Sunteți pe pagina 1din 7

Mircea Eliade

Mircea Eliade (n. 13 martie 1907, Bucureti - d. 22 aprilie 1986, Chicago), a o!t i!toric al religiilor, !criitor de iciune, ilo"o i pro e!or rom#n la $ni%er!itatea din Chicago. &ilo"o i i!toric al religiilor, 'liade a o!t pro e!or la $ni%er!itatea din Chicago din 19(7, titular al catedrei de i!toria religiilor Sewell L. Avery din 1962, naturali"at cet)ean american *n 1966, onorat cu titlul de Distinguished Service Professor. +utor a 30 de %olume tiini ice, opere literare i e!euri ilo"o ice tradu!e *n 18 lim,i i a circa 1200 de articole i recen"ii cu o tematic) e-trem de %ariat), oarte ,ine documentate. .pera complet) a lui /ircea 'liade ar ocupa pe!te 80 de %olume, )r) a lua *n calcul 0urnalele !ale intime i manu!cri!ele inedite.

Copil)ria i adole!cena
1)!cut *n Bucureti, a o!t iul lui 2heorghe 'liade (al c)rui nume original u!e!e 3eremia) i al 4eanei n)!cut) 5a!ile!cu. + a%ut o !or), Corina, mama !emioticianului 6orin +le-andre!cu. &amilia !-a mutat *ntre 7ecuci i Bucureti, *n ultim) in!tan), !ta,ilindu-!e *n capital) *n 1918, i i-a achi"iionat o ca!) pe !trada /elodiei (actualmente !tr. 9adu Cri!tian la nr.1), *n apropiere de :iaa 9o!etti, unde /ircea 'liade a locuit p#n) t#r"iu *n adole!cen). ;up) terminarea *n%))m#ntului primar la coala de pe !trada /#ntulea!a, 'liade de%ine ele% al Colegiului 6piru <aret iind coleg cu +ra%ir +cterian, <aig +cterian, :etre 5i oreanu, Con!tantin 1oica i Bar,u Bre"ianu. ;e%ine intere!at de tiinele naturii i de chimie, ca i de oculti!m, i a !cri! pie!e !curte pe !u,iecte entomologice. =n ciuda tat)lui !)u care era *ngri0orat de aptul c)-i pune *n pericol %ederea i aa !la,), 'liade citete cu pa!iune. $nul dintre autorii pre erai e!te <onor> de Bal"ac. 'liade ace cunotin) cu nu%elele lui 2io%anni :apini i cu !tudiile !ocial-antropologice ale lui 4ame! 2eorge &ra"er. 3ntere!ul a) de cei doi !criitori l-a du! la *n%)area lim,ilor italian) i engle")? *n particular *ncepe !) !tudie"e per!ana i e,raica. '!te intere!at de ilo!o ie i !tudia") lucr)rile lui 5a!ile Conta, /arcu! +ureliu! i 'pictet, citete lucr)ri de i!torie i *n !pecial pe 1icolae 3orga i B.: <a!deu. :rima !a opera a o!t pu,licat) *n 1921 Inamicul viermelui de mtase urmat) de Cum am gsit piatra filosofal. :atru ani mai t#r"iu, 'liade *ncheie munca la %olumul !)u de de,ut, %olum auto,iogra ic, Romanul Adolescentului iop.

Eliade, gnditorul

/ircea 'liade a%ea o !erioa!) ormaie ilo"o ic) *nc) din 9om#nia. ;up) o pu,ertate di icil) de inten! !tudiu !olitar, *ncep#nd din 192( adole!centul e!te aproape unanim recuno!cut ca @e al generaiei@ !ale. =nc) de la %#r!ta de 18 ani, *ncepu!e !) !crie articole de entomologie, care tr)dea") o !urprin")toare imaginaie, ce%a mai t#r"iu, primele romane. 9omanul !audeamus, terminat *n 1928, partea a doua din Romanul adolescentului miop, cuprinde in ormaii auto,iogra ice intere!ante de!pre prima *nt#lnire cu %iitorul lui pro e!or de logic) i meta i"ic), 1ae 3one!cu, care a%ea !) ai,) o in luen) deci!i%) a!upra carierei !ale. 9ecuno!c#nd talentul i cunotinele lui /ircea 'liade, 1ae 3one!cu i-a dat o !lu0,) *n redacia "iarului Cuv"ntul. ;ei p)rerile po!terit)ii !unt *mp)rite, 1ae 3one!cu a a%ut meritul de neconte!tat de a i !pri0init tinere talente ca 'liade !au /ihail 6e,a!tian. Ca!a *n care a tr)it /ircea 'liade *ntre anii 1938-1980, Bule%ardul ;acia, BucureAti

