Sunteți pe pagina 1din 8

227

20.AutoCAD prin Internet


20.1.Cerinţe esenţiale pentru utilizarea
desenelor AutoCAD prin Internet
Lumea Internet evoluează copleşitor în acest prag peste milenii.
Lumea AutoCAD a cucerit mapamondul prin vastele sale capacităţi de
reprezentare grafică şi nu numai. Întâlnirea celor două lumi este
firească, ea desfăşurându-se pe tărâmul inteligenţei omului şi a
nemărginitei sale aspiraţii spre perfecţiune.
AutoCAD 2000, şi în mod deosebit proaspăta sa versiune AutoCAD
2000i dispun de facilităţi deosebite pentru lucrul on-line, prin Internet.
De fapt, pasul 2000i din evoluţia mediului AutoCAD este dedicat tocmai
lucrului prin Internet.
O primă condiţie pentru a utiliza desenele AutoCAD la distanţă este
disponibilitatea unui browser, cum ar fi Microsoft Internet Exlorer sau
Netscape Communicator, la care se adaugă accesul la reţeaua Internet.
Facilităţile de lucru on-line pot servi şi într-o reţea locală intranet.

20.2.Proiectarea prin
colaborare- “Collaborative Design”
Reţeaua mondială de comunicaţii Internet este un excelent mediu
pentru crearea şi dezvoltarea stilului de proiectare prin colaborare,
“Collaborative Design”, în care utilizatori din diferite ţări, firme,
laboratoare partajează fişiere şi resurse. Mediul AutoCAD a dobândit
solide capacităţi de lucru on-line. Includerea în desen a hyperlink-urilor,
care pot fi ataşate explicit unor obiecte grafice, precum şi deschiderea,
plotarea ş salvarea desenelor la o locaţie aflată la distanţă, sunt
caracteristici care conferă mediului AutoCAD putere on-line. AutoCAD
are capacitatea de a genera un format vectorial de desen inspectabil
prin browser-e clasice de Internet, formatul *.dwf”.
20.AutoCAD prin Internet
228
Pentru a inspecta şi a plota desene AutoCAD în format .dwf prin
intermediul unor browser-e clasice, este necesară instalarea
auxiliarului WHIP! 4.0 plug-in.
Comenzile interne AutoCAD 2000 care operează cu fişiere admit un
URL ca şi locaţie pentru un fişier. Desenul selectat spre a fi deschis de
pe un URL este descărcat pe sistemul propriu de calcul şi devine
accesibil comenzilor AutoCAD. În versiunea 2000, este necesară
precizarea protocolului de transfer (http:// or ftp://) şi extensia “.dwg”
sau “.dwt” a desenului vizat pentru deschidere. Aceeaşi menţiune este
valabilă pentru salvarea fişierului, cu restricţia că, pentru salvare,
poate fi folosit numai protocolul ftp://.
Caseta de dialog “Browse the Web” facilitează navigarea pe
Internet şi deschiderea sau salvarea unui fişier dela/la o anumită
locaţie. Caseta scuteşte utilizatorul de scrierea unor secvenţe URL
lungi, rezolvând şi dificultatea legată de necunoaşterea precisă a
locaţiei dorite.
AutoCAD acceptă utilizarea unor fişiere-desen plasate la diferite
locaţii Internet/intranet ca referinţe externe (vezi cap. 9). În acest mod,
fişierele ce constituie referinţe externe pot fi modificate uşor de
proprietarii lor, iar beneficiarii referinţelor au la dispoziţie permanent
variante actuale ale acestora în desenul-gazdă. Se dispune astfel de
desene compozite tot timpul “la zi”, partajate de o echipă de proiectare
sau chiar de mai multe astfel de echipe. Specificarea unei referinţe
externe de la o locaţie Internet cuprinde obligatoriu şi protocolul de
transfer (http:// sau ftp://).

20.3.Hyperlink-uri în desenele AutoCAD


20.3.1.Utilitatea şi specificitatea hyperlink-urilor în
AutoCAD. Comanda HYPERLINK
Hyperlink-urile sunt indicatori ce prevăd salturi opţionale la un
anumit fişier. Oricărui obiect grafic din desen i se poate ataşa un
hyperlink. Un hyperlink poate să lanseze un procesor de texte, în care
să deschidă un fişier specific acestuia. Se poate crea un hyperlink care
să activeze browser-ul Web şi să încarce o pagină html. În plus, se
poate specifica o anumită locaţie din interiorul unui fişier, la care să se
producă saltul: o anumită vedere din alt desen, un anumit paragraf
dintr-un text.

Lia DOLGA AutoCAD 2000 în douăzeci de paşi


229
Prin hyperlink-uri, utilizatorul crează asociaţii ale desenului curent
cu o varietate de alte documente (alte desene, liste de materiale,
scheme de proiect, texte, manuale electronice, prezentări electronice,
animaţii).
Un desen AutoCAD recunoaşte două tipuri de hyperlink-uri: absolute
şi relative. Hyperlink-urile absolute stochează în definiţia lor întreaga
cale până la locaţia fişierului indicat. Hyperlink-urile relative stochează
o cale parţială până la locaţia unui fişier, în raport cu un URL implicit
sau cu un director implicit specificat în variabila de sistem
HYPERLINKBASE.
Fişierele vizate de hyperlink-uri sunt stocate local, sau pe o reţea,
sau pe Internet. Cursorul-ecran dobândeşte un format specific atunci
când firele reticulare sunt poziţionate deasupra unui obiect cu un
hyperlink ataşat (fig. 20.1). Pentru a accesa fişierul indicat prin
hyperlink, se selectează obiectul şi se aleg succesiv liniile
“Hyperlink”, “Open”.
Dacă fişierul adresat de hyperlink este un fişier-şablon AutoCAD,
adică un fişier “.dwt”, la activarea hyperlink-ului, AutoCAD crează un
desen nou, pe baza şablonului indicat. Se poate crea astfel un set de
şabloane AutoCAD, uşor partajabile de către mai mulţi utilizatori.
Pentru a ataşa un hyperlink la un obiect grafic din desen, se
selectează obiectul şi se utilizează comanda HYPERLINK sau linia
“Hyperlink…” a meniului pull-down “Insert”. AutoCAD activează
caseta “Insert Hyperlink” (fig. 20.2), pentru a fi defini în detaliu
hyperlink-ul.

20.AutoCAD prin Internet


230

Figura 20.1 Aspectul cursorului la trecerea sa pe deasupra unui


obiect cu hyperlink ataşat

Lia DOLGA AutoCAD 2000 în douăzeci de paşi


231
Figura 20.2 Caseta de dialog “Insert Hyperlink”
20.3.2.Avantaje şi dezavantaje ale hyperlink-urilor
absolute şi relative
Hyperlink-urile absolute sunt preferate atunci când se vizează un
set redus de documente. Dacă documentul indicat prin hyperlink este
mutat de la locaţia specificată, hyperlink-ul trebuie corectat. Deoarece
corectarea se realizează pe fiecare hyperlink în parte, operaţia
consumă mult timp în cazul a numeroase documente vizate prin
hyperlink-uri.
Hyperlink-urile relative sunt mai flexibile, mai uşor editabile.
Actualizarea hyperlink-urilor relative poate fi realizată simultan pentru
toate legăturile de acest tip create în desen.
Definirea unei căi relative pentru un desen se realizează în caseta
“Drawing Properties” (meniul pull-down “File”, linia “Drawing
Properties”). În panoul “Summary” al casetei, în rubrica
“Hyperlink Base” , se înscrie calea relativă pentru desenul curent”.
La crearea unui hyperlink relativ NU trebuie completată
calea spre fişierul vizat! În caz contrar se crează un hyperlink
absolut.

20.4.Formatul .dwf
Formatul de desen .dwf (abreviere de la Drawing Web Format), se
crează prin plotarea desenului utilizând caracteristica de plotare
electronică “ePlot”.
Formatul .dwf poate fi vizualizat cu orice browser obişnuit şi cu
auxiliarul Autodesk WHIP! 4.0 plug-in. Formatul .dwf suportă operaţii de
panning şi zooming în timp real, controlul layer-elor, al vederilor
denumite şi a hyperlink-urilor fixate în desen.
Fişierele .dwf sunt create în format vectorial şi sunt comprimate,
pentru a avea dimensiuni cât mai reduse. Astfel, ele pot fi transmise şi
deschise mult mai repede decât desenele AutoCAD clasice. Fişierele
.dwf constituie un mod excelent de partajare a desenelor AutoCAD cu
alţi utilizatori, chiar cu cei care nu dispun de pachetul AutoCAD pe
sistemul lor de calcul. Deoarece interfaţa WHIP! este uşor de folosit,
utilizatorii care nu au cunoştinţe de CAD pot vizualiza fără dificultăţi un
fişier-desen .dwf.

20.AutoCAD prin Internet


232
AutoCAD dispune de două fişiere preconfigurate de ePlot:
Classic.pc3 şi ePlot.pc3. Primul tip de configurare generează desene cu
background negru. Al doilea tip generează desene cu background alb şi
delimitarea formatului de hârtie virtuală. E recomandabil ca desenele
procesate prin ePlot să fie plotate fără lăţime de linie.
Plotarea pe Internet a desenelor AutoCAD se face numai prin
protocol ftp://.
În fig. 20.3 se prezintă un exemplu de desen în format .dwf, afişat
prin browser-ul Web Microsoft Internet Explorer.

Figura 20.3 Desen AutoCAD în format .dwf vizualizat prin


Microsoft Internet Explorer şi meniul asociat butonului drept
de mouse

20.5.Bara de instrumente WEB


Între barele de instrumente proprii, AutoCAD dispune de bara
“Web” (fig. 20.4), destinată navigării rapide pe Internet. Bara “Web”
permite lansarea browser-ului implicit de pe sistemul respectiv de
calcul, navigarea înainte, înapoi, precum şi oprirea navigării. Fiecărui
Lia DOLGA AutoCAD 2000 în douăzeci de paşi
233
buton de pe bara de instrumente “Web” îi corespunde şi o comandă
directă AutoCAD.

Figura 20.4 Bara de instrumente “Web”


din AutoCAD
20.6.Despre strategia iDesign şi AutoCAD
2000i
20.6.1.Preocupări la Autodesk
Autodesk se preocupă statornic de îmbunătăţirea actului creator al
proiectării, prin furnizarea unei tehnologii de vârf. Firma şi-a propus de
curând să ofere un mediu de proiectare mai natural, mai intuitiv, mai
aşa cum se întâmplă când un proiectant se întoarce pe jumătate spre
biroul colegului de alături şi schimbă cu el opinii despre proiect, sau
când o echipă de proiectanţi stau în jurul unei mese de lucru şi se
frământă împreună asupra soluţiei sau asupra variantei optime. Astfel
s-a conturat strategia iDesign.
Posibilitatea de a lucra în echipă, iată un mare avantaj al strategiei
iDesign adoptate de firma Autodesk pentru ultimul produs al său din
seria AutoCAD, şi anume AutoCAD 2000i. Distanţa intercontinentală
nu mai este un impediment pentru echipa de proiectare, care poate să
comunice după voie în interiorul ei sau cu alţi proiectanţi din lume.
Firme cu reprezentanţe şi filiale pe tot globul pot profita de partajarea
desenelor AutoCAD prin Internet.
20.6.2.Cele trei caracteristici esenţiale ale strategiei
iDesign
Produse integrate Web; proiectanţii pot să acceseze chiar în
timpul elaborării soluţiilor de proiectare reţeaua Internet printr-un
simplu clic, pot să publice informaţia de proiectare pe Web, să
desfăşoare întâlniri de lucru on-line, în timp real, să importe direct, în
propriile desene, proiecte ale produselor realizate de furnizorii lor, şi
încă multe alte lucruri.
AutoCAD 2000i oferă un spaţiu de comunicare cu restul echipei de
proiectare via Internet. Se pot utiliza uşor pe această cale informaţii
actualizate despre proiect, standardele actuale ale companiei, noi
caracteristici utilitare software.

20.AutoCAD prin Internet


234
Noi instrumente Web pentru întreprinderea de proiectare extinsă,
instrumente care utilizează o interfaţă familiară proiectanţilor, bazată
pe un browser obişnuit, astfel că până şi cea mai puţin tehnică
persoană din echipă poate avea acces uşor la informaţii şi le poate
partaja cu alţii! Aceasta conferă datelor mai multă valoare, deoarece
sunt accesibile oricând şi de oriunde unde există conexiune la Internet.
Costul livrărilor de proiecte către beneficiari scade semnificativ.
Portal de intrare on-line în industrie şi pe pieţele de
desfacere care îmbunătăţeşte colaborarea şi care beneficiază de
serviciile şi oportunităţile comerţului electronic! Portalul informaţional
pentru proiectanţii profesionişti “Autodesk Point A” este accesibil
printr-un simplu clic din orice produs al firmei Autodesk integrat
Internet. Proiectanţii, clienţi Autodesk, pot să se conecteze astfel direct
la diferite pieţe din industrie. Se oferă aşadar un acces uşor, rapid,
necostisitor la noutăţile informaţionale ale lumii industriale.
Pe lângă formatul .dwf, versiunea 2000i introduce formatul JPEG
pentru desene publicate pe Internet.
Caracteristica eTransmit poate strânge într-un pachet sigur şi
bine comprimat desenul, cu referinţele sale externe, cu toate fişierele
aferente. Pachetul este protejat prin parolă, poate fi transmis rapid pe
căi electronice şi înlocuieşte expedierea copiilor hard ale unui proiect.
AutoCAD 2000i, cu puternica sa conexiune Internet/intranet la
resurse de informaţie şi de conţinut, dă multă libertate proiectantului
pentru a-şi gospodări şi actualiza standardele, instrumentele şi
practicile în timp real via Web sau intranet, chiar în cazul paratenenţei
la grupuri de lucru distribuite. Efectul evident al acestei oferte:
echipele de proiectare sunt mult mai bine coordonate, procesul de
proiectare este mai eficient şi mai de succes.

Lia DOLGA AutoCAD 2000 în douăzeci de paşi