Sunteți pe pagina 1din 193

1. MORFOLOGIA (THE MORPHOLOGY) (gr.

morphe = form, logos = studiu) Morfologia este partea gramaticii care cuprinde regulile de modificare a cuvintelor n procesul comunicrii. Ea studiaz prile de vorbire sub aspect formal, semantic i funcional. Prile de vorbire sun ! 1. rticolul Ar i#le) !. "ubstantivul $oun) #. d$ectivul Ad%e# ive) %. &ronumele (T"e (T"e (T"e (T"e Pronoun) '. (umeralul (T"e $u&er'l) ). *erbul (T"e (erb) +. dverbul (T"e Adverb) ,. &repoziia (T"e Pre)osi ion) -. .on$uncia *on%un# ion) 1/. 0nter$ecia In er%e# ion)

(T"e (T"e

1.1. ARTI*OL+L (THE ARTI*LE) Este un instrument gramatical care individualizeaz sau determin un substantiv. &rezena lui dovedete c substantivul pe care1l 2nsoete este de$a cunoscut de interlocutor. 1.1.1. ARTI*OL+L
HOT,R-T

(THE .EFI$ITE ARTI*LE)

este "e 1 pronunat / 01 2 2naintea cuvintelor care 2ncep cu o consoan sau semi1 consoan "e b'll / 0 bO2l1 "e 3indo3 / 0 43ind0u 1 1 pronunat / I5 i1 1 2n faa cuvintelor care 2ncep cu o vocal "e e6e / i 'i1 "e '))le / i 4E)l1 singular3 "e 7irl / 0 78l1 = fata "e bo6 / 0 :oi1 = biatul "e ree / 0 rI1 = copacul "e #' / 0 ;E 1 = pisica "e "e "e "e plural3 7irls / 0 78l91= fetele bo6s / 0 :oi91 = bieii rees / 0 rI91 = copacii #' s / 0 ;E s1= pisicile

rticolul hotr4t apare 2ntr1un mare numr de e5presii3 on "e one side5"'nd = pe de o parte on "e o "er side5"'nd = pe de alt parte ' "e s'&e i&e = 2n acelai timp etc rticolul hotr4t plasat 2n faa unor ad$ective d acestora sensul unor substantive la numrul plural3 ad$. ri#" = bogat1bogat, bogai1bogate "e ri#" = cei bogai 1 cele bogate ad$. )oor = srac1srac, sraci1srace "e )oor = cei sraci 1 cele srace

rticolul hotr4t apare la gradul superlativ relativ al ad$ectivelor3 "e best = cel mai bun, cea mai bun, cei mai buni, cele mai bune "e le's = cel mai puin, cea mai puin, cei mai puini, cele mai puine "e bi77es = cel mai mare, cea mai mare, cei mai mari, cele mai mari "e &os in eres in7 = cel mai interesant, cea mai interesant, cei mai interesani, cele mai interesante etc rticolul hotr4t apare i 2n structura "e...< "e... = cu c4t..., cu at4t... (dou comparative $u5tapuse) T"e e'rlier 6ou #o&e< "e be er i is. = .u c4t vii6venii mai devreme cu at4t e mai bine. T"e &ore 3e 're< "e e'sier i is.= .u c4t suntem mai muli, cu at4t este mai uor. T"e &ore in eres in7 "e boo; is< "e &ore I li;e i . = .u c4t cartea este mai interesant, cu at4t 2mi place mai mult. rticolul hotr4t se intercaleaz de regul 2ntre un substantiv precedat de o prepoziie i prepoziia respectiv. ' "ouse in "e =ores = o cas 2n pdure ' bo' on "e l';e = o barc pe lac '#ross "e ro'd = peste drum ' "e end = la sf4rit ' "e door > la u in "e end = 2n final in "e &ornin7 = dimineaa in "e vill'7e = 2n sat in "e s"'de = la umbr rticolul hotr4t poate fi 2nt4lnit 2n unele denumiri geografice3 T"e :l'#; ?e'< T"e .'nube< T"e *'r)' "i'ns< T"e Al)s< T"e Hi&'l'6' Moun 'ins< T"e T"'&es< T"e +ni ed @in7do& o= Gre' :ri 'in 'nd $or "ern Irel'nd< T"e *o&&on3e'l " o= Aus r'li' ? ' es 'nd Terri ories< T"e +ni ed ? ' es o= A&eri#'< T"e ?'"'r' .eser < T"e A l'n i# O#e'n< T"e Indi'n O#e'n< T"e P'#i=i# O#e'n e #. rticolul hotr4t 2nsoete, de obicei, substantivele c4nd acestea sunt acompaniate6precedate de ad$ective. in "e =irs 5se#ond5 "ird5e #. sen en#e = 2n prima6a doua6a treia6etc. propoziie in "e #ourse o= i&e = 2n decursul timpului, de1a lungul timpului in "e se#ond "'l= = 2n a doua $umtate in "e d'6s5&on "s "' =ollo3ed = 2n zilele6lunile care au urmat Moun Everes is "e "i7"es &oun 'in in "e 3orld. = 7untele Everest este cel mai 2nalt munte din lume. rticolul hotr4t "e se mai traduce 2n limba rom4n prin articolele ad$ectivale #el< #e'< #ei< #ele sau articolele posesive 'l< '< 'i< 'le. Al=red "e Gre't = lfred cel 7are ? e)"en "e Gre' = 8tefan cel 7are T"e ?e#ond Aorld A'r = .el de al doilea rzboi mondial.

1.1.B. ARTI*OL+L

$EHOT,R-T

(THE I$.EFI$ITE ARTI*LE)

este 3 1 ' /01 1 2naintea cuvintelor care 2ncep cu consoan sau semiconsoan3 ' do7 /0 4do71= un c4ine ' 3'll /0 43Ol1= un zid6perete ' =lo3er /0 4=l'u01= o floare ' 6e'r /0 4%i01 = un an 1 'n /0n1 1 2naintea cuvintelor care 2ncep cu vocal3 'n '))le /0n 4E)l1= un mr 'n e6e /0n 4'i1 = un ochi 'n e'r /0n 4i01= o ureche 'n ide' /0n 'i4di01= o idee rticolul nehotr4t introduce de obicei un element nou. El poate fi 2nt4lnit 3 1 2n faa substantivelor 2nsoite6precedate de ad$ective 3 ' 7ood e'#"er = un profesor bun ' bi7 "ouse = o cas mare ' boo; o= )roverbs = o carte de proverbe ' "ouse on =ire = o cas 2n flcri ' li le e' = puin6destul ceai 1 2n unele structuri 3 ' ob'##onis Cs = o tutungerie bi$uterii ' b';erCs = o brutrie ' #"e&is Cs = o farmacie ' 7reen7ro#erCs = un aprozar ' s ' ionerCs = o papetrie ' blue 2 e6ed 7irl = o fat cu ochi on#e u)on ' i&e = a fost odat albatri ' 7ro#erC s = o bcnie ' #on=e# ionerCs = o cofetrie 3o5 "ree ' ' i&e = c4te doi6trei ' %e3ellerCs = un magazin de o dat rticolul nehotr4t are 2n unele cazuri funcie numeric3 ' "undred = o sut ' "ous'nd = o mie 3o s'u#ers 'nd 'n 's"2 r'6 = dou farfurioare i o scrumier 1.1.D. ARTI*OL+L
EERO

(THE EERO ARTI*LE)

rticolul zero apare3 a) 2n nume de continente, ri, persoane, zilele sptm4nii etc. E5emple3 A=ri#'< Asi'< A&eri#'< Euro)e< En7l'nd< Fr'n#e< I 'l6< Ro&'ni'< ?und'6< Ali#e< :ob< Geor7e< Fo"n< M'r6< Pe er< Ri#"'rd< Ailli'& e #. b) 2n faa subsantivelor folosite 2n sens general3 *"ildren li;e s3ee s. = .opiilor le plac dulciurile. @no3led7e is )o3er. = 8tiina 2nseamn putere. Oil is li7" er "'n 3' er. = 9leiul este mai uor dec4t apa. :o6s li;e o6s 'nd lo s o= noise.= :ieilor le plac $ucriile i mult zgomot. c) 2n faa subsantivelor nenumrabile (uncountables)3 Gold is 6ello3.= urul este galben. T"is "ouse is &'de o= 3ood.= ceast cas este fcut din lemn. d) 2naintea substantivelor abstracte sau nume de materie3 #'re< de' "< "' red< "ones 6< "un7er< love< s'nd< s'l < e'< 3' er etc. ?'l se'sons 'll "in7s. (prov.) = "area d gust tuturor lucrurilor. 7ulte substantive abstracte apar 2n proverbe. 3

Hun7er is "e bes s'u#e. = ;oamea este cel mai bun buctar. e) nume de3 culori (3"i e< bl'#;< 6ello3< red< 7reen< bro3n< )in;< viole < or'n7e< blue< bl'#;), sporturi i $ocuri sportive (=oo b'll< volle6b'll< b's;e b'll< "o#;e6< ennis e #.), limbi (En7lis"< Ro&'ni'n< Ger&'n< Fren#" e #.), mese (bre';='s < sn'#;< lun#"< e'< dinner< su))er). f) 2n unele e5presii 6 structuri fi5e, care trebuie memorate pentru evitarea greelilor. '= er d'r; = dup lsarea o le've =or s#"ool = a pleca la 2ntunericului coal '= er "ree oC#lo#; = dup ora trei o ;ee) in &ind = a ine minte '= er dinner = dup cin o be on du 6 = a fi de serviciu d'6 b6 d'6 = zi de zi o 7o on =oo = a merge pe $os dro) b6 dro) = strop cu strop o )u in order = a pune 2n ordine d'6 '= er d'6 = zi dup zi, zi de zi o be in )'rli'&en = a fi 2n =ro& end o end = de la cap la cap parlament =ro& =irs o l's = de la primul la o 7o o bed = a merge la culcare ultimul =ro& London = de la <ondra =ro& )l'#e o )l'#e = din loc 2n loc o loo; =or "el)5'id = a cuta =ro& i&e o i&e = din c4nd 2n a$utor c4nd o )'6 on de&'nd = a plti la 7ood =or =ood = comestibil cerere 7oods on s'le = mrfuri6bunuri de =ro& &ornin7 o ni7" = de v4nzare dimineaa p4n seara in 7ener'l = 2n general =ro& be7innin7 o end = de la o le'rn b6 "e'r = a 2nva pe de 2nceput la sf4rit rost on #er 'in #ondi ions = cu )ie#e b6 )ie#e = bucat cu bucat anumite condiii Fus in i&e = chiar la timp6moment 1.B. ?+?:TA$TI(+L (THE $O+$) "ubstantivul (lat.3 substantivus= substans = substan= sub = sub6dedesubt, stans = aezat) este partea de vorbire care denumete fiine, obiecte, stri, noiuni, 2nsuiri etc. 1.B.1. *l'si=i#'re 2 #o&une (*o&&on $ouns) do7 (c4ine), #' (pisic), bird (pasre), "ouse (cas), '))le (mr), 7irl (fat), bo6 (biat), 3' er (ap). 2 )ro)rii (Pro)er $ouns) Fo"n< Ali#e< Ro&'ni'< London< Euro)e< Asi'< Ful6< ?und'6< Gre' :ri 'in etc. 2 'bs r'# e (Abs r'# $ouns) =riends"i) (prietenie), %o6 (bucurie), 3isdo& (2nelepciune), s'=e 6 ( siguran), "eor6 (teorie), 7r' i ude (recunotin) etc. 2 inidividu'le (Individu'l $ouns) &'n (brbat), "ouse (cas), s one (piatr), ree (copac) etc. 2 #ole# ive (*olle# ive $ouns) e'& (echip), 'r&6 (armat), ='&il6 (familie), =lee (flot), #ro3d (mulime), 4

=lo#; (stol), s3'r& (roi), 7rou) (grup) etc. 2 nu&e de &' erie ($'&es o= M' er) 3' er (ap), 'ir (aer), =ire (foc), beer (bere), &il; (lapte), s eel (oel), silver (argint), 7old (aur), sno3 (zpad), 3ine (vin), e' (ceai), s'l (sare) etc. 1.B.B. Genul subs 'n ivelor (T"e Gender o= "e $ouns) masculin (&'s#uline) ("e = el) '# or = actor b'#"elor = celibatar b'r&'n = barman bo6 = biat bride7roo& = ginere bro "er = frate d'd5d'dd6 = tati6tticu e'rl = conte =' "er = tat 7en le&'n = domn 7od = zeu 7r'nd=' "er = 7r'nd)' = bunic "ero = erou "usb'nd = so ;in7 = rege l'd = flcu l'ndlord = proprietar &'n = brbat &'s er = stp4n &on; = clugr ne)"e3 = nepot )')'5d'dd6 = tata )oli#e&'n = poliist )rin#e = prin s'les&'n = v4nztor sir = domn son = fiu u or = tutore un#le = unchi neutru (neu er) (i = el6ea) 'ir = aer b'll = minge boo; = carte boH = cutie bre'd = p4ine feminin (=e&inine) (s"e = ea) '# ress = actri s)ins er = celibatar b'r&'id = barmani 7irl = fat bride = mireas sis er = sor &'&5&'&&6 = mami #oun ess = contes &o "er = mam 7en le3o&'n = doamn 7oddess = zei 7r'nd&o "er = 7r'nd&' = bunic "eroine = eroin 3i=e = soie Gueen = regin l'ss = fat l'ndl'd6 = proprietreas 3o&'n = femeie &is ress = stp4n nun = clugri nie#e = nepoat &'&&'5&'&&6 = mama )oli#e3o&'n = poliist )rin#ess = prines s'les3o&'n = v4nztoare &'d'& = doamn d'u7" er = fiic 7overness = guvernant 'un = mtu comun (#o&&on) ("e5s"e = el6ea) 'sso#i' e = asociat6asociat 'r#"i e# = arhitect6arhitect 'r is = artist6artist be7inner = 2nceptor62nceptoare 'u "or = autor6autoare 5

buildin7 = cldire bus = autobuz #ro#odile = crocodil error = greeal =is" = pete =l'7 = drapel =lu e = flaut =or; = furculi 7lor6 = glorie "eli#o) er = elicopter "onour = onoare "ouse = cas i&)ression = impresie indi==eren#e = indiferen ;'n7'roo = cangur l'nd = pm4nt

#"ild = copil6copil bu6er = cumprtor6cumprtoare #lien = client6client #o&)'nion = 2nsoitor62nsoitoare #oo; = buctar6buctreas #ousin = verior6verioar #us o&er = client6client #us o&s o==i#er = vame6vame d'n#er = dansator6dansatoare do# or = doctor6doctori dre'&er = vistor6vistoare driver = ofer6oferi d6er = vopsitor6vopsitoare

e#ono&is = economist6economist en7ineer = inginer6inginer eH'&iner=e5aminator6e5amina toare le7end = legend =i7" er = lupttor6lupttoare li7" > lumin =riend = prieten6prieten &'r#" = mar 7ues = musafir6musafir &ed'l = medalie in er)re er = interpret6interpret &i#robe = microb %ourn'lis = $urnalist6$urnalist &in're = minaret o3ner = posesor6posesoare &on;e6 = maimu )'in er = pictor6pictori &ouse = oarece )'ren = printe &us"roo& = ciuperc feminin (=e&inine) (s"e = ea) 7irl =riend = prieten sis er 2 in 2 l'3 = cumnat #o3 = vac "en = gin bi #" = cea du#; = ra &o "er 2 in 2 l'3 = soacr 2 viHen = vulpe 7i)s6576)s6 3o&'n = 6

masculin (&'s#uline) ("e = el) bo6 =riend = prieten bro "er 2 in 2 l'3 = cumnat bull = taur #o#; = coco do7 = c4ine dr';e = roi =' "er 2 in 2 l'3 = socru =is"er&'n = pescar =oH = vulpoi 7i)s6576)s6 = igan

7r'ndson = nepot "orse = cal "os = gazd lion = leu lord = domn &'n2serv'n = servitor Mr. = domnul ne7ro = negru oH = bou )e's'n = ran )ir' e = pirat )os &'n = pota s#"oolbo6 = colar soldier = soldat son 2 in 2 l'3 = ginere s e3'rd = stevard o& #' = pisoi ur;e6 #o#; = curcan us"er = plasator 3'i er = chelner neu ru (neu er) (i = el6ea) ne = plas novel = roman nu&ber = numr o##u)' ion = ocupaie o#e'n = ocean oil = ulei )'7e = pagin )'ni# = panic )'r = parte )e'r = par )e 'l = petal )i'no = pian )i7 = porc )o = oal roo = rdcin s#or)ion = scorpion s"'r; = rechin

iganc 7r'ndd'u7" er = nepoat &'re = iap "os ess = gazd lioness = leoaic l'd6 = doamn &'id 2 serv'n = servitoare Miss5Mrs. = domnioara6doamna ne7ress = negres #o3 = vac )e's'n 3o&'n = ranc 2 2 s#"ool7irl = colri 2 d'u7" er 2 in 2 l'3 = nor s e3'rdess = stevardes )uss6 #' = pisic ur;e6 "en = curc us"ere e = plasatoare 3'i ress = chelneri comun (#o&&on) ("e5s"e = el6ea) )"o o7r')"er = fotograf6fotograf )"6si#i'n = doctor6doctori )"6si#is = fizician6fizician )'ssen7er = pasager6pasager &'n'7er = manager6manager, director6direc1 toare )"iloso)"er = filozof )"6siolo7is = fiziolog )ilo = pilot )l'6er = $uctor6$uctoare )l'63ri7" = dramaturg )rin er = tipograf6tipograf )risoner = prizonier6prizonier )ur#"'ser = cumprtor6 cumprtoare su))or er = suporter6suporter re'der = cititor6cititoare re)or er = reporter6reporter riv'l = rival6rival 7

s)'rro3 = vrabie s)"ere = sfer s '7e = scen s i#; = b sun = soare e' = ceai ele)"one = telefon e #.

s#"ol'r = 2nvat62nvat s#ien is = savant6savant s&o;er = fumtor6fumtoare s)e# ' or = spectator6spectatoare s)ouse = so6soie su##essor = succesor6succesoare su)erin enden = supraveghetor6 supraveghetoare "eoris = teoretician6teoretician 3e'ver = estor6estoare 3elder = sudor6sudori 3or;er = muncitor6muncitoare 3ri er = scriitor6scriitoare

1.B.D. Plur'lul subs 'n ivelor 1.B.D.1. Plur'lul re7ul' 'l subs 'n ivelor "e formeaz prin adugarea literei s. boo; 2 boo;s = carte 1 cri <itera s semn al pluralului substantivelor , al persoanei a 0001a singular a verbelor i al genitivului sa5on6sintetic al substantivelor, se citete3 / s 1 1 c4nd este precedat de consoane nesonore6surde boo; 2 boo;s = carte 1 cri o s)e'; 2 "e s)e';s = a vorbi 1 el vorbete "e e#ono&is Cs )en1 = stiloul economistului / 9 1 1 c4nd este precedat de o consoan sonor #"'ir 2 #"'irs = scaun 1 scaune o re#eive 2 "e re#eives = a primi 1 el primete "e 7irlCs =lo3ers >florile fetei = / i9 1 1 c4nd este precedat de s, z, ch, sh sau consoane uiertoare6sibilante= ben#" 2 ben#"es = banc 1 bnci bus 2 buses = autobuz 1 autobuze =oH 2 =oHes = vulpoi 1 vulpoi Geor7eC s boo;s = crile lui >eorge o e'#" 2 "e e'#"es = a preda6e5plica 1 el pred6e5plic o 3's" 2 "e 3's"es = a (se) spla 1 el se spal 9nele substantive terminate 2n 6, precedat de consoan primesc s la plural, dar pe 6 2l transform 2n ie. b'b6 2 b'bies = copila 1 copilai be'u 6 2 be'u ies = frumusee 1 frumusei #i 6 2 #i ies = ora 1 orae etc. "ubstantivele terminate 2n 6 formeaz pluralul prin simpla adugare la sf2ritul lor a literei s dac 2n faa lui 6 se afl o vocal 3 bo6 2 bo6s = biat ? biei d'6 2 d'6s = zi 1 zile 8

)l'6 2 )l'6s = pies 1 piese o6 2 o6s = $ucrie 1 $ucrii etc "ubstantivele care se termin 2n = sau == formeaz pluralul prin adugarea lui s 3 #"ie= 2 #"ie=s = ef 1 efi #li== 2 #li==s = st4nc 1 st4nci 7rie= 2 7rie=s = suprare6m4hnire 1 suprri6m4hniri .'r i' Ii eH#e)ii! #'l= 2 #'lves = viel 1 viei lo'= 2 lo'ves = franzel 1 franzele "'l= 2 "'lves = $umtate 1 $umti s"el= 2 s"elves = raft 1 rafturi ;ni=e 2 ;nives = cuit 1 cuite "ie= 2 "ieves = ho 1 hoi le'= 2 le'ves = frunz 1 frunze 3i=e 2 3ives = soie 1 soii li=e 2 lives = via 1 viei 3ol= 2 3olves = lup 1 lupi ?ubs 'n ivele er&in' e Jn o =or&e'9 )lur'lul 's =el3 a) 1 unele adaug terminaia es 3 "ero 2 "eroes = erou 1 eroi o&' o 2 o&' oes = tomat 1 &osGui o 2 &osGui oes = 4nar 1 tomate 4nari vol#'no 2 vol#'noes = vulcan 1 ne7ro 2 ne7roes = negru 1 negri vulcani )o ' o 2 )o ' oes = cartof 1 cartofi b) 1 altele adaug doar litera s 3 #'sino 2 #'sinos = cazino 1 canguri cazinouri )i'no 2 )i'nos = pian 1 piane #u#;oo 2 #u#;oos = cuc 1 cuci r'dio 2 r'dios = radio 1 radiouri e&br6o 2 e&br6os = embrion1 )"o o 2 )"o os = fotografie 1 embrioni fotografii ;'n7'roo 2 ;'n7'roos = cangur 1 s udio 2 s udios = studio 1 studiouri 1.B.D.B. Plur'lul nere7ul' 'l subs 'n ivelor business&'n 2 business&en = om 6 oameni de afaceri #"ild 2 #"ildren = copil 1 copii die 2 di#e = zar 1 zaruri En7lis"&'n 2 En7lis"&en = englez 1 englezi =ire&'n 2 =ire&en = pompier 1 pompieri =is"er&'n 2 =is"er&en = pescar 1 pescari =oo 2 =ee = lab 1 labe 7en le&'n 2 7en le&en = domn 1 domni 7en le3o&'n 2 7en le3o&en = doamn 1 doamne 7oose 2 7eese = g4sc 1 g4te louse 2 li#e = pduche 1 pduchi &'n 2 &en = brbat 1 brbai &ouse 2 &i#e = oarece 1 oareci )os &'n 2 )os &en = posta 1 postai s)or s&'n 2 s)or s&en = sportiv 1 sportivi oo " 2 ee " = dinte6msea 1 dini6msele 3o&'n 2 3o&en = femeie 1 femei

1.B.D.D. Plur'le s rine Gre#eI i! 'n'l6sis 2 'n'l6ses = analiz 1 #risis 2 #rises = criz 1 crize analize di'7nosis 2 di'7noses = diagnostic 'His 2 'Hes = a5 1 a5e 1 diagnostice b'sis 2 b'ses = baz 1 baze &e ro)olis 2 &e ro)olises = 9

metropol 1 metropole o# o)us 2 o# o)uses5o# o)i = s)"inH 2 s)"inHes = sfin5 1 sfinci caracati 1 caracatie L' ineI i! '7endu& 2 '7end' = agend 1 err' u& 2 err' ' = erat 1 erate agende 76&n'siu& 2 76&n'siu&s = gimnaziu1 'l7' 2 'l7'e = alg 1 alge gimnazii 'Gu'riu& 5 'Gu'riu&s = acvariu &'usoleu& 2 &'usoleu&s = mausoleu 1 1 acvarii mausolee b'#illus 2 b'#illi = bacil 1 bacili s i&ulus 2 s i&uli = stimul 1 stimuli #'ndel'bru& 2 #'ndel'br' = s r' u& 2 s r' ' = strat 1 straturi candelabru 1 candelabre 1.B.D.K. Plur'le 'si&il' e Jn li&b' en7le9 'ren' 2 'ren's = aren 1 arene #ir#us 2 #ir#uses = circ 1 circuri dile&&' 2 dile&&'s = dilem dileme di)lo&' 2 di)lo&'s = diplom diplome dr'&' 2 dr'&'s = dram 1 drame 7enius 2 7eniuses = geniu 1 genii ide' 2 ide's = idee 1 idei &inus 2 &inuses = minus minusuri o)er' 2 o)er's = oper 1 opere u&brell' 2 u&brell's = umbrel umbrele

1 1

1 1

10

1.B.D.L. Plur'lul subs 'n ivelor #o&)use bl'#;bo'rd 2 bl'#;bo'rds = tabl 1 table &o el 2 &o els = motel 1 moteluri &o "er 2 in 2 l'3 2 &o "ers 2 in 2 l'3 = soacr 1 soacre )'sser 2 b6 2 )'ssers 2 b6 = pieton 1 pietoni son 2 in 2 l'3 2 sons 2 in 2 l'3 = ginere 1 gineri

11

one one one one

1.B.D.M. Plur'lul =r'#iilor 9e#i&'le Gu'r er 2 "ree Gu'r ers = un sfert 1 trei sferturi "ird 2 3o "irds = o treime 1 dou treimi =i= " 2 3o =i= "s = o cincime 1 dou cincimi seven " 2 3o seven "s = o eptime 1 dou eptimi

1.B.D.N. Plur'lul unor 'brevieri Me&ber o= P'rli'&en (M.P.) 2 Me&bers o= P'rli'&en (M.P.s) = membru al parlamentului, membri ai parlamentului Moun 'in (M . ) 2 Moun 'ins (M s) = munte 1 muni Pos 2 O==i#e (P.O.) 2 Pos 2 O==i#es (P.O.s) = oficiu potal 1 oficii potale. 1.B.D.O. ?ubs 'n ive nu&'i #u =or& de )lur'l s)e# '#les > 7l'sses = ochelari, rousers = pantaloni, #lo "es = haine, s#issors = foarfeci 1.B.D.P. ?ubs 'n ive nu&'i #u =or& de sin7ul'r 'dvi#e = sfat, eGui)&en = echipament6utila$, =urni ure = mobil, in=or&' ion = informaie6informaii, ;no3led7e = cunotine, ne3s = tiri, &one6 = bani 1.B.D.1Q. ?ubs 'n ive #u '#ee'Ii =or& )en ru sin7ul'r Ii )lur'l s"ee) > oaie 1 oi, =is" = pete 1 peti, deer = cprioar 1 cprioare, Por u7"ese = portughez 1 portughezi, *"inese = chinez 1 chinezi 1.B.K. *'9urile subs 'n ivelor (T"e *'ses o= "e $ouns) .azul este categoria gramatical prin care se e5prim raporturi sintactice 2ntre cuvinte prin modificarea formelor acestora. 1.B.K.1. *'9ul no&in' iv (T"e $o&in' ive *'se) Este cazul subiectului i rspunde la 2ntrebrile3 3"o R > #ine R , 3"' R = > #eR T"e bo6 is )l'6in7 in "e 7'rden. = :iatul se $oac 2n grdin. A"o is )l'6in7 in "e 7'rdenR = .ine se $oac 2n grdin @ I s'3 Fo"n. 2 A"o s'3 Fo"nR 2 I did. = Eu l1am vzut pe Aohn. 1 .ine l1a vzut pe Aohn@ 1 Eu. T"e boo; is on "e 'ble. 2 A"' is on "e 'bleR 2 T"e boo; is. = .artea este pe mas. 1 .e este pe mas @ 1 .artea. Ali#e 'nd G'bi 're in "e s ree . 2 A"o is5're in "e s ree R 2 Ali#e 'nd G'bi 're. = lice i >abi sunt pe strad. 1 .ine este pe strad@ 1 lice i >abi. 1.B.K.B. *'9ul vo#' iv (T"e (o#' ive *'se) Este cazul adresrii sau al chemrii. Geor7e< 3ill 6ou "el) &e R = >eorge, vrei s m a$ui @ *o&e "ere< &6 bo6 S = *ino aici, fiule B 1.B.K.D. *'9ul 7eni iv (T"e Geni ive *'se) Este cazul atributului i rspunde la 2ntrebrile3 3"ose R > 'l #ui R< ' #ui R< 'i #uiR< 'le #ui R< 3"i#" R> #'re R< 3"i#" o= R> #'re din re R< 3"' R > #e5#'re R 12

.azul genitiv este de patru feluri3 ') s'Hon5sin e i# b) )re)o9iion'l5'n'li i# #) dublu d) i&)li#i 5'7lu in'n 1.B.K.D.1. Geni ivul s'Hon5sin e i# (T"e ?'Hon Geni ive or "e Possesive *'se) ?e =or&e'9 l' sin7ul'r #u C (')os ro=) )lus li er' s Ii se Jn rebuine'9 #u subs 'n ive &'s#uline Ii =e&inine. 'll ?"';es)e'reCs )l'6s = toate piesele lui "haCespeare Fo"n M'%orCs di)lo&'#6 = diplomaia lui Aohn 7a$or "e bo6Cs =riend = prietenul biatului "is &'nCs 7i= = talentul acestui om <a plural sau dac posesorul se termin 2n s se adaug doar apostroful. "e bo6sC =riend = prietenul bieilor "e #"ildrenCs b'll = mingea copiilor "e bo6sC b'll = mingea bieilor .i#;ensC novels = romanele lui DicCens >enitivul sa5on se mai folosete i 2n unele structuri cum ar fi3 A Midsu&&er $i7" Cs .re'& = *isul unei nopi de var ' ' s oneCs "ro3 = la o distan de o aruncare de piatr ' ?"';es)e'reCs = la "haCespeare acas "e ni7" Cs #oolness = rcoarea nopii "e "ouse o= &6 sis erCs "usb'nd = casa soului sorei mele "e sunCs "e' = cldura soarelui "e se'Cs ro'r = vuietul mrii o 7o o "e b'rberCs = a merge la frizerie o "is "e'r Cs #on en = pe pofta inimii lui od'6Cs ne3s = tirile de azi 3i "ou ' &o&en Cs res = fr o clip de odihn ' 'l; o= en &inu es = ' en &inu esC 'l; = o discuie de zece minute ' 3o &ilesC 3'l; = ' 3'l; o= 3o &iles = o plimbare de dou mile En7l'ndCs =oo b'll e'& = echipa de fotbal a ngliei I &us 7o o Mr. :ro3nCs "ouse. = Erebuie s merg la domnul :roFn acas o be ' oneCs 3i Cs5 3i sC end = a fi 2n 2ncurctur, a fi la captul puterilor 1.B.K.D.B. Geni ivul )re)o9iion'l5'n'li i# (T"e Pre)osi ion'l5An'li i#'l Geni ive) "e formeaz cu prepoziia o= i se folosete cu substantive de toate genurile. "e s&ell o= "e =lo3er5=lo3ers = mirosul florii6florilor "e =riend o= "e bo6 = "e bo6Cs =riend = prietenul biatului "e =riends o= "e bo6s = "e bo6sC =riends = prietenii bieilor "e =riend o= "e bo6s = "e bo6sC =riend = prietenul bieilor "e =riends o= "e bo6 = "e bo6Cs =riends = prietenii biatului so&e boo;s o= &6 =riend = nite cri ale prietenului meu ' =riend o= &ine56ours5"is5"ers = un prieten al meu6tu6lui6ei ' =riend o= ours56ours5 "eirs = un prieten al nostru6vostru6lor ' bro "er o= &6 =riend = un frate al prietenului meu ' boo; o= &6 sis er = o carte a sorei mele 13

one o= &6 7ood =riends = unul din bunii mei prieteni one o= &6 bes =riends = unul din cei mai buni prieteni ai mei "is in eres in7 boo; o= HelenCs = aceast carte interesant a Elenei ' d'n#in7 #ou)le = ' #ou)le "' 53"i#" is d'n#in7 = un cuplu care danseaz ' burnin7 "ouse = ' "ouse "' is burnin7 = o cas care arde ' slee)in7 do7 = ' do7 "' 53"i#" is slee)in7 = un c4ine care doarme "e bo6 be 3een Fo"n 'nd $i#; = "e bo6 3"o is be 3een Fo"n 'nd $i#; = = biatul dintre Aohn i (icC = biatul care este 2ntre Aohn i (icC. "e &'n in "e s ree = omul de pe strad, omul de r4nd, omul obinuit ' bo6 o= eleven (6e'rs) = un biat de unsprezece ani ' &'n 3i " 7re6 "'ir = un om cu pr crunt "e 7irl 3i " 7l'sses = fata cu ochelari "e 7irl 3e'rin7 7l'sses = fata care poart ochelari &6 =riendCs =riend = prietenul prietenului meu &6 =riendsC =riend = prietenul prietenilor mei &6 =riendCs =riends = prietenii prietenului meu &6 =riendsC =riends = prietenii prietenilor mei ' 3'l; o= en &inu es = ' en &inu e 3'l; = o plimbare de zece minute our 3'l; o= en &inu es = our en &inu e 3'l; = plimbarea noastr de zece minute ' drive o= en &iles = ' en &ile drive = o plimbare de zece mile cu maina ' %ourne6 o= 3o d'6s = ' 3o d'6 %ourne6 = o cltorie de dou zile &6 "olid'6 o= 3o 3ee;s = &6 3o 3ee; "olid'6 = vacana mea de dou sptm4ni 1.B.K.D.D. Geni ivul dublu (Grou) Possesive) &6 =riendCs bir "d'65 "e bir "d'6 o= &6 =riend = ziua de natere a prietenului meu "er sis er< Ali#eCs blue e6es = ochii albatri ai sorei sale, lice "is son2in2l'3Cs bir "d'6 = ziua de natere a ginerelui su6lui &6 =riend< To&Cs bir "d'6 = ziua de natere a prietenului meu, Eom so&eone elseCs bir "d'6 = ziua de natere a altcuiva "' bo6Cs =riendCs boo; = cartea prietenului biatului aceluia = cartea prietenului acelui biat. 1.B.K.D.K. Geni ivul i&)li#i 5'7lu in'n (T"e I&)li#i Geni ive) T"e +ni ed $' ions Or7'nis' ion = Grganizaia (aiunilor 9nite ? uden s Or7'nis' ion = Grganizaia studenilor i7ni ion i&in7 = reglarea aprinderii ' "e'r dise'se = o boal de inim 1.B.K.K. *'9ul d' iv (T"e .' ive *'se) *'9ul d' iv este cazul complementului indirect i rspunde la 2ntrebrile3 o 3"o& R > 3"o(&)... oR > #uiR =or 3"o& R > 3"o(&)... =or R > )en ru #ine R< o 3"' ...R > 3"' ... o R > l' #e R etc. I 7ive Ali#e 3o boo;s. > I 7ive 3o boo;s o Ali#e. = Eu 2i dau lui lice dou cri. = Eu 2i dau dou cri lui lice. To 3"o& do I 7ive 3o boo;s R > A"o(&) do I 7ive 3o boo;s o R = .ui dau eu dou cri @ Ever6bod6 is 3or;in7 =or "i&. = Eoi lucreaz pentru el. 14

For 3"o& is ever6bod6 3or;in7 R = &entru cine lucreaz toi @ A"o(&) is ever6bod6 3or;in7 =or R = &entru cine lucreaz toi @ I '& re=errin7 o Fo"n. = Eu m refer la Aohn. A"o(&) '& I re=errin7 o R = To 3"o& '& I re=errin7 R = <a cine m refer eu@ dativ acuzativ acuzativ dativ I "'ve brou7" Fo"n ' boo;. = I "'ve brou7" ' boo; o Fo"n. 01am adus lui Aohn o carte. = 01am adus o carte lui Aohn. Din e5emplul de mai sus se observ c, atunci c4nd 2n propoziie acuzativul (compl. direct) st 2naintea dativului (compl. indirect), se folosete obligatoriu particula o . lte e5emple3 I o==ered &6 3i=e so&e =lo3ers. > I o==ered so&e =lo3ers o &6 3i=e = 01 am oferit soiei mele nite flori. = 01am oferit nite flori soiei mele. T"e boo; belon7s o &e. = .artea 2mi aparine mie. T"e boo; does no belon7 o &e .= .artea nu1mi aparine mie. .oes "e boo; belon7 o &e R = Hmi aparine mie cartea @ To 3"o& does "e boo; belon7 R > A"o(&) does "e boo; belon7 o R = .ui 2i aparine cartea @ He =or7ives us our &is ';e. = El ne iart nou greeala noastr. His #o&in7 is ' &6s er6 o &e. = *enirea lui este un mister pentru mine. T"e 'dv'n '7e is obvious o "e&. = vanta$ul le este evident. A"' rel' ion 're 6ou o "is bo6 R = .e rud eti tu cu acest biat @ T"is #o&)u er is su)erior o o "er #o&)u ers. = cest calculator este superior altor calculatoare. T"e &' er is o)en o dis#ussion.= .hestiunea este deschis discuiei. Give &6 =riend "' boo;< )le'se S > Give "' boo; o &6 =riend< )le'se S = D1i prietenului meu cartea aceea, te rog B I '& 7oin7 o 3ri e o &6 =riend. = m de g4nd s1i scriu prietenului meu. .o no be #ruel o 'ni&'ls S = (u fi crud fa de animale B You &us no be blind o "is &is ';es. = (u trebuie s fii orb fa de greelile lui. His un#le 7've "i& ' )resen . = 9nchiul su 6 lui i1a dat un cadou. 1.B.K.L. *'9ul '#u9' iv (T"e A##us' ive *'se) Este cazul complementului direct i rspunde la 2ntrebrile 3"o& R > )e #ine R< 3"' R > #e R I see "e bo6 ever6 d'6. = Hl vd pe biat 2n fiecare zi. A"o& do I see ever6 d'6 R = &e cine vd eu 2n fiecare zi @ You see "e boo; on "e 'ble. = Eu vezi cartea pe mas. A"' do 6ou see on "e 'ble R = .e vezi tu pe mas @ M6 sis er is loo;in7 =or ' boo;. = "ora mea caut o carte. A"' is &6 sis er loo;in7 =or R = .e caut sora mea @ 1.B.L. .e#lin're' subs 'n ivelor (T"e .e#lension o= "e $ouns) Erecerea unui substantiv (sau pronume) prin toate cazurile la numrul singular i la numrul plural poart numele de declinare. 1.B.L.1. .e#lin're' #u 'r i#ol ne"o rT ' unui subs 'n iv &'s#ulin Ii ' unui subs 'n iv =e&inin

15

$ . G .

sin7ul'r ' bo6 = un biat

)lur'l bo6s = biei 7irls = fete o= bo6s > bo6sC = al, a, ai, ale, unor biei, de biei o= 7irls > 7irlsC = al, a , ai, ale, unor fete, de fete ( o) bo6s = unor biei ( o) 7irls = unor fete bo6s = biei 7irls = fete bo6s S = bieiB 7irls S = fetelor B

' 7irl = o fat o= ' bo6 = ' bo6Cs = al, a , ai, ale unui biat o= ' 7irl = ' 7irlCs = al, a, ai, ale unei fete . ( o) ' bo6 = unui biat . ( o) ' 7irl = unei fete A ' bo6 = un biat . ' 7irl = o fat ( bo6 S = biete B, biatule B . 7irl S = fat B

$. G.

.. A. (.

1.B.L.B. .e#lin're' subs 'n ivelor #u 'r i#ol "o rT sin7ul'r )lur'l "e bo6 = biatul "e bo6s = bieii "e 7irl = fata "e 7irls = fetele o= "e bo6 = "e bo6Cs = al, o= "e bo6s = "e bo6sC = al, a, ai, ale biatului a, ai, ale bieilor o= "e 7irl = "e 7irlCs = al, o= "e 7irls = "e 7irlsC = al, a, ai, ale fetei a, ai, ale fetelor ( o) "e bo6 = biatului ( o) "e bo6s = bieilor ( o) "e 7irl = fetei ( o) "e 7irls = fetelor "e bo6 = biatul "e bo6s = bieii "e 7irl = fata "e 7irls = fetele 1 1 1.B.L.D. .e#lin're' subs 'n ivelor neu re

16

Un li&b' en7le9 'd%e# ivele s 'u Jn'in e' subs 'n ivelor s'u du) verbul o be Ii nu se '#ord Jn 7en< nu&r Ii #'9 #u subs 'n ivele )e #'re le de er&in. T"e in eres in7 boo; is on "e 'ble. = .artea interesant este pe mas. 1.D.1. *l'si=i#'re' 'd%e# ivelor 1. calitative (o= Vu'li 6 5 .es#ri) ive) !. posesive (Possessive) #. interogativ 1 relative (In erro7' ive2Rel' ive) %. demonstrative (.e&ons r' ive) '. cantitativ6nehotr4te (Vu'n i ' ive2Inde=ini e)

1.D.1.1. Ad%e# ive #'li ' ive (Ad%e# ives o= Vu'li 6) #lever = detept, deteapt, detepi, detepte ' #lever bo6 = un biat detept ' #lever 7irl = o fat deteapt #lever bo6s = biei detepi #lever 7irls = fete detepte in eres in7 = interesant, interesant, interesani, interesante 7ood = bun, bun, buni, bune etc. 1.D.1.B. Ad%e# ive )osesive (Possessive Ad%e# ives) &6 = meu, mea, mei, mele noastre 6our = tu, ta, ti, tale 6our = vostru, voastr, votri, "is = lui, su, sa, si, sale, d4nsului voastre, dumneavoastr "er = ei, su, sa, si, sale, d4nsei "eir = lor, d4nilor, d4nselor, i s = lui6ei, su6sa, si6sale dumnealor our = nostru, noastr, notri, &6 =riend = prietenul meu &6 =riends = prietenii mei 6our =riend = prietenul tu 6our =riends = prietenii ti "is =riend = prietenul lui6d4nsului "is =riends = prietenii lui6d4nsului "er =riend = prietenul ei6d4nsei "er =riends = prietenii ei6d4nsei i s =riend = prietenul lui6ei i s =riends = prietenii lui6ei our =riend = prietenul nostru our =riends = prietenii notri 6our =riend = prietenul vostru6dv. 6our =riends = prietenii votri6dv. "eir =riend = prietenul lor6d4nilor "eir =riends = prietenii lor6d4nilor

1.D.1.D. Ad%e# ive in ero7' iv2rel' ive (In erro7' ive2Rel' ive Ad%e# ives) 1.D.1.D.1. In ero7' ive 3"i#" = care @, pe care @ 3"i#" bo6 R = care (al c4telea) biat @ ( 3"i#" bo6s R = care (ai c4telea) biei@) 3"i#" 7irl R = care (a c4ta) fat@ (3"i#" 7irls R = care (ale c4telea) fete @) 3"i#" "ouse R = care (a c4ta) cas @ (3"i#" "ouses R = care (ale c4telea) case@) 3"i#" ree R= care (al c4telea) copac@ (3"i#" reesR = care (ai c4telea) copaci @) 3"i#" o= R = care dintre @ (selectiv) 3"i#" o= "e bo6sR= care dintre biei@ 3"i#" o= "e 7irls R = care dintre fete @ 17

3"i#" o= "e "ouses R = care dintre case @ 3"i#" o= "e rees R = care dintre copaci @ 3"' R = ce @, care @ 3"' bo6 R = ce6care biat @ 3"' bo6s R = ce6care biei @ 3"' 7irl R = ce6care fat @ 3"' 7irls R = ce6care fete @ 3"' "ouse R = ce6care cas @ 3"' "ouses R = ce6care case @ 3"' ree R = ce6care copac @ 3"' rees R = ce6care copaci @ 3"' ;ind5sor o= R = ce fel de @ 3"' ;ind o= bo6 R = ce fel de biat @ (3"' ;ind o= bo6s R = ce fel de biei@) 3"' ;ind o= 7irl R = ce fel de fat @ (3"' ;ind o= 7irls R = ce fel de fete @) 3"' ;ind o= "ouseR = ce fel de cas@ (3"' ;ind o= "ousesR = ce fel de case @) 3"' ;ind o= reeR = ce fel de copac@ (3"' ;ind o= rees R = ce fel de copaci @ 3"ose R = al, a, ai, ale cui @ 3"ose bo6 R = al cui biat @ 3"ose bo6s R = ai cui biei @ 3"ose 7irl R = a cui fat @ 3"ose 7irls R = ale cui fete @ 3"ose "ouse R = a cui cas @ 3"ose "ouses R = ale cui case @ 3"ose ree R = al cui copac @ 3"ose rees R = ai cui copaci @ 1.D.1.D.B. Rel' ive 3"o = care = "e bo6 3"o ;no3s 6ou = biatul care te cunoate 3"ose = al , a, ai, ale crui6crei6cror "e bo6 3"ose =' "er ... = biatul al crui tat ... "e bo6 &o "er ... = biatul a crui mam ... "e bo6 3"ose )'ren s ... = biatul ai crui prini ... "e 7irl )'ren s ... = fata ai crei prini "e bo6s 3"ose =' "er ... = bieii al cror tat ... "e bo6s &o "er ... = bieii a cror mam ... "e bo6s 3"ose =' "ers ... = bieii ai cror tai "e bo6s )'ren s ... = bieii ai cror prini "e 7irl 3"ose &o "er ... = fata a crei mam ... "e 7irl 3"ose =' = fata al crei tat ... "e 7irls 3"ose &o "er ... = fetele a cror mam "e 7irls =' "er ... = fetele al cror tat "e 7irls 3"ose )'ren s ... = fetele ai cror prini "e 7irls 3"ose &o "ers ... = fetele ale cror mame "e 7irls =' "ers ... = fetele ai cror tai "e "ouse 3"ose #olour ... = casa a crei culoare "e "ouse 3"ose roo= ... = casa al crei acoperi "e "ouses 3"ose #olour ... = casele a cror culoare "e "ouses 3"ose roo= ... = casele al cror acoperi "e "ouses 3"ose #olours ... = casele ale cror culori "e "ouses 3"ose roo=s ... = casele ale cror acoperiuri "e ree 3"ose le'= ... = copacul a crui frunz "e ree 3"ose le'ves ... = copacul ale crui frunze "e rees 3"ose le'ves ... = copacii ale cror frunze T"e bo6< 3"ose boo; is on "e 'ble< is &6 bro "er. = :iatul, carte este pe mas, este fratele meu. 18

3"ose 3"ose 3"ose 3"ose "er ... 3"ose 3"ose

a crui

T"e )l'63ri7" < 3"ose )l'6 is H'&le < is ?"';es)e're. = Dramaturgul, a crui pies este Iamlet, este "haCespeare. o 3"o& > #Wrui'< #Wrei'< #Wror' "e bo6 o 3"o& 6ou re#o&&end "e boo; = biatul cruia 2i recomanzi cartea "e 7irl o 3"o& 6ou re#o&&end ' boo; = fata creia 2i recomanzi o carte "e bo6s o 3"o& 6ou re#o&&end ' boo; = bieii crora le recomanzi o carte "e 7irls o 3"o& 6ou re#o&&end ' boo; = fetele crora le recomanzi o carte 3"o& > )e #'re "e bo6 3"o& 6ou see = biatul pe care 2l vezi "e 7irl 3"o& 6ou see = fata pe care o vezi "e bo6s 3"o& 6ou see = bieii pe care 2i vezi "e 7irls 3"o& 6ou see = fetele pe care le vezi "' 53"i#" > #'re< )e #'re "e #olour "' 53"i#" 6ou li;e = culoarea care 2i place 3"i#" o= /3i X ov1 > #'re din re < #ui din re He ;no3s 3"i#" o= us lives "ere. = El tie care dintre noi locuiete aici. 3"' /3o 1 > #e5#T 5#'re Tell "i& 3"' 'ns3er o 7ive. = "pune1i ce rspuns s dea. Tell &e 3"' i&e i is. = "pune1mi c4t e ceasul . I ;no3 3"' boo; 6ou li;e. = 8tiu ce6care carte 2i place. 3"' ;ind5sor o= > #e =el de I ;no3 3"' ;ind5sor o= &'n "e is. = 8tiu ce fel de om este el. 1.D.1.K. Ad%e# ive de&ons r' ive (.e&ons r' ive Ad%e# ives) "is > '#es < '#es ' Y '#e's W< '#e's ' "is bo6 = acest biat, biatul acesta "is 7irl = aceast fat, fata aceasta "is ree = acest copac, copacul acesta "is boo; = aceast carte, cartea aceasta "' > '#el< '#el' Y '#e'< '#ee' "' bo6 = acel biat, biatul acela "' 7irl = acea fat, fata aceea 19 "ese > '#eZ i< '#eZ i' Y '#es e< '#es e' "ese bo6s = aceti biei, bieii acetia "ese 7irls = aceste fete, fetele acestea "ese rees = aceti copaci, copacii acetia "ese boo;s = aceste cri, crile acestea "' ree = acel copac, copacul acela "' boo; = acea carte, cartea aceea

"ose > '#ei< '#ei'Y '#ele< '#ele' "ose bo6s = acei biei, bieii aceia "ose 7irls = acele fete, fetele

acelea "ose boo;s = acele cri, crile acelea "ose rees = acei copaci, copacii aceia

"e one > '#el5'#el' #'re< #el #e5#'reY #e'5'#ee' #'re T"e one< 3"o ;no3s us< is "ere. = .el6cea care ne cunoate este aici. i > '#el'< '#ee' A's i 6ou R = Eu ai fost acela6aceea @ "e =or&er > )ri&ul (din doi)< #el din Ti (din doi)< )ri&' (din douW)< #e' din Ti (din douW) "e l' er > (#el de2) 'l doile'< ul i&ul (din doi)< (#e' de2) ' dou'< ul i&' (din douW) Fo"n 'nd Ailli'& 're =riends. T"e =or&er is ' ='r&er< "e l' er is 'n en7ineer. = Aohn i Jilliam sunt prieteni. &rimul este fermier, al doilea este inginer. "e =irs > #el< #e'< #ei< #ele din Ti< )ri&ul< )ri&'< )ri&ii< )ri&ele He is &6 =irs =riend. = El este primul meu prieten. = El este cel dint4i prieten al meu. "e =irs bo6 = primul biat "e =irs bo6s = primii biei "e =irs 7irl = prima fat "e =irs 7irls = primele fete "e =irs boo; = prima carte "e =irs boo;s = primele cri "e =irs ree = primul copac "e =irs rees = primii copaci "e l's > #el< #e'< #ei< #ele din ur&W< ul i&ul< ul i&'< ul i&ii<ul i&ele Is "is 6our l's de#ision R = Este aceasta ultima ta hotr4re @ "e l's bo6 = ultimul biat "e l's bo6s = ultimii biei "e l's 7irl = ultima fat "e l's 7irls = ultimele fete "e l's boo; = ultima carte "e l's boo;s = ultimele cri "e l's ree = ultimul copac "e l's rees = ultimii copaci "e "e o "e o "e o o "er > #elWl'l < #e'l'l W< #eil'l[i< #elel'l e "er bo6 = cellalt biat "e o "er 7irl = cealalt fat "er "ouse = cealalt cas "e o "er bo6s = ceilali biei "er 7irls = celelalte fete "e o "er "ouses = celelalte case

'no "er > 'l < 'l W< o 'l W< 'l e 'no "er bo6 = alt biat 'no "er 7irl = alt fat 'no "er ree = alt copac 'no "er "ouse = alt cas 'no "er ne3s = alte tiri 'no "er 7ood ne3s = alte tiri bune He 3ill be s '6in7 in En7l'nd =or 'no "er 6e'r . = El va sta 2n nglia 2nc un an. su#" > 's =el de< 'se&ene'< 'Z' su#" ' bo6 = un astfel de biat, un asemenea biat su#" ' 7irl = o astfel de fat, o asemenea fat su#" bo6s = aa biei, astfel de biei, asemenea biei su#" 7irls = aa fete, astfel de fete, asemenea fete 20

su#" )eo)le = aa oameni, astfel de oameni )eo)le su#" 's = oameni cum ar fi, oameni ca de e5emplu Ae "o)e never o "'ve 'no "er su#" eH)erien#e. = "perm s nu mai avem niciodat o astfel de e5perien. "e "e "e "e "e s'&e > '#el'Zi< '#ee'Zi< s'&e bo6 = acelai biat s'&e boo; = aceeai carte s'&e bo6s = aceiai biei s'&e boo;s = aceleai cri '#ei'Zi< '#ele'Zi "e s'&e 7irl = aceeai fat "e s'&e ree = acelai copac "e s'&e 7irls = aceleai fete "e s'&e rees = aceiai copaci

one 'nd "e s'&e > unul Zi '#el'ZiY un' Zi '#ee'Zi. one 'nd "e s'&e bo6 = unul i acelai biat= one 'nd "e s'&e 7irl = una i aceeai fat one 'nd "e s'&e boo; = una i aceeai carte= one 'nd "e s'&e ree = unul i acelai copac "e ver6 > #"i'r< o#&'i < JnsuZi < JnsWZi "e ver6 bo6 3"o5 "' = chiar6 2nsui 6 tocmai biatul care= "e ver6 7irl 3"o5 "' = chiar62nsi6tocmai fata care "e ver6 boo; 3"i#"5 "' = chiar 6tocmai cartea care= "e ver6 bo6s 3"o5 "' = chiar6tocmai bieii care "e ver6 7irls 3"o5 "' = chiar6tocmai fetele care "e ver6 boo;s 3"i#"5 "' = chiar6tocmai crile care T"is is "e ver6 boo; I needed. = ceasta este chiar cartea de care aveam nevoie. 1.D.1.L. Ad%e# ive #'n i ' ive5$EHOTRTTE (T"e Vu'n i ' ive5I$.EFI$ITE Ad%e# ives) so&e > unii< unele< niZ e< vreun< vreo "e folosete 2n propoziiile afirmative. .4nd apare 2n propoziiile interogative se sper s se obin un rspuns afirmativ. I see so&e )eo)le in "e s ree . = *d nite oameni pe strad. *o&e o see us so&e ?und'6 S = *ino6venii pe la noi 2ntr1o (zi de) duminic B .o 6ou see so&e )eo)le in "e s ree R = *ezi nite oameni pe strad @ I s"ould drin; so&e 3' er< no so&e 3ine. = bea nite ap, nu nite vin. I ;no3 "i& o so&e de7ree. = Hl cunosc 2ntr1o oarecare msur. ?o&e '7ree 3i " &e 'nd so&e donC . = 9nii sunt de acord cu mine, iar alii nu. T"e6 3ill =ind ou "e ru " so&e d'6. = Ei vor afla adevrul 2ntr1o bun zi. T"is &' er "'s so&e i&)or 'n#e. = .hestiunea aceasta are oarecare importan. You 3ill &ee so&e )erson or o "er. = *ei 2nt4lni o persoan sau alta. 'n62 Jn )ro)o9i[iile '=ir&' ive > ori#e< =ie#e He #'n #o&e ' 'n6 "our o= "e d'6. = El poate veni la orice or din zi. You &'6 li;e 'n6 boo;. = Hi poate plcea orice carte. You #'n5&'6 #o&e 'n6 i&e. = &oi veni oric4nd. 'n6 R 2 Jn )ro)o9i[iile in ero7' ive > ori#e R< =ie#e R< vreun R< vreo R .o 6ou li;e 'n6 boo; R = Hi place orice carte @ 21

H've 6ou 7o 'n6 =riends R = i vreun prieten @, i ceva prieteni @ *'n 6ou lend &e 'n6 o= "ose boo;s R = Hmi poi 2mprumuta vreuna dintre crile acelea@ 'n6 2 Jn )ro)o9i[iile ne7' ive > ni#i un< ni#i o I #'nno =ind 'n6 eH#use. = (u pot gsi nici o scuz. Ae do no see 'n6 "ouse. = (oi nu vedem nici o cas. He does no see 'n6 bo6. = El nu vede nici un biat. no 2 nu&'i Jn )ro)o9i[iile ne7' ive > ni#i un< ni#i o Un li&b' en7le9 se =oloseI e o sin7ur ne7'ie Jn )ro)o9iie. I see no bo6< no 7irl 'nd no "ouse. = (u vd nici un biat, nici o fat i nici o cas. $o &'n #ould do i . = (ici un om n1o putea face. He 3ill s)'re no )'ins. = El nu va crua nici un efort. no 'd&i 'n#e = intrarea interzis no s&o;in7 = fumatul interzis I #'n =ind no o "er solu ion. = (u pot gsi nici o alt soluie. =e3 > )u[ini< )u[ine I see =e3 bo6s< =e3 7irls 'nd =e3 "ouses. = Eu vd puini biei, puine fete i puine case. =e3 o= us56ou5 "e& = puini6puine dintre noi6voi6ei6ele ' =e3 > )u[ini5des ui< )u[ine5des ule I "'ve ' =e3 boo;s. = m puine6suficiente cri. He "'s ' =e3 =riends. = re puini6destui6ceva prieteni. Gui e ' =e3 > ' 7ood =e3 > so&e =e3 > &'n6< ' l'r7e nu&ber > &ul[i5&ul e He "'s 7o Gui e ' =e3 =riends. = re destui6muli prieteni. li le > )u[in< )u[inWY &i#< &i#W< &i#i I drin; li le e' 'nd li le #o==ee. = Eu beau puin ceai i puin cafea. He "'s li le i&e =or re'din7. = El are puin timp pentru citit. T"e li le bo6 drin;s li le le&on'de. = :ieelul bea puin limonad. "e li le ones = cei mici ' li le > )u[in5des ul< )u[inW5des ulW< (#T e) #ev' A li le is be er "'n none. ()rov.) = 7ai bine puin dec4t deloc. = 7ai bine ceva dec4t nimic. Ae "'ve ' li le beer 'nd ' li le 3ine. = vem ceva bere i ceva vin. o ;no3 ' li le o= ever6 "in7 = a ti c4te ceva din toate T"e li le 7irl is ' li le be er no3. = ;etia face ceva mai bine acum. &u#" > &ul < &ul W T"ere is &u#" e' in "e e')o . = Este mult ceai 2n ceainic. &'n6 > &ul[i< &ul e T"ere 're &'n6 )eo)le in "e )'r;. = "unt muli oameni 2n parc. &'n6 o= us56ou5 "e& = muli6multe dintre noi6voi6ei6ele . 22

)len 6 o= > &ul < &ul W< &ul[i< &ul e. Ae "'ve )len 6 o= i&e . = vem timp din belug. =

vem timp berechet.

' lo o= > o &ul[i&e de. Ae "'ve ' lo o= boo;s. = (oi avem o mulime de cri. e'#" > =ie#'re (lu' Jn )'r e) E'#" &'n ;no3s "eir s or6. = ;iecare om tie povestea lor. e'#" o= us56ou5 "e& = fiecare dintre noi6voi6ei6ele ever6 > =ie#'re< o[i5 o' e Ever6 &'n ;no3s "eir s or6. = ;iecare om tie povestea lor. Ae #'n 7o o "e libr'r6 ever6 d'6. = &utem merge la bibliotec 2n fiecare zi. sever'l > #T[iv'< #T ev'< &'i &ul[i5&ul e Ae s"'ll s)end sever'l d'6s 'nd ni7" s in "e &oun 'ins. = *om petrece c4teva zile i nopi la munte. He "'s sever'l =riends. = El are c4iva prieteni. sever'l o= us56ou5 "e& = c4iva dintre noi6voi6ei6ele ?ever'l o= us 3en "o&e on =oo . = 7ai muli dintre noi au mers acas pe $os. enou7" > des ul< des ulW< su=i#ien < su=i#ien W T"ere is enou7" bre'd on "e 'ble. = Este suficient p4ine pe mas. #er 'in > 'nu&i[i< 'nu&i e< unii< unele #er 'in bo6s = unii6anumii biei #er 'in 7irls = unele6anumite fete #er 'in boo;s = unele6anumite cri ' #er 'in > un 'nu&i < o 'nu&i W< un 'nu&e5o're#'re< o 'nu&e5o're2 #'re ' #er 'in bo6 = un anume6anumit6oarecare biat ' #er 'in 7irl = o anume6anumit6oarecare fat ' #er 'in Mr. Fones = un anumit6oarecare domn Aones ' #er 'in Mrs. Fones = o anumit6oarecare doamn Aones ' #er 'in Miss. Fones = o anumit6oarecare domnioar Aones 1.D.B. *o&)'r'i' 'd%e# ivelor Ii 'dverbelor (T"e *o&)'rison o= Ad%e# ives 'nd Adverbs) .omparaia ad$ectivelor i adverbelor este3 ') re7ul' 5sin e i# (#ele s#ur e) b) 'n'li i# (#ele lun7i) #) &iH (sin e i# Ii 'n'li i#) d) nere7ul' .omparaia ad$ectivelor se realizeaz la urmtoarele grade3 1) )o9i iv< c4nd 2nsuirea unui obiect6substantiv nu se raporteaz la nici un alt termen. &ozitivul este asemuit cu nominativul substantivelor i cu infinitivul verbelor. 23

!) #o&)'r' iv< prin care se e5prim superioritatea (comparativ de superioritate), egalitatea (comparativ de egalitate) sau inferioritatea (comparativ de inferioritate) unui obiect6substantiv fa de altul. #) su)erl' iv (lat.3 su)erl' ivusY su)er = deasupra, l' us = dus6ridicat) prin care se arat c 2nsuirea obiectului 6 substantivului se afl fie 2n cea mai mare msur6 intensitate (superlativul relativ), fie 2n foarte mare msur6 intensitate (superlativul absolut). d$ectivele monosilabice dubleaz consoana final c4nd aceasta este precedat de vocal scurt. 1.D.B.1. *o&)'r'i' sin e i#5re7ul' 7r'dul )o9i iv bi7 mare dr6 uscat e's6 uor =' gras 7re' mare, mre "'))6 fericit "'rd tare, dur "o fierbinte ;ind amabil lon7 lung ni#e plcut6drg u s"or scurt6scund s&'ll mic6modest s ron7 tare 'll 2nalt "i#; #o&)'r' iv de su)eriori ' e bi77er mai mare drier mai uscat e'sier mai uor =' er mai gras 7re' er mai mare "'))ier mai fericit "'rder mai tare "o er mai fierbinte ;inder mai amabil lon7er mai lung ni#er mai plcut s"or er mai scurt s&'ller mai mic s ron7er mai tare 'ller mai 2nalt "i#;er su)erl' iv rel' iv "e bi77es cel mai mare "e dries cel mai uscat "e e'sies cel mai uor "e =' es cel mai gras "e 7re' es cel mai mare "e "'))ies cel mai fericit "e "'rdes cel mai tare "e "o es cel mai fierbinte "e ;indes cel mai amabil "e lon7es cel mai lung "e ni#es cel mai plcut "e s"or es cel mai scurt "e s&'lles cel mai mic "e s ron7es cel mai tare "e 'lles cel mai 2nalt "e "i#;es 24 su)erl' iv 'bsolu ver6 bi7 foarte mare ver6 dr6 foarte uscat ver6 e's6 foarte uor ver6 =' foarte gras ver6 7re' foarte mare ver6 "'))6 foarte fericit ver6 "'rd foarte tare ver6 "o foarte fierbinte ver6 ;ind foarte amabil ver6 lon7 foarte lung ver6 ni#e foarte plcut ver6 s"or foarte scurt ver6 s&'ll foarte mic ver6 s ron7 foarte tare ver6 'll foarte 2nalt ver6 "i#;

gros "in subire6slab

mai gros "inner mai subire

cel mai gros "e "innes cel mai subire

foarte gros ver6 "in foarte subire, etc.

1.D.B.B. *o&)'r'i' 'n'li i# ' 'd%e# ivelor Ii 'dverbelor )o9i iv #o&)'r' iv su)erl' iv su)erl' iv de rel' iv 'bsolu su)eriori ' e 'b%e# &ore "e &os ver6 'b%e# 'b%e# 'b%e# ab$ect6$osni 7ai $osnic cel mai $osnic foarte $osnic c 'bru) &ore "e &os ver6 'bru) 'bru) 'bru) abrupt 7ai abrupt cel mai abrupt foarte abrupt '# ive &ore "e &os ver6 '# ive '# ive '# ive activ mai activ cel mai activ foarte activ '&i'ble More "e &os ver6 '&i'ble '&i'ble '&i'ble prietenos mai cel mai foarte prietenos prietenos prietenos ' r'# ive &ore "e &os ver6 ' r'# ive ' r'# ive ' r'# ive atrgtor mai cel mai foarte atrgtor atrgtor atrgtor be'u i=ul &ore "e &os ver6 be'u i=ul be'u i=ul be'u i=ul frumoas mai cea mai foarte frumoas frumoas frumoas #urious More "e &os ver6 #urious #urious #urious curios 7ai curios cel mai curios foarte curios =oolis" &ore "e &os ver6 =oolis" =oolis" =oolis" prost(esc) mai cel mai foarte prost(esc) prost(esc) prost(esc) "u7e &ore "u7e "e &os ver6 "u7e "u7e uria6imens mai imens cel mai imens foarte imens severe &ore "e &os ver6 severe severe severe sever6aspr mai sever cel mai sever foarte sever u sin#ere More "e &os ver6 sin#ere 25

sincer s;illed priceput so#i'ble sociabil un=i nepotrivit un%us in$ust6ne$us t urb'ne manierat un id6 dezordonat

sin#ere 7ai sincer More s;illed mai priceput More so#i'ble mai sociabil &ore un=i mai nepotrivit &ore un%us mai in$ust More urb'ne mai manierat &ore un id6 mai dezordonat

sin#ere cel mai sincer "e &os s;illed cel mai priceput "e &os so#i'ble cel mai sociabil "e &os un=i cel mai nepotrivit "e &os un%us cel mai in$ust "e &os urb'ne cel mai manierat "e &os un id6 cel mai dezordonat

foarte sincer ver6 s;illed foarte priceput ver6 so#i'ble foarte sociabil ver6 un=i foarte nepotrivit ver6 un%us foarte in$ust ver6 urb'ne foarte manierat ver6 un id6 foarte dezordonat

Din analiza e5emplelor de mai sus rezult c la gradul comparativ de superioritate ad$ectivele cu comparaie analitic se a$ut de adverbul &ore, la superlativul relativ de adverbul &os , iar la superlativul absolut de adverbele ver6< eH re&el6< '3=ull6< Gui e etc. 1.D.B.D. Ad%e# ive #u #o&)'r'ie &iH (sin e i# Ii 'n'li i#) )o9i iv #o&)'r' iv de su)eriori ' e &ore 'ble 'bler mai capabil &ore '&)le '&)ler 7ai amplu &ore e&) 6 e&) ier su)erl' iv rel' iv "e &os 'ble "e 'bles cel mai capabil "e &os '&)le "e '&)les cel mai amplu "e &os e&) 6 "e e&) ies 26 su)erl' iv 'bsolu ver6 'ble foarte capabil ver6 '&)le foarte amplu ver6 e&) 6

'ble capabil '&)le amplu e&) 6

gol s r'n7e

mai gol More s r'n7e s r'n7er 7ai ciudat &ore s u)id s u)ider 7ai stupid

ciudat s u)id

stupid etc.

cel mai gol "e &os s r'n7e "e s r'n7es cel mai ciudat "e &os s u)id "e s u)ides cel mai stupid

foarte gol ver6 s r'n7e

foarte ciudat ver6 s u)id

foarte stupid

1.D.B.K. *o&)'r'i' nere7ul' ' 'd%e# ivelor Ii 'dverbelor #o&)'r' iv su)erl' iv su)erl' iv de rel' iv 'bsolu su)eriori ' e 7ood53ell be er "e bes ver6 7ood53ell bun6bine mai cel mai foarte bun6bine bun6bine bun6bine b'd5ill 3orse "e 3ors ver6 b'd5ill ru mai ru cel mai ru foarte ru li le less "e le's ver6 li le puin6mic mai cel mai foarte puin6mic puin6mic puin6mic &u#"5&'n &ore "e &os ver6 6 &u#"5&'n6 mult6muli mai cel mai foarte mult6muli mult6muli mult6cei mai muli old older5elder "e ver6 old oldes 5eldes btr4n6vec mai btr4n6 cel mai foarte hi vechi btr4n6 vechi btr4n6vechi ne'r ne'rer "e ne'res ver6 ne'r aproape mai aproape cel mai foarte aproape aproape l' e l' er "e l' es ver6 l' e t4rziu 7ai t4rziu cel mai t4rziu foarte t4rziu l' er > "e l's > ultimul din ultimul doi ='r ='r "er5=ur "e ='r "es 5 ver6 ='r "er =ur "es departe mai departe cel mai foarte departe departe in inner "e in&os 2n interior mai 2n cel mai 2n interior interior6 27

ou 2n e5terior

u) sus

bene' " dedesubt "ind din spate

=ore 2n fa

luntric "e inner&os > luntric la ma5imum ou er5u er "e ou er&os mai 2n cel mai 2n e5terior e5terior "e u &os < u er&os > 2n e5terior la ma5imum u))er "e u)&os mai sus cel mai (de) sus "e u))er&os = sus la ma5imum ne "er "e ne "er&os mai cel mai de dedesubt dedesubt "inder "e "ind&os mai din cel mai din spate spate "e "inder&os > ultimul din spate =or&er "e =ore&os 7ai 2n fa cel mai din fa6dinainte "e =irs = primul

1.D.B.L. *o&)'r' ivul de e7'li ' e "e realizeaz cu a$utorul con$unciilor corelative3 's... 's... > o 'Z' de .... #' ....5l' =el de... #' .... 's in eres in7 's ... = la fel de 's ne'r 's ... = la fel de aproape interesant ca ... ca ... 's be'u i=ul 's ... = la fel de frumos 's old 's ... = la fel de btr4n6vechi ca ca 's be'u i=ull6 's ... = la fel de 's s r'n7e 's ... = la fel de frumos ca ciudat6straniu ca ... 9nele astfel de comparative de egalitate au devenit idiomuri3 's Gui#; 's "ou7" = iute ca g4ndul 's s3ee 's "one6 = dulce ca 28

mierea 's s3i= sgeata

's 'n 'rro3 = iute ca

's 3"i e 's sno3 = alb ca zpada etc.

1.D.B.M. *o&)'r' ivul de in=eriori ' e "e realizeaz cu a$utorul con$unciilor corelative3 no so ... 's ... > nu 'Z' de ... #' ... s'u less ... "'n ... > &'i )u[in ... de#T 5#' T"is =il& is no so in eres in7 's "' one. = ;ilmul acesta nu este aa de interesant ca acela. T"is &'n is no so old 's "' &'n. = Gmul acesta nu este aa de v4rstnic6btr4n ca omul acela. T"' "ouse is no so bi7 's "is "ouse. = .asa aceea nu este aa (de) mare cum este casa aceasta. M'r6 is less be'u i=ul "'n Ali#e. = 7arK este mai puin frumoas ca lice. 1.D.B.N. *o&)'r' ivul de in ensi ' e .onst din dou comparative de superioritate legate 2ntre ele prin con$uncia 'nd i se traduc prin structura din #e Jn #e &'i . be er 'nd be er = din ce 2n ce mai less 'nd less = din ce 2n ce mai bine puin()6mic() 3orse 'nd 3orse = din ce 2n ce mai =e3er 'nd =e3er = din ce 2n ce mai ru puini6puine &ore 'nd &ore = din ce 2n ce mai bi77er 'nd bi77er = din ce 2n ce mai mult mare6mari etc. &ore 'nd &ore in eres in7 = din ce 2n ce mai interesant6interesant6 interesani6 interesante &ore 'nd &ore i&)or 'n = din ce 2n ce mai important6 important6 importani6 importante &ore 'nd &ore be'u i=ull6 = din ce 2n ce mai frumos &ore 'nd &ore #'re=ull6 = din ce 2n ce mai atent6gri$uliu etc. 1.D.B.O. Po9i ivul #u #o&)'r' ivul de su)eriori ' e &u#" be er ( "'n) ...= mult mai &u#" less ( "'n) ...= mult mai puin bine6bun (ca6dec4t)... (ca6dec4t) ... &u#" 3orse ( "'n)...= mult mai ru &u#" older ( "'n)...= mult mai 2n (ca6dec4t)... v4rst (ca6dec4t)... &u#" &ore ( "'n)...= mult mai mult &u#" e'sier ( "'n) ...= mult mai (ca6dec4t) ... uor (ca6dec4t) ... &u#" &ore di==i#ul ( "'n) ...= mult mai dificil6greu (ca6dec4t) ... &u#" &ore be'u i=ul ( "'n) ...= mult mai frumoas (ca6dec4t) ... &u#" &ore in eres in7 ( "'n) ...= mult mai interesant (ca6dec4t) ... &u#" &ore i&)or 'n ( "'n) ...= mult mai important (ca6dec4t) ... &u#" &ore beu i=ull6 ( "'n) ...= mult mai frumos (ca6dec4t) ... &u#" &ore #'re=ull6 ( "'n) ...= mult mai atent (ca6dec4t) ... ' li le be er ( "'n) ...= puin mai ' li le &ore ( "'n) ...= puin mai bine6bun (ca6dec4t) ... mult (ca6dec4t) ... ' li le 3orse ( "'n) ...= puin mai ' li le less ( "'n) ...= puin mai ru (ca6dec4t) ... puin (ca6dec4t) ... 29

' li le older ( "'n) ...= puin mai ' li le l' er ( "'n) ...= puin mai btr4n6vechi (ca6dec4t)... t4rziu (ca6dec4t) ... ' li le e'rlier ( "'n) ... = puin mai ' li le e'sier ( "'n) ...= puin mai devreme (ca6dec4t)... uor (ca6dec4t) ... ' li le &ore di==i#ul ( "'n) ...= puin mai dificil6greu (ca6dec4t) ... ' li le &ore be'u i=ul ( "'n) ...= puin mai frumoas (ca6dec4t) .... ' li le &ore in eres in7 ( "'n) ...= puin mai interesant (ca6dec4t) .... ' li le &ore i&)or 'n ( "'n) ...= puin mai important (ca6dec4t) ... ' li le &ore be'u i=ull6 ( "'n) ...= puin mai frumos (ca6dec4t) ... ' li le &ore #'re=ull6 ( "'n) ...= puin mai atent6gri$uliu (ca6dec4t)... 1.D.B.P. :6 ='r \ #o&)'r' ivul de su)eriori ' e > #u &ul &'i ... b6 ='r be er ( "'n) ...= cu mult mai puin (ca6dec4t)... bun6bine (ca6dec4t)... b6 ='r older ( "'n) ...= cu mult mai b6 ='r 3orse ( "'n) ...= cu mult mai btr4n6vechi (ca6dec4t)... ru (ca6dec4t)... b6 ='r e'rlier ( "'n) ...= cu mult mai b6 ='r &ore ( "'n) ...= cu mult mai devreme (ca6dec4t) ... mult (ca6dec4t)... b6 ='r l' er ( "'n) ...= cu mult mai b6 ='r less ( "'n) ...= cu mult mai t4rziu (ca6dec4t)... b6 ='r e'sier ( "'n) ...= cu mult mai uor (ca6dec4t)... b6 ='r &ore di==i#ul ( "'n) ...= cu mult mai dificil (ca6dec4t)... b6 ='r &ore be'u i=ul ( "'n) ...= cu mult mai frumos (ca6dec4t)... b6 ='r &ore in eres in7 ( "'n) ...= cu mult mai interesant (ca6dec4t)... b6 ='r &ore i&)or 'n ( "'n) ...= cu mult mai important (ca6dec4t) ... b6 ='r &ore be'u i=ull6 ( "'n) ...= cu mult mai frumos (ca6dec4t) ... b6 ='r &ore #'re=ull6 ( "'n) ...= cu mult mai atent6prudent (ca6dec4t)... ' 7ood57re' de'l be er ( "'n) ...= cu mult mai bine (ca6dec4t)... ' 7ood57re' de'l 3orse ( "'n) ...= cu mult mai ru (ca6dec4t)... ' 7ood57re' de'l &ore ( "'n) ...= cu mult mai mult (ca6dec4t)... ' 7ood57re' de'l less ( "'n) ...= cu mult mai puin (ca6dec4t)... ' 7ood57re' de'l older ( "'n) ...= cu mult mai btr4n6vechi (ca6dec4t) ... ' 7ood57re' de'l e'rlier ( "'n) ...= cu mult mai devreme (ca6dec4t)... ' 7ood57re' de'l l' er ( "'n) ...= cu mult mai t4rziu (ca6dec4t)... ' 7ood57re' de'l e'sier ( "'n) ...= cu mult mai uor (ca6dec4t)... ' 7ood57re' de'l &ore di==i#ul ( "'n) ... = cu mult mai dificil (ca6dec4t)... ' 7ood57re' de'l &ore be'u i=ul ( "'n) ...= cu mult mai frumos (ca6dec4t)... ' 7ood57re' de'l &ore in eres in7 ( "'n) ...= cu mult mai interesant (ca6dec4t)... ' 7ood57re' de'l &ore i&)or 'n ( "'n) ...= cu mult mai important (ca6dec4t)... ' 7ood57re' de'l &ore be'u i=ull6 ( "'n) ...= cu mult mai frumos (ca6dec4t)... ' 7ood57re' de'l &ore #'re=ull6 ( "'n) ...= cu mult mai atent6prudent (ca6dec4t)... 1.D.B.1Q ? ru# uri #ons Tnd din dou #o&)'r' ive de su)eriori ' e (#u #T ... #u ' T ...) "e e'rlier< "e be er = cu c4t mai devreme, cu at4t mai bine T"e e'rlier 6ou #o&e< "e be er i is. = .u c4t vii6venii mai devreme, cu at4t mai bine. T"e &ore 6ou le'rn< "e &ore 6ou =or7e . = .u c4t 2nvei mai mult, cu at4t uii 30

mai mult. "e l' er< "e 3orse = cu c4t mai t4rziu, cu at4t mai ru T"e l' er 6ou 'rrive< "e 3orse i is. = .u c4t a$ungi mai t4rziu, cu at4t este mai ru. T"e &ore be'u i=ull6 Ali#e 3ill sin7< "e &ore &one6 s"e 3ill 7e . = .u c4t lice va c4nta mai frumos, cu at4t mai muli bani va c4tiga. His =l' is ' li le #"e')er "'n 6ours. = partamentul lui este puin mai ieftin dec4t al tu. Your =l' is ' lo #"e')er "'n &ine. = partamentul tu este mult mai ieftin dec4t al meu. Our =l' is so&e3"' #"e')er "'n "eirs. = partamentul nostru este 2ntruc4tva6puin mai ieftin dec4t al lor. 1.D.B.11. ?u)erl' ivul 'bsolu "e formeaz cu adverbele3 ver6 (foarte), eH re&el6 (e5trem de), Gui e (total, complet, cu totul), perfectlK (perfect), e5traordinarK (e5traordinar de), in#on#eiv'bl6 (incredibil de), eH#eedin7l6 (e5cesiv6nemaipomenit de), ='n 's i#'ll6 (fantastic de), enor&ousl65 i&&ensel6 (enorm6imens de), re&endousl65 '3=ull6 (2ngrozitor6teribil de), in=ini el6 (infinit de), erribl6 (teribil de), erri=i#'ll6 (2nfiortor de) etc. '3=ull6 "o = 2ngrozitor6cumplit de Ae 're '3=ull6 sorr6. = (e pare cald nespus de ru T"e6 "'ve #"'n7ed enor&ousl6. = Ei s1au schimbat enorm. Gui e 3ell = foarte bine eH re&el6 3ell = e5trem de bine ver6 3ell = foarte bine eH#eedin7l6 7ood = e5cesiv de bun in=ini el6 s&'ll = infinit6nemsurat de mic eH#eedin7l6 di==i#ul = e5cesiv de greu, din cale afar de dificil )er=e# l6 3ell = perfect de bine ' &' #"less )l'63ri7" = un erribl6 borin7 = teribil62nfiortor de dramaturg fr pereche plictisitor Gui e ri7" = perfect adevrat6$ust enou7" 2 'd%e# iv enou7" =ood > =ood enou7" = hran suficient6destul o "'ve &one6 enou7" > o "'ve enou7" &one6 = a avea destui bani enou7" 2 'dverb de #o&)'r'[ie I '& 3'r& enou7". = Hmi este destul de cald. T"e eHer#ise is di==i#ul enou7". = E5erciiul este destul de greu. A"' is 7ood =or 6ou is 7ood enou7" =or &e. = .e este valabil pentru tine este perfect valabil i pentru mine. Enou7" este singurul adverb de comparaie care st dup ad$ectivul pe care 2l determin. T"is beer is 7ood enou7". = :erea aceasta este destul de bun. 1.D.B.1B. *o&)'r'i' 'd%e# ivelor #o&)use
POEITI( *OMPARATI( .E ?+PERIORITATE ?+PERLATI( RELATI( ?+PERLATI( A:?OL+T

3ell2)'id

be er2)'id

"e bes 2)'id

ver6 3ell2 )'id

31

bine pltit 7ood2 loo;in7 artos s3ee 2 n' ured bun la suflet s"or 2 si7" ed miop

mai bine pltit be er2loo;in7 mai artos More s3ee 2 n' ured mai bun la suflet &ore s"or 2 si7" ed mai miop

cel mai bine pltit "e bes 2 loo;in7 cel mai artos "e &os s3ee 2n' ured cel mai bun la suflet "e &os s"or 2si7" ed cel mai miop

foarte bine pltit ver6 7ood2 loo;in7 foarte artos ver6 s3ee 2 n' ured foarte bun la suflet ver6 s"or 2 si7" ed foarte miop

Fo"n is ' 7ood57re' de'l &ore #'re=ul "'n :ill. = Aohn este mult mai atent6prudent dec4t :ill. :ill is ' 7ood57re' de'l less #'re=ul "'n Fo"n. = :ill este mult mai puin prudent dec4t Aohn. He is ' li le less #'re=ul "'n "is bro "er. = El este puin mai puin prudent dec4t fratele lui. He loves "er &ore "'n I (do). = El o iubete pe ea mai mult dec4t o iubesc eu. He loves "er &ore "'n &e. = El o iubete pe ea mai mult dec4t pe mine. T"e6 ;no3 "er be er "'n I (do). = Ei o cunosc pe ea mai bine dec4t6ca mine. T"e6 ;no3 "er be er "'n &e. = Ei o cunosc pe ea mai bine dec4t pe mine. 1.K. PRO$+MELE (THE PRO$O+$) Pronu&ele es e )'r e' de vorbire #'re Jnlo#uieI e un subs 'n iv (o =iin< un obie# e #.). 1.K.1. *l'si=i#'re 1. &ersonale ( "e Person'l Pronouns) +. Lefle5ive !. 0nterogative ( "e In erro7' ive Pronouns) Pronouns) ,. Emfatice #. Lelative ( "e Rel' ive Pronouns) Pronouns) %. &osesive ( "e Possessive Pronouns) -. (ehotr4te '. Demonstrative ( "e .e&ons r' ive Pronouns) Pronouns) 1/. Leciproce ). 0mpersonale6>enerale ( "e Pronouns) I&)erson'l5Gener'l Pronouns) ( "e ( "e ( "e ( "e Re=leHive E&)"' i# Inde=ini e Re#i)ro#'l

1.K.1.1. Pronu&ele )erson'le (T"e Person'l Pronouns) I = eu 3e = noi 6ou = tu 6ou = voi, dumneavoastr (dv.) "e = el, d4nsul, dumnealui "e6 = ei, ele, d4nii, d4nsele, dumnealor s"e = ea, d4nsa, dumneaei i = el, ea 1.K.1.B. Pronu&ele in ero7' ive (T"e In erro7' ive Pronouns) $ . 3"o R > #ine R ( $. > no&in' iv ) A"o ;no3s "i& R = .ine 2l cunoate pe el @ G . 3"ose R > 'l< '< 'i< 'le #ui R ( G. > 7eni iv ) 32

A"ose is "is "ouse< "is or "ers R = cui este aceast cas, a lui sau a ei @ A"ose is "is li le bo6 R = l cui este acest bieel @ A"ose is "is li le 7irl R = cui este acest feti @ A"ose 're "ese boo;s R = le cui sunt aceste cri @ A"ose 're "ese #"ildren R = i cui sunt aceti copii @ . . o 3"o& R > 3"o (&)... o R > #ui R< l' #ine R ( .. > d' iv) To 3"o& do 6ou 7ive "is boo; R = A"o(&) do 6ou 7ive "is boo; oR = .ui 2i dai aceast carte@ To 3"o& 're 6ou re=errin7 R = A"o(&) 're 6ou re=errin7 o R = <a cine te referi@ To 3"o& does "e boo; belon7 R = A"o(&) does "e boo; belon7 o R = .ui 2i aparine cartea@ ( o) &e > &ie ( o) us > nouW ( o) 6ou > [ie ( o) 6ou > vouW ( o) "i& > lui ( o) "e& > lor< dTnZilor< dTnZilor5dTnselor ( o) "er > ei ( o) i > lui5ei ( o) &6 =riend = prietenului meu ( o) our =riend = prietenului nostru ( o) 6our =riend = prietenului tu ( o) 6our =riend = prietenului vostru ( o) "is =riend = prietenului lui ( o) "eir =riend = prietenului lor ( o) "er =riend = prietenului ei ( o) &6 =riends = prietenilor mei I 3ri e &6 =riends ' le er=I 3ri e ' le er o &6 =riends=Eu scriu prietenilor mei o scrisoare="criu o scrisoare prietenilor mei. =or 3"o& R > 3"o(&) ... =or R > )en ru #ine R For 3"o& &us 6ou bu6 "e boo;R = A"o(&) &us 6ou bu6 "e boo; =orR = &entru cine trebuie s cumperi cartea @ 'bou 3"o& R > 3"o(&) ... 'bou R > des)re #ine R T"e6 're 'l;in7 'bou Fi&. = Ei vorbesc6discut despre Aim. A"o(&) 're "e6 'l;in7 'bou R = Abou 3"o& 're "e6 'l;in7 R = Despre cine vorbesc ei@ 'bou &e56ou5"i&5"er5i 5us56ou5 "e& = despre mine6tine6el6ea6noi6voi6ei6ele) '= er 3"o& R > 3"o(&) ... '= er R > du)W #ine R Fi& is runnin7 '= er "e&. = Aim alearg dup ei. A= er 3"o& is Fi& runnin7 R = A"o(&) is Fi& runnin7 '= er R = Dup cine alearg Aim @ ('= er &e56ou5"i&5"er5i 5us56ou5 "e& = dup mine6tine6el6ea6noi6voi6ei6ele) be=ore 3"o&R > 3"o(&) ... be=ore R > Jn ='[' #ui R > Jn'in e' #ui R He 3's si in7 be=ore us. = El edea 2n faa noastr. :e=ore 3"o& 3's "e si in7 R = Hn faa cui edea el @ (be=ore &e56ou5"i&5"er5i 5us56ou5 "e& = 2naintea mea6ta6lui6ei6noastr6voastr6 lor be=ore &656our5"is5"er5our56our5 "eir e6es = 2naintea ochilor mei6 ti6 lui6 ei6 notri6 votri6 lor) be"ind 3"o&R > 3"o(&) ... be"ind R > Jn s)' ele #ui R He 3's si in7 be"ind &e. = El edea 2n spatele meu. :e"ind 3"o& 3's "e si in7 R =A"o(&) 3's "e si in7 be"ind R = Hn spatele cui sttea el @ beside 3"o&R > 3"o(&) ... beside R > 'lW uri de #ine R :eside 3"o& 3's "e si in7R = lturi de cine edea el @ He 3's si in7 beside &e. = El edea alturi de mine. 33

(beside 3"ose =riend R = alturi de prietenul cui @ beside &6 =riend = alturi de prietenul meu) be 3een 3"o&R > 3"o(&) ... be 3een R > Jn re #ine R be 3een "is ( 3o) =riends = 2ntre cei (doi) prieteni ai lui be 3een Fo"n 'nd $i#; = 2ntre Aohn i (icC be6ond 3"o&R > 3"o(&) ... be6ond R > din#olo de #ine R (be6ond &e = dincolo de mine be6ond us = dincolo de noi be6ond 6ou = dincolo de tine be6ond 6ou = dincolo de voi be6ond "i&5"er5i = dincolo de el6ea be6ond "e& = dincolo de ei6ele) b6 3"o& R > 3"o(&) ... b6 R > de (#W re) #ine R (b6 &e = de mine b6 us = de noi b6 6ou = de tine b6 6ou = de voi6dv. b6 "i&5"er5i = de el6ea b6 "e& = de ei6ele) b6 3"ose =riend R = de prietenul cui @ (b6 &6 =riend =de prietenul meu b6 our =riend = de prietenul nostru b6 6our =riend = de prietenul tu b6 6our =riend = de prietenul vostru b6 "is =riend = de prietenul lui6su b6 "eir =riend = de prietenul lor b6 "er =riend = de prietenul ei6su b6 "is bo6Cs =riend5b6 "e =riend o= "is bo6 = de prietenul acestui biat b6 "is 7irlCs =riend5b6 "e =riend o= "is 7irl = de prietenul acestei fete b6 "ese bo6sC =riend5b6 "e =riend o= "ese bo6s = de prietenul acestor biei b6 "ese 7irlsC =riend5b6 "e =riend o= "ese 7irls = de prietenul acestor fete b6 "is bo6Cs =riends5b6 "e =riends o= "is bo6 = de prietenii acestui biat b6 "is 7irlCs =riends5b6 "e =riends o= "is 7irl = de prietenii acestei fete b6 "is bo6sC =riends5b6 "e =riends o= "ese bo6s = de prietenii acestor biei b6 "is 7irlsC =riends5b6 "e =riends o= "ese 7irls = de prietenii acestor fete) =or 3"o&R > 3"o(&) =or R > )en ru #ine R For 3"o& 're 6ou bu6in7 "e boo; R = A"o(&) 're 6ou bu6in7 "e boo; =orR > &entru cine cumperi (tu) cartea @ (=or &e = pentru mine =or us = pentru noi =or 6ou = pentru tine =or 6ou = pentru voi =or "i&5"er5i = pentru el6ea =or "e& = pentru ei6ele =or 3"ose =riend R = pentru prietenul cui @ For 3"ose =riend is Fo"n 3or;in7 R > &entru prietenul cui lucreaz Aohn@ =or &6 =riend = pentru prietenul meu ) =ro& 3"o& R > 3"o(&) =ro& R > de l' #ine R =ro& &e = de la mine =ro& us = de la noi =ro& 6ou = de la tine =ro& 6ou = de la voi =ro& "i&5"er5i = de la el6ea =ro& "e& = de la ei6ele =ro& 3"ose =riend R = de la prietenul cui @ = de la al cui prieten@ (=ro& &6 =riend = de la prietenul meu) ne'r 3"o&R > 3"o(&) ...ne'r R > lTn7W #ineR (ne'r &e = l4ng mine ne'r us = l4ng noi ne'r 6ou = l4ng tine ne'r 6ou = l4ng voi ne'r "i&5"er5i = l4ng el6ea ne'r "e& = l4ng ei6ele) Fo"n 3's si in7 ne'r "is &'nCs =riend. = Aohn edea l4ng prietenul acestui om. $e'r 3"o& 3's Fo"n si in7R > A"o(&) 3's Fo"n si in7 ne'r R = <4ng cine edea Aohn@ o= 3"o& R > 3"o(&) ...o= R > de #ine RY des)re #ineR o 7e rid o= so&ebod6 = a se descotorosi6scpa de cineva 34

I &us 7e rid o= "' drun; &'n. = Erebuie s m descotorosesc de omul acela but6beat. A"o(&) &us I 7e rid o= R = O= 3"o& &us I 7e rid R = De cine trebuie s scap eu @ on5u)on 3"o&R > 3"o(&) ... on5u)on R > de #ine R o de)end on5u)on > ' de)inde de Our 7oin7 on "e ri) de)ends on Fo"n. = &lecarea noastr 2n e5cursie depinde de Aohn. On5u)on 3"o& does our 7oin7 on "e ri) de)end R > A"o(&) does our 7oin7 on "e ri) de)end on5u)on R = De cine depinde plecarea noastr 2n e5cursie @ (on5u)on &e = de mine) On5u)on 3"ose =riend does our 7oin7 on "e ri) de)end R = A"ose =riend does our 7oin7 on "e ri) de)end on5u)on R = De prietenul cui depinde plecarea noastr 2n e5cursie @ 3i " 3"o&R > 3"o(&) ...3i " R > #u #ine R I '& )l'6in7 ennis 3i " Fo"n. = Eu $oc tenis cu Aohn. A"o(&) '& I )l'6in7 ennis 3i " R > Ai " 3"o& '& I )l'6in7 ennisR = .u cine $oc eu tenis@ (3i " &e = cu mine 3i " us = cu noi 3i " 6ou = cu tine 3i " 6ou = cu voi 3i " "i&5"er5i = cu el6ea 3i " "e& = cu ei6ele) 3i " 3"ose =riend R = cu prietenul cui @ T"e6 're 7oin7 on "e ri) 3i " &6 =riend. = Ei merg 2n e5cursie cu prietenul meu. Ai " 3"o& 're "e6 7oin7 on "e ri) R = A"o(&) 're "e6 7oin7 on "e ri) 3i " R = .u cine merg ei 2n e5cursie @ 3i " &6 =riend = cu prietenul meu 3i "ou 3"o& R > =WrW #ine R (3i "ou &e = fr mine 3i "ou us = fr noi 3i "ou 6ou = fr tine 3i "ou 6ou = fr voi 3i "ou "i&5"er5i = fr el6ea 3i "ou "e& = fr ei6ele) 3i "ou 3"ose =riend R = fr prietenul cui @ 3i "ou &6 =riend = fr prietenul meu A"ose =riend 3ere 6ou "ere 3i "ou R = ;r prietenul cui ai fost acolo @) A . 3"o&R = pe cine @ ( A. > '#u9' iv ) T"is is "e bo6 3"o& I s'3. = cesta este biatul pe care l1am vzut eu. I see Fo"n in "e s ree . = Hl vd pe Aohn pe strad. A"o& do I see in "e s ree R = &e cine vd eu pe strad @ Fo"n sees &e in "e s ree . = Aohn m vede pe mine pe strad. A"o& does Fo"n see in "e s ree R = &e cine vede Aohn pe strad @ (&e > )e &ine "er > )e e'5dTns' us > )e noi 6ou > )e ine i > )e el5e' 6ou > )e voi "i& > )e el5dTnsul "e& > )e ei5ele5) Fo"n sees &6 =riend in "e s ree . = Aohn 2l vede pe prietenul meu pe strad. Fo"n sees &6 =riendCs bro "er in "e s ree . = Aohn 2l vede pe fratele prietenului meu pe strad. 3"' R > #e R 35

A"' A"' A"' mas A"' A"'

is "is R = .e este acesta6aceasta @ 're "ese R = .e sunt acetia6acestea @ is "ere on "e 'ble R = .e este pe mas @ = .e se afl6gsete pe @ is 6our n'&e R = .um te cheam @ i&e is i R = .4t este ceasul @

3"' ;ind5sor o= R > #e =el de R A"' ;ind5sor o= &'n is "e R = .e fel de om este el @ A"' ;ind5sor o= =il&s do 6ou li;eR = .e fel de filme 2i plac@ 1.K.1.D. Pronu&ele rel' ive (T"e Rel' ive Pronouns) 3"o > #ine< #'re. He does no ;no3 3"o &us #o&e o see us.= El nu tie cine trebuie s vin pe la noi. I ;no3 "e bo6 3"o #'n )l'6 ennis 3ell. = Eu 2l tiu6cunosc pe biatul care tie s $oace tenis bine. 3"ose > 'l #ui< ' #ui< 'i #ui< 'le #ui. Ae 're )l'6in7 3i " Fo"nCs b'll bu 3e donC ;no3 3"ose "e6 're )l'6in7 3i ". = (oi ne $ucm cu mingea lui Aohn dar nu tim cu a cui se $oac ei. o 3"o& > 3"o(&) ... o > #ui I donC ;no3 3"o(&) I s"'ll 7ive "is boo; o. = (u tiu cui s1i dau cartea aceasta. .o 6ou ;no3 3"o(&) "e is re=errin7 o R = 8tii la cine se refer el @ 3"o& > )e #ine< )e #'re I ;no3 3"o& 6ou '))re#i' e ver6 &u#". = Eu tiu pe cine apreciezi tu foarte mult. He #ould no 7uess 3"o& "e &i7" see "ere. = (u putea bnui pe cine va putea vedea acolo. 3"i#" > #'re< )e #'re ?"e "'s &'n6 boo;s< bu s"e doesnC ;no3 3"i#" s"e &us re'd =or "e eH'&in' ion. = Ea are multe cri, dar nu tie pe care trebuie s1o citeasc pentru e5amen. Her "ouse< o= 3"i#" roo= is o= iles< 3's buil =ive 6e'rs '7o. = .asa, al crei acoperi este de igl, a fost construit acum cinci ani. 1.K.1.K. Pronu&ele )osesive (T"e Possessive Pronouns) &ine > 'l &eu< ' &e'< 'i &ei< 'le &ele. Fo"nCs =riend is in :u#"'res 'nd &ine is in :erlin. > &rietenul lui Aohn este 2n :ucureti, iar al meu este 2n :erlin. Fo"nCs sis er is in :u#"'res 'nd &ine is in :erlin. = "ora lui Aohn este 2n :ucureti, iar a mea este 2n :erlin. Fo"nCs =riends 're in :u#"'res 'nd &ine 're in :erlin. > &rietenii lui Aohn sunt 2n :ucureti, iar ai mei sunt 2n :erlin. Fo"nCs sis ers 're in :u#"'res 'nd &ine 're in :erlin. > ?urorile lui Aohn sunt 2n :ucureti, iar ale mele sunt 2n :erlin.

36

6ours > 'l Wu< ' '< 'i Wi< 'le 'le. M6 #'r is 3"i e 'nd 6ours is blue. = utomobilul meu este alb, iar al tu este albastru. M6 "ouse is in "e #oun r6 'nd 6ours is in "e o3n. = .asa mea este la ar, iar a ta este la ora. M6 #"ildren 're in "e &oun 'ins 'nd 6ours 're ' "e se'side. = .opiii mei sunt la munte, iar ai ti sunt la mare. Our d'u7 "ers 're ' s#"ool 'nd 6ours 're ' "e universi 6. = ;iicele noastre sunt la coal, iar ale voastre sunt la universitate. "is > 'l lui< ' lui< 'i lui< 'le lui M6 =riend is 'n en7ineer 'nd "is is 'n e#ono&is . = &rietenul meu este inginer, iar al lui este economist. Our d'u7" er is ' s#"ool27irl 'nd "is is ' s uden . = ;iica noastr este elev, iar a lui este student. Her boo;s 're in En7lis" 'nd "is 're in Ro&'ni'n. = .rile ei sunt 2n englez, iar ale lui sunt 2n rom4n. "ers > 'l ei< ' ei< 'i ei< 'le ei M6 =riend s)e';s Fren#" bu "ers doesnC . = &rietenul meu vorbete franuzete, dar al ei nu. M6 sis er 3or;s on ' ='r& bu "ers doesnC . = "ora mea lucreaz la o ferm, dar a ei nu. Our #"ildren 're nois6 bu "ers 'renC . = .opiii notri sunt glgioi, iar ai ei nu (sunt). Our boo;s 're old bu "ers 'renC . = .rile noastre sunt vechi, dar ale ei nu (sunt). ours > 'l nos ru< ' no's rW< 'i noZ ri< 'le no's re. Your sis er is M'r6 'nd ours is :everl6. = "ora voastr este 7arK iar a noastr este :everlK. Your bo6s )l'6 ennis bu ours donC . = :ieii votri $oac tenis, dar ai notri nu $oac. Your d'u7" ers re'd &'n6 boo;s bu ours donC . = ;iicele voastre citesc multe cri, 2ns6 dar ale noastre nu (citesc). 6ours /6O91 > 'l Wu< ' ' < 'i Wi < 'le 'le M6 =riends live "ere < 6ours donC . = &rietenii mei locuiesc aici , ai ti nu. "eirs > 'l lor< ' lor< 'i lor< 'le lor. Our son is "ere bu "eirs isnC . = ;iul nostru este aici, dar al lor nu (este). Our d'u7" er is no "ere bu "eirs is. = ;iica noastr nu este aici, dar a lor este. Our sons donC s ud6 Ger&'n bu "eirs do. = ;iii notri nu studiaz germana, dar ai lor studiaz. 1.K.1.L. Pronu&ele de&ons r' ive (T"e .e&ons r' ive Pronouns) "is = '#es '< '#e's ' T"' boo; is 6ours 'nd "is (one) is &ine. = .artea aceea este a ta, iar aceasta este a mea. "' > '#el'< '#ee' 37

T"is boo; is &ine 'nd "' (one) is 6ours. > .artea aceasta este a mea, iar aceea este a ta. "ese > '#eZ i'< '#es e' T"ose boo;s 're &ine 'nd "ese (ones) 're 6ours. > .rile acelea sunt ale mele, iar acestea sunt ale tale . T"ose )l'6ers 're 7ood bu "ese (ones) 're be er. = Auctorii aceia sunt buni, dar acetia sunt mai buni. "ose > '#ei'< '#ele' T"ese )l'6ers 're ver6 7ood bu "ose (ones) 'renC . = Auctorii acetia sunt foarte buni, dar aceia nu sunt. 1.K.1.M. Pronu&ele i&)erson'le (Ehe 0mpersonal &ronouns) one< 6ou One #ould 3or; "ere. = "1ar putea lucra acolo. = "e putea lucra acolo. You s"ould 'l3'6s be #'re=ul 3"en #rossin7 "e ro'd. = " fii totdeauna atent la traversarea drumului. One #'n le'rn ' lo o= "in7s "ere. = "e pot 2nva o mulime de lucruri aici. You s"ould 'l3'6s be"'ve de#en l6. = Erebuie s te pori totdeauna decent. 1.K.1.N. Pronu&ele re=leHive (T"e Re=leHive Pronouns) &6sel= = m ourselves = ne 6oursel= = te 6ourselves = v "i&sel= = se "e&selves = se "ersel= =se onesel= = se i sel= = se *u '%u orul )ronu&elorre=leHive se =or&e'9 di' e9' re=leHiv ' verbelor. o en%o6 onesel= = a se distra I en%o6 &6sel= = eu m distrez De reinut c verbelor refle5ive din limba rom4n nu le corespund totdeauna verbe refle5ive 2n limba englez. eu & &ir5Jn reb = I 3onder = verbul o 3onder 2n limba englez nu este refle5iv. 1.K.1.O. Pronu&ele e&=' i#e5 de Jn rire (T"e E&)"' i# Pronouns) &6sel= = eu 2nsumi, personal, chiar eu noi 6oursel= = tu 2nsui, personal, chiar tu 6ourselves = voi 2niv, 2nsev, chiar "i&sel= = el 2nsui, personal, chiar el voi "ersel= = ea 2nsi, personal, chiar ea "e&selves = ei 2nii, ele 2nsele, i sel= = el 2nsui, ea 2nsi, personal, chiar ei6ele chiar el6ea I &us do i &6sel= = trebuie s1o fac ourselves = noi 2nine, 2nsene, chiar eu 2nsumi 1.K.1.P. Pronu&ele ne"o rT e (T"e Inde=ini e Pronouns) 'no "er = 'l < 'l Y One &'n s'6s 6es< 'no "er s'6s no. = 9n om zice da, altul zice nu. e'#" > =ie#'re Ae re#eived 3o boo;s e'#". = m primit c4te dou cri fiecare. e'#" o= us56ou5 "e& > =ie#'re din re noi5voi5ei5ele "e o "er > #elWl'l < #e'l'l W< #eil'l[i< #elel'l e Fo"n li;es "is boo; bu I li;e "e o "er (one). = <ui Aohn 2i place cartea 38

aceasta, 2ns mie 2mi place cealalt. Fo"n li;es "is boo; bu I )re=er "e o "er (one). = <ui Aohn 2i place cartea aceasta, dar eu o prefer pe cealalt. o "ers > 'l[ii< 'l ele O "ers ;no3 be er "'n 6ou. = lii tiu mai bine ca6dec4t tine. "e o "ers > #eil'l[i< #elel'l e T"e o "ers did no #o&e b6 bus. = .eilali n1au venit cu autobuzul. I do no see "e o "ers. = Eu nu1i vd pe ceilali. = Eu nu le vd pe celelalte. one > unul< un'< un< oY se You do no "'ve 'n6 boo; bu I "'ve one. = Eu nu ai nici o carte, dar eu am una. *'n 6ou ell one =ro& "e o "er R = Hl poi deosebi pe unul de cellalt @ M6 nei7"bours "'ve 3o sons 3"o& ever6bod6 'd&ires Y I 'd&ire oneCs #o&&on sense 'nd "e o "erCs dili7en#e. = *ecinii mei au doi fii pe care 2i admir toat lumea= eu admir bunul sim al unuia i hrnicia celuilalt. He is #onsidered 's one o= "e ='&il6. = El este considerat drept unul de1al familiei6casei. one o= us56ou5 "e& > unul5un' din re noi5voi5ei5ele. 'll > o < o' < oi< o' eY o ul He &us ell 6ou 'll or no "in7. = El trebuie s1i spun tot sau nimic. I #'nno bu6 i 'll. = (u pot s1l6s1o cumpr tot6toat. All "e 3'n s is &one6. = Eot ce vrea el sunt banii. 'll o= us56ou5 "e& = 3e56ou5 "e6 'll = noi6voi6ei toi6ele toate . ei "er > ori#'re din doi5dou You &'6 bu6 ei "er. = Hl 6G poi cumpra pe oricare. ei "er o= us = oricare din 6dintre noi doi6dou ei "er o= 6ou = oricare din 6dintre voi doi6dou ei "er o= "e& = oricare din 6dintre ei6ele doi6dou). $ei "er > ni#i unul< ni#i un'< ni#i un< ni#i o (din doi5douW) One #'n see nei "er. = (u se poate vedea nici unul6una. nei "er o= us56ou5 "e& = nici unul6una din(tre) noi6voi6ei6ele. bo " > '&bii< '&bele< '&Tndoi< '&TndouW You &'6 re'd ei "er o= "e& 2 bo " 're in eres in7. = <e poi citi pe oricare din ele 1 ambele sunt interesante. bo " o= us56ou5 "e& = noi6voi6ei doi6am4ndoi, noi6voi6ele dou6am4ndou. sever'l > &'i &ul[i5&ul e< #T[iv'< #T ev' You #'n see &'n6 boo;s on "e 'ble< bu sever'l 're &ine. > &oi vedea multe cri pe mas, dar c4teva sunt ale mele. sever'l o= us56ou5 "e& = c4iva6c4teva dintre noi6voi6ei6ele. =e3 > )u[ini< )u[ine I onl6 =ound =e3. = m gsit doar puini6puine . =e3 o= us56ou5 "e& = puini6puine dintre noi6voi6ei6ele. ' =e3 > )u[ini5des ui< )u[ine5des ule I "'ve =ound ' =e3. = m gsit destui6destule. Gui e ' =e3 > ' 7ood =e3 > =o'r e &ul[i5&ul e I "'ve =ound Gui e ' =e3. = m gsit un mare numr. = m gsit foarte muli6multe. li le > )u[in< )u[inW< &i#< &i#W. I "'ve done li le =or "e&. = m fcut puin pentru ei6ele. T"e li le o= 3"' ICve done< &' ers ' lo . > &uinul din c4t6ce am fcut eu, conteaz mult. 39

Your "ouse is bi7< bu &ine is ' li le one. = .asa ta este mare, 2ns a mea este mic. Ho3 're 6our li le onesR = .e fac cei mici ai ti@ ' li le /0 4li l1 > )u[in 5des ul5#ev'< )u[inW5des ulW5#ev' You onl6 "'ve li le e' bu I "'ve ' li le. = Eu ai doar6numai puin ceai, 2ns eu am ceva6c4tva. &u#" /&] X1 > &ul < &ul W You "'ve 7o li le e' bu I "'ve 7o &u#". = Eu ai puin ceai, 2ns eu am mult. &'n6 /&eni1 > &ul[i< &ul e &'n6 o= us56ou5 "e& > &uli din re noi5voi5ei< &ul e din re ele You "'ve onl6 7o =e3 boo;s bu ICve 7o &'n6. = Eu ai doar puine cri, 2ns eu am multe. so&e > niZ e< unii< unele< #ev'< )u[in< )u[inW< #T[iv'< #T ev'. ?o&e 're 7ood 'nd so&e 're b'd. = 9nele sunt bune, iar altele sunt rele. 9nii sunt buni, iar alii sunt ri. 'n6 > ori#e< =ie#e< ori#'re< Y ni#i unul< ni#i un'. He doesnC li;e 'n6. = <ui nu1i place oricare. = <ui nu1i place nici unul6una. YouCve 7o &u#" &one6< bu I "'venC 7o 'n6. = Eu ai bani muli, dar eu n1am nici sfan. = Eu ai bani muli, dar eu nu am deloc. so&ebod6 > #inev' Y #inev' R I #'n see so&ebod6 ' "e 7' e. = &ot s vd pe cineva la poart . .o 6ou see so&ebod6 R = *ezi pe cineva @ 'n6bod6 A. = ori#ine 1 I #'n 's; 'n6bod6. = &ot 2ntreba pe oricine. I. > #inev' 2 .o 6ou see 'n6bod6 R = *ezi pe cineva @ $. > ni&eni 1 I #'nno 's; 'n6bod6. = (u pot 2ntreba pe nimeni. nobod6 > ni&eni I see nobod6. = (u vd pe nimeni. so&e "in7 > #ev' Y #ev'R I see so&e "in7. = *d ceva. .o 6ou see so&e "in7 R = *ezi ceva @ (.4nd rspunsul este afirmativ). 'n6 "in7 = orice 1 I bu6 'n6 "in7.> .umpr orice. = orice@= ceva@ 1 Are 6ou 7oin7 o bu6 'n6 "in7R = i de g4nd s cumperi ceva6orice@ = orice = nimic 1 IC& no 7oin7 o bu6 'n6 "in7. = (1am de g4nd s cumpr nimic. no "in7 > ni&i# I bou7" no "in7. = (u am cumprat nimic. so&eone /4s]&3]n1 > #'rev'< #inev' You &us 's; so&eone. = Erebuie s 2ntrebi pe careva. 'n6one = oricare 1 You &'65#'n 's; 'n6one. = &oi 2ntreba pe careva6 oricine. = oricare@ 1 *'n I 's; 'n6oneR = &ot 2ntreba pe oricare6careva@ = oricare 1 I #'nno 's; 'n6one. = (u pot 2ntreba pe oricare6 nimeni. no one > nobod6 > ni&eniY none> no one5'n6 > ni#i unul5un' You #'n 's; no one. = (u poi 2ntreba pe nimeni. ever6bod6 > o[i< o' W lu&e'< =ie#'re I s'3 ever6bod6 l'u7"in7. = 01am vzut pe toi r4z4nd. 40

ever6 "in7 > o ul< o He #'n unders 'nd ever6 "in7. = &oate 2nelege tot. so&ebod6 else > 'l #inev' I see so&ebod6 else. = *d pe altcineva. 'n6bod6 else = oricine altcineva 1 Give i o 'n6bod6 elseS = D1i1o oricui altcuiva B = oricine altcineva @ 1 *ould 6ou )l'6 3i " 'n6bod6 elseR = &uteai $uca cu oricine altcineva @ = nimeni altcineva 1 I 3's no seen b6 'n6bod6 else. = (1am fost vzut de nimeni altcineva. nobod6 else > ni&eni 'l #inev' $obod6 else #'n do i . = (imeni altcineva n1o poate face. so&e "in7 else > 'l #ev' Ae &us bu6 so&e "in7 else. = Erebuie s cumprm altceva. 'n6 "in7 else > ori#e 'l #ev'! T"e6 &'6 do 'n6 "in7 else. = Ei pot face orice altceva. no "in7 else > ni&i# 'l #ev' I s'3 no "in7 else. = (1am vzut nimic altceva. 1.K.1.1Q. Pronu&ele re#i)ro#e (Re#i)ro#'l Pronoun) e'#" o "er > unul )e #elWl'l (douW )erso'ne) T"e 3o nei7"bours "el) e'#" o "er. = .ei doi vecini se a$ut unul pe cellalt. one 'no "er > unul )e #elWl'l (&ini&u& rei )erso'ne) T"e "ree bro "ers "el) one 'no "er. = .ei trei frai se a$ut unul pe cellalt. 1.K.B. .e#lin're' )ronu&elui )erson'l Hn schema care urmeaz este inclus i cazul genitiv dei pronumele personal 2n cazul genitiv este pronume posesiv, nu personal. nu&Wrul sin7ul'r $ . I > eu 6ou > u "e > el s"e > e' G . &6 > &eu 6our > Wu "is > lui &ine > 'l &eu 6ours > 'l Wu "is > 'l lui 'l lui5ei .. ( o) &e > &ie ( o) 6ou > ie "er > ei ( o) i > lui5ei A. &e > )e &ine 6ou > )e ine )e e' i > )e el5e' $. 3e > noi dTnZii5dTnsele G . our > nos ru 6our > vos ru5dv. dTnZilor5dTnselor ours > 'l nos ru 6ours > 'l vos ru5dv. dTnZilor5dTnselor . . ( o) us > nouW ( o) 6ou > vouW5dv. dTnZilor5dTnselor A . us > )e noi 6ou > )e voi5dv. dTnZii5 dTnsele nu&Wrul )lur'l 6ou > voi5dv. i > el5e' "er > ei i s > lui5ei "ers > 'l ei i s > ( o) "i& > lui "i& > )e el ( o) "er >

"e6 "eir "eirs ( o) >

> > 'l

ei5ele< lor< lor< > 'l lor<

"e&

"e& > )e ei5ele< )e

41

1.L. $+MERAL+L (THE $+MERAL) Es e )'r e' de vorbire )rin #'re se eH)ri& un nu&r de obie# e5=iine e #. s'u ordine' '#es or'. 1.L.1. *l'si=i#'re 1. cardinale (*'rdin'l $u&er'ls) '. fracionare (Fr'# ion'l $u&er'ls) !. colective (*olle# ive $u&er'ls) ). adverbiale (Adverbi'l $u&er'ls) #. ordinale (Ordin'l $u&er'ls) +. multiplicative (Mul i)li#' ive %. distributive (.is ribu ive $u&er'ls) $u&er'ls) ,. nehotr4te (Inde=ini e $u&er'ls) 1.L.1.1. $u&er'lul #'rdin'l (T"e *'rdin'l $u&er'l) E5prim un numr e5act62ntreg de obiecte sau fiine 2ncep4nd de la zero ctre plus sau minus infinit. <a telefon 9ero5Q se pronun ca litera O MNuO, la tenis se spune love ('ll), 2n tiine se folosete cuv4ntul 9ero. .4nd ne referim la ani e5primm3 1PQN = nine een o" seven. E5primarea temperaturii se realizeaz astfel3 Q se pronun 9ero 11Q = en de7rees belo3 9ero. .4nd se e5prim scorul la $ocurile de fotbal Q se pronun nil /nil1 sau no "in7. <a tenis3 $s 'se le'ds b6 3o se s o love. (B 2 Q) = (stase conduce cu dou seturi la zero. (umerele de telefon (Tele)"one $u&bers) se scriu cu spaii 2ntre grupele de cifre. e.7. QK MMB L1KB Q 2n numerele telefonice se pronun /0u1. (umerele se rostesc separat, iar cifrele duble se rostesc folosindu1se cuv4ntul double Q1 BBD KLM > o" one double 3o "ree =our =ive siH . = zero unu doi doi trei patru cinci ase. .ifre triple (Tri)le5Treble Fi7ures) 3 N LLL > seven =ive double =ive = apte cinci cinci cinci. 9n numr ca LLLL se rostete 3 double =ive double =ive 1 one /3]n1 = unu, una 11 eleven /i4levn1 = unsprezece B 3o / +1 = doi, dou 1B 3elve / 3elv1 = doisprezece D "ree /?rI1 = trei 1D "ir een /4?84 In1 = treisprezece K =our /=O1 = patru 1K =our een /4=O4 In1= paisprezece L =ive /='iv1 = cinci 1L =i= een/4=i=4 In1 = cincisprezece M siH /si;s1 = ase 1M siH een /4si;s4 In1 = aisprezece N seven /4sevn1 = apte 1Nseven een /4sevn4 In1 = aptesprezece O ei7" /ei 1 = opt 1O ei7" een /4ei4 In1 = optsprezece P nine /n'in1 = nou 1P nine een /4n'in4 In1 = nousprezece 1Q en / en1 = zece BQ 3en 6 /4 3en i1 = douzeci B1 3en 62one = douzeci i unu6una KQ =or 6 /4=O i1 = patruzeci 42

BB 3en 62 3o = douzeci i doi6dou LQ =i= 6 /4=i= i1 = cincizeci BD 3en 62 "ree=douzeci i trei MQ siH 6 /4si;s i1 = aizeci BK 3en 62=our = douzeci i patru NQ seven 6 /4sevn i1 = aptezeci BL 3en 62=ive = douzeci i cinci OQ ei7" 6/4ei i1 = optzeci BM 3en 62siH = douzeci i ase -Q nine 6 /4n'in i1 = nouzeci BN 3en 62seven = douzeci i apte 1QQ one "undred /"]ndr0d1 = o sut BO 3en 62ei7" = douzeci i opt 1Q1 one "undred 'nd one = o sut unu BP 3en 62nine = douzeci i nou 1QB one "undred 'nd 3o = o sut doi DQ "ir 6 /4?8 i1 = treizeci 1BL one "undred 'nd 3en 6 =ive = o sut douzeci i cinci BQQ 3o "undred = dou sute BLN 3o "undred 'nd =i= 6 seven = dou sute cincizeci i apte 1<QQQ one "ous'nd = o mie 1<QMM en siH 6 siH > one "ous'nd 'nd siH 6 siH = o mie aizeci i ase B<LMN 3o "ous'nd =ive "undred 'nd siH 6 seven =dou mii cinci sute aizeci i apte 1Q<QQQ en "ous'nd = zece mii 1QQ<QQQ one "undred "ous'nd = o sut de mii 1BD<LKN one "undred 'nd 3en 6 "ree "ous'nd =ive "undred 'nd =or 6 seven > o sut douzeci i trei de mii cinci sute patruzeci i apte 1<QQQ<QQQ one &illion = un milion = 1.///./// B<QQQ<QQQ 3o &illion = dou milioane = !.///./// 1<QQQ<QQQ<QQQ one &illi'rd5billion = un miliard = 1.///.///./// D<QQQ<QQQ<QQQ "ree &illi'rd5billion = trei miliarde = #.///.///./// 1<QQQ<QQQ<QQQ<QQQ one rillion = un trilion = 1.///.///.///./// 1<QQQ<QQQ<QQQ<QQQ<QQQ one Gu'drillion = un catralion 1<QQQ<QQQ<QQQ<QQQ<QQQ<QQQ one Guin illion = un chintilion 1.L.1.B. $u&er'lul ordin'l ( T"e Ordin'l $u&er'l) 1s "e =irs /=8s 1 = primul, prima Bnd "e se#ond /4se;0nd1 = al doilea, a doua Drd "e "ird /?8d1 = al treilea, a treia K " "e =our " /=O?1 = al patrulea, a patra L " "e =i= " /=i=?1 = al cincilea, a cincea M " "e siH " /si;s?1 = al aselea, a asea N " "e seven " /4sevn?1 = al aptelea, a aptea O " "e ei7" " /ei ?1 = al optulea, a opta P " "e nin " /n'in?1 = al noulea, a noua 1Q " "e en " / en?1 = al zecelea, a zecea 11 " "e eleven " /i4levn?1 = al unsprezecelea, a unsprezecea 1B " "e 3el= " /4 3el=?1 = al doisprezecelea, a dousprezecea 1D " "e "ir een " /4?84 In?1= al treisprezecelea, a treisprezecea 1K " "e =our een " /4=O4 In?1= al paisprezecelea, a paisprezecea 1L " "e =i= een " /4=i=4 In?1 = al cincisprezecelea, a cincisprezecea 1M " "e siH een " /4si;s4 In?1 = al aisprezecelea, a aisprezecea 1N " "e seven een " /4sevn4 In?1 = al aptesprezecelea, a aptesprezecea 1O " "e ei7" een " /4ei4 In?1 = al optsprezecelea, a optsprezecea 1P " "e nine een " /4n'in4 In?1 = al nousprezecelea, a nousprezecea BQ " "e 3en ie " /4 3en i0?1= al douzecilea, a douzecea B1s "e 3en 6 =irs = al douzeci i unulea, a douzeci i una 43

BBnd "e 3en 6 se#ond = al douzeci i doilea, a douzeci i doua BDrd "e 3en 6 "ird = al douzeci i treilea, a douzeci i treia BK " "e 3en 6 =our " = al douzeci i patrulea, a douzeci i patra BL " "e 3en 6 =i= " = al douzeci i cincilea, a douzeci i cincea BM " "e 3en 6 siH " = al douzeci i aselea, a douzeci i asea BN " "e 3en 6 seven " = al douzeci i aptelea, a douzeci i aptea BO " "e 3en 6 ei7" " = al douzeci i optulea, a douzeci i opta BP " "e 3en 6 nin " = al douzeci i noulea, a douzeci i noua DQ " "e "ir ie " /4?8 ii?54?8 i0?1 = al treizecilea, a treizecea KQ " "e =or ie " /4=O ii? 4=O i0?1 = al patruzecilea, a patruzecea LQ " "e =i= ie " /4=i= ii? 4=i= i0?1 = al cincizecilea, a cincizecea MQ " "e siH ie " /4si;s ii? 4si;s i0?1 = al aizecilea, a aizecea NQ " "e seven ie " /4sevn ii? 4sevn i0?1 = al aptezecilea, a aptezecea OQ " "e ei7" ie " /4ei ii? 4ei i0?1 = al optzecilea, a optzecea PQ " "e nine ie " /4n'in ii? 4n'in i0?1= al nouzecilea, a nouzecea 1QQ " "e one "undred " /4"]ndr0d? 4"]ndrid?1 = al o sutlea, a o suta 1Q1s "e one "undred 'nd =irs = al o sut unulea , a o sut una 1QBnd "e one "undred 'nd se#ond = al o sut doilea, a o sut doua 3"i#"R > 'l #T ele'< ' #T '< 'i #T ele'< 'le #T ele'R A"i#" bo6 is Fo"n R = l c4telea biat este Aohn @ A"i#" 7irl is F'ne R = c4ta fat este Aane @ A"i#" bo' is "eirs R = c4ta barc este a lor @ I ;no3 3"i#" "e is. = Eu tiu al c4telea este el. .o 6ou ;no3 3"i#" s"e is R = 8tii tu a c4ta este ea @ Gu'r er = ' =our " ('nd 3en 6 "ree = nou supra cinci sute douzeci i trei= %.'# = =our )oin =ive "ree = %,'# = patru virgul cincizeci i trei 1.L.1.D. $u&er'lul =r'#ion'r (T"e Fr'# ion'l $u&er'l) 1.L.1.D.1. Fr'#i' (T"e Fr'# ion) 2 ordin'r ((ul7'r)2 9e#i&'l (.e#i&'l) = '5one "'l= (o doime)= = '5one "ird (o treime)= = '5one Gu'r er = ' =our " (un sfert)= = "ree =our "s > "ree Gu'r ers (trei ptrimi, apte= = nine over =ive "undred 'nd 3en 6 "ree = nou supra cinci sute douzeci i trei= %.'# = =our )oin =ive "ree = %,'# = patru virgul cincizeci i trei 1.L.1.D.B. ?e&nele &' e&' i#e P )lus > 'nd = plus= e&) 6 se = mulime vid= ? &inus = minus= )i M pai O = #,1%= Q &ul i)lied = 2nmulit= 'n7le = unghi ! divided b6 = 2mprit la= C > &inu e = minut= ^ > se#ond = secund= > eGu'l o = egal cu= > no eGu'l o = neegal cu, diferit de= lo7 > lo7'ri "& = logaritm= R less "'n = mai mic dec4t6ca= in e7r'l (o=) = integral= S &ore "'n = mai mare dec4t6ca= ri'n7le = triunghi= less "'n or eGu'l o = mai mic sau egal cu= in=ini 6 = infinit= &ore "'n or eGu'l o = mai mare sau egal cu= sGu're roo = rdcin ptrat= ll > )'r'llel o = paralel cu= )er)endi#ul'r o = perpendicular pe= T = Per#en '7e ?i7n = la sut (procent)= L _ > =ive )er #en = cinci la sut = ' la sut= L.L _ > =ive )oin =ive )er #en = cinci virgul cinci la sut. T = =ive 'nd ' "'l= )er #en > cinci i $umtate la sut 1.L.1.D.D. O)er'iunile 'ri &e i#e (Ari "&e i#'l o)er' ions) 44

B \ B > K 3o )lus5'nd 3o &';es5eGu'ls5is5're =our = doi plus doi fac patru 1Q 2 B > O en &inus 3o &';es5eGu'ls ei7" = zece minus6fr doi fac opt L H L > BL Five i&es =ive &';es5is 3en 62=ive. > Five &ul i)lied b6 =ive eGu'ls (BL) 3en 62=ive. = Five =ives is 3en 62=ive. = .inci ori cinci fac dou1 zeci i cinci. K H D > 1B se citete3 Four "rees 're 3elve . > T"ree =ours 're 3elve. = &atru ori trei fac doisprezece. BL ! L > L Five in o 3en 6 =ive &';es5eGu'ls =ive. > T3en 62=ive divided b6 =ive is =ive. > Douzeci i cinci 2mprit la cinci fac cinci. 1.L.1.D.K. EH)ri&'re' d' ei (.' es) "e realizeaz cu a$utorul numeralelor ordinale i cardinale. Febru'r6 1K "< 1POP > 1K " Febru'r6 1POP > "e =our een " o= Febru'r6 1POP =1K.B.1POP = 1% februarie 1-,- =1%10011-,0n limba englez american data apare astfel3 Febru'r6 1K< 1POP< deci numele lunii se scrie 2naintea numrului zilei. A"' d' e is i od'6R = Hn c4t este astzi@ A"' d'6 is i od'6R = .e zi este astzi@ Tod'6 is ?und'6. = stzi este duminic. On Mond'6 ICll 7o o *e ' e. = <uni voi merge la .etate. KK :.*. (:e=ore *"ris ) = %% 2nainte de .ristos, %% 2naintea erei noastre A... 1QL > A... one "undred o" =ive . (A... > Anno .o&ini > in "e 6e'r o= Lord) = 1/' era noastr = 1/' dup .ristos. 1.L.1.D.L. Lunile 'nului (T"e Mon "s o= "e Ye'r) F'nu'r6 (F'n.) = ianuarie= Febru'r6 (Feb.) = februarie= M'r#" (M'r.) = martie= A)ril (A)r.) = aprilie= M'6 = mai= Fune = iunie= Ful6 = iulie= Au7us = august= ?e) e&ber (?e) .) = septembrie= O# ober (O# .) = octombrie= $ove&ber ($ov.) > noiembrie= .e#e&ber (.e#.) = decembrie 1.L.1.D.M. Eilele s) &Tnii (T"e d'6s o= "e Aee;) ?und'6 (?un.) = duminic= Mond'6 (Mon.) = luni= Tuesd'6 (Tue.) = mari= Aednesd'6 (Aed.) = miercuri= T"ursd'6 (T"urs.) = $oi= Frid'6 (Fri.) = vineri= ?' urd'6 (?' .) = s4mbt Hn limba englez, zilele i lunile anului se scriu numai cu ma$uscul. 1.L.1.K. $u&er'lul #ole# iv (T"e *olle# ive $u&er'l) .onine o mulime e5primat printr1un singular. #ou)le > cuplu Y e'& = echip= )'ir > pereche= do9en = duzin= s#ore = douzeci= )ol7ross = 1! duzini= ' #ou)le o= #"erries = dou ciree= o 3'l; in )'irs = a se plimba perechi= ' )'ir o= s"oes = o pereche de pantofi= "'l= ' s#ore = zece= ' )'ir o= rousers = o pereche de pantaloni= 3o s#ore 6e'rs = patruzeci de ani= ICve &e &'n6 "'))6 )'irs. = m 2nt4lnit multe perechi fericite. 1.L.1.L. $u&er'lul &ul i)li#' iv (T"e Mul i)li#' ive $u&er'ls) double > 3o=old > dublu = 2ndoit en=old = 2nzecit ri)le > "ree=old = triplu ' "undred=old = 2nsutit =our=old = 2mptrit ' "ous'nd=old = 2nmiit on#e = o dat en i&es = de zece ori 3i#e = de dou ori =i= 6 i&es = de cincizeci de ori 45

"ri#e = de trei ori ' "undred i&es = de o sut de ori =our i&es = de patru ori ' "ous'nd i&es = de o mie de ori =ive i&es = de cinci ori He "'s ' sui #'se 3i " ' double bo o&. = El are un geamantan cu fund dublu. 1.L.1.M. $u&er'lul dis ribu iv (T"e .is ribu ive $u&er'l) one ' ' i&e = c4te unul o dat one b6 one = unul c4te unul 3o ' ' i&e = c4te doi o dat 3o b6 3o< b6 3os = doi c4te doi "ree ' ' i&e = c4te trei o dat "ree b6 "ree< b6 "rees = trei c4te trei =our ' ' i&e = c4te patru o dat =our b6 =our< b6 =ours = patru c4te patru =ive ' ' i&e = c4te cinci o dat =ive b6 =ive< b6 =ives = cinci c4te cinci b6 "e do9en = la duzin one "undred ' ' i&e = o sut o dat, c4te o sut en ' ' i&e = zece o dat, c4te ever6 o "er &inu e = din dou 2n zece dou minute ever6 o "er "our = "ourl6 = din dou 2n dou ore = la fiecare dou ore ever6 "ree "ours = din trei 2n trei ore = la trei ore o dat ever6 =ive "ours = din cinci 2n cinci ore, la interval de cinci ore I see 7rou)s o= =ive #"ildren. = *d grupuri de c4te cinci copii. 1.L.1.N. $u&er'lul 'dverbi'l (T"e Adverbi'l $u&er'l) on#e = o dat =irs l6 = 2n primul r4nd 3i#e = de dou ori en i&es = de zece ori se#ondl6 = 2n al doilea r4nd =our i&es = de patru ori "ree i&es = de trei ori "irdl6 = 2n al treilea r4nd T"e6 3ould 7o s3i&&in7 "ree i&es ' 3ee;. = 7ergeau s 2noate de trei ori pe sptm4n. 1.L.1.O. $u&er'lul ne"o rT (T"e Inde=ini e $u&er'l) ' nu&ber o= = un numr de ens o= = zeci de ' lo o= = o mulime6grmad de "undreds o= = sute de lo s o= = &'n6 = muli, multe "ous'nds o= = mii de Lo s o= )eo)le 're 3'l;in7 in "e )'r;. = 7uli oameni se plimb prin parc. Tens o= )eo)le 're s3i&&in7 in "e l';e. = Ueci de oameni 2noat 2n lac. 1.L.1.P. EH)ri&'re' orei *T es e #e'sul5or'R (A"' i&e is i R< A"' Cs "e i&eR) &inu e = minut Gu'r er = sfert "'l= = $umtate 3' #" = ceas de m4n )'s = i #lo#; = ceas de perete o = fr ='#e = cadran 46

lon7 "'nd = orar 'l'r& #lo#; = ceas detepttor s"or "'nd = minutar se#ond "'nd = secundar I is =ive (&inu es) )'s 3elve. = Este doisprezece i cinci (minute). I is en (&inu es) )'s 3elve. = Este doisprezece i zece (minute). I is ' Gu'r er )'s 3elve. = Este doisprezece i un sfert. I is "'l= )'s 3elve. = Este doisprezece i $umtate. I is ' Gu'r er o one. = Este unu fr un sfert. I is en (&inu es) o one. = Este unu fr zece (min.). I is 3o oC#lo#;. = Este ora dou. i is ='s = grbete, o ia 2nainte, merge 2nainte i is slo3 = 2nt4rzie, rm4ne6merge 2n urm M6 3' #" is =ive &inu es slo3. = .easul meu merge6rm4ne cu cinci minute 2n urm. Your 3' #" is =ive &inu es ='s . =.easul tu o ia 2nainte cu cinci minute. M6 3' #" ;ee)s ' 7ood i&e. = .easul meu merge bine. His 3' #" 7oes 3ron7. = .easul lui merge greit6prost. 1.L.1.1Q. +ni i de &sur (Me'sures) 1 in#" (in.) = !,'% cm = 15DM 6'rd 1 #"'in = 1QQ lin;s = !/,11), m = 151B =oo 1 =urlon7= 1Q #"'ins = !//,11 m 1B in#"es = 1 =oo = #/,%, cm = 1 rod = ',/!- m /,#/%, m 1 le'7ue = D &iles D =ee (= .) = 1 6'rd = -1 cm = /,-1 1 ='n "o&= M =ee = 1,,! m m = 1 6d 1 #'ble = MQO =ee = 1,',#1 m 1 &ile = 1<NMQ 6'rds = 1)/-,#' m 1 se' &ile = M<QOQ =ee = 1,'1,,' 1 &ile = OQ #"'ins m 1 lin; = N.PB in#"es = !/,11), cm 1 7'llon (7'l) = K Gu'r s = O )in s 2 En7l'nd = K<LKK li res = +ni ed ? ' es = D<NOK li res 1.M. (ER:+L (THE (ER:) (erbul este partea de vorbire care e5prim o aciune, o activitate sau un proces i are urmtoarele categorii gramaticale3 timp, aspect, numr, persoan, diatez i mod. Ti&)ul verbului este categoria gramatical prin care se precizeaz momentul desfurrii aciunii. E5ist trei timpuri de baz3 prezent, trecut i viitor. As)e# ul e5prim gradul de 2ndeplinire a aciunii. Hn limba englez e5ist dou aspecte3 a) 1 's)e# ul #o&un< prin care se e5prim o aciune general, o aciune terminat sau o aciune de scurt durat. I )l'6 ennis. > Eu $oc tenis (2n general sau de obicei). b) 1 's)e# ul #on inuu< care e5prim o aciune 2n desfurare 1 deci o aciune neterminat. I '& )l'6in7 ennis. = Aoc tenis (acum). .i' e9' realizeaz relaia dintre subiect i complementul direct. E5ist trei diateze3 activ, pasiv i refle5iv. Hn cazul di' e9ei '# ive aciunea subiectului se 2ndreapt asupra complementului 47

direct.= T"e bo6 is re'din7 "e lesson. = :iatul citete lecia. Hn cadrul di' e9ei )'sive aciunea sv4rit de subiectul logic se rsfr4nge asupra subiectului gramatical. T"e lesson is re'd b6 "e bo6. = <ecia este citit de biat. Din e5emplul de mai sus se observ c 2n limba englez di' e9' )'siv se formeaz cu verbul au5iliar o be plus )'r i#i)iul re#u 'l verbului de #on%u7' (adic a 0001a form de baz a verbului de con$ugat). *erbul o be se con$ug, iar verbul de con$ugat la participiul trecut nu1i modific forma. <a di' e9' re=leHiv aciunea se rsfr4nge asupra autorului ei, adic asupra subiectului. T"e #' 3's"es i sel=. = &isica se spal. Modul este categoria gramatical a verbului prin care se precizeaz felul aciunii i anume dac aciunea este real, sigur, ireal, probabil, posibil, imposibil. Hn limba englez e5ist patru moduri personale (Fini e For&s) i trei moduri nepersonale ($on 2 Fini e For&s). Indi#' ive timpurile 1 are toate

PER?O$ALE

MO.+ RI

?ub%un# ive 1 prezent, past i past perfect *ondi ion'l 1 prezent i perfect I&)er' ive 1 prezent In=ini ive 1 prezent i $EPER?O$ perfect ALE P'r i#i)le 1 prezent, past i perfect Gerund 1 prezent i perfect

1.M.1. *l'si=i#'re' verbelor I$FI$ITI( PREEE$T 1. o be TRE*+T PARTI*IP ?IMPL+ I+ TRE*+T 3's 5 been = a fi 3 e r e

' u H i l i

48

' r e o "'ve o do s"'ll 3ill o le #'n ( o be 'ble o) &'6 ( o be )er&i ed 5 'llo3ed o) &us ( o "'ve o) ( o be obli7ed o) "'d did s"ould 3ould le #ould &i7" "'d done 1 1 le 2 1 = a avea = a face = trebuie s = a vrea = a lsa = a putea, a ti = a avea voie s = (a1i fi permis s) = trebuie, (a trebui s) = (a fi obligat s) = a trebui s, a se cuveni s = a dori, a vrea = ar trebui s

B. &od'le

(&us )

s"'ll 3ill ou7" o

s"ould 3ould (ou7" o) 2 need 3's< 3ere o used o 's;ed li;ed 'ns3er ed used 2 3en 2 s'3 s"ould 3ould #ould etc.

2 2 2

d're need o be o D. re7ul' )rin#i)'l e e 2 o 's; o li;e o 'ns3er o use e #. o 7o o see e #. s"'ll 3ill #'n

2 = a 2ndrzni 2 = obinuia s been o = a urma s 2 's;ed = obinuia s = a 2ntreba

li;ed = a1i plcea 'ns3er = a rspunde ed used =a 2ntrebuina 2 7one 2 seen = a merge = a vedea

nere7ul' e K. 'uHili'r 2 &od'le

(erbele 'uHili're a$ut celelalte verbe s1i formeze aspectul continuu, diateza 49

pasiv, timpurile compuse, unele moduri. Ele devin instrumente gramaticale pierz4ndu1i sensul le5ical. Eu am o carte = Eu posed o carte. Hn e5emplul de mai sus verbul '& (' 've') 2n limba rom4n este verb principal, dar 2n e5emplul3 Eu '& citit o carte, verbul '& este au5iliar, cci a$ut verbul #i i s1i formeze timpul perfect compus. Este clar c nu putem spune3 Eu posed citit o carte, 2n care verbul ' )osed' s fie sinonim cu verbul ' 've'. (erbele &od'le dau verbelor principale 2mpreun cu care se folosesc nuane le5icale speciale. Hn e5emplul I &us 7o. = Eu trebuie s merg, verbul &us e5prim obligaia efecturii aciunii. *erbul #'n implic nuana capabilitii i permisiunii, iar verbul &'6 ideea de permisiune i posibilitate. He #'n s)e'; En7lis". = El tie6poate vorbi englezete= He &'6 #o&e. = El poate veni. = <ui 2i este permis s vin. (erbele &od'le se &'i nu&es# de=e# ive ##i nu 'u =or&e )ro)rii =ie )en ru in=ini iv )re9en < =ie )en ru re#u < =ie )en ru )'r i#i)iul re#u < si u'ie Jn #'re se Jnlo#uies# #u sinoni&ele lor. Ele nu 'u )'r i#ul' in=ini iv'l o Ii nu =oloses# '#e's )'r i#ul du) ele (eH#e)ii! used o< ou7" o). .a i verbele au5iliare ele formeaz interogativul schimb4ndu1i locul cu subiectul propoziiei. *erbele au5iliare i modale din limba englez au i forme prescurtate6contrase. 9nii gramaticieni includ verbele au5iliare i modale 2ntr1o singur categorie 1 aceea de verbe s)e#i'le. Ele =or&e'9 ne7' ivul )rin si&)l' 'du7're ' ne7'iei no du) ele Ii in ero7' ivul s#"i&bTndu2Ii lo#ul #u subie# ul Jn )ro)o9iie. *erbele #'n, &'6, &us , ou7" o, d're, need i used o sunt au5iliare 2n 2ntrebrile dis$unctive. I '& no ' "o&e. = Eu nu sunt acas. I #'nno 7o. = Eu nu pot merge. *erbele au5iliare i modale contribuie la formarea 2ntrebrilor dis$unctive (T'75T'il Vues ions), cele care se traduc 2n limba rom4n prin nu1i aa @, aa1i @ You 're ' "o&e< 'renC 6ou R = Eti acas, nu1i aa @ You 're no ' "o&e< 're 6ou R = (u eti acas, nu1i aa @ He le'rns En7lis"< doesnC "e R = Hnva englezete, nu1i aa @ Eot ele particip la formularea rspunsurilor scurte ale 2ntrebrilor generale. Hntrebrile generale sunt cele care pot primi rspunsuri scurte3 d'< nu. ^Are "e6 ' "o&e ^ R ^Yes^Y ^Yes< "e6 're^. = "unt ei acas @ Da. = Da, sunt. &articip la completarea structurii 'nd so... ^T"e6 're in "e )'r;^.^And so 're 3e^. = Ei sunt 2n parc. 8i noi. ^P'ul #'n s)e'; En7lis"^.^And so #'n Ali#e^. ^And so #'n 3e^. = &aul tie s vorbeasc englezete. 8i lice (tie). 8i noi (tim). ^P'ul #'nno s;i^. ^$ei "er #'n 3e^. = ^Ae #'nC ei "er^. = &aul nu tie s schieze. (ici noi (nu tim). ^T"e6 s'3 "e "ouse^. ^:u I didnC ^. = Ei au vzut casa. Dar62ns eu nu. Dar eu n1am vzut1o. *erbele au5iliare i cele modale, mult folosite 2n vorbire, se 2nt4lnesc i 2n limba$ul care e5prim o surpriz (mai ales neplcut). ^He 3onC #o&e 3i " us^. = El nu va veni cu noi. ^O"< "e 3onC < 3onC "e^ R = Uu (domVle) @ = .hiar aa @ ^Fo"n #'nC 7ive 6ou "e &one6 od'6^. ^O"< "e #'nC < #'nC "e^ R= Aohn nu1i poate da banii astzi.1 (u mai spune B= .um aa @= Uu domVle @ (erbele &od'le< #' Ii verbele 'uHili're< nu )ri&es# er&in'i' s l' )erso'n' ' III2' sin7ul'r Ii nu 'u 's)e# ul #on inuu.

50

1.M.B. Modurile )erson'le 'le verbelor 1.M.B.1. Modul indi#' iv Este modul aciunilor reale i cuprinde toate timpurile. 1.M.B.1.1. TIMP+L PREEE$T (THE PRE?E$T TE$?E) Este forma I de baz a verbelor. E5prim aciuni generale repetate, stri, un obicei prezent etc. "e folosete i 2n propoziiile condiionale de tipul 0. (ormal timpul prezent coincide cu momentul vorbirii. 9neori, prezentul simplu se poate referi la viitor3 To&&oro3 is AnnCs bir "d'6. = 74ine este ziua de natere a nei. A. *O$F+GAREA
(ER:ELOR A+`ILIARE LA I$.I*ATI( PREEE$T

TO :E = a fi ( A = afirmativ, $ = negativ, I = interogativ A 88 I '& > IC&= eu sunt = eu 2s 6ou 're > 6ouCre = tu eti "e5s"e5i is > "eCs5s"eCs5i Cs = el6ea este = el6ea e 3e 're > 3eCre = noi suntem 6ou 're> 6ouCre = voi suntei "e6 're > "e6Cre = ei6ele sunt $ 88I '& no > I 'renC = eu nu sunt 6ou 're no > 6ou 'renC = tu nu I 88 '& I R = eu sunt @ 're 3eR = noi suntem @ 're 6ou R = tu eti @ 're 6ouR =voi suntei @ is "e5s"e5i R = el6ea este @ 're "e6R =ei6ele sunt @

) eti

"e5s"e5i is no > "e5s"e5i isnC = el6ea nu este 3e 're no > 3e 'renC = noi nu suntem 6ou 're no > 6ou 'renC = voi nu suntei "e6 're no > "e6 'renC = ei 6ele nu sunt '& I no R = 'renC I R = nu sunt eu @= eu nu1s @ 're 6ou no R = 'renC 6ou R = nu eti tu @ is "e5s"e5i no R > isnC "e5s"e5i R = nu este el6ea @ 're 3e no R > 'renC 3e R = nu suntem noi @ 're 6ou no R > 'renC 6ou R = nu suntei voi @ 're "e6 no R > 'renC "e6 R = nu sunt ei6ele @

I2$ Fun#iile verbului TO :E 1. ') verb 'uHili'r )en ru =or&'re' 's)e# ului #on inuu ! I '& re'din7. = Eu citesc (acum). b) verb 'uHili'r )en ru =or&'re' di' e9ei )'sive I '& seen. = Eu sunt vzut. B. verb &od'l! o be o = a urma6trebui s = a fi s= I '& o re'd. = Erebuie6urmeaz s citesc. D. verb )rin#i)'l 2 ' un#i #Tnd es e ur&' de un 'dverb de lo#Y Ae 're ' "o&e. = (oi suntem acas. T"e6 're in "e )'r;. = Ei6Ele sunt 2n parc. TO HA(E > ' 've' A 88 I "'ve > ICve > I "'ve 7o /7o 1 > ICve 7o = eu am 6ou "'ve > 6ouCve > 6ou "'ve 7o > 6ouCve 7o = tu ai 51

"e5s"e5i "'s > "eCs5s"eCs5i Cs > "e5s"e5i "'s 7o > "eCs5s"eCs5i Cs 7o = el6ea are 3e "'ve > 3eCve > 3e "'ve 7o > 3eCve 7o = noi avem 6ou "'ve > 6ouCve > 6ou "'ve 7o > 6ouCve 7o = voi avei "e6 "'ve > "e6Cve > "e6 "'ve 7o > "e6Cve 7o = ei6ele au $ 88 I "'ve no (I "'venC ) > I "'ve no ("'venC ) 7ot = eu nu am 6ou "'ve no (6ou "'venC ) > 6ou "'ve no ("'venC ) 7o = tu nu ai "e5s"e5i "'s no ("e5s"e5i "'snC ) > "e5s"e5i "'s no ("'snC ) 7o = el6ea nu are 3e "'ve no (3e "'venC ) > 3e "'ve no ("'venC ) 7o = noi nu avem 6ou "'ve no (6ou "'venC ) > 6ou "'ve no ("'venC ) 7o = voi nu avei "e6 "'ve no ( "e6 "'venC ) > "e6 "'ve no ("'venC ) 7o = ei6ele nu au sau I do no "'ve > I donC "'ve = eu nu am 6ou do no "'ve > 6ou donC "'ve = tu nu ai "e5s"e5i does no "'ve > "e5s"e5i doesnC "'ve = el6ea nu are 3e do no "'ve > 3e donC "'ve = noi nu avem 6ou do no "'ve > 6ou donC "'ve = voi nu avei "e6 do no "'ve > "e6 donC "'ve = ei6ele nu au I 88 "'ve IR > "'ve I 7o R > do I "'veR = eu am @ = am e @ "'ve 6ouR > "'ve 6ou 7o R > do 6ou "'ve R = tu ai @ = ai tu@ "'s "e5s"e5i R > "'s "e5s"e5i 7o R > does "e5s"e5i "'veR = el6ea are@ "'ve 3eR > "'ve 3e 7o R > do 3e "'veR = noi avem@ = avem noi@ "'ve 6ouR > "'ve 6ou 7o R > do 6ou "'veR = voi avei@ = avei voi@ "'ve "e6R > "'ve "e6 7o R > do "e6 "'veR = ei6ele au@ = au ei6ele@ I 2 $ 88 "'ve I no R > "'venC IR > "'ve I no ("'venC I) 7o R > do I no (donC I) "'veR = eu nu am@ = eu n1am @ = nu am eu @ "'ve 6ou no R >"'venC 6ouR >"'ve 6ou no ("'venC 6ou) 7o R >do 6ou no (donC 6ou) "'veR = tu nu ai= tu n1ai@ =nu ai tu @ "'s "e5s"e5i no R > "'snC "e5s"e5i R > "'s "e5s"e5i no ("'snC "e5s"e5i ) 7o R > does "e5s"e5i no (doesnC "e5s"e5i ) "'ve R = el6ea nu are @ = nu are el6ea @ "'ve 3e no R >"'venC 3eR > "'ve 3e no ("'venC 3e) 7o R > do 3e no (donC 3e) "'ve R = noi nu avem @ = noi n1avem @ = nu avem noi @ "'ve 6ou no R > "'venC 6ou R > "'ve 6ou no ("'venC 6ou) 7o R > do 6ou no (donC 6ou) "'ve R= voi nu avei @= voi n1avei @= nu avei voi @ "'ve "e6 no R > "'venC "e6 R > "'ve "e6 no ("'venC "e6) 7o R > do "e6 no (donC "e6) "'ve R = ei6ele nu au @ = nu au ei6ele @ Fun#iile verbului TO HA(E 1. verb 'uHili'r pentru formarea timpurilor T"e Presen Per=e#t i T"e P's Per=e# I "'ve #o&e =or 3o "ours. = m venit de dou ore. I "'d #o&e =or 3o "ours. =*enisem de dou ore. B. verb &od'l! o "'ve o > &us > rebuie I &us sin7. > I "'ve o sin7. = Eu trebuie s c4nt. = Eu am de c4ntat. He "'d o le'rn ever6 d'6. = El trebuia s 2nvee 2n fiecare zi. 52

D. verb )rin#i)'l! ') o "'ve > o )ossess > ' 've'5)osed' Ae "'ve ' "ouse. > Ae )ossess ' "ouse. = vem o cas. = &osedm o cas. T"e6 "'ve "'d "' "ouse =or en 6e'rs. = Ei au casa aceea de zece ani. b) o "'ve = a m4nca, a bea, a servi, a se distra etc. Ae "'ve bre';='s ' ei7" oC#lo#;. = "ervim micul de$un la ora opt. TO .O > ' ='#e A 88 I do= eu fac 3e do = noi facem 6ou do = tu faci 6ou do = voi facei "e5s"e5i does = el6ea face "e6 do = ei6ele fac $ 88 I do no do (I donC do) = eu nu fac 3e do no do (3e donC do) = noi nu facem 6ou do no do (6ou donC do) = tu nu faci 6ou do no do (6ou donC do) = voi nu facei "e5s"e5i does no do (doesnC do) = el6ea nu face "e6 do no do ( "e6 donC do) = ei6ele nu fac I 88 do I do R = eu fac @ do 3e doR = noi facem @ do 6ou do R = tu faci @ do 6ou do R = voi facei @ does "e5s"e5i doR =el6ea face @ do "e6 doR = ei6ele I a $ 88 do I no do R = donC I do R = eu nu fac @ = nu fac eu @ do 6ou no do R = donC 6ou do R = tu nu faci @ = nu faci tu @ does "e5s"e5i no doR = doesnC "e5s"e5i doR = ea6el nu face@ = nu face el6ea@ .a verb au5iliar, verbul o do nu se traduce. Eraducerea lui 2ns, ca i traducerea verbelor o be i o "'ve s1a fcut totui pentru motive practice. Fun#iile verbului TO .O 1. verb 'uHili'r .o 6ou unders 'nd R = Hnelegi @ He does no unders 'nd. = El nu 2nelege. B. verb de Jn Wrire (e&=' i#) I do li;e 7r'&&'r. = Hmi place gramatica foarte mult. D. verb )rin#i)'l Ae did 'n eHer#ise. = (oi am fcut un e5erciiu. Aell be7un is "'l= done. ()rov.) = <ucrul bine 2nceput $umtate e fcut. :. *O$F+GAREA (ER:ELOR MO.ALE LA TIMP+L PREEE$T <a prezent, verbele modale au aceeai form pentru toate persoanele. *A$ > o be 'ble o> ' )u e'< ' Z i< ' =i Jn s 're sW A88 I #'n (s3i&) > I '& 'ble o (s3i&) = eu pot6tiu6sunt 2n stare s (2not) etc. $ 88I #'nno (s3i&) > I #'nC (s3i&) > I '& no 'ble o (s3i&) > I 'renC 'ble o (s3i&) > eu nu pot6tiu6sunt 2n stare s (2not) etc. I 88 *'n I (s3i&) R > A& I 'ble o (s3i&) R > )o 5I iu eu s (Jno ) R = sunt eu 2n stare s (2not) @ etc. I 2 $ 88 *'n I no (s3i&) R > *'nC I (s3i&) R > A& I no 'ble o (s3i&) R > ArenC I 'ble o (s3i&) R = eu nu tiu6pot s (2not) @ = eu nu sunt 2n stare s (2not) @ etc.

