DECLARAŢIE

Subsemnatul

/

subsemnata

_________________________________________________________,
în

calitate

de

părinte

/

tutore

/

reprezentant

legal

al

minorului

______________________________
________________________ elev în clasa a ___________ la Colegiul Naţional de
Informatică „Grigore Moisil” Braşov, declar că sunt de acord ca minorul pe care
îl reprezint să participe în perioada / în data
__________________________________________,

la

_____________ la excursia

care

va

fi

însoţit

de

prof.__________________________________________________________.
Excursia se va desfăşura pe traseul _________________________________ şi are ca
scop

vizitarea

________________________________________________________________________________.
Deplasarea se va face cu _______________________.
Înţeleg că rămân răspunzător de actele şi faptele minorului pe care îl reprezint.
Data:

Semnătura:

______________

_______________

DECLARAŢIE
Subsemnatul

/

subsemnata

_________________________________________________________,
în

calitate

de

părinte

/

tutore

/

reprezentant

legal

al

minorului

______________________________
________________________ elev în clasa a ___________ la Colegiul Naţional de
Informatică „Grigore Moisil” Braşov, declar că sunt de acord ca minorul pe care
îl reprezint să participe în perioada / în data
__________________________________________,

la

_____________ la excursia

care

va

fi

însoţit

de

prof.__________________________________________________________.
Excursia se va desfăşura pe traseul _________________________________ şi are ca
scop

vizitarea

Deplasarea se va face cu _______________________. Data: Semnătura: ______________ _______________ . Înţeleg că rămân răspunzător de actele şi faptele minorului pe care îl reprezint.________________________________________________________________________________.