Sunteți pe pagina 1din 2

CHESTIONARUL AUDIT

Numele………………..…………………
Data........................

1. Cât de des consumaţi băuturi care (0) Niciodată


conţin alcool ? (1) Lunar sau mai rar
(2) De două-trei ori pe lună
(3) De doua-trei ori pe saptamână
(4) Cel puțin de patru ori pe săptămână

2. Câte „pahare”(unități) consumaţi (0) 1 sau 2


într-o zi obișnuită în care beţi ? (1) 3 sau 4
(2) 5 sau 6
(3) 7 la 9
(4) 10 sau mai multe

3. Câte de des consumaţi 6, sau mai (0) Niciodată


multe „pahare”(unități) cu o singura (1) Lunar sau mai rar
ocazie ? (2) Lunar
(3) Săptămânal
(4) Zilnic sau aproape zilnic

4. Ȋn cursul ultimului an, cât de des (0) Niciodată


v-aţi dat seama că nu vă puteţi opri (1) Lunar sau mai rar
din băut, odată ce aţi început ? (2) Lunar
(3) Săptămânal
(4) Zilnic sau aproape zilnic

5. Ȋn cursul ultimului an, cât de des nu (0) Niciodată


v-aţi îndeplinit îndatoririle din cauza (1) Lunar sau mai rar
băuturii ? (2) Lunar
(3) Săptămânal
(4) Zilnic sau aproape zilnic

© PREVENTIM.RO 2017. Chestionar adaptat după AUDIT 2001 al World Health Organization (WHO)
6. Ȋn cursul ultimului an, cât de des aţi (0) Niciodată
simţit nevoia de a bea dimineața „ca să (1) Lunar sau mai rar
vă dregeţi”, după consumarea unei (2) Lunar
cantităţi mari de alcool ? (3) Săptămânal
(4) Zilnic sau aproape zilnic

7. Ȋn cursul ultimului an, cât de des aţi (0) Niciodată


avut un sentiment de vinovăţie sau (1) Lunar sau mai rar
remușcare după ce ati băut ? (2) Lunar
(3) Săptămânal
(4) Zilnic sau aproape zilnic

8. Ȋn cursul ultimului an, cât de des, (0) Niciodată


v-a fost imposibil să vă aminiţi ce s-a (1) Lunar sau mai rar
întâmplat în seara trecută, fiindcă aţi (2) Lunar
băut ? (3) Săptămânal
(4) Zilnic sau aproape zilnic

9. V-aţi rănit, sau a fost cineva rănit, (0) Nu


din cauza faptului că aţi băut ? (2) Da, dar nu în ultimul an
(4) Da, în ultimul an

10. A fost vreodată, o rudă, prieten, (0) Nu


doctor, cineva de la servici - îngrijorat (2) Da, dar nu în ultimul an
de faptul că beţi si v-a sugerat să (4) Da, în ultimul an
reduceţi băutura ?

Punctaj obținut……….

© PREVENTIM.RO 2017. Chestionar adaptat după AUDIT 2001 al World Health Organization (WHO)