53

*erbul *A$ e5prim3 ') 'bili ' e' s'u #')'#i ' e'! #'n > o be 'ble o > o ;no3 "o3 o = o "'ve "e 'bili 65)o3er5s;ill o = a putea6ti = a fi 2n stare s = a ti cum s I #'n s)e'; =ive l'n7u'7es. = 8tiu s vorbesc cinci limbi. He #'nno s)e'; Fren#". = El nu tie s vorbeasc franuzete. b) 2 )osibili ' e' 2 l' '=ir&' iv Zi in ero7' iv T"e6 #'n be in "e )'r;. = Ei pot fi 2n parc. T"e6 #'n "'ve been in "e )'r;. = "e poate6Este posibil ca ei s fi fost 2n parc. 2 i&)osibili ' e' 2 l' ne7' iv! T"e6 #'nC be in "e )'r;. = Ei nu pot fi 2n parc. T"is s or6 #'nno be rue. = &ovestea aceasta nu poate fi adevrat. ?"e #'nC be under "ir 6. = (u poate avea sub treizeci de ani. He #'nC "'ve s'id "' . = El nu poate s fi spus asta. = (u se poate ca el s fi spus asta. #) o invi '[ie s'u o ru7W&in e! *'n 6ou s"u "e 3indo3< )le'seR = &oi, te rog, s 2nchizi fereastra @ *'n 6ou )ossibl6 #o&e o &6 bir "d'6 )'r 6 R = &oi cumva veni la petrecerea de ziua mea de natere @ Ho3 #'n 6ou )ossibl6 's; su#" ' "in7 R = .um poi 2ntreba aa ceva @ d) )er&isiune' (2n limba$ul colocvial) i devine sinonim cu &'6, dar pentru politee se prefer &'6. #'n > &'6 > o be =ree o > o "'ve )er&ission o = o be 'llo3ed5)er&i ed o = a putea, a fi liber s, a avea permisiunea s You #'n5&'6 use &6 u&brell'. = &oi folosi umbrela mea. I #'n s3i& in "' l';e. > I '& =ree o s3i& in "' l';e. = &ot 2nota 2n lacul acela. = "unt liber s 2not 2n lacul acela. 1 la negativ #'n e5prim in erdi#i' s'u i&)osibili ' e' 2 (#'nC > be =orbidden5 )ro"ibi ed o) #'nno > o be in#')'ble5un'ble o > ' =i in#')'bil sW You #'nC 7o on "e ri). > (u poi merge 2n e5cursie. I #'nC be siH oC#lo#;. = (u poate fi ora ase. MAY > o be )er&i ed5'llo3ed o> ' 've' voie s< '2i =i )er&is5 Jn7dui s A 88 I &'6 (7o) > I '& )er&i ed5'llo3ed o (7o) = eu am voie6pot s (merg) = mie 2mi este permis62ngduit s (merg) etc $88 I &'6 no (7o) > I '& no )er&i ed5'llo3ed o (7o) = eu nu am voie s (merg) = mie nu1mi este permis62ngduit s (merg) etc. ;orma &'6nC este considerat desuet i, 2n consecin, practic nefolosit. I 88 M'6 I (7o)R > '& I )er&i ed5'llo3ed o (7o)R=eu am voie6pot s (merg)@ = mie 2mi este permis62ngduit s (merg) etc. I2$ 88 M'6 I no (7o) R > '& I no )er&i ed5'llo3ed o (7o) R = eu nu am voie6nu pot s (merg) @ = mie nu1mi este permis6 2ngduit s (merg)@ etc. *erbul MAY e5prim3 ') 2 )er&isiune' 2n prezent 1 ^M'6 I #o&e in^ R = ? &ot intra , &ot s intru @= ^Yes< 6ou &'6.^ = Da, poi= ^Yes< o= #ourse^ =Da, desigur =Da, bine4neles. ^You &'6 le've i= 6ou li;e<^ Fo"n s'id. = &oi pleca dac doreti, zise el. devine 2n vorbire indirect3 Fo"n s'id "' I &i7" le've i= I li;ed. > Fo"n s'id "' I 3's 'llo3ed o 54

le've i= I li;ed. = Aohn a zis c pot pleca dac doresc. = Aohn a zis c1mi este 2ngduit s plec dac doresc. 2 in erdi#i' se e5prim prin &'6 no ! You &'6 no use &6 u&brell'. = (u poi folosi umbrela mea. b) )osibili ' e'! He &'6 #o&e l' e i= "e r'==i#Cs "e'v6. = El poate veni t4rziu dac circulaia este intens. He &'6 "'ve #o&e 6es erd'6. = Este posibil ca el s fi venit ieri. ?"e &'6 be le'rnin7 "er lessons. = Ea poate 2i 2nva leciile. He &'6 no be 'ble o )'6 "is ren . = &oate c el nu este 2n stare s1i plteasc chiria. #) )rob'bili ' e' 5 in#er i udine' s'u #urio9i ' e'! A"' &'6 "e be R = .e poate fi el @ I &'6 "'ve le= &6 u&brell' on "e r'in. = &robabil6&oate mi1am uitat umbrela 2n tren. He &'6 #o&e . > Prob'bl6 "e #o&es. = El poate veni. = &robabil el vine. Hntrebrile referitoare la posibilitate se formuleaz cu a$utorul verbului #'n nu al lui &'6. *'n "e "'ve los "is 3'6 R = "e poate ca el s se fi ratcit @= Este posibil ca el s se fi rtcit @ d) o ur're! M'6 6ou live lon7 S = " trieti B M'6 6our dre'&s #o&e rue S = " i se 2mplineasc visurile6dorinele B M+?T> o "'ve o > rebuie A 88 I &us (s)e';) > eu trebuie s (vorbesc) etc $ 88 I &us no (s)e';) > I &us nC (s)e';) > eu nu trebuie s (vorbesc) etc. I 88 Mus I (s)e';) R > trebuie eu s (vorbesc) @ etc. I 2 $ 88 Mus I no (s)e';) R > &us nC I (s)e';) R > eu nu trebuie s (vorbesc) @ etc. *erbul M+?T e5prim3 ') obli7'i' 5 ne#esi ' e'! You &us le'rn )er&'nen l6. = Eu trebuie s 2nvei permanent. You &us le'rn. > You "'ve o le'rn. > You "'ve (6ouCve) 7o o le'rn. Hntre &us i "'ve o e5ist 2ns urmtoarea deosebire3 &us e5prim o obligaie6necesitate pornit din partea subiectului (I &us 7o o bed be#'use I '& ver6 slee)6. = Erebuie s merg la culcare pentru c 2mi este foarte somn.) H've o e5prim o obligaie impus subiectului din afar, deci o obligaie e5tern (You "'ve o be "ere ' ei7" oC#lo#;. = Eu trebuie s fii acolo la ora opt.) You &us no #ross no3. > You 're no 'llo3ed 5 )er&i ed o #ross no3 .= Eu nu trebuie s traversezi acum = (1ai voie s traversezi acum. Mus "e 7o no3R > H's "e o 7o no3R> .oes "e "'ve o 7o no3R = Erebuie el s plece 6 mearg acum @ 1 &us no e5prim interdicia3 ^You &us no in erru) &e^< "e s'id. = (u trebuie s m 2ntrerupi, a zis el. devine 2n vorbirea indirect3 He s'id "' I &us nC in erru) "i&. = El a zis c nu trebuie s1l 2ntrerup. sau 3 He s'id "' I didnC "'ve o in erru) "i&. = El a zis c nu trebuie s1l 2ntrerup. 55

b) )rob'bili ' e'3 He &us ;no3 &e. = &robabil 6 poate (c ) m cunoate. = Erebuie s m tie. :ein7 l' e "e6 &us be ' "o&e. = ;iind t4rziu probabil c sunt acas. You &us "'ve )'id ' lo o= &one6 =or "is #'r.= &robabil c ai pltit muli bani pentru maina aceasta. = Erebuie s fi pltit muli bani pentru maina aceasta. ?HALL > se #'de5#uvine5&eri s< rebuie s A 88 I s"'ll (in ervene) = eu se cade6cuvine s (intervin) You s"'ll (in ervene) = tu se cade6cuvine s (intervii) He5s"e s"'ll (in ervene) = el6ea se cade6cuvine s (intervin) Ae s"'ll (in ervene) = noi se cade6cuvine s (intervenim) You s"'ll (in ervene) = voi se cade6cuvine s (intervenii) T"e6 s"'ll (in ervene) = ei6ele se cade6cuvine s (intervin) $ 88 I s"'ll no (in ervene) = I s"'nC (in ervene) = eu nu se cade s (intervin) = eu nu trebuie s (intervin) etc. I 88 ?"'ll I (in ervene) R = se cade6trebuie s (intervin) eu @ = s (intervin) eu @ etc. I 2 $ 88 ?"'ll I no (in ervene) R = ?"'nC I (in ervene) R = eu s nu (intervin) @ = eu nu trebuie s (intervin)@ etc. &rin ?HALL se e5primW3 ') )er&isiune'5invi 'i'3 You s"'ll s '6 "ere 's lon7 's 6ou li;e. = " stai aici c4t 2i place. = &oi s stai aici c4t 2i place. b) )ro&isiune'! You s"'ll "'ve ' "olid'6 in "e &oun 'ins i= 6ou 3or; "'rd. = G s ai o vacan la munte dac o s munceti cum trebuie. #) obli7'i'! You s"'ll do 's "e ells 6ou. = " faci cum 2i spune el. You s"'ll 'l3'6s be )un# u'l. = " fii totdeauna punctual. He s"'ll never bre'; "is )ro&ise S = " nu1i calce niciodat promisiunea B A"' s"'ll I do no3 R = .e s fac acum @ AILL > ' vre'< ' dori A 88 I 3ill (le'rn) = eu vreau s (2nv)= You 3ill (le'rn) = tu vrei s (2nvei) He5s"e 3ill (le'rn) = el6ea vrea s (2nvee), etc. $ 88 I 3ill no (le'rn) = I 3onC (le'rn) = eu nu vreau s (2nv) etc. I 88 Aill I (le'rn) R = eu vreau s (2nv) @ = vreau eu s (2nv) @ etc. I 2 $ 88 Aill I no (le'rn) R = AonC I (le'rn) R = eu nu vreau s (2nv) @ etc. &rin verbul modal 3ill se adreseaz o invi 'ie sau o dorin. Aill 6ou "'ve ' #u) o= e' R = Doreti6*rei o ceac de ceai @ You &'6 #o&e o see us i= 6ou 3ill. = &oi veni pe la noi dac vrei. O+GHT TO > 'r rebui s< s2'r #uveni s (obli7'ie &or'l) A 88 I ou7" o 7o = eu trebuie s merg = eu se cuvine s merg= You ou7" o 7o = tu ar trebui s mergi = tu s1ar cuveni s mergi= He5s"e ou7" o 7o = el6ea ar trebui s mearg = el6ea se cuvine s mearg etc. $ 88 I ou7" no o 7o = I ou7" nC o 7o = eu nu ar trebui s merg = eu n1ar trebui s merg etc. I 88 Ou7" I o 7o R = ar trebui eu s merg @ = s1ar cuveni eu s 56

merg @ etc. I 2 $88 Ou7" I no (ou7" nC I) o 7o R = eu nu ar trebui s merg @ = n1ar trebui eu s merg @ etc. You ou7" o ell "er "e ru ". = "e cuvine s1i spui adevrul. You ou7" o "'ve old "er "e ru ". = "1ar fi cuvenit s1i spui adevrul. 2 ou7" o este sinonim cu s"ould i e5prim recomandarea, necesitatea sau obligaia moral. You ou7" o "el) 6our )'ren s i= "e6 're ver6 old. = "e cuvine s1i a$ui prinii dac sunt foarte btr4ni. You ou7" nC o ';e "is u&brell' 3i "ou 's;in7 =or )er&ission. = Eu nu trebuie s1i iei umbrela fr s ceri voie. He ;ne3 "e ou7" o "el) us. = 8tia c trebuie s ne a$ute. .ARE > ' Jndr9ni< ' se Jn#u&e ' (e5ist 2ns i verbul principal o d're 2 d'red5durs 2 d'red = a 2ndrzni) A 88 <a afirmativ verbul d're se con$ug 2n maniera verbelor principale3 I d're = eu 2ndrznesc= 6ou d're = tu 2ndrzneti "e5s"e5i d'res = el6ea 2ndrznete etc. $ 88I d're no 7o = I d'renC 7o > I donC d're ( o) 7o = eu nu 2ndrznesc s merg etc. I 88 .'re I 7o R > do I d're ( o) 7oR = 2ndrznesc eu s merg @ = eu 2ndrznesc s merg @ etc I2$ 88 .'re I no 7o R > donC I d're ( o) 7o@ = nu 2ndrznesc eu s merg @ = eu nu 2ndrznesc s merg@ etc . 2 d're ( o) > o be br've enou7" o = a 2ndrzni = a fi suficient de cura$os pentru a I d're 7o "ere 'lone. = Hndrznesc s merg acolo singur. 2 d're > o ';e "e ris; o= > a 2ndrWzni, a risca sW, a 2nfrunta T"e6 d're 'll "e d'n7ers. = Ei 2nfrunt toate pericolele. 2 d're > o )rovo;e so&ebod6 in o ' de&ons r' ion o= #our'7e .'re 6ou %u&) over "' =en#e R = Hndrzneti s sari peste gardul acela @ 2 d're \ s'6 = HndrWznesc sW spun I d're s'6 6ou #'nC s3i& '#ross "' l';e. = Hndrznesc s spun c nu poi traversa lacul acela 2not. $EE. > ' =i nevoie5ne#es'r s< ' rebui s $ 88I need no 7o = I neednC 7o = eu nu este nevoie s merg etc. I 88 $eed I 7o R > este nevoie s merg eu@ etc. I2$ 88 $eed I no (neednC I) 7o R = nu este nevoie s merg eu @= eu nu este nevoie s merg @ etc. 2 ne#esi ' e5nevoie <a afirmativ need se folosete cu adverbele "'rdl6< s#'r#el6< onl6! I need "'rdl6 ell 6ou so&e "in7. = "imt o mare nevoie s1i spun ceva. You need onl6 be )resen . = Este nevoie s fii doar prezent. *erbul need la negativ presupune lipsa obligaXiei sau necesitWXii. I neednC ell 6ou ever6 "in7. = (u este nevoie s1i povestesc totul. I neednC 7o 6e . = Hnc nu este nevoie s plec. 2 $EE.$CT 1 2n vorbirea indirect3 57

^You neednC #o&e un il I ell 6ou^< "e s'id. = 1 (u este nevoie s vii p4n nu1i spun eu, a zis el. devine 2n vorbire indirect3 He s'id "' I neednC #o&e un il "e old &e. = El a zis c nu este nevoie s vin p4n nu1mi spune el. TO :E TO > ' =i5 rebui5ur&' s You 're o be "ere ' siH oC#lo#;. = " fii acolo la ora ase. = Erebuie69rmeaz s fii acolo la ora ase. A"' '& I o do no3 R = .e urmeaz6trebuie s fac eu acum @ A"' is o be done no3 R = .e este de fcut acum @ I s"ould "'ve old 6ou i= 3e "'d been o 7o "ere. = Yi1a fi spus dac noi ar fi fost s mergem acolo. TO HA(E GOT TO > rebuie (=olosi &ul Jn li&b'%ul #olo#vi'l '&eri#'n) I "'ve 7o o 7o no3. = cum trebuie s plec. Hn e5emplul I 3ill le'rn "e lesson (*reau s 2nv lecia) verbul 3ill se pronun accentuat, pun4ndu1se astfel 2n eviden valoarea sa semantic. Hn e5emplul You 3ill le'rn "e lesson (Eu vei 2nva lecia) verbul 3ill este au5iliar i se pronun fr accent. Hn schimb verbul le'rn care urmeaz dup el se pronun accentuat. Hn e5emplul He &'6 never #o&e (El poate s nu vin niciodat) verbul &'6 e5prim o nuan de posibilitate62ndoial3 El poate veni, dar suntem lsai s credem c mai degrab nu va veni. He &'6 never #o&e. = I is )ossible "' "e 3ill never #o&e. .oncluzie3*erbele #'n< &'6< &us < s"'ll< 3ill< need< ou7" o se 2nt4lnesc urmate fie de infinitiv scurt prezent, fie de infinitiv scurt perfect. He &'6 "'ve #o&e. = E posibil ca el s fi venit. He &us "'ve been ri#". = El trebuie s fi fost bogat. ?"e #'n "'ve 7one on "e ri). = Ea poate s fi mers 2n e5cursie. *. *O$F+GAREA (ER:ELOR PRI$*IPALE LA PREEE$T< A?PE*T+L *OM+$< .IATEEA A*TI(, TO ?EE > ' vede' (dup acest model se con$ug toate verbele principale) A 88 I see = eu vd 3e see = noi vedem 6ou see = tu vezi 6ou see = voi vedei "e 5s"e5i sees = el6ea vede "e6 see = ei6ele vd $ 88 I do no see > I donC see = eu nu vd 6ou do no see > 6ou donC see = tu nu vezi "e5s"e5i does no see > "e5s"e5i doesnC see = el6ea nu vede 3e do no see > 3e donC see = noi nu vedem 6ou do no see > 6ou donC see = voi nu vedei "e6 do no see > "e6 donC see =ei6ele nu vd, d4nii6d4nsele nu vd I 88 do I seeR = eu vd @ do 3e seeR = noi vedem @ do 6ou seeR = tu vezi @ do 6ou seeR = voi vedei @ does "e5s"e5i seeR = el6ea vede @ do "e6 seeR = ei6ele vd @ I 2 $ 88 do I no see R > donC I see R = eu nu vd @ = nu vd eu @ do 6ou no see R > donC 6ou see R = tu nu vezi @ = nu vezi tu @ does "e5s"e5i no see R > doesnC "e5s"e5i see R = el6ea nu vede @ etc.

58

TO .ARE > ' JndrW9ni< ' )rovo#' A 88 I d're = eu 2ndrznesc etc. $ 88 I do no (donC ) d're = eu nu 2ndrznesc etc. I 88 .o I d'reR = 2ndrznesc eu@ etc. I 2 $ 88 .o I no (donC I) d're R = eu nu 2ndrznesc @ = nu 2ndrznesc eu @ etc. He d'res &'n6 )erils. = El 2nfrunt multe pericole. T"e6 d're &e o do i bu I donC d're = Ei m provoac s1o fac, dar eu nu 2ndrznesc. I do no d're o bre'; &6 )ro&ise = Eu nu 2ndrznesc s1mi calc promisiunea. Fo"n does no d're o 7o "ere< does "e R = Aohn nu 2ndrznete s mearg6plece acolo, nu1i aa@ = Aohn nu are cura$ s mearg acolo, aa1i@ TO $EE. > ' =i ne#es'r5nevoie sW< ' ne#esi '5#ere5)resu)une< ' 've' nevoie de e #. T"is 3or; needs &u#" s;ill. = ceast treab cere6presupune mult 2ndem4nare6 pricepere. A 88 I need = eu am nevoie 3e need = noi avem nevoie 6ou need = tu ai nevoie 6ou need = voi avei nevoie "e5s"e5i needs = el6ea are nevoie "e6 need = ei6ele au nevoie $ 88 I do no (I donC ) need = eu nu am nevoie = mie nu 2mi trebuie etc. I 88 .o I need R = eu am nevoie @ = am eu nevoie @ = mie 2mi trebuie @ = 2mi trebuie mie @ etc. I 2 $ 88 .o I no need R > donC I need R = eu nu am nevoie @ = nu am eu nevoie @ = mie nu 2mi trebuie @ = nu 2mi trebuie mie @ etc. T"e6 donC need our "el)< do "e6 R = Ei nu au nevoie de a$utorul nostru, nu1i aa@ .o "e6 need 'n6 "el) R = u ei nevoie de vreun a$utor @ Pl'n s need r'in. = &lantele au nevoie de ploaie. I need &u#" i&e. = m nevoie de mult timp. = Hmi trebuie mult vreme. You needed su#" ' boo;. = Eu ai avut nevoie de o astfel de carte. I need o do so&e "in7. = Erebuie s fac ceva. = "imt nevoia s fac ceva. He does no need o 3or;. = El nu este nevoit s lucreze6munceasc. .id "e6 need 'n6 "in7 R = <e trebuia lor ceva @ = veau ei nevoie de ceva @ .. *O$F+GAREA
(ER:ELOR LA PREEE$T

A?PE*T+L *O$TI$++

.IATEEA A*TI(,

spectul continuu al verbului e5prim aciuni de durat sau 2n desfurare, deci aciuni neterminate. "e formeaz cu au5i1liarul o be plus participiul prezent al verbului de con$ugat. spect continuu au numai verbele principale iar la prezent aceste aci1uni neterminate se efectueaz de regul 2n momentul vorbirii. 9neori momentul desfurrii lor este imaginat coinciz4nd cu prezentul. I '& 3ri in7 ' le er. = "criu o scrisoare (acum). I '& le'vin7 o&orro3. = &lec m4ine. TO ?PEA@ > ' vorbi A 88 I '& s)e';in7 = eu vorbesc vorbim 6ou 're s)e';in7 = tu vorbeti vorbii "e5s"e is s)e';in7 = el6ea vorbete vorbesc 59 3e 're s)e';in7 = noi 6ou 're s)e';in7 = voi "e6 're s)e';in7 = ei6ele

$ 88

I '& no s)e';in7 = I 'renC s)e';in7 = eu nu vorbesc 6ou 're no s)e';in7 = 6ou 'renC s)e';in7 = tu nu vorbeti "e 5s"e is no s)e';in7 = "e5s"e5i isnC s)e';in7 = el6ea nu vorbete 3e 're no s)e';in7 = 3e 'renC s)e';in7 = noi nu vorbim 6ou 're no s)e';in7 = 6ou 'renC s)e';in7 = voi nu vorbii "e6 're no s)e';in7 = "e6 'renC s)e';in7 = ei6ele nu vorbesc I 88 '& I s)e';in7 R = eu vorbesc @ 're 3e s)e';in7 R = noi vorbim @ 're 6ou s)e';in7 R = tu vorbeti@ 're 6ou s)e';in7 R = voi vorbii @ is "e5s"e5i s)e';in7 R = el6ea vorbete@ 're "e6 s)e';in7R = ei6ele vorbesc@ I 2 $ 88 '& I no s)e';in7 R > 'renC I s)e';in7 R = eu nu vorbesc @ 're 6ou no s)e';in7 R > 'renC 6ou s)e';in7 R = tu nu vorbeti @ is "e5s"e no s)e';in7 R > isnC "e5s"e s)e';in7 R = el6ea nu vorbete @ 're 3e no s)e';in7 R > 'renC 3e s)e';in7 R = noi nu vorbim @ 're 6ou no s)e';in7 R > 'renC 6ou s)e';in7 R = voi nu vorbii @ 're "e6 no s)e';in7 R > 'renC "e6 s)e';in7 R = ei6ele nu vorbesc @ TO AILL A 88 I '& 3illin7 o (re'd) = eu vreau s (citesc) etc. $ 88 I '& no (I 'renC ) 3illin7 o (re'd) = eu nu vreau s (citesc) etc. I 88 A& I 3illin7 o (re'd)R = eu vreau s (citesc)@ = vreau eu s (citesc) @ etc. I 2 $ 88 A& I no 3illin7 o (re'd)R = 'renC I 3illin7 o (re'd)R = eu nu vreau s (citesc)@ = nu vreau eu s (citesc) @ etc. E. *O$F+GAREA (ER:ELOR LA TO :E ?EE$ > ' =i v9u 2 2

PREEE$T

.IATEEA PA?I(,

A?PE*T+L *OM+$

A 88 vzut()

I '& seen = eu sunt vzut() 6ou 're seen = tu eti is seen = el6ea = noi suntem

"e5s"e5i este vzut() 3e 're seen $ 88

vzui6vzute 6ou 're seen = voi vzui6vzute "e6 're seen = ei6ele sunt vzui6vzute

suntei

I '& no seen > I 'renC seen = eu nu sunt vzut() You 're no seen > 6ou 'renC seen = tu nu eti vzut() He5s"e5i is no seen > "e5s"e5i isnC seen = el6ea nu este vzut() Ae 're no seen > 3e 'renC seen = noi nu suntem vzui6vzute You 're no seen > 6ou 'renC seen = voi nu suntei vzui6vzute T"e6 're no seen > "e6 'renC seen = ei6ele nu sunt vzui6vzute I 88 A& I seen R = eu sunt vzut() @ = sunt eu vzut() @ Are 6ou seen R = tu eti vzut() @ = eti tu vzut() @ Is "e5s"e5i seen R = el6ea este vzut() @ = este el6ea vzut() @ Are 3e seen R = noi suntem vzui6vzute @ = suntem noi vzui6vzute @ 60

Are 6ou seen R = voi suntei vzui6vzute @ = suntei voi vzui6vzute @ Are "e6 seen R = ei6ele sunt vzui6vzute @ = sunt ei6ele vzui6vzute @ I 2 $ 88 A& I no seen R > 'renC I seen R = eu nu sunt vzut6() @ = nu1s eu vzut6() @ Are 6ou no seen R > 'renC 6ou seen R = tu nu eti vzut6() @ = nu eti tu vzut6()@ Is "e5s"e5i no seen R > isnC "e5s"e5i seen R = el 6ea nu este vzut() @ = nu1i el6ea vzut() @ Are 3e no seen R > 'renC 3e seen R = noi nu suntem vzui6vzute @ = nu suntem noi vzui6vzute@ Are 6ou no seen R > 'renC 6ou seen R = voi nu suntei vzui6 @ = nu suntei voi vzui6vzute@ Are "e6 no seen R > 'renC "e6 seen R = ei6ele nu sunt vzui6vzute @ = nu1s ei6ele vzui6vzute@ F. *O$F+GAREA (ER:ELOR LA PREEE$T 2 .IATEEA PA?I(, 2 A?PE*T+L *O$TI$++ TO :E :EI$G LOO@E. AT > ' =i )rivi () A 88 I '& bein7 loo;ed ' = eu sunt privit() You 're bein7 loo;ed ' = tu eti privit() He5s"e5i is bein7 loo;ed ' = el6ea este privit() Ae 're bein7 loo;ed ' = noi suntem privii6privite You 're bein7 loo;ed ' = voi suntei privii6privite T"e6 're bein7 loo;ed ' = ei6ele sunt privii6privite $ 88 I '& no bein7 loo;ed ' = I 'renC bein7 loo;ed ' = eu nu sunt privit() You 're no bein7 loo;ed ' = 6ou 'renC bein7 loo;ed ' = tu nu eti privit() He5s"e5i is no bein7 loo;ed ' = "e5s"e5i isnC bein7 loo;ed ' = el6ea nu este privit() etc. I 88 A& I bein7 loo;ed ' R = sunt eu privit() @ etc I2$ 88 A& I no bein7 loo;ed ' R> 'renC I bein7 loo;ed ' R = eu nu sunt privit() @ etc. Tod'6 "e is bein7 ' 7ood bo6. = stzi6azi el este biat cuminte. G. *O$F+GAREA (ER:ELOR REFLE`I(E LA TIMP+L PREEE$T 2 A?PE*T+L *OM+$ TO E$FOY O$E?ELF > ' se dis r'5'&u9' A 88 I en%o6 &6sel= = eu m distrez 3e en%o6 ourselves = noi ne distrm You en%o6 6oursel= = tu te distrezi 6ou en%o6 6ourselves = voi v distrai He en%o6s "i&sel= = el se distreaz "e6 en%o6 "e&selves = ei6ele se distreaz ?"e en%o6s "ersel= = ea se distreaz I en%o6s i sel= = el6ea se distreaz $ 88 I do no en%o6 &6sel= > I donC en%o6 &6sel= = eu nu m distrez etc. I 88 .o I en%o6 &6sel= R = eu m distrez @ = m distrez eu @ etc. I 2 $ 88 .o I no en%o6 &6sel= R = donC I en%o6 &6sel= R = eu nu m distrez @ etc.

61

H. *O$F+GAREA (ER:ELOR REFLE`I(E LA TIMP+L PREEE$T 2 A?PE*T+L *O$TI$++ TO :E E$FOYI$G O$E?ELF > ' se dis r'5'&u9' A 88 I '& en%o6in7 &6sel= = eu m distrez6amuz (2n acest moment, acum) etc. $ 88 I '& no en%o6in7 &6sel= = eu nu m distrez6amuz etc. I 88 A& I en%o6in7 &6sel= R = eu m distrez6amuz @ = m distrez6amuz eu @ etc. I 2 $ 88 A& I no en%o6in7 &6sel= R = 'renC I en%o6in7 &6sel= R = eu nu m distrez6amuz @ = nu m distrez6amuz eu @ etc. RE*APIT+LARE! ?*HEMA
*O$F+G,RII (ER:ELOR LA *OM+$. MO.+L I$.I*ATI( < TIMP+L PREEE$T < A?PE*T+L

$EGATI( I$TEROGATI( I$TEROGATI(2 ($) (I) $EGATI( (I2$) (ER:E I '& no = eu A& I R = eu A& I no R = eu A+`ILIARE nu sunt sunt @ nu sunt @ I #'nno (7o) *'n I (7o) R *'n I no (7o)R (ER:E MO.ALE > I #'nC (7o) = pot eu s > *'nC I (7o)R = eu nu pot s (merg) @etc. = eu nu pot s (merg) etc. (merg)@ etc. (ER:E I 7o > eu I do no 7o > I .o I 7o R = .o I no 7o R > PRI$*IPALE merg etc donC 7o = eu eu merg @ = .onC I 7o R = nu merg etc. etc. eu nu merg @ etc. *EL:E<E &L0(.0& <E6(GY0G( <E "E .G(A9>Z < (E> E0*, 0(EELG> E0*, LE"&E.E0* 0(EELG> E0* 1(E> E0*, .9 A9EGL9< *EL:9<90 TO .O. 1.M.B.1.B. THE PRE?E$T PERFE*T "e traduce 2n limba rom4n prin )re9en < )er=e# si&)lu< )er=e# #o&)us. T"e Presen Per=e# se formeaz cu au5iliarul TO HA(E, care se con$ug la )re9en plus )'r i#i)iul re#u 'l verbului de con$ugat. T"e Presen Per=e# e5prim o aciune3 1. re#u W er&in' W! I "'ve seen "e& od'6. = 01am vzut astzi. B. re#u W er&in' W Jn &o&en ul vorbirii! A"ere "'ve 6ou been R = 9nde ai fost (p4n acum) @ D. re#u W ne er&in' W! He "'s le'rned En7lis" =or "ree 6e'rs. = Hnva englezete de trei ani. Ho3 lon7 "'ve 6ou le'rned En7lis"R = De c4t timp 2nvei tu englezete@ ?in#e 3"en "'ve 6ou le'rned En7lis" R = De c4nd 2nvei tu englezete@ A. *O$F+GAREA (ER:ELOR A+`ILIARE LA TIMP+L THE PRE?E$T PERFE*T *erbele au5iliare nu se con$ug la Presen Per=e# . *erbele o be< o "'ve i o do se pot con$uga la acest timp atunci c4nd ele sunt verbe principale, aa cum se vede mai $os3 TO :E > ' =i A 88 I "'ve been = ICve been = eu sunt = eu 2s 6ou "'ve been = 6ouCve been = tu eti "e5s"e5i "'s been= "eCs5s"eCs5i Cs been = el6ea este = el6ea 2i6e 62

AFIRMATI( (A) I '& > eu sun etc. I #'n (7o) > eu pot s (merg) etc.

3e "'ve been = 3eCve been = noi suntem 6ou "'ve been = 6ouCve been = voi suntei "e6 "'ve been > "e6Cve been = ei6ele sunt $ 88 I "'ve no been > I "'venC been = eu nu sunt = eu nu1s 6ou "'ve no been > 6ou "'venC been = tu nu eti "e 5s"e5i "'s no been > "e5s"e5i "'snC been = el6ea nu este = el6ea nu1i = el6ea nu e 3e "'ve no been > 3e "'venC been = noi nu suntem 6ou "'ve no been > 6ou "'venC been = voi nu suntei "e6 "'ve no been > "e6 "'venC been = ei6ele nu sunt = ei6ele nu1s I 88 "'ve I beenR = eu sunt@ = "'ve 3e beenR= noi suntem@ = sunt eu@ suntem noi@ "'ve 6ou beenR = tu eti@ "'ve 6ou beenR = voi suntei@ = = eti tu @ suntei voi@ "'s "e5s"e5i beenR = el6ea "'ve "e6 beenR = ei6ele sunt@ = este6e62i@ sunt ei6ele@ I 2 $ 88 eu nu1s@ "'ve I no beenR = "'venC I beenR = eu nu sunt@ = nu sunt eu@ =

"'ve 6ou no beenR = "'venC 6ou beenR = tu nu eti@ = nu eti tu@ "'s "e5s"e5i no beenR = "'snC "e5s"e5i beenR = el6ea nu este@ = nu este el6ea@ "'ve 3e no been R = "'venC 3e beenR = noi nu suntem@ = nu suntem noi@ "'ve 6ou no been R = "'venC 6ou beenR = voi nu suntei@ = nu suntei voi@ "'ve "e6 no beenR = "'venC "e6 beenR = ei6ele nu sunt@ = nu sunt ei6ele@ I "'ve "'d = eu am = eu am avut etc. I "'ve done = am fcut etc. :. *O$F+GAREA (ER:ELOR MO.ALE LA TIMP+L THE PRE?E$T PERFE*T *A$ 2 *O+L. 2 O 2 O > o be 'ble o A 88 I "'ve been 'ble o ...... > pot s ...... = sunt 2n stare s ....e #. $ 88 I "'ve no been 'ble o .... > nu pot s .... = nu sunt 2n stare s ..... etc. I 88 H've I been 'ble o ....R > pot eu s ....@ = sunt eu 2n stare s ...@ etc. I 2 $ 88 H've I no been 'ble o ... R > nu pot eu s ... @ = nu sunt eu 2n stare s ...@ etc. Ho3 lon7 "'ve 6ou been 'ble o s)e'; En7lis"R > De c4nd tii6poi tu s vorbeti englezete @ Ho3 lon7 "'ve 6ou been 'llo3ed o drive ' #'rR > De c4t timp po 6 ai voie tu s conduci maina @ *. *O$F+GAREA (ER:ELOR PRI$*IPALE 2 TO *OME > A (E$I A 88 I "'ve #o&e = eu am venit 63
.IATEEA A*TI(b < A?PE*T+L *OM+$

$ 88 I 88 I2$ 88

6ou "'ve #o&e = tu ai venit "e5s"e5i "'s #o&e = el6ea a venit etc. I "'ve no #o&e > I "'venC #o&e = eu nu am venit etc. "'ve I #o&e R > '& veni eu R = eu am venit @ etc. "'ve I no #o&e R > "'venC I #o&e R = eu nu am venit @ etc.

I "'ve #o&e =or 3o "ours. = m venit de dou ore. Ho3 lon7 "'ve I #o&e R = De c4t timp am venit eu @ I "'ve #o&e sin#e one oC#lo#;. = m venit de la ora unu. ?in#e 3"en "'ve I #o&e R = De c4nd am venit eu @ He "'s ;no3n "er sin#e 1PNQ. = El o cunoate din 1-+/. ?in#e 3"en "'s "e ;no3n "er R = De c4nd o cunoate el@ .. *O$F+GAREA (ER:ELOR PRI$*IPALE 2 I "'ve been seen. > Eu sunt vzut. etc.
.IATEEA PA?I(, < A?PE*T+L *OM+$

E. *O$F+GAREA (ER:ELOR REFLE`I(E 2 A?PE*T *O$TI$++ I "'ve been en%o6in7 &6sel= = eu m distrez, etc. A"ere "'ve 6ou been R = 9nde ai fost tu (p4n acum) @ I "'ve %us #o&e. = Eu tocmai am venit. I "'venC "'d dinner 6e . = Hnc n1am servit cina. I "'ve seen "e& od'6. = zi i1am vzut. = Eu i1am vzut azi. He "'s been bus6 l' el6. = El a fost ocupat 2n ultimul timp. Ae "'ve le'rned En7lis" =or one 6e'r. = (oi 2nvm englezete de un an. He "'s ;no3n "er =or ' lon7 i&e. = El o cunoate de mult timp. He "'s been 'v'ri#ious 'll "is li=e. = El a fost zg4rcit toat viaa lui. Ae "'ve been livin7 in "is #i 6 =or 3en 6 6e'rs. = <ocuim6trim 2n acest ora de douzeci de ani. Ae "'ve been livin7 "ere ever sin#e "en. =<ocuim6trim aici chiar de atunci. H've 6ou bou7" ' #'r 6e R = i cumprat de$a o main @ Ho3 lon7 "'ve 6ou been 3'i in7 =or &e R = De c4t timp m atepi @ I "'ve been 3'i in7 =or 6ou =or =ive &inu es. = Ee atept de cinci minute. I "'ve been 3'i ed =or =or =ive &inu es. = "unt ateptat de cinci minute. ?in#e 3"en "'ve 6ou been 3'i in7 =or &e R= De c4nd m atepi @ I "'ve been 3'i in7 =or 6ou sin#e en oC#lo#;. = Ee atept de la ora zece. I "'ve never seen ' live dinos'ur< "'ve 6ou R = (1am vzut niciodat un dinozaur viu, dar tu @ cest timp, T"e Presen Per=e# se folosete mult 2n conversaii, scrisori, ziare i la radio deoarece faptele relatate au o legtur important cu prezentul. El apare 2n propoziiile 2n care se 2nt4lnesc adverbe de timp ca3 %us = tocmai6doar6 abia, 6e = de$a62nc, re#en l6 = de cur4nd6recent, od'6 = azi6astzi, l' el6 = 2n ultimul timp, "is 3ee;5&on " = sptm4na6 luna aceasta, "is 6e'r = anul acesta, sin#e5=ro& "' "our = de la ora aceea, sin#e 5=ro& "' d'6 = din ziua aceea, sin#e5=ro& "' &o&en = din momentul acela, =or ' lon7 i&e = de mult timp, de mult vreme, =or lon7 = de mult, =or ' =e3 &o&en s = de c4teva clipe, =or ' =e3 &inu es = de c4teva minute, sin#e5=ro& ?und'6 = de duminic, sin#e5=ro& 1POP = din 1-,- etc. T"e6 "'ve been =riends sin#e re#en l6. = Ei sunt prieteni de cur4nd. I "'ve lived in "is o3n ill no35 od'6. = m locuit 2n acest ora p4n acum6azi. 64

F. THE PRE?E$T PERFE*T 2 A?PE*T+L *O$TI$++ E5prim o aciune trecut neterminat care se poate termina sau nu 2n prezent. Ae "'ve been )l'6in7 ennis =or en &inu es. = Aucm tenis de zece minute. Ho3 lon7 "'ve 3e been )l'6in7 ennis R = De c4t timp $ucm noi tenis @ I "'ve been livin7 in *r'iov' sin#e 1PNQ. = Eu locuiesc6triesc 2n .raiova din 1-+/. Ae "'ve been )l'6in7 ennis sin#e =ive oC#lo#;. =Aucm tenis de la ora cinci. ?in#e 3"en "'ve 3e been )l'6in7 ennis R = De c4nd $ucm noi tenis @ T"e boo; "'s been bein7 re'd =or 3o "ours. > .artea este citit de dou ore. T"e &' #" "'s been bein7 3' #"ed =or "ir 6 &inu es. > 7eciul este privit de treizeci de minute. T"e &' er "'s been bein7 dis#ussed =or =i= een &inu es. > &roblema se discut de cincisprezece minute. TO PLAY > ' se %u#' A 88 I "'ve been )l'6in7 /)leii$1 = eu (m) $oc You "'ve been )l'6in7 = tu (te) $oci He5s"e5i "'s been )l'6in7 = el6ea (se) $oac etc. $ 88 I "'ve no been )l'6in7 = I "'venC been )l'6in7 = eu nu (m) $oc etc. I 88 H've I been )l'6in7R = eu (m) $oc@ etc. I 2 $ 88 H've I no been )l'6in7 R = "'venC I been )l'6in7 R = eu nu (m) $oc @ etc. Ho3 lon7 "'ve 6ou been re'din7 "e le er R = De c4t timp citeti scrisoarea @ I ;no3 3"' "e "'s been doin7 od'6. = Eu tiu ce a fcut el azi6astzi. 1.M.B.1.D. THE PA?T TE$?E "e traduce prin imperfect, perfect simplu, perfect compus i e5prim o aciune trecut terminat. I s'3 "er 6es erd'6. = m vzut1o ieri. Es e ' dou' =or& de b'9 ' verbului (ve9i lis ' de b'9 ' verbelorS). *erbele principale sunt 1) regulate i !) neregulate. 1. re7ul' e 2 la forma a 001a i a 0001a de baz primesc terminaia 1ed. Eerminaia 2ed se citete3 1 / 1 c4nd este precedat de o consoan nesonor6surd= 's;ed /4As; 1< loo;ed /lu; 1 2 / d 1 c4nd este precedat de o consoan sonor= re#eived /ri4sIvd1 < )roved /4)r+vd1 1 / id 1 c4nd este precedat de literele sau d = 'dded /4Edid1, 3'n ed /43on id1 B. nere7ul' e (vezi lista la sf4ritul crii) A. *O$F+GAREA (ER:ELOR A+`ILIARE LA PA?T TE$?E TO :E 2 AA?5AERE 2 :EE$ A 88 I 3's = eu am fost, eu eram 3e 3ere = noi am fost, noi eram 6ou 3ere = tu ai fost, tu erai 6ou 3ere = voi6dv. ai fost, voi6dv. erai "e5s"e5i 3's = el6ea era6a fost "e6 3ere = ei6ele au fost, ei6ele erau $ 88 I 3's no = I 3'snC = eu nu am fost = eu nu eram 6ou 3ere no = 6ou 3erenC = tu nu ai fost = tu nu erai 65

etc. I 88 I a $ 88 nu era@ etc.

"e5s"e5i 3's no = "e5s"e5i 3'snC = el6ea nu a fost = el6ea nu era 3's I R = eu am fost@ = eu eram @ 3ere 6ou R = tu ai fost@ = tu erai @ 3's "e5s"e5i R = el6ea a fost @ = el6ea era @ etc. 3's I no R = 3'snC I R = eu nu am fost @ = eu nu eram @ 3ere 6ou no R = 3erenC 6ou R = tu nu ai fost @ = tu nu erai @ 3's "e5s"e5i no R = 3'snC "e5s"e5i R = el6ea nu a fost @ = el6ea

TO HA(E 2 HA. 2 HA. A 88 I "'d = eu am avut, eu 3e "'d = noi am avut, noi aveam aveam 6ou "'d = voi6dv. ai avut, voi6dv. 6ou "'d = tu ai avut, tu aveai aveai "e6 "'d = ei6ele au avut, ei6ele "e 5s"e5i "'d = el6ea a aveau avut, el6ea avea $ 88 I "'d no > I "'dnC = eu nu am avut = eu n1am avut = eu nu aveam etc I 88 "'d IR = eu am avut@, eu aveam@ etc. I a $ 88 "'d I no R > "'dnC I R = eu nu am avut @ = eu nu aveam @ etc. TO .O 2 .I. 2 .O$E A 88 I did = eu am fcut, eu fceam 3e did = noi am fcut, noi fceam 6ou did = tu ai fcut, tu fceai 6ou did = voi6dv. ai fcut, voi 6 dv. fceai "e5s"e5i did = el 6 ea a fcut, el6ea fcea "e6 did = ei6ele au fcut, ei 6 ele fceau $ 88 I did no do > I didnC do = eu nu am fcut, eu nu fceam etc. I 88 .id I doR = eu am fcut @, eu fceam @ etc. I a $ 88 .id I no doR > didnC I doR = eu nu am fcut @, eu nu fceam @ etc. ?HO+L. este au5iliar pentru T"e Fu ure in "e P's , persoana 0 singular i plural, precum i pentru formarea modului condiional (prezent i perfect) AO+L. este au5iliar pentru T"e Fu ure in "e P's pers. 00 1 000 i condiional. El 2l poate 2nlocui pe s"ould la pers. 0 sg. i pl. at4t la timpul T"e Fu ure in "e P's c4t i la modul condiional. *O+L. A 88 I #ould (7o) = I 3's 'ble o (7o) = eu puteam6eram 2n stare s (merg) You #ould (7o) = 6ou 3ere 'ble o (7o) = tu puteai6erai 2n stare s (mergi) He5s"e5i #ould (7o) = "e5s"e5i 3's 'ble o (7o) = el6ea putea6era 2n stare s (mearg) etc. $ 88 I #ould no (7o) > I #ouldnC (7o) > I 3's no 'ble o (7o) > I 3'snC 'ble o (7o) = eu nu puteam (merge) = eu nu eram 2n stare s (merg) etc. I 88 #ould I (7o) R > 3's I 'ble o (7o) R = eu puteam s (merg)@ = 66 :. *O$F+GAREA
(ER:ELOR MO.ALE LA

PA?T TE$?E

I a $ 88

puteam eu s (merg)@ = eu eram 2n stare s (merg)@ = eram eu 2n stare s (merg)@ etc. #ould I no (7o)R > #ouldnC I (7o)R > 3's I no 'ble o (7o)R > 3'snC I 'ble o (7o)R = eu nu puteam (merge)@ = eu nu eram 2n stare s (merg)@ etc.

*erbul *O+L. e5prim3 1. 'bili ' e' Jn re#u Y I #ould s)e'; Ger&'n l's 6e'r = I 3's 'ble o s)e'; Ger&'n l's 6e'r = 8tiam s vorbesc germana anul trecut. b) o invi 'ie s'u o ru7&in e (condiional prezent) *ould 6ou ()ossibl6) #o&e o &6 bir "d'6 )'r 6R = i putea ( puteai ) veni la petrecerea de ziua mea de natere@ *ould 6ou lend &e 6our u&brell'R = i putea s1mi 2mprumui umbrela ta @ #) )er&isiune' 5 )osibili ' e' Jn re#u T"e6 #ould 7o on ' ri). = Ei puteau merge 2n e5cursie. MIGHT *erbul &i7" , adic a 00 a form de baz a verbului &'6 care la timpul prezent printre altele e5prim i permisiunea, poate e5prima permisiunea la trecut atunci c4nd &'6 devine &i7" transformat din vorbire direct 2n vorbire indirect. ^M'6 I 7o on "e ri)^< 's;ed M'r6. = 1 &ot merge 2n e5cursie, 2ntreb 7arK. devine 2n vorbirea indirect3 M'r6 's;ed i= s"e &i7" 7o on "e ri). > M'r6 's;ed i= s"e 3's 'llo3ed o 7o on "e ri). = 7arK a 2ntrebat dac poate s mearg 2n e5cursie. = 7arK a 2ntrebat dac 2i este 2ngduit s mearg 2n e5cursie. *erbul MIGHT e5prim3 ') )osibili ' e' Jn )re9en (&i7" fiind au5iliar modal la condiional prezent)! He &i7" be "ere. = r putea fi acolo. Mi7" "e s ill be "ere R = r putea fi acolo 2nc @ = r putea fi tot acolo @ b) )osibili ' e' Jn re#u ! You &i7" "'ve su##eeded i= 6ou "'d ried. = Eu ai fi putut reui dac ai fi 2ncercat. = "1ar fi putut s reueti dac ai fi 2ncercat. I ;ne3 "e &i7" be l' e. = 8tiam c este posibil s 2nt4rzie. #) in erdi#[i' Jn re#u 3 ?"e s'id "' 3e &i7" no 7o on "' ri). = ?"e s'id "' 3e 3ere no 'llo3ed o 7o on "' ri). = Ea a zis c noi nu putem merge 2n e5cursia aceea. = Ea a zis c nou nu ne este 2ngduit 6 permis s mergem 2n e5cursia aceea. d) o &'nierW )oli i#o'sW de ' #ere )er&isiune' 3 (folosit la condiional prezent) Mi7" I 's; 6ou so&e "in7 R = putea s te6v 2ntreb ceva @ Mi7" I use 6our )"one R = putea folosi telefonul tu @ HA. TO > A TRE:+I ?A I "'d o (7o) = eu trebuia s (merg) 6ou "'d o (7o) = tu trebuia s (mergi) "e5s"e5i "'d o (7o) = el6ea trebuia s (mearg) etc $ 88 I "'d no o (7o) > I "'dnC o (7o) > I did no (didnC ) "'ve o (7o) = eu nu trebuia s (merg) = eu nu a (n1a) trebuit s (merg) etc. I 88 "'d I o (7o) R > did I "'ve o (7o) R = eu trebuia s (merg) @ etc I2$ 88 "'d I no o (7o) R > did I no "'ve o (7o) R = eu nu trebuia A 88 67

s (merg) @ etc. ?HO+L. > rebui'< se #uvene' s ?"ould este a doua form de baz (adic P's Tense) a verbului s"'ll i e5prim o obligaie, sau o recomandare 2n trecut. Ae s"ould le'rn. = Erebuia s 2nvm. = "e cuvenea s 2nvm. Hn aceastW situaXie s"ould este sinonim cu ou7" o. A 88 I s"ould (7o) = eu trebuia s (merg) (se cuvenea s merg) 6ou s"ould (7o) = tu trebuia s (mergi) "e 5s"e5i s"ould (7o) = el6ea trebuia s (mearg) etc $ 88 I s"ould no (7o) > I s"ouldnC (7o) = eu nu trebuia s (merg) etc. I 88 s"ould I (7o) R = trebuia eu s (merg) @ etc. I2$ 88 s"ould I no (7o) R > s"ouldnC I (7o) R = nu trebuia eu s (merg) @ etc. ?"ould \ in=ini iv )er=e# > obli7'ie Jn re#u You s"ould "'ve old us "e ru ". > You ou7" o "'ve old us "e ru ". = r fi trebuit s ne spui adevrul. You s"ouldnC "'ve re=used "eir "el). = (1ar fi trebuit s le fi refuzat a$utorul. AO+L. = a voi I 3ould (see) = eu voiam s (vd) = eu vedeam, obinuiam s (vd) 6ou 3ould (see) = tu voiai s (vezi) = tu vedeai, obinuiai s (vezi) "e5s"e5i 3ould (see) = el6ea voia s (vad) = el6ea vedea, obinuia s (vad) etc $ 88 I 3ould no (see) = I 3ouldnC (see) = eu nu voiam s (vd)= eu nu vedeam etc. I 88 3ould I (see) R = voiam eu s (vd) @ = obinuiam eu s (vd) @, vedeam eu @ eu vedeam@ etc. I 2 $ 88 3ould I no (see) R > 3ouldnC I (see) R = eu nu voiam s (vd) @ = nu voiam eu s (vd)@= eu nu obinuiam s (vd)@ etc. Aould este a 001a form de baz a verbului 3ill. I unders ood "e 3ould no see "e&. = m 2neles c nu voia s1i vad . A 88 *erbul AO+L. e5prim3 ') 2 '#iune re)e ' Jn re#u (3ould > used o) He 3ould 7o s3i&&in7 3i " o "er bo6s. > He used o 7o s3i&&in7 3i " o "er bo6s . = El obinuia s 2noate cu ali biei. b) 2 dorin Jn re#u He 3ould 7o on "e ri). = El dorea s mearg 2n e5cursie. $EE. "e folosete la negativ i interogativ urmat de infinitiv fr particula o. $eednC urmat de infinitiv perfect e5prim c s1a petrecut ceva nenecesar. You neednC "'ve 7one "ere. = (u era necesar6nevoie s fi mers acolo. I ;ne3 I need no re)e' "e Gues ion. > 8tiam c nu e nevoie s repet 2ntrebarea. You neednC "'ve #oo;ed our dinner be#'use 3e 're 7oin7 o dine ou 3i " =riends oni7" . = (u era necesar s fi pregtit cina pentru c vom cina cu prietenii 2n ora disear. He didnC need o 7e u) so e'rl6. > I 3's no ne#ess'r6 =or "i& o 7e u) so e'rl6. = (u era necesar6nevoie ca el s se scoale aa devreme. 68

$ 88 I need no (7o) = I neednC (7o) = eu nu era nevoie s (merg) etc. I 88 $eed I (7o) R = eu era nevoie6necesar s merg @ = era necesar s (merg)@ etc. I 2 $ 88 $eed I no (7o)R >neednC I (7o)R = eu nu era necesar6nevoie s (merg)@ = n1aveam eu nevoie s (merg) @ +?E. TO > AO+L. nu se confunda acest verb cu verbul principal regulat to use 2 used 2 used = a 2ntrebuina, a folosi. "e traduce 2n limba rom4n prin timpul imperfect, iar sensul 2i este dat de verbul principal pe l4ng care funcioneaz 2n propoziie. A 88 I used o ()l'6) = I 3ould ()l'6) = eu $ucam = eu obinuiam s ($oc) You used o ()l'6) = 6ou 3ould ()l'6) = tu $ucai = tu obinuiai s ($oci) He5s"e used o ()l'6) = "e5s"e 3ould ()l'6) > el6ea $uca = el6ea obinuia s ($oace) etc $ 88 I use(d)nC o ()l'6) > I 3ouldnC ()l'6) = eu nu obinuiam s ($oc) etc I 88 +se(d) I o ()l'6) R > 3ould I ()l'6) R = obinuiam eu s ($oc) @ etc I2$ 88 +se(d)nC I o ()l'6) R > 3ouldnC I ()l'6) R = eu nu obinuiam s ($oc) @ etc 2 o be used o = a fi obinuit62nvat cu6s He 3's used o "eir do7s. = El era obinuit62nvat cu c4inii lor. He 3's used o #' #" =is". = El era 2nvat6obinuit s prind pete. 2 o 7e used o > a se 2nvWXa6obi[nui cu Ae 7o used o "ese 3or;in7 #ondi ions. = Erebuia s ne obinuim cu aceste condiii de munc. T"ere used o be so&e en s on "is 7round l's su&&er< use(d)nC "ere R = Erau nite corturi pe terenul acesta vara trecut, nu1i aa @ 2 didnC use o 2 es e =or&W #olo#vi'lWY use(d)nC o es e =or&' li er'rW lte structuri modale3 "'d be er > &'i bine sW Ae "'d be er 'rrived "ere e'rlier "'n l' er. > 7ai bine sW a$ungem acolo mai devreme dec4t mai t4rziu. 3ould r' "er ... "'n...> a[ prefera sW ... dec4t sW ... I 3ould r' "er 3'l; "'n ';e ' 'Hi. > AZ )re=er' sW &er7 )e %os de#T sW i'u un 'Hi. *. *O$F+GAREA (ER:ELOR PRI$*IPALE 2 A?PE*T+L *OM+$< TO ?EE 2 ?AA 2 ?EE$ (verb )rin#i)'l nere7ul' ) I s'3= eu am vzut, eu 6ou s'3 = tu ai vzut, tu noi vedeam voi vedeai
.IATEEA A*TI(,

A 88

vedeam vedeai

3e s'3 = noi am vzut, 6ou s'3 = voi ai vzut,

"e5s"e5i s'3 = el6ea a "e6 s'3 = ei6ele au vzut, el6ea vedea vzut, ei6ele vedeau $ 88 I did no see > I didnC see = eu nu am vzut 6ou did no see > 6ou didnC see = tu nu ai vzut "e5s"e5i did no see > "e5s"e5i didnC see = el6ea nu a vzut etc. I 88 did I see R = eu am vzut @ = am vzut eu @ etc. 69

I 2 $ 88

did I no see R > didnC I see R = eu nu am (n1am) vzut @ etc.

TO A$?AER 2 A$?AERE. 2 A$?AERE. > a rWspunde (verb regulat) A 88 I 'ns3ered = eu am rspuns 3e 'ns3ered = noi am rspuns 6ou 'ns3ered = tu ai rspuns 6ou 'ns3ered = voi ai rspuns "e5s"e5i 'ns3ered = el6ea a rspuns "e6 'ns3ered = ei6ele au rspuns $ 88 I did no 'ns3er > I didnC 'ns3er = eu nu am rspuns 6ou did no 'ns3er > 6ou didnC 'ns3er = tu nu ai rspuns "e5s"e5i did no 'ns3er > "e5s"e5i didnC 'ns3er = el6ea nu a rspuns etc. I 88 did I 'ns3er R = eu am rspuns @ = am rspuns eu @ etc. I 2 $ 88 did I no 'ns3er R = didnC I 'ns3er R = eu nu am rspuns @ etc. TO .ARE 2 .ARE. 2 .ARE. > a indrazni,a provoca A 88 I d'red = eu am 2ndrznit 3e d'red = noi am 2ndrznit 6ou d'red = tu ai 2ndrznit 6ou d'red = voi ai 2ndrznit "e5s"e5i d'red = el6ea a 2ndrznit "e6 d'red = ei6ele au 2ndrznit $ 88 I did no d're = I didnC d're = eu nu am (n1am) 2ndrznit etc. I 88 did I d're R = eu am 2ndrznit @ = am 2ndrznit eu @ etc. I 2 $ 88 did I no d're R = didnC I d're R = eu nu am 2ndrznit @ = n1am 2ndrznit eu @ etc. T"e6 d'red &e o do i bu I didnC d're. = Ei m1au provocat s1o fac, dar eu n1 am avut cura$ul. I did no d're o bre'; &6 )ro&ise53ord. = (u am 2ndrznit s1mi calc promisiunea6cuv4ntul. Fo"n did no d're o 7o "ere< did "e R = Aohn n1a 2ndrznit s mearg6plece acolo, nu1i aa @ = Aohn nu a avut cura$ s plece acolo, aa1i @ TO $EE. 2 $EE.E. 2 $EE.E.> a necesita, a solicita T"is 3or; needed &u#" s;ill. = Ereaba aceasta a necesitat6 solicitat6 presupus mult 2ndem4nare6 pricepere. A 88 I needed = eu am avut nevoie = mie mi1a trebuit 6ou needed = tu ai avut nevoie = ie i1a trebuit "e5s"e5i needed = el6ea a avut nevoie = lui6ei i1a trebuit 3e needed = noi am avut nevoie = nou ne1a trebuit 6ou needed = voi ai avut nevoie = vou v1a trebuit "e6 needed = ei6ele au avut nevoie = lor le1a trebuit $ 88 I did no need = I didnC need = eu nu am avut nevoie = mie nu mi1a trebuit etc. I 88 did I need R = eu am avut nevoie @ = am avut eu nevoie @ = mi1a trebuit mie @ = mie mi1a trebuit@ etc. I 2 $ 88 did I no need R > didnC I need R = eu nu am avut nevoie @ = n1am avut eu nevoie@ = mie nu mi1a trebuit @ = nu mi1a trebuit mie @ etc. T"e6 didnc need our "el)< did "e6R=Ei nu au avut nevoie de a$utorul nostru, nu1i aa@=<or nu le1a trebuit a$utorul nostru, aa1i @ .id "e6 need 'n6 "el) R = u avut ei nevoie de vreun a$utor @ = <e1a trebuit lor 70

vreun a$utor @ Pl'n s 'nd 'ni&'ls needed r'in. = &lantele i animalele aveau nevoie de ploaie. Ae neded ' lo o= i&e = m avut nevoie de mult timp. = (e1a trebuit mult vreme. .. *O$F+GAREA (ER:ELOR PRI$*IPALE 2 .IATEEA TO ?PEA@ 2 ?PO@E 2 ?PO@E$ > ' vorbi I 3's s)e';in7 > eu 6ou 3ere s)e';in7 > tu
A*TI(, < A?PE*T+L *O$TI$++

A 88

vorbeam vorbeai

"e5s"e 3's s)e';in7 > el6ea vorbea $ 88 I 88 I2$ 88

3e 3ere s)e';in7 > noi vorbeam 6ou 3ere s)e';in7 = voi vorbeai "e6 3ere s)e';in7 = ei6ele vorbeau

I 3's no (3'snC ) s)e';in7 = eu nu vorbeam etc. 3's I s)e';in7 R = vorbeam6am vorbit eu @ etc. 3's I no (3'snC I ) s)e';in7 R = nu vorbeam eu @ etc.
(ER:ELOR PRI$*IPALE

A 88

E. *O$F+GAREA TO ?EE 2 ?AA2 ?EE$

.IATEEA PA?I(, < A?PE*T+L *OM+$

vzut()

I 3's seen = eu am fost

6ou 3ere seen = tu ai fost vzut() "e5s"e5i 3's seen = el6ea a fost vzut() $ 88 I 88 I 2 $ 88

3e 3ere seen = noi am vzui6vzute 6ou 3ere seen = voi ai vzui6vzute "e6 3ere seen = ei6ele au fost vzui6vzute

fost fost

I 3's no seen = I 3'snC seen = eu nu am fost vzut() etc. 3's I seenR = eu am fost vzut@ = am fost eu vzut()@ etc. 3's I no seenR > 3'snC I seenR = eu nu am fost vzut()@ etc.

A 88

F. *O$F+GAREA (ER:ELOR PRI$*IPALE 2 .IATEEA PA?I(,< A?PE*T+L *O$TI$++ TO :E :EI$G LOO@E. AT (b6 s&b.) > ' =i )rivi (de #inev') 3e 3ere bein7 loo;ed ' = noi eram privii6privite 6ou 3ere bein7 loo;ed ' = voi erai privii5privite "e6 3ere bein7 loo;ed ' = ei erau privii6privite

I 3's bein7 loo;ed ' = eu eram privit() 6ou 3ere bein7 loo;ed ' = tu erai rivit() "e5s"e5i 3's bein7 loo;ed ' = el6ea era privit()

$ 88 I 3's no bein7 loo;ed ' = I 3'snC bein7 loo;ed ' = eu nu eram privit() etc. I 88 3's I bein7 loo;ed ' R = eram eu privit()@ etc. I2$ 88 3's I no bein7 loo;ed ' R = 3'snC I bein7 loo;ed ' R = eu nu eram privit()@ etc.