Influena italian
;orind !)-i l)rgea!c) ori"ontul intelectual dincolo de cultura rance"), pe atunci dominant) *n 9om#nia, 'liade *n%a) lim,a italian) i cu oca"ia unor c)l)torii *n 3talia *i cunoate per!onal pe 2io%anni :apini i pe 5ittorio /acchioro, care a%ea pu,licaii *n domeniul i!toriei religiilor. . indi!creie a t#n)rului 'liade, care pu,lic) un inter%iu luat lui /acchioro, menion#nd unele remarci amare ale ace!tuia a!upra regimului lui /u!!olini, i-au pro%ocat ace!tuia nepl)ceri. =n 1929 *i ia licena cu o te") de!pre ilo"o ia italian) *n timpul 9enaterii.

India secret
;up) cultura italian), ilo"o ia indian) de%ine a doua pa!iune a lui /ircea 'liade. .,in#nd o ,ur!) particular), *ncepe !) !tudie"e lim,a !an!crit) i Boga cu 6urendranath ;a!gupta, *n Calcutta. =ntor! la Bucureti (locuiete *ntre 1938-1980 *n imo,ilul a lat pe Bd.;acia la nr. 181), *i d) doctoratul *n ilo"o ie cu o di"ertaie de!pre Boga. =n 1933 cap)t) mare popularitate romanul /aitreCi, ,a"at pe e-periena din 3ndia i pe date auto,iogra ice. =ntre 1932 i 1983 pu,lic) mai multe %olume de pro") literar), e!euri i lucr)ri tiini ice.

Despre romanul su Maitreyi


:uine opere din literatura uni%er!al) tratea") aceleai apte *n %i"iunea, inerent di erit) i chiar contradictorie, a doi !criitori care au o!t, *n acelai timp, protagonitii lor. :entru rom#ni, romanul aitreyi al lui /ircea 'liade a con!tituit generaii de-a r#ndul o ade%)rat) *nc#ntare. ;emn de menionat e!te aptul c) prototipul per!ona0ului principal al c)rii a tr)it cu ade%)rat, p#n) *n 1990, *n ara 5edelor i a $paniadelor. 'ra iica lui 6urendranath ;a!gupta, un ilo!o indian, i !e numea /aitreCi ;e%i. 7#n)rul /ircea 'liade a%ea, c#nd a cuno!cut-o, 23 de ani, iar ea 16. +dole!centa !cria %er!uri, apreciate de 9a,indranath 7agore, i a%ea !) de%in) o cuno!cut) poet) indian). =nt#lnirea dintre

/aitreCi ;e%i i reputatul !an!critolog rom#n 6ergiu +l. 2eorge, la Calcutta, *n 1972, a @declanat@ !crierea unei noi c)riD Dragostea nu moare. 7ul,ur)toarea po%e!te de drago!te din anii E30 a primit a!t el o replic) magi!tral) de la *n!)i eroina ei, /aitreCi (*n carte, +mrita), dup) 82 de ani. 9omanul-r)!pun!, It Does #ot Die (Dragostea nu moare), !cri! mai *nt#i *n ,engali, a o!t tradu! i pu,licat *n lim,a engle") *n 1976. 1e cu und)m, *n timpul lecturii, *n pei!a0ul i *n mentalitatea indian), cu miri ica ei lume a miturilor, ritualurilor i !im,olurilor. Coloana %erte,ral) a c)rii de a) e!te *n!) relatarea cu autenticitate i cu geniu a celei mai mari minuni a lumiiD *n iriparea !entimentului de drago!te, ericirea iu,irii *mp)rt)ite i de!tr)marea ei. /ircea i +mrita (din Dragostea nu moare), ca i +llan i /aitreCi (din aitreyi), pot !ta al)turi de nemuritoarele cupluri :aul i 5irginia, 7ri!tan i 3!olda, 9omeo i 4ulieta. Dragostea nu moare (1976), carte ap)rut) p#n) acum *n lim,ile ,engali, engle"), german), !paniol) i rom#n), nu are *nc) notorietatea planetar) a romanului @/aitreCi@ (1933). 'a *n!) *naintea") trium al pe aceeai cale a con!acr)rii uni%er!ale.

Eliade i extrema dreapt romneasc


;e la mi0locul anilor E30, 'liade, aparin#nd de grupa din 0urul lui 1ae 3one!cu a *m,r)iat ideologia /ic)rii Fegionare, *n cadrul c)reia de%ine un acti%i!t cuno!cut. +ce!t lucru !-a mani e!tat *n mai multe articole pe care le-a !cri! pentru di erite pu,licaii, printre care i "iarul o icial al /ic)rii, @Buna 5e!tire@, dar i prin campania electoral) pentru alegerile din decem,rie 1937. 'liade a o!t are!tat pe data de 18 iulie 1938 *n timpul unei campanii *mpotri%a 2)r"ii de &ier, campanie autori"at) de regele Carol 33. Fa %remea are!t)rii tocmai pu,lica!e Provincia i legionarismul *n $remea, mini!trul de interne, +rmand C)line!cu, con!ider#nd c) 'liade ar i autor de propagand) legionar). 'liade a o!t inut timp de trei !)pt)m#ni *n are!t la !ediul Siguranei Statului de la /almai!on, unde !-a *ncercat a-l con%inge !) !emne"e o declaraie de di!ociere de 2arda de &ier, dar el a re u"at !) o ac). =n prima !)pt)m#n) a lunii augu!t a o!t tran! erat la un lag)r pro%i"oriu din /iercurea-Ciuc. C#nd 'liade a *nceput !) !cuipe !#nge *n octom,rie 1938 a o!t du! la un !anatoriu din /oroeni. + o!t eli,erat pe 12 noiem,rie 1938. 'liade !-a di!tanat ulterior de acea!t) atitudine, *n!) a e%itat mereu !) !e re ere la acea!t) perioad) critic) din tinereea !a. =n timp ce !cria articole anti!emite a luat po"iie aa de e-patrierea unor mari intelectuali e%rei i i-a meninut amiciia cu e%rei ca /ihail 6e,a!tian. +numii e-egei ai operei !ale au comentat aptul c) 'liade, de apt, nu !-a de"i! niciodat) de ideologia legionar), pre er#nd !) nege ulterior c) ar i autorul unora dintre articolele care i-au purtat !emn)tura i c) unele idei de actur) mi!tic-totalitar) !au anti!emite ar i reg)!i,ile *n operele !ale tiini ice. =n ceea ce pri%ete opera literar),

drama Iphigenia a o!t interpretat) de unii comentatori, *n runte cu /ihail 6e,a!tian, a i o alegorie a morii lui Codreanu .

Anii de maturitate
=ncep#nd din 19(7, /ircea 'liade !e !ta,ilete la Chicago, ca pro e!or de i!torie comparat) a religiilor la $ni%er!itatea @FoCola@. 9eputaia !a crete cu iecare an i cu iecare nou) lucrare ap)rut), de%ine mem,ru *n in!tituii ilu!tre, primete mai multe doctorate honoris causa. Ca i!toric al religiilor, /ircea 'liade a pu! accentul a!upra conceptului de !paiu i timp sacru. 6paiul !acru e!te *n concepia lui 'liade centrul uni%er!ului, pe c#nd timpul !acru e!te o repetiie a elementelor de la originea lumii, lumea con!iderat) ca @ori"ontul@ unui anume grup religio!. =n acea!t) concepie iinele umane arhaice erau orientate *n timp i !paiu, cele moderne ar i de"orientate. ;ar i *n omul modern ar e-i!ta o dimen!iune a!cun!), !u,contient), gu%ernat) de pre"ena !ecret) a unor pro unde !im,oluri religioa!e. Catedra de 3!toria 9eligiilor de la $ni%er!itatea din Chicago *i poart) numele, ca do%ad) a %a!tei !ale contri,uii la literatura !peciali"at) din ace!t domeniu. Fa catedr) i-a urmat pro . GendC ;oniger. =n ultimii ani de %ia), *n ciuda !erioa!elor pro,leme de !)n)tate, 'liade a continuat !) lucre"e edit#nd cele 18 %olume de enciclopedia religiilor, adun#nd contri,uii pentru ultimul %olum de i!toria credinelor i proiect#nd un compendiu al lucr)rilor !ale de i!toria religiilor care !) apar) !u, orma unui mic dicionar. /ircea 'liade a murit la %#r!ta de 79 de ani, pe 22 aprilie 1986, la Chicago, iind incinerat a doua "i.

Eliade, artistul
.pera !a literar) !t) m)rturie ace!tei con%ingeri de %ia), re!c) a pro,lemelor e-i!teniale *n epoca pe care a tr)it-o. %ntoarcerea din rai (1938) i &uliganii (193() !unt romane !emi anta!tice *n care 'liade accept) e-i!tena unei realit)i e-tra!en"oriale. .mul e!te *n c)utarea propriilor !ale ore a!cun!e, e!te in!trumentul ace!tor ore pe care nu le poate controla. +cea!t) ilo"o ie per!onal) e!te e-primat) de /ircea 'liade at#t *n nu%ele memora,ile, cum ar i La ignci (19(9), c#t i *n romanul #oaptea de S"n'iene (1971).

Posteritatea lui Mircea Eliade


Chipul lui /ircea 'liade pe un tim,ru din 9epu,lica /oldo%a ;up) moartea lui 'liade, ace!ta a o!t atacat de +driana Berger (cea care !-a ocupat de aran0area h#rtiilor din ,i,lioteca lui 'liade incendiat) pe 18 dec. 198() cu acu"aii de anti!emiti!m, )r) a aduce do%e"i, pre igur#nd linia atacurilor repetate care au urmat. =n 9om#nia de dup) 1990 !-a *nceput pu,licarea doar a unei p)ri din cele patru"eci de %olume de oper) tiini ic) i literar), pre er#ndu-!e reedit)rile, a!t el c) *n dou)"eci de

ani nu !-a reuit pu,licarea integral) a operei eliadeti. 5alorile !pirituale promo%ate de 'liade au continuat !) anime proiecte culturale i dup) 1990, moment *n care a (re)do,#ndit un !tatut de autor mitic, *n !en!ul di!cuiei *n 0urul unei opere neintegral pu,licat) *n 9om#nia. +ctualitatea !crierilor lui 'liade e!te pro,at) de traducerea po!tmortem a multora din !crierile !ale (*n !paniol), italian), portughe") etc.). =n r#ndul tinerilor rede!coperind li,ertatea religioa!), literatura anta!tic) i ronda !peci ic) t#n)rului 'liade !-a redeteptat intere!ul pentru opera i %iaa autorului.

Continuatorii
'%aluarea critic) a po!terit)ii lui 'liade r)m#ne a!t el important), tocmai datorit) pre!tigiului i imaginii culturale co%#ritoare pe care un autor de actur) enciclopedic), cu preocup)ri a!cinante i o ,iogra ie contradictorie continu) !) o o ere. Congre!ul european de i!torie a religiilor (Bucureti, 20-23 6eptem,rie 2006) organi"at de +!ociaia rom#n) de i!torie a religiilor a dedicat o *ntreag) !eciune anali"ei operei lui /ircea 'liade.

Viaa privat
'liade a o!t c)!)torit de dou) oriD prima !oie a !a a o!t 1ina (n. /are, d. 1988) cu care !-a c)!)torit *n 1938, iar a doua !oie a o!t Chri!tinel (n. Cote!cu, d. 9 martie 1998) cu care !-a c)!)torit *n 1988.

Opere tiinifice

(oga) *ssai sur les origines de la mysti+ue indienne (1936) Cosmologie i alchimie ,a,ilonian (1937) Comentarii la legenda meterului anole (1983) -rait. d/histoire des religions (1989) Le Sacr. et le Profane (19(6) Aspects du mythe (1963) Le mythe de l/.ternel retour (1969) Le Chamanisme et les -echni+ues archa0+ues de l/e1tase (1978)

Opere literare

Romanul adolescentului miop, roman (1928) !audeamus, roman (1929) Isa,el i apele diavolului, roman (1930) Lumina ce se stinge, roman (1931) aitreyi, roman (1933) %ntoarcerea din rai, roman (1938) &uliganii, roman (193() antier. Roman indirect (193()

