Proiect de lecţie

Data: 30.09-4.10 Clasa: a V-a Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii Obiect: Botanică Unitatea de învăţare: Botanica-Noţiuni introductive Subiect: Mediul de viaţă al plantelor. Laboratorul de biologie Propunător: Morar Camelia-Ioana Scopul lecţiei: Competenţe specifice: 1.1; 1.2; 2.1; Competenţe derivate: C1: definirea biologiei, a botanicii; C2: enumerarea elementelor importante ale laboratorului de biologie; C3: identificarea tipurilor de medii de viaţă; C4: identificarea părţilor componente ale mediilor de viaţă. Tip de lecţie: Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe; Strategia didactică: a) Resurse procedurale: explicaţia,conversaţia euristică,expunerea,dialogul,demonstraţia, observaţia, modelarea, descoperirea. b) Resurse materiale: manual, truse de biologie, microscopul optic, planşe cu ustensile de laborator.

4. Ed.edu.c) Forma de activitate: frontală. Jelea Stela-Gabriela. Locul de desfăşurare: cabinetul de biologie: Bibliografie: 1. pe grupe. Bucureşti. “Introducere în studiul didacticii ştiinţelor biologice”. 2010. Teora. 2. www. Baia Mare. Resurse umane: capacitatea elevilor de învăţare:foarte bună. 3. Biologie-Manual pentru clasa a V-a.didactic. Conţinutul informaţional: conform programei.ro www. 2013.ro . Ed. Floarea Dobran.Universităţii de Nord.

c)frontală a)expunere. a) conversaţie Formativă euristică. . C3 -Cere elevilor să identifice principalele medii de viaţă folosind imaginile din manual. a)Metode b)Mijloace c)Forme de organizare Evaluare 2. prezentare. c)frontală. b)imagine. c)frontală. dialog. îşi notează şi pun întrebări. c)frontală. a) expunere. urmăresc explicaţiile. -Sunt atenţi. Activitatea profesorului -Pregăteşte materialul didactic. Formativă C2 -Sunt atenţi. -Notează ideile esenţiale. -Sunt atenţi. Formativă conversaţia. -Identifică principalele medii de viaţă. b) tabla.explicaţia. -Notează. c)frontală. Etapele lecţiei Momentul organizatoric Cm. laboratorul de biologie. a)expunerea. 4. -Prezintă elevilor părţile componente ale mediilor de viaţă. b) imagini. 3 Prezentarea noului conţinut şi a sarcinilor de învăţare Dirijarea învăţării -Scrie pe tablă titlul lecţiei şi prezintă obiectivele pe care elevii trebuie să le cunoască la finalul lecţiei. -Notează în caiete titlul lecţiei şi urmăresc obiectivele.Desfăşurarea lecţiei Nr. b)tabla. C4 a) expunerea. . C1 a)expunerea. biologie. conversaţie. 1. -Notează cele mai importante idei. -Profesorul notează pe tablă definiţia termenului de „biologie” şi „botanică”. . -Notează. -Notează în catalog elevii absenţi şi verifică dacă sunt condiţii optime pentru desfăşurarea lecţiei. crt. explicându-le. Captarea atenţiei -Sunt atenţi.Prezentarea laboratorului de Activitatea elevilor -Îşi pregătesc manualele şi caietele pentru lecţie. observaţia. -Prezintă elevilor laboratorul de biologie. Formativă observaţia. b) manual. c)frontală. -Urmăresc imaginile. notează. b) imagini.manual.

-Răspund la întrebări. b)imagini. a)observaţia. Sumativă Sumativă -Citesc lecţia. c)individuală. vegetaţie montană. concrete. -Cere elevilor să repete acasă lecţia nouă. c)pe grupe. b) caiet. Asigurarea retenţiei -Inventariază principalele informaţii şi solicit elevilor să dea răspunsuri rapide. a)conversaţia dialogul. prin care verifică modul în care s-au atins obiectivele -Ȋmparte elevii în trei grupe :Lac cu nuferi. Sumativă . câmpie. -Cere elevilor să specifice pentru fiecare mediu ilustrat în manual componenta biotică şi pe cea abiotică. clare. observaţia. Asigurarea feed-backului 7.5. -Rezolvă cerinţa. Obţinerea performanţei 6. c)frontal. b) tabla. a)exerciţiul.

mediul abiotic (fără viaţă): solul. animalele şi omul. anatomie şi ecologie. Dotări: truse de biologie. mulaje. Botanica=ştiinţa care studiază plantele. zoologie.”logos”=ştiinţă. -asigură condiţii pentru studierea fenomenelor biologice. -mediul biotic (cu viaţă): plantele. aerul.Schiţa tablei Biologia -„bios”=viu. animalele şi oamenii. apa. Mediul de viaţă al plantelor Mediile de viaţă pot fi: -terestre -acvatice -aeriene Mediul de viaţă cuprinde:. preparate (microscopice. =ştiinţa care studiază lumea vie. atlase şi microscopul optic. adică plantele. Laboratorul de biologie =spaţiul special amenajat unde se desfăşoară orele de botanică. aparate de măsură. a organismelor. în lichid). . Mediul de viaţă=ansamblul factorilor abiotici şi biotici care se află în strânsă interacţiune.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful