Proiect de lecţie

Data: 30.09-4.10 Clasa: a V-a Aria curriculară: Matematică şi ştiinţe ale naturii Obiect: Botanică Unitatea de învăţare: Botanica-Noţiuni introductive Subiect: Mediul de viaţă al plantelor. Laboratorul de biologie Propunător: Morar Camelia-Ioana Scopul lecţiei: Competenţe specifice: 1.1; 1.2; 2.1; Competenţe derivate: C1: definirea biologiei, a botanicii; C2: enumerarea elementelor importante ale laboratorului de biologie; C3: identificarea tipurilor de medii de viaţă; C4: identificarea părţilor componente ale mediilor de viaţă. Tip de lecţie: Transmitere şi însuşire de noi cunoştinţe; Strategia didactică: a) Resurse procedurale: explicaţia,conversaţia euristică,expunerea,dialogul,demonstraţia, observaţia, modelarea, descoperirea. b) Resurse materiale: manual, truse de biologie, microscopul optic, planşe cu ustensile de laborator.

Resurse umane: capacitatea elevilor de învăţare:foarte bună. 2.c) Forma de activitate: frontală. “Introducere în studiul didacticii ştiinţelor biologice”. Baia Mare. Biologie-Manual pentru clasa a V-a.ro .edu. Locul de desfăşurare: cabinetul de biologie: Bibliografie: 1. 2013. Floarea Dobran.ro www. 4. Teora.didactic. Ed. 3. 2010. Ed. Bucureşti.Universităţii de Nord. Jelea Stela-Gabriela. www. Conţinutul informaţional: conform programei. pe grupe.

c)frontală a)expunere. C1 a)expunerea. Formativă observaţia. dialog. b) imagini. Formativă conversaţia. biologie. a) conversaţie Formativă euristică. -Notează cele mai importante idei. Activitatea profesorului -Pregăteşte materialul didactic.explicaţia. b) tabla.Desfăşurarea lecţiei Nr. c)frontală. -Identifică principalele medii de viaţă. C3 -Cere elevilor să identifice principalele medii de viaţă folosind imaginile din manual. conversaţie. urmăresc explicaţiile. -Sunt atenţi. observaţia. . Formativă C2 -Sunt atenţi. -Urmăresc imaginile. -Notează ideile esenţiale. notează. b)tabla. a)Metode b)Mijloace c)Forme de organizare Evaluare 2. prezentare. Etapele lecţiei Momentul organizatoric Cm. -Notează.manual. a) expunere. -Profesorul notează pe tablă definiţia termenului de „biologie” şi „botanică”. -Sunt atenţi. b)imagine. -Notează în catalog elevii absenţi şi verifică dacă sunt condiţii optime pentru desfăşurarea lecţiei.Prezentarea laboratorului de Activitatea elevilor -Îşi pregătesc manualele şi caietele pentru lecţie. c)frontală. Captarea atenţiei -Sunt atenţi. crt. -Notează. b) manual. a)expunerea. b) imagini. 3 Prezentarea noului conţinut şi a sarcinilor de învăţare Dirijarea învăţării -Scrie pe tablă titlul lecţiei şi prezintă obiectivele pe care elevii trebuie să le cunoască la finalul lecţiei. C4 a) expunerea. -Prezintă elevilor laboratorul de biologie. îşi notează şi pun întrebări. 1. c)frontală. -Prezintă elevilor părţile componente ale mediilor de viaţă. c)frontală. c)frontală. laboratorul de biologie. . 4. explicându-le. . -Notează în caiete titlul lecţiei şi urmăresc obiectivele.

a)conversaţia dialogul. observaţia. b) caiet. prin care verifică modul în care s-au atins obiectivele -Ȋmparte elevii în trei grupe :Lac cu nuferi. b) tabla. -Rezolvă cerinţa. -Cere elevilor să specifice pentru fiecare mediu ilustrat în manual componenta biotică şi pe cea abiotică. vegetaţie montană. Obţinerea performanţei 6. -Răspund la întrebări. clare. c)pe grupe. concrete. c)frontal. a)exerciţiul. Sumativă . c)individuală. câmpie.5. Asigurarea feed-backului 7. -Cere elevilor să repete acasă lecţia nouă. b)imagini. a)observaţia. Asigurarea retenţiei -Inventariază principalele informaţii şi solicit elevilor să dea răspunsuri rapide. Sumativă Sumativă -Citesc lecţia.

preparate (microscopice. -mediul biotic (cu viaţă): plantele. aerul.mediul abiotic (fără viaţă): solul. a organismelor. adică plantele. apa. =ştiinţa care studiază lumea vie. .”logos”=ştiinţă. mulaje. anatomie şi ecologie. Mediul de viaţă=ansamblul factorilor abiotici şi biotici care se află în strânsă interacţiune. -asigură condiţii pentru studierea fenomenelor biologice. Laboratorul de biologie =spaţiul special amenajat unde se desfăşoară orele de botanică. atlase şi microscopul optic. animalele şi omul. Mediul de viaţă al plantelor Mediile de viaţă pot fi: -terestre -acvatice -aeriene Mediul de viaţă cuprinde:. Dotări: truse de biologie. în lichid). Botanica=ştiinţa care studiază plantele. zoologie. aparate de măsură. animalele şi oamenii.Schiţa tablei Biologia -„bios”=viu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful