Sunteți pe pagina 1din 5

Receptoare

Receptoare electrice

Receptoare de tip motor PN - putere nominala in kW puterea mecanica nominala produsa de motor

S - puterea aparenta absorbita de la retea in kVA,

randament

factor de putere

Curentul nominal IN, preluat de motor, in A

motor monofazat

motor trifazat

U - tensiunea dintre faze

Curentul de pornire Ip al motorului pentru pornirea directa a motoarelor cu rotorul in scurtcircuit Ip = (4, - !"IN pentru motoare cu poli Ip = (4, - #"IN pentru motoare cu mai mult de poli $aloarea medie Ip = %IN pentru motoare cu rotorul bobinat (cu inele" si pentru motoarele de curent continuu depinde de $aloarea rezistentelor de pornire din circuitele tip rotor Ip = (&,' - ("IN $aloarea medie Ip = ,'IN pentru motoare alimentate de la con$ertoare statice de frec$enta, se considera ca con$ertorul duce la cresterea puterii furnizate de motor (kW" cu &)*+

,in moti$e te-nice si financiare este a$anta.oasa reducerea curentului furnizat motoarelor electrice, fara a se afecta puterea li$rata de motoare

se realizeaza prin folosirea condensatoarelor

se numeste/ imbunatatirea factorului de putere Cu a.utorul condensatoarelor conectate in paralel la bornele motoarelor se poate reduce semnificati$ puterea aparenta S (kVA", furnizata motorului, fara a afecta puterea li$rata la arbore+ Reducerea puterii la bornele de intrare reducerea corespunzatoare a curentului nominal (tensiunea de alimentare fiind constanta" Compensarea puterii reacti$e (k$ar" se recomanda pentru motoare

care functioneaza timp indelun0at la putere redusa

reducerea lui S $a duce la cresterea lui cos, adica la imbunatatirea factorului de putere

Curentul absorbit de motor de$ine

12emplu pentru curentul absorbit de motoare de diferite puteri nominale in conditii normale necompensate si cu compensare pentru a functiona la cos=),!(+
3uterea nominala PN kW &,& ( && * #' 4& 4# cos la PN ),#! ),4) ),4% fara compensare curent la diferite tensiuni S ( &faza (4) faze )V V )V kVA A A A &,! 4,' 4,4 ,% 4,% &4,# & &&,' (! %,% cu compensare cos la PN ),!( ),!( ),!( putere reacti$a compensata k$ar ),'( &,(& ,') curent la diferite tensiuni S kVA &,% 4 &(,% &faza )V A #, &4 ( faze )V A (,# !,! (% (4) V A , ',# )

5ota/ C1I - (4 pentru ()64)) V este in $i0oare din &!4(+ 3entru a con$erti $alorile curentului indicate pentru )6(4) V in $alorile curentului la ()6 4)) V, se multiplica $alorile din coloanele respecti$e cu ),!'+ Motoare de curent continuu 7e folosesc acolo unde actionarile necesita cuplu foarte mare este necesar controlul $itezei+

Aceste motoare se alimenteaza prin con$ertoare comandate, alimentate de la sursa de curent alternati$ trifazat )6(4) ( ()64))"V+ Aceste con$ertoare nu permit suprasarcini importante+

Re0ulatorul de turatie, sistemul de alimentare si protectie se bazeaza pe un re0im ciclic de functionare a motorului+ Sisteme de incalzire rezistive si lampi cu incandescenta (conventionale sau cu halogen) 3uterea consumata este puterea nominala mentionata de producator (cos=&" Curentul absorbit

cazul trifazat

U = (4)V,

cazul monofazat

Uf =

)V+

8alo0enul permite obtinerea unui flu2 luminos superior si dublarea duratei de $iata+ 9a conectare, filamentul rece produce un $arf de curent de scurta durata dar foarte intens+ 12emplu de curent nominal al sistemelor de incalzire rezisti$e si al lampilor incandescente 3uterea nominala kW ),& & ( 4,' &) Curentul nominal monofazat trifazat ()V ()V A A ),4( ), ' 4,(' ,'& &( #,'( &!,% &&,( 4(,' ',& trifazat 4))V A ),&4 &,44 4,(( %,' &4,4

Lampi fluorescente si echipamentul aferent 3uterea in W indicata pe tubul fluorescent nu include puterea disipata pe balast+ Curentul preluat de circuitul de alimentare a tubului

Uf - tensiunea aplicata lampii, cos = ),% fara compensare (fara condensator de corectie a

factorului de putere", cos = ),4% cu compensare (tuburi unice sau duble", cos = ),!% balast electronic+ ,aca nu se indica nici o $aloare pentru Pbalast, se poate considera Pbalast = ), ' PN+ Lampi cu descarcari in gaze 3uterea in W indicata pe lampa nu include puterea disipata in balast+ Au curent de pornire Ip mai mare decat curentul nominal IN+
,urata medie de $iata (-" compensat ()V A &,4 , &,(' ,&' &,#

IN 3utere lampa W 3utere consumata W necompensat ()V A ( 4,4 ,& (,4

9ampi $apori de 5a de inalta presiune 9ampi $apori de 80 de inalta presiune

') 4)) ') 4))

#4 4(& #% 4 '

&,4 &,%

!))) %)))