Sunteți pe pagina 1din 286

- ANASTASIA -

COLIN FALCONER

ANASTASIA

- COLIN FALCONER -

Pentru Karen-Maree, Anastasia mea, acum i pentru totdeauna.

MULUMIRI i mulumesc din suflet lui Tim Curnow, c re mi- d t f!r! s! "re idee de scrie ce st! c rte #i c re este cel m i $un im%res r #i %rieten %e c re l- r %ute "e cine" & i mulumesc lui 'im Swi"el, minun t me edito re, %entru entu(i smul ei #i munc neo$osit! de%us! l m nuscris& )ulumiri El nei )cC ule*, +oei , lton #i Emmei Rus-er de l R ndom .ouse #i Fionei .enderson %entru s%ri/inul ne$!tut %e c re mi l- cord t&

PARTEA I
0

- ANASTASIA -

CASA CU DESTINAIE SPECIAL EKATERINBURG, RUSIA, APRILIE 1918 Anastasia? Avea virtuile ei, desigur. Dumnezeu o nzestrase cu talent la lim i str!ine i cu o urec"e un!# iar ea ce a $!cut cu acest talent? %-a $olosit ca s! r&d! de alii. 'ra un duce care venea uneori cu noi pe ia"tul regal (tandart# ietul om vor ea s&s&it i am auzit-o de multe ori !t&ndu-i )oc de el pe la spatele lui.* Trenul c re duce trecutul #i "iitorul Im%eriului Rus se mi#c 1ncet de- lun2ul unui %eis / cu %ini cenu#ii& 3rim!" r , 4r lii er u ni#te %etice de 2-e ! c re str!luce u 1n so re, un 2ol " st #i sinistru5 c6i" c i %!#te u, o % t! de fum se "ede ie#ind %e co#ul unei coli$e d!r!%!n te& Acest tren nu "e nimic rem rc $il din %unctul de "edere l trec!torului 1nt6m%l!tor7 nici ste 2uri, nici 2-irl nd! %e locomoti"!, " 2o nele nu er u lu8o se 1n mod s%eci l& 96r de fum l$ %lute 1n er, 2ro s! #i nemi#c t!& 9u%! ce dis%!re , nu e8ist nimic c re s! o 1nlocui sc!& * * * )o!ind l fere str!, An st si desc-ise oc-ii 1n cli% 1n c re trenul 1nce%u s! 1ncetine sc!& 4rm! o cotitur! #i f t "!(u un lt or!#el trist, o 1ntindere %ustie de cer l$ stru #i rece #i o %!dure de %ini 1ntunec t!& : Ei, i t!-ne, (ise e & ; r !r!noilor& <on lor, Sofi ' rlo" , 1i runc! o %ri"ire s%r!, de % rc! An st si r fi tr s "reun "6nt l o ceremonie %lictisito re : f %t! m!re ! %e c re f t reu#ise s! o f c! de m i multe ori& Nimeni ltcine" nu $!2! 1n se m! cu"intele ei& =emm* 1i s!ri 1n %o l! #i e 1l m6n26ie& =emm* er c6inele T ti nei, d r se t # se de An st si # cum se t #e (! un c6ine de orice %erso n! c re 1i d! o tenie nesf6r#it! #i 1l -r!ne#te cu o c ntit te suficient! de dulciuri& 4#ur re %e c re o simi l 26ndul c! nesf6r#it lor c!l!torie se termin se l!s! loc unei s% ime m!runte& Nu 1nele2e %olitic , de#i t t!l ei 1ncerc se od t! s! i-o e8%lice& Tot ce #ti e er c! nu "e s! m i d nse(e niciod t! cu ofierii dr!2ui %e %unte i -tului (tandart #i c! fiec re (i, fiec re >ilometru o 1nde%!rt u de ; rs>oe Selo, sin2ur c s! %e c re o cunoscuse "reod t!& : Nu tre$uie s! s%ui stfel de lucruri, (ise Sofi & : 9e ce nu? N-o s! m! ud! nimeni& : Nu " f ce dec6t s! ne 1nr!ut!e sc! situ i & : Cum %o te fi m i r!u dec6t t6t? Se uit! %e fere str!& @ r er %lin! de 2!r(ile re"oluion rilor, de !r ni #i de muncitori 1n uniforme $ol#e"ice, t6t de %lini de im%ort n!, d r nici unul din ei
A

- COLIN FALCONER -

nu d!de im%resi c! r "e "reun c-ior& nc! nu er o$i#nuit! s! " d! ni#te e8%resii t6t de ro2 nte %e feele unor o meni c re nu #ti u nici m!c r s!-#i scrie numele& Ace#ti 1ncerc r! s! nu % r! im%resion i de %ri(onierii lor re2 li 1n tim% ce se 1n2-ionte u s! o$in! un loc 1n r6ndul din f !& : O s! fim $une de cules c rtofi, le nun! An st si %e celel lte& Cele trei surori m i m ri le ei o i2nor r!& C-i r d c! "e %ro %e # %tes%re(ece ni, o tr t u c %e un co%il& : 3entru c! te %ori c un co%il, 1i %l!ce Sofiei s!-i s%un!& =emm* 1#i frec $otul de %iciorul ei& F t $!2! m6n 1n $u(un r, 2!si o $uc!ic! de ciocol t! #i simi lim$ ud! c6inelui lin26nd-o dintre de2etele ei& O inu l ni"elul 2enunc-iului c s! n-o " d! nimeni, d r oc-ii cenu#ii #i 2eri i T ti nei se fi8 r! imedi t su%r ei& : Ai ciocol t!? 1ntre$! e & : E %entru =emm*& : O$r!(nic!tur! ce e#tiB Nu m6nc ser! $solut nimic de c6nd %lec ser! din To$ols> #i le er fo me tuturor& An st si 1#i simi o$r /ii ro#ii de ru#ine& : 9e unde o i, Stu#i? : E me & An st si %ri"i cu uimire cum o l crim! m re se rosto2oli %e o$r /ii surorii ei& N-o "!(use niciod t! %e T ti n %l6n26nd, niciod t!& Ol2 1#i %use o m6n! %e $r ul T ti nei& : L s!, T ti& Nu conte (!, (ise e & 9 r %oi 1i runc! An st siei o %ri"ire t6t de %lin! de re%ro#, 1nc6t f t fu ne"oit! s! se uite 1n lt! % rte& nce%u s!-#i %l nifice r!scum%!r re 1n felul ei o$i#nuit7 le " f ce s! o ierte f!c6ndu-le %e to te s! r6d!& Trenul se o%ri cu un #uier t #i un $ol#e"ic urc! 1n " 2on cu o %u#c! 1n m6n!, %urt6nd o - in! 2ro s! din l6n!, c re 1l f!ce s! r te "oluminos, #i o %!l!rie 1n lt!& Surorile se 1n2r!m!dir! to te un 1n lt #i An st si simi c! le er fric!& : 4it!-te l el, 1i (ise e T ti nei, destul de t re c s! fie u(it! #i de $ol#e"ic& Frunte lui e t6t de m re, 1nc6t cred c! e c #i cum i tr!i su$ un $ lcon& Omul se uit! fi8 l e & Er uri #, i r - in lui mirose c o c %r! c re st t %re mult 1n %lo ie& A"e o f ! c un c rtof stric t #i oc-i enormi, ne2ri #i r!i, c re r fi tre$uit s! o s%erie #i s! o reduc! l t!cere& : 4nde suntem? 1i (ise e & : Ast nu te %-%-%ri"e#te %e tine, t-t-to" r!#!B An st si 1#i 1ndre%t! teni su%r c!elului ne2ru din %o l ei& : Nu te t-t-teme, =emm*& N-o s!-l l s %e omul !st r-r-r!u s! te r!ne sc!& Ol2 #i T ti n 1i runc r! o %ri"ire& C-i r #i cum continu u s! fie cele #i tinere %rinese decente #i serio se& Ei $ine, An st si refu( s! fie # B Er cl r c! omul er un %rost #i nu "e s!-l l se s! o intimide(e&
C

- ANASTASIA -

Dti c! nu-i " f ce nici un r!u& Re"oluie s u nu, e er 1nc! %rines!, i r el er do r un !r!noi c re r!s%unde 1n f unui comitet l %o%orului s u cine #tie c!rei t6m%enii des%re c re "or$e u ei& : Ce-o s! se 1nt6m%le? 1i #o%ti ) ri T ti nei& : O s!-i "edem %e m m #i %e t t fo rte cur6nd, r!s%unse T ti n #i 1#i m6n26ie sor %e %!r& : 3ro$ $il c! o s! ne f c! s! sco tem c rtofi, (ise An st si , i r ) ri de"eni % lid!& : T ci, Stu#iB #o%ti T ti n & : S u s! s%!l!m to lete, d!u2! e #i fu 1nc6nt t! de re ci ) riei& 4n lt $!r$ t urc! 1n tren, mer26nd # de fudul de % rc! r fi fost colonel 1n 2 rd im%eri l!& 3urt o %!l!rie 1n lt! din str - n, m n#etele - inei er u u( te #i "e noroi %e 2-ete& : Sunt to" r!#ul So>olo", secret r 2ener l l Comitetului de )uncitori din E> terin$ur2& Suntei %ri(onierele utorit!ilor so"ietice din E> terin$ur2& Eei co$or1 din tren #i "! "ei su%une ordinelorB Oc-ii cestui om o 1ns%!im6nt r! cu de"!r t& Nu "e u nici un %ic de str!lucire, er u l fel de mori c i unui %e#te c re st t m i multe ore 1n co#ul unui %esc r& F t o$ser" se c! muli $ol#e"ici "e u oc-ii stfel& Sin2ur d t! c6nd feele lor %rinde u "i ! er tunci c6nd "or$e u des%re dr 2 lor re"oluie, des%re teoriile lor economice #i des%re %ro% 2 nd m r8ist!& Nu er u ins%ir i dec6t de $ n lit!i& : 4nde suntem? 1ntre$! T ti n & : n or #ul c rtofilor, r!s%unse An st si & : Nu conte (! unde suntemB (ise So>olo"& Suntem de% rte de 3 l tul Al$& R!s%unsul !st te mulume#te? : Nu #tie nici el unde suntem, #o%ti An st si , intenion t m i t re& Nu #tie s! cite sc! ce scrie %e t!$li 2!rii& : Dtiu s! citesc destul de $ine c6t s! #tiu ce r fi f!cut to" r!#ul ) r8 cu cei c "oiB L modul cum o s%usese, r fi %utut l fel de $ine s! le runce un % - r cu %! rece 1n f !& Eor$ise fo rte serios, nu 1nc!%e nici o 1ndoi l! 1n %ri"in st & n cele din urm!, An st si sco se lim$ l el, d r omul se 1ntorsese de/ cu s% tele #i %lec se& Sofi 1#i duse o m6n! 1nm!nu# t! l 2ur!& : 3ro st! mic!B FNu-mi % s!G, se 26ndi An st si & F;!r nii !#ti n- u dec6t s! m! 1m%u#te #i m6ine d c! "or& 9 r nu m! "or "ede %l6n26nd&G Sold i 1n uniforme cenu#ii se -ol$ r! l ele c6nd se d!dur! /os din tren& C6nd" , l- r fi %us %e c!%it nul 2!r(ilor s!-i de un %este urec-i oricui s- r fi uit t # l e & Nu e8ist nici un %ic de mil! colo5 er u do r feele s%re #i
H

- COLIN FALCONER -

s!l$ tice le unor o meni c re 1#i %etrecuser! "i 1n f $rici #i %e terenurile culti" te cu c rtofi& An st si 1l %use %e =emm* /os #i 1l l!s! s! ler2e 1n /ur& Er o de"!r t! (i de %rim!" r!, %!m6ntul er 1n2-e t, cerul er de un l$ stru e8trem de % lid, i r "6ntul rece 1i 1nro#e o$r /ii& Nu e8ist %eron #i %este tot er u $!lto ce co%erite de 2-e !, %!m6ntul 1n2-e t tr nsform6ndu-se 1ncet 1n noroi& i "!(u %e $!r$ i co$or6nd din cel!l lt " 2on7 @illi rd, tutorele lor, c re tremur de fric!, %oi 'lementi N 2orni, m rin rul %us s!-l %!(e sc! %e fr!iorul ei, Ale8ei, c re 1l ine %e $!i t 1n $r e : m rele re"ici Ale8ei, mo#tenitorul 1ntre2ii Rusii5 c-i r #i d tul /os din % t 1i %une "i 1n %ericol& Suferise de l n #tere de o $o l! %e c re doctorii o nume u -emofilie, un cu"6nt 1n#el!tor de $l6nd c re nu delimit nici %e de% rte 2r niele suferinelor lui& Er t6t de % lid, c o %!%u#! m re de %orel n 1n $r ele lui 'lementi& <!i tul !st 1i ine %e toi 1n scl "ie, fermec i de $o l lui, de 2enul lui #i de dulce lui& Er 2reu s! nu-l ur!#ti& : Cel %uin e frumos (i, (ise An st si & Nu sunt %ic!turi de %lo ie c re s!-l r!ne sc! %e 3r6sle #i s!-l f c! s! s6n2ere(e& Ol2 cl!tin! din c %, 1ntr-un 2est de dis%er re& E li(ele lor fur! d te /os din tren #i runc te intenion t 1n ce m i %ro%i t! $!lto c! 1n2-e t!& 9u%! st , So>olo" r!t! s%re ele #i ordon!7 : 3ri(onierii 1#i "or c!r sin2uri $ 2 /eleB Se uit r! cu toii l el de % rc! le- r fi "or$it 1ntr-o lim$! str!in!& : Ce tre$uie s! f cem? 1ntre$! Ol2 & Sold tul cu %u#c f!cu un % s 1n f !& : E! "ei c-c-c!r sin2uri "-"-" li(ele& : Nu mi- m c-c-c!r t niciod t! nimic sin2ur!, t-t-to" r!#e, 1i (ise An st si & 3ri"ire %e c re i-o runc! sold tul fu otr!"ito re& Sofi r!m se cu 2ur c!sc t! l e & FSunt cur /o s! s u do r fenomen l de %ro st!?G se 1ntre$! An st si & C-i r #i tunci c6nd er 1n2ro(it!, # cum er cum, nu %ute , nu "oi s! cede(e #i s! t c!& ) m ei 1i s%usese c6nd" c!, c-i r d c! cine" 1i " t!i lim$ , 1i " cre#te lt l loc, # cum 1i cre#te u %!i n/enului m i multe %icio re& : Nu m i e8ist! ser"itori 1n nou Rusie, %rocl m! So>olo"& 9 c! nu "! "ei c!r sin2uri $ 2 /ele, le "om l!s ici 1n noroiB Se 1nde%!rt!, cu m6inile l s% te& An st si 1l imit!, e8 2er6ndu-i mi#c!rile m!runte #i %line de im%ort n! stfel 1nc6t %6n! #i sold ii c-icotir!& ) ri 1nc-ise oc-ii #i #o%ti o ru2!ciune c!tre sfini s! o s l"e(e %e surio r ei de o so rt! teri$il! %rimit! din m6inile cestor nim le& An st si 1#i termin! % ntomim & C6nd se 1nto rse, o "!(u %e Ol2 1ndre%t6ndu-se s%re 2r!m d de $ 2 /e, lu6nd dou! din cele m i 2rele " li(e #i 1nce%6nd s! le t6r sc! %rin $!lto ce& T ti n #i ) ri 1i urm r! e8em%lul& Acum =emm* ler2 1n cerc, l!tr6nd l sold i& An st si 1l ridic! de /os cu o
I

- ANASTASIA -

m6n!, i r cu ce l lt! lu! o " li(! #i 1nce%u s! o t6r sc! %rin noroiul 1n2-e t& C6nd /unse l %o rt!, u(i ( r"! 1n s% tele ei& Ni#te sold i 1i 1ncon/ur ser! %e Sofi #i %e @illi rd c s!-i 1m%iedice s! %lece& Sofi ine o $ tist! $rod t! l oc-i #i %l6n2e , fie de ru#ine, fie de u#ur re, fie de su%!r re5 er im%osi$il s!-i d i se m & : Nu %ot "eni cu "oiB stri2! e & Ace#ti o meni u s%us c! ne trimit 1n %oi l S n>t 3eters$ur2& Surorile m i m ri 1nce%ur! $ine1neles s! "erse l crimi u(ind st & Aler2 r! 1n %oi #i o 1m$r!i# r! %e Sofi , %l6n26nd #i s%un6nd tot felul de %rostii, du%! cum i se %!ru An st siei& @illi rd %ri"i #i 1#i mu#c! $u( & A%oi fu r6ndul An st siei& Sofi o 1m$r!i#! 1n tim% ce-#i lu l re"edere& An st si 1#i inu $r ele ri2ide %e l6n2! cor%& : Te ro2 s! i 2ri/!, #o%ti Sofi , duc6ndu-#i l oc-i $ tist % rfum t!& Tre$uie s!-mi %romii c! "ei fi cuminte %entru mine& FCe rost re?G se 26ndi An st si & Sofi er ce m i $un! %rieten! %e c re o "useser! "reod t! #i cum le %!r!se #i e & F!cu un % s 1n %oi& F3le c! od t!BG se 26ndi e & FL fel c ceil li&G Er c #i cum r fi "ut o %i tr! 1n 26t& E!(u %ri"ire cu( to re T ti nei& Fmi % re r!u, nu %ot s! fiu c tine #i s! %l6n2 din orice&G Su$ %ri"irile 2!r(ilor, 1#i t6r1 cu 2reu %icio rele %rin noroiul din f 2!rii %6n! l m #inile c re #te%t u& =emm* mer2e 2r!$it l6n2! e & E li( %e c re o duce er 2re #i o sc!%! de multe ori 1n noroi& 4nul din sold i r6se& F t 1#i simi o$r /ii r(6nd de furie& : 4nde ne ducei? stri2! l ei& Ast 1i f!cu %e sold i s! r6d! #i m i t re& A%oi, So>olo" 1i stri2! unui din #oferi7 : L c s cu destin ie s%eci l!B #i d!du se m c! colo se duce u #i se 1ntre$! c re %ute fi ce destin ie s%eci l!& +mi amintesc c!, de $iecare dat! la apusul soarelui, c!pitanul ia"tului (tandart tr!gea cu tunul n semn de salut regal. (t!team cu toii i admiram aceast! privelite minunat! o$erit! de soarele care se scu$unda n mare, dar mica Anastasia strica totul, alerg&nd pe punte cu degetele n urec"i i cu oc"ii dai peste cap, pre$!c&ndu-se c! tunul tr!gea n ea. ,i tat!l ei credea c! e amuzant!.* Fur! 1n2r!m!dii cu toii 1n s% tele unui c mion milit r co%erit& An st si desco%eri o ru%tur! 1n %rel t! #i %ri"i %rin e s! " d! ce se %etrece f r!& )erser! %rintr-o curte m re #i o c tedr l! im%un!to re %!ru %entru o cli%! 1n f oc-ilor
J

- COLIN FALCONER -

fetei& C mionul trecu -uruind de l o "ite(! l lt & Cu f li%it! de %rel t!, An st si "!(u c s %entru %rim d t!& A"e dou! et /e #i er din %i tr!, un % l t 1ntr-o %ustiet te c st & Nu %ute "ede % rte de /os c sei %entru c! 1n /urul ei fusese construit un 2 rd din lemn& 9oi % (nici comuni#ti se 2r!$ir! s! descuie %orile din lemn #i c mionul intr! le2!n6ndu-se 1n curte& Sold tul c re se $6l$6i d!du %rel t l o % rte #i l!s! 1n /os sc6ndur din s% te& ;inu %u#c l 1ndem6n!, cu e " 1n sus, c #i cum s- r fi #te%t t l nec (uri din % rte % tru fete ne1n rm te #i unui m rin r c re ine 1n $r e un in" lid de treis%re(ece ni& 4n lt erou l re"oluiei& : Af r!B ordon! el& An st si 1l %ri"i fi8& : Tot m i tre$uie s! ne c-c-c!r!m sin2uri "-"-" li(ele? : Nu cre %ro$lemeB #uier! Ol2 s%re e , de % rc! fiicele rului Nicol e r fi %utut e"it 1n "reun fel cest lucru& : 3o te c! o s! ne 1nt6lnim cu m m #i cu t t , (ise T ti n , i r st le ridic! mor lul& Intr r! 1n c s! 1n urm % (nicilor, 'lementi #i Ale8ei fiind %rimii, restul t6r6nd " li(ele 1n sus %e sc!ri& C ni#te ser"ito re ordin re& O u#! fu desc-is! #i, %este c %etele surorilor ei, An st si 1i "!(u %e m m #i %e t t!l ei& A-B m$!tr6niser! t6t de multB Ale8 ndr , % lid! #i isto"it! %e sc unul cu rotile, #i Nicol e, l6n2! e , frumos #i totu#i o recum ofilit, de % rc! r fi ie#it dintr-o foto2r fie "ec-e& An st si se 26ndi c6t de 1nco"oi t! r!t m m ei cum& Di t t!l ei, c6te fire c!runte "e 1n $ r$! #i 1n %!rB Ridurile 1i $r!(d u %iele c o %6n(! de %!i n/en& St!te u cu s% tele l o fere str!, d r 2e murile fuseser! "o%site, c mer fiind stfel 1ntunec t! c-i r #i l ce or! du%!- mie(ei& @e mul o% c "e culo re l %telui& An st si se uit! 1n /ur& FC6t de % tetic r!t!m cu toiiBG 9 r %e f t t!lui %!ru un (6m$et de 1nc6nt re $solut! #i st tr nsform! totul& Ol2 , T ti n #i ) ri se re%e(ir! s%re el, 1n tim% ce 'lementi se 1ndre%t! s%re m m!, cu 3r6sle 1n $r e& ; rin sco se un stri2!t #i 1#i 1ntinse m6inile, continu6nd s! ste %e sc unul cu rotile& 9in %ricin rtritei de c re sufere , 1i er fo rte 2reu s! se ridice 1n %icio re& T t!l ei le 1m$r!i#! %e to te, str6n26ndu-le l %ie%t c un urs #i f!c6nd-o c-i r #i %e ro$ust Ol2 s! c-el!l!ie& An st si 1#i 1n2ro%! f 1n l6n s%r! uniformei lui, scult! stri2!tele de 1nc6nt re le m mei ei #i 1n cele din urm! 1nce%u #i e s! %l6n2!, 1n f ldurile tunicii lui, colo unde nu o %ute "ede nimeni& Totul "e s! fie 1n ordine cum&
K

- ANASTASIA -

* * * Nicol e le s%use m i t6r(iu c! res%ecti" c s! % rine unui in2iner #i industri # %ension t, %e nume Ni>ol i I% tie"& Er un con c 1n com% r ie cu #te%t!rile lor& A"e u %! c ld! #i lumin!, c!ci I% tie" fusese un om cu o o rec re st re& A"e u c-i r #i to lete 1n interior& : Nu crede m c! cine" din r !r!noilor #tie ce e i o to let!, (ise An st si , destul de t re c s! fie u(it! de % (nici& C s fusese construit! 1n stilul 2otic rusesc5 c drul u#ilor #i ferestrele er u decor te cu rce #i cu orn mente sem!n!to re unor suluri& 9e#i c s er destul de confort $il!, nu e8ist nici o 1ncerc re de imit $uc!t!ri %rere"oluion r! lui I% tie"& Cin lor const! 1n ce se r! din %6ine ne 2r! #i ce i, ser"ite 1ntr-o sufr 2erie f!r! ferestre #i c re mirose %uternic muce2 i& 9 r r fi %utut l fel de $ine s! fie un $ nc-et 1n 3 l tul Ale8 ndru5 "or$e u #i r6de u toi l ol lt!, fericii #i emoion i c! er u 1n sf6r#it din nou 1m%reun!& Trecuser! dou! luni de c6nd nu se m i "!(user!5 dou! luni de c6nd m m #i t t!l lor fuseser! o$li2 i s! c!l!tore sc! 1n inte f!r! 3r6sle #i f!r! s! #tie d c! se "or m i re"ede "reod t! cu toii& Ace st %ute fi do r o lt! 1nc-iso re, m i 1nde%!rt t!, d r cel %uin er u din nou 1m%reun!& n ce %rim! no %te nu "ur! destule % turi, i r An st si #i surorile ei runc r! m ntii #i %erne %e %ode u din sc6nduri& Ale8ei se cui$!ri 1n % tul m mei& 9 r nici unul nu %utu s! do rm!& Ale8ei stri2 1ntrun de durere din %ricin 2enunc-iului s!u umfl t& An st si o u(i %e m m! murmur6nd, 1ncerc6nd s!-l lini#te sc!& 9octorul ei, <ot>in, dorme 1ntr-o c mer! l!tur t! #i "eni de m i multe ori s!-l " d! %e $!i t5 An st si 1l u(i im%lor6nd % (nicii de %e coridor s!i de com%rese reci& Ace#ti (ice u mereu c! nu se %ute f ce nimic& Nu le %!s , "oi u c el s! sufere& * * * 3ro$ $il c! sufr 2eri fusese m!re ! c6nd" 5 sc unele er u 1ncrust te cu scul%turi 1n form! de 2r!t r, %e %erei er u o2lin(i urite, i r de t " n t6rn un c ndel $ru cu fili2r n& C mer c!(use 1n % r 2in!5 un str t su$ire de %r f co%ere fiec re su%r f ! %l t!, i r foto2r fiile 1nr!m te le unor str!ini de %e %oli #emineului nu f!ce u dec6t s! d u2e un sentiment #i m i d6nc de tristee& An st si 2-ici c! I% tie" fusese ne"oit s! fu2! 1n 2r $! #i c! nu m i "usese tim% s!-#i s l"e(e comorile %erson le& C r cterul ofici l l c merei contr st cu m6nc re s!r!c!cio s! c re le fu ser"it! l micul de/un5 nu "e u f ! de m s! #i, de#i li se duseser! c6te" lin2uri murd re de r2int, nu "ur! ce f ce cu ele, c!ci m s const din nou din ce i
LM

- COLIN FALCONER -

ne2ru #i %6ine ne 2r! usc t!& 4n sold t le duse su% r!m s! de l % (nici, d r Ol2 1l "!(use scui%6nd 1n e 1n tim% ce urc sc!rile, # c! nu se tinse nimeni de e & An st si mestec! o $uc t! de %6ine t re, uit6ndu-se l t t!l ei& Acest %ri"e fi8 m s , f lui fiind ne 2r! de furie& Er un om $l6nd #i r r 1l "ede i ener"6ndu-se5 1n stfel de oc (ii, oc-ii se l!s u 1n /os #i nimeni nu m i scote o "or$!& n cele din urm!, t t!l ei se ridic! 1n %icio re #i i se dres! % (nicului c re st!te 1ntr-un col l c merei7 : S%une-i lui A"deie" c! "re u s! "or$esc cu el& Omul 1#i t6r#6i %icio rele #i %ri"i 6fnos 1n %ode & Nicol e 1n int! s%re el& : AcumB 3o te fu din %ricin f %tului c! to" r!#ul Rom no" fusese c6nd" r5 %o te fu din %ricin #ocului de -l "ede %e $l6ndul lor %ri(onier t6t de 1nfuri t7 % (nicul se 1nto rse #i co$or1 sc!rile c s!-l 2!se sc! %e temnicerul lor& An st si #i surorile ei 1l "!(ur! cum %entru %rim o r! %e A"deie"& Acest intr! 1n c mer! cu %ie%tul scos 1n f r!, l fel de ro2 nt #i de 2r s c un m$ s dor %rus c& Er cl r c! fusese tre(it dintr-un somn l $eiei, c!ci mirose %uternic tr ns%ir ie #i "odc!& 3 rte din f ! uniformei lui %urt urmele usc te #i slino se le cinei lu te cu o se r! 1n inte& T t!l lor le s%usese c! A"deie" fusese c6nd" #ef de ec-i%! l r fin!ri loc l!5 cum er 2 rdi nul rului #i rinei Rusiei #i ce st! res%ons $ilit te i se c m urc se l c %& : Ce "rei, cet!ene Rom no"? : ncerci s! ne omori %rin 1nfomet re? A"deie" %ri"i dis%reuitor m s & : Ast er u ne"oii s! m!n6nce o menii o$i#nuii 1n tim% ce "oi "! 1ndo% i cu icre ne2re& FCe %rostBG se 26ndi An st si & FC "i rul er %!str t s%eci l %entru $ nc-ete& 9 c! r fi lu t m s cu noi l ; rs>oe Selo, r fi fost fo rte de( m!2it&G 9 r t t!l ei trecu %este st & n sc-im$, (ise7 : Erei s! s%ui c! nu sunt %ui #i " ci 1n 4r li? C-i r #i cel m i umil fermier re %uin l %te #i ni#te ou! %ro s%ete, nu-i # ? : Nu "ei "oie s! m6nc i ou! s u l %te& : 9in ordinul cui? A"deie" 1#i mu#c! ener" t $u( de /os& : L n i$ cu "oiB scr6#ni el #i ie#i c o furtun! din c mer!& T t!l se uit! ur6t du%! el& ) m se 1ntinse %este m s! #i 1i lu! m6n & O $!tu cu $l6ndee& : O s! fie $ine, Ni>i& : Nu 1nele2 ce m f!cut c s! merit!m st &
LL

- ANASTASIA -

: Nu e dec6t un %rost& : E8ist! muli %ro#ti c el #i "ieile no stre sunt 1n m6inile lor& Atmosfer de s!r$!to re din se r %recedent! se risi%ise& An st si o %ri"i fi8 %e ) ri 5 oc-ii fetei se um%luser! de l crimi& : O s! fie $ine, 1i (ise t t!l ei& )u#c! dintr-o $uc t! de %6ine ne 2r! #i lu! o 1n2-iitur! de ce i& Ce sul de %e %oli #emineului $!tu or fi8!& Er (ece& i #te%t o (i lun2!& -, Anastasia. -lga i /atiana erau at&t de calme# se putea conta pe ele. +nalte i maiestuoase, ar $i $ost nite prinese e0traordinare. 1ar Maria, o copil! l&nd! i $ericit!, z&m ea mereu. Dar Anastasia2 3e copil! rea. ,i at&t de di$erit! de surorile ei. A $ost ntotdeauna puin ndesat!, dar a devenit de-a dreptul gras! n adolescen!. ,i aa o ruine pentru noi.* n (ilele c re u urm t, fur! 1n2ro(itor de tortur i de %lictise l!& A# cum le s%usese Nicol e, c s % rinuse c6nd" unui om de f ceri %e nume Ni>ol i I% tie"& n inte de sosire rului, mem$rii Comitetului <ol#e"ic l )uncitorilor din re2iune 1i d!duser! dou!(eci #i % tru de ore s! %lece, %oi %useser! st!%6nire %e c s! %entru %ro%riile %l nuri, redenumind-o : folosind "oc $ul rul 2reu de 1neles, d r sinistru c re de"enise tr!s!tur lor distincti"! : FC s cu destin ie s%eci l!G& F mili er inut! 1nc-is! l et /ul su%erior, c mer % (nicilor fiind c-i r dedesu$t& Lui Nicol e #i soiei lui li se d!duse dormitorul din f !5 "e dou! % turi, o c n %e , o $i$liotec! #i un sin2ur dul % 1n c re s! 1nc %! - inele celui m i $o2 t 1m%!r t #i le celei m i $o2 te 1m%!r!tese din lume& 9u%! ce %rim! no %te %etrecut! %e %ode , fur! duse % turi de c m% nie, i r An st siei #i surorilor ei li se d!du o c mer! fl t! l6n2! ce %!rinilor lor, %e c re o 1m%!rir! cu Ale8ei& C merist Ale8 ndrei, Ann 9emido" , %rimi o c mer! mic! 1n s% tele c sei, doctorului <ot>in i se d!du s lonul, 1n tim% ce un " let, Ale8ei 'ru%%, #i un $uc!t r %e nume ' ritono" dorme u 1n -ol %e % turi de c m% nie& ) i muli sold i st!te u de % (! tot tim%ul& n2-esui l 1i der n/ m i %uin dec6t f %tul c! nu "e u nimic de f!cut& Se tre(e u 1n fiec re dimine ! 1n /urul orei nou! #i l (ece 1#i lu u micul de/un, c re nu " ri niciod t!7 %6ine ne 2r! #i ce i ne2ru f!r! ( -!r& #i s%une u ru2!ciunile, %oi Ale8 ndr cite din E" n2-elii& 9u%! cee , o /um!t te de or! le er %ermis s! se %lim$e %rin 2r!din!, %oi er u trimi#i 1n!untru s! se distre(e cu c!rile de /oc s u s! cite sc! %6n! l %r6n(, c re er ser"it l or unu& Se %ute s! m i %rime sc! %ermisiune de st o lt! /um!t te de or! l so re 1n tim%ul du%!- mie(ei& @ust re er l cinci, ce iul l # %te& A%oi Nicol e le cite , tot din <i$lie5 % s /ele lui f "orite er u din Io"& L nou! lu u o cin! u#o r! #i se duce u l culc re& n
L2

- COLIN FALCONER -

fiec re (i er ce st! rutin! e8 s%er nt!& L dou! (ile du%! sosire co%iilor, "ur! % rte de ultim (!% d! iernii, d r " r "eni re%ede, f!r! #o %tele %l!cute le %rim!"erii& ntr-o du%!- mi (!, ful2erele $r!(d r! cerul, %lo i um%lu r %id /2-e $urile #i c!(u 1n " luri de %e stre#ini& A dou (i, erul er c o mel s! c ld! #i, 1n m i %uin de o s!%t!m6n!, or #ul fu co%le#it de o c!ldur! sufoc nt!& n Si$eri , fie mure i de c ld, fie 1n2-e i de fri2& C s din %i tr! se 1ncin2e re%ede #i, din moment ce A"deie" nu le %ermite s! desc-id! "reo fere str!, 1n c mere de"ene insu%ort $il de c ld& )irosurile c re "ene u din $uc!t!rie, unde ' ritono" se -ot!r6se s! le co c! sin2ur %6ine , %lute u 1n er, i r c!ldur su%liment r! de l cu%tor le s%ore li%s de confort& Fiec re t6n/e du%! r!2 (ul scurt 1n c re er u l!s i s! i s! 1n 2r!din!, de#i c-i r #i colo er ne%l!cut de c ld #i, 1n loc s! se %lim$e, An st si #i surorile ei st!te u l um$r tufi#urilor, li%site de "l 2!& Nicol e 1ncerc! s! nule(e decretul lui A"deie" cu %ri"ire l ferestre& C6nd" cel m i %uternic om din lume, rul fu ne"oit cum s! se lu%te tim% de dou! s!%t!m6ni c s! fie l!s t s! desc-id! o fere str! 1n %ro%riul dormitor& n cele din urm!, # se din utorit!ile so"ietice loc le "enir! 1ntr-o dimine ! s! ins%ecte(e c mer #i s! decid! c re fere str! %ute fi desc-is!& Se % re 1ns! c! ce#ti o meni nu er u 1n st re s! i sin2uri ce st! deci(ie e8trem de im%ort nt! #i 1n (ilele c re urm r! "enir! m i muli ofici li, sin2uri s u c6te doi, c s! e8 mine(e 1n t!cere dormitorul, studiind ferestrele de % rc! r fi fost o eni2m! r-itectur l!& n cele din urm!, du%! ce trecuser! trei s!%t!m6ni din iunie, doi sold i intr r! ne nun i #i desc-iser! o fere str!& To t! f mili se 1n2r!m!di 1n locul res%ecti", res%ir6nd erul cur t& Ce m i mic! diere de "6nt fu 1nt6m%in t! cu e8cl m iile cu"enite sosirii unui %rin 1n "i(it!& C6nd" , t t!l ei fusese com nd ntul unei rm te de un milion de o meni, d r An st si se 1ntre$! d c! o$inuse "reod t! o "ictorie m i dulce c st & * * * To let er l c %!tul -olului& 4n sold t 1n rm t st!te 1n f ei cu o %u#c! %e 2enunc-i& Er sold tul din tren, cel %e c re An st si 1l ironi( se din %ricin $6l$6ielii lui& i %!ruse o $u$! %e n s de c6nd 1l "!(use ultim d t! #i er 2reu s! nu te uii l e , s! nu te 1ntre$i c6nd "e s! se s% r2! ce st! $u$! ro#ie #i %lin! de %uroi& 3lute de su%r must!ii lui de culo re 2!l$enu#ului de ou cu o intenie sinistr!& Sold tul r6n/i c6nd f t se %ro%ie& : 4nde te duci, t-t-to" r!#!? 1ntre$! el& An st si se uit! l to let!5 u# fusese d t! /os& : Nu sunt t-t-to" r!# t , r!s%unse e , cu o$r /ii 1n fl!c!ri& Numele meu e
L0

- ANASTASIA -

An st si Nicol e"n Rom no" #i # "re %uin! i-i-intimit te& Sold tul 1#i control! furi #i o %ri"i cu o e8%resie de sur%ri(! te tr l!& : 9 r ce i de 26nd s! f ci colo, t-t-to" r!#!? An st si se uit! din nou l to let! #i %oi l % (nic& Se lu%t! cu im%ulsul de lo"i nim lul 1n fluierele %icio relor& Se 1ntre$! d c! %ute s! m i in! %6n! c6nd "e s! se sc-im$e 2 rd 1n se r cee #i /unse l conclu(i c! nu %ute & Omul "oi s! se r!($une %entru ironiile ei s u %o te c! -!ruire st er o lt! form! mesc-in! de tir nie de- lui A"deie"& : Ce s- 1nt6m%l t, t-t-to" r!#!? F4ite l el cum r6n/e#te l mineBG 9!du din umeri, c #i cum ce st! nou! umilire nu "e im%ort n!& Intr! 1n to let!& Cine" f!cuse un desen %orno2r fic %e %erete5 o re%re(ent %e m m ei, %urt6nd %e c % coro n de di m nte rinei #i "6nd %icio rele desf!cute, 1ntre c re st!te R s%utin, cu %enisul umfl t& An st si icni #i-#i co%eri 2ur cu m6n & 3ri"i %este um!r #i 1l "!(u %e % (nic f!c6ndu-i cu oc-iul, distr6ndu-se de minune& Nimic din "i ei nu o %re2!tise %entru st & Fusese %ri(onier! 1n To$ols> #i l ; rs>oe Selo, d r cel %uin colo fusese tr t t! cu res%ect& Aici er u ne /utor i, l mil unor o meni c re se %urt u c ni#te nim le& Nu fusese niciod t! m i 1ns%!im6nt t! c cum& FCum %ot s! ne f c! # ce" ?G 3 (nicul continu s! o %ri"e sc!& N-o s! se uite l el, o s! 1ncerce s! %retind! c! nu e colo& #i ridic! roc-i c6t de %uin %utu #i 1#i d!du /os len/eri intim! f!r! s!-i %ermit! cestui %orc, cestui nim l s! " d! $solut nimic& A%oi se #e(! %e to let! #i #te%t! s! cur2! #u"oiul& : Ce s- 1nt6m%l t, t-t-to" r!#!? <!nuiesc c! o to let! din lemn nu e l fel de $un! c cee din - - ur cu c re te- i o$i#nuitB Eoi t6t de mult s! urine(e& 9e ce nu %ute , c6nd "e(ic ei m i "e %uin #i e8%lod ? 3 (nicul 1#i 1nclin! c %ul 1ntr-o % rte& : 3o te c! o %rines! nu se %-%-%i#! c toi ceil li, f!cu el& : Erei s! 1ntorci c %ul, te ro2? 1i (ise An st si & : 9e ce? Nu f-f-f ci nimic& 3ur #i sim%lu nu %ute s! se u#ure(e c6nd el se uit l e & l u(i c-icotind& C6#ti2 se& n cele din urm!, u(i #u"oiul cur26nd #uier!tor 1n to let!& C6nd termin!, 1#i d!du se m c! nu %ute s! se #te r2! f!r! c el s! " d! su$ roc-i ei& A# c! se n!%usti f r! din to let!, trecu %e l6n2! el 1nc! murd r! #i 1l u(i $!t6ndu-#i /oc de e tot tim%ul c6t ler2! de- lun2ul coridorului& * * *
LA

- COLIN FALCONER -

9u%! cum fl! %oi, numele % (nicului er @ri#>in& Nu er sold t, er muncitor 1n f $ric!, l fel c m /orit te o menilor lui A"deie"& n u(in %unctelor ne2re, %resu%une An st si , d c! f lui r fi %utut fi lu t! dre%t 2-id cu %ri"ire l t lentele %e c re le "e & Acum, ori de c6te ori tre$ui s! ste de % (!, consider c! e de d tori lui s! se %oste(e 1n f to letei& Fetele 1ncerc u s! e"ite s! folose sc! to let 1n tim%ul (ilei, c6nd #ti u c! @ri#>in "e s! fie colo& Nicol e se %l6nse lui A"deie", c re 1i r!s%unse 1n felul lui o$i#nuit, de % rc! ce st! cerere de $enefici de %uin res%ect ec-i" l cu cerere de "e -om ri fri%i l micul de/un& 9o r An st si lese s! nu-l e"ite& Ast r fi 1nsemn t o recuno #tere 1nfr6n2erii, o su%unere s%iritului& Refu( s! cede(e 1n f cestei intimid!ri mesc-ine& Folosi to let ori de c6te ori "u c-ef #i, du%! ce %rim! oc (ie, nu-i m i d!du nici m!c r s tisf ci de -i runc "reo %ri"ire& ntr-o (i, %e %eretele coridorului %!ru un desen& An st si "!(u c6i" % (nici dun i 1n /urul lui, r6(6nd din to t! inim & @ri#>in se %ro%ie 2reoi #i %ri"i %este c %etele celorl li, cu un r6n/et str6m$ %e f !& Se 26nde f!r! 1ndoi l! c! er un lt desen de(2ust!tor de- l lor, 1n c re R s%utin umile un lt mem$ru l f miliei ei& 9 r %oi e8%resi i se sc-im$!& C!ci er o c ric tur! c re 1l re%re(ent %e @ri#>in 1nsu#i, cu n sul m re c6t cor%ul lui umfl t #i co%erit de $u$e %line de %uroi& St!te de % (! 1n f to letei, cu mu#tele roind 1n /urul c %ului& 9edesu$t scri 7 FAm 2!sit o mod lit te de 1m%iedic mu#tele s! intre " r 1n to let!, t-t-to" r!#e&G F lui @ri#>in se contorsion!& Se 1nto rse #i, "!(6nd-o %e An st si , 1#i d!du imedi t se m cine f!cuse desenul& ) i t6r(iu, c6nd f t se duse l to let!, @ri#>in er colo, #te%t6nd& E 1l i2nor! #i intr!& A%ro %e imedi t f!cu un % s 1n s% te #i ie#i i r f r!& 3ereii #i to let fuseser! m6n/ite cu e8cremente& Di un nou desen fusese d!u2 t t %etului o$scen, 1nf!i#6ndu-l %e t t!l ei %lec t %este o m s!, R s%utin re2ul6ndu-l din s% te& #i simi oc-ii um%l6ndu-se de l crimi& FNu m i %ot su%ort situ i st B N-o "oi m i su%ort BG <!tu din %icior #i se 1nto rse s%re @ri#>in& : E#ti un %orcB El %!ru fo rte s tisf!cut de ce st! m nifest re de ir sci$ilit te& : Ce s- 1nt6m%l t, t-t-to" r!#!? N- i m i "!(ut r - t %6n! cum? : Sunt ne"oit! s!-l "!d 1n fiec re (i, c6nd trec %e l6n2! tine %e coridorB El 1ncet! s! m i (6m$e sc! #i %ri"ire i se 1n!s%ri& : <i t! %rines!, (ise el& 4nde "or m i roi m-m-mu#tele cum?
LC

- ANASTASIA -

Mica Anastasia. +i mica ntruna m&inile, nnod&nd marginea atistei, st&nd aplecat! mult n $a!, cu un picior n spatele celuilalt, niciodat! rela0at!, mintea ei neo osit! lucr&nd mereu, $iindu-i team! ca nu cumva altcineva s! $ure atenia care i se cuvenea, g&ndindu-se naintea ei la o glum! sau la o $ars!. 4u era $rumoas! n sensul clasic al cuv&ntului, aa cum era /atiana, dar oc"ii ei al atri luminoi i personalitatea ei neast&mp!rat! i con$ereau magnetism.* Er or nou! #i termin ser! de m6nc t o lt! cin! const6nd din ce i #i %6ine ne 2r!, i r cum st!te u 1m%reun! 1n C mer @ l$en!, # cum er numit dormitorul %!rinilor& T ti n #i Ale8 ndr cite u din <i$lie, din %rofetul Amos& T ti n fu ne"oit! s!-#i ridice "oce , c s! co%ere 2l surile % (nicilor $ei c re c6nt u l % rter& An st si recunoscu c6ntecul7 FAi c!(ut "ictim! lu%tei&G Er com% ni t de cine" c re c6nt 1n2ro(itor l %i nul din s lon& 3lictise l %ro %e c! o morise& Ol2 #i ) ri %!re u concentr te su%r scri%turilor& ncerc! s! fie l fel de %io s! c surorile ei, d r minte i se 1nde%!rt mereu de l %l nurile di "olului #i se tre(i 26ndindu-se l ltce" & L % rter, % (nicii c6nt u cum FS! uit!m de "ec-iul re2imG, i r An st si 1nce%u s! fredone(e #i e 1ncet 1m%reun! cu ei& Nu trecu mult #i u(i 2ru%ul de $ei"i urc6nd sc!rile& T ti n continu! s! cite sc! din Amos, de#i #ti c! urm s! fie 1ntreru%t! 1n orice cli%!& An st si fu sin2ur c re se uit! s%re u#!& A"deie" d!du $u(n 1n c mer!& Er $ine1neles $e t #i 1#i dusese cu el c6i" %rieteni de l f $ric!& L fel c A"deie", du-ne u toi "odc! ieftin!& : I t!-lB cronc!ni A"deie"& Nicol e S6n2erosulB Ceil li se 1n2r!m!dir! 1n %r 2ul u#ii #i se -ol$ r! l ei de % rc! r fi fost e8%on te din 2r!din (oolo2ic!& Nicol e se ridic! 1n %icio re, cu oc-ii r(6nd de m6nie& : Ce 1nse mn! st ? : 3rietenii mei er u curio#i s! te cuno sc!, cet!ene Rom no"& 3oi s! st i /os cumB i "or$i c #i cum r fi fost un ser"itor ordin r7 c s!-#i im%resione(e %rietenii, f!r! 1ndoi l!& Cu m6inile inute re2e#te l s% te, Nicol e 1n int! s%re el& Eir! 1n ultim cli%! #i %use m6n %e unul din !r nii ne$!r$ierii fl i 1n %r 2ul u#ii& : Ce-i st ? (ise el, %i%!ind c!m # omului& Omul er 1m$r!c t 1n cel m i uimitor fel %e c re An st si 1l "!(use "reod t!7 %urt % nt loni !r!ne#ti 1ncin#i cu o cure din %iele u( t! #i un din c!m!#ile cu mono2r m! le t t!lui ei& Efectul er e8trem de ridicol, d r omul er %re $e t s u
LH

- COLIN FALCONER -

%re %rost c s!-#i de se m & : Ast 1mi % rineB stri2! Nicol e& Se 1nto rse s%re un lt om din mulime, un $!r$ t 1m$r!c t 1ntr-un % lton 2reu& : Di !st B l %erc-e(iion! %e om c #i cum r fi c!ut t rme& <!2! o m6n! 1n $u(un rul % ltonului #i sco se o sticlu! de % rfum7 56 7o6al Appointment. O "6r1 su$ n sul lui A"deie"& : Ai #ter%elit lucruri de l noiB : Lenin desfiin t %ro%riet te %erson l!& Totul % rine %o%orului cum& : )inun t& Atunci %o te c! ni se " %ermite s! m6nc!m c6te" din ou!le Rusiei l micul de/un& L urm urmei, % rin tuturorB A"deie" 1#i d!du se m c! Nicol e do$6ndise un " nt / su%r s 1n f %rietenilor lui& #i umfl! %ie%tul& : Nu-mi %oi ordon ce s! f c& Eu sunt #eful iciB : 9u%! cum 1mi minte#ti 1ntrun & 3rin urm re, 1i sumi 1ntre 2 r!s%undere %entru f %tul c! i d t %ro%riet te Rusiei %rietenilor t!i? C6nd "!(u c! A"deie" nu r!s%unde, Nicol e se 1nto rse cu s% tele l el& : O s! f c un r %ort com%let su%eriori lor t!i& Acum fii m $il #i l s!-ne 1n % ce& E t6r(iu& A"deie" se cl!tin!& : L n i$ cu tineB scr6#ni el #i %lec!, tr6ntind u# 1n urm lui& * * * F3r6sle 1ndur t multe suferineG, se 26ndi An st si & 3 tul lui fusese cum mut t 1n C mer @ l$en!& F t nu-#i %ute im 2in s! ( c! colo to t! (iu , do r cu m m #i cu Sedne", $!i tul de l $uc!t!rie, c re s!-i in! com% nie& Er destul de r!u c! er %ri(onier 1n c!su st & )icul Ale8ei 1#i %etrecuse m /orit te "ieii 1n cest fel& <o l c r cteri( t! de -emor 2ie 1nsemn c! %6n! #i ce m i mic! r n! l 2enunc-i s u l cot 1i %ro"oc o durere 1n2ro(ito re, c re de"ene din ce 1n ce m i cut! cu trecere (ilelor s u c-i r s!%t!m6nilor& 9octorul <ot>in 1ncerc se s!-i e8%lice $o l 5 el (ice c!, din %ricin f %tului c! s6n2er re nu se o%re , s6n2ele se dun 1n interiorul 1nc-eieturii #i %resiune o deform 1ncet& 4neori, r n ori2in l! er t6t de m!runt! 1nc6t 3r6sle nici nu-#i m i minte de e & Se tre(e u %ur #i sim%lu 1ntr-o dimine ! #i 3r6sle stri2 7 : ) m!, (i nu %ot s! mer2B An st si 1n"! se s! se te m! de ceste cu"inte, c!ci 1nsemn u 1nce%utul unui lt e%isod c re se termin cu i%ete ori$ile de durere& Nu-#i m i minte de c6te ori 1l u(ise stri26nd din % tul lui7 : ) m!, m m!, /ut!-m!B F! ce" , te ro2B
LI

- ANASTASIA -

9 r nici doctorul <ot>in, nici ltcine" nu %ute f ce nimic, dec6t s! %lice %un2i cu 2-e ! #i s! se ro 2e unui 9umne(eu milosti" c re nu "e nici un %ic de mil! %entru 3r6sle N T t!l ei (ice c! m m 1nc!runise din %ricin stresului %ro"oc t de $o l lui Ale8ei& An st si er de %!rere c! m m ei r!t de/ c o femeie $!tr6n!, mult m i $!tr6n! dec6t Nicol e& 9 r nimeni nu se s!tur se de ce st! suferin! m i mult dec6t 3r6sle & Eor$e deseori des%re dorin lui de fi l fel c li $!iei& ; re"iciul r fi %refer t s! se fi n!scut Sedne", $!i tul de l $uc!t!rie, d c! st r fi 1nsemn t c! se %ute /uc 1n (!% d!& n ultimul n de"enise nes!$uit, de % rc! #i- r fi in"it t $o l s! f c! tot ce %ute , 1n loc s! se fere sc! de e & C-i r 1n inte de %lec din To$ols>, se d!duse %e sc!ri cu o s nie f!cut! 1n c s!& 9e tunci r!m!sese $ine1neles in" lid, un e%isod teri$il du%! c re 1nce%use $i cum s!-#i re"in!& ) m st!te tre (! no %te c s!-l 1n2ri/e sc! d c! durerile er u %uternice& Aici, l fel c 1n ; rs>oe Selo, nu "or$e dec6t des%re 3r6sle & 9imine , c6nd se dun u cu toi s! i micul de/un, e (6m$e uneori #i (ice F3r6sle "ut o no %te lini#tit!G #i (iu %!re %uin m i str!lucito re& 9 r er u momente c6nd con"ers i lor de l micul de/un se re(um do r l de c6te ori reu#ise 3r6sle s! do rm! #i c6t de mult suferise& +ilele lui er u m!sur te 1n 2r de de durere #i 1n circumferin 1nc-eieturilor lui umfl te& 4neori er scos 1n 2r!din! 1n sc unul cu rotile, d r cel m i des st!te 1n % t, cu 2enunc-iul 1n 2-i%sul f!cut de <ot>in& An st siei 1i er mil! de 3r6sle , $ine1neles, d r com%!timire ei er e%ui( t! de rund nesf6r#it! de "ictorii m!runte #i de 1nfr6n2eri c-inuite5 nu i se %ute dedic # cum f!ce u T ti n #i Ol2 & n tim%ul (ilei st!te u cu el, 1i cite u %o"e#ti, /uc u c!ri cu el& Sfinte 1n de"enire, desi2ur5 An st si se 26nde cu r!ut te c! 1ntr-o (i li se "or ridic st tui& * * * 9 r nu er u colo : nimeni nu er : 1n (iu 1n c re 'lementi fu omor6t din c u( lui 3r6sle & Er u cu toii 1n 2r!din!, fu2ind de c!ldur din c s!& Ale8ei st!te 1n % t, re(em t de %erne, %ri"indu-l fi8 %e Eoronin, unul din % (nici& Eoronin st!te %e coridor %e un sc un, moroc!nos #i ner"os& #i ridic din c6nd 1n c6nd %ri"ire 1n direci re"iciului de % rc! cest er o i ltcui" %e c re el r fi "rut s! o m s cre(e c s! o m!n6nce& =uc!riile lui Ale8ei er u 1m%r!#ti te %e o t "! 1n f lui, i r el se /uc trist cu un % c-et de c!ri de /oc& n oc-ii lui se cite %lictise l #i, c6nd sur%rinse %ri"ire lui Eoronin, se uit! fi8 l el& Eoronin se uit! #i el fi8 l re"ici& Ale8ei lu! o $uc t! de %6ine ne 2r! de %e f rfuri lui #i o runc! 1n direci % (nicului&
LJ

- COLIN FALCONER -

: Tu, 1i (ise Ale8ei& )u#c-ii de %e f lui Eoronin se 1ncord r!& : Ere u ciocol t!B Eoronin s!ri 1n %icio re, i r sc unul lui c!(u cu (2omot %e %ode & 'lementi, c re mo!i 1ntr-un col, se tre(i tres!rind #i se ridic! #i el 1n %icio re, l rm t #i uimit& : N- i u(it ce- m s%us? se r!sti Ale8ei l Eoronin& Nu m i c!sc 2ur l mine c un $ouB : Nu m i %oi "or$i # cu mine, 1i r!s%unse Eoronin& : Nu #tii cu cine "or$e#ti? : Acum suntem cu toii to" r!#i, (ise Eoronin& 9 c! "rei ciocol t!, i -i-o sin2urB 'lementi se duse l c!%!t6iul lui Ale8ei& : Ce s- 1nt6m%l t, ) iest te? <!i tul r!t! cu un de2et l$ s%re Eoronin& : )- insult t& 'lementi se 1nto rse s%re % (nic& : Ie#i f r! de- iciB : In" lidul !l mic nu %o te "or$i # cu mineB 'lementi se 1ndre%t! s%re el #i Eoronin %i%!i si2ur n de l %u#c!& : Ie#i f r!B ordon! 'lementi& Eoronin nu 1nele2e cum %ute u o menii !#ti s!-i m i de ordine& 9 r sin2urul mod de -l o%ri %e % (nicul re"iciului er s!-l 1m%u#te, i r el nu "oi s! i$! nec (uri& n %lus, nu m i 1m%u#c se %e nimeni %6n! tunci #i nu er si2ur c! "oi s! o f c! cum& : O s! r %orte( st to" r!#ului A"deie", stri2! Eoronin 1n tim% ce co$or sc!rile& : N- i dec6t, !r n 2r s ce e#tiB (ise 'lementi& Ale8ei r6se& * * * A dou (i, Eoronin 1#i relu! %ostul de % (! 1n f C merei @ l$ene& 'lementi N 2orni fu lu t de % tru din % (nicii comuni#ti i lui A"deie"& Nu m i u(ir! niciod t! nimic des%re el& 7&sul ei este lucrul de care-mi aduc aminte cel mai ine. Dac! se nt&mpla vreo tic!loie, puteai s! pui pariu c! Anastasia era de vin!. Avea cei mai $rumoi oc"i al atri, dar nu se uita niciodat! drept la tine# spunea ceva 8 o calomnie la adresa uneia din m!tuile ei sau a unuia din servitori 8 i te privea cu coada
LK

- ANASTASIA -

oc"iului, apoi r&dea. 4u te puteai a ine i r&deai i tu, dar distracia ei era uneori pur i simplu r!ut!cioas!. %e punea c"iar piedic! servitorilor dac! se plictisea i nimeni nu o mustra pentru asta, nu n ultimii ani.* Nicol e st!te %e m r2ine % tului, %ri"indu-l fi8 %e 3r6sle & A"e o e8%resie %lin! de t ndree m r! %e f !& 9u%! % tru fiice, 9umne(eu 1i d!ruise 1n cele din urm! fiul %e c re #i-l dorise t6t de mult, d r er un fruct otr!"it& 4n 9umne(eu crud, un om $un& : Cum te simi (i? 1ntre$! el& 3r6sle reu#i s! (6m$e sc!& Er t6t de % lid 1nc6t %ute i "ede %!ien/eni#ul mic #i l$ stru l " selor de s6n2e de l t6m%lele lui #i de %e dosul % lmelor& : ) i $ine, r!s%unse Ale8ei& Nicol e 1#i %use o m6n! %este lui& : Ast e $ine& : T t!, c6nd o s! ne ducem c s!? Nicol e reu#i s! (6m$e sc!& : Cur6nd& )inciun fu cce%t t! de 3r6sle f!r! %ro$leme, # cum fuseser! cce%t te t6te ltele& : O s! ni se 1nt6m%le ce" ? 1l 1ntre$! fiul& An st si 1#i inu res%ir i , 1ntre$6ndu-se ce "e s! s%un! t t!l ei& : S! fim recunosc!tori c! suntem din nou 1m%reun!& : 9 r o s! ni se 1nt6m%le ce" ? Nicol e r6se& : Cre(i c! re2ele An2liei o s! ste cu m6inile 1n s6n #i o s!-#i l se f mili s! %!e sc! ce" ? Suntem "eri& FAtunci m i e8ist! s%er n!G, se 26ndi An st si & F9 r, d c! re2ele ne este un %rieten # de $un, de ce ne- l!s t de/ s! suferim t6t de mult?G * * * An st si o$ser"! 1ntr-o dimine ! c! unul din % ntofii ei "e o 2 ur! 1n t l%!& Nu i se %ermisese s! i dec6t o sin2ur! %erec-e din $ 2 /ele %e c re le duseser! de l To$ols> #i %urt se cee #i %erec-e de l sosire lor ici& C6nd A"deie" "eni c de o$icei s! ins%ecte(e l 1nt6m%l re c merele 1n inte de %r6n(, An st si se %ost! 1n c drul u#ii, $loc6ndu-i ie#ire & Omul %ue c de o$icei #i nu se $!r$ierise& Nou f ! RusieiB : Ce este, cet!e n! Rom no"? f!cu el& : Am ne"oie de o nou! %erec-e de % ntofi& 9in $ 2 /ul meu& El se -ol$! l e cu ni#te oc-i 1nceo# i, i r f t cre(u c! cite#te t6t irit re, c6t #i "ino"!ie %e f lui& #i d!du se m ce 1nsemn ce %ri"ire5 totul fusese
2M

- COLIN FALCONER -

#ter%elit& : L n i$ cu tineB stri2! el #i o 1m%inse l o % rte& An st si 1l "!(u %e @ri#>in st6nd colo, triumf!tor& : Nu-i f ce 2ri/i din %ricin % ntofilor t!i, 1i (ise el& Cei %e c re 1i i o s! te in! o "i ! 1ntre 2!& ntr-o cli%!, frumo s dimine ! de " r! de"eni nefiresc de rece& * * * 9 r An st si se r!($un! %e @ri#>in 1n cele din urm!& A# cum 1#i %romisese& 4neori, c6nd surorile se %lim$ u %rin 2r!din!, 2 rdienii le l!s u sin2ure c s! cer#e sc! i2!ri din c mer % (nicilor s u c s! i %e furi# o 2ur! de "odc!& 9 r 1ntr-o (i, A"deie" se tre(i din toro%e l lui de du%!- mi (! suficient de mult c6t s! f c! o ins%ecie r %id!& O 2!si %e An st si st6nd %e o $ nc! de l6n2! (idul c sei, citind din Tolstoi, %e Ol2 #i %e T ti n l6n2! e #i nici un % (nic 1n %ro%iere& Se 1nfurie l culme& : @ri#>inB url! A"deie"& An st si 1l u(i %e @ri#>in $e-!ind s%eri t 1n tim% ce se n!%uste f r! din c mer % (nicilor, 1m%iedic6ndu-se %e coridor& C6nd /unse l u#!, f t 1i %use %iedic! #i-l f!cu s! ($o re cu c %ul 1n inte %este %r 2& @ri#>in c!(u 1n n s, i r %u#c lui, c!rei si2ur n! uit se s! o %un!, se desc!rc!& E8%lo(i sur(ito re fu urm t! de o lini#te dr m tic!, 1n tim% ce A"deie" #i @ri#>in #te%t r! m6ndoi s! ud! un stri2!t de durere s u de s% im! c re er desi2ur iminent& 9 r 2lonul fusese tr s 1n er& A"deie" se 2-emuise instincti" l %!m6nt, cu oc-ii m!rii de 2ro (!, #i r!t t6t de comic coco# t 1n felul !st , 1nc6t An st si 1nce%u s! r6d!& ntre tim%, @ri#>in se ridic! $!l!$!nindu-se 1n %icio re, %re $e t c s!-#i de se m ce f!cuse An st si & A"deie" er furios& l lo"i %e @ri#>in cu %iciorul, 1i d!du un t re du%! ce f! cu l tul % lmei #i 1l lo"i din nou 1n fluierele %icio relor& @ri#>in st!tu colo c un !r!noi ce er #i 1n2-ii totul& An st si str!luci de s tisf cie& Fu un din %uinele (ile fericite %e c re #i le minte & * * * 9 r e8ist r! consecine& An st si crede c! nu "!(use nimeni ce f!cuse e , d r se 1n#el & Nicol e "!(use totul& n se r cee , o lu! deo% rte 1n C mer @ l$en!, o %use s! ste /os #i o %ri"i mult tim%, i r oc-ii lui l$ #tri #i tri#ti %!re u c! s%un7 FC6nd te "ei 1n"! minte?G An st si nu se %ute uit niciod t! dre%t 1n cei oc-i, %entru c! "ede u %6n! 1n interiorul ei& Ar fi fost m i $ine d c! el s- r fi su%!r t uneori %e e , d r, c6nd
2L

- ANASTASIA -

er re , tot ce cite 1n oc-ii lui er de( m!2ire, i r st o dure m i mult dec6t cu"intele s%re le m mei ei s u re%ro#ul tutorelui& : Dtiu ce s- 1nt6m%l t (i cu @ri#>in, 1i (ise el 1n cele din urm!& : A merit t-o& Nicol e cl!tin! din c %& : A# este, insist! e & : 9e st i f!cut-o? : E un %orc& : E de"!r t c! unii o meni nu se %o rt! l fel de frumos c lii, (ise el& FO, t t!BG se 26ndi e & FAst e tot ce %oi s! s%ui des%re ei? 9u%! tot ce i- u f!cut #i du%! tot ce ne- u f!cut?G : Nu %oi s! %ui %iedic! 1ntre2ii lumi, An st si & : 3ot s! 1ncerc& El oft!& : ntr-o (i o s! 1n"ei& E simi c! se 1nfurie& #i dori s! se st!%6ne sc!, d r, c 1ntotde un , fu %urt t! de " l c ni#te d!r6m!turi lu te de %oto%& : Ce-o s! 1n"!, t t!? : O s! 1n"ei s! fii m $il!& : A# e#ti tu c6nd 1i l #i s! ne c lce 1n %icio re, c6nd renuni l im%eriu f!r! lu%t!? A# e#ti tu, t t!? Am $il? I t!B O s%useseB Lucrul %e c re nu tre$ui s!-l s%un! niciod t!, nici m!c r s!-l 26nde sc!& Ar fi %utut l fel de $ine s! scui%e %e Sf6nt Cruce& FCe m- f!cut s! s%un # ce" ?G 9urere din oc-ii lui er insu%ort $il!5 f t %resu%use c! nu cu"intele rostite 1l 1ndurer ser!, ci f %tul c! fuseser! rostite de un din fiicele lui iu$ite& #i d!du se m 1n ce cli%! c! nici m!c r 1nc-iso re #i umilinele din ultimele luni nu-l fect ser! %6n! cum& 3e f lui %!ru tristee & : Nu m fost 1ntotde un un t t! $un? o 1ntre$! el, i r inim %!re c! e 2 t s! i se (dro$e sc!& An st si 1#i d!du cl r se m c! # se m!sur el& Nu cont c! er cel m i $o2 t om din lume #i conduc!torul unui din cele m i m ri im%erii& #i m!sur " lo re 1n funcie de %!rere $un! %e c re f mili lui o "e des%re el& Eru s!-i s%un! c! 1i %!re r!u %entru cee ce (isese, d r nu-i "ene u cu"intele& 9in m6ndrie, desi2ur& n %lus, #ti c! er %re t6r(iu& Nu %oi s! iei 1n %oi un cuit du%! ce cest fost runc t, m i les c6nd fost runc t cu t6t %utere #i cu o %reci(ie t6t de uci2!to re& : Nu te 1nele2, (ise el& S%er c! 1ntr-o (i 1i "ei duce minte cu re2ret de cli% st & Se ridic!, se 1nto rse cu s% tele l e #i 1#i %rinse o i2 r!& Surorile ei o %ri"e u din cel!l lt c %!t l c merei de % rc! er di "olul 1n %erso n!&
22

- COLIN FALCONER -

9 r nici m!c r sentimentul de "ino"!ie nu-i stinse furi & l ur %e cest om t citurn %entru c!-i li%se u r!ut te #i focul5 1l ur l fel de mult cum se ur %e e 1ns!#i %entru cele #i c lit!i, %e c re se % re c! le "e din $unden!& * * * n du%!- mi ( urm!to re, to te fetele st!te u 1m%reun! 1n 2r!din!, An st si 1ntre Ol2 #i T ti n , i r ) ri l c %!tul $!ncii& An st si scult (um(etul insectelor, 2!sind %l!cere 1n st %ur #i sim%lu f r! l er, %ri"ind un cer l$ stru %erfect& Au(e sunetele de (i cu (i le or #ului fl t dincolo de (idurile 1n lte le 2r!dinii, co%itele m!2 rilor %e %ietre, stri2!tele "6n(!torilor de %e str d!& An st si se tre(i 1ntre$6ndu-se cum r fi "i d c! r reu#i %rintr-un mir col s! se tr ns%orte dincolo de (iduri, 1ntr-un loc unde nimeni n- r #ti c! e %rines!& 3resu%use c! fusese 1ntotde un 1ntr-un fel de 1nc-iso re, % l tele din S n>t 3eters$ur2 s u ; rs>oe Selo fiind do r un lt ti% de c %ti"it te& 9 r cel %uin 1n ; rs>oe Selo er mereu ce" de f!cut& l %ri"i %e t t!l ei "or$ind cu unul din % (nici, $!tr6nul Eoronin& Nicol e 1i oferi o i2 r! #i 1nce%u s! discute des%re "reme& Er o$iceiul t t!lui ei s! "or$e sc! ne%!s!tor cu ser"itorii, cee ce nu-i st!te deloc 1n fire m mei ei& Eoronin %urt un din c!m!#ile cu mono2r m! le t t!lui ei& An st si se 1ntre$! d c! t t!l ei #ti c! "or$e#te cu un -o& Cum %ute s! nu o$ser"e c! er un din c!m!#ile lui? 3resu%use c! ced se %ur #i sim%lu, # cum f!ce 1ntotde un & T t!l ei er 1m$r!c t c de o$icei, cu o c!m #! sold!e sc! de culo re > >i, o cin2!to re de ofier #i 2-ete u( te din %iele de culo re ne 2r!& Nu er deloc rul %e c re #i-l im 2in u o menii #i m i les du#m nii lui& Fusese 1ntotde un uimit! de el, nu din %ricin m!reiei lui, ci f %tului c! er un om t6t de o$i#nuit& Dti c! sufletul ei nu " %ute niciod t! s! fie l fel de sim%lu& El %ute "or$i cu u#urin! cu oricine, fie c! er u m$ s dori %rus ci s u 2r!/d ri, di%lom i en2le(i %om%o#i s u c ( ci 2rosol ni din c " lerie& I r cum "or$e c-i r #i cu !r nii c re fur u de l el& l %!r!si %e Eoronin #i se 1ndre%t! s%re fete& St!tu l6n2! ele o "reme, fum6nd o i2 r!, %ri"ind cerul #i sco6nd fum l$ stru #i su$ire %e n!ri& #i d!dur! se m c! "e ce" im%ort nt s! le s%un! #i #te%t r! %6n! c6nd "e s! fie 2 t s! "or$e sc!5 m re #i serio s Ol2 , T ti n t6t de senin!, cu m6n odi-nindu-se %e m6n ) riei& Di An st si , c re "oi s! se str6m$e, s! f c! o 2lum!& 9 r nu-i "ene nimic 1n minte de d t st & : Nici unul din noi nu #tie ce ni se %o te 1nt6m%l m6ine, (ise el 1n cele din urm!& : T t!? 1ntre$! Ol2 &
20

- ANASTASIA -

: E ce" ce tre$uie s! #tii& Tr se din nou din i2 r!, ne%!s!tor, c #i cum r fi coment t o sc-im$ re 1n r!u "remii& : 9 c! situ i o " cere, "ei ni#te $ ni %u#i de-o % rte l < nc An2liei din Londr & Cinci milio ne de ru$le fiec re& 9 c! "ei "e ne"oie de $ ni, "ei 2!si colo un domn %e nume < rdeno"& S%unei-i c! dorii s! "ei cces l ceste conturi& E! " cere codul cestor de%o(ite& Codul este FOtm G& FOtm G7 Ol2 , T ti n , ) ri , An st si & Le s%use to te ste f!r! s! se uite l ele, i r 1n "oce lui nu e8ist nici o infle8iune& A%oi (ise7 : Cred c! e m i rece (i& ) ri 1#i l!s! c %ul 1n /os #i %!ru c! e 2 t s! i($ucne sc! 1n %l6ns& : Nu-i "om l!s s! ne m i des% rt!, sus%in! Ol2 & : 4neori se 1nt6m%l! lucruri %e c re nu le %utem control , (ise el& Orice " fi m6ine, tre$uie s! "! mintii mereu cine suntei #i c! %rin "enele "o stre cur2e s6n2ele Rom no"ilor& T!cur! cu toii& Nicol e %use o m6n! %e um!rul ) riei& Continu! s! fume(e, %ri"ind cerul de un l$ stru % lid& : S- r %ute s! fie m i c ld m6ine, continu! el& Dac! stai s! te g&ndeti, !nuiesc c! n-a avut de ales. -lga era motenitoarea, /atiana era cea dr!gu! i Maria era cea deteapt!. Pro a il c!, din momentul n care a $ost n stare s! mearg!, ea s-a "ot!r&t s! $ie cea rea. Alt$el nu avea cum s! concureze cu ele. 4u impresiona prin manierele, prin $rumuseea sau prin detept!ciunea ei, aa c! avea s! oc"eze oamenii.* Eoronin %ri"i din c drul u#ii& An st si %urt un din c!m!#ile milit re de culo re > >i le fr telui ei #i ine 1n m6n! o sticl! 2o l! de "odc! %e c re o 2!sise 1n 2r!din!& Cele trei surori le ei st!te u %e % t, uit6ndu-se l e , ) ri c-icotind cu m6n l 2ur!& An st si se %ref!cu c! se cl tin! #i se %uc! de o m s! c s! se s%ri/ine& : Su$comitetul 3o%orului din Su$-su$comitetul )uncitorilor din So"ietul Su%rem din 4r li consult t m nifestul to" r!#ului Lenin #i cum 1i d! ie, cet!e n! T ti n Rom no", %ermisiune de %une ( -!r 1n ce iB T ti n f!cu o re"eren!& : Eu "re u s! se desc-id! fere str B stri2! ) ri & : Cre(i c! %oi su%ri muncitorii cu ferestre desc-ise #i cu er cur t? An st si lu! o 1n2-iitur! (dr "!n! din sticl 2o l! #i se d!du 1n s% te cl!tin6ndu-se&
2A

- COLIN FALCONER -

: L n i$ cu eiB Fetele i($ucnir! 1n r6s l "edere cestei imit ii s rc stice& 9 r %oi An st si se 1nto rse #i-l "!(ur! to te %e Eoronin& Nimeni nu (ise nimic& Eoronin 1#i 1ndre%t! s% tele #i se 1nde%!rt!& : L n i$ cu eleB morm!i el %rintre dini #i 1ncerc! s! se $in! s! nu r6d!& * * * Eoronin /unse l conclu(i c! du%! un tim% 1i %iere sentimentul de ur!& C o moned! c re 1i c!de %rintr-o 2 ur! din $u(un r& O c!ut i 1ntr-o (i #i nu o m i 2!se i& Er u#or s! ur!#ti %e cine" %e c re nu-l cuno#te i& Fusese u#or s!-l ur sc! %e r 1n inte s!-l cuno sc!& Ast er %ro$lem & 9 r cum s! ur!#ti un om #i %e f mili lui c6nd 1i "ede i 1n fiec re (i %ro%i i 1n felul !st , c6nd er i m rtorul ne /utor!rii lor? Cum s!-l ur!#ti %e Nicol e S6n2erosul, )onstrul din S n>t 3eters$ur2, c6nd 1i "or$e 1n fiec re (i des%re "reme #i 1#i duce fiul in" lid 1n $r e c s! ste 1n 2r!din! #i s! se $ucure de so re? Ce moti" "e s! se te m! de ce st! $!tr6n! intuit! l % t des%re c re se s%une c! e m%!r!te s Rusiei? Er 2reu, c-i r im%osi$il s! nu-i fie mil! de ei c fiine um ne& 9e f %t, er m i u#or s!-l dis%reuie#ti %e A"deie"& n fond, el %!re m i de2r $! tir nul dec6t ei& Cine le refu( unor tinere ne /utor te #i unui $!ieel in" lid c6te" ou! #i %uin l %te l micul de/un, c6nd er u de /uns 1n or #? Ce fel de om i- r f ce %e lii s! im%lore s! li se desc-id! o fere str! %e o "reme 1n2ro(ito re c st ? FDi tunci eu ce sunt?G se 26ndi Eoronin& F3o te c! nu sunt dec6t un om sim%lu, do r un muncitor 1n f $ric! %entru restul "ieii mele, d r mie mi se % re c! c-inuire cestei f milii nu r!scum%!r! nici o nedre%t te f!cut! nou! de Rusi 1n trecut& )! simt murd!rit de tre $ st &G Se 26ndi l cele trei fiice le lui& FLe- r fi ru#ine d c! m- r "ede cumB Ast e f mili %e c re m fost 1n"! i s! o ur6m #i de c re m fost 1n"! i s! ne temem? Se % re c! 1#i "!d de tre$urile lor (ilnice l fel c noi5 $e u ce i ne2ru #i m!n6nc! %6ine ne 2r! l micul de/un, u 2ri/! unii de lii c6nd sunt $oln "i, se ciond!nesc #i se 2it!& Cred c! A"deie" e monstrul 1n to t! %o"este st & 9e f %t, nu m- r 1n2ri/or d c! r e" d & )i- # dori s! o f c!& 9 c! i- # "ede fu2ind s%re %o rt cee c-i r cum #i d c! A"deie" mi- r ordon s!-i 1m%u#c 1n s% te, m! 1ntre$ ce- # f ce& Ei $ine, cred c! #tiu ce- # f ce& L- # 1m%u#c %e A"deie"BG * * *
2C

- ANASTASIA -

An st si st!te l um$r unui lili c, res%ir6nd % rfumul unui c %rifoi c re se 2! de (id& R!m!sese sin2ur! %entru o cli%!5 T ti n #i ) ri se %lim$ u cu t t!l lor, Ol2 er 1n!untru cu 3r6sle #i cu m m , c re er u %re $oln "i s! i s! f r! (i& Ol2 er o de"!r t! sf6nt!, renun6nd l tim%ul %e c re l- r fi %utut %etrece 1n 2r!din! c s! le cite sc! lor& Aceste minute %reio se 1n 2r!din! trecur! mult %re re%ede5 26ndul c! tre$ui s! se 1nto rc! 1n cel cu%tor er de nesu%ort t& O um$r! 1ntunec! so rele& An st si 1#i ridic! %ri"ire & Er $!tr6nul % (nic, Eoronin, cel c re o sur%rinsese $!t6ndu-#i /oc de A"deie"& A"e o i2 r! li%it! de $u( inferio r! #i, c6nd "or$e , ce st se mi#c & Er un om ciud t, cu oc-i enormi #i tri#ti #i cu o must ! m re #i c!runt! c re 1l f!ce s! r te c o mors!& : E o (i 1n!$u#ito re, cet!e n! An st si , 1i (ise el& E 1l i2nor!& Nu "e de 26nd s! 1nce %! s! con"erse(e cu muncitorii din f $ric!, 1n ciud f %tului c! "e u %u#ti& Er 1nc! o %rines! Rusiei, i r e nu uit se st , c-i r d c! el uit se& Eoronin se uit! 1n /ur #i cum er ce" $i( r 1n com%ort mentul lui& <!2! m6n 1n $u(un r #i 1i 1ntinse %umnul 1n c re str6n2e ce" & : Re%ede, f!cu el& I -le& E 1ntinse m6inile& Trei ou!B Se uit! l ele cu uimire, %oi fu uimit! de e 1ns!#i& Se 26ndi l %odo $ele %e c re F $er2O le f!cuse %entru m m ei, ni#te ou! din ur 1ncrust te cu $i/uterii& Cee ce 1i d!duse cest Eoronin o im%resion se m i mult dec6t orice 1i r!t se $i/utierul re2 l m mei ei& Ce i se 1nt6m%l se de %reui cum ce" t6t de $ n l c un ou o$i#nuit? : Nu te -ol$ # l eleB 1i #uier! Eoronin& Ascunde-leB < 2!-le 1n roc-ieB A"deie" o s! m! 1m%u#te d c! te "edeB An st si f!cu ce i se s%usese& #i ridic! %ri"ire s%re Eoronin, d r so rele er 1n s% tele c %ului lui #i nu-i %utu distin2e cl r tr!s!turile& : )ulumesc, reu#i e s!-i s%un!& Acest cu"6nt ciud t 1i r!m se 1n 26t& : E tre$ui s! le 1m% ri cu ceil li, (ise el, inutil de ltfel, %oi se 1nde%!rt!& * * * Tic!itul / lnic l unui ce s de %e %oli #emineului& Se r se %ro%i lene& T ti n 1i cite lui 3r6sle 5 <ot>in #i Ol2 /uc u $rid2e cu m m #i cu t t & An st si 1ncerc! s! se concentre(e su%r c!rii %e c re o cite , d r erul c ld /un2e l e %rin fere str! #i t6n/i enorm de mult s! fie f r!& : O s! sc!%!m "reod t! de ici, t t!? 1ntre$!& : Ali ii no#tri nu sunt de% rte, malen9aia, (ise el& Malen9aia: micuo& Trecuse mult tim% de c6nd nu-i m i s%usese # & : Nu #tim ce-o s! se 1nt6m%le m6ine&
2H

- COLIN FALCONER -

Di st er cel m i r!u7 s! nu #tie& Er u com%let i(ol i de lume e8terio r!, nu #ti u d c! r!($oiul decur2e 1n f "o re s u 1n def "o re lor& ntr-o (i, u(iser! o demonstr ie 1n %i or #ului #i focuri de rm! urm te de stri2!te #i de i%ete& A"deie" le s%usese c! er o r!sco l! n r-i#tilor din re2iune #i c! tre$ui u s! fie 2 t s! e" cue(e 1n orice moment& 9 r nu se 1nt6m%l! nimic& : Nu "ine nimeni s! ne s l"e(e? 1ntre$! Ol2 & I "!(u %e doctorul <ot>in runc6ndu-i o %ri"ire t t!lui ei& 3ro$ $il c! 1#i tr nsmiseser! un mes /, c!ci doctorul s%use %e ne #te%t te7 : E- (is Dur ce" 1n inte s! co$o re din tren? Dur er numele cu c re f mili o lint %e Sofi ' rlo" , $on lor& An st si se 1ntre$! de ce r %une doctorul o stfel de 1ntre$ re& Ol2 se uit! l celel lte %entru confirm re, %oi cl!tin! din c %& : E8ist un %l n, (ise <ot>in& 9e 1nd t! ce Dur "e s! fie eli$er t!, tre$ui s!-i lerte(e %e cei din Arm t Al$! #i s! le s%un! unde ne fl!m& 9 r suntem ici de %este dou! luni de/ #i nu ne- cont ct t nimeni& E %osi$il s! fi fost omor6t!& : S u ne- tr!d t, (ise Ale8 ndr & 4rm! o t!cere lun2!& : N- r f ce st niciod t!, r!s%unse T ti n & Nimeni nu (ise nimic& : Nu Dur , re%et! T ti n & Anastasia avea p!rul lond, lung, ondulat i moale, cu re$le0e roietice. ,i nite oc"i al atri minunai, ca ai tat!lui ei. 'rau al atri ca de g"ea!. A $i dat orice s! am ast$el de oc"i. ,i spr&ncenele ei2 (u iri i $rumoase, aproape c! se uneau la mi)loc. Dar nu era $rumoas!. 4u te puteai g&ndi la ea n $elul !sta. 'ra gras!. - adev!rat! gogoa!.* Er o dimine ! %erfect! de " r!, erul er %ro s%!t #i r!coros, nu %re fier$inte& 3o te c! (i nu se "or co ce& Nu e8ist! nici un semn c! ce" se sc-im$ se5 1n locul unui A"deie" cu oc-i 1nceo# i #i %uind $!utur! se %re(ent! 1n c mer lor un $!r$ t $runet cu o - in! ne 2r! din %iele, 1nsoit de un det # ment de ofieri Ce> & Nicol e se ridic! 1n %icio re #i 1i %ri"i cu %rec ui unui om c re tr!it mult tim% 1n culo rul morii #i sus%ecte (! orice $ tere de l rutin! c fiind %ericulo s!& : Cet!ene Rom no", sunt doctorul I co$ Iuro"s>i, (ise str!inul& Eu "oi fi #eful ici de- cum 1ncolo& A"e o must ! ne 2r! #i un $ r$i#on ne2ru& <!r$ ii c re 1l 1nsoe u %urt u uniformele %oliiei secrete $ol#e"ice& : 4nde e A"deie"? 1ntre$! rul& : To" r!#ul A"deie" fost 1nlocuit& : nele2&
2I

- ANASTASIA -

An st si 1l "!(u %e t t!l ei 1ntin(6ndu-i str!inului m6n & Iuro"s>i o %ri"i cu de(2ust #i-#i inu m6inile 1n $u(un rele - inei ne2re de %iele& : Nu "re u s! d u m6n cu tine, s%use el& Se %ri"ir! unul %e ltul, detest6ndu-se reci%roc& Iuro"s>i (ise7 : S- u r %ort t $eii #i %urt!ri indecente ici& Autorit!ile so"ietice din 4r li nu "or toler un stfel de com%ort mentB : Se % re c! l- u toler t destul de $ine %6n! cum& Iuro"s>i 1i i2nor! cu"intele& Cercet! c mer cu %ri"ire & An st si 1i simi oc-ii o%rindu-se su%r ei %entru o secund! #i se 1nfior!& Oc-ii lui er u 2oi5 nu se cite nimic 1n ei& : S- u r %ort t de semene furturi, (ise el& : ) /orit te lucrurilor ne- u fost lu te l 2 r! #i nu ne- u m i fost d te 1n %oi, 1ncu"iin! t t!l ei& : Situ i " fi remedi t!, (ise Iuro"s>i& Eom %erc-e(iion ceste c mere %entru f ce un in"ent r& 9u%! cee nu "or m i e8ist discre% ne& T t!l #i m m ei 1#i runc r! o %ri"ire& : Ast s%us #i %redecesorul t!u $ei" 1n inte de -mi fur % rfumurile #i de #ter%eli - inele soului meu, (ise Ale8 ndr & T t!l fu m i 1m%!ciuitor& : Eom coo%er cum "om %ute , $ine1neles& Iuro"s>i 1#i lo"i unul de ltul c!lc6iele 2-etelor ne2re din %iele #i ie#i din c mer!& 9u%! %lec re lui, se l!s! t!cere & Se uit r! cu toii l Nicol e& : C ut! medic mentele, s%use el& )edic mentele7 cu"6ntul %e c re 1l folose u c6nd se refere u l $i/uteriile %e c re le duseser! cu ei de l ; rs>oe Selo& Ale8 ndr 1#i str6nse <i$li l %ie%t& : 9umne(eu ne " d %utere de trece %rin to te 1ncerc!rile& : S%er, (ise Nicol e& C!ci s%ecimenul !st nu-mi %l ce deloc& * * * Sosire lui Iuro"s>i le 1m$un!t!i 1ntruc6t" situ i & Noii lor % (nici er u letoni, lei du%! cum 1#i s%une u ei, m i so$ri dec6t milii loc l!, d r m i disci%lin i #i nu l fel de %redis%u#i l $eie& .!ruire mesc-in! din drumul s%re to let! 1ncet! o d t! cu %lec re lui @ri#>in& Altfel (ilele lor continu r! s! se scur2! cu cee #i monotonie ne1ndur!to re& Sin2urele lucruri c re le ofere u " riet te #i interes er u $olile lor #i c %riciile "remii& Ce de- # %tes%re(ece ni"ers re (ilei de n #tere An st siei trecu f!r! ceremonie& 9e l r l $uc!t r, de"eniser! cu toii 1n ceste 1m%re/ur!ri o f milie m re&
2J

- COLIN FALCONER -

9octorul <ot>in st!te cu m m #i cu t t!l ei du%! cin! s! discute #i s! /o ce c!ri, i r (iu st!te cu Ale8 ndr #i cu 3r6sle 1n tim% ce ceil li se %lim$ u %rin 2r!din!& 'ru%% 1m%!ri s rcin de -l duce %e 3r6sle f r! #i ' ritono" le r!t! fetelor cum s! f c! lu t #i s! co c! %6ine 1n $uc!t!rie& 9e l 9emido" 1n"! r! cum s! e s! cior %i #i ruf!rie& C6nd doctorul se 1m$oln!"i 2r " de colici, Ale8 ndr fu ce c re st!tu l c!%!t6iul lui tim% de cinci (ile #i "u 2ri/! de el& 9 r f ntom lui Iuro"s>i t6rn menin!to re de su%r tuturor& * * * ) m st!te 1ntins! 1n % t& Cu e8ce%i $olii lui <ot>in, nu %!r!sise m i deloc C mer @ l$en! de c6nd sosiser! cele % tru fete l sf6r#itul lunii %rilie& +!ce colo 1n fiec re (i, cu c %ul s%ri/init %e %ern!, cu oc-ii 1nc-i#i din %ricin mi2renelor %ersistente, 1n tim% ce T ti n s u Ol2 1i cite u din <i$lie s u din ;iaa ($&ntului (era$in. Ar!t t6t de $!tr6n! cum, i r lumin l$icio s! c re %!trunde %rin ferestre 1i ccentu fiec re rid de %e f !& 3!rul ei er %ro %e com%let l$, de#i er de cee #i "6rst! cu Nicol e& Er $oln "! de c6nd ine An st si minte, fie de ner"i, fie de inim!& E #i 3r6sle er u unii 1n suferin!& 9 r (i m m 1i nun!7 : Cred c! "oi ie#i %uin 1n 2r!din! 1n dimine st & An st si 1#i mu#c! $u( #i se 1ntre$! cum "e s! o fecte(e ce st! deci(ie dr m tic!& : Ere u s! st i tu cu R (! de so re c6t tim% eu "oi fi f r!& R (! de so re7 er noul nume cu c re 1l lint %e Ale8ei& 9eci st er 7 er ru2 t! s!-#i s crifice tim%ul %etrecut 1n 2r!din!& : 9e ce nu st! Ol2 s u T ti n ? 1ntre$! e & Lor le %l ce& O e8%resie 6fno s! %!ru %e f m mei& #i co$or1 "oce c s! n-o ud! Ale8ei& : Di c6nd i st t tu ultim o r! cu 3r6sle ? An st si #ti c! m m ei "e dre%t te& Nu-#i %etrece %ro %e deloc tim%ul cu el& F9 r Ale8ei se $ucur! de destul! tenieG, se 26ndi e & F3o te d c! # "e #i eu o $o l! c r cteri( t! de -emor 2ie mi s- r cord #i mie m i mult! tenie&G F!r! 1ndoi l! c! m m "oi s! o %ede%se sc! %entru c! nu er o sor! %io s! #i de"ot t! c T ti n #i c Ol2 & T!cu moroc!no s! 1n tim% ce t t!l ei #i doctorul <ot>in o /ut r! %e Ale8 ndr s! se de /os din % t #i s! str!$ t! coridorul& An st si %ri"i %eticul de cer l$ stru #i fr 2mentele de co%eri#uri, sin2urele lucruri din lume e8terio r! %e c re %ute u s! le " d!& #i 1ndre%t! teni su%r lui Ale8ei& Ieri f!cuse %rim lui $ ie de c6nd %lec ser! din To$ols>& ) m s%usese c! intr se #i ie#ise din $ ie f!r! /utor #i
2K

- ANASTASIA -

fusese l fel de m6ndr! de % rc! $!i tul r fi condus un t c l c " leriei& Er 1m$r!c t c de o$icei cu % nt loni !r!ne#ti #i cu o c!m #! milit r! f!r! 2uler, l fel c t t!l lui& Er u sin2uri5 f!r! m m , f!r! T ti n s u Ol2 & 3r6sle "e o t "! 1n f lui, cu un % c-et de c!ri de /oc #i ni#te sold i de /uc!rie %e e & 9esc-ise o cutie de conser"e #i 1i r!sturn! coninutul5 ni#te $uc!i de sfo r!, monede, cuie #i do%uri de sticl! %e c re 1i %l!ce s! se colecione(e& FAr tre$ui s!-mi fie mil! de elG, se 26ndi e & Fn fond, st! 1nc-is ici 1n fiec re (i&G 9 r nu se %ute 26ndi dec6t l so re, l 2r!din! #i l felul cum 1i fusese fur t micul r!2 (& : A# "re s! fiu mort, (ise el& Ateni lui er concentr t! su%r $uc!ilor de sfo r! din cutie #i nu er nimic %e f lui s u 1n com%ort mentul lui c re s! su2ere(e c! scosese "reun cu"6nt& E se #e(! %e sc unul de l c %ul % tului lui #i 1l %ri"i cum f ce o 2r!m!/o r! din ni#te cuie #i cum le %une %oi din nou 1n cutie, unul c6te unul& : A# "re s! fiu mort cum, d!u2! el& 9 r r 1ntrist -o mult %e m m & : Nu tre$uie s! s%ui # ce" & El 1#i ridic! %ri"ire s%re e #i, %entru o cli%!, oc-ii lui sem!n r! cu i unui om $!tr6n& : ;ie 1i e u#or s! "or$e#ti, Stu#i& Tu nu s6n2ere(i& E nu #tiu ce s!-i s%un!& : 9 c! i %ute s! f ci orice i "re , ce- i f ce? o 1ntre$! el& An st si d!du din umeri, der n/ t! de ce st! st re de s%irit lu2u$r!& El 1#i 1nto rse %ri"ire de l e #i se uit! l %eticul de cer c re se (!re %rin fere str desc-is!& : )i- r fi %l!cut s! fiu sold t, (ise el& 3r6sle BN Sold tBN : )ie 1mi %l ce s! fiu %rines!, r!s%unse An st si & Nu "re u s! fiu nimic ltce" & 9 r el nu o scult & Oc-ii lui er u fi8 i su%r ferestrei& Er u 2oi #i li%sii de str!lucire, c cerul& * * * T ti n se tre(i 1n mie( de no %te, se d!du f!r! (2omot /os din % t #i str!$!tu coridorul, 1ndre%t6ndu-se s%re to let!& 9oi lei st!te u %e sc une l c %!tul -olului& i simi cum o %ri"esc, d r 1ncerc! s!-i i2nore& O um$r! se strecur! 1n s% tele ei, ne"!(ut!, ne u(it! #i o m6n! 1i stu%! 2ur & 3 (nicii s!rir! de %e sc une #i ni#te m6ini %uternice 1i imo$ili( r! $r ele 1n tim% ce er dus! ($!t6ndu-se s%re dormitorul din cel!l lt c %!t l c sei& Cei trei $!r$ i 1i "6r6r! o c6r%! 1n 2ur! #i o inur! l %ode & A%oi 1#i s tisf!cur! %oftele cu m re duces!& Ei $ine, er o oc (ie %re $un!
0M

- COLIN FALCONER -

%entru fi r t t!5 un om nu "e %re multe # nse 1n "i ! de %rinese&

i-o tr 2e unei

1at! ce mi amintesc eu despre ea: mi amintesc c! o uram. 3&nd am auzit c! i-au masacrat pe toi, mi-a p!rut r!u de 4icolae, un su$let at&t de l&nd, i de Maria, ineneles, i de !iat, care nu a $!cut niciodat! r!u nim!nui. Dar de ea2 Mi-am zis: sper c! a su$erit. Da, tiu, e un lucru ngrozitor s! spui aa ceva. Dar n-ai cunoscut-o cum am cunoscut-o eu.* An st si nu 1nelese imedi t ce se 1nt6m%l se& C6nd se tre(i dou (i de dimine !, T ti n nu er 1n % tul ei& Au(i %l6nsete din C mer @ l$en! #i cre(u c! er 3r6sle , c! "usese i r o no %te %ro st!& #i %use - l tul #i se strecur! %e u# 1ntredesc-is!& T ti n (!ce %e c n %e , 1nc! 1n c!m # de no %te& 9octorul <ot>in er l6n2! e & Nicol e st!te l fere str!, 1ntors cu s% tele& F m mei ei sem!n cu un c % de mort& C-i r #i %l6nsetele lui 3r6sle er u i2nor te 1n dimine st & Nicol e se 1nto rse& Tremur de furie& 9 r %e c-i%ul lui se cite ce" ce An st si nu m i "!(use niciod t!7 fric!& : 9u-te 1n %oi 1n c mer t , malen9aia, 1i (ise el& Di f t 1l scult!& Restul (ilei trecu 1n t!cere& Lu r! m s f!r! s! "or$e sc!5 er c #i cum r fi murit cine" din f milie& 3 (nicii er u #i ei ciud t de %otolii, "or$indu-#i 1n #o %t! 1n tim% ce % trul u %e corido re& Se 1ntrecuse m!sur & An st si 2-ici ce se 1nt6m%l se cu mult 1n inte c doctorul <ot>in s!-i #o%te sc! 1n cele din urm! de"!rul& * * * n ce se r!, %reotului din re2iune, %!rintele Storo(-e", i se %ermise s! "in! #i s! in! "ecerni 5 st er do r dou o r! c6nd le er %ermis cest lucru& 3!rintele er un t6n!r so$ru, 1m$r!c t com%let 1n ne2ru, l fel c Iuro"s>i& An st si %resu%une c! er u %reoi din lumi diferite, d r m6ndoi er u in"estii cu %uteri o$scure& Co$or6r! cu toii sc!rile, unul 1n s% tele ltui , 1ndre%t6ndu-se s%re un s lon fl t de% rte de curte, An st si in6ndu-se de Ol2 #i de ) ri , mer26nd cu toii 1n lini#te, 1n f r! de T ti n , c re sus%in 1n tim% ce se 2! de t t!l ei& ) m se 1m$r!c se cu ce m i $un! roc-ie mo" ei, i r doctorul <ot>in o /ut! s! co$o re sc!rile #i s! se #e(e %e sc unul cu rotile& C6nd slu/$ 1nce%u, Nicol e c!(u 1n 2enunc-i& FE un ct de umilin! s u un ct de renun re?G se 1ntre$! An st si & FSuntem de- dre%tul de(n!d!/duii cum&G
0L

- ANASTASIA -

A%oi c6nt r! litur2-i 1m%reun! #i se ru2 r! Sfintei Fecio re %entru s l" re lor, d c! nu %e lume st , tunci %e ce l lt!& Anastasia era o diavoli!. 4imeni n-o punea niciodat! la punct. Mama ei i petrecea tot timpul rug&ndu-se i st&nd cu Pr&slea, dup! cum i spunea ea lui Ale0ei, i nc"iz&ndu-se singur! cu preotul !la ne un. 3opiii erau pur i simplu l!sai n plata Domnului, $!ceau ce voiau ei. Anastasia era o !t!u!# dac! nu-i $!ceai pe plac, te lovea cu piciorul, te zg&ria i te tr!gea de p!r. 4u avea nimic un n ea. Dup! p!rerea mea, e mai ine c! a sc!pat lumea de ea.* Au(ir! o f nf r! 1n %i or #ului, (2omot de % #i c re m!r#!lui u, %ro$ $il un det # ment de "olunt ri din Arm t Ro#ie fl t 1n drum s%re front& To t! s!%t!m6n u(ir! focuri de rtilerie 1nde%!rt te #i 1#i d!dur! se m c! Arm t Al$! se %ro%i de or #& L 1nce%ut, dimine fu cenu#ie #i (!%u#ito re, d r m i t6r(iu so rele ie#i din nori #i le ridic! mor lul& +2omotul focurilor de rm! 1nsemn c! s l" torii lor er u l do r c6i" >ilometri dist n!& Ie#iser! cu toii s! se %lim$e %rin 2r!din! 1n ce dimine !, cu e8ce%i lui 3r6sle #i m mei, c de o$icei& 9u%! cee , l sf tul Ale8 ndrei, to te fetele 1#i r n/ r! Fmedic menteleG, 1n c ( c! "e u s! %lece 1n 2r $!& 9u%! ce i, m m citi din <i$lie5 T ti n se cui$!ri 1n % t l6n2! m m ei, # cum f!ce c6nd er mic!& A# r!t T ti n cum7 c o feti!& Nu f!ce dec6t s! do rm! #i s! %l6n2!& 9o r 3r6sle %!re m i senin& )6nc! ou!le fierte %e c re i le dusese Iuro"s>i5 un ct de $un!t te ine8%lic $il! din % rte temnicerului lor c re nu (6m$e niciod t!& C-i r 1n inte de cin!, Sedne", $!i tul de l $uc!t!rie, %rimi un mes / de l unc-iul lui din c s 3o%o"& Er ne"oie ur2ent de el colo& An st si se 1ntre$! d c! "e u s!-l m i " d! "reod t! %e $!i t5 er 1n fire $ol#e"icilor s! f c! %e cine" s! dis% r! f!r! "ertisment s u e8%lic ie& C #i %e 'lementi& Ne%ut6nd s! do rm!, An st si st!tu tre (! 1n ce no %te, scult6nd cum m m #i t t!l ei /uc u c!ri 1n ce l lt! c mer!& Se 1ntre$! d c! " m i "eni "reod t! o "reme c6nd " st 1n % t #i se " 26ndi lini#tit! l "iitor& * * * Iuro"s>i se o%ri %entru o cli%! 1n f u#ii de l c mer doctorului c s!-#i r n/e(e uniform #i s!-#i dune 26ndurile& Sosire t6r(ie c mionului 1l f!cuse s! de"in! 2it t #i cum, s%re s% im lui, desco%erise c!-i tremur u m6inile&
02

- COLIN FALCONER -

36n! 1n cest moment, fusese si2ur c! " fi inut minte c unul din cei m i m ri o meni din istori Rusiei& Acum se 1ntre$! %re t6r(iu d c! nu cum" 2r!$ise lucrurile& n orice c (, nu m i er tim% %entru st & Arm t Al$! " fi 1n E> terin$ur2 %este c6te" (ile, i r el " tre$ui s! fie de/ de% rte tunci& 4n % (nic 1l %ri"e & #i (ise c! tre$uie s! fie c lm& C6nd 2ener iile "iito re "or "or$i des%re ce st! se r!, er im%ort nt c m rtorii istoriei s!-i rem rce st!%6nire de sine #i %reci(i & 9esc-ise u# de l c mer doctorului <ot>in& 9octorul sfor!i & Iuro"s>i %rinse lumin #i se %ro%ie de % t& <ot>in se tre(i& Nu-#i %urt %rote( dent r! #i r!t mult m i $!tr6n f!r! e & : Ce s- 1nt6m%l t? morm!i <ot>in& : Or #ul e 2it t& Nu e un loc si2ur& Sco l!-i %e ceil li& S%une-le s! se 1m$r ce #i s! fie 2 t de %lec re 1ntr-o or!B Iuro"s>i ie#i #i se 1nto rse 1n c mer % (nicilor de l % rter& Arunc! o %ri"ire 2it t! s%re ce sul din %erete& C mionul r fi tre$uit s! /un2! %6n! cum& 9e/ %l nurile lui el $or te cu 2ri/! 1nce%e u s! se de %este c %& * * * An st si se s%!l! %e f ! cu % rece din ulciorul fl t l6n2! % t #i se 1m$r!c! re%ede, f!r! s! uite medic mentele& )em$rii f miliei er u de/ dun i %e -ol, i r m m ei 1i runc! o %ri"ire m6nio s! %entru c! fusese 2 t ultim & O dure c %ul din %ricin li%sei de somn #i $6/$6i %rin ce unor "ise %e /um!t te uit te& T t!l ei %urt c!m #! #i % nt loni milit ri, 2-ete din %iele #i # %c! din % ie& l ine %e 3r6sle 1n $r e& ) m mer2e cu 2reu, s%ri/inindu-se 1n $ ston #i /ut t! de Ol2 & T ti n 1l ine %e =emm* 1n $r e #i, c6nd An st si "ru s! i c!elul, refu(! s! i-l de & <!nui c! er %ede %s ei %entru c! 1nt6r(i se& 9octorul #i 9emido" "e u cu ei %erne %entru 3r6sle & An st si 1#i d!du %re t6r(iu se m c!-#i uit se %!l!ri #i m nti & Iuro"s>i er colo, cel omule 1n2ro(itor, 1m$r!c t 1n ne2ru c de o$icei& i conduse l % rter& F t se 1ntre$! unde intenion u $ol#e"icii s!-i m i trimit! cum& T t!l ei (ise c! $ol#e"icii "oi u s!-i e" cue(e 1n inte c Arm t Al$! s! 1ncon/o re or #ul& Oricum, er incit nt& Er o sc-im$ re f ! de monotoni ultimelor luni& Ie#ir! 1n curte& Er o no %te cu cer senin, stelele er u 1m%r!#ti te c un %umn de di m nte %e o c tife ne 2r!& An st si tremur! #i ins%ir! d6nc erul rece, 1ncerc6nd s! se 1n"iore(e& Intr r! 1n urm lui Iuro"s>i %e u# de l su$sol c re duce l c mer % (nicilor& L c %!tul coridorului er o c mer! nefolosit! #i %!trunser! cu toii 1n e 1n #ir indi n& n!untru nu er nici un sc un, nici un fel de mo$il!5 c mer "e
00

- ANASTASIA -

o sin2ur! fere str! rcuit!, $ ric d t! cu un 2ril / 2reu din fier& n cel!l lt c %!t l 1nc!%erii er o u#! #i Iuro"s>i "erific! d c! er 1ncui t!& nce%u s!-i r n/e(e %e toi %rin c mer!, de % rc! r fi %o( t %entru un %ortret& : Tu, cet!ene, "ei st ici, (ise el, dres6ndu-se lui Nicol e& Tu : ordon!, r!t6nd s%re Ale8 ndr : ici& Er u %re o$osii c s! se m i certe cu el& An st si se 1ntre$! des%re ce r %ute fi "or$ & n cele din urm!, Iuro"s>i se d!du 1n s% te, "i(i$il s tisf!cut& : Di cum? 1l 1ntre$! Nicol e& : Eei #te%t ici& : C6t tim%? morm!i Nicol e nemulumit& N- "ei ni#te sc une? Nu %utem m!c r s! st!m /os? Iuro"s>i r!t! de % rc! r fi fost un der n/ %re m re s! onore(e c-i r #i ce st! cerere sim%l!& 9 r d!du oricum ordin s! se duc! ni#te sc une #i %oi %!r!si c mer & 9oi % (nici intr r! cu sc une %entru rin! #i %entru re"ici& FCe 9umne(eu se 1nt6m%l!?G se 1ntre$! An st si & * * * Lui Iuro"s>i nu-i "ene s! cre d! c! rul #i f mili lui nu #ti u ce se 1nt6m%l!& I r miliienii rur li "e u cu toii %e f ! ni#te e8%resii de % rc! ei r fi fost cei c re urm u s! fie 1m%u#c i& l de(2ust c6t de sentiment li er u ce#ti necio%lii& )er2e u fuduli de colo-colo, l!ud6ndu-se cu credin /ur t! lui Lenin #i c u(ei $ol#e"ice, d r, l o dic!, refu( u # ns de intr 1n istori Rusiei %entru c! tre$ui u s! 1m%u#te c6te" femei& 9e % rc! se8ul r fi "ut "reo im%ort n!& Susine u cu toii c! renun ser! l "ec-ile %rinci%ii mor le %roste#ti, d r 1n!untrul oric!rui !r n 2!se i c!elul credincios l $isericii& Cel %uin letonii nu "e u scru%ule& 3o te& C6nd intr! 1n c mer % (nicilor, erul er %lin de fum de i2 r! #i de miros de "odc!& C6i" lei se /uc u cu si2ur nele de l %isto le& C-i r #i ei %!re u 2it i& Ce er cu o menii !#ti ? Nu "oi u s! fie li$eri? : ;intii s%re inimile lor, le ordon! Iuro"s>i& Eor muri m i re%ede #i nu "om "e %re mult! mi(erie de cur! t du%! cee & Sc unele (26ri r! %ode u din $eton c6nd se ridic r! 1n %icio re& 4nii nu se %ute u uit dre%t 1n oc-ii lui Iuro"s>i& Acest 1#i d!du se m c!, tunci c6nd " sosi Arm t Al$!, /um!t te din o menii !#ti "or %rinde lum6n!ri 1n c tedr l! #i 1i "or mulumi lui 9umne(eu %entru s l" re lor& * * * )em$rii f miliei rului st!te u e8 ct # cum 1i r n/ se el& Er u t6t de
0A

- COLIN FALCONER -

lini#tiiB Nici %rin c % nu le trece s! se 1ns%!im6nte& FN- u cunoscut fric # cum m cunoscut-o noiG, se 26ndi Iuro"s>i& FN- u tr!it o "i ! 1ntre 2! terori( i de %olii secret!, n- u 1ndur t e8ilul #i tortur 1n l 2!re& Nu-#i %ot im 2in cum e s! mori& Ei $ine, st o s! se sc-im$eBG Er u uns%re(ece o meni 1n %lutonul de e8ecuie, c6te unul %entru fiec re %erso n! din 2ru%& Se con"inse c! er u toi l locul lor& Leii se 1n2r!m!de u 1n c drul u#ii din s% tele lui, 1n urm lor 1n2-esuindu-se li % (nici, c re "oi u s! siste #i ei l scen!& Se 1m%inser! c-i r unii %e lii, 1ntruc6t cei din s% te 1ncerc u s! /un2! 1ntr-un loc de unde s! " d! totul m i $ine& 4it!-te l eiB ; rul #i re"iciul %urt u c!m!#i milit re5 un $!tr6n c re nu % rtici% se niciod t! l o $!t!lie #i un $!i t c re nu tr!sese niciod t! cu rm & l de(2ust u& O ultim! "erific re& ; rin st!te su$ fere str! l6n2! %erete, i r %rines 2r s! st!te 1n %icio re l6n2! e & <ot>in st!te 1n s% tele sc unului $!i tului, cu m6inile #e( te %rotector %e s%!t r& Celel lte %rinese er u lini te de- lun2ul %eretelui, c merist 1ntr-o % rte, " letul #i $uc!t rul 1n ce l lt! % rte& Au(ir! cu toii cum c mionul d!de cu s% tele, %ro%iindu-se de intr re& Nicol e se ridic! 1n %icio re, 2 t de %lec re& Se uit! l ceil li #i d!du u#or din umeri, c #i cum r fi "rut s! s%un!7 FEi $ine, i r o lu!m de l c %!t&G <!i tul 1#i %use # %c din % ie %e c % #i 'ru%% 1ntinse m6n s! i %ern de %e sc unul rului, 26ndindu-se f!r! 1ndoi l! s! o %un! su$ dosul re2 l 1n tim%ul c!l!toriei (druncin!to re cu c mionul& Doferul m$ l motorul c-i r 1n f u#ii de l su$sol #i (2omotul er sur(itor& Nicol e se 1nto rse s%re Iuro"s>i& : Omul t!u n- 1n"! t s! conduc!? * * * An st si se 1ntre$! ce se %etrece & Sime c! urm s! se 1nt6m%le ce" 5 c-i r #i Iuro"s>i %!re s%eri t& Acest se %ro%ie de Nicol e #i sco se o $uc t! de -6rtie din $u(un r& An st si de- $i 1l %utu u(i din %ricin (2omotului infern l %e c re 1l f!ce motorul c mionului7 : Nicol e Ale8 ndro"ici, %ro%i ii t!i u 1ncerc t s! te s l"e(e #i nu u reu#it& So"ietul Su%rem din 4r li "- cond mn t %e tine #i %e f mili t l mo rte %entru crimele s!"6r#ite 1m%otri" %o%orului rus& Suntem o$li2 i cum s! "! 1m%u#c!m %e toiB Nicol e fie nu-l %utu u(i din c u( (2omotului %ro"oc t de c mion, fie nu-i "eni s!-#i cre d! urec-ilor& : Ce? f!cu el& Ce?
0C

- ANASTASIA -

Se u(ir! %l6nsete 1n c mer!& ) m 1#i f!cu semnul crucii& An st si simi un #u"oi c ld de urin! cur26ndu-i %e %icio re& 3ri"i %este um!rul lui Iuro"s>i l sold ii 1n2-esuii 1n c drul u#ii, "reo dois%re(ece l num!r, 1n2-iontindu-se unii %e lii 1n tim% ce-#i 1ndre%t u rmele s%re ei& Au(i din nou "oce t t!lui ei& : Ce? Iuro"s>i 1#i sco se %istolul Colt din te c!& ;inti s%re %ie%tul lui Nicol e #i tr se& m%u#c!tur r!sun! de % rc! r fi tr s cu tunul& T t!l se %r!$u#i l %!m6nt& Acum 1nce%ur! s! i%e cu toii& 4n lt ce> intr! 1n c mer! #i 1#i desc!rc! %istolul ) user 1n 2ur m mei& F An st siei fu 1m%ro#c t! cu s6n2e c ld& F t i%!& 9octorul <ot>in 1#i ridic! m6inile #i 1#i 1nto rse c %ul 1n lt! % rte& Ofierul Ce> tr se din nou #i An st si "!(u 2lonul str!%un26nd 26tui lui <ot>in& 9octorul se %uc! cu m6inile de 26t, s6n2ele 6#nind %rintre de2etele lui c ni#te "iermi mici #i ro#ii& Alte dou! 2lo ne 1l lo"ir! %e doctor 1n stom c #i, c6nd se %lec! 1n f !, un lt 2lon f!cu deod t! o 2 ur! ne 2r! 1n "6rful c %ului s!u c-el #i doctorul se %r!$u#i l %!m6nt& Sold ii tr!2e u ne$une#te, 2lo nele rico# u %rin c mer! #i sun u c 2rindin & An st si 1#i $!2! de2etele 1n urec-i #i-#i dori s! mo r! re%ede& l "!(u %e t t!l ei (!c6nd %e s% te %e %ode , cu c %ul 1ntr-o $ lt! de s6n2e 1nc-is l culo re #i cu oc-ii de/ sticlo#i& * * * Iuro"s>i tres!ri ner"os din %ricin (2omotului& @lo nele #uier u %e l6n2! umeri #i c %ul s!u #i se 1ns%!im6nt!, d6ndu-#i se m c! r %ute fi el 1nsu#i 1m%u#c t 1n c %& Simi o durere 1ne%!to re c6nd un 2lon c-i r 1i (26rie o$r (ul& Continu! s! tr 2!, d r %rinesele nu mure u& @lo nele %!re u s! rico#e(e 1n ele& <lestem t de c merist! st!te 2-emuit! l6n2! %erete, scun(6ndu-se du%! dou! %erne& Ful2ii ($ur r! %rin er c6nd 2lo nele le lo"ir!, d r femei continu s! ste 2-emuit! colo, de % rc! s- r fi d!%ostit 1n s% tele unei $ ric de din fier& Leii 1n/ur u cu "oce t re cum, c mer se um%le de fum #i le er 2reu s!-#i m i distin2! intele& 9e ce nu mure u? * * * C6t inu cest m s cru? O "i ! 1ntre 2!& ) ri i%!, %uc6ndu-se cu m6n de co %s!, f ei contorsion6ndu-se de durere5 %!re s! s%un!7 FA/ut i-m!BG An st si simi ce" lo"ind-o cu %utere 1n %ie%t& Icni de durere& A%oi, Ol2
0H

- COLIN FALCONER -

c!(u %este e #i o do$or1 l %!m6nt& 9 r m i %utu 1nc! s! " d! sold ii 1n rm i, m i %utu 1nc! s! miro s! s6n2ele& Se 1ntre$! d c! murise, d c! %ri"e to te ste cum c f ntom!5 1l "!(u %e =emm* ler26nd #i l!tr6nd, 1l u(i %e Iuro"s>i d6nd ordine& ) m ei (!ce l6n2! e , cu o 2 ur! 1ns%!im6nt!to re #i 1ns6n2er t! 1n mi/locul feei5 $i t 9emido" continu s! i%e unde" 1n 1nc!%ere 1n"!luit! 1n fum& 3r6sle se ("6rcole %e %ode & An st si 1nc-ise oc-ii, dorindu-#i s! se termine totul, c!ut6nd refu2iu 1n uit re& * * * Iuro"s>i 26f6i %uternic& 4nul c6te unul, sold ii 1ncet r! s! m i tr 2!, 1ntruc6t li se termin se munii & 9!du un ordin, d r nu-#i u(i "oce 5 (2omotul 1l sur(ise& C mer er %lin! de fum, nu se "ede m i nimic, sin2urul $ec din 1nc!%ere %!r6nd un felin r %e o str d! 1n"!luit! 1n ce !& n mod incredi$il, c merist 1nc! m i mi#c #i c6i" din cei 1m%u#c i 2eme u& 36n! #i c6inele continu s! l tre& 9e c6te 2lo ne fusese ne"oie c s! omo re uns%re(ece o meni? n c mer! se sime un miros 1ne%!tor de %r f de %u#c! #i mirosul c de cu%ru l s6n2elui& 3ode u er %lin! de s6n2e& 9ou! femei st!te u 2-emuite l6n2! %erete #i %l6n2e u& Iuro"s>i nu-#i %utu d se m cine er u& Res%ir %re re%ede& ) i muli % (nici din s% tele lui de"eniser! isterici& Cine" intr! ler26nd 1n 1nc!%ere& : To" r!#e Iuro"s>i, se dun! o menii %e str d!& Aud toi 1m%u#c!turileB : Aducei-"! $ ioneteleB stri2! el& Sold ii 1n2r!m!dii 1n c drul u#ii se re%e(ir! s%re c mer % (nicilor c s! le duc!& 4nul c6te unul, letonii se 1nto rser! 1n fu2! 1n 1nc!%ere #i 1nce%ur! s! lo"e sc! #i s! 1n/un2-ie c ne$unii tot ce mi#c & ; re"iciul 1nc! se m i ("6rcole %e %ode & F lui er contorsion t! de durere #i se 2! de c!m # t t!lui lui& : T t!, 2eme el& T t!B 4n % (nic 1l lo"i cu 2-e t 1n c %5 sun! c #i cum cine" r fi c!lc t %e o " r(!& @6tul $!i tului se ru%se, i r el r!m se nemi#c t& Iuro"s>i 1#i 1ndre%t! %istolul Colt s%re el, d r %oi 1#i duse minte c! er 2ol& #i sco se %istolul ) user din $u(un r #i 1l 1m%u#c! %e re"ici de dou! ori 1n c %& <lestem t de c merist! nu "oi s! mo r!& 3 (nicii o 1n/un2-i u cu $ ionetele 1n tim% ce e se mi#c 1nco ce #i-ncolo de- lun2ul %eretelui, i%6nd c din 2ur! de # r%e& 4nul din lei 1nce%u s! r6d!& Femei ine ridic te r!m!#iele %ernei din ful2i rinei, 1ncerc6nd s! se %ere de ei& n cele din urm!, unul din % (nici 1i smulse %ern din m6n!& To" r!#ul lui 1ncerc! s! o str!%un2! cu $ ionet , d r
0I

- ANASTASIA -

l m er tocit! #i femei o %uc! cu m$ele m6ini, in6nd-o de% rte de e & Incredi$ilB n sf6r#it, un lt sold t o 1n/un2-ie 1n %ie%t& n/ur! frustr t, ne%ut6nd s! sco t! l m din cor%ul ei& #i %use %iciorul %e stom cul ei, 1n tim% ce c merist se %r!$u#e l %ode , #i se o%inti %6n! c6nd $ ionet ie#i cu (2omot f r!& A%oi t!$!r6r! ceil li %e e & Acum c! /ocul se termin se, 1#i desc!rc r! ner"ii, 1n/un2-iind-o i r #i i r& <lestem t de femeie 1nc! m i i% & Sold ii se 1n"6rte u %rin c mer!, lo"ind tru%urile cu % turile %u#tilor& Iuro"s>i ie#i& Sime c #i cum tot s6n2ele din el i se scursese 1n 2-ete& Nu $!nuise niciod t! c! " fi t6t de dificil s! omori c6i" o meni& 3entru %rim d t! 1n "i lui se simi cu%rins de o 1ndoi l! su%erstiio s!5 %o te c! er u 1ntr- de"!r fermec i& Im%osi$il& Aste er u %o"e#ti de dormit co%iii& @enul !st de 26ndire $!2 se Rusi 1n $uclucul 1n c re er cum& C6nd se 1nto rse din nou 1n c mer!, leii 1#i "ede u 1n continu re de tre $!, cu feele str!lucind de tr ns%ir ie& 4nul din ei 1n/un2-i ce" , d r teni 1i fu distr s! de c6ine, c re sc-el!l!i 1ntr-un col& Se duse l el #i 1i (dro$i c %ul cu % tul %u#tii& Iuro"s>i se uit! l ce s& Nu-i "eni s! cre d!& 4nde ($ur se tim%ul? 9e ce nu %ute u o menii !#ti s! mo r! %ur #i sim%lu? * * * m%u#c!turile 1ncet ser!& An st si 1ncerc! s! stri2e, d r nu reu#i s! sco t! nici un sunet, # c! %resu%use c! er mo rt!& Atunci, de ce nu se %ute mi#c %rin c mer!, # cum f!ce u f ntomele? Simi ce" 2reu %!s6nd-o %e %ie%t #i 1#i minti c! Ol2 c!(use %este e & +!ce 1ntins! %e $urt!& 9esc-ise oc-ii, d r nu "!(u dec6t ni#te um$re 1ntr-o %erde de fum& 4rec-ile 1i iuir! #i %oi totul se 1ntunec!& * * * Iuro"s>i ie#i 1n 2r!din!& C!m # 1i er ud! de tr ns%ir ie, i r ce st se r!ci re%ede #i es!tur i se li%i de s% te& #i #terse f cu m6n & Nu se cu"ene s!-i l se %e o meni s!-l " d! t6t de sl $& Doferul c mionului 1nc! m i m$ l motorul& Aler2! l el #i-i stri2! s! o%re sc! $lestem!i i & FIdiotulBG 4rec-ile 1i iui u, i r o$r (ul 1l ustur de 1nne$une & l tinse u#or #i 1#i d!du se m c! "e o rsur! de l unul din re"ol"erele N 2 n le letonilor& FEino-i 1n fireBG O lu! 1n %oi %e coridor& Leii termin ser!& Se uit! l ce s& Trecuser! trei(eci de minute de c6nd tr!sese %rimul foc& ntre 2 o%er iune r fi tre$uit s! dure(e do r dou! minute&
0J

- COLIN FALCONER -

3 (nicii loc li er u 1n2r!m!dii %e coridor #i #u#ote u, cu oc-ii m ri c6t ce%ele& Dti ce 26nde u7 cu do r cincis%re(ece luni 1n urm!, rul er 1nc! di"in& Er u %rofund 1ns%!im6nt i& 3o te c! unii crede u cu de"!r t c! omor6ser! un (eu 1n se r st & Iuro"s>i intr! 1n c mer! #i 1nce%u s! "erifice semnele "it le& Num!r! dou!s%re(ece c d "re #i-#i d!du se m c! num!r se un cor% de dou! ori& Le num!r! din nou #i de d t st 1i ie#ir! (ece& 3ereii er u 1m%ro#c i %6n! sus cu s6n2e& Sold ii o f!cuser! - rce -% rce %e 9emido" #i m ele ei er u 1m%r!#ti te %e %ode 5 r!t c resturile %e c re le 2!se#ti 1n mod norm l 1n s% tele unei m!cel!rii& @ t #i cu inteni de f ce c6t m i %uin! mi(erie %osi$il& Lu! de /os %ern din ful2i de c re femei se 2! se cu t6t dis%er re& Er incredi$il de 2re & n!untru er o cutie din met l, 2!urit! de 2lo ne& O sco se f r! #i for! 1ncuieto re cu un cuit& Cuti conine $r!!ri, $ro#e, ico ne, ur, di m nte, r2int, como r %e c re o c!ut ser! ei de c6nd /unsese f mili %entru %rim o r! l E> terin$ur2& O "ere& Nu e de mir re c! nu reu#iser! s-o omo re %e $lestem t i de femeie& Eerific! tru%ul rului& Ce sul de l m6n! 1i dis%!ruse& : 4nde e? 1ntre$! el furios& T!cere& Se u(i t6r#6it de %icio re, nimeni nu "oi s! se uite 1n oc-ii lui& LetoniN Nu #ti u s! tr 2! cum tre$uie #i nu se %ute "e 1ncredere 1n ei& Simi cum %ierde controlul situ iei& : C6nd m! "oi 1nto rce 1n c mer!, r fi $ine s! 2!sesc ce sul !l l locul lui, (ise el #i ie#i f r! cu cuti ciuruit! de 2lo ne 9emido"ei l su$io r!& ) i 1nt6i o s! %un! st unde" 1n si2ur n!& A%oi o s! se 1nto rc! s! se ocu%e de tic!lo#ii !#ti de letoni& * * * Eoronin nu se %ute o%ri din tremur t5 1ncerc! s! %retind! c!-i er fri2& Ridic! de su$iori unul din tru%uri : f fusese t6t de r!u mutil t! de % turile %u#tilor, 1nc6t nu %ute fi si2ur d c! er 'ru%% s u doctorul : #i 1l c!r! %6n! l c mion 1m%reun! cu un lt % (nic, <e$orode"& Ni#te mem$re t6rn u 1n f r! de su$ o %rel t!, c re er n!cl!it! de s6n2e 1nc-is l culo re, %uin din el scur26ndu-se %e %!m6nt %rintre sc6ndurile de lemn le c mionului& C6nd d!dur! l o % rte %rel t c s! urce tru%ul 1n c mion, Eoronin "!(u un din fete -ol$6ndu-se l el, cu o 2rim s! de 2ro (! 1n2-e t! %e f !& F9umne(euleBG Se 1ntre$! d c! " fi c-em t s! de socote l! %entru (iu st , d c! nu 1n "i de cum, tunci si2ur 1n ce de %oi& 3 r disul muncitorilor lui Lenin sun fo rte $ine, d r c6nd m6inile t le er u m6n/ite de s6n2ele rului, %rinci%iile lui
0K

- ANASTASIA -

$ol#e"ice nu m i er u l fel de con"in2!to re& 3ute u s! sco t! s6n2ele di"in 1n f r le2ii, d r nu %ute u s!-l s%ele de %e m6inile t le5 %ute u s! ne2e e8isten lui 9umne(eu, d r st nu 1nsemn c! El nu er colo, #te%t6ndu-te l fin l& Cor%urile fur! 1n2r!m!dite unul %este ltul, c ni#te st6r"uri l $ tor& Se 1ntre$! c re din ele er mic An st si & F9umne(eu s! m! ierte& C6nd" er m do r un muncitor 1n f $ric!& 3o te c! er m s!r c, d r "e m ono re& A%oi, c 1ntr-o %o"este, m 1nt6lnit o %rines! #i e mi- (6m$it& <!nuiesc c! r tre$ui s! m! dis%reuiesc %entru f %tul c! m! simt t6t de 1nno$il t de e & 9 r m fost un om m i $un dec6t sunt cum tunci c6nd im d t ou!le& n inte de se r st , nu er m tr!d!tor #i nici m!cel r&G Arunc r! din nou %rel t %este c d "re, 1n tim% ce un lt comis r, %e nume Erm >o", #i tic!losul !l ro2 nt de Iuro"s>i se urc r! 1n c mion l6n2! #ofer, Liu> no"& Eoronin #i <e$orode" se urc r! 1ntr-un lt c mion #i ie#ir! %e %o rt! 1n urm lui Iuro"s>i #i lui Erm >o"& 3i er %lin! de lumini& To t! lume er tre (!, tot or #ul u(ise 1m%u#c!turile& Iuro"s>i le s%usese sold ilor c! tre $ "e s! fie f!cut! 1n secretB 36n! dimine ! "e u s! fle des%re st toi locuitorii din 4r li& F rurile lor lumin r! t $lourile 1n2-e te le no%ii7 un c6ine " 2 $ond c re ron!i m ele cine #tie c!rui nim l 2!sit l m r2ine drumului5 oc-ii %ortoc lii i unei %isici s u "ul%i l m r2ine %!durii5 un $!tr6n ne$un c re st!te 1n mi/locul 3ieei n!l!rii, stri26nd l ei tunci c6nd trecur! %e l6n2! el& Nici Eoronin, nici <e$orode" nu (iser! nimic& Er fri2 1n c mion #i r di torul nu mer2e 5 <e$orode" conduce 5 Eoronin st!te %ur #i sim%lu colo, tremur6nd #i %ri"ind fi8 drumul& Ar $i culmea dac! ea ar $i cea care a supravieuit. -lga era $ata mamei, /atiana era maiestuoas! i senin!, iar Maria era un nger. Anastasia ? 'ra diavolul deg"izat ntr-o $eti! gras!.* 9rumul de"eni din ce 1n ce m i %rost, c mionul (druncin6ndu-le fic ii 1n tim% ce s!lt %este f!2 #ele 1n2-e te& : Iuro"s>i #tie s! /un2! l Cei 3 tru Fr i %e 1ntuneric? 1ntre$! <e$orode", ru%6nd t!cere & : Nu #i- r 2!si nici dosul f!r! s! %rind! lumin , (ise Eoronin& Er c #i cum r fi mers %rintr-un tunel5 %!dure din /ur 1i tr!2e 1n!untru, ne 2r!, rece #i t!cut!& F rurile lor lumin r! %entru o cli%! c mionul lui Iuro"s>i, i r Eoronin "!(u un $r t6rn6nd f r! de su$ %rel t! #i nu-#i m i %utu lu oc-ii de l el& FSunt ne$un c! m! mestec 1n c-esti st & Sold ii din Arm t Al$! sunt do r l c6i" >ilometri dist n!5 d c! fl! c! m fost im%lic t 1n tre $ st ,
AM

- COLIN FALCONER -

9umne(eu #tie ce-mi "or f ceBG Au(ise c! ni#te sold i din Arm t Ro#ie fuseser! crucific i 1n unele locuri& Ce i- r f ce unui om c re i- f!cut r!u di"inului Nicol e? Acum 1n int u %e un %!m6nt m i mo le #i Eoronin "!(u roile de l c mionul lui Liu> no" intr6nd 1n noroi& Liu> no" m$ l! motorul #i roile se fund r! #i m i mult& : Nu m i iese de- colo, f!cu <e$orode"& Idiotul n i$iiB n/ur!tur %luti c un $lestem %e de su%r c %etelor lor& FSuntem cu toii ni#te idioiG, 1#i (ise Eoronin& F9o r %entru f %tul c! suntem ici&G : O s! 1ncin2! motorul, (ise <e$orode"& O%rir! c mionul #i se d!dur! /os& Liu> no" 1#i fund se #i m i mult c mionul 1n ml #tin!, runc6nd noroi 1n er& Eoronin tot nu-#i %ute lu oc-ii de l $r ul l$ c re ie#e de su$ %rel t! #i se lu%t! cu dorin ne$un! de -l $!2 frumos l loc& : Idiotul !l de Liu> no"B re%et! <e$orode"& Iuro"s>i se d!du /os din c mion& F lui er % lid! din %ricin frustr!rii& i stri2! ce" lui Liu> no", c re o%ri motorul #i ie#i f r!& Se uit r! l roile din s% te, 1n2ro% te cum 1n noroi %6n! l osii& : Ai ne"oie de sc6nduri, (ise <e$orode"& N-o s!-l scoi niciod t! de colo f!r! sc6nduri& : Di de %!, d!u2! Eoronin& Ai ne"oie de %! %entru motor& Acum, c! er lini#te, u(ir! r di torul #uier6nd #i %ocnind& <e$orode" "e dre%t te& Liu> no" rsese motorul& Iuro"s>i 1n/ur! "iolent %rintre dini& Eoronin 1i e"it! %ri"ire & Omul er furios #i nu "oi s!-i ste 1n drum& Nu er "in lui c! lucrurile merseser! %rost, desi2ur, d r nu #ti i niciod t! l ce s! te #te%i din % rte tic!lo#ilor !stor de ce> & * * * Iuro"s>i simi c! 1nce%e din nou s! tr ns%ire& Tre$ui u s! se trimit! r %o rte scrise l )osco" m i t6r(iu #i er im%ort nt %entru "iitorul lui c nimic s! nu ste 1n c le %rimirii unei l ude e8tr ordin re din % rte lui Lenin& <e$orode" r!t! cu m6n 1n direci co% cilor& : Ce-i i ? 1ntre$! el& Acum Iuro"s>i "!(u #i el o lumin! 2 l$en!, l %ro8im ti" dou! sute de metri dist n! %rin %!dure& : n direci i e c le fer t!, (ise Liu> no"& 3ro$ $il c! lumin "ine de l o st ie de semn li( re& Iuro"s>i 1#i %use m6inile 1n #old, 1ncerc6nd s! 26nde sc!& Nu tre$ui s!-i l se %e %ro#tii !#ti s!-#i de se m c! er %e %unctul de intr 1n % nic!&
AL

- ANASTASIA -

: E#ti si2ur? ntre$! el& : Am tr!it to t! "i 1n or #ul !st , r!s%unse Liu> no", de % rc! r fi fost ce" de c re s! fie m6ndru& Iuro"s>i se duse s! i o l ntern! din c mion& l u(i %e Erm >o" sfor!ind& Se 1m$!t se #i dormise& ;!r n nefolositorB Se %lec! #i-l 1n2-ionti cu %utere& : Tre(e#te-teB ndre%t! l ntern s%re f lui, i r Erm >o" 2emu #i 1ncerc! s!-#i %rote/e(e oc-ii& : Ie#i f r! de- coloB ($ier! Iuro"s>i& Tre$ui u s! se 1nt6lne sc! cu o menii lui Erm >o" 1n %!dure, unde" 1n %ro%iere de locul unde se fl u cum5 ce#ti duce u c!rucio re cu c re s! duc! tru%urile %6n! l destin ie& 9 r Iuro"s>i tre$ui m i 1nt6i s! 2!se sc! locul de 1nt6lnire& Erm >o" ie#i din c mion #i c!(u 1n noroi& 9e(2ust t, Iuro"s>i se 1nto rse l ceil li& : 9u-te %6n! l st i de semn li( re, 1i (ise el lui Liu> no"& Ee(i d c! u %! #i sc6nduri& : N- m l ntern!, %rotest! Liu> no"& : ndre %t!-te s%re lumin!& l u(i %e Erm >o" ridic6ndu-se 1n %icio re& : Noi o s! c!ut!m restul 2ru%ului& Eoronin, tu #i <e$orode" %!(ii c d "releB l l!s! %e Erm >o" s! o i 1n inte %rin 1ntuneric& A"e s! se lumine(e cur6nd& Tre$ui s! i c d "rele de- colo 1n inte de i"ire (orilor& #i minti c!, tunci c6nd "enise %e cel #i drum cu c6te" (ile 1n urm!, se "ede u #inele de tren de l min Cei 3 tru Fr i& Nu %ute u fi "!(ui 1n2ro%6nd c d "rele, ltfel, c6nd "or sosi sold ii din Arm t Al$!, cine" le " r!t unde sunt& )osco" insist se c e8ecui s! r!m6n! secret!& Simi firele ru%6ndu-se, %l nurile lui d6ndu-se %este c %& * * * : . ide s! intr!m 1n %oi 1n c mion, %ro%use <e$orode", d r nici unul din ei nu se mi#c!& R!m ser! colo, uit6ndu-se l $r ul l$ c re ie#e de su$ %rel t!& 9e su%r lor er u stelele reci #i indiferente5 1n /urul lor er %!dure & <e$orode" 1#i %rinse o i2 r!& : Ai u(it? 1ntre$! el& Eoronin 1#i inu res%ir i c s! sculte& Nimic& : )i s- %!rut c! m u(it ce" & A%oi u(i #i el& Cine" 2eme & : Sf6nt! Fecio r!B e8cl m! Eoronin&
A2

- COLIN FALCONER -

Nici unul din ei nu se mi#c!& Se u(e c #i cum %l6n2e un co%il& : Ce f cem? 1ntre$! <e$orode"& F9 c! m "e "reun %ic de minte, ne- m %ref ce c n- m u(it nimicG, se 26ndi Eoronin& FAm intr 1n %oi 1n c mion #i m fum %6n! l 1nto rcere lui Iuro"s>i #i lui Erm >o" #i %oi m f ce cee ce ne- r s%une ei&G : 4nul din ei e 1nc! 1n "i !, rem rc! <e$orode"& Eoronin se 26ndi l r, c re 1i oferise un din i2!rile lui #i discut se cu el des%re "reme5 l micul re"ici, (!c6nd $oln " 1n % t, /uc6ndu-se cu cuti lui %lin! de tot felul de lucruri5 se 26ndi l %rines mu( nt!, cu o$r /ii ei %linui #i cu $uclele ei urii, #i 1#i minti c6t de recunosc!to re fusese c6nd 1i d!duse cele ou!& FErm >o" #i Iuro"s>i sunt de/ l cel %uin dou! sute de metri dist n! de iciG, se 26ndi Eoronin& F9estul de de% rte&G <e$orode" tr se t6t de t re din i2 r!, 1nc6t Eoronin u(i tutunul trosnind c lemnele de foc& A#te%t c Eoronin s! f c! %rim mi#c re& Eoronin d!du l o % rte %rel t #i se d!du 1n %oi din %ricin mirosului de s6n2e #i de e8cremente& A%ro %e de f lui, %ro%riet r $r ului l$ "e 1ntors s%re el c-i%ul %e c re 1n2-e se un stri2!t, tr!s!turile ei fiind distruse com%let de lo"iturile % turilor de %u#c!& E8ecui er un , d r Iuro"s>i #i ofierii lui ce> er u ni#te nim le& E!(u mi#c re 1n 2r!m d 1nc6lcit! de mem$re, o ("6cnire unor de2ete, c o % s!re c re 1nce rc! s!-#i mi#te ri% & : Aici, (ise el& Tr se de un cor%& Eoronin se o%ri s! sculte e"entu lele (2omote de % #i& 9 c! Iuro"s>i se 1ntorce cum, er termin t& #i 1ndre%t! din nou teni su%r c mionului #i, %rin(6nd un c-i$rit, se uit! %rin 1nc6lcitur de cor%uri& 4n $r ("6cni #i se u(i un 2e m!t& Er un din %rinese& Roc-i #i corsetul fuseser! sf6#i te de o $ ionet!& <e$orode" $!2! de2etul 1n ru%tur! #i tr se f r! un colier 2ros din di m nte l$e str!lucito re& : Sf6nt! Fecio r!B e8cl m! el uimit& 9e st muriser! t6t de 2reu& Corsetele lor er u %line de di m nte #i le %!r ser! de 2lo ne #i de cuite c ni#te rmuri& 9umne(euleB Eoronin %ro%ie c-i$ritul de c-i%ul fetei& 3!rul ei er murd r #i ne2ru de s6n2e, i r o % rte feei er umfl t! c6t o $ ni!& 9 r o recunoscu& : An st si , #o%ti el&

PARTEA a II-a SHANGHAI, 1921


A0

- ANASTASIA -

MICHAEL 4nii $!r$ i nu se 1ndr!2ostesc5 se %ierd& Eu m- m %ierdut din cli% 1n c re m "!(ut-o %e An st si Rom no" 1ntr-un clu$ de no %te 1n ce %rim! se r!& Se r 1nce%ut c oric re lt 1n S- n2- i7 m $!ut %6n! t6r(iu l Clu$ul Americ n, %oi ne- m dus cu toii c s! s! ne 1m$r!c!m de 2 l!& 4niform er com%us! dintr-o - in! l$!, o c!m #! l$! #i su$ire #i % nt loni ne2ri& ) /orit te serilor mi le %etrece m l C rlton, unde lu m cin #i sist m l %ro2r mul de " riet!i, 1n inte de -mi %!r!si res%ect $ilii cole2i c!s!torii #i de m! duce 1n or # de unul sin2ur, $6nd %o te un $sint l clu$ul fr nce( de %e str d C rdin l )ercier, %oi 1ndre%t6ndu-m! s%re Am$ s dor, C s no" s u Eenus #i rin2urile lor de d ns& Ruso icele lucr u 1n to te ceste clu$uri, cer6nd de l (ece ceni l un dol r %entru un $ilet de d ns5 %ute i d ns to t! no %te cu %rinese #i cu contese #i 1nc! 1i m i r!m6ne rest de l o $ ncnot! de dou!(eci& Nu %retind c!-mi f!ce m ilu(ii cu %ri"ire l 2enul de fete c re lucr u 1n locurile le #i nu c!ut m s! s l"e( niciun , cu t6t m i %uin o t6rf! rus!& 9u%! trei ni 1n S- n2- i, m! consider m imun l trucurile #i #mec-eriile fetelor din clu$urile de no %te, indiferent de culo re %ielii lor& 9 r %ro$lem cu mine #i cu m /orit te $!r$ ilor este c! noi nu ie#im no %te 1n or # c s! c!ut!m fericire & Ie#im c s! c!ut!m ce" ce nu %utem "e & An st si Rom no" nu er c-i r im%osi$il de "ut, nu 1n sensul cest & Nu ie#e cu nimic 1n e"iden! dintre celel lte d ns to re %rofesioniste ele2 nt 1m$r!c te, cu ru/ de un ro#u str!lucitor %e $u(e #i cu tocuri cui& A "enit l mine imedi t ce m intr t 1n clu$ #i mi- cerut s!-i f c cinste cu un % - r de # m% nie& Nu e # m% nie, $ine1neles, ci ce i rece #i nici un din fete nu se tin2e de el& 9e f %t, le cum%eri tim%ul, i r tim%ul lor % rine c sei& 4neori 1nt6lne#ti o femeie cu o numit! 1nsu#ire %e c re nu o %oi defini, cu ce" c re te tr 2e f!r! "oi t & ncerci %o te s! o tri$ui unei tr!s!turi fi(ice7 felului 1n c re mer2 ele, tim$rului "ocii lor s u, de cele m i multe ori, unui Fce" G din oc-ii lor& An st si "e cei m i tri#ti oc-i %e c re 1i "!(usem "reod t!& C-i r #i tunci c6nd se uit dre%t l tine, 1i d!de i se m c! se 26nde#te l ltce" , de % rc! s6n2er de mo rte su$ roc-i ei #i 1ncerc s! scund! cest lucru& Oc-ii ei "e u ce e8%resie 1nde%!rt t! %e c re o "e(i l o menii de %e % turile de s%it l c6nd #tiu c! sunt %e mo rte& 9 , er frumo s!, d r nu m i mult c lte o sut! de femei %e c re le sedusesem s u le %l!tisem 1n tineree me & A"e %!r $lond, un cor% frumos : %o te %uin %re sl!$!no2 %entru 2usturile mele : #i cei m i tri#ti #i m i l$ #tri oc-i %e c re 1i "!(usem "reod t!& Nu "e nici un %ic de te-nic!5 nu er m sedus& )i- cerut un % - r cu ce i rece #i %oi st t colo, %ri"ind 1n 2ol #i fum6nd o i2 r!5 n- 1ncerc t s! m! con"in2! s! m! culc cu e , # cum f!ce u lte fete, sin2urul moti" %entru c re
AA

- COLIN FALCONER -

$!r$ ii l$i #i nec!s!torii c mine "ene u l clu$urile de no %te& 9 r ei c-i r nui %!s deloc& Eedei cum s- 1nt6m%l t5 eu "re u 1ntotde un cee ce nu e l ofert!, orice nu tre$uie s! m& : Erei s! te culci cu mine? m 1ntre$ t-o eu, i r ste u fost %rimele cu"inte %e c re i le- m s%us& : 9ou!(eci de dol ri, (is e , cee ce er un %re sc nd los de m re& Nu-mi %ute m %ermite s! d u t6i $ ni, # c! m 1ncerc t s! m! tocmesc cu e , d r m- i2nor t com%let& A continu t s!-#i fume(e i2 r c #i cum nici n- # fi fost colo& n mod norm l renun c6nd sunt 1ntr-o situ ie c st & n clu$urile de no %te oricum nu %rime#ti niciod t! lucrul %entru c re i %l!tit& Fetele st u %ur #i sim%lu 1ntinse colo, uit6ndu-se 1n t " n, 26ndindu-se l c-irie s u l co%ilul lor din ,- n2%o , #i #te %t! s! termini c s! tre c! l urm!torul client& Nu #tiu ce mf!cut s! cce%t& I- m %l!tit dou!(eci de dol ri %entru ce" ce # fi %utut %rimi %entru cinci oriunde 1n or #& * * * Di- d t roc-i %este c % #i l!s t-o s! c d! /os& A%oi r!m s colo, 2o l!, cu o e8%resie %ro %e dis%reuito re %e f !, de % rc! nu-i "ene s! cre d! c! m %l!tit t6t de mult %entru t6t de %uin& 9 r %resu%un c! oric!rei femei 1i e 2reu s!-#i im 2ine(e ce o$ine un $!r$ t dintr-o 1nt6lnire c st & Nu cum%eri dr 2oste, nici m!c r o imit ie ei& Contri$ui cu f nte(i t l momentul res%ecti", i r %l!cere %e c re o o$ii i-o cree(i sin2ur& )- l!s t s! o 1m%in2 %e % t #i %oi st t colo 1n tim% ce eu m lu t lucrul %entru c re %l!tisem& E#ti "erti( t 1n %ri"in 2enului !st de fete, u(i %o"e#tile c6nd e#ti l #co l!7 du-te cu fete c re o f c %entru $ ni #i o s! te %roco%se#ti cu o $o l!& Ei $ine, eu fusesem 1ntotde un tent %6n! tunci& Sin2ur me no %te cu An st si Rom no" mi- l!s t ce" 1n s6n2e, d r nu er niciun din $olile %e c re le c %!t! m rin rii 1n $ordelurile de %e docuri& Er ce" mult m i r!u5 r fi fost m i $ine d c! # fi fost c!lc t de un tr m" i %e <und& ANASTASIA Sunt d ns to re 1n clu$uri de no %te, st e tot cee ce sunt #i tot cee ce "oi fi "reod t!& i (ici 1n 26nd7 sunt do r f ceri& Te uii l un $!r$ t #i te 26nde#ti7 c6t " %l!ti? Nu conte (! c! e 2r s c un %orc, c! %ute usturoi5 do r $ nii conte (!, Stu#i, "6n( re 1n sine, nu cum%!r!torul& 9 r conte (!, 1n d6ncul fiinei t le5 uneori, st u no %te 1n % t #i m! 26ndesc
AC

- ANASTASIA -

l un $!r$ t 1n "6rst!, tr ns%ir6nd #i 2ro-!ind %este mine #i 1mi "ine s! i%, 1mi "ine s! m! runc 1n r6u& )! 1ntre$ d c! 1n ce l lt! "i ! me , 1n "i de c re nu-mi m i mintesc, m! 1ntre$ d c! m- m uit t "reod t! l un $!r$ t #i d c! mi- m (is7 FA# "re s!-l s!rut, # "re s! d nse( cu el&G Nu %entru $ ni, nici %entru nimic ltce" , ci do r %entru c! mi se % re dr!2u& Cel m i $un client l meu e c-ine(ul& C-ine(ul " %l!ti o 2r!m d! de $ ni c s! se culce cu o femeie l$!, c-i r d c! e "or$ do r de o ruso ic!& )! 1ntre$ d c! 1ntr-o (i "oi %ute s! m! r!scum%!r #i s! %lec din locul !st do r culc6ndum! cu c-ine(i& Ei nu "or to te c-estiile le , # cum "or r fin ii domni en2le(i, nu "or discuii m $ile& Nici domnul c-ine( nu m! %l ce5 str6m$! din n s #i 1nc-ide oc-ii tunci c6nd o f ce, l fel c mine& 9 r du%! cee el se %o te duce l %rietenii lui s! le s%un!7 FI- m tr s-o unei dudui l$eBG Di d t "iito re, c6nd domnul en2le( nu-l " l!s s! intre 1n % rcul s u 1n clu$ul s!u, secretul lui " fi c o mic! r!($un re, c re " %ute s!-i confere %resti2iu #i s!-i duc! noroc #i consol re& * * * C6nd intr t 1n clu$, nu r!t c #i cum r fi "ut %re muli $ ni, # c! nici o f t! nu s- der n/ t& Acum m! 1ntre$ ce m- f!cut s! m! ridic #i s! m! duc l el5 %o te c! m! s!tur sem de c-ine(ii 2r #i #i $!tr6ni #i de en2le(ii % li(i cu %ri"irile lor reci& <!r$ tul !st "e o #u"i! de %!r c re 1i co%ere oc-iul dre%t, er $runet #i "e ni#te oc-i de un l$ stru t6t de 1nc-is, 1nc6t te f!ce u s! te 26nde#ti l %!& 9 r %!re $e t, %o te c-i r %uin ne$un& Acum 1ns! nu m! m i der n/ d c! clientul er %ericulos& L- m fl t t %uin, i r el mi- (6m$it& 3ri"ire lui %!re 1nceo# t! #i, c6nd m st t l6n2! el, m simit mirosul de w-is>* din res%ir i lui& Eor$e en2le(! cu ccent de * n>eu #i mi- m (is c! o s!-mi duc! nec (uri, %entru c! meric nii er u (26rcii %e tunci& 9 r el fost de cord s!-mi de t6t c6t i- m cerut5 nu s- cert t cu mine #i nici nu mi- s%us c! er m o t6rf! de doi $ ni c re se runc l %re, # cum f c ltele& Am fost ne"oit! s!-l s%ri/in c6nd m ie#it f r!, i r el s- urc t 1m%leticindu-se 1n ric#! #i, du%! ce m- m urc t #i eu l6n2! el, i- d t omului c re o conduce dres lui& Er o no %te c ld!, f!r! stele, i r sirenele # m% nelor L f!ce u r6ul s! r!sune& Nu sime m nimic& F!cusem st de nenum!r te ori& Am cre(ut c! ne "om duce 1ntr-o c!m!ru! 1m$6csit! din ,- n2%o , d r nfost # 5 locui 1n c rtierul fr nce(, 1ntr-o c s! destul de frumo s!& Ser"itorul lui m- %ri"it de % rc! # fi fost un 2unoi5 1mi "ene s!-l %lesnesc5 nu er dec6t un
L

< rc! de dimensiuni mici, folosit! 1n Orient5 Pn&tr&Q AH

- COLIN FALCONER -

c-ine( nec lific t #i %rost %l!tit, d r m- tr t t de % rc! # fi fost o t6rf! cu %iele 2 l$en!& Ne- m dus sus 1n dormitorul lui& )- %us s! m! de($r c, 1n tim% ce el st t %e 1ntuneric, fum6nd o i2 r!& : Cum te c-e m!? m- 1ntre$ t& : Cum "rei s! m! c-eme? : Nu "re u s! te c-eme 1n nici un fel& : An st si & : E#ti ruso ic!, nu-i # ? Nu "oi m s! "or$esc& Eu 1mi f c tre $ , ti%ul 1mi d! $ nii, # %refer m s! decur2! lucrurile& : Ce-i %l ce? Am 1n2enunc-e t 1n f lui #i mi- m %lim$ t de2etele %e %iciorul lui& Er e8cit t, se "ede st %rin % nt loni& Am 1nce%ut s!-i desc-ei n sturii& El mi- %uc t m6n #i mi- 1nde%!rt t-o& )- m 26ndit c! %o te o s-o i r (n #i o s! m! $ t!& Se m i 1nt6m%l se& : E#ti frumo s!, #o%tit el& <ine1neles c! sunt& Orice f t! e frumo s! %e 1ntuneric& : Te "re u cumB i- m susur t eu& Nu e u#or s! fii con"in2!to re c6nd e#ti t6t de o$osit! 1nc6t nu "rei dec6t s! c (i /os #i s! mori& I- m lu t m6n #i i- m %us-o %e %ie%tul meu& El m- ridic t 1n $r e #i m- dus 1n % t& A"e un cor% frumos, su%lu #i musculos, i r eu l- m l!s t s!-#i f c! tre $ , "6nd 2ri/! s! nu-mi ru%! noii c-iloi de m!t se s u s!-mi %!te(e roc-i & Tre$ui s! %ort roc-i i c6nd m! 1ntorce m l clu$& N- dur t mult #i du%! cee l- m d t /os de %e mine& A dormit cur6nd& )- m 1m$r!c t l loc #i, tocm i c6nd m! %re2!te m s! %lec, i- m "!(ut - in t6rn6nd %e s%!t rul sc unului& n %ortofel "e o sut! de dol ri meric ni #i t6t i- m lu t %entru ser"iciile mele& Er m i mult dec6t "oi s! %l!te sc!, d r m fost 1ntotde un de %!rere c!, indiferent ce cum%!r u clienii mei, nu se com% r niciod t! cu c6t "inde m eu& Ei %rime u do r se85 eu d!de m o $uc!ic! din mine& Am %us $ nii 1n %o#et!, m co$or6t 1n 2r $! sc!rile #i m tr "ers t curte & Am 2!sit o ric#! %e o str d! #i m- m 1ntors l clu$ c s! d nse( un t n2ou cu un c-ine( 2r s& )i- f!cut cinste cu trei ce iuri reci& Deful fost fo rte mulumit de mine 1n se r i & A (is c! m i sunt s%er ne s! f c! din mine o de"!r t! %rofesionist!& MICHAEL C-ine(ii 1i s%un )enao# nu e8ist! nici un cu"6nt 1n en2le(! c re s! 1nsemne cel #i lucru& Este c o ( r"! c re co%le#e#te simurile& <enao descri %erfect or #ul S- n2- i& 3e tunci er un or # li$er, cee ce 1nsemn c! nu "e i ne"oie
AI

- ANASTASIA -

de % # %ort c s! locuie#ti colo, #i tr!2e tot felul de /efuitori, "enturieri #i refu2i i& C6nd m %us %entru %rim d t! %iciorul %e <und, m- m 1n2ro(it& Totul "ene imedi t s%re tine, s lt6ndu-te 1ntr-un o rec re fel7 cer#etorii, conduc!torii de ric#e, (!n2!nitul tr m" ielor, "6n(!torii m$ul ni c re te tr!2e u de - ine #i ce du-o re s%ecific! de urin!, usturoi #i 1nc! ce" , un miros %e c re nu m reu#it s!-l identific nici du%! toi ce#ti trei ni %etrecui ici5 %o te c! e do r mirosul tr ns%ir iei& n %rimele cinci minute du%! ce m %us %iciorul %e doc m "!(ut trei lucruri %e c re nu le m i "!(usem %6n! tunci7 un cer#etor $oln " de le%r!, o c-ine(o ic! de (ece ni c re 1mi ofere se8 #i un c d "ru c re (!ce ne co%erit %e str d!& Am %l!tit %re mult %entru ric#! #i m reu#it cum" s! m! urc 1m%reun! cu to te $ 2 /ele 1n mic tr!sur!& Nu "oi m dec6t s! %!r!sesc docul, s!-mi 2!sesc -otelul #i s! m! scund& n tim% ce conduc!torul s%rinten c o "r!$iu! l ric#ei m! %urt %e str!(i, eu desco%ere m or #ul S- n2- i #i m! sime m c un co%il fl t l %rim lui "i(it! l 2r!din (oolo2ic!, uit6ndu-m! cu 2ur c!sc t! l to te #i ne1nele26nd nimic& Am "!(ut en2le(i cu 2 m$ete %e c % trec6nd %este 2r!me(i de (drene c re st!te u cu m6inile 1ntinse #i c re ine u 1n $r e co%ii de($r!c i, %olii#ti si>- cu tur$ ne st co/ii c re fluier u ne$une#te #i diri/ u tr ficul 2lomer t, c-ine(o ice 1n c"eongsamuri= str6nse %e cor% c re se strecur u %rin ne$uni de ric#e #i de trolei$u(e, e8trem de e8otice, dureros de frumo se& Eenisem 1n S- n2- i s! m! f c (i rist& 9e f %t, nu e c-i r # 5 "enisem 1n S- n2- i s! fiu c6t m i de% rte %osi$il de %!rinii mei& 3e "reme cee , meseri de (i rist nu ofere unui om c re %reci %l!cerile "ieii un s l riu din c re s! %o t! tr!i& 9in fericire, m i "e m o surs! de "enit7 f mili 1mi fin n se $sen din New Ror>& Sin2ur condiie cestei m!rinimii er s! nu m! 1ntorc %6n! c6nd nu m! "oi fi m turi( t& Cu"intele t t!lui meu& Ne- m des%!rit 1ntr-o tmosfer! de dis%re reci%roc& 3!rinii mei m- u /ut t s!-mi 2!sesc o slu/$! 1n nou me r!& 3"ina Press er consider t cel m i $un (i r meric n din S- n2- i #i editorul, =o-n <& 3owell, er un %rieten de- l %!rinilor mei& C6nd m fost n2 / t, m %rimit dou! instruciuni de l editor7 unu, %resti2iul St telor 4nite tre$ui susinut 1n rticolele mele, indiferent d c! de"!rul "e de suferit5 doi, s! nu 1ncerc s! 1n"! c-ine( , c! de"ene m ciud t& Am 1nc-iri t o locuin! 1n Concesiune Fr nce(! #i m 1nce%ut s! f c tot ce er neces r c s! e"it Fm turi( re G& Or #ul S- n2- i er cu si2ur n! locul %otri"it %entru st 5 er im%re2n t de o%iu, de escroc-erii, de %rostituie #i de /ocuri de
2

Roc-ii lun2i, cu 2ulere 1n lte #i cu o des%ic!tur! 1ntr-o % rte, %urt te de femeile din C-in 5 Pn&tr&Q AJ

- COLIN FALCONER -

noroc& 3ute i o$ine tot ce dore i 1n S- n2- i& n $ rurile m rin rilor din <lood Alle* %ute i f ce se8 1n s% tele unei %erdele cu o f t! de dois%re(ece ni 1n sc-im$ul unui % - r cu $ere $ote( t!5 1ntr-unul din -otelurile din s% tele <undului, -eroin er li"r t! o d t! cu ser"iciul 1n c mer!& Tot ce "oi m er s! $e u, s! m! culc cu femei u#o re #i s! nu-mi f c 2ri/i %entru (iu de m6ine& )! descurc m destul de $ine %6n! c6nd m 1nt6lnit-o %e An st si Rom no"& * * * Nu cred 1n coincidene& Suntem colo unde suntem 1n numite momente din "i no str! %entru c! lucrurile tre$ui u s! se 1nt6m%le stfel #i nu din lt moti"& 4n om %ierde " %orul s u feri$otul, cest se scufund! #i to t! lume mo re 1nec t!& 3entru mine st 1nse mn! %ur #i sim%lu c! omului nu-i er menit s! mo r! 1n (iu cee & Nu e nici noroc, nici destin5 nimic nu re loc 1nt6m%l!tor& Nu cred c! fost %ur! 1nt6m%l re f %tul c! tr "ers m %odul 1n no %te cee c-i r 1n cli% 1n c re e se urc %e % r %et& C de o$icei, $!usem %re mult %entru $inele meu, d r c6nd i dou!(eci #i % tru de ni nu %re te 26nde#ti l $inele t!u& Er dou! no %te , i r eu st!te m tol!nit 1ntr-o ric#! c re tr "ers 3odul ,- n2%o , 1ntorc6ndu-m! c s! de l un clu$ de no %te& )- m uit t de ce l lt! % rte %odului #i m "!(ut-o, cu %!rul $lond c!(6ndu-i %e umeri, cu % ntofii cu tocuri cui runc i din %icio re #i (!c6nd %e trotu r, cu roc-i ridic t! %6n! l 2enunc-i 1n tim% ce se urc %e $ lustr d!& Am "!(ut-o runc6nd $ ncnote 1n r6u& Aceste u %lutit 1n lumin f ntom tic! unei luni %ro %e %line& A%oi #i- ridic t $r ele 1n er, c o % s!re e8otic! cu str!luciri st co/ii c re 1#i 1ntinde ri%ile s%re so re& Nu #tiu c6t tim% st t # & 9o r c6te" secunde& Conduc!torul ric#ei se 1ncord se #i 26f6ise %6n! /unsese %e cre st %odului, i r cum co$or iute de ce l lt! % rte, f!r! s! $ 2e deloc 1n se m! st fi ne$un! 1n roc-ie ro#ie& Am stri2 t7 : .eiB 9 r fost %re t6r(iu5 nu m- u(it s u nu i- %!s t& Am "!(ut o lic!rire de m!t se ro#ie #i femei dis%!rut& : O%re#te iciB m stri2 t eu #i, s!rind din ric#!, m ler2 t 1n %oi s%re mi/locul %odului& O recunoscusem? <ine1neles c! nu& Am recunoscut-o m i t6r(iu& N- m "!(ut dec6t o femeie l$! frumo s! c re s!re de %e un %od #i re ci me nec-i$(uit! #i meit! de $!utur! fost s! s r du%! e #i s! o s l"e(& ANASTASIA Nu sunt nici cum si2ur! c6nd m /uns l conclu(i c! "i nu merit! tr!it!&
AK

- ANASTASIA -

Er e%ui( nt c-i r #i s! r!m6i 1n "i !5 f ci st #i f ci i c s! m!n6nci, s! $ei #i s! i unde s! dormi, d r dou (i tre$uie s! o iei i r de l c %!t& ntr-o (i, m -ot!r6t %ur #i sim%lu c! r fi m i u#or s! n-o m i f c& 4nii o meni mi- u s%us c! m! simt # %entru c! nu m mintiri c re s! m! susin!, c! # fi "ut de ce s! m! 2! d c! # fi "ut un trecut& 3o te c! "e u dre%t te& Nu "e m dec6t mintiri ur6te, mintiri des%re toi c-ine(ii #i en2le(ii 2r #i c re tr t u o f t! c %e o $uc t! de -6rtie i2ienic!, folosind-o #i %oi runc6nd-o l 2unoi& n no %te cee m! sime m t6t de o$osit!, t6t de 2o l! %e din!untru, t6t de murd r!B A"e m toi cei $ ni 1n m6n! #i nu "e m unde s! m! duc 1n lt! % rte dec6t 1n %oi l clu$& A# c! m- m urc t %e %od #i m runc t $ nii, i- m %ri"it ($ur6nd %rin er c ful2ii de (!% d! #i c!(6nd 1n r6ul 1ntunec t& Au %lutit l su%r f !, 1n"6rtii #i lu i de curent, %6n! c6nd u dis%!rut 1n 1ntuneric& Di mi- m (is7 FI t! cum se duce to t! tre $ murd r!& I t! cum se duce %!c tul meu&G )- m ridic t %e "6rfuri, mi- m 1ntins $r ele #i m %ri"it cerul ne2ru& I- m (is lui 9umne(eu7 F3rinde-m!BG A%oi urm t un rc lent, c re m- %urt t s%re %! cu o 2r ie %erfect!, #i, do r %entru o cli%! im%onder $il! #i minun t!, m cre(ut c! %ot ($ur & MICHAEL n st re 1n c re er m, m "ut noroc c! nu m- m 1nec t #i eu 1n r6ul !l s u c! nu m- m les cu cine #tie ce $o l! mort l!5 num i 9umne(eu #ti ce murd!rie runc or #ul S- n2- i 1n $lestem tul !l de c n l& Docul %ei reci m- tre(it r %id din $eie #i m- f!cut s!-mi d u se m ce %rost er m& A% er uleio s! #i 1ntunec t!, i r curentul er %uternic& Eerile %etrecute 1n . m%ton m! tr nsform ser! 1ntr-un $un 1not!tor5 totu#i, $i m reu#it s! /un2 l e & Er incon#tient! #i m- m 26ndit c! %o te se lo"ise l c % c6nd c!(use 1n %!& )- m 1ndre%t t s%re m l, s%re o lumin! fl t! de ce l lt! % rte %odului& Am u(it un fluier t #i "oci c re stri2 u 1n m nd rin!& Am recunoscut do r dou! cu"inte7 >iu ming. (alvai viaa. Nu er u dec6t % tru(eci #i cinci de metri %6n! l m l, d r s! 1noi cu f t 1m%otri" curentului 1n st re 1n c re er m eu, r fi %utut l fel de $ine s! fie % tru sute cinci(eci #i cinci& Er m %ro %e termin t c6nd m /uns colo& Conduc!torul ric#ei co$or6se %e m l5 el er cel c re stri2 5 %o te crede c! s!risem 1n r6u c s! nu fiu ne"oit s!-l %l!tesc& ) i er cine" cu el, in6nd o l ntern! 1n m6n!& C6nd m /uns l m l, m "!(ut c! er un %oliist si>-& 3ro$ $il c! fusese 1n %ro%iere, % trul6nd& )i- 1ntins o m6n! c6nd m /uns colo unde % er m i %uin d6nc!, 1ncerc t s! nu-#i ude %re mult uniform #i m- scos l m l& Am lu t f t 1n $r e #i m dus-o %e <und, 1n tim% ce conduc!torul ric#ei 1nc! m! $!l!c!re &
CM

- COLIN FALCONER -

Di tot n- m recunoscut-o& Er 1ntuneric, %!rul 1i co%ere f , i r e "!rs %e % ntofii mei& ) i mult %!& Cel %uin tr!i & )- m #e( t %e /os, mi- m %us c %ul 1ntre 2enunc-i #i m 1ncerc t s!-mi tr 2 r!sufl re & Am 1nce%ut s! tremur, % ri l din %ricin %ei reci #i % ri l din %ricin dren linei& )i- m d t se m c! nu fusesem %re de% rte de m! 1nec & : Ce s- 1nt6m%l t, domnule? m! 1ntre$! %oliistul si>-, de d t st 1n en2le(!& : Am "!(ut-o %e do mn! c!(6nd 1n r6u& Di- 1ndre%t t l ntern s%re e & Femei tu#e #i (!ce f!r! "l 2!, co%erit! de noroiul #i de murd!ri din r6u& Nu r!t c o do mn!5 "e f m6n/it! de ru/ ro#u #i i se ru%sese o $rete de l roc-ie& )- m 1ntre$ t ce n i$ s! f c cum& 3ute m s! o duc l s%it l, d r nu er $oln "!& Totu#i, nu %ute m s! %lec #i s! o l s colo, nu du%! ce er s! mor din %ricin ei& : E#ti te f!r!? m 1ntre$ t-o, lucru c re mi s- %!rut o stu%idit te monument l!& E desc-is oc-ii, d r nu mi- r!s%uns& : Ce n i$ te- %uc t s! f ci # ce" ? Tot nu mi- r!s%uns& : Erei s! te duc unde" ? A cl!tin t ne2 ti" din c %& 3oliistul 66it #i d t de(n!d!/duit din c %, # cum f c si>--ii, c #i cum to t! lume er ne$un! 1n f r! de el& Nu cred c! #ti ce s! f c! cu cest meric n ne$un #i cu femei l$! %e /um!t te 1nec t!& 3o te s%er c! "oi -ot!r1 eu 1n locul lui& Cee ce m #i f!cut& Am lu t-o 1n $r e c %e o 2r!m d! de (drene ude #i m %us-o %e ce st! ne$un! 1n ric#!, %oi i- m s%us conduc!torului s! ne duc! c s! l mine, 1n str d N n>in2& Omul 1nc! m i stri2 #i m i d!de din m6ini #i nu so%rit dec6t du%! ce m /uns l locuin me #i i- m d t doi dol ri meric ni u(i %entru der n/ul lui& * * * @ordon s- uit t l mine de % rc! # fi lu t un c d "ru de %e str d! #i # fi "rut s!-l $ 2 1n c s!& @ordon er ser"itorul meu #i %e "reme cee nici o 2os%od!rie l$ilor nu %ute su%r "ieui 1n S- n2- i f!r! # ce" & Er 1n %i/ m #i "e %e f ! o e8%resie de re%ro# l fel c t t!lui meu c6nd m! 1ntorce m c s! t6r(iu de l o %etrecere& Eu 1l %l!te m %e el, fir- r s! fie, d r nu i- i fi d t se m de st B F t se s%ri/ine de mine, i r el cre(ut %ro$ $il c! er m m6ndoi $ei& O ine m %e du%! t lie c s! nu c d!, 1n tim% ce o diri/ m s%re dormitorul meu& : Adu dou! %roso %e #i dou! - l teB i- m stri2 t ser"itorului&
CL

- ANASTASIA -

S- 1ncrunt t "!(6nd $!lto cele %e c re le l!s m %e %odelele lui cur te, d r sdus s! duc! ce-i cerusem& : Ar fi m i $ine s!-i d i /os - inele le ude, i- m (is femeii& Am %rins lumin & )- m uit t $ine l e %entru %rim d t!& Tot n- m recunoscut-o& 3l6nsese tot tim%ul 1n ric#!, oc-ii ei er u umfl i #i ro#ii de % rc! o $!tuse cine" , i r %!rul 1i co%ere f & Nu mi- trecut %rin c % c! o cuno#te m& : 9e ce f ci st ? m- 1ntre$ t& I- m recunoscut m i 1nt6i "oce , u#or r!2u#it! #i cu ccent rusesc s u 2erm n& )i- m mintit c! dusesem c s! de l un clu$ de no %te o ruso ic! frumo s! cu %!rul $lond #i "e m o mintire " 2! des%re o $6/$6i l! de om $e t #i des%re f %tul c! m! tre(isem dou (i de dimine ! cu %ortofelul (!c6nd 2ol %e %ode , cu o m -mure l! 1n2ro(ito re #i cu un miros sl $ de % rfum 1n $ ie& 9o r nu er cee #i f t!, nu-i # ? E #i- trecut o m6n! %rin %!rul ud, 1n tim% ce o $!lto c! se form %e co"orul din m!t se& : C-ine(ii s%un c!, d c! 1i s l"e(i cui" "i , tre$uie s! i 2ri/! de ce %erso n! %6n! l sf6r#itul "ieii ei& Ast "rei? : Ast "rei tu? m 1ntre$ t-o& Di- l!s t oc-ii 1n /os& : Ce f!ce i %e %od? : C!ut m ie#ire din S- n2- i, (is e #i s- l!s t mo le %e m r2ine % tului meu, cu l $ele %icio relor 1nto rse s%re interior, r!t6nd c o #col!ri! %ierdut!& )i- m d t se m ce %resu%uneri %roste#ti f!cusem& Er un s! s l"e(i "i cui" 5 d r nu 1nse mn! 1ntotde un c! cel cine" "re s! fie s l" t& Di "e dre%t te 1n %ri"in c-ine(ilor5 ei cred c! "i e o %o" r!, c! i destule 2reut!i de dus #i f!r! s! te m i 1nc rci cu le ltui & : Ar fi m i $ine s!-i d i /os - inele le ude, m re%et t eu& 3rin st 1nele2e m c e s! se duc! 1n $ ie s u 1n s% tele % r " nului& 9 r sridic t 1n %icio re, #i- scos roc-i #i com$ine(onul %este c % #i %oi #i- d t c-iloii /os, d r f!r! m!iestri de c re d!duse do" d! l %rim no str! 1nt6lnire& Ce %ri"eli#te ofere mB Eu st6nd colo, cu o $!lto c! 1n /urul % ntofilor, #i ce st! f t! frumo s! cu %!rul $lond, 2o l!, 1nfri2ur t!, sl $! #i nest6n/enit!& @ordon intr t 1n c mer! #i r!m s 1n c drul u#ii, -ol$6ndu-se l e & : )ulumesc, m s%us #i i- m smuls %roso %ele #i - l tele din m6n! #i m 1nc-is u# & Ne /utor re ei tre(it un 2r!unte de omenie 1n mine& <!nuiesc c! st er de"!r t me sl!$iciune& Tot "oi m s-o s l"e(& : I ste , m (is eu #i i- m 1ntins %roso%ul #i - l tul& S- uit t l ele de % rc! n- r fi #tiut l ce folose u& : Eoi m s! mor 1n no %te st , #o%tit& Eoce ei "e o nu n! de cu( re&
C2

- COLIN FALCONER -

: 3resu%un c! i- m stric t %l nurile& A lu t %roso%ul #i 1nce%ut s! se #te r2! cu el& )- sur%rins 1n tim% ce o %ri"e m& : <!nuiesc c! cum "rei s! te culci cu mine& : E8ist! c!i m i u#o re de 2! fete dec6t s!ritul 1n r6u& Di- %us %e r6nd %icio rele lun2i %e un sc un #i le- #ters cu %roso%ul& : 3oi s! te culci cu mine d c! "rei, re%et t e , c #i cum nu-i %!s & I r st m- f!cut s! m! -ot!r!sc& 9e/ "oi m s!-i %ese #i nici m!c r n-o cuno#te m %e- tunci& : )- cost t o sut! de dol ri s! m! culc cu tine d t trecut!& )i- m c-eltuit loc i %entru fete %e un n 1ntre2& A fost %rim d t! c6nd m "!(ut o re cie din % rte ei& Ce er ? Amu( ment? Sur%ri(!? Ru#ine? Nu mi- m d t deloc se m & : Nu-i minte#ti? E cl!tin t ne2 ti" din c % #i m- (dro$it& : 4nui $!r$ t 1i %l ce s! #tie d c! f!cut im%resie $un!& : mi % re r!u, f!cut e , de % rc! n- r fi "ut nici o im%ort n!& A 1nce%ut %oi s!-#i usuce %!rul& 9umne(euleB Er t6t de frumo s! cum st!te colo 1n lumin str!lucito re l!m%iiB C orice $!r$ t, din c6te %resu%un, nu m! s tur niciod t! s! %ri"esc formele unei femei, s! m! minune( de ele& N- # %ute s!-mi 1ntorc %ri"ire nici d c! # "re & 4neori sunt de(2ust t de mine 1nsumi& E runc t %roso%ul %e /os #i #i- %us - l tul& A oft t 1ncet, nu de tristee s u de resemn re, ci %entru comod re5 er oft tul unui su%r "ieuitor c re se d %te (! l ni#te 1m%re/ur!ri noi #i ne #te%t te& A cercet t c mer cu %ri"ire de % rc! r fi "!(ut-o %entru %rim d t!& 3o te c! # #i er & 4ltim d t! c6nd fusese ici er 1ntuneric, i r e er oricum concentr t! do r su%r %ortofelului meu& : Ai f!cut $!lto c! %e /os, "or$it e 1n cele din urm!, uit6ndu-se l co"or& )i- m scos #i eu - inele& 3o te c! s%er m s! cree( %uin! intimit te 1ntre noi, d r e s- 1ntors cu s% tele #i nu s- uit t l mine, nici m!c r o d t!5 eu nu fusesem 1n st re s!-mi i u oc-ii de l e & Di stfel o$inut %rim ei "ictorie su%r me , %rim ei r!($un re %entru f %tul c! o 1m%iedic sem s! sc %e de S- n2- i #i de "i ei mi(er $il!& : Nu-mi duc minte cum te c-e m!, m (is eu& : An st si Rom no", r!s%uns& An st si 5 or #ul er %lin de numele !st & Fiind un or # li$er, S- n2- i se um%luse de ru#i du%! re"oluie, i r An st si er un nume rusesc des 1nt6lnit& : Ar fi m i $ine s! dormi ici, m d!u2 t& A 1ncu"iin t din c %, de % rc! cest lucru fusese de/ st $ilit din inte& 3resu%un c! fusese& Nu m- 1ntre$ t unde "e m s! dorm eu, nu fost deloc curio s! 1n %ri"in me , cu e8ce%i celei %rime 1ntre$!ri7 F9e ce f ci st ?G
C0

- ANASTASIA -

9e ce m f!cut-o? Nu #tiu& Am %ri"it-o $!26ndu-se 1n % tul meu #i m e(it t5 s! m! $ 2 l6n2! e s u s! dorm %e c n %e u din sufr 2erie, c un domn& )- m dus 1n sufr 2erie #i m- m culc t %e c n %e & 9 c! m- # fi $!2 t 1n % t, #ti m c! nu m- # fi %utut $ine s! n-o tin2& 9 c! # f ce dr 2oste cu e , r "ede -o c %e o r!s%l t! %entru f %tul c!-i s l" sem "i , i r st m- r fi f!cut s! % r un tic!los& n %lus, "oi m s!-mi fie recunosc!to re, s! m! 2!se sc! l fel de interes nt cum o 2!se m eu %e e & Di st fost %rim me 2re#e l!& ANASTASIA N-o s!-l 1nele2 niciod t! %e $!r$ tul !st , n-o s! 1nele2 ce l- f!cut s! s r! 1n r6u 1n toiul no%ii c s! s l"e(e o f t!, o str!in!& Di m i e ce" 7 #tie c! i- m fur t toi $ nii 1n no %te cee , i r cum m! l s! s! dorm 1n % tul lui #i 1#i l s! din nou %ortofelul nesu%r "e2-e t, c-i r %e comod!& 9e % rc! mi- r s%une7 FTe ro2, r!ne#te-m! i r& 9o"ede#te-mi c! nu %ot "e 1ncredere 1n tine&G 9 r cum $ine1neles c! %o te "e 1ncredere 1n mine& )i- s l" t "i 5 sunt %o" r lui& O %o" r! " fi 1ntotde un %re(ent!, c-i r #i tunci c6nd te- i s!tur t de e & A dou (i de dimine !, m- m #e( t l fere str!, cu ce iul %e c re mi-l dusese men /er lui& Am desc-is o$lo nele "o%site 1n "erde #i m %ri"it "r!$iuele /uc6ndu-se 1n cire#& =os 1n curte mic! #i murd r!, $!i tul de l s%!l!torie lo"e rufele ude de m r2inile l$iei& 4n l i de nunt #i 1#i croi drum %rintre c sele de %e uli!, mire s st6nd 1n lectic! %e sc unul ei ro#u #i d t cu l c, i r ser"itorii stri26nd 1n tim% ce-i desc-ide u c le & n s% te "ene u li ser"itori, c re 1i c!r u (estre 7 sc une, " (e m ri #i l!cuite, 26#te& Sunetul clo%otelor de nunt! er sur(itor& : C-ine(ii nu f c niciod t! nimic f!r! s! %ro"o ce o de"!r t! ( r"!, rem rc t el& Nu-l u(isem intr6nd 1n c mer!& 3urt un - l t l$, desc-is l 26t, i r %!rul ne2ru #i c6rlion t de %e %ie%t er ud du%! $ ie& ;ine 1n m6n! o ce #c! de c fe meric n!, c re mirose fo rte %uternic& : E!d c! men /er i- dus ce i& Ai %refer c fe 1n loc? Am 1ncu"iin t din c % #i mi- d t ce #c lui& : )- m 1ntre$ t d c! o s! m i fii ici dimine !& : 4nde ltunde" # %ute s! m! duc? A d t din umeri& L- m "!(ut runc6nd o %ri"ire s%re %ortofelul de %e comod!& 9e % rc! # fi fost o -o !& 9 t trecut! 1i lu sem un %re m i m re, nu fur sem& N- # fur niciod t!& : Sunt toi colo& Erei s!-i numeri? n o$r /ii lui %!rut $rusc o culo re sem!n!to re $ron(ului lustruit&
CA

- COLIN FALCONER -

I- m $!ut c fe u #i i- m d t ce #c 1n %oi& : ) i mult ( -!r d t "iito re& : E!d c! te simi m i $ine& Ce %rostie s%useseB Nu 1nele2e 5 nu er "or$ de m! simi m i $ine& Eu nu sime m $solut nimic& St!te fo rte %ro %e de mine #i mirose frumos7 s!%un, %! de colonie, c fe & : 9e ce i f!cut-o? m- 1ntre$ t& mi s l" se "i #i cum "e dre%tul s!-mi %un! to te ceste 1ntre$!ri& : )- m simit %rost c! i- m lu t $ nii, m r!s%uns& N- m %utut su%ort sentimentul de "ino"!ie& L 1nce%ut n- 1neles c!-mi $!te m /oc de el& Er o cru(ime din % rte me , d r st er %ro$lem cu An st si Rom no"& F!ce lucruri %e c re nu le 1nele2e m #i nu %ute m dec6t s! st u #i s! %ri"esc& S- dus l dul %ul "ec-i din col #i scos o c!m #! #i un costum #i 1nce%ut s! se 1m$r ce, c-i r colo 1n f me , de % rc! m fi fost so #i soie& 3o te crede c! o mic! % rte din mine 1i % rine cum& )- m uit t %e fere str! #i m- m 1ntre$ t ce s! f c cu ce st! nou! (i %e c re nu crede m niciod t! c! o "oi m i "ede & 3ute m s! m! 1ntorc l clu$ c #i cum nu s- r fi 1nt6m%l t nimic& S u %ute m s! st u %ur #i sim%lu ici, s! nu f c nimic #i s! "!d d c! el o s! m! de f r!& 9 c! o s-o f c!, %odul nu er c-i r t6t de de% rte& S u %o te c! m! " l!s s! st u, i r eu 1l "oi l!s s! i$! 2ri/! de mine, 1n c lit te de %o" r! lui, # cum s%un c-ine(ii& MICHAEL En2le(ii #i clu$urile lorBN Clu$ul S- n2- i, fl t l num!rul 0 %e <und, se l!ud cu cel m i m re $ r din lume, trei(eci de metri de l un c % l ltul5 %ute i s! st i colo cu un % - r de 2in tonic 1n m6n!, s! %ri"e#ti docurile #i m - l lele or #ului S- n2- i #i s! te simi su%erior tuturor, lucru l c re en2le(ii se %rice% cel m i $ine& S u m i er Clu$ul S- n2- i R ce7 f!r! femei, f!r! c-ine(i, tre$ui s! fii %re(ent t celor din comitet de un mem$ru l clu$ului, s! te t6r!#ti l %icio rele lor #i s!-i im%lori s!-i cce%te coti( i & Af r!, l6n2! %ist de ler2 re, "e u un turn cu ce s cunoscut su$ numele de <i2 <ertie& A# sunt en2le(ii7 d u nume dr!2!sto se lucrurilor de % rc! ceste r fi o meni5 1i tr te (! %e o meni c %e ni#te lucruri #i 1i in l dist n!, c-i r d c! 1i cunosc de ni de (ile& Ce l lt! m re instituie din S- n2- i er Clu$ul <rit nic7 dou!(eci #i # se de -ect re de 2r!dini minun te %e str d <u$$lin2 ,ell, %ro%ri s l! de $ l, terenuri de tenis #i %iscin!& Acolo r n/ sem s! m! 1nt6lnesc cu ) c>ie& mi %l!cuse 1ntotde un de ) c>ie& Er scoi n, # c! %ro$ $il 1i ur %e en2le(i m i mult c mine, de#i se %rice%e de minune s! scund! cest lucru& Cu
CC

- ANASTASIA -

e8ce%i c (urilor 1n c re $e %re mult 2in& Er doctor #i lucr l S%it lul Americ n, d r "e m nt! o c-ine(o ic!& Acest r n/ ment 1l %l s 1ntr-un fel de lume inferio r!, 1ntruc6t nimeni din Concesiune nu #ti cum s! se %o rte cu el, d c! s! se %lece 1n f lui %entru c! er doctor s u s!-l i2nore %entru c! se 1n-!it se cu $!#tin #ii& Noi doi ne 1nele2e m 1ntotde un $ine, unii 1n dis%reul nostru f ! de du#m nul comun& l ru2 sem %e ) c>ie s! o e8 mine(e %e An st si %entru c nu cum" $ i %e c re o f!cuse 1n r6u s! i$! "reun efect ne%l!cut5 cel %uin st 1i s%usesem ei& Ade"!rul er c! m! #te%t m l m i mult& S%er m c %rietenul meu s!-mi %o t! d "reun indiciu cu /utorul c!rui s! flu cine er e #i de ce 1ncerc se s! se sinucid!& ) c>ie mi- f!cut cinste cu un 2in #i %oi #i- %us oc-el rii de citit 1n $u(un r& : F scin nt! femeieB 1nce%ut el& Eu n- m r!s%uns, nu er ne"oie& Dti m c! 2elo(i er inerent!, l fel c mil & Oricine r fi %utut s!-mi s%un! c! nu %ute ie#i nimic $un dintr-o rel ie cu o ruso ic! d ns to re 1n clu$uri de no %te& : Ai e8 min t-o? : Fi(ic, % re s! fie $ine& E8ist! c6te" ciud!enii medic le& 9e e8em%lu, de2etul cel m re de l %iciorul dre%t este com%let 1ndoit s%re e8terior5 denumire medic l! %entru st e "allu0 valgus. n c (ul ei, de"i i este t6t de %ronun t!, 1nc6t %ro$ $il c! "ut-o de l n #tere& Are o cic trice mic! #i l$! %e omo%l tul dre%t& : 9 r cum i se % re? C6nd e(it t, eu m d!u2 t7 : 9in %unct de "edere ment l& : Nu sunt s%eci list 1n %si-i trie, r!s%uns el& Di- %rins %i% & 3ue 5 num i 9umne(eu #ti ce fel de tutun $!2 1n e 5 %e cutiu de met l 1n c re 1#i ine tutunul scri F3l *erG, d r o reum%luse de t6te ori, 1nc6t r fi %utut fi orice 1n e & : Cre(i c! e ne$un!? : Nu, cred c! tu e#ti ne$unB )- %ri"it dre%t 1n oc-i& A"e dre%t te, desi2ur& Ce dorin! de utodistru2ere r tr 2e un $!r$ t s%re o stfel de femeie? Er o %rostitu t! #i %o te c-i r %uin s!rit! de %e fi8& 9 r nu %ute m re(ist unei frumusei t6t de teri$ile #i t6t de fr 2ile& Dti m c! sunt un %rost& 9 r, d c! # fi "rut o "i ! u#o r! #i li%sit! de com%lic ii, # fi r!m s c s! 1n New Ror>& : +ice c! nu-#i minte#te nimic 1n inte de . r$in, m d!u2 t eu& El 1nce%ut s! se /o ce cu %i% & Er $un! do r s! tr 2i de dou! s u de trei ori din e , %oi se stin2e & Cred c! 1i %l!ce m i mult s! se /o ce cu e dec6t s! o fume(e&
CH

- COLIN FALCONER -

: A# susine e & E %osi$il& : 3ro$ $il c! i s- 1nt6m%l t ce" 1n2ro(itor 1n Rusi , m insist t& : Tuturor celor din Rusi li s- 1nt6m%l t ce" 1n2ro(itor& <!nuiesc c! st re ei de cum r %ute "e nu num i o c u(! emoion l!, ci #i un fi(ic!& : 9 r i (is c! e $ine din %unct de "edere fi(ic& El #i- dus m6n l t6m%l!& : Are o cic trice c-i r ici #i o d6ncitur! cr niului c re r %ute fi re(ult tul unei lo"ituri cu un o$iect contondent& ) i re de semene o cic trice 1n s% tele urec-ii dre%te c re se %o te s! fi fost f!cut! de un 2lon& : Cre(i c! st este? : N- m nici ce m i " 2! idee& E do r o i%ote(!, )ic- el& E im%osi$il de s%us cu si2ur n!& 9u%! cum m (is, nu sunt s%eci list 1n %si-i trie s u 1n neurolo2ie& )- m 1ntre$ t cum r fi o "i ! f!r! trecut& Istori e ce c re ne ncore (! 1n %re(ent #i ne s%une cine suntem& mi %etrecusem fiec re (i din ultimii (ece ni 1ncerc6nd s!-mi de(2ust #i s!-mi de( m!2esc t t!l, 1nc! o m i f!ce m, de#i el er 1n New Ror>, l # is%re(ece mii de >ilometri de%!rt re& Nu er r ion l #i nu er fo rte de#te%t din % rte me , d r !st er m eu5 stfel de conflicte m! define u %e mine& ) c>ie #i- termin t de $!ut % - rul #i 1nce%ut s! se /o ce din nou cu %i% & : E#ti un tic!los ne$un, (is el& : 9e ce? : Sunt destule femei 1n S- n2- i& 9e ce s! te ostene#ti t6t %entru e ? : Nu #tiu& Am c-em t c-elnerul c-ine( #i m m i com nd t dou! % - re cu 2in tonic& : S!-mi trimii not de %l t!, ) c>& : E din % rte c sei& Am d t din umeri& Dti m c! o s! s%un! st & : E do r o lt! %rines! s!lilor de d ns, d!u2 t el, cu c %ul 1n"!luit 1ntrun nor de fum 1ne%!tor& : 9 , #tiu, m r!s%uns, d r f!r! s-o cred& An st si Rom no" er diferit! de to te femeile %e c re le 1nt6lnisem "reod t!, m! con"insesem de st & Di, du%! ce m! con"insesem c! er diferit!, "e m de 26nd s! o f c diferit!, c-i r d c! er s u nu # & * * * Tre$uie s! 1nele2ei ce 1nsemn s! fii rus 1n S- n2- i 1n nii S2M& 9u%! re"oluie, refu2i ii lu ser! cu s lt comunit te intern ion l!, intr6nd %rin or #ul . r$in& Er u o meni f!r! r!, f!r! % # %o rte, i r l 1nce%ut %o%ul iei i- fost mil! de ei& Er u l$i l fel c noi #i c6i" euro%eni c-i r u
CI

- ANASTASIA -

"rut s!-i /ute& )uli refu2i i er u din cl s mi/locie, o meni de f ceri, fo#ti ofieri de rm t! #i %rofesori uni"ersit ri5 din %unct de "edere l educ iei, nu ni se %!re u c-i r t6t de diferii& 4nii u 2!sit slu/$e c #oferi, c % (nici s u c 2!r(i de cor%, lii u %red t lim$i str!ine s u ec-it ie& 9 r, 1n cele din urm!, nu m i fost suficient! mil! %entru toi #i, c6nd o menii i- u "!(ut conduc6nd ric#e s u "6nd indecen de muri de fo me %e str d!, o%ini %u$lic! s- 1ntors 1m%otri" lor& 9e- $i tunci c6nd ruso icele din clu$urile de no %te u 1nce%ut s! se culce cu c-ine(ii de r6nd s- u su%!r t cu de"!r t $ nc-erul en2le( c re 1#i sor$e 2inul tonic 1n Clu$ul S- n2- i #i m tro n meric n! c re m6nc delic tese 1n 2r!din de %e co%eri#ul C rltonului& Er un c un $!r$ t s! se culce cu o ruso ic!, i r muli dintre noi o f!ce u5 d r c6nd o f!ce un c-ine(, se estom% u 2r niele %ri"ile2iului& Coloni 1ncet t s! le m i considere ruso ice l$e5 le- consider t c-ine(o ice l$e& 3rin urm re, lu l mine 1n c s! o t6rf! rus! nu er num i o 2 f! soci l!5 1mi $!te m /oc de 1ntre 2 comunit te de str!ini& * * * Im 2in i-"!B E o se r! umed! #i $ te musonul& Te 1ntorci c s! l ne$uni f mili r! #i confort $il! 2os%od!riei t le c-ine(e#ti, unde men /er i%! l ser"itorul t!u, %uii de 2!in! se sf!desc 1n curte #i %!s!rile c6nt! 1n coli"iile lor din $ m$us& 4rci l et /, intri 1n c mer t #i u(i un d 2io din < c-& Te #te%i s!-i /un2! l urec-e sunetul (26rietor l 2r mofonului, d r 1n loc de st "e(i o femeie cu s% tele l tine, st6nd l "ec-iul %i n %e c re l- i mo#tenit o d t! cu celel lte %iese de mo$il! c6nd i 1nc-iri t locuin & Ce- i f ce? Am st t colo, fermec t, #i m scult t& An st si st!te dre %t!, de2etele ei l$e #i lun2i mi#c6ndu-se cu %reci(ie %e cl %ele de filde# 1n2!l$enite& 3i nul "e ne"oie s! fie cord t, c!ci n- "e deloc re(on n!, d r nu mu(ic fost ce c re m- mi#c t, ci e8%resi de concentr re %rofund! de %e f ei& Nu se uit l cl %e, se uit l %erete, i r liniile c-i%ului ei er u imo$ile& Am simit un fior rece %e s% te& 3rimele %ic!turi de %lo ie u lo"it co%eri#ul c o c ntit te enorm! de cuie #i An st si s- o%rit din c6nt t& S- 1ntors #i m- "!(ut uit6ndu-m! l e & F ei er % lid! 1n lumin ciud t! #i f ntom tic! furtunii& : Ai "enit, (is& : Dtii s! c6ni l %i n& :9 & S- ridic t re%ede 1n %icio re #i s- 1nde%!rt t de %i n de % rc! r fi mers %rin somn #i cum er sur%rins! s! " d! c! nu m i e 1n % t& Di- #ters m6inile %e roc-ie
CJ

- COLIN FALCONER -

c #i cum r fi fost murd re& : C6ni frumos& 4nde i 1n"! t? A (6m$it dureros& : Nu-mi duc minte& )i- m %lim$ t de2etele %e m r2ine %i nului& : Cred c! n- m i c6nt t nimeni l "ec-itur st de ni de (ile& Er c #i cum s- r fi simit "ino" t! c! fusese %rins! su%r f %tului& C (ul meu dificil, d ns to re me c re se s!tur se de "i ! l N C6t r %ute s! i$!? 9ou!(eci, dou!(eci #i unu de ni? Nu er dec6t o rom ntic!, l urm urmei, o rom ntic! iu$ito re mu(icii lui < c-& Am o$ser" t c! nu er nici o % rtitur! %e %i n& : Ai c6nt t din memorie, m rem rc t& E d t din c %, l fel de uimit! c mine& Furtun se 1ntee , f r! se f!ce din ce 1n ce m i 1ntuneric, %lo i %icur din /2-e $uri #i c!de toreni l 1n curte %ietruit!& 9e ce m- r sur%rinde t lentul ei l mu(ic!? Oricine er , fusese cl r de l 1nce%ut c! %rimise o educ ie $un!& Eor$e fluent en2le( , 1n ciud numitor % rticul rit!i& Am %resu%us c! f!ce % rte cel %uin din cl s mi/locie unui m re or # din Rusi & Totu#i, m i er ce" , ce" 1n felul 1n c re se %urt , ce ro2 n! s%ecific! %e c re o c %ei tunci c6nd i $ ni #i un l c-eu c re s!-i str6n2! - inele murd re, s!-i duc! micul de/un #i s!-i f c! % tul se r & )- m 1ntre$ t d c!, %e l6n2! rude, r!m!sese 1n Rusi #i un titlu& : A# "re s! c6ni 1n continu re, m m i s%us& : Nu m i m c-ef& S- #e( t %e %er" (ul ferestrei #i %ri"it - osul tr ficului de %e str d N n>in2, tr m" ie c re 1#i croi u drum %e str!(i 1n c re intr i de/ 1n %! %6n! l 2le(ne, conduc!tori de ric#e c re er u u(i leo rc! #i nefericii, 1n tim% ce clienii lor stri2 u l ei s! se 2r!$e sc! #i s! nu-i m i in! 1n %lo ie& 4n sin2ur felin r % lid 1i scote %uternic 1n relief tr!s!turile ci(el te& Tristee ei er nedescris de frumo s!& Nu m! f!ce dec6t s! o doresc #i m i mult& : Nu er m si2ur c! "e m s! te m i 2!sesc ici, m d!u2 t& : 4nde ltunde" m- # %ute duce? m- 1ntre$ t& : Nu #tiu& : ;i- m s%us& Acum tre$uie s! i 2ri/! de mine& : E#ti me , m (is eu& : 9 & Sunt t & 9 r st er , $ine1neles, o minciun!& * * * <undul er o cur$! lun2! de uns%re(ece >ilometri, %lin! de docuri, c re %orne
CK

- ANASTASIA -

de l @olful Sooc-ow #i se 1ndre%t s%re sud, o m!rturie s%lendorii Occidentului #i % r disul o%iului& Acolo 2!se i $!nci, -oteluri #i clu$uri, to te cu f de din $ron( #i 2r nit, = rdine, com% ni m relui m 2n t si tic, sediul (i rului 4ort" 3"ina Dail6 4e?s #i m si"ul edificiu l <!ncii din .on2 'on2 #i S- n2- i, c re er 1nc! 1n construcie %e tunci5 se 1n!l u s%re un cer 1nnor t, domurile #i colo nele mintind de Londr #i de 3 ris& Er u colo #i st tuile se"ere #i "irtuo se le c6tor" en2le(i onor $ili5 %ute i fi iert t %entru 26ndul c! Im%eriul <rit nic fusese construit cu %rofiturile reli2iei, un dro2 c re nu-i #u$re(e s!n!t te & n foto2r fiile 1n2!l$enite %e c re le- m %!str t din "reme cee , r!t nes%us de rom ntic #i de tr!2!tor& 9 r, c6nd ie#e i f r!, tot C-in er & <undul %!re c! fusese colo de secole, d r er re(ult tul unei munci de c6i" ni& O stfel de %erm nen! er o ilu(ie5 emi2r nii ru#i r fi %utut s! ne s%un! st & Clu$ul S- n2- i st!te 1n "6rful <undului, cu m rile lui cu%ole se"ere #i eterne& C6nd intr i, trece i %e su$ colo ne 1n lte din 2r nit Nin2%o, /un2e i 1ntro s l! m re #i r!sun!to re din m rmur! ne 2r! #i l$! #i urc i o sc r! din m rmur! l$! sicili n! c s! /un2i 1n $i$liotec!, 1n s l de lectur!, 1n s l de $ili rd #i 1n s l de mese& 9 c! er i mem$ru, %ute i m6nc ici un mic de/un const6nd din ou! cu #unc!, 1n tim% ce %ri"e i dincolo de r6ul ,- n2%o l m - l lele fl te de ce l lt! % rte, c re %!re u 1ntotde un m i tr!2!to re de l dist n!& I rn , c-elneri c-ine(i 1m$r!c i 1n - ine l$e ser"e u porridge fier$inte cu %6ine %r!/it! #i cu m rmel d! O8ford& +i rul t!u de dimine ! /un2e %e m s! %ro s%!t c!lc t cu fierul& n ce st! se r!, 1n tim%ul musonului din LK2L, m fost dus c o s%ete 1n clu$ de %rietenul meu ) c>ie& Am urc t l et / #i ne- m croit drum s%re $ rul 1n stil I co$ cu % nouri din ste/ r, %lin de l un c % l ltul de en2le(i 1n26mf i& L c %!t, $ rul cote l st6n2 #i mer2e %e o dist n! scurt! % r lel cu <undul, i r de ici %ute i s! ie#i %e $ lcon #i s! %ri"e#ti /oncile 0 de %e r6u& 9irectorii de $!nci re(er" u ce st! seciune f "ori( t! $ rului %entru ei 1n#i#i& ) c>ie com nd t dou! 2inuri ro( #i m 1ncerc t s! 2!sim un loc li$er ce" m i 1ncolo& Ni#te $ nc-eri, %rieteni de- i lui ) c>ie, ne- u f!cut cu m6n #i nem dus l ei& 3e unul, Cric-ton, 1l cuno#te m5 "e un r6s de % rc! r!2e un m!2 r #i ni#te o$r /i ro( c re 1l f!ce u s! r te ciud t de t6n!r %e un $!r$ t c re 1#i %ierde re%ede #u"iele de %!r $lond& L fel c m /orit te celor din r s lui, Cric-ton se sime su%erior tuturor %entru c! se n!scuse 1n An2li , i r ultim d t! c6nd 1l 1nt6lnisem f!cuse ni#te rem rci %eior ti"e l dres Americii #i meric nilor, rem rci %e c re le- m
0

N "! mic! de lemn, folosit! %e co stele = %oniei, C-inei #i Coreii %entru tr ns%ort #i %escuit5 Pn&tr&Q HM

- COLIN FALCONER -

i2nor t de dr 2ul lui ) c>ie& Nici lui ) c>ie nu-i %l!ce de el5 d r er cumn tul lui, # c! 1l toler & Se %urt o con"ers ie de(l6n t! des%re cric>et, c re continu t o "e#nicie& A%oi, %e ne #te%t te, Cric-ton s- 1ntors s%re mine #i (is7 : Am u(it c! i- i 2!sit o %rines! rus!& Nu i- m r!s%uns& Nu er o 1ntre$ re #i mi s- %!rut ne%oliticos c su$iect de con"ers ie& 9in nefericire, el lu t t!cere me c %e o 1ncur / re& : Sunt destule %e- ici& A(i-no %te m- m culc t cu rin & T l$ot, ici de f !, (ice c! s- culc t cu rul& 9 r 1l #tii %e T l$ot& Ceil li u r6s& : E 1n ordine t6t tim% c6t nu le l #i s! se mute l tine 1n c s!, le- (is el celorl li& ) /orit te %ro"in din c!s!torii 1n s6nul celei #i f milii, c 2 le(ii& Nu "or dec6t s!-i i $ nii #i %ut c ni#te sconc#i& Acum f!ce %ur #i sim%lu s%ect col& ) c>ie fost sin2urul c re nu r6s& Di eu, $ine1neles& : Te der n/e (!? l- m 1ntre$ t& : Ce s! m! der n/e(e, $!tr6ne? : S! fii t6t de %rost& )i- (6m$it, lucru c re l- f!cut s! r te e8tr ordin r de r!ut!cios& 4nul din sufletele %line de ostilit te le le2iunii "ieii5 9umne(eu #tie cum /un2 s! fie # & : E $un! l % t, nu-i # ? Am s!rit l el5 #ti c! o "oi f ce& 9 r %rietenii lui er u colo, 1m%!ciuitori, c lm6nd s%iritele, 1n tim% ce el cl!tin din c % #i-mi (6m$e lini#titor, f!c6ndu-m! s! % r nes!$uit& )- m scu( t #i m %lec t, %!str6ndu-mi %uin! demnit te, 1n inte c ei s! m! de f r!& Di m! f!cusem de r6s, nu 1nc!%e nici o 1ndoi l!& S! te culci cu o %rines! rus! er un , d r s-o ii 1n c s t #i s!-i %eri ono re 1n %u$lic, ei $ine, st te c t lo2 dre%t un om inferior din %unct de "edere soci l& 9ou! $ile ne2re 1n def "o re me 5 er m meric n #i ine m o c-ine(o ic! l$! 1n locuin me & A# fi %utut l fel de $ine s! intru 1n C rlton cu un %orc l su$io r!& IisuseB En2le(ii !#ti sunt 1n2ro(itori& Cred c! sunt 9umne(eu cel Atot%uternic #i c! Iisus .ristos fost cole2 de #co l! cu eiB * * * Nimic nu e m i r!u dec6t ilu(i iu$irii& O "oi m %e f t st m i mult dec6t orice %e lume5 o "oi m %entru c! nu %ute m s! o m #i %entru c! e nu er interes t! deloc de mine& O "oi m %entru c! er frumo s!, %entru c! er retr s! #i %entru c! er misterio s!& ntruc-i% tot misterul se8ului o%us& ntr-o se r!, m u(it-o "or$ind cu cine" & N- m 1neles ce s%une din %ricin %loii c re r!%!i %e co%eri#& )- m d t /os din % t& St!te l fere str!, cu
HL

- ANASTASIA -

o$lo nele desc-ise, stfel c! %lo i inund se %ode u & Fi8 curte cu %ri"ire #i nu #i- ridic t oc-ii tunci c6nd m intr t 1n c mer!& Eor$e l telefon& Am fost cu%rins de 2elo(ie5 An st si "e un iu$it& 3rimul meu instinct fost s!-i smul2 rece%torul din m6n! #i s! f c sc nd l& Nu er o re locuin me , telefonul meu, nu-mi d tor ce" %entru tot ce f!cusem %entru e ? 9 r ce" mo%rit& A# c! m st t colo 1n um$r!, %ri"ind-o #i simind fiori %e #ir s%in!rii& Siluet ei se contur %e fund lul 1ntunec t l cerului furtunos #i er lumin t! din c6nd 1n c6nd de ful2erele c re %!re u de% rte, de su%r )!rii C-inei& )- m str!duit s! ud ce s%une & A%oi mi- m d t se m c! "or$e 1n ruse#te& A l!s t $rusc telefonul /os f!r! s! %un! rece%torul 1n furc! #i s- $!2 t din nou 1n % t& Am ridic t rece%torul #i m scult t& Nu er nimeni l cel!l lt c %!t, $ine1neles& L- m %us l locul lui 1n furc! #i m ie#it din c mer!& N- m 1ntre$ t-o niciod t! des%re st #i incidentul nu s- m i re%et t de tunci& N- m reu#it niciod t! s!-i d u de c %, n- m fl t niciod t! cine er l cel!l lt c %!t l firului l or trei no %te & )! 1ndoiesc c! fost cine" & * * * +i rul 4ort" 3"ina Dail6 4e?s fusese fond t 1n LJCA fiind cel m i m re (i r $rit nic din S- n2- i #i cel m i %resti2ios& 4nii o meni consider u c! er sin2urul (i r c re merit citit& L 3"ina Press, %erson lul nostru nu er niciod t! suficient #i "e m de o$icei %ro$leme fin nci re, l fel c m /orit te celorl lte (i re cotidiene& A# c! noi cei de l (i rele m i mici ne- m unit, m cre t %ro%ri list! de o meni, lucr6nd c o sin2ur! ec-i%! 1n loc de m i multe& Ne dun m 1n fiec re dimine ! l Clu$ul <ro dw *, un $ r fl t l6n2! -otelul Astor, c s! ne 1m%!rim s rcinile %e (iu res%ecti"!& 4nul se ocu% de curile de /ustiie, ltul de Seci Centr l! de 3oliie, lii de 1nc!rc!turile c re sose u cu " %orul, i r restul de %rinci% lele e"enimente s%orti"e& L sf6r#itul fiec!rei (ile, ne red ct m su$iectele #i l!s m o co%ie l clu$ %entru ceil li& 9e cele m i multe ori, %l nul nostru funcion t f!r! %ro$leme& 9 r, 1ntr-o (i, unul din $!iei s- -ot!r6t s!-#i %etre c! du%!- mi ( cu m nt 1n loc s! se ocu%e # cum fusese con"enit de meciul de fot$ l dintre 3u#c #ii din L nc s-ire #i o ec-i%! de l 3olii )unici% l!& A scris ulterior c! %olii#tii u c6#ti2 t /ocul cu scorul de % tru l doi #i f!cut un rticol de dou! sute de cu"inte& Scorul re l er de # %te l unu 1n f "o re milit rilor, d r fiec re cotidi n din S- n2- i : cu e8ce%i (i rului 4ort" 3"ina Dail6 4e?s : scris c! %olii#tii c6#ti2 ser! #i 4e?s fost cel c re s- les cu o re%ut ie %ro st! de %e urm incidentului, fiind sin2urul (i r din to t! coloni c re %u$lic t un scor diferit&
H2

- COLIN FALCONER -

ntruc6t er m meric n, nu mi- %!s t deloc #i, 1ntruc6t re(ult tul nu fect 1n mod nef "or $il St tele 4nite le Americii, i r rticolele nu er u scrise 1n c-ine(!, nici editorului meu nu i- %!s t& Ast demonstre (! : d c! m i e ne"oie s-o s%un : c! le2end de"ine de"!r d c! o menii o cred& ntre$ i-o %e An st si & * * * Ar n/ sem s! m! 1nt6lnesc cu ) c>ie l Clu$ul R ce c s! $em ce" & St!te m 1n s lonul unde se ser"e c fe u 5 1mi mintesc c! clu$ul er enorm, c! s lonul "e un #emineu m re din c!r!mid! #i c! %ereii "e u % nouri din lemn de te> 1nc-is l culo re& Se (ice c! er c-i r #i o s l! de %o%ice #i o s un! %e unde" %ecolo& n -olul de l intr re er o sc r! uri #! din m rmur!, d r ce st er folosit! 1n e8clusi"it te de mem$ri de 2en m sculin5 femeile "e u o sc r! se% r t!, c s!-i 1m%iedice %e ce#ti 2entilomi en2le(i t6t de cu"iincio#i s! se uite %e su$ fustele lor c6nd urc u %e tre%te& Er 2enul de t $lou s- n2- i n c re 1mi d!de dureri de dini7 domnii, st6nd %e sc une din r!c-it!, fum6nd tr $ucuri #i discut6nd des%re $ ni, #i nici o femeie 1n /ur& 3!re 1ntotde un destul de %l!cut, d r se sime o tensiune 1n tmosfer!& Ace#ti $!r$ i 1mi minte u de 2 n2sterii %e c re 1i "!(usem 1n New Ror>& 9 c! i- i fi tr ns%ort t %e ce#ti m 2n i din s lonul Clu$ului R ce 1ntr-un $ r din Lower E st Side, n- i fi (is c! sunt 1ntr-un loc ne%otri"it& Feele lor er u identice7 li%site de e8%resie #i nemilo se& : Ai "!(ut st ? m- 1ntre$ t ) c>ie& Er un din cele ilustr te %e c re turi#tii le cum%!r! s! le trimit! c s! l f miliile lor din O8ford s u C-ic 2o& C6nd m 1ntors-o %e % rte ce l lt! c s! m! uit l foto2r fie, mi- m d t se m c! er diferit!5 foto2r fi re%re(ent %ortretul unei f milii& Am recunoscut-o imedi t, c!ci se % re c!, de trei ni, 1ntre 2 lume er f scin t! de ce#ti o meni #i de so rt lor& Er "or$ des%re ultimul r l Rusiei, Nicol e, de rin! #i de cei cinci co%ii i lor, o foto2r fie cele$r!, un din ultimele f!cute 1n inte de re"oluie& : Se "6nd cu sutele 1n fiec re (i 1n )ic Rusie, (is ) c>ie& )- m 1ntre$ t des%re ce er "or$ & : 4it!-te l f t din dre %t , continu t el& E An st si , ce m i mic! dintre fiice& Am "!(ut o dolescent! cu %!r lun2 #i $lond #i cu o e8%resie solemn! %e f !& )i- m d t se m cu o tres!rire c! mi se %!re cunoscut!, d r idee er t6t de $surd!, 1nc6t m 1nce%ut s! r6d& : Se s%une c! "e ni#te oc-i l$ #tri str!lucitori, (is ) c>ie& : )uli o meni u oc-i l$ #tri str!lucitori& : 9in %unct de "edere st tistic, nu c-i r t6t de muli, murmur t el&
H0

- ANASTASIA -

: ;i- i %ierdut minile& : Eu cred c! e8ist! o sem!n re ciud t!& Nu e#ti de cee #i %!rere? : Nu c-i r& )- %ri"it mir t& : Nu? I- m d t 1n %oi ilustr t & : E im%osi$il& : Sunt de cord& E im%osi$il& 9 r e o sem!n re rem rc $il!& : <ol#e"icii i- u omor6t %e toi& : Totu#i, e8ist! ("onuri& Se ("one c! un din fiicele f miliei Rom no" sc!% se din 4r li 1n LKLJ, c!, e8 ct 1n inte de sosire Arm tei Al$e 1n E> terin$ur2, $ol#e"icii cercet ser! cu dis%er re (on , scotocind fiec re tren c re intr #i c re ie#e din or #5 c!ut6nd o t6n!r!& 9 r m i e8ist ser! #i lte ("onuri iurite7 c! rul fusese 1m%u#c t, d r c! f mili lui sc!% se #i tr!i 1n e8il 1n <ei/in25 c! rul fusese "!(ut l Londr , %lim$6ndu-se %e Re2ent Street5 c! 1ntre 2 f milie fusese "!(ut! 1n " c n! %e Ri"ier Fr nce(!& 9e- lun2ul istoriei, des%oii u t6rn t c %etele du#m nilor lor 1n e %! %e (idurile or #elor5 d c! 1i l #i %e o meni s!-#i " d! fo#tii eroi %utre(ind colo, m6nc i de ciori, tunci ce#ti nu se "or m i %ute 1nto rce niciod t! din mori c s! te $6ntuie& 9 r, d c! 1m%u#ti %rini 1ntr-o %i"ni!, l #i loc im%ostorilor #i ("onurilor& : Nu se m!n! deloc cu e , m (is eu, de#i er cl r c! sem!n & 9e ce m- m 1n"er#un t? Idee c! # %ute d!%osti o %rines! rus! 1n locuin me cu dou! dormito re din Concesiune Fr nce(! %!re %ur #i sim%lu %re $i( r!& Di totu#i, o % rte din mine er nelini#tit!, nu "oi s! tr 2! curio(it te lumii su%r An st siei Rom no" me & 9 c! un om desco%er! un o$iect misterios 1n 2r!din lui, "re s!-l 1nele 2! 1n inte de renun l el #i de -l %ierde %entru totde un & <!nuiesc c! des%re st er "or$ & Eoi m s! fie me 5 nu er m 2 t : nu #ti m d c! "oi fi "reod t! 2 t : s! o red u lumii& * * * ntr-o du%!- mi (!, st!te m m6ndoi 1n sufr 2eri locuinei mele, scult6nd stri2!tele 1n!$u#ite le "6n(!torilor m$ul ni de %e str d N n>in2& An st si st!te l6n2! fere str! %e #e(lon2, cu %icio rele su$ e , %urt6nd un >imono din m!t se "erde %e c re i-l cum%!r sem din %i !& )- m ridic t #i m ie#it 1n $ lcon& 9 c! desc-i(i fere str , or #ul te " s lt cu un " l de (2omote, (i s u no %te7 clinc-etul soneriilor de l $iciclete, 2!l!2i cl 8o nelor de l m #ini, fluier tul scuit l " selor u8ili re de %e r6u& ;ine u
HA

- COLIN FALCONER -

# l nesf6r#it& Nu 1ncet u niciod t!& I rn , or #ul S- n2- i er cenu#iu7 (idurile cenu#ii le cl!dirilor de %e <und, cerul cenu#iu, % n2lic lucio s! #i cenu#ie r6ului ,- n2%o c re se undui %rin or # c un # r%e unsuros& L m% de %e m s! 1m%r!#ti o lumin! % lid! 1n c mer!& 3ute m s!-i deslu#esc "en de l 26t c re %uls #i firele fine de %!r de %e $r e, colo unde m6nec se 1nde%!rt de 1nc-eietur!& : S%une-mi ce-i minte#ti, m ru2 t-o eu& E oft t& : 9e ce e im%ort nt trecutul? Trecutul e trecut& : Trecutul f ce % rte din %re(ent& Trecutul te- dus ici& A res%ir t d6nc #i tremur!tor& : i minte#ti cum i /uns 1n S- n2- i? m insist t eu& : mi mintesc c! tr!i m %e str!(i 1n . r$in& N- "e m $ ni& Ni#te $!r$ i, c-ine(i, u "ut 2ri/! de mine, mi- u cum%!r t ce" de m6nc re #i mi- u 2!sit o c mer! 1ntr-un -otel& A%oi mi- u s%us c! tre$uie s!-mi %l!tesc d tori f ! de ei& : Tri de& E d t din umeri5 nu-i %!s cum 1i etic-et m& : )- u suit %e un " %or s%re S- n2- i 1m%reun! cu lte % tru fete& Ne- u o$li2 t s! semn!m ni#te contr cte5 er u scrise 1n c-ine(!, d r nu conte (!, nu-i # ? 9o r nu te "or d 1n /udec t! d c! fu2i5 nu "or f ce dec6t s!-i t ie f cu l m , nu? Tr ficul de ruso ice er o f cere m re 1n S- n2- i& ntruc6t er un or # li$er, nu "e i ne"oie de cte c s! intri5 "e i ne"oie de ele do r c s! ie#i #i, o d t! ce ceste ruso ice /un2e u 1n comunit te intern ion l!, r!m6ne u %rinse colo, f!r! s%er n de le 1n %oi tr fic nilor $ nii %e c re ce#ti susine u c! li-i d tor u %entru c! le scoseser! din . r$in& )ulte d ns to re din clu$urile de no %te fuseser! r col te 1n felul !st & : 9 r ce-i minte#ti 1n inte de . r$in? E cl!tin t din c %& : Te- i tre(it "reod t! dimine #i i 1ncerc t s!-i duci minte ce- i "is t? Eisele sunt c-i r colo, %ro %e c! le simi, d r, oric6t de mult te- i str!dui, nu i le %oi re minti& A r!m s %e 26nduri #i, c6nd "or$it din nou, "oce ei s- u(it " 2, c %rin "is& : Nu-mi duc minte dec6t c! er m 1ntr-un tren5 tre$uie s! fi fost 1n inte de . r$in& 9 r, c6nd 1ncerc s! m! 26ndesc m i intens l st , e c #i cum do r mi- # fi im 2in t totulN : 3o te c! f mili t er $o2 t!& : L ce-mi folose#te s!-mi duc minte de "reme c6nd er m $o2 t! #i %o te fericit!? Acum sunt ici #i nu %ot sc-im$ nimic& Ee(i? Trecutul nu e o consol re& 9e ce s! "re u s!-mi mintesc de el, do r c s! m! c-inuiesc sin2ur!? 9e ce-i
HC

- ANASTASIA -

% s! t6t de mult de st ? : 3o te c! e im%ort nt& Di- 1ntors %ri"ire & : Nu este& Se 1n#el 5 trecutul este im%ort nt& Er m si2ur c! o % rte din e #i-l minte & Altfel de ce nu (6m$e niciod t!? ANASTASIA Or #ul er 1n"!luit 1n ce !& Sirenele " selor de cro (ier! #i de r!($oi r!sun u de- lun2ul r6ului& 9u-o re c re "ene dins%re docuri %!re #i m i insu%ort $il! 1n ceste diminei cenu#ii #i lini#tite7 un miros ne%l!cut de l2e, de c n l #i de fum de c!r$une& St!te m %e m r2ine ferestrei, uit6ndu-m! l $uc t de r6u c re se "ede de l $ lcon& Er se r! #i luminile lic!re u de- lun2ul <undului& : Cum e 1n Americ ? m 1ntre$ t& )ic- el (6m$it, de % rc! # fi s%us ce" mu( nt& : Nu i- r %l!ce & E %lin! de meric ni& : 9e unde #tii c! nu-mi %l c meric nii? Sunt toi c tine? : Nu toi& : Ee(i? El r6n/it, #i- %us un 2enunc-i %e %er" ( #i #i- %rins o lt! i2 r!, %rote/6nd fl c!r cu m6inile& : 4nde te- i n!scut? : n New Ror>& : Cred c! f mili t nu e fo rte $o2 t!& : 9e ce cre(i st ? : Tre$uie s! munce#ti& S! scrii rticole& Se %!re c! 1l mu( sem din nou& n cele din urm!, (is7 : T t!l meu e 2ent de sc-im$& Are un % rt ment cu "edere s%re Centr l 3 r> #i o c s! de " c n! 1n Lon2 Isl nd& ) m e descendent f miliei E nder$ilt& 9 r $!nuiesc c! nu i u(it niciod t! de f mili E nder$ilt& : 3rin urm re, f mili t e $o2 t!? El 1ncu"iin t din c %& : Atunci de ce locuie#ti ici 1n c!su st ? : E o %o"este lun2!& : O s! st u cuminte #i o s! te scult& : Nu m! 1nele2 cu t t!l meu& Eu cred c! e un tic!los ro2 nt, i r el crede c! sunt un risi%itor #i un $ei"& Am %lec t din New Ror> c s! nu-l m i "!d 1n s% tele meu ori de c6te ori %ri"e m %este um!r& nc! m i in minte e8%resi de de( %ro$ re de %e f o menilor c6nd le s%une m cine sunt& FO, e#ti, fiul lui =&S& S-erid nBG Toi cei de- colo fie 1l iu$esc, fie 1l ur!sc& 9 c! 1l iu$e u, nu m!
HH

- COLIN FALCONER -

%l!ce u %entru c! er m fiul ne scult!tor c re 1l f!cuse s! sufere t6t de mult& 9 c! 1l ur u, ei $ine, er m do r un lt mem$ru l f miliei S-erid n, odr sl di "olului& A# c! m %lec t din New Ror> c s!-mi croiesc sin2ur drum 1n "i !, s! fiu inde%endent& S!-i do"edesc c! nu er m un risi%itor #i un $ei"& Nu m- m descurc t %re $ine %6n! cum, nu-i # ? Au(indu-l "or$ind stfel, m- m 1ntre$ t din nou cum er u m m #i t t!l meu& O re 1i iu$e m s u 1i dis%reui m # cum 1i dis%reui )ic- el %e %!rinii lui? : Cel %uin tu i o c s! unde s! te 1ntorci& : Cred c! d , d c! o s! "re u "reod t! s! renun l to t! demnit te #i res%ectul de sine %e c re le m& E u#or s! "or$e#ti des%re demnit te #i res%ect de sine tunci c6nd i stom cul %lin #i un co%eri# de su%r c %ului& Eu 1mi "inde m demnit te #i res%ectul de sine c s! su%r "ieuiesc, i r 1n momentul cel mi se %!re o f cere $un!& El #i- runc t i2 r %e 2e m, i r eu m %ri"it mucul str!lucitor descriind un rc 1n 1ntuneric& : Ai fr i #i surori? : 4n fr te, 2ent de sc-im$ c t t!l meu& Nu "or$e#te dec6t des%re i -turi #i des%re $urs!& : Nu 1i e dor de f mili t ? A oft t& : Nu e nimic r!u 1n 1nce%e o "i t! nou!& A# fli cine e#ti cu de"!r t& : Eu m o "i ! nou!, )ic- el& Tu do r i 1nce%ut un lt c %itol din ce "ec-e& : Fo rte mu( nt, (is el, ridic6ndu-se 1n %icio re& Erei s! ie#im 1n or #? Am %ute s! $em ce" l Clu$ul Americ n, s! c-efuim to t! no %te & : Erei s!-i et le(i nou iu$it!? : N- # (ice c-i r iu$it!& A 1ntins m6n #i m- m6n26i t %e o$r (& Eu nu m! #te%t m l st #i mi- m 1ntors re%ede c %ul, c #i cum # fi %rimit o % lm!& : Sunt c-i r t6t de res%in2!tor? Cum %ute m s!-i e8%lic? Cum %ute m s!-i s%un c! mi se 1ncree %iele de fiec re d t! c6nd m! tin2e un $!r$ t, c! 1nc-ide m oc-ii #i m! str!dui m din r!s%uteri s! nu fu2 tunci c6nd d ns m cu cei $!r$ i 1n clu$ul de no %te, c! m! sufoc m tunci c6nd 1#i %une u l $ele %e mine? O f!ce m %entru $ ni5 nu 1nsemn c!-mi %l!ce "reod t!& Lui tre$ui s!-i mulumesc c! nu m i er m o$li2 t! s! m! 1ntorc colo #i nu "oi m s!-l r!nesc& : Eu ies 1n or #, m i s%us #i tr6ntit u# 1n urm lui& MICHAEL T-e Line "e o t!$li! de r m! %us! discret %e u# de l intr re& ) tro n , o meric nc! fermec!to re %e nume @r ce @ le, 1m%odo$ise interiorul cu mo$il!
HI

- ANASTASIA -

C-i%%end le #i cu co"o re orient le #i "e ce m i m re $i$liotec! cu c!ri str!ine din 1ntre2ul or #& 9omnii er u 1ncur / i s! tr te(e c s c %e un clu$, un loc unde s! intre du%! termin re orelor de ser"iciu c s! cite sc! (i rele s u o c rte $un! #i s! $e ce" s u s! $6rfe sc! cu %rietenii& T-e Line er un loc de f ceri le2itim %entru mine, er locul unde un (i rist $un %ute o$ine inform ii des%re orice, de l $urs de ciuni %6n! l ultimele m ne"re le com nd nilor milit ri& Nu sem!n deloc cu un $ordel de"!r t& @r ce ser"e do r # m% nie fr nu(e sc! #i "e unul din cei m i $uni $uc!t ri c-ine(i, %e nume F t Lu, c re 2!tise c6nd" %entru dele2 i Im%eriului Rus l <ei/in2& Fetele er u to te din Americ , i r f "orit me : %entru con"ers i ei : er o f t! cunoscut! su$ numele de <i2 Annie, c re st!te %e un sc un #i tricot e# rfe #i lucruri din l6n! tunci c6nd nu er u muli clieni& @r ce folose sistemul ser"irii %e credit7 semn i o c-it n! %entru distr ci t , i r l sf6r#itul lunii e 1#i trimite $ nc-erii c-ine(i s! i $ nii de l $iroul t!u& Er sin2urul loc din lume unde un $!r$ t %ute "e o femeie %e credit& L % tru dimine , st!te m 1n s lonul lui @r ce, $6nd #i refu(6nd %oliticos cererile cu /um!t te de 2ur! le lui <i2 Annie de -i d o ltern ti"! l tricot t& Nu "e m unde ltunde" s! m! duc l ce or!, dec6t c s! l ce ruso ic! ne$un! c re nu m! l!s s! o tin2& A# c! m- m -ot!r6t s! r!m6n 1n or #, s! m! cufund 1n 26nduri #i s! $e u& n ultimele luni m! 1m%rietenisem cu re%re(ent ntul loc l l 2eniei Reuters, un $sol"ent 1n lt l uni"ersit!ii din C m$rid2e, %e nume Se$ sti n <e umont& Se$, du%! cum 1i %l!ce s! i se s%un!, er un c meleon c re %!re s! se d %te(e oric!rui 2ru% soci l 1n c re se fl , o c lit te dmir $il! l un (i rist& Se$ sti n er $url c c #i mine #i ne tre(e m de multe ori 1n T-e Line l %rimele ore le dimineii, 1m%!rind o sticl! de $!utur!& Trecutul lui se sem!n cu l meu5 se n!scuse 1ntr-o f milie cu $ ni #i %ri"ile2ii, dis%reui #i un , #i lt , d r nu %ute tr!i f!r! ele& Ne- m %o"estit unul ltui des%re 1n2ro(itorii no#tri t i, des%re meric ncele #i en2le(o icele din colonie cu c re m fi "rut s! ne culc!m #i ne- m "6ndut reci%roc %onturi cu %ri"ire l $urs!& 9eod t!, el (is7 : Am u(it c! e#ti 1ndr!2ostit& Am de"enit num idec6t %rec ut& : Cine i- s%us st ? : ) c>ie& A (is c! ii o ruso ic! l tine 1n c s!& 9in c6te m u(it, e o ti%! su%er& Su%erN En2le(ii "e u multe e8%resii #col!re#ti de 2enul !st & Am d t din umeri #i m- m 1ntre$ t cum s! r!s%und c6t m i $il l 1ntre$ re st 5 er %re com%lic t s!-i e8%lic rel i me cu An st si & : O c-e m! An st si Rom no", fost tot ce m s%us& El tr s din i2 r!, m- %ri"it circums%ect #i mi- d t de #tire c! ) c>ie 1i
HJ

- COLIN FALCONER -

s%usese restul& : C %e m re duces!, m d!u2 t& : Rom no" este un nume des 1nt6lnit 1n Rusi , (is el& L fel An st si & 9e c6nd sunt 1n S- n2- i, m "ut %ro %e o du(in! de ti%e numite An st si Rom no"& O ro#c t! %e nume Lotus s- urc t %e o m s! cu o sticl! de # m% nie 1n m6n! #i 1nce%ut s! d nse(e c nc n& Se$ sti n lu t o 1n2-iitur! #i m cre(ut c! "e s! l se $ lt! su$iectul, d r %oi continu t7 : Totu#i, e8ist! ni#te ("onuri& : 9 , #tiu& : Oricum, %ro$ $il c! nu te culci cu m re duces! Rusiei& : Nu, nici eu nu cred st & : )- m culc t cu dou! ducese #i cu un m re duce s!%t!m6n trecut!, d!u2 t& 9 c! # m i fi d t 1nc! cinci dol ri, l- # fi %utut "e #i %e R s%utin& : 4neori se %o rt! de % rc! r fi o %rines!& : To te femeile f c # %6n! s! te 1nsori cu ele& 3ro$ $il c! m dormit %e sc un& C6nd m- m tre(it, Se$ %lec se #i Lotus dorme 1ntins! %e s% te, %e /um!t te 2o l!, str6n26nd sticl de # m% nie l %ie%t c %e un iu$it& )- m furi# t f r!, m o%rit o ric#!, m- m 1ntors c s! #i m- m 1m$r!c t s! %lec l ser"iciu& ANASTASIA ntr-o (i, m ced t #i l- m l!s t s! m! sco t! 1n or #, e8 ct c %e o iu$it!& Se d!de o %etrecere c s! l un om %e nume Ton* 'eswic>, m re m 2n t l com% ni lui = rdine ) t-eson& Su$ un % "ilion din 2r!din! c6nt o orc-estr! milit r! #i, 1ntre 2 du%!- mi (!, to t! lume s- %ref!cut c! nu %lou! toreni l, # cum num i en2le(ii %ot s-o f c!& Femeile %urt u roc-ii lun2i, %!l!"r!2ind su$ um$relele lor, cu ti"ul t6rn6nd 1n $!lto ce #i cu tocurile 1n lte fund te 1n %elu(!& 4n $!r$ t s- %ro%i t de mine, en2le(, fo rte fect t, cum se s%une& Fum o i2 r! fi8 t! 1ntr-un %orti2 ret din filde# #i "e o numit! e8%resie %e f ! c re m- s%eri t& C6nd 1nt6lne m %e cine" %entru %rim o r!, "e m deseori cest sentiment, ce st! $!nui l! c! #ti m i multe des%re mine dec6t #ti m eu 1ns!mi& : 3rin urm re, tu e#ti An st si lui )ic- el, (is el& : Ne cuno #tem de unde" ? : Sunt Se$ sti n <e umont, s- %re(ent t #i mi- 1ntins m6n & Nu er m si2ur! ce s! f c& )ic- el m! l!s se colo sin2ur! #i se dusese 1n cel!l lt c %!t l c merei s! discute cu nu #tiu ce om de f ceri, s! dune inform ii #i nout!i& +ice c! st er slu/$ lui& : Eor$e#te des%re tine tot tim%ul& : Serios?
HK

- ANASTASIA -

Nu #ti m ce s! r!s%und& To te ciunile lui )ic- el m! f!ce u s! simt c! 1i er m 1nd tor t!& Le "or$e tuturor des%re mine de % rc! # fi fost o %erso n! s%eci l!, c6nd eu #ti m c! sunt do r o d ns to re 1n clu$uri de no %te, o o%ortunist! c re 1nce rc! s! su%r "ieui sc! 1ntr-o s l! de o2lin(i& Am "!(ut de"!rul 1n oc-ii cestui Se$ sti n7 #tie ce sunt #i #tie c! nu m dre%tul s! m un om c )ic- el& : E#ti ruso ic!? Eor$e#ti fo rte $ine en2le( & : )ulumesc& : )ic- el e un %rin, (is #i (6m$it, c #i cum r fi fost o 2lum!& : E (i rist& : E do r o e8%resie& nse mn! c! e 2eneros, tr!2!tor, fermec!tor, c! r f ce orice %entru oricine& 4n %rin& Nu mi- r %l!ce c cine" s! %rofite de el& : Cre(i c! cel cine" sunt eu? : N-o s! se c!s!tore sc! cu tine, s! #tii, s%us, de % rc! st # fi "rut eu de l )ic- el& 9 c! "rei un % # %ort, cere-i-l %ur #i sim%lu& O s!-i f c! rost de unul5 # e el& Nu e ne"oie s!-i s%ui %o"e#tile ste & : Ce %o"e#ti? : Cum c! e#ti o %rines! rus!& 3ro$ $il c! e#ti fenomen l! 1n % t& 9e o$icei el nu e # de credul& Am "rut s!-i tr 2 o % lm!, d r o d ns to re 1n clu$uri de no %te 1#i %ierde dre%tul de %!lmui $!r$ ii tunci c6nd 1nce%e s! se culce cu ei %entru $ ni& n %lus, nu-l cond mn m5 )ic- el er %rietenul lui #i "oi s!-l %rote/e(e& : Nu st "re u eu de l el& Nu #tiu ce "re el de l mine& : Nu e e"ident? 1ntre$ t re%ede& : Nu& ntre $!-l& 9 c! fli r!s%unsul, s%une-mi-l #i mie& Am %lec t de l %etrecere #i m mers %6n! c s! %rin %lo ie, 1n roc-i nou! #i l$! %e c re mi-o cum%!r se )ic- el& C6nd m /uns, er m fle #c!& @ordon suit t l mine de % rc! # fi fost un c6ine ud #i nici m!c r nu s- oferit s!-mi duc! %! c ld! s! f c o $ ie& )- m #ters cu un %roso% c6t de $ine m %utut #i %oi mm cui$!rit 2o l! 1n % t #i, %entru %rim d t! din c6te 1mi duce m minte, m 1nce%ut s! %l6n2& Nu f!cusem st nici c6nd $!r$ ii de l clu$ m! $!te u, nici c6nd mi-er t6t de fo me 1n . r$in 1nc6t m6nc m $uruienile c re cre#te u %e str!(i& Nu #tiu ce m- f!cut s! %l6n2 tunci& Cred c! er din c u( f %tului c! 1nce%usem s!-mi %l c! %uin de )ic- el #i #ti m c! %rietenul lui Se$ sti n "e dre%t te& Er un %rin, i r eu er m do r o d ns to re 1n clu$uri de no %te #i nu "e m ce c!ut 1n "i lui& * * * ntr-o no %te, m- m tre(it #i m u(it ce rt! 1n curte& )- m dus l fere str! s!
IM

- COLIN FALCONER -

"!d des%re ce er "or$ & n curte er lumin! de l o u#! desc-is! #i m "!(ut doi c-ine(i5 i- m recunoscut imedi t7 er u 2 n2steri de l clu$ul de no %te& Stri2 u l )ic- el& i u(e m s%un6nd numele meu c-ine(esc, )ic 3orum$i!& )ic- el stri2 #i el l ei, le s%une c! nu #tie des%re ce "or$e u& )i- m (is7 nu "re u s!-i m i f c nec (uri cestui om& E tim%ul s! m! 1ntorc l clu$, s! tr!iesc c 1n inte& )i- m 1m% c-et t to te - inele #i lucrurile dr!2ue %e c re mi le cum%!r se el7 mic %erie cu m6ner din c r % ce de $ro sc! esto s!, roc-i din m!t se cu un dr 2on $rod t %e e , $r! r din r2int %e c re #ti m c! nu #i-o %ute %ermite& 3rietenul lui "e dre%t te7 er un %rin& 9e ce nu mi- m d t se m de st m i 1n inte? Nu #tiu& 3o te %entru c! er m t6t de nefericit! 1nc6t nu m! 26nde m l nimeni ltcine" dec6t l mine& Stri2!tele din curte u 1ncet t #i m u(it % #ii lui )ic- el %e sc r de lemn& 4# s- desc-is #i %!rut 1n %r 2, s%ri/inindu-se de toc& : Te c!ut u& : N-o s! m! trimii 1n %oi? : Nu& 9e ce nu? Nu m! "re %entru se85 tunci %entru ce m! "re ? Dti m c! cei 2 n2steri nu "or renun t6t de u#or& 3o te c! "or su%r "e2-e c s , "or 1ncerc s! %un! m6n %e mine %e str d! s u %o te c!-l "or $ te m!r %e )ic- el %entru c! m! d!%ostise l el& E lor m o 2r!m d! de $ ni %entru o menii !i & : Ce "rei de l mine? l- m 1ntre$ t& A d t din umeri de % rc! 2estul !st r fi fost suficient c r!s%uns, de % rc! eu tre$ui s! #tiu ce er 1n c %ul lui& : Erei s! m! culc cu tine? l- m 1ntre$ t& : Tu "rei s! te culci cu mine? 9e ce # "re s! m! culc cu el, cu orice $!r$ t? 9 r el fusese $un cu mine #i, d c! st er cee ce dore 1n sc-im$ul tot ce f!cuse %entru mine, er m $ucuro s! s!-i f c %e %l c& E!(6nd c! nu r!s%und, )ic- el oft t& : E tre$ui s! te sco tem de ici& : Ar fi m i u#or d c! m- # 1nto rce l clu$& : Di 1ntr-o no %te te- i runc %ur #i sim%lu de %e %od& 9 r tunci nu " m i fi nimeni s! te sco t! i r f r! din %!& : 9e ce-i % s!? : Al n i$ii s! fiu d c! #tiuB A#te%t s! s%un ce" , s! f c ce" & i er m recunosc!to re, $ine1neles, d r m! sime m c % r li( t!& : 3ro$ $il c! mi- m %ierdut minile, (is #i 1nc-is u#or u# 1n urm lui& ) i t6r(iu m- m 1ntre$ t d c! # fi %utut s! s%un ce" , d c! # fi %utut s!-i r!t o numit! $un!t te c re r fi sc-im$ t ciunile lui ulterio re&
IL

- ANASTASIA -

MICHAEL 4neori st i 1n % t %e 1ntuneric, 2 t s! dormi, #i u(i un 6n r $6(6ind 1n c mer!& E#ti %re o$osit c s! m i %rin(i lumin #i s!-l m i c ui, d r $6(6itul te ine tre ( #i te f ce s! te ("6rcole#ti nelini#tit 1n % t& n c (ul meu, 6n rul er ilustr t %e c re mi-o r!t se ) c>ie5 nu m! 1m%iedic s! dorm, ci s! m lini#te interio r!& Li$r!riile ruse#ti %!re u 1n tot or #ul c ciu%ercile du%! %lo ie #i m intr t 1n un din ele #i mi- m cum%!r t o co%ie celui %ortret de f milie %e c re mi-l r!t se ) c>ie& Am dus ilustr t c s! #i m- m uit t l e ore 1ntre2i, com% r6nd-o %e furi# %e feti din dre %t %o(ei cu An st si Rom no" me , scun(6nd ilustr t 1ntre % 2inile unei c!ri %entru c e s! nu-#i de se m ce f c& E8ist u sem!n!ri5 d r feti din %o(! er %linu!, $ine -r!nit!, 1#i %etrecuse 1ntre 2 "i ! c o %rines! r!sf! t!5 An st si me murise de fo me %e str!(i #i lucr se c %rostitu t! %entru 2 n2steri c-ine(i& mi 1nc-i%ui c! st te sc-im$!, nu num i din %unct de "edere emoion l, ci #i fi(ic& Nu te m i %oi $ ( %e com% r ii& An st si me nu "oi s! fie dec6t cee ce er 7 o refu2i t! c re nu-#i m i minte trecutul& 9 c! cine" "e s! de(le2e misterul tre$ui s! fiu eu cel & * * * Tre$uie s! 1nele2ei c! ru#ii nu er u o nom lie 1n S- n2- i& F!ce u % rte din "i de colo l fel de mult c #i c-ine(ii& Tr!i u #i 1n (onele cele m i s!r ce, #i 1n (onele cele m i $o2 te& Er u %este tot #i nu er u nic!ieri& 9u%! re"oluie, cei c re "e u norocul s! dein! un cont 1n $ nc! u fu2it 1n Euro% & Ceil li tr "ers ser! Si$eri s%re El di"osto>& 9u%! ce cest c!(use 1n m6inile $ol#e"icilor 1n LK2M, se inst l ser! 1n . r$in s u 1#i croiser! drum s%re Ti n/in #i S- n2- i& i 2!se i %este tot %rin or #, d r m i les %e str d =offre din Concesiune Fr nce(!, m /orit te #omeri, %ier(6ndu-#i "reme 1n /urul c fenelelor, #te%t6nd s! se i"e sc! ce" : #i nu e8ist str d! din Concesiune Fr nce(! c re s! nu i$! cel %uin un rest ur nt rusesc& C-i r #i firmele er u scrise 1n c-irilic!& )er2e i %e str d! #i 1i "ene miros de %6ine c ld! #i de %r!/ituri din locuri %recum 9e 9e& i u(e i "or$ind 1n rus! 1n c fenele 1n tim% ce se cert u s u discut u des%re %olitic! #i 1i /un2e l urec-e sunetul unei "io re "enind dins%re o fere str! desc-is!& Ru#ii iu$e u mu(ic & )u(ic 1nsemn totul %entru ei& 3ute u fi s!r ci li%ii %!m6ntului #i %ute u locui 1ntr-o %i"ni! umed!, d r ultimul lucru %e c re l- r m net r fi "ioloncelul s u %i nul lor& An st si nu-#i m nifest se niciod t! dorin s! se duc! 1n "reunul din ceste locuri& )! 1ntre$ ce i s- r fi 1nt6m%l t, ce ni s- r fi 1nt6m%l t, d c! # fi inut-o
I2

- COLIN FALCONER -

de% rte de < ni#e"s>i& 3o te c! nimic& Di- r fi %ierdut 1ncet minile st6nd 1n ce c mer! mic!, %ri"ind <undul 1n fiec re (i& C s! se 1nt6m%le ce" 1n "i t , tre$uie s! ri#ti& Ei , de"!r t "i !, 1nse mn! risc, nu-i # ? Dti m c! < ni#e"s>i " fi 1m%reun! cu %rietenii lui l c fene u @olden <e r 1n (iu cee & S%re deose$ire de li %retendeni c re mer2e u fuduli %e str!(ile Concesiunii, el f!cuse % rte cu de"!r t din cercul de intimi i rului& Locui 1ntr-o c s! lu8o s!, cu "edere l <und, i r refu2i ii 1l tr t u c %e un re2e& Am dus-o %e An st si colo 1n (iu cee %entru c! "oi m s! "!d ce " f ce < ni#e"s>i c6nd o " "ede & Eoi m s!-#i 1nto rc! %ri"ire imedi t5 "oi m c re ci lui s!-mi confirme f %tul c! e er do r o lt! $i t! emi2r nt! rus!& Eoi m s! se uite l e cu dis%re, # cum se uit l toi ceil li& Di d c! r fi f!cut # ? Ce- # fi f!cut eu? S- r fi termin t cu o$sesi ? I- # fi s%us s!-#i f c! $ 2 /ele #i s! %lece? 9 r, d c! 1mi e8 mine( moti"ele cu sincerit te, #tiu c! nu sunt si2ur ce # fi f!cut d c! misterul An st siei r fi fost re(ol" t t6t de u#or& * * * Numele 1ntre2 l lui < ni#e"s>i er contele Andrei Ser2-eio"ici < ni#e"s>i #i f!cuse % rte din cercul de intimi i rului %6n! l $dic re lui Nicol e 1n LKLI& 9esi2ur, %e "reme cee , m i toi ru#ii %retinde u c! fuseser! $ cel m i %ro%i t consilier milit r l rului, $ mem$ru l cercului de cusut l 1m%!r!tesei5 d r, 1n c (ul lui < ni#e"s>i, lucrul !st er de"!r t #i se %ute demonstr & E!(usem cele$r foto2r fie f!cut! l Co$ur2 1n LJKA, c6nd rul se lo2odise cu Ale8 ndr , i r < ni#e"s>i st!te 1n s% tele re2inei Eictori #i %rinului de , les& A%!re de semene 1ntr-o lt! foto2r fie "estit!, f!cut! l )o2ile" 1n LKLH, 1n c re er 1m%reun! cu rul #i cu duces T ti n & Fusese 2ener l 1n rm t rului, de#i nu %re lu se % rte 1n %erso n! l $!t!lii7 1i %l!ce u uniformele, l fel c rului& n mod %ro"oc tor, i- m cum%!r t An st siei o roc-ie l$! #i lun2! %6n! l 2le(ne, sem!n!to re celor %urt te de m rile ducese 1n ilustr te& Am f!cut-o s! se 1m$r ce cu e #i c-i r m 1m%rumut t un #ir 2 de %erle de l o fost! iu$it!& C6nd m /uns l c fene , < ni#e"s>i #i ntur /ul lui st!te u l o m s! din col, discut6nd %olitic!& Er sin2urul su$iect de discuie $ord t de e8il i5 "or$e u 1n fiec re (i des%re trecut, c un c6ine c re ro de 1ntrun un os "ec-i, %lictisii, 1nc-i#i 1n cu#c! #i ne "6nd nimic ltce" de f!cut cu tim%ul lor7 d c! rul r fi f!cut st 5 d c! m%!r!te s s- r fi %urt t # 5 lucrurile "or fi ltfel d t "iito re& 9 t "iito re& Tr!i u %entru d t "iito re& Er dimine t6r(iu #i c fene u er %lin! de mirosul sc6r$os l i2!rilor
I0

- ANASTASIA -

ruse#ti t ri& Cu costumele, cu cele de cr " t! #i cu ele2 n lor ofilit!, ru#ii contr st u %uternic cu 1m%re/urimile %onosite, cu sc unele #u$rede #i cu "ec-ile foto2r fii se%i de %e %erete le mem$rilor f miliei rului& Eu #i An st si ne- m #e( t l o m s!& 4n lustr 2iu c-ine( se %lim$ %rintre mese5 sufere de % r li(ie #i o % rte feei lui r!t de % rc! r fi fost f!cut! din ce r! to%it!& I- m d t c6te" monede #i l- m l!s t s!-mi lustrui sc! % ntofii, m i mult de dr 2ul lui dec6t de dr 2ul meu& : 9e ce m- i dus ici? m- 1ntre$ t e & : N- i fost niciod t! ici? E d t ne2 ti" din c %& Am #te%t t s! "!d d c! o s! i de %e m s! (i rul 1n lim$ rus!, d r e l- i2nor t& 9e f %t, sin2ur d t! c6nd m u(it-o "or$ind ruse#te fost 1n ce no %te c6nd fost somn m$ul! d c! st fost 1ntr- de"!r cee ce s- 1nt6m%l t& Se uit l foto2r fiile "ec-i de %e %erei, tremur6nd c un ie%ure sur%rins de lumin unei l nterne& : Te simi $ine? m 1ntre$ t-o& : Nu-mi %l ce locul !st , r!s%uns e & )- m uit t s%re m s lui < ni#e"s>i& Acest se -ol$ l noi #i 1#i 1ncrunt s%r6ncenele c #i cum 1ncerc s!-#i minte sc! ce" , i r %e f lui se m i cite ce" : ce er ? Fric!& Ar!t de % rc! r fi "!(ut o f ntom!& n cele din urm!, sridic t 1n %icio re #i "enit s%re noi& )- m ridic t #i eu& EI mi- 1ntins m6n #i f!cut o %lec!ciune& : Sunt contele Andrei Ser2-eio"ici < ni#e"s>i, s- %re(ent t el& : )ic- el S-erid n& Ne- m m i 1nt6lnit l un dineu de l Am$ s d Americ n!& )i- m d t se m c! nu-#i m i minte & )i- str6ns m6n , d r nu se uit l mine, se -ol$ l An st si & : Ace st e domni#o r An st si Rom no", m (is eu& S- uit t l mine de % rc! r fi cre(ut c! m! /uc m cu el& I- lu t m6n , #i%lec t u#or c %ul de su%r ei #i #i- lo"it c!lc6iele unul de ltul& : Ne- m m i 1nt6lnit unde" ? 1ntre$ t-o el& : Nu cred, r!s%uns An st si & El s- -ol$ t l e %uin m i mult dec6t er %oliticos, i r e s- 1nro#it #i #i1ntors c %ul& : mi % re r!u& 3ro$ $il c! m! 1n#el& Di- 1ndre%t t din nou teni su%r me , de#i f!r! tr 2ere de inim!, #i m%ri"it cu un er de su%eriorit te ristocr tic! de % rc! # fi fost unul din sold ii lui l o % r d!& n fond #i l urm urmei, nu er m dec6t un meric n5 1n oc-ii lui, nu "e m cultur!, nu "e m educ ie, i r str!mo#ii mei er u re"oluion ri& l cuno#te m do r du%! re%ut ie5 1i %l!ce coc in #i "e %etitul se8u l l unui mot n& Er 1n lt #i sl $, cu $u(e c le unei femei #i cu m6ini de %i nist& O
IA

- COLIN FALCONER -

u#o r! c-elie 1i l!s desco%erit! o frunte c re %!re c! 1i ocu%! tot c %ul #i "e o e8%resie de dis%re %e f !, de % rc! tocm i mu#c se din ce" de(2ust!tor& A"e %este % tru(eci de ni #i %urt mult %re multe $i/uterii %entru un $!r$ t& Nu se duce nic!ieri f!r! $ stonul lui de $ nos cu m6ner de filde#, de c re se s%ri/ine c-i r #i tunci c6nd st!te /os& : Tre$uie s!-mi cer iert re, mi- (is el& F do mnei 1mi este fo rte f mili r!& Am cre(ut c! o cunosc de unde" & : 9e cine 1i duce minte? Nu er o$i#nuit cu fr nc-ee me coloni l!& n loc s! r!s%und!, s- %ref!cut c! e derut t& : At6te nume, t6te fee& ) /orit te sunt mo rte s u 1n2ro% te 1n trecut& N- m "rut s! fiu ne%oliticos& Am cre(ut c! o s-o l se $ lt!, d r, 1n loc de st , el r!t t s%re sc unul dintre noi& : mi %ermitei s! i u loc? insist t& Acum, %re t6r(iu, 1mi dore m s! nu fi f!cut lucrul !st , s! n-o fi dus ici& Er m c un co%il cu o como r! secret!, c re o r t! 1n sf6r#it lumii cu riscul de -i fi lu t! s u c m 2i ei s! fie murd!rit! de dis%reul ltui & < ni#e"s>i %ocnit din de2ete #i un c-elner rus %!rut imedi t l6n2! el& I"or$it 1ntr-o rus! %ri2!, i r c-elnerul s- 1nde%!rt t scult!tor& L fel c %e "remuri& S- #e( t l6n2! mine, d r to t! teni lui er 1ndre%t t! su%r An st siei& : mi %ermii s! te 1ntre$ de c6nd e#ti 1n S- n2- i? i s- dres t el& : Cred c!N 9e "reun n #i ce" & : Crede m c! eu cunosc toi e8il ii din f miliile $une din % tri -m m!& Sunt uimit c! nu te- m m i 1nt6lnit %6n! cum& : Ce te f ce s! cre(i c! e dintr-o f milie $un!? l- m 1ntre$ t& A %!rut irit t de 1ntreru%ere me & : Este, nu-i # ? St!te dre %t! %e sc un #i nu 1n"! se st lucr6nd 1n clu$urile de no %te& : mi %ermii s! te 1ntre$ de unde e#ti? i- re%et t el& E s- uit t l mine, %oi din nou l < ni#e"s>i& : Nu-#i duce minte, m r!s%uns eu 1n locul ei& : Nu-#i duce minte? 1ntre$ t el mir t& Ce "rei s! s%ui? nce%e s! m! c lce %e ner"i& : Tu ce cre(i c! "re u s! s%un? C-elnerul #i- f!cut % rii cu c fe u , noroiul ne2ru #i 2ros %e c re 1l %refer! ru#ii& Ni#te firi#o re su$iri de $ur %lute u de su%r m r2inilor ce#tilor mici #i l$e& : 9octorul ei crede c! s- r %ute s! i$! o mne(ie %ro"oc t! de o tr um!& ) c>ie nu s%usese st 5 er ce" ce desco%erisem eu, citind o c rte de
IC

- ANASTASIA -

medicin! %e c re mi-o d!duse el& : <i t f t!, f!cut el& Di- %ro%tit $ stonul cu m6ner de filde# 1ntre %icio re c s!-#i %o t! odi-ni m$ele m6ini %e el #i %!rut c! medite (! intens& An st si %!re st6n/enit! de teni %e c re i-o cord & S- uit t dis%er t! l mine c s! o /ut& : Nu-i minte#ti nimic 1n inte de "enire 1n S- n2- i? 1ntre$ t-o el 1n rus!& ncerc sem s! 1n"! 1ntruc6t" lim$ st de c6nd se mut se An st si l mine& Er u cuno#tine rudiment re, 1nele2e m m i mult dec6t "or$e m& : Am st t 1n . r$in %entru o "reme& : Di cum i /uns 1n S- n2- i? < ni#e"s>i m! i2nor com%let cum, de % rc! # fi fost un ser"itor c re 1i f!cuse un comision #i #te%t s! i se s%un! s! %lece& nce%e m s! m! ener"e( din ce 1n ce m i t re& An st si s- uit t din nou l mine, 1ntre$6ndu-se d c! o s!-i s%un contelui c! "enise 1n S- n2- i c %rostitu t!& : Nu-#i minte#te m re lucru, m (is eu 1n rus me #o"!ielnic!& < ni#e"s>i #i- ridic t cu s%rime %ri"ire , uimit %ro$ $il c! 1nele2e m ce s%une & 3rietenii #i lin2u#itorii lui se uit u l noi, 1ntre$6ndu-se ce i se %!re t6t de interes nt l meric n #i l t6n!r lui 1nsoito re& El cl!tin t din c %& : Am sen( i c! te- m m i "!(ut unde" & Sunt si2ur c!, d c! # "e destul tim% s! reflecte( l st , %o te s! m i %un c6te" 1ntre$!ri, # %ute s! te /ut s!-i minte#ti unele lucruri& 9 r, 1n loc s! m i %un! 1ntre$!ri, 1nce%ut s! "or$e sc! "er(i #i usc te& An st si i- r!s%uns monosil $ic, r!t6nd c un nim l %rins 1n curs!& L- m scult t m6ndoi flec!rind des%re munc lui 1n comunit te de e8il i ru#i, des%re con"ers ii cu rul de mult uit te, des%re ce se " 1nt6m%l c6nd $ol#e"icii "or fi 1n cele din urm! r!sturn i de l %utere& )i- m d t se m c! 1ncerc s! o$in! o re cie din % rte ei #i, d c! er 1ntr- de"!r # , %ro$ $il c! fost fo rte de( m!2it& Ne- m termin t de $!ut c fe u , i r eu m- m ridic t s! %lec& Rusul %!rut de( m!2it #i (is : dres6ndu-i-se ei : c! s%er s! se re" d! cur6nd& A%oi i#o%tit ce" 1n rus f mili r!, %e c re n-o cuno#te m l ce "reme& An st si %!rut sur%rins!, d r nu i- r!s%uns& : Ce i- s%us? m 1ntre$ t-o eu c6nd m ie#it f r!& : )i- s%us l re"edere 1n rus!, t6t tot, r!s%uns e & 9 r eu #ti m c! minte& n tim% ce ne 1ntorce m c s!, m- m 1ntre$ t ce f!cusem& Crede m c! 1n ce dimine ! "oi sc!% de sus%iciuni 1n c fene u @olden <e r& n loc de st , 1mi s%orisem $!nuielile&
IH

- COLIN FALCONER -

ANASTASIA +2omotul de l % rter fost cel c re m- tre(it7 @ordon #i men /er stri2 u unul l ltul 1n m nd rin!& Se u(e tro%!it %e sc!ri& )i- m %us un - l t #i m ie#it s! "!d des%re ce er "or$ & @ordon 1l /ut %e )ic- el s! urce sc!rile, men /er 2it6ndu-se n s% tele lor, d6nd instruciuni& C!m # lui )ic- el er %lin! de s6n2e& A"e o t!ietur! l oc-i, s6n2e usc t n %!r, i r $u( #i n sul i s6n2er u& 4n oc-i er umfl t c o min2e& : Ar tre$ui s!-l "e(i %e cel!l lt ti%, cronc!nit el c6nd m- "!(ut& @ordon m- d t l o % rte, l- t6r6t %e )ic- el 1n c mer! #i l- %us %e "ec-iul #e(lon2 de l6n2! fere str!& @ordon #i men /er u m i stri2 t %uin unul l ltul, %oi men /er fu2it din c mer! #i s- 1ntors cu o c6r%! #i cu un " s cu %!& A 1ncerc t s! de o m6n! de /utor, d r @ordon d t-o l o % rte& Atunci, )ic- el i- (is7 : Nu "re u s! m! o$lo/e#ti tu, "re u s-o f c! dudui B @ordon runc t de(2ust t c6r% 1n " sul cu %! #i f!cut un % s 1n s% te& )i- runc t o %ri"ire de- dre%tul feroce 1n inte de %!r!si 1nciud t c mer & l consider %e )ic- el %ro%riet te %erson l!5 nu "oi s! renune l el 1n f "o re me & 9u%! %lec re lui @ordon #i men /erei, m 1nmui t c6r% 1n %! #i m 1ncerc t s!-i cur! s6n2ele de %e f !& : Ce s- 1nt6m%l t? : )- m $!tut& : 4nde? El d t din umeri dre%t r!s%uns& : Ai ne"oie de un doctor& : O s! m! duc l ) c>ie m6ine dimine !& Nu e t6t de r!u %e c6t % re& : N- i cum s! "e(i cum % re& A"e o t!ietur! m re de su%r unei s%r6ncene, de %ro %e doi centimetri l!ime, c rne er umfl t! #i cr!% t! c un fruct stric t& 3e frunte "e o t!ietur! #i m i m re& 4nul din dini i se mi#c & : A fost o $!t ie ur6t!& : Au fost ltele #i m i ur6te& Res%ir i lui mirose lcool& <!use i r& 3o te c! t t!l lui "e dre%t te7 er un $ei" #i un risi%itor& 3osi$il, d r er $ei"ul #i risi%itorul meu deoc md t!& L- m cur! t cum m %utut m i $ine& Nu "oi s!-mi s%un! de"!rul, re%et 1ntrun c! fusese do r o $!t ie 1ntr-un $ r& 9u%! un tim%, s- %l6ns c!-l dure c6nd 1l cur! m eu, mi- smuls c6r% din m6n! #i mi- (is c! o s! se ocu%e el de st & )- trimis l culc re& C6nd m- m tre(it dou (i de dimine !, %lec se de/ & Nu m i r!m!seser! dec6t ni#te %ete usc te de s6n2e %e #e(lon2 #i % murd r! din " s&
II

- ANASTASIA -

* * * A "enit s! m! " d! 1ntr-o (i c6nd )ic- el nu er c s!& @ordon mi- s%us c! "e m un mus fir #i, c6nd m- m dus 1n s lon, l- m "!(ut colo, cu un c de cr " t! cu di m nt str!lucindu-/ l 26t, cu un ru$in %e de2etul mic #i cu lt di m nt %e de2etul inel r de l m6n ce l lt!& A f!cut o %lec!ciune de % rc! # fi fost cine #tie ce m re do mn!, #i nu m nt rus! unui (i rist meric n& )i- m mintit ce 1mi #o%tise 1n (iu cee , c6nd ne %re2!te m s! %lec!m din c fene 7 FN- m cre(ut c! o s! "! m i "!d "reod t!, ) iest te&G 9e tunci m! 1ntre$ sem mereu ce "oise s! s%un! cu st & Ce ) iest te crede el c! sunt? Tst er moti"ul %entru c re )ic- el 1mi %une tot tim%ul 1ntre$!ri des%re lucruri %e c re nu mi le %ute m minti? : ) iest teB mi s- dres t contele Andrei Ser2-eio"ici < ni#e"s>i& Nu #ti m ce s! f c, nu "e m nici ce m i " 2! idee ce s!-i s%un& 3!re c! #te %t! o re cie din % rte me , de % rc! # fi "ut un secret %e c re 1l scunde m de lume, i r el 1mi d!duse % rol de cces& @ordon st!te #i se uit & Andrei s- r!stit l el #i i- s%us s! duc! ni#te ce i& Er cl r c! er un om o$i#nuit s! de ordine& S- #e( t %e fotoliul f "orit l lui )ic- el, 1m%reun6ndu-#i m6inile& )- m #e( t #i eu, 1ntre$6ndu-m! ce "oi , 1n ce fel "i me %ute fi %e %unctul de se sc-im$ & : S%er c! nu te der n/e (!, 1nce%ut el& : Ce nume? : C! m "enit s! te "!d # , ne nun t& : 3o te c! 1l " der n/ %e )ic- el& S- str6m$ t& : 9omnul S-erid n& 9 N A lu t de %e m s! un % c-et de i2!ri de- le lui )ic- el, o m rc! meric n! ieftin!& Le- %us l loc cu o e8%resie de dis%re %e f !& : Sunt curios& 4nde l- i cunoscut? : Aici, 1n S- n2- i& A (6m$it5 cum ne /uc m unul cu ltul& : E de"!r t c! nu-i minte#ti nimic? : mi mintesc c! m "enit ici, 1n S- n2- i& mi mintesc ni#te lucruri din . r$in& : 9 r e#ti ruso ic! #i e cl r c! i s6n2e de no$il 1n tine& 3ro$ $il c! suferi din %ricin f %tului c! nu #tii de unde e#ti #i cine e f mili t & Tocm i tunci, @ordon s- 1ntors cu ce iul& Andrei s- uit t l el de % rc! tocm i intr se un %orc de %e str d!& A $!tut ner!$d!tor cu un2-i 1n m6nerul $ stonului s!u de $ nos, 1n tim% ce @ordon turn t ce iul fier$inte 1n ni#te ce#ti micue& n cele din urm!, @ordon ie#it din nou din c mer!, d r Andrei nu sIJ

- COLIN FALCONER -

sinc-isit s!-#i i ce #c & Nici unul din noi nu "oi ce iul5 Andrei %entru c! lui 1i %l!ce do r c fe u ruse sc! t re, i r eu %entru c! #ti m c!-l f!cuse %e @ordon s!#i %i rd! %resti2iul #i, c s! se r!($une, @ordon scui% se m i mult c si2ur 1n ce inic& : Ce "rei de l mine? l- m 1ntre$ t& A m6n26i t cu o un2-ie 1n2ri/it! "6rful de filde# l $ stonului #i m i $!tut de dou! ori 1n el& Di- str6ns $u(ele 26nditor& : Am cre(ut c! %o te e#ti o cuno#tin! din trecut& n %ie%tul meu %!re c! se ($ te o % s!re5 er do r inim me , c re 1nce%e s! $ t! din ce 1n ce m i t re& S%er n #i te m sunt 2emene5 d c! el #ti 1ntr- de"!r cine sunt, " fi m i $ine s u m i r!u %entru mine? Ce lucruri r %ute s!-mi s%un!? A"e m o m m! $un!? 9 c! er mo rt!, tunci cum murit? T t!l meu er un monstru c re m! $!te s u un om $l6nd c re sufere din %ricin me ? A"e m fr i #i surori? Er m m6ndr!, er m $un!, er m t lent t!, er m s!r c!? Di de ce nu-mi duce m minte de lucrurile ste ? 3ute cest om s!-mi s%un! cine sunt #i ce fel de %erso n! sunt? mi s%usesem de mii de ori c! nu m i "e im%ort n! %entru mine, c! "oi fi oricum c #i ceil li refu2i i nenorocii din S- n2- i, c-i r d c! #ti m de unde er m #i ce "i ! "usesem 1n inte5 fie c! er m duces!, fie c! er m %rofeso r!, m! "oi tre(i dou (i f!r! s! m nici un "iitor #i nici o mod lit te de /un2e c s!& 9 r fiec re om re ne"oie s!-#i 1nele 2! trecutul, c!ci f!r! identit te nu suntem nimic& Am #te%t t c Andrei s!-mi s%un! m i multe, d r el (6m$it #i #te%t t s! f c eu urm!to re mi#c re, #tiind c! sunt %rins! 1n %l s lui& 9 c! m! cuno#te de %e "reme c6nd er m 1n Rusi , tunci %ro$ $il c! "e m s6n2e de no$il 1n mine, c!ci el fusese c6nd" un %ro%i t l rului 1nsu#i& : 9e cine 1i duc minte? : 9 c! 1i "oi s%une #i se " do"edi c! m! 1n#el, m! "oi f ce de r6s #i te "oi c-inui inutil& )i se % re c! i suferit destul& 9in %uinul %e c re 1l #ti m des%re el, nu %!re 2enul de om c re s! se ostene sc! %este m!sur! din %ricin suferinelor ltor & : Tst e moti"ul %entru c re i "enit (i ici, Andrei Ser2-eio"ici? C s! te /oci cu mine? : Nu, "oi m s! fiu si2ur c! nu m! 1n#el& : Di e#ti si2ur? : 9in %!c te, nu& T6n!r %e c re mi-o mintesc eu : d c! e#ti e : nu er t6t deN frumo s!, d c! 1mi %ermii s! s%un # & Er m i %linu! #i "e un tem%er ment mult m i diferit de l t!u& Totu#i, e8ist! o o rec re sem!n re tul$ur!to re& Ce s! 1nele2em din st ? A oft t te tr l& : Cum l- i cunoscut %e domnul S-erid n? E#ti m nt lui?
IK

- ANASTASIA -

: Ast e o 1ntre$ re im%ertinent!& : Di "ei r!s%unde l e ? : Nu& A# %refer s! %leci imedi tB Ce m- f!cut s! s%un st ? Arde m de ner!$d re s! flu c6t #ti s u c6t 2-icise el 1n le2!tur! cu identit te me & Eoi m s! s r %este m s! #i s!-i scot oc-ii l c6t de furio s! er m c! se /uc # cu mine& 9 r o lt! % rte din mine er %re m6ndr! c s!-l l se s! " d! c6t de su%!r t! er m& Oricum, %o te c! totul er do r o minciun!& : Ei $ine, e#ti destul de ro2 nt! c s! fii e , (is el (6m$ind, %oi, lo"ind de dou! ori co"orul cu $ stonul, s- ridic t 1n %icio re& L re"edere, malen9aia. Cum mi- s%us? )icu & )- m uit t l el com%let nedumerit!& A %!rut de( m!2it c! nu m re cion t 1n nici un fel& : n inte de %lec , 1mi %ermii s!-i "!d %iciorul dre%t? 1ntre$ t el& Acum er m s%eri t!& Er cum" s!rit de %e fi8, %o te c-i r %ericulos? 4nii din fo#tii mei clieni de l clu$ "e u o o$sesie cu %icio rele& A (6m$it "!(6ndu-mi nedumerire & : E 1n le2!tur! cu f t de c re 1mi mintesc& Structur o selor de l %iciorul ei dre%t er N 9eose$it!& )i- m scos % ntoful& +6m$etul de %e $u(ele lui %ierit #i fost 1nlocuit de ltce" & Ce er ? Nedumerire, nesi2ur n!& )- %ri"it scrut!tor& : Nu-i minte#ti nimic des%re Rusi ? A$solut nimic? Eoce lui se sc-im$ se $rusc5 %!re %ro %e c! m! im%lor & Am d t ne2 ti" din c %& A f!cut o %lec!ciune #i %lec t& L- m "!(ut de l fere str! urc6ndu-se 1ntr-o ric#! c re 1l #te%t f r!& Am "rut din tot sufletul s! ler2 du%! el, s!-l im%lor s!mi s%un! tot ce #ti s u cel %uin cee ce $!nui , d r c-i r #i tunci m fost %re m6ndr!& mi d!duse s%er ne #i nimic nu %o te c-inui m i mult un suflet dec6t s%er n & Am st t tre (! 1n no %te i , %ri"ind stelele de l fere str!, 1ncerc6nd s! n "i2-e( %rintre %uinele mintiri %e c re le "e m, s! fi8e( momentul %recis 1n c re trecusem 2r ni dintre mintiri #i "id& 9 r er im%osi$il, nu e8ist u dec6t fr6nturi 1n inte de . r$in, er c #i cum i fi tr "ers t %odul ,- n2%o 1ntr-o se r! cu ce !, c6te" lumini #i un sunet ici-colo, d r nimic t6t de $ine definit 1nc6t s!-i %oi d se m unde te fli& Nu-mi %ute m sco te din minte e8%resi de %e f lui Andrei, nu %ute m uit cum oc-ii lui m! %ri"e u sfredelitor, cum m! f!cuse s! m! simt im%ort nt!& ncet sem s! cred c! o d ns to re 1n clu$uri de no %te c mine %ute fi im%ort nt! %entru cine" & MICHAEL Tr!i m cu toii %e %icior m re 1n S- n2- i #i st se d tor m6inii de lucru din
JM

- COLIN FALCONER -

C-in & Ser"itorii c-ine(i er u ieftini, demni de 1ncredere #i, 1n m re m /orit te tim%ului, er u cinstii& S u, m i de2r $!, er u cinstii du%! mod c-ine(e sc!& Nu te 1n#el u %e f !, d r 1#i o%re u mereu comision %entru orice ser"iciu f!cut& Eu ine m su$ o$ser" ie cest o$icei, c s! fiu si2ur c! nu sc!% de su$ control& ntr-o se r!, cur6nd du%! 1nt6lnire no str! cu < ni#e"s>i, m- m #e( t l $irou s! "erific c-eltuielile 2os%od!riei& @ordon st!te l6n2! mine, "i(i$il 2it t& Am "erific t f cturile #i c-it nele m i meticulos c de o$icei, 26ndindu-m! c! "e ce" de scuns& Dti m din e8%erien! c! @ordon er in2enios c6nd "ene "or$ s!-#i su%limente(e "eniturile, folosindu-se de mici trucuri %e c re crede c! eu n-o s! le o$ser"& l %rinsesem o d t! c! d!u2 m6nc re %entru %isici l notele mele de %l t!, de#i eu n- "e m %isic!& : Ce-i cu not st de %l t! de cinci dol ri %entru m6nc re %entru %isici 1n fiec re lun!? stri2 sem eu& Dtii fo rte $ine c! st!%6nul n- re %isic!& Nu "re u s! m i "!d nici o not! de %l t! de cinci dol ri %entru m6nc re %entru %isici& A# c! lun urm!to re %!rut o nou! c-eltui l!7 FO %isic!, (ece dol ri&G : 9e ce e#ti trist? l- m 1ntre$ t& @ordon %ri"e 1n %!m6nt& Am d t cu %umnul 1n $irou& : 9e ce? m stri2 t eu, s!tul %6n! %este c % de /ocul !st & : 9udui i , morm!it el& A "enit un $!r$ t ici, "or$it cu dudui , $!ut ce i, nu mi- mirosit $ine, #efule& : A(i? : A(i, #efuleB L ce %ute m s! m! #te%t de l o d ns to re? )isterul er do r o ilu(ie de- me & Er do r o t6rf! rus! c oric re lt , nu-i # ? Nu-mi ceruse s! o /ut, nu-mi ceruse nimic& 3ro$ $il c! er m ne$un d c! ine m l mine 1n c s! o f t! %e c re n-o cuno#te m, cu c re nici m!c r nu m! culc m& : 9u-te #i du-o %e duduie, i- m (is& Adu-o l mine imedi tB @ordon s- dus s-o c ute& Eu m fi8 t %eretele cu %ri"ire , tr ns%ir6nd din c u( c!ldurii "erii #i sc!r%in6ndu-mi irit t su$iorii 1ncin#i #i 1ne%!tori& An st si m! f!cuse de r6s5 nu, m! f!cusem sin2ur de r6s& * * * C s Astor de %e str d ,- n2%o er cel m i lu8os -otel din S- n2- i& C6nd i- m d t telefon lui < ni#e"s>i, m r n/ t s! ne 1nt6lnim colo s! lu!m %r6n(ul, 1nele26nd c! el "e s! %l!te sc! totul& )i- m croit drum %rin 2r!din de % lmieri s%re rest ur nt& Acest se l!ud
JL

- ANASTASIA -

cum cu un cele$ru $uc!t r fr nce(, c re lucr se l ) 8im 1n 3 ris #i des%re c re se s%une c! er unul din cei m i $uni din Euro% & Rest ur ntul er %lin de $ nc-eri, di%lom i, ne2ustori de rme #i %erson lit!i soci le& Se discut des%re ciuni, d c! s! i$! o %o(iie r dic l! 1n cee ce %ri"e#te r2intul, d c! s! "6nd! %e dol ri meric ni, d c! s! cum%ere 2r6u cu li"r re l termen 1n C-ic 2o, d c! s! "6nd! o mie de $ loi de $um$ c din Li"er%ool& To t! lume f!ce $ ni (ilele ste & Er l mod!, er u#or #i er mu( nt& L intr re, mi- m lu t o titudine de * nc-eu, %lin de ro2 n! #i li%sit de m niere, #tiind c! t t!l meu i- r fi %utut cum%!r #i "inde %e toi cei fl i colo& Nu m! fl m 1ntr-un loc c re er %re scum% %entru mine5 er m do r furios c! %!re m # & < ni#e"s>i se inte2r u#or 1n mediul 1ncon/ur!tor7 t c6muri de r2int, es!turi irl nde(e, % rfumuri fine, "inuri fr nu(e#ti, ce de cr " t! cu di m nt& 3!re rel 8 t, de % rc! r fi f!cut o $ ie c ld!& C6nd c-elnerul "enit l m s no str!, contele com nd t su%! de $ro sc! esto s! #i -om ri, %oi s- re(em t de s%!t rul sc unului #i m!sur t s l cu %ri"ire , (6m$ind #i 1nclin6ndu-#i c %ul c6nd s%re unii, c6nd s%re lii& )- m 1ntre$ t de unde "e t6i $ ni& Nu m i e8ist u sti%endii re2 le, nu m i e8ist u "eri c re s!-i fin ne(e stilul de "i ! lu8os& Se s%une c! fu2ise din Rusi cu o "ere 1n ru$le #i m! 1ntre$ m c6t de m re er "ere i & : Ai "enit s-o "e(i %e An st si (ilele trecute, i- m runc t eu& An st si 1mi s%usese st 1n cele din urm!, c6nd o 1ntre$ sem des%re misteriosul ei mus fir& Cre(usem c! se %rostitu %e tim%ul meu5 er m furios c! < ni#e"s>i f!cuse lucrul !st f!r! #tire me & : 3rin urm re, s!rim %este con"ers i m!runt!? o$ser" t ironic el& S!rim %este fineuri? : Nu le m cu fineurile& : 9 , m o$ser" t lucrul !st c-i r din cli% 1n c re ne- m 1nt6lnit& N- m (is nimic cum, d r 1nc! o rem rc! l fel c st #i mi- m %romis c! o s!-l i u de 26t #i o s!-l runc 1ntr-un % lmier& Oricum, "oi m s!-mi m!n6nc -om rul m i 1nt6i& Trecuse mult tim% de c6nd nu m i m6nc sem -om r5 sum %e c re o %rime m de l t t!l meu nu er c-i r t6t de 2enero s!& : 9e ce te interese (! An st si ? : )! 1ntre$ m cel #i lucru des%re tine, domnule S-erid n& Te culci cu e ? : Te %ri"e#te cum" ? : A# mi- s%us #i e & : Fo rte $ine& : ;i- (is des%re ce m discut t? Am d t ne2 ti" din c %& : A fost mut! c un %e#te& : )ut! c un %e#te& O e8%resie 1nc6nt!to re& N- m m i u(it-o %6n! cum&
J2

- COLIN FALCONER -

: )! sur%rinde& En2le( t e fo rte $un!& : ) i $un! dec6t t , cred& 9 r tu e#ti meric n& Am (6m$it #i eu& : I r tu e#ti un tic!los ro2 nt c re tr!ie#te din 2lorii trecute& Cel %uin eu m % # %ort& El (6m$it u(ind lucrul !st & : )! /udeci 2re#it, domnule S-erid n& Am #i eu % # %ort& ) m me er din @erm ni & 9 r st e o lt! %o"este& C-elnerul dus su% , i r < ni#e"s>i #i- nete(it #er"etul #i tr s d6nc er 1n %ie%t, s "ur6nd rom de % rc! r fi fost un "in $un& A m6nc t din su%!, concentr6ndu-#i teni su%r ei, %oi (is %e ne #te%t te7 : Cine cre(i c! e e , domnule S-erid n? : N- m nici ce m i " 2! idee& : )! 1ndoiesc& 3resu%un c! st r fi tre$uit s!-mi de o o rec re s tisf cie& n sc-im$, m simit c! "re u s-o %rote/e(& Num i 9umne(eu #tie de ce, %entru c! An st si numi r!t se nici m!c r un stro% de t ndree %6n! tunci& : Tu cine cre(i c! e? l- m 1ntre$ t eu& : Cred c! "em m6ndoi $!nuieli sem!n!to re, d r % re %re f nt stic c s! fie de"!r t, nu-i # ? 9iferen 1ntre mine #i tine este c! eu sunt 1n m!sur! s! f c ce" 1n %ri"in cestei desco%eriri e8tr ordin re& Tu nu e#ti& : Sunt (i rist& : Atunci, "rei s! %rofii de %e urm ei? : N- m (is st & El #i- 1ndre%t t din nou teni su%r su%ei& : i %l ce m6nc re ? : Su% e $un!& : 9elicio s! e cu"6ntul %e c re l- # fi les eu, d r st e o lt! diferen! 1ntre noi& Eu sunt un cunosc!tor& 3reuiesc lucrurile fr 2ile #i frumo se& Tu e#ti (i rist& : Erei s! s%ui ce" cu st ? El s- #ters l 2ur! cu #er"etul, d r n- r!s%uns& A"e $ine1neles dre%t te 1n %ri"in diferenei dintre noi7 su$tilit te & : Cre(i c! e de"!r t c! nu-#i minte#te nimic? m- 1ntre$ t el& : 9e ce- r mini? : ntr- de"!r& E o tr 2edie d c! e de"!r t& L fel c tine, l fel c toi cei c re 1i ud %o"este , # "re s! #tiu cum fu2it din Rusi & C-elnerii u "enit s! i f rfuriile cu su%!& : O iu$e#ti? : Nu, m (is eu& : Ast m! sur%rinde& n fond, st! l tine 1n c s!, de%inde de 2enero(it te t & Altfel de ce r "e un $!r$ t 2ri/! de o femeie 1n felul !st ?
J0

- ANASTASIA -

: Sunt un fil ntro%& A r6s, f!cut 2estul te tr l de -#i #ter2e l crimile de l oc-i, %oi (is7 : 9eci un om s %! 1n 2r!din lui& @!se#te %o te ce m i m re como r! %e c re "!(ut-o "reod t!, o como r! c re r %ute sc-im$ cursul istoriei& Ce f ce cu e ? O de"!r t! dilem!& : Cum r!m6ne cu dilem t ? : Ce %ot s! f c? Nu %osed ce st! como r! #i nici nu %ot do"edi c! e utentic! %6n! c6nd n-o duc unde" unde s! fie e8 min t! de e8%eri& A# c! s%une-mi, domnule S-erid n, ce dore#ti? : O mie de dol ri& El r!m s #oc t& Cred c! nu se #te%t l o semene fr nc-ee, nici c-i r din % rte me & : Erei s-o "in(i? I- m s%us to t! %o"este & n tim% ce 1i d!de m det liile sordide, el t!cut, n(is nimic c6nd c-elnerii u dus -om rii, r!m6n6nd 1ncrunt t& : Ai dre%t te, nu %ot f ce nimic %entru e , oricine r fi, m (is eu l sf6r#it& Nu-i % s! c6tu#i de %uin de mine #i e o %o" r! %entru fin nele mele& 9 c! nu m! sc %i de e , o s-o d u oricum f r!& Eor$e m serios tunci, s u # crede m eu& mi (ice m c! An st si 1mi d!de %re mult! $!t ie de c % #i m! 26nde m c! 1n felul !st nu " %ierde nimeni, i r eu %ute m "e 1n continu re o %!rere $un! des%re mine 1nsumi& : O mie de dol ri, re%et t el #i 2ust t din -om r& Am 1nc-ei t f cere %e loc& Eu urm s! i-o trimit %e An st si , c #i cum i- # fi trimis ni#te $ 2 /e& 9u%! cee , 1n tim% ce ie#e m din -otelul Astor 1n so rele fier$inte l mie(ii, %lin de m6nc re r fin t! #i de "inuri fr nu(e#ti, m- m simit u#ur t, de % rc! mi s- r fi ridic t o %o" r! de %e umeri& 3ute m s! m! duc c s! 1n se r st f!r! s! m! m i uit 1n %oi, s!-mi reec-ili$re( c-eltuielile #i s! duc femei 1n locuin me oric6nd "oi m& Nu m- # m i fi uit t 1n o2lind! s! "!d un %rost c re fusese dus de n s de o d ns to re 1n clu$uri de no %te& )i- m (is c!, de 1nd t! ce " ie#i din "i me , nu m! "oi m i 26ndi niciod t! l e & Ce %rost er mB 9 r n- "e m dec6t dou!(eci #i % tru de ni& ANASTASIA )- m tre(it $rusc& )ic- el er 1n c mer! #i tr!2e / lu(elele& A desc-is fere str , l!s6nd s! intre (2omotele de f r!, stri2!tele conduc!torilor de ric#e, (!n2!nitul tr m" ielor de %e str d N n>in2& A 1nce%ut s! runce - ine 1ntr-o " li(! m ro u( t!& : Ce f ci? : Tre$uie s! %leci de ici, r!s%uns el& : 9e ce? : Tu de ce cre(i?
JA

- COLIN FALCONER -

Nu #ti m, d r nu "e m dre%tul s! m! cert cu el& Fusese $un cu mine, m! -r!nise, 1mi d!duse un % t 1n c re s! dorm, 1mi cum%!r se - ine #i nu ceruse nimic 1n sc-im$& Acum se s!tur se de mine #i "oi s! %lec& Er m c o frun(!, sufl t! de "6nt dintr-un loc 1n ltul, ce" c re c!de %e /os #i, c6nd se sc-im$ direci "6ntului, er m dus! 1n lt! % rte& Nu-mi %!s & )- m d t /os din % t, mi- m scos c!m # de no %te #i m c!ut t - ine cu c re s! m! 1m$r c& )ic- el se uit l cor%ul meu 2ol #i #ti m c! m! dore#te5 st er ultim me r!($un re %entru f %tul c! m! d!de f r!& Acum c! %lec m, "oi m s! r!m6n, "oi m s! tr!iesc %entru totde un 1n c mer st #i s! nu fiu ne"oit! s! m! 1ntorc 1n lume& )i- runc t ni#te - ine& : m$r c!-teB : N- m unde s! m! duc, )ic- el& : 3rietenul t!u < ni#e"s>i o s! i$! 2ri/! de tine& : Andrei? : Te sur%rinde? : Erei s! m! duc l Andrei? : <ine1neles c! "re u, r!s%uns #i 1nc-is " li( & +2omotul sem!n t cu 1nc-idere unei u#i& )i- m d t $rusc se m c! o s!-mi fie dor de el& : S! fii 2 t 1n (ece minute, m i (is el& < ni#e"s>i o s! "in! ici s! te i & Eu tre$uie s! %lec l ser"iciu& Di !st fost felul 1n c re ne- m lu t l re"edere& * * * F %tul c! m- m dus s! locuiesc cu Andrei n- fost t6t de ciud t %e c6t mi- m im 2in t& Er c #i cum m! 1ntorce m c s!& A"e o c s! %e str d C rdin l )ercier, 1n stilul unei coli$e en2le(e#ti de %e "reme din stiei Tudor, du%! cum (ice el& Locuin "e ferestre cu 2r!t r #i lemn!rie f ls!, % turile "e u ce r# furi cu mono2r m! din %6n(! irl nde(!, i r 1n $ ie er u %l!ci de f i n! ne2re #i l$e& n fiec re dimine !, un ser"itor duce (i rul loc l 1n lim$ rus!, %ro s%!t c!lc t cu fierul& N- m "ut ne"oie de instruciuni din % rte lui cu %ri"ire l t c6murile de r2int %e c re tre$ui s! le folosesc l m s! : nu #ti m unde 1n"! sem lucrurile ste , l fel cum nu-mi minte m unde 1n"! sem en2le( #i fr nce( : #i Andrei fost 1nc6nt t c6nd desco%erit c! #ti m s! c6nt )o( rt #i C-o%in l %i nul m re #i l$ din s lon& n ce %rim! du%!- mi (! m- dus l ) d me @ met, cel m i scum% m 2 (in de - ine din S- n2- i, c s!-mi cum%ere - ine noi7 roc-ii su$iri din m!t se fr nu(e sc!, /erseuri cusute de m6n!& )i- %l!cut felul 1n c re n2 / ii se
JC

- ANASTASIA -

2udur u %e l6n2! mine %entru c! er m cu Andrei& L fel c 1n c (ul t c6murilor de r2int #i l %i nului, m desco%erit c! 1mi er u#or s! fiu ro2 nt!& Dti m c! m! su%r "e2-e (!, c!-mi urm!re#te fiec re 2est #i fiec re cu"6nt, cum f ce un detecti" cu un sus%ect, #te%t6nd s! m! incrimine( 1n "reun fel& Er m 2it t!, desi2ur, d r st din %ricin f %tului c! nu #ti m ce "re , nu #ti m cum s! m! %ort& Am %resu%us c! o s! "re s! se culce cu mine, d r, c6nd ne- m 1ntors c s! 1n se r i , ser"itorul lui m- condus 1ntr-un dormitor fl t l cel!l lt c %!t l c sei& n tot cest tim% m! culc sem cu $!r$ i 1n sc-im$ul c6tor" dol ri5 cum "e m o "i ! cu totul nou! #i er 2r tis& Ast %entru c! Andrei crede c! sunt cine" im%ort nt& 9 r mi- # fi dorit s!mi s%un! #i mie cine sunt& * * * Al$umele de foto2r fii er u le2 te 1n %iele mo le de culo re "erde #i mirose u %r f& Foto2r fiile l$-ne2ru fuseser! li%ite cu dr 2 l locul lor, #iruri 1ntre2i, % r d unei "iei cum dis%!rute& Le- %us 1n f me #i #te%t t : ce? 4n sus%in de recuno #tere, %o te un de2et %us $sent %e o foto2r fie, 1n tim% ce o mintire #o"!ito re 1ncerc s! i s! l su%r f !& Am recunoscut 1ntr- de"!r c6te" %erso ne din foto2r fii, d r ilustr te cu rul #i cu f mili lui se 2!se u de "6n( re 1n fiec re c fene #i rest ur nt rusesc din c rtierul fr nce(5 se n!scuse o de"!r t! industrie 1n /urul lor& 9e"eniser! ec-i" lentul unor ico ne reli2io se %entru emi2r nii din S- n2- i& Andrei nu mi- s%us nimic, continu t s! 1nto rc! % 2inile l$umelor, #te%t6nd c eu s! (ic s u s! f c ce" & Er m din ce 1n ce m i nelini#tit!& Eoi m s!-i f c %e %l c& 9 c! m! d!de f r! cum, unde %ute m s! m! duc? Am 1ncerc t s! m! concentre(& Andrei %!re 1n multe foto2r fii& A 1nce%ut s! le comente(e cu "oce sc!(ut!7 ici co$or 1n urm rului %e sc r % l tului din 'remlin5 ici mer2 1n urm rului #i f miliei lui 1n 3eter-of, i t! fiicele rului 1m$r!c te 1n roc-iile lor l$e #i %urt6nd cior %i ne2ri5 ici sunt cu m rile ducese l un d ns %e %unte i -tului re2 l (tandart, cu oc (i onom sticii $!tr6nei 1m%!r!tese 1n LKL25 ici i u %r6n(ul cu rul #i cu ceil li ofieri #i d/unci l St "> , sediul centr l l rm tei ruse 1n tim%ul r!($oiului& n tim% ce "or$e , %une cu res%ect de2etul %e fiec re foto2r fie 1n % rte, de % rc! r fi tr s t conturul unui c-i% f mili r, r fi %i%!it l6n s%r! unei uniforme, r fi simit c!ldur unei m6ini& F lui 1#i %ierde r!ce l o$i#nuit! #i, c6nd 1#i ridic %ri"ire s%re mine, 1mi d!de m se m c! se #te%t s! cite sc! cee #i nost l2ie %e c-i%ul meu& 9 r eu nu sime m $solut nimic #i #ti m c! 1l de( m!2isem&
JH

- COLIN FALCONER -

A continu t s! 1nto rc! % 2inile, 1n#iruind f!r! 1ncet re numele m rilor duci #i ducese, le conilor #i conteselor& i cuno#te %e toi, #ti 1n ce rel ii de rudenie er u cu rul #i unii cu lii& n tim% ce c6ntecul conduc!torilor de ric#e de %e str d! #i (2omotul tr ns tl nticelor com% niei <lue Funnel c re n "i2 u %e r6u %!trunde u %rin ferestrele desc-ise, Andrei re1n"i t o lume uit t!, i r mie mi sf!cut mil! de el& C6nd termin cu un l$um, lu ltul, sco6ndu-le %e fiec re 1n % rte din cutiile lor #i din -6rtiile fine 1n c re er u 1nf!#ur te& C6nd le- termin t %e to te, du%!mi ( %ro %e c! trecuse& A%licele de %erete runc u o lumin! % lid! %e m s!& : C re din femeile ste cre(i tu c! sunt? l- m 1ntre$ t& : Nu-i minte#ti nimic din to te ste ? Am d t ne2 ti" din c %& : 3o te c! te 1n#eli 1n %ri"in me & : 3o teN S- %ro%i t t6t de mult de mine, 1nc6t m simit mirosul de i2!ri ruse#ti t ri din res%ir i lui& : Tre$uie s! fii tuBN Am simit fiori %e #ir s%in!rii& Am "rut s! stri2 l el, s!-mi s%un!7 FCine sunt eu?G : Se % re c! i uit t totul 1n f r! de nume, (is& )- m uit t l ultim % 2in! l$umului5 nu er o foto2r fie, ci o ilustr t!, cum%!r t! dintr-o li$r!rie din S- n2- i, un %ortret f!cut 1n LKLH, re%re(ent6ndule %e m rile ducese le ultimului r din din sti Rom no"ilor7 Ol2 , T ti n , ) ri #i An st si & N- m fost #oc t! s u sur%rins! s u co%le#it!& Idee er %ur #i sim%lu %re $i( r! c s! o i u 1n serios& : Im%osi$il, m %rotest t& : O s! te f c s! fii e , c-i r d c! e#ti s u nuB A 1nc-is l$umul de foto2r fii, s- ridic t 1n %icio re #i s- dus l culc re, l!s6ndu-m! colo 1n 1ntuneric, 1ntre$6ndu-m! ce "rut s! s%un!& * * * C6nd m co$or6t l % rter dou (i de dimine !, el st!te l6n2! 2l s" nd, %ri"ind musonul tr nsform6nd 1n l c o %elu(! tuns! cu 2ri/!& #i ine m6inile l s% te, de % rc! r fi ins%ect t un $ t lion de sold i& : Erei s! te scot din S- n2- i? m- 1ntre$ t& : Nu #tiu ce "re u, cu e8ce%i f %tului c! "re u s! flu cine sunt& )- m u(it rostind ceste cu"inte #i mi s- u %!rut ciud te, c o fr (! 1ntr-o lim$! str!in! %e c re o e8%eriment m %entru %rim d t!& n inte nu-mi %!s de mine s u de trecutul meu&
JI

- ANASTASIA -

El s- #e( t %e un sc un, c un om c re se %re2!te#te s! $orde(e o %ro$lem! de disci%lin! cu unul din co%iii lui& : Tre$uie s! %lec l <erlin& : L <erlin? : 4rme (! s! se forme(e un 2u"ern %ro"i(oriu 1n e8il colo& Ere u s! f c % rte din el, fire#te& Nu %ot tr!i ici %entru totde un & <erlin& nc! o d t!, er m o frun(! 1n "6nt& : Ere u s! "ii cu mineB : Nu sunt An st si , m (is eu& : Nu #tii cine e#ti& Cum %oi s! #tii cine nu e#ti? Al$umele de foto2r fii st!te u 1nc! desc-ise %e m s!& A lu t unul #i c!ut t %6n! 2!sit ilustr t cu cele % tru ducese& : Nici eu nu sunt si2urN E8ist! o sem!n re str nie, d rN ultim d t! c6nd le- m "!(ut %e ducese fost cu un n 1n inte de re"oluie& Sunt de/ cinci ni detunci #i minte 1i /o c! feste& : Cre(i c! sunt feti i 2r s! dinN : Feti 2r s! r fi mult m i sl $! du%! ce murit de fo me %e str d! 1n Si$eri #i 1n . r$in& : Nu "!d nici o sem!n re& : N- i cunoscut-o& Am 1ncerc t s!-mi sonde( sentimentele, d r m! sime m c % r li( t! 1n interior& Acum "oi m cu t6t dis%er re s!-mi desco%!r identit te 5 nu-mi im 2in sem niciod t! c! o d t! cu st " "eni #i ce st! %o" r! res%ons $ilit!ii& Nu-l crede m5 un $!r$ t " "ede 1ntotde un cee ce "re s! " d!& )i- m mintit ce 1mi s%usese cu o se r! 1n inte7 FO s! te f c s! fii e , c-i r d c! e#ti s u nuBG : 9 c! # fi eu cee , # #ti& )i- # minti ce" & : C-i r # ? N- m %utut s!-i r!s%und& A"e dre%t te7 c-i r mi- # minti? : Tre$uie s! te i u cu mine l <erlin& 9 c! m dre%t te, st o s! %ro"o ce o de"!r t! sen( ie& : Di d c! te 1n#eli? A d t din umeri& : 3oi s! te 1ntorci s! tr!ie#ti cu (i ristul t!u meric n& Ast "rei? I t! ce "re u eu7 s! nu m! m i 1ntorc l clu$& S! nu m i d nse( cu $!r$ i 1n sc-im$ul unui ce i rece, s! nu m! m i culc cu $!r$ i %entru $ ni& Nu tre$uie dec6t s! m! %ref c #i sunt fo rte %rice%ut! l st & 3ot s! m! %ref c c!-mi %l ce s! f c dr 2oste cu un $!r$ t, d c! m! %l!te#te suficient de mult& 9 c! %ot s! f c st , tunci %ot s! %retind c! sunt o m re duces!, d c! st "re Andrei& : 3ot s!-i f c rost de un % # %ort5 m %rieteni l Am$ s d @erm n!& 9 r m i 1nt6i " fi ne"oie s! ne c!s!torim&
JJ

- COLIN FALCONER -

S! ne c!s!torim& Cu"intele fuseser! rostite cu de(2ust& : S! ne c!s!torim? : <ine1neles& Ce crede i? * * * Ne- m c!s!torit l Am$ s d @erm n!& 4n $!r$ t 1ntr-un costum ne2ru citit ceremoni de %e un c rton ti%!rit5 dur t trei minute& Andrei n- in"it t %e nimeni& A (is c! nu "oi c %rietenii lui s! ne " d! 1m%reun! 1n S- n2- i& A (is c! er im%ort nt %entru %l nurile no stre din <erlin, de % rc! eu # fi "ut "reun rol 1n f cere lor& Am lu t cin l Astor, %oi ne- m %etrecut no %te nunii 1n c s din str d C rdin l )ercier& A fost ce" li%sit de % siune, l fel de r %id #i de ne%l!cut c de fiec re d t! c6nd o f!cusem %entru $ ni, i r Andrei #i- %us du%! cee un - l t %e el #i s- 1ntors 1n dormitorul lui f!r! s! (ic! nimic& L- m trimis %e unul din ser"itorii lui Andrei c s! l )ic- el s!-i s%un! c! %lec& N- m %rimit nici un r!s%uns& 9ou! (ile m i t6r(iu, m %!r!sit or #ul S- n2- i l $ordul tr ns tl nticului Kas"mir. n inte de ne 1m$ rc , m st t %e docuri #i l- m #te%t t s! "in!, %ri"ind " sele de r!($oi cenu#ii ncor te %e r6u #i " %o rele c re se 1ndre%t u s%re l r2ul m!rii, l!s6nd 1n urm! o d6r! de fum ne2ru& )- m #te%t t s!-l "!d %e docuri, f!c6ndu-mi cu m6n , %6n! 1n cli% 1n c re nem urc t 1n sampanul c re "e s! ne duc! l $ordul Kas"mirului. 9ou! ore m i t6r(iu, 1n tim% ce so rele %une c o min2e %ortoc lie murd r! de su%r m - l lelor din 3udon2, Kas"mir %ornit %e r6u 1n /os, 1ndre%t6ndu-se s%re m re, d r )ic- el n- "enit&

PARTEA a III-a
BERLIN, 1923 ANASTASIA Sunt o fo ie de -6rtie l$! %e c re n- tins-o nici un condei, o m6n! de lut 2 t s! fie model t, o istorie c re #te %t! s! fie scris!& Sunt cre i lui, %6n( %e c re #i- %ict t mintirile #i s%er nele5 cu to te ste , nu simte nimic %entru mine, $solut nimic& Sunt o %o"este f!r! 1nce%ut& T6n/esc du%! o r-i"! %ro%rie #i t6n/esc du%! dr 2oste& Sunt %reuit! c o $i/uterie, d r nu %rind nici o dorin!& n S- n2- i er de /uns s!-mi d u - inele /os& n <erlin n- m nimic de "6ndut, dec6t un trecut fur t din mintirile ltor & )! 1ntre$ de ce m i f ce dr 2oste cu mine& Sunt momente c6nd "or$e#te f!r!
JK

- ANASTASIA -

serio(it te des%re co%ii, d r co%iii sunt fructul iu$irii #i % siunii, lucruri c re li%sesc din "i no str! de cu%lu& Sunt momente c6nd m! duce 1n % t #i m! s!rut! cu o rdo re dis%er t!, c un ctor c re /o c! rolul unui iu$it %e scen!& 9 r e un ctor fo rte %rost& 9u%! cee , se 1nde%!rte (! de mine, 1#i %une - l tul de m!t se #i, %rin(6ndu-#i o i2 r!, iese din c mer!& Eu st u 1ntins! 1n % t, de( m!2it! nu de el, ci de "i me & 3entru c! #tiu c! %o te fi #i ltfel5 "!d uneori 1ndr!2ostiii din <erlin 1n tim% ce se %lim$! in6ndu-se de m6n! de- lun2ul str!(ii 4nter den Linden s u se 1m$r!i#e (! 1n %r 2ul u#ilor se r t6r(iu s u 1#i "or$esc #o%tit 1n c fenelele de %e str d 'urfUrstend mm& Di, de#i - inele #i feele lor sunt diferite, 1i recunosc %e ce#ti 1ndr!2ostii du%! felul 1n c re s- u i(ol t de lume& Sunt sin2uri c-i r #i 1n mulimile de %e Friedric-str sse& Di 1i in"idie(& Au ce" ce nu 2!se#ti 1n clu$urile de no %te din S- n2- i s u %e C- ussierstr sse, oric6t de muli $ ni i "e 1n $u(un r& Sin2ur!t te le este str!in!& Nu st u 1ntin#i no %te 1n % turile lor, # cum f c eu, %ri"ind cum c de (!% d %e %er" (ul ferestrei, simindu-se l fel de de% rte de %!m6nt #i de toi o menii de %e el c lun de %e cer& ntr-o (i, # "re s! fiu femei c re 1#i #te %t! cu ner!$d re iu$itul 1n c fene & Acel moment " fi 1nce%utul trecutului meu& * * * 9in cli% 1n c re m /uns 1n <erlin, m 1nce%ut s! 1n"! des%re mine 1ns!mi& )i s- cerut s!-mi 1n"! trecutul, d c! er , 1ntr- de"!r, l meu& Am %lec t din S- n2- i d ns to re5 m /uns 1n <erlin m re duces!& A# m%re(ent t Andrei %este tot unde mer2e m #i er m 1nt6m%in t! fie cu te m!, fie cu ne1ncredere5 nu er , nu %ute fi, o c le de mi/loc& A# fi fost $ t/ocorit! de toi %entru o stfel de %retenie, d c! nu le- r fi fost te m! de Andrei& To t! lume u(ise de Andrei < ni#e"s>i5 d c! el crede c! eu er m ce An st si Rom no", muli er u 2 t s! renune l $ t/ocur!, cel %uin 1n f me & Nu e8ist o sin2ur! %o%ul ie de emi2r ni ru#i5 er u sute, mii& n funcie de o%ini %olitic!, fiec re 1#i form se %ro%ri clic!, i r ceste er u enorm de multe l num!r& Andrei #i- form t cur6nd %ro%riul cerc de disci%oli, din c re f!ce u % rte cei c re crede u 1n rest ur re din stiei Rom no"ilor #i c re crede u de semene c! eu er m sin2ur su%r "ieuito re f miliei rului Nicol e& Cred c! s%er c %re(en me s!-i f c! rost de susin!tori %entru %ro%ri c u(!5 d c! st "oi , tunci %ro$ $il c! fost de( m!2it de num!rul mic de susin!tori din <erlin& Nici cum nu #tiu d c! Andrei crede cu de"!r t c! er m An st si s u do r m! folose c s!-#i tin2! sco%urile& 9 r o s! s%un un lucru 1n f "o re lui7 nrenun t niciod t!&
KM

- COLIN FALCONER -

Comunit te rus! din <erlin er o societ te cu susul 1n /os5 e8ist u r-iduci ru#i c re conduce u t 8iuri, 1n tim% ce clienii lor, c re cu (ece ni 1n urm! %ro"i(ion u c ( ne 1n trenuri, discut u %e $ nc-et din s% te des%re %rinci%ii n r-iste #i m nifeste comuniste5 conii lucr u c u#ieri 1n -oteluri, s lut6ndu-#i fo#tii muncitori 1n f $ric!, t # i cum noii Am$ s de $ol#e"ice din <erlin& Rece%ionerul din -otelul nostru fusese m re# l 1n rm t rului& <erlin er o de"!r t! ne$unie #i nimeni nu se #te%t c or #ul s!-#i re"in! %re cur6nd& n ce st! lume ciud t!, m i cont o re cu de"!r t An st si Rom no", m re duces! Rusiei? * * * Andrei m! duce uneori l un rest ur nt numit All "erdi, de %e str d 'urfUrstend mm& 9e#i % tronii rest ur ntului er u %ro %e toi mon r-i#ti, m i e8ist o m s! 1ntr-un col c re er re(er" t! 1n e8clusi"it te so"ieticilor& ' rl R de>, trimisul %erson l l lui Lenin, frec"ent des cest rest ur nt& 4nii (ice u c! "ene ici %entru c! # #li>ul er cel m i $un din <erlin5 eu cred c! "ene c s! fie ser"it de fo#tii r-iduci& ntr-o (i, er m colo cu Andrei #i cu restul dun!turii& Su$iectele de con"ers ie er u cele o$i#nuite7 d c! rul r fi tre$uit s! fie m i ferm cu m%!r!te s 1n %ri"in lui R s%utin, d c! r fi tre$uit s! l se conducere r!($oiului %e m6n 2ener lilor, o$i#nuit ref cere istoriei& 3lictisit!, mi- m 1ndre%t t %ri"ire s%re m s comuni#tilor #i m "!(ut un $!r$ t st6nd colo cu R de>, 1m$r!c t cu uniform milit r! 1n stil !r!nesc %e c re o %refer u so"ieticii& Er sl $, cu $ r$! ne 2r! #i cu cei m i ne2ri #i m i %!trun(!tori oc-i %e c re i- m "!(ut "reod t!& N- m %utut s!-mi 1ntorc %ri"ire de l el& 3ro$ $il c! simit c! 1l %ri"esc, %entru c! s- 1ntors #i #i- intit su%r me cei oc-i 1ns%!im6nt!tori& A fost c un #oc electric& )i- m s%us c! st er 1n sf6r#it o mintire, c!ci, %entru o cli%!, tre(it ce" 1n mine& Am 1ncerc t s! o 1m%iedic s! dis% r! din minte me , d r er c #i cum # fi "rut s! %rind un fir de fum& A%ro %e imedi t, mintire s- risi%it& Andrei s- 1ntors s%re mine& : Te simi $ine? E#ti c m % lid!& : Cine e $!r$ tul cel ? : R de>& : Nu el& Cel!l lt& A d t din umeri& : Nu #tiu& Nu l- m m i "!(ut %6n! cum& S- 1ntors din nou s%re ceil li #i 1nce%ut s! s%un! cu "oce t re c!, d c! r fi fost du%! el, l- r fi 1m%u#c t %erson l %e R s%utin& A dou (i, Andrei s- 1ntors c s! de l o reuniune Consiliului )on r-ist
KL

- ANASTASIA -

Su%rem, s- #e( t %e fotoliul lui, desf!cut (i rul #i mi- (is, %ro %e c din 1nt6m%l re7 : A%ro%o de $!r$ tul %e c re l- i "!(ut, de $ol#e"icul din rest ur nt& Numele lui e Iuro"s>i& Numele nu 1nsemn $solut nimic %entru mine& * * * Er m 1n <erlin de %ro %e # se luni c6nd m desco%erit de ce 1i er t6t de 2reu lui Andrei s! m! iu$e sc!& )! l!s r r s! ies sin2ur! din c s!, d r "e m ni#te dureri de c % c re nu-mi m i trece u #i m- m dus l doctor& 3o te c! nu mu(it c6nd m- m 1ntors c s!5 c6nd m intr t 1n dormitor, l- m 2!sit st6nd 1n f comodei, d6ndu-se %e $u(e cu ru/ul meu& Am i% t, cre(6nd c! e un intrus5 %urt o roc-ie ro#ie mul t!, ce %e c re mi-o cum%!r se de l ) d me @ rnet, #i % ntofi ro#ii cu toc 1n lt& 3e c % "e o %!l!rie ele2 nt!, 1nclin t! 1ntr-o % rte, #i su$ e er o %eruc! $lond!& Ro#ul din o$r /i 1i ccentu "6rst & Ne- m uit t #oc i unul l ltul& : AndreiN m murmur t& A %us ru/ul /os #i s- %ri"it fectuos 1n o2lind!& : Ce f ci, Andrei? : Ce i se % re c! f c? : 9e ce te- i 1m$r!c t cu - inele mele? : Am %l!tit %entru ele, (is el, de % rc! e8%lic i st r fi fost de /uns, #i s- ridic t 1n %icio re& Nu #tiu, %o te c! se -ot!r6se %ur #i sim%lu s! sc %e cu f cur t! minind& S%ro%i t de mine, fiind mult m i 1n lt 1n % ntofii cu toc %e c re 1i %urt & : Ar!i c un din t6rfele de %e str d 'urfUrstend mm& : Tu r tre$ui s! #tii m i $ine& : 9e ce te- i 1m$r!c t cu - inele mele? m re%et t& : 3entru c! # "re u euB stri2 t #i mi- tr s cu %utere o % lm! %este f !& 3ro$ $il c! i- %l!cut, %entru c! m- lo"it din nou, #i m i t re& A%oi m i f!cut-o de dou! ori& S%re ru#ine #i 2ro ( me , m c!(ut 1n 2enunc-i& Atunci, 1nce%ut s! m! lo"e sc! cu % ntofii mei ro#ii& )- m f!cut 2-em, cu 2enunc-ii str6n#i l %ie%t, m- m u(it i%6nd, d r el continu t s! m! lo"e sc! #i, du%! o "reme, m le#in t& * * * C6nd mi- m re"enit, Andrei er din nou 1m$r!c t cu - inele lui #i 1#i #ter2e ru/ul de %e $u(e cu o $ tist! cu mono2r m!& 3!re mulumit de el 1nsu#i& : S%er c! ne- m 1nelesB m- "erti( t&
K2

- COLIN FALCONER -

Ce %ute m s! (ic? E lul de s% im! c re m! co%le#ise tunci c6nd m- lo"it er uluitor& Lo"e c o femeie& 9e ce m! 1ns%!im6nt sem # ? )- m ridic t 1n c %ul o selor, 1ntruc6t nu "e m 1ncredere c! %ute m s! m! ridic 1n %icio re5 2enunc-ii 1nc! 1mi m i tremur u& : Cine e#ti tu, de f %t? (is el& : Sunt cine "rei tu s! fiu& : Cre(i c! !st e un /oc? : Nu #tiu& 9 c! este, n- m c6#ti2 t& : Ai cre(ut c! %e tine te "re u? (is el, cee ce mi s- %!rut un lucru ciud t din % rte unui $!r$ t c re tocm i 1#i #ter2e ru/ul de %e $u(e& : Nu sunt t6t de 1n26mf t! 1nc6t s! cred st & : Eu cred c! n- i "rut dec6t $ nii mei #i un % # %ort, (is el #i ie#it din c mer!& 4m$rele serii u c!(ut %e co"or, i r eu m- m 2-emuit %e %ode , c un c6ine c re se scunde c s!-#i lin2! r!nile& Am m i tr!it 1nc! doi ni cu cest $!r$ t rece, ciud t #i dificil, doi ni 1n c re m %retins c! sunt ce st! An st si , oricine o fi fost e & Am r!m s %entru c! nu "e m unde ltunde" s! m! duc #i cine ltcine" s! fiu& MICHAEL Am /uns 1n <erlin 1n " r nului LK20 #i m de"enit imedi t un om $o2 t& n New Ror> # fi fost do r un lt (i rist c re se str!duie#te s! scrie rticole %entru /"e /ri une s u 4e? @or9 /imes, d r 1n <erlin %ute i tr!i c un re2e cu cee ce r fi fost un s l riu de mi(erie 1n St tele 4nite& n S- n2- i "e m ser"itori5 1n @erm ni # fi %utut 1nc-iri c mere 1n Reic-st 2& C %it l unei din cele m i m ri !ri euro%ene se tr nsform se 1ntr-un (il de ne$uni& <erline(ii tr!i u de % rc! er u 1ntr-o 2 r!, de % rc! m6ine r fi %lec t s%re un loc m i $un, d r (i er u ne"oii s!-#i %o rte to t! "ere 1ntr-un 2e m nt n #i s! se descurce cum %ute u m i $ine& Ei de"enise o suferin! c re tre$ui su%ort t! cu stoicism, c o durere de dini& <!r$ ii c re r!m!seser! in" li(i 1n urm m relui r!($oi "inde u #ireturi 1n f %orilor Tier2 rten-ului #i c6nt u c6ntece %o%ul re %entru c6i" $!nui 1n %e#terile r!sun!to re le metroului& 9 r str!inii c mine tr!i u c ni#te re2i& Cu o sut! de dol ri %e lun! %ute i tr!i 1ntr-un % rt ment lu8os, "6nd nu un , ci dou! c meriste, #i %ute i m6nc 1n fiec re no %te l cele m i scum%e rest ur nte, 1n tim% ce loc lnicii $e u un 1nlocuitor de c fe , %une u miere rtifici l! %e %6ine lor muce2!it! #i se -ot!r u ce lucruri s! "6nd! c s!-#i %l!te sc! cin din se r urm!to re& 9 r 2erm nii nu er u c-i r ultimii %e sc r soci l!& Er u %ro %e cinci sute de mii de refu2i i ru#i 1n @erm ni , o sut! de mii tr!ind 1n <erlin& 9e f %t, %e tunci er un or # t6t 2erm n, c6t #i rus5 e8ist u $iserici ruse#ti, clu$uri ruse#ti,
K0

- ANASTASIA -

cinem to2r fe ruse#ti& E8ist u c-i r #i trei cotidi ne %u$lic te 1n rus!& Au(e i "or$indu-se 1n rus! %este tot #i, 1n tim% ce te %lim$ i de- lun2ul str!(ii 'urfUrstend mm l %r6n(, sunetul $ l l icilor #i l "iorilor i2!ne#ti din rest ur nte %ro %e c! co%ere (!n2!nitul tr m" ielor& ) /orit te fo#tilor ristocr i din Euro% de Est dorme u cum %e $!ncile din Tier2 rten s u 1n to letele $!r$ ilor din 2r!din (oolo2ic! din < n-of& C s! se 1nc!l(e sc!, fo#ti duci #i contese se 1nf!#ur u 1n (i re ruse#ti runc te l 2unoi, d r, c6nd "ene i rn , cei m i muli mure u oricum, "is6nd l $ luri costum te 1n 3 l tul de I rn!, l # m% nie fr nu(e sc! #i l coc in!& 4nii o meni (ice u c! e un fel de dre%t te di"in!, c!ci nici unui nu 1i %!s se de milio nele de !r ni c re 1n2-e u de fri2 #i mure u de fo me 1n Rusi rist!, d r mie tot 1mi er mil! de ei& Ru#ii nu fu2iser! de conflictele din r lor5 le lu ser! cu ei& E8ist u mon r-i#ti, n r-i#ti, f sci#ti #i, $ine1neles, comuni#ti& 9 c! fr nce(ii u in"ent t se8ul, tunci ru#ii u in"ent t %olitic & 3este tot "ede i fi#e s u ste 2uri le cine #tie c!rei soci ii %olitice, tr nsmi6ndu-#i mes /ul 1n litere c-irilice stridente& Ru#ii f!ce u 1n e8il cee ce f!cuser! #i $ol#e"icii7 com%lot u, f!ce u %l nuri, 1ntocme u le2i, discut u& Toi #ti u c! $ol#e"icii nu "e u cum s! ste %re mult l %utere, # c! mon r-i#tii se %re2!te u %entru iminent lor 1nto rcere 1n sf6nt % trie-m m!& n fond, ei er u s%er n "ec-iului re2im& * * * Tot d torit! %oliticii m /uns #i eu 1n @erm ni & Cur6nd du%! ce An st si %lec t din S- n2- i, %rietenul meu Se$ sti n <e umont o$inut un %ost l (i rul /imes din Londr & C6te" luni m i t6r(iu, mi- scris s!-mi s%un! c! "e u un %ost " c nt, d c! m! interes & L- m cce%t t& Tim% de un n #i ce" c6t m st t colo m muncit mult #i mi- u fost %u$lic te c6te" rticole %olitice& 3ro$ $il c! m im%resion t %e cine" , %entru c! cei de l Reuters mi- u oferit un %ost l 2eni lor din <erlin& 9e 1nd t! ce m- m inst l t 1ntr-un % rt ment, %rimul lucru %e c re l- u f!cut fost s! m! trimit! l )Unc-en %entru trei s!%t!m6ni5 d r, c6nd m- m 1ntors, m 1nce%ut s!-l c ut %e < ni#e"s>i& Nu mi- lu t m i mult de o (i c s!-i d u de urm!& n fond, sunt (i rist& L fel c un %oliist, #tiu cum s! 2!sesc o menii& Er duminic!, i r el er 1n curte <isericii )emori le Ruse de %e str d 4nter den Linden& Einde o$i#nuitul 2unoi mon r-ist7 istorii le r!($oiului ci"il, scrise 1n 2r $! #i ti%!rite %rost, %o"estite din %unctul de "edere l dre%tei r dic le5 foto2r fii #i ilustr te re%re(ent6ndu-l %e r l!turi de f mili lui5 m nifeste c re 1i c-em u %e ru#i s! se 1nto rc! #i s! lu%te %entru r lor& Am lu t un m nifest #i lm citit& n esen!, %retinde c! re"olui fusese o cons%ir ie sionist! #i do%t cele #i %uncte de "edere ntisemite %e c re tocm i le u(isem de l un omule
KA

- COLIN FALCONER -

su%!r t din )Unc-en& Curte s- um%lut deod t! de o meni c re ie#e u din $iseric!, m /orit te e8il i, fo#ti duci c re se 1ntorce u l % rt mentele lor cu un sin2ur dormitor din s% tele 3ieei Nollendorf, fo#ti mir li c re se 1ntorce u s! ser"e sc! l mese 1n ce in!riile ruse#ti& n tim% ce so rele de " r! 1nc!l(e curte %ietruit!, o menii su o%rit s! se 2ite 1n /urul c!rilor #i l ilustr telor, si2ur6ndu-se reci%roc c! "remurile $une de odinio r! se "or 1nto rce cur6nd& 9u%! o /um!t te de or!, cei m i muli din ei %lec ser! #i %ort rul 1nce%ut s! 1nc-id! %orile& < ni#e"s>i fusese ocu% t cu %rietenii lui #i %6n! tunci nu d!duse nici o tenie t6n!rului cu %!l!rie c re cite diferitele feluri de % mflete 1n2r!m!dite %e t r $ lui& : 3ot s! "! /ut cu ce" ? m- 1ntre$ t el, du%! ce ultimul fost ofier 1l s lut se res%ectuos #i %lec se& )i- m scos %!l!ri #i m (6m$it& : 9omnule conte Andrei Ser2-eio"ici& i m i duci minte de mine? I- lu t ce" tim%& C6nd #i- d t se m cine sunt, sin2urul semn de recuno #tere fost o lic!rire de irit re 1n %ri"iri& : Americ nulB f!cut el& 9in S- n2- iN : )ic- el S-erid n& : Ce c ui 1n <erlin? : )uncesc& : S%er c! nu lucre(i tot %entru fiuic i meric n! din S- n2- i, nu? : Acum lucre( %entru 2eni Reuters& )- %ri"it ne1ncre(!tor, r!t6ndu-se sur%rins de f %tul c! o stfel de instituie no$il! r n2 / %e cine" c mine& : Ce "rei? morm!it el #i 1nce%ut s!-#i 1m% c-ete(e c!rile #i foto2r fiile& : Ce m i f ce An st si ? : 9 c! te referi l m re duces!, nu cred c! te m i %ri"e#te& ) re duces! An st si N )! ro2& : Sunt o 2r!m d! de m ri ducese 1n <erlin& )! refere m l femei %e c re m cunoscut-o m6ndoi 1n S- n2- i& : C6t "rei? : Ce? : 3resu%un c! de st e#ti ici& : Nu "re u $ nii t!i& N- %!rut con"ins& : Ai "enit s! %ro"oci nec (uri, nu-i # ? : Nu "re u dec6t s-o "!d& S! "!d d c! e $ine& : E 1ntr-o st re de s!n!t te %erfect!& Di nu "re s! te " d!& A continu t s! %un! c!rile #i ilustr tele 1n dou! " li(e m ro u( te& : EsteN i- i st $ilit identit te ?
KC

- ANASTASIA -

: Te- m %l!tit o d t!& : 9u%! cum m s%us, nu "re u $ nii t!i& N- %!it nimic, nu-i # ? A oft t d6nc #i s- 1ntors cu f l mine& : 9u%! cum i (is #i tu, 1n momentul de f ! e8ist! multe %retenii mincino se 1n le2!tur! cu din sti Rom no"ilor& )i- lu t m i mult dec6t m- m #te%t t s! st $ilesc de"!r t identit te soiei mele& : 3ot s! o "!d? : n nici un c (& : 3oi s!-i s%ui c! m- i "!(ut #i c! m ntre$ t de e ? m m i 1ncerc t o %ist! : <ine1neles, minit el& 9 r er %re(en me ici do r o 1nt6m%l re? 9in momentul 1n c re %lec se din S- n2- i, o % rte din mine c!ut o mod lit te de o re2!si& Nu "oisem s! recunosc lucrul !st , d r i t!-m! din nou, f!c6ndu-m! de r6s din %ricin unei femei& ncerc sem s! o uit& Nu %ute m& 4nii euro%eni se 1ntorce u cu o de%enden! din %erio d %etrecut! 1n Orient5 de o$icei, er o de%enden! de o%iu, nu de o femeie& n Londr "e m un % rt ment, o %rieten!, o "i ! ec-ili$r t!& 9 r de%enden me 1mi c-inui sufletul #i -ot!r6re me de o uit se dusese %e % s6m$etei tunci c6nd mi se oferise # ns s! %lec l <erlin& Totu#i un $!r$ t tre$uie s! se f c! de r6s dintr-un moti" s u ltul, d c! nu "re s! mo r! de $!tr6nee cu o 2r!m d! de re2rete& Altern ti" l fi un t6n!r %rost este s! fii t6n!r #i 1nele%t, d r nim!nui nu i s- 1nt6m%l t nimic e8tr ordin r d c! fost 1nele%t& E8ist! multe lucruri din %ricin c!ror te %oi f ce de r6s5 c ii #i w-is>*ul, de e8em%lu& Eu n- m "ut 1n "i me dec6t un sin2ur "iciu de"!r t, #i nume femeile, An st si m i %resus de to te& 8 Au spBterC, m morm!it eu 1n 2erm n me 1n2ro(ito re #i m %lec t& Sime m %ri"ire lui < ni#e"s>i r(6ndu-mi 1n ce f!& <!nuiesc c! #ti c! "e m s! 2!sesc o mod lit te de -i stric to te %l nurile& 9 c! st 26nde , ei $ine, "e dre%t teB ANASTASIA 3e str d 'urfUrstend mm er un rest ur nt numit T-e E 2le5 er %refer tul lui Andrei5 mer2e m colo tot tim%ul& El (ice c! er c #i cum 9umne(eu r fi lu t o c fene din "ec-iul S n>t 3eters$ur2 #i r fi %us-o %e o str d! din <erlin& 3ute de"eni fo rte sentiment l c6nd er "or$ de Rusi 5 er sin2urul lucru c re 1l f!ce s! fie sentiment l& +2omotN Intr i 1ntr-un de"!r t " c rm7 (!n2!nitul f rfuriilor, ($6rn6itul $ l l icilor, c-elnerii c re stri2 u 1n rus!& 3e %ereii din c!r!mid! er u 1n2r!m!dite foto2r fii re%re(ent6nd f mili re2 l!& Eu #i Andrei ne f!ce m 1ntotde un o intr re triumf l! #i, 1n tim% ce mer2e m %rintre mese, %!re c! to t!
A

3re t6r(iuB P2erm&Q Pn& red&Q& KH

- COLIN FALCONER -

lume "re s! se 1ncline, s!-mi i m6n #i s!-mi f c! com%limente& Er m f mili re2 l! %e c re ceste suflete %ierdute nu cre(user! c! o "or m i "ede "reod t! 1n "i lor distrus!5 c-i r #i cei c re nu crede u c! er m An st si 1mi s%une u duces!& Eoi u s! cre d! #i st er de /uns %entru ei& Comesenii no#tri er u c m cei #i tot tim%ul5 "e m 1ntotde un cel %uin un duce s u o contes! cu noi l m s! #i un nume t6n!r c re %!re c! ine fo rte mult l Andrei #i i c!rui oc-i er u rem rc $il de str!lucitori& 9in %ricin coc inei, du%! cum mi- #o%tit l un moment d t unul din comesenii mei& n (iu cee , mus firul nostru de ono re er o frumo s! contes! de "6rst! mi/locie, c re tocm i sosise l <erlin& Andrei m- si2ur t c! 1l cunoscuse %e r #i %e fiicele lui, #i c! "usese cuno#tine sus%use l curte& Numele ei er N t # Ludmilo" & : Tre$uie s! o im%resione(i, mi- ordon t Andrei, 1n inte de %lec de c s!& E "it l s!-i o$inem s%ri/inul& C de o$icei, er m e8%us! semene unui o$iect, /uc6nd rolul An st siei %entru el& Nu e8ist cli%! 1n <erlin 1n c re s! nu m! simt %ri"it!, s! nu m! simt scrut t!& Nu e de mir re c! t6n/e m din ce 1n ce m i mult s! fiu sin2ur! #i c! mier dor de solitudine c sei no stre din @rUnew ld& C-elnerul, un $!r$ t cu %!rul c!runt #i cu o must ! enorm!, ne- dus m6nc re #i s- %urt t e8trem de ostil #i de ne%oliticos cu noi& Fusese c6nd" duce #i er de cee #i "6rst! cu Andrei, de#i, 1n situ i 1n c re se 2!se cum, el #i soul meu $i d c! #i- u "or$it& Contes Ludmilo" le- s%us celorl li 1n #o %t! #i %e un ton fect t c! 1l cunoscuse 1n Rusi #i c! fusese l un $ l l mo#i lui fl t! 1n f r or #ului S n>t 3eters$ur2& Er un om "ul2 r, du%! cum nesu2er t e & Str!mo#ul lui se f!cuse de ru#ine l Austerlit(, l!s6ndu-se c %tur t de N %oleon& 3e m s! #i- u f!cut % rii f rfuriile cu %eriti"e, $lini, # #li> #i $or#& Am simit %ri"ire contesei Ludmilo" fi8 t! su%r me , urm!rindu-mi fiec re mi#c re& 9eod t!, s- %lec t s%re mine #i toi #i- u 1ntreru%t con"ers iile c s! sculte& : Nu m! recuno#ti? : mi % re r!u& Sunt si2ur! c! i s- s%us& Nu-mi mintesc nimic des%re Rusi & )! %ri"e t6t de sincer, 1nc6t m fost ne"oit! s!-mi 1ntorc c %ul& : Asem!n re e str nie, i- murmur t e lui Andrei& 3!re co%le#it! de o emoie %uternic!& : O, ) iest te, nu se %o te s! m! fi uit tB Am "rut s! s%un ce" c re s! o lini#te sc!& A# se 1nt6m%l 1ntotde un 5 "e m cest sentiment de "in!, de % rc! r fi tre$uit s! %l!tesc o d torie de mult uit t!& Leciile %rimite 1ncontinuu de l Andrei 1n2reun ser! #i m i mult situ i 5 nu er m si2ur! d c! im 2inile c re 1mi "ene u 1n minte er u mintiri de"!r te
KI

- ANASTASIA -

s u o 1nc-i%uire ins%ir t! de le2endele #i ("onurile %e c re le u(isem de l el #i de mintirile lui " 2i& To t! lume se -ol$ l noi, #te%t6nd s! fiu cce%t t! s u res%ins!& 9 r N t # Ludmilo" n- f!cut dec6t s! de din c %& : A trecut t6t tim% de tunci, (is e & Am "!(ut f lui Andrei cu co d oc-iului, i- m "!(ut de( m!2ire , de(2ustul& Cre i lui nu se $ucur se de succesul s%er t& : Ai (is c! i 1nt6lnit-o de multe ori, i- #uier t el %rintre dini contesei Ludmilo" & : Er do r o feti! %e tunci& Acum e femeie 1n to t! fire & )emori 1mi /o c! feste& Tocm i tunci, c-elnerul dus l m s! o lt! f rfurie cu # #li>& : 9 c! femei st e m re duces!, eu sunt El dimir Ilici Lenin, scr6#nit el #i %lec t& Andrei #i- runc t #er"etul %e m s! #i s- ridic t 1n %icio re& : Tic!losul !l er un nenorocit de 2ener l, i r cum e un m!r6t de c-elnerB stri2 t el& O s!-l runc n str d!B A ie#it c o furtun! din s l!, cer6nd s!-l " d! %e #eful loc lului& S- l!s t o t!cere 1n2ro(ito re& C6nd $!tr6nul c-elner s- 1ntors 1n s l!, r6n/e %e su$ must !, "i(i$il 1nc6nt t de sc nd lul %e c re 1l %ro"oc se& C6nd trecut %e l6n2! mine, i- m %us %iedic!& A c!(ut l %!m6nt, i r f rfuriile cu $or# u descris un rc %erfect #i %oi u teri( t %e %ode , f!c6ndu-se (o$& <or#ul /uns %e %erei, stro%ind o foto2r fie f miliei re2 le, c ni#te %ic!turi de s6n2e& )- m uit t l $ietul $!tr6n, 1n2ro(it! de cee ce f!cusem& S- uit t l mine dintre resturile de f rfurii #i $or# cu t6t ur! 1n %ri"iri, 1nc6t m fost ne"oit! s!mi 1ntorc c %ul& Ce-mi "enise s! f c # ce" ? Andrei s- 1ntors 1n s l! c-i r 1n cli% 1n c re N t # Ludmilo" stri2 t7 : E8 ct st r fi f!cut An st si B A%oi, ce st! str!in!, mirosind % rfum ieftin, s- ridic t de l locul ei #i m1m$r!i# t& To t! lume cl m t, $!tut din % lme #i %l6ns, i r Andrei cerut # m% nie& Er m 1nc! o d t! centrul tuturor lucrurilor, c-ei s%er nelor lor& N- m "ut nici un sentiment de 1m%linire, do r o 2ro (! nesf6r#it! f ! de situ i me & n mi/locul cestei scene de $ucurie, l- m "!(ut %e $!tr6nul duce %lec6nd %e furi#, cu - in l$! distrus! din %ricin %etelor, d tori lui f ! de mon r-ie fiind 1n sf6r#it f!cut!& * * * n s% tele $ rului din rest ur ntul T-e E 2le er o sc r! circul r! c re duce l clu$ul de no %te de l su$sol, unde, d c! "e i destui $ ni, te %ute i 1ntinde %e
KJ

- COLIN FALCONER -

c n %ele 1ntr-o c mer! %rost lumin t! #i %ute i $e # m% nie fr nu(e sc! #i m6nc ciu%erci mur te %6n! dou (i de dimine !& 9e o$icei er c6te un $iet emi2r nt c re c6nt l "io r! %e o scen! mic!, 1n sc-im$ul unor $ c#i#uri& Contes N t # Ludmilo" er 1nc6nt!to re de l dist n!& 9o r tunci c6nd te %ro%i i de e "ede i c! frumusee ei er rtifici l! #i 1i d!de i se m du%! ridurile de l oc-i #i du%! 1ncreiturile de l 26t c! er %ro$ $il cu (ece ni m i 1n "6rst! dec6t cre(use#i l 1nce%ut& 3iele ei r!t c -6rti ce r t! m!cel rului #i tru%ul 1i er consum t %ro$ $il de tu$erculo(!& Fum %re mult, i r ccesele de tuse o l!s u de multe ori s! se ($ t! minute 1n #ir c s! res%ire& C toi emi2r nii, nu "or$e dec6t des%re trecut7 des%re %etrecere st #i $ lul !l costum t, des%re %rieteni mori, s!r!cii s u dis%!rui, des%re se(o ne soci le demult uit te, des%re c se no$ile #i f milii $une, cum dis%!rute %entru totde un & F!ce f ! noii ei "iei 1n <erlin %ref!c6ndu-se c! ce st nu e8ist!& : ;i-l minte#ti %e fr tele rului, ) iest te? m- 1ntre$ t e , %oi #i- cerut imedi t scu(e& mi % re r!u& <ine1neles c! nu i-l minte#ti& )ereu uit st & Di r6s de mic ei 2lum!& )i se %!re deconcert nt felul 1n c re unii o meni 1mi s%une u ) iest te, i r lii nu, 1n funcie de %rofun(ime con"in2erii lor& : Am "!(ut %o(e cu m rele duce, i- m (is eu& To te # -(isele mele mintiri %ro"in din l$ume de foto2r fii& Trecutul meu : d c! e l meu : fost sc-i t 1n culori se%i & Istori me fost confecion t! din %o"estirile #i mintirile lui Andrei& : Er un om minun t& At6t de mu( ntB Am "ut o rel ie moro s! cu el& )- m 1ntre$ t ce tre$ui s! r!s%und& A"usese o rel ie moro s! cu unc-iul meu& Ast ne f!ce %rietene intime? : Er un femei t& Nu er deloc c Andrei& A (6m$it du#m!nos& A fi8 t o i2 r! 1n %orti2 ret #i %rins-o& 3e scen! er o femeie, un din cele m i frumo se %e c re le "!(usem "reod t!& Er su$ire c o trestie, "e %!rul $lond #i lun2 #i un fel o$sed nt #i e8 2er t de se mi#c & Tocurile 1n lte 1i scote u 1n e"iden! mu#c-ii 2 m$elor, i r f ei "e o frumusee t6t de eteric! 1nc6t r fi %utut s! fie din m rmur!& C femeie, m simit c! m! cu%rinde 2elo(i & Andrei o de"or din %ri"iri& L mine nu se uit se niciod t! # & Femei 1nce%ut s! c6nte un c6ntec rusesc "ec-i, de din inte de re"oluie, com% ni t! de o "io r! #i de o $ l l ic!& S l er cufund t! 1n t!cere& : <ine1neles, Andrei nu "re dec6t milio nele t le& : Ce? ntins! %e c n %e c o 1m%!r!te s!, N t # mi- urm!rit re ci cu oc-ii %e /um!t te 1nc-i#i& : Se s%une c! 1n < nc An2liei ( ce o de"!r t! como r! 1n lin2ouri de ur #i 1n $i/uterii& 9 c! $ $ i din Co%en- 2 o s! decid! "reod t! c! tu e#ti de"!r t An st si , o s! %rime#ti toi $ nii&
KK

- ANASTASIA -

< $ & Adic! $!tr6n 1m%!r!te s!& : 3resu%un c! merit! #i el ce" %entru tot ce f!cut %entru mine& : E m i mult dec6t ce" , dr 2!& 9 c! tu "ei fi le s , Andrei l nostru " de"eni re2ent& Er %entru %rim o r! c6nd 1mi d!de m se m cu de"!r t de mi( %entru c re /uc u ce#ti o meni& 9e 1nd t! ce $ol#e"icii "e u s! fie r!sturn i de l %utere : #i Andrei (ice c! er do r o c-estiune de luni, du%! cum mer2e u lucrurile : mon r-i#tii "e u s! se certe %e tronul r!m s li$er& Eu tot nu %ute m cce%t idee c! Andrei er 2 t s!-l re"endice 1n numele meu& Noiune er %re ridicol!& Indiferent c6t de des m! %re(ent Andrei dre%t m re duces!, eu nu m! %ute m 26ndi dec6t l f %tul c! ce st! duces! se culc se c6nd" cu c-ine(i 2r #i #i cu en2le(i ri2i(i& : )! 1ntre$ d c! e 1n st re s! i$! un mo#tenitor, #o%tit N t # & L- m "!(ut %e Andrei uit6ndu-se l noi, su%!r t c! "or$e m 1n tim% ce femei c6nt & L n i$ cu elB : C-i r cre(i c! # %ute fi e ? m 1ntre$ t-o& )i- m inut res%ir i 1n tim% ce m #te%t t s! r!s%und!& A# %ute fi eu ce st! f ntom! misterio s! numit! An st si ? 9 r N t # n- %utut s u n- "rut s! r!s%und!& n loc de st , s- %lec t s%re mine #i mi- #o%tit7 : 4it!-te l o menii !#ti & Tr!iesc cu toii 1ntr-o lume de "is& IdioiiB A%oi %uc t-o un cces de tuse con"ulsi"!& Andrei s- uit t ur6t l e , du%! c re #i- 1ndre%t t din nou teni su%r frumo sei c6nt!ree de %e scen!& MICHAEL Deful meu de l Reuters er =erem* S nderson5 studi se l O8ford, #ti cinci lim$i str!ine, "e un %!r cu c!r re e8 ct l mi/loc #i "or$e de % rc! "e %rune 1n 2ur!& Er 2enul de en2le( %e c re 1l ur m de cum 1l "ede m, un lt m!2 r 1n26mf t cu un com%le8 nesuferit de su%eriorit te& 9 r S nderson er un om %e c re 1l %ute i cu 2reu detest , c-i r #i tunci c6nd er i %redis%us l st 5 "e f rmec, un sim sec l umorului, )ed li de Ono re %entru cur / 1n m rele r!($oi #i o %ro"i(ie nesf6r#it! de i2!ri& E 2reu de s%us c re din ceste numero se c lit!i minun te m- cucerit& 9e 1nd t! ce m /uns 1n <erlin, S nderson m- lu t su$ ri% lui, e8%lic6ndumi tot, de l com%le8it te %oliticii 2erm ne %6n! l ce m i $un! mod lit te de deose$i o f t! de un $!r$ t 1m$r!c t c o f t! : m!rul lui Ad m : 1n $ rurile de %e Friedric-str sse& A# c!, $ine1neles, S nderson fost omul l c re m- m dus s! cer sf turi cu %ri"ire l misterul An st siei Rom no"& : Rom no"ii sunt o f cere m re cum, (is el& E ce st! Ann Andersen, de e8em%lu, c-i r ici 1n <erlin& Anul trecut fost o femeie 1n 3 ris c re %retinde c! e m re duces!&
LMM

- COLIN FALCONER -

Er m 1ntr-un din c fenelele de %e str d 'urfUrstend mm, %ri"ind % r d c re trece %rin f no str!, tr "estiii c re mer2e u le2!n6ndu-#i #oldurile, emi2r nii din cl s mi/locie c re se %lim$ u %e str d! 1m%odo$ii cu nestem te, e"it6nd cer#etorii de %e trotu r c re "inde u #ireturi %entru c6i" $!nui& : Nu e "or$ de o %rines! %ierdut!& E "or$ de %olitic!& E "or$ de lu%t %entru succesiune& 9 c! An st si r fi 1n "i !, r com%lic totul& Ee(i tu, mice, sunt trei %retendeni %rinci% li l tronul Rusiei& E m rele duce Nicol e din 3 ris, un om %reci t, destul de inteli2ent, d r ori2ine lui e %us! su$ semnul 1ntre$!rii& A%oi m i e C-iril, fr tele rului& El r tre$ui s! fie succesorul, d r nu se 2r!$e#te nimeni s!-l ierte %entru cee ce f!cut& : 3entru cee ce f!cut? : n LKLI, m!r#!luit %e Ne"s>i 3ros%e>t cu sold ii lui #i #i- oferit ser"iciile 9umei 1n lu%t 1m%otri" rului& L ce "reme, %re#edintele 9umei 1ncerc de f %t s!-l %!stre(e %e Nicol e %e tron, # c! i- s%us lui C-iril s! se duc! c s!& C-iril s- 1ntors l % l tul lui #i r$or t ste 2ul ro#u %e co%eri#& Cei m i muli mon r-i#ti ru#i r %refer s!-l " d! %e Lenin %e tron dec6t %e C-iril& : Cine e l treile %retendent? : 9ucele de .esse, cel!l lt fr te l lui Nicol e& <!tr6n 1m%!r!te s! : c re locuie#te 1ntr-un c stel din 9 nem rc : r!m6ne c %ul f miliei Rom no" #i %ro$ $il c! l- r susine %e duce 1n def "o re lui C-iril, d r nu " recuno #te c! %e dr 2ul ei Ni>i 1l m!n6nc! "iermii& Ast e %rinci% l %ro$lem!& Oricine " fi les, re ne"oie de %ro$ re $!tr6nei& : Di An st si ? : E mo rt!, mice& m%reun! cu restul f miliei& : 9 r d c! n- r fi? I%otetic "or$ind& A d t din c %, d r intr t 1n /oc& : n %rimul r6nd, r tre$ui s! 2!se#ti %e cine" c re s! o %o t! identific dincolo de orice 1ndoi l!& 3ro$lem e c! mem$rii f miliei s- u retr s l ; rs>oe Selo 1n ultimii ni, u tr!it c ni#te %ustnici& E8ist! do r c6i" o meni 1nc! 1n "i ! c re #i- r %ute duce minte cum r!t An st si 1n ultimii ni& Nu uit , er ce m i mic! din cele % tru fiice, # c! nu er consider t! fo rte im%ort nt!& Di- termin t de $!ut c fe u & : Acum c6t tim% i %lec t din New Ror>? : Acum % tru ni& : Te- i m i 1ntors "reod t!? Am d t ne2 ti" din c %& : <ine& S! %resu%unem c! toi cei c re te cuno#te u, f mili t , %ro %e toi %rietenii t!i, dis% r lu i de un " l uri # de %!& Cine m i r!m6ne? O m!tu#!, $on t de c6nd er i mic, un 1n"!!tor& Te 1ntorci 1n New Ror> #i %retin(i c! e#ti mo#tenitorul "erii f miliei& 9 r un "eri#or %e c re nu l- i cunoscut niciod t! nu "re c tu s! %rime#ti mo#tenire , # c! s%une c! e#ti un im%ostor& C6t de u#or
LML

- ANASTASIA -

cre(i c! " fi s! do"ede#ti cine e#ti d c! nu i documente? : 9 c! m!tu# me 1#i duce minte de mineN : 9 r d c! te- i sc-im$ t, d c! nu m i e#ti indi"idul cu fi(ic su%er$ %e c re 1l m cum 1n f oc-ilor? S! %resu%unem c! te- i 1n2r!# t s u c! i- m i c!(ut din %!r, i r m!tu# t nu m i re nici e o memorie %re $un!& n"!!torul t!u nu e si2ur, trecut mult tim% de tunci& <on te ine minte do r de cum (ece ni& Se /un2e l tri$un l, e8ist! o meni c re te- u "!(ut de c6te" ori #i sunt destul de si2uri c! e#ti tu, %6n! c6nd un "oc t de#te%t 1i c-e m! c m rtori #i le %une 1ntre$!ri c re s!-i 1ncurce, s!de#te 1ndoi l 1n minte /ur ilor& n cele din urm!, totul de%inde de $unic t & <unic e o c!e cert!re !, %e /um!t te ne$un! de durere, c re l- %refer t 1ntotde un %e "eri#orul t!u #i re interes s! %retind! c! nu e#ti cine (ici tu c! e#ti& : 9e ce- r f ce st ? : 3entru c! tunci r tre$ui s! cce%te c! fiul ei f "orit murit& Di este t6t de 1nne$unit! de durere, 1nc6t s- m!2it c! cest 1nc! tr!ie#te& Ast s- 1nt6m%l t cu $!tr6n m%!r!te s!& 3o te c! Ol2 , T ti n , ) ri #i An st si er u ne%o tele ei, d r Ni>i er cel %e c re 1l iu$e & Ni>i er totul %entru e & Am 1neles ce "oi s! s%un!& n fond, Rom no"ii er u cele$ri %entru e8centricit te lor din inte de r!sco l $ol#e"icilor& Citisem $io2r fiile7 c6nd rul er %e front 1n tim%ul m relui r!($oi #i (eci de mii de sold i ru#i er u m!cel!rii 1n /urul lui 1n fiec re (i, Nicol e scri 1n /urn lul lui %ro %e num i des%re "reme& ntre tim%, soi lui %rime sf turi cu %ri"ire l %ro$leme medic le #i %olitice de l un c!lu2!r desfr6n t m$ul nt& : 3rin urm re, c-i r d c! ce st! f t! des%re c re i- m "or$it este An st si , (ici c! n- r %ute -o do"edi niciod t!& : E8 ct& 9e#i, c femeie, n- r %ute mo#teni tronul %rin le2e % ulin!, d c! r fi cce%t t! c fiind de"!r t An st si , deci(iile ei cu %ri"ire l succesiune im%eri l! r fi de net!2!duit& .esse nu " l!s s! se 1nt6m%le # ce" 5 "re tronul %entru el& 9e f %t, din moti"e diferite, nimeni din f mili ei nu "re c An st si s! fi su%r "ieuit& Di, 1ntruc6t nu "or s! cre d!, nu "or crede& S- %lec t s%re mine& : ) i e $ine1neles #i c-estiune $ nilor& : Ce $ ni? : Se ("one#te c! -o #c $!tr6n! din 9 nem rc fu2it din Rusi cu milio ne de dol ri 1n di m nte #i $i/uterii& Se (ice c! le ine su$ % t 1ntr-un cuf!r m re din %iele& An st si r "e dre%tul l o % rte din $ ni& mi % re r!u s! s%un st , d r %o"este se re(um! l cine %rime#te $ nii& )- %ri"it mir t& : 9o r nu cre(i c! femei st %e c re o cuno#ti e de"!r t %rines!, nu-i # ? Am d t din umeri, c #i cum n- r fi "ut nici o im%ort n! %entru mine, c #i
LM2

- COLIN FALCONER -

cum r fi fost do r o %o"este c re 1mi 1nfl!c!r se instinctele de (i rist& : Nu c-i r, m (is eu& El (6m$it& : Dtii, mne(i e un truc iste& : 4n truc? : Amice, d c! # "re s! m! d u dre%t o numit! %erso n!, st # f ce& Nu conte (! c! e#ti o ctri! $un!, m i cur6nd s u m i t6r(iu "ei f ce o 2re#e l!7 numele unui c6ine s u l unui ser"itor, m6nc re t %refer t!& Nu %oi #ti niciod t! totul des%re "i ltcui" , e im%osi$il& 9 r, d c! s%ui c! i- i %ierdut memori , tunci totul se reduce l sem!n re fi(ic! #i nimeni nu %o te do"edi nimic cu de"!r t& n lte 1m%re/ur!ri, < ni#e"s>i r fi %utut s! reu#e sc!& : Nu cred c! An st si se %ref ce, l- m contr (is& : @6nde#te-te %uin7 memori t te re%re(int!, mice, este tot lul %erson lit!ii t le& 9 c! n- i memorie, nu #tii de unde e#ti, nu #tii ce e"enimente i- u m rc t "i , nu #tii nimic des%re tine& )emori este sufletul t!u& 9 c! f t st c-i r nu-#i minte#te nimic, #i- %ierdut identit te & nse mn! c! %o te s!-#i in"ente(e un nou!& Er (i rist5 cinismul f!ce % rte din %rofesie& : Cred c! i dre%t te, m murmur t eu& )- m 26ndit l An st si # cum o "!(usem %entru %rim d t! 1n ce se r! 1n clu$ul de no %te7 o f t! f!r! suflet& I se %otri"e %erfect& At6t do r c! cum "e un trecut, i r eu f!ce m % rte din el& Dti m ce e"enimente 1i m rc ser! "i , fusesem colo #i contri$uisem l %roducere lor& Cu lte cu"inte, An st si f!ce % rte din trecutul meu cum, f!ce % rte din mine& Dti m c! tre$uie s! o "!d din nou, s! e8orci(e( f ntomele, s! o scot din minte #i din "i me & * * * Atmosfer din 9ou2l " ri E2el er %lin! de fumul sc6r$os l i2!rilor ruse#ti t ri& Sc6r6itul 1n2ro(itor l unei "iori se u(e dintr-un col 1ntunec t, un c-elner trecut %e l6n2! mine duc6nd f rfurii cu $lini #i # #li>& n to te foto2r fiile de %e %ereii 1nc-i#i l culo re #i co%erii cu % nouri din ste/ r er fie rul, fie f mili lui7 i t!-l ici %e Nicol e sosind l 3 l tul de I rn! 1n LKL0 %entru s!r$!tori trei secole de domnie din stiei Rom no"5 i t!-l din nou, 1n uniform lui cenu#ie #i cu co(oroc %e c %, ins%ect6nd tru%ele %e o c6m%ie %lin! de noroi5 i t!-l colo, 1ntr-o uniform! l$! m rin!re sc!, %o(6nd %entru un %ortret ofici l 1m%reun! cu f mili lui& Rest ur ntul er 2lomer t #i mi- lu t ce" tim% s! 2!sesc %erso n %e c re o c!ut m& < ni#e"s>i er 1m%reun! cu %rietenii lui l o m s! din col, fl t! 1n fundul rest ur ntului5 l dre %t lui er o t6n!r! su$ire #i $lond!, i r l st6n2 o
LM0

- ANASTASIA -

ruso ic! 1n "6rst!, m i de2r $! c-i%e#! dec6t frumo s!& n /urul lui er o$i#nuit dun!tur! de no$ili e8il i, 1n to t! s%lendo re lor "e#te/it!& L- m u(it din cel!l lt c %!t l 1nc!%erii discut6nd des%re nu #tiu ce %ro$lem! %olitic!& A%oi, toi u 1nce%ut s! "or$e sc! ruse#te #i nimeni nu s- sinc-isit de mine& Am st t l c %!tul mesei, fi86nd-o %e An st si cu %ri"ire & Se sc-im$ se, desi2ur& Eu ine m minte o %erso n! f!r! d!%ost, 1ns%!im6nt t! #i % lid!, cu ce rc!ne l oc-i #i cu ni#te m6ini oso se c re se mi#c u nelini#tite, c un fluture l$ c re ($ur dintr-un loc 1n ltul& Se 1ns!n!to#ise, st er cl r5 cum "e culo re 1n o$r /i #i c rne %e cele o se delic te& 9 r ce m i m re sc-im$ re nu er de ordin fi(ic5 er o met morfo(! s%iritului, "i(i$il! 1n felul 1n c re st!te l m s!, cu oc-ii str!lucitori #i s%ri/inindu-#i $!r$i cu m6n & Er tent! #i 1ncre(!to re 1n sine& An st si me se reunise cum" cu lume & C6nd m- "!(ut, f!cut oc-ii m ri& A %us m6n %e $r ul lui < ni#e"s>i, i r el #i- 1ntreru%t fr ( #i #i- ridic t %ri"ire & 3e f lui se cite u m6ni #i cred c! #i s% im & 9eod t!, toi s- u o%rit din "or$it #i s- u uit t de- lun2ul mesei l cest str!in c re "enise ne nun t l mic lor dun re& : <un!, An st si , m 1nce%ut eu& : )ic- elBN 3o te c! er $ucuro s! s! m! " d!5 nu mi- m %utut d se m & N- m reu#it niciod t! s! descifre( e8%resiile de %e c-i%ul ei& : Andrei Ser2-eio"ici, m s lut t, d6nd din c % s%re < ni#e"s>i& 3ro$ $il c! #ti c! o "oi c!ut 5 1l "erti( sem 1n %ri"in inteniilor mele 1n curte <isericii )emori le Ruse& )i- 1ntins m6n cu o o rec re 2r ie, i r eu im str6ns-o& : Acest domn este o cuno#tin! de- me din Orient, le- s%us el celor de l m s!& +i rist& )i- m 1ndre%t t din nou %ri"ire s%re An st si & 4it sem c6t de frumo s! er , c6t de mult m! fect & Nu "e m cum s! e8%lic lucrul !st , nici mie, nici ltcui" & Nu "e nici o lo2ic!& )- m uit t l e #i m simit c! 1nce% s! rd& : Andrei, unde 1i sunt $unele m niere? 1ntre$ t femei c-i%e#!& N- r tre$ui s!-i oferi un loc mus firului nostru? Contele r!t de % rc! r fi "rut m i de2r $! s!-mi t ie 26tul& 9 r intr t 1n /oc #i m- 1ntre$ t d c! doresc s! st u cu ei l m s!& A fost "i(i$il u#ur t c6nd m refu( t& n sc-im$, m $!2 t m6n 1n $u(un r #i m scos o c rte de "i(it!& I- m d t-o An st siei& : Lucre( l $iroul de ici l 2eniei Reuters& Se "ede c! < ni#e"s>i r fi "rut s! i-o smul2! din m6n! #i s! o f c! $uc!i, d r r c m fi $!tut l oc-i d c! r fi f!cut st 1n f tuturor&
LMA

- COLIN FALCONER -

: Reuters? : Nu %ot s! r!m6n un %ierde-" r! o "e#nicie& 3e f lui < ni#e"s>i se cite un dis%re tot l& : Ar!i minun t, i- m (is eu An st siei& : )ulumesc& : )! $ucur s! te "!d din nou& 9!-mi un telefon c6nd i tim%& Am %lec t, 1ntre$6ndu-m! 1n tim% ce ie#e m l so re ce re(ol" sem cu st & Nu #ti m dec6t c! tre$ui s! o "!d din nou, sin2ur!, d r nu crede m cu de"!r t c! m! " sun "reod t! #i m "ut dre%t te& ANASTASIA C6nd l- m re"!(ut, sentimentele mele u fost %e c6t de %uternice %e t6t de ne #te%t te& )! 26ndisem de multe ori l el de c6nd %lec sem din S- n2- i, uneori $lestem6ndu-l %entru "i l c re m! cond mn se, lteori ru26ndu-m! %entru sufletul lui, c!ci 1mi s l" se "i & ntr-o dimine !, cur6nd du%! sosire no str! l <erlin, eu #i Andrei lu m micul de/un 1n "il no str! de %e str d 'urfUrstend mm, i r soul meu 1mi r!t se 1n (i r un rticol des%re r!sco lele comuniste din S- n2- i& Er menion t #i numele lui )ic- el, i r eu 1mi mintisem cu dr 2 de el& Andrei "e %e f ! ce e8%resie %e c re /unsesem s! o recunosc5 1nsemn c! se %re2!te s! s%un! ce" e8trem de r!ut!cios& : Ei, el "e desi2ur o %!rere $un! des%re tine& : Ce "rei s! s%ui cu st ? 1l 1ntre$ sem eu, #tiind c! rde de ner!$d re s!-mi s%un!& : Nu i- m (is tunci %entru c! n- m "rut s! te su%!r& 9 r mi- cerut $ ni c6nd i- m s%us c! "re u s! te i u cu mine l <erlin& : L- i %l!tit? A %us (i rul %e m s! #i s- uit t l mine cu t6t condescenden! 1nc6t m "rut s!-i tr 2 o % lm!& : <i t de tine& N- i $!nuit? )i- cerut o mie de dol ri& I- m d t $ucuros $ nii, desi2ur& 9 r ti%ul e un de"!r t tic!los& O mie de dol riN A# d r, c " lerul meu 1n rmur! str!lucito re m! "6nduse c %e o $uc t! de c rne& 9 r !st n- fost sin2urul moti" %entru c re m /uns s!-l ur!sc& 3e m!sur! ce mi- m d t se m de i dul 1n c re co$or6sem cu Andrei, mi- m mintit cu dr 2 de % rt mentul lui )ic- el de %e str d N n>in2, c!ci fusese s nctu rul #i d!%ostul meu #i l- m ur6t %e )ic- el %entru f %tul c! m! f!cuse s!-l %!r!sesc& 3o te c! "! mir i de li%s me de recuno#tin!5 1n fond, d c! n- r fi fost el s! m! %escui sc! din r6u cu t6t cur /, n- # fi /uns colo& Ce %ot s! "! s%un? Inim nu re lo2ic!& 9 r t ndree su%r "ieuit, uneori c-i r 1nflorit, dedesu$tul dis%reului meu
LMC

- ANASTASIA -

rece& n scurtul meu trecut nu er dec6t clu$ul de no %te #i %oi )ic- el& Anumite cli%e %etrecute cu el 1n S- n2- i er u sin2urele mintiri frumo se din trecutul meu $rut l& Di c re fost mo#tenire lui? <un!t te #i cur / tem%er te de l!comie #i e2oism& )- s l" t #i %oi m- "6ndut& Ce s! 1nele2 din st ? MICHAEL n " r nului LK20, flor!riile fl te de- lun2ul str!(ii 4nter den Linden er u o de"!r t! e8%lo(ie de culori& C fenelele er u %line de m tro ne 1n "6rst! 1m$r!c te du%! mod de l 3 ris, 1n tim% ce de ce l lt! % rte ,eidend mm$rUc>e-ului fetiele se "inde u $!r$ ilor de "6rst! mi/locie, i r co%iii mure u de tu$erculo(! 1n % rcuri& Andrei < ni#e"s>i #i- ridic t o s%r6nce n! "o%sit! 1n ne2ru #i #i- %us lene# un $r %e s%!t rul sc unului& : Ere u s! o l #i 1n % ceB mi- stri2 t el& Ar n/ sem s! ne 1nt6lnim ici, 1i s%usesem c! " fi 1n folosul lui& n cele din urm!, fusese de cord s! discute cu mine, de#i f!r! tr 2ere de inim!& Am %ri"it % r d #te rs! de funcion ri #i de ofici li m!runi i 2u"ernului c re se 1m$ul(e u %e Friedric-str sse, duc6ndu-se s! i %r6n(ul& Siluet <r nden$ur2 Tor-ului se contur %e fund lul unui cer de un l$ stru % lid& : Ai u(it ce- m s%us? : Ere u s!-i i u un inter"iu& : Ce? : Cred c! e un su$iect de rticol $un& Di i ne"oie de %u$licit te& Andrei s- sc-im$ t l f !& : Tot des%re $ ni e "or$ ? f!cut el, cu o not! de uimire 1n "oce& : )! f ci s! r6d& : 9 c! n- # fi fost eu, r fi lucr t #i cum 1ntr-un clu$ de no %te din S- n2- i& : Cum s%ui tu, mice, m (is eu& N- re dec6t s! cre d! lucrul !st , d c! # "re & 9oi tr "estii u trecut %e l6n2! noi, $r l $r , fete ie#ite l %lim$ re& Am "!(ut dorin din oc-ii lui& n lumin str!lucito re so relui, r " 2iile %ro"oc te de de%endenele lui er u #i m i "i(i$ile5 u(isem c! er de%endent de coc in!, %rintre lte "icii %e c re le m i "e & 9ro2uri, # m% nie, $!ieei frumo#i, un stil de "i ! destr!$!l t #i %ro$ $il c! er o %o" r! c-i r #i %entru resursele lui $o2 te& A"e ne"oie c in"estii lui s! de ro de cur6nd& : 9eci ce (ici? N-o s! dure(e dec6t o or!, %o te dou!& 3oi s! fii %re(ent 1n c mer! tot tim%ul, d c! st "rei& A d t din umerii lui sl $i& : A# %ute s! r n/e( tre $ st , contr cost&
LMH

- COLIN FALCONER -

Am r6s& C-elnerul dus c felele, d r n- m "rut s! m i %relun2esc con"ers i & )i- m runc t c rte de "i(it! %e m s!& : Atunci d!-mi un telefon, m 1nc-ei t, #i m %lec t& mi cuno#te m omul #i #ti m c! Andrei n-o s! l se s!-i sc %e oc (i st & Er un om dis%er t& 9 c! r fi #tiut el c! eu er m l felB * * * < ni#e"s>i locui l c %!tul str!(ii 'urfUrstend mm, 1n @rUnew ld& C sele er u 1n2r!m!dite unele 1n ltele 1ntr-o %!dure de %ini 1ntunec t! #i cenu#ie, un loc lini#tit, cu e8ce%i l!tr tului c6inilor cum%!r i de st!%6nii lor s! lun2e intru#ii& Am fost 1nt6m%in t l intr re de o men /er! cu #or l$& )i- s%us c! sunt #te%t t %e tonul cui" c re #te%t s! "in! ntre%renorul de %om%e fune$re& )condus 1n!untru& Er m 1ntr-o "il! 1n stil rococo, c re mirose %uternic muce2 i& C s er %lin! de comorile dun te de conte 1n tim%ul #ederii lui 1n S- n2- i7 " (e c-ine(e#ti de %e "reme din stiei )in2, %i%e de o%iu 1ncrust te cu $i/uterii, un c % din 2resie %ro"enit din C m$od2i s u Si m& Ace st! colecie " ri t! nu se 1m%!c deloc cu t $lourile cu r me urite #i %line de %r f c re co%ere u %ereii7 c ( ci r!nii, c!(ui 1n %osturi eroice %e c6m%uri de $!t!lie 1n"!luite 1n fum, r!t6nd o$osii #i 1n2ri/or i, de % rc! tocm i s- r fi 1ntors de l o %etrecere (2omoto s!& Nu se "ede u %e nic!ieri m6ini #i %icio re de(mem$r te s u cr nii (dro$ite, c ii %!re u furio#i, d r nu-#i "!rs u m ele %e /os #i nu er u femei "iol te s u co%ii m!cel!rii& @lorii ruse#ti trecute, # cum o menii c < ni#e"s>i "oi u s! le in! minte& )! #te%t u 1n s lon, #e( i unul l6n2! ltul c #i cum r fi %o( t %entru un %ortret& El %urt smoc-in2 #i fum o i2 r! fi8 t! 1ntr-un %orti2 ret din filde#, o % rodie %ro%riei %erso ne& An st si st!te l6n2! el, %e un sc un cu s%!t r 1n form! de ri%!& 3urt o roc-ie l$! cu m6neci lun2i, ti"it! cu d ntel!, mintind de foto2r fiile m rilor ducese %e c re le "!(usem eu, foto2r fii f!cute 1n inte de $dic re t t!lui lor& 3!re % lid!, c lm! #i eteric!& Cee ce $!nuiesc c! er #i inteni lui < ni#e"s>i& )- m #e( t %e un sc un, i r men /er ie#it 2r!$it!, l ordinul lui < ni#e"s>i, s! duc! ce#tile de c fe & )i- m scos c rneelul #i stiloul din $u(un r, simind tot tim%ul %ri"ire An st siei intit! su%r me & : i mulumesc c! i fost de cord s! "or$e#ti cu mine, m (is eu, fr (! cu c re 1nce%e m fiec re inter"iu& : Andrei (is c! i- d t o mie de dol ri %entru mine& Sunt muli $ ni, m i les c! tu m- i cum%!r t n2ro& Ai o$inut un %rofit $un&
LMI

- ANASTASIA -

)- m uit t l < ni#e"s>i& F lui er l fel de %l t! #i de li%sit! de e8%resie c o lo% t! nou!& An st si me se sc-im$ se& 9e unde 1n"! se s! fie t6t de t!io s!? Er influen soului ei, f!r! 1ndoi l!& : Nu e r!u, continu t e , insist6nd su%r su$iectului& S!-i s%un? Nu& L n i$ cu e B : Nu, nu e r!u, m 1ncu"iin t eu& : Ar fi tre$uit s! ceri m i mult& Se % re c! unii o meni cred c! sunt o m re duces!& O mie de dol ri? Andrei te- %!c!lit& : Er m dis%er t s! sc % de tine& El nu #ti cum e s! ste omul cu tine 1n c s!& S- 1nro#it& ) re duces! s u nu, c!%!t se cu si2ur n! tem%er mentul unui ristocr t din <erlin& 3!re c! r fi "rut s!-#i %un! ser"itorul s! m! $iciui sc! %entru neo$r!( re me & : Tot m i m6(2!le#ti? 1ntre$ t e & :9 & : Cum i reu#it? Nu i- u citit cei de l Reuters rticolele? : Cred c! nu, m r!s%uns, refu(6nd s! mu#c mome l & ntr-un fel, o %refer m # , 1nfl!c!r t!, dec6t s! fie ce fiin! trist! #i fr 2il! %e c re o cunoscusem 1n S- n2- i& : 3utem s! 1nce%em od t!? s!rit < ni#e"s>i irit t& )en /er dus c fe u : c fe de"!r t!, nu 1nlocuitor : i r eu m 1nce%ut inter"iul, %un6nd 1ntre$!ri l c!ror r!s%uns 1l cuno#te m de/ 7 d c! 1#i minte cum fu2it din Rusi ? Cum fusese %rimit! de emi2r nii din <erlin? 9 c! #o"!i , < ni#e"s>i inter"ene %rom%t #i o 2-id s%re r!s%unsurile %e c re le re%et se f!r! 1ndoi l! cu e & mi d!de u im%resi unei m ri ctrie, co%le#it! de m!rime rolului ei, #i unui sufleor& )- m 1ntre$ t din nou de ce f!ce m st 5 "oi m s-o "!d reu#ind s u e#u6nd? 4n rticol din % rte 2eniei Reuters " tr 2e cu si2ur n! teni , " 2r!$i 1ntrun fel re(ult tul& : Ce le- i s%une o menilor c re %retind c! e#ti o im%osto re #i c! mne(i t este do r o str t 2em!? : Ast cre(i tu? m- 1ntre$ t e , de % rc! o tr!d sem cum" %un6nd o stfel de 1ntre$ re& : Nu conte (! ce cred eu& : Tu e#ti cel de l c re %ornit totul& < ni#e"s>i nu s- %utut $ine& : )uli o meni c re u cunoscut f mili re2 l! 1n inte de re"oluie u recunoscut-o imedi t, # cum m f!cut #i eu& Am cerut tot /utorul medic l %osi$il c s! o /ut!m s!-#i recu%ere(e memori , lucru c re cred c! " do"edi f!r! %utin! de t!2 d! de"!r t identit te& )- m uit t l An st si , c re d t u#or din umeri& Au(ise discursul !st de o
LMJ

- COLIN FALCONER -

mie de ori& : ) i este o femeie 1n <erlin c re %retinde c! este m re duces!& Numele ei este Ann Andersen& Ai u(it de e ? : <ine1neles& : Nu cre(i c! e8isten dou! An st sii 1ntr-un sin2ur or # d!une (! %reteniei t le? : Sunt si2ur! c! d & : Nu te der n/e (!? Oc-ii l$ #tri #i lim%e(i s- u o%rit su%r me #i %ri"ire ei trecut %rin mine& : )! der n/e (!, d r nu %ot f ce nimic 1n %ri"in st & : Ce %oi s!-mi s%ui des%re succesiune Rom no"ilor? A desc-is 2ur s! r!s%und!, d r < ni#e"s>i inter"enit din nou& : C-estiune succesiunii Rom no"ilor " fi -ot!r6t! de 1nd t! ce m re duces! " fi fost recunoscut! le2 l& : 9e $!tr6n 1m%!r!te s!? :9 & : Di c6nd cre(i c! se " 1nt6m%l st ? Sur%rin(!tor, An st si r!s%uns f!r! s! e(ite& : Ere u s!-mi "!d din nou f mili & Ere u s! #tiu cine sunt #i cum m /uns ici& )! ro2 do r c $!tr6n 1m%!r!te s! s! fie de cord s! m! %rime sc! #i s!-mi s%un! d c! sunt s u nu ne%o t ei& Nu "re u dec6t s! #tiu cine sunt& : Nu "ei %u$lic st , mi- cerut < ni#e"s>i& L- m i2nor t& : Te 26nde#ti "reod t! l S- n2- i? m 1ntre$ t-o eu& < ni#e"s>i s!rit 1n %icio re& : Inter"iul s- termin tB inter"enit el& Oc-ii l$ #tri c de 2-e ! i An st siei s- u o%rit su%r me #i efectul fost tul$ur!tor& Am simit c! rd de dorin!& O dore m de mult! "reme #i 1n cel moment m- m -ot!r6t s! f c orice c s-o i u 1n %oi de l el& : S%er c! 1i "ei ine cu"6ntul #i nu "ei f ce nimic c re s! o discredite(e %e soi me 1n oc-ii lumii& : ) i m do r o 1ntre$ re& : Inter"iul s- termin tB )i- m $!2 t l loc stiloul #i c rneelul #i m- m ridic t& St!te 1ntre mine #i An st si , # c! n- m %utut s!-i ure( o du%!- mi (! %l!cut!& < ni#e"s>i m- lu t de $r , d r mi l- m smuls din m6n lui& N- #tiut niciod t! c6t de %ro %e m fost s!-i s% r2 n sul& Am %lec t #i m u(it u# tr6ntindu-se f!c6nd c6inii s! l tre din nou %rin tot @rUnew ldul& Er o du%!- mi (! su%er$! de " r!& C!ldur so relui 1i f!ce s6n2ele s! fi r$!& Tre$ui s! o i u 1n %oiB
LMK

- ANASTASIA -

ANASTASIA Andrei 1mi inter(ice s! ies din c s!, m! su%r "e2-e mereu, cen(ur ce s%une m, ce f!ce m& 9 r nu %ute fi cu oc-ii %e mine c-i r tot tim%ul& A 1ncerc t s!-i monte(e %e ser"itori 1m%otri" me , d r ei 1l dis%reui u #i mine u %entru mine d c! eu 1i nesocote m "reod t! instruciunile& Tst e %reul %e c re 1l %l!te#ti %entru ro2 n!& * * * N t # Ludmilo" st!te sin2ur! 1n c fene , e8%un6ndu-#i ele2 n $l!nii de "ul%e #i %erlelor f lse unor str!ini c re trece u %e l6n2! m s ei f!r! s! s%un! niciod t! nimic& Felul 1n c re r!t i 1nsemn totul 1n <erlin #i er sin2urul lucru %e c re muli o meni 1l m i "e u& N t # o$i#nui s! ste colo #i s!-#i $e 1nlocuitorul de c fe , r!t6nd m6ndr! #i teri$il!, cu %!rul 2ri(on t str6ns 1n coc l s% te& O consider m sin2ur me %rieten! #i confident! dintre toi s teliii c re or$it u 1n /urul str!lucitorului meu so& N- m 1neles niciod t! c re fusese st tutul ei soci l 1n S n>t 3eters$ur2 1n inte de re"oluie5 e (ice c!-#i duce minte de mine, c! m! recunoscuse din %rim cli%! 1n c re m! "!(use& Er lini#titor s! te confruni cu o stfel de si2ur n!& ) i mult dec6t oricine, N t # m- con"ins c! er m cine (ice u ei c! sunt, c! #mec-eri er s! 1n"! %ur #i sim%lu s! m! /oc %e mine 1ns!mi din nou& S u %o te c! nu er dec6t t6t, o #mec-erie& Acum, c6nd %ri"e m foto2r fiile de %e %erei, durere %e c re o sime m 1n %ie%t er un fi(ic! re l!& 3l6n2e m %ierdere unei f milii de c re nu-mi minte m, %ute m c-i r s! m! f c c! "!rs l crimi %entru ei& O d t!, m sur%rins ni#te o meni din rest ur nt %ri"indu-m! #i mi- m d t se m c! %l6n2e m& Au d t din c % #i u sc-im$ t 1ntre ei %ri"iri %line de 1neles, l crimile mele confirm6ndu-le c! er m 1ntr- de"!r An st si & Di stfel ilu(i s%orit& Er 1ntr-un din %rimele (ile de to mn!& Andrei se dusese l r! s! % rtici%e l o lt! #edin! Consiliului )on r-ist Su%rem& 9 c! $ol#e"icii r %ute fi 1n"in#i cu "or$ , el #i %rietenii lui i- r fi m s cr t cu mult tim% 1n urm!& n tim% ce el er %lec t, i- m nesocotit instruciunile #i m- m dus s! m! 1nt6lnesc cu N t # , s! m i f c s! tre c! c6te" ore #i s!-i %ri"esc %e ciud i 1n roc-iile lor frumo se %lim$6ndu-se no# %e str d 'urfUrstend mm& 9u%! scen din rest ur nt, N t # "oise s! fle totul des%re frumosul meric n c re "enise l m s no str! din 9ou2l " ri E2el& Fusese iu$itul meu 1n C-in ? Eenise du%! mine ici? 3!re c! to t! lume "e 1n c % num i idei %roste#ti& : E do r un (i rist 1n c!ut re unui su$iect de rticol, m r!s%uns& : 3o te s! scrie des%re mine oric6nd dore#te, (is N t # #i r6s 2utur l, %!r6nd %ro %e c! m6r6ie& A# "re s! m! 1ntind %e m #in lui de scris, i r el s! sco t! un re%ort / sen( ion l din mine&
LLM

- COLIN FALCONER -

A(i m "or$it des%re celel lte An st sii5 er u c6te" 1n 3 ris, i r ici, 1n <erlin, Ann Andersen er f "orit (i relor& Am 1ncerc t s! nu m! 26ndesc l ele c l ri" lele mele, m 1ncerc t s!-mi duc minte c! %reteni me r %ute fi o 2re#e l! 1n2ro(ito re& 9 r 1ncet, (i du%! (i, $sor$e m si2ur n N t #ei, lui Andrei #i restului clicii no stre #i m- m tre(it de"enind l fel de sc nd li( t! c ei de celel lte %retendente& C6nd" fusesem e8trem de cinic! 1n %ri"in identit!ii mele& Acum er m %ro %e con"ins! c! ei "e u dre%t te& 3!re u cu toii t6t de si2uri& 9u%! ce ne- m $!ut c fe u , N t # m- ru2 t s! mer2 cu e & +ice c! "e ni#te foto2r fii "ec-i %e c re "oi s! mi le r te& Er m 1n2ro(it! de semene in"it ii& C!ut m l$ume de foto2r fii # cum %!rinii 1#i c ut! 1n %!dure co%iii %ierdui, l 1nce%ut cu s%er n!, %oi co%le#it! de dis%er re& Fiec re c!ut re c re nu d!de re(ult te m! con"in2e c! n-o s-o m i "!d niciod t! %e An st si Rom no" me & 9 r m cce%t t& Dti m c! Andrei n-o s! se 1nto rc! 1n se r st & Di m recunoscut 1n in"it i N t #ei o femeie sin2ur! c re 1m$!tr6ne #i c re "e ne"oie de $un!t te me & * * * Acele str!(i cenu#ii medie" le su2er u o m!reie %ierdut!, cele lei c!(ute 1n % r 2in! er u un refu2iu %erfect %entru e8il ii c re %l6n2e u "ec-e Rusie& 9e su%r fiec!rui rc #i fiec!rei u#i er u $l (o ne #i "ulturi din %i tr!, co%erite cu un str t de murd!rie #i de funin2ine "ec-i de o sut! de ni& +2omotul % #ilor no#tri er 1n!$u#it de o %!tur! de ce ! rece de to mn!& 4n tren (!n2!nit %e %odul de c le fer t! 1n tim% ce trece m %e su$ el& 9oi $!r$ i st!te u unul l6n2! ltul /os %e trotu r5 unul 2!sise un muc de i2 r! 1n c n l #i 1l %rinsese, 1m%!rindu-l cu %rietenul lui& Am scotocit %rin %o#et! c s! le d u ce" & C6nd" er u de /uns c6te" monede& Acum, cu un milion de m!rci 2erm ne r %ute s!-#i cum%ere do r un c6rn t %e c re s!-l 1m% rt! 1ntre ei& : N- r tre$ui s! f ci st , m- mustr t N t # 1n tim% ce mer2e m m i de% rte& i 1ncur /e (!& : 3!re u c! u ne"oie de 1ncur / re& 4n $!tr6n c6nt l rmonic! 1n %r 2ul u#ii unei c se frumo se c re de"enise o locuin! d!r!%!n t! de 1nc-iri t& Am intr t 1ntr-o curte sinistr! #i N t # scotocit %rin 2e nt! du%! c-eie& : Aici locuie#ti? m 1ntre$ t& : Te o$i#nuie#ti, r!s%uns e & 36n! tunci cre(usem c! toi emi2r nii tr!i u c mine, 1n "ile triste #i muce2!ite, scunse 1n %!dure& A% rt mentul mic l N t #ei mirose ume(e l! #i %utre(iciune, ferestrele d!de u s%re o curte murd r!, e"ile er u ru2inite #i
LLL

- ANASTASIA -

%ereii din c!r!mid! er u %!t i de funin2ine& A"e un dul %, un % t, o $uc!t!rie mic!, o m s! #i c6te" sc une cu s%!t re t ri& n tim% ce st!te m colo #i m! uit m 1ns%!im6nt t! 1n /ur, m "ut sen( i c! N t # 1#i et l s!r!ci & F4ite c6t de multe i tuG, %!re s! s%un! sinistr c mer!& FAcum uit!-te l c6t m eu& Acum c! i "!(ut st , 1mi d tore(i ce" %entru loi lit te me &V Am $!ut un 1nlocuitor de c fe , %oi N t # dus l$umul de foto2r fii, m6nuindu-l cu res%ect, de % rc! r fi fost o #u"i! din %!rul unui co%il mort& n cel moment m recunoscut nu sl!$iciune ei, ci %e ce soului meu& Andrei e8 2er se im%ort n N t #ei c s! scund! num!rul mic l susin!torilor din <erlin, c s! cre sc! 1n oc-ii mei& 3e m!sur! ce discut m, mi- m d t se m cu dis%er re c! N t # nu er contes!5 m sc c!(ut #i, f!r! s! mi se s%o"ede sc!, f!r! s!-#i ce r scu(e, mi- s%us c! nu er contes , ci tuto re co%iilor cestei & Er c #i cum cre(use c! #ti m lucrul !st de l $un 1nce%ut& 3o te c! "e dre%t te5 $!nuiesc c! o % rte din mine #tiuse& st dintotde un & : i duci minte de $ lurile m sc te? 1ntre$ t N t # , 1n tim% ce %lo i se %relin2e %e ferestrele murd re& C6t de distr cti"e er uB mi mintesc c! do mn contes! o$i#nui s! %o rte cele m i sc nd lo se costume& O d t! s- 1m$r!c t c o scl "! indi n & Contes N 9e % rc! r fi fost ce m i "ec-e #i m i $un! %rieten! ei #i nu fost ei st!%6n!& Ce ilu(ii 1#i cre ser! emi2r nii cu %ri"ire l "ieile lorB : 4nde ne- m cunoscut? Oc-ii N t #ei u str!lucit& : Er l 3 l tul de I rn!, cu oc (i s!r$!toririi celor trei sute de ni de din stie& Er m colo c s! m 2ri/! de co%ii %e dur t slu/$ei ceremonio se& : Am "or$it? E r6s& : <ine1neles c! nu& Tu er i cu dr 2 t m m! #i cu dr 2ul t!u t t! 1n %rocesiune& 9 r nu er i l m i mult de un metru de mine& mi mintesc c-i%ul t!u de % rc! r fi fost ieri& : Acum (ece niB )- i con"ins c! m! cuno#te i fo rte $ine5 si2ur n t se $ (e (! %e f %tul c! mi- i "!(ut fu2iti" f cum (ece ni? : Nu %ot s! cred c! $!tr6n 1m%!r!te s! " refu( s! te " d!, continu t e & C! #i- r %ute $ ndon %ro%ri ne%o t!B 3 r"enitele ste sunt de "in!, $ine1neles, d r tot nu %ot s! 1nele2 cum %utut s! m6ne re1nt6lnire t6t "reme& C6nd 1#i " d se m ce- f!cut, n-o s! #i-o ierte niciod t!& A 1nc-is l$umul #i m6n26i t cu dr 2 co%erile sim%le, de % rc! r fi fost din c tife & Er fri2 1n c mer!5 locuin nu er 1nc!l(it!& Am st t m6ndou! colo 1n 1ntunericul to mnei, i r eu mi- m d t se m ce s%er ne %urt m %e umerii mei de %retendent!& O menii !#ti nu "or de"!r s u ordine5 "or o %rines! dis%!rut!& Eor frumusee, rom ntism #i str!lucire& Cred 1n mine %entru c! u ne"oie s! cre d!&
LL2

- COLIN FALCONER -

: ;ine minte c! 1i suntem cu toii de"ot i, ) iest te, #o%tit N t # #i #i%us #o"!itor m6n %e m6n me & Fusese semn t un contr ct& @!sisem o su%us! de"ot t! #i, 1n sc-im$, tre$ui s! o s l"e( de ume(e l! #i de fri2& A# c! i t!-ne colo, ducese #i tuto re 1m%reun!, c!ut6nd s l" re #i s%er n & MICHAEL <erlin nu er fo rte diferit de S- n2- i& Orice or # din lume 1n c re m fost e c r cteri( t de "iciu, les du%! 2ustul loc l& n S- n2- i er o%iul, 1n New Ror> er u $!uturile lcoolice inter(ise, 1n <erlin er coc in & Di se8ul, desi2ur& Se8ul er s re #i %i%erul <erlinului& <erlinul er s%eci li( t 1n se8ul %!c!tos, 1n de%r "!rile c re 1#i croiesc drum 1n orice or # tunci c6nd $ nii 1#i %ierd " lo re #i (iu de m6ine nu m i conte (!& 3e C- ussierstr sse, %rostitu tele minore % trul u %e trotu r, nici un m i m re de dois%re(ece ni& A"e u codie 1m%letite, %urt u roc-ii scurte #i 1#i le2!n u %o#etele c ni#te %rofesioniste, dis%!r6nd cu clienii lor 1n oric re din -otelurile ieftine c re se 2!se u cu 2r!m d 1n (on!& Surorile lor m i m ri se ocu% u de lte 2usturi& ntr-o (i, 1n tim% ce mer2e m %e T uent(ienstr sse, o femeie ie#it din um$r! #i mi- #o%tit c6nd m trecut %e l6n2! e 7 : Erei s!-mi lin2i 2-etele? Nu te cost! dec6t trei mili rde de m!rci #i o i2 r!& E un c-ili%ir, lie sc"enDB )- m 1ntors& 3urt 2-ete 1n lte din %iele de culo re ne 2r! #i "e o cr " #! 1n m6n!& @-etele ei fuseser! lustruite c le unui ser2ent m /or& )i- f!cut cu oc-iul& Am refu( t-o %oliticos #i mi- m continu t drumul& Trei mili rde c s! lin2i 2-etele le B 4n c-ili%ir de c re "e i % rte do r 1n <erlinN Cele m i frumo se fete de %e str d 'urfUrstend mm er u $!r$ i& n $ rurile %rost lumin te dintre $iseric m%!r tul ,il-elm #i 2r!din (oolo2ic!, funcion ri 2u"ern ment li d i cu %udr! #i ru/ i 1#i su%liment u "eniturile mici f!c6nd curte m rin rilor $ei #i di%lom ilor str!ini, oferindu-le ndro2init te #i se8 or l& 4#or de 1neles cum de ce n ion l-soci lismul lu m%lo re& Nu c! eu tr!i m c un c!lu2!r& <!r$ tul e $!r$ t, c-i r #i tunci c6nd e 1ndr!2ostit& Er u c6te" nemo ice tr se de i2!ri, de dresuri de m!t se #i de mesele cu c re le f!ce m cinste 1n rest ur nte& Ne /ut m reci%roc #i nici ele nu m! iu$e u& 9 r nu mi-o %ute m sco te %e An st si din minte& Am scris rticolul, # cum %romisesem, #i l- m f!cut 1n # fel 1nc6t s! tr 2! teni unei numite $!tr6ne m%!r!tese din Co%en- 2 & Nu m i li%se dec6t s! s%un c! Reuters o crede 1n 1ntre2ime& A%oi m #te%t t telefonul An st siei& Am #te%t t t6t de mult, 1nc6t %ro %e
C

Iu$iel P2ermQ& Pn& red&Q LL0

- ANASTASIA -

c! 1ncet sem s! m i s%er& * * * Friedric-str sse #i str d 'urfUrstend mm er u rterele or #ului, d r sufletul il 2!se i 1n c fenele, 1n locuri %recum C fO, 9es ,estens, =ost*, Sc-iller #i )ono%ol& Aici "ene u $erline(ii s! cite sc! (i rele : de#i to te "e#tile er u rele : s! se 1nt6lne sc! cu %rietenii, s! $6rfe sc! #i s! discute %olitic!& Ar n/ sem s! ne 1nt6lnim 1n Rom nisc-e C fO, "i( "i de <iseric )emori l! Rus!& Er l fel de m re c o ier9eller# l ne"oie, 1nc!%e u 1n e o mie de clieni& 9e st o lesesem& C6nd sosit, An st si s- uit t 1n /ur, f scin t!& Clienii er u o dun!tur! color t!7 unii "e u %lete lun2i #i r!(lee, lii er u r #i 1n c %5 unii er u 1n (drene, lii 1n $l!nuri5 er c-i r #i un t6n!r 1m$r!c t c un cow$o* meric n, cu ci(me 1n %icio re #i cu %inteni& : Ce loc e !st ? m- 1ntre$ t& : N- i m i fost niciod t! ici? : Nu ne ducem dec6t l c fenele ruse#ti& : To t! lume "ine ici7 comuni#tii, n r-i#tii, d d i#tii, m r8i#tii& mi %l ce s! st u ici #i s! tr 2 cu urec-e , s! m i flu c6te ce" %entru rticolele mele& i "e(i %e cei doi $!r$ i c re /o c! # -? Cel din dre %t e Emm nuel L s>er& A fost c m%ion mondi l l # - tim% de %ro %e trei(eci de ni& Acum doi ni, un cu$ ne( l- 1n"ins #i i- lu t titlul& : 3rin urm re, d c! m! in"it! s! /oc cu el, n- r tre$ui s! % rie(& Am (6m$it& : C m # ce" & C-elnerul ne- dus c fe u , i r eu m %ri"it-o st6nd colo t6t de dre %t!, de % rc! colo n ei "erte$r l! r fi fost o "er2e din oel& )i- m mintit c! "e cee #i inut! c6nd er m 1n S- n2- i5 cine" o 1n"! se s! ste # & Ast nu do"ede nimic, cu e8ce%i f %tului c! nu f!ce %ro$ $il % rte din cl s mi/locie& 9e#i se sc-im$ se mult, unele lucruri r!m!seser!7 cei oc-i 1ns%!im6nt i, momentele lun2i de t!cere, sentimentul c! o % rte din e li%se#te& Er o c!l!to re r!t!cit! 1ntr-o 2 r! necunoscut!, #te%t6ndu-#i $ 2 /ele dis%!rute, un co%il %ierdut 1ntr-o secie de %oliie din centrul or #ului, cu oc-i m ri #i s%eri i& 9 r cel %uin 1#i rec!%!t se dorin de tr!i, instinctul c re o %!r!sise 1n ce no %te 1n S- n2- i& : Ar!iN minun t, i- m (is& A d t din c %, cce%t6nd com%limentul de % rc! r fi fost un $uc-et ieftin de flori runc t 1n $r ele ei de un str!in& )- m simit $rusc st6n2 ci #i li%sit de t ct& : Cum mer2 lucrurile cu < ni#e"s>i? m 1ntre$ t re%ede, c s!-mi scund st6n/ene l &
LLA

- COLIN FALCONER -

: )! tr te (! destul de $ine& : )! $ucur s!N Dtiu c! e#ti $ine& )- m 26ndit mult l tine& A d t i r din c %, d r n- oferit nici un indiciu cu %ri"ire l ce sime cum, c! m! "ede din nou& A# er e 7 nu #ti i niciod t! ce 26nde s u ce %l!nui & 3o te c! n- r fi totu#i o %r d! c-i r t6t de u#o r! %entru c m%ionul mondi l de # - de l m s ce l lt!& : 9e ce m- i sun t? m 1ntre$ t-o, s%er6nd " 2 c! se " d de 2ol& A res%ir t d6nc& : Nu e8ist! dec6t dou! %erso ne ici 1n <erlin c re #tiu ce m fostN 1n inte& 4n e soul meu& : O s!-i %!stre( secretul& S- 1ncrunt t, c #i cum n- r fi fost si2ur! de st & )- m simit /i2nit& 9 r 1ntre noi er o %r!% stie cum5 misterio s me d ns to re nu m i er dec6t o mintire durero s!& : A# deci& ) re duces! An st si , m #o%tit 1n 2lum!& : E8 ct, i r felul 1n c re (is-o m- #oc t, %entru c! er fo rte serio s!& Ce ironieB Eu fusesem cel c re %ornise cruci d , i r cum er m F "oc tul di "oluluiG& 3o te c! 1mi "oi m d ns to re 1n %oi& : ;i-e fric!? m 1ntre$ t-o& : Nu #tiu& Ce lt! " ri nt! m? Anonim tul& : 3e unii din noi nu-i der n/e (! st & : 3e mine m- r der n/ & Di lucrul !st m- #oc t& <!nuiesc c!, o d t! ce i fost sedus de cele$rit te, de so rt! s u oricum s-o fi numind, nu m i %oi tr!i f!r! e , # cum (is An st si & 3recum coc in , %recum o%iul, "isele ei sunt m i dulci dec6t li%s de culo re "ieii& < ni#e"s>i 1i d!duse s! 2uste o mostr!& Acum, An st si "oi m i mult& : 9 c! mi- # minti m!c r un lucruB Ar %une c %!t %o"e#tii !stei & : Cre(i? Ace st! Ann Andersen 1#i minte#te multe lucruri #i m /orit te o menilor tot nu sunt con"in#i& : 9 r eu r!t c An st si & E nu& : Ar!i c An st si 1n oc-ii lui < ni#e"s>i& Ne- m $!ut c fe u #i m discut t, d r n- m /uns nic!ieri cu con"ers i & )m 1ntre$ t d c! fusese de cord s! se 1nt6lne sc! cu mine c un ct de r!("r!tire 1m%otri" soului ei5 c6t des%re mine, m! f!cusem de r6s destul& 3o te c! n-o "oi 1nele2e niciod t! cu de"!r t %e ce st! t6n!r! femeie ciud t! #i cu %ro$leme5 #i %entru %rim d t! mi- m d t se m c! cee ce i se 1nt6m%l se 1n trecut 1i distrusese c % cit te de iu$i un $!r$ t& Eoi "isele %e c re i le %romisese < ni#e"s>i& 3!re m i de% rte de mine c niciod t!& A"e m #i eu m6ndri me & )i- m (is c! er tim%ul s!-mi reduc %ierderile& Ne- m str6ns m6inile #i ne- m des%!rit 1n str d!& n tim% ce m! 1nde%!rt m,
LLC

- ANASTASIA -

mi- m (is c! st er ultim o r! c6nd "e m s- m i "!d& E de"eni o %o"este s%us! se r t6r(iu ltor $!r$ i, l un % - r cu "in #i un tr $uc& )isterul ei " d!inui5 " fi dr 2oste me ne1m%linit! #i %o te c! " fi m i $ine # & Eoi %lec #i nu m! "oi uit niciod t! 1n %oi& ANASTASIA C s er 2o l!5 er (iu li$er! ser"itorilor& .olul "e ce" sc-im$ t7 o " (! c-ine(e sc! de %e "reme din stiei )in2 #i un %umn l 1ncrust t cu $i/uterii dis%!ruser! de %e m s orn ment l! de l6n2! o2lind!& )i- m scos %!l!ri #i - in #i m 1ndr!(nit s! runc o %ri"ire ner"o s! 1n o2lind!& F me er 1m$u/or t! #i "e m ce e8%resie %e c re o u femeile c6nd 1#i 1n# l! soul& 9esi2ur, orice lt! femeie r fi o$ser" t st imedi t, d r eu er m con"ins! c!-l %ot %!c!li %e Andrei& )- m o%rit l %iciorul sc!rii, mi- m inut res%ir i #i m scult t& ) i er cine" 1n c s!& Se sime un miros str!in5 %e m s din s lon er u dou! % - re, unul m6n/it cu ru/ de un ro#u %rins& )- m simit ciud t de r!nit!& Er "or$ do r de m6ndri me , $ine1neles& Er m c-i r t6t de res%in2!to re 1nc6t %ute s! f c! dr 2oste cu o lt! femeie, d r nu %ute s! f c! dr 2oste cu mine? 3e co"or er un % ntof din %iele de culo re ne 2r!, cu toc cui& L- m lu t de /os, 26ndindu-m! s! i-l runc 1n c %& Stoc sem 1n mine doi ni de furie 1m%otri" mo/iciilor, %reteniilor #i ne2li/!rii lui& )- m o%rit 1n dre%tul u#ii #i m scult t& Er u c dou! nim le 1n c!lduri& Am intr t 1n c mer!& 9ou! c %ete s- u 1ntors s%re mine din #ternuturile 1nc6lcite& 4nul % rine c6nt!reei de l 9ou2l " ri E2el, t6t do r c! cum nu m i "e %eruc $lond!& Ade"!r tul ei %!r er $lond #i scurt #i, f!r! %eruc!, f ei c!%!t t o o rec re f mili rit te& n s% tele o$r /ilor d i cu ro#u, ru/ului 1ntins #i l s%r6ncenelor f!cute cu creionul er t6n!rul de l 9ou2l " ri E2el c re st!te de multe ori l6n2! Andrei, $6nd n son& n momentul cel , soul meu er c!l re %e el, str6n26ndu-l de #olduri& Intr se 1n c $in c6nt!reei %e u# din s% te, c s! (ic # & F lui er %uternic m c-i t!, d r, 1n focul % siunii, 1#i %ierduse #i el %eruc ne 2r!& Am -ot!r6t %e loc c!, d c! " fi s! c-elesc %recum soul meu, n-o s! m! m i m c-ie(& Efectul er ridicol& Ce %ro st! fusesemB 3ro$ $il c! imor lit te soului meu fusese e"ident! %entru to t! lume , cu e8ce%i me & Ne- m uit t unii l lii& )i- lu t ce" tim% s! m! o$i#nuiesc cu ce st! nou! %ri"eli#te5 un lt moment im%ort nt 1n mic me istorie& Am "!(ut o %ic!tur! de sudo re %relin26ndu-se %e t6m%l soului meu& : nc-ide u# c6nd ie#i, f!cut el& Di # m f!cut& * * *
LLH

- COLIN FALCONER -

Noiem$rie5 to te culorile dis%!ruser! din lume& <erlin e8ist do r 1n nu ne cenu#ii #i totul er leo rc! din %ricin %loii5 mirosul or #ului er mirosul "e#mintelor umede, l $urului c re ie#e din - inele ude, l um$relelor c re f!ce u $!lto ce de %! l6n2! r di to rele din c fenele& Tr m" iele (!n2!ne u 1n ce !, fetele de %e str d 'urfUrstend mm se str6n2e u unele 1n ltele 1n %r 2ul u#ilor, 1m%!rind i2!ri umede& E 2 $on(ii suferin(i #i tu$erculo#i i <erlinului 1#i t6r u cu 2reu %icio rele %e su$ %od un s u mure u 1n lini#te no %te 1n Tier2 rten, necunoscui #i ne/elii de nimeni& 3e o%t noiem$rie, un insti2 tor ustri c %e nume Adolf .itler #i fostul c ncel r, Ludendorff, u 1ntreru%t un discurs inut de 2u"ern torul < " riei 1ntr-o ier-9eller din )Unc-en #i, 1ncon/ur i de o 2lo t! de susin!tori, %relu ser! %utere & O s!%t!m6n! m i t6r(iu "ut loc o lu%t! cr6ncen! %e str!(i #i .itler fost rest t& Num i des%re st "oi lume s! "or$e sc! 1n c fenele& 9es%re st #i des%re cum s! f c! rost de suficient! m6nc re& E lo re m!rcii 2erm ne sc!(use, /un26ndu-se de l un milion de m!rci c6t er un dol r meric n %e 1nt6i u2ust l o r t! de sc-im$ de unu l o sut! cinci(eci de mii de mili rde de m!rci 2erm ne& 9e f %t, @erm ni nu m i "e moned!& * * * n fiec re (i dis%!re c6te ce" din % rt ment& Er c #i cum m fi fost "ictimele unui -o c re fur %uin c6te %uin, d r er m %re %olitico#i c s! discut!m %ro$lem 1ntre noi #i %re delic i c s! inform!m %olii & L 1nce%ut er u do r " (ele #i lte o$iecte u#o re, c re %ute u fi mut te din loc& A%oi u 1nce%ut s! dis% r! t $lourile de %e %erei #i co"o rele c-ine(e#ti din s lon #i din dormitor& Dti m ce se 1nt6m%l!, d r, 1ntruc6t nu %ute m f ce nimic, m %!str t %ur #i sim%lu t!cere #i m- m nec!/it& Andrei de"enit din ce 1n ce m i moroc!nos, uneori c-i r "iolent& Am 1n"! t s! nu-i st u 1n c le& 9 r, 1ntr-o (i, ine"it $ilul s- %rodus& * * * Er $e t c6nd /uns c s!& Eu tocm i m! $!2 sem 1n % t #i l- m u(it $!t6nd din %icior %rin c s!, stri26ndu-le ser"itorilor s! duc! o sticl! de # m% nie din %i"ni!& A%oi desc-is u# dormitorului, tr6ntind-o de %erete& : Am ni#te "e#ti minun teB mi- stri2 t& A st t colo, cl!tin6ndu-se, cu frunte str!lucind de $ro$o ne de tr ns%ir ie& Im "!(ut ro#ul din o$r /i %e fund lul %omeilor lui % li(i& : ) re duces! Ol2 "ine l <erlinB <!tr6n 1m%!r!te s! 1n %erso n! i%ermis s! "in!B Ere s! te cuno sc!B
LLI

- ANASTASIA -

Ol2 er fiic $!tr6nei 1m%!r!tese5 m re do mn! nu-#i %!r!se niciod t! c stelul din 9 nem rc , ci o trimite %e Ol2 s! um$le %entru e %rin to t! lume & 3ro$ $il c! er 1n sf6r#it con"ins! c! %reteni me de fi recunoscut! 1n mod le2itim "e temei& Andrei trimite de luni de (ile scrisori 1n 9 nem rc #i 1ncerc se s! influene(e toi mem$rii Consiliului )on r-ist Su%rem, i r cum, fire#te, rticolul lui )ic- el st6rnise din nou interesul cu %ri"ire l c u( me & Nu-mi "ene s! cred c! cest lucru se 1nt6m%l se 1n sf6r#it& : 9e 1nd t! ce o s! te cuno sc!, o s! #tie cine e#ti& A#te%t re no str!, tuturor, e %e termin te& 9e 1nd t! ce o s! te cuno sc!, o s! #tie cine e#ti& 3 ri se %e mine, con"ins c! " c6#ti2 & )i( er m re5 1#i %l s se 1ncredere c %e ni#te /eto ne de c (ino %e ce st! duces! c re ofere o # ns! su%liment r!5 c6#ti2!torul lu tot7 o$ine controlul su%r succesiunii Rom no"ilor #i, stfel, su%r Rusiei& Andrei $!use %re mult! # m% nie, i r l eufori lui se d!u2 ser! u#ur re #i dis%er re & Re ci me m- sur%rins7 er 2ro (!& Sosise 1n sf6r#it momentul c6nd Ol2 "e s! m! e8 mine(e # cum un ne2ustor de ntic-it!i e8 mine (! un o$iect r r din %orel n, c6nd "e s! decl re c! sunt fie de"!r t %rines!, fie o im%osto re& 9 r d c! "e s! fie de( m!2it!? 9 c! "e m s! %ic testul? L un moment d t, /unsesem #i eu s! cred cu de"!r t c! sunt %rines An st si & L fel c N t # , l fel c Andrei, crede m %entru c! tre$ui s! cred, %entru c! nu "e m lt! o%iune cce%t $il!& Nu "oi m s! continuu s! tr!iesc d c! er m do r o refu2i t! dis%er t!& F!r! An st si nu e8ist s%er n!& )en /er dus # m% ni #i Andrei desf!cut-o& 9o%ul c re s!rit din sticl! sun t c un foc de rm!& S%um curs %e co"or& Andrei um%lut dou! % - re, "!rs6nd m i mult %e /os, #i mi- "6r6t un % - r 1n m6n!& : n cinste m rii ducese An st si B to st t& Di- 2olit % - rul& : A"em multe de f!cut 1n "edere %re2!tirii t le& Ol2 " fi ici %oim6ine& 9!-te /os din % tB A tr s de ce r# furi& : Tre$uie s! fim %re2!tiiB * * * Di stfel 1nce%ut instruire & Er m c o ele"! c re toce 1n inte unui e8 men im%ort nt& Andrei nu m! l!s s! m! odi-nesc deloc& C!rile (!ce u desc-ise %este tot, %e m!su!, %e c n %e , %e %ode & <i$liotecile #i li$r!riile ruse#ti din <erlin er u %line de "olume le2 te 1n %iele #i de re"iste des%re f mili Rom no", i r Andrei le cum%!r se %e to te& Er u destule inform ii de 1n"! t #i de $sor$it& Andrei se %lim$ 1nco ce #i-ncolo %rin f me , 1ntocm i c un %rofesor& : T t!l t!u "e o cic trice c-i r ici, (is el tin26ndu-#i frunte & C6nd er
LLJ

- COLIN FALCONER -

t6n!r, 1nc! re"ici, s- dus 1n = %oni 1ntr-o "i(it! ofici l! de st t& n tim% ce se %lim$ %e str d! 1ntr-un loc numit Otsu, fost t c t de un %oliist c re m6nui o s $ie& Omul s- re%e(it s%re el #i l- r!nit cu s $i l t6m%l!& I- l!s t o cic trice mic! #i l$!& Toi cei din f milie 1i s%une u Fsemnul OtsuG& : Nu-mi mintesc nimic de lucrul !st , m (is eu& : Nu tre$uie s! i-l minte#ti5 "re u do r s!-l ii minte cum& FSemnul OtsuG, re%et t el #i #i- 1ndre%t t din nou teni su%r c!rii %e c re o ine desc-is! 1n m6n!& Iu$e i nim lele& Iu$e i to te nim lele& S- o%rit, 26nditor& : 3o te c! r tre$ui s!-i cum%!r un nim l de c s!& 4n %re%elic r& 4n %re%elic r re2 l& : Acum des%re ce m i "or$e#ti? m 1ntre$ t& )! dure c %ul& 9e- $i d c! dormisem "reun ce s 1n ultimele dou! (ile& Andrei r!sfoit c rte & : I t!B Sor t , T ti n , "e un c6ine %e nume =emm*& ;ii minte st ? =emm*, =emm*& ;ine i mult l c6inele !l & l lu i cu tine %este tot de % rc! r fi fost l t!u& Am cl!tin t din c %& : Cum se nume c6inele? : =emm*& : ) i (i o d t!& : =emm*B : <ine& Acum, fr tele t!u m i mic er in" lid& Nu-#i %ute mi#c 2enunc-iul st6n25 din %ricin $olii, cest r!m!sese str6m$ %entru totde un & Er u doi m rin ri c re mer2e u cu el %este tot5 er u % (nicii lui #i 1l ine u 1n $r e& Se nume u Andrei 9ere"en>o #i 'lementi N 2orni& Re%et!B : Nu-mi duc minte& : Nu conte (!& Re%et!B Am s!rit 1n %icio re& : NuB Nu-mi mintesc nimic des%re lucrurile ste B 9e ce s! s%un c! 1mi mintesc c6nd de f %t nu e # ? )i- tr s o % lm! t6t de t re, 1nc6t m- ustur t o$r (ul& : 3entru c! # 1i s%un euB 3entru c! %l!tesc %entru m6nc re %e c re o m!n6nci #i %entru co%eri#ul %e c re 1l i de su%r c %uluiB 3entru c! sunt soul t!u #i i-o %oruncescB Am simit c! m! l s! 2enunc-ii& C6t de ru#inos er s!-mi fie t6t de fric! de elB 9 r er ce" ce nu %ute m control & Acum st!te %lec t s%re mine, cu %umnii str6n#i& mi er 2ro (! c! m! " lo"i din nou& )- m u(it %l6n26nd, im%lor6ndu-l s! nu-mi f c! r!u& 9 r er %lin de furie #i c!in nu "e efect su%r lui& Di- scos inelul cu ru$in de %e de2et #i mi l- "6r6t su$ n s&
LLK

- ANASTASIA -

: 4iteB 4it!-te l !st B )6ine " tre$ui s!-l "6ndB Nu 1nele2i, %ro sto ce e#ti? St!m de doi ni 1n <erlin5 de unde cre(i c! "in $ nii %entru c s st , %entru - inele ste frumo se %e c re le %ori? 9 c! nu o con"in2em %e duces! c! tu e#ti An st si , o s! fim runc i m6ndoi 1n str d!B C6nd #i- termin t %eror i , "oce lui er r!2u#it! #i stro%i de s li"! str!luce u c rou %e roc-i me & @6f6i %uternic, de % rc! tocm i r fi ler2 t %e sc!ri& : Acum 1nele2i de ce tre$uie s! 1n"!!m numele ste ? : Andrei 9ere"en>o #i 'lementi N 2orni, m re%et t& : Nu-mi % s! c! i- i %ierdut memori & 3o te c! st ne /ut!& 9 r c6te" mintiri nu stric!& 3ot s!-i s%un lucruri %e c re nu le "ei 2!si 1n nici un din c!rile ste , lucruri c re o "or con"in2e c-i r #i %e c!e u i $!tr6n! din 9 nem rc de f %tul c! tu e#ti ne%o t ei& Cum s! nu fie 1nduio# t! de $i t ei ne%o t!? : Andrei 9ere"en>o #i 'lementi N 2orniN : <ine& Er din nou c lm5 furtun trecuse& : Acum o s!-i s%un ce" des%re N 2orni, continu t el, %e un ton com%let norm l& A"e o$iceiul s!-#i $ 2e de2etul mic 1n urec-e #i s! se sc r%ine& L- m "!(ut f!c6nd de multe ori st N Di stfel m 1nce%ut din nou cu mintirile de m6n dou , cu trecutul 1m%rumut t, cu sin2ur educ ie de c re 1mi mintesc5 Andrei er sin2urul meu %rofesor #i studi m c!rile din micu no str! "il! umed! din @rUnew ld %6n! no %te t6r(iu, %6n! c6nd m! lu durere de c % #i er m t6t de o$osit! 1nc6t "is m de fiec re d t! c6nd 1nc-ide m oc-ii& Di de fiec re d t! el i% l mine #i m! (26l6i c s! m! tre(esc& An st si str!$!te c mer 1ncord t!& * * * Am st t to t! dimine 1n #te%t re& )- m tre(it 1n (ori s!-mi %ie%t!n %!rul 1ntr-o mie de feluri diferite, s! %ro$e( to te roc-iile %e c re le "e m, s! re%et istori f miliei 1nc! de o mie de ori& n cele din urm! s- f!cut dou!s%re(ece, or st $ilit! %entru 1nt6lnire, #i nu m i "e m nimic ltce" de f!cut dec6t s! m! uit %e fere str!, 1n tim% ce Andrei se %lim$ de colo-colo, fum6nd i2!ri %e c re le ine cu de2ete tremur!to re, r!stindu-se l ser"itori #i l mine& Eieile no stre de%inde u de cee ce "e s! se 1nt6m%le 1n urm!to rele ore& * * * 4n Sun$e m ne2ru s- o%rit 1n f intr!rii& )- m c-inuit s!-i "!d %e ocu% ni
L2M

- COLIN FALCONER -

%rintre %erdele, d r Andrei m- c-em t de l fere str! #i m- %us s! #te%t l6n2! u#!, c o #col!ri! emoion t!& ) re duces! Ol2 & )! #te%t sem l ce" m i m!re& mi im 2in sem ti re, condescenden! re2 l! #i $i/uterii& n loc de st , c6nd m "!(ut-o %entru %rim d t!, mi- d t im%resi unei femei 2r se 1ntr-o roc-ie de mod! "ec-e, mirosind " 2 %! de tr nd firi& Er 1nsoit! de un $!r$ t c re 1#i s%une 2ener lul R d(ins>i, un $!r$ t de "6rst! mi/locie 1m$r!c t 1n uniform! milit r!, c re 1#i d!de mult! im%ort n! #i c re r!t de % rc! r fi st t s! c d! 1n n s 1n orice moment din %ricin 2reut!ii med liilor #i decor iilor de %e %ie%t& 9 c! un sin2ur rus r fi fost t6t de cur /os c el, $ol#e"icii n- r fi c6#ti2 t niciod t! lu%t & El #i Andrei %!re u c! se cunosc #i, din r!ce l #i form lit te cu c re s- u s lut t, m "ut sen( i c! se ur u de mo rte& 9 r n- m fl t niciod t! d c! er # s u nu& 9uces se -ol$ l mine, i r eu m- m su%us cestei ins%ecii nest6n/enite& Er m de/ o$i#nuit! cu stfel de scrut!ri, er m o$i#nuit! c str!inii s!-mi studie(e 1n det liu f , de % rc! 1ncerc u s! identifice un crimin l dintr-o foto2r fie& Ol2 %!re l fel de emoion t! c mine& S- uit t l mine, %oi l Andrei, i r $u( inferio r! 1nce%ut s!-i tremure& : ) iest te, %ermitei-mi s! "i-o %re(int %e m re duces! An st si , (is Andrei, f!c6nd o %lec!ciune& E nu #ti si2ur ce s! f c!& Am f!cut o re"eren!, # cum m! 1n"! se Andrei& : )!tu#! Ol2 N m 1nce%ut& )!tu#! Ol2 & Er idee lui& 3entru o cli%!, m cre(ut c! se %re2!te s! m! 1m$r!i#e(e& : C-i r e#ti e ? #o%tit duces & Acum er r6ndul meu s! s%un ce" & Andrei m! instruise #i 1n domeniul !st , ce" de 2enul7 FTe ro2, m!tu#! Ol2 , "re u s! o "!d din nou %e $unic G, s u o %rostie c st & Nici m!c r nu #ti m cum r t! $unic st me 5 c-i r #i foto2r fiile cu e %e c re le "!(usem fuseser! f!cute cu (ece ni 1n urm!& )inciun mi s- o%rit 1n 26t& : C-i r e#ti e , co%il!? re%et t Ol2 & Am simit %ri"ire lui Andrei fi8 t! su%r me , 1ndemn6ndu-m! s! /oc rolul %e c re 1l scrisese %entru mine& 9 r m- m u(it s%un6nd7 : Nu #tiuN 9 c! nu er un r!s%uns fo rte de#te%t, cel %uin er de"!rul #i er tot ce %ute m s! s%un& A# c! m st t m6ndou! mute #i %ierdute 1n dilemele no stre, ser"itorii, R d(ins>i #i Andrei uit6ndu-se toi l noi& * * * Andrei nu f!cuse deloc economie 1n %ri"in %r6n(ului& St!te
L2L

colo 1n - inele

- ANASTASIA -

lui din fl nel de Ri"ier , % rent c lm #i 1ncre(!tor, 1n tim% ce ser"itorii se 2it u 1n /urul mesei, ser"ind $or#, # #li> #i %r!/ituri cu $lini& C-eltuise o "ere %e cele m i $une "inuri fr nu(e#ti& )ie nu-mi er fo me deloc& )6nc re 1mi c!de 2reu l stom c& Er cl r c! Ol2 "enise %re2!tit! s! fie de( m!2it!, d r c! cum nu m i #ti ce s! cre d!& Nu-#i %ute lu oc-ii de l mine& n tim%ul mesei, Andrei i- %o"estit cum m! 2!sise 1n S- n2- i, elimin6nd %!rile nedorite, d r e nu %!re s!-l sculte& 9u%! ce el termin t de %o"estit, duces mi- (is7 : 3rin urm re, nu-i minte#ti nimic, dr 2 me ? Nu er deloc %rines 1ns%!im6nt!to re l c re m! #te%t sem& )! sime m de( rm t! de ce st! f t! $!tr6n! $ine"oito re #i sentiment l! #i nu m i %ute m s! scot nici un cu"6nt, co%le#it! %ro$ $il de im%ort n 1nt6lnirii no stre& Andrei re%et se cu mine de (eci de ori ce tre$ui s! s%un, d r nu er m 1n st re s!-mi /oc rolul& : Nu, 1mi % re r!u, m r!s%uns& : 3o te ce" l 1nt6m%l re, un lucru c6t de mic? Am d t din umeri #i m cl!tin t din nou din c %& Andrei s- uit t ur6t l mine, % lid de furie, d r n- m %utut s-o f c, nici %entru el, nici %entru e , nici %entru mine& Eoi m t6t de mult s! fiu An st si , 1nc6t nu "oi m s! o cum%!r cu minciuni& : A"e i un c!el, din c6te 1mi duc minte, (is Ol2 & : Er l T ti nei, m r!s%uns #i, %entru o cli%!, m "!(ut un (6m$et de triumf #i de u#ur re %e f ei& 9 r cred c! Andrei mi- s%us st & <!nuiesc c! Andrei r fi fost 1n st re s! s r! %este m s! #i s! m! str6n2! de 26t %e loc& Oc-ii lui runc u ful2ere& Ol2 n- o$ser" t nimic, desi2ur& : Iu$e i c6inele !l , nu-i m i duci minte? Am d t ne2 ti" din c %& : mi % re r!u& A t!cut, de( m!2it!& 9 c! er m An st si , tunci, m i de"reme s u m i t6r(iu, cine" " desco%eri lucrul !st & 9 c! nu er m, nu m! "oi %ref ce c! sunt& Di l n i$ cu elB n cele din urm!, Ol2 murmur t7 : Semeni t6t de mult cu e & A%oi d!u2 t7 : Semeni t6t de mult cu e , malen9aia. Malen9aia. Nu # 1mi s%usese #i Andrei c6nd" ? Cu"6ntul !st nu 1nsemn nimic %entru mine, d r se % re c! r fi tre$uit s! 1nsemne& Dti m c! Ol2 se uit l mine #te%t6nd un semn de recuno #tere& Er un truc "ec-i, %e c re muli o meni 1l folosiser! de multe ori su%r me , utili(6nd diferite cu"inte #i foto2r fii& 9e
L22

- COLIN FALCONER -

% rc! r fi %utut s! se furi#e(e #i s!-mi i memori %rin sur%rindere& : A# 1i s%une t t!l t!u, continu t Ol2 & : Tre$uie s! fiu cinstit! cu dumne "o str!& O menii 1mi s%un c! r!t c An st si & )uli o meni& 9 r eu nu-mi mintesc nimic& mi % re r!u& Dtiu c! #te%t i cu toii un semn de l mine& A# "re N )i s- %us un nod 1n 26t& )- m ridic t de l m s! #i m fu2it din c mer!& )! s!tur sem& Er m un nimeni f!r! An st si 5 d c! sunt e , m! "or iu$i toi& 9 c! nu sunt e , 1mi "or 1nto rce s% tele 1ntr-o cli%!& A"e m ne"oie de An st si c s! tr!iesc& 9 r An st si er un monstru5 m! tortur de doi ni #i nu m i %ute m su%ort & * * * 3o te c! tocm i tr ns% ren me influen t-o& Tocm i %entru c! n- m 1ncerc t s! o con"in2 c! sunt ne%o t ei, # cum su2er se Andrei, Ol2 scon"ins de contr riu& Altfel nu #tiu cum r fi %utut /un2e l conclu(i l c re /uns 1n ce du%!- mi (!& Am u(it-o din dormitor "or$ind %e $ lcon cu Andrei& : C-i r e e ? 1ntre$ t Ol2 & : n cee ce m! %ri"e#te7 nu m- m 1ndoit niciod t! de st , r!s%uns, Andrei, %e tonul unui om c re crede e8 ct contr riul& : Tst e moti"ul %entru c re te- i c!s!torit cu e ? l- m i 1ntre$ t Ol2 & Nu cre(usem c! $!tr6n st $l6nd! e 1n st re s! s%un! stfel de lucruri& A%ro %e c! m stri2 t de $ucurie& : Dtiu ce credei des%re mine, ) iest te& 9 r o iu$esc& A# iu$i-o c-i r d c! n- r fi An st si , c-i r d c! r fi do r o !r nc! de %e c6m%& Er o minciun! sfrunt t!& Totu#i, s%une lucrurile ste cu t6t u#urin!, 1nc6t er 2reu s! nu-l cre(i& : 9 r %ro$ $il c! i- fost m i u#or& : N- fost !st moti"ul %entru c re m- m c!s!torit cu e & : A# "re s! te %ot crede, Andrei Ser2-eio"ici& : ) iest te, nu des%re sincerit te me este "or$ ici& Am s%er t din tot sufletul c! nu& Altfel, er m %ierdui& : O re m! 1n#el? se 1ntre$! Ol2 cu "oce t re& Cum %utut s! su%r "ieui sc! un n 1n Si$eri de un sin2ur!? : Num i e #tie st , i r r!s%unsul e 1n2ro% t unde" 1n minte ei& Ce sf!cut nu se m i %o te desf ce& C de 1n s rcin no str!, celor c re m cunoscut-o #i m iu$it-o, s! %unem c %!t suferinelor ei& Ce discursB Cu c6t! %rice%ere o demene 1n cons%ir i luiB n ciud tuturor lucrurilor, "or$e o re serios? Cu un om c Andrei, er im%osi$il s!-i d i se m & : E t6t de 2reu s! cre(i din nou du%! t6t "remeB d!u2 t Ol2 &
L20

- ANASTASIA -

: Nu er ne"oie s! tre c! t6t tim%, ) iest te& I- m scris de multe ori des%re st stim tei "o stre m me& Ar fi %utut %une c %!t oric6nd %o"e#tii !stei & Er un re%ro# $l6nd& : ) m e o femeie $!tr6n! #i 1nc!%!6n t!, (is Ol2 & Nu "re s! cre d! c! Ni>i #i co%iii u murit& 3o te c! st n-o l s! s! " d! cee ce e 1n f oc-ilor ei& : Acum totul de%inde de ) iest te Eo str!& Ce credei c! tre$uie f!cut? A urm t o t!cere lun2! #i c-inuito re& : n cee ce m! %ri"e#te, cred c! se m!n! fo rte mult cu e , m u(it-o 1n cele din urm! %e Ol2 s%un6nd& Ere u s! fiu si2ur!& 9 c! m!c r #i- r minti ce" B Ce" c re s! ne con"in2! %e toi f!r! %utin! de t!2 d!B : Ce 1i "ei s%une $!tr6nei 1m%!r!tese? O "ei l!s %e $i t me An st si s! sufere, li%sit! de dr 2oste f miliei ei iu$ite? Am u(it cu"intele %e c re nu "is sem s! le ud7 : 3oi fi si2ur c!, du%! ce m! "oi 1nto rce, "ei %rimi "e#ti direct de l $!tr6n 1m%!r!te s!& E "e loc o re1nt6lnire fo rte cur6nd& )i se % re c! fost de/ m6n t! %re mult& )i- m mu#c t %umnul& Nu-mi "ene s! cred& C l" rul se termin se 1n sf6r#itB * * * A"e l crimi 1n oc-i c6nd %lec t& <!nuiesc c! #i eu "e m& Totu#i, l dre%t "or$ind, "e m sen( i c! er m com%let det # t!, de % rc! m# fi %ri"it %e mine 1ns!mi din c %!tul cel!l lt l 1nc!%erii& 9 c! sime m 1ntrde"!r ce" , tunci er un sentiment co%le#itor de mil! %entru su%rit f t! $!tr6n! c re "enise ici l cerere unei m me tir nice s! c ute r!m!#iele unei f milii %ierdute f!r! s%er n!& )- m 1ntre$ t c-i r ce 26nde des%re mine, r!("r!tindu-m! cum 1m%otri" c u(ei mele& O cunoscusem 1ntr- de"!r 1n ce l lt! "i ! me %e ce st! femeie trist! #i $ine"oito re? 3o te c! 1ntr-o (i %orile 1ntunec te #i t!cute le memoriei mele se "or desc-ide din nou #i m! "or l!s s! intru 1n sinele meu %ierdut& 9 c! nu se "or desc-ide, tunci m!tu# Ol2 er % (nicul sufletului meu& Am st t 1n %r 2ul u#ii, i r e s- uit t l mine cu un dor teri$il5 %oi, %e ne #te%t te, m- str6ns 1n $r e& m$r!i# re n- dur t dec6t o cli%!, d r destul de mult c6t s!-i simt l crimile fier$ini %e o$r (& A icnit 1ndurer t! #i s- n!%ustit f r! %e u#!, i r 2ener lul R d(ins>i #i- lu t un scurt r!m s-$un 1n inte de ie#i 2r!$it 1n urm ei& Am r!m s m6ndoi nemi#c i mult tim%& Dti m c! Andrei er furios %e mine %entru c! nu-i res%ect sem instruciunile5 d r er %ro$ $il #i 1nc6nt t, c!ci o$inuse "ictori du%! c re t6n/e & n cele din urm!, nici nu m- felicit t, nici nu m- mustr t& 3o te c! nu-i "ene nici lui s! cre d! ce se 1nt6m%l se& 3resu%un c! el 1#i 1nc-i%uise tot tim%ul c!
L2A

- COLIN FALCONER -

er m o im%osto re #i nu-i "ene s! cre d! c! micul lui %l n funcion se& 9 r $!nuiesc c! er #i s%eri t, #tiind cum se %urt se cu mine %6n! tunci& A# c! er m i u#or s! nu s%un! nimic& S- 1ntors %ur #i sim%lu #i s- dus 1n $iroul lui, 1nc-i(6nd 1ncet u# du%! el& mi /uc sem rolul, 1mi im%ro"i( sem sin2ur! un scen riu& Acum tre$ui s! #te%t 1n culise %6n! c6nd 1mi "ene din nou r6ndul s! /oc& MICHAEL ) rc 2erm n! continu s! sc d!5 "6n(!torii sc-im$ u %reurile 1n fiec re (i, %oi 1n fiec re or!& Cu o c!ru! %lin! cu m!rci ,eim r nu %ute i s! cum%eri nici m!c r o %6ine& C6ntecul %refer t 1n clu$urile de no %te er F)6ine e sf6r#itul lumiiG& n $iroul nostru er un m!r6t, $!tr6nul =Ur2en, c re locui cu soi lui 1ntr-un mic % rt ment de l6n2! Tier2 rten, ne ser"e de #ofer #i de inter%ret, r!s%unde l telefon #i duce mes /e& 9oi dintre fiii lui fuseser! uci#i 1n r!($oi, cel!l lt 1#i %ierduse un %icior #i nu %ute s! munce sc!, # c! lui 1i %!re $ine de slu/$ oferit! de noi& Infl i o lu se t6t de t re r (n , 1nc6t er m ne"oii s!-l %l!tim 1n fiec re (i5 %une m 2r!me(i de m!rci 2erm ne 1ntr-un s c, i r el 1l lu #i fu2e f r! din $irou c s! 2!se sc! ce" de cum%!r t7 % ntofi c re nu-i "ene u $ine, cior %i, ce suri cu cuc, c-i r #i o $iciclet! l m6n dou , orice %ute "e " lo re #i %ute fi d t m i t6r(iu 1n sc-im$ul ltor lucruri& A"e %este # i(eci de ni, fusese %rofesor de en2le(! l uni"ersit te #i %oi se %ension se, "6nd o sut! de mii de m!rci %use deo% rte %entru $!tr6nee& Trei luni m i t6r(iu, $ nii nu-i /un2e u nici s!-#i cum%ere un $ilet de tr m" i& Su$ co% cii ume(i #i ne2ri din Tier2 rten, $!ieii de l r!, lun2 i din s tele lor c s!-#i c ute de lucru, 1n2-e u de fri2 no %te %e $!nci, 1n tim% ce %rostitu tele $oln "e de tu$erculo(! tremur u %e leile din s% tele $isericii m%!r tul ,il-elm& Acest er <erlinul 1n i rn nului LK207 dou (i "e s! fie sf6r#itul lumii& * * * St!te m 1n c fene u =ost*, 1nf!#ur i 1n % lto ne, %lo i rece c 2-e cur26nd 1ntrun %e trotu r de %e co%eri#urile de %6n(!, c6i" m!r6i cu c %etele l!s te 1n /os trec6nd 1n 2r $! %e l6n2! noi, (2ri$ulii su$ um$rele& )i- m 1nc!l(it m6inile in6ndu-le 1n /urul ce#tii cu 1nlocuitor de c fe & C6i" clieni 1nc! se m i %ref!ce u c! duc "i de din inte de r!($oi, mestec6nd cu stoicism %r!/ituri f!cute din c rtofi 1n2-e i #i fum6nd - " ne din foi de " r(! 1nmui te 1n nicotin!& <ieii de eiB I rn se 1ntinde l nesf6r#it, decem$rie fiind %rimul %o% s 1n ce st! c!l!torie intermin $il! cu un tren numit i rn!, c6nd "e i de um%lut #i de 1ndur t (ile lun2i, nu 2!se i nic!ieri o m s!
L2C

- ANASTASIA -

decent! #i nu e8ist nici o o%rire l c re s! te d i /os& mi %romisesem c! nu "e m s! o m i "!d& 9 r 1ntr-o (i, %e ne #te%t te, msun t #i m- 1ntre$ t d c! ne %utem 1nt6lni& Ar fi tre$uit s! refu(5 m "rut s! refu(& 9 r n- m %utut& * * * : Ar!i o$osit!, i- m s%us& A lu t o 1n2-iitur! de c fe , s- str6m$ t #i m i %us dou! lin2urie de ( -!r& : Andrei re o "entur!& Ce tre$ui s! s%un? Er furio s!, er r!nit!, er u#ur t!? Dti m $ine1neles ce stil de "i ! duce < ni#e"s>i, c-i r #i tunci c6nd er m 1n S- n2- i& i %l!ce coc in , 1i %l!ce s! se 1m$r ce 1n - ine femeie#ti #i sodomi , nu ne %!r t 1n ce st! ordine& Ast se 1nt6m%l! c6nd 1i l #i %e o meni s! se c!s!tore sc! 1n f milie #i le d i o 2r!m d! de $ ni #i de tim% li$er& : Cu un $!r$ t s u cu o femeie? m 1ntre$ t& : 4n %ic din fiec re& : mi % re r!u& : 9e ce? 9e ce 1i % re r!u? Tu i intermedi t f cere & : Am cre(ut c! 1i d u # ns s! duci o "i ! m i $un!& Ne- m uit t unul l ltul& Di- 1ntors %rim %ri"ire & : <!nuiesc c! i cre(ut 1ntr- de"!r c! f!ce i ce er m i $ine& 3entru m6ndoi, d!u2 t& : Cum r!m s cu $!tr6n 1m%!r!te s!? m 1ntre$ t-o eu& Ei(it r fi tre$uit s! fie secret!, d r, 1n m i %uin de dou!(eci #i % tru de ore, se fl se 1n tot <erlinul& : N- m %rimit nici o "este& Au trecut de/ dou! s!%t!m6ni& : O s! fie $ine& : Nu #tiu ce-o s! se 1nt6m%le& Andrei nu m i re $ ni& Nu m i "em %ro %e nimic 1n c s!5 "inde tot ce 2!se#te& Acum #ti m de ce m! sun se& #i c!ut c " lerul 1n rmur! str!lucito re& : Nu e#ti o$li2 t! s! st i cu el, m re%lic t eu& : Di unde s! m! duc? : Te- # %ute /ut eu& : 9e ce i f ce st ? : 9e dr 2ul "remurilor $une& Tot tim%ul c6t st t 1n locuin me din S- n2- i, nu cred c! s- uit t "reod t! dre%t 1n oc-ii mei& 3ri"ire ei r!t!ce mereu %rin c mer!, de % rc! r fi c!ut t o ie#ire& Acum m simit %entru %rim d t! 1ntre 2 intensit te celor oc-i l$ #tri c de 2-e !& : Cum m- i /ut ? #o%tit #i mi- m d t se m c! tocm i o l!s sem %e
L2H

- COLIN FALCONER -

An st si s! intre din nou 1n "i me li%sit! de com%lic ii& : 3ot s!-i f c rost de cte& E destul de u#or& N- m dec6t s! mituiesc un funcion r din de% rt mentul c re tre$uie& 3oi cum%!r orice 1n @erm ni d c! #tii cu cine s! "or$e#ti& : Di %oi? Am mestec t cu lin2uri 1n c fe & ntr- de"!r7 #i %oi? : L sf6r#itul lunii tre$uie s! m! 1ntorc 1n An2li & Tst fost do r un %ost tem%or r& Ai %ute "eni cu mine& Totul er o minciun!, d r sun $ine& A d t ne2 ti" din c %& : 9e ce nu? O s! m 2ri/! de tine& Am st t colo, #te%t6nd s!-mi de un r!s%uns, dorind-o m i mult dec6t dorisem "reod t! ce" & S- (is cu %l nul de -mi "ede de "i me , s- (is cu -ot!r6re de nu m! m i 26ndi deloc l An st si & : Erei s! m! s l"e(i din nou? : Ce" de 2enul !st & E 1ncerc t s! f c! o 2lum!& : 4ltim d t! c6nd m- i s l" t, m /uns 1n <erlin cu un $!r$ t c re se culc! cu $!iei 1m$r!c i 1n roc-ii& <ine1neles& E #te%t s! %rime sc! r!s%unsul $!tr6nei 1m%!r!tese din 9 nem rc , nu " com%romite nici un nun c re r %ute totu#i s! sose sc! din Co%en- 2 & Acum nu m i cont < ni#e"s>i, nu m i cont ce f!ce el, felul cum se %urt cu e & Nu "oi s! m i fie sco s! din nou dintr-un r6u murd r& Eoi s! fie An st si , m re duces! Rusiei& Am termin t de $!ut c fe u & 3lo i de %e 'urfUrstend mm se tr nsform se 1n l %o"i!& : Di d c! $!tr6n i ne$un! din 9 nem rc o s! s%un! c! nu e#ti An st si ? : Ast o s! s%un!? : Nu #tiu& : Nici eu& Tre$uie s! flu& Ironi situ iei m- f!cut s! (6m$esc& )- m uit t l ce s& : 9e ce m- i sun t? m 1ntre$ t-o : A"e m ne"oie s! "or$esc cu cine" & Tu e#ti sin2urul %rieten de"!r t %e c re 1l m& Nu #tiu, %o te c! "or$e serios& : Tre$uie s! %lec& E #i- %us m6n %e m6n me & : i mulumesc, )ic- el& : 3entru ce? : 3entru tot& Nu mi- m im 2in t "reod t! c! tin2ere unei m6ini %o te %ro"oc un re2ret t6t de %rofund& Eoi m c %o"este st s! se termine ltfel& 9 r de d t st s! se
L2I

- ANASTASIA -

termine cu de"!r t& : Tre$uie s! #tii un lucru, m (is eu& < nii %e c re mi i- d t de"ot tul t!u so nu er u %entru mine& : L s!-m! s! 2-icesc& ) m t $oln "! "e ne"oie de o o%er ie& : 3rietenii t!i de l clu$ul de no %te "oi u o des%!2u$ire& : O mie de dol ri? : O mie de dol ri %e c re nu-i "e m& E s- f!cut % lid! l f !, i r eu m- m simit s tisf!cut& Acum %ute m s! %lec, l!s6nd-o s! se simt! %rost %entru 2lum cu m m $oln "!, d r de d t st nu "oi m s! o l s s! cre d! c! nu "e m ono re, t6t c6t m i cont st %entru un $!r$ t c mine& Er m i im%ort nt %entru mine s! nu fle niciod t! c6t de mult o m i dore m 1nc!& : mi % re r!u, mi- #o%tit& N- m #tiut& : N- i 1ntre$ t, m (is #i, simind c! 1mi lu sem 1n sf6r#it re" n# , m- m ridic t de l m s! #i m %lec t& ANASTASIA Ei e dre %t!5 orice r (ice o menii, "i 1i d! 1ntotde un de les& 3oi muri de fo me s u %oi de"eni %rostitu t!5 e le2ere& Te %oi 1nto rce l "i i s u te %oi c!s!tori cu un str!in #i %oi de%inde de 2enero(it te #i r!$d re lui& O lt! le2ere& l %oi %!r!si c s! urme(i un lt $!r$ t #i %oi mi( %e # ns iu$irii s u %oi s! r!m6i #i s! ri#ti s!-i desco%eri nu num i o identit te, ci #i un destin& Eu m les5 d r n- m fost %re2!tit! %entru re2retul c re m- co%le#it c un " l tunci c6nd l- m "!(ut %e 1n ltul #i frumosul meu meric n ridic6ndu-#i 2ulerul c s! se %ere de %lo i de decem$rie #i ie#ind din "i me %entru totde un & * * * C s er %ro %e 2o l!& Nu m i r!m!sese %re mult! mo$il!, i r %e t %et se "ede u dre%tun2-iurile str!lucito re colo unde fuseser! t $lourile& 3odelele er u 2o le 1n to te c merele& I r 1n!untru er fri2 #i se sime un miros de %utre(iciune #i de ume(e l! "enind din %i"ni!& C-i r #i c %ul din C m$od2i dis%!ruse, ultimul o$iect ntic din S- n2- i c re fusese "6ndut& 3ro$ $il c! er fo rte " loros& C6nd m intr t 1n c s!, men /er co$or6t 1n fu2! sc!rile, 1m$r!c t! 1n % lton #i cu %!l!ri %e c %, l crimile cur26ndu-i #iro ie %e o$r /i& : Ils ? m c-em t-o& E trecut %e l6n2! mine& : Nu m! m i 1ntorc, ) iest te, (is e #i dis%!rut& Ils er ultimul ser"itor c re ne %!r!se & Am 1neles din %lec re ei c! i se
L2J

- COLIN FALCONER -

s%usese c! nu m i er u $ ni cu c re s! fie %l!tit! nici m!c r e & O c s! f!r! ser"itori5 nu m i er nimeni c re s!-mi i - in s u s!-mi duc! un % - r cu ciocol t! c ld!& )- m uit t 1n /ur& Focul nu rde 1n " tr! %entru c! nu "e m $ ni de c!r$uni s u de lemne #i oricum nu m i er nimeni c re s!-l %rind!& )- m simit $rusc ne /utor t!& C6t de re%ede ne o$i#nuim cu %ri"ile2iileB n S- n2- i m6nc m %e str d! #i m! consider m noroco s! c! "e m unde s! dorm no %te & Acum m! nec!/e m c! nu m i er nimeni c re s!-mi duc! ce" c ld de $!ut& L- m 2!sit %e Andrei sus 1n dormitor, uit6ndu-se %e fere str! l ce murd r! c re 1n"!lui %!dure de %ini& A"e o sticl! de "odc! 1n m6n!& Er $e t mort #i %us %e ce rt!& : 4nde i fost? m6r6it el& : Crede m c! e#ti 1n < d Reic-en- ll& : Te- m 1ntre$ t unde i fostB )! s%eri c6nd er # & Am r!m s cu % ltonul %e mine #i m runc t o %ri"ire s%re u#!& : Am $!ut o c fe cu N t # & : )ini, scr6#nit& )i- %ierit "oce & : ;i- i 1n2-iit lim$ ? 1ntre$ t el& : Am fostN 1n Tier2 rten& : Sin2ur!? : Nu sunt o$li2 t! s!-i s%un cu cine m fost& Nu sunt %ro%riet te t & : <ine1neles c! e#ti& 9 c! n- # fi eu, i muri de fri2 %e str d!& Eor$e serios, desi2ur& Certific tul de c!s!torie er l el, eu nu-l "!(usem niciod t!& F!r! el, m- # 1nto rce de unde m %lec t, f!r! cte, f!r! $ ni #i f!r! d!%ost& A"e dre%t te, er m 1ntr- de"!r %ro%riet te lui& : Ai fost cu meric nul !l , mi- runc t& )i- tr s cu %utere o % lm! %este f !& Lo"itur fost teri$il!, d t! cu to t! for unui $!r$ t& )- meit #i mi- t!i t r!sufl re & Dti m ce "e s! urme(e, # c! m- m 1ntors #i m co$or6t 1n fu2! sc!rile& A "enit du%! mine, d r er $e t #i se mi#c 1ncet& L- m u(it stri26nd l mine, d r ie#isem de/ %e u#! #i o lu sem l fu2!& * * * Se r , %lo i s- tr nsform t 1n 2-e ! #i l %o"i 1n ninso re& Am "!(ut o 2r!m d! de (drene su$ %odul de c le fer t!, cel m i %ro$ $il un c d "ru& 3o te c! er unul din $!r$ ii c!ror le d!dusem $ ni& @rin(ile er u %line de ururi, i r liniile de tr m" i er u co%erite cu o %o/2-i! su$ire #i str!lucito re de 2-e !&
L2K

- ANASTASIA -

Atunci c6nd res%ir m, $uri l$i se form u 1n inte me din %ricin erului rece, 1n tim% ce urc m sc r s%re % rt mentul N t #ei& )- m s%ri/init de u#! #i m cioc!nit& N t # er 1nf!#ur t! 1n % lto ne, %use unul %este ltul, #i %e c % "e un # l& )i- m d t se m c! nu-#i %ermite s!-#i 1nc!l(e sc! % rt mentul nici m!c r 1n mie(ul iernii& Er ro#ie 1n /urul oc-ilor& Er $oln "!& : TuBN f!cut& : 3ot s! intru? S- d t l o % rte& A(i nu m i (6m$e #i nu-mi m i s%une F) iest teG& )%ri"it din %r 2ul u#ii& A"e m!nu#i 1n m6ini #i tr ns%ir c-i r #i 1n r!citorul !l numit c mer!& : Nu te simi $ine, i- m (is& Ai ne"oie de un doctor& : Cine 1#i %o te %ermite un doctor? )- m!sur t cu %ri"ire & : Ce c ui ici? : N- "e m unde ltunde" s! m! duc, m r!s%uns #i m- m %re2!tit s!-i s%un des%re Andrei& Tre$ui s! s%un cui" & : Te- d t f r!& Dti m eu c! # " f ce& Er m 1nc! o d t! l!s t! %e din f r!& N t # #ti ce" ce eu nu #ti m #i m- m %re2!tit s! ud "e#ti %ro ste& : ;i- s%us c! 1m%!r!te s nu "re s! te " d!? N t # mi- d t "este ce %ro st! cu mult! s tisf cie& Ol2 1#i 1nde%linise misiune , d r $!tr6n m%!r!te s! refu( se s! cce%te %!rere fiicei ei& S u %o te c! Ol2 se r!(26ndise 1n tim%ul c!l!toriei de l <erlin l Co%en- 2 & Oric re r fi fost de"!rul, Andrei risc se #i %ierduse& Am simit c! meesc& 9 r, 1ntr-un fel, er m u#ur t!& Cel %uin se termin se& : Acum e#ti 1n cee #i situ ie c mine, (is N t # #i 1n "oce ei se sime du#m!nie de"!r t!& Nu m i e#ti cu n sul %e sus& : N t # , euN : Ce-o s! f ci? N-o s! m i %oi locui 1n "il i lu8o s!& O s! fii l fel c noi& C-i r m i r!u& S- %lec t s%re mine #i i- m simit res%ir i fier$inte #i ur6t mirosito re& : Nu se 2!se#te de lucru, s! #tii& Am 1ncerc t cu toii& : Crede m c! e#ti %rieten me & : Crede m c! e#ti m re duces!& )- 1m%ins f r! %e coridor #i tr6ntit u# & * * * 4# "ilei er l r2 desc-is!& n -ol er u cio$uri, r!m!#iele unei sticle de "odc!
L0M

- COLIN FALCONER -

(dro$it! de %erete& n s lon, o %erde t6rn 1ntr-o % rte, c!(ut! de %e #in!& Nu-mi er fric!& .ot!r6sem s! nu-l m i l s %e cest om 1n2ro(itor s! m! m i terori(e(e& Am urc t l et /& Er cufund t 1n 1ntuneric, i r 1n dormitor er fri2& )- m dus l m s de l6n2! fere str! #i m %rins l m% & : 36n! l urm! i "enit 1n %oi, "or$it Andrei& )- m 1ntors& St!te %e un sc un cu s%!t r 1n form! de ri%!, cu o sticl! de # m% nie fr nu(e sc! ner!cit! 1n m6n dre %t!& 9e % rc! r fi s!r$!torit ce" & A"e $u(ele umede #i de- $i %ute %ronun cu"intele5 er m i $e t dec6t 1l "!(usem "reod t!& 4n om demn de dis%re& A"usesem m i mult! demnit te c d ns to re 1n clu$uri de no %te dec6t "e m cum c soie cestui $!r$ t& Di to te ste %entru c6te" %romisiuni morm!ite& : Ai fl t "este ? mi- runc t el& E c i $!tr6n! din 9 nem rc s%us c! e#ti o im%osto re& S- (is cu $ $u#> t ce iu$ito re& : N- m %retins niciod t! c! sunt An st si & Tu i s%us st & Tu mi- i s%us c! sunt e & : 9 c! i fi f!cut # cum i- m (is, %o te c! m fi reu#it s! o con"in2em %e c!e u i 2r s!& Acum totul e %ierdut din %ricin t & : Orice # fi f!cut, n- r fi "ut nici o im%ort n!& Toi "or c An st si s! fie mo rt!& Nu 1i "om con"in2e de contr riu orice m f ce& A 1ncerc t s! se ridice de %e sc un& : O$r!(nic!tur! nerecunosc!to re ce e#tiB : )! de(2u#tiB Ast l- o%rit& Nu-i "or$isem niciod t! # #i, %entru o cli%!, sutocom%!timit& : Nu m i "em $ ni, s! #tii& Am "6ndut totul s! te 1ntrein5 # 1mi mulume#ti tu? : Ai f!cut-o %entru tine, nu %entru mine& : <!nuiesc c! o s! m! l se s! fiu c-elner l <u2l " ri E2el& S- ridic t de %e sc un l trei 1ncerc re& : ) iest teBN mi- "or$it 1m%leticindu-se #i f!cut o %lec!ciune 1n $ t/ocur!& S- cl!tin t %e %icio re, s- lo"it de %erete #i s- dus 1n $iroul lui& )- m 1ntre$ t ce s! f c cum, unde s! m! duc& Er cl r c! nu m i %ute m st ici& )- m 26ndit l )ic- el5 )ic- el, c re m! m i s l" se o d t!5 )ic- el, c re m! s l" se de f %t de dou! ori, d c! %unem l socote l! c! 1i %l!tise %e 2 n2sterii c re "eniser! s! m! c ute 1n S- n2- i& )ic- el, c re re %!ruse 1n mod misterios 1n <erlin, tunci c6nd "e loc o nou! cri(! 1n "i me & )ic- el, sin2urul %rieten %e c re 1l "e m %e lume& Andrei #i- f!cut % rii 1n %r 2ul u#ii $iroului& A"e o rm! 1ntr-o m6n! #i o
L0L

- ANASTASIA -

2r!m d! de 2lo ne 1n ce l lt!& A sc!% t m i multe %e co"or 1n tim% ce 1ncerc s! 1nc rce re"ol"erul "ec-i& : Ce f ci? : Nu e8ist! dec6t o sin2ur! ie#ire onor $il! 1n situ i st , r!s%uns el #i cred c! s- referit l noi m6ndoi& A reu#it s! $ 2e dou! 2lo ne 1n 1nc!rc!tor #i tr s %iedic & Ridic de/ re"ol"erul c6nd m- m re%e(it l el cu sticl de # m% nie& 9 r er %re t6r(iu& ;e " ne 2r! rmei er 1ndre%t t! s%re mine #i m u(it o "oce stri26nd& FT t!BG de unde" de de% rte& A %!s t %e tr!2 ci #i coco#ul !c!nit 1n 2ol& L- m lo"it c6t de t re m %utut cu sticl de # m% nie 1n t6m%l!& S%r!$u#it l %!m6nt #i s- lo"it cu ce f de colul #emineului& Sticl nu s- s% rt, lucru c re m- sur%rins& 3ro$ $il c! 1l lo"isem cu fundul ei& Am ridic t-o 1nc! o d t! de su%r c %ului, 2 t s!-l lo"esc c6nd se " ridic #i se " re%e(i din nou l mine& 9 r nu s- mi#c t& Re"ol"erul (!ce %e %ode l %icio rele lui& L- m runc t 1n cel!l lt c %!t l c merei& Andrei st!te colo, cu oc-ii %e /um!t te desc-i#i& O $ lt! de s6n2e 1nc-is l culo re se form %e %ode & Cor%ul lui se (2udui cu "iolen!& )i- m d t se m ce f!cusem& Am sc!% t sticl #i m fu2it s%re u#!, %oi m- m o%rit #i m- m 1ntors 1n %oi 1n c mer!& Nu #ti m ce s! f c& )! sime m % r li( t!& A fost un ccident5 n- m "rut s!-l r!nesc5 nu # & O re m! " crede cine" ? Ce s! f c? )i- m desc-is %o#et #i m 2!sit c rte de "i(it! lui )ic- el, cu num!rul de telefon l 2eniei de #tiri Reuters din <erlin& Am form t num!rul, res%ir6nd d6nc #i 1ncet, 1ncerc6nd s! m! lini#tesc& C6nd cine" r!s%uns l telefon, m fost sur%rins! s! const t c6t de c lm! er "oce me & : Alo, sunt contes An st si Nicol e"n < ni#e"s>i& A# "re s! "or$esc cu )ic- el S-erid n, "! ro2& S%unei-i c! e ur2ent, "! ro2& MICHAEL Lucr m l $irou du%! %ro2r m, $!t6nd l m #in! un lt rticol des%re %uciul <ier>eller din )Unc-en, c6nd m %rimit telefonul de l An st si & A"e o "oce destul de c lm!, d r insist s! "in imedi t l "il ei din @rUnew ld& Nu mi- s%us des%re ce er "or$ , do r c! er ur2ent& mi s%usesem c! se termin se, cre(usem c! nu "e m s! m i %rimesc "e#ti de l e & 9 r tot ce "oi m er o scu(! #i #ti m c!, m i de"reme s u m i t6r(iu, "oi "e un &
L02

- COLIN FALCONER -

* * * C6nd m /uns colo, c s er cufund t! 1n 1ntuneric, i r u# de l intr re er l r2 desc-is!& Er l fel de fri2 1n!untru c f r!5 se form u $uri c-i r #i 1n -ol tunci c6nd res%ir m& : An st si ?N N- m %rimit nici un r!s%uns& )- m uit t 1n /ur #i m simit c! mi se f ce %!rul m!ciuc!& )i- m mintit c!, ultim d t! c6nd fusesem ici, er u t $louri uri #e cu r me de ur %e %erei, er u " (e #i st tui ntice& Acum c s er %ro %e 2o l!, co"o rele dis%!ruser!, l fel m /orit te mo$ilei& : Ann ? m stri2 t& Am urc t l et /& Nu rde dec6t o l m%! 1n dormitor& Am distins siluet unei femei c re st!te %e un sc un cu s%!t r 1n form! de ri%!, fl t l6n2! fere str!& : )ic- el, murmur t& Dti m c! "ei "eni& Cor%ul unui $!r$ t (!ce %e %ode , su$ %oli #emineului& Am %rins lumin & : 9umne(euleB Nu m i 1nc!%e nici o 1ndoi l! c! er mort& F lui er "6n!t!, i r oc-ii er u co%erii cu ce %o/2-i! sticlo s! %e c re o "!(usem l scrum$iile din %i !& 3ic!turi ro#ii de s6n2e se 1nc-e2 ser! 1n /urul c %ului s!u #i 1i scli%e u 1n %!r& Am simit ne"oi s! st u /os& )- m l!s t mo le %e m r2ine % tului #i m r!m s m6ndoi %ur #i sim%lu colo c6te" minute, f!r! s! s%unem nimic& Am 1ncerc t s! 26ndesc& : Ce n i$ s- 1nt6m%l t? m 1ntre$ t 1n cele din urm!& A"e m o "oce r!2u#it!& : A "enit s%re mine cu un re"ol"erN Sunetul "ocii ei m- nelini#tit, mi- dus minte de ce no %te din S- n2- i c6nd o u(isem "or$ind 1n somn l telefon& 3!re nefiresc de c lm!5 %resu%un c! m6ndoi %!re m # , st6nd colo, i2nor6nd c d "rul soului ei c re (!ce %e %ode de % rc! r fi fost un %led c re c!(use de %e s%!t rul unui sc un& Am simit c! m d t cu tocul % ntofului de ce" t re& )- m uit t 1n /os #i m "!(ut re"ol"erul (!c6nd %e co"or 1ntre %icio rele mele& n urm unui im%uls ir ion l, l- m 1m%ins #i m i mult su$ % t cu % ntoful& : Di ce "rei s! f c eu? m d!u2 t& : Nu #tiu& : Cu ce l- i lo"it? : Cu o sticl! de # m% nie& A# d r, $!utur l- omor6t %6n! l urm!& Am r6s scurt& Er din %ricin ner"ilor& )- m %lec t s! "!d m i $ine c d "rul, tent s! nu tin2 nimic& A"e o t!ietur! d6nc! l t6m%l dre %t! c re /un2e %6n! l frunte, d r nu st 1l omor6se& Ce m i m re % rte s6n2elui %ro"ene de l ce f!, s%ri/init! 1nc! de
L00

- ANASTASIA -

m r2ine #emineului& Cr niul "e o umfl!tur! "ineie, c o %run! stric t!, i r din urec-e st6n2! cursese %uin s6n2e #i ni#te lic-id& )- m ridic t& : Ei $ine, s- (is cu $onul t!u de m s!& : Ce-o s! f c eu cum, )ic- el? S u, m i $ine (is, ce-o s! f ci tu cum, )ic- el? O s! %leci imedi t de ici, d c! i "reun %ic de minte& 3olii#tii din <erlin er u cunoscui %entru f %tul c! nu %ute i "e 1ncredere 1n ei& Ce "or 1nele2e din st ? L urm urmei, < ni#e"s>i nu er dec6t un rus5 ce m i cont unul 1n %lus s u 1n minus 1ntr-un or # c <erlin, c re er %lin de refu2i i? Eor cce%t " ri nt An st siei s u "or do%t %unctul de "edere l %rus cilor, #i nume c! un so mort, c-i r #i unul c re ine un re"ol"er 1nc!rc t 1n m6n!, e m i " loros dec6t o soie 1ns%!im6nt t!? E fi 1nc-is! cu si2ur n! %entru st & ntre$ re er 7 o "or s%6n(ur ? Ast r fi o oc (ie minun t! %entru du#m nii din interiorul #i din e8teriorul @erm niei s! sc %e de ce st! %retendent! su%!r!to re& O meni c ducele de .esse "e u %utere de influen %olii #i inst n & Di eu ce %!e m d c! o /ut m #i m! tr nsform m 1n com%lice? 9 r fusesem un %rost 1nc! de c6nd s!risem 1n r6ul ,- n2%o s-o s l"e( #i nu "ede m nici un moti" s! m! o%resc cum& : 4nde sunt ser"itorii? m 1ntre$ t-o& : Au %lec t& Nu m i "em cu ce s!-i %l!tim& : C6t de cur6nd i se " simi li%s ? : Are %rieteni %este totN Nu #tiuN I %r6n(ul l 9ou2l " ri E2el 1n fiec re "ineri& : Ast 1nse mn! cel mult dou! (ile& Nu er de /uns tim% c s! o scot din <erlin& : Dtie cine" des%re noi doi? A cl!tin t din c %& C6nd An st si o s! dis% r!, %olii#tii "or crede c! fu2it din <erlin& Ast r fi conclu(i ce m i lo2ic!& Cine s- r 26ndi c! un (i rist meric n #i- r risc li$ert te #i c rier %entru o refu2i t! rus!? : Nu e#ti o$li2 t s! m! /ui, mi- s%us e & : Atunci de ce m- i c-em t? : Nu "e m %e nimeni ltcine" & : Ast m! f ce s! m! simt mult m i $ine& )- m uit t din nou l < ni#e"s>i& E!(usem muli mori de c6nd er m (i rist, foto2r fi sem destui, m i les du%! r!sco lele de %e str!(ile din S- n2- i5 trecusem c-i r %este c6te" c d "re 1n2-e te 1n drum s%re ser"iciu s!%t!m6nile trecute& 9 r < ni#e"s>i er %rimul mort %e c re c-i r 1l cunoscusem tunci c6nd er 1n "i !, i r st m! de%rim & Di m! 1n2ri/or $ine1neles #i so rt me & A%oi m- m uit t l An st si &
L0A

- COLIN FALCONER -

: I -i - in #i 1m% c-ete (!-i c6te" lucruri, i- m (is eu& )- m uit t %rin c mer! #i m- m 1ntre$ t d c! r tre$ui s! re r n/e( lucrurile %entru %olii#ti, %o te s! %un rm 1n m6n lui < ni#e"s>i, s! #e( sticl l6n2! c %ul lui, s! r n/e( totul 1n # fel 1nc6t %6n! #i cel m i %rost nc-et tor %rus c s! 1nele 2!& )- m decis s! l s lucrurile e8 ct # cum er u& : A"6nd 1n "edere "reme de f r!, r tre$ui s! tre c! ce" tim% %6n! " 1nce%e s! miro s!, m d!u2 t, 26ndind cu "oce t re& An st si s- cutremur t& Am lu t-o 1n $r e, d r r!m s nemi#c t!, ri2id!& A# fi %utut l fel de $ine s! 1ncerc s! console( "!tr iul& : O s! fie $ine, m lini#tit-o& : Nimic n-o s! m i fie $ine, murmur t, lucru c re mi s- %!rut o %reciere de- dre%tul lu2u$r! lucrurilor& Nu er c #i cum contele Andrei Ser2-eio"ici < ni#e"s>i r fi fost cine #tie ce m re %ierdere %entru lume& )ie mi se %!re c! %ro$lem er cum un de lo2ic! #i de r %idit te& * * * O femeie se %o te 1m$r!c 1n - ine $!r$!te#ti, d r r r %o te s! me r2! #i s! "or$e sc! $!r$!te#te& Recunosc, er u c6te" fiine %e c re le "!(usem mer26nd %e str d 'urfUrstend mm 1n " r i c re m! f!cuser! s!-mi %un 1ntre$!ri 1n %ri"in 2enului lor, d r, lu6nd totul 1n consider re, "!(ut! l o lumin! $un! de o %erso n! fl t! 1ntr-o st re re(on $il! de tre(ie, o femeie 1n - ine $!r$!te#ti " r!t mereu # 7 c o femeie 1n - ine $!r$!te#ti& I r An st si nu "e s! %!c!le sc! %e nimeni& St!te 1n " 2on %icior %este %icior, "i( "i de locul meu, 1m$r!c t! 1ntr-un costum cu 2uler t re, %urt6nd #osete din stof! ecose( #i % ntofi ne2ri lustruii& #i t!i se %!rul #i-#i f!cuse o c!r re 1ntr-o % rte, d r idee er s! r te nu c un $!r$ t, ci c unul din cei minori %e c re, d c! "oi i, 1i %ute i 2! 1n s% tele $isericii m%!r tul ,il-elm, 1n sc-im$ul unui % c-et de i2!ri& Cite Der Aeitung #i 1ncerc s! fi#e(e o ro2 n! m sculin!, d r nu "e nimic $!r$!tesc 1n e & O sele ei er u %re su$iri, n- "e nici m!c r %!r %e f l n2e #i c-i r #i f!r! m c-i / er %re frumo s! c s! fie lu t! $!r$ t& Totu#i m- m 26ndit c! st r %ute fi 1n f "o re no str!& Lume ne- r %ute %ri"i rel i cu sus%iciune, d r din cu totul lte moti"e5 r %ute crede c! suntem de2ener i, nu fu2 ri& n 2 r @r!din +oolo2ic!, un lt $!r$ t : un om de f ceri, du%! cum r!t : s- urc t 1n " 2onul nostru de cl s 1nt6i& Se uit 1ntrun l noi, i r eu #ti m ce 26nde & Am 1ncerc t s!-l i2nor, d r, c6nd mi- m ridic t 1n cele din urm! %ri"ire , mi- (6m$it mieros, c s!-mi de de #tire c! #i el "e 2usturi sem!n!to re, 2usturi de om destr!$!l t& Crede c! An st si er iu$itul meu&
L0C

- ANASTASIA -

3ro$ $il c! #i controlorul de $ilete cre(ut l fel, d r, s%re deose$ire de to" r!#ul meu de c!l!torie, el er un %rus c de mod! "ec-e #i m i c! n- scui% t l %icio rele mele& An st si #i- l!s t (i rul m i /os, stfel 1nc6t s!-i %ot "ede f & : Se -ol$e (! toi l noi, mi- #o%tit& Cred c! sunt ciud t!& Cred c! #i tu e#ti ciud t& 9 c! m- r fi "!(ut t t!l meu cumB )i- m mintit c!, tunci c6nd "e m (ece ni, crede c! 1mi %etrec %re mult tim% citind c!ri& ntr-o no %te, c6nd er m 1n % t, l- m u(it "or$ind cu m m 7 : Cre(i cum" c! $!i tul nostru e ciud t? A dou (i, m- m dus l cel m i m re $!i t de %e str d! #i i- m d t un %umn 1n n s& 3e $!i t 1l c-em =o-n S nder$er2& =o-nn* s- uit t l mine, ne"enindu-i s! cre d!7 : 9e ce i f!cut st ? 1ntre$ t nedumerit& A# c! l- m %ocnit din nou #i m "!(ut cum 1i cur2 dou! firi#o re de s6n2e din n s& El #i- dus m6n l f ! #i, c6nd "!(ut s6n2ele, e8%resi de %e c-i%ul lui str nsform t 1n ce" mult m i %uin $l6nd& A%ro %e c! m- omor6t7 mi- tr s dou! dre%te #i m- tr6ntit %e s% te %e trotu r& A%oi s!rit %e mine #i m- lo"it %6n! c6nd m le#in t& C6nd m /uns c s!, f me r!t c un - m$ur2er crud& T t #i- ridic t %ri"ire din Eall (treet <ournal #i m- 1ntre$ t ce se 1nt6m%l se& I- m (is c! m! lu sem l $!t ie cu un $!i t #i c6#ti2 sem& )- felicit t #i #i- "!(ut m i de% rte de cititul (i rului& A 1ncet t s!-#i m i f c! 2ri/i c! er m ciud t, i r eu m- m 1ntors l c!rile mele& A fost ultim d t! c6nd m 1ncerc t s!-i fiu %e %l c& Fusesem $!tut din c u( lui, i r el nici m!c r nu-#i l!s se (i rul din m6n!& 9u%! cee , 1ntre noi totul sredus l r!("r!tire, certuri (ilnice #i, 1n cele din urm!, re"olt! m /or!& El "oi s! fiu c fr tele meu, un student de not LM, # c! m %ic t e8 menele l cole2iu& Eoi s! m! n2 /e( l firm f miliei5 i- m s%us s! se duc! l n i$ #i m- m n2 / t l un (i r din New =erse*& Cred c!, 1ntr-un fel, t t m- condus l An st si 5 e sufere din %ricin unui trecut de c re nu-#i m i minte , eu sufere m din %ricin unui trecut de c re nu %ute m fu2i& 4n trecut uit t #i un trecut inut minte ne duseser! %e m6ndoi l S- n2- i& 9rumul s%re An st si ne dusese ici, 1n cest com% rtiment de tren, unde controlorii %rus ci crede u c! suntem %eder #ti& 9 c! te uii cu tenie, % re c! totul e simetrie& Trenul %lec t din 2 r! #i #i- 1nce%ut c!l!tori lent! de- lun2ul %eis /ului de r!& Am 1ncerc t s!-mi citesc (i rul #i m res%ir t %rofund, str!duindu-m! s! m! c lme(& ) i er u c6te" ore %6n! l 2r ni!, i r 1n dimine urm!to re "e m s! ne tre(im fie 1n Fr n , fie 1ntr-o 1nc-iso re din <erlin& : Ai un foc? To" r!#ul nostru de c!l!torie s- %lec t s%re mine, cu o i2 r! 1n 2ur!& Er m
L0H

- COLIN FALCONER -

si2ur c! "e o cutie de c-i$rituri c6t se %o te de $un! 1n $u(un r #i c! !st er do r un %rete8t s! 1nce %! o con"ers ie& 9 r i- m %rins oricum i2 r & : E#ti rus? m- 1ntre$ t el 1n 2erm n!& : Americ n& : A, meric n, f!cut el, de % rc! st r fi e8%lic t totul& Lucre(i 1n <erlin? Am d t din c % #i m- m %ref!cut c! citesc (i rul& S%er m c! %urt re me 1l " descur / , d r e8ist! o meni c re nu %rice% s u c re le2 s! i2nore micile semn le res%ect te de restul societ!ii& 3rietenul meu "oi cu t6t dis%er re s! f c! con"ers ie, 1nc6t nu-i %!s c! eu nu "e m c-ef de # ce" & Di cred c! er curios 1n %ri"in An st siei& Se uit 1ntrun l e , cu ni#te oc-i fl!m6n(i& )- m 1ntre$ t d c! r m i fi simit l fel d c! r fi #tiut c! er femeie& : Numele meu e 3etro"s>i, Ser2-ei 3etro"s>i, "or$it el, de#i eu nu-l 1ntre$ sem& Sunt emi2r nt& Am fost ne"oit s! fu2 din Rusi du%! re"oluie& Acum m un rest ur nt 1n T uent(ienstr sse& )- m str!duit s! % r %lictisit& Er m %re 2it t c s! %ort discuii& )- m uit t din nou l ce s, de#i er m tot 1n su$ur$iile <erlinului& : 3rietenul t!u nu s%une %re multe, d!u2 t 3etro"s>i, runc6nd i r o %ri"ire scurt! s%re An st si & : Cine e $oul !st %lictisitor? 1ntre$ t An st si , f!r! s!-#i ridice m!c r %ri"ire din (i r, /uc6ndu-#i %erfect rolul7 o$r!(nic!tur c re c!l!tore cu t!ticul, Ft!ticulG er m eu& 3etro"s>i tr s %uternic er 1n %ie%t c6nd #i- d t se m c! fost /i2nit de mo rte& S- uit t l mine, #te%t6nd o scu(! s u o re cie, #i, ne "6nd % rte de nici un , s- uit t ur6t l An st si 1n inte de se 1nto rce l (i rul lui& Er %ri"ire unui om res%ins de un iu$it l c re s%er se& )- m uit t l e 5 er o %ri"ire cons%ir ti"!& A%oi, m- m %lec t #i mi- m %us m6n %e 2enunc-iul ei, #tiind c! n-o %ute d l o % rte, st $ilind o f ls! intimit te 1ntre noi, de oc-ii to" r!#ului nostru de c!l!torie& Nu o m i tinsesem de c6nd murise < ni#e"s>i& St!tuse scuns! 1n % rt mentul meu tim% de dou! s!%t!m6ni #i nu m! culc sem cu e & Le2!tur no str! moro s! nu mersese m i de% rte de ce %rim! no %te %etrecut! 1m%reun!, o $6/$6i l! de om $e t, de dou!(eci de dol ri, cu un $ c#i# de o%t(eci de dol ri& O sut! de dol ri #i nu-mi minte m $solut nimic des%re no %te cee & A# fi %utut s! o m oric6nd # fi "rut5 cum r fi %utut s! m! refu(e du%! tot cee ce f!cusem %entru e ? 9 r, l fel c 1n S- n2- i, m f!cut un % ct cu mine 1nsumi ici 1n <erlin7 d c! An st si m! " %rimi "reod t! 1n %oi 1n % tul ei " fi %entru c! " dori cest lucru, nu %entru c! nu " "e de les& 4rm!to re no str! no %te 1m%reun! nu " fi c %rim & 3etro"s>i se uit l m6n %e c re o %usesem %e 2enunc-iul An st siei& Er cl r c! er in"idios& : T6n!rul t!u %rieten e fo rte frumos, re1nce%ut el, 1ncerc6ndu-#i din nou
L0I

- ANASTASIA -

norocul& An st si #i- 2it t irit t! (i rul& : Nu e 2erm n, nu-i # ? Am d t ne2 ti" din c %& : Sunt rus, (is An st si din s% tele (i rului Der Aeitung. F c % rte din ristocr ie& Di nu-mi % s! ce (ice Lenin5 eu tot nu m! mestec cu cei din cl s mi/locie& F lui s- f!cut ro#ie c r cul& n cele din urm! renun t, s- 1ntors l (i rul lui, i r eu m 1ncerc t s! nu r6d& A co$or6t 1n 2 r )iddel$ur2, unde urc t %olii & * * * Am (!rit uniformele %olii#tilor 1n tim% ce trenul intr 1n 2 r!& )- m uit t l An st si #i mi- m "!(ut fric o2lindit! 1n oc-ii ei& Am t!cut m6ndoi& Tre$ui s! ne %!str!m c lmul& Am fost 1ntotde un de %!rere c! sentimentul de "in! 1i d! de 2ol %e infr ctori& Am l!s t 2e mul 1n /os #i mi- m scos c %ul %e fere str!& Aerul er rece& 3rin $urul de l c ( nul locomoti"ei m "!(ut doi %olii#ti urc6ndu-se 1n ultimul " 2on l trenului, fl t l6n2! cel l % (nicilor& Am 1nc-is fere str #i m- m #e( t l loc& : Cre(i c! ne c ut! %e noi? #o%tit An st si & Am d t ne2 ti" din c %& : E do r un control de rutin!, m r!s%uns eu, d r nu er m l fel de si2ur cum %!re m& Trenul %ornit din nou l drum -uruind& )- m 1ntors l (i rul meu, c s! " d! An st si c! nu sunt 1n2ri/or t, d r nu m- m %utut concentr deloc& Am citit cee #i fr (! de o mie de ori& O re ne c!ut u %e noi? Am u(it u# de l " 2onul nostru desc-i(6ndu-se& Am l!s t (i rul m i /os #i m- m uit t %e coridor& : Ei sunt? #o%tit An st si & Am 1ncu"iin t din c %& : Ce f cem? : 9 c! nu cum" "rei s! m i lo"e#ti %e cine" cu o sticl! de # m% nie, o s! st!m %ur #i sim%lu ici #i o s! ne citim (i rele& 3olii#tii mer2e u de- lun2ul coridorului, intr6nd 1n fiec re com% rtiment #i "erific6nd ctele& Ne c!ut u 1ntr- de"!r %e noi? Tim% de c6te" (ile, foto2r fi An st siei %!ruse 1n to te (i rele, d r sen( ion l ucidere unui conte rus ne1nsemn t nu interes se %re mult! "reme %u$licul 1ntr-un moment 1n c re .itler #i Ludendorff er u /udec i l )Unc-en, i r fr nce(ii m!r#!lui u %rin Ru-r&
L0J

- COLIN FALCONER -

Noul % # %ort l An st siei er 1n $u(un rul de l - in me & )! cost se toi $ nii %e c re 1i %usesem deo% rte& O s! flu m i cur6nd dec6t crede m d c! 1mi runc sem s u nu economiile %e fere str!& 3olii#tii er u 1n com% rtimentul l!tur t, i r trenul mer2e cu "ite(! m 8im! %rin %eis /ul %rus c, # c! nu e8ist sc!% re& Am simit o %ic!tur! de sudo re lunec6ndu-mi 1ncet %e #ir s%in!rii& An st si s- ridic t 1n %icio re #i s- dus l u#!, 26ndindu-se %ro$ $il s! se furi#e(e %e l6n2! ei %e coridor& Am 1ntins m6n c s-o o%resc& : Nu, m (is eu& : 3e mine m! c ut!& : St i /os& : Nu %utem s!-i #te%t!m %ur #i sim%lu s! "in! #i s! ne reste(e& : Nu #tim d c! te c ut! %e tine s u nu& n cel moment, f r! s- %rodus 2it ie& 4n $!r$ t ie#it 1n fu2! din com% rtimentul l!tur t, i r cei doi %olii#ti u stri2 t l el s! se o%re sc! #i u ler2 t du%! el %e coridor& An st si s- uit t l mine #i (6m$it& : Ai "ut dre%t te, murmur t& )- i s l" t din nou& * * * ) i "e m (ece minute %6n! l 2r ni!& Am l!s t $ lt! %ref!c!tori cu (i rele& An st si $!te ner"o s! din %icior& A"e %ic!turi de tr ns%ir ie %e $u( su%erio r!& : Ce-o s! se 1nt6m%le c6nd "om /un2e l Londr ? m- 1ntre$ t& : Ast de%inde de tine& : Nu 1nele2& 9e ce ri#ti t6t %entru mine #i nu ceri nimic 1n sc-im$? : Nu "re u s! cer& Ere u s!-mi d i tu& S- uit t l mine, cu o e8%resie im%enetr $il! %e f !& Am u(it roile scr6#nind c6nd mec nicul de locomoti"! %us fr6n! #i trenul 1nce%ut s! 1ncetine sc!& Am $!2 t m6n 1n $u(un rul - inei #i m scos % # %o rtele, l meu utentic, i r l ei contr f!cut cu mult! m!iestrie& 4n funcion r din )inisterul @erm n de E8terne si2ur se -r n f miliei lui %e cel %uin un n de (ile f lsific6ndu-l %entru mine& mi s%usese c! % # %ortul er destul de $un c s! o sco t! %e An st si din @erm ni #i %o te c-i r s! intre cu el 1n An2li & ) i de% rte de t6t nu m! 26ndisem& Trenul s- o%rit& Er m l 2r ni!& Ne- m inut m6ndoi res%ir i &

PARTEA a I -a
L0K

- ANASTASIA -

LONDRA !I S ERDLO SK, 192"


ANASTASIA mi mintesc : c-i r #i cum mi se % re ciud t s! m! ud s%un6nd st : de " me#ul din 9o"er5 tr!s!turile lui sunt 1nc! l fel de "ii 1n minte me c f unui iu$it7 firele de %!r de su$ $!r$ie %e c re nu le "!(use tunci c6nd se r!sese, #u"iele 2ro se de %!r ne2ru de su$ co(orocul lui, luni de de su%r oc-iului dre%t& )i- lu t % # %ortul cu o form lit te se"er! #i %oi s- uit t 1n oc-ii mei& Am simit c! m! %ierd, c un nim l nocturn 1n f unei fl!c!ri ne #te%t te& Dti m c! de2-i( re me / lnic! nu %ute s!-l %!c!le sc!, #ti m c!-#i " d se m c! ctele mele sunt f lse& Eoi fi sco s! din r6nd #i trimis! 1n %oi l <erlin c s! fiu /udec t! %entru crim!& )i- m im 2in t curte lu2u$r! unei 1nc-isori, un %reot 1n ro$! ne 2r! #i o fr6n2-ie 2ro s!& n sc-im$, " me#ul mi- d t % # %ortul 1n %oi #i mi- f!cut semn s! trec de $ rier!, 1ndre%t6ndu-#i teni su%r %erso nei c re urm l r6nd& )- m simit c #i cum se stinsese un reflector& L- m "!(ut %e )ic- el #te%t6ndu-m!, cu un (6m$et m $il %e f !, de % rc! nici nu se #te%t se c re(ult tul s! fie ltulN Am fost ne"oit! s!-mi c r sin2ur! $ 2 /ul& Am /uns 1n 2 r , terloo 1ntr-o se r! rece de i rn!& Am %!#it %e %eron, m %ri"it $urul de l locomoti"! r!sucindu-se su$ 2rin(ile fl te de su%r c %ului meu #i m- m %re2!tit s! m! lu%t cu un lt or # necunoscut& . m lii trece u %e l6n2! mine cu c!rucio re %line de " li(e #i de cutii %entru %!l!rii& )ic- el m- condus %rin ( r"! #i %rin mulime s%re un #ir de $ir/e c re #te%t u dincolo de %orile enorme le 2!rii& Am fost imedi t s lt t! de mirosul unui or # str!in7 fumul c re ie#e %e co#urile c selor, 2 (ele de e# % ment le uto$u(elor, $!le2 rul de l c ii c re #te%t u& n /urul meu m u(it "or$indu-se 1ntr-un di lect londone( #i nu mi- m d t se m imedi t c! er lim$ en2le(!& )- m uit t %e fere str $ir/ei 1n tim% ce tr "ers m T mis & Londr er 1n"!luit! 1ntr-o ce ! c re cre o ur! 1n /urul felin relor de %e 3odul ,estminster& )i- m d t se m c! er m 1n si2ur n!5 f!cusem cel m i cum%lit lucru de %e lume #i er m 1n si2ur n!& Acest str!in, cel m i $un %rieten %e c re 1l "e m, m! s l" se din nou& Ne- m o%rit 1n f unor imo$ile 1n stil Re2enc*, 1ntr-un loc numit 'ensin2ton& 9e d t st , )ic- el lu t m$ele " li(e, i r eu l- m urm t %e ni#te tre%te de %i tr! %6n! l o u#! "erde& A% rt mentul lui er l et /ul doi #i /un2e i colo urc6nd ni#te sc!ri 1n2uste& n!untru mirose ume(e l!, i r mo$il er co%erit! cu ce r# furi l$e& Er 1n2ro(itor de fri2& )ic- el %rins lumin #i s- %lec t de su%r #emineului, m6nuind cu ne1ndem6n re o cutie de c-i$rituri #i un (i r f!cut sul& : O s! %rind focul, s%us&
LAM

- COLIN FALCONER -

)- m uit t 1n /ur& Locul %!re t6t de mo-or6t, t6t de mic& Acum c! er m 1n si2ur n!, m! 1ntre$ m unde /unsesem& : Ai ne"oie de ce" ? m- 1ntre$ t, i r eu m d t ne2 ti" din c %& Nu "oi m dec6t s! dorm, s! m! scund de lume& )- condus 1ntr-un dormitor #i %rins mic l m%! cu 2 ( de l6n2! % t& : 3oi dormi ici 1n no %te st , mi- (is& )- m simit $rusc co%le#it! #i sufoc t! de recuno#tin!& Risc se t6t de mult de dr 2ul meuB A# e%ui( t! cum er m, mi- m 1ntins $r ele, l- m lu t %e du%! 26t #i l- m tr s s%re mine& Di l- m s!rut t, l- m s!rut t %e 2ur!, l- m s!rut t cu t6t %utere 1nc6t m "ut sen( i c! mi se 1n"ineesc $u(ele& 3e Andrei nu-l s!rut sem niciod t! %e 2ur! c6t tim% fuseser!m 1m%reun!5 n- m f!cut st nici c-i r 1n r rele momente c6nd f!ce dr 2oste cu mine& Di nu i- m s!rut t nici %e clienii mei din S- n2- i& 4n s!rut er cel m i %reios lucru %e c re 1l "e m de d!ruit& Er m 1nc! 1m$r!c t! 1n - inele $!r$!te#ti #i mi- m im 2in t ce im%resie #i- r %ute f ce des%re noi cine" c re r intr din 1nt6m%l re %e u#! #i r "ede doi o meni 1n costume 1nc-ise l culo re in6ndu-se 1n $r e& Am c!(ut %e % t, )ic- el fiind de su%r me & Costumul lui mirose l6n! umed!& )! sime m 1n si2ur n! 1n $r ele lui, # cum nu m! simisem niciod t! 1n "i me #i nu "oi m s!-mi m i de drumul& : i mulumesc, i- m #o%tit& i mulumescB A de"enit deod t! e %!n #i s- smuls de l6n2! mine& Am 1ncerc t s!-l tr 2 1n %oi, d r er %re %uternic& S- desf!cut din $r ele mele #i s- ridic t 1n %icio re& : Ce s- 1nt6m%l t? m 1ntre$ t nedumerit!& : Nu "re u o %rofesionist! l %reul unei m to re, r!s%uns& S%usese un lucru t6t de crud, 1nc6t mi s- t!i t res%ir i & : 9u-te l culc re& Suntem m6ndoi o$osii& 4# s- 1nc-is u#or 1n s% tele lui& l r!nisem cum" & O "i ! disloc t!, fr6nt! #i f!r! mintiri, sin2ur tic! #i 1nt6m%in t! cu dis%re& Sufere m cum%lit& 9 r desco%erisem c6te" indicii5 cum er m con"ins! c! e8ist un drum %e c re tre$ui s!-l urme(, un loc unde tre$ui s! m! duc& 9 r nu 1n se r st & MICHAEL C6nd m- m tre(it, er o dimine ! frumo s! 1n 'ensin2ton, ce risi%indu-se su$ r (ele unui so re 1nde%!rt t& Am u(it tro%otul c ilor c re tr!2e u o c!ru! cu l %te, (!n2!nitul sticlelor l!s te l u#! #i fluier tul li%sit de mu(ic lit te l unui l!%t r& Se u(e u (2omote din $uc!t!rie #i, %entru o cli%!, m cre(ut c! An st si %re2!te micul de/un& Nu #tiu de ce m cre(ut st 5 %rines me nu #ti nici
LAL

- ANASTASIA -

m!c r cum se le 2! un #or& )i- m %us - l tul %e mine : du%! t6te luni, mirose 1n2ro(itor n ft lin! : #i m- m dus 1n $uc!t!rie, tr s de mirosul de #unc! %r!/it!& Cine" f!ce cel mic de/un en2le(esc unde totul se runc! 1ntr-o ti2 ie #i se %r!/e#te 1n untur! #i 1n unt& Er An2el & An2el : An2ie %entru cei c re o cuno#te u : er sor lui Se$ sti n <e umont& O ntisoci l!, cum li se s%une tinerelor re$ele 1n An2li & <uc!t!ri er ultimul loc 1n c re m- # fi #te%t t s! o 2!sesc %e An2el <e umont5 !st er ec-i" lentul co"orului ro#u %entru f mili <e umont& n ti2 ie er u /um!ri : %ro$ $il c! l 1nce%ut fuseser! oc-iuri : #unc! #i %6ine %r!/it!& E s- uit t l - l tul meu de m!t se #i l %!rul ($urlit de % rc! # fi fost un co%il c re "e ne"oie de %erfecion re #i de 1n"!!tur!& : A# d r, te- i tre(it& : Cum i intr t? m 1ntre$ t, e8trem de sur%rins& : Cu c-ei %e c re mi- i d t-o tu, r!s%uns sim%lu& Di tunci mi- m mintit c!, 1n inte de %lec l <erlin, o ru2 sem s! i$! 2ri/! de % rt mentul meu& O lesesem %e An2el %entru c! %etrecuse multe no%i ici #i cuno#te locul& )i- m dus minte c! 1i %romisesem " 2 c! m %ute mer2e m i de% rte cu rel i no str! du%! 1nto rcere me din @erm ni & C m /orit te $!r$ ilor, m! 1ndre%t m 1m%iedic6ndu-m! s%re c!s!torie c un or$ c re se lo"e#te de mo$il dintr-o c mer! necunoscut!& : Se$ mi- s%us c! "ii, (is e & 3ro$ $il c! Se$ o ru2 se s! desco%ere e8 ct des%re ce er "or$ & @r!sime de l #unc! s!rit din ti2 ie, i r e i% t #i s- d t 1n %oi& I- m lu t s% tul din m6n! #i m %relu t o%er iunile& 36ine %r!/it! 1nce%e de/ s! se rd!& : Cum fost 1n <erlin? m- 1ntre$ t, sco6ndu-#i #orul #i #te%t6nd s! o s!rut, lucru %e c re, din moti"e e"idente, 1l e"it m& : <ine& )- lu t 1n $r e #i m- mu#c t u#or de urec-e, cee ce-mi %l!ce fo rte mult& Am 1ncerc t s! m! concentre( su%r ou!lor& : Nu m! s!rui? insist t& : Tre$uie s!-i s%un ce" & 3re t6r(iu& St!te 1n %r 2ul u#ii, %urt6nd un din c!m!#ile mele lun2i, %e c re o 2!sise 1n #ifonier, i r %!rul tuns t6t de scurt o f!ce s! r te c un dolescent& 3ro$ $il c! An2el cre(ut c! de"enisem ciud t& C! er m %e in"ers, cum s%une e & A%oi, An st si s- s%ri/init de u#!, i r s6nii #i #oldurile ei u modific t com%let form c!m!#ii5 o d t! cu e s- sc-im$ t #i e8%resi de %e f An2elei& : Cine e st ? : E o %rieten! de- me din <erlin, m r!s%uns& An st si Rom no"& Ann , e e An2el <e umont&
LA2

- COLIN FALCONER -

An2el nu m i #te%t t #i lte e8%lic ii& A runc t #orul, trecut furio s! %e l6n2! nou me mus fir!, #i- lu t - in #i %!l!ri de %e c n %e #i ie#it f r!, tr6ntind u# 1n urm ei& A desc-is-o din nou, runc t c-eile de re(er"! le % rt mentului %e %ode #i %oi tr6ntit i r u# & : Ast ce- m i fost? 1ntre$ t An st si & : Crede c! m- m culc t cu tine& : A# i f!cut& : Cu mult tim% 1n urm!& : Te /oci cu cu"intele& I se %!re c! e ce" mu( nt& Am lu t ti2 i de %e %lit! #i m l!s t-o %e c-iu"et! s! i se r!ce sc! coninutul& : Cine e? : O iu$it!& : mi % re r!u& )- m #e( t %e un sc un #i mi- m c!ut t i2!rile& 3 c-etul er 2ol& An2el 1mi fum se ultim i2 r!& An st si #i- rotit %ri"ire %rin % rt ment7 dou! dormito re, o $uc!t!rie #i o sufr 2erie5 nu se com% r cu "il m re %e c re i-o %usese < ni#e"s>i l dis%o(iie 1n <erlin& A# cum st!te colo, 1n c!m # i c re er %re m re %entru e , r!t c un $!ieel %ierdut& Di er t6t de % lid!B : ;i- m f!cut num i nec (uri, (is 1n cele din urm!& Er %uin s%us& n S- n2- i fusesem $!tut din %ricin ei, i r cum de"enisem com%lice l o crim! comis! 1n <erlin& 9 r fusese o re crim!? 9in c6te s%une e , nu "usese inteni s!-#i omo re soul& +ice c! 1l lo"ise 1n le2itim! %!r re, d r nu "e m dec6t cu"6ntul ei 1n %ri"in st & ntre noi se #ternuse un "!l 1ntunec t& C6nd m s!rut t-o no %te trecut!, m- m tre(it 1ntre$6ndu-m! c6t de t re 1l lo"ise& 9 r deoc md t! er m 1n si2ur n! ici5 %olii#tii 2erm ni nu %ute u /un2e l e #i nu e8ist nimic c re s! f c! "reo le2!tur! 1ntre e #i mine& 3ute m s! m! 1ntorc l <erlin #i l Reuters, d c! st "oi m& : Ce f cem cum? 1ntre$ t An st si , % rc! citindu-mi 26ndurile& : 3oi s! st i ici deoc md t!& : Di cu iu$it t cum r!m6ne? : Nu cred c! e loc %entru toi trei& @lum r!sun t 1n t!cere c sticl c re se s% r2e& 9u%! o "reme, m d!u2 t7 : An2el e %ro$lem me , nu t & Am c!ut t ce" de m6nc re& Am 2!sit c fe , %ro$ $il e8%ir t! demult, d r nu "e m nici un %ic de l %te #i nici ( -!r& 9e f %t, er %uin %e fundul unui $ol, d r er t re c %i tr "ulc nic!& : Ar fi tre$uit s! m! l #i s! s r de %e %od, (is e & Acum nu sunt do r
LA0

