Sunteți pe pagina 1din 3

TEORIE POLINOAME PENTRU BAC

Impartirea polinoamelor
Teorema impartirii cu rest
D=IC+R
D=deimpartit I=impartitor C=catul R=restul gradul restului <gradul impartitorului
Obesrvatie :
Folosim de multe ori teorema impartirii cu rest pentru a afla restul cand nu pot face impartirea
polinoamelor
Astfel:
-scriu teorema impartirii cu rest
-aflu gradul restului din conditia (gradul restului <gradul impartitorului)
- dau lui x ca alori radacinile impartitorului
Suma coeficientilor unui polinom f
!uma coeficientilor unui polinom f este f(")
Restul impartirii lui f la X-a
#$ : Restul imartirii lui f la %-a este f(a)
Conitia ca un polinom sa ai!e raacina a
Definitie: f&'%( spunem ca aK e radacina pentru f daca f(a)=)
Conitia ca un polinom sa ai!e pe a raacina u!la
f&'%( spunem ca a& e radacina du*la pentru f daca doua dintre radacinile polinomului sunt
egale cu a ( x
"
=x
+
=a )

f se diide cu (x-a)
+

f(a)=f ,(a)=)
Conitia ca un polinom cu coeficienti intre"i sa ai!e raacini intre"i
Daca f -'%( si are radacini intregi atunci ele sunt dii.ori ai termenului li*er
Conitia ca un polinom cu coeficienti intre"i sa ai!e raacini rationale
Daca f -'%( are radacini rationale (de forma
p
q
) atunci p e dii.or al termenului li*er iar / e
dii.or al coeficientului dominant
Conitia ca un polinom cu coeficienti rationali sa ai!e raacini e forma a b +
Daca f0'%( si are radacina a+ b atunci are si radacina a- b
Conitia ca un polinom cu coeficienti reali sa ai!e raacini comple#e nereale
Daca fR'%( si are radacina a+i* atunci are si radacina a-i*
Re$ol%area unei ecuatii e "ra mai mare sau e"al cu &
In general pentru re.olarea unei ecua1ii de grad mai mare sau egal cu trei caut o radacina a
(eentual folosind teoremele anterioare) si daca gasesc radacina a fac imparirea cu X-a 2 Restul tre*uie sa
dea ) 3 si folosind teorema impartirii cu rest practic reusesc descompunerea in doua polinoame unul de
grad " si unul cu un grad mai putin decat cel initial
'i%i$i!ilitatea polinoamelor
Definitie Fie f3g&'%( spunem ca f se diide cu g sau ca g diide pe f 3daca restul impartirii lui f
la g este )
Teorema : Fie f3g&'%( f se diide cu g

orice radacina a lui g este si radacina pentru f


Obs. f nu se diide cu g dac4 cel pu1in una din r4d4cinile lui g nu este 5i a lui f.
Relatiile lui (iete
ec de gr III ax
6
+*x
+
+cx+d=) unde a3*3c3dC a)

" + 6
" + + 6 6 "
" + 6
b
x x x
a
c
x x x x x x
a
d
x x x
a

+ +

+ +
'


Observatie 1
+ + +
" + 6
x x x + + =
+
+
" + 6 " + " 6 + 6
( ) +( ) +
b c
x x x x x x x x x
a a
_
+ + + +

,
Observatie 2
7entru
6 6 6
" + 6
x x x + + procedam astfel
x
"
radacina deci erifica ecuatia
6 +
" " "
) ax bx cx d + + + (")
x
+
radacina deci erifica ecuatia
6 +
+ + +
) ax bx cx d + + + (+)
x
6
radacina deci erifica ecuatia
6 +
6 6 6
) ax bx cx d + + + (6)
adunand relatiile o*tinem a(
6 6 6
" + 6
x x x + + ) +*(
+ + +
" + 6
x x x + + )+c(
" + 6
x x x + + )+6d=) aflam pe
6 6 6
" + 6
x x x + +
ec de gr IV ax
8
+*x
6
+cx
+
+dx+e=) unde a3*3c3d3eC a)

" + 6 8
" + " 6 " 8 + 6 + 8 6 8
" + 6 " + 8 " 6 8 + 6 8
" + 6 8
b
x x x x
a
c
x x x x x x x x x x x x
a
d
x x x x x x x x x x x x
a
e
x x x x
a

+ + +

+ + + + +

'

+ + +


Observatie
+ + + +
" + 6 8
x x x x + + + =
+
+
" + 6 8 " + " 6 + 6 " 8 8 6 + 8
( ) +( ) +
b c
x x x x x x x x x x x x x x x x
a a
_
+ + + + + + + +

,