Domnioara Christina, roman (1936) India (1936) arpele, roman (1937) #unt 2n cer, roman (1938) Secretul doctorului &onig,erger, nu%el) (1980) #opi la Serampore (1980) Pe strada "ntuleasa, nu%el) (1963) La ignci, nu%el) (1969) #oapte de S"n'iene, roman (1971) %n curte la Dionis, roman (1977) 34 trandafiri, roman (1980) $iaa nou 5tefania6, roman neterminat

ucrrile pu!licate "n lim!a romn


Romanul adolescentului miop, !cri! *n 1927, pu,licat de /ircea <andoca a,ia *n anul 1989, ediie curent), <umanita!, 2008 !audeamus, 1929 ediie curent), <umanita!, 2008 Isa,el i apele diavolului, 1929, ediie curent), <umanita!, 2003 Solilocvii, 1932 /aitreCi, 1933, roman indian 7ceanografie, 1938, %ntoarcerea din rai, 1938, ediie curent) <umanita!, 2003 Lumina ce se stinge, 1938, ediie curent) <umanita!, 2003 Alchimia asiatic, 193( te-t integral *n antologia ;rumul !pre centru, $ni%er!, 1991 India, 1938, ediie curent) <umanita!, 2003 Caietele mahara8ahului, 1938, ediie curent) <umanita!, 2003 &uligani, 193(, ediie curent) <umanita!, 2003 antier9 Roman indirect, 193(, ediie curent) <umanita!, 2003 Domnioara Christina, 1936 ediie curent) <umanita!, 2003 Cosmologie i alchimie ,a,ilonian, 1937 te-t integral *n antologia Drumul spre centru, $ni%er!, 1991 arpele, 1937 :ragmentarium, 1938 #unt 2n cer, 1938 Secretul doctorului &onig,erger, 1980, ediie curent) <umanita!, 2003 #opi la Serampore, 1980 ediie curent) <umanita!, 2003 itul reintegrrii, 1982 Sala'ar i revoluia 2n Portugalia, 1982 ;urnal portughe', !cri! *n 1982, editat 2006 Insula lui *uthanasius, 1983, ediie curent) <umanita!, 2003 Comentarii la Legenda eterului anole, 1983 *n antologia ;rumul !pre centru, $ni%er!, 1991 Pe strada "ntuleasa, 1968, ediie curent) <umanita!, 2008

#oaptea de S"n'iene, 1971 %n curte la Dionis, 1977, ediie curent) <umanita!, 2008 -ineree fr tineree9 #ouspre'ece trandafiri, 1980, ediie curent) <umanita!, 2008 $ia nou 5tefania6, 4urnalul Fiterar, 1999

ucrrile pu!licate "n lim!i strine


7s Romenos9 latinos do 7riente, 1983, ;e!pre 9om#ni, latinii orientului, apare *n lim,a portughe") (oga, 1936, apare !imultan *n lim,ile rance") i rom#n) -ehnici ale (oga, 1988 (oga. #emurire i li,ertate, 19(8 :urari i alchimiti, 19(6 -ratatul de istorie a religiilor, 1989, ed. a doua, 1966 itul eternei re2ntoarceri, 1989 amanismul i tehnicile e1ta'ului, 19(1 Imagini i sim,oluri, 19(2 #ateri i renateri, 19(8 efistofel i androginul, 1962 De la <almo1is la !enghis &an, 1970 ituri9 vise9 mistere, 19(7 Istoria credinelor i ideilor religioase, 1976-1983 =riser le toit de la maison, 1986 -he >uest ( titlul %er!iunii *n lim,a rance") e!te La #ostalgie des 7rigines), 1969 Sacrul i profanul(19(6)

Opere memorialistice

Romanul adolescentului miop,!cri! *n 1927, pu,licat de /ircea <andoca a,ia *n anul 1989, ediie curent), <umanita!, 2008 ;urnal, dou) %olume (%er!iunea *n lim,a rom#n) a o!t re!ta,ilit) de /ircea <andoca pornind direct de la manu!cri!) emorii, dou) %olume, 1991 (auto,iogra ia !a) ;urnal portughe' i alte scrieri, <umanita!, 2006 %ncercarea la,irintului, ed. 3, ;acia, 2000, ed. a 33-a, <umanita!, 2006