- ANASTASIA -

% trid!, sunt o uci2 #! % trid!& : N-o s!-i duc! nimeni dorul& : 3rietenii lui o s!-i duc! dorul& : N- "e %rieteni& Er 1ncon/ur t do r de o%ortuni#ti& : Nu merit s! mo r!& : )uli o meni nu merit! s! mo r!& 9 r se 1nt6m%l! oricum& A 1nce%ut s! %l6n2!& O str te2ie $un!& )- m dus l e #i m inut-o 1n $r e5 m inut-o # cum i ine o % s!re r!nit!, tem6ndu-m! c! se " s% r2e d c! o "oi str6n2e %re t re& Er num i %iele #i os su$ c!m #!& Am le2!n t-o #i i- m s%us c! totul "e s! fie $ine #i m- m 1ntre$ t cum de m! im%lic sem t6t de t re, c!ci nu m i 1nc!%e nici o 1ndoi l!7 er m 1ndr!2ostit de e 5 nu simisem st %entru nici o lt! femeie& A"e tot cee ce 1mi dorisem "reod t!7 frumusee, mister, inteli2en! #i : lucrul cel m i im%ort nt : er t6t de de% rte, 1nc6t nu %ute m /un2e l e & * * * Se$ sti n n- "rut s! ne 1nt6lnim l $irou& A les o c6rcium! fl t! 1n %ro%iere $iroului s!u din str d Fleet& Am f!cut sl lom %rintre uto$u(e #i $ir/e c6nd m tr "ers t str d , o m #in! cl 8on t %uternic 1n tim% ce #oferul ei mocolit, i r dou! tinere cu e# rfe flutur6ndu-le l 26t u i% t %e $ nc-et din s% te& 4n $iciclist c re se 1ntorce din Co"ent @ rden url t #i el furios l mine, cutiile lui cu morco"i #i ro#ii $ l ns6ndu-se %ericulos %este 2-idon& N- m reu#it s! tr "erse( f!r! s!-mi murd!resc % ntofii de $!le2 r& C6rcium er 1ntunec t! #i su%r 1nc!l(it!& A%licele de %erete er u %rinse, i r lumin % lid! se reflect 1n % nourile din lemn de m -on& Ferestrele c re d!de u s%re str d! "e u 2e murile de culo re 2!l$enu#ului de ou usc t& Fumul de i2 r! #i - meiul 1i %!r u %e clieni de i rn s%r! din An2li & L- m 2!sit %e Se$ sti n l o m s! din col& : 9rumurile sunt o ru#ine, 1nce%ut, uit6ndu-se l % ntofii mei& C ii nu m i u ce c!ut 1n or # cum& O s! fie cu mult m i cur t 1n (iu 1n c re n-o s! m i fie dec6t m #ini %e str d!& Am %us %e m s! dou! - l$e de $ere ,-it$re d, i r el s- %ref!cut c! studi (! %rim % 2in! (i rului /imes, c re st!te desc-is %e m s!, l6n2! 2 m$et lui& Lenin er mort& Lume er 1n doliu& Am discut t %entru un tim% des%re #tiri, des%re "reme #i des%re tr fic, %oi urm t t!cere %!s!to re %e c re 1ncerc ser!m s! o e"it!m& l de( m!2isem crunt, nu m i 1nc!%e nici o 1ndoi l! 1n %ri"in st & n %rimul r6nd din %unct de "edere %rofesion l, 1n <erlin, %oi din %unct de "edere %erson l, cu An2el & Se$ sti n desc-is %rimul su$iectul& : Ce i- i f!cut surio rei mele? : E o %o"este lun2!&
LAA

- COLIN FALCONER -

: Am "erti( t-o 1n %ri"in t & E num i "in ei& I- m s%us c! e#ti un om 1n c re nu se %o te "e 1ncredere& : )ulumesc& : A"e idee st t6m%it! c! o s! se m!rite cu tine& I- m s%us s! nu m i fie t6t de %ro st!, d r cum fetele nu-#i m i scult! fr ii m i m ri& : A%recie( felul 1n c re m- i %re(ent t& : Am "ut dre%t te, nu-i # ? 9in %unctul meu de "edere, st n- "e nimic de- f ce cu mie(ul %ro$lemei& 9 c! n- r fi fost An st si , %o te c! # fi %utut fi con"ins s! f c cee ce tre$uie& 9 r %o te c! !st e moti"ul %entru c re m- m dus s!-mi c ut %rines & An st si "e s! fie mereu colo, 1ntr-un col l minii mele, #te%t6nd s! m! duc #i s-o 2!sesc din nou& : Cine e f t ? : Nu e cee ce cre(i& : Eu nu sunt An2el & Nu-mi % s! d c! te- i culc t s u nu cu e & Sunt do r curios& nce%e s! se ener"e(e& i %!s & Norm l c! 1i %!s 7 An2el er sor lui& n felul lui re(er" t #i ostil, unui en2le( 1i % s! de ono re l fel de mult c unui sicili n s u unui turc& R!($un re lui " fi un ci"ili( t!& mi risc m slu/$ , nu $o #ele& Totu#i, 1i d tor m o e8%lic ie& : O m i ii minte %e ruso ic din S- n2- i? An st si Rom no"? )- %ri"it ne1ncre(!tor& : E cee #i f t!? Am 1ncu"iin t din c %& A (6m$it5 s u er o re o %ri"ire de com%!timire? : Te- i dus s! o c ui& : A fost o coinciden!& : 9esi2ur& Di- termin t $ere #i s- dus l $ r s! m i i o - l$!& n felul !st "e tim% s! reflecte(e %e 1ndelete& C6nd s- 1ntors, m- 1ntre$ t7 : Di cu rusul ce s- 1nt6m%l t? 3 rc! < ni#e"s>i 1l c-em , nu-i # ? Nu se %ute s! nu #tie r!s%unsul l 1ntre$ re st & S nderson trimisese #tire l $irou %rintr-o tele2r m!& Se$ sti n m- %ri"it fi8, %ro"oc6ndu-m! s! mint %entru e & : A murit, m (is eu sim%lu& : A murit& : Tr 2ic& N- m i insist t& n sc-im$, m- 1ntre$ t7 : Di e ce c ut! ici cu tine? : N- re $ ni& 3ri"ire lui mir t! s%une destul de cl r ce crede des%re com%ort mentul meu
LAC

- ANASTASIA -

incur $il& : S%er c! merit!, s%us, cee ce %e "reme i er felul unui en2le( $inecrescut de te 1ntre$ d c! se8ul er sen( ion l& A lu t o 1n2-iitur! de $ere, %ri"indu-m! %e de su%r m r2inii % - rului, %oi mi- %us o lt! 1ntre$ re e"ident!7 : Cum i trecut-o 2r ni 1n An2li ? : Am reu#it s!-i f c rost de ni#te cte& : Serios? 3ro$ $il c! te- cost t mult& )- studi t %e de su%r m r2inii % - rului& : 3!c t c! i %lec t din <erlin # de re%ede& Articolele %e c re ni le- i trimis u fost fo rte $une& C-i r #i cel des%re ustri cul !l N Cum 1l c-em ? .itler? Lm scos din nou l lumin! du%! %ro$lemele din )Unc-en& : Nu m! m i 1ntorc colo& : 9in c u( unei fete? Er o nu n! de ne1ncredere 1n "oce lui& Nu i- m r!s%uns& : Nu #tiu d c! m ce s!-i d u de lucru ici& : Se$, sunt un (i rist $un& 9 c! m! %oi /ut cu ce" N : mi umile#ti sor #i %oi "ii 1n 2enunc-i l mine s!-mi ceri o lt! slu/$!& 9 c! nu te 1ntorci l <erlin, cine o s! te m i n2 /e(e? : F c $ine cee ce f c& : Eor$e#ti des%re femei s u des%re rticolele de (i r? 3resu%un c! merit m st & : 9 c! nu m i i $ ni, te- i 26ndit s! te 1ntorci l cui$ #i s! tr!ie#ti # cum ne- m dori cu toii s! tr!im? : Te referi l t t!l meu? : )i se % re lucrul cel m i e"ident& : ) i de2r $! m- # duce s! cer#esc %e str d!& : S- r %ute 1nt6m%l & Di- termin t de $!ut $ere #i #i- %us - in %e el& Am cre(ut c! !st r %ute fi "erdictul fin l, d r %oi s- 1m$un t& 3o te c! %!re m suficient de c!it& : O s! "!d ce %ot f ce, d!u2 t& : )ulumesc, Se$& : F t st e cee #i des%re c re crede i c! eN? Am 1ncu"iin t din c %& : Nu m i cre(i cel #i lucru? Am d t din umeri& : Cred c! te- i icnit, mice& Sunt mori cu toii& <ol#e"icii i- u 1m%u#c t %e toi& Ast urm!re#ti? Ast 1nse mn! e %entru tine? 4n lt su$iect de rticol? S u o f ci %entru $ ni #i 2lorie? : Nimic din to te ste & : Ce-o s! f ci cu e ? Nu-i % s! nim!nui de Rom no"i&
LAH

- COLIN FALCONER -

: Nu des%re Rom no"i e "or$ & A oft t& : Ce-o s!-i s%un An2elei? : Nimic& O s!-i s%un eu& : Fii $l6nd cu e , mice& <i t f t! er 1ndr!2ostit! de tine& Ast er %ro$lem & Nu "oi m s! iu$esc %e nimeni c re "oi s! m! iu$e sc!& At6t tot& * * * Am lu t metroul %6n! l st i .i2-2 te #i m %l!tit un $ir/ r s! m! duc! l destin ie& 9octorul <ern rd St& =o-n <e umont locui 1n .i2-2 te, 1ntr-un sinistru con c 1n stil 2otic, c re "e un turn cu creneluri #i ferestre cu 2e muri "er(i& Er 1ncon/ur t! de un (id 1n lt c re descur / %!trundere t6t -oilor, c6t #i so relui& Di er t6t lini#te 1n /urB Tst er %rimul lucru %e c re 1l o$ser" i& n 'ensin2ton er mereu (2omot din %ricin tr ficului #i ro $elor, d r ici %ute i u(i "6ntul fo#nind %rintre r murile ste/ rilor #i le ulmilor& An2el m i locui 1nc! cu t t!l ei& Er o e8isten! idilic! %entru cei f!r! ocu% ie, i r An2el er fericit!& Er #oc nt de r!sf! t!, se mulume s! tr!i sc! din loc i ei, s! se duc! l clu$urile din ) *f ir #i So-o no %te #i s! do rm! (iu & L!s %rin c s! m$ l /e de ciocol t! c s! le str6n2! ser"itorii& Ar fi fost o %rines! %erfect!& Am sun t l u#! #i m u(it sunetul (26rietor l 2r mofonului "enind din!untru& <l c> <ottom& An2el se tre(ise #i nu er 1nc! or uns%re(ece& 4n ser"itor m- condus 1n c mer de (i& Er 1ntunec t!, sinistr! #i %retenio s!, c #i restul c sei, i r %e %erei er u t $louri 1n ulei cu r me de ur re%re(ent6nd sold i en2le(i cu $ r$! #i must ! 1m$r!c i 1n tunici ro#ii c re m s cr u tri$uri +ulu, si>--i, %rus ci #i fr nce(i& C mer er domin t! de o m s! rotund! din lemn de m -on %lin! de c!ri le2 te 1n %iele& An2el st!te 1ntins! lene# %e un #e(lon2, cu c rte lui F& Scott Fit(2er ld, Dincoace de Paradis, st6nd desc-is! l6n2! e , 1n tim% ce "olumul Fl6sse (!ce runc t cu ne%!s re %e %ode , c #i cum l- r fi citit& 3e "reme i se f!ce contr $ nd! cu c!rile lui = mes =o*ce #i cu 9&.& L wrence, c re /un2e u dincolo de C n lul )6necii& 3orno2r fie %entru cei $o2 i #i cei culi& An2el c-em t ser"ito re #i i- s%us s! duc! ni#te ce i& n " tr! rde un foc de c!r$uni& )i- m 1nc!l(it m6inile l el& : i d tore( o e8%lic ie, m rostit& 9 r er %re t6r(iu& An2el %e c re o "e m 1n f ! er diferit! de ce %e c re o sur%rinsesem 1n $uc!t!ri me 5 cum er dis%reuito re, st!%6n! %e sine #i ostil!& : Nu-mi d tore(i nimic, mi- runc t&
LAI

- ANASTASIA -

: An2ie, er i ultim %erso n! %e c re m! #te%t m s!N : E"ident& : Nu m- m culc t cu e & Am l!s t-o s! ste cu mine, t6t tot& N- "e unde ltunde" s! se duc!& : Erei s! m! f ci s! cred c! nu %rime#te dec6t m6nc re #i un % t unde s! do rm!? Di- fi8 t o i2 r! 1ntr-un %orti2 ret din filde#& : Nu-i st! 1n fire& Tu e#ti 1ntotde un fo rte os%it lier& Cine e An st si Rom no" st , dr 2!? : E o refu2i t! rus!& : Acum i 1nce%ut s! duci %erso ne f!r! d!%ost 1n c s!& <!nuiesc c! nu e ne"oie de %re mult! te-nic! d c! "ictim t e recunosc!to re& : Nu e deloc # & : Atunci s%une-mi tu cum st! de f %t tre $ & A$i #te%t s! flu& Di- 1ncruci# t $r ele #i s- uit t ur6t l mine& : N- m "rut s! te r!nesc, m s%us& C6t de % tetic sun B : Nu, sunt si2ur! c! n- i "rut st & Ai "rut s! f ci dr 2oste cu o lt! femeie #i s! sc %i $ sm -cur t!& nele2 %erfect& : Nu s- 1nt6m%l t # & : C6nd i cunoscut-o? : Acum c6i" ni, c6nd er m 1n S- n2- i& : Ce e8oticB 3rin urm re, "! cuno #tei de mult tim%& 3ro$ $il c! i %!t t multe ce r# furi 1m%reun!& An2el "e tendin s! fie uimitor de crud!& Eul2 rit te #i un ccent %ro"inci l e8celent sunt o com$in ie e8tr ordin r!& : Ar t! c un $!i t& i sc-im$i 2usturile? N- m (is nimic& Nu %ute m s!-i s%un c! o scosesem ile2 l din <erlin& 9 r An2el se %rice%e de minune s! 2-ice sc! de"!rul& : Ce-i cu misterul !st ? A omor6t %e c re" ? 3ro$ $il c! ce" de %e f me m- d t de 2ol& Orice fost, im%resion t-o& A %!rut de(umfl t! %entru o secund!& : Nu %ot concur cu # ce" , (is e & : Nu-i cere nimeni s! o f ci& Ser"ito re s- 1ntors cu ce iul& Er un ser"iciu de r2int& F t d t s! to rne 1n ce#ti, d r An2el 2onit-o din c mer! #i s- ocu% t sin2ur! de st & Acum f!ce munc! m nu l!5 er 1ncerc re An2elei de d!r6m $ rierele dintre cl sele soci le& : Di c6t tim% o s! ste l tine? m- 1ntre$ t, d6ndu-mi o ce #c! cu un ce i de culo re m ro 1nc-is, dus din Ce*lon& : Nu #tiu&
LAJ

- COLIN FALCONER -

Di- lu t ce #c de %e m s!, d r 1i tremur m6n , # c! %us-o l loc s! nu se de de 2ol& : Se$ sti n e fo rte su%!r t %e tine& C re er de"!r tul moti" %entru c re "enisem ici? Eoi m s! cl rific lucrurile cu An2el %entru c!-mi %!re 1ntr- de"!r r!u c!-i r!nisem sentimentele s u er m do r %reocu% t s!-mi 2!sesc o lt! slu/$!? : O iu$e#ti, nu-i # , )ic- el? : Nu #tiu ce simt& : Se "ede %e f t & E t6t de e"ident& : Nu m- m culc t cu e , i- m m!rturisit& Di m- m 1nfuri t de- $inele , %entru c! !st er de"!rul& Er sin2ur c-estie c re o ener" cu de"!r t %e An2el 1n momentul !l #i nu c! o tr!d sem 1n lte %ri"ine element re& : Di cu mine cum r!m6ne? 1ntre$ t sec& )i- i distrus # ns de m! m i c!s!tori "reod t!& : Ei, - ideN : Ce "re u s! s%un este c! te- m iu$it, (is e cu o $l6ndee ne #te%t t! #i fermec!to re& 4nde o s! m i 2!sesc un lt $!r$ t c tine? Er umilitor s! o ud s%un6nd st & )!c r d c! r fi fost de"!r t& : Nu #ti m c! sime i # , m murmur t eu& : Ar fi cont t? : ;in l tine, An2ie& A 1nc-is oc-ii& : 9 r nu e cel #i lucru, nu-i # ? : Cred c! nu& : O, )ic- el, e#ti un om t6t de dr!2uB O s!-i fr6n2! inim , s! #tii& I r eu o s! fiu unde" %e m r2ine #i o s! stri2 de $ucurie& Am 1ncu"iin t din c %& Dti m c! re dre%t te& : Se$ mi- s%us totul des%re e & 9e ce 9umne(eu te- i 1ndr!2ostit de o femeie c e ? Ce c ut! o ristocr t! cu cine" c tine? : )ulumesc& : ;i- c!(ut cu tronc, nu-i # ? <ietul de tineB : S! nu-i % r! r!u %entru mine& : 3oi s! st i lini#tit 1n %ri"in st & Er $ine1neles de"!r t c! An st si "e s!-mi fr6n2! inim & An2el er femeie #i femeile u 1ntotde un dre%t te c6nd e "or$ de stfel de lucruri& * * * 9u%! <erlin, unde %reul unei %6ini /unsese l dou! mili rde de m!rci, Londr %!re un % r dis& Totu#i, An2li er #i e 1n cri(!& @ener i t6n!r! er %e
LAK

- ANASTASIA -

%unctul de se ciocni cu trecutul "ictori n, i r economi fusese f!cut! %r f din %ricin costurilor m relui r!($oi& L m i $ine de cinci ni de l termin re r!($oiului, $!r$ i 1n uniforme > >i 1nc! m i cer#e u %e str d!, cu med liile %rinse 1n %ie%t, cu co(oro cele %e trotu r #i cu o m6nec! s u cu un cr c suflec t, in6nd 1n m6n! o t!$li! %e c re scri cu cret 7 FR!nit 1n m rele r!($oi, cu soie #i cinci co%ii de -r!nit&G 3rintre cei tineri %!ruse un fenomen nou7 %!ruse o 2ener ie de femei c re renun ser! l " lorile %!rinilor lor #i er u -ot!r6te s! nu f c! nimic ltce" dec6t s! se distre(e& Le 2!se i %rintre fiicele f miliilor din ristocr ie #i er u numite F ntisoci leG5 fum u mult, $e u mult : se f!ce u Fcri!G : #i d ns u %6n! dimine cu tineri isto"ii 1n clu$uri %recum T-e Sil"er Sli%%er #i Rector& Le u(e i i%6nd #i le "ede i %e $ nc-etele m #inilor dec %ot $ile Ren ult s u 1n t #ele motocicletelor Triumf #i . rle* 9 "idson : numite Fconsolele ntisoci lelorG : cu e# rfele din c #mir flutur6nd 1n er& )od sc-im$!to re le reflect titudinile& Fetele moderne fie 1#i t!i u %!rul scurt, c stron s u 1n sc!ri, fie #i-l 1ncree u& E!(usem o c ric tur! 1n re"ist Punc": FL s!-i %!rul s! cre sc!, mice, c! r!i c o f t!BG 3!l!riile clo# de"eniser! o mod!, i r fetele r!scole u %rin #ifonierele fr ilor lor c!ut6nd cr " te, e# rfe #i c-i r %i/ m le& In"eni m!t!sii rtifici le f!cuse c orice f t! s! i$! cces l dresurile de culo re %ielii& Iu$iii lor %urt u % nt loni $uf ni, c re t6rn u %e ei c ni#te s ci #i %e c re 1i t6r u mereu %rin noroi, #i /erseuri lun2i #i l r2i din l6n!& i imit u %e idolii lor din m tinee, 1#i %ie%t!n u %!rul %e s% te #i 1l d!de u cu ulei, 1#i f!ce u c!r re %e mi/loc #i 1ncerc u s!-#i su$ie(e must!ile c s! r te c le lui Ron ld Colem n& Toi fum u5 fum tul er consider t 2r ios din %unct de "edere soci l, er ccesoriul oric!rei con"ers ii $une& 9 r nu er %oliticos s! oferi cui" i2!ri din % c-et5 le Fturn iG c %e "inul de Weres 1ntr-o t $ c-er! de r2int, cele turce#ti 1ntr-o % rte, cele meric ne 1n lt & To te con"ers iile se re(um u l $urs!, l $ ni #i l ultimele coct iluri& Eeter nele te tre de re"ist! er u d te l o % rte de clu$urile 1n c re se c6nt noul / (( din 9i8iel nd #i de cinem to2r fele 1n c re rul u filmele cu C- rlie C- %lin, <uster 'e ton #i Rudolf E lentino& 4ltim mod! er u 2um de mestec t, s 8ofo nele #i discurile de 2r mofon& A"e m dou!(eci #i # se de ni #i 1nce%e m s! m! simt $!tr6n 1n mi/locul cestor o meni& 9 r %e "reme i , londone(ii consider u c! un meric n er l mod!, # c! nu duce m li%s! de in"it ii l e"enimente soci le& Toi cei cu c re m! 1nt6lne m "oi u s! #tie c re er ultim mod! 1n New Ror> #i %!re u de( m!2ii c6nd le s%une m c! nu m i fusesem %e- colo de %ro %e % tru ni& 9 r nu to t! lume 1#i $!te /oc de "i ! 1n felul !st & Num!rul #omerilor /unsese l dou! milio ne #i /um!t te, i r %e str!(ile din E st End, colo unde
LCM

- COLIN FALCONER -

$ron#it , r -itismul #i %oliomielit f!ce u multe "ictime 1n r6ndul tinerilor, -oin!re u co%ii f!r! % ntofi 1n %icio re& 3entru cel %uin /um!t te de r!, deceniul r!sun!tor l %ro-i$iiei n- r!sun t deloc& Cu sistemul ei 1m%!m6ntenit de cl se soci le #i cu s!r!ci ei lucie, An2li er cum 1n cee #i situ ie 1n c re fusese Rusi 1n nul LKLI& 3o%orul er %e %unctul de se r!scul #i cl sele conduc!to re #ti u st & <o2 ii murmur u cu te m! des%re $ol#e"ici, i r 1n clu$uri, s lo ne #i ce in!rii toi er u de cord c! s $otorii comuni#ti er u 1n s% tele ultimului " l de 2re"e& 9re%t te soci l! de"enise cum" soci t! cu n r-i #i comuni#tii er u cu( i de to te relele din r!& Totu#i, Rusi r!m6ne 1n mod ciud t l mod!& @loriile ei %use #i %olitic r dic l! "e u un numit f rmec, cel %uin %entru cei din cl s mi/locie& )- m 1ntre$ t uneori ce- r fi cre(ut An st si des%re to te ste & 9 r e nu-#i minte nimic, # c! ce rost "e s! o 1ntre$? * * * n .*de 3 r>, c ii 2 lo% u u#or de- lun2ul %otecilor, femeile c!l!rind cu m$ele %icio re de cee #i % rte #eii #i %urt6nd 2 m$ete cu "o l, i r $!r$ ii "6nd - ine de c!l!rie din stof! cu %ic!ele #i % nt loni de c " lerie lun2i %6n! l 2enunc-i& Ste/ rii er u cenu#ii #i sc-eletici, i r %e i r$! er u %etice de (!% d! #i de 2-e !& 9 r er o (i cu cer senin, c-i r d c! so rele nu "e %utere s! 1nc!l(e sc!& 9in locurile no stre fl te l et /ul omni$u(ului "ede m dincolo de % rc %6n! l % l tul 'ensin2ton& i r!t m An st siei or #ul #i-mi %l!ce s! /oc rolul de 2-id& Ne- m tr s %!tur %este 2enunc-i c s! ne %!r!m de fri2, i r eu m lu t-o de m6n!& A"6nd 1n "edere trecutul nostru, er un 2est de un rom ntism incur $il& O cunoscusem t6t de intim c6t %o te un $!r$ t s! cuno sc! o femeie5 totu#i, c6nd m simit c! m! str6n2e #i e de m6n!, lucrul !st m- fect t %rofund, de % rc! mi- r fi lu t f 1n m6ini #i m- r fi s!rut t cu % siune& I- m inter%ret t str6nso re c %e %rimul ei 2est f!cut din inim! %entru mine& I t!-m!, # d r, st6nd colo, simindu-m! din nou c un co%il& )! de$ r s sem demult de 1n"eli#ul sufoc nt l inocenei mele, d r 1n cel moment, du%! to te clu$urile de no %te, $ rurile #i rin2urile de d ns din <erlin #i din S- n2- i 1n c re fusesem, 2estul !st mi s- %!rut cel m i erotic lucru %e c re 1l tr!isem "reod t!& ) i t6r(iu, m d t de m6nc re l r e 1n % rcul St& = mes, d c! "! "ine s! credei& Le- m (6m$it ltor cu%luri, $rut rilor c re ie#iser! s! curte(e c meristele 1n ce st! dimine ! rece #i frumo s!& F!ce m % rte din cee #i fr!ie& A%oi m dus-o l L*onSs Corner .ouse& mi mintesc c!-mi (ice m c! nu er m dec6t eu #i m re duces! Rusiei colo, lu6nd ce iul 1m%reun!& Felin rele cu 2 ( er u de/ %rinse %e str d! c6nd ne- m 1ntors l % rt mentul
LCL

- ANASTASIA -

meu din 'ensin2ton& Er 1n2ro(itor de fri2& 3e "reme i nu-i m nifest i feciune 1n %u$lic, d r cum nu er nimeni s! ne " d!, # c! m lu t-o %e du%! umeri& n tim% ce urc m sc!rile, u# de l % rt mentul de /os s- desc-is& 3e "ecin me o c-em do mn St nton #i nu sc-im$ sem dec6t c6te" cu"inte cu e 1n to te cele o%ts%re(ece luni de c6nd locui m colo7 $un! dimine #i $un! se r , # cum f c en2le(ii& 9 r, 1n du%!- mi ( st , #i- ridic t %ri"ire s%re noi, s- uit t ur6t l An st si , #uier t FT6rf!BG #i 1nc-is din nou u# & ntr-o secund!, "r / s- ru%t& * * * Ce- r fi f!cut un $un en2le(? Ar fi f!cut o ce #c! cu ce i, %resu%un& n loc de st , c6nd m intr t 1n % rt ment, m- m dus l fere str! #i mi- m %rins o i2 r!& Er un o$icei %rost de- l meu s! fume( tunci c6nd er m ner"os s u frustr t& An st si #i- f!cut de lucru %rin(6nd focul 1n " tr!& : Nu #tiu de ce r tre$ui s! m! der n/e(e, murmur t e & 9 r re dre%t te, nu-i # ? Ast sunt& 9e c6nd m /uns 1n S- n2- i #i %6n! cum, m fost 1ntreinut! de un $!r$ t& : 9 r tot nu mi se % re dre%t& : 3ro$ $il c! sunt ce m i scum%! t6rf! %e c re n- i "ut-o niciod t!& : Nu-i s%une # B S- ridic t 1n %icio re #i "enit l mine& A"e 1nc! % ltonul %e e #i 1#i "6r6se m6inile d6nc 1n $u(un re& : 3oi s! te culci cu mine d c! "rei& Nu m! der n/e (!& : C-irie? m 1ntre$ t ironic& Er o cru(ime intenion t!& Am s%us-o %entru c! "oi m s!-i %ese tunci c6nd "e m s! m! culc cu e & Eoi m s!-i %ese fo rte mult& : 9 c! # "rei s-o consideriN : E m i tre$ui s!-mi "erific %ortofelul dimine !? 3entru o cli%!, m "!(ut l crimi str!lucind 1n oc-ii ei, d r %oi #i- re"enit& : A"6nd 1n "edere 2enul de fete %e c re le duci c s! din c!l!toriile t le, %resu%un c! n- r tre$ui s! fii niciod t! ne2li/ent& A 1nce%ut s! tremure& Er ne"oie de m i multe ore %entru c focul s! 1nc!l(e sc! % rt mentul& )- m 26ndit cum r fi fost s! ne 1nc!l(im unul %e ltul 1n % t& 9 r lucrul !st nu "e s! se 1nt6m%le5 do mn St nton "usese 2ri/! de st & Ar fi fost e8trem de s tisf!cut! d c! r fi #tiut& nc! dou! suflete s l" te de %!c tul iu$irii& : Nu #tiu ce "rei, s%us& Nu #ti , i r eu nu "e m de 26nd s!-i (ic& Ar stric totul& 9 c! r #ti, s- r %ute
LC2

- COLIN FALCONER -

%ref ce& : C6nd" , i %l!tit s! te culci cu mine& Acum m! %oi "e %e 2r tis, oric6nd dore#ti, i r tu te %ori c un c!lu2!r& Am "rut s!-i tin2 o$r (ul, d r #i- 1ntors c %ul& : Nu-i %l ce s! fii tins!, d r m! l #i s! m! culc cu tine& : E cee ce "rei, nu-i # ? : Nu, %rines!, nu e cee ce "re u& Di ne- m uit t unul l ltul f!r! s! ne 1nele2em& n cele din urm!, s- dus 1n dormitor& A l!s t u# 1ntredesc-is!, d r eu m dormit din nou %e c n %e 1n no %te i & ANASTASIA 9e ce m- m retr s c6nd 1ncerc t s! m! tin2!? Ce e t6t de 1n2ro(itor l un mic semn de feciune omene sc!? Cum s! e8%lic? L fel c un c6ine $!tut, nu %ute m "e 1ncredere 1n nici o m6n! c re se 1ntinde s%re mine& )ic- el "oi s! se folose sc! 1ntr-un fel de mine, desi2ur& A# s%er m, er ce" ce %ute m 1nele2e& 9 r er un om com%lic t& Nici unul din str!inii din S- n2- i, sud6nd #i 2ro-!ind %este mine, nu-mi ceruse t6t de mult c6t 1mi cere el& Sime m c #i cum %erson lit te me se ru%sese 1n dou!5 oriunde er m, de f %t nu er m& Sunt An st si #i sunt %rines!5 sunt de semene An st si , d ns to re 1n clu$uri de no %te #i t6rf!& Er u momente c6nd m! sime m su%erio r! lui )ic- el, su%erio r! tuturor5 le runc m firimiturile %erson lit!ii mele, un (6m$et ici, un cu"6nt colo& 9 r %oi 1mi minte m de ce l lt! An st sie #i 1mi er 1n2ro(itor de ru#ine, m! sime m c un 2unoi l %icio rele lui& 9 c! sunt An st si , )ic- el nu m! merit!& 9 r, d c! sunt do r o t6rf! rus! din S- n2- i, tunci nu-l merit eu %e el& * * * )ic- el m- dus l o %etrecere 1n ) *f ir, d t! de un %rieten de- l lui, Se$ sti n, c re locui 1ntr-un telier de l6n2! @ros"enor SXu re& Er 2lomer t #i nu cuno#te m %e nimeni 1n f r! de An2el #i de Se$ sti n& Cu lte cu"inte, nu-i cuno#te m dec6t %e sin2urii o meni din Londr c re "e u moti" s! m! dis%reui sc!& )- m inut de $r ul lui )ic- el& El 1i cuno#te %e toi, $ine1neles, # c! sl!s t 1n mod ine"it $il dus de mulime& Am r!m s 1ntr-un col #i m- m uit t l tinerii 1m$r!c i 1n % nt loni enormi, t6t de l r2i 1nc6t nu %ute i nici m!c r s! le "e(i % ntofii, l iu$itele lor 1n fuste scurte #i mul te c re d ns u c- rleston, to te f6lf6indu-#i m!r2elele de l 26t #i d6nd frenetic din m6ini& Nu m i $!usem # m% nie de"!r t! de c6nd %lec sem din <erlin5 m lu t un
LC0

- ANASTASIA -

% - r de %e m s! #i l- m d t %e 26t& A# fi "rut s! nu fi "enit ici& Cre(usem c! "e s! fie o %etrecere restr6ns!, do r c6i" %rieteni de- i lui )ic- el, 1mi im 2in sem c! o s! cunosc c6i" o meni, c! el o s! m! %re(inte tuturor c %e o %rines!& Am "!(ut-o %e An2el "enind s%re mine& : A# d r, )ic- el #i- dus refu2i t cu el, 1nce%ut e & A"e moti" s! m! ur sc!& Nu i- m r!s%uns ur6t& : )i-e te m! c! sunt din nou % trid!& L- i "!(ut? )i l- r!t t cu de2etul& )ic- el d ns cu o ti%! sl!$!no 2!, c re "e %icio rele #i $r ele de(2olite& Cine" mi- %us un lt % - r de # m% nie 1n m6n!, i r eu l- m d t #i %e cest %e 26t& : Ar tre$ui s! te ur!sc, continu t An2el & 9 r cred c! nu e "in t & I t!-ne, # d r, st6nd colo, uit6ndu-ne m6ndou! l el& Nu c! r fi fost o frumusee cl sic! cu f i de $o8er #i cu #u"i de %!r c re 1i c!de %este oc-iul dre%t& 3o te c! r6n/etul lui str6m$ 1l f!ce t6t de ire(isti$il& Cel %uin # %!re u s! cre d! multe femei din c mer!, c!ci nu er m sin2urele c re ne uit m 1n direci lui& )- m 1ntre$ t de ce nu m! 1ndr!2ostisem #i eu de el l fel de t re cum se 1ndr!2ostise An2el & 3ro$ $il c! er ce" 1n nere2ul! cu mine& : Te iu$e#te l ne$unie, s! #tii, m i s%us An2el & Er cl r c! m! iu$e 5 fusese cl r de fo rte mult! "reme& Atunci de ce cu"intele ei m- u fect t t6t de t re? 9e ce nu-l %ute m iu$i #i eu? : E#ti noroco s!, (is An2el , %oi un t6n!r %uc t-o de $r #i im%lor to s! d nse(e cu el& C! m! iu$e s u nu l ne$unie, 1l %ierdusem %e )ic- el n se r st & Se r!($un %e mine #i nu-l cond mn m& Termin se de d ns t cu o f t! #i cum lt se 2! se de $r ul lui, ru26ndu-l s! d nse(e c- rleston cu e & Fetele ste er u t6t de e"idente& Eu mi de2-i( sem un %ic m i $ine inteniile n clu$ul de no %te& Ce noroc %e )ic- el c! er u t6te fete dorito re din c re s! le 2!B <ietul )ic- elB )! lesese %e mine& : <un!, m- s lut t cine" & )- m uit t 1n /ur& 4n t6n!r 1n lt #i $lond st!te %lec t s%re mine, in6nd dou! % - re cu # m% nie& : ;i- m dus F# m%onG, r6n/it el& Er $e t& Di eu& Am lu t % - rul %e c re mi-l ofere & : Ro2er ,ort-in2ton, s- %re(ent t el, 1ntin(6ndu-mi m6n & 3rietenii 1mi s%unN 9e f %t, 1mi s%un Ro2er& E#ti fo rte dr!2u!& Ai "enit sin2ur!? : Am "enit cu )ic- el S-erid n& S- uit t %rin c mer! cu oc-ii %e /um!t te 1nc-i#i5 )ic- el er 1ncon/ur t de trei fete, c re r6de u un %ic %re t re l 2lumele lui&
LCA

- COLIN FALCONER -

: Se % re c! e c m ocu% t& Cum te c-e m!? : Ann & Ann Rom no"& : E#ti ruso ic!, nu-i # ? : 9 & Cum i- i d t se m ? : E e"ident, nu? Rom no" e un nume rusesc& Te c m d! de 2ol& Tst nu %re %rice%e ironi & : Se % re c! )ic- el te- $ ndon t& Di- %us m6n dre %t! %e %erete n dre%tul c %ului meu #i s- %lec t #i m i mult s%re mine& )i- m termin t de $!ut # m% ni & Acum "e m oc (i s! /oc cel #i /oc c )ic- el& 9 r nu %l!te m un %re %re m re s!rut6nd un $!r$ t c Ro2er ,ort-in2ton c s! m! r!($un? Di ce f!cuse )ic- el s! merite du#m!ni me ? O r!($un re # de /osnic! er o tic!lo#ie du%! tot ce se 1nt6m%l se 1n <erlin& : Tre$uie s! m! duc l $ ie, m (is #i m %lec t& 4# de l $ ie er desc-is!& n!untru er o f t! c re st!te %lec t! de su%r li2-e n ului %entru s%!l t %e m6ini, %ri(6nd coc in! de %e m r2ine de m rmur! l "o rului& Di- ridic t %ri"ire s%re mine #i r6n/it& : Ce r!t reB f!cut e #i ie#it& )- m uit t 1n o2lind! #i nu mi- %l!cut ce- m "!(ut& )! rein"ent m 1n fiec re (i, 1n fiec re (i er m ltcine" , cine" #i m i demn de dis%re c 1n inte& )- m simit 1n#el t!& Ar tre$ui s! fiu o cele$rit te, s! fiu s!r$!torit! %este tot unde m! duc5 er m f!cut! s! m o "i ! m i $un! c st & C6nd intru 1ntr-o c mer!, to te c %etele r tre$ui s! se 1nto rc! s%re mine& S u m! m!2e m sin2ur!? In"ent sem to te ceste sentimente cu %ri"ire l destin, le in"oc sem din s%er nele #i %romisiunile ltor ? mi % rine o re cu de"!r t "reunul din sentimentele %e c re le "e m? )i- m d t cu %! rece %e f !& C mer 1nce%e s! se 1n"6rte sc!& 3re mult F# m%onG& Am 1ncerc t s! m! concentre( su%r sl!$!no 2ei din o2lind!, necunoscutei cu %!r $lond #i scurt #i cu ni#te oc-i l$ #tri uimitori& Er dr!2u!, d r nu m i mult dec6t celel lte fete din c mer l!tur t!& FCe te f ce # de s%eci l!?G m- m 1ntre$ t& )i-er r!u, "e m ne"oie de er& 9 r, c6nd m ie#it din $ ie, Ro2er ,ort-in2ton m! #te%t l u#!& : Te simi $ine, dr!2uo? : Am ne"oieN 9e er& : Te conduc eu& )- lu t de $r #i m- /ut t s! co$or sc!rile& 4n t6n!r st!te 2-emuit l6n2! 2 rd, res%ir6nd 2reu& 3uin m i de% rte er o f t!, c re se uit l el, cu o 2rim s! %e f !& C-i r #i ici 1n str d! se u(e (2omotul %etrecerii #i se "ede u siluetele d ns torilor %e fund lul %erdelelor de l ferestrele % rt mentului& Ro2er m- dus 1n %r 2ul unei u#i& Er o no %te rece #i m- m tre(it re%ede& Am
LCC

- ANASTASIA -

1nce%ut s! tremur& El m! str6n2e %re t re de $r & : E#ti 1ntr- de"!r fo rte dr!2u!, #o%tit el #i 1ncerc t s! m! s!rute& L- m 1m%ins l o % rte #i m- m cl!tin t& )i s- %!rut deod t! 2reu s! st u 1n %icio re, "e m sen( i c! o s! le#in& : Ei, - ide, do r un s!rut mic, insist t& nce%e m s! intru 1n % nic!& 9 r %oi l- m "!(ut %e )ic- el, %e 1n2erul meu %!(itor, st6nd colo cu r6n/etul lui str6m$ #i cu m6n %e um!rul lui Ro2er ,ort-in2ton& : mi % re r!u, Ro2, d r e me , i- (is& C6nd Ro2er l- "!(ut %e )ic- el, r6n/it 1ncurc t, d6nd din umeri c un co%il ne scult!tor %rins c! f!ce o %rostie& : Scu(!-m!, $!tr6ne& S- 1nde%!rt t 1ncet& )i- m d t se m c! Ro2er er inofensi"& E8 2er sem din nou& : nsoitorul meu m- $ ndon t, i- m (is lui )ic- el, d6ndu-mi se m c! "or$e m 1m%leticit& : C6t i $!ut? : 9o r c6te" % - re& : Ar fi m i $ine s! te duc c s!, d!u2 t& Di- scos - in #i mi- %us-o %e umeri c s! m! %ere de fri2& A%oi o%rit o $ir/! #i m- suit 1n e & Nu-mi mintesc drumul s%re c s!& )- m s%ri/init de um!rul lui5 totul se 1n"6rte cu mine #i m 1ncerc t s! nu "!rs& 9 r 1mi mintesc un lucru7 l un moment d t, mi- m frec t n sul de o$r (ul lui #i m #o%tit7 FTe iu$escBG )- m u(it s%un6nd lucrul !st #i tunci c-i r "or$e m serios, d r er m $e t! #i %ro$ $il c! %6n! dou (i "e m s! uit ce s%usesem& * * * )- m tre(it 1n % tul lui, com%let 1m$r!c t!& )- m uit t l ce s7 er cinci dimine & Nu-mi minte m s! fi urc t sc!rile& St!te m 1ntins! %e ce r# f, 1n roc-i %e c re o %urt sem cu o se r! 1n inte, co%erit! cu o %!tur!& )- m ridic t 1n c %ul o selor, c!ut6ndu-l cu %ri"ire & Lumin din sufr 2erie er %rins!& )ic- el dorme %e c n %e , cu o c rte desc-is! %e %ie%t #i cu l m% de %e m s! 1nc! %rins!& Am 1n2enunc-e t %e co"or #i m- m uit t l el& Res%ir 1ncet #i re2ul t, i r o #u"i! de %!r 1i c!(use %e f !5 r!t c un $!ieel c re dormise 1n tim% ce 1#i f!ce temele& I- m lu t c rte din %o l! #i m %us-o %e %ode & n urm unui im%uls, m- m %lec t #i l- m s!rut t u#or %e $u(e& A desc-is oc-ii&
LCH

- COLIN FALCONER -

: Am #te%t t trei ni s! f ci st , mi- #o%tit& )i- lu t f 1n m6ini #i m- s!rut t %e frunte& Am "!(ut refleci no str! 1n o2lind de %e %erete& C6i $!r$ i fuseser! 1n inte lui )ic- el? 3re muli c s!-i %ot num!r & Ast er %rim d t! c6nd dore m un $!r$ t # cum m! dore #i el %e mine& : N- i 1ncerc t s! te culci cu mine& : Er i $e t!& : 3entru un meric n, e#ti un de"!r t 2entlem n& )i- m d t roc-i /os #i m simit %e s% tele 2ol c!ldur em n t! de l m% cu 2 (& Nu-mi duce m minte de %rim no str! no %te 1m%reun! #i m- m 1ntre$ t d c! )ic- el #i-o minte , d c! se 26nde cum l e & )- m l!s t 1n 2enunc-i c s!-l de($r c #i i- m d t c!m # /os& Nu-mi minte m cum r!t cor%ul lui& )! culc sem cu fo rte muli $!r$ i de l clu$ul de no %te, i r 1nt6lnire no str! "usese loc cu mult tim% 1n urm!& Tr!i m o e8%erien! nou! #i minun t!7 un $!r$ t m! s!rut %e 2ur!& Am simit o c!ldur! necunoscut! cu%rin(6ndu-mi %6ntecele #i #oldurile& n se r st o s! 1ncerc s! fiu $un! %entru el5 #tiu cum s! s tisf c un $!r$ t, desi2ur& At6t do r c! %6n! cum n- m "rut s-o f c cu de"!r t& I r el er t6t de $l6nd cu mine, de % rc! # fi fost "ir2in!& )- 1nduio# t c! se ocu% # de mult de %l!cerile mele& )i- lu t s6nii 1n m6inile lui, ni#te m6ini t6t de m ri, %oi 1n2enunc-e t 1n f me , tr s6nd cu lim$ conturul %6ntecelui meu& Dti m ce "oi s! f c! #i nici un $!r$ t nu m i f!cuse st "reod t!& Am 1ncerc t s! m! des%rind din $r ele lui, un instinct %urit n necunoscut r!("r!tindu-se 1m%otri" cestei idei& 9 r m- inut str6ns, i r eu m- m su%us5 m fost %re 1ncord t! c s! m! $ucur de cee ce f!cut el, d r s- d!r6m t o $ rier! 1ntre noi& 9u%! cee , i- m f!cut #i eu lui cee ce f!cuse el %entru mine, s!rut6ndu-i dulce sf6rcurile, 66ndu-l # cum m! 6 se el %e mine& C6nd mm #e( t 1n cele din urm! de su%r lui, m- m %lec t 1ns%re el #i l- m s!rut t din nou %e 2ur!& 9 c! # fi %utut s! rein cel sentiment, )ic- el 1n interiorul meu, f lui 1n m6inile mele, lim$ lui 1n 2ur me , unii 1n ce cli%! 1n tru% #i sufletB )- m %ref!cut %uin, $ine1neles& Nu %!re s! conte(e t6t de mult, c6nd to t! "i m! %ref!cusem 1ncontinuu& : Te iu$esc, %rines!, #o%tit el& : Di eu te iu$esc, m minit eu& Am "rut s! fie de"!r t& )! 1ntre$ ce r fi f!cut el d c! m- r fi cre(ut& * * * Er o dimine ! rece de fe$ru rie, cu 2-e ! %e co%eri#urile c selor din 'ensin2ton& Er m sin2ur! 1n % rt ment& )ic- el 1#i %ierduse slu/$ de l Reuters #i cum er re%orter l /"e Dail6 /elegrap", ocu%6ndu-se de tri$un le&
LCI

- ANASTASIA -

Er %rost %l!tit #i nu-i %l!ce deloc, d r (ice c! nu re de les& Am u(it o $!t ie 1n u#!& Am desc-is #i m "!(ut-o %e An2el 1n %r 2, r!t6nd e8trem de ele2 nt! cu %!l!ri ei clo# #i cu fust ei str6mt!& Eu %urt m un din c!m!#ile lui )ic- el #i "e m o %erec-e de % %uci "ec-i 1n %icio re& )- m simit c Cenu#!re s & : A-B m e8cl m t #i m- m -ol$ t l e & )- m!sur t destul de rece cu %ri"ire & : )ic- el e c s!? : E l ser"iciu& )- %ri"it mir t!, de % rc! r fi "rut s! s%un!7 FCine l- r n2 / ?G A%oi 1ntre$ t7 : 3ot s! intru? )- m d t l o % rte& S- %lim$ t %rin % rt ment, %ri"indu-l cu tenie, de % rc! s- r fi 26ndit s!-l cum%ere& A scos o i2 r! dintr-o t $ c-er! de r2int, fi8 t-o 1ntr-un %orti2 ret din filde# #i %rins-o& Di- 1nclin t c %ul 1ntr-o % rte #i m- studi t& : Ai teri( t 1ntr- de"!r 1n %icio re, nu-i # ? : 3oftim? : )ic- el (ice c! e#ti ruso ic!& : Di st e o crim!? : 4nde te- 2!sit, de f %t? Am %ri"it-o fi8& : 4nor le %l ce s! cule 2! " 2 $on(i de %e str d!& i f ce s! se simt! folositori& 9e d t st nu "e m s! m i st u cu m6inile 1n s6n #i s! 1n2-it totul f!r! s! (ic nimic& 4nii o meni se folosesc de str!lucire #i de $ ni c de o rm! #i te lo"esc cu e , cred c! u cest dre%t& : 3oi s! s%ui ce "rei des%re mine, d r n-o s! te l s s! s%ui ce" r!u de )ic- elB m- m r!stit eu& )i- s l" t de dou! ori "i %6n! cum& E unul din cei m i $uni #i m i cur /o#i $!r$ i %e c re i- m cunoscut "reod t!& A fost un discurs $un, f!r! m6nie, f!r! te tru& )!c r o d t! er m #i eu m6ndr! de mine& Nu cred c! An2el se #te%t s!-i i u %!r re lui )ic- el& 3!re c! r!m!sese f!r! cu"inte& n cele din urm! 1ntre$ t7 : Cum dic!, i- s l" t "i ? N- "e m de 26nd s!-i s%un des%re Andrei, # c! i- m r!s%uns7 : n S- n2- i, n- "e m unde s! m! duc, mure m de fo me& )- m runc t de %e un %od& El s!rit 1n %! #i m- s l" t, %oi m- l!s t s! st u cu el #i "ut 2ri/! de mine& : 9e ce? : Nu #tiu&
LCJ

- COLIN FALCONER -

: Di ce- %rimit 1n sc-im$ul 2enero(it!ii lui? : Nu %re multe, m r!s%uns #i m %ri"it-o fi8& Ai dre%t te 1n %ri"in me , d r te 1n#eli 1n %ri"in lui& E c!(ut %e 26nduri& Nu #tiu ce nume de( rm t-o5 %o te sincerit te me & )- m!sur t cu %ri"ire & : N- i ltce" cu c re s! te 1m$r ci? Am d t ne2 ti" din c %& mi l!s sem to te - inele 1n <erlin& )ic- el (isese c!, d c! $ 2 /ele no stre er u cum" %erc-e(iion te, roc-iile #i len/eri de cor% feminin! r %ute tre(i sus%iciuni, "6nd 1n "edere c! eu c!l!tore m cu un % # %ort 1n c re fi2ur m c $!r$ t& : N- m dec6t roc-i %e c re m %urt t-o l %etrecere& : S! "edem ce %utem f ce 1n %ri"in st , d!u2 t e & * * * Au(isem t6t de multe des%re An2li , "!(usem t6t de muli en2le(i 1n S- n2- i, 1nc6t m! #te%t m c toi s! locui sc! 1n % l te de m rmur! #i s! i$! un stol de ser"itori& Am r!m s #oc t! c6nd m "!(ut en2le(i o$i#nuii %urt6nd - ine de lucru 1n loc de %!l!rii % lmier #i costume l$e din %6n(! de in& 9omurile de 2r nit #i de m rmur! #i rc dele 1n stil Re2enc* er u s%ect culo se, d r cee ce m- im%resion t %e mine cel m i mult fost f %tul c! er t6t de mult! s!r!cie, c-i r #i ici& Am lu t metroul %6n! l C- rin2 Cross& )- m o%rit l ie#ire din st ie s! m! uit l un fl #net r cu o m imu! c re se re%e(e s! i monede de l trec!tori& I- m d t m imuei un %enn*, lucru c re ener" t-o %e An2el & : N- r tre$ui s!-i 1ncur /e(i %e o menii !#ti , m- mustr t& Am lu t-o %e St& ) rtinSs L ne, %e l6n2! mu(ic ni #i o menii-s nd"i#& 4n %oliist cu o must ! enorm! 1n form! de 2-idon trecut cu $iciclet %e l6n2! noi& : Nu te m i -ol$ t6tB Or s! cre d! c! e#ti de l r!, s- r!stit An2el l mine c6nd m- m o%rit s! m! uit l doi d nd* : cum le s%une An2el : c re se 1ndre%t u 2r!$ii s%re S- ftes$ur* L ne& An2el m! 1m$r!c se 1ntr-unul din costumele ei mul te %e cor% #i lun2i %6n! l 2enunc-i #i-mi %usese %e c % o %!l!rie clo# c s!-mi scund! tunso re $!iee sc!, dr stic! %6n! #i %entru o femeie modern! nilor S2M& )i1m%rumut t c-i r #i trus ei de m c-i /& C6i" tineri s- u 1ntors s! se uite l noi& )i- m (is c! r!t m m6ndou! c ni#te de"!r te ntisoci le, cum le s%une An2el , #i m- m o%rit s!-mi dmir refleci 1n 2e mul c fenelei L*on& An2el (is c!-mi f ce cinste cu un ce i& Ni s- d t o m s! l 2e m& Er 2lomer t 1n!untru, i r eu, m re duces!, m! -ol$ m c o !r nc! l c-elneriele 1n roc-ii ne2re #i #oruri l$e c re se 2r!$e u s!-i ser"e sc! %e clieni cu %r!/ituri cu fri#c! #i cu ce#ti de ce i& )i se %!re de/
LCK

- ANASTASIA -

c! <erlin fusese 1ntr-o lt! "i !& Am l!s t-o %e An2el s! "or$e sc!, s! flec!re sc! des%re mod!, clu$uri de d ns, %etreceri& Nou #i ne #te%t t me %rieten! se -ot!r6se s! m! i su$ ri% ei, i r cum 1mi %re(ent %e scurt societ te londone(!& Er o $inecu"6nt re& Fusesem iert t!5 urm!torul % s er s! fiu i($!"it!& S u !st er do r un fel de -mi distr 2e teni , de -mi intr 1n 2r ii c s! m 1ncredere 1n e , s!-mi de("!lui sl!$iciuni %e c re e s! le %o t! e8%lo t c s!l rec6#ti2e %e )ic- el? 9u%! cum "edei, nu-mi er u#or s! m 1ncredere 1n o meni& Am o$ser" t cu c6t! ten cit te 1ndre%t mereu con"ers i s%re )ic- el, )ic- el #i i r )ic- el& : Tre$uie ne %!r t s! te duci l %etrecere d t! de f mili <rissenden s!%t!m6n "iito re& : F mili <rissenden? m 1ntre$ t, /uc6ndu-mi rolul de no"ice ne#tiuto re& : Nu i- s%us )ic- el? : 3o te c! n- fost in"it t& S- uit t mir t! l mine, de % rc! # fi 1nce%ut deod t! s! "or$esc ruse#te& : C6nd e#ti )ic- el S-erid n, nu e ne"oie s! fii in"it t& E un %rieten de- l lui Se$ sti n #i e de" st tor de c-i%e#& Lume se #te %t! s!-#i f c! %ur #i sim%lu % rii & : Atunci 1nse mn! c! o s! ne ducem& : 9esi2ur, )ic- el ur!#te 2enul !st de %etreceri& 3ro$ $il c! i- s%us st & Ei $ine, nu-mi s%usese& An2el #i- 1nclin t c %ul 1ntr-o % rte, i2 r ei st6nd ridic t! 1n er c o tor! %rins!& : 3ro$ $il c! 1l iu$e#ti fo rte mult, (is e & Di, du%! e8%resi de %e f ei, i fi cre(ut c! tocm i fusesem nun t! c! mi se "or m%ut m6inile #i %icio rele& )! %ri"e de % rc! # fi fost o fiin! demn! de mil!& : Nici m!c r nu sunt si2ur! c!-l iu$esc "reun %ic, m r!s%uns c s-o #oc-e(& 3o te c! er de"!r t& )! $ ( m %e el, cee ce nu er cel #i lucru& n fond #i l urm urmei, nu-l "e m dec6t %e el& l l!s sem s! f c! dr 2oste cu mine, o d t! %entru $ ni #i de dou! ori %ro %e din recuno#tin!& 9 r 1l iu$e m? Er m inc % $il! de st & : Eu 1l dor, m!rturisit An2el #i m sesi( t o nu n! de re%ro# 1n "oce ei& : Nu sunt ri" l t , i- m (is, i r e m- %ri"it c #i cum #ti e ce #ti & Nu sunt, m re%et t& : 9 r el %e tine te iu$e#te& Cum %ute cine" s! m! iu$e sc! %e mine? 3ro$ $il c! e ce" 1n nere2ul! cu un $!r$ t c re se 1ndr!2oste#te de o %rostitu t! #i c re 1#i risc! %oi "i #i c rier %entru o uci2 #!& Am 1nc-is oc-ii #i l- m "!(ut %e Andrei (!c6nd %e %ode u locuinei din @rUnew ld, cu creierii 1m%r!#ti i %e /os& Im 2ine 1mi
LHM

- COLIN FALCONER -

r!m!sese d6nc 1nti%!rit! 1n memorie& Nu mi se %!re dre%t s!-mi mintesc st c6nd uit sem t6t de multe lte lucruri& Di ce sime m de f %t %entru )ic- el? 9 c! cine" 1i runc! un col c de s l" re 1n %ele 1n2-e te le oce nului, te 2!i de el cu dis%er re& Nu st i s! te 1ntre$i m i 1nt6i ce crede col cul de s l" re des%re tine& : 9 c! # "e cur /, # %lec #i l- # l!s 1n % ce, m s%us& : 9 c! i dis%!re , nu s- r 1nto rce l mine5 s- r duce s! te c ute& Oc-ii An2elei er u ume(i& A scos o $ tist! din %o#et! #i #i- #ters furio s! l crimile& : A# "re s! #tiu c re e secretul t!u& )ic- el "ut o 2r!m d! de fete& A mestec t cu lin2uri 1n ce i, %ri"ind "6rte/urile l!%to se #i m ronii& : Nu e#ti cu de"!r t o %rines! rus!, nu-i # ? Er m i mult o cu( ie de 1n#el!torie dec6t o 1ntre$ re& : Nu, desi2ur c! nu, m r!s%uns& N- m (is st niciod t!& nc! o minciun!, s%us! %entru e & 9 c! nu er m An st si Rom no", cine ltcine" 1mi m i r!m6ne s! fiu? MICHAEL A/unsesem l Londr f!r! s! m nici un %l n 1n f r! de o sco te %e An st si din <erlin& A st t u mine o no %te, %oi dou!, %oi o s!%t!m6n!, %oi o lun!& Se$ sti n nu m- /ut t cu ser"iciul #i nu %ot s! s%un c! 1l cond mn& mi %ierdusem slu/$ de l Reuters #i se %!re c!-mi %ierdusem #i un %rieten& )- m n2 / t l /"e Dail6 /elegrap", ocu%6ndu-m! de domeniul infr ciunilor, %etrec6ndu-mi 1n fiec re (i ore lun2i #i %lictisito re l Old < ile* H, rel t6nd des%re sordid % r d! infr ctorilor %rin tri$un le& No %te , cce%t m dr 2oste An st siei # cum cce%t! un cer#etor monedele& Dti m c! cee ce m! f scin l e er necunoscutul& Di m! 1ntre$ m7 c6nd "oi fl tot ce e de fl t "oi m i iu$i? 9in c6te "ede m, nu-i d!de m nimic din ce n- r fi %utut o$ine #i 1n lt! % rte& Ce-i %ute m oferi? F rmecul #i frumusee se 2!se u de cum%!r t %este tot& ntorsesem s% tele lucrurilor c re cont u cu de"!r t7 influen!, $ ni #i %utere, lucruri c re 1l f c tr!2!tor %6n! #i %e cel m i ur6t $!r$ t din lume& 9!dusem cu $ nul #i c!(use re"ersul monedei " nit!ii5 # fi %utut "e to te ceste lucruri, er u dre%tul meu c6#ti2 t %rin n #tere, i r eu renun sem l ele 1n f "o re unei "iei o$i#nuite& Er un test l c re su%une m lume #i to te femeile5 "oi m s! "!d d c! m! "or iu$i oricum& =ocul se 1ntorsese 1m%otri" me 5 cu "i o$i#nuit! %e c re o duce m, nu "ede m cum m! %ute iu$i femei %e c re o iu$e m eu&
H

Curte Crimin l! Centr l! din Londr , Pn&tr&Q LHL

- ANASTASIA -

9 r 1mi er d to re, de st er m si2ur& )! d!dusem %este c % s! o f c s!-mi fie d to re& 9 r nu "oi m s! fiu r!s%l!tit, "oi m s! fiu dorit& =ocul 1mi er %otri"nic, i r re2ulile im%use de mine "e u 2ri/! s! nu %ot c6#ti2 & Renun sem l idee de desco%eri de"!r t identit te An st siei5 lume murd r! %oliticii emi2r nilor din <erlin m! "indec se de st & < ni#e"s>i fl se %e %iele lui c! nu-i %!s nim!nui d c! An st si er s u nu m re duces!& O menii sunt curio#i s! fle de"!rul, d r %olitic e ce c re conduce lume & n cee ce m! %ri"e , %o"este m rii ducese An st si Rom no" se sf6r#ise 1n <erlin& Trecutul ei, de"!r t #i im 2in t, "e s! r!m6n! secretul nostru5 cel %uin # mi- m s%us& 3o te c! frumo s me eni2m! se " mulumi cu fericire , nu c soie "reunui conte s u duce, ci c % rtener! de "i ! lui )ic- el S-erid n, (i rist t lent t, d r nu %re $o2 t& Tst er cu si2ur n! lucrul %entru c re risc sem t6t de mult 1n <erlin& Er m c un /uc!tor 1m%!timit, runc6ndu-mi $ nii %e un c l c re nu c6#ti2 niciod t!, 26ndindu-m! c! %o te 1ntr-o (i norocul meu se " sc-im$ & ncerc sem de t6te ori s! renun l /oc, d r m! 1ntorce m mereu c s! m i risc 1nc! o d t!, 26ndindum! c! de d t st "oi recu%er tot ce- m %ierdut& * * * ntr-o (i, m- m 1ntors c s! #i mi- m d t se m du%! e8%resi de %e f ei c! 1#i f!cuse 26nduri ne2re& A"usese l dis%o(iie to t! (iu %entru st & )- m #e( t %e sc un, mi- m 1ncruci# t $r ele #i m- m %re2!tit %entru t cul, nerecuno#tin #i ne%!s re f ! de tot ce-mi d tor & Resentimentul ei "e ce" re2 l #i mi- dus minte de to te lucrurile %e c re le ur m l e 7 f %tul c! nu "ene niciod t! s! m! 1nt6m%ine c6nd intr m 1ntr-o c mer! #i c! tre$ui s! m! duc eu mereu l e , %resu%unere c! -r n o s!-i fie ser"it! l ore fi8e f!r! c e s! se der n/e(e s! % rtici%e l %re2!tire ei, felul 1n c re-#i l!s - inele runc te %rin $ ie c s! le str6n2 eu& : C6nd i de 26nd s! m! d i f r!? m- 1ntre$ t& : Ce te f ce s! cre(i c! o s! te d u f r!? : Atunci ce "rei de l mine? 9e ce m! ii ici? : Nu te in ici& E#ti li$er! s! te duci unde "rei& : Erei s!-i fiu d to re& : Fere sc! 9umne(eu s!-mi r!i "reun %ic de recuno#tin!B : Ee(i? Ne- m uit t unul l ltul, c ni#te com$ t ni 1ntr-o %ies!-f ntom!& : )! iu$e#ti? m- 1ntre$ t& : Cred c! d & : Cre(i? N-o "!(usem niciod t! # & 9es%re ce er "or$ ?
LH2

- COLIN FALCONER -

: Nu m- i 1ncur / t deloc& : Ast "rei? ncur / re? : Te "re u %e tine& : 9e ce? N- m %utut r!s%unde l 1ntre$ re5 cel %uin nu cu sincerit te, nu f!r! s! de"in com%let "ulner $il& N- m s%us nimic& : Eu nu te "re u, (is e & Nu te merit& )erit %e cine" c Andrei, %e cine" c re s! m! /ute s! o$in cee ce "re u #i s! m! tr te(e # cum merit s! fiu tr t t!& 3l6n2e & )- m ridic t 1n %icio re cu inteni de o consol , d r e mres%ins& A continu t s! "or$e sc!, 1n tim% ce l crimile 1i cur2e u %e o$r /i& : Te ur!sc& Nu "re u %e nimeni c re s! fie $un #i 2eneros& Nu merit st & Cel %uin Andrei m! 1nele2e & Tu e#ti c un c6ine, c un c6ine credincios& Nu "re u dec6t s! te lo"esc& Te ii mereu du%! mine #i % ri c un 1n2er %!(itor& Nu "re u un 1n2er %!(itor, nu "re u s! fiu s l" t!B S- o%rit s! r!sufle5 $u( inferio r! 1i tremur , i r %e f ! i se cite 2it i & Nu #ti m ce s!-i s%un& Femeile m! cu( ser! %6n! cum de m i multe lucruri, d r niciod t! de f %tul c! er m un $!r$ t de n!de/de& : mi % re r!u, murmur t e & Nu merit i st & Tot nu #ti m ce s!-i s%un& : )- i f!cut s! %l6n2, m i (is #i #i- #ters f cu dosul % lmei, m6n/indu-#i o$r /ii de rimel& : Nu-i nimic, m r!s%uns, um%l6nd t!cere cu o rem rc! $ n l!& : ;i-e m i $ine f!r! mine& : Am #tiut dintotde un lucrul !st & : Te- m "erti( t& Nu %ot "e 1ncredere 1n mine& Nici tu n- r tre$ui s! i& : O s!-mi sum riscul, m- m -ot!r6t& A 1ncerc t s! m! s!rute& 3rim ei re cie er 1ntotde un s!-#i ofere tru%ul 1n sc-im$ul feciunii s u si2ur nei& 9in %!c te, %entru un $!r$ t c mine, tru%urile er u o moned! cce%t t! %este tot& 9 r nu 1n c (ul An st siei& Eoi m s! o ud s%un6ndu-mi c! m! iu$e#te # cum o iu$e m #i eu& O "oi m do r %entru mine %e ce st! fiin! misterio s!, cu %iele m!t!so s! #i cu oc-i l$ #tri %!trun(!tori& Eoi m s! m! dore sc!, nu s!-mi fie recunosc!to re& A 1nce%ut s!-#i desc-eie roc-i , d r m o%rit-o& I- m 1ntors f s%re mine #i m f!cut-o s! m! %ri"e sc! 1n oc-i& : Simi ce" %entru mine? m 1ntre$ t-o& : <ine1neles& : Ce? L ce te 26nde#ti? C-i r cum? A d t din umeri, ne /utor t!& : Nu #tiu& Ce "rei s! s%un? 9 r nu %ute m, nu "oi m s!-i su2ere( ce s! s%un!& Tre$ui s! "in! de l e &
LH0

- ANASTASIA -

: Am o$osit s! ler2 du%! n!luci, #o%tit #i %oi m- s!rut t, c s! m! 1m%iedice s! m i %un #i lte 1ntre$!ri& Am s!rut t-o #i eu %e ce c re er dr 2oste me , m nt me , mincino s me frumo s! #i eni2m tic!& * * * Am u(it-o "or$ind 1n somn 1ntr-o no %te& Am 1ntins m6n 1n direci ei, d r nu m i er 1n % t& )i- m %us - l tul %e mine #i m- m dus 1n sufr 2erie& Er t6r(iu, nu se u(e nici m!c r (!n2!nitul tr m" ielor de %e str d < *sw ter& Sin2urul sunet er cotcod!citul unei %rostitu te c re st!te %e str d! 1n %r 2ul unei u#i, 1ncerc6nd s! 2 e un trec!tor& An st si er #e( t! %e %er" (ul ferestrei, %erdelele er u d te l o % rte, i r f ei er lumin t! de felin rele % lide de %e str d!& Nu %urt dec6t o c!m #! de no %te lun2! #i l$!, r!t6nd c o f ntom!& : A merit t-o, m u(it-o "or$ind 1n ruse#te& A# este& Eoce ei sun ciud t, er scuit! #i "e ce" (26rietor 1n ton #i 1n infle8iuni5 er c #i cum scult i o melodie cunoscut! c6nt t! 1ntr-un ritm diferit, %oi 1i d!de i cu sur%rindere se m c! o #ti i& 9e fiec re d t! c6nd "or$e , urm u %erio de lun2i de t!cere, de % rc! r fi #te%t t c o "oce ne u(it! s! r!s%und!& : 3ot s! 1ncerc, m i (is& A"e m sen( i c! scult o % rte unei con"ers ii telefonice, i r sentimentul fost t6t de r %id #i de l rm nt, 1nc6t m simit fiori %e #ir s%in!rii& )- m 1ntre$ t : nu %entru %rim d t! : d c! An st si me er ne$un!& i d!dusem "oie unei ne$une s! intre 1n "i me , 1n c s me ? Nu "e m dec6t cu"6ntul ei cu %ri"ire l mo rte lui Andrei& )- m uit t s! "!d d c! "e "reo rm! 1n m6n!& 9 r m6inile ei er u 2o le #i nemi#c te, #e( te 1n %o l! c o %erec-e de m!nu#i l$e& : Ce-o s! 1n"!, t t!? 1ntre$ t& S! 1ntreru% s u nu ce st! re"erie? O re dorme cu de"!r t? A"e oc-ii desc-i#i, d r nu %!re s!-#i de se m de %re(en me 1n c mer!& A# c! m e(it t& Au(isem c! %ute fi %ericulos s! tre(e#ti un somn m$ul, # c! m st t #i m sist t l scen!, simindu-m! c un "o*eur& : A# e#ti tu, t t!? m i 1ntre$ t 1n ne nt& Am $il? )- m simit o recum %6n2!rit, st6nd colo, scult6nd o stfel de con"ers ie intim!& Ar tre$ui s! m! duc 1n %oi 1n % t #i s! o l s sin2ur!& S u s! o tre(esc #i s! ru% "r / st ? Ar %ute 2estul meu s! tre(e sc! ni#te mintiri dormite din su$con#tientul ei #i s! le re duc! l su%r f ! din scun(!to re lor c %e un m nt secret? S u nu "oi f ce dec6t s! o d6ncesc #i m i t re 1n sin2ur!t te #i tristee? )- m dus 1n %oi 1n % t& )urmurul din ce l lt! c mer! continu t mult!
LHA

- COLIN FALCONER -

"reme& n cele din urm!, i- m simit tru%ul rece "6r6ndu-se l6n2! mine 1n % t #i m- m 1ntors s%re e #i m lu t-o 1n $r e& Am cre(ut c! %o te o s! re cione(e5 o dore m l fel de mult c 1ntotde un , sime m ne"oi s! %osed o % rte misterului ei& 9 r dorme #i nu s- tre(it& nt6m%l re st n- f!cut dec6t s! d6nce sc! misterul& Er m c o musc! %rins! 1ntr-o %6n(! de %!i n/en5 cu c6t m! ($!te m m i mult, cu t6t m! 1ncurc m m i t re 1n c %c n An st siei& * * * ntr-o (i, i- m d t o $ ncnot! de o lir! c s! se duc! s! cum%ere de m6nc re& S- 1ntors c s! cu m6n 2o l! #i f!r! $ ni5 de f %t, n- "enit c-i r cu m6n 2o l!, %entru c! dus cu e un c6ine " 2 $ond& Ce f!cuse cu $ ncnot de o lir!? : Er un om l m r2ine drumului& A"e o t!$li! 1n m6n!, 1#i %ierduse un $r 1n r!($oi, "e o f milie de -r!nit #i n- "e nici un $ n& A# c! i- m d t lui $ ncnot no str! de o lir!& Ne %utem %ermite lucrul !st , nu-i # ? 9 , cred c! "e dre%t te, ne %ute m %ermite lucrul !st & 9 c! nu m6nc m nimic 1n se r i s u 1n se r urm!to re& C6inele er o / "r!, "e %urici #i nu er dres t& I- m s%us c! " tre$ui s!-i 2!se sc! un lt c!min dou (i& 9 r, du%! dou! (ile, c6inele er tot colo, i r eu nu-l %ute m runc 1n str d! cum nu %ute m s! o runc nici %e e & An st si se sc-im$ & n tim% ce eu m! lu%t m cu cele #i dileme, e se tr nsform & L fel c / "r mo rt! de fo me %e c re o dusese c s!, 1nce%e s! %ros%ere& )6nc6nd l ore fi8e #i f!r! te m c! "or fi $!tui, 1nce%e u m6ndoi s! f c! %ro%riile re2uli, %un6nd st!%6nire %e "i me & ntr-o (i, m "enit c s! de l ser"iciu, d r e nu er colo& L or o%t se r , c6nd #i- f!cut 1n sf6r#it % rii , mi- m!rturisit c! lucr se 1ntr-o c ntin! din %ro%iere de .*de 3 r>, 1m%!rind su%! #i c-ifle s!r cilor din Londr & A"e m6necile suflec te c o s%!l!tore s!, i r %!rul : c re 1nce%e 1ncet-1ncet s!-i cre sc! l loc : #i-l scunsese su$ un $ tic 1nnod t& L dou! luni du%! fu2 no str! din <erlin, mi- m!rturisit7 : Am ne"oie de o slu/$!& : O slu/$!? : Nu %ot tr!i o "e#nicie %e s%in re t & Am "rut s! o 1m%iedic, s! o in %ri(onier!, # cum f!cuse < ni#e"s>i& : Im%osi$il& Ce #tii s! f ci? Di- d t c %ul %e s% te& : Dtii fo rte $ine ce #tiu s! f c& 9o r i "!(ut #i tu& : n f r! de st & : Dtiu s! d nse(& Eor$esc trei lim$i& 3ot s! m! d u %rines!& Di #tiu s! c6nt l %i n&
LHC

- ANASTASIA -

)- m dus l fere str! c s! m tim% s! reflecte(& O ce ! rece 1n"!luise or #ul& Co% cii din .*de 3 r> %!re u s! se scund! #i s! se i"e sc! din ce ! c ni#te s%ioni& : Ai "reo idee? : 3o te o slu/$! 1ntr-un $ r cu clientel! euro%e n!, d!u2 t #i m simit o nu n! de utore%ro# 1n "oce ei& Nu "e cum s! o$in! o slu/$!& Nu #ti s! $ t! l m #in! s u s! 1ndos rie(e documente, nu er deloc c lific t! s! fie secret r!, i r 1n or # er u dou! milio ne de #omeri& 9in ce ! #i- u f!cut % rii "reo trei sute de $!r$ i #i femei, 1ndre%t6ndu-se 1ncet s%re S%e >erSs Corner, 1ncon/ur i de %olii#ti c!l re& : Erem de lucruB Erem de lucruB 4n %rotest nt s- 1nc!ier t cu un %oliist& Se %refi2ur u %ro$leme& E mi- lu t m6n #i mi- str6ns-o cu %utere& : Ce se %etrece? : Nu e#ti sin2ur c re 1#i c ut! o slu/$!, i- m r!s%uns& Am fost #oc t de e8%resi de %e f ei& Nu er dec6t o m nifest ie m!runt!, m!r6ii !i nu 1ncerc u dec6t s! demonstre(e ce" & 9 r An st si r!t de % rc! r fi "!(ut un " l de l "! 1ndre%t6ndu-se s%re e & A 1nce%ut s! tremure& : Ce s- 1nt6m%l t? m 1ntre$ t-o& Nu s- o%rit din tremur t dec6t du%! ce m nifest i dis%!rut 1n % rc& 9iscui des%re slu/$ ei fost l!s t! $ lt! #i, %6n! dou (i, m uit t cu totul de e & 9 r, 1n tim% ce eu er m l ser"iciu, An st si 1#i c!ut de lucru, %re(ent6nduse dre%t Ann S-erid n& 3ro$ $il c! 1i (!%!ce de tot %e %oteni lii ei n2 / tori, c!ci, de#i "or$e im%ec $il en2le( , "e un ccent 2erm n mestec t cu unul rusesc& A# cum o "erti( sem, desco%erit c! nu er de lucru %entru o f t! c re nu #ti s! $ t! l m #in! s u c re nu er c lific t! s! fie secret r!& N- %utut o$ine nici m!c r o slu/$! %e %ost de cus!tore s!5 #i, 1ntruc6t nu se descurc deloc cu $ nii, nu se %ute n2 / c "6n(!to re 1n m 2 (ine& A# fi %utut s! 1ncerc s! o in 1n (2 rd!, d r #ti m c! er inutil& A# c! m- m -ot!r6t 1n cele din urm! s! o /ut #i m %el t l o cuno#tin!5 un %rieten de- l t t!lui meu "e un $irou 1n Tem%le < r #i "e ne"oie de o rece%ioner!, er c-i r de cord s! o 1n"ee tot ce tre$ui s! #tie& An st si o$inut %rim ei slu/$!& Di stfel, cu c r cterul c meleonic %e c re 1l "e , 1nflorit 1n nou ei %ostur! de t6n!r! en2le(o ic! din cl s mi/locie cu o slu/$! de secret r! 1n or #5 eu er m sin2urul c re #ti c! e er An st si Rom no", % trid! #i %retins! %rines!, c!ut t! 1n @erm ni %entru fi intero2 t! 1n %ri"in uciderii unui conte rus, sin2urul ei ct de identific re fiind un % # %ort f ls %e numele @erd Net(er& E
LHH

- COLIN FALCONER -

er secretul meu, mus fir me #i o$sesi me & * * * Dti m c! Se$ sti n "e ce" %entru mine& A "rut s!-mi "or$e sc! 1n $iroul lui, cee ce er 1ntotde un un semn $un& 9e d t st n- %omenit de An2el s u de An st si & 4n lt semn $un& Secret r lui mi- dus o ce #c! de c fe , %oi Se$ trecut direct l su$iect& : Cum mer2 lucrurile l /"e Dail6 /elegrap"? 1ntre$ t& : Simt c! 1nne$unesc& Ar %ute dres %6n! #i un cim% n(eu s! f c! ce f c eu& : nse mn! c! s- u 26ndit c! un meric n e un com%romis $un, conclu(ion t, (6m$ind m $il& Nu i- m r!s%uns& : )erii ce" m i $un, )ic- el& Di i "e % rte de st , d c! te- i %ute concentr su%r slu/$ei& : A# f ce-o din nou, Se$& Nu re2ret nimic& : 3o te c! n- i %etrecut destul tim% l Old < ile*& Ar tre$ui s! te m i l s %uin 1n %ur2 toriu& Nici de d t st n- m mu#c t mome l & )i- m (is c! nu m! in"it se 1n $iroul lui c s! m! c-inui sc!& : Cum st i cu rus ? m- 1ntre$ t, i r eu m simit c! mi se ccelere (! %ulsul& : <ini#or& )- m descurc t c6nd er m 1n S- n2- i #i m m i 1n"! t c6te ce" 1n <erlin& : Am o %ro%unere %entru tine& 9 c! te %oi de(li%i de Londr & : O s rcin! s u o slu/$! de"!r t!? : O s rcin!, un comision %entru un li$er-%rofesionist d c! "rei& Ar %ute duce l o slu/$! %erm nent!, d c! totul mer2e cum tre$uie& A"em un nou red ctor-#ef cum #i omul "re s! se con"in2! 1n %ri"in t & Ai # ns s!-i r!scum%eri 2re#elile& : Te- m de( m!2it eu "reod t!? l- m 1ntre$ t #i m (6m$it m6ndoi& : Ere u s! te duci 1n Rusi & N- m (is nimic& : E o c!l!torie lun2! #i nu " fi %re confort $il %entru tine& nse mn! s! fii %lec t din Londr cel %uin o lun!, %o te c-i r m i mult& A%ro%o, cum st u lucrurile c s!? Se refere l An st si & : Sunt m i fericit dec6t m fost "reod t! 1n to t! "i me , m minit eu& : Felicit!ri& Nu er nici un %ic de sincerit te 1n tonul lui& nc! nu m! iert se, lucru c re 1mi d!de moti" de sus%iciune& 9e f %t, er demn de l ud! c! nu "oi s! o l se %e An st si s! ste 1n c le %rieteniei no stre& l /udec m 2re#it&
LHI

- ANASTASIA -

: O s! e8iste 1n cur6nd #i o do mn! S-erid n? : Nu-mi %ermit s! m! c!s!toresc& : Atunci nu-i %oi %ermite s! d i cu %iciorul unei stfel de oc (ii& n fond, re le2!tur! cu do mn t , (is el& Dti m ce "e s! urme(e& : A"em un cores%ondent l )osco" , un om %e nume Ro%er& S!%t!m6n trecut! ne- trimis o rel t re, ni#te ("onuri %e c re le- u(it circul6nd 1n r6ndurile $ol#e"icilor& Nedo"edite, desi2ur& E un ti% 1n S"erdlo"s> c re (ice c! el e cel c re l- 1m%u#c t %e r& Cred c! nu %re #tie nimeni ce s! f c! cu el& Cei din Comintern n- u do%t t 1nc! nici o %o(iie& Cuno#te m %o"este m i $ine dec6t oricine& n lunile c re urm ser! morii rului, $ol#e"icii refu( ser! cu 1nc!%!6n re s! de "reo inform ie cu %ri"ire l f mili re2 l!& C6nd Arm t Al$! recucerit or #ul E> terin$ur2 : de#i %entru o %erio d! scurt! de tim% : 1n LKLJ, o ec-i%! de nc-et tori fost trimis! s! in"esti2-e(e ucidere Rom no"ilor, ec-i%! condus! de un fost %oliist %e nume So>olo"& In"esti2 i fost m!nunit!, d r nc-et torii nu u 2!sit %e nimeni c re s! recuno sc! f %tul c! fusese 1n c s! 1n no %te c6nd "usese loc e8ecui & 4n $!r$ t %e nume Eoronin le "or$ise des%re st celor din f mili lui, d r nu le%utut s%une nimic o menilor lui So>olo" %entru c! sim% ti( nii mon r-iei 1l crucific ser! de/ & C d "rul i- fost 2!sit 1n %!dure, l "reun >ilometru #i /um!t te 1n f r or #ului& n r %ortul 1ntocmit de el, So>olo" conc-is c! rul #i mem$rii f miliei lui fuseser! 1m%u#c i 1n c s I% tie", i r cor%urile lor fuseser! rse #i 1n2ro% te 1n %!dure& A de(2ro% t c-i r un de2et des%re c re %retinde c! % rinuse rinei #i o c t r m! c re % rinuse rului, d r conclu(iile lui se $ ( u %e ("onuri #i %e do"e(i %rimiti"e& ntruc6t So>olo" nu 2!sise nici un cor%, nimeni nu #ti e8 ct cum murise f mili re2 l!& C6nd $ol#e"icii u desc-is din nou frontierele s%re "est, c6i" occident li, (i ri#ti #i di%lom i, "eniser! l S"erdlo"s>, cum 1i s%une u cum $ol#e"icii or #ului E> terin$ur2, d r, l fel c So>olo", nu 2!siser! %e nimeni c re s! "re s! "or$e sc! des%re cele 1nt6m%l te 1n ce no %te& 36n! cum& : 9e ce nu se duce Ro%er colo? m 1ntre$ t eu& : Nu-l %l!tim s! ler2e %rin ce m i m re r! din lume du%! ("onuri& F ci trei (ile cu trenul de l 3etro2r d do r c s! /un2i 1n locul !l & Di s- r %ute nici m!c r s! nu fie rost de "reun su$iect de rticol 1n tre $ st & : 9 r "rei c eu s! m! duc? : E o slu/$! c re i se %otri"e#te %erfect& E#ti dis%oni$il, "or$e#ti lim$ rus!, i e8%erien! #i, m i %resus de to te, i un interes %erson l s! f ci cunoscut! %o"este st & ) i mult dec6t oricine& : S"erdlo"s>, m murmur t&
LHJ

- COLIN FALCONER -

: Se nume E> terin$ur2 1n inte c $ol#e"icii s! %rei %utere , d r cred c! #tii de/ lucrul !st & A%ro%o, cum st i cu $ nii? Nu-mi %l!ce unde $!te cu st & : Am %us ce" deo% rte& : 9e ce nu-l ro2i %e Ft tiG s! te /ute? Acum m! s6c6i & @lum cu Ft tiG m- scos din s!rite, # cum intenion t el& : Nu "re u $ nii luiB : Adic! nu-i m i "rei& : E8 ct& Nu-i m i "re u& O mic! distorsion re de"!rului& C6nd "!(ut c! nu m! 1ntorc c s! du%! un n de st t 1n S- n2- i, t t!l meu nu mi- m i trimis $ ni& 3resu%un c! cre(ut c! st m! " f ce s! m! r!(26ndesc 1n %ri"in r!("r!tirii mele, d r n- f!cut dec6t s!-mi 1nt!re sc! -ot!r6re de su%r "ieui f!r! $ nii f miliei S-erid n& : A2eni Reuters nu e %re2!tit! s! te trimit! 1n cel!l lt c %!t l lumii du%! c i "er(i %e %erei& 9 r s! (icem c! un re%orter li$er-%rofesionist s- r 1nto rce cu un su$iect de rticol c re %o te fi "erific t, %o te c-i r cu foto2r fii5 tunci, i- m r m$urs to te c-eltuielile #i m %l!ti o sum! frumu#ic! %entru cel su$iect& 3o te c! ne- m 26ndi c-i r s!-l n2 /!m din nou& : A# d r, st e 1nele2ere & : Ast e 1nele2ere , du%! cum te e8%rimi tu cu t6t ele2 n!& Er un r n/ ment %erfect %entru el5 nu tre$ui s! sco t! nici un $ n din $u2etul lui #i #ti c! nu %ute m refu( mome l & : Ce te f ce s! cre(i c! $ol#e"icii o s!-l l se %e ti%ul !st s! "or$e sc! cu mine? A lu t o 1n2-iitur! de ce i& < c-i r ron!it #i un $iscuit& En2le(ii !#ti sunt t6t de r fin iB : Eor$e#te de/ , d c! cee ce ne- (is Ro%er e corect& Nu ne tre$uie dec6t o %erso n! c re s! se duc! colo #i s! " d! d c! s%une de"!rul& nc! m i #o"!i m& 3o te c!, du%! t6t tim%, nu "oi m s! flu de"!rul& Cel m i 1n2ro(itor lucru l un de"!r c re %o te fi "erific t este fin lit te lui, li%s lui de im 2in ie& Ade"!rul %o te fi t6t de infle8i$ilB Se$ sti n s- %lec t s%re mine& : 9in %unctul meu de "edere, este o oc (ie de ur& Nici un (i rist de %e lume nu " urm!ri %o"este st m i $itir dec6t )ic- el S-erid n& Re(ol"! s rcin cu $ine #i o s! i un rticol %u$lic t 1n to te (i rele din lume& Am cl!tin t din c %& : Dtii c! nu-mi %ot %ermite st & N- %!rut nici im%resion t, nici con"ins& Di- $!ut ce iul c un tic!los de ristocr t en2le( ce er & : L!mure#te lucrurile o d t! %entru totde un , )ic- el& Ar 1nsemn s!-mi c-eltuiesc to te economiile& A# risc s!-mi %ierd
LHK

- ANASTASIA -

% rt mentul #i slu/$ & Er un risc enorm, d r mi- r %ute rel ns c rier & Di st nu er tot5 is%it er An st si & A# %ute s! desco%!r 1n sf6r#it de"!rul des%re un mister c re m! o$sed de trei ni 1nco ce& )- m 26ndit m i $ine #i m cl!tin t din c %& : Nici o # ns!, m s%us& A d t din umeri& : Ei $ine, d c! te r!(26nde#ti, #tii unde s! "ii& Di (6m$it& A dou (i m- m r!(26ndit, fire#te& Dti c! # "oi f ce& 9e st m! #i lesese %e mine& * * * An st si st!te l "ec-iul %i n %e c re 1l inst l sem 1n % rt ment s%eci l %entru e & Se 1ntorsese c s! de l ser"iciu l # se, cu o or! 1n inte me , #i 1nce%use imedi t s! c6nte& Nu er 1n fire ei s! se 26nde sc! s! %re2!te sc! cin & Tot c o m re duces! se %urt & 3!rul 1i crescuse l loc #i #i-l r n/ se frumos, tun(6ndu-l modern 1n sc!ri& 9e#i nu %re "e m $ ni, e reu#e totu#i s! %un! ce" deo% rte %entru ultim mod!& St!te cu s% tele l u#! #i nu m- u(it intr6nd& C6nt un studiu de < c-& Ar fi tre$uit s! fiu ener" t& n loc de st , m st t 1n %r 2ul u#ii, scult6nd, sor$ind din oc-i ce st! %ri"eli#te intim! fetei "isurilor mele, misterului meu& Cum " su%r "ieui c6t "oi fi %lec t? Nu er %r ctic! deloc, i r eu n- "e m $ ni %entru ser"itori& 9eod t!, s- o%rit din c6nt t #i s- 1ntors& A scos un icnet& : Nu te- m u(it, mi- (is& : Am "rut s! m! uit l tine cum c6ni& )- m #e( t %e sc unul de l fere str! #i m- m 1ntre$ t cum s!-i d u "este & : Am fost s!-l "!d %e Se$ <e umont (i, m 1nce%ut& : ;i- oferit o slu/$!? m- 1ntre$ t, i r f i s- lumin t& : ntr-un fel& Nu 1n Londr & Ar 1nsemn s! %lec %entru o "reme& A urm t o %erio d! lun2! de t!cere 1n tim% ce e reflect t l r mific iile cestei "e#ti& : 4nde? : n Rusi & L S"erdlo"s>& 3e str d!, l m% 2iul %ed l 1ncet 1ntre felin re, cu o %r!/in! lun2! %e um!rul dre%t& S- o%rit, ridic t %r!/in c s! 1nto rc! c-ei de l $ ( felin rului fl t "i( "i de % rt ment #i d t drumul l 2 (& Felin rul %rins "i !, o ur! mic! form6ndu-se 1n ce !& L m% 2iul #i- %us din nou %r!/in %e um!r #i %ed l t s%re urm!torul felin r& : Te duci s! m! c ui, rem rc t An st si , re(um6nd totul m i $ine dec6t #
LIM

- COLIN FALCONER -

fi %utut s-o f c eu "reod t!& : Cred c! d & : C6t o s! li%se#ti? : Nu #tiu& O lun!, %o te& S- l!s t 1n 2enunc-i l %icio rele mele #i #i- %us c %ul 1n %o l me & Am 1ncerc t s!-i m i "or$esc des%re st , d r refu( t s! discute des%re sentimentele ei& n no %te i , 1ns!, f!cut dr 2oste cu mine cu o % siune de c re nu o cre(usem niciod t! c % $il!& 9u%! cee , 1n tim% ce st!te m 1ntins 1n % t, cu c %ul An st siei %e %ie%t, m %ri"it um$rele de %e t " n #i m- m 1ntre$ t d c! "reunul din noi doi "oi cu de"!r t un r!s%uns din S"erdlo"s>& E8ist! 1ntotde un de( m!2ire 1n re(ol" re oric!rui mister, c!ci necunoscutul e m i %resti2ios dec6t de"!rul& C6nd m! "oi 1nto rce de l S"erdlo"s>, "oi m i fi o re l fel de f scin t de o refu2i t! #i o d ns to re, fiic "reunui no$il ne1nsemn t c re tr!i "remuri 2rele? 3o te c! An st si me se 1ntre$ cel #i lucru& ANASTASIA Se termin un notim% rece #i irosit c re 1nce%use cu mult tim% 1n urm! 1n <erlin& )! s!tur sem de %eis /ul %lictisitor de i rn!& Acum t6n/e m du%! %rim!" r!, du%! so re #i du%! s%er n!& )ic- el "ene se r c s! %lictisit de slu/$ lui #i de mine, $!nuiesc& 4nde er An st si cum c6nd "e ne"oie de e ? O d!duse 1n sc-im$ul unei secret e de l tri$un l, renun se l rom ntismul $ rurilor din S- n2- i #i <erlin 1n f "o re cestei str!(i 1ntuneco se din 'ensin2ton, cu felin rele ei cu 2 ( #i cu mirosul ei de ume(e l!, 1n"!luit! 1n ce ! #i $!tut! de $urni! rece c 2-e & ntr-o se r!, l- m sur%rins uit6ndu-se l mine de %e sc unul de l6n2! foc #i m #tiut ce 26nde 7 FCe i- m f!cut rel iei no stre?G Acum "e # ns s! l!mure sc! lucrurile o d t! %entru totde un & <!nui m c! 1i er te m! de cee ce "e s! 2!se sc! 1n S"erdlo"s>& Tre$ui s! %lece, n- "e de les, i r eu 1nele2e m st & 9 r, d c! se 1ntorce f!r! %rines lui rus!, ce "e s! se 1nt6m%le cu noi? L- m %ri"it %e )ic- el dormind, cu $r ele su$ c %, %ie%tul s!u ridic6ndu-se #i l!s6ndu-se 1n ritmul res%ir iilor re2ul te& )6ine dimine ! " %lec s%re Rusi , locul mitic l im 2in iei mele, lume de "is cenu#ie 1n c re m! n!scusem, d r des%re c re nu-mi minte m nimic& Se duce colo unde eu nu %ute m s! m! duc, c un c-irur2 c re 1mi in"esti2 inim s u uterul& mi er te m! s! m! 26ndesc l ce- r %ute 2!si& 3lec re lui m! 1ns%!im6nt & Nu "e m moti"e s! m! tern& A"e m $ ni %entru %erio d c6t "e s! li%se sc! el, de#i nu %re muli, #i "e m un co%eri# de su%r c %ului& 9 r "e m s! fiu sin2ur!, i r %ers%ecti" sin2ur!t!ii m! 1ns%!im6nt & 9in ce no %te %e %od 1n urm! cu trei ni, e8ist se 1ntotde un un
LIL

- ANASTASIA -

$!r$ t c re s! i$! 2ri/! de mine& )- m 1ntre$ t ce- # %ute f ce cu ce li$ert te& )ic- el " %lec cu trenul de dimine ! s%re 9o"er, f!r! s! f c! s u s! se #te%te l "reo %romisiune& Er m 1nc! fiine c re tr!i u cli% & Eu nu %ute m "or$i des%re trecut, i r )ic- el nu "or$e niciod t! des%re "iitor& 9 r "iitorul er ce" ce nu m i %ute m lun2 din 26ndurile mele& Nu-l %ute m i2nor , du%! cum nu %ute m i2nor f %tul c! m! dure u s6nii, lucru c re nu "e nicio le2!tur! cu dr 2oste %e c re o f!ce m noi& )- m 1ntre$ t d c! n- r tre$ui s!-i s%un ce $!nui m& ) i $ine nu& )ic- el er un $!r$ t f!cut %entru d ns to rele din clu$urile de no %te& S l" %rinese din %ele 1n"ol$ur te le unui r6u din C-in #i, 1n cele din urm!, "e s! me r2! m i de% rte& 9 c! 1i ofere m cest c dou l %erm nentei, "e s! m! ur sc!, er m si2ur! de st & O s!-l l s s! do rm!& 3o te 1i "oi s%une m6ine, 1n inte s! %lece& 9 c! o s-o "re %e ce st! %rines! %6n2!rit!, o s!-mi d u se m din %ri"ire lui& 9 c! nu, o s!-mi d u se m #i de lucrul !st #i o s! %lec 1n inte s! se 1nto rc! el& O s! #te%t %6n! m6ine& O s!-i s%un tunci& MICHAEL Am st t %e tre%tele " 2onului, 1m$r6ncit de o mulime de o meni, (2omotul celorl li c!l!tori c re 1#i lu u r!m s-$un co%erind ultimele mele cu"inte dres te An st siei& )omentul fost definit de cee ce nu s- 1nt6m%l t& An st si n- %l6ns5 nu mi- f!cut cu m6n 5 n- ler2 t de- lun2ul %eronului c6nd trenul s- %us 1n mi#c re, # cum u ler2 t li 1ndr!2ostii& A st t colo, nemi#c t!& Nu %ot s! "! s%un ce- m simit& )! f!cuse s! cred c! de"ot mentul meu f ! de e o 1nduio# se cum" & n (iu cee , c6nd m %lec t, r!m s cee #i An st sie, im%osi$il de tins #i im%osi$il de definit& Am #tiut tunci, # cum #tiusem din %rim cli%!, c! 1nc! m i "oi m ce" ce nu %ute m "e & Nu %ute m s! f c ltce" dec6t s! st u %e sc r! #i s! o "!d dis%!r6nd 1n $urii de l locomoti"!, %ierdut! 1n mulimile murd rei 2!ri , terloo& ANASTASIA Er fri2 1n c s! c6nd m- m tre(it& 3o#t #ul f!ce %rim li"r re (ilei& Am u(it (2omotul s%ecific cutiei de scrisori& )- m d t /os din % t, simind su$ %icio re sc6ndurile reci le %odelei, m- m dus 1n sufr 2erie s! %rind focul #i m %us c6te" monede 1n contor %entru lumin electric!& )- m dus 1n $ ie, m um%lut li2-e nul cu %! c ld! #i mi- m d t /os c!m #
LI2

- COLIN FALCONER -

de no %te c s! m! s%!l cu o $uc t! de fl nel #i cu s!%un& mi sime m 1nc! s6nii umfl i #i durero#i5 nu-mi "enise ciclul lun trecut!& Ce ciud tB To te cele luni 1n S- n2- i, toi cei $!r$ iB 3e tunci nu-mi %!s ce se 1nt6m%l cu mine, cu cor%ul meu& Ei %o te fi uneori $l6nd!5 1n inte s! %ermit! % rii consecinelor, #te%t se s! 2!sesc un $!r$ t c re s! m! /ute& 9 r er m 1n2ro(it!5 nu de n #tere 1n sine, ci de semnific i ei& Am 1ncerc t s!-mi im 2ine( "iitorul, s! m! im 2ine( c soie unui (i rist c re se lu%t s! su%r "ieui sc! #i c m m! co%iilor lui& Er m con"ins! c! )ic- el m! " ur1 %entru st & N- "e ne"oie de un cui$5 "e ne"oie s! ($o re& Di ce 1nsemn %entru mine? 3entru un tim%, Andrei m! con"insese c! "e m un destin l meu& Acum m! 1ntre$ m cum "e m s! tr!iesc f!r! cel "is str!lucitor& n fond, un "is e ce" re l7 re 2r nie, %o te fi l fel de t n2i$il c orice lt lucru& Er m de/ 1ndurer t!, /elindu-i %ierdere & )- m #ters cu %roso%ul #i m- m 1m$r!c t re%ede& Foto2r fi lui )ic- el er %e %oli #emineului& I- m tr s t conturul feei cu de2etul& : nto rce-te cur6nd, m #o%tit& mi er te m!& Nu %entru el, ci de mine& MICHAEL )- m 1nt6lnit cu Ro%er 1n )osco" & Er un $!tr6n estoni n5 de 1nd t! ce miu(it ccentul, m- tr t t c %e ce" %e c re c!lc se %e str d!& Am "ut im%resi c! 1i %!re r!u c! trimisese l Londr ("onul des%re S"erdlo"s>& Er c un $!r$ t c re 1#i "ede fost soie d ns6nd cu str!ini5 de#i n-o "oi %entru el, de"ene ner"os #i ostil d c! se r!t ltcine" interes t de e & )i- d t inform iile neces re : d c! le %ot numi # : 1n $iroul lui 1ntunec t #i de(ordon t& Am #te%t t s! m! in"ite l cin!, d r n- f!cut-o& n se r urm!to re, m- m urc t 1n trenul s%re 3etro2r d #i nu l- m m i "!(ut niciod t! %e Ro%er& * * * C mer me de l -otel "e "edere s%re or #5 domurile #i turlele urite %!re u cenu#ii 1n dimine st de %rilie& Acum 1i s%une u 3etro2r d& 4n % r dis l muncitorilor soci li#ti& n inte se nume S n>t 3eters$ur2, or #ul construit de 3etru cel ) re %este ml #tinile din @olful Finl ndei& n tim%ul secolelor l WEIII-le #i l WIW-le , ici locui u cei m i $o2 i ristocr i din lume, toi str!duindu-se s! se 1ntre c! unii %e lii 1n s%lendo re #i 1n ostent i % l telor lor& Or #ul se l!ud cu un din cele m i $o2 te %iee %u$lice din Euro% , cu ce m i m re colecie de rt! 1n f r! de Lu"ru, colecie situ t! 1n @ leri Ermit /, #i cu % l te de " r! c re ri" li( u cu cele de l Eers illes&
LI0

- ANASTASIA -

9 c! %ute i uit c! to te ste fuseser! construite %e s%in re s!r cilor, te %ute i 26ndi cu nost l2ie l "remurile trecute& )i- m %us % ltonul #i m ie#it f r!5 er o dimine ! cenu#ie& Ne"s>i 3ros%e>t fusese un din cele m i m ri m 2istr le din lume unde se 2!se u m 2 (ine& Su$ conducere $ol#e"icilor %rimise numele 3ros%e>t 2C Octom$rie, i r m 2 (inele ei %e /um!t te 2o le "inde u %roduse mi(er $ile, f $ric te 1n e8clusi"it te de st t& <l!nurile #i ou!le F $er2O dis%!ruser! demult, i r muncitorii de %e str d! nu "e u s! le duc! li%s & <l!nurile de -ermin! #i %odo $ele f!r! " lo re nu fuseser! niciod t! destule c s! le /un2! #i lor& 9 r mie mi se %!re c! re"olui nu sc-im$ se %re multe& Eec-e lume "usese #i str!lucire, #i s!r!cie& Lenin nu f!cuse dec6t s! 1nde%!rte(e str!lucire & )uncitori ne$!r$ierii #i 1m$r!c i 1n s lo%ete se 1ndre%t u 2r!$ii s%re locurile lor de munc!, 1n tim% ce femei 1n roc-ii c ni#te s ci st!te u de/ l co d! 1n f m!cel!riilor #i $rut!riilor, str6n26nd 1n m6n! c ni#te co%ii fl!m6n(i c rtelele %e c re %rime u r iile& Nu er u %re muli eroi so"ietici %e- f r! 1n dimine st & )i- m ridic t 2ulerul s! m! %!r de o %lo ie m!runt!, mi- m "6r6t m6inile 1n2-e te 1n $u(un r #i m- m 1ndre%t t s%re C tedr l Sf& Is c& n tim% ce urc m sc!rile, colo nele de 2r nit se 1n!l u de su%r me s%re un cer de culo re %lum$ului& C tedr l fusese tr nsform t! 1ntr-un mu(eu ntireli2ios, ico nele urite de %e %erei fiind 1nlocuite cu desene color te f!r! 2ust c re re%re(ent u c!lu2!ri $ei ded6ndu-se l or2ii #i %reoi s!rii de %e fi8 c re tr!2e u cu mitr lierele din clo%otniele $isericilor lor, uci26nd femei #i co%ii c re % rtici% u l m nifest ii muncitore#ti& C-i r #i mo( icurile com%lic te #i frumo se er u scunse 1n s% tele unor fi#e li%site de r fin ment c re %rocl m u minunile noului %l n cincin l, 1n tim% ce %e ltele scri 7 FARTA RELI@IOAST ESTE O 4NEALTT A CA3ITALIDTILORG& N- m st t mult& 3este tot er l fel& S%lendorile "ec-iului re2im nu fuseser! distruse, ci do r d %t te ltor sco%uri& 3 l tul de I rn! l rului, unde Nicol e s!r$!torise cu do r treis%re(ece ni 1n inte cei trei sute de ni de c6nd din sti Rom no"ilor conduce Rusi , d!%oste cum rm te 1ntre2i de sold i& F6nt6nile usc te din m rmur! er u %line de 2uno ie, i r 1n li$r!rii nu se 2!se u dec6t $io2r fiile lui Lenin #i c!ri c re conine u istori re"oluiei& Am tr "ers t %odul #i m- m uit t l Fort!re Sfinilor 3etru #i 3 "el, fl t! %e o insul! de %e r6ul Ne" & ; rul 1nc-isese $ol#e"ici colo& Am %resu%us c! cum fusese tr nsform t! 1ntr-un lt mu(eu& Nu m- m dus s-o "i(ite(& Am trecut %e l6n2! % l tul unde Iusu%o" 1l ucisese %e R s%utin, de"enit cum c s! de cultur! #i de odi-n!& 9incolo de el, 1n su$ur$ii, noul 3etro2r d, or #ul o menilor, construit din $eton, se 1n!l 1n /urul s%lendorilor demne de dis%re le trecutului& 3retutindeni se "ede u ec-i%e de constructori l lucru5 sunetul re"oluiei er duduitul #i #uier tul com%reso relor, l $uldo(erelor #i l m #inilor
LIA

- COLIN FALCONER -

de nituit& 4to%i 1n construcie& * * * A dou (i, m- m dus l ; rs>oe Selo s! "!d cu oc-ii mei unde tr!ise f mili re2 l!& Aici m- m %ro%i t cel m i mult de An st si & C s! 1nele2i cu de"!r t "i cui" , tre$uie s! "e(i locul unde crescut5 ce ltce" 1nsemn An st si Rom no" dec6t %o"este unei co%il!rii& S%re u#ur re me , nu er nici un fi# colo c re s! %rocl me minunile noului % rtid l muncitorilor, tr cto rele, c6rn ii #i cuiele lui& 3 l tul er # cum 1l l!s ser! Rom no"ii, %!str t c monument l stilului de "i ! dec dent l fostului r& @-idul meu %rin % l tul %rinci% l er o t6n!r! cu o titudine de( %ro$ to re, c re r!t s%re %icturile mur le cu t6t re%ulsie 1nc6t i fi cre(ut c! %ereii er u f!cui din cr nii de om& 3o te c! er u& A# minun i cum %!re u cum, m- m 1ntre$ t c6i o meni muriser! de fo me din li%s c6tor" co%eici, 1n tim% ce rii 1#i c-eltui u milio nele ici& 9 r #i Nicol e dis%reuise locul !st 5 el #i f mili lui locuiser! 1ntr-un % l t m i mic #i cel fost urm!torul %e c re l- m "i(it t& L cerere me , 2-idul mi- r!t t s l de $ili rd unde Nicol e #i 2ener lii lui 1#i consult ser! -!rile de r!($oi, %recum #i $ lconul scuns de de su%r , de unde rin tr!sese cu urec-e l discuiile lor& A%oi 1i s%usese lui @ri2ori R s%utin tot ce u(ise #i, du%! ce fusese sf!tuit! de cest , 1#i folosise influen su%r soului ei s! /ute s u s! de/o ce %l nurile de r!($oi du%! cum crede e : s u R s%utin : de cu"iin!& )i- m form t cur6nd im%resi c! ce st nu er c s 1m%!r tului #i 1m%!r!tesei, ci refu2iul doi o meni ciud i #i e8centrici7 un $!r$ t de"ot t f miliei, c re "e ni#te o$sesii co%il!re#ti, #i o c snic! en2le(! cu o m nie reli2io s! ne1nfr6n t!& Am "!(ut mic 2r!din! de ( r( " turi unde cel m i $o2 t om din lume culti" c rtofi, $iroul unde scri o$sesi" des%re "reme 1n /urn lul lui, c-i r #i tunci c6nd se fl 1ntr-un r!($oi 1n c re (eci de mii de sold i de- i lui mure u 1n fiec re (i, c mer %e c re rin o decor se 1n 1ntre2ime cu creton flor l de culo re %ur%urie, com nd t dintr-un c t lo2 de l Londr , dormitorul ei, %erfect conser" t, cu sute de ico ne c re um%le u fiec re s% iu 2ol de %e %erei #i de %e no%tiere& Di dormitorul rului s%une ce" des%re el5 c mer er %lin! nu de ico ne, ci de sute de foto2r fii de f milie5 er u %e mese, %e %erei #i %e comode, lini te cu %reci(ie milit r!, c ni#te sold i l % r d!& Acest er omul %e c re $ol#e"icii 1l etic-et ser! dre%t monstru& n loc de o $estie, "e m im%resi c! fusese un om "ino" t de ne2li/en!, un r c re er interes t m i mult de 2r!din lui de ( r( " turi dec6t de r lui, un t t! c re
LIC

- ANASTASIA -

consider c! %olitic st tului 1i r!%e 1n mod su%!r!tor din tim%ul %e c re r fi %refer t s!-l %etre c! l!turi de f mili lui& Di 1nc! o m i c!ut m %e An st si & Am 2!sit-o 1ntr-un din s!lile ofici le de rece%ie, unde se fl u /uc!riile co%iilor& Su$ c ndel $rele din crist l er r n/ t frumos un to$o2 n din lemn, %e c re Ale8ei #i An st si s- r fi d t 1n tim%ul du%!- mie(elor %loio se, %recum #i un utomo$il 1n mini tur!, cu roi din c uciuc #i cu f ruri din sticl!, 1n c re re"iciul s- r fi %lim$ t %e corido rele % l tului& Am 1ncerc t %rin %utere "oinei s! m! im 2ine( st6nd colo 1n urm! cu (ece ni, s! mi-o im 2ine( %e An st si , s! "!d lume # cum o "ede e , s! 2!sesc c-ei c re i- r fi %utut de$loc memori & 9 r un stfel de e8erciiu e un efort inutil& Nu %oi fi %!rt # l mintirile ltcui" & Secretele, sunetele, mirosurile #i e8%erienele tr!ite sunt unic %!str te 1n memorie, i r im 2in i de"ine un lucru com%let nefolositor& * * * Tim% de trei (ile consecuti"e m st t l r6nd 1n 2 r 3etro2r d 1ncerc6nd s! cum%!r un $ilet de tren l cl s 1nt6i : s u dou : s%re S"erdlo"s>& n cele din urm!, mi s- e8%lic t c! to te ceste $ilete er u lu te de funcion rii de % rtid& 3ri"ile2iul nu fusese elimin t din nou Rusie& #i sc-im$ se do r $enefici rii& A# c! m c!l!torit l cl s trei %e tot % rcursul celor trei (ile %6n! l destin ie& 9rumul fost un co#m r5 eu #i to" r!#ii mei de c!l!torie st!te m 1n2r!m!dii %e ni#te $!nci t ri din lemn, l ol lt! cu $ 2 /ele #i cu nim lele domestice& Er m t6t de 1n2-esuii, 1nc6t %ro %e c! ne sufoc m, i r du%! trei (ile mirosul r fi /i2nit c-i r #i un m!cel r& Nu er nici %!, nici m6nc re, nici lumin! electric!, nu %ute i s! dormi deloc #i nici m!c r s! cite#ti& Am su%ort t totul, nici eu nu #tiu cum, d r n- m reu#it s! 1ntrec f t lismul stoic l !r nului rus, %entru c re 2reut!ile sunt o re lit te "ieii, l fel c res%ir i & n tim%ul no%ilor lun2i #i nedormite, c6nd mu#c-ii m! dure u din %ricin cr m%elor #i o sele mele cere u odi-n!, fi8 m cu %ri"ire 1ntunericul 1n2-e t din s% tele ferestrelor #i m! 26nde m l An st si , l tru%ul ei c ld #i l %!rul ei % rfum t, %retinde m c! sunt cu e #i c! 1i s%une m c! totul "e s! fie 1n ordine& 9 r #ti m c! n- "e s! fie # & 9u%! S"erdlo"s>, totul "e s! se sc-im$e& ANASTASIA Feli8 Rif>in er un $!r$ t solid, 2r s #i 1n lt de %este un metru #i o%t(eci de centimetri& Er 1m$r!c t cu meticulo(it te incredi$il! 1ntr-un costum din l6n! S "ile Row, de culo re m n2 lului #i cu re"ere du$le, "e un c de cr " t! cu di m nt, un ce s de $u(un r cu l n de ur #i %!l!rie din fetru& 3e de2etul mic de l m6n st6n2! "e un inel cu di m nt, c re reflect lumin tunci c6nd
LIH

- COLIN FALCONER -

%ro%riet rul lui se mi#c & . inele %e c re le %urt " lor u m i mult dec6t s l riul meu %e un n de (ile& L ser"iciu, tre $ me er s! r!s%und l telefon, s! f c ce i, s! 1ndos rie( documente #i s! le (6m$esc frumos clienilor c6nd intr u %e u# $iroului de "oc tur! FRenfrew < nnisterG& Er u femei c re lucr u l firm st de dou!(eci de ni, f!c6nd 1n fiec re (i cel #i lucru& 4neori, 1mi im 2in m c! "!d %r f 1n ridurile de %e feele lor& )! 1ntre$ m d c! cest "e s! fie #i destinul meu& 36n! c6nd %!rut Feli8 Rif>in& A ie#it din lift in6nd o ser"iet! din %iele 1n m6n dre %t!& Di- d t %!l!ri /os #i s- %ro%i t de rece%ie, unde st!te m eu& Am #te%t t s! se %re(inte #i s!-mi s%un! ce dore & n loc de st , el s- -ol$ t %ur #i sim%lu l mine& : <un! dimine #i $ine i "enit l FRenfrew < nnisterGB m (is, cu un (6m$et mult e8ers t 1n inte& Cu ce "! %ot /ut ? Feli8 Rif>in continu s! se -ol$e(e& Nu se m i uit se nimeni l mine 1n felul !st & : Cu ce "! %ot /ut , domnule? m re%et t, simind c! 1nce% s! intru 1n % nic!& : An st si , murmur t& * * * Di- re"enit din #ocul %e c re i-l %ro"oc sem& S- s%ri/init de $irou& Se d!duse cu o %! de colonie scum%!& : Ce c ui ici? m- 1ntre$ t& Ce %ute m s!-i s%un? Cred c! 1n cel moment m #tiut c! "e s!-mi sc-im$e %entru totde un "i #i m 1ncerc t %entru o cli%! s! m! 2! de )ic- el, de #o %t celeil lte "iei %e c re # fi %utut s! o m& 9 r cli% ($ur t& Feli8 er nedumerit& : mi % re r!u, cred c! m! 1n#el, d!u2 t& A%oi "or$it 1n ruse#te7 : Stu#i, nu-i m i duci minte de mine? : Nu, 1mi % re r!u, m r!s%uns 1n en2le(!& EI (6m$it& : 9 r "or$e#ti lim$ rus!, nu-i # ? Am "!(ut-o %e secret r lui < nnister uit6ndu-se l noi, %ri"ind cest sc-im$ de cu"inte %e de su%r r mei oc-el rilor& S- ridic t 1n %icio re #i $!tut l u# #efului meu, %oi intr t, c s!-i s%un! %ro$ $il des%re ciud t con"ers ie c re "e loc l rece%ie& : E#ti e , (is el, %oi mi- (6m$it #i, %entru o cli%!, m cre(ut c! o s! se re%e d! 1n s% tele $iroului #i o s! m! 1m$r!i#e(e& Stu#i, sunt eu, Feli8B )- lu t mee l & mi inusem res%ir i & Nu er un lt Andrei, cine" c re
LII

- ANASTASIA -

m! "!(use do r de l dist n!& Er cine" c re 1#i duce cu de"!r t minte de mine& < nnister ie#it din $iroul lui& 3!re tul$ur t& : Feli8& E totul 1n ordine? To t! lume se uit l noi& < nnister tr "ers t fo ierul, cu o e8%resie se"er! %e f !, 1n2ri/or t %o te c! le %ro"oc m nec (uri clienilor& : E totul 1n ordine, domnule Rif>in? : Cred c! o cunosc %e f t st , i- s%us Feli8& Eu m! uit m %ur #i sim%lu uluit! l el& : Am cunoscut-o %e f t st 1n Rusi , re%et t& I r < nnister mi- runc t o %ri"ire se"er!, de % rc! m! "ede %entru %rim o r!& 3o te c! # er & 36n! tunci fusesem do r f t %e c re o n2 / se c o f "o re f!cut! unui "ec-i %rieten& : Tre$uie s! lu!m %r6n(ul 1m%reun!, Stu#i, mi- %ro%us Feli8& A(iB : N- m dec6t o /um!t te de or! %entru %r6n(, m r!s%uns& : O s! "or$esc cu #eful t!u, (is, uit6ndu-se l < nnister& Sunt si2ur c! " f ce o e8ce%ie %entru mine& )i- (6m$it cu to t! 2ur & I r eu mi- m (is7 FI t! un lt c " ler c re s! m! duc! de% rte, c re s! m! eli$ere(e de trecut #i din 1nc-iso re fermec t! %re(entului&G Feli8 s- dus 1n $iroul lui < nnister& Lume continu s! se -ol$e(e l mine& Cred c! m- m dus l $ ie de "reo (ece ori 1n urm!to re or!& Nu m! %ute m concentr deloc #i 1mi "ene s! urine( 1ntrun & 9e c6te ori r!s%unde m l telefon, uit m micul discurs %e c re fusesem 1n"! t! s!-l s%un #i %e c re 1l rostisem de o mie de ori 1n inte& )6inile 1mi tremur u t6t de t re, 1nc6t o d t! m sc!% t rece%torul %e /os& Nu-mi %ute m lu oc-ii de l u# lui < nnister& )i s- %!rut c! trecut o "e#nicie %6n! c6nd Feli8 Rif>in ie#it 1n sf6r#it din $irou #i mi- (is s!-mi i u %!l!ri #i - in & Di i t! cum s- 1nt6m%l t& Am "enit l lucru c Ann S-erid n, cu o 2 ur! 1n dres, 1ns!rcin t! 1n # se s!%t!m6ni #i tr!ind 1n %!c t 1ntr-un % rt ment din 'ensin2ton& )- m dus s! i u %r6n(ul c m re duces! An st si Rom no", cu un trecut #i un "iitor& * * * 3 rc! fost ieri& St!te m 1n c fene u Ro* l din 3icc dill*, l ol lt! cu m tro nele din 1n lt societ te 1nsoite de soii #i iu$iii lor cu funcii de $ nc-eri #i de 2eni de sc-im$, "e m o %ri"ire uluit!, un (6m$et str!lucitor %e f ! #i un #ir 2 de %erle f lse l 26t #i er m #te rs #i %rost 1m$r!c t!& A# fi %utut l fel de $ine s! fiu com%let des%ui t!&
LIJ

- COLIN FALCONER -

Totu#i, ru#ine me er 1nsoit! de o o rec re ro2 n!, c!ci 1mi (ice m7 F9 c! r #ti o menii !#ti cine sunt euBG Feli8 Rif>in se sime c c s! ici, s%un6ndu-i c-elnerului c! s!r$!tore#te ce" #i com nd6nd # m% nie fr nu(e sc! #i -om ri& Eu er m c un do% lu t de " l, inc % $il! s! re(ist& A# -ot!r6sem s! m! %!r 1n m!rturisire %e c re o %re2!te m de/ %entru& )ic- el& : Nu-mi, "ine s cred, e8cl m t Feli8& Crede m c i murit& E c #i cum # "ede o f ntom!& El s- %lec t s%re mine #i mi- tins m6n , de % rc! r fi "rut s! se con"in2! c! er m re l!& : Nu e nici o 2re#e l!& Nu-i minte#ti? Ne /uc m mereu 1m%reun!& Nu se %o te s! m! fi uit tB I- m s%us %o"este me # cum # fi "rut s! se fi 1nt6m%l t, i r 1n "ersiune st nu e8ist nici un clu$ de no %te, nici un )ic- el #i nici un so ristocr t rus ucis cu o sticl! de # m% nie 1n locuin no str! din <erlin& Tot nu-mi minte m nimic, $ine1neles, d r 1n ce st! %o"este m i frumo s! #i m i fericit! er m s l" t! de un conte rus c re m! iu$e #i c re m! lu se de %e str!(i, fusese $un cu mine #i murise 1n mod tr 2ic de %neumonie 1n toiul iernii %rus ce s%re& Ce mincino s! des!"6r#it! de"enisemB : Nu-i minte#ti nimic? m- 1ntre$ t Feli8& 3e f lui se cite u mil , uimire #i dorin fier$inte de m! /ut & ) i "!(usem e8%resi st & : Nu 1n inte de . r$in& Acolo tr!i m %e str d!& mi mintesc " 2 c m fost 1ntr-un tren, d r nimicN Am l!s t m6inile 1n /os, un 2est de ne /utor re #i de frustr re mult e8ers t 1n inte& : n cele din urm! m /uns 1n S- n2- i& : Cum 1l c-em %e $!r$ tul st din S- n2- i, cel cu c re te- i c!s!torit? : Ludmilo" , m (is eu, minind cu u#urin!, cu %re mult! u#urin!& Contele Andrei Ser2-eio"ici Ludmilo" & Feli8 s- 1ncrunt t& : Nu-mi duc minte de el& S- 1ntins %este m s! #i mi- tins m6n & : 9 r %e tine te- m cunoscut& Dtiu cine e#ti& E#ti Stu#i me B A%oi (6m$it modest& : 9 c! %ot s!-i s%un # , ) iest te& Cu"6ntul !st m- re dus l "i !, m- f!cut s! t6n/esc din nou du%! ce An st sie %ierdut!& Er o re de"!r t cee ce s%une el? Eoi m t6t de mult s! fieB C6nd $!tr6n m%!r!te s! s%usese lumii 1ntre2i c! er m o im%osto re, m! l!s ser! $ lt! cu toii& Acum, %ri"ind 1n oc-ii cestui $!r$ t, m "!(ut de"!rul& Sunt e & Sunt An st si &
LIK

