunerea. c)frontală. C1 a)expunerea. 3 Prezentarea noului conţinut şi a sarcinilor de învăţare Dirijarea învăţării -Scrie pe tablă titlul lecţiei şi prezintă obiectivele pe care elevii trebuie să le cunoască la finalul lecţiei. explicându-le. -Prezintă elevilor laboratorul de biologie. . a)expunerea. c)frontală. -Profesorul notează pe tablă definiţia termenului de „biologie” şi „botanică”. Activitatea profesorului -Pregăteşte materialul didactic. b) tabla. Formativă conversaţia. -Notează în catalog elevii absenţi şi verifică dacă sunt condiţii optime pentru desfăşurarea lecţiei. -Sunt atenţi. a) expunere. b)tabla. c)frontală. laboratorul de biologie. -Identifică principalele medii de viaţă. -Notează. . b)imagine. b) imagini. . -Urmăresc imaginile. c)frontală. Etapele lecţiei Momentul organizatoric Cm. Formativă C2 -Sunt atenţi. b) imagini. c)frontală a)expunere. a)Metode b)Mijloace c)Forme de organizare Evaluare 2. notează. Formativă observaţia. Captarea atenţiei -Sunt atenţi.manual.explicaţia. -Notează în caiete titlul lecţiei şi urmăresc obiectivele. îşi notează şi pun întrebări. urmăresc explicaţiile. c)frontală.

Asigurarea feed-backului 7. Asigurarea retenţiei -Inventariază principalele informaţii şi solicit elevilor să dea răspunsuri rapide. c)individuală. câmpie. clare. vegetaţie montană. prin care verifică modul în care s-au atins obiectivele -Ȋmparte elevii în trei grupe :Lac cu nuferi. b) caiet. Obţinerea performanţei 6. a)conversaţia dialogul. concrete. b) tabla. c)frontal. -Cere elevilor să specifice pentru fiecare mediu ilustrat în manual componenta biotică şi pe cea abiotică. observaţia. -Răspund la întrebări. b)imagini.5. Sumativă . a)observaţia. -Rezolvă cerinţa. -Cere elevilor să repete acasă lecţia nouă. Sumativă Sumativă -Citesc lecţia. a)exerciţiul. c)pe grupe.

preparate (microscopice.Schiţa tablei Biologia -„bios”=viu. în lichid). -asigură condiţii pentru studierea fenomenelor biologice. atlase şi microscopul optic. animalele şi oamenii. mulaje. Dotări: truse de biologie. animalele şi omul. .mediul abiotic (fără viaţă): solul.”logos”=ştiinţă. aparate de măsură. aerul. -mediul biotic (cu viaţă): plantele. adică plantele. Mediul de viaţă=ansamblul factorilor abiotici şi biotici care se află în strânsă interacţiune. =ştiinţa care studiază lumea vie. zoologie. Botanica=ştiinţa care studiază plantele. a organismelor. Mediul de viaţă al plantelor Mediile de viaţă pot fi: -terestre -acvatice -aeriene Mediul de viaţă cuprinde:. Laboratorul de biologie =spaţiul special amenajat unde se desfăşoară orele de botanică. anatomie şi ecologie. apa.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful