Sunteți pe pagina 1din 2

ASPECTE CLINICE

METODOLOGII DE OBIECTIVARE A STRESULUI OCUPAIONAL - CHESTIONARUL SWS

ILEANA VCARU
Direcia de Sntate Public Alba

Rezumat: Exist un interes crescnd pentru studiul modelului de comportament de tip A (Type A Behavior Pattern ca un !actor de risc mediat pro!esional pentru bolile cardiace" dar #i pentru diverse alte a!eciuni$ %hestionarul S&S (Survey o! &or' Styles este probabil cea mai complet prob structurat care descrie persoanele predispuse spre mani!estare #i somati(are excesiv a stresului ocupaional" cu repercusiuni directe asupra incidenei a!eciunilor coronariene$ Acest chestionar a !ost avi(at )n *omnia" )n anul +,,-" pe o perioad nedeterminat" avnd urmtoarele domenii de utili(are. psiholo/ia muncii #i industrial0or/ani(aional1 psiholo/ia aplicat )n servicii1 psiholo/ie educaional1 consilierea #colar #i vocaional$ Cuvinte cheie: stres ocupaional" psiholo/ie" a!eciuni" !actor de risc Abstract: There is a risin/ interest !or studyin/ the type A behaviour pattern as an occupationally mediated ris' !actor !or heart diseases" but also !or other diseases$ The S&S (Survey o! &or' Styles 2uestionnaire is probably the most complete structural test" 3hich describes the persons liable to develop and sho3 clinical si/ns as a result o! occupational stress" 3ith an obvious increase o! the coronary heart diseases$ This 2uestionnaire 3as approved to be used in *omania in +,,-" !or an inde!inite period o! time" bein/ applied in the !ollo3in/ !ields. 3or' psycholo/y" industrial and or/ani(ational psycholo/y" services applied psycholo/y" educational psycholo/y" and school and vocational counsellin/$ Keywords: occupational stress" psycholo/y" diseases" ris' !actor INTRODUCERE Stresul profesional se afl pe locul doi n ierarhia problemelor de sntate profesional n Uniunea European. Acest lucru a fost prezentat n anul 2002, cnd a avut loc prima campanie pan european de combatere a stresului profesional !"#. Studiile arat c stresul profesional afecteaz peste $0 de milioane de salaria%i din %rile din Uniunea European, fiind al doilea ca frecven%, dup tulburrile de postur n patolo&ia profesional !2,'#. Studiile au eviden%iat faptul c femeile atin& nivele mai ridicate de stres, dar att pentru femei, ct (i pentru brba%i, stresul poate fi o problem n toate sectoarele de activitate (i la toate nivelele unei or&aniza%ii.

IPOTEZA DE LUCRU Scopul utilizrii chestionarului este de screenin&, clasificare)dia&nostic, descrierea)planificarea interven%iilor, monitorizare, fiind un instrument psihometric util n mai multe domenii de cercetare (i consultan%. MATERIAL I METOD DE LUCRU S*S a fost elaborat de +ou&las ,ac-son, unul dintre cei mai reputa%i psihometricieni moderni, special pentru aplicarea la sfera ocupa%ional. Are ./ de puncte (i se scoreaz pe / scale structurale (i 2 scale &enerale de tip A, necesitnd un timp de "0 20 de minute pentru aplicare. Este utilizat cu precdere n urmtoarele situa%ii1 psihodia&nostic clinic)terapie, interven%ia individual (i or&aniza%ional n probleme de stres ocupa%ional2 detectarea comportamentului de tip 3A3, auditul or&aniza%ional al stresului. 4hestionarul aplicat a permis, pe ln& interpretarea rspunsurilor individuale la itemii componen%i ai chestionarului, calcularea a 0 cate&orii de scoruri. 5n realizarea compara%iilor statistice ntre cele dou &rupuri, am codificat &rupurile dup cum urmeaz1 &rupul ", &rupul asisten%ilor maternali care au n n&ri6ire copii cu handicap !lotul cercetat# (i &rupul 2, &rupul asisten%ilor maternali care au n n&ri6ire copii fr handicap !lotul martor#. REZULTATE I DISCUII 4ate&oriile de scoruri calculate dup aplicarea chestionarului S*S sunt ilustrate n tabelul de mai 6os !7abelul"#. 4ompara%ia valorilor medii ale scorurilor ob%inute pentru 89U:;E< !A=>E:# n &rupul asisten%ilor maternali care lucreaz cu copii cu handicap cu media scorurilor n cazul celor care au n n&ri6ire copii fr handicap nu a pus n eviden% o diferen% semnificativ statistic. 5n cazul 84?@AE7;7;B;7CD;;< !4?@AE7;7;B;7E#, se observ diferen%e semnificative statistic ntre mediile scorurilor ob%inute n cele 2 &rupuri. +iferen%a ns nu este mare, media scorurilor ob%inute n cazul asisten%ilor maternali care au n n&ri6ire copii cu handicap este $'.$F, n timp ce media scorurilor ob%inute n cazul asisten%ilor maternali, care are au n n&ri6ire copii fr handicap este de $".20.

A4T" vol 55" nr$ +" +,,6" pa/$ 7-

ASPECTE CLINICE
Tabelul 1 Re!u"a#ul $e!ul#a#el%$ &%"'a$($)) *$u'u$)l%$ '%'ula+)%,ale ),-e.#)*a#e '$), &al&ula$ea &el%$ / &a#e*%$)) 0e .&%$u$) I,.a#).2a&+)a le*a#( Se,#)"e,#ul l)'.e) 1u$)a C%"'e#)#)-)#a#ea Ne$(b0a$ea 0e .e$-)&)u 0e #)"' >rup" '0.'/ $'.$F '/.G' ''.2F $F.2/ >rup2 '0.2' $".20 '..". '$./. $2.G$ +iferen%a 0."' 2.2F 2.'/ ".$" $.$" p 0.G""/ 0.0'0. 0."0'' 0.".2" H0.0" 7est folosit neparametric parametric neparametric parametric neparametric 5n cazul comparrii mediilor scorurilor la capitolul I=E:CJ+A:EA< !;mpatience# nu s au observat diferen%e semnificative statistic. Ki n cazul comparrii mediei scorurilor la cate&oria I;=SA7;S9A4D;A LE>A7C +E SE:B;4;U< !,ob +issatisfaction#, nu se observ diferen%e semnificative statistic ntre cele 2 &rupuri. 5n cazul cate&oriei ISENTIMENTUL LIPSEI DE TIMP< !7ime Ur&encM# se observ diferen%e semnificative statistic la testul neparametric. 5n medie, scorurile ob%inute n &rupul ", cel al asisten%ilor maternali care au n n&ri6ire copii cu handicap au fost mai mari dect cele ob%inute n cazul &rupului 2, cel al asisten%ilor maternali care au n n&ri6ire copii fr handicap !$F.2/ fa% de $2.G$#. ". CONCLUZII S*S a fost elaboarat ntr o ncercare de a rspunde necesit%ii resim%ite de psihometricieni de a avea la dispozi%ie un instrument de msurare a modelului de comportament de tip A, aNat pe auto evaluare, bazat pe o abordare cantitativ, parcimonic n termeni de resurse implicate. Acest instrument, pe ln& func%ia dia&nostic, poate fi folosit (i pentru evaluarea obiectiv a rezultatelor interven%iei psihoterapeutice, putnd fi folosit prin compararea scorurilor nainte (i dup interven%ie. 4hestionarul S*S poate fi utilizat ntr o multitudine de situa%ii, de la dia&nosticul tulburrilor de adaptare, pn la coachin& ul mana&erial. +ac se utilizeaz o paradi&m co&nitiv comportamental n activitatea de consiliere, aceast scal poate fi utilizat n identificarea &ndurilor disfunc%ionale !sau credin%elor ira%ionale# care pot afecta performan%a subiectului la locul de munc !(i nu numai#. S*S ofer deasemenea, un scor &eneral pentru comportamentul de tip A, bazat pe suma celor (ase subscale (i un scor secundar de tip A, bazat pe punctele consonante cu acele elemente care n ;nterviul Structurat :osenman !$# se constituie n predictorii cei mai coeren%i. BIBLIOGRA1IE http1))ro.osha.europa.eu. A&en%ia Europeana pentru Securitate (i Sntate n @unca :omnia. http1))stres.protectiamuncii.ro. +r. Adriana 7odea, ;nstitutul de Sntate Aublica Jucure(ti, "0 oct. A4T" vol 55" nr$ +" +,,6" pa/$ 77 '. $. 2002. =iculescu 7, 7odea A, 7oma ;, Aavel A, =iculescu :. @edicina @uncii, Ed. @edmun, Jucuresti, 200'. :osenman :O, Jrand :,, ,en-ins +, 9riedman @. Straus :, *urm @. 4oronarM heart disease in *estern 4ollaborative >roup StudM. 9inal folloP up eNperience of G ")2 Mears, 7he ,ournal of the American @edical Association Au&ust 20 ".F022''!G#.

2.

'.

$.

". 2.