- ANASTASIA -

: Cum ne- m cunoscut? : T t!l meu er medicul rinei& 4neori m! lu cu el l % l t, l ; rs>oe Selo& Er m de cee #i "6rst! #i m de"enit cei m i $uni %rieteni& O$i#nui m s! ne d!m %e to$o2 nul din s l ce m re5 c6nd %lou , ni se l!tur uneori #i Ale8ei, d r de cele m i multe ori ne /uc m sin2uri, %entru c! lui 9ere"en>o 1i er te m! c! re"iciul se " r!ni& Ne /uc m de "- i scunsele %e corido re& A #te%t t s! (ic #i eu ce" 5 %ro$ $il c! 1i er 2reu s! cce%te c! to te ceste mintiri frumo se #i %reuite dis%!ruser! din minte me & C-elnerul dus # m% ni & Feli8 1nc-in t un % - r 1n cinste re2!sirii mele& Am lu t o 1n2-iitur din % - rul meu& FD m%onG& )- f!cut s! m! 26ndesc l )ic- el, l %rim no %te 1n c re m! 1m$!t sem l ce %etrecere din ) *f ir& Feli8 Rif>in, "ec-iul #i necunoscutul meu %rieten, s- uit t l mine cu o %ri"ire -i%notic! #i m t!cut m6ndoi& Am u(it-o %e An st si r6(6nd 1n tim% ce se /uc %e corido re m ri #i 2o le& Am urm!rit-o cu oc-ii minii de- lun2ul -olurilor r!sun!to re din m rmur!, d r dis%!rut& C-i r #i cum 1mi er im%osi$il s! cce%t c! ce f ntom! er m eu& A fost dus felul %rinci% l, su%! de $ro sc! esto s!, d r nu "e m nici un %ic de %oft! de m6nc re& Nici lui Feli8 nu-i er fo me5 ciu2ulit dintr-o c-ifl! #i l!s t su% s! se r!ce sc!& Eoi s! #tie fiec re det liu din "i me & Am "ut 2ri/! s! nu $e u %re mult! # m% nie, c!ci tre$ui s! red cte( 1n minte cu tenie tot ce-i s%une m& )i- m re%et t %o"este , det liind-o %uin, %6n! c6nd mi s- %!rut %l u(i$il! c-i r #i mie& )ic- el fost din nou omis din reconstituire %e c re m f!cut-o, ce m i im%ort nt! fi2ur! din istori me fost elimin t! cu 2ri/!, c #i cum # fi s%us %o"este re"oluiei #i nu l- # fi menion t %e Lenin& : 9 r f mili t ? %rotest t el& m%!r!te s ? 4nc-iul t!u, ducele de .esse, #i m!tu#ile t le din 9 nem rc ? 9o r nu te- u $ ndon t, nu-i # ? : m%!r!te s s%us c! sunt im%osto re& Ce %ute m f ce? N- m "ut ltern ti"! dec6t s! o cred& : 9 r e#ti e B e8cl m t t6t de t re 1nc6t m i muli clieni din c fene #i- u 1ntors c %etele s%re noi& : Ol2 "enit 1n %erso n! l <erlin #iN : Ol2 nu te- recunoscut? Nu #i- recunoscut %ro%ri ne%o t!? : Nu m! "!(use de muli ni #i nu %ute fi si2ur!5 cel %uin # (is e & E %osi$il lucrul !st ? : Cred c! d , r!s%uns, d r nu %!re con"ins& : ; rin tr!it %ro %e c o %ustnic!& n ultimii ni, fo rte %uini dintre noi u fost l!s i s! intre 1n ; rs>oe Selo, i r e #i $!tr6n m%!r!te s! se ur u& I- f!cut semn c-elnerului #i i- s%us s! i f rfuriile cu su%!, de c re nici nu ne tinseser!m& : E sc nd los& <i t me Stu#iB Ce i- u f!cut? Su%!r re lui er re l! #i st m- 1nduio# t&
LJM

- COLIN FALCONER -

: Ai u(it de f t st , Ann Andersen? m- 1ntre$ t& 3retinde c! e e An st si & : )ulte femei u %retins st & : Am "!(ut foto2r fii de- le femeii !stei , Andersen& Nu se m!n! deloc cu tine& Cum %o te cine" s! o cre d!? A d t uimit din c %& : Cu ce te ocu%i 1n New Ror>? l- m 1ntre$ t& : Am o 2enie de sc-im$ %e , ll Street, s%us #i d t din umeri, de % rc! nu 1nsemn nimic s! i %ro%ri 2enie de sc-im$ l dou!(eci #i % tru de ni& F mili me fost noroco s!& T t!l meu ne- scos $ nii din Rusi 1n inte c $ol#e"icii s! %rei %utere & Am %lec t cu toii l New Ror>, i r el %us %e %icio re un ser"iciu de mes 2erie %e , ll Street& S- descurc t destul de $ine& C6nd murit nul trecut, m e8tins f cere , m 1nce%ut s! f c s%ecul ii l $urs! cu ciuni #i cu titluri de " lo re& Acolo sunt $ nii 1n (iu de (i& : Ast 1nse mn! c! e#ti fo rte $o2 t? A (6m$it, i r (6m$etul lui mi s- %!rut timid #i l!ud!ros 1n cel #i tim%& : )! descurc destul de $ine& : Locuie#ti 1n New Ror>? : <ine1neles& : Ce te duce l Londr ? : Sor m mei mele %!r!sit Rusi 1n cel #i tim% cu noi, d r e s- st $ilit 1n An2li & A murit cum o lun!, i r eu #i m m m tr "ers t oce nul c s!-i %unem lucrurile 1n ordine& Nu st!m ici dec6t fo rte %uin& )i- str6ns m6n & : E un mir col c! te- m 2!sit& A fost s! fie& : Feli8, m (is eu, s%un6ndu-i %entru %rim o r! %e nume& E %osi$il s! fie "reo 2re#e l!? 3o te do r r!t c %erso n de c re 1i minte#ti tu& A d t ne2 ti" din c %& : Nu e nici o 2re#e l!, r!s%uns ferm #i cu st s- 1nc-ei t discui & )- m l!s t con"ins! #i sedus!& L o ce #c! cu ce i 1n Londr & A fost un lucru t6t de r fin t, t6t de %otri"it unei do mne c re %ro"ene din 1n lt societ te& Lume m! nedre%t!ise& Feli8 Rif>in intr se 1n "i me c s!-mi descuie %orile trecutului& E 1ndre%t to te nedre%t!ile, indiferent ce 2!se )ic- el l E> terin$ur2& MICHAEL Nimic 1n S"erdlo"s> nu su2er c! se %etrecuse "reod t! ce" neo$i#nuit ici& Er sordid #i sinistru, l fel c nenum!r tele or #e de l Toms> %6n! l El di"osto>& C ii %!#te u l6n2! r6u, 1n"!luii 1ntr-o ce ! c re %ro"ene de l r fin!rii, de l f $rici #i de l co#urile de fum& 9incolo de or #, %!durile 1ntunec te de %ini se conto%e u #i form u un ori(ont nesf6r#it #i cenu#iu&
LJL

- ANASTASIA -

Am mers %rin noroi cu " li(ele du%! mine& )- m 26ndit l r #i l f mili lui, c re /unseser! ici cu # se ni 1n urm!, #i m- m 1ntre$ t d c! fuseser! #i ei l fel de u#ur i c mine c! se termin se c!l!tori & Nu er u t 8iuri 1n f 2!rii, # c! m mers %e /os %6n! l -otelul 2u"ern ment l& Eoi m s! m! %un imedi t %e tre $!& n inte de m! 1nt6lni cu c!l!ul rului, "oi m m i 1nt6i s! "!d locul unde cest din urm! murise& * * * C s er cum mu(eu %u$lic, desc-is ru#ilor curio#i de l nou! dimine %6n! l % tru du%!- mi ( & )- m uit t %rin curte& O re An st si me fusese 1nc-is! c6nd" ici? Nu m! %ute m folosi dec6t de im 2in i me c s! $orde( nii c re li%se u, i r un (i rist %o te "e %re mult! im 2in ie& C s I% tie" nu mi se %!re dec6t un lt con c "ec-i #i s!r!c!cios dintr-un or # "ec-i #i s!r!c!cios& Er 2reu de cre(ut c! o f %t! t6t de cele$r! #i de monstruo s! se %etrecuse ici& Am st t mult tim% 1n curte, %urt6nd o con"ers ie t!cut! cu Ann 7 FAi fost 1ntr- de"!r ici? Tst e locul unde s- 1nt6m%l t? E totul l fel cum er tunci?G Eoi m s! %!stre( 1n memorie tot ce "ede m, c!ci er %osi$il s! e8iste un det liu : oric6t de nesemnific ti" %ute s! % r! el : c re s! o /ute s!-#i minte sc! trecutul& S u %o te c! nu er u dec6t c i "er(i %e %erei, du%! cum s%usese Se$ sti n& 3e o t!$li! scri 1n c-irilic! Fnc-iso re I% tie" : )u(euG& n!untru mirose ume(e l! #i muce2 i #i er fri2 c 1ntr-un morm6nt& )i s- d t un 2-id $ol#e"ic, o t6n!r! so$r! c re-#i s%une to" r!# I" no" : nu "oi s!-mi s%un! %renumele ei : #i c re "e com%ort mentul serios #i li%sit de "eselie l dre%tcredincio#ilor& C s fusese um%lut! cu relic"e le re"oluiei, cu foto2r fii #i %ortrete le conduc!torilor $ol#e"ici loc li, le unor muncitori c re /unseser! unde nici nu "is u s! /un2! #i c!ror nu li se %otri"e u deloc must!ile lun2i, c!ciulile de $l n! #i med liile& Ar!t u l fel de %lini de im%ort n! c 2ener lii #i ducii c!ror le lu ser! locul& Ironi er irosit! %e 2-idul meu& Er u de semene o 2r!m d! din fi#ele %e c re le "!(usem 1n $isericile #i % l tele con"ertite le 3etro2r dului7 muncitori eroi c re flutur u ste 2uri ro#ii, femei cu %!rul $!l i #i cu tru%uri %line de "i2o re c re secer u 2r6ul %e c6m%, tineri musculo#i $ine -r!nii #i %ro s%!t r #i c re f!ce u cu m6n de %e tr cto rele #i de %e o2o rele lor& Er o f nte(ie c re contr (ice re lit te %e c re o "!(usem din tren, ce lume femeilor $!tr6ne #i $!r$ ilor su$nutrii, cu oc-i li%sii de "i ! #i cu - ine s%!l!cite& : Su$ conducere noului 2u"ern $ol#e"ic : mi- s%us 2-idul meu : %roduci de "io ne crescut cu # %te(eci #i o%t l sut!, %roduci de tr cto reN Se #te%t s! note( to t! %ro% 2 nd st , c s! i-o %ot re%roduce cu fidelit te
LJ2

- COLIN FALCONER -

(i rului meu din lume occident l! c %it list!& )! dis%reui #i, 1n cel #i tim%, "oi %ro$ re me & : C re 1nc!%eri u % rinut rului #i rinei? m 1ntre$ t& Ei nu i- %l!cut c! i- m 1ntreru%t monolo2ul& : Ale B s- r!stit e , r!t6nd s%re cele m i %ro%i te c mere& )i- m d t se m c! nu #ti nimic #i nu-i %!s deloc de sin2urul lucru c re m! interes %e mine l c s st s u l or!#elul !st sordid& Am continu t cu 1ntre$!rile& : Acolo u dormit s u colo u locuit? )- %ri"it cu ur!& : ; rul murit& ; rul fost un uci2 #& A inut milio ne de o meni 1n s!r!cie #i i- su%rit& 9e ce 1i % s! lumii de r? Di 1nce%ut din nou s! 1n#ire re li(!rile eroice le so"ietului& Am i2nor t-o #i m continu t s! m! uit 1n /ur& Am 1ncerc t s! mi-l im 2ine( %e Nicol e co$or6nd ceste sc!ri su$ %ri"ire nim lic! % (nicilor, sc unul cu rotile l rinei sc6r6ind 1n tim% ce <ot>in o 1m%in2e de- lun2ul coridorului5 m 1ncerc t c-i r s! mi-o im 2ine( %e An st si st6nd 1m%reun! cu surorile ei 1n 2r!din!, d r ce st er cum %lin! de $uruieni #i de tot felul de 2uno ie7 $uc!i de c mion ru2inite, l!(i 2o le din lemn, c-i r #i o r m! "ec-e de % t& Am su%ort t monolo2ul 2-idului meu, o di(ert ie de o or! des%re 2loriile comunismului& Nu c! i- # fi sim% ti( t %e Rom no"i& 9o r er m meric n5 nu crede m 1n utocr ii& 9 r recuno#te m %rostiile c6nd le u(e m& L sf6r#itul "i(itei, n- m 2!sit dec6t dou! seciuni 1n 1ntre 2 cl!dire c re er u dedic te Rom no"ilor& 3e unul din %ereii de l et /, un rtist $ol#e"ic %ict se sosire rului #i rinei l S"erdlo"s>, cu%lul re2 l fiind cores%un(!tor intimid t 1n %re(en trei comis ri $ol#e"ici cu titudini de( %ro$ to re c re #te%t u s!-i reste(e 1n numele %o%orului& 3e %eretele o%us m "!(ut m i multe r me din sticl! c re conine u foto2r fii, scrisori #i documente %ri"ito re l 1nc rcer re Rom no"ilor& ) i er u #i ni#te % 2ini din /urn lele inute de r& I" no" s- 1ncrunt t c6nd m- m r!t t interes t de ceste e8%on te #i nu 1ncerc t s!-#i scund! ner!$d re & C s!-i f c 1n ciud!, m (!$o"it 1n f lor m i mult dec6t # fi f!cut-o de o$icei& n cele din urm!, m co$or6t 1n urm ei %e ni#te sc!ri 1n2uste, m ie#it 1n 2r!din! #i %oi m intr t din nou 1n c s! %rintr-un coridor 1n2ust& )- m o%rit s! e8 mine( o serie de (i re 1nr!m te c re t6rn u %e %erei& Er u 1n2!l$enite de "reme& 4nul re%re(ent %rim % 2in! (i rului din E> terin$ur2 din d t de LK iulie LKLJ5 cuno#tinele mele de c-irilic! er u c m ru2inite, d r m reu#it s! citesc te8tul f!r! /utorul dr 2ei mele I" no"7 FEWEC4;IA L4I NICOLAE,
LJ0

- ANASTASIA -

4CI@AD4L NCORONAT )34DCAT FTRT 3REA )4LTE FOR)ALITT;I, 9AR N CONFOR)ITATE C4 NOILE NOASTRE 3RINCI3II 9E)OCRATICEG @-idul mi- s%us c! %i"ni er e8 ct # cum fusese 1n LKLJ& Er o c mer! mic! #i f!r! 2e muri, nu %!re destul de m re c s! 1nc %! 1n e toi cei uns%re(ece mem$ri i 2ru%ului rului& <uc!i m ri de %erete fuseser! lu te de nc-et torii lui So>olo"& Li%se u de semene #i sc6nduri din %ode , %etele de s6n2e de %e ele fiind %!str te fie c do"e(i, fie c su"eniruri& nc!%ere ser"e cum de de%o(it unor cutii "ec-i, c re er u 1n2r!m!dite 1n!untru %ro %e %6n! l t " n, sfid6nd im 2in i #i 1ncerc re ei trist! de reconstitui e"enimentele din ce no %te& )- m 1ntre$ t ce- r 26ndi eni2m tic me iu$it! d c! r fi ici cu mine 1n cli% st & I s- r tre(i "reo mintire? S u An st si me er do r fiic tr um ti( t! unui no$il m!runt, c re nu cont %entru nimeni 1n f r! de mine? Er m o re l fel de m!2it c 2-idul meu 1n %ri"in cestui %elerin /? Ei(it se termin se& Ne e%ui( se #i %e mine, #i %e I" no"& Am %lec t simindum! 1n#el t& Nu 2!sisem nici o urm! de- An st siei 1n c s I% tie"& )- m 1ntre$ t d c!, tunci c6nd "e m s!-l 2!sesc %e omul c re %retinde c!-l omor6se %e r, nu "oi "e % rte dec6t de #i m i mult! de( m!2ire& ANASTASIA n @ros"enor SXu re, $onele cu 2ulere 1n lte #i % n2lici l$e l %!l!rie 1m%in2e u c!rucio re s u st!te u l $6rf! %e $!nci& Aerul r refi t din <el2r "i #i t!cere res%ectuo s! f delor ustere er u un #oc du%! tr m" iele #i ro $ele de %e str d < *sw ter& Am co$or6t din $ir/! 1n urm lui Feli8 #i m urc t tre%tele %orticului l$ 1n stil Re2enc*& 4n " let ne- lu t - inele c6nd m intr t 1ntr-un -ol sinistru, sl $ lumin t de un c ndel $ru fl t sus 1n c s sc!rilor& O rmur! st!te de % (! l %iciorul sc!rilor, i r lumin % lid! l!m%ilor cu 2 ( f!ce % nourile din lemn de nuc de %e %erei s! str!luce sc!& C s er cufund t! 1n t!cere #i nu se u(e dec6t tic!itul unui orolo2iu unde" %e -ol& Feli8 m- condus 1n s lon& 9o mn Rif>in st!te %e un sc un din %iele ro#ie cu s%!t r 1n form! de ri%! #i %urt o roc-ie lun2! #i dre %t! din s tin de culo re / dului& n /urul 26tului "e un #ir 2 de %erle& Cu %!rul ei c!runt str6ns 1n coc #i cu oc-ii mici #i l comi, sem!n %uin cu foto2r fiile re2inei Eictori & Nu %ute s! i$! m i mult de # i(eci de ni, d r se %urt c o femeie mult m i 1n "6rst!& : ) m!B E e f t & E e An st si Rom no"& )- m simit m i mult c un e8%on t dec6t c o mus fir!& 9o mn Rif>in mm!sur t 1ndelun2 cu %ri"ire #i %oi (is7
LJA

- COLIN FALCONER -

: Tre$uie s! m! scu(i, nu "!d %re $ine& 9 r fiul meu 1mi s%une c! "or$esc cu o m re duces!& : Numele meu e An st si Rom no", do mn! Rif>in& ) i mult dec6t t6t nu %ot s%une& R!s%unsul !st %!rut s! o mulume sc! deoc md t!& : E de"!r t c! nu-i minte#ti nimic? : 9 , e de"!r t& : Fiic $!tr6nei 1m%!r!tese s- 1nt6lnit cu tine 1n <erlin& A (is c! e#ti o im%osto re& : Atunci tre$uie s! o cred %e cu"6nt& n cee ce m! %ri"e#te, n- m %retins niciod t! "reun titlu& Cum # %ute ? Nu-mi mintesc $solut nimic des%re trecutul meu& Feli8 #i- mintit $unele m niere #i m- %oftit s! m! #e( %e un sc un t %is t cu $roc rt, (6m$indu-mi %e tot % rcursul intero2 toriului m mei lui& 9o mn Rif>in st t %ur #i sim%lu colo, $om$ rd6ndu-m! cu 1ntre$!ri c un /udec!tor c re intero2-e (! un infr ctor, e" lu6ndu-mi c % cit te de fi /udec t!& : Eor$e#ti lim$ rus!? m- 1ntre$ t do mn Rif>in, trec6nd cu u#urin! l lim$ ei m tern!& : Tre$uie s-o fi 1n"! t unde" , m r!s%uns 1n cee #i lim$!& : 4it!-te l felul 1n c re st!, l felul 1n c re "or$e#te, (is Feli8 #i mi- m d t se m c6t de mult "oi c m m lui s!-i %ro$e desco%erire & Nu 1n"ei st cule26nd c rtofi& 9o mn Rif>in mi- (6m$it& : Fiul meu e de/ con"ins de identit te t & : 9u%! cum m s%us, do mn! Rif>in, nu %retind nimic& : Fo rte 1nele%t din % rte t & )- m!sur t din nou cu %ri"ire & : Ce i s- 1nt6m%l t soului t!u 1n <erlin? )i- m d t se m de c %c n %e c re mi-o 1ntinsesem sin2ur!& 3ro$ $il c! desco%eriser! ce i se 1nt6m%l se cu de"!r t lui Andrei5 %o"este %!ruse 1n to te (i rele din @erm ni & Nu m i %ute m susine c! murise de %neumonie& Am %ri"it-o %e do mn Rif>in 1n oc-i& : L- m minit %e Feli8& 9 r cred c! #tii st & Cu co d oc-iului, l- m "!(ut %e Feli8 res%ir6nd u#ur t& 9o mn Rif>in nsc-i t nici un 2est, e8%resi de %e f ei fiind im%enetr $il!& : Am minit %entru c! nu e un lucru %e c re s!-l dmit cu %l!cere 1n f cui" & )- m uit t l Feli8, %oi din nou l m m lui& Am /uc t con"in2!tor rolul unei femei c re se lu%t! cu suferin ei& : Soul meu er %eder st& 3o te c! i u(it ("onurile des%re el& Nu #tiu de ce s- c!s!torit cu mine, cu e8ce%i c (ului 1n c re f!cut-o %entru %ro%riul c6#ti2&
LJC

- ANASTASIA -

Am 1n2-iit cu 2reut te, c #i cum m- # fi str!duit s!-mi rein l crimile& : ntr-o (i, m- m 1ntors c s! #i l- m 2!sit mort %e %ode u locuinei no stre& n tim% ce urc m sc!rile, m trecut %e l6n2! unul din iu$iii lui& Am intr t 1n % nic! #i m fu2it& Er o minciun!, $ine1neles, d r se %otri"e cu f %tele, i r de"!rul nu-l #ti m dec6t eu #i )ic- el& : Dtii c! te c ut! %olii#tii din <erlin, nu-i # ? m- 1ntre$ t& : 9esi2ur& : Ei cred c! tu l- i omor6t& : )i- m f!cut muli du#m ni 1n <erlin& 3resu%un c! le- r con"eni s! m! #tie 1n 1nc-iso re& A d t din c %, %re2!tit! s!-mi corde %re(umi de ne"ino"!ie& Trecusem %rimul test& A"e m % lmele umede& 9o mn Rif>in oft t, %oi s- uit t l fiul ei, c re st!te coco t l6n2! mine %e m r2ine sc unului, #te%t6nd "erdictul m mei lui& : Eedere me nu m i e l fel de $un! c 1n inte, i- (is e & Nu %ot s%une cu si2ur n! d c! e e s u nu& : E e, m m!, 1nt!rit Feli8& Sunt si2ur de st & 9o mn Rif>in 1ncu"iin t %ro %e im%erce%ti$il din c % #i s- 1ntors din nou s%re mine& : Nu te- m "!(ut dec6t o d t! s u de dou! ori5 n- m fost niciod t! destul de im%ort nt! c s! fiu in"it t! l ; rs>oe Selo& Sin2ur d t! c6nd m 1nt6lnit-o %e rin!, m- 1ntre$ t cine er m& C6nd i- m s%us, m- felicit t c! m un so t6t de $un #i trecut m i de% rte& 9u%! cum "e(i, m fost #i eu $!2 t! 1n se m! de mem$rii f miliei re2 le& 9u%! toi ce#ti ni, er 1nc! su%!r t! c! fusese concedi t! t6t de re%ede de m%!r!te s!& m%!r!te s & Adic! m m me & : Fiul meu e con"ins c! e#ti %rines , continu t do mn Rif>in c6nd "!(ut c! eu nu s%un nimic& : ) i conte (!? : Conte (!, domni#o r!& Di l nul s u %este doi ni, c6nd $ol#e"icii "or fi r!sturn i de l %utere, " cont #i m i mult& * * * C6nd m- m dus dou (i l ser"iciu, m! #te%t un $uc-et de dois%re(ece tr nd firi& Er de l Feli8& 9u%! ce m citit $iletul, m fu2it 1n $ ie #i m 1nce%ut s! %l6n2& 3o te c! m! co%le#ise f %tul c! %rimisem flori& Cel m i %ro$ $il, 1ns!, cred c! er din c u(! c! urm s! m co%ilul lui )ic- el #i 1n m re m /orit te dimineilor er m 2 t fie s! %l6n2, fie s! "omit din %ricin celui m i m!runt lucru&
LJH

- COLIN FALCONER -

* * * Ne- m dus l ce in!ri lui @unter, un din cele m i ele2 nte #i m i scum%e ce in!rii din Londr & nc! nu-i s%usesem lui Feli8 des%re )ic- el #i nu #ti m cum "e s! se termine cest flirt ne%otri"it& L- m %ri"it %e Feli8 1n tim% ce 1i com nd c-elneriei 1n uniform! ce i E rl @re* #i un c stron cu (meur! #i fri#c!& 3urt un %ulo"er F ir Isle, i r %!rul lui mirose ulei ) c ss r& 9e#i "e %ro %e cee #i "6rst! c mine, reu#e cum" s! % r! mult m i $!tr6n& Er im%osi$il s! nu-l com% ri cu )ic- el5 Feli8 er 1ntotde un t6t de ele2 nt, t6t de $o2 t #i t6t de $l6nd5 )ic- el "e mereu d torii #i er un $!r$ t c re se 1m$r!c 1n2ro(itor, de % rc! r fi "rut s! tr 2! teni su%r felului 1n c re r!t , #i nume c un idol l m tineelor c re se %uc se de $o8& Am (6m$it c6nd mi- m mintit de el& : 9e ce r6(i? 1ntre$ t Feli8& : Nu conte (!& : 4neori, # "re t re mult s! #tiu ce 26nde#ti& Sunt multe lucruri %e c re nu le #tiu des%re tine, nu-i # ? )- m uit t %e fere str!& Ei( "i, dou! %rostitu te 2! u clieni l colul str!(ii Cur(on, 1ntre$6ndu-i %e un ton "esel7 : C ui o f t!, dr 2!? )- m 26ndit l S- n2- i #i l clu$ul de no %te5 nu trece o (i f!r! s! m! 26ndesc l st , f!r! s! m! 1ntre$ ce m- r f ce s! /un2 din nou %e str!(i& Feli8 le- "!(ut #i el %e cele dou! fete l c re m! uit m& : E o ru#ine, nu-i # ? f!cut el& : nce rc! #i ele s! se descurce cum %ot& S- uit t mir t l mine5 cred c! er #oc t de stfel de sentimente& 3resu%un c!, tunci c6nd i (meur! #i fri#c! 1n f t #i un #er"et 1n %o l!, s! "in(i se8 i se %o te %!re destul de de(2ust!tor& 9u%! cee , Feli8 insist t s! m! conduc! cu $ir/ l % rt mentul din 'ensin2ton& I- m "!(ut %ri"ire sur%rins! #i de( %ro$ to re c6nd "!(ut unde locuiesc& n tim% ce co$or m m6ndoi din $ir/!, s- %lec t s%re mine& )i- m d t se m ce "oi #i m- m d t 1n %oi& Nu er din %ricin f %tului c! mi se %!re res%in2!tor5 mirose 1ntotde un fo rte frumos #i er un om %l!cut l "edere& n %lus, o d ns to re 1n" ! s! nu f c! mofturi l $!r$ i d c!5 "re s!-#i %l!te sc! c-iri & Sentimentul de "in! m! %!s c o 2reut te %e %ie%t& C6nd s- %lec t s! m! s!rute, mi- m 1ntors c %ul, i r el s- f!cut ro#u 1n o$r /i #i s- retr s tul$ur t& : mi % re r!u, s%us& Nu tre$ui s!N : Nu, nu e st &
LJI

- ANASTASIA -

: Nu, 1mi % re r!u, re%et t #i ne- m uit t unul l ltul, m6ndoi e8trem de st6n/enii& : I rt!-m!, s%us #i s- urc t 1n %oi 1n $ir/!& C lul d t ner!$d!tor din %icior, de % rc! r fi fost l fel de uimit c mine de com%ort mentul meu& * * * Feli8 mi- r!t t o Londr! %e c re n-o m i "!(usem niciod t!& 3resu%un c! $ nii f!ce u diferen & 3o te c! Feli8 crede c! m! sedusese5 de f %t, $o2!i lui o f!cuse& Eoi m s! tr!iesc c o %rines!, i r el 1mi r!t cum s! f c lucrul !st & ntr-o se r!, m- dus l S "o* #i m d ns t su$ noile c ndel $re electrice %e mu(ic orc-estrei de / (( lui Nic> l Rocc & 9u%! cee , ne- m dus l un clu$ de / (( de %e str d . lf )oon #i dimine ne- %rins m6nc6nd omlet! l Clu$ul @ r2o*le l lui 9 "id Tenn nt& Di er 1n tim%ul s!%t!m6nii& ntr-o lt! se r!, m- dus l Fort* T-ree, unul din clu$urile de no %te ile2 le le lui ) )e*ric> din ) *f ir& )i- r!t t-o %e ctri T llul - < n>-e d #i mi l- %re(ent t %e re2ele Rom6niei& F %tul c! #ti m c! %olii r %ute d $u(n 1n!untru 1n orice cli%! i- d t #i m i mult f rmec celei seri minun te #i %uin din ce 2it ie #i 1ndr!(ne l! s- li%it #i de Feli8& L fel c str!lucire , dis%!re l cur!!torie, d r %e tunci nu #ti m st & )! sime m "ino" t! tot tim%ul c6t er m cu Feli8& Eu #i )ic- el nu er m c!s!torii, d r #ti m c!, du%! tot ce f!cuse %entru mine, 1i d tor m fidelit te me , i r cum 1mi d!de m se m c! nu-i %ute m oferi nici m!c r st & Locui m 1n c s lui #i, c o t6rf! ordin r!, m! duce m cu un lt $!r$ t, f!r! c el s! #tie& 9 r nu m! %ute m $ine& mi fusese dor de "i st #i o 1n-! m cu m6ini l come de %rines!& T6n/e m s! fiu de% rte de % rt mentul s!r!c!cios din 'ensin2ton, c!ci 1mi er dor de distr ciile 1n lume c!ror m! introdusese Andrei& Nu "e m destui $ ni s! m! distre( # cu )ic- el& n Londr , lucrurile nu er u l fel de ieftine c 1n S- n2- i s u <erlin, unde c-i r #i un (i rist %ute tr!i c un duce, i r nou slu/$! lui )ic- el nu er %re $ine %l!tit!5 #i, de#i m! crede m m re #i t re c6nd m- m n2 / t l 1nce%ut l firm lui Renfrew < nnister, du%! o s!%t!m6n!, s l riul meu nu re%re(ent m i mult dec6t un c6#ti2 minim& Eoi m s! trec cu m #in %e str!(i cu e# rf me L n"in flutur6nd 1n "6nt, "oi m s! %ort m!t se #i di m nte, "oi m tot ce 1nsemn ultim mod!, "oi m c lume s! #tie c! sunt An st si & 9 r An st si me f ntom tic! #i misterio s! 1mi cere un %re m re #i %reul er )ic- el& Am 1ncerc t s!-mi s%un c! nu-l iu$e m cu de"!r t, m 1nce%ut s!mi e8%un c (ul 1n f unei con#tiine sce%tice& Am r2ument t #i m lin2u#it, d r con#tiin me r!m s ferm! %e %o(iii, un /udec!tor solemn #i dur&
LJJ

- COLIN FALCONER -

)- m 1ntre$ t d c! 1n cele din urm! "oi "e cur /ul s! cione(, cu s u f!r! %ro$ re sufletului meu& MICHAEL Erm >o", + - ri Erm >o"& 9u%! toi ce#ti ni, un c!l!u ru%sese t!cere & Se l!ud de/ de luni de (ile7 FEu m fost cel c re l- 1m%u#c t %e rBG N- fost 2reu s!-i d u de urm!5 er #ef de ec-i%! l u(in de cu%ru din re2iune, toi 1l cuno#te u& )- m 1ntre$ t d c! $r " d lui r re(ist 1n f unui inter"iu %entru un (i rist occident l& Er un s!i s%ui $ri2!(ii de tineret Comitetului de )uncitori c! e#ti un erou, d r s%une stfel de lucruri unor str!ini "e m i multe im%lic ii& Am 1ncerc t s! d u telefon l u(in de cu%ru, d r sistemul telefonic er t6t de %rost, 1nc6t m renun t #i m %l!tit un om c re "e un c l #i o c!ru! s! m! duc! %6n! l u(in fl t! l "reo cinci >ilometri 1n f r or #ului& Aerul de colo er sulfuros& Sime m c! m! sufoc& Am tr "ers t 1n fu2! str d %6n! l un $irou $ n l din c!r!mid!& Am intr t #i im s%us unei femei 1ns%!im6nt!to re 1n s lo%et! c! 1l c ut %e to" r!#ul Erm >o"& )i- s%us c! nu m i lucre (! colo& A"e c ncer l %l!m6ni& Er %e mo rte& Nu, nu #ti unde locuie#te& Am ie#it din nou #i mi- m co%erit f cu ful rul c s! filtre( erul& A# d r, unul din s sinii rului er de/ cu un %icior 1n 2ro %!& Acum #ti m de ce to" r!#ul Erm >o" se -ot!r6se s! ru%! t!cere & @u"ernul nu %ute s!-i m i f c! r!u cum& * * * Telefonul sun t l6n2! % t& )- m tre(it s%eri t& Nu crede m c! $lestem!i i funcion & )- m uit t l ce s7 er # se #i /um!t te dimine , or loc l!& Er fri2 1n c mer de l -otel, i r f r! er 1nc! 1ntuneric& :9 ? : 9umne "o str! 1l c!ut i %e soul meu? 1ntre$ t o "oce de femeie& : Cine e l telefon? : Sunt to" r!# T ti n Erm >o"& Ai fost l u(in! ieri& I- i s%us to" r!#ei <ul2 rin c! "rei s! "or$ii cu soul meu& )- m tre(it imedi t& : 9 , numele meu e S-erid n& Sunt (i rist l N : Eenii du%!- mi (! l noi c s!, l or dou!& Am $6/$6it %e m s de l6n2! % t 1n c!ut re unui creion #i unei foi de -6rtie& : C re e dres ? )i- s%us cum s! /un2 colo : er %e m lul cel!l lt l r6ului, l un >ilometru #i /um!t te 1n f r or #ului : #i %oi 1nc-is& Am r!m s nemi#c t,
LJK

- ANASTASIA -

-ol$6ndu-m! l telefon& )- m uit t din nou l ce s& A"e m de #te%t t # %te ore #i /um!t te& A"e s! fie ce m i lun2! #te%t re din "i me & ANASTASIA Er fri2 1n % rt ment c6nd m- m tre(it& Am %rins o lum6n re #i m fu2it 1n %icio rele 2o le l $ ie& Nu "e m monede %entru contor& )- m s%!l t #i m- m 1m$r!c t re%ede, tremur6nd %e les%e(ile reci& )- m 1m$r!c t cu cee #i roc-ie %e c re o %urt sem cu o (i 1n inte& )i- m %us cior %ii de l6n!, fi86ndu-i cu / rtiere din el stic, #i m- m studi t 1n o2lind!& Nu %re r!t m c o %rines! 1n dimine st & )i- m %us nou %!l!rie clo# %e c re mi-o cum%!r se Feli8& N- r fi tre$uit s! o cce%t& Nu er $ine& S- u(it o $!t ie 1n u#!& Dti m cine er & Am fu2it l fere str! #i m "!(ut $ir/ #te%t6nd& Feli8& )- m uit t %rin c mer!7 lum6n!ri to%ite %e f rfurii din %orel n, dresuri ude t6rn6nd %e %oli #emineului 1n f unui foc ne %rins5 er o c mer! rece #i 1ntunec t!, 1n c re domne u dis%er re #i s!r!ci & Di er cl r c! % rine unui $!r$ t5 o femeie c re locuie#te sin2ur! nu ine sticle de w-is>* #i de r c-iu %e r fturile $i$liotecii& 3!l!ri lui )ic- el er %e cuier, l6n2! u#!& Feli8 cioc!nit din nou& Am res%ir t d6nc, m fi# t o demnit te %e c re nu o sime m #i m desc-is u# & : An st si B e8cl m t& A st t colo 1n %r 2, 1ntr-o - in! S "ile Row din %!r de c!mil!, /uc6ndu-se ner"os cu m!nu#ile 2ri din %iele de ied %e c re le ine 1n m6n!& A (6m$it timid& : Dtiu c! nu te #te%t i s! "in& Tre$ui s! te "!d& N- m %utut s! dorm (ino %te& I rt!-m!& )- m d t l o % rte c s!-l l s s! intre& Am "!(ut-o %e do mn St nton uit6ndu-se 1n sus l noi din % rt mentul ei& n orice cli%! o s! stri2e FT6rf!BG din to te %uterile& Feli8 st t 1n mi/locul c merei, uit6ndu-se 1n /ur de % rc! r fi fost m rtorul unui cutremur de" st tor5 %e f lui se cite u mil #i #ocul& : E fri2 ici, fost tot ce (is& : Tocm i m! %re2!te m s! %lec l ser"iciu& : Dtiu& mi % re r!u& : Ai (is c! n- i %utut s! dormi? L- m "!(ut runc6nd o %ri"ire s%re %!l!ri lui )ic- el& 9 r n- (is nimic& : )- m 26ndit l noi& : L noi? : Eu #i m m tre$uie s! ne 1nto rcem l New Ror> 1n cur6nd& 3o te c-i r s!%t!m6n "iito re&
LKM

- COLIN FALCONER -

Ar tre$ui s! m! simt u#ur t! s u dis%er t!? Ade"!rul er c! nu er m si2ur!& : Ere u s! "ii l New Ror> cu mine, s%us scurt& Di tunci, e8 ct 1n cel moment, mi- m "!(ut "i se% r6ndu-se, c un drum l o r!scruce& Am #o"!it, %ri"ind c6t de de% rte %ute m de- lun2ul m$elor drumuri, m "!(ut %r!%!stiile #i %ri"eli#tile #i m 1n2-e t, ne#tiind ce s! s%un s u ce s! f c& O % rte din mine 1l susine %e )ic- el5 mic An st si , An st si me , m! im%lor s! %lec cu Feli8& : 9 r nici nu m! cuno#ti %re $ine, m 1n2!im t& : 9im%otri"!, te cunosc de-o "i !& 9e c6nd er m co%il& 9e (ece ni nu mm m i 26ndit l nimic ltce" & : 9 r sunt t6t de multe femei 1n lume c re r %ute fi m i $une %entru tine, Feli8& A d t ne2 ti" din c %& : Nu e nici un & )i- lu t m6n & 3!re o % s!re mic!, % lid! #i mo rt! 1n m6n lui& : Nu %ot, m- m u(it s%un6nd& : 9in c u( lui )ic- el? Ast m- #oc t& A%oi m- m 26ndit c! cine" de l $irou $6rfise $ine1neles des%re mine& S u %o te c! Feli8 1#i %usese 1n c % s! desco%ere totul des%re mine& 4n om nu se 1m$o2!e#te f!r! s! #tie unde s! o$in! inform iile de c re re ne"oie& : Dtii de )ic- el? : l iu$e#ti %e $!r$ tul !st ? Er m 2 t s! murmur F9 , cred c! d G, d r m- m o%rit& n momentul cel "e m oc (i s! o runc %e "ec-e An st si l 2unoi, s! sc % de e %entru totde un & 4#or de (is5 "e m 1n f ! un $!r$ t cu destui $ ni s!-mi r!scum%ere dre%tul c6#ti2 t %rin n #tere& Cu"intele mi- u r!m s 1n 26t& 9 c! st!te m cu )ic- el, er %osi$il c lume s! nu-mi s%un! niciod t! An st si #i n- "e m s! desco%!r niciod t! c re er dre%tul meu c6#ti2 t %rin n #tere s u destinul meu& mi mintesc c!-mi s%une m7 F9e ce s! renuni l tot ce i "is t %entru un $!r$ t c re s- r %ute s! nu se 1nto rc! niciod t! l tine, un $!r$ t c re nu-i %o te oferi un c!min $un %entru co%ilul t!u? Ce f ci?G : )ic- el fost $un cu mine, m r!s%uns eu #i l- m tr!d t com%let cu ceste # se cu"inte& : Cum dic!? : n <erlin& 9u%! mo rte soului meu, n- "e m unde ltunde" s! m! duc, l cine ltcine" s! %ele(& Am "!(ut de( %ro$ re %e f lui& Nu # tre$ui s! se %o rte o %rines! %!r!sit! de noroc& : 4nde e cum? : E (i rist& C!l!tore#te mult 1n str!in!t te&
LKL

- ANASTASIA -

)i- (6m$it "is!tor& : 9 c! i %ute m!c r s!-i minte#ti %romisiunile %e c re ni le- m f!cut c6nd" unul ltui B L- m %ri"it 1n oc-i #i m- m 1ntre$ t d c! 1i f!cusem stfel de %romisiuni& S%une st do r c s! m! f c! s! 26ndesc l fel c el? : N-o s! renun l tine, (is& : Tre$uie s! m! l #i s! m! m i 26ndesc& : Ere u s! te c!s!tore#ti cu mine #i s! "ii l New Ror> cu mine, d!u2 t& N-o s! cce%t un r!s%uns ne2 ti"& Nu du%! t6t "reme& FC!s!tore#te-te cu elBG (is o "oce din interiorul meu& FC!s!tore#te-te cu el #i, c6nd se " n #te co%ilul, ei $ine, " #ti c! nu e l lui, d r tunci " fi de/ %re t6r(iu& Ast r f ce o su%r "ieuito re& Di tu e#ti o su%r "ieuito re, An st si & Oricine #i orice i fi, e#ti o su%r "ieuito re&G : Tre$uie s! m! m i 26ndesc, m re%et t #i m- m 1ntors cu s% tele l el& : Te- m iu$it dintotde un , mi- #o%tit& 9intotde un & Nu l- m u(it %lec6nd5 m u(it do r u# 1nc-i(6ndu-se u#or 1n urm lui& L- m "!(ut de l fere str! urc6ndu-se 1n $ir/ c re #te%t f r!& 9eoc md t! duce m un r!($oi cu mine 1ns!mi, d r, c6nd "e s! se 1nc-eie un rmistiiu, #ti m c re "e s! fie r!s%unsul& * * * n se r cee , Feli8 m- dus l S "o*5 m m6nc t cl!tite cu lim$!-de-m re, loup de mer en croute, cl!tite cu siro%& Feli8 com nd t o sticl! de Corton C- rlem 2ne& 9u%! cee , ne- m %lim$ t de- lun2ul t lu(ului Eictori , felin rele cu 2 ( c re str!/ui u r6ul r!t6nd c ni#te #ir 2uri de %erle& Feli8 mi- %o"estit des%re e8ilul lui du%! re"oluie& : mi mintesc (iu 1n c re t t!l meu ne- (is c! tre$uie s! %!r!sim Rusi & Fuseser! (ilnic r!sco le %e str!(i #i, 1ntr-o (i, un om murit %e %r 2ul u#ii no stre& Fusese 1m%u#c t de sold i& Cred c! noi m fost noroco#i5 cel %uin m sc!% t cu "i !& T t "e rude 1n New Ror> #i m /uns colo 1n (iu 1n c re $ol#e"icii u %relu t %utere 1n Rusi & T t!l #i unc-iul meu u fond t o com% nie, n2 /6nd curieri %e , ll Street, c-i r 1n inim districtului fin nci r& Au 1nce%ut f cere "6nd do r doi n2 / i, i r cum "em %este dou! mii& C6nd t t murit, mi- l!s t dou! sute de mii de dol ri& I- m in"estit 1n com% nie, f!c6nd s%ecul ii l $urs! cu ciuni #i cu titluri de " lo re& Acum " lore (! de (ece ori %e- t6t& )- m uit t l r6u& Ce ciud t! %ute fi "i B < nul l $ n tr 2e, du%! cum s%une %ro"er$ul& 9u%! cinci ni, lume er l fel c l 1nce%ut %entru cei c re su%r "ieuiser!& : Ce i de 26nd s! f ci? m- 1ntre$ t&
LK2

- COLIN FALCONER -

Nu i- m r!s%uns& Am fi8 t cu %ri"ire ce c re %lute %e r6u #i m u(it <i2 <en-ul $!t6nd or e8 ct!& : Ai suferit o nedre%t te sc nd lo s!& Tre$uie s! ne lu%t!m s! 1ndre%t!m lucrurile& : S! FneG lu%t!m, Feli8? : Ai ne"oie de $ ni #i de %rieteni influeni& 9e st i ne"oie de mine& Am "!(ut c-i%ul lui )ic- el di(ol"6ndu-se 1n ce !& : Am o o rec re influen! 1n comunit te rus! din New Ror>, m $ ni cu c re s! %l!tesc "oc i& 3utem 1n int %etii t utorit!ilor 2erm ne& Se %o te st , #tiu cum s-o f c& : 4ii un lucru& Sunt c!ut t! de %olii de colo& : < nii re(ol"! orice %ro$lem!, mi- r!s%uns #i m "rut s!-l cred& S- %ro%i t de mine #i mi- lu t m6inile 1ntr- le lui& : Tre$uie s!-i m!rturisesc ce" & Er m ndr!2ostit de tine c-i r #i tunci c6nd "e m treis%re(ece ni #i ne d!de m %e to$o2 n& Nu %ute m s! s%un nimic %entru c! nu er m dec6t fiul unui doctor, i r tu er i o m re duces!& : Di cum sunt secret r! l un $irou de "oc tur!, i r tu e#ti milion r& Cum se sc-im$! lume B Dti m c!, d c! 1mi ridic m f s%re lui, el "e s! m! s!rute #i % ctul "e s! fie f!cut& 9 r m e(it t #i m- m concentr t 1n sc-im$ su%r cului lui de cr " t!& A"e un di m nt, em$lem celei lumi $o2!iei #i %ri"ile2iului c re er dre%tul meu c6#ti2 t %rin n #tere& Totu#i, %entru $inele sufletului meu, /ur c! m e(it t& : Erei s! "ii l New Ror> cu mine? mi- #o%tit& Siren unei $ r/e r!sun t de- lun2ul T misei& Am scult t cli%ocitul %ei c re se lo"e de t lu( #i m 1ncerc t s!-mi dun 26ndurile& A# fi "rut c )ic- el s! fie colo, s! nu l se s! se 1nt6m%le st & Ar tre$ui o re s!-i s%un lui Feli8 des%re co%il? Am st t colo, cu c %ul %e %ie%tul lui, #i m- m l!s t dus! de " l5 er m din nou mic duces! r!sf! t! de l ; rs>oe Selo, le26nd c le ce m i u#o r!& : C!s!tore#te-te cu mine, d!u2 t& : 9 r ne cuno #tem do r de c6te" s!%t!m6ni& : Dtiu m i multe des%re tine dec6t #tii tu 1ns!i& Dtiu des%re i($ucnirile t le de m6nie, #tiu c! o tr!2e i de %!r %e "eri#o r t tunci c6nd te ener" #i c! %une i %iedic! ser"itorilor c6nd te %lictise i& Dtiu c! nu er i tent! l lecii #i #tiu c! i o luni! %e omo%l tul dre%t& : N-o m i m, mi- u scos-o, m (is eu, mintindu-mi de mic cic trice l$! de %e um!r& : Dtiu c! lume te- nedre%t!it #i c! i suferit inutil& Dtiu c! i un dre%t c6#ti2 t %rin n #tere #i c! num i cu $ ni #i cu influen! o s!-i rec %ei locul c re i se cu"ine 1n lume& Dtiu c! m %utere s!-i d u ceste lucruri #i # "re s! le i
LK0

- ANASTASIA -

c-i r d c! n-o s! m! "rei %e mine& Dtiu c! tu "ei fi 1ntotde un sin2ur femeie %e c re o "oi dori "reod t!& Ast er 7 tre$ui s! le2 1ntre destin #i )ic- el, frumosul meu )ic- el, 1ntre -mi rec!%!t dre%tul re2 l c6#ti2 t %rin n #tere #i o "i ! 1n nonim t confort $il& A# %ute fi fericit! cu )ic- el, d r fericire n- r fi de /uns& n d6ncul sufletului meu #ti m c! er m f!cut! %entru lucruri m i $une dec6t fericire & )ic- el 1mi s%usese c! nu e8ist! coincidene& Nu 1nt6m%l re , ci destinul 1l dusese %e Feli8 ici, i r 1n se r st 1mi %ute m relu cursul "ieii # cum r fi tre$uit s! fie& F!cusem multe lucruri odio se 1n "i me , st!tusem deo% rte #i m! %ri"isem f!c6ndu-le5 s u 1nc-isesem oc-ii, # cum f ci c6nd e "or$ de un %rieten "ec-i #i dr 2, d r necinstit& A# c! m 1ncerc t s! nu m! 26ndesc l cu"6ntul Ftr!d reG c6nd mi- m ridic t f c s!-l l s %e Feli8 s! m! s!rute #i, tunci c6nd mi- cerut din nou s! m! c!s!toresc cu el, cred c! m cce%t t& * * * )- m tre(it dou (i de dimine ! 1n dormitorul lui Feli8 din ) *f ir& Tru%ul lui 2reu (!ce 1n % t l6n2! mine, m re c un munte& No %te trecut! f!cusem dr 2oste c ni#te str!ini c re s- u cunoscut 1nt6m%l!tor& mi mintise de un din cele no%i din S- n2- i c6nd m! culc m cu un client nonim& A"usese loc o tr n( cie7 se %romisese ce" m teri l #i se %rimise ce" m teri l& )i- m %us - l tul 2reu din $roc rt %e c re 1l l!s se l6n2! % t %entru mine #i m- m dus l fere str! s! %ri"esc or #ul c re se tre(e 1ncet& Am u(it clo%oelul omului cu $rio#ele r!sun6nd %e str d!& 9imine e %erfect! %entru re%ro#uri& Cum m %utut s!-i f c # ce" lui )ic- el? C6nd m- m 26ndit l "i %e c re mi-o minte m, el fusese mereu l!turi de mine7 1n no %te cee 1n S- n2- i, c6nd m! l!s sem co%le#it! de dis%er re, 1n <erlin, c6nd 1l sun sem din locuin lui Andrei, 1n2ro(it! c! # %ute /un2e 1n 1nc-iso re& )! s l" se de fiec re d t!& Cum m %utut s!-l tr!de( cum? Di totu#i, ce er m %entru el dec6t o %o" r!? L fel c toi ceil li, nu m! "oi dec6t %entru c! er %osi$il s! fiu An st si & n cli% 1n c re "oi 1ncet s! m i fiu un mister %entru el, 1#i " %ierde interesul, "oi de"eni o %iedic!& Nu %ute st 1n Londr o "e#nicie& A"e m$iii c re nu include u o soie #i un co%il, de st er m si2ur!& Eor m i fi femei du%! mine, tot # cum u fost multe femei 1n inte me & E fi m i fericit f!r! mine& 3o te c! " fi c-i r u#ur t c6nd " "ede c! m %lec t& Am 1ncerc t s!-mi im 2ine( f lui, s!-mi im 2ine( ce e8%resie r fi %utut "e d c! i- # fi s%us c! %ort 1n %6ntece co%ilul lui& Oric6t # fi 1ncerc t, nu reu#e m s! "!d o e8%resie fericit!, ci do r un de nim l %rins 1n c %c n!& 3o te c! 1n "iitor r %ute c-i r s! de "in %e mine %entru situ i lui 2re &
LKA

- COLIN FALCONER -

Tre$ui s! fie li$er s!-#i urme(e "isurile, tot # cum #i eu tre$ui s! fiu li$er! s! mi le urme( %e le mele& I t!& O f!cusem& )! con"insesem& MICHAEL O cocio $! construit! din c-ereste "ec-e, $!tut! de %lo ie #i de "6nt, /um!t te din e 1nclin t! s%re %!m6nt, 1ntre 2 structur! d6nd im%resi c! se %o te ru%e 1n dou! 1n orice cli%!& )- m 1ntre$ t c6i ni st!tuse # & )i- m im 2in t notim%uri nesf6r#ite de 1n2-e #i de(2-e, %!m6ntul mi#c6ndu-se 1ntrun su$ fund ii& C s st!te 2-emuit! %rintre um$rele ne2re le moli(ilor #i %inilor, cu f s%re 1ntindere de f $rici #i r fin!rii c re er or #ul S"erdlo"s>& O % t! de fum ne2ru se (!re ie#ind %e co#, m6n/ind cerul de un l$ stru rece& Cocio $ nu "e 2 rd, i r curte er %lin! de m #in!rii "ec-i #i de tinic-ele ru2inite& 9e un st6l% er le2 t! o c %r!, 2-e str!lucind 1n $l n ei 1nc6lcit!& Anim lul s- uit t l mine cu o curio(it te $eli2er nt!& Am tremur t, simind tensiune c %e o m6nc re rece #i 2r s! c!(ut! 2reu l stom c& C %r $e-!it %e ne #te%t te #i m simit cum mi se ridic! ni"elul de dren lin!& Am 1n/ur t nim lul %rintre dini #i m urc t %e "er nd!& Sc6ndurile u sc6r6it l rm nt su$ %icio rele mele& 4# de l intr re er desc-is!, d r c s er cufund t! 1n 1ntuneric, nu rde nici o lumin! 1n!untru& Au trecut c6te" cli%e %6n! c6nd oc-ii mei s- u o$i#nuit cu $e(n & A%oi, m "!(ut o %erec-e de oc-i uit6ndu-se l mine din %r 2ul u#ii #i m f!cut un % s 1n %oi, #oc t& Er o femeie 1n "6rst!, c re %urt un # l, o roc-ie lun2! #i ne 2r! #i 2-ete $!r$!te#ti& Roc-i #i # lul de l6n! er u 2!urite, i r 2-etele er u %line de noroi& Femei nu m i "e dec6t trei dini 1n 2ur!& 3iele de %e f ! 1i t6rn c un s c "ec-i #i u( t& )irose to t! fum #i " r(! fi rt!& 9e#i #ti m c! m! #te%t , femei se uit l mine de % rc! tocm i %ic sem din cer, reu#ind s! % r! t6t curio s!, c6t #i 1n2ro(it!& Am d t s! m! %re(int, d r e mi- 1ntors %ur #i sim%lu s% tele #i intr t din nou 1n c s! t6r#6indu-#i %icio rele, f!r! s! m! in"ite 1n!untru& N- "e m ltce" de f!cut dec6t s! o urme(& 9u%! cum er de #te%t t, nu er %re mult! mo$il! 1n c s!7 un fotoliu su%r 1ndes t, o so$! din lemn l %iciorul c!rei se fl o %erec-e de 2-ete enorme& Ale soului ei, $ine1neles& 3e %erete er o foto2r fie 1nr!m t! de- lui Lenin #i o lt re%re(ent6nd un $!r$ t 1m$r!c t 1n ne2ru, cu o must ! e%o s! #i un %istol inut eroic 1n m6n dre %t!& )i- m (is c! !st tre$uie s! fie el& Omul c re l- 1m%u#c t %e r& + - ri 3etro"ici Erm >o" nu m i er un 2i2 nt l re"oluiei& Sin2ur sem!n re 1ntre omul %e c re l- m "!(ut eu #i omul din foto2r fie er must ne 2r! #i m re& +!ce %e un % t de lemn 1n cel!l lt c %!t l c merei, 1ncon/ur t de
LKC

- ANASTASIA -

2r!me(i de cu"erturi& Nu %!re s! c6nt!re sc! m i mult de % tru(eci de >ilo2r me& Nu m i "e c rne %e el #i, %rin %iele sem!n!to re unui %er2 ment, 1i %ute m distin2e form cr niului& A"e o crust! de s6n2e usc t 1n colul 2urii #i %ete 1ntunec te #i im%osi$il de identific t %e %erne& Res%ir i lui er ur6t mirosito re #i m- m str!duit mult s! nu-mi 1ntorc c %ul 1n lt! % rte& : Tu e#ti (i ristul? cronc!nit el& Am 1ncu"iin t din c %& 9in c6te #ti m, mo rte 1i intimid %e o meni& Le "ede i fric 1n oc-i& 9 r nu #i 1n c (ul lui Erm >o"& 3o te c! tru%ul lui se mic#or , d r oc-ii 1i rde u c ni#te c!r$uni #i %e f lui nu se cite dec6t ur & Soi lui mi- indic t sc unul de lemn fl t l6n2! % t, i r eu m- m #e( t %e el& L %icio rele mele er un " s %!t t de fiere& Am simit c! mi se 1nto rce stom cul %e dos& : Sunt %e mo rte& ;i- u s%us? Am 1ncu"iin t din c %& : E din c u( c ncerului& 3l!m6nii meiN sunt distru#i& 3ri"it de %ro %e, %!re un om 1n "6rst!, d r, du%! c lculele mele, cred c! "e "reo % tru(eci de ni& )- %ri"it cu cei oc-i 1n2ro(itori& : Am 1neles c! "rei s! #tii des%reN r& : Ai fost colo? A (6m$it& 9inii lui er u m ro #i stric i din %ricin i2!rilor& Di de2etele lui "e u culo re r - tului& 3e 1nc-eieturile m6inilor "e ni#te cic trici %ur%urii c re r!t u li"ide %e fund lul %ielii lui l$e& : ; rul f!cut st , murmur t& : ; rul? : Nou! ni 1n l 2!re& Tic!lo#ii !i B : Ai "ut noroc c! i su%r "ieuit, m (is, 1ncerc6nd s! st $ilesc o rel ie cu ce st! fiin!& Tre$ui s! flu %o"este st , s! scot tot ce %ute m de l el& mi er te m! s! nu se r!(26nde sc! #i s! nu m i "re s! "or$e sc! cu mine& : N- fost noroc& 3e tunci er m %uternic #i mi- m %romis c! "oi su%r "ieui c s!-i f c %eN tic!lo#ii !i s! %l!te sc!& Di- 1ntins o 1nc-eietur! s%re mine& : Am fost inut 1n c!tu#e un n 1ntre2& 9urere din 1nc-eieturi %ersist t luni de (ile, c-i r #i du%!N du%! ce mi- u scos c!tu#ele& Au (is c! o s!N 1mi %ierd m6inile& 9 r nu mi le- m %ierdut& Cu m6n st N cu m6n st l- m 1m%u#c t %e tic!losul !l 1n c %& : 9umne t l- i 1m%u#c t %e r? m 1ntre$ t& : 9 & Eu m fostN EuN Nu l- m cre(ut tunci #i n-o s!-l cred niciod t!& 9e#i cele m i multe din lucrurile %e c re mi le- s%us s- u do"edit ulterior fi de"!r te, eu tot sunt de %!rere c! Iuro"s>i fost cel c re l- omor6t %e r& n nii c re u urm t du%! ce
LKH

- COLIN FALCONER -

Erm >o" %re(ent t %ro%ri "ersiune e"enimentelor, "reo # se $!r$ i u %retins c! ei u fost cei c re u tr s 2lonul f t l& Toi "oi u s! fie uci2 #ul rului& Erm >o" r6n/e l mine, urm!rindu-mi re ci , 1nc6nt t c! decl r se c-i r %e % tul de mo rte c! er un uci2 #& Cu si2ur n! nu-l #te%t 9umne(eu %e lume ce l lt!& L s! comunismul, 2lori lui etern! er ici #i cum& : Ai fost % (nic l c s I% tie"? : Nu do r % (nic& Eu #i Iuro"s>i er m #efii& Tic!losul !l #i- 1nsu#it tot meritul& 9 r eu m fost cel c re f!cut ce- fost m i 2reu& 9e cee N 9e cee S"erdlo" m- numit %e mine #ef de ec-i%! l f $ric!& Ast fost to t! r!s%l t %e c re m %rimit-o %entruN F %tul c! le- m f!cut tre $ murd r!N Ast fost totN Cu"intele i- u fost 1ntreru%te de un cces de tuse& F i s- f!cut ro#ie c r cul #i soi lui "enit re%ede, lu t " sul #i i l- inut su$ $!r$ie 1n tim% ce el se 1nec #i scui% , 1ncerc6nd s! res%ire& Am cre(ut c! o s! mo r! %e loc& )- m ridic t 1n %icio re, 1n2ro(it #i f scin t de ce st! mic! scen! 2rotesc!& n cele din urm!, Erm >o" tr s er 1n %ie%t, din 2ur! cur26ndu-i s6n2e #i fiere& Res%ir i lui er #uier!to re& Ar fi %utut s! o ud! c-i r #i cei din 3i Re"oluiei& Accesul de tuse l- e%ui( t #i (!cut mult tim% 26f6ind, inc % $il s! "or$e sc!& n cele din urm!, i- f!cut semn din c % soiei lui c s!-i comunice c! #ire"enit, i r e ie#it re%ede f r! s! 2ole sc! " sul 1n curte& Ce noroc %e %uii !i de 2!in!B )- m #e( t din nou %e sc un, tul$ur t& Erm >o" 1ntins o m6n! oso s! #i $!tut cu de2etul %e % 2in c rnetului meu c s!-mi r te c! "oi s! i u notie& : Am fost coloN 1n (iu 1n c re rul #i rin u /uns ici, 1n S"erdlo"s>& mi 1nc-i%ui m c! el o s! fie cine #tie ce I" nN cu ni#te oc-i ro#ii #i cu o $ r$! de s! #i m re c6t o (i de %ost, d r nu er dec6t o fiin! % tetic!5 %ute i s!-l d!r6mi dintr-o sufl re& A 1nce%ut s! tu#e sc! din nou, d r reu#it s! in! lucrurile su$ control& : Di e N " c! 2erm n! 2r s!B Eoi s! o 1m%in2em 1n sc unul ei cu rotile& Am f!cut-o %e c!e u i $!tr6n! s! me r2!& A (6m$it mintindu-#i cu dr 2 de ce st! r!ut te, de % rc! #i- r fi mintit de un ne%ot %refer t& : n %rim (i, c!e u i 2erm n! ne- f!cut liste de $uc te, scrise %e ni#te c rton #e urite5 "oi s!-i ducemN tot felul de m6nc!ruri scum%e& 9e % rc! m fi fost ser"itorii ei& Am r n/ t-o noi cur6nd& A m6nc t ce- m m6nc t #i noi& Su%! #iN le2ume& )- m 1ntre$ t c6t "e s! dure(e inter"iul& 3!re %re sl $ s! "or$e sc! mult, 1n inte c un nou cces de tuse s!-l o%re sc!& 3rimul 1l sl!$ise t6t de mult, 1nc6t crede m c!, d c! " "e un lt cces, o s! le#ine s u o s! f c! o cri(!& Er m ner!$d!tor& Nu "oi m s! #tiu des%re r5 "oi m s! ud do r des%re An st si &
LKI

- ANASTASIA -

: i minte#ti c6nd u sosit ceil li? : ) rin rul : nu m i #tiu cum 1l c-em : cu re"iciul 1n $r eN? : i duci minte de ce m i mic! dintre %rinese, An st si ? A fost ne"oit s! se 26nde sc! l st & : Er u dr!2ue %rinesele& Eu m "rut s! ne s tisf cem %oftele cu ele, d r Iuro"s>iN Acum n-o s! #tiu niciod t! cum e s! i-o tr 2i unei m ri ducese& N- m cre(ut niciod t! c! i- # %ute dori cui" s! sufere& 9 r, 1n tim% ce st!te m colo, %ref!c6ndu-m! c! sunt de cee #i %!rere cu monstrul !st , o % rte din mine l- $lestem t s! se m i c-inui sc! # "reo c6te" s!%t!m6ni& Nu m i 1nt6lnisem %e nimeni c re s! i$! t6t ur! 1n suflet& )i- m im 2in t un s c %lin de du#m!nie, o $u$! %lin! de %ro%riul "enin, m6nc6ndu-l din interior c ni#te "iermi& : Nu-i m i duci minte de An st si ? ntre$!rile ste 1nce%e u s!-l ener"e(e& : Er u to te l fel& Cui 1i % s!? : mi %o"este iN 9es%re no %te 1n c re u murit& A (6m$it din nou, mintire morii rului 1n"eselindu-l& : Am 2!sit minele ste , l "reo # is%re(ece >ilometri 1n f r or #uluiN mi#te mine %!r!site& n locul !st les Iuro"s>i s! fie rse tru%urile& Am dun t ni#te c nistre m ri cu $en(in!, lemne de foc #i cid #i m trimis totul colo& n no %te e8ecuieiN m lu t un c mion 1n c re m %us o du(in! de %!turi #i l- m dus 1n 3i C tedr lei& I- m s%us #oferuluiN s! de cu s% tele %6n! 1n f intr!rii de l su$sol, s! l se motorul %ornit #i s! f c!N s! f c! c6t m i mult (2omot %osi$il& : 9umne t unde er i? : n c s!& 4nde cre(i? Nu "e m de 26nd s! r te( e8ecui %entru nimic 1n lume& C d "rul din f me 1nce%e s! o$ose sc!& Soi lui i- dus un % - r cu ce i ne2ru rece& El l- li%!it, %oi %us % - rul deo% rte f!r! s! s%un! nimic& Femei s- dus s! se #e(e din nou 1n 1ntuneric& )- m 1ntre$ t ce o f!ce s!-i fie t6t de de"ot t!& 3o te c! fusese m i $un c so dec6t c temnicer& S u %o te c! 1i er c-i r #i cum te m! de el& : Nimic n- mers $ine 1n no %te i , continu t Erm >o" cu o "oce t6t de r!2u#it!, 1nc6t m fost ne"oit s! m! %lec s%re el, de#i 1mi er sil! de res%ir i lui ur6t mirosito re& A fost "in lui Iuro"s>i& Am st t colo, ne1ndr!(nind s!-l 1ntreru%& : Le- lu t o or! s! fie 2 t & FeteleN "e u %erne cu eleN %e c re s! ste 1n m #in!& )i- m (is c! !st e un lucru l n i$ii de mu( ntN I- m dusN %e toi l su$sol, le- m (is c! tre$uie s!-i e" cu!mN c! "ine Arm t Al$!N mi duc minte c! rul (is7 FEi $ine, o s!N o s! %lec!m 1n sf6r#it din locul !st &G A%oi m u(it c mionul&
LKJ

- COLIN FALCONER -

S- o%rit, e%ui( t& 3l!m6nii lui scote u un sunet #uier!tor de fiec re d t! c6nd res%ir & : Iuro"s>i intr t 1n!untru #i citit sentin & Eu st!te m c-i r 1n s% tele luiN Am "!(ut f tic!losuluiN Nu-i "ene s! cre d!& A 1nce%ut s! r6d! #i l- %uc t un nou cces de tuse& )- m 1nde%!rt t de ce res%ir ie 1n2ro(ito re& : ; rul nu %ute u(i din %ricin N (2omotului f!cut de c mionN Di Iuro"s>i fost ne"oit s!N re%ete& Dti m c! "oi s-o f c! elN d r 1mi %romisesem mie cestN %ri"ile2iuN )i- m scos %istolul #i m- mN )- m %lec t %este um!rul lui #i l- m 1m%u#c t %e r 1n f !& A res%ir t d6nc #i -6r6it& Oc-ii i s- u lumin t& A re%et t cu"intele, de % rc! r fi fost o $sol"ire de %!c te& : Eu l- m 1m%u#c t %e rN EuN S! le s%ui st celor de l (i r, $ine? Am 1ncu"iin t din c %, simind c!-mi "ine s! "!rs& : A c!(ut /os #i nu s- N m i mi#c t& A%oi Iuro"s>iN 1m%u#c t-o %e c!e u i 2erm n! 1n 2ur!N Cu %istolul ) user& Lucrurile u lu t-o r (n , tr!2e u toi %este umerii celorl li, nu er destul loc 1n c drul u#ii& Am fost surdN o s!%t!m6n!& C mer s- um%lut de fum, nu m i %ute m s!-i 1m%u#c!mN C6i" s- u s%eri tN Di tunci s- 1nt6m%l t i r5 "or$ise %re re%ede #i l- %uc t un nou cces de tuse, t6t de %uternic, 1nc6t i- u ie#it oc-ii din or$ite& S- 2! t de soie cu o m6n! sc-eletic!, i r eu m cre(ut c!-i sun se ce sul& C %ul i- c!(ut din nou %e %ern! #i m cre(ut c! murit& 9 r oc-ii cei ne2ri s- u 1ntors s%re mine, i r el (6m$it5 er un (6m$et 1ns%!im6nt!tor, c re m- f!cut s! simt fiori reci %e #ir s%in!rii& Am #te%t t s!-#i rec %ete %uterile& 9u%! o "reme, 1nce%ut din nou s! "or$e sc!, relu6nd firul %o"estirii de unde 1l l!s se& : 9e- $i m i t6r(iu m fl t c!N femeile "e u $i/uterii $!2 te 1nN corsetele lor5 2lo nele rico# u %ur #i sim%lu 1n eleN A fost un noroc c! nmuritN nimeni& A r6s l mic lui 2lum!& : Nimeni dintre i no#tri& n cele din urm! s- u termin t 2lo neleN Ofierii Ce> u fost ne"oii s!-i omo reN cu $ ionetele& : 9umne(euleB m- m u(it murmur6nd& Nu #tii ce 2reu eN S! omori uns%re(ece o meni& : S%er s! nu fiu ne"oit s! flu niciod t!, m r!s%uns 1n en2le(!& : Toi o menii din or # u u(it 1m%u#c!turileN Am ler2 t 1n!untru s! "!d ce se 1nt6m%l!N N- "e i loc s! te mi#ti %e coridor #i 1n tot cest tim% #oferul c mionuluiN m$ l motorul& n cele din urm! s- termin t& Iuro"s>i le- s%us tuturorN s! i %!l!riile #i - inele celor moriN s! dune inelele, colierele #i ce surileN #i s! le %un! %e to te 1ntr-un col& Er sold tul ti%ic, f!ce totulN c
LKK

- ANASTASIA -

l c rte& 9 r er N un idiot, desi2ur, l fel c toi tic!lo#ii !i N A d t-o r!u 1n $ r! 1n no %te N i & A 1nce%ut s! r6d! #i o s%um! ro( s- form t 1n colul 2urii lui& : Am 1nf!#ur t c d "rele 1n %!turi #i le- m %usN 1n c mion& 3ernele, %o#etele, % %uciiN totul er %lin de s6n2eN Er s6n2e %este tot& E8 ct cee ce Iuro"s>i s%us c! nuN "re & 9 r st se 1nt6m%l!N c6nd tre$uie s! omori o menii ciom!2indu-i #iN 1n/un2-iindu-i& O lt! tuse t $ 2ic!& : Am %lec t s%reN minele %!r!site& Er de/ dou! no %te c6ndN m %ornit l drum& 9rumurile er u %line de noroiN Ne- lu t dou! ore s! % rcur2em # is%re(ece >ilometri, roile lunec uN 1n noroi& nce%e u s! se i"e sc! (orileN c6nd m /uns colo& : Ai rs c d "rele tunci? A d t ne2 ti" din c %& : Nu er tim%& )i- m d t se m c! % rte st nu-l interes deloc& : 9e ce nu? : Nu "oi m s! o f cem %e lumin!N O menii "e u s! " d! fumul& Dti m c! sold ii din Arm t Al$! nu er uN de% rte& Nu "oi m s!N le s%un! cine" unde er u c d "releN : Di ce s- 1nt6m%l t? 9 r Erm >o" er e%ui( t& A d t din umeri& : An st si su%r "ieuit, m (is eu, c s!-l f c s! "or$e sc! din nou& : N- su%r "ieuit nimeni& : An st si tr!ie#te, m re%et t& A2it t, Erm >o" 1ncerc t s! se ridice 1n c %ul o selor& : Au murit toiB : Ai l!s t c d "rele colo to t! (iu & 9 c! e su%r "ieuit 2lo nelor #i $ ionetelor? : Am %us %e cine" s! %!(e sc! tru%urileB C6nd m- m 1ntors 1n se r urm!to reN le- m num!r tB Er uN to te coloB Am "!(ut-o %e An st si B )- m 1ntre$ t d c! %ute m s!-l cred& : Ai "!(ut-o? : 4ns%re(ece tru%uriB n se r urm!to re ne- m 1ntors #i le- m rs feeleN cu cidN A%oi le- m stro%it cu $en(in! #i le- m d t foc& N- m i r!m s nimic din nici o %rines!, din nici unulNB Au murit toi& Di euN + - ri 3etro"ici Erm >o"N m fost cel c re l- omor6t %eN A 1nce%ut i r s! tu#e sc!, d r de d t st inut-o # l nesf6r#it& S- 2! t de umerii ne"estei de % rc! r fi fost su$ %! #i r fi "rut s! i s! l su%r f !& Se 1nec 1n %ro%riul s6n2e& )i s- %!rut un sf6r#it %otri"it %entru el& 9 r cri( trecut& Femei s- uit t l mine #i cl!tin t din c %& Inter"iul se
2MM

- COLIN FALCONER -

termin se& Erm >o" (!ce 1n % t, cu oc-ii d i %este c %, res%ir6nd -6r6it& Er un (2omot 1n2ro(itor& Am %lec t& Af r!, 1n curte, m- m simit 1nc!l(it de r (ele sl $e le so relui& 3!durile 1ntunec te de %ini se 1ntinde u de- curme(i#ul s% iilor " ste, su$ un cer de un l$ stru s%!l!cit& Er % rte ce m i c ld! cestei (ile de %rim!" r!, d r eu m 1nce%ut s! tremur& Acum #ti m ce se 1nt6m%l se cu rul #i cu f mili lui& A# cum s%usese Erm >o", An st si er mo rt!& Nu "usese cum s! su%r "ieui sc! 2lo nelor #i $ ionetelor& Ast er % rte m r! re(ol"!rii unui mister& 4neori e m i r!u s! i o certitudine 1n2ro(ito re dec6t ni#te lic!riri de s%er n!& Dti m5 # fi "rut s! nu #tiu& ANASTASIA mi f!cusem " li(ele #i le l!s sem l6n2! u#!& Am %us %licul %e %oli #emineului #i m- m dus l fere str! s! m! uit du%! $ir/!& Feli8 s%usese c! "e s! "in! l or uns%re(ece s! m! i #i s! mer2em %oi l 2 r , terloo& 9e colo urm s! lu!m trenul s%re Sout- m%ton #i s! %lec!m cu " %orul s%re New Ror>& Am runc t o ultim! %ri"ire %rin % rt ment #i m simit c! m! cu%rinde re2retul& )i- m (is din nou c! nu "e m de les& O $ir/! o%rit f r! 1n dre%tul intr!rii, m u(it (2omotul co%itelor %e c ld r6m #i m d t s!-mi i u " li(ele& A%oi m "!(ut un $!r$ t co$or6nd din $ir/! #i mi- m d t se m c! nu er Feli8& Am simit o str6n2ere de inim!& Am "rut %ur #i sim%lu s! fu2& Nu %ute m d oc-ii cu el& 9 r nu "e m unde s! fu2 #i nu "e m ce ltce" s! f c dec6t s! st u colo cu s% tele l fere str! #i s! #te%t s! se desc-id! u# & I- m u(it % #ii %e sc r!, m u(it c-ei r!sucindu-se 1n $ro sc!& A%oi, )ic- el %!rut 1n %r 2, cu " li( lui u( t! 1n m6n! #i ne$!r$ierit de o (i& A (6m$it u#or nesi2ur, d r (6m$etul i- %ierit c6nd "!(ut cele dou! " li(e de l6n2! u#!& )- %ri"it st6nd colo, cu - in %e mine #i cu %!l!ri %e c %5 n-o s! uit niciod t! e8%resi de durere enorm! de %e f lui& )- m ur6t tunci m i mult dec6t o f!cusem "reod t!, i r eu sunt o %erso n! c re re de ce s! se ur sc!& : Nu e c-i r %rimire l c re m- m #te%t t, s%us sec& Am 1nc-is oc-ii5 nu %ute m su%ort s! m! uit l el& 9umne(eu s! m! ierteB : Ce s- 1nt6m%l t? m- 1ntre$ t& : 3lec& : Di unde "rei s! te duci? : L New Ror>& Am cunoscut %e ltcine" & Am desc-is din nou oc-ii5 %e f lui se cite un m l2 m de sentimente7 furie, nedumerire, ne1ncredere& : 3e ltcine" ? : mi % re r!u& : i % re r!u& Ast -i tot?
2ML

- ANASTASIA -

A #te%t t s!-i d u o e8%lic ie #i, c6nd "!(ut c! nu s%un nimic, d!u2 t7 : N- m li%sit dec6t o lun!& : N- re nici o le2!tur! cu tine& : Ce "rei s! s%ui? Cum %ute m s!-i e8%lic? Nu %ute m& : mi % re r!u& : i % re r!u, re%et t el, de % rc! r fi fost o o$scenit te& : )ic- el, sunt e & E de"!r t& Am 1nt6lnit %e cine" c re m- cunoscut 1n inte& : 4n lt < ni#e"s>i? 1ntre$ t, 1n2-iind cu 2reu& S%er c! re si2ur re de "i !& : )! ine minte de l ; rs>oe Selo& : Cine e? : l c-e m! Feli8 Rif>in, i r t t!l lui er N : Am 1nt6lnit #i eu %e cine" c re te- cunoscut 1n inte& C6nd m fost 1n S"erdlo"s>& Te cuno#te fo rte $ine %entru c! er colo 1n no %te 1n c re i murit& I- /ut t %e ofierii ce> s! te omo re 1n $!t ie cu % turile %u#tilor, %oi iturn t cid %e f ! #i te- 1n2ro% t 1n %!dure, l # is%re(ece >ilometri 1n f r or #ului& Am cre(ut c! o s! mi se f c! r!u& : )iniB : Er colo& Nu #tiu ce i- s%us Rif>in !st , d r e un mincinos& ) re duces! An st si murit& Nu #tiu cine e#ti, d r nu e#ti ce An st si Rom no"& )! sculi? 9 r nu-l scult m& E!(usem de"!rul 1n oc-ii lui Feli8 Rif>in& ntre 2 me "i ! er o s l! de o2lin(i& Feli8 1mi dusese 1n sf6r#it certitudine & Nu "oi m s!-l cred %e )ic- el, nu %ute m& : )ic- el, 1#i duce minte c-i r #i de luni %e c re o m %e um!rul dre%t& : Ast nu do"ede#te nimic& Ce ciud tB )i se %!re c! m! lu%t %entru "i me & )! sime m cu de"!r t dis%er t!& : 9e unde #tii c! n- minit rusul !st de c re "or$e#ti tu? C-i r cre(i c! r "re s! #tie o lume 1ntre 2! c! f!cut o tre $! de m6ntui l!? <ol#e"icii mint, toi o menii mint& : C-i r #i tu, se % re& Ai s%us c! m! iu$e#ti& <ir/ lui Feli8 o%rit f r! l intr re& : mi % re r!u, nu %ot s! f c st , m s%us #i mi- m lu t " li(ele& Am cre(ut c! %o te o s! 1ncerce s! m! o%re sc!, d r n- f!cut-o& At6t de ti%ic %entru elB Nu st fusese %o"este no str! de l $un 1nce%ut? : Nu-mi "ine s! cred c! f ci # ce" , (is& : Nici mie, m r!s%uns #i m ie#it %e u#!, trec6nd %e l6n2! el&
2M2

- COLIN FALCONER -

Am u(it u# de l % rt mentul de /os desc-i(6ndu-se #i do mn St nton scos c %ul f r! s! se uite %e -ol& : T6rf!B #uier t e c6nd m trecut %entru ultim d t! %e l6n2! e & )- m uit t 1n sus c6nd m- m urc t 1n $ir/!& Am cre(ut c! o s!-l "!d %e )ic- el l fere str!& N- fost # & Nu m i er nimic ltce" de f!cut& An st si Rom no" s- urc t 1n $ir/! cu Feli8 Rif>in #i s- dus s!-#i c ute destinul 1n New Ror>&

PARTEA a -a NE# $ORK !I SHANGHAI, 1929


ANASTASIA )- m tre(it c6nd m u(it ce sul de#te%t!tor, unul din cele ce suri %roduse 1n m s! %e c re le %ute i cum%!r 1n orice m 2 (in din orice or # din St tele 4nite& Er l mod! (ilele ste s! fii tre(it de un stfel de dis%o(iti", #i nu de un ser"itor& Ce sul "e c-i r #i un c dr n luminos c s! %oi "ede or 1n toiul no%ii& Lume se sc-im$ se fo rte mult du%! r!($oi& Ser"ito re 1mi %re2!tise de/ $ i & 9u%! cee , m- m 1m$r!c t #i m- m dus 1n s l de mese, unde ser"ito re ser"e micul de/un& 9o mn Rif>in er de/ colo, $6ndu-#i c fe u de dimine !& Sofi , sor lui Feli8, 1nc! m i dorme & Er %uin %ro$ $il s! o "edem 1n inte de %r6n(& Feli8 er de/ l $irou& 3lec 1n fiec re (i imedi t ce se cr!% de (iu! #i nu se 1ntorce 1n inte de # %te s u o%t se r & Acum locui m %e Fift- A"enue, un din cele m i ele2 nte (one din New Ror>, 1ntr-un % rt ment cu uns%re(ece c mere decor te 1n ultimul stil Art 9eco& n f r f %tului c! ne 1ntreine %e noi trei, Feli8 m i "e trei ser"itori c re locui u 1n % rt ment, %recum #i o cus!tore s!, o s%!l!tore s! #i un #ofer %entru utomo$ilul .is% no-Sui( & #i inuse %romisiune c! "oi tr!i 1n stilul de "i ! cu c re er m o$i#nuit!& 9 r m! 1ntre$ m uneori7 cui "i !? A oricui r fi, e un fo rte u#o r!& I- m murmur t $un! dimine do mnei Rif>in #i m- m #e( t l m s!& 4n din ser"ito re mi- turn t c fe 1n ce #c!& C-i r #i ici 1n cui$ul nostru u(e m murmurul tr ficului de %e Fift- A"enue %rin ferestrele de l ter s!& Am lu t (i rul 4e? @or9 /imes #i l- m r!sfoit, c!ut6nd ce" interes nt7 i r insuficien! de limente 1n Rusi & Er l cincile n c6nd se %lic nou %olitic! economic! lui Iosif St lin #i %roduci de limente se 1ntorce l cele #i ni"eluri l c re er tunci c6nd rul er %e tron& C m st se lesese de -r!nire m selor& Fusese t6t de u#or s! de "in %e Nicol e %entru tot ce nu mer2e $ine 1n Rusi B Acum "useser! re"olui #i "!rs re de s6n2e %e c re o "oiser!, d r
2M0

- ANASTASIA -

s!r cii tot n- "e u ce m6nc & Titlurile din (i r er u to te des%re %reurile 1n cre#tere de %e %i titlurilor de " lo re& Nu e8ist nimeni 1n New Ror> c re s! nu f c! tr n( cii5 cite i 1n fiec re (i 1n (i rul /imes c6te ce" des%re ce st! ultim! mod!7 o m tro n! din 3 r> A"enue se %l6n2e c!-#i %ierduse $uc!t!re s %entru c! refu( se s!-i inst le(e 1n $uc!t!rie %ro%riul teleim%rim tor utom t, o "!du"! $o2 t! din Yueens se %l6n2e c! #oferul ei nu "ene l lucru dec6t du%! ce se 1nc-ide %i & C-i r #i cus!tore s f miliei Rif>in 1l uluise 1ntr-o dimine ! %e Feli8 1ntre$6ndu-l d c! crede c! ultim 1ntreru%ere tr n( ciilor de %e %i ! 1nsemn sf6r#itul cre#terii %reurilor s u er do r o re /ust re te-nic!& Er incredi$il c! ser"itorii #ti u des%re lucrurile ste & Er c o ne$unie c re cu%rinsese tot or #ul, to t! r & Cinem to2r fele #i te trele "oi u s! %un! teleim%rim to re utom te 1n fo ier %entru clienii lor& Feli8 er $ine1neles unul din /uc!torii im%ort ni& C s lui de comer nu se %ute com% r cu c se m ri %recum ce lui =&3& )or2 n, d r rul o sum! de cinci milio ne de dol ri #i succesul lui se o2linde 1n s%ecul iile 1n cre#tere cu titluri de " lo re l $urs de %e , ll Street& Am d t % 2in & n An2li er un nou 2u"ern l $urist, condus de R ms * ) c9on ld5 Leon Tro>i cere (il colo& L 3 ris, Americ , An2li #i Fr n r tific ser! 3l nul Roun2, c re "e s!-i %ermit! @erm niei s! le %l!te sc! % 2u$ele de r!($oi %6n! 1n LKJJ& )- f!cut s! m! 26ndesc l %erio d %etrecut! de mine 1n <erlin c do mn contes! < ni#e"s>i, l o menii c re mure u de fri2 1n % rcuri #i c re $e u 1nlocuitor de c fe & Se % re c! "e u s! m i tr!i sc! # 1nc! "reo # i(eci de ni& 4n nun din (i r mi- tr s teni & Er un nume f mili r, unul din %rietenii lui Feli8, un conte it li n, c re e8%lic " lo re unei noi emisiuni de titluri de " lo re, %retin(6nd c! ce st ofere si2ur n! %ro%riet!ilor lui de l6n2! )il no& 3e % 2in urm!to re, o ristocr t! fr nce(! %retinde c! le " ser"i do r un sin2ur fel de $ere de 2-im$ir %rietenilor ei c re er u 2eni de sc-im$& <ere de 2-im$irB Nici un 2ent de sc-im$ n- r fi t6t de nesimit 1nc6t s! le ser"e sc! mus firilor lui $!uturi r!corito re& 3ro-i$ii er %entru cei s!r ci& < ni, totul se re(um l $ ni& )- m 1ntre$ t ce s- r 1nt6m%l d c! # /un2e "reod t! s!-mi susin c u( l tri$un l #i s! le do"edesc tuturor c! sunt m re duces! Rusiei& A# fi s lt t! cu oferte s "6nd s!%un #i i2!ri? : Ce f ci (i? m- 1ntre$ t do mn Rif>in& : I u c fe u cu f mili )etre"elli l uns%re(ece& : Cred c! o s! "in #i eu cu tine& Oc-ii no#tri s- u 1nt6lnit %entru o cli%!5 ne #te%t o lt! (i lun2! #i o$osito re 1n c re nu "e m $solut nimic de f!cut& Ce m i im%ort nt! deci(ie no str! "e s! fie ce % ntofi #i ce roc-ie s! %urt!m& 9u%! c fe u cu f mili )etre"elli, "e m s! lu!m %r6n(ul l , ldorf-Astori s u l Rit(, s! ne ducem l o e8%o(iie
2MA

- COLIN FALCONER -

de rt! l or trei, l o 1nt6lnire comitetului Fondului %entru Orf ni FS inte C t-erineG l or % tru #i o lt! (i 1nfier$6nt t! %e $ ric de "e s! se termine& A%oi urm 1nto rcere c s! %entru coct iluri #i o cin! t6r(ie cu un so c re er de multe ori e%ui( t #i in" ri $il %re ocu% t de munc lui& Ast er "i me c %rines!& l in"idi m %e Feli8& A"e unde s! se duc!, locuri 1n c re i s- r fi simit li%s d c! nu 1#i f!ce % rii & ntre tim%, eu st!te m 1nc-is! 1n c stelul meu Art 9eco, %lictisindu-m! de mo rte 1n fiec re nesf6r#it! #i str!lucito re (i& 1magineaz!-i un cui uor al dragostei, Acolo unde cresc tranda$irii, 1magineaz!-i acelai cui dulce al iu irii ,i g&ndete-te ce-i poate aduce un an2 Sunetul (26rietor l 2r mofonului Sofiei s- u(it din s lonul unde t6n!r no str! %rines! st!te 1ntins! %e un #e(lon2 cu o com%res! rece %e frunte, re"enindu-#i du%! o lt! no %te 1n c6rciumi& <i t #i % lid Sofi , c re sufere mereu cu "ite/ieB R c-el intr t ler26nd 1n c mer!, $on ei, ) 22ie, t6r#6indu-#i %icio rele n urm ei& R c-el i% %entru c! se ru%sese c %ul %!%u#ii& Er un din cele /uc!rii ultimul r!cnet5 %ute s! (ic! Fm m G c6nd tr!2e i de sfo r din s% tele ei& A"e un c % din %l stic 1n loc de %orel n, i r "6n(!torul de l ) c* s%usese c! er im%osi$il de ru%t, d r nu e8ist! # ce" tunci c6nd %ui o /uc!rie 1n m6inile unui co%il mic& : 9r 2! R c-el, nu i% , fii feti! cuminte, murmur t Sofi & )!tu# t Sofi re o durere 1n2ro(ito re de c %& 'l spal! vase ,i "!inue de copii, ' $oarte am iios, 3"iar tie s! coas!2 Am lu t-o %e R c-el 1n $r e #i m lini#tit-o cu un semn din c % %e ) 22ie, c re se scu( c! fusesem der n/ t!& )i- m dus 1n2er #ul 1n $uc!t!rie #i m trimiso %e ) 22ie s! duc! ni#te li%ici, s "edem d c! %ute m re% r noi %!%u# & Dar nu uitai, oameni uni, 3! asta primii, oameni uni, Dac! petrecei pe cinste. 9u%! ce m consol t-o %e R c-el, m 1nce%ut s! me#teresc l %!%u#!& n
2MC

- ANASTASIA -

sf6r#it "e m ce" folositor de f!cutB n tim% ce me#tere m, m- m 26ndit l cee ce 1n c s f miliei Rif>in er cunoscut dre%t FC (ulG& E elud t, d r 1n ultim "reme : nu-mi minte m e8 ct c6nd : 1nce%usem s! m! 1ntre$ d c! m i "e 1ntr- de"!r "reo im%ort n!& 9 c! un /udec!tor r -ot!r1 c! sunt An st si , c-i r m- r f ce fericit! lucrul !st ? 9 c! de"ene m An st si , "e st s!-mi sc-im$e sentimentele? Acum nu er m deloc si2ur! c! #ti m r!s%unsul l ceste 1ntre$!ri& <!tr6n 1m%!r!te s! murise de un n, i r fiicele ei locui u cum 1n ,indsor #i se fl u su$ %roteci re2elui @eor2e& Rom no"ii se st $iliser! 1n e8il : 1n <erlin, 1n Fr n #i 1n New Ror> : de % rc! r fi fost "or$ de ni#te c!s!torii r n/ te, 1m$!tr6nind #i "or$ind din ce 1n ce m i r r de Nicol e #i de S n>t 3eters$ur2& n Rusi , St lin nu d!de deloc semne c! #i- r %ierde %utere , 1n ciud fo metei 2ener li( te #i i(ol!rii !rii de restul lumii& 3!re 1ntr- de"!r c! An st si nu m i "e nici o im%ort n!& 9 r Feli8 er -ot!r6t s! nu renune& An2 / se un "oc t, ) rtin L c-ter, s! 1n inte(e utorit!ilor 2erm ne o cerere %rin c re s! mi se st $ile sc! identit te #i s! croi sc! drum re"endic!rii succesiunii Rom no"ilor& A"e s! fie o c le lun2! #i ne"oio s!, c!ci %etii me nu er sin2ur 5 femei c!rei Feli8 1i s%une F!r nc i %olone(!G, Ann Andersen, locui cum 1n Lon2 Isl nd #i 1#i n2 / se #i e un "oc t& Feli8 m- trimis l un %rieten de- l lui c re er %si-i tru #i m %etrecut multe du%!- mie(e 1ntins! %e o c n %e 1n 4%%er E st Side& 3si-i trul mi- s%us c! 1mi re%rim sem mintirile %entru c! er u %re durero se %entru mine& C s!-i f c %e %l c, i- m %o"estit 1n det liu f nte(ii ins%ir te din mintirile ltor , scen rii esute din foto2r fii #i rel t!ri dun te de l o menii %e c re 1i 1nt6lnisem 1n <erlin& 3si-i trul i- s%us lui Feli8 c! f!ce m %ro2rese #i s- dus "este 1n coloni rus! c! doctorul er dis%us s! de%un! m!rturie l tri$un l c! er m 1ntr- de"!r An st si Rom no"& Sin2ur %erso n! c re nu er con"ins! er m eu& Feli8 m- dus l un lt %rieten de- l lui c re er %si-i tru #i c re e8%eriment -i%no( & Acest m- -i%noti( t, c s! %o t! cercet cee ce el nume Fsu$con#tientulG meu #i s! recu%ere(e mintirile des%re c re s%une c! sunt $loc te colo& Di el %retins c! f!cut %ro2rese semnific ti"e, d r er un im%ostor #i eu er m sin2ur c re #ti st & 9octorii !#ti "e u ne"oie de An st si m i mult c mine& L cerere lui L c-ter, Feli8 m- intern t l s%it lul )ount Sin i %entru o e8 min re fi(ic! com%let!& Re(ult tele u fost 1ncur / to re& Fusesem 1ntotde un con#tient! de %icio rele mele5 de2etul cel m re de l %iciorul dre%t er 1ndoit, form6nd un cocolo# destul de ur6t& 9octorii "e u o denumire medic l! %entru st 7 "allu0 valgus# se % re c! er un din ciud!eniile fi(ice le fiicelor rului, e8 ct # cum 1mi s%usese Andrei c6nd" &
2MH

- COLIN FALCONER -

3e omo%l tul meu dre%t u 2!sit o cic trice mic! #i i$! de l o luni! c re fusese sco s! #i c re er c-i r 1n locul unde se #ti c! An st si "usese un stfel de semn& 9u%! %!rere lui Feli8 #i lui L c-ter, cee ce er #i m i im%ort nt er f %tul c! doctorii u 2!sit de semene 1n s% tele urec-ii mele dre%te o d6ncitur! de doi centimetri des%re c re u fost de cord c! r fi %utut fi f!cut! de trecere unui 2lon& Se %!re c! cic trice tri n2ul r! de %e %iciorul dre%t se %otri"e cu urm unei $ ionete ruse#ti& )i- u f!cut #i r dio2r fii l c %, c re u r!t t c! suferisem c6nd" o fr ctur! 2r "! 1n re2iune tem%or l! dre %t! cr niului& 9octorii i- u s%us lui Feli8 c! stfel de r!ni %ute u "e c re(ult t cee ce nume u ei mne(ie %si-o2en! tr um tic!, lucru c re 1nsemn c! er %osi$il s! e8iste nu num i un moti" de ordin emoion l %entru c re 1mi %ierdusem memori , ci #i un moti" fi(iolo2ic re l& Au (is c! le(iunile %ro"oc te corte8ului tem%or l dre%t r %ute duce l %ierderi serio se de memorie& Soul meu #i "oc tul lui er u 1nc6nt i de ceste desco%eriri& 9 r mie 1ncet se s!-mi m i %ese t6t de mult& Nu #ti m dec6t c! m! s!tur sem s! fiu do mn Feli8 Rif>in& Acum er m o %rines! c!rei nu-i m i li%se dec6t titlul, i r drumul %e c re mer2e m %!re monoton, fle8i$il #i %lin de $o2!ii5 d r er de semene m i %lictisitor #i m i li%sit de dr 2oste dec6t 1mi im 2in sem "reod t!& MICHAEL Elicele enorme le tr ns tl nticului t!i u %ele 1ntunec te le r6ului .udson 1n tim% ce " sul trece %e l6n2! St ten Isl nd #i St tui li$ert!ii, 1ndre%t6ndu-se s%re turnurile din ) n- tt n& Fumul ie#e %e cele trei co#uri l$ stre, %!t6nd un cer f!r! nori& St!te m s%ri/init de $ lustr d! #i %ri"e m or #ul 1n!l6ndu-se din %!& Ar!t c o fort!re !, turnurile din $eton %!r6nd conto%ite 1ntr-unul sin2ur& Nu-mi "!(usem %re des or #ul n t l din %ers%ecti" st & C6nd locuie#ti 1n el, de cele m i multe ori se str6n2e #i se 1ncol!ce#te 1n /urul t!u& Lumin so relui se reflect 1n c sc d de ferestre #i er t6t de %uternic! 1nc6t te dure u oc-ii d c! te uit i l e , # c! m fost ne"oit s!-mi 1ntorc c %ul 1n lt! % rte& Trecuser! nou! ni de c6nd %lec sem de ici #i %6nde u muli demoni 1n ceste c nio ne de 1ntuneric #i lumin!7 f mili me , c re se " n!%usti f!r! 1ndoi l! s! m! duc! 1n %oi 1n cui$, #i An st si Rom no"& 9u%! ce m! 1ntorsesem de l S"erdlo"s>, c6#ti2 sem o o rec re cele$rit te cu rticolul meu des%re ucidere rului& Cu oc (i st , 1mi rec!%!t sem slu/$ de l 2eni Reuters& Lucr sem 1n funci de cores%ondent l 3 ris #i <erlin, %oi 1l 1nlocuisem %e Ro%er c #ef l $iroului din )osco" & 9 r 1mi fusese de /uns un n 1n )osco" , or #ul !l murd r #i % r noic, # c!, tunci c6nd mi se oferise un %ost l (i rul 4e? @or9 /imes, 1l cce%t sem& 3ri"ind 1n urm!, cred c! fost m i mult o ultim! oc (ie de l!muri unele lucruri dec6t o " ns re 1n c rier!& Tr ns tl nticul 1n int t #i m i mult de- lun2ul r6ului .udson #i de"!r tele
2MI

- ANASTASIA -

%ri"eli#ti le or #ului New Ror> u 1nce%ut s!-#i f c! % rii 7 co#urile de fum din =erse*, culmile comerului #i $o2!iei din ) n- tt n Isl nd, c re %!re u c ciu%ercile du%! %lo ie& Se (ice c! er cel m i m re or # din lume5 cu si2ur n! er cel m i $o2 t& L!s sem Euro% de ce l lt! % rte Atl nticului, cu re2ii #i cu c stelele ei #i cu tri$un lele ei dec dente& Tl er trecutul5 !st e "iitorul, ici #i cum& 9e- $i tunci c6nd m- m uit t de- lun2ul c-eiului mi- m d t se m c6t de mult se sc-im$ se New Ror>-ul c6t tim% li%sisem eu& 9ocul er %lin de $ir/e 1n (iu 1n c re %lec sem5 nou! ni m i t6r(iu, nu m i er nici un c l colo, do r #iruri 1ntre2i de utomo$ile ne2re #i str!lucito re& Di locuitorii or #ului se sc-im$ ser!5 femeile %urt u costume lun2i %6n! l 2enunc-i #i %!l!rii clo# c ni#te coifuri, to te cu croieli dre%te #i ele2 nte, $!iee#ti #i o$r (nice& 4nele %urt u c-i r / rtiere, su$ 2enunc-i, stil c re i- r fi f!cut %e $!tr6nii or!#eni din tineree me s! c-eme 1n 2r $! %olii & C-i r #i $!r$ ii se de$ r s ser! de l nurile lor conser" to re& ntre%rin(!torii din New Ror> %urt u cum - ine u#o re din $um$ c, 1n nu ne de l$ stru #i de 2ri& Ritmul or #ului se sc-im$ se, sime i (2omotul 1n er& T t!l meu trimisese utomo$ilul 3 c> rd s! m! i & L- m recunoscut %e #oferul nostru, 9 "is, 1n uniform!5 er de (ece ni 1n ser"iciul nostru tunci c6nd m %lec t eu #i 1nc! m i desc-ide u#ile %entru f mili S-erid n& Di- lo"it u#or co(orocul cu de2etele 1n semn de s lut, de % rc! n- # fi fost %lec t deloc& : <un! (iu , domnuleB 9omnul S-erid n mi- (is s! "in s! "! i u& : 9r!2u din % rte lui, m r!s%uns& N- "e m nici o intenie s! m! urc 1n m #in!& Automo$ilul 3 c> rd er do r mut re de desc-idere /ocului %e c re "e m s!-l /uc!m 1n urm!to rele s!%t!m6ni, mi( fiind inim #i sufletul meu& : )i- (is s! "! s%un c! "- %re2!tit o c mer! c s!& n c ( c! nu "ei lte r n/ mente& )- m 26ndit l An st si & Cred c! l st nu %utuse e s! renune& Tr iul re2esc re multe com%ens ii& L ie#ire din " m!, o menii se $!te u %entru cele c6te" t 8iuri st ion te colo& Am e(it t, d r num i %entru o cli%!& : Tr nsmite-i s lut!rile mele, 9 "is& S%une-i c! m i "or$im& )i- m lu t " li(ele #i m %lec t, m- m l!tur t 1n"!lm!#elii de %e doc, fiind cum do r un om sim%lu, unul din cei m!r6i c re nu "e u % rte de %ern din c tife $o2!iei #i %ri"ile2iului& <un "enit 1n New Ror>B ANASTASIA Ne fl m 1n Lon2 Isl nd %entru un meci de %olo, firm de %e , ll Street lui Feli8 1m%otri" clu$ului loc l de ec-it ie& 9ou! %uncte m rc te #i str!lucitorul
2MJ

- COLIN FALCONER -

meu so e"reu /uc!tor de %olo m! fericise f!c6ndu-mi cu m6n c unei de"!r te mem$re din I"* Le 2ue5 %oi m ie#it cu toii f r! %entru turul de ono re& 9r 2 no str! Sofi "enise #i e cu noi5 %usese f!r! 1ndoi l! oc-ii %e unul din mem$rii ec-i%ei de %olo, d c! nu c-i r %e toi& So rele er m re #i 2 l$en #i str!luce lene# %e un cer fier$inte& O lt! sim%l! (i de %lictise l! #i -u(ur din "i me somnolent!& N- m "ut nici un %resentiment 1n le2!tur! cu 1nto rcere lui, nu m! #te%t m s! fiu smuls! t6t de $rut l din "i me str!lucito re& : Ann B m u(it o "oce #i m tres!rit de % rc! m- r fi electrocut t cine" & Am simit fiori %e #ir s%in!rii #i mi- u "6/6it urec-ile& )- m 1ntors imedi t& Nu se sc-im$ se deloc5 "e %!rul m i scurt #i r n/ t %uin ltfel, d r er cel #i )ic- el, )ic- el l meu, # cum 1l #ti m eu& St!te colo, cu m6inile 1n $u(un rele costumului s!u 2ri #i cu un (6m$et lene# #i $ t/ocoritor %e f !, lumin so relui reflect6ndu-se 1n l!ni#orul de ur l ce sului de $u(un r& )- m -ol$ t %ur #i sim%lu l el& A"e m sen( i c! m! sco$ise cine" cu o lin2ur!& n cele din urm!, m- m u(it s%un6nd7 : Ce c ui ici? )- %ri"it mir t& : Tst e or #ul meu n t l& Tu e#ti ce c re r tre$ui s!-i r!i %ort rului in"it i & Se mu( 5 "usese tim% s! se %re2!te sc!& Eoi m s!-mi s%un! c! 1i fusese dor de mine #i c! r!t m $ine& 9 r n- (is nimic din to te ste & n sc-im$ s%us7 : Feli8 c!l!re#te $ine& #i $!te /oc de mine? 3ro$ $il c! d & : Ce c ui ici, )ic- el? : Am o$inut o nou! slu/$! l (i rul 4e? @or9 /imes. : nse mn! c! o duci $ine& : Nu c-i r& )! descurc cum %ot& 9o r $ nc-erii #i 2enii de sc-im$ f c $ ni& 9 r cred c! #tii de/ lucrul !st & A (6m$it din nou $ t/ocoritor& : Ce m i f ci? l- m 1ntre$ t eu, ne#tiind ce ltce" s! (ic& : <ine& Tu? : <ine& El s- uit t l mine, eu m- m uit t l el #i # ne- 2!sit Sofi c6nd "enit5 Sofi , cu e8%resi ei l com! %e f ! #i cu %ri"ire ei de stric t!& : Ann , "!d c! i 1nt6lnit %e cine" interes nt& Cine e? S-o i n i$ B F3le c! de- ici, Sofi B Nu cum&G : El e )ic- el S-erid n& E un "ec-i %rieten de- l meu din Londr & )ic- el, e e Sofi Rif>in, sor lui Feli8&
2MK

- ANASTASIA -

: 9o mn!, 1nce%ut el #i i- (6m$it 1ntr-un fel nume, %ro$ $il c s!-mi f c! mie 1n ciud!& : 9in Londr ? Nu r!i c un en2le(& Nici nu "or$e#ti c unul& : Di cum r t! en2le(ii? : Sunt %uin m i r fin i #i nu t6t de tr!2!tori, s%us Sofi & Ti%ic %entru Sofi s! flirte(e t6t de sc nd los cu un $!r$ t %e c re $i lcunoscut& : i %l ce /ocul, domni#o r! Rif>in? 1ntre$ t-o )ic- el& : mi %l ce 1ntotde un /ocul, r!s%uns e cu neru#in re& Am simit c!-mi rd o$r /ii& T6rfuli B )ic- el m- "!(ut ro#ind #i r6n/it& : Erei s! $ei un % - r de # m% nie cu noi? 1ntre$ t Sofi & A r!t t s%re micul nostru 2ru% c re st!te %e #e(lon2uri l6n2! utomo$ilul .is% no-Sui( , %e c!rui sc r! st!te 1n ec-ili$ru co#uleul cu m6nc re& A "!(ut-o %e R c-el ler26nd %rin i r$! du%! c!eii cui" & E8%resi de %e f lui s- sc-im$ t& : E fiic t ? m- 1ntre$ t& Am 1ncu"iin t din c %, ne#tiind ce s!-i s%un& : E frumo s!, (is el& : )ulumesc& S- 1ntors s%re Sofi & : )i- r f ce %l!cere s! m! $ucur de os%it lit te "o str!, d r mi-e te m! c! nu %ot, m!rturisit el& 3o te lt! d t!& )! $ucur c! te- m re"!(ut, Ann & Di 1mi % re $ine de cuno#tin!, domni#o r! Rif>in& Di- scos %!l!ri #i 1nclin t u#or din c %& Er fermec!tor tunci c6nd "oi & C6nd s- 1ntors s! %lece, m simit c! m! cu%rinde % nic & : O s! te m i "!d? m 1ntre$ t, %ro %e stri26nd l el& )i- (6m$it s tisf!cut #i %lec t, f!r! s! s%un! nimic& 3entru o cli%!, %ro %e c! m fost 2 t s! fu2 du%! el& S- %ierdut 1n mulime& Sofi er uluit! #i, $ine1neles, e8trem de f scin t!& : Cine er , de f %t? m- 1ntre$ t re%ede& : Nimeni, m- m r!stit eu #i m- m dus s! st u cu R c-el #i cu do mn Rif>in su$ co% ci& L- m c!ut t cu %ri"ire %rin mulime tot restul du%!- mie(ei, d r dis%!ruse& )- m foit 1n m #in! 1n drum s%re c s! #i n- m %utut s! dorm deloc 1n no %te i & Sunt si2ur! c! Feli8 er nedumerit #i m cre(ut c! dr 2 de Sofi o s!-i s%un! f!r! 1ndoi l! ce se 1nt6m%l se& 9 r, uneori, o menii te sur%rind& Nu i- s%us nimic& * * * .otelul , ldorf-Astori fusese construit 1n LJK0 din c!r!mid! ro#ie #i din
2LM

- COLIN FALCONER -

2resie 1n stilul ren scentist 2erm n& n inte de fi demol t, se fl l interseci dintre Fift- A"enue #i Str d 00, st6nd cu f s%re un trotu r m re c re er 1ntotde un %lin de t 8iuri cu c rouri ne2re #i l$e& Conducere -otelului %!str un % rt ment %ri" t unde femeile din New Ror> se %ute u duce s!-#i 1n#ele soii& 9r %eriile er u tr se 1n %erm nen!, lumin er discret! #i nici un $!r$ t nu "e "oie s! intre colo& 9e l (ece dimine %6n! l trei du%!- mi ( "ene u colo soii $o2 te c re "e u %re mult tim% li$er l dis%o(iie, $londe tinere c re se d!de u cu %re mult ru/ #i fum u %re multe i2!ri, "!du"e de "6rst! mi/locie cu ccent 2erm n 2utur l #i cu di m nte mici %e de2ete, fete $!tr6ne cu mi#c!ri de r6ndunic! #i cu roc-ii lun2i %6n! l 2le(ne, soii de doctori, soii de %rofesori, soii de "oc i& St!te u 1ntinse %e c n %ele cu stilouri #i cu c rneele 1n m6n!, uit6ndu-se l dou! fete 1n s lo%ete l$ stre c re sc-im$ u ni#te cifre de %e o t $l!& Er o c mer! (2omoto s!, %lin! de tr!nc!ne l (eci de femei #i de (!n2!nitul o 2r!m d! de teleim%rim to re utom te fl te 1n cel!l lt c %!t l 1nc!%erii& Aici se dun u to te, to" r!#ele mele de drum 1n ce st! c!l!torie %e s% tele mir colului meric n& Nu $6rfe m des%re mici infidelit!i, sc nd luri, - ine #i ser"itori& n sc-im$, discut m des%re c!i fer te, com% nii industri le, tr ns%orturi miniere #i 2ricole #i com% nii %roduc!to re de utomo$ile #i de ( -!r& Ne 1n#el m soii 1n cel m i ru#inos #i fund ment l mod7 f!ce m $ ni, ne co%ere m c-eltuielile& Ei r fi %refer t s! ne culc!m cu #oferul& n c mer st m %ierdut din "edere destinul de c re m! 2! sem cu t6t ten cit te, c!ci ici m- m tr nsform t 1n cele din urm! din %rines! 1n femeie c re o$ine %rofit& Nu "e m ne"oie de milio nele t t!lui meu& 3ute m s! mi le c6#ti2 %e- le mele& MICHAEL Am 1nc-iri t un mic % rt ment 1n @reenwic- Eill 2e, l6n2! 4nion SXu re& ntruc6t de- $i %!r!sisem )osco" , cred c! m! f!ce s! m! simt c c s!& 3e "reme i , @reenwic- Eill 2e er %lin de comuni#ti5 1i "ede i 1n fiec re (i m!r#!luind %e str d!, cu % nc rte 1n e$r ic!, rus! #i en2le(!, c6nt6nd Intern ion l & ) /orit te lucr u 1n f $ricile de 1m$r!c!minte c re %!ruser! 1n c rtierul de locuine muncitore#ti din %ro%iere& ntr-o (i, m "!(ut %olii c!l re lu6ndu-i cu s lt #i $!26nd c6i" m nifest ni 1n du$e& Nu e8ist nici un moment de %lictise l!& 3rimul r!($oi mondi l sc-im$ se 1ntre 2 lume, nu num i 2eo2r fi Euro%ei& n tim% ce Fr n #i @erm ni s!r!ciser! 1n urm r!($oiului, Americ de"enise %entru %rim d t! 1n istori ei o r! credito re& n Rusi "usese loc re"olui muncitorilor5 cur6nd du%! cee , "ut loc o re"oluie #i 1n Americ & Nu %rolet ri tul lu t cu s lt str!(ile, ci 2entul de %u$licit te&
2LL

- ANASTASIA -

3 nourile %u$licit re #i noile m 2 (ine %line de culo re u d t tonul ( r"ei #i r!s%6ndirii cestei noi or6nduieli7 2r mofo ne l c re %ute i scult dou!s%re(ece discuri 1n cel #i tim%, fri2idere c re 1nlocui u r!cito rele, c-i r #i %r!/ito re de %6ine electrice& Nou Americ! neru#in t! se o2linde 1n nou mod! #i nou mu(ic! sc nd lo s!& 3e tot cu%rinsul Americii, %reoii critic u stilurile C- rleston #i <l c> <ottom, %e c re le consider u o /i2nire l dres %urit!ii feminine& Femeile moderne o "e u c model %e Cl r <ow7 1#i %ens u s%r6ncenele, 1#i m c-i u oc-ii, fum u, $e u #i "e u "enturi moro se& C6nd m %lec t din Americ , roc-iile femeilor se termin u %uin de su%r 2le(nelor5 cum le "ede i / rtierele c6nd st!te u /os, d c! te uit i cu tenie& Di eu m- m uit t& Nimic nu reflect m i $ine cest nou li$er lism dec6t sc-im$!rile din %rofesi me & +i rele m ri %recum 4e? @or9 /imes "e u ri" li serio#i 1n cotidi nele m i mici #i m i com% cte numite (i re de sc nd l, c re s tisf!ce u %oftele m i l sci"e le o menilor, 1n loc s! se limite(e l furni( #tiri des%re %olitic! #i e"enimentele curente& +i rul 'vening Grap"ic l lui <ern rd )cF dden sim$oli( nou %res!, cu titluri %recum F9O4T FETE 9E+<RTCATE <TT4TE N DCOALA 9E CORECTIEG& Arier2 rd Americii conser" to re cion no %te & L fel c 1n restul St telor 4nite, 1n New Ror> er %ro-i$iie din LK2M& C6nd m /uns ici, er u de/ %este trei(eci de mii de c6rciumi 1n New Ror>& C m st crede u locuitorii or #ului des%re nti lcoolism& 9in c6te "ede m eu, sin2urii c re %rofit u de %e urm %ro-i$iiei er u sicilienii, i r ei "e u mitr liere& ) i "e u o 2r!m d! de c6rciumi& C6rciumile er u c $ordelurile7 toi #ti u c! e8ist!, d r se %ref!ce u c! nu #tiu& 9iferen er c! 1ntr-o c6rcium! 1i %ute i duce #i %rieten cu tine& Er u %este tot5 le 2!se i l su$solul c selor de %e Fift- A"enue, 1n %i"niele din @reenwic- Eill 2e, 1n m ns rdele din 3 r> A"enue, 1n s% tele s lo nelor c re "inde u $!uturi r!corito re, 1n s% tele rest ur ntelor #i de su%r fri(eriilor& n . rlem, te %ute i duce l Cotton Clu$ s! "e(i fete frumo se d ns6nd %e mu(ic orc-estrei de / (( lui 9u>e Ellin2ton s u %ute i mer2e l Sunset Clu$ s! d nse(i %e mu(ic lui Louis Armstron2& Tru% Al2onXuin se duce l Clu$ul lui = c> #i C- rlie, unde se "inde u "inuri #i $!uturi lcoolice im%ort te& 9 r cel m i select loc l din or # er clu$ul El Fe* de %e str d ,est AM, unde 2 (d , Te8 s @uin n, 1#i 1nt6m%in clienii (ic6nd7 FS lut, fr ierilorBG Di nu 2lume & 4n % - r de w-is>* su$i t cu %! te cost un dol r #i cinci(eci de ceni #i er i u#ur t de dou!(eci #i cinci de dol ri %entru cidrul c r$o2 (os c re %urt numele de # m% nie& n f r! de $!uturile lcoolice, cel!l lt lucru 2ro( " %e c re 1l 2!se i 1n c6rciumi er mu(ic & = ((-ul er mu(ic nilor S2M& L- m "!(ut od t! %e Louis
2L2

- COLIN FALCONER -

Armstron2 c6nt6nd #i, tunci c6nd /un2e l notele de sus, ler2 %e scen! d6nd din m6ini #i mulime 1nne$une %ur #i sim%lu& Nimeni nu m i "!(use # ce" "reod t!& i de(2ust %e o menii c t t!l meu #i cred c! de st ne %l!ce t6t de mult& C6rciumile er u %line de fete cu %!l!rii clo# #i roc-ii scurte #i mul te, c re d!de u din m6ini #i din %icio re %e ritmurile de trom%et! #i de l!muri le ne2rilor& n tim% ce ele d ns u %e rin2urile de d ns, $!ieii $o2 i c re le 1nsoe u fum u i2!ri fi8 te 1n %orti2 rete din filde# #i 1ncerc u s! nu se 1nece& * * * 3e Sofi m re"!(ut-o 1ntr-o c6rcium! fl t! l su$solul unei cl!diri din Lower E st Side& Er dou! no %te , i r locul er %lin %6n! l refu( #i er un fum de i2 r! t6t de 2ros colo, 1nc6t %ute i s!-l t i cu cuitul& Fete "esele 1n roc-ii scurte cu fr n/uri, %line de tr ns%ir ie, st!te u 1n2r!m!dite l6n2! tineri c re flutur u $ ni #i i2!ri& O orc-estr! de / (( form t! din ne2ri c6nt frenetic %e o scen! 1n2ust!& Er ultimul loc 1n c re m- # fi #te%t t s-o "!d %e sor lui Feli8 Rif>in #i %o te ultimul loc 1n c re e s- r fi #te%t t s! m! " d! %e mine& Am recunoscut-o imedi t& Ar!t c o %rines! si tic!5 "e %iele m!slinie #i n sul c6rn, i r 1nf!i# re ei e8otic! er ccentu t! de o $ nderol! 1m%odo$it! cu %ene ne2re de stru %e c re #i-o %usese %e c %& A"e un #ir 2 de di m nte l 26t& An st si (ice des%re e c! %ute s! flirte(e cu un $!r$ t de l o sut! de % #i dist n!, c-i r c6nd er do r %e /um!t te tre (!& Di er de"!r t5 Sofi s%une cu %ri"ire tot cee ce "e de s%us& )i- m dus minte cum 1mi f!cuse " nsuri l meciul de %olo l fr telui ei& 9 r tot nu #tiu ce m- f!cut s! m! duc l e & Er m interes t de Sofi s u er do r un fel de m! r!($un %e An st si ? : E#ti Sofi , nu-i # ? Di- 1ntors %ri"ire s%re mine #i (6m$it, de % rc! nu m- r fi "!(ut "enind s%re e & +6m$etul ei er %e c6t de su%er$ %e t6t de #tren2 r& ntr- de"!r, %o te c! 1i %l!ce de mine, d r %ro$ $il c! 26ndul de o irit %e cumn t ei m- f!cut dedre%tul ire(isti$il& Cred c! #ti m m6ndoi lucrul !st & : E#ti )ic- el, nu-i # ? 1ntre$ t, imit6ndu-m!& : E8 ct& : 9in An2li & : 9in New Ror>& Am c!l!torit %rin lume 1n ultimii ni& : <r "o ie, (is Sofi & Di eu m c!l!torit& I- m f!cut cinste cu un % - r, i- m %rins o i2 r! #i m st t de "or$!& <ine1neles, %rimul lucru %e c re "rut s!-l #tie fost cum de o cuno#te m %e soi fr telui ei& Am d t un r!s%uns e" (i"& : Ne- m 1nt6lnit 1n S- n2- i, i- m r!s%uns& Lucr m l un (i r mic de colo&
2L0

- ANASTASIA -

: Ai fost m ni? A rostit t!r!2!n t ultimul cu"6nt& : Nu, m r!s%uns& 9 r nu m- cre(ut& O$r!(nic!tur B Sofi r!t $ine& A"e un %!r de culo re c!r$unelui, tuns scurt #i ele2 nt, ni#te oc-i d i n i$ii #i o 2ur! c %run co %t!& Roc-i 1i l!s desco%erite $r ele, c re er u lun2i #i fo rte 1nc-ise l culo re& Ar fi %utut "e orice $!r$ t din 1nc!%ere& 9u%! cum "or$e , d!de im%resi c! 1i "usese de/ %e toi& O f t! d ns %e o m s!& Am s "ur t momentul& mi d!dusem num idec6t se m cum "e s! se termine 1nt6lnire st & O stfel de 1nt6m%l re ne #te%t t! er l fel de %ericulo s! #i de meito re c lcoolul ile2 l& Sofi s- %lec t s%re mine& : Fr tele meu #tie des%re tine? #o%tit e & : Nu e nimic de #tiut& : Am "!(ut cum se uit An st si l tine c6nd er m l meciul de %olo& Suntei m i mult dec6t %rieteni "ec-i& : Ne cuno #tem de mult tim%& : 9 r nu e#ti 2enul de $!r$ t c re s!-#i %o"este sc! "enturile moro se& : Nu& : 3rin urm re, d c! m- i s!rut %e mine, n- i s%une nim!nui? : Tu i s%une? Di- mu#c t $u( & : 9e ce? E#ti 1n2ri/or t din %ricin re%ut iei t le? : N- m nici o re%ut ie n New Ror>& : Ai "re s!-i f ci un ? Er m i mult dec6t meit!& Ar fi 1nsemn t s! %rofit de e & mi er ru#ine de mine? Nu c-i r& Sunt $!r$ t5 noi "em con#tiin! do r tunci c6nd se 1nt6m%l! ce" r!u& Di cumul sem mult! ostilit te 1n ultimii cinci ni& : Feli8 #tie c! e#ti ici? m 1ntre$ t-o& : Sunt destul de m re s! f c ce-mi %l ce, r!s%uns& Di 1n cei oc-i ne2ri #i d6nci m citit t6t %ro"oc re, c6t #i in"it ie& I r eu er m 2enul de $!r$ t c re nu refu( nici un , nici lt & * * * )- m tre(it dou (i de dimine ! cu #u"iele ne2re le Sofiei %e %ern me & i u(e m res%ir i lini#tit!& I- m s!rut t um!rul, i r e murmur t ce" 1n somn& nc! nu er m si2ur ce %!rere "e m des%re st & Nu er %rim d t! c6nd m! tre(e m cu c %ul unei str!ine %e %ern me , d r cum nu m i er "or$ do r des%re desfr6ul unui $url c& 9emonstr sem ce" ici& E desc-is un oc-i&
2LA

- COLIN FALCONER -

: E#ti %ierdut 1n 26nduri, #o%tit& )- m %lim$ t cu de2etul de- lun2ul colo nei ei "erte$r le& : )! 26ndesc l tine& : Te 26nde#ti cum s! sc %i de mine f!r! s! %romii c! m! "ei lu 1n c!s!torie& S- 1ntors s%re mine, #i- trecut de2etele %rin %!rul de %e %ie%tul meu #i mers cu o un2-ie lun2! #i ro( de- lun2ul mu#c-ilor de %e $domen %6n! c6nd /uns l # le& 3e $u(e i- %!rut un (6m$et c re nu er deloc demn de o do mn!& S- rosto2olit %e s% te #i ce r# ful lunec t, de("!luindu-i s6nii frumo#i& Sco%erit re%ede l loc, de % rc! r fi fost un ccident& Am 1ncerc t s! o s!rut, d r m- res%ins& S- d t /os din % t, lu6nd cu e #i ce r# ful, %e c re #i l- 1nf!#ur t 1n /urul cor%ului& A d t %erdelele l o % rte& Er o (i frumo s! 1n New Ror>& )- m simit 2ol cu %erdelele tr se5 %o te %entru c! # #i er m& )- m d t /os din % t #i mi- m 2!sit - l tul t6rn t de u# de l $ ie& : Ce $oemB e8cl m t e , uit6ndu-se %rin c mer! #i "!(6nd dul %ul "ec-i, %erdelele decolor te #i co"orul u( t& : Nu e -otelul Rit(& A scos un i%!t& : 9umne(euleB stri2 t r!t6nd cu de2etul& Ce e !l ? : E do r un 26nd c& : Am cre(ut c! e un c6ine& Cum %oi tr!i # ? : ) /orit te new *or>-e(ilor tr!iesc # & Nu #ti i? : ) /orit te new *or>-e(ilor n- u m niere #i nici educ ie& A 2!sit un % c-et de i2!ri Re(>e %e m s! #i lu t un & A%oi #te%t t s! i-o %rind eu& : Tu fume(i "reod t! c6nd e#ti sin2ur!? m 1ntre$ t-o& : C6teod t!& 9e ce? : )! 1ntre$ m d c! #tii cum s! %rin(i o i2 r!& Am 2!sit o cutie de c-i$rituri %e no%tier! #i i- m %rins i2 r & 3!re c!-i %l ce s! fie insult t!& 9r 2 de Sofi B A inut i2 r ridic t! 1n er, c #i cum r fi fost t!m6ie& Am cu%rins-o cu $r ele #i de d t st n- 1ncerc t s! m! res%in2!& Er r!co re 1n c mer! #i e "e %iele de 2!in!& Am lu t-o 1n $r e, m s!rut t-o %e 26t #i %e #ir s%in!rii, de sus #i %6n! /os, m res%ir t % rfumul %!rului ei #i miresmele m i "ec-i le se8ului %e c re 1l f!cusem no %te trecut!& +2omotele c re se u(e u din @reenwic- Eill 2e u de"enit deod t! fo rte 1nde%!rt te& )i- m "6r6t m6inile su$ ce r# f #i m simit sf6rcurile ei 1nt!rindu-se l tin2ere me & Am s!rut t-o din nou %e 26t, i r e oft t& : 9e ce m- i dus ici, )ic- el? Dti m din e8%erien! c!, tunci c6nd un $!r$ t "re s! f c! dr 2oste #i o femeie "re s! "or$e sc!, nec (urile nu sunt de% rte& C6nd e#ti cu m6inile %e tru%ul unei femei, nu %oi 26ndi lim%ede, i r ele %rofit! de tine& Sofi nu er 2enul de f t! c re s! "re s! m! ud! s%un6ndu-i c! o iu$esc& Totu#i, nu %oi fi niciod t!
2LC

- ANASTASIA -

si2ur de st & : i % re r!u? m 1ntre$ t-o : Nu #tiu& 9e%inde de moti"ele t le& No %te trecut! fost "or$ des%re mine s u des%re An st si ? N- m r!s%uns imedi t, %entru c! nu #ti m ce s! s%un& S- des%rins din $r ele mele #i s- #e( t %e % t& : Ce i- (is des%re mine? : Nu "re s! "or$e sc! deloc des%re tine& Cee ce 1nse mn! c! sunt multe de s%us& : ;i- (is cum l- cunoscut %e fr tele t!u? A cl!tin t din c %& : Feli8 s- dus l Londr s! re(ol"e ni#te tre$uri #i s- 1ntors cu o m re duces!& : Cre(i st des%re e ? : <ine1neles c! nu& Cred c! e do r o %rofito re& A d t lo"itur cu fr tele meu, nu-i # ? Frumo s me Sofi "e o e8%resie r!ut!cio s! %e f ! 1n dimine st & 3o te c! er din %ricin luminii& : Ce f!ce 1n S- n2- i? : Er refu2i t!& N- "e %re muli $ ni& Am "ut 2ri/! de e o "reme& : Ateri(e (! mereu 1n %icio re, nu-i # ? #u#otit Sofi #i m- %ri"it cu su$1neles& Nu mi- %l!cut cum s%us st & 9 r %o te c! "e dre%t te5 %o te c! %rines me nu er dec6t o o$r!(nic!tur! c re m ni%ul o menii& : nc! o m i iu$e#ti, nu-i # ? Di- 1ncruci# t %icio rele& E 2reu %entru un $!r$ t s! 26nde sc! lim%ede c6nd o femeie f ce lucrul !st & O re 1ncet sem 1ntr- de"!r s-o m i iu$esc %e An st si ? Cum # fi %utut? : Ar tre$ui s-o uii& : Am f!cut-o de/ & Tu e#ti ce c re "or$e#te 1ntrun des%re e & : 3entru c! 1i cunosc de"!r t f !& l re %e fr tele meu l c-eremul ei, i r tu 1nc! m i e#ti fermec t de e , de#i trecut t6t tim%& <!r$ ii sunt 1ntr- de"!r ni#te %ro#ti, nu-i # ? : Aici nu te contr (ic& S- 1ntors s! c ute o scrumier! #i ce r# ful i- lunec t de %e umeri& Cum s! 26nde#ti lim%ede c6nd tocm i i s- %romis un sf6rc de culo re c felei? : Dtii c6i ni re R c-el? Ast m- lu t %rin sur%rindere& Sofi "!(ut e8%resi de %e f me #i (6m$it r!ut!cios& Er o tic!lo s! #i /um!t te& Se % re c! 9umne(eu nu d! s6ni %erfeci do r 1n2erilor& : R c-el&
2LH

- COLIN FALCONER -

: Fiic lor, mi- e8%lic t e c s! m! /ute, i r eu mi- m dus minte de feti %e c re o "!(usem l meciul de %olo #i m 1ncerc t s! mi-o im 2ine( m i cl r& O s! f c! cinci ni 1n octom$rie, m i (is Sofi & : Nu 1nele2& : @6nde#te-te& Cinci ni 1n octom$rie& N!scut! 1n octom$rie LK2A& Nou! luni m i de"reme7 i nu rie& Eu #i Ann , 1n % rt mentul din 'ensin2tonN Am simit deod t! c! m! i mee l #i c! mi se f ce r!u& Feti %e c re o "!(usem ler26nd %e terenul de %olo er fiic me B : Nu (ici nimic? Nu "e m ce s! (ic& )! sime m str6ns de 26t #i nu %ute m "or$i& Am runc t cu %rimul lucru c re mi- c!(ut 1n m6n!& 3ern de %e c n %e nf!cut %re multe stric!ciuni& A fost %oi r6ndul l!m%ii& : mi % re r!u, murmur t Sofi & 3!re 1n2ro(it! de ce f!cuse& A fu2it 1n $ ie& Am u(it-o %l6n26nd %rin u#!& Am st t 1n mi/locul c merei #i m 1ncerc t s!-mi im 2ine( ce fost 1n c %ul An st siei c6nd mi- f!cut st & 3ro$ $il c! #ti c! er 1ns!rcin t! cu co%ilul meu& Di n- (is nimic& A %lec t f!r! s!-mi s%un!, nu "oi c eu s! flu "reod t!& F3o te c! cre(ut c! n-o s! "re u s! fluG, mi- m (is, 2r!$indu-m! de/ s!-i i u %!r re , un %rost o$icei de- l meu& E de"!r t c! unii $!r$ i nu r fi "!(ut st cu oc-i $uni& 9 r eu nu er m un $!r$ t o rec re& Eoi m s! m! c!s!toresc cu e & Nu #ti lucrul !st ? )- m 1m$r!c t re%ede #i m ie#it& )- m %lim$ t ore 1n #ir %rin @reenwicEill 2e, d r nici (i n- # %ute s%une unde m fost #i ce m f!cut& Nu m! %ute m 26ndi dec6t l An st si , 1ncerc6nd s! 1nele2 ce f!cuse #i de ce& C6nd m- m 1ntors, Sofi %lec se& ANASTASIA Sofi s- d t /os din % t cu %uin 1n inte de or %r6n(ului #i #i- f!cut % rii 1n s l de mese 1ntr-un - l t l$ stru desc-is cu un dr 2on c-ine(esc $rod t %e s% te& A %lutit %rin c mer! c o st fie, fum6nd o i2 r! fi8 t! 1ntr-un %orti2 ret din filde#& A"e ce rc!ne l oc-i #i un er de imor lit te& )i l- m im 2in t 1nf!#ur t 1n /urul ei c un ste 2 de lu%t! (drenuit& : 4nde i m i fost (i-no %te? L )or2 n? L Cotton Clu$? Am recunoscut ciud! #i in"idie 1n "oce me & 4r m f %tul c! e se distr de minune 1n tim% ce eu /uc m rolul soiei su%use& A sufl t 1n er fumul de i2 r!& : 9umne(eu #tie %e unde m fost& E ce ! 1n minte me , dr 2!& : Feli8 #tie? : 9o r d c!-i s%ui tu&
2LI

- ANASTASIA -

: 9e ce o ur m %e Sofi t6t de mult? 3entru c! se distr , %entru c! nu "e o fiic! de cinci ni, %entru c! nu er m!rit t! cu Feli8& : @-ici %e cine m "!(utB f!cut Sofi , turn6ndu-#i un % - r de ) rtini sec& Di de- $i er or %r6n(ului& : 3e cine? I r $6rfe des%re micul nostru cerc incestuos de %rieteni $o2 i& : 3e )ic- el S-erid n& )i s- %!rut o $l sfemie s! o ud %e Sofi %ronun6ndu-i numele& Dti m c! )ic- el n-o s! duc! niciod t! li%s! de femei, d r nu %ute m su%ort s! mi-l im 2ine( 1m%reun! cu Sofi & 3o te c! er ir ion l din % rte me , d B st er & Eoi m s!-i scot oc-ii& n sc-im$, m- m %ref!cut c! citesc re"ist & : nele2 de ce i fost tr s! de el, s%us& : Serios? : Nici un $!r$ t nu m- m i s!rut t # & )i- m simit un2-iile 1nfi26ndu-se 1n % lme& : Ce nu 1nele2 eu este de ce l- i l!s t s! %lece, continu t Sofi & : Ce i- s%us des%re mine? : Nu %re multe& E ti%ul de $!r$ t %uternic #i t!cut& 9 r, du%! felul 1n c re li %ri"it (ilele trecute l meci, e cl r c! fost ce" 1ntre "oi& : Nu te %ro%i de el, Sofi B Nu m- m %utut $ine, cu"intele mi- u sc!% t %ur #i sim%lu& : Ce- i (is? : Nu e $un %entru tine& : O, cred c! r %ute fi& : Nu te %ro%i de elB Sofi m- %ri"it 1ntr-un fel nume& Se distr co%ios& C6t de 1nc6nt!tor er s! i ce" ce-#i dore 1n secret cumn t %e c re o dis%reui iB : 9in contr!, dr 2!B Atr ci e %ur fi(ic!& E un de"!r t $!r$ t, d c! 1nele2i ce "re u s! s%un& Di e un nim l 1n % t& 4n rm!s rBN Am r!m s #oc t!& Nu er stilul Sofiei s! fie t6t de ostent ti"! c s!& : N- m nimic 1m%otri" dr 2ului de Feli8, desi2ur5 e fr tele meu #i-l iu$esc l ne$unie& 9 r cu si2ur n! c! nu se com% r! deloc cu )ic- el& S u i secrete %e c re nu "rei s! le flu? : Ai o 2ur! s%urc t!B : Ast (ice #i )ic- el& 9 r %e un ton c re denot! %reciere & Eoi m s-o %ocnesc #i %o te c! st #te%t #i e & 4rm m6inii mele nu s- r fi "!(ut %e %iele ei m!slinie l fel de $ine cum s- r fi "!(ut %e %iele me l$!, d r r fi fost totu#i o cic trice de r!($oi formid $il! %e c re s! i-o r te m mei ei& I r st r fi 1nsemn t c! c6#ti2 t& Di c-i r 1mi er dor de )ic- el& N- m #tiut ce- m "ut %6n! c6nd nu l- m %ierdut #i fost ne"oie s! tre c! un n c s!-mi d u cu de"!r t se m de lucrul
2LJ

- COLIN FALCONER -

!st & Nu m! consider sem niciod t! o fiin! %lin! de % siune5 m! mulume m s! fiu c lcul t!& Nu #tiu c6nd m- m sc-im$ t& Am %ierdut unde" %e drum det # re neces r! su%r "ieuirii& C6nd mi l- m im 2in t 1n % t cu Sofi , m ur6t-o5 #i l- m ur6t #i %e el& Er o im 2ine %e c re n-o %ute m su%ort & 3o te c! s crific sem %re mult de dr 2ul An st siei& Sofi #i- ros s%ecul ti" o un2-ie& : mi %l c m6inile lui& Are ni#te m6ini m ri %entru un $!r$ t& : 3entru numele lui 9umne(eu, Sofi B : Ce? 9o r tu e#ti de "in! c! l- i %ierdut& : E#ti 2elo s! %e mine #i %e Feli8& : Nu sunt 2elo s!, dr 2!& Cred c! e#ti o im%osto re& Te- i folosit de el de l $un 1nce%ut #i cee ce simi 1nc! %entru )ic- el nu f ce dec6t s! do"ede sc! lucrul !st , nu-i # ? Nimic nu te %o te r!ni m i mult c de"!rul& Oric6t m- # fi ener" t, #ti m c! re dre%t te 1n %ri"in me & S!-i tr 2 o % lm! #i s-o str6n2 de 26t : # cum # fi "rut s! f c : nu "e u s! sc-im$e st & 9 r i- m tr s oricum o % lm!& n fond, er cee ce "oi #i m- f!cut s! m! simt m i $ine& Altfel n- # m i fi %utut s! dorm deloc 1n no %te i & S- uit t ur6t l mine : de f %t, r6n/it dis%reuitor : #i ie#it furio s! din c mer!& Dti m c! m! f!cusem com%let de r6s& Di orice durere sime m 1n ce cli%!, ei $ine, o merit m& MICHAEL Le- m urm!rit de l % rt mentul lor din 4%%er E st Side %6n! 1n Centr l 3 r>& E o%!i , in6nd-o de m6n! %e $on ei 1n uniform! 2ri, c re er sl $! #i cu %!rul tuns scurt #i nu sem!n deloc cu $on %e c re o "usesem eu c6nd er m de "6rst ei, o irl nde(! scund! #i 1ndes t!, cu o "oce c re %ute s! s% r2! 2e murile de scuit! ce er #i cu un 1nce%ut de $ r$!& Am st t discret l dist n! 1n tim% ce ele u tr "ers t 3 r> A"enue #i u mers %e leile str!/uite de co% ci le % rcului& T6n!r 1n 2ri s- #e( t %e o $ nc! 1n tim% ce R c-el ler2 du%! r e 1n /urul l cului& Am st t %e %od, fum6nd o i2 r!, #i m %ri"it-o& Fiic me er o 2o2o #!, cu un smoc de %!r $lond, ni#te 2enunc-i cu 2ro%ie #i o f ! de 1n2er& Nu sem!n deloc cu mine& ) i $ine %entru e & 9e f %t, e8ist o sem!n re str nie cu foto2r fiile tinerei An st si %e c re le "!(usem eu, de#i #ti m c! do r mi se % re, c!ci cum er m con"ins c! Ann me nu fusese niciod t! %rines!& Nu "e m de 26nd s-o l s %e R c-el s! m! " d! s u s!-i s%un "reun cu"6nt& A# c!, du%! o "reme, m %lec t %ur #i sim%lu& Lumin so relui se strecur %rintre r murile co% cilor, i r (2omotul or #ului er 1n!$u#it5 un str!in c re r fi trecut %e- colo n- r fi "!(ut dec6t un $!r$ t mer26nd cu c %ul 1n /os, %ierdut 1n
2LK

- ANASTASIA -

26nduri& * * * S- 1nt6m%l t ce" cu mine 1n New Ror>& Am 1nce%ut s! m! /oc cu o menii& Cred c! din %ricin furiei& )- m distr t de minune 1n felul !st , ur6ndu-mi 1n cel #i tim% f!!rnici & L fel c un m estru de # -, /uc m dou! /ocuri deod t!7 cu An st si %e de o % rte #i cu t t!l meu %e de lt & mi 1nc-i%ui m c! sunt un 2eniu l str te2iei7 o simul re ici, un /oc du$lu colo& Sime m o s tisf cie %er"ers!& Sofi r!m s %este no %te 1n % rt mentul meu din @reenwic- Eill 2e& 3ro$ $il c! i- fost 2reu7 n- "e ro$inete urite l $ ie, nu er nimeni c re s!-i f c! un2-iile de l %icio re s u s!-i duc! com%rese reci %entru durere de c %& Dti m ce crede des%re mine s u des%re % rt mentul meu5 nou me iu$it! er do r 1n "i(it!& S- tre(it du%! or %r6n(ului, c de o$icei& N- m "!(ut-o m i deloc m6nc6nd& Sin2ur -r n! $ietei fete er u m!slinele din % - rele cu ) rtini& C6nd fost 1n sf6r#it 1m$!i t!, 1m$r!c t! #i % rfum t! #i #i- re"enit du%! %etrecere de no %te trecut! c6nd $!use #i d ns se 1ntrun : %e l "reo trei du%!- mi (! : m lu t un t 8i %6n! 1n 4%%er E st Side& Nici m!c r nu i- m s%us unde ne duce m& Er tim%ul s!-i f c o "i(it! t t!lui meu& Er m 1n New Ror> de %ro %e o s!%t!m6n! #i f mili me nu %rimise "e#ti de l mine de c6nd refu( sem ofert lui 9 "is de m! duce cu m #in 1n or #& Nu-i m i "!(usem %e i mei de %ro %e (ece ni #i st er re1nt6lnire no str!7 % rii me ne nun t! l % tru du%!- mi (! 1m%reun! cu % rtener me de de(m!& <i t Sofi B Ar fi tre$uit s! m! duc sin2ur, d r #ti m c! 1i "oi de(2ust cu de"!r t %e %!rinii mei d c! 1mi "oi duce #i t6rfuli e"reic! $o2 t!& 9e ce f cem lucrurile ste ? Totul er un test l c re 1l su%une m %e t t!l meu5 "oi m s!-mi demonstre(e c! nu er tic!losul ro2 nt %e c re 1l crede m eu& N- trecut nici m!c r unul din testele mele, $ine1neles& 9 r nici eu n- m fost m i $re ( de d t st , %ro"oc6ndu-l #i folosind-o %e Sofi dre%t mome l!& : Ce se 1nt6m%l!? m- 1ntre$ t e , c6nd t 8iul nostru o%rit 1n f c sei din m rmur! de %e Fift- A"enue& : Am %romis c! o s!-i f c o "i(it! t t!lui meu, i- m e8%lic t, tr!26nd-o f r! %e trotu r& : Cu mine? : 9e ce nu? Sofi er uluit!& Di- ridic t %ri"ire s%re cele % tru et /e de $ lco ne de culo re turtei dulci #i de ferestre 1n lte& Di- mu#c t $u( &
22M

- COLIN FALCONER -

: 9e cord, fir- r s! fieB scr6#nit e & Di %entru %rim d t! m simit un " l de feciune de"!r t! %entru e & Nu #tiu de ce5 %o te m- tr s ce" din tem%er mentul ei& Sofi "e 1ntr- de"!r cur /& Am fost 1nt6m%in i l intr re de noul m /ordom l t t!lui meu #i %oftii 1ntrun -ol de m rmur!& O ser"ito re 1n uniform! 2ri ne- lu t - inele& O lt! ser"ito re, %uin m i 1n "6rst!, ins%ect t-o %e Sofi cu e8%resi de( %ro$ to re unei m tro ne din Le8in2ton A"enue& ) /ordomul, 3-illi%s, ne- condus l et /& Am lu t-o %e Sofi de m6n!5 "e m6n umed!& Am fost du#i 1n s lonul de l %rimul et /, le c!rui ferestre de % tru ori c6t 1n!lime unui om "e u %erdele din c tife ro#ie& 3ereii er u %lini de t $louri de R %- el #i de t %iserii ren scentiste& C6i" tr nd firi 2 l$eni er u r n/ i cu 2ri/! 1ntr-o " (! de crist l de %e o m s! ntic!& 3 rfumul lor nu %re reu#e s! co%ere mirosul de soluie de lustruit mo$il & E!(usem c mer de nenum!r te ori c6nd er m co%il, d r nu-mi d!dusem niciod t! se m c! sem!n cu un $ordel "enei n& Di i t!-l #i %e el& Nu se sc-im$ se %re mult5 "e do r m i multe fire de %!r l$& I se s%une Eul%e Ar2intie %e , ll Street5 %ro$ $il c! in"ent se c-i r el numele #i %usese "reun lin2!u s!-l r!s%6nde sc!& A"e o c!m #! l$! cu m n#ete 1n stil fr nu(esc, ni#te $utoni 2rei de ur #i o cr " t! din m!t se cu dun2i& 3e de2etul mic de l m6n st6n2! "e un inel de ur& 3!re $o2 t, im%un!tor #i menin!tor& 9u%! nou! ni m- m les do r cu o sim%l! str6n2ere de m6n! #i o scurt! %ri"ire cercet!to re& )! #te%t m l m i mult? S- r %ute s%une c! ne merit m unul %e ltul& ) m r!t $ine #i er rece c 2-e , cu un #ir 2 de %erle l 26t, 1m$r!c t! 1ntr-o roc-ie C- nel #i d t! cu un % rfum fr nu(esc c re se sime de l o %o#t!& Ne- m #e( t cu toii, i r ser"itorii u dus ce i #i s nd"i#uri& Ne- lu t cinci minute s! ne %o"estim ce- m m i f!cut de c6nd ne- m "!(ut ultim o r!& Nu "oi u s! #tie %re multe des%re S- n2- i, <erlin, )osco" s u c rier me 1ntr-un domeniu t6t de "ul2 r %recum (i ristic & A"e m im%resi c! se uit u s! " d! d c! m %ete de cerne l! %e de2ete& C6t des%re mine, nu %re m! interes cu c6t se m i 1m$o2!ise t t!l meu s u c6t de $ine se inte2r se 1n firm! fr tele meu& 9iscui fost fo rte %olitico s!& )- u 1ntre$ t unde st u #i, c6nd le- m s%us, m cre(ut c! t t!l meu o s! se 1nece cu ce iul& 4n S-erid n s! ste 1n @reenwicEill 2eB Nu #tiu d c! fost /i2nit s u do r uluit& Tim% de o or! c6t m st t colo, n- u fost nici l crimi, nici 1m$r!i#!ri, nici cu"inte duio se& <unul nume l f miliei S-erid n nu %ute fi %6n2!rit 1n f cui" t6t de $ n l c un mem$ru l f miliei Rif>in& Ne- m $!ut ce iul #i m discut t %oliticos, %oi eu m %lec t, %romi6nd c! m! "oi 1nto rce cur6nd&
22L

- ANASTASIA -

Fusesem m i #iret c Eul%e Ar2intie, duc6nd l 1nt6lnire o intrus!& Am %lec t cu sufletul (dro$it #i cu (6m$etul %e $u(e& * * * : N- m #tiut c! e#ti unul din mem$rii celei f milii S-erid n, (is Sofi & : Nu e un nume neo$i#nuit& : Feli8 "or$e#te des%re t t!l t!u de % rc! r fi un (eu& : A# r "re #i t t!l meu s! fie& n tim% ce t 8iul se 1nde%!rt , m runc t o %ri"ire sc6r$it! s%re lume de %e Fift- A"enue t t!lui meu7 f lsul c stel fr nu(esc din colul Str!(ii AC, turnurile din c!r!mid! cu creneluri #i ferestrele du$le le fort!reei medie" le din C rne2ie, c sele ele2 nte le $ ronilor din Lume Nou!& Ne- m 1ndre%t t s%re centrul or #ului, s%re colurile s le lume#ti, colo unde )ic- el S-erid n nu "oi s! renune 1nc! l inde%enden!& : Ce s- 1nt6m%l t 1ntre "oi, )ic- el? 1ntre$ t Sofi & Te- u d t f r!? : Nu, m %lec t eu& : 9e ce? : 9 c! nu sun! %re %om%os, m "rut s!-mi tr!iesc "i du%! $unul meu %l c& A t!cut o "reme& A%oi (is7 : Ai fi %utut fi $o2 t& : < nii u un %re& : 9 r nu-i li%sesc? : Ce s!-mi li%se sc!? : Ei t r %ute fi t6t de u#o r!, )ic- el& : A t e u#o r!? : <ine1neles c! este, r!s%uns& 9 c! cine" crede c! "i se re(um! l -u(ur, n-o s!-i con"in2i niciod t! de contr riu& Tre$uie s! fle de"!rul de unii sin2uri& Cei noroco#i nu-l fl! niciod t!& : C-i r c! nu te 1nele2, insist t e & : 9e ce sunt (i rist #i nu sunt %e , ll Street cu t t!l meu? E8%resi Sofiei m- irit t& Locuitorii New Ror>-ului se %rostern u 1n f $ nilor& C6nd o menii dor! t6t de mult "ere , cei c re o u sunt tr t i c ni#te (ei, indiferent de mi/lo cele %e c re le- u folosit c s-o o$in!& 4r m felul 1n c re o menii se 2udur u %e l6n2! t t!l meu5 e un %orc #i 1i %l ce s! fie un %orc, tr nsform t lucrul !st 1ntr-o rt!, d r nimeni nu-i " s%une st 1n f ! %entru c! e l n i$ii de $o2 t& O " ri nt! % tetic! %o"e#tii cu - inele noi le m%!r tului& )- m uit t %e fere str t 8iului l cest nou New Ror>& 3 nourile %u$licit re er u %este tot cum7 Fume (! i2!rile Luc>* Stri>eB )!n6nc! o"!(ul .OB F!-i
222

- COLIN FALCONER -

cum%!r!turile l <loomin2d leB Totul se reduce l $ ni& : l dis%reuiesc, m s%us& : Felul 1n c re te %ri"e#teN Te dor!& : nse mn! c!-i un %rost& : Sunt si2ur! c! nu "or$e#ti serios& : Nu #tii nimic des%re "i me , # c! t ci n i$ii din 2ur!B Nu "oisem s! m! r!stesc l e & Cred c! momentul 1nto rcerii fiului risi%itor m! fect se m i mult dec6t cre(usem& E t!cut #i, cu co d oc-iului, m "!(ut ce" uimitor& 3l6n2e B : mi % re r!u, m murmur t& Cred c! tunci m- m -ot!r6t : cu 1nt6r(iere : s! o tr te( c %e o fiin! um n!, #i nu c %e un %ion 1n micul /oc %e c re 1l /uc m cu Ann & Ce s%er m s! o$in? A"entur me cu Sofi er do r un 2est ur6t %rin c re "oi m s!-i f c 1n ciud! femeii %e c re o iu$e m& Ar tre$ui s!-mi fie ru#ine s! m!rturisesc lucrurile ste des%re mine #i c-i r 1mi este& C6t des%re t t!l meu, ce 1ncerc m s! do"edesc? : E o %o"este lun2!, m (is eu cu $l6ndee, 1ncerc6nd s! o 1m% c& A d t din umeri, c #i cum nu i- r fi %!s t d c! i-o s%une m s u nu& Am res%ir t d6nc& : T t!l meu f ce f ceri cu emisiuni de titluri de " lo re, cu o$li2 iuni #i cu i%oteci& Am sentimentul c! m- i%otec t din (iu 1n c re m- m n!scut& )i s- s%us mereu c! 1ntr-o (i "oi fi % rtener l firm!, de % rc! totul r fi fost r n/ t din inte& Am "rut s! m li$ert te de le2e& : A# mer2 lucrurile? : A# 1mi con"ine mie& Am "rut s! m! %ot %ri"i 1n o2lind! dimine #i s! #tiu c! mi- m croit sin2ur drumul 1n "i !& Nu crede m c! Sofi " 1nele2e st & Cum r %ute ? Nu "e nici o m$iie 1n f r! de 2!sire unei noi distr cii& : E c m dur %entru %!rinii t!i, )ic- el& : Ast -i situ i & Tot ce m e o$inut de mine& Am o c rier!, un % rt ment 1n Londr #i ni#te $ ni 1n $u(un r5 nu sunt muli, d r sunt i mei& Sunt consider t un (i rist $un 1n cercurile 1n c re m! 1n"6rtesc eu& mi %l ce lucrul !st & 9 r nu sunt = mes < rrin2ton S-erid n l doile , st -i si2ur& : Ce-o s! se 1nt6m%le c6nd o s! mo r! t t!l t!u? : <!nuiesc c! fr tele meu o s! %rime sc! toi $ nii& : Altce" "re u s! s%un& )! 1ntre$ d c! o s! m i fii l fel de 1n"er#un t #i du%! mo rte lui& : Omul simte ce simte& 3o te c! st er %ro$lem cu An st si & R6"ne l tot cee ce renun sem eu& * * *
220

- ANASTASIA -

3re mult! # m% nie& Sofi st!te %e 2enunc-ii mei, %!rul ei scurt 26dil6ndumi o$r (ul, i r 1nc!%ere du-ne fum #i $!utur!& O orc-estr! de / (( form t! din ne2ri c6nt de (or %e scen!, $ nii mei se termin ser!, i r Sofi 1mi "6r1 o m6n! de $ ncnote 1n $u(un rul de l c!m #! (ic6nd Fn se r st f ce Feli8 cinsteG #i c-em6nd c-elnerul c s! m i duc! $!uturi& Er m $e t mort, irosisem 1nc! o no %te #i mi se %romisese o % rtid! de se8 m i t6r(iu& <ine i "enit 1n "i lui )ic- el S-erid n, $!r$ t inde%endent #i utodid ct, c re %l!te#te $!uturile cu $ nii %ro"enii de l fr tele iu$itei luiB : E #tie c! e#ti cu mine? i- m stri2 t eu Sofiei 1n urec-e, %e de su%r (2omotului orc-estrei& Sofi d t din umeri dre%t r!s%uns& : nce rc! "reod t! s! te o%re sc!? 9 r Sofi nu "oi s! "or$e sc! des%re st #i d t %e 26t un lt % - r de F# m%onG& : E fericit!? Sofi mi- 1ncon/ur t 26tul cu $r ele #i lim$ ei mi- e8%lor t 2ur & )i- m dus minte cum 1i inusem %redici des%re "i %e c re "oi m s-o tr!iesc, des%re li$ert te& Cel m i m re i%ocrit l lumii 1ntins m6n s! i un lt % - r cu # m% nie, 26ndindu-se l An st si , cu m6n %e t li Sofiei Rif>in #i cu s6nii ei moi frec6ndu-se de $r ul lui& * * * An st si m- lu t %rin sur%rindere, cum de ltfel cred c! #i intenion t& Nu %re er m 1n form! l ce or! dimineii, du%! o no %te %etrecut! 1n c6rciumi, 1m$r!c t cu un - l t %onosit, 1n %icio rele 2o le, ne$!r$ierit #i $i d t /os din % t& 9ormisem fo rte %uin& Am desc-is u# #i m "!(ut-o st6nd 1n %r 2, o "i(iune 1ntr-o roc-ie ne 2r! #i " %oro s!, cu m!nu#i 3erri #i cu un tur$ n mil ne( din % ie de culo re ne 2r!, de su$ c re o #u"i! de %!r $lond t6rn %ro"oc tor 1ntre o$r ( #i 2ulerul - inei& 3urt un # l din $l n! de -ermin!, i r ru/ul str!luce %e $u(ele ei c s6n2ele %ro s%!t& Di oc-ii !i l$ #tri c de 2-e ! c!ror nu le sc!% nimicB C6nd m- m!sur t cu %ri"ire , nu m- m simit niciod t! # de 2ol #i de umil& <u(ele ei s- u l!s t u#or 1n /os c6nd #i- d t "erdictul 1n c (ul meu #i l situ iei mele ctu le& : Nu m! in"ii 1n!untru? m- 1ntre$ t& )- m d t l o % rte& : Ei(ite(i @reenwic- Eill 2e? : Ai ne"oie de un %re# l u#!, %e % rte din interior, c s! se #te r2! o menii %e %icio re c6nd ies f r! din % rt mentul t!u, m- mustr t e & : Nu %utem locui cu toii %e Fift- A"enue&
22A

- COLIN FALCONER -

: )! sur%rinde c! te l s! s! mer2i cu m #in %e colo& Di- scos m!nu#ile, c6te un de2et %e r6nd, c un c-irur2 du%! o o%er ie deose$it de murd r!& Le- inut 1ntr-o m6n! $ine 1n2ri/it! #i s- uit t 1n /ur, c!ut6nd ce" %e c re s! se #e(e& Eu m- m uit t l e , cu m6inile "6r6te 1n $u(un rele - l tului& L n i$ cu e B N- "e m de 26nd s! fiu m /ordomul eiB : Ce ne- m r fin tB i- m (is eu& Ai st t 1n locuri m i 1n2ro(ito re c !st & : 9o r c6nd dorme m %e str d!& Nu f ci niciod t! cur t? : Nu "!d ce rost re& : Ai c fe ? : Cred c! d & : 3oi s!-mi d i %uin!? Ne- m uit t unul l ltul, c ni#te du#m ni de mo rte& N-o iert sem niciod t! %entru cee ce f!cuse #i sin2ur ei %!r re 1n f me er s! %retind! c! sunt insu%ort $il& )- m dus 1n $uc!t!rie, m %us c fe 1n r6#ni! #i un i$ric %e foc& Er de"reme, d r se u(e u de/ (2omote %e str d!5 New Ror>-ul se tre(e #i 1#i "ede de tre $!& Eu fusesem 1ntr-o c6rcium! %6n! l or dou! #i o l!s sem cu neru#in re %e Sofi s! %l!te sc! din nou& L dou!(eci #i cinci de dol ri sucul de mere, $!uturile c re 1i %l!ce u Sofiei er u %re scum%e %entru mine& An st si st!te l fere str!, uit6ndu-se f r!& 9e colo %ute de semene s! " d! dormitorul %rin u# %e /um!t te desc-is!& S%er s! o 2!se sc! %e Sofi colo, s! ne f c! %e m6ndoi s! ne simim st6n/enii, d r %ro$ $il c! Sofi o #tersese de 1nd t! ce se cr!% se de (iu!& : A# d r, i %lec t de l Reuters? : Cei de l /imes mi- u oferit m i muli $ ni, d c!-i "ine s! cre(i& Reuters m! trimisese % c-et l )osco" & Cel m i mi(er $il or # 1n c re m fost "reod t!& 9 r n- i "enit ici c s! "or$im des%re st & : Nu& Am "enit s! "or$im des%re Sofi & : Ce te %ri"e#te %e tine? : ncerci s! m! f ci 2elo s!, )ic- el? R!s%unsul er firm ti", d r eu m- m %ref!cut indi2n t, lucru l c re m! %rice% fo rte $ine& : Nu e %uin c m ro2 nt din % rte t ? : Sunt o 2r!m d! de femei 1n New Ror>& 9e ce Sofi ? : Cre(i c! st re "reo le2!tur! cu tine? E!d c! i c!%!t t #i un %ic de ro2 n! de ti% Fift- A"enue 1m%reun! cu di-orii !i mori de %e tine& : E $l n! de -ermin!& : 9 , cum m i e "i 1n lume $o2!t nilor? 3e f ei %!rut o e8%resie " 2! de t ndree& : )ic- el, m- i fi ur6t d c! # fi r!m s& Nu trece o (i f!r! s! m! 26ndesc l tine&
22C

- ANASTASIA -

: Serios? 3entru c! eu nu m- m 26ndit deloc l tine 1n !#ti cinci ni& : Atunci de ce f ci st ? : N- re nici o le2!tur! cu tine, %rines!& : Nu-mi s%une # & A"e dre%t te& C6nd" 1i s%usesem # din dr 2oste& Acum %!re c! 1mi $ t /oc de e & 3o te c! # #i er & : Cum mer2 lucrurile 1n de% rt mentul !l ? Sofi mi- (is c! soul t!u n2 / t un "oc t c re s! se ocu%e de c (ul t!u& S- r %ute s! i 1n sf6r#it oc (i s!-i susii c u( l tri$un l& A d t din umeri de % rc!, du%! tot ce se 1nt6m%l se, nu i- r fi %!s t& : Feli8 crede c! i # nse s! c6#ti2i? : Nu se %une %ro$lem 1n felul !st & Eu re"endic cee ce mi se cu"ine de dre%t& : Adic!? Ce e de re"endic t? Tronul unei !ri c re nici nu m i e8ist!? < nii #i $i/uteriile nu m i sunt& : Nu e "or$ de $ ni& : Feli8 i- s%us st ? : El n- re ne"oie de $ ni& : N- m 1nt6lnit nici un $o2 t c re s! nu "re m i mult& E 1n fire lucrurilor& Dtiu din e8%erien!& : Ai fost 1ntotde un un cinic& : I r tu i fost 1ntotde un o "is!to re& : 9e l tine %ornit totul, )ic- el& Nu re2rei st cum? : Nu er ne"oie s! se 1nt6m%le # & E n- s%us nimic, lucru c re m- ener" t& : Nu er de /uns c! te iu$e m eu? m 1ntre$ t-o& : Nu %ute m fi do r do mn S-erid n& : Conte (! cine e#ti t6t tim% c6t e#ti cu %erso n iu$it!? Se s%une c! un "oc t $un nu %une niciod t! o 1ntre$ re l c re s! nu #tie de/ r!s%unsul& Am cre(ut c! #ti m ce o s! (ic!& n loc de st , e murmur t7 : 9 , conte (!& Atunci cont fo rte mult %entru mine& : nse mn! c! nu m i "em ce s! ne s%unem& Di- %us m!nu#ile& : Tre$uie s! %lec& : Nu m i "rei c fe ? : Am s%er t c! o s! %ot discut cu tine, )ic- el& E cl r c! e#ti 1nc! su%!r t %e mine #i nu te cond mn& Am f!cut un lucru de neiert t& 9 r m "ut moti"ele mele& N- m (is nimic& : Nu e ne"oie s! m! conduci, mi- runc t e & 9u%! ce %lec t, m st t mult! "reme nemi#c t, fi86nd u# cu %ri"ire & )!
22H

- COLIN FALCONER -

ur m %entru cee ce 1i s%usesem #i 1mi %!re r!u c! %lec se& 9 r er m i $ine s! m! com%ort c un tic!los 1n f ei dec6t s! st u colo 1n t!cere, mistuit de furie c de un c ncer, f!r! s! %ot f ce nimic 1n %ri"in st #i f!r! s! m %e ce s!-mi desc rc to t! ce m6nie& ANASTASIA )! cutremur #i cum c6nd m! 26ndesc l ce m f!cut #i l sentimentul otr!"itor c re m- 1m%ins 1n ce direcie& 3entru o cli%! m fost din nou cu de"!r t An st si , feti c re le %une %iedic! ser"itorilor #i c re 1#i tr!2e "eri#o rele de %!r& A fost cu si2ur n! unul din cele m i /osnice momente dintr-o "i ! $ ( t! 1n m re ei m /orit te %e su%r "ieuire f!r! %rinci%ii& Dti m ce- r f ce Feli8 d c! r fl des%re )ic- el #i Sofi 5 d r nu #ti , nu "e cum s! fle dec6t d c! 1i s%une cine" & Nu er ne"oie c cel cine" s! fiu eu& N- fost c #i cum Feli8 m- r fi for t s!-i s%un lucrul !st 1ntr-un moment de ener" re& Nu %ot %retinde c! m fost constr6ns!& Am %l nific t totul (ile 1ntre2i, mer26nd 1ncrunt t! %rin c s!, l!s6ndu-l s! cre d! c! sunt su%!r t!& Am 1ntins cu 2ri/! c %c n & 9e o$icei er %re o$osit c s!-mi o$ser"e st!rile de s%irit& n cele din urm!, 1ns!, 1ntr-o se r!, c6nd er m 1n ele2 ntul nostru dormitor Art 9eco, m- lu t l 1ntre$!ri& A ie#it din $ ie 1n %i/ m u de m!t se, cu m6inile "6r6te 1n $u(un rele unui - l t din $roc rt st co/iu, #i mi- m d t se m c! 1neles mes /ul& Eu st!te m l m s de to let! #i 1mi %ie%t!n m %!rul 1n f o2lin(ii& : Ce s- 1nt6m%l t? 1ntre$ t el& : Ce "rei s! s%ui? : Ai fost moroc!no s! to t! se r & To t! se r ? 3o te to t! s!%t!m6n & 9 r m- m %ref!cut c! nu #tiu des%re ce "or$e#te #i l- m l!s t s! m! o$li2e s!-i s%un& : E "or$ de )ic- el& S- 1ntors 1n New Ror>& Cred c! s- f!cut %uin % lid l f !& )ic- el er un su$iect %e c re, din moti"e 1ntemei te, leseser!m s!-l e"it!m 1n cei cinci ni de c6nd er m c!s!torii& Er m si2ur! c! Feli8 #ti c! R c-el nu er co%ilul lui, d r "e m o 1nele2ere t cit! s! ne %ref cem 1n %ri"in t t!lui ei& : L- i "!(ut? Am 1ncu"iin t din c %& : C6nd? : A fost l meciul de %olo lun trecut!& Am citit irit re %e f lui5 Feli8, $!ieelul c!rui nu-i %l!ce s!-l su%ere nimeni& 4n $!r$ t n- r tre$ui s! f c! $ot c6nd e 1n %i/ m & Ar t! ridicol& : 9e ce nu mi- i s%us m i de"reme? : N- m "rut s! te su%!r&
22I

- ANASTASIA -

: Ce dr!2u din % rte t B : Nu m i 1nse mn! nimic %entru mine, m (is eu& Di m- m mir t c6t de u#or m %utut s! mint& Fusesem con"in2!to re de nenum!r te ori de- lun2ul nilor& : Se ine du%! tine? : Nu du%! mine, m r!s%uns re%ede& S- f!cut $rusc ro#u l f !& : Ce "rei s! s%ui? : 9u%! Sofi , m d!u2 t #i m l!s t cele dou! cu"inte s! "or$e sc! 1n locul meu& L- m "!(ut sc-im$6ndu-se l f ! 1n tim% ce medit , 1ncerc6nd s!-#i de se m de inteniile lui )ic- el& 3o te c! er u c-i r cele %e c re i le tri$uisem eu& Atunci nu mi- trecut nici o cli%! %rin minte : cum %o te nu-i trecuse nici lui )ic- el : c! sime cu de"!r t o o rec re feciune %entru sor lui Feli8& : Se 1nt6lne#te cu e ? Am 1ncu"iin t din c %& : 9e unde #tii to te ste ? : )i- s%us e & : 9o r nu cre(iN c! e N c! e ce" 1ntre ei, nu? Er un eufemism c re f!ce %oliticos lu(ie l se8ul sen( ion l %e c re mi-l descrisese Sofi & : Dtii cum e Sofi , i- m s%us& : Tic!losulB : mi % re r!u, Feli8& Am cre(ut c! e m i $ine s! #tii, m- m scu( t, cu o "oce t6t de dulce, 1nc6t mi s- f!cut sil! de mine 1ns!mi& Di st fost tot& N- fost ne"oie s! f c m i mult& C orice /uc!tor $un de # -, #ti m din inte c re "or fi urm!to rele mut!ri& 9u%! cum m s%us, m! dis%reuiesc uneori& 9 r nu "e m ce ltce" s! f c& Er de neconce%ut c Sofi s! fie fericit! cu $!r$ tul %e c re 1l iu$e m eu& * * * Cu trecere nilor, Feli8 se 1n2r!# se mult, de"enise m i de2r $! umfl t dec6t im%un!tor& Costumele lui so$re 2en , ll Street #i cele de cr " t! cu di m nt 1l f!ce u s! % r! mol6u, nicidecum $o2 t& Er m i 1n lt c mine, d r, c-i r #i tunci c6nd er furios cum er cum, nu m! intimid niciod t! # cum o f!cuse Andrei& Eenise m i de"reme de l ser"iciu c s!-#i certe sor & Nici c! #i- r fi %utut semn l m i $ine furi dec6t fiind c s! l or # se& Se %lim$ de colo-colo %rin sufr 2erie, cu un % - r de ) rtini 1n m6n!& 3rin fere str desc-is! se "ede u "6rfurile ro#ietice le co% cilor din Centr l 3 r>& Sofi st!te %e c n %e u C-esterfield, cu l $ele %icio relor 1nto rse s%re interior,
22J

- COLIN FALCONER -

c-em t! de ur2en! din dormitorul ei, unde se %re2!te %entru o nou! no %te %rin c6rciumi& Ar!t nes%us de str!lucito re& : Te 1nt6lne#ti cu )ic- el S-erid nB u fost %rimele cu"inte le lui Feli8& Feli8 er o$i#nuit c noi s!-l scult!m f!r! discuii& A"e un er de su%eriorit te di"in! c re m! c!lc %e ner"i& Acum, c6nd se folose de munii %e c re i-o furni( sem eu, "oi m c Sofi s!-l 1nfrunte& N- m fost de( m!2it!& : Ce te %ri"e#te %e tine? i- runc t e & Feli8 s- o%rit din mers #i s- uit t ur6t l Sofi , 1nfuri t #i m i t re de tonul %e c re 1i "or$ise& : Dtii cine e $!r$ tul !l ? : E fiul unui din cei m i influeni 2eni de sc-im$ din New Ror>& : E un $ei", un femei t #i un risi%itor& i inter(ic s! te m i "e(i cu elB : O s! f c e8 ct cee ce "re u euB i- re%lic t Sofi #i, oric6t de mult o ur m, $i m- m $inut s! n-o %l ud& 3o te c! 1i in"idi m tem%er mentul5 l meu se %ierduse 1n ultimii cinci ni, "6ndut s u d t %e de2e $ & : 9im%otri"!B stri2 t Feli8& O s! f ci e8 ct cee ce "re u eu, d c! m i "rei s! duci 1n continu re stilul !st l t!u de "i !& Ai un tr i u#or ici, Sofi & Nu m! der n/e (! #i i- m l!s t les destul de lun2! %6n! cum& 9 r s! nu 1ndr!(ne#ti s! m! sfide(i 1n le2!tur! cu %ro$lem st & St!te %lec t s%re e , 1ncre(!tor c! i se " su%une& )i- m (is c! "e de ce s! fie ncre(!tor& Dti m cu toii ce "oi Sofi & Ar url c ne$un , d r r f ce ce i s- r s%une d c! i- r fi menin t creditul& 3o te c! % rte cu les scos-o din s!rite& S- ridic t 1n %icio re #i l- %ri"it %e fr tele ei dre%t 1n oc-i& : I iu$escB i- (is e & : I iu$e#ti? r6n/it Feli8 $ t/ocoritor& 9e c6nd 1l cuno#ti? 9e dou! s!%t!m6ni? : Di ce d c!? : O s! se folose sc! de tine c de o c6r%! murd r! #i du%! cee o s! se 1nto rc! l Londr & : 9e st 1i e te m!? : Dtii des%re ce e "or$ , d!u2 t Feli8& A"e o e8%resie sinistr! de -ot!r6re %e f !& Nici unul dintre ei nu-#i %ermite s! de 1n %oi& : i c-eltuie#ti $ nii %e roc-ii, %!l!rii, % ntofi #i # m% nie& Te- i distr t $ine %6n! cum, d r eu sunt cel c re c-it! notele de %l t!& Acum er s%eri t!5 m! 1ndoiesc c! se 26ndise "reod t! s! duc! o "i ! f!r! %ri"ile2ii& : Nu sunt %ro%riet te t , Feli8B i- stri2 t e cu o "oce su2rum t!&
22K

- ANASTASIA -

: Eu te 1ntrein& 9in %unctul meu de "edere e cel #i lucru& Sofi mi- runc t o %ri"ire %lin! de ur! %e c re n- m s-o uit niciod t!& A%oi s1ntors din nou s%re fr tele ei& : Nu-mi %oi s%une ce s! f cB : < %ot #i o "oi f ce& i inter(ic s! te m i "e(i cu elB Sfide (!-m! #i o s! te runc 1n str d!& Ai 1neles? <i t Sofi B Nu "!(use niciod t! ce st! f ! lui Feli8& 9 r nu /un2e i unde /unsese el 1n "i ! f!r! %uin! cru(ime& : ) m nu " %ermite lucrul !st , 1ncerc t e s! 2!se sc! o soluie& : 3une-m! l 1ncerc re, i- re%lic t Feli8& Di st fost tot& * * * Feli8 in"it deseori clieni #i % rteneri de f ceri c s! l cin!& S! mesteci f cerile cu cee ce trece dre%t %l!cere 1n unele cercuri er cel m i 2rosol n mod de urc %e sc r soci l!& nd torire me l ceste ser te er s! fiu str!lucito re #i s! %ort con"ers ii %l!cute cu femeile des%re ultim mod! s u des%re ce m i recent! str6n2ere de fonduri #i s! $6rfesc lume monden!& Er 1n2ro(itor de %lictisitor& n se r cee "eniser! trei cu%luri5 unul din ele er form t din % rtenerul de f ceri l lui Feli8, un $!r$ t %e nume = co$ @eller, #i sinistr lui soie, Ei"i n& A"oc tul lui, ) rtin L c-ter, er #i el colo cu soi lui #i m i er un l treile cu%lu %e c re nu-l m i "!(usem niciod t!& Numele $!r$ tului res%ecti" er 3eter <e rd #i Feli8 1l in"it se %entru c! L c-ter s%er c! ne- r %ute /ut cum" cu %etii de l tri$un lul 2erm n& Nu er cl r 1n ce nume const /utorul lui& <e rd nu er o s%etele ide l %e c re #i l- r %ute dori o 2 (d!& El #i soi lui er u t!cui, $ c-i r nesoci $ili& El "e ni#te oc-i ne2ri #i d6nci 1n c re nu "e m 1ncredere #i %!rul cu c!r re e8 ct l mi/loc& mi d u se m cum c! tre$uie s! fi fost fo rte curios s! m! cuno sc!& Nu er m l fel de cele$r! 1n New Ror> %recum Ann Andersen5 er m consider t! m i de2r $! o im%osto re fermec!to re #i o %ro$lem! soci l! m i m!runt! dec6t domni#o r Andersen %entru c! Feli8 "e %ro%ri %o(iie 1n cercurile din New Ror>& 9re%t s! s%un, m fost cce%t t! de m /orit te o menilor #i d torit! felului 1n c re r!t m& 9e"ot mentul lui Feli8 f ! de mine #i de %etii 1n c re in"estise t6t de muli $ ni er "!(ut c o e8centricit te c r 2-io s!& Er m toler i de %rietenii no#tri, i r %reteni me de fi o m re duces! er tr t t! cu condescenden!& 9 r de/ tunci 1nce%usem c-i r #i eu s! m! 1ndoiesc de "eridicit te ei& Trecere tim%ului #i indiferen lumii 1mi erod ser! credin & )! m i 1ntre$ #i cum ce %!rere "e <e rd des%re st & N- m "ut nici un %resentiment c6nd l- m 1nt6lnit& Er do r o lt! cuno#tin!
20M

- COLIN FALCONER -

%lictisito re de- soului meu& Nu "e m nici ce m i " 2! idee c6t de $o2 t er s u c6t! influen! "e & 3!re un lt $ nc-er m $il dintre cei cu c re Feli8 f!ce cuno#tin! %rin intermediul ser"iciului s!u7 %oliticos, dic-isit #i l fel de rece c 2-e & C6nd "or$e , cu"intele lui er u rete( te #i %recise, de % rc! r fi d t o decl r ie l %oliie& I r ccentul luiN <e rd nu er cu si2ur n! en2le(, de#i er cl r c! # "oi s! % r!& Soi lui 1mi minte de ce" ce s%usese )ic- el des%re o $ rone s! $rit nic! %e c re o 1nt6lnise 1n S- n2- i7 o critur!& 9in c6nd 1n c6nd s%une c6te o $ n lit te 1n felul unic l ristocr iei en2le(e& L- m simit %e <e rd uit6ndu-se l mine %e % rcursul serii, d r er m o$i#nuit! cu un stfel de com%ort ment& n ciud res%ect $ilit!ii %e c re mi-o d!duse Feli8, nu er m dec6t o %retendent! %lin! de str!lucire c re "usese noroc 1n c!s!torie& n mod ine"it $il, 1n tim% ce ne $e m c fe u du%! m s!, L c-ter dus su$til "or$ des%re de"!r t %ro$lem! serii7 %reteni me l titlurile Rom no"ilor& : Am 1n int t %etii l . no"r , 1nce%ut L c-ter& 9 r d t udierii fost m6n t! de m i multe ori& 9ucele de .esse 1#i folose#te to te resursele c s! ne %un! $ee 1n ro te& Aciunile lui u l $ (! interesul %ro%riu, desi2ur& Are muli %rieteni 1n @erm ni & <e rd nu %!re doritor s! % rtici%e l ce st! discuie& 3ro$ $il c!, tunci c6nd %rimise in"it i , #tiuse c! se "or f ce %resiuni su%r lui 1n tim%ul serii, d r nu %!re 2enul de om c re s! se l se intimid t u#or& L c-ter s- 1ntors s%re el& : Ai %ute "or$i cu m re duces! Ol2 ? 9in c6te #tiu, "ei rel ii l ,indsor #i l Consiliul )on r-ist l Rusiei& An st si no str! fost nedre%t!it! #i e tim%ul s! se f c! dre%t te& <e rd %!rut sur%rins %entru o cli%! de ru2!minte f!r! %erde lui L c-ter, d r #i- rec!%!t t re%ede st!%6nire de sine& : Si2ur c! "oi "or$i cu e , r!s%uns, minindu-l %e L c-ter 1n f !& 9 r nu "! %ot %romite nimic& ) re duces! Ol2 nu se l s! influen t! de nimeni& : O cuno #tei %e m re duces!? m 1ntre$ t eu, sur%rins!& : Am fost consilierul ei fin nci r %e "reme c6nd er m 2u"ern torul <!ncii An2liei& Feli8 mi- runc t o %ri"ire5 r fi %refer t s! fiu %ur decor ti"! 1n tim%ul unor stfel de discuii& 9 r nu st er fire me & : )! scu( i, nu mi- m d t se m c! i "ut o funcie t6t de 1n lt!, m (is eu, i r el ne- (6m$it tuturor c #i cum r fi "rut s! % r! modest& Totu#i : m continu t : # fi cre(ut c! m re duces! o s!-#i le 2! un consilier din cercul ei& L c-ter m- %ri"it sur%rins& : Nu #ti i? m- 1ntre$ t sur%rins& : Ce s! #tiu?
20L

- ANASTASIA -

: 9omnul <e rd fost %entru o "reme ministru de fin ne 1n c $inetul lui Nicol eN l t t!lui dumne "o str!& : A# d r, suntei rus, m conclu(ion t& : L ori2ine& )i- m en2le(it numele, desi2ur& n An2li , d c! i un nume str!in, o menii te tr te (! c %e un %rost& Toi u r6s %oliticos u(ind st & : C6nd i %!r!sit Rusi ? : Cu un n 1n inte de re"oluie& : Fo rte de#te%t din % rte dumne "o str!, m s%us& A fost o r!ut te din % rte me s! o s%un # , %e un ton c re su2er c! fost un l #& : ; rul m- trimis l Londr cu f ceri, r!s%uns 1ne% t& N- m %utut s! m! m i 1ntorc& Toi u d t 1nele2!tor din c %& 9e ce 1l lin2u#e u? Er cl r de ce %!r!sise Rusi #i nu fusese din ordinul 1m%!r tului& Fu2ise s!-#i s l"e(e %iele & : Sim% ti(e( cu c u( "o str!, ) iest te, #i "- # /ut cu si2ur n! d c! # %ute & Am (6m$it, dmir6ndu-i li%s cr s! de sincerit te& N- r fi f!cut $solut nimic, $ine1neles, d r nu "e sens s! strice rel iile cu mine d c! e8ist c-i r #i ce m i mic! # ns! c %etii s! i$! "reun re(ult t& : S%une i c! "- i en2le(it numele, m insist t, de#i sime m %ri"ire lui Feli8 1ndre%t t! s%re mine, 1ndemn6ndu-m! s! t c& C re er numele dumne "o str! rusesc? : < rdeno", r!s%uns, (6m$ind #i 1nclin6nd u#or c %ul, c #i cum s- r fi %re(ent t din nou& 3iotr < rdeno"& : Otm & )- m uit t 1n /ur s! "!d cine "or$ise #i mi- m d t se m c! eu fusesem cee & Nu "e m nici ce m i " 2! idee ce 1nsemn cu"6ntul !l s u de ce 1l rostisem& Toi se -ol$ u l mine, #te%t6nd o e8%lic ie& Efectul su%r lui <e rd fost su$it #i dr m tic& S- f!cut % lid #i i- u %!rut $ro$o ne de sudo re %e frunte& A fi# t cel m i $oln!"icios (6m$et %e c re 1l "!(usem "reod t! %e f unui om c re 1ncerc s!-#i scund! ne%l!cere & : E! simii $ine? l- 1ntre$ t L c-ter& : 9 , r!s%uns #i s- uit t ur6t l "oc t& : Ce "re s! 1nsemne cu"6ntul %e c re l- i rostit dine uri? m- 1ntre$ t Feli8& Ce ciud tB Nu 1nsemn nimic %entru mine& Otm & Nu m i "or$e m rus c-i r t6t de fluent c lt!d t!, d r #ti m c! nu er un cu"6nt rusesc& )- m scu( t #i m- m dus l $ ie& Er m tr ns%ir t! to t!& )! sime m meit! #i m cre(ut %entru o cli%! c! o s! "!rs& Otm N Ce 1nsemn ? )- m retr s de"reme 1n c mer me , (ic6ndu-le c! nu m! simt $ine #i
202

- COLIN FALCONER -

su2er6nd c! s- r %ute s! fie "or$ de %ro$leme femeie#ti %entru c o s%eii no#tri s! nu insiste %e tem st & Atmosfer din s l de mese er tension t! c6nd m %lec t& Se % re c! <e rd #i soi lui s- u scu( t #i u %lec t de"reme, urm i l scurt tim% de f mili @eller #i de f mili L c-ter& C6nd Feli8 "enit s! se culce, m- m %ref!cut c! dorm, d r m st t tre (! ore 1n #ir& * * * n cele din urm!, mi- m d t se m c! Otm nu er un cu"6nt, ci o n 2r m!& Ol2 , T ti n , ) ri , An st si 7 %rimele litere le numelor celor % tru fiice le rului& 3ro$ $il c! o u(isem unde" & 9 r de ce i-o s%usesem lui <e rd #i de ce 1l fect se t6t de t re? 9!dusem 1n sf6r#it %este un fr 2ment din trecutul %e c re 1l %ierdusem& Re ci lui <e rd m! con"insese de cest lucru& 9 r cine m! %ute /ut s! flu m i multe? Nu m! lu nimeni 1n serios& Cu si2ur n! nu Feli8, c re f!ce f ceri cu <e rd #i "oi c cest s!-#i folose sc! influen c s! "em % rte de o udiere ec-it $il! l . no"r & Di nici L c-ter, c re er cl r de%!#it de situ ie #i nu er de f %t dec6t un m estru de circ5 cuno#te dre%tul comerci l m i $ine c oricine de %e , ll Street, d r de%une o %etiie 1ntr-o r! str!in! 1n le2!tur! cu re"endic re tronului Rusiei riste er o c-estiune c re 1i de%!#e %e cei m i muli "oc i din New Ror>, nu num i %e L c-ter& Totu#i, Feli8 1i oferise 1n d r o " c!, i r el, c un $un $sol"ent l 4ni"ersit!ii . r" rd ce er , intenion s! o mul2! %6n! c6nd ce st "e s! mo r!& 9 r )ic- el m- r %ute /ut & Tre$ui s! m! /ute& E8ist # ns unui su$iect de rticol, c!ci %o"este st mirose sc nd l5 c-i r d c! se s!tur se %6n! %este c % de An st si #i c-i r d c! m! ur , er m si2ur! c! nu " refu( s! se ocu%e de 3eter <e rd #i de Otm & * * * Am r n/ t s! ne 1nt6lnim 1n Centr l 3 r>& Er o (i 1n2ro(ito re de to mn!, "6ntul er rece #i %uternic #i sufl din nord-est, f!c6nd " luri mici %e l c& )ic- el "enit in6ndu-#i c %ul 1n /os, cu 2ulerul % ltonului ridic t, c s!-i %ere f , #i cu %!l!ri tr s! %este urec-i& A st t l6n2! mine f!r! s! s%un! nimic& : Ar fi tre$uit s! ne 1nt6lnim 1ntr-o c fene , 1nce%ut el 1n cele din urm!& : N- m #tiut c! "reme o s! fie # de ur6t!& S- re(em t de $ lustr d %odului& : Ce "rei? : A/utorul t!u&
200

- ANASTASIA -

A r6s scurt& : E#ti fo rte mu( nt!& : Eor$esc serios& : Ar tre$ui s! %lec c-i r cum& E o ne$unieB : Nu i- # cere st d c! nu te- r /ut #i %e tine& : )! d i %e s% teB : Ase r!, Feli8 dus un %rieten c s!, i- m e8%lic t eu, i2nor6nd f %e c re o f!cuse& 4n om %e nume <e rd& Numele lui de"!r t e 3iotr < rdeno" #i fost ministru de fin ne l t tN l rului 1n tim%ul r!($oiului& Di- sc-im$ t numele 1n <e rd, 3eter <e rd& 36n! nul trecut fost 2u"ern torul <!ncii An2liei& : Di? : Dtie ce" , )ic- el& Ere u s! te 1nt6lne#ti cu el #i "re u s!-i s%ui un cu"6nt& El oft t& : Tre$uie s! uii de to te ste , Ann & 3entru numele lui 9umne(eu, u trecut %ro %e (ece niBN : S%une-i Otm & : Ce 1nse mn! Otm ? : Nu #tiu& E do r un cu"6nt& Nu #tiu nici m!c r cum de-l cunosc& 9 r l1ns%!im6nt t& Dtie ce" #i "re u s! fli ce nume& : Nu& : )ic- el, euN : NuB N- m s! f c st & Nu "e m dre%tul s!-i m i cer f "oruri& Sunt o femeie ne$un!& 3ro$ $il c! e u#ur t c! nu m i tre$uie s!-mi su%orte to nele #i i($ucnirile& : O #tii %e femei i din Lon2 Isl nd, s%us& Cum o c-e m!? Andersen? Se s%une c! e dus! r!u cu %lut & Ast te #te %t! #i %e tine d c! nu uii de to te ste & ;i- m s%us, m fost colo, 1n E> terin$ur2, m- m 1nt6lnit cu unul din cei c re u fost 1n %lutonul de e8ecuie& E mo rt!, Ann , u murit toi& )- %ri"it fectuos, d r nu com%!timitor& : Feli8 1#i irose#te $ nii 1n . no"r & C6nd i de 26nd s!-i s%ui? m- 1ntre$ t& : )ic- el, #tiu ce cre(i des%re mine& 9 r %o"este st te %ri"e#te #i %e tine& Tu i fost cel c re l- 2!sit %e %rimul m rtor l ucidere rului& 9 c! nu "rei s! f ci st %entru mine, tunci f!-o %entru c! e#ti un (i rist $un& )ic- el t!cut, uit6ndu-se cum %lo i f!ce cerculee %e su%r f l cului& Am cre(ut c! se 26nde#te l %ro%unere me & n sc-im$, m- f!cut s! tres r c6nd (is7 : C6i ni re fiic t ? Dti & Er cl r du%! felul cum (is-o, du%! e8%resi de %e f lui& 3ro$ $il c! 1i s%usese Sofi & 9 r m 1ncerc t s! mint5 de"enise un o$icei de- l meu cum& : Are %ro %e % tru ni& 9e ce?
20A

- COLIN FALCONER -

: S- n!scut %e 2K octom$rie& Sofi mi- s%us c! re %ro %e cinci ni& Ce %ute m s!-i s%un? O lt! r f l! de "6nt ne- runc t #fic-iuitor %lo i 1n f !& : N- "e i de 26nd s!-mi s%ui niciod t!, nu-i # ? : A# e& : 9e ce? Nu "e m dre%tul s! #tiu? Am f!cut multe lucruri 1n "i me de c re nu sunt m6ndr!, d r !st er sin2urul %entru c re nu m! %ute m iert & Totu#i, %6n! cum reu#isem cu succes s! m! con"in2 c! fusese sin2ur c le& Od t! ce lu sem -ot!r6re de -l %!r!si %e )ic- el #i de %lec l New Ror> cu Feli8, cum # fi %utut s!-i s%un c! er t t!l co%ilului meu? Eu #i Feli8 ne %ref!cuser!m c! R c-el er lui, l fel cum ne %ref!ce m c! e8ist! o (6n! m!seluelor c re 1i l!s fetiei o moned! de cinci ceni su$ %ern! ori de c6te ori !i c!de un dinte& Nu i- # fi %utut s%une nimic lui )ic- el tunci5 nu "oisem s! fle niciod t!& Cre(usem c! # er m i $ine %entru R c-el, %entru Feli8, c-i r #i %entru )ic- el& Acum nu m i er m t6t de si2ur!& : mi % re r!u& : 9 c! # "e un dol r %entru fiec re d t! c6nd i- %!rut r!u, # fi m i $o2 t c t t!l meu& Ce %ute m s!-i s%un? Nu "e m cu"inte& S- 1ntors s! %lece& : Dtii, m 2!sit o li$r!rie mic! 1n Lower E st Side, l fel c cele din c rtierul rusesc din S- n2- i, d c! le m i ii minte& E6n(!torul er un $!tr6nel c re "inde num i c!ri des%re r #i des%re restul f miliei re2 le& Am intr t #i m cum%!r t un & Am 1nce%ut s! citesc cum Ale8 ndr o lint %e An st si c6nd er mic! (ic6ndu-i sc"?i si9. nse mn! Fdr!cu#orG 1n 2erm n!& i s%une # %entru c! %ro"oc mereu nec (uri, le f!ce mereu f rse o menilor #i f!ce mereu %o(ne& n c rte scri de semene c! %ute fi incredi$il de crud!& : Ce "rei s! s%ui cu st ? m 1ntre$ t eu& : Tocm i m s%us-o, r!s%uns, %oi %lec t& MICHAEL T t!l meu st!te colo, r!t6nd # cum 1mi 1nc-i%ui m c! r t! 9umne(eu7 1nc!runit, ele2 nt, $ron( t, 2 t s!-i /udece %e lii& 3ereii $iroului er u co%erii cu % nouri din lemn de nuc, i r %e /os er un co"or %ers n l$ stru cu uriu& ntre noi er un $irou .e%%lew-ite, c!rui su%r f ! 1m$r!c t! 1n %iele de culo re "erde er u( t! de "reme, i r %e r ftul din s% tele lui er u c!ri le2 te 1n %iele #i decor te cu ur& 3e $irou, 1n dre %t lui, er o ce#cu! de ce i #i o f rfuriu!, m$ele din %orel n de 9resd & : Di cum 1i mer2e, fiule? : <ine&
20C

- ANASTASIA -

A"e m sen( i c! "enisem 1n $iroul lui c s!-i e8%lic notele %e c re le "e m 1n c rnet& A# c! m st t %ur #i sim%lu colo #i m l!s t s! se #te rn! t!cere & : Ai o$inut ce- i "rut? m- 1ntre$ t& )u#c-ii de %e f lui s- u contr ct t #i mi- m d t se m c!, du%! nou! ni, urm s! "em o con"ers ie de"!r t!& : 9 & A# s- r (ice& : i %l ce s! tr!ie#ti 1n cocin i de %orci din Eill 2e? : E8ist! o meni c re tr!iesc #i f!r! m /ordomi, =&<& )- %ri"it mir t& Er %entru %rim d t! c6nd 1i s%une m %e numele folosit de %rietenii lui& A morm!it& Nu #tiu d c! er un semn de res%ect s u de de(2ust& : Ce te duce ici? : )unc & : Tu nume#ti st munc!? A# %urt el o con"ers ie& L- m l!s t 1n % ce& : Nou! ni& Dtii ce 1nsemn t st %entru m m t ? : )i- lu t mult tim% s! m! m turi(e(& : Di nc! nu te- i m turi( t de tot& 9u%! cum m s%us, # er felul lui& i %l!ce s! %ro"o ce o menii, s! " d! cum re cione (! l t cul lui5 1l /ut s!-#i f c! o %!rere des%re ei& Felul meu er s!-l l s s!-#i termine munii , s! se e%ui(e(e sin2ur& : F t i cu c re i "enit (ilele trecuteN Nu i intenii serio se 1n %ri"in ei, nu-i # ? Am cre(ut c! o s!-mi in! i r o %rele2ere ntisemit!, %rin urm re, c s!-l ener"e(, m (is7 : 3o te& A cl!tin t din c %& : l #tii %e fr tele ei? Am 1ncu"iin t& : Cred c! " lore (! ce" $ ni& : T t!l lui %!r!sit Rusi c-i r 1n inte c cei $lestem i de comuni#ti s! %rei %utere & Di- folosit $ nii c s! 1nfiine(e un ser"iciu de mes 2erie %e , ll Street5 cum re %ro %e dou! mii de $!iei c re se %lim$! de colo-colo %rin district& Nu m! der n/e (! 1ntre%rinderile % rticul re, d r st nu 1nse mn! c! sunt e2 lit r, m i les c6nd e "or$ de f cere f miliei& 9ou! mii de $!iei& Ast s%usese? ) /orit te celor $!iei er u ni#te fosile cu %!rul c!runt, %re $!tr6ni c s! fie funcion ri s u c sieri& : Rif>in f ce %ro %e dou!(eci #i cinci de mii de dol ri s!%t!m6n l& Ce m i m re % rte o rein"este#te& S- descurc t $ine& : <r "o luiB m f!cut eu& : 9 , $r "o lui, d r st nu o f ce %e sor lui demn! de un S-erid n& Nici nu /unsesem $ine c s! #i t t!l meu 1ncerc din nou s!-mi conduc! "i &
20H

- COLIN FALCONER -

)- m 1ntre$ t ce- r s%une d c! r #ti c! er m 1ndr!2ostit de soi lui Rif>in #i c! R c-el Rif>in er ne%o t lui& Sunt numite lucruri %e c re e m i $ine s! nu le #tii& : C re e %ro$lem cu Rif>in? Nu-i %l ce de el %entru c! e e"reu? : n % rte, r!s%uns el cu o c ndo re incredi$il!, de % rc! r fi fost cel m i firesc lucru din lume s! ur!#ti e"reii& Di- 1ntins m6inile, c #i cum r fi %utut s! in! 1ntre 2 cl!dire 1ntre de2etele lui %erfect 1n2ri/ite& : Ai %ute 1nc! s! f ci % rte din firm!& Di m discut t des%re st tim% de o or!5 eu i- m s%us to te moti"ele %entru c re nu %ute m s! f c % rte din firm!, i r el mi- s%us to te moti"ele %entru c re crede c! %ute m& N- m reu#it deloc s! ne 1nele2em unul %e ltul, d r mi- (is tot ce "oi s!-mi (ic! 1n ce#ti nou! ni c6t fusesem %lec t& C6nd m termin t, cred c! 1neles c! m- %ierdut cu de"!r t& S%er c! st i- dus %uin! lini#te suflete sc!& : A# d r, d c! nu "rei s! f ci % rte din firm f miliei S-erid n, tunci ce "rei? m6r6it el& : A/utorul t!u, m r!s%uns direct& : n sf6r#itB : E o f "o re& Nu e#ti ne"oit s-o f ci& n fond, nu %re i- m d t moti"e s! "rei s! m! /ui& : E#ti un tic!los, $om$!nit el& : 3eter <e rd, m s%us& : Ce-i cu el? : l cuno#ti? : F cem f ceri din c6nd 1n c6nd& Are rel ii sus-%use& N- re deloc simul umorului& 9e % rc! el l- r fi "utB : Dtii de ce %lec t din An2li ? : 9e st i "enit ici? S! fli lucruri com%romi!to re? : E8ist! lucruri com%romi!to re de fl t? S- 26ndit %uin& Toi cei de %e , ll Street "e u ce" de scuns5 er do r o c-estiune de 2r "it te& Do"!i 1ntre "or$i cu un (i rist #i -#i /ut fiul, cre %o te 1n felul !st o le2!tur!& Acum eu er m cel c re 1l m ni%ul & : E8ist! un ("on& Am #te%t t& : Are fo rte multe rel ii, )ic- el& A fost 1n consiliul de dministr ie l <!ncii An2liei %entru o "reme #i, d torit! le2!turilor lui cu Nicol e, m m rului l- ru2 t s! se ocu%e de fin nele fiicelor ei du%! ce e " muri& A dministr t #i "ere $ $ei& Se s%une c!, %e % rcursul celor (ece ni de e8il, $!tr6n 1m%!r!te s! inut su$ % t un cuf!r %lin de $i/uterii& L mo rte ei, $i/uteriile r fi tre$uit s! le
20I

- ANASTASIA -

re"in! Ol2!i #i Weniei& <e rd s- dus l 1nmorm6nt re 1n Co%en- 2 #i con"inso %e Ol2 s! trimit! $i/uteriile cu un curier di%lom tic l % l tul <uc>in2- m %entru fi %rote/ te de f ceri#ti li%sii de scru%ule& n loc de st , se s%une c! unele din cele m i " loro se $i/uterii u /uns 1n coleci % rticul r! re2inei ) ri 1n sc-im$ul unui %re de nimic& Acum, Ol2 #i Weni de%ind 1n tot lit te de $un!"oin re2elui, tr!ind su$ %roteci lui l ,indsor& : 9e unde #tii to te ste ? : E tre $ me s! #tiu& Er o %o"este is%itito re& Nici un (i r din An2li n- r %u$lic -o, desi2ur& : <e rd c6#ti2 t ce" din st ? : Nu, d r tocm i de cee sc!% t $ sm cur t! c6nd deturn t fonduri l < nc An2liei& Nu-mi "ene s!-mi cred urec-ilor& : Continu!& : Nu %oi %u$lic st & Sunt do r ("onuri& : Dtiu& A d t din umeri& : Rom no"ii er u ce m i $o2 t! f milie din lume, )ic- el& A"ere lor se ridic l %ro %e o sut! dou!(eci de milio ne de dol ri& ; rul in"estise 1n c!i fer te, " %o re #i c-ereste & L mo rte lui Nicol e #i soiei lui, $ nii r fi tre$uit s! le re"in! co%iilor& 9 r, c6nd de"enit cl r c! u murit cu toii, e %osi$il c unii o meni s! se fi -ot!r6t s!-#i 1nsu#e sc! o % rte din $ ni& Au dis%!rut %ur #i sim%lu& : <e rd? A 1ncu"iin t din c %& : @u"ernul n- f!cut nimic? : <e rd #ti ce se 1nt6m%l se cu coleci de $i/uterii $!tr6nei 1m%!r!tese& Nu se %ute c re2in s! fie im%lic t! 1ntr-un stfel de sc nd l& C6te" luni m i t6r(iu, el #i- d t demisi de l $ nc! #i -ot!r6t s! %lece %este oce n 1n concediu nelimit t& A %!rut %e , ll Street cum # se luni, cu ni#te fonduri serio se de in"estit& A# (ice c! " lore (! 1ntre (ece #i dou!(eci& 9e milio neBN ntre (ece #i dou!(eci de milio ne de dol ri& Er u o 2r!m d! de $ ni %e tunci& 9umne(euleB 9u%! cum o s%une t t!l meu, i fi (is c! e o cifr! mic!& : Cu cine ltcine" # m i %ute "or$i des%re st ? : Ai 2ri/!, )ic- el& Nim!nui de %e , ll Street nu-i %l c (i ri#tii& <e rd re ni#te %rieteni %ericulo#i& A l!s t stiloul /os& : Ast "rei 1ntr- de"!r s! f ci %entru tot restul "ieii? : 9 , m r!s%uns& El cl!tin t din c %5 nu %ute s! 1nele 2!& Nu muli o meni 1nele25 Sofi 1n
20J

- COLIN FALCONER -

nici un c ( #i cu si2ur n! nici An st si & E r fi fost o mo#tenito re %erfect!& Di cred c! t t!l meu r fi fost un r mult m i $un& * * * <e rd "e un % rt ment 1n cl!dire 9u8ton de %e Fift- A"enue& 4n % (nic mi- $if t numele %e o list! #i un lift m- dus l cui$ul lui de l et /ul l o%ts%re(ecele & C6nd m co$or6t din lift, un irl nde( solid m- %erc-e(iion t #i m- condus l o u#! f!r! num!r %e e & <e rd st!te l un $irou uri # din m -on, %e un sc un din %iele $!tut 1n inte, cu m6inile l ce f!& Am fost condus 1n!untru de o secret r!& El nu s- ridic t 1n %icio re #i nici nu s- oferit s!-mi str6n2! m6n & n sc-im$, m- %ri"it dis%reuitor #i (6m$it& Nu er un (6m$et m $il, ci (6m$etul unui om c re #tie c! e m i $o2 t, m i iste, m i %uternic #i m i r %id c lii& @!sise cinci minute li$ere 1n %ro2r mul lui 1nc!rc t s! runce firimituri %u$licului& Se #te%t l 1ntre$!rile lin2u#ito re o$i#nuite7 Cum "- i c6#ti2 t $ nii? C re e secretul succesului dumne "o str!? Credei c! urc re $rusc! %reurilor de %e , ll Street " continu ? Di : neofici l : "ei "reo inform ie interes nt!? : L ce (i r lucre(i? m- 1ntre$ t el, #ter26ndu-#i oc-el rii& 8 4e? @or9 /imes. S- 1ncrunt t #i #i- "erific t din nou /urn lul& : Nu te- m m i 1nt6lnit %6n! cum& Ai lucr t 1n lt! % rte? : Am lucr t l 2eni Reuters, m condus $iroul din )osco" %6n! cum c6te" luni& : )osco" , re%et t el& Di micile linii de l colul oc-ilor s- u d6ncit %uin& 3ri"ire lui de"enit %rudent!& : Ce %ot f ce %entru dumne t ? Ai e8 ct (ece minute, sunt un om ocu% t, (is uit6ndu-se din nou l ce sul de $u(un r& Di stfel m 1nce%ut inter"iul, %un6ndu-i to te 1ntre$!rile o$i#nuite5 l- m 1ntre$ t de ce crede c! sc d %reurile l titlurile de " lo re, i r el mi- inut un curs des%re st re ctu l! %ieei de ciuni, s%un6ndu-mi c! unele emisiuni fuseser! "6ndute l ni#te %reuri ridicol de m ri cu c6te" luni 1n urm! #i c! %i trece cum %rintr-o %erio d! de re d %t re& A (is c! "re s!-i si2ure %e cititorii mei c! Americ "e unul din cele m i $une sisteme economice din istori modern! #i c! %oteni lul de("olt!rii er nelimit t& 3re"ede c-i r %rofituri m ri %entru cei c re er u destul de 1ndr!(nei s! in"este sc! 1n "iitorul industriei #i $o2!iilor n tur le le !rii& : Altce" ? 1ntre$ t du%! ce termin t& )i- m inut c rneelul desc-is %e 2enunc-i&
20K

- ANASTASIA -

: nc! o 1ntre$ re& 9umne t i fost c6nd" 2u"ern torul <!ncii An2liei& E corect? Di- d t m6inile /os de l ce f! #i le- 1ncruci# t %e $urt lui enorm!& N- (is nimic& : Se crede c! f mili Rom no" "e conturi %ri" te 1n $ nc!& A (6m$it din nou, un (6m$et #i m i rece c %rimul& : 9es%re ce este "or$ ? : 9es%re un ("on cum c! i deturn t %ro %e cinci milio ne de lire sterline din conturile Rom no"ilor& Ai ce" de s%us 1n le2!tur! cu st ? S- l!s t o t!cere 1ndelun2 t!& Cred c! "oi s! m! intimide(e, d r nu %re funcion & Am st t colo #i m- m uit t l el cum 1ncerc s! se 26nde sc! ce s! f c! cu mine& : Cine e#ti? t c t 1n cele din urm!& )i- m d t se m c! l- m %rins& Nu m! " d f r! %6n! c6nd nu " fl e8 ct c6t #ti m #i de l cine& : Frumos $irou, m ocolit r!s%unsul uit6ndu-m! 1n /ur& Se s%une c! i f!cut "ere %e , ll Street& 3resu%un c! /ut! d c! %orne#ti cu un c %it l $un& Nu-i # ? S- %lec t 1n f ! #i #o%tit7 : Nu te /uc cu mine c! d i de dr cuSB Nu m! #te%t m l un stfel de lim$ / din % rte unui en2le(& 9 r <e rd nu er en2le(& Sin2urul lucru 1n esen! en2le(esc l el er c!-i %l!ce s! fure $ ni de l lte 2u"erne& : Ast 1nse mn! c! inter"iul nostru s- termin t? m 1ntre$ t, 1ntin(6nd m6n du%! %!l!rie& Am "!(ut incertitudine de %e f lui& Nu "oi s! %lec 1n inte s! fle ce #tiu& : S%er c! nu "ei %u$lic nimic, d!u2 t& E8ist! le2i 1m%otri" c lomniei de m$ele %!ri le Atl nticului& : Ne2i? : Ce s! ne2? : C! i deturn t $ ni de l < nc An2liei& : 9 c! ridicol #i /i2nito re dumit le firm ie r fi de"!r t!, de ce nu e8ist! nici un m nd t de rest re %e numele meu? : 3entru c! i /ut t-o %e re2in ) ri s! o$in! $i/uteriile Rom no"ilor& n %lus, cine o s! simt! li%s $ nilor? <enefici rii u murit cu toii& S u s%eri s! fie # & : Ie#i f r!B : Dtii ce 1nse mn! Otm ? S- -ol$ t %ur #i sim%lu l mine& Sincer s! fiu, oc-ii lui m- u 1ns%!im6nt t& 9e#i l 1nce%ut mi s- %!rut m $il, cum "e %ri"ire unui nim l de %r d! 1ncolit& )i- m dus minte de "ertismentul t t!lui meu& N- m fost niciod t! $un l /ocurile de- -ol$ tul, # c! mi- m lu t %!l!ri #i
2AM

- COLIN FALCONER -

m %lec t& Nu "e m nici ce m i " 2! idee unde "oi m s! /un2 cu st & 4neori merit! s! 2ii s%iritele, s! "e(i ce se 1nt6m%l!& C s! (ic # , mi- m f!cut sin2ur norocul& 9 c! se %o te numi noroc& * * * Er ultim %erso n! %e c re m- # fi #te%t t s- "!d& C6nd m u(it cioc!nituri 1n u#!, m cre(ut c! er Sofi & ntorc6ndu-se 1n 2enunc-i, du%! cum se s%une& 9 r r fi tre$uit s! #tiu m i $ine& Fetele c Sofi nu st u 1n 2enunc-i #i nu se 1ntorc niciod t!& An st si & 9e d t st , cel %uin, nu er m 1n - l t& Er % tru du%!- mi (! #i eu er m $!r$ierit #i 1m$r!c t : du%! mod me de 2 (et r f!r! " lo re, # cum r s%une t t : i r % rt mentul r!t %uin m i $ine, so rele %!trun(6nd %rin fere str dins%re "est #i 1n er %lutind mirosul de c fe c re fier$e %e %lit din $uc!t!rie& : TuB m e8cl m t eu #i recunosc c! nu er cel m i str!lucit mod de 1nt6m%in %e cine" & : 3ot s! intru? 1ntre$ t& Di- d t /os - in din $l n! de "ul%e, %e c re se %resu%une c! tre$uie s! i-o i u eu& Di- desf!cut e# rf de m!t se #i %us-o 1n cuierul fl t 1n s% tele u#ii l!turi de - in! #i de ele2 nt ei %!l!rie clo#, l6n2! % ltonul meu %onosit #i %!l!ri u( t!& Di- 1ncruci# t $r ele #i st t 1n mi/locul c merei, im%lor6nd s! fie detest t!& L s!-m! s! m! 26ndesc 1n c6te feluri te ur!sc, du%! cum s%une %oetul& 4r!sc felul 1n c re m- i %!r!sit c6nd er m 1n Londr , ur!sc f %tul c! nu mi- i s%us c! m o fiic!, ur!sc felul 1n c re st i cum ici, r!t6nd t6t de frumo s! 1n roc-i st L n"in f!r! m6neci #i cu % ntofii !#ti ne2ri cu toc cui, 1nc6t te doresc l fel de mult c tunci c6nd te- m "!(ut %rim o r!& Nu e $ine #i nu e cinstit& : Ce c ui ici? m 1ntre$ t-o eu& : Eoi m s! #tiu d c! i m i fl t ce" des%re <e rd& : 3o te& : N- m dre%tul s! #tiu? : 9re%tul s! #tii? mi % re r!u, d r nu #ti m c! tu cuno#ti conce%tul !st & : Acum e ltce" & : O re? Erei c fe ? E 2 t & A d t u#or din umeri, i r eu m lu t st dre%t un r!s%uns firm ti" #i m- m dus 1n $uc!t!rie& A "enit du%! mine& Am simit cum m! %ri"e#te& : Ei $ine? 1ntre$ t 1n cele din urm!& : Ce %ot s!-i s%un? E un escroc& N-o %ot do"edi& 9 c! o "oi f ce "reod t!, " fi cel m i m re su$iect de rticol din c rier me &
2AL

- ANASTASIA -

: Di st d torit! mie& : Ar fi #i tim%ul s! m moti" s!-i mulumesc %entru ce" & Tot cu ( -!r $ei c fe u ? : Tu $ei din ce#tile ste ? : mi % re r!u, %orel nurile de 9resd sunt to te 1n c-iu"et!& Am dus c felele 1n sufr 2erie& S- #e( t 1n felul !l minun t #i re2esc l ei, cu s% tele dre%t, cu roc-i nete(it! dintr-o mi#c re #i cu un %icior %us cu 2ri/! 1n f celuil lt& : Cine e? : E omul c re fur t $ nii rului& Di er u destui& 3ro$ $il c! n-o s! m i fie 2!sii niciod t!& : Di Otm ? : Nu #tiu& Sun! c un cod de cces l unul din conturi& I- m s%us tot ce #ti m s u desco%erisem des%re <e rd s u < rdeno"& Nu er mult, i r e m- scult t %6n! l c %!t cu o f ! im% si$il!& : Tot nu cre(i c! sunt e , nu-i # ? : 3entru c! i- trecut %rin minte Otm ? E un cod c m e"ident, nu? : 9 c! i fi "!(ut ce f ! f!cut c6nd m rostit cu"6ntul !st B : 3ute s! fie din %ricin "reunei indi2estii& Di- 1ntors %ri"ire 1n lt! % rte& Cred c! s%er s! m! r!($un %e e & : Tst e sin2urul moti" %entru c re i "enit ici? m 1ntre$ t-o eu& : Ce lt moti" # %ute "e ? : Dtii, cum c6te" seri, Sofi mi- s%us c! nu ne m i %utem "ede & Ai "ut "reo le2!tur! cu st ? : Nu e tre $ me cu cine te culci tu& : )i- s%us c! Feli8 i- d t un ultim tum& 3!re s! cre d! c! tu e#ti de "in!& A lu t o 1n2-iitur! de c fe #i m- %ri"it fi8 %este m r2ine ce#tii& : Ai dre%t te, n- m "enit ici c s! "or$im des%re <e rd& Nu #tiu nici m!c r d c! 1mi m i % s! de An st si & Am "enit ici %entru c! nu %ot tr!i f!r! tine& Am 1ncerc t #i nu mer2e& Te iu$esc, )ic- elB Cred c! te- m iu$it dintotde un #i 1n ultimii cinci ni m 1ncerc t s!-mi s%un c! nu e # & Er o decl r ie uluito re& Ast #te%t sem %ro %e (ece ni s! ud de l e & )- m ridic t 1n %icio re #i i- m 1ntins m6n & E lu t-o, i r eu m tr s-o s%re mine& O s!rut sem de multe ori #i 1mi duce m minte cum er u cele s!ruturi& Er u reinute, er u scurte #i nu er u l fel de %line de % siune c le mele& 9e d t st , m- s!rut t cu o dis%er re c re m- co%le#it& )i- stri"it $u(ele, m- str6ns 1n $r e t6t de t re, 1nc6t %ro %e c! m! dure & mi 1ncon/ur se 26tul cu $r ele, i r de2etele ei er u 1m%letite 1n %!rul meu5 m simit cum %une un %icior 1n /urul meu, i- m simit 2le(n 1n s% te %e co %s!, de % rc! se 2! de mine c s! su%r "ieui sc!& )i se d!rui 1n sf6r#it 1n 1ntre2ime& Er un ct de c %itul re& Nu s!rut m o %rines! s u o d ns to re 1n clu$uri de no %te& O "e m
2A2

- COLIN FALCONER -

1n sf6r#it %e An st si & Di- desf!cut roc-i #i l!s t-o s!-i c d! 1n /urul 2le(nelor& 3urt c-iloi de m!t se #i sutien, o nout te %e c re n-o m i 1nt6lnisem %6n! tunci& Am "ut ne"oie de %uin /utor s!-l d u /os& C s!-mi com%ense( or2oliul m sculin r!nit, im ru%t intenion t c-iloii c6nd i- m d t /os& Eu 1nc! m i "e m - inele %e mine, un sim$ol l noii mele %uteri su%r ei& O f et! r!($un!rii mele& ;ine m minte cor%ul ei, d r nu ine m minte s! m i fi f!cut dr 2oste cu e 1n felul !st , nu 1n Londr #i 1n mod si2ur nu 1n S- n2- i& O re se %ref!ce din nou? Nu, din c6te m %utut s!-mi d u eu se m #i tre$uie s! 1nele2ei c! nu sunt dec6t un $!r$ t #i sunt inc % $il de su$tilit!i& 9u%! ce m termin t, "e m (26rieturi %e s% te #i o "6n!t ie %e 26t, i r An st si 1#i semn l se de dou! ori or2 smul %rin stri2!te s!l$ tice #i 2esturi de feciune& Nu "e m cum s! fiu si2ur d c! se %ref!cuse s u nu #i, din discreie s u din 1nele%ciune, n- m 1ntre$ t-o niciod t!& 9u%! cee , m st t 1ntin#i %e %ode & Cine" $!te de (or 1n %erete& 9er n/ sem "ecinii& )i- m %us m6n %e s6nii ei5 un lt ct de %osesie& Eiol re unei %rinese& <*ron r fi %utut s! sco t! ce" din st & S u %o te <otticelli& : N- r fi tre$uit s! f c # ce" , #o%tit e & : ;i-e te m! c! n-o s! te res%ect m6ine dimine !? S- uit t l ce s, sin2urul lucru %e c re 1l m i "e %e e , 1n f r! de % ntofi& : E do r cinci #i /um!t te& N-o s! m! res%eci nici m!c r %6n! l cin!& Er o tent ti"! sl $! de 2lumi #i nici unul n- r6s& S- ridic t 1n c %ul o selor #i #i- dun t - inele& F!cuser!m %uin! mi(erie& S- dus 1n $ ie& C6nd ie#it, er un %ic ($urlit!, d r er din nou o do mn!& Di er sc-im$ t! cum" & Eu m! 1m$r!c sem #i st!te m %e %er" (ul ferestrei, fum6nd o i2 r!& I- m oferit #i ei un , d r refu( t& : Ar fi m i $ine s! %lec& 3!re c! #te %t! s! s%un ce" , d r nu-mi "ene nimic 1n minte& Am /ut t-o s!-#i %un! - in & S- %ri"it 1n o2lind din -ol #i %lec t& Am "!(ut-o urc6ndu-se 1ntr-un t 8i& C6#ti2 sem 1n sf6r#it /ocul& Tot ce m i "e m de f!cut cum er s!-mi 1nc se( c6#ti2urile #i s! %lec& * * * Clu$ul Colon* din 3 r> A"enue, c!rui s l! de $ r2intului& C6nd m intr t, m fost co%le#it de % rfumul culese #i de scli%ire urie # m% niei fr nu(e#ti& Acolo 2!se i crem societ!ii, femeile 1n roc-ii de 3oiret #i Sc-i % relli, to te str!lucind de di m nte5 $!r$
2A0

l str!luce din %ricin sute de flori %ro s%!t se r! C- nel, L n"in, ii er u so$ri #i %urt u

- ANASTASIA -

costume ne2re #i se "ede u c-i r #i c6te" smoc-in2uri& )- m 1ntre$ t ce c!ut m colo& n ciud %rinci%iilor mele no$ile, nu m! der n/ s! m! folosesc de rel iile %e c re le "e m tunci c6nd 1mi con"ene mie& 3o te crede m c! t t!l meu 1mi d tor ce" , d r "ei fi iert i d c! 1ntre$ i ce nume& mi r n/ se o in"it ie l clu$ %entru c! 1i cerusem lucrul !st 1n mod s%eci l5 "oi m c <e rd s! m! " d! colo %rintre i lui, "oi m %o te s!-l #oc-e( #i s!-l determin s! f c! ce" nes!$uit, cee ce cred c! #i f!cut 1n cele din urm!& S u %o te er do r o scu(! c s-o "!d din nou %e An st si & n mod ine"it $il, discuiile din /urul meu er u des%re %i de ciuni& 3reurile sc!(user! to t! s!%t!m6n & 9o r cu o (i 1n inte, ciunile ,estin2-ouse sc!(user! cu uns%re(ece dol ri, i r @ener l Electric cu treis%re(ece dol ri& 9 r 1n (iu $ lului, %i 1#i re"enise un %ic& Am u(it un 2ent de sc-im$ s%un6nd cui" c! %reurile nu %ute u s! sc d! m i mult de- t6t #i c! cum er tim%ul s! fii de#te%t, s! te mi#ti re%ede #i s! f ci un %rofit uri #& Nu e8ist u o meni m i o%timi#ti c ei& 9esi2ur, du%! r!($oi muli "ite/i se r t!& Ade"!rul er c! Americ fusese cu%rins! de ne$unie #i nimeni n- %re"!(ut de( strul c re "e s! "in! s u c6t de m re "e s! fie cest #i nu m i er dec6t o lun! %6n! tunci& Nu cuno#te m dec6t o m6n! de o meni din cei fl i colo, cuno#tine "ec-i, d r nu s- %ro%i t nici unui de mine5 nu "oi u s! fie %6n2!rii& C-i r #i fo#tii %rieteni din #co l! m- u e"it t& Dti u des%re r!($oiul dintre mine #i t t!l meu #i nu "oi u s! fie %rin#i l mi/loc& A%oi l- m "!(ut %e <e rd5 er cu consulul S% niei, discut6nd cu =&3& )or2 n #i cu un director e8ecuti" de l @ener l )otors& A# fi "rut s!-i f c o %o(! cu e8%resi %e c re o "e %e f ! c6nd m- "!(ut& Er un ctor des!"6r#it, # c! #irec!%!t t imedi t st!%6nire de sine5 d r, %re de o cli%!, s- -ol$ t l mine de % rc! # fi fost o corist! de($r!c t!& Am st t colo, $6ndu-mi # m% ni fr nu(e sc!, uit6ndu-m! l cele$rit!ile New Ror>-ului #i %ref!c6ndu-m! c! m! distre(& 3e ne #te%t te, <e rd %!rut l6n2! mine& : Ce c ui ici? #uier t el& : Nu #tii cine sunt? A#te%t sem to t! "i s! s%un st , i%ocritul de mine& 9 r, o d t! ce te n #ti cu ro2 n , e c o % t!, nu m i sc %i niciod t! de e & Oric6t 1ncerc sem s! ne2, tot fiul t t!lui meu er m& : Cine dr cuS e#ti? Am r!t t din c % s%re t t!l meu, c re se fl 1n cel!l lt c %!t l 1nc!%erii, c!runt #i su$lim, 1ncon/ur t de lin2u#itori #i de o%ortuni#ti& : =&<& E t t!l meu& : 3rostiiB : Nu "e(i sem!n re dintre noi?
2AA

- COLIN FALCONER -

A %!rut de( m!2it c6nd #i- d t se m c! s%une m de"!rul& : 9e ce nu-i 2!se#ti o slu/$! de"!r t!? : Nu %ot, m- m n!scut cinstit& : Nu #i d c! f ci % rte din f mili S-erid n& : )! f ci s! r6d& S- %ro%i t de mine, cu un (6m$et mieros %e f !5 %ro$ $il c! r!t m c ni#te %rieteni "ec-i& : S! #tii c! m "or$it fo rte serios& Nu-i $!2 n sul 1n tre$urile mele& : C re tre$uri? : E ultim d t! c6nd te "erti(e(BN 3eter <e rd er un de"!r t %rin& n lt, mieros, c!runt #i ele2 nt5 un rec-in 1nfomet t& Am %lec t #i l- m l!s t morm!ind menin!ri %rintre dini c!tre t c6murile din r2int& l "!(usem %e fr tele meu, = mes, 1n cel!l lt c %!t l 1nc!%erii& Er tim%ul s! de%!n!m ni#te mintiri& = mes er cu doi ni m i m re c mine #i o menii s%une u de multe ori c! er m fo rte diferii, nu num i c 1nf!i# re, ci #i c %erson lit te& )i- m d t se m m i t6r(iu c! st nu se d tor deloc 1nt6m%l!rii& = mes er cuminte, eu er m re$el5 = mes "usese num i note $une l #co l!, eu le d!dusem dureri de c % %rofesorilor5 = mes er serios, muncitor #i res%ectuos, eu fusesem lene#, ne%!s!tor #i 6fnos& = mes "e un $! 1n fund5 cel %uin eu #tiusem cum s! m! distre(& Ei me fusese o reflecie "ieii lui = mes7 d c! el e # , eu o s! fiu o%usul& Dti m c! nu %ute m concur cu el din %unct de "edere c demic s u %entru f "orurile %!rinilor mei, # c! m 1ncerc t s! fiu tot cee ce nu er el& Di se % re c! reu#isem& Er m i scund dec6t mine, lucru c re %ro$ $il c! 1l irit & Er m m6ndoi $runei, d r el nu "usese niciod t! cel #i succes l femei %e c re 1l "e m eu& 9u%! %!rere me , femeile sunt tr se, nu seduse& E8ist! ce" c re le tr 2e l numii $!r$ i, de o$icei l cei c re nu sunt deloc $uni %entru ele& C mine, de e8em%lu& n toi cei ni c6t locuiser!m 1n cee #i c s!, - $ r n- "e m ce crede des%re mine5 nu l- m 1ntre$ t niciod t!& N- m fost deloc %ro%i i c6nd m de"enit dolesceni& Nici m!c r nu-i scrisesem c6t fusesem %lec t, i r el 1mi r!s%unsese cu cee #i moned!& Nu se sc-im$ se %re mult& Er %o te %uin m i 2r s #i, l fel c mine, nu m i "e o f ! de co%il& Ar!t de % rc! urm s! fie un $!r$ t im%ort nt& Cred c! fost s tisf!cut s! " d! ce /unsesem eu& Am sc-im$ t c6te" fr (e %olitico se, de % rc! # fi li%sit nou! (ile 1n loc de nou! ni& Nu m! der n/ con"ers i m!runt!& Nu "e m nici o socote l! de 1nc-ei t cu el&
2AC

- ANASTASIA -

: Cum 1i mer2e cum c! te- i 1ntors 1n New Ror>? m- 1ntre$ t du%! o "reme& : Or #ul s- sc-im$ t& : O s! fim c %it l fin nci r! lumii, (is el, de % rc! !st er sin2urul lucru c re cont & A urm t o t!cere 2re 5 ni se termin ser! de/ su$iectele de con"ers ie& : Cum 1i mer2e l (i r? (is el, 1ncerc6nd f!r! succes s! nu % r! condescendent& : <ine& : Cred c! t t se 1ntre$ d c! %oi fi con"ins s! te 1ntorci l firm!, cum c! i "!(ut lume #i i- i tr!it tineree & )i- m tr!it tineree & Im$ecilulB S u %o te c! er 1n2ri/or t5 nu cred c!-i %l!ce c! m- m 1ntors& L fel c fiul risi%itor din <i$lie& 3ro$ $il c! fiul cel scult!tor 1l ur de mo rte& = mes er c lul de %o" r! #i #ti c! eu er m %oneiul de % r d!& : Dtii c! nu m! %rice% l cifre& El 1ncu"iin t din c %, u#ur t, d r nu con"ins& A%oi m st t m6ndoi colo, 1ncerc6nd cu dis%er re s! 2!sim un lt su$iect de con"ers ie& )- m 1ntors #i m- m uit t %rin s l!& An st si er l fel de frumo s! c 1ntotde un & )i- m (is c! er m re %!c t d c! nu er %rines!, %entru c! r!t c o %rines!& Se mi#c cu su%lee, i r %iele ei %!re c! r di (!& Oc-ii ei er u c ni#te s fire, reflect6nd lumin 5 m r!m s f!r! sufl re& O sur%rinsesem uit6ndu-se l mine de m i multe ori %e % rcursul serii, d r nu ne %ro%i sem unul de cel!l lt& Feli8 m! %ri"e #i el, d r 1n oc-ii lui se cite cu totul ltce" & n cele din urm!, s- des%rins de soul ei #i ie#it sin2ur! %e $ lcon& Feli8 %!re c! discut! des%re m /or re %rofitului #i des%re cot!ri cu o %erson lit te soci l! de cur6nd 1m$o2!it!, 1m$r!c t! 1ntr-un costum ridicol& )- m dus du%! e f r!& Ne des%!re un f scicul de lumin!& E st!te 1n um$r!, cu s% tele l mine, roc-i ei f!r! s% te de("!luind o colo n! "erte$r l! %erfect!& Ce" de ur 1i str!luce l ce f!, cer#ind r!sufl re c ld! unui $!r$ t& : A# deci, 1m% ci #i c %r #i " r( , 1nce%ut e , f!r! s! se 1nto rc!& : Am 1n"! t st de l tine& S- 1ntors %e /um!t te s%re mine& A"e un % - r cu # m% nie 1n m6n! #i 1l ine ridic t l 2ur!& : Ar!i minun t, i- m #o%tit du%! o cli%!& : )ulumesc& A (is-o t6t de 1ncet, 1nc6t %ro %e c! n- m u(it& Eoi m s!-i "!d f , d r er scuns! 1n um$r!&
2AH

- COLIN FALCONER -

Am trecut de $ rier lumino s! dintre noi, m- m s%ri/init de $ lustr d de %i tr! #i m- m uit t s%re % rc& Lumin lunii se o2linde 1n l c& : Ce m i f ce R c-el? : Ce "rei s! #tii? : Ce e de s%us? : E c orice feti! de cinci ni, )ic- el& i %l ce s! se /o ce cu %!%u#ile, crede 1n ie%ur #ul de 3 #ti, nu-i %l ce 1ntunericul& i %l c %oneii& : Nu to te fetiele de cinci ni u %ro%riul %onei& : 9 r to te #i- r dori unul& E e noroco s!& : 9 , e $o2 t!& : )ic- el, 1nce%ut e , i r eu mi- m d t se m du%! "oce ei ce "e s! urme(e& )ic- el, ce- m f!cut noi (ilele trecuteN Nu tre$uie s! se m i 1nt6m%le& : )i- i s%us c! m! iu$e#ti, %rines!& )i- i s%us c! nu m i %oi tr!i f!r! mine& : C-i r te iu$esc, )ic- el, #i nu #tiu cum "oi %ute tr!i f!r! tine& 9 r nu des%re st e "or$ & Ciud t cum #ti m c! " s%une lucrul !st B #i %ierduse %utere de m! uimi& : Ce "rei s! f ci 1n %ri"in lui R c-el? m- 1ntre$ t e & : S! f c? : Erei s! "ii s-o "e(i? : Nu& : S- r %ute r n/ , f!r! #tire lui Feli8& : Nu-mi % s! c6tu#i de %uin de Feli8& 3resu%un c! reticen me li s- r %!re nefire sc! unor & 9 , er m curios5 n-o "!(usem dec6t de dou! ori #i do r de l dist n!& 9 r de ce s! ri#ti s! te t #e(i de ce" ce nu %oi "e ? )i se %!re c! st r 1nsemn s! re%et o 2re#e l! m i "ec-e& n %lus, un stfel de 2est im%lic "indec re r!nilor& A "re s!-mi "!d co%ilul su2er iert re din % rte me , i r eu nu er m %re2!tit s! o iert %entru ce tr!d re& : Di ce i- i s%une des%re mine? : Nu m- m 26ndit l st & : F4ite-l %e t t!l t!u de"!r t, R c-elB 9u-te #i /o c!-te cu el, %oi i -i l re"edere, %entru c! n-o s!-l m i "e(i niciod t!&G : Nu tre$uie s! fie # & : Nu e fiic me & E lui Feli8 cum& EI e cel c re o 1n"ele#te se r l culc re, el e cel c re o duce 1n % rc duminic & Nu cred 1n $iolo2ie5 cred 1n o menii c re 1i sunt l!turi& : mi % re r!u, )ic- el& A urm t o t!cere 1ndelun2 t!& Orc-estr c6nt <l c> <ottom& Au(e m stri2!tele de 1nc6nt re le tinerilor din clu$& 9ec den %!trunde %este tot& T t!l meu d!de "in %e ne2ri& : i minte#ti c6nd er m 1n S- n2- i, i r eu m "enit c s! #i te- m 2!sit
2AI

- ANASTASIA -

c6nt6nd l %i n? : mi mintesc& : ) i c6ni? E cl!tin t din c %& : Te- m iu$it c6nd" , m d!u2 t& Nu #tiu de ce 1mi er t6t de 2reu s-o s%un& 3ro$ $il c! se "ede de l o %o#t!& Am 1ntins m6n #i m tins-o5 "e $r ele reci& )- m %lec t s%re e #i m s!rut t-o %e o$r (& n ultim secund!, e #i- 1ntors c %ul #i m- s!rut t %e 2ur!& A fost un moment dulce- m r %entru mine, fost un #oc s! simt lim$ ei 1n 2ur me %entru o cli%! tul$ur!to re& mi mintesc 2ustul ru/ului ei, mirosul % rfumului ei& E fost %rim c re ru%t "r / #i s- 1nde%!rt t& : A/ut!-m! s! st u de% rte de tine& : <ine, m r!s%uns #i tunci c-i r m cre(ut c! %ot s-o f c& : Tre$uie s! m! 1ntorc 1n!untru, 1nc-ei t& 9u%! ce %lec t, m st t f r!, fum6nd o i2 r!& 3 rfumul ei %lutit o "reme 1n erul r!coros l "erii, %oi fost lu t de diere u#o r! "6ntului din New Ror>& * * * Ace st urm s! fie cli% r!($un!rii mele& O delic tes! %e c re e cel m i $ine s-o ser"e#ti rece, du%! cum se s%une5 i r %e me o l!s sem s! se r!ce sc! suficient de mult& O %rote/ sem #i o s l" sem destul, suferisem destul din %ricin indiferenei ei& Acum o s! " d! o nou! f ! lui )ic- el S-erid n& Er m 2 t s! i-o %l!tesc& 3l!nuisem st din cli% 1n c re %!ruse 1n % rt mentul meu din Eill 2e 1n du%!- mi ( cee & C-i r 1n tim% ce 1i m6n26i m co %s #ti m ce "e m de 26nd s! f c& )omentul meu de s tisf cie nu "e s! i$! loc 1n interiorul ei& mi (dro$ise inim , i r tunci c6nd m! %!r!sise 1n Londr fusesem uluit #i nefericit& mi risc sem c rier %entru e #i 1i s l" sem "i de dou! ori& )i- m (is c! nu e8ist! nimic m i m r c res%in2ere #i nimic m i dulce c r!($un re & 9 c! 1n inte "e m "reun moti" s! e(it, cum nu m i er c (ul5 An st si tocm i 1mi lun2 se #o"!i l & Se %ute re(ol" totul fo rte sim%lu #i fo rte frumos7 FA%ro%o, Feli8, m- m culc t cu ne" st t ieri du%!- mi (!& ;i- %l!cut m6nc re ?G )- m 1ntors 1n!untru #i l- m c!ut t cu %ri"ire & Se mi#c %rin s l! cu o 2r ie 2reo ie, i r cum "or$e cu t t!l meu& To t! lume "oi s! "or$e sc! cu t t!l meu& 3urt con"ers ii c un duce c re se 1ntreine cu dmir torii lui, 1m%!rind %odo $e f!r! " lo re #i fiefuri cu cee #i 2r ie& )- m dus l6n2! el #i m- m %ref!cut c! scult con"ers i , fiind desi2ur
2AJ

- COLIN FALCONER -

$ine"enit colo %entru c! er m fiul lui =&<& 9iscui des%re %iee fost urm t! de o con"ers ie $ n l! des%re %etrecere, %oi t t!l meu %lec t, teni lui fiind tr s! de cine" m i im%ort nt& A fost un moment st6n/enitor c6nd eu #i Feli8 nem %omenit sin2uri& El s- uit t 1n /ur, c!ut6nd o sc!% re& : N- m fost %re(ent i cum se cu"ine, m 1nce%ut #i i- m 1ntins m6n & S%re cinste lui, nu mi- str6ns-o& : . ide s! nu ne %ref cem c! "rem s! fim %olitico#i unul cu ltul, f!cut& A# fi %utut s! /oc rolul 2entilomului uluit& Am -ot!r6t s! n-o f c #i i- m ser"ito imedi t& : A e8ist t o "reme c6nd te- m ur6t enorm de mult& : Te 1nele2 %erfect& 9 r e e soi me cum #i e m i $ine %entru noi toi s! 1n2ro%i trecutul, # cum m f!cut-o eu& : E u#or de (is c6nd n- i ce s! 1n2ro%i& Er un om "oluminos, m i 1n lt c mine #i cu o constituie solid!& <l6ndee lui er o ilu(ie& Se "ede 1n oc-ii lui c! "e instinctele unui $!t!u#, de#i %ro$ $il c! nu "e cur /ul s! me r2! %6n! l c %!t& Di cum er r6ndul meu& A#te%t s! d u tot ce %ute m& Dti desi2ur c! nu-l 1ncolisem # de florile m!rului& Er momentul %e c re 1l #te%t m de cinci ni& 9 c! "e m dre%t te 1n %ri"in lui, cee ce urm s!-i s%un "e s! distru2! ce st! c!s!torie& An st si "e s! fie runc t! din nou 1n str d! #i d tori ei c!tre mine "e s! fie %l!tit!& Feli8 #te%t t, m #te%t t #i eu, i r momentul trecut& N- m %utut s-o f c& n cele din urm!, el s- scu( t #i %lec t& L!s sem s!-mi sc %e oc (i , d c! %o te fi numit! # & Er m ner!($un t, d r er m u#ur t #i "e m o %!rere m i $un! des%re mine dec6t "usesem de ce" "reme 1nco ce& C6nd f!cusem dr 2oste cu An st si , nu fusese un ct de r!($un re, de#i 1ncerc sem s! m! con"in2 de contr riu& Er "or$ do r de iu$ire #i de dorin!, # cum fusese 1ntotde un , #i nimic nu "e s! sc-im$e st & Am (6m$it #i mi- m 2olit % - rul, simindu-m! ciud t de meit& Nu %ute m s-o r!nesc, orice # fi f!cut, tot # cum nu %ute m s!-mi ru% m6n dre %t! cu dinii& 9u%! cum s%une mereu t t!l meu, er m %re mo le c s! fiu un mem$ru l f miliei S-erid n #i 1nc! m! m i m6ndresc cu cest re(um t l c r cterului meu& * * * 9ou! (ile m i t6r(iu, <e rd #i- f!cut simit! %re(en & Am u(it o $!t ie 1n u# % rt mentului meu #i m desc-is cre(6nd c! e An st si & n loc de st , m "!(ut un - id m c 1ntr-un costum 1nc-is l culo re& )- 1m%ins 1n %oi 1n c mer! #i 1nc-is u# 1n urm lui& : )ic- el S-erid n?
2AK

- ANASTASIA -

Er m s%eri t de mo rte, recunosc, d r m f!cut tot ce- m %utut s! % r un om c re #tie s!-#i %o rte de 2ri/!& : Cine-l c ut!? 3ref!c!tori n- %!c!lit %e nimeni, cu t6t m i %uin %e - id m c, c re #ti 1ntr- de"!r cum s!-#i %o rte de 2ri/!& )- 1m%ins %e un sc un& : St i /os #i scult!B #uier t el& A# c! m st t #i m scult t, de % rc! # fi "ut de les& )us firul meu $!2 t m6n 1n - in! #i m cre(ut %entru o cli%! c! o s! sco t! un %istol #i o s! m! 1m%u#te& 9 r 1n m6n lui dre %t! %!rut un %lic m ro, %lin %6n! l refu(& : 4ite, !st e %entru tine, (is sim%lu& : Ce e 1n!untru? : Cel m i u#or c6#ti2 din "i t , mice& St!te %lec t c-i r de su%r me , cu un %icior %us %e sc un 1ntre %icio rele mele5 res%ir i lui mirose usturoiul %e c re-l m6nc se l %r6n(& : 9 r %entru ce sunt $ nii !#ti ? : Cred c! #tii& Am 1ncerc t s!-i d u %licul 1n %oi, d r n- "rut s!-l i & 3!re o$osit #i de( m!2it& : A (is el c! s- r %ute s! f ci %e ne$unul& : C re el? : Dtim m6ndoi des%re cine e "or$ & : Nu %ot fi cum%!r t& Nu m! #te%t m s! m! lo"e sc!, nu f!r! un o rec re %re m$ul, cee ce r t! c6t de n i" er m& Oricum n- # %re fi "ut ce s! f c 1n %ri"in st & )i- m d t se m m i t6r(iu c! n- "ut inteni s! m! r!ne sc! %re t re, ltfel mi- r fi s% rt n sul s u dinii& )i- tr s do r un %umn 1n o$r (, runc6ndu-mi c %ul %e s% te #i f!c6ndu-m! s! c d de %e sc un& Am teri( t cu to t! 2reut te %e %ode #i m r!m s colo, -ol$6ndu-m! uluit l t " n& . id m cul s- %lec t de su%r me , cu o e8%resie %e f ! c re s%une c! se distr se m i mult c mine& : Fii de#te%tB s%us& Scute#te-te de suferin!& I $ nii #i fu2i& 9 c! m i %ro"oci nec (uri, o s-o %!e#ti m i r!uB Ai 1neles? Nici nu %ute s! fie m i cl r de- t6t& S- ridic t 1n %icio re, runc t %licul s%re mine #i %lec t& Er m con"ins c! 1mi fr ctur se %ometele& )! dure 1n2ro(itor c %ul #i, c6nd m- m ridic t 1n cele din urm! 1n c %ul o selor, m cre(ut c! o s! "!rs& 9o r 9umne(eu #tie de ce n- m lu t $ nii #i n- m inut cont de mes /ul c re 1l 1nsoe & 9e ce m cre(ut c! %ot s! c6#ti2? 4neori e $ine s! fii %uin 1nc!%!6n t, d r cum nu er c (ul& A trecut ce" tim% %6n! c6nd m %utut s! m! ridic 1n %icio re #i, c6nd m ins%ect t stric!ciunile 1n o2lind de l $ ie, m desco%erit c! o % rte feei mele
2CM

- COLIN FALCONER -

er m re c6t un $ost n, i r oc-iul st6n2 er umfl t& Ti%ul f!cuse st do r cu un %umn& Im 2in i-"! cum r fi fost d c! r fi "rut 1ntr- de"!r s! m! $ t! m!r& Am lu t ni#te 2-e !, m 1nf!#ur t-o 1ntr-o c6r%! #i m- m 1ntins %e c n %e & )odul %erfect de -i %etrece o du%!- mi (! c ld! de s6m$!t! 1n New Ror>, "entil torul mer26nd de (or %e m s!, o diere de "6nt mi#c6nd u#or %erdelele #i c %ul %uls6ndu-mi de durere de % rc! cine" 1mi 2!ure cr niul cu $ur2-iul& )- m uit t l un %etic de cer l$ stru #i m- m 1ntre$ t ce s! f c& ntre 2 me fiin! se r!("r!te 1m%otri" ideii de renun & <e rd f!cuse %rim mi#c re5 cum er r6ndul meu& * * * Fiec re or # m re re o inim! c re 1i d! "i ! #i tem%er ment& Fusesem l Rom #i "!(usem credincio#ii um%l6nd 1ntr-o duminic! 3i (( S n 3ietro c s!-l 2lorifice %e 3 %!5 Londr re Tr f l2 r SXu re, unde $rit nicii duc om 2ii reli2iei #i trecutului lor 2lorios construind monumente din %i tr! #i din m rmur!5 inim New Ror>-ului e , ll Street #i, 1n nii S2M, ici #i- u cre t meric nii (eul, Atot%uternicul 9ol r& Numele de , ll Street "ine de l (idul %e c re unul din 2u"ern torii or #ului, 3eter Stu*"es nt, l- ridic t %e un din %otecile cunoscute su$ numele de <ro dw * c s! 1m%iedice "itele s! tre c! %e colo& E lun2 do r c6t # se c" rt le #i se termin! l m lul r6ului .udson, l cel!l lt c %!t fl6ndu-se turl $isericii Trinit* #i c stelele din $eton %e c re $ nc-erii #i o menii de f ceri le ridic ser! 1n cinste lor& E scurt, 1n2ust #i 1ntunec t5 # er #i tunci& So rele 1nc!l(e#te unele %oriuni de trotu r m i %uin de dou!(eci #i % tru de ore 1n fiec re n& Numele str!(ilor din /urul lui sunt sin2urele indicii le trecutului cestei (one7 ) iden L ne, Old Sli%, Li$ert* Street& Aici se inuser! licit ii de scl "i 1n secolul l WEIII-le , ne2rii "6nd du$io s ono re de fi fost %rimele m!rfuri comerci li( te& Tot ici de%us @eor2e , s-in2ton /ur!m6ntul c %rimul %re#edinte l !rii 1n LIJK& n LK2K, str d de"enise un circ, %i de ciuni er cel m i im%ort nt lucru din New Ror>, cel m i m re s%ect col din lume& Er (2omoto s! c un t6r2& Er %lin! %6n! l refu( de o meni7 t!ietori de lemne din )ont n , "!c ri din Te8 s, ne2ustori din )ilw u>ee, 2os%odine din 3enns*l" ni 5 "eniser! cu uto$u(ul s u cu metroul, i r unii f!cuser! c-i r %o% s %este no %te 1n cimitirul $isericii Trinit*& Eeniser! din to te colurile Americii s! c6#ti2e $ ni u#or #i s! c %ete #i ei o $uc t! din ce m i m re %i ! 1n cre#tere din istorie& 3este tot, o menii "or$e u cu 1nsufleire de lucruri si2ure #i de noi ciuni c re er u %e %unctul de cre#te enorm& Toi "oi u s!-#i in"este sc! economiile de-o "i ! 1n OE : Orice Eec-itur!& Toi "oi u s! fie cine" #i do r %e , ll Street "e u s! se 1m%line sc! "isurile lor&
2CL

