Sunteți pe pagina 1din 3

Conjuctii I.

DEFINIIA: propoziia subordonata care la nivelul frazei indeplineste rol de At al unui substantiv sau substitut al substantivului din propoziia regent . E!e"plu: #$ a" f cut o gre%eal & care nu se "ai 'ntoarce.( )*. Ispirescu+ care greseala, - care nu se "ai intoarce II. .E/EN0: 1. substantive: e!. : 0urcii nu taie dec2t capetele & care se pleac . 3punea pove%ti & care fascinau pe oricine. 4. pronu"e: 3unt aproape iertai aceia & care " rturisesc. 5uai6o 'nainte voi7 care cunoa%tei dru"ul. 8. nu"eral: e!.: I6a" prins pe cei doi & care au furat. III. C9NEC0I:E: 1. conjucii subordonatoare: c 7 s 7 daca7 de7 ca s

e!. : Nu %i6a pus niciodat 'ntrebarea & dac fiecare lucru are un rost. A si"it nevoia & s6i "ulu"easc . ;aria tr ia cu o n dejde vec<e: & s dea acel loc nepotilor$ Avea" avantajul & c %tia" pr=cis . 4. pronu"e relative: care 7 cine7 ce7 c't7 l de7 ceea ce e!. : A 'nceput o poveste despre toate & cte s6au 'nt2"plat. >l ui"e%te & ceea ce s6a '"t2"plat. :ine fl c ul & l de 'l cuno%ti. 8. adverbe relative: cu"7 unde7c2nd.cu"7c2t )cu sau f r prepoziie+ E!.: Dup felul ?n care vorbea@ "i6a" dat sea"a c "inte. * strez 'n "inte clipa & cnd a" descoperit adev rul. I:. 09*ICA & *BNC0BAIE 1. A0 st de obicei dup regent . E!.: 3pui vorbe &care " dor.

4. A0 poate fi intercalat 'n regent E!.: Florile ?al c ror parfu" 'l si"i@ sunt ni%te frezii albe. #:2ntul ?pe care 'l l sa 'n ur" @ 'ndoia stejarii7 fr2ng2ndu6i ca pe ni%te nuiele.( )C. Dtef nescu6 Delavrancea+ 9bs.: 'n regent pot fi intercalate 4 sau "ai "ulte A0 )coordonate sau nu +: E!.: #Fora vital a acestor p "2nturi ?c rora localnicii le spun #Calt (7 & %i asupra c rora n v lesc ranii cu plugurile -@ e de cea "ai pur esen cos"ic .( )/. Cogza+ # /2ndul ca v2ntul cel nev zut 1?care nu cunoa%te <otare7 nici stavil 7 4@ ca sufletul acesta viu %i liber8? care r t ce%te 'n voie$ E@ astfel r t cea %i el.( 1& 4. regenta poate avea 4 sau "ai "ulte A0 coordonate: e!.: # Di tot acu" treizeci6patruzeci de ani7 s6au g sit c2iva c rturari7 & care s6au dus 'n Celei & %i )care+ au dat cu t2rn copul 'n "asivul ruinelor$(& )/. /alaction+ obs.: A04 %i A08 deter"in acela%i cuv2nt )c rturari+ %i de aceea conectivul poate fi folosit 'naintea fiec rei A0 sau o singur dat 7 'naintea celeilalte A0 fiind sub'neles. 8. A0 deter"inativ ) care aduce o precizare necesar regentului+ nu se izoleaz prin virgul de regent . E!.: 1F. Iat persoana 'n care poi avea 'ncredere. 4F. #Aici l2ng Iablanicioara7 l6a ajuns 'ntr6o zi vestea c Ale!andru Duu a "urit.( )/. /alaction+ 8F. # Fabula cu care6ncepe" ine locul de prefa $( )0. Arg<ezi+ EF. 3e afl o priveli%te $ cu" nu e alt ape lu"e. );. 3adoveanu+ obs. :

1 4 8 E

'n e!.1F7 4F. 8F A0 aduce o precizare necesar denu"it )persoana7 vestea7 fabula+G

pentru IDEN0IFICA.EA obiectului

6 6

'n e!.EF A0 are rolul de a CA5IFICA obiectul denu"it )priveli%te+G A0 deter"inative de identificare & calificare nu se despart niciodat de regent prin virgul %i sunt introduce de obicei prin conjuncii subordonatoare %i pronu"e relative 'n D )cui+7 dar pot fi introduce %i de pronu"e relative sau adverbe relative. E. A0 e!plicativ )aduce o precizare supli"entar regentului+ se izoleaz prin virgul de regenta ei.

E!.: .o"anul #Nea"ul Doi" re%tilor( 7 care ur" re%te evoluia personajului 0udor Doi"aru7 este o descriere prin e!celen istoric . 9bs.: A0 e!plicativ are 'n vorbire o intionaie "ai joas dec2t regenta %i de aceea se izoleaz prin

pauz 7 iar 'n scris prin virgule. Dac A0 e!plicativ este intercalat 'n regent 7 ea se pune 'ntre virgule sau linii de pauz . E!.: #3 trece" puin la "unii dinspre apus7 a c ror origine este vulcanic .( )/. Cogza+ #:ederea acestei lupte7 care I se p ruse cu"plit de cr2ncen 7 at2t 'l "i%case7 inc2t a povestit6o %i altora. 9bs. : A0 izolate deter"in de obicei un substantive propriu sau un pronu"e personal& posesiv.