71

G. *O$F+GAREA (ER:ELOR REFLE`I(E 2 A?PE*T+L *OM+$ TO E$FOY 2 E$FOYE. 2 E$FOYE. O$E?ELF > ' se dis r' A 88 I en%o6ed &6sel= = eu m1am distrat6amuzat 6ou en%o6ed 6oursel= = tu te1ai distrat6amuzat "e5s"e5i en%o6ed "i&sel=5"ersel=5i sel= = el6ea s1a distrat6amuzat 3e en%o6ed ourselves = noi ne1am distrat6amuzat 6ou en%o6ed 6ourselves = voi v1ai distrat6amuzat "e6 en%o6ed "e&selves = ei6ele s1au distrat6amuzat $ 88 I did no en%o6 &6sel= > I didnC en%o6 &6sel= = eu nu m1am distrat etc. I 88 did I en%o6 &6sel= R = eu m1am distrat @ = m1am distrat eu @ etc. I 2 $ 88 did I no en%o6 &6sel= R > didnC I en%o6 &6sel= R = eu nu m1am distrat @ etc. H. *O$F+GAREA (ER:ELOR REFLE`I(E 2 A?PE*T+L *O$TI$++ TO E$FOY O$E?ELF > ' se dis r' A 88 I 3's en%o6in7 &6sel= = eu m distram6amuzam 6ou 3ere en%o6in7 6oursel= = tu te distrai6amuzai "e 3's en%o6in7 "i&sel= = el se distra6amuza s"e 3's en%o6in7 "ersel= = ea se distra6amuza i 3's en%o6in7 i sel= = el6ea se distra6amuza 3e 3ere en%o6in7 ourselves = noi ne distram6amuzam 6ou 3ere en%o6in7 6ourselves = voi v distrai6amuzai "e6 3ere en%o6in7 "e&selves = ei6ele se distrau6amuzau $ 88 I 3's no (3'snC ) en%o6in7 &6sel= = eu nu m distram etc. I 88 3's I en%o6in7 &6sel= R = eu m distram@ = m distram eu @ etc. I 2 $ 88 3's I no (3'snC I) en%o6in7 &6sel= R = eu nu m distram @ etc. I s'3 "i& ' &o&en '7o. = <1am vzut acum o clip. = <1am vzut mai 2nainte. T"e bo6s 'l3'6s )l'6ed ennis in "e '= ernoon. = :ieii $ucau totdeauna tenis dup amiaza6masa. I &e "e& on ?und'6 '= ernoon. = 01am 2nt4lnit duminic dup amiaz6mas. I en ered "e "ouse 's soon 's i be7'n o r'in. = m intrat 2n cas de 2ndat ce a 2nceput s plou. T"e6 ' e lun#" o7e "er ever6 d'6. = Ei au servit pr4nzul 2mpreun 2n fiecare zi. T"e P's Tense apare 2n propoziiile 2n care se 2nt4lnesc adverbe de timp ca3 6es erd'6 = ieri, "e d'6 be=ore 6es erd'6 = alaltieri, 3o d'6s53ee;s5&on "s5 '7o = acum dou zile6 sptm4ni6 luni, l's i&e = ultima dat6oar, l's 3ee;5 &on " = sptm4na6luna trecut, l's 6e'r = anul trecut etc. .id 6ou see Fo"n e'rlier "is 3ee;R = <1ai vzut pe Aohn mai pe la 2nceputul sptm4nii acesteia@ De reinut urmtoarele perechi de e5emple corecte 3 I s'3 Fo"n od'6. > I "'ve seen Fo"n od'6. = <1am vzut pe Aohn azi. I s'3 Fo"n "is 3ee;5&on ". > I "'ve seen Fo"n "is 3ee;5&on ". = <1am vzut pe Aohn sptm4na6luna aceasta. I s'3 Fo"n re#en l6. > I "'ve seen Fo"n re#en l6. = <1am vzut pe Aohn recent. 1.M.B.1.K. MAI M+LT *A PERFE*T (THE PA?T PERFE*T) E5prim o aciune trecut terminat anterioar altei aciuni trecute terminate. "e formeaz cu "'d plus participiul trecut al verbului de con$ugat. 72

I "'d be7un o r'in (1)53"en I en ered "e "ouse (B). = Hncepuse s plou c4nd am intrat 2n cas. A. *O$F+GAREA (ER:ELOR A+`ILIARE LA THE PA?T PERFE*T TO :E 2 AA?5AERE 2 :EE$ A 88 I "'d been = eu fusesem 3e "'d been = noi fusesem 6ou "'d been = tu fusesei 6ou "'d been = voi fusesei "e5s"e5i "'d been = el6ea fusese "e6 "'d been = ei6ele fuseser $ 88 I "'d no been = I "'dnC been = eu nu fusesem etc. I 88 "'d I beenR = eu fusesem@ = fusesem eu@ etc. I 2 $ 88 "'d I no beenR = "'dnC I beenR = eu nu fusesem@ = nu fusesem eu@ etc. TO HA(E 2 HA. 2 HA. A 88 I "'d "'d = eu avusesem 3e "'d "'d = noi avusesem 6ou "'d "'d = tu avusesei 6ou "'d "'d = voi avusesei "e5s"e5i "'d "'d = el6ea avusese "e6 "'d "'d = ei6ele avuseser $ 88 I "'d no "'d = I "'dnC "'d = eu nu avusesem etc. I 88 "'d I "'d R = eu avusesem @ = avusesem eu @ etc. I 2 $ 88 "'d I no "'d R > "'dnC I "'d R = eu nu avusesem @ = nu avusesem eu @ etc. TO .O 2 .I. 2 .O$E I "'d done = eu fcusem 3e "'d done = noi fcusem 6ou "'d done = tu fcusei 6ou "'d done = voi fcusei "e5s"e5i "'d done = el6ea fcuse "e6 "'d done = ei6ele fcuser $ 88 I "'d no done = I "'dnC done = eu nu fcusem etc. I 88 "'d I done R = eu fcusem @ = fcusem eu @ etc. I 2 $ 88 "'d I no done R > "'dnC I done R = eu nu fcusem @ = nu fcusem eu @ etc. A 88 :. *O$F+GAREA (ER:ELOR MO.ALE LA TIMP+L THE PA?T PERFE*T *A$ 2 *O+L. 2 Q > TO :E A:LE TO A 88 I "'d been 'ble o ()l'6) = eu putusem6tiusem6fusesem 2n stare s ($oc) 6ou "'d been 'ble o ()l'6) = tu putusei6tiusei6fusesei 2n stare s ($oci) "e5s"e5i "'d been 'ble o ()l'6) = el6ea putuse6tiuse6fusese 2n stare s ($oace) 3e "'d been 'ble o ()l'6) = noi putusem6tiusem6fusesem 2n stare s ($ucm) 6ou "'d been 'ble o ()l'6) = voi putusei6tiusei6fusesei 2n stare s ($ucai) "e6 "'d been 'ble o ()l'6) = ei6ele putuser6tiuser6fuseser 2n stare s ($oace) $ 88 I "'dnC been 'ble o ()l'6) = eu nu putusem6tiusem6fusesem 2n stare s ($oc) etc. I 88 "'d I been 'ble o ()l'6) R = eu putusem6tiusem6fusesem 2n stare 73

s ($oc) @ etc. I 2 $ 88 "'d I no been 'ble o ()l'6) R = "'dnC I been 'ble o ()l'6) R = eu nu putusem6 tiusem s ($oc) @ = eu nu fusesem 2n stare s ($oc) @ etc. MAY 2 MIGHT 2 Q > TO :E PERMITE.5ALLOAE. TO A 88 I "'d been )er&i ed5'llo3ed o ()l'6) = eu avusesem voie6 putusem s ($oc) = mie 2mi fusese permis 2ngduit s ($oc) 6ou "'d been )er&i ed5'llo3ed o ()l'6) = tu avusesei voie6 putusei s ($oci) = ie 2i fusese permis62ngduit s ($oci) "e5s"e5i "'d been )er&i ed5'llo3ed o ()l'6) = el6ea avusese voie s ($oace) = el6ea putuse s ($oace) = lui6ei 2i fusese permis62ngduit s ($oace) 3e "'d been )er&i ed5'llo3ed o ()l'6) = noi avusesem voie s ($ucm) = noi putusem s ($ucm) = nou ne fusese permis62ngduit s ($ucm) 6ou "'d been )er&i ed5'llo3ed o ()l'6) = voi avusesei voie s ($ucai) = voi putusei s ($ucai) = vou v fusese permis62ngduit s ($ucai) "e6 "'d been )er&i ed5'llo3ed o ()l'6) = ei6ele avuseser voie s ($oace) = ei6ele putuser s ($oace) = lor le fusese permis62ngduit s ($oace) $ 88 I "'d no been )er&i ed5'llo3ed o ()l'6) > I "'dnC been )er&i ed5'llo3ed o ()l'6) = eu nu avusesem voie s ($oc) = nu putusem s ($oc) = mie nu1mi fusese permis62ngduit s ($oc) etc. I 88 H'd I been )er&i ed5'llo3ed o ()l'6) R = avusesem eu voie s ($oc) @ = putusem eu s ($oc)@ = 2mi fusese mie permis62ngduit s ($oc) @ etc. I 2 $ 88 "'d I no been )er&i ed5'llo3ed o ()l'6) R > "'dnC I been )er&i ed5 'llo3ed o ()l'6) R = eu nu avusesem voie s ($oc) @ = eu nu putusem s ($oc) @ = nu1mi fusese mie permis62ngduit s ($oc) @ etc. M+?T 2 Q 2 Q > TO HA(E TO I "'d "'d o ()l'6) = eu trebuise s ($oc) 6ou "'d "'d o ()l'6) = tu trebuise s ($oci) "e5s"e5i "'d "'d o ()l'6) = el6ea trebuise s ($oace) 3e "'d "'d o ()l'6) = noi trebuise s ($ucm) 6ou "'d "'d o ()l'6) = voi trebuise s ($ucai) "e6 "'d "'d o ()l'6) = ei6ele trebuise s ($oace) $ 88 I "'d no "'d o ()l'6) = I "'dnC "'d o ()l'6) = eu nu trebuise s ($oc) etc. I 88 "'d I "'d o ()l'6) R = trebuise eu s ($oc) @ etc. I 2 $ 88 "'d I no "'d o ()l'6) R = "'dnC I "'d o ()l'6) R = eu nu trebuise s ($oc) @ = nu trebuise eu s ($oc) @ etc. A 88 *. *O$F+GAREA (ER:ELOR PRI$*IPALE 2 TO ?PEA@ 2 ?PO@E 2 ?PO@E$ A 88 I "'d s)o;en = eu vorbisem vorbisem 6ou "'d s)o;en = tu vorbisei vorbisei 74
A?PE*T+L *OM+$< .IATEEA A*TI(,

3e "'d s)o;en = noi 6ou "'d s)o;en = voi

"e5s"e "'d s)o;en = el6ea vorbise "e6 "'d s)o;en ei6ele vorbiser $ 88 I "'d no s)o;en = I "'dnC s)o;en = eu nu vorbisem etc. I 88 "'d I s)o;en R = eu vorbisem @ = vorbisem eu @ etc. I 2 $ 88 "'d I no s)o;enR = "'dnC I s)o;enR = eu nu vorbisem@ = nu vorbisem eu@ etc. .. *O$F+GAREA (ER:ELOR PRI$*IPALE 2 TO ?PEA@ 2 ?PO@E2?PO@E$ I "'d been s)e';in7 = eu
A?PE*T+L *O$TI$++ < .IATEEA A*TI(b

A 88

3e "'d been s)e';in7 = noi vorbisem 6ou "'d been s)e';in7 = 6ou "'d been s)e';in7 = voi tu vorbisei vorbisei "e5s"e "'d been s)e';in7 "e6 "'d been s)e';in7 = ei6ele = el6ea vorbise vorbiser $ 88 I "'d no been s)e';in7 = I "'dnC been s)e';in7 = eu nu vorbisem etc. I 88 "'d I been s)e';in7 R = eu vorbisem @ = vorbisem eu @ etc. I 2 $ 88 "'d I no been s)e';in7 R = "'dnC I been s)e';in7 R = eu nu vorbisem @ = nu vorbisem eu @ etc. vorbisem E. *O$F+GAREA
(ER:ELOR PRI$*IPALE

.IATEEA PA?I(b < A?PE*T+L *OM+$

TO :E A?@E. > ' =i Jn reb' A 88 I "'d been 's;ed = eu fusesem 2ntrebat 6ou "'d been 's;ed = tu fusesei 2ntrebat "e5s"e "'d been 's;ed = el6ea fusese 2ntrebat() 3e "'d been 's;ed = noi fusesem 2ntrebai 6ou "'d been 's;ed = voi fusesei 2ntrebai "e6 "'d been 's;ed = ei6ele fuseser 2ntrebai62ntrebate $ 88 I "'d no been 's;ed = I "'dnC been 's;ed = eu nu fusesem 2ntrebat etc. I 88 "'d I been 's;ed R = eu fusesem 2ntrebat @ = fusesem eu 2ntrebat @ etc. I 2 $ 88 "'d I no been 's;ed R = "'dnC I been 's;ed R = eu nu fusesem 2ntrebat @ = nu fusesem eu 2ntrebat @ etc. E5ist cazuri c4nd T"e P's Per=e# se traduce prin T"e P's Tense. I 3's ' "o&e 3"en "e "'d #o&e o see &e. = Eram acas c4nd a venit el pe la mine. Hn e5emplul 3 El a zis c ne ateapt de cinci minute. 1 verbul 'I e') din limba rom4n, care este la prezent se traduce 2n limba englez prin P's Per=e# ! He s'id "' "e "'d been 3'i in7 =or us =or =ive &inu es. 1.M.B.1.L. (IITOR+L ?IMPL+ (THE ?IMPLE F+T+RE) E5prim o aciune posterioar timpului prezent (adic momentului vorbirii). "e formeaz cu au5iliarele s"'ll 63ill la persoana 0 singular i plural, i 3ill la celelalte persoane, plus infinitivul scurt prezent al verbului de con$ugat. A. *O$F+GAREA
(ER:ELOR A+`ILIARE LA (IITOR ?IMPL+

75

TO :E > ' =i I s"'ll53ill be > ICll be = eu voi fi = eu o s fiu 6ou 3ill be > 6ouCll be = tu vei fi = tu o s fii "e5s"e5i 3ill be > "eCll5s"eCll5i Cll be = el6ea o s fie 3e s"'ll53ill be > 3eCll be = noi vom fi = o s fim 6ou 3ill be > 6ouCll be = voi vei fi = voi o s fii "e6 3ill be > "e6Cll be = ei6ele vor fi = ei6ele o s fie $ 88 I s"'ll53ill no be > I s"'nC be = eu nu voi fi = eu n1o s fiu 6ou 3ill no be > 6ou 3onC be = tu nu vei fi = tu n1o s fii "e5s"e5i 3ill no be > "e5s"e5i 3onC be = el6ea nu va fi = el6ea n1o s fie etc. I 88 s"'ll53ill I be R = eu voi fi @ = eu o s fiu @ = voi fi eu @ = o s fiu eu @ etc. I 2 $ 88 s"'ll53ill I no be R = s"'nC 53onC I be R = eu nu voi fi @ = nu voi fi eu @ = eu n1o s fiu @ etc. A 88 TO HA(E A 88 I s"'ll53ill "'ve > ICll "'ve = eu voi avea = eu o s am 6ou 3ill "'ve > 6ouCll "'ve = tu vei avea = tu o s ai "e5s"e5i 3ill "'ve > "eCll5s"eCll5i Cll "'ve = el6ea va avea = el6ea o s aib 3e s"'ll53ill "'ve > 3eCll "'ve > noi vom avea = noi o s avem 6ou 3ill "'ve > 6ouCll "'ve = voi vei avea = voi o s avei "e6 3ill "'ve > "e6Cll "'ve = ei6ele vor avea = ei6ele o s aib $ 88 I s"'ll53ill no "'ve > I s"'nC 53onC "'ve = eu nu voi avea = n1o s am 6ou 3ill no "'ve > 6ou 3onC "'ve = tu nu vei avea = tu n1o s ai "e5s"e5i 3ill no "'ve > "e5s"e5i 3onC "'ve = el6ea nu va avea = n1o s aib etc. I 88 s"'ll53ill I "'ve R = eu voi avea @ = voi avea eu @ = eu o s am @ etc. I 2 $ 88 s"'ll53ill I no "'ve R > s"'nC 53onC I "'ve R = eu nu voi avea @ = nu voi avea eu @ = eu n1o s am @ = n1o s am eu @ etc. A 88 TO .O I s"'ll53ill do > ICll do = eu voi face = eu o s fac 6ou 3ill do> 6ouCll do = tu vei face = tu o s faci "e5s"e5i 3ill do > "eCll5s"eCll5i Cll do = el6ea o s fac 3e s"'ll53ill do> 3eCll do1=noi vom face=o s facem "e6 3ill do > "e6Cll do = ei6ele vor face=ei6ele o s fac I s"'ll53ill no do > I s"'nC 53onC do = eu nu voi face = eu n1o s

$ 88 fac

6ou 3ill no do > 6ou 3onC do = tu nu vei face = tu n1o s faci "e5s"e5i 3ill no do > "e5s"e5i 3onC do = el6ea nu va face = el6ea n1o s fac etc. I 88 s"'ll53ill I do R = eu voi face @ = voi face eu @ = eu o s fac @ = o s fac eu @ etc. I 2 $ 88 s"'ll53ill I no do R > s"'nC 5 3onC I do R = eu nu voi face @ = nu voi face eu @ = eu n1o s fac @ = n1o s fac eu @ etc. :. *O$F+GAREA (ER:ELOR MO.ALE *A$ 2 *O+L. 2 Q > TO :E A:LE TO 76
LA TIMP+L (IITOR ?IMPL+

A 88 I s"'ll53ill be 'ble o (s3i&) > ICll be 'ble o (s3i&) = eu voi putea6ti s (2not) = eu fi voi 2n stare s (2not) 6ou 3ill be 'ble o (s3i&) > 6ouCll be 'ble o (s3i&) = tu vei putea6ti s (2noi) = tu vei fi 2n stare s (2noi) "e5s"e5i 3ill be 'ble o (s3i&) > "eCll5s"eCll5i Cll be 'ble o (s3i&) = el6ea va putea6ti s (2noate) = el6ea va fi 2n stare s (2noate) 3e s"'ll53ill be 'ble o (s3i&) > 3eCll be 'ble o (s3i&) = noi vom putea6ti s (2notm) = noi vom fi 2n stare s (2notm) 6ou 3ill be 'ble o (s3i&) > 6ouCll be 'ble o (s3i&) = voi vei putea6ti s (2notai) = voi vei fi 2n stare s (2notai) "e6 3ill be 'ble o (s3i&) > "e6Cll be 'ble o (s3i&) = ei6ele vor putea6ti s (2noate) = ei6ele vor fi 2n stare s (2noate) $ 88 I s"'ll53ill no be 'ble o (s3i&) > I s"'nC 53onC be 'ble o (s3i&) = eu nu voi putea6ti s (2not) = eu nu voi fi 2n stare s (2not) 6ou 3ill no be 'ble o (s3i&) > 6ou 3onC be 'ble o (s3i&) = tu nu vei putea6ti s (2noi) = tu nu vei fi 2n stare s (2noi) "e5s"e5i 3ill no be 'ble o (s3i&) > "e5s"e5i 3onC be 'ble o (s3i&) = el6ea nu va putea6ti s (2noate) = el6ea nu va fi 2n stare s (2noate) etc. I 88 s"'ll53ill I be 'ble o (s3i&) R = eu voi putea6ti s (2not) @ = eu voi fi 2n stare s (2not) @ etc. I2$ 88 s"'ll53ill I no be 'ble o (s3i&) R > s"'nC 53onC I be 'ble o (s3i&) R = eu nu voi putea6ti s (2not) @ = eu nu voi fi 2n stare s (2not) @ = eu n1o s fiu 2n stare s (2not) @ etc. MAY2MIGHT 2 Q > TO :E PERMITTE.5ALLOAE. TO A 88 I s"'ll53ill be )er&i ed5'llo3ed o (7o) = eu voi avea voie s (merg) = eu voi putea s (merg) = mie 2mi va fi permis62ngduit s (merg) = eu o s pot s (merg) 6ou 3ill be )er&i ed5'llo3ed o (7o) = tu vei avea voie s (mergi) = tu vei putea s (mergi) = ie 2i va fi permis62ngduit s (mergi) = tu o s poi s (mergi) "e5s"e5i 3ill be )er&i ed5'llo3ed o (7o) = el6ea va avea voie s (mearg) = el6ea va putea s (mearg) = lui6ei 2i va fi permis62ngduit s (mearg) = el6ea o s poat s (mearg) 3e s"'ll53ill be )er&i ed5'llo3ed o (7o) = noi vom avea voie s (mergem) = noi vom putea s (mergem) = nou ne va fi permis62ngdui s (mergem) = noi o s putem s (mergem) 6ou 3ill be )er&i ed5'llo3ed o (7o) = voi vei avea voie s (mergei) = voi vei putea s (mergei) = vou v va fi permis62ngduit s (mergei) = voi o s putei s (mergei) "e6 3ill be )er&i ed5'llo3ed o (7o) = ei6ele vor avea voie s (mearg) = ei6ele vor putea s (mearg) = lor le va fi permis62ngduit s (mearg) = ei6ele o s poat s (mearg) $ 88 I s"'ll53ill no be )er&i ed5'llo3ed o (7o) > I s"'nC 53onC be )er&i ed5 'llo3ed o (7o) = eu nu voi avea voie s (merg) = eu nu voi putea s (merg) = mie nu1mi va fi permis62ngduit s (merg) = eu n1o s am voie s (merg) 6ou 3ill no be )er&i ed5'llo3ed o (7o) > 6ou 3onC be )er&i ed5'llo3ed 77

o (7o) = tu nu vei avea voie s (mergi) = tu nu vei putea s (mergi) = ie nu1i va fi permis62ngduit s (mergi) = tu n1o s ai voie s (mergi) "e5s"e5i 3ill no be )er&i ed5'llo3ed o (7o) > "e5s"e5i 3onC be )er&i ed5 'llo3ed o (7o) = el6ea nu va avea voie s (mearg) = el6ea nu va putea s (mearg) = lui6ei nu1i va fi permis62ngduit s (mearg) = el6ea n1o s aib voie s (mearg) etc. I 88 s"'ll53ill I be )er&i ed5'llo3ed o (7o) R = eu voi avea voie s (merg) @ = voi avea eu voie s (merg) @ = 2mi va fi mie permis62ngduit s (merg) @ =eu o s pot (merge) @ etc. I2$ 88 s"'ll53ill I no be )er&i ed5'llo3ed o (7o) R > s"'nC 53onC I be )er&i ed5 'llo3ed o (7o) R = eu nu voi avea voie s (merg) @ = eu nu voi putea s (merg) @ = eu nu voi putea (merge) @ = mie nu1mi va fi permis62ngduit s (merg) @ etc. M+?T 2 M+?T 2 Q > TO HA(E TO A 88 I s"'ll53ill "'ve o (7o) > ICll "'ve o (7o) = eu va trebui s (merg) = eu o s trebuiasc s (merg) 6ou 3ill "'ve o (7o) > 6ouCll "'ve o (7o) = tu va trebui s (mergi) = tu o s trebuiasc s (mergi) "e5s"e5i 3ill "'ve o (7o) > "eCll5s"eCll5i Cll "'ve o (7o) = el6ea va trebui s (mearg) = el6ea o s trebuiasc s (mearg) 3e s"'ll53ill "'ve o (7o) > 3eCll "'ve o (7o) = noi va trebui s (mergem) = noi o s trebuiasc s (mergem) 6ou 3ill "'ve o (7o) > 6ouCll "'ve o (7o) = voi va trebui s (mergei) = voi o s trebuiasc s (mergei) "e6 3ill "'ve o (7o) > "e6Cll "'ve o (7o) = ei6ele va trebui s (mearg) = ei6ele o s trebuiasc s (mearg) $ 88 I s"'ll53ill no "'ve o (7o) > I s"'nC 53onC "'ve o (7o) = eu nu va trebui s (merg) = eu n1o s trebuiasc s (merg) 6ou 3ill no "'ve o (7o) > 6ou 3onC "'ve o (7o) = tu nu va trebui s (mergi) = tu n1o s trebuiasc s (mergi) "e5s"e5i 3ill no "'ve o (7o) > "e5s"e5i 3onC "'ve o (7o) = el6ea nu va trebui s (mearg) = el6ea n1o s trebuiasc s (mearg) etc. I 88 s"'ll53ill I "'ve o (7o) R = eu va trebui s (merg) @ = va trebui eu s (merg) @ etc. I 2 $ 88 s"'ll53ill I no "'ve o (7o) R > s"'nC 53onC I "'ve o (7o) R = eu nu va trebui s (merg) @ = nu va trebui eu s (merg) @ = eu n1o s trebuiasc s (merg) @ etc. *. *O$F+GAREA (ER:ELOR PRI$*IPALE 2 .IATEEA A*TI(,< A?PE*T+L *OM+$ TO ?PEA@ A 88 I s"'ll53ill s)e'; > ICll s)e'; = eu voi vorbi = eu o s vorbesc 6ou 3ill s)e'; > 6ouCll s)e'; = tu vei vorbi = tu o s vorbeti "e5s"e 3ill s)e'; > "eCll5s"eCll s)e'; = el6ea va vorbi = el6ea o s vorbeasc 3e s"'ll53ill s)e'; > 3eCll s)e'; = noi vom vorbi = noi o s vorbim 78

vorbeasc $ 88 I s"'ll53ill no s)e'; > I s"'nC 53onC s)e'; = eu nu voi vorbi = eu n1o s vorbesc 6ou 3ill no s)e'; > 6ou 3onC s)e'; = tu nu vei vorbi = tu n1o s vorbeti "e5s"e 3ill no s)e'; > "e5s"e 3onC s)e'; = el6ea nu va vorbi = el6ea n1o s vorbeasc etc. I 88 s"'ll53ill I s)e'; R = eu voi vorbi @ = voi vorbi eu @ = eu o s vorbesc @ etc. I2$ 88 s"'ll53ill I no s)e'; R > s"'nC 53onC I s)e'; R = eu nu voi vorbi @ = nu voi vorbi eu @ = eu n1o s vorbesc @ = n1o s vorbesc eu @ etc. TO .ARE 2 .ARE. 2 .ARE. I s"'ll53ill d're > ICll d're = eu voi 2ndrzni = eu o s 2ndrznesc 6ou 3ill d're > 6ouCll d're = tu vei 2ndrzni = tu o s 2ndrzneti "e5s"e5i 3ill d're > "eCll5s"eCll5i Cll d're= el6ea va 2ndrzni = el6ea o s 2ndrz1 neasc 3e s"'ll53ill d're > 3eCll d're = noi vom 2ndrzni = noi o s 2ndrznim 6ou 3ill d're > 6ouCll d're = voi vei 2ndrzni = voi o s 2ndrznii "e6 3ill d're > "e6Cll d're = ei6ele vor 2ndrzni = ei6ele o s 2ndrzneasc $ 88 I s"'ll53ill no d're > I s"'nC 53onC d're = eu nu voi 2ndrzni = eu n1o s 2ndrznesc etc. I 88 s"'ll53ill I d're R = eu voi 2ndrzni @ = voi 2ndrzni eu@ = o s 2ndrznesc eu@ etc. I2$ 88 s"'ll53ill53ill I no d're R = s"'nC 53onC I d're R = eu nu voi 2ndrzni @ = nu voi 2ndrzni eu @ = eu n1o s 2ndrznesc @ = n1o s 2ndrznesc eu @ etc. T"e6 3ill no d're o bre'; "eir 3ord. = Ei nu vor 2ndrzni s1i calce cuv4ntul. I s"'ll53ill no d're o 7o "ere 'lone. = Eu nu voi 2ndrzni s merg acolo singur(). = Eu nu voi avea cura$ s plec6merg acolo singur(). A 88 TO $EE. 2 $EE.E. 2 $EE.E. A 88 I s"'ll53ill need > ICll need = eu voi avea nevoie = mie 2mi va trebui = eu o s am nevoie = mie o s1mi trebuiasc 6ou 3ill need > 6ouCll need = tu vei avea nevoie = ie 2i va trebui = tu o s ai nevoie = ie o s1i trebuiasc "e5s"e5i 3ill need > "eCll5s"eCll5i Cll need = el6ea va avea nevoie = lui6ei 2i va trebui = el6ea o s aib nevoie = lui6ei o s1i trebuiasc 3e s"'ll53ill need > 3eCll need = noi vom avea nevoie = nou ne va trebui = noi o s avem nevoie = nou o s ne trebuiasc 6ou 3ill need > 6ouCll need = voi vei avea nevoie = vou v va trebui = voi o s avei nevoie = vou o s v trebuiasc "e6 3ill need > "e6Cll need = ei6ele vor avea nevoie = lor le va trebui = ei6ele o s aib nevoie = lor o s le trebuiasc $ 88 79

6ou 3ill s)e'; > 6ouCll s)e'; = voi vei vorbi = voi o s vorbii "e6 3ill s)e'; > "e6Cll s)e'; = ei6ele vor vorbi = ei6ele o s

I s"'ll53ill no need > I s"'nC 53onC need = eu nu voi avea nevoie = mie nu1mi va trebui = eu n1o s am nevoie = mie n1o s1mi trebuiasc etc. I 88 s"'ll53ill I need R = eu voi avea nevoie @ = voi avea eu nevoie @ = eu o s am nevoie @ = o s am eu nevoie @ = mie 2mi va trebui @ = 2mi va trebui mie @ = mie o s1mi trebuiasc @ = o s1mi trebuiasc mie @ etc. I2$ 88 s"'ll53ill I no need R > s"'nC 53onC I need R = eu nu voi avea nevoie @ = nu voi avea eu nevoie @ = eu n1o s am nevoie @ = n1o s am eu nevoie @ = mie nu1mi va trebui @ = nu1mi va trebui mie @ = mie n1o s1mi trebuiasc @ = n1o s1mi trebu1 iasc mie @ etc. Pl'n s 'nd 'ni&'ls 3ill 'l3'6s need r'in. = &lantele i animalele vor avea totdeauna nevoie de ploaie. Aill 6ou need 'n6 "el) R = *ei avea tu nevoie de vreun a$utor @ A"' 3ill 6ou need R = De ce vei avea nevoie @ = .e v va trebui @ .. *O$F+GAREA (ER:ELOR PRI$*IPALE 2 .IATEEA A*TI(,< A?PE*T+L *O$TI$++ TO ?PEA@ A 88 I s"'ll53ill be s)e';in7 > ICll be s)e';in7 = eu voi vorbi = eu o s vorbesc 6ou 3ill be s)e';in7 > 6ouCll be s)e';in7 = tu vei vorbi = tu o s vorbeti "e5s"e 3ill be s)e';in7 > "eCll5s"eCll be s)e';in7 = el6ea va vorbi = el6ea o s vorbeasc 3e s"'ll53ill be s)e';in7 > 3eCll be s)e';in7 = noi vom vorbi = noi o s vorbim 6ou 3ill be s)e';in7 > 6ouCll be s)e';in7 = voi vei vorbi = voi o s vorbii "e6 3ill be s)e';in7 > "e6Cll be s)e';in7 = ei6ele vor vorbi = ei6ele o s vorbeasc $ 88 I s"'ll53ill no be s)e';in7 > I s"'nC 53onC be s)e';in7 = eu nu voi vorbi = eu n1o s vorbesc etc. I 88 s"'ll53ill I be s)e';in7 R = eu voi vorbi @ = voi vorbi eu @ = eu o s vorbesc@ etc. I2$ 88 s"'ll53ill I no be s)e';in7 R > s"'nC 53onC I be s)e';in7 R = eu nu voi vorbi @ etc. E. *O$F+GAREA (ER:ELOR PRI$*IPALE 2 .IATEEA PA?I(, TO :E A.MIRE. A 88 I s"'ll53ill be 'd&ired > ICll be 'd&ired = eu voi fi admirat = eu o s fiu admirat 6ou 3ill be 'd&ired > 6ouCll be 'd&ired = tu vei fi admirat = tu o s fii admirat "e5s"e5i 3ill be 'd&ired > "eCll5s"eCll5i Cll be 'd&ired = el6ea va fi admirat() = el6ea o s fie admirat() 3e s"'ll53ill be 'd&ired > 3eCll be 'd&ired = noi vom fi admirai = noi o s fim admirai 6ou 3ill be 'd&ired > 6ouCll be 'd&ired = voi vei fi admirai = voi o s fii admirai "e6 3ill be 'd&ired > "e6Cll be 'd&ired = ei6ele vor fi admirai6admirate = ei6ele o s fie admirai6admirate 80

$ 88 I s"'ll53ill no be 'd&ired > I s"'nC 53onC be 'd&ired = eu nu voi fi admirat = eu n1o s fiu admirat etc. I 88 s"'ll53ill I be 'd&iredR = eu voi fi admirat@ = voi fi eu admirat@ = eu o s fiu admirat@ = o s fiu eu admirat@ I2$ 88 s"'ll53ill I no be 'd&ired R > s"'nC 53onC I be 'd&ired R = eu nu voi fi admirat @ = nu voi fi eu admirat @ = eu n1o s fiu admirat @ = n1o s fiu eu admirat @ etc. 1.M.B.1.M. (IITOR+L A$TERIOR (THE F+T+RE PERFE*T) E5prim o aciune viitoare care se petrece 2naintea altei aciuni viitoare. "e formeaz cu au5iliarele s"'ll53ill plus infinitivul scurt perfect al verbului de con$ugat. :6 =ive oC#lo#;< 3"en 6ou #o&e< I s"'ll "'ve 3ri en "e le er. = &4n la (cel t4rziu) ora cinci, c4nd vei veni tu, eu voi fi scris scrisoarea. I s"'ll53ill "'ve been = eu voi fi fost I s"'ll53ill no "'ve been = eu nu voi fi fost ?"'ll5Aill I "'ve been R = voi fi fost eu @ = eu voi fi fost @ ?"'ll5Aill I no "'ve been R = eu nu voi fi fost @ = nu voi fi fost eu @ I s"'ll53ill "'ve "'d o = eu va fi trebuit s etc. *O$F+GAREA A 88 TO *OME > ' veni I s"'ll53ill "'ve #o&e = eu
(ER:ELOR PRI$*IPALE LA (IITOR A$TERIOR

3e s"'ll53ill "'ve #o&e = noi vom fi venit 6ou 3ill "'ve #o&e = tu vei 6ou 3ill "'ve #o&e = voi vei fi fi venit venit "e5s"e5i 3ill "'ve #o&e = "e6 3ill "'ve #o&e = ei6ele vor el6ea va fi venit fi venit $ 88 I s"'ll53ill no "'ve #o&e = I s"'nC 53onC "'ve #o&e = eu nu voi fi venit etc. I 88 s"'ll53ill I "'ve #o&e R = eu voi fi venit @ = voi fi venit eu @ etc. I2$ 88 s"'ll53ill I no "'ve #o&e R = s"'nC 53onC I "'ve #o&e R = eu nu voi fi venit @ etc. voi fi venit 1.M.B.1.N. (IITOR U$ TRE*+T (THE F+T+RE I$ THE PA?T) E5prim o aciune viitoare comunicat 2ntr1un moment trecut i se folosete 2n fraze. "e traduce 2n limba rom4n prin timpul viitor simplu. "e formeaz cu au5iliarele s"ould53ould la persoana 0 singular i plural i 3ould la celelalte persoane plus infinitivul scurt prezent al verbului de con$ugat. You old &e (1) "' 6ou 3ould #o&e (B). = 7i1ai spus c vei veni. .id I ell 6ou "' I s"ould53ould #o&e R = Yi1am spus eu c voi veni @ TO *OME > ' veni A 88 I s"ould53ould #o&e = eu voi veni #o&e = noi vom veni 6ou 3ould #o&e = tu vei veni veni 81 3e s"ould53ould 6ou 3ould #o&e = voi vei

vor veni $ 88 veni s vii

"e5s"e5i 3ould #o&e = el6ea va veni

"e6 3ould #o&e = ei6ele

I s"ould53ould no #o&e = I s"ouldnC 53ouldnC #o&e = eu nu voi 6ou 3ould no #o&e = 6ou 3ouldnC #o&e = tu nu vei veni = tu n1o

"e5s"e5i 3ould no #o&e = "e5s"e5i 3ouldnC #o&e = el6ea nu va veni = el6ea n1o s vin etc. I 88 s"ould53ould I #o&e R = eu voi veni @ etc. I2$ 88 s"ould53ould I no #o&e R > s"ouldnC 53ouldnC I #o&e R = eu nu voi veni @ etc. 1.M.B.1.O. (IITOR+L APROPIAT (THE $EAR F+T+RE > THE F+T+RE OF I$TE$TIO$) "e formeaz cu construcia o be 7oin7 o (a avea de g4nd s = a inteniona s) din care verbul o be se con$ug la pre1zent, P's Tense i P's Per=e# , 2mpreun cu in=ini ivul s#ur )re9en 'l verbului de #on%u7' . ceast construcie e5prim o aciune ce urmeaz s aib loc la scurt timp dup ce a fost anunat. "e traduce i prin viitor. 1) I '& 7oin7 o )l'6 ennis. = m de g4nd s $oc tenis.= voi $uca tenis. B) I 3's 7oin7 o )l'6 ennis. = veam de g4nd s $oc tenis. D) I "'d been 7oin7 o )l'6 ennis. = vusesem de g4nd s $oc tenis. lte modaliti de e5primare a viitorului3 ') )rin in er&ediul 'dverbelor de i&) #'re #onin idee' de vii or T"e6 're #o&in7 o&orro3< no oni7" . = Ei vin (vor veni) m4ine, nu disear. b) #u '%u orul verbului o be o > ' ur&' sW A"en 're "e6 o be &'rried R = .4nd urmeaz ei s se cstoreasc @ T"e6 're o be &'rried in Au7us . = Ei urmeaz s se cstoreasc 2n august. A"' 're 6ou o do '= er "' R = .e vei face dup aceea @ A"' 3's I o do R = .e era s fac @ = .e aveam de fcut @ = .e trebuia s fac @ I did no ;no3 3"' "e6 3ere o do. = Eu nu am tiut ce urma s fac ei. Ae 're o )'6 "e #os o= "e i#;e . = 9rmeaz s pltim costul biletului. #) cu construcia6structura o be 'bou o = a fi pe punctul de a, a fi gata s T"e6 're 'bou o le've. = Ei sunt gata s plece. = "unt gata de plecare. = "unt pe punctul de plecare. = Ei stau s plece. d) cu a$utorul structurii o be 7oin7 o = a avea de g4nd s, a inteniona s 3 He is 7oin7 o be BL 6e'rs old neH 6e'r. = El va avea !' de ani anul urmtor. .o 6ou "in; i is 7oin7 o r'in R = .rezi c va ploua @ I su))ose "is "ouse is 7oin7 o be eH)ensive. = &resupun c aceast cas va fi scump. 1.M.B.B. MO.+L ?+:FO$*TI( (THE ?+:F+$*TI(E MOO.) "e folosete 2n propoziii cu sensuri negative. E5prim 3 ') o #ondiie ire'l< #'re se )o' e re'li9' s'u nu I= I 3ere "ere< I s"ould "el) 6ou. = Dac a fi acolo, te1a a$uta. b) o #on#esie )rob'bilW! He 3ouldnC =ind &e even i= "e #'&e e'rlier. = (u m1ar gsi chiar dac ar veni mai devreme. #) o dorin[W! He 3is"ed "e "'d &ore =riends .= r dori s aib mai muli prieteni. 82

I 3is" I 3ere "ere. = dori s fiu acolo. "e 2ntrebuineaz3 1 Dup con$uncii ca 3 i= = dac, i= onl6 = numai dac, even i= = chiar dac, 's i= = ca i c4nd6cum, de parc, 's "ou7" = ca i cum, les = ca s nu, "o3ever = oric4t de, "o3ever (li le) = oric4t de (puin), "o3ever (&u#") = oric4t de (mult), "o3ever (=e3) = oric4t de (puini), "o3ever (&'n6) = oric4t de (muli), "o3ever (l' e) = oric4t de (t4rziu), 3"' ever = orice, indiferent care, oricare, i= need be = dac e nevoie6necesar etc. 1 Dup verbul 3is" sau e5presiile i Cs i&e (or i Cs "i7" i&e) = este timpul s, i is ne#ess'r6 = este necesar, i is )rob'ble5li;el6 = este probabil, i is )ossible = este posibil, i is ri7" = este drept6corect, i is 3ron7 = este greit6nedrept etc. I 3's ordered "' #o&)u ers be used. = "1a ordonat s se foloseasc 62ntrebuineze calculatoarele. ^*o&e 3"' &'6^< "e s'id. = ? " se 2nt4mple ce s1o 2nt4mpla, a zis el. ;ie ce1o fi, a zis el. ^?o be i ^< M'r6 re)e' ed. = ? a s fie, a repetat 7arK. ^I= need be< 3e send 6ou ' #o'#"^< "e s'id .= ? Dac este necesar, v trimitem un autocar, a zis el. 0at o subdiviziune a sub$onctivului din punct de vedere formal3 1) ?ub%on# iv )re9en (T"e Presen ?ub%un# ive or ?ub%un# ive I) "e traduce prin con$unctiv prezent sau condiional1optativ prezent. .a form coincide cu in=ini iv s#ur )re9en 2 toate persoanele av4nd aceeai form. E5emplu3 I is vi 'l "' 6ou 7o "ere no3. = Este vital ca tu s mergi acolo acum. ?o be i . = a s fie. i= need be = dac este nevoie B) ?ub%on# iv re#u (T"e ?i&)le P's ?ub%un# ive or ?ub%un# ive II) I Cs i&e 3e 3en "o&e. = E timpul s mergem acas. I 3is" I 3ere "ere .= vrea s fiu acolo. D) ?ub%on# iv )er=e# ( T"e P's Per=e# ?ub%un# ive or ?ub%un# ive III) I= I "'d bou7" "e boo; I s"ould "'ve re'd i . = Dac a fi cumprat cartea a fi citit1o. .omparai cele dou moduri 3 subjonctiv indicativ i= I 3ere "ere = dac a fi aici i= I 3's "ere = dac eu eram aici = 6ou 3ere "ere = dac tu ai fi aici i= 6ou 3ere "ere = dac tu erai aici i= "e5s"e5i 3ere "ere=dac el6ea ar fi aici i= "e5s"e5i 3's "ere = dac el6ea era aici i= 3e 3ere "ere = dac noi am fi aici i= 3e 3ere "ere = dac noi eram aici i= 6ou 3ere "ere = dac voi ai fi aici i= 6ou 3ere "ere = dac voi erai aici i= "e6 3ere "ere = dac ei6ele ar fi aici i= "e6 3ere "ere = dac ei6ele erau aici He does no re&e&ber i=53"e "er I 3's "ere. = El nu1i amintete dac eu eram acolo. I= I 3ere "ere I s"ould53ould )l'6 ennis. = Dac a fi acolo a $uca tenis. I= need be I 3ould #o&e e'rlier. = I= i 3ere ne#es'r6 I 3ould #o&e e'rlier. = Dac ar fi necesar a veni mai devreme.

83

1.M.B.B.1. ?+:FO$*TI(+L II (THE ?+:F+$*TI(E II) Hn limba rom4n se traduce prin condiional optativ prezent i e5prim un fapt ireal. (e5. I= I "'d &one6 I 3ould bu6 ' #'r. = Dac a avea bani a cumpra o main. "e 2nelege din acest e5emplu c nu pot cumpra main pentru c nu am bani.) TO :E > ' =i i= I 3ere = dac eu a fi i= 3e 3ere = dac noi am fi i= 6ou 3ere = dac tu ai fi i= 6ou 3ere = dac voi ai fi i= "e5s"e5i 3ere = dac el6ea ar fi i= "e6 3ere = dac ei6ele ar fi I 88 3ere I ... = s fiu eu, de1a fi eu ... 3ere 3e ... = s fim noi, de1am fi noi ... 3ere 6ou ... = s fii voi, de1ai fi voi ... 3ere 6ou ... = s fii tu, de1ai fi tu ... 3ere "e6 ... = s fie ei6ele, de1ar fi ei6ele ... 3ere "e5s"e5i ... = s fie el6ea, de1ar fi el6ea ... $ 88 i= I 3ere no > i= I 3erenC = dac eu nu a fi = dac eu n1a fi etc. I2$ 88 3ere I no > 3erenC I = s nu fiu eu = de n1a fi eu etc. A 88 TO HA(E > ' 've' i= I "'d = dac eu a avea i= 6ou "'d = dac tu ai avea i= "e5s"e5i "'d = dac el6ea ar avea avea I 88 A 88 "'d I = s am eu = de1a i= 3e "'d = dac noi am avea i= 6ou "'d = dac voi ai avea i= "e6 "'d = dac ei6ele ar A. *O$F+GAREA
(ER:ELOR A+`ILIARE LA

?+:F+$*TI(E II

"'d 3e = s avem noi = de1am avea avea eu noi "'d 6ou = s ai tu = de1ai "'d 6ou = s avei voi = de1ai avea avea tu voi "'d "e5s"e5i = s aib "'d "e6 = s aib ei6ele = de1ar el6ea, de1ar avea el6ea avea ei6ele $ 88 i= I "'d no > i= I "'dnC = dac eu nu a avea = dac eu n1a avea etc. I2$ 88 "'d I no > "'dnC I = s n1am eu = de n1a avea eu etc. TO .O > A FA*E A 88 i= I did = dac eu a face i= 3e did = dac noi am face i= 6ou did = dac tu ai face i= 6ou did = dac voi ai face i= "e5s"e5i did = dac el6ea ar face i= "e6 did = dac ei6ele ar face I 88 did I do = s fac eu = de1a face eu etc. $ 88 i= I did no do > i= I didnC do = dac eu nu a face = dac eu n1a face etc. I2$ 88 did I no do > didnC I do = s nu fac eu = de n1a face eu etc. :. *O$F+GAREA (ER:ELOR *A$ 2 *O+L. 2 Q > TO :E A:LE TO 84
MO.ALE LA

?+:F+$*TI(E II

A 88 i= I #ould (7o) > i= I 3ere 'ble o (7o) = dac eu a putea (merge) = dac eu a fi 2n stare s (merg) 6ou #ould (7o) > i= 6ou 3ere 'ble o (7o) = dac tu ai putea (merge) = dac tu ai fi 2n stare s (mergi) "e5s"e5i #ould (7o) > i= "e5s"e5i 3ere 'ble o (7o) = dac el6ea ar putea (merge) = dac el6ea ar fi 2n stare s i= 3e #ould (7o) > i= 3e 3ere 'ble o (7o) = dac noi am putea (merge) = dac noi am fi 2n stare s (mergem) i= 6ou #ould (7o) > i= 6ou 3ere 'ble o (7o) = dac voi ai putea (merge) = dac voi ai fi 2n stare s (mergei) i= "e6 #ould (7o) > i= "e6 3ere 'ble o (7o) = dac ei6ele ar putea (merge) = dac ei6ele ar fi 2n stare s I 88 #ould I (7o) > 3ere I 'ble o (7o) = s pot eu (merge) = s pot eu s (merg) = de1a putea eu (merge) #ould 6ou (7o) > 3ere 6ou 'ble o (7o) = s poi tu (merge) #ould "e5s"e5i (7o) > 3ere "e5s"e5i 'ble o (7o) = s poat el6ea (merge) #ould 3e (7o) > 3ere 3e 'ble o (7o) = s putem noi (merge) #ould 6ou (7o) > 3ere 6ou 'ble o (7o) = s putei voi (merge) #ould "e6 (7o) > 3ere "e6 'ble o (7o) = s poat ei6ele (merge) $ 88 i= I #ould no (7o) > i= I #ouldnC (7o) > i= I 3ere no 'ble o 7o > i= I 3erenC 'ble o (7o) = dac eu n1a putea s (merg) = dac n1a fi 2n stare s (merg) etc. I2$ 88 #ould I no (7o) > #ouldnC I (7o) > 3ere I no 'ble o (7o) > 3erenC I 'ble o (7o) = s nu pot eu s (merg) = de n1a putea eu s (merg) etc. MAY 2 MIGHT 2 Q > TO :E PERMITTE.5ALLOAE. TO A 88 i= I &i7" (7o) > i= I 3ere )er&i ed5'llo3ed o (7o) = dac eu a avea voie s (merg) = dac mie mi1ar fi permis62ngduit s i= 6ou &i7" (7o) > i= 6ou 3ere )er&i ed5'llo3ed o (7o) = dac tu ai avea voie s (mergi) = dac ie i1ar fi permis62ngduit s i= "e5s"e5i &i7" (7o) > i= "e5s"e5i 3ere )er&i ed5'llo3ed o (7o) = dac el6ea ar avea voie s (mearg) = dac lui6ei i1ar fi permis62ngduit s (mearg) i= 3e &i7" (7o) > i= 3e 3ere )er&i ed5'llo3ed o (7o) = dac noi am avea voie s (mergem) = dac nou ne1ar fi permis62ngduit s (mergem) i= 6ou &i7" (7o) > i= 6ou 3ere )er&i ed5'llo3ed o (7o) = dac voi ai avea voie s (mergei) = dac vou v1 ar fi permis62ngduit s (mergei) i= "e6 &i7" (7o) > i= "e6 3ere )er&i ed5'llo3ed o (7o) = dac ei6ele ar avea voie s (mearg) = dac lor le1ar fi permis62ngduit s (mearg) I 88 &i7" I (7o) > 3ere I )er&i ed5'llo3ed o (7o) = s am eu voie s (merg) = de mi1ar fi mie permis62ngduit s (merg) &i7" 6ou (7o) > 3ere 6ou )er&i ed5'llo3ed o (7o) = s ai tu voie s (mergi) = de i1ar fi ie permis62ngduit s (mergi) &i7" "e5s"e5i (7o) > 3ere "e5s"e5i )er&i ed5'llo3ed o (7o)=s aib el6ea voie s (mearg)=de i1ar fi lui6ei permis 6 85

2ngduit s (mearg) &i7" 3e (7o) > 3ere 3e )er&i ed5'llo3ed o (7o) = s avem noi voie s (mergem) = de ne1ar fi nou 2ngduit s &i7" 6ou (7o) > 3ere 6ou )er&i ed5'llo3ed o (7o) = s avei voi voie s (mergei) = de v1ar fi vou is62ngduit s &i7" "e6 (7o) > 3ere "e6 )er&i ed5'llo3ed o (7o) = s aib ei6ele voie s (mearg) = de le1ar fi lor permis62ngduit s $ 88 i= I &i7" no (7o) > i= I &i7" nC (7o) > i= I 3ere no )er&i ed5'llo3ed o (7o) > i= I 3erenC )er&i ed5'llo3ed o (7o) = dac eu n1a avea voie s (merg) = dac mie nu mi1ar fi permis62ngduit s (merg) I2$ 88 &i7" I no (7o) > &i7" nC I (7o) > 3ere I no )er&i ed5'llo3ed o (7o) > 3erenC I )er&i ed5'llo3ed o (7o) = s nu am eu voie s (merg) = s nu1mi fie mie permis62ngduit s (merg) = de n1a avea eu voie s (merg) = de nu mi1ar fi mie permis62ngduit s (merg ) etc. M+?T 2 Q 2 Q > TO HA(E TO i= I "'d o (7o) = dac eu ar trebui s (merg) i= 6ou "'d o (7o) = dac tu ar trebui s (mergi) i= "e5s"e5i "'d o (7o) = dac el6ea ar trebui s (mearg) i= 3e "'d o (7o) = dac noi ar trebui s (mergem) i= 6ou "'d o (7o) = dac voi ar trebui s (mergei) i= "e6 "'d o (7o) = dac ei6ele ar trebui s (mearg) I 88 "'d I o (7o) = s trebuiasc eu s (merg) = de1ar trebui eu s (merg) "'d 6ou o (7o) = s trebuiasc tu s (mergi) = de1ar trebui tu s (mergi) "'d "e5s"e5i o (7o) = s trebuiasc el6ea s (mearg) = de1ar trebui el6ea s (mearg) "'d 3e o (7o) = s trebuiasc noi s (mergem) = de1ar trebui noi s (mergem) "'d 6ou o (7o) = s trebuiasc voi s (mergei) = de1ar trebui voi s (mergei) "'d "e6 o (7o) = s trebuiasc ei6ele s (mearg) = de1ar trebui ei6ele s (mearg) $ 88 i= I "'d no o (7o) > i= I "'dnC o (7o) = dac eu nu ar trebui s (merg) = dac eu n1ar trebui s (merg) etc. I2$ 88 "'d I no o (7o) > "'dnC I o (7o) = s nu trebuiasc eu s (merg) = de n1ar trebui eu s (merg) etc. A 88 ?HALL 2 ?HO+L. 2 Q A 88 i= I s"ould (7o) = dac eu ar trebui s (merg) = dac s1ar 2nt4mpla s (merg) eu i= 6ou s"ould (7o) = dac tu ar trebui s (mergi) = dac s1ar 2nt4mpla s (mergi) tu i= "e5s"e5i s"ould (7o) = dac el6ea ar trebui s (mearg) = dac s1ar 2nt4mpla s (mearg) el6ea etc. I 88 s"ould I (7o) = s trebuiasc eu s (merg) = de1ar trebui eu s (merg) s"ould 6ou (7o) = s trebuiasc tu s (mergi) = de1ar trebui tu s (mergi) s"ould "e5s"e5i (7o) = s trebuiasc el6ea s (mearg) = de1ar trebui 86

el6ea s (mearg) etc. $ 88 i= I s"ould no (7o) > i= I s"ouldnC (7o) = dac eu n1ar trebui s (merg) etc. I2$ 88 s"ould I no (7o) > s"ouldnC I (7o) = s nu trebuiasc eu s (merg) = de n1ar trebui eu s (merg) etc. A 88 AILL 2 AO+L. 2 Q

i= I 3ould (7o) = dac eu a i= 3e 3ould (7o) = dac noi am vrea s (merg) vrea s (mergem) i= 6ou 3ould (7o) = dac tu ai i= 6ou 3ould (7o) = dac voi ai vrea s (mergi) vrea s (mergei) i= "e5s"e5i 3ould (7o) = dac i= "e6 3ould (7o) = dac ei6ele ar el6ea ar vrea s vrea s (mearg) I 88 3ould I (7o) = s vreau eu s (merg) = de1a vrea eu s (merg) 3ould 6ou (7o) = s vrei tu s (mergi) = de1ai vrea tu s (mergi) 3ould "e5s"e5i (7o) = s vrea el6ea s (mearg) = de1ar vrea el6ea s (mearg) 3ould 3e (7o) = s vrem noi s (mergem) = de1am vrea noi s (mergem) 3ould 6ou (7o) = s vrei voi s (mergei) = de1ai vrea voi s (mergei) 3ould "e6 (7o) = s vrea ei6ele s (mearg) = de1ar vrea ei6ele s (mearg) $ 88 i= I 3ould no (7o) > i= I 3ouldnC (7o) = dac eu nu a vrea s (merg) = dac eu n1a vrea s (merg) etc. I2$ 88 3ould I no (7o) > 3ouldnC I (7o) = s nu vreau eu s (merg) etc. TO :E 2 AA? 5AERE 2 :EE$ TO A 88 i= I 3ere o (7o) = dac eu ar fi6urma s (merg) i= 6ou 3ere o (7o) = dac tu ar fi6urma s (mergi) i= "e5s"e5i 3ere o (7o) = dac el6ea ar fi6urma s (mearg) i= 3e 3ere o (7o) = dac noi ar fi6urma s (mergem) i= 6ou 3ere o (7o) = dac voi ar fi6urma s (mergei) i= "e6 3ere o (7o) = dac ei6ele ar fi6urma s (mearg) I 88 3ere I o (7o) = s fie eu s (merg) = de1ar fi s (merg) eu 3ere 6ou o (7o) = s fie tu s (mergi) = de1ar fi s (mergi) tu 3ere "e5s"e5i o (7o) = s fie el6ea s (mearg) = de1ar fi s (mearg) el6ea 3ere 3e o (7o) = s fie noi s (mergem) = de1ar fi s (mergem) noi 3ere 6ou o (7o) = s fie voi s (mergei) = de1ar fi s (mergei) voi 3ere "e6 o (7o) = s fie ei6ele s (mearg) = de1ar fi s (mearg) ei6ele $ 88 i= I 3ere no o (7o) > i= I 3erenC o (7o) = dac eu nu ar fi s (merg) = dac eu n1ar fi s (merg) etc. I2$ 88 3ere I no o (7o) > 3erenC I o (7o) = s nu fie eu s (merg6plec) = de n1ar fi s (merg6plec) eu etc.

87

*. *O$F+GAREA (ER:ELOR PRI$*IPALE LA ?+:F+$*TI(E II 2 A?PE*T+L *OM+$< .IATEEA A*TI(, TO ?EE 2 ?AA 2 ?EE$ A 88 i= I s'3 = dac eu a vedea i= 3e s'3 = dac noi am vedea i= 6ou s'3 = dac tu ai vedea i= 6ou s'3 = dac voi ai vedea i= "e5s"e5i s'3 = dac el6ea ar vedea i= "e6 s'3 = dac ei6ele ar vedea $ 88 i= I did no see = i= I didnC see = dac eu nu a vedea = dac eu n1 a vedea etc. .. *O$F+GAREA TO ?I$G
(ER:ELOR PRI$*IPALE LA

?+:F+$*TI(E II2

A?PE*T+L *O$TI$++ < .IATEEA A*TI(,

A 88

i= 3e 3ere sin7in7 = dac noi am c4nta i= 6ou 3ere sin7in7 = dac i= 6ou 3ere sin7in7 = dac voi ai tu ai c4nta c4nta i= "e5s"e5i 3ere sin7in7 = i= "e6 3ere sin7in7 = dac ei6ele ar dac el6ea ar c4nta c4nta I 88 3ere I sin7in7 = de1a c4nta eu = s c4nt eu 3ere 6ou sin7in7 = de1ai c4nta tu = s c4ni tu 3ere "e5s"e5i sin7in7 = de1ar c4nta el6ea = s c4nte el6ea 3ere 3e sin7in7 = de1am c4nta noi = s c4ntm noi 3ere 6ou sin7in7 = de1ai c4nta voi = s c4ntai voi 3ere "e6 sin7in7 = de1ar c4nta ei6ele = s c4nte ei6ele $ 88 i= I 3ere no sin7in7 > i= I 3erenC sin7in7 = dac eu nu a c4nta = dac eu n1a c4nta etc. I2$ 88 3ere I no sin7in7 > 3erenC I sin7in7 = de n1a c4nta eu = s nu c4nt eu etc. a c4nta 1.M.B.B.B. ?+:FO$*TI(+L PERFE*T (THE PA?T PERFE*T ?+:F+$*TI(E OR ?+:F+$*TI(E III) "e traduce prin con$unctiv 6condiional perfect. I= I "'d 7one "o&e. = Dac eu a fi mers acas. H'd I 7one "o&e. = " fi mers eu acas. = De1a fi mers eu acas. "ub$onctivul perfect e5primW o presupunere sau un fapt care nu concordW cu realitatea. "e folose[te 2n subordonata condiXionalW de tipul 000. A. *O$F+GAREA (ER:ELOR A+`ILIARE LA ?+:F+$*TI(E III TO :E 2 AA?5AERE 2 :EE$ A 88 i= I "'d been = dac eu a fi fost i= 3e "'d been = dac noi am fi fost i= 6ou "'d been = dac tu ai fi fost i= 6ou "'d been = dac voi ai fi fost i= "e5s"e5i "'d been= dac el6ea ar fi fost i= "e6 "'d been = dac ei6ele ar fi fost I 88 "'d I been = s fi fost eu = de1a fi fost eu "'d 3e been = s fi fost noi = de1am fi fost noi "'d 6ou been = s fi fost tu = de1ai fi fost tu "'d 6ou been = s fi fost voi = de1ai fi fost voi "'d "e5s"e5i been = s fi fost el6ea = de1ar fi fost el6ea "'d "e6 been = s fi fost ei6ele = de1ar fi fost e 88

i= I 3ere sin7in7 = dac eu

$ 88 i= I "'d no been > i= I "'dnC been = dac eu nu a fi fost = dac eu n1a fi fost etc. I2$ 88 "'d I no been > "'dnC I been = s nu fi fost eu = de n1a fi fost eu etc. TO HA(E 2 HA. 2 HA. A 88 i= I "'d "'d = dac eu a fi avut noi am fi avut i= 6ou "'d "'d = dac tu ai fi avut dac voi ai fi avut i= "e5s"e5i "'d "'d = dac el6ea ar fi avut dac ei6ele ar fi avut i= 3e "'d "'d = dac i= 6ou "'d "'d = i= "e6 "'d "'d =

I 88 "'d I "'d = s fi avut eu = de1a fi avut eu "'d 3e "'d = s fi avut noi = de1am fi avut noi "'d 6ou "'d = s fi avut tu = de1ai fi avut tu "'d 6ou "'d = s fi avut voi = de1ai fi avut voi "'d "e5s"e5 "'d = s fi avut el6ea = de1ar fi avut el6ea "'d "e6 "'d = s fi avut ei6ele = de1ar fi avut ei6ele $ 88 i= I "'d no "'d > i= I "'dnC "'d = dac eu nu a fi avut = dac eu n1a fi avut etc. I2$ 88 "'d I no "'d > "'dnC I "'d = s nu fi avut eu = de n1a fi avut eu etc. TO .O 2 .I. 2 .O$E A 88 i= I "'d done = dac eu a fi fcut i= 3e "'d done = dac noi am fi fcut i= 6ou "'d done = dac tu ai fi fcut i= 6ou "'d done = dac voi ai fi fcut i= "e5s"e5i "'d done = dac el6ea ar fi fcut i= "e6 "'d done = dac ei6ele ar fi fcut I 88 "'d I done = s fi fcut eu = de1a fi fcut eu "'d 3e done = s fi fcut noi = de1am fi fcut noi "'d 6ou done = s fi fcut tu = de1ai fi fcut tu "'d 6ou done = s fi fcut voi = de1ai fi fcut voi "'d "e done = s fi fcut el6ea = de1ar fi fcut el6ea "'d "e6 done = s fi fcut ei6ele = de1ar fi fcut ei6ele $ 88 i= I "'d no done > i= I "'dnC done = dac eu nu a fi fcut = dac eu n1a fi fcut etc. I2$ 88 "'d I no done > "'dnC I done = s nu fi fcut eu = de n1a fi fcut eu etc. :. *O$F+GAREA (ER:ELOR MO.ALE LA ?+:F+$*TI(E III *A$ 2 *O+L. 2 Q > TO :E A:LE TO A 88 i= I "'d been 'ble o (7o) = dac eu a fi putut s (merg) = dac eu a fi fost 2n stare s (merg) i= 6ou "'d been 'ble o (7o) = dac tu ai fi putut s (mergi) = dac tu ai fi fost 2n stare s (mergi) i= "e5s"e5i "'d been 'ble o (7o) = dac el6ea ar fi putut s (mearg) = dac el6ea ar fi fost 2n stare s (mearg) i= 3e "'d been 'ble o (7o) = dac noi am fi putut s (mergem) = 89

dac noi am fi fost 2n stare s (mergem) i= 6ou "'d been 'ble o (7o) = dac voi ai fi putut s (mergei) = dac voi ai fi fost 2n stare s (mergei) i= "e6 "'d been 'ble o (7o) = dac ei6ele ar fi putut s (mearg) = dac ei6ele ar fi fost 2n stare s (mearg) I 88 "'d I been 'ble o (7o) = s fi fost eu 2n stare s (merg) = de1a fi putut eu s (merg) = s fi putut eu s (merg) = de1a fi fost eu 2n stare s (merg) "'d 6ou been 'ble o (7o) = s fi fost tu 2n stare s (mergi) = de1ai fi putut tu s (mergi) = s fi putut tu s (mergi) = de1ai fi fost tu 2n stare s (mergi) "'d "e5s"e5i been 'ble o (7o) = s fi fost el6ea 2n stare s (mearg) = de1ar fi putut el6ea s (mearg) = s fi putut el6ea s (mearg) = de1ar fi fost el6ea 2n stare s (mearg) "'d 3e been 'ble o (7o) = s fi fost noi 2n stare s (mergem) = de1 am fi putut noi s (mergem) = s fi putut noi s (mergem) = de1 am fi fost noi 2n stare s (mergem) "'d 6ou been 'ble o (7o) = s fi fost voi 2n stare s (mergei) = de1 ai fi putut voi s (mergei) = s fi putut voi s (mergei) = de1ai fi fost voi 2n stare s (mergei) "'d "e6 been 'ble o (7o) = s fi fost ei6ele 2n stare s (mearg) = de1ar fi putut ei6ele s (mearg) = s fi putut ei6ele s (mearg) = de1 ar fi fost ei6ele 2n stare s (mearg) $ 88 i= I "'d no been 'ble o (7o) > i= I "'dnC been 'ble o (7o) = dac eu nu a (n1a) fi putut s (merg) = dac eu nu a (n1a) fi fost 2n stare s (merg) etc. I2$ 88 "'d I no been 'ble o (7o) > "'dnC I been 'ble o (7o) = s nu fi fost eu 2n stare s (merg) = de n1a fi putut eu s (merg) = s nu fi putut eu s (merg) = de n1a fi fost eu 2n stare s (merg) etc. MAY 2 MIGHT > TO :E PERMITTE.5ALLOAE. TO A 88 i= I "'d been )er&i ed5'llo3ed o (7o) = dac eu a fi avut voie s (merg) = dac eu a fi putut s (merg) = dac mie mi1ar fi fost permis62ngduit s (merg) i= 6ou "'d been )er&i ed5'llo3ed o (7o) = dac tu ai fi avut voie s (mergi) = dac tu ai fi putut s (mergi) = dac ie i1ar fi fost permis62ngduit s (mergi) i= "e5s"e5i "'d been )er&i ed5'llo3ed o (7o) = dac el6ea ar fi avut voie s (mearg ) = dac el6ea ar fi putut s (mearg) = dac lui6ei i1ar fi fost permis6 2ngduit s (mearg) i= 3e "'d been )er&i ed5'llo3ed o (7o) = dac noi am fi avut voie s (mergem) = dac noi am fi putut s (mergem) = dac nou ne1ar fi fost permis62ngduit s (mergem) i= 6ou "'d been )er&i ed5'llo3ed o (7o) = dac voi ai fi avut voie s (mergei) = dac voi ai fi putut s (mergei) = dac vou v1ar fi fost permis62ngduit s (mergei) i= "e6 "'d been )er&i ed5'llo3ed o (7o) = dac ei6ele ar fi avut voie s (mearg) = dac ei6ele ar fi putut s (mearg) = dac lor le1 ar fi fost permis62ng1 duit s (mearg) I 88 "'d I been )er&i ed5'llo3ed o (7o) = s fi avut eu voie s (merg) = s fi putut eu s (merg) = s1mi fi fost mie permis62ngduit s (merg) 90

= de1a fi avut eu voie s (merg) = de1a fi putut eu s merg = de mi1ar fi fost mie permis62ngduit s (merg) "'d 6ou been )er&i ed5'llo3ed o (7o) = s fi avut tu voie s (mergi) = s fi putut tu s (mergi) = s1i fi fost ie permis62ngduit s (mergi) = de1ai fi avut tu voie s (mergi) = de1ai fi putut tu s (mergi) = de i1ar fi fost ie permis62ngduit s (mergi) "'d "e5s"e5i been )er&i ed5'llo3ed o (7o) = s fi avut el6ea voie s (mearg) = s fi putut el6ea s (mearg) = s1i fi fost lui6ei permis62ngduit s (mearg) = de1ar fi avut el6ea voie s (mearg) = de1ar fi putut el6ea s (mearg) = de i1ar fi fost lui6ei permis62ngduit s (mearg) "'d 3e been )er&i ed5'llo3ed o (7o) = s fi avut noi voie s (mergem) = s fi putut noi s (mergem) = s ne fi fost nou permis62ngduit s (mergem) = de1am fi avut noi voie s (mergem) = de1am fi putut noi s (mergem) = de ne1ar fi fost nou permis62ngduit s (mergem) "'d 6ou been )er&i ed5'llo3ed o (7o) = s fi avut voi voie s (mergei) = s fi putut voi s (mergei) = s v fi fost vou permis62ngduit s (mergei) = de1ai fi avut voi voie s (mergei) = de1ai fi putut voi s mergei= de v1ar fi fost vou permis62ngduit s (mergei) "'d "e6 been )er&i ed5'llo3ed o (7o) = s fi avut ei6ele voie s (mearg) = s fi putut ei6ele s (mearg) = s le fi fost lor permis62ngduit s (mearg) = de1ar fi avut ei6ele voie s (mearg) = de1ar fi putut ei6ele s mearg = de le1ar fi fost lor permis62ngduit s (mearg) $ 88 i= I "'d no been )er&i ed5'llo3ed o (7o) > i= I "'dnC been )er&i ed5 'llo3ed o (7o) = dac eu nu a (n1a) fi avut voie s merg = dac eu nu a (n1a) fi putut s (merg) = dac mie nu mi1ar fi fost permis62ngduit s (merg) etc. I2$ 88 "'d I no been )er&i ed5'llo3ed o (7o) > "'dnC I been )er&i ed5'llo3ed o (7o) = s nu fi avut eu voie s (merg) = s nu fi putut eu s (merg) = s nu1mi fi fost mie permis62ngduit s (merg) = de n1a fi avut eu voie s (merg) = de n1a fi putut eu s (merg) = de nu mi1ar fi fost mie permis62ngduit s (merg) etc. M+?T 2 Q 2 Q > TO HA(E TO A 88 i= I "'d "'d o (7o) = dac eu ar fi trebuit s (merg) i= 6ou "'d "'d o (7o) = dac tu ar fi trebuit s (mergi) i= "e5s"e5i "'d "'d o (7o) = dac el6ea ar fi trebuit s (mearg) i= 3e "'d "'d o (7o) = dac noi ar fi trebuit s (mergem) i= 6ou "'d "'d o (7o) = dac voi ar fi trebuit s (mergei) i= "e6 "'d "'d o (7o) = dac ei6ele ar fi trebuit s (mearg) I 88 "'d I "'d o (7o) = s fi trebuit eu s (merg) = de1ar fi trebuit eu s (merg) "'d 6ou "'d o (7o) = s fi trebuit tu s (mergi) = de1ar fi trebuit tu s (mergi) "'d "e5s"e5i "'d o (7o) = s fi trebuit el6ea s (mearg) = de1ar fi trebuit el6ea s (mearg) "'d 3e "'d o (7o) = s fi trebuit noi s (mergem) = de1ar fi trebuit noi s (mergem) "'d 6ou "'d o (7o) = s fi trebuit voi s (mergei) = de1ar fi trebuit 91

voi s (mergei) "'d "e6 "'d o (7o) = s fi trebuit ei6ele s (mearg) = de1ar fi trebuit ei6ele s (mearg) $ 88 i= I "'d no "'d o (7o) > i= I "'dnC "'d o (7o) = dac eu nu ar (n1 ar) fi trebuit s (merg) etc. I2$ 88 "'d I no "'d o (7o) > "'dnC I "'d o (7o) = s nu fi trebuit eu s (merg) = de n1ar fi trebuit eu s (merg) etc. *. *O$F+GAREA (ER:ELOR PRI$*IPALE LA ?+:F+$*TI(E III 2 A?PE*T+L *OM+$< .IATEEA A*TI(, TO ?EE 2 ?AA 2 ?EE$ A 88 i= I "'d seen = dac eu a fi vzut i= 3e "'d seen = dac noi am fi vzut i= 6ou "'d seen = dac tu ai fi vzut i= 6ou "'d seen = dac voi ai fi vzut i= "e5s"e5i "'d seen = dac el6ea ar fi vzut i= "e6 "'d seen = dac ei6ele ar fi vzut I 88 "'d I seen = s fi vzut eu = de1a fi vzut eu "'d 6ou seen = s fi vzut tu = de1ai fi vzut tu "'d "e5s"e5i seen = s fi vzut el6ea = de1ar fi vzut el6ea "'d 3e seen = s fi vzut noi = de1am fi vzut noi "'d 6ou seen = s fi vzut voi = de1ai fi vzut voi "'d "e6 seen = s fi vzut ei6ele = de1ar fi vzut ei6ele $ 88 i= I "'d no seen > i= I "'dnC seen = dac eu nu a (n1a) fi vzut etc. I2$ 88 "'d I no seen > "'dnC I seen = s nu fi vzut eu = de n1a fi vzut eu etc. .. *O$F+GAREA (ER:ELOR PRI$*IPALE LA ?+:F+$*TI(E III 2 .IATEEA A*TI(,< A?PE*T+L *O$TI$++ TO ?I$G > ' #Tn ' A 88 i= I "'d been sin7in7 = dac eu a fi c4ntat i= 6ou "'d been sin7in7 = dac tu ai fi c4ntat i= "e5s"e5i "'d been sin7in7 = dac el6ea ar fi c4ntat i= 3e "'d been sin7in7 = dac noi am fi c4ntat i= 6ou "'d been sin7in7 = dac voi ai fi c4ntat i= "e6 "'d been sin7in7 = dac ei6ele ar fi c4ntat I 88 "'d I been sin7in7 = s fi c4ntat eu = de1a fi c4ntat eu "'d 6ou been sin7in7 = s fi c4ntat tu = de1ai fi c4ntat tu "'d "e5s"e5i been sin7in7 = s fi c4ntat el6ea = de1ar fi c4ntat el6ea "'d 3e been sin7in7 = s fi c4ntat noi = de1am fi c4ntat noi "'d 6ou been sin7in7 = s fi c4ntat voi = de1ai fi c4ntat voi "'d "e6 been sin7in7 = s fi c4ntat ei6ele = de1ar fi c4ntat ei6ele $ 88 i= I "'d no been sin7in7 > i= I "'dnC been sin7in7 = dac eu nu a (n1a) fi c4ntat etc. I2$ 88 "'d I no been sin7in7 > "'dnC I been sin7in7 = s nu fi c4ntat eu = de n1a fi c4ntat eu etc. You 3ould "'ve =ound us ' "o&e i= 6ou "'d #o&e o see us. = (e1ai6ai fi gsit acas dac ai6ai fi venit pe la noi. Modul sub%on# iv apare dup verbe care e5prim su7es ii< )ro)uneri< #o&en9i s'u ordine3 I su77es "' "e be7in(s) o le'rn "is lessons. = "ugerez ca el s1i 2nvee 92

leciile. I su77es (ed) "' "e s"ould (ou7" o) 7o o&orro3. = "ugerez ( m sugerat) ca el s plece m4ine. I su77es ed "' "e6 #o&e5#'&e5s"ould #o&e ' siH oC#lo#;. = m sugerat ca ei s vin la ora ase. I 3's ne#ess'r6 ( "' ) "e be53's5s"ould be "ere. = Era necesar ca el s fie acolo. ?ub%un# ive II Ii ?ub%un# ive III se folosesc dup verbul 3is" Ii dup i= onl6. I 3is" 6ou "'d &u#" &one6. = vrea ca tu s ai bani muli. I 3is" 6ou "'d "'d &u#" &one6. = vrea ca tu s fi avut bani muli. I= onl6 6ou "'d &u#" &one6. = 7car dac ai avea bani muli. I= onl6 6ou 3ere 3i " us "ere no3. = 7car dac ai fi cu noi aici. 1.M.B.D. MO.+L *O$.IdIO$AL (THE *O$.ITIO$AL MOO.) 1.M.B.D.1. *O$.IdIO$AL+L PREEE$T (THE PRE?E$T *O$.ITIO$AL) "e formeaz cu au5iliarele s"ould (pentru persoana 0 singular i plural) i 3ould (pentru celelalte persoane) plus infinitivul scurt prezent al verbului de con$ugat. "e traduce 2n limba rom4n prin optativ prezent. Hn zilele noastre au5iliarul 3ould se folosete la toate persoanele 2nlocuindu1l astfel pe s"ould i e5prim o opiune, o dorin sau o invitaie la timpul prezent. TO :E > ' =i A 88 I s"ould53ould be > ICd be = eu a fi 3e s"ould53ould be = 3eCd be = noi am fi 6ou 3ould be > 6ouCd be = tu ai fi 6ou 3ould be > 6ouCd be = voi ai fi "e5s"e5i 3ould be > "eCd5s"eCd5i Cd be = el6ea ar fi "e6 3ould be = "e6Cd be = ei6ele ar fi $ 88 I s"ould53ould no be > I s"ouldnC 53ouldnC be = eu nu a fi = eu n1a fi etc. I 88 s"ould53ould I be R = eu a fi @ = a fi eu @ etc. I2$ 88 s"ould53ould I no be R > s"ouldnC 53ouldnC I be R = eu nu a (n1a) fi @ = nu a (n1a) fi eu @ etc. TO HA(E > ' 've' A 88 I s"ould53ould "'ve = ICd "'ve = eu a avea 6ou 3ould "'ve > 6ouCd "'ve = tu ai avea "e5s"e5i 3ould "'ve > "eCd5s"eCd5i Cd "'ve > el6ea ar avea 3e s"ould53ould "'ve = 3eCd "'ve = noi am avea 6ou 3ould "'ve = 6ouCd "'ve = voi ai avea "e6 3ould "'ve = "e6Cd "'ve = ei6ele ar avea $ 88 I s"ould53ould no "'ve > I s"ouldnC 53ouldnC "'ve = eu nu a (n1a) avea etc. I 88 s"ould53ould I "'ve R = eu a avea @ = a avea eu @ etc. I2$ 88 s"ould53ould I no "'ve R > s"ouldnC 53ouldnC I "'ve R = 93 A. *O$F+GAREA
(ER:ELOR A+`ILIARE LA *O$.IdIO$AL PREEE$T

eu nu a (n1a) avea@ etc. TO .O > ' ='#e A 88 I s"ould53ould do > ICd do > eu a face 3e s"ould53ould do > 3eCd do = noi am face 6ou 3ould do > 6ouCd do > tu ai face 6ou 3ould do > 6ouCd do > voi ai face "e5s"e5i 3ould do > "eCd5s"eCd5i Cd do = el6ea ar face "e6 3ould do > "e6Cd do = ei6ele ar face $ 88 I s"ould53ould no do > I s"ouldnC 53ouldnC do = eu nu a (n1a) face etc. I 88 s"ould53ould I do R = eu a face @ = a face eu @ etc. I2$ 88 s"ould53ould I no do R = s"ouldnC 53ouldnC I do R = eu nu a (n1a) face @ = nu a (n1a) face eu @ etc. :. *O$F+GAREA (ER:ELOR MO.ALE LA *O$.IdIO$AL PREEE$T *A$ 2 *O+L. 2 Q > TO :E A:LE TO A 88 I #ould (7o)>I s"ould53ould be 'ble o (7o)=eu a putea s (merg)=eu a putea (merge)=eu a fi 2n stare s 6ou #ould (7o) > 6ou 3ould be 'ble o (7o) = tu ai putea s (mergi) = tu ai putea (merge) = tu ai fi 2n stare s "e5s"e5i #ould (7o) > "e5s"e5i 3ould be 'ble o (7o) = el6ea ar putea s (mearg) = el6ea ar putea (merge) = el6ea ar fi 2n stare s (mearg) 3e #ould (7o) > 3e s"ould53ould be 'ble o (7o) = noi am putea s (mergem) = noi am putea (merge) = noi am fi 2n stare s (mergem) 6ou #ould (7o) > 6ou 3ould be 'ble o (7o) = voi ai putea s (mergei) = voi ai putea (merge) = voi ai fi 2n stare s (mergei) "e6 #ould (7o) > "e6 3ould be 'ble o (7o) = ei6ele ar putea s (mearg) = ei6ele ar putea (merge) = ei6ele ar fi 2n stare s (mearg) $ 88 I #ould no (7o) > I #ouldnC (7o) > I s"ould53ould no be 'ble o (7o) > I s"ouldnC 53ouldnC be 'ble o (7o) = eu nu a (n1a) putea s (merg) = eu nu a fi 2n stare s (merg) etc. I 88 #ould I (7o) R > s"ould53ould I be 'ble o (7o) R = a putea eu s (merg) @ = a putea eu (merge) @ = a fi eu 2n stare s (merg) @ etc. I2$ 88 #ould I no (7o) R > #ouldnC I (7o) R > s"ould53ould I no be 'ble o (7o) R > s"ouldnC 53ouldnC I be 'ble o (7o) R = eu nu a putea s (merg) @ = n1a putea s (merg) eu @ = eu nu a fi 2n stare s (merg) @ = n1a fi eu 2n stare s (merg) @ etc. Hn e5emplul 3 I #ould 7o verbul #ould e5prim i permisiunea, nu numai capabilitatea. Hn acest caz #ould > &i7" . Hn limba$ul colocvial #'n 2l 2nlocuiete des pe &'6. MAY 2 MIGHT 2 Q > TO :E PERMITTE.5ALLOAE. TO A 88 I &i7" (7o) > I s"ould53ould be )er&i ed5'llo3ed o (7o) = eu a avea voie s (merg) = eu a putea s (merg) = mie mi1ar fi permis62ngduit s (merg) 6ou &i7" (7o) > 6ou 3ould be )er&i ed5'llo3ed o (7o) = tu ai avea voie s (mergi) = tu ai putea s (mergi) = ie i1ar fi permis62ngduit s (mergi) 94

"e5s"e5i &i7" (7o) > "e5s"e5i 3ould be )er&i ed5'llo3ed o (7o) = el6ea ar avea voie s (mearg) = el6ea ar putea s (mearg) = lui6ei i1ar fi permis62ngduit s (mearg) 3e &i7" (7o) > 3e s"ould53ould be )er&i ed5'llo3ed o (7o) = noi am avea voie s (mergem) = noi am putea s (mergem) = nou ne1 ar fi permis62ngduit s (mergem) 6ou &i7" (7o) > 6ou 3ould be )er&i ed5'llo3ed o (7o) = voi ai avea voie s (mergei) = voi ai putea s (mergei) = vou v1ar fi permis62ngduit s (mergei) "e6 &i7" (7o) > "e6 3ould be )er&i ed5'llo3ed o (7o) = ei6ele ar avea voie s (mearg) = ei6ele ar putea s (mearg) = lor le1ar fi permis62ngduit s (mearg) $ 88 I &i7" no (7o) > I &i7" nC (7o) > I s"ould53ould no be )er&i ed5'llo3ed o (7o) > I s"ouldnC 5 3ouldnC be )er&i ed5'llo3ed o (7o) = eu nu a avea voie s (merg) = eu nu a putea s (merg) = mie nu mi1ar fi permis62ngduit s (merg) etc. I 88 &i7" I (7o) R > s"ould53ould I be )er&i ed5'llo3ed o (7o) R = a avea eu voie s (merg) @ = a putea eu s (merg) @ = a putea eu (merge) @ = mi1ar fi mie permis62ngduit s (merg) @ etc. I2$ 88 &i7" I no (7o) R > &i7" nC I (7o) R > s"ould53ould I no be )er&i ed5 'llo3ed o (7o) R > s"ouldnC 5 3ouldnC I be )er&i ed5'llo3ed o (7o) R = nu a (n1a) avea eu voie s (merg) @ = nu a (n1 a) putea eu s (merg) @ = nu mi1ar fi mie permis62ngduit s (merg) @ = mie nu mi1ar fi permis62ngduit s (merg) @ etc. M+?T 2 Q 2 Q > TO HA(E TO A 88 I s"ould53ould "'ve o (7o) > ICd "'ve o (7o) = eu ar trebui s (merg) 6ou 3ould "'ve o (7o) > 6ouCd "'ve o (7o) = tu ar trebui s (mergi) "e5s"e5i 3ould "'ve o (7o) > "eCd5s"eCd5i Cd "'ve o (7o) = el6ea ar trebui s (mearg) 3e s"ould53ould "'ve o (7o) > 3eCd "'ve o (7o) = noi ar trebui s (mergem) 6ou 3ould "'ve o (7o) > 6ouCd "'ve o (7o) = voi ar trebui s (mergei) "e6 3ould "'ve o (7o) > "e6Cd "'ve o (7o) = ei6ele ar trebui s (mearg) $ 88 I s"ould53ould no "'ve o (7o) > I s"ouldnC 53ouldnC "'ve o (7o) = eu nu ar trebui s (merg) etc. I 88 s"ould53ould I "'ve o (7o) R = eu ar trebui s (merg) @ = ar trebui eu s (merg) @ etc. I2$ 88 s"ould53ould I no "'ve o (7o) R = eu nu ar trebui s (merg) @ = n1ar trebui eu s (merg) @ etc. A 88 ?HALL 2 ?HO+L. > ' rebui s< ' se #uveni5#de' s . . . I s"ould (7o) = eu ar trebui s (merg) 6ou s"ould (7o) = tu ar trebui s (mergi) "e5s"e5i s"ould (7o) = el6ea ar trebui s (mearg) 3e s"ould 7o = noi ar trebui s (mergem) 6ou s"ould (7o) = voi ar trebui s (mergei) 95

"e6 s"ould (7o) = ei6ele ar trebui s (mearg) $ 88 I s"ould no (7o) > I s"ouldnC (7o) = eu nu ar trebui s (merg) = eu n1ar trebui s (merg), etc. I 88 s"ould I (7o) R = ar trebui eu s (merg) @, etc. I2$ 88 s"ould I no (7o) R > s"ouldnC I (7o) R = eu nu ar trebui s (merg) @ = n1ar trebui eu s (merg) @ etc. *erbul s"ould se foloseste dup "o3 < 3"6 i 3"en. Ho3 s"ould "e6 ;no3 R = De unde s tie ei @ *erbul ?HO+L. e5prim3 ') 2 )rob'bili ' e'3 T"e6 s"ould be in "e &oun 'ins. munte. = &robabil sunt la munte. I= "e s"ould #o&e ell "i& ICve bou7" cumva vine spune1i c am cumprat 2nt4mpl s vin spune1i c am cumprat biletele. b) 2 ne#esi ' e' s'u s=' ul! You s"ould 7o o "e trebui s te duci la dentist acum. You s"ouldnC 3's e 6our i&e. iroseti timpul. = r trebui s fie la

"e i#;e s. = Dac biletele.= Dac se den is no3. = r

= (1ar trebui s1i

AILL 2 AO+L. 2 Q > ' vre' A 88 I 3ould (7o) = eu a vrea s (merg) 3e 3ould (7o) = noi am vrea s (mergem) 6ou 3ould (7o) = tu ai vrea s (mergi) 6ou 3ould (7o) = voi ai vrea s (mergei) "e5s"e5i 3ould (7o) = el6ea ar vrea s (mearg) "e6 3ould (7o) = ei6ele ar vrea s (mearg) $ 88 I 3ould no (7o) > I 3ouldnC (7o) = eu nu a vrea s (merg) = eu n1 a vrea s (merg) etc. I 88 3ould I (7o) R = a vrea eu s (merg) @ = eu a vrea s (merg) @ etc. I2$ 88 3ould I no (7o) R > 3ouldnC I (7o) R = eu nu a vrea s (merg) @ = n1a vrea eu s (merg) @ etc. *erbul AO+L. e5prim3 ') 2 dorinW Jn )re9en ! He 3ould 7o on "e ri). = El ar vrea s mearg 2n e5cursie. b) 2 #o&en9i )oli i#o'se3 Aould 6ou o)en "' door< )le'se R = i vrea s deschidei ua aceea, v rog @ 2 Aould \ &ind! Aould 6ou &ind o)enin7 "' door< )le'se R = *1ar deran$a6supra dac ai deschide ua aceea, v rog @ Aould 6ou &ind &6 s&o;in7 R = * deran$eaz dac fumez @ I s"ould53ould 7o "o&e = a merge acas = condiional prezent= aici s"ould5 3ould este au5iliar I s"ould53ould 7o "o&e = ar trebui s merg acas= aici s"ould53ould este au5iliar modal, modul condiional I s"ould53ould 7o "o&e = trebuia s merg acas= aici s"ould53ould este modal, modul indicativ i= I s"ould53ould 7o "o&e = dac ar trebui s merg acas= aici s"ould53ould este au5iliar modal, modul sub$onctiv prezent i= I s"ould53ould 7o "o&e = dac trebuia s merg acas= s"ould53ould este 96

modal, modul indicativ i= I s"ould53ould 7o "o&e = dac s1ar 2nt4mpla s merg= s"ould53ould este au5iliar modal, condiional prezent I 3ould 7o "o&e = a vrea s merg acas= 3ould aici este au5iliar modal, modul condiional I 3ould 7o "o&e = obinuiam s merg acas = mergeam acas= 3ould este aici modal, modul indicativ I 3ould 7o "o&e = voiam s merg acas= la fel 3ould este modal, modul indicativ, &ast Eense i= I 3ould 7o "o&e = dac a vrea s merg acas= 3ould este au5iliar modal i= I 3ould 7o "o&e = dac voiam s merg acas= 3ould este modal, modul indicativ, &ast Eense i= I 3ould 7o "o&e = dac obinuiam s merg acas = dac mergeam acas = la fel 3ould este modal, modul indicativ, &ast Eense I &i7" 7o "o&e = a avea voie s merg acas= aici &i7" este au5iliar modal, modul condiional I &i7" 7o "o&e = aveam voie s merg acas= &i7" este modal, &ast Eense O+GHT TO 2 Q 2 Q A 88 I ou7" o (7o) = eu ar trebui s (merg6plec) = eu s1ar cuveni6cdea s (merg6plec) 6ou ou7" o (7o) = tu ar trebui s (mergi6pleci) = tu s1ar cuveni6cdea s (mergi6 pleci) "e5s"e5i ou7" o (7o) = el6ea ar trebui s (mearg6plece) = el6ea s1 ar cuveni6 cdea s (mearg6plece) 3e ou7" o (7o) = noi ar trebui s (mergem6plecm) = noi s1ar cuveni6cdea s (mergem6plecm) 6ou ou7" o (7o) = voi ar trebui s (mergei6plecai) = voi s1ar cuveni6cdea s (mergei6plecai) "e6 ou7" o (7o) = ei6ele ar trebui s (mearg6plece) = ei6ele s1ar cuveni6cdea s (mearg6plece) $ 88 I ou7" no o (7o) > I ou7" nC o (7o) = eu nu ar trebui s (merg6plec) = eu nu s1ar cuveni6cdea s (merg) I 88 ou7" I o (7o) R = eu ar trebui s (merg6plec) @ = eu s1ar cuveni6cdea s (merg6plec) @ = s1ar cuveni eu s I2$ 88 ou7" I no o (7o) R > ou7" nC I o (7o) R = eu nu ar trebui s (merg6plec) @ = eu nu s1ar cuveni s (merg ) @ *. *O$F+GAREA (ER:ELOR PRI$*IPALE 2 .IATEEA A*TI(,< A?PE*T+L *OM+$ TO ?EE > ' vede' <a condiional i la viitorul 2n trecut, la persoana 01a singular i plural se folosete at4t au5iliarul s"ould /Xud1 c4t i 3ould /3ud1< iar la persoanele a 001a i a 0001a se folosete doar 3ould. A 88 I s"ould 53ould see = ICd see = eu a vedea "e5s"e5i 3ould see = "eCd5s"eCd5i Cd see = el6ea ar vedea 6ou 3ould see = 6ouCd see = tu ai vedea 3e s"ould53ould see = 3eCd see = noi am vedea 6ou 3ould see = 6ouCd see = voi ai vedea "e6 3ould see = "e6Cd see = ei6ele ar vedea $ 88 I s"ould53ould no see > I s"ouldnC 53ouldnC see = eu nu a vedea etc. 97

I 88 s"ould53ould I see R = eu a vedea @ = a vedea eu @ etc. I 2 $ 88 s"ould53ould I no see R > s"ouldnC 53ouldnC I see R = eu nu a (n1a) vedea @ etc. .. *O$F+GAREA (ER:ELOR PRI$*IPALE 2 .IATEEA A*TI(,< A?PE*T+L *O$TI$++ TO PLAY > ' (se) %u#' A 88 I s"ould53ould be )l'6in7 = eu a $uca 3e s"ould53ould be )l'6in7 = noi am $uca 6ou 3ould be )l'6in7 = tu ai $uca 6ou 3ould be )l'6in7 = voi ai $uca "e5s"e5i 3ould be )l'6in7 = el6ea ar $uca "e6 3ould be )l'6in7 = ei6ele ar $uca $ 88 I s"ould53ould no be )l'6in7 > I s"ouldnC 53ouldnC be )l'6in7 = eu nu a (n1a) $uca etc. I 88 s"ould53ould I be )l'6in7 R = a $uca eu @ = eu a $uca @ etc. I 2 $ 88 s"ould53ould I no be )l'6in7 R > s"ouldnC 53ouldnC I be )l'6in7 R = eu nu a (n1a) $uca @ etc. TO .ARE > ' Jndr9ni A 88 I s"ould53ould d're > ICd d're = eu a 2ndrzni = eu m1a 2ncumeta 6ou 3ould d're > 6ouCd d're = tu ai 2ndrzni = tu te1ai 2ncumeta "e5s"e 3ould d're > "eCd5s"eCd d're = el6ea ar 2ndrzni = el6ea s1 ar 2ncumeta 3e s"ould53ould d're > 3eCd d're = noi am 2ndrzni = noi ne1am 2ncumeta 6ou 3ould d're > 6ouCd d're = voi ai 2ndrzni = voi v1ai 2ncumeta "e6 3ould d're > "e6Cd d're = ei6ele ar 2ndrzni = ei6ele s1ar 2ncumeta $ 88 I s"ould53ould no d're > I s"ouldnC 53ouldnC d're = eu nu a (n1 a) 2ndrzni = eu nu m1a 2ncumeta etc. I 88 s"ould53ould I d're R = a 2ndrzni eu @ = eu a 2ndrzni @ = eu m1a 2ncumeta @ etc. I 2 $ 88 s"ould53ould I no d're R > s"ouldnC 53ouldnC I d're R = eu nu a (n1a) 2ndrzni @ = eu nu m1a 2ncumeta TO $EE. > ' 've' nevoie A 88 I s"ould53ould need > ICd need = eu a avea nevoie = mie mi1ar trebui 6ou 3ould need > 6ouCd need = tu ai avea nevoie = ie i1ar trebui "e5s"e5i 3ould need > "eCd5s"eCd5i Cd need = el6ea ar avea nevoie = lui6ei i1ar trebui 3e s"ould53ould need > 3eCd need = noi am avea nevoie = nou ne1ar trebui 6ou 3ould need > 6ouCd need = voi ai avea nevoie = vou v1ar trebui "e6 3ould need > "e6Cd need = ei6ele ar avea nevoie = lor le1ar trebui $ 88 I s"ould53ould no need > I s"ouldnC 53ouldnC need = eu nu a avea nevoie = mie nu mi1ar trebui = mie nu mi1ar fi necesar etc. I 88 s"ould53ould I need R = eu a avea nevoie @ = a avea eu nevoie @ = mie mi1ar trebui @ = mi1ar trebui mie @ = mie mi1ar fi necesar @ 98

etc. I 2 $ 88 s"ould53ould I no need R > s"ouldnC 53ouldnC I need R = eu nu a (n1a) avea nevoie @ = nu a (n1a) avea eu nevoie @ = mie nu mi1 ar trebui @ etc. E. *O$F+GAREA (ER:ELOR PRI$*IPALE 2 .IATEEA PA?I(, TO :E ?EE$ > ' =i v9u Y ( o be invi ed > ' =i invi ' e #.) A 88 I s"ould53ould be seen > ICd be seen = eu a fi vzut() 6ou 3ould be seen > 6ouCd be seen = tu ai fi vzut() "e5s"e5i 3ould be seen > "eCd5s"eCd5i Cd be seen = el6ea ar fi vzut() 3e s"ould53ould be seen > 3eCd be seen = noi am fi vzui6vzute 6ou 3ould be seen > 6ouCd be seen = voi ai fi vzui6vzute "e6 3ould be seen > "e6Cd be seen = ei6ele ar fi vzui6vzute $ 88 I s"ould53ould no be seen > I s"ouldnC 53ouldnC be seen = eu nu a (n1a) fi vzut() etc. I 88 s"ould53ould I be seen R = eu a fi vzut() @ = a fi eu vzut() @ etc. I 2 $ 88 s"ould53ould I no be seen R > s"ouldnC 53ouldnC I be seen R = eu nu a (n1a) fi vzut() @ etc. F. *O$F+GAREA (ER:ELOR REFLE`I(E 2 A?PE*T+L *OM+$ TO E$FOY O$E?ELF > ' se dis r' A 88 I s"ould53ould en%o6 &6sel= > ICd en%o6 &6sel= = eu m1a distra 6ou 3ould en%o6 6oursel= > 6ouCd en%o6 6oursel= = tu te1ai distra "e 3ould en%o6 "i&sel= > "eCd en%o6 "i&sel= = el s1ar distra s"e 3ould en%o6 "ersel= > s"eCd en%o6 "ersel= = ea s1ar distra i 3ould en%o6 i sel= > i Cd en%o6 i sel= = el6ea s1ar distra 3e s"ould53ould en%o6 ourselves > 3eCd en%o6 ourselves = noi ne1am distra 6ou 3ould en%o6 6ourselves > 6ouCd en%o6 6ourselves = voi v1ai distra "e6 3ould en%o6 "e&selves > "e6Cd en%o6 "e&selves = ei6ele s1ar distra $ 88 I s"ould53ould no en%o6 &6sel= > I s"ouldnC 53ouldnC en%o6 &6sel= = eu nu m1a distra etc. I 88 s"ould53ould I en%o6 &6sel= R = eu m1a distra @ = m1a distra eu @ etc. I 2 $ 88 s"ould53ould I no en%o6 &6sel= R > s"ouldnC 53ouldnC I en%o6 &6sel= R = eu nu m1a distra @ etc. G. *O$F+GAREA (ER:ELOR REFLE`I(E 2 A?PE*T+L *O$TI$++ TO E$FOY O$E?ELF > ' se dis r' A 88 I s"ould53ould be en%o6in7 &6sel= > ICd be en%o6in7 &6sel= = eu m1a distra 6ou 3ould be en%o6in7 6oursel= > 6ouCd be en%o6in7 6oursel= = tu te1ai distra "e 3ould be en%o6in7 "i&sel= > "eCd be en%o6in7 "i&sel= = el s1ar distra s"e 3ould be en%o6in7 "ersel= > s"eCd be en%o6in7 "ersel= = ea s1 ar distra 99

3e s"ould53ould be en%o6in7 ourselves > 3eCd be en%o6in7 ourselves = noi ne1am distra 6ou 3ould be en%o6in7 6ourselves > 6ouCd be en%o6in7 6ourselves = voi v1ai distra "e6 3ould be en%o6in7 "e&selves > "e6Cd be en%o6in7 "e&selves =ei6ele s1ar distra $ 88 I s"ould53ould no be en%o6in7 &6sel= > I s"ouldnC 53ouldnC be en%o6in7 &6sel= = eu nu m1a distra etc. I 88 s"ould53ould I be en%o6in7 &6sel= R = eu m1a distra @ = m1a distra eu @ etc. I 2 $ 88 s"ould53ould I no be en%o6in7 &6sel= R > s"ouldnC 53ouldnC I be en%o6in7 &6sel= R = eu nu m1a distra @ 1.M.B.D.B. *O$.IdIO$AL+L PERFE*T (THE PERFE*T *O$.ITIO$AL) "e formeaz cu au5iliarele s"ould53ould (pers. 0 singular i plural) i 3ould (pers. a 001a i a 0001a singular si plural) plus in=ini ivul )er=e# al verbului de con$ugat i se traduce prin optativ perfect 2n limba rom4n. A. *O$F+GAREA (ER:ELOR A+`ILIARE LA *O$.IdIO$AL PERFE*T TO :E 2 AA? 2 :EE$ > ' =i A 88 I s"ould53ould "'ve been = eu a fi fost 3e s"ould53ould "'ve been = noi am fi fost 6ou 3ould "'ve been = tu ai fi fost 6ou 3ould "'ve been = voi ai fi fost "e5s"e5i 3ould "'ve been = el6ea ar fi fost "e6 3ould "'ve been = ei6ele ar fi fost $ 88 I s"ould53ould no "'ve been > I s"ouldnC 53ouldnC "'ve been = eu nu a (n1a) fi fost etc. I 88 s"ould53ould I "'ve been R = eu a fi fost @ = a fi fost eu @ etc. I 2 $ 88 s"ould53ould I no "'ve been R > s"ouldnC 53ouldnC I "'ve been R = eu nu a (n1a) fi fost @ = nu a (n1a) fi fost eu @ etc. TO HA(E 2 HA. 2 HA. > ' 've' A 88 I s"ould53ould "'ve "'d = eu a fi avut 3e s"ould53ould "'ve "'d = noi am fi avut 6ou 3ould "'ve "'d = tu ai fi avut 6ou 3ould "'ve "'d = voi ai fi avut "e5s"e5i 3ould "'ve "'d = el6ea ar fi avut "e6 3ould "'ve "'d = ei6ele ar fi avut $ 88 I s"ould53ould no "'ve "'d > I s"ouldnC 53ouldnC "'ve "'d = eu nu a (n1a) fi avut etc. I 88 s"ould53ould I "'ve "'d R = eu a fi avut @ = a fi avut eu @ etc. I 2 $ 88 s"ould53ould I no "'ve "'d R > s"ouldnC 53ouldnC I "'ve "'d R = eu nu a (n1a) fi avut @ = nu a (n1a) fi avut eu @ etc. TO .O 2 .I. 2 .O$E > ' ='#e A 88 I s"ould53ould "'ve done = eu a fi fcut 3e s"ould53ould "'ve done = noi am fi fcut 6ou 3ould "'ve done = tu ai fi fcut 6ou 3ould "'ve done = voi ai fi fcut "e5s"e5i 3ould "'ve done = el6ea ar fi fcut "e6 3ould "'ve 100

done = ei6ele ar fi fcut $ 88 I s"ould53ould no "'ve done > I s"ouldnC 53ouldnC "'ve done = eu nu a (n1a) fi fcut etc. I 88 s"ould53ould I "'ve done R = eu a fi fcut @ = a fi fcut eu @ I2$ 88 s"ould53ould I no "'ve done R > s"oulndC 53ouldnC I "'ve done R = eu n1a fi fcut @ = nu a fi fcut eu @ :. *O$F+GAREA (ER:ELOR MO.ALE LA *O$.IdIO$AL PERFE*T *A$ 2 *O+L. 2 O > TO :E A:LE TO A 88 I s"ould53ould "'ve been 'ble o (7o) = eu a fi fost 2n stare s (merg) 6ou 3ould "'ve been 'ble o (7o) = tu ai fi fost 2n stare s (mergi) "e5s"e5i 3ould "'ve been 'ble o (7o) = el6ea ar fi fost 2n stare s (mearg) 3e s"ould53ould "'ve been 'ble o (7o) = noi am fi fost 2n stare s (mergem) 6ou 3ould "'ve been 'ble o (7o) = voi ai fi fost 2n stare s (mergei) "e6 3ould "'ve been 'ble o (7o) = ei6ele ar fi fost 2n stare s (mearg) I #ould "'ve 7one = eu puteam s fi mers 3e #ould "'ve 7one = noi puteam s fi mers 6ou #ould "'ve 7one = tu puteai s fi mers 6ou #ould "'ve 7one = voi puteai s fi mers "e5s"e5i #ould "'ve 7one = el6ea putea s fi mers "e6 #ould "'ve 7one = ei6ele puteau s fi mers $ 88 I s"ould53ould no "'ve been 'ble o (7o) > I s"ouldnC 53ouldnC "'ve been 'ble o (7o) = eu nu a (n1a) fi fost 2n stare s (merg) = eu nu a fi putut s (merg) etc. I #ould no "'ve 7one > I #ouldnC "'ve 7one = eu nu puteam s fi mers etc. I 88 s"ould53ould I "'ve been 'ble o (7o) R = a fi fost eu 2n stare s (merg) @ etc. #ould I "'ve 7one R = puteam eu s fi mers @ etc. I 2 $ 88 s"ould53ould I no "'ve been 'ble o (7o) R > s"ouldnC 53ouldnC I "'ve been 'ble o (7o) R= nu a (n1a) fi fost eu 2n stare s (merg) @ = n1a fi putut eu s (merg) @ etc. #ould I no "'ve 7one R > #ouldnC I "'ve 7oneR = nu puteam eu s fi mers @ etc. MAY 2 MIGHT 2 O > TO :E PERMITTE. 5 ALLOAE. TO A 88 I s"ould53ould "'ve been )er&i ed5'llo3ed o (7o) = eu a fi avut voie s (merg) = a fi putut s (merg) = mie mi1ar fi fost permis62ngduit s (merg) 6ou 3ould "'ve been )er&i ed5'llo3ed o (7o) = tu ai fi avut voie s (mergi) = tu ai fi putut s (mergi) = ie i1ar fi fost permis62ngduit s (mergi) "e5s"e5i 3ould "'ve been )er&i ed5'llo3ed o (7o) = el6ea ar fi avut voie s (mearg) = el6ea ar fi putut s (mearg) = lui i1ar fi fost permis62ngduit s (mearg) 101

3e s"ould53ould "'ve been )er&i ed5'llo3ed o (7o) = noi am fi avut voie s (mergem) = noi am fi putut s (mergem) = nou ne1ar fi fost permis62ngduit s (mergem) 6ou 3ould "'ve been )er&i ed5'llo3ed o (7o) = voi ai fi avut voie s (mergei) = voi ai fi putut s (mergei) = vou v1ar fi fost permis 62ngduit s (mergei) "e6 3ould "'ve been )er&i ed5'llo3ed o (7o) = ei6ele ar fi avut voie s (mearg) = ei6ele ar fi putut s (mearg) = lor le1ar fi fost permis62ngduit s (mearg) I &i7" "'ve 7one = eu puteam s fi mers 6ou &i7" "'ve 7one = tu puteai s fi mers "e5s"e5i &i7" "'ve 7one = el6ea putea s fi mers 3e &i7" "'ve 7one = noi puteam s fi mers 6ou &i7" "'ve 7one = voi puteai s fi mers "e6 &i7" "'ve 7one = ei6ele puteau s fi mers $ 88 I s"ould53ould no (s"ouldnC ) "'ve been )er&i ed5'llo3ed o (7o) = eu nu a fi avut voie s (merg) = eu nu a fi putut s (merg) = mie nu mi1ar fi fost permis6 2ngduit s (merg) etc. I &i7" no (I &i7" nC ) "'ve 7one = eu nu puteam s fi mers etc. I 88 s"ould53ould I "'ve been )er&i ed5'llo3ed o (7o) R = eu a fi avut voie s (merg) @ = eu a fi putut s (merg) @ = eu a fi putut (merge) @ = mie mi1ar fi fost permis62ngduit s (merg) @ etc. &i7" I "'ve 7one R = puteam eu s fi mers @ = eu puteam s fi mers @ etc. I 2 $ 88 s"ould53ould I no (s"ouldnC 53ouldnC I) "'ve been )er&i ed5'llo3ed o (7o)R = eu nu a fi avut voie s (merg) @ = nu a (n1a) fi avut eu voie s (merg) @ = eu nu a (n1a) fi putut s (merg) @ = eu nu a (n1a) fi putut (merge) @ = mie nu mi1ar fi fost permis62ngduit s (merg) @ = nu mi1ar fi fost mie permis62ngduit s \@ &i7" I no "'ve 7one R > &i7" nC I "'ve 7one R = nu puteam eu s fi mers @ = eu nu puteam s fi mers @ M+?T 2 O 2 O > TO HA(E TO I s"ould53ould "'ve "'d o (7o) = eu ar fi trebuit s (merg) 6ou 3ould "'ve "'d o (7o) = tu ar fi trebuit s (mergi) "e5s"e5i 3ould "'ve "'d o (7o) = el6ea ar fi trebuit s (mearg) 3e s"ould53ould "'ve "'d o (7o) = noi ar fi trebuit s (mergem) 6ou 3ould "'ve "'d o (7o) = voi ar fi trebuit s (mergei) "e6 3ould "'ve "'d o (7o) = ei6ele ar fi trebuit s (mearg) $ 88 I s"ould53ould no "'ve "'d o (7o) = eu nu ar fi trebuit s (merg) etc. I 88 s"ould53ould I "'ve "'d o (7o) R = eu ar fi trebuit s (merg) @ = ar fi trebuit eu s (merg) @ etc. I 2 $ 88 s"ould53ould I no "'ve "'d o (7o)R > s"ouldnC 53ouldnC I "'ve "'d o (7o)R = eu nu ar (n1ar) fi trebuit s (merg) @ = nu ar (n1ar) fi trebuit eu s (merg) @ etc. A 88 ?HALL 2 ?HO+L. 2 O A 88 I s"ould "'ve (#o&e) = eu se cuvenea (trebuia) s fi (venit) 6ou s"ould "'ve (#o&e) = tu se cuvenea (trebuia) s fi (venit) "e5s"e5i s"ould "'ve (#o&e) = el6ea se cuvenea (trebuia) s fi 102

(venit)

3e s"ould "'ve (#o&e) = noi se cuvenea (trebuia) s fi (venit) 6ou s"ould "'ve (#o&e) = voi se cuvenea (trebuia) s fi (venit) "e6 s"ould "'ve (#o&e) = ei6ele se cuvenea (trebuia) s fi (venit) $ 88 I s"ould no (s"ouldnC ) "'ve (#o&e) = eu nu se cuvenea (nu trebuia) s fi (venit) etc. I 88 s"ould I "'ve (#o&e) R = eu se cuvenea (trebuia) s fi (venit) @ = se cuvenea (trebuia) s fi (venit) eu @ etc. I 2 $ 88 s"ould I no (s"ouldnC I) "'ve (#o&e) R = eu nu se cuvenea (nu trebuia) s fi (venit) @ = nu trebuia (nu se cuvenea) s fi (venit) eu @ etc. AILL 2 AO+L. 2 O A 88 I 3ould "'ve (#o&e) = eu voiam s fi (venit) 6ou 3ould "'ve (#o&e) = tu voiai s fi (venit) "e5s"e5i 3ould "'ve (#o&e) = el6ea voia s fi (venit) 3e 3ould "'ve (#o&e) = noi voiam s fi (venit) 6ou 3ould "'ve (#o&e) = voi voiai s fi (venit) "e6 3ould "'ve (#o&e) = ei6ele voiau s fi (venit) $ 88 I 3ould no (3ouldnC ) "'ve (#o&e) = eu nu voiam s fi (venit) etc. I 88 3ould I "'ve (#o&e) R = voiam eu s fi (venit) @ etc. I 2 $ 88 3ould I no (3ouldnC I) "'ve (#o&e) R = eu nu voiam s fi (venit) @ etc. O+GHT TO A 88 I ou7" o "'ve #o&e = eu s1ar fi cuvenit s vin = eu se cuvenea s fi venit 6ou ou7" o "'ve #o&e = tu s1ar fi cuvenit s vii = tu se cuvenea s fi venit "e5s"e5i ou7" o "'ve #o&e = el6ea s1ar fi cuvenit s vin = el6ea se cuvenea s fi venit 3e ou7" o "'ve #o&e = noi s1ar fi cuvenit s venim = noi se cuvenea s fi venit 6ou ou7" o "'ve #o&e = voi s1ar fi cuvenit s venii = voi se cuvenea s fi venit "e6 ou7" o "'ve #o&e = ei6ele s1ar fi cuvenit s vin = ei6ele se cuvenea s fi venit $ 88 I ou7" no (ou7" nC ) o "'ve #o&e = eu nu s1ar fi cuvenit s vin = eu nu se cuvenea s fi venit etc. I 88 ou7" I o "'ve #o&e R = eu s1ar fi cuvenit s vin @ = eu se cuvenea s fi venit @ etc. I 2 $ 88 ou7" I no (ou7" nC I) o "'ve #o&e R = eu nu s1ar fi cuvenit s vin @ = eu nu se cuvenea s fi venit @ etc. .id "e5s"e ell 6ou 3"6 6ou ou7" o do i R = Yi1a spus el6ea ie de ce trebuie (se cuvine6cade) s1o faci @ = i1a spus el6ea ie de ce trebuia (se cuvenea6cdea) s1o faci @ .id "e5s"e ell 6ou "' 6ou ou7" o "'ve done i R = Yi1a spus el6ea ie c se cuvine6cuvenea s1o fi fcut @ Ou7" 6our =riend o "'ve been 'n en7ineer R = "e cuvenea prietenul tu s fie inginer@ = "e cuvenea prietenul tu s fi fost inginer @ 103

I= I 3ere 6ou I s"ould53ould le'rn &ore. = Dac a fi 2n locul tu a 2nva mai mult. I= I "'d seen 6ou I &i7" "'ve "el)ed 6ou. = Dac te1a fi vzut a fi putut s te a$ut. H'd I ;no3n "i& I s"ould53ould "'ve "el)ed "i&. = "1l fi cunoscut, l1a fi a$utat. Even i= "e6 "'d been "ere< "e6 #ouldnC "'ve "el)ed us. = .hiar dac ei ar fi fost acolo nu ar fi putut s ne a$ute. *. *O$F+GAREA (ER:ELOR PRI$*IPALE LA *O$.IdIO$AL PERFE*T 2 .IATEEA A*TI(, TO REA. > ' #i i A 88 I s"ould53ould "'ve re'd = eu a fi citit 3e s"ould53ould "'ve re'd = noi am fi citit 6ou 3ould "'ve re'd = tu ai fi citit 6ou 3ould "'ve re'd = voi ai fi citit "e5s"e 3ould "'ve re'd = el6ea ar fi citit "e6 3ould "'ve re'd = ei6ele ar fi citit $ 88 I s"ould53ould no "'ve re'd > I s"ouldnC 53ouldnC "'ve re'd = eu nu a fi citit = eu n1a fi citit etc. I 88 s"ould53ould I "'ve re'd R = eu a fi citit @ = a fi citit eu @ etc. I 2 $ 88 s"ould53ould I no "'ve re'd R > s"ouldnC 53ouldnC I "'ve re'd R = eu nu a (eu n1a) fi citit @ = nu a (n1 a) fi citit eu @ etc. .. *O$F+GAREA (ER:ELOR PRI$*IPALE LA *O$.IdIO$AL PERFE*T2 .IATEEA PA?I(, TO :E ?EE$ > ' =i v9u A 88 I s"ould53ould "'ve been seen = eu a fi fost vzut() 6ou 3ould "'ve been seen = tu ai fi fost vzut() "e5s"e5i 3ould "'ve been seen = el6ea ar fi fost vzut() 3e s"ould53ould "'ve been seen = noi am fi fost vzui6vzute 6ou 3ould "'ve been seen = voi ai fi fost vzui6vzute "e6 3ould "'ve been seen = ei6ele ar fi fost vzui6vzute $ 88 I s"ould53ould no "'ve been seen > I s"ouldnC 53ouldnC "'ve been seen = eu nu a (eu n1a) fi fost vzut() etc. I 88 s"ould53ould I "'ve been seen R > eu a fi fost vzut() @ = a fi fost eu v1 zut() @ etc. I 2 $ 88 s"ould53ould I no "'ve been seen R > s"ouldnC 53ouldnC I "'ve been seen R = eu nu a (eu n1a) fi fost vzut() @ = nu a (n1a) fi fost eu vzut() @ etc. E. *O$F+GAREA (ER:ELOR REFLE`I(E LA *O$.IdIO$AL PERFE*T TO E$FOY O$E?ELF > ' se dis r' A 88 I s"ould53ould "'ve en%o6ed &6sel= = eu m1a fi distrat 6ou 3ould "'ve en%o6ed 6oursel= = tu te1ai fi distrat "e 3ould "'ve en%o6ed "i&sel= = el s1ar fi distrat s"e 3ould "'ve en%o6ed "ersel= = ea s1ar fi distrat 3e s"ould53ould "'ve en%o6ed ourselves = noi ne1am fi distrat 6ou 3ould "'ve en%o6ed 6ourselves = voi v1ai fi distrat "e6 3ould "'ve en%o6ed "e&selves = ei6ele s1ar fi distrat $ 88 I s"ould53ould no (I s"ouldnC 53ouldnC ) "'ve en%o6ed &6sel= = eu nu m1a fi distrat etc. I 88 s"ould53ould I "'ve en%o6ed &6sel=R = eu m1a fi distrat@ = m1a fi 104

distrat eu@ etc. I 2 $ 88 s"ould53ould I no "'ve en%o6ed &6sel= R > s"ouldnC 53ouldnC I "'ve en%o6ed &6sel= R = eu nu m1a fi distrat @= nu m1a fi distrat eu @ etc. E5emple care conin verbe la sub$onctiv i condiional3 I s"ould53ould #o&e i= I #ould #o&e. = veni dac a putea s vin. Ae s"ould53ould #o&e i= 3e s"ould53ould #o&e. = m veni dac ar trebui s venim. T"e6 3ould #o&e i= "e6 &i7" #o&e. = Ei ar veni dac le1ar fi permis s vin. I s"ould53ould "'ve #o&e i= I "'d "'d i&e. = Eu a fi venit dac a fi avut timp. Ae s"ould53ould "'ve #o&e i= 3e "'d "'d o #o&e. = (oi am fi venit dac ar fi trebuit s venim. He 3ould "'ve #o&e i= i "'d no been so l' e. = El ar fi venit dac n1ar fi fost aa t4rziu. Ae s"ould53ould "'ve 7iven 6ou "e boo;s i= 3e "'ve =ound 6ou ' "o&e. = *1am fi dat crile dac v1am fi gsit acas. I= "e "'dnC old &e "e ru "< I s"ouldnC 53ouldnC "'ve 7iven "i& 'n6 "in7. = Dac nu mi1ar fi spus adevrul, nu i1a fi dat nimic. He 3is"es "e 3ere ri#". = El ar vrea s fie bogat. (dar nu este) 1.M.B.K. MO.+L IMPERATI( (THE IMPERATI(E MOO.) E5prim un sfat, un 2ndemn, un ordin, o sugestie, o recomandare, o rugminte, o dorin, o urare etc. *o&e "ere S = *ino6*enii aici B A'i ' &o&en S = teapt6 teptai o clip B ?)e'; louder S = *orbete6*orbii mai tare B Lugmini, ordine, recomandri, urri sau comenzi pot fi adresate i persoanelor 0 i 000. Hn acest caz se apeleaz la au5iliarul le care este urmat de un pronume sau substantiv 2n acuzativ i apoi de un verb la infinitiv scurt prezent. A 88 le &e 7oS = s merg6plec euB = s m duc euB 7oS = mergi6pleacB = du1teB le "i& 7oS = s mearg6plece elB = s se duc elB le "er 7oS = s mearg6plece eaB = s se duc eaB le i 7oS = s mearg6plece el6eaB = s se duc el6eaB le us 7oS = le Cs 7oS = s mergem6plecm noiB = s ne ducem noiB 7oS = mergei6plecaiB = ducei1vB le "e& 7oS = s mearg6plece ei6eleB = s se duc ei6eleB $ 88 do no (donC ) le &e 7oS = le &e no 7oS = s nu merg6plec euB do no (donC ) 7oS = nu te duceB = nu plecaB do no (donC ) le "i& 7oS = le "i& no 7oS = s nu mearg6plece elB = el s nu se ducB do no (donC ) le "er 7oS = le "er no 7oS = s nu mearg6plece eaB= ea s nu se ducB do no (donC ) le i 7oS = le i no 7oS = s nu mearg6plece el6eaB = el6ea s nu se ducB do no (donC ) le us 7oS = s nu plecm6mergemB = s nu ne ducemB do no (donC ) 7oS = nu plecai6mergeiB = (s) nu v duceiB do no (donC ) le "e& 7oS = le "e& no 7oS = s nu plece6mearg ei6eleB = s nu se ducB 105

7odul imperativ are doar timpul prezent. .o #o&e o see usS = 0nsist s vii pe la noiB este o form accentuat de imperativ. .o be #'re=ul 3"' 6ou 're doin7S = ;ii foarte atent ce faciB Trus in God 'nd He 3ill 3' #" over 6ouS = .rede 2n Dumnezeu, iar El va veghea asupra taB 1.M.D. MO.+RILE (THE $O$2FI$ITE FORM? OF THE (ER: > THE (ER:AL?) Modurile i&)erson'le 'le verbului sun ! in=ini iv< 7erund Ii )'r i#i)iu.
IMPER?O$ALE ALE (ER:+L+I

1.M.D.1. MO.+L I$FI$ITI( (THE I$FI$ITI(E MOO.) ?e r'du#e )rin in=ini iv< #on%un# iv< 7erun9iu< su)in< i'r Jn li&b' en7le9 subs i uie sub%on# ivul. T"e6 's;ed &e o do i (7i1au cerut s1o fac), 2n loc de T"e6 's;ed &e "' I (s"ould) do i . In=ini ivul e5prim scopul i se traduce prin #on%un# ivul ro&Tnes#. He "'s #o&e o 7ive &e ' boo;. = El a venit s1mi dea mie o carte. Ae "'ve #o&e o s#"ool o le'rn. = m venit la coal s 2nvm. Ae 7o o #"ur#" o )r'6. = 7ergem la biseric s ne rugm. T"e6 "'ve ' lo o= boo;s o re'd.= Ei6Ele au o mulime de cri de citit (2n acest e5emplu se traduce prin supin). To be or no o be< "is is "e Gues ion (?"';es)e're ! H'&le ). = fi sau a nu fi, aceasta1i 2ntrebarea. Hn aceste ultime dou e5emple infinitivul din limba englez s1a tradus 2n limba rom4n tot prin infinitiv. E5ist posibilitatea de a intercala 2ntre particula infinitival o i verb un adverb. o 7re' l6 in=luen#e = a influena mult o "u&bl6 "'n; = a mulumi umil o '7'in eH)ress = a e5prima din nou o ri7" l6 in ervene = a interveni corect. ceast form se numete 2n limba englez T"e ?)li In=ini ive. 9nele verbe la infinitiv pot fi 2nt4lnite, ca i 2n limba rom4n, la 2nceputul unor proverbe. To 7o "rou7" =ire 'nd 3' er. = trece prin foc i ap. To be in "e nin " "e'ven. = fi 2n al noulea cer. To ;ill 3o birds 3i " one s one. = nimeri doi iepuri dintr1o lovitur. To 7o o "e do7s. = se duce de r4p, a se ruina. To "'n7 b6 ' "'ir. = at4rna de un fir de pr. 1.M.D.1.1. I$FI$IT I( Pre9 en ?#ur di' e9' '# iv di' e9' )'siv *LA?IFI*AREA aspectul comun aspectul continuu aspectul comun aspectul continuu 106
I$FI$ITI(+L+I

loo; (privi) be loo;in7 (privi) be loo;ed ' (fi privit) be bein7 loo;ed ' (fi privit)

Lun7 di' e9' '# iv di' e9' )'siv Per= e# ?#ur di' e9' '# iv di' e9' )'siv Lun7 di' e9' '# iv di' e9' )'siv

aspectul comun aspectul continuu aspectul comun aspectul continuu aspectul comun aspectul continuu aspectul comun aspectul continuu aspectul comun aspectul continuu aspectul comun aspectul continuu

o loo; (a privi) o be loo;in7 (a privi) o be loo;ed ' (a fi privit) o be bein7 loo;ed ' (a fi privit) "'ve loo;ed ' (fi privit) "'ve been loo;in7 ' (fi privit) "'ve been loo;ed ' (fi fost privit) "'ve been bein7 loo;ed ' (fi fost privit) o "'ve loo;ed ' ( a fi privit) o "'ve been loo;in7 ' (a fi privit) o "'ve been loo;ed ' (a fi fost privit) o "'ve been bein7 loo;ed ' (a fi fost privit)

1.M.D.1.B. *O$?TR+*dII I$FI$ITI(ALE A. A*+EATI( *+ I$FI$ITI( I 3'n "i& o #o&e e'rlier. = *reau ca el s vin mai devreme. I 3'n "e bo6 o #o&e e'rlier. = *reau ca biatul s vin mai devreme. Hn e5emplele de mai sus pronumele "i& i substantivul "e bo6 sunt 2n cazul acuzativ i sunt urmate de verbul o #o&e la modul infinitiv. ceast structur este posibil numai dup verbe care e5prim 3 1. )er#e)ii 'le si&urilor3 o =eel (a simi), o "e'r (a auzi), o no i#e (a observa), o see (a vedea), o 3' #" (a urmari) etc. I s'3 "i& en er "e "ouse. = <1am vzut c intr 2n cas. He "e'rd "er )l'6 "e )i'no. = El a auzit1o c4nt4nd la pian. You 3ill 3' #" us )l'6 ennis. = (e vei privi pe noi $uc4nd tenis. B. ordin< )er&isiune< in enie< obli7'ie e #. ! o 'llo3 (a 2ngdui6admite, a da voie)< o #o&&'nd (a comanda)< o #o&)el (a obliga6fora6sili)< o le (a lsa)< o &';e (a face)< o order (a ordona6porunci)< o )er&i (a permite)< o )ersu'de (a convinge6determina)< o reGues (a pretinde6 cere) e #. I )er&i "e& o )l'6 in "e 7'rden. = <e permit s se $oace 2n grdin. I 3'n "i& o le'rn< no o )l'6. = *reau ca el s 2nvee, nu s se $oace. Aill 6ou 'llo3 us o visi "e &useu& R = (e permitei s vizitm muzeul @ Fo"n didnC 'llo3 "e& o &';e 'n6 noise. = Aohn nu le1a permis s fac nici un zgomot. He le "e& 3'l; in "e )'r;. = El i1a lsat s se plimbe 2n parc. .onC &';e us l'u7"S = (u ne face6facei s r4demB D. dorin< )l#ere< 'n i)' ie e #. ! o be'r (a suporta 62ndura 6suferi)< o desire (a dori6 pofti )< o de es (a detesta)< o "' e (a ur2)< o li;e (a1i plcea)< 107

o love (a iubi, a1i fi drag)< o no i#e (a observa, a bga de seam)< o )er#eive (a observa, a 2nelege)< o s&ell (a mirosi)< o 's e (a avea gust de)< o 3'n (a vrea)< o 3is" (a dori, a t4n$i dup). ICd love 6ou o #o&e 'nd see us. = 7i1ar fi drag s vii pe la noi . A 88 Fo"n 3'n s &e o 7o. = Aohn vrea ca eu s merg. Fo"n 3'n s 6ou o 7o. = Aohn vrea ca tu s mergi. Fo"n 3'n s "i& o 7o. = Aohn vrea ca el s mearg. Fo"n 3'n s "er o 7o. = Aohn vrea ca ea s mearg. Fo"n 3'n s us o 7o. = Aohn vrea ca noi s mergem. Fo"n 3'n s 6ou o 7o. = Aohn vrea ca voi s mergei. Fo"n 3'n s "e& o 7o. = Aohn vrea ca ei6ele6d4nii6d4nsele s mearg. $ 88 Fo"n does no (doesnC ) 3'n &e o 7o. = Aohn nu vrea ca eu s merg etc. I 88 .oes Fo"n 3'n &e o 7o R = *rea Aohn ca eu s merg @ etc. I 2 $ 88.oes Fo"n no (.oesnC Fo"n) 3'n &e o 7o R = Aohn nu vrea ca eu s merg @ etc. He 's;ed "e& o be Guie 'nd lis en o "i&. = El le1a cerut s tac i s asculte la el. I s'3 "i& no onl6 )l'6 "e 7ui 'r bu 'lso d'n#e. = <1am vzut nu numai c4nt4nd la chitar ci i dans4nd. He 3'n ed "i& o do i < no &e. = El a vrut ca el s1o fac, nu eu. .o 6ou 3is" "e& o s '6 or o le've R = *rei ca ei s stea sau s plece @ He 'u7" &e o s3i&. = El m1a 2nvat s 2not. T"e6 3'rned &e no o #o&e l' e. = 71au avertizat s nu vin t4rziu. I #'nno 'llo35)er&i "er o do "' . = (u1i pot 2ngdui6permite ei s fac asta. All "e nei7"bours "ou7" "er o be ' #o&&unis . = Eoi vecinii o presupuneau6 bnuiau pe ea a fi comunist. I de#l'red &6sel= o be '7'ins 3'r. = 71am declarat a fi contra62mpotriva rzboiului. .id 6ou e'#" "i& o drive "e #'r R = <1ai 2nvat s conduc maina @ I did no den6 "er o be be'u i=ul 'nd o sin7 be'u i=ull6. = (1am negat c ea este frumoas i c4nt frumos. .o 6ou ;no3 "i& o be "ones R = Hl tii pe el a fi (ca fiind, c este) cinstit @ :. A*+EATI( *+ I$FI$ITI( ?*+RT Dup verbe ca3 o =eel (a simi), o "e'r (a auzi), o le (a lsa), o &';e (a face), o no i#e (a observa), o see (a vedea), o 3' #" (a privi6viziona), se folosete infinitiv scurt c4nd sunt folosite la diateza activ, i infinitiv lung dac sunt la diateza pasiv. I =el "e 3ind blo3. = m simind v4ntul sufl4nd. .id 6ou "e'r "i& s'6 "' R = <1ai auzit spun4nd1o @ A"6 donC 6ou le &e solve "e )roble& b6 &6sel= R = De ce nu m lai s rezolv problema singur @ A"o &';es 6ou l'u7" R = .ine te face s r4zi @ I no i#ed "i& en er (in o) "e boo;s"o). = <1am zrit intr4nd 2n librrie. T"e6 s'3 us bu6 so&e boo;s. = (e1au vzut cumpr4nd nite cri. You #'n 3' #" us s3i&. = &oi s ne priveti 2not4nd. He 3's "e'rd o s'6 so&e "in7. = El a fost auzit zic4nd ceva. ?o&eone 3's "e'rd o sin7 ' son7. = .ineva a fost auzit c4nt4nd un c4ntec. He 3's 'llo3ed o do 3"' "e 3'n ed. = fost lsat s fac ce vrea. *. *O$?TR+*dIA5?TR+*T+RA "FOR" +
PRONUME

SUBSTANTIV N ACUZATIV

INFINITIV

108

I is e's6 =or "i& o unders 'nd. = &entru el este uor de 2neles. = <ui 2i este uor s 2neleag. Este de fapt tot acuzativ cu infinitiv, dar este precedat de prepoziia =or. "e folosete dup structurile impersonale "ere is (este, se afl6gsete), "ere 're (sunt, se afl6gsesc), "ere is (iat), "ere 're (iat), i is e'rl6 (este devreme), i is e's6 (este uor), i is di==i#ul (este greu), i is i&)or 'n (este important), i is l' e (este t4rziu), i is ne#ess'r6 (este necesar), i is ri7" (este drept6$ust), i is 3ron7 (este nedrept6ne$ust6greit) etc. Here 're so&e boo;s =or &e o re'd. = 0at nite cri pentru mine s citesc. I is oo e'rl6 =or us o 7o o "e s ' ion. = Este prea devreme pentru noi s mergem la gar. A's i oo l' e =or 6ou o le'rn "' l'n7u'7e R = Era prea t4rziu ca tu s 2nvei limba aceea @ T"ere 3's no "in7 =or &e o do "ere. = (u era nimic pentru mine de fcut acolo. I is be er =or 6ou o le've no3. = Este mai bine ca tu s pleci acum. = Este mai bine pentru tine s pleci acum. A 88 *O$F+GAREA
?TR+*T+RII IT IS EASY FOR ME TO LEARN

$ 88 2nv. etc. I 88 etc. I 2 $ 88 s 2nv @ etc.

I I I I I I I I I

is is is is is is is is is

e's6 =or &e o le'rn. = 7ie 2mi este uor s 2nv. e's6 =or 6ou o le'rn. = Yie 2i este uor s 2nvei. e's6 =or "i& o le'rn. = <ui 2i este uor s 2nvee. e's6 =or "er o le'rn. = Ei 2i este uor s 2nvee. e's6 =or i o le'rn. = <ui6Ei 2i este uor s 2nvee. e's6 =or us o le'rn. = (ou ne este uor s 2nvm. e's6 =or 6ou o le'rn. = *ou v este uor s 2nvai. e's6 =or "e& o le'rn. = <or le este uor s 2nvee. no (isnC ) e's6 =or &e o le'rn. = 7ie nu1mi este uor s Is i e's6 =or &e o le'rn R = Hmi este mie uor s 2nv @

Is i no (isnC i ) e's6 =or &e o le'rn R = (u1mi este mie uor

I 3's e's6 =or &e o le'rn. = 7ie mi1a fost uor s 2nv.. I "'d been e's6 =or &e o le'rn. = 7ie 2mi fusese uor s 2nv. I 3ould be e's6 =or &e o le'rn. = 7ie mi1ar fi uor s 2nv. .. $OMI$ATI( *+ I$FI$ITI( Este varianta pasiv a acuzativului cu infinitiv, i se folosete dup aceleai grupe de verbe. 1 3 I 3'n "i& o )l'6 "e )i'no. = *reau ca el s c4nte la pian. 1 este acuzativ cu infinitiv. 0at cum se transform el 2n nominativ cu infinitiv 3 ! 3 He is 3'n ed o )l'6 "e )i'no b6 &e. = "e dorete ca el s c4nte la pian de ctre mine. ?ubie# ul din e5emplul 1adic I devine 2n e5emplul ! complement de agent (deci subiect logic). *erbul 3'n din e5emplul 1 2i schimb diateza din activ 2n pasiv. &ronumele "i& din e5emplul 1, care era la acuzativ trece 2n e5emplul ! la cazul nominativ i devine subiectul propoziiei. b6 &e = de (ctre) mine b6 us = de (ctre) noi 109

voi6dv. ei6ele

b6 6ou = de (ctre) tine b6 "i&5"er5i = de (ctre) el6ea

b6 6ou = de (ctre) b6 "e& = de (ctre)

b6 3"o&R = de (ctre) cine @ :6 3"o& 3's "e 3'n ed o )l'6 "e )i'no R = A"o(&) 3's "e 3'n ed o )l'6 "e )i'no b6 R = De (ctre) cine s1a dorit s c4nte el la pian @ T"e6 3ere eH)e# ed o #o&e &u#" e'rlier. = Erau ateptai s soseasc mult mai devreme. Dup verbele o )rove (a dovedi, a se dovedi), o urn ou (a se dovedi), o "'))en (a se 2nt4mpla) i o see& (a se prea) nominativul cu infinitiv este o construcie activ, nu pasiv. ?"e )roves o be ' 7ood ennis )l'6er. = Ea se dovedete a fi o bun $uctoare de tenis. T"e6 do no see& o be oo =riendl6. = Ei nu par a fi prea prietenoi. Ae "'))ened o be 3' #"in7 "e &' #" 3"en "e #'&e. = "1a 2nt4mplat ca noi s privim meciul c4nd a venit el. He urned ou o be ' reli'ble &'n. = El s1a dovedit un om de nWde%de. I= s"e 3ere #onsidered o be ' 7ood ennis )l'6er... = Dac ea ar fi considerat o bun $uctoare de tenis... I= s"e #'n be #onsidered o be ' 7ood ennis )l'6er... = Dac ea poate fi considerat a fi bun $uctoare de tenis... I= s"e #ould be #onsidered o be ' 7ood ennis )l'6er... = Dac ea ar putea fi considerat o bun $uctoare de tenis... I= s"e s"ould be #onsidered o be ' 7ood ennis )l'6er... = Dac ea ar trebui s fie considerat o bun $uctoare de tenis... *O$F+GAREA ?TR+*T+RII I AM KNOWN TO BE LA PREEE$T A 88 I '& ;no3n o be... = se tie6cunoate c eu sunt... = eu sunt cunoscut a fi... = eu sunt cunoscut ca fiind... 6ou 're ;no3n o be... = se tie6cunoate c tu eti... = tu eti cunoscut a fi... = tu eti cunoscut ca fiind.. "e is ;no3n o be... = se tie6cunoate c el este... = el este cunoscut a fi... = el este cunoscut ca fiind... s"e is ;no3n o be... = se tie6cunoate c ea este... = ea este cunoscut a fi... = ea este cunoscut ca fiind... i is ;no3n o be... = se tie6cunoate c el6ea este... = el6ea este cunoscut() a fi.. = el6ea este cunoscut() ca fiind... 3e 're ;no3n o be... = se tie6cunoate c noi suntem cunoscui ca fiind... 6ou 're ;no3n o be... = se tie6cunoate c voi suntei cunoscui ca fiind... "e6 're ;no3n o be... = se tie6cunoate c ei6ele sunt cunoscui ca fiind... $ 88 I '& no ;no3n o be... = eu nu se tie6cunoate c sunt cunoscut ca fiind... etc. I 88 '& I ;no3n o be...R = eu se tie6cunoate c sunt...@ = se cunoate6tie c eu sunt...@ = sunt eu cunoscut ca fiind...@ etc. I 2 $ 88 '& I no ;no3n o be...R = eu nu se tie6cunoate c sunt... @ = nu sunt eu cu1noscut a fi...@ = eu nu sunt cunoscut ca fiind...@ etc. I 3's ;no3n o be... = se tia6cunotea c eu sunt... = eu eram cunoscut a fi... = eu eram cunoscut ca fiind... 110

I "'d been ;no3n o be... = se tiuse6cunoscuse c eu sunt... = eu fusesem cu1 noscut a fi... i= I 3ere ;no3n o be... = dac s1ar ti6cunoate c eu sunt.... i= I "'d been ;no3n o be... = dac s1ar fi tiut6cunoscut c eu sunt... = dac eu a fi fost cunoscut ca fiind... 1.M.D.B. MO.+L PARTI*IPI+ (THE PARTI*IPLE MOO.) di' e9' '# iv )re9 seein7 > v9Tnd en s)e';in7 > vorbind re#u seen > v9u di' e9' )'siv beein7 seen > =iind v9u 2 seen > v9u

s)o;en > vorbi 2 )er=e "'vin7 seen > "'vin7 been seen > # v9Tnd =iind v9u "'vin7 s)o;en > 2 vorbind Din schema i e5emplificarea de mai sus se vede c participiul are trei timpuri, iar pentru unele verbe are forme pentru diatezele activ i pasiv. 1. PARTI*IPI+L PREEE$T 2mpreun cu verbul o be, care se con$ug, =or&e'9, aa cum s1a artat, 's)e# ul #on inuu 'l verbelor. I '& s)e';in7. = Eu vorbesc (acum). &articipiul prezent se mai traduce 2n limba rom4n i prin modul gerunziu. Ae 3' #"ed "e& )l'6in7 =oo b'll. = 01am privit $uc4nd fotbal. T"e bo6 runnin7 is Fo"n = T"e bo6< 3"o is runnin7< is Fo"n. = :iatul, care alearg, este Aohn. Ae #'&e o ;no3 e'#" o "er )l'6in7 ennis. = m a$uns s ne cunoatem $uc4nd tenis. P'r i#i)iul )re9en es e un 'd%e# iv verb'l. ' sin7in7 bird = o pasre c4nttoare in "e #o&in7 6e'rs = 2n anii care "e #o&in7 d'6s = zilele care vin vin "e risin7 7ener' ion = generaia runnin7 3' er = ap curgtoare care se ridic "e 3innin7 "orse = calul c4tigtor "e risin75se in7 sun = soarele care rsare6apune o ;ee) so&ebod6 3'i in7 = a face I did no ;ee) "i& 3'i in7. = (u l1 pe cineva s atepte am fcut s atepte. o =ind so&ebod6 doin7 so&e "in7 = a gsi pe cineva fc4nd ceva I =ound "er 3ri in7 ' le er. = m gsit1o scriind o scrisoare. o le've so&ebod6 doin7 so&e "in7 = a lsa pe cineva fc4nd ceva I le= "e& )l'6in7 in "e 7'rden. = 01am lsat $uc4ndu1se 2n grdin. I =el "e e'r " s"';in7. = m simit pm4ntul cltin4ndu1se. o see so&ebod6 doin7 so&e "in7 = a vedea pe cineva fc4nd ceva ?"e is 3' #"in7 "er b'b6 slee)in7. = Ea 2i supravegheaz copilul care doarme. .id 6ou #' #" "i& s e'lin7 'n6 "in7 R = <1ai prins fur4nd ceva @ @ee) on sin7in7S = .4ntai mai I #'n =eel "e 3ind blo3in7. = &ot departeB simi v4ntul sufl4nd. I li;e o lis en o "e birds sin7in7. = Hmi place s ascult la psri c4nt4nd. 111

P'r i#i )iu

Ae le= "er le'rnin7 "er lessons. = m lsat1o 2nv4ndu1i leciile. He 3ro e "e eHer#ise 3"ile sin7in7 ' son7. = scris e5erciiul c4nt4nd un c4ntec. I no i#ed "i& s&ilin7 "'))il6 ' "e&. = <1am zrit6observat z4mbind fericit ctre ei. .id 6ou see us s3i&&in7 in "e l';e R = (e1ai6ne1ai vzut (pe noi) 2not4nd 2n lac @ ?e'r#"in7 in "e libr'r6 I #'&e '#ross 'n in eres in7 boo;. = .ut4nd prin bibliotec, am dat peste o carte interesant. Ae 3ere 3' #"in7 "e se in7 sun 'nd "e 3'ves re#edin7 =ro& "e s"ore. = &riveam soarele care apunea i valurile ce se retrgeau de la rm. A &'n le'rnin7 o s3i& s"ould be ver6 #'u ious. = 9n om care 2nva s 2noate ar trebui s fie foarte precaut. B. PARTI*IPI+L TRE*+T (T"e P's P'r i#i)le) este a 0001a form de baz a verbelor, form care intr 2n alctuirea timpurilor T"e Presen Per=e# i T"e P's Per=e# . #. PARTI*IPI+L PERFE*T (T"e Per=e# P'r i#i)le) H'vin7 7iven "i& "e boo;< I 3en "o&e. = Dup ce i1am dat (lui) cartea, (eu) am plecat acas. "tructura aceasta const din participiul prezent al verbului o "'ve urmat de un verb la participiul trecut. H'vin7 been re'd "e boo; 3's re urned o "e libr'r6. > A= er "e boo; "'d been re'd i 3's re urned o "e libr'r6. = Dup ce a fost citit cartea a fost 2napoiat la bibliotec. 1.M.D.B.1. *O$?TR+*dII
PARTI*IPIALE

A. A*+EATI( *+ PARTI*IPI+ Ever6bod6 'd&ired "i& drivin7 "is #'r. = Eoat lumea l1a admirat conduc4n1 du1i maina. $obod6 "e'rd "er )l'6in7 "e )i'no or sin7in7 'n6 son7. = (imeni n1a auzit1 o c4nt4nd la pian sau c4nt4nd vreun c4ntec. I did no "e'r "e bell rin7in7. = (1am auzit clopoelul (soneria) sun4nd. :. $OMI$ATI( *+ PARTI*IPI+ Aere 6ou "e'rd sin7in7 ' son7R = i fost (tu) auzit c4nt4nd un c4ntec@ A's "e bell "e'rd rin7in7R = fost clopoelul (soneria) auzit() sun4nd@ *. $OMI$ATI(+L A:?OL+T T"e door bein7 lo#;ed< 3e 3en o bed. = 9a fiind 2ncuiat, ne1am dus la culcare. Ae &'6 7o s3i&&in7 3"ile "e sun is s"inin7. = &utem merge s 2notm 2n timp ce soarele strlucete. .. PARTI*IPI+L A:?OL+T Fud7in7 b6 '))e'r'n#es is no "e bes &e "od. = $udeca dup aparene nu este cea mai bun metod. E5emple cu structuri care conin verbe la participiul trecut 3 Ae s'3 ' deser ed vill'7e. = m vzut un sat prsit He =ound "e 3indo3 s"u . = El a gsit fereastra 2nchis. 112

*'n You ?"e You

6ou &';e 6our )resen#e =el R = Hi poi face prezena simit @ s"ould &';e 6oursel= res)e# ed. = r trebui s te faci respectat. =el "ersel= 'd&ired. = "1a simit admirat. &us "'ve 6our "'ir #u . = Erebuie s1i scurtezi6tunzi prul.

1.M.D.D. MO.+L GER+$EI+ (THE GER+$. MOO.) Este un substantiv verbal, i seamn ca form cu participiul. His #o&in7 3's eH)e# ed. = *enirea lui era ateptat. ?eein7 is believin7. = ;aptul de a vedea (vzutul) 2nseamn a crede. Geru )re9e nd n )er=e "'vin7 seen > du) "'vin7 been seen > du) # #e ' v9u #e ' =os v9u cest substantiv verbal apare de obicei dup verbe cu prepoziii ca 3 o '##use o= = a acuza de He 3's '##used o= bein7 l' e. = fost acuzat de 2nt4rziere. Ae '##use "i& o= "'vin7 #o&&i ed ' #ri&e. = Hl acuzm pentru comiterea unei crime. o be '=r'id o= > ' se teme de T"e6 3ere '=r'id o= #o&in7 '#ross ' i7er. = "e temeau s nu dea peste un tigru. o be 's onis"ed ' = a fi uimit6uluit de Aere 6ou 's onis"ed ' seein7 "e s"'r; R = Erai uimii la vederea rechinului @ o be '3're o= > a1[i da seama de, a fi con[tient de Ae 3ere '3're o= Fo"nCs bein7 #leverer "'n $i#;. = Eram contieni de faptul c Aohn era mai detept dec4t (icC. o be =ond o= > a fi amator de He is =ond o= s3i&&in7 'nd =is"in7. = Este amator de 2not i pescuit. o be 7ood ' > a fi bun6priceput la To& is 7ood ' drivin7 #'rs. = Eom este bun6priceput la conducerea mainilor. o be i&)ressed b6 = a fi impresionat de Ever6bod6 3's i&)ressed b6 "is s#orin7 "e 7o'l. = Eoi erau impresionai de 2nscrierea golului de ctre el. o be in eres ed in = a1l interesa He is in eres ed in le'rnin7 En7lis". = Hl intereseaz 2nvarea limbii engleze. o be )roud o= > a fi m4ndru de Are 6ou )roud o= 6our sonCs 3innin7 "e )ri9e R = Eti m4ndru de c4tigarea premiului de ctre fiul tu @ o be s' is=ied 3i " = a fi mulXumit de Ae 're s' is=ied 3i " 3innin7 "e )ri9e. = "untem mulumii de c4tigarea premiului. o '))olo7i9e =or = a1[i cere iertarea pentru You &us '))olo7i9e o "i& =or no re)l6in7 o "is le er. = Erebuie s1i ceri iertarea de la el pentru a nu1i fi rspuns la scrisoare. o be7in b6 = a 2ncepe prin a I ou7" o be7in b6 "'n;in7 6ou =or... = "e cuvine s 2ncep prin a1i mulumi pentru... 113 di' e9' '# iv seein7 > v9Tnd di' e9' )'siv bein7 seen > =iind v9u

o #o&)l'in o= = a se pl4nge de Ae 're #o&)l'inin7 o= "'vin7 su#" b'd 3e' "er. = (e pl4ngem (de faptul) c avem o vreme aa de proast. o #on ribu e o = a contribui la He #on ribu ed o our 3innin7 "e )ri9e. = El a contribuit la c4tigarea premiului de ctre noi. o be #r'96 'bou = a fi nebun6mort6topit dupW Fo"n is #r'96 'bou =is"in7. = Aohn este nebun dup pescuit. o #oun (u)) on > o rel6 on = a se baza 6 bizui pe = a conta pe You #'n #oun 5rel6 on our "el)in7 6ou. = &oi s te bazezi6bizuieti pe faptul c noi te a$utm. o de)end on5u)on = a depinde de .oes ever6 "in7 de)end on "is 3innin7 ' s#"ol'rs"i) R = Depinde totul de c4tigarea unei burse de ctre el @ o =or7ive =or > a ierta pentru Ae =or7ive 6ou =or 6our bein7 l' e. =Ee iertm pentru 2nt4rzierea ta. o insis on > a insista asupra $eed 6ou insis on "er 3ri in7 "er "o&e3or; R = Este nevoie s insiti asupra scrierii temei sale de ctre ea @ o lon7 =or = a t4n$i dupW Ae 're lon7in7 =or ' s"or "olid'6. = E4n$im dup o scurt vacan. o )reven =ro& = a 2mpiedica 6 preveni sW You &us )reven 6our son =ro& &';in7 &is ';es. = Erebuie s1l previi pe fiul tu s nu fac greeli. o re=er o = a se referi la .id "e re=er o "is #o&in7 o see us R = "1a referit el la venirea lui pe la noi @ o resor o = a recurge la He &us nC resor o s e'lin7 "o3ever )oor "e 3ere. = El nu trebuie s recurg la furat oric4t de srac ar fi. o be s' ed 3i " = a fi sWtul 6 dezgustat de Ae 'renC s' ed 3i " =is"in7 'nd s3i&&in7< 're 3e R = (oi nu suntem plictisii 6 stui de pescuit i 2not, nu1i aa @ o see o > a avea gri$W de, a se ocupa de ?ee o &';in7 so&e e'< 3ill 6ou R = *ezi 6 ocup1te s faci nite ceai, te rog. o su##eed in = a reu[i sW He su##eeded in le'rnin7 "e )oe& b6 "e'r . = El a reuit s 2nvee poezia pe de rost. o "'n; =or = a mulXumi pentru T"'n; 6ou =or #o&&in7. = 7ulumesc c ai venit. o "in; o= > a se g4ndi la Ae 're "in;in7 o= 7oin7 on ' ri). = (e g4ndim s mergem 2ntr1o e5cursie. 1.M.D.D.1. GER+$. PREEE$T (THE PRE?E$T GER+$.) Gerund prezent (sau indefinit) este, cum s1a putut observa i 2n e5emplele de mai sus, precedat 3 ') =ie de 'd%e# ive )osesive< #' Jn s ru# urile ! &6 #o&in7 = venirea mea &6 bein7 l' e = 2nt4rzierea mea etc. b) =ie de unele subs 'n ive #u )re)o9i[ii ! He is ;no3n =or "is 'r o= 3ri in7. = El este cunoscut pentru arta lui de a scrie. Le &e ell 6ou 'bou "eir sur)rise ' seein7 usS = "1i povestesc despre 114

surpriza lor la vederea noastr. I ;no3 "is in eres in le'rnin7. = Hi cunosc interesul pentru 2nvtur. I li;e "e ide' o= buildin7 ' "ouse "ere. = Hmi place ideea de a construi o cas aici. Al e 's =el de subs 'n ive #u )re)o9iii du) #'re se )o' e =olosi 7erund2ul sun ! "e 'r o= (livin7) = arta de a (tri) 's onis"&en ' = uimire fa de #on=iden#e in = 2ncredere 2n de)enden#e on = dependen fa de dis'))oin &en ' = dezamgire la eH)erien#e in = e5perien 2n =e'r o= = team de ide' o= = idee de a in eres in = interes fa de ris; o= = riscul de a &ode o= (livin7) = modul de a (tri) sur)rise ' = surpriz la Gerund2ul )re9en se r'du#e =ie )rin 7erun9iu< =ie )rin r2un subs 'n iv< =ie )rin in=ini iv s'u #on%un# iv. I )re=er 3' #"in7 =oo b'll &' #"es. = Eu prefer vizionarea meciurilor de fotbal. He 3en on s&o;in7 'nd drin;in7 #o==ee. = El a continuat s fumeze i s bea cafea. Ple'se eH#use &6 s'6in7 so. = Ee rog s m scuzi c zic6spun aa. .o 6ou &ind o)enin7 "e 3indo3 R = Ee6* deran$eaz dac deschid fereastra @ .id 6ou &ind &6 o)enin7 "e 3indo3 R = Ee1a6*1a deran$at c am deschis fereastra @ .o 6ou en%o6 d'n#in7 R = Hi place mult s dansezi @ Aillin7 'nd 3is"in7 're 3o di==eren "in7s< 'renC "e6 R = vrea6voi i a dori sunt dou lucruri diferite, nu1i aa @ An6 3or; needs #orre# in7. = Gricare lucrare are nevoie s fie corectat. I li;e s3i&&in7 no &oun 'in #li&bin7. = Hmi place 2notul nu alpinismul. ?o&e 3o&en "' e =is"in7. = 9nele femei detest pescuitul.

