Sunteți pe pagina 1din 2

Formular de evaluare

1. Consacrarea geopoliticii a fost atribuit a) colii geopolitice germane b) colii geopolitice anglo-saxone c) colii geopolitice italiene d) colii geopolitice franceze

2. Ce teoretician a formulat teoria puterii aeriene? a) Alfred Thayer Mahan b) Nicholas John Spykman c) Alexander de Se ersky d) Sa!l "ohen

3. Ce pondere deine PIB ul american !n PIB ul mondial ? a) #$% b) &'% c) ($% d) &)%

". Care este e#presia cea mai direct $i mai palpabil a puterii ? a) p!terea economic* b) p!terea militar* c) p!terea c!lt!ral* d) toate ariantele de mai s!s

%. Interfaa public a unei superi puteri este repre&entat de ' a) p!terea economic* b) p!terea c!lt!ral* c) p!terea militar* d) toate ariantele de mai s!s

(. Cand s a de&voltat cu precdere sistemul mondial american ? a) +n timp!l ,*zboi!l!i ,ece b) +n timp!l cel!i de al doilea r*zboi mondial c) d!p* sf-rit!l cel!i de al doilea r*zboi mondial d) +n sec ./00

). Pe ce pune accent sistemul mondial american ? a) pe res!rsele materiale b) pe res!rsele financiare c) pe tehnica coopt*rii d) pe res!rsele !mane

*. +imensiunea soft a puterii este e#primat cu precdere de ' a) p!terea militar* b) p!terea c!lt!ral* c) p!terea economic* d) toate ariantele de mai s!s