Sunteți pe pagina 1din 8

S.C. KALINIA PROIECT S.R.L.

CONSTANTA
Proiect nr. 052 / 2008

MEMORIU DE ARHITECTURA
FAZA P.A.C.
CAP. 1 DATE GENERALE
Denumirea Obiectivului

Beneficiar
Amplasament
Regimul de Inaltime Propus
Regimul Juridic al Terenului
Suprafata TOTALA Teren din acte
Suprafata TOTALA Teren din masuratori
Suprafata Construita la Sol Existenta
Suprafata Construita la Sol Propusa
Suprafata Desfasurata a Constructiei
Existenta
Suprafata Desfasurata a Constructiei
Propusa
Procent de Ocupare Teren
Coeficient de Utilizare Teren

EXTINDERE, RECOMPARTIMENTARI INTERIOARE,


MODIFICARE FATADE, AMPLASARE LIFT EXTERIOR SI
REAMENAJARE IMOBIL S+P+3E EXISTENT OFICIU TT
CENTRU SERVICII MEDICALE
S.N.T.C. ROMTELECOM S.A. DIRECTIA DE
TELECOMUNICATII CONSTANTA
CONSTANTA, BULEVARDUL TOMIS, OFICIUL TT SI C.T.A.
NR. 7
S+P+3E
PROPRIETATE S.N.T.C. ROMTELECOM S.A. DIRECTIA
DE TELECOMUNICATII CONSTANTA
1528,80 MP
1528,80 MP
602,35 MP
722,32 MP
2369,82 MP
2632,10 MP
47,20 %
1,72

CAP. 2 AMPLASAMENT
Terenul pe care a fost amplasa constructia proiectata si autorizata prin autorizatia de constructie nr.
din , este situat in Municipiul Constanta, la intersectia dintre strada Stefanita Voda cu alee
Afinei.
Amplasamentul studiat este format din doua loturii, dupa cum urmeaza:
Teren proprietate S.N.T.C. ROMTELECOM S.A. DIRECTIA DE TELECOMUNICATII CONSTANTA
St=1288,55 mp. din acte si St=1288,55 mp. din masuratori, avand vecini la nord-est spatii comerciale teren
P.M.C./ propietate privata, la Nord-vest spatii verzi teren P.M.C., trotuar si strada, la sud-est O.P. 11, aleeteren P.M.C. si bloc locuinte LT 5B si la sud-vest spatii verzi teren P.M.C., trotuar si strada Soveja.
Teren proprietate Primaria Municipiului Constanta St=429,82mp din acte si masuratori din care cota
indiviza = 240,25mp.
Teren propietate Primaria Municipiului Constanta St=50,69mp din acte si masuratori din care cota
indiviza = 25,34mp.

CAP. 3 DESCRIEREA OBIECTIVULUI


Proiectul initial a fost intocmit pe baza temei cadru elaborata de beneficiar, particularitatilor terenului
din punct de vedere al vecinatatilor, conditiilor geotehnice, constructiilor existente pe teren, posibilitatilor de
racordare la utilitatile publice si conditiilor impuse prin certificatul de urbanism.
Tema prevedea studierea amplasarii pe teren a unui imobil cu functiunea de oficiu TT pentru centru
servicii medicale, plecand de la posibilitatea conversiei cladirii existente (aflata in stadiul de structura
terminate in regim de inaltime S+P+3E) si extinderii cu casa liftului, un corp nou de cladire in regim de
inaltime P+1E.
-S.C. KALINIA PROIECT S.R.L. B-DUL MAMAIA, NR.296, CONSTANTA 900240 - TEL/FAX 0241 831 222

S.C. KALINIA PROIECT S.R.L. CONSTANTA


La nivelul demisolului beneficiarul dorea functiuni legate de utilitatile tehnice ale cladirii: galerie de
cabluri, tablou electric general, post trafo, etc; functiuni legate de utilitatile tehnice specific programului de
spital: laboratoare, radiologie etc.
La nivelul parterului se dorea regasirea functiunilor de primire; hol receptie cu spatii pentru asteptare,
receptive, grupuri sanitare, birouri conducere, laboratoare, farmacie, etc.
La nivelele superioare se doreau cabinete specifice programului de centru medical.
La dorinta beneficiarului de a schimba aspectul fatadelor si anumite functiuni interioare ale postei care
presupun realizarea unor noi compartimentari (nestructurale) dar si datorita necesitatii gasirii unor solutii
tehnice noi de rezistenta in corpul vechi al cladirii, proiectul initial elaborat trebuie reautorizat. Pe baza celor
enumerate mai sus si tinand cont de faptul ca functiunea de baza posta trebuie schimbata, regimul de
inaltime ramane acelasi, suprafetele construita si desfasurata se modifica, noul proiect practic nu are
modificari esentiale.
Incadrari si clasificari
In conformitate cu prevederile legii nr.10/1995, privind calitatea in constructii (art. 4,5,22) si cu
prevederile regulamentului privind stabilirea categoriei de importanta a constructiilor, aprobat prin hg nr.
766/1997, cladirea se incadreaza in categoria de importanta C(normala).
Conform clasificarilor din cod de proiectare seismica -- partea I pentru cladiri, indicativ p 100-1/2006
constructia se incadreaza in clasa a III-a de importanta (importanta normala).
Conform clasificarilor din normativul p118/1999 cladirea se incadreaza in gradul II de rezistenta la foc
(risc mic de incendiu).

3.1 Arhitectura
In urma studiului a rezultat un imobil compus din doua corpuri de cladire. Un corp existent ce necesitat
conversie functional si un corp nou. Cele doua corpuri nu vor avea acelasi numar de niveluri si anume
S+P+3E. Corpul existent este un volum masiv cu inaltimea S+P+3E. Corpul nou propus este o lamella
avand un volum simplu de paralelipiped drept cu inaltime P+1. Cele doua corpuri vin in contact pe fatada de
sud-vest a primului corp.
Spre str. Bulevardul Tomis, constructia va avea o inaltime la cornisa de aproximativ 19,30m, masurata
de la cota terenului amenajat.
Din punct de vedere functional, imobilul este organizat astfel :
3.1.1 Functiuni
DEMISOL
IND.

DESTINATIE

SUPRAFATA

S01

GALERIE CABLURI

S = 73.55 m

S02

LABORATOR

S = 30.91 m

S03

RADIOLOGIE

S = 48.75 m

S04

CORIDOR

S = 9.14 m

S05

BIROU RADIOLOGIE

S = 9.59 m

S06

HOL

S = 27.05 m

S07

LABORATOR

S = 49.47 m

S08

CORIDOR

S = 19.47 m

S09

MAGAZIE

S = 13.37 m

S10

ACCES SUBSOL

S = 16.10 m

S11

POST TRAFO

S = 48.95 m

S12

TABLOU ELECTRIC GENERAL

S = 4.3 m

S13
S14

HOL
MAGAZIE

S = 15.30 m
S = 2.6 m

PARDOSELI
GRESIE
ANTIDERAPANTA
GRESIE
ANTIDERAPANTA
GRESIE
ANTIDERAPANTA
GRESIE
ANTIDERAPANTA
GRESIE
ANTIDERAPANTA
GRESIE
ANTIDERAPANTA
GRESIE
ANTIDERAPANTA
GRESIE
ANTIDERAPANTA
SAPA
AUTONIVELANTA
SAPA
AUTONIVELANTA
GRESIE
ANTIDERAPANTA
GRESIE
ANTIDERAPANTA
GRESIE
ANTIDERAPANTA
SAPA

PERETI

TAVANE

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

FAIANTA H=3.48

VOPSITORIE LAVABILA

FAIANTA H=3.48

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

FAIANTA H=3.48

VOPSITORIE LAVABILA

FAIANTA H=3.48

VOPSITORIE LAVABILA

FAIANTA H=3.48
VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA

-S.C. KALINIA PROIECT S.R.L. B-DUL MAMAIA, NR.296, CONSTANTA 900240 - TEL/FAX 0241 831 222

S.C. KALINIA PROIECT S.R.L. CONSTANTA

S15

MAGAZIE

S = 3.43 m

S16

SCARA EVACUARE

S = 11,73 m

S17

CASA LIFTULUI

S = 8.96 m

IND.

DESTINATIE

SUPRAFATA

PLATFORMA ACCES PRINCIPAL

S = 6.00 m

P01
P02P03

WINDFANG

AUTONIVELANTA
GRESIE
ANTIDERAPANTA
GRESIE
ANTIDERAPANTA
SAPA
AUTONIVELANTA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

PARDOSELI

PERETI

TAVANE

---

---

S = 2.75 m

PLACAJ GRANIT
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

HOL PRIMIRE+RECEPTIE

S = 144.56 m

PLACAJ GRANIT

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P04

CASA LIFTULUI

S = 16.80 m

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P05

BIROU RECEPTIE

S = 21.37 m

PLACAJ GRANIT
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P06

WINDFANG

S = 6.48 m

GRESIE

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P07

LABORATOR

S = 24.20 m

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P08

BIROU MANAGER

S = 16.00 m

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P09

LABORATOR RECOLTARE

S = 25.06 m

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P10

LABORATOR

S = 27.33 m

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P11

CONTABILITATE

S = 15.78 m

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P12

SCARA EVACUARE

S = 16.88 m

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P13

CASA SCARII

S = 7.45 m

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P14

HOL

S = 3.37 m

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P15

ARHIVA

S = 5.9 m

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P16

FARMACIE

S = 56.00 m

GRESIE
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
GRESIE
ANTIDERAPANTA
GRESIE
ANTIDERAPANTA
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
GRESIE
ANTIDERAPANTA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P17

ACCES CAFENEA

S = 28.00 m

PLACAJ GRANIT

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P18

CASA SCARII

S = 9.32 m

GRESIE

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P19

HOL

S = 13.00 m

GRESIE

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P20

LABORATOR

S = 7.5 m

GRESIE

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P21

GRUP SANITAR

S = 6.31 m

GRESIE

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P22

W.C.

S = 2.05 m

GRESIE

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P23

W.C.

S = 1.63 m

GRESIE

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P24

GRUP SANITAR

S = 7.40 m

GRESIE

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P25

W.C.

S = 1.63 m

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P27

HOL

S = 19.60 m

GRESIE
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P28

BIROU

S = 5.7 m

GRESIE

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P29

W.C.

S = 2.5 m

GRESIE

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P30

VESTIAR

S = 5 m

GRESIE

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P31

ARHIVA

S = 4.4 m

GRESIE

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P32

HOL

S = 4.5 m

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P33

CASA SCARII

S = 8.37 m

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P34

LABORATOR

S = 11.92 m

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P35

LABORATOR

S = 23 m

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P36

VESTIAR

S = 3.62 m

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P37

BAIE

S = 4.06 m

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P38

HOL

S = 8.70 m

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P39

GRUP SANITAR

S = 4.41 m

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

P40
P41

W.C.
W.C.

S = 1.35 m
S = 1.25 m

GRESIE
GRESIE
ANTIDERAPANTA
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU

VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA

PARTER

-S.C. KALINIA PROIECT S.R.L. B-DUL MAMAIA, NR.296, CONSTANTA 900240 - TEL/FAX 0241 831 222

S.C. KALINIA PROIECT S.R.L. CONSTANTA

P42

GRUP SANITAR

S = 4.16 m

IND.
E101
E102
E103
E104
E105
E106
E107

DESTINATIE
CAFENEA
CENTRALA DIGITALA
MAGAZIE
VESTIAR
VESTIAR
HOL
BIROU

SUPRAFATA
S = 145 m
S = 90.36 m
S = 8.41 m
S = 9.03 m
S=9.03 m
S = 8.44 m
S = 6.14 m

E108

SALA DE ASTEPTARE

S = 27.90 m

E109

CABINET

S = 22.15 m

E110

CABINET

S = 24.83 m

E111

SCARA DE EVACUARE

S=15.80 m

E112

HOL

S = 6.84 m

E113

BAIE

S = 1.80 m

E114

W.C.

S = 1.75 m

E115

W.C.

S = 1.38 m

E116

BAIE

S = 1.80 m

E117

W.C.

S = 1.75 m

E118

W.C.

S = 1.38 m

E119
E120

CABINET
REPARTITOR

S = 17.93 m
S = 108.02 m

E121
E122
E123

HOL
CASA SCARII
CASA LIFTULUI

S = 27.29 m
S = 9.41 m
S = 9.38 m

IND.

DESTINATIE

SUPRAFATA

E201

CABINET

S = 24.24 m

E202

CABINET

S = 25.07 m

E203

SALA DE ASTEPTARE

S = 24.63 m

E204

CABINET

S = 24.08 m

E205

CABINET

S = 23.95 m

E206

CABINET

S = 23.95 m

E207

CABINET

S = 23.90 m

E208

CAMERA STERILIZARE

S = 5.69 m

E209

HOL

S = 59.31 m

E210

HOL

S = 6.84 m

E211

SCARA DE EVACUARE

S = 15.80 m

E212

GRUP SANITAR

S = 1.80 m

E213

W.C.

S = 1.80 m

E214

W.C.

S = 1.30 m

E215

W.C.

S = 1.30 m

E216

W.C.

S = 1.80 m

E217

GRUP SANITAR

S = 1.80 m

SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL

ETAJ 1
PARDOSELI
PLACAJ GRANIT
GRESIE
GRESIE
GRESIE
GRESIE
GRESIE
GRESIE
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
GRESIE
ANTIDERAPANTA
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
GRESIE
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
GRESIE
PLACAJ GRANIT
ETAJ 2
PARDOSELI
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

PERETI
VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA
FAIANTA
VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA

TAVANE
VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA
FAIANTA
VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA

PERETI

TAVANE

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

-S.C. KALINIA PROIECT S.R.L. B-DUL MAMAIA, NR.296, CONSTANTA 900240 - TEL/FAX 0241 831 222

S.C. KALINIA PROIECT S.R.L. CONSTANTA

E218

VESTIAR

S = 3.96 m

E219

W.C. PERSONAL

S = 3.44 m

E220

VESTIAR

S = 4.17 m

E221

W.C. PERSONAL

S = 3.68 m

E222

CABINET

S = 17.15 m

E223
E224
E225
E226
E227

CABINET
CABINET
CABINET
CABINET
CABINET

S = 17.15 m
S = 17.15 m
S = 17.13 m
S = 17.13 m
S = 17.94 m

E228

CASA LIFTULUI

S = 9.38 m

IND.

DESTINATIE

SUPRAFATA

E301

CABINET

S = 24.24 m

E302

CABINET

S = 25.07 m

E303

SALA DE ASTEPTARE

S = 24.63 m

E304

CABINET

S = 24.08 m

E305

CABINET

S = 23.95 m

E306

CABINET

S = 23.95 m

E307

CABINET

S = 23.90 m

E308

CAMERA STERILIZARE

S = 5.69 m

E309

HOL

S = 59.31 m

E310

HOL

S = 6.84 m

E311

SCARA DE EVACUARE

S = 15.80 m

E312

GRUP SANITAR

S = 1.80 m

E313

W.C.

S = 1.80 m

E314

W.C.

S = 1.30 m

E315

W.C.

S = 1.30 m

E316

W.C.

S = 1.80 m

E317

GRUP SANITAR

S = 1.80 m

E318

VESTIAR

S = 3.96 m

E319

W.C. PERSONAL

S = 3.44 m

E320

VESTIAR

S = 4.17 m

E321

W.C. PERSONAL

S = 3.68 m

E322

CABINET

S = 17.15 m

E323
E324
E325
E326
E327
E328

CABINET
CABINET
CABINET
CABINET
CABINET
CASA LIFTULUI

S = 17.15 m
S = 17.15 m
S = 17.13 m
S = 17.13 m
S = 17.94 m
S = 9.38 m

COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
ETAJ 3
PARDOSELI
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL
COVOR VINIL CU
SPECIFIC MEDICAL

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA

PERETI

TAVANE

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA

VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA
VOPSITORIE LAVABILA

-S.C. KALINIA PROIECT S.R.L. B-DUL MAMAIA, NR.296, CONSTANTA 900240 - TEL/FAX 0241 831 222

S.C. KALINIA PROIECT S.R.L. CONSTANTA

3.1.2 Finisaje Interioare


Pardoseli

Pereti

Tavane

Tamplarie

Placaje piatra naturala (granit):


- SUBSOL casele de scara
- PARTER - acces principal, acces secundar, acces personal,
- ETAJE casele de scara
Placaje cu gresie :
- SUBSOL galerie cabluri, laborator, radiologie, magazine, post trafo, tablou electric
general
- PARTER windflang, laborator, arhiva, birou, w.c. barbati/femei,bai.
- ETAJE bai, centrala digitala, magazie, birou
Covor vinil cu specific medical :
-PARTER cabinet, laboratoare, sala de asteptare
-ETAJE cabinet, laboratoare, camera sterilizare, bai, vestiare sala de asteptare
Parchet multistrat :
- PARTER birouri conducere, contabilitate, secretariat
Vopsitorii lavabile
- SUBSOL galerie cabluri, laborator, radiologie, magazine, post trafo, tablou electric
general
- PARTER - hol receptie, receptive, case de scara, windflang, laborator, arhiva, birou, w.c.
barbati/femei,bai, cabinet, laboratoare, holuri si coridoare
- ETAJE cabinet, laboratoare, holuri si coridoare
Faianta:
- SUBSOL corridor, birou, tablou electric general, hol
- PARTER- w.c.-uri, bai
- ETAJE w.c.-uri, bai
Vopsitorii lavabile
- SUBSOL galerie cabluri, laborator, radiologie, magazine, post trafo, tablou electric
general
- PARTER - hol receptie, receptive, case de scara, windflang, laborator, arhiva, birou, w.c.
barbati/femei,bai, cabinet, laboratoare, holuri si coridoare
- ETAJE cabinet, laboratoare, holuri si coridoare
Usi celulare sau din lemn masiv asezate pe toc la interior si usi din P.V.C.

3.1.3 Finisaje Exterioare


Pereti
Tamplarie
Invelitoare

Tencuieli structurate decorative tip DUFA, placaje din piatra natutala (granit) si panouri
composite cu fata din aluminiu tip ALUCOBOND sau ETALBOND
Usi si ferestre din P.V.C. colorat in masa cu geam termopan.
Tip terasa circulabial gresie de trafic

3.2 Rezistenta
Din punct de vedere al protectiei seismice, in conformitate cu prevederile cuprinse in Cod de
proiectare seismica -- Partea I pentru cladiri, indicativ P 100-1/2006, constructia face parte din clasa de
importanta III, pentru care se aplica un coeficient de importanta = 1.00. Zona seismica a amplasamentului
este zona E, ceea ce corespunde unui coeficient seismic de zona de Ks = 0.12, iar perioada de colt,
caracteristica amplasamentului constructiei este Tc = 0.7 sec.

3.3 Utilitati
Amplasamentul se afla intr-o zona echipata cu retele tehnico-edilitare, respectiv de alimentare cu apa,
canalizare menajera, energie electrica, telecomunicatii si gaze naturale.
-S.C. KALINIA PROIECT S.R.L. B-DUL MAMAIA, NR.296, CONSTANTA 900240 - TEL/FAX 0241 831 222

S.C. KALINIA PROIECT S.R.L. CONSTANTA


Solutiile de racordare se vor intocmi de catre firme agrementate de detinatorii de retele si vor respecta
conditiile impuse de acestia.
Datorita lipsei retelelor de canalizare pluviala, apele meteorice vor fi colectate si evacuate la nivelul
terenului.

CAP. 4 ASIGURAREA CALITATII IN CONSTRUCTII


In vederea realizarii calitatii constructiei in toate etapele de concepere, realizare, exploatare si
postutilizare a acesteia, se impune aplicarea sistemului calitatii prevazut in Legea nr.10/1985 privind
calitatea in constructii.
Sistemul calitatii se compune din:

Reglementarile tehnice in constructii

Calitatea produselor folosite la realizarea constructiilor

Agremente tehnice pentru noi produse si procedee

Verificarea proiectelor, a executiei lucrarilor si expertizarea proiectelor si constructiilor

Conducerea si asigurarea calitatii in constructii

Autorizarea si acreditatre laboratoarelor de analize si incercari in activitatea de constructii

Activitatea metrologica in constructii

Receptia constructiilor

Comportarea in exploatare

Postutilizarea constructiilor

Controlul de stat al calitatii in constructii


Solutii de Proiectare. Reglementari Tehnice in Constructii
Cerinta A - Rezistenta si Stabilitate
Cerintele de calitate din prezentul capitol sunt in conformitate cu prevederile din Legea privind
calitatea in constructii nr. 10/1995, fiind parte integranta a sistemului de calitate in constructii.
Structura de rezistenta a fost conceputa astfel incat sa satisfaca cerinta de calitate, rezistenta si
stabilitate. Actiunile susceptibile de a se exercita asupra cladirii in timpul executiei si exploatarii nu vor avea
ca efect producerea vreunuia dintre urmatoarele evenimente :

prabusirea totala sau partiala a constructiei

deformatii de marimi inadmisibile

avarierea unor parti ale cladirii sau a instalatiilor, datorita deformatiilor mari ale elementelor
portante

avarii disproportionate fata de cauza lor initiala.

Satisfacerea cerintei rezistenta si stabilitate nu are in vedere cazurile in care intervin

solicitari cu probabilitate deosebit de mica de producere si care nu au fost avute in vedere la


proiectare.
\NOTA :

Nu se vor incepe nici un fel de lucrari inainte de obtinerea autorizatiei de construire.


Inainte de inceperea lucrarilor se va anunta I.S.C. - jud. Constanta .

Prin proiectare s-au luat masurile necesare pentru a conduce la reducerea consumului de energie,
asigurandu-se termoizolarea peretilor si a teraselor constructiei, asigurandu-se coeficientul global de izolare
termica conform normativului C 107/1-97.
Se respecta prevederile :

C 107/1-97 Normativ pentru proiectarea si executarea lucrarilor de izolatii termice la cladiri

NP 200-89 Instructiuni tehnice provizorii pentru proiectarea la stabilitate termica a elementelor de


inchidere a cladirilor

La elaborarea proiectului au fost respectate prevederile standardelor STAS 6472/3-89 si STAS


6472/6-89, asigurandu-se coeficientul global de izolare termica necesar si economisind energia.
Elementele de inchidere a spatiilor ce delimiteaza exteriorul sunt prevazute cu respectarea
prescriptiilor de confort termic.
-S.C. KALINIA PROIECT S.R.L. B-DUL MAMAIA, NR.296, CONSTANTA 900240 - TEL/FAX 0241 831 222
7

S.C. KALINIA PROIECT S.R.L. CONSTANTA

CAP. 5 VERIFICARI ALE PROIECTULUI


In conformitate cu prevederile Legii Nr.10/1995, privind calitatea in constructii si cu Indrumatorul
(aprobat cu Ordinul MLPAT nr. 77/N/28.10.1996) privind aplicarea prevederilor Regulamentului de verificare
si expertizare tehnica de calitate a proiectelor, a executiei lucrarilor si a constructiilor, aprobat prin HGR
nr.925/95, anexa 1 (cerintele la care se verifica tehnic proiectele de specialitate, functie de categoria de
importanta a constructiilor), BENEFICIARUL va supune spre verificare obligatorie documentatia la
urmatoarele exigente:
<A> REZISTENTA SI STABILITATE
<B> SIGURANTA IN EXPLOATARE
<C> SIGURANTA LA FOC

INTOCMIT,
Arh. Marius Socarici

-S.C. KALINIA PROIECT S.R.L. B-DUL MAMAIA, NR.296, CONSTANTA 900240 - TEL/FAX 0241 831 222