- ANASTASIA -

Funcion rii, steno2r fele, $ nc-erii #i 2enii de sc-im$ 1#i f!ce u loc cu co tele %rin mulime& 4n #ir de curieri 1n int u 1ncet, c un # r%e ne2ru, un l n um n de dou!(eci de $!r$ i, fiec re "6nd 1n m6n! o cutie de met l %lin! cu titluri de " lo re #i fiind 1nsoii de % (nici 1n rm i& 3e de su%r ( r"ei mulimii se u(e u (2omotele sfredelelor de %e un nou # ntier de construcii, stri2!tele "6n(!torilor m$ul ni c re "inde u cren"ur#ti #i $!uturi r!corito re, le "6n(!torilor de (i re c re "inde u (i rul /imes, cl 8o nele m #inilor #i le c mio nelor, sirenele " %o relor c re trece u 1n sus #i-n /os %e E st Ri"er& 4n %rofet utonumit, 1nf!#ur t 1n ste 2ul Americii, le ine o menilor %redici de %e un %odium fl t %e trotu r, "or$indu-le de Sodom #i @omor #i de sf6r#itul lumii, 1n tim% ce un sunet de or2! "ene dins%re u#ile desc-ise le $isericii Trinit* de l cel!l lt c %!t l str!(ii& Interes nt& Er m ri, 0 se%tem$rie, i r meteorolo2ii %romite u s! fie ce m i c ld! (i nului5 mercurul termometrului "e s! tin2! cur6nd trei(eci #i cinci de 2r de Celsius& L %r6n(, c6nd m /uns %e , ll Street, er 1n!$u#itor de c ld& )i- m simit c!m # ud! de tr ns%ir ie l s% te& )- m uit t %e fi#ier5 de d t st , %i de ciuni nu m i er %e %rim % 2in! (i relor& <urs din , ll Street fusese 1nc-is! cu oc (i +ilei )uncii #i fusese 1nlocuit! 1n (i re de (e%elinul @r f, c re termin se de f!cut 1ncon/urul lumii #i se 1ntorce 1n @erm ni de l L >ewood& Am cum%!r t (i rul /imes. 4n economist %e nume < $son %re(isese o sc!dere de # i(eci %6n! l o%t(eci de %uncte indicelui 9ow =ones& +i rele 1l nume u de/ F3rofetul 3ierderiiG& F3rofetul 3ierderiiGB 4neori, %rofesi me m! f!ce de ru#ine& Am lu t %r6n(ul 1m%reun! cu t t!l meu 1n clu$ul $ursei de " lori, o s l! de mese %ri" t!, m re #i 1nc6nt!to re, fl t! l et /ul # %te l cl!dirii& C s! fii mem$ru l cestui clu$, er o$li2 toriu s! deii un loc l $urs!, # c! se %resu%une c! mesenii er u 2entilomi& Cu cinci ni 1n urm!, t t!l meu %l!tise o sut! cinci(eci de mii de dol ri %entru locul lui, i r de tunci t 8ele de 1nscriere crescuser! t6t de mult, 1nc6t cum consider c! sum d t! de el fusese un c-ili%ir& Am m6nc t miel cu lune Cuss*, inim! cu sos ol nde( #i m $!ut o sticl! de <ollin2er& ) i $ine dec6t o$i#nuit me c rne s!r t! de "it! cu sec r! de l m 2 (inul e"reiesc de delic tese din col& )- m 1nt6lnit cu el c s! d u din nou loi lit te f mili l! 1n sc-im$ul unor inform ii des%re 3eter <e rd& n tim% ce "or$e m, el $!te d r $ n cu de2etele 1n m s!, semn c! er 2it t& Ast m- sur%rins& Nu-i st!te 1n fire s!-#i de %e f ! sentimentele& : =oci un /oc murd r, m6r6it el& )! f!ce s! r6d&
2C2

- COLIN FALCONER -

: 3resu%un c! tu n- i /uc t niciod t! murd r& : Nu e cel #i lucru, r!s%uns, f!r! s! e8%lice 1n ce const diferen & S- uit t din nou l f me & : Ce- i %!it? : )- m $!tut 1ntr-un $ r, m r!s%uns& Ar tre$ui s!-l "e(i %e cel!l lt ti%& 9 , r tre$ui s!-l "e(i& N- re nici o (26rietur!& : Ai fost l doctor? : N- m nimic& : A# "rei s!-i %etreci restul "ieii? <!t6ndu-te %rin $ ruri? : Ai 2!sit ce te- m ru2 t? Tocm i 1nce%use s!-#i intre 1n ritm, s!-mi in! o nou! %redic!, #i nu-i %l!ce s! fie 1ntreru%t& 9 r cred c! #ti c! nu "e s! folose sc! l nimic& S- 1ncrunt t #i 1nce%ut s! "or$e sc! cu "oce sc!(ut!7 : l c-e m! @oldfinc-, Leon rd @oldfinc-, re trei(eci #i o%t de ni, e c!s!torit #i re dou! fiice, un de dois%re(ece ni #i lt de (ece ni& 3e soi lui o c-e m! ) r2 ret& S- n!scut 1n Cro*don 1n Londr 1n LJKL& A 1nce%ut s! lucre(e l < nc An2liei du%! ce termin t #co l de 2r m tic! @uilford 1n LKMK #i, c6nd <e rd fost numit directorul $!ncii 1n LK2H, de"enit sistentul lui %erson l& C6nd <e rd %!r!sit An2li nul trecut, @oldfinc- l- 1nsoit l New Ror> #i l/ut t s! 1nfiine(e un $irou %e N ss u #i s! "6nd! o$li2 iuni #i titluri de " lo re& Lucrurile ste nu sunt 2reu de fl t& Cee ce nu se %re #tie e c!, de c6nd "enit 1n New Ror>, 1nce%ut s! cum%ere %rostitu te minore5 cred c! unele fete u 1n /ur de uns%re(ece-dois%re(ece ni& : 9umne(euleB 9e unde #tii c-estiile ste ? : E tre $ me s! #tiu tot ce se 1nt6m%l! %e , ll Street& : 9 r de unde le fli? : Nu-mi de("!lui inform torii& Tu 1i de("!lui %e- i t!i? : Se %resu%une c! e#ti 2ent de sc-im$, nu %oliie secret!& : )- i ru2 t s!-i f c rost de inform ii5 st 1nse mn! c! er i destul de si2ur c! o s! le o$in& Nu cred c! r tre$ui s!-mi f ci mor l!& Am l!s t-o $ lt!& Er m #oc t, t6t tot& : <e rd #tie des%re st ? : Nu #tiu& 9 c! #tie, e un %rost5 nici un om nu e de ne1nlocuit& : 9 r, d c! tu i %utut o$ine 2enul !st de inform ii, 1nse mn! c! #i el %o te& : 4ite cum funcione (! tre $ & E8ist! o numit! %erso n! %e , ll Street c re furni(e (! ser"icii s%eci li( te clienilor im%ort ni& 3rostitu te s u %rostitu i, coc in!, $!uturi lcoolice, fete, $!iei& C6#ti2! o 2r!m d! de $ ni din st & ) i c6#ti2! o 2r!m d! de $ ni #i de l mine& A# c!, din c6nd 1n c6nd, o$in f "oruri de l el& C st , de e8em%lu& : C6#ti2! $ ni de l tine?
2C0

- ANASTASIA -

)- %ri"it cu de(2ust c6nd #i- d t se m l ce m! 26nde m& : )! si2ur c! nimeni din $iroul meu nu f ce ce" ce r tre$ui s! #tiu, st e tot& Sunt un om %rudent& <e rd nu e destul de %rudent& Acum 1nele2e m de ce er t6t de 2it t& nc!lc un fel de cod l 2entilomilor de %e , ll Street, de("!luind lucruri secrete unui (i rist5 er #i m i r!u c! (i ristul res%ecti" er fiul lui& : Cum 1l 2!sesc? El #i- umfl t o$r /ii& Nu-l m i "!(usem niciod t! %e t t!l meu su%!r t& : Di d c! nu o$ii ce "rei? O s!-i distru2i omului !st "i ? : Nu-i st! 1n fire s! i un t c de con#tiin!& : Nu-mi % s! de @oldfinc-& Ere u s! #tiu ce fel de fiu m crescut& N- m (is nimic& A oft t& : E un -otel 1n Lower E st Side, %e Clinton& Se nume#te 4nion& Nu #tiu c6nd se duce colo s u c6t de des& E tot ce %ot s!-i s%un& Nici m!c r nu #tiu de ce m f!cut st 5 2enul !st de inform ii " lore (! m i mult dec6t m!r6tul t!u de s l riu %e un n 1ntre2& : )ulumesc, m f!cut, cu"6ntul r!m6n6ndu-mi 1n 26t& S- (is #i cu m6ndri me & Am s%us c! n- m ne"oie de el, m- m d t %este c % s!-i "6r inde%enden me su$ n s, d r #ti c! m i cur6nd s u m i t6r(iu m! "oi 1nto rce ici cer#ind f "oruri& <lestem tul !st de or #B : 9eci ce i de 26nd s! f ci? : O s!-l str6n2 cu u# #i o s! "!d ce-o s! scot de l el, m r!s%uns& T t!l meu (6m$it triumf!tor& : E ciud t& 9u%! cum $ine #tii, 1n toi ce#ti ni n- m fost de cord cu %rofesi t , d r mi- m (is7 FAre m6ndri lui #i 1nce rc! s! f c! lucrurile # cum "re el&G Am res%ect t st & 9 r s! #tii c! nu e#ti fo rte diferit de mine& : Eu nu c ut dec6t de"!rul& : Nu e8ist! # ce" & Di- scos ce sul din $u(un r& : Ei, st e& Am $ ni de f!cut& Tu tre$uie s! s l"e(i lume de di "ol& )- condus l sc!ri, in6ndu-m! u#or de cot cu dou! de2ete& S- %lec t s%re mine& : Ai cur /& = mes r %ute 1n"! mult de l tine& A (6m$it c6nd mi- "!(ut e8%resi uluit! de %e f ! #i s- 1ntors l tre $!, trec6nd r %id 1n re"ist! t $elele 1n inte de se 1nto rce l %i de ciuni %entru ultim or! 1n inte de 1nc-idere& * * * 4nion nu er 2enul de -otel c re s! concure(e cu Rit( s u cu , ldorf-Astori & Er o cl!dire de # se et /e din 2resie, 1n2-esuit! 1ntre $locurile de locuine
2CA

- COLIN FALCONER -

muncitore#ti din Lower E st Side& Str!(ile din f ! er u %line de it lieni #i de %olone(i, i r -otelul er frec"ent t de m rin ri #i de s!r!ntoci c re "ene u 1n or # cu ultimii lor $ ni c s! c ute de lucru& Di m i er frec"ent t de %rostitu te, desi2ur, c re 1nc-iri u colo c mere cu or & 3ro%riet rul : nu i- m reinut niciod t! numele : er un %olone( sl!$!no2, c re mirose tr ns%ir ie st!tut! #i c re "e ni#te oc-i c de ne"!stuic!& L- m lu t deo% rte #i i- m s%us ce "oi m5 de#i nu cred c! "e ce" de o$iect t din %rinci%iu, er 1n2ri/or t c! re%ut i -otelului r "e de suferit& Clienii lui folose u locul !st %entru c! %ute u f ce tot ce "oi u f!r! s! i$! %ro$leme, i r cee ce su2er m eu er tocm i o %ro$lem!& )i- su2er t o cifr! c re l- r %ute com%ens %entru % 2u$ele %e c re le- r %ute suferi re%ut i lui #i, de#i l- m f!cut s! reduc! /um!t te din sum!, tot er m i m re dec6t 1mi %ute m %ermite eu5 #i m i "e m de %l!tit #i foto2r ful& Am s%er t c! "e s! merite efortul& * * * N- fost unul din cele m i m6ndre momente din "i me & Am fl t de l %rietenul meu, %ro%riet rul, num!rul c merei #i or c6nd @oldfinc- "e s! o folose sc!& Am n2 / t un foto2r f c re lucr se %entru (i rul Hearst #i er o$i#nuit cu 2enul !st de %6nd!& Numele lui er =imm* Collins, un fum!tor 1nr!it, cu un u#or ccent irl nde( #i un (6m$et r!ut!cios %e f !, c re er 1nc6nt t %6n! l s dism de munc lui& Str!(ile din Lower E st Side er u l fel de fier$ini #i de li%icio se c o s un!& Ne- m d t /os din t 8i #i m intr t 1n -otel& Fo ierul er 1ntunec t c o %e#ter!& 3ro%riet rul #i- f!cut % rii t6r#6indu-#i %icio rele, mi- d t un #%er clu, %oi intr t din nou 1ntr-un $irou mic din s% tele $iroului de rece%ii #i 1ncui t u# & Am urc t l et /ul trei& Co"orul de %e sc!ri er u( t #i nefi8 t, i r t %etul de %e %erei t6rn 1n f6#ii c o %iele /u%uit!& )irose ume(e l!, o com$in ie 1ntre muce2 i #i %ro stele inst l ii s nit re din New Ror>& Am u(it i%ete 1ntr-un din c mere5 n- m fl t niciod t! d c! er u %ref!cute s u de"!r te& @oldfinc- er 1n c mer 0MJ& )i- m li%it urec-e de u#! #i m scult t& Aciune 1nce%use de/ & I- m f!cut semn din c % lui Collins, m res%ir t d6nc, m $!2 t c-ei 1n $ro sc! #i m desc-is u# & A%oi m- m d t l o % rte& Am u(it o f t! i%6nd #i m "!(ut lumin de l $lit( c6nd Collins f!cut foto2r fiile& 9u%! ce termin t, fu2it f r! %e coridor f!r! s! s%un! nimic& Am st t o cli%! s! m! c lme(, %oi m intr t #i m 1nc-is u# & Femeile r t! su%er$ 1n len/eri lor intim!, cel %uin st e %!rere me & n sc-im$, $!r$ ii r t! ridicol& C6t des%re fetele l fel de tinere c cee c re er 1n c mer lui @oldfinc-N ei $ine, de dr 2ul sufletului meu, m %refer t s! m! uit 1n lt! % rte&
2CC

- ANASTASIA -

Nu #tiu ce f!ce u c6nd Collins f!cut foto2r fiile #i nici nu "re u s! flu& @oldfinc- er 1n len/eri lui de cor% : "est!, % nt loni scuri de culo re l$!, #osete #i / rtiere : #i $6/$6i de (or %e %ode , c!ut6ndu-#i % nt lonii& F t cu c re er r!t c #i cum %uin 1i %!s : st!te 1n % t 1n c %ul o selor, "6nd %e e do r o "est! l$! #i o e8%resie %lictisit! %e f !, de % rc! i s- r fi 1nt6m%l t st tot tim%ul& Er tim%ul s! trec l t c& Am c!ut t cu %ri"ire ce" %e c re s! m! #e(& C mer "e un % t cu ce r# furi murd re, un dul % "ec-i cu o u#! c!(ut!, o %erde 1m%uit! 1n s% tele c!rei er sc r de incendiu #i un sin2ur sc un, %e c re @oldfinc- 1#i runc se restul de - ine& Le- m runc t %e /os #i m- m #e( t& : Cine n i$ e#ti? stri2 t, cu un %uternic ccent $rit nic& : Nu conte (! cine sunt& )- m uit t l f t!& )estec 2um!5 %!re 2enul c re mestec! tot tim%ul 2um!& Nu %ute s! i$! m i mult de dois%re(ece ni5 n- "e s6ni, er sl!$!no 2! #i 1ns%!im6nt!to re& 9 r %edofili nu er un lucru neo$i#nuit %e "reme i 5 l fel c (i& @oldfinc- 1#i %usese % nt lonii %e el5 nu, 2re#ise %iciorul& A 1nce%ut s! o%!ie %rin c mer!, 1ncerc6nd s! se 1m$r ce cum tre$uie& 4n $!r$ t f!r! % nt loni e un $!r$ t f!r! demnit te& Nu e 1n m!sur! s! ne2ocie(e& : Erei c lo2odnic dumit le s! siste l con"ers i no str!, domnule @oldfinc-? l- m 1ntre$ t eu& : 9e unde n i$ #tii cine sunt? Cel %uin se %rice%e s! f c! %e omul sc nd li( t& Er 1n lt, nu r!t deloc c un nim l de %r d! cu %!rul r r #i c st niu ro#c t #i cu must de cee #i culo re& A"e o constituie solid!, i r cor%ul 1i er co%erit cu un fel de %uf ro#i tic c re mie %erson l mi se %!re de(2ust!tor, 1mi minte %re mult de morco"i& L trei 1ncerc re, @oldfinc- reu#it s!-#i %un! % nt lonii& S- uit t ur6t l mine, #o"!ind 1ntre -#i c!ut c!m # #i m! 1nfrunt & : Eu m foto2r fiile, dumne t i o soie #i dou! fiice& 9 c! le %ui %e to te l un loc, o s! fie o com$in ie e8%lo(i"!& Nu "rei s! discut!m cum s! f cem s! nu se 1nt6lne sc!? #i 2!sise c!m # %e %ode #i cum o ine cocolo# 1n m6n dre %t!& Ce l lt! m6n! se 1ncle#t #i se descle#t %e l6n2! cor%ul lui& Se 26nde s! folose sc! "iolen c s! i s! din situ i st & : 9 c! mi se 1nt6m%l! ce" , foto2r fiile "or fi %u$lic te #i distri$uite tuturor (i relor din or #& Defului dumit le, domnul <e rd, n-o s!-i %l c! %re mult lucrul !st & A# c! s! nici nu te 26nde#ti& 3r!$u#ire lui fost %e c6t de $rusc! %e t6t de dr m tic!& Au 1nce%ut s!-i tremure m6inile #i i- %ic t f & A c!(ut 1n 2enunc-i #i #i- 1n2ro% t f 1n
2CH

- COLIN FALCONER -

c!m #!& : O, 9o mneB 9o mne, 9o mne, 9o mneB <!r$ ii l 2!sesc deseori %e 9umne(eu 1n stfel de momente& )- m uit t l f t!& Nu d!de semne c! r fi 1nduio# t! de ce se %etrece & @oldfinc- "e f ud! #i se ser"e de c!m #! c s! se #te r2!& : Dti m eu c! o s! se 1nt6m%le st , murmur t el& : Erei c f t s! fie %re(ent!? : E 1n ordine, nu "or$e#te en2le( , r!s%uns& 3ri"irile no stre s- u 1nt6lnit5 nimeni nu s- m i uit t "reod t! l mine cu t6t ur!& Eoi s! m! omo re, nu 1nc!%e nici o 1ndoi l! 1n %ri"in st & )- m %lec t 1n f ! #i mi- m s%ri/init co tele %e 2enunc-i& : Am ne"oie de /utorul dumit le, domnule @oldfinc-, m %us eu %unctul %e i& 9 c! m! /ui, o s! "edem cum %utem f ce s! dis% r! to te ste & ANASTASIA 3rim d t! c6nd m- m dus l % rt mentul lui )ic- el din @reenwic- Eill 2e nu u fost f!cute nici un fel de %romisiuni& )i- m (is c! n-o s! m! m i duc dou o r!& A# %refer s! m! %ede%sesc de un sin2ur! dec6t s!-i r!nesc %e R c-el #i %e Feli8& 9 r n- m %utut st de% rte& Cred c! er m c lcoolicii c re se duc #i se r!s%l!tesc cu un % - r de $!utur! du%! ni de $inere& Acel moment de sl!$iciune ru%t (!2 (ul nilor de ne2 re& 9u%! cee , nu mm m i %utut 26ndi dec6t l el& Nu er 2reu s! ne r n/!m 1nt6lnirile& Eu "e m de/ o "i ! secret!& Acumul sem ni de e8%erien! 1n domeniul 1n#el!ciunii, %etrec6nd ore 1ntre2i 1n fiec re (i 1n % rt mentul de l , ldorf-Astori unde femeile f!ce u $ ni din tr n( cii cu ciuni, c6nd Feli8 #i do mn Rif>in crede u c! sunt l <loomin2d le, l o e8%o(iie de rt! s u l "reo ciune de c rit te& S! m! duc 1n @reenwic- Eill 2e 1n loc de un -otel ele2 nt de %e Fift- A"enue er sim%lu7 1i d!de m #oferului de t 8i instruciuni diferite& Nu intenion sem s!-mi c lc din nou m6ndri 1n %icio re %entru el, d r n- m "ut ce-i f ce& mi mintesc c! m urc t s%re % rt mentul lui cu un lift c re sc6r6i , c! m mers %e un coridor sinistru #i c! m $!tut 1ncet 1n u#!, simindum! c o %rostitu t! scum%!& Er m din nou o d ns to re 1n clu$uri de no %te& El desc-is u# #i (6m$it& : Dti m c! "ei "eni, (is sim%lu& * * * n ciud 1m%otri"irii mele, fusese lu t! o deci(ie, fusese 1n"ins un o$st col& 3resu%un c! # fi %utut s!-l %!r!sesc demult %e Feli8& A"e m destui $ ni d c! "oi m s! fiu inde%endent!& A# fi %utut tr!i # cum m! o$i#nuisem s! tr!iesc& 9 r
2CI

- ANASTASIA -

nu des%re st er "or$ & Feli8 fusese $un cu mine& n %lus, m i er R c-el5 nu er un $ 2 / %e c re s!-l t6r!sc du%! mine oriunde m! -ot!r m eu s! m! duc& Am st t 1n % tul lui )ic- el 1n tim% ce du%!- mi ( se scur2e 1ncet& )i- m %lim$ t m6n %e mu#c-ii t ri de %e %ie%tul lui& A"e un cor% t6t de diferit de tru%ul l$ c m rmur l lui Feli8& Eu #i )ic- el ne %otri"e m %erfect, c %iesele unui /oc de %u((le& At6t do r c! im 2ine nu "e $solut nici un sens& : Ast o s! fie tot? #o%tit el& Nu i- m r!s%uns, %entru c! nu #ti m ce s!-i s%un& : Nu-i %ot oferi cee ce "rei, mi- m!rturisit& : Ce nume? : A% rt mentul de %e Fift- A"enue, utomo$ilul .is% no-Sui( , %rocesul din . no"r & S- 1ntors %e s% te #i 1nc-is oc-ii c s! nu fie ne"oit s! se uite 1n oc-ii mei& : N- fost de /uns 1n Londr & 9e ce e de /uns 1n New Ror>? : O s! continuu s! "in ici t6t tim% c6t tu "ei continu s!-mi desc-i(i u# & Nu-i %ot %romite m i mult de- t6t& Di st er situ i & Fo me #i %otolire fo mei, nimic ltce" & Er dr 2oste f!r! consecine #i du%! cee nu "e m ce s! ne s%unem& 9 c! st er de"!r t An st si , mi- r fi m i $ine f!r! e & i 1n#el sem %e m$ii $!r$ i din "i me , unul cu cel!l lt& ) i cont u moti"ele mele? F %tul c!-l $ ndon sem %e )ic- el er o re m i r!u dec6t c!-mi tr!d sem soul? 3!c tul e %!c t& n#el sem m i 1nt6i 1ncredere t t!lui co%ilului meu, %oi %e ce soului meu& Dti m c! nu %ot tr!i 1n felul !st & Ar fi fost m i sim%lu d c! er m ce An st sie, mic %rines! r!sf! t! c!rei nu-i %!s de nimeni 1n f r! de e 1ns!#i& 9 r e nu tr!ise %e str d! #i nu fusese co"6r#it! de uluito re $un!t te unor $!r$ i c )ic- el #i c Feli8& C!ci Feli8 er $un5 %o te c! er o$sed t de sine, d r er 1ntotde un credincios #i nu m! co%le#ise dec6t cu lucruri $une& * * * Acum 1l urm!resc cu #i m i mult! tenie s! "!d d c! sus%ecte (! ce" & 3o te c! 1nsu#i f %tul c!-l urm!resc o s! m! de de 2ol& Nu-mi m i % s! deloc de el5 se r , c6nd se 1nto rce c s! du%! o (i lun2! l ser"iciu, %rimul lucru %e c re 1l f ce e s! se duc! 1n c mer lui R c-el #i s-o s!rute $l6nd %e frunte 1n tim% ce e do rme& i tr 2e cu"ertur %6n! su$ $!r$ie, un 2est m i mult fectuos dec6t neces r& A%oi se duce s! m!n6nce sin2ur 1n s l de mese, s! cite sc! (i rele #i s! $e un % - r cu "in ro#u& Eu scult "reme l r dio s u r!sfoiesc ne tent! o re"ist! de mod! 1n tim% ce el st! l fere str! %e un sc un "ec-i din %iele cu s%!t r 1n form! de ri%!, cu un
2CJ

- COLIN FALCONER -

% - r 1n m6n!, citind tent Eall (treet <ournal. n inte de )ic- el, nu-i d!de m nici ce m i mic! tenie, d r cum m! sur%rinde %ri"indu-l #i se 1ntre $! ce 1nse mn! ceste %ri"iri le mele, 1n tim% ce eu m! 1ntre$ ce 1nse mn! le lui& n fiec re se r! l or (ece, st u l m s de to let! #i 1l studie( c6nd iese din $ ie 1ntr-un - l t din m!t se, cu %!rul frumos %ie%t!n t& A#te%t %6n! stin2e lumin de no %te 1n inte de m! $!2 l6n2! el 1n cel edificiu m si" #i rece c re domin! dormitorul nostru& )i-e sil! s!-i simt m6n %e um!rul meu& 9 r nu cred c! #tie& ntr-o du%!- mi (!, )ic- el mi- f!cut o "6n!t ie 1n focul % siunii, d r mic % t! de %e 26tul meu trecut neo$ser" t! d torit! e# rfelor %e c re le %ort c-i r #i 1n cele m i c!lduro se (ile& Nu cred c! o$ser" t culo re tr nd firie %e c re dr 2oste o d! %ielii unei femei, de#i %6n! #i Sofi f!cut o rem rc! 1n sensul !st #i cum cred c! sus%ecte (! ce" 5 d r nu cred c! el #tie, 1n ciud f %tului c! mi-e din ce 1n ce m i sil! de tin2ere lui, lucru %e c re m 1ncerc t s!-l scund& N- m fost niciod t! fo rte %ro%i i din %unct de "edere fi(ic #i %o te c! se 26nde#te mult l st & Nu, nu cred c! #tie& 9 r nu %ot fi si2ur!& MICHAEL ntr-o dimine !, c m l o s!%t!m6n! du%! ce eu #i Collins m f!cut cele foto2r fii 1n -otelul 4nion, m %rimit un telefon de l @oldfinc-5 "oi s! discut!m& Am st $ilit s! ne 1nt6lnim dou (i, l o c fene din Eill 2e& C6nd m %us rece%torul 1n furc!, inim 1mi $!te t6t de t re, 1nc6t %ro %e c!-mi s%!r2e %ie%tul& Dti m c re sunt riscurile& 9 r er m 1nc!%!6n t& Nu "oi m s! renun& El fost $ucuros s! se 1nt6lne sc! cu mine 1n Eill 2e %entru c! 1i er te m! s! fim "!(ui 1m%reun!& Ironic, %entru c! ie#e 1n e"iden! 1n mi/locul clienilor o$i#nuii i c fenelei c un %udel 1ntr-o ferm! de %orci& 3e "reme i , @reenwicEill 2e er de% rte de , ll Street, %o te c! nu din %unct de "edere 2eo2r fic, d r din %unct de "edere soci l r fi %utut l fel de $ine s! fie or #ul 3 ris& 3e tunci er <oemi , %lin! de d d i#ti, de comuni#ti #i de li locuitori m!r2in #i, de rti#ti, de scriitori #i de intelectu li5 un lt nume d t o menilor c!ror le %l ce s! $e c fe #i s! "or$e sc! mult, d r c re nu u o slu/$! %ro%riu-(is!& @oldfinc- #if!cut % rii %urt6nd %!l!rie #i % %ion, %re2!tit %entru o (i 1n s% tele $iroului lui de %e , ll Street& Er timid #i nesi2ur, c un %reot 1ntr-o c6rcium!& Cel m i %rost funcion r escroc %e c re 1l 1nt6lnisem "reod t!, #i 1nt6lnisem destui, m /orit te %rieteni de- i t t!lui meu& Ne- m #e( t l o m s! 1ntr-un col #i m trecut direct l f ceri& : Nu cred c! %ot s! f c cee ce-mi ceri, 1nce%ut& Am com nd t c fe , m- m re(em t de s%!t rul sc unului #i n- m (is nimic, o str t 2em! %e c re o 1n"! sem de l t t!l meu c6nd o menii 1ncerc u s!-i (!d!rnice sc! %l nurile&
2CK

- ANASTASIA -

: Nu 1nele2i ce risc 1mi sum d c! m! -ot!r!sc s! te /ut, d!u2 t& Am $!2 t m6n 1n $u(un rul - inei #i m runc t trei foto2r fii l$-ne2ru %e m s!& Le- recunoscut imedi t #i le- 1n-! t de % rc! r fi fost c-iloii lui& : 3entru numele lui 9umne(euB mi- #uier t el %rintre dini& : Nu 1nele2i ce risc 1i sumi d c! nu m! /ui& F lui er %lin! de $ro$o ne de sudo re, c un lu t c re tr ns%ir!& Se "ede de l o %o#t! c! 1i er fric!& : Tot nu #tiu cum te c-e m!, m i (is& : Smit-& =o-n Smit-& : 9 c! te /ut, "re u ne2 ti"ele& : O s! f ci cum 1i s%un eu #i o s! %rime#ti ne2 ti"ele c6nd "re u eu& )- m sur%rins %e mine 1nsumi& C-i r m! %rice%e m l st & @oldfinc- #imu#c t $u( t6t de t re, 1nc6t i- d t s6n2ele& Di- d t ce #c de c fe l o % rte. mi mintesc c! mi- m (is7 F3oc lul otr!"it&G : Conturile Rom no"ilorB i- m com nd t& : Cinci milio ne de lire sterline, s%us& 4n milion %entru fiec re co%il& <e rd fur t totul& : 3oi s!-mi duci do"e(i scrise? Di- trecut un de2et %rin %!rul r r& )!rul lui Ad m se 2it 1n 26tui lui c un do%& : Sunt 1n seiful lui <e rd& Co%ii le scrisorilor le2 te de tr nsferul fondurilor Rom no"ilor #i co%ii le scrisorilor %rimite de l ministrul de Interne& Sunt %oli lui de si2ur re, cum le nume#te el& Ar %ro"oc un sc nd l d c! s- r fl "reod t! des%re ele& 9es%re st e "or$ ? E#ti (i rist, nu-i # ? S! #tii c! nu-i folosesc l nimic& Nici un (i r nu le " %u$lic & : Nici un (i r din An2li , m r!s%uns& : 9in nici o r!& Di- frec t frunte cu %utere, com%ort mentul lui tr!26nd %ri"irile multor clieni, c re er u o$i#nuii cu e8centricit!i 1n (on st or #ului New Ror>& : 9 c! fl! cine" c! m um$l t l documenteN Di- l!s t fr ( netermin t!& )! mir c! nu l- m lu t m i 1n serios tunci& nc! m i crede m c! %ot sc!% $ sm -cur t!, de % rc! f %tul c! er m un mem$ru l f miliei S-erid n m- r fi f!cut cum" imun& : 9 r -6rtiile %ri"ind "6n( re $i/uteriilor $!tr6nei 1m%!r!tese? : Cred c! le- rs %e to te& : 3e n i$ , @oldfinc-B Sunt si2ur re lui c! nu " /un2e l 1nc-iso re& : Nu #tii ce-mi ceri& Ne- m uit t fi8 unul l ltul& El #i- 1ntors %rimul %ri"ire 1n lt! % rte5 f!cuto %entru c! 1nc! 1l m i "ede %e =imm* Collins 1n %r 2ul -otelului 4nion cu un % r t de foto2r fi t 1n m6n!, 1n tim% ce el er cu l $ele %e c-iloii unei fete de dois%re(ece ni& Nu er o im 2ine %e c re un $!r$ t r risc s! o " d! r!s%6ndit!,
2HM

- COLIN FALCONER -

d c! %ot s! s%un # & : Ar tre$ui s! fii tent, domnule Smit-& N- i idee cu ce fel de o meni i def ce& : L s!-m! %e mine s!-mi f c 2ri/i 1n %ri"in st & : Crede-m!, nu %entru dumne t sunt 1n2ri/or t& : 3ot s!-mi %ort sin2ur de 2ri/!& : O fr (! c re " r!t fo rte frumos %e %i tr dumit le de morm6nt& S- ridic t t6t de re%ede 1n %icio re 1nc6t "!rs t ce#tile cu c fe & Lic-idul m roniu s- 1m%r!#ti t %e m s! #i curs %e /os& Am stri2 t du%! el7 : ) ri, l cee #i or!& A ridic t re%ede o m6n! c s!-mi r te c! u(it, %oi s- f!cut ne"!(ut& * * * C6nd m- m 1ntors 1n % rt mentul meu, m scos din %ode trei sc6ndur! din colul din dre %t l dormitorului meu& n 2 ur! er scuns! o cutiu! din met l de "reo cincis%re(ece centimetri %!tr i& Am descui t-o #i m scos din e un film7 ne2 ti"ele %e c re mi le d!duse =imm* Collins& Le- m dus 1n $uc!t!rie #i le- m runc t 1ntr-o ti2 ie& Le- m d t foc cu o $ric-et! #i le- m l!s t s! rd!& Fusese o c ci lm de l $un 1nce%ut& 9 c! @oldfinc- r fi "ut cur /ul s! m! %rind! cu minciun , s- r fi termin t totul& Nu /udec %e nimeni, c-i r d c! o menii c @oldfinc- 1mi f c sil!& Filmul er do r un tu, cum l- r fi numit t t!l meu5 nu "oi m s! m %e con#tiin! distru2ere unui om #i f miliei lui& Filmul to%it f!cut %e fundul ti2!ii o mi(erie %e c re n- # fi %utut s-o cur! oric6t # fi 1ncerc t& Am runc t-o l 2unoi #i mi- m turn t un % - r de r c-iu t re, simindu-m! m i $ine cum c! $lestem!iile le nu m i %ute u f ce r!u nim!nui& Fie @oldfinc- m! " %rinde cu minciun , fie "oi "e 1n sf6r#it 1n m6n! %rim do" d! solid! c! An st si me r %ute fi 1ntr- de"!r %rines!& C-i r "oi m s! #tiu? 9eoc md t! o "e m %e An st si #i c6te" du%!- mie(e fur te& O re " %ute ce" din ce-mi " s%une @oldfinc- s! sc-im$e st , s! ne ofere m6nduror un "iitor? ANASTASIA n fiec re s6m$!t! dimine ne duce m l sin 2o2!, m i de2r $! un ritu l de f milie dec6t res%ect re unei reli2ii, %oi o duce m %e R c-el 1n Centr l 3 r>& Er o (i frumo s! #i $!te "6ntul, i r Feli8 o /ut %e R c-el s! ridice un nou (meu, 1n tim% ce =emm*, noul ei %ui de %re%elic r, s!re #i l!tr l %icio rele lor& )- m #e( t 1m%reun! cu do mn Rif>in %e o $ nc! s! m! uit l ei& Er o t!cere tension t! 1ntre noi5 mi- m d t se m c! "oi s!-mi s%un! ce" & n cele din urm!, (is7
2HL

- ANASTASIA -

: N- # "re s!-mi "!d fiul suferind& Am simit c!-mi rd o$r /ii, i r urec-ile u 1nce%ut s!-mi "6/6ie& Ne d!m de 2ol 1n multe feluri, c-i r #i cei c mine c re sunt e8%eri 1n -i 1n#el %e lii& : 9e ce- r suferi? : Se 1n"6rte#te 1n cercuri %ericulo se5 do r $ nii ne in de% rte de lu%i& 9 r, uneori, nici c-i r $ nii nu sunt de /uns& Di- r n/ t m i $ine %!tur 1n /urul 2enunc-ilor& : Te iu$e#te l ne$unie, s! #tii& n ciud % renelor, cest coment riu "e le2!tur! cu cee ce s%usese e m i 1n inte& )- m 1ntre$ t d c! $!tr6n #ti des%re )ic- el& : A# cum 1l iu$esc #i eu, m r!s%uns& 9o mn Rif>in (6m$it& : 9r 2oste nu conte (!, dr 2 me & E ce" ce nu m i %reuie#ti t6t de mult c6nd 1m$!tr6ne#ti& Acum (meul er ridic t #i R c-el r6de 1n tim% ce cest %lute %rin er& Feli8 ine sfo r 1ntr-o m6n!, 1ncur /6nd-o %e feti! s! %rei controlul& : A"em o "i ! t6t de u#o r!, oft t do mn Rif>in& Ne o$i#nuim t6t de re%ede cu -u(urul, 1nc6t uit!m c! e un %ri"ile2iu& +meul c!(ut l %!m6nt #i Feli8 "enit s%re noi 26f6ind, i r R c-el 1nce%ut s! i%e c6nd el ridic t-o 1n er& S- %ref!cut c! o sc %! %e /os #i e c-icotit #i m i t re& Er un om $un 1n multe %ri"ine& Nu m! merit & E!(6ndu-i 1m%reun!, mi- m d t se m c! nu-i %ute m des%!ri& 9e#i #ti c! nu e fiic lui, i se dedic se cu tru% #i suflet& 3o te c! er un om %lictisitor #i conser" tor, d r se r!scum%!r %rin felul 1n c re se %urt cu R c-el& : 9e- c!luulB cerut R c-el de 1nd t! ce Feli8 l!s t-o /os& Er tr ns%ir t, ro#u l f ! #i cur2e u %ele %e el& : L- i e%ui( t %e t t!l t!u, m mustr t-o eu& : 9o r %6n! l %o rt!, ced t Feli8, i2nor6ndu-m!& A ridic t-o %e R c-el %e umeri #i 1nce%ut s! ler2e& Er ciud t s!-l "e(i %e cest $!r$ t 2r s 1m$r!c t 1ntr-un costum scum% fu2ind %e %otec! cu un co%il %e umeri, imit6nd 2 lo%ul unui c l& Er un om %entru c re im 2ine 1nsemn totul5 #i totu#i, cum nu-i %!s deloc de trec!torii c re se -ol$ u l el& 9o mn Rif>in mi- runc t o %ri"ire c re s%une 7 FEe(i ce f ci? Cum %oi s! ne f ci st ?G I- m (6m$it m $il #i cu ne"ino"!ie #i m ie#it din % rc 1n urm fiicei mele #i c lului ei su%us& 9rumul din f me er cl r7 s! tr!iesc cu un sentiment (dro$itor de "ino"!ie s u s! tr!iesc cu un sentiment "e#nic de re2ret& Aste er u o%iunile mele& * * *
2H2

- COLIN FALCONER -

Nu er m niciod t! com%let de($r!c t! c6nd er m cu Feli8& 9 c! se 1nt6m%l s! f cem dr 2oste, o f!ce m %e 1ntuneric, o 1m%reun re nonim! c re 1mi tre(e mintiri ne%l!cute de %e "reme c6nd er m d ns to re 1n clu$uri de no %te& )! 26nde m deseori l S- n2- i (ilele ste & 3o te c! trecere tim%ului 1mi %ermisese s! reflecte( f!r! %ro$leme l ce %erio d!& mi (ice m c! m! sc-im$ sem, /ustific m ru#ine cu f %tul c! fusesem ne"oit! s! su%r "ieuiesc& Di er de"!r t, c-i r m! sc-im$ sem5 1n S- n2- i nu simisem niciod t! ru#ine #i "ino"!ie, # cum sime m cum5 1n S- n2- i nu st!tusem niciod t! 2o l! 1n 2enunc-i 1n % tul unui $!r$ t c s!-l l s s! m! %ri"e sc!, # cum f c cu )ic- el& mi %l ce felul 1n c re m! %ri"e#te #i 1mi %l ce s!-l %ri"esc #i eu& i cunosc cor%ul l fel de $ine cum mi-l cunosc %e- l meu7 cic trice mic! #i l$! de de su%r 2enunc-iului s!u st6n2, unde s- t!i t cu un trenule din met l c6nd er co%il, /uc!ri lui %refer t! c6nd er mic5 luni de culo re dudei de l $ ( colo nei "erte$r le5 cic trice lun2! #i l$! de %e $domen, unde doctorul iscos %endicele c6nd "e o%t ni& 3entru %rim d t! 1n "i me 1mi f ce %l!cere s! "!d cum tru%ul meu %o te e8cit un $!r$ t& Simt o intimit te cu )ic- el %e c re n- m simit-o niciod t! cu Feli8, %e c re n- m cre(ut c! o s-o simt "reod t! cu un $!r$ t& Nu discut!m niciod t! de ce l lt! An st sie& <e rd fost %rete8tul %rimei mele "i(ite, d r )ic- el nu m i "or$e#te des%re el& 3o te c! s- s!tur t s! ler2e du%! f ntomele Rom no"ilor, tot # cum m- m s!tur t #i eu& * * * St!te 1ntins 1n % t l6n2! mine, %ri"indu-m!& : Cum %oi s! st i cu el? murmur t& : Nu-mi cere m i mult dec6t t6t& Dtii c! nu %ot& : 9e ce nu? Cum %oi s! tr!ie#ti cu un $!r$ t %e c re nu-l iu$e#ti? : N- m dec6t o or! l dis%o(iie, )ic- el& . ide s! nu "or$im des%re st cum& )- m %lec t s!-l s!rut, d r el s- 1nde%!rt t de mine& : )i s- oferit o nou! slu/$!, s%us deod t!& Dti m c! se " /un2e l st & Ei nu te l s! s! c lci % 5 m i cur6nd s u m i t6r(iu 1i cere s! 1noi s%re !rm s u te tr 2e l fund& Ei 1nse mn! sc-im$ re, nu st 2n re& : <43& <ritis- 4nited 3ress, (is el& Eor s! fiu #eful $iroului lor din S- n2- i& E un s l riu $un& )! ro2, o s! fie c6nd o s! /un2 1n C-in & Nou! sute de lire sterline& E de trei ori m i mult dec6t c6#ti2 m 1n )osco" lucr6nd %entru Reuters& : 3oi cum%!r o 2r!m d! de d ns to re cu $ nii !#ti & : Nu "re u o d ns to re& Te "re u %e tine& Ere u s! "ii cu mineB
2H0

- ANASTASIA -

F!r! R c-el, r fi fost sim%lu& E er moti"ul %entru c re consider m c! ceste du%!- mie(e fur te er u de /uns, #tiind c! er u tot ce %ute m "e & S! %lec cu )ic- el l S- n2- i r fi 1nsemn t s! o i u de l6n2! Feli8 s u s! o l s cu el 1n New Ror>& 3rim " ri nt! %!re 1n2ro(itor de crud!5 ce l lt! er %ur #i sim%lu im%osi$il!& : Nu %ot& : 9in %ricin lui R c-el? :9 & : E fiic me , 1i minte#ti? : Nu, nu e t & Ai s%us-o #i tu& I- i d t "i !, # cum m f!cut #i eu, d r nu e#ti t t!l ei& Feli8 e sin2urul t t!l %e c re l- cunoscut "reod t!& O dor! %e feti st & )ic- el #i- 1ntors c %ul 1n lt! % rte& : Nu %ot tr!i # & Nu %ot st ici 1n New Ror>& Di nu %ot f ce st , o du%!mi (! fur t! din c6nd 1n c6nd cu soi unui lt $!r$ t& : Sunt si2ur! c! i m i f!cut st , i- m (is, o r!ut te inutil!, d r 1n momentul cel 1l ur m c! %une c %!t rel iei no stre& : Dtii c! do r %e tine te "oi iu$i to t! "i , nu-i # ? 1ntre$ t& Ce %ute m s! s%un? Sime m c! m! str6n2e cine" de 26t #i %entru o cli%! nm %utut s! "or$esc deloc& : Cu nou! sute de lire sterline m %ute tr!i re2e#te colo& Ce? 9e ce (6m$e#ti? : Nu conte (! c6t c6#ti2i, m re%lic t& : Ast e o nout te %entru mine& E#ti destul de scum%!, %rines!& : Nu-mi s%une # & n orice c (, m $ nii mei& Am f!cut s%ecul ii l $urs!, m m!rturisit& : To t! lume f ce st , nu? : F c s%ecul ii de % tru ni de (ile& Am c6#ti2 t destul c6t s! duc o "i ! de lu8 mult tim% de cum 1ncolo& Dtii ce sunt tr ns%orturile 2ricole? A cl!tin t din c %& : Sunt com% nii de c le fer t! c re tr ns%ort! 2r6u& Ai u(it de Se $ord Airlines? : E o com% nie eri n!? : E o com% nie de c le fer t!& Tre$uie s! #tii lucrurile ste d c! "rei s! cum%eri #i s! "in(i ciuni& Nu sunt sin2ur femeie din St tele 4nite c re f ce st , )ic- el& ) i mult de o treime din cion rii com% niei 4S Steel sunt femei& : C6i $ ni i c6#ti2 t %6n! cum? : 9 c! # "inde tot, 1n cli% st # "e o sut! # %te(eci #i trei de mii nou! sute % tru(eci #i trei de dol ri, $ nii mei, %rofit %ur, $ ni de c re Feli8 nu #tie nimic& Am "!(ut cum e8%resi de %e f lui se sc-im$! din ne1ncredere 1n ului l!&
2HA

- COLIN FALCONER -

Am 1ncerc t s! nu (6m$esc& A#te%t m de mult! "reme s! s%un cui" des%re st & : Ai folosit $ nii lui dre%t c %it l de %ornire? : Se c-e m! mi/loc de m /or re %rofitului& n c (ul !st , e un 1m%rumut f!r! do$6nd!& )ic- el c!(ut %e 26nduri& : Di cu An st si cum r!m6ne? : Nu m i e8ist!& N- re nimic din ce 1mi tre$uie mie& S! nu m i "or$im& Tre$uie s! %lec cur6nd c s!& * * * C6nd m ie#it din $ ie, l- m "!(ut %e )ic- el %ri"ind %e fere str!, %ierdut 1n 26nduri& )i l- m 1nc-i%uit 26ndindu-se l "iitor, c6nt!rind %osi$ilit!ile& A"usese 1ntotde un destule femei dintre c re s! le 2!5 r %ute fi fericit do r cu un ? n %o"e#tile %e c re i le cite m lui R c-el se r l culc re, %rinul se c!s!tore cu %rines #i tr!i u fericii %6n! l d6nci $!tr6nei& 9 r ste er u do r %o"e#ti, i r 1n %o"e#ti nu e8ist! dec6t o sin2ur! %rines! frumo s! #i un sin2ur %rin frumos& nc! m i %ute m "e tot cee ce dore m& S%ecul iile mele l $urs! fuseser! cel %uin l fel de $une c le soului meu #i, d c! "inde m totul cum, %ute m continu s! tr!im fo rte confort $il 1n S- n2- i& )i- m im 2in t o "il! 1n stil Tudor 1n Concesiune Fr nce(!, mese l -otelul C t- *, no%i lun2i 1n c re s! f cem dr 2oste 1ntr-un % t din lemn de m -on cu $ ld c-in, 1n tim% ce %lo i r!%!i %e co%eri#& Er do r un "is5 nu %ute de"eni niciod t! re lit te& Am termin t de 1m$r!c t& )- m dus l o2lind! #i m- m %ri"it, d r An st si , mincino s , 1n#el!to re , %ref!cut , %rostitu t #i dulter , er $ine scuns!& Nm "!(ut dec6t o t6n!r! femeie $o2 t! #i destul de $ine 1m$r!c t!, cu o %!l!rie clo# ele2 nt! #i cu ni#te oc-i ro#ii& : Erei s! "ii cu mine? m- 1ntre$ t& : Tre$uie s! m! m i 26ndesc& : Tre$uie s! "iiB : 9 c! nu "in, nu "rei s! r!m6i? A d t ne2 ti" din c %& : 9e d t st " tre$ui s! "ii tu du%! mine& Am %lec t #i m co$or6t %6n! l % rter cu liftul c re sc6r6i , %oi m ie#it %e str!(ile murd re le Eill 2e-ului& Nu #ti m tunci c! " fi ultim d t! c6nd "oi m i f ce ce st! c!l!torie %ericulo s!& Eieile no stre er u %e %unctul de se sc-im$ %entru totde un & * * *
2HC

- ANASTASIA -

Am 1nce%ut s! cin!m 1n or # se r , du%! ce Feli8 se 1ntorce de l ser"iciu5 de"enise ce" l mod!& 9 ns m %rintre % lmieri l S-err*, l!turi de Cei 3 tru Sute, c re ne tr t u cu condescenden re(er" t! e"reilor %ro s%!t 1m$o2!ii #i %rineselor %ierdute& S u ne duce m l T-e Russi n E 2le s! %ri"im cele$rit!ile de %e <ro dw * mestec6ndu-se cu 1n lt societ te 1n mie( de no %te& Ace st! sc-im$ re din c r cterul lui Feli8 er l rm nt!& Er m o$i#nuit! cu un so c re nu se 26nde l nimic ltce" dec6t l munc! 1ntre 2 s!%t!m6n!, c re "e r r un lt su$iect de discuie dec6t %reul unei ciuni ,estin2-ouse s u l unei emisiuni de ciuni @ener l )otors& n cei cinci ni de c6nd 1l cuno#te m, nu st!tuse niciod t! tre ( m i t6r(iu de or (ece : cu e8ce%i serii de s6m$!t! : c s! nu 1nt6r(ie l ser"iciu& n ultim "reme, titudine lui f ! de mine se sc-im$ se& Er %ro %e $!nuitor #i 2 t s!-mi f c! %e %l c& 3!re ne tent c6nd "or$e des%re ser"iciul lui& Acum er m %ro %e con"ins! c! #ti des%re )ic- el& ntr-o se r!, 1n tim% ce m6nc m su%! cu lim$!-de-m re l un clu$ de %e <ro dw *, Feli8 mi- (is7 : Ere u s! discut ce" cu tine& Am simit c! ro#esc %6n! 1n "6rful urec-ilor, d r m 1ncerc t s! fiu c lm!& )im inut res%ir i #i m #te%t t& : Am %rimit un telefon de l L c-ter (i, 1nce%ut, i r eu m res%ir t u#ur t! #i %ro %e c! m- $ufnit r6sul& L c-ter er 1n @erm ni : %e $ nii lui Feli8, desi2ur : ocu%6ndu-se de %etiie& 9umne(eu #tie c6i $ ni 1i d!duse escrocului !lui %6n! cum #i nu "!(use nici un re(ult t 1n sc-im$& : Crede c! suntem %ro %e de reu#it!& Crede c! d t %rocesului " fi st $ilit! 1n m i %uin de dou!s%re(ece luni& L c-ter (ice st de ni de (ile, de c6nd fusese n2 / t de Feli8& Am fost %e %unctul de -i s%une7 FS! termin!m cu st , Feli8& E de /uns&G 9e ce nu %ute renun l o$sesi st ? 9 r #ti m de ce7 d c! # fi recunoscut! "reod t! c fiind de"!r t An st si , c %ul f miliei Rom no", lucrul !st 1l " ridic inst nt neu l r n2ul Celor 3 tru Sute5 s- r fi r!($un t %e toi cei c re u r6s de el %e l s% tele lui #i nu l- u consider t m i mult dec6t un e"reu % r"enit& An st si er de semene l nul c re m! le2 de el& n trecut, ori de c6te ori sime c! m! 1nde%!rte( de el, m! duce 1n %oi is%itindu-m! cu %romisiuni de recuno #tere #i de r!scum%!r re dre%turilor c6#ti2 te de mine %rin n #tere& )sedus cu mo#tenire Rom no"ilor # cum un t6n!r li%sit de scru%ule 1i ofer! insistent $!utur! unei "ir2ine& Di eu 1l l!s sem s-o f c!& 9 r nu "e s! i$! loc nici un %roces, er m si2ur! de st cum& 9 c! m- # 1nto rce "reod t! 1n @erm ni , dos rul cu %ri"ire l mo rte fostului meu so r fi redesc-is imedi t& 9ucele de .esse se si2ur se de lucrul !st & 3ro$ $il c! # fi
2HH

- COLIN FALCONER -

rest t! 1n cli% 1n c re # trece 2r ni & Feli8 m! si2ur de ni de (ile c! %ute re(ol" %ro$lem st & +ice c! du%! tot cest tim% c (ul " fi res%ins de inst n!, c! do"e(ile 1m%otri" me er u cel mult indirecte& 9 r eu nu m i "oi m s! risc& Nu %entru An st si & n se r st , Feli8 mi- oferit "e#tile, ce st! s%er n! efemer! de r!($un re, c %e o minciun! m re #i frumo s!, 1m% c-et t! c un c dou, i r e8%resi de %e f lui er unui iu$it %lin de s%er n!& Nu %ute m s!-l r!nesc& : )ulumesc, m morm!it #i i- m (6m$it& : O s! te f c %rines!B e8cl m t, lu6ndu-m! de m6n! #i (6m$ind& Di 1n cli% cee m fost si2ur!& Dti des%re )ic- el& MICHAEL )- m uit t l ce s& @oldfinc- 1nt6r(i se o or!5 n- "e de 26nd s! m i "in!& )m /uc t cu lin2uri 1n /urul ce#tii de c fe 5 l %tele se $r6n(ise l su%r f ! c uleiul de %e E st Ri"er& Oricum nu %l!nuisem s!-l $e u& Ast er & )! %rinsese cu minciun & Nu m i "e m ce s! f c cum, din moment ce nu "usesem niciod t! inteni s!-l # nt /e(& )isterul An st siei 1mi sc!% se 1nc! o d t! %rintre de2ete& Am c-it t not de %l t! #i m %lec t& C6nd 1mi mintesc cum de st , m! 1ntre$ ce 26nde m 1n cele momente& 3ro$ $il c! 1mi (ice m c! de"!rul #i dre%t te m! "or %rote/ , m! "or f ce in"i(i$il& mi %ro%une m s!-l im%lic 1ntr-un sc nd l nu num i %e unul din cei m i im%ort ni o meni de %e , ll Street, ci #i 1ntre2ul 2u"ern l An2liei #i crede m c! nu "oi %!i nimic& Ade"!rul er c! nu "e m nici un fel de %rotecie& Nici c-i r red ctorul de l (i rul unde lucr m nu #ti des%re @oldfinc-, din moment ce nu "oi m s!-mi murd!resc sufletul com%romi6ndu-l %e sistentul lui <e rd& Tre$ui s! i$! loc o r!fui l!& * * * To mn %lute 1n er, or #ul er 1n sf6r#it r!coros #i uriu& E6n(!torii m$ul ni "inde u co"ri2i c l(i, i r 1n c rtierele m i s!r ce c!rucio rele cu 2-e ! er u 1nsoite de c!rue cu c!r$uni& Er de semene 1nce%utul unui nou se(on soci l #i limu(inele er u lini te un 1n s% tele ltei 1n f -otelurilor ele2 nte de %e Fift- A"enue& )! 1ndre%t m s%re c s!5 %e str d! er u o meni c re se %lim$ u, r6de u #i "or$e u& N- m "ut nici un %resentiment& )ulimi de o meni se 1n2-esui u de/ s! i $ilete l FC6nt!reul c r 2-iosG, urm!torul film l lui Al =olson du%! succesul r!sun!tor cu FC6nt!reul de / ((G& Er %rimul film 1n 1ntre2ime sonor %rodus de .oll*wood& 3este tot u(e i %e cine" fluier6nd s u c6nt6nd FSonn*
2HI

- ANASTASIA -

<o*G& Am ie#it de %e <ro dw *, cu c %ul 1n /os #i cu m6inile 1n $u(un re& )! 26nde m l An st si 5 nu e8ist cli%! s! nu m! 26ndesc l e & Nu %ute m r!m6ne 1n New Ror>5 nu %ute m %lec f!r! e & Cei de l <43 insist u s! le d u un r!s%uns 1n le2!tur! cu %ostul din S- n2- i& Tre$ui s! m! -ot!r!sc& Nici %6n! 1n (iu de (i nu #tiu de unde u %!rut, d c! #te%t u 1ntr-o m #in! s u %e str d! 1n %r 2ul "reunei u#i& Nu %ot s! s%un c! mi- fost fric!5 cred c! %rim me re cie fost un de ne1ncredere& Cred c! m #i r6s5 mi se %!re %ur #i sim%lu ire l& Er u doi $!r$ i, m6ndoi cu $6te de $ se$ ll 1n m6n!& Docul durerii 1n2ro(ito re 1i t ie r!sufl re & Te do re t6t de t re, 1nc6t cre(i c! nu %oi res%ir & Nu %oi 26ndi, nu %oi f ce nimic& Cor%ul t!u 1nce rc! s! sc %e5 de st se ("6rcolesc o menii tunci c6nd sunt 1n 2onie& Nu folose#te l nimic, d r durere f ce c /udec t #i o$iecti"it te s! fie inutile& Nu m- u lo"it l c %, c re e o int! m i mic! #i m i 2reu de nimerit& n %lus, er u %rofesioni#ti #i cel c re i- %l!tit nu m! "oi mort& 4nul m- lo"it %e s%in re, ru%6ndu-mi co stele, cel!l lt m- lo"it %este fluier, ru%6ndu-mi inst nt neu %iciorul #i sco6ndu-m! din /oc, f!c6ndu-m! s! c d %e trotu r& )i s- %!rut c! $!t i dur t o "e#nicie, d r %ro$ $il c! nu dur se m i mult de c6te" minute, ltfel # fi fost mort cum& mi mintesc c! 1ncerc m s! m! t6r!sc c s! sc % de ei, lucru c re le f!ce %l!cere, c!ci m! urm!re u r6(6nd& Am u(it un stri2!t5 nu mi s- %!rut fi unul omenesc, d r cred c! eu stri2 sem& A%oi s- u %lec t de su%r me #i m #tiut c! m! "or lo"i din nou #i c! nu %ute m f ce nimic c s!-i o%resc& )- u lo"it i r %e s%in re #i m "!(ut o lumin! str!lucito re 1n f oc-ilor& 9urere er t6t de insu%ort $il!, t6t de dr m tic!, 1nc6t sem!n cu un #oc electric c re 1mi (2udui tru%ul& Am de"enit un nim l, (26riind erul cu un2-iile& mi mintesc c! l- m u(it %e unul r6(6nd #i m- m 1ntre$ t ce fel de om simte %l!cere c6nd f ce # ce" & A%oi m "!(ut : s u %o te do r mi- m im 2in t : $6t ridic6ndu-se din nou, d r n- m simit c6nd mi- lo"it c %ul& )im %ierdut cuno#tin #i s- termin t totul& ANASTASIA C6nd m /uns l s%it l, %rim %erso n! %e c re m "!(ut-o fost Sofi & Fusese 1ntotde un ele2 nt! #i nest tornic!, o f t! de(m! t! c re se de$ r s cu ne%!s re t6t de $!r$ i, c6t #i de % - rele 2o le, #te%t6ndu-se c ser"itorii s u fr tele ei s! f c! cur t du%! e & N- m cre(ut niciod t! c! 1i %!s de ltce" dec6t de roc-ii L n"in #i coct iluri ) n- tt n& Di cum st!te %e coridor, cu f m6n/it! de rimel, r!t6nd de % rc! tocm i sc!% se dintr-un ccident de tren& N- m 1neles tunci #i nu 1nele2 nici cum& Nu-l iu$e c-i r t6t de mult& )! 1ndoiesc c!-l iu$ise "reun %ic5 %o te se %ref!cuse c! ine l el do r c s!-mi f c!
2HJ

- COLIN FALCONER -

mie 1n ciud!& 9 r e %osi$il s! m! fi 1n#el t& : S%er c! e#ti mulumit!, mi- runc t c6nd m- "!(ut& Nu "e m ce re%lic! s!-i d u& : Se simte $ine? : Nici n-o s!-l m i recuno#ti, r!s%uns e & Er o nu n! t6t de triumf, c6t #i de 2ro (! 1n "oce ei& Nu-i m i r!m6ne cum dec6t s! m! " d! (dro$it! de durere #i %e urm! %ute s! %lece& 9 r n- m fost (dro$it!5 er %re cur6nd s! simt ce" & n loc de st , m 1ntins m6n s%re Sofi , d r e s- d t 1n %oi& C6nd u(isem ce se 1nt6m%l se, ler2 sem 1ntr-un suflet l s%it l5 "oisem s! "!d cu oc-ii mei c6t de 2r " fusese r!nit& Acum, 1n mod ciud t, "oi m s! m6n ce cli%! 1n2ro(ito re c6t m i mult %osi$il& : Ce s- 1nt6m%l t, Sofi ? m 1ntre$ t& N- "rut s!-mi s%un!& T t!l lui )ic- el ie#it dintr-un s lon, %reced t de o rm t! de ser"itori #i de % (nici& C-i r #i cei doi %olii#ti c re #te%t u %e coridor l- u s lut t %e $!r$ tul c!runt 1n % lton <ur$err*& Am ler2 t s%re el& l cuno#te %e Feli8, desi2ur5 m! cuno#te #i %e mine, soi lui& Ne 1nt6lnisem 1n cercurile mondene, cum se s%une& : Ce c ui ici? m- 1ntre$ t& Cred c! #ti , er un om inteli2ent, 1#i d!duse de/ se m cum st!te u lucrurile& Soi unui lt $!r$ t c re le r2! % lid! l f ! %e coridorul unui s%it l c s! fie l c!%!t6iul fiului s!uN Nu er ne"oie s! fii un 2eniu de %e , ll Street c s!-i d i se m ce 1nse mn! st & )- m uit t %este um!rul lui #i m "!(ut un cor% (!c6nd 1n % t #i o infirmier! %lec t! de su%r $ nd /elor, lu6nd %ulsul r!nitului& Sofi "e dre%t te, nu l- m recunoscut5 c %ul lui r!t c un %e%ene f!r! co /!, de dou! ori m i m re dec6t er norm l, 1nf!#ur t tot 1n $ nd /e, #i "e un %icior #i $r ul dre%t 1n 2-i%s& Tl nu %ute fi )ic- el& : Ce n i$ c ui ici? re%et t S-erid n& : O s! se f c! $ine? : ;i se % re c! r t! $ine? Am intr t 1n s lon& )ic- el #i- 1ntors c %ul s%re mine5 "e un oc-i umfl t& Cel %uin er con#tient& Am #te%t t s! (ic! ce" & 9 r el n- d t nici un semn c! m! recuno #te& A$solut nici unul& * * * C6nd m- m 1ntors c s! 1n se r i , Feli8 m! #te%t de/ 1n s lon, citind Eall (treet <ournal, cu %icio rele %use confort $il %e un sc un #i cu un % - r de w-is>* %e m s de l6n2! fotoliul lui& O l m%! 1i lumin % lid (i rul& 3!re t6t de
2HK

- ANASTASIA -

c lmB Ast er #i m i r!u : mult m i r!u : dec6t d c! r fi f!cut sc nd l #i r fi i% t l mine& : Cum se simte? m- 1ntre$ t direct& : Ai u(it ce s- 1nt6m%l t? S- 1ntors l (i rul lui& =uc te tru5 %ro$ $il c! 1n"! se mult de l mine& )- m 1ntre$ t ce sime cu de"!r t& : )! 1ntre$ 1n ce s-o fi $!2 t, m i (is& )- m dus l r!citor, m lu t ni#te 2-e ! din %rimul com% rtiment #i m %us-o 1ntr-un % - r f!r! %icior& Am turn t %oi %este e dou! de2ete de w-is>* din c r f!& L- m $!ut re%ede, c %e un medic ment& )- rs %e 26t #i "ut un 2ust ori$il5 er din cel m i $un m l, d r %entru mine tot 2ust de %! murd r! "e & Feli8 m- %ri"it mir t& : Se simte $ine? : Are fr ctur! de cr niu #i de m 8il r, i r 2enunc-iul dre%t #i fluierul %iciorului dre%t sunt (dro$ite& Are #i un $r ru%t #i s- r %ute s! nu m i " d! cu oc-iul dre%t& I- u ru%t (ece co ste& Feli8 n- %!rut im%resion t de ce st! 1n#iruire de r!ni& : )! mir c! nu e#ti 1nc! colo, l s%it l, l c!%!t6iul lui, mi- runc t& A"e dre%t te5 1n cele momente nu-mi s%une m dec6t7 FTe ro2, 9o mne, nu-l l!s %e )ic- el s! mo r!B O s! f c tot ce "rei, d r nu-l l!s s! mo r!BG : nc! 1l m i iu$e#ti, nu-i # ? : Te iu$esc %e tine, Feli8& : Ce $ine r fi fost s! fie de"!r tB Am ie#it din c mer! cre(6nd c! o s! "in! du%! mine, d r n- fost # & Er m m6ndoi %ierdui 1n 26nduri, uluii de r!s%l t $i( ntin! #i s6n2ero s! %e c re o %rime#ti 1n urm le2erilor f!cute& Feli8 s%er f!r! 1ndoi l! c! )ic- el " muri #i c! st 1i " re(ol" to te %ro$lemele& 9 r se 1n#el & Ade"!r t lui %ro$lem! "e s! "in! %este do r c6te" (ile #i nu cred c! %re"!(ut-o "reod t!& MICHAEL Ie#e m din nou l su%r f !, l!s6nd 1n urm! c!ldur unei lumi de 2el tin! tr nd firii #i %rimito re& Er c #i cum m- # fi tre(it dintr-un "is frumos #i m- m 1m%otri"it& Nu sime m nici o durere 1n locul !l & Cred c! din %ricin tr nc-ili( ntelor& 9 r cum %!r!se m lume "iselor& Am "!(ut ni#te siluete 1ntr-o c mer! l$!& Cine" s- %lec t de su%r me #i m simit mirosul 1ne%!tor l de(infect ntului %e - inele s le& )i- d t s! $e u o 2ur! de %!& Am 1ncerc t s!-mi mintesc unde er m #i cum /unsesem colo& 3ro$ $il c! m dormit din nou, deo rece in minte c! du%! cee l- m "!(ut %e t t!l meu %lec t de su%r % tului& mi mintesc - in din %!r de c!mil!, %!rul c!runt #i cr " t Sul> 5 m cre(ut c! m murit, %entru c! r!t c 9umne(eu s u,
2IM

- COLIN FALCONER -

m i $ine (is, c di "olul& Nu %ute m s! "or$esc& Nu #ti m c! doctorii 1mi le2 ser! str6ns m 8il rul& Oc-iul dre%t er umfl t #i nu %ute m s!-l desc-id5 %ro$ $il c! !st er moti"ul %entru c re "ede m totul 1n ce !& )orfin 1mi ni-il durere , cel %uin deoc md t!& 9 r lucrul !st "e s! se sc-im$e cur6nd& : S%une-mi cine i- f!cut st , #o%tit& S%une-mi cine i- f!cut st #i o s!-i f c s! re2rete c! s- u n!scut& Aste u fost %rimele lui cu"inte duio se& )i- m (is7 FCe s!-mi f c!?G Nu-mi minte m nimic& Nu #ti m cine sunt #i unde locuiesc& Nu-mi mintesc "i(it An st siei, fr telui meu s u m mei mele& Nu-i recuno#te m& S%re deose$ire de An st si , mie mi- re"enit memori du%! c6te" (ile, de#i mi- lu t mult tim% s!-mi mintesc 1n cele din urm! tot ce s- 1nt6m%l t 1n ce du%!- mi (! %e str!du de l6n2! <ro dw *& C6t des%re durere, morfin m- /ut t s-o su%ort #i 1nc! m! m i /ut! uneori5 de cee 1mi %l ce s! fume( un %ic de o%iu& 9u%! o "i ! tr!it! 1n "iciu, o$iceiurile %ro ste tind s! de"in! m i de2r $! o dou n tur! dec6t o le2ere& * * * T t!l meu "enit din nou s! m! " d! c6te" (ile m i t6r(iu, c6nd fost cl r c! nu "e m de 26nd s! m! inst le( 1n re#edin f miliei din Lon2 Isl nd& nc! m! m i -r!ne m intr "enos, d r cel %uin 1mi minte m cine sunt de cele m i multe ori& : S%une-mi cine i- f!cut st , re%et t& Ce %ute m s!-i s%un? Ar fi %utut s! fie <e rd& )- m 26ndit l uri #ul irl nde( cu %umnii c6t ro t c rului de m ri, c re "enise 1n % rt mentul meu din Eill 2e& Acum er un $!i t c re 1n"6rte o $6t! de $ se$ ll& 9 r nu er m si2ur& mi mintesc c! Sofi "enit s! m! " d! do r o sin2ur! d t!& C6nd m- "!(ut, tre$uit s! fie susinut! de un din infirmiere& )i- m d t se m du%! felul cum i% t #i cum %ro %e c!(ut 1n 2enunc-i c! nu r!t m %re $ine& N- m 1neles m i nimic din cee ce (is& 3o te c! er 1nne$unit!& 9 r du%! cee mi s- %!rut c! re ci ei er e8 2er t! 1n r %ort cu sentimentele ei %entru mine& 4neori 1nc! m! m i 1ntre$ d c! nu cum" s- simit m i de2r $! "ino" t! dec6t #oc t!& i s%usese fr telui ei des%re rel i An st siei cu mine din %ur! du#m!nie? Fusese o re Feli8 #i nu <e rd cel c re 1i %l!tise %e $!t!u#i? Cred c! n-o s! flu niciod t!& * * * Am m i "!(ut-o %e An st si do r de dou! ori& 3rim d t!
2IL

fost c-i r 1n inte

- ANASTASIA -

de m! e8tern & Atunci %ute m de/ s! st u 1n c %ul o selor #i s! m!n6nc m6nc re solid!, cu condii s! fi fost m i 1nt6i % s t!, %uin! 1n2-e t! #i ni#te com%ot de mere& )6nc re %entru $e$elu#i& An st si %!rut c o "i(iune, 1n $l n! de -ermin!, cu %erle l 26t #i cu $r!!ri de di m nte l m$ele 1nc-eieturi& A str6m$ t delic t din n s din %ricin mirosurilor din s%it l7 de(infect nt #i miros " 2 de urin!& mi dusese flori #i fructe& Nu "e m ce f ce nici cu unele, nici cu celel lte& : Ar!i 1n2ro(itor, m- com%!timit e & : Di eu c re crede m c! r!t din ce 1n ce m i $ine& : F t re culo re %runelor #i cremei de ou!& Ar!i c un -om r (dro$it& : )ulumesc& S- uit t 1n /ur cu t6t dis%re, 1nc6t i fi cre(ut c!-#i %etrecuse to t! "i 1n clu$uri, c! nu fusesem ne"oit s! o scot dintr-un r6u din C-in & : 4n s lon %ri" t& : T t!l meu %l!tit %entru el& : Crede m c! st e 1m%otri" %rinci%iilor t le& : A"e m comoie cere$r l!B A oft t, de % rc! r fi fost ce m i % tetic! scu(! %e c re o u(ise "reod t!& Im %ri"it c-i%ul #i m- m 1ntre$ t ce se %etrece 1n s% tele celor oc-i l$ #tri lumino#i& Nu se %ute citi nimic 1n ei& : Eino cu mine l S- n2- i& : Nu %ot& : 9e ce nu? : 3o te 1n inte, r!s%uns #i mi- m d t se m c! refu(ul ei din ce du%!mi (! c6nd er m 1n % rt mentul meu nu fusese c-i r t6t de c te2oric %e c6t cre(usem& 9 r cum nu %ot& Feli8 re %ro$leme, )ic- el& Are ne"oie de mine& : Di eu m ne"oie de tine& A (6m$it u(ind st & : Nu e de"!r t& Nu "oi m s-o %ierd, nu cum& @6ndul !st m- f!cut s! de"in r!ut!cios& : Di tunci ce intenione(i s! f ci, %rines!? O s! te %ierd din nou, nu-i # ? : Ce- i "re s! f c? : A# "re s! s%ui F9 , o s! "in cu tine 1n C-in #i o s-o i u cu mine #i %e fiic t &G : Nu %ot s!-i f c st lui Feli8& : 9e ce nu? )ie mi- i f!cut-o& : R c-el nu te cuno#te tunci& : Ce conte (! lucrul !st ? A "rut s! m! i de m6n!, d r mi- m retr s-o& : Nu %ot s-o f c 1nc! o d t!, )ic- el& Nu %ot s!-i f c lui cee ce i- m f!cut ie&
2I2

- COLIN FALCONER -

: 9e ce? Ce s- sc-im$ t? : Eu m- m sc-im$ t, s%us& )- m uit t l t " n, l tencui l l$!, m u(it (!n2!nitul unui c!rucior cu m6nc re %e coridor #i %l6nsetul cui" din c mer de #te%t re& Nu-mi "ene s! cred c! o "oi %ierde cu de"!r t& : )ic- el, tu o s!-i "e(i de "i t & A# f ci 1ntotde un & @6nde#te-te l to te cele d ns to re 1n clu$uri de no %te& : 3le c!B : Ai %ute r!m6ne 1n New Ror>& : Di %oi? : A# %ute s! fiu 1n continu re m nt t & : E m i $ine s!-i $ i /oc de soul t!u dec6t s! fii cinstit! cu el? : E m i $ine s! %i rd! ce" ce n- "ut niciod t! dec6t s! %i rd! sin2urul lucru l c re ine cu de"!r t& : Nu %ot r!m6ne ici, Ann & Ast esteN : Nu e#ti o$li2 t s! te duci l S- n2- i& F ci cel #i lucru de c re m! cu( i %e mine l Londr & 3ui m$ii m i %resus de cee ce iu$e#ti& : 9 c! st u ici, c6t o s! tre c! %6n! c6nd o s! fle Feli8 des%re noi? : Cred c! #tie de/ & 9 r fl nu e cel #i lucru cu m! d f r!& N-o s! f c! st & : 3 ri fo rte si2ur! de tine& : )! iu$e#te, )ic- el& Nu %ot s!-l r!nesc #i nu %ot s-o r!nesc %e R c-el& S- ridic t 1n %icio re& : C6nd o s! /un2i 1n S- n2- i, o s!-I mulume#ti lui 9umne(eu c! i sc!% t& ntr-o (i, "ei uit de mine& : 9 r tu? Tu "ei uit de mine? S- o%rit 1n %r 2ul u#ii& : <ine1neles c! d , mi- r!s%uns& Am %ri"it fi8 coridorul 2ol #i l$ c l %tele& )- m 26ndit l cee ce tocm i s%usese An st si & Fusese 1ntotde un o mincino s! des!"6r#it!& Am "rut s! cred c! mine din nou& * * * )i- m %etrecut urm!to rele s!%t!m6ni 1ntr-un sc un cu rotile& T t m- lu t l el, i r m m %ro %e c! m- im%lor t s-o l s s! m! 1n2ri/e sc!& A"e s!-l i$! din nou %e $!i tul ei cu e %entru o "reme, ne /utor t #i li%sit de "l 2!, e8 ct # cum "oi e & N- u %utut s!-mi de fost me c mer!, %entru c! er l et /, # c! u 2olit un s lon de l % rter #i m- u inst l t colo& A"e m ser"itori c re 1mi duce u m6nc re %e t "! #i c re 1mi s%!l u - inele, "e cine s!-mi c-ite notele de %l t! #i s!-mi f c! % tul& Tot ce tre$ui eu s! f c er s! m! tre(esc dimine #i s!-mi mintesc s! res%ir&
2I0

- ANASTASIA -

* * * St!te m 1n s lon, %ri"ind cum se l s! se r %e Fift- A"enue #i 26ndindu-m! s! m! distre( num!r6nd tr!surile tr se de c i c re trece u %rintre utomo$ilele c re cl 8on u %e str d!& St!te m colo de o or! #i nu "!(usem nici un c l, do r ( r" secolului WW ici, 1n $!tr6nul New Ror>& O ser"ito re 1mi dusese un % - r cu limon d! #i-l %usese %e m s de l6n2! sc unul meu& Er cl r c! ser"itorii %rimiser! ordin s!-l f c! %e fiul risi%itor s!-#i de se m ce %ierduse, c!ci mi se duce u 1ncontinuu limon de reci #i s nd"i#uri cu c rne de curc n #i er m 1ntre$ t mereu de s!n!t te #i d c! m i "e m ne"oie de ce" & Am st t colo, 2-iftuit, citind noul rom n l lui .emin2w *, 1ntre$6ndum! d c! # "e s! fie #i c6nd m! "oi r moli& A# fi fost ne$un s! m! ridic de %e sc unul !l #i s! %lec din c s i & 3iciorul m! furnic su$ 2-i%s& n du%!- mi ( cee , t t!l meu "enit de"reme c s! de l ser"iciu, intr t 1n s lon #i s- l!s t s! c d! %e unul din sc unele cu s%!t r 1n form! de ri%!& 3urt un smoc-in2 #i "e o e8%resie cr! %e f !& )- m %re2!tit %entru o discuie im%ort nt!, c!ci el nu er un m estru l con"ers iilor m!runte& 3!re c! nu #tie cum s! s%un! cee ce "e de s%us : lucru c re nu-i st!te deloc 1n fire : # c! lu t (i rul 4e? @or9 /imes #i 1nce%ut s! cite sc!& Sime m tensiune din tmosfer!& n cele din urm!, runc t (i rul %e /os& : l m i ii minte %e @oldfinc-? m- 1ntre$ t& : <ine1neles c!-l m i in minte %e @oldfinc-& : Ei $ine, s%er c! e#ti mulumit& : )ulumit? : n tim% ce tu er i 1n s%it l, %olii i- %escuit c d "rul din E st Ri"er& Sinucidere, s u cel %uin # (ic %olii#tii& Af r! %e str d! trecut un c l scutur6nd din c %, 1n tim% ce 1n s% tele lui cl 8on frustr t un Ford ne2ru, din c re se u(e u "oci furio se& Er %rimul %e c re 1l "ede m de c6nd st!te m colo& )- m 26ndit l c l %entru c! nu "oi m s! m! 26ndesc l @oldfinc-, l "!du" lui #i l cele dou! fiice r!m se f!r! t t!l lor& : +i ce" B s- r!stit t t!l meu& : Ce- i "re s! (ic? : Orice, l n i$ B ntr-o o rec re m!sur!, tu e#ti de "in! %entru ce i s1nt6m%l t& Di eu suntN Cred c! "e dre%t te, de#i eu er m mult m i "ino" t c el& 9 r nu er ce" de c re s!-i d i se m imedi t& Ein re ne"oie de tim% s!-i %!trund! 1n suflet, l fel c ru2in & : Cum i fl t? : A scris 1n (i re& Au (is c! s- runc t de %e %odul <roo>l*n& 3ro$ $il c! slo"it de 2rin(i c6nd c!(ut& F lui er (dro$it!&
2IA

- COLIN FALCONER -

: 9umne(euleB : N- r fi tre$uit s! te l s s! f ci st & : Ce nume? : Fiule, e#ti im%lic t 1ntr-o f cere c re te de%!#e#te& C-i r nu 1nele2i or #ul !st deloc, nu-i # ? Nici el nu crede c! fusese sinucidere& 9 r n-o s! flu niciod t! de"!rul& Er %osi$il s!-i (dro$e#ti f s!rind de %e %od, d r er %uin %ro$ $il& : S%er c! i 1n"! t ce" din st , 1nc-ei t el #i ie#it din c mer!& Am st t colo, %ri"ind du%!- mi ( urie tr nsform6ndu-se 1n se r!& 3rin er %lute u fire de %r f, lumin te de r (ele so relui c re %!trunde u %rin ferestrele 1n lte& Nu m i er u c i %e str d!& Leon rd @oldfinc%!rut e8 ct c6nd s- l!s t se r , s- #e( t %e cel #i sc un %e c re st!tuse t t!l meu #i m- mustr t %entru rolul %e c re 1l /uc sem 1n mo rte lui& Er #i o t6n!r! f t! cu el& 3o te c! er fiic lui s u %o te c! minte me 1nceo# t! cre se o %rostitu t! minor! c $ ls m %entru con#tiin me & )is%us c! eu er m de "in! #i c! nu o$inusem nimic& < nii rului dis%!ruser!, se 1ntorseser! 1n m6inile celor $o2 i #i coru%i, colo unde 1#i "e u locul5 # c! ce s%er sem s! o$in? )i- s%us c! sunt un %rost, cee ce #ti m de/ , #i mi- s%us c! fusese 1m%ins de %e %od, c! nu s!rise el sin2ur& 9 r se %o te s!-mi fi (is st do r c s! m! f c! s! m! simt m i $ine& Eu i- m (is c! nu intenion sem s!-i f c "reun r!u, d r lui nu %re i- %!s t de lucrul !st #i cred c! "e dre%t te& <unele intenii nu 1nse mn! nimic& Lucrurile fie ies cum tre$uie, fie nu ies deloc& ANASTASIA mi mintesc de % rc! r fi fost ieri& Er "ineri, A octom$rie, i r %e %rim % 2in! (i rului 4e? @or9 /imes scri 7 FCEA )AI )ARE 3RT<4DIRE A AN4L4I LOEEDTE 3IA;A 9E AC;I4NI Tr n( cion re L&CMM&MMM de ciuni n ultim or! co"6r#e#te 1ntre 2 list! AC;I4NILE 4S STEEL SCA9 C4 +ECE 34NCTEG 9e m i $ine de o lun!, lume "or$e num i des%re %i de ciuni& ntrun c!de #i-#i re"ene & Or #ul, 1ntre 2 r! 1#i ine u res%ir i & E u#or s! %ri"e#ti 1n %oi cum #i s! te 1ntre$i de ce o menii s- u %urt t # cum s- u %urt t5 e u#or s! /udeci c6nd #tii de/ cum se "or re(ol" lucrurile& Cur6nd du%! ce )ic- el ie#it din s%it l, ciunile 4S Steel u sc!(ut %6n! l dou! sute nou! dol ri %e ciune& 9 c! i fi "ut $ ni tunci, i- i fi 1n"estit 1n orice lte emisiuni m /ore de ciuni 1n inte de -i 1n"esti 1n 4S Steel& 9u%! cum
2IC

- ANASTASIA -

mi s- s%us, %!re u m i si2ure #i er m i %ro$ $il s!-#i re"in!& 9 r !st e moti"ul %entru c re istoricii % r 1ntotde un t6t de mulumii de sine& Dtiu de/ cine c6#ti2 t #i cine %ierdut& * * * Totul 1nce%ut 1ntr-o luni& Feli8 n- "enit c s! 1n se r i 5 m! sun se de/ dimine ! s!-mi s%un! c! %!re s! fie o (i %ro st! #i c! " dormi l $irou& n ce du%!- mi (! m scult t #tirile l r dio& 3reurile u 1nce%ut s! sc d! imedi t du%! %r6n(7 ciunile Otis Ele" tors u sc!(ut %6n! l % tru(eci #i trei de dol ri %e ciune, ,estin2-ouse %6n! l trei(eci #i cinci& Aciunile R dio Cor%or tion u sc!(ut de l o sut! % is%re(ece %6n! l % tru(eci #i cinci& 3 nic cu%rins or #ul& ) i multe det # mente de %oliie s- u dun t %e , ll Street& L- m u(it l r dio %e T-om s L mont, % rtenerul de f ceri l lui =&3& )or2 n, "or$ind %e de su%r (um(etului mulimii din /urul lui7 : Au e8ist t c6te" mici %ro$leme l "6n( re %e %i de ciuni, e8%lic t el sim%lu& A d!u2 t c!, du%! %!rere lui, %i er solid! din %unct de "edere te-nic #i c! trece do r %rintr-o %erio d! de re d %t re& Coment torul de l r dio fost m i %uin re(er" t& A rel t t f!r! sufl re des%re co(i intermin $ile 1n f 2-i#eelor din fiec re 2enie de sc-im$ #i $ nc! de %e , ll Street& A url t 1n microfon c! %re#edintele .oo"er se %re2!te s! cione(e, c! R s>o$ #i )iller %l!nui u s! s l"e(e situ i , c! %i er 1n - os #i c! %odelele 2eniilor de sc-im$ nu se m i "ede u din %ricin -6rtiei de l teleim%rim to rele utom te& 36n! se r , cri( s- termin t& ) rile 2enii 1#i %!str ser! c lmul #i 1#i meninuser! coeficientul de si2ur n! 1n loc s! "6nd! tot& 3i r!s%unsese s%ri/inului or2 ni( t oferit de =&3& )or2 n& Totul "e s! fie 1n ordine& 3ierderile de # se mili rde de dol ri suferite dimine ! fuseser! reduse l /um!t te 1n tim%ul du%!- mie(ii& Ce fusese m i r!u trecuse& )- m 26ndit l re"olui c re "usese loc 1n r me n t l! cu dois%re(ece ni 1n urm!& Se % re c! lume er mereu l un % s de - os, c! "ieile no stre t6rn u de un fir fr 2il de %!r& * * * Nu l- m "!(ut %e Feli8 dec6t miercuri dimine !& N- /uns c s! de l ser"iciu dec6t du%! mie(ul no%ii& Nu er nici # se #i el er de/ 1m$r!c t s! se 1nto rc! l $irou& Am st t 1n mi/locul dormitorului 1n c!m # me de no %te, 1n tim% ce f!ce m ne"re 1n /urul meu, lu6ndu-#i ce sul de %e no%tier! #i cr " t din
2IH

- COLIN FALCONER -

sert rul de l comod!& A"e ce rc!ne l oc-i& 3!re e%ui( t& : E ce" ce- r tre$ui s! ne 1n2ri/ore(e? l- m 1ntre$ t& )i- (6m$it o$osit& : <ine1neles c! nu& : 9 c! %i continu! s! fie 1n sc!dereN : 3i o s!-#i re"in!& : 9 r d c! ne %rindeN : Nu #tii nimic des%re %i !B A"em o 2r!m d! de ciuni cu coeficient de si2ur n! #i d c! "6nd cum o s! %ierd o "ere& N-o s! ne m i r!m6n! nimicB 3i 1nse mn! s! #tii s!-i %!stre(i c lmul& A# se f c sumele m ri de $ ni& Nu intenione( s!-mi %ierd c lmul cum& A %lec t& Am runc t (i rul %e % t& A%oi, cu%rins! $rusc de furie, l- m runc t 1ntr-un col l c merei& Nu su%ort m s!-l m i "!d& 3entru %rim d t! 1n "i !, nu-mi f!ce m 2ri/i %entru mine& Nu-mi f!ce m 2ri/i dec6t %entru R c-el& )- m 1ntre$ t d c! er m i $ine dec6t s! m! %lictisesc de mo rte& MICHAEL T t nu mi- dres t nici un cu"6nt c6t tim% m mers cu m #in s%re centrul or #ului& A r!m s %erm nent dist nt, i r cum, du%! ce cumul sem o e8%erien! de c6i" ni, 1nele2e m de ce& Tot ce 1i tre$uise : res%ect, %utere, -u(ur, o soie frumo s! : o$inuse cu /utorul $ nilor& Nu "usese ne"oie s! ce r! nimic ltce" dec6t %reul& 9usese o "i ! de ne2ocieri& 9e cee nu #ti cum s! se %o rte cu mine& Am o%rit 1n f unei cl!diri din 2resie m ro fl t! l interseci dintre Str d LA #i Fift- A"enue& 9 "is % rc t utomo$ilul 3 c> rd 1n s% tele unui Ren ult ro#u #i s- 2r!$it s! ne desc-id! %ortierele& T t!l meu co$or6t %rimul, i r eu lm urm t 1n!untrul cl!dirii& Am urc t 1n t!cere cu liftul %6n! l et /ul doi& C6nd m ie#it din lift, scos un set de c-ei din $u(un r #i descui t u# unui % rt ment& A #te%t t 1n tim% ce eu m- m uit t 1n /ur& 3!re nefiresc de 2it t& A% rt mentul "e un dormitor, o sufr 2erie m re, o $uc!t!rie #i o s l! de mese& n dormitor #i 1n sufr 2erie er u #eminee #i to te c merele "e u co"o re turce#ti %e /os& n s l de mese er un c ndel $ru din crist l& : Ce 1nse mn! st ? m 1ntre$ t eu& : E l t!u, d c! 1l "rei& : Am unde s! st u& : n r - tul !l de % rt ment? m- contr (is el, i r eu l- m %ri"it mir t, c!ci 1l u(isem r r %e t t!l meu rostind un cu"6nt c re nu %ute fi re%et t 1n cercurile mondene& : ncerci s! m! cum%eri&
2II

- ANASTASIA -

Er o e8%resie 1ndr!(ne !, cee #i t ctic! de intimid re %e c re o folose %retutindeni& : ncerc s! te con"in2 c! nu e ne"oie s! tr!ie#ti c un s!r!ntoc %entru tot restul "ieii, scr6#nit %rintre dini& : Nu tr!iesc c un s!r!ntoc& Tr!iesc c m /orit te o menilor& Nu tr!iesc c tine& : A% rt mentul !st e l t!u& F!r! nici o condiie& Nu "re u s! tr!ie#ti c un %olone(& Am (6m$it f!r! "oi me & <i2otismul lui er t6t de e"ident #i de ne fect t, 1nc6t %ro %e c! er %l!cut& : Nu tre$uie s! lucre(i %entru firm!, c fr tele t!u, d r nu "!d de ce n- i "e $ ni, res%ect #i un loc 1n Americ modern!& ntruc6t nu i- m r!s%uns, continu t7 : Ai "!(ut m #in dec %ot $il! de /os, m rc Ren ult? Am 1ncu"iin t din c %& : Di i e me ? : E un c dou& 3oi s-o cce%i s u s! n-o cce%i& : )ulumesc, m f!cut eu& : O s-o cce%i? : Nu& : 3entru numele lui 9umne(eu, de ce? Nu-i cer nimic, )ic- el, d r de dr 2ul meu, de dr 2ul m mei t le, cel %uin l s!-ne s! f cem ce" %entru tineB Nu-mi f!ce deloc %l!cere s!-l ud im%lor6nd 1n felul !st & Er m uimit, d r nu 1nc6nt t& n %lus, nu er de"!r t ce s%usese5 er u condiii& Nu tunci, desi2ur, d r "e u s! fie 1n "iitor& Nu "oi m nimic nec6#ti2 t de mine& Di d c! %rofesi %e c re mi-o lesesem nu %l!te l fel de $ine c %rofesi lui, ei $ine, st er %ro$lem me , nu lui& : )ulumesc, d r m! descurc #i sin2ur& : E#ti un tic!losB mi- runc t #i ie#it c o furtun! f r! din % rt ment& )- m uit t 1nc! o d t! 1n /ur& A e8ist t un moment de re2ret, recunosc& 9 r, %entru mine, un dre%t c6#ti2 t %rin n #tere e ce" ce o$ii c r!s%l t! %entru munc ltui & Res%ectul meu de sine er ce" modest, d r muncisem ni de (ile %entru el #i nu "oi m s!-l runc cu ne%!s re %e fere str!& Am 1nc-is u# % rt mentului, m 1ncui t-o #i m co$or6t sc!rile c s! m! l!tur t t!lui meu, c re m! #te%t s%ume26nd de furie 1n m #in!& * * * A dou (i mi- u scos 2-i%sul, m d t c6r/ele 1n %oi #i m ie#it %e str d! do r cu un $ ston& Dc-io%!t m destul de r!u5 doctorii s%useser! c! st re %iciorului meu "e s! se 1m$un!t!e sc!, d r c! "oi "e mereu ne"oie de $ ston& Restul
2IJ

- COLIN FALCONER -

cor%ului se "indec se fo rte $ine, d r nu #i 2enunc-iul& Ast "e s! fie mintire me din New Ror>& 9 "is m- dus c s! cu utomo$ilul 3 c> rd #i %rimul lucru %e c re l- m f!cut fost s!-mi f c $ 2 /ele #i s! c-em un t 8i& ) m nu 1nele2e , nu c! m! mut m, ci c! nu-l l!s m %e 9 "is s! m! duc! cu m #in 1n @reenwic- Eill 2e& Sime m %6n( li%icio s! f miliei str6n26ndu-se 1n /urul meu& C6t st!tusem 1n sc unul cu rotile, medit sem #i lu sem -ot!r6ri& Er tim%ul s!-mi "!d de "i me & 9 r nu lesesem un moment %re $un& C6t fusesem eu 1n sc unul cu rotile, economi Americii o lu se r (n & * * * Er %rim d t! c6nd m! duce m l locuin lui Feli8 din 4%%er E st Side& )idesc-is o ser"ito re #i m fost l!s t s! #te%t 1n fo ier, unde m dmir t ele2 ntele st tui e2i%tene, o$iectele siriene din crom #i sticl! de ins%ir ie ) u2- m, telefonul l$- uriu de %e m!su din -ol& 3rin u# rcuit!, m "!(ut 1n s lon e8em%l re le re"istelor ;anit6 Iair #i ;ogue 1m%r!#ti te %e c n %e c ni#te "e#minte runc te "r i#te& Sofi #i do mn Rif>in m- u %ri"it uimite 1n inte c An st si s!-#i f c! % rii #i s! 1nc-id! re%ede u# & : )ic- elB : Ann & : Ce c ui ici? I t!-ne din nou, "6nd t6te s! ne s%unem #i li%sindu-ne cu"intele c re s! um%le 2olul dintre noi& 9e c6te ori m i /uc sem scen st ? Nici cum nu er m si2ur c! f c cee ce tre$uie& St!tusem tre ( to t! no %te , medit6nd, f!c6nd %e F "oc tul di "oluluiG& Dti m c! nu "e s! fie u#or, i r cum nu "oi m dec6t s! se termine& : N- r fi tre$uit s! "ii ici& : Am "enit s!-mi i u r!m s-$un& A 1nc-is oc-ii& :A-B Am %ri"it f scin t cum i- curs o l crim! %e o$r (& A%oi desc-is din nou oc-ii& : Te simi $ine? : 3!i, du%! cum "e(i, m fost scos din ec-i% olim%ic! de ler2!ri %e dist ne m ri& 9 r o s! su%r "ieuiesc& Am "!(ut-o f!c6nd in"ent rul7 cic trice de de su%r oc-iului meu dre%t, o cic trice ro( ur6t!, #i n sul meu, c re de"enise #i m i interes nt c 1n inte& Di $ stonul, desi2ur5 teni o menilor er mereu tr s! de $ ston& : 4n cor% 1n c re s- tr!it $ine, m 2lumit eu #i m (6m$it& : Ce i de 26nd s! f ci?
2IK

- ANASTASIA -

: Am cce%t t %ostul !l din S- n2- i& 9 r tu? A runc t o %ri"ire s%re s lon, unde rudele ei st!te u f!r! 1ndoi l! cu urec-ile li%ite de u#!& A d t din umeri, cee ce 1nsemn c! r!m6ne colo& : Sunt si2ur c! o s! su%r "ieuie#ti, m d!u2 t, mir6ndu-m! de dis%reul din "oce me #i ur6ndu-m! %entru st & : Te iu$escB A #o%tit cu"intele 1n # fel 1nc6t s! n-o ud! ceil li& Nici eu nu "oi m s-o ud& L ce-i folose#te c! te iu$e#te cine" de l cel!l lt c %!t l lumii? Nu-mi folose l $solut nimic& Tre$ui s! m! eli$ere(& S- dus l o2lind din -ol, scos o $ tist! #i 1ncerc t s!-#i s l"e(e m c-i /ul, tin26nd u#or %etele de su$ oc-i& : O "e(i %e An st si Rom no" colo? m 1ntre$ t-o& : 4neori& : S%une-mi, 1n fond, cine fost e ? O %rines! rus! r!sf! t! %e c re i recre t-o tu& C-i r merit t s-o re duci l "i !? Ce s- r fi 1nt6m%l t d c! i fi r!m s secretul meu 1n S- n2- i? Ce s- r fi 1nt6m%l t d c! n- i fi #tiut niciod t! des%re to te ste ? Er m destul de %ro %e c s!-i simt % rfumul& A renun l e r fi c #i cum mi- # t!i o $uc t! din cor%& F!cuse % rte din "i me mult tim%5 c-i r #i 1n cei cinci ni c6t tr!iser!m de% rte unul de cel!l lt, e fusese mereu 1n 26ndul meu, fusese %unctul de referin! l fiec!rei (ile& C6nd m d t s! %lec, m- 1ntre$ t7 : 9 r ce-o s! m! f c f!r! tine? A rostit cu"intele t6t de 1ncet, 1nc6t de- $i m u(it-o& )- m o%rit 1n %r 2ul u#ii& : Nu #tiu, m r!s%uns& ANASTASIA Cre(usem c! "oi 2!si o c le s!-l f c s! se r!(26nde sc! s u c! " 2!si el o c le s! m! f c! %e mine s! m! r!(26ndesc& C6nd m u(it u# 1nc-i(6ndu-se 1n urm lui, tre$uit s! lu%t cu im$oldul de fu2i du%! el #i de -l duce 1n %oi& Dti m c! f!cusem cee ce tre$ui , cee ce fusese m i 2reu& Nu %ot s! s%un c! m %l6ns5 nu m i "e m l crimi %entru to te 2re#elile %e c re le f!cusem& 9 c! r fi fost s! %l6n2, # fi %l6ns %entru -ot!r6re 1n2ro(ito re %e c re o lu sem cu cinci ni n urm!, c6nd 1l l!s sem s! %lece& Tst er %ost scri%tum-ul& * * * Di i t! cum s- sf6r#it& O s!%t!m6n! m i t6r(iu, Feli8 "enit c s! m i de"reme& Er %rim d t! 1n
2JM

- COLIN FALCONER -

cinci ni de c!s!torie c6nd Feli8 "ene c s! 1n inte de or # se 1n tim%ul s!%t!m6nii& St!tusem sin2ur! to t! (iu , scult6nd #tirile l r dio& 4n din cele m i si2ure ciuni, 4S Steel, trecuse de %r 2ul de dou! sute& Er ce m i m re sc!dere 1nre2istr t! "reod t! l $urs!& n tim% ce se l!s se r , m scult t ultimele #tiri din , ll Street& Cu o "oce ridic t!, re%orterul descri $urs c %e o t $!r! 2 t de r!($oi5 % tru sute de %olii#ti fuseser! trimi#i colo s! menin! ordine & Re%orterul s%une c! tocm i "enise de l $urs! #i c! "!(use 2eni de sc-im$ %lini de tr ns%ir ie %e f ! #i cu c!m!#ile ru%te, r!t6nd de % rc! s- r fi $!tut 1ntr-un $ r& 3ode u er din nou co%erit! de -6rti de l teleim%rim to rele utom te #i de 2r!me(i de formul re ru%te& 3i se %r!$u#e i r& )i- m ridic t %ri"ire #i l- m "!(ut %e Feli8 st6nd 1n %r 2ul u#ii, i r cee ce m- 1ns%!im6nt t fost 1nf!i# re lui norm l!, cu e8ce%i oc-ilor c re nu er u fi8 i nici su%r c merei, nici su%r me , ci unui lucru 1nde%!rt t5 su%r "iitorului, %o te, # 1ntunec t #i li%sit de s%er n! cum er cum& Di- %us ser"iet l6n2! u#! #i #i- d t - in /os 1n inte c ser"ito re s! %uce s! o i & . in c!(ut 2r!m d! %e co"or& Feli8 intr t 1n s lon, s- dus l $ r #i #i- turn t un % - r m re de w-is>*& i tremur u m6inile #i lo"it sticl cu (2omot de % - r& Am #te%t t s! (ic! ce" & n loc de st , s- dus l 2e m #i %ri"it cum se l s! se r %este % rc& : Feli8? : Suntem termin i, s%us direct& Am %ierdut totul& Nu m i "em nici m!c r $ ni s! %l!tim d toriile& Nu m i "em $solut nimic& N- m simit nimic, c-i r nimic& A"usesem o c le de sc!% re %entru o "reme, d r cum nu m i e8ist & Feli8 continu t s! "or$e sc! ne1ndur!tor& : 3i s- %r!$u#it& Nu ne- m i r!m s nici un $ n5 din momentul !st nu m i "em dec6t o 2r!m d! de d torii& E tre$ui s! "indem m #in #i % rt mentul #i "om fi ne"oii s! ne li%sim de ser"itori, desi2ur& : Nu m i e8ist! s%er n!? : A$solut niciun & Ciud t7 1mi mintesc c! mi- m (is7 FEi $ine, " tre$ui s-o lu!m de l c %!t&G Cu (ece ni 1n urm! er m d ns to re 1n clu$uri de no %te 1n S- n2- i& Am su%r "ieuit tunci, "oi su%r "ieui #i cum& 3o te ce st! con"in2ere c! er m e , c! er m An st si , m! f!cuse %uternic!& Er m o su%r "ieuito re #i su%r "ieuitorii st f c7 su%r "ieuiesc& Am st t colo, l et /ul l dois%re(ecele , %ri"ind s%re ) n- tt n, s%re siluetele 1ntunec te le co% cilor din Centr l 3 r> #i s%re luminile c re scli%e u 1n turnurile cestui or # monstruos& )ic no str! dr m! se re%et %este tot 1n
2JL

- ANASTASIA -

) n- tt n 1n se r i & 3entru Feli8 er ltce" & T t!l lui fusese cel c re 1i scosese %e el #i %e m m lui din Rusi & Ast er %rim lui 1ncerc re 2re #i nu "e %utere s! tre c! %rin e & : Am %ierdut dou! milio ne de dol ri (i, d!u2 t& 9 tore( %ro %e trei& Er tim%ul s!-i s%un des%re s%ecul iile mele l $urs!& mi 1nc-i%ui m c! "e s! fie furios, c!ci el consider $ nii #i f cerile dre%t ce" re(er" t $!r$ ilor& Nui s%usesem m i de"reme %entru c! er un sim$ol l inde%endenei mele, fi(ice #i emoion le, sul meu din m6nec!& 9 r #ti m c! cum tre$uie s!-i s%un& mi c lcul sem %rofiturile 1ntr-un c rneel ro#u %e c re 1l ine m 1ntr-un sert r secret din $iroul meu& Nu er u de /uns c s! %l!tim d toriile, d r ne %ute u /ut s! trecem de %erio d dificil! de du%! f liment& Suferisem #i eu %ierderi m ri, d r "6ndusem totul cu dou! s!%t!m6ni 1n inte, c s! fiu li$er! s! %lec l S- n2- i d c! m! r!(26nde m& 3ierdusem %ro %e o sut! de mii de dol ri5 2enii mei de sc-im$ m! sf!tuiser! s! nu "6nd, s!-mi %!stre( c lmul, cum (ice Feli8 mereu& Nu 1nele2e u c! /ocul %e c re 1l /uc m eu nu "e nici o le2!tur! cu mi/lo cele de m /or re %rofitului #i cu coeficienii de si2ur n!& Feli8 o s! sufere c6nd o s! fle c! eu reu#isem colo unde el e#u se& 9 r lucrul !st "e s! le do"ede sc! de semene ce" Sofiei #i m mei lui& Eoi "e 1n sf6r#it un loc 1n f mili st & Nu "oi m i fi refu2i t lor -r!%!re !, %erso n f!r! d!%ost c re "oi s! %un! m6n %e tot ce 2!se & : Eino 1n!untru, Feli8& Tre$uie s!-i s%un ce" & : Cred c! o s! m i st u %uin ici, mi- s%us& Tu du-te 1n!untru d c! "rei& O s! "in #i eu imedi t& Er r!co re f r! #i m- m dus s!-mi i u un /erseu& C6nd m- m 1ntors, el nu m i er #i o menii se dun u de/ 1n /urul tru%ului s!u c!(ut 1n mi/locul str!(ii& * * * nmorm6nt re fusese %l!tit! din inte& Feli8 er mereu 2ri/uliu 1n %ri"in st 5 de cee "usese cur /ul s! s r!& Er sin2urul lucru %entru c re 1nc! m i "e co%erire fin nci r!& n f %orilor cimitirului er un #ir lun2 de utomo$ile .is% no-Sui( ne2re5 %rietenii lui Feli8& ) /orit te m #inilor er u de "6n( re cum5 %e 2e muri er u li%ite c rton #e cu %reul %e ele& 3ro$ $il c! sun! ciud t, d r 1nmorm6nt re fost deose$it de sinistr!& Atmosfer nu su2er tristee, ci fric!& Fo#tii lui %rieteni #i soci i st!te u 1n f morm6ntului 1n % lto ne ne2re #i lun2i, i r %e c-i%ul lor se cite 7 FEu sunt urm!torul&G Cur6nd du%! cee , doi u les cee #i c le de ie#ire c Feli8& 9u%! 1nmorm6nt re, m mers 1ncet cu do mn Rif>in %e %otec trist! dintre
2J2

- COLIN FALCONER -

morminte& 3!re fir "! #i dus! de s% te 1n - inele ei de doliu& 9urere 1i (dro$e#te fo rte re%ede %e cei $!tr6ni& @6ndul c! fiul ei o l!s se nu num i 1ndurer t!, ci #i s!r c! nu f!ce dec6t s!-i s%ore sc! dis%er re & 3o te c! !st fost moti"ul %entru c re les cel moment s! s%un! cee ce s%us& Nu m i "e nimic #i "oi c #i eu s! fiu 1n cee #i situ ie& 3resu%un c! i se %!re corect& : Ce "ei f ce cum? : Nu #tiu& : Ei f!r! $ ni nu e "i !& Nu-i # ? : Eoi 2!si o c le s! su%r "ieuiesc& : <ine1neles c! "ei 2!si, (is e , de % rc! tocm i mu#c se dintr-o l!m6ie& 9 r " tre$ui s! renuni l %rocesul din @erm ni , nu-i # ? An st si , fiin! efemer! ce er , "e s! r!m6n! l fel de misterio s! c 1ntotde un & A# #i tre$ui & n fond, Feli8 fusese cel c re 1ntreinuse fl c!r & : Tre$uie s!-i s%un ce" , d!u2 t c6nd m /uns l %o rt!& Am #te%t t #i, 9umne(eu s-o ierte, (is ce- (is 1n tim% ce o ine m de $r & : Feli8 i- s%us c! er si2ur c! tu e#ti An st si & : A fost %rimul lucru %e c re mi l- s%us& Di- ridic t %ri"ire s%re mine #i oc-ii ei de un l$ stru s%!l!cit u str!lucit triumf!tori& A"e s! se r!($une %e mine %entru c! 1i 1ncornor sem fiul& : A fost %rimul lucru %e c re l- s%us #i celorl lte trei fete& : C re fete? A oft t& : Nu #tiu d c! e#ti An st si s u nu& N- m 1nt6lnit-o niciod t!& 9 r Feli8 cunoscut-o c6nd er co%il& Au m i fost trei fete 1n inte t , un 1n 3 ris #i dou! c-i r ici 1n New Ror>, i r el fost si2ur c! fiec re er An st si & N- %utut cce%t niciod t! c! er mo rt!& A fost sin2ur f t! %e c re iu$it-o, d r nu is%us tunci5 n- r fi 1ndr!(nit& 9o r mo rte ei f!cut-o ccesi$il!& Ee(i tu? Er i o mic! %rines! %ierdut! #i el "oi s! te s l"e(e& )icul Feli8 Rif>inN A cl!tin t din c %& : A fost fiul meu #i l- m iu$it& 9 r fost 1ntotde un un $!ieel trist& A# fi fost m i %uin #oc t! d c! m- r fi %!lmuit& Tocm i citise necrolo2ul An st siei Rom no"& Am "rut s-o lo"esc& N- m simit niciod t! o ur! t6t de m re %entru cine" cum m simit %entru $!tr6n i tunci& 9 r, 1n loc s-o lo"esc, m st t colo, in6nd-o de $r , #i m 1ntre$ t-o7 : Cine er u cele fete? : 9o r ni#te %erso ne f!r! d!%ost, # c tine, cu %!r $lond #i cu oc-i l$ #tri& Locul %rimei fete er 1ntr-un (il de ne$uni, unde %ro$ $il c! #i /uns& Celel lte dou! er u e"reice ruse c re "oi u s!-#i de%!#e sc! st tutul soci l& 9 r to te "e u f milii c re %ute u fi 2!site s u mintiri c re do"ede u c! sunt
2J0

- ANASTASIA -

im%osto re #i 1n cele din urm! m reu#it s! demonstre( c! er u to te trei mincino se& 9 r tu i fost de#te %t!& Te- i %ref!cut c! nu-i minte#ti nimic, # c! ce %ute m f ce? Totu#i, cred c! Feli8 o$inut 1n cele din urm! ce #i- dorit& Di- o$inut %rines #i fost fericit& Recunosc c! l- i f!cut fericit o "reme& R c-el %l6n2e , "oi s! me r2! c s!& ) 22ie, $on ei, o ine de m6n!5 er un 2est de $un!t te, #ti c! n-o m i %ute m %l!ti, d r "enise totu#i l 1nmorm6nt re c s! i$! 2ri/! de mic R c-el& Er un ultim ser"iciu %e c re ni-l f!ce & 4n ct de c rit te& : T ci, R c-elB m #uier t eu #i s%rime din "oce me f!cut-o $ine1neles s! %l6n2! #i m i t re& ;es!tur 1ntruc-i%!rii mele s- destr!m t #i lu t foc& )ic- el "usese dre%t te de l $un 1nce%ut& An st si Rom no" murise 1n no %te cee , ucis! de o %lo ie de 2lo ne, cu c %ul (dro$it de % turile %u#tilor % (nicilor ei& Eu er m do r o in"enie lui Feli8 Rif>in, c re 1ncerc s! /un2! l m!reie& : mi % re r!u, d r cred c! e m i $ine s! #tii de"!rul, #uier t $!tr6n du#m!no s!& Am /ut t-o s! se urce 1n utomo$ilul .is% no-Sui( #i m- m urc t #i eu l6n2! e & Am inut-o %e R c-el %e 2enunc-i 1n tim% ce ie#e m 1ncet cu m #in %e %o rt cimitirului& A 1nce%ut s! %lou!5 er o (i rece de noiem$rie din nul LK2K& mi minte m do r (ece ni din "i me #i tot nu desco%erisem ce se 1nt6m%l se cu restul& * * * Tocurile % ntofilor mei r!sun! %e %ode u de lemn cestui s lon imens& 4n "6n!tor de c-ili%iruri %o te cum%!r un % rt ment c l nostru, 1n 4%%er E st Side #i cu "edere s%re Centr l 3 r>, l un %re de (eci de ori m i mic dec6t r fi cost t cu o lun! 1n urm!, %re 1n c re er inclus #i un utomo$il .is% no-Sui( & Cine m i re $ ni s! %l!te sc! %entru # ce" ? Contr $ ndi#tii #i 2 n2sterii& )o$il fost "6ndut! %entru %l!ti creditorii5 n- m i r!m s dec6t o o2lind! urit! %e %erete, o l m%! de ins%ir ie e2i%te n! #i c6te" l!(i& 9o mn Rif>in %lec t, s- dus s! locui sc! cu o "eri#o r! de- ei din Lower E st Side& L fel Sofi & Ce-o s! se 1nt6m%le cu e ? ) m ei i- s%us c! s- r %ute s! fie ne"oit! s!#i 2!se sc! de lucru, i r e s- f!cut % lid! #i %ro %e c! le#in t& n ciud %ierderilor consider $ile, "e m trei(eci #i o%t de mii de dol ri $ ni 2-e !5 er o sum! destul de $un!, "6nd 1n "edere c! %ute i cum%!r un Rolls Ro*ce cu %uin %este o sut! de mii& <!tr6nee do mnei Rif>in " fi si2ur t!& N- u r!m s dec6t f ntome 1n % rt ment #i cur6nd "or dis%!re #i ele& Cred c! f ntomele tr!iesc 1n mintirile o menilor, nu u finit te %entru locuri& F ntomele mele "or fi mereu cu mine&
2JA

- COLIN FALCONER -

MICHAEL Fere str me d!de s%re co%eri#urile c-ine(e#ti cu i2le cenu#ii #i cu stre#ini ondul te& Er 1nce%utul se(onului %loios #i ro%otul %loii %e co%eri# %ro %e c! co%ere sunetul $ cului din m 2 (inul de %este drum& C ntit!i m ri de %! murd r! intr u 1n /2-e $uri& Am u(it sun6nd sirenele unui " %or <lue Funnel 1n tim% ce cest ncor l6n2! <und& )- m uit t o "reme cum %lou!, %oi m- m %lim$ t distr t %rin c mere5 er m custodele sin2ur tic l mintirilor mele& 9o r eu %ute m s! decid c re o$iecte er u %reio se, c re %ute u fi e8%use #i c re urm u s! fie l!s te s! se #e(e %r ful %e ele 1n m 2 (i de su$ sc!ri& )- m %lim$ t 1nsoit de f ntome %rin mu(eul meu % rticul r5 ici 1i "ede m s6nii, ici (6m$etul, i r ici er (iu 1n c re ne- m %lim$ t %rin .*de 3 r>, m %ri"it r ele mer26nd 1n 2ru% s%re l c #i m r6s de ele5 ici er no %te 1n c re m f!cut dr 2oste #i m "ut or2 sm 1n cel #i tim%& Se r m- m %lim$ t sin2ur %e -oluri, cercet6nd fiec re como r! 1n % rte, disec6nd fiec re nu n! s%eci l! de mister, c un critic, c un de"!r t cunosc!tor l durerii& n cele din urm!, m /uns 1n f celui m i %reios e8%on t l meu5 ici, %!str t! cu 2ri/!, er mintire felului 1n c re se uit se l mine 1n ce se r! 1n clu$ul de no %te, c6nd o in"ent sem %entru %rim d t! %entru mine 1nsumi& Simetri ei %erfect!, to te femeile 1ntru% te 1ntr-un sin2ur!, roc-i mul t!, (6m$etul misterios #i ru/ul ro#u c s6n2ele5 m- m uit t #i m- m mir t de felul cum intr t 1n "i me , d6nd din #olduri, cu $r ele 1ntinse %e l6n2! cor% #i % tic!& Ce m i r!m!sese? C6te" foto2r fii monocrome cu 3icc dill* Circus #i <el2r "i SXu re li%ite 1ntr-un l$um "ec-i& C6t des%re ceil li& N- m fl t niciod t! ce s- 1nt6m%l t cu <e rd& A suferit %ierderi m ri c6nd s- %r!$u#it %i 1n nul cel #i se (ice c! s- 1ntors 1n Euro% & S u s- dus 1n Americ de Sud? N- m m i u(it de el de tunci& T t!l meu suferit #i el %ierderi serio se, d r f cere lui r!m s 1n %icio re, desi2ur, l fel c cee lui =&3& )or2 n #i celorl li& A"ere lor fusese diminu t! %este no %te, d r 1#i %!str u con cele, m #inile #i ser"itorii& Eec-ii $o2!t ni "or fi mereu 1n inte noilor 1m$o2!ii& Feli8 fost unul dintre 2-inioni#ti, unul dintre cei c re u suferit cel m i mult de %e urm cr -ului, cum fost numit& Am u(it c! s- runc t %e fere str! l o s!%t!m6n! du%! ce m %lec t din New Ror>& 3om%ierii u fost ne"oii s! s%ele trotu rul cu furtunul #i o m re % rte din Feli8 Rif>in /uns m i de2r $! 1n c n le dec6t 1n Cimitir& <ietul de elB ) c>ie %usese m6n %e ni#te scrisori scrise de unul din "erii rului #i mi le d!duse mie& N- m fl t niciod t! cum reu#it s! le o$in!& -, Anastasia. -lga i /atiana erau at&t de calme# se putea conta mult pe ele. +nalte i maiestuoase, ar $i $ost nite prinese e0traordinare. 1ar Maria, o
2JC

- ANASTASIA -

copil! l&nd! i $ericit!, z&m ea mereu. Dar Anastasia2 3e copil! rea. ,i at&t de di$erit! de surorile ei. A $ost ntotdeauna puin ndesat!, dar a devenit de-a dreptul gras! n adolescen!. ,i aa o ruine pentru noi.* Nu sem!n deloc cu An st si me & Anastasia era o diavoli!. 4imeni n-o punea niciodat! la punct. Mama ei i petrecea tot timpul rug&ndu-se i st&nd cu JPr&sleaK, dup! cum i spunea ea lui Ale0ei, i nc"iz&ndu-se singur! cu preotul !la ne un. 3opiii erau pur i simplu l!sai n plata Domnului, $!ceau ce voiau ei. Anastasia era o !t!u!# dac! nu-i $!ceai pe plac, te lovea cu piciorul, te zg&ria i te tr!gea de p!r. 4u avea nimic un n ea. Dup! p!rerea mea, e mai ine c! a sc!pat lumea de ea.L An st si me nu er fiic rului, sunt si2ur de st & 9 r nu m i conte (!& n cele din urm! m sc!% t de e , oricine o fi fost& Cu e8ce%i f %tului c! m! 26ndesc mereu l e , sunt li$er& Fiec re "re o %rines! 1n "i lui, i r eu o "usesem %e- me & Nu #tiu d c! fost un lucru $un s u unul r!u& Ast r!m6ne l l titudine "o str!& ANASTASIA =onci cu %6n(e m ro lunec! %e %!& 3lo i f ce cerculee %e su%r f cenu#ie %ei, i r s m% nurile intr! #i ies din ce !& Simt mirosul or #ului S- n2- i 1n inte s! se " d! <undul& Am /uns de unde m %lec t& O str6n2 %e R c-el de m6n! #i simt c! m! str6n2e #i e l r6ndul ei& Nu 1nele2e ce s- 1nt6m%l t& Nici cum nu #tiu d c! o s!-i %ot e8%lic "reod t!& )! 1ntre$ ce-o s! s%un! el c6nd 1l "oi 2!si& E unde" colo, 1n cel or # cenu#iu #i str!in& A(i s u m6ine "oi $ te 1ntr-o u#! "o%sit! 1n ro#u #i em il t!, i r ser"itorul lui c-ine( se " duce s!-l c-eme& )! " "ede st6nd 1n %lo ie cu fiic lui #i cu $ 2 /ele 2r!m d! %e trotu r& )! 1ntre$ ce " f ce& Am c!l!torit mult #i m f!cut lucruri de c re nu sunt m6ndr!& 9 r m su%r "ieuit #i cred c! m6ine " fi m i $ine %entru mine& Numele meu e An st si Rom no" #i m! 1ntorc c s!&

2JH

S-ar putea să vă placă și