1.M.D.D.B. GER+$. PERFE*T (THE PERFE*T GER+$.) He does no re&e&ber "'vin7 s'id su#" ' "in7. = El nu1i amintete s fi spus6zis aa ceva. .o 6ou re&e&ber "'vin7 invi ed "e& "ere R = Hi aminteti s1i fi invitat pe ei acolo @ I' Jn #on inu're o lis de verbe du) #'re se =oloseI e 7erund2ul ! o 'd&i = a admite, o 'llo35)er&i = a 2ngdui6permite, o 'n i#i)' e = a anticipa, o ' e&) = a 2ncerca, o 'dvi#e = a sftui, o 'void = a evita, #'nC be'r = a nu putea suferi, o #onsider = a considera, o #on inue = a continua, o den6 = a nega, o en%o6 = a savura, o eH#use = a scuza, o =inis" = a termina, o =or7ive = a ierta, o "' e = a ur2, o i&'7ine = a imagina, o in end = a inteniona, o li;e = a1i plcea, o love = a iubi, a1i fi drag, o &e'n = a 2nsemna= a vrea s spun, o &ind = a supra, o &iss = a pierde= a1i fi dor de, o )os )one = a am4na, o )re=er = a prefera, o )ro)ose = a propune, o re7re = a regreta, o re&e&ber = a1i aminti, o ris; =a risca, o s 'r = a porni, o s o) = a opri, o su77es = a sugera, o r6 = a 2ncerca< used to = obinuia s. To 7erund se &'i =oloseI e du) eH)resii #' ! i Cs no use > i Cs no 7ood = n1are rost6sens s I Cs no use 7oin7 no3. = (1are rost s mergem acum. #'nC s 'nd = a nu suferi62nghii6suporta 115

I #'nC s 'nd 3's in7 i&e. = (u pot suferi irosirea timpului. #'nC "el) = a nu putea s nu, a nu avea 2ncotro I #'nC "el) l'u7"in7 3"en I see 6ou &';in7 ='#es. = (u pot s nu r4d c4nd te vd str4mb4ndu1te. 1.M.K. *O$F+GAREA E`PRE?IILOR "ere is = este, se afl, e5ist, se gsete. "ere 're = sunt, se afl, e5ist, se gsesc.
THERE IS, THERE ARE

Ti&)ul )re9en (T"e Presen Tense) A 88 T"ere is ' boo; on "e 'ble. = Este ("e afl6gsete) o carte pe mas. T"ere 're 3o boo;s on "e 'ble. = "unt ("e afl6gsesc) dou cri pe mas. $ 88 T"ere is no ( "ere isnC ) ' boo; on "e 'ble. = (u este ((u se afl) o carte pe mas. T"ere 're no ( "ere 'renC ) 3o boo;s on "e 'ble. = (u sunt (nu se afl) dou cri pe mas. I 88 Is "ere ' boo; on "e 'ble R = Este (se afl) o carte pe mas @ Are "ere 3o boo;s on "e 'ble R = "unt (se afl) dou cri pe mas @ I 2 $ 88 Is "ere no (isnC "ere) ' boo; on "e 'ble R = (u este (nu se afl) o carte pe mas @ Are "ere no ('renC "ere) 3o boo;s on "e 'ble R =(u sunt (nu se afl) dou cri pe mas @ Ti&)ul )re9en < )er=e# si&)lu< )er=e# #o&)us (T"e Presen Per=e# ) A 88 T"ere "'s been ' boo; on "e 'ble. = Este o carte pe mas. T"ere "'ve been 3o boo;s on "e 'ble. = "unt dou cri pe mas. $ 88 T"ere "'s no ("'snC ) been ' boo; on "e 'ble. = (u este (nu se afl) o carte pe mas. T"ere "'ve no ("'venC ) been 3o boo;s on "e 'ble. = (u sunt (nu se afl) dou cri pe mas. I 88 H's "ere been ' boo; on "e 'ble R = Este (se afl) o carte pe mas @ H've "ere been 3o boo;s on "e 'ble R = "unt (se afl) dou cri pe mas @ I 2 $ 88 H's "ere no ("'snC "ere) been ' boo; on "e 'ble R = (u este (nu se afl) o carte pe mas @ H've "ere no ("'venC "ere) been 3o boo;s on "e 'ble R = (u sunt (nu se afl) dou cri pe mas @ Ti&)ul i&)er=e# < )er=e# si&)lu< )er=e# #o&)us (T"e P's Tense) A 88 T"ere 3's ' boo; on "e 'ble. = fost (s1a aflat) o carte pe mas. T"ere 3ere 3o boo;s on "e 'ble. = u fost (s1au aflat) dou cri pe mas. Erau dou cri pe mas. $ 88 T"ere 3's no ( "ere 3'snC ) ' boo; on "e 'ble. = (u a fost (nu s1a aflat) o carte pe mas. T"ere 3ere no ( "ere 3erenC ) 3o boo;s on "e 'ble. = (u au fost (nu s1au aflat) dou cri pe mas. I 88 A's "ere ' boo; on "e 'ble R = fost (s1a aflat) o carte pe mas @ 116

Aere "ere 3o boo;s on "e 'ble R = u fost (s1au aflat) dou cri pe mas @ I 2 $ 88 A's "ere no (3'snC "ere) ' boo; on "e 'ble R = (u a (n1a) fost (nu s1a aflat) o carte pe mas @ Aere "ere no (3erenC "ere) 3o boo;s on "e 'ble R = (u au (n1au) fost (nu s1au aflat) dou cri pe mas @ Ti&)ul &'i &ul #' )er=e# (T"e P's Per=e# ) A 88 T"ere "'d been ' boo; on "e 'ble. = ;usese (se aflase) o carte pe mas. T"ere "'d been 3o boo;s on "e 'ble. = ;useser (se aflaser) dou cri pe mas. $ 88 T"ere "'d no ( "ere "'dnC ) been ' boo; on "e 'ble. = (u fusese (nu se aflase) o carte pe mas. T"ere "'d no ( "ere "'dnC ) been 3o boo;s on "e 'ble. = (u fuseser (nu se aflaser) dou cri pe mas. I 88 H'd "ere been ' boo; on "e 'ble R = ;usese (se aflase) o carte pe mas @ H'd "ere been 3o boo;s on "e 'ble R = ;useser (se aflaser) dou cri pe mas @ I 2 $ 88 H'd "ere no ("'dnC "ere) been ' boo; on "e 'ble R = (u fusese (nu se aflase) o carte pe mas @ H'd "ere no ("'dnC "ere) been 3o boo;s on "e 'ble R = (u fuseser (nu se aflaser) dou cri pe mas @ Ti&)ul vii or si&)lu (T"e ?i&)le Fu ure) A 88 T"ere 3ill ( "ereCll) be ' boo; on "e 'ble. = *a fi (o s fie) o carte pe mas = "e va afla o carte pe mas. T"ere 3ill ( "ereCll) be 3o boo;s on "e 'ble. = *or fi (o s fie) dou cri pe mas = "e vor afla dou cri pe mas. $ 88 T"ere 3ill no be ( "ere 3onC be) ' boo; on "e 'ble. = (u va fi (n1o s fie) o carte pe mas. = (u se va afla (n1o s se afle) o carte pe mas. T"ere 3ill no be ( "ere 3onC be) 3o boo;s on "e 'ble. = (u vor fi (n1 o s fie) dou cri pe mas. = (u se vor afla (n1o s se afle) dou cri pe mas. I 88 Aill "ere be ' boo; on "e 'ble R = *a fi (o s fie) o carte pe mas @ = "e va afla (o s se afle) o carte pe mas @ Aill "ere be 3o boo;s on "e 'ble R = *or fi (o s fie) dou cri pe mas @ = "e vor afla dou cri pe mas @ I 2 $ 88 Aill "ere no (3onC "ere) be ' boo; on "e 'ble R = (u va fi o carte pe mas @ = (u se va afla o carte pe mas @ Aill "ere no (3onC "ere) be 3o boo;s on "e 'ble R = (u vor fi (n1o s fie) dou cri pe mas @ = (u se vor afla (n1o s se afle) dou cri pe mas @ Ti&)ul vii or 'n erior (T"e Fu ure Per=e# ) A 88 T"ere 3ill ( "ereCll) "'ve been ' boo; on "e 'ble. = *a fi fost o carte pe mas. = "e va fi aflat o carte pe mas. T"ere 3ill ( "ereCll) "'ve been 3o boo;s on "e 'ble. = *or fi fost dou cri pe mas. $ 88 T"ere 3ill no ( "ere 3onC ) "'ve been ' boo; on "e 'ble. = (u va fi fost o carte pe mas. = (u se va fi aflat o carte pe 117

T"ere 3ill no ( "ere 3onC ) "'ve been 3o boo;s on "e 'ble. = (u vor fi fost dou cri pe mas. I 88 Aill "ere "'ve been ' boo; on "e 'ble R = *a fi fost (se va fi aflat) o carte pe mas @ Aill "ere "'ve been 3o boo;s on "e 'ble R =*or fi fost (se vor fi aflat) dou cri pe mas @ I 2 $ 88 Aill "ere no (3onC "ere) "'ve been ' boo; on "e 'ble R = (u va fi fost (nu se va fi aflat) o carte pe mas @ Aill "ere no (3onC "ere) "'ve been 3o boo;s on "e 'ble R = (u vor fi fost (nu se vor fi aflat) dou cri pe mas @ Ti&)ul vii or Jn re#u (T"e Fu ure in "e P's ) A 88 T"ere 3ould be ' boo; on "e 'ble. = *a fi (se va afla) o carte pe mas. T"ere 3ould no (3ouldnC ) be ' boo; on "e 'ble. = (u va fi (nu se va afla) o carte pe mas. T"ere 3ould no (3ouldnC ) be 3o boo;s on "e 'ble. = (u vor fi (nu se vor afla) dou cri pe mas. Ti&)ul vii or ')ro)i' 5in en[iei (T"e $e'r Fu ure) A 88 T"ere is 7oin7 o be ' boo; on "e 'ble. = *a fi (o s fie) o carte pe mas. T"ere 're 7oin7 o be 3o boo;s on "e 'ble. = *or fi (o s fie) dou cri pe mas. $ 88 T"ere is no 7oin7 o be ' boo; on "e 'ble. = (u va fi (n1o s fie) o carte pe mas. T"ere 're no 7oin7 o be 3o boo;s on "e 'ble. = (u vor fi (n1o s fie) dou cri pe mas. I 88 Is "ere 7oin7 o be ' boo; on "e 'ble R = *a fi (o s fie) o carte pe mas @ Are "ere 7oin7 o be 3o boo;s on "e 'ble R = *or fi (o s fie) dou cri pe mas @ I 2 $ 88 Is "ere no (isnC "ere) 7oin7 o be ' boo; on "e 'bleR = (u va fi (n1o s fie) o carte pe mas@ Are "ere no ('renC "ere) 7oin7 o be 3o boo;s on "e 'ble R = (u vor fi (n1o s fie) dou cri pe mas @ EH)resiile THERE IS Ii THERE ARE #o&bin' e #u verbele &od'le l' Presen Tense 1 cu verbul #'n2#ould = a putea6ti, a fi posibil A 88 T"ere #'n be ' boo; on "e 'ble. = &oate fi (se poate afla) o carte pe mas. T"ere #'n be 3o boo;s on "e 'ble. = &ot fi (se pot afla) dou cri pe mas. $ 88 T"ere #'nno ( "ere #'nC ) be ' boo; on "e 'ble. = (u poate fi (nu se poate afla) o carte pe mas. T"ere #'nno ( "ere #'nC ) be 3o boo;s on "e 'ble. = (u pot fi (nu se pot afla) dou cri pe mas. I 88 *'n "ere be ' boo; on "e 'ble R = &oate fi (se poate afla) o carte pe mas @ *'n "ere be 3o boo;s on "e 'ble R = &ot fi (se pot afla) dou cri pe mas @ I 2 $ 88 *'n "ere no (#'nC "ere) be ' boo; on "e 'ble R = (u poate fi (nu se poate afla) o carte pe mas @ 118

*'n "ere no (#'nC "ere) be 3o boo;s on "e 'ble R = (u pot fi (nu se pot afla) dou cri pe mas @ 1 cu verbul &'6 2 &i7" = a putea, a fi voie6permis A 88 T"ere &'6 be ' boo; on "e 'ble. = &oate fi (este voie s fie) o carte pe mas. T"ere &'6 be 3o boo;s on "e 'ble. = &ot fi (este voie s fie) dou cri pe mas. $ 88 T"ere &'6 no ( "ere &'6nC ) be ' boo; on "e 'ble. = (u poate fi (nu este voie s fie) o carte pe mas. T"ere &'6 no be 3o boo;s on "e 'ble. = (u pot fi (nu este voie s fie) dou cri pe mas. I 88 M'6 "ere be ' boo; on "e 'ble R = &oate fi (este voie s fie) o carte pe mas @ M'6 "ere be 3o boo;s on "e 'ble R = &ot fi (este voie s fie) dou cri pe mas @ I 2 $ 88 M'6 "ere no be ' boo; on "e 'ble R = (u poate fi (nu este voie s fie) o carte pe mas @ M'6 "ere no be 3o boo;s on "e 'ble R = (u pot fi (nu este voie s fie) dou cri pe mas @ 2 cu verbul &us = o "'ve o = trebuie s = a trebui s A 88 T"ere &us be ' boo; on "e 'ble. = Erebuie s fie o carte pe mas. T"ere &us be 3o boo;s on "e 'ble. = Erebuie s fie dou cri pe mas. $ 88 T"ere &us no ( "ere &us nC ) be ' boo; on "e 'ble. = (u trebuie s fie (nu trebuie s se afle) o carte pe mas. T"ere &us no ( "ere &us nC ) be 3o boo;s on "e 'ble. = (u trebuie s fie dou cri pe mas. I 88 Mus "ere be ' boo; on "e 'ble R = Erebuie s fie (trebuie s se afle) o carte pe mas @ Mus "ere be 3o boo;s on "e 'ble R = Erebuie s fie dou cri pe mas @ I 2 $ 88 Mus "ere no (&usnC "ere) be ' boo; on "e 'ble R = (u trebuie s fie (nu trebuie s se afle) o carte pe mas @ Mus "ere no (&usnC "ere) be 3o boo;s on "e 'ble R = (u trebuie s fie dou cri pe mas @ EH)resiile THERE IS Ii THERE ARE #o&bin' e #u verbele &od'le l' P's Tense A 88 T"ere #ould be ' boo; on "e 'ble. = &utea fi o carte pe mas. = &utea s se gseasc o carte pe mas. T"ere #ould be 3o boo;s on "e 'ble. = &uteau fi dou cri pe mas. = &uteau s se afle dou cri pe mas. $ 88 T"ere #ould no ( "ere #ouldnC ) be ' boo; on "e 'ble. = (u putea fi o carte pe mas. = (u putea s se gseasc o carte pe mas. T"ere #ould no ( "ere #ouldnC ) be 3o boo;s on "e 'ble. = (u puteau fi dou cri pe mas. = (u puteau s se afle dou cri pe mas. I 88 *ould "ere be ' boo; on "e 'ble R = &utea fi o carte pe mas @= &utea s se gseasc o carte pe mas @ *ould "ere be 3o boo;s on "e 'ble R = &uteau fi dou cri pe mas@ 119

= &uteau s se afle dou cri pe mas @ I 2 $ 88 *ould "ere no (#ouldnC "ere) be ' boo; on "e 'ble R = (u putea fi o carte pe mas@ = (u putea s se gseasc o carte pe mas @ *ould "ere no (#ouldnC "ere) be 3o boo;s on "e 'ble R = (u puteau fi dou cri pe mas @ = (u puteau s se afle dou cri pe mas @ A 88 T"ere &i7" be ' boo; on "e 'ble. = &utea fi (era voie s fie) o carte pe mas. T"ere &i7" be 3o boo;s on "e 'ble. = &uteau fi (era voie6permis s fie) dou cri pe mas. $ 88 T"ere &i7" no ( "ere &i7"nC ) be ' boo; on "e 'ble. = (u putea fi (nu era voie s fie) o carte pe mas. T"ere &i7" no ( "ere &i7" nC ) be 3o boo;s on "e 'ble. = (u puteau fi (nu era voie s fie) dou cri pe mas. I 88 Mi7" "ere be ' boo; on "e 'ble R = &utea fi (era voie s fie) o carte pe mas@ Mi7" "ere be 3o boo;s on "e 'ble R = &uteau fi (era voie s fie) dou cri pe mas @ I 2 $ 88 Mi7" "ere no (&i7"nC "ere) be ' boo; on "e 'ble R = (u putea fi (nu era voie s fie) o carte pe mas @ Mi7" "ere no be 3o boo;s on "e 'ble R = (u puteau fi (nu era voie s fie) dou cri pe mas @ A 88 T"ere "'d o be ' boo; on "e 'ble. = Erebuia s fie (trebuia s se afle) o carte pe mas. T"ere "'d o be 3o boo;s on "e 'ble. = Erebuia s fie dou cri pe mas. EH)resiile THERE IS Ii THERE ARE #o&bin' e #u verbele &od'le l' Fu ure Tense A 88 T"ere 3ill )ossibl6 be ' boo; on "e 'ble. = *a putea fi o carte pe mas. T"ere 3ill )ossibl6 be 3o boo;s on "e 'ble. = *or putea fi dou cri pe mas. $ 88 T"ere 3ill no ( "ere 3onC ) )ossibl6 be ' boo; on "e 'ble. = (u va putea fi o carte pe mas. T"ere 3ill no ( "ere 3onC ) )ossibl6 be 3o boo;s on "e 'ble. = (u vor putea fi dou cri pe mas. I 88 Aill "ere )ossibl6 be ' boo; on "e 'ble R = *a putea fi o carte pe mas @ Aill "ere )ossibl6 be 3o boo;s on "e 'ble R = *or putea fi dou cri pe mas @ I 2 $ 88 Aill "ere no (3onC "ere) )ossibl6 be ' boo; on "e 'ble R = (u va putea fi (s se afle) o carte pe mas @ Aill "ere no (3onC "ere) )ossibl6 be 3o boo;s on "e 'ble R = (u vor putea fi (s se afle) dou cri pe mas @ #o&bin' e #u verbele &od'le l' Fu ure in "e P's A 88 T"ere #ould be ' boo; on "e 'ble. = *a putea fi o carte pe mas. T"ere #ould be 3o boo;s on "e 'ble. = *or putea fi dou cri pe mas. $ 88 T"ere #ould no be ( "ere #ouldnC be) ' boo; on "e 'ble. = (u va putea fi o carte pe mas. T"ere #ould no be ( "ere #ouldnC be) 3o boo;s on "e 'ble. = (u vor
THERE IS THERE ARE

EH)resiile

Zi

120

putea fi dou cri pe mas. EHe&)lu! He old &e "' "ere #ould be ' boo; on "e 'ble. = El mi1a spus c va putea fi o carte pe mas. A 88 T"ere &i7" be ' boo; on "e 'ble. = *a putea fi o carte pe mas. T"ere &i7" be 3o boo;s on "e 'ble. = *or putea fi dou cri pe mas. $ 88 T"ere &i7" no ( "ere &i7" nC ) be ' boo; on "e 'ble. = (u va putea fi o carte pe mas. = (u va fi permis s fie o carte pe mas. T"ere &i7" no ( "ere &i7" nC ) be 3o boo;s on "e 'ble. = (u vor putea fi dou cri pe mas. = (u va fi permis s fie dou cri pe mas. A 88 T"ere "'d o be ' boo; on "e 'ble. = *a trebui s fie o carte pe mas. T"ere "'d o be 3o boo;s on "e 'ble. = *a trebui s fie dou cri pe mas. $ 88 T"ere "'d no ( "ere "'dnC ) o be ' boo; on "e 'ble. = (u va trebui s fie o carte pe mas. T"ere "'d no ( "ere "'dnC ) o be 3o boo;s on "e 'ble. = (u va trebui s fie dou cri pe mas. I2$ 88 I didnC =ind ou 3"e "er "ere &i7" be ' boo; on "e 'ble. = (1am aflat dac va putea fi o carte pe mas. I didnC =ind ou 3"e "er "ere 3ould be ' boo; on "e 'ble. = (u am aflat dac va fi o carte pe mas. EH)resiile THERE IS Ii THERE ARE l' *ondiion'lul )re9en A 88 T"ere 3ould be ' boo; on "e 'ble. = r fi (s1ar afla) o carte pe mas. T"ere 3ould be 3o boo;s on "e 'ble. = r fi (s1ar afla) dou cri pe mas. $ 88 T"ere 3ould no be ' boo; on "e 'ble. = (u ar fi o carte pe mas. = (u s1ar afla o carte pe mas. T"ere 3ould no be 3o boo;s on "e 'ble. = (u ar fi dou cri pe mas. = (u s1ar afla dou cri pe mas. I 88 Aould "ere be ' boo; on "e 'ble R = r fi o carte pe mas @ Aould "ere be 3o boo;s on "e 'ble R = r fi dou cri pe mas @ I 2 $ 88 Aould "ere no be ' boo; on "e 'ble R = (u ar fi o carte pe mas @ = (u s1ar afla o carte pe mas @ EH)resiile THERE IS Zi THERE ARE l' *ondi[ion'lul )er=e# A 88 T"ere 3ould "'ve been ' boo; on "e 'ble. = r fi fost o carte pe mas. T"ere 3ould "'ve been 3o boo;s on "e 'ble. = r fi fost dou cri pe mas. $ 88 T"ere 3ould no "'ve been ' boo; on "e 'ble. = (u ar fi fost o carte pe mas. = (u s1ar fi aflat o carte pe mas. T"ere 3ould no "'ve been 3o boo;s on "e 'ble. = (u ar fi fost dou cri pe mas. I 88 Aould "ere "'ve been ' boo; on "e 'ble R = r fi fost o carte pe mas @ = "1ar fi aflat o carte pe mas @ Aould "ere "'ve been 3o boo;s on "e 'ble R = r fi fost dou cri pe mas@ = "1ar fi aflat dou cri pe mas @ I 2 $ 88 Aould "ere no "'ve been ' boo; on "e 'ble R = (u ar fi fost o carte pe mas@ = (u s1ar fi aflat o carte pe mas @ 121

Aould "ere no "'ve been 3o boo;s on "e 'ble R = (u ar fi fost dou cri pe mas @ EH)resiile THERE IS Zi THERE ARE l' ?ub%un# ive II A 88 I= "ere 3ere ' boo; on "e 'ble. = Dac ar fi o carte pe mas. = Dac s1ar afla o carte pe mas I= "ere 3ere 3o boo;s on "e 'ble. = Dac ar fi dou cri pe mas. = Dac s1ar afla dou cri pe mas. $ 88 I= "ere 3ere no ' boo; on "e 'ble. = Dac nu ar fi o carte pe mas. = Dac nu s1ar afla o carte pe mas. I= "ere 3ere no 3o boo;s on "e 'ble. = Dac nu ar fi dou cri pe mas. = Dac nu s1ar afla dou cri pe mas. EH)resiile THERE IS Zi THERE ARE l' ?ub%un# ive III A 88 I= "ere "'d been ' boo; on "e 'ble. = Dac ar fi fost o carte pe mas. = Dac s1ar fi aflat o carte pe mas. I= "ere "'d been 3o boo;s on "e 'ble. = Dac ar fi fost dou cri pe mas = Dac s1ar fi aflat dou cri pe mas. $ 88 I= "ere "'d no been ' boo; on "e 'ble. = Dac n1ar fi fost o carte pe mas. = Dac nu s1ar fi aflat o carte pe mas. I= "ere "'d no been 3o boo;s on "e 'ble. = Dac n1ar fi fost dou cri pe mas. = Dac nu s1ar fi aflat dou cri pe lte e5emple cu "ere is i "ere 're! Ae s"ould no 3'n "ere o be ne3 3'rs. = (u am vrea s fie noi rzboaie. .o 6ou 3'n "ere o be 'no "er =es iv'l R = *rei s fie un alt festival @ T"ere #'n be no doub 'bou i . = (u poate fi nici o 2ndoial 2n aceast privin. He doesnC 3'n "ere o be 'n6 &isunders 'ndin7. = El nu vrea s fie nici o ne2nelegere. 1.M.L. ?*HEMA RE*APIT+LATI(, A (ER:+L+I For&ele de b'9 'le verbului sun ! I II III I( Presen P's P's Presen In=ini ive Tense P'r i#i)le P'r i#i)le5Gerund o see s'3 seen seein7 MO.+L I$.I*ATI( (THE I$.I*ATI(E MOO.) 1) T"e Presen ?i&)le (prezent) > subie# \ I (=r )'r i#ul' o) I see. = Eu vd. B) T"e Presen Per=e# (prezent, perfect simplu, perfect compus) = subie# \ "'ve \ III I "'ve seen. = m vzut. D) T"e P's Tense (imperfect, perfect simplu, perfect compus) = subie# \ II I s'3. = m vzut6vedeam6vzui. K) T"e P's Per=e# Tense (mai mult ca perfect, perfect compus) = subie# \ "'d \ III I "'d seen. = *zusem. L) T"e Fu ure Tense (viitor) = subie# \ s"'ll53ill \ I I s"'ll53ill see. = *oi vedea= ICll see. = G s vd. M) T"e Fu ure in "e P's (viitor) = subie# \ s"ould53ould \ I I s"ould53ould see = *oi vedea. 122

N) T"e Fu ure Per=e# (viitor anterior) = subie# \ s"'ll53ill \ "'ve \ III I s"'ll53ill "'ve seen (so&e "in7). = *oi fi vzut (ceva). O) $e'r Fu ure (prezent, perfect simplu, perfect compus, imperfect, mai mult ca perfect) = subie# \ o be 7oin7 o \ I I '& 7oin7 o see. = m de g4nd s vd. = *oi vedea. (deci viitor) I 3's 7oin7 o see. = veam de g4nd s vd. I "'d been 7oin7 o see. = vusesem de g4nd s vd. MO.+L *O$.IeIO$AL (THE *O$.ITIO$AL MOO.) 1) Presen *ondi ion'l (O) ' iv )re9en ) = subie# \ s"ould53ould \ I I s"ould53ould #o&e. = Eu a veni. B) T"e Per=e# *ondi ion'l (optativ trecut) = subie# \ s"ould53ould \ "'ve \ III I s"ould53ould "'ve seen. = fi vzut. MO.+L ?+:FO$*TI( (THE ?+:F+$*TI(E MOO.) 1) T"e ?ub%un# ive II (condiional optativ prezent) = i= \ subie# \ II I= I s'3. = Dac a vedea. etc. B) T"e ?ub%un# ive III (condiional optativ trecut) = i= \ subie# \ "'d \ III I= I "'d "'d i&e.... = Dac a fi avut timp ... etc. .IATEEA PA?I(, T"e P'ssive (oi#e (diateza pasiv) = i= \ o be \ III I '& seen. > "unt vzut. A?PE*T+L *O$TI$++ T"e *on inuous5.e=ini e Pro7ressive As)e# (aspectul continuu) = subie# \ o be \ I( I '& s)e';in7. = *orbesc (acum). 1.M.M. TIMP+L fI TIMP+L GRAMATI*AL (TIME A$. TE$?E) "e tie c timpul trece i este ireversibil. El se scurge6trece dinspre viitor spre trecut, aa cum se vede 2n schema de mai $os3 *iitorul devine prezent, iar prezentul devine trecut. ciunile prezente ale verbelor coincid 2n principal cu momentul vorbirii= aciunile trecute sunt anterioare prezentului, iar cele viitoare sunt posterioare prezentului. 1.M.A.(ER:+L (THE A.(ER:) dverbul (lat 3 'd = l4ng, verbu& = verb = cuv4nt) determin un verb, un alt adverb sau un ad$ectiv. 1.N.1. *LA?IFI*ARE 1.N.1.1. A.(ER:E .E MO. (A.(ER:? OF MA$$ER) dverbele de mod rspund la 2ntrebarea "o3 R = cum @ u)side2do3n = cu faa 2n $os, so&e"o3 = cumva, 3illin7l6 = bucuros, =luen l6 = fluent6curgtor, b6 #"'n#e = din 2nt4mplare, '##iden 'll6 = accidental, be'u i=ull6 = frumos, deliber' el6 = deliberat, #o&)le el6 = complet, eH re&el6 = e5trem< ='st = iute, "'rdl6 = greu6abia< "o3 > c4t6cum< li le = puin, &u#" = mult, r' "er = cam, s#'r#el6 = abia, ver6 = foarte, 3ell = bine, b'dl6 = ru, un'3'res = deodat6pe neateptate, Gui#;l6 = repede, ='s = iute, 123

slo3l6 = lent6rar62ncet, 'loud = tare6cu voce tare 1.N.1.B. A.(ER:E .E TIMP (A.(ER(:? OF TIME) dverbele de timp rWspund la 2ntrebarea 3"en R > #Tnd R '= er3'rds > dup aceea, d'il6 > zilnic, e'rl6 > devreme, =or&erl6 > odinioar, i&&edi' el6 > imediat, &e'n3"ile > 2ntre timp, never > niciodat, no3 > acum, )resen l6 > imediat, 6e'rl6 > anual, re#en l6 > recent, so&e i&es > uneori, soon > cur4nd, 6es erd'6 = ieri, o= en = adesea, l' e = t4rziu, "en = atunci, 'l3'6s = totdeauna, l's &on " = luna trecut, be=ore > 2nainte, '= er = dup, od'6 = azi6astzi, %us = tocmai6abia< ' )resen = 2n prezent, ' l's = 2n cele din urm62n fine, b6 no3 = p4n acum, 'lre'd6 = de$a, s ill = 2nc, on#e = odinioar6c4ndva, 3"en = c4nd, %us no3 = chiar acum, so ='r = p4n aici6acum, sooner or l' er = mai cur4nd sau mai t4rziu etc. 1.N.1.D. A.(ER:E .E LO* (A.(ER:? OF PLA*E) dverbele de loc rspund la 2ntrebarea 3"ere R = unde @ be"ind = 2n spate, ='r = departe, "ere = aici, ne'r = aproape, "ere = acolo, inside = 2n interior, u)s 'irs = la eta$, 'lon7 = de1a lungul, u) 'nd do3n > 2n sus i 2n $os, "ere 'nd "ere = ici i colo, 'bro'd = 2n strintate, under = dedesubt, so&e3"ere > undeva, no3"ere = nicieri, niciunde< 'n63"ere = oriunde, ever63"ere = pretutindeni, sou "3'rds = ctre sud, "o&e3'rd > spre6ctre cas, 3"ere = unde etc. 1.N.1.K. A.(ER:E .E *A+Eb (A.(ER:? OF *A+?E5REA?O$) dverbele de cauz rspund la 2ntrebarea 3"6 R = de ce @ "' is 3"6 = iat de ce, "ere=ore = pentru acest motiv, de aceea, =or re'son "' = pentru motivul c etc.

"e

1.N.1.L. A.(ER:E .E ?*OP (A.(ER:? OF P+RPO?E) dverbele de scop rspund la 2ntrebarea =or 3"' )ur)oseR = cu ce scop@ =or "is )ur)ose = cu acest scop, =or "e &ere )ur)ose o= = pentru simplul motiv de a, etc. 1.N.1.M. A.(ER:E .E *A$TITATE 5GRA. (A.(ER:? OF V+A$TITY) dverbele de cantitate 6grad rspund la 2ntrebrile "o3 &u#" R = c4t @, "o3 li le R = c4t de puin @ etc. 'l&os > aproape6apro5imativ, enor&ousl6 > enorm< en irel6 = 2n 2ntregime, li le = puin, &u#" = mult< Gui e = chiar6total< re'll6 = 2ntr1adevr6cu adevrat < so > astfel6aa< su==i#ien l6 = suficient, enou7" = destul6suficient< oo = prea6suficient, ver6 = foarte etc. ALTE A.(ER:E ! es)e#i'll6 = mai ales, 2n special ' &os = cel mult )re#isel6 = precis eH'# l6 = e5act ' l' es = cel mai t4rziu 'lso = de asemenea even = chiar ' e'rlies = cel mai devreme ' le's = cel puin onl6 = numai, doar "o3ever = totui, cu toate acestea #onseGuen l6 = ca urmare surel6 = sigur o= #ourse = desigur ' 'n6 r' e = 2n orice caz 124

' 3ors

= 2n cel mai ru caz

1.N.B.

RE(ER?I:ILITATEA
?+:?TA$TI(

PbReILOR .E (OR:IRE A.FE*TI(

2 FAMILII

.E *+(I$TE A.(ER:

verb o '&use = a amuza 1 1 o ' r'# = a atrage 1 1 o bri7" en = a lumina, a 2nviora

'&use&en > amuzare '&user = care amuzW, 2nvesele[te '&usin7ness = amuzare ' r'# ion = atracXie

'&usin7 = amuzant, care amuzW '&usive = hazliu 1 ' r'# 'ble = care se poate atrage ' r'# ive = atrgtor 1 bri7" l6 = luminos

'&usin7l6 = amuzant 1 1 ' r'# in7l6 = atrWgWtor ' r'# ivel6 = 2n mod atrgtor 1

' r'# ibili 6 = atracie bri7" ness = strlucire, agerime 1 brilli'n#e = strlucire

brilli'n ness = splendoare o #'re = a1i #'re = gri$ plcea, a dori= a1i #'re=ulness = atenie psa #'relessness = nepsare, negli$en o #"'n7e = #"'n7e'bleness = a schimba nestatornicie 1 1 1 o #loud = a innora 1 1 o #o&)'re = a compara
(ER:

bri7" l6 = strlucitor, bri7" ened = 2nviorat, 1 luminat brilli'n = eminent, brilli'n l6 = splendid, strlucitor splendid, eminent 1 1 #'re=ul = atent, gri$uliu #'re=ull6 = cu atenie #'reless = negli$ent #'relessl6 = negli$ent 1 1 #"'n7e'ble = schimbtor #"'n7eless = neschimbat #"'n7ed = schimbat #loud6 = noros #loudless = fr nori, senin #louded = noros #o&)'r' ive = comparativ
A.FE*TI(

#"'n7e'bl6 = schimbtor 1 #loudil6 = nebulos #loudlessl6 = clar 1 #o&)'r'bl6 = comparativ


A.(ER:

1 #loudiness = 2nnourare 1 #loudlessness = senintate #o&)'re5#o&)'rison = comparaie


?+:?TA$TI(

#o&)'r' ive = 125

#o&)'r'ble =

#o&)'r' ivel6

comparativ (grad) #o&)'r' ion = comparaie 1 #o&)'r'bili 6 = comparabilitate o #on inue #on inui 6 = = a continua continuitate 1 1 o dee)en = dee)ness = ad4ncime, a ad4nci, profunzime 1 1 1 o dis'7ree = a displace 1 o "o)e = a spera 1 1 o live = a tri, a vieui 1 o o)en = a deschide 1 o )'in = a durea 1 o 's e = a gusta 1 1 o id6 = a ordona o use = a folosi 1 1 1 dis'7ree&en = antipatic, neplcut dis'7ree'bleness = aspect neplcut "o)e = speran "o)e=ulness = speran, 2ncredere "o)elessness = disperare liveliness = vioiciune, animaie li=e = via o)enness = deschidere, sinceritate o)ener = deschiztor )'in = durere )'in=ulness = durere 's e = gust 's e=ulness = bun gust 's elessness = lips de gust idiness = ordine use = uz, folosin us'7e = 2ntrebuinare use=ulness = utilitate uselessness = inutilitate
1.N.D.

comparabil = comparativ #o&)'red = comparat 1 1 1

#on inuous = continuu #on inuousl6 = continuu #on inued = continuat 1 dee) > ad4nc dee)l6 > profund, ad4nc dee)ened = ad4ncit, 1 cufundat dis'7ree'bl6 = 1 neplcut 1 1 "o)e=ul = plin de speran= promitor "o)eless = disperat liv'ble = cu care se poate tri livelon7 = trainic o)en = deschis 1 )'in=ul = dureros 1 's 6 = gustos 's e=ul = gustos 's eless = fr gust id6 = curat, 2ngri$it used = folosit, 2ntrebuinat 1 use=ul = util 1 "o)e=ull6 = promitor "o)elessl6 = fr speran, livel6 = vioi 1 o)enl6 = deschis 1 )'in=ull6 = dureros 1 's il6 = gustos 's e=ull6 = cu gust 's elessl6 = fr gust idil6 = ordonat 1 1 use=ull6 = util uselessl6 = inutil

*OMPARAdIA

A.(ER:ELOR

1.N.D.1. *OMPARAdIA $EREG+LAT, A A.(ER:ELOR .omparaia neregulat a adverbelor este e5plicat la capitolul comparaia 126

ad$ectivelor
POEITI( *OMPARATI( .E ?+PERIORITATE ?+PERLATI( RELATI(

be er 1 mai bine b'dl6 1ru 3orse 1 mai ru ='r 1 departe &u#" 1 mult ne'r 1 aproape li le 1 mult l' e 1 t4rziu u) 1sus ='r "er 1 mai departe =ur "er 1 mai departe &ore 1 mai mult ne'rer 1 mai aproape less 1 mai puin l' er 1 mai t4rziu u))er 1 mai sus 1.N.D.B. *OMPARAdIA
POEITI(

3ell 1 bine

"e bes 1 cel mai bine "e 3ors 1 cel mai ru "e ='r "es 1 cel mai departe "e =ur "es 1 cel mai departe "e &os 1 cel mai mult "e ne'res 1 cel mai aproape "e le's 1 cel mai puin "e l' es 1 cel mai t4rziu u)&os 1 cel mai sus
A$ALITI*, A A.(ER:ELOR ?+PERLATI( RELATI(

*OMPARATI( .E ?+PERIORITATE

' r'# ivel6 1 atrgtor be'u i=ull6 1 frumos bes i'll62bestial #'re=ull61atent =or un' el6 1 norocos Gui#;l6 1 rapid #"'r&in7l6 1 fermector =luen l6 1 fluent 7r' e=ull6 1 recunosctor 3illin7l6 1 bucuros

&ore ' r'# ivel6 2 mai atrgtor &ore be'u i=ull6 2 mai frumos &ore bes i'll6 1 mai bestial &ore #'re=ull6 1 mai atent &ore =or un' el6 1 mai norocos &ore Gui#;l6 1 mai rapid &ore #"'r&in7l6 1 mai fermector &ore =luen l6 2 mai fluent &ore 7r' e=ull6 2 mai recunosctor &ore 3illin7l6 2 mai bucuros 1.N.D.D. *OMPARAdIA

"e &os ' r'# ivel6 2 cel mai atrgtor "e &os be'u i=ull6 1 cel mai frumos "e &os bes i'll6 1 cel mai bestial "e &os #'re=ull6 1 cel mai atent "e &os =or un' el6 1 cel mai norocos "e &os Gui#;l6 1 cel mai rapid "e &os #"'r&in7l6 1 cel mai fermector "e &os =luen l6 1 cel mai fluent "e &os 7r' e=ull6 1 cel mai recunosctor "e &os 3illin7l6 1 cel mai bucuros

?I$TETI*, A A.E(ER:ELOR ?+PERLATI( RELATI(

POEITI(

*OMPARATI( .E ?+PERIORITATE

127

#le'nl6 2 #le'nlier 2 mai curat curat e'rl6 1 e'rlier 1 mai devreme devreme "'rd 1 "'rder 1 mai greu greu lo3 1 lo3er 1 mai deprimat deprimat

"e #le'nlies 1 cel mai curat "e e'rlies 1 cel mai devreme "e "'rdes 1 cel mai greu "e lo3es 1 cel mai deprimat

7ulte adverbe i ad$ective se folosesc dup verbul o be< i dup verbele modale, fiind nume predicative. "e tie c verbul o be poate fi predicat 2n propoziie doar c4nd este urmat de un adverb de loc 3 o be bl'#; = a fi negru o be #old = a fi frig o be blood6 = a fi afurisit o be #on#ise = a fi concis o be #'re=ul = a fi gri$uliu6atent o be "'rd = a fi greu Eoate aceste cuvinte bl'#;< blood6< #'re=ul< #old< #on#ise etc. pot fi fie ad$ective, fie adverbe, faptul depinz4nd de cuv4ntul pe l4ng care stau i 2l determin, iar de comparat se compar aa cum se arat 2n tabelele prezentate 2n capitolul #o&)'r'i' 'd%e# ivelor< respectiv #o&)'r'i' 'dverbelor. M'r6 "'s )u on "er ver6 bes dress. = 7arK i1a 2mbrcat chiar cea mai bun rochie a ei. Ali#e sees Gui e 3ell< bu Fo"n sees ='r be er. = lice vede foarte bine, 2ns Aohn vede i mai bine. Fo"n s)e';s Fren#" "e bes . = Aohn vorbete franuzete cel mai bine. F'ne does no sin7 so be'u i=ull6. = Aane nu c4nt aa de frumos. Ae "'venC seen "i& l' el6. = (u l1am vzut 2n ultimul timp. T"is boo; is ' lo &ore in eres in7 "'n "' . = ceast carte este mult mai interesant dec4t aceea. T"' boo; is ver6 ver6 in eres in7. = .artea aceea este foarte foarte interesant. 1.N.K. LO*+L A.(ER:ELOR dverbele cu a$utorul crora se formeaz gradul superlativ absolut stau totdeauna 2naintea ad$ectivelor sau adverbelor. ver6 3ell = foarte bine Gui e ri7" = perfect adevrat dverbul enou7" este singurul adverb care st dup ad$ective sau adverbe ?"e sin7s be'u i=ull6 enou7". = Ea c4nt destul 6 suficient de frumos. 1.N.K.1. LO*+L A.(ER:ELOR .E TIMP '= er3'rd(s) = dup aceea I s'3 "e& '= er3'rds. = 01am vzut dup aceea. '7'in = din nou, iar, iari = on#e &ore = 2nc o dat I s'3 "i& '7'in. = <1am vzut din nou. '7'in 5 i&e 'nd '7'in = ver6 o= en = mereu = foarte adesea You &us r6 '7'in 'nd '7'in. = Erebuie s 2ncerci mereu. 'l3'6s = totdeuna, 2ntotdeauna I '& 'l3'6s ' "o&e on ?und'6s. = "unt totdeauna acas duminica. T"e sun 'l3'6s rises in "e e's . = "oarele rsare totdeauna 2n est. You &us 'l3'6s re&e&ber "ese rules. = Erebuie s1i aminteti mereu aceste reguli. 128

:e=ore = 2nainte= ' 'n e'rlier i&e = 2ntr1un moment anterior I "'d re'd "' boo; be=ore. = .itisem cartea aceea 2nainte. ever = vreodat .o 6ou ever 7o o see "e& R = Ee duci vreodat pe la ei @ H've 6ou ever ried R = i 2ncercat vreodat @ never = niciodat= ' no i&e > on no o##'sion = cu nici un prile$ I "'ve never ried. = (1am 2ncercat niciodat. I never 7o o see'side 'lone. = (u merg niciodat singur la mare. He is never ' "o&e '= er ei7" oC#lo#;. = El nu este niciodat acas dup ora opt. I #'n never unders 'nd 3"' "e s'6s. = (u 2neleg niciodat ce zice el. $ever do "in7s b6 "'lves .( )rov.) = " nu faci niciodat lucrurile pe $umtate. $ever oo old o le'rn. ()rov.) = (u suntem niciodata prea btr4ni s 2nvm. Q= en = adesea= &'n6 i&es = de multe ori I o= en 7o o see "e& . = 7erg adesea pe la ei. Ho3 o= en do 6ou visi "e& R = .4t de des 2i vizitezi @ I "'ve o= en been "ere. = m fost adesea acolo. r'rel6 = seldo&= rareori You #'n seldo& see su#" 'ni&'ls. = Lareori poi vedea asemenea animale. I r'rel6 '7ree 3i " "e&. = Lareori sunt de acord cu ei. so&e i&es = uneori = no3 'nd "en = c4nd i c4nd ?o& i&es s"e &';es 7ood de#isions. = 9neori ia hotr4ri bune. ?o&e i&es #le&en#6 is #ruel 6 'nd #ruel 6 is #le&en#6. ()rov.) = 9neori clemena este cruzine, iar cuzimea este clemen. I 3'n o ell 6ou 3"' I re'll6 "in; 'bou i . = *reau s1i spun ce cred eu cu adevrat despre asta. Ae 're ne'rl6 'l3'6s ' "o&e on ?und'6s. = proape totdeauna suntem acas duminica. Ae &us 'l; 'bou i be=ore"'nd. = Erebuie s discutm despre asta 2n prealabil. T"e6 're 'l3'6s 's;in7 =or &one6. = Ei cer totdeauna bani. He o= en 7oes o P'ris. = El pleac He "'s o= en been o P'ris. = El a adesea la &aris. fost adesea la &aris. He "'s been "ere Gui e o= en . = El a fost acolo chiar6foarte des. As o= en 's 3e r6 o =ind ou "e ru " . . . = Gri de c4te ori 2ncercm s aflm adevrul .... I "'ve seldo& &e su#" 7ood )eo)le. = Eu rareori am 2nt4lnit6cunoscut oameni aa buni. Ae seldo& 7o s"o))in7. = (oi rareori mergem dup cumprturi. A"' do 6ou usu'll6 do on "olid'6s R = .e facei voi de obicei 2n vacan @ I "'ve so&e i&es seen "e& in "e )'r;. = 01am vzut uneori 2n parc. T"e bo6s 3ill be "o&e ver6 soon. = :ieii vor fi acas foarte cur4nd. I 3ill soon be =ive 6e'rs sin#e "e "'s le'rned En7lis". = *or fi cur4nd cinci ani de c4nd 2nva el englezete. T"e6 'rrived ' "e "e' re 3en 6 &inu es oo soon. = Ei au a$uns la teatru cu douzeci de minute mai repede6devreme. T"e 7irl s 'r ed o le'rn 's soon 's s"e re#eived "e boo;s. = ;ata a 2nceput s 2nvee de 2ndatW ce a primit crile. $o sooner s'id "'n done. = Uis i fcut. $o sooner"'d I 'rrived "o&e "'n i be7'n o r'in. = (ici n1am a$uns acas c a i 2nceput s plou. 129

You 3ill =ind ou "e ru " sooner or l' er. = *ei afla adevrul mai devreme sau mai t4rziu. Ae s"'ll =or7e 's lon7 's 3e live. = (u vom uita c4t vom tri. I eH)e# &6 =riends )re 6 soon. = Hi atept pe prietenii mei destul de cur4nd. A"' d'6 is i od'6 R = .e zi este astzi @ Tod'6 is ?' urd'6< no ?und'6. = zi este s4mbt, nu duminic. A"ereCs od'6Cs ne3s)')er R = 9nde este ziarul de astzi @ Yes erd'6Cs ne3s)')er is "ere< bu od'6Cs isnC . = Uiarul de ieri este aici, dar cel de azi nu este. Tod'6 is ?' urd'6< o&orro3 3ill be ?und'6 'nd "e d'6 '= er o&orro3 3ill be Mond'6. = zi este s4mbt, m4ine va fi duminic, iar poim4ine va fi luni. T"e6 onl6 re urned "o&e 6es erd'6 . = Ei s1au 2ntors acas doar6abia ieri. Yes erd'6 3's Frid'6 'nd "e d'6 be=ore 6es erd'6 3's T"ursd'6. = 0eri a fost vineri, iar alaltieri a fost $oi. I re'd ' boo; 6es erd'6. > Yes erd'6 I re'd ' boo;. = m citit o carte ieri. = 0eri am citit o carte. A"ere s"'ll 3e be o&orro3 &ornin75'= ernoon5evenin75ni7" R = 9nde vom fi m4ine diminea6dup mas6sear6noapte @ T"e 'nnoun#e&en 3onC '))e'r in o&orro3Cs ne3s)')er. = nunul nu va apare 2n ziarul de m4ine. Ae s"'ll &ee ' "e "e' re oni7" ' seven oC#lo#;. = (e vom 2nt4lni la teatru disear la ora apte. 1.N.K.B. LO*+L A.(ER:ELOR .E MO. He 3's 3'l;in7 ='s < no slo3l6. = El mergea repede, nu 2ncet brie=l6 > pe scurt He s)o;e 'bou i brie=l6. = El a vorbit despre asta pe scurt. .id "e6 do i deliber' el6R = u fcut1o deliberat@ T"e le er &us be 3ri en ver6 #'re=ull6. = "crisoarea trebuie scris foarte atent. You &us le'rn o s)e'; En7lis" =luen l6. = Erebuie s 2nvei s vorbeti englezete curgtor6fluent. I love "is #oun r6 ver6 &u#". = 0ubesc aceast ar foarte mult. T"is lesson #'n e'sil6 be le'rned. = ceast lecie poate fi uor 2nvat. He 'l&os 'l3'6s &';es &is ';es. = El aproape totdeauna face greeli. :re';='s 3's 'l&os re'd6. = 7icul de$un era aproape gata. I is 'l&os i&e 3e s 'r ed o )l'6 ennis. = Este aproape ora s 2ncepem s $ucm tenis. Al&os no one #'n believe su#" ' "in7. = proape nimeni nu poate crede un asemenea lucru. T"e6 3ere =ull6 s' is=ied. = Ei erau pe deplin satisfcui6mulumii. Our ri) oo; =ull6 =ive d'6s. = E5cursia noastr a luat cinci zile 2ntregi. I s'3 )eo)le 3"o #ould "'rdl6 3'l;. = m vzut oameni care abia puteau merge. T"' &'n #'n "'rdl6 s)e';. = Gmul acela abia poate vorbi. I is ne'rl6 seven oC#lo#; 'nd 3eCre ne'rl6 re'd6. = Este aproape ora apte, iar noi suntem aproape gata. He is )rob'bl6 "e bes =oo b'll )l'6er. = El este probabil cel mai bun $uctor de fotbal. T"ere 're )eo)le 3"o drive oo Gui#;l6. = "unt6E5ist oameni care conduc prea repede. 130

Gui e > chiar, total, 2n 2ntregime I is Gui e so. = Este chiar aa. = Este e5act. I ;no3 "e is Gui e ri7" . = 8tiu c are perfect dreptate. He s)o;e in Gui e 'no "er one. = *orbi pe cu totul alt ton. T"ere 're Gui e ' =e3 )eo)le in "e s ree . = "unt foarte muli oameni pe strad. re'll6 = 2ntr1adevr, cu adevrat I 3'n o ell 6ou 3"' I re'll6 "in; 'bou i . = *reau s1i spun ce cred eu cu adevrat despre asta. s#'r#el6 = abia, greu, cu greutate I #'n s#'r#el6 "e'r 3"' 6ou s'6. = bia aud ce zici. He #ould s#'r#el6 re#o7ni9e &e. = 71a recunoscut cu mare greutate. = bia dac m1a recunoscut. I 3's re'll6 3"' "e deserved. = fost 2ntr1adevr ceea ce merita. I s ron7l6 'dvise 6ou o do i . = Ee sftuiesc special s1o faci. T"e6 =el rul6 7r' e=ul. = "e simeau 2ntr1adevr recunosctori. T"e6 3ere 3' #"in7 ' rul6 be'u i=ul )i# ure. = dmirau un tablou cu adevrat frumos. I 3'n o ell 6ou 3"' I re'll6 "in; 'bou i . = *reau s1i spun ce cred eu cu adevrat despre asta. Ae 're ne'rl6 'l3'6s ' "o&e on ?und'6s. = proape totdeauna suntem acas duminica. Din e5emplele de mai sus se vede clar c adverbele 3 =ull6< "'rdl6< ne'rl6< )rob'bl6< Gui e< re'll6< s#'r#el6< s ron7l6 2i au locul 2n general 2naintea cuv4ntului pe care 2l determin. Ae 're =ull6 s' is=ied. = "untem total mulumii. Our %ourne6 oo; =ull6 =ive "ours. = .ltoria noastr a durat cinci ore 2ncheiate. I "'rdl6 ;no3 "' &'n. = bia dac 2l cunosc pe omul acela. T"e6 "'rdl6 ever 7o ou . = T"e6 ver6 seldo& 7o ou . = Ei ies din $oi 2n pati. Ei ies foarte rar. I #'n "'rdl6 see "' )l'ne. = bia dac pot vedea avionul acela. He "'s "'rdl6 'n6 &one6. = He "'s ver6 li le &one6. = El are foarte puini bani. $e'rl6 'll &6 =riends #'&e o &6 )'r 6. = proape toi prietenii mei au venit la petrecerea mea. Ae 're ne'rl6 re'd6. = "untem aproape gata. He ne'rl6 'l3'6s loses "is 7loves. = El aproape totdeauna 2i pierde mnuile. I is ne'rl6 =ive oC#lo#;. = Este aproape ora cinci. T"e li le bo6 #'n ne'rl6 s;i. = :ieelul aproape c tie s schieze. ?"e 3ill )rob'bl6 )'ss "e eH'&. = &robabil ea va trece la e5amen. He 3's Gui e 'no "er &'n. = Era cu totul alt om. T"e6 Gui e =or7o 'bou "e 3"ole s or6. = u uitat total de 2ntrega poveste. He ;no3s &e Gui e 3ell. = El m cunoate foarte bine. I donC ;no3 3"' "e re'll6 "in;s o= us. = (u tiu ce crede 2n realitate despre noi. He re'll6 ;no3s no "in7. = El nu tie chiar nimic. I s#'r#el65"'rdl6 "e'r "' noise. = bia aud zgomotul acela. He s ron7l6 'dvises &e o do i . = El m sftuiete insistent s1o fac. ?"e s)o;e loud5loudl6 'nd #le'r5#le'rl6. = Ea vorbi tare i clar. He onl6 bou7" "e boo; (bu "e didnC re'd i ). = El doar a cumprat cartea 131

(dar n1a citit1o). He s"o3ed "e boo; o &e onl6. = El mi1a artat cartea doar mie. He re'd onl6 "'l= o= "e boo;. = He onl6 re'd "'l= o= "e boo;. = El a citit doar $umtate din carte. T"e =ood 's es 7ood. = 74ncarea are gust bun. ?"e 3's loo;in7 ' "e& 3i " dis7us . = Ea privea la ei cu dezgust. +n"'))6< s"e 3en b'#; "o&e. = (efericit, ea merse 2napoi acas. A"' is s r'n7e< i is "e 3"o insis s. = .e este ciudat, este c el insist. T"e6 're s&o;in7 ver6 "e'vil6. = Ei fumeaz foarte mult. T"' bo6 s)o;e eH re&el6 Gui#;l6. = :iatul acela a vorbit e5trem de repede. Fo"n 3's )l'6in7 sur)risin7l6 3ell. = Aohn $uca surprinztor de bine. Fo"nCs =riend re'soned eH re&el6 soundl6. = &rietenul lui Aohn $udeca e5trem de sntos. Fo"n re#eived 'bou double "e '&oun "e eH)e# ed. = Aohn a primit aproape dublu suma la care se atepta. Ae )'id &ore "'n 3en 6 lei =or i . = m pltit mai mult de douzeci de lei pentru asta. He didnC "'ve &ore "'n one "undred lei on "i&. = (u a avut mai mult de o sut de lei la el. I #oun ed ')roHi&' el6 3en 6 =ive ne3 #o&ers. = m numrat apro5imativ douzeci i cinci de noi venii. T"e bo le 3's "ree Gu'r ers =ull. = "ticla era trei sferturi plin. T"e6 donC li;e i &u#". = (u le place mult. T"ese 're ='r &ore i&)or 'n )roble&s. = cestea sunt probleme mult mai importante. T"e =irs "in7 is "' "e is no "ere. = &rimul lucru este c el nu este aici. T"e "e'r "' on#e rul6 loves never =or7e s. ()rov.) = Dragostea adevrat nu se uit niciodat. He didnC eH)e# us o be "ere. = El nu s1a ateptat ca noi s fim aici. E'rl6 o bed 'nd e'rl6 o rise &';es ' &'n "e'l "6< 3e'l "6 'nd 3ise. ()rov.) = .ine se culc devreme i se scoal devreme a$unge sntos, bogat i 2nelept. :6 doin7 no "in7< 3e le'rn o do ill. ()rov.) = <enea e mama tuturor viciilor. Four e6es see &ore "'n 3o. ()rov.) = &atru ochi vd mai bine dec4t doi. 1.N.K.D. LO*+L A.(ER:ELOR .E LO* AeCll be 3'i in7 inside< no ou side. = *om atepta 2nuntru, nu afar. I =ound "e boo; 3"ere I "'d )u i . = m gsit cartea unde am pus1o. I s'3 Fo"n in "e )'r;. = <1am vzut pe Aohn 2n parc. T"e6 3'l;ed )'s &6 #'r. = Ei au trecut de maina mea. T"e6 3ere 3'l;in7 'bou "e o3n. = Ei se plimbau prin ora. He 3's le= 3ell be"ind. = El a fost lsat mult 2n urm. Ae s"'ll =ind "e boo; so&e3"ere. = *om gsi cartea undeva. T"e boo; &'6 be 'n63"ere. = .artea poate fi oriunde. Ae &'6 3'l; ever63"ere. = (e putem plimba peste tot. 1.N.K.K. PROPOEIdII *+ MAI M+LTE A.(ER:E I &us 7ive "is boo; o 6our =riend od'6 ' siH oC#lo#;. = Erebuie s1i dau a1 ceast carte prietenului tu azi la ora ase. I 3ill be 3ri en b6 Fo"n l' er "is 3ee;< )er"')s on ?' urd'6 '= ernoon. = *a fi scris() de Aohn mai t4rziu sptm4na aceasta, poate s4mbt dup1mas. 132

T"e6 're reGues ed o be Guie be 3een 3elve 'nd =ive oC#lo#; ever6 d'6. = <or li se pretinde s fie linitii 2ntre orele doisprezece i cinci dup1amiaza 2n fiecare zi. M6 =riends 're livin7 in "e #oun r6 so&e3"ere ne'r *lu%. = &rietenii mei triesc la ar undeva l4ng .lu$. I 3ill be "'rd =or "er o live on "er s&'ll )ension =ro& no3 on. = *a fi greu pentru ea s triasc din mica ei pensie de acum 2nainte62ncolo. Ae 'll 're o &ee "e& ' "e s ' ion o&orro3 ' ' Gu'r er )'s 3elve. = (oi toi urmeaz s1i 2nt4lnim la gar m4ine la doisprezece i un sfert. 1.O. PREPOEIdIA (THE PREPO?ITIO$) (lat. )r'e = 2nainte, )osi i' = poziie) Pre)o9ii' es e )'r e' de vorbire #'re uneI e di=eri e uni i sin '# i#e Jn #'drul unei )ro)o9iii< re'li9Tnd rel'ii de i&)< lo# e #. T"e boo; is on "e 'ble. = .artea este pe mas. He 3ill be "ere ' "ree oC#lo#;. = El va fi acolo la ora trei. &repoziiile sunt3 1 simple 3 'bou < on< under etc. 1 compuse 3 in o< 3i "in< 3i "ou etc. 1 comple5e 3 be#'use o=< ins e'd o= etc. 1 locuiuni prepoziionale 3 b6 &e'ns o=< in "e &iddle o= etc. Eermenii 2ntre care prepoziia realizeaz un raport au funcii sintactice diferite. Ea leag un verb de complementul lui sau un substantiv de un ad$ectiv sau adverb. &repoziia o= este cea cu care se formeaz genitivul prepoziional6analitic, iar prepoziia o este aceea a dativului prepoziional. "1a vzut cu ocazia prezentrii declinrii substantivelor i con$ugrii verbelor c limba englez este o limb analitic. <a con$ugarea verbelor este obligatorie prezena pronumelui personal alturi de verb pentru realizarea persoanei acestuia. Hn cazul substantivelor 2ns, prepoziiile preiau funciile terminaiilor cazurilor limbilor sintetice. Ele sunt considerate instrumente gramaticale, dar rolul lor este important. .ei ce doresc s tie bine limba englez, trebuie s acorde o atenie la fel de mare i prepoziiei. Un li&b' en7le9 )re)o9ii' s =ie Jn'in e' subs 'nivului s'u 'l ui #uvTn #u #'re es e Jn rel'ie< =ie l' s=TrIi ul unei )ro)o9iii. A"' is "e 'l;in7 'bou R = Abou 3"' is "e 'l;in7R = Despre ce vorbete el@ A"o(&) is "e 'l;in7 'bou R = Abou 3"o& is "e 'l;in7 R = Despre cine vorbete el @ A"ose =riend 're 6ou 'l;in7 'bou R = Abou 3"ose =riend 're 6ou 'l;in7 R = Despre prietenul cui vorbeti tu @ = Despre al cui prieten vorbeti tu @ A"' 're 6ou loo;in7 ' R = A 3"' 're 6ou loo;in7 R = <a ce priveti tu @ A"o(&) is "is )oe& b6 R > :6 3"o& is "is )oe& R = De cine este poezia aceasta @ A"o(&) is "is boo; 3ri en b6 R > :6 3"o& is "is boo; 3ri en R = De cine este scris cartea aceasta @ To 3"o& &us 6ou 7ive "e boo; R > A"o(&) &us 6ou 7ive "e boo; o R = .ui trebuie s1i dai cartea @ He is "e bo6 3"o(&) I &us 7ive "e boo; o. = El este biatul cruia trebuie s1i dau eu cartea. T"e bo6 o 3"o& I &us ... = :iatul cruia trebuie s ... Hn concluzie, prepoziiile 2n limba englez pot aprea 2n )os 2 )o9iie 2n 3 1. 1 2ntrebrile care 2ncep cu cuvintele 3"o< 3"' < 3"i#" 133

!. 1 2n subordonatele atributive #. 1 2n unele e5clamaii3 A"' rouble "e6Cve 7o in o S = Hn ce 2ncurctur au intrat B %. 1 2n unele construcii pasive3 He is loo;ed =or b6 us. dar He is sou7" b6 us este forma preferat '. 1 2n propoziii infinitivale3 T"e6 're i&)ossible o 'l; o. = .u ei este imposibil de discutat. ). 1 2n propoziii6fraze afirmative care 2ncep cu Fho, Fhat, Fhich3 A"' I '& loo;in7 ' is Fo"nCs "ouse. = <a (ceea) ce privesc eu este casa lui Aohn. *ele &'i i&)or 'n e )re)o9iii Jn li&b' en7le9 sun ! 'bou = despre 'lon7 = de1a lungul 'bove = deasupra '#ross = de1a curmeziul6 latul unul l4ng '&on7 = 2ntre be=ore = 2nainte besides = 2n afar de =or = pentru in o = 2n, spre o= = de over = peste sin#e = de, de la under = sub 3i "ou = fr

'lon7side = altul, alturi 'round = 2mpre$ur= ' = la vreo belo3 = dedesubt bene' " = sub= mai $os de be6ond = dincolo b6 = de, de ctre, prin de in = 2n inside = 2nuntru ne'r = l4ng no 3i "s 'ndin7 = cu toate c on = pe o))osi e = peste drum de, vizavi )'s = pe l4ng= round = 2n $urul dincolo de "rou7"ou = prin, o = la, ctre peste, dup u) = 2n susul= ctre 3i "in = 2n, 2nuntrul= nu mai t4rziu de 1.O.1. E`PRE?II 5 ?TR+*T+RI I.IOMATI*E *+ 'bou = cam, 2n $urul= despre= prin etc. 'bou "e o3n = prin ora ' %ourne6 'bou "e 3orld = o cltorie prin lume i is 'bou 3o oC#lo#; = este 2n $urul 'bove = deasupra ' )l'ne 'bove "e #louds = un avion deasupra norilor '#ross = peste, de1a curmeziul ' brid7e '#ross "e .'nube = un pod peste Dunre o s'il '#ross "e o#e'n = a naviga peste ocean o 3'l; '#ross ' s ree = a traversa '= er (prep.) = dup, de etc. '= er bre';='s = dup micul de$un 134

PREPOEIdII< *+ A.(ER:E ?A+ *+ A.FE*TI(E

orei dou o "'ve &one6 'bou avea bani asupra sa

onesel= = a

'bove &6 "e'd = deasupra capului meu (pe $os) o strad o be 'ble o s3i& '#ross = a fi 2n stare s traverseze 2not "e "o el '#ross "e ro'd = hotelul de peste drum d'6 '= er d'6 = zi de zi

'= er =ive oC#lo#; = dup ora cinci adesea soon '= er =ive oC#lo#; = o run '= er so&ebod6 = a alerga imediat6cur4nd dup ora cinci dup cineva '= er 'll "is #'re = cu6dup toat o inGuire '= er s&b. = a 2ntreba de gri$a lui cineva i&e '= er i&e = deseori, foarte '= er (adv.) = dup T"e6 #'&e 3o d'6s '= er. = Ei au soon '= er = cur4nd dup aceea venit dou zile dup aceea. '7'ins = contra, 2mpotriva '7'ins "e ene&6 = 2mpotriva ' r'#e '7'ins i&e = o curs contra dumanului cronometru '7'ins "e l'3s = 2mpotriva6contra o s3i& '7'ins "e s re'& = a legilor 2nota contra curentului o &'rr6 '7'ins oneCs 3ill = a se cstori 2mpotriva voinei proprii o "i oneCs "e'd '7'ins ' 3'll = a se lovi cu capul de un perete o le'n '7'ins ' 3'll = a se rezema de un perete o s've &one6 '7'ins ' r'in6 d'6 = a economisi bani albi pentru zile negre 'lon7 = de1a lungul, pe, etc. o 3'l; 'lon7 "e ro'd = a merge pe drum 'lon7 ' v'lle6 = de1a lungul unei vi 'lon7 "e se' s"ore = de1a lungul rmului '&on75'&on7s = 2ntre6 printre etc '&on7 us = 2ntre noi (2ntre trei sau ' "ouse '&on7 "e rees = o cas 2ntre mai muli) copaci '&on7 "is =riends = 2ntre prietenii o "ide '&on7 "e bus"es = a se lui ascunde 2ntre6printre tufiuri "e6 divided "e &one6 '&on7 "e&selves = au 2mprit banii 2ntre ei ' #i 6 '&on7 "e l'r7es #i ies o= "e 3orld = un ora printre cele mai mari orae ale lumii '&on7s "e &os i&)or 'n re'sons = printre cele mai importante cauze lo s o= =lo3ers '&on7s "e rees = multe flori 2ntre6printre copaci I #"ose "i& =ro& '&on7 "ose bo6s. = <1am ales pe el dintre bieii aceia. 'round (prep.) = 2n $urul, prin etc. ' ri) 'round "e #oun r6 = o cltorie prin ar Pu ' #o' 'round "e b'b6 S = &une o hain pe copil B = Onvelete copilul cu o hain B T"e )l'ne s &ove 'round "e sun. = &lanetele se mic 2n $urul soarelui. o s'il 'round "e 3orld = a naviga 2n $urul lumii in ' vo6'7e 'round "e 3orld = 2ntr1o cltorie 2n $urul lumii o si 'round "e 'ble = a edea 2n $urul mesei ?"e "'d ' s#'r= 'round "er ne#;. = Ea avea o earf 2n $urul g4tului. He s"o3ed us 'round "e "ouse. = (e1a prezentat casa lui. = (e1a condus prin casa lui. 'round (adv.) = de $ur 2mpre$ur etc. Is 'n isl'nd ' l'nd 3i " 3' er 'll 'round R = Este o insul un uscat6pm4nt 2ncon$urat de ape @ Ain er 3ill soon be 'round '7'in. = 0arna se va instala din nou. Ae #ould "'ve =rui 'll "e 6e'r 'round. = m putea avea fructe tot timpul anului. o "'ve ' 3'll 'll 'round = a avea un zid de $ur 2mpre$ur 135

*o&e 'round o see us o&orro3 S = Erecei6*enii m4ine pe la noi B ' = la etc. ' noon = la pr4nz comanda mea ' d'6 bre'; = la revrsatul zorilor, ' "e '7e o= = la v4rsta de 2n zori ' "e s'&e i&e = 2n acelai timp ' "' i&e = la6pe vremea aceea ' =irs = la 2nceput ' r'ndo& = la 2nt4mplare, haotic ' l's = 2n cele din urm, 2n final o be ' s#"ool = a fi la coal o be ' s&b.Cs &er#6 = a fi la mila ' 3"' i&e R = la ce or @ cuiva ' one5 3o e #. oC#lo#; = la ora ' "e end o= ' boo; = la sf4ritul unu6dou etc. unei cri ' 'n6 &o&en = 2n orice clip ' "e end o= "e 3ee; = la sf4rtul ' &6 #o&&'nd = la ordinul meu, la sptm4nii be=ore (prep.) = 2nainte de etc. 3o d'6s be=ore E's er = (cu) dou be=ore "e 3'r = 2nainte de rzboi zile 2nainte de &ati o #o&e be=ore "e =iHed i&e = a sin#e be=ore "e 3'r = de dinainte veni 2nainte de ora fi5at de rzboi be=ore (adv.) = 2nainte ICve &e "i& be=ore = l1am cunoscut (mai) 2nainte "e d'6 be=ore = cu o zi 2nainte be=ore lon7 > soon = cur4nd be=ore (con$.) = 2nainte You &us e' s& ". be=ore 6ou 7o. = Erebuie s mn4nci ceva 2nainte de a pleca. Tell "i& no3 be=ore 6ou =or7e . = "pune1i acum 2nainte de a uita. T"' "'))ened in "e 6e'r LL :.*. (:.*. = :e=ore *"ris ) = sta s1a 2nt4mplat 2n anul '' 2nainte de .hristos. be"ind (prep.) = 2n spatele o "ide be"ind ' ree = a se ascunde dup un copac = a se ascunde 2n spatele unui copac o "ide be"ind "e door = a se o #o&e ou =ro& be"ind "e door ascunde dup u = a iei de dup u be"ind (adv.) = 2n spate, 2n urm, 2napoia etc. o ' '#; =ro& be"ind = a ataca din spate o be be"ind 3i " oneCs 3or; = a fi 2n urm cu lucrul o ='ll on oneCs be"ind = a cdea pe spate belo3 (prep.) = sub ,dedesubt T"e sun 7oes belo3 "e "ori9on. = "oarele se deplaseaz sub orizont. ' le7 bro;en belo3 "e ;nee = un picior fracturat sub genunchi belo3 se' level = sub nivelul mrii o be belo3 =i= 6 = a fi sub cincizeci de ani belo3 "e 'ver'7e = sub nivelul mediu belo3 (adv.) = sub, dedesubt Ae #ould see "e l';e belo3. = &uteam s vedem lacul dedesubt. He lived in "e roo& belo3. = El locuia 2n camera de dedesubt. "ere belo3 = on e'r " = pe pm4nt bene' " (prep.) = dedesubt, sub bene' " oneCs di7ni 6 = sub demnitatea cuiva beside = b6 "e side o= = l4ng, alturi de ' s&'ll )'r; beside "e river = un prcule l4ng r4u 136

o live beside "e se' = a tri l4ng mare, a locui pe rmul mrii besides (prep.) = pe l4ng besides "is = pe l4ng asta6aceasta. besides (adv.) = &oreover > in 'ddi ion o = 2n plus, pe deasupra He is ired 'nd besides< '3'6 =ro& "o&e. = Este obosit i 2n plus, departe de cas. be 3een (prep.) = 2ntre be 3een A=ri#' 'nd Euro)e = 2ntre frica i Europa 'n unders 'ndin7 be 3een us = o 2nelegere 2ntre noi be 3een "e 3o Aorld A'rs = 2ntre cele dou rzboaie mondiale ' 3'r be 3een 3o #oun ries = un rzboi 2ntre dou ri ' #o&)'rison be 3een 3o "in7s = o comparaie 2ntre dou lucruri be 3een (adv.) = 2ntre T"e6 visi ed "e 3o &useu&s 3i " ' Gui#; lun#" be 3een. = Ei au vizitat cele dou muzee cu un pr4nz rapid 2ntre ele. &repoziia6 dverbul be 3een se folosete c4nd este vorba de dou elemente, persoane etc. .4nd este vorba de mai multe elemente se folosete prepoziia '&on7. be6ond (prep.) = dincolo, etc ' "ill be6ond "e vill'7e. = un deal dincolo de sat. "e #oun r6 be6ond "e se' = ara de dincolo de mare A"' is "ere be6ond "e s 'rs R = .e se afl dincolo de stele @ T"ose '))les 're be6ond re'#". = (u se poate a$unge la merele acelea. I 3's ' s#ene be6ond des#ri) ion. = fost o scen indescriptibil. be6ond li&i s = peste limit be6ond (adv.) = dincolo, peste etc. Al's;' 'nd "e l'nds be6ond = lasCa i teritoriile de dincolo de ea Fo"n loves "er be6ond &e'sure. = Aohn o iubete peste msur. b6 (prep.) = l4ng, cu, dup, pe etc. o si b6 s&b. = a edea l4ng cineva ' "ouse b6 "e river = o cas l4ng r4u, o cas pe malul r4ului o "'ve ' d'6 b6 "e se' = a petrece o zi pe malul mrii, a petrece o zi pe litoral o o)en b6 =or#e = a deschide ceva cu fora o r'vel b6 bus5 r'in5)l'ne5e #. = a cltori cu autobuzul6trenul6avionul6etc. o r'vel b6 s"i)5s e'&er = a cltori cu vaporul o r'vel b6 d'6 no b6 ni7" = a cltori ziua nu noaptea o #o&e b6 "e ne'res ro'd = a veni pe drumul cel mai apropiat o r'vel o :u#"'res b6 Pi eI i = a cltori la :ucureti prin &iteti o ell "e i&e b6 "e sun = a spune ora dup soare o live b6 onesel= = o live 'lone = a locui6tri singur o )'6 s& ". b6 #"eGue = a plti ceva cu cec b6 (adv.) = deoparte o )u 5l'65se s& ". b6 = a pune ceva deoparte b6 'nd b6 = l' er on = mai t4rziu, apoi= cur4nd, dup puin timp b6 'nd l'r7e = on "e 3"ole = 2n mare, 2n ansamblu do3n (prep.) = 2n $os, la vale o run53'l; do3n ' "ill = a alerga6merge la vale pe un deal e'rs runnin7 do3n "er ='#e = lacrimi rostogolindu1se pe chipul 6 faa ei He is s3i&&in7 do3n "e river. = El 2noat 2n r4u la vale. o 3'l; do3n "e s ree = a merge la vale pe strad, a merge 2n $osul strzii do3n (adv.) = $os 137

T"e sun 7oes do3n in "e 3es . = "oarele coboar la apus. o be ;no#;ed do3n b6 ' bus = a fi dobor4t la pm4nt de un autobuz o si do3n = a sta $os, a se aeza durin7 (prep.) = 2n timpul T"e6 #'&e o see us durin7 our 'bsen#e. = u venit pe la noi 2n absena noastr. durin7 our li=e i&e = 2n timpul vieii noastre durin7 our "olid'6s = 2n timpul vacanei noastre eH#e) ()re).) = no in#ludin7 > ')'r =ro& = cu e5cepia ever6 d'6 eH#e) ?' urd'6 = 2n fiecare zi cu e5cepia zilei de s4mbt 'll &6 =riends eH#e) Fi& = toi prietenii mei cu e5cepia lui Aim =or (prep.) = de la, pentru etc. so&e "in7 7ood =or =ood = ceva comestibil, ceva bun de m4ncare o s'il =or ?idne6 = a naviga spre "idneK o be re'd6 =or s& ". = a fi gata pentru ceva =or ' i&e = (pentru) un timp T"e6 "'ve been "ere =or ' 3ee;. = Ei sunt aici de o sptm4n. o le've =or s#"ool = a pleca la coal o 7o =or ' 3'l; = a merge la o plimbare o loo; =or 'id5"el) = a cuta a$utor =ro& (prep.) = din, de la =ro& one )l'#e o 'no "er = dintr1 =ro& =lo3er o =lo3er = din floare 2n un loc 2n altul floare o %u&) =ro& "e roo= = a sri de pe 3ine &'de o= 7r')es = vin fcut din acoperi struguri o be ='r =ro& "o&e = a fi departe =ro& =irs o l's = de la primul la de cas ultimul in (prep.) = din, 2n, la "e bes ennis )l'6er in "e 3orld = cel mai bun $uctor de tenis din lume i is in "e "ouse = este 2n cas ' "olid'6 in "e &oun 'ins = o o live in "e #oun r6 = a tri la ar vacan la munte o "'ve ' )i#ni# in "e 3oods = a o lie in bed = a sta 2ntins 2n pat servi un picnic la pdure in (adv.) = 2nuntru, 2ntr1un o be in = a fi 2nuntru (2n in 7ener'l = 2n general cas6camer) in brie= 5 s"or = pe scurt T"ere is nobod6 in. = (u este in ' 3ord = 2ntr1un cuv4nt nimeni 2nuntru. in "e &e'n i&e< &e'n3"ile = in #on#lusion = 2n concluzie 2ntre timp in ='# = de fapt in o (prep.) = 2n, 2nspre o #o&e in o "e "ouse5roo& = a greuti6dificulti intra 2n cas6camer o 7e in o rouble = a da de o ='ll in o "e river5l';e = a cdea bucluc6necaz6belea 2n r4u6lac o urn En7lis" in o Ro&'ni'n = a o 7e in o di==i#ul ies = a da de traduce din englez 2n rom4n ne'r (prep.) = l4ng, aproape de ne'r "e se's"ore = l4ng rmul mrii ne'r &e or ne'r &6 =riend = l4ng mine sau l4ng prietenul meu o "'ve ' di# ion'r6 ne'r ' "'nd = a avea un dicionar la 2ndem4n ne'r (ad$.) = apropiat 138

"ere is ' ne'r 3'6 o = este un "e ne'res 3'6 o = cel mai drum mai apropiat ctre apropiat drum spre ne'r (adv.) = aproape "e river5l';e is Gui e ne'r = r4ul6lacul este foarte aproape o live ne'rb6 = a locui 2n apropiere *o&e ne'r 'nd lis en o 3"' I s'6 S = *ino aproape i ascult la ce spun B o= (prep.) = de, cu, din etc. en ;ilo&e ers sou " o= *ons 'n' = zece Cilometri la sud de .onstana ' boo; o= )roverbs = o carte de ' bo le =ull o= 3ine = o sticl plin proverbe cu6de vin o die o= "un7er 'nd "irs = a muri ' ='&il6 o= =ive = o familie din cinci de foame i sete membri o== /o=1 (adv.) "e l';e is siH ;ilo&e ers o== = lacul este la o deprtare de ase Cilometri "o3 ='r is i o==R = la ce o ';e o== oneCs s"oes = a1i distan6deprtare este de aici@ descla pantofii "e "olid'6s 're ='r o== = e mult o urn "e li7" o== = a stinge p4n la vacan lumina o ';e o== oneCs #o' = a1i o ';e ' d'6 o== = a1i lua o zi liber dezbrca haina de la serviciu o== (prep.) o ='ll o== "e l'dder5bi#6#le = a cdea de pe scar6biciclet o ='ll o== "e "orse = a cdea de pe o be o== du 6 = a fi liber, a nu fi la cal serviciu o== (ad$.) on "e o== #"'n#e "' = 2n cazul 2n care, dac &6 o== i&e = timpul meu liber 'n o== se'son = un sezon mort6slab on (prep.) = pe ' boo; on "e 'ble = o carte pe o si on "e 7r'ss = a sta $os pe mas iarb ' )i# ure on "e 3'll = un tablou pe o 3ri e s& ". on )')er = a scrie perete ceva pe h4rtie ' "' on "er5"is "e'd = o plrie pe o 7o on =oo = a merge pe capul ei6lui $os6picioare ou o= (prep.) = afar din, din o 7o53'l; ou o= ' roo& = a iei o 's; ou o= #uriosi 6 = a 2ntreba dintr1o camer de6din curiozitate o do s& ". ou o= )i 6 = a face o be ou o= 3or; = a fi omer ceva de6din mil so&e "in7 ou o= use = ceva ieit rees 7ro3 ou o= "e e'r " = din uz copacii cresc din pm4nt over (prep) = peste, deasupra, asupra over "eir "e'ds = deasupra o be over =or 6 = a avea mai mult de capetelor lor patruzeci de ani ' brid7e over "e river = un pod o "'ve 'u "ori 6 over s&b. = a avea peste r4u autoritate asupra cuiva over (adv.) I '& o urn over "e )'7e. = 9rmeaz s dau pagina. 139 o boil over 3i " r'7e = a spumega de m4nie

over '7'in = 2nc o dat over 'nd '7'in = de mai multe ori o urn over "e le'ves o= ' boo; = a da62ntoarce foile unei cri )'s (prep.) = peste, i, trecut de "'l= )'s one< 3o e #. = unu, dou etc. i $umtate )'s (adv.) o run )'s s&b. = a trece 2n fug pe l4ng cineva, a trece de cineva 2n fug round (ad$.) = rotund ' round 'ble = o mas rotund potrivit ca nuca 2n perete ' round )e7 in ' sGu're "ole = round (prep.) = 2n $urul o run round ' "ouse = a alerga 2n round "e sun = 2n $urul soarelui $urul unei case sin#e (prep. ] adv.) = de, din, de la sin#e =our oC#lo#; = de la ora patru am vzut de atunci. I "'venC seen "e& sin#e. = (u i1 "rou7" (prep.) = pe, prin, printre o #o&e in "rou7" "e door = a intra pe u o loo; "rou7" ' eles#o)e = a privi printr1un telescop o 7o "rou7" li=e = a trece prin via "rou7"ou (prep.) = 2n, prin, peste "rou7"ou our "olid'6s = pe tot parcursul vacanei noastre o revise ' boo; "rou7"ou = a revizui o carte complet "rou7"ou "is #oun r6 = de1a lungul i de1a latul acestei ri o (prep.) = la, ctre, spre "is ro'd le'ds o :r'Iov. = drumul acesta duce la :raov. o 7o o s#"ool5#"ur#" = a merge la coal6biseric o 3'l; o s#"ool = a merge la coal pe $os o 7o o s#"ool b6 bus = a merge la coal cu autobuzul o 7o o "e b';erCs = a merge la patiserie6brutrie o 7o o bed = a merge la culcare o #o&e o 'n end > o =inis" = a lua sf4rit, a se termina o urn o "e ri7" 'nd o "e le= = a se 2ntoarce la dreapta i la st4nga o 7o =ro& )l'#e o )l'#e = a merge dintr1un loc 2ntr1altul under (prep.) = dedesubt, sub, mai $os de o s3i& under 3' er = a 2nota pe o be under 'r&s = a fi sub arme sub ap under "e '7e o= =our een = sub v4rsta de paisprezece ani o be under re' &en = a fi sub 2ngri$ire medical, a fi 2n tratament under &6< 6our e #. =ee = sub o be under observ' ion = a fi sub tlpile mele, tale etc. observaie "is Gues ion under eH'&in' ion = aceast chestiune 2n studiu under (adv.) T"' bo' 3en under. = :arca aceea a mers la fund. underne' " (prep.) = sub, dedesubtul T"e b'll rolled underne' " ' 'ble. = 7ingea s1a rostogolit sub o mas. u) (prep.) = ctre, spre, 2n susul o run u) "e "ill = a alerga pe deal 2n sus, a urca dealul 2n fug o 3'l; u) ' "ill5&oun 'in = a urca un deal6munte "e u)s 'nd do3ns o= li=e = vicisitudinile6valurile vieii u) (adv. particle) o be u) =or so&e i&e = a fi 2n picioare de c4tva timp, a fi sculat de c4tva timp 140

o be u) ill l' e = a nu se culca p4n t4rziu He li= ed "is "e'd u). = El i1a ridicat capul. +) 3i " "i& S = "us cu el B = " se scoale B Ti&eCs u). You &us le've. = Eimpul s1a terminat. Erebuie s pleci. u)on = on (prep.) = pe, 2n &'n6 boo;s u)on "' des; = multe *edem dou brci pe lac. cri pe banca aceea u)on "e sur='#e o= "e se' = pe ' ree u)on "e o) o= "e "ill = un suprafaa mrii copac 2n6pe v4rful dealului u)on our 3ord = pe cuv4ntul nostru Ae see 3o bo' s u)on "e l';e. = 3i " (prep.) = cu in "e &oun 'ins 3i " &6 =riends merge la plimbare cu cineva = la munte cu prietenii mei o dis#uss s& ". 3i " s&b. = a o #u s& ". 3i " ' ;ni=e = a tia discuta ceva cu cineva ceva cu un cuit o "el) s&b. 3i " s& ". = a a$uta o r'vel 3i " s&b. = a cltori cu pe cineva la ceva cineva in #o&)'rison 3i " = 2n comparaie o 3'l; 3i " "'s e = a merge grbit cu o 7o =or ' 3'l; 3i " s&b. = a in #one# ion 3i " = 2n legtur cu 3i "in (prep.) = 2n, 2n cadrul 6 interiorul 6 limita T"e6 're runnin7 3i "in ' #ir#le = 3i "in ' 3ee;5&on " = 2n mai puin Ei alearg 2ntr1un cerc. de o sptm4n6lun 3i "in our roo& = 2n interiorul 3i "in "e l'3 = 2n limita6limitele camerei noastre legii 3i "ou (prep.) = fr no o su##eed 3i "ou &one6 = a face ceva fr succes nu reui fr bani o #o&e 3i "ou del'6 = a veni fr o es#')e 3i "ou d'&'7e = a 2nt4rziere scpa nevtmat o #o&e 3i "ou doub = a veni fr o be 3i "ou "el) = a fi fr a$utor, 2ndoial a fi lipsit de a$utor I 7oes 3i "ou s'6in7. = "e o do s& ". 3i "ou su##ess = a 2nelege de la sine. T"e6 )'ssed 3i "ou s'6in7 ' 3ord. = Ei au trecut fr a spune vreun cuv4nt. I #'nno s)e'; Ger&'n 3i "ou &is ';es. = (u pot vorbi germana fr greeli. 1.O.B. (ER:E o '##use s&b. o= s& ". = a acuza pe cineva de ceva o '7ree on = a fi de acord asupra o '))rove o= s& ". = a aproba ceva o 's; s&b. =or s& ". = a cere cuiva ceva o be '#Gu'in ed 3i " s& ".=a fi obinuit cu ceva o be 'n7r6 3i " s&b. = a fi suprat pe cineva o be 's onis"ed ' = a fi
*+ PREPOEIdII O:LIGATORII

o '7ree 3i " s&b.5s& ". = a fi de acord cu cineva6ceva o ')olo7i9e =or = a1i cere iertare pentru o 'rrive ' 5in = a a$unge la62n o be '##us o&ed o s& ". = a fi obinuit6 familiar cu ceva o be '=r'id o= s&b.5s& ". = a se teme de cineva6 ceva o be 'nHious 'bou s& ". = a fi 2ngri$orat de ceva o be '3're o= = a fi contient de, a1i 141

uimit6uluit de o be #"'r'# eris i# o= = a fi caracteristic pentru o be #on#erned 3i " = a fi preocupat de o be #r'96 'bou = a fi nebun dup o be de)enden on5u)on = a fi dependent de o be di==eren =ro& = a fi diferit de o be 7ood ' = a fi bun la, a se pricepe la o be 7r' e=ul o = a fi recunosctor fa de o be o= o)inion "' = a fi de prere c o be on "e &ove = a fi 2n micare o be inde)enden o= = a fi independent de o be in en on = a fi absorbit de o be %e'lous o= = a fi gelos pe o be )oli e o = a fi politicos6civilizat cu o be )roud o= = a fi m4ndru de o be sei9ed 3i " = a fi prins de o be sorr6 =or = a1i prea ru pentru= a1i cere scuze o be sur)rised ' = a fi surprins de o be7 =or = a ceri6implora o belon7 o = a aparine o bo's o= = a se luda6fli cu o #'ll =or = a cere, a necesita o #'ll ' ' )l'#e = a trece printr1un loc o #o&)'re o53i " = a compara cu o #on#e'l =ro& = a se ascunde de o #on ribu e o = a contribui la o #ure o= = a vindeca de o de=end =ro& = a apra de o die o= = a muri de o do 3i "ou = a se lipsi de, a face fr

da seama de o be #lose o = a fi aproape6 alturi de o be #on=iden o= = a fi 2ncreztor 2n o be #ruel o = a fi crud cu, a fi crud6ru fa de o be de)rived o= = a fi lipsit6deposedat de o be =ond o= = a fi amator de o be 7ood5;ind o = a fi amabil cu o be indi7n'n ' = a fi indignat de o be ben on5u)on = a fi hotr4t s o be i&)ressed b6 = a fi impresionat de o be indi==eren o = a fi indiferent fa de o be in eres ed in = a fi interesat de o be )' ien 3i " = a fi rbdtor cu o be )reo##u)ied b6 = a fi preocupat de o be s' is=ied 3i " = a fi mulumit cu6de o be si&il'r o = a fi asemntor cu o be su)erior o = a fi superior o be 6)i#'l o= = a fi caracteristic pentru o be7in b6 = a 2ncepe prin o be3're o= = a se feri6pzi de o borro3 =ro& = a 2mprumuta de la o #'ll on s&b. = a vizita pe cineva o #'re =or = a ine la, a1i plcea o #o&)l'in o= = a se pl4nge6vita de o #on7r' ul' e on = a felicita pentru o #oun 5rel6 on5u)on = a se bizui 6 baza pe6 conta pe o de'l 3i " = a se ocupa cu6de o de)end on5u)on = a depinde de o di==er =ro& = a diferi de o doub o= = a se 2ndoi de

142

o e&b'r; on = a o porni 2ntr1o direcie= o =eed on = a hrni cu o =or7ive =or = a ierta pentru o 7o o = a merge la, a se duce la o "o)e =or = a spera la o insis on = a insista asupra o in rodu#e o = a prezenta (cuiva) o ;no#; ' = a bate la o l'u7" ' = a r4de de o lend o s&b. = a da 2mprumut cuiva o lon7 =or = a t4n$i dup o loo; '= er = a 2ngri$i de, a avea gri$ de o loo; in o = a e5amina o loo; on5u)on = a considera o &ee 3i " = a 2nt4mpina o &ove =ro& ... o ... = a se muta din ... la62n ... o )'r 3i " = a se despri de o )'ss =or = a trece drept o )ine =or = a t4n$i dup o )reven =ro& = a 2mpiedica6opri s o )ro e# =ro& = a prote$a6apra de o )ull ' = a trage la o re#over =ro& = a1i reveni dup, a se face bine dup o re=r'in =ro& = a se abine de la o resor o s&b. = a se adresa cuiva, a apela la cineva o re)ro'#" s&b. 3i " s& ". = a reproa cuiva ceva o be s' ed 3i " = a fi stul6dezgustat de o send =or = a trimite dup o s&ell o= = a mirosi a o s 're ' = a privi fi56intens la o sub r'# =ro& = a scdea din o su))l6 3i " = a aproviziona cu

o es#')e =ro& = a scpa de o =ill 3i " = a umple cu o 7l'n#e ' = a arunca o privire la o 7o in =or = a se prezenta la o indul7e in = a se deda la, a se complace 2n= a 2ndemna s o in er=ere in = a interveni 2n, a se amesteca 2n o in rude on = a deran$a, a tulbura o le've =or = a pleca la o l'u7" 3i " %o6 = a r4de de bucurie o live on = a tri din6cu o loo; ' = a privi la o loo; =or = a cuta o loo; li;e = a semna cu o loo; o = a se 2ngri$i de o &is ';e =or = a confunda cu, a lua drept o ob%e# o = a obiecta asupra6 2mpotriva o )'r i#i)' e in = a participa la o )ee) ' = a privi pe furi la o )l'6 ' = a se $uca de1a o )ro=i b6 s& ". = a profita de ceva o )rovide 3i " = a 2nzestra cu o )u in( o) )r'# i#e = a pune 2n practic o re=er o = a se referi la o re&ind s&b. o= s& ". = a aminti cuiva de ceva o re ire =ro& = a se retrage din o rus" ' s& ". = a se repezi la ceva o see o = a se 2ngri$i6ocupa de o se)'r' e =ro& = a separa de o s 'nd =or = a reprezenta o s 'r =or = a porni ctre6spre o su##eed in = a reui s o ';e in o '##oun 5#onsider' ion = a lua 2n seam6consideraie 143

o "in; 'bou 5o= = a se g4ndi la o r'ns=or&5#"'n7e in o = a transforma6schimba in o 3'i =or s&b. = a atepta pe cineva

o "re' en 3i " = a amenina cu o r'nsl' e =ro& ... in o ... = a traduce din ... 2n ... o 3orr6 'bou = a1i face gri$i 2n privina

1.P. *O$F+$*dIA (THE *O$F+$*TIO$) (lat.3 con$unctio, #on = 2mpreun= %un# io = legtur) Este partea de vorbire care leag 2n propoziii cuvinte cu aceeai funcie sintactic, sau 1.P.1. *LA?IFI*AREA *O$F+$*dIILOR a) #on%un#ii si&)le3 'nd< '= er< bu etc. b) #on%un#ii #o&)use3 "o3ever< unless etc c) #on%un#ii #orel' ive3 ei "er ... or ...= nei "er. . . norY bo "... 'nd... Y in order o= 's i= Y 's "ou7" Dup funcii con$unciile sunt3 1.P.1.1. *O$F+$*dII *OOR.O$ATOARE (*OOR.I$ATI$G *O$F+$*TIO$?) *on%un#iile #oordon' o're le'7 )ri de )ro)o9iie #u '#ee'Ii v'lo're sin '# i# s'u )ro)o9iii de '#el'Ii =el. 'nd = i, iar I see ' bo6 'nd ' 7irl. = *d un biat i o fat. He 3en "o&e 'nd brou7" "e boo;. = El a mers acas i a adus cartea. 's 3ell 's = precum i He s)e';s En7lis" 's 3ell 's Ger&'n. = El vorbete engleza precum i germana bo " . . . 'nd = at4t.... c4t i ...... I li;e bo " En7lis" 'nd Ger&'n. = Hmi place at4t engleza c4t i germana. no onl6 . . . bu 'lso = nu numai ... ci i ..... I li;e no onl6 En7lis" bu 'lso Ger&'n. = Hmi place nu numai engleza ci i germana. 1.P.1.1.B. *O$F+$*dII .I?F+$*TI(E (.I?F+$*TI(E *O$F+$*TIO$?) .on$unciile dis$unctive e5prim o alternativ. ei "er . . . or = sau.... sau ....., fie..... fie.... He #'n s)e'; ei "er En7lis" or Ger&'n. = El tie s vorbeasc fie engleza fie germana. nei "er . . . nor = nici.... nici..... I see nei "er "i& nor "er. = (u1l vd nici pe el, nici pe ea. o "er3ise = altfel , altminteri T"e boo; is eH)ensive< o "er3ise i is ver6 use=ul. = .artea este scump, altminteri este foarte util. else (i= no ) = altfel (dac nu), or else = c6cci altfel, c dac nu Hurr6 u) or (else) 6ou 3ill &iss "e r'in. = >rbete1te, (c) altfel pierzi trenul. 1.P.1.1.1. *O$F+$*dII
*OP+LATI(E

(*OP+LATI(E *O$F+$*TIO$?)

144

1.P.1.1.D. *O$F+$*dII A.(ER?ATI(E (A.(ER?ATI(E *O$F+$*TIO$?) *on%un#iile 'dvers' ive eH)ri& #on r's ul. bu = 2ns, dar= Ae 3'n o bu6 ' "ouse bu 3e donC "'ve &one6. = *rem s cumprm o cas dar nu avem bani. "o3ever = 2ns, dar totui I didnC 3'n o do i < "o3ever I did i . = (1am vrut s1o fac, dar am fcut1o. never "eless = totui, cu toate acestea M' "e&' i#s is di==i#ul < never "eless I li;e i . = 7atematica este grea, totui 2mi place. s ill = totui, 2ns, dar, cu toate acestea I is eH)ensive< s ill ICll bu6 i . = Este scump, totui o voi cumpra. 3"ile > 3"ere's = pe c4t vreme, 2n timp ce, pe c4nd Your &o or#'r is old< 3"ile53"ere's &ine is ne3. = 7aina ta este veche, pe c4nd a mea e6este nou. 6e (never "eless) = totui, cu toate acestea T"ese 7oods 're eH)ensive< 'nd 6e )eo)le bu6 "e&. = ceste mrfuri sunt scumpe i totui lumea le cumpr. 1.P.1.1.K. *O$F+$*dII *O$*L+?I(E (ILLATI(E *O$F+$*TIO$?) .on$unciile conclusive e5prim o concluzie. '##ordin7l6 = 2n consecin, deci, prin urmare, ca atare I =ound "e boo; I needed 'nd '##ordin7l6 I bou7" i . = m gsit cartea, de care aveam nevoie i, 2n consecin am cumprat1o. #onseGuen l6 = 2n consecin, aadar, prin urmare I =ound "e boo; in eres in7< #onseGuen l6 I bou7" i . = m gsit cartea interesant, aadar am cumprat1o. so = aadar, de aceea, prin urmare, astfel c, aa c I #onsidered "e boo; i&)or 'n < so I bou7" i . = m considerat cartea important, astfel c am cumprat1o. "ere=ore = astfel c , deci, de aceea, aadar, prin urmare, 2n consecin I didnC =ind "e& in "e )'r;< "ere=ore I 3en "o&e. = (u i1am gsit 2n parc, aadar am plecat acas. 1.P.1.1.L. *O$F+$*dII *A+EALE (*A+?AL *O$F+$*TIO$?) =or = cci, pentru c, 2ntruc4t, deoarece, fiindc I is ver6 "o =or i is Au7us . = Este foarte cald cci este august. "unt rare 2ns cazurile c4nd se 2nt4lnesc 2n engleza vorbit astfel de e5emple6cazuri cu =or cauzal. 1.P.1.B. *O$F+$*dII ?+:OR.O$ATOARE (?+:OR.I$ATI$G *O$F+$*TIO$?) *on%un#iile subordon' o're le'7 o subordon' de re7en ' s'.

1.P.1.B.1. *O$F+$*dII .E LO* (*O$F+$*TIO$? OF PLA*E) 3"ere = unde You &us #o&e "ere 3"ere I live. = Erebuie s vii aici unde locuiesc6triesc eu. 3"erever = oriunde AeCll live 3"erever i is )ossible. = *om tri oriunde va fi posibil. 's ='r 's = p4n unde 6 la 145

I s"'ll53ill 7o 's ='r 's 6ou 7o. = *oi merge p4n unde mergi tu. 3"en#e = de unde IC& 7oin7 "ere 3"en#e 6ou 're #o&in7. = 7erg acolo de unde vii tu. 1.P.1.B.B. *O$F+$*dII .E TIMP (*O$F+$*TIO$? OF TIME) '= er = dup, dup ce I #'&e '= er 6ou "'d le= . = m venit dup ce ai plecat tu. = m venit dup ce plecasei tu. be=ore = 2nainte de a I &us )u do3n 6our ele)"one nu&ber be=ore I =or7e i . = Erebuie s1mi notez numrul tu de telefon 2nainte de a1l uita. "e =irs i&e = prima dat6oar c4nd I re'li9ed "e 3's ' serious &'n "e =irs i&e I s'3 "i&. = 7i1am dat seama c este om serios c4nd l1am vzut prima dat . 'll "e i&e = tot timpul c4t Ae 're l'u7"in7 'll "e i&e 3e 're 3' #"in7 "e )l'6. = L4dem tot timpul c4t privim piesa. 's lon7 's = c4t timp A &'n &us le'rn 's lon7 's "e lives. = 9n om trebuie s 2nvee c4t timp triete. 's soon 's = de 2ndat ce, imediat ce I &us =ind ou "e ru " 's soon 's I 'rrive. = Erebuie s aflu adevrul imediat ce sosesc. sin#e = de c4nd I "'venC seen "i& sin#e "e 3's ' s uden . = (u l1am vzut de c4nd era el student. ever sin#e = chiar de c4nd I reli9ed "e 3's ' 7ood &'n ever sin#e I &e "i&. = 7i1am dat seama c este om bun chiar de c4nd l1am cunoscut. ill > un il = p4n c4nd, p4n ce, p4n la, p4n s, p4n You &us 3'i ill "e6 #o&e. = Erebuie s atepi p4n vin ei. 3"en = c4nd I s"'ll ell 6ou ever6 "in7 3"en 6ou #o&e. = Hi voi povesti totul c4nd vei veni. 3"enever = ori de c4te ori I re'li9e s"e is 'n eH#ellen sin7er 3"enever I lis en o "er. = Omi dau seama c este o c4ntrea desv4rit ori de c4te ori o ascult. 3"ile = c4t timp, 2n timp ce A"ile "ere is li=e< "ere is "o)e. = Gmul sper c4t triete. "e &o&en = 2n momentul 6clipa 2n care I re#o7ni9ed "i& "e &o&en I s'3 "i&. = <1am recunoscut 2n clipa 2n care l1 am vzut. "e ver6 &o&en = chiar 2n momentul6clipa 2n care I unders ood "e re'l s ' e o= "in7s "e (ver6) &o&en I en ered "eir "ouse. = m 2neles adevrata stare a lucrurilor (chiar) 2n momentul 2n care am intrat 2n casa lor. 1.P.1.B.D. *O$F+$*dII .E MO. (*O$F+$*TIO$? OF MA$$ER) *on%un#iile de &od in rodu# subordon' e &od'le. 's = cum, aa cum, dup cum, 2ntocmai cum, 2n acelai fel 2n care He 'l;s 's "e "in;s. = *orbete cum g4ndete. 146

He ;no3s &'n6 "in7s 6oun7 's "e is. = El tie multe lucruri aa t4nr cum este. 's i= > 's "ou7" = ca i c4nd, de parc, parc s He o)end "is &ou " 's i= o s'6 so&e "in7. = deschis gura parc s spun ceva. He 7ree ed us 's i= "e ;ne3 us. = (e1a salutat ca i c4nd ne1ar cunoate. no so . . . 's . . . = nu aa de . . . ca . . . Your "ouse is no so bi7 's I "ou7" . = .asa ta nu este aa mare cum am crezut. 's . . . 's = la fel de ...ca.., tot aa de ca.... ?"e s'n7 "e son7 's be'u i=ull6 's s"e #ould. = Ea a c4ntat c4ntecul c4t a putut de frumos. so &u#" 's = aa de mult c4t6ca I do no li;e ennis so &u#" 's "e does. = 7ie nu1mi place tenisul aa de mult c4t lui. so ='r 's = 2n msura 2n care You 3ill bu6 "e "ouse so ='r 's 6ou #'n '==ord i . = *ei cumpra casa 2n msura 2n care 2i poi permite. 1.P.1.B.K. *O$F+$*dII .E *A+E, (*O$F+$*TIO$? OF *A+?E) *on%un#ii de #'u9 in rodu# subordon' ele #'u9'le. be#'use = =or "e re'son "' = pentru c, pentru motivul c , deoarece , 2ntruc4t I bou7" "e b'll be#'use i 3's #"e'). = m cumprat mingea pentru c era ieftin. seein7 "' = vz4nd c ?eein7 "' i 3's r'inin7 I en ered "e "ouse. = *z4nd c plou am intrat 2n cas. sin#e = 2ntruc4t, deoarece, cci ?in#e i is r'inin7< I &us ';e &6 u&brell'. = Hntruc4t plou, trebuie s1mi iau umbrela. no3 "' = acum c, deoarece $o3 "' I "'ve #o&e I s"'ll53ill drin; ' #u) o= #o==ee. = cum c am venit, voi bea o ceac cu cafea. 1.P.1.B.L. *O$F+$*dII .E ?*OP (*O$F+$*TIO$? OF P+RPO?E) *on%un#iile de s#o) in rodu# subordon' ele =in'le. in order o5 "' = cu scopul de a, ca s Ae "'ve #o&e o s#"ool in order o le'rn. = m venit la coal ca s 2nvm. les (\ s"ould) = ca s nu Turn on "e li7" les 6ou s"ould ;no#; 6our "e'd '7'ins s& ". S = prinde lumina ca s nu te loveti cu capul de ceva B so "' = aa 2nc4t, ca s Turn on "e li7" so "' I #'n see be er S = prinde lumina ca s pot vedea mai bine B 1.P.1.B.M. *O$F+$*dII *O$*E?I(E (*O$F+$*TIO$? OF *O$*E??IO$) *on%un#iile #on#esive in rodu# subordon' ele #on#esive. "ou7" > 'l "ou7" = dei, cu toate c I s"'ll53ill 7o "ere 'l "ou7" i is l' e. = *oi merge acolo dei este t4rziu. even i= = chiar dac 147

I s"'ll 7o "ere even i= i is ver6 l' e. = *oi merge acolo chiar dac este foarte t4rziu. "o3ever (&u#") = oric4t de (mult) You &us bu6 i "o3ever &u#" i #os s. = Erebuie s1o cumperi indiferent c4t de mult cost. no &' er "o3 = nu conteaz c4t6cum, indiferent c4t6cum You &us re'd i no &' er "o3 borrin7 i is. = Erebuie s1o citeti indiferent c4t de plictisitoare este. :orin7 's i is 6ou &us re'd i . = &lictisitoare aa cum este trebuie s1o citeti. in s)i e o= = 2n ciuda He su##eeded in s)i e o= 'll "e di==i#ul ies "' "e #'&e '#ross. = El a reuit 2n ciuda tuturor dificultilor pe care le1a 2nt4mpinat. in s)i e o= "e ='# "' = 2n ciuda faptului c, dei, chiar dac T"e6 ='iled in s)i e o= "eir e==or s. = u euat 2n ciuda eforturilor lor. no 3i "s 'ndin7 = dei, 2n ciuda6pofida faptului c T"e6 ='iled no 3i "s 'ndin7 "e e==or s "e6 &'de. = Ei au dat gre 2n ciuda6 pofida eforturilor pe care le1au fcut. 1.P.1.B.M. *O$F+$*dII *O$.IdIO$ALE (*O$F+$*TIO$? OF *O$.ITIO$AL) *on%un#iile #ondiion'le in rodu# subordon' ele #ondiion'le. i= = dac I s"'ll no #o&e i= I donC "'ve i&e. = (u voi veni dac nu voi avea timp. i= onl6 = doar6numai dac I s"'ll #o&e i= onl6 I "'ve i&e. = *oi veni doar dac voi avea timp. on #ondi ion "' = cu condiia c I s"'ll #o&e on "e #ondi ion "' I "'ve i&e. = *oi veni cu condiia c voi avea timp. )rovided "' = cu condiia c I s"'ll #o&e )rovided "' I "'ve i&e. = *oi veni cu condiia c voi avea timp. i= 'nd onl6 i= = dac i numai dac I s"'ll #o&e i= 'nd onl6 i= I "'ve i&e. = *oi veni dac i numai dac voi avea timp. 's lon7 's = at4t timp c4t, dac I s"'ll no 7ive 6ou "e &one6 's lon7 's 6ou donC ell &e "e ru ". = (u1i voi da banii at4ta timp c4t nu1mi vei spune adevrul. bu > dac nu :u =or Fo"n< I 3ould "'ve 7one. > Dac n1ar fi fost Aohn a fi mers. unless = dac nu I s"'ll no 7ive 6ou "e &one6 unless 6ou ell &e "e ru ". = Eu nu1i voi da banii dac nu1mi vei spune adevrul. 1.P.1.B.O. *O$F+$*dII *O$?E*+TI(E (*O$F+$*TIO$? OF RE?+LT) *on%un#iile #onse#u ive in rodu# subordon' ele #onse#u ive. so . . . "' . . . = aa de . . . 2nc4t . . ., "' = 2nc4t6c= I len 6ou "e boo; so "' 6ou #ould re'd i . = i1am 2mprumutat cartea ca s1 o poi citi. su#" . . . "' . . . = aa6astfel de . . . 2nc4t6c . . . ?u#" 3's "e =or#e o= "e 3ind "' 3e #ould no s 'nd. = a mare era fora v4ntului c noi nu puteam sta 2n picioare. 1.P.1.B.P. *O$F+$*dII
ATRI:+TI(E

(ATTRI:+TI(E *LA+?E *O$F+$*TIO$?)

148

*on%un#ile ' ribu ive in rodu# subordon' ele ' ribu ive s'u rel' ive. "' = care, pe care, de care (pentru persoane i lucruri) T"is is "e boo; "' I need. = ceasta este cartea de care am eu nevoie. He is "e &'n "' 53"o ;no3s us. = El este omul care ne cunoate pe noi. 3"o (pronume relativ) = care He is "e &'n 3"o ;no3s us. = El este omul care ne cunoate. 3"ose = al, a, ai, ale cui6crui6crei6cror He is "e )l'63ri7" 3"ose )l'6s 're e ern'l. = El este dramaturgul ale crui piese sunt eterne. o 3"o& > 3"o(&) . . . o = cruia, creia, crora T"e bo6< o 3"o& I &us 7ive "is boo;< is &6 =riend. > T"e bo6< 3"o(&) I &us 7ive "is boo; o< is &6 =riend. = :iatul, cruia eu trebuie s1i dau aceast carte, este prietenul meu. 3"o& 5 "' = pe care (pentru persoane) T"e bo6s< 3"o&5 "' 6ou see< 're Fo"nCs =riends. = :ieii, pe care 2i vezi, sunt prietenii lui Aohn. 3"i#" 5 "' = care, pe care (pentru lucruri) T"e "ouse< 3"i#"5 "' 6ou see< is &ine. = .asa, pe care o vezi, este a mea. 1.P.1.B.1Q. *O$F+$*dII ?+:IE*TI(E ( ?+:FE*T *LA+?E *O$F+$*TIO$?) *on%un#iile subie# ive in rodu# subordon' ele subie# ive. "' = c T"' 3e "'ve o 3or; "'rd is ' ne#essi 6. = . trebuie s muncim mult este o necesitate. 3"o = cine, care A"o ;no3s "e ru " is no "ere. = .ine tie adevrul nu este aici. 3"' = ce A"' I li;e is no o be =ound "ere. = .e1mi place mie nu se gsete aici. 3"en = c4nd A"en "e #o&es de)ends on "e 3e' "er. = .4nd vine el depinde de vreme. 3"6 = de ce, din ce cauz A"6 "e "'s #o&e is ' &6s er6. = De ce a venit el este un mister. 3"' . . . =or > =or 3"' = pentru ce For 3"' "e "'s #o&e is ' &6s er6. = &entru ce a venit el este un mister. "o3 = cum Ho3 "e "'s done i is ' &6s er6. = .um a fcut1o este un mister. 3"ere = unde A"ere 3e s"'ll 7o is ' &6s er6. = 9nde vom merge este un mister. 3"erever = oriunde A"erever 3e 3en 3ould be ' &6s er65se#re . = Griunde am merge ar fi un mister6secret. 3"enever = ori de c4te ori A"enever 3e 3en 3ould be ' &6s er6. = Gri de c4te ori am merge ar fi un mister. 3"ose = al, a, ai, ale A"ose "is boo; is is ' &6s er6. = cui este aceast carte este un mister. 3"' ;ind 5 sor o= = ce fel de A"' ;ind 5 sor o= &'n "e is is ' &6s er6. = .e fel de om este el este un mister. 3"i#" = care A"i#" boo; I &us bu6 is ' &6s er6. = .are carte trebuie s1o cumpr este un 149

mister. 3"i#" o= = care dintre A"i#" o= us 3ill r'vel b6 r'in is ' se#re . = .are dintre noi va cltori cu trenul este secret. 1.P.1.B.11. *O$F+$*dII *OMPLETI(E (O:FE*T *LA+?E *O$F+$*TIO$?) "' = c You did no ell &e "' 6ou 3ould #o&e e'rlier. = (u mi1ai spus c vei veni mai devreme. .on$uncia "' se poate omite3 I ;ne3 6ou 3ere ver6 bus6. = 8tiam c eti foarte ocupat. 1.P.B. ALTE *+(I$TE .E LEG,T+R, =or ins 'n#e > =or eH'&)le = de e5emplu6pild one = o dat One< 6ou 3ould "'ve &ore s)'re i&e. = G dat, ai avea mai mult timp liber. 3o = doi, 2n al doilea r4nd T3o< 6ou 3ould be be er )'id. = Doi, ai fi mai bine pltit. ?e#ondl6< 'nd ='r &ore i&)or 'n l6 . . . = Hn al doilea r4nd, i mult mai important . . . 'nd o #on#lude . . .= i 2n 2ncheiere =irs 5 =irs l6 = 2n primul r4nd, mai 2nt4i se#ond 5 se#ondl6 = 2n al doilea r4nd "ird 5 "irdl6 = 2n al treilea r4nd o #on#lude = 2n 2ncheiere 6 concluzie =or ' s 'r = pentru 2nceput I 3'n o be7in b6 s'6in7 "' . = *reau s 2ncep prin a spune (spun4nd) c. Ano "er "in7 is "' . . . = lt lucru este c . . . A"i#" is ='r &ore i&)or 'n . = .are este cu mult mai important. T"ere is s ill 'no "er "in7. = 7ai este 2nc un lucru. T"e =in'l "in7 I &us s'6 is . . . = 9ltimul lucru pe care trebuie s1l spun este . . . T"e se#ond5 "ird re'son is . . . = l doilea6treilea motiv este . . . Also< i Cs no . . . = De asemenea, nu este . . . You didnC re'd "' boo;. = I didnC re'd i ei "er. > $ei "er did I. = Eu nu ai citit cartea aceea. = (ici eu n1am citit1o. ^You 're in ' "urr6.^ ^Indeed 3e 're.^ = ? *oi v grbii. (e grbim, 2ntr1 adevr= ? Da, aa este= ? "igur c da. T"' re&inds &e o= . . . = sta 2mi amintete de . . . :6 "e 3'6. > :6 "e b6. = propo. In ' 3ord< brie=l6. = Hntr1un cuv4nt, pe scurt. M6 #on#lusion is "' . . . = .oncluzia mea este c . . . T"' is. = T"' is o s'6. = dic T"is is 'no "er 3'6 o= )u in7 i . = ceasta este un alt fel6mod de a1l spune6 e5prima. ?u#" 'n eH'&)le 3ould be . . . = 9n astfel de e5emplu ar fi As ' resul ...= #onseGuen l6... = .a urmare= 2n consecin... T"e #onseGuen#e 3's "' . . . = .onsecina6urmarea a fost c . . . T"e #onseGuen#e o= "is bein7 l' e 3's "' . . . = .onsecina6urmarea 2nt4rzierii lui a fost c . . . in o "er 3ords = cu alte cuvinte 150

in "' #'se = 2n cazul acela i= so = dac e aa i= no = dac nu I 3ould r' "er s'6 = a spune6zice mai degrab ' 3'6 o= )u in7 i = un fel de a spune ' be er 3'6 o= )u in7 i = un fel mai bun de a zice I 3ould be be er o . . . = r fi mai bine s. \. on "e one "'nd 5 side = pe de o parte= on "e o "er "'nd 5 side = pe de alt parte on "e #on r'r6 = dimpotriv b6 #on r's = prin contrast O= #ourse< "e . . .= Desigur, el . . . He is < o= #ourse.... = El este, desigur... i is rue "' = este adevrat c T"ere is li le doub 'bou "' . = Este puin 2ndoial 2n privina aceasta6aceea. T"ere is no doub 'bou "' . = (u este nici o 2ndoial 2n acest sens. T"e ru " is "' . . . = devrul este c . . . He 3ill even re'd i . = El o va i citi. = El chiar o va citi. ^He li;es o s)end "is "olid'6s ' "e se'side^. ^?o do 3e^. = <ui 2i place s1 i petreac vacana la mare. ? 8i nou. ^Ae 're ' "e se'side^. ^?o '& I^. = ? (oi suntem la mare. ? 8i eu. ^He #'n s)e'; Fren#"^. ^?o #'n 3e^. = ? El tie s vorbeasc franuzete. ? 8i noi. ^He #'nno s)e'; Fren#"^. ^$ei "er #'n 3e^Y ^Ae #'nC ei "er^. = ? El nu tie s vorbeasc franuzete. ? (ici noi. "e =irs re'son = primul motiv, prima cauz "e =irs su77es ion = prima sugestie He =eels so b'd od'6. = El se simte aa (de) ru azi6astzi. I do no =eel "' b'd. = Eu nu m simt aa (de) ru. I eH)e# ed i o be "is bi7. = 71am ateptat s fie aa de mare. in "e s'&e 3'6 's = 2n acelai fel ca &u#" si&il'r o = mult asemntor cu T"e 7irl o "er "'n F'ne. = lt fat dec4t Aane= lt fat 2n afar de Aane.

151

B. ? I $ T A ` A (THE ?Y$TA`) (gr.3 s6n = 2mpreun, cu= 'His = aran$ament, aezare) ?in 'H' es e '#ee' )'r e ' 7r'&' i#ii #'re se o#u) #u s udiul =un#iilor #uvin elor Jn )ro)o9iii Ii #u s udiul )ro)o9iiilor Jn =r'9. E' s 'bileI e re7ulile du) #'re se J&bin )ro)o9iiile Jn =r'9. B.1. ?I$TA`A PROPOEIdIEI (THE ?Y$TA` OF THE ?E$TE$*E) Pro)o9ii' este comunicarea 2n care se afl un singur predicat. Din punct de vedere formal propoziiile sunt si&)le i de9vol ' e. &ropoziia simpl conine doar subiect i predicat. T"e bo6 le'rns. = :iatul 2nva. B.1.1. ?ubie# ul (T"e ?ub%e# ) "ubiectul este partea propoziiei, care poate fi uneori autorul aciunii, alteori obiect al aciunii sv4rite de altcineva. "ubiect mai poate fi cineva6ceva despre care se comunic ceva 2n propoziie. Lspunde la 2ntrebrile3 3"o R = cine @= 3"' R = ce @ Hn e5emplul T"e bo6 le'rns cuv4ntul "e bo6 este subiect, iar cuv4ntul le'rns este predicat. B.1.B. Predi#' ul (T"e Predi#' e) &redicatul este partea de propoziie prin care se comunic ceva despre subiect sau ce anume sv4rete6face subiectul. "ubiectul i predicatul sunt )ri )rin#i)'le ale unei propoziii. "e poate vorbi uneori despre propoziii cu mai multe subiecte sau cu subiect multiplu3 T"e bo6s 'nd "e 7irls le'rn o s3i&. = :ieii i fetele 2nva s 2noate. Hn momentul 2n care 2ntr1o comunicare apar dou predicate, comunicarea respectiv nu mai este propoziie ci fraz. Hn cazul 2n care pe l4ng subiect i predicat e5ist i alte pri de propoziie, propoziia respectiv nu mai este o propoziie simpl, ci o propoziie dezvoltat3 A #lever s uden le'rns ever6 d'6. = 9n student detept 2nva 2n fiecare zi. Predi#' ul unei )ro)o9iii es e re)re9en ' )rin r2un verb l' unul din re #ele )' ru &oduri )erson'le 'le verbului #'re sun ! indi#' iv< #ondiion'l< sub%on# iv Ii i&)er' iv. &redicatele sunt3 a) verb'le b) no&in'le &redicatul verbal este reprezentat printr1un verb principal. He s udies #"e&is 6. = El studiaz chimie. T"e6 3ill #o&e b6 #o'#". = *or veni cu autocarul. He "'d seen "e &on's er6. = El vzuse mnstirea. T"ree 'nd "ree &';es siH. = Erei plus trei fac ase. Predi#' ul no&in'l const dintr1un verb copulativ i un nume predicativ 0at c4teva verbe copulative3 o be< o be#o&e< o #on inue< o 7e < o 7ro3< o see& etc. Ever6bod6 7ro3s old. > Eoat lumea 2mbtr4nete. = Eoi 2mbtr4nesc. (ici verbele &od'le nu )o =i sin7ure )redi#' e Jn )ro)o9iii< #i J&)reun #u verbul )e #'re Jl )re#ed. I &us 7o o #"ur#". = Erebuie s merg la biseric. He is #lever. = El este detept. He &us be #lever. = &robabil c este detept. Roses s&ell s3ee . = Erandafirii miros plcut. T"eir )le'sure is o s3i&. = &lcerea lor este s 2noate. Ae 're o le've ri7" '3'6. = 9rmeaz 6 Erebuie s plecm imediat. 152

He #ould #o&e 'n6 &inu e. = r putea veni 2n orice clip. I is I. = Eu sunt. = "unt eu. &rile secundare ale propoziiei sunt ' ribu ul i #o&)le&en ul. B.1.D. A ribu ul (T"e A ribu e) A ribu ul de er&in un subs 'n iv Ii JIi 're lo#ul Jn'in e' lui. ?"e is sin7in7 ' be'u i=ul son7. = Ea c4nt un c4ntec frumos. He is &6 =riend. = El este prietenul meu. He is &6 7ood =riend. = El este prietenul meu cel bun. = El este bunul meu prieten. Fo"n is &6 bes =riend. = Aohn este cel mai bun prieten al meu. 9neori atributul st dup substantivul su. T"e6 3ere "e l's o #o&e. = Ei au fost ultimii care au venit. You #'n 's; "e &'n in "e s ree . = Hl poi 2ntreba pe omul de pe strad. T"e boo; re'd b6 &e is in eres in7. = .artea citit de mine este interesant.

B.1.K. *o&)le&en ul (THE O:FE*T) B.1.K.1. *o&)le&en ul dire# (T"e .ire# Ob%e# ) *o&)le&en ul dire# es e )'r e' de )ro)o9iie 'su)r' #rei' se orien e'9 '#iune' subie# ului. ?e eH)ri& )rin subs 'n ive 5 )ronu&e Jn #'9ul '#u9' iv. I '& re'din7 ' boo;. = Eu citesc o carte. I = subiect= '& re'din7 = predicat A"' '& I re'din7 R = .e citesc eu @ A"o is re'din7 ' boo; R = .ine citete o carte @ ' boo; = complement direct I '& re'din7 'n in eres in7 boo;. = Eu citesc o carte interesant. in eres in7 = = atribut Lo#ul #o&)le&en ului dire# Jn )ro)o9iie es e du) verbul su. EHis Ii un #o&)le&en in ern (T"e *o7n' e Ob%e# )< #'re s Jn re verbul r'n9i iv Ii #o&)le&en ul dire# )ro)riu29is. o run ' s3i= r'#e = a face o curs rapid o dre'& 'n in eres in7 dre'& = a visa un vis interesant Dublul complement direct3 I e'#" "e& 7r'&&'r. = Hi 2nv pe ei gramatic. I = subiect= e'#" = predicat A"o e'#"es "e& 7r'&&'r R = .ine 2i 2nva pe ei gramatic @ "e&< 7r'&&'r = complemente directe A"' do I do R = .e fac eu @ A"o& do I e'#" 7r'&&'r R = &e cine 2nv eu gramatic @ A"' do I e'#" "e& R = .e 2i 2nv eu pe ei @ I see )eo)le in "e s ree . = *d oameni pe strad. A"' do I see in "e s ree R = .e vd eu pe strad @ I see Fo"n in "e s ree . = Hl vd pe Aohn pe strad. A"o& do I see in "e s ree R = &e cine vd eu pe strad @ B.1.K.B. *o&)le&en ul indire# (T"e Indire# Ob%e# ) .omplementul indirect este cel asupra cruia aciunea subiectului se 2ndreapt 6 rsfr4nge indirect i este e5primat prin subs 'n ive s'u )ronu&e Jn #'9ul d' iv. I s"'ll bu6 ' boo; =or 6ou. = *oi cumpra o carte pentru tine. He bou7" "e bo6 ' boo;. = He bou7" ' boo; o "e bo6. = El i1a cumprat 153

biatului o carte. = El i1a cumprat o carte biatului. To 3"o& did "e bu6 i R > A"o(&) did "e bu6 i o R = .ui i1ai cumprat1o @ He bou7" ' boo; =or "e bo6. = El a cumprat o carte pentru biat. A"o(&) did "e bu6 ' boo; =or R > For 3"o& did "e bu6 ' boo; @ = &entru cine a cumprat el o carte @ *o&)le&en ul indire# rs)unde l' Jn rebri #'! o 3"o&R > 3"o(&)... o R = cui @ =or 3"o&R > 3"o(&)... =or R = pentru cine @, cui @ 'bou 3"o& R > 3"o(&)... 'bou R = despre cine @ 3i " 3"o& R > 3"o(&)... 3i " R = cu cine @ 3i "ou 3"o& R > 3"o(&)... 3i "ou R = fr cine @ *o&)le&en ul indire# Jn li&b' en7le9 )o' e =i 'l# ui #u unele )re)o9iii #' o< =or< 'bou < 3i "< 3i "ou Ii ' un#i el )o'r nu&ele de #o&)le&en indire# )re)o9iion'l< s'u )o' e ')re' =r )re)o9iie. 2 ne)re)o9iion'l! I s"'ll 7ive 6ou ' boo;. = Hi voi da ie o carte. I s"'ll bu6 6ou ' boo;. = Hi voi cumpra ie o carte. 2 )re)o9iion'l! I s"'ll 7ive ' boo; o 6ou. = Hi voi da o carte ie. I s"'ll bu6 ' boo; =or 6ou. = *oi cumpra o carte pentru tine. B.1.K.B.1. (erbe #u )re)o9iii )en ru #o&)le&en e indire# e o '##us o& onesel= o so&e "in7 = a se obinui cu ceva o 'd&inis er s& ". o s&b. = a administra6aplica ceva cuiva o 'nnoun#e s& ". o s&b. = a anuna ceva cuiva o '))e'r o = a prea o ' ribu e s& ". o s&b. = a atribui ceva cuiva o belon7 o = a aparine o #o&&uni#' e s& ". o s&b. = a comunica ceva cuiva o #on=ide s& ". o s&b. = a destinui ceva cuiva o #onve6 s& ". o s&b. = a comunica6transmite ceva cuiva o deliver s& ". o s&b. = a 2nm4na6livra ceva cuiva o des#ribe s& ". o s&b. = a descrie ceva cuiva o eH)l'in s& ". o s&b. = a e5plica ceva cuiva o be devo ed o s&b. = a fi devotat cuiva o i&)u e s& ". o s&b. = a imputa ceva cuiva o in rodu#e s&b. o s&b. = a prezenta pe cineva cuiva o le've s& ". o (#"'n#e) = a lsa ceva (la voia 2nt4mplrii) o lis en o s&b.5s& ". = a asculta la cineva6ceva o &en ion o s&b. "' = a meniona cuiva c o )res#ribe s& ". o s&b. = a prescrie ceva cuiva o )ro)ose s& ". o s&b. = a propune ceva cuiva o )rove o s&b. "' = a dovedi cuiva c o rel' e o s&b. s& ". = a relata cuiva ceva o be rel' ed o s&b. = a fi rud cu cineva, a se 2nrudi o resi7n s& ". o s&b. = a ceda ceva cuiva o reve'l s&b. s& ". = a dezvlui cuiva ceva, o s'6 s& ". o s&b. = a zice6spune ceva cuiva o s'6 no o s& ". = a refuza ceva, a zice nu la ceva o see& o s&b. = a i se prea cuiva, a1i prea cuiva o s)e'; o s&b. 'bou s& ". = a vorbi cu cineva despre ceva, o sub&i o = a (se) supune 154

o su77es s& ". o s&b. = a sugera ceva cuiva consimi la ceva= a ceda la ceva

o 6ield

o s& ". = a

B.1.K.B.B. (erbe #u #o&)le&en dire# Ii #o&)le&en indire# o 'llo3 s& ". o s&b. = a permite ceva cuiva o brin7 s& ". o s&b. = a aduce ceva cuiva o 7ive s&b. s& ". > o 7ive s& ". o s&b. = a da ceva cuiva o 7ive s&b. &u#" rouble > o 7ive &u#" rouble o s&b. > a da cuiva mult btaie de cap = a da mult btaie de cap cuiva o 7ive s&b. 'n eH'&)le = a da cuiva un e5emplu o 7r'n s&b. s& ". = o 7r'n s& ". o s&b. = a garanta cuiva ceva = a garanta ceva cuiva o "'nd s&b. s& ". > o "'nd s& ". o s&b. = a 2nm4na cuiva ceva = a 2nm4na ceva cuiva o le've s&b. s& ". > o le've s& ". o s&b. > a lsa cuiva ceva = a lsa ceva pentru cineva o lend s&b. s& ". > o lend s& ". o s&b. = a da cuiva 2mprumut ceva = a da ceva 2mprumut cuiva o o==er s&b. s& ". > o o==er s& ". o s&b. = a oferi cuiva ceva = a oferi ceva cuiva o o3e s&b. s& ". > o o3e s& ". o s&b. = a datora cuiva ceva, a datora ceva cuiva o )'6 s&b. s& ". > o )'6 s& ". o s&b. = a plti cuiva ceva = a plti ceva cuiva o )ro&ise s&b. s& ". > o )ro&ise s& ". o s&b. = a promite6fgdui cuiva ceva = a promite6 fgdui ceva cuiva o re=use s&b. s& ". > o re=use s& ". o s&b. = a refuza cuiva ceva = a refuza ceva cuiva o sell s&b. s& ". > o sell s& ". o s&b. = a vinde cuiva ceva = a vinde ceva cuiva o send s&b. s& ". > o send s& ". o s&b. = a trimite cuiva ceva, a trimite ceva cuiva o s"o3 s&b. s& ". > o s"o3 s& ". o s&b. = a arta cuiva ceva, a arta ceva cuiva o ell s&b. s& ". > o ell s& ". o s&b. = a spune6povesti cuiva ceva, a spune6 povesti ceva cuiva o 3is" s&b. s& ". > o 3is" s& ". o s&b. = a ura6dori cuiva ceva = a ura6 dori ceva cuiva o 3ri e s&b. s& ". > o 3ri e s& ". o s&b. = a scrie cuiva ceva B.1.K.D. *o&)le&en ul )re)o9iion'l (T"e Pre)o9i ion'l Ob%e# ) .omplementul prepoziional este un complement al unui verb cu prepoziie. OF 2 de< #u< din e #. o be '=r'id o= = a se teme de o be '3're o= s& ". = a fi contient de ceva, a1i da seama de ceva o '))rove o= s& ". o s&b. = a aproba ceva cuiva o be #"'r'# eris i# o= s&b. = a1i fi caracteristic cuiva, a fi caracteristic pentru cineva o de)rive s&b. o= s& ". = a lipsi6priva pe cineva de ceva o be =ond o= s& ". = a fi amator de ceva o '##use s&b. o= s& ". = a acuza pe cineva de ceva 155

o o o o o o o o o o o o o o

be inde)enden o= s& " (s&b). = a fi independent de ceva (de cineva) be %e'lous o= s&b. = a fi gelos pe cineva be )roud o= s&b.5s& ". = a fi m4ndru de cineva6ceva be3're o= = a se feri 6 pzi de bo's o= s& ". = a se luda cu ceva #o&)l'in o s&b. o= s& ". = a se pl4nge cuiva de ceva #ure s&b. o= s& ". = a vindeca pe cineva de ceva die o= s& ". = a muri de ceva doub o= s& ". = a se 2ndoi de ceva re&ind s&b. o= s& ".5s&b. = a aminti cuiva de ceva6cineva s&ell o= s& ". = a mirosi a ceva 's e o= s& ". = a avea gust de ceva "in; o= s& ". = a reflecta6medita la6asupra, a lua 2n seam ceva be #on=iden o= = a fi 2ncreztor 2n, a avea 2ncredere 2n

FOR 2 de l'< )en ru etc. o ')olo7i9e =or = a1i cere iertare pentru o 's; s&b. =or s& ". = a cere ceva cuiva o be 'n7r6 3i " s&b. =or s& ". = a fi suprat pe cineva pentru ceva o be 'nHious =or s& ". = a fi 2ngri$orat6nelinitit de ceva o #'ll =or = a necesita o #'re =or s&b (s& "). = a1i plcea de cineva, ceva o =or7ive s&b. =or s& ". = a ierta pe cineva pentru ceva o lon7 =or = a t4n$i dup, a visa la o )ine =or s& ". = a t4n$i dup ceva o loo; =or s&b.5s& ". = a cuta pe cineva 6ceva o &is ';e s&b. (s& ") =or s&b. (s& ") else = a confunda pe cineva cu altcineva o )'ss =or = a trece drept o send =or s&b. = a trimite dup cineva o s 'nd =or s&b.5s& ". = a reprezenta pe cineva, a reprezenta ceva o be sorr6 =or s& ". = a1i prea ru de6pentru ceva o s ru77le =or s& ". = a lupta pentru ceva o "'n; s&b. =or s& ". = a mulumi cuiva pentru ceva o 3'i =or s&b.( s& ") = a atepta pe cineva 6 ceva o 3'i =or. = a atepta TO = la, ctre, spre o ')olo7i9e o s&b. =or s& ". = a1i cere iertare cuiva pentru ceva o '7ree o s& ". = a fi de acord cu ceva o '##us o& onesel= o s& ". = a se obinui cu ceva o be 7r' e=ul o s&b. =or s& ". = a fi recunosctor cuiva pentru ceva o be '##us o&ed o s& ". = a fi obinuit cu ceva o be #ruel o s&b. = a fi crud6nemilos fa de cineva o be di==eren o = a fi diferit6deosebit de o be 7ood5;ind o s&b. = a fi bun6amabil fa de cineva, a fi bun cu cineva o be indi==eren o = a fi indiferent fa de o be )oli e o = a fi politicos cu, a fi politicos fa de o be si&il'r o s& ". = a fi similar6asemntor cu ceva o be su)erior o = a fi superior 156

o o o o o o o o o

belon7 o = a aparine bo's o s&b. 'bou s& ". = a se luda cuiva cu ceva #o&)'re s& ". o s& ". = a compara ceva cu ceva #on ribu e o s& ". = a contribui la ceva in rodu#e s&b. o s&b. else = a prezenta pe cineva altcuiva lend s& ". o s&b. = a 2mprumuta ceva cuiva &ove o 'no "er )l'#e = a se muta 2n alt loc re=er o s&b.5s& ". = a se referi la cineva6ceva resor o s& ". = a recurge la ceva

FROM a .E LA< .I$ o be di==eren =ro& = a fi diferit6deosebit de o borro3 s& ". =ro& s&b. = a 2mprumuta ceva de la cineva o #on#e'l s& ". =ro& s&b. = a ascunde ceva cuiva o di==er =ro& s& ".5s&b. = a diferi de ceva6cineva o es#')e =ro& so&e "in7 = a scpa de ceva o &ove =ro&... o... = a se muta de la... la... o )reven s&b. =ro& doin7 s& ". = a opri6preveni pe cineva s fac ceva o re=r'in =ro& s& ". = a se abine de la ceva o re ire =ro& one )l'#e o 'no "er = a se retrage dintr1un loc 2n altul o de=end s&b. =ro& s& ". = a apra pe cineva de ceva o r'nsl' e =ro&... in o... = a traduce din... 2n... o ell s&b. =ro& s&b. else = a deosebi pe cineva de altcineva AITH 2 *+ o '7ree 3i " s&b. on s& ". = a fi de acord cu cineva asupra unui fapt o '#Gu'in onesel= 3i " s& ". = a se familiariza cu, a se obinui cu o be '#Gu'in ed 3i " = a fi familiarizat6obinuit cu, o be )' ien 3i " s&b. = a fi rbdtor cu cineva, a fi rbdtor fa de cineva o be s' is=ied 3i " = a fi mulumit6satisfcut de o de'l 3i " s& ". = a se ocupa cu ceva, a trata ceva o de'l 3i " s&b. = a avea de1a face cu cineva o =ill s& ". 3i " s& ". = a umple ceva cu ceva o #o&)'re 3i " = a (se) compara cu o &ee 3i " s&b. = a se 2nt4lni cu cineva o &ee 3i " s& ". = a 2nt4mpina ceva= a trece prin ceva= a da de ceva o )'r 3i " s&b.5s& ". = a se despri de cineva6ceva o )l'6 3i " s&b.5s& ". = a se $uca cu cineva6ceva o be s' ed 3i " s& ". = a fi stul6dezgustat de ceva o su))l6 s&b. 3i " s& ". = a aproviziona pe cineva cu ceva o "re' en s&b. 3i " s& ". = a amenina pe cineva cu ceva O$ 5 +PO$ a PE< I$ o be #r'96 on s& ". = a fi mare amator de ceva, a fi mort dup ceva o be de)enden on s& ". = a fi dependent de ceva o #oun on5u)on s&b.5s& ". = a se bizui6baza pe cineva6ceva, a conta pe cineva6ceva o #'ll on s&b. = a vizita pe cineva, a trece pe la cineva o #on7r' ul' e s&b. on s& ". = a felicita pe cineva pentru ceva o de)end on5u)on = a depinde de o =eed s&b. on s& ". = a hrni pe cineva cu ceva 157

o o o o o o o

insis on = a insista asupra in rude s& ". on5u)on s&b. = a se impune ceva cuiva ;no#; on s& ". = a se lovi de ceva live on = a tri cu loo; on5u)on ' s"o3 = a privi la (ca spectator) loo; on s&b. 's = a considera pe cineva drept be in en on5u)on = a fi concentrat asupra, a fi absorbit de

A:O+T ? 2n $urul= despre= prin etc. o be #on#erned 'bou s& ". = a fi preocupat, ingri$orat de ceva o be #r'96 'bou s& ". = a fi mare amator de ceva, a fi mort dup ceva o bo's o s&b. 'bou s& ". = a se luda cuiva cu ceva o "in; 'bou s& ". = a se g4ndi la ceva I$ 2 din, 2n, la o be in eres ed in s& ". = a1l interesa ceva o "'ve si&il'r 's es in = a avea gusturi asemntoare pentru o be su)erior in = a fi superior 2n6ca o indul7e in = a se complace 2n, a se deda la o in er=ere in s& ". = a se amesteca6bga 2n ceva o l'u7" in s&b.Cs ='#e = a1i r4de cuiva 2n nas o )'r i#i)' e in s& ". = a participa la ceva o su##eed in = a reui s AT > < o be 's onis"ed ' s& ". = a fi uimit6surprins de ceva o be 7ood ' s& ". = a fi bun, a se pricepe la ceva o be indi7n'n ' s& ". = a fi indignat de ceva o be sur)rised ' s& ". = a fi surprins de ceva o 7l'n#e ' s&b.5s& ". = a arunca o privire la cineva6ceva o ;no#; ' = a bate la o loo; ' s&b.5s& ". = a privi la cineva6ceva o )l'6 ' s& ". = a se $uca de1a ceva o l'u7" ' s&b.5s& ". = a r4de de cineva6ceva o rus" ' s&b.5s& ". = a se repezi la cineva6ceva :Y > l4ng, cu, dup, pe etc. o be i&)ressed b6 s&b.5s& ". = a fi impresionat de cineva6ceva o be )reo##u)ied b6 s& ". = a fi preocupat de ceva o be7in b6 = a 2ncepe prin a o )'ss b6 s&b.5s& ". = a trece de cineva6ceva o )ro=i b6 s& ". = a profita de ceva AGAI$?T > contra, 2mpotriva o de=end '7'ins = a apra contra62mpotriva o ;no#; '7'ins s& ". = a se lovi de ceva o )ro e# s&b. '7'ins s& ". = a prote$a pe cineva 2mpotriva6de ceva AFTER > D9&^ o loo; '= er s& ".5s&b. = a avea gri$, a se 2ngri$i de ceva6cineva

158

AITHO+T = ;^L^ o do 3i "ou = a se lipsi6dispensa de = a se descurca fr o o o o o o o o 's; s&b. s& ". = a 2ntreba pe cineva ceva in er=ere be 3een = a se amesteca 2ntre loo; li;e s&b. = a semna cu cineva loo; li;e s& ". = a semna cu ceva &ove s& ". ne'r s& ". = a muta ceva l4ng ceva )'ss onesel= o== 's = a se da6prezenta drept r'ns=or& s& ". in o s& ". else = a transforma ceva 2n altceva )'ss s&b.5s& ". = a trece de cineva6ceva

Hn limba rom4n aceste complemente prepoziionale au ca echivalent complementul indirect 2n acuzativ care rspunde la 2ntrebrile3 cu cine@, cu ce@, la cine@, la ce@, fr cine@ etc. B.1.K.K. *o&)le&en ul #ir#u&s 'ni'l de lo# (T"e Adverbi'l o= Pl'#e) ?e eH)ri& )rin r2un 'dverb de lo#. Ailli'& "e *onGueror l'nded ' Pevense6< on "e #o's o= ?usseH. = Jilliam .uceritorul a debarcat la &evenseK, pe coasta "usse51ului. Ae 're ' "o&e. = (oi suntem acas. En7lis" is s)o;en 'll over "e 3orld. = Engleza este vorbit 2n toat lumea. Lspunde la 2ntrebrile3 3"ere R = unde @< =ro& 3"ere R, 3"ere....< =ro&R = de unde @, "o3 ='r R = c4t de departe @, p4n unde @ etc. B.1.K.L. *o&)le&en ul #ir#u&s 'ni'l de i&) (T"e Adverbi'l o= Ti&e) ?e eH)ri& )rin r2un 'dverb de i&). I 3's ' "o&e 6es erd'6. > Yes erd'6 I 3's ' "o&e. = 0eri eram acas. I "'ve never seen "i& "ere. = (u l1am vzut pe el niciodat acolo. Ae "'ve lived in *r'iov' =or 3en 6 =ive 6e'rs. = <ocuim 2n .raiova de douzeci i cinci de ani. Lspunde la 2ntrebarea 3"en R = c4nd @ B.1.K.M. *o&)le&en ul #ir#u&s 'ni'l de &od (T"e Adverbi'l o= M'nner) ?e eH)ri& )rin 'dverbe de &od. Ali#e sin7s be'u i=ull6. = lice c4nt frumos. T"e #"ildren 3ere )l'6in7 "'))il6. = .opiii se $ucau fericii. Lspunde la 2ntrebrile3 "o3 R = cum @, "o3 &u#" R = c4t, c4t @, in 3"' 3'6 R = 2n ce fel @, "o3 &'n6 i&es R = de c4te ori @ B.1.K.N. *o&)le&en ul #ir#u&s 'ni'l de #'u9 (T"e Adverbi'l o= *'use) EH)ri& #'u9' '#iunii svTrIi e de subie# Ii eH)ri&' )rin )redi#' . I #ouldnC #o&e be#'use o= "e r'in. = (1am putut veni din cauza ploii. Ae 'rrived l' e on &6 '##oun . = m a$uns t4rziu din cauza mea. Lspunde la 2ntrebrile3 3"6 R = de ce @, =or 3"' re'son R = din ce cauz6motiv @, on 3"' '##oun R = din ce cauz @, on 3"ose '##oun R = din cauza cui @ = din a cui cauz @ B.1.K.O. *o&)le&en ul #ir#u&s 'ni'l de s#o)5=in'l (T"e Adverbi'l o= Pur)ose) Re)re9in &' eri'li9're' s#o)ului subie# ului )ro)o9iiei Jn #'re se '=l. 159

He onl6 3or;s =or &one6. = El muncete numai pentru bani. He 3or;ed "'rd o &';e ' 7ood i&)ression 'nd o 7e &u#" &one6 . = muncit mult6 serios ca s fac o bun impresie i s c4tige bani muli. T"is devi#e is used =or v'rious )ur)oses. = cest dispozitiv este folosit 2n6pentru diverse scopuri. Lspunde la 2ntrebrile3 =or 3"' )ur)ose(s) R = cu ce scop(uri) @, =or 3"' R > 3"' ... =or R = pentru ce @ B.1.K.P. *o&)le&en ul #ir#u&s 'ni'l #on#esiv (T"e Adverbi'l o= *on#ession) T"e6 "'ve #o&e in s)i e o= "e b'd 3e' "er. = Ei au venit cu toat vremea rea. T"e6 )l'6ed ennis in s)i e o= &6 re=us'l no o )l'6. = Ei au $ucat tenis 2n pofida refuzului meu de a $uca. Lspunde la 2ntrebri ca3 in s)i e o= 3"o& 53"' R = 2n pofida6ciuda cui @ B.1.K.1Q. *o&)le&en ul #ir#u&s 'ni'l #ondiion'l (T"e Adverbi'l o= *ondi ion) Re)re9in #ondii' subie# ului Jn )ro)o9iie. Ae' "er )er&i in7 3eCll 'rrive e'rlier. = Dac vremea va permite vom sosi mai devreme. = .u permisiunea vremii vom a$unge mai devreme. *o&e 3i " 6our =riend i= )ossibleS = *ino cu prietenul tu dac e posibilB Lspunde la 2ntrebarea3 on 3"' #ondi ion R = cu ce condiie @ B.1.K.11. *o&)le&en ul de '7en (T"e Adverbi'l o= A7en#6) *o&)le&en ul de '7en s'u subie# ul lo7i# es e =olosi nu&'i l' di' e9' )'siv. T"e boo; 3's re'd b6 "e s uden . = .artea a fost citit de student(). "e vede clar c autorul aciunii este s uden ul. *'r e' este subiectul gramatical, 2ntruc4t despre ea se face comunicarea. T"e "ouse 3's des ro6ed b6 "e e'r "Gu';e. = .asa a fost distrus de cutremurul de pm4nt. Lspunde la 2ntrebrile! b6 3"o& R > 3"o(&)... b6 R = de (ctre) cine @, b6 3"' R = 3"' ...b6 R = de ce @ B.B. ?I$TA`A FRAEEI (THE ?Y$TA` OF THE *OMPO+$. A$. *OMPLE` ?E$TE$*E) ;raza este o comunicare alctuit din mai multe propoziii aflate 2ntre ele fie 2n raporturi de coordonare fie de subordonare. Hn cadrul #oordonrii, prile de propoziie 2n propoziie i propoziiile 2n fraz sunt independente una de alta. "e pot lega 2ntre ele prin #on%un#ii #oordon' o're s'u %uH ')unere 5 'l ur're. ?ubordon're 2nsemneaz raport 6 relaie sintactic de dependen a unei pri de propoziie de alt parte de propoziie sau a unei propoziii de alt propoziie. Elementul subordonat depinde de termenul su regent, iar propoziia subordonat depinde de regenta sa. Elementul subordonat este deci termenul dependent, iar cel regent este cel care guverneaz 2n cadrul relaiei respective. ?ubordon're' se realizeaz prin #on%un#ii subordon' o're< )rin %uH ')unere s'u )rin r2un #uvTn de le7 ur subordon' or. Pro)o9ii' re7en este aceea de care depinde semantic o alt propoziie 2n cadrul aceleiai fraze. Pro)o9ii' subordon' se poate adresa unui singur cuv4nt din regenta sa, iar acest cuv4nt, care se numete termen regent, determin felul 160

subordona1tei respective. &entru a se alctui o fraz este necesar ca 2n cadrul ei s e5iste o propoziie principal, un fel de nucleu al frazei. lturi de ea e5ist propoziii secundare, adic propoziii totdeauna cu sens insuficient. "ecundarele, spre deosebire de principale nu pot e5ista 6funciona izolate 2n comunicare. &ropoziia secundar funcioneaz 2n fraz ca o parte secundar a propoziiei principale. B.B.1. Pro)o9ii' subie# iv (T"e ?ub%e# *l'use) ;uncioneaz ca subiect al predicatului din regent i 2ntregete 2nelesul regentei. A"6 "e6 didnC #o&e is s ill ' se#re . = De ce nu au venit ei este Jn# secret. Ho3 o 3ri e ' boo; is no ;no3n b6 'n6bod6. = .um s scrii o carte nu se tie de ctre oricine. "e 2nt4lnete dup e5presii ca3 i is 'dvis'ble "' = este recomandabil ca i is be er "' = este mai bine s i is #er 'in "' = este sigur c i is desir'ble "' = este de dorit ca i is &ee 'nd )ro)er "' = se cuvine ca i is inevi 'ble "' = este inevitabil ca I is ne#ess'r6 "' I #'&e. = Este necesar ca eu s fi venit. I is i&)or 'n "' "e6 3ill bu6 "is boo;. = Este important ca ei s cumpere aceast carte. I is )ossible "' "e &'6 #o&e o&orro3. = Este posibil ca el s vin m4ine. A"en "e6 3ill #o&e is no &6 business. = .4nd vor veni ei nu este treaba mea. A"en "e6 #o&e is no &6 business. = .4nd vin ei nu este treaba mea. A"en "e6 #'&e is no &6 business. = .4nd au venit ei nu este treaba mea. A"en "e6 "'d #o&e is no &6 business. = .4nd veniser ei nu este treaba mea. I is i&)ossible "' "e6 s"ould "'ve #o&e b6 r'in. = Este imposibil ca ei s fi venit cu trenul. I is #o&)ulsor6 =or us o be "ere. > I is #o&)ulsor6 "' 3e s"ould be "ere. > I is #o&)ulsor6 "' 3e be "ere. = Es e obli7' oriu ca noi s fim acolo. I is 7ood =or "e& o live "ere. > I is 7ood "' "e6 live "ere. > I is 7ood "' "e6 s"ould live "ere. > E bine ca ei s locuiasc aici. B.B.B. Pro)o9ii' )redi#' iv (T"e Predi#' ive5*o&)le&en *l'use) Hmplinete funcia de nume predicativ al verbului din regenta sa i se introduce 2n maniera 2n care se introduc i subiectivele. A"6 "e "'s #o&e is "e Gues ion. = De ce a venit el este problema. A"6 "e "'s #o&e = subiectiv is "e Gues ion = predicativ I loo;s 's i= i 3ere 7oin7 o r'in. = rat de parc ar avea de g4nd s plou. I loo;s = subiectiv = 3ere 7oin7 o r'in = predicativ B.B.D. &ro)o9ii' ' ribu iv (T"e A ribu ive *l'use) Este un atribut al unui substantiv din regenta sa. Ever6 &'n< 3"o ;no3s "i&< '))re#i' es "i& ver6 &u#". = ;iecare om, care 2l cunoate, 2l apreciaz foarte mult. 161

Ever6 &'n '))re#i' es "i& ver6 &u#" = propoziie regent 3"o ;no3s "i& = atributiv Eermenul regent al atributivei de mai sus este substantivul &'n. T"e re'son 3"6 "e "'s #o&e is ver6 #le'r. = 7otivul pentru care a venit este foarte clar. I r'ined #' s 'nd do7s on "e d'6 on 3"i#" 3e 'rrived. = A )lou' #u 7le' ' 2n ziua 2n care am sosit. B.B.K. Pro)o9ii' #o&)le iv dire# (T"e Ob%e# *l'use) Este complementul direct al verbului tranzitiv din regent. I did no 's; "i& 3"e "er "e 3's "irs 6. = (u l1am 2ntrebat dac 2i este6era sete. .id 6ou ;no3 3"ose "' "ouse 3's R = i tiut tu a cui este6era casa aceea @ I old 6ou 3"o& "e 7've "e boo;s o. = Eu i1am spus cui a dat el crile. He s'id "' "e 3ould #o&e l' er on. = El a zis c va veni dup aceea. I 'dvised "i& o s '6 3i " us. > I 'dvised "' "e s '6 3i " us. = <1am sftuit s stea cu noi. B.B.L. Pro)o9ii' subordon' e&)or'l (T"e Adverbi'l *l'use o= Ti&e) Este 2n fraz complementul circumstanial de timp pe l4ng un verb sau adverb din regenta sa. I s"'ll re'd "is boo; 3"en I "'ve i&e. = *oi citi aceast carte c4nd voi avea timp. Eermenul regent este verbul re'd. :u6 6our i#;e i&&edi' el6 "' 6ou re'#" "e s ' ionS = .umpr1i biletul imediat cum a$ungi la garB I s"'ll re'd "is boo; be=ore 6ou #o&e "o&e. = *oi citi aceast carte 2nainte ca tu s vii acas. I s"'ll 7ive 6ou "e &one6 's soon 's I &ee 6ou. = Hi voi da banii de 2ndat ce te voi 2nt4lni. T"e6 "'ve been d'n#in7 ever sin#e "e )'r 6 s 'r ed. = Ei danseaz chiar de c4nd a 2nceput petrecerea. ?"e is "'))6 3"en s"e is 3i " "er ='&il6. = Ea este fericit c4nd este cu familia ei. You &'6 s '6 un il 6our #ousin 'rrives. = &oi sta p4n sosete veriorul tu. He &'6 3ri e "e le er 3"ile 3e 're s3i&&in7. = El poate scrie scrisoarea 2n timp ce noi 2notm. You 3ill re)e' "e lesson ill5un il 6ou ;no3 i . = *ei repeta lecia p4n o vei ti. $o sooner "'d "e sunse "'n "e6 3en o bed. > (ici n1a apus soarele c ei s1au i dus la culcare. He &'6 s '6 un il Fo"n #o&es. = El poate sta p4n vine Aohn. "ubordonata temporal rspunde la 2ntrebrile3 3"en R = c4nd @, "o3 lon7R = de c4t timp @, sin#e 3"en R = de c4nd @, ill 3"en R = p4n c4nd @ etc. B.B.M. Pro)o9ii' #ir#u&s 'ni'l de lo# (T"e Adverbi'l *l'use o= Pl'#e) Este complementul circumstanial de loc al unui verb sau adverb din regenta sa de care se leag prin adverbe relative ca3 3"ere = unde, 3"erever = oriunde etc. You #'nno live 3"ere "e6 live. = (u poi tri unde triesc ei. Ae &'6 s)end our "olid'6s 3"erever 3e li;e. = (oi putem petrece vacana6 concediul oriunde ne place. 162

ICll 7o 3"erever I #'n =ind 3or;. = *oi merge oriunde pot gsi de lucru. B.B.N. ?ubordon' ' de )ro)orie (T"e *l'use o= Pro)or ion) Este o variant a subordonatei de mod. T"e &ore 3e 're< "e be er i is. = .u c4t suntem mai muli, cu at4t mai bine. As i&e 3en on< (so) s"e be7'n o 6)e &ore Gui#;l6. = .um timpul a trecut, ea a 2nceput s bat la main mai repede. = .u trecerea timpului ea a 2nceput s scrie la main mai repede. T"e "'rder 6ou 3or;< "e &ore &one6 6ou &';e. = .u c4t munceti mai mult, cu at4t c4tigi mai muli bani. B.B.O. ?ubordon' ' )re=ereni'l (T"e *l'use o= Pre=eren#e) "e traduce prin subordonata opoziional. R' "er "'n )l'6 =oo b'll< ICd )re=er o s3i&. = Dec4t s $oc fotbal, a prefera s 2not. R' "er "'n )l'6 =oo b'll< 6ou "'d be er le'rn. = Dec4t s $oci fotbal, mai bine ai 2nva. = Dec4t s $oci fotbal, mai bine s 2nvei. I 3ould )l'6 =oo b'll r' "er "'n le'rn. > $uca fotbal mai degrab dec4t s 2nv. B.B.P. Pro)o9ii' #ir#u&s 'ni'l de &od Ii #o&)'r' iv (T"e Adverbi'l *l'use o= M'nner 'nd *o&)'rison) Aoac rolul de complement circumstanial de mod pe l4ng un verb sau un adverb din regenta sa. M'r6 sin7s 's be'u i=ull6 's "er sis er does. = 7aria c4nt la fel de frumos cum c4nt sora ei. M6 =riend is older "'n 6our =riend (is). = &rietenul meu este mai mare6btr4n dec4t este al tu. He loo;ed ' &e 's i=5 "ou7" "e "'dnC ;no3n &e. = El a privit la mine de parc nu m1ar fi cunoscut. Ali#e sin7s &ore be'u i=ull6 "'n F'ne (does). = lice c4nt mai frumos dec4t c4nt Aane. ?"e 3's sin7in7 's be'u i=ull6 's "er sis er< Ali#e 3's. = Ea c4nta la fel de frumos cum c4nta sora ei, lice. To&orro3 3e s"'ll 3or; &ore "'n 3e 3or;ed 6es erd'6. = 74ine vom munci mai mult dec4t am muncit ieri. "ubordonata circumstanial de mod rspunde la 2ntrebrile3 "o3R = cum@, "o3 be'u i=ull6 R = c4t de frumos @, "o3 &u#" R = c4t de mult @, "o3 li le R = c4t de puin @, "o3 bi7 R = c4t de mare @ etc. ?"e #oo;s "e bre';='s eH'# l6 's "er &o "er did. = Ea pregtete micul de$un e5act cum fcea mama ei. B.B.1Q. Pro)o9ii' subordon' #'u9'l (T"e Adverbi'l *l'use o= *'use5Re'son) Este 2n fraza respectiv un complement circumstanial de cauz pe l4ng termenul su regent care este un verb sau un adverb din regenta sa. I didnC &ee "e& "ere be#'use I 3's l' e. > (u i1am 2nt4lnit acolo pentru c am 2nt4rziat. "e leag de regenta sa prin con$uncii sau adverbe relative ca3 be#'use = pentru c< =or "e re'son "' = pentru motivul c, seein7 "' = vz4nd c, on "e 7round "' = din cauz c, o3in7 o "e ='# "' = datorit faptului c, 163

's = cci, sin#e = 2ntruc4t, on '##oun "' = din cauz c etc. Lspunde la 2ntrebri ca3 3"6 R = de ce @, on 3"' '##oun R = din ce cauz, =or 3"' re'son R = din ce motiv6cauz @ etc. ?eein7 "' "e6 did no #o&e I 3en "o&e. = *z4nd c ei nu vin am plecat acas. I did no #o&e o3in7 o "e ='# "' i 3's oo l' e. = Eu nu am venit pentru faptul c era prea t4rziu. B.B.11. Pro)o9ii' subordon' =in'l (de s#o)) (T"e Adverbi'l *l'use o= Pur)ose) .orespunde 2n fraza respectiv unui complement circumstanial de cauz pe l4ng un verb sau adverb din regenta sa, respectiv pe l4ng termenul su regent. You &us 7e u) e'rlier< so "' 6ou #'n &ee "i& ' "e s ' ion. = Erebuie s te scoli mai devreme ca s1l poi 2nt4mpina pe el la gar. Ae 7o u) e'rl6< so "' 3e s"ould no be l' e =or s#"ool. = (e1am sculat de1 noapte ca s nu 2nt4rziem de la coal. He &us urn on "e li7" les "e s"ould ;no#; "i&sel= '7'ins so&e "in7 in "e d'r;ness. = El trebuie s aprind lumina ca s nu se loveasc de ceva pe 2ntuneric. "ubordonata final se leag de regenta sa prin con$unciile i adverbele relative3 in order "' = cu scopul de a, so "' = aa 2nc4t, "' = 2nc4t6c, les (\ s"ould) = ca s nu, =or =e'r "' = de team s nu, on )ur)ose o = cu scopul de a. I s"'ll 7o o En7l'nd so "' I #'n le'rn En7lis" 3ell. = Eu voi merge 2n nglia ca s pot 2nva englezete bine. Un li&b' en7le9 un &'re nu&r de subordon' e =in'le se re'li9e'9 #u '%u orul &odului in=ini iv< deIi se I ie # in=ini ivul nu es e un &od )erson'l. Ae 7o o s#"ool o le'rn. = 7ergem la coal s 2nvm. = 7ergem la coal pentru a 2nva. Ae 7o o #"ur#" o )r'6. = 7ergem la biseric pentru a ne ruga. = 7ergem la biseric s ne rugm. T"e6 #'&e "ere on )ur)ose o borro3 &one6 =ro& us. = Ei au venit aici cu scopul de a 2mprumuta bani de la noi. Lspunde la 2ntrebrile3 on 3"' )ur)ose R = cu ce scop @, =or 3"' re'son R = pentru care motiv @, =or 3"' R = 3"' .. =or R = pentru ce @ B.B.1B. ?ubordon' ' #on#esiv (T"e Adverbi'l *l'use o= *on#ession) "e introduce prin con$unciile3 "ou7"< 'l "ou7" = dei, cu toate c< "o3ever = oric4t de, 3"oever = indiferent cine, in s)i e o= = 2n ciuda 6pofida, even i=5 "ou7" = chiar dac, 3"i#"ever = indiferent care, no &' er 3"o = indiferent cine, no &' er 3"ose = indiferent al, a, ai, ale cui @< no &' er b6 3"o& = no &' er 3"o(&)... b6 = indiferent de cine, no &' er 3"6 = indiferent de ce, no &' er "o3 = indiferent cum , no &' er 3"en = indiferent c4nd, no &' er 3"ere > indiferent unde T"ou7" i is l' e 3e s"'ll si 'nd 3' #" "e =oo b'll &' #". = Dei este t4rziu noi vom sta i vom privi meciul de fotbal. Ae s"'ll 3' #" "e =oo b'll &' #" 'l "ou7" i is l' e. = (oi vom privi meciul de fotbal dei este t4rziu. L' e 's i is 3e s"'ll 3' #" "e =oo b'll &' #". = E4rziu aa cum este noi vom privi meciul de fotbal. = a t4rziu cum este noi vom privi meciul de fotbal. 164

You s"ould be 3'i in7 =or "i& even i= i 3ere l' e. = r trebui s1l atepi chiar dac ar fi t4rziu. Hn acest ultim e5emplu se observ 2n subordonat folosirea modului sub$onctiv prin care se e5prim o situaie ireal sau o presupunere. You s"ould "'ve been 3'i in7 =or "i& even i= i "'d been l' e. = r fi trebuit s1l atepi chiar dac era t4rziu. Ae s"'ll 7o o see "e& even i= i is r' "er e'rl6. = 7ergem pe la ei dei este cam devreme. I bu6 i "o3ever eH)ensive i is. = Hl 6G cumpr indiferent c4t este de scump(). I s"ould bu6 i "o3ever eH)ensive i 3ere. = cumpra1o indiferent c4t ar fi ea de scump. = <1a cumpra indiferent c4t ar fi de scump. I= "e6Cre )oor< ' le's "e6Cre "ones . = Dac sunt sraci cel puin sunt cinstii. B.B.1D. Pro)o9ii' #onse#u iv (T"e Adverbi'l *l'use o= Resul or T"e *onse#u ive Adverbi'l *l'use) E5prim rezultatul6urmarea6consecina aciunii din propoziia regent. Ali#e 3's so be'u i=ul "' ever6bod6 3's 'd&irin7 "er. = lice era aa6at4t de frumoas 2nc4t toat lumea o admira. His eH)l'n' ion 3's so #le'r "' e'#" o= us unders ood i = E5plicaia lui a fost aa de clar 2nc4t fiecare dintre noi a 2neles1o. He never 7oes o "e se'side bu s)end ' lo o= &one6. = El nu merge niciodat la mare fr s cheltuiasc muli bani. ?u#" 3's "e =or#e o= "is 'r7u&en "' ever6bod6 '7reed 3i " "i&. = a mare a fost fora argumentului su c toat lumea a fost de acord cu el. "e introduce prin con$unciile! so... "' ... = aa de... 2nc4t6c, "' = c62nc4t He 3's so #lever "' ever6bod6 'd&ired "i&. = El era aa6at4t de detept c62nc4t toat lumea 2l admira. B.B.1K. Pro)o9ii' subordon' #ondiion'l (T"e Adverbi'l *l'use o= *ondi ion or "e *ondi ion'l *l'use) Leprezint condiia 2nfptuirii62ndeplinirii aciunii din regenta sa. "e leag de regenta sa cu a$utorul con$unciilor condiionale 3 i= = dac, on #ondi ion "' = cu condiia c, )rovidin75)rovided "' = cu condiia c, su))ose5su))osin7 "' = presupun4nd c = dac, unless = dac nu, cu condiia c nu , 3"e "er... or no = dac... sau nu, 's soon 's = de 2ndat ce = dac, 's lon7 's = c4t timp = dac, in #'se = 2n caz c = dac E5ist trei tipuri de condiionale, clasificare fcut 2n raport cu posibilitatea realizrii6 2ndeplinirii aciunii din regenta respectiv. ') ?ubordon' ' #ondiion'l i) I a #ondiie re'l Ii )osibil< iar verbul din re7en ' s' es e l' vii or. <ocul lor 2n fraz se poate schimba. I= I "'ve i&e I s"'ll re'd "is boo;. = Dac voi avea timp voi citi aceast carte. I s"'ll re'd "is boo; i= I "'ve i&e. = *oi citi aceast carte dac voi avea timp. I s"'ll no re'd "is boo; unless I "'ve i&e. = (u voi citi aceast carte dac nu voi avea timp. I s"'ll re'd "is boo; on "e #ondi ion "' I "'ve i&e. = *oi citi aceast carte cu condiia c voi avea timp. Re&ind "i& o= "is )ro&ise in #'se "e =or7e s. = mintete1i de promisiunea lui 2n caz c uit. ICll re&ind 6ou o= 6our )ro&ise in #'se 6ou =or7e . = Hi voi aminti de promisiunea ta 2n caz c uii. 165

ICll no be 3'i in7 =or 6ou i= 6ou 're l' e. = (u te voi atepta dac vei 2nt4rzia. ICll no 3'i =or 6ou i= 6ou 're l' e. = (u te voi atepta dac vei 2nt4rzia. Din e5emplele de mai sus se vede c aciunea din condiional probabil6 posibil se va 2ndeplini. b) ?ubordon' ' #ondiion'l i) II ? #ondiie ire'l Ii i&)rob'bil< d'r nu i&)osibil. I s"ould re'd "is boo; i= I "'d i&e. = Eu a citi aceast carte dac a avea timp. "e observ c 2n e5emplul de mai sus verbul es e l' &odul #ondiion'l< i&)ul )re9en , iar 2n re7en verbul es e &odul sub%on# iv< i&)ul )re9en . Hn aceast situaie condiia devine probabil. Hn acest caz aciunea din regent pare mai degrab s nu se realizeze sau presupunerea din regent pare s fie 2n contradicie cu realitatea ori faptele cunoscute. He 3ould bu6 "is )'l'#e i= "e "'d &one6. = El ar cumpra acest palat dac ar avea bani. I= "e 3ere o 7o on ' %ourne6 round "e 3orld "e 3ould be ver6 "'))6. = Dac el ar fi6 trebui6 urma s mearg 2ntr1o cltorie 2n $urul lumii ar fi foarte fericit. He 3ould be ver6 "'))6 i= "e 3ere o 7o on ' %ourne6 round "e 3orld. = El ar fi foarte fericit dac ar fi s plece6mearg 2ntr1o cltorie 2n $urul lumii. #) ?ubordon' ' #ondiion'l i) III ? #ondiie i&)osibil Hn situaia aceasta verbul din re7en es e l' &odul #ondiion'l )er=e# , iar #el din re7en es e l' &odul sub%on# iv )er=e# . .ondiiile sunt trecute, sunt deci imposibil de 2ndeplinit. I= I "'d "'d i&e I s"ould "'ve re'd "e boo;. = Dac a fi avut timp a fi citit cartea. sau3 I s"ould "'ve re'd "e boo; i= I "'d "'d i&e. = Eu a fi citit cartea dac a fi avut timp. I s"ould "'ve s)o;en o "' En7lis"&'n i= I "'d been 'ble o s)e'; En7lis". = fi vorbit cu englezul acela dac a fi tiut englezete. sau3 H'd I been 'ble o s)e'; En7lis" I s"ould "'ve s)o;en o "' En7lis"&'n. = " fi tiut eu s vorbesc englezete a fi vorbit cu englezul acela. I= 6ou re' us ;indl6< 3eCll do 'n6 "in7 =or 6ou. = Dac ne tratezi (ne vei trata) amabil vom face orice pentru tine. I= 6ou lis ened o us< 6ou 3ouldnC &';e &is ';es. = Dac tu ai asculta de noi n1ai face greeli. I= 6ou ever "'ve 'n6 rouble< le us ;no3. = Dac avei6ai vreodat vreo suprare, d1ne de tire. I= i 3ere o r'in< 6ou 3ould 7e 3e . = Dac ar fi s plou, v1ai uda. ?"ould 6ou #"'n7e 6our &ind< le &e ;no3. = Dac s1ar 2nt4mpla s te rzg4ndeti, d1mi de veste. Give i b'#; o "i&< or ICll ell 6our &o "er. = D1i1l 2napoi c altfel 2i spun mamei tale. B.B.1L. ?ubordon' ' #ondiion'l a #on#esiv (T"e Al ern' ive *ondi ion'l *on#essive *l'use) He 3ill )'6 =or ever6 "in7< 3"e "er "e li;es i or no . = El va plti pentru tot, chiar dac 2i place sau nu. A"erever 6ou live< 6ou "'ve o 3or; "'rd. = Griunde (indiferent unde) trieti, trebuie s munceti serios6mult. 166

A"erever 6ou lived< 6ouCd "'ve o 3or; "'rd. = Griunde ai locui6tri ar trebui s munceti mult. B.D. *O$*OR.A$dA TIMP+RILOR (THE ?EV+E$*E OF TE$?E?) Es e '#ordul obli7' oriu 'l i&)ului verbului din subordon' #u i&)ul verbului din re7en ' s'. Un li&b' en7le9 i&)ul verbului din subordon' rebuie s se subordone9e i&)ului verbului din re7en . *u 'l e #uvin e i&)urile verbelor din re7en e di# e'9 =olosire' 'nu&i or i&)uri Jn subordon' ele lor. E5ist 2n acest sens trei reguli de cunoscut i aplicat. Re7ul' I3 Dac 2n regent verbul este la Presen Tense sau Presen Per=e# Tense 2n subordonat se poate folosi orice timp. Re7ul' II! Dac 2n regent verbul este la trecut 2n subordonat el trebuie s fie la unul din cele trei timpuri trecute ale limbii engleze3 T"e P's Per=e# < T"e P's Tense< T"e Fu ure in "e P's . Re7ul' III3 Dac verbul din regent este la viitor 2n subordonatele condiionale i temporale, el trebuie s fie la Presen Tense sau Presen Per=e# Tense, iar dac subordonata este completiv direct verbul va fi la viitor. REGE$T, I. (erbul es e l' )re9en Ae 'll ;no3 toi tim c "' ?+:OR.O$AT, verbul )o' e =i l' ori#e i&)

"e "'d #o&e = venise "e #'&e = a venit = (oi "e 3ill #o&e = el va veni

"e 3ould #o&e > el ar veni "e 3ould "'ve #o&e = el ar fi venit II. (erbul es e l' re#u verbul rebuie s =ie l' re#u s"e "'d #o&e = ea venise 1 anterioritate He did no ;no3 "' = s"e #'&e = ea a venit 1 simultaneitate El nu a tiut c s"e 3ould #o&e = va veni 1 posterioritate III. (erbul es e l' vii or A. verbul s =ie l' Presen s'u Presen Per=e# Jn subordon' ele #ondiion'le Ii e&)or'le I s"'ll ell 6ou "e ru " i=53"en > Hi voi spune adevrul dac 6c4nd 6ou 7ive ("'ve 7iven) &e "e boo;. = 2mi vei da cartea. :. verbul v' =i l' ori#e i&) Jn subordon' ' #o&)le iv dire# . I s"'ll see 3"' = Eu I s"'ll do. > voi face. voi vedea ce EXCEPII (deci cazuri c4nd nu se aplic regulile de concordan a timpurilor) 1. *Tnd Jn subordon' se eH)ri& un 'devr I iini=i# 57ener'l. Ever6bod6 ;ne3 "' 7old is ' &e 'l. = Eoat lumea tia c aurul este metal. I old 6ou "' silver is 7r'6. = Yi1am spus c argintul este gri. B. *Tnd subordon' ' es e! ') #'u9'l He 3ill no 7o o s#"ool be#'use "e didnC le'rn "is lessons. = El nu va merge la coal pentru c nu i1a 2nvat leciile. Ae s"'ll 7o on "e ri) be#'use "e6 7've us "e &one6. = *om merge 2n 167

e5cursie pentru c ei ne1au dat banii. b) ' ribu iv You 3ill see "e &'n 3"o 3ro e "' boo;. = Hl vei vedea pe omul care a scris cartea aceea. I s'3 "e 7irl 3"o 3ill )l'6 "e )i'no. = m vzut fata care va c4nta la pian. #) #o&)'r' iv &od'l To&orro3 I s"'ll 3or; &ore "'n I 3or;ed 6es erd'6. = 74ine voi munci mai mult dec4t am muncit ieri. Al e eHe&)le! I= 6ou didnC 7ive "i& "e &one6 "e 3onC bu6 'n6 boo;s. = Dac nu i1ai dat banii el nu va cumpra nici o carte. I= I "'d bou7" "' "ouse I 3ould be ' ri#" &'n no3. = Dac a fi cumprat casa aceea a fi un om bogat acum. I= 6ou #'&e in i&e 6ou 3ouldnC "'ve &issed "e r'in. = Dac veneai la timp n1ai fi pierdut trenul. I= 6ou 3ere 3i " us 6ou 3ould "'ve 'd&ired "e s#ener6. = Dac erai cu noi ai fi admirat peisa$ul. B.K. TRA$?FORMAREA (OR:IRII .IRE*TE U$ (OR:IRE I$.IRE*T, (orbire' dire# re)re9in #uvin ele unei )erso'ne ros i e Jn r2o J&)re%ur're< Jn )re9en' #uiv' s'u Jn #onvers'ie #u #inev'. Un li&b' ro&Tn vorbire' dire# se &'r#"e'9 Jn s#ris )rin linie de di'lo7. Un li&b' en7le9 e' se &'r#"e'9 )rin 7"ili&ele< #'re se ' 'Ie'9 o de'un' sus. li&b' en7le9 li&b' ro&Tn ^A"' is 6our n'&e R^ "e 's;ed &e. = ? .um te cheam @ m 2ntreb el. ^M6 n'&e is Geor7e^< I 'ns3ered. = ? 7 cheam >eorge, am rspuns eu. &rezentarea 6repetarea cuvintelor unei persoane de ctre alta oral sau 2n scris poart numele de vorbire dire# sau s il dire# 1 aa cum se vede 2n e5emplele de mai sus. Leluarea acestor cuvinte i prezentarea lor de (ctre) cineva sub form de propoziii subordonate poart numele de vorbire indire# sau s il indire# . "1 a transformat astfel vorbirea direct 2n vorbire indirect. ^A"' is 6our n'&e R^ "e 's;ed &e. = ? .um te cheam @ m 2ntreb el. devine3 He 's;ed &e 3"' &6 n'&e 3's. = El m 2ntreb cum m cheam. E5ist un mare numr de verbe cu a$utorul crora se realizeaz trecerea de la vorbirea direct la vorbirea indirect. &rintre acestea sunt3 o s'6 (a zice 6gri), o 's; (a 2ntreba), o 'd&i (a admite 62ncuviina), o '#;no3led7e (a recunoate), o '7ree (a fi de acord), o 'ns3er 5re)l6 (a rspunde), o "in; (a g4ndi 6crede), o ell (a spune), o 3onder (a se mira) etc. Ele se numesc verbe introductive. 0at concret cum se face transformarea vorbirii directe 2n vorbire indirect3 ') ^I '& ' "o&e^ "e s'6s. b) ^I '& ' "o&e^ "e s'id. Dac verbul introductiv este la prezent, aa cum se vede 2n varianta ') verbul din vorbirea direct care prin transformare a$unge predicatul subordonatei, nu1i va modifica timpul, ci i1l va menine astfel3 ^I '& ' "o&e^ "e s'6s. devine! He s'6s ( "' ) "e is ' "o&e. &ropoziia regent este He s'6s, iar propoziia "e is ' "o&e este subordonat. 168

Hn varianta b) transformarea se face astfel3 ^I '& ' "o&e^ "e s'id. devine! He s'id "' "e 3's ' "o&e. *erbul s'id, 2n vorbirea indirect, verbul regentei, este la P's Tense. *om aplica concordana timpurilor. stfel verbul '& trece i el la P's Tense. Hn cazul b) timpurile verbelor din vorbirea direct transform4ndu1se dup cum urmeaz3 T"e Presen devine T"e P's Tense T"e P's Tense Ii T"e Presen Per=e# devin T"e P's Per=e# T"e Fu ure devine T"e Fu ure in "e P's Eot 2n aceast situaie se mai produc urmtoarele schimbri3

169

170

171

172

173

174

I 6ou 3e &6 6our &ine 6ours "is od'6 6es erd'6 l's &on " 3o5 "ree d'6s '7o "ere no3 od'6

g g g g g g g g g g

"e5s"e I53e "e6 "is5"er &65our "is5"ers &ine "' "' d'6

"e d'6 be=ore or "e )revious d'6 g "e &on " be=ore g g 3o5 "ree d'6s be=ore "ere

our &e 6ou us ours 6ours "ese l's 3ee; l's ni7" l's 6e'r

g "eir g "i&5"er g &e5us g "e& g "eirs g ours g "ose g "e 3ee; be=ore g "e ni7" be=ore g "e 6e'r be=ore

g "en g 6es erd'6 or "' d'6

on "is g on "' d'6 d'6 oni7" g "' ni7" o&orro g "e neH d'6 3 or "e =ollo3in7 d'6

E5emple3 ^T"is is &6 bro "er^ "e s'id. g He s'id "' "' 3's "is bro "er. ^T"ese 're our =riends^ "e6 s'id. g T"e6 s'id "' "ose 3ere "eir =riends. ^You 're in our 7'rden^ "e6 s'id. g T"e6 s'id "' 3e 3ere in "eir 7'rdenY T"e6 s'id "' I 3's in "eir 7'rden. ^I #'n #o&e b6 &6 &o or2#'r^ Fo"n s'id. g Fo"n s'id "' "e #ould #o&e b6 "is &o or2#'rY Fo"n s'id "' "e 3's 'ble o #o&e b6 "is &o or2#'r. ^I s"'ll #o&e b6 &6 &o or2#'r^ Fo"n s'id. g Fo"n s'id "' "e 3ould #o&e b6 "is &o or2#'r. ^I #'&e b6 &6 &o or2#'r^ Fo"n s'id. g Fo"n s'id "' "e "'d #o&e b6 "is &o or2#'r. ^I "'ve #o&e b6 &6 &o or2#'r^ Fo"n s'id. g Fo"n s'id "' "e "'d #o&e b6 "is &o or2#'r. ^I s"ould #o&e b6 &6 &o or2#'r^ Fo"n s'id. g Fo"n s'id "' "e 3ould "'ve #o&e b6 "is &o or2#'r. ^Yes erd'6 3's &6 bir "d'6^ Fo"n s'id. g Fo"n s'id "' "e )revious d'6 "'d been "is bir "d'6. ^You #'n see us i= 6ou urn on "e li7" ^ "e6 s'id. g T"e6 s'id "' 3e #ould see "e& i= 3e urned on "e li7" . ^You 3ill =ind us ' "o&e i= 6ou #o&e e'rlier^ "e6 s'id. g T"e6 s'id "' 3e5I 3ould =ind "e& ' "o&e i= 3e5I #'&e e'rlier. ^You #'n see &e i= 6ou o)en 6our e6es^ "e s'id. g He s'id "' I #ould see "i& i= I o)ened &6 e6es. B.K.1. Tr'ns=or&'re' Jn vorbire indire# ' Jn rebrilor 7ener'le Un rebrile 7ener'le sun #ele #'re )o )ri&i rs)unsul d' s'u nu. ^.o 6ou ;no3 &e^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e i=53"e "er I ;ne3 "i&. 175

^.id 6ou ;no3 &e^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e i=53"e "er I "'d ;no3n "i&. ^Are 6ou livin7 in "is o3n^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e i=53"e "er I 3's livin7 in "' o3n. ^Aill 6ou #o&e 3i " us^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e i=53"e "er I 3ould #o&e 3i " "e&. ^Is "e 7oin7 o re'd "is boo;^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e i=53"e "er "e 3's 7oin7 o re'd "' boo;. ^A's "e 7oin7 o re'd "is boo; R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e i=53"e "er "e "'d been 7oin7 o re'd "' boo;. ^*'n 6ou #o&e 3i " &e^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e i=53"e "er I #ould #o&e 3i " "i&. ^Mus 6ou 7o "ere no3^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e i=53"e "er I "'d o 7o "ere "en. ^.id 6ou "'ve o 7o "ere 3i " "e&^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e i=53"e "er I "'d "'d o 7o "ere 3i " "e&. B.K.B. Tr'ns=or&'re' Jn vorbire indire# ' Jn rebrilor s)e#i'le Un rebrile s)e#i'le sunt cele care3 ? nu pot primi un rspuns scurt, adic d' sau nu ? au o intonaie cobor4toare (ca i propoziiile afirmative) ? se formeaz cu pronume, ad$ective sau adverbe interogative, sau cu combinaii ale acestora3 3"oR = cine, care @ 3"o else R = mai cine @, cine mai @, cine altcineva @ 3"ose R = al, a, ai, ale cui @ 3"ose else R = al, a, ai, ale mai cui @, al, a, ai, ale cui mai @, al, a, ai, ale cui altcuiva @ o 3"o& R = 3"o(&)... o R = cui @, la cine @ o 3"o& else R = mai cui @, cui mai @, cui altcuiva @, la cine altcineva @ 3"o&R = pe cine@ 3"o& elseR = pe mai cine@, pe cine mai@, pe cine altcineva@ 'bou 3"o&R = 3"o(&)... 'bou R = despre cine@ 'bou 3"o& elseR = despre mai cine@, despre cine mai@, despre cine altcineva@ '= er 3"o&R = 3"o(&)...'= erR = dup cine@ '= er 3"o& elseR = dup mai cine@ = dup cine mai@ = dup cine altcineva@ '&on7 3"o&R = 3"o(&)... '&on7R = printre cine@, 2ntre cine@ '&on7 3"o& elseR = printre mai cine@, printre cine mai@, printre cine altcineva@ ' 3"o&R = 3"o(&)... ' R = la cine@ ' 3"o& elseR = 3"o(&) else... ' R = la mai cine@, la cine mai@, la cine altcineva@ be#'use o= 3"o& elseR = din cauza mai cui@, din a mai cui cauz@ be=ore 3"o& elseR = 2naintea mai cui@, 2n faa mai cui@, 2naintea cui altcuiva@ be 3een 3"o&R = 3"o(&)... be 3eenR = 2ntre cine@ be 3een 3"o& elseR = 2ntre mai cine@, 2ntre cine altcineva@ be6ond 3"o&R = 3"o(&)... be6ondR = dincolo de cine@ be6ond 3"o& elseR = dincolo de mai cine@, dincolo de cine altcineva@ b6 3"o&R = 3"o(&)... b6R = de cine@ b6 3"o& elseR = de mai cine@, de cine altcineva@ ='r =ro& 3"o&R = departe de cine@ ='r =ro& 3"o& elseR = departe de mai cine@, departe de cine altcineva@ 176

=or 3"o&R = 3"o(&)... =orR = pentru cine@ =or 3"o& elseR = pentru mai cine@, pentru cine altcineva@ =ro& 3"o&R = 3"o(&)... =ro&R = de la cine@ =ro& 3"o& elseR = de la mai cine@, de la cine altcineva@ ne'r 3"o&R = 3"o(&) ne'rR = l4ng cine@ ne'r 3"o& elseR = l4ng mai cine@, l4ng cine altcineva@ o= 3"o&R > 3"o(&)... o=@ = despre cine@ = la cine@ o= 3"o& elseR = despre mai cine@, despre cine altcineva@ )'s 3"o&R = dincolo de cine@ )'s 3"o& elseR = dincolo de mai cine@, dincolo de cine altcineva@ "rou7" 3"o&R = 3"o(&)... "rou7"R = prin cine@ "rou7" 3"o& elseR = prin mai cine@, prin cine altcineva@, prin cine altul6alta6alii6altele@ 3i " 3"o&R = 3"o(&)... 3i "R = cu cine@ 3i " 3"o& elseR = cu mai cine@, cu cine altcineva@ 3i "ou 3"o&R = 3"o(&)... 3i "ou R = fr cine@ 3i "ou 3"o& elseR = fr mai cine@, fr cine altcineva@ 3"' R = ce@ 3"' elseR = mai ce@, ce mai@, ce altceva@ 'bou 3"' R > 3"' ... 'bou R = despre ce@ 'bou 3"' elseR = despre mai ce@, despre ce altceva@ '= er 3"' R = 3"' ... '= erR = dup ce@ '= er 3"' elseR = dup mai ce@ = dup ce altceva@ ' 3"' R = 3"' .. ' R = la ce@ ' 3"' elseR = la mai ce@, la ce altceva@ be#'use o= 3"' R = din cauza cui@ be#'use o= 3"' elseR = din cauza mai cui@, din ce alt cauz@ be=ore 3"' R = 2nainte de ce@, 2n faa a ce@ be=ore 3"' elseR = 2n faa mai cui@, 2n faa a ce altceva@ b6 3"' R = 3"' ... b6R = de ce@, prin ce@ b6 3"' elseR = de ce altceva@, prin ce altceva@ ='r =ro& 3"' R = departe de ce@ ='r =ro& 3"' elseR = departe de ce altceva@ =ro& 3"' R = 3"' ... =ro&R = din ce@, de la ce@ =ro& 3"' elseR = din ce altceva@, din mai ce@ ne'r 3"' R = l4ng ce@ ne'r 3"' elseR = l4ng ce altceva@, l4ng mai ce@ o= 3"' R = 3"' ... o=R = despre ce@ o= 3"' elseR = despre ce altceva@ )'s 3"' R = dincolo de ce@ )'s 3"' elseR = dincolo de ce altceva@, dincolo de mai ce@ "rou7" 3"' R = 3"' ... "rou7"R = prin ce@ "rou7" 3"' elseR = prin ce altceva@ 3i " 3"' R = 3"' ... 3i "R = cu ce@ 3i " 3"' elseR = cu ce altceva@ 3i "ou 3"' R = 3"' ... 3i "ou R = fr ce@ 3i "ou 3"' elseR = fr ce altceva@, fr mai ce@ 3"enR = c4nd@ 3"en elseR = c4nd altc4ndva@, mai c4nd@ =ro& 3"enR = de c4nd@ =ro& 3"en elseR = de c4nd altc4ndva@, de mai c4nd@ 177

sin#e 3"enR = de c4nd@ sin#e 3"en elseR = de c4nd altc4ndva@ ill5un il 3"enR = p4n c4nd@ 3"ereR = unde@ 3"ere elseR = unde mai@, mai unde@, unde altundeva@ 3"ere 'bou sR = pe unde@ =ro& 3"ereR = de unde@ =ro& 3"ere elseR = de unde altundeva@ 3"i#"R = care@ 'bou 3"i#"R = 3"i#"... 'bou R = despre care@ 'bou 3"i#" o= "e&R = despre care din6dintre ei6ele@ '= er 3"i#" o= us56ou5 "e&R = dup care dintre noi6voi6ei 6ele@ '= er 3"i#" (bo6)R = dup care (biat)@, dup al c4telea biat@ '&on7 3"i#" ( rees)R = 2ntre6printre care (copaci)@ '&on7 3"i#" o= "e&R = 2ntre care dintre ei@ (A"i#" one o= us is "e loo;in7 ' R = <a care dintre noi privete el@) be=ore 3"i#" o= usR = 2n faa cruia6creia6crora dintre noi@ be 3een 3"i#" o= "e&R = 2ntre care dintre ei6ele@ be6ond 3"i#" ("ouse)R = dincolo de care (cas)@ be6ond 3"i#" o= "e&R = dincolo de care dintre ei6ele@ ='r =ro& 3"i#" ()l'#e)R = departe de care (loc)@ =or 3"i#" o= us56ou5 "e&R = pentru care dintre noi6voi6ei6ele@ =ro& 3"i#" o= us56ou5 "e&R = de la care dintre noi6voi6ei6ele@ ne'r 3"i#" o= us56ou5 "e&R = l4ng care dintre noi6voi6ei6ele@ ne'r 3"i#" o= "e l';esR = l4ng care dintre lacuri@ )'s 3"i#" o= us56ou5 "e&R = dincolo de care dintre noi6voi6ei6ele@ (P's 3"i#" o= 6ou did "e 3'l;R = Dincolo de care dintre voi a trecut el@) "rou7" 3"i#" o= us56ou5 "e&R = prin care dintre noi6voi6ei6ele@ 3i " 3"i#" o= us56ou5 "e&R = cu care dintre noi6voi6ei6ele@ 3i "ou 3"i#" o= us56ou5 "e&R = fr care dintre noi6voi6ei6ele@ "o3R = cum@ "o3 elseR = mai cum@, cum mai@ "o3 lon7R = de c4t timp@, de c4t vreme@ ^A"o 're 6ou^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e 3"o I 3's. ? .ine eti tu@ m1a 2ntrebat el. devine 3 El m1a 2ntrebat cine sunt eu. ^A"o else is 3i " 6ou^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e 3"o else 3's 3i " &e. ? .ine mai este cu tine@ m1a 2ntrebat el. g El m1a 2ntrebat cine mai este6era cu mine. ^A"ose 're "ese boo;s^R "e 's;ed &e g He 's;ed &e 3"ose "ose boo;s 3ere. ? le cui sunt aceste cri@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat ale cui sunt6erau crile acelea. ^A"ose else 're "ese boo;s^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e 3"ose else "ose boo;s 3ere. ? le cui altcuiva sunt aceste cri@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat ale cui altcuiva erau crile acelea. ^To 3"o& #'n 6ou 7ive "is &one6^R "e 's;ed &e. > ^A"o(&) #'n 6ou 7ive "is &one6 o^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e o 3"o& I #ould 7ive "' &one6. > He 's;ed &e 3"o(&) I #ould 7ive "' &one6 o. ? .ui poi da aceti bani@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat cui pot6puteam s dau 178

banii aceia. ^To 3"o& else #'n 6ou 7ive "is &one6^R "e 's;ed &e. > ^A"o(&) else #'n 6ou 7ive "is &one6 o^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e o 3"o& else I #ould 7ive "' &one6. > He 's;ed &e 3"o&53"o else I #ould 7ive "' &one6 o. ? .ui altcuiva poi da aceti bani@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat cui altcuiva 2i pot6puteam da eu banii aceia. ^A"o& do 6ou see^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e 3"o& I s'3. ? &e cine vezi@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat pe cine vd. ^A"o& else do 6ou see^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e 3"o&53"o else I s'3. ? &e cine altcineva vezi@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat pe cine altcineva vd. = El m1a 2ntrebat pe cine mai vd. ^Abou 3"o& 're 6ou 'l;in7^R "e 's;ed &e. > ^A"o(&) 're 6ou 'l;in7 'bou ^R "e 's;ed &e.g He 's;ed &e 'bou 3"o& I 3's 'l;in7. > He 's;ed &e 3"o&53"o I 3's 'l;in7 'bou . ? Despre cine vorbeti@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat despre cine vorbesc. ^Abou 3"o& else #'n 3e 'l;^R "e 's;ed &e. > ^A"o(&) else #'n 3e 'l; 'bou ^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e 'bou 3"o& else 3e #ould 'l;. > He 's;ed &e 3"o(&) else 3e #ould 'l; 'bou . ? Despre cine altcineva putem discuta@, m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat despre cine altcineva putem discuta. ^A= er 3"o& is "e do7 runnin7^R "e 's;ed &e. > ^A"o(&) is "e do7 runnin7 '= er^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e '= er 3"o& "e do7 3's runnin7. > He 's;ed &e 3"o(&) "e do7 3's runnin7 '= er. ? Dup cine alearg c4inele@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat dup cine alearg c4inele. ^A= er 3"o& else 3's "e do7 runnin7^R "e 's;ed &e. > ^A"o(&) else 3's "e do7 runnin7 '= er^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e '= er 3"o& else "e do7 3's runnin7. > He 's;ed &e 3"o(&) else "e do7 3's runnin7 '= er. Dup cine altcineva alerga c4inele@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat dup cine altcineva alerga c4inele. ^Go 'nd =e #" ' do# or^ "e old &e. g He old &e o 7o 'nd =e #" ' do# or. ? Du1te i adu un doctor, mi1a zis el. El mi1a zis s merg (s m duc) s aduc un doctor. ^A 3"o& 're 6ou loo;in7^R "e 's;ed &e. > ^A"o(&) 're 6ou loo;in7 ' ^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e ' 3"o& I 3's loo;in7. > He 's;ed &e 3"o(&) I 3's loo;in7 ' . ? <a cine priveti tu@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat la cine privesc eu. ^:e#'use o= 3"o& 're 6ou l' e^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e be#'use o= 3"o& I 3's l' e. > He 's;ed &e 3"o(&) I 3's l' e be#'use o=. ? Din cauza cui ai 2nt4rziat@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat din cauza cui am 2nt4rziat. ^On 3"ose '##oun 're 6ou l' e^R "e 's;ed &e. > ^A"ose '##oun 're 6ou l' e on^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e on 3"ose '##oun I 3's l' e. > He 's;ed &e 3"ose '##oun I 3's l' e on. ? Din cauza cui ai 2nt4rziat@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat din cauza cui am 2nt4rziat. ^.ue o 3"' 're 6ou l' e^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e due o 3"' I 3's l' e. ? Datorit crui fapt ai 2nt4rziat@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat datorit crui fapt 179

am 2nt4rziat. ^.ue o 3"o& 're 6ou l' e^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e due o 3"o& I 3's l' e. > He 's;ed &e 3"o(&) 3's I l' e due o. ? Datorit cui ai 2nt4rziat@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat datorit cui am 2nt4rziat. ^:e#'use o= 3"o& else 're 6ou l' e^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e be#'use o= 3"o&53"o else I 3's l' e. ? Din cauza cui altcuiva ai 2nt4rziat@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat din cauza cui altcuiva am 2nt4rziat. ^.ue o 3"o& else 're 6ou l' e^R "e 's;ed &e. > ^A"o(&) else 're 6ou l' e due o^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e due o 3"o& else I 3's l' e. > He 's;ed &e 3"o&53"o else I 3's l' e due o. ? Datorit cui altcuiva ai 2nt4rziat@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat datorit cui altcuiva am 2nt4rziat. ^:e=ore 3"o& 3ere 6ou si in7^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e be=ore 3"o& I "'d been si in7. > He 's;ed &e 3"o(&) I "'d been si in7 be=ore. ? Hn faa cui edeai tu, m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat 2n faa cui edeam eu. ^:e=ore 3"o& else 3ere 6ou si in7^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e be=ore 3"o& else I "'d been si in7. ? Hn faa cui altcuiva edeai tu@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat 2n faa cui altcuiva edeam eu. ^:e 3een 3"o& 're 6ou 7oin7 o si ^R "e 's;ed &e. >^A"o(&) 're 6ou 7oin7 o si be 3eenR "e 's;ed &e. g He 's;ed &e be 3een 3"o& I 3's 7oin7 o si . ? Hntre cine intenionezi s ezi@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat 2ntre cine intenionez eu s ed6stau. ^:e 3een 3"o& else did 6ou si ^R "e 's;ed &e. > ^A"o(&) else did 6ou si be 3een^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e be 3een 3"o& else I "'d s' . > He 's;ed &e 3"o(&) else I "'d s' be 3een. a Hntre cine altcineva ai stat@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat 2ntre cine altcineva am stat. ^:e6ond 3"o& do 6ou live^R "e 's;ed &e. > ^A"o(&) do 6ou live be6ond^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e be6ond 3"o& I lived. ? Dincolo de cine locuieti@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat dincolo de cine locuiesc. ^:6 3"o& is "is boo; 3ri en^R "e 's;ed &e. > ^A"o(&) is "is boo; 3ri en b6^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e b6 3"o& "' boo; 3's 3ri en. > He 's;ed &e 3"o(&) "' boo; 3's 3ri en b6. ? De cine este scris cartea aceasta@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat de cine este scris cartea aceasta6aceea. ^:6 3"o& else 3ere 6ou seen^R "e 's;ed &e. > ^A"o(&) else 3ere 6ou seen b6^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e b6 3"o& else I "'d been seen. > He 's;ed &e 3"o(&) else I "'d been seen b6. ? De cine altcineva ai fost vzut@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat de cine altcineva am fost eu vzut. ^F'r =ro& 3"o& do 6ou live^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e ='r =ro& 3"o& I lived. ? Departe de cine locuieti tu@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat departe de cine locuiesc. ^F'r =ro& 3"o& else 3ere 6ou^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e ='r =ro& 3"o& else I "'d been. ? Departe de cine altcineva erai tu@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat departe de cine altcineva eram eu. 180

^For 3"o& 3ill 6ou 3ri e "is le er^R "e 's;ed &e. > ^A"o(&) 3ill 6ou 3ri e "is le er =or^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e =or 3"o& I s"ould 3ri e "' le er. > He 's;ed &e 3"o& I s"ould 3ri e "' le er =or. ? &entru cine vei scrie aceast scrisoare@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat pentru cine voi scrie eu scrisoarea aceea. ^For 3"o& else 3ill 6ou bu6 boo;s^ "e 's;ed &e. > ^A"o(&) else 3ill 6ou bu6 boo;s =or^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e =or 3"o& else I s"ould bu6 boo;s. > He 's;ed &e 3"o& else I s"ould bu6 boo;s =or. ? &entru cine altcineva vei cumpra cri@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat pentru cine altcineva voi cumpra cri. ^Fro& 3"o& do 6ou "'ve "is )resen ^R "e 's;ed &e > ^A"o(&) do 6ou "'ve "is )resen =ro&^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e =ro& 3"o& I "'d "' )resen . > He 's;ed &e 3"o& I "'d "' )resen =ro&. ? De la cine ai acest cadou@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat de la cine am cadoul acesta6acela. ^Fro& 3"o& else do 6ou "'ve "ese )resen s^R "e 's;ed &e. > ^A"o(&) else do 6ou "'ve "ese )resen s =ro&^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e =ro& 3"o& else I53e "'d "ose )resen s. > He 's;ed &e 3"o(&) else I53e "'d "ose )resen s =ro&. ? De la cine altcineva ai aceste cadouri@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat de la cine altcineva am cadourile acelea6acestea. ^$e'r 3"o& 're 6ou 7oin7 o si ^R "e 's;ed &e. > ^A"o(&) 're 6ou 7oin7 o si ne'r^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e ne'r 3"o& I 3's 7oin7 o si . > He 's;ed &e 3"o(&) I 3's 7oin7 o si ne'r. ? <4ng cine ai de g4nd s ezi@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat l4ng cine am eu de g4nd s ed6stau. ^$e'r 3"o& else did 6ou si ^R "e 's;ed &e. >^A"o(&) else did 6ou si ne'r^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e ne'r 3"o& else I "'d s' . > He 's;ed &e 3"o(&) else I "'d s' ne'r. ? <2ng cine altcineva ai stat@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat l2ng cine altcineva am stat (eu). ^O= 3"' did "e6 die^R "e 's;ed &e. > ^A"' did "e6 die o=^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e o= 3"' "e6 died. > He 's;ed &e 3"' "e6 died o=. ? De ce au murit ei@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat de ce au murit ei. ^Abou 3"o& 're 6ou s)e';in7^R "e 's;ed &e. > ^A"o(&) 're 6ou s)e';in7 'bou ^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e 'bou 3"o& I 3's s)e';in7. > He 's;ed &e 3"o(&) I 3's s)e';in7 'bou . ? Despre cine vorbeti tu@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat despre cine vorbesc eu. ^O= 3"' ;ind o= &usi# 're 6ou =ondR "e 's;ed &e. > ^A"' ;ind o= &usi# 're 6ou =ond o=^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e o= 3"' ;ind5sor o= &usi# I 3's =ond. > He 's;ed &e 3"' ;ind o= &usi# I 3's =ond o=. ? De ce fel de muzic eti amator@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat de ce fel6gen de muzic sunt amator. ^P's 3"o& did "e6 "urr6^R "e 's;ed &e. > ^A"o(&) did "e6 "urr6 )'s ^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e )'s 3"o& "e6 "urried. > He 's;ed &e 3"o(&) "e6 "urried )'s . ? De cine au trecut ei 2n grab@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat de cine au trecut ei 2n grab. ^T"rou7" 3"o& did 6ou re#eive "is le erCR "e 's;ed &e > ^A"o(&) did 6ou re#eive "is le er "rou7"^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e "rou7" 3"o& I re#eived "' le er. > He 's;ed &e 3"o& I "'d re#eived "' 181

le er "rou7". ? &rin cine ai primit scrisoarea aceasta@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat prin cine am primit scrisoarea aceea. ^T"rou7" 3"o& else #'n 6ou re#eive boo;s^R "e 's;ed &e. > ^A"o(&) else #'n 6ou re#eive boo;s "rou7"^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e "rou7" 3"o& else I #ould re#eive boo;s. > He 's;ed &e 3"o(&) else I #ould re#eive boo;s "rou7". ? &rin cine altcineva poi primi cri@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat prin cine altcineva pot primi eu cri. ^Ai " 3"o& 3ill 6ou 7o on "e ri)^R "e 's;ed &e. > ^A"o(&) 3ill 6ou 7o on "e ri) 3i "^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e 3i " 3"o& I s"ould 7o on "e ri). > He 's;ed &e 3"o(&) I s"ould 7o on "e ri) 3i ". ? .u cine vei merge 2n e5cursie@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat cu cine voi merge eu 2n e5cursie. ^?"'ll I ell 6ou ' novel^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e i= "e s"ould ell &e ' novel. ? "1i povestesc un roman@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat dac s1mi povesteasc un roman. ^A"ere is "e bo6 6ou s)o;e oR^ "e 's;ed &e. g He 's;ed &e 3"ere "e bo6 I "'d s)o;en o 3's. ? 9nde este biatul cu care ai vorbit@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat unde este biatul cu care am vorbit. ^.o 6ou ;no3 "' "ree 'nd "ree &';e siH^R "e 's;ed &e. g He 's;ed &e i=53"e "er I ;ne3 "' "ree 'nd "ree &';e siH. ? 8tii c trei plus trei fac ase@ m1a 2ntrebat el. El m1a 2ntrebat dac tiu c trei plus trei fac ase. ^I dre'&ed "' I 3's =l6in7^ "e s'id. g He s'id ( "' ) "e "'d dre'&ed "' "e "'d been =l6in7. ? m visat c zbor, a zis el. El a zis c a visat c zboar. etc. B.K.D. Un rebrile dis%un# ive (T"e T'75T'il Vues ions) "e traduc 2n limba rom4n prin 2ntrebrile3 'I'2i, nu2i 'I' sau nu@ Ele se formeaz cu a$utorul unuia dintre urmtoarele verbe3 be< do< "'ve< s"'ll< 3ill< #'n< &'6< &us < need< ou7" o< d're You 're ' "o&e< 'renC 6ouR = Eti acas, nu1i aa@ You 're no ' "o&e< 're 6ouR = (u eti acas, nu1i aa@ He 3's ' "o&e< 3'snC "eR = Era acas, nu1i aa@ He 3's no ' "o&e< 3's "eR = El nu era acas, nu1i aa@ He 3ill no be ' "o&e< 3ill "eR = El nu va fi acas, nu1i aa@ He 3ill be ' "o&e< 3onC "eR = El nu va fi acas, nu1i aa@ Ele pot avea fie intonaie cobor4toare i 2n acest caz nu se ateapt o confirmare sau o infimare din partea interlocutorului fie o intonaie urctoare i 2n cazul acesta 2ntrebarea trebuie s primeasc rspuns (afirmativ sau negativ). De fapt ele sunt nite comunicri formate din dou pri. Dac prima parte este afirmativ, a doua parte este obligatoriu negativ i invers. <a formarea lor se mai ine seam, dup cum s1a vzut 2n e5emplele prezentate, de timpul i aspectul verbului primei pri a comunicrii. T"e6 s'3 us in "e s ree < didnC "e6 R = Ei ne1au vzut (pe noi) pe strad, nu1i aa @ T"e6 did no #o&e b6 bus< did "e6 R = Ei nu au venit cu autobuzul, nu1i aa @ Ae "'ve lived "ere =or en 6e'rs< "'venC 3e R = <ocuim aici de zece ani, nu1i 182

aa @ You ou7" o le'rn< ou7" nC 6ou R = "e cuvine s 2nvei, nu1i aa @ He #'nC 'ns3er "e Gues ion< #'n "e R = (u poate s rspund la 2ntrebare, nu1i aa @ I #ould #o&e e'rlier< #ouldnC I R = Eu puteam (a putea) veni mai devreme, nu1i aa @ ?"e d'renC 7o "ere 'lone< d're s"e R = Ea nu are cura$ s mearg acolo singur, nu1i aa @ You s'id "e6 #ould #o&e< didnC 6ou R = i6 i spus c pot veni, nu @ B.K.K. *T ev' re7uli de or o7r'=ie Ii )un# u'ie Jn li&b' en7le9 &unctul (Ehe ;ull "top) &unctul se aeaz la sf4ritul propoziiilor afirmative. Ae li;e ennis ver6 &u#". = (e place tenisul foarte mult. "emnul 2ntrebrii (Ehe _uestion 7arC) "emnul 2ntrebrii se aeaz la sf4ritul propoziiilor6frazelor interogative. A"' is 6our n'&e R = .um te cheam @ A"o is "e bo6 3"o brou7" "is boo; R = .ine este biatul care a adus cartea aceasta @ "emnul e5clamrii (Ehe E5clamation 7arC) "emnul e5clamrii se folosete dup3 a) propoziiile imperative3 Go 'nd =e #" ' do# orS = Du1te i adu un doctorB b) propoziiile care conin o mirare 2n care se e5prim admiraia fa de ceva6 cineva3 Ho3 be'u i=ul s"e isS = .e frumoas este ea B Ho3 be'u i=ul s"e is sin7in7S = .e frumos c4nt eaB c) dup inter$ecii3 ^Hus"S Hus"S^ s'id "e R'bbi . Dou puncte (Ehe .ollon) Dou puncte se aeaz c4nd urmeaz o enumerare, se introduce un citat sau urmeaz cuvintele cuiva (vorbire direct). He s'id "' "e s'3 "in7s li;e! boo;s< )en#ils 'nd )ens. = El a zis c a vzut lucruri cum ar fi3 cri, creioane i stilouri. T"' Cs 3"' "e s'id! ^Re'd "ese boo;s 'nd 6ou 3ill =ind ou in eres in7 "in7s^S = 0at ce a zis el3 .itete aceste cri i vei afla lucruri interesanteB One #'n visi "e =ollo3in7 #i ies! *lu%< Ro&e 'nd London. = "e pot vizita urmtoarele orae3 .lu$, Loma i <ondra. &unctul i virgula (Ehe "emicolon) &unctul i virgula are semnificaia unei pauze mai mari dec4t cea realizat cu a$utorul punctului. "e folosete mai rar. ^ICve old 6ou on#e 2I ell 6ou '7'inY AeCre no ' "o&e^ = 1Yi1am spus o dat 12i spun din nou= nu suntem acas. *irgula (Ehe .omma) *irgula desparte cuvinte sau propoziii cu aceeai valoare sintactic Fo"n< :ill 'nd $i#; 're 7ood =riends. = Aohn, :ill i (icC sunt prieteni buni. Ea se folosete3 a) dup adverbe de afirmaie sau negaie3 $o< "e s'id. = (u, a zis el. Yes< "e6 'ns3ered. = Da, au rspuns ei. b) Dup adverbe ca3 indeed (2ntr1adevr), "o3ever (totui), oo (de asemenea), 183

o= #ourse (desigur)3 O= #ourse< "e is ri7" . = Desigur, el are dreptate. c) 2n frazele alctuite prin coordonare3 T"e6 3en "o&e< ' e ' li le< oo; "e b'll 'nd be7'n o )l'6 =oo b'll. = u mers acas, au m4ncat puin, au luat mingea i au 2nceput s $oace fotbal. d) 2ntre subordonatele de acelai fel3 He 'l;ed o &e 'bou "e boo;s "' "e re'd< "' "e "'d o re'd 'nd "' "e li;ed o re'd. = 7i1a vorbit despre crile pe care le1a citit, pe care trebuie s le citeasc i pe care 2i plcea s le citeasc. Hn numerele lungi, virgula are 2n limba englez rolul punctului 2n limba rom4n. 1< QQQ< QQQ = 1. ///. /// <inia de desprire (Ehe Dash) <inia de desprire marcheaz o idee nedeterminat sau o pauz lung, asemntoare cu aceea redat prin punct, iar uneori preia locul virgulei3 ^T"is 3ill brin7 "e& "ere 23"en^R = 1 sta 2i va aduce aici 1c2nd@ ^I Cs 2i Cs ' ver6 =ine d'6S^ s'id ' i&id voi#e ' "er side. = 1Este 1este o zi foarte frumoasB zise o voce timid (de) l2ng ea. <iniua de unire i de desprire (Ehe IKphen) "e mai numete cratim. pare 2n cuvintele compuse3 u) 2 o 2d' e = modern ;ind 2 "e'r ed > bun la suflet ' se3in7 2 &'#"ine > o main de cusut >hilimelele (Ehe 0nverted .ommas) >hilimelele 2n limba englez marcheaz vorbirea direct3 ^ICve no &'de u) &6 &ind^< "e s'id. > 1 (u m1am hotr4t, zise el. B.K.L. .es)rire' #uvin elor Jn sil'be .uvintele compuse se despart 2n respectivii componeni! Mond'6 > Mon5d'6 eH boo; > eH 5boo; s#"oolbo6 > s#"ool5bo6 unders 'nd > under5s 'nd &refi5ele i sufi5ele se despart de cuvintele la care se gsesc ataate3 unders 'ndin7 > under5s 'nd5in7 s#"ol'rs"i) > s#"ol'r5s"i) &isunders 'ndin7 > &is5under5s 'nd5in7 loo;ed > loo;5ed i&)rove&en > i&)rove5&en s&'ller > s&'ll5er Eerminaia s la plural, sau la persoana a treia a verbelor sau de la genitivul sintetic nu se poate separa 6despri de cuv4ntul respectiv. s)e';s > s)e';s "e 7irlsC > "e 7irlsC bo6s > bo6s "e bo6Cs > "e bo6Cs 0ar acum, 2n final, celor ce doresc s1i fac o imagine mai cuprinztoare asupra regulilor de punctuaie, le propun s rsfoiasc lucrri ale prozatorilor englezi, americani, australieni etc. colo vor putea gsi e5emple edificatoare.

184

I II Presen P's In=ini iv Tense e to arise arose to aFaCe to bacCbite to be to bear to beat to become to beg to begin to bend aFoCe bacCbit

LI?TA (ER:ELOR $EREG+LATE III I( TRA.+*ERE P's Presen P'r i#i)le P'r i#i)l e arisen arising a se ridica6urca6 sui6ivi, a rsri= a se st4rni6 isca aFaCe aFaCing a se trezi6detepta6 scula bacCbiting a defima6 ponegri6 b4rfi6calomnia, being bearing a fi, a se afla 6gsi a purta6duce, a transporta6 cra= a rodi, beating a bate6lovi = a suna becoming a deveni6a$unge, a se potrivi

bacCbitten6 bacCbit Fas6Fere been bore born beat became begot began bent beaten become

begotten begetting a procrea, a da natere la= a cauza begun beginning a 2ncepe, a debuta, a porni bent6bended bending a (se) 2ndoi6 2n covoia62nclina6supune, a ceda to beset beset beset besetting a aran$a6pune6 potrivi= a bloca= a coplei, a ocupa to bid bid6bade bid6bidden bidding a ruga6implora= a porunci6 ordona, a licita, a fgdui to bind bound bound binding a (se) lega6uni, consolida, cptui, 2ntri, to bite bit bit6bitten biting a muca, ciupi, apuca, defima to bleed bled bled bleeding a stoarce6slei, s4ngera to blend blent6ble blent6blende blending a (se) amesteca, a (se) combina, nded d (se) asorta, to bless to breaC broCe blessing a binecuv4nta6 slvi6 glorifica, apra= sfini to bloF to bleF bloFn bloFing a bate6sufla, adia, rsuna, erupe to breaC broCe broCen breaCing a (se) rupe6 sparge6 fr4nge to breed bred bred breeding a crete6cultiva, hrni6 nutri, educa, a (se) 2nmuli to bring brought brought bringing a aduce, m4na6 2mpinge, determina

185

to broadcast broadcast broadca st to build built built to burn burnt6 burnt burned to burst burst burst to buK bought bought to cast cast cast to catch caught caught to chide chide chide6chidde n to chose chosen choose to cleft6clov cleft6clove cleave e to cling clung clung to clothe clothed6 clad to come came to cost cost to creep crept to croF croFed6 creF to cut cut to dare dared6 durst to dig dug to do did to draF dreF to dream to drinC to drive to dFell to eat to to to to fall feed feel fight dreamt dranC drove dFelt ate fell fed felt fought clothed6clad come cost crept croFed cut dared dug done draFn dreamed6 dreamt drunC driven dFelt eaten fallen fed felt fought III P's P'r i#i)le found

broadcast a difuza6 ing semna building burning bursting buKing casting catching chiding choosing cleaving clinging clothing coming costing creeping croFing cutting daring digging doing draFing

rsp4ndi6

transmite,

a construi6 cldi6 zidi, a arde6cauteriza a a a a a izbucni6 plesni6 crpa cumpra, corupe6mitui, arunca6 azv4rli, distribui, (se) prinde6 apuca6fi5a, certa6mustra6 do$eni, cicli

a alege6 selecta6 prefera, a vrea a (se) crpa6 despica6detaa a se lipi6aga de, a se ine de= a se mula (pe) a (se) 2mbrca6 2nvem2nta6acoperi, a se gti a veni6sosi, a se apropia= a e5agera a costa6face, fi5a preul a (se) t4r26 furia, a fi plecat6 umil a c4nta cucu1 rigu= a1i manifesta bucuria a tia6reteza6 seciona6despica6ciopli a 2ndrzni6 cuteza, a avea cura$ul

a spa, a dezgropa6scormoni6 rscoli a face6sv4ri6 e5ecuta62nfptui a trage6 2ntinde6 remorca, a trasa= a distila dreaming a visa, a1i 2nchipui, crede6 g4ndi drinCing driving dFelling eating falling feeding feeling fighting a bea, a sorbi, a suge a conduce maina= a circula a locui6 tri6 domicilia6 slui a m4nca, a lua6 servi masa, a se hrni cu a cdea6pica, a se prbui a (se) hrni, a alimenta, a nutri a simi6resimi6 percepe, a pipi a (se) lupta6 bate, a disputa, a purta rzboi TRA.+*ERE

I II Presen P's In=ini iv Tense e to find found

I( Presen P'r i#i)l e finding a gsi62nt4lni= a vedea, a da de, a descoperi 186

to flee to flK

fled fleF

fled floFn forborne forbidden

fleeing flKing

to forbore forbear to forbid forbade to forecast to forego to forCnoF to foresee to foretell to forget to forgive to forsaCe to forsFear to freeze to gainsaK to get to gird to give to go

forecast( forecast(ed) ed) foreFent foregone foreCneF foreCnoFn foresaF foretold forgot forgave forsooC foreseen foretold forgotten forgiven forsaCen

a fugi= a se refugia din, a pr1 si a zbura, a trece 2n zbor, a 2nala 2n aer forbearing a se abine de la, a se feri de, a evita forbidding a interzice, a nu 2ngdui6 permite, a opri forecastin a prevedea= a calcula dinainte g foregoing a anticipa, a preceda foreCnoFi ng foreseein g foretelling a cunoate6ti dinainte= a prevedea6 presimi a prevedea a prezice6 prevesti6 prooroci

forgetting a uita= negli$a6 nesocoti6omite forgiving a ierta forsaCing a prsi6abandona= a renuna la , a se lsa de forsFeari a $ura fals, a depune mrturie fals ng freezing a 2nghea6 degera, a se congela= a se 2nspim4nta gainsaKin a contrazice, a g contesta6nega6tgdui getting a cpta6obine6 procura, a face, a dob4ndi girding a incinge, a 2ncon$ura giving going graving grinding groFing a da6drui6oferi, a face cadou, a repartiza, a 2nm4na a merge6pleca, a se deplasa6duce, a umbla a grava, a sculpta, a ciopli, a spa a mcina6r4ni6 pisa, lefui6 poliza, scr4ni a crete6spori, a se dezvolta6 maturiza6coace, a cultiva a (se) sp4nzura6 aga6at4rna, a prinde6fi5a a avea= a suferi de=a primi 2n vizit= a bea6m4nca a auzi, a audia, a asculta a (se) ascunde6 piti, a dosi6 tinui a lovi6nimeri, a bate 6 izbi, a atinge, a da lovitura

forsForn forsForn froze gainsaid frozen gainsaid

got6gotte got6gotten n girt6girde girt6girded d gave given Fent gone graved6 graven ground groFn

to grave graved to grind ground to groF greF

to hang hung6han hung6hanged hanging ged to have had had having to hear to hide to hit heard hid hit heard hid6hidden hit hearing hidding hitting

187

to hold to hurt

held hurt

held hurt inlaid Cept

holding hurting inlaKing Ceeping

to inlaK inlaid to Ceep Cept to Cneel Cnelt6 Cneeled to Cnit Cnit6 Cnitted to CnoF CneF to lade laded to laK laid to lead to lean led leant6 leaned to leap leapt6 leaped to learn learnt6 learned to leave left to lend lent to let to lie to light let laK

Cnelt6Cneeled Cneeling Cnit6Cnitted CnoFn laden6laded laid Cnitting CnoFing lading laKing

led leading leant6leaned leaning leapt6leaped leaping learnt6 learned left lent let lain learning leaving lending letting lKing lighting losing maCing meaning meeting

a ine6pstra, a deine, a se menine6pstra a rni6leza, a duna6strica, a lovi, a durea a intercala6 introduce62nsera a pstra= a respecta, a ine seama de, a rm4ne6sta, a ine6menine a 2ngenunchea, a se aeza 2n genunchi a croeta6 tricota6 2mpleti= a deosebi= a fi la curent cu a ti , a cunoate a 2ncrca6 2mbarca a pune6aeza6 2ntinde6depune, a e5pune= a sta6 a edea a duce6conduce6 ghida, a comanda a se rezema6 spri$ini, a se aplica6 2nclina, a conta pe a sri6slta, a face salturi a 2nva6 afla6 studia, a se in1 strui a lsa6abandona6 prsi, a pleca din a da mprumut, a 2mprumuta (cuiva), a 2nchiria, a se preta la, a folosi a lsa62ngdui6 permite, a fi de 2nchiriat, a 2nchiria a sta 2ntins6 culcat, a zcea= a e5ista, se afla6 gsi a aprinde (foc etc.)= a lumina= a poposi a pierde a fabrica6face6 confeciona= a construi a 2nsemna= a vrea s spun, a crede6g4ndi a (se) 2nt4lni= a 2nt4mpina= a se 2mpreuna6 a face cunotin TRA.+*ERE

lighted6lit lighted6lit lost made meant met III P's P'r i#i)le melted 6molten misgiven mislaid misled

to lose lost to maCe made to mean meant to meet met I II Presen P's In=ini iv Tense e to melt melted to misgave misgive to mislaid mislaK to misled mislead

I( Presen P'r i#i)l e melting a se topi6dizolva= a se lichefia= a se 2nduioa misgiving a presimi ceva ru= a inspira fric6ne2ncredere mislaKing a pierde6rtci (un obiect), a pune unde nu trebuie misleadin a conduce6 2ndruma greit g 188

to mistaCe to misunde r1 stand to moF

mistooC

mistaCen

mistaCing a 2nelege greit interpreta greit

misunder misunderstoo misunder1 a 2nelege6 stood d standing cuvintele cuiva moFed moFed6moF moFing n outridden outriding

to outrode outride to outran outrun outrun to overcast overcast overcast to overcame overcome overcom e to overdid overdone overdo to overate overeaten overeat to overfed overfed overfee d to overlaK overlain overlie to overran overrun overrun to oversaF overseen oversee to overset overset overset to overslept overslept overslee p to overtooC overtaCen overtaCe to overthre overthroFn overthro F F to partooC partaCen partaCe to paK to put to read paid put read paid put read rent repaid reset

a cosi, a secera, a tunde6cosi cu maina a 2ntrece6depi pe cineva clare

outrunnin depi pe cineva in fug, a intrece g pe cineva alerg4nd overcastin a 2ntuneca= a surfila= a 2nchide g overcomi a 2nvinge6birui6 coplei6dobor26 ng 2nfr4nge overdoing a e5agera, a 2ntrece msura, a merge prea departe overeatin a m4nca prea mult, a se ghiftui g overfeedi a supraalimenta ng overlKing a se 2ntinde peste overrunni ng overseein g oversettin g oversleepi ng overtaCin g overthroF ing a se revrsa= a depi limitele a supraveghea, a controla a rsturna ordinea, a zdrnici a dormi prea mult, a se scula t4rziu a depi un autovehicul= a1l a$unge o nenorocire a rsturna6a dobor2, a 2nfr4nge6 2nvinge6nimici

partaCing a profita6uza de, a se 2nfrupta din= a lua parte la ceva, a 2mprti paKing putting reading rending repaKing resetting 189 a plti6achita= a prezenta avanta$ a aeza6pune, supune a citi6interpreta, a studia, a se pregti a (se) rupe6 sf4ia6despica6crpa a rsplti6 recompensa= a 2napoia datoria a restabili, a repune= a potrivi ceasul

to rend rent to repaK repaid to reset reset

to retell retold to rid to ride to ring to rise to rive to run to saF to saK to see

retold

retelling ridding riding ringing rising riving running saFing saKing seeing seeCing selling sending setting seFing shaCing shearing

rid6ridden rid6ridden rode rang rose rived ran saFed said saF ridden rung risen riven6rived run saFn6saFed said seen sought sold sent set seFn6seFen shaCen shorn6sheare d shed shone shod

to seeC sought to sell sold to send sent to set set

to seF seFed to shaCe shooC to shear sheared6 shore to shed shed to shine shone to shoe shod to shoot shot to shoF shoFed to shrinC shranC I II Presen P's In=ini iv Tense e to shut shut to sing sang to sinC sanC to sit sat to slaK sleF to sleep slept

a spune6povesti din nou, a repovesti, a repeta a se descotorosi6debarasa6elibera de, a salva6m4ntui de a clri (calul6 bicicleta)= a domina6stp4ni a suna6rsuna, a anuna6semnala, a suna bine a se ridica6 2nla6 scula, a se agita6 rscula a crpa6spinteca6 despica, a rupe6sf4ia a fugi6alerga, a conduce6administra= a topi a tia cu ferstrul a zice6spune6 gri, a afirma, a meniona= a admite a vedea, a 2ne1 lege, a remarca6 observa a cuta6cerceta, a e5plora, a solicita a vinde, a desface mrfuri, a pcli a e5pedia6 trimite, a transmite, a lansa a pune6aeza6 instala, a culege la tipografie a coase, a lucra cu acul a scutura6zgudui6agita, a amenina cu pumnul a tunde6despuia= a pgubi

shedding a vrsa (lacrimi)= a pierde= a lepda shining a strluci, a luci= a izb4ndi shoeing a 2ncla, a pingeli, a potcovi, a tlpui shot shooting a trage (2n), a 2mpuca, a v4na, a revrsa6 2mprtia shoFn6shoFe shoFing a arta6indica, a demonstra6dovedi, d a aprea, a se ivi shrunC shrinCing a se scurta6 micora, a se str4mba III I( TRA.+*ERE P's Presen P'r i#i)le P'r i#i)l e shut shutting a (se) 2nchide sung singing a c4nta= a uiera sunC sinCing a se scufunda, a cdea la fund= a scdea6amortiza sat sitting a edea, a sta $os, a poza ca model slain slaKing a omor26asasina6 ucide, a masacra slept sleeping a dormi, a adormi 190

to slide

a aluneca, a se da pe ghea, a se furia6 strecura to slit slit slit slitting a crpa6spinteca6 despica, a face o deschiztur 2n to smell smelt smelt smelling a mirosi, a adulmeca to soF soFed soFn6soFed soFing a semna, a 2nsm4na to speaC spoCe spoCen speaCing a vorbi6gri, a rosti to speed sped6 sped6speede speeding a accelera, a goni, a merge cu speeded d vitez, a se grbi to spell spelt6spel spelt6speld spelling a ortografia, a rosti un cuv4nt liter led cu liter to spend spent spent spending a cheltui6consuma6 epuiza= a petrece timpul to spill spilt6spille spilt6spilled spilling a (se) revrsa6 vrsa62mprtia d to spin spun6spa spun spinning a toarce6fila6 rsuci, 2nv4rti6 roti n to spit spat6spit spat6spit spitting a scuipa6e5pectora= a ploua mrunt to split split split spiting a (se) scinda6 descompune6 diviza6dezbina6 dezintegra to spoil spoilt spoilt6spoiled spoiling a strica6 deteriora6altera6rsfa= a 6spoiled prda6 $efui to spread spread spreading a 2ntinde6desfura, a desface, a spread lungi, a 2mprtia to spring sprang sprung springing a sri64ni, a 2ncoli6rsri, a izvor2= a e5ploda to stand stood stood standing a sta 2n picioare, a se ine drept= a fi, a se afla to steal stole stolen stealing a fura6terpeli, a amgi6seduce, a cuceri to sticC stucC stucC sticCing a 2nfige62nepa6 introduce62mpl4nta= a (se) lipi, a adera to sting stung stung stinging a 2mpunge62nepa6 rni= a 2nela6amgi, a ustura to stinC stanC6stu stunC stinCing a mirosi ur4t, a pui, a duhni nC to striCe strucC strucC6 striCing a (se) lovi6izbi6 ciocni, a bate= a stricCen prinde rdcini to string strung strung stringing a lega cu sfoara= a 2ntinde coarda, a 2nira pe a to strive strove striven striving a se strdui6 lupta6zbate, a1i da osteneala, a tinde6nzui to sFear sFore sForn sFearing a $ura, a depune $urm4ntul= a 2n$ura to sFept sFept sFeeping a mtura, a terge praful sFeep to sFell sFelled sFollen6 sFelling a umfla, a mri= a bomba sFelled to sFim sFam sFum sFimming a 2nota, a pluti, a trece 2not= a inunda 191

slid

slid6sliden

sliding

to sFing sFung

a se legna6 balansa6roti62nv4rti, a oscila6 pendula to taCe tooC taCen taCing a lua, a 2mprumuta= a pune m4na to teach taught taught teaching a 2nva pe cineva, a instrui, a preda, a da lecii to tear tore torn tearing a rupe6sf4ia, a distruge= a smulge to tell told told telling a spune6povesti, a e5prima= a arta6 indica to thinC thought thought thinCing a (se) g4ndi6 crede, a imagina62nchipui to throF threF throFn throFing a (se) arunca6 lansa6 azv4rli= a lepda, fta to thrust thrust thrust thrusting a 2mpl4nta6 v4r262ndesa to tread trod trodden6trod treading a clca6pi, a pi6clca pe to unbent unbent unbendin a (se) 2ntinde6 destinde6rela5a unbend g to unbound unbound unbinding a dezlega6 desface, a desprinde, a unbind slobozi, a elibera to underFen undergone undergoin a suferi62ndura6 suporta, a trece prin undergo t g to undersold undersold underselli a vinde mai ieftin, a vinde sub undersel ng preul de cost l to understo understood understan a 2nelege6pricepe, a sesiza underst od ding and to undertoo undertaCen undertaCi a 2ntreprinde, a lua asupra sa, a1i underta C ng asuma Ce to undo undid undone undoing a anula, desfiina, a desface, a distruge to upset upset upset upsetting a (se) rsturna, a dezorganiza, a afecta to FaCe FoCe6FoC FaCed6FoCen FaCing a (se) trezi6 detepta= a priveghea, a ed st4rni I II III I( TRA.+*ERE Presen P's P's Presen In=ini iv Tense P'r i#i)le P'r i#i)l e e to Fear Fore Forn Fearing a purta, a fi 2mbrcat cu= a se uza6ponosi to Fove Foven6Fove Feaving a ese, a 2mpleti= a se ames Feave teca6bga 2n to Fed Fedded Fedded6Fed Fedding a (se) cstori, a da6lua 2n cstorie to Feep Fept Fept Feeping a pl4nge, a vrsa lacrimi to Fin Fon Fon Finning a c4tiga6obine, a reui= a a$unge la to Find Found Found Finding a erpui, a (se) rsuci, a 2nfura6 2nveli to FithdreF FithdraFn FithdraFi a retrage6retracta, a lua 2napoi, Fithdra ng renuna 192

sFung

sFinging

F to Fithheld Fithheld Fithhold to Fithstood Fithstood Fithstan d to Frite Frote Fritten

Fithholdin a opri6reine de la, a interzice ceva gO Fithstandi a se 2mpotrivi6 opune la, a rezista ng Friting a scrie